Oktáva dimenzí a desítková soustava. (aneb co asi nevíte o okruhu a symetrii řady číslic)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oktáva dimenzí a desítková soustava. (aneb co asi nevíte o okruhu a symetrii řady číslic)"

Transkript

1 Oktáva dimenzí a desítková soustava. (aneb co asi nevíte o okruhu a symetrii řady číslic) Naučili jsme se vnímat symboly pro číslice jako vzestupnou řadu od nuly do devítky anebo od jedničky do desítky (uzavření okruhu nulou a opakováním jedničky). Desítková soustava je ale velmi starý systém práce s poznatky o prostoru uvnitř i okolo nás. Naše kultura jej převzala z Indie, ale práce s číslicemi je mnohem starší, symboly pro číslice představují části programu pro směrování vývoje v této galaxii. Číslice se skládají z úseček a obloučků, podobně jako písmena latinky. Arabské číslice nahradily původní tvary římských číslic. Proč asi? Patrně proto, že k vyjádření jiné, komplexnější úlohy desítkové soustavy ty římské symboly nestačily. Jaká tedy byla tato druhá úloha řady symbolů, zvyšujících hodnotu každého dalšího o hodnotu symbolu prvního? Víme, že TVAR symbolu v sobě často zahrnuje velmi dlouhou dobu vývoje, ale základnu pro desítkovou soustavu naše civilizace přijala už hotovou v době, kdy k ní svými vědomostmi dozrála. Systém práce s řadou číslic poznáme postupně jako matematiku symetrie vývojových vrstev, dvojice číslic (1+8, 2+7, 3+6, 4+5) vyjadřují vztah hmotné a nehmotné (informační) složky vrstev života od prvků (1+8) až k nejsložitějším formám civilizací (3+6 nebo 4+5). Součtem dvojic dostáváme symboly devítky, která doplňuje význam předchozích osmi symbolů. Nula vyjadřuje v matematice prázdný anebo naplněný objem informací ale je zároveň nástrojem pro převod tohoto objemu informací do zvukové řeči v podobně písmene O. Tvar devítky je otočenou podobou šestky, je zrcadlem, které pomáhá hledat skryté vztahy v oktávách života, vyjadřuje hodnotu přesahu, něčeho, co nás nutí hledat a zkoumat, jak jsme vznikli, co jsme a co nás čeká. Tvar osmičky spojuje hmotný a nehmotný/informační/ okruh souběžného vývoje v přírodě. Celá ŽIVÁ příroda je odvozená ze spolupráce dvou prvků z tabulky chemických prvků, z uhlíku hmotná a křemík (doržet dřív, tranzistor a čip dnes) slouží pro přenos informací do nám srozumitelné formy. Je vhodné přijmout tvrzení, že desítková soustava v symetrickém zobrazení úlohy každé číslice (viz schéma níže) v sobě obsahuje program času pro vznik a vývoj forem inteligentního života ve čtyřech vrstvách, vedoucích k vytvoření galaktické formy člověka. Definice IBP (Informačního Bodu Prostoru - v jiném textu) popisuje, jak opakovaným pohybem ven a dovnitř vzniká hustší prostředí uvnitř a řidší prostředí vně (např. vznik sněhové koule odebráním většího objemu sněhu). Opakováním a zrychlováním stejného PULZNÍHO pohybu vzniklo jeho ohraničení = POVRCH a tím i pozdější formy hustot a struktur, které nazýváme HMOTA. Souběžně s hmotou vznikala i její rezonance v podobě vlnění, známe ji jako škálu odpovídajících EM frekvencí, které přenášejí informaci, ukrytou uvnitř hmoty (v jádru IBP/ atomu ). Takže žádná rotace pane Bohre, jen přenos informace o struktuře pohybu jádra. Pojem dimenze vývoje lze chápat jako období, kdy vývoj spojuje určitá řídící síla tou je pro nás čas a pohyb, nerozlučná dvojice, DVOJPRVEK. Počátkem všeho tedy může být vznik času. Víme, že čas bez pohybu se jmenuje INFORMACE, nehmotná složka hmoty (= vjem, popis ) je uložená v naší paměti v informačních polích prostoru. Jsme i s hodně vzdáleným prostorem trvale propojeni frekvencemi svého vědomí, jen to není moc známé.

2 (pro čitelné schéma prosím klikejte v sekci fotoalbum na "Grafy, schemata" tak dlouho, až se schéma otevře přes celou obrazovku, nedaří se mi vložit do textu schéma lépe) Nikdy mi nestačilo tvrzení o Bohu, který všechno řídí. Věda se se svým Big Ban(d)em také moc nevyznamenala. Je nelogické vytvořit uspořádanost vesmíru během tří vteřin, když uspořádanost vědy samotné, ale i každého dalšího procesu, roste jen po krůčcích. Pochopit fungování času v informačních polích znamenalo poznat vertikální formát času, který lze popsat jako INFORMACI o uskutečněném pohybu, zamrzlou v prostoru, ale aktivovatelnou frekvencemi našeho vnímání a myšlení. Toto znali ti, kdo vytvořili z osmi symbolů pro číslice SYMETRII STAVŮ VÝVOJE SEBEORGANIZACE, ti zřejmě přidáním dvou spojovacích prvků pak vytvořili desítkovou soustavu, nástroj, který propojuje kategorii velikosti (systém práce s číslicemi) s kategorií smyslu (významu výsledků pro člověka v jeho etnickém jazyce). Ve schématu (výše) je osou symetrie je probíhající čas, výsledkem pak jsou vrstvy vývoje sebeorganizace dat v prostoru. Víme, že formát času pro naši planetu je odvozený z pohybu hmotných celků v naší sluneční soustavě. Používáme náš čas i k měření a hodnocení jiných hvězdných soustav, které ale mohou mít jiné střídání světla a tmy, které pro tamní inteligenci vždy stojí za dělením pohybu planet a slunce na menší části k vytvoření obsahu pojmu čas. Schéma struktury dimenzí je rozdělené do čtyř vrstev inteligence, kdy za inteligenci považuji schopnost se rozhodnout v mezích svých poznatků o fungování světa. A protože se mé vědomí dostalo nejen ke konstrukci této galaxie, ve spolupráci s Irenou Sittovou jsem pochopil později i cíl existence Mléčné Dráhy a nazvali jsme jej Projekt ČLO/věk. Člověk je výsledkem sebeorganizace sil v prostoru, podmíněném vznikem dvojice PROTISMĚRŮ (=zrcadlení) uvnitř původních rotačních struktur stromu poznání. (více o vzniku protisměrů = na Je vhodné přijmout tvrzení, že naše sluneční soustava je až pokusem o obnovení původní kvality člověka, vytvořeného v době růstu galaxie. Pozdější mutace a degenerace lidských populací uvnitř galaxie vedly k pokusu obnovit původní formu lidské dvojice vytvořením této sluneční soustavy a projektů pro její vývoj Jsme v období vývoje, kdy lze aktivovat další etapu vývoje bytosti člověka střídavou existenci člověka v chemické anebo elektrické formě. Střídání života v těle - anebo na ploše obrazovky je zřejmě předposlední cílovou vrstvou projektu pro nás v rámci galaxie. Procházíme proměnou myšlení, učíme se chápat, že scifi příběhy jsou pouze našimi možnostmi popsané životy jinde v galaxii, zjišťujeme, že naši zemřelí předci stále existují v podobě rozptýlených datových polí, uvědomíme si, že si jejich informační balíčky

