Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Zkušební laboratoř č Prosecká 811/76a, Praha 9

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Zkušební laboratoř č Prosecká 811/76a, Praha 9"

Transkript

1 Zkoušky: Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci vlastního flexibilního rozsahu je k dispozici u vedoucího zkušební laboratoře. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek Stanovení podílu zrn s tvarovým indexem 3 a větším Stanovení odolnosti proti drcení metodou Los Angeles Zkoušení chemických vlastností kameniva Stanovení zrnitosti kameniva Stanovení podílu drcených zrn v hrubém kamenivu Stanovení odolnosti vůči teplotě a zvětrávání Stanovení objemové hmotnosti zrn a nasákavosti kameniva Stanovení sypné hmotnosti a mezerovitosti volně sypaného kameniva Stanovení obrusnosti přírodního stavebního kamene podle Böhma Stanovení objemové hmotnosti ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN A1 ETAG 004, C1.1.4 ČSN EN A1, Z1 ČSN EN ČSN EN Z1 ČSN EN Z1 ČSN EN metoda B ČSN EN Kamenivo Kamenivo Kamenivo Kamenivo Kamenivo Kamenivo Kamenivo Kamenivo Kámen Umělý kámen Stanovení nasákavosti ČSN EN Umělý kámen Stanovení úhlové přesnosti ČSN EN Kovové konstrukční prvky pro sádrokartonové systémy Strana 1 z celkového počtu 23 stran

2 03.01 Stanovení lineárního smrštění Stanovení tepelné slučitelnosti - Teplotní cyklování s ponořením do rozmrazovacího solného roztoku Stanovení smrštění a rozpínání Volná deformace Stanovení pevnosti v tlaku správkových malt Stanovení odporu ke kapilární absorpci Stanovení odolnosti proti karbonataci Stanovení hloubky zasažení karbonatací Stanovení odolnosti v oděru ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ISO Vytrhávací zkouška ČSN EN Stanovení soudržnosti odtrhovou zkouškou Stanovení modulu pružnosti v tlaku ČSN EN 1542 ČSN EN Nátěry - Systémy pro ochranu a opravy betonových Nátěry - Systémy pro ochranu a opravy betonových Nátěry - Systémy pro ochranu a opravy betonových Systémy pro ochranu a opravy betonových Systémy pro ochranu a opravy betonových Systémy pro ochranu a opravy betonových Systémy pro ochranu a opravy betonových Systémy pro ochranu a opravy betonových Systémy pro ochranu a opravy betonových Systémy pro ochranu a opravy betonových Systémy pro ochranu a opravy betonových Strana 2 z celkového počtu 23 stran

3 03.12 Stanovení propustnosti oxidu uhličitého metoda A Zkouška padajícím závažím, velká plocha úderníku Stanovení odolnosti vůči silnému chemickému napadení metoda bez tlaku Stanovení dob tuhnutí a objemové stálosti cementu Stanovení pevnosti cementu Neobsazeno Zkouška zpracovatelnosti čerstvé malty Zkouška obsahu vzduchu v provzdušněné čerstvé maltě Zkouška pevnosti malty v tlaku Zkouška pevnosti malty v tahu za ohybu ČSN EN ČSN EN ISO ČSN EN ČSN EN A1 ČSN EN ČSN EN A1 ČSN EN ČSN EN A1 ČSN EN ČSN EN ČSN EN A1 ČSN EN ČSN EN Stanovení přídržnosti ČSN EN 1348 ČSN EN Systémy pro ochranu a opravy betonových Systémy pro ochranu a opravy betonových Systémy pro ochranu a opravy betonových Cement Cement Zkouška mrazuvzdornosti ČSN Z Zkouška přídržnosti povrchové úpravy stavebních Zkouška vodotěsnosti povrchové úpravy stavebních ČSN ČSN EN ČSN Strana 3 z celkového počtu 23 stran

4 04.12 Zkouška mrazuvzdornosti povrchové úpravy stavebních Stanovení propustnosti vodních par malt a povrchových úprav stavebních Zkouška otěruvzdornosti povrchové úpravy stavebních ČSN ČSN Z1 ČSN EN A1 ČSN Stanovení skluzu ČSN EN Stanovení přídržnosti disperzních lepidel ČSN EN Stanovení doby zavadnutí ČSN EN Stanovení smáčivosti ČSN EN neobsazeno Stanovení doby tuhnutí, odlučování vody z betonu, kapilární absorpce, obsahu sušiny a vodou rozpustných chloridů Neobsazeno Stanovení odolnosti sanačních omítek proti solím Stanovení přídržnosti lepidel smykovou zkouškou Stanovení odlučování vody, objemové změny, tekutosti a pevnosti v tlaku Stanovení chemické odolnosti maltovin Stanovení objemové hmotnosti čerstvé malty ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN WTA /D, čl ČSN EN ČSN EN 445 ČSN EN ČSN EN A1 ETAG 004, C1.2.2 Injektážní malty Strana 4 z celkového počtu 23 stran

5 04.28 Stanovení objemové hmotnosti suché zatvrdlé malty Stanovení konzistence čerstvé malty s použitím střásacího stolku Stanovení konzistence čerstvé malty s použitím přístroje pro stanovení hodnoty penetrace Stanovení koeficientu kapilární absorpce vody v zatvrdlé maltě Stanovení odolnosti proti obrusu Böhme Stanovení pevnosti v ohybu a tlaku ČSN EN A1 ETAG 004, C1.3 ČSN EN A1, A2 ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN Spárovací malty a lepidla pro keramické obkladové prvky Stanovení smrštění ČSN EN Spárovací malty a lepidla pro keramické obkladové prvky Stanovení nasákavosti ve vodě Stanovení odolnosti proti obrusu metodou BCA Stanovení rozměrových změn Stanovení pevnosti v tahu za ohybu ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN Spárovací malty a lepidla pro keramické obkladové prvky Potěrové materiály Podlahové stěrkové hmoty Sádrová pojiva a sádrové malty pro vnitřní omítky Stanovení pevnosti v tlaku ČSN EN Sádrová pojiva a sádrové malty pro vnitřní omítky Stanovení přídržnosti ČSN EN Spárovací materiály pro sádrokartonové desky Stanovení doby tuhnutí ČSN EN Spárovací materiály pro sádrokartonové desky Strana 5 z celkového počtu 23 stran

6 04.42 Stanovení tvrdosti povrchu ČSN EN Potěrové materiály Stanovení tahových vlastností Smyková zkouška pro příhradové nosníky ČSN EN ISO ČSN EN 10080, příloha B, metoda 1 Ocel Ocel Zkouška lámavosti ČSN EN ISO 7438, čl. 4.1 Ocelová výztuž Zkouška - únavový test ČSN EN ISO , čl Stanovení tvaru žebírek ČSN EN ISO , čl Stanovení pevnosti v tahu ČSN EN ISO , čl Stanovení geometrických charakteristik ČSN EN ISO , čl Zkouška tahem ČSN EN ISO , čl ČSN EN ISO , čl Zkouška střihem ČSN EN ISO , čl ČSN EN ISO , čl Zkouška ohybem ČSN EN ISO , čl ČSN EN ISO , čl Stanovení tloušťky povlaku ČSN EN ISO 1463 Ocel Ocel Ocel Ocel Zkoušení tvaru a rozměrů ČSN EN Stanovení objemové hmotnosti čerstvého betonu ČSN EN Ocelová výztuž Ocelová výztuž Ocelová výztuž Kovové povlaky Strana 6 z celkového počtu 23 stran

7 06.03 Stanovení pevnosti betonu v tlaku včetně výroby a ošetřování zkušebních těles Stanovení pevnosti betonu v tahu ohybem Stanovení pevnosti v příčném tahu zkušebních těles Stanovení konzistence - stupeň zhutnitelnosti Stanovení konzistence. - zkouška rozlitím Stanovení objemové hmotnosti ztvrdlého betonu Stanovení konzistence - zkouška sednutím Stanovení konzistence. - zkouška VeBe Stanovení charakteristik vzduchových pórů ve ztvrdlém betonu Stanovení mrazuvzdornosti betonu Zkouška odolnosti povrchu betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek Tvrdoměrné metody zkoušení betonu Zkoušení hloubky průsaku tlakovou vodou Stanovení obsahu vzduchu v čerstvém betonu Neobsazeno Neobsazeno ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN Z1 ČSN , Z1- metoda A, C ČSN ČSN EN ČSN EN ČSN EN Strana 7 z celkového počtu 23 stran

