Čas dlouhý, čas šumící

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Čas dlouhý, čas šumící"

Transkript

1 Čas dlouhý, čas šumící aneb Šumavou Karla Čapka Roman Kozák

2 Napadlo Vás někdy vystoupit z vlaku nazdařbůh, zčistajasna, jen tak? Ve staničce, kterou jste jaktěživi neslyšeli jmenovat? Tak víte co? Pojďte! Za chviličku nám to jede! Ptáte se kam? Zvu vás na Šumavu! Tak trochu na výlet a tak trochu jako v detektivce hledat stopy Karla Čapka. Spisovatel, novinář, dramatik a povšechně vnímavý ano, jím především Karel Čapek byl se totiž na konci léta roku 1925 vypravil na cestu po Šumavě. Nikdy předtím tu nebyl a pro poznání tohoto rázovitého kraje si zvolil jižní část Šumavy. Některá místa jeho pobytu známe a ta zbývající bychom rádi objevili. Zejména ta, která sice popsal, avšak nejmenoval a nijak blíže neurčil. Uvidíme, nakolik se nám to po více jak třičtvrtěstoletí podaří. Zveme vás na vyjížďku vlakem, k prohlídce alb starých pohlednic, zveme vás na procházku Šumavou a její historií a Karel Čapek půjde s námi. Či lépe řečeno my půjdeme s ním; to abych nebyl nepokorný, když už pokora z našeho světa jako by dočista vymizela. (texty uvedené kurzívou jsou citacemi z děl Karla Čapka)

3 Pohlednice budějovického náměstí odeslaná v roce Čapkovy cesty na Šumavu (1925) Tohle jsou České Budějovice a támhle stojí náš vlak. Nasedat! Na krakorci svítí zelená a výpravčí píská. Po boršovském mostě přejíždíme na levý břeh Vltavy. Tuhle spanilou řeku potkáme ještě mnohokrát. Bude nás provázet skoro celým naším putováním. Přiznám se a rád: mám rád Karla Čapka. Jako literáta i jako člověka. A mám rád Šumavu a mám rád železnici. Vždycky mne proto lákala úvodní pasáž jednoho z Čapkových textů, který nese název Zastávka: Prostě napadne tě to z čista jasna, a ty vyskočíš z hekajícího vláčku ve staničce, kterou jsi jakživ neslyšel jmenovat; není tu nic, jen pruh louky mezi lesy, řečená stanička a kousek dál bílý dům; a jelikož na Šumavě v každém domě je hospoda, ukáže se, že ten dům je ovšem hospoda. Pak tam teče Vltava, nevím, zda Teplá nebo Studená; sáhl jsem si na ni, zdála se spíše studená. Vždycky jsem si říkal, že bych chtěl tuhle Čapkovu zastávku objevit. Taky tam jen tak zčistajasna vyskočit z vláčku, sáhnout si na Vltavu, zajít do hospody Takže teď to zkusím a Tebe, milý čtenáři, rád vezmu s sebou. Ze své cesty po Šumavě v září roku 1925 napsal Karel Čapek celkem pět textů. Jde o krátké črty, které byly takřka vzápětí uveřejněny v Lidových novinách coby cestopisné fejetony. Knižně tyto texty za Čapkova života nevyšly. Až v roce 1953 se objevily v posmrtně vydaném souboru s příhodným a půvabným názvem Obrázky z domova. Některé z Čapkových textů popisují konkrétní města a místa, avšak u některých nevíme, kde k nim autor našel inspiraci. Ale to bychom se na to podívali! Změnila se snad tvář Šumavy natolik, aby se Čapkovy stopy ztratily v přítmí lesa a třaslavém mokřisku jednou provždy? Anebo my, kdo bychom mohli být Čapkovými vnuky a pravnuky, známe šumavský kraj už natolik dobře, aby mohl být naším domovem?

4 Pro hledání stop Čapkova šumavského putování lze využít hned několika pramenů. Samotná literatura není všechno, byť byste Obrázky z domova znali i zpaměti. Inspirací může být Památník Karla Čapka ve Strži u Dobříše, navštívit lze Památník národního písemnictví na Strahově. Nanejvýš příjemným a podnětným zážitkem jsou pak setkání se členy Společnosti bratří Čapků, jakož i studium materiálů touto společností od roku 1947 podnes vydávaných. Pro naše putování a hledání je důležité i dvoudílné vydání Čapkovy korespondence. To proto, že ze své šumavské cesty odeslal Karel Čapek celkem osm pohlednic; alespoň tolik se jich dochovalo. Dvakrát se o zamýšleném putování písemně zmínil ještě před odjezdem. Básníku Otokaru Březinovi Čapek psal, že se chystá s tatínkem na Šumavu. To poněkud překvapuje, neboť MUDr. Antonínu Čapkovi bylo v té době sedmdesát let. Napadá nás, zda Karla Čapka možná nedoprovázel spíše jeho bratr Josef. Ten byl totiž v jižní části Šumavy, v Českých Žlebech, na letním bytě již o rok dříve; a také později, v srpnu roku 1927, kdy pobýval pro změnu na Špičáku u Železné Rudy. Ať tak nebo tak, jak prozrazuje zmínka na jedné z pohlednic, závěrečné dny svého šumavského pobytu v září 1925 trávil Karel Čapek již sám. Také své dlouholeté přítelkyni Věře Hrůzové na konci srpna o zamýšlené cestě psal: A zítra jedu na Šumavu na houby, už jsem se chystal 14 dní, ale bránily mi různé živelní pohromy a špatný zvyk dělat literaturu. Nu, říkám si, chtěl bych také mít takový špatný zvyk. Paní Věře se od Čapka dostalo i takovéto poklony: Možná že Vás najdu na Šumavě sedět pod zvláště velikým hřibem, i vzkřiknu radostí, že jsem našel tak veliký hřib. Na cestu se spisovatel vydal 31. srpna a svoji pouť začal na nejjižnějším konci Šumavy. Od Budějic podél Vltavy, kolem Blanského lesa s Kletí a přes Zlatou Korunu s památným klášterem jede náš vlak, stejně jako kdysi onen Čapkův, do Českého Krumlova. Ano, první zastavení Čapkovy i naší cesty patří Krumlovu, kdysi sídelnímu to městu pánů z Růže. Červenou rožmberskou růži tu lze potkat na každém kroku, stejně jako zástupy turistů doslova z celého světa. Nikoliv nadarmo bylo historické centrum Českého Krumlova prohlášeno za součást světového kulturního dědictví. Pojďme se na tu přehršel památek podívat. Vždyť i Karlu Čapkovi šla z tolika dojmů hlava kolem. Já nevím, kolikrát se tady Vltava kroutí; než projdeš městem, drže se co možná přímo, překročíš ji asi pětkrát a po každé se divíš, že je tak zlatohnědá a že má tak naspěch. kolik má Krumlov obyvatel, to také nevím, ale hospod má čtyřiatřicet, tři kostely, jeden záme, ale zato veliký, dvě brány a velikou sílu památek; vlastně celé město je jediná historická památka jsou tu staré štíty, arkýře, vikýře, podloubí, oblouky, ochozy, cimbuří, sgrafita, fresky, schody nahoru a dolů, balustrády, kašny, sloupy, patníky, kouty, trámy, mázhausy, podjezdy, historické dláždění, klikaté ulice, betlemy,vysoké střechy, gotický kostel, minoriti a všude červené rožmberské; kam se vrtneš, vidíš samou malebnost a starodávnost a historickou slávu, ale ve starých předměstích, to už jsou jenom nízké domečky, rukou dosáhneš na střechu, v knech geranie a nade dveřmi nápis; tady ještě žijí stará řemesla jako v patnáctém století. Takhle viděl Český Krumlov Karel Čapek a stejně ho můžeme podnes vidět i my. Mimochodem, ony geranie v oknech znáte spíše pod českým názvem kakost anebo libozvučněji jako čapí nůsek; kvetou náramně!