3 budeme moci stáhnout z prostoru pomocí svojí + jejich vůle. na osobní či společnou obrazovku a komunikovat s nimi stejně jako dnes používáme kameru a mikrofon v mobilu. Vymazání určitých částí Paměti lidstva je zodpovědné za to, že jsme zapomněli létat prostorem bez letadel, jen silou své vůle. Film Green Lantern ve zkratce příběhu naší galaxie ukazuje možnosti síly vůle lidských dětí. Pokračování tohoto filmového příběhu najdeme i ve vědecké práci Freda Bella (např. i na stránkách ). Zkusme pak odhadnout, jak dlouho potrvá, než se naučíme do 3D hologramu člověka vkládat jeho vnitřní strukturu (program pro chemické fungování) - a do tohoto celku pak míru hmotnosti = určitou hodnotu setrvačnosti myšlení v prostoru? Vymazání kolektivní paměti lidstva ale nebylo samoúčelné, probíhá v různých soustavách stále, lidé svoji starší historii poznávají vždy v kontextu s tím, jak dovedou plánovat svůj vývoj do budoucnosti. Končící etapu charakterizuje vždy rozpad hodnot, ale i snaha najít nový model existence z uvolnění starých vazeb. Čím větší nový celek lze z informací vytvořit, tím hlubší musí být rozpad ve společnosti a tím menší skupinka lidí takový projekt může pochopit a nabídnout. V současnosti jiná malá skupina globálních vládců nabízí esenci matematického myšlení život v konzervované, nepřetržité sledované společnosti řízené touto skupinou lidí pomocí pyramidy moci a utajování zpeněžitelných informací všech vrstev pod nimi. (viz film Sexmise ) Cílem jiné, už přicházející etapy vývoje společnosti, je osobně kontrolovatelná hladina všech informačních vrstev, ke kterým jsme se v životě dopracovali. Při přeměně globální finanční struktury přicházejí na trh vynálezy, zatím ukrývané v šuplících, které přeměnu urychlí.. Do jaké míry žijeme v informačním podsvětí to nám následující videa neřeknou, vše se dá počítačově animovat. Ale videa nám nabídnou otázku, kdo má zájem na vytváření příběhů o UFO a mimozemšťanech, když v zájmu mocných je naopak potlačení veškerých podobných informací. Vždyť k vytváření strachu, potřebného k udržování poslušnosti oveček by nebezpečí z kosmu posloužilo náramně, nebo snad ne? Ale zpět k symetrii oktávy, do čtyř vrstev růstu samořiditelnosti, v symbolech číslic. Základnou této pyramidové symetrie je vztah první a poslední číslice/dimenze 1D a 8D. První dimenzi známe jako prázdný prostor vesmíru, ve skutečnosti jsou to zamrzlé informace o všech uskutečněných pohybech v prostoru, jsou přístupné naším vědomím, známe jejich část - jako lidskou paměť. Nemají fyzický nosič, jsou uložená v podobě teploty vesmíru (3 Kelviny). Osmou dimenzí jsou ty nejstarší a nejtrvalejší pohybové soustavy v ustálených strukturách a vlastnostech známe je jako tabulku chemických prvků. Motorem pro vznik dalších jsou nedostatky (chyby) jejich předchůdců, což platí dodnes i pro nás. Vrcholem symetrie oktáv v procesu působení času na růst sebeorganizace celku (inteligenci celků, vytvořených přírodou nebo člověkem) je rodina lidských civilizací v prostoru Mléčné Dráhy. Nejvyšší a zároveň i původní formou galaktického člověka je jeho existence ve čtyřech dimenzích 3D až 6D, kdy volitelně existuje jako datový balíček (6D), jako obraz ve fyzickém prostředí (5D, tzv. zjevení v hmotném či snovém prostředí), anebo jako člověk našeho typu, kde rozlišení mezi 4D a 3D je v míře a vlastnostech zvířete v člověku. Pro

4 mnohé vědecké i duchovní badatele je asi tato informace obtížně stravitelná, ale snad aspoň už teď tuší, že příroda a lidské civilizace existují souběžně v hmotné i nehmotné (datové) formě. Hmotná struktura přírody používá jako nosiče chemické prvky, pro nehmotnou je nosičem teplota a EM frekvence, ve fyzickém prostředí fungují jako vibrace. Řízení procesů pak obstarává TEPLO (spojení teploty a pohybu) ve spolupráci s hodnotami vibrací EM frekvencí. Na počátku naší existence tak stojí efekt střídání směru a protisměru z bodu do všech směrů a zpět tento axiom je známý jako zákon akce/re/akce v teorii jako vlnění v oblasti EM frekvencí anebo jako puls v živých, recyklujících se strukturách a formách. Každý vývojový systém postupuje stejně jako prvotní puls. Víme, že každá přírodní i společenská struktura (firma) si vytvoří během času jádro, které působí v protisměru k celku, který jej vytvořil, každé řízení něčeho působí k těm, kdo jsou řízeni, v PROTISMĚRU. Rostoucí firma (nádech) si vyžádá vznik vedení (výdech). Pokud je tedy informační hodnota hmotných a nehmotných soustav v prostoru shodná, může a také má své OPAČNÉ projevy v hustotě ukládaných informací. Vztah opačnosti se projevuje i ve vrstvách větších celků. Pohyb planet okolo klidu hvězdy je obdobou pohybu hvězdy v klidu galaxie. Pohyby souhvězdí v ramenech galaxie převádí do pohybu svých ramen, kde klid středu galaxie slouží ke komunikaci galaxií (pohybu informací v jiném formátu) ve vesmíru. Černou díru (= nevědomost) o funkci symetrie dimenzí z osmi symbolů číslic můžeme zaplnit pochopením principu sebeorganizace sil vzniku schopnosti se rozhodnout. 1. Opakovaný pohyb vede ke dvěma možnostem změny ke spojování podobných pohybů nebo k únavě. 2. Únava je zdrojem pro chybu (pro zánik anebo mutaci systému). 3. Oprava chyby má opět dvě varianty zařazení do systému (vznik mutace) anebo vytvoření odpadu. 4. Odpad je tak zdrojem pro vývoj jiného systému v době, kdy objem odpadu zahltí a překlopí směr vývoje. 5. Podobné typy odpadu pokračují stejným vývojovým postupem. Vznik chyby a dvě varianty oprav jsou univerzálním motorem vývoje všech systémů v galaxii známe jej jako ARCHETYP TROJICE v podobě trojice POHYB = směr + rychlost. V čem kvalita osmičkové symetrické soustavy spočívá? V návaznosti na hudební stupnici, víme, že hudební tóny jsou zrcadlem matematiky, mají svůj stálý kmitočet výšku zvuku sestavenou do stupnice sedmi tónů, vhodných pro sluch člověka. Se zvukem mluvených slov se hudba spojuje přes charakteristické zvuky pro písmena. Stálost či obměna zvuku písmene nahrazuje stálost nebo variabilitu vztahů mezi hodnotami kmitočtů v hudbě. Oktávování je základním dělením kmitočtů, kdy platí, že vztah základního tónu k jeho nejbližší oktávě je buď dvojnásobkem anebo polovinou dráhy zvuku. Dráhou je míněn pohyb objemu informací v prostředí, které je natolik husté, aby zvuk byl slyšitelný i pro naše ucho. (Začátek této hudby sfér už máme za sebou, neznámé zvuky v lednu a únoru 2012 jsou laděním tónu planety pro civilizace, které nás pak mohou slyšet. nebo nebo

