P2 Číselné soustavy, jejich převody a operace v čís. soustavách

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P2 Číselné soustavy, jejich převody a operace v čís. soustavách"

Transkript

1 P Číselné soustvy, jejich převody operce v čís. soustvách. Zobrzení čísl v libovolné číselné soustvě Lidé využívjí ve svém životě pro zápis čísel desítkovou soustvu. V této soustvě máme pro zápis čísel k dispozici deset cifer (...9). Tzv. zákld soustvy je v tomto přípdě roven. Existují všk i číselné soustvy o jiném zákldu než. V číslicové technice se pro zobrzení dt využívá výhrdně dvojková soustv, tj. všechn dt (resp. dtové signály) řídící signály jsou zobrzeny pomocí kombince číslic. Je všeobecně známo, že npř. číslo 35,3 v desítkové soustvě je možné rozepst dle jednotlivých řádů pomocí mocnin deseti, tj. pomocí mocnin zákldu soustvy, tkto:

2 35, , 3, V obecném přípdě hovoříme o soustvě se zákldem z, neboli o z-dické soustvě. Polynomiální zápis čísl v z-dické soustvě vypdá formálně tkto: (N) n- z j. j -m z j Tedy n n- L, - L -m n n- - n z n- z L z -z -m L z -m,

3 kde z je zákld soustvy (z ) je z-dická cifr (též číslice), i {,, K, z }. Počet z-dických cifer je vždy roven číslu z. Čárk v zápisu čísl se nzývá řádová čárk, část čísl nlevo od čárky je celá část čísl, část zpsná nprvo od čárky je zlomková část čísl(desetinná část). i Desítková soustv Pro desítkovou (dekdickou) soustvu je zákld soustvy z desítkové cifry jsou. i,,,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 { }

4 Dvojková soustv Pro dvojkovou (binární) soustvu je zákld soustvy z dvojkové cifry jsou pouze dvě: i {, }.Číslo, zpsné ve dvojkové soustvě, vyjdřuje tuto desítkovou hodnotu: 3 3 Dvojková číslice je nzýván tké pojmem bit (z nglického binry digit). V počítčích vyjdřujeme čísl vždy n konečný počet bitů. Bit s nejnižší váhou (zde ) se nzývá tké nejméně význmný ( zkr. LSB - lest significnt bit), bit s nejvyšší váhou (zde ) je nejvíce význmný (zkr. MSB - most significnt bit). n Protože je zápis čísel ve dvojkové soustvě zbytečně dlouhý ( 7 ), používá se v odborných textech soustv osmičková nejčstěji šestnáctková. Důvod pro výběr těchto dvou je jejich příbuznost se soustvou dvojkovou.

5 Osmičková soustv Protože je zápis čísel ve dvojkové soustvě zbytečně dlouhý, používá se v odborných textech soustv osmičková nejčstěji šestnáctková. Důvod pro výběr těchto dvou je jejich příbuznost se soustvou dvojkovou. V osmičkové (oktlové) soustvě je zákld roven z 8 osmičkové cifry jsou i {,,, K, 7}. Číslo zpsné v osmičkové soustvě vyjdřuje hodnotu: ( 73) (3) Šestnáctková soustv V šestnáctkové (hexdecimální) soustvě je zákld roven z 6. V této soustvě existuje šestnáct cifer. Protože je rbských číslic pouze, nhrzujeme šestnáctkové cifry vyjdřující hodnoty A, B, K, F 5 5 písmeny becedy A F: ( )

6 Tudíž číslo 3A8 zpsné v šestnáctkové soustvě vyjdřuje hodnotu (3A8) (936). Převody mezi číselnými soustvmi Nejčstěji se při práci s různými číselnými soustvmi setkáváme s poždvkem převést číslo zpsné v jiné soustvě do desítkové nopk. Pod pojmem jiná soustv budeme rozumět soustvu o zákldu z, kde z.

