Z D I V A LISTOPAD 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z D I V A LISTOPAD 2012"

Transkript

1 1 Z D I V A LISTOPAD 2012

2 Advent Je jeden z večerů končícího adventu a já jdu náhodou přes město na smluvené setkání. Vrcholí předvánoční shon. Vidím ozářené obchody, slyším koledy, lépe řečeno několik zároveň, potkávám mnoho spěchajících lidí a na místě, kde je velká tlačenice, jsem svědkem náhodného setkání dvou žen. Obě vláčejí nákupní tašky a jedna říká druhé: To je blázinec, co? Jsem zvědavá, jak to letos všechno stihnu. A druhá jí říká: Už aby to konečně bylo všechno za námi. Obě souhlasně pokyvují hlavou a já zbytek cesty přemýšlím o vykradených Vánocích, ze kterých zbyla nepodstatná slupka hmotného bahna, shon, starosti a touha mít to za sebou. Přemýšlím o předvánočním setkání jiných dvou žen ze začátku našeho letopočtu v judské vesničce Ain Karim, o jejich štěstí a nevyslovitelné radosti z toho, čím je obdaroval Bůh. A také o těšení se na to velké, čím je vlastně teprve obdaruje. Jdu dál a přemýšlím, co vlastně znamenají Vánoce pro dnešního člověka a znovu objevuji krásu adventu jako potřebné doby nezbytné přípravy na svátky. Čas, kdy zažiji, že někdo velmi bohatý mně dal to nejcennější, co měl. Svou lásku, pochopení a odpuštění, abych z toho zase mohl rozdávat dál. Boží láska, která k nám přichází v narozeném betlémském dítěti, se stává středem křesťanských Vánoc, na které se každoročně těším. Jenže kolik lidí to tak chápe a kolik se jich takto upřímně těší? A tak se ptám: Jsme skutečně připraveni na Vánoce? Nemyslím jestli máme uklizeno, upečeno, navařeno, nasmaženo, nakoupeno, zabaleno, omašleno, odesláno, vyřízeno, i když ani tuto stránku Vánoc nechci zavrhovat a podceňovat. Ale jsme připraveni na to, kvůli čemu se to všechno děje? Podle toho také prožijeme Vánoce buď radostné a požehnané, nebo jiné. Z knihy brněnského biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho Aby mohlo vyrůst něco krásnějšího. Slova na cestě adventem Ještě stále se zachovává zvyk odřezávat na svatou Barboru třešňové větvičky, které na Vánoce rozkvetou. Je to krásný symbol. Zatímco ještě přituhuje a zima upevňuje svou vládu, v té větvičce už se připravuje jaro, už tam je! Jinak by nemohla rozkvést. Ale to je jen symbol toho, co se připravuje v naší duši. Jako se postupně rozvíjí pupeny na odříznuté větvičce a otevírají se půvabné květy, tak by se mělo něco nového připravovat i v našem srdci. Něco nového, co má svůj pramen v tom, co do lidských dějin přineslo božské Dítě, narozené v Betlémě. S tímto božským dítětem může přijít každý rok o Vánocích do naší duše nové jaro. Prožijeme-li dobře celý Advent, budeme moci o Vánocích zpívat se srdcem plným radosti: Z růže kvítek vykvet nám Ale to je zase jen příslib a předchuť toho, co se připravuje, rozkvétá a zraje v našem životě: Věčné Vánoce! Požehnání na cestu k radosti Vánoc a Boží ochranu v Novém roce přeje a vyprošuje Jiří Mikulášek, generální vikář brněnský (http://www.biskupstvi.cz/pro-tebe-slova-na-ceste-adventem) 2