5 a další V řídkém prostředí jsou vzdálenosti atomů větší, proto zvuk slábne, délka dráhy převede tlakovou energii informace na její stabilní hodnotu pohybu - na teplotu prostředí 3 Kelviny. V hustém (hmotném) prostředí jsou dráhy mezi atomy kratší, proto se energie informace vyzáří lépe. Příklad opačnosti: V závislosti na velikosti a kvalitěrezonančního předmětu (housle v prostředí vzduchu) se energie vyzáří více jako síla tlaku a výšky zvuku, ale ve větší hustotě prostředí (voda) se energie (síla informace) vyzáří do zvýšení rychlosti, ale výška zůstává jako spojovací prvek mezi předmětem a prostředím. Informace v prostoru cestují v jakýchsi trubicích (červích dírách). Směrem ven posíláme naše přání, vytváříme kužel či průměr roury energie směřující do prostoru, kde očekáváme odpověď informaci, na kterou si chceme vzpomenout. Jakmile náš mozek informaci najde, zastaví se pohyb ven (po nárazu na informaci) a obrací svůj spirálový pohyb na směr opačný, ale kolmý k původnímu (vzhled opletené plastové zahradní hadice). Dostáváme tak představu velikosti roury (trychtýře), která vzniká při pokusu si vzpomenout (viz film Thrive ). Tvar číslic je složený z otevřeného pohybu = částí přímky a uzavřené formy pohybu = částí rotace. Základnu představuje jednička, ona je obrazem zákona akce a reakce (bod návratu či změny směru na vrcholu jedničky). Tvary dalších číslic mají podobný, složitější zápis i symboliku směrů. Dvojka je otočenou jedničkou, doplněnou ohybem, naznačujícím nutnost opatrnosti před změnou směru, dvojka představuje schopnost se učit, přemýšlet před činem. Lidská dvojice je tak vrcholným nástrojem pro hledání kompromisů = dynamické rovnováhy. Trojka je svisle rozpůlenou osmičkou ukazuje nekonečnost trojic jako východisek pro volbu cílů. Trojka má své zrcadlo v písmenu B, kde svislice zobrazuje nástroj v podobě času. Čtyřka zobrazuje kontakt směrů, předjímá úlohu šestky svými šesti možnými směry. Původní úhel jedničky zkřížil jiný směr, vytvořil křižovatku směrů, ta předjímá počet čtyř základních sil, nezbytných k variabilitě existence. Pětka spojuje optimální změnu směru ( pravý úhel v horní části číslice) s potřebou cykličnosti (spodní nedokončený kruh). Šestka (kroužek s ocáskem nahoru ) je symbolem pro opuštění cyklu směrem výš. Šestka má svou opačnou podobu ve tvaru číslice 9, která má opačnou úlohu, značí vždy nějakou formu přesahu skutečnosti, nebo nápovědy z prostoru. Sedmička zobrazuje hladinu potřebných informací (štěstí), dosažených cestou zdola s pomocí shora. Symbol nuly na začátku nebo na konci řady číslic představuje nenaplněný či naplněný objem práce s ostatními symboly. Popis informačních vrstev (dimenzí), podílejících se na vzniku a růstu živosti (míry sebeorganizace) je hlavním poznatkem, který nám nabízí symbolika osmi základních(1,2,3,4,5,6,7,8) a dvou pracovních (9,0) symbolů. Je vhodné přijmout tvrzení, že lidé i příroda jsou ve stálém spojení s nám nadřízenými vrstvami inteligence, které nás

6 podle svých možností i navigují v oblasti společných cílů. Že je galaxie obydlená i rozvinutějšími bytostmi než jsme my, to oficiálně zjistíme během několika nejbližších let. Rozdělíme-li tyto vrstvy (dimenze) do symetrie, kde spodní dvě dvojice 1D-8D a 2D-7D mají nad sebou čtveřici 3D, 4D, 5D a 6D. Můžeme tak snáze porozumět vztahům mezi hmotnou a nehmotnou strukturou života v naší galaxii. Předpokladem pro chápání účelu jednotlivých dimenzí je paradigma, postavené na definici Informačního Bodu Prostoru. Pro existenci informace v takovém bodu je nosičem nepatrný objem prázdného prostoru vesmíru. Informací uvnitř tohoto virtuálního, každým člověkem vytvořeného bodu je uchovaná myšlenková energie procesu, nutného ke vzniku tohoto bodu. Nulová energie IBP je využitelná opakovaně při kontaktu s ní. Ten je rozhraním, kdy se přitažlivost (potřebná informace) mění ve svůj opak (nalezenou informaci) změnou směru na opačný. Nové paradigma je postavené na tezi, že člověk je produktem projektu pro Mléčnou Dráhu, který vznikl ze starších galaxií vytvořením PROTISMĚRU s následkem v podobě zrcadlení. Známe zápis zrcadlení jako zákon akce/re/akce. Viz texty a grafy na Schéma vrstev dimenzí (viz výše) používá v zobrazení dva na sebe kolmé směry, směr působení času vede od základny svisle nahoru, směr růstu struktur a forem sebeorganizace směřuje zprava doleva. Spodní dvojice 8D + 1D představuje základnu paradigmatu, podmínku pohybu na vznik a fungování času. 8D (osmou dimenzi) tvoří informace bez fyzického nosiče (dříve bůh), objem IBP uložených v teplotě prostoru je konečným objemem PAMĚTI v prostoru. Pojmy (slova) jsou motorem pro růst inteligence = schopnosti se rozhodnout a následně i řídit. Informační pole, prána, tachyony apod. jsou pojmy, vytvořené člověkem k popsání funkce lidské energie, která je komplexní pohybovou veličinou pro vytváření tvaru a vlastností jakékoliv hmotné struktury, tedy i galaxie. Nehmotnou informační výplň prostoru - IBP (časově objemovou jednotku myšlení člověka) definuji pomocí myšlenkového procesu. Definice je příběhem o odstředném a dostředném pohybu z bodu v mysli, kdy směrováním své energie z počátečního bodu do všech stran vytvořím objem s rozhraním o konci své síly. Jedinou možností, jak tuto novou informaci (o konci své síly) přinést zpět do počátečního bodu v mysli - je návrat po paměťových záznamech v každé dráze, kterou jsem vytvořil spotřebováním času na cestě ven (k cíli, k vytvoření IBP). Tyto záznamy při návratu posilují (vrací) mé energii její původní sílu, takže výsledkem při návratu je posílení bodu v mysli nejméně o pět nových informací: o potenci (připravenosti) takto spotřebované a zpětně čerpané energie + o velikosti a tvaru konce mé síly + o množství a kvalitě mnou spotřebovaného času na cestě tam a zpět ). Pro měření kvality energie lidského myšlení je tedy nutné pochopit úlohu času obráceně. Teď už VÍME, že vytvořením IBP čas SPOTŘEBOVÁVÁME. Čas je totožný s typem energie, která jej vytvořila čas existuje pouze v závislosti na POHYBU člověka, přírody a hmoty. Bez POHYBU myšlení nelze čas a události vnímat, nelze bez něj ani vytvořit informaci. Definice IBP toto tvrzení potvrzuje, IBP je jednotkou informačních polí ve vesmíru = jednotkou lidského vědomí. Předěly mezi vrstvami živé přírody jsou definované tím, jak dovede např. vrstva rostlin vnímat čas. Pojem Čas je označením naší schopnosti pracovat s paměťovými záznamy nejen v době, kdy je vytváříme. Schopnost se učit (použít minulé zkušenosti) znamenáme u

