ARMÁDY, KASÁRNA, LETIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ARMÁDY, KASÁRNA, LETIŠTĚ 1939-1945 V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH"

Transkript

1 ARMÁDY, KASÁRNA, LETIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Armáda v Českých Budějovicích sídlila od roku 1663 a od malé posádky se její počty neustále navyšovaly. V polovině 30.let dvacátého století zde bylo dislokováno několik tisíc vojáků. Pro vojsko sloužilo ve městě a okolí několik desítek budov a šest velkých kasáren. Tato kasárna se v průběhu let několikrát přejmenovávala, ale jejich umístění zůstávalo. K zde již mnoho vojáků nezůstalo, po odstoupení pohraničí v roce 1938 byla velká část armády demobilizována a ve většině útvarů zůstalo pouze nezbytné množství důstojníků a mužstva. Jaké jednotky byly v Českých Budějovicích dislokovány uvádí tabulka č. 1: Stav vojska v Českých Budějovicích k Německá armáda se po odstoupení pohraničí v roce 1938 přesunula blíže k nově vytýčeným hranicím a byla umístěna v Kaplici, Českém Krumlově, Freistadtu atd dostala rozkaz k obsazování jižních Čech a hlavního správního centra města Českých Budějovic. Město samotné obsadil 130.pěšší pluk, 45.pěšší divize Wehrmachtu, kterému velel plukovník Claus Boie, o obsazení města referovaly tehdejší Českobudějovické listy takto: Kolem druhé hodiny odpolední vešly německé oddíly na Linecké předměstí. Příchod dvou batalionů pěchoty dál se Divadelní ulicí. Vedl je komandant plukovník Boie. Oddíly zaujaly místo před radnicí, před řečnickou tribunou shromáždili se němečtí zástupci úřadů, krajský vůdce Westen, dále vedoucí zdejšího německého Arbeitsamtu dr. Jarolím, komisař David, členové lineckého vedení NSDAP a krajského vedení NSDAP v Krumlově a jiní. Vedle tribuny stáli zástupci města Č. Budějovice. První promluvil komisař David. Uvítal oddíly německé branné moci, vedené plukovníkem Boie, jako vykonavatele vůle Führerovy, jemuž děkuje jménem německého obyvatelstva města. Pak představil komisař David starostu Neumana, který pronesl pozdrav, načež následovalo představování zástupců úřadů a městské rady. Plukovník Boie děkuje budějovickému obyvatelstvu za tak srdečné přivítání. Řekl Činíme svou povinnost, bereme-li vaše město pod svou ochranu, ale činíme tuto povinnost z celého srdce rádi. Jeho slova byla provázena trojnásobným Sieg heil a provoláváním slávy vrchnímu veliteli branné moci Adolfu Hitlerovi. (2x foto z uvítání) Všechny německé jednotky dorazily do města do večerních hodin. Okamžitě po obsazení kasáren začalo odevzdávání zbraní, které dle tisku proběhlo v úplném pořádku a shodě. Během dalších dní byly uvolněny některé převážně české školy pro říšské vojsko přijel do města před 17.hodinou velicí generál XIII.armádního sboru Svobodný pán z Weichsu a zástupce vládního presidia Müller. Generála přivítal komisař David. Po projevech vykonal generál Weichs přehlídku shromáždění a korporací. Po přehlídce se generál ubytoval v hotelu Slunce a byl jmenován velitelem posádky (foto 2). Další sláva se konala od 13 hodin a zúčastnil se jí velitel III. armádní skupiny generál Blaskowitz, který vykonal přehlídku místní pěchoty a německých spolků na českobudějovickém náměstí.