7 . Převod z desítkové soustvy do dvojkové - převod celé části čísl Aplikujeme-li polynomiální zápis čísl n dvojkovou soustvu (z ), dostneme ) Intuitivní postup n n- nn- K n n- K { } Uvědomíme-li si, že i,, pk příspěvky v součtu jsou pouze mocniny čísl. Převod čísl z desítkové soustvy do dvojkové můžeme provést tk, že nejprve číslo rozepíšeme jko součet mocnin. Ve dvojkové soustvě pk zpíšeme jedničky do těch řádů, jejichž mocniny jsou v součtu zstoupeny.

8 Postup ukážeme n příkldě: (75) () b) Celočíselným dělením celé části čísl zákldem z Tto metod používá při převodu celočíselného dělení (operce ) zbytku po celočíselném dělení. Postup opět ukážeme n stejném příkldu, bez mtemtického odvození metody. Zájemce odkzuji n literturu []. Použijeme číslo N (75,75) nyní dělíme celou část čísl zákldem, tedy 75 dělíme zákldem :

9 75 37 n- n Porovnáme-li obě strny rovnice, můžeme tedy zpst, když porovnáme nejdříve zbytkovou tedy Pokrčujeme s dělením té druhé čsti rovnice, tedy 37 8 n- n Porovnáním obou strn rovnice opět dostneme

10 tedy td. Výsledek převodu čísl 75 zpíšeme do tbulky: - 75 : 37 ½ - 37 : 8 ½ - 8 : : 4 ½ 4-4 : : 5 Tedy 6 - : ½ 6 75

11 . Převod desetinné části (zlomkové) Vezměme následující číslo (N) (75,75) -nyníprovedeme násobení zákldem z. Tedy (,75).,5, m. -m m. -m Porovnáme opět obě strny rovnice můžeme zpst, Pokrčujeme dále s násobením zákldem z, tedy -, m. -m m. -m

12 Opět po porovnání obou strn rovnice můžeme stnovit: - protože zbytek je již nulový, jsou i dlší číslice -3 Celkový výsledek převodu tedy je : (75,75) (,).3 Převod do osmičkové soustvy Jk již bylo řečeno v osmičkové (oktlové) soustvě je zákld roven z 8 osmičkové cifry jsou i {,,,K,7. } Vezměme opět desítkové číslo (75,75) převeďme jej do osmičkové soustvy: ) Celá část čísl - budeme dělit zákldem z 8 n :8 9 n

13 Porovnáním stnovíme 3. Dále opět budeme dělit zbytek zákldem z 8, tedy 9 : 8 8 n- n Porovnáním dostneme :, tedy 8 8 Dále zůstl již zbytek, který je menší než 8 tedy. Výsledek tedy je : (75) (3) 8

14 b) Desetinná část čísl - nyní budeme násobit zákldem z 8 (,75) m.8 -m.8 Po porovnání je tedy 6 - A protože zbytek je roven, je i dlší část převodu nulová! Výsledně tedy převod čísl (75,75) (3,6) 8.

15 .4 Převod do šestnáctkové soustvy Budeme postupovt obdobně jko u předchozích soustv ) Převod celé část čísl : B 4 Pk bude tedy b) Převod desetinné části čísl : n- n (75) (4B) 6 (,75) m.6 -m.6 Tedy (75) (, C) 6 Výsledně je převod do šestnáctkové soustvy zdného čísl: (75,75) (4B, C) 6

16 .5 Převod mezi soustvou dvojkovou osmičkovou resp. šestnáctkovou Zjednodušený postup : Je dné dvojkové číslo uděláme převod do osmičkové soustvy: Dvojkové číslo rozepíšeme do skupin po 3 bitech (binárních číslicích), kde kždá skupin bude odpovídt osmičkovému číslu : (54,5) (, ) (34,4) 8 3 4, 4 osmičková soustv

