2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace:"

Transkript

1 1. Název vzdělávacího programu : Výchova k reprodukčnímu zdraví 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Téma Název tématu Počet č. hodin 1. Pojem reprodukční zdraví 1 2. Období adolescence, změny v tomto období, 2 životní styl 3. Pohled na současnou rodinu z hlediska společnosti 1 a práva 4. Partnerské vztahy, rodičovství 2 5. Sociálně patologické jevy se zaměřením na 1 promiskuitu a pornografii 6. Syndrom CAN, domácí násilí 1 7. Zdravá sexualita, sex. orientace a deviace, trestně 6 právní otázky 8. Období těhotenství 3 9. Fyziologický a patologický porod 3 10 Období šestinedělí Neplodnost, interfilita a její léčba Sexuálně přenosné choroby, současná situace Metody zabránění početí, ukončení těhotenství 1 Podrobná anotace jednotlivých témat: celkem Pojem reprodukční zdraví vymezení pojmu reprodukční zdraví. 2. Období adolescence charakteristika tohoto období, časové rozmezí, fyzické a psychické změny v adolescenci, změny životního stylu, změny v chování ve vztahu k dospělým a vrstevníkům, nejčastější modely jednání a chování.

2 3. Pohled na současnou rodinu z hlediska společnosti a práva rodina, rodičovství, statistické údaje, rodina a právo (Zákon o rodině), rodina z pohledu společenských věd, rodina a škola. 4. Partnerské vztahy, rodičovství vznik a vývoj partnerských vztahů, předpoklady partnerských vztahů, výběr partnera; rodičovství harmonické vztahy, vývoj vztahu, rozpad vztahu, rizikové osobnosti, plánované rodičovství pozitivní a negativní, omezení rizikovosti potratů. 5. Sociálně patologické jevy (zaměření na promiskuitu a pornografii) definice pojmů, historie pojmu, normy společnosti, náboženství. 6. Syndrom CAN, domácí násilí definice a vymezení pojmů, formy týrání, trestně právní úpravy, diagnóza syndromu CAN, terapie, prevence, domácí násilí zákon a statistika, znaky domácího násilí, skupiny obětí domácího násilí, intervenční centra, prevence. 7. Zdravá sexualita, sexuální orientace a deviace projevy sexuální orientace, druhy deviací, vědecký a společenský pohled, společenská akceptace, zastoupení v lidské populaci, sexuální orientace u zvířat, reference, trestně právní otázky (znásilnění, pohlavní zneužívání, sexualita mezi příbuznými) 8. Období těhotenství průběh fyziologického těhotenství ( oplodnění, vývoj zárodku a plodu, určení termínu porodu, tělesné a psychické změny v těhotenství), diagnostika v těhotenství, prenatální péče. 9. Fyziologický a patologický porod průběh porodu, porodní doby, základy péče o ženu v průběhu porodu, tlumení bolesti. Patologický porod porod kleštěmi, sekce. 10. Období šestinedělí definice období, změny na děloze, děložním hrdle a pochvě, změny na ostatních orgánech, hormonální změny po porodu. Nástup laktace a význam kojení. Péče o matku a dítě v porodnici, rooming in, psychosociální potřeby matky a dítěte, péče o ženu po propuštění z porodnice, sociální podpora rodiny v mateřství, právní ochrana matky a dítěte. Komplikace v šestinedělí

3 11. Neplodnost, interfilita a její léčba příčiny neplodnosti u muže, u ženy. Současné možnosti léčení sterility. Možné komplikace léčby. Příčiny interfility a možnosti ovlivnění. 12. Sexuálně přenosné nemoci definice, přehled nejčastějších chorob, syfilis, kapavka, HIV infekce, chlamydie a trichomonádové infekce, herpes genitalis, prevence. 13. Metody zabránění početí, ukončení těhotenství antikoncepce jako negativní plánování těhotenství, přehled antikoncepčních metod a jejich spolehlivost, vhodné metody pro adolescenty. Ukončení těhotenství na žádost ženy, ze zdravotních důvodů, seznámení s jednotlivými metodami. 3. Forma: Výuka bude probíhat formou teoreticko - praktickou. Při výuce budou použity prezentace v PowerPointu, modely, anatomické obrazy. Varianta: a) 1 den v týdnu 8 vyučovacích hodin, celkem 3 týdny po sobě následující. b) víkendová forma pátek, sobota, neděle, vždy 8 vyučovacích hodin U varianty A jednotlivé dny výuky budou stanoveny v odlišných dnech. 4. Vzdělávací cíl: Cílem je doplnění vzdělání středoškolských pedagogických pracovníků o potřebné odborné znalosti v oblasti reprodukčního zdraví, seznámení se současnou situací tak, aby pedagogové mohli erudovaně působit na mladou generaci. 5. Hodinová dotace : Celková hodinová dotace kurzu je 24 hodin. Výuka bude rozdělena do 3 dnů po 8 vyučovacích hodinách (délka 1 hodiny je 45 minut) Začátek výuky bude stanoven na 8:00, konec výuky se předpokládá v 16:00. Do