3 Diskuse nad opravou a využitím heřmanovské fary V neděli proběhla se zájemci z řad heřmanovských farníků beseda na téma opravy a budoucího využití fary. Setkání bych nazval "úvodem do reality", neboť jsme po diskusi se znalci výhod a úskalí jednotlivých řešení, sestoupili z výšin krásných ideálů o budoucím využití opravené fary pro sociální a charitativní účely do reality světa, kde vše stojí peníze. Bohužel i sociální a charitativní činnost. Sehnat statisíce na provoz sociálního zařízení pro seniory opravdu není ani v silách mých ani v silách nikoho z řad obětavých farníků. Závěr, který jsme po zvážení všech okolností přijali, byl jednoduchý. Shodli jsme se, že v současnosti musíme jít cestou, která bude reálná a hlavně zvládnutelná. Proto jsme se rozhodli využít zrekonstruovanou historickou budovu fary jako rekreační objekt. Čas nám možná ukáže další možnosti, ale v tuto chvíli nelze prakticky nic jiného realizovat. Aktuálně také s památkáři a techniky řeším detaily realizace rekonstrukce fary. Chtěl bych vám všem poděkovat za podporu a modlitby, které věnujete tomuto našemu dílu. Otec Tomáš Stálá zpovědní služba v Brně Biskupství brněnské informuje, že na dobu adventní byla v kostele sv. Máří Magdalény v Brně na Masarykově ulici zavedena stálá zpovědní služba. To tedy znamená, že od první neděle adventní bude každý všední den od 9.00 do hodin možnost přijmout svátost smíření, zúčastnit se duchovního rozhovoru s knězem nebo se pomodlit v klidu tohoto kostela. V kostele bude navíc probíhat vystavení Nejsvětější svátosti oltářní. Pro věřící je tak návštěva kostela Máří Magdalény ideální příležitostí pro setkání s Pánem i jeho uzdravujícím milosrdenstvím. Otec Tomáš Od pátku bude také přítomen Otec Pavel Svoboda, náš kaplan, který bude vypomáhat se zpovídáním. Začínáme v Heřmanově. Farní kalendář na rok 2013 Na leden se společně s Otcem Pavlem chystáme připravit vydání liturgického kalendáře farností Křižanov a Heřmanov. Tento kalendář bude obsahovat výčet nejrůznějších liturgických a kulturních akcí na rok 2013, tedy poutí, slavností ve Farním centru sv. Zdislavy nebo akcí obcí. Aby však takovýto kalendář mohl vzniknout, je nutné nashromáždit o akcích na rok 2013 všechny potřebné informace. Pokud tedy vaše obec nebo vy chystáte nějakou událost, kterou byste rádi do tohoto farního kalendáře uvedli, dejte nám prosím vědět na Druhou možností, kterou máte, je osobní účast na společném setkání, které proběhne v sobotu v na faře v Křižanově. Jen připomínám, že pokud si někdo dodatečně vzpomene, že potřebuje změnit termín pouti nebo nějaké jiné akce, pravděpodobně nepochodí, protože jiné termíny už bývají obsazené. Otec Tomáš 3

4 Intence V roce 2013 budeme pokračovat v zavedeném modelu příjímání intencí úmyslů. Přílohou tohoto čísla Zdivy je formulář pro rok 2013, který prosím vyplňte čitelně. Důležité je především datum, kdy si přejete odsloužit mši svatou a u křižanovských nedělních mší také to, jestli chcete odsloužit úmysl při mši v 7.30 nebo v hod. Věřte mi, že bych vám velmi rád vyšel vstříc ohledně vámi vybraného termínu, nicméně to není vždy možné. Obzvláště o jarních a podzimních nedělích se většinou sejde hned několik úmyslů na jeden termín. V takovémto případě se pak mše budou zapisovat na tzv. společný úmysl. Každou neděli bude také v Křižanově sloužena mše za farnost (za všechny živé a zemřelé farníky z Křižanova). V Heřmanově budou mše za farnost slouženy jen při významných slavnostech. K tomuto druhu úmyslu již ale nebude možné přidávat nějaké další úmysly. V praxi to tedy bude vypadat tak, že v Heřmanově bude mše na společný úmysl sloužena téměř každou neděli a v Křižanově pak bude každou sudou neděli v 7.30 sloužena mše na společný úmysl a v bude sloužena mše za farnost. Každou lichou neděli to pak bude obráceně. Úplnou novinkou pak bude možnost dávat úmysly také našemu panu kaplanovi, Mgr. Ing. Pavlovi Svobodovi, který je pak ve vámi stanovený termín odslouží při mši svaté v Římě. Takovéto úmysly mu můžete odevzdávat osobně v čase, kdy zde bude (o Vánocích, Velikonocích a prázdninách). Touto cestou ho zároveň můžete jako studenta finančně podpořit. Nová sbírka vlny Venku ještě neudeřila pořádná zima, ale díky vámi darovaným klubíčkům můžeme s radostí Milosrdným bratřím předat již nyní 5O párů teplých ponožek pro potřebné. Tímto gestem je ovšem vyčerpána zásoba materiálu z minulé sbírky a není již z čeho plést. Obracím se na vás opět s prosbou o přízi, kterou nebudete potřebovat nebo můžete postrádat. Vaše dary můžete přinést anonymně v kostele nebo mně osobně kdykoli. Děkuji Vám všem za láskyplné skutky a přeji pokojný adventní čas. Špinarová Veronika 4

