Metodika práce s astronomickými přístroji 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika práce s astronomickými přístroji 1"

Transkript

1 Science Academy - kritický způsob myšlení a praktické aplikace přírodovědných a technických poznatků v reálném životě reg.č. CZ.1.07/2.3.00/ Metodika práce s astronomickými přístroji 1 Historie astronomických dalekohledů Historie prvních dalekohledů je úzce spjata se skleněnými čočkami. Dalekohled sice je novověkým vynálezem, průhledné čočky však lidé znali a vyráběli už v období starověku. Zpočátku používali jako materiál některé čiré nerosty, například křišťál či beryl, později samozřejmě i mnohem levnější sklo. Záhy se lidé naučili rozlišovat dva základní typy čoček. První typ představují čočky vypuklé, jež jsou ve středu širší než při okrajích. Blízké předměty pozorované přes tyto čočky se jeví větší, než ve skutečnosti. Rovnoběžný svazek světelných paprsků se při průchodu vypuklou čočkou láme a vystupuje z ní jako svazek sbíhavý. Jelikož se paprsky spojují za čočkou v jednom bodě (tzv. ohnisku), označují se tyto čočky jako spojné, zkráceně spojky. Druhým typem čoček jsou ty, jež jsou ve středu tenčí než při okrajích. Předměty prohlížené takovými čočkami se zdají menší než ve skutečnosti. Rovnoběžný svazek světelných paprsků se při průchodu čočkou opět láme, ale jinak, než v případě spojek. Paprsky se totiž po výstupu z čočky rozbíhají do stran. Z tohoto důvodu se těmto čočkám říká rozptylné, zkráceně rozptylky. Schopnost zdánlivě zvětšovat pozorované předměty vedla k tomu, že spojné čočky začaly být využívány coby lupy a následně se objevily i v prvních typech brýlí, kde pomáhaly lidem, kteří neviděli dostatečně ostře blízké předměty. Naopak rozptylky byly o něco později využity v brýlích lidí, jež špatně viděli do dálky. A právě v optické dílně dánského výrobce brýlí a brusiče čoček Hanse Lipperheye začal příběh dalekohledu. Tedy s největší pravděpodobností, dodnes totiž není jasné, za jakých okolností Hans Lipperhey v roce 1608 zjistil, že se předměty pozorované přes dvě čočky (spojku a rozptylku), umístěné ve vhodném rozestupu za sebou, jeví blíže, než ve skutečnosti jsou. Každopádně byl ale prvním, kdo si přístroj, zdánlivě přibližující vzdálené předměty, zkusil nechat patentovat. O vynálezu dalekohledu existuje řada historek. Jedna z nich připisuje vynález Lipperheyeovým dětem, jež si hrály s čočkami v otcově dílně. Jiná teorie zase tvrdí, že byl dalekohled objeven již o něco dříve a Lipperhey se nového vynálezu pouze šikovně zmocnil. Také je docela dobře možné, že byl dalekohled objeven přibližně ve stejnou dobu hned několika lidmi nezávisle na sobě. 1

2 Ve druhé polovině roku 1609 se o Lipperheyho přístroji dozvěděl Ital Galileo Galilei. I když měl jen kusé informace, dokázal si konstrukci dalekohledu na základě svých znalostí optiky domyslet. Svérázný přírodovědec se sám pustil do výroby čoček a zanedlouho měl hotový první dalekohled. Podobně jako Lipperhey použil i Galilei dvě čočky větší spojku a menší rozptylku. Spojnou čočku umístil do přední části dlouhé olověné trubice, zatímco menší rozptylku uchytil do samostatné drobnější trubičky, kterou posléze zasunul do volného konce olověné trubky (tělo dalekohledu, v němž jsou uchyceny jednotlivé optické prvky, se označuje jako tzv. tubus a u čočkových dalekohledů má téměř vždy tvar podlouhlé trubice složené z několika válcovitých částí). Spojná čočka plnila roli tzv. objektivu, kterým do dalekohledu vstupují světelné paprsky. Rozptylka byla zase tzv. okulárem, z něhož po průchodu dalekohledem světelné paprsky vystupují a k němuž pozorovatel přikládá své oko. Zaostřování dalekohledu probíhalo zasunováním a vysunováním okulárového konce s rozptylkou. Dvojice Galileových dalekohledů je vystavena v italské Florencii. Pod dalekohledy je uprostřed stojanu upevněna také prasklá objektivová čočka jednoho z přístrojů. 2

