Čas dlouhý, čas šumící

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Čas dlouhý, čas šumící"

Transkript

1 Čas dlouhý, čas šumící aneb Šumavou Karla Čapka Roman Kozák

2 Napadlo Vás někdy vystoupit z vlaku nazdařbůh, zčistajasna, jen tak? Ve staničce, kterou jste jaktěživi neslyšeli jmenovat? Tak víte co? Pojďte! Za chviličku nám to jede! Ptáte se kam? Zvu vás na Šumavu! Tak trochu na výlet a tak trochu jako v detektivce hledat stopy Karla Čapka. Spisovatel, novinář, dramatik a povšechně vnímavý ano, jím především Karel Čapek byl se totiž na konci léta roku 1925 vypravil na cestu po Šumavě. Nikdy předtím tu nebyl a pro poznání tohoto rázovitého kraje si zvolil jižní část Šumavy. Některá místa jeho pobytu známe a ta zbývající bychom rádi objevili. Zejména ta, která sice popsal, avšak nejmenoval a nijak blíže neurčil. Uvidíme, nakolik se nám to po více jak třičtvrtěstoletí podaří. Zveme vás na vyjížďku vlakem, k prohlídce alb starých pohlednic, zveme vás na procházku Šumavou a její historií a Karel Čapek půjde s námi. Či lépe řečeno my půjdeme s ním; to abych nebyl nepokorný, když už pokora z našeho světa jako by dočista vymizela. (texty uvedené kurzívou jsou citacemi z děl Karla Čapka)

3 Pohlednice budějovického náměstí odeslaná v roce Čapkovy cesty na Šumavu (1925) Tohle jsou České Budějovice a támhle stojí náš vlak. Nasedat! Na krakorci svítí zelená a výpravčí píská. Po boršovském mostě přejíždíme na levý břeh Vltavy. Tuhle spanilou řeku potkáme ještě mnohokrát. Bude nás provázet skoro celým naším putováním. Přiznám se a rád: mám rád Karla Čapka. Jako literáta i jako člověka. A mám rád Šumavu a mám rád železnici. Vždycky mne proto lákala úvodní pasáž jednoho z Čapkových textů, který nese název Zastávka: Prostě napadne tě to z čista jasna, a ty vyskočíš z hekajícího vláčku ve staničce, kterou jsi jakživ neslyšel jmenovat; není tu nic, jen pruh louky mezi lesy, řečená stanička a kousek dál bílý dům; a jelikož na Šumavě v každém domě je hospoda, ukáže se, že ten dům je ovšem hospoda. Pak tam teče Vltava, nevím, zda Teplá nebo Studená; sáhl jsem si na ni, zdála se spíše studená. Vždycky jsem si říkal, že bych chtěl tuhle Čapkovu zastávku objevit. Taky tam jen tak zčistajasna vyskočit z vláčku, sáhnout si na Vltavu, zajít do hospody Takže teď to zkusím a Tebe, milý čtenáři, rád vezmu s sebou. Ze své cesty po Šumavě v září roku 1925 napsal Karel Čapek celkem pět textů. Jde o krátké črty, které byly takřka vzápětí uveřejněny v Lidových novinách coby cestopisné fejetony. Knižně tyto texty za Čapkova života nevyšly. Až v roce 1953 se objevily v posmrtně vydaném souboru s příhodným a půvabným názvem Obrázky z domova. Některé z Čapkových textů popisují konkrétní města a místa, avšak u některých nevíme, kde k nim autor našel inspiraci. Ale to bychom se na to podívali! Změnila se snad tvář Šumavy natolik, aby se Čapkovy stopy ztratily v přítmí lesa a třaslavém mokřisku jednou provždy? Anebo my, kdo bychom mohli být Čapkovými vnuky a pravnuky, známe šumavský kraj už natolik dobře, aby mohl být naším domovem?

4 Pro hledání stop Čapkova šumavského putování lze využít hned několika pramenů. Samotná literatura není všechno, byť byste Obrázky z domova znali i zpaměti. Inspirací může být Památník Karla Čapka ve Strži u Dobříše, navštívit lze Památník národního písemnictví na Strahově. Nanejvýš příjemným a podnětným zážitkem jsou pak setkání se členy Společnosti bratří Čapků, jakož i studium materiálů touto společností od roku 1947 podnes vydávaných. Pro naše putování a hledání je důležité i dvoudílné vydání Čapkovy korespondence. To proto, že ze své šumavské cesty odeslal Karel Čapek celkem osm pohlednic; alespoň tolik se jich dochovalo. Dvakrát se o zamýšleném putování písemně zmínil ještě před odjezdem. Básníku Otokaru Březinovi Čapek psal, že se chystá s tatínkem na Šumavu. To poněkud překvapuje, neboť MUDr. Antonínu Čapkovi bylo v té době sedmdesát let. Napadá nás, zda Karla Čapka možná nedoprovázel spíše jeho bratr Josef. Ten byl totiž v jižní části Šumavy, v Českých Žlebech, na letním bytě již o rok dříve; a také později, v srpnu roku 1927, kdy pobýval pro změnu na Špičáku u Železné Rudy. Ať tak nebo tak, jak prozrazuje zmínka na jedné z pohlednic, závěrečné dny svého šumavského pobytu v září 1925 trávil Karel Čapek již sám. Také své dlouholeté přítelkyni Věře Hrůzové na konci srpna o zamýšlené cestě psal: A zítra jedu na Šumavu na houby, už jsem se chystal 14 dní, ale bránily mi různé živelní pohromy a špatný zvyk dělat literaturu. Nu, říkám si, chtěl bych také mít takový špatný zvyk. Paní Věře se od Čapka dostalo i takovéto poklony: Možná že Vás najdu na Šumavě sedět pod zvláště velikým hřibem, i vzkřiknu radostí, že jsem našel tak veliký hřib. Na cestu se spisovatel vydal 31. srpna a svoji pouť začal na nejjižnějším konci Šumavy. Od Budějic podél Vltavy, kolem Blanského lesa s Kletí a přes Zlatou Korunu s památným klášterem jede náš vlak, stejně jako kdysi onen Čapkův, do Českého Krumlova. Ano, první zastavení Čapkovy i naší cesty patří Krumlovu, kdysi sídelnímu to městu pánů z Růže. Červenou rožmberskou růži tu lze potkat na každém kroku, stejně jako zástupy turistů doslova z celého světa. Nikoliv nadarmo bylo historické centrum Českého Krumlova prohlášeno za součást světového kulturního dědictví. Pojďme se na tu přehršel památek podívat. Vždyť i Karlu Čapkovi šla z tolika dojmů hlava kolem. Já nevím, kolikrát se tady Vltava kroutí; než projdeš městem, drže se co možná přímo, překročíš ji asi pětkrát a po každé se divíš, že je tak zlatohnědá a že má tak naspěch. kolik má Krumlov obyvatel, to také nevím, ale hospod má čtyřiatřicet, tři kostely, jeden záme, ale zato veliký, dvě brány a velikou sílu památek; vlastně celé město je jediná historická památka jsou tu staré štíty, arkýře, vikýře, podloubí, oblouky, ochozy, cimbuří, sgrafita, fresky, schody nahoru a dolů, balustrády, kašny, sloupy, patníky, kouty, trámy, mázhausy, podjezdy, historické dláždění, klikaté ulice, betlemy,vysoké střechy, gotický kostel, minoriti a všude červené rožmberské; kam se vrtneš, vidíš samou malebnost a starodávnost a historickou slávu, ale ve starých předměstích, to už jsou jenom nízké domečky, rukou dosáhneš na střechu, v knech geranie a nade dveřmi nápis; tady ještě žijí stará řemesla jako v patnáctém století. Takhle viděl Český Krumlov Karel Čapek a stejně ho můžeme podnes vidět i my. Mimochodem, ony geranie v oknech znáte spíše pod českým názvem kakost anebo libozvučněji jako čapí nůsek; kvetou náramně!

