Posluchači provedou odpovídající selekci a syntézu informací a uceleně je uvedou do teoretického základu vlastního měření.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Posluchači provedou odpovídající selekci a syntézu informací a uceleně je uvedou do teoretického základu vlastního měření."

Transkript

1 Úloh č. 9 je sestven n zákldě odkzu n dv prmeny. Kždý z nich přistupuje k stejnému úkolu částečně odlišnými způsoby. Níže jsou uvedeny ob zdroje v plném znění. V kždém z nich jsou pro posluchče cenné inormce z teorie principu měření, vše doloženo výpočty, přípdně nákresy vlstní relizcí měření. Posluchči provedou odpovídjící selekci syntézu inormcí uceleně je uvedou do teoretického zákldu vlstního měření. Optické jevy netrdičně -využití žákovské souprvy pro pokusy z optiky Pvel Kříž, Frntišek Špulák, Ktedr yziky, PF JU České Budějovice V článku popisujeme několik experimentů se žákovskou souprvou pro pokusy z optiky []. Abychom mohli uvedené pokusy provádět, je třeb udělt drobné úprvy s některými součástmi této souprvy. Stolek (součást č. 0) optickou lvici (součást č. ) provrtáme sešroubujeme tk, by bylo možno optickou lvici postvit do svislé polohy (viz obr. ). Obr. : - optická lvice, - stolek, 3 - šrouby, 4 - držáky, 5 - duté zrcdlo, 6 - mtnice s ryskmi N mtnici (součást č. ) připevníme ppírovou pásku, která má přes okrj mtnice prvidelně rozmístěné tři rysky, přičemž prostřední rysk je nejsilnější obě krjní jsou stejně silné. Pro všechn měření je zpotřebí uprvená optická lvice ve svislé poloze, dv držáky optických prvků (součást č. ) mtnice s ppírovou páskou ryskmi. N optickou lvici připevníme držáky, jeden do polohy nul druhý kmkoliv nd něj. Do horního držáku vložíme mtnici s páskou ryskmi. Tím je souprv připrven k dlšímu využití. Osttní pomůcky uvedeme u kždého experimentu zvlášť. Princip všech experimentů je stejný. Ze vzdálenosti minimálně 5 cm pozorujeme jedním okem rysky n mtnici zároveň s jejich obrzem v příslušné optické soustvě umístěné v dolním držáku. Nstvíme-li polohu mtnice tk, by se vzdálenosti rysek n mtnici v obrze shodovly (viz obr. ), potom je příčné zvětšení soustvy jednotkové ze vzthu y y vyplývá, že vzdálenost mtnice od optické soustvy je. Po změření této vzdálenosti lze určit ohniskovou vzdálenost použité optické soustvy následně i jiné prmetry (poloměry křivosti, index lomu tp.). Pro zdárný průběh měření je důležité, by os optické soustvy procházel okrjem mtnice v místě, kde je nkreslen nejsilnější rysk. Toho lze docílit posunem mtnice v držáku posunem ppírové pásky po mtnici v nvzájem kolmých směrech. Poznámk: Místo mtnice s ppírovou páskou ryskmi lze použit i obyčejného školního prvítk.

2 Experiment č. : Měření ohniskové vzdálenosti dutého zrcdl (obr. ) Pomůcky: optická lvice, mtnice s ryskmi, dv držáky, duté zrcdlo. Souprvu připrvíme k měření výše popsným způsobem. Do dolního držáku vložíme duté zrcdlo odrzným povrchem vzhůru. Po nstvení polohy mtnice tk, by se vzdálenosti rysek n mtnici v obrze shodovly, změříme vzdálenost mtnice od vrcholu zrcdl. Ohniskovou vzdálenost dutého zrcdl pk určíme ze vzthu: Obr. : 5 - duté zrcdlo, 6 - mtnice s ryskmi Experiment č. : Měření indexu lomu kpliny pomocí dutého zrcdl (obr. 3) Pomůcky: optická lvice, mtnice s ryskmi, dv držáky, duté zrcdlo, kplin Souprvu připrvíme k měření výše popsným způsobem. Do dolního držáku vložíme duté zrcdlo odrzným povrchem vzhůru. Ohniskovou vzdálenost zrcdl určíme jko u experimentu č.. Poté do dutého zrcdl nlijeme mlé množství kpliny. Opět nstvíme polohu mtnice tk, by se vzdálenosti rysek n mtnici v obrze shodovly. Odečteme vzdálenost mtnice od vrcholu zrcdl. Pro ohniskovou vzdálenost vzniklé optické soustvy pltí: pro index lomu kpliny (tvoří ploskovypuklou čočku) pltí vzth: n z P P r h Obr. 3: P - poloh mtníce bez vody, P - poloh mtníce s vodou, M - duté zrcdlo, r -poloměr křivosti zrcdl, h - poloměr křivosti soustvy zrcdlo vod