5 Český Krumlov s nejvěžovatější věží a na břehu řeky plátna rozprostřená ostřená k bělení Olze Scheinpflugové, své pozdější manželce, Karel Čapek dne 1. září napsal: Šťastně dorazil, vše viděl, spal 14 hodin, snědl 3 porce, našel kapsu hřibů, celkem spokojen. Velká lenost spojená s chutí ještě něco vidět. Věře Hrůzové o den později, 2. září, posílá tuto zprávu: Konečně jsem jel na dovolenou: následkem toho prší. Toto místo se jmenuje Krumlov. S políbením ruky KČ. A ještě jednou psal náš poutník z Krumlova slečně Olze: Dnes jsem zamokl. Je to divné, kde já jsem, tam prší. Přesto není to dosud zlé. Pokusím se vzdorovat počasí a vydržet. Doslovná autentičnost návštěvě Českého Krumlova zhusta neprospívá. Přesto bez vláhy nemůže být šumavský podzim oním ke zmámení barevným časem. Třeskutá červeň musí korunám stromů nejprve napršet. Mimochodem, víte, jak se na Šumavě dešti také říká? Přece: tekuté slunce. Leč dosti strašení. Vzhůru na Krumlov! Schválně, co na vás zapůsobí víc: podmanivé panoráma zámku a shluk prejzových střech a nebo půvab a malebnost středověkých zákoutí a uliček? Nade vším tady vévodí (opravdu vévodí, a to po vévodech Eggenberských) tamhle nahoře zámek a hlavní věž, jedna z nejvěžovatějších věží, jaké jsem kdy viděl; řekl bych, že věže jsou česká specialita, protože nikde nemají takové divné báně, bachraté cibule, makovice, lucerny, přilepené věžičky a galerie a špičky jako u náš; každé staré české město má svou zvláštní věž, podle které se pozná, že tohle je Hradec a tohle Brno a tohle Budějovice a tohle Český Krumlov.

6 Výhled z dominanty Krumlovska Kletě do jihočeské roviny (v popředí vpravo Křemže) a na opačnou stranu, kde za hraničním horstvem vystupují vzdálené Alpy.

7 Karel Čapek se ve městě s nejvěžovatější věží zdržel několik dnů. A ve čtvrtek 3. září se vypravil na výlet. Kočárem, do Rožmberka a Vyššího Brodu. Náramná vyjížďka! Vlastně by se tam mělo jet formanským vozem; člověk by podle cesty sbíral houby, a když to nahoře u Nesselbachu příliš fičí, vlezl by pod plachtu a díval by se na vážné, nespěchající zadky koní, jež zachovaly svou straosvětskou formu jako celý ten starý kraj. Cesta by trvala skoro celý den, ale nakonec by se přece jen ukázal bílý klášter vyšebrodských cisterciáků, pěkný a mírný, uzavřený jako městečko, kde je vše: lékárna i pivovar i knihovna i museum i kravín a hlavně ticho, ticho, které už je samo o sobě jakási pobožnost, člověče bezbožný. A v obrazárně mají největší poklad, tajemné obrazy vyšebrodského mistra, podivný výkvět české gotiky, kterému se říká jihočeská škola a který se svou zádumčivou a čistotnou urozeností je trochu zázrakem v naší těžké a selské zemi. Bůh sám ví, kde se tohle vzalo; ale i to je zázrak, že se to zachovalo v bezúhonné neporušenosti u nás, v zemi zolikerého zničení. Ještě gotická křížová chodba a kapitulní síň jsou kousek staré slávy vyšebrodské, a jihočeská Madona v klausuře kostela; ale ty obrazy mluví o duchu, který mnoho viděl a pak se snad uzavřel v teskné a přísné čistotě; člověk příliš jemný a osamělý.

8 Takhle vnímal Karel Čapek důstojný Vyšší Brod. A takhle zase popsal Rožmberk, starobylé městečko s Vltavou, rožmberským hradem a bukvojským zámkem: Na hradě je mnoho starých řezaných skříní a stolů a seslí, zbroje a popravčí meče, dubové stropy a spousta starých portrétů; je tu i Bílá paní s uslzenýma očima a dlouhým nosem, o níž kastelán říká, že tu strašívá; na Jindřichově Hradci straší také, rovněž v Třeboni a Krumlově; na svůj věk je to zřejmě dosti pohyblivá dáma. Za Čapkových časů se tu lid živil dřívím, samým dřívím a senem. Ovšem duch místa a kraje je tu silný, přesilný. Pohleďte, co Karlu Čapkovi v září 1925 napsal Jaroslav Durych: Četl jsem včera Váš list o Krumlovu, Rožmberku a Vyšším brodě a vyvolal jste mi v mysli, paměti, citu a srdci všecky neuspané přelíbezné běsy, které jsem s sebou a v sobě nosil, když jsem tutéž cestu dělal před sedmnácti lety týmž směrem. Čekám na další zprávu Lidových novin, zda jste byl také na Vítkově kameni, v tomto koutě divoké touhy. Rozhled z Vítkova Kamene (nad obcí Svatý Tomáš) s Alpami. Ne, na zřícenině Vítkova kamene v koutě divoké touhy Karel Čapek nebyl. Ze starobylých měst a městeček ho to už už táhlo dál, dál do hloubi šumavských hvozdů. Směr cesty jako by mu byl předurčen; poslouchejte: A pak pořád dál a dál Vltava, úzké a klikaté údolí se silnou zlatou a černou řekou Olze Scheinpflugové o tom náš poutník dne 4. září referoval takto: Včera byl na celodenním výletu kočárem, ve Vyšším brodě a Rožmberku. Zítra opouští Krumlov a jede dál, někam na Lenoru, kde jsou ty pravé lesy. Ale to už je začátek návratu. Jinak je vše v pořádku, pěkný chladný čas, nálada obstojná. Všechno souhlasí. Až na ten návrat. Naše pátrání totiž právě začíná!

9 Z Českého Krumlova se Karel Čapek vydal do hloubi Šumavy v sobotu 5. září Vlakem, který nazval hekajícím vláčkem, a to severozápadním směrem, k hornímu toku Vltavy. To vyplývá z toho, že následně navštívil Boubín, Volary, Lenoru a Prachatice. Stejně tak se po jeho stopách vydáme i my. Připadám si jako cestující, který chvilku čeká mezi dvěma vlaky; důležité je, co je před ním, ale krásnější je, nač vzpomíná To napsal Karel Čapek v jednom z dopisů Věře Hrůzové a my bychom tahle jeho slova mohli vzít za motto našeho putování a snad i našich životů. Hned další stanicí za Krumlovem je Kájov, slavné to poutní místo s kostelem Nanebevzetí Panny Marie. A za Kájovem leží Hořice, Hořice na Šumavě. Víte, že právě tady byl natočen vůbec první film v Čechách? Ano, stalo se tak již v roce 1897 a námětem byly slavné hořické pašijové hry, Mysteria Horicensis. Tak slavné a vyhlášené, že byly před několika lety obnoveny a místní obyvatelé je hrají znovu. Podél říčky Polečnice jedeme asi tou nejpustější oblastí, jakou dnes u nás železnice vůbec vedou. K Vltavě se přiblížíme až u Černé v Pošumaví, ale pozor, už to není řeka, nýbrž přehradní nádrž Lipno, největší vodní plocha v českých zemích. Tady v Černé, dříve zvané Schwarzbach, a také doslova za kopcem odtud, u osady Mokrá, bývala nejvydatnější ložiska té nejkvalitnější tuhy u nás. Dost možná, že právě odsud pocházela tuha v tužkách, kterými Karel Čapek své dojmy ze šumavské cesty zaznamenával. Pro člověka, jenž mává kloboukem na vlak, jsou romantické dálky tam, co ten vlak jede; pro muže ve vagoně jsou romantické dálky všechna místa, u nichž vlak nestaví. Právě proto se každý člověk musí dívat za upalujícím vláčkem Právě proto nejkrásnější a nejlákavější jsou všechny krajiny, které se jen tak odvíjejí před okny drnčícího vagonu. Tenhle postřeh si Karel Čapek zapsal právě v roce Pohled na Hořice od budovy pašijových her

10 Podél vod lipenské přehrady nás trať přivádí do Horní Plané. Původně, před zatopením vltavského údolí, vedla železnice po pravém břehu Vltavy. Tudy tudíž jel i Karel Čapek. Doporučujeme zde, v Horní Plané, na chvilku zastavit; nabízejí se tu náramné výhledy na Čapkovu zemi tekoucích vod a šumících lesů a přeskromné intimní spanilosti. A sluší se tu vzpomenout dvou jmen zdejších spisovatelů. Ani s jedním z nich se Karel Čapek nesetkal, ovšem jejich jména jsou s okolním krajem neodmyslitelně spjata. Předně to byl německy píšící Adalbert Stifter ( ). V Horní Plané má jak pomník, tak i muzeum v rodném domku, nad Plešným jezerem vysoko v horách i žulový obelisk. V době docela nedávné byl spisovatelem i hornoplánský pedagog Ivan Nový ( ), autor šumavských novel, knih o přírodě a pro mládež. Doba k němu však nebyla právě přívětivá. Vlídný pan učitel byl po roce 1968 donucen vyměnit katedru za kladivo a krumpáč, aby bezmála po dvacet let opravoval koleje a podbíjel pražce na trati, po které nyní vede naše cesta. Značná část díla Ivana Nového tak na své vydání ještě čeká. Za Pernekem dráha po mostě překoná vodní hladinu na pravý břeh Lipenské přehrady a jsme v železniční stanici Želnava. Tak se dříve jmenovalo toto nádraží v Nové Peci. Od roku 1892 zde trať na osmnáct let končila. Ale pak byla prodloužena a od roku 1910 vede dál, jednak k Volarům, jednak na bavorskou hranici. Horní Planá ještě bez Lipenské přehrady. Vltava teče dole v údolí pod lesem A tady odtud jsem při svých pátráních obvykle už vyhlížel onu Čapkovu nejmenovanou zastávku. Hledal jsem ji tady odtud až kamsi k Boubínu. Znovu a znovu jsem nasedal na lavice červených motoráků a na plošiny zelených hytláků, znovu a znovu jsem projížděl zdejší lokálky za jitřního, denního i podvečerního času. Náš vlak přejíždí Jezerní potok. Jeho běžící vlny jsou vodami Plešného jezera. Ocitáme se v srdci Národního parku Šumava. Železnice jím prochází a není zatěžko uvěřit, že právě tady je Šumava nejšumavštější. Napravo meandry Vltavy, vlevo v lesích památník posledního zastřeleného medvěda v Čechách.

