Oktáva dimenzí a desítková soustava. (aneb co asi nevíte o okruhu a symetrii řady číslic)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oktáva dimenzí a desítková soustava. (aneb co asi nevíte o okruhu a symetrii řady číslic)"

Transkript

1 Oktáva dimenzí a desítková soustava. (aneb co asi nevíte o okruhu a symetrii řady číslic) Naučili jsme se vnímat symboly pro číslice jako vzestupnou řadu od nuly do devítky anebo od jedničky do desítky (uzavření okruhu nulou a opakováním jedničky). Desítková soustava je ale velmi starý systém práce s poznatky o prostoru uvnitř i okolo nás. Naše kultura jej převzala z Indie, ale práce s číslicemi je mnohem starší, symboly pro číslice představují části programu pro směrování vývoje v této galaxii. Číslice se skládají z úseček a obloučků, podobně jako písmena latinky. Arabské číslice nahradily původní tvary římských číslic. Proč asi? Patrně proto, že k vyjádření jiné, komplexnější úlohy desítkové soustavy ty římské symboly nestačily. Jaká tedy byla tato druhá úloha řady symbolů, zvyšujících hodnotu každého dalšího o hodnotu symbolu prvního? Víme, že TVAR symbolu v sobě často zahrnuje velmi dlouhou dobu vývoje, ale základnu pro desítkovou soustavu naše civilizace přijala už hotovou v době, kdy k ní svými vědomostmi dozrála. Systém práce s řadou číslic poznáme postupně jako matematiku symetrie vývojových vrstev, dvojice číslic (1+8, 2+7, 3+6, 4+5) vyjadřují vztah hmotné a nehmotné (informační) složky vrstev života od prvků (1+8) až k nejsložitějším formám civilizací (3+6 nebo 4+5). Součtem dvojic dostáváme symboly devítky, která doplňuje význam předchozích osmi symbolů. Nula vyjadřuje v matematice prázdný anebo naplněný objem informací ale je zároveň nástrojem pro převod tohoto objemu informací do zvukové řeči v podobně písmene O. Tvar devítky je otočenou podobou šestky, je zrcadlem, které pomáhá hledat skryté vztahy v oktávách života, vyjadřuje hodnotu přesahu, něčeho, co nás nutí hledat a zkoumat, jak jsme vznikli, co jsme a co nás čeká. Tvar osmičky spojuje hmotný a nehmotný/informační/ okruh souběžného vývoje v přírodě. Celá ŽIVÁ příroda je odvozená ze spolupráce dvou prvků z tabulky chemických prvků, z uhlíku hmotná a křemík (doržet dřív, tranzistor a čip dnes) slouží pro přenos informací do nám srozumitelné formy. Je vhodné přijmout tvrzení, že desítková soustava v symetrickém zobrazení úlohy každé číslice (viz schéma níže) v sobě obsahuje program času pro vznik a vývoj forem inteligentního života ve čtyřech vrstvách, vedoucích k vytvoření galaktické formy člověka. Definice IBP (Informačního Bodu Prostoru - v jiném textu) popisuje, jak opakovaným pohybem ven a dovnitř vzniká hustší prostředí uvnitř a řidší prostředí vně (např. vznik sněhové koule odebráním většího objemu sněhu). Opakováním a zrychlováním stejného PULZNÍHO pohybu vzniklo jeho ohraničení = POVRCH a tím i pozdější formy hustot a struktur, které nazýváme HMOTA. Souběžně s hmotou vznikala i její rezonance v podobě vlnění, známe ji jako škálu odpovídajících EM frekvencí, které přenášejí informaci, ukrytou uvnitř hmoty (v jádru IBP/ atomu ). Takže žádná rotace pane Bohre, jen přenos informace o struktuře pohybu jádra. Pojem dimenze vývoje lze chápat jako období, kdy vývoj spojuje určitá řídící síla tou je pro nás čas a pohyb, nerozlučná dvojice, DVOJPRVEK. Počátkem všeho tedy může být vznik času. Víme, že čas bez pohybu se jmenuje INFORMACE, nehmotná složka hmoty (= vjem, popis ) je uložená v naší paměti v informačních polích prostoru. Jsme i s hodně vzdáleným prostorem trvale propojeni frekvencemi svého vědomí, jen to není moc známé.

2 (pro čitelné schéma prosím klikejte v sekci fotoalbum na "Grafy, schemata" tak dlouho, až se schéma otevře přes celou obrazovku, nedaří se mi vložit do textu schéma lépe) Nikdy mi nestačilo tvrzení o Bohu, který všechno řídí. Věda se se svým Big Ban(d)em také moc nevyznamenala. Je nelogické vytvořit uspořádanost vesmíru během tří vteřin, když uspořádanost vědy samotné, ale i každého dalšího procesu, roste jen po krůčcích. Pochopit fungování času v informačních polích znamenalo poznat vertikální formát času, který lze popsat jako INFORMACI o uskutečněném pohybu, zamrzlou v prostoru, ale aktivovatelnou frekvencemi našeho vnímání a myšlení. Toto znali ti, kdo vytvořili z osmi symbolů pro číslice SYMETRII STAVŮ VÝVOJE SEBEORGANIZACE, ti zřejmě přidáním dvou spojovacích prvků pak vytvořili desítkovou soustavu, nástroj, který propojuje kategorii velikosti (systém práce s číslicemi) s kategorií smyslu (významu výsledků pro člověka v jeho etnickém jazyce). Ve schématu (výše) je osou symetrie je probíhající čas, výsledkem pak jsou vrstvy vývoje sebeorganizace dat v prostoru. Víme, že formát času pro naši planetu je odvozený z pohybu hmotných celků v naší sluneční soustavě. Používáme náš čas i k měření a hodnocení jiných hvězdných soustav, které ale mohou mít jiné střídání světla a tmy, které pro tamní inteligenci vždy stojí za dělením pohybu planet a slunce na menší části k vytvoření obsahu pojmu čas. Schéma struktury dimenzí je rozdělené do čtyř vrstev inteligence, kdy za inteligenci považuji schopnost se rozhodnout v mezích svých poznatků o fungování světa. A protože se mé vědomí dostalo nejen ke konstrukci této galaxie, ve spolupráci s Irenou Sittovou jsem pochopil později i cíl existence Mléčné Dráhy a nazvali jsme jej Projekt ČLO/věk. Člověk je výsledkem sebeorganizace sil v prostoru, podmíněném vznikem dvojice PROTISMĚRŮ (=zrcadlení) uvnitř původních rotačních struktur stromu poznání. (více o vzniku protisměrů = na Je vhodné přijmout tvrzení, že naše sluneční soustava je až pokusem o obnovení původní kvality člověka, vytvořeného v době růstu galaxie. Pozdější mutace a degenerace lidských populací uvnitř galaxie vedly k pokusu obnovit původní formu lidské dvojice vytvořením této sluneční soustavy a projektů pro její vývoj Jsme v období vývoje, kdy lze aktivovat další etapu vývoje bytosti člověka střídavou existenci člověka v chemické anebo elektrické formě. Střídání života v těle - anebo na ploše obrazovky je zřejmě předposlední cílovou vrstvou projektu pro nás v rámci galaxie. Procházíme proměnou myšlení, učíme se chápat, že scifi příběhy jsou pouze našimi možnostmi popsané životy jinde v galaxii, zjišťujeme, že naši zemřelí předci stále existují v podobě rozptýlených datových polí, uvědomíme si, že si jejich informační balíčky

