zpravodaj.krumlov.cz Informace občanského sdružení ICOS Český Krumlov 4/2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zpravodaj.krumlov.cz Informace občanského sdružení ICOS Český Krumlov 4/2009"

Transkript

1 Informace občanského sdružení ICOS Český Krumlov PRVNÍ ZÁJEMCI SE UŽ ZAPOJUJÍ DO DOBROVOLNICKÝCH AKTIVIT V minulém vydání tohoto zpravodaje jsme vás informovali o vzniku Dobrovolnického centra Český Krumlov. To bylo založeno za finanční podpory města Český Krumlov koncem léta t.r. pod občanským sdružením ICOS Český Krumlov a jeho Centrem sociálních služeb. V současné době se už několik prvních zájemců zapojuje do dobrovolnických programů. Dobrovolnické centrum ICOS Český Krumlov Náměstí Svornosti 2, Český Krumlov DOBROVOLNICKÉ CENTRUM ČESKÝ KRUMLOV Chcete získat nové dovednosti, zkušenosti, kontakty, pocit užitečnosti či nové přátele? ZAPOJTE SE DO DOBROVOLNICKÝCH AKTIVIT Pokusíme se vám najít takovou činnost, která vám bude co nejvíce vyhovovat. První programy českokrumlovského dobrovolnického centra jsou zaměřeny na podporu dětí a mládeže. Ve spolupráci se střediskem výchovné péče Spirála je to program Kamarád v životě, kde dobrovolníci pomáhají aktivně vyplnit volný čas klientů střediska - dětí s lehkou mozkovou dysfunkcí, dětí s problémy v komunikaci, dětí hyperaktivních atd. Další program je realizován ve spolupráci se sdruřením I MY - Společnost pro podporu lidí s postižením. Je zaměřen na podporu dětí s mentálním a tělesným postižením, kde dobrovolník může pomoci pečujícím rodičům s hlídáním dítěte. Škála možného uplatnění dobrovolníků se však Dobrovolnické centrum je akreditováno u Ministerstva vnitra ČR dle zák. č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a funguje pod záštitou ICOS Český Krumlov, o.s. a Centra sociálních služeb. postupně rozšiřuje. Dobrovolnické centrum rozvíjí :06:16 spolupráci s dalšími organizacemi tak, aby nabídka možné dobrovolnické činnosti byla co nejširší. Například i v oblasti pomoci starším či zdravotně postiženým občanům. Možné uplatnění dobrovolníků bude nadále rozšiřováno i na základě přání samotných zájemců o dobrovolnickou činnost a možností jednotlivých organizací. I proto je důležité, aby se zájemci o dobrovolnictví neváhali již nyní na dobrovolnické centrum obracet. Co nabízíme zájemcům o dobrovolnictví a dobrovolníkům? Na dobrovolnické centrum se může obrátit každý zájemce. Dobrovolníkem se může stát v podstatě každý člověk od 15ti let, který je ochoten ze své dobré vůle věnovat část svého volného času druhým. Záleží jen na dobrovolníkovi jakou činnost či organizaci si vybere. Dobrovolnické centrum nabízí zájemcům o dobrovolnickou činnost mimo jiné: pomoc s vyhledáním takové činnosti, která by vyhovovala a odpovídala přání zájemce zajištění prvotního kontaktu s potenciální organizací, která dobrovolníkům nabízí uplatnění proškolení budoucích dobrovolníků, seznámení s charakterem dobrovolnické činnosti, s chodem organizace či organizací, s právy a povinnostmi dobrovolníka průběžnou pomoc, komunikaci a podporu při výkonu vlastní dobrovolnické činnosti pojištění dobrovolníků pro případ odpovědnosti za způsobenou škodu a pro případ úrazu (dobrovolník tak zodpovídá pouze za úmyslnou škodu) zajištění tzv. supervize - tj. pravidelné setkávání s odborníky i dalšími dobrovolníky za účelem předávání zkušeností, hodnocení činnosti apod. Dobrovolnické centrum se tak snaží zájemcům najít nejen vhodnou činnost a organizaci, ale i zajistit další podporu a pomoc dobrovolníkům