17 Stejným způsobem můžeme udělt převod z dvojkové soustvy do šestnáctkové soustvy s tím rozdílem, že vytvoříme skupiny po 4 bitech, neboť šestnáctková číslice se zpisuje n 4 bitech (54,5) (, ) (C,8) 6.6 Zápis čísl do Hornerov schémtu C, 8 šestnáctková soustv Úprv polynomiálního zápisu čísl (viz rovnice.) v libovolné číselné soustvě z : Celá část čísl - vytýká se zákld z

18 (... ( n. z n- ). z... ). z ). z -... Desetinná část čísl - vytýká se z Př.: m (((,,, ( - -m ).... -). -). z z z z N (9,75) (,) (((.. 4 ).., ). 4 ). 6 (( ). 3, 4 9,75 )

19 .6 Aritmetické operce v různých číselných soustvách ukázk.6. Dvojková soustv ) Sčítání : (54,6). (, ) (5,). (, ) resp.: (69,7). (, ) (,) , , ½ /8 /6 Otázk přesnosti : 69, 6875 Mělo by být : 69,7

20 b) Odčítání : x - y - b i D B o od x se odečte y b i (borrow input) b i - borrow input - výpůjčk z nižšího řádu D - diference - rozdíl B o - borrow output výpůjčk do vyššího řádu Jednobitová odčítčk : x y b i D B o Poz. -

21 - - - Poznámk: odčítání se v klsické podobě v PC neprovádí Provádí se sčítání zobrzených čísel npř. v doplňkovém kódu (nebo v inverzním kódu)

22 c) Násobení 5,5 3 33,5,, 8 6 3, ,5 33,5 Násobení v PC se převádí n sčítání posuvy!!

23 d) Dělení -snávrtem přes nulu - bez návrtu přes nulu 5 : 5 5 : VPC se převádí operce dělení n odčítání posuvy!! Posuv desetinný čárky ve dvojkové soustvě o jedno místo dolev znmená jko dělení dvěmi!

24 .6. Osmičková soustv ) Sčítání : (54,6) (, ) (34, 46) 8 (5,) (, ) (6, 6) (, ) (6, 54) 8 b) Násobení : (3, 4) 8 (5) 8 (, ) ( ) (5 3,4) 8 (, ) (33,5) Obdobně bychom mohli řešit dělení v osmičkové soustvě, jkož i všechny probírné operce v šestnáctkové číselné soustvě.

Příprava žáků k přijímacím zkouškám z matematiky na střední školu. Preparing students for entrance exams in mathematics at high school

Příprava žáků k přijímacím zkouškám z matematiky na střední školu. Preparing students for entrance exams in mathematics at high school Technická univerzit v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚHUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Ktedr: Studijní progrm: Studijní obor: Ktedr mtemtiky didktiky mtemtiky N750 Učitelství pro zákldní školy Učitelství fyziky pro.

Více

3 Algebraické výrazy. 3.1 Mnohočleny Mnohočleny jsou zvláštním případem výrazů. Mnohočlen (polynom) proměnné je výraz tvaru

3 Algebraické výrazy. 3.1 Mnohočleny Mnohočleny jsou zvláštním případem výrazů. Mnohočlen (polynom) proměnné je výraz tvaru Algerické výrz V knize přírod může číst jen ten, kdo zná jzk, ve kterém je npsán. Jejím jzkem je mtemtik jejím písmem jsou mtemtické vzorce. (Glileo Glilei) Algerickým výrzem rozumíme zápis, ve kterém

Více

Základy vyšší matematiky(nejen) pro arboristy. Robert Mařík

Základy vyšší matematiky(nejen) pro arboristy. Robert Mařík Zákldy vyšší mtemtiky(nejen) pro rboristy Robert Mřík 2.září2014 Ústv mtemtiky lesnická dřevřská fkult Mendelov univerzit v Brně E-mil ddress: mrik@mendelu.cz URL: user.mendelu.cz/mrik Podpořeno projektem

Více

Kapitola 1. Formální jazyky. 1.1 Formální abeceda a jazyk. Cíle kapitoly: Cíle této části: Klíčová slova: abeceda, slovo, jazyk, operace na jazycích

Kapitola 1. Formální jazyky. 1.1 Formální abeceda a jazyk. Cíle kapitoly: Cíle této části: Klíčová slova: abeceda, slovo, jazyk, operace na jazycích Kpitol 1 Formální jzyky Cíle kpitoly: Po prostudování kpitoly máte plně rozumět pojmům jko(formální) beced, slovo, jzyk, operce n slovech jzycích; máte zvládt práci s těmito pojmy n prktických příkldech.