3 budeme moci stáhnout z prostoru pomocí svojí + jejich vůle. na osobní či společnou obrazovku a komunikovat s nimi stejně jako dnes používáme kameru a mikrofon v mobilu. Vymazání určitých částí Paměti lidstva je zodpovědné za to, že jsme zapomněli létat prostorem bez letadel, jen silou své vůle. Film Green Lantern ve zkratce příběhu naší galaxie ukazuje možnosti síly vůle lidských dětí. Pokračování tohoto filmového příběhu najdeme i ve vědecké práci Freda Bella (např. i na stránkách ). Zkusme pak odhadnout, jak dlouho potrvá, než se naučíme do 3D hologramu člověka vkládat jeho vnitřní strukturu (program pro chemické fungování) - a do tohoto celku pak míru hmotnosti = určitou hodnotu setrvačnosti myšlení v prostoru? Vymazání kolektivní paměti lidstva ale nebylo samoúčelné, probíhá v různých soustavách stále, lidé svoji starší historii poznávají vždy v kontextu s tím, jak dovedou plánovat svůj vývoj do budoucnosti. Končící etapu charakterizuje vždy rozpad hodnot, ale i snaha najít nový model existence z uvolnění starých vazeb. Čím větší nový celek lze z informací vytvořit, tím hlubší musí být rozpad ve společnosti a tím menší skupinka lidí takový projekt může pochopit a nabídnout. V současnosti jiná malá skupina globálních vládců nabízí esenci matematického myšlení život v konzervované, nepřetržité sledované společnosti řízené touto skupinou lidí pomocí pyramidy moci a utajování zpeněžitelných informací všech vrstev pod nimi. (viz film Sexmise ) Cílem jiné, už přicházející etapy vývoje společnosti, je osobně kontrolovatelná hladina všech informačních vrstev, ke kterým jsme se v životě dopracovali. Při přeměně globální finanční struktury přicházejí na trh vynálezy, zatím ukrývané v šuplících, které přeměnu urychlí.. Do jaké míry žijeme v informačním podsvětí to nám následující videa neřeknou, vše se dá počítačově animovat. Ale videa nám nabídnou otázku, kdo má zájem na vytváření příběhů o UFO a mimozemšťanech, když v zájmu mocných je naopak potlačení veškerých podobných informací. Vždyť k vytváření strachu, potřebného k udržování poslušnosti oveček by nebezpečí z kosmu posloužilo náramně, nebo snad ne? Ale zpět k symetrii oktávy, do čtyř vrstev růstu samořiditelnosti, v symbolech číslic. Základnou této pyramidové symetrie je vztah první a poslední číslice/dimenze 1D a 8D. První dimenzi známe jako prázdný prostor vesmíru, ve skutečnosti jsou to zamrzlé informace o všech uskutečněných pohybech v prostoru, jsou přístupné naším vědomím, známe jejich část - jako lidskou paměť. Nemají fyzický nosič, jsou uložená v podobě teploty vesmíru (3 Kelviny). Osmou dimenzí jsou ty nejstarší a nejtrvalejší pohybové soustavy v ustálených strukturách a vlastnostech známe je jako tabulku chemických prvků. Motorem pro vznik dalších jsou nedostatky (chyby) jejich předchůdců, což platí dodnes i pro nás. Vrcholem symetrie oktáv v procesu působení času na růst sebeorganizace celku (inteligenci celků, vytvořených přírodou nebo člověkem) je rodina lidských civilizací v prostoru Mléčné Dráhy. Nejvyšší a zároveň i původní formou galaktického člověka je jeho existence ve čtyřech dimenzích 3D až 6D, kdy volitelně existuje jako datový balíček (6D), jako obraz ve fyzickém prostředí (5D, tzv. zjevení v hmotném či snovém prostředí), anebo jako člověk našeho typu, kde rozlišení mezi 4D a 3D je v míře a vlastnostech zvířete v člověku. Pro

4 mnohé vědecké i duchovní badatele je asi tato informace obtížně stravitelná, ale snad aspoň už teď tuší, že příroda a lidské civilizace existují souběžně v hmotné i nehmotné (datové) formě. Hmotná struktura přírody používá jako nosiče chemické prvky, pro nehmotnou je nosičem teplota a EM frekvence, ve fyzickém prostředí fungují jako vibrace. Řízení procesů pak obstarává TEPLO (spojení teploty a pohybu) ve spolupráci s hodnotami vibrací EM frekvencí. Na počátku naší existence tak stojí efekt střídání směru a protisměru z bodu do všech směrů a zpět tento axiom je známý jako zákon akce/re/akce v teorii jako vlnění v oblasti EM frekvencí anebo jako puls v živých, recyklujících se strukturách a formách. Každý vývojový systém postupuje stejně jako prvotní puls. Víme, že každá přírodní i společenská struktura (firma) si vytvoří během času jádro, které působí v protisměru k celku, který jej vytvořil, každé řízení něčeho působí k těm, kdo jsou řízeni, v PROTISMĚRU. Rostoucí firma (nádech) si vyžádá vznik vedení (výdech). Pokud je tedy informační hodnota hmotných a nehmotných soustav v prostoru shodná, může a také má své OPAČNÉ projevy v hustotě ukládaných informací. Vztah opačnosti se projevuje i ve vrstvách větších celků. Pohyb planet okolo klidu hvězdy je obdobou pohybu hvězdy v klidu galaxie. Pohyby souhvězdí v ramenech galaxie převádí do pohybu svých ramen, kde klid středu galaxie slouží ke komunikaci galaxií (pohybu informací v jiném formátu) ve vesmíru. Černou díru (= nevědomost) o funkci symetrie dimenzí z osmi symbolů číslic můžeme zaplnit pochopením principu sebeorganizace sil vzniku schopnosti se rozhodnout. 1. Opakovaný pohyb vede ke dvěma možnostem změny ke spojování podobných pohybů nebo k únavě. 2. Únava je zdrojem pro chybu (pro zánik anebo mutaci systému). 3. Oprava chyby má opět dvě varianty zařazení do systému (vznik mutace) anebo vytvoření odpadu. 4. Odpad je tak zdrojem pro vývoj jiného systému v době, kdy objem odpadu zahltí a překlopí směr vývoje. 5. Podobné typy odpadu pokračují stejným vývojovým postupem. Vznik chyby a dvě varianty oprav jsou univerzálním motorem vývoje všech systémů v galaxii známe jej jako ARCHETYP TROJICE v podobě trojice POHYB = směr + rychlost. V čem kvalita osmičkové symetrické soustavy spočívá? V návaznosti na hudební stupnici, víme, že hudební tóny jsou zrcadlem matematiky, mají svůj stálý kmitočet výšku zvuku sestavenou do stupnice sedmi tónů, vhodných pro sluch člověka. Se zvukem mluvených slov se hudba spojuje přes charakteristické zvuky pro písmena. Stálost či obměna zvuku písmene nahrazuje stálost nebo variabilitu vztahů mezi hodnotami kmitočtů v hudbě. Oktávování je základním dělením kmitočtů, kdy platí, že vztah základního tónu k jeho nejbližší oktávě je buď dvojnásobkem anebo polovinou dráhy zvuku. Dráhou je míněn pohyb objemu informací v prostředí, které je natolik husté, aby zvuk byl slyšitelný i pro naše ucho. (Začátek této hudby sfér už máme za sebou, neznámé zvuky v lednu a únoru 2012 jsou laděním tónu planety pro civilizace, které nás pak mohou slyšet. nebo nebo