i při vlastní dobrovolnické činnosti. I když za tuto činnost dobrovolník nedostává finanční odměnu, jednotlivé organizace se ve spolupráci s dobrovolnickým centrem snaží dobrovolníkům nabídnout určité výhody - ať už například přístup na internet, využívání kopírky, půjčování sportovního náčiní či odborné literatury. Pokračování na straně 2 Co přináší antidiskriminační zákon a další informace Bezplatné právní poradny Čtěte na straně 3 a 4 "Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti." Z obsahu: Jaké jsou předpoklady pro dobrovolnickou činnost? str. 2 Představujeme: Půjčovna kompenzačních pomůcek a další služby Centra pro zdravotně postižené str. 5 Jak hodnotí osobní asistenci samotní uživatelé? str. 5 Informace CPDM, o.p.s. str. 6 Strana 1 Zpravodaj_3-09.indd :10:08

2 Úvodem Vážení příjemci sociálních služeb, spolupracovníci i čtenáři zpravodaje, rok se s rokem sešel a my, provozovatelé služeb, které vám v tomto zpravodaji pravidelně představujeme, jsme velmi rádi, že jsme dokázali naše služby nejen rozšířit, ale snad i zkvalitnit. Velmi nás také těší váš zájem o dobrovolnickou činnost, který je sám o sobě důkazem toho, že naše společnost není tak špatná, jak se někdy tvrdí. Dovolte tedy, abych na tomto místě poděkoval všem, kteří se na síti našich služeb a programů podílejí. A je jedno zda jako zaměstnanci, externí spolupracovníci, nebo právě jako dobrovolníci. Poděkování patří i našim partnerům z Centra pro pomoc dětem a mládeži, kteří svou činností rozšiřují nabídku služeb do oblasti dětí a mládeže. Co víc si ještě přát? Všem zaměstnancům, dobrovolníkům i spolupracovníkům přeji nejen zdraví a osobní štěstí, ale i to, aby je v dalším období neopustila chuť v této práci pokračovat. Všichni si za obětavost a práci, která spíše než materiální zisky přináší uspokojení z něčeho skutečně smysluplného, zaslouží co nejvřelejší poděkování. Krásné vánoční svátky, zdraví a štěstí v příštím roce přeji i vám všem, čtenářům našich řádek. Všem výše jmenovaným prostřednictvím tohoto časopisu posílám pomyslnou větvičku jmelí, která snad pomůže naplnit uvedená přání. Za vydavatele Tomáš Zunt, předseda ICOS Český Krumlov, o.s. V těchto dnech dokončilo a předalo do výroby CPDM, o.p.s. Český Krumlov DVD, které je jedním z výstupů šestistranného projektu evropské výměny mládeže "Lidé a světové dědictví UNESCO". Ten se uskutečnil v Krumlově o prázdninách roku Zájemci o toto DVD jej budou moci zdarma získat těsně před vánočními svátky v CPDM Český Krumlov na Špičáku 114. PRVNÍ ZÁJEMCI SE UŽ ZAPOJUJÍ DO DOBROVOLNICKÝCH AKTIVIT Pokračování ze strany 1 Předpoklady pro dobrovolnickou činnost Každá dobrovolnická činnost má svá specifika. Dobrovolnické centrum tedy nemůže vždy zaručit naplnění všech představ zájemců o dobrovolnictví. Nicméně se o to pokusí. Vedle samotného zájmu věnovat část svého času druhým, by měl však dobrovolník splňovat určité předpoklady pro výkon dobrovolnické činnost. Ty se liší program od programu. Obecně můžeme jmenovat věk nad 15 let, spolehlivost, motivaci a schopnost nenechat se odradit, zdravotní stav umožňující vykonávat dobrovolnickou službu či bezúhonnost, uvádí Tomáš Vágai z dobrovolnického centra. Pro zájemce o dobrovolnickou činnost je podstatné ujasnit si, co očekává od dobrovolnické činnosti. Každý ze zájemců by se měl také zamyslet nad tím, zdali má například nějaké speciální schopnosti či dovednosti, které může a chce nabídnout druhým. Nebo kolik času by chtěl dobrovolné činnosti věnovat. Pro dobrovolníka