4 tohoto času je zahrnuta polední přestávka a pravidelné přestávky mezi vyučovacími hodinami v souladu s platným časovým rozvrhem naší školy. Konkrétní den výuky bude stanoven dle časových možností lektorů. 6. Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny: Kurz je určen pro pedagogické pracovníky II. stupně základních škol, všech typů středních škol a odborných učilišť. Vhodný je zejména pro učitele předmětu rodinná výchova, občanská nauka, biologie člověka apod. S přihlédnutím k citlivému tématu nebude počet posluchačů vyšší než Plánové místo konání: Učebny Střední zdravotnické školy v Praze 10, Ruská Jmenný přehled lektorů s podrobnými informacemi o jejich kvalifikaci a přehled průběhu praxe: Jméno lektora Vzdělání Specializace Délka pedag. praxe Délka zdravot. praxe Mgr Pavla Hřebíková Mgr Taťána Janošová Pedagogika-ošetřovatelství (FF UK) Učitelství odborných předmětů na SZŠ (FF UK) Prevence soc.-patolog. jevů (PeF UK) 28 let 1rok - 27 let 1 rok PhDr Blanka Kadlecová Pedagogika- ošetřovatelství (FF UK) Veřejné zdravotnictví ( ILF Praha) 17 let 10 let Mgr Hana Šebková Pedagogika- ošetřovatelství (FF UK) - 15 let 5,5 let Mgr Hana Ulíková Učitelství odborných předmětů pro SZŠ Porodní asistentka Instrumentování na operačním sále 13 let 14 let Phdr Milada Vanišová Pedagogika péče o nemocné ( FF UK) Porodní asistentka 27 let 16 let Mgr Irena Zušťáková Specializace ve zdravotnictví v oboru Zdravotní vědy ( Masarykova univerzita Brno) - 3roky - Lektorská a publikační činnost: Mgr. Pavla Hřebíková: Lektorská činnost: kurz Zdravotník zotavovacích akcí v projektu OPPA

5 Mgr. Taťána Janošová: Lektorská činnost: kurz Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky v projektu OPPA, kurz Pečovatel/pečovatelka předmět Poskytování první pomoci u dětí, kvalifikační kurz Vzdělávání pracovníků v sociálních službách JPD3 Publikační činnost: spoluautorka učebnice pro SZŠ Klinická propedeutika Informatorium, 2010 PhDr. Blanka Kadlecová: Lektorská činnost: - Publikační činnost: : spoluautorka učebnice pro SZŠ Klinická propedeutika, Informatorium, 2010 Mgr. Hana Šebková: Lektorská činnost: kurz Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky v projektu OPPA Mgr. Hana Ulíková: Lektorská činnost: kvalifikační kurz Vzdělávání pracovníků v sociálních službách JPD3 PhDr. Milada Vanišová: Lektorská činnost: - Publikační činnost: publikace Zdravotní výchova na územním zdravotním obvodě, vydal Ústav zdravotní výchovy Praha, 1987 Mgr. Irena Zušťáková: Lektorská činnost: - Všichni uvedení lektoři jsou pedagogové vyučující na předkládající SZŠ. 9. Odborný garant: Mgr. Taťána Janošová odborná učitelka SZŠ absolventka oboru Učitelství odborných předmětů na SZŠ na FF UK Praha odborná praxe 28 let pedagogická praxe 27 let osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru všeobecná sestra R.S.

