Laboratorní práce č. 4: Úlohy z paprskové optiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Laboratorní práce č. 4: Úlohy z paprskové optiky"

Transkript

1 Přírodí ědy moderě a iteraktiě FYZKA 4. ročík šestiletého a. ročík čtyřletého studia Laboratorí práce č. 4: Úlohy z paprskoé optiky G Gymázium Hraice

2

3 Přírodí ědy moderě a iteraktiě FYZKA 3. ročík šestiletého studia a. ročík čtyřletého studia Gymázium G Hraice Test k laboratorí práci č. 4: Úlohy z paprskoé optiky Variata A. Ze dou prostředí je prí opticky řidší; pak A) je ěm rychlost šířeí sětla ětší ež e druhém prostředí B) je ěm rychlost šířeí sětla meší ež druhém prostředí C) je průhledější ež druhé prostředí D) ěm platí záko lomu přesěji ež e druhém prostředí. Sětlo dopadá a rozhraí dou prostředí; rychlost sětla prím prostředí je, druhém ( ). Mezí úhel α m můžeme určit ze ztahu: A) si α m = C) tg α m = B) si α m = D) tg α m = 3. Pomocí spojé čočky o ohiskoé zdáleosti 5 cm zobrazíme určitý předmět. Do které z uedeých zdáleostí od čočky umístíme předmět, aby jeho obraz byl skutečý, přeráceý a zmešeý? A) 60 cm B) 50 cm C) 30 cm D) 0 cm 4. Zobrazoací roice čočky má tar: A) C) r a a B) a a f D) r a a a a f

4 Přírodí ědy moderě a iteraktiě FYZKA 3. ročík šestiletého studia a. ročík čtyřletého studia Gymázium G Hraice Test k laboratorí práci č. 4: Úlohy z paprskoé optiky Variata B. Rychlost sětla e skle je A) stejá jako e akuu B) meší ež e akuu C) ezáislá a frekeci sětla D) ezáislá a barě sětla. Sětlo dopadá a rozhraí dou prostředí; idex lomu sětla prího prostředí je, druhého ( ). Mezí úhel α m můžeme určit ze ztahu: A) si α m = C) tg α m = B) si α m = D) tg α m = 3. Pomocí spojé čočky o ohiskoé zdáleosti 5 cm zobrazíme určitý předmět. Do které z uedeých zdáleostí od čočky umístíme předmět, aby jeho obraz byl skutečý, přeráceý a zětšeý? A) 60 cm B) 50 cm C) 30 cm D) 0 cm 4. Pro ohiskoou zdáleost čočky lze ze zobrazoací roice ododit ztah: A) f = C) f = a. a a a a. a a a B) f = D) f = a a a. a a a a. a

5 Přírodí ědy moderě a iteraktiě FYZKA 3. ročík šestiletého studia a. ročík čtyřletého studia Gymázium G Hraice Test k laboratorí práci č. 4: Úlohy z paprskoé optiky Variata C. Rychlost sětla e odě je A) meší ež e akuu B) stejá jako e akuu C) ezáislá a barě sětla D) ezáislá a frekeci sětla. Sětlo prochází rozhraím zduchu a skla. dex lomu skla je,5. Jaký je mezí úhel a rozhraí skla a zduchu? A) 5 B) 30 C) 4 D) Pomocí spojé čočky o ohiskoé zdáleosti cm zobrazíme určitý předmět. Do které z uedeých zdáleostí od čočky umístíme předmět, aby jeho obraz byl skutečý, přeráceý a zětšeý? A) 0 cm B) 5 cm C) 4 cm D) 30 cm 4. Ohiskoá zdáleost čočky o optické mohutosti 5 D je: A) 5 cm B) 5 cm C) 0 cm D) 5 cm

