Kapitola 1. Signály a systémy. 1.1 Klasifikace signálů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kapitola 1. Signály a systémy. 1.1 Klasifikace signálů"

Transkript

1 Kapitola 1 Signály a systémy 1.1 Klasifikace signálů Signál představuje fyzikální vyjádření informace, obvykle ve formě okamžitých hodnot určité fyzikální veličiny, která je funkcí jedné nebo více nezávisle proměnných - obvykle času (jednorozměrný nebo vícerozměrný signál). Signál nesoucí informaci má vždy náhodný charakter. Při analýze a měření vlastností lineárních systémů ale používáme jednoduché základní signály, které představují determinované průběhy. V dalším budeme nejprve specifikovat typy signálů, se kterými se setkáváme při jejich m zpracování. Jsou to: analogové, diskrétní, kvantované a signály. Převažující většina výchozích signálů existuje v analogovém tvaru. nalogový signál můžeme charakterizovat spojitostí v čase a v okamžitých hodnotách. Může nabývat libovolné hodnoty z určitého spojitého intervalu možných hodnot. Při jejich zpracování mi systémy nejprve vzorkováním převedeme analogový signál na diskrétní. iskrétní signál je diskrétní v čase, ale spojitý v hodnotách. To můžeme zdůraznit pojmem nekvantovaný signál, resp. nekvantované vzorky. 7

2 iskrétní signál může být vyjádřen diskrétní posloupností vzorků, resp. čísel vyjadřujících hodnoty vzorků - xn ( ) = xt ( n ) = xnt ( v ) - odebraných z analogového signálu xa ( t) v diskrétních ekvidistantních vzorkovacích okamžicích t = nt, kde T v je vzorkovací perioda. n v Taková diskrétní posloupnost x( n) může vzniknout také např. odečítáním hodnot různých neelektrických proměnných - např. počet cestujících přepravovaných metrem za každou hodinu v průběhu jednoho dne apod. iskrétní signál následně kvantujeme na předem zvolených N možných diskrétních hodnot. Získáme kvantovaný diskrétní signál, což je signál diskrétní v čase i v hodnotách. Kvantovaný signál je tedy charakterizován konečným počtem N možných diskrétních hodnot (vzorků). Kvantované hodnoty představují hodnoty původního analogového signálu, avšak vyjádřené s předem zvolenou konečnou přesností, tj. vyjádřené čísly s předem zvoleným konečným počtem míst. Takové kvantované hodnoty můžeme vyjádřit v různých číselných soustavách (dekadické, dvojkové, osmičkové aj.). Volba základu z číselné soustavy bude souviset se složitostí realizace operací při zpracování takového kvantovaného signálu (sčítání, násobení čísel a jejich ukládání do paměti). Z tohoto praktického hlediska je nejméně výhodná dekadická soustava a naopak prakticky nejvýhodnější je dvojková soustava ( z = 2 ). Proto kvantovaný signál převedeme následujícím kódováním ještě na dvojkový (binární) signál, který vyjadřuje kvantované hodnoty dvojkovými čísly s předem zvoleným počtem míst, ve formě b-prvkových kódových slov (skupin). ostaneme tak číslicový, resp. signál. Kapacita, resp. délka L použitého kódu bude obecně souviset se zvoleným počtem N diskrétních hodnot kvantovaného signálu a s délkou b kódových slov. Musíme volit: b L = z N (1.1) osud jsme vycházeli z analogové zprávy - signálu. V případě diskrétních zpráv, které jsou vytvářeny z konečné abecedy možných znaků o objemu N - např. zprávy ve formě textu, můžeme každý znak (např. písmeno) vyjádřit ve formě b- prvkového kódového slova (dvojkovým číslem) zcela obdobně, jako jednotlivé kvantované vzorky v případě analogových signálů. Musíme tedy opět vycházet ze vztahu (1.1). Na obr. 1.1 je zobrazení výše uvedených typů signálů a zpráv. 8

3 analogová zpráva diskrétní zpráva analogový signál x (t) a x(0) x(1) x(2) x(3) diskrétní signál x(n) n kvantovaný signál C B 1 0 dvojková čísla C (číslicový) signál b=3 1.2 igitální zpracování signálů a jeho výhody Obr. 1.1 Typy zpráv a signálů 9