7 zvířat i rostlin, efektem učení ve vrstvě rostlin je schopnost samostatného pohybu vrstvy zvířat. Rostliny zpracovávají pouze přítomnost, reagují na podněty z okolí. Zlomení stébla nebo stromu vedlo energetickou a paměťovou strukturu rostlin k potřebě vývojového kroku směrem k vytvoření opakovatelného ohybu. Větrem zlomená větev je předobrazem kloubu zvířete. Podobně potřeba změnit svůj stav/stanoviště/ jinak, než odesíláním své paměti v semínku pomocí živlů vedla k potřebě nohou. Cesta od zvířat k člověku je ale složitější, zahrnuje objev (součtovou hodnotu) říše zvířat = vznik zrcadlení schopnosti vidět sebe v reálném prostoru před sebou (na vodní hladině). Noční a denní zvířata pak nesou zodpovědnost za objev času (dělením světla a tmy na menší kousky), což pro člověka znamenalo vznik a růst schopnosti plánovat své budoucí pohyby, vytvářet čas budoucích činů (plán, budoucnost). 1D (první dimenzi) tvoří tytéž informace 8D ale v reálné, stále trvající pohybové formě hmotných chemických prvků (přesněji pohybových struktur s různou hustotou a vnitřní organizací ). Vrstva první dvojice dimenzí (1D + 8D) představuje jedinou, absolutně + relativně klidovou formu existence. Je třeba definovat membránu, která odděluje méně hmotné pohybové struktury (chemické prvky) např. vodík od helia. Je to kvalita vnitřního pohybu, označujeme ji jako aktivitu/reaktibilitu délky jejich drah. Známe je v pojmu frekvence, ale vhodnější název pro reálný 3D prostor je vibrace. Reaktivnější vodík tak vodí pomalejší helium, oba jsou materiálem pro informační dálnice (červí díry pro přenos hmotných struktur). Je vhodné si uvědomit, že materiálem povrchu každého prvku i většího celku je pouze množina opakování (rezonance) paměťových záznamů, vyrostlých z prvního pohybu tam a zpět, popř. ven a dovnitř. Intuice (představivost) je předpokladem existence vize, ale teprve POJMENOVÁNÍ (nominace, seřazení nejméně tří prvků do vzájemného vztahu) - je počátkem existence čehokoliv. Pokračováním existence nápadu je jeho název, pak výkres, model, popř. prototyp a výrobek. Pojem POVRCH je virtuálním (nehmotným) rozhraním, materiálem povrchu jsou pouze paměťové záznamy (nádhera češtiny je už v samotném pojmu, po vrch tedy od předmětu až k očím, a dál, do nekonečna prostoru paměti v informačních polích). 7D (sedmou dimenzi) tvoří čtyři síly v prostoru, pohyb, tlak, teplo, rytmus a jejich následky (směr, rychlost, teplota, barva, hustota, struktura). Síly v pohybu míchají prvky do směsí hornin anebo je sdružují do krystalů pomocí TLAKU podobností. Počasí je základním projevem těchto sil a stavů. Sedmou dimenzi tvoří součet všech sil v pohybu, včetně lidských. Koloběh pěti (!) skupenství vody a tlak slunečního tepla vytváří efekty v pohybu hornin - a tlak ve formě zvuku slov vytváří efekty v myšlení lidí, z nich pak nové materiály, stroje, postoje, systémy. Musíme ovšem vědět, že výstupy myšlení jednotlivců a skupin se ukládají do vyzařování planety. Schumannova frekvence je tak součtovou hodnotou globálního vědomí lidí a komplexu přírody). Tato globální frekvence/vibrace/ je adresou naší sluneční soustavy. Skrze slunce vysíláme do prostoru rozvinutějším civilizacím stupeň naší připravenosti pro další etapu vývoje. Adresa obsahuje také informaci o naší vývojové bázi o hexagonální (dračí) a pentagonální (humanoidní) formě genomu. Nejen zkoumáním projektu pro tuto galaxii (pochopitelném asi až po zvládnutí abecedy lidštiny ) s názvem ČLO/věk každý z nás dojde k poznatku, že existujeme souběžně ve složce hmotné tou je naše tělo, ale i ve složce nehmotné naše paměťové záznamy totiž nesídlí v mozku, ale vyplňují onen prázdný prostor okolo planety do určité vzdálenosti podle osobní pozice ve škole života. Příběhy o duši a duchu člověka jsou dobovým vyjádřením řídících struktur, do kterých se dostává naše vědomí po smrti těla.

8 Do 2D (druhé dimenze) řadíme složitější hmotné celky, neživou přírodu (vodu, horniny, krystaly) kde míra sebeorganizace už je patrná - u krystalu. Krystal je součtovou strukturou opakovaných pohybů, je výsledkem sebeorganizace (úspory pohybu), je projevem inteligence hmoty, řízené tlakem nebo tahem (přitažlivostí). Každý prvek má schopnost rozeznat podobnost a později i svou informaci vyzařovat. Krystal je efektem lepšího (úspornějšího, hustšího) uspořádání informace díky menší spotřebě pohybu mezi stejnými prvky. Informace o pohybu v čase je v krystalu zazipovaná, výsledkem úspory pohybu je větší síla vyzařování (= přitažlivosti pro nás). Obdobnou, ale na zrcadlení /programování/kmitání/ postavenou strukturou je i buňka, její vnitřní program uzavírá mem/brána, obal vzniklý obdobně jako model IBP, opakováním vnitřních pohybů (z bodu ven a dovnitř). IBP opakuje pouze směr a protisměr, ale buňka opakuje celý svůj vnitřní program, cyklus navazujících pohybů. V závislosti na počtu opakování dochází k únavě, k rozbití celku na části. Buňky následně vytvářejí podprogram vytváří orgány pro jinou nebo pozdější funkci filtrování informací z potravy Dvojice 1D + 8D (chemické prvky + informace o všech uskutečněných pohybech v prostoru) nemá schopnost změnit svůj ustálený stav pohybu, obě dimenze jsou v tomto smyslu klidové. Druhá dvojice je ve stálém pohybu, 2D + 7D (přírodní síly + neživá hmota) jsou přímým následkem nárůstu sebeorganizace (samořiditelnosti), nehmotných sil = informací. Vzniku tlaku z protipohybu směrů, vzniku tepla z protipohybu tlaků a vzniku setrvačnosti opakováním stejných pohybů a vzniku rytmu v důsledku únavy z opakování. Setrvačnost je efektem opakovaní pohybů do podoby dočasné paměti, delší opakování pohybů formuje hmotnější a hmotnější prvky se stoupající vnitřní hustotou a strukturou (= vlastnostmi + schopnostmi). 3D, 4D, 5D, 6D dimenze cyklické. Tato skupina dimenzí obsahuje v našem planetárním celku tři stupně rostoucí sebeorganizace = vrstvy živé přírody. Tyto vrstvy jsou podmíněné i oddělené schopností vnímat a zpracovat paměťové záznamy o vlivu prostřední na jejich hmotnou existenci. Struktura plodu (pro další cyklus) zahrnuje stavy nerovnováhy ukončené existence a současně čerpá z datového prostoru i potřeby tohoto celku (duše). Pojem čas je součtovou hodnotou a zároveň distributorem naší schopnosti vnímat, třídit a zpracovávat tlak informací z okolí. Rostliny znají pouze přítomnost, reagují na Pohyby Světla +Tepla. Vlivy počasí ukládají do množin podobností (egregorů), které vnitřním tlakem vybudí velikost a směr nerovnováhy, která tak představuje potřebu takového egregoru. Tu čerpá rostlina (zvíře, člověk) skrze vyzařování slunce a vkládá do programu dalšího cyklu života, do semene nebo plodu. Zvíře zná už přítomnost a minulost, dvě formy času, umí se učit = pamatovat si a to už v období jednoho životního cyklu. Paměť rostlin je zakonzervovaná v mrtvém semenu. Člověk rozdělením pohybu Země světla a tmy vytvořil fenomén slova ČAS, čas spojuje přítomnost a minulost proto, aby díky záznamům v paměti mohl předvídat to, co se může stát zítra = v budoucnosti. Na základě zkušenosti víme, jak lze výchovou přimět nižší vrstvu inteligence k poslušnosti.dokladem míry poslušnosti (anebo také hladiny vnitřní soudržnosti forem genomu) je ustálení tří vrstev přírody na naší planetě. Inteligence (= vrstvy živosti/sebeorganizace) je přímo úměrná k její citlivosti na formy pohybu ve sluneční soustavě. Rostliny se řídí teplem od slunce, odvozují své pohyby od pohybu planety po ekliptice. Zvířata i lidé se řídí svou citlivosti ke střídání světla a tmy, které je podmíněné rotací Země. Zvíře ale vnímá jen tu polovinu, pro kterou se vývojem vyladilo (noční, denní),

