Řídicí systémy Logix5000

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Řídicí systémy Logix5000"

Transkript

1 Řídicí systémy Logix5000 Katalogová čísla 1756 ControlLogix, 1756 GuardLogix, 1768 CompactLogix, 1768 Compact GuardLogix, 1769 CompactLogix, 1789 SoftLogix, PowerFlex with DriveLogix Příručka pro rychlýs start

2 Důležité informace pro uživatele Provozní vlastnosti polovodičových prvků se liší od provozních vlastností prvků elektromechanických. Některé důležité rozdíly mezi polovodičovými prvky a elektromechanickým vybavením popisuje dokument Safety Guidelines for the Application, Installation and Maintenance of Solid State Controls (Bezpečnostní předpisy pro použití, instalaci a údržbu tranzistorových řídicích prvků, publikace SGI-1.1), který můžete získat od zástupců společnosti Rockwell Automation nebo on-line na adrese Kvůli těmto rozdílům a široké škále aplikací, v nichž se polovodičové prvky používají, je nutno vždy se přesvědčit, že použití těchto prvků je pro danou aplikacivhodné. Společnost Rockwell Automation, Inc. není v žádném případě odpovědná za nepřímé nebo následné škody vzniklé použitím takových prvků. Příklady a diagramy v této příručce jsou poskytovány pouze jako ilustrace. Protože každá konkrétní instalace obsahuje mnoho proměnných a rozdílných požadavků, nemůže být společnost Rockwell Automation, Inc. odpovědná za konkrétní použití těchto prvků na základě těchto příkladů a diagramů. Společnost Rockwell Automation, Inc. nepředpokládá v souvislosti s používáním informací, obvodů, vybavení nebo softwaru, které jsou popsány v tomto dokumentu, žádnou patentovou odpovědnost. Reprodukce obsahu tohoto dokumentu, částečná nebo úplná, není bez písemného souhlasu společnosti Rockwell Automation, Inc. dovolena. V tomto dokumentu používáme pro upozornění na bezpečnost následující poznámky. VAROVÁNÍ Informace o postupech nebo okolnostech, které mohou v nebezpečném prostředí vyvolat explozi vedoucí ke zranění či smrti, škodě na majetku nebo ekonomické ztrátě DŮLEŽITÉ POZOR Informace, která je nezbytná pro úspěšnou aplikaci a použití produktu Informace o postupech nebo okolnostech, které mohou vést ke zranění či smrti, škodě na majetku nebo ekonomické ztrátě. Tyto informace vám pomohou identifikovat nebezpečí, vyhnout se mu a identifikovat jeho následky. VYSOKÉ NAPĚTÍ Štítky na strojích a vybavení nebo uvnitř strojů a vybavení, například pohonu nebo motoru přítomnost nebezpečného napětí RIZIKO POPÁLENÍ Štítky na strojích a vybavení nebo uvnitř strojů a vybavení, například pohonu nebo motoru povrch může dosáhnout nebezpečných teplot Allen-Bradley, Rockwell Automation, CompactLogix, ControlLogix, DriveLogix, FactoryTalk Batch, FactoryTalk View SE, PhaseManager, PowerFlex, RSLinx, RSLinx Classic, RSLogix 5000, SoftLogix a TechConnect jsou ochranné známky společnosti Rockwell Automation, Inc. Ochranné známky, které nepatří společnosti Rockwell Automation, jsou majetkem příslušných společností.

3 Přehled změn Tato verze rychlého počátečního popisu je v souladu s verzí 18 firmwaru řídicího systému Logix5000. Změna Strana Popisy režimů řídicího systému 31 Přepínání mezi jazyky 108 Dodatečné informace k dokončení úprav v rozsáhlejších projektech 124 Publikace 1756-QS001E-CS-P brezen

4 Přehled změn Poznámky: 4 Publikace 1756-QS001E-CS-P brezen 2010

5 Obsah Předmluva O této publikaci Požadovaný software Další zdroje Programování a testování jednoduchého projektu Kapitola 1 Co budete potřebovat Dříve než začnete Postupujte podle těchto kroků Vytvoření projektu Pravidla stanovení názvů Doplnění modulů vstupů/výstupů Zobrazení vstupních/výstupních dat Kontaktní schémata Zadávání kontaktních schémat Zadání diagramu funkčních bloků Vytvoření rutiny Volání rutiny Zadání diagramu funkčních bloků Konfigurace instrukce funkčního bloku Přidělení alias tagů pro vaše zařízení Zobrazení nebo skrytí informací o aliasech Ustavení sériové komunikace s řídicím systémem Nahrání projektu do řídicího systému Volba provozního režimu řídicího systému Kapitola 2 Organizace projektu Co budete potřebovat Dříve než začnete Postupujte podle těchto kroků Konfigurace vykonávání úlohy Vytvoření dalších programů Vytvoření uživatelsky definovaných datových typů Definice vlastních rutin Definujte rutiny pro každý samostatný proces nebo celek vašeho strojního zařízení Identifikace nainstalovaných programovacích jazyků Přidělení programovacího jazyku jednotlivým rutinám Rozdělení každé rutiny do smysluplnějších dílčích stupňů Určení hlavních rutin Konfigurace řídicího systému Konfigurace modulů vstupů/výstupů Uživatelské přídavné instrukce Add-On Instructions Kapitola 3 Co budete potřebovat Postupujte podle těchto kroků Vložení přídavné instrukce Kopírování definice přídavné instrukce Import definice přídavné instrukce Publikace 1756-QS001E-CS-P brezen

6 Obsah Přístup k neviditelnému parametru Funkční blok Kontaktní schémata a strukturovaný text Sledování nebo změna hodnoty parametru přídavné instrukce Zobrazení logické struktury přídavné instrukce Úprava a sledování přídavné instrukce Aktualizace přídavné instrukce na novější verzi Kapitola 4 Programování stavové fáze zařízení Co budete potřebovat Postupujte podle těchto kroků Vytvoření fáze zařízení Vytvoření stavové rutiny Manuální přechod mezii stavy (strana) Konfigurace počátečního stavu pro danou fázi zařízení Otevření konfigurace pro danou fázi zařízení Konfigurace fáze zařízení Kapitola 5 Programování projektu off-line Co budete potřebovat Dříve než začnete Postupujte podle těchto kroků Zadání kontaktních schémat Přidání řádku nebo instrukce Přidání větve Přidání úrovně k větvi Odstranění prvku Použití klávesnice k přidání prvku Zadání logické struktury pomocí textu ASCII Povolení klávesových zkratek Export/import logické struktury kontaktních schémat Při importu řádků Export řádků Import řádků Kontrola alia tagů Zadání diagramu funkčních bloků Použití klávesnice k přidání prvku Propojování prvků Přerušení smyčky Přidání listu Použití ovládacích panelů funkčních bloků Vytvoření položky téma (topic) Přidání ovládacího panelu do programu Microsoft Excel Zadání strukturovaného textu Navigace k instrukci ve stromové struktuře Přiřazení operandů k instrukci Zadání kódu SFC Zadávání SFC Publikace 1756-QS001E-CS-P brezen 2010

7 Obsah Přiřazování operandů Vytvoření tagu Výběr stávajícího tagu Kontrola projektu Pokyny pro vytváření tagů Kapitola 6 Vytvoření dokumentace k projektu Co budete potřebovat Postupujte podle následujících kroků Uživatelsky definovaný datový typ Zapnutíí a vypbutíí předávaných a připojovaných popisů Vložení předávaného popisu Přidání komentářů k řádku Komentáře k řádku pomocí programu Microsoft Excel Export stávajících komentářů Úprava exportovaného souboru Import nových komentářů Komentáře k diagramu funkčních bloků nebo SFC Nastavení možností zalamování řádků Doplnění textového pole Komentáře ve strukturovaném textu Přepínání mezi jazyky Kapitola 7 Přípojení řídicím systémům Co budete potřebovat Postupujte podle těchto kroků Ustanovení komunikace s řídicím systémem prostřednictvím EtherNet/IP Zařízení a informace, jež budete potřebovat Propojení zařízení EtherNet/IP a počítače Přidělení adresy IP řídicímu systému nebo komunikačnímu modulu Přidělení adresy IP vašemu počítači Konfigurace síťového ovladače On-line s řídicím systémem Pokud ve vašem počítači je umístěn projekt pro řídicí systém Pokud ve vašem počítači není umístěn projekt pro řídicí systém Kapitola 8 Programování projektu on-line Co budete potřebovat Postupujte podle těchto kroků Úpravy logiky během připojení on-line Začátek úpravy Provádění a přijetí vašich úprav Testování úprav Sestavení a uložení úprav Dokončení veškerých úprav v programu Publikace 1756-QS001E-CS-P brezen

8 Obsah Vyhledávání a odstraňování závad v řídicím systému Rejstřík Kapitola 9 Co budete potřebovat Postupujte podle těchto kroků Vyhledávání a odstraňování závad vstupů/výstupů Odstranění podstatné chyby Vyhledávání funkcí v projektu Vyhledávání všech výskytů daného prvku Přechod k instrukci Prohlížení logické struktury Vynucení hodnoty na vstupu/výstupu Zadání vynucené reakce vstupu/výstupu (vynucení hodnoty na vstupu/výstupu) Odstranění jednotlivé vynucené reakce Zablokování všech vynucených reakcí vstupů/výstupů Datový trend (histogram) Spuštění trendu pro tag Přidání více tagů ke trendu Uložení trendu Zobrazení času průchodu programu Zobrazení času průchodu úlohy Zobrazení času průchodu programu Publikace 1756-QS001E-CS-P brezen 2010

9 Předmluva O této publikaci Tato příručka je určena k použití jako informační materiál pro uživatele začínající se zabývat programováním a správou řídicích systémů Logix5000. Tato příručka popisuje úkony nutné k provedení následujících operací. Navázání komunikace s řídicím systémem Logix5000 Programování řídicího systému Logix5000 Provádění úkonů on-line vyhledávání a úprava logických postupů, spouštění histogramů, odstraňování chyb a vynucené nastavení vstupních/výstupních hodnot. Požadovaný software K dokončení tohoto stručného úvodu je nutný následující software: software RSLogix 5000, verze 18 nebo novější software RSLinx Classic, verze 2.51 Publikace 1756-QS001E-CS-P brezen