3 Výše popsaný typ dalekohledu se nazývá Galileův, na počest pozorovatele, který s ním jako první začal konat soustavná astronomická pozorování. Ačkoliv měl objektiv Galileiho dalekohledu průměr pouhých 38 milimetrů, učinil s ním jeho majitel revoluční objevy. Pravděpodobně jako vůbec první pozoroval třeba krátery na Měsíci, čtyři největší Jupiterovy Měsíce či jednotlivé hvězdy v Mléčné dráze. A částečně dokonce rozlišil i slavné Saturnovy prstence. Dalekohledy obsahující spojku a rozptylku byly již za pár let nahrazeny modernějšími přístroji, dodnes se s nimi však můžete setkat v podobě tzv. divadelních kukátek. Mimochodem, i s tím nejjednodušším divadelním kukátkem můžete zopakovat většinu z Galileiho pozorování! Soubor Galileových teleskopických pozorování vyšel tiskem v březnu roku 1610 pod názvem Sidereus Nuncius (Hvězdný posel) a obsahoval také první podrobnější kresby povrchu Měsíce s krátery. Keplerův dalekohled Čočkový dalekohled se v roce 1611 dočkal výrazné inovace. Nedošlo k ní však v Itálii pod rukama Galilea Galieiho, ale na dvoře císaře Rudolfa II. v Praze. Právě tam totiž působil Galileův neméně slavný kolega, německý astronom Johannes Kepler. A i když je jeho nejvýraznějším počinem z pražského působení formulace dvou z celkem tří zákonů o pohybu planet kolem Slunce, nezahálel ani na poli optiky. Jen rok a pár měsíců poté, co Galileo Galilei poprvé použil dalekohled k astronomickým pozorováním, přišel Kepler se zásadní, avšak nesmírně jednoduchou úpravou. Ponechal dalekohledu čočkový objektiv tvořený spojkou a rozptylku v okulárové části nahradil druhou spojnou čočkou. Postupem času se pro tuto konstrukci vžilo označení Keplerův dalekohled (souhrnně se čočkové dalekohledy označují jako refraktory, při průchodu světelných paprsků čočkami totiž dochází k jejich lomu neboli refrakci). 3

4 Ačkoliv mají moderní čočkové dalekohledy objektivy i okuláry složené z více čoček a doplňují je i další optické prvky, v principu stále vycházejí z Keplerovy konstrukce. Drobná úprava však měla dalekosáhlé následky a astronomům se svět doslova obrátil vzhůru nohama! Zatímco dalekohled v Galileově uspořádání, složený ze spojky a rozptylky, dával obraz stranově i výškově správně orientovaný, Keplerův dalekohled tvořený dvojicí spojných čoček měl obraz stranově i výškově převrácený. Při pozemských pozorováních tato skutečnost působila rušivě, na nebi to však nijak nevadilo a astronomové se rychle naučili hvězdné mapy otáčet tak, aby odpovídaly tomu, co vidí v dalekohledu. Jak pracuje astronomický dalekohled? A jak tedy Keplerův dalekohledu pracuje? Objektiv, kterým je spojná čočka s velkou ohniskovou vzdáleností, vytváří zmenšený a výškově převrácený obraz pozorovaného objektu. Pozorovatel si pak tento obraz prohlíží prostřednictvím okuláru neboli spojnou čočkou s malou ohniskovou vzdáleností. Ta pracuje stejně jako lupa a obraz vytvořený objektivem zvětšuje. Díky tomu zahlédne pozorovatel při pohledu dalekohledem více podrobností, než pouhýma očima. 4