2 Po všech těchto slavnostech se Němci začali zařizovat a úřadovat. Už v červnu byla kasárna opuštěna čs.armádou a vyšlo oznámení o přemístění zbylých vojenských útvarů, úřadů a ústavů v likvidaci do budovy kasáren na Mariánském náměstí. Toto velení zde bylo až do konce července, kdy byla čs.armáda rozpuštěna. S tím souvisel zákaz nošení československých vojenských uniforem k Zároveň došlo k přejmenování českobudějovických kasáren (tabulka 2). S nastávajícím podzimem se vojska ve městě začala vyměňovat s přípravou na zahájení války s Polskem. Bojové jednotky postupně odešly a nahrazovaly je jednotky záložní a výcvikové (tabulka 3). V dalším průběhu okupace se v Českých Budějovicích vystřídalo mnoho cvičných a záložních jednotek a škol. Na konci dubna a v průběhu prvních květnových dnů 1945 se do města dostalo mnoho různorodých jednotek, jejichž identifikaci zatím neznáme. Velitel posádky byl generál major Wilhelm Richard Runge (narozen a zemřel v sovětském zajetí) (tabulka 4) (foto). Ten také po podepsání kapitulace německých vojsk spolu s nimi město 8. května opustil, aby byl zajat Američan ve Vimperku Poté byl předán sovětské armádě. Zajímavostí z 8. května 1945 je příjezd několika amerických obrněných vozidel a jeppů na hlavní náměstí v Č. Budějovicích (foto). Američané se po krátkém zdržení a rekognoskaci situace opět vrátili k demarkační čáře. Nedaleko města u obce Planá byla na konci 30.let zahájena výstavba civilního letiště. Do ale nebyl dokončena, postaveny byly pouze dva hangáry a upravena vzletová a přistávací dráha. V průběhu okupace v severní části letiště tam Němci vybudovali barákový tábor, ve kterém byla od ledna 1940 umístěna letecká zpravodajská škola. Teprve s přibývající potřebou výcviku nových pilotů se započalo s novou výstavbou na letišti. Byl postaven nový hangár, rozšiřována vzletová i přistávací dráha a další. Od roku 1942 zde byla umístěna letecká škola (LKS 7), která měla základnu v rakouském Tullnu, a zde bylo pomocné a výcvikové letiště. Bojové jednotky letectva zde nebyly. První bojová jednotka (SG 10/I) se zde školila a přeškolovala na letounech Ju-87 a Fw-190 od března do listopadu Jedním z instruktorů byl i nositel Rytířského kříže a úspěšný ničitel tanků Erhard Jähnert (viz foto). Další jednotka na školení zde byla 3/JG-105, která se zde dlouho nezdržovala. V průběhu roku 1944 sem přišla i jednotka, která přebírala vyrobená letadla a dále je přelétávala k bojovým útvarům (I.Flüg- 1Gruppe-Süd-Ost) Nedaleko letiště v Č. Budějovicích se v jeho severní části od prosince 1943 vyráběl letoun Fi-156. Do června následujícího roku zde bylo vyrobeno 73 kusů verzí C-7 a D-2. Po ukončení výroby těchto letounů se ve stejných prostorách začal montovat letoun Fw-190 ve verzi A-8. Do července roku 1944 se zde smontovalo cca třicet kusů. (foto) Od prosince 1944 započala montáž letounů Me-262. Ale ne v dílnách na letišti, ale v nově dostavěných dílnách u dvora Koroseky nedaleko Homol. Prostory měly výrobní plochu cca 2000m2. Do konce dubna 1945 zde bylo smontováno nejméně 20 kusů verze A-1.