10 Předmluva Další zdroje Zdroj Logix5000 Controllers System Reference (Referenční informace pro řídicí systémy Logix5000), publikace 1756-QR107 Logix5000 Controllers Design Considerations Reference (Referenční informace k uvážení návrhů s řídicími systémy Logix5000), publikace 1756-RM094 Logix5000 Controllers Common Procedures (Běžné postupy pro řídicí systémy Logix5000), publikace 1756-PM001 Logix5000 Controllers General Instructions Reference Manual (Referenční příručka o obecných instrukcích pro řídicí systémy Logix5000), publikace 1756-RM003 Logix5000 Controllers Process and Drives Instructions Reference Manual (Referenční příručka o procesech a instrukcích pro řídicí systémy Logix5000), publikace 1756-RM006 Logix5000 Controllers Motion Instruction Set Reference Manual (Referenční příručka o sadě polohovacích instrukcí pro řídicí systémy Logix5000), publikace MOTION-RM001 Logix5000 Controllers Import/Export Reference Manual (Referenční příručka o importu/exportu v rámci řídicích systémů Logix5000), publikace 1756-RM CompactLogix Controller Quick Start and User Manual (Rychlá orientace a návod k použití pro řídicí systémy 1768 CompactLogix), publikace 1768-UM CompactLogix System User Manual (Návod k použití pro systémy 1769 CompactLogix, publikace 1769-UM007 ControlLogix System User Manual (Návod k použití pro systémy ControlLogix), publikace 1756-UM001 DriveLogix Controller User Manual (Návod k použití pro systémy DriveLogix), publikace 20D-UM002 GuardLogix Controllers User Manual (Návod k použití pro řídicí systémy GuardLogix), publikace 1756-UM020 SoftLogix5800 System User Manual (Návod k použití pro systémy SoftLogix5800), publikace 1789-UM002 EtherNet/IP Modules in Logix5000 Control Systems User Manual (Návod k použití pro moduly EtherNet/IP v řídicích systémech Logix5000), publikace ENET-UM001 ControlNet Modules in Logix5000 Control Systems User Manual (Návod k použití pro moduly ControlNet v řídicích systémech Logix5000), publikace CNET-UM001 DeviceNet Modules in Logix5000 Control Systems User Manual (Návod k použití pro moduly DeviceNet v řídicích systémech Logix5000), publikace DNET-UM001 Popis Vyhledejte zkrácené informace a postupy ohledně programovacích jazyků, instrukcí, komunikace a stavu Návrh a optimalizace aplikací s řídicími systémy. Programování řídicích systémů Logix5000 podrobné a obsáhlé informace Programování specifických programových instrukcí pro Logix5000 Import a export projektů nebo tagů pro Logix5000 z textového souboru, resp. do něj Integrace specifického řídicího systému Logix5000 do soustavy řídicích systémů, modulů vstupů/výstupů a dalších zařízení Řídicí zařízení pracující prostřednictvím sítě EtherNet/IP Řídicí zařízení pracující prostřednictvím sítě ControlNet Řídicí zařízení pracující prostřednictvím sítě DeviceNet Publikace si můžete prohlédnout nebo stáhnout na adrese Tištěné kopie technické dokumentace si můžete objednat u místního obchodního zastoupení nebo distributora výrobků společnosti Rockwell Automation. 10 Publikace 1756-QS001E-CS-P brezen 2010

11 Kapitola 1 Programování a testování jednoduchého projektu V této kapitole je uvedena základní postup programování systému Logix5000. Pokrývá veškeré kroky, jež jsou nutné k vývoji a otestování programu napsaného v diagramu kontaktních schémat nebo funkčních bloků. Příklady v této kapitole ukazují, jak lze ovládat digitální nebo analogový výstup v závislosti na stavu digitálního nebo analogového vstupu. Co budete potřebovat K provedení úloh uvedených v této příručce budete potřebovat: Osobní počítač se spuštěným softwarem RSLogix 5000, verze 16 nebo novější Strukturu systému, pro nějž projekt vytváříte Publikace 1756-QS001E-CS-P brezen

12 Kapitola 1 Programování a testování jednoduchého projektu Dříve než začnete Ke konfiguraci a programování řídicího systému Logix5000 se používá software RSLogix 5000, v němž se projekt pro tento řídicí systém vytváří a spravuje. Projektem se označuje soubor na vaší pracovní stanici (nebo serveru), v němž je uložen logický postup, konfigurace, data a dokumentace pro daný řídicí systém. Soubory projektu mají koncovku.acd. Když vytváříte projekt, název projektu se nastaví na stejný název, jako je název řídicího systému. Název řídicího systému je však na názvu projektu nezávislý. Název projektu nebo řídicího systému tak můžete změnit. Otevřený projekt zahrnuje tyto informace: A B C Položka A B C Popis Název projektu. Pokud přejmenujete projekt nebo řídicí systém, zobrazují se oba názvy. Název řídicího systému. Organizátor představuje grafický přehled projektu. Organizátor se používá k navigaci k různým součástem daného projektu. Je-li potřeba otevřít některou složku a zobrazit její obsah: poklepejte na tuto složku myší; klepněte na znaménko Publikace 1756-QS001E-CS-P brezen 2010

13 Programování a testování jednoduchého projektu Kapitola 1 Postupujte podle těchto kroků 1. Vytvoření projektu (strana 14). 2. Doplnění modulů vstupů/výstupů (strana 15). 3. Zobrazení vstupních/výstupních dat (strana 17). 4. Zadání logické struktury kontaktních schémat (strana 19). 5. Zadání diagramu funkčních bloků (strana 21). 6. Přidělení zástupných tagů pro vaše zařízení (strana 25). 7. Ustavení sériové komunikace s řídicím systémem (strana 27). 8. Nahrání projektu do řídicího systému (strana 29). 9. Volba provozního režimu řídicího systému (strana 31). Publikace 1756-QS001E-CS-P brezen

14 Kapitola 1 Programování a testování jednoduchého projektu Vytvoření projektu 1. Spusťte software RSLogix Klepněte na New (nový). 3. Definujte obecnou konfiguraci pro daný řídicí systém. Specifikujte tyto položky (některé položky se vztahují pouze k určitým daným řídicím systémům): Typ řídicího systému. Revizi firmware řídicího systému. Název řídicího systému. Typ sběrnice řídicího systému. Číslo zásuvné patice řídicího systému. Cesta ke složce, kde bude projekt uložen. 4. Klepněte na OK. 14 Publikace 1756-QS001E-CS-P brezen 2010

15 Programování a testování jednoduchého projektu Kapitola 1 Pravidla stanovení názvů V rámci projektu Logix5000 se definují názvy různých prvků tohoto projektu, jako jsou řídicí systém, datové adresy (tagy), rutiny a moduly vstupů/výstupů. Při zadávání jmen se řiďte následujícími pravidly. Pouze písmena, čísla a podtržítka (_) Počáteční znak musí být buď písmeno nebo podtržítko 40 znaků Podtržítka se nesmí vyskytovat za sebou ani na konci názvu Nerozlišují se velká a malá písmena Doplnění modulů vstupů/výstupů Aby bylo možné komunikovat s moduly vstupů/výstupů ve vašem systému, je nutné doplnit tyto moduly do složky I/O Configuration (konfigurace vstupů/výstupů) daného řídicího systému. Vlastnosti, které pro každý modul zvolíte, definují jeho chování. TIP Uvedené obrazovky představují tři typy řídicích systémů, přičemž k dispozici jsou ještě další typy, které zobrazeny nejsou. 1. Klepněte na I/O Configuration (konfigurace vstupů/výstupů) pravým tlačítkem myši a zvolte položku New Module (nový modul). Řídicí systém CompactLogix Řídicí systém ControlLogix Publikace 1756-QS001E-CS-P brezen

16 Kapitola 1 Programování a testování jednoduchého projektu 2. Vyberte modul a klepněte na OK. 3. Z rozbalovací nabídky Major Revision zvolte příslušnou revizi modulu. 4. Definujte daný modul a klepněte na OK. 16 Publikace 1756-QS001E-CS-P brezen 2010

17 Programování a testování jednoduchého projektu Kapitola 1 Zobrazení vstupních/výstupních dat Vstupní/výstupní informace jsou představovány skupinou tagů. Když doplníte modul ke složce I/O Configuration (konfigurace vstupů/výstupů) software automaticky vytvoří tagy pro modul, jejichž rozsah použití bude definován na rámec řídicího systému. Adresa vstupu/výstupu má následující formát. Location (umístění) :Slot :Type.Member.SubMember.Bit = volitelná položka kde Location (umístění) Slot (zásuvná patice) Typ Member (člen) SubMember (podčlen) Bit je umístění v rámci sítě LOCAL = stejná sběrnice nebo DIN lišta jako procesor ADAPTER_NAME (název adaptéru) = označuje adaptér pro dálkovou komunikaci nebo přemosťovací modul Číslo zásuvné patice modulu vstupů/výstupů na sběrnici nebo DIN liště Typ dat I = vstup O = výstup C = konfigurace S = stav Specifická data od modulu vstupů/výstupů; závisí na tom, jaký typ dat může příslušný modul ukládat. U digitálního modulu ukládá člen Data obvykle vstupní nebo výstupní bitové hodnoty. U analogového modulu ukládá člen Channel (CH#) obvykle data pro daný kanál. Konkrétní data vztahující se k danému členu. Konkrétní bod v digitálním modulu vstupů/výstupů; závisí na velikosti daného modulu vstupů/výstupů (0-31 u 32bodového modulu) 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na Controller Tags (tagy řídicího systému) a zvolte položku Monitor Tags (sledování tagů). Publikace 1756-QS001E-CS-P brezen

18 Kapitola 1 Programování a testování jednoduchého projektu Tagy se zobrazí v rámci Tag Monitor (monitor tagů). Zobrazení hodnot má následující styly. Styl Základ Zápis Binary Binární 2 2# Decimal Desítkový 10 NA Hexadecimal Hexadecimální 16 16# Octal Osmičkový 8 8# Exponenciální NA e+000 Float S plovoucí desetinnou čárkou NA 0.0 Modrá šipka označuje, že jakmile změníte hodnotu, bude to mít okamžitý vliv. 2. Chcete-li zobrazit hodnotu jiným stylem, požadovaný styl vyberte z možností. 3. Chcete-li změnit hodnotu, klepněte do buňky Value (hodnota), zadejte novou hodnotu a klepněte na Enter (zadat). 4. Vnitřní strukturu tagu a jeho členy zobrazíte klepnutím na znaménko Publikace 1756-QS001E-CS-P brezen 2010