Více

2 Ukládání dat do paměti počítače

2 Ukládání dat do paměti počítače Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK Registrační číslo: CZ..7/../8.8 Cíl Studenti budou umět zapisovat čísla ve dvojkové, osmičkové, desítkové a v šestnáctkové soustavě

Více

Komplexní čísla tedy násobíme jako dvojčleny s tím, že použijeme vztah i 2 = 1. = (a 1 + ia 2 )(b 1 ib 2 ) b 2 1 + b2 2.

Komplexní čísla tedy násobíme jako dvojčleny s tím, že použijeme vztah i 2 = 1. = (a 1 + ia 2 )(b 1 ib 2 ) b 2 1 + b2 2. 7 Komplexní čísl 71 Komplexní číslo je uspořádná dvojice reálných čísel Komplexní číslo = 1, ) zprvidl zpisujeme v tzv lgebrickém tvru = 1 + i, kde i je imginární jednotk, pro kterou pltí i = 1 Číslo 1

Více

LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU

LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU ZDENĚK ŠIBRAVA 1. Obecné řešení lin. dif. rovnice 2.řádu s konstntními koeficienty 1.1. Vrice konstnt. Příkld 1.1. Njděme obecné řešení diferenciální rovnice (1) y

Více

ALGEBRA, ROVNICE A NEROVNICE

ALGEBRA, ROVNICE A NEROVNICE ALGEBRA, ROVNICE A NEROVNICE Gymnázium Jiřího Wolker v Prostějově Výukové mteriály z mtemtiky pro nižší gymnázi Autoři projektu Student n prhu 1. století - využití ICT ve vyučování mtemtiky n gymnáziu

Více

II. termodynamický zákon a entropie

II. termodynamický zákon a entropie Přednášk 5 II. termodynmický zákon entropie he lw tht entropy lwys increses holds, I think, the supreme position mong the lws of Nture. If someone points out to you tht your pet theory of the universe

Více

Úvod do teorie dělitelnosti

Úvod do teorie dělitelnosti Úvod do teorie dělitelnosti V předchozích hodinách matematiky jste se seznámili s desítkovou soustavou. Umíte v ní zapisovat celá i desetinná čísla a provádět zpaměti i písemně základní aritmetické operace

Více

Hilbertův prostor. Kapitola 5. 5.1 Základní vlastnosti

Hilbertův prostor. Kapitola 5. 5.1 Základní vlastnosti Kpitol 5 Hilbertův prostor 5.1 Zákldní vlstnosti Historická poznámk 5.1.1. Prostor X se sklárním součinem je strukturou n lineárnímprostorus nejsilnějšími xiomy.jetonormovnýlineárníprostor,vněmžje norm

Více

Způsoby realizace této funkce:

Způsoby realizace této funkce: KOMBINAČNÍ LOGICKÉ OBVODY U těchto obvodů je výstup určen jen výhradně kombinací vstupních veličin. Hodnoty výstupních veličin nezávisejí na předcházejícím stavu logického obvodu, což znamená, že kombinační

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220. Název materiálu VY_32_INOVACE / Matematika / 03/01 / 17

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220. Název materiálu VY_32_INOVACE / Matematika / 03/01 / 17 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ07/500/4076 Název školy SOUpotrvinářské, Jílové u Prhy, Šenflukov 0 Název mteriálu VY INOVACE / Mtemtik / 0/0 / 7 Autor Ing Antonín Kučer Oor; předmět, ročník

Více

Souhrn základních výpočetních postupů v Excelu probíraných v AVT 04-05 listopad 2004. r r. . b = A

