Zobrazit...P.102 Začínáme Statistické Výpočty Zadání Výrazu a Hodnoty Pokročilé Vědecké Výpocty Vstup Adres a Chybová Hlášení Zákaladní Výpočty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zobrazit...P.102 Začínáme Statistické Výpočty Zadání Výrazu a Hodnoty Pokročilé Vědecké Výpocty Vstup Adres a Chybová Hlášení Zákaladní Výpočty"

Transkript

1 Vědecký Zápis... P.113 Výměna Zobrazených Hodnot... P.113 Výpočty s Komplexními Čísly... P.114 Výpočty v n-čiselných Soustavách a Logické Výpocty... P.114 Statistické Výpočty Výběr Typu Statistickeho Výpočtu... P.115 Zadávánu Statistických Údajů... P.115 Úprava Údajů Statistického Vzorku... P.115 Obrazovka Statistické Výpočty... P.116 Statistická Nabídka... P.116 Statistický Výpočet... P.117 Výpočty Rozdělení... P.117 Pokročilé Vědecké Výpocty Výpočty Rovnic... P.118 Funkce Solve... P.119 Funkce CALC... P.119 Diferenciálni Počty... P.120 Integrační Výpočty... P.120 Maticové Výpočty... P.121 Vektorové Výpočty... P.122 Výpočet nerovnic... P.123 Výpočet poměru... P.124 Funkce (x, y) Výpočet Tabulka... P.124 Výměna Baterií... P.125 Poradenství a Bezepečnostní Opatření... P.125 Specifikace... P.125 Zobrazit... P.102 Začínáme Zapnuti a Vypnuti Napájeni... P.102 Nastavení Kontrastrastu displeje... P.102 Výběr Režimu (Mode)... P.103 Menu Aplikačních Funkcí... P.103 Nabídka Nastaveni Kalkulačky (Set-Up Menu)... P.104 Před Použitím Kalkulačky... P.105 Zadání Výrazu a Hodnoty Kapacita Pamêti pro Zadání Výpočtu... P.106 Úpravy Zadávaných Údajů... P.106 Zadáváni Hodnot a Zobrazení Výsledků v Matematickém Režimu... P.107 Vstup Adres a Chybová Hlášení Pořadi Operací... P.107 Výpočtové Zásobníky... P.107 Chybová Hlášeni a Lokátor Chyb... P.108 Zákaladní Výpočty Aritmetické Výpočty... P.109 Výpočty s Pamětí... P.109 Výpočty Zlomků... P.109 Výpočty s Procenty... P.110 Výpočty se Stupni, Minutami, Sekundami... P.110 Opakováni a Funkce Multi Statement... P.110 Výpočty s Konstantami... P.110 Metrické Převody... P.111 Funkční Vědecké Výpočty Druhá Mocnina, Druhá Odmocninca, Třeti Mocnina, Třeti Odmochnina, Mocnina, Odmocnina, Převrácené Hodnoty a Čislo Pi... P.111 Logaritmus, Přirozený Logaritmus, Antilogaritmus a Logab... P.111 Převod Úhlových Jednotek... P.111 Výpočty Trigonometrických Funkcí... P.112 Permutace, Kombinace, Faktoriály a Generování Náhodných Čísel... P.112 Nejmenší Společný Násobek a Největší Společný Dělitel... P.112 Rozklad na Prvočisla... P.112 Výpočty Podílu a Zbytku... P.113 Převod Souřadnic... P.113 Výpočet Absolutní Hodnoty... P.113 Informace o použití této příručky * Tato základní příručka stručně popisuje funkce modelu X Mark I Pro, její specifikace a upozornění týkající se použití kalkulačky. * Nejlépe se s modelem X Mark I Pro seznámíte, pokud si přečtete část Příklady výpočtů, kde naleznete řadu příkladů, výpočetních operací a rozsah výpočtů nejdůležitějších funkcí. 101

2 Začínáme Zobrazit 102

3 Menu aplikačních funkcí / Apps Mode (aplikační režim) obsahuje matematickou funkci, Apps (aplikace) zařízení v každém režimu výpočtu. V každém režimu výpočtu bude funkce Apps odlišná. a příslušné číslo, čímž vstoupíte do režimu výpočtu. pro vstup do menu Apps. / pro následující/předchozí stranu. pro následující/předchozí stranu. Operace Způsob LCD Indikátor COMP Normální výpočty CPLX Komplexní číslo výpočtu CPLX STAT STAT BASE Statistické a regresní výpočty Výpočty specifické číselná soustavas EQN Rovnice řešení EQN TABLE Funkce tabulka generace MATX Maticové výpočty MATX VCTR VCTR Vektorové výpočty INEQ Výpočet nerovnic RATIO Výpočet poměru 103

