Duchovní slovo str. 3-4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Duchovní slovo str. 3-4"

Transkript

1 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, DÓMSKÉ NÁM. 10, TEL./FAX: TEL INTERNET: ZPRÁVY CHARITY 4/2008

2 ZPRÁVY CHARIT Y 2 O B S A H Duchovní slovo str. 3-4 Informace DCH Charita Česká republika str. 5 Etický kodex str. 5 Setkání ředitelů FCH a OCH str. 5 Jmenování nové ředitelky FCH Č.Kamenice str. 5 Den charity str. 6 Dobrovolníci charitního šatníku str. 7 Rychlá pomoc na Slovensko str. 8 Dobrovolníci Diecézní charity v Kojaticích str. 9 DCH předala výtěžek Tříkrálové sbírky str. 10 Ekonomické informace str. 9 Co se děje v charitách OCH Most str FCH Česká Lípa str FCH Rumburk str OCH Liberec str FCH Litoměřice str OCH Sobotka str Sbírkové konto str. 27

3 ZPRÁVY CHARIT Y 3 D U CH O V N Í S L O V O Práce Stěžoval si rektor jednoho římského semináře. Dům byl přeplněn studenty teologie z celého světa. Mimo jiné tím vznikala také potíž s prací v kuchyni, sestry na ni nestačily. Bylo tedy určeno, že studenti po pobědě a po večeři, jedna skupina po druhé, vypomohou s utíráním nádobí, jak vyjde z pračky. Nebyla tu potíž, kromě u jedné skupiny z afrického kontinentu. Nikdo je k tomu nemohl přimět. Rektor to nemohl pochopit, ale potěšili ho vypravováním jedné sestry, původem z Koreje. Když se začala zajímat o obrácení ke křesťanství, zavedli ji, aby se přišla podívat do kostela na mši. Ptali se jí potom, čemu z té liturgie porozuměla. Řekla prostě: Pochopila jsem, že tu jde o nějakou hostinu. Ale poprvé jsem viděla, že po ní jeden z mužů umýval nádobí. Každé prostředí má předsudky, že se nějaká práce pro někoho hodí anebo nehodí. V kastovních společnostech je to přísně vyhraněné. Neujde nám proto, že se i v prostředí prvních křesťanů, kteří pocházeli z různých společenských vrstev, často vyskytuje téma práce a že se zdůrazňuje morální povinnost pracovat. O jakou práci jde? Nejčastěji se tu myslí práce manuální, ta, která dostala nespravedlivé označení: práce nízká, služebná. Té se totiž antický svět štítil. Vyšší vrstvy společnosti, lidé svobodní, se mohli zabývat četbou, filosofií a vším tím, čemu se začalo říkat svobodná umění. K pracím manuálním měli otroky, sluhy, jejichž práce byla tedy služebná. Sociolog ovšem prohlásí, že má toto pochybné rozdělení základ v nespravedlivém řádu tehdejší společnosti. Ale ve skutečnosti má i hlubší kořeny psychologické. Jede tu o zásadní problém člověka a jeho činnosti. V docela zjednodušené formě to můžeme vyjádřit takto: stáváme se ponenáhlu tím, co děláme. Jak se stane kdo hudebníkem? Tím, že zpívá a hraje. Sedlákem? Tím, že pracuje na poli. Prací vzniká přerod mentality, myšlení, zájmů. Bývalí spolužáci se po letech setkali. Jak se změnili! Jeden překvapil odměřeným jednáním, které si odnesl z dlouholetí služby jako důstojník. Jiný měl naopak bohémskou nedbalost malíře. Třetí pak byl nezvykle ustaraný, udřený, mluvil o tom, kolik stojí maso a chleba a jak kde ušetří. Vypadal daleko starší než ostatní spolužáci. Pracoval jako topič ve velkém podniku. Ten příklad ukazuje názorně, že obavy antických myslitelů před tělesnou prací nebyly docela marné. Pohlcuje člověka jako každá činnost. Ale protože jde o práci hmotnou, upoutává jeho zájem k hmotným věcem. Po celodenní

4 ZPRÁVY CHARIT Y 4 dřině s lopatou mysl normálně neřeší filosofické záhady bytí. I slovník, řeč, se přiblíží prostředí, ve kterém se žije. Výrazy zhrubnou, tahy obličeje ztvrdnou, ztrácí se lehkost a roztomilost. Vznešeně se říká: Práce šlechtí. Udřený dělník však nedělá ten dojem ve společnosti, která má zájmy kulturní a literární. I socialisté státy, které se chtějí ujímat dělníků, vědí, že musí mít umělci, básníci, hudebníci čas a možnost tvořit, že nesmějí své talenty utápět ve starostech o hmotné potřeby. Nelíbí se nám však a nemůžeme přijmout povýšenou nadřazenost těch, kdo provozují svobodná umění, nad těmi, kdo jsou odsouzeni k pracím služebným a nízkým. Právě proti tomuto nadřazování jedněch lidí nad druhé podle druhu práce horlili opravdově první křesťanští spisovatelé. Připomínají, že byl sám Ježíš dělník, že apoštolové pocházeli z dělnické třídy. Ani sv. Pavel, kterému byla svěřena misie mezi národy, se nestyděl za práci rukou a vydělával si sám na živobytí stanařským řemeslem. Křesťané tedy odmítli považovat duševní práci za zásadně vyšší a dokonalejší. Ale cítili i oni tu zásadní psychologickou potíž, o které jsme se zmínili, že totiž práce člověka přetváří a pohlcuje. Církev tento problém řešila na praktické úrovni svými předpisy o nedělním a svátečním klidu. Smysl těchto církevních nařízení byl ten, která vystihl sv. Jan Zlatoústý: Manuální, hmotné práci musíme stanovit meze, vyměřit jí čas, aby nepohltila svobodnou činnost duše. Církev své svátky rozmnožovala právě v těžkých dobách, kdy žily pracující třídy v porobě, v nevolnictví, měly tedy zvláštní sociální a psychologickou funkci: dát člověku možnost pozvednout mysl od hmotných zájmů. Kam? V této poslední otázce je zásadní rozdíl mezi pojetím přirozeným a nábožensky nadpřirozeným. Z humánních lidských důvodů přejeme všem dělníkům dostatek volného času, aby mohli číst, vzdělávat se, věnovat se alespoň částečně kultuře. Křesťanu však jde především o to, aby neudusil činnost Ducha svatého, život v Kristu, zájem o Boha a mravní hodnoty, aby pozdvihl mysl k hodnotám života věčného. Dělník v továrně, profesor literatury nebo básník, jsou si tu opravdu a v plném smyslu rovni. Všichni tři potřebují, aby se jim opakovala výzva: Vzhůru srdce! Osoba a hodnota člověka se má projevit v každé jeho činnosti tak, aby ho povznášela vzhůru. Zdroj/autor: P. Tomáš Špidlík; upraveno

