Protokol o průběhu Dvoukolové architektonicko-urbanistické soutěže o návrh obnovy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Protokol o průběhu Dvoukolové architektonicko-urbanistické soutěže o návrh obnovy"

Transkript

1 Protokol o průběhu Dvoukolové architektonicko-urbanistické soutěže o návrh obnovy Lesoparku v Zátiší 1. Ustavující zasedání navržené soutěžní poroty 1.1. Ustavující zasedání poroty se konalo v souladu s ustanovením 10 odst. 1 Soutěžního řádu ČKA dne v Malé zasedací místnosti MěÚ Vodňany Přítomní členové a náhradníci soutěžní poroty projednali a odsouhlasili znění soutěžních podmínek Přítomní řádní členové a náhradníci soutěžní poroty byli vyzváni, aby se v souladu s ustanovením 10 odst. 1 Soutěžního řádu ČKA písemně zavázali k účasti na činnosti soutěžní poroty Na ustanovujícím zasedání poroty byli zvoleni předseda a místopředseda soutěžní poroty, jimiž jsou: Předseda poroty: Doc. Ing. arch. Radek Kolařík Místopředseda poroty: Ing. Jitka Trevisan Součástí protokolu je prezenční listina z ustavujícího zasedání (příloha č. 2). 2. Zasedání soutěžní poroty k zodpovídání dotazů 2.1. Vzhledem k množství dotazů se porota nescházela a dotazy byly vyřešeny přes ovou komunikaci. Odpovědi byly odsouhlaseny všemi členy poroty Odpovědi byly zaslány dotazovatelům a zároveň byly zveřejněny na profilu zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/architektonicko-urbanisticka-soutez-o-navrh-obnovylesoparku-v-zatisi a odeslány všem uchazečům, kteří projevili zájem o zadávací podmínky veřejné zakázky. Zapsala: Mgr. Jitka Schneiderová (Přiložena příloha č. 3 protokolu o projednání odpovědí na dotazy soutěžících) 3. Účastníci soutěže Do soutěže odevzdalo v souladu s ustanovením bodu 8 Soutěžních podmínek soutěžní návrh 13 soutěžních týmů; návrhy byly označeny dle Protokolu o přezkoumání soutěžních návrhů pořadovými čísly 1-13; Protokol o přezkoumání je přiložen jako Příloha č Hodnocení podaných návrhů 1. kolo Hodnotící zasedání soutěžní poroty se konalo dne a ve velké zasedací místnosti MěÚ Vodňany Zasedání soutěžní poroty Soutěžní porota se sešla ve složení odpovídajícím soutěžním podmínkám. Při zahájení hodnotícího zasedání soutěžní poroty podepsali všichni řádní členové a náhradníci soutěžní poroty a všichni znalci a - 1 -

2 pomocné orgány poroty v souladu s ustanovením 10 odst. 2 Soutěžního řádu ČKA písemné prohlášení o své nezávislosti a nestrannosti a písemné prohlášení o mlčenlivosti (Příloha č. 5 a č. 6). Součástí protokolu je prezenční listina ze zasedání soutěžní poroty (příloha č. 7). Svoji činnost zahájila soutěžní porota v 10:15 hod ve složení: Řádní členové poroty Závislí členové poroty: Ing. Viktor Blaščák, Mgr. Pavel Janšta Nezávislí členové poroty: předseda Doc. Ing. arch. Radek Kolařík, místopředseda Ing. Jitka Trevisan, Prof. ak. soch. Jan Ambrůz Náhradníci poroty Závislý: Ing. arch. Vladimír Děrda Nezávislý: MgA. Ing. arch. Jiří Bíza Sekretář poroty: Mgr. Jitka Schneiderová Přezkušovatelé: MgA. Ondřej Synek Ing. arch. Jan Vlach Předseda poroty pan doc. Ing. arch. Radek Kolařík konstatoval, že porota je usnášeníschopná a bude jednat a hlasovat v tomto složení: Řádní členové poroty Závislí členové poroty: Ing. Viktor Blaščák, Mgr. Pavel Janšta Nezávislí členové poroty: Doc. Ing. arch. Radek Kolařík, Ing. Jitka Trevisan, Prof. ak. soch. Jan Ambrůz Náhradníci poroty Závislý: Ing. arch. Vladimír Děrda Nezávislý: MgA. Ing. arch. Jiří Bíza 4.2. Posouzení splnění formálních podmínek soutěže Porota byla v úvodu seznámena s Protokolem o přezkoumání soutěžních návrhů. Všechny návrhy byly doručeny v řádném termínu a bez porušení anonymity. Přezkušovatel soutěžních návrhů v protokolu konstatoval, že: Soutěžní návrhy č. 2, 4, 7, 8, 12, 13 byly doručeny s následujícími nedostatky: - u soutěžního návrhu č. 2 nejsou jednotlivé části návrhu očíslovány a chybí seznam příloh - u soutěžního návrhu č. 4 není obálka CD I. kolo řádně označena a návrh nebyl odevzdán v tuhých deskách - u soutěžního návrhu č. 7 chybí seznam příloh a návrh nebyl odevzdán v tuhých deskách - u soutěžního návrhu č. 8 není obálka CD I. kolo řádně označena - u soutěžního návrhu č. 12 nejsou jednotlivé části návrhu očíslovány a chybí seznam příloh - u soutěžního návrhu č. 13 neodpovídá očíslování jednotlivých částí seznamu příloh a návrh nebyl odevzdán v tuhých deskách Komise hlasovala o přijetí k hodnocení návrhů č. 2, 4, 7, 8, 12, 13. Hlasování: z přítomných 5 pro: 4 proti: 0 zdržel se: 1 Návrhy č. 2, 4, 7, 8, 12, 13 byly přijaty do řádného posouzení k hodnocení (dle 10 odst. 6 písm. b) se jedná o dílčí formální odchylky, jimiž není snížena srozumitelnost návrhu). - u soutěžního návrhu č. 10 formát panelu neodpovídá zadání (byl zvětšen) a tím pádem je situace v jiném měřítku Komise vedla o ponechání nebo vyloučení návrhu 1,5 hod diskusi

3 Komise hlasovala o přijetí k hodnocení návrhů č. 10. Hlasování: z přítomných 5 pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0 Návrhy č. 10 byl přijat do řádného posouzení k hodnocení. Komise došla k závěru, že se jedná o stejnou podrobnost zobrazení a návrh tak není zvýhodněn oproti ostatním návrhům. (dle 10 odst. 6 písm. b) Komise rozhodla, že všechny návrhy budou hodnoceny První posouzení návrhů Předseda poroty doc. Ing. arch. Radek Kolařík vyzval porotce k samostudiu návrhů. Samostudium návrhů probíhalo od 11: 30 15:30 hod. 13:00 14:30 bylo přerušeno pauzou na oběd HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH NÁVRHŮ kolo posuzování dle kritérií stanovených v soutěžních podmínkách V souladu s ustanovením bodu 9. Soutěžních podmínek byla stanovena v pořadí významnosti tato kritéria pro posuzování: a) komplexní ideová a urbanisticko - architektonická kvalita návrhu Soutěžní návrh č. 1 vyhověl zadaným obsahovým kritériím Soutěžní návrh č. 2 vyhověl zadaným obsahovým kritériím Soutěžní návrh č. 3 vyhověl zadaným obsahovým kritériím Soutěžní návrh č. 4 vyhověl zadaným obsahovým kritériím Soutěžní návrh č. 5 vyhověl zadaným obsahovým kritériím Soutěžní návrh č. 6 vyhověl zadaným obsahovým kritériím Soutěžní návrh č. 7 vyhověl zadaným obsahovým kritériím Soutěžní návrh č. 8 vyhověl zadaným obsahovým kritériím Soutěžní návrh č. 9 vyhověl zadaným obsahovým kritériím Soutěžní návrh č. 10 vyhověl zadaným obsahovým kritériím Soutěžní návrh č. 11 vyhověl zadaným obsahovým kritériím Soutěžní návrh č. 12 vyhověl zadaným obsahovým kritériím Soutěžní návrh č. 13 vyhověl zadaným obsahovým kritériím Soutěžní porota se usnesla, že do hodnocení postupují výše uvedené soutěžní návrhy. Nad jednotlivými návrhy byla pronesena rozprava. V 15:30 proběhla rozprava nad jednotlivými návrhy. V 16:20 hodnotící komisi opustil pan starosta Viktor Blaščák, pan Ing. arch. Vladimír Děrda se stal řádným členem poroty. V 18:00 porota po rozpravě přistoupila k individuálnímu výběru jednotlivých návrhů. Každý porotce uděloval hlas tomu, kdo má postoupit do 2. kola. Na základě přidělení hlasů a diskuse se hlasuje o postupu do 2. kola. Porota hlasovala o postupu návrhu č. 2 do 2. kola. Hlasování: z přítomných 5 pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0 Porota hlasovala o postupu návrhu č. 3 do 2. kola. Hlasování: z přítomných 5 pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0 Porota hlasovala o postupu návrhu č. 4 do 2. kola. Hlasování: z přítomných 5 pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0 Porota hlasovala o postupu návrhu č. 11 do 2. kola. Hlasování: z přítomných 5 pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0 Porota jednomyslně rozhodla o postupu návrhů č. 2, 3, 4,

4 Nad návrhy č. 7 a 13 proběhla znovu rozprava. Porota hlasovala o postupu návrhu č. 7 do 2. kola. Hlasování: z přítomných 5 pro: 4 proti: 1 zdržel se: 0 Do 2. kola postupují návrhy č. 2, 3, 4, 7, 11. Zasedání poroty bylo ukončeno v 19:30. Zasedání poroty bylo zahájeno v 8:00. Setkání bylo zahájeno formulací hodnocení jednotlivých návrhů. 12:30 13:30 bylo jednání přerušeno obědovou pauzou. Po obědě porota definovala soutěžní zadání 2. kola soutěže. 5. Výzva k podání návrhů do druhého kola U návrhů postupujících do druhého kola soutěže provedla vyhlašovatelem pověřená osoba v souladu s článkem Soutěžních podmínek otevření obálek Autor I. kolo a dne byla odeslána postupujícím účastníkům výzva k podání návrhu do druhého kola, jejíž přílohou bylo zpřesnění soutěžních podmínek. Výzva byla odeslána doporučenou poštou, originály dodejek jsou součástí dokumentace k soutěži (Příloha č. 8). 6. Zasedání poroty k soutěžním dotazům Do druhého kola nebyly doručeny žádné dotazy, porota se tedy k zodpovězení dodatečných informací nescházela. 7. Hodnotící zasedání soutěžní poroty (pro druhé kolo soutěže) Hodnotící zasedání soutěžní poroty se konalo dne a ve velké zasedací místnosti MěÚ Vodňany. 7.1 Zasedání soutěžní poroty Dne se soutěžní porota se sešla ve složení odpovídajícím soutěžním podmínkám. Součástí protokolu je prezenční listina ze zasedání soutěžní poroty (příloha č. 7). Svoji činnost zahájila soutěžní porota v 10:30 hod ve složení: Řádní členové poroty Závislí členové poroty: Ing. Viktor Blaščák, Mgr. Pavel Janšta Nezávislí členové poroty: Prof. ak. soch. Jan Ambrůz, předseda Doc. Ing. arch. Radek Kolařík, místopředseda Ing. Jitka Trevisan Náhradníci poroty Závislý: Ing. arch. Vladimír Děrda Nezávislý: MgA. Ing. arch. Jiří Bíza Na základě bodu 10.2 si porota přizvala znalce: Znalci poroty: Zahradní architekt - Ing. Marek Pěchouček Ředitel školy SRŠ a VOŠ VHE Vodňany - Ing. Karel Dubský Projektová manažerka FROV JU - Ing. Petra Plachtová Dále byly přizvány Mgr. Jitka Přerovská a Ing. Karla Kupilíková z Nadace Proměny, které nezávisle sledovaly průběh soutěže. Sekretář poroty: Mgr. Jitka Schneiderová Přezkušovatelé: MgA. Ondřej Synek Ing. arch. Jan Vlach Předseda poroty pan Doc. Ing. arch. Radek Kolařík konstatoval, že porota je usnášení schopná a bude jednat a hlasovat v tomto složení: - 4 -