5 Připadá vám Měsíc na fotografii poněkud atypický? Máte pravdu, oproti pohledu očima je stranově i výškově převrácený. A právě takto byste jej viděli prostřednictvím Keplerova dalekohledu. Přesněji řečeno, při pozorování dalekohledem se zvětšuje zorný úhel, pod kterým hledíme na pozorovaný objekt. A ten se nám pak jeví větší než ve skutečnosti. Poměr zorného úhlu, pod nímž pozorovatel nahlíží na sledovaný objekt prostřednictvím dalekohledu a zorného úhlu, pod kterým sleduje objekt očima, pak udává tzv. zvětšení dalekohledu. Tento parametr je velmi důležitý, protože charakterizuje výkon celé optické soustavy (existují ale i další podstatná měřítka pro posuzování kvality dalekohledu). Často se přitom stává, že je pojem zvětšení zaměňován s nesprávným a chybným výrazem přiblížení, který se ovšem nepoužívá. Ačkoliv dával Galileův dalekohled vzpřímený obraz, v praxi se nakonec prosadily dalekohledy Keplerovy konstrukce, u nichž byla správná orientace obrazu zajištěna vložením dalších optických součástek do tubusu. Proč? Příčin bylo hned několik. U Galileova dalekohledu je možné používat pouze malá zvětšení, jas zorného pole navíc není rovnoměrný, ale u okrajů znatelně klesá. Keplerova konstrukce těmito nedostatky netrpí, a protože za okulárem Keplerova dalekohledu vzniká skutečný obraz pozorovaného předmětu, je možné tento obraz promítnout na stínítko (to se hodí třeba při projekčním pozorování Slunce). Ze stejného důvodu je navíc možné do okuláru Keplerova dalekohledu umístit záměrnou značku, například vláknový kříž, sloužící k přesnějšímu zjištění středu pozorovaného pole. To předurčilo Keplerův dalekohled i k výrobě složitějších měřicích přístrojů vhodných pro geodesii, navigaci apod. 5

6 Triedr Triedr neboli binokulární dalekohled je zcela jistě nejrozšířenějším typem dalekohledu. Pozorování oběma očima i malé rozměry z něj dělají uživatelsky velmi přívětivý přístroj. A i když si jej většina lidí pořizuje zejména na sledování pozemských cílů, naplno jej využijete i v astronomii. Jak už název napovídá, je binokulární dalekohled (tzv. binokulár) přístrojem určeným k pozorování vzdálených objektů oběma očima. Na první pohled je konstrukce binokuláru velmi jednoduchá jedná se o dva samostatné dalekohledy, které jsou vzájemně rovnoběžné a jsou spojeny prostřednictvím krátké osy, kolem níž se mohou částečně otáčet. Díky tomu je možné měnit vzdálenost mezi oběma dalekohledy a nastavit tak rozestup okulárů shodný s rozestupem očí pozorovatele. Na středové ose triedru, k níž jsou obvykle připojeny oba dalekohledy, bývá umístěno ostření. Otáčením ostřícího šroubu lze měnit vzdálenost okulárů od objektivů a dalekohled přeostřovat. Kvalitní triedry mají navíc i samostatné ostření na jednom, zpravidla pravém, okuláru. To pro případ, že by pozorovatel trpěl vadou zraku a potřeboval si levý a pravý dalekohled zaostřit zvlášť. Konstrukce triedru je odvozena od Keplerova dalekohledu a triedr má objektiv i okulár tvořený spojnými čočkami. Na rozdíl od jednoduchého Keplerova přístroje jsou ale v každém z dalekohledů triedru umístěny také dva skleněné hranoly, které se nacházejí mezi objektivem a okulárem. Světelné paprsky, které vstoupí do skleněného hranolu, se dvakrát odrazí od jeho vnitřních stěn, přičemž se při každém odrazu změní jejich směr o 90. Na dvojici hranolů tak dochází celkem ke čtyřem různým odrazům. Každý odraz ovšem znamená také změnu orientace obrazu, ve výsledku je však kombinace jednotlivých odrazů taková, že je obraz triedru stranově i výškově správně orientovaný. Použití hranolů v triedru má ještě jednu výhodu výrazně totiž zkracuje délku dalekohledu. Část dráhy, po které putují světelné paprsky, je totiž obsažena právě uvnitř hranolů. Díky tomu mají triedry malé rozměry a jsou skladné. Z obrázku je zřejmé, že světelné paprsky neprostupují triedrem přímočaře, ale opakovaně se lámou a odrážejí na soustavě hranolů. Pokud by hranoly uvnitř dalekohledu nebyly, byl by triedr výrazně delší. 6

