Protokol o průběhu Dvoukolové architektonicko-urbanistické soutěže o návrh obnovy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Protokol o průběhu Dvoukolové architektonicko-urbanistické soutěže o návrh obnovy"

Transkript

1 Protokol o průběhu Dvoukolové architektonicko-urbanistické soutěže o návrh obnovy Lesoparku v Zátiší 1. Ustavující zasedání navržené soutěžní poroty 1.1. Ustavující zasedání poroty se konalo v souladu s ustanovením 10 odst. 1 Soutěžního řádu ČKA dne v Malé zasedací místnosti MěÚ Vodňany Přítomní členové a náhradníci soutěžní poroty projednali a odsouhlasili znění soutěžních podmínek Přítomní řádní členové a náhradníci soutěžní poroty byli vyzváni, aby se v souladu s ustanovením 10 odst. 1 Soutěžního řádu ČKA písemně zavázali k účasti na činnosti soutěžní poroty Na ustanovujícím zasedání poroty byli zvoleni předseda a místopředseda soutěžní poroty, jimiž jsou: Předseda poroty: Doc. Ing. arch. Radek Kolařík Místopředseda poroty: Ing. Jitka Trevisan Součástí protokolu je prezenční listina z ustavujícího zasedání (příloha č. 2). 2. Zasedání soutěžní poroty k zodpovídání dotazů 2.1. Vzhledem k množství dotazů se porota nescházela a dotazy byly vyřešeny přes ovou komunikaci. Odpovědi byly odsouhlaseny všemi členy poroty Odpovědi byly zaslány dotazovatelům a zároveň byly zveřejněny na profilu zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/architektonicko-urbanisticka-soutez-o-navrh-obnovylesoparku-v-zatisi a odeslány všem uchazečům, kteří projevili zájem o zadávací podmínky veřejné zakázky. Zapsala: Mgr. Jitka Schneiderová (Přiložena příloha č. 3 protokolu o projednání odpovědí na dotazy soutěžících) 3. Účastníci soutěže Do soutěže odevzdalo v souladu s ustanovením bodu 8 Soutěžních podmínek soutěžní návrh 13 soutěžních týmů; návrhy byly označeny dle Protokolu o přezkoumání soutěžních návrhů pořadovými čísly 1-13; Protokol o přezkoumání je přiložen jako Příloha č Hodnocení podaných návrhů 1. kolo Hodnotící zasedání soutěžní poroty se konalo dne a ve velké zasedací místnosti MěÚ Vodňany Zasedání soutěžní poroty Soutěžní porota se sešla ve složení odpovídajícím soutěžním podmínkám. Při zahájení hodnotícího zasedání soutěžní poroty podepsali všichni řádní členové a náhradníci soutěžní poroty a všichni znalci a - 1 -

2 pomocné orgány poroty v souladu s ustanovením 10 odst. 2 Soutěžního řádu ČKA písemné prohlášení o své nezávislosti a nestrannosti a písemné prohlášení o mlčenlivosti (Příloha č. 5 a č. 6). Součástí protokolu je prezenční listina ze zasedání soutěžní poroty (příloha č. 7). Svoji činnost zahájila soutěžní porota v 10:15 hod ve složení: Řádní členové poroty Závislí členové poroty: Ing. Viktor Blaščák, Mgr. Pavel Janšta Nezávislí členové poroty: předseda Doc. Ing. arch. Radek Kolařík, místopředseda Ing. Jitka Trevisan, Prof. ak. soch. Jan Ambrůz Náhradníci poroty Závislý: Ing. arch. Vladimír Děrda Nezávislý: MgA. Ing. arch. Jiří Bíza Sekretář poroty: Mgr. Jitka Schneiderová Přezkušovatelé: MgA. Ondřej Synek Ing. arch. Jan Vlach Předseda poroty pan doc. Ing. arch. Radek Kolařík konstatoval, že porota je usnášeníschopná a bude jednat a hlasovat v tomto složení: Řádní členové poroty Závislí členové poroty: Ing. Viktor Blaščák, Mgr. Pavel Janšta Nezávislí členové poroty: Doc. Ing. arch. Radek Kolařík, Ing. Jitka Trevisan, Prof. ak. soch. Jan Ambrůz Náhradníci poroty Závislý: Ing. arch. Vladimír Děrda Nezávislý: MgA. Ing. arch. Jiří Bíza 4.2. Posouzení splnění formálních podmínek soutěže Porota byla v úvodu seznámena s Protokolem o přezkoumání soutěžních návrhů. Všechny návrhy byly doručeny v řádném termínu a bez porušení anonymity. Přezkušovatel soutěžních návrhů v protokolu konstatoval, že: Soutěžní návrhy č. 2, 4, 7, 8, 12, 13 byly doručeny s následujícími nedostatky: - u soutěžního návrhu č. 2 nejsou jednotlivé části návrhu očíslovány a chybí seznam příloh - u soutěžního návrhu č. 4 není obálka CD I. kolo řádně označena a návrh nebyl odevzdán v tuhých deskách - u soutěžního návrhu č. 7 chybí seznam příloh a návrh nebyl odevzdán v tuhých deskách - u soutěžního návrhu č. 8 není obálka CD I. kolo řádně označena - u soutěžního návrhu č. 12 nejsou jednotlivé části návrhu očíslovány a chybí seznam příloh - u soutěžního návrhu č. 13 neodpovídá očíslování jednotlivých částí seznamu příloh a návrh nebyl odevzdán v tuhých deskách Komise hlasovala o přijetí k hodnocení návrhů č. 2, 4, 7, 8, 12, 13. Hlasování: z přítomných 5 pro: 4 proti: 0 zdržel se: 1 Návrhy č. 2, 4, 7, 8, 12, 13 byly přijaty do řádného posouzení k hodnocení (dle 10 odst. 6 písm. b) se jedná o dílčí formální odchylky, jimiž není snížena srozumitelnost návrhu). - u soutěžního návrhu č. 10 formát panelu neodpovídá zadání (byl zvětšen) a tím pádem je situace v jiném měřítku Komise vedla o ponechání nebo vyloučení návrhu 1,5 hod diskusi

3 Komise hlasovala o přijetí k hodnocení návrhů č. 10. Hlasování: z přítomných 5 pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0 Návrhy č. 10 byl přijat do řádného posouzení k hodnocení. Komise došla k závěru, že se jedná o stejnou podrobnost zobrazení a návrh tak není zvýhodněn oproti ostatním návrhům. (dle 10 odst. 6 písm. b) Komise rozhodla, že všechny návrhy budou hodnoceny První posouzení návrhů Předseda poroty doc. Ing. arch. Radek Kolařík vyzval porotce k samostudiu návrhů. Samostudium návrhů probíhalo od 11: 30 15:30 hod. 13:00 14:30 bylo přerušeno pauzou na oběd HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH NÁVRHŮ kolo posuzování dle kritérií stanovených v soutěžních podmínkách V souladu s ustanovením bodu 9. Soutěžních podmínek byla stanovena v pořadí významnosti tato kritéria pro posuzování: a) komplexní ideová a urbanisticko - architektonická kvalita návrhu Soutěžní návrh č. 1 vyhověl zadaným obsahovým kritériím Soutěžní návrh č. 2 vyhověl zadaným obsahovým kritériím Soutěžní návrh č. 3 vyhověl zadaným obsahovým kritériím Soutěžní návrh č. 4 vyhověl zadaným obsahovým kritériím Soutěžní návrh č. 5 vyhověl zadaným obsahovým kritériím Soutěžní návrh č. 6 vyhověl zadaným obsahovým kritériím Soutěžní návrh č. 7 vyhověl zadaným obsahovým kritériím Soutěžní návrh č. 8 vyhověl zadaným obsahovým kritériím Soutěžní návrh č. 9 vyhověl zadaným obsahovým kritériím Soutěžní návrh č. 10 vyhověl zadaným obsahovým kritériím Soutěžní návrh č. 11 vyhověl zadaným obsahovým kritériím Soutěžní návrh č. 12 vyhověl zadaným obsahovým kritériím Soutěžní návrh č. 13 vyhověl zadaným obsahovým kritériím Soutěžní porota se usnesla, že do hodnocení postupují výše uvedené soutěžní návrhy. Nad jednotlivými návrhy byla pronesena rozprava. V 15:30 proběhla rozprava nad jednotlivými návrhy. V 16:20 hodnotící komisi opustil pan starosta Viktor Blaščák, pan Ing. arch. Vladimír Děrda se stal řádným členem poroty. V 18:00 porota po rozpravě přistoupila k individuálnímu výběru jednotlivých návrhů. Každý porotce uděloval hlas tomu, kdo má postoupit do 2. kola. Na základě přidělení hlasů a diskuse se hlasuje o postupu do 2. kola. Porota hlasovala o postupu návrhu č. 2 do 2. kola. Hlasování: z přítomných 5 pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0 Porota hlasovala o postupu návrhu č. 3 do 2. kola. Hlasování: z přítomných 5 pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0 Porota hlasovala o postupu návrhu č. 4 do 2. kola. Hlasování: z přítomných 5 pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0 Porota hlasovala o postupu návrhu č. 11 do 2. kola. Hlasování: z přítomných 5 pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0 Porota jednomyslně rozhodla o postupu návrhů č. 2, 3, 4,