5 Řádní členové poroty Závislí členové poroty: Ing. Viktor Blaščák, Mgr. Pavel Janšta Nezávislí členové poroty: Doc. Ing. arch. Radek Kolařík, Ing. Jitka Trevisan, Prof. ak. soch. Jan Ambrůz Náhradníci poroty Závislý: Ing. arch. Vladimír Děrda Nezávislý: MgA. Ing. arch. Jiří Bíza Dne bylo zahájeno v 10:30 zasedání poroty. Úvodní slovo přednesl pan starosta, který všechny přítomné přivítal. Předseda poroty také všechny přivítal a seznámil porotce s programem: dne bude mít každý možnost individuálně seznámit se jednotlivými návrhy. V 11:15 budou přizváni znalci poroty, aby si také prostudovali návrhy a sdělili porotě svá stanoviska. Na závěr dne je naplánována společná rozprava nad jednotlivými návrhy. V rámci samostudia si porotci učiní poznámky, které budou sloužit jako podklad pro písemné hodnocení návrhů. Rozhodnutí o udělování cen bude ponecháno na druhý den zasedání Posouzení splnění formálních podmínek soutěže Porota byla v úvodu seznámena s Protokolem o přezkoumání soutěžních návrhů. Přezkušovatel soutěžních návrhů následně očísloval jednotlivé návrhy tak, aby byly očíslovány jako v prvním kole. Všechny návrhy byly doručeny v řádném termínu a bez porušení anonymity. Soutěžní návrhy č. 2, 4 7, 11 byly doručeny s následujícími nedostatky: - soutěžní návrh č. 2 není řádně označena obálka CD II. kolo - soutěžních návrh č. 4 nebyl doručen v tuhých deskách a situace je posunutá vůči závaznému zadání - soutěžní návrh č. 7 nebyl odevzdán v tuhých deskách a situace je posunutá vůči závaznému zadání, chybí seznam příloh a panely nejsou označeny přesně dle závazného zadání. - Soutěžní návrh č. 11 nebyl odevzdán v tuhých deskách a chybí seznam příloh. Komise hlasovala o přijetí k hodnocení návrhů č. 2, 4, 7, 11. Hlasování: z přítomných 5 pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0 Návrhy č. 2, 4, 7, 11 byly přijaty do řádného posouzení k hodnocení (dle 10 odst. 6 písm. b) se jedná o dílčí formální odchylky, jimiž není snížena srozumitelnost návrhu. Komise rozhodla, že všechny návrhy budou posouzeny. Samostudium bylo v 11:15 přerušeno, kdy přišli přizvaní znalci, kteří si prohlédli jednotlivé návrhy a sdělili porotě svoje komentáře. Ve 14 hod porotu opustil pan Ing. Dubský, následně Ing. Plachtová. Ve 13:00 hod bylo samostudium přerušeno obědovou pauzou, dále porota ve 13:30 pokračovala v samostudiu a průběžné diskusi. V 16:00 hod přistoupila porota k podrobné rozpravě nad jednotlivými návrhy, která zároveň sloužila jako podklad pro jednotlivé hodnocení návrhů. V 18:30 bylo zasedání poroty dne ukončeno a jednotliví porotci se dále věnovali písemnému hodnocení návrhů.. Soutěžní porota se sešla dne v 8:00 hod ve složení odpovídajícím soutěžním podmínkám. Řádní členové poroty Závislí členové poroty: Ing. Viktor Blaščák, Mgr. Pavel Janšta Nezávislí členové poroty: Prof. ak. soch. Jan Ambrůz, předseda Doc. Ing. arch. Radek Kolařík, místopředseda Ing. Jitka Trevisan - 5 -

6 Náhradníci poroty Závislý: Ing. arch. Vladimír Děrda Nezávislý: MgA. Ing. arch. Jiří Bíza Na základě bodu 10.2 si porota přizvala znalce: Znalci poroty: Zahradní architekt - Ing. Marek Pěchouček Dále byla přizvána Ing. Karla Kupilíková z Nadace Proměny, které nezávisle sledovala průběh soutěže. Sekretář poroty: Mgr. Jitka Schneiderová Přezkušovatelé: MgA. Ondřej Synek Ing. arch. Jan Vlach Předseda poroty pan Doc. Ing. arch. Radek Kolařík konstatoval, že porota je usnášení schopná a bude jednat a hlasovat v tomto složení: Řádní členové poroty Závislí členové poroty: Ing. Viktor Blaščák, Mgr. Pavel Janšta Nezávislí členové poroty: Doc. Ing. arch. Radek Kolařík, Ing. Jitka Trevisan, Prof. ak. soch. Jan Ambrůz Náhradníci poroty Závislý: Ing. arch. Vladimír Děrda Nezávislý: MgA. Ing. arch. Jiří Bíza Od 8:00 9:15 jednotlivý porotci dokončovali písemné hodnocení jednotlivých návrhů. 9:15 11:30 probíhala závěrečné diskuse nad jednotlivými návrhy. V 11:30 porota přistoupila k hlasování o udělení cen a odměn. 7.3 Udělení cen Dle 10 odst.8 a na základě diskuse hlasovala porota o jiném udělení cen a odměn. Porota hlasovala o neudělení druhé ceny a udělení dvou třetích cen. Třetí ceny budou uděleny jako součet druhé a třetí ceny rozdělený na polovinu, tj. ve výši Kč. Hlasování: z přítomných 5 pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0 Porota hlasovala o udělení 1. místa návrhu č. 3. Hlasování: z přítomných 5 pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0 Porota rozhodla o udělení 1. místa návrhu č. 3. Porota hlasovala o udělení 3. místa návrhu č. 7. Hlasování: z přítomných 5 pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0 Porota rozhodla o udělení 3. místa návrhu č. 7. Porota hlasovala o udělení 3. místa návrhu č. 2. Hlasování: z přítomných 5 pro: 4 proti: 0 zdržel se: 1 Porota rozhodla o udělení 3. místa návrhu č

7 8. Doporučení poroty zadavateli Porota při hodnocení dospěla k rozhodnutí o výsledku soutěže ve shodě závislých i nezávislých členů poroty. Porota doporučuje vyhlašovateli, aby při výběru projektanta respektoval výsledky soutěže. Porota doporučuje veřejnou prezentaci návrhů se zadavatelem a autory, představení oceněných návrhů v médiích a sestavení tištěného katalogu. 9. Otevírání obálek autor Po závěrečném vyhodnocení předložených návrhů přistoupila porota k otevření obálek AUTOR a přiřazení k jednotlivým návrhům jejich autory a zpracovatele. Autoři návrhů 1. kolo Soutěžní návrh číslo 1 Autoři: Ing. arch. Anna Soukupová, Sýkovecká 13, , Praha 14 Kyje Ing. arch. Lucie Bíbrová Účastník soutěže: Ing. arch. Miroslav Soukup, Donatellova 2004/4, Praha 10 - Strašnice Soutěžní návrh číslo 2 Účastníci a autoři soutěže: Ing. arch. Zbyněk Musil, n a z e m i a r c h i t e k t i Pechova 11, Brno Ing. arch. David Zajíček, n a z e m i a r c h i t e k t i Renčova 9, Brno Soutěžní návrh číslo 3 Účastníci soutěže: Ing. Marie Gelová, Viniční 130, Brno Židenice MgA. Zuzana Hebronová, Ortenovo náměstí 23, Praha 7 MgA. Žofie Raimanová, Dukelských hrdinů 349/15, Praha 7 Ing. Sandra Chlebovská, Valašská 1658, Rožnov pod Radhoštěm MgA. Ondřej Dušek, Ve Střešovicích 73/48, Praha 6 Soutěžní návrh číslo 4 Účastníci soutěže: Ing. arch. Miroslav Ščudla, Rooseveltova 15, Praha 6 Ing. Jan Švejkovský firma služeb, Bolívarova 2092/21, Praha 6 Autoři návrhu: Ing. arch. Miroslav Ščudla, ČKA 3589 Ing. arch. Jan Voltr Ing. Michaela Suchoňová, ČKA 3362 Ing. Alena Burešová Soutěžní návrh číslo 5 Účastník soutěže a autor: Ing. arch. Jana Kaštánková, Radnická 5, Brno Spolupracující osoby: Ing. arch. Ivo Kabeláč konzultace, fotodokumentace Ing. arch. Aleš Joura sestavení panelu Soutěžní návrh číslo 6 Účastníci a autoři soutěže sdružení fyzických osob: Dipl. Ing. Lenka Filipczak, Hafnersteig 11b, Regensburg, Německo Ing. Klára Salzmann, PhD., Chynín 17, Nové Mitrovice RNDr. Milan Svoboda, vedoucí týmu, U Lomu 139, , Hrádek, Česká republika - 7 -

8 Soutěžní návrh číslo 7 Autor: MOBA studio s.r.o., U půjčovny 4, Praha 1 Tým: Ing. arch. Igor Kovačević Ph.D., Sokolská 56, Praha 2 Ing. arch. Yvette Vašourková, Sokolská 56, Praha 2 Bc. Petra Holubová, Žlebská 1616, Praha 9 Arch. Marco Marinelli, Via Val di Bisenzio, 118, Vaiano, Italiano Arch. Paes. Elena Donnini, Via rapisardi 11, Follonica, Itálie Spolupracovníci: Barbora Slavíčková Soutěžní návrh číslo 8 Účastníci soutěže: Ing. Ondřej Nečaský, p.č.90, Plenkovice Ing. Zdeněk Strnadel, č.p. 663, Kunčice pod Ondřejníkem Soutěžní návrh číslo 9 Účastník soutěže: Ing. Tomáš Pilař, Prokopa Velikého 504, Brandýs nad Labem Soutěžní návrh číslo 10 Autoři/Účastníci soutěže: Ing. arch. Markéta a Ing. arch. Petr Veličkovi, M&P ARCHITEKTI Krajinářská architektura, Vrchovecká 49/1, Velké Meziříčí Ing. arch. Tomáš Jiránek New Visit, Komenského 264, Hradec Králové Ing. arch. David Prudík, Spojovací 2, Brno Spolupráce: Pavla Drbalová Kateřina Koudelová Kateřina Ludvíková Terezie Havlíková Jan Cyrany Jitka Daňková Soutěžní návrh číslo 11 Účastník soutěže: MgA. Ing. Arch. Michal Fišer, Malátova 13, Praha 5 Autoři: MgA. Ing. arch. Michal Fišer, Malátova 13, Praha 5 Ing. arch. Jitka Brablecová, Za Vodou 259, Mostkovice Ing. Ondřej Fous, Schnirchova 29, Praha 7 Ing. arch. Tomáš Zdvihal, Zavadilka 2539, České Budějovice Soutěžní návrh číslo 12 Účastník soutěže: STA, projektový ateliér, v.o.s., Havlíčkova 247, Strakonice Autoři: Ing. arch. Zbyněk Skala Ing. arch. Alexandra Sopoligová Soutěžní návrh číslo 13 Účastníci soutěže: Ing. Šárka Stolaříková, B. Martinů 814/7, Ostrava Poruba Ing. arch. Ondřej Stolařík, Fr. Šrámka 30, Ostrava Mariánské Hory Ing. arch. Zdeněk Dohnálek, Bludovská 1061/29, Šumperk - 8 -