6 10. Materiální a technické zabezpečení: Výuka bude probíhat v učebnách SZŠ, které jsou vybaveny zpětným projektorem, PC a dataprojektorem, videopřehrávačem. Lektoři mají k dispozici anatomické obrazy, prezentace v PowerPointu, anatomické modely, videokazety apod. Lze využít i odborných publikací ze školní knihovny. 11. Způsob vyhodnocení akce: Absolventi kurzu získají osvědčení o absolvování kurzu. V závěru kurzu budou posluchači požádáni o vyplnění zpětnovazebného dotazníku. 12. Kalkulace předpokládaných nákladů /tabulka/ : Tento kurz byl připraven v rámci OPPA operačního programu Praha adaptabilita. Střední zdravotnická škola Ruská, Praha 10 je nositelem, spolu s partnery, vzdělávacího projektu s názvem Tvorba a pilotní ověření systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ve zdravotně-sociální oblasti. V průběhu realizace projektu je kurz hrazen z prostředků Fondů EU. Následně, po jeho ukončení, tj. k , bude přednášen a nabízen pedagogickým pracovníkům, jakožto cílové skupině za úhradu viz. Kalkulace předpokládaných nákladů. Počet lektorů v kurzu: 7

7 Položka Předpokládané náklady Celkové náklady na lektory Hodinová odměna pro 1 lektora včetně odvodů 450 z toho Ubytování lektorů 0 Stravování a doprava lektorů 0 Náklady na zajištění prostor Ubytování, stravování a doprava účastníků 0 z toho Doprava účastníků 0 Stravování a ubytování účastníků 0 Náklady na učební texty 0 z toho Příprava,překlad,autorská práva apod.. 0 Rozmnožení textů počet stran: 0 Režijní náklady Stravné a doprava organizátorů 0 Ubytování organizátorů 0 Poštovné, telefony 0 z toho Doprava a pronájem techniky 0 Propagace Ostatní náklady 0 Odměna organizátorům (200 x 20) Náklady celkem Poplatek za 1 účastníka 990 :

Pedagog a žáci s chronickou chorobou

Pedagog a žáci s chronickou chorobou Pedagog a žáci s chronickou chorobou Podrobný přehled témat výuky : I. - základní informace o chorobě a příznacích - léčba dietou ( výměnné jednotky ) - léčba inzulínem, zásady při aplikaci - seznámení

Více

Zdravotník zotavovacích akcí

Zdravotník zotavovacích akcí Zdravotník zotavovacích akcí Kurz obsahuje předměty, které umožní získání potřebných znalostí a dovedností k vykonávání funkce zdravotníka na školních akcí. Je určen pedagogickým pracovníkům všech stupňů

Více

Alternativní metody vyučování nové možnosti.

Alternativní metody vyučování nové možnosti. ALTERNATIVNÍ METODY VZDĚLÁVÁNÍ NOVÉ MOŽNOSTI Akreditovaný vzdělávací kurz v rámci DVPP. Akreditace udělena od 23.4.2010 do 19.9.2013 Č.j.: 10458/2010-25-295 1. Název vzdělávacího programu: Alternativní

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program Praktická sestra Obor vzdělání: Zdravotnický asistent 53-41-M/01 Forma studia:večerní 1 ÚVODNÍ

Více

Metodika realizace dalších podpůrných vzdělávacích aktivit pro žáky

Metodika realizace dalších podpůrných vzdělávacích aktivit pro žáky Metodika realizace dalších podpůrných vzdělávacích aktivit pro žáky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 2014 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Název... 3 3. Popis podpůrných vzdělávacích aktivit... 3 4. Studentské

Více

Téma Stručná anotace Počet h o d

Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 1 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Biologie 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ Pořadové číslo: 9 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Obsah. Úvod... 2. Jak pracovat s Nabídkou vzdělávání v sociálních službách a podmínky pro přihlašování 3

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Obsah. Úvod... 2. Jak pracovat s Nabídkou vzdělávání v sociálních službách a podmínky pro přihlašování 3 Obsah Obsah Úvod... 2 Jak pracovat s Nabídkou vzdělávání v sociálních službách a podmínky pro přihlašování 3 Nabídka vzdělávacích kurzů VISK termínový kalendář... 4 Nabídka vzdělávacích kurzů VISK tematická

Více

Pořadové číslo: 1. Téma Stručná anotace Počet hod

Pořadové číslo: 1. Téma Stručná anotace Počet hod Pořadové číslo: 1 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Německý jazyk 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Téma Stručná anotace Počet h o d

Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 19 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Chemie 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A Z D R A V O T N Ě S O C I Á L N Í F A K U L T A. D o c. P h D r. D a r j a J a r o š o v á, P h. D.