19 Programování a testování jednoduchého projektu Kapitola 1 Kontaktní schémata Kó pro řídicí systém Logix5000 zadáváte v podobě rutin. A B C Položka A B C Popis Rutina poskytuje programu vykonatelný kód (logický postup) (podobně jako programový soubor v řídicím systému PLC nebo SLC). Pro každý program musí existovat jedna hlavní rutina. Při vykonávání programu se automaticky vykoná jeho hlavní rutina. Hlavní rutina se používá k řízení vykonávání ostatních rutin v rámci programu. Další rutiny (subrutiny) se volají (vykonává) z programu pomocí instrukce Jump to Subroutine (JSR skok na subrutinu). Subrutina je každá rutina, která není definována jako hlavnínebo chybová. Subrutina se vykoná pomocí instrukce Jump to Subroutine (JSR skok na subrutinu) z jiné, například hlavní rutiny. Při vytváření projektu vytvoří software automaticky hlavní rutinu, která používá programovací jazyk kontaktních schémat. Publikace 1756-QS001E-CS-P brezen

20 Kapitola 1 Programování a testování jednoduchého projektu Zadávání kontaktních schémat Jedním ze způsobů, jak lze zadávat logické postupy, je přetahování tlačítek z nástrojové lišty do požadovaného umístění. Platné umístění je znázorněno zelenou tečkou (bod napojení). Chcete-li přidat logický prvek, přetáhněte příslušné tlačítko pro řádek nebo instrukci přímo do požadovaného místa. Máte možnost zadat logický prvek a nechat jeho operandy nedefinované. Po zadání celého logického úseku se k němu navraťte a operandy přiřaďte. PŘÍKLAD V následujícím příkladu kontroluje instrukce Examine If Closed (XIC prozkoumej, zda je sepnuto), jestli je stav tlačítka vypnuto, nebo zapnuto. Je-li tlačítko sepnuté, rozsvítí se prostřednictvím instrukce Output Energize (OTE napájení výstupu) kontrolka. XIC Je-li tento bit sepnutý OTE zapni tento bit. Jinak tento bit vypni. 20 Publikace 1756-QS001E-CS-P brezen 2010

21 Programování a testování jednoduchého projektu Kapitola 1 Zadání diagramu funkčních bloků Při přidávání diagramu funkčních bloků k vašemu projektu postupujte následovně. Vytvoření rutiny Každá rutina ve vašem projektu používá specifický programovací jazyk. Je-li třeba programovat v jiném jazyku, jako je například diagram funkčních bloků, vytvořte novou rutinu. 1. Klepněte na program MainProgram pravým tlačítkem myši a zvolte položku New Routine (nová rutina). 2. Zadejte název rutiny. 3. Zvolte programovací jazyk. 4. Klepněte na OK. Publikace 1756-QS001E-CS-P brezen

22 Kapitola 1 Programování a testování jednoduchého projektu Volání rutiny Chcete-li vykonat jinou než hlavní rutinu, použijte instrukci Jump to Subroutine (JSR skok na subrutinu) s odkazem na požadovanou rutinu. 1. Přidejte řádek. 2. V záložce Program Control (řízení programu) přidejte instrukci JSR. 3. Do pole Routine Name (název rutiny) instrukce JSR zadejte název rutiny, kterou chcete vykonat. 4. Pro jednoduché volání rutiny odstraňte zbytek parametrů z instrukce JSR. Chcete-li odstranit některý parametr, klepněte na něj pravým tlačítkem myši a zvolte položku Remove Instruction Parameter (odstranit parametr instrukce). 22 Publikace 1756-QS001E-CS-P brezen 2010

23 Programování a testování jednoduchého projektu Kapitola 1 Zadání diagramu funkčních bloků Zadání instrukcí pro diagram funkčních bloků do rutiny tvořené funkčními bloky. 1. Klepněte na záložku pro požadované instrukce. 2. Přetáhněte příslušné prvky z panelu nástrojů na list diagramu. 3. Jednotlivé prvky se propojí vždy klepnutím na příslušné kontakty (zelená tečka = platný propojovací bod). PŘÍKLAD V následujícím příkladu načítá vstupní reference Input Reference (IREF) hodnotu analogového vstupu a tuto hodnotu odesílá k instrukci Scale (SCL měřítko). Instrukce SCL převádí danou hodnotu do technicky použitelné podoby a odesílá ji k výstupní referenci Output Reference (OREF). OREF zapisuje danou hodnotu do analogového výstupu. Publikace 1756-QS001E-CS-P brezen

24 Kapitola 1 Programování a testování jednoduchého projektu Konfigurace instrukce funkčního bloku Přiřazení konkrétních hodnot (parametrů) za účelem konfigurace instrukce funkčního bloku. 1. Klepněte na tlačítko pro konfiguraci. 2. Chcete-li změnit hodnotu některého parametru, klepněte do buňky Value (hodnota), zadejte novou hodnotu a klepněte na Enter (zadat). V instrukci SCL specifikujte na příklad následující parametry: InRawMax maximální vstupní hodnota 24 Publikace 1756-QS001E-CS-P brezen 2010

25 Programování a testování jednoduchého projektu Kapitola 1 InRawMin minimální vstupní hodnota InEUMax maximální výstupní hodnota (po převodu do požadovaných jednotek) InEUMin minimální výstupní hodnota (po převodu do požadovaných jednotek) 3. Klepněte na OK. Přidělení alias tagů pro vaše zařízení Ačkoli lze vstupní a výstupní tagy modulu používat v kódu přímo, je jednodušší používat tzv. alias tagy. Alias tag je takový tag, který odkazuje na jiný tag. Oba tagy přitom sdílejí stejná data. Pokud se změní data, změní se oba tagy. Alias tag zajišťuje možnost použít popisný (a tím pádem lépe srozumitelnější) název pro data, jakou jsou například vstupní či výstupní data sítě DeviceNet. Pokud se změní umístění dat, jednoduše se alias tag přesměruje tak, aby odkazoval k novému umístění a nemusel se měnit logický postup. Volitelnou možností je vytvářet tagy, které popisují každé zařízení, aniž by odkazovaly na skutečné adresy daných zařízení (například vstupů nebo výstupů). V pozdější projektu fázi se pak převedou na alias tagy pro data těchto zařízení. 1. Zadejte kód. 2. Zapište popisný název tagu pro zařízení. 3. Klepněte na název tagu pravým tlačítkem myši a zvolte možnost New (nový) Publikace 1756-QS001E-CS-P brezen

26 Kapitola 1 Programování a testování jednoduchého projektu 4. Z nabídky zvolte Alias. 5. Zvolte tag, který je představován tímto zástupným tagem. 6. Zvolte rozsah použití tohoto zástupného tagu. 7. Klepněte na OK. 8. Zvolte adresu dat. Bit zvolíte klepnutím na tlačítko. Zobrazení nebo skrytí informací o aliasech Zobrazení nebo skrytí informací o alias tagu 1. Z nabídky Tools (nástroje) zvolte položku Options (možnosti). 26 Publikace 1756-QS001E-CS-P brezen 2010

27 Programování a testování jednoduchého projektu Kapitola 1 2. Zvolte kategorii Ladder Editor Display (zobrazení editoru kontaktních schémat). 3. Označte pole Show Tag Alias Information (zobrazit informaci o alias tagu), nebo označení zrušte. 4. Klepněte na OK. Ustavení sériové komunikace s řídicím systémem Software RSLinx Classic řídí komunikaci mezi řídicími systémy Logix5000 a vašimi programy, jako je na příklad software RSLogix Ke komunikaci s řídicím systémem (například nahrávání nebo sledování dat) je nutné nakonfigurovat software RSLinx Classic pro požadovaný způsob komunikace. Řídicí systém Logix5000 Software RSLinx Classic Software RSLogix 5000 Ovladač Ustavuje komunikaci prostřednictvím specifické sítě. Cesta Komunikační trasa vedoucí k zařízení. Definice cesty se provádí nejdříve podrobným zobrazením ovladače (políčko + ) a následnou volbou zařízení. Publikace 1756-QS001E-CS-P brezen

28 Kapitola 1 Programování a testování jednoduchého projektu Použijte sériový kabel k vytvoření přímého propojení mezi sériovými porty počítače a řídicího systému. VAROVÁNÍ Jestliže připojíte nebo odpojíte sériový kabel v době, kdy je do tohoto modulu nebo do sériového zařízení na druhém konci kabelu přiváděno napájení, může dojít k výboji elektrického oblouku. To může být u instalací v oblastech s nebezpečím výbuchu příčinou exploze. Před pokračováním se ujistěte, že je napájení odpojeno nebo že oblast není riziková. 1. Připojte sériový kabel k vašemu řídicímu systému a počítači. Řídicí systém Logix5000 Sériový kabel 1756-CP3 nebo 1747-CP3 2. Spusťte software Start RSLinx Classic. 3. Klepněte na. 4. Zvolte RS-232 DF1 devices (zařízení RS-232 DF1) a klepněte na. 5. Z rozbalovací nabídky Comm Port (komunikační port) zvolte příslušný port COM vašeho počítače. 6. Z rozbalovací nabídky Device (zařízení) zvolte položku Logix 5550/CompactLogix. 28 Publikace 1756-QS001E-CS-P brezen 2010

29 Programování a testování jednoduchého projektu Kapitola 1 7. Klepněte na. 8. Jakmile se dokončí automatická konfigurace, klepněte na OK. Ovladač je nyní úspěšně nakonfigurován a spuštěn. Nahrání projektu do řídicího systému K vykonávání projektu procesorem, je nutno nejdříve tento program do procesoru nahrát. Teprve potom je možno jej spustit. Při nahrávání projektu dojde ke ztrátě projektu a dat, které jsou případně aktuálně uloženy v řídicím systému. Pokud verze řídicího systému není v souladu s verzí projektu, budete vyzváni k aktualizaci firmwaru řídicího systému. Software RSLogix 5000 vám umožňuje aktualizovat firmware řídicího systému v rámci vlastního nahrávání. POZOR Když nahráváte projekt nebo aktualizujete firmware, veškeré aktivní servopohony se vypnou. Dříve než začnete nahrávat projekt nebo aktualizovat firmware, ujistěte se, že tyto operace nezpůsobí žádné neočekávané pohyby některého z pohonů. Řídicí systém Logix5000 Projekt Nahrávání DŮLEŽITÉ Chcete-li aktualizovat firmware některého řídicího systému, nainstalujte nejprve aktualizační sadu firmwaru. Aktualizační sada je dodávána na doplňkovém CD společně se softwarem RSLogix Aktualizační sadu si můžete stáhnout ze stránek Vyberte položku Product Support (podpora produktů). Vyberte položku Firmware Updates (aktualizace firmwaru). Publikace 1756-QS001E-CS-P brezen