4 Nad návrhy č. 7 a 13 proběhla znovu rozprava. Porota hlasovala o postupu návrhu č. 7 do 2. kola. Hlasování: z přítomných 5 pro: 4 proti: 1 zdržel se: 0 Do 2. kola postupují návrhy č. 2, 3, 4, 7, 11. Zasedání poroty bylo ukončeno v 19:30. Zasedání poroty bylo zahájeno v 8:00. Setkání bylo zahájeno formulací hodnocení jednotlivých návrhů. 12:30 13:30 bylo jednání přerušeno obědovou pauzou. Po obědě porota definovala soutěžní zadání 2. kola soutěže. 5. Výzva k podání návrhů do druhého kola U návrhů postupujících do druhého kola soutěže provedla vyhlašovatelem pověřená osoba v souladu s článkem Soutěžních podmínek otevření obálek Autor I. kolo a dne byla odeslána postupujícím účastníkům výzva k podání návrhu do druhého kola, jejíž přílohou bylo zpřesnění soutěžních podmínek. Výzva byla odeslána doporučenou poštou, originály dodejek jsou součástí dokumentace k soutěži (Příloha č. 8). 6. Zasedání poroty k soutěžním dotazům Do druhého kola nebyly doručeny žádné dotazy, porota se tedy k zodpovězení dodatečných informací nescházela. 7. Hodnotící zasedání soutěžní poroty (pro druhé kolo soutěže) Hodnotící zasedání soutěžní poroty se konalo dne a ve velké zasedací místnosti MěÚ Vodňany. 7.1 Zasedání soutěžní poroty Dne se soutěžní porota se sešla ve složení odpovídajícím soutěžním podmínkám. Součástí protokolu je prezenční listina ze zasedání soutěžní poroty (příloha č. 7). Svoji činnost zahájila soutěžní porota v 10:30 hod ve složení: Řádní členové poroty Závislí členové poroty: Ing. Viktor Blaščák, Mgr. Pavel Janšta Nezávislí členové poroty: Prof. ak. soch. Jan Ambrůz, předseda Doc. Ing. arch. Radek Kolařík, místopředseda Ing. Jitka Trevisan Náhradníci poroty Závislý: Ing. arch. Vladimír Děrda Nezávislý: MgA. Ing. arch. Jiří Bíza Na základě bodu 10.2 si porota přizvala znalce: Znalci poroty: Zahradní architekt - Ing. Marek Pěchouček Ředitel školy SRŠ a VOŠ VHE Vodňany - Ing. Karel Dubský Projektová manažerka FROV JU - Ing. Petra Plachtová Dále byly přizvány Mgr. Jitka Přerovská a Ing. Karla Kupilíková z Nadace Proměny, které nezávisle sledovaly průběh soutěže. Sekretář poroty: Mgr. Jitka Schneiderová Přezkušovatelé: MgA. Ondřej Synek Ing. arch. Jan Vlach Předseda poroty pan Doc. Ing. arch. Radek Kolařík konstatoval, že porota je usnášení schopná a bude jednat a hlasovat v tomto složení: - 4 -

5 Řádní členové poroty Závislí členové poroty: Ing. Viktor Blaščák, Mgr. Pavel Janšta Nezávislí členové poroty: Doc. Ing. arch. Radek Kolařík, Ing. Jitka Trevisan, Prof. ak. soch. Jan Ambrůz Náhradníci poroty Závislý: Ing. arch. Vladimír Děrda Nezávislý: MgA. Ing. arch. Jiří Bíza Dne bylo zahájeno v 10:30 zasedání poroty. Úvodní slovo přednesl pan starosta, který všechny přítomné přivítal. Předseda poroty také všechny přivítal a seznámil porotce s programem: dne bude mít každý možnost individuálně seznámit se jednotlivými návrhy. V 11:15 budou přizváni znalci poroty, aby si také prostudovali návrhy a sdělili porotě svá stanoviska. Na závěr dne je naplánována společná rozprava nad jednotlivými návrhy. V rámci samostudia si porotci učiní poznámky, které budou sloužit jako podklad pro písemné hodnocení návrhů. Rozhodnutí o udělování cen bude ponecháno na druhý den zasedání Posouzení splnění formálních podmínek soutěže Porota byla v úvodu seznámena s Protokolem o přezkoumání soutěžních návrhů. Přezkušovatel soutěžních návrhů následně očísloval jednotlivé návrhy tak, aby byly očíslovány jako v prvním kole. Všechny návrhy byly doručeny v řádném termínu a bez porušení anonymity. Soutěžní návrhy č. 2, 4 7, 11 byly doručeny s následujícími nedostatky: - soutěžní návrh č. 2 není řádně označena obálka CD II. kolo - soutěžních návrh č. 4 nebyl doručen v tuhých deskách a situace je posunutá vůči závaznému zadání - soutěžní návrh č. 7 nebyl odevzdán v tuhých deskách a situace je posunutá vůči závaznému zadání, chybí seznam příloh a panely nejsou označeny přesně dle závazného zadání. - Soutěžní návrh č. 11 nebyl odevzdán v tuhých deskách a chybí seznam příloh. Komise hlasovala o přijetí k hodnocení návrhů č. 2, 4, 7, 11. Hlasování: z přítomných 5 pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0 Návrhy č. 2, 4, 7, 11 byly přijaty do řádného posouzení k hodnocení (dle 10 odst. 6 písm. b) se jedná o dílčí formální odchylky, jimiž není snížena srozumitelnost návrhu. Komise rozhodla, že všechny návrhy budou posouzeny. Samostudium bylo v 11:15 přerušeno, kdy přišli přizvaní znalci, kteří si prohlédli jednotlivé návrhy a sdělili porotě svoje komentáře. Ve 14 hod porotu opustil pan Ing. Dubský, následně Ing. Plachtová. Ve 13:00 hod bylo samostudium přerušeno obědovou pauzou, dále porota ve 13:30 pokračovala v samostudiu a průběžné diskusi. V 16:00 hod přistoupila porota k podrobné rozpravě nad jednotlivými návrhy, která zároveň sloužila jako podklad pro jednotlivé hodnocení návrhů. V 18:30 bylo zasedání poroty dne ukončeno a jednotliví porotci se dále věnovali písemnému hodnocení návrhů.. Soutěžní porota se sešla dne v 8:00 hod ve složení odpovídajícím soutěžním podmínkám. Řádní členové poroty Závislí členové poroty: Ing. Viktor Blaščák, Mgr. Pavel Janšta Nezávislí členové poroty: Prof. ak. soch. Jan Ambrůz, předseda Doc. Ing. arch. Radek Kolařík, místopředseda Ing. Jitka Trevisan - 5 -

6 Náhradníci poroty Závislý: Ing. arch. Vladimír Děrda Nezávislý: MgA. Ing. arch. Jiří Bíza Na základě bodu 10.2 si porota přizvala znalce: Znalci poroty: Zahradní architekt - Ing. Marek Pěchouček Dále byla přizvána Ing. Karla Kupilíková z Nadace Proměny, které nezávisle sledovala průběh soutěže. Sekretář poroty: Mgr. Jitka Schneiderová Přezkušovatelé: MgA. Ondřej Synek Ing. arch. Jan Vlach Předseda poroty pan Doc. Ing. arch. Radek Kolařík konstatoval, že porota je usnášení schopná a bude jednat a hlasovat v tomto složení: Řádní členové poroty Závislí členové poroty: Ing. Viktor Blaščák, Mgr. Pavel Janšta Nezávislí členové poroty: Doc. Ing. arch. Radek Kolařík, Ing. Jitka Trevisan, Prof. ak. soch. Jan Ambrůz Náhradníci poroty Závislý: Ing. arch. Vladimír Děrda Nezávislý: MgA. Ing. arch. Jiří Bíza Od 8:00 9:15 jednotlivý porotci dokončovali písemné hodnocení jednotlivých návrhů. 9:15 11:30 probíhala závěrečné diskuse nad jednotlivými návrhy. V 11:30 porota přistoupila k hlasování o udělení cen a odměn. 7.3 Udělení cen Dle 10 odst.8 a na základě diskuse hlasovala porota o jiném udělení cen a odměn. Porota hlasovala o neudělení druhé ceny a udělení dvou třetích cen. Třetí ceny budou uděleny jako součet druhé a třetí ceny rozdělený na polovinu, tj. ve výši Kč. Hlasování: z přítomných 5 pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0 Porota hlasovala o udělení 1. místa návrhu č. 3. Hlasování: z přítomných 5 pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0 Porota rozhodla o udělení 1. místa návrhu č. 3. Porota hlasovala o udělení 3. místa návrhu č. 7. Hlasování: z přítomných 5 pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0 Porota rozhodla o udělení 3. místa návrhu č. 7. Porota hlasovala o udělení 3. místa návrhu č. 2. Hlasování: z přítomných 5 pro: 4 proti: 0 zdržel se: 1 Porota rozhodla o udělení 3. místa návrhu č