5 Český Krumlov s nejvěžovatější věží a na břehu řeky plátna rozprostřená ostřená k bělení Olze Scheinpflugové, své pozdější manželce, Karel Čapek dne 1. září napsal: Šťastně dorazil, vše viděl, spal 14 hodin, snědl 3 porce, našel kapsu hřibů, celkem spokojen. Velká lenost spojená s chutí ještě něco vidět. Věře Hrůzové o den později, 2. září, posílá tuto zprávu: Konečně jsem jel na dovolenou: následkem toho prší. Toto místo se jmenuje Krumlov. S políbením ruky KČ. A ještě jednou psal náš poutník z Krumlova slečně Olze: Dnes jsem zamokl. Je to divné, kde já jsem, tam prší. Přesto není to dosud zlé. Pokusím se vzdorovat počasí a vydržet. Doslovná autentičnost návštěvě Českého Krumlova zhusta neprospívá. Přesto bez vláhy nemůže být šumavský podzim oním ke zmámení barevným časem. Třeskutá červeň musí korunám stromů nejprve napršet. Mimochodem, víte, jak se na Šumavě dešti také říká? Přece: tekuté slunce. Leč dosti strašení. Vzhůru na Krumlov! Schválně, co na vás zapůsobí víc: podmanivé panoráma zámku a shluk prejzových střech a nebo půvab a malebnost středověkých zákoutí a uliček? Nade vším tady vévodí (opravdu vévodí, a to po vévodech Eggenberských) tamhle nahoře zámek a hlavní věž, jedna z nejvěžovatějších věží, jaké jsem kdy viděl; řekl bych, že věže jsou česká specialita, protože nikde nemají takové divné báně, bachraté cibule, makovice, lucerny, přilepené věžičky a galerie a špičky jako u náš; každé staré české město má svou zvláštní věž, podle které se pozná, že tohle je Hradec a tohle Brno a tohle Budějovice a tohle Český Krumlov.

6 Výhled z dominanty Krumlovska Kletě do jihočeské roviny (v popředí vpravo Křemže) a na opačnou stranu, kde za hraničním horstvem vystupují vzdálené Alpy.

7 Karel Čapek se ve městě s nejvěžovatější věží zdržel několik dnů. A ve čtvrtek 3. září se vypravil na výlet. Kočárem, do Rožmberka a Vyššího Brodu. Náramná vyjížďka! Vlastně by se tam mělo jet formanským vozem; člověk by podle cesty sbíral houby, a když to nahoře u Nesselbachu příliš fičí, vlezl by pod plachtu a díval by se na vážné, nespěchající zadky koní, jež zachovaly svou straosvětskou formu jako celý ten starý kraj. Cesta by trvala skoro celý den, ale nakonec by se přece jen ukázal bílý klášter vyšebrodských cisterciáků, pěkný a mírný, uzavřený jako městečko, kde je vše: lékárna i pivovar i knihovna i museum i kravín a hlavně ticho, ticho, které už je samo o sobě jakási pobožnost, člověče bezbožný. A v obrazárně mají největší poklad, tajemné obrazy vyšebrodského mistra, podivný výkvět české gotiky, kterému se říká jihočeská škola a který se svou zádumčivou a čistotnou urozeností je trochu zázrakem v naší těžké a selské zemi. Bůh sám ví, kde se tohle vzalo; ale i to je zázrak, že se to zachovalo v bezúhonné neporušenosti u nás, v zemi zolikerého zničení. Ještě gotická křížová chodba a kapitulní síň jsou kousek staré slávy vyšebrodské, a jihočeská Madona v klausuře kostela; ale ty obrazy mluví o duchu, který mnoho viděl a pak se snad uzavřel v teskné a přísné čistotě; člověk příliš jemný a osamělý.

8 Takhle vnímal Karel Čapek důstojný Vyšší Brod. A takhle zase popsal Rožmberk, starobylé městečko s Vltavou, rožmberským hradem a bukvojským zámkem: Na hradě je mnoho starých řezaných skříní a stolů a seslí, zbroje a popravčí meče, dubové stropy a spousta starých portrétů; je tu i Bílá paní s uslzenýma očima a dlouhým nosem, o níž kastelán říká, že tu strašívá; na Jindřichově Hradci straší také, rovněž v Třeboni a Krumlově; na svůj věk je to zřejmě dosti pohyblivá dáma. Za Čapkových časů se tu lid živil dřívím, samým dřívím a senem. Ovšem duch místa a kraje je tu silný, přesilný. Pohleďte, co Karlu Čapkovi v září 1925 napsal Jaroslav Durych: Četl jsem včera Váš list o Krumlovu, Rožmberku a Vyšším brodě a vyvolal jste mi v mysli, paměti, citu a srdci všecky neuspané přelíbezné běsy, které jsem s sebou a v sobě nosil, když jsem tutéž cestu dělal před sedmnácti lety týmž směrem. Čekám na další zprávu Lidových novin, zda jste byl také na Vítkově kameni, v tomto koutě divoké touhy. Rozhled z Vítkova Kamene (nad obcí Svatý Tomáš) s Alpami. Ne, na zřícenině Vítkova kamene v koutě divoké touhy Karel Čapek nebyl. Ze starobylých měst a městeček ho to už už táhlo dál, dál do hloubi šumavských hvozdů. Směr cesty jako by mu byl předurčen; poslouchejte: A pak pořád dál a dál Vltava, úzké a klikaté údolí se silnou zlatou a černou řekou Olze Scheinpflugové o tom náš poutník dne 4. září referoval takto: Včera byl na celodenním výletu kočárem, ve Vyšším brodě a Rožmberku. Zítra opouští Krumlov a jede dál, někam na Lenoru, kde jsou ty pravé lesy. Ale to už je začátek návratu. Jinak je vše v pořádku, pěkný chladný čas, nálada obstojná. Všechno souhlasí. Až na ten návrat. Naše pátrání totiž právě začíná!