11 Pozor, přátelé, tady už je nanejvýš třeba vyhlížet onu Čapkovu staničku, kterou jsi jakživ neslyšel jmenovat, a kde je jen pruh louky mezi lesy, Vltava, řečená stanička a bílý dům, který je ovšem hospodou. Něco jsem se tu nachodil, najezdil a navyptával. Od Krumlova po Vimperk, od Prachatic po Nové Údolí, tam a zase zpět. A teď už to vím! Dívejte se, rozhlížejte se Pozor, pojďme! Vystupovat! Jsme tady! Vidíte? Nikoliv zastávka jak zní název kapitoly v knize a co mě dlouho pletlo! ale tohle lesní nádraží je oním místem, které hledáme! Styčný bod dvou tratí: té, co nás sem přivádí od Budějovic, a té od Volar k bavorské hranici (kdysi pokračující do Pasova). Ano, právě v této kapesní staničce tehdy, 5. září 1925, Karla Čapka zčistajasna napadlo vystoupit z vlaku. Ano, zde, v Černém Kříži kdo z vás kdy slyšel tento název? Přinejmenším před léty; vždyť po čtyřicet let začínalo střežené hraniční pásmo jen kousek odtud a samopalníci se psy měli své stanoviště na zdejším perónu. Vidíte, není tu nic: jen pruh louky mezi lesy, řečená stanička a bílý dům. Také tu teče Vltava a to si pište, že Studená! Je studená nejen jménem. Studí pokaždé a pořád. Její soutok s Teplou Vltavou leží dva kilometry odtud. Támhle za tím velkým rašeliništěm, co se mu říká Mrtvý luh. Opodál tu stával kříž temné barvy, který dal v roce 1910 novému nádraží jinak ztracenému mezi močálem a pralesním hvozdem - i jeho jméno. Kříž byl před časem obnoven a kdo chce zažít půvaby šumavské krajiny doslova hmatatelně, nechť zamíří právě sem. Navzdory tomu, že se nacházíme v Černém Kříži mezi Mrtvým luhem a Spáleným vrchem. Nejstarší pohlednice Černého Kříže s křížem a zbrusu novou železniční stanicí.

12 Bílý dům naproti nádraží byl v době návštěvy Karla Čapka, tedy v roce 1925, znám jako Paleczkův hostinec. Bylo to zároveň sídlo starého lesáckého rodu Paleczků. Vždyť během čtyř generací z něho vzešlo celkem 24 zaměstnanců knížat ze Schwarzenbergů, z toho 21 hajných. Jak zjistil genealog Raimund Paleczek z Mnichova, jeho nejstarší předek, Paul Paleczek, sem přišel v roce Dle pověsti zachránil císaři život v rozvodněné říčce Polečnici a za odměnu byl ustanoven hajným v tomto revíru. Původní dřevěný srub byl dvakrát přestavěn. V roce 1910 sem pronikla železnice a Černý kříž se stal železniční křižovatkou. Z Paleczkovy hájenky se tak stal ubytovací hostinec nejprve pro železniční dělníky, poté pro turisty. Na tom nejčerstvějším vzduchu si tu můžeme dát sklenici piva či čiré vody Na zdraví, pane Paleczku! a vydat se v Čapkových stopách. Ale kam že se to odtud vlastně Karel Čapek vydal? Teď tu stojíš a nevíš co; pustíš se přes louky, a louka ti mlaská pod nohama a houpe se skoro podezřele; zachráníš se mocnými skoky do lesa, a prvním krokem se proboříš po kolena do mechu, zatím co hůl ti až po rukojeť vjede do trouchnivého pně, o který ses chtěl opřít. Já neříkám, že je to prales; ale je to nějak hluboké; a hub je tu, že to je až strašné: fialové, třešňově červené, bílé, barvy šafránu, ledově průsvitné, ohromné, mokvající, černě rozpadlé, hlízovité, podobné kravským žaludkům, kachním nožkám, palicícm a všemu na světě; a co se mechu týče, ten se vyžívá ve všech odstínech zeleně, od modré až po oranžovou a rašelinově černou, když už nemluvíme o jeho podivuhodné něžnosti, tloušťce a hustotě; nakonec však to, co jsi považoval za pěšinu, ti naprosto nevysvětlitelně zmizí pod nohama, a ty stojíš po kolena v mechu, který je vlastně ležící strom, nevíš kudy kam a najednou si uvědomíš, že široce, nesmírně dunivě hučí hory a lesy (kam jste se poděly, kam jste se poděly, mé mladé časy), že jsi sám, nevěda kde, a že se tady vůbec neozve ptáček. Slyšíš šumět hory a zurčet podzemní vody, ale nedoslechneš ptáka ani mušky; pozor, lidský živočichu, vešel jsi v panství vegetace. A tu na tebe přijde ukrutně krásná hrůza, která tě nápadně rychle vyhodí na kraj lesa Ale teprve na tvrdé silnici mezi břízami a jeřáby si plně uvědomíš podstatnou lidskou libost: z tvrdých a pevných věcí pod nohama. Plešné jezero na dřevorytu Josefa Krejsy

13 Jsme z lesa venku a máme tu další záhadu. Poslouchejte, co Karel Čapek také napsal: Vesnice na Šumavě se povšechně vyznačují neobyčejnou délkou; řekněme tak mezi dvěma a dvaceti kilometry. Myslím, že tam jsou vesnice, které ještě nikdy nikdo neprošel. Pravda, osídlení Šumavy bývalo mnohem, mnohem hustější nežli dnes je tomu dnes. Osad, samot a polosamot by ses sotva dopočítal, ale přece jen: že by tu byly vesnice dlouhé tak mezi dvěma a dvaceti kilometry? I kdepak! Víte, kde je zakopaný pes? Vezmeme-li v úvahu, že Karel Čapek vystoupil v Černém Kříži, a známe-li trochu zdejší kraj, je vše jasné. Hleďme, tady to je: osada Dobrá, dříve Guthausen, slabou hodinku od Černého Kříže. Byla založena mezi Teplou Vltavou a stožeckým hvozdem a to zcela plánovitě: původně devatenáct, posléze bezmála osmdesát a dnes něco přes třicet usedlostí, jedna vedle druhé, pouze po jedné straně cesty! Takže ne každá šumavská vesnice, ale právě a jen do délky roztažená osada Dobrá byla inspirací pro Čapkovu nadsázku a vesnici dlouhé tak mezi dvěma a dvaceti kilometry. Hnůj je před domem místo zahrádky; u každé chalupy vydlabaný kmen, kterým teče pramenitá voda; na každém zápraží řada dřeváků, od těch velikých tahavých po dojemné dřeváčky dětské. Na neděli se takový dřevák nejspíš čerstvě ohobluje a klape se v něm do kostela. Řeč je tu silná a zvláštní; nerozuměl jsem ani slovu; na krávy se volá uot uot iowa. A když přece jen z neznámé příčiny je vesnice u konce, můžeš jít hodiny po cestě mezi břízami a jeřabinami a hodiny lesem a nepotkáš človíčka; jen z dálky před tebou uhne do lesa pašerák, který nese z Bavor šest zelených kloboučků na hlavě a ranec soli na zádech. Potloukáš-li se po kraji těch smutných a krásných lesů, - každý j houbař ví, že na kraji lesa nakde nejlepší hřiby, takové tlusté a do černa osmahlé; pořád překračuješ takové stružky a mokřiny a třesavá rašeliniska, - ty hory jsou samá voda, to jsem blázen, odkud to všechno teče. Za vlnou kopce nová vlna, samý les, samý dlouhý a hluboký les; tady je všechno stavěno do nekonečné délky, hory i vesnice i lesy i čas, čas dlouhý a šumící. Ano, čas dlouhý a šumící Schyluje se k večeru a je třeba se porozhlédnout po noclehu. Kudy teď? Každopádně je třeba překročit Teplou Vltavu. Nejspíš přes Soumarský most ale kam se dát za řekou? Snad doleva do Lenory? Anebo vpravo k Volarům? Táhne mě to doprava. To proto, že když tehdy Karel Čapek vyšel z lesa, zaznamenal že: Na poli pracují lidé a plnou hubou převalují těžkou horáckou němčinu, mají ohromné dřeváky a v pravém uchu mosazný cvoček. Tušíte, kam mířím? Správně, mezi ony horaly s mosazným cvočkem v uchu. Tedy do Volar. A ty jsou blízko, za kopcem. Doslova, támhle za Lískovým vrchem. O rázovitosti Volar a zdejší bývalé komunity psal třeba také Ladislav Stehlík ve své obsáhlé Zemi zamyšlené. Vysvětluje tu, proč volarští muži nosívali v uchu onen mosazný cvoček: to prý kvůli dobrému zraku, který coby vyhlášení střelci a pytláci potřebovali. Ostatně, současní vyznavači akupunktury a akupresury o tom vědí své