Souhrn základních výpočetních postupů v Excelu probíraných v AVT 04-05 listopad 2004. r r. . b = A Souhrn zákldních výpočetních postupů v Ecelu probírných v AVT 04-05 listopd 2004. Řešení soustv lineárních rovnic Soustv lineárních rovnic ve tvru r r A. = b tj. npř. pro 3 rovnice o 3 neznámých 2 3 Hodnoty

Více

SBÍRKA PŘÍKLADŮ Z ČÍSLICOVÉ TECHNIKY

SBÍRKA PŘÍKLADŮ Z ČÍSLICOVÉ TECHNIKY ČÍSLIOVÁ TEHNIK SÍRK PŘÍKLŮ Z ČÍSLIOVÉ TEHNIKY UČENÍ TEXTY Ing Vladimír VLOUH Projekt č: Z107/110/030018 Obsah 1 ČÍSELNÉ SOUSTVY 3 PŘEVOY MEZI ČÍSELNÝMI SOUSTVMI 7 3 RITMETIKÉ OPERE V ČÍS SOUSTVÁH 17 4

Více

PRACOVNÍ SEŠIT ČÍSELNÉ OBORY. 1. tematický okruh: Připrav se na státní maturitní zkoušku z MATEMATIKY důkladně, z pohodlí domova a online.

PRACOVNÍ SEŠIT ČÍSELNÉ OBORY. 1. tematický okruh: Připrav se na státní maturitní zkoušku z MATEMATIKY důkladně, z pohodlí domova a online. Připrv se státí mturití zkoušku z MATEMATIKY důkldě, z pohodlí domov olie PRACOVNÍ SEŠIT. temtický okruh: ČÍSELNÉ OBORY vytvořil: RNDr. Věr Effeberger expertk olie příprvu SMZ z mtemtiky školí rok 204/205

Více

Základní pravidla pro psaní

Základní pravidla pro psaní Zákldní prvidl pro psní 1. Zákldní principy Je nutné volit typ písm který je vhodný pro příslušný druh dokumentu. Celý dokument by měl být pokud možno sáen jednoho typu popř. jedné rodiny písm nebo lespoň

Více

Datové typy strana 29

Datové typy strana 29 Datové typy strana 29 3. Datové typy Jak již bylo uvedeno, Java je přísně typový jazyk, proto je vždy nutno uvést datový typ datového atributu, formálního parametru metody, návratové hodnoty metody nebo

Více

Číslicová elektronika. Ondřej Novák a kolektiv autorů

Číslicová elektronika. Ondřej Novák a kolektiv autorů Číslicová elektronika Ondřej Novák a kolektiv autorů Liberec 24 Bibliografická reference těchto skript: NOVÁK, O. a kol. Číslicová elektronika.. vydání. Liberec: Technická univerzita v Liberci, Fakulta

Více

Data v počítači. Informační data. Logické hodnoty. Znakové hodnoty

Data v počítači. Informační data. Logické hodnoty. Znakové hodnoty Data v počítači Informační data (elementární datové typy) Logické hodnoty Znaky Čísla v pevné řádové čárce (celá čísla) v pohyblivé (plovoucí) řád. čárce (reálná čísla) Povelová data (instrukce programu)

Více

2.9.11 Logaritmus. Předpoklady: 2909

2.9.11 Logaritmus. Předpoklady: 2909 .9. Logritmus Předpokld: 909 Pedgogická poznámk: Následující příkld vždují tk jeden půl vučovcí hodin. V přípdě potřeb všk stčí dojít k příkldu 6 zbtek jen ukázt, což se dá z jednu hodinu stihnout (nedoporučuji).

Více

Úvod do informatiky. Úvod do informatiky. texty pro distanční studium. Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc.