7 Triedr vybírejte podle parametrů uvedených zpravidla přímo na jeho těle. Obvykle mají podobu zkratky, která obsahuje dvojici čísel oddělených symbolem x. Například pokud je na triedru napsáno 10x50, znamená to, že jeho dalekohledy zvětšují 10krát a mají objektivy o průměru 50 milimetrů. Většina triedrů poskytuje pouze jedno zvětšení, existují ovšem i takové, u nichž lze plynule měnit ohniskovou vzdálenost okulárů (a tím pádem i zvětšení) v určitém rozsahu. Označují se jako tzv. dalekohledy se zoomem a na jejich těle je napsáno např x50, což znamená, že se jedná o přístroj s průměrem objektivů 50 mm a proměnným zvětšením v intervalu 15x až 25x. Běžné triedry mají relativně malá zvětšení v rozmezí 7x až 12x. Pozorovatel totiž dalekohled obvykle drží v ruce a při větších zvětšeních by se velmi intenzivně projevilo chvění. Při výběru triedru proto myslete i na to, kolik váží. Zaměřte se i na tzv. zorné pole dalekohledu. Ve stručnosti lze říci, že je to úsek oblohy nebo krajiny, který pozorovatel v dalekohledu vidí. Udává se v obloukových stupních a u triedru s objektivy do 60 mm má obvykle průměr kolem 7. Velké zorné pole je velmi užitečné, neboť usnadňuje vyhledávání objektů a umožňuje pohodlně pozorovat i objekty s velkým úhlovým průměrem. Třeba otevřené hvězdokupy či jasné komety. Kvalitní triedr však posuzujte i podle dalších parametrů. Zkontrolujte, zda jsou jeho optické plochy opatřeny antireflexními vrstvami, jež zabraňují ztrátám světla zbytečnými odrazy. Pozornost věnujte také povrchové úpravě dalekohledu. Při výpravách za hvězdami určitě oceníte robustnější provedení a vlhkosti odolný, pogumovaný povrch. Triedr je takřka univerzální dalekohled, který ocení jak začátečníci, tak zkušení pozorovatelé. Ti první pro jeho jednoduchost a snadné použití, ti druzí pro nezapomenutelné širokoúhlé pohledy, které jim velké dalekohledy poskytnou jen stěží Ostatně, nejeden slavný astronom začínal svou pozorovatelskou kariéru právě s triedrem v ruce. Obrazové materiály: NASA, 7

Jak kupovat dalekohled

Jak kupovat dalekohled Jak kupovat dalekohled Už jsme si zvykli, že nabídka zboží i u nás značně převyšuje poptávku. A týká se to dokonce i takové exotické oblasti, jako jsou astronomické dalekohledy. I když řada lidí nemá ráda

Více

1) Pyramida jako hyperkomunikační zařízení

1) Pyramida jako hyperkomunikační zařízení PROJEKT GILGAMEŠ V Rusku se již delší dobu cosi děje. Konečně zcela nepokrytým způsobem o tom hovoří ve svém rozhovoru v rámci Projektu Camelot i Valery Uvarov, který úzce spolupracuje s ruským armádním

Více

Informační příručka o aplikacích termografie v průmyslu

Informační příručka o aplikacích termografie v průmyslu Využití termografie v průmyslu Informační příručka o aplikacích termografie v průmyslu Obsah page 1. Termokamera a princip jejich funkce 6 2. Jaké je využití termografie? 8 3. Využití termokamer v průmyslu

Více

Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová. Několik slov úvodem 3

Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová. Několik slov úvodem 3 Obsah Fyzika je kolem nás(pohyby těles v planetární soustavě) Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová Několik slov úvodem 3 1 Kinematika pohybu těles 5 Příklad1

Více

Rozvoj dovedností zrakového vnímání se speciálními optickými pomŧckami a kamerovou televizní lupou