5 Podzimní akce v Katolickém domě: PÁTEČNÍ PODVEČER: GRUZIE :30 Od starověké Kolchidy po rychle se rozvíjející stát na hranicích Evropy a Asie. Vyprávění o rozvíjející se zemi mnohá tváří, ve které najdete přepychové a výstavní bulváry i nuzné boční uličky. Zvu Vás do země hor, nížin i moře, do země s bohatou historií. PÁTEČNÍ PODVEČER: Z POPELNICE DO LEDNICE :30 PROMÍTÁNÍ FILMU Z FESTIVALU JEDEN SVĚT Znepokojivá fakta o našem přístupu k jídlu výročí založení brněnské diecéze Děkovné bohoslužbě při příležitosti 235. výročí založení brněnské diecéze bude v katedrále sv. Petra a Pavla ve středu 5. prosince 2012 v hodin předsedat třináctý diecézní biskup brněnský Mons. Vojtěch Cikrle. Více na VÁNOČNÍ KONCERT BRATŘÍ NEDVĚDŮ Vstupné 300 Kč v předprodeji, 350 Kč na místě. Začátek: hod., Jupiter club s.r.o., Náměstí 17, Velké Meziříčí Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně na Josefské ulici nabízí rodinám a ženám zralého věku možnost zapojení se do evropského projektu Trojlístek. Cílem projektu je zprostředkování vztahu mezi rodinami a náhradními babičkami, které rodinám pomáhají s hlídáním a s výchovou dítěte. Pokud jste rodina, které schází babička nebo naopak žena zralého věku, která by ráda nabídla svůj čas a pomoc některé z rodin, které babičku postrádají, potom se obraťte na naši pracovnici na tel. čísle nebo na adrese abychom si domluvili termín na krátký pohovor, během kterého si upřesníme Vaše představy a možnosti. Projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ HOTELOVÉ ŠKOLY SVĚTLÁ A OBCHODNÍ AKADEMIE VELKÉ MEZIŘÍČÍ Pro příznivce školy a zájemce o studium. Den otevřených dveří je tradičně spojen s adventem a vánoční tematikou, informace o možnostech studia na škole, přijímací zkoušky nanečisto, výstava prací žáků, školní cukrářská soutěž a výroba betlémů, ukázky z kurzu carvingu V rámci dne otevřených dveří pořádá škola pro veřejnost kromě jiného také v rámci Filmového klubu promítání filmů s tematikou lidských práv: ve 14:30 v učebně společenských věd - film "Swingtime"; ve 14:30 v klubovně školy - film "Z popelnice do lednice"; v klubovně školy od 8:00 do 14:30 hod. budeme promítat filmy o minulých Gastrodnech, které každoročně pořádáme hod. 5