14 Svérázná volarská komunita stejně jako zdejší architektura byla alpského původu a Karel Čapek si toho také všiml: to je podivné město, kam kdysi nasadili Tyroláky, a ti si postavili dřevěné město s tyrolskými nízkými střechami a kameny na nich a alpskými lukami dokola Pohříchu část Volar kdysi vyhořela, ale i tak Volaráci zůstali Volaráky, jako by žili na ostrově, a Volaračky se nikdy nevyvdají z Volar, aby neroznesly volarské jmění z hnoje a dříví do světa. Volary neměly zastoupení na mírové konferenci; Volary měly být volarským státem. Původní obyvatelstvo alpského původu v dnešních Volarech už nežije. Ale přesto tu duch šumavské osobitosti v lecčems přetrvává. Jak zaznamenal přednosta stanice František Goldšmíd, v roce 1922 žili ve Volarech všehovšudy tři Češi. Postupně jich přibývalo: přicházeli sem coby státní zaměstnanci, především železničáři. Karel Čapek si pozoruhodné alpské roubené městečko prošel i prohlédl, ale kdoví, jak se zde domlouval. Ke zdejším zvláštnostem patřil i volarský dialekt, který jak Čapek ironicky poznamenal se někdy podobal němčině. Já bych se v takovém případě došel zeptat a kam jinam než na nádraží. Nepochybně tak učinil i náš poutník. Nejenže se tu domluvil se železničním personálem česky, ale získal tu i informace o vlakových spojích. Nevíme přesně, zda náš cestovatel po zabloudění u Černého Kříže zamířil sem do Volar a nebo zda doputoval do Lenory. Pakliže ale zvolil první cíl, a mně se to zdá pravděpodobnější, je docela možné, že v noci z 5. na 6. září 1925 přespal právě v nádražním hotelu Weitenthal. Z dobového průvodce lze vyčíst, že tento hotel stojící přes ulici přímo naproti výpravní budově měl dvanáct pokojů s celkem dvaceti lůžky, tekoucí vodu, česko-německou obsluhu a výtečnou kuchyni. Nu, to bych si dal líbit!

15 Rázovité Volary, alpské město

16 Takhle viděl Volary Karel Čapek

17 Každopádně nazítří, 6. září, se vydává Karel Čapek do Prachatic, města na pověstné solné Zlaté stezce. Olze Scheinpflugové odtud napsal: Zas o stanici dál, je trochu zima na hříbky i na mne, následkem čehož se asi dost brzo vrátím. Jinak zdráv, nyní už sám, a vidím mnoho pěkného. No vida! Pohlednici z Prachatic poslal náš poutník i Fráňovi Šrámkovi: Drahý pane Šrámku, zase jsem sebou hodil na opačnou stranu Čech, i tady je hezky. Nelze než souhlasit! Pojďme se porozhlédnout po prachatickém Velkém náměstí. Náramně se tu vyjímá stará renesanční radnice i její mladší sestřička s věží, stejně jako věkovité renesanční domy. Řada z nich má starobylé mázhauzy a v mnohých jsou hotely či restaurace. tedy je to tu staré a ošuntělé, ale kdysi to bylo celé pomalované sgrafity a freskami; i tady bylo panství Rožmberků, kteří si patrně libovali v polychromii. Staří prachatičtí měšťané pokryli celou radnici malbami a nápisy; zrovna uprostřed fronty je chlap, má v hubě větev a meč, na prsou lví hlavu, jednu tlamu medvědí a z dlaně sype peníze: nikdo neví, co to znamená. Pak tam jsou malovány všeliké soudní scény; Prachatičtí si zřejmě potrpěli na vykonávání spravedlnosti, a proto tu jsou zobrazeny výkony Šalamounovy a pro zvláštní uspokojení počestných lidí výjev, jak jsou dva provinilci za živa stahováni z kůže. Latinské nápisy velebí občanské ctnosti a správu obce, a jeden český nápis se končí klasickým dvojverším: Právo pavučině se přirovnává, jíž brouk prorazí, muška v ní zůstává. Osobně si dovoluji upozornit na jedno z vymalovaných podloubí, v němž renesanční malíř doplnil své dílo podnes dochovanou douškou: Wymalowano gest, ale není zaplaceno. Zmiňované staré nástěnné malby jsou dnes všechny restaurovány, stejně jako sgrafita. A tak lépe nežli Karel Čapek v roce 1925 rozpoznáme, že mužská postava mezi horními okny radnice nemá kromě meče v ústech jakousi větev, nýbrž lilii. Tvrzení, že nikdo neví, co tato symbolika znamená, také není přesné. Myslím, že u našeho autora šlo spíše o nadsázku. Dle výkladu prachatického historika Ladislava Piláta z roku 1948jde o alegorii, která má nejspíše vyjadřovat dobrotu, štědrost a spravedlnost Rožmberků. Co se týče dalších výjevů a latinských nápisů, Čapkův současník Paul Messner z Prachatic je v roce 1927 vysvětloval jako doporučení k umírněným životním prožitkům a rozumnému využití peněz.

18 Tak je pomalován i starý pivovar a řada jiných ctihodných domů; mnoho maleb už zašlo, a zašel i tajemný nápis na kostele: Quam cito transit tumana loje. Ano, lidská sláva polní tráva. Na kostelních vratech je viděti rány husitských seker a kopí, a je tam v levé lodi i příšerná kobka, v níž prý husité upálili pětaosmdesát prachatických katolíků; ti chtěli utéci oknem, ale jenom ohnuli mříže, které jsou tam doposud Vedle kostela je prastará škola, do které prý chodil Jan Hus a dokonce i Žižka. Městečko je dosud uzavřeno hradbami jako tehdy, zatím co soumarský zvon oplakává bývalou slávu Zlaté stezky. Hradby s parkánem nepochybně patří k půvabům Prachatic, ale to oplakávání už není na místě; stačí se po dnešních Prachaticích jen rozhlédnout. Nemluvě o tom, že každoroční městské slavnosti Zlaté stezky její věhlas nejen pyšně připomínají, ale z plna hrdla i oslavují. Mně se pak ze všeho vůbec nejvíc zamlouvá prastará latinská moudrost na prachatické Dolní bráně: Laudamus veteres sed nostris utimur annis. Čili: staré chválíme, však v nových žijeme časech.

