Obsah. Drazí přátelé 4. Kdo je Magna Děti v tísni/ Magna Children at risk (MAGNA) 8

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Drazí přátelé 4. Kdo je Magna Děti v tísni/ Magna Children at risk (MAGNA) 8"

Transkript

1 výroční zpráva 2007

2 2 magna děti v tísni výroční zpráva 2007

3 Obsah Drazí přátelé 4 Kdo je Magna Děti v tísni/ Magna Children at risk (MAGNA) 8 Popis aktivit Magna Děti v tísni/ Magna Children at Risk (magna) 10 Mise ve světě 14 Dárci 16 Finance 18 Vaše pomoc je nutná 22 Pokud chcete pomoci 24 magna děti v tísni výroční zpráva

4 Drazí přátelé, hlad a podvýživa zůstávají nadále jedněmi z nejvážnějších hrozeb 21. století. Samotná potravinová krize současně výrazně zhoršila již tak chronickou krizi dětské podvýživy. Na řešení podvýživy se vynaloží až 11 % celosvětových léčebných výloh, ale přesto je to problém, který světová komunita stále zanedbává. Každý den hlad a chudoba zabijí lidí. Každých 5 vteřin zemře ve světě dítě na následky hladomoru. Nedostatek jídla a potravinová krize zasahují citelně každého sedmého člověka. Hlad oslabuje imunitní systém. Podvyživené děti jsou zvláště vystaveny riziku onemocnění do takové míry, že běžná dětská onemocnění, jako jsou např. průjem či zápal plic, mohou být pro takové dítě smrtelné. Děti se stávají podvyživenými, když se jim nedostává adekvátního přísunu živin nezbytných pro tělo a funkčnost jejich obranných mechanismů, které čelí infekcím a zabezpečují růst a rozvoj dítěte. V případě, že nedostatek živin začne být signifikantním dlouhodobým jevem, tělo dítěte začne chřadnout. Ve skutečnosti to znamená, že tělo začne čerpat nezbytné živiny z vlastní tkáně, což způsobuje chřadnutí dětského organismu. Chřadnutí je znak akutní podvýživy. Podvýživa postihuje převážně děti mladší než 2 roky. Avšak děti mladší 5 let, adolescenti, těhotné a kojící ženy, staří lidé a lidé s chronickými onemocněními (včetně HIV/ AIDS a TBC) patří rovněž k nejohroženějším skupinám. Dítě je speciálně vystaveno riziku selhání růstu v případech, kdy jiné jídlo musí sloužit jako náhrada za kojení v prvním a druhém roce života. Celkové 4 magna děti v tísni výroční zpráva 2007

5 chřadnutí a jiné formy podvýživy se často objevují v partikulárních periodických cyklech, obvykle a nejčastěji v obdobích mezi sklizněmi v daných oblastech. MAGNA se v roce 2007 zaměřila na zlepšení výživy dětí v ohrožených oblastech, hledá a zabezpečuje možné způsoby zdravého růstu a vývoje dítěte. Usilujeme o předcházení vzniku dětské podvýživy a v případě výskytu o její okamžité a účinné léčení. Dnes máme dlouhodobé zkušenosti s distribucí jídla, s monitorováním této distribuce a přispíváním k náhradním nutričním programům. MAGNA zprostředkovává předávání zdravotních zásob a balíčků s jídlem pro podvyživené děti na třech kontinentech. Ve spolupráci s Bill Clinton Foundation také zprostředkováváme léčbu náhradní terapeutickou stravou prostřednictvím distribuce Plumpy Nut což je designová pasta balená k okamžitému použití, která výrazně pomáhá zvýšit hmotnost a podporuje přísun adekvátních vitamínů a minerálů podvyživeným dětem. V roce 2007 MAGNA distribuovala 763 balíčků s jídlem a balíčků náhradní terapeutické pasty Plumpy Nut (program Plumpy Nut byl spuštěn v listopadu 2007). MAGNA léčila v roce 2007 celkově 405 dětí trpících podvýživou prostřednictvím náhradních balíčků s jídlem a terapeutickou stravou a hospitalizovala 168 dětí v akutním a kritickém stavu podvýživy. magna pmtct iniciativa Každý den se ve světě nakazí virem HIV kolem dětí, většinou novorozenců. Více než 90 % infikovaných dětí žije v rozvojovém světě a většina těchto dětí je nakažena přenosem viru z matky na dítě. Až dětí mladších 15 let umírá denně na nemoci způsobené virem HIV. Těhotná HIV pozitivní žena může infikovat své nenarozené dítě v děloze, během porodu a později mateřským mlékem. PMTCT program je komplexní program zabývající se zamezením přenášení viru z matky na dítě včetně rozšiřování strategií prevence přenosu na ženy. Stal se tak důležitou součástí MAGNA aktivit. MAGNA zprostředkovává PMTCT v 7 nemocnicích a zdravotních střediscích s 344 ženami, které se staly součástí programu v roce Hlavní důraz se klade na integraci rutinní prenatální (ANC) a natální péče, ale i péče o matku a dítě (MCH) a postnatální služby spojené se sociální péčí včetně pravidelných lékařských prohlídek pro matky a novorozence. PMTCT programy jsou součástí MAGNA projektů v Keni v provincii Nyanza a v Kambodži v městech Phnom Penh a Takhmao. V rozvojových zemích mají ženy velmi omezený přístup k prenatální péči (ANC) a ke službám s ní spojenými. Všechny ženy by měly být informovány o jejich statusu týkajícího se HIV testování, aby v případě, že jsou pozitivní, mohly začít vlastní léčbu, ale též měly možnost prevence přenosu viru HIV na ještě nenarozené dítě. V roce 2007 MAGNA asistovala při prenatálních přehlídkách, když zároveň ženám bylo poskytnuto poradenství týkající se testování, prevence přenosu viru a ochrany před ním. Následně bylo žen testovaných na HIV. Program zprostředkovává reprodukční zdravotní péči pro ženy žijící s virem HIV, pomáhá zabraňovat přenosu viru z matky na dítě během těhotenství a během porodu, minimalizuje možnosti přenosu prostřednictvím bezpečnější náhradní kojenecké stravy. Program rovněž poskytuje zdravotní péči magna děti v tísni výroční zpráva