7 8. Doporučení poroty zadavateli Porota při hodnocení dospěla k rozhodnutí o výsledku soutěže ve shodě závislých i nezávislých členů poroty. Porota doporučuje vyhlašovateli, aby při výběru projektanta respektoval výsledky soutěže. Porota doporučuje veřejnou prezentaci návrhů se zadavatelem a autory, představení oceněných návrhů v médiích a sestavení tištěného katalogu. 9. Otevírání obálek autor Po závěrečném vyhodnocení předložených návrhů přistoupila porota k otevření obálek AUTOR a přiřazení k jednotlivým návrhům jejich autory a zpracovatele. Autoři návrhů 1. kolo Soutěžní návrh číslo 1 Autoři: Ing. arch. Anna Soukupová, Sýkovecká 13, , Praha 14 Kyje Ing. arch. Lucie Bíbrová Účastník soutěže: Ing. arch. Miroslav Soukup, Donatellova 2004/4, Praha 10 - Strašnice Soutěžní návrh číslo 2 Účastníci a autoři soutěže: Ing. arch. Zbyněk Musil, n a z e m i a r c h i t e k t i Pechova 11, Brno Ing. arch. David Zajíček, n a z e m i a r c h i t e k t i Renčova 9, Brno Soutěžní návrh číslo 3 Účastníci soutěže: Ing. Marie Gelová, Viniční 130, Brno Židenice MgA. Zuzana Hebronová, Ortenovo náměstí 23, Praha 7 MgA. Žofie Raimanová, Dukelských hrdinů 349/15, Praha 7 Ing. Sandra Chlebovská, Valašská 1658, Rožnov pod Radhoštěm MgA. Ondřej Dušek, Ve Střešovicích 73/48, Praha 6 Soutěžní návrh číslo 4 Účastníci soutěže: Ing. arch. Miroslav Ščudla, Rooseveltova 15, Praha 6 Ing. Jan Švejkovský firma služeb, Bolívarova 2092/21, Praha 6 Autoři návrhu: Ing. arch. Miroslav Ščudla, ČKA 3589 Ing. arch. Jan Voltr Ing. Michaela Suchoňová, ČKA 3362 Ing. Alena Burešová Soutěžní návrh číslo 5 Účastník soutěže a autor: Ing. arch. Jana Kaštánková, Radnická 5, Brno Spolupracující osoby: Ing. arch. Ivo Kabeláč konzultace, fotodokumentace Ing. arch. Aleš Joura sestavení panelu Soutěžní návrh číslo 6 Účastníci a autoři soutěže sdružení fyzických osob: Dipl. Ing. Lenka Filipczak, Hafnersteig 11b, Regensburg, Německo Ing. Klára Salzmann, PhD., Chynín 17, Nové Mitrovice RNDr. Milan Svoboda, vedoucí týmu, U Lomu 139, , Hrádek, Česká republika - 7 -

8 Soutěžní návrh číslo 7 Autor: MOBA studio s.r.o., U půjčovny 4, Praha 1 Tým: Ing. arch. Igor Kovačević Ph.D., Sokolská 56, Praha 2 Ing. arch. Yvette Vašourková, Sokolská 56, Praha 2 Bc. Petra Holubová, Žlebská 1616, Praha 9 Arch. Marco Marinelli, Via Val di Bisenzio, 118, Vaiano, Italiano Arch. Paes. Elena Donnini, Via rapisardi 11, Follonica, Itálie Spolupracovníci: Barbora Slavíčková Soutěžní návrh číslo 8 Účastníci soutěže: Ing. Ondřej Nečaský, p.č.90, Plenkovice Ing. Zdeněk Strnadel, č.p. 663, Kunčice pod Ondřejníkem Soutěžní návrh číslo 9 Účastník soutěže: Ing. Tomáš Pilař, Prokopa Velikého 504, Brandýs nad Labem Soutěžní návrh číslo 10 Autoři/Účastníci soutěže: Ing. arch. Markéta a Ing. arch. Petr Veličkovi, M&P ARCHITEKTI Krajinářská architektura, Vrchovecká 49/1, Velké Meziříčí Ing. arch. Tomáš Jiránek New Visit, Komenského 264, Hradec Králové Ing. arch. David Prudík, Spojovací 2, Brno Spolupráce: Pavla Drbalová Kateřina Koudelová Kateřina Ludvíková Terezie Havlíková Jan Cyrany Jitka Daňková Soutěžní návrh číslo 11 Účastník soutěže: MgA. Ing. Arch. Michal Fišer, Malátova 13, Praha 5 Autoři: MgA. Ing. arch. Michal Fišer, Malátova 13, Praha 5 Ing. arch. Jitka Brablecová, Za Vodou 259, Mostkovice Ing. Ondřej Fous, Schnirchova 29, Praha 7 Ing. arch. Tomáš Zdvihal, Zavadilka 2539, České Budějovice Soutěžní návrh číslo 12 Účastník soutěže: STA, projektový ateliér, v.o.s., Havlíčkova 247, Strakonice Autoři: Ing. arch. Zbyněk Skala Ing. arch. Alexandra Sopoligová Soutěžní návrh číslo 13 Účastníci soutěže: Ing. Šárka Stolaříková, B. Martinů 814/7, Ostrava Poruba Ing. arch. Ondřej Stolařík, Fr. Šrámka 30, Ostrava Mariánské Hory Ing. arch. Zdeněk Dohnálek, Bludovská 1061/29, Šumperk - 8 -

9 Autoři návrhů 2. kolo Soutěžní návrh číslo 2 (3. místo) Účastníci a autoři soutěže: Ing. arch. Zbyněk Musil, n a z e m i a r c h i t e k t i Pechova 11, Brno Ing. arch. David Zajíček, n a z e m i a r c h i t e k t i Renčova 9, Brno Spolupráce: Lucie Komendová, M.Sc. Soutěžní návrh číslo 3 (1. místo) Účastníci soutěže: Ing. Marie Gelová, Viniční 130, Brno Židenice MgA. Zuzana Hebronová, Ortenovo náměstí 23, Praha 7 MgA. Žofie Raimanová, Dukelských hrdinů 349/15, Praha 7 Ing. Sandra Chlebovská, Valašská 1658, Rožnov pod Radhoštěm MgA. Ondřej Dušek, Ve Střešovicích 73/48, Praha 6 Soutěžní návrh číslo 4 Účastníci soutěže: Ing. arch. Miroslav Ščudla, Rooseveltova 15, Praha 6 Ing. Jan Švejkovský firma služeb, Bolívarova 2092/21, Praha 6 Autoři návrhu: Ing. arch. Miroslav Ščudla, ČKA 3589 Ing. arch. Jan Voltr Ing. Michaela Suchoňová, ČKA 3362 Ing. Alena Burešová Ing. arch. Radek Talaš Soutěžní návrh číslo 7 (3. místo) Autor: MOBA studio s.r.o., U půjčovny 4, Praha 1 Tým: Ing. arch. Igor Kovačević Ph.D., Sokolská 56, Praha 2 Ing. arch. Yvette Vašourková, Sokolská 56, Praha 2 Ing. arch. Karin Grohmannová, Horní Bludovice 59, Horní Bludovice Arch. Marco Marinelli, Via Val di Bisenzio, 118, Vaiano, Italiano Arch. Paes. Elena Donnini, Via rapisardi 11, Follonica, Itálie Spolupracovníci: Barbora Slavíčková Bc. Petra Holubová Arch. Eliana Fisher Iva Tomková Arch. Paes. Cristiano Zanello Soutěžní návrh číslo 11 Účastník soutěže: MgA. Ing. Arch. Michal Fišer, Malátova 13, Praha 5 Autoři: MgA. Ing. arch. Michal Fišer, Malátova 13, Praha 5 Ing. Ondřej Fous, Schnirchova 29, Praha 7 Ing. Štěpán Špoula, Karla Hlaváčka 2285/5, Praha 8, Ing. arch. Jitka Brablecová, Za Vodou 259, Mostkovice Ing. arch. Alena Hrabětová, Daňkova 3332, Praha 4 Modřany Ing. Klára Zahradníčková, Botanická zahrada 32, Brno Ing. arch. Tomáš Zdvihal, Zavadilka 2539, České Budějovice - 9 -

10 10. Ukončení zasedání poroty: Porota ukončila své jednání dne ve 13:00 hod. Podpisy: Řádní členové poroty Nezávislí členové poroty: předseda Doc. Ing. arch. Radek Kolařík místopředseda Ing. Jitka Trevisan Prof. ak. soch. Jan Ambrůz Závislí členové poroty: Ing. Viktor Blaščák Mgr. Pavel Janšta Náhradníci poroty Závislý: Ing. arch. Vladimír Děrda Nezávislý: MgA. Ing. arch. Jiří Bíza Sekretář poroty: Mgr. Jitka Schneiderová Přezkušovatelé: MgA. Ondřej Synek Ing. arch. Jan Vlach Zapsala: Mgr. Jitka Schneiderová Ve Vodňanech Porota schválila konečné znění protokolu dne

11 PŘÍLOHA Č. I - Protokol o hodnocení Souhrnné hodnocení návrhů 1. kola a doporučení poroty do 2. kola: Porota se shodla na dobré kvalitě odevzdaných projektů, jejich grafickém provedení i úrovni propracovanosti. V rámci českých architektonických soutěží se jedná o vzácné a komplexní téma. Pakliže bychom měli zhodnotit kvalitu odevzdaných prací jako celku, byli jsme mnohdy překvapeni jejich rozpracovaností do konkrétních detailů bez jednoznačného popsání jednotící myšlenky projektu. Právě celková idea ale byla hlavním měřítkem prvního kola této dvoukolové soutěže. Proto do druhého kola postoupily především ty projekty, kterým se podařilo jejich hlavní ideu dobře vyjádřit, a zároveň ji považujeme za životaschopnou. Do druhého kola postoupilo ale i několik projektů, které prokázaly schopnost řešit jednotlivé situace, a komplexní úvaha vlastně chyběla. Možné je, že pouhá kvalita jednotlivostí může být jednotící ideou. Obecně porota postrádá adekvátní míru nadhledu, velkorysosti, ale i citlivosti a pokory úvah, které by pak pomohly sjednotit jednotlivé navrhované zásahy. Chybí zřetelný soulad mezi zásahy krajinnými a architektonickými. V mnoha návrzích není dostatečně přesvědčivě vyjádřen vztah k místu, městu a okolí. Z návrhů není vždy zcela zřejmé zpracování etapizace, její jasné odůvodnění, provázanost s celkem. Grafické zpracování je často komplikované, případně nedostatečně sdělné. Porota doporučuje všem postupujícím soutěžícím zohlednit v řešení tato témata: napojení řešeného území na město a okolí (vstupy do území, vazba na místní části, turistické trasy,...), vztah Zátiší k rybníkům, řece, vodě, využití lesoparku v jednotlivých ročních obdobích, scénáře využití pro různé kategorie uživatelů a s tím související variabilita užívání cestní sítě, souvislost s rybářskými školami. Dále porotu zajímá vyjádření soutěžících k: ÚSESu a vůbec předpokladům pro realizaci 1. etapy, způsobu budoucího hospodaření v lesoparku coby lesu zvláštního určení. A porota upozorňuje soutěžící na vhodnost řešení: zázemí návštěvníků lesoparku, parkování pro školy i návštěvníky parku. Porota hodnotila jednotlivé návrhy 1. kola takto: Jednotliví porotci nejprve zpracovali hodnocení sami za sebe. Porota poté chtěla formulovat společné znění hodnocení jednotlivých návrhů. Následně došla ke shodě, že ponechá hodnocení jednotlivých porotců, neboť mozaika jejich hodnocení ve výsledku vypoví o projektu nejvíce