9 Autoři návrhů 2. kolo Soutěžní návrh číslo 2 (3. místo) Účastníci a autoři soutěže: Ing. arch. Zbyněk Musil, n a z e m i a r c h i t e k t i Pechova 11, Brno Ing. arch. David Zajíček, n a z e m i a r c h i t e k t i Renčova 9, Brno Spolupráce: Lucie Komendová, M.Sc. Soutěžní návrh číslo 3 (1. místo) Účastníci soutěže: Ing. Marie Gelová, Viniční 130, Brno Židenice MgA. Zuzana Hebronová, Ortenovo náměstí 23, Praha 7 MgA. Žofie Raimanová, Dukelských hrdinů 349/15, Praha 7 Ing. Sandra Chlebovská, Valašská 1658, Rožnov pod Radhoštěm MgA. Ondřej Dušek, Ve Střešovicích 73/48, Praha 6 Soutěžní návrh číslo 4 Účastníci soutěže: Ing. arch. Miroslav Ščudla, Rooseveltova 15, Praha 6 Ing. Jan Švejkovský firma služeb, Bolívarova 2092/21, Praha 6 Autoři návrhu: Ing. arch. Miroslav Ščudla, ČKA 3589 Ing. arch. Jan Voltr Ing. Michaela Suchoňová, ČKA 3362 Ing. Alena Burešová Ing. arch. Radek Talaš Soutěžní návrh číslo 7 (3. místo) Autor: MOBA studio s.r.o., U půjčovny 4, Praha 1 Tým: Ing. arch. Igor Kovačević Ph.D., Sokolská 56, Praha 2 Ing. arch. Yvette Vašourková, Sokolská 56, Praha 2 Ing. arch. Karin Grohmannová, Horní Bludovice 59, Horní Bludovice Arch. Marco Marinelli, Via Val di Bisenzio, 118, Vaiano, Italiano Arch. Paes. Elena Donnini, Via rapisardi 11, Follonica, Itálie Spolupracovníci: Barbora Slavíčková Bc. Petra Holubová Arch. Eliana Fisher Iva Tomková Arch. Paes. Cristiano Zanello Soutěžní návrh číslo 11 Účastník soutěže: MgA. Ing. Arch. Michal Fišer, Malátova 13, Praha 5 Autoři: MgA. Ing. arch. Michal Fišer, Malátova 13, Praha 5 Ing. Ondřej Fous, Schnirchova 29, Praha 7 Ing. Štěpán Špoula, Karla Hlaváčka 2285/5, Praha 8, Ing. arch. Jitka Brablecová, Za Vodou 259, Mostkovice Ing. arch. Alena Hrabětová, Daňkova 3332, Praha 4 Modřany Ing. Klára Zahradníčková, Botanická zahrada 32, Brno Ing. arch. Tomáš Zdvihal, Zavadilka 2539, České Budějovice - 9 -

10 10. Ukončení zasedání poroty: Porota ukončila své jednání dne ve 13:00 hod. Podpisy: Řádní členové poroty Nezávislí členové poroty: předseda Doc. Ing. arch. Radek Kolařík místopředseda Ing. Jitka Trevisan Prof. ak. soch. Jan Ambrůz Závislí členové poroty: Ing. Viktor Blaščák Mgr. Pavel Janšta Náhradníci poroty Závislý: Ing. arch. Vladimír Děrda Nezávislý: MgA. Ing. arch. Jiří Bíza Sekretář poroty: Mgr. Jitka Schneiderová Přezkušovatelé: MgA. Ondřej Synek Ing. arch. Jan Vlach Zapsala: Mgr. Jitka Schneiderová Ve Vodňanech Porota schválila konečné znění protokolu dne

11 PŘÍLOHA Č. I - Protokol o hodnocení Souhrnné hodnocení návrhů 1. kola a doporučení poroty do 2. kola: Porota se shodla na dobré kvalitě odevzdaných projektů, jejich grafickém provedení i úrovni propracovanosti. V rámci českých architektonických soutěží se jedná o vzácné a komplexní téma. Pakliže bychom měli zhodnotit kvalitu odevzdaných prací jako celku, byli jsme mnohdy překvapeni jejich rozpracovaností do konkrétních detailů bez jednoznačného popsání jednotící myšlenky projektu. Právě celková idea ale byla hlavním měřítkem prvního kola této dvoukolové soutěže. Proto do druhého kola postoupily především ty projekty, kterým se podařilo jejich hlavní ideu dobře vyjádřit, a zároveň ji považujeme za životaschopnou. Do druhého kola postoupilo ale i několik projektů, které prokázaly schopnost řešit jednotlivé situace, a komplexní úvaha vlastně chyběla. Možné je, že pouhá kvalita jednotlivostí může být jednotící ideou. Obecně porota postrádá adekvátní míru nadhledu, velkorysosti, ale i citlivosti a pokory úvah, které by pak pomohly sjednotit jednotlivé navrhované zásahy. Chybí zřetelný soulad mezi zásahy krajinnými a architektonickými. V mnoha návrzích není dostatečně přesvědčivě vyjádřen vztah k místu, městu a okolí. Z návrhů není vždy zcela zřejmé zpracování etapizace, její jasné odůvodnění, provázanost s celkem. Grafické zpracování je často komplikované, případně nedostatečně sdělné. Porota doporučuje všem postupujícím soutěžícím zohlednit v řešení tato témata: napojení řešeného území na město a okolí (vstupy do území, vazba na místní části, turistické trasy,...), vztah Zátiší k rybníkům, řece, vodě, využití lesoparku v jednotlivých ročních obdobích, scénáře využití pro různé kategorie uživatelů a s tím související variabilita užívání cestní sítě, souvislost s rybářskými školami. Dále porotu zajímá vyjádření soutěžících k: ÚSESu a vůbec předpokladům pro realizaci 1. etapy, způsobu budoucího hospodaření v lesoparku coby lesu zvláštního určení. A porota upozorňuje soutěžící na vhodnost řešení: zázemí návštěvníků lesoparku, parkování pro školy i návštěvníky parku. Porota hodnotila jednotlivé návrhy 1. kola takto: Jednotliví porotci nejprve zpracovali hodnocení sami za sebe. Porota poté chtěla formulovat společné znění hodnocení jednotlivých návrhů. Následně došla ke shodě, že ponechá hodnocení jednotlivých porotců, neboť mozaika jejich hodnocení ve výsledku vypoví o projektu nejvíce

12 Návrh číslo: 1 Dobré pochopení lokality nenachází v rovině konceptu a jeho vyjádření v grafické a textové části potřebného naplnění, vlastní pojetí je málo věrohodné, působí schematicky a mechanicky. Klady: stavba pro občerstvení, zázemí, různé typy funkčních cest a území. Nepřesvědčivě působí: kamenný amfiteátr vhodnost místa a nákladů, vstupy a návaznosti, výhledy, práce s vodou, práce s vegetací, řešení 1. etapy, četnost atrakcí (amfiteátr, 2 rozhledny, hřiště, lanový park). Nepříliš šťastně navržená vyhlídková plošina v blízkosti VN. Návrh nevzal na vědomí nové existující parkoviště u FROV. Absence širších vazeb na okolí. Vhodně akcentuje spojení s městem rozšířením hráze o lávku. Návrh číslo: 2 Empatický přístup v odhalení potenciálu území a přiměřeně přesvědčivý ve znázornění základních prvků konceptu; důkladný a logicky strukturovaný, vyvážený ve všech částech, srozumitelný a proto přesvědčivý cit pro vystižení situací v návrhu. Klady: dobré analýzy, dobrý (jiný) princip stezek a zeleně, dobré architektonické zásahy, práce s pohledovostí, stavba pro občerstvení. Zápory: chybí práce s vodou, chybí návaznost na okolí, chybí definování 1. etapy. Nepřesvědčivě působí osa - promenáda, její ukončení, vhodnost. Návrh se vymezuje pouze plochou lesoparku a hlavní přístupovou komunikací. Vybrané pasáže se zdůrazňují pouze architektonickými prvky. Klady: dobrý princip stezek a modelace cest, analýzy. Zápory: diskutabilní je volba páteře území - asfalty (nikam nevede, není vzhledná). Malé zapojení vody. Nepracuje s napojením na okolí, nebo ho nezobrazuje. Vhodně dotváří a vyzvedává místo u kaple v srdci území. Akcentuje promenádu, nezabývá se však přesvědčivým vyřešením jejího vyústění do nikam. Zeď na louce bude problematizovat vjezd pro údržbu ze silnice I/22. Navíc vzbuzuje pochyby, jak bude zeď vypadat z druhé strany (od silnice). Návrh číslo: 3 Dobrá kulturně historická analýza/kontext, citlivě pojatý koncept skýtá potenciál pro další rozvoj kvalitně založených podnětů, majících za cíl oživení a zvýšení atraktivity území pro obyvatele Vodňan a jejich návštěvníky. Dobrý scénář. Klady: dobrá koncepční úroveň. Dobrá realizovatelná 1. fáze. Zápory: postrádám analýzy a stavbu občerstvení. Koncepce je pojatá bodově a v širším záběru přesahuje lokalitu - propojuje okolí v širším kontextu - vnímá krajinu s přesahem). Klady: dobře řeší širší vztahy v kontextu celého města. Princip fázování návrhu je brán v úvahu již od začátku. Kladně hodnotím sad u rybníka. Návrh je uvěřitelný, bez atrakcí. Postrádám konkretizaci jednotlivých míst, využití vody. Návrh vychází z vědomí širších vztahů v krajině a krajinných os. Návrh číslo: 4 Zdařile strukturovaná práce ve všech částech soutěžního návrhu (rozbory, koncept). Náměty svěží, skoro nejvyspělejší; kultivovaně podaný návrh, dobře a uceleně strukturovaný, vyvážený a účelně pojatý. Klady: napojení na turistické trasy, vyhlídky, vybavení, rozdělení na zóny. Návrh je pragmatický, ale jedná se o vhodný přístup k tématu

13 Nejasná celková koncepce. 1. etapa popsána pouze v textu stejně jako práce s vegetací, nicméně definována dostatečně. Zápory: nedostatečné napojení na město, málo práce s vodou. Diskutabilní vhodnost navržených plantáží. Přejímá již naznačené aktivity, na nichž staví celkovou koncepci. Jedná se o uzavřenou variantu komunikace, svah, vodní plocha propojená s městem pouze přístupovou komunikací. Kladně hodnotím, že se jedná o jednoduchý návrh. Postrádám jednotící koncepce. Za chybu považuji řešení vstupního prostoru a navrženou 1. etapu asfaltovou cestu lesoparkem s očekávaným využitím (kočárky, ) při konfiguraci terénu. Jednoduché přesvědčivé řešení. Nezabývá se návrhem louky u silnice I/22. Návrh číslo: 5 Zajímavé náměty rozmělněny neadekvátností (pontony,...). Poezie textů není adekvátně vyjádřena v grafice, která vzbuzuje rozpaky. Klady: jediná reakce na biocenózy a dynamiku, kontext, práce s územními rezervami, určitý způsob zachycení ducha a místa, stavba pro občerstvení. Zápory: grafika, řešení cestní sítě, chybí 1. etapa. Návrh vychází ze širokých esotherických souvislostí. Zobrazuje podrobnou analýzu území, ta však není přesvědčivě vytěžena ve vlastním návrhu, který je poněkud schematický a působí plakátovým dojmem. Návrh číslo: 6 Správné pojmenování problému, kvalitní rozbor širších vztahů, vazeb řešeného území na město; nepřesvědčivé a nevýrazné podání návrhu; část poroty považuje za nepřiměřenou zvolenou formu akcentace prodloužené osy hráze zakončené v nejvyšším bodě lávkou přes rychlostní komunikaci. Klady: práce se stávajícími palouky, práce s vegetací, dobré analýzy, jasný princip, návaznost dál do krajiny. Zápory: chybí práce s vodou, návaznost na město, chybí 1. etapa. Dobrý palouk u vody, práce s vodou u školy. Schémata nejsou promítnuta do návrhu. Chybí návaznost na město. S otazníkem je navržené posílení osy. Návrh správně definuje kompoziční vztah na zásadní ose s městem, vlastní řešení svahu/průseku na této ose se zídkami však není přesvědčivé. Jako jeden z mála řeší vyústění stávající slepé písecké silnice (odkloněním navržené cyklostezky). Návrh číslo: 7 Citlivý přístup, důkladný rozbor (mj. historicko-geografický), rozpačitě působící některé části (princip vytváření lesního náměstí), racionální a přesvědčivý komentář, obsažený v textové části návrhu, vč. přijatelné, tedy adekvátní poetiky (zejména v nově navrhovaných místních názvech); úsporné, smysluplné a vše potřebné říkající zobrazení. Klady: geneze krajiny (jako jediný), respektuje USES (jako jediní, i když pouze v textu). Zápory: špatně čitelná grafika pro pochopení záměru, chybí práce s vodou, chybí návaznost na místo, chybí stavba zázemí. Lesní náměstí jasný koncept, který je sledován. Ale po upnutí se na koncepci, chybí zobrazení představy jednotlivých prostor (vizuální představa). Chybí práce s vodou, cestní síť, zázemí. Diskutabilní jsou hodiny na konci cesty. Uzavřená varianta čtvercových lesních mýtin (lesních pokojíčků) s očekáváním přirozeného/náhodného propojování a vytváření průchodnosti. Kladně hodnotím, jak návrh respektuje les. Návrh zatím zůstává na úrovni schématu