6 6 Z D I V A LISTOPAD 2012

7 Adventní hra pro děti: Adventní přikrývání 2012 (aneb Šijeme přikrývku pro Ježíška) Milé děti, rok se s rokem sešel jak říkáme my dospělí, když se naše životy posunou zase o rok dále a máme zde opět tu nádhernou dobu očekávání narození Ježíška. Začíná advent. Dovolili jsme si pro vás na tento čas připravit adventní hru. Je jednoduchá a na jejím konci možná společně zavineme právě narozeného Ježíška do měkoučké přikrývky. Bude-li ji z čeho ušít, to už záleží na vás Pravidla hry aneb soutěžní desatero: 1. Za každou účast na mši svaté o adventní neděli vyhráváš 1 kus látky. 2. Tento kousek látky si vezmi na konci mše svaté v ošatce u bočního oltáře (Křižanov), ve vstupní chodbě u nástěnek (Heřmanov). 3. Na látku hned v kostele napiš přiloženou tužkou svoje jméno, příjmení, věk a bydliště (látka je pro tento účel opatřena papírovou nálepkou, aby se ti dobře psalo). Pokud ještě neumíš psát, dobře ti ku pomoci mohou posloužit rodiče. 4. Podepsanou látku zavěs pomocí kolíčku na připravenou šňůru (vše na tomtéž místě jako ošatka). 5. A to je vše! Stejně postupuj i o následujících adventních nedělích. 6. Počínaje 2. adventní nedělí můžeš v kostele sledovat, jak z vysoutěžených kousků látky začala sešitím vznikat přikrývka pro Ježíška. Po každé neděli by měla být větší a větší 7. Vítězem hry se stává každý, kdo během adventu získal a podepsal 4 kusy látek, všité do přikrývky. 8. Na konci tě čeká kromě radosti ze společného díla i nějaká pěkná odměna (také soutěžící, kterým se nepodaří zvítězit, odejdou s malou drobností snaha se prostě počítá!). 9. Pokud by tě třeba skolila nemoc (nebo se vyskytla jiná podstatná překážka v účasti na mši) a výhra by ti tak mohla uniknout, rodiče určitě vymyslí náhradní úkol, za který si následující neděli můžeš dodatečně látku podepsat. 10. Na dokončenou přikrývku se můžeš těšit v kostele na Boží hod vánoční ( ), kdy do ní prokřehlého Ježíška společně zavineme.. 7

8 ROZPIS SVÁTKŮ A BOHOSLUŽEB neděle 1. neděle adventní 7.30 Křižanov, 9.00 Heřmanov, Pouť u sv. Barbory Křižanov pátek první pátek v měsíci, Heřmanov, Křižanov 8.12 sobota Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu 7.30 Křižanov, 9.00 Heřmanov neděle 2. neděle adventní 7.30 Křižanov, 9.00 Heřmanov poutní slavnost sv. Mikuláše při mši sv. Mikulášská besídka pro děti, Pouť u sv. Barbory Křižanov při mši sv. Mikulášská besídka pro děti neděle 3. neděle adventní, Otevření farní kuchyně v Křižanově - po mši se vaří čaj, kafe a podává občerstvení Křižanov, 9.00 Heřmanov, Horní Libochová pátek Od Hlavní zpovídání v Heřmanově Heřmanov, Křižanov, Sobota fara Křižanov plánování poutí a akci na rok neděle. 4. neděle adventní Otevření farní kuchyně v Křižanově - po mši se vaří čaj, kafe a podává občerstvení. Hlavní zpovídání v Křižanově od 15 do Křižanov, 9.00 Heřmanov, Křižanov pondělí Štědrý den od 13. do 16. program pro děti na faře v Křižanově. Program připravuje P. Svoboda Heřmanov, Křižanov úterý Slavnost Narození Páně - Hod Boží vánoční 7.30 Křižanov, 9.00 Heřmanov, Křižanov Kaple sv. Barbory Koncert Pocity a Žalozpěv středa Svátek sv. Štěpána 7.30 Křižanov, 9.00 Heřmanov, Horní Libochová neděle. Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 7.30 Křižanov, 9.00 Heřmanov, Křižanov pondělí sv. Silvestra papeže Heřmanov, Křižanov úterý Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE 7.30 Křižanov, 9.00 Heřmanov, Křižanov Tradiční Tříkrálová sbírka na Charitu proběhne v sobotu 5. ledna. 8