Rozvoj dovedností zrakového vnímání se speciálními optickými pomŧckami a kamerovou televizní lupou Rozvoj dovedností zrakového vnímání se speciálními optickými pomŧckami a kamerovou televizní lupou metodická příručka s náměty pro rozvoj dovedností (pro učitele, vychovatele, ţáky se zrakovým postiţením

Více

1 12 čísel z kosmu (Ludvík Tuček)

1 12 čísel z kosmu (Ludvík Tuček) 1 12 čísel z kosmu (Ludvík Tuček) Strana 1 (z 137) 2 12 čísel z kosmu (Ludvík Tuček) Autor knihy - Ludvík TUČEK, výtvarník, * 29. května 1942 v Kolíně. V roce 1977 byla v USA zachycena mimozemská zpráva

Více

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Obsah Úprava a správa fotografií...5 1 Úvod...5 1.1 Obrazové formáty...5 1.2 Rozlišení...7 1.3 Tisk...8 2 Popis prostředí

Více

Profesionální elektroinstalace. Jak na to!

Profesionální elektroinstalace. Jak na to! Profesionální elektroinstalace. Jak na to! S námi ovládáte světlo Stmívače Snímače pohybu Žaluziové spínače Určeno EEKTRO specialistům ABB s.r.o. Elektro-Praga Vážení elektromontéři, projektanti a všichni

Více

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada Stručné základy TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada OBSAH 1 BOUŘKA... 3 1.1 DEFINICE BOUŘKY... 3 1.2 DĚLENÍ BOUŘEK... 3 2 BOUŘKOVÉ OBLAKY... 4 2.1 VNĚJŠÍ PODMÍNKY VZNIKU OBLAKŮ...

Více

SVĚT V HLEDÁČKU UMĚNÍ A PRAXE FILMAŘINY PRO ZAČÁTEČNÍKY. Petr Špetla

SVĚT V HLEDÁČKU UMĚNÍ A PRAXE FILMAŘINY PRO ZAČÁTEČNÍKY. Petr Špetla SVĚT V HLEDÁČKU UMĚNÍ A PRAXE FILMAŘINY PRO ZAČÁTEČNÍKY Petr Špetla Všechna práva vyhrazena 2014 Petr Špetla email: doppetrspetla@gmail.com mobil: (+420) 736 270 070 web: http://petrspetla.cz eshop: http://eshop.petrspetla.cz/

Více

Utváření kompetencí žáků na základě zjištění šetření PISA 2009

Utváření kompetencí žáků na základě zjištění šetření PISA 2009 Karel Starý a kol. Utváření kompetencí žáků na základě zjištění šetření PISA 2009 Česká školní inspekce 2013 3 OSAH Předmluva...4 GRAMOTNOST V ŠETŘENÍ PISA 2009 A VÝSLEDKY ČESKÝH ŽÁKŮ...5 Příloha: Ukázka

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Obnovitelné zdroje energie Ing. Jaroslav Chlubný Ing. Jaroslav Lednický Ing. Radek Sedlačík Mgr. Lenka Slezáčková V rámci projektu Energetická efektivita v

Více

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E 1. Atomová fyzika 9 1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E V této kapitole se dozvíte: které experimentální skutečnosti si vynutily vznik atomové teorie; o historii vývoje modelů atomů. Budete

Více

JAK ŘEŠIT PROBLÉMY PŘI PSANÍ ODBORNÝCH TEXTŮ. Eva Juláková

JAK ŘEŠIT PROBLÉMY PŘI PSANÍ ODBORNÝCH TEXTŮ. Eva Juláková JAK ŘEŠIT PROBLÉMY PŘI PSANÍ ODBORNÝCH TEXTŮ Eva Juláková Praha 2007 Tento text vznikl pro potřeby projektu Pražské analytické centrum inovací CZ.04.3.07/4.2.01.1/0002 v grantovém schématu JPD3 Spolupráce

Více

OBECNÝ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM PRO ÚŘEDNÍKY MÍSTNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNŮ

OBECNÝ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM PRO ÚŘEDNÍKY MÍSTNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNŮ OBECNÝ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM PRO ÚŘEDNÍKY MÍSTNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNŮ VZDĚLÁVÁNÍ VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ PHARE CZ 0209-02-01-005 Informace o projektu V rámci tohoto projektu bylo v průběhu června a července

Více

Deset je víc. Možná. Rozlišení D-SLR do detailu. test. snímače digitálních zrcadlovek

Deset je víc. Možná. Rozlišení D-SLR do detailu. test. snímače digitálních zrcadlovek Deset je víc. Možná Rozlišení D-SLR do detailu Nikon D80, Sigma 18 125 mm F3,5 5,6 DC, ohnisko 100 mm, F16, 1/125 s, ISO 100 test Tomáš Slavíček: Během fotografování moc nepřemýšlím nad tím, kolik má snímač

Více

Free-Form technologie výroby brýlových čoček

Free-Form technologie výroby brýlových čoček MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA Free-Form technologie výroby brýlových čoček Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Petr Veselý Autor práce: Aneta Štrofová Studijní obor: Optometrie Brno

Více

Úvod strana 2. Určování vzdálenosti supernovy 1987A strana 3. Supernovy strana 4. Vzdálenost Velkého Magellanova oblaku strana 4.

Úvod strana 2. Určování vzdálenosti supernovy 1987A strana 3. Supernovy strana 4. Vzdálenost Velkého Magellanova oblaku strana 4. Obsah Úvod Úvod strana 2 Určování vzdálenosti supernovy 1987A strana 3 Supernovy strana 4 Vzdálenost Velkého Magellanova oblaku strana 4 Prstenec strana 5 Cvičení Cvičení 1 strana 7 Cvičení 2 strana 7

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

POI. Richard Bruna - Richee

POI. Richard Bruna - Richee POI. Richard Bruna - Richee 2 Tato kniha je věnována mé rodině, kamarádům a krásným lidem dobré vůle. Všem, kteří hledají rytmus svého života. autor 3 OBSAH Vysvětlivky Úvod..........................................................

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE. Filip Antoš

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE. Filip Antoš České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE Filip Antoš Problematika skenování historických map a jejich následné prezentace na internetu Problematics

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

Absolventi vysokých škol:

Absolventi vysokých škol: Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim Ryška a Martin Zelenka 2011 2 Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Děkujeme Vám za zakoupení digitální jednooké zrcadlovky Nikon. Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si důkladně celý návod k obsluze a

Více

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Projekt PODPORA MULTIMEDÁLNÍ VÝUKY PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Kapitola 1: ELearning nové formy a metody vzdělávání Danuše Bauerová Ostrava 2010 2 ÚVODEM Předkládaný text je součástí Příručky pro tvůrce

Více

Sepsal Petr_P. Letecké náramkové hodinky Vzdušných sil AČR, část první. 1 Úvod

Sepsal Petr_P. Letecké náramkové hodinky Vzdušných sil AČR, část první. 1 Úvod Sepsal Petr_P Letecké náramkové hodinky Vzdušných sil AČR, část první 1 Úvod Obrázek 1-1 Součástí přípravy na každou letovou akci je i seřízení hodinek na jednotný čas. Výjimkou nebylo ani československé

Více

pojmové mapy ve vzdělávání

pojmové mapy ve vzdělávání pojmové mapy ve vzdělávání Mgr. Petra Vaňková Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na p edf UK

Více

POČÍTAČOVÁ PODPORA VÝROBY

POČÍTAČOVÁ PODPORA VÝROBY Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní POČÍTAČOVÁ PODPORA VÝROBY Studijní opora Marek Sadílek Ostrava Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského

Více

pouhým odpadním materiálem, který

pouhým odpadním materiálem, který astronomie Vznik planet jsme dlouho považovali za zákonité děje s předem daným výsledkem. Nyní se ukazuje, že je to překvapivě chaotický proces. Ačkoli jsou planety v kosmickém měřítku pouhým odpadním

Více

NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři

NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři Zbyněk Plzák Obsah NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři... 1 Správnost měření... 3 Přesnost měření... 3 Nejistoty analytických

Více