je asi nejdůležitější otázka: V jaké oblasti bych chtěl pomáhat? Zda mám větší vztah k dětem, postiženým lidem, seniorům, nebo mě spíše zajímá například administrativní výpomoc, upřesňuje Tomáš Vágai a dodává: Ujasnit si odpovědi na tyto otázky by vám měl napomoci už prvotní pohovor v dobrovolnickém centru, kdy také zájemce seznamujeme se stávající nabídkou a možnostmi dobrovolnických aktivit. K upřesnění požadavků a představ může být nápomocen zájemcům také úvodní dotazník pro dobrovolníky. Ten je stejně jako další pravidelně aktualizované informace a materiály k dobrovolnictví a dobrovolnickým programům k dispozici jak v sídle centra na náměstí Svornosti, tak na internetových stránkách v sekci Dobrovolnické centrum. Máte-li zájem o dobrovolnickou činnost neváhejte Dobrovolnické centrum kontaktovat. KONTAKTY DOBROVOLNICKÉHO CENTRA ČESKÝ KRUMLOV Dobrovolnické centrum Český Krumlov pracoviště Centra sociálních služeb - ICOS Český Krumlov Náměstí Svornosti 2, Český Krumlov Kontaktní osoba: Tomáš Vágai, koordinátor Dobrovolnického centra tel.: , , - sekce Dobrovolnictví Pro osobní setkání je kontaktní místo na Náměstí Svornosti č.p. 2 (nad Infocentrem) otevřeno vždy: v pondělí a pátek od do h. V případě, že vám tento čas nevyhovuje, je možné smluvit si jiný termín. Kontaktovat nás můžete telefonicky i em. Dobrovolnické centrum je akreditováno u Ministerstva vnitra ČR dle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě. Vznik dobrovolnického centra byl podpořen městem Český Krumlov. Strana 2 Zpravodaj_3-09.indd :10:10

3 INFORMACE BEZPLATNÉ PRÁVNÍ PORADNY V ZÁŘÍ ZAČAL PLATIT ANTIDISKRIMINAČNÍ ZÁKON Od začátku září je účinný zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací, známější spíše jako antidiskriminační zákon. Přijetím této právní normy Česká republika konečně splnila povinnost implementovat antidiskriminační směrnice Evropské unie. Z nich mnohé však nejsou v našem právním systému novinkou. Nebudeme se na tomto místě zabývat často v médiích propíranou otázkou, zda-li je tato zákonná norma ideální či nikoli - jedná se o určitý kompromis mezi názory zákonodárců a nevládních organizací. Její smysl jistě lépe prokáže až praxe. Zde se spíše pokusíme nastínit co anitidiskriminační zákon přináší. A to i vzhledem k tomu, že českokrumlovská Bezplatná právní poradna nabízí pomoc všem občanům jižních Čech, kterým jsou nějakým způsobem porušována práva, případně mají pocit, že jsou či byli vystaveni diskriminačnímu jednání. Co zákon přináší oproti dřívějšku? Jedním z důvodů pro přijetí zákona byla dosavadní roztříštěnost právní ochrany před diskriminací. Zásada rovného zacházení a zákazu diskriminace je zakotvena již v Listině základních práv a svobod. Konkretizována byla, jak již bylo řečeno, i v některých stávajících právních úpravách. Například v zákoně o zaměstnanosti či zákoníků práce. Kupříkladu ale právě zákoník práce již dále nespecifikoval, jak je možné se diskriminaci bránit. Pouze několik let odkazoval na neexistující antidiskriminační zákon. Ten tak nově přináší zejména sjednocení těchto norem a právní ochrany pro oběti diskriminace. Tedy pro ty občany, kteří jsou ve srovnatelné situaci nepřiměřeně a neopodstatněně znevýhodněni oproti osobám jiným. A to nejen v oblasti zaměstnávání, ale i v dalších oblastech jako je například vzdělávání, zdravotní péče, sociální zabezpečení, bydlení či v přístupu ke zboží a službám. Co je a co není diskriminace? Antidiskriminační zákon vnímá diskriminaci jako zakázané rozlišování