4 Pro STAT, EQN, MATX, VCTR, INEQ, RATIO režim, Vstup & Formát zobrazení se přepne do režimu Line automaticky. viii) INEQ Mode ix) Ratio Mode pro opuštění menu Apps. 104

5 Chcete-li vybrat formát zobrazení komplexní číslo [3] CLPX ([1] + bi nebo [2] r < ) [1] + bi: Zadejte pravoúhlých souřadnic [2] < : r. specifikují POLOR Souřadnice 105

6 Zadání výrazy a hodnoty X Mark I Pro 16 znacích (matematika režim), 15 znacích (Line Mode) / 106

7 Vstup adres a chybová hlášení Přesné výpočty, prosím Vstupní rozsah viz

8

9 Základní výpočty 109

10 Funkce Multi-Prohlášení Použijte dvojtečka, aby dva nebo více výpočetních výrazů dohromady. První popraven prohlášení bude muset "DISP" indikátor a "Disp" ikona zmizel po poslední tvrzení je vykonán.... EX #14 X Mark I Pro 110

11 Funkční vědecké výpočty Stiskněte tlačítko pro vstup do režimu COMP. = e = Pro konstantní tabulce najdete ERROR 111

12 * Hodnota je jen vzorek, bude výsledek lišit pokaždé. Rozklad na prvočísla Rozklad kladného celého čísla (až 10 míst) na prvočísla s max. 3 místy). Pfact číslo: 0 < X < (X je celé číslo) Zbývající část, kterou nelze rozložit, bude uvedená na displeji v závorkách. Příklad: = 32 x 11 x 41 x 271 x (9091) 112

13 UPOZORNĚNÍ Při jakémkoli výpočtu stlačením klávesy anebo anebo anebo opustíte obrazovku výsledku rozkladu na prvočísla. Použijte menu nastavení na změnu nastavení jednotek úhlu (St, Rad, Gra) anebo digitální nastavení displeje (Fix, Sci, Norm). Hlášení [Math ERROR] se zobrazí, jestliže se zobrazí desetinná hodnota, zlomek, záporný výsledek výpočtu anebo Pol, Rec, Q...R. 113

14 POZNÁMKA V některých výsledků výpočtů, stiskem klávesy nelze převést na displeji hodnotu. Některé displej výsledek převod může trvat dlouhou dobu. Určete skutečnou/ pomyslnou hodnotu komplexního čísla pro volbu typu výpočtu. Výběr typu Komplexní číslo Existuje 6 typů výpočtu komplexního čísla po vstupu do obrazovky Complex Number Type (Typ komplexního čísla), potom stlačte číslo pro výběr typu výpočtu komplexního čísla. Stiskněte tlačítko pro provedení logické výpočty včetně: Logic souvislosti [a] / [nebo], výhradní nebo [Xor], argument doplněk [není] a negace [Negativní]. 114

15 Jestliže má výsledek binárního anebo osmičkového výpočtu více než 8 míst, zobrazí se [1b] / [1c] aby se naznačilo, že výsledek má další část. Stláčením klávesy lze přepínat mezi částmi výsledku. Statistické Výpočty Režim STAT s jednou proměnnou FREQ ON 115

16 [7] Distr Chcete-li zadat distr sub-menu (P(t), Q(t), R(t)) 116

17 117

18 Pokročilé Vědecké Výpočty Rovnice položky 118 Popis [1] 2 unknow EQN Lineárních rovnic se dvěma neznámými [2] 3 unknow EQN Lineárních rovnic se tři neznámými [3] 4 unknow EQN Lineárních rovnic se čtyři neznámými [4] Quad EQN Kvadratické rovnice, stupeň 2 rovnice [5] Cubic EQN Krychlový rovnice, stupeň 3 rovnice [6] Quartic EQN Quartic rovnice, stupeň 4 rovnice