3 Rok 1945 přivedl na letiště jak bojové, tak dopravní jednotky německé Luftwaffe, letiště sice bylo ještě v týlu, ale fronta se rychle přibližovala. V březnu a v dubnu se českobudějovické letiště stalo jednou z důležitých základen Luftwaffe s několika desítkami letadel všech možných typů (tabulka 5 útvarů a typů letadel.) S intenzivním nasazením docházelo i k velkému množství leteckých nehod a katastrof, při kterých zahynulo několik německých pilotů. Mezi nimi byl i předávací pilot 1. Flüg- Gruppe Süd-Ost Hans Voss, který na letounu Me-262 zahynul na českobudějovickém letišti (foto). Byl pohřben na dnes již neexistujícím hřbitově v Č. Budějovicích. Na stejném pohřebišti byl pochován americký pilot W. Preddy (foto), který zemřel po sestřelení nad letištěm ve vojenské nemocnici v Č. Budějovicích. Preddy byl po válce exhumován a převezen na americký hřbitov ve Francii. V prvních květnových dnech již letecké aktivity Luftwaffe poklesly jednak vlivem nedostatku pohonných hmot, ale i pilotů. Na závěr války na letišti v Českých Budějovicích vzpomíná tehdejší německý letecký technik S. Kittelmann : Mou poslední jednotkou byla I. Flüg 1 Jih Východ v Budějovicích. Tehdy jsem u letky pracoval jako palubní radista a měli jsme za úkol starat se o převáděcí rádiový styk tam montovaných Me-262 k ostatním letkám. Stroje byly zalétávány dvěma piloty a pak našimi piloty předávány na jiná letiště. Tou dobou byl naším velitelem kpt. Brunner, jako velitel letky byl npor.lang z Vídně. Musím podotknout, že jsme byli ubytováni v barácích mimo letiště a nepodléhali jsme veliteli letiště plk. Bayerovi. 6.nebo přijel terénní vůz české policie na vstupné bránu. Velitel jednotky a s ním 8 10 policajtů, žádali předání naší letky, neboť za pár hodin (podle nich) se měli objevit Sověti. Vládu na nebi měli v té době Američané, kteří takřka denně kroužili nad naším územím. Náš velitel kpt. Brunner dostal rozkaz tuto policejní skupinu odzbrojit a zatknout. To se také stalo. Zavřeli jsme je do cel ve strážních barácích. Poté co jsme dostali rozkaz k přesunu, předali jsme je jiné jednotce ráno jsme opustili letiště německým vojenským náklaďákem. Řidičem byl Augustiniak z Magneburgu. Odjeli jsme směr Pasov poté, co jsme zničili některé naše věci, neboť jsme si mohli vzít jen jedno zavazadlo. Tak začala má cesta do zajetí. Po odchodu německé armády letiště obsadili českoslovenští dobrovolníci a vojáci, kteří zde objevili nepoškozený letoun Fi-156 (Storch) a po nezbytné údržbě s tím ještě ten den a den následující provedli F. Papáček a F. Steinbauer několik letů nad Českými Budějovicemi a okolím (foto) ve večerních hodinách na letiště a do nedalekých Korosek dorazila Rudá armáda. Na letišti zbylo několik desítek poškozených, ale i nepoškozených letadel a několik set kilogramů munice a pum. Na letišti potom společně působili českoslovenští vojáci (pod velením npor. F. Mareše) a sovětští vojáci, kteří letiště opustili v srpnu Tabulka 1. (Schématismus branné moci československé PRAHA MNO) Útvary v Českých Budějovicích Od Do Velitelství 5. Divize Posádkové velitelství Pěší pluk 1. Mistra Jana Husi