30 Kapitola 1 Programování a testování jednoduchého projektu 1. Přepínač se zámkem na řídicím systému otočte do polohy. 2. Otevřete projekt RSLogix 5000, který chcete nahrát. 3. Klepněte na. 4. Navigujte ve stromové struktuře k příslušnému procesoru. 5. Projekt se začne nahrávat po klepnutí na. Pokud proces stahování do řídicího systému selhal. Verze projektu off-line a firmwaru řídicího systému nejsou slučitelné. 1. Vyberte. 2. Zvolte verzi procesoru. 3. Klepněte na a následně na. 30 Publikace 1756-QS001E-CS-P brezen 2010

31 Programování a testování jednoduchého projektu Kapitola 1 Volba provozního režimu řídicího systému Chcete-li vykonávat, nebo naopak ukončit vykonávání programu v řídicím systému, změňte jeho provozní režim. 1. Rozhodněte, který režim je pro vás u řídicího systému žádoucí. Chcete vykonávat program v řídicím systému? Ano Ne Zvolte programový režim (Program). Chcete, aby logický postup řídil výstupní zařízení? Ne Ano Zvolte režim chodu (Run). Zvolte zkušební režim (Test). RUN REM PROG 2. Přepínač se zámkem otočte na 3. Zřiďte přístup on-line k řídicímu systému. 4. Zvolte příslušný režim. Publikace 1756-QS001E-CS-P brezen

32 Kapitola 1 Programování a testování jednoduchého projektu Režim Program Popis Logický postup se nevykonává, výstupy nejsou řízené a jsou k dispozici operace úprav. Pokud konfigurujete výstupní modul, je nadřízený řídicí systém v programovém režimu (Program Mode). Nově přijímané výstupní hodnoty jsou ignorovány a veškeré výstupy přejdou do stavu pro programovací režim (který lze nakonfigurovat na záložce Configuration (konfigurace)). Během nastavení do programového režimu budou stavové světelné diody výstupního modulu blikat zeleně. Run (chod) Test Vstupní moduly jsou vždy v režimu chodu (Run) a vždy poskytují vstupní data řídicímu systému. Nehraje roli, jestli je nadřízený řídicí systém v režimu chodu (Run), nebo v programovém režimu (Program). Je-li ustanoveno spojení se vstupním modulem, svítí jeho stavová kontrolka vždy stabilně zeleně. Vykonává se kód programu, načítají se vstupy, výstupy jsou řízeny aplikačním programem a změnami prováděnými prostřednictvím datového monitoru a tabulky vynucených vstupů/výstupů. Aktuální moduly vstupů/výstupů přijímají výsledky aplikace a v souladu s nimi nastavují výstupy na příslušné hodnoty. Přepínač se zámkem musí být v poloze Remote (dálkový) nebo Run (chod). Vykonává se kód programu, načítají se vstupy, výstupy jsou řízeny aplikačním programem a změnami prováděnými prostřednictvím datového monitoru a tabulky vynucených vstupů/výstupů. Aktuální moduly vstupů/výstupů ignorují výsledky aplikace. Některé operace úprav jsou omezeny. Přepínač se zámkem musí být v poloze Remote (dálkový). Při přechodu do zkušebního režimu (Test): Vstupní moduly jsou ve zkušebním režimu nadále aktualizovány. Produkované/konzumované tagy jsou ve zkušebním režimu nadále aktualizovány. Zkušební režim způsobí nastavení veškerých výstupů v projektu do stavu pro programový režim (podle konfigurace na záložce Configuration (konfigurace) definující vlastnosti modulu). 32 Publikace 1756-QS001E-CS-P brezen 2010

33 Programování a testování jednoduchého projektu Kapitola 1 Poznámky: Publikace 1756-QS001E-CS-P brezen

34 Kapitola 1 Programování a testování jednoduchého projektu Poznámky: 34 Publikace 1756-QS001E-CS-P brezen 2010

35 Kapitola 2 Organizace projektu Tato kapitola poskytuje podrobnější informace o tom, jak organizovat rozložení projektu a datové struktury pro řídicí systémy. Co budete potřebovat K provedení úloh uvedených v této příručce budete potřebovat: Osobní počítač se spuštěným softwarem RSLogix 5000, verze 16 nebo novější Strukturu systému, pro nějž projekt vytváříte Dříve než začnete Nový projekt obsahuje výchozí úlohu pro vykonání vašeho kódu. Než budete moci vytvářet programy, musíte nejprve nakonfigurovat vykonání této úlohy. Úloha definuje časový harmonogram a informace o prioritách pří vykonání (skenování) vašeho kódu. Publikace 1756-QS001E-CS-P brezen

36 Kapitola 2 Organizace projektu Postupujte podle těchto kroků 1. Konfigurace vykonávání úlohy (strana 36). 2. Vytvoření dalších programů (strana 38). 3. Vytvoření uživatelsky definovaných datových typů (strana 40). 4. Definice vlastních rutin (strana 43). 5. Přiřazení hlavních rutin (strana 47). 6. Konfigurace procesoru (strana 48). 7. Konfigurace vstupních/výstupních modulů (strana 49). Konfigurace vykonávání úlohy V tomto rychlém počátečním popisu budeme vycházet z projektu omezeného na jedinou úlohu s jedním z následujících typů vykonávání. Pokud chcete vykonávat svůj kód Po celou dobu vykonávání kódu Zadejte pro danou úlohu následující typ vykonávání Souvislý Toto je výchozí konfigurace hlavní úlohy MainTask. úloha se automaticky opětovně spustí úloha se automaticky opětovně spustí úloha se automaticky opětovně spustí úloha se automaticky opětovně spustí S přesně určeným intervalem vykonávání kódu Periodický Definujete periodu, s jakou se úloha vykonává. úloha se dokončí interval uplyne úloha se opětovně spustí úloha se dokončí interval uplyne úloha se opětovně spustí 36 Publikace 1756-QS001E-CS-P brezen 2010

37 Organizace projektu Kapitola 2 1. Klepněte na úlohu MainTask pravým tlačítkem myši a zvolte položku Properties (vlastnosti). 2. Klepněte na záložku Configuration (konfigurace). 3. Z rozbalovací nabídky Type (typ) zvolte možnost Periodic (periodický). 4. Zadejte pro danou úlohu interval a klepněte na OK. Pro případ použití několika úloh nebo vykonání úlohy událostně spouštěné (spouštěcí impulz) viz publikaci Logix5000 Controllers Common Procedures (Obecné postupy pro řídicí systémy Logix5000), publikace 1756-PM001. Publikace 1756-QS001E-CS-P brezen

38 Kapitola 2 Organizace projektu Vytvoření dalších programů Řídicí systém Logix5000 vám umožní rozdělit vaši aplikaci do několika programů, z nichž každý má své vlastní tagy (data). A C B Položka A B C Popis Tag uchovává data. Pro adresaci dat se nevyužívá tabulka s pevně stanovenými adresami nebo stanoveným formátem. Adresu tagu určuje jeho název (nikoli křížová reference k fyzické adrese). Vytváříte tagy tak, jak chcete používat. Program izoluje logické vazby a data od jiných logických vazeb a dat. Každý program obsahuje jednu nebo více rutin a přidružených dat. Rozsah použití definuje, zda je tag dostupný pro všechny programy (tag řídicího systému), nebo pouze omezeně pro daný program (programový tag). Data s rozsahem použití omezeným na program jsou izolována od ostatních programů. Není nutné speciálně ošetřovat shodné názvy tagů v jednotlivých programech. Tagy řídicího systému (globální data) Tag_1 Tag_2 Tag_3 Program_A Program_B Ostatní rutiny Hlavní rutina Programové tagy (lokální data) Tag_4 Tag_5 Tag_6 Data Ostatní rutiny Hlavní rutina Programové tagy (lokální data) Tag_4 Tag_5 Tag_6 Veškeré programy mají přístup k datům s rozsahem použití v rámci řídicího systému. Data s rozsahem použití omezeným na program jsou izolována od ostatních programů. Rutiny nemají přístup k datům, jejichž rozsah použití je definován pro jiný program. Názvy tagů, jejichž rozsah použití je definován na rámec programu, můžete využívat ve více programech a vždy se jedná o jinou proměnnou. Oba programy Program_A i Program_B tak mohou například obsahovat programový tag s názvem Tag_4. 38 Publikace 1756-QS001E-CS-P brezen 2010

39 Organizace projektu Kapitola 2 Pokud máte několik strojů, stanic nebo procesů, které využívají identické logické vazby ale rozdílná data, vytvořte program pro každý z těchto strojů, stanic nebo procesů. V těchto programech můžete opakovaně používat stejné názvy tagů i programový kód. Není nutné speciálně ošetřovat shodné názvy tagů v jednotlivých programech. 1. Klepněte na úlohu MainTask pravým tlačítkem myši a zvolte položku New Program (nový program). 2. Zadejte název programu a klepněte na OK. TIP Názvy se řídí následujícími pravidly: Pouze písmena, čísla a podtržítka (_) Počáteční znak musí být buď písmeno nebo podtržítko 40 znaků Podtržítka se nesmí vyskytovat za sebou ani na konci názvu Nerozlišují se velká a malá písmena Určité tagy musí mít rozsah použití definovaný na rámec řídicího systému. Pokud chcete použít tag ve více než jednom programu v daném projektu v rámci instrukce Message (MSG) (zpráva) k produkování nebo konzumování dat ke komunikaci s terminálem PanelView pouze v jediném programu Použijte tento rozsah použití Tagy řídicího systému Tagy programu Publikace 1756-QS001E-CS-P brezen