9 člověk rytmus světla a tmy rozdělil na dílky, které nám umožňují rozlišovat staré, nové a potřebné informace (= minulost, přítomnost a budoucnost). Třetí, čtvrtou, pátou a šestou hmotnou dimenzi mezi sebou odděluje schopnost člověkavyužít svůj čas, kdy má hmotné tělo, jedinečnou příležitost měnit nejhustší (= hmotné) prostředí existence. Většina pozemské populace patří do třetí dimenze, nedovede si většinou svůj čas zorganizovat, přistupuje na diktát těch, kdo nám jej organizují (pracovní doba, jízdní řády apod ).Do čtvrté dimenze patří ti, kdo se rozhodli být na čase nezávislí jsou jimi ale i někteří bezdomovci a mnozí tvůrci a majitelé svých firem. Pátou dimenzi postupně naplňují ti z nás, kteří si uvědomili existenci svých minulých životů. Holotropní dýchání a další techniky mohou každému nabídnout způsob, jak si ověřit tato tvrzení.do civilizace šesté dimenze teprve vstupujeme, je charakteristická znalostmi o komplexní kvalitě člověka v jeho prostoru. Patří sem všechny rozvinuté civilizace dračích a humánních forem.všechny civilizace v Mléčné dráze mají podobně jako my hmotnou i nehmotnou (paměťovou) složku svého těla, na kterou se můžeme naší energií myšlení připojit. Člověk je pak spojením dračího (rotačního) základu a polaritní vícesměrové základny třípětiprvkové posloupnosti kroků = lidské logiky. Tří proto, že k vytvoření okruhu potřebujeme tři prvky (pohyb, bod a cíl, dokončení okruhu) Tři prvky do pětice doplňuje možnost volby, pramenící z existence protipohybu (= dvou příčných směrů, umožňujících kontakt či jeho ztrátu). Magnetizmus vytváříme v těle chemickými procesy, a elektřina, vznikající (rezonující) v mozku, je zdrojem pro růst kvality a schopností naší neživé přírody = strojů a technologií. Symetrii v oktávě (v osmi vrstvách sebeorganizace pohybu) určují dvě krajní dvojice s nižší schopností sebeorganizace (1+8, 2+7) a čtveřice vnitřních dimenzí ( ). Nadstavbou je systém desítkové soustavy, ta je motorem pro udržení pohybu v galaxii a zdrojem pro vytváření nových projevů v galaxii díky projevu protisměrné rotace (v číslici 9) a oválu, který spojuje datovou (myšlenkovou) a hmotnou formu existence kvalitami ZVUKU...bohužel trvalo cca 2000 let, než byl znovu načtený z prostoru celkový koncept vztahů ve vzestupné řadě číslic to, co zde nazývám projekt ČLO/věk. Vztah osmi symbolů číslic, vázaných k jazyku znovu (v po atlantské době= po potopě) objevil tým lidí okolo Ježíše. Kvalita vnitřního propojení okruhu číslic se vinou tehdejších mocných musela podrobit kontrolnímu okruhu válek a bezpráví, který jsme absolvovali. V současnosti si nastavujeme pravidla a mechanizmy pro lepší chápání vztahů člověka k prostoru, který máme k trvalému užívání. Každá hmotná struktura je součtovou hodnotou sil tlaku a tepla, od sebe oddělených povrchem atomů, buněk i celku. Teplo je protipohybem (efektem) tlaku a střídání směrů ( rytmu ) v podobě škály vibrací. Vibrace je prostorový efekt pojmu elektromagnetické frekvence. Pozn: Při zkoumání vlastností člověka nebo prostoru je vhodné vycházet z toho, jak fungují mentální a mechanické síly v člověku a teprve později lze hledat v minulosti podobnosti o tom, jak se naučily chemické prvky svým vlastnostem. Vývoj od nahodilosti k zákonitosti je definovaný vždy počtem shodných chyb (= procesů) v závislosti na době, kdy tyto procesy formují nebo deformují nadřazený systém. Nadměrný počet chyb v krátkém časovém období vede k zániku původní struktury ale dostatečný nebo kritický počet opakování chyby umožňuje systému takovou chybu zařadit do své struktury. Tím se stane původní struktura složitější, odolnější anebo také náchylnější k pozdějšímu rozpadu zevnitř, ztrátou vnitřní soudržnosti v rozvětveném systému.