4 Dělostřelecký pluk Automobilový prapor Vozatajský prapor Sborová zbrojnice č Stavební správa č Divizní (sborová) nemocnice Proviantní sklad Doplňovací okresní velitelství Vojenská duchovní správa u velitelství 5. divize Dělostřelecký pluk Remontní baterie Odbočka sborové zbrojnice č Tabulka 2. (Archiv autora) Název kasáren Název za 1. republiky Název za války Kasárna na Mariánském Kasárna plk. Švece Kasárna gen. Kraus náměstí Kasárna v Žižkově třídě Kasárna Jiřího z Poděbrad Ludendorfova kasárna Kasárna Žižkova Kasárna Žižkova Hindenburgova kasárna Kasárna na Pražské třídě Masarykova kasárna Kasárna Conrada von Hützendorf Čtyřdvorská kasárna Kasárna Adolfa Hitlera Zeměbranecká kasárna Masarykova kasárna Algemaine Krankenhaus Tabulka 3. (Archiv autora + Název Od - do Infanterie Regiment I./ Infanterie Regiment Division Nr Infanterie Ersatz- Regiment 10 Grenadier Ersatz- Regiment Infanterie Ersatz- Regiment Infanterie Ersatz- Regiment Infanterie Ersatz- Batallion Infanterie Ersatz- Batallion Infanterie Ersatz- Batallion Infanterie Ersatz- Batallion Infanterie Ersatz- Batallion 302 Grenadier Ersatz- Batallion Grenadier Ersatz bzw. Ausbildungs Battalion Artillerie Ersatz Regiment 11 Artillerie Ersatz Abteilung Wehrkreis ROB Lehrgang XIII Wehrbezirks Kommando Wehrmeldeamt Budweis Auβenkommando Ghetto Litzmannstadt

5 Tabulka 4. A i B (www.lexikon-der-wehrmacht.de + HISTORIE a VOJENSTVÍ Praha) Stavy německé armády v Českých Budějovicích ke konci války Záložní Jednotky Služebny Polní vojsko Letectvo Námořní Celkem vojsko a zeměbrany včetně spojovací školy Feldherrnhalle škola Stavy výzbroje německé armády v Českých Budějovicích ke konci války Pušky Samopaly Lehké a Minomety Děla Pancéřové Tanky těžké kulomety pěsti obrněná vozidla Tabulka 5. (Archiv autora a Název jednotky Od - do Typ letounu I.FLÜG 1 Gruppe Südost Luftflotten Nachrichten- Schule Arbeitsplatz LKS Tullm (LKS 7) Ar-96, Fw-156, Si-204 I/SG Ju-87, Fw-190 3/JG Fw-190, Bf-109 G Stab/Kampfgeschwader (J) Bf-109 G I.(Erg.)/ Kampfgeschwader (J) Bf-109 G II./Kampfgeschwader (J) Bf-109 G N.A.G Bf-109 G 3./N.A.G Bf-109 G 2./N.A.G Bf-109 G S.G Fw-190 F8 I./S.G Fw-190 F8 2./N.S.G Fw-190 F8 Sanitäsflugbereitschlaft Jan Ciglbauer a

6 Plukovník Claus Boie později generálmajor narozen 10. ledna 1891 v Královci. Zemřel v Lüneburgu. Kapituloval ve Francii , byl zajat Francouzi, propuštěn v roce (foto archiv autora a Jihočeské muzeum České Budějovice) Uprostřed Maxmilian von Weichs později polní maršál narozen v Dessau, zemřel v Bonnu (foto SOKa Č.B.)

7 Wilhelm Runge pozdější generálmajor narozen v Torgau, zemřel v ruském zajetí. ( zajat Američany ve Vimperku, předán Rudé armádě) (Foto archiv autora) Major Erhard Jähnert, příslušník III/SG-3,narozen v městě Panitzsch, zemřel ve městě Jever. (foto archiv autora)

8 Hans Voss, zkušební pilot narozen v Melsdorfu, zemřel v Českých Budějovicích. (foto JaPo Hradec Králové) Poručík William Preddy narozen v Severní Carolině, zemřel ve vojenské nemocnici v Českých Budějovicích. Exhumován a převezen na francouzský hřbitov amerických vojáků. (foto autora)

9 Letadlo Fi-156 Storch nad českobudějovickým náměstím odpoledne. (Foto archiv autora via Ch. Koch) První američtí vojáci na českobudějovickém náměstí dopoledne. (Foto archiv autora)

10 .c z hs.v l w w w Neměcké hlášení o stavu leteckých jednotek z (Foto archiv autora)