3 Experiment č. 3: Měření ohniskové vzdálenosti spojky pomoci rovinného zrcdl (obr. 4) Pomůcky: optická lvice, mtnice s ryskmi, dv držáky, rovinné zrcdlo, spojná čočk Souprvu připrvíme k měření výše popsným způsobem. Do dolního držáku vložíme rovinné zrcdlo odrzným povrchem vzhůru. N zrcdlo položíme spojnou čočku. Nstvíme polohu mtnice tk, by se vzdálenosti rysek n mtnici v obrze shodovly, odečteme vzdálenost mtnice od středu spojky. Světelná vln šířící se mezi čočkou rovinným zrcdlem musí být v tomto přípdě rovinná tedy pro ohniskovou vzdálenost spojky pltí: Obr. 4: M - rovinné zrcdlo, - spojná čočk, P - poloh mtnice, - ohnisková vzdálenost čočky ve vzduchu Experiment č. 4: Měření poloměru křivosti spojky jejího indexu lomu (obr. 5) Pomůcky: optická lvice, mtnice s ryskmi, dv držáky, rovinné zrcdlo, spojná čočk, uhlový ppír Souprvu připrvíme k měření výše popsným způsobem. Do dolního držáku vložíme rovinné zrcdlo odrzným povrchem vzhůru. N zrcdlo položíme spojnou čočku. Změříme ohnisko- vou vzdálenost čočky jko u experimentu č. 3. Poté pod čočku umístíme uhlový ppír. Opět nlezneme polohu mtnice tk, by se vzdálenosti rysek n mtnici v obrze shodovly, odměříme vzdálenost mtnice od spodního povrchu čočky. Potom lze určit poloměr křivosti spodního povrchu čočky podle následujícího vzthu:. Poloměr křivosti druhého povrchu čočky lze po otočení čočky zjistit stejným Způsobem. S použitím rovnice: ( n ) lze vypočítt index lomu n skl, z kterého je čočk vyroben. V přípdě rovnosti obou poloměrů křivosti čočky je n Experiment č. 5: Měření indexu lomu kpliny pomocí spojky rovinného zrcdl (obr. 6) Pomůcky: optická lvice, mtnice s ryskmi, dv držáky, rovinné zrcdlo, spojná čočk, uhlový ppír, kplin Souprvu připrvíme k měření výše popsným způsobem. Do dolního držáku vložíme rovinné zrcdlo odrzným povrchem vzhůru. N zrcdlo položíme spojnou čočku. Změříme ohnisko- vou vzdálenost čočky jko u experimentu č. 3. Poté určíme poloměr křivosti spodního povrchu čočky jko u experimentu č. 4. Odstrníme uhlový ppír mezi čočku rovinné zrcdlo nkpeme trochu kpliny (prostor mezi čočkou zrcdlem musí být kp

4 linou vyplněn). Opět nstvíme polohu mtnice tk, by se vzdálenosti rysek n mtnici v obrze shodovly, odečteme vzdálenost mezi mtnicí rovinným zrcdlem. Potom pro ohniskovou vzdálenost K kplinové čočky pltí: K. Pro index lomu kpliny dostneme vzth: ( ) n. Měření indexu lomu destilovné vody (stislv Bník - prktická úloh č. 6 z XXI. ročníku yzikální olympiády ktegorie A. SPN, Prh, 98 - neutorizovný překld ze slovenštiny) Pomůcky: destilovná vod, sttivový mteriál, duté sérické zrcdlo n kterém nejsou uvedeny žádné údje (npř. zrcdlo z velké optické souprvy), miniturní žárovk 3,5 V/0,3 A s objímkou přípojné vodiče, bílé mtné stínítko, délkové pásmové měřidlo m ž m, bterie 4,5 V. Postup:. Určete ohniskovou vzdálenost zrcdl. Žárovku postvte do vzdálenosti od zrcdl pokusně určete vzdálenost b stínítk od zrcdl tk, by obrz vlákn žárovky n stínítku byl co nejostřejší. Z hodnot, b určete ohniskovou vzdálenost. Zrcdlo je přitom pomocí sttivového mteriálu upevněné ve vodorovné poloze.. Do dutiny zrcdl nlijte destilovnou vodu. Podobným způsobem jko v bode. určete ohniskovou vzdálenost optické soustvy tvořené zrcdlem vodným tělesem, které vytváří ploskovypuklou čočku. Vzdálenost žárovky od volného povrchu vody oznčte, vzdálenost stínítk od volného povrchu vody při nejlepším zostření oznčte b. 3. Výpočtem dokžte, že pro index lomu vody pltí vzth: n 4. Všechny měření vykonejte desetkrát s různými hodnotmi, b,, b, výsledky zpište do tbulky. 5. Průměrnou hodnotu n p určeného indexu lomu porovnejte s hodnotou indexu lomu pro destilovnou vodu uvedenou v tbulkách. Řešení: Ohnisková vzdálenost smotného dutého sérického zrcdl je. Ohniskovou vzdálenost kplinové čočky oznčíme. Pro ohniskovou vzdálenost dutého sérického zrcdl pltí vzth: () přičemž je poloměr křivosti zrcdl. Pro ohniskovou vzdálenost kplinové ploskovypuklé čočky pltí vzth: odkud vyplývá: ( n ) n ()