14 Jemné řešení, citlivé, vycházející z přesvědčivého historického rozboru vývoje vztahů v území. Návrh číslo: 8 Návrh obsahuje kvalitní náměty využití, koncipované jako ohniska či hnízda - jejich pojetí působí formálně nevěrohodně; skicy jsou zručné, jejich výpovědní hodnota je ale nízká. 1. etapa a práce s vegetací řešena pouze v textu, ale dostatečně. Zápory: chybí koncepce, propojení s místem. Návrh pracuje pouze s vnitřním perimetrem. Nahodilé rozmístění palouků. Chybí vybavenost. Nahodilé, nekoncepční, nelogické směry. S otazníkem přemístění kynologického centra. Jednoduché řešení až příliš. Akcentuje bývalou píseckou silnici, ale nezabývá se jejím vyústěním do nikam. Absence vědomí širších vztahů a vazeb na krajinu a město. Jistá schematičnost kruhových ploch. Návrh číslo: 9 Návrh je správně strukturován v několika koncepčních rovinách; jeho kvality spočívají v dobrém uvědomění si kontextu; v návrhové části tento vstupní potenciál není zúročen adekvátně. Klady: propojení s krajinou, práce s vodou, průhledy na město, názvy jednotlivých programových částí. zápory: chybí stavba pro občerstvení. První etapa a práce s vegetací řešena pouze v textu, ale dostatečně (práce s vegetací velmi hrubě). Klady: analýza území, propojení s krajinou. Zápor: zůstává na úrovni schématu, konkrétní zobrazení (rozhledna, lávka,...) návrhu nepomáhají. Koncepční řešení krajiny a vazeb na okolí. Návrh číslo: 10 Návrh je po formální stránce kultivovaný, po obsahové uvážlivý a citlivý, bez zbytečného zaplevelení různými atrakcemi; využívá přirozených vlastností prostředí pro aktivity. Slabinou je ne zcela pravdivé pochopení skutečnosti, umocněné neadekvátní fikcí falešných iluzí hraničících s mystifikací, která případnou kvalitu návrhu a jeho důvěryhodnost zásadně zpochybňuje (ilustrace v grafické části a návrh drobné stavby Fishbaru). Klady: pochopení identity citlivosti místa, práce s vegetací, vhodný program pro jednotlivé části, vhodné umístění a materiálovost vybavení. Zápory: příliš romantizující přístup, velké navržené otevřené plochy (náklady a vhodnost), návaznost na okolí a město, řešení pouze vnitřního perimetru. Klady: řešení jádra území vhodnými zásahy. Zápor: neřeší minimálně polovinu území, cyklostezka jako hlavní využití cest, chybí návaznost na město, nerovnoměrnost řešení území stavební výkresy fishbaru vs. východní část území. Trefně umísťuje fishbar (v přílišné podrobnosti vlastního řešení). Kromě toho však neřeší vztah k vodě a širšímu okolí. Navrhovaná cyklostezka v terénu spíše pro horská kola bude ve střetu s chodci (rychlost sjezdu apod.). Návrh číslo: 11 Projekt zpracovaný s erudicí a ambicí; důkladná rozvaha - postrádá poněkud vnitřní integritu konceptu, přesnější vyjádření autorů obsahu doprovodných textů, namísto toho obsahuje některé, pro první kolo zbytné části (spekulativní je polemika, týkající se zastoupení jednotlivých druhů dřevin). Klady: jasný princip, čtyři varianty 1. etapy, práce s vegetací, práce s péčí, kontextem, výhledy, stavba pro občerstvení, napojení na město, nový vstup na začátku hráze od města. Diskutabilní je náročný cíl proměny poměrů vegetace. Uzavřená, vyvážená varianty vycházející ze vztahu město, rybník, vztah, zátiší. Pojímáno spíše jako les - klad. Ruší asfaltku

15 Řeší širší vztahy a nástupy z Vodňan, zapojení vody. Louka je jasné jádro konceptu. Kladně hodnotím odstranění silnice. Zápory: forma nábřeží zejména ve východní části, která louce škodí. Koncepce jedné cesty lesoparkem očekávám větší pestrost cestní sítě. Silné řešení vztahu s městem (čtyřřadá alejka na hrázi). Idea jedné zokruhované hlavní pěšiny není ideální. Léčí (jako jeden z mála) zaslepenou píseckou silnici. Návrh číslo: 12 Koncepční řešení je přiměřené se základní měrou empatie k potenciálu lokality; ilustrace jsou neadekvátní povaze prvního kola: obsahují podrobně informace o objektech, které nemohou být známy a nejsou potřebné, neobsahují představu autorů o prostorovém uspořádání hlavních celků návrhu; výraz navrhovaných staveb neharmonizuje s myšlenkou návrhu ani s povahou prostředí. Klady: práce s hlavní osou po hrázi, umístění restaurace a rozhledny jako možný iniciační zásah a 1. etapa (jaké jsou ale náklady?), jasné vycházkové okruhy. Zápory: chybí práce s vegetací ve většinové ploše území (průhledy atd.), chybí práce s vodou, chybí návaznost na okolí a město. Návrh lesoparku redukuje do návrhu hospody, rozhledny a lanové dráhy. Klad: těžiště u kapličky, snaha o vycházkové okruhy. Zápory: neřeší vazby na město a na okolí, neřeší zbytek území mimo jeho těžiště. Návrh příliš soustředěný na detaily rozpracované do značné podrobnosti (rozhledna, restaurace). Zabýval se řešením slepé písecké silnice. Silně akcentuje osu město Zátiší monumentálním bodem rozhledny. Nepřesvědčivý návrh v části návrhu krajiny. Přínosný, ale nevyvážený návrh. Návrh číslo: 13 Návrh obsahuje správné pojmenování témat a přiměřeně / potřebně na ně reaguje v textu i v grafickém zobrazení. Koncepce vyjádřená ve schématu není zúročena ve vlastním návrhu. Přetížení různorodými aktivitami je neadekvátní. Klady: jasná vize, širší vztahy a koncept, práce s vodou. Zápory: nejasná celková koncepce, chybí práce s vegetací, chybí stavba pro občerstvení. Jasné schéma, které není promítnuto do návrhu. Nadměrné využití atrakcí - finanční náročnost, provozní náklady. Pochyby vzbuzující řešení vstupního prostoru. Podrobné řešení. Silně řeší vztahy a vazby na okolí. Akcentuje vztah k vodě

16 Souhrnné hodnocení návrhů 2. kola a závěrečné doporučení poroty Porota se shodla na dobré kvalitě odevzdaných projektů, jejich grafickém provedení i úrovni propracovanosti. Obecně ale postrádá nadhled a velkorysost úvah, které by pak pomohly sjednotit jednotlivé navrhované zásahy. Chybí zřetelný soulad mezi zásahy krajinnými a architektonickými. Z návrhů není zřejmé zpracování etapizace, její jasné odůvodnění, provázanost s celkem. Osnova zadání, obsažená v doplnění soutěžních podmínek, byla v návrzích většinou dodržena neúplně nebo nezřetelně, což oslabilo výpovědní hodnotu velkého množství dobře vedených úvah, resp. energie, věnované vypracování jednotlivých návrhů. Textové zprávy jsou čitelné a srozumitelné a věcně doplňují návrhy. Oceněné návrhy byly vybrány s ohledem na jejich realizovatelnost, udržitelnost a myšlenku první etapy i s ohledem na občany města Vodňany. Porota považuje všechny oceněné projekty za kvalitní a způsobilé k dopracování a realizaci. Porota hodnotila jednotlivé návrhy 2. kola takto: Stejně jako v 1. kole jednotliví porotci zpracovali hodnocení sami za sebe a v protokolu je ponechána mozaika jejich hodnocení, která ve výsledku vypoví o projektu nejvíce

17 Návrh č. 2 Koncepce úprav parku Zátiší spočívá ve třech zátiších spojenými pohodlnou cestou a cestou po hraně. Akcentuje prostor u vody umístěním nábřeží u školy a sportovně pobytové louky s ostrovy a oblázkovou pláží u kapličky. Návrh ve druhém kole zkracuje slepou silnici a ukončuje ji provozním objektem pro hřiště. Propracování systému cest - široká pohodlná a úzká po hřebeni, posílení stávající cesty podél vody dávají návštěvníkům možnosti při procházkách/běhu lesoparkem. Práce s atmosférou jednotlivých nábřeží, posílení (nad)městského významu školy, propojení pobytové louky s vodou. Jako spornější vidím konkrétní provedení s ostrůvky a plážemi. Návrh si od prvního kola všímá potenciálu Račického vrchu jako místa s dalekými výhledy, na druhou stranu málo pracuje se širšími vztahy k okolí /západní ukončení cesty, vazby na město... Návrh rozpracovává koncepci tří lesních zátiší. Ve druhém kole je tato koncepce méně čitelná. Tato je provázena nepřesvědčivým rozpracováním v detailu (zeď u silnice, stezka rákosím na skládce, schody k rybníku). Naopak návrh málo pracuje s místy, mají potenciál samy o sobě a stačí málo (lom a Šibeniční vrch, skály, stávající mýtiny...). Nepřesvědčivé je použití sportovišť s umělým osvětlením, veškerým zázemím ve vazbě na vznikající sportovní centrum Blanice, které je přímo ve městě. Provozní náklady/správce...? Sleduji asfaltku a zeď - nevidím celek. Nápadná segmentace aktivních míst. Navržená hřiště v podstatě dublují blízký sportovní areál Blanice. Přechod pro pěší přes silnici I/22 není reálný a z dopravního hlediska je naivní úvahou. Navržení promenády s alejí ovocných stromů na nábřeží před školami není ideálním řešením. Nedovedu si představit až 4,5 m vysokou zeď u silnice I/22. Nepovažuji to za vhodné či akusticky funkční řešení. Působivé ilustrace míst, která tvoří osnovu návrhu; jejich skladba je vyjádřena více poetickými názvy v situaci, je ale obtížné vytvořit si z nich celkový obraz konceptu, resp. takto vyjádřený koncept působí neuceleně. Místa a prostředky pro jejich úpravu, zahrnuta v návrhu 1. kola jsou zachována, žádné z nich (překvapivě) nebylo zpochybněno - přitom návrh ve 2. kole nijak dále jejich pojetí nepodporuje / neodůvodňuje. Základní koncepce řešení: metodicky dobře rozvinutá koncepce zeleně z 1. kola, metodicky dobře zvládnutá koncepce stezek - neodůvodněná zůstává hlavní příčná osa lesoparku ve stopě zaslepené komunikace na Radčice, chybí rozvedení scénářů využití (třeba s ohledem na roční období, etc.) ilustrující povědomí autorů o tom jaké nástroje, jaký potenciál je již přirozeně obsažen a jak s ním lze pracovat. Relativním pozitivem je zkrácení staré písecké silnice. Celkový záměr / cílový stav není přes bohaté ilustrace zřejmý, jako by jeho dosažení nebylo hlavním úmyslem autorů, některá řešení znejišťují přesvědčivost: zeď na louce (neumocňuje naopak řez krajinou namísto deklarované náplasti?, bude funkční akustickou bariérou? a především: je zde opravdu na místě?; návrh přechodu na rychlostní komunikaci naznačuje absenci potřebné erudice - spolupráce s potřebnými specialisty. Etapizace: rozsah první etapy nereálný, koncepčně neodůvodněný, není zcela zřejmé, zda 1. a 2. etapa jsou v součtu cílovým stavem. Tento "sochařský" návrh měl na doporučení poroty ujasnit toto výrazné architektonické řešení ve vybraných lokalitách, pro které autoři hledali v celku logické propojení navrženými chodníky a cestami. Podrobnější rozpracování bohužel nepřineslo předpokládané přesvědčivé řešení. Struktura cest a chodníků se uzavírá v dané lokalitě a využívá současnou komunikační síť. Vegetační úpravy se přizpůsobují navržené struktuře s postupným prosvětlováním a přeměnou v lesopark. Návrh Osa Asphaltka - celkem velké změny oproti 1. kolu, území příliš naplněno aktivitami. Málo vypracované či akcentované vazby na okolí. Koncepce obsahuje příliš mnoho nepožadovaných aktivit podmiňujících velké změny v území. Alej před budovami školy odděluje optickou vazbu s vodou a městem, zvolen stanovištně i kompozičně nevhodný druh dřeviny. 1. etapa představuje silné změny a po celém území a v podstatě realizace celého záměru návrhu, krom toho, že nejsou nutné, tyto nejsou za danou investici ani v uvedeném čase proveditelné. Udržitelnost udržení navrhovaného stavu (množství aktivit, velké plošně změny ve vegetaci) budou pro zadavatele těžko únosné. Plusem nově budova zázemí i její vhodné umístění v blízkosti navrhovaných aktivit