6 a léčebné služby pro ženy, novorozence a jejich rodiny. Sledování správnosti a časové pravidelnosti antiretrovirální léčby u HIV pozitivních těhotných žen a novorozenců podstatně snižuje riziko přenosu viru z matky na dítě. HIV pozitivním matkám by také měl být umožněn přístup k antiretrovirální léčbě jako podpora a ochrana jejich vlastního zdraví. Pokles dětských infekcí viru HIV v rozvinutých zemích je zajištěn hlavně prevencí přenosu viru z matky na dítě (PMTCT). Avšak implementace takového programu v prostředí s nedostačujícím zdrojem informací o reálné situaci v zemi podpořená samotným faktem, že ženy mají jen velmi limitovaný přístup k prenatální péči, která je schopna zajistit pro infikovanou matku léčbu a zároveň zabránit přenosu viru z matky na dítě, je v tomto prostředí operativně velmi náročná. Globální zásah PMTCT v roce 2007 nebyl úspěšný z pohledu nových případů infekcí u dětských pacientů (pacientů mladších 15 let). Dnešní údaje výzkumů také vypovídají o tom, že přibližně jen 20 % HIV pozitivních těhotných žen mělo možnost podstoupit léčbu antiretrovirální ARV v souvislosti s prevencí přenosu viru HIV z matky na dítě. Mezi další důvody, které brání implementaci PMTCT programů, patří finanční možnosti, kulturní zábrany, kvalita infrastruktury v rozvojových zemích, nedostatek lidských zdrojů, nízká úroveň zdravotní péče o matku a dítě spolu s rozhodujícím, často opomíjeným faktorem, a to existencí protokolů a jejich správnou formulací v zemích implementace PMTCT programů. Velké množství HIV pozitivních dětí je infikováno od matek během těhotenství, při porodu, ale i později v období kojení. V rozvinutých zemích byla infekce HIV u pediatrických pacientů eliminována na absolutní minimum právě prostřednictvím prevence přenosu HIV z matky na dítě (PMTCT). Míra výskytu přenosu viru HIV v rozvinutých zemích se v současnosti pohybuje pod 2 %. Na druhou stranu má v rozvojových zemích možnost zabránit přenosu viru HIV na dítě pouze 8 % těhotných HIV pozitivních žen. Tento fakt je alarmující a poukazuje na obrovskou nerovnost a sociální nespravedlnost. 6 magna děti v tísni výroční zpráva 2007

7 Další veliký nedostatek vidí MAGNA v aplikování protokolů v rozvojových zemích, které se velmi liší od protokolů stávajících a aplikovaných v zemích rozvinutého světa, kde se má každá těhotná HIV pozitivní žena podrobit kompletní ARV léčbě během těhotenství následované zprostředkováním náhradní kojenecké stravy ve formě kojenecké výživy. MAGNA nabízí v rámci PMTCT programů ženám volbu náhradní kojenecké stravy nebo výhradního kojení s možností absolvovat důkladné nutriční poradenství pro matku a dítě a pravidelné lékařské prohlídky. MAGNA v roce 2007 distribuovala kojeneckých mlék. V současnosti stále probíhají diskuse na téma kojení a hledání správných alternativ přístupu ve zprostředkování náhradní kojenecké stravy. Otevírání nových PMTCT intervencí a jejich implementace v širším rozměru bude vyžadovat určení a rozpoznání správné kombinace antiretrovirálních léků a rozvoj přizpůsobivých FDC, které jsou nenáročné na administrativu, mají přijatelnou toxicitu a minimální riziko možné rezistence. Úspěšnost programu MAGNA v minimalizaci přenosu viru z matky na dítě byla v Kambodži 98,1 % (údaje za rok ). Vy jste součást lidí, kteří podporují práci MAGNA na celém světě. S Vaší podporou jsou naši terénní pracovníci schopni přinést naději bezbranným lidem během jejich nejtěžších období. Jménem našich zaměstnanců v terénu a také těch na ústředí, ale hlavně jménem lidí, kterým pomáháme a podporujeme, Vám děkujeme za oddanost a za podporu této humanitární práce. Martin Bandžák výkonný ředitel organizace MAGNA Děti v tísni o.p. s./ Magna Children at risk (MAGNA) magna děti v tísni výroční zpráva