4 igitální zpracování analogových signálů realizujeme mi (číslicovými) systémy, procesory či strukturami. Pod těmito pojmy rozumíme fyzikální zařízení, provádějící se signálem definované operace. I když signál je zpracováván mi obvody, vycházíme při analýze takového zpracování z původního, tj. nekvantovaného diskrétního signálu - posloupnosti xn ( ). To znamená, že používáme teorii diskrétních signálů a diskrétních transformací. Zpracování analogových signálů mi systémy vyžaduje nejprve převedení analogového signálu převodníkem / na signál - viz. obr signál analogový signál x (t) a x(n) systém y(n) analogový výstup výstup Obr. 1.2 Zpracování analogových signálů m systémem Převodník / obsahuje zpravidla analogový filtr typu P, vzorkovací obvod a kodér, který slučuje funkce kvantování a kódování. Následně zpracovaný signál pak může již být přímo využit (zobrazen, vložen do paměti) nebo převeden převodníkem / na analogový signál. Převodník / obsahuje dekodér, který převede signál na kvantované vzorky a dále analogový filtr typu P pro obnovu analogového signálu. Základní funkce převodníků jako je vzorkování, kvantování a obnova, budou analyzovány ve 3. kap. igitální zpracování signálů se vyznačuje celou řadou výhod, mezi které můžeme zejména zařadit: 10

5 1. velká pružnost programovatelného ho systému v možnosti změn parametrů systému 2. možnost automatické změny koeficientů systému v průběhu zpracování signálu - adaptivní systémy 3. menší citlivost k tolerancím dílčích prvků, identita výrobků, časová a teplotní stálost 4. možnost hromadné výroby ch struktur bez nutnosti dalšího nastavování jejich parametrů 5. na jednom čipu lze realizovat i složité systémy pro zpracování signálů 6. možnost zpracování signálů i při extrémně nízkých frekvencích a realizace systémů s lineární fází (např. filtrů) 7. přesnost zpracování lze ovlivnit volbou délky kódových slov. U analogových systémů se uplatňuje tolerance součástek a výsledný efekt lze obtížně zjistit 8. možnost využití ho systému pro současné zpracování většího počtu signálů (na principu časového sdílení) 9. absence problémů s impedančním přizpůsobením (zejména u filtrů) 10. jednodušší ukládání ho signálu do různých typů moderních paměťových médií 11. při dálkovém přenosu ho signálu se významně uplatňuje jeho vysoká odolnost proti rušení, možnost jeho regenerace a možnost vyjádřit různé druhy zpráv jednotným typem ho signálu - dvojkovým signálem. Mezi nevýhody ho zpracování signálů můžeme zařadit: 1. větší složitost, neboť vlastní systém musí být ještě doplněn převodníky / a / a dále analogovými filtry 2. omezená rychlost zpracování, čímž je omezen frekvenční rozsah zpracovatelných analogových signálů 3. systém je složen z aktivních prvků vyžadujících přívod elektrické energie, což vyžaduje řešit problém chlazení systému 4. aktivní prvky mají menší spolehlivost než pasivní prvky (R, L, C) u analogových struktur (např. filtrů). I přes uvedené nevýhody ale převažují výhody ch systémů. 11

Mikroprocesorová technika

Mikroprocesorová technika FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Mikroprocesorová technika Garant předmětu: Ing. Václav Michálek, CSc. Autoři textu: Ing. Jiří Šebesta Mikroprocesorová

Více

Číslicová elektronika. Ondřej Novák a kolektiv autorů

Číslicová elektronika. Ondřej Novák a kolektiv autorů Číslicová elektronika Ondřej Novák a kolektiv autorů Liberec 24 Bibliografická reference těchto skript: NOVÁK, O. a kol. Číslicová elektronika.. vydání. Liberec: Technická univerzita v Liberci, Fakulta

Více

Title: IX 6 11:27 (1 of 6)

Title: IX 6 11:27 (1 of 6) PŘEVODNÍKY ANALOGOVÝCH A ČÍSLICOVÝCH SIGNÁLŮ Převodníky umožňující transformaci číslicově vyjádřené informace na analogové napětí a naopak zaujímají v řídícím systému klíčové postavení. Značná část měřených

Více

Základní pojmy technické diagnostiky

Základní pojmy technické diagnostiky P1 Základní pojmy technické diagnostiky Poruchy a jejich příčiny Žádné zařízení nelze konstruovat tak, aby se u něj dříve či později neobjevily vady, závady a poruchy. Vada nám funkční spolehlivost neovlivňuje,

Více

Úvod do informatiky. Úvod do informatiky. texty pro distanční studium. Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc.