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A Z D R A V O T N Ě S O C I Á L N Í F A K U L T A. D o c. P h D r. D a r j a J a r o š o v á, P h. D. O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A Z D R A V O T N Ě S O C I Á L N Í F A K U L T A O R G A N I Z A C E S T U D I A O Š E TŘOVATELSTVÍ D o c. P h D r. D a r j a J a r o š o v á, P h. D. OSTRAVA 2006

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SZŠ, BRNO, JASELSKÁ 7/9

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SZŠ, BRNO, JASELSKÁ 7/9 Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SZŠ, BRNO, JASELSKÁ 7/9 Obsah: Tabulková část výroční zprávy Část I. Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost

Více

Kurikulum kurzu - Vzdělávací kurz pro pedagogy dětí a žáků se vzácnými onemocněními

Kurikulum kurzu - Vzdělávací kurz pro pedagogy dětí a žáků se vzácnými onemocněními Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními CZ.1.07/1.2.00/14.0040 Kurikulum kurzu - Vzdělávací kurz pro pedagogy dětí a žáků se vzácnými onemocněními 1) Základní charakteristika

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola. 344 01 Domažlice, Erbenova 184

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola. 344 01 Domažlice, Erbenova 184 344 01, Domažlice, Erbenova 184 53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola 344 01 Domažlice, Erbenova 184 Vzdělávací program Diplomovaná

Více

2 Angličtina pro pedagogy 2 (několikanásobní začátečníci)

2 Angličtina pro pedagogy 2 (několikanásobní začátečníci) 2 Angličtina pro pedagogy 2 (několikanásobní začátečníci) 2.1 Podrobný přehled témat výuky (obsah), hodinová dotace Kurz je určen pro pedagogy, kteří potřebují komunikovat v cizím jazyce se zahraničními

Více

Obsah... 1. 1. Východiska dlouhodobého záměru.. 2. 1. 1 Postavení školy v terciární sféře vzdělávání... 2

Obsah... 1. 1. Východiska dlouhodobého záměru.. 2. 1. 1 Postavení školy v terciární sféře vzdělávání... 2 Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. Praha 5, Duškova 7 Dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2006-2010 OBSAH Obsah.... 1 1. Východiska dlouhodobého

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 *** Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz září 2008 Mgr. Dagmar

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz říjen 2010 Mgr. Dagmar

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kladno, Havířská 1141 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA 1 Identifikační údaje Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení. 1. Přesný název právnické osoby: Střední zdravotnická škola, Praha 10, Ruská 91

I. Základní údaje o škole, školském zařízení. 1. Přesný název právnické osoby: Střední zdravotnická škola, Praha 10, Ruská 91 Výroční zpráva Střední zdravotnické školy, Praha 10, Ruská 91, za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje jsou uváděny podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud nebylo

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102 S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a Beroun Mládeže 1102 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Drahomíra Boubínová, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

PŘÍLOHA ČÍSLO 3 SPECIFIKACE VZDĚLÁVÁCÍCH POTŘEB. Případ A: Nákup vzdělávacích programů

PŘÍLOHA ČÍSLO 3 SPECIFIKACE VZDĚLÁVÁCÍCH POTŘEB. Případ A: Nákup vzdělávacích programů PŘÍLOHA ČÍSLO 3 SPECIFIKACE VZDĚLÁVÁCÍCH POTŘEB Případ A: Nákup vzdělávacích programů Další vzdělávání DOZP Leontýn 1 Obsah dokumentu 1 Obsah dokumentu... 2 2 Identifikace žadatele... 3 3 Specifikace cílové

Více

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 6 Italština pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetence. 25 hod.

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 6 Italština pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetence. 25 hod. 6 Italština pro pedagogy 6.1 Podrobný přehled témat výuky (obsah), hodinová dotace Kurz je určen pro pedagogy, kteří potřebují komunikovat v italském jazyce se zahraničními kolegy, pracovat s informacemi

Více

Název vzdělávacího programu: Lektor vzdělávacích aktivit neformální výchovy a vzdělávání

Název vzdělávacího programu: Lektor vzdělávacích aktivit neformální výchovy a vzdělávání Název vzdělávacího programu: Lektor vzdělávacích aktivit neformální výchovy a vzdělávání Minimální kompetenční profil (MKP): Lektor vzdělávacích aktivit v oblasti práce s dětmi a mládeží Organizace: YMCA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Přerov 2. 10. 2012 Vypracoval: RNDr. Vladislav Polívka ředitel školy Schválila školská rada 10. 10. 2012 PhDr. Dagmar Cagášková předsedkyně školské

Více

2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele

2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele 2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele Č. Položka ve formuláři 1 Název žadatele CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc 2 Identifikační číslo 3 Sídlo nám.

Více

KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE

KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE PRO PLZEŇ A OKOLÍ 1 2 KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE PRO PLZEŇ A OKOLÍ 3 Katalog programů primární prevence PRO PLZEŇ A OKOLÍ 2008 Člověk v tísni, o.p.s., pobočka

Více