5 ZPRÁVY CHARIT Y 5 D I E C É Z N Í C H A R I T A - I N F O R M A C E Charita Česká republika PRAHA - Na zasedání ředitelů všech Arcidiecézních a Diecézních charit v České republice, které se uskutečnilo před prázdninami byla oficiálně přijata Charita řeckokatolické církve do Charity Česká republika. Apoštolský exarchát Řeckokatolické církve tento návrh předložil na 71. plenárním zasedání České biskupské konference, kde tento bod byl projednán a schválen. Etický kodex Diecézní charity Litoměřice LITOMĚŘICE Ve výroční den Posvěcení římské baziliky Panny Marie podepsal P. ICLic. Józef Szeliga, prezident Diecézní charity Litoměřice, Etický kodex Diecézní charity. Etický kodex je rozdělen do pěti částí: Poslání a základní hodnoty, kterými se charitní služba řídí; Specifický charakter služby; Charitní pracovníci; Uživatelé charitních služeb; Vzájemné vztahy mezi farností a Charitou a Diecézní charitou. Největší pozornost je věnována charitním pracovníkům a uživatelům služeb. Etický kodex nabyl účinnost podpisem prezidenta Diecézní charity Litoměřice dne 5. srpna Setkání ředitelů Farních a Oblastních charit a asistentů Tříkrálové sbírky LITOMĚŘICE - Dne 2. října 2008 se uskuteční na Diecézní charitě v Litoměřicích setkání ředitelů všech Farních a Oblastních charit. Mezi hlavní body jednání patří příprava Tříkrálové sbírky a seznámení s novým Etickým kodexem Diecézní charity Litoměřice. Zasedání začíná v 9,30 hod. Jmenování nové ředitelky Oblastní charity Česká Kamenice ČESKÁ KAMENICE/LITOMĚŘICE - Dne 1. července 2008 byla jmenována do funkce ředitelky Oblastní charity Česká Kamenice p. Štěpánka Kecková. Ve funkci tak vystřídala p. Hanu Polákovou. Diecézní charita děkuje p. Haně Polákové za její obětavost a starostlivost, se kterou vedla Oblastní charitu v České Kamenici.

6 ZPRÁVY CHARIT Y 6 I. Celostátní Konference Charity ČR HRADEC KRÁLOVÉ Ve dnech září probíhá I. Celostátní konference Charity ČR pod záštitou České asociace sester o.s. Se svými příspěvky vystoupí ing. Oldřich Haičman s koncepcí rozvoje Charity ČR. Dále na konferenci zazní příspěvky MUDr. Markéty Hofmanové, Miloslavy Machovcové a dalších. Na konferenci se prezentují FCH Neratovice, DCH Hradec Králové, DCH Plzeň, CHOS Šumperk a CHOS Chomutov. Konference Víme o sobě ÚSTÍ NAD LABEM/LITOMĚŘICE - Dne 4. září 2008 proběhla I. Regionální konference s podtitulem Mimořádná událost pomáháme sami a dokážeme to i spolu? Konferenci pořádal Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, humanitární organizace ADRA a Ústecký kraj pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Ing. Jiřího Šulce. Na konferenci s prezentací o Mimořádné události vystoupila za Diecézní charitu Litoměřice ing. Martina Hrabáčová. Den charity LITOMĚŘICE - Česká biskupská konference na svém 71. plenárním zasedání v lednu 2008 oficiálně vyhlásila den 27. září, kdy církev slaví památku sv. Vincence z Paula, jako Den charity. Den Charity není spojen s žádnou finanční sbírkou. Dne ve 14,30 hod Diecézní charita Litoměřice, Dómské náměstí 10, Litoměřice: přednáška o zahraničních rozvojových projektech Diecézní charity Litoměřice (Mongolsko) a vystoupení dětí z Farní charity Lovosice Dne od 10,00 do 12,30 hod prezentace projektů Diecézní charity Litoměřice v kostele Vzkříšení Páně v Terezíně v rámci Josefínských slavností Města Terezín Dne v 17,00 hod koncert skupiny Geshem v kostele sv. Prokopa a Mikuláše v Bohušovicích nad Ohří s předáním daru z Tříkrálové sbírky Pečovatelské službě města Bohušovice nad Ohří a Pečovatelské službě města Terezín

7 ZPRÁVY CHARIT Y 7 Dobrovolníci Charitního šatníku mají co bilancovat LITOMĚŘICE - Diecézní charita Litoměřice provozuje charitativní šatník, který své služby a pomoc poskytuje již více jak patnáct let. Provoz a celé zázemí zajišťují dobrovolnice, které s velkou obětavostí třídí, skládají a připravují oblečení pro všechny potřebné. Od roku 1994, kdy přijel první nákladní vůz s pomocí z partnerské Charity v Německu, do dnešních dnů, tyto obětavé dobrovolnice zpracovaly již na 70 takovýchto zásilek ošacení. Charitativní šatník na Dómském vršku v Litoměřicích vyhledávají převážně klienti z řad maminek s dětmi, ze sociálně slabých rodin, seniorů, ale nejvíce z řad bezdomovců a uprchlíků. Dobrovolnici charitativního šatníku na svém setkání nejenom bilancovali, ale dozvěděli se mnohé z činnosti Diecézní charity. Setkání doplnili zaměstnanci Charity, kteří hovořili o projektech v zahraničí, zejména v Mongolsku a ve Slovenské osadě Kojatice, ale také o jiných projektech: poradně pro zadlužené a projektu Magdala. Projekt Magdala je pomoc ženám, které se živí prostitucí, projekt poskytuje účinnou podporu těmto ženám a jejich dětem, aby mohly žít důstojným a smysluplným životem. Zmírňuje obtížnou životní situaci, přičemž respektuje jejich rozhodování. Zdroj/autor: Diecézní charita Litoměřice