8 06.19 Neobsazeno Stanovení statického modulu pružnosti v tlaku Stanovení pevnosti v tahu za ohybu (mez úměrnosti, zbytková pevnost) ČSN ISO 6784 Z1 ČSN EN Stanovení rozměrů ČSN EN Neobsazeno Zkouška prosákavosti ČSN EN Stanovení mechanických ČSN vlastností zdících ČSN EN 538 materiálů a pálené střešní krytiny Stanovení lomového zatížení pro stropní materiály ČSN Stanovení mrazuvzdornosti ČSN Z3, příl. A Měření rozměrů a charakteristik povrchu Neobsazeno Zkoušení rozměrových tolerancí, hmotnosti, mrazuvzdornosti a prosákavosti betonové krytiny Stanovení plochy otvorů, nasákavosti a vlhkosti ČSN EN ČSN EN ČSN EN A1, čl. 5.1 ČSN EN A1, čl. 5.1 ČSN EN 491 ČSN EN A1 ČSN EN ČSN EN A1 ČSN EN Materiály Strana 8 z celkového počtu 23 stran

9 08.11 Stanovení geometrických vlastností pálené střešní tašky Stanovení objemové hmotnosti Stanovení mechanických vlastností (pevnost v tlaku, pevnost v tahu za ohybu, pevnost v tlaku dostředném) Stanovení odolnosti proti soustředěnému zatížení Stanovení pevnosti v ohybu Stanovení pevnosti v tlaku v podélném směru Stanovení pevnosti v tlaku v příčném směru Neobsazeno Stanovení nasákavosti a počáteční nasákavosti Neobsazeno Neobsazeno Neobsazeno ČSN EN 1024 ČSN EN 678 ČSN EN 679 ČSN EN A1, čl ČSN EN A1, čl ČSN EN A1, čl ČSN EN A1, čl ČSN EN A1, čl ČSN EN A1, čl ČSN EN A1, čl ČSN EN A1, čl ČSN EN 771-1, příl. C ČSN EN ČSN EN ČSN EN Tvárnice Tvárnice Strana 9 z celkového počtu 23 stran

10 08.23 Stanovení skutečného a poměrného objemu otvorů hydrostatickým vážením ČSN EN Stanovení pevností v tlaku ČSN EN Stanovení objemové hmotnosti Stanovení příčného lomového zatížení Stanovení celkové nasákavosti Stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování při použití rozmrazovacích solí Měření pevnosti v ohybu a lomového zatížení Měření obrusnosti metodou Böhme ČSN EN ČSN EN 1344, příl. D ČSN EN 1338, příl. E ČSN EN 1339, příl. E ČSN EN 1340, příl. E ČSN EN 1338, příl. D ČSN EN 1339, příl. D ČSN EN 1340, příl. D ČSN EN 1338, příl. F ČSN EN 1339, příl. F ČSN EN 1340, příl. F ČSN EN 1338, příl. H Dlažební bloky, dlažební desky a obrubníky Dlažební bloky, dlažební desky a obrubníky Dlažební bloky, dlažební desky a obrubníky Dlažební bloky, dlažební desky a obrubníky Měření rozměrů jednotlivé desky Stanovení vlhkostních přetvoření Stanovení odolnosti proti soustřednému zatížení, pevnost za ohybu, pevnosti v tlaku ČSN EN 1338, příl. C ČSN EN 1339, příl. C ČSN EN 1340, příl. C ČSN EN ČSN EN A1, čl , , 5.2.3, Stanovení pevnosti ČSN EN 15435:2009, příloha A, B Stanovení délky, šířky a přímosti ČSN EN ČSN EN Dlažební bloky, dlažební desky a obrubníky Tvárnice Tvárnice Strana 10 z celkového počtu 23 stran

11 09.02 Stanovení tloušťky a plošné hmotnosti ČSN EN ČSN EN Stanovení zjevných vad ČSN EN Stanovení odolnosti proti stékání Stanovení tahových vlastností Stanovení změny objemu (bobtnání) Stanovení přilnavosti k podkladu ČSN EN ČSN EN 1110 ČSN EN ČSN EN ZP č ČSN , příl. B ČSN EN Stanovení vodotěsnosti ČSN EN Stanovení objemové hmotnosti Stanovení difúze vodní páry Stanovení rozměrové stálosti Stanovení odolnosti při zvýšené teplotě Stanovení odolnosti proti vzniku puchýřů Stanovení geometrických vlastností ČSN EN ČSN EN 1602 ČSN EN ed.2 čl ČSN EN 1931 ČSN EN ISO ČSN EN ČSN EN ČSN EN 1296 ČSN EN 544, čl ČSN EN 544, čl Stanovení nasákavosti ČSN EN 544, čl Stanovení plošné hmotnosti Stanovení odolnosti proti korozi kovů ČSN EN 544, čl. 6.2 ČSN EN , příl. E Strana 11 z celkového počtu 23 stran

12 09.18 Stanovení pevnosti v tahu v rovině Stanovení odolnosti proti delaminaci Stanovení odolnosti proti zatížení větrem Stanovení vodotěsnosti litých hydroizolací Stanovení odolnosti proti umělému stárnutí fluorescenční UV lampy Stanovení odolnosti proti umělému stárnutí při dlouhodobém vystavení kombinaci UV záření, zvýšené teploty a vody Stanovení odolnosti proti dynamickému vtlačení Stanovení odolnosti proti statickému vtlačení ČSN EN 1608 EOTA TR 004 EOTA TR 005 ČSN EN Příloha A.7 ČSN EN ISO EOTA TR 010 ČSN EN 1297 EOTA TR 006 EOTA TR 007, mimo čl c Zrychlené stárnutí za tepla EOTA TR Zrychlené stárnutí pomocí horké vody Stanovení sesedavosti foukaných izolací Stanovení nasákavosti plastů ve vodě Stanovení tahových vlastností EOTA TR 012 ČSN EN , Příloha B, metoda B.2 ISO CD ČSN EN ISO 62 ČSN EN ISO ČSN EN ISO ČSN EN ISO Plasty, lité střešní hydro sestavy, Systémy mechanicky kotvených pružných střešních hydroch povlaků Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech Střešní lité hydro sestavy Střešní lité hydro sestavy Střešní lité hydro sestavy Střešní lité hydro sestavy Strana 12 z celkového počtu 23 stran

13 10.03 Zkouška tlakem, ohybem ČSN EN ISO Neobsazeno Stanovení účinku kapalných chemikálií včetně vody Stanovení délky a šířky tepelně ch výrobků Stanovení tloušťky tepelně ch výrobků ČSN EN ISO 178 ČSN EN ISO 175 ČSN EN 822 ČSN EN Zkouška tlakem ČSN EN Stanovení rozměrů ČSN EN ISO Stanovení objemové ČSN EN ISO 845 hmotnosti Stanovení sušiny ČSN EN ISO Zkouška celkové tloušťky, ČSN EN ISO tloušťky stěny, žebra, šířky, délky, plošné hmotnosti a tříbodového ohybu Stanovení odporu proti stlačení Stanovení pevnosti ve smyku v axiálním směru Stanovení odolnosti proti proražení hlavních profilů pomocí padacího závaží Zkoušení rozlupčivosti svarů fólií Stanovení pevnosti v tahu kolmo k rovině desky Stanovení rozměrové stability za určených teplotních podmínek ČSN EN ISO A1 ČSN EN 253+A1, čl ČSN EN , čl. 6.2 ČSN EN 477 ÖNORM S 2073, čl ČSN EN 1607 ČSN EN 1604 Plasty, lehčené hmoty Tepelně systémy z předizolovaného potrubí Strana 13 z celkového počtu 23 stran