18 Návrh č. 3 Zacelení Zakončení - Zastavení. Návrh se soustředí zejména na oživení tří hlavních vstupů z města. Nejlépe ze všech pracuje se širšími vztahy. Návrh si od prvního kola všímá potenciálu Radčického vrchu jako místa s dalekými výhledy, velkoryse překlenuje silnici I. třídy a navrhuje cestu k budoucí rozhledně. Návrh co nejvíce pracuje se sítí stávajících stezek, které doplňuje dalšími ve třech etapách. Všímá si potenciálu jednotlivých míst, nemusí si v území pomáhat atrakcemi (až na stezku korunami stromů). Jednotně pracuje se dřevem jako stavebním materiálem v celém území. Kynologická louka se mění v ovocný sad, je zde umístěn uměřený kiosek s občerstvením. Nenašel jsem řešení, kam přesunout kynologický klub. Návrh, který dělá celkově uvěřitelný pozitivní dojem. Chybí mu koncepční práce s územím. 3x za-, i za mě dobré - provázané s okolní krajinou i strategickým plánem města, uchopitelný výhled na cíl - kruhový rozhled; podrobnosti nutno řešit a sdílnější grafika byla by záhodna. Návrh je koncipován s ohledem na širší vztahy. Například Radčický vrh rozhledna a vyhlídka u Sv. Vojtěcha. Nevhodný návrh stromořadí ve stávajícím lese, před budovami škol a navržený sad na kynologickém cvičišti. Naopak oceňuji pestrost jednotlivých míst určených k zastavení a odpočinku. Velmi oceňuji decentně řešený hlavní vstup do lesoparku. Oceňujeme návrh řešení širších vztahů přesah na Radčický vrch, doplnění aleje Tyršovou ulicí, využití vyhlídky před sv. Vojtěchem. Nesrozumitelnost v grafickém vyjádření etapizace řešení navržení cestní sítě. Navržení sadu právě v místě stávajícího psího cvičáku je problematickým řešením. Návrh spadá do početně (ve 2. kole) převažující skupiny návrhů, jejichž koncept je založen na mozaice vybraných míst či kousků lokality, z nichž by zřejmě měl být tvořen celek (tento záměr není zcela zřetelně vyjádřen v grafické části ani deklarován verbálně v textové části), a porotě nezbylo, než na podkladě soutěžního návrhu o celku spekulovat. Jednotlivé střípky mozaiky jsou adekvátní, do určité míry podnětné. Pozitivní a sympaticky vyjádřený vztah k úloze je v jejím pojmenování autory (dali mu jméno), resp. výstižně v glosách postihli nosné milníky postupu obnovy. Základní koncepce řešení: obnova stezek, ve druhém kole rozdělená po etapách, by mohla být dobrým základem konceptu. Vazby na okolí: v soutěžním poli standardní, přijatelný koncept, bez očekávaných přesahů (nových impulzů, resp. zásadního odůvodnění, potvrzujícího v návrhu tvrzené řešení). Práce se zelení: bez mimořádných impulzů. Práce s krajinou: klíčová pro koncepci. Návrh 1. etapy je založen na realizaci soustavy jednotlivých vybraných prvků předpokládaného cílového stavu, tento postup považuje porota za vhodný. První krok k dosažení navrhované koncepce je součástí 1. etapy, samostatně vyjádřen v návrhu není; tato skutečnost je ke škodě přesvědčivosti úvah, obsažených v návrhu. Realizace samostatně fungujícího celku za cca 20 mil. Kč je s velkou pravděpodobností nereálná v předloženém rozsahu za předpokládané náklady a v navrhovaných časových horizontech. Pojetí umožňuje flexibilní úpravy s ohledem ne dodržení požadovaných nákladů. Návrh snad nejvíce propojuje město s lesoparkem a zdůrazněnou osou přechází do širšího okolí, na jiné katastry. Pohledově přirozeně akcentuje na Radčickém vršku vyhlídkou do kraje. Lávka přes cestu je velmi dobrým propojujícím prvkem. Zbývající navržené prvky akceptují dané lokality, ale postrádají přesvědčivější výraz. Vlastní název: Zacelení Zakončení - Zastavení. Celková koncepce pokorná, vhodná pro místo, logická, rozvíjitelná, bohužel nadále špatně srozumitelná grafika, legendy. Mnohé podstatné těžko dohledatelné i v textu. Vazby na okolí kompetentní, logické, vhodné. Neopodstatněná nová alej podle hlavní cesty lesním územím, znamenající navíc velké a nákladné zásahy i údržbu (druhová volba?). Nová alej nábřeží před rybářskou školou diskutabilní vhodnost prvku na přírodním nábřeží a zároveň jako předpolí ke kampusu. Způsob práce se stávajícím lesním porostem velmi vhodně zvolený a realizovatelný, bohužel graficky nečitelný. Nedohledatelnost postoje autora k ostatním plochám lesa, ve kterých nenavrhuje změny. Místa a témata jak rozmístění, arch. zpracování či měřítko i materiálovost logická a zdařilá cestní síť rozšiřovatelná, logická, chybí diferenciace povrchů a funkcí. Nově budova zázemí - vhodná, vhodné místo, ale velmi špatně identifikovatelná v grafice. 1. etapa realizovatelná, ale chybí její podložení finanční rozvahou. Plusy: jako jediný návrh s vlastním názvem i podnázvem, vyjadřující koncepci, postup a cíl. Minusem je grafika: legendy, špatná čitelnost a srozumitelnost jak koncepce, tak významných témat jako práce s vegetací. Nedostatečně řešeny parkovací plochy

19 Návrh č. 4 Turistické cesty navržené v území jsou přínosem tohoto návrhu. Návrh počítá s novou asfaltovou cestou územím v první etapě. Na ně navazuje síť menších cest. Řešení jednotlivých míst v detailu sporné, nepřesvědčivé. Přílišný důraz na pěstební plantáž. Návrh nechává kynologický klub ve svém místě, jenž je špuntem v území a jeho přesun a správné řešení volného místa vnímám jako podmínku pro nápravu území. První etapa vybízela ke sledování po značce a těšení se, jak a kudy povede bližší rozpracování. Druhá je však ve svých konkrétních řešeních značným zklamáním. Řešení centrálního prostoru je víceméně pouťového charakteru. Nerespektuje historické hodnoty kapličky. Řešení centrálního prostoru u kapličky je trochu chaotické a příliš pestré, byť samotné odklonění dopravy je správnou úvahou. Zakončení cesty do Radčic není přesvědčivě řešeno. Návrh dobrých kvalit, ale k vlastní škodě není důsledně / přehledně uspořádán dle požadavků pro vypracování návrhů pro 2. kolo, resp. některé dílčí informace nevyjadřuje vůbec. Zato obsahuje informace zbytné, nepodporující myšlenku, matoucí (ilustrace povrchů, architektonické studie objektu občerstvení a wc, slaměného pavilonu, etc.) Základní koncepce řešení je srozumitelně vyjádřena a přínosná v námětech využití dílčích částí. Slabinou je nedostatečně intenzivní základní myšlenka. Vazby na okolí splňují zadání," ale jsou málo motivační / iniciační. Etapizace není vyjádřena. Místa klíčová pro koncepci jsou přirozeně (správně) zvolena, obsahují sympatický protimluv molo pod lípou. Klíčová témata vyjádřena formou scénářů jsou dobrým rozvinutím námětů z 1. kola a spolu s příběhy vázanými k místům tvoří ucelenou představu o celkové / výsledné podobě konceptu. Návrh 1. etapy je založen na plošné rehabilitaci zeleně v rozsahu celého lesoparku (nikoliv vymezené části jako návrhy jiné skupiny). Kvůli absenci představy dalšího postupu (celkové etapizace), lze v případě tohoto návrhu (k jeho škodě) stěží vhodnost prvního kroku vyhodnotit. Realizaci samostatně fungujícího celku za cca 20 mil. Kč lze spekulativně považovat za realistickou. Grafické vyjádření časů 1. etapy je účelné. Návrh vycházel ze základního turistického značení dané lokality. Jeho přínosem je vytvoření třetí turistické propojky v lesoparku, na kterou se napojují převážně stávající chodníky a cesty s místy zastavení, které jsou zaplněny nepřesvědčivými architektonickými artefakty. Vegetační úpravy vycházejí z úpravy a postupné přeměny současného lesa na les příměstský strukturou blízkou přírodě. Návrh Fialová. Vazby: návrh nové turistické trasy směrem na město možný, návrh však neřeší napojení na město i okolí nijak prostorově či tématicky. Cestní sít je málo variabilní. Způsob práce s vegetací: návrh se koncentruje na zásahy nutné pro realizaci aktivit. Návrh přebírá navržená opatření z dendrologického průzkumu bez vlastní větší intence na koncepční záměr v lesních porostech. Plantáže jako reminiscence na vinici nefunguje - v ničem ji nepřipomíná. Nepřesvědčivé je její umístění vzhledem k vzdálenosti k městu, umístění v rámci lesoparku, rozloha, udržitelnost a přínos během roku. Místa klíčová pro koncepci i jejich funkce dobře zvolená, bohužel architektonické zpracování neodpovídá očekávání (příliš mnoho materiálů a negace stávající hodnoty míst). Nevyužití potenciálu jediné velké rovné travnaté plochy v přímé návaznosti na vodu i město (ponecháním kynologického klubu). Realizovatelnost 1. etapy v navrhovaném čase těžko dosažitelná. Udržitelnost za odhadnuté náklady pro město těžko únosná