12 Návrh číslo: 1 Dobré pochopení lokality nenachází v rovině konceptu a jeho vyjádření v grafické a textové části potřebného naplnění, vlastní pojetí je málo věrohodné, působí schematicky a mechanicky. Klady: stavba pro občerstvení, zázemí, různé typy funkčních cest a území. Nepřesvědčivě působí: kamenný amfiteátr vhodnost místa a nákladů, vstupy a návaznosti, výhledy, práce s vodou, práce s vegetací, řešení 1. etapy, četnost atrakcí (amfiteátr, 2 rozhledny, hřiště, lanový park). Nepříliš šťastně navržená vyhlídková plošina v blízkosti VN. Návrh nevzal na vědomí nové existující parkoviště u FROV. Absence širších vazeb na okolí. Vhodně akcentuje spojení s městem rozšířením hráze o lávku. Návrh číslo: 2 Empatický přístup v odhalení potenciálu území a přiměřeně přesvědčivý ve znázornění základních prvků konceptu; důkladný a logicky strukturovaný, vyvážený ve všech částech, srozumitelný a proto přesvědčivý cit pro vystižení situací v návrhu. Klady: dobré analýzy, dobrý (jiný) princip stezek a zeleně, dobré architektonické zásahy, práce s pohledovostí, stavba pro občerstvení. Zápory: chybí práce s vodou, chybí návaznost na okolí, chybí definování 1. etapy. Nepřesvědčivě působí osa - promenáda, její ukončení, vhodnost. Návrh se vymezuje pouze plochou lesoparku a hlavní přístupovou komunikací. Vybrané pasáže se zdůrazňují pouze architektonickými prvky. Klady: dobrý princip stezek a modelace cest, analýzy. Zápory: diskutabilní je volba páteře území - asfalty (nikam nevede, není vzhledná). Malé zapojení vody. Nepracuje s napojením na okolí, nebo ho nezobrazuje. Vhodně dotváří a vyzvedává místo u kaple v srdci území. Akcentuje promenádu, nezabývá se však přesvědčivým vyřešením jejího vyústění do nikam. Zeď na louce bude problematizovat vjezd pro údržbu ze silnice I/22. Navíc vzbuzuje pochyby, jak bude zeď vypadat z druhé strany (od silnice). Návrh číslo: 3 Dobrá kulturně historická analýza/kontext, citlivě pojatý koncept skýtá potenciál pro další rozvoj kvalitně založených podnětů, majících za cíl oživení a zvýšení atraktivity území pro obyvatele Vodňan a jejich návštěvníky. Dobrý scénář. Klady: dobrá koncepční úroveň. Dobrá realizovatelná 1. fáze. Zápory: postrádám analýzy a stavbu občerstvení. Koncepce je pojatá bodově a v širším záběru přesahuje lokalitu - propojuje okolí v širším kontextu - vnímá krajinu s přesahem). Klady: dobře řeší širší vztahy v kontextu celého města. Princip fázování návrhu je brán v úvahu již od začátku. Kladně hodnotím sad u rybníka. Návrh je uvěřitelný, bez atrakcí. Postrádám konkretizaci jednotlivých míst, využití vody. Návrh vychází z vědomí širších vztahů v krajině a krajinných os. Návrh číslo: 4 Zdařile strukturovaná práce ve všech částech soutěžního návrhu (rozbory, koncept). Náměty svěží, skoro nejvyspělejší; kultivovaně podaný návrh, dobře a uceleně strukturovaný, vyvážený a účelně pojatý. Klady: napojení na turistické trasy, vyhlídky, vybavení, rozdělení na zóny. Návrh je pragmatický, ale jedná se o vhodný přístup k tématu

13 Nejasná celková koncepce. 1. etapa popsána pouze v textu stejně jako práce s vegetací, nicméně definována dostatečně. Zápory: nedostatečné napojení na město, málo práce s vodou. Diskutabilní vhodnost navržených plantáží. Přejímá již naznačené aktivity, na nichž staví celkovou koncepci. Jedná se o uzavřenou variantu komunikace, svah, vodní plocha propojená s městem pouze přístupovou komunikací. Kladně hodnotím, že se jedná o jednoduchý návrh. Postrádám jednotící koncepce. Za chybu považuji řešení vstupního prostoru a navrženou 1. etapu asfaltovou cestu lesoparkem s očekávaným využitím (kočárky, ) při konfiguraci terénu. Jednoduché přesvědčivé řešení. Nezabývá se návrhem louky u silnice I/22. Návrh číslo: 5 Zajímavé náměty rozmělněny neadekvátností (pontony,...). Poezie textů není adekvátně vyjádřena v grafice, která vzbuzuje rozpaky. Klady: jediná reakce na biocenózy a dynamiku, kontext, práce s územními rezervami, určitý způsob zachycení ducha a místa, stavba pro občerstvení. Zápory: grafika, řešení cestní sítě, chybí 1. etapa. Návrh vychází ze širokých esotherických souvislostí. Zobrazuje podrobnou analýzu území, ta však není přesvědčivě vytěžena ve vlastním návrhu, který je poněkud schematický a působí plakátovým dojmem. Návrh číslo: 6 Správné pojmenování problému, kvalitní rozbor širších vztahů, vazeb řešeného území na město; nepřesvědčivé a nevýrazné podání návrhu; část poroty považuje za nepřiměřenou zvolenou formu akcentace prodloužené osy hráze zakončené v nejvyšším bodě lávkou přes rychlostní komunikaci. Klady: práce se stávajícími palouky, práce s vegetací, dobré analýzy, jasný princip, návaznost dál do krajiny. Zápory: chybí práce s vodou, návaznost na město, chybí 1. etapa. Dobrý palouk u vody, práce s vodou u školy. Schémata nejsou promítnuta do návrhu. Chybí návaznost na město. S otazníkem je navržené posílení osy. Návrh správně definuje kompoziční vztah na zásadní ose s městem, vlastní řešení svahu/průseku na této ose se zídkami však není přesvědčivé. Jako jeden z mála řeší vyústění stávající slepé písecké silnice (odkloněním navržené cyklostezky). Návrh číslo: 7 Citlivý přístup, důkladný rozbor (mj. historicko-geografický), rozpačitě působící některé části (princip vytváření lesního náměstí), racionální a přesvědčivý komentář, obsažený v textové části návrhu, vč. přijatelné, tedy adekvátní poetiky (zejména v nově navrhovaných místních názvech); úsporné, smysluplné a vše potřebné říkající zobrazení. Klady: geneze krajiny (jako jediný), respektuje USES (jako jediní, i když pouze v textu). Zápory: špatně čitelná grafika pro pochopení záměru, chybí práce s vodou, chybí návaznost na místo, chybí stavba zázemí. Lesní náměstí jasný koncept, který je sledován. Ale po upnutí se na koncepci, chybí zobrazení představy jednotlivých prostor (vizuální představa). Chybí práce s vodou, cestní síť, zázemí. Diskutabilní jsou hodiny na konci cesty. Uzavřená varianta čtvercových lesních mýtin (lesních pokojíčků) s očekáváním přirozeného/náhodného propojování a vytváření průchodnosti. Kladně hodnotím, jak návrh respektuje les. Návrh zatím zůstává na úrovni schématu