14 10.19 Stanovení účinku kapalných chemikálií včetně vody Zkoušení rozlupčivosti svárů fólií Stanovení odolnosti proti vytržení hřebíku ČSN EN 1847 CSN EN ČSN EN Stanovení rozměrové ČSN EN 1603 stability za konstantních laboratorních podmínek Stanovení nasákavosti ČSN EN A Stanovení prodloužení při přetržení Stanovení obsahu pórů a vzduchových bublin Stanovení odolnosti proti nárazu ČSN EN A1 ČSN EN 253+A1, čl ČSN EN 253+A1, čl ČSN EN 253+A1, čl Měření průměru ČSN EN 253+A1, čl , Měření tloušťky stěny ČSN EN 253+A1, čl , Stanovení celkové absorpce vody ČSN EN A1, čl Stanovení tloušťky ČSN EN ISO 2808 Nátěry Odtrhová zkouška přilnavosti ČSN EN ISO 4624 Plasty, lehčené hmoty Tepelně systémy z předizolovaného potrubí Tepelně systémy z předizolovaného potrubí Tepelně systémy z předizolovaného potrubí Tepelně systémy z předizolovaného potrubí Tepelně systémy z předizolovaného potrubí Sádrokartonové desky Nátěry Stanovení přilnavosti ČSN EN ISO 2409 Nátěry Stanovené propustnosti pro vodní páru ZP č. 1/2013 (ČSN EN ISO , ČSN EN ISO ) ČSN EN ISO 7783 Nátěry Strana 14 z celkového počtu 23 stran

15 12.05 Zkoušky solnou mlhou Korozní zkoušky v umělých atmosférách Kontinuální kondenzace Stanovení odolnosti proti vlhkosti Zkouška odolnosti povrchové úpravy proti náhlým teplotním změnám Stanovení rychlosti pronikání vody Stanovení odolnosti proti kapalinám Stanovení odolnosti proti oděru v přístroji TABER - ABRASER Stanovení elastického zotavení tmelů Stanovení tahových vlastností tmelů Stanovení tahových vlastností tmelů při udržovaném protažení Stanovení přilnavosti a soudržnosti tmelů pro stálé teploty ČSN EN ISO 9227, čl. 5.2 ČSN EN ISO , ČSN EN ISO ČSN EN ISO ČSN EN ISO ČSN EN ISO ČSN EN ISO ČSN EN ISO ČSN EN ISO ČSN EN ISO ČSN EN ISO ČSN EN ISO ČSN ČSN EN ČSN EN , čl. 5,6 ČSN EN ISO ČSN EN ISO ZP č ISO ISO ČSN EN ISO 7389 ČSN EN ISO 8339, čl. 8.2 ČSN EN ISO 8340 ČSN EN ISO 9046 Nátěry Nátěry Nátěry Nátěry Nátěry Nátěry Tmely Tmely Tmely Tmely Strana 15 z celkového počtu 23 stran

16 12.15 Stanovení stékavosti tmelů ČSN EN ISO 7390 Tmely Stanovení objemových změn tmelů Stanovení přilnavosti a soudržnosti při udržovaném protažení po ponoření ve vodě ČSN EN ISO ČSN EN ISO Tmely Tmely Stanovení přilnavosti a soudržnosti po ponoření ve vodě Stanovení odolnosti proti stlačení Stanovení barevného odstínu vizuálním porovnání Stanovení zrcadlového lesku nátěrů bez obsahu kovových pigmentů při úhlu Stanovení odolnosti proti umělému stárnutí - expozice fluorescenčnímu UV záření a vodě ČSN EN ISO ČSN EN ISO ČSN EN ISO 3668 ČSN ISO 2813 ČSN EN ISO ČSN EN Tmely Tmely Nátěrové hmoty, ochranné nátěry a povrchy Nátěrové hmoty, Ochranné nátěry a povrchy Nátěrové hmoty Nátěrové hmoty a povlaky na dřevo Stanovení odolnosti proti stárnutí expozice přímořským a obdobným podmínkám Stanovení propustnosti pro vodní páru ČSN ISO Příloha A ČSN EN Nátěrové hmoty Povlakové materiály a povlakové systémy Vláknité materiály Zkouška ohybem ČSN EN Vláknité materiály Stanovení nasákavosti ETAG 004, odst Fasádní zateplovací systémy Strana 16 z celkového počtu 23 stran

17 14.02 Stanovení odolnosti proti rázu ETAG 004, odst ISO Stanovení soudržnosti ETAG 004, odst a Fasádní zateplovací systémy Fasádní zateplovací systémy Zkouška vodotěsnosti ČSN Fasádní zateplovací systémy Stanovení mrazuvzdornosti ČSN Neobsazeno Stanovení soudržnosti po stárnutí (krycí vrstvy nepodrobené zkoušce na stojanu) Stanovení nasákavosti (zkouška vzlínavosti) Stanovení vlhkosti řeziva elektrickou odporovou metodou Neobsazeno Neobsazeno Zkoušení jakosti ochrany Stanovení třídy pevnosti Stanovení odolnosti proti proražení tvrdým tělesem Zjišťování vlhkosti desek ze ETAG 004, odst ETAG 004, čl ETAG 004, čl ČSN EN ČSN ČSN EN A1 ČSN ČSN EN 1128 ČSN EN 322 Stanovení rozměrů ČSN EN ČSN EN ed.2, č Stanovení fyzikálních a mechanických vlastností konstrukčního ČSN EN 408 Fasádní zateplovací systémy Fasádní zateplovací systémy Fasádní zateplovací systémy Desky, díly a ze Desky, díly a ze Desky, díly a ze Desky, díly a ze Desky, díly a ze Desky, díly a ze Desky, díly a ze Strana 17 z celkového počtu 23 stran

18 15.10 Stanovení mechanické odolnosti a stability dřevěných - zkouškou - výpočtem Zkouška smykové pevnosti lepených spojů lamelového Stanovení mechanické odolnosti a stability stěnových panelů s dřevěným rámem - zkouškou - výpočtem Stanovení mechanické odolnosti a stability dřevěných příhradových vazníků - zkouškou - výpočtem Stanovení mechanické odolnosti a stability betonových - zkouškou - výpočtem Stanovení mechanické odolnosti a stability ocelových - zkouškou - výpočtem Stanovení mechanické odolnosti a stability zděných - zkouškou - výpočtem ČSN EN 380 ČSN EN A1 čl , 2.2.3, a ČSN EN 392 ČSN EN 594 ČSN EN A1 čl ČSN EN 595 ČSN EN A1 čl , ČSN Z1, příl. A ČSN EN Z1,Z2 čl. 6.1, čl. 6.2, čl. 6.5, čl. 7.3., čl. 7.4 ČSN Z1, příl. B ČSN EN Z1,Z2,Z3 čl , a ČSN Z1, příl. C Desky, díly a ze Desky, díly a ze Desky, díly a ze Desky, díly a ze Strana 18 z celkového počtu 23 stran

19 Stanovení mechanické odolnosti a stability pref. vyztužených dílců z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva - zkouškou - výpočtem Zkoušení stavebních dílců na zatížení rázem Zkoušení keramických stavebních dílců Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží Nedestruktivní zkoušení betonových Stanovení hmotnosti stavebních dílců Stanovení výztuže a dílců magnetickou sondou Zkoušení spojů dřevěných Zkoušení poklopů a vtokových mříží pro dopravní plochy Stanovení přesnosti stavebních dílců ČSN EN čl , ČSN EN 1520+Z1, příl. B ČSN EN 1520+Z1, příl. A ČSN Z1, Z2 ČSN EN 596 ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN , příl. 1 ČSN EN 1075 ČSN EN 1380 ČSN EN 1381 ČSN EN 1382 ČSN EN 1383 ČSN EN ČSN EN 124, mimo čl ČSN Strana 19 z celkového počtu 23 stran