8 Kdo je Magna Děti v tísni/magna Children at risk (MAGNA) Hlavním obsahem a cílem práce MAGNA je poskytování zdravotní péče dětem a jejich rodinám v dobách humanitárních krizí, konfliktů, epidemií, hladomorů a přírodních pohrom. MAGNA vytváří zdravotnické humanitární projekty zaměřené na záchranu životů a zmírňování utrpení těch, kteří jsou v ohrožení. Každoročně vedle reakcí na humanitární katastrofy a poskytování primární zdravotní péče otevíráme dlouhodobé projekty zaměřené na pomoc lidem, kterým jejich vlastní společnost nebo nefunkční vláda nedokážou zajistit odpovídající lékařskou péči. Projekty jsou zaměřeny na ošetření a péči pro pacienty postižené nemocemi, jako jsou HIV/AIDS, akutní podvýživa, tuberkulóza, cholera, malárie a jiné. MAGNA v roce 2007 zprostředkovala humanitární a rozvojovou pomoc a asistenci ve 4 zemích, a to v Kambodži, Nikaragui, Keni a Indii. magna děti v tísni v české republice Obecně prospěšná společnost Magna Děti v tísni byla založena v roce 2006 a její úlohou je získávat materiální a finanční prostředky pro humanitární projekty, získávat pracovníky do terénu, realizovat edukační projekty a informační kampaně, spolupracovat s médii a informovat veřejnost o problémech lidí a dětí žijících v nebezpečných zónách světa. Na přípravě projektů úzce spolupracuje s operačním centrem MAGNA v Bratislavě. správní rada Martin Bandžák předseda Denisa Augustínová Peter Augustín V našich projektech rehabilitujeme nemocnice a zdravotnická centra, bojujeme s epidemiemi, děláme vakcinační kampaně, akutní chirurgické zákroky, provozujeme nutriční centra pro podvyživené děti, léčíme pacienty s HIV/ AIDS, provozujeme terapeutickou péči pro sirotky a děti ulice, konstruujeme studny a suché toalety a v případě potřeby zajišťujeme pitnou vodu. 8 magna děti v tísni výroční zpráva 2007

9 magna děti v tísni výroční zpráva

10 Popis aktivit Magna Děti v tísni/magna Children at Risk (magna) HIV/AIDS Virus HIV je přenášen krví a tělními tekutinami a postupně oslabuje imunitní systém obvykle během tří- až desetiletého období což vede k syndromu získaného selhání imunity neboli AIDS. Kombinace léků známých jako antiretrovirální (ARV) pomáhá s virem bojovat, redukovat šíření infekce a umožňuje pacientům žít delší, zdravější životy bez rychlého zhoršování imunitního systému. Kromě léčby všeobecné programy MAGNA obvykle zahrnují vzdělávací a osvětové aktivity, distribuci kondomů, testování viru HIV, poradenství a prevenci přenosu viru z matky na dítě (PMTCT). Služby PMTCT zahrnují podávání ARV během těhotenství a porodu a podání dítěti hned po narození. V roce 2006 WHO odhadovala, že 2,5 milionů dětí do 15 let žilo s HIV/AIDS a každý den bylo infikováno 1200 dětí. Bez léčby umírá polovina takto narozených dětí před druhými narozeninami. MAGNA začala poskytovat ARV terapii dětem v prosinci Dnes MAGNA léčí přes několik tisíc pacientů pomocí ARV. Prevence přenosu HIV/AIDS z matky na dítě (PMTCT) Každou minutu je nakaženo jedno dítě do 15 let virem HIV. Přes 90 % dětí získá HIV vertikálním přenosem viru z matky na dítě během těhotenství, porodu nebo kojení. Přenosu z matky na dítě může být předcházeno podáváním ARV léků HIV pozitivním ženám během těhotenství a dětem během několika hodin po porodu, výběrovým prováděním císařských řezů a poskytováním bezpečných alternativ mateřského mléka. MAGNA se snaží rozbít řetězec přenosu řadou způsobů. Testy na AIDS jsou nabízeny v našich prenatálních konzultačních střediscích a také v době porodu k identifikaci infikovaných žen. Po stanovení diagnózy může být ženám nabídnuta vhodná péče včetně ARV léků, prenatální péče a poradenství o kojení. Po narození provádíme včasnou diagnostiku dětí k identifikaci HIV statusu novorozenců, podávají se preventivní ARV léky a děti jsou monitorovány z hlediska infekcí. Pokud navzdory všemu jsou tyto děti infikovány, poskytujeme jim léčbu. MAGNA představuje inovativní strategie pro PMTCT intervence v Kambodži, Keni. PODVÝŽIVA Nedostatek základních živin způsobuje podvýživu: růst bude kolísat a zranitelnost dítěte vůči běžným nemocem se bude zvyšovat. Kritický věk pro podvýživu je od šesti měsíců, kdy matky obvykle začínají doplňovat další výživu k mateřskému mléku, do 24 měsíců. Avšak děti do 5 let, adolescenti, těhotné a kojící ženy, staří a chronicky nemocní jsou také zranitelní. Chřadnutí, kdy podvyživená osoba začne spotřebovávat své vlastní tkáně, aby získala potřebné živiny, je známkou akutní podvýživy. Vážná akutní 10 magna děti v tísni výroční zpráva 2007