Časopis o životě Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna. Ročník XV. www.farnostslavkov.cz Číslo 4/2012

Časopis o životě Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna. Ročník XV. www.farnostslavkov.cz Číslo 4/2012 Časopis o životě Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna Ročník XV. www.farnostslavkov.cz Číslo 4/2012 Nový betlém v Heršpicích Na předvánočním jarmarku Centra Ententyky předalo toto občanské sdružení

Více

2 / 2014 ÚNOR. že ho vzal na sebe, proměnil ho a dal mu jiný. Gave v Lurdech se poprvé 11. února 1858 zjevila Panna Maria v jeskyni Massabielle.

2 / 2014 ÚNOR. že ho vzal na sebe, proměnil ho a dal mu jiný. Gave v Lurdech se poprvé 11. února 1858 zjevila Panna Maria v jeskyni Massabielle. ÚNOR 2 / 2014 Každý rok si připomínáme Světový den nemocných. Památka Panny Marie Lurdské nás k této myšlence přivádí. V jeskyni u řeky Gave v Lurdech se poprvé 11. února 1858 zjevila Panna Maria v jeskyni

Více

Zpravodaj. Říjen 2014. farnosti sv. Václava na Smíchově. Panny Marie Růžencové

Zpravodaj. Říjen 2014. farnosti sv. Václava na Smíchově. Panny Marie Růžencové 10 Říjen 2014 Zpravodaj farnosti sv. Václava na Smíchově Panny Marie Růžencové Měsíc říjen je měsícem Královny svatého růžence. Ačkoli modlitba svatého růžence se stala oblíbenou i jako určitá náhrada

Více

Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě prosinec 2013. Slovo na cestu

Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě prosinec 2013. Slovo na cestu Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě prosinec 2013 Slovo na cestu Letošní začátek měsíce prosince je zároveň i začátkem adventní doby. Jejím symbolem je zelený věnec ze smrkových

Více

pardubické farnosti sv. Bartoloměje

pardubické farnosti sv. Bartoloměje pardubické farnosti sv. Bartoloměje Vydává Římskokatolická farnost v Pardubicích Náklady: 8,- Kč www.farnost-pardubice.cz O B S A H ZE ŽIVOTA FARNOSTI str.2-6 Setkání pastorační rady Duchovní setkání pro

Více

2/2009 Úvodem Změny v pravidelných aktivitách

2/2009 Úvodem Změny v pravidelných aktivitách 2/2009 Úvodem Začíná nám nový školní rok, a proto Benjamín přináší informace o pravidelných aktivitách ve farnosti i o několika změnách, které od září nastanou. Připomínám, že mnoho informací zveřejňujeme

Více

č. 10 prosinec 2009 17. ročník

č. 10 prosinec 2009 17. ročník zpravodaj pražské arcidiecéze č. 10 prosinec 2009 17. ročník ÚVODNÍK Advent starý slib se začíná uskutečňovat Přichází, nebo už přišel? Přihodí se, nebo už se přihodilo? Samo latinské slovo advent pro

Více

fchodoviny Zamyšlení JP / 4 KCMT / 5 Charita / 6 Setkání / 7 KSK / 10 Dobrovolníci / 13 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 12 /2013

fchodoviny Zamyšlení JP / 4 KCMT / 5 Charita / 6 Setkání / 7 KSK / 10 Dobrovolníci / 13 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 12 /2013 fchodoviny PRAHA 12 /2013 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno

Více

AKTUALITY. U příležitosti XXII. Světového dne nemocných, jehož letošním tématem je Víra a láska: Také my jsme

AKTUALITY. U příležitosti XXII. Světového dne nemocných, jehož letošním tématem je Víra a láska: Také my jsme SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANSKÉ PRO ČASOPIS DIECÉZNÍ AKTUALITY 1 leden 2014 ročník XXIV. Také my jsme povinni položit život za své bratry U příležitosti XXII. Světového dne nemocných, jehož letošním tématem je