10 Člověka dělí od zvířat a rostlin schopnost pracovat s minulostí a budoucností (statickými formami času), které společně vytváří VERTIKÁLNÍ formu času. Ta umožňuje do jednoho časového bodu umístit nad sebe mnoho zazipovaných souběžných dějů, vybíraných pyramidou lidských civilizací do stále nových příběhů ze stejného informačního materiálu. Jde o nalézání stále složitějších informačních celků a souvislostí a o hledání způsobů pro jejich přenos do našeho prostředí. K modelování budoucnosti z dat v minulosti a přítomnosti jsou postupně zdokonalovány systémy pro zápis informace v čase (= od obrázků dobové reality až k symbolům pro číslice a písmena). Systémy vytvořené z číslic a písmen pak umožňují jak růst technologií, poplatných znalostem o hmotě tak i růst technologií myšlení (mentálních), převod poznatků spojováním a strukturováním myšlenek do příběhu, realizovaného v oka/mžiku času. (viz nutnost zakrývat = prodlužovat okamžik stvoření zázraku u novodobých pouličních kouzelníků). Kvalitu našeho myšlení lze sledovat i vychovávat z vyšších dimenzí rozvinutějšími civilizacemi podobně jako my můžeme cvičit např. cirkusová zvířata. To se dnes děje. Technologie k ovládání myšlení existují i v našem prostředí. Původní účinky hypnózy dnes nahradilo tvrzení všelijakých odborníků v médiích. Faktem je, že člověk disponuje dvěma rozhodovacími systémy, kdy ten vývojově starší = naše orgány v těle, srdcem počínaje - jsou hmotným zrcadlem duše (duše = součtová vibrace všech záznamů daného jedince). Duše (v podobě vědomí člověka) je schopná samostatného pohybu ve volném prostoru. Tep srdce je motorem pro pohyb duše v prostoru informačních polí, tep je formou času, zprostředkuje pohyb vědomí v prostoru a spojuje informace do časové linky = příběhu. Proto mají lidé při meditaci pocit, že čas neexistuje, čas je pouze formou pohybu našeho vědomí, vědomím vkládáme pohyb do informací i do jejich hmotných podob předmětů. Vibrace zvuku (= slov) a informační potenciál všech forem vody umožní jinou formu života lidí, nezávislou na lineárně běžícím času. Vstupy do vertikálního času (záznamů v datových polích prostoru) nejsou už výsadou jen některých léčitelů a duchovních lidí. Čas v podobě tepu srdce je především osobním nástrojem pro příjem informací z okolí. Informace z prostoru prochází dvěma filtry, filtry mění informace, uchované v teplotě prostoru (3Kelviny) na naše pocity a činy. Vrstvy atmosféry (od Van Allenových pásů?) jsou prvním filtrem a transformátorem zamrzlých informací o možném nebo už uskutečněném pohybu. Zde se mění souhrn informací o Zemi a komplexu přírody na modrou barvu oblohy, zbytek sestupuje do forem vlhkosti a tlaku. Výsledkem je počasí a jeho vliv na vývoj zvukových forem komunikace v přírodě. V modré barvě vody a oblohy se tak setkávají informace nám nadřízené s těmi, které produkujeme my a příroda. Emoce člověka ve své součtové hodnotě lidského úsilí (vůle) jsou komplexní dynamickou silou, obsahující v sobě připravenost ke změně směru. Tuto komplexní sílu lidí vystihuje nejlépe pojem L+Á+S+K+A. Naučili jsme se lásku vyjadřovat zápisem zvuku. A učíme se jimi popsat historii POHYBU (vzniku hmoty, přírody a člověka). Ve Vlašimi , Jan Koňas Revize , ,

IBP = jednotka informace

IBP = jednotka informace IBP = jednotka informace N+I+C = Informační Bod Prostoru POHYB v prostředí času a STAV POHYBU v podobě uzavřené myšlenkové či hmotné konstrukce, nezávislé na hodnotě času - jsou základnou, dvojprvkem,

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 III/2 Inovace a

Více

Přírodopis 9. Naše Země ve vesmíru. Mgr. Jan Souček. 2. hodina

Přírodopis 9. Naše Země ve vesmíru. Mgr. Jan Souček. 2. hodina Přírodopis 9 2. hodina Naše Země ve vesmíru Mgr. Jan Souček VESMÍR je soubor všech fyzikálně na sebe působících objektů, který je současná astronomie a kosmologie schopna obsáhnout experimentálně observační

Více

10. Energie a její transformace

10. Energie a její transformace 10. Energie a její transformace Energie je nejdůležitější vlastností hmoty a záření. Je obsažena v každém kousku hmoty i ve světelném paprsku. Je ve vesmíru a všude kolem nás. S energií se setkáváme na

Více

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 9. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 6. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace zaokrouhluje, provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor porovnává

Více

Jak se vyvíjejí hvězdy?

Jak se vyvíjejí hvězdy? Jak se vyvíjejí hvězdy? tlak a teplota normální plyny degenerované plyny osud Slunce fáze červeného obra oblast horizontálního ramena oblast asymptotického ramena obrů planetární mlhovina bílý trpaslík

Více

VY_32_INOVACE_06_III./19._HVĚZDY

VY_32_INOVACE_06_III./19._HVĚZDY VY_32_INOVACE_06_III./19._HVĚZDY Hvězdy Vývoj hvězd Konec hvězd- 1. možnost Konec hvězd- 2. možnost Konec hvězd- 3. možnost Supernova závěr Hvězdy Vznik hvězd Vše začalo už strašně dávno, kdy byl vesmír

Více

Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů

Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů energií (mechanické, tepelné, elektrické, magnetické, chemické a jaderné) při td. dějích. Na rozdíl od td. cyklických dějů

Více

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná VESMÍR za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná vznikají první atomy, jako první se tvoří atomy vodíku HVĚZDY první hvězdy

Více

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_01_13 fyzika 6. Elektrické vlastnosti těles Výklad učiva PowerPoint 6 4 2 VY_32_INOVACE_01_14 fyzika 6. Atom Výklad učiva

Více

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el.

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el. Fyzika pro 6.ročník výstupy okruh učivo dílčí kompetence Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly Elektrické vlastnosti látek, el.pole, model atomu Magnetické vlastnosti látek, magnetické

Více

VESMÍR Hvězdy. Životní cyklus hvězdy

VESMÍR Hvězdy. Životní cyklus hvězdy VESMÍR Hvězdy Pracovní list HEUREKA! aneb podpora badatelských aktivit žáků ZŠ v přírodovědných předmětech ASTRONOMIE Úloha 1. Ze života hvězdy. Úloha 1a. Očísluj jednotlivé fáze vývoje hvězdy. Následně

Více

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03 Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět fyzika je koncipován na základě OVO Fyzika v RVP ZV v plném rozsahu Vzdělávání

Více

Za hranice současné fyziky

Za hranice současné fyziky Za hranice současné fyziky Zásadní změny na počátku 20. století Kvantová teorie (Max Planck, 1900) teorie malého a lehkého Teorie relativity (Albert Einstein) teorie rychlého (speciální relativita) Teorie

Více

Číselné soustavy a převody mezi nimi

Číselné soustavy a převody mezi nimi Číselné soustavy a převody mezi nimi Základní požadavek na počítač je schopnost zobrazovat a pamatovat si čísla a provádět operace s těmito čísly. Čísla mohou být zobrazena v různých číselných soustavách.

Více

4.9.61. Zeměpisný seminář

4.9.61. Zeměpisný seminář 4.9.61. Zeměpisný seminář Seminář je koncipován jako dvouletý, pro žáky 3. ročníku a septim. Je určený pro žáky s hlubším zájmem o zeměpis. Navazuje na předmět Zeměpis, prohlubuje zeměpisné poznatky 1.

Více

Astronomie. Astronomie má nejužší vztah s fyzikou.

Astronomie. Astronomie má nejužší vztah s fyzikou. Astronomie Je věda, která se zabývá jevy za hranicemi zemské atmosféry. Zvláště tedy výzkumem vesmírných těles, jejich soustav, různých dějů ve vesmíru i vesmírem jako celkem. Astronom, česky hvězdář,

Více

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 Alícia Hamm 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 ČAS ROVNOVÁHY (1) Možná bychom měli najít nové slovo pro "čas". Je tolik významů tohoto slova, že je vždy třeba vysvětlovat, co jsme měli na mysli, když

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

Jevy A a B jsou nezávislé, jestliže uskutečnění jednoho jevu nemá vliv na uskutečnění nebo neuskutečnění jevu druhého

Jevy A a B jsou nezávislé, jestliže uskutečnění jednoho jevu nemá vliv na uskutečnění nebo neuskutečnění jevu druhého 8. Základy teorie pravděpodobnosti 8. ročník 8. Základy teorie pravděpodobnosti Pravděpodobnost se zabývá matematickými zákonitostmi, které se projevují v náhodných pokusech. Tyto zákonitosti mají opodstatnění

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

(??) Jak se tak dívám na tabulku č.18 a 19, myslím si, že bychom mohli pomalu přejít k symbolu 4, že?