20 Návrh č. 7 Návrh zůstává v koncepční rovině lesních náměstí. V samotném pojmenování mýtin ale neví, jestli je pojmenovat náměstí nebo pokoje. Návrh se bohužel od prvního kola neposunul. Zůstávají mýtiny s uměle vkládaným obsahem, který je spíše přáním než reálnou budoucností. Nepodařilo se mi přečíst, proč jsou náměstí /nebo pokoje/ právě těchto velikostí a právě v těch místech. Kromě prostor náměstí/pokojů návrh neřeší v území nic dalšího. Nevšímá si již existujících míst a nerozvíjí jejich potenciál. Na konec Zeyerovy promenády umisťuje infocentrum na pozemek školy, jinak si tohoto klíčového místa nevšímá. Jak se chová ke kynologickému centru? Jak se chová k území pod zrušenou cestou? K zaniklé skládce? Ke kopcům na koncích území? Kromě konstatování o zazelenění centra města absence širších vztahů. Neexistující šikana na hlavní ose u Blanice, která vznikla zřejmě chybou v mapě, je toho důkazem. Oceňuji koláže! Originální koncept se svébytnou poetikou - jeho životaschopnost a realizovatelnost vzbuzuje však spíš nepokoj. Situování objektu restaurace přímo ve stávající oplocené zahradě Střední rybářské školy nepovažujeme za nejlepší řešení vzhledem k prostorovým možnostem řešeného území. Návrh rezignuje na řešení celé východní části Zátiší (Kulovatý vrch). Využití louky v severní části území pro sad je sice možné, ale zpřístupnění ze stávající silnice I/22 není reálně domyšleno (vjezd, parkování, chodci tudy nepřijdou ). Celková jednoduchost hlavní myšlenky, ale nedošlo k posunu a prohloubení návrhu oproti I. kolu soutěže. Zakončení cesty do Radčic pouze objektem přitahujícím pozornost není přesvědčivé. Návrh se pojetím odlišuje od všech ostatních. Pro mě je velmi diskutabilní, zda chci jít z panelákového bytu, čili z pokojů, do dalších pokojů. Řešení mi připadá příliš intimní. Neřeší širší vztahy. Návrh je ve své podstatě pojat jako ilustrovaná průvodní zpráva; panely obsahují informace nepřehledně strukturované a neúplné. Silnými stránkami návrhu jsou podnětné a zdařile vyjádřené náměty využití míst, scénáře, příběhy lesních předsíní, síní, náměstí. Ty jsou silně působivé. Slabými stránkami jsou (ke škodě zřejmě silně emotivně pojatého návrhu, o čemž, bohužel, můžeme pouze spekulovat) nejistota / nezřetelnost ve vyjádření širších vztahů, a zdánlivě formálních částí návrhu, jako jsou etapizace, revitalizace zeleně, etc. Z těchto důvodů je nutno o výsledné představě autorů, bohužel, do velké míry spekulovat (rafinovaný způsob, jak ponechat porotě dostatečný prostor pro vytváření vlastních představ o návrhu na podkladě textu není v případě architektonické soutěže zcela přesně na místě;). Základní řešení je založeno na soustavě zážitkově koncipovaných míst. Ze skupiny tento přístup volících návrhů ten z nejlepších, koneckonců i z takto podané mozaiky si lze představu o záměru autorů udělat celkem dostatečnou. Některá koncepční rozhodnutí podrývají důvěru v návrh kladenou: umístění odstavných stání na apendixu silnice na Radčice (staré Písecké). Vazby na okolí jsou přijatelně koncipovány, není zcela zřejmé, zda je základní pojetí důsledkem vyzrálosti přístupu či disproporční pozornosti věnované tomuto tématu v rámci předloženého návrhu. Etapizace: přirozeně zdravá rozvaha; první etapa, nástin druhé a především - diskuse na základě vyhodnocení soutěže. Návrh 1. etapy spočívá v plošné obnově a založení iniciačních lesních prostor - v rámci skupiny takto pojatého přístupu zřejmě nejvíce vyvážené pojetí první etapy. Návrh je jedna báseň. Autoři se se svým poetickým přístupem vcelku snadno vylučují z celkového názorového lesoparkového proudu. Navržené pokojíčky /náměstí/ čtvercového a obdélníkového půdorysu jsou ve své intimnosti kandidáty na možnou realizaci a její vnímání v průběhu času v této uzavřené ploše lesoparku. Ty formálně navazují a propojují stávající chodníky a cesty. Návrh Lesní náměstí. Návaznost na město i okolí nadále neřešeny. Cestní síť převzata stávající bez jakékoli intence řešení. Koncepce náměstíček jako příslib nedotažena. Ve zdůvodnění volby míst, pojetí jednotlivých náměstí (molo jako náměstí?). Cílové podoby práce s vegetací na náměstíčkách podmiňují nákladné a technologicky částečně neopodstatněně náročné realizace i následnou péčí o plochy. Záměr vzhledu celé plochy lesoparku mimo náměstíček je nejasný. Celá východní část lesoparku je zřejmě prakticky nepojata. Diskutabilní je opodstatnění a vhodnost umístění sadu (dostupnost od města) a druhová skladba z původních druhů, např. ptačka. Cílové porosty hlavně bylinných pater těžko cíleně dosažitelné, nepřipouští dynamiku, podmiňuje velké vstupy a nároky na péči. Vizualizace jednotlivých náměstíček romantizující. Doplnění o pavilon žádoucí, ale je vhodně umístěn? Návrh nedostatečně reaguje na přítomnost škol. V rámci etapizace nedostatečně vysvětluje pojem celková rekonstrukce. Dělení etap na západní a východní část je možné, realizovatelnost za možnou investici zpochybnitelná. Minus: nedostatečné odborné know-how vegetačních zásahů a jejich potřeby i dopadu

Přestavba objektu bývalé menzy Kolejí 17. listopadu v Praze 8 pro potřeby Fakulty humanitních studií UK

Přestavba objektu bývalé menzy Kolejí 17. listopadu v Praze 8 pro potřeby Fakulty humanitních studií UK Přestavba objektu bývalé menzy Kolejí 17. listopadu v Praze 8 pro potřeby Fakulty humanitních studií UK Přestavba objektu bývalé menzy kolejí 17. listopadu v Praze 8 pro potřeby Fakulty humanitních studií

Více

Protokol o jednání a rozhodnutí poroty urbanisticko-architektonické soutěže o

Protokol o jednání a rozhodnutí poroty urbanisticko-architektonické soutěže o Protokol o jednání a rozhodnutí poroty urbanisticko-architektonické soutěže o Cenu nadace Proměny Datum a místo konání: 13. 5. 2009, KKCG, Vinohradská 1511/230, Praha 10 Přítomní členové poroty: Přítomní

Více

Třetí ročník jednokolové soutěžní přehlídky pro studenty vysokých škol a architekty do 40 let

Třetí ročník jednokolové soutěžní přehlídky pro studenty vysokých škol a architekty do 40 let Třetí ročník jednokolové soutěžní přehlídky pro studenty vysokých škol a architekty do 40 let Soutěžní podmínky Vyhlašovatel Vyhlašovatel: Centrum české architektury, občanské sdružení, Závěrka 3, 169

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI A VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI A VEŘEJNÉ ZAKÁZCE PROTOKOL O JEDNÁNÍÍ POROTY Lazaretní 13, 615 00 Brno 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI A VEŘEJNÉ ZAKÁZCE 1.1. Název veřejné zakázky: Soutěž o návrh Novostavba transfúzního oddělení a centrální tkáňové

Více

VÍTKOVA HORA, KARLOVY VARY

VÍTKOVA HORA, KARLOVY VARY ATELIER ŠENBERGER-PUSTĚJOVSKÝ Atelier ATKS _ letní semestr 2014/2015 _úterý 14.00 19.50_D-A3 Tomáš Šenberger, 603 460 888, tomas.senberger@fsv.cvut.cz Jan Pustějovský, 775 137 881, jan.pustejovsky@fsv.cvut.cz

Více

ROCKHOUSE 2007 PROTOKOL Z JEDNÁNÍ SOUTĚŽNÍ POROTY 7. března 2008

ROCKHOUSE 2007 PROTOKOL Z JEDNÁNÍ SOUTĚŽNÍ POROTY 7. března 2008 ROCKHOUSE 2007 PROTOKOL Z JEDNÁNÍ SOUTĚŽNÍ POROTY 7. března 2008 1. Zahájení a hlasování o složení poroty, volba předsedy. Monika Koliandrová zahájila jednání v 9:20 a přivítala přítomné. Od 9:00 hod.

Více

PŘESTAVBA OBJEKTU KINA NA VÍCEFUNKČNÍ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ

PŘESTAVBA OBJEKTU KINA NA VÍCEFUNKČNÍ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ 13BPROTOKOL O PRŮBĚHU SOUTĚŽE O NÁVRH PŘESTAVBA OBJEKTU KINA NA VÍCEFUNKČNÍ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ 0B1. Ustavující zasedání poroty Ustavující zasedání poroty proběhlo dne 11. 12. 2012. Záznam z ustavujícího

Více

Město nad železnicí Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA zimní semestr 10 /11

Město nad železnicí Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA zimní semestr 10 /11 Město nad železnicí Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA zimní semestr 10 /11 Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové vedoucí atelieru Ing. akad. arch. Jan Šépka Ing. arch. Mirka Tůmová Internet: www.ateliersepka.cz

Více

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice.

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice. Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2014 v programu Parky (dále jen grantová výzva ). Program Parky pomáhá městům rozvíjet veřejná prostranství, která vycházejí z potřeb jejich

Více

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. Plánování a význam zeleně v malých městech Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. zeleň v sídle Zeleň je jednou ze základních funkčních složek struktury sídla,

Více

PROTOKOL O PRŮBĚHU SOUTĚŽNÍHO WORKSHOPU

PROTOKOL O PRŮBĚHU SOUTĚŽNÍHO WORKSHOPU Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace Vyšehradská 57/2077 128 00 Praha 2 Nové Město Ředitel: Ing. arch. Petr Hlaváček Tel./fax: Tel.: 23600 5618 Fax: 220 514 652 IČO:

Více

ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH ARCHITEKTONICKY VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ PRAVOBŘEŽNÍHO MEZIMOSTNÍHO MĚSTSKÉHO PARTERU V PÍSKU

ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH ARCHITEKTONICKY VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ PRAVOBŘEŽNÍHO MEZIMOSTNÍHO MĚSTSKÉHO PARTERU V PÍSKU P R O T O K O L O P R Ů B Ě H U P R V N Í H O S T U P E N Ě H O D N O C E N Í ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH ARCHITEKTONICKY VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ PRAVOBŘEŽNÍHO MEZIMOSTNÍHO MĚSTSKÉHO PARTERU V PÍSKU 1. USTAVUJÍCÍ

Více

Město u jezera Most Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA zimní semestr 09 / 10

Město u jezera Most Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA zimní semestr 09 / 10 Město u jezera Most Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA zimní semestr 09 / 10 Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové vedoucí atelieru Ing. akad. arch. Jan Šépka Ing. arch. Mirka Tůmová Internet: www.ateliersepka.cz

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE analogicky v souladu s 85 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE analogicky v souladu s 85 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE analogicky v souladu s 85 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění k veřejné zakázce (dále také jako VZ ) s názvem: METODIKA VYMEZOVÁNÍ

Více

PASIVNÍHO RODINNÉHO DOMU V KRUPCE U TEPLIC

PASIVNÍHO RODINNÉHO DOMU V KRUPCE U TEPLIC SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY STUDENTSKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH PASIVNÍHO RODINNÉHO DOMU V KRUPCE U TEPLIC VYHLAŠOVATEL: KNAUF INSULATION OBSAH 1. Úvod...3 1.1. Vyhlašovatel a sponzor soutěže... 3 1.2. Organizátor soutěže...

Více

SOUBĚŽNÉ ZADÁNÍ PŘEDŠKOLÍ 21. ZŠ PLZEŇ. PŘÍLOHA Č. 1: Postřehy žáků

SOUBĚŽNÉ ZADÁNÍ PŘEDŠKOLÍ 21. ZŠ PLZEŇ. PŘÍLOHA Č. 1: Postřehy žáků SOUBĚŽNÉ ZADÁNÍ PŘEDŠKOLÍ 21. ZŠ PLZEŇ PŘÍLOHA Č. 1: Postřehy žáků Žáci zapojení do projektu si prohlédli vystavené návrhy, vyslechli osobní prezentace jednotlivých soutěžících, kladli dotazy a posléze

Více

P R O T O K O L O P R Ů B Ě H U

P R O T O K O L O P R Ů B Ě H U P R O T O K O L O P R Ů B Ě H U veřejné anonymní architektonické soutěže DOMY NA MÍRU vyhlašované společností Haas Fertigbau Chanovice s. r.o. a vydavatelstvím HomeDeco SMP, a.s. 1. USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ

Více

Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE. architektonická studie. autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D.

Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE. architektonická studie. autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D. Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE architektonická studie autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D. 10/2012 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE investor: autor: OBECNÍ DŮM MOUTNICE architektonická studie Obec Moutnice,

Více

ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV ZAKÁZKY: ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN LOUČKA, LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 Objednatel: Město Nový

Více

MĚSTO MILEVSKO ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH. Centrum města Milevska

MĚSTO MILEVSKO ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH. Centrum města Milevska MĚSTO MILEVSKO P R O T O K O L O P R Ů B Ě H U J E D N Á N Í P O R O T Y ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH Centrum města Milevska 1. USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ SOUTĚŽNÍ POROTY 1.1. Ustavující zasedání poroty se

Více

ATELIER KOHOUT - TICHÝ

ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D. hostující konzultant: ing.arch. Irena Fialová Zimní semestr 2009

Více

Územní studie přeložky silnice II. třídy č. 209 v prostoru Chodova, Nového Sedla a Mírové

Územní studie přeložky silnice II. třídy č. 209 v prostoru Chodova, Nového Sedla a Mírové Příloha č. 1 smlouvy o dílo Zadání podklad pro podání cenové nabídky Územní studie přeložky silnice II. třídy č. 209 v prostoru Chodova, Nového Sedla a Mírové územní studie bude podkladem pro aktualizaci

Více

SEMILSKÉ DOTEKY VODY ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ VE FÁZI STUDIE TŘETÍ A ZÁVĚREČNÁ DEBATA ARCHIKTEKTŮ A OBČANŮ SEMIL

SEMILSKÉ DOTEKY VODY ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ VE FÁZI STUDIE TŘETÍ A ZÁVĚREČNÁ DEBATA ARCHIKTEKTŮ A OBČANŮ SEMIL SEMILSKÉ DOTEKY VODY ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ VE FÁZI STUDIE TŘETÍ A ZÁVĚREČNÁ DEBATA ARCHIKTEKTŮ A OBČANŮ SEMIL Atakarchitekti: Jiří Jandourek Jana Medlíková Zuzana Paučová Jitka Trevisan

Více

5P2014 5 PODOB PRÁCE MĚSTSKÉHO ARCHITEKTA ZA ROK

5P2014 5 PODOB PRÁCE MĚSTSKÉHO ARCHITEKTA ZA ROK 5P2014 5 PODOB PRÁCE MĚSTSKÉHO ARCHITEKTA ZA ROK 2014 01 // PRACOVNÍ SKUPINA Pracovní skupina se scházela více než 1x měsíčně. 02 // PRACOVNÍ OHODNOCENÍ Předložení smlouvy a celkového vyúčtování služeb.

Více

Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová

Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová Vize rozvoje města Město v srdci přírody, ze kterého není třeba odjíždět, které poskytuje dobré podmínky

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

ZADÁNÍ PROFESÍM A SPECIALISTŮM PRO KONZULTACI A VY-

ZADÁNÍ PROFESÍM A SPECIALISTŮM PRO KONZULTACI A VY- Vladislava Veselá 20/12/2015 str. 1/5 Veřejná zakázka : PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ NÁMĚS- TÍ E.BENEŠE Objednatel: Zhotovitel: Statutární město Kladno Magistrát města Kladna Náměstí Starosty

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Veřejná zakázka: Pořízení prvků naučných stezek Lesní park Klimkovice zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST

TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST O B S AH: A A B PRŮVODNÍ ZPRÁVA TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST B1 SITUACE - VARIANTA 1 1:500 B2 SITUACE - VARIANTA 2 1:500 B3 SITUACE - VARIANTA 3 / VÝSLADNÁ 1:500 NÁZ E V : Husovo náměstí ve Vamberku M Í

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TĚŠETICE Akce T Ě Š E T I C E ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Pořizovatel: Objednavatel : Městský úřad Znojmo odbor výstavby, oddělení územního plánování Obec Těšetice Zpracovatel

Více

SPORTOVNÍ AREÁL BLANICE VODŇANY

SPORTOVNÍ AREÁL BLANICE VODŇANY MĚSTO VODŇANY NÁM. SVOBODY 18/I 389 01 VODŇANY v y h l a š u j e v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTORU U OC CÍL NA ZAHRADNÍM MĚSTĚ VYHODNOCENÍ URBANISTICKO ARCHITEKTONICKÝCH STUDIÍ /12/2013

REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTORU U OC CÍL NA ZAHRADNÍM MĚSTĚ VYHODNOCENÍ URBANISTICKO ARCHITEKTONICKÝCH STUDIÍ /12/2013 REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTORU U OC CÍL NA ZAHRADNÍM MĚSTĚ VYHODNOCENÍ URBANISTICKO ARCHITEKTONICKÝCH STUDIÍ /12/2013 Obchodní středisko Cíl bylo vystavěno v šedesátých letech 20. století jako obchodní,

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í Plzeň, 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE NÁMĚT Č.1 NÁVRH ZADÁNÍ Zpracoval pořizovatel: MěÚ Klatovy odbor výstavby a územního

Více

Zápis 10. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 24.9. 2015. od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá

Zápis 10. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 24.9. 2015. od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Zápis 10. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 24.9. 2015 od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Přítomni: Omluveni: Bc. Viktor Vokál, Jana Effenbergerová, Ing. Jiří Čenský, Kateřina Čápová, Miroslav

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D.

ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D. Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D. Letní semestr 2009 / 2010 kód pro zápis do KOS: 104 VYPSANÉ ATELIÉRY:

Více

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje Městská část Praha 6 Kancelář architekta vyhlašuje veřejnou jednokolovou výtvarnou ideovou anonymní soutěž o výtvarný návrh Výtvarné řešení výdechu MO Blanka Na Octárně včetně návrhu úpravy nejbližšího

Více

Předmět činnosti DV Consult s.r.o.

Předmět činnosti DV Consult s.r.o. Předmět činnosti DV Consult s.r.o. Společnost DV Consult s.r.o. se specializuje na organizační a administrativní zajištění zadávání veřejných zakázek, kde působí jako osoba pověřená zadavatelskými činnostmi

Více

Zimní semestr 2008 / 2009. kód pro zápis do KOS: 106 VYPSANÉ ATELIÉRY: 1. URBANISMUS 2. SOUBOR STAVEB 3. BYTOVÝ DŮM - COHOUSING 4.

Zimní semestr 2008 / 2009. kód pro zápis do KOS: 106 VYPSANÉ ATELIÉRY: 1. URBANISMUS 2. SOUBOR STAVEB 3. BYTOVÝ DŮM - COHOUSING 4. Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. Zdeněk Jiran, ing. arch. David Tichý Ph.D. Zimní semestr 2008 / 2009 kód

Více

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury.

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury. textová část Místo Výhled ze svahu je příjemný. Okna směrem do kotliny- do centra města, osvětluje východní slunce. Na jihu a na severu stojí nová zástavba, veřejný prostor absentuje. Zde to musí být jinak-

Více

Příloha II/1 Koordinační výkres /lokalita č. 1, 2 M 1:2 880. Příloha II/2 Koordinační výkres /lokalita č. 3, 5, 7 M 1:2 880

Příloha II/1 Koordinační výkres /lokalita č. 1, 2 M 1:2 880. Příloha II/2 Koordinační výkres /lokalita č. 3, 5, 7 M 1:2 880 OBSAH DOKUMENTACE II. Odůvodnění Změny č. 4 územního plánu A/ Textová část kapitola-název strana 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE...2 1.1 Název úkolu, objednatel, projektant...2 1.2 Obsah změny územního plánu...2 2.

Více

OBYTNÝ SOUBOR BAŽANTNICE zastavovací studie lokalita k. ú. Hos vice, pozemky p.č. 152, 153, 154, 156/11 158/1, 158/3, 157, 1155/68

OBYTNÝ SOUBOR BAŽANTNICE zastavovací studie lokalita k. ú. Hos vice, pozemky p.č. 152, 153, 154, 156/11 158/1, 158/3, 157, 1155/68 d o m a a.s., září 2012 SEZNAM VÝKRESŮ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TEXTOVÁ ČÁST ŠIRŠÍ VZTAHY a ÚZEMNÍ PLÁN SITUACE-PLOCHY POHLED Z OKRAJOVÉ ULICE POHLED Z OKRAJOVÉ ULICE POHLED NA

Více

Kritérium. Vazba na cíle výzvy (oblasti podpory OP LZZ) A3 Zhodnocení cílů projektu 40 % 8 % C1 Kompetence žadatele 60 % 6 %

Kritérium. Vazba na cíle výzvy (oblasti podpory OP LZZ) A3 Zhodnocení cílů projektu 40 % 8 % C1 Kompetence žadatele 60 % 6 % Vzdělávac vací projekty financované ESF aneb jak to vidí hodnotitel Věcné hodnocení - úkol pro hodnotitele Základní zásady o Žádosti často obsahují obecné formulace, které je možné interpretovat různě

Více

ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ

ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. Zdeněk Jiran, ing. arch. David Tichý Ph.D. Zimní semestr 2007 / 2008 VYPSANÉ

Více

Diverzita: flexibilní formy práce a slaďování pracovního a osobního života

Diverzita: flexibilní formy práce a slaďování pracovního a osobního života PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Podlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust.

Více

Zelený most. Těžební unie. ve spolupráci s Českou komorou architektů a pod záštitou Ministerstva životního prostředí. vypisuje

Zelený most. Těžební unie. ve spolupráci s Českou komorou architektů a pod záštitou Ministerstva životního prostředí. vypisuje ve spolupráci s Českou komorou architektů a pod záštitou Ministerstva životního prostředí vypisuje první ročník soutěžní přehlídky o nejlepší projekt revitalizace těžebních prostor (rekultivace, renaturalizace,

Více

Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa 91.1/V/10 Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: ev. č. 31078 /2014 MUCL/121828/2014 Vyřizuje:

Více

PROJEKTOVOU SOUTĚŽ NA PLÁNI

PROJEKTOVOU SOUTĚŽ NA PLÁNI MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5 vyhlašuje PROJEKTOVOU SOUTĚŽ NA PLÁNI a vydává k tomu tyto Soutěžní podmínky Městská část Praha 5 vyhlašuje tuto soutěž v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ze dne

Více

Architektonická soutěž o návrh MĚSTSKÝ DŮM DOBŘÍŠ

Architektonická soutěž o návrh MĚSTSKÝ DŮM DOBŘÍŠ Architektonická soutěž o návrh MĚSTSKÝ DŮM DOBŘÍŠ Protokol z jednání poroty konaného dne 6. března 2009 za účelem výběru vítězných návrhů ve 2. kole soutěže Program: 1. Zahájení hodnotícího zasedání soutěžní

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

PROTOKOL O PRŮBĚHU SOUTĚŽE O NÁVRH SMUTEČNÍ SÍŇ V PLANÉ

PROTOKOL O PRŮBĚHU SOUTĚŽE O NÁVRH SMUTEČNÍ SÍŇ V PLANÉ PROTOKOL O PRŮBĚHU SOUTĚŽE O NÁVRH SMUTEČNÍ SÍŇ V PLANÉ 1. Ustavující zasedání poroty Ustavující zasedání poroty proběhlo dne 11. 12. 2012. Záznam z ustavujícího zasedání tvoří přílohu č. 1 tohoto protokolu

Více

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník Obec Hnačov Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník ZÁZNAM O ÚČINNOSTI a) označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Hnačov b) údaje o vydání: datum nabytí

Více

Letní semestr 2007 / 2008. kód pro zápis do KOS: 106 VYPSANÉ ATELIÉRY: 1. URBANISMUS 2. SOUBOR STAVEB 3. BYTOVÝ DŮM 4.