5 Vzhledem n skutečnost, že světelné pprsky procházejí kplinovou čočkou dvkrát, můžeme celou soustvu povžovt z pevnou soustvu složenou z dutého zrcdl dvou ploskovypuklých čoček. Pro výslednou ohniskovou vzdálenost pltí: Při použití vzthů () () dostáváme: n Pro index lomu kpliny pltí: n Ohniskové vzdálenosti, určíme ze vzthů: b b itertur: stislv Bník: Měření indexu lomu destilovné vody - prktická úloh č. 6 z XXI. ročníku yzikální olympiády ktegorie A. SPN, Prh, 98; str. 56

Komplexní čísla tedy násobíme jako dvojčleny s tím, že použijeme vztah i 2 = 1. = (a 1 + ia 2 )(b 1 ib 2 ) b 2 1 + b2 2.

Komplexní čísla tedy násobíme jako dvojčleny s tím, že použijeme vztah i 2 = 1. = (a 1 + ia 2 )(b 1 ib 2 ) b 2 1 + b2 2. 7 Komplexní čísl 71 Komplexní číslo je uspořádná dvojice reálných čísel Komplexní číslo = 1, ) zprvidl zpisujeme v tzv lgebrickém tvru = 1 + i, kde i je imginární jednotk, pro kterou pltí i = 1 Číslo 1

Více

Kapitola 1. Formální jazyky. 1.1 Formální abeceda a jazyk. Cíle kapitoly: Cíle této části: Klíčová slova: abeceda, slovo, jazyk, operace na jazycích

Kapitola 1. Formální jazyky. 1.1 Formální abeceda a jazyk. Cíle kapitoly: Cíle této části: Klíčová slova: abeceda, slovo, jazyk, operace na jazycích Kpitol 1 Formální jzyky Cíle kpitoly: Po prostudování kpitoly máte plně rozumět pojmům jko(formální) beced, slovo, jzyk, operce n slovech jzycích; máte zvládt práci s těmito pojmy n prktických příkldech.

Více

3.2.11 Obvody a obsahy obrazců I

3.2.11 Obvody a obsahy obrazců I ..11 Obvody obshy obrzců I Předpokldy: S pomocí vzorců v uvedených v tbulkách řeš následující příkldy Př. 1: Urči výšku lichoběžníku o obshu 54cm zákldnách 7cm 5cm. + c Obsh lichoběžníku: S v Výšk lichoběžníku

Více

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10)

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10) ÚTAV INIČNÍ A MĚTKÉ DPRAVY.s., Prh 4,Chodovec, Türkov 1001,PČ 149 00 člen skupiny DEKRA www.usmd.cz,/ Přehled zákldních vrint pltných pro dovoz jednotlivých vozidel dle zákon č.56/2001b. ve znění zákon

Více

3. APLIKACE URČITÉHO INTEGRÁLU

3. APLIKACE URČITÉHO INTEGRÁLU APLIKACE URČITÉHO INTEGRÁLU APLIKACE URČITÉHO INTEGRÁLU V mtemtice, le zejmén v přírodních technických vědách, eistuje nepřeerné množství prolémů, při jejichž řešení je nutno tím či oním způsoem použít

Více

Měření délky, určení objemu tělesa a jeho hustoty

Měření délky, určení objemu tělesa a jeho hustoty Úloha č. 1a Měření délky, určení objemu tělesa a jeho hustoty Úkoly měření: 1. Seznámení se s měřicími přístroji posuvné měřítko, mikrometr, laboratorní váhy. 2. Opakovaně (10x) změřte rozměry dvou zadaných