20 16.11 Stanovení rozměrů ČSN EN Stanovení mezní úchylky rozměrů Pevnostní zkoušky betonových a železobetonových rour Zatěžovací zkoušky mostů (statické) Stanovení rozměrů a mezních úchylek rozměrů organického povlaku Stanovení nejnižší povrchové teploty konstrukce Zatěžovací zkouška odvodňovacích žlábků Stanovení vlastností prostupu tepla v ustáleném stavu - zkouškou - výpočtem Stanovení odolnosti proti nárazu kamenů Stanovení únosnosti ve smyku ČSN EN 4000 ČSN EN 508-1, čl. D4 ČSN EN 508-2, čl. B4 ČSN EN 508-3, čl. B4 ČSN EN 506, čl. B4 ČSN EN 1916, příl. C ČSN EN 1917, příl. A, B, E STN ČSN Z1 ČSN EN ČSN ČSN EN 1433 ČSN EN ISO 8990 ČSN EN ISO 6946, čl. 5,7 ČSN EN , příloha C ČSN EN A2 příloha J Zkouška nárazem ČSN EN , příloha B Stanovení tloušťky a plošné hmotnosti Stanovení pevnosti v tahu a poměrného prodloužení ÖNORM B 6122, čl. 4.2 ETAG 004, čl. C.6.1 ČSN EN ÖNORM B 6122, čl. 4.4 Výztužná síťovina Výztužná síťovina Strana 20 z celkového počtu 23 stran

21 17.03 Stanovení pevnosti v tahu a poměrného prodloužení ETAG 004, odst Zkouška průvzdušnosti ČSN EN 1026 ČSN EN Výztužná síťovina Otvorové výplně Zkouška vodotěsnosti ČSN EN 1027 Otvorové výplně Zkouška odolnosti proti zatížení větrem ČSN EN ČSN EN Otvorové výplně Zkouška pevnosti rohů ČSN EN 514 Otvorové výplně Stanovení součinitele prostupu tepla oken a dveří - zkouškou - výpočtem Stanovení součinitele prostupu tepla rámů oken a dveří - zkouškou - výpočtem Stanovení součinitele prostupu tepla střešního světlíku - zkouškou - výpočtem Stanovení odolnosti proti průniku vody ČSN EN ISO ČSN EN ISO , čl. 5 ČSN EN ČSN EN ISO , čl. 4, příloha C ČSN EN ISO ČSN EN 1873, Příloha D ČSN EN Otvorové výplně Otvorové výplně Stanovení výšky, šířky, ČSN EN 951, mimo čl. 4.3 Otvorové výplně tloušťky a pravoúhlosti Stanovení ovládací síly ČSN EN Otvorové výplně Neobsazeno Stanovení odolnosti proti nárazu měkkého a těžkého tělesa Stanovení odolnosti proti statickému kroucení Stanovení odolnosti proti zatížení v rovině křídla ČSN EN 949 ČSN EN ČSN EN 948 ČSN EN ČSN EN 947 ČSN EN Otvorové výplně Otvorové výplně Otvorové výplně Strana 21 z celkového počtu 23 stran

22 18.13 Stanovení odolnosti proti nárazu tvrdým tělesem Stanovení celkové a místní rovinnosti Neobsazeno Neobsazeno Neobsazeno ČSN EN 950 ČSN EN 952 Otvorové výplně Otvorové výplně Stanovení šířky ČSN EN Sádrokartonové tepelně a zvukově kompozitní panely Stanovení tloušťky ČSN EN Sádrokartonové tepelně a zvukově kompozitní panely Stanovení přídržnosti ČSN EN Sádrokartonové tepelně a zvukově kompozitní panely v případě, že laboratoř provádí zkoušky mimo/i mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou Vysvětlivky: ČSN - Československá státní / česká technická norma EN - Evropská norma ETAG - Guideline for European Technical Approval (Řídící pokyn pro evropské technické schválení) CH.R.L. - Chemické rozmrazovací látky ISO - Mezinárodní norma ÖNORM - Österreichische Norm (Rakouská norma) EOTA TR - European Organisation for Technical Assessment Technical Report (Technická zpráva evropské organizace pro technické posuzování) STN - Slovenská technická norma WTA - Wissenschaftliche technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwesenverhalten und Denkmalpflege e.v. (Technická směrnice) ZP - Interní zkušební postup Strana 22 z celkového počtu 23 stran

23 Dodatek: Flexibilní rozsah akreditace Pořadová čísla zkoušek až 01.11, 02.01, až 03.14, až 04.19, 04.21, až 04.42, až 05.11, až 06.16, 06.20, 06.21, 08.01, až 08.17, 08.19, až 08.34, až 09.28, až 10.28, 11.01, až 12.23, 13.01, 13.02, až 14.08, 15.01, až 15.13, až 16.21, až 17.03, až 18.14, až Laboratoř může modifikovat v dodatku uvedené zkušební metody v dané oblasti akreditace při zachování principu měření v souladu s MPA U zkoušek v dodatku neuvedených nemůže laboratoř uplatňovat flexibilní přístup k rozsahu akreditace Vzorkování: postupu odběru vzorku postupu odběru vzorku Předmět odběru Odběry vzorků kameniva ČSN EN Kamenivo Odběr vzorků čerstvého ČSN EN Čerstvý beton betonu Odběr a úpravu vzorků ČSN EN Cement Odběr vzorků a příprava ČSN EN zkušebních malt Odběr vzorků ČSN EN Odběr vývrtů v ch ČSN EN Strana 23 z celkového počtu 23 stran

v PRAZE - ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ ÍCH HMOT

v PRAZE - ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ ÍCH HMOT ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ v PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ - ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ OL 123 - ODBORNÁ LABORATOŘ STAVEBNÍS ÍCH HMOT INTERNÍ DOKUMENT č. OL 123/7 Seznam akreditovaných zkoušek a identifikace zkušebních

Více

Vysoké učení technické v Brně Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně Veveří 95, Brno

Vysoké učení technické v Brně Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně Veveří 95, Brno List 1 z 13 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pracoviště V 2. Pracoviště P Purkyňova 139, 602 00 Brno Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody

Identifikace zkušebního postupu/metody List 1 z 6 Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci vlastního flexibilního rozsahu je k dispozici v laboratoři u vedoucího

Více

Český institut pro akreditaci, o.p.s. List 1 z 6

Český institut pro akreditaci, o.p.s. List 1 z 6 Český institut pro akreditaci, o.p.s. List 1 z 6!!! U P O Z O R N Ě N Í!!! Tento výpis má pouze informativní charakter. Jeho obsah je založen na dokumentech v něm citovaných, jejichž originály jsou k nahlédnutí

Více

Vysoké učení technické v Brně Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně Veveří 95, Brno

Vysoké učení technické v Brně Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně Veveří 95, Brno List 1 z 9 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pracoviště V 2. Pracoviště P Purkyňova 139, 602 00 Brno Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř je způsobilá poskytovat

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody

Identifikace zkušebního postupu/metody Pracoviště zkušební laboratoře: 1. zkušebna Praha (0100) Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 2. zkušebna České Budějovice (0200) 3. zkušebna Plzeň (0300) Zahradní 15, 326 00 Plzeň Slovany 4. zkušebna Teplice

Více

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř stavební tepelné techniky K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky 2. Laboratoř akustiky K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky 3. Laboratoř otvorových výplní K Cihelně

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody

Identifikace zkušebního postupu/metody Pracoviště zkušební laboratoře: 1. zkušebna Praha (0100) Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 2. zkušebna České Budějovice (0200) 3. zkušebna Plzeň (0300) Zahradní 15, 326 00 Plzeň Slovany 4. zkušebna Teplice

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody ČSN , ČSN , ČSN ISO 8302 ČSN EN 12086

Identifikace zkušebního postupu/metody ČSN , ČSN , ČSN ISO 8302 ČSN EN 12086 Zkoušky: List 1 z 15 01 Mechanické zkoušky výztužných vložek do betonu a zkoušky svarových spojů 1 Zkoušení tahem ČSN EN ISO 6892-1 Kovové profily. Výztužné vložky do betonu 2 Zkouška ohybem ČSN EN ISO

Více

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek.