11 podvýživa je definována velmi nízkou váhou na výšku osoby nebo viditelným vážným chřadnutím. Více než čtvrtina dětí trpících vážnou podvýživou zemře, pokud nedostane léčbu. MAGNA používá hotové terapeutické jídlo (RUTF) k léčbě podvýživy. RUTF obsahuje obohacený mléčný prášek a dodává všechny živiny, které podvyživené dítě potřebuje k doplnění nedostatků a nabírání váhy. S dlouhou trvanlivostí a bez nutnosti přípravy může být podáváno ve všech prostředích a umožňuje léčbu pacientů doma, pokud netrpí komplikacemi. Když je pravděpodobné, že se podvýživa stane závažnou, přijímá MAGNA preventivní přístup a distribuuje RUTF všem ohroženým dětem. Děti trpící komplikacemi způsobenými vážnou akutní podvýživou potřebují vysoce specializovanou, rychlou lékařskou reakci. Léčba zahrnuje terapeutické mléko podávané nasogastrickou sondou, antibiotika, odčervování, kontrolu očkování a screening na malárii. Děti s vážnou chudokrevností dostávají krevní transfuse. Jakmile se pacient dostatečně zotaví, může pokračovat v programu ambulantně s týdenními kontrolami určenými k monitorování váhy a zdravotního stavu. Případy mírné podvýživy a případy rizika podvýživy i případy vážné podvýživy bez komplikací mohou být léčeny hotovými jídly (RUTF), která obsahují vysoce kvalitní bílkoviny, vitamíny a minerály a speciální obohacenou kukuřičnou a sójovou mouku. Hotové terapeutické jídlo je pasta na bázi ořechů, která neobsahuje vodu, a proto ji lze snadno skladovat i při vysokých teplotách. Rodiče mohou tuto výživu podávat doma a zdraví dítěte a všeobecný rozvoj mohou být monitorovány při návštěvách ambulantních center MAGNA. MAGNA poskytuje nutriční programy v Kambodži, Keni a Nikaragui. ZDRAVÍ ŽEN MAGNA si stanovila redukci natální úmrtnosti a nemocnosti jako jednu ze svých operačních priorit a implementuje efektivní strategie k zlepšování přítomnosti školeného personálu u porodů, zajišťování dostupnosti kvalitní porodní pohotovostní péče a motivování žen k porodům ve zdravotnických zařízeních. MAGNA zavedla mobilní kliniku pro odlehlé části Nikaraguy. Spolu s poskytováním lékařských služeb magna děti v tísni výroční zpráva

12 zprostředkovává mobilní klinika trénink porodních asistentek v komunitách. Modely používané MAGNA k zvládání mateřské úmrtnosti a nemocnosti berou v úvahu všechny aspekty reprodukčního zdraví. Poradenství o plánovaném rodičovství je poskytováno jako součást poporodní péče, také však informace o sexuálně přenosných nemocech. MAGNA kombinuje diagnostiku a efektivní léčbu sexuálně přenosných nemocí s informačními setkáními zahrnujícími informace o dostupnosti testování na HIV, používání kondomů a nutnosti odpovědného přístupu obou partnerů. Speciální pozornost je sexuálně přenosným nemocem věnována při prenatálních konzultacích MAGNA, službách plánovaného rodičovství a v systému péče o oběti znásilnění. MAGNA se zaměřuje na zdraví žen a redukci mateřské a dětské úmrtnosti v Keni, Nikaragui, Kambodži. OČKOVÁNÍ Využití očkování je jeden z cenově nejefektivnějších zásahů ve veřejném zdravotnictví. Je však odhadováno, že přibližně 2 miliony lidí zemřou každý rok na nemoci, kterým mohlo být zabráněno sérií vakcín doporučených všem dětem Světovou zdravotnickou organizací. V současnosti mezi ně patří tato očkování: DTP (záškrt, tetanus, černý kašel), proti hepatitidě B, proti Haemophilius influenzae typu B (Hib), proti tuberkulóze (BCG), proti spalničkám, obrně a rotavirům. V zemích, kde pokrytí očkováním je všeobecně nízké, se MAGNA snaží nabízet rutinní očkování všem dětem do 5 let jako součást základního zdravotního programu. Týmy se často podílejí na očkovacích programech velkého rozsahu. Personál se snaží zvýšit povědomí komunity o výhodách očkování a místa pro očkování jsou zřízena v místech, kde se komunita schází. Typická kampaň trvá mezi dvěma až třemi týdny a může zasáhnout stovky tisíc lidí. SIROTCI MAGNA nabízí psychosociální podporu osiřelým HIV pozitivním dětem, které byly opuštěny; mnohé z nich byly psychicky a fyzicky zneužívány. Cílem programu je nabízet stabilní prostředí dětem a správné podmínky pro jejich zotavení jako např. ubytování, 12 magna děti v tísni výroční zpráva 2007