8 ZPRÁVY CHARIT Y 8 Rychlá pomoc na Slovensko LITOMĚŘICE - Povodně vyvolané přívalovými dešti, které se v létě přehnaly přes Slovensko, způsobily rozsáhlé škody i na území Košické Arcidiecéze. Své domovy museli opustit desítky lidí a prchnout do bezpečí svých přátel. Na východě Slovenska v okrese Prešov, pomáhali dobrovolníci Diecézní charity Litoměřice, kteří se účastnili projektu zahraniční rozvojové spolupráce v romské osadě Kojatice. Letošní záplavy na východě Slovenska nepamatují ani nejstarší z místních obyvatel. Lidé hovoří o tisícileté vodě. Pomoc pro Arcidiecézní charitu Košice vyjela z Litoměřic dne 26. července Diecézní charita Litoměřice poskytla svým partnerům na Slovensku 20 vysoušečů pro lidi postižených letošními přívalovými dešti. Pomoc jsme díky našim dobrovolníkům, kteří jsou na Slovensku, zrealizovali velmi rychle a naši přátelé v Košické charitě naši nabídku okamžitě přijali, říká ředitelka Diecézní charity Litoměřice Růžena Kavková. V rámci projektu zahraniční rozvojové spolupráce v Kojaticích se realizují především vzdělávací aktivity pro děti předškolního a školního věku, které se konají denně v prostorech klubovny při osadě. Zdroj/autor: Mgr. Milan Čigáš, Diecézní charita Litoměřice

9 ZPRÁVY CHARIT Y 9 Dobrovolníci Diecézní charity pomáhali v romské osadě LITOMĚŘICE/SLOVENSKO - V druhé polovině měsíce července se na třítýdenní pobyt do romské osady Kojatice na Slovensku vypravila tříčlenná skupina dobrovolníků z Diecézní charity Litoměřice, která se v průběhu celého pobytu obměňovala. Na Slovensku se k českým dobrovolníkům připojili i dobrovolníci z řad slovenských středoškoláků, kteří žijí přímo v prešovském okrese. Během pobytu se dobrovolníci Diecézní charity Litoměřice zaměřili na děti staršího školního věku a zapojovali je do zábavných aktivit. Jako hlavní okruh byla tentokrát zvolena zdravověda, ve které děti nabývaly nové poznatky a zábavnou formou si mohly vyzkoušet i praktické nácviky ošetřování zranění různého typu. Velký zájem měly děti o malý kurz šití, kde se učily trpělivosti a zručnosti. Výsledkem jejich velkého snažení byla ručně ušitá a ozdobená kabelka. Pokud dovolilo počasí, využili dobrovolníci a děti nedaleké hřiště k různým pohybovým aktivitám. Jelikož rodiny v romské osadě Kojatice jsou velmi chudé a děti se mimo osadu dostanou jen zřídka, podnikli dobrovolníci s dětmi výlet do Prešova, kde si děti užily příjemné odpoledne s kopcem zmrzliny. Potěšila je také procházka kolem fontán a pohádka, na kterou společně zašli do prešovského kina. Pobyt dobrovolníků v Kojaticích se neobešel bez deštivých dnů. Velké deště způsobily v prešovském okrese lokální záplavy a tamním lidem nemalé škody. Diecézní charita Litoměřice ve spolupráci s dobrovolníky a Charitou v Košicích dovezla na Slovensko vysoušeče, které pomohly při likvidaci škod po povodních. Zdroj/autor: Diecézní charita Litoměřice E K O N O M I C K É I N F O R M A C E Dne 28. září 2008 o Slavnosti sv. Václava proběhne v kostelech Litoměřické diecéze sbírka, jejíž výnos je určen na potřeby Charity v litoměřické diecézi. V září loňského roku bylo vybráno pro potřeby Charity v litoměřické diecézi ,50 Kč. Všem dárcům děkujeme za jejich finanční příspěvky a tím za pomoc v rozvoji sociálních projektů Charit v litoměřické diecézi.

10 ZPRÁVY CHARIT Y 10 Diecézní charita Litoměřice předala výtěžek Tříkrálové sbírky partnerům v Mongolsku LITOMĚŘICE - Během slavnosti Tří králů proběhla na území Litoměřické diecéze Tříkrálová sbírka organizovaná Diecézní charitou Litoměřice, během které skupiny dětských koledníků oslovovaly veřejnost a přijímaly finanční dary určené na pomoc lidem v nouzi. Během své pracovní cesty, v rámci realizace projektů rozvojové spolupráce, uzavřel pracovník Diecézní charity Litoměřice darovací smlouvu s partnerskou organizací Salesiáni Dona Bosca, zastoupenou jejím ředitelem P. Paulem Leungem SDB. Na základě této darovací smlouvy byl převeden výtěžek Tříkrálové sbírky ve výši USD 7.000,- na účet partnerské organizace. Tyto finanční prostředky budou použity na rekonstrukci nevyhovujících podlah a na zakoupení školního minibusu v zařízení Savio Children s Home ve čtvrti Amgalan hlavního města Ulánbátaru. V souvislosti se společenskou transformací mongolské společnosti v 90. letech se v zemi objevilo mnoho nových sociálních problému. Jednou z nejpalčivěji vnímaných výzev byl fenomén tzv. dětí ulice, dětí, které z nejrůznějších důvodů ztratily domov a rodinné zázemí a živořily v ulicích hlavního města Ulánbátaru.

11 ZPRÁVY CHARIT Y 11 Salesiáni Dona Bosca nabízí pomoc těmto dětem ulice od roku 2001, kdy na okraji hlavního města vznikl domov Savio Children s Home, který dětem poskytuje ubytování, stravu a vzdělání. Přes velmi skromné podmínky, ve kterých se snaží Salesiáni dětem pomáhat se v posledních třech letech počet dětí bez domova rapidně snížil a velmi optimistická je i skutečnost, že děti, které dospěly v domovech Salesiánů již dnes zakládají vlastní rodiny a přes strastiplnou minulost žijí běžnými životy. V současné době žije v domově 24 chlapců a 6 dívek ve věku od 7 let. Přes tyto dobré zprávy trvá i dnes potřeba tohoto druhu pomoci a vzhledem k tomu, že toto zařízení je plně odkázáno na dobročinnost dárců byl příspěvek občanů Litoměřicka přijat s velikou radostí a všem dárcům, kteří přispěli svým darem během Tříkrálové sbírky patří veliký dík potřebných mongolských dětí. Zdroj/autor: Roman Striženec, Diecézní charita Litoměřice, Humanitární oddělení Diecézní charita Litoměřice pomáhá v Mongolsku Diecézní charita Litoměřice se od roku 2006 v rámci partnerství s Charitou ČR podílí na realizaci dvou projektů zahraniční rozvojové spolupráce v Mongolsku, které jsou financovány ze zdrojů státního rozpočtu ČR v rámci zahraniční rozvojové spolupráce České republiky. Charitní kolegové v Mongolsku:

12 ZPRÁVY CHARIT Y 12 C O S E DĚ J E V C H A R I T ÁC H O B L A S T N Í C H A R I T A M O S T Přeshraniční aktivity MOST - Počátkem letošního letního období rozšířila Mostecká charita svá přeshraniční partnerství o Lidovou solidaritu Sasko se sídlem ve městě Flöha, a o Charitní svaz Diecéze Drážďany-Míšeň. V obou případech se jedná o sociálně-kulturní kontakty, které budou prospěšné veškeré klientele i zaměstnancům těchto subjektů na obou stranách hranice a zapojeni mají být i dobrovolníci. Několikerá osobní setkání na české i německé straně byla přátelská, věcná a profesionální. Oba zmínění partneři na příklad ihned podpořili Charitní šicí dílnu v Mostě zadanými zakázkami a na pozvání Lidové solidarity jela v půli srpna pětadvacetičlenná skupina dětí a rodičů z Charitního asistenčního centra pro rodinu na výlet na opačnou stranu Krušných hor do obce Leubsdorf, kde se v tamní mateřské škole a sportovní hale uskutečnily německo-české zábavné sportovní hry. Českou delegaci přivítal starosta obce a předseda Regionu Augustusburg Ralf Börner mj. slovy, že se má jednat o další úspěšný společný krok v navazování a upevňování přeshraničního přátelství, jemuž je sám velmi nakloněn. Německé děti nám na uvítanou hezky zazpívaly a společně jsme pak soutěžili a vyhrávali pěkné ceny. Přišli mezi nás i novináři a regionální televize a všichni ochotně sdělovali, že se jim den u německých kamarádů moc líbí, ocenili úsilí organizátorů a vůbec se chovali vzorně. Výlet splnil svůj účel a spokojena se s námi loučila i vedoucí Lidové solidarity Eva Beckmann se svým týmem. Modrý den v Sovičce Zdroj/autor: Brigita Janovská, OCH Most MOST - Oblastní charita Most uspořádala pro nejmenší děti z nízkoprahového zařízení Sovička Modrý den, kterým přivítaly prázdniny. Byl to den plný modré barvy modré oblečení, modré hračky a paní vychovatelky také v modrém. Tento den nastalo loučení se školním rokem a vítání tolik vytoužených prázdnin. Děti dostaly diplomy a malé dárečky. Jako překvapení bylo pro ně připraveno malé občerstvení v restauraci McDonald s. Tento den se dětem moc líbil a už se těší na další. Jaký bude? Třeba zelený. Zdroj/autor: Štiková Jana, Oblastní charita Most

13 ZPRÁVY CHARIT Y 13 Prázdniny se Sovičkou MOST - Stejně jako v loňském roce nabídla Oblastní charita Most svým dětským uživatelům pestré prožití prázdninových dní. Už na konci školního roku měly pracovnice nízkoprahového zařízení Oblastní charity Most Sovička plno práce s přípravou akcí a aktivit na prázdniny. Spolu s dětmi vychovatelky vytvořily prázdninové sluníčko. Každý paprsek znázorňuje jeden den prázdnin jednu akci, jednu aktivitu, jednu činnost. Děti měly možnost z pestrého programu vybírat to, co by chtěly během prázdnin dělat. A z čeho mohly děti vybírat? Např.: návštěva Hornického muzea v Kopistech; návštěva koupaliště Ressl v Mostě; výlet do Litvínova na Loučky Petang; návštěva Hvězdárny na Hněvně nebo tábor Pernštejn a spoustu jiných zajímavých akcí. Na konec prázdnin byl připraven táborový pobyt v Pernštejně, kterého se účastnily také děti z nízkoprahového zařízení Pastelka v Oseku. Díky donátorům, sponzorům a spolupracovníkům mohly děti ze znevýhodněného prostředí mosteckého regionu prožít prázdniny stejně tak jako jejich vrstevníci. Náš dík patří především: sbírkovému kontu Pomozte dětem; Magistrátu města Mostu; MPSV ČR a Městské policii Most. Zdroj/autor: Jana Stiková, Oblastní charita Most

14 ZPRÁVY CHARIT Y 14 F A R N Í C H A R I T A Č E S K Á L Í P A Jonáš má malého Jonáška ČESKÁ LÍPA Farní charita Česká Lípa vybudovala a uvedla do provozu, vedle svého Azylového domu pro matky s dětmi v tísni Jonáš, malý domeček. Při svém slavnostním otevření dostal i jméno: Jonášek. Jonášek je malý domeček pro naše nejmenší a stojí hned vedle toho velkého Jonáše. Vytváříme a mnohdy nahrazujeme, našim uživatelům služeb, domov. Malý Jonášek bude domovem pro hry našich nejmenších, říká o malém Jonáškovi ředitelka Farní charity Eva Ortová. Hned vedle dřevěného domečku jsou houpačky, pískoviště a prostor pro hry. Maminky s dětmi zde mohou využít i malé posezení, z kterého na své ratolesti dobře vidí a nemusí se o své nejmenší strachovat. Když děti po hře potřebují doplnit síly, nebo když neodkladně musí sdělit své zážitky, mají to k mámě kousek, popisuje spojení malého domku s bezpečím hřiště Hana Devizová. Finanční prostředky na pořízení domečku poskytla Nadace EURONISA. Díky štědrosti této nadace mají děti ve Farní charitě další povyražení i úkryt, prostě mají Jonáška. Nadace EURONISA nám velmi pomohla s realizací našeho projektu. Odměnou pro nás pro všechny je dětská radost, která se nedá zfalšovat, dodává nakonec Eva Ortová. Zdroj/autor: Farní charita Česká Lípa