11 .c z hs.v l w w w Americká průzkumná zpráva z českobudějovického letiště z (Foto archiv autora)

12 Zpráva o havárii německého letadla. (Foto SOkA Č.B.)

13 Foto kasáren Čtyři Dvory v roce (Foto Jihočeské muzeum ČB) Jeden z posledních vyrobených letounů (1. července 1944) FW 190 A8. Výrobní číslo (Foto JaPo Hradec Králové)

KBELY LETIŠTĚ NA OKRAJI PRAHY

KBELY LETIŠTĚ NA OKRAJI PRAHY Jaroslav Matoulek Tomáš Soušek KBELY LETIŠTĚ NA OKRAJI PRAHY 1919 Jaroslav Matoulek / Tomáš Soušek KBELY LETIŠTĚ NA OKRAJI PRAHY Za těžko ocenitelnou pomoc při sběru materiálu a přípravě publikace autoři

Více

Rudé hvězdy nad Československem 1968 1991 Část 1

Rudé hvězdy nad Československem 1968 1991 Část 1 Rudé hvězdy nad Československem 1968 1991 Část 1 Aleš Hottmar, Stanislav Mackovík Na přelomu 80. a 90. let 20. století došlo v tehdejším socialistickém Československu a dalších státech tzv. východního

Více

Eduard Stehlík SRDCE ARMÁDY. generální štáb 1919 2009

Eduard Stehlík SRDCE ARMÁDY. generální štáb 1919 2009 Eduard Stehlík SRDCE ARMÁDY generální štáb 1919 2009 Eduard Stehlík SRDCE ARMÁDY generální štáb 1919 2009 SRDCE ARMÁDY Ministerstvo obrany České republiky Prezentační a informační centrum ISBN 978-80-7278-515-5

Více

Průvodce. Památník II. světové války 1. Památník II. světové války Hrabyně

Průvodce. Památník II. světové války 1. Památník II. světové války Hrabyně Průvodce Památník II. světové války 1 Památník II. světové války Hrabyně 2 Památník II. světové války Památník II. světové války 3 Památník II. světové války Areál s památníkem Památník II. světové války

Více

Historie a současnost výsadkového vojska a vzdušných průzkumných jednotek československé armády a Armády České republiky JIŘÍ BÍLEK

Historie a současnost výsadkového vojska a vzdušných průzkumných jednotek československé armády a Armády České republiky JIŘÍ BÍLEK VE VZDUCHU, NA ZEMI I VE VODĚ Historie a současnost výsadkového vojska a vzdušných průzkumných jednotek československé armády a Armády České republiky JIŘÍ BÍLEK Vojenský historický ústav Praha JIŘÍ

Více

Bývalý vojenský výcvikový prostor. Milovice-Mladá. Jedinečná rozvojová lokalita ve Středočeském kraji. www.bvvpmlada.com. www.strmlada.

Bývalý vojenský výcvikový prostor. Milovice-Mladá. Jedinečná rozvojová lokalita ve Středočeském kraji. www.bvvpmlada.com. www.strmlada. Bývalý vojenský výcvikový prostor Milovice-Mladá www.bvvpmlada.com Jedinečná rozvojová lokalita ve Středočeském kraji www.strmlada.cz Tento materiál byl připravován s cílem přinést základní informaci a

Více

Šest desetiletí vojenského zeměměřictví v Dobrušce

Šest desetiletí vojenského zeměměřictví v Dobrušce Šest desetiletí vojenského zeměměřictví v Dobrušce...a něco navíc Šest desetiletí vojenského zeměměřictví v Do b r u š c e...a něco navíc Ing. Luděk Břoušek Dobruška 2011 Dobruška 1927 Světoznámý malíř

Více

VÁLEČNÝ POSTILION VYSOKÉ MÝTO 1939 1945. 70 let od konce druhé světové války. Neprodejné OD MOBILIZACE K OKUPACI. Vydal spolek Memoriae armis