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. 1 Neobsazeno --- --- 2.1 Stanovení zrnitosti Sítový rozbor

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody 2

Identifikace zkušebního postupu/metody 2 Pracoviště zkušební laboratoře:. Laboratoř stavební tepelné techniky K Cihelně 304, Zlín - Louky 2. Laboratoř akustiky K Cihelně 304, Zlín - Louky 3. Laboratoř otvorových výplní K Cihelně 304, Zlín - Louky

Více

QUALIFORM, a.s. Zkušební laboratoř Mlaty 672/8, Bosonohy, Brno

QUALIFORM, a.s. Zkušební laboratoř Mlaty 672/8, Bosonohy, Brno Pracoviště zkušební laboratoře: 1. pracoviště č. 01, Brno Mlaty 672/8, 642 00 Brno-Bosonohy 2. pracoviště č. 02, Teplice Tolstého 447, 415 03 Teplice 3. pracoviště č. 05, Olomouc Pavelkova 11, 772 11 Olomouc

Více

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř stavební tepelné techniky K Cihelně 304, Zlín - Louky Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná

Více

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Centrální laboratoř Nemanická 441, České Budějovice

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Centrální laboratoř Nemanická 441, České Budějovice Pracoviště zkušební laboratoře: 1. zkušebna Praha (0100) Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 2. zkušebna České Budějovice (0200) 3. zkušebna Plzeň (0300) Zahradní 15, 326 00 Plzeň Slovany 4. zkušebna Teplice

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 208/2014 ze dne: List 1 z 16

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 208/2014 ze dne: List 1 z 16 List 1 z 16 Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci vlastního flexibilního rozsahu je k dispozici v laboratoři vedoucího

Více

SYNPO, akciová společnost Oddělení hodnocení a zkoušení S. K. Neumanna 1316, Pardubice Zelené Předměstí

SYNPO, akciová společnost Oddělení hodnocení a zkoušení S. K. Neumanna 1316, Pardubice Zelené Předměstí List 1 z 5 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných

Více

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Identifikace zkušebního postupu/metody

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Identifikace zkušebního postupu/metody Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Zkoušky: 2/1 Zkouška tahem za okolní teploty IP č. 07002T001 (ČSN EN ISO 6892-1, ČSN EN ISO 15630-1, 2, 3, kap.5, ČSN EN 12797,

Více

SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Praha Rohanský ostrov 641, Praha 8

SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Praha Rohanský ostrov 641, Praha 8 Pracoviště zkušební laboratoře: 1 Rohanský ostrov 2 Zbraslav K Výtopně 1226, 156 00 Praha - Zbraslav 3 Fyzikálních veličin K Výtopně 1226, 156 00 Praha - Zbraslav Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy

Více

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL CENÍK KONTROLNÍCH ZKUŠEBNÍCH PRCÍ ZL Vypracoval dne 20.12.2017 ředitel zkušebny: Ing. Tomáš Moravec Platnost od 1.1.2018 do 31.12.2018 * Ceny zkoušek jsou smluvní a jsou uvedeny za vlastní zkušební výkon

Více

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Olomouc U místní dráhy 939/5, Nová Ulice, Olomouc

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Olomouc U místní dráhy 939/5, Nová Ulice, Olomouc Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Olomouc 2. Chotýšany Chotýšany 86, 257 28 Chotýšany 3. Semimobilní laboratorní kontejnery umístěny na aktuální adrese Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující

Více

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL CENÍK KONTROLNÍCH ZKUŠEBNÍCH PRCÍ ZL Vypracoval dne 1.3.2017 ředitel zkušebny: Ing. Tomáš Moravec Platnost od 1.3.2017 do 31.12.2017 * Ceny zkoušek jsou smluvní a jsou uvedeny za vlastní zkušební výkon

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, 166 29 Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře:

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, 166 29 Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře: Pracoviště zkušební laboratoře: 1. OL 123 Odborná laboratoř stavebních materiálů Thákurova 7, 166 29 Praha 6 2. OL 124 Odborná laboratoř konstrukcí pozemních staveb Thákurova 7, 166 29 Praha 6 3. OL 132

Více

České vysoké učení technické v Praze Kloknerův ústav, Zkušební laboratoř Kloknerova ústavu Šolínova 7, Praha 6

České vysoké učení technické v Praze Kloknerův ústav, Zkušební laboratoř Kloknerova ústavu Šolínova 7, Praha 6 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. Zkoušky: 1-1* Stanovení objemové hmotnosti čerstvého betonu

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody ČSN EN ISO 8990 ČSN ČSN EN ISO ČSN EN ISO 6946 ČSN EN ISO

Identifikace zkušebního postupu/metody ČSN EN ISO 8990 ČSN ČSN EN ISO ČSN EN ISO 6946 ČSN EN ISO Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Tepelně technická laboratoř Pražská 16, 102 00 Praha 10 - Hostivař 2. Laboratoř akustiky Pražská 16, 102 00 Praha 10 - Hostivař 3. Chemicko fyzikální laboratoř Pražská

Více

EUROVIA Services, s.r.o. Centrální laboratoř U Michelského lesa 370, 140 00Praha 4 Krč

EUROVIA Services, s.r.o. Centrální laboratoř U Michelského lesa 370, 140 00Praha 4 Krč Pracoviště zkušební laboratoře: 1. CL1 Krč U Michelského lesa 370, 140 00 Praha 4 2. CL2 Klecany U Obalovny 50, 250 67 Klecany 3. CL3 Herink Herink 26, 251 70 Praha 4. CL4 Mobilní laboratoř zemin Svatopluka

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, Praha 6

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře:. OL 3 Odborná laboratoř stavebních materiálů. OL 4 Odborná laboratoř konstrukcí pozemních staveb 3. OL 3 Odborná laboratoř stavební mechaniky 4. OL 33 Odborná laboratoř

Více

ČSN EN , mimo čl.7 a přílohy C

ČSN EN , mimo čl.7 a přílohy C Pracoviště zkušební laboratoře: 1. CL1 2. CL2 U Obalovny 50, 250 67 Klecany 3. CL3 Herink 26, 251 70 Říčany 4. CL4 Svatopluka Čecha 51, 410 02 Lovosice Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody ČSN EN ISO 8990 ČSN ČSN EN ISO ČSN EN ISO 6946 ČSN EN ISO

Identifikace zkušebního postupu/metody ČSN EN ISO 8990 ČSN ČSN EN ISO ČSN EN ISO 6946 ČSN EN ISO Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Tepelně technická laboratoř Pražská 16, 102 00 Praha 10 - Hostivař 2. Laboratoř akustiky Pražská 16, 102 00 Praha 10 - Hostivař 3. Chemicko fyzikální laboratoř Pražská

Více

1. LM 1 Zlín Zádveřice 392, Vizovice 2. LM 3 Brno Areál Obalovny Česká, Česká 3. LM 4 Ostrava Frýdlantská 3207, Ostrava

1. LM 1 Zlín Zádveřice 392, Vizovice 2. LM 3 Brno Areál Obalovny Česká, Česká 3. LM 4 Ostrava Frýdlantská 3207, Ostrava Pracoviště zkušební laboratoře: 1. LM 1 Zlín 2. LM 3 Brno Areál Obalovny Česká, 664 31 Česká 3. LM 4 Ostrava Frýdlantská 3207, 702 00 Ostrava Laboratoři je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, Praha 6

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. OL 123 Odborná laboratoř stavebních materiálů 2. OL 124 Odborná laboratoř konstrukcí pozemních staveb 3. OL 132 Odborná laboratoř stavební mechaniky 4. OL 133 Odborná

Více

EUROVIA Services, s.r.o. Laboratoř Čechy východ Piletická 498, Hradec Králové

EUROVIA Services, s.r.o. Laboratoř Čechy východ Piletická 498, Hradec Králové Pracoviště zkušební laboratoře: 1 pracoviště Hradec Králové 2 pracoviště Kolín Veltrubská 1527, 280 00 Kolín 5 3 pracoviště Plačice Kutnohorská 227, 500 04 Hradec Králové 4 pracoviště semimobilní laboratorní