5 a další V řídkém prostředí jsou vzdálenosti atomů větší, proto zvuk slábne, délka dráhy převede tlakovou energii informace na její stabilní hodnotu pohybu - na teplotu prostředí 3 Kelviny. V hustém (hmotném) prostředí jsou dráhy mezi atomy kratší, proto se energie informace vyzáří lépe. Příklad opačnosti: V závislosti na velikosti a kvalitěrezonančního předmětu (housle v prostředí vzduchu) se energie vyzáří více jako síla tlaku a výšky zvuku, ale ve větší hustotě prostředí (voda) se energie (síla informace) vyzáří do zvýšení rychlosti, ale výška zůstává jako spojovací prvek mezi předmětem a prostředím. Informace v prostoru cestují v jakýchsi trubicích (červích dírách). Směrem ven posíláme naše přání, vytváříme kužel či průměr roury energie směřující do prostoru, kde očekáváme odpověď informaci, na kterou si chceme vzpomenout. Jakmile náš mozek informaci najde, zastaví se pohyb ven (po nárazu na informaci) a obrací svůj spirálový pohyb na směr opačný, ale kolmý k původnímu (vzhled opletené plastové zahradní hadice). Dostáváme tak představu velikosti roury (trychtýře), která vzniká při pokusu si vzpomenout (viz film Thrive ). Tvar číslic je složený z otevřeného pohybu = částí přímky a uzavřené formy pohybu = částí rotace. Základnu představuje jednička, ona je obrazem zákona akce a reakce (bod návratu či změny směru na vrcholu jedničky). Tvary dalších číslic mají podobný, složitější zápis i symboliku směrů. Dvojka je otočenou jedničkou, doplněnou ohybem, naznačujícím nutnost opatrnosti před změnou směru, dvojka představuje schopnost se učit, přemýšlet před činem. Lidská dvojice je tak vrcholným nástrojem pro hledání kompromisů = dynamické rovnováhy. Trojka je svisle rozpůlenou osmičkou ukazuje nekonečnost trojic jako východisek pro volbu cílů. Trojka má své zrcadlo v písmenu B, kde svislice zobrazuje nástroj v podobě času. Čtyřka zobrazuje kontakt směrů, předjímá úlohu šestky svými šesti možnými směry. Původní úhel jedničky zkřížil jiný směr, vytvořil křižovatku směrů, ta předjímá počet čtyř základních sil, nezbytných k variabilitě existence. Pětka spojuje optimální změnu směru ( pravý úhel v horní části číslice) s potřebou cykličnosti (spodní nedokončený kruh). Šestka (kroužek s ocáskem nahoru ) je symbolem pro opuštění cyklu směrem výš. Šestka má svou opačnou podobu ve tvaru číslice 9, která má opačnou úlohu, značí vždy nějakou formu přesahu skutečnosti, nebo nápovědy z prostoru. Sedmička zobrazuje hladinu potřebných informací (štěstí), dosažených cestou zdola s pomocí shora. Symbol nuly na začátku nebo na konci řady číslic představuje nenaplněný či naplněný objem práce s ostatními symboly. Popis informačních vrstev (dimenzí), podílejících se na vzniku a růstu živosti (míry sebeorganizace) je hlavním poznatkem, který nám nabízí symbolika osmi základních(1,2,3,4,5,6,7,8) a dvou pracovních (9,0) symbolů. Je vhodné přijmout tvrzení, že lidé i příroda jsou ve stálém spojení s nám nadřízenými vrstvami inteligence, které nás

6 podle svých možností i navigují v oblasti společných cílů. Že je galaxie obydlená i rozvinutějšími bytostmi než jsme my, to oficiálně zjistíme během několika nejbližších let. Rozdělíme-li tyto vrstvy (dimenze) do symetrie, kde spodní dvě dvojice 1D-8D a 2D-7D mají nad sebou čtveřici 3D, 4D, 5D a 6D. Můžeme tak snáze porozumět vztahům mezi hmotnou a nehmotnou strukturou života v naší galaxii. Předpokladem pro chápání účelu jednotlivých dimenzí je paradigma, postavené na definici Informačního Bodu Prostoru. Pro existenci informace v takovém bodu je nosičem nepatrný objem prázdného prostoru vesmíru. Informací uvnitř tohoto virtuálního, každým člověkem vytvořeného bodu je uchovaná myšlenková energie procesu, nutného ke vzniku tohoto bodu. Nulová energie IBP je využitelná opakovaně při kontaktu s ní. Ten je rozhraním, kdy se přitažlivost (potřebná informace) mění ve svůj opak (nalezenou informaci) změnou směru na opačný. Nové paradigma je postavené na tezi, že člověk je produktem projektu pro Mléčnou Dráhu, který vznikl ze starších galaxií vytvořením PROTISMĚRU s následkem v podobě zrcadlení. Známe zápis zrcadlení jako zákon akce/re/akce. Viz texty a grafy na Schéma vrstev dimenzí (viz výše) používá v zobrazení dva na sebe kolmé směry, směr působení času vede od základny svisle nahoru, směr růstu struktur a forem sebeorganizace směřuje zprava doleva. Spodní dvojice 8D + 1D představuje základnu paradigmatu, podmínku pohybu na vznik a fungování času. 8D (osmou dimenzi) tvoří informace bez fyzického nosiče (dříve bůh), objem IBP uložených v teplotě prostoru je konečným objemem PAMĚTI v prostoru. Pojmy (slova) jsou motorem pro růst inteligence = schopnosti se rozhodnout a následně i řídit. Informační pole, prána, tachyony apod. jsou pojmy, vytvořené člověkem k popsání funkce lidské energie, která je komplexní pohybovou veličinou pro vytváření tvaru a vlastností jakékoliv hmotné struktury, tedy i galaxie. Nehmotnou informační výplň prostoru - IBP (časově objemovou jednotku myšlení člověka) definuji pomocí myšlenkového procesu. Definice je příběhem o odstředném a dostředném pohybu z bodu v mysli, kdy směrováním své energie z počátečního bodu do všech stran vytvořím objem s rozhraním o konci své síly. Jedinou možností, jak tuto novou informaci (o konci své síly) přinést zpět do počátečního bodu v mysli - je návrat po paměťových záznamech v každé dráze, kterou jsem vytvořil spotřebováním času na cestě ven (k cíli, k vytvoření IBP). Tyto záznamy při návratu posilují (vrací) mé energii její původní sílu, takže výsledkem při návratu je posílení bodu v mysli nejméně o pět nových informací: o potenci (připravenosti) takto spotřebované a zpětně čerpané energie + o velikosti a tvaru konce mé síly + o množství a kvalitě mnou spotřebovaného času na cestě tam a zpět ). Pro měření kvality energie lidského myšlení je tedy nutné pochopit úlohu času obráceně. Teď už VÍME, že vytvořením IBP čas SPOTŘEBOVÁVÁME. Čas je totožný s typem energie, která jej vytvořila čas existuje pouze v závislosti na POHYBU člověka, přírody a hmoty. Bez POHYBU myšlení nelze čas a události vnímat, nelze bez něj ani vytvořit informaci. Definice IBP toto tvrzení potvrzuje, IBP je jednotkou informačních polí ve vesmíru = jednotkou lidského vědomí. Předěly mezi vrstvami živé přírody jsou definované tím, jak dovede např. vrstva rostlin vnímat čas. Pojem Čas je označením naší schopnosti pracovat s paměťovými záznamy nejen v době, kdy je vytváříme. Schopnost se učit (použít minulé zkušenosti) znamenáme u