Úvod do informatiky. Úvod do informatiky. texty pro distanční studium. Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. Úvod do informatiky texty pro distanční studium Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. Vysoká škola sociálně - správní Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Ostrava 2006 OBSAH 1 ČÍSELNÉ SOUSTAVY, PŘEVODY

Více

Ideální frekvenční charakteristiky filtrů podle bodu 1. až 4. v netypických lineárních souřadnicích jsou znázorněny na následujícím obrázku. U 1.

Ideální frekvenční charakteristiky filtrů podle bodu 1. až 4. v netypických lineárních souřadnicích jsou znázorněny na následujícím obrázku. U 1. Aktivní filtry Filtr je obecně selektivní obvod, který propouští určité frekvenční pásmo, zatímco ostatní frekvenční pásma potlačuje. Filtry je možno realizovat sítí pasivních součástek, tj. rezistorů,

Více

Open Access Repository eprint

Open Access Repository eprint Open Access Repository eprint Terms and Conditions: Users may access, download, store, search and print a hard copy of the article. Copying must be limited to making a single printed copy or electronic

Více

25. Přenosová a modulační rychlost, Informační rychlost, Shannon Hartleyův zákon, Propustnost kanálů, Entropie

25. Přenosová a modulační rychlost, Informační rychlost, Shannon Hartleyův zákon, Propustnost kanálů, Entropie 25. Přenosová a modulační rychlost, Informační rychlost, Shannon Hartleyův zákon, Propustnost kanálů, Entropie Tuto otázku jsem pojal trochu dvěma směry. V podtitulu To, co by vám mělo stačit ke státnicím

Více

AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I.

AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I. AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I. Automatizační systémy. Prostředky automatického řízení, jejich rozdělení, vlastnosti a fyzikální principy. Automatické řízení výrobních procesů: logické řízení, regulační technika,

Více

MVDP 2014. operace při zpracování signálu u digitálního komunikačního systému. Komunikační řetězec

MVDP 2014. operace při zpracování signálu u digitálního komunikačního systému. Komunikační řetězec MVDP 2014 1. Komunikační řetězec, vrstvový model datového přenosu, základní operace při zpracování signálu u digitálního komunikačního systému. Komunikační řetězec Format - digitalizace signálu: vzorkování,

Více

ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI

ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI materiály k setkání odborné skupiny pro spolehlivost 1. září 001 Praha 1, Novotného lávka 5 OBSAH METODY ANALÝZ

Více

Mřížkové kódování. Ivan Pravda

Mřížkové kódování. Ivan Pravda Mřížkové kódování Ivan Pravda Autor: Ivan Pravda Název díla: Mřížkové kódování Zpracoval(a): České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Kontaktní adresa: Technická 2, Praha 6 Inovace

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ 30, p. o. AUTOMATIZACE

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ 30, p. o. AUTOMATIZACE STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ 30, p. o. AUTOMATIZACE Ing. Petr VAVŘIŇÁK a Ing. Anna ŘEHOVÁ 006 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ POJMY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ 1. TEORIE AUTOMATIZACE 5.1. Regulovaué

Více

Základní metody číslicového zpracování signálu a obrazu část II.

Základní metody číslicového zpracování signálu a obrazu část II. A4M38AVS Aplikace vestavěných systémů Přednáška č. 8 Základní metody číslicového zpracování signálu a obrazu část II. Radek Sedláček, katedra měření, ČVUT FEL, 2015 Obsah přednášky Převzorkování decimace,

Více

MULTIMEDIÁLNÍ SOUBORY

MULTIMEDIÁLNÍ SOUBORY UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ KATEDRA SYSTÉMOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKY MULTIMEDIÁLNÍ SOUBORY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE AUTOR PRÁCE: Radomír Labuť VEDOUCÍ PRÁCE: Ing. Renáta Bílková 2007 UNIVERSITY

Více

a. Zakladní pojmy i. Informační + komunikační systémy - posuzují svět a jeho objekty místně i časově

a. Zakladní pojmy i. Informační + komunikační systémy - posuzují svět a jeho objekty místně i časově 1 - Informatika definice a základní pojmy Informatika představuje obor umožňující nacházet takové prostředky přiblížení světa člověku, které dovolují, aby člověk data o reálném objektu v pozorovaném světě

Více

Úvod do teorie měření. (stručný výběr otázek a témat)

Úvod do teorie měření. (stručný výběr otázek a témat) Úvod do teorie měření (stručný výběr otázek a témat) Obsah 1. LOGICKÉ SCHÉMA EXPERIMENTÁLNÍ PRÁCE 2. METROLOGIE 3. ZÁKLADNÍ POJMY POČTU PRAVDĚPODOBNOSTI 4. ZÁKLADY TEORIE CHYB 5. NEJISTOTY MĚŘENÍ 6. METODY