15 ZPRÁVY CHARIT Y 15 Co je u nás nového? ČESKÁ LÍPA - Pracovníci nonstopu v Domě Jonáš mají neustále rušno. Aby ne. Dům je v současné době plně obsazen a dětmi se jen hemží. V době prázdnin byla jejich přítomnost znát všude. Všichni pracovníci v sociálních službách navštěvují Kurz pro pracovníky v sociálních službách, který je nezbytný pro jejich práci. Do kolektivu nonstopu přišel muž, který do sociální práce vnesl další pohled na řešení aktuálních problémů našich klientek. Novou tváří Poradny pro dlouhodobě legálně usazené cizince na území ČR je Ing. Blanka Krajníková. Charitní šatník. Od září 2008 má šatník novou otevírací dobu, a to pondělí a středu od do hodin. Je přístupný klientkám z Azylového domu Jonáš, klientům (cizincům) z Pobytového střediska ve Stráži pod Ralskem a sociálně slabým občanům, kteří jsou doporučeni sociálním odborem Městského úřadu Česká Lípa. Navíc je šatník přístupný každému, kdo si chce přijít vybrat potřebné věci za minimální částky. Dary lze do šatníku přinášet kdykoliv, věci však musí být nezničené, čisté a použitelné. Nonstop služba v Azylovém domě Jonáš je ochotně převezme. Další úpravy zeleně a nově natřený plot červenou barvou přispěly ke zviditelnění areálu Farní charity zvenku. Zdroj/autor: Zdeňka Čermáková, Farní charita Česká Lípa F A R N Í C H A R I T A R U M B U R K Semináře pro mládež aneb,,kdo šetří má za tři RUMBURK Farní charita Rumburk a její Občanská poradna uspořádala semináře zaměřené na problematiku zadlužování, které proběhly v rámci projektu Dluhové poradenství. V projektu je Farní charita aktivně zapojena a dala si za cíl působit zejména na mládež, která vyrůstá v prostředí, ve kterém je běžnou praxí zadlužování a vytloukání dluhu dluhem. V prostorech klubovny Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Farní charity Rumburk se konaly, na zmíněné téma, již dva semináře, kterých se celkově účastnilo 39 klientů nízkoprahového zařízení od šesti do dvacetišesti let.

16 ZPRÁVY CHARIT Y 16 Obsahem obou seminářů byly hlavně informace týkající se domácího rozpočtu a následků, které nastanou, pokud dlužník nesplácí své dluhy. Přednášející lektor podrobně vysvětlil postup věřitelů, soudů a exekutorů při vymáhání pohledávek na dlužníkovi. Účastníci také dostali návod k správnému postupu v případě, že by se dostali do situace, kdy by nebyli schopni splácet své pohledávky. Jednou z důležitých informací bylo varování před strategií mrtvého brouka. Účastníci nejenom pozorně vnímali nové informace, které jim lektor sděloval, ale zahráli si i interaktivní hry na probíraná témata. Na závěr semináře dostali všichni přítomní dostatečný prostor na své dotazy, které se vztahovaly k dluhové problematice. Tento prostor účastníci obou seminářů jaksepatří využili. Farní charita Rumburk a její Občanská poradna připravuje na konec měsíce září další seminář, který se bude týkat dluhové problematiky. Tento, v pořadí již třetí seminář, bude otevřen široké veřejnosti, nikoliv jen mládeži nízkoprahového centra. Farní charita Rumburk bude širokou veřejnost, v dostatečném předstihu, o termínu konání informovat. Zdroj/autor: Pavla Nekudová, Farní charita Rumburk, vedoucí Občanské poradny

17 ZPRÁVY CHARIT Y 17 Hodnocení kvality bylo úspěšné RUMBURK - Klub Žijeme spolu získal Osvědčení o úspěšném absolvování hodnocení kvality České asociace streetwork o. s. Zařízení, kterým Farní charita Rumburk pomáhá sociálně znevýhodněným dětem a mládeži od 6 do 26 let, je v provozu již od r Tento nízkoprahový klub úspěšně absolvoval proces hodnocení kvality sociálních služeb realizovaný Českou asociací streetwork o.s. (dále jen ČAS). Nemalý podíl na tomto výsledku má tým pracovníků zařízení, v loňském roce ještě pod vedením Aleny Čechurové, DiS. Zařízení v současné době naplňuje standardy Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a ČAS garantuje kvalitu poskytovaných služeb. Osvědčení bylo uděleno do Zdroj/autor: Martina Škodová, ředitelka FCH Rumburk,,Asistenční služby pro rodiny s dětmi RUMBURK - Asistentky této služby při Farní charitě Rumburk poskytovaly v prvním pololetí tohoto roku službu v devíti rodinách. Působnost asistenční služby je rozšířená nejen v Rumburku, ale i v okolních městech (Šluknov, Krásná Lípa, Staré Křečany). Žádný zájemce o službu nebyl odmítnut a průměrná čekací lhůta činila 43 dnů. V rodinách byla služba poskytnuta celkem 56ti osobám, z toho 22 dospělým a 34 dětem. Asistentky zajišťovaly především přímou práci s klienty v jejich přirozeném prostředí v jejich domácnostech, kde evidují celkem 232 návštěv. Pro rodiny však připravily i sedm jednorázových akcí, které měly vliv na jejich sociální začleňování, získání dovedností a mnohé další. Na přípravě a realizaci některých těchto akcí se aktivně podíleli i samotní klienti a dobrovolníci. Největší úspěch mělo z pohledu klientů,,zábavné odpoledne s muzikou. V rámci služby spolupracovaly asistentky s Frauen-Euro-Zentrem Zittau, které pořádá akce pro česko-nemecko-polské trojzemí. Naše asistentky úspěšně ukončily kurz,,pracovník sociální péče. Chtěli bychom poděkovat všem dobrovolným pracovníkům a sponzorům, bez kterých se naše služba neobejde. Zdroj/autor: Dáša Minaříková, FCH Rumburk

18 ZPRÁVY CHARIT Y 18 Nečekaní klienti RUMBURK - Pracovníci Farní charity Rumburk jsou zvyklí pomáhat v rámci nabízených sociálních služeb všem klientům, kteří se na ně obrátí s prosbou o pomoc. Ovšem klienty, kteří 16. července navštívili naši farní charitu, jsme ještě nezažili. Paní kachna divoká, která se se svými pěti dětmi při svých průzkumných výletech zatoulala a seskočila z vysoké zídky do právě upravované,,zahrady snů" ve Farní charitě Rumburk a nemohla zpět. Seskok byl pro celou kachní rodinku jednoduchý, ale návrat již nikoliv. Celá rodinka v čele s matkou kachnou zmateně pobíhala po zahradě i přilehlém dvoře a hrozilo nebezpečí, že se vydají špatným směrem, a to rovnou na frekventovanou silnici podél gymnázia. Záchranná akce byla velmi náročná a z pohledu nezasvěcených asi velmi úsměvná. Šest pracovníků charity nahánělo celou kachní rodinku a snažili se ji nasměrovat správným směrem na přistavenou plošinku, která jí měla usnadnit návrat do bezpečí. Matce kačeně se to nelíbilo, syčela a bránila si svých pět pokladů. Rozhodně nemínila jít cestou, na kterou ji pracovníci chtěli nasměrovat. Nezbylo tedy nic jiného, než celou rodinku pochytat a vysadit ji na zídku, odkud by se dostala do bezpečí. Farní charita Rumburk pomáhá opravdu všem. Zdroj/autor: Pavla Nekudová, Farní charita Rumburk