19 Čtyři neznámých Simultánní lineární rovnice: a1w + b1x + c1y + d1z = e1 a2w + b2x + c2y + d2z = e2 a3w + b3x + c3y + d3z = e3 a4w + b4x + c4y + d4z = e4 X Kvadratické, kubické rovnice a Quart Kvart rovnice: : ax4 + bx3 + cx2 + dx + e = 0! Vyřešit funkce nemusí být řešeny některé rovnice. Čtyři kvadratické, kubické rovnice a kvart, název proměnné začíná "X1" Řeší pro X, například, když rovnice je vstup jako: X = Y + 5, X Řeší pro Y, například, když rovnice je vstup jako: Y = X + 5, Y X 119

20 tol 120

21 Úprava údajů matice (Data), potom specifikujte matici A, B, C anebo D pro úpravu. Zobrazí se indikátor příslušného prvku matice. Zadejte novou hodnotu a stlačte pro potvrzení úpravy. pro opuštění obrazovky úpravy matice. Lze použit rozměr matice do 4x4. Vytvoření matice čímž vstoupíte do režimu Matice. pro použití aplikace MATX. následující/ předchozí stranu. PRVEK MATX [1] Dim / pro POPIS Zadejte název Matrix až D, a určit rozměr (až 4 x 4) [2] Data Určete matice AD pro úpravy a odpovídající matice prvek [3] MatA to MatD Vyberte matici A až D [4] MatAns Výpočet Odpověď matice a uložit do MatAns [5] Det Určitý funkce Matrix-D [6] Trn Převedena data v matici-d [7] Ide Totožnost matice [8] Adj Adjoint na Matrix [9] Inv Inverzní matice Stiskněte tlačítko pro opuštění matice vytvářet obrazovky. 121

22 Jednotková matice Příklad: jednotková matice D PRVEK MATX... Adjugovaná matice Příklad: Adjugovaná matice A < výsledek: > Specifikujte název vektoru A až D a specifikujte rozměr (do 3D) [2] Data Specifikujte vektor A-D pro úpravu a příslušný prvek matice [3] VctA to VctD Zvolte vektor A až D [4] VctAns Řešení výpočtu vektoru a uložení ve VctAns [5] Dot Zadejte příkaz pro získání skalárního součinu vektoru mimo aplikace VCTR MODE.... POPIS [1] Dim pro opuštění obrazovky pro tvorbu matice. Úprava prvků vektoru (data), pak specifikujte matici A, B, C anebo D pro úpravu a zobrazí se příslušný indikátor prvku vektoru. Zadejte novou hodnotu a stlačte pro potvrzení úpravy. pro opuštění obrazovky úpravy vektoru. Vytvoření vektoru pro vstup do režimu Vektoru. pro použití vektorového nástroje; 122

23 V menu stlačte klávesu, orientace symbolu nerovnice., anebo pro výběr typu a Použijte Editor koeficientu, který se objeví pro zadání hodnot koeficientů. Například pro vyřešení x2 +2x -3 < 0, zadejte koeficienty a = 1, b = 2, c = 3 stlačením Príklad: x2 + 2x -3 0 EX #64 Následující operace nejsou podporované Editorem koeficientů:,,. Pol, Rec a vícenásobné údaje také nelze zadat pomocí Editoru koeficientů. Když se zobrazí výsledek, stlačte, čímž se obnoví Editor koeficientů. Hodnoty nelze na obrazovce řešení konvertovat na technické znaky. Zobrazení speciálního řešení Slovo All (Všechny) se objeví na obrazovce řešení, je-li řešením nerovnice každé číslo. Výpočet nerovnic Príklad: x2 0 (INEQ) pro vstup do režimu Inequality (Nerovnice). klávesu, anebo pro výběr typu nerovnice. EX #65 Výraz No-Solution (neexistující řešení) se objeví na obrazovce řešení, jestliže pro nerovnost neexistuje řešení (napr. x2 < 0) Príklad: x EX #66

24 Výpočet poměru klávesu d, S, dx (RATIO) pro vstup do režimu RATIO (POMĚR). anebo pro výběr typu poměru. Na obrazovce Editoru koeficientu zadejte až 10 číslic pro každou z požadovaných hodnot (a, b, c, d). Například pro výpočet 3:8=X:12 pro X stlačte v kroku 1 a potom zadejte následující pro koeficienty (a=3,b=8,d=12): Příklad: Pro výpočet poměru 2: 3= 5: X EX #67 Následující operace nejsou podporované Editorem koeficientů:,,, (FMLA) a vícenásobné údaje také nelze zadat pomocí Editoru koeficientů. Zobrazí se [Math ERROR], jestliže se vykoná výpočet s 0 zadanou pro koeficient. Funkce (x, y) Výpočet tabulka 3 2 Příklad: f (x) = x + 3x 2x vytvářet funkce tabulka rozsah zvyšuje v krocích po ,