7 zvířat i rostlin, efektem učení ve vrstvě rostlin je schopnost samostatného pohybu vrstvy zvířat. Rostliny zpracovávají pouze přítomnost, reagují na podněty z okolí. Zlomení stébla nebo stromu vedlo energetickou a paměťovou strukturu rostlin k potřebě vývojového kroku směrem k vytvoření opakovatelného ohybu. Větrem zlomená větev je předobrazem kloubu zvířete. Podobně potřeba změnit svůj stav/stanoviště/ jinak, než odesíláním své paměti v semínku pomocí živlů vedla k potřebě nohou. Cesta od zvířat k člověku je ale složitější, zahrnuje objev (součtovou hodnotu) říše zvířat = vznik zrcadlení schopnosti vidět sebe v reálném prostoru před sebou (na vodní hladině). Noční a denní zvířata pak nesou zodpovědnost za objev času (dělením světla a tmy na menší kousky), což pro člověka znamenalo vznik a růst schopnosti plánovat své budoucí pohyby, vytvářet čas budoucích činů (plán, budoucnost). 1D (první dimenzi) tvoří tytéž informace 8D ale v reálné, stále trvající pohybové formě hmotných chemických prvků (přesněji pohybových struktur s různou hustotou a vnitřní organizací ). Vrstva první dvojice dimenzí (1D + 8D) představuje jedinou, absolutně + relativně klidovou formu existence. Je třeba definovat membránu, která odděluje méně hmotné pohybové struktury (chemické prvky) např. vodík od helia. Je to kvalita vnitřního pohybu, označujeme ji jako aktivitu/reaktibilitu délky jejich drah. Známe je v pojmu frekvence, ale vhodnější název pro reálný 3D prostor je vibrace. Reaktivnější vodík tak vodí pomalejší helium, oba jsou materiálem pro informační dálnice (červí díry pro přenos hmotných struktur). Je vhodné si uvědomit, že materiálem povrchu každého prvku i většího celku je pouze množina opakování (rezonance) paměťových záznamů, vyrostlých z prvního pohybu tam a zpět, popř. ven a dovnitř. Intuice (představivost) je předpokladem existence vize, ale teprve POJMENOVÁNÍ (nominace, seřazení nejméně tří prvků do vzájemného vztahu) - je počátkem existence čehokoliv. Pokračováním existence nápadu je jeho název, pak výkres, model, popř. prototyp a výrobek. Pojem POVRCH je virtuálním (nehmotným) rozhraním, materiálem povrchu jsou pouze paměťové záznamy (nádhera češtiny je už v samotném pojmu, po vrch tedy od předmětu až k očím, a dál, do nekonečna prostoru paměti v informačních polích). 7D (sedmou dimenzi) tvoří čtyři síly v prostoru, pohyb, tlak, teplo, rytmus a jejich následky (směr, rychlost, teplota, barva, hustota, struktura). Síly v pohybu míchají prvky do směsí hornin anebo je sdružují do krystalů pomocí TLAKU podobností. Počasí je základním projevem těchto sil a stavů. Sedmou dimenzi tvoří součet všech sil v pohybu, včetně lidských. Koloběh pěti (!) skupenství vody a tlak slunečního tepla vytváří efekty v pohybu hornin - a tlak ve formě zvuku slov vytváří efekty v myšlení lidí, z nich pak nové materiály, stroje, postoje, systémy. Musíme ovšem vědět, že výstupy myšlení jednotlivců a skupin se ukládají do vyzařování planety. Schumannova frekvence je tak součtovou hodnotou globálního vědomí lidí a komplexu přírody). Tato globální frekvence/vibrace/ je adresou naší sluneční soustavy. Skrze slunce vysíláme do prostoru rozvinutějším civilizacím stupeň naší připravenosti pro další etapu vývoje. Adresa obsahuje také informaci o naší vývojové bázi o hexagonální (dračí) a pentagonální (humanoidní) formě genomu. Nejen zkoumáním projektu pro tuto galaxii (pochopitelném asi až po zvládnutí abecedy lidštiny ) s názvem ČLO/věk každý z nás dojde k poznatku, že existujeme souběžně ve složce hmotné tou je naše tělo, ale i ve složce nehmotné naše paměťové záznamy totiž nesídlí v mozku, ale vyplňují onen prázdný prostor okolo planety do určité vzdálenosti podle osobní pozice ve škole života. Příběhy o duši a duchu člověka jsou dobovým vyjádřením řídících struktur, do kterých se dostává naše vědomí po smrti těla.

8 Do 2D (druhé dimenze) řadíme složitější hmotné celky, neživou přírodu (vodu, horniny, krystaly) kde míra sebeorganizace už je patrná - u krystalu. Krystal je součtovou strukturou opakovaných pohybů, je výsledkem sebeorganizace (úspory pohybu), je projevem inteligence hmoty, řízené tlakem nebo tahem (přitažlivostí). Každý prvek má schopnost rozeznat podobnost a později i svou informaci vyzařovat. Krystal je efektem lepšího (úspornějšího, hustšího) uspořádání informace díky menší spotřebě pohybu mezi stejnými prvky. Informace o pohybu v čase je v krystalu zazipovaná, výsledkem úspory pohybu je větší síla vyzařování (= přitažlivosti pro nás). Obdobnou, ale na zrcadlení /programování/kmitání/ postavenou strukturou je i buňka, její vnitřní program uzavírá mem/brána, obal vzniklý obdobně jako model IBP, opakováním vnitřních pohybů (z bodu ven a dovnitř). IBP opakuje pouze směr a protisměr, ale buňka opakuje celý svůj vnitřní program, cyklus navazujících pohybů. V závislosti na počtu opakování dochází k únavě, k rozbití celku na části. Buňky následně vytvářejí podprogram vytváří orgány pro jinou nebo pozdější funkci filtrování informací z potravy Dvojice 1D + 8D (chemické prvky + informace o všech uskutečněných pohybech v prostoru) nemá schopnost změnit svůj ustálený stav pohybu, obě dimenze jsou v tomto smyslu klidové. Druhá dvojice je ve stálém pohybu, 2D + 7D (přírodní síly + neživá hmota) jsou přímým následkem nárůstu sebeorganizace (samořiditelnosti), nehmotných sil = informací. Vzniku tlaku z protipohybu směrů, vzniku tepla z protipohybu tlaků a vzniku setrvačnosti opakováním stejných pohybů a vzniku rytmu v důsledku únavy z opakování. Setrvačnost je efektem opakovaní pohybů do podoby dočasné paměti, delší opakování pohybů formuje hmotnější a hmotnější prvky se stoupající vnitřní hustotou a strukturou (= vlastnostmi + schopnostmi). 3D, 4D, 5D, 6D dimenze cyklické. Tato skupina dimenzí obsahuje v našem planetárním celku tři stupně rostoucí sebeorganizace = vrstvy živé přírody. Tyto vrstvy jsou podmíněné i oddělené schopností vnímat a zpracovat paměťové záznamy o vlivu prostřední na jejich hmotnou existenci. Struktura plodu (pro další cyklus) zahrnuje stavy nerovnováhy ukončené existence a současně čerpá z datového prostoru i potřeby tohoto celku (duše). Pojem čas je součtovou hodnotou a zároveň distributorem naší schopnosti vnímat, třídit a zpracovávat tlak informací z okolí. Rostliny znají pouze přítomnost, reagují na Pohyby Světla +Tepla. Vlivy počasí ukládají do množin podobností (egregorů), které vnitřním tlakem vybudí velikost a směr nerovnováhy, která tak představuje potřebu takového egregoru. Tu čerpá rostlina (zvíře, člověk) skrze vyzařování slunce a vkládá do programu dalšího cyklu života, do semene nebo plodu. Zvíře zná už přítomnost a minulost, dvě formy času, umí se učit = pamatovat si a to už v období jednoho životního cyklu. Paměť rostlin je zakonzervovaná v mrtvém semenu. Člověk rozdělením pohybu Země světla a tmy vytvořil fenomén slova ČAS, čas spojuje přítomnost a minulost proto, aby díky záznamům v paměti mohl předvídat to, co se může stát zítra = v budoucnosti. Na základě zkušenosti víme, jak lze výchovou přimět nižší vrstvu inteligence k poslušnosti.dokladem míry poslušnosti (anebo také hladiny vnitřní soudržnosti forem genomu) je ustálení tří vrstev přírody na naší planetě. Inteligence (= vrstvy živosti/sebeorganizace) je přímo úměrná k její citlivosti na formy pohybu ve sluneční soustavě. Rostliny se řídí teplem od slunce, odvozují své pohyby od pohybu planety po ekliptice. Zvířata i lidé se řídí svou citlivosti ke střídání světla a tmy, které je podmíněné rotací Země. Zvíře ale vnímá jen tu polovinu, pro kterou se vývojem vyladilo (noční, denní),