40 Kapitola 2 Organizace projektu Vytvoření uživatelsky definovaných datových typů Uživatelsky definované datové typy umožňují organizovat data tak, aby korespondovala s vaším strojním zařízením nebo procesem. Díky tomu je vývoj programu rychlejší, jednodušší a vytváří se tak lépe spravovatelný a srozumitelnější programový kód včetně přirozené dokumentace. A B C D E F Položka A B C D E F Popis Tag uchovává data. Pro adresaci dat se nevyužívá tabulka s pevně stanovenými adresami nebo stanoveným formátem. Adresu tagu určuje jeho název. Vytváříte tagy tak, jak chcete používat. Datový typ určuje typ dat, která jsou v tagu uložena (bit, celé číslo, hodnota s plovoucí desetinnou čárkou, nebo řetězec). Pole je definováno jako datový blok (soubor). Celý blok používá shodný datový typ. Může mít 1, 2, nebo 3 rozměry. Struktura kombinuje různé datových typů do opakovatelně využitelného formátu (šablona pro tagy). Strukturu používejte jako základ pro složité tagy se shodným rozložením dat. Člen popisuje jednotlivé elementy dat v rámci struktury. Uživatelsky definovaný datový typ popisuje vaši vlastní datovou strukturu. Uživatelsky definovaný datový typ uchovává veškerá data vztahující se ke specifickému aspektu vašeho systému. Tím jsou vzájemně související data zachovávána pospolu, a jsou tak snadno k nalezení bez ohledu na příslušný datový typ. 40 Publikace 1756-QS001E-CS-P brezen 2010

41 Organizace projektu Kapitola 2 Při vytváření uživatelsky definovaných datových typů postupujte podle následujících pokynů. Doporučení Podrobné informace Berte do úvahy předávání popisů. viz Uživatelsky definovaný datový typ na str. 98. Data reprezentující vstupní/výstupní zařízení vyžadují dodatečné programování. Pokud jako člen uživatelsky definovaného typu využijete pole, definujte toto pole pouze jako jednorozměrné. Poku použijete datové typy BOOL, SINT, nebo INT, seskupte elementy stejného typu vždy bezprostředně za sebou: Pokud zahrnete do uživatelsky definovaného datového typu elementy, které představují vstupní/výstupní zařízení, musíte využívat logické postupy ke kopírování dat mezi příslušnými elementy a příslušnými tagy vstupně/výstupních modulů. Vícerozměrná pole nejsou v uživatelsky definovaných datových typech povolena. řídicí systémy Logix5000 přidělují paměť v podobě 4bajtových úseků. Pokud seřadíte menší datové typy k sobě, řídicí systém sloučí všechny stejné datové typy vždy do bloku o 4 bajtech. Vhodné BOOL BOOL BOOL DINT DINT Méně vhodné BOOL DINT BOOL DINT BOOL Uživatelsky definovaný datový typ vytvoříte následujícím postupem. 1. Pravým tlačítkem myši klepněte na Data Types (datové typy) a zvolte možnost New Data Type (nový datový typ). 2. Zadejte název tohoto datového typu (nikoliv název tagu, který bude tento datový typ používat). Publikace 1756-QS001E-CS-P brezen

42 Kapitola 2 Organizace projektu 3. Zadejte dané členy. Volitelně můžete zadat popis u každého ze zadaných členů. 4. Klepněte na OK. Tag, který používá uživatelsky definovaný datový typ, vytvoříte pomocí následujícího postupu. 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na rozsah použití, který si přejete pro tento tag, a zvolte možnost Edit Tags (upravit tagy). 2. Zadejte název tagu. 3. Zadejte název uživatelsky definovaného datového typu. 42 Publikace 1756-QS001E-CS-P brezen 2010

43 Organizace projektu Kapitola 2 4. Pokud chcete definovat tag jako pole (několik výskytů datového typu), použijte následující postup. a. Vyberte datový typ a klepněte na. b. Specifikujte rozměry pole a klepněte na OK. Definice vlastních rutin Po konfiguraci programů, je nutné pro každý z nich definovat a vytvořit příslušné rutiny. A B C Položka A B C Popis Rutina definuje v programu vykonávanou funkci (logický postup) (podobně jako programový soubor v řídicím systému PLC nebo SLC). U každého programu je nutná hlavní rutina, která se při běhu programu vykonává automaticky. Hlavní rutina se používá k řízení vykonávání ostatních rutin v rámci programu. Subrutiny (podprogramy) se volají (vykonávájí) v programu pomocí instrukce Jump to Subroutine (JSR skok na subrutinu). Subrutina je každá rutina, která není hlavní rutina nebo chybovou. Subrutina se vykoná pomocí instrukce Jump to Subroutine (JSR skok na podprogram) z jiné, například hlavní rutiny. Publikace 1756-QS001E-CS-P brezen

44 Kapitola 2 Organizace projektu Definujte rutiny pro každý samostatný proces nebo celek vašeho strojního zařízení. Své projekty rozdělujte do rutin (subrutin), aby je bylo možné snadněji vyvíjet, testovat nebo vyhledávat a odstraňovat v nich nedostatky. 1. Identifikujte veškeré fyzické úseky vašeho strojního zařízení nebo procesu. 2. Každému z těchto úseků přidělte danou rutinu. Popis vašeho strojního zařízení nebo procesu Xxxxx xxxxx xxx Xxxxx xxxxx xxx Xxxxx xxxxx xxx První úsek = Rutina 1 Xxxxx xxxxx xxx Xxxxx xxxxx xxx Xxxxx xxxxx xxx Druhý úsek = Rutina 2 Xxxxx xxxxx xxx Xxxxx xxxxx xxx Xxxxx xxxxx xxx Třetí úsek = Rutina 3 Identifikace nainstalovaných programovacích jazyků Chcete-li zjistit, které programovací jazyky jsou ve vaší verzi softwaru RSLogix 5000 podporovány, použijte následující postup. 1. Spusťte software RSLogix Z nabídky Help (nápověda) vyberte položku About RSLogix 5000 (o softwaru RSLogix 5000). 44 Publikace 1756-QS001E-CS-P brezen 2010

45 Organizace projektu Kapitola 2 Přidělení programovacího jazyku jednotlivým rutinám Pro každou rutinu zvolte programovací jazyk. Řídicí systémy Logix5000 identifikují následující jazyky: LD Kontaktní schémata FBD diagram funkčních bloků SFC sekvenční programování ST Strukturovaný text V jednom projektu můžete používat jakoukoli kombinaci těchto jazyků. Obecně platí, že pokud rutina představuje Souvislé nebo souběžné vykonávání několika operací (nikoli sekvenční průběh) Operace booleovské logiky nebo bitové operace Komplexní logické operace Zpracování zpráv a komunikace Blokování strojních zařízení Operace, u kterých existuje možnost, že je bude muset servisní personál nebo personál údržby interpretovat, aby mohl u strojního zařízení nebo procesu vyhledávat a odstraňovat závady. Souvislé procesy a řízení pohonů Řízení ve smyčce Cyklické výpočty Správu více operací na vysoké úrovni Opakované sekvence operací Dávkové procesy Řízení pohybu s využitím strukturovaného textu Stavové operace strojních zařízení Komplexní matematické operace Specializované cyklické zpracování složitých polí nebo tabulek Manipulace s řetězci ve formátu ASCII nebo zpracování protokolů Použijte tento jazyk LD Kontaktní schémata FBD Diagram funkčních bloků SFC Sekvenční programování ST Strukturovaný text Publikace 1756-QS001E-CS-P brezen

46 Kapitola 2 Organizace projektu Rozdělení každé rutiny do smysluplnějších dílčích stupňů Při použití programovacího jazyka Čleňte rutinu takto Příklad LD Kontaktní schémata ST Strukturovaný text Rozdělte velké rutiny do několika menších rutin rutina Je-li třeba souvisle vykonávat několik komplexních operací booleovské logiky vytvořte pro každou operaci zvláštní rutinu. FBD Diagram funkčních bloků rutina Je-li třeba řídit 4 ventily, přičemž každý z těchto ventilů vyžaduje zpětnou vazbu informující o tom, zda se nachází v nařízené poloze V každé rutině FDB vytvořte list pro každou funkční smyčku pro zařízení, jako je na příklad motor nebo ventil. list vytvořte samostatný list pro každý ventil. SFC Sekvenční programování Rozdělte SFC do jednotlivých kroků. rutina krok krok Je-li třeba vykonat následující postup: 1. Naplnit nádrž. 2. Smíchat složky v nádrži. 3. Vyprázdnit nádrž z každého úseku (plnění, míchání, vyprazdňování) vytvořte samostatný krok. krok 46 Publikace 1756-QS001E-CS-P brezen 2010

47 Organizace projektu Kapitola 2 Určení hlavních rutin Každý program vyžaduje hlavní rutinu. Jakmile vytvoříte své rutiny, určete každému programu hlavní rutinu. DŮLEŽITÉ Ve výchozím projektu má hlavní program MainProgram již svoji hlavní rutinu (MainRoutine). Musíte tedy přidělit hlavní rutinu pouze každému dalšímu programu, který vytvoříte. Hlavní rutinu přidělíte pomocí následujících kroků. 1. Klepněte na složku programu pravým tlačítkem myši a zvolte položku Properties (vlastnosti). 2. Klepněte na záložku Configuration (konfigurace). 3. Vyberte hlavní rutinu a klepněte na OK. Publikace 1756-QS001E-CS-P brezen

48 Kapitola 2 Organizace projektu Konfigurace řídicího systému Pokud si přejete změnit konfiguraci řídicího systému, jako například jeho název, velikost nebo číslo zásuvné patice, použijte k tomu dialogové okno Controller Properties (vlastnosti řídicího systému). 1. Klepněte na tlačítko Controller Properties (vlastnosti řídicího systému). 2. Proveďte požadované změny vlastností (některé položky se vztahují pouze k určitým daným řídicím systémům) a klepněte na OK. 48 Publikace 1756-QS001E-CS-P brezen 2010

49 Organizace projektu Kapitola 2 Konfigurace modulů vstupů/výstupů Vlastnosti modulu změníte prostřednictvím okna Module Properties (vlastnosti modulu) pro daný modul. Volitelné konfigurační možnosti se mezi jednotlivými moduly liší. 1. Klepněte na modul pravým tlačítkem myši a zvolte položku Properties (vlastnosti). 2. Změny názvu nebo čísla zásuvné patice se provádějí na záložce General (obecné). 3. Chcete-li změnit konfiguraci, klepněte na záložku Configuration (konfigurace). U některých modulů je více konfiguračních záložek. Publikace 1756-QS001E-CS-P brezen