9 Z Českého Krumlova se Karel Čapek vydal do hloubi Šumavy v sobotu 5. září Vlakem, který nazval hekajícím vláčkem, a to severozápadním směrem, k hornímu toku Vltavy. To vyplývá z toho, že následně navštívil Boubín, Volary, Lenoru a Prachatice. Stejně tak se po jeho stopách vydáme i my. Připadám si jako cestující, který chvilku čeká mezi dvěma vlaky; důležité je, co je před ním, ale krásnější je, nač vzpomíná To napsal Karel Čapek v jednom z dopisů Věře Hrůzové a my bychom tahle jeho slova mohli vzít za motto našeho putování a snad i našich životů. Hned další stanicí za Krumlovem je Kájov, slavné to poutní místo s kostelem Nanebevzetí Panny Marie. A za Kájovem leží Hořice, Hořice na Šumavě. Víte, že právě tady byl natočen vůbec první film v Čechách? Ano, stalo se tak již v roce 1897 a námětem byly slavné hořické pašijové hry, Mysteria Horicensis. Tak slavné a vyhlášené, že byly před několika lety obnoveny a místní obyvatelé je hrají znovu. Podél říčky Polečnice jedeme asi tou nejpustější oblastí, jakou dnes u nás železnice vůbec vedou. K Vltavě se přiblížíme až u Černé v Pošumaví, ale pozor, už to není řeka, nýbrž přehradní nádrž Lipno, největší vodní plocha v českých zemích. Tady v Černé, dříve zvané Schwarzbach, a také doslova za kopcem odtud, u osady Mokrá, bývala nejvydatnější ložiska té nejkvalitnější tuhy u nás. Dost možná, že právě odsud pocházela tuha v tužkách, kterými Karel Čapek své dojmy ze šumavské cesty zaznamenával. Pro člověka, jenž mává kloboukem na vlak, jsou romantické dálky tam, co ten vlak jede; pro muže ve vagoně jsou romantické dálky všechna místa, u nichž vlak nestaví. Právě proto se každý člověk musí dívat za upalujícím vláčkem Právě proto nejkrásnější a nejlákavější jsou všechny krajiny, které se jen tak odvíjejí před okny drnčícího vagonu. Tenhle postřeh si Karel Čapek zapsal právě v roce Pohled na Hořice od budovy pašijových her

10 Podél vod lipenské přehrady nás trať přivádí do Horní Plané. Původně, před zatopením vltavského údolí, vedla železnice po pravém břehu Vltavy. Tudy tudíž jel i Karel Čapek. Doporučujeme zde, v Horní Plané, na chvilku zastavit; nabízejí se tu náramné výhledy na Čapkovu zemi tekoucích vod a šumících lesů a přeskromné intimní spanilosti. A sluší se tu vzpomenout dvou jmen zdejších spisovatelů. Ani s jedním z nich se Karel Čapek nesetkal, ovšem jejich jména jsou s okolním krajem neodmyslitelně spjata. Předně to byl německy píšící Adalbert Stifter ( ). V Horní Plané má jak pomník, tak i muzeum v rodném domku, nad Plešným jezerem vysoko v horách i žulový obelisk. V době docela nedávné byl spisovatelem i hornoplánský pedagog Ivan Nový ( ), autor šumavských novel, knih o přírodě a pro mládež. Doba k němu však nebyla právě přívětivá. Vlídný pan učitel byl po roce 1968 donucen vyměnit katedru za kladivo a krumpáč, aby bezmála po dvacet let opravoval koleje a podbíjel pražce na trati, po které nyní vede naše cesta. Značná část díla Ivana Nového tak na své vydání ještě čeká. Za Pernekem dráha po mostě překoná vodní hladinu na pravý břeh Lipenské přehrady a jsme v železniční stanici Želnava. Tak se dříve jmenovalo toto nádraží v Nové Peci. Od roku 1892 zde trať na osmnáct let končila. Ale pak byla prodloužena a od roku 1910 vede dál, jednak k Volarům, jednak na bavorskou hranici. Horní Planá ještě bez Lipenské přehrady. Vltava teče dole v údolí pod lesem A tady odtud jsem při svých pátráních obvykle už vyhlížel onu Čapkovu nejmenovanou zastávku. Hledal jsem ji tady odtud až kamsi k Boubínu. Znovu a znovu jsem nasedal na lavice červených motoráků a na plošiny zelených hytláků, znovu a znovu jsem projížděl zdejší lokálky za jitřního, denního i podvečerního času. Náš vlak přejíždí Jezerní potok. Jeho běžící vlny jsou vodami Plešného jezera. Ocitáme se v srdci Národního parku Šumava. Železnice jím prochází a není zatěžko uvěřit, že právě tady je Šumava nejšumavštější. Napravo meandry Vltavy, vlevo v lesích památník posledního zastřeleného medvěda v Čechách.