9 člověk rytmus světla a tmy rozdělil na dílky, které nám umožňují rozlišovat staré, nové a potřebné informace (= minulost, přítomnost a budoucnost). Třetí, čtvrtou, pátou a šestou hmotnou dimenzi mezi sebou odděluje schopnost člověkavyužít svůj čas, kdy má hmotné tělo, jedinečnou příležitost měnit nejhustší (= hmotné) prostředí existence. Většina pozemské populace patří do třetí dimenze, nedovede si většinou svůj čas zorganizovat, přistupuje na diktát těch, kdo nám jej organizují (pracovní doba, jízdní řády apod ).Do čtvrté dimenze patří ti, kdo se rozhodli být na čase nezávislí jsou jimi ale i někteří bezdomovci a mnozí tvůrci a majitelé svých firem. Pátou dimenzi postupně naplňují ti z nás, kteří si uvědomili existenci svých minulých životů. Holotropní dýchání a další techniky mohou každému nabídnout způsob, jak si ověřit tato tvrzení.do civilizace šesté dimenze teprve vstupujeme, je charakteristická znalostmi o komplexní kvalitě člověka v jeho prostoru. Patří sem všechny rozvinuté civilizace dračích a humánních forem.všechny civilizace v Mléčné dráze mají podobně jako my hmotnou i nehmotnou (paměťovou) složku svého těla, na kterou se můžeme naší energií myšlení připojit. Člověk je pak spojením dračího (rotačního) základu a polaritní vícesměrové základny třípětiprvkové posloupnosti kroků = lidské logiky. Tří proto, že k vytvoření okruhu potřebujeme tři prvky (pohyb, bod a cíl, dokončení okruhu) Tři prvky do pětice doplňuje možnost volby, pramenící z existence protipohybu (= dvou příčných směrů, umožňujících kontakt či jeho ztrátu). Magnetizmus vytváříme v těle chemickými procesy, a elektřina, vznikající (rezonující) v mozku, je zdrojem pro růst kvality a schopností naší neživé přírody = strojů a technologií. Symetrii v oktávě (v osmi vrstvách sebeorganizace pohybu) určují dvě krajní dvojice s nižší schopností sebeorganizace (1+8, 2+7) a čtveřice vnitřních dimenzí ( ). Nadstavbou je systém desítkové soustavy, ta je motorem pro udržení pohybu v galaxii a zdrojem pro vytváření nových projevů v galaxii díky projevu protisměrné rotace (v číslici 9) a oválu, který spojuje datovou (myšlenkovou) a hmotnou formu existence kvalitami ZVUKU...bohužel trvalo cca 2000 let, než byl znovu načtený z prostoru celkový koncept vztahů ve vzestupné řadě číslic to, co zde nazývám projekt ČLO/věk. Vztah osmi symbolů číslic, vázaných k jazyku znovu (v po atlantské době= po potopě) objevil tým lidí okolo Ježíše. Kvalita vnitřního propojení okruhu číslic se vinou tehdejších mocných musela podrobit kontrolnímu okruhu válek a bezpráví, který jsme absolvovali. V současnosti si nastavujeme pravidla a mechanizmy pro lepší chápání vztahů člověka k prostoru, který máme k trvalému užívání. Každá hmotná struktura je součtovou hodnotou sil tlaku a tepla, od sebe oddělených povrchem atomů, buněk i celku. Teplo je protipohybem (efektem) tlaku a střídání směrů ( rytmu ) v podobě škály vibrací. Vibrace je prostorový efekt pojmu elektromagnetické frekvence. Pozn: Při zkoumání vlastností člověka nebo prostoru je vhodné vycházet z toho, jak fungují mentální a mechanické síly v člověku a teprve později lze hledat v minulosti podobnosti o tom, jak se naučily chemické prvky svým vlastnostem. Vývoj od nahodilosti k zákonitosti je definovaný vždy počtem shodných chyb (= procesů) v závislosti na době, kdy tyto procesy formují nebo deformují nadřazený systém. Nadměrný počet chyb v krátkém časovém období vede k zániku původní struktury ale dostatečný nebo kritický počet opakování chyby umožňuje systému takovou chybu zařadit do své struktury. Tím se stane původní struktura složitější, odolnější anebo také náchylnější k pozdějšímu rozpadu zevnitř, ztrátou vnitřní soudržnosti v rozvětveném systému.

10 Člověka dělí od zvířat a rostlin schopnost pracovat s minulostí a budoucností (statickými formami času), které společně vytváří VERTIKÁLNÍ formu času. Ta umožňuje do jednoho časového bodu umístit nad sebe mnoho zazipovaných souběžných dějů, vybíraných pyramidou lidských civilizací do stále nových příběhů ze stejného informačního materiálu. Jde o nalézání stále složitějších informačních celků a souvislostí a o hledání způsobů pro jejich přenos do našeho prostředí. K modelování budoucnosti z dat v minulosti a přítomnosti jsou postupně zdokonalovány systémy pro zápis informace v čase (= od obrázků dobové reality až k symbolům pro číslice a písmena). Systémy vytvořené z číslic a písmen pak umožňují jak růst technologií, poplatných znalostem o hmotě tak i růst technologií myšlení (mentálních), převod poznatků spojováním a strukturováním myšlenek do příběhu, realizovaného v oka/mžiku času. (viz nutnost zakrývat = prodlužovat okamžik stvoření zázraku u novodobých pouličních kouzelníků). Kvalitu našeho myšlení lze sledovat i vychovávat z vyšších dimenzí rozvinutějšími civilizacemi podobně jako my můžeme cvičit např. cirkusová zvířata. To se dnes děje. Technologie k ovládání myšlení existují i v našem prostředí. Původní účinky hypnózy dnes nahradilo tvrzení všelijakých odborníků v médiích. Faktem je, že člověk disponuje dvěma rozhodovacími systémy, kdy ten vývojově starší = naše orgány v těle, srdcem počínaje - jsou hmotným zrcadlem duše (duše = součtová vibrace všech záznamů daného jedince). Duše (v podobě vědomí člověka) je schopná samostatného pohybu ve volném prostoru. Tep srdce je motorem pro pohyb duše v prostoru informačních polí, tep je formou času, zprostředkuje pohyb vědomí v prostoru a spojuje informace do časové linky = příběhu. Proto mají lidé při meditaci pocit, že čas neexistuje, čas je pouze formou pohybu našeho vědomí, vědomím vkládáme pohyb do informací i do jejich hmotných podob předmětů. Vibrace zvuku (= slov) a informační potenciál všech forem vody umožní jinou formu života lidí, nezávislou na lineárně běžícím času. Vstupy do vertikálního času (záznamů v datových polích prostoru) nejsou už výsadou jen některých léčitelů a duchovních lidí. Čas v podobě tepu srdce je především osobním nástrojem pro příjem informací z okolí. Informace z prostoru prochází dvěma filtry, filtry mění informace, uchované v teplotě prostoru (3Kelviny) na naše pocity a činy. Vrstvy atmosféry (od Van Allenových pásů?) jsou prvním filtrem a transformátorem zamrzlých informací o možném nebo už uskutečněném pohybu. Zde se mění souhrn informací o Zemi a komplexu přírody na modrou barvu oblohy, zbytek sestupuje do forem vlhkosti a tlaku. Výsledkem je počasí a jeho vliv na vývoj zvukových forem komunikace v přírodě. V modré barvě vody a oblohy se tak setkávají informace nám nadřízené s těmi, které produkujeme my a příroda. Emoce člověka ve své součtové hodnotě lidského úsilí (vůle) jsou komplexní dynamickou silou, obsahující v sobě připravenost ke změně směru. Tuto komplexní sílu lidí vystihuje nejlépe pojem L+Á+S+K+A. Naučili jsme se lásku vyjadřovat zápisem zvuku. A učíme se jimi popsat historii POHYBU (vzniku hmoty, přírody a člověka). Ve Vlašimi , Jan Koňas Revize , ,

ABECEDA LIDŠTINY 2014 Sdílení poznatků pomocí jejich zapisování proběhlo v historii této poslední indoevropské civilizace ve čtyřech směrech.

ABECEDA LIDŠTINY 2014 Sdílení poznatků pomocí jejich zapisování proběhlo v historii této poslední indoevropské civilizace ve čtyřech směrech. ABECEDA LIDŠTINY 2014 Sdílení poznatků pomocí jejich zapisování proběhlo v historii této poslední indoevropské civilizace ve čtyřech směrech. Shora dolů, zdola nahoru, zprava doleva a zleva doprava. Tím

Více

Symetrie v oktávě dimenzí. (aneb co asi nevíte o desítkové soustavě)

Symetrie v oktávě dimenzí. (aneb co asi nevíte o desítkové soustavě) Symetrie v oktávě dimenzí. (aneb co asi nevíte o desítkové soustavě) Naučili jsme se vnímat symboly pro číslice jako vzestupnou řadu od nuly do devítky anebo od jedničky do desítky (uzavření okruhu navázáním

Více

IBP = jednotka informace

IBP = jednotka informace IBP = jednotka informace N+I+C = Informační Bod Prostoru POHYB v prostředí času a STAV POHYBU v podobě uzavřené myšlenkové či hmotné konstrukce, nezávislé na hodnotě času - jsou základnou, dvojprvkem,

Více

Fyzika 7. ročník Vzdělávací obsah

Fyzika 7. ročník Vzdělávací obsah Fyzika 7. ročník Druhy látek a jejich vlastnosti Pohyb a síla Skupenství látek Vlastnosti pevných látek Vlastnosti kapalin Vlastnosti plynů Tlak v kapalinách a plynech Hydrostatický a atmosférický tlak

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Fyzika 3. období 9. ročník M.Macháček : Fyzika 8/1 (Prometheus ), M.Macháček : Fyzika 8/2 (Prometheus ) J.Bohuněk : Pracovní sešit k učebnici fyziky 8

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Fyzika Vyučovací předmět Fyzika je tvořen z obsahu vzdělávacího oboru ze vzdělávací oblasti

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

TEORIE ROKU 2012. Miroslav Jílek

TEORIE ROKU 2012. Miroslav Jílek TEORIE ROKU 2012 Miroslav Jílek 3 TEORIE ROKU 2012 Miroslav Jílek 1. vydání, 2011 Fotomaterial.cz 110 00 Praha 1, Jungmannova 28/747 Tel: +420 720 536 530 E-mail: info@fotomaterial.cz www.fotomaterial.cz

Více

Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění

Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění In-formace pojem informace, z lat. dávat tvar KDO pozoruje, kdo je to POZOROVATEL vědomá mysl, duše, (ztotoţnění se s já) DÁVAT TVAR = vytvořit asociaci,

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el.