25 Za žádných okolností kalkula ku nerozebírejte. Jestliže se domníváte, že kalkula ka ádn nefunguje, zaneste ji nebo zašlete spolu se záru ním listem servisnímu zástupci spole nosti Canon. Kalkula ku vždy likvidujte podle pokyn, protože v opa ném p ípad (nap íklad p i vhození do ohn ) m že dojít ke zran ní osob i poškození majetku. Tento produkt je doporu eno likvidovat v souladu s tuzemskými zákony. Baterii vym ujte každé dva roky, a to i v p ípad, že ji asto nepoužíváte. Upozorn ní týkající se baterie Baterii udržujte mimo dosah d tí. P i spolknutí baterie vyhledejte ihned léka e. P i nesprávném použití m že z baterie vytéct kapalina, m že dojít k explozi, škodám na majetku nebo zran ní osob. Nesnažte se opakovan baterii nabíjet i ji rozebírat, protože by mohlo dojít ke zkratu. Nevystavujte baterii vysokým teplotám, p ímému teplu ani ji nelikvidujte pálením. Vybitou baterii nikdy neponechávejte v kalkula ce, protože z vybité baterie m že uniknout kapalina, která m že poškodit kalkula ku. Pokud budete používat baterii, která je skoro vybitá, nemusejí být výsledky po etních operací p esné, m že dojít k poškození i úplné ztrát uložené pam ti. Neustále si uchovávejte písemné záznamy všech d ležitých dat a baterii vym te hned, jak to bude možné. Výměna Baterií Odstraňte kryt baterie posunutím ve směru šipky. Vyšroubujte šroub, který pevně uchycen kryt baterie na svém místě. Specifikace Poradenství a bezpečnostní opatření 0,15mW Tato kalkula ka obsahuje p esné sou ástky jako ipy LSI, a tudíž by nem la být používána v místech s náhlou zm nou teploty, s nadm rnou vlhkostí vzduchu a na prašných a zne išt ných místech. Také by nem la být ponechána na p ímém slunci. Displej z tekutých krystal je vyroben ze skla a nem l by být vystavován nadm rnému tlaku. P i išt ní za ízení nepoužívejte vlhký had ík ani t kavé roztoky, jako je nap íklad edidlo na barvy. Používejte pouze m kkou a suchou látku. 7 minut , ,3

NÁVOD K OBSLUZE. Kalkulačka pro vědecko-technické výpočty CASIO FX-115MS

NÁVOD K OBSLUZE. Kalkulačka pro vědecko-technické výpočty CASIO FX-115MS NÁVOD K OBSLUZE Zkrácený český návod Kalkulačka pro vědecko-technické výpočty CASIO FX-115MS Obj. č.: 77 31 27 Obsah Strana 1. SUNDÁNÍ A NASAZENÍ KRYTU KALKULAČKY... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 4 3.

Více

VĚDECKÁ KAPESNÍ KALKULAČKA LCD-8110 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. OLYMPIA Business Systems Vertriebs GmbH Weg zum Wasserwerk 10 45525 Hattingen

VĚDECKÁ KAPESNÍ KALKULAČKA LCD-8110 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. OLYMPIA Business Systems Vertriebs GmbH Weg zum Wasserwerk 10 45525 Hattingen VĚDECKÁ KAPESNÍ KALKULAČKA LCD-8110 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OLYMPIA Business Systems Vertriebs GmbH Weg zum Wasserwerk 10 45525 Hattingen Bezpečnostní pokyny.......................... 4 Správné použití přístroje

Více

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Multifunkční grafický zobrazovač MGU 800 Před.prvním.použitím.jednotky.si.důkladně.přečtěte.pokyny.uvedené.v.tomto.návodu.a.pečlivě.si.jej uschovejte..výrobce.si.vyhrazuje.právo.provádět.změny.bez.předchozího.upozornění.