13 přístup k zdravotní a psychosociální péči, ale také přístup ke vzdělávání. Zvláštní program je poskytován HIV/AIDS sirotkům v Kambodži MENTÁLNÍ PÉČE Traumatické události být terčem násilí (či být svědkem násilí), úmrtí milovaných osob, zničení živobytí apod. mohou vytvořit intenzivní strach a hrůzu a je pravděpodobné, že ovlivní mentální stav člověka. MAGNA poskytuje včasnou psychosociální podporu obětem traumat, aby zredukovala možnost rozvoje dlouhodobých psychologických problémů. Psychosociální péče se zaměřuje na podporu komunity k vytvoření vlastních strategií zvládání traumatu. Poradci pomáhají skupinám mluvit o svých zkušenostech a zpracovávat své pocity tak, aby byla omezena všeobecná úroveň stresu. Tento přístup podporuje vzájemnou pomoc umožňuje tak komunitě znovuobnovit se podle vlastních kulturních hodnot a znovu získat kontrolu nad situací, jakmile je toho schopna. Je doplňován individuálním poradenstvím a psychiatrickou péčí pro ty, kteří ji potřebují. Péče o duševní zdraví je integrální součástí programů MAGNA zaměřených na péči pro HIV/AIDS pacienty. Všichni pacienti dostávající ARV léčbu na klinikách a v nemocnicích MAGNA mají přístup k psychosociální podpoře PŘÍRODNÍ KATASTROFY Skupiny obyvatel zasažené přírodními katastrofami vyžadují okamžitou zdravotnickou humanitární reakci. Nacházejí se v zoufalých podmínkách, protože náhle ztratily své domovy, materiální věci a členy rodiny. Jsou silně traumatizováni, potřebují rychlou a různorodou zdravotní péči a podporu. Přístup do oblastí neštěstí a k obětem je často složitý a vyžaduje rychlou identifikaci a zajištění různorodých potřeb. Nejchudší bývají zvláště zasaženi, neboť mají nestabilní příbytky i životní podmínky. MAGNA poskytuje v této situaci řadu řešení: lékařskou péči (např. chirurgickou), psychologické a nutriční programy. Tyto jsou poskytovány v existujících nemocnicích nebo zřizováním dočasných budov v případě potřeby. Mohou být poskytovány předměty jako deky, stany a olej na vaření. Tyto operace jsou připravovány rozsáhlou spoluprací s národními činiteli a v úvahu jsou brány důležitost lokálních iniciativ a strategií i omezení mezinárodní intervence s ohledem na čas, kvalitu a její trvání. DISTRIBUCE MATERIÁLNÍ POMOCI MAGNA se primárně soustředí na poskytování lékařské péče, ale v krizových situacích týmy často distribuují materiál, který přispívá k psychologickému a fyzickému přežití. Takové položky zahrnují oblečení, deky a přikrývky, přístřešky, prostředky na čištění a hygienu, prostředky na vaření a topení. V mnoha krizových situacích jsou předměty distribuovány jako balíčky balíček na vaření (obsahující vařič, hrnce, talíře, šálky, nože a příbory a kanystr, takže rodina si může připravovat jídlo) nebo hygienický balíček (s mýdlem, šampónem, kartáčky na zuby, pastou a pracím mýdlem, aby se rodina mohla mýt a prát si oblečení). magna děti v tísni výroční zpráva

14 mise ve světě Česká republika Nikaragua 14 magna děti v tísni výroční zpráva 2007

15 Slovensko Rakousko Indie Kambodža Keňa Mise Magna Děti v tísni/magna Children at risk (MAGNA) ve světě kanceláře Magna Děti v tísni/magna Children at Risk magna děti v tísni výroční zpráva

16 Dárci Magna Děti v tísni je velmi vděčná svým podporovatelům a sympatizantům za finanční pomoc, bez které by naše práce nebyla prostě možná. Jsme hrdí na spolupráci s Vámi a chceme poděkovat všem svým individuálním dárcům, firmám a nadacím a ostatním organizacím, které nás podporují. Vaše štědrost a velkorysost nám umožňují fungovat nezávisle na politických, ekonomických, náboženských zájmech, což považujeme za klíčové ve vztahu k našim pacientům a klientům. Pravidelné finanční příspěvky zajišťují dlouhodobou podporu již existujících projektů, umožňují nám také flexibilně poskytovat efektivní a adresnou pomoc v krizových situacích. Naši podporovatelé s námi denně přikládají ruku k dílu a pomáhají nám pomáhat. V roce 2007 MAGNA založila fond humanitární pomoci MAGNA Positive. Jeho morální rozměr staví na důvěře v naši organizaci, na základě výsledků naší práce a nabízí podporovatelům způsob, jak podpořit naši flexibilitu, rychlé a efektivní jednání v krizových situacích. Prostředky, které podporovatelé do tohoto fondu poskytují pravidelně a dlouhodobě, umožňují naše okamžité a flexibilní reakce v krizových situacích. Vedle programu dlouhodobé konkrétní pomoci konkrétním dětem v programu Podpoř dítě a jednorázovým vázaným darem, jsme tedy začali sdružovat i přátele myšlenky dlouhodobé a všeobecné podpory organizace MAGNA MAGNA Positive. 16 magna děti v tísni výroční zpráva 2007