14 Jemné řešení, citlivé, vycházející z přesvědčivého historického rozboru vývoje vztahů v území. Návrh číslo: 8 Návrh obsahuje kvalitní náměty využití, koncipované jako ohniska či hnízda - jejich pojetí působí formálně nevěrohodně; skicy jsou zručné, jejich výpovědní hodnota je ale nízká. 1. etapa a práce s vegetací řešena pouze v textu, ale dostatečně. Zápory: chybí koncepce, propojení s místem. Návrh pracuje pouze s vnitřním perimetrem. Nahodilé rozmístění palouků. Chybí vybavenost. Nahodilé, nekoncepční, nelogické směry. S otazníkem přemístění kynologického centra. Jednoduché řešení až příliš. Akcentuje bývalou píseckou silnici, ale nezabývá se jejím vyústěním do nikam. Absence vědomí širších vztahů a vazeb na krajinu a město. Jistá schematičnost kruhových ploch. Návrh číslo: 9 Návrh je správně strukturován v několika koncepčních rovinách; jeho kvality spočívají v dobrém uvědomění si kontextu; v návrhové části tento vstupní potenciál není zúročen adekvátně. Klady: propojení s krajinou, práce s vodou, průhledy na město, názvy jednotlivých programových částí. zápory: chybí stavba pro občerstvení. První etapa a práce s vegetací řešena pouze v textu, ale dostatečně (práce s vegetací velmi hrubě). Klady: analýza území, propojení s krajinou. Zápor: zůstává na úrovni schématu, konkrétní zobrazení (rozhledna, lávka,...) návrhu nepomáhají. Koncepční řešení krajiny a vazeb na okolí. Návrh číslo: 10 Návrh je po formální stránce kultivovaný, po obsahové uvážlivý a citlivý, bez zbytečného zaplevelení různými atrakcemi; využívá přirozených vlastností prostředí pro aktivity. Slabinou je ne zcela pravdivé pochopení skutečnosti, umocněné neadekvátní fikcí falešných iluzí hraničících s mystifikací, která případnou kvalitu návrhu a jeho důvěryhodnost zásadně zpochybňuje (ilustrace v grafické části a návrh drobné stavby Fishbaru). Klady: pochopení identity citlivosti místa, práce s vegetací, vhodný program pro jednotlivé části, vhodné umístění a materiálovost vybavení. Zápory: příliš romantizující přístup, velké navržené otevřené plochy (náklady a vhodnost), návaznost na okolí a město, řešení pouze vnitřního perimetru. Klady: řešení jádra území vhodnými zásahy. Zápor: neřeší minimálně polovinu území, cyklostezka jako hlavní využití cest, chybí návaznost na město, nerovnoměrnost řešení území stavební výkresy fishbaru vs. východní část území. Trefně umísťuje fishbar (v přílišné podrobnosti vlastního řešení). Kromě toho však neřeší vztah k vodě a širšímu okolí. Navrhovaná cyklostezka v terénu spíše pro horská kola bude ve střetu s chodci (rychlost sjezdu apod.). Návrh číslo: 11 Projekt zpracovaný s erudicí a ambicí; důkladná rozvaha - postrádá poněkud vnitřní integritu konceptu, přesnější vyjádření autorů obsahu doprovodných textů, namísto toho obsahuje některé, pro první kolo zbytné části (spekulativní je polemika, týkající se zastoupení jednotlivých druhů dřevin). Klady: jasný princip, čtyři varianty 1. etapy, práce s vegetací, práce s péčí, kontextem, výhledy, stavba pro občerstvení, napojení na město, nový vstup na začátku hráze od města. Diskutabilní je náročný cíl proměny poměrů vegetace. Uzavřená, vyvážená varianty vycházející ze vztahu město, rybník, vztah, zátiší. Pojímáno spíše jako les - klad. Ruší asfaltku

15 Řeší širší vztahy a nástupy z Vodňan, zapojení vody. Louka je jasné jádro konceptu. Kladně hodnotím odstranění silnice. Zápory: forma nábřeží zejména ve východní části, která louce škodí. Koncepce jedné cesty lesoparkem očekávám větší pestrost cestní sítě. Silné řešení vztahu s městem (čtyřřadá alejka na hrázi). Idea jedné zokruhované hlavní pěšiny není ideální. Léčí (jako jeden z mála) zaslepenou píseckou silnici. Návrh číslo: 12 Koncepční řešení je přiměřené se základní měrou empatie k potenciálu lokality; ilustrace jsou neadekvátní povaze prvního kola: obsahují podrobně informace o objektech, které nemohou být známy a nejsou potřebné, neobsahují představu autorů o prostorovém uspořádání hlavních celků návrhu; výraz navrhovaných staveb neharmonizuje s myšlenkou návrhu ani s povahou prostředí. Klady: práce s hlavní osou po hrázi, umístění restaurace a rozhledny jako možný iniciační zásah a 1. etapa (jaké jsou ale náklady?), jasné vycházkové okruhy. Zápory: chybí práce s vegetací ve většinové ploše území (průhledy atd.), chybí práce s vodou, chybí návaznost na okolí a město. Návrh lesoparku redukuje do návrhu hospody, rozhledny a lanové dráhy. Klad: těžiště u kapličky, snaha o vycházkové okruhy. Zápory: neřeší vazby na město a na okolí, neřeší zbytek území mimo jeho těžiště. Návrh příliš soustředěný na detaily rozpracované do značné podrobnosti (rozhledna, restaurace). Zabýval se řešením slepé písecké silnice. Silně akcentuje osu město Zátiší monumentálním bodem rozhledny. Nepřesvědčivý návrh v části návrhu krajiny. Přínosný, ale nevyvážený návrh. Návrh číslo: 13 Návrh obsahuje správné pojmenování témat a přiměřeně / potřebně na ně reaguje v textu i v grafickém zobrazení. Koncepce vyjádřená ve schématu není zúročena ve vlastním návrhu. Přetížení různorodými aktivitami je neadekvátní. Klady: jasná vize, širší vztahy a koncept, práce s vodou. Zápory: nejasná celková koncepce, chybí práce s vegetací, chybí stavba pro občerstvení. Jasné schéma, které není promítnuto do návrhu. Nadměrné využití atrakcí - finanční náročnost, provozní náklady. Pochyby vzbuzující řešení vstupního prostoru. Podrobné řešení. Silně řeší vztahy a vazby na okolí. Akcentuje vztah k vodě

16 Souhrnné hodnocení návrhů 2. kola a závěrečné doporučení poroty Porota se shodla na dobré kvalitě odevzdaných projektů, jejich grafickém provedení i úrovni propracovanosti. Obecně ale postrádá nadhled a velkorysost úvah, které by pak pomohly sjednotit jednotlivé navrhované zásahy. Chybí zřetelný soulad mezi zásahy krajinnými a architektonickými. Z návrhů není zřejmé zpracování etapizace, její jasné odůvodnění, provázanost s celkem. Osnova zadání, obsažená v doplnění soutěžních podmínek, byla v návrzích většinou dodržena neúplně nebo nezřetelně, což oslabilo výpovědní hodnotu velkého množství dobře vedených úvah, resp. energie, věnované vypracování jednotlivých návrhů. Textové zprávy jsou čitelné a srozumitelné a věcně doplňují návrhy. Oceněné návrhy byly vybrány s ohledem na jejich realizovatelnost, udržitelnost a myšlenku první etapy i s ohledem na občany města Vodňany. Porota považuje všechny oceněné projekty za kvalitní a způsobilé k dopracování a realizaci. Porota hodnotila jednotlivé návrhy 2. kola takto: Stejně jako v 1. kole jednotliví porotci zpracovali hodnocení sami za sebe a v protokolu je ponechána mozaika jejich hodnocení, která ve výsledku vypoví o projektu nejvíce

17 Návrh č. 2 Koncepce úprav parku Zátiší spočívá ve třech zátiších spojenými pohodlnou cestou a cestou po hraně. Akcentuje prostor u vody umístěním nábřeží u školy a sportovně pobytové louky s ostrovy a oblázkovou pláží u kapličky. Návrh ve druhém kole zkracuje slepou silnici a ukončuje ji provozním objektem pro hřiště. Propracování systému cest - široká pohodlná a úzká po hřebeni, posílení stávající cesty podél vody dávají návštěvníkům možnosti při procházkách/běhu lesoparkem. Práce s atmosférou jednotlivých nábřeží, posílení (nad)městského významu školy, propojení pobytové louky s vodou. Jako spornější vidím konkrétní provedení s ostrůvky a plážemi. Návrh si od prvního kola všímá potenciálu Račického vrchu jako místa s dalekými výhledy, na druhou stranu málo pracuje se širšími vztahy k okolí /západní ukončení cesty, vazby na město... Návrh rozpracovává koncepci tří lesních zátiší. Ve druhém kole je tato koncepce méně čitelná. Tato je provázena nepřesvědčivým rozpracováním v detailu (zeď u silnice, stezka rákosím na skládce, schody k rybníku). Naopak návrh málo pracuje s místy, mají potenciál samy o sobě a stačí málo (lom a Šibeniční vrch, skály, stávající mýtiny...). Nepřesvědčivé je použití sportovišť s umělým osvětlením, veškerým zázemím ve vazbě na vznikající sportovní centrum Blanice, které je přímo ve městě. Provozní náklady/správce...? Sleduji asfaltku a zeď - nevidím celek. Nápadná segmentace aktivních míst. Navržená hřiště v podstatě dublují blízký sportovní areál Blanice. Přechod pro pěší přes silnici I/22 není reálný a z dopravního hlediska je naivní úvahou. Navržení promenády s alejí ovocných stromů na nábřeží před školami není ideálním řešením. Nedovedu si představit až 4,5 m vysokou zeď u silnice I/22. Nepovažuji to za vhodné či akusticky funkční řešení. Působivé ilustrace míst, která tvoří osnovu návrhu; jejich skladba je vyjádřena více poetickými názvy v situaci, je ale obtížné vytvořit si z nich celkový obraz konceptu, resp. takto vyjádřený koncept působí neuceleně. Místa a prostředky pro jejich úpravu, zahrnuta v návrhu 1. kola jsou zachována, žádné z nich (překvapivě) nebylo zpochybněno - přitom návrh ve 2. kole nijak dále jejich pojetí nepodporuje / neodůvodňuje. Základní koncepce řešení: metodicky dobře rozvinutá koncepce zeleně z 1. kola, metodicky dobře zvládnutá koncepce stezek - neodůvodněná zůstává hlavní příčná osa lesoparku ve stopě zaslepené komunikace na Radčice, chybí rozvedení scénářů využití (třeba s ohledem na roční období, etc.) ilustrující povědomí autorů o tom jaké nástroje, jaký potenciál je již přirozeně obsažen a jak s ním lze pracovat. Relativním pozitivem je zkrácení staré písecké silnice. Celkový záměr / cílový stav není přes bohaté ilustrace zřejmý, jako by jeho dosažení nebylo hlavním úmyslem autorů, některá řešení znejišťují přesvědčivost: zeď na louce (neumocňuje naopak řez krajinou namísto deklarované náplasti?, bude funkční akustickou bariérou? a především: je zde opravdu na místě?; návrh přechodu na rychlostní komunikaci naznačuje absenci potřebné erudice - spolupráce s potřebnými specialisty. Etapizace: rozsah první etapy nereálný, koncepčně neodůvodněný, není zcela zřejmé, zda 1. a 2. etapa jsou v součtu cílovým stavem. Tento "sochařský" návrh měl na doporučení poroty ujasnit toto výrazné architektonické řešení ve vybraných lokalitách, pro které autoři hledali v celku logické propojení navrženými chodníky a cestami. Podrobnější rozpracování bohužel nepřineslo předpokládané přesvědčivé řešení. Struktura cest a chodníků se uzavírá v dané lokalitě a využívá současnou komunikační síť. Vegetační úpravy se přizpůsobují navržené struktuře s postupným prosvětlováním a přeměnou v lesopark. Návrh Osa Asphaltka - celkem velké změny oproti 1. kolu, území příliš naplněno aktivitami. Málo vypracované či akcentované vazby na okolí. Koncepce obsahuje příliš mnoho nepožadovaných aktivit podmiňujících velké změny v území. Alej před budovami školy odděluje optickou vazbu s vodou a městem, zvolen stanovištně i kompozičně nevhodný druh dřeviny. 1. etapa představuje silné změny a po celém území a v podstatě realizace celého záměru návrhu, krom toho, že nejsou nutné, tyto nejsou za danou investici ani v uvedeném čase proveditelné. Udržitelnost udržení navrhovaného stavu (množství aktivit, velké plošně změny ve vegetaci) budou pro zadavatele těžko únosné. Plusem nově budova zázemí i její vhodné umístění v blízkosti navrhovaných aktivit