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el. Fyzika pro 6.ročník výstupy okruh učivo dílčí kompetence Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly Elektrické vlastnosti látek, el.pole, model atomu Magnetické vlastnosti látek, magnetické

Více

Fyzika pro 6.ročník. mezipředmětové vztahy. výstupy okruh učivo dílčí kompetence. poznámky. Ch8 - atom

Fyzika pro 6.ročník. mezipředmětové vztahy. výstupy okruh učivo dílčí kompetence. poznámky. Ch8 - atom Fyzika pro 6.ročník výstupy okruh učivo dílčí kompetence Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly Elektrické vlastnosti látek, el.pole, model atomu Magnetické vlastnosti látek, magnetické

Více

Základní jednotky používané ve výpočetní technice

Základní jednotky používané ve výpočetní technice Základní jednotky používané ve výpočetní technice Nejmenší jednotkou informace je bit [b], který může nabývat pouze dvou hodnot 1/0 (ano/ne, true/false). Tato jednotka není dostatečná pro praktické použití,

Více

10. Energie a její transformace

10. Energie a její transformace 10. Energie a její transformace Energie je nejdůležitější vlastností hmoty a záření. Je obsažena v každém kousku hmoty i ve světelném paprsku. Je ve vesmíru a všude kolem nás. S energií se setkáváme na

Více

Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění. Rudolf Steiner Ita Wegmanová

Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění. Rudolf Steiner Ita Wegmanová Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění Rudolf Steiner Ita Wegmanová Poznání duchovního člověka V tomto spise poukazujeme na nové možnosti lékařského vědění a působení. To co tu podáváme,

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 III/2 Inovace a

Více

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná VESMÍR za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná vznikají první atomy, jako první se tvoří atomy vodíku HVĚZDY první hvězdy

Více

Kódováni dat. Kódy používané pro strojové operace

Kódováni dat. Kódy používané pro strojové operace Kódováni dat Před zpracováním dat například v počítači je třeba znaky převést do tvaru, kterému počítač rozumí, tj. přiřadit jim určité kombinace bitů. Tomuto převodu se říká kódování. Kód je předpis pro

Více

JEMNOHMOTNÁ ENERGIE. Životní energie

JEMNOHMOTNÁ ENERGIE. Životní energie SYSTÉM ČAKER Systém čaker je model, který zachycuje plynutí jemnohmotných energií, jež procházejí veškerým životem, včetně energetického systému člověka. Je to takový žebřík, po němž stoupáme od fyzické

Více

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň:

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje

Více

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_01_13 fyzika 6. Elektrické vlastnosti těles Výklad učiva PowerPoint 6 4 2 VY_32_INOVACE_01_14 fyzika 6. Atom Výklad učiva

Více

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu.

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Základem vzdělávacího obsahu předmětu Cvičení z matematiky je vzdělávací

Více

ČÍSELNÉ SOUSTAVY. Číselnou soustavu, která pro reprezentaci čísel využívá pouze dvou číslic, nazýváme soustavou dvojkovou nebo binární.

ČÍSELNÉ SOUSTAVY. Číselnou soustavu, která pro reprezentaci čísel využívá pouze dvou číslic, nazýváme soustavou dvojkovou nebo binární. Číselné soustavy V běžném životě používáme soustavu desítkovou. Desítková se nazývá proto, že má deset číslic 0 až 9 a v jednom řádu tak dokáže rozlišit deset různých stavů. Mikrokontroléry (a obecně všechny

Více

Copyright 2013 Martin Kaňka; http://dalest.kenynet.cz

Copyright 2013 Martin Kaňka; http://dalest.kenynet.cz Copyright 2013 Martin Kaňka; http://dalest.kenynet.cz Popis aplikace Tato aplikace je koncipována jako hra, může být použita k demonstraci důkazu. Může žáky učit, jak manipulovat s dynamickými objekty,

Více

Cvičení z matematiky - volitelný předmět

Cvičení z matematiky - volitelný předmět Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Cvičení z matematiky - volitelný předmět 3. období 9. ročník Sbírky úloh, Testy k přijímacím zkouškám, Testy Scio, Kalibro aj. Očekávané výstupy předmětu

Více

VY_32_INOVACE_06_III./19._HVĚZDY

VY_32_INOVACE_06_III./19._HVĚZDY VY_32_INOVACE_06_III./19._HVĚZDY Hvězdy Vývoj hvězd Konec hvězd- 1. možnost Konec hvězd- 2. možnost Konec hvězd- 3. možnost Supernova závěr Hvězdy Vznik hvězd Vše začalo už strašně dávno, kdy byl vesmír

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a příroda Seminář z fyziky Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Seminář z fyziky je vzdělávací

Více

Čtvrtek 8. prosince. Pascal - opakování základů. Struktura programu:

Čtvrtek 8. prosince. Pascal - opakování základů. Struktura programu: Čtvrtek 8 prosince Pascal - opakování základů Struktura programu: 1 hlavička obsahuje název programu, použité programové jednotky (knihovny), definice konstant, deklarace proměnných, všechny použité procedury

Více

Výroková logika II. Negace. Již víme, že negace je změna pravdivostní hodnoty výroku (0 1; 1 0).

Výroková logika II. Negace. Již víme, že negace je změna pravdivostní hodnoty výroku (0 1; 1 0). Výroková logika II Negace Již víme, že negace je změna pravdivostní hodnoty výroku (0 1; 1 0). Na konkrétních příkladech si ukážeme, jak se dají výroky negovat. Obecně se výrok dá negovat tak, že před

Více

1 Linearní prostory nad komplexními čísly

1 Linearní prostory nad komplexními čísly 1 Linearní prostory nad komplexními čísly V této přednášce budeme hledat kořeny polynomů, které se dále budou moci vyskytovat jako složky vektorů nebo matic Vzhledem k tomu, že kořeny polynomu (i reálného)

Více

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Člověk a příroda.

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Člověk a příroda. Fyzika Fyzika je tou součástí školního vzdělávacího plánu školy, která umožňuje žákům porozumět přírodním dějům a zákonitostem. Dává jim potřebný základ pro lepší pochopení a orientaci v životě. Díky praktickým

Více

4.9.59. Seminář z chemie

4.9.59. Seminář z chemie 4.9.59. Seminář z chemie Seminář z chemie si mohou žáci zvolit ve třetím ročníku je koncipován jako dvouletý. Umožňuje žákům, kteří si jej zvolili, prohloubit základní pojmy z chemie, systematizovat poznatky

Více

Vzdělávací obor fyzika

Vzdělávací obor fyzika Kompetence sociální a personální Člověk a měření síly 5. technika 1. LÁTKY A TĚLESA Žák umí měřit některé fyz. veličiny, Měření veličin Neživá měření hmotnosti,objemu, 4. zná některé jevy o pohybu částic,

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

VESMÍR Hvězdy. Životní cyklus hvězdy

VESMÍR Hvězdy. Životní cyklus hvězdy VESMÍR Hvězdy Pracovní list HEUREKA! aneb podpora badatelských aktivit žáků ZŠ v přírodovědných předmětech ASTRONOMIE Úloha 1. Ze života hvězdy. Úloha 1a. Očísluj jednotlivé fáze vývoje hvězdy. Následně

Více

Výhody a nevýhody jednotlivých reprezentací jsou shrnuty na konci kapitoly.