VÁLEČNÝ POSTILION VYSOKÉ MÝTO 1939 1945. 70 let od konce druhé světové války. Neprodejné OD MOBILIZACE K OKUPACI. Vydal spolek Memoriae armis VÁLEČNÝ POSTILION Vydal spolek Memoriae armis VYSOKÉ MÝTO 1939 1945 Neprodejné 70 let od konce druhé světové války Vážení spoluobčané, milovníci historie, letos si připomínáme 70 let od ukončení II. světové

Více

[APRÍL] Nový typ pozemní jednotky 3 Kráčející tank ŠT-1. [LETECKÉ ESO] Major Marmaduke "Pat" Pattle.. 9 Hawker Hurricane Mk. IIB

[APRÍL] Nový typ pozemní jednotky 3 Kráčející tank ŠT-1. [LETECKÉ ESO] Major Marmaduke Pat Pattle.. 9 Hawker Hurricane Mk. IIB 0 [OBSAH] [APRÍL] Nový typ pozemní jednotky 3 Kráčející tank ŠT-1 [LETECKÉ ESO] Major Marmaduke "Pat" Pattle.. 9 Hawker Hurricane Mk. IIB [ZBRANĚ VÍTĚZSTVÍ] Golovačevův Jak-9M 14 [HISTORIE] Poslední dny

Více

9/2011 SBORNÍK Archivu bezpečnostních složek 9/2011 Sborník Archivu bezpečnostních složek 9/2011 Archivu bezpečnostních složek Sborník

9/2011 SBORNÍK Archivu bezpečnostních složek 9/2011 Sborník Archivu bezpečnostních složek 9/2011 Archivu bezpečnostních složek Sborník SBORNÍK Archivu bezpečnostních složek 9/2011 SBORNÍK ARCHIVU BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK 9/2011 Redakční rada: PhDr. Zlatuše Kukánová, předsedkyně Mgr. Daniel Běloušek, tajemník Členové: PhDr. Zdeňka Kokošková,

Více

Milan Šup Z historie učňovského školství v Polné

Milan Šup Z historie učňovského školství v Polné Milan Šup Z historie učňovského školství v Polné V roce 1869 byl vydán Říšský školní zákon. Řízení škol převzal od tohoto roku stát. Byla uzákoněna osmiletá školní docházka a zřízeny obecné a měšťanské

Více

Příběh předmnichovský

Příběh předmnichovský 1 2 Příběh předmnichovský Vpád do Tisé Jan Vondráček Obec Tisá se nachází v chráněné krajinné oblasti Labské pískovce 20 km od krajského města Ústí nad Labem a 5 km od obce Petrovice, kde je hraniční přechod

Více

15. březen 1939 a obsazení Pražského hradu

15. březen 1939 a obsazení Pražského hradu dokumenty 15. březen 1939 a obsazení Pražského hradu Pavel Zeman Okupace českých zemí v březnu 1939 a pobyt Adolfa Hitlera v Praze 15. a 16. března 1939 jsou popsány v odborné 1 i memoárové 2 literatuře.

Více

222 S Y R E N A. 42 let KLUBU 1972 2014. 33 let SYRENY 1981 2014

222 S Y R E N A. 42 let KLUBU 1972 2014. 33 let SYRENY 1981 2014 222 S Y R E N A Vyznamenaná medailí Za zásluhy o rozvoj filatelistických publikací Svazem polských filatelistů 07-14 KARVINA Á 42 let KLUBU 1972 2014 33 let SYRENY 1981 2014 Vojenství v Těšíně PRÁZDNINY

Více

ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY JE TADY UŽ DVACET LET

ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY JE TADY UŽ DVACET LET 2/2013 REPORT Stovky zachráněných životů ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY JE TADY UŽ DVACET LET 55. mezinárodní vojenská pouť do Lurd 23. 27. května 2013 Duchovní služba AČR ve spolupráci s Vojenskými lázeňskými