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 24 leden únor 2014 číslo 1 2 OLDIN 1 2 / 2014

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 24 leden únor 2014 číslo 1 2 OLDIN 1 2 / 2014 Olomoucký arcidiecézní informátor 1 Ročník 24 leden únor 2014 číslo 1 2 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dobře skloubit péčí o naši rodinu a o rodiny cizí V olomoucké

Více

Pobožnosti křížových cest

Pobožnosti křížových cest 1/2015 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, postní doba je časem, ve kterém budeme neustále vyzýváni k obnově svého vztahu k Bohu. Není to povinnost, ale mnohem spíše nezbytnost.

Více

Hejčínské OKO PROSINEC 2014. Jubilejní rok sv. Terezie od Ježíše (čtěte na str. 16) Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně

Hejčínské OKO PROSINEC 2014. Jubilejní rok sv. Terezie od Ježíše (čtěte na str. 16) Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně PROSINEC 2014 Jubilejní rok sv. Terezie od Ježíše (čtěte na str. 16) Úvodní slovo Prosincové Hejčínské oko, které držíte v ruce,

Více

fchodoviny 4. října 2013 Poutní mše na svátek sv. Františka z Assisi / str. 2 11 / 2013

fchodoviny 4. října 2013 Poutní mše na svátek sv. Františka z Assisi / str. 2 11 / 2013 fchodoviny PRAHA 11 / 2013 K O S T E L S V. F R A N T I Š KA Z A S S I S I A K O M U N I T N Í C E N T R U M B L. M A T K Y T E R E Z Y Pane, udělej ze mne nástroj svého pokoje, abych přinášel lásku, kde

Více

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje.

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje. 1/2013 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, vstupujeme do postní doby, ve které máme znovu intenzivněji usilovat o obrácení svého života ke Kristu, o návrat k Lásce (srov.

Více

MĚSÍC ČERVEN MĚSÍC BOŽÍ LÁSKY

MĚSÍC ČERVEN MĚSÍC BOŽÍ LÁSKY Vydává Římskokatolický farní úřad v Pardubicích OBSAH: Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY... str. 2 Zápis ze zasedání Poděkování a prosba o pomoc ZE ŽIVOTA FARNOSTI... str. 3 Životní jubilea Svátost biřmování Primice

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 90 Hromnice 2011

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 90 Hromnice 2011 Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J Č. 90 Hromnice 2011 Modlitba k Duchu svatému Jana Pavla II. Z obsahu Slovo na okraj Program farnosti

Více

Modlitba za kněze ve farnosti

Modlitba za kněze ve farnosti Vydává Římskokatolický farní úřad v Pardubicích OBSAH: ZE ŽIVOTA FARNOSTI. str. 2-4 Bratři a sestry A co budoucnost na naší faře Výběrové řízení na místo pastoračního asistenta Několik slov od našich nových

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Roráty v kostele sv. Anny ve Valašském muzeu se uskuteční 6.12. v 7 hodin. / 2 /

ÚVODNÍ SLOVO. Roráty v kostele sv. Anny ve Valašském muzeu se uskuteční 6.12. v 7 hodin. / 2 / / 1 / ÚVODNÍ SLOVO Drazí čtenáři! Závěrečný měsíc letošního jubilejního roku před námi otevírá poslední nabídky akcí. Nejvýraznější z nich budou adventní koncerty, coby hudební zastavení v překotně se

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

FCHODoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV ROČNÍK 7 2008 (L 2,34 35)

FCHODoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV ROČNÍK 7 2008 (L 2,34 35) FCHODoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV ROČNÍK 7 2008 12...A Simeon jim požehnal a řekl jeho matce Marii: Hle, on jest dán k pádu i k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se budou vzpírat i

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu. Kalendář

20 let na cestě. Slovo na cestu. Kalendář Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě leden 2015 Slovo na cestu 20 let na cestě Kalendář Bratři a sestry, milí přátelé! Před několika dny jsme začali psát nový letopočet.