z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru (tzv. diskriminačních důvodů). Za diskriminaci z důvodu pohlaví považuje i diskriminaci z důvodu těhotenství, mateřství nebo otcovství. Diskriminací je také podle tohoto zákona jednání, kdy je s osobou zacházeno měně příznivě na základě domnělého diskriminačního důvodu (například domnělé rasy či náboženského vyznání). Zákon také definuje diskriminaci přímou a nepřímou. Za přímou diskriminaci se považuje jednání (včetně opomenutí), kdy je s jednou osobou evidentně zacházeno z určitého diskriminačního důvodu méně příznivě, než je zacházeno s jinou osobou ve srovnatelné situaci. (Například, když zákazník jiné než-li české národnosti není v restauraci obsloužen, zatímco zákazník národnosti české je v té samé restauraci obsloužen vždy). Nepřímou diskriminaci zákon chápe jako jednání (včetně opomenutí), kdy k rozdílnému zacházení z určitého diskriminačního důvodu dojde v důsledku zdánlivě neutrálního opatření, které však přesto znevýhodňuje určité osoby. (Například požadavek zaměstnavatele na nulovou absenci v předchozím zaměstnání, který by mohl nepřímo diskriminovat zdravotně postižené.) Mezi diskriminační jednání patří i obtěžování (například vytváření zastrašující či zahanbující atmosféry v práci), sexuální obtěžování či pronásledování (například pokud se s osobou zachází nevýhodněji pro podanou stížnost nebo podnět), ale také pokyn či navádění k diskriminaci. Zároveň jsou v antidiskriminačním zákoně uvedeny i situace, V případě, kdy máte pocit, že vám byla nějakým způsobem porušena vaše práva, nebo že jste byli vystaveni diskriminačnímu jednání, doporučujeme obrátit se na odborníky. Pomoc vám nabízí i českokrumlovská Bezplatná právní poradna - viz kontakty na straně 4. které za diskriminaci považovány nejsou. (Například podmínka minimálního věku, dosaženého vzdělání či praxe pro určitá povolání, ochrana žen z důvodu těhotenství či ochrana zdravotně postižených.) Jak se diskriminaci bránit a jak je to s dokazováním? Možnosti obrany proti diskriminačnímu jednání jsou nastíněny v přiloženém rámečku. Jen připomínáme, že soudní řešení by mělo být až tou poslední možností. Zákon také hovoří o tzv. přenosu důkazního břemene. Ten se týká obou zúčastněných stran. Ten, kdo je diskriminačním chováním a jednáním poškozený, musí nejprve před soudem uvést skutečnosti, ze kterých je možno dovodit, že došlo k diskriminaci. A ten, kdo je z diskriminace obviněn, pak musí před soudem prokázat, že k porušení zásady rovného zacházení nedošlo (jinak řečeno, že se diskriminace nedopustil). Více informací k dané problematice i k tzv. antidiskriminačnímu zákonu (č. 198/2009 Sb.) se dočtete například na Jak se proti diskriminujícímu jednání bránit? Nejprve je potřeba si uvědomit, že ne každé nerovné zacházení musí být nutně diskriminační. Pokud je jednání odůvodnitelné cílem a zvolené prostředky k jeho dosažení jsou přiměřené a nezbytné, nejde o diskriminaci. (Diskriminací není například pokud je osoba znevýhodněna na základě svého chování - provozovatel restaurace nevpustí hosta, který naposled tropil výtržnosti, banka odmítne klientovi dát úvěr, neboť je v prodlení se splácením dluhu, apod.). Zjednodušeně řečeno, se diskriminací rozumí takové jednání, kdy je s určitou osobou na základě určitého diskriminačního důvodu (věk, pohlaví, etnický původ, zdravotní postižení atd.) zacházeno méně příznivě než se zachází s jinou osobou ve srovnatelné situaci. Bránit se proti takovému jednání lze například