17 magna děti v tísni výroční zpráva

18 Finance Magna Děti v tísni se dobrovolně zavázala, že minimálně 80 % všech svých výdajů využije na humanitární a rozvojové projekty. Maximálně 20 % tak smí být použito na péči o dárce včetně získávání dalších prostředků a administrativu organizace. V roce 2007 představovaly administrativní náklady na mezinárodní úrovni 1 % z celkových výdajů organizace, náklady na dárcovské aktivity 7 %, na vlastní projekty/ mise organizace tak šlo 92 % výdajů. Magna Děti v tísni v C R v roce 2007 rozbíhala své aktivity a větší část aktivit byla realizována na dobrovolnické úrovni a bezplatně, proto v roce 2007 nevznikly žádné náklady na provoz kanceláře a komunikaci s veřejností. Finanční dary a jejich využití na misích Získané finanční prostředky určené pro financování humanitárních a rozvojových projektů jsou využívány v spolupráci s operačním centrem MAGNA v Bratislavě, jehož prostřednictvím Magna Děti v tísni realizuje projekty ve světě. 18 magna děti v tísni výroční zpráva 2007

19 magna děti v tísni výroční zpráva

20 20 magna děti v tísni výroční zpráva 2007

21 magna děti v tísni výroční zpráva

22 Vaše pomoc je nutná Spolu s námi můžete jednorázovým, ale i pravidelným měsíčním příspěvkem pomáhat zachraňovat dětské životy, bojovat proti chorobám, hladu a podvýživě ve světě. Pracovníci MAGNA působí přímo v terénu. Každý den poskytují lékařskou pomoc a výživu dětem a jejich rodinám. Země, ve kterých pracujeme, se často vzpamatovávají z válečných konfliktů, nedemokratických režimů nebo přírodních katastrof, které zapříčiňují chudobu s dlouhodobými následky. Tyto problémy a jejich řešení vyžadují dlouhodobou pomoc. Pomáháme při humanitárních katastrofách a poskytujeme zdravotní péči jejich obětem. Provozujeme dlouhodobé projekty zaměřené na pomoc dětem, kterým jejich vlastní společnost, nefunkční vláda ani rodina nedokážou zajistit odpovídající lékařskou péči. Naše stálá přítomnost v terénu nám pomáhá flexibilně a efektivně pomáhat dětem a jejich rodinám v nouzi. 22 magna děti v tísni výroční zpráva 2007

23 magna děti v tísni výroční zpráva

24 Pokud chcete pomoci Magna Děti v tísni Haštalská 790/ Praha 1 C eská republika design Pavel Kordoš, photo Martin Bandžák

Obsah. Drazí přátelé 4. Kdo je Magna Děti v tísni/ Magna Children at risk (MAGNA) 8

Obsah. Drazí přátelé 4. Kdo je Magna Děti v tísni/ Magna Children at risk (MAGNA) 8 výroční zpráva 2009 2 magna děti v tísni výroční zpráva 2009 Obsah Drazí přátelé 4 Kdo je Magna Děti v tísni/ Magna Children at risk (MAGNA) 8 Popis aktivit Magna Děti v tísni/ Magna Children at Risk (magna)

Více

Obsah. Drazí přátelé 4. Kdo je Magna Děti v tísni/ Magna Children at risk (MAGNA) 8

Obsah. Drazí přátelé 4. Kdo je Magna Děti v tísni/ Magna Children at risk (MAGNA) 8 výroční zpráva 2008 2 magna děti v tísni výroční zpráva 2008 Obsah Drazí přátelé 4 Kdo je Magna Děti v tísni/ Magna Children at risk (MAGNA) 8 Popis aktivit Magna Děti v tísni/ Magna Children at Risk (magna)

Více

Obsah Drazí přátelé Kdo je Magna Děti v tísni/ Magna Children at risk (MAGNA) Popis aktivit Magna Děti v tísni/ Magna Children at Risk (magna)

Obsah Drazí přátelé Kdo je Magna Děti v tísni/ Magna Children at risk (MAGNA) Popis aktivit Magna Děti v tísni/ Magna Children at Risk (magna) výroční zpráva 2010 2 magna děti v tísni výroční zpráva 2010 Obsah Drazí přátelé 4 Kdo je Magna Děti v tísni/ Magna Children at risk (MAGNA) 6 Popis aktivit Magna Děti v tísni/ Magna Children at Risk (magna)

Více

Obsah. magna děti v tísni výroční zpráva 2012 3

Obsah. magna děti v tísni výroční zpráva 2012 3 výroční zpráva 2012 2 magna deti v núdzi výročná správa 2012 Obsah Slovo předsedy Správní rady 4 O organizaci 7 Charakteristika naší činnosti 8 Mise MAGNA ve světě 10 Projekty podpořené Magna Děti v tísni