19 Pokusme se nyní stanovit rozvrh Čapkových toulek Šumavou tak, jak se nám z doby před více jak třičtvrtěstoletím vynořují. Po pobytu v Českém Krumlově a jeho okolí se náš autor vydal 5. září 1925 vlakem k Želnavě a Volarům. Při objíždění lokomotivy v úvraťové lesní stanici Černý Kříž pak impulzivně mění plán cesty. Zaimprovizuje a vystupuje v místě, které v něm vzbudilo pocit, že se dostal do samého srdce šumavských hvozdů. Z Černého Kříže jde tedy pěšky a v přilehlém lese krátce zabloudí. Na cestu vyjde u osady Dobrá, aby se za ní stočil nejspíše k Volarům. Zde se zastaví na nádraží, porozhlédne se po městě a patrně přenocuje. Ráno 6. září jede vlakem do Prachatic, prohlédnout si jejich omšelou starobylost. Nocuje snad opět ve Volarech. Datum 7. září je dnem Čapkovy túry na Boubín, kde vstoupí do pralesní rezervace, aby poté zamířil do Lenory. V Lenoře přespí a na druhý den, 8. září, po odeslání pošty, se vydává na cestu domů, do Prahy. Tento itinerář není pochopitelně do posledního slova prokazatelný, avšak lze ho mít za dosti pravděpodobný. Dokládá to i zdánlivě přehlédnutelná maličkost, jakou lze najít v Čapkově popisu cesty na Boubín. Závěr svého šumavského pobytu totiž strávil Karel Čapek v Lenoře. Lenora vznikla počátkem 30. let 19. století a to jako osada přilehlá k nově založené sklárně, dnes již bohužel vyhaslé. Naopak před pár lety tu ožila více jak 170 let stará obecní pec na chleba. Karel Čapek poslal z Lenory dva pohledy: jeden Olze Scheinpflugové a druhý Otokaru Březinovi. V obou už píše o konci své cesty a o návratu. (Olze, Tak už se vracím, neboť není mi možno déle mrznout.ale hřiby jsem našel, panečku! Přihlásím se ihned po návratu. Březinovi, Drahý Mistře, dokončuji svou toulku po Šumavě: doufám, že se brzo podívám za Vámi. Váš oddaný K. Čapek ). Ještě předtím se však spisovatel vypravil z Lenory na prohlídku Boubínského pralesa. Ten byl prohlášen za chráněnou rezervaci již v roce 1858 a v době Čapkovy návštěvy byl dovolen vstup ještě i do jeho samotného nitra. Od té doby jsem viděl pravý prales, ten pod Boubínem. Je to jen kousek reservace, takový, jak se říká, přírodní park; člověk by skoro čekal, že tu budou tabulky s nápisy Netrhejte stromů nebo Nešlapej po padlých velikánech, cítí jako ty. Tedy takový prales se skládá hlavně ze stromů víceméně vyvrácených; je tam mokro, teče to jako houba a leží tam pně ve všech stupních rozkladu, takže nemůžeš vpřed ani vzad. Je to necháno na ukázku, jaký děsný nepořádek udělá příroda, je-li nechána sama sobě. Člověk sice nad tím žasne, ale pak je rád, když putuje na Lenoru pořádnými lesy; cítí s nimi jaksi víc solidarity. Körbrův Průvodce sice praví, že tam za těmi větvemi spí šípková Růženka svůj sen staletý, ale já ji tam nezastihl; buď bylo na ni příliš chladno, nebo má v pondělí volno. Nadhled fejetonisty a lehkost jeho pera se tu předvádějí v plné kráse, ale byli bychom špatnými stopaři a detektivy, kdybychom nevzali závěr poslední věty pro jistotu doslova. Mohl být autor na Boubíně skutečně v pondělí? Dosud nám podle našeho itineráře vychází, že Karel Čapek byl na Boubíně 7. září. Dá to trochu práce, ať při hledání ve stoletém kalendáři či připočítání, ale výsledek je vždy týž: 7. září 1925 bylo skutečně pondělí.

20 Prales na Boubíně Masív Boubína nad Idinou pilou

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B.

České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B. Cyklovýlet č. 6 České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B. Trasa : Č.B. pravý břeh Vltavy Hrdějovice Borek Dvořiště Lomnice Rožmberk Stará Hlína Třeboň rybník Svět Zvíkov Kaliště Dobrá Voda

Více

PUTOVÁNÍ S LOKOMOTIVOU BEZ KOLEJÍ

PUTOVÁNÍ S LOKOMOTIVOU BEZ KOLEJÍ PUTOVÁNÍ S LOKOMOTIVOU BEZ KOLEJÍ 28. 5.2016 Pojďte si protáhnout údolím řeky CELKOVÁ TRASA: 14,4 KM START 1 - ŠERPOVÉ (14,4 KM) Filipova Huť (rozcestí) Modrava (po zelené značce) Hradlový most Rechle

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU,,Prachaticko a Blans ký les VE DNECH 28.-31.8.2008

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU,,Prachaticko a Blans ký les VE DNECH 28.-31.8.2008 NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU,,Prachaticko a Blans ký les VE DNECH 28.-31.8.2008 Určeno pro pěší turistiku, cykloturistiku (silnice, trek, MTB) Ubytování: 3 noci s polopenzí v penzionu Ingrid ve Lhenicích

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Vítám Tě na Červené Lhotě!

Vítám Tě na Červené Lhotě! Vítám Tě na Červené Lhotě! Jmenuju se Anton a jsem tu po staletí už komorníkem. Někteří z mých pánů se sice zpočátku podivovali mým způsobům, ale nakonec všichni pochopili, že na vodním zámku si lepšího

Více

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Pohlednicový pohled na město Český Krumlov. 2 HISTORIE MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV Jméno města Krumlov je odvozováno z německého výrazu "Krumme Aue", který je překládán

Více

Letní lezení ve Francii

Letní lezení ve Francii Letní lezení ve Francii Někomu se možná může zdát, že jet lézt do Francie v létě je trochu šílené. Neříkám, že ne,ale určitě se tu dají najít krásné oblasti, kde si můžete pohodově zalézt, vykoupat se,

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Turistický průvodce I. zajímavosti z českých hradů a zámků 2

Turistický průvodce I. zajímavosti z českých hradů a zámků 2 Turistický průvodce I. zajímavosti z českých hradů a zámků Jiří Glet květen 2016 jako 29.publikace vydavatelství Vydavatel: Pavel Kohout (www.kknihy.cz) ISBN: epub: ISBN 978-80-88061-73-1 mobi: ISBN 978-80-88061-74-8

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Jižní Čechy - dokončení Učební pomůcky:

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Jižní Čechy - dokončení Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_33 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

JIŽNÍ ČECHY harmonické PERLA ČESKÉ REPUBLIKY

JIŽNÍ ČECHY harmonické PERLA ČESKÉ REPUBLIKY JIŽNÍ ČECHY harmonické PERLA ČESKÉ REPUBLIKY w w w. j i z n i c e c h y. c z Tento projekt Tvorba tiskových materiálů vč. elektronických verzí pro propagaci Jihočeského kraje v ČR i zahraničí 1. část je

Více

Černé jezero Cesta autem z Kašperských Hor: cca 40 minut

Černé jezero Cesta autem z Kašperských Hor: cca 40 minut ŠUMAVSKÁ JEZERA Šumavská jezera jsou všechna ledovcového původu. Na české straně je jich celkem pět: Černé, Čertovo, Prášilské, Plešné a jezero Laka. Největší je Černé jezero, nejvýše položené a zároveň

Více

6 Slověnice, kemp Na Borkách - Ševětín 13,1 km

6 Slověnice, kemp Na Borkách - Ševětín 13,1 km 6 Slověnice, kemp Na Borkách - Ševětín 13,1 km 60 Itinerář Informace celk. dist. místo 0,0 0,0 kemp Na Borkách 3,2 3,2 Hůrky 4,3 1,1 Žižkův dub 6,1 1,8 odbočení vpravo ze zelené turistické trasy 7,1 1,0

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Jižní Čechy harmonické

Jižní Čechy harmonické w w w. j i z n i c e c h y. c z Jižní Čechy harmonické hrady a zámky jako v pohádce Tento projekt Tvorba tiskových materiálů vč. elektronických verzí pro propagaci Jihočeského kraje v ČR i zahraničí 1.

Více

ČESKY. Okolo Sokolova PĚŠÍ VÝLETY OKOLO SOKOLOVA

ČESKY. Okolo Sokolova PĚŠÍ VÝLETY OKOLO SOKOLOVA ČESKY 9 Okolo Sokolova PĚŠÍ VÝLETY OKOLO SOKOLOVA 1 Pochoďáky Kolem průmyslových závodů se prosmýkneme do kou- Loketské zelné přírody kolečko opředené (12 km) pověstmi a bohaté na zážitky. Autobusem Z

Více

Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012. stále po zelené značče ke křižovatce v sedle Křížový Buk.

Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012. stále po zelené značče ke křižovatce v sedle Křížový Buk. Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012 Jedná se o tradiční setkání turistů a přátel přírody v oblasti Šluknovského výběžku. Připraveny jsou pro Vás denní a noční výlety

Více

T i p y n a c y k l i s t i c k é v ý l e t y I. Z ČESKÉHO KRUMLOVA DO HOLAŠOVIC II. Z ČESKÉHO KRUMLOVA NA DÍVČÍ KÁMEN

T i p y n a c y k l i s t i c k é v ý l e t y I. Z ČESKÉHO KRUMLOVA DO HOLAŠOVIC II. Z ČESKÉHO KRUMLOVA NA DÍVČÍ KÁMEN Č e s k ý K r u m l o v s l á v a, n a z d a r v ý l e t u! a n e b A H O J N A K O L E K O N C E P T C Y K L I S T I C K Ý C H V Ý L E T Ů v o k o l í Č e s k é h o K r u m l o v a r o k 2 0 1 1 T i p

Více

ČeskýKrumlov. zs08_12.qxd:sestava 1 5.7.2012 11:29 Stránka 23

ČeskýKrumlov. zs08_12.qxd:sestava 1 5.7.2012 11:29 Stránka 23 zs08_12.qxd:sestava 1 5.7.2012 11:29 Stránka 23 Snad nejtypičtějším symbolem Českého Krumlova je okrouhlá malovaná Zámecká věž. Foto Jaroslav Skalický ČeskýKrumlov V působivém prostředí meandrů řeky Vltavy

Více

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček.