Úvod do informatiky. Úvod do informatiky. texty pro distanční studium. Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. Úvod do informatiky texty pro distanční studium Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. Vysoká škola sociálně - správní Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Ostrava 2006 OBSAH 1 ČÍSELNÉ SOUSTAVY, PŘEVODY

Více

Virtuální svět genetiky 1

Virtuální svět genetiky 1 Chromozomy obshují mnoho genů pokud nejsou rozděleny crossing-overem, pk lely přítomné n mnoh lokusech kždého homologního chromozomu segregují jko jednotk během gmetogeneze. Rekombinntní gmety jsou důsledkem

Více

( ) 2 2 2 ( ) 3 3 2 2 3. Výrazy Výraz je druh matematického zápisu, který obsahuje konstanty, proměnné, symboly matematických operací, závorky.

( ) 2 2 2 ( ) 3 3 2 2 3. Výrazy Výraz je druh matematického zápisu, který obsahuje konstanty, proměnné, symboly matematických operací, závorky. Výrzy Výrz je druh mtemtického zápisu, který obshuje konstnty, proměnné, symboly mtemtických opercí, závorky. Příkldy výrzů: + výrz obshuje pouze konstnty číselný výrz x výrz obshuje konstntu ( proměnnou

Více

(1) přičemž všechny veličiny uvažujeme absolutně. Její úpravou získáme vztah + =, (2) Přímé zvětšení Z je dáno vztahem Z = =, a a

(1) přičemž všechny veličiny uvažujeme absolutně. Její úpravou získáme vztah + =, (2) Přímé zvětšení Z je dáno vztahem Z = =, a a Úloh č. 3 Měření ohniskové vzdálenosti tenkých čoček 1) Pomůcky: optická lvice, předmět s průhledným milimetrovým měřítkem, milimetrové měřítko, stínítko, tenká spojk, tenká rozptylk, zdroj světl. ) Teorie:

Více

KÓDOVÁNÍ A KOMPRESE DAT

KÓDOVÁNÍ A KOMPRESE DAT KÓDOVÁNÍ A KOMPRESE DAT URČENO PRO VZDĚLÁVÁNÍ V AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH RADIM FARANA ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ..7 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST OPATŘENÍ:

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PEDAGOGICKÁ FAKULTA MATEMATIKA. ve studiu učitelství 1. stupně základní školy. Vilma Novotná, Bohuslav Pisklák

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PEDAGOGICKÁ FAKULTA MATEMATIKA. ve studiu učitelství 1. stupně základní školy. Vilma Novotná, Bohuslav Pisklák OSTRAVSKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PEDAGOGICKÁ FAKULTA MATEMATIKA ve studiu učitelství 1. stupně základní školy Vilma Novotná, Bohuslav Pisklák Ostrava 2003 Obsah I. Úvod do teorie množin a matematické logiky

Více

Nechť M je množina. Zobrazení z M M do M se nazývá (binární) operace

Nechť M je množina. Zobrazení z M M do M se nazývá (binární) operace Kapitola 2 Algebraické struktury Řada algebraických objektů má podobu množiny s nějakou dodatečnou strukturou. Například vektorový prostor je množina vektorů, ty však nejsou jeden jako druhý : jeden z

Více

MQL4 COURSE. By Coders guru www.forex-tsd.com. -4 Operace & Výrazy

MQL4 COURSE. By Coders guru www.forex-tsd.com. -4 Operace & Výrazy MQL4 COURSE By Coders guru www.forex-tsd.com -4 Operace & Výrazy Vítejte ve čtvrté lekci mého kurzu MQL4. Předchozí lekce Datové Typy prezentovaly mnoho nových konceptů ; Doufám, že jste všemu porozuměli,

Více

Tento text si klade za cíl popsat, jaké číselné soustavy a číselné symboly se během historického vývoje 1. STARÝ EGYPT

Tento text si klade za cíl popsat, jaké číselné soustavy a číselné symboly se během historického vývoje 1. STARÝ EGYPT 1 VÝVOJ ČÍSELNÝCH SOUSTAV Tento text si klade za cíl popsat, jaké číselné soustavy a číselné symboly se během historického vývoje užívaly k vyjádření přirozených čísel a zlomků, v některých případech se

Více