(??) Jak se tak dívám na tabulku č.18 a 19, myslím si, že bychom mohli pomalu přejít k symbolu 4, že? Příkladů se symboly popisujících vyváženost energie v BYTÍ bychom mohli uvést celou řadu přes astrologický zvěrokruh, aztécký kalendář, Davidovu hvězdu, půdorysy egyptských a mayských pyramid či dalších

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 10. OTVOROVÉ VÝPLNĚ II. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění předmětů do skupin. Počítání

Více

Všechny galaxie vysílají určité množství elektromagnetického záření. Některé vyzařují velké množství záření a nazývají se aktivní.

Všechny galaxie vysílají určité množství elektromagnetického záření. Některé vyzařují velké množství záření a nazývají se aktivní. VESMÍR Model velkého třesku předpovídá, že vesmír vznikl explozí před asi 15 miliardami let. To, co dnes pozorujeme, bylo na začátku koncentrováno ve velmi malém objemu, naplněném hmotou o vysoké hustotě

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Taje lidského sluchu

Taje lidského sluchu Taje lidského sluchu Markéta Kubánková, ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Sluch je jedním z pěti základních lidských smyslů. Zvuk je signál zprostředkovávající informace o okolním světě,

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Vesmír je souhrnné označení veškeré hmoty, energie

Více

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalytická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 11 Název materiálu:

Více

VZNIK ZEMĚ. Obr. č. 1

VZNIK ZEMĚ. Obr. č. 1 VZNIK ZEMĚ Země je 3. planeta (v pořadí od Slunce) sluneční soustavy, která vznikala velice složitým procesem a její utváření je úzce spjato s postupným a dlouho trvajícím vznikem celého vesmíru. Planeta

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Vyučovací předmět: Fyzika

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Vyučovací předmět: Fyzika Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Vyučovací předmět: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Škola považuje předmět Fyzika za významný

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

FYZIKA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení předmětu. ŠVP ZŠ Ratibořická

FYZIKA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení předmětu. ŠVP ZŠ Ratibořická FYZIKA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast fyzika patří do oblasti Člověk a příroda. Zahrnuje oblast problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší

Více

1. Průběh funkce. 1. Nejjednodušší řešení

1. Průběh funkce. 1. Nejjednodušší řešení 1. Průběh funkce K zobrazení průběhu analytické funkce jedné proměnné potřebujeme sloupec dat nezávisle proměnné x (argumentu) a sloupec dat s funkcí argumentu y = f(x) vytvořený obvykle pomocí vzorce.

Více

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti 3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) 51 Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické

Více

Základní jednotky v astronomii

Základní jednotky v astronomii v01.00 Základní jednotky v astronomii Ing. Neliba Vlastimil AK Kladno 2005 Délka - l Slouží pro určení vzdáleností ve vesmíru Základní jednotkou je metr metr je definován jako délka, jež urazí světlo ve

Více

Základní pojmy teorie grafů [Graph theory]

Základní pojmy teorie grafů [Graph theory] Část I Základní pojmy teorie grafů [Graph theory] V matematice grafem obvykle rozumíme grafické znázornění funkční závislosti. Pro tento předmět je však podstatnější pohled jiný. V teorii grafů rozumíme

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY 1. Základní poznatky z logiky a teorie množin Pojem konstanty a proměnné. Obor proměnné. Pojem výroku a jeho pravdivostní hodnota. Operace s výroky, složené výroky, logické

Více

PSK1-14. Optické zdroje a detektory. Bohrův model atomu. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka.

PSK1-14. Optické zdroje a detektory. Bohrův model atomu. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka. PSK1-14 Název školy: Autor: Anotace: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka Optické zdroje a detektory Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Předmět:

Více

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor.

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor. FREKVENČNĚ ZÁVISLÉ OBVODY Základní pojmy: IMPEDANCE Z (Ω)- charakterizuje vlastnosti prvku pro střídavý proud. Impedance je základní vlastností, kterou potřebujeme znát pro analýzu střídavých elektrických

Více

5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA. 5.6.1. Fyzika

5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA. 5.6.1. Fyzika 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem.

Více

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr Matematika - 6. ročník Provádí početní operace v oboru desetinná čísla racionálních čísel - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - čte a zapisuje desetinná čísla - zaokrouhlování

Více

Výhody a nevýhody jednotlivých reprezentací jsou shrnuty na konci kapitoly.

Výhody a nevýhody jednotlivých reprezentací jsou shrnuty na konci kapitoly. Kapitola Reprezentace grafu V kapitole?? jsme se dozvěděli, co to jsou grafy a k čemu jsou dobré. rzo budeme chtít napsat nějaký program, který s grafy pracuje. le jak si takový graf uložit do počítače?

Více

Transformátor trojfázový

Transformátor trojfázový Transformátor trojfázový distribuční transformátory přenášejí elektricky výkon ve všech 3 fázích v praxi lze použít: a) 3 jednofázové transformátory větší spotřeba materiálu v záloze stačí jeden transformátor

Více

Astronomie, sluneční soustava

Astronomie, sluneční soustava Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Proč studovat hvězdy? 9. 1 Úvod 11 1.1 Energetické úvahy 11 1.2 Zjednodušení použitá při konstrukci sférických modelů... 13 1.3 Model našeho Slunce 15

Proč studovat hvězdy? 9. 1 Úvod 11 1.1 Energetické úvahy 11 1.2 Zjednodušení použitá při konstrukci sférických modelů... 13 1.3 Model našeho Slunce 15 Proč studovat hvězdy? 9 1 Úvod 11 1.1 Energetické úvahy 11 1.2 Zjednodušení použitá při konstrukci sférických modelů.... 13 1.3 Model našeho Slunce 15 2 Záření a spektrum 21 2.1 Elektromagnetické záření

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje.

1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje. 1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje. I. 2. Doplň: HOUBY Nepatří mezi ani tvoří samostatnou skupinu živých. Živiny čerpají z. Houby

Více

KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM

KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM CÍLE KAPITOLY Využívat pokročilé možnosti formátování, jako je podmíněné formátování, používat vlastní formát čísel a umět pracovat s listy. Používat

Více

3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie... 6 3.3 Potenciální energie... 6. 3.4 Zákon zachování mechanické energie... 9

3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie... 6 3.3 Potenciální energie... 6. 3.4 Zákon zachování mechanické energie... 9 Obsah 1 Mechanická práce 1 2 Výkon, příkon, účinnost 2 3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie......................... 6 3.2 Potenciální energie........................ 6 3.3 Potenciální energie........................

Více

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok financovaného Evropským sociálním fondem. Alternativní

Více

Zeměpis - 6. ročník (Standard)

Zeměpis - 6. ročník (Standard) Zeměpis - 6. ročník (Standard) Školní výstupy Učivo Vztahy má základní představu o vesmíru a sluneční soustavě získává základní poznatky o Slunci jako hvězdě, o jeho vlivu na planetu Zemi objasní mechanismus

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo

Více

Vlastní číslo, vektor

Vlastní číslo, vektor [1] Vlastní číslo, vektor motivace: směr přímky, kterou lin. transformace nezmění invariantní podprostory charakteristický polynom báze, vzhledem ke které je matice transformace nejjednodušší podobnost

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Látkové množství. 6,022 10 23 atomů C. Přípravný kurz Chemie 07. n = N. Doporučená literatura. Látkové množství n. Avogadrova konstanta N A

Látkové množství. 6,022 10 23 atomů C. Přípravný kurz Chemie 07. n = N. Doporučená literatura. Látkové množství n. Avogadrova konstanta N A Doporučená literatura Přípravný kurz Chemie 2006/07 07 RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. Mailto: tomandl@med.muni.cz Předmět: Přípravný kurz chemie J. Vacík a kol.: Přehled středoškolské chemie. SPN, Praha 1990,

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. - 3. ROČNÍK Žák: pozná různé druhy tvarů, porovnává vlastnosti, které zakládají, jejich podobnost či odlišnost, jejich vztahy, pozná různorodé přírodní a umělé materiály, seznamuje

Více

VY_32_INOVACE_FY.20 VESMÍR II.