Výhody a nevýhody jednotlivých reprezentací jsou shrnuty na konci kapitoly. Kapitola Reprezentace grafu V kapitole?? jsme se dozvěděli, co to jsou grafy a k čemu jsou dobré. rzo budeme chtít napsat nějaký program, který s grafy pracuje. le jak si takový graf uložit do počítače?

Více

Výtvarná výchova 6. ročník

Výtvarná výchova 6. ročník Výtvarná výchova 6. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura září-červen Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných

Více

Matematika-průřezová témata 6. ročník

Matematika-průřezová témata 6. ročník Matematika-průřezová témata 6. ročník OSV 1: OSV 2 žák umí správně zapsat desetinnou čárku, orientuje se na číselné ose celých čísel, dovede rozpoznat základní geometrické tvary a tělesa, žák správně používá

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Architektura počítačů

Architektura počítačů Architektura počítačů Studijní materiál pro předmět Architektury počítačů Ing. Petr Olivka katedra informatiky FEI VŠB-TU Ostrava email: petr.olivka@vsb.cz Ostrava, 2010 1 1 Architektura počítačů Pojem

Více

Přírodopis 9. Naše Země ve vesmíru. Mgr. Jan Souček. 2. hodina

Přírodopis 9. Naše Země ve vesmíru. Mgr. Jan Souček. 2. hodina Přírodopis 9 2. hodina Naše Země ve vesmíru Mgr. Jan Souček VESMÍR je soubor všech fyzikálně na sebe působících objektů, který je současná astronomie a kosmologie schopna obsáhnout experimentálně observační

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. - 3. ROČNÍK Žák: pozná různé druhy tvarů, porovnává vlastnosti, které zakládají, jejich podobnost či odlišnost, jejich vztahy, pozná různorodé přírodní a umělé materiály, seznamuje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 6. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace zaokrouhluje, provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor porovnává

Více

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalytická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 11 Název materiálu:

Více

Všechny galaxie vysílají určité množství elektromagnetického záření. Některé vyzařují velké množství záření a nazývají se aktivní.

Všechny galaxie vysílají určité množství elektromagnetického záření. Některé vyzařují velké množství záření a nazývají se aktivní. VESMÍR Model velkého třesku předpovídá, že vesmír vznikl explozí před asi 15 miliardami let. To, co dnes pozorujeme, bylo na začátku koncentrováno ve velmi malém objemu, naplněném hmotou o vysoké hustotě

Více

Geometrická optika. předmětu. Obrazový prostor prostor za optickou soustavou (většinou vpravo), v němž může ležet obraz - - - 1 -

Geometrická optika. předmětu. Obrazový prostor prostor za optickou soustavou (většinou vpravo), v němž může ležet obraz - - - 1 - Geometrická optika Optika je část fyziky, která zkoumá podstatu světla a zákonitosti světelných jevů, které vznikají při šíření světla a při vzájemném působení světla a látky. Světlo je elektromagnetické

Více

VZNIK ZEMĚ. Obr. č. 1

VZNIK ZEMĚ. Obr. č. 1 VZNIK ZEMĚ Země je 3. planeta (v pořadí od Slunce) sluneční soustavy, která vznikala velice složitým procesem a její utváření je úzce spjato s postupným a dlouho trvajícím vznikem celého vesmíru. Planeta

Více

KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM

KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM CÍLE KAPITOLY Využívat pokročilé možnosti formátování, jako je podmíněné formátování, používat vlastní formát čísel a umět pracovat s listy. Používat

Více

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Žák při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční ) Žák využívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu

Více

1. Látkové soustavy, složení soustav

1. Látkové soustavy, složení soustav , složení soustav 1 , složení soustav 1. Základní pojmy 1.1 Hmota 1.2 Látky 1.3 Pole 1.4 Soustava 1.5 Fáze a fázové přeměny 1.6 Stavové veličiny 1.7 Složka 2. Hmotnost a látkové množství 3. Složení látkových

Více

Základní pojmy teorie grafů [Graph theory]

Základní pojmy teorie grafů [Graph theory] Část I Základní pojmy teorie grafů [Graph theory] V matematice grafem obvykle rozumíme grafické znázornění funkční závislosti. Pro tento předmět je však podstatnější pohled jiný. V teorii grafů rozumíme

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 38 KONTROLA A POHONY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 38 KONTROLA A POHONY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 38 KONTROLA A POHONY] 1 ÚVOD Úloha 38 popisuje jednu část oblasti sestava programu Solid Edge V20. Tato úloha je v první části zaměřena

Více

Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů

Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů energií (mechanické, tepelné, elektrické, magnetické, chemické a jaderné) při td. dějích. Na rozdíl od td. cyklických dějů

Více

Výtvarná výchova v 5. ročníku

Výtvarná výchova v 5. ročníku Výtvarná výchova v 5. ročníku září Rozvíjení smyslové citlivosti Řeší úkoly dekorativního charakteru v ploše (symetrická a asymetrická řešení). Místo mých prázdnin Využívá přítlak, odlehčení, šrafování,

Více

Novinky v Solid Edge ST7

Novinky v Solid Edge ST7 Novinky v Solid Edge ST7 Primitiva Nově lze vytvořit základní geometrii pomocí jednoho příkazu Funkce primitiv je dostupná pouze v synchronním prostředí Těleso vytvoříme ve dvou navazujících krocích, kde

Více

Mechanické kmitání (oscilace)

Mechanické kmitání (oscilace) Mechanické kmitání (oscilace) pohyb, při kterém se těleso střídavě vychyluje v různých směrech od rovnovážné polohy př. kyvadlo Příklady kmitavých pohybů kyvadlo v pendlovkách struna hudebního nástroje

Více

Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010.

Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010. Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010 VITAMÍN D - BOŽSKÝ VITAMÍN Rona H: Nejdražší přátelé, poselství pro tento měsíc musím začít vysvětlením Během uplynulých tří

Více

Vlastní číslo, vektor

Vlastní číslo, vektor [1] Vlastní číslo, vektor motivace: směr přímky, kterou lin. transformace nezmění invariantní podprostory charakteristický polynom báze, vzhledem ke které je matice transformace nejjednodušší podobnost

Více

Základní jednotky v astronomii

Základní jednotky v astronomii v01.00 Základní jednotky v astronomii Ing. Neliba Vlastimil AK Kladno 2005 Délka - l Slouží pro určení vzdáleností ve vesmíru Základní jednotkou je metr metr je definován jako délka, jež urazí světlo ve

Více

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor.

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor. FREKVENČNĚ ZÁVISLÉ OBVODY Základní pojmy: IMPEDANCE Z (Ω)- charakterizuje vlastnosti prvku pro střídavý proud. Impedance je základní vlastností, kterou potřebujeme znát pro analýzu střídavých elektrických

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

Jak se vyvíjejí hvězdy?

Jak se vyvíjejí hvězdy? Jak se vyvíjejí hvězdy? tlak a teplota normální plyny degenerované plyny osud Slunce fáze červeného obra oblast horizontálního ramena oblast asymptotického ramena obrů planetární mlhovina bílý trpaslík

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

(.) Chtěl jste zmínit některé obecně platné zákonitosti, které souvisí s naší otázkou jak harmonizovat.

(.) Chtěl jste zmínit některé obecně platné zákonitosti, které souvisí s naší otázkou jak harmonizovat. (.) Chtěl jste zmínit některé obecně platné zákonitosti, které souvisí s naší otázkou jak harmonizovat. Předpokládám, že si vzpomenete na většinu zásad, o kterých jsme již v určitých souvislostech mluvili.