50 Kapitola 2 Organizace projektu Poznámky: 50 Publikace 1756-QS001E-CS-P brezen 2010

51 Kapitola 3 Uživatelské přídavné instrukce Add-On Instructions Od verze 16 programovacího softwaru RSLogix 5000 si můžete navrhovat a konfigurovat vlastní sady běžně používaných příkazů, a tím zvýšit konzistenci projektu. Instrukce, které vytvoříte, připomínají vestavěné příkazy řídicích systémů Logix5000 a nazývají se přídavné instrukce, neboli Add-On Instructions. Pomocí přídavných instrukcí máte možnost: vkládat vlastní instrukce; kopírovat jejich definice z jiného projektu RSLogix 5000; importovat je z jiného projektu RSLogix Co budete potřebovat K provedení úloh uvedených v této příručce budete potřebovat: Osobní počítač se spuštěným softwarem RSLogix 5000, verze 16 nebo novější Strukturu systému, pro nějž projekt vytváříte Postupujte podle těchto kroků 1. Vložení přídavné instrukce (strana 52). 2. Kopírování definice přídavné instrukce (strana 53). 3. Import definice přídavné instrukce (strana 54). 4. Přístup ke skrytým parametrům (strana 55). 5. Sledování nebo změna hodnoty parametru (strana 56). 6. Zobrazení logické struktury přídavné instrukce (strana 57). 7. Úprava a sledování přídavné instrukce (strana 58). 8. Aktualizace přídavné instrukce na novější verzi (strana 58). Publikace 1756-QS001E-CS-P brezen

52 Kapitola 3 Uživatelské přídavné instrukce Add-On Instructions Vložení přídavné instrukce Přídavné instrukce můžete tvořit pomocí rutin kontaktních schémat, funkčních bloků nebo strukturovaného textu. 1. Otevřete část programu, která bude danou instrukci využívat. 2. Klepněte na záložku Add-On (přídavné) na panelu nástrojů Language Element (prvek jazyka). 3. Instrukci přetáhněte pomocí myši z panelu nástrojů do rutiny programu. 4. Zadejte parametry. Typ rutiny Kontaktní schéma Parametry Znak otazníku (jeden) povinný parametr. Zadejte tag. Jednoduché a dvojité otazníky povinný parametr. Zadejte tag. Pouze dvojité otazníky není povinný parametr. Můžete: ponechat položku prázdnou, a použít tak výchozí hodnotu; pokud jde o vstupní hodnotu, zadat rozdílnou hodnotu. Funkční blok Jádro na konci kontaktu povinný parametr. Připojte kontakt k IREF, OREF, konektoru, nebo jinému bloku. Znak otazníku (jeden) povinný parametr. Zadejte tag. Bez jádra na konci kontaktu není povinný parametr. Strukturovaný text Instrukce přijímá pouze povinné parametry. Zadejte tag pro každý parametr. TIP Potřebujete-li nápovědu k některé instrukci, tuto instrukci označte a stiskněte klávesu [F1]. V případě strukturovaného textu se musí kurzor nacházet v modrém názvu instrukce. 52 Publikace 1756-QS001E-CS-P brezen 2010

53 Uživatelské přídavné instrukce Add-On Instructions Kapitola 3 Kopírování definice přídavné instrukce Můžete kopírovat definice přídavných instrukcí z jiného projektu RSLogix Otevřete projekt RSLogix 5000, který danou definici přídavné instrukce obsahuje. 2. Definici vyhledejte ve složce Add-On Instructions (přídavné instrukce). 3. Klepněte na definici pravým tlačítkem myši a zvolte položku Copy (kopírovat). 4. Přejděte do projektu, pro který je tato definice určena. 5. Klepněte pravým tlačítkem myši na složku Add-On Instructions (přídavné instrukce) a zvolte položku Paste (vložit). Publikace 1756-QS001E-CS-P brezen

54 Kapitola 3 Uživatelské přídavné instrukce Add-On Instructions Import definice přídavné instrukce Můžete také přidávat definice přídavných instrukcí, které byly exportovány z jiného projektu RSLogix Obsahuje projekt RSLogix 5000 už revize této přídavné instrukce? Ne použijte k importu instrukce tento postup. Ano viz Aktualizace přídavné instrukce na novější verzi a na str Klepněte pravým tlačítkem myši na složku Add-On Instructions (přídavné instrukce) a zvolte položku Import Add-On Instruction (import přídavné instrukce). 2. Vyhledejte danou instrukci. 3. Instrukci označte a klepněte na Import. 54 Publikace 1756-QS001E-CS-P brezen 2010

55 Uživatelské přídavné instrukce Add-On Instructions Kapitola 3 Přístup k neviditelnému parametru Způsob zápisu nebo načtení hodnoty parametru přídavné instrukce, který není viditelně zobrazen, závisí na příslušném programovacím jazyku. Funkční blok 1. Klepněte u dané instrukce na tlačítko Properties (vlastnosti). 2. U parametru zaškrtněte pole Vis a klepněte na OK. 3. Vytvořte propojení ke kontaktu pro tento parametr. Kontaktní schémata a strukturovaný text K zápisu nebo načtení názvu tagu parametru použijte jinou instrukci, úlohu nebo výraz. Pro název tagu parametru používejte tento formát. Add_On_Tag.Parametr kde Add_On_Tag Parametr je tag definovaný jako přídavný pro danou přídavnou instrukci název parametru Publikace 1756-QS001E-CS-P brezen

56 Kapitola 3 Uživatelské přídavné instrukce Add-On Instructions Sledování nebo změna hodnoty parametru přídavné instrukce Ke sledování nebo změně hodnoty parametru přídavné instrukce použijte dialogové okno Properties (vlastnosti). Typ rutiny Kontaktní schéma nebo funkční blok Parametry Klepněte u dané instrukce na tlačítko Properties (vlastnosti). strukturovaný text Klepněte na instrukci pravým tlačítkem myši a zvolte položku Properties (vlastnosti). Motor_Starter(Motor_St arter_st,stop_pb,start _PB,Motor_Out_ST); 1. Klepněte a zapište novou hodnotu. 2. Klepněte na Apply (použít). 3. Klepněte na OK. 56 Publikace 1756-QS001E-CS-P brezen 2010

57 Uživatelské přídavné instrukce Add-On Instructions Kapitola 3 Zobrazení logické struktury přídavné instrukce U přídavných instrukcí lze nastavit ochranu tak, aby nebylo možné zobrazit jejich logickou strukturu. Můžete stanovit, zda daná přídavná instrukce má být, nebo nemá být chráněna. 1. Vyberte příslušnou přídavnou instrukci. 2. V poli Quick View (rychlé zobrazení) vyhledejte položku Source Protection (ochrana zdroje). Pokud zde není uvedena, není tato rutina chráněna. Chcete-li zobrazit logickou strukturu, klepněte na instrukci pravým tlačítkem myši a zvolte položku Open Instruction Logic (otevřít logickou strukturu instrukce). Motor_Starter(Motor_St arter_st,stop_pb,start _PB,Motor_Out_ST); Publikace 1756-QS001E-CS-P brezen

58 Kapitola 3 Uživatelské přídavné instrukce Add-On Instructions Úprava a sledování přídavné instrukce Můžete: sledovat logiku v průběhu jejího vykonávání; pozorovat hodnoty tagů; měnit hodnoty tagů a parametrů. Nemůžete: upravovat logiku on-line; upravovat logiku pouze pro tuto instanci funkce. K úpravě logiky musíte upravit příslušnou definici. Aktualizace přídavné instrukce na novější verzi Můžete provádět aktualizace definic přídavných instrukcí na novější verzi. DŮLEŽITÉ Dříve než změníte definici některé přídavné instrukce, ujistěte se, že tím nezpůsobíte problémy u stávajících instancí dané instrukce. Jestliže změníte definici některé přídavné instrukce, změny ovlivní veškeré instance dané instrukce ve vašem projektu. Pokud například některý projekt používá určitou přídavnou instrukci pětkrát, aktualizace definice způsobí, že se změní všech 5 výskytů, jakmile ji provedete. 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na složku Add-On Instructions (přídavné instrukce) a zvolte položku Import Add-On Instruction (import přídavné instrukce). 2. Instrukci vyhledejte a zvolte položku Import. 3. Rozhodněte, jak řešit konflikt se stávající verzí (pravděpodobně přepsat overwrite). 4. Pomocí seznamu křížových referencí zkontrolujte použití dané instrukce ve vaší logické struktuře. 58 Publikace 1756-QS001E-CS-P brezen 2010

59 Kapitola 4 Programování stavové fáze zařízení Software PhaseManager se používá k vytváření stavových fází zařízení a k provádění změn výchozích nastavení pro tyto fáze. Co budete potřebovat K provedení úloh uvedených v této příručce budete potřebovat: Osobní počítač se spuštěným softwarem RSLogix 5000, verze 16 nebo novější Strukturu systému, pro nějž projekt vytváříte Postupujte podle těchto kroků 1. Vytvoření fáze zařízení (strana 60). 2. Vytvoření stavové rutiny (strana 60). 3. Manuální přechod mezi stavy (strana 61). 4. Konfigurace počátečního stavu pro danou fázi zařízení (strana 63). 5. Otevření konfigurace pro danou fázi zařízení (strana 64). 6. Konfigurace fáze zařízení (strana 64). Publikace 1756-QS001E-CS-P brezen

60 Kapitola 4 Programování stavové fáze zařízení Vytvoření fáze zařízení 1. Klepněte na Main Task (hlavní úloha) pravým tlačítkem myši a zvolte možnost New Equipment Phase (nová fáze zařízení). 2. Zadejte název fáze zařízení a klepněte na OK. Vytvoření stavové rutiny 1. Klepněte na Main Task (hlavní úloha) pravým tlačítkem myši a zvolte danou fázi zařízení. 2. Zvolte New Phase State Routine (nová stavová rutina fáze). 3. Zadejte název stavové rutiny. 4. Zvolte programovací jazyk a klepněte na OK. 60 Publikace 1756-QS001E-CS-P brezen 2010

61 Programování stavové fáze zařízení Kapitola 4 Manuální přechod mezii stavy (strana) Dříve než budete procházet jednotlivými fázemi, proveďte následující: Nahrajte projekt do řídicího systému. Uveďte řídicí systém do chodu nebo do režimu vzdáleného chodu. 1. Klepněte na fázi zařízení pravým tlačítkem myši a zvolte možnost Monitor Equipment Phase (sledování fáze zařízení). 2. Klepněte na Ownership (vlastnictví) a následně na Yes (ano). Toto okno se používá k procházení jednotlivými fázemi. 3. Klepněte na Start. Fáze zařízení přejde do stavu Running (v chodu). Do chodu se uvede veškerý kód obsažený v rutině pro stav Running. Do tohoto umístění se vkládá kód pro běžnou výrobní sekvenci vašeho zařízení. Publikace 1756-QS001E-CS-P brezen