Více

Problematika péče o novorozence v rozvojových zemích (Uganda) a možnosti humanitární pomoci

Problematika péče o novorozence v rozvojových zemích (Uganda) a možnosti humanitární pomoci Masarykova univerzita Lékařská fakulta Katedra Porodní asistence Problematika péče o novorozence v rozvojových zemích (Uganda) a možnosti humanitární pomoci Bakalářská práce Autor: Martina Bellušová Vedoucí

Více

lékaři BEZ HRANIC lékaři BEZ HRANIC

lékaři BEZ HRANIC lékaři BEZ HRANIC ŘI BEZ ANIC LÉKAŘI BEZ HRANIC Výroční zpráva 2012 4 2 1 1) Lucie Brázdová, Jižní Súdán 2) Patricie Čížová, Uganda 3) Pavel Dacko, Čad 4) Miro Durila, Afghánistán 5) Marianna Durilová, Jižní Súdán 6) Marek

Více

Vladimír Vyhnal, Keňa. Richard Walker, Súdán. Petra Růžičková, Haiti. Jana Škaroupková, Uzbekistán

Vladimír Vyhnal, Keňa. Richard Walker, Súdán. Petra Růžičková, Haiti. Jana Škaroupková, Uzbekistán Výroční zpráva 2010 Richard Walker, Súdán Vladimír Vyhnal, Keňa Vladimír Vyhnal Marek Čech, Keňa Petra Růžičková, Haiti Oliver Šafránek, Arménie Karel Maršálek, Haiti Tomáš Šebek, Haiti Jana Škaroupková,

Více

Naším posláním je zlepšit kvalitu lidského života tím, že umožníme lidem. být aktivnější, cítit se lépe a žít déle

Naším posláním je zlepšit kvalitu lidského života tím, že umožníme lidem. být aktivnější, cítit se lépe a žít déle Naším posláním je zlepšit kvalitu lidského života tím, že umožníme lidem být aktivnější, cítit se lépe a žít déle Být aktivnější, cítit se lépe a žít déle Milí přátelé, společnost GlaxoSmithKline chce

Více

Kvalita života dětí v rozvojových zemích

Kvalita života dětí v rozvojových zemích Mezinárodní rozvojová studia Katedra geografie Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Kvalita života dětí v rozvojových zemích Bakalářská práce Vedoucí práce: RNDr. Pavel Ptáček, Ph.D.

Více

lékaři BEZ HRANIC lékaři BEZ HRANIC

lékaři BEZ HRANIC lékaři BEZ HRANIC ŘI BEZ ANIC LÉKAŘI BEZ HRANIC Výroční zpráva 2013 1 2 3 8 9 10 11 1) Lucie Brázdová, Jižní Súdán 2) Viktor Bukač, Jižní Súdán 3) Patricie Čížová, Čad 4) Pavel Dacko, Čad 5) Daniel Dräxler, Pákistán 6)

Více

BEZPEČNÉ MATEŘSTVÍ. Poporodní péče o matku a novorozence: Praktická příručka WHO

BEZPEČNÉ MATEŘSTVÍ. Poporodní péče o matku a novorozence: Praktická příručka WHO BEZPEČNÉ MATEŘSTVÍ Poporodní péče o matku a novorozence: Praktická příručka WHO Světová zdravotnická organizace je jednou ze specializovaných agentur Spojených národů, jejímž primárním úkolem jsou mezinárodní

Více

VÝROČNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZPRÁVA 2013 UNICEF Česká republika

VÝROČNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZPRÁVA 2013 UNICEF Česká republika VÝROČNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZPRÁVA 2013 UNICEF Česká republika 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Slovo úvodem 3 Co se nám povedlo v roce 2013 4 Krizové situace v roce 2013 7 Krize v Sýrii 8 Tajfun na Filipínách

Více

ČLOVĚK V TÍSNI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ČLOVĚK V TÍSNI, O. P. S.

ČLOVĚK V TÍSNI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ČLOVĚK V TÍSNI, O. P. S. 2014 ČLOVĚK V TÍSNI Člověk v tísni, o. p. s. 2015 redakce: Jiří Krejčík, Martin Kovalčík, Adéla Pospíchalová, Petr Štefan, Tomáš Urban a další autoři fotografií: archiv ČvT, Hugo Agostinho, Ola Batta,

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2012 3. Kardiovaskulární choroby 41. Nádorová onemocnění 44. Diabetes mellitus 49

PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2012 3. Kardiovaskulární choroby 41. Nádorová onemocnění 44. Diabetes mellitus 49 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2012 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15 ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 21 PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ 30

Více

ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2013 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15

ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2013 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2013 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15 ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 21 PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ 35

Více

2013 ČLOVĚK V TÍSNI, o. p. s.

2013 ČLOVĚK V TÍSNI, o. p. s. 2013 ČLOVĚK V TÍSNI, o. p. s. Člověk v tísni, o. p. s. Adresa: Člověk v tísni, o. p. s., Šafaříkova 635/24, 120 00 Praha 2 Tel.: +420 226 200 400 Fax: +420 226 200 401 E-mail: mail@clovekvtisni.cz www.clovekvtisni.cz

Více

Úvod. Realizačním týmům uvedených projektů a všem ostatním, kterým není problematika užívání návykových látek lhostejná.