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky. Semestrální práce RLC obvody

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky. Semestrální práce RLC obvody Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky Semestrální práce RLC obvody Michaela Šebestová 28.6.2009 Obsah 1 Úvod 2 Teorie elektrotechniky 2.1 Použité teorémy fyziky 2.1.1

Více

Analogově-číslicové převodníky ( A/D )

Analogově-číslicové převodníky ( A/D ) Analogově-číslicové převodníky ( A/D ) Převodníky analogového signálu v číslicový (zkráceně převodník N/ Č nebo A/D jsou povětšině založeny buď na principu transformace napětí na jinou fyzikální veličinu

Více

KÓDOVÁNÍ A KOMPRESE DAT

KÓDOVÁNÍ A KOMPRESE DAT KÓDOVÁNÍ A KOMPRESE DAT URČENO PRO VZDĚLÁVÁNÍ V AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH RADIM FARANA ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ..7 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST OPATŘENÍ:

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO

INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

ZPRACOVÁNÍ DAT FYZIKÁLNÍCH MĚŘENÍ. Studijní text pro řešitele FO, studující fyziku na UHK a ostatní zájemce o fyziku. Bohumil Vybíral.

ZPRACOVÁNÍ DAT FYZIKÁLNÍCH MĚŘENÍ. Studijní text pro řešitele FO, studující fyziku na UHK a ostatní zájemce o fyziku. Bohumil Vybíral. Obsah ZPRACOVÁNÍ DAT FYZIKÁLNÍCH MĚŘENÍ Studijní text pro řešitele FO, studující fyziku na UHK a ostatní zájemce o fyziku Bohumil Vybíral Úvod 3 1 Chyby měření 6 2 Teorie náhodných chyb 8 3 Hodnocení přesnosti

Více

Počítačová technika. ing. Zdeněk Prášil OAMB

Počítačová technika. ing. Zdeněk Prášil OAMB Počítačová technika ing. Zdeněk Prášil OAMB 2 Poděkování: Děkuji ing.karlu Šulcovi a Miroslavu Mildovi za podnětné připomínky k obsahu a formě těchto skript a své ženě za trpělivost, se kterou snášela,

Více

Kódování cyklické kódy Coding cyclic code. Jakub Kettner

Kódování cyklické kódy Coding cyclic code. Jakub Kettner Kódování cyklické kódy Coding cyclic code Jakub Kettner Bakalářská práce 8 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 8 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 8 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované

Více

Statistika jako obor. Statistika. Popisná statistika. Matematická statistika TEORIE K MV2

Statistika jako obor. Statistika. Popisná statistika. Matematická statistika TEORIE K MV2 Statistika jako obor Statistika Statistika je vědní obor zabývající se zkoumáním jevů hromadného charakteru. Tím se myslí to, že zkoumaný jev musí příslušet určité části velkého množství objektů (lidí,

Více

České akustické společnosti. Obsah

České akustické společnosti. Obsah České akustické společnosti www.czakustika.cz ročník 15, číslo 1 březen 2009 Obsah Usnesení Valné hromady České akustické společnosti 3 Tisková zpráva k Mezinárodnímu dni proti hluku na Zelený čtvrtek

Více

TV vysílání přes Internet se zaměřením na on-line vysílání České televize

TV vysílání přes Internet se zaměřením na on-line vysílání České televize VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY KATEDRA SYSTÉMOVÉ ANALÝZY TV vysílání přes Internet se zaměřením na on-line vysílání České televize Bakalářská práce Autor: Radim Švehla

Více

Měření technologických veličin

Měření technologických veličin Měření technologických veličin Výukové texty Ing Miroslav Fribert Dr. 1 Obsah 1. Měřicí řetězec 2. Pasivní snímače 3. Aktivní snímače 4. Převodníky signálu ze snímačů 5. Měření teploty 6. Měření tlaku

Více

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Multifunkční grafický zobrazovač MGU 800 Před.prvním.použitím.jednotky.si.důkladně.přečtěte.pokyny.uvedené.v.tomto.návodu.a.pečlivě.si.jej uschovejte..výrobce.si.vyhrazuje.právo.provádět.změny.bez.předchozího.upozornění.

Více

Datové struktury a datové typy.

Datové struktury a datové typy. Datové struktury a datové typy. Základní datové typy. Odvozené datové typy. Základní datové struktury. Odvozené datové struktury. Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni.cz Katedra aplikované geoinformatiky a

Více