Více

Návod k použití PocketBook Basiс New

Návod k použití PocketBook Basiс New Návod k použití PocketBook Basiс New Obsah BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...5 Podmínky pro skladování, přepravu a použití 5 Údržba 7 Bezpečnost RF 8 Využití 9 VZHLED...10 Pohled zepředu 10 Pohled z boku 11 TECHNICKÉ

Více

TRX II. Uživatelský manuál

TRX II. Uživatelský manuál TRX II Uživatelský manuál Obsah ÚVOD... 4 KALIBRÁTOR TRX II... 4 MĚŘENÍ A KALIBRACE TLAKU... 4 AUTOMATICKÁ KALIBRACE... 4 STANDARDNÍ DOPLŇKY... 4 VOLITELNÉ DOPLŇKY... 4 FUNKCE... 5 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obsah BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 6 Podmínky pro skladování, přepravu a použití 6 Údržba 8 Bezpečnost RF 9 Využití 10 VZHLED... 11 TECHNICKÉ SPECIFIKACE... 12 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 13 Nabíjení

Více

Pokročilý globální překladač

Pokročilý globální překladač Pokročilý globální překladač Licenční smlouva (Pouze pro oblasti mimo EU a Švýcarsko) PŘEČTĚTE SI TUTO LICENČNÍ SMLOUVU PŘED POUŽITÍM ELEKTRONICKÉ PŘÍRUČKY. POUŽÍVÁNÍM ELEKTRONICKÉ PŘÍRUČKY SE PŘEDPOKLÁDÁ,

Více

TDC-590 Uživatelská příručka

TDC-590 Uživatelská příručka TDC-590 TDC-590 Uživatelská příručka Licenční smlouva (jen pro USA) PŘEČTĚTE SI TUTO LICENČNÍ SMLOUVU PŘED POUŽITÍM ELEKTRONICKÉ PŘÍRUČKY. POUŽÍVÁNÍM ELEKTRONICKÉ PŘÍRUČKY SE PŘEDPOKLÁDÁ, ŽE PŘIJÍMÁTE

Více

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu.

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. DOC022.85.00720 DR 2800 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4 HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. 2 Obsah Sekce 1 Specifikace... 7 Sekce 2 Všeobecné informace... 9 2.1

Více

Návod k použití. GSM telefon. EVOLVE Survivor GX780. www.evolve.cz

Návod k použití. GSM telefon. EVOLVE Survivor GX780. www.evolve.cz Návod k použití GSM telefon EVOLVE Survivor GX780 www.evolve.cz Upozornění Tento produkt byl vytvořen tak aby vyhovoval standardu voděodolnosti IPX4. S ohledem na mnoho různých způsobů používání, jako

Více

CZ7602. Notebook uživatelská příručka

CZ7602. Notebook uživatelská příručka CZ7602 Notebook uživatelská příručka Listopad 2011 Obsah Kapitola 1:: Představení Notebooku O této uživatelské příručce... 6 Poznámky pro tuto příručku... 6 Bezpečnostní opatření... 7 Příprava notebooku...11

Více

VERTU Constellation Quest. Referenční příručka

VERTU Constellation Quest. Referenční příručka VERTU Constellation Quest Referenční příručka Obsah Úvod - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 Konvence použité v příručce... 6 Ochrana zdraví a bezpečnost

Více

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player 3-229-196-21 (1) 3-229-200-21 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW přehrávač kompaktních disků Návod k obsluze CZ Instalace a propojení jsou popsány v zadní části návodu. CDX-CA850 2001 Sony Corporation

Více

Jiří Barilla, Pavel Simr. Microsoft Excel pro techniky a inženýry

Jiří Barilla, Pavel Simr. Microsoft Excel pro techniky a inženýry Jiří Barilla, Pavel Simr Microsoft Excel pro techniky a inženýry Computer Press, a.s. Brno 2008 Microsoft Excel pro techniky a inženýry Jiří Barilla, Pavel Simr Computer Press, a. s., 2008. Vydání první.

Více

MP780 ST+/MW860USTi Digitální projektor Uživatelská příručka

MP780 ST+/MW860USTi Digitální projektor Uživatelská příručka MP780 ST+/MW860USTi Digitální projektor Uživatelská příručka Obsah Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 7 Přednosti projektoru... 7 Obsah balení při dodávce... 8 Vnější vzhled projektoru... 10 Ovládací

Více

Printed in Korea Code No.:GH68-22119A Czech. 02/2009. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-22119A Czech. 02/2009. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com Obsah tohoto manuálu se může lišit od telefonu v závislosti na softwaru v telefonu nebo poskytovatele služeb. World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.:GH68-22119A Czech. 02/2009.