Více

1. Objem a jeho změny, hmotnost, hustota, plošná a objemová hmotnost

1. Objem a jeho změny, hmotnost, hustota, plošná a objemová hmotnost - zkušební laboratoř a její pobočky: 1 Zkušební laboratoř Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o. Františka Diviše 386, 104 00, Praha 10 Uhříněves s dislokovaným prostorem Neratovice,

Více

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Identifikace zkušebního postupu/metody

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Identifikace zkušebního postupu/metody Pracoviště zkušební laboratoře: 1. pracoviště Hradec Králové 2. pracoviště Kolín Veltrubská 1527, 280 00 Kolín 5 3. pracoviště Plačice Kutnohorská 227, 500 04 Hradec Králové 4. pracoviště semimobilní laboratorní

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody

Identifikace zkušebního postupu/metody Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pobočka Praha - Uhříněves 2. Pobočka Brno areál Centrum AdMaS, Purkyňova 139, 612 00 Brno 3. Pobočka Praha - Malešice areál Ekola Group, Mistrovská 4, 108 00 Praha 10

Více

EUROVIA Services, s.r.o. Laboratoř Morava Zádveřice 392, Vizovice

EUROVIA Services, s.r.o. Laboratoř Morava Zádveřice 392, Vizovice Pracoviště zkušební laboratoře: 1. LM 1 Zlín 2. LM 3 Brno Areál Obalovny Česká, 664 31 Česká 3. LM 4 Ostrava Frýdlantská 3207, 702 00 Ostrava Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební

Více

SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Praha Rohanský ostrov 641, Praha 8

SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Praha Rohanský ostrov 641, Praha 8 Pracoviště zkušební laboratoře: 1 Rohanský ostrov 2 Zbraslav K Výtopně 1226, 156 00 Praha - Zbraslav 3 Fyzikálních veličin K Výtopně 1226, 156 00 Praha - Zbraslav Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy

Více

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL CENÍK KONTROLNÍCH ZKUŠEBNÍCH PRCÍ ZL Vypracoval dne 30.12.2013 ředitel zkušebny: Ing. Tomáš Moravec Platnost od 2.1.2014 do 31.12.2014 * Ceny zkoušek jsou smluvní a jsou uvedeny za vlastní zkušební výkon

Více

1. Pobočka Plzeň - zkušební laboratoř Zahradní 15, 326 00 Plzeň

1. Pobočka Plzeň - zkušební laboratoř Zahradní 15, 326 00 Plzeň Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. Zkoušky: A.001 Stanovení

Více

BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, Beroun CENÍK PRACÍ. platný od J.Hradec. Brno

BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, Beroun CENÍK PRACÍ. platný od J.Hradec. Brno ,, 266 01 Beroun CENÍK PRACÍ platný od 1.2. 2018 Cheb Most Beroun Trutnov Ostrava J.Hradec Klatovy Brno www.betotech.cz Zkušební laboratoře akreditované ČIA ke zkoušení vybraných stavebních hmot a výrobků,

Více

VIAKONTROL, spol. s r.o. Zkušební laboratoř VIAKONTROL Houdova 18, Praha 5

VIAKONTROL, spol. s r.o. Zkušební laboratoř VIAKONTROL Houdova 18, Praha 5 Pracoviště zkušební laboratoře: 1 A - Praha Podnikatelská 539, 190 11 Praha 9 - Běchovice 2 B - Valašské Meziříčí Mikoláše Alše (obalovna asfaltových směsí), 747 43 Valašské Meziříčí 3 B1 - Třebovice Třebovice

Více

Mendelova univerzita v Brně Zkušebna stavebně truhlářských výrobků a nábytku Louky 304, Zlín

Mendelova univerzita v Brně Zkušebna stavebně truhlářských výrobků a nábytku Louky 304, Zlín Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Zkušebna stavebně truhlářských výrobků 2. Zkušebna nábytku Lesnická 39, 613 00 Brno Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř

Více

CENÍK PRACÍ. www.betotech.cz. platný od 1.1. 2014. BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, 266 01 Beroun. Most Beroun. Trutnov Ostrava. Cheb. J.Hradec.

CENÍK PRACÍ. www.betotech.cz. platný od 1.1. 2014. BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, 266 01 Beroun. Most Beroun. Trutnov Ostrava. Cheb. J.Hradec. ,, 266 01 Beroun CENÍK PRACÍ platný od 1.1. 2014 Cheb Most Beroun Trutnov Ostrava J.Hradec Klatovy Brno www.betotech.cz Zkušební laboratoře akreditované ČIA ke zkoušení vybraných stavebních hmot a výrobků,

Více

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Brno, akreditovaná zkušební laboratoř Hněvkovského 77, 617 00 Brno

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Brno, akreditovaná zkušební laboratoř Hněvkovského 77, 617 00 Brno Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více

OSVEDCENI O AKREDITACI

OSVEDCENI O AKREDITACI národní akreditační organ Signatář EA MLA Český institut pro akreditaci, o.p.s. Olšanská 54/3,130 00 Praha 3 vydává v souladu s 16 zákona ě. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění

Více

1. Zkušebna stavebně truhlářských výrobků Louky 304, Zlín 2. Zkušebna nábytku Lesnická 39, Brno

1. Zkušebna stavebně truhlářských výrobků Louky 304, Zlín 2. Zkušebna nábytku Lesnická 39, Brno Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Zkušebna stavebně truhlářských výrobků 2. Zkušebna nábytku Lesnická 39, 613 00 Brno Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 863/2015 ze dne:

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 863/2015 ze dne: Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř požaduje/uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 99/2017 ze dne:

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 99/2017 ze dne: Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř požaduje/uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody

Identifikace zkušebního postupu/metody List 1 z 5 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normativní dokumenty identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. 1. Brno Tuřanka 111, 627 00

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody

Identifikace zkušebního postupu/metody Pracoviště zkušební laboratoře: 1. 621 Laboratoř chemická a radioizotopová 2. 622 Laboratoř metalografická 3. 623 Laboratoř mechanických vlastností 4. 624 Laboratoř korozní Laboratoř je způsobilá aktualizovat

Více

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna chemicko - fyzikálních vlastností stavebních hmot Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna chemicko - fyzikálních vlastností stavebních hmot Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař Zkušebna chemicko - fyzikálních stavebních hmot List 1 z 17 Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci vlastního flexibilního

Více

VIAKONTROL, spol. s r.o. Zkušební laboratoř VIAKONTROL Houdova 59/18, Košíře, Praha 5

VIAKONTROL, spol. s r.o. Zkušební laboratoř VIAKONTROL Houdova 59/18, Košíře, Praha 5 Pracoviště zkušební laboratoře: 1 A Praha Podnikatelská 539, 190 11 Praha 9 - Běchovice 2 B Valašské Meziříčí Mikoláše Alše (obalovna asfaltových směsí), 747 43 Valašské Meziříčí 3 B1 Třebovice Třebovice

Více

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í Příloha je nedílnou součástí Osvědčení o správné činnosti laboratoře Č.j.: 505/11 Počet listů: 7 List číslo: 1 Pracoviště obalovna Kolín, Veltrubská ul., 280 00 Kolín

Více

Anorganická pojiva, cementy, malty

Anorganická pojiva, cementy, malty Anorganická pojiva, cementy, malty Ing. Alexander Trinner Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.cz 1 Anorganická pojiva Definice:

Více

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA o Anotace a cíl předmětu: návrh stavebních konstrukcí - kromě statické funkce důležité zohlednit nároky na vnitřní pohodu uživatelů

Více

VÚHŽ a.s. Laboratoře a zkušebny č.p. 240, Dobrá

VÚHŽ a.s. Laboratoře a zkušebny č.p. 240, Dobrá Pracoviště zkušební laboratoře: 1. 621 - Laboratoř chemická 2. 622 - Laboratoř metalografická 3. 623 - Laboratoř mechanických vlastností 4. 624 - Laboratoř korozní Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy

Více

Obr. 19.: Směry zkoušení vlastností dřeva.