19 ZPRÁVY CHARIT Y 19 O B L A S T N Í C H A R I T A L I B E R E C Domov svatého Vavřince v Chrastavě CHRASTAVA/LIBEREC - Svátek našeho patrona sv. Vavřince, jemuž je zasvěcen i farní kostel v Chrastavě, jsme se rozhodli oslavit také dnem otevřených dveří. Našim cílem bylo ukázat spoluobčanům města, co je v našem domově nového, jak tu naši klienti žijí, čím se baví i co je trápí. Chtěli jsme se zájemcům také trochu pochlubit, jak se nám daří zlepšovat životní podmínky našim klientům. Šlo tedy o to, představit každému, kdo bude mít zájem, Domov pokojného stáří a jeho obyvatele. Především jsme pozvali pana Ing. Michaela Canova, starostu města Chrastavy. Informaci o konání dne otevřených dveří jsme nechali vyhlásit místním rozhlasem. A hlavně, společně s klientkami domova jsme napekli koláče! Poznamenávám, že buďto jsou naše klientky tak šikovné, nebo se tu projevil jako mocná podpora sv. Vavřinec, ale spíše obojí: Jak jsme se později dozvídali od hostů, kteří nás navštívili, i od farníků, pečivo jim zachutnalo. Návštěvníci nebyli zklamáni ani tím, co v domově uviděli. Mohli si prohlédnout nově vymalovanou jídelnu a nový nábytek v ní. Díky sponzorům a dobrovolným pomocníkům se nám podařilo získat další polohovací lůžka pro klienty. A hostům jsme ukázali, kde a jak v nejbližší době postavíme zdvižnou plošinu, která umožní našim klientům pohodlně využívat obou podlaží bez namáhavého vystupování do schodů. Město Chrastava ten den žilo velkou vavřineckou poutí s kolotoči, buřty a zmrzlinou. Byli jsme proto rádi, že i v takové konkurenci jako je městská pouť, přišli zájemci o prohlídku Domova. Vyvrcholením pak bylo, když jsme společně s klienty domova usedli do lavic farního kostela. Administrátor P. Pavel Tomáš Genrt OFM v kázání vyzdvihl mravní vlastnosti sv. Vavřince i potřebu pomoci slabým a potřebným spoluobčanům. Toto označil jako hlavní úkol pro nás, pracovníky ve službách charity. Po mši svaté pak mohli i farníci ochutnat připravené koláče, a také oni si domov se zájmem prohlédli. Věříme, že den otevřených dveří byl předznamenáním dalších změn k lepšímu jak pro domov tak i pro jeho klienty. Všem, kdo se na přípravě tohoto dne podíleli, ještě jednou veliký dík. Zdroj/autor: Květa Zedková, převzato z Obrázku libereckých farností č. 10, roč. 6.

20 ZPRÁVY CHARIT Y 20 Svatba v Domově sv. Moniky LIBEREC - Jednoho sobotního dne se u nás v domově sv. Moniky konala svatba. Samozřejmě se nic nemohlo nechat náhodě, a tak přípravy začaly už od ranních hodin. Nejprve maminky vyzdobily terasu domova a poté se začaly připravovat na nácvik slavnostního obřadu, kterého se zúčastnily všechny včetně svých dětí. Obřad probíhal klasickým způsobem a nechyběly u něj všechny potřebné náležitosti jako je slavnostní řeč, výměna prstýnků a nakonec také novomanželský polibek. Po krátkém obřadu se všichni svatebčané odebrali ke slavnostnímu stolu a tím se zahájila svatební veselka. Všichni hosté se velice dobře bavili, zpívali, tancovali, hodovali a hráli hry. Také je velice důležité zmínit kdo si vlastně koho bral. Ženichem byl Matěj a nevěstou Boženka, která Matěje v domově pojala za svého právoplatného manžela. Po slavnostním obřadu novomanželé odjeli na svatební cestu na nedaleké pískoviště u nás v domově. Všem dětem i maminkám se tato akce velice líbila. Děti mohly poznat, jak jednou bude vypadat jejich velký den až budou dospělé a maminky se pomalu připravovat na budoucí roli tchýně. Zdroj/autor: Oblastní charita Liberec

Co by měl znát pracovník Charity

Co by měl znát pracovník Charity 1 Co by měl znát pracovník Charity OBSAH: Úvod..2.s. Charita Česká republika 2.s. Struktura Charity..23.s. Diecézní charita Litoměřice 45.s. Jaký by měl být charitní pracovník?...6.s. Propagace Charity...6.s.

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE PLZEŇ 10. 11.11.2011 DLOUHODOBÁ PÉČE V POJETÍ CHARITY ANEB PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FARNÍ CHARITA -20 LET NAŠÍ ORGANIZACE VE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŢBÁCH Ředitelka Miloslava

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 1. Úvod Pobočka ADRA vznikla jako 10. pobočka ADRY v ČR v roce 2009 a je součástí Občanského sdružení ADRA se sídlem v Praze. V současné době má ADRA

Více

Podpořené projekty z Postní almužny 2010

Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořený projekt Částka Kč OCH Centrum PRO Boskovice - SAS 9 981 Blansko Domácí hospicová péče 18 907 Blansko Stacionář Emanuel 2 346 Blansko Stacionář Emanuel

Více

Obsah. 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2012 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr

Obsah. 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2012 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr Ve Vtelně, 31.3.2012 Obsah 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2012 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr 1) Úvodem Myšlenka založit sdružení

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka...

Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka... Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka.....9 Přání...10 Vánoce jsou jedním z nejkrásnějších období roku.