62 Kapitola 4 Programování stavové fáze zařízení 4. Klepněte na Stop. Fáze zařízení přejde do stavu Stopped (zastaveno). Rutina pro stav Running (v chodu) se zastaví. Rutina pro stav Stopping (zastavování) je volitelná. Bez ní přejde fáze zařízení přímo do stavu Stopped (zastaveno). 5. Klepněte na Reset. Fáze zařízení přejde do stavu Idle (klidový stav). Rutina pro stav Resetting (resetování) je volitelná. Bez ní přejde fáze zařízení přímo do stavu Idle (klidový stav). 6. Klepněte na Ownership (vlastnictví). Tím se ukončí řízení fáze zařízení tímto oknem. 62 Publikace 1756-QS001E-CS-P brezen 2010

63 Programování stavové fáze zařízení Kapitola 4 Konfigurace počátečního stavu pro danou fázi zařízení Počáteční stav je takový, do kterého fáze zařízení přejde okamžitě po zapnutí napájení. 1. Klepněte na fázi zařízení pravým tlačítkem myši a zvolte položku Properties (vlastnosti). 2. Klepněte na záložku Configuration (konfigurace). 3. Vyberte položku Initial State (počáteční stav) a následně klepněte na OK. Publikace 1756-QS001E-CS-P brezen

64 Kapitola 4 Programování stavové fáze zařízení Otevření konfigurace pro danou fázi zařízení 1. Klepněte na fázi zařízení pravým tlačítkem myši a zvolte položku Properties (vlastnosti). 2. Klepněte na záložku Configuration (konfigurace). Konfigurace fáze zařízení Ke konfiguraci stavové fáze se používá následující nastavení. 64 Publikace 1756-QS001E-CS-P brezen 2010

65 Programování stavové fáze zařízení Kapitola 4 Nastavení Prestate (před-stav) Volby před-stavová rutina rutina pro aktuální stav Před-stavová rutina je vykonávána po celou dobu, a to i v klidovém stavu fáze zařízení (Idle). Vykoná se vždy před každým průběhem stavu. Fault (chyba) Inhibit Equipment Phase (potlačit fázi zařízení) Initial State (počáteční stav) Complete State Immediately If not Implemented (dokončit stav okamžitě, pokud není zavedený) Initial Step Index (index počátečního kroku) Přejete si, aby před-stavová rutina proběhla? Ano Zvolte rutinu, kterou chcete spouštět. Ne Ponechte toto pole na nastavení <none> (žádná). Chybová rutina umožňuje odstranit zásadní chybu způsobenou některou instrukcí. Přejete si nastavit chybovou rutinu pro instrukce v této fázi zařízení? Ano Zvolte rutinu, kterou si přejete jako chybovou rutinu. Ne Ponechte toto pole na nastavení <none> (žádná). Přejete si, aby řídicí systém potlačil tuto fázi zařízení? Ano Zaškrtněte toto pole. Ne Ponechte toto pole nezaškrtnuté nebo jeho zaškrtnutí zrušte. Do kterého stavu má fáze zařízení přejít poté, když řídicí systém zapnete? Idle (klidový stav) Complete (dokončeno) Stopped (zastaveno) Aborted (zrušeno) Přejete si, aby fáze zařízení vynechávala stavy, které nepoužíváte? Ano Ponechte toto pole zaškrtnuté nebo je zaškrtněte. Ne Zrušte zaškrtnutí tohoto pole. Jsou některé stavové rutiny ve formátu kontaktních schémat nebo strukturovaného textu? Ne Toto pole vynechte. Ano Postupte dále k další otázce. Používají některé z těchto stavových rutin čísla jednotlivých kroků? Ano Zapište číslo prvního kroku pro každý stav. Ne Toto pole vynechte. Tag pro danou fázi zařízení obsahuje číslo StepIndex (index kroku). Řídicí systém resetuje tento StepIndex pokaždé, když se změní stav fáze zařízení. Řídicí systém resetuje tento index kroku StepIndex na číslo, které zadáte do pole Initial Step Index (index počátečního kroku). Publikace 1756-QS001E-CS-P brezen

66 Kapitola 4 Programování stavové fáze zařízení Nastavení External Sequencer Loss of Communication Command (ztráta komunikačního příkazu externího řadiče) External Request Hold Action (akce během přidržení při vnějším požadavku) Volby Používáte k vydávání příkazů pro tuto fázi zařízení software FactoryTalk Batch? Ne Toto pole vynechte. Ano Postupte dále k další otázce. Pokud řídicí systém ztratí komunikaci se softwarem FactoryTalk Batch, jak má reagovat fáze zařízení? Pokračovat dále ve svém aktuálním stavu Zvolte možnost None (žádný). Přejít do stavu Abort Zvolte položku Abort (zrušit). Přejít do stavu Hold Zvolte položku Hold (přidržet). Přejít do stavu Stop Zvolte položku Stop. Fáze zařízení se musí stále řídit stavovým modelem. Například do stavu Hold tak přejde pouze tehdy, když je v chodu nebo když probíhá restart při selhání komunikace. Používáte instrukce PXRQ? Ne Toto pole vynechte. Ano Postupte dále k další otázce. Jakou reakci si přejete v případě, pokud fáze zařízení přejde k přidržení stavu během zpracování instrukce PXRQ? Nic Zvolte možnost None (žádný). Zastavit požadavek Zvolte Clear (odstranit). 66 Publikace 1756-QS001E-CS-P brezen 2010

67 Kapitola 5 Programování projektu off-line Tato kapitola poskytuje podrobnější informace o tom, jak psát kód rutin a vytvářet pro něj tagy. Co budete potřebovat K provedení úloh uvedených v této příručce budete potřebovat: Osobní počítač se spuštěným softwarem RSLogix 5000, verze 16 Strukturu projektu, který budete programovat Dříve než začnete V této kapitole budete programovat projekt v režimu off-line. Programování v režimu on-line vyžaduje dodatečné kroky. Viz Kapitola 8, Programování projektu on-line a. Postupujte podle těchto kroků 1. Zadání kontaktních schémat (strana 68). 2. Export/import logické struktury kontaktních schémat (strana 73). 3. Zadání diagramu funkčních bloků (strana 77). 4. Použití ovládacího panelu pro funkční blok (strana 81). 5. Zadání strukturovaného textu (strana 84). 6. Zadání kódu sekvenčního programování (strana 87). 7. Přiřazení operandů (strana 89). 8. Kontrola projektu (strana 92). 9. Kontrola pokynů pro tagy (strana 94). Publikace 1756-QS001E-CS-P brezen

68 Kapitola 5 Programování projektu off-line Zadání kontaktních schémat K zadávání kontaktních schémat jsou k dispozici následující možnosti: větev řádek úroveň větve XIC XIO OTE OTU OTL více instrukcí Přetažení logických prvků pomocí myši Použijte nástrojovou lištu s prvky jazyka a přetahujte řádky, větve nebo instrukce do vaší rutiny. Text ASCII Zadávejte nebo upravujte logickou strukturu pomocí textu ASCII. Nápověda (tool tip) vám pomůže zadat požadované operandy. Text ASCII obvykle využívá následujícího formátu: mnemotechnický_název operand_1 operand_2 Klávesové zkratky Přiřaďte logickým prvkům (řádek, větev, instrukce) klávesu na klávesnici. Chcete-li přidat prvek vpravo od kurzoru nebo pod něj, stiskněte klávesu specifikovanou pro daný prvek. Sériový výstup Umisťujte výstupní instrukce v sousledném pořadí (sériově) na řádek. Provázané vstupní a výstupní instrukce Poslední instrukce na řádku musí být výstupní instrukce. Paralelní větve Neomezený počet paralelních větví na řádek (vnořená struktura až do šesti úrovní). Ponechání nedefinovaných operandů Zadávejte logické struktury bez definic operandů. Software RSLogix 5000 vám umožňuje zadávat a ukládat logické struktury bez přiřazování operandů. Tím budete mít možnost vyvíjet kód v průběhu jednotlivých fází projektu a vytvářet knihovny kódu pro opětovné použití. 68 Publikace 1756-QS001E-CS-P brezen 2010

69 Programování projektu off-line Kapitola 5 Přidání řádku nebo instrukce Přetáhněte příslušné tlačítko pro řádek nebo instrukci přímo do požadovaného místa. Platné umístění je znázorněno zelenou tečkou (bod napojení). Přidání větve 1. Přetáhněte tlačítko pro větev do místa, kde má větev začínat. Platné umístění je znázorněno zelenou tečkou (bod napojení). 2. Přetáhněte sběrnici větve do požadovaného umístění. Přidání úrovně k větvi Klepněte na větev pravým tlačítkem myši a zvolte možnost Add Branch Level (přidat úroveň větve). Publikace 1756-QS001E-CS-P brezen

70 Kapitola 5 Programování projektu off-line Odstranění prvku 1. Klepněte na daný prvek. 2. Klepněte na Delete (odstranit). Použití klávesnice k přidání prvku Prvky můžete přidávat pomocí počítačové klávesnice. 1. Stiskněte klávesu Insert. 2. Zadejte mnemotechnický název instrukce, nebo napište Rung (řádek), Branch (větev), nebo Branch Level (úroveň větve). 3. Stiskněte klávesu Enter. 70 Publikace 1756-QS001E-CS-P brezen 2010

SUSE Linux Enterprise Desktop

SUSE Linux Enterprise Desktop SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP2 14. dubna 2008 Uživatelská příručka GNOME www.novell.com Uživatelská příručka GNOME Veškerý obsah je chráněn autorskými právy Novell, Inc Právní upozornění Tato příručka

Více

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přehled, instalace, a základní použití (České vydání) Rev. 13.06.20.1541 Czech ii BarTender

Více

Změna názvů verzí! Verze Enterprise Print Server se nyní nazývá Enterprise Automation.