11 Pozor, přátelé, tady už je nanejvýš třeba vyhlížet onu Čapkovu staničku, kterou jsi jakživ neslyšel jmenovat, a kde je jen pruh louky mezi lesy, Vltava, řečená stanička a bílý dům, který je ovšem hospodou. Něco jsem se tu nachodil, najezdil a navyptával. Od Krumlova po Vimperk, od Prachatic po Nové Údolí, tam a zase zpět. A teď už to vím! Dívejte se, rozhlížejte se Pozor, pojďme! Vystupovat! Jsme tady! Vidíte? Nikoliv zastávka jak zní název kapitoly v knize a co mě dlouho pletlo! ale tohle lesní nádraží je oním místem, které hledáme! Styčný bod dvou tratí: té, co nás sem přivádí od Budějovic, a té od Volar k bavorské hranici (kdysi pokračující do Pasova). Ano, právě v této kapesní staničce tehdy, 5. září 1925, Karla Čapka zčistajasna napadlo vystoupit z vlaku. Ano, zde, v Černém Kříži kdo z vás kdy slyšel tento název? Přinejmenším před léty; vždyť po čtyřicet let začínalo střežené hraniční pásmo jen kousek odtud a samopalníci se psy měli své stanoviště na zdejším perónu. Vidíte, není tu nic: jen pruh louky mezi lesy, řečená stanička a bílý dům. Také tu teče Vltava a to si pište, že Studená! Je studená nejen jménem. Studí pokaždé a pořád. Její soutok s Teplou Vltavou leží dva kilometry odtud. Támhle za tím velkým rašeliništěm, co se mu říká Mrtvý luh. Opodál tu stával kříž temné barvy, který dal v roce 1910 novému nádraží jinak ztracenému mezi močálem a pralesním hvozdem - i jeho jméno. Kříž byl před časem obnoven a kdo chce zažít půvaby šumavské krajiny doslova hmatatelně, nechť zamíří právě sem. Navzdory tomu, že se nacházíme v Černém Kříži mezi Mrtvým luhem a Spáleným vrchem. Nejstarší pohlednice Černého Kříže s křížem a zbrusu novou železniční stanicí.

12 Bílý dům naproti nádraží byl v době návštěvy Karla Čapka, tedy v roce 1925, znám jako Paleczkův hostinec. Bylo to zároveň sídlo starého lesáckého rodu Paleczků. Vždyť během čtyř generací z něho vzešlo celkem 24 zaměstnanců knížat ze Schwarzenbergů, z toho 21 hajných. Jak zjistil genealog Raimund Paleczek z Mnichova, jeho nejstarší předek, Paul Paleczek, sem přišel v roce Dle pověsti zachránil císaři život v rozvodněné říčce Polečnici a za odměnu byl ustanoven hajným v tomto revíru. Původní dřevěný srub byl dvakrát přestavěn. V roce 1910 sem pronikla železnice a Černý kříž se stal železniční křižovatkou. Z Paleczkovy hájenky se tak stal ubytovací hostinec nejprve pro železniční dělníky, poté pro turisty. Na tom nejčerstvějším vzduchu si tu můžeme dát sklenici piva či čiré vody Na zdraví, pane Paleczku! a vydat se v Čapkových stopách. Ale kam že se to odtud vlastně Karel Čapek vydal? Teď tu stojíš a nevíš co; pustíš se přes louky, a louka ti mlaská pod nohama a houpe se skoro podezřele; zachráníš se mocnými skoky do lesa, a prvním krokem se proboříš po kolena do mechu, zatím co hůl ti až po rukojeť vjede do trouchnivého pně, o který ses chtěl opřít. Já neříkám, že je to prales; ale je to nějak hluboké; a hub je tu, že to je až strašné: fialové, třešňově červené, bílé, barvy šafránu, ledově průsvitné, ohromné, mokvající, černě rozpadlé, hlízovité, podobné kravským žaludkům, kachním nožkám, palicícm a všemu na světě; a co se mechu týče, ten se vyžívá ve všech odstínech zeleně, od modré až po oranžovou a rašelinově černou, když už nemluvíme o jeho podivuhodné něžnosti, tloušťce a hustotě; nakonec však to, co jsi považoval za pěšinu, ti naprosto nevysvětlitelně zmizí pod nohama, a ty stojíš po kolena v mechu, který je vlastně ležící strom, nevíš kudy kam a najednou si uvědomíš, že široce, nesmírně dunivě hučí hory a lesy (kam jste se poděly, kam jste se poděly, mé mladé časy), že jsi sám, nevěda kde, a že se tady vůbec neozve ptáček. Slyšíš šumět hory a zurčet podzemní vody, ale nedoslechneš ptáka ani mušky; pozor, lidský živočichu, vešel jsi v panství vegetace. A tu na tebe přijde ukrutně krásná hrůza, která tě nápadně rychle vyhodí na kraj lesa Ale teprve na tvrdé silnici mezi břízami a jeřáby si plně uvědomíš podstatnou lidskou libost: z tvrdých a pevných věcí pod nohama. Plešné jezero na dřevorytu Josefa Krejsy

13 Jsme z lesa venku a máme tu další záhadu. Poslouchejte, co Karel Čapek také napsal: Vesnice na Šumavě se povšechně vyznačují neobyčejnou délkou; řekněme tak mezi dvěma a dvaceti kilometry. Myslím, že tam jsou vesnice, které ještě nikdy nikdo neprošel. Pravda, osídlení Šumavy bývalo mnohem, mnohem hustější nežli dnes je tomu dnes. Osad, samot a polosamot by ses sotva dopočítal, ale přece jen: že by tu byly vesnice dlouhé tak mezi dvěma a dvaceti kilometry? I kdepak! Víte, kde je zakopaný pes? Vezmeme-li v úvahu, že Karel Čapek vystoupil v Černém Kříži, a známe-li trochu zdejší kraj, je vše jasné. Hleďme, tady to je: osada Dobrá, dříve Guthausen, slabou hodinku od Černého Kříže. Byla založena mezi Teplou Vltavou a stožeckým hvozdem a to zcela plánovitě: původně devatenáct, posléze bezmála osmdesát a dnes něco přes třicet usedlostí, jedna vedle druhé, pouze po jedné straně cesty! Takže ne každá šumavská vesnice, ale právě a jen do délky roztažená osada Dobrá byla inspirací pro Čapkovu nadsázku a vesnici dlouhé tak mezi dvěma a dvaceti kilometry. Hnůj je před domem místo zahrádky; u každé chalupy vydlabaný kmen, kterým teče pramenitá voda; na každém zápraží řada dřeváků, od těch velikých tahavých po dojemné dřeváčky dětské. Na neděli se takový dřevák nejspíš čerstvě ohobluje a klape se v něm do kostela. Řeč je tu silná a zvláštní; nerozuměl jsem ani slovu; na krávy se volá uot uot iowa. A když přece jen z neznámé příčiny je vesnice u konce, můžeš jít hodiny po cestě mezi břízami a jeřabinami a hodiny lesem a nepotkáš človíčka; jen z dálky před tebou uhne do lesa pašerák, který nese z Bavor šest zelených kloboučků na hlavě a ranec soli na zádech. Potloukáš-li se po kraji těch smutných a krásných lesů, - každý j houbař ví, že na kraji lesa nakde nejlepší hřiby, takové tlusté a do černa osmahlé; pořád překračuješ takové stružky a mokřiny a třesavá rašeliniska, - ty hory jsou samá voda, to jsem blázen, odkud to všechno teče. Za vlnou kopce nová vlna, samý les, samý dlouhý a hluboký les; tady je všechno stavěno do nekonečné délky, hory i vesnice i lesy i čas, čas dlouhý a šumící. Ano, čas dlouhý a šumící Schyluje se k večeru a je třeba se porozhlédnout po noclehu. Kudy teď? Každopádně je třeba překročit Teplou Vltavu. Nejspíš přes Soumarský most ale kam se dát za řekou? Snad doleva do Lenory? Anebo vpravo k Volarům? Táhne mě to doprava. To proto, že když tehdy Karel Čapek vyšel z lesa, zaznamenal že: Na poli pracují lidé a plnou hubou převalují těžkou horáckou němčinu, mají ohromné dřeváky a v pravém uchu mosazný cvoček. Tušíte, kam mířím? Správně, mezi ony horaly s mosazným cvočkem v uchu. Tedy do Volar. A ty jsou blízko, za kopcem. Doslova, támhle za Lískovým vrchem. O rázovitosti Volar a zdejší bývalé komunity psal třeba také Ladislav Stehlík ve své obsáhlé Zemi zamyšlené. Vysvětluje tu, proč volarští muži nosívali v uchu onen mosazný cvoček: to prý kvůli dobrému zraku, který coby vyhlášení střelci a pytláci potřebovali. Ostatně, současní vyznavači akupunktury a akupresury o tom vědí své