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. JE Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. Je taková rozkoš, že se trestáš za umění, když umění je hříchem. Je takové mlčení,

Více

Průvodce "Karlova Studánka"

Průvodce Karlova Studánka Hora Praděd 50 4'59.08"N 17 13'57.58"E Nejvyšší a nejnavštěvovanější vrchol Moravy určitě upoutá svou výškou (1492 m) a možnostmi vyžití, hlavně sportovními. Poskytuje podmínky pro pěší turistiku, sjezdové

Více

KARAMELOVÉ PRAŽSKÉ DOBRODRUŽSTVÍ

KARAMELOVÉ PRAŽSKÉ DOBRODRUŽSTVÍ KARAMELOVÉ PRAŽSKÉ DOBRODRUŽSTVÍ Hurá na Prahu a její věže! Jednoho letního dne se plyšový medvěd Karamel vydal na cestu z Londýna do Prahy. V učebnici vlastivědy četl, že tam mají přesně sto věží. Moc

Více

Někteří lidé ho charakterizují jako věčného kluka. Souhlasíš s nimi? A co z toho pro tebe vyplývalo? Teda kromě toho užívání

Někteří lidé ho charakterizují jako věčného kluka. Souhlasíš s nimi? A co z toho pro tebe vyplývalo? Teda kromě toho užívání Ale já jsem se chtěla o Jirkovi Hrzánovi dozvědět něco bližšího. Tak jsem o něm začala psát sama. No, sama jak se to vezme. Pročetla jsem dostupné materiály, ale především jsem na něj nechala vzpomínat

Více

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí.

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. Jenom proto, že je hezky, každý čeká, že budete venku a skotačitˮ nebo tak něco. A když venku netrávíte každou vteřinu, hned

Více

Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně

Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně PRO PŘÁTELE A ČLENY DESTINAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ŠVÝCARSKA www.ceskesvycarsko.cz Informační zpravodaj květen II. 2015 Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně Ve dnech 15. 16. května proběhl ve slovenském Trenčíně

Více

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury)

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Bleskový výsadek MOA v Anglii (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Rakovník jsme opouštěli ve středu 12. 9. kolem třetí hodiny odpolední. Přijel pro nás zájezdový autobus, kterým jsme po chvíli dorazili

Více

Hřebenovka Nízkých Tater: 5 krásných dní nad civilizací

Hřebenovka Nízkých Tater: 5 krásných dní nad civilizací Stránka č. 1 z 5 Hřebenovka Nízkých Tater: 5 krásných dní nad civilizací 10. září 2007 9:31 Jít a dívat se minimálně pět dní na lidskou civilizaci jenom shora! Tenhle nevšední zážitek si můžete dopřát,

Více

Fantastický Svět Pana Kaňky

Fantastický Svět Pana Kaňky Fantastický Svět Pana Kaňky Adam Nehůdka je chlapec, jenž velmi rád četl knížky. Doma a ve škole se mu nikdy nic nedařilo, a tak byl poslán do Akademie pana Kaňky. Chodili tam chlapci, jejichž jména začínala

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION Název: Náš region Autor: Mgr. Milena Hrabalová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Vlastivěda /4.-5. ročník Datum vytvoření

Více

Klubový zpravodaj outdoor clubu Hanace Duben 2013

Klubový zpravodaj outdoor clubu Hanace Duben 2013 Klubový zpravodaj outdoor clubu Hanace Duben 2013 Ahoj Hanačáci! Je tady duben, druhý jarní měsíc, ale venku to pořád vypadá jako o Vánocích. Ale pozor, v Hanaci rozhodně neplatí přísloví březen za kamna

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Lužické hory ve dnech 28. - 29. 9. 2013

Lužické hory ve dnech 28. - 29. 9. 2013 Vlastní motto: Byl to krásný pohled do krajiny a nitra. Lužické hory ve dnech 28. - 29. 9. 2013 Nejprve mi dovolte, abych poděkoval za všechny maily, které jsem dostal od vás po návratu ze svého putování

Více

ý sk z e sl o vsk Mora

ý sk z e sl o vsk Mora Moravskoslezský BRUNTÁL 16 17 18 OSTRAVA KARVINÁ NOVÝ JIČÍN FRÝDEK-MÍSTEK SEZNAM SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ OPŽP Prioritní osa 1 Prioritní osa 2 Prioritní osa 3 Prioritní osa 4 Prioritní osa 5 Prioritní osa

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti.

Více

Hra Starých Vlkù. Kmenová akce! Duben

Hra Starých Vlkù. Kmenová akce! Duben 70 1999 Duben Návštìva Klerence Petr Na úterý 16.3. 1999 zorganizoval Lev návštìvu Národního divadla v Ostravì, kde hraje jeho mladší brácha hlavní roli Romea. Odjezd byl od DDM. Spoleènì s èleny ZS jsme

Více

Průvodce "Horní Planá"

Průvodce Horní Planá Perník Kopec 48 48'58.57"N 13 54'3.46"E Zalesněný vrch Perník (1. 049 m) leží asi 10 km jižně od Volar nad pravým břehem Vltavy v Trojmezenské hornatině. Na jeho úbočích jsou četné skalní útvary, které

Více

Svijanská jedenáctka

Svijanská jedenáctka Námět turistického pochodu Svijanská jedenáctka Turistický výlet na místa, kam se často pěšky nechodí. Přesto i zde se dá najít řada zajímavostí: vesnické kostelíky, údolí Jizery s mohutnými stromy, jezera

Více

2. etapa: (středa): Kalek Přísečnice Königsmühle Klínovec Boží Dar (52 km) Trasa na Mapy.cz http://mapy.cz/s/it1x Trasa na Wandermap.

2. etapa: (středa): Kalek Přísečnice Königsmühle Klínovec Boží Dar (52 km) Trasa na Mapy.cz http://mapy.cz/s/it1x Trasa na Wandermap. 2. etapa: (středa): Kalek Přísečnice Königsmühle Klínovec Boží Dar (52 km) Trasa na Mapy.cz http://mapy.cz/s/it1x Trasa na Wandermap.net http://www.wandermap.net/cs/route/3067379-pum-2015-2-streda Stoupání:

Více

Chaloupka. Blbe, sotva jsem zabrala a ty tu děláš takovej randál.

Chaloupka. Blbe, sotva jsem zabrala a ty tu děláš takovej randál. Chaloupka Ten les je nějakej divnej. A že jsem už lesů prošel dost. Lesy jsou různý. Hustý, řídký, tmavý, smíšený, smrkový, borový, nebo třeba zabordelený. Tenhle ne. Tenhle je prostě divnej. Takovej tichej.

Více

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské.

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské. 1. kapitola (Petra) Stojím na chodbě budovy FSV UK a snažím se zorientovat v plánku. Nervózně si přitom pohrávám s propiskou. Náhle za sebou uslyším povědomý hlas: Honzo, kolikrát jsem ti říkal, že nechci,

Více

3. Kousky veršů (Poupata)

3. Kousky veršů (Poupata) 1. esta poslední kapky (Poupata) mi mi 1. Sklenici vína dolej nám, ó, Pane, mi mi dokud tam na dně něco zbejvá, Pane, nebudem vědět o těle, duše se vínem umeje, nebudem bdít a nebudem spát, ó, Pane. 2.