Změna názvů verzí! Verze Enterprise Print Server se nyní nazývá Enterprise Automation. Změna názvů verzí! V aplikaci BarTender 9.3 došlo ke změně názvů některých verzí. I když bude ale software obsahovat nové názvy, v doprovodné Úvodní příručce budou ještě uvedeny staré názvy. Verze Enterprise

Více

Bosch Video Management System. Uživatelská příručka

Bosch Video Management System. Uživatelská příručka Bosch Video Management System cs Uživatelská příručka Bosch Video Management System Obsah cs 3 Obsah 1 Použití nápovědy 7 1.1 Vyhledání informací 7 1.2 Tisk informací z nápovědy 8 2 Úvod 9 3 Přehled systému

Více

SIMATIC. PDM V5.1 Správce technologických přístrojů. Příručka. Předmluva, Obsah. Základní informace o produktu 1

SIMATIC. PDM V5.1 Správce technologických přístrojů. Příručka. Předmluva, Obsah. Základní informace o produktu 1 s SIMATIC Předmluva, Obsah Základní informace o produktu 1 PDM V5.1 Správce technologických přístrojů Konfigurace sítí a technologických přístrojů 2 Práce se systémem SIMATIC PDM 3 Přenášení dat mezi různými

Více

ZAČÍNÁME V PROSTŘEDÍ MOSAIC

ZAČÍNÁME V PROSTŘEDÍ MOSAIC Obsah ZAČÍNÁME V PROSTŘEDÍ MOSAIC 7. vydání - únor 2008 Copyright 2001-2008 Teco a.s. OBSAH 1. ÚVOD...8 1.1 Dodávka programu...8 1.2 Programování PLC TECOMAT, TECOREG, IEC 61131-3...8 2. VYTVOŘENÍ NOVÉHO

Více

Bosch Video Management System. cs Konfigurační příručka

Bosch Video Management System. cs Konfigurační příručka Bosch Video Management System cs Konfigurační příručka Bosch Video Management System Obsah cs 3 Obsah 1 Použití nápovědy 13 1.1 Vyhledání informací 13 1.2 Tisk informací z nápovědy 14 2 Úvod 15 3 Přehled

Více

Příručka. MOVIDRIVE MDX61B Rozhraní DFS22B průmyslové sběrnice PROFINET IO s bezpečnostním protokolem PROFIsafe. Vydání 04/2008 11616369 / CS

Příručka. MOVIDRIVE MDX61B Rozhraní DFS22B průmyslové sběrnice PROFINET IO s bezpečnostním protokolem PROFIsafe. Vydání 04/2008 11616369 / CS Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby MOVIDRIVE MDX61B Rozhraní DFS22B průmyslové sběrnice PROFINET IO s bezpečnostním protokolem PROFIsafe Vydání 04/2008 11616369 / CS Příručka

Více

INSTALACE A SPRÁVA SOLIDWORKS 2015

INSTALACE A SPRÁVA SOLIDWORKS 2015 INSTALACE A SPRÁVA SOLIDWORKS 2015 Obsah Právní ustanovení...5 1 Instalace a správa programu SOLIDWORKS...8 Individuální instalace nebo administrativní kopie...9 Zahájení instalace SOLIDWORKS...9 Tipy

Více

Rychlá instalace a příručka Začínáme Kancelářské počítače

Rychlá instalace a příručka Začínáme Kancelářské počítače Rychlá instalace a příručka Začínáme Kancelářské počítače Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být bez předchozího upozornění změněny. Microsoft, Windows a Windows

Více

Bosch Video Management System. cs Konfigurační příručka

Bosch Video Management System. cs Konfigurační příručka Bosch Video Management System cs Konfigurační příručka Bosch Video Management System Obsah cs 3 Obsah 1 Použití nápovědy 14 1.1 Vyhledání informací 14 1.2 Tisk informací z nápovědy 15 2 Úvod 16 3 Přehled

Více

þÿ R e g u l o v a n é p o h o n y Y í z e n é p o m knihovních funkcí OpenPLC pro S7-1500

þÿ R e g u l o v a n é p o h o n y Y í z e n é p o m knihovních funkcí OpenPLC pro S7-1500 Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ V y s o k oa k o l s k é k v a l i f i k a n í p r á c e / T h e s e s, d i s s 2015 þÿ R e g u l o v

Více

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 K A P I T O L A 4 Témata kapitoly: Otevírání a ukládání dokumentů knihovny Úpravy dokumentů v sadě Microsoft Office V kapitole 3 Použití integrovaných

Více

APS Reader. Konfigurační program pro moduly systému APS mini Plus. Uživatelská příručka

APS Reader. Konfigurační program pro moduly systému APS mini Plus. Uživatelská příručka APS Reader Konfigurační program pro moduly systému APS mini Plus Uživatelská příručka 2004 2015, TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, 153 00 Praha 5, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno dne 2015/08/15,

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

Co je nového SOLIDWORKS 2012 PŘEDBĚŽNÁ VERZE

Co je nového SOLIDWORKS 2012 PŘEDBĚŽNÁ VERZE Co je nového SOLIDWORKS 2012 PŘEDBĚŽNÁ VERZE Obsah Právní ustanovení...ix Nejdůležitější novinky SolidWorks 2012...11 1 Uživatelské rozhraní...13 Gesta myši a zkratky pro makra a příkazy...13 Poslední

Více

Acronis Backup Version 11.5 Update 4 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Pro Windows Server VZTAHUJE SE NA NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTY:

Acronis Backup Version 11.5 Update 4 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Pro Windows Server VZTAHUJE SE NA NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTY: Acronis Backup Version 11.5 Update 4 VZTAHUJE SE NA NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTY: Pro Windows Server UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1 Úvod k aplikaci Acronis Backup... 7 1.1 Co je nového v aktualizaci 4... 7 1.2 Co

Více

MRP K/S základ systému

MRP K/S základ systému MRP - Soubor účetních agend MRP K/S základ systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP K/S základ

Více

O programu HiFile HiFile HiFile

O programu HiFile HiFile HiFile Uživatelská příručka O programu HiFile je multimediální databázová aplikace pro zpracování a archivaci obrazových dokumentů. Má tyto základní vlastnosti: plně český dynamický databázový a archivační software

Více

Software602 Form Designer. Verze 4. Příručka uživatele. Vytvořeno dne: 18.5.2011. Aktualizováno: 18.5.2011. Verze: 4. 2011 Software602, a.s.

Software602 Form Designer. Verze 4. Příručka uživatele. Vytvořeno dne: 18.5.2011. Aktualizováno: 18.5.2011. Verze: 4. 2011 Software602, a.s. Form Filler Form Designer Verze 4 Příručka uživatele Vytvořeno dne: 18.5.2011 Aktualizováno: 18.5.2011 Verze: 4 2011, a.s. Obsah 1... 7 2 Uživatelské rozhraní aplikace... 7 2.1 Pracovní panely... 8 2.1.1

Více

SUSE Linux Enterprise Desktop

SUSE Linux Enterprise Desktop SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP1 15. května 2007 Uživatelská příručka KDE www.novell.com Uživatelská příručka KDE Veškerý obsah je chráněn autorskými právy Novell, Inc. Právní upozornění Tato příručka

Více

Manuál programu. Tento dokument obsahuje kompletní přehled informací o systému. Max Communicator 9. Program pro podnikovou energetiku

Manuál programu. Tento dokument obsahuje kompletní přehled informací o systému. Max Communicator 9. Program pro podnikovou energetiku Max Communicator 9 manuál 2014 Manuál programu Tento dokument obsahuje kompletní přehled informací o systému Max Communicator 9 Program pro podnikovou energetiku Výrobce a distributor Poslední revize 9.

Více

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE WASHER MANAGEMENT SOFTWARE PROGRAMOVACÍ MANUÁL 523353 C Datum vydání: 13.3.2009 1. OBSAH 1. OBSAH...1 2. VÝSTRAHY...2 2.1. VÝSTRAHY...2 3. TRACE-TECH...2 3.1. ROZSAH...2 4. NASTAVENÍ...2

Více

Acronis Recovery for MS SQL Server Uživatelská příručka

Acronis Recovery for MS SQL Server Uživatelská příručka Acronis Recovery for MS SQL Server Uživatelská příručka www.acronis.cz 1 Copyright Acronis, Inc., 2008. Všechna práva vyhrazena. Acronis, Acronis Compute with Confidence a logo Acronis jsou ochranné známky

Více

SUSE Linux Enterprise Desktop

SUSE Linux Enterprise Desktop SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP2 10. dubna 2008 Uživatelská příručka KDE www.novell.com Uživatelská příručka KDE Veškerý obsah je chráněn autorskými právy Novell, Inc Právní upozornění Tato příručka

Více

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE WASHER MANAGEMENT SOFTWARE PROGRAMOVACÍ MANUÁL 523353 D Datum vydání: 18.9.2013 1. OBSAH 1. OBSAH... 3 2. VÝSTRAHY... 5 2.1. VÝSTRAHY... 5 3. TRACE-TECH...5 3.1. ROZSAH... 5 4.

Více

Wireless-N300 ADSL2+ modem router DGN2200B

Wireless-N300 ADSL2+ modem router DGN2200B Wireless-N300 ADSL2+ modem router DGN2200B Uživatelská příručka Bezdrátový modem router standardu 802.11n (Wireless-N 300) NETGEAR DGN2200B Prosinec 2010 Verze 1.0 Česká verze, prosinec 2010 (c) 2010 NETGEAR,

Více

Seznam tabulek. 5.1. Proměnné IPCorderu pro stavové monitory... 27 5.2. Proměnné kamer pro stavové monitory... 27

Seznam tabulek. 5.1. Proměnné IPCorderu pro stavové monitory... 27 5.2. Proměnné kamer pro stavové monitory... 27 Obsah Úvod... vi Důležité upozornění... vii 1. O IPCorderu... 1 1.1. Popis systému... 1 1.2. Systémové požadavky... 2 1.3. První spuštění... 2 Stručný průvodce instalací... 2 Discover... 2 Příprava disků...

Více

hp l1581a rozší ený p ípojný modul

hp l1581a rozší ený p ípojný modul hp l1581a rozší ený p ípojný modul uživatelská p íručka Inteligentní pøípojný modul 1 Poznámka Tato příručka a veškeré příklady v ní uvedené jsou poskytnuty tak, jak jsou a podléhají změnám bez předchozího

Více

K A P I T O L A Správa registru Témata kapitoly Úvod do registru Seznámení se strukturou registru Kořenové klíče registru

K A P I T O L A Správa registru Témata kapitoly Úvod do registru Seznámení se strukturou registru Kořenové klíče registru Správa registru Každý, kdo přistupuje k počítači, již někdy pracoval s registrem systému Windows, i když si to možná neuvědomuje. Nezáleží přitom na tom, zda je počítač členem pracovní skupiny nebo domény.

Více