18 Návrh č. 3 Zacelení Zakončení - Zastavení. Návrh se soustředí zejména na oživení tří hlavních vstupů z města. Nejlépe ze všech pracuje se širšími vztahy. Návrh si od prvního kola všímá potenciálu Radčického vrchu jako místa s dalekými výhledy, velkoryse překlenuje silnici I. třídy a navrhuje cestu k budoucí rozhledně. Návrh co nejvíce pracuje se sítí stávajících stezek, které doplňuje dalšími ve třech etapách. Všímá si potenciálu jednotlivých míst, nemusí si v území pomáhat atrakcemi (až na stezku korunami stromů). Jednotně pracuje se dřevem jako stavebním materiálem v celém území. Kynologická louka se mění v ovocný sad, je zde umístěn uměřený kiosek s občerstvením. Nenašel jsem řešení, kam přesunout kynologický klub. Návrh, který dělá celkově uvěřitelný pozitivní dojem. Chybí mu koncepční práce s územím. 3x za-, i za mě dobré - provázané s okolní krajinou i strategickým plánem města, uchopitelný výhled na cíl - kruhový rozhled; podrobnosti nutno řešit a sdílnější grafika byla by záhodna. Návrh je koncipován s ohledem na širší vztahy. Například Radčický vrh rozhledna a vyhlídka u Sv. Vojtěcha. Nevhodný návrh stromořadí ve stávajícím lese, před budovami škol a navržený sad na kynologickém cvičišti. Naopak oceňuji pestrost jednotlivých míst určených k zastavení a odpočinku. Velmi oceňuji decentně řešený hlavní vstup do lesoparku. Oceňujeme návrh řešení širších vztahů přesah na Radčický vrch, doplnění aleje Tyršovou ulicí, využití vyhlídky před sv. Vojtěchem. Nesrozumitelnost v grafickém vyjádření etapizace řešení navržení cestní sítě. Navržení sadu právě v místě stávajícího psího cvičáku je problematickým řešením. Návrh spadá do početně (ve 2. kole) převažující skupiny návrhů, jejichž koncept je založen na mozaice vybraných míst či kousků lokality, z nichž by zřejmě měl být tvořen celek (tento záměr není zcela zřetelně vyjádřen v grafické části ani deklarován verbálně v textové části), a porotě nezbylo, než na podkladě soutěžního návrhu o celku spekulovat. Jednotlivé střípky mozaiky jsou adekvátní, do určité míry podnětné. Pozitivní a sympaticky vyjádřený vztah k úloze je v jejím pojmenování autory (dali mu jméno), resp. výstižně v glosách postihli nosné milníky postupu obnovy. Základní koncepce řešení: obnova stezek, ve druhém kole rozdělená po etapách, by mohla být dobrým základem konceptu. Vazby na okolí: v soutěžním poli standardní, přijatelný koncept, bez očekávaných přesahů (nových impulzů, resp. zásadního odůvodnění, potvrzujícího v návrhu tvrzené řešení). Práce se zelení: bez mimořádných impulzů. Práce s krajinou: klíčová pro koncepci. Návrh 1. etapy je založen na realizaci soustavy jednotlivých vybraných prvků předpokládaného cílového stavu, tento postup považuje porota za vhodný. První krok k dosažení navrhované koncepce je součástí 1. etapy, samostatně vyjádřen v návrhu není; tato skutečnost je ke škodě přesvědčivosti úvah, obsažených v návrhu. Realizace samostatně fungujícího celku za cca 20 mil. Kč je s velkou pravděpodobností nereálná v předloženém rozsahu za předpokládané náklady a v navrhovaných časových horizontech. Pojetí umožňuje flexibilní úpravy s ohledem ne dodržení požadovaných nákladů. Návrh snad nejvíce propojuje město s lesoparkem a zdůrazněnou osou přechází do širšího okolí, na jiné katastry. Pohledově přirozeně akcentuje na Radčickém vršku vyhlídkou do kraje. Lávka přes cestu je velmi dobrým propojujícím prvkem. Zbývající navržené prvky akceptují dané lokality, ale postrádají přesvědčivější výraz. Vlastní název: Zacelení Zakončení - Zastavení. Celková koncepce pokorná, vhodná pro místo, logická, rozvíjitelná, bohužel nadále špatně srozumitelná grafika, legendy. Mnohé podstatné těžko dohledatelné i v textu. Vazby na okolí kompetentní, logické, vhodné. Neopodstatněná nová alej podle hlavní cesty lesním územím, znamenající navíc velké a nákladné zásahy i údržbu (druhová volba?). Nová alej nábřeží před rybářskou školou diskutabilní vhodnost prvku na přírodním nábřeží a zároveň jako předpolí ke kampusu. Způsob práce se stávajícím lesním porostem velmi vhodně zvolený a realizovatelný, bohužel graficky nečitelný. Nedohledatelnost postoje autora k ostatním plochám lesa, ve kterých nenavrhuje změny. Místa a témata jak rozmístění, arch. zpracování či měřítko i materiálovost logická a zdařilá cestní síť rozšiřovatelná, logická, chybí diferenciace povrchů a funkcí. Nově budova zázemí - vhodná, vhodné místo, ale velmi špatně identifikovatelná v grafice. 1. etapa realizovatelná, ale chybí její podložení finanční rozvahou. Plusy: jako jediný návrh s vlastním názvem i podnázvem, vyjadřující koncepci, postup a cíl. Minusem je grafika: legendy, špatná čitelnost a srozumitelnost jak koncepce, tak významných témat jako práce s vegetací. Nedostatečně řešeny parkovací plochy

19 Návrh č. 4 Turistické cesty navržené v území jsou přínosem tohoto návrhu. Návrh počítá s novou asfaltovou cestou územím v první etapě. Na ně navazuje síť menších cest. Řešení jednotlivých míst v detailu sporné, nepřesvědčivé. Přílišný důraz na pěstební plantáž. Návrh nechává kynologický klub ve svém místě, jenž je špuntem v území a jeho přesun a správné řešení volného místa vnímám jako podmínku pro nápravu území. První etapa vybízela ke sledování po značce a těšení se, jak a kudy povede bližší rozpracování. Druhá je však ve svých konkrétních řešeních značným zklamáním. Řešení centrálního prostoru je víceméně pouťového charakteru. Nerespektuje historické hodnoty kapličky. Řešení centrálního prostoru u kapličky je trochu chaotické a příliš pestré, byť samotné odklonění dopravy je správnou úvahou. Zakončení cesty do Radčic není přesvědčivě řešeno. Návrh dobrých kvalit, ale k vlastní škodě není důsledně / přehledně uspořádán dle požadavků pro vypracování návrhů pro 2. kolo, resp. některé dílčí informace nevyjadřuje vůbec. Zato obsahuje informace zbytné, nepodporující myšlenku, matoucí (ilustrace povrchů, architektonické studie objektu občerstvení a wc, slaměného pavilonu, etc.) Základní koncepce řešení je srozumitelně vyjádřena a přínosná v námětech využití dílčích částí. Slabinou je nedostatečně intenzivní základní myšlenka. Vazby na okolí splňují zadání," ale jsou málo motivační / iniciační. Etapizace není vyjádřena. Místa klíčová pro koncepci jsou přirozeně (správně) zvolena, obsahují sympatický protimluv molo pod lípou. Klíčová témata vyjádřena formou scénářů jsou dobrým rozvinutím námětů z 1. kola a spolu s příběhy vázanými k místům tvoří ucelenou představu o celkové / výsledné podobě konceptu. Návrh 1. etapy je založen na plošné rehabilitaci zeleně v rozsahu celého lesoparku (nikoliv vymezené části jako návrhy jiné skupiny). Kvůli absenci představy dalšího postupu (celkové etapizace), lze v případě tohoto návrhu (k jeho škodě) stěží vhodnost prvního kroku vyhodnotit. Realizaci samostatně fungujícího celku za cca 20 mil. Kč lze spekulativně považovat za realistickou. Grafické vyjádření časů 1. etapy je účelné. Návrh vycházel ze základního turistického značení dané lokality. Jeho přínosem je vytvoření třetí turistické propojky v lesoparku, na kterou se napojují převážně stávající chodníky a cesty s místy zastavení, které jsou zaplněny nepřesvědčivými architektonickými artefakty. Vegetační úpravy vycházejí z úpravy a postupné přeměny současného lesa na les příměstský strukturou blízkou přírodě. Návrh Fialová. Vazby: návrh nové turistické trasy směrem na město možný, návrh však neřeší napojení na město i okolí nijak prostorově či tématicky. Cestní sít je málo variabilní. Způsob práce s vegetací: návrh se koncentruje na zásahy nutné pro realizaci aktivit. Návrh přebírá navržená opatření z dendrologického průzkumu bez vlastní větší intence na koncepční záměr v lesních porostech. Plantáže jako reminiscence na vinici nefunguje - v ničem ji nepřipomíná. Nepřesvědčivé je její umístění vzhledem k vzdálenosti k městu, umístění v rámci lesoparku, rozloha, udržitelnost a přínos během roku. Místa klíčová pro koncepci i jejich funkce dobře zvolená, bohužel architektonické zpracování neodpovídá očekávání (příliš mnoho materiálů a negace stávající hodnoty míst). Nevyužití potenciálu jediné velké rovné travnaté plochy v přímé návaznosti na vodu i město (ponecháním kynologického klubu). Realizovatelnost 1. etapy v navrhovaném čase těžko dosažitelná. Udržitelnost za odhadnuté náklady pro město těžko únosná