Více

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Plzeň město piva

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Plzeň město piva Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Plzeň město piva Tato trasa je publikována jako součást série bezbariérových tras Českou republikou, které jsou vhodné pro bezbariérové cestování Všechny publikované

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BYSTŘICE KVÍZ O BYSTŘICI 2005

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BYSTŘICE KVÍZ O BYSTŘICI 2005 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BYSTŘICE SOCRATES - COMENIUS - OLYMPISM KVÍZ O BYSTŘICI 2005 ZŠ BYSTŘICE 848 739 95 Bystřice WWW.bystrice.cz/skola CZECH REPUBLIC zs@bystrice.cz BYSTŘICE POČET OBYVATEL 5 078 HISTORIE Obec

Více

JIHOČESKÝ KRAJ ÚVOD ZÁKLADNÍ ÚDAJE. rozloha: 10 056 km². počet obyvatel: 631 387. průměrná hustota: 63 obyv. / km². nejvyšší bod: Plechý (1378 m)

JIHOČESKÝ KRAJ ÚVOD ZÁKLADNÍ ÚDAJE. rozloha: 10 056 km². počet obyvatel: 631 387. průměrná hustota: 63 obyv. / km². nejvyšší bod: Plechý (1378 m) JIHOČESKÝ KRAJ ÚVOD ZÁKLADNÍ ÚDAJE rozloha: 10 056 km² počet obyvatel: 631 387 průměrná hustota: 63 obyv. / km² nejvyšší bod: Plechý (1378 m) krajské město: České Budějovice poloha: leží v jižních Čechách

Více

Region Světelsko a Ledečsko

Region Světelsko a Ledečsko Region Světelsko a Ledečsko Region Světelsko a Ledečsko Církevní památky Zámek Zřícenina Židovské památky Kouty Tvrz Melechov První doložená zmínka o objektu stojícím při severozápadním okraji přírodní

Více

Plotny u Malešova. Šimákovská stěna Ještě před tím projdeme pod impozantní polověžě Šimákovská stěna. Poskytuje kolmé a dobře odjištěné lezení.

Plotny u Malešova. Šimákovská stěna Ještě před tím projdeme pod impozantní polověžě Šimákovská stěna. Poskytuje kolmé a dobře odjištěné lezení. Plotny u Malešova Okolí Kutné Hory je malý lezecký ráj. Přímo ve městě se leze v Yosemitu, pásu pískovcových skal u říčky Vrchlice. Po okolní krajině jsou tu a tam rozházené okrajové skalky i samostatné

Více

Scénář Kráčmera Krnov. obraz Scéna dialogy 1 Přistání na Cvilíně

Scénář Kráčmera Krnov. obraz Scéna dialogy 1 Přistání na Cvilíně Scénář Kráčmera Krnov obraz Scéna dialogy 1 Přistání na Cvilíně Kráčmera letí balonem a najednou slyší policejní vrtulník. Kráčmera se otočí a vidí jak se k němu rychle přibližuje, rozhodne se uhnout,

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN 382 78, Lipno nad Vltavou 55 tel./fax. +420 380 736 147 mobil +420 777 786 870 benes-kramolin@quick.cz Kdo jsme - co umíme Hotel Kramolín leží v příjemném prostředí vrcholové

Více

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka Po Šluknově a okolí (vůdcovská práce) Antonín Matějka 23. února 2008 1 Úvod Dost často k nám na základnu přijíždí různé návštěvy. A proto jsem se rozhodl napsat pár návrhů na výlety po okolí Šluknova.

Více

Tipy na výlety POZNEJTE MĚSTO DOBŘÍŠ

Tipy na výlety POZNEJTE MĚSTO DOBŘÍŠ POZNEJTE MĚSTO DOBŘÍŠ Při návštěvě téměř devítitisícové Dobříše, rozkládající se v úpatí brdského pohoří a vzdálené zhruba 40 km od Prahy, se jistě nebudete nudit. Díky krásným lesům je okolí města lákavou

Více

Krkonoše. Smrk. Jeseníky

Krkonoše. Smrk. Jeseníky Krkonoše Nejvyšší pohoří v České republice najdeme na severu Čech při hranici s Polskem. Pokrývá je smrkový les. K nejnápadnějším vrcholům patří Kozí hřbety, Luční hora, Studniční hora a samozřejmě Sněžka.

Více

Technické památky Českých Budějovic

Technické památky Českých Budějovic Technické památky Českých Budějovic SPŠ stavební Ulice, ve které tato škola stojí, byla pojmenována po Josefu Resslovi - vynálezci lodního šroubu. Špitál sv. Václava Rozlehlý rohový objekt v Krajinské

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

500 let v městském špitále pečovali o chudé nemocné a staré lidi. Dnes je z něho restaurace. Žatecká brána

500 let v městském špitále pečovali o chudé nemocné a staré lidi. Dnes je z něho restaurace. Žatecká brána Město Ohře Povídání o Lounech Středověké město bylo postaveno vedle malé vesničky, která se jmenovala Lúně. Snad její název souvisel s luňákem, dravým ptákem, který v řece lovil ryby. Po založení města

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Činnosti obvyklé pro podvečer. S dítětem si povídáme o obvyklých činnostech pro tuto dobu.

Činnosti obvyklé pro podvečer. S dítětem si povídáme o obvyklých činnostech pro tuto dobu. Jejda, copak to je za cestu? podivil se Pavlík, sotva dojedl svačinu a uviděl před sebou strmou cestu stoupající vzhůru. Tudy půjdeme, ujistil všechny přítomné tatínek. Tak to máme celý zbytek dopoledne

Více

ÚKOLY PRO STAVITELE HRADU

ÚKOLY PRO STAVITELE HRADU 1 V následujících listech si zahrajete na stavitele, jejichž hrad musí odolat útoků nepřítele. Budete muset najít nejlepší místo na jeho stavbu, vymyslet co nejlepší podobu, zvolit nejlepší taktiku obrany.

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_123 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

Foliáš z Fornostu. Toulky

Foliáš z Fornostu. Toulky Foliáš z Fornostu Toulky Poutník I Byl večer, už zavřela se vrátka a jakýs poutník zpíval písničku. Ta slova zdála se být sladká, ale mužíček smutněl trošičku. Kousek dál v prachu cesty kráčí on, malý

Více

ZÁVĚREČNÁ EXKURZE KPÚ a VVK 21.6. 25.6. 2014

ZÁVĚREČNÁ EXKURZE KPÚ a VVK 21.6. 25.6. 2014 ZÁVĚREČNÁ EXKURZE KPÚ a VVK 21.6. 25.6. 2014 Vašimi průvodci budou: Katka Zímová (KBUK) hlavní organizátor Jakékoli dotazy a komplikace ohledně exkurze řešte zde: zimovak@fzp.czu.cz ; 605 505 529 Vraťka

Více

1. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - O PRAOTCI ČECHOVI

1. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - O PRAOTCI ČECHOVI 1. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - O PRAOTCI ČECHOVI Čti velmi pozorně text a odpovídej na otázky. Kdysi dávno žily u řeky Visly rodiny dvou bratrů. Jeden se jmenoval Čech a byl vojvodou, stařešinou, náčelníkem.

Více

Veľký bok: nejvýše položené letiště na Slovensku?

Veľký bok: nejvýše položené letiště na Slovensku? Stránka č. 1 z 5 Veľký bok: nejvýše položené letiště na Slovensku? 20. srpna 2008 6:00 Výstup na Veľký bok (1 727 m) v Nízkých Tatrách je fyzicky, časově i orientačně náročný. Pokud sem však zamíříte,

Více

Kempy na Vltavě ( kontakt, popis)

Kempy na Vltavě ( kontakt, popis) Kempy na Vltavě ( kontakt, popis) Zahrádky - Borová Lada ( ř. km 413 ) Kontakt: OÚ Borová Lada, čp. 38, Borová Lada, tel. /fax: 388 434 135 Popis: rozlehlé přírodní tábořiště na travnatých svazích při

Více

řecko Text a foto: Michael a Markéta Foktovi Voňavé kadění

řecko Text a foto: Michael a Markéta Foktovi Voňavé kadění téma měsíce řecko Text a foto: Michael a Markéta Foktovi Voňavé kadění Svíčky a kadidlo. Dvě věci, bez kterých si pravoslavný kostel snad ani nelze představit. Obě věci se vyrábějí už po staletí stejným

Více

Richard Sobotka. Márinka. Příběh mamulky, tatulky a jejich Márinky z nedávno starých časů v Rožnově.

Richard Sobotka. Márinka. Příběh mamulky, tatulky a jejich Márinky z nedávno starých časů v Rožnově. Richard Sobotka Márinka Příběh mamulky, tatulky a jejich Márinky z nedávno starých časů v Rožnově. Richard Sobotka Márinka Příběh mamulky, tatulky a jejich Márinky z nedávno starých časů v Rožnově. 2013

Více

Tomáš byl za přátel_. Přivezli nové stol_. Znovu se objevili vlc_. Příležitost dostali noví

Tomáš byl za přátel_. Přivezli nové stol_. Znovu se objevili vlc_. Příležitost dostali noví Český jazyk - koncovky podstatných jmen 1. Koncovky podstatných jmen mužského rodu Tomáš byl za přátel_. Přivezli nové stol_. Znovu se objevili vlc_. Příležitost dostali noví herc_. Sleduji sportovní přenos_.