Více

LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU

LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU ZDENĚK ŠIBRAVA 1. Obecné řešení lin. dif. rovnice 2.řádu s konstntními koeficienty 1.1. Vrice konstnt. Příkld 1.1. Njděme obecné řešení diferenciální rovnice (1) y

Více

Klasické a inovované měření rychlosti zvuku

Klasické a inovované měření rychlosti zvuku Klasické a inovované měření rychlosti zvuku Jiří Tesař katedra fyziky, Pedagogická fakulta JU Klíčová slova: Rychlost zvuku, vlnová délka, frekvence, interference vlnění, stojaté vlnění, kmitny, uzly,

Více

Seznámíte se s další aplikací určitého integrálu výpočtem obsahu pláště rotačního tělesa.

Seznámíte se s další aplikací určitého integrálu výpočtem obsahu pláště rotačního tělesa. .4. Obsh pláště otčního těles.4. Obsh pláště otčního těles Cíle Seznámíte se s dlší plikcí učitého integálu výpočtem obshu pláště otčního těles. Předpokládné znlosti Předpokládáme, že jste si postudovli

Více

Sbírka příkladů z elektřiny a magnetismu

Sbírka příkladů z elektřiny a magnetismu oman Kubínek Sbírka příkladů z elektřiny a magnetismu Tato sbírka příkladů slouží k procvičení učiva přednášeného v rámci přednášek KEF/EMG Elektřina a magnestimus. KATEDA EXPEMENTÁLNÍ FYZKY UNVEZTA PALACKÉHO

Více

Úlohy pro 56. ročník fyzikální olympiády, kategorie E, F

Úlohy pro 56. ročník fyzikální olympiády, kategorie E, F Úlohy pro 56. ročník fyzikální olympiády, kategorie E, F Z následujících úloh vyřešte ty, které vám doporučí váš vyučující fyziky. To samozřejmě neznamená, že se nemůžete pustit do řešení všech úloh. V

Více

Optika Emisní spektra různých zdrojů Mirek Kubera

Optika Emisní spektra různých zdrojů Mirek Kubera Výstup RVP: Klíčová slova: informace pro učitele Optika Mirek Kubera žák využívá poznatky o kvantování energie záření a mikročástic k řešení fyzikálních problémů optický hranol, spektrum, emisní spektrum,

Více

CZ.1.07/1.1.04/03.0042

CZ.1.07/1.1.04/03.0042 Václav Pazdera Měření fyzikálních veličin se systémem Vernier 1. část pro základní školy a víceletá gymnázia Fyzika na scéně exploratorium pro žáky základních a středních škol reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/03.0042-1

Více

TERÉNNÍ ČÁST. Celkem 30 bodů. S výjimkou práce v terénu v úkolu č. 2 pracujte samostatně.

TERÉNNÍ ČÁST. Celkem 30 bodů. S výjimkou práce v terénu v úkolu č. 2 pracujte samostatně. TERÉNNÍ ČÁST Celkem 30 bodů S výjimkou práce v terénu v úkolu č. 2 pracujte samostatně. 1 12 bodů MAPOVÁNÍ ZMĚN MĚSTSKÉ KRAJINY (autor: J. Kabrda, autor map: J. D. Bláha) Pomůcky: Dodané organizátorem:

Více

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21 Obsah 1 ÚVOD 1.1 Vektorové operace................................... 1. Moment síly k bodu a ose.............................. 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav........................ 1 TĚŽIŠTĚ

Více

Vzdálenosti. Copyright c 2006 Helena Říhová

Vzdálenosti. Copyright c 2006 Helena Říhová Vzdálenosti Copyright c 2006 Helena Říhová Obsah 1 Vzdálenosti 3 1.1 Vzdálenostivrovině... 3 1.1.1 Vzdálenostdvoubodů..... 3 1.1.2 Vzdálenostboduodpřímky..... 4 1.1.3 Vzdálenostdvourovnoběžek.... 5 1.2

Více

Technologie. Rozteč řádků (m)

Technologie. Rozteč řádků (m) Prktické možnosti využití užších řádků u kukuřice v rámci ochrny půdy proti erozi Ing. Václv Brnt, Ph.D., Ing. Petr Zárnský, Ing. Michel Škeříková, Dr. Ing. Jn Pivec, Doc. Ing. Miln Kroulík, Ph.D., Ing.