20 Návrh č. 7 Návrh zůstává v koncepční rovině lesních náměstí. V samotném pojmenování mýtin ale neví, jestli je pojmenovat náměstí nebo pokoje. Návrh se bohužel od prvního kola neposunul. Zůstávají mýtiny s uměle vkládaným obsahem, který je spíše přáním než reálnou budoucností. Nepodařilo se mi přečíst, proč jsou náměstí /nebo pokoje/ právě těchto velikostí a právě v těch místech. Kromě prostor náměstí/pokojů návrh neřeší v území nic dalšího. Nevšímá si již existujících míst a nerozvíjí jejich potenciál. Na konec Zeyerovy promenády umisťuje infocentrum na pozemek školy, jinak si tohoto klíčového místa nevšímá. Jak se chová ke kynologickému centru? Jak se chová k území pod zrušenou cestou? K zaniklé skládce? Ke kopcům na koncích území? Kromě konstatování o zazelenění centra města absence širších vztahů. Neexistující šikana na hlavní ose u Blanice, která vznikla zřejmě chybou v mapě, je toho důkazem. Oceňuji koláže! Originální koncept se svébytnou poetikou - jeho životaschopnost a realizovatelnost vzbuzuje však spíš nepokoj. Situování objektu restaurace přímo ve stávající oplocené zahradě Střední rybářské školy nepovažujeme za nejlepší řešení vzhledem k prostorovým možnostem řešeného území. Návrh rezignuje na řešení celé východní části Zátiší (Kulovatý vrch). Využití louky v severní části území pro sad je sice možné, ale zpřístupnění ze stávající silnice I/22 není reálně domyšleno (vjezd, parkování, chodci tudy nepřijdou ). Celková jednoduchost hlavní myšlenky, ale nedošlo k posunu a prohloubení návrhu oproti I. kolu soutěže. Zakončení cesty do Radčic pouze objektem přitahujícím pozornost není přesvědčivé. Návrh se pojetím odlišuje od všech ostatních. Pro mě je velmi diskutabilní, zda chci jít z panelákového bytu, čili z pokojů, do dalších pokojů. Řešení mi připadá příliš intimní. Neřeší širší vztahy. Návrh je ve své podstatě pojat jako ilustrovaná průvodní zpráva; panely obsahují informace nepřehledně strukturované a neúplné. Silnými stránkami návrhu jsou podnětné a zdařile vyjádřené náměty využití míst, scénáře, příběhy lesních předsíní, síní, náměstí. Ty jsou silně působivé. Slabými stránkami jsou (ke škodě zřejmě silně emotivně pojatého návrhu, o čemž, bohužel, můžeme pouze spekulovat) nejistota / nezřetelnost ve vyjádření širších vztahů, a zdánlivě formálních částí návrhu, jako jsou etapizace, revitalizace zeleně, etc. Z těchto důvodů je nutno o výsledné představě autorů, bohužel, do velké míry spekulovat (rafinovaný způsob, jak ponechat porotě dostatečný prostor pro vytváření vlastních představ o návrhu na podkladě textu není v případě architektonické soutěže zcela přesně na místě;). Základní řešení je založeno na soustavě zážitkově koncipovaných míst. Ze skupiny tento přístup volících návrhů ten z nejlepších, koneckonců i z takto podané mozaiky si lze představu o záměru autorů udělat celkem dostatečnou. Některá koncepční rozhodnutí podrývají důvěru v návrh kladenou: umístění odstavných stání na apendixu silnice na Radčice (staré Písecké). Vazby na okolí jsou přijatelně koncipovány, není zcela zřejmé, zda je základní pojetí důsledkem vyzrálosti přístupu či disproporční pozornosti věnované tomuto tématu v rámci předloženého návrhu. Etapizace: přirozeně zdravá rozvaha; první etapa, nástin druhé a především - diskuse na základě vyhodnocení soutěže. Návrh 1. etapy spočívá v plošné obnově a založení iniciačních lesních prostor - v rámci skupiny takto pojatého přístupu zřejmě nejvíce vyvážené pojetí první etapy. Návrh je jedna báseň. Autoři se se svým poetickým přístupem vcelku snadno vylučují z celkového názorového lesoparkového proudu. Navržené pokojíčky /náměstí/ čtvercového a obdélníkového půdorysu jsou ve své intimnosti kandidáty na možnou realizaci a její vnímání v průběhu času v této uzavřené ploše lesoparku. Ty formálně navazují a propojují stávající chodníky a cesty. Návrh Lesní náměstí. Návaznost na město i okolí nadále neřešeny. Cestní síť převzata stávající bez jakékoli intence řešení. Koncepce náměstíček jako příslib nedotažena. Ve zdůvodnění volby míst, pojetí jednotlivých náměstí (molo jako náměstí?). Cílové podoby práce s vegetací na náměstíčkách podmiňují nákladné a technologicky částečně neopodstatněně náročné realizace i následnou péčí o plochy. Záměr vzhledu celé plochy lesoparku mimo náměstíček je nejasný. Celá východní část lesoparku je zřejmě prakticky nepojata. Diskutabilní je opodstatnění a vhodnost umístění sadu (dostupnost od města) a druhová skladba z původních druhů, např. ptačka. Cílové porosty hlavně bylinných pater těžko cíleně dosažitelné, nepřipouští dynamiku, podmiňuje velké vstupy a nároky na péči. Vizualizace jednotlivých náměstíček romantizující. Doplnění o pavilon žádoucí, ale je vhodně umístěn? Návrh nedostatečně reaguje na přítomnost škol. V rámci etapizace nedostatečně vysvětluje pojem celková rekonstrukce. Dělení etap na západní a východní část je možné, realizovatelnost za možnou investici zpochybnitelná. Minus: nedostatečné odborné know-how vegetačních zásahů a jejich potřeby i dopadu

Protokol o průběhu. Architektonické soutěže o návrh na řešení území pod názvem PARK ČTYŘI DVORY ČESKÉ BUDĚJOVICE

Protokol o průběhu. Architektonické soutěže o návrh na řešení území pod názvem PARK ČTYŘI DVORY ČESKÉ BUDĚJOVICE Protokol o průběhu Architektonické soutěže o návrh na řešení území pod názvem PARK ČTYŘI DVORY ČESKÉ BUDĚJOVICE 1. Ustavující zasedání navržené soutěžní poroty Ustavující zasedání navržené poroty se konalo

Více

DENNÍ STACIONÁŘ S VENKOVNÍMI POBYTOVÝMI PROSTORY PRO SENIORY A OBČANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, ŘÍČANY

DENNÍ STACIONÁŘ S VENKOVNÍMI POBYTOVÝMI PROSTORY PRO SENIORY A OBČANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, ŘÍČANY PROTOKOL O PRŮBĚHU ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE P R O T O K O L O P R Ů B Ě H U anonymní architektonické soutěže DENNÍ STACIONÁŘ S VENKOVNÍMI POBYTOVÝMI PROSTORY PRO SENIORY A OBČANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM,

Více

POTENCIÁL MĚSTA PLZNĚ Z POHLEDU CESTOVNÍHO RUCHU ČÁST 2. STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU 2008-2012

POTENCIÁL MĚSTA PLZNĚ Z POHLEDU CESTOVNÍHO RUCHU ČÁST 2. STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU 2008-2012 POTENCIÁL MĚSTA PLZNĚ Z POHLEDU CESTOVNÍHO RUCHU ČÁST 2. STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU 2008-2012 DHV CR spol. s r.o., srpen 2007 DHV CR spol. s r.o. 2007 Zadavatel Plzeň, statutární město, IČ 0075370

Více

10. ROČNÍK SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY VEŘEJNOU IDEOVOU URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ CENA PETRA PARLÉŘE 2012

10. ROČNÍK SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY VEŘEJNOU IDEOVOU URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ CENA PETRA PARLÉŘE 2012 VYHLAŠUJE v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb. a

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN ASOCIACE PRO URBANISMUS A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ ČR

INFORMAČNÍ BULLETIN ASOCIACE PRO URBANISMUS A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ ČR 88 2012 INFORMAČNÍ BULLETIN ASOCIACE PRO URBANISMUS A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ ČR [z obsahu: Konference Koncepce krajiny 1 Workshop AUÚP, leden 2012 5 Standardy ÚPD 5 ZÚR a vazby na ÚP 6 Krajina a ZÚR 8 Dražší