Obr. 19.: Směry zkoušení vlastností dřeva. 8 ZKOUŠENÍ DŘEVA Zkoušky přírodního (rostlého) dřeva se provádí na rozměrově přesně určených vzorcích bez suků, smolnatosti, dřeně a jiných vad. Z výsledků těchto zkoušek usuzujeme na vlastnosti dřeva

Více

ČSN EN ISO 472 ČSN EN ISO

ČSN EN ISO 472 ČSN EN ISO Související normy: ČSN EN ISO 3834-1 až 6 - Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů, tj. s aplikací na plasty. (Využití prvků kvality pro oblast svařování a lepení plastů) ČSN EN ISO

Více

CENÍK ZKUŠEBNÍCH PRACÍ PRO ROK 2015

CENÍK ZKUŠEBNÍCH PRACÍ PRO ROK 2015 OBSAH 1. Hodinové zúčtovací sazby, obecné položky 2. Betonářská technologie 3. Kamenivo 4. Zemní práce 5. Měření vlastností materiálů a prostředí, geometrických tvarů, tloušťky nátěrů 6. Zkoušky na mostních

Více

Viz tabulka 23 a příslušející text

Viz tabulka 23 a příslušející text HASIT Šumavské vápenice a omítkárny s.r.o., Velké Hydčice 91, 341 01 Horažďovice 13 DOP 329309 1020 ETA 06/0037 WDVS Hasitherm - POL Reakce na oheň B s1, d0 Vodotěsnost NPD 1 Nasákavost < 1 kg/m 2 po 1

Více

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS Ing. Vladimír Vymětalík Způsoby řešení Provedení nového ETICS na původní podkladní konstrukci po předchozí demontáži kompletního stávajícího ETICS Provedení nového

Více

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Zkušební laboratoř TZÚS Praha, s.p., pobočka TIS Prosecká 811/76a, Praha 9

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Zkušební laboratoř TZÚS Praha, s.p., pobočka TIS Prosecká 811/76a, Praha 9 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. ZL TZÚS Praha, s. p., TIS Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 Prosek 3. Zkušební věž bezpečnostních komponent výtahů U Průhonu 14, Praha 7 2. Značky Praha s. r. o. Černý

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 19.100; 91.080.40 Květen 2012 ČSN 73 2011 Nedestruktivní zkoušení betonových konstrukcí Non-destructive testing of concrete structures Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

Sikafloor -81 EpoCem PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č

Sikafloor -81 EpoCem PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 60460760 1 JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD TYPU VÝROBKU: 2 ZAMÝŠLENÉ/ZAMÝŠLENÁ POUŽITÍ: 60460760 EN 1504-2:2004 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - část

Více

pravidla pro pozemní stavby Pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce pravidla Navrhování konstrukcí na účinky požáru

pravidla pro pozemní stavby Pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce pravidla Navrhování konstrukcí na účinky požáru 1/5 CIHLY Návrhové ČSN ČSN 73 1101 vč. změn ČSN EN 1745 ČSN P ENV 1996-1-1 ČSN P ENV 1996-1-2 ČSN P ENV 1996-1-3 ČSN P ENV 1996-3 Navrhování zděných konstrukcí Zdivo a výrobky pro zdivo Metody stanovení

Více

TKP 18 MD zásady připravované revize

TKP 18 MD zásady připravované revize TKP 18 MD zásady připravované revize Ing. Jan Horský e-mail: horsky@horsky.cz Horský s.r.o. mobil: 603540690 Klánovická 286/12; 194 00 Praha 9 Osnova TKP 18 v systému předpisů MD Podklady pro revizi Zásady

Více

Fibre-reinforced concrete Specification, performance, production and conformity

Fibre-reinforced concrete Specification, performance, production and conformity PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.100.30 Červen 2015 ČSN P 73 2450 Vláknobeton Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda Fibre-reinforced concrete Specification, performance, production and conformity

Více

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í Počet listů: 7 List číslo: 1 pracoviště 1: Laboratoř M. I. S. a.s. obalovna Klášterská Lhota, 543 71 Hostinné Počet listů: 7 List číslo: 2 pracoviště 2: Laboratoř M. I. S. a.s. obalovna Topol, 573 01 Topol

Více

JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK)

JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) Ing. Jan Závitkovský e-mail: jan.zavitkovsky@centrum.cz

Více

ČSN EN 206. Chemické korozní procesy betonu. ph čerstvého betonu cca 12,5

ČSN EN 206. Chemické korozní procesy betonu. ph čerstvého betonu cca 12,5 Návrhové parametry betonu Diagnostika g železobetonovch konstrukcí Ing. Zdeněk Vávra vavra.z@betosan.cz +420 602 145 570 Pevnost v tlaku Modul pružnosti Vlastnosti betonu dle SVP Konzistence Maximální

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody. ČSN EN A1, Příloha A.1.1, A.1.2.4

Identifikace zkušebního postupu/metody. ČSN EN A1, Příloha A.1.1, A.1.2.4 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více

Planitop Rasa & Ripara R4

Planitop Rasa & Ripara R4 Planitop Rasa & Ripara R RYCHLETVRDNOUCÍ CEMENTOVÁ MALTA TŘÍDY R NA OPRAVY A VYHLAZOVÁNÍ BETONOVÝCH POVRCHŮ výrobek na vyhlazení a opravu betonových povrchů Pouze Nanášení Planitop Rasa & Ripara R zednickou

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody. ČSN čl. 37. ČSN EN A1 Příloha A.1.1, A.1.2.4

Identifikace zkušebního postupu/metody. ČSN čl. 37. ČSN EN A1 Příloha A.1.1, A.1.2.4 List 1 z 10 Zkoušky: Laboratoř je způsobilá aktualizovat normativní dokumenty identifikující zkušební postupy. Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody. ČSN EN A1, Příloha A.1.1, A.1.2.4

Identifikace zkušebního postupu/metody. ČSN EN A1, Příloha A.1.1, A.1.2.4 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více

YQ U PROFILY, U PROFILY

YQ U PROFILY, U PROFILY YQ U PROFILY, U PROFILY YQ U Profil s integrovanou tepelnou izolací Minimalizace tepelných mostů Jednoduché ztracené bednění monolitických konstrukcí Snadná a rychlá montáž Specifikace Výrobek slepený

Více

Stavební hmoty. Ing. Jana Boháčová. F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206

Stavební hmoty. Ing. Jana Boháčová. F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206 Stavební hmoty Ing. Jana Boháčová jana.bohacova@vsb.cz F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206 Stavební hmoty jsou suroviny a průmyslově vyráběné výrobky organického a anorganického

Více

Technický list ETICS weber therm standard

Technický list ETICS weber therm standard Technický list ETICS weber therm standard 1. Popis výrobku a vymezení způsobu jeho použití ve stavbě: weber therm standard je vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou s izolantem pěnového polystyrenu

Více

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í Počet listů: 7 List číslo: 1 pracoviště 1: Laboratoř M. I. S. a.s. obalovna Klášterská Lhota, 543 71 Hostinné Počet listů: 7 List číslo: 2 pracoviště 2: Laboratoř M. I. S. a.s. obalovna Topol, 573 01 Topol

Více

P r o t o k o l. č. 010 024077. o zkouškách betonových bloků GRAFITO

P r o t o k o l. č. 010 024077. o zkouškách betonových bloků GRAFITO Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka 0100 - Praha Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1018.5, Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.podle ČSN EN ISO/IEC 17 025 Prosecká 811/76a, 190

Více

Rekonstrukce provozu kuchyně menzy VŠE

Rekonstrukce provozu kuchyně menzy VŠE Rekonstrukce provozu kuchyně menzy VŠE Skladby stavebních konstrukcí Ing. Jan Přindiš 03_2017 Rekonstrukce provozu kuchyně menzy v Italské budově areálu VŠE v Praze 2 Obsah dokumentace : 1. ÚVODEM... 3

Více

ETAG 004 VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY S OMÍTKOU ŘÍDÍCÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ EOTA. Vydání z března 2000

ETAG 004 VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY S OMÍTKOU ŘÍDÍCÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ EOTA. Vydání z března 2000 Evropská organizace pro technické schvalování Vydání z března 2000 ŘÍDÍCÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY S OMÍTKOU EOTA Kunstlaan 40 Avenue des Arts B