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Obsah TOSHIBA AT200 Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Obchodní známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC,

Více

GP20 Ultra Lite LED projektor Uživatelská příručka

GP20 Ultra Lite LED projektor Uživatelská příručka GP20 Ultra Lite LED projektor Uživatelská příručka Obsah Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 6 Přednosti projektoru... 6 Obsah balení... 7 Vnější vzhled projektoru... 8 Ovládací prvky a funkce...

Více

Katalog kalkulaček 2008

Katalog kalkulaček 2008 Katalog kalkulaček 2008 Některé obrázky byly upraveny pro dosažení kvalitní reprodukce. Veškerá data vycházejí ze standardních testovacích metod společnosti Canon. Změna specifikací bez předchozího upozornění

Více

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÁ TOTÁLNÍ STANICE. řada GPT-7000 [REŽIM STANDARDNÍHO MĚŘENÍ] GPT-7001 GPT-7002 GPT-7003 GPT-7005

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÁ TOTÁLNÍ STANICE. řada GPT-7000 [REŽIM STANDARDNÍHO MĚŘENÍ] GPT-7001 GPT-7002 GPT-7003 GPT-7005 NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÁ TOTÁLNÍ STANICE řada GPT-7000 [REŽIM STANDARDNÍHO MĚŘENÍ] GPT-7001 GPT-7002 GPT-7003 GPT-7005 Říjen 2004 1 ÚVOD Děkujeme za zakoupení pulsní totální stanice TOPCON řady GPT-7000.

Více

DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 8/16 KANÁLŮ VER X4K(A01)-V1.0 Děkujeme vám za zakoupení tohoto digitálního video rekordéru. Před použitím tohoto DVR pročtěte pozorně tuto uživatelskou příručku.

Více

B30 Uživatelská příručka

B30 Uživatelská příručka B30 Uživatelská příručka Obsah 1. Zabezpečení... 4 2. Začínáme... 6 2.1. Baterie... 6 2.1.1. Instalace a odinstalace baterie... 6 2.1.2. Nabíjení baterie... 6 2.1.3. Používání baterie... 7 2.1.4. Indikátor

Více

Fluke 434-II/435-II/437-II

Fluke 434-II/435-II/437-II Fluke 434-II/435-II/437-II Třífázový analyzátor kvality elektrické energie CS Leden 2012, rev.1 06/12 2012 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v EU. Všechna jména výrobků jsou ochrannými

Více

SH915/SW916 Digitální projektor Uživatelská příručka

SH915/SW916 Digitální projektor Uživatelská příručka SH915/SW916 Digitální projektor Uživatelská příručka Obsah Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 7 Přednosti projektoru... 7 Obsah balení při dodávce... 9 Vnější vzhled projektoru... 10 Ovládací prvky

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Uživatelská příručka

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Uživatelská příručka Cz Informace o obchodních značkách Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation

Více

Přenosný CD/DVD přehrávač

Přenosný CD/DVD přehrávač 4-126-490-11(1) Přenosný CD/DVD přehrávač Návod k obsluze z Užitečné rady, doporučení a informace o výrobcích a službách Sony najdete na internetové adrese (webových stránkách): www.sony-europe.com/myproduct

Více

Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF

Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF TELECOM Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF Provozní pokyny Než začnete přístroj používat, přečtěte si pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro pozdější použití. Než začnete přístroj

Více

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka TravelMate řady 4010 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská příručka k notebooku TravelMate řady 4010 Původní Vydání: červen 2005 Pravidelné úpravy a

Více

F10. Uzivatelská. Cestina

F10. Uzivatelská. Cestina F10 Uzivatelská cz Cestina Důležité bezpečnostní informace PŘED INSTALACÍ ZAŘÍZENÍ DO VOZIDLA SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO ODDÍL Tento symbol upozorňuje na bezpečnostní riziko. Slouží k upozornění na nebezpečí

Více

Uživatelská příručka AT300SE

Uživatelská příručka AT300SE Uživatelská příručka Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Ochranné známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2 Informace

Více