mimosoudní cestou, vyjednáváním s diskriminující stranou prostřednictvím tzv. mediace (mimosoudní řešení za pomoci speciálně vyškoleného odborníka, který se snaží spor řešit vzájemnou dohodou obou stran - i tuto službu poskytuje českokrumlovské Centrum sociálních služeb), stížností nadřízenému, zřizovateli, podáním podnětu státnímu orgánu - například příslušným úřadům práce v případě diskriminace při přístupu do zaměstnání; inspektorátům práce v případě diskriminace probíhající již v zaměstnání, nebo České obchodní inspekci v případě diskriminace v přístupu ke službám. Další možností je soudní cesta. V případě, že se občan obrátí na soud, může se domáhat upuštění od diskriminujícího chování a jednání podáním žaloby na ochranu před konkrétním diskriminačním případem (například pro nepřijetí do zaměstnání z důvodu svého etnického původu, náboženského vyznání). Je možno se domáhat, aby bylo zanecháno diskriminace, byly odstraněny její následky či bylo přiznáno přiměřené zadostiučinění (případně i v penězích vyplacená náhrada nemajetkové újmy). Strana 3 Zpravodaj_3-09.indd :10:10

4 Pokračování ze strany 3 INFORMACE BEZPLATNÉ PRÁVNÍ PORADNY Potřebujete poradit, jak z problému ven? Máte pocit, že jste se stal/a obětí diskriminace nebo vám byla jinak porušena vaše základní lidská práva? BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA pracovní právo občanské právo rodinné právo správní právo problematika sociálních dávek lidsko-právní oblast a diskriminace včetně zastupování v opodstatněných případech Základní služby poradny jsou určeny občanům Českokrumlovska v nepříznivé sociální situaci, v oblasti diskriminace a lidských práv jsou pak služby určeny všem občanům Jihočeského kraje. KLIENTSKÉ HODINY PONDĚLÍ: pro neobjednané klienty a pouze pro objednané klienty STŘEDA: pouze pro objednané klienty a pro neobjednané klienty Doporučujeme se předem objednat, jinak nelze zajistit, že vás pracovníci poradny budou moci ihned přijmout!!! Objednat se můžete na níže uvedených kontaktech i mimo uvedenou provozní dobu v další všední dny mezi 9.00 a h. KONTAKTY CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - projektové pracoviště ICOS Náměstí Svornosti č.p. 2, Český Krumlov (1. patro nad Infocentrem) Kontaktní osoba k právnímu poradenství: Bc. Tereza Lysoňková mobil: , tel./fax: , webová poradna: Partner projektu: Občanská poradna při Jihočeské rozvojové, o.p.s., B. Smetany 34, České Budějovice mobil: , tel , BALÍČEK ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ PRO ROK 2010 Tzv. úsporný balíček schválený v souvislosti s návrhem státního rozpočtu se významně týká také sociálního systému. Mělo by se jednat o přechodné změny pro rok 2010, které začnou platit od Mezi konkrétní opatření z oblasti sociálního systému patří: Sníží se přídavek na dítě o 50 Kč a také rozhodný příjem pro nárok z 2,5 na 2,4 násobek životního minima. V praxi to znamená, že se výše přídavku na dítě vrátí na úroveň před 1. červencem Zavede se jednotná procentní sazba pro výpočet denní výše nemocenského na 60 % denního vyměřovacího základu, a tím se zruší zvýhodnění dlouhodobých pracovních neschopností (karantén). Zavede se stejná úprava peněžité pomoci v mateřství a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství, jako je u nemocenského a ošetřovného, a to tak, že se sníží zápočet výdělku pro stanovení denního vyměřovacího základu do první redukční hranice ze současných 100 % na 90 %, a zároveň se sníží procentní sazba pro výpočet peněžité pomoci v mateřství ze současných 70 % na 60 %. U ošetřovného se zavede obdobná tzv. třídenní karenční doba jako u náhrady mzdy, nově tak ošetřovné bude vypláceno až od 4. kalendářního dne ošetřování člena rodiny. Dalším úsporným opatřením je snížení příspěvků na provoz motorového vozidla pro zdravotní stav odůvodňující mimořádné výhody. Dávka se má snížit o 50 % u II. stupně a o 20 % u III. stupně bezmocnosti. Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Úsporná opatření budou platit jen jeden rok, Více informací najdete například na uvedených stránkách. Změny v exekucích. Dne 1. listopadu letošního roku nabyla účinnosti novela exekučního řádu, která přináší do praxe řadu podstatných změn a novinek. Jednou z nich je například tzv. přiměřenost exekucí. Ta má zaručit, že zabavený majetek bude svojí hodnotou odpovídat částce, kterou dlužník skutečně dluží. Více informací najdete například na Renata Semerová a Tereza Lysoňková, Bezplatná právní poradna Český Krumlov Základní provoz bezplatné právní poradny je financován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, na spolufinancování přispělo v roce 2009 také město Český Krumlov v rámci grantu na podporu 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb. Rozšíření služeb o diskriminační a lidskoprávní problematiku je "podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti. Strana 4 Zpravodaj_3-09.indd :10:10

5 JAK HODNOTÍ OSOBNÍ ASISTENCI SAMOTNÍ UŽIVATELÉ? V druhém roce fungování osobní asistence již tuto sociální službu využívaly téměř tři desítky uživatelů - děti i dospělí se zdravotním postižením a senioři, kteří mají sníženou soběstačnost. V prvním roce, tedy v roce 2008, to bylo 21 klientů. Stále se zvyšující zájem o službu by sám o sobě mohl hovořit o tom, že osobní asistence uživatelům přináší potřebnou pomoc a stala se již nedílnou součástí nabídky sociálních služeb v regionu. Provozovatel osobní asistence Centrum sociálních služeb se však snaží neustále své služby zkvalitňovat, vytvářet pro své uživatele příznivější a přínosnější prostředí. V minulém zpravodaji jsme přinesli některé z reakcí dětských klientů, kterým služba pomáhá. V průběhu letošního podzimu pak bylo prostřednictvím dotazníkového šetření zjišťováno, jak hodnotí službu rodiče těchto dětí a další uživatelé z řad dospělé a seniorské populace. Jak hodnocení dopadlo? Krátké vyhodnocení zpětné vazby od uživatelů Dotazníky byly distribuovány poštou s žádostí o vyplnění všem stávajícím uživatelům služby. Každý měl samozřejmě možnost dotazník vyplnit a odevzdat anonymně. Z dotazníkového šetření vyplývá, že o službě osobní asistence se uživatelé dozvěděli nejrůznějším způsobem. Doporučena jim byla lékařem, úřady, speciálně pedagogickým centrem, ale i příbuznými, přáteli či jiným klientem. Informace o službě jsou klienty považovány za srozumitelné. Polovině žadatelů o službu byla osobní asistence poskytována do jednoho týdne od prvního kontaktu. Čtvrtině žadatelů do měsíce a čtvrtině do půl roku od prvního kontaktu. Tuto dobu hodnotila polovina žadatelů jako přiměřenou, zbytek žadatelů byl příjemně překvapen tím, že služba jim byla poskytnuta dříve než čekali. Jako velmi dobré, v jednom případě jako dobré byly hodnoceny vztahy s osobním asistentem. Komunikace osobního asistenta s dětským klientem byla hodnocena v jednom případě pochvalou, v jednom případě jako spíše vyhovující. Zbylí uživatelé hodnotí komunikaci jako vyhovující. Stejně je hodnocena i komunikace s vedoucí služby, jeden z uživatelů připojil