Více

1. Vznik zkratů. Základní pojmy.

1. Vznik zkratů. Základní pojmy. . znik zkrtů. ákldní pojmy. E k elektrizční soustv, zkrtový proud. krt: ptří do ktegorie příčných poruch, je prudká hvrijní změn v E, je nejrozšířenější poruchou v E, při zkrtu vznikjí přechodné jevy v

Více

Dendrometrie Garant předmětu : Doc.Ing.Josef Sequens, Csc.

Dendrometrie Garant předmětu : Doc.Ing.Josef Sequens, Csc. Dendrometrie Garant předmětu : Doc.Ing.Josef Sequens, Csc. POUŽITÁ LITERATURA : Korf, V.: Dendrometrie, Praha 1953 Assman, E.: Waldertragslehre, Mnichov 1961 Prodan, M.: Holzmeslehre, Franfurkt 1965 Korf,

Více

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2 Svět práce v každodenním životě Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky G Gymnázium Hranice Svět práce v každodenním životě Mechanické kmitání a vlnění Kinematika G Gymnázium Hranice. Hmotný bod koná

Více

Experimenty se systémem Vernier

Experimenty se systémem Vernier Experimenty se systémem Vernier Tuhost pružiny Petr Kácovský, KDF MFF UK Tyto experimenty vznikly v rámci diplomové práce Využívání dataloggerů ve výuce fyziky, obhájené v květnu 2012 na MFF UK v Praze.

Více

STUDIJNÍ TEXT PETR KULHÁNEK PRAHA 2014 ALDEBARAN

STUDIJNÍ TEXT PETR KULHÁNEK PRAHA 2014 ALDEBARAN TF4: VNP OBECNÁ RELATIVITA STUDIJNÍ TEXT PETR KULHÁNEK PRAHA 014 ALDEBARAN OBSAH PŘEDMLUVA, ÚVOD 4 1. METRIKA 5 KOVARIANTNÍ A KONTRAVARIANTNÍ INDEXY 5 SKALÁRNÍ SOUČIN, ZVYŠOVÁNÍ A SNIŽOVÁNÍ INDEXŮ 6 ČTYŘVEKTORY,

Více

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E 1. Atomová fyzika 9 1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E V této kapitole se dozvíte: které experimentální skutečnosti si vynutily vznik atomové teorie; o historii vývoje modelů atomů. Budete

Více

STATIKA TUHÉHO TĚLESA

STATIKA TUHÉHO TĚLESA STATIKA TUHÉHO TĚLESA Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Bohumil Vybíral Obsah Úvod 3 1 Soustavy sil působících na těleso 5 1.1 Síla.................................. 5 1.2 Momentsílyvzhledemkbodu...................

Více

Přírodní vědy moderně a interaktivně. Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky. G Gymnázium Hranice

Přírodní vědy moderně a interaktivně. Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky. G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně Kinematika G Gymnázium Hranice 1. Až do roku 1883 se každé město

Více

Meteorologická laboratoř

Meteorologická laboratoř AHOL Střední odborná škola, s.r.o. Meteorologická laboratoř Mgr. Hana Grygárková Obsah 1. Měření srážek...8 1.1. Metodický pokyn...8 1.2. Realizace úlohy...9 1.2.1. Teoretický základ úlohy...9 1.2.2. Pomůcky...10

Více

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Registrační číslo projektu Název projektu Produkt č. 6 CZ.1.07/1.1.16/02.0119 Automatizace názorně Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Střední škola technická a gastronomická,

Více

Ve srovnání s křivkami, kterými jsme se zabývali v Kapitole 5, je plocha matematicky

Ve srovnání s křivkami, kterými jsme se zabývali v Kapitole 5, je plocha matematicky Kapitola 8 Plocha a její obsah 1 efinice plochy Plochu intuitivně chápeme jako útvar v prostoru, který vznikne spojitou deformací části roviny Z geometrického pohledu je plochu možno interpretovat jako

Více

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada Stručné základy TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada OBSAH 1 BOUŘKA... 3 1.1 DEFINICE BOUŘKY... 3 1.2 DĚLENÍ BOUŘEK... 3 2 BOUŘKOVÉ OBLAKY... 4 2.1 VNĚJŠÍ PODMÍNKY VZNIKU OBLAKŮ...

Více

Kapitola 5 Pasivní využití solární energie

Kapitola 5 Pasivní využití solární energie Kapitola 5 Pasivní využití solární energie Úvod Pasivní využití solární energie představuje termín, který se používá k popisu interakce mezi slunečním sáláním a budovami, kdy se k přenosu energie nevyžaduje

Více