14 Svérázná volarská komunita stejně jako zdejší architektura byla alpského původu a Karel Čapek si toho také všiml: to je podivné město, kam kdysi nasadili Tyroláky, a ti si postavili dřevěné město s tyrolskými nízkými střechami a kameny na nich a alpskými lukami dokola Pohříchu část Volar kdysi vyhořela, ale i tak Volaráci zůstali Volaráky, jako by žili na ostrově, a Volaračky se nikdy nevyvdají z Volar, aby neroznesly volarské jmění z hnoje a dříví do světa. Volary neměly zastoupení na mírové konferenci; Volary měly být volarským státem. Původní obyvatelstvo alpského původu v dnešních Volarech už nežije. Ale přesto tu duch šumavské osobitosti v lecčems přetrvává. Jak zaznamenal přednosta stanice František Goldšmíd, v roce 1922 žili ve Volarech všehovšudy tři Češi. Postupně jich přibývalo: přicházeli sem coby státní zaměstnanci, především železničáři. Karel Čapek si pozoruhodné alpské roubené městečko prošel i prohlédl, ale kdoví, jak se zde domlouval. Ke zdejším zvláštnostem patřil i volarský dialekt, který jak Čapek ironicky poznamenal se někdy podobal němčině. Já bych se v takovém případě došel zeptat a kam jinam než na nádraží. Nepochybně tak učinil i náš poutník. Nejenže se tu domluvil se železničním personálem česky, ale získal tu i informace o vlakových spojích. Nevíme přesně, zda náš cestovatel po zabloudění u Černého Kříže zamířil sem do Volar a nebo zda doputoval do Lenory. Pakliže ale zvolil první cíl, a mně se to zdá pravděpodobnější, je docela možné, že v noci z 5. na 6. září 1925 přespal právě v nádražním hotelu Weitenthal. Z dobového průvodce lze vyčíst, že tento hotel stojící přes ulici přímo naproti výpravní budově měl dvanáct pokojů s celkem dvaceti lůžky, tekoucí vodu, česko-německou obsluhu a výtečnou kuchyni. Nu, to bych si dal líbit!

15 Rázovité Volary, alpské město

16 Takhle viděl Volary Karel Čapek

17 Každopádně nazítří, 6. září, se vydává Karel Čapek do Prachatic, města na pověstné solné Zlaté stezce. Olze Scheinpflugové odtud napsal: Zas o stanici dál, je trochu zima na hříbky i na mne, následkem čehož se asi dost brzo vrátím. Jinak zdráv, nyní už sám, a vidím mnoho pěkného. No vida! Pohlednici z Prachatic poslal náš poutník i Fráňovi Šrámkovi: Drahý pane Šrámku, zase jsem sebou hodil na opačnou stranu Čech, i tady je hezky. Nelze než souhlasit! Pojďme se porozhlédnout po prachatickém Velkém náměstí. Náramně se tu vyjímá stará renesanční radnice i její mladší sestřička s věží, stejně jako věkovité renesanční domy. Řada z nich má starobylé mázhauzy a v mnohých jsou hotely či restaurace. tedy je to tu staré a ošuntělé, ale kdysi to bylo celé pomalované sgrafity a freskami; i tady bylo panství Rožmberků, kteří si patrně libovali v polychromii. Staří prachatičtí měšťané pokryli celou radnici malbami a nápisy; zrovna uprostřed fronty je chlap, má v hubě větev a meč, na prsou lví hlavu, jednu tlamu medvědí a z dlaně sype peníze: nikdo neví, co to znamená. Pak tam jsou malovány všeliké soudní scény; Prachatičtí si zřejmě potrpěli na vykonávání spravedlnosti, a proto tu jsou zobrazeny výkony Šalamounovy a pro zvláštní uspokojení počestných lidí výjev, jak jsou dva provinilci za živa stahováni z kůže. Latinské nápisy velebí občanské ctnosti a správu obce, a jeden český nápis se končí klasickým dvojverším: Právo pavučině se přirovnává, jíž brouk prorazí, muška v ní zůstává. Osobně si dovoluji upozornit na jedno z vymalovaných podloubí, v němž renesanční malíř doplnil své dílo podnes dochovanou douškou: Wymalowano gest, ale není zaplaceno. Zmiňované staré nástěnné malby jsou dnes všechny restaurovány, stejně jako sgrafita. A tak lépe nežli Karel Čapek v roce 1925 rozpoznáme, že mužská postava mezi horními okny radnice nemá kromě meče v ústech jakousi větev, nýbrž lilii. Tvrzení, že nikdo neví, co tato symbolika znamená, také není přesné. Myslím, že u našeho autora šlo spíše o nadsázku. Dle výkladu prachatického historika Ladislava Piláta z roku 1948jde o alegorii, která má nejspíše vyjadřovat dobrotu, štědrost a spravedlnost Rožmberků. Co se týče dalších výjevů a latinských nápisů, Čapkův současník Paul Messner z Prachatic je v roce 1927 vysvětloval jako doporučení k umírněným životním prožitkům a rozumnému využití peněz.