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY 1. Základní poznatky z logiky a teorie množin Pojem konstanty a proměnné. Obor proměnné. Pojem výroku a jeho pravdivostní hodnota. Operace s výroky, složené výroky, logické

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem je zprostředkovat základní fyzikální poznatky potřebné v odborném i dalším vzdělání a praktickém životě a také naučit žáky

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ

SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ O S H O SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ Byly doby, kdy chrámy, poutnická místa, nošení značek na čele, uctívání idolů, používání růženců, zaklínadel a kouzel, posvátné texty, rituály a astrologie, víra

Více

Týmová (spolu)práce. Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace

Týmová (spolu)práce. Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace Týmová (spolu)práce Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace Úvod Tým (staroangl.) spřežení, potah Zde: malá pracovní skupina, jejímž úkolem je komplexně a interdisciplinárně

Více

Vzdělávací obor matematika

Vzdělávací obor matematika "Cesta k osobnosti" 6.ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičení) obor navázání na již zvládnuté ročník 1. ČÍSLO A Žák používá početní operace v oboru de- Dělitelnost

Více

Kapitola 1. Signály a systémy. 1.1 Klasifikace signálů

Kapitola 1. Signály a systémy. 1.1 Klasifikace signálů Kapitola 1 Signály a systémy 1.1 Klasifikace signálů Signál představuje fyzikální vyjádření informace, obvykle ve formě okamžitých hodnot určité fyzikální veličiny, která je funkcí jedné nebo více nezávisle

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků Rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12 1 Úvod do Excelu 2003 13 Spuštění a ukončení Excelu 14 Spuštění Excelu 14 Ukončení práce s Excelem 15 Přepínání mezi otevřenými sešity 16 Oprava aplikace

Více

MATEMATIKA. vyšší úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST MAGVD10C0T01. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn!

MATEMATIKA. vyšší úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST MAGVD10C0T01. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn! MATEMATIKA vyšší úroveň obtížnosti MAGVD10C0T01 DIDAKTICKÝ TEST Didaktický test obsahuje 21 úloh. Časový limit pro řešení didaktického testu je uveden na záznamovém archu. Povolené pomůcky: psací a rýsovací

Více

Tématický celek - téma. Magnetické vlastnosti látek Laboratorní úloha: Určení hmotnosti tělesa podle rovnoramenných vah

Tématický celek - téma. Magnetické vlastnosti látek Laboratorní úloha: Určení hmotnosti tělesa podle rovnoramenných vah 6. ročník květen Stavba látek Stavba látek Elektrické vlastnosti látek Magnetické vlastnosti látek Laboratorní úloha: Určení hmotnosti tělesa podle rovnoramenných vah Magnetické vlastnosti látek Měření

Více

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Vesmír je souhrnné označení veškeré hmoty, energie

Více

2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely

2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely 2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely Vyučující: Ing. Jan Pacina, Ph.D. e-mail: jan.pacina@ujep.cz Pro přednášku byly použity texty a obrázky z www.gis.zcu.cz Předmět KMA/UGI, autor Ing. K.

Více

POSLOUPNOSTI A ŘADY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

POSLOUPNOSTI A ŘADY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ POSLOUPNOSTI A ŘADY Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

Analýza a vytváření pracovních míst

Analýza a vytváření pracovních míst Analýza a vytváření pracovních míst Definice pracovního místa a role Pracovní místo Analýza role Roli lze tedy charakterizovat výrazy vztahujícími se k chování existují-li očekávání, pak roli představuje

Více

Vzdělávací obor fyzika

Vzdělávací obor fyzika 7.ročník Kompetence sociální a personální 1. LÁTKY A Žák umí měřit některé fyzikální veličiny Měření veličin Člověk a měření síly 5. TĚLESA (F-9-1-01) délka, objem, hmotnost, teplota, síla, čas technika

Více

a) vnímání = proces, kterým zachycujeme to, co v daném okamžiku působí na naše smysly

a) vnímání = proces, kterým zachycujeme to, co v daném okamžiku působí na naše smysly Otázka: Psychické procesy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): mirka 1)Poznávací procesy a) vnímání = proces, kterým zachycujeme to, co v daném okamžiku působí na naše smysly - podnět-> počitek->

Více

Přípravný kurz - Matematika

Přípravný kurz - Matematika Přípravný kurz - Matematika Téma: Základy statistiky, kombinační úsudek v úlohách Klíčová slova: tabulky, grafy, diagramy Autor: Mlynářová 1 Základy statistiky Statistika je vědní obor, který se zabývá

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. výstup

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. výstup ELEKTONIKA I N V E S T I C E D O O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 1. Usměrňování a vyhlazování střídavého a. jednocestné usměrnění Do obvodu střídavého proudu sériově připojíme diodu. Prochází jí proud

Více

Práce, energie a další mechanické veličiny

Práce, energie a další mechanické veličiny Práce, energie a další mechanické veličiny Úvod V předchozích přednáškách jsme zavedli základní mechanické veličiny (rychlost, zrychlení, síla, ) Popis fyzikálních dějů usnadňuje zavedení dalších fyzikálních

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Účinky elektrického proudu. vzorová úloha (SŠ)

Účinky elektrického proudu. vzorová úloha (SŠ) Účinky elektrického proudu vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1. Teoretický úvod Elektrický proud jako jev je tvořen uspořádaným pohybem volných částic s elektrickým nábojem. Elektrický proud jako

Více

Matematika. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání:

Matematika. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Matematika Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za

Více

1/2. pro začátečníky. Ing. Zbyněk Sušil, MSc.

1/2. pro začátečníky. Ing. Zbyněk Sušil, MSc. 1/2 pro začátečníky Ing. Zbyněk Sušil, MSc. Průběh lekce Základní informace Seznamy Formátování buněk Operace s řádky a sloupci Příprava tisku Matematické operace Vzorce Absolutní a relativní adresování

Více

Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Vesmír a jeho vývoj práce s učebnicí, Žák má pochopit postupné poznávání Vesmíru vznik vesmíru, kosmické objekty, gravitační síla. ČJ psaní velkých písmen. Př,Fy život ve vesmíru, M vzdálenosti Hvězdy

Více

Řešení úloh z TSP MU SADY S 1

Řešení úloh z TSP MU SADY S 1 Řešení úloh z TSP MU SADY S 1 projekt RESENI-TSP.CZ úlohy jsou vybírány z dříve použitých TSP MU autoři řešení jsou zkušení lektoři vzdělávací agentury Kurzy-Fido.cz Masarykova univerzita nabízí uchazečům

Více

Číselné soustavy a převody mezi nimi

Číselné soustavy a převody mezi nimi Číselné soustavy a převody mezi nimi Základní požadavek na počítač je schopnost zobrazovat a pamatovat si čísla a provádět operace s těmito čísly. Čísla mohou být zobrazena v různých číselných soustavách.

Více

Umění a kultura. Výtvarná výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Umění a kultura. Výtvarná výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Umění a kultura Výtvarná výchova 1. 9. ročník 1. 3. ročník 1 hodina týdně 4. 5. ročník 2 hodiny týdně 6. 7.

Více

Jazyková výchova. Materiál slouží k procvičení abecedy. Předpokládá se, že žáci již umí abecedu zpaměti.

Jazyková výchova. Materiál slouží k procvičení abecedy. Předpokládá se, že žáci již umí abecedu zpaměti. Šablona č. Ii, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Abeceda Řazení slov podle abecedy Ročník 2. Anotace Materiál slouží k procvičení

Více

Chemie - 3. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. očekávané výstupy RVP. témata / učivo. očekávané výstupy ŠVP.

Chemie - 3. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. očekávané výstupy RVP. témata / učivo. očekávané výstupy ŠVP. očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 3. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 2.1. 1. Látky přírodní nebo syntetické

Více

Taje lidského sluchu

Taje lidského sluchu Taje lidského sluchu Markéta Kubánková, ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Sluch je jedním z pěti základních lidských smyslů. Zvuk je signál zprostředkovávající informace o okolním světě,

Více

Programy na PODMÍNĚNÝ příkaz IF a CASE

Programy na PODMÍNĚNÝ příkaz IF a CASE Vstupy a výstupy budou vždy upraveny tak, aby bylo zřejmé, co zadáváme a co se zobrazuje. Není-li určeno, zadáváme přirozená čísla. Je-li to možné, používej generátor náhodných čísel vysvětli, co a jak

Více

Gymnázium, Český Krumlov

Gymnázium, Český Krumlov Gymnázium, Český Krumlov Vyučovací předmět Fyzika Třída: 6.A - Prima (ročník 1.O) Úvod do předmětu FYZIKA Jan Kučera, 2011 1 Organizační záležitosti výuky Pomůcky související s výukou: Pracovní sešit (formát

Více