Více

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let)

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) JAOS povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) Kapitola I. Jak to začalo a jak to u nás vypadá? Proč zrovna já? Koukej, ať už jsi zpátky v regenerační komoře! řekl nějaký hlas, když

Více

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici Kašpárek (Vypravěč) Princ Janči Chůva (Babička) Žába Princezna Janička Král Čert Světnice Vesnice Komnata Podhradí Les Přídavné kulisy: studna Smrk Kašpárek nebo vypravěč: Byl jednou jeden princ. Janči

Více

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých šišky vypadají jako velké hnědé knoflíky. V lese zavládlo

Více

Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO. Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE

Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO. Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE Kvíz k vodě 1. Kolik vody zaujímá povrch planety? a) 61% b) 81% c) 71% 2. Jaký je chemický

Více

OHŘE 89. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

OHŘE 89. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz OHŘE 89 Letošní výprava na Ohři byla dosti kuriózní. Na řeku, která měla právě v tuto dobu 14 cm pod stav a podle zpráv Československého rozhlasu byla absolutně nesjízdná se vydaly pouze 3 posádky. Z nich

Více

Kolem SEČSKÉ PŘEHRADY

Kolem SEČSKÉ PŘEHRADY Pardubický kraj Kolem SEČSKÉ PŘEHRADY Text a foto: Vojtěch Pavelčík Většina turistických tras vede z jednoho místa na místo druhé. To je samozřejmě v pořádku, ale přece jen se výletníci potřebují čas od

Více

Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech

Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech Regionální dějepisně zeměpisný katalog Třeboňska Zpracováno v rámci projektu " Vzdělávání pro konkurenceschopnost - konkurenceschopnost pro

Více

Broumovské st ny jihovýchod 16.12.2009

Broumovské st ny jihovýchod 16.12.2009 V životě je toho mnoho, co za to stojí a proto tak rád cestuji. Snažím se žít ale ve shodě s přírodou. Jsem spokojený i s dnešním výletem, přestože počasí nebylo ideální. Spokojenost je pro mě velké bohatství.

Více

14 16 KH-57-03-297 -CS-C

14 16 KH-57-03-297 -CS-C 14 16 KH-57-03-297-CS-C Vy krásné vlaštovky! Evropská komise Tuto publikaci zpracovalo Generální ředitelství pro životní prostředí. Vychází ve všech úředních jazycích Evropské unie. Publikace je také k

Více

Serveru www.sumavanet.cz poskytl Viktor König, Chata Marie

Serveru www.sumavanet.cz poskytl Viktor König, Chata Marie Byl studený, sychravý, podzimní den, kdy jsem se svojí manželkou dorazil do Hojsovy Stráže na Železnorudsku. Jako milovníci Šumavy jsme už dlouhé měsíce hledali na internetových stránkách realitních kanceláří

Více

Obsah. Obsah... 1. Kde byli páťáci v létě?... 2. Grand Canyon... 3. Hluboká nad Vltavou... 4. Potápění v moři... 5. Maroko-Tetouan...

Obsah. Obsah... 1. Kde byli páťáci v létě?... 2. Grand Canyon... 3. Hluboká nad Vltavou... 4. Potápění v moři... 5. Maroko-Tetouan... Obsah Obsah... 1 Kde byli páťáci v létě?... 2 Grand Canyon... 3 Hluboká nad Vltavou... 4 Potápění v moři... 5 Maroko-Tetouan... 5 Den bez aut... 6 Kůň... 7 Zkuste si křížovku!!!... 8 1 Kde byli páťáci

Více

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA BANKA HOTEL POŠTA NEMOCNICE OBCHOD ŠKOLA NÁDRAŽÍ ZASTÁVKA RESTAURACE KINO PARK LETIŠTĚ KDE? V / VE / NA ŠKOLA, POŠTA...ŠKOLE, POŠTĚ NEMOCNICE, OBCHOD KINO NÁDRAŽÍ LETIŠTĚ...NEMOCNICI, LETIŠTI...OBCHODĚ...KINĚ...NÁDRAŽÍ

Více

Přechod rumunské Rodny, jednoho z nejhezčích pohoří Karpat

Přechod rumunské Rodny, jednoho z nejhezčích pohoří Karpat Stránka č. 1 z 8 Přechod rumunské Rodny, jednoho z nejhezčích pohoří Karpat 25. srpna 2010 5:00 Každým rokem se snažíme zmapovat několik nových karpatských pohoří. Letos padla konečně volba na Rodnu, hory

Více

ŠKOLNÍ VÝLET 9. A DO MŠENA U MĚLNÍKA aneb DO TŘETICE VŠEHO DOBRÉHO

ŠKOLNÍ VÝLET 9. A DO MŠENA U MĚLNÍKA aneb DO TŘETICE VŠEHO DOBRÉHO ŠKOLNÍ VÝLET 9. A DO MŠENA U MĚLNÍKA aneb DO TŘETICE VŠEHO DOBRÉHO Rok se sešel s rokem a na pořadu dne bylo opět plánování školního výletu. V 9.A jsme se rozhodli už dávno. Přece neporušíme tradici. Pokud

Více

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto !" #$ #%"!& Památníku Terezín převzato (č... /+ 01 1 '#( ) #%"!&* + (č. 596!( # #%"!&, (č.968 2 B / 2 2 3 4viz. Lagus, ?@

Více

Na Týřově FUN AEROBIC Rakovník

Na Týřově FUN AEROBIC Rakovník Na Týřově A. Herinková V neděli jsme byli s maminkou, tatínkem a Adélkou na Týřově. Je to zřícenina středověkého hradu. Stojí nad soutokem berounky s Úpočským potokem. Jsou odtud krásné výhledy do okolí.

Více

novém listu a opaluje se. Pak ale, jako by Leovi chtěla ukázat, jak se to dělá, zadrží dech a elegantně sklouzne po hlavě do vody.

novém listu a opaluje se. Pak ale, jako by Leovi chtěla ukázat, jak se to dělá, zadrží dech a elegantně sklouzne po hlavě do vody. Leo a vodní žínka Poník Leo je hrozný mlsoun. Už když byl docela maličký, hledal všude ta nejšťavnatější stébla trávy. Nelenil kvůli tomu ujít sebedelší cestu a přeskočit sebevyšší plot. Není proto divu,

Více

Karel Hynek Mácha Večer na Bezdězu

Karel Hynek Mácha Večer na Bezdězu Karel Hynek Mácha Večer na Bezdězu Znění tohoto textu vychází z díla Romány a povídky tak, jak bylo vydáno v nakladatelství Laichter v roce 1906 (MÁCHA, Karel Hynek. Romány a povídky. K vydání upravil

Více

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne!

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Sylabus 1.stupeň 2.třída Lekce 1 Co je to? Kolik to stojí? Jak se jmenujete? Jmenuju se.. Poslech CD 01 Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Zájmena

Více

Výukový materiál. Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl06 Vytvořeno: červenec 2012. Ověřeno ve výuce Datum: 30. 10. 2012 Třída: 4. - 5.

Výukový materiál. Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl06 Vytvořeno: červenec 2012. Ověřeno ve výuce Datum: 30. 10. 2012 Třída: 4. - 5. Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3052 Škola: Základní škola a Mateřská škola Bílý Kostel nad Nisou, příspěvková organizace, 463 31 Chrastava Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl06

Více

Copak je to vázaného?

Copak je to vázaného? Copak je to vázaného? Petr Motýl POHOUPEJ divoké husy led na jezerech sobi putující krajinou rozumu krvavé slunce zapadá za betonové vilky na konci vsi přelétavá křídla tmavá louka jabka malované talíře

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších PRAHA Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident republiky, vláda,

Více

něco přišlo. Začali tedy spolu hovořit o všem možném, co je napadlo, nikoliv ale o moři, o ostrově a o muminím

něco přišlo. Začali tedy spolu hovořit o všem možném, co je napadlo, nikoliv ale o moři, o ostrově a o muminím Tak se mi zdá, řekla, tak se mi zdá, že nadešel čas, abychom podnikli nějaký opravdu pěkný výlet. S jídelním košem. A šla rovnou zpátky k majáku, aby se dala do balení. Když maminka sbalila všechno potřebné

Více

Maroko levně a na vlastní pěst. Krásný trek pohořím Antiatlas

Maroko levně a na vlastní pěst. Krásný trek pohořím Antiatlas Maroko levně a na vlastní pěst. Krásný trek pohořím Antiatlas 12. ledna 2015 Michal Hruška, pro idnes.cz Maroko není jen poušť a oceán. Městečko Tafraoute, uhnízděné v nádherném, klidném údolí Ameln, je

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více

Tři nejhorší ekoteroristé? Nezájem, nedostatek informací, absence vlastního úsudku

Tři nejhorší ekoteroristé? Nezájem, nedostatek informací, absence vlastního úsudku Tři nejhorší ekoteroristé? Nezájem, nedostatek informací, absence vlastního úsudku ------------------------------------------------------------------------------------------------ Aneb jak se stát ekoteroristou

Více