18 Tak je pomalován i starý pivovar a řada jiných ctihodných domů; mnoho maleb už zašlo, a zašel i tajemný nápis na kostele: Quam cito transit tumana loje. Ano, lidská sláva polní tráva. Na kostelních vratech je viděti rány husitských seker a kopí, a je tam v levé lodi i příšerná kobka, v níž prý husité upálili pětaosmdesát prachatických katolíků; ti chtěli utéci oknem, ale jenom ohnuli mříže, které jsou tam doposud Vedle kostela je prastará škola, do které prý chodil Jan Hus a dokonce i Žižka. Městečko je dosud uzavřeno hradbami jako tehdy, zatím co soumarský zvon oplakává bývalou slávu Zlaté stezky. Hradby s parkánem nepochybně patří k půvabům Prachatic, ale to oplakávání už není na místě; stačí se po dnešních Prachaticích jen rozhlédnout. Nemluvě o tom, že každoroční městské slavnosti Zlaté stezky její věhlas nejen pyšně připomínají, ale z plna hrdla i oslavují. Mně se pak ze všeho vůbec nejvíc zamlouvá prastará latinská moudrost na prachatické Dolní bráně: Laudamus veteres sed nostris utimur annis. Čili: staré chválíme, však v nových žijeme časech.

19 Pokusme se nyní stanovit rozvrh Čapkových toulek Šumavou tak, jak se nám z doby před více jak třičtvrtěstoletím vynořují. Po pobytu v Českém Krumlově a jeho okolí se náš autor vydal 5. září 1925 vlakem k Želnavě a Volarům. Při objíždění lokomotivy v úvraťové lesní stanici Černý Kříž pak impulzivně mění plán cesty. Zaimprovizuje a vystupuje v místě, které v něm vzbudilo pocit, že se dostal do samého srdce šumavských hvozdů. Z Černého Kříže jde tedy pěšky a v přilehlém lese krátce zabloudí. Na cestu vyjde u osady Dobrá, aby se za ní stočil nejspíše k Volarům. Zde se zastaví na nádraží, porozhlédne se po městě a patrně přenocuje. Ráno 6. září jede vlakem do Prachatic, prohlédnout si jejich omšelou starobylost. Nocuje snad opět ve Volarech. Datum 7. září je dnem Čapkovy túry na Boubín, kde vstoupí do pralesní rezervace, aby poté zamířil do Lenory. V Lenoře přespí a na druhý den, 8. září, po odeslání pošty, se vydává na cestu domů, do Prahy. Tento itinerář není pochopitelně do posledního slova prokazatelný, avšak lze ho mít za dosti pravděpodobný. Dokládá to i zdánlivě přehlédnutelná maličkost, jakou lze najít v Čapkově popisu cesty na Boubín. Závěr svého šumavského pobytu totiž strávil Karel Čapek v Lenoře. Lenora vznikla počátkem 30. let 19. století a to jako osada přilehlá k nově založené sklárně, dnes již bohužel vyhaslé. Naopak před pár lety tu ožila více jak 170 let stará obecní pec na chleba. Karel Čapek poslal z Lenory dva pohledy: jeden Olze Scheinpflugové a druhý Otokaru Březinovi. V obou už píše o konci své cesty a o návratu. (Olze, Tak už se vracím, neboť není mi možno déle mrznout.ale hřiby jsem našel, panečku! Přihlásím se ihned po návratu. Březinovi, Drahý Mistře, dokončuji svou toulku po Šumavě: doufám, že se brzo podívám za Vámi. Váš oddaný K. Čapek ). Ještě předtím se však spisovatel vypravil z Lenory na prohlídku Boubínského pralesa. Ten byl prohlášen za chráněnou rezervaci již v roce 1858 a v době Čapkovy návštěvy byl dovolen vstup ještě i do jeho samotného nitra. Od té doby jsem viděl pravý prales, ten pod Boubínem. Je to jen kousek reservace, takový, jak se říká, přírodní park; člověk by skoro čekal, že tu budou tabulky s nápisy Netrhejte stromů nebo Nešlapej po padlých velikánech, cítí jako ty. Tedy takový prales se skládá hlavně ze stromů víceméně vyvrácených; je tam mokro, teče to jako houba a leží tam pně ve všech stupních rozkladu, takže nemůžeš vpřed ani vzad. Je to necháno na ukázku, jaký děsný nepořádek udělá příroda, je-li nechána sama sobě. Člověk sice nad tím žasne, ale pak je rád, když putuje na Lenoru pořádnými lesy; cítí s nimi jaksi víc solidarity. Körbrův Průvodce sice praví, že tam za těmi větvemi spí šípková Růženka svůj sen staletý, ale já ji tam nezastihl; buď bylo na ni příliš chladno, nebo má v pondělí volno. Nadhled fejetonisty a lehkost jeho pera se tu předvádějí v plné kráse, ale byli bychom špatnými stopaři a detektivy, kdybychom nevzali závěr poslední věty pro jistotu doslova. Mohl být autor na Boubíně skutečně v pondělí? Dosud nám podle našeho itineráře vychází, že Karel Čapek byl na Boubíně 7. září. Dá to trochu práce, ať při hledání ve stoletém kalendáři či připočítání, ale výsledek je vždy týž: 7. září 1925 bylo skutečně pondělí.

20 Prales na Boubíně Masív Boubína nad Idinou pilou

cestujeme na vlastní pěst

cestujeme na vlastní pěst ŠUMAVA na vlastní pěst turistický průvodce Jozef Petro cestujeme na vlastní pěst www.petro.cz Obsah Místo úvodu 2 Domažlice 4 Klatovy 7 Železná Ruda 8 Vimperk a okolí 13 Boubín 15 Kvilda, Modrava, Antýgl

Více

4. BÝT SÁM A NECÍTIT SE SÁM

4. BÝT SÁM A NECÍTIT SE SÁM 4. BÝT SÁM A NECÍTIT SE SÁM Severozápadní pohraniční hradba Čech Krušné hory Na západ od Labe se rozkládá pohoří, na které jsem se těšil asi nejvíce: Krušné hory (Erzgebirge). Věděl jsem, že jsou poničené

Více

Zážitky. v Českosaském Švýcarsku. Zážitky v Českém Švýcarsku

Zážitky. v Českosaském Švýcarsku. Zážitky v Českém Švýcarsku Českosaské Švýcarsko www.ceskesvycarsko.cz 2011 Historie a kultura Lidské stopy v krajině Turistika TOP 10 (Kdo to neviděl, jako by tu nebyl!) Aktivní odpočinek Made in České Švýcarsko Ze hřbetu koně Labským

Více

Text a ilustrace - Kateřina Trněná. Text a ilustrace jsou chráněny autorským zákonem.