6 Přírodí ědy moderě a iteraktiě FYZKA 3. ročík šestiletého studia a. ročík čtyřletého studia Gymázium G Hraice Test k laboratorí práci č. 4: Úlohy z paprskoé optiky Variata D. Ze dou prostředí je pré opticky hustší; pak A) je ěm rychlost šířeí sětla ětší ež e druhém prostředí B) je ěm rychlost šířeí sětla meší ež e druhém prostředí C) je průhledější ež druhé prostředí D) ěm platí záko lomu přesěji ež e druhém prostředí. Sětlo prochází rozhraím zduchu a ody. Rychlost sětla e odě je,5.0 8 m.s -, rychlost sětla e zduchu přibližě m.s -. Jaký je mezí úhel a rozhraí ody a zduchu? A) 3 B) 48,6 C) 70,5 D) 8,8 3. Pomocí spojé čočky o ohiskoé zdáleosti cm zobrazíme určitý předmět. Do které z uedeých zdáleostí od čočky umístíme předmět, aby jeho obraz byl skutečý, přeráceý a zmešeý? A) 0 cm B) 5 cm C) 4 cm D) 30 cm 4. Optická mohutost čočky, která má ohiskoou zdáleost 50 je: A) 5 D B) 0 D C) 0 D D) 50 D

7 Přírodí ědy moderě a iteraktiě FYZKA 4. ročík šestiletého a. ročík čtyřletého studia G Gymázium Hraice Laboratorí práce č. 4: Úlohy z paprskoé optiky Pomůcky: půlálec ze skla, optická deska s úhloměrou stupicí, zdroj sětla, cloa se štěrbiou, optická laice s příslušestím, cloa s yřízutým písmeem L (ebo síčka), stíítko, spojá čočka, zdroj střídaého apětí. Teorie: Paprskoá (geometrická) optika je založea a přímočarém šířeí sětla (šířící se sětlo pak lze zázorit pomocí přímek sětelých paprsků) a a pricipu ezáislosti chodu sětelých paprsků (paprsky od zdroje ycházejí šemi směry, mohou se azájem protíat, ale přitom se eoliňují a prostředím procházejí ezáisle jede a druhém). Paprskoá optika zaedbáá loou poahu sětla. Základími zákoy paprskoé optiky jsou záko odrazu a záko lomu sětla.. úloha: Měřeí idexu lomu skla dex lomu je fyzikálí eličia, která charakterizuje optické prostředí. Nejjedodušší metody pro měřeí idexu lomu ycházejí ze zákoa lomu. Měřeí idexu lomu skla a rozhraí se zduchem proeďte děma metodami: měřeím úhlu dopadu a úhlu lomu a měřeím mezího úhlu.. metoda: Měřeí úhlu dopadu a úhlu lomu Prochází-li sětlo rozhraím zduch sklo (iz obr.), lze použít záko lomu e taru: k si si () α zduch ( = ) sklo ( =?) β

8 Proedeí: Na optickou desku s úhloměrou stupicí umístěte půlálec ze skla tak, aby střed křiosti jeho ypuklé plochy splýal se středem desky a roá stěa půlálce splýala s jedím průměrem yzačeým a desce. Druhý průměr toří kolmici dopadu. Zdroj sětla opatřete štěrbiou a umístěte jej tak, aby a desce zikl úzký sětelý paprsek směřující do středu půlálce (iz obr. č. příloze). Pomocí úhloměré stupice astate určitý úhel dopadu α a změřte odpoídající úhel lomu β. Otáčeím optické desky s půlálcem (paprsek přitom musí stále směřoat do středu půlálce) astaujte postupě další čtyři hodoty úhlu dopadu α a určete k im odpoídající úhel lomu β. Naměřeé hodoty zapište do tabulky: Číslo měřeí α β si α si β Pomocí kalkulačky určete hodoty si α a si β a pro každé měřeí ypočítejte ze zorce () idex lomu skla. Z aměřeých hodot ypočítejte průměrou hodotu idexu lomu skla.. metoda: Měřeí mezího úhlu Přechází-li sětlo z prostředí opticky hustšího do prostředí opticky řidšího, zětšuje se s rostoucím úhlem dopadu i úhel lomu a při určitém, tz. mezím úhlu dopadu α m, je úhel lomu β = 90. Při ětších úhlech dopadu (α α m ) se sětlo je odráží astáá úplý odraz. Jestliže sětlo prochází ze skla do zduchu, lze pro teto případ zapsat záko lomu e taru: si α m =, kde je idex lomu skla. Odtud lze idex lomu skla určit pomocí upraeého ztahu: = si ()