Více

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 a Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Prázdninový provoz na oddělení dětské neurologie, psychiatrie

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Farní charita AŠ Hlavní prvek vizuálního stylu je LOGOTIP ( Logo ) Logo je tvoøeo ze dvou základních prvkù ( grafického a písmového )

Farní charita AŠ Hlavní prvek vizuálního stylu je LOGOTIP ( Logo ) Logo je tvoøeo ze dvou základních prvkù ( grafického a písmového ) s použitím dvou základních barev. LOGOTIP KARLOVARSKÉHO KRAJE GRAFICKÝ MANUÁL Farní charita AŠ Hlavní prvek vizuálního stylu je LOGOTIP ( Logo ) Logo je tvoøeo ze dvou základních prvkù ( grafického a písmového

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE 4. POHLED DO HISTORIE str. 3. 5. ČINNOST V ROCE 2011..str. 5. 6. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ Krása v srdci o.s. o.s. Krása

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

05/2012 Účastníci programu Pět P

05/2012 Účastníci programu Pět P Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 05/2012 Účastníci programu Pět P 2 Bulletin Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice OBSAH Podpořili nás..........3 Pět P - nový program DC ADRA.....4

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2009 Vítání jara na Vrablovci Bylo to v pátek 24. dubna 2009 v sále místní hospody, pořádal Klub důchodců Vrablovec.

Více

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y I. Preambule Posláním Charity je pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na rasu, náboženství nebo národnost. II. Název, sídlo,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé, ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, rok 2013 se staví jako první a odvážný rok do řady našich plánů. Misericordia o.p.s. zahájila svou činnost a pomalu se rozhlíží jako dítě, které právě objevilo něco nového. Stejně

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

MISIJNÍ NEDĚLE. Děti z Francovy Lhoty a Valašské Senice se zapojily do pečení cukroví na Misijní neděli.

MISIJNÍ NEDĚLE. Děti z Francovy Lhoty a Valašské Senice se zapojily do pečení cukroví na Misijní neděli. MISIJNÍ NEDĚLE Děti z Francovy Lhoty a Valašské Senice se zapojily do pečení cukroví na Misijní neděli. Díky šikovným dětičkám, několika maminkám a čtyřem ochotným chlapcům se podařilo napéct velké množství

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PORTUS PRAHA

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PORTUS PRAHA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PORTUS PRAHA Vážení přátelé, rok 2002 pro je již druhým rokem, kdy díky pochopení mnoha a mnoha lidí všech možných zájmů, profesí a zaměření funguje na Slapech

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU

Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU Harmonogram Evropského dne 8. 00 hodin 8. 15 11. 30 11. 45 13. 00 13. 30 15. 00 15. 00 slavnostní

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 1 Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 2 Copyright Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2014 ISBN: 978-80-7512-073-1 (epub) 978-80-7512-074-8 (mobipocket) 978-80-7512-075-5 (pdf)

Více

Narozeniny v měsíci říjnu slaví: Pazourková Jana Sobínová Ludmila Havlík Milan Jelínková Vítězslava Böhmová Anna Hassmannová Jitka

Narozeniny v měsíci říjnu slaví: Pazourková Jana Sobínová Ludmila Havlík Milan Jelínková Vítězslava Böhmová Anna Hassmannová Jitka 22.číslo Zpravodaj Září 2015 Narozeniny v měsíci říjnu slaví: Pazourková Jana Sobínová Ludmila Havlík Milan Jelínková Vítězslava Böhmová Anna Hassmannová Jitka Kulturní program na měsíc říjen: 1.10.2015

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání

Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání Domov sv. Alžběty na Žernůvce ve spolupráci s Klubem přátel výtvarného umění v Tišnově uspořádal výstavu uměleckého kováře Jaroslava Zeleného z Lomničky s názvem Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání,doplněnou

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2013 Sberbank CZ, a.s. Ucelenou dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti představila Sberbank CZ v roce 2012. V rámci ní byly zahájeny dva hlavní projekty charitativní

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Září Vítání prvňáčků

Září Vítání prvňáčků Září Vítání prvňáčků Letošní školní rok začal v pondělí 3.září. Již tradičně se všichni budoucí prvňáčci (letos jich je 48) shromáždili se svými rodiči na školním hřišti. Čekaly tam na ně paní učitelky

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Dejme dětem prostor utvářet město!

Dejme dětem prostor utvářet město! Dejme dětem prostor utvářet město! první město dětí v ČR ožije na 3 týdny o letních prázdninách postaveno v zastřešené hale s přilehlým venkovním areálem veřejně přístupné 5 dní v týdnu od 10-17 hod. Do

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Registrováno u Ministerstva kultury ČR, datum evidence 1.1.2013, evidenční číslo 4-068/2013; IČO: 00445215; číslo transparentního účtu: 2400386976/2010 Fio banka, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Pobočka

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Vzdělávací seminář Jak sladit rodinu a zaměstnání

Vzdělávací seminář Jak sladit rodinu a zaměstnání Žamberk Občanské sdružení CEMA Žamberk 7. 10.1. a 14.-16.1. 2013 Školilo se 13 žen, službu hlídání dětí využilo 6 maminek. Super zajištěný seminář, příjemné lektorky, obnovení starých a získání nových

Více

Zpravodaj. Číslo 5/2014. Společenský večer MÚSS Plzeň 2014. Další fotografie ze Společenského večera na straně 2.

Zpravodaj. Číslo 5/2014. Společenský večer MÚSS Plzeň 2014. Další fotografie ze Společenského večera na straně 2. Zpravodaj Číslo 5/2014 m ě s t s k ý ú s t a v s o c i á l n í c h s l u ž e b m ě s t a p l z n ě Společenský večer MÚSS Plzeň 2014 Další fotografie ze Společenského večera na straně 2. Společenský večer

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 2 duben 2008. Putování

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 2 duben 2008. Putování CHARITNÍLISTY ročník1číslo2duben 2008 Putování Rodíme se jako malá bezbranná holátka. Na čas jsme ukryti v maminčině náručí, pak nás tatínek vede za ruku do světa, chvíli v něm běžíme sami, pakpokudmožnosněkým,akdyžsetovydaří,také

Více

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Eva Zemanová, ředitelka školy a kolektiv učitelek MŠ Kly Úvod Dne 30. 10. 2012 proběhl v naší mateřské škole Projektový den. Celým dnem nás provázela včelka

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

Výroční zpráva. za rok 2014. Centrum pro rodinný život

Výroční zpráva. za rok 2014. Centrum pro rodinný život Výroční zpráva za rok 2014 Centrum pro rodinný život Obsah O nás... 3 Programy v roce 2014 Programy pro rodiny... 4 Programy pro ženy a pro muže... 5 Programy pro mladé a snoubence... 6 Programy pro seniory...