Text a ilustrace - Kateřina Trněná. Text a ilustrace jsou chráněny autorským zákonem. Svítání nad Tamwôlem Text a ilustrace - Kateřina Trněná. Text a ilustrace jsou chráněny autorským zákonem. Při přepisování jsem zjistila, že tato směs volných asociací a symbolů není kniha, ale sen. Věřte

Více

Koloveč Muzeum techniky a řemesel Městské muzeum a galerie Nepomuk. Domažlice. Klatovy. Kdyně. Muzeum Šumavy

Koloveč Muzeum techniky a řemesel Městské muzeum a galerie Nepomuk. Domažlice. Klatovy. Kdyně. Muzeum Šumavy Domažlice Muzea a archeologické památky Koloveč Muzeum techniky a řemesel Městské muzeum a galerie Nepomuk Klatovy Přestože návštěvníky Šumavy přitahuje zejména nádherná příroda, k tradičním turistickým

Více

Zážitky. v Českosaském Švýcarsku. Zážitky v Českém Švýcarsku

Zážitky. v Českosaském Švýcarsku. Zážitky v Českém Švýcarsku Českosaské Švýcarsko www.ceskesvycarsko.cz 2015/16 Turistika Po stopách kramářů, pašeráků i tovaryšů Historie a kultura Z Krásné Lípy do Evropy a zpět Aktivní odpočinek Cesty za pěnivým mokem Příroda Patnáctiletý

Více

Text Jiří Peltan, Martin Ježek / Photo Aleš Motejl

Text Jiří Peltan, Martin Ježek / Photo Aleš Motejl Text Jiří Peltan, Martin Ježek / Photo Aleš Motejl Vážení návštěvníci, právě jste dostali do ruky brožuru, která vás spolehlivě provede po okolí Českých Budějovic. Naleznete v ní 10 tipů na výlety, jež

Více

Číslo 9 Kveten Ročník 2013 2014. Prachatický. sv. Jan. vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna. 25 Kč. Zaniklé kostely Šumavy.

Číslo 9 Kveten Ročník 2013 2014. Prachatický. sv. Jan. vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna. 25 Kč. Zaniklé kostely Šumavy. Číslo 9 Kveten Ročník 2013 2014 sv. Jan Prachatický vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna Cena 25 Kč Zaniklé kostely Šumavy Jablonec Z myšlenek P. Josefa Doubravy KNIHA MOZAIKA ŽIVOTA (pokračování)

Více

Karel Čapek ITALSKÉ LISTY FEJETONY

Karel Čapek ITALSKÉ LISTY FEJETONY Karel Čapek ITALSKÉ LISTY FEJETONY Znění tohoto textu vychází z díla Italské listy tak, jak bylo vydáno v Československém spisovateli v roce 1980 (ČAPEK, Karel. Cestopisy I. : Italské listy : Anglické

Více

výlety Úvodník současnosti Obsah

výlety Úvodník současnosti Obsah Úvodník Uteklo to jako voda. První číslo Výletů současnosti jsme vydali přesně před rokem. Tehdy byli našimi prvními hosty, se kterými jsme se vydali na cesty, Luděk Munzar a Olga Lounová. Rád na setkání

Více

Číslo 9 Květen Ročník 2012 2013. Prachatický. sv. Jan. vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna. Vlachovo Březí. 25 Kč

Číslo 9 Květen Ročník 2012 2013. Prachatický. sv. Jan. vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna. Vlachovo Březí. 25 Kč Číslo 9 Květen Ročník 2012 2013 sv. Jan Prachatický vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna Vlachovo Březí Cena 25 Kč Z myšlenek P. Josefa Doubravy KNIHA MOZAIKA ŽIVOTA (pokračování) Viditelná příroda

Více

Poznávání památek zapsaných do kulturního dědictví

Poznávání památek zapsaných do kulturního dědictví Poznávání památek zapsaných do kulturního dědictví UNESCO v ČR Explore - Express - Explain Prozkoumej - Pojmenuj - Povídej ZŠ Lupáčova, 5. A 2012/2013 ZŠ Lupáčova, 5. A 2012/2013 třídní učitelka Ľubica

Více

Putování severní Francií 2012 (gotické katedrály a normandské pobřeží - Honfleur)

Putování severní Francií 2012 (gotické katedrály a normandské pobřeží - Honfleur) Putování severní Francií 2012 (gotické katedrály a normandské pobřeží - Honfleur) Pár slov na úvod. Tento cestopis vzniká z našich vzpomínek na cestu po Francii v roce 2012. Začali jsme ji 6. září v Praze

Více

výlety Úvodník současnosti Obsah 2 Monsieur Dakar rozhovor s Karlem Lopraisem

výlety Úvodník současnosti Obsah 2 Monsieur Dakar rozhovor s Karlem Lopraisem Úvodník Letošní putování po Česku jsme zakončili v Českých Budějovicích. Město, které si příští rok připomene 750 let od svého založení, jsme s Tomášem Pexou prošmejdili důkladně. Alespoň tedy historické

Více

TITUS A PŘÍZRAK MINULOSTI. Konec května 2012, po dešti, vlahý večer

TITUS A PŘÍZRAK MINULOSTI. Konec května 2012, po dešti, vlahý večer TITUS A PŘÍZRAK MINULOSTI Konec května 2012, po dešti, vlahý večer Jednoho dusného květnového odpoledne kráčel Titus přes rušné a veliké náměstí v centru jednoho středoevropského města. Jakékoli charakteristiky

Více

5. ročník literární soutěže

5. ročník literární soutěže Ústecký parlament dětí a mládeže Sdružení dětí a mládeže Tilia Ústí nad Labem Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem za podpory Města Ústí nad Labem pořádali 5. ročník literární soutěže Vážení čtenáři, spisovatelé,

Více

Jan B. Hurych. Autorovy toulky po Montáně. Fotografie Aťa Hurychová a Michal Málek.