Více

VĚŽNÍK. Postní doba... 4 Když se tak zamýšlím nad dnešní dobou, čím a jak lidé dnes žijí, je mi z toho až smutno. Jak se dnes těžko předává víra...

VĚŽNÍK. Postní doba... 4 Když se tak zamýšlím nad dnešní dobou, čím a jak lidé dnes žijí, je mi z toho až smutno. Jak se dnes těžko předává víra... VĚŽNÍK KOMPAS TŘEŠŤSKÉ FARNOSTI VĚŽNÍK 25. února 2007 - č. 47 Postní doba................ 4 Když se tak zamýšlím nad dnešní dobou, čím a jak lidé dnes žijí, je mi z toho až smutno. Jak se dnes těžko předává

Více

Kdy jsou vánoce? Když se ráno probudíš s přáním milovat Boha. Když v kostele, doma nebo na pracovišti. cítíš nutnost zamyslet se nad tím,

Kdy jsou vánoce? Když se ráno probudíš s přáním milovat Boha. Když v kostele, doma nebo na pracovišti. cítíš nutnost zamyslet se nad tím, Kdy jsou vánoce? Když se ráno probudíš s přáním milovat Boha a v něm bratry a sestry - ten den jsou Vánoce. Když v sobě zpozoruješ vnitřní popud podat ruku tomu, kdo tě urazil, toto vnuknutí jsou Vánoce.

Více

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ VÁNOCE L. P. 2006 Program přípravy a liturgických oslav Přidružené programy kulturní Ohlédnutí za rokem 2006 Pohledy do roku 2007 Vánoční různočtení Historická připomenutí

Více

KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY

KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY fchodoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 12 /2014 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY rosu dejte nebesa shůry... Přejeme všem požehnaný adventní čas prožitý v radostném

Více

Občasník Číslo: 9/ 2008

Občasník Číslo: 9/ 2008 Občasník Číslo: 9/ 2008 Datum vydání: 24. 2. Náklad: 120 výtisků Těšíme se na Vás v dalším čísle našeho farního časopisu! Vaše Redakce Hlavní redaktoři: Maria Kašová, Barbora Kašová, Pavel Šikula ml. Design:

Více

ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XIV., květen 2014

ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XIV., květen 2014 ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XIV., květen 2014 2014 Duchovní slovo Dne 25. března 2014 jsme oslavovali výročí farnosti Panny Marie. Při této příležitosti pronesl generální představený piaristů Otec Pedro

Více

úvodník Všem přeje pravou vánoční radost z Ježíše uprostřed nás a z jeho štědrých darů, všem

úvodník Všem přeje pravou vánoční radost z Ježíše uprostřed nás a z jeho štědrých darů, všem 1 leden A. D. 2015, ročník XIV, číslo 1 www.farnostvizovice.cz úvodník PASTÝŘSKÝ LIST VÁNOCE 2014 Drazí bratři a sestry, Vánoce, které dnes slavíme, nejsou jen liturgickou oslavou narození Pána Ježíše,

Více

Slovo otce Tomáše Minulý rok vyhlásil papež Benedikt XVI. rok věnovaný svatému Pavlovi...

Slovo otce Tomáše Minulý rok vyhlásil papež Benedikt XVI. rok věnovaný svatému Pavlovi... VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Slovo otce Tomáše Minulý rok vyhlásil papež Benedikt XVI. rok věnovaný svatému Pavlovi... Jáhen a jáhenství Jáhenská služba je charakterizována vykonáváním tří úkonů...

Více

AKTUALITY. Rodina sílí modlitbou. listopad 2013 ročník XXIII.

AKTUALITY. Rodina sílí modlitbou. listopad 2013 ročník XXIII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 11 Smutnící listopad 2013 ročník XXIII. Rodina sílí modlitbou (...) Všechny rodiny potřebují Boha, všechny! Potřebují

Více