Více

Evropská organizace pro technická schválení ETAG 005. Vydání z března 2000

Evropská organizace pro technická schválení ETAG 005. Vydání z března 2000 Evropská organizace pro technická schválení ETAG 005 Vydání z března 2000 ŘÍDÍCÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ LITÉ STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ SESTAVY (Liquid applied roof waterproofing kits) Revize

Více

1 Použité značky a symboly

1 Použité značky a symboly 1 Použité značky a symboly A průřezová plocha stěny nebo pilíře A b úložná plocha soustředěného zatížení (osamělého břemene) A ef účinná průřezová plocha stěny (pilíře) A s průřezová plocha výztuže A s,req

Více

PS01 POZEMNÍ STAVBY 1

PS01 POZEMNÍ STAVBY 1 PS01 POZEMNÍ STAVBY 1 SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 1 Funkce a požadavky Ctislav Fiala A418a_ctislav.fiala@fsv.cvut.cz Konstrukční rozdělení stěny (tlak (tah), ohyb v xz, smyk) sloupy a pilíře (tlak (tah), ohyb)

Více

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10)

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) Ověřování stálosti vlastností lze provést také dle ETAG 031 (používaného jako EAD) podle nařízení Evropského

Více

Metody diagnostiky v laboratoři fyzikální vlastnosti. Ing. Ondřej Anton, Ph.D. Ing. Petr Cikrle, Ph.D.

Metody diagnostiky v laboratoři fyzikální vlastnosti. Ing. Ondřej Anton, Ph.D. Ing. Petr Cikrle, Ph.D. Metody diagnostiky v laboratoři fyzikální vlastnosti Ing. Ondřej Anton, Ph.D. Ing. Petr Cikrle, Ph.D. OBSAH Vzorky betonu jádrové vývrty Objemová hmotnost Dynamické moduly pružnosti Pevnost v tlaku Statický

Více

PŘÍKLADY 1. P1.4 Určete hmotnostní a objemovou nasákavost lehkého kameniva z příkladu P1.2

PŘÍKLADY 1. P1.4 Určete hmotnostní a objemovou nasákavost lehkého kameniva z příkladu P1.2 PŘÍKLADY 1 Objemová hmotnost, hydrostatické váhy P1.1 V odměrném válci je předloženo 1000 cm 3 vody. Po přisypání 500 g nasákavého lehčeného kameniva bylo kamenivo přitíženo hliníkovým závažím o hmotnosti

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 753/2015 ze dne:

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 753/2015 ze dne: Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Zkušebna mechanických zkoušek 2. Zkušebna metalografie 3. Zkušebna chemie a korozí 4. Zkušebna NDT Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy.

Více

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í Příloha je nedílnou součástí Osvědčení o správné činnosti laboratoře Č.j.: 627/15 Počet listů: 5 List číslo: 1 Pracoviště Dalovice - obalovna, Botanická 239/4, 362 63

Více

Standardy pro vrstvy konstrukcí vozovek

Standardy pro vrstvy konstrukcí vozovek Standardy pro vrstvy konstrukcí vozovek Ing. Stanislav Smiřinský ČSN EN 206 a další nové standardy pro výrobu a zkoušení betonu Obsah Konstrukční vrstvy vozovek Výrobkové normy Prováděcí normy Zkušební

Více

ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, schéma 1b, 3 a 5. ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, schéma 1b, 3 a 5. ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, schéma 1b, 3 a 5

ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, schéma 1b, 3 a 5. ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, schéma 1b, 3 a 5. ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, schéma 1b, 3 a 5 Certifikace produktů Hmotné produkty Název produktu/skupiny produktů Certifikační schéma Specifikace norem (normativních dokumentů) C.1* Překližky a ostatní překližky, dýhované panely a podobně upravované

Více

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON umělé stavivo vytvořené ze směsi drobného a hrubého kameniva a vhodného pojiva s možným obsahem různých přísad a příměsí

Více

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10).

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 0). Lze provést ověření stálosti vlastností podle nařízení EP a Rady (EU) č. 305/20, ve znění pozdějších

Více

CSI a.s. - AO 212 AO212/PC5/2014/0139/Z strana 2 /5

CSI a.s. - AO 212 AO212/PC5/2014/0139/Z strana 2 /5 CSI a.s. - AO 212 AO212/PC5/2014/0139/Z strana 2 /5 1.1 Úvod 1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE Výrobek byl certifikovaný podle ustanovení 10 zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o technických požadavcích

Více

PRO VÁS! SPECIÁLNÍ NABÍDKA SIKA VE STAVEBNINÁCH DEK

PRO VÁS! SPECIÁLNÍ NABÍDKA SIKA VE STAVEBNINÁCH DEK PRO VÁS! SPECIÁLNÍ NABÍDKA SIKA VE STAVEBNINÁCH DEK PLATÍ V OBDOBÍ 5. 9. 2016 27. 10. 2016 V RÁMCI VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU ŠTĚDRÁ SEZÓNA 2016 PŘEHLED PRODUKTŮ Zařazených do věrnostního programu Štědrá sezóna

Více

Vulmproepox CS. Vulmproepox CS je dvousložková nátěrová hmota založená na bázi vody, která se skládá ze složky A

Vulmproepox CS. Vulmproepox CS je dvousložková nátěrová hmota založená na bázi vody, která se skládá ze složky A Technický list Datum vydání 04/2014 Vulmproepox CS BETONOVÉ KONSTRUKCE Popis výrobku: Vulmproepox CS je dvousložková nátěrová hmota založená na bázi vody, která se skládá ze složky A (vodní disperze, epoxidové

Více

RYCHLETVRDNOUCÍ CEMENTOVÁ MALTA TŘÍDY R2

RYCHLETVRDNOUCÍ CEMENTOVÁ MALTA TŘÍDY R2 Planitop Rasa & Ripara RYCHLETVRDNOUCÍ CEMENTOVÁ MALTA TŘÍDY R2 NA OPRAVY A VYHLAZOVÁNÍ BETONOVÝCH POVRCHŮ 1Pouze výrobek na vyhlazení a opravu betonových povrchů Planitop Rasa & Ripara Aplikace Planitop

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody ČSN EN ISO 4045 ČSN EN ISO 287. ČSN EN ISO ČSN EN ISO 20344, čl ČSN EN ISO 4098 ČSN EN ISO 3071

Identifikace zkušebního postupu/metody ČSN EN ISO 4045 ČSN EN ISO 287. ČSN EN ISO ČSN EN ISO 20344, čl ČSN EN ISO 4098 ČSN EN ISO 3071 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více

Základní vlastnosti stavebních materiálů

Základní vlastnosti stavebních materiálů Základní vlastnosti stavebních materiálů Základní vlastnosti stavebních materiálů chemické závisejí na chemickém složení materiálu zjišťuje se působení na jiné hmoty zkoumá se vliv na životní prostředí

Více

Příloha č.: 1 ze dne: 6.6.2012 je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 345/2012 ze dne: 6.6.62012

Příloha č.: 1 ze dne: 6.6.2012 je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 345/2012 ze dne: 6.6.62012 osvědčení o akreditaci č.: 345/2012 ze dne: 6.6.62012 List 1 z 5 Zkoušky: 1* Zkouška napadením s využitím nářadí 2* Zkouška trhavinami 3 Zkouška pevnosti ukotvení 4 Zkouška vrtáním diamantovým korunovým

Více

Centrum stavebního inženýrství a.s. Laboratoř otvorových výplní, stavební tepelné techniky a akustiky K Cihelně 304, 764 32 Zlín Louky

Centrum stavebního inženýrství a.s. Laboratoř otvorových výplní, stavební tepelné techniky a akustiky K Cihelně 304, 764 32 Zlín Louky List 1 z 7 Pracoviště zkušební laboratoře: 1 Laboratoř stavební tepelné techniky K Cihelně 304, Zlín - Louky Protokoly o zkouškách podepisuje: Ing. M. Figalla Ing. Al-Hajjar Petr Pokorný vedoucí zkušební

Více