Více

RADOST. Svatby. Rekreační zařízení. Malá svatba: FORMANKA 22 35 osob. Střední svatba: SALAŠ 35 45 osob

RADOST. Svatby. Rekreační zařízení. Malá svatba: FORMANKA 22 35 osob. Střední svatba: SALAŠ 35 45 osob Rekreační zařízení RADOST Svatby Malá svatba: FORMANKA 22 35 osob Střední svatba: SALAŠ 35 45 osob Velká svatba: STYLOVÁ JÍDELNA 60 80 osob Kontakt www.rz-radost.cz info@rz-radost.cz tel: 608 071 009 RADOST

Více

11. ledna 2014 Tříkrálová sbírka 16. ledna 2014 "Od Nilu na Vrabčák"

11. ledna 2014 Tříkrálová sbírka  16. ledna 2014 Od Nilu na Vrabčák V sobotu 11. ledna 2014 proběhla v našem Domově Tříkrálová sbírka. Koledníci z Deblína s charitní pokladničkou navštívili naše klienty na pokojích i řádové sestry. Výtěžek sbírky byl odevzdán na potřeby

Více

Rekapitulace historie

Rekapitulace historie Výroční zpráva občanského sdružení Máš čas? Rok 2011 Občanské sdružení Máš čas? I. Šustaly, 1080, Kopřivnice I.Č. 265 84 344 e-mail: ndcracek@seznam.cz mobil: 790 232 245, 790 232 244 http://mascas.koprivnice.org

Více

Projekt spolupráce muzea a školy. Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě

Projekt spolupráce muzea a školy. Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě Projekt spolupráce muzea a školy Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě Návštěva výstavy Svět Krušných hor Oblastního muzea v Chomutově Obecný záměr projektu Obecným záměrem projektu

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE. str. 3. 4. ČINNOST V ROCE 2009.. str. 4. 5. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK Krása v srdci o.s. o.s. Krása v srdci vzniklo dne 16. 3.

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 1 Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 Úvodní slovo Vážení a milí čtenáři našeho farního zpravodaje Zdiva s troškou heřmánku. Rád bych o těchto Vánocích a na závěr roku 2011 poděkoval všem, kteří přispívají

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

Občanské sdružení. Naše škola

Občanské sdružení. Naše škola Občanské sdružení Naše škola Výroční zpráva 2007 Kontakt: Adresa: Občanské sdružení Naše škola Marie Dolanské 19 746 01 Opava-Vlaštovičky e-mail: nase.skola@seznam.cz http://www.sweb.cz/nase.skola OBSAH:

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011 Motto: Naděje má křídla 1 Obsah 1. Úvod - Slovo ředitelky 3 2. Struktura o.p.s... 3-4 3. Poslání a cíle 4 4. Historie společnosti 4-5

Více

SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny

SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny Kdy? říjen - listopad 2015 O co jde? Projekt Studenti čtou a píší noviny probíhá osmým rokem a každoročně se do něj zapojuje přes 400 škol a více než

Více

Náhradní rodiny Ústeckého kraje, občanské sdružení

Náhradní rodiny Ústeckého kraje, občanské sdružení Náhradní rodiny Ústeckého kraje, občanské sdružení Výroční zpráva za školní rok 2011 V Peruci dne 31.1.2012 Zpracoval: Ing. Ivo Kraus, hospodář sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ROK 2011 Část

Více

Den bez ú razú 12. 6. 2015

Den bez ú razú 12. 6. 2015 Den bez ú razú 12. 6. 2015 V pátek 12. 6. se konal již 6. ročník akce Den bez úrazů na dětském dopravním hřišti v Říčanech. Akce je pořádána pod záštitou Zdravého města Říčany, hlavním realizátorem akce

Více

Zápis ze setkání Všestranná podpora vzdělávání na území MAS ORLICKO

Zápis ze setkání Všestranná podpora vzdělávání na území MAS ORLICKO Zápis ze setkání Všestranná podpora vzdělávání na území MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Akademie Libchavy 31. 3. 2014 od 13:30 hodin ředitelé škol, učitelé, zástupci organizací, kterých se týká

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

www.brezova.cz Vážení spoluobčané, Mgr. Kateřina Novotná místostarosta Ing. Karel Adámek Eduard Kutlák Mgr. Kamila Ondráčková

www.brezova.cz Vážení spoluobčané, Mgr. Kateřina Novotná místostarosta Ing. Karel Adámek Eduard Kutlák Mgr. Kamila Ondráčková www.brezova.cz Vážení spoluobčané, po roce se vám do rukou dostává další vánoční vydání Březovského občasníku. Přichází doba, kdy se všichni zastavují ve svých myslích, vzpomínají na své známé, přátele

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Mgr. Lucie Bicková, ředitelka OCH Třeboň

Mgr. Lucie Bicková, ředitelka OCH Třeboň Slovo ředitelky Tak jako každý rok si vám dovoluji předložit tuto výroční zprávu, která stručně popisuje činnosti a aktivity Oblastní charity Třeboň. Mé poděkování patří všem pracovníkům, kteří svou práci

Více

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015 Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem Září 2015 O čem si přečtete: Zahájení školního roku 2015/2016 Plavání Návštěva útulku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 Slovo úvodem Protože obecně prospěšná společnost Návrat, o.p.s. vznikla v polovině roku 2007, byl rok 2008 prvním kompletním rokem

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.s. Štefánikova 25, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 265 93 661 č.ú.: 182796256/0300 www.krcentrum.cz info@krcentrum.cz Výroční zpráva za rok 2010 Odborné sociální

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Zpravodaj. obce Záryby 4-2014. A už zase...

Zpravodaj. obce Záryby 4-2014. A už zase... Zpravodaj obce Záryby 4-2014 A už zase... Vážení spoluobčané, a už zase se nám blíží volby do zastupitelstva naší obce a dovolím si zde předvídat, že budou svým způsobem za poslední období historické,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ZA ROK 2015 Obsah: Poslání pečovatelské služby Z činnosti pečovatelské služby za rok 2015 Zvyšování kvality poskytovaných služeb Hodnocení spokojenosti

Více