9 Proedeí: Optickou desku otočte tak, aby sětelý paprsek dopadal a ypuklou stěu půlálce a procházel jejím středem (iz obr. č. příloze). Zola, po malých hodotách, zětšujte úhel dopadu až a hodotu, kdy práě astae úplý odraz (úhel lomu β = 90 ). Odpoídající úhel dopadu je mezí úhel α m. Měřeí opakujte pětkrát a aměřeé hodoty zapisujte do tabulky: Číslo měřeí α m si α m Pro každou hodotu α m určete siα m a pomocí ztahu () určete idex lomu. Potom ypočítejte průměrou hodotu idexu lomu skla a poroejte ji s hodotou určeou. metodou.. úloha: Měřeí ohiskoé zdáleosti čočky Ohiskoou zdáleost f spojé čočky můžeme určit úpraou zobrazoací roice a tar: f = a a f a. a a a (3), kde a je zdáleost předmětu a a je zdáleost obrazu od středu čočky. Vzhledem k určité tloušťce čočky je přesé určeí hodot a, a obtížé. Proto se přímé měřeí zdáleostí obchází použitím růzých metod. Například Abbeoa metoda je založea a určoáí příčého zětšeí. Besseloa metoda, kterou použijete této úloze, je založea a tom, že při kostatí zdáleosti l předmětu (cloy s písmeem L ebo síčky) a stíítka zike a stíítku ostrý obraz předmětu při dou polohách čočky ( poloze zětšeý, poloze zmešeý). Situaci schematicky zázorňuje obrázek: Vyjádříme-li zdáleosti a a a upraeé zobrazoací roici (3) pomocí zdáleosti l předmětu a stíítka a zdáleosti d poloh, čočky, obdržíme po dosazeí a úpraě ztah pro ohiskoou zdáleost čočky e taru: f l d (4) 4l

10 Stíítko X Y x d y y o l Proedeí: Na optické laici sestate zobrazoací soustau tořeou zdrojem sětla s cloou s písmeem L (ebo hořící síčkou), spojkou a stíítkem (iz obr. č. 3 příloze). Polohu čočky uprate tak, aby její optická osa byla rooběžá s optickou laicí e ýšce, íž se achází předmět. Zkusmo yhledejte hodou zdáleost l předmětu od stíítka, při íž ajdete polohy a čočky. Změřte zdáleost l předmětu od stíítka a zdáleosti x a x čočky od předmětu (cloy s písmeem L). Další měřeí opakujte pro změěou zdáleost l předmětu a stíítka. Naměřeé hodoty zapisujte do tabulky: Číslo měřeí l x x d f Vzdáleost d poloh čočky případech a pak určete ze ztahu d = x x. Dosazeím do ztahu (4) ypočítejte jedotliých případech ohiskoou zdáleost f. Dále ypočítejte průměrou hodotu ohiskoé zdáleosti f, yjádřete ji cm a poroejte ji s hodotou uedeou a objímce čočky. Záěr:

11 Obrázek č. Obrázek č. Obrázek č. 3

12 G y m á z i u m H r a i c e Přírodí ědy moderě a iteraktiě G Gymázium Hraice Protokol č. 4 Pracoal: Spolupracoal: Třída: Hodoceí: Pracoáo de: Vlhkost zduchu: Tlak zduchu: Teplota zduchu: Náze úlohy: Úlohy z paprskoé optiky Pomůcky: půlálec ze skla, optická deska s úhloměrou stupicí, zdroj sětla, cloa se štěrbiou, optická laice s příslušestím, cloa s yřízutým písmeem L (ebo síčka), stíítko, spojá čočka, zdroj střídaého apětí. Vypracoáí:. úloha: Měřeí idexu lomu skla dex lomu je fyzikálí eličia, která charakterizuje optické prostředí. Nejjedodušší metody pro měřeí idexu lomu ycházejí ze zákoa lomu. Měřeí idexu lomu skla a rozhraí se zduchem jsme proáděli děma metodami: měřeím úhlu dopadu a úhlu lomu a měřeím mezího úhlu.. metoda: Měřeí úhlu dopadu a úhlu lomu Prochází-li sětlo rozhraím zduch - sklo, lze použít záko lomu e taru: si si () α k zduch ( = ) sklo ( =?) β