Jan B. Hurych. Autorovy toulky po Montáně. Fotografie Aťa Hurychová a Michal Málek. Jan B. Hurych OBSAH Úvod 1. Watertonské jezero 2. Park plný ledovců 3. Great Falls 4. Helena 5.Butte 6. Města duchů 7. Bozeman. 8. Billings 9. Little Bighorn 10. Custerův poslední zápas 11. Záložka Autorovy

Více

OBČANSKÉ NOVINY RBR BANANA TIMES PŘI PŘÍLEŽITOSTI 20 LET RBR BŘEZEN 2014. Drazí Banáni a přátelé,

OBČANSKÉ NOVINY RBR BANANA TIMES PŘI PŘÍLEŽITOSTI 20 LET RBR BŘEZEN 2014. Drazí Banáni a přátelé, OBČANSKÉ NOVINY RBR BANANA TIMES PŘI PŘÍLEŽITOSTI 20 LET RBR BŘEZEN 2014 Drazí Banáni a přátelé, v rukou držíte ojedinělé číslo Banana Times (BT), které vychází při příležitosti 20 let trvání Roverské

Více

PRÍBEHY KRAJE POD SLÁNSKOU HOROU. Jaroslav Huk

PRÍBEHY KRAJE POD SLÁNSKOU HOROU. Jaroslav Huk PRÍBEHY KRAJE POD SLÁNSKOU HOROU Jaroslav Huk PRÍBEHY KRAJE POD SLÁNSKOU HOROU Jaroslav Huk Pavel Vychodil Jitka Janouchová text fotografi e fotografi e Vydavatel Přemyslovské střední Čechy o. p. s. Jaroslav

Více

přímo za experta na poutě do Santiaga.

přímo za experta na poutě do Santiaga. Çaminho do Noroeste, naše cesta. Podél Atlantiku ke Svatému Jakubovi Moje vlastní něvědomost byla do roku 1998 neuvěřitelná. Název Santiago de Compostela jsem předtím nikdy neslyšel, o putování ke hrobu

Více

Í N Ě T Š L Cena 20,-Kč

Í N Ě T Š L Cena 20,-Kč Cena 20,-Kč LŠTĚNÍ Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE Svatý Vojtěch M ěsíc duben začíná v liturgii tak slavnostně, že to víc ani nejde. 1. 4. je Zelený čtvrtek. V diecézních katedrálách po celém světě se dopoledne

Více

Zážitky. v Českosaském Švýcarsku. Zážitky v Českém Švýcarsku

Zážitky. v Českosaském Švýcarsku. Zážitky v Českém Švýcarsku Českosaské Švýcarsko www.ceskesvycarsko.cz 2012 Historie a kultura Nejcennější jsou příběhy Turistika Soutěsky, kde krutě i vlídně vládne paní Voda Aktivní odpočinek Jak si užít výlet s dětmi Les je nejlepší

Více

B U L L E T I N. Společnosti Otokara Březiny

B U L L E T I N. Společnosti Otokara Březiny B U L L E T I N Společnosti Otokara Březiny 37 Jaroměřice nad Rokytnou BŘEZEN 2005 Otokar Březina PŘÍRODA Hudbou hrály ukryté prameny a den můj k ní zpíval svou píseň na březích melancholických. Smutek

Více

Městské slavnosti protivínské 2012 GRANT PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

Městské slavnosti protivínské 2012 GRANT PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE ROČNÍK XX číslo 3 březen 2012 18 Kč INVESTIČNÍ PLÁN MĚSTA PRO ROK 2012 Vážení spoluobčané, dovolte mi Vás seznámit s financováním akcí, které naše město připravilo pro rok 2012. Na základě ekonomických

Více

č. 4 Volné sdružení autorů Ročník...2 Rok... 2012 Lašský dostavník vychází díky sponzorským darům:

č. 4 Volné sdružení autorů Ročník...2 Rok... 2012 Lašský dostavník vychází díky sponzorským darům: Lašský dostavník vychází díky sponzorským darům: Beskydská likérka - Staré Město Na Zbytkách 41 Objednávky, informace na www.beskydskalikerka.cz 776 757 673 (pálenice) 776 579 170 (prodejna) Otvírací doba:

Více

Karel Čapek ITALSKÉ LISTY

Karel Čapek ITALSKÉ LISTY Karel Čapek ITALSKÉ LISTY Italské listy Karel Čapek 1923 Obsah Obsah ÚVODEM VÝSTRAHU BENÁTKY I. II. PADOVA, FERRARA RAVENNA, SAN MARINO FLORENCIE SIENA, ORVIETO ŘÍM LID NEAPOLSKÝ I. II. PALERMO OD PALERMA

Více

I průmyslovák někdy potká anděla...

I průmyslovák někdy potká anděla... I průmyslovák někdy potká anděla... Kolektivní práce studentů SPŠST Praha 1, scenáristika, 2. 3. ročník, 2011 1 Zlatý Anděl je budova, které získala titul Stavba roku 2001 a stála na počátku komplexní

Více

J P. rachatický DOLNÍ VLTAVICE. Zaniklé kostely Šumavy. Cena 25 Kč ČÍSLO 7 BŘEZEN ROČNÍK 2013 2014 VIKARIÁTNÍ MĚSÍČNÍK REGIONU SV.

J P. rachatický DOLNÍ VLTAVICE. Zaniklé kostely Šumavy. Cena 25 Kč ČÍSLO 7 BŘEZEN ROČNÍK 2013 2014 VIKARIÁTNÍ MĚSÍČNÍK REGIONU SV. J P ČÍSLO 7 BŘEZEN ROČNÍK 2013 2014 sv. a n rachatický VIKARIÁTNÍ MĚSÍČNÍK REGIONU SV. JANA NEUMANNA Cena 25 Kč Zaniklé kostely Šumavy DOLNÍ VLTAVICE Z myšlenek P. Josefa Doubravy KNIHA MOZAIKA ŽIVOTA

Více

C:\Users\Plazma\Desktop\Knhy pdf\nová složka (2)\Verne_Jules-Tajemstvi_Vilema_Storitze.pdb

C:\Users\Plazma\Desktop\Knhy pdf\nová složka (2)\Verne_Jules-Tajemstvi_Vilema_Storitze.pdb PDB Name: Verne Jules-Tajemství Viléma St Creator ID: REAd PDB Type: TEXt Version: 0 Unique ID Seed: 0 Creation Date: 2.5.2007 Modification Date: 2.5.2007 Last Backup Date: 1.1.1970 Modification Number:

Více

Moravskoslezské Lašsko

Moravskoslezské Lašsko Úvodník Úvodník Vážení a milí čtenáři, přinášíme opět pozdrav z našeho Lašska. Rozhodli jsme se, že bychom vás rádi potěšili Lašským dostavníkem vždy s příchodem ročního období jara, léta, podzimu a zimy.

Více