Více

Gymnázium Ostrov. Práce do soutěže Eustory. Hudba je také zbraň. Osudy vojáků-muzikantů z Buzuluku na fotografii. Jiří Klůc

Gymnázium Ostrov. Práce do soutěže Eustory. Hudba je také zbraň. Osudy vojáků-muzikantů z Buzuluku na fotografii. Jiří Klůc Gymnázium Ostrov Práce do soutěže Eustory Hudba je také zbraň Osudy vojáků-muzikantů z Buzuluku na fotografii Jiří Klůc vedoucí práce: Mgr. Ivan Machek 2015 Prohlašuji, že jsem tuto práci napsal sám a

Více

OSVOBOZOVÁNÍ ROUSÍNOVA A BLÍZKÉHO OKOLÍ ZA DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY

OSVOBOZOVÁNÍ ROUSÍNOVA A BLÍZKÉHO OKOLÍ ZA DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra historie OSVOBOZOVÁNÍ ROUSÍNOVA A BLÍZKÉHO OKOLÍ ZA DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. František Čapka,

Více

Západočeská univerzita v Plzni. Filozofická fakulta

Západočeská univerzita v Plzni. Filozofická fakulta Západočeská univerzita v Plzni Filozofická fakulta Diplomová práce AMERICKÁ ARMÁDA V PLZNI 1945 A JEJÍ OBRAZ V DOBOVÉM TISKU Michal Peleška Plzeň 2013 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická

Více

Rodáci a občané okresu Přerov v československé legionářské armádě v letech 1914 1920

Rodáci a občané okresu Přerov v československé legionářské armádě v letech 1914 1920 odáci a občané okresu Přerov v československé legionářské armádě v letech 1914 1920 Diplom Janu Gayerovi, SOkA Přerov Pamětní odznak čs. dobrovolce Čs. válečný kříž 1914 1918 Čs. revoluční medaile Medaile

Více

KAŽDODENNÍ ŽIVOT V ROUSÍNOVĚ A JEHO OKOLÍ V OBDOBÍ PROTEKTORÁTU ČECHY A MORAVA

KAŽDODENNÍ ŽIVOT V ROUSÍNOVĚ A JEHO OKOLÍ V OBDOBÍ PROTEKTORÁTU ČECHY A MORAVA MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra historie KAŽDODENNÍ ŽIVOT V ROUSÍNOVĚ A JEHO OKOLÍ V OBDOBÍ PROTEKTORÁTU ČECHY A MORAVA Diplomová práce Brno 2009 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. František

Více

9. května 1945 nesměly přesunout z místa, kde se právě nacházely. Málokdo z příslušníků německé armády

9. května 1945 nesměly přesunout z místa, kde se právě nacházely. Málokdo z příslušníků německé armády studie a články Stále živá historie Propaganda kolem sovětských náletů v květnu 1945 M i c ha l Pl avec Bombardování českých a moravských měst za druhé světové války zůstává stále žhavým tématem. Nejvíce

Více

Časopis Československé obce legionářské. směr. Legionářský 2/2013. Projekt Legie 100 se prezentoval na IDETu 2013 Čtěte na str.

Časopis Československé obce legionářské. směr. Legionářský 2/2013. Projekt Legie 100 se prezentoval na IDETu 2013 Čtěte na str. Časopis Československé obce legionářské Legionářský 2/2013 směr Projekt Legie 100 se prezentoval na IDETu 2013 Čtěte na str. 20 22 Časopis navazuje na stejnojmenný titul vydávaný Čs. obcí legionářskou

Více

Předsedající Jiří Nenutil: Předseda Senátu Milan Štěch:

Předsedající Jiří Nenutil: Předseda Senátu Milan Štěch: Předsedající Jiří Nenutil: Děkuji vám, že jste dorazili přes nepřízeň počasí v tak hojném počtu. Úvodem si vás dovolím požádat o vypnutí nebo ztišení mobilních telefonů. Dovolte, abych vás přivítal jménem

Více

Čechoslováci a Dunkerque

Čechoslováci a Dunkerque Dne 4.května 2011 se konala v jídelně naší školy beseda s plk. Adolfem Kaletou, předsedou ČsOL ve Frýdku Místku, účastníkem bojů na západní frontě za 2.světové války. Žáci školy měli jedinečnou možnost

Více

70 let od největší letecké bitvy nad Odrami

70 let od největší letecké bitvy nad Odrami -477-96 PROSINEC 2014 70 let od největší letecké bitvy nad Odrami Se 17. prosincem 2014 se blíží 70. výročí největší letecké bitvy, k níž nad Oderskem kdy došlo a která podle velkých ztrát životů nasazených

Více

15. ŽENIJNÍ ZÁCHRANNÁ BRIGÁDA

15. ŽENIJNÍ ZÁCHRANNÁ BRIGÁDA 15. ŽENIJNÍ ZÁCHRANNÁ BRIGÁDA 2 Ministerstvo obrany České republiky Agentura vojenských informací a služeb, 2005 ISBN 80-7278-297-5 ISBN 80-7278-298-3 (anglicky) OBSAH ÚVOD...5 VZNIK 15. ŽENIJNÍ ZÁCHRANNÉ

Více

Blah Ten, kdo předků svých rád vzpomíná, se září v oku vypráví o jejich činech a na konci této řady zří sama sebe připojen.

Blah Ten, kdo předků svých rád vzpomíná, se září v oku vypráví o jejich činech a na konci této řady zří sama sebe připojen. V á c l a v Š i n d e l á ř Blah Ten, kdo předků svých rád vzpomíná, se září v oku vypráví o jejich činech a na konci této řady zří sama sebe připojen. Václav Šindelář narozen 22.7.1882 v Lukově č. 1

Více

VOJENSKÝ HŘBITOV V OLOMOUCI ČERNOVÍŘE

VOJENSKÝ HŘBITOV V OLOMOUCI ČERNOVÍŘE 1 KULTURNÍ PAMÁTKA č. 459 VOJENSKÝ HŘBITOV V OLOMOUCI ČERNOVÍŘE Hřbitov, který mohl být světovou turistickou atrakcí Autor: MUDr. Josef Šváb, bývalý ředitel VN Olomouc 2 Úvodem...3 Podle údajů historiků...4

Více

ÚVOD TEORETICKÁ ČÁST. Seznam použité literatury Seznam příloh 1 HISTORIE 2 SLOŽKY ARMÁDY. 1 Rozhovor 2 Anketa

ÚVOD TEORETICKÁ ČÁST. Seznam použité literatury Seznam příloh 1 HISTORIE 2 SLOŽKY ARMÁDY. 1 Rozhovor 2 Anketa 1 I II III IV V VI ÚVOD TEORETICKÁ ČÁST 1 HISTORIE 2 SLOŽKY ARMÁDY 2.1 Pozemní síly AČR 2.1.1 Struktura pozemních sil 2.1.1.1 Bojové síly 2.1.1.2 Síly bojové podpory 2.1.1.3 Síly bojového zabezpečení 2.2

Více

Frýdek-Místek. místo posledního vzdoru. Lenka Judičáková Gymnázium a SOŠ, Cihelní 410 Frýdek-Místek

Frýdek-Místek. místo posledního vzdoru. Lenka Judičáková Gymnázium a SOŠ, Cihelní 410 Frýdek-Místek Frýdek-Místek místo posledního vzdoru Lenka Judičáková Gymnázium a SOŠ, Cihelní 410 Frýdek-Místek 1 Úvod Událost, která se významně zapsala do našich dějin, letos 14. března 1939 oslavila své sedmdesáté

Více