Více

VEŘEJNOU KOMBINOVANOU URBANISTICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH REVITALIZACE ÚZEMÍ ČERNÁ LOUKA V OSTRAVĚ

VEŘEJNOU KOMBINOVANOU URBANISTICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH REVITALIZACE ÚZEMÍ ČERNÁ LOUKA V OSTRAVĚ Město Ostrava vyhlašuje v souladu s ust. 847 a násl. zák. č. 40/1964 Sb. v platném znění, občanského zákoníku, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

VEŘEJNÝ PROSTOR VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Sborník z konference AUÚP, Znojmo 21. 22. 11. 2013

VEŘEJNÝ PROSTOR VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Sborník z konference AUÚP, Znojmo 21. 22. 11. 2013 VEŘEJNÝ PROSTOR VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Sborník z konference AUÚP, Znojmo 21. 22. 11. 2013 VEŘEJNÝ PROSTOR VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Sborník z konference AUÚP, Znojmo 21. 22. 11. 2013 Mimořádná příloha časopisu

Více

strategie rozvoje veřejných prostranství hlavního města Prahy / návrh

strategie rozvoje veřejných prostranství hlavního města Prahy / návrh strategie rozvoje veřejných prostranství hlavního města Prahy / návrh Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Sekce detailu města Kancelář veřejného prostoru Komentáře Požádali jsme 20 odborníků

Více

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020 Strategický plán rozvoje městské části Praha 20 pro období 2013-2020 Konečná verze schválená 16.09.2013 Zadavatel: Městská část Praha 20 Zpracovatel: Finanční poradenství, s.r.o. Zadavatel Název: Městská

Více

Veřejná prostranství. Veřejné prostory, sídelní zeleň, krajina v územním plánování

Veřejná prostranství. Veřejné prostory, sídelní zeleň, krajina v územním plánování Veřejná prostranství Veřejné prostory, sídelní zeleň, krajina v územním plánování Sborník ze semináře AUÚP Františkovy Lázně 17. 18. 4. 2008 M I NI S T E R S T VO P R O M Í S T N Í R O Z V O J Ministerstvo

Více

Strategický plán rozvoje. pro období 2009 2015. Městská část Praha - Zličín

Strategický plán rozvoje. pro období 2009 2015. Městská část Praha - Zličín Strategický plán rozvoje městské části Praha - Zličín pro období 2009 2015 Zadavatel: Městská část Praha - Zličín Zpracovatel: Finanční poradenství, s.r.o. Zadavatel Název: Městská část Praha Zličín Adresa:

Více

METODIKA ZPRACOVÁNÍ ÚAP KARLOVARSKÉHO KRAJE

METODIKA ZPRACOVÁNÍ ÚAP KARLOVARSKÉHO KRAJE METODIKA ZPRACOVÁNÍ ÚAP KARLOVARSKÉHO KRAJE Svazek 1 Analytická část březen 2011 Objednatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary - Dvory Zhotovitel:

Více

URBANISTICKÁ STUDIE TEXTILANA LIBEREC. TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI / FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY Katedra architektury /// Akademický rok 2013/14

URBANISTICKÁ STUDIE TEXTILANA LIBEREC. TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI / FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY Katedra architektury /// Akademický rok 2013/14 URBANISTICKÁ STUDIE TEXTILANA LIBEREC TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI / FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY Katedra architektury /// Akademický rok 2013/14 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY

Více

CENA PARLÉŘE 8. SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY NÁRODNÍ URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY

CENA PARLÉŘE 8. SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY NÁRODNÍ URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY VYHLAŠUJE v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb. a

Více

BYDLENÍ A OBYTNÉ PROSTŘEDÍ NA PRAZE 3 z pohledu udržitelného rozvoje

BYDLENÍ A OBYTNÉ PROSTŘEDÍ NA PRAZE 3 z pohledu udržitelného rozvoje z pohledu udržitelného rozvoje Inovativní produkt v rámci projektu OPPA Praha Adaptabilita: Vzděláváním k rozvoji environmentálně vyspělých staveb Modul 4- Environmentální přínos staveb Ing. arch. Tereza

Více

I. ÚVOD Předseda přivítal přítomné, a konstatoval, že je představenstvo usnášeníschopné.

I. ÚVOD Předseda přivítal přítomné, a konstatoval, že je představenstvo usnášeníschopné. ZÁPIS Z IV. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE 9. 4. 2013 ČAS 10.00 18.00 HODIN Přítomni: T. Bezpalec, P. Hnilička P. Janda, M. Košař (do 17:00), P. Lešek, D. Mareš (do 16:30), V. Milunić, J. Panna, J. Sapák

Více

REGENERACE PANELOVÝCH SÍDLIŠŤ

REGENERACE PANELOVÝCH SÍDLIŠŤ MARIE POLEŠÁKOVÁ A KOLEKTIV REGENERACE PANELOVÝCH SÍDLIŠŤ KATALOG PŘÍKLADŮ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE 2003 Vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou nová publikace, jejímž

Více

PROTOKOL O PRŮBĚHU SOUTĚŽE

PROTOKOL O PRŮBĚHU SOUTĚŽE Výtvarná / architektonická soutěž o návrh: POMNÍK / NÁHROBEK DĚČÍNSKÝCH MĚŠŤANŮ MĚSTA NA MARIÁNSKÉ LOUCE PROTOKOL O PRŮBĚHU SOUTĚŽE 1. Ustavující zasedání navržené soutěžní poroty 1.1. Ustavující zasedání

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO

STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO MICHAL FIŠER KVĚTEN 2010 1 Identifikační údaje projekt zadavatel zpracovatel STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV, SLUNEČNÍ MĚSTO Městská část

Více

KOORDINACE ÚZEMNÍCH PLÁNŮ A POZEMKOVÝCH ÚPRAV

KOORDINACE ÚZEMNÍCH PLÁNŮ A POZEMKOVÝCH ÚPRAV KOORDINACE ÚZEMNÍCH PLÁNŮ A POZEMKOVÝCH ÚPRAV I. Aktualizované vydání KOORDINACE ÚZEMNÍCH PLÁNŮ A POZEMKOVÝCH ÚPRAV 2. aktualizované vydání Rozvoj ve všech oblastech www.mmr.cz Metodický návod KOORDINACE

Více

Jak vnímat estetiku měst, vesnic a krajiny (učební pomůcka pro žáky základních a středních škol)

Jak vnímat estetiku měst, vesnic a krajiny (učební pomůcka pro žáky základních a středních škol) Jak vnímat estetiku měst, vesnic a krajiny (učební pomůcka pro žáky základních a středních škol) Fakulta architektury ČVUT Praha Ústav urbanismu Textový a grafický doprovod k disertační práci Doktorský

Více

ANALÝZA STAVEBNÍ KULTURY. Podklad pro řešení problematiky POLITIKA ROZVOJE (ARCHITEKTURY)

ANALÝZA STAVEBNÍ KULTURY. Podklad pro řešení problematiky POLITIKA ROZVOJE (ARCHITEKTURY) ANALÝZA STAVEBNÍ KULTURY Podklad pro řešení problematiky POLITIKA ROZVOJE STAVEBNÍ KULTURY (ARCHITEKTURY) Analýza stavební kultury Podklad pro řešení problematiky POLITIKA ROZVOJE STAVEBNÍ KULTURY (ARCHITEKTURY)

Více

Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR. Ministerstvo pro místní rozvoj. Ústav územního rozvoje

Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR. Ministerstvo pro místní rozvoj. Ústav územního rozvoje sborník ze semináře litomyšl 2010 Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje Příloha časopisu Urbanismus a územní rozvoj č. 4/2010 Letecký pohled

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Dr.E.Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí

Dr.E.Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Město Sezimovo Ústí Dr.E.Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí v y h l a š u j e v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006

Více

Zeleň ve městě město v zeleni Seminář AUÚP, 7. 8. října 2010, Praha-Troja

Zeleň ve městě město v zeleni Seminář AUÚP, 7. 8. října 2010, Praha-Troja Zeleň ve městě město v zeleni Seminář AUÚP, 7. 8. října 2010, Praha-Troja Ústav územního rozvoje 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 2011 ISBN 978-80-87318-18-8 Zeleň ve městě město v zeleni Seminář

Více

Jak zklidnit dopravu v obcích

Jak zklidnit dopravu v obcích za Nadace Partnerství 2004 Nadace Partnerství Panská 7, 602 00 Brno tel.: +420 542 422 766, fax: +420 542 422 777 pship@ecn.cz, Nadace Partnerství je nejvýznamnější česká nadace podporující ekologické

Více

GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8

GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8 GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8 pracovní verze Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Podklad pro veřejné projednání dne 27. 8. 2015 OBSAH Předmluva... 3 Výchozí předpoklady Generelu... 5 Programové

Více

TÉMA: SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ ČKAIT ZPRÁVY A INFORMACE ČESKÉ KOMORY AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ

TÉMA: SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ ČKAIT ZPRÁVY A INFORMACE ČESKÉ KOMORY AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ 2 2015 ZPRÁVY A INFORMACE ČESKÉ KOMORY AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ TÉMA: SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ ČKAIT SNAD POSLEDNÍ NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH PŘÍSTUP K EVROPSKÝM FONDŮM VODA NEZNÁ HRANIC

Více

PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE

PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE Ústav územního rozvoje Brno září 2010 Úkol B.2/CR Cestovní ruch a kulturní dědictví PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE Garant MMR: Bc. Jitka Fatková,

Více