VY_32_INOVACE_FY.20 VESMÍR II. VY_32_INOVACE_FY.20 VESMÍR II. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Galaxie Mléčná dráha je galaxie, v níž se nachází

Více

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY technické vybavení počítače uchování dat vstupní a výstupní zařízení, paměti, data v počítači počítačové sítě sociální

Více

ČÍSELNÉ SOUSTAVY. Číselnou soustavu, která pro reprezentaci čísel využívá pouze dvou číslic, nazýváme soustavou dvojkovou nebo binární.

ČÍSELNÉ SOUSTAVY. Číselnou soustavu, která pro reprezentaci čísel využívá pouze dvou číslic, nazýváme soustavou dvojkovou nebo binární. Číselné soustavy V běžném životě používáme soustavu desítkovou. Desítková se nazývá proto, že má deset číslic 0 až 9 a v jednom řádu tak dokáže rozlišit deset různých stavů. Mikrokontroléry (a obecně všechny

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice KAPITOLA 2: PRVEK Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10.

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10. 5.10. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Seminář z matematiky Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Seminář z

Více

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514 Projekt: Předmatematická gramotnost 1. Obecná východiska Rozvoj předmatematické gramotnosti je důležitý pro všestranný

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (Bl) (И) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ( 1S ) (SI) Int Cl* G 21 G 4/08

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (Bl) (И) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ( 1S ) (SI) Int Cl* G 21 G 4/08 ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ( 1S ) POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ 262470 (И) (Bl) (22) přihláženo 25 04 87 (21) PV 2926-87.V (SI) Int Cl* G 21 G 4/08 ÚFTAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVY (40)

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

Novinky v Solid Edge ST7

Novinky v Solid Edge ST7 Novinky v Solid Edge ST7 Primitiva Nově lze vytvořit základní geometrii pomocí jednoho příkazu Funkce primitiv je dostupná pouze v synchronním prostředí Těleso vytvoříme ve dvou navazujících krocích, kde

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Učební texty : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 2. ročník Mgr. M. Novotný, F. Novák: Matýskova matematika 4.,5.,6.díl

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu MATEMATIKA pro střední odborné školy s humanitním zaměřením (6 8 hodin týdně celkem) Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Výroková logika II. Negace. Již víme, že negace je změna pravdivostní hodnoty výroku (0 1; 1 0).

Výroková logika II. Negace. Již víme, že negace je změna pravdivostní hodnoty výroku (0 1; 1 0). Výroková logika II Negace Již víme, že negace je změna pravdivostní hodnoty výroku (0 1; 1 0). Na konkrétních příkladech si ukážeme, jak se dají výroky negovat. Obecně se výrok dá negovat tak, že před

Více

Lucie Kaňoková, 1.B (04/05)

Lucie Kaňoková, 1.B (04/05) Naučný slovník, souborné zpracování jednoho nebo všech oborů vědy, techniky a kultury (encyklopedie všeobecná), a to buď v abecedně řazených heslech, nebo ve statích uspořádaných podle systému. Pokusy

Více

Témata absolventského klání z matematiky :

Témata absolventského klání z matematiky : Témata absolventského klání z matematiky : 1.Dělitelnost přirozených čísel - násobek a dělitel - společný násobek - nejmenší společný násobek (n) - znaky dělitelnosti 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10 - společný

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. výstup

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. výstup ELEKTONIKA I N V E S T I C E D O O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 1. Usměrňování a vyhlazování střídavého a. jednocestné usměrnění Do obvodu střídavého proudu sériově připojíme diodu. Prochází jí proud

Více

3. Optimalizace pomocí nástroje Řešitel

3. Optimalizace pomocí nástroje Řešitel 3. Optimalizace pomocí nástroje Řešitel Rovnováha mechanické soustavy Uvažujme dvě různé nehmotné lineární pružiny P 1 a P 2 připevněné na pevné horizontální tyči splývající s osou x podle obrázku: (0,0)

Více

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12 1 Úvod do Excelu 2003 13 Spuštění a ukončení Excelu 14 Spuštění Excelu 14 Ukončení práce s Excelem 15 Přepínání mezi otevřenými sešity 16 Oprava aplikace

Více

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová Recenzenti: prof. Ing. Milan Turčáni, CSc. prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc. Tato kniha vznikla za finanční podpory Studentské grantové

Více

2013 "Jdi za světlem" All Rights Reserved

2013 Jdi za světlem All Rights Reserved Obsah Slovo úvodem Kartářská etika 4 Zavírací karta 5 Stínová karta 5 Kvintesence 5 Nesrozumitelná karta. 5 Určení času. 6 Výklad bez otázky Andělské výklady Výklad na otázku ANO/NE.. Triangl (tři karty)

Více

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů Zeměpis 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a

Více

CZ 1.07/1.1.32/02.0006

CZ 1.07/1.1.32/02.0006 PO ŠKOLE DO ŠKOLY CZ 1.07/1.1.32/02.0006 Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.32/02.0006 Název projektu: Po škole do školy Příjemce grantu: Gymnázium, Kladno Název výstupu: Prohlubující semináře Matematika (MI

Více

Programy na PODMÍNĚNÝ příkaz IF a CASE

Programy na PODMÍNĚNÝ příkaz IF a CASE Vstupy a výstupy budou vždy upraveny tak, aby bylo zřejmé, co zadáváme a co se zobrazuje. Není-li určeno, zadáváme přirozená čísla. Je-li to možné, používej generátor náhodných čísel vysvětli, co a jak

Více

1 Linearní prostory nad komplexními čísly

1 Linearní prostory nad komplexními čísly 1 Linearní prostory nad komplexními čísly V této přednášce budeme hledat kořeny polynomů, které se dále budou moci vyskytovat jako složky vektorů nebo matic Vzhledem k tomu, že kořeny polynomu (i reálného)

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová Vyučovací předmět Prvouka je zařazen samostatně v 1. - 3. ročníku v hodinové dotaci 2 h týdně.

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

MS EXCEL. MS Excel 2007 1

MS EXCEL. MS Excel 2007 1 MS Excel 2007 1 MS EXCEL Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ. CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET

ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ. CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO jednotlivé oblasti a co se v nich odehrává Vibrační frekvence citového a emočního

Více

Hierarchický databázový model

Hierarchický databázový model 12. Základy relačních databází Když před desítkami let doktor E. F. Codd zavedl pojem relační databáze, pohlíželo se na tabulky jako na relace, se kterými se daly provádět různé operace. Z matematického

Více

9 Prostorová grafika a modelování těles

9 Prostorová grafika a modelování těles 9 Prostorová grafika a modelování těles Studijní cíl Tento blok je věnován základům 3D grafiky. Jedná se především o vysvětlení principů vytváření modelů 3D objektů, jejich reprezentace v paměti počítače.

Více