Letní semestr 2007 / 2008. kód pro zápis do KOS: 106 VYPSANÉ ATELIÉRY: 1. URBANISMUS 2. SOUBOR STAVEB 3. BYTOVÝ DŮM 4. Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. Zdeněk Jiran, ing. arch. David Tichý Ph.D. Letní semestr 2007 / 2008 kód

Více

ÚZEMNÍ STUDIE VALCHOV. KT architekti, Kroftova 35, 616 00 Brno Tel: 605 944 569 E-mail: ktal@iol.cz www.kt-arch.eu

ÚZEMNÍ STUDIE VALCHOV. KT architekti, Kroftova 35, 616 00 Brno Tel: 605 944 569 E-mail: ktal@iol.cz www.kt-arch.eu ÚZEMNÍ STUDIE VALCHOV Ú P R A V A C E N T R A O B C E P O D É L T O K U V A L C H O V K A Objednatel: Zpracovatel: Obec Valchov KT architekti, Kroftova 35, 616 00 Brno Tel: 605 944 569 E-mail: ktal@iol.cz

Více

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKÉ STUDENTSKÉ SOUTĚŽE

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKÉ STUDENTSKÉ SOUTĚŽE SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKÉ STUDENTSKÉ SOUTĚŽE MĚSTO KOLÍN v y h l a š u j e v souladu se soutěžním řádem České komory architektů ze dne 24. dubna 1993, ve znění pozdějších předpisů, ARCHITEKTONICKOU

Více

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ Z Á P I S z 51. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 9. října 2014 v 15:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ivančice Přítomni : Omluveni : viz presenční listina

Více

Oznámení o veřejné soutěži na určitý výkon

Oznámení o veřejné soutěži na určitý výkon Evropská unie Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informace & on-li formuláře: http://simap.europa.eu

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JAMOLICE

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JAMOLICE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JAMOLICE Akce: Pořizovatel: Zhotovitel: Projektant: Změna č. 3 územního plánu obce Jamolice Městský úřad Moravský Krumlov, Odbor výstavby a územního plánování

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 3 ze dne 5. prosince 2007 ke Kritériím pro výběr projektů Operačního programu Praha

Více

STAVBA ROKU 2015 V PARDUBICKÉM KRAJI

STAVBA ROKU 2015 V PARDUBICKÉM KRAJI Pardubický kraj ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR vypisuje 7. ročník veřejné neanonymní soutěže STAVBA ROKU

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Název veřejné zakázky: Realizace zahraničních vzdělávacích pobytů část A Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1981 Název projektu: Šablony

Více

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 METODIKA PRO ŽADATELE O NADAČNÍ PODPORU Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2015 v programu Zahrada hrou (dále jen grantová výzva ). Program Zahrada

Více

Přehled hlavních návrhových lokalit, včetně samostatného popisu:

Přehled hlavních návrhových lokalit, včetně samostatného popisu: Přehled hlavních návrhových lokalit, včetně samostatného popisu: Obrázek 1 - přehled lokalit přestavby Ulice Budyšínská Ulice Zhořelecká Ulice Hrádecká ulice Na Výsluní, Hornická Točka autobusu v ulici

Více

HORNÍ HRAD ZOO STAVBY - HERALDICKÁ ZOO DIPLOMOVÁ PRÁCE TEXTOVÁ ZPRÁVA

HORNÍ HRAD ZOO STAVBY - HERALDICKÁ ZOO DIPLOMOVÁ PRÁCE TEXTOVÁ ZPRÁVA HORNÍ HRAD ZOO STAVBY - HERALDICKÁ ZOO DIPLOMOVÁ PRÁCE TEXTOVÁ ZPRÁVA Vypracovala: Bc. Jana Valchová, 2. ročník magisterského studia, LS 2014/15 Vedoucí práce: Ing. arch. Ivo Boháč, Ph.D. 1 FA VUTBR 2

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Registrační číslo projektu: Název projektu: Ubytování, strava a výukové prostory pro projekt Loutka jako nástroj vzdělávání. CZ.1.07/1.3.44/02.0052

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 26 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku na služby Projektová

Více

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka Obec LHOTKA, 739 47, okr. Frýdek-Místek IČ: 00296864, tel. i fax 558661850, e-mail info@obec-lhotka.eu Č.j.: 82/2010 Datum 15. 12. 2010 Záznam o účinnosti Správní orgán, který Změnu č. 1 Územního plánu

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 6.listopadu 2007.

Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 6.listopadu 2007. 1 Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 6.listopadu 2007. Starosta (předsedající) Martin Hájek zahájil 4. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn (dále jen zastupitelstvo

Více

Výhody a nevýhody architektonických soutěží Proč architektonická soutěž

Výhody a nevýhody architektonických soutěží Proč architektonická soutěž Výhody a nevýhody architektonických soutěží Proč architektonická soutěž Ing. arch. Petr Lešek Předseda Pracovní skupiny Za transparentní zadávání veřejných zakázek při České komoře architektů Projekt Stavba

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

Protokol o hodnocení soutěžních návrhů porotou na základě maximalizačního kritéria

Protokol o hodnocení soutěžních návrhů porotou na základě maximalizačního kritéria Číslo návrhu / heslo Maximalizační kritérium Návrh prostorového a výtvarného řešení Protokol o hodnocení soutěžních návrhů porotou na základě maximalizačního kritéria Název kategorie minimalizačního kritéria

Více

Vyjádření k projektové dokumentaci nazvané Mimoúrovňová křižovatka VMO Rokytova (podklad pro změnu územního plánu města Brna). obsah.

Vyjádření k projektové dokumentaci nazvané Mimoúrovňová křižovatka VMO Rokytova (podklad pro změnu územního plánu města Brna). obsah. Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 5/13 ZMČ 5/13.8 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 23.06.2008 Vyjádření k projektové dokumentaci nazvané Mimoúrovňová křižovatka VMO Rokytova

Více

150921_11_01 Odbor dopravy a silničního hospodářství

150921_11_01 Odbor dopravy a silničního hospodářství Odbor dopravy a silničního hospodářství nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 01 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 31309/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 15 Spisový znak:

Více

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK ZADAVATEL: Obec Chýně Sídlem: Hlavní 00, 53 01 Hostivice Zastoupený: starostkou města Ing. Věrou Kovářovou IČO : 004196 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: CHÝNĚ ROZŠÍŘENÍ ČOV Tato

Více

VEŘEJNOU JEDNOKOLOVOU ARCHITEKTONICKO VÝTVARNOU SOUTĚŽ O NÁVRH NA ŘEŠENÍ INTERIÉRŮ SCIENCE CENTRA A PLANETÁRIA

VEŘEJNOU JEDNOKOLOVOU ARCHITEKTONICKO VÝTVARNOU SOUTĚŽ O NÁVRH NA ŘEŠENÍ INTERIÉRŮ SCIENCE CENTRA A PLANETÁRIA TECHMANIA SCIENCE CENTER, obecně prospěšná společnost, Plzeň v y h l a š u j e v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

Omluveni: MgA. Ing. arch. Michal Šiška. Neomluveni:

Omluveni: MgA. Ing. arch. Michal Šiška. Neomluveni: Zápis z 11. jednání Komise pro rozvoj urbanismu, architektury a veřejného prostoru, konané dne 06.11.2015 od 15:00 do 18:45, v malé zasedací síni ÚMČ P7 č.dv. 225. Seznam členů komise: PhDr. Richard Biegel,

Více

Zápis č. 3/13. Obecním úřadu ve Lhotě.

Zápis č. 3/13. Obecním úřadu ve Lhotě. Zápis č. 3/13 ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota, které se konalo dne 31. 1. 2013 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě. Program: 1} Zahájení 2} Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

HLAVNÍ ASPEKTY NÁVRHU PROJEKTU

HLAVNÍ ASPEKTY NÁVRHU PROJEKTU ROZBOR 01 HLAVNÍ ASPEKTY NÁVRHU PROJEKTU DOPRAVA - změna dopravního režimu - cílené vymezení parkování - požární řešení platných vyhlášek ZELEŇ - zachování hodnotné zeleně - kolize sítí, neřešená koncepce

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

ZÁPIS VII. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE 21. 5. 2013 ČAS 10 18.30 HOD.

ZÁPIS VII. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE 21. 5. 2013 ČAS 10 18.30 HOD. ZÁPIS VII. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE 21. 5. 2013 ČAS 10 18.30 HOD. Přítomni: T. Bezpalec, P. Hnilička (do 12.50), P. Janda, L. Kuba (12.50 až 14.50 přestávka), P. Lešek (od 11.15), J. Panna, J. Sapák

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Dne: 15. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní

Více

KRAJINNÝ PARK V TELČI

KRAJINNÝ PARK V TELČI MĚSTSKÝ ÚŘAD V TELČI ODBOR ROZVOJE A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Na základě zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a prováděcích předpisů jako pořizovatel regulačního plánu

Více

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek Protokol o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Registrační číslo projektu: Název projektu: Předpokládaná cena bez DPH: Lhůta pro podávání nabídek: 4_Zajištění služeb spojených

Více

POLYFUNKÈNÍ ZÁSTAVBA LIBÈICE NAD VLTAVOU - LETKY NÁVRH ZÁSTAVBY ÚZEMÍ 2015/03/31

POLYFUNKÈNÍ ZÁSTAVBA LIBÈICE NAD VLTAVOU - LETKY NÁVRH ZÁSTAVBY ÚZEMÍ 2015/03/31 2015/03/31 PROJEKT (I.) Projekt řeší revitalizaci bývalého areálu/továrny na výrobu lékařských potřeb, později hasicích zařízení v Libčicích nad Vltavou Letkách. Jedná se o projekt rekonstrukce a polyfunkční

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN JANKOV vydaný Zastupitelstvem obce Jankov formou OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Projektant: Ing. arch. Dana Pavelková, ČKA 01633 architektonický ateliér ARSPRO Tovární 118, 381 01 Český Krumlov arspro.ck@worldonline.cz

Více

Městský úřad Česká Lípa. Strana č. 1 / 6

Městský úřad Česká Lípa. Strana č. 1 / 6 Zastupitelstva města, které se konalo Strana č. 1 / 6 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: JUDr. Marie Nedvědová, Ing. Jiří Wawrečka, Olga Rottová, Lukáš Fojtík, Otomar Němeček, Mgr. Libor Šmejda, Mgr.

Více

Před započetím valné hromady byly zaplaceny členské příspěvky členy Veslařského klubu MORÁVIA, kteří se dostavili na valnou hromadu.

Před započetím valné hromady byly zaplaceny členské příspěvky členy Veslařského klubu MORÁVIA, kteří se dostavili na valnou hromadu. Zápis z řádné Valné hromady Veslařského klubu MORÁVIA Uherské Hradiště, občanského sdružení se sídlem : Uherské Hradiště, Tyršovo náměstí 440, IČ : 16361016, konané dne 4.2.2012 v Uherském Hradišti, (dále

Více

PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ

PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ REGULAČNÍ PLÁN BÍLÁ PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ NÁVRH ZADÁNÍ sestavený k projednání ve smyslu 61 a 62 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zpracovaný

Více

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje Městská část Praha 6 Kancelář architekta vyhlašuje veřejnou jednokolovou výtvarnou ideovou anonymní soutěž o výtvarný návrh Výtvarné řešení výdechu MO Blanka Na Octárně včetně návrhu úpravy nejbližšího

Více

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru OLEŠNÍK stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ katastrální území Olešník pořizovatel: Magistrát města České Budějovice odbor územního plánování a architektury březen

Více

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ PŘEMĚNA ČÁSTI BÝVALÉ NEMOCNICE NA MĚSTO. v y h l a š u j e. a vydává k tomu tyto. s o u t ě ž n í p o d m í n k y

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ PŘEMĚNA ČÁSTI BÝVALÉ NEMOCNICE NA MĚSTO. v y h l a š u j e. a vydává k tomu tyto. s o u t ě ž n í p o d m í n k y MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ v y h l a š u j e v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

Plán odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje 2016-2025

Plán odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje 2016-2025 Plán odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje 2016-2025 návrhu Plánu odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje 2016 2025 a jeho vyhodnocení vlivů na životní dle ustanovení zákona č. 100/2001

Více