Úvod. Realizačním týmům uvedených projektů a všem ostatním, kterým není problematika užívání návykových látek lhostejná. Úvod Občanské sdružení DRUG-OUT Klub děkuje všem, kteří v roce 2014 podpořili programy Kontaktní centrum pro drogově závislé, Terénní program, Ambulantní adiktologické služby, Terénní program v Trmicích

Více

Lékařů bez hranic Září 2010

Lékařů bez hranic Září 2010 NEDOSTUPNÁ ZDRAVOTNÍ PÉČE Nemocnice Boost, Afghánistán, březen 2009 Mads Nissen/Berlingske Afghánistán: Kde činy mluví hlasitěji než slova U nás ve vesnici nejsou žádné léky ani zdravotní péče, říká Nadeem*,

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

Humanitární pomoc a civilní ochrana

Humanitární pomoc a civilní ochrana POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Pomoc obětem přírodních katastrof a ozbrojených konfliktů a ochrana ohrožených skupin obyvatelstva Humanitární pomoc a civilní ochrana Evropská humanitární pomoc má nepochybně obrovský

Více

Člověk v tísni, o. p. s.

Člověk v tísni, o. p. s. 2012 Člověk v tísni, o. p. s. 2 4 Mapa působení 1992 2013 6 2012 stručně 10 HUMANITÁRNÍ A ROZVOJOVÁ POMOC 12 Sýrie 14 Afghánistán 16 Pákistán 17 Alliance2015 18 Etiopie 20 Kongo 21 Angola 22 Namibie, Jižní

Více

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Strategie protidrogové politiky hlavního města Prahy období

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení ADRA za rok 2012

Výroční zpráva Občanského sdružení ADRA za rok 2012 Výroční zpráva Občanského sdružení ADRA za rok 2012 3 Slovo úvodem Rok 2012 byl pro humanitární organizaci ADRA Česká republika rokem jubilejním. Za dvacet let svého působení si ADRA získala důvěru dárců

Více

BEZ HRANIC UKRAJINA. Mnozí přežívají jen díky solidaritě ostatních. zpravodaj Lékařů bez hranic jaro 2015. Manu Brabo

BEZ HRANIC UKRAJINA. Mnozí přežívají jen díky solidaritě ostatních. zpravodaj Lékařů bez hranic jaro 2015. Manu Brabo ROZHOVOR 25 zpravodaj Lékařů bez hranic jaro 2015 UKRAJINA Mnozí přežívají jen díky solidaritě ostatních Manu Brabo 2 Editorial Milé příznivkyně, milí příznivci, dlouhou dobu v naší komunikaci rezonovalo

Více

Koncepce návrhů řešení problematiky bezdomovectví v Praze v letech 2013-2020

Koncepce návrhů řešení problematiky bezdomovectví v Praze v letech 2013-2020 Koncepce návrhů řešení problematiky bezdomovectví v Praze v letech 2013-2020 předkládá náměstek primátora Mgr. Ivan Kabický vypracovala pracovní skupina ve složení Ing. Libor Prudký, PhD., Mgr. Ilja Hradecký,

Více

EVROPSKÁ UNIE A HUMANITÁRNÍ POMOC

EVROPSKÁ UNIE A HUMANITÁRNÍ POMOC UČEBNÍ MODUL EVROPSKÁ UNIE A HUMANITÁRNÍ POMOC Mgr. Josef Pazderka MSc OBSAH 1. ÚVOD str. 4 2. UVEDENÍ DO PROBLEMTIKY str. 5 2.1. Zdroje humanitární pomoci.. str. 5 2.2. Humanitární ochrana str. 5 2.3.

Více

STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2012-2014

STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2012-2014 STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2012-2014 Statutární město Frýdek-Místek Magistrát města Frýdku-Místku Odbor sociálních služeb Radniční 1148 738 22 Frýdek-Místek OBSAH strana

Více

Zdravotnípolitika. o e. Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatel

Zdravotnípolitika. o e. Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatel Zdravotnípolitika politika Zdravotní aje r k o h é k c k e r o e h é LLib k c ibere 2 0 1 0 Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatel OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI

Více

2013 ČLOVĚK V TÍSNI, o. p. s.

2013 ČLOVĚK V TÍSNI, o. p. s. 2013 ČLOVĚK V TÍSNI, o. p. s. Člověk v tísni, o.p.s. 2014 redakce: Petr Štefan, Martin Kovalčík, Adéla Pospíchalová, Tomáš Urban a další autoři fotografií: Archiv ČvT, Chiev Song, Iva Zímová, Jan Horák,

Více

2013 ČLOVĚK V TÍSNI, o. p. s.

2013 ČLOVĚK V TÍSNI, o. p. s. 2013 ČLOVĚK V TÍSNI, o. p. s. ČLOVĚK V TÍSNI, O. P. S. výroční zpráva 2013 Člověk v tísni, o.p.s. 2014 redakce: Petr Štefan, Martin Kovalčík, Adéla Pospíchalová, Tomáš Urban a další autoři fotografií:

Více