13 Na optickou desku s úhloměrou stupicí jsme umístili půlálec ze skla tak, aby střed křiosti jeho ypuklé plochy splýal se středem desky a roá stěa půlálce splýala s jedím průměrem yzačeým a desce. Druhý průměr toří kolmici dopadu. Zdroj sětla jsme opatřili štěrbiou a umístili jej tak, aby a desce zikl úzký sětelý paprsek směřující do středu půlálce. Pomocí úhloměré stupice jsme astaili úhel dopadu α a změřili odpoídající úhel lomu β. Otáčeím optické desky s půlálcem (paprsek přitom stále směřoal do středu půlálce) jsme astaili postupě další čtyři hodoty úhlu dopadu α a určili k im odpoídající úhel lomu β. Naměřeé hodoty jsme zapsali do tabulky: Číslo měřeí α β si α si β Pomocí kalkulačky jsme určili hodoty si α a si β a pro každé měřeí ypočítali ze zorce () idex lomu skla. Z aměřeých hodot jsme ypočítali průměrou hodotu idexu lomu skla: =. metoda: Měřeí mezího úhlu Přechází-li sětlo z prostředí opticky hustšího do prostředí opticky řidšího, zětšuje se s rostoucím úhlem dopadu i úhel lomu a při určitém, tz. mezím úhlu dopadu α m, je úhel lomu β = 90. Jestliže sětlo prochází ze skla do zduchu, lze pro teto případ zapsat záko lomu e taru: si α m =, kde je idex lomu skla. Odtud lze idex lomu skla určit pomocí upraeého ztahu: = si ()

14 Optickou desku jsme otočili tak, aby sětelý paprsek dopadal a ypuklou stěu půlálce a procházel jejím středem. Zola, po malých hodotách, jsme zětšoali úhel dopadu až a hodotu, kdy práě astal úplý odraz (úhel lomu β = 90 ). Odpoídající úhel dopadu byl mezí úhel α m. Měřeí jsme opakoali pětkrát a aměřeé hodoty zapsali do tabulky: Číslo měřeí α m si α m Pro každou hodotu α m jsme určili siα m a pomocí ztahu () určili idex lomu. Průměrá hodota idexu lomu skla je: = Poroáí s hodotou určeou. metodou:. úloha: Měřeí ohiskoé zdáleosti čočky Ohiskoou zdáleost f spojé čočky můžeme určit úpraou zobrazoací roice a. a a tar: f = (3), a a f a a kde a je zdáleost předmětu a a je zdáleost obrazu od středu čočky. Vzhledem k určité tloušťce čočky je přesé určeí hodot a, a obtížé. Proto se přímé měřeí zdáleostí obchází použitím růzých metod. Besseloa metoda, kterou jsme použili této úloze, je založea a tom, že při kostatí zdáleosti předmětu (cloy s písmeem L ebo síčky) a stíítka zike a stíítku ostrý obraz předmětu při dou polohách čočky. Situaci schematicky zázorňuje obrázek: Stíítko X Y x d y y o l

15 Vyjádříme-li zdáleosti a a a upraeé zobrazoací roici (3) pomocí zdáleosti l předmětu a stíítka a zdáleosti d poloh, čočky, obdržíme po dosazeí a úpraě ztah pro ohiskoou zdáleost čočky e taru: l d f (4) 4l Proedeí: Na optické laici jsme sestaili zobrazoací soustau tořeou zdrojem sětla s cloou s písmeem L (ebo hořící síčkou), spojkou a stíítkem. Zkusmo jsme yhledali hodou zdáleost l předmětu od stíítka, při íž jsme ašli dě polohy a čočky (a stíítku zikl ostrý obraz předmětu, prím případě zětšeý, e druhém zmešeý). Změřili jsme zdáleost l předmětu (cloy s písmeem L) od stíítka a zdáleosti x a x čočky od předmětu. Další měřeí jsme opakoali pro změěou zdáleost l předmětu a stíítka. Naměřeé hodoty jsme zapsali do tabulky: Číslo měřeí l x x d f Vzdáleost d poloh čočky případech a jsme pak určili ze ztahu d = x x. Dosazeím do ztahu (4) jsme ypočítali jedotliých případech ohiskoou zdáleost f. f = Průměrá hodota ohiskoé zdáleosti čočky: Poroáí s hodotou uedeou a objímce čočky: Záěr: Zdroje Lepil, Oldřich. Fyzika pro gymázia.optika. Praha: Prometheus, 00. SBN Obrázky: lastí torba

FYZIKA 4. ROČNÍK. Disperze světla. Spektrální barvy. β č β f. T různé f různá barva. rychlost světla v prostředí závisí na f = disperze světla

FYZIKA 4. ROČNÍK. Disperze světla. Spektrální barvy. β č β f. T různé f různá barva. rychlost světla v prostředí závisí na f = disperze světla Disperze světla. Spektrálí barvy v = = f T v = F(f) růzé f růzá barva rychlost světla v prostředí závisí a f = disperze světla c = = F ( f ) idex lomu daého optického prostředí závisí a frekveci světla

Více

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou 1 Zápis číselých hodot a ejistoty měřeí Zápis číselých hodot Naměřeé hodoty zapisujeme jako číselý údaj s určitým koečým počtem číslic. Očekáváme, že všechy zapsaé číslice jsou správé a vyjadřují tak i

Více

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Základy statistiky. pro studující veterinární medicíny a farmacie

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Základy statistiky. pro studující veterinární medicíny a farmacie Veteriárí a farmaceutická uiverzita Bro Základy statistiky pro studující veteriárí medicíy a farmacie Doc. RNDr. Iveta Bedáňová, Ph.D. Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc. Bro, 007 Obsah Úvod.... 5 1 Základí

Více

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor 8. Základy statistiky 7. ročík - 8. Základy statistiky Statistika je vědí obor, který se zabývá zpracováím hromadých jevů. Tvoří základ pro řadu procesů řízeí, rozhodováí a orgaizováí, protoţe a základě

Více

2. Měření základních optických vlastností materiálů. index lomu a disperze propustnost, absorpce kvalita optických prostředí

2. Měření základních optických vlastností materiálů. index lomu a disperze propustnost, absorpce kvalita optických prostředí . Měřeí základích optických vlastostí materiálů idex lomu a disperze propustost, absorpce kvalita optických prostředí .1. Měřeí idexu lomu a disperze Sellmeierův vztah i ( ) = 1+ i B C i Coruův vzorec

Více

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT 2 IDENIFIKACE H-MAICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNO omáš Novotý ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ ECHNICKÉ V PRAZE Faulta eletrotechicá Katedra eletroeergetiy. Úvod Metody založeé a loalizaci poruch pomocí H-matic

Více

1. Dráha rovnoměrně zrychleného (zpomaleného) pohybu

1. Dráha rovnoměrně zrychleného (zpomaleného) pohybu . Dráha ronoměrně zrychleného (zpomaleného) pohybu teorie Veličina, která charakterizuje změnu ektoru rychlosti, se nazýá zrychlení. zrychlení akcelerace a, [a] m.s - a a Δ Δt Zrychlení je ektoroá fyzikální

Více

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ČÁST JAR-OPS 3 AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ACJ OPS 3.605 Hodoty hmotostí Viz JAR-OPS 3.605 V souladu s ICAO Ae 5 a s meziárodí soustavou jedotek SI, skutečé a omezující hmotosti vrtulíků, užitečé zatížeí

Více

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21 Obsah 1 ÚVOD 1.1 Vektorové operace................................... 1. Moment síly k bodu a ose.............................. 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav........................ 1 TĚŽIŠTĚ

Více

Zesilování a rekonstrukce pomocí nabetonovaných vrstvev pro mosty, tunely a ostatní infrastrukturu

Zesilování a rekonstrukce pomocí nabetonovaných vrstvev pro mosty, tunely a ostatní infrastrukturu Neautorizoaný překlad originál angličtině je k dispozici. Zesiloání a rekonstrukce pomocí nabetonoaných rste pro mosty, tunely a ostatní infrastrukturu Konstrukční zásady a narhoání pro staticky neurčité

Více

Sbírka příkladů z matematiky pro 1. ročník tříletých učebních oborů

Sbírka příkladů z matematiky pro 1. ročník tříletých učebních oborů Sbírka příkladů z matematiky pro. ročník tříletých učebních oborů Jméno: Třída: Obsah. Teorie množin. Přirozená čísla 6 Dělitelnost čísel 8. Celá čísla 0 4. Racionální čísla Zlomky 4 5. Reálná čísla Intervaly

Více

Fyzikální veličiny a jednotky, přímá a nepřímá metoda měření

Fyzikální veličiny a jednotky, přímá a nepřímá metoda měření I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 2 Fyzikální veličiny a jednotky,

Více

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 5 íé= Zpracováno v rámci OP VK - EU peníze školám Jednička ve vzdělávání CZ..07/..00/.759 Název DUM: Tření Název sady DUM

Více

9.1.12 Permutace s opakováním

9.1.12 Permutace s opakováním 9.. Permutace s opakováím Předpoklady: 905, 9 Pedagogická pozámka: Pokud echáte studety počítat samostatě příklad 9 vyjde tato hodia a skoro 80 miut. Uvažuji o tom, že hodiu doplím a rozdělím a dvě. Př.

Více

5.2. Funkce, definiční obor funkce a množina hodnot funkce

5.2. Funkce, definiční obor funkce a množina hodnot funkce 5. Funkce 8. ročník 5. Funkce 5.. Opakování - Zobrazení a zápis intervalů a) uzavřený interval d) otevřený interval čísla a,b krajní body intervalu číslo a patří do intervalu (plné kolečko) číslo b patří

Více

9.1.13 Permutace s opakováním

9.1.13 Permutace s opakováním 93 Permutace s opakováím Předpoklady: 906, 9 Pedagogická pozámka: Obsah hodiy přesahuje 45 miut, pokud emáte k dispozici další půlhodiu, musíte žáky echat projít posledí dva příklady doma Př : Urči kolik

Více

Zobrazení a řezy těles v Mongeově promítání

Zobrazení a řezy těles v Mongeově promítání UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra matematiky Michaela Sukupová 3. ročník prezenční studium Obor: Matematika se zaměřením na vzdělávání a český jazyk se zaměřením na vzdělávání

Více

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Registrační číslo projektu Název projektu Produkt č. 6 CZ.1.07/1.1.16/02.0119 Automatizace názorně Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Střední škola technická a gastronomická,

Více

Mendelova univerzita v Brně Statistika projekt

Mendelova univerzita v Brně Statistika projekt Medelova uverzta v Brě Statstka projekt Vypracoval: Marek Hučík Obsah 1. Úvod... 3. Skupové tříděí... 3 o Data:... 3 o Počet hodot:... 3 o Varačí rozpětí:... 3 o Počet tříd:... 4 o Šířka tervalu:... 4

Více

8 Střední hodnota a rozptyl

8 Střední hodnota a rozptyl Břetislav Fajmon, UMAT FEKT, VUT Brno Této přednášce odpovídá kapitola 10 ze skript [1]. Také je k dispozici sbírka úloh [2], kde si můžete procvičit příklady z kapitol 2, 3 a 4. K samostatnému procvičení

Více

Střední hodnoty. Aritmetický průměr prostý Aleš Drobník strana 1

Střední hodnoty. Aritmetický průměr prostý Aleš Drobník strana 1 Středí hodoty. Artmetcký průměr prostý Aleš Drobík straa 0. STŘEDNÍ HODNOTY Př statstckém zjšťováí často zpracováváme statstcké soubory s velkým možstvím statstckých jedotek. Např. soubor pracovíků orgazace,

Více

Úlohy pro 56. ročník fyzikální olympiády, kategorie E, F

Úlohy pro 56. ročník fyzikální olympiády, kategorie E, F Úlohy pro 56. ročník fyzikální olympiády, kategorie E, F Z následujících úloh vyřešte ty, které vám doporučí váš vyučující fyziky. To samozřejmě neznamená, že se nemůžete pustit do řešení všech úloh. V

Více

pro systémy POCT analytických dat a tedy jejich vzájemn jemné kompatibility rodním Osnova sdělení Zásadní důvody provádění EHK

pro systémy POCT analytických dat a tedy jejich vzájemn jemné kompatibility rodním Osnova sdělení Zásadní důvody provádění EHK Exterí hodoceí kvality pro systémy POCT (apř. staoveí CRP, HbA 1c...) Josef Kratochvíla, Marek Budia SEKK Pardubice Iteret: http://www.sekk.cz e-mail: sekk@sekk.cz Telefo: 466 530 230 Fax: 466 530 824

Více

Sbírka příkladů z elektřiny a magnetismu

Sbírka příkladů z elektřiny a magnetismu oman Kubínek Sbírka příkladů z elektřiny a magnetismu Tato sbírka příkladů slouží k procvičení učiva přednášeného v rámci přednášek KEF/EMG Elektřina a magnestimus. KATEDA EXPEMENTÁLNÍ FYZKY UNVEZTA PALACKÉHO

Více

1.7.4. Skládání kmitů

1.7.4. Skládání kmitů .7.4. Skládání kmitů. Umět vysvětlit pojem superpozice.. Umět rozdělit různé typy skládání kmitů podle směru a frekvence. 3. Umět určit amplitudu a fázi výsledného kmitu. 4. Vysvětlit pojem fázor. 5. Znát

Více

CZ.1.07/1.1.04/03.0042

CZ.1.07/1.1.04/03.0042 Václav Pazdera Měření fyzikálních veličin se systémem Vernier 1. část pro základní školy a víceletá gymnázia Fyzika na scéně exploratorium pro žáky základních a středních škol reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/03.0042-1

Více

Měření délky, určení objemu tělesa a jeho hustoty

Měření délky, určení objemu tělesa a jeho hustoty Úloha č. 1a Měření délky, určení objemu tělesa a jeho hustoty Úkoly měření: 1. Seznámení se s měřicími přístroji posuvné měřítko, mikrometr, laboratorní váhy. 2. Opakovaně (10x) změřte rozměry dvou zadaných

Více

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada Stručné základy TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada OBSAH 1 BOUŘKA... 3 1.1 DEFINICE BOUŘKY... 3 1.2 DĚLENÍ BOUŘEK... 3 2 BOUŘKOVÉ OBLAKY... 4 2.1 VNĚJŠÍ PODMÍNKY VZNIKU OBLAKŮ...

Více

Sčítání a odčítání Jsou-li oba sčítanci kladní, znaménko výsledku je + +421 +23 = + 444

Sčítání a odčítání Jsou-li oba sčítanci kladní, znaménko výsledku je + +421 +23 = + 444 ARITMETIKA CELÁ ČÍSLA Celá čísla jsou. -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Celá čísla rozdělujeme na záporná (-1, -2, -3, ) kladná (1, 2, 3,.) nula 0 (není číslo kladné ani záporné) absolutní

Více

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2 Svět práce v každodenním životě Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky G Gymnázium Hranice Svět práce v každodenním životě Mechanické kmitání a vlnění Kinematika G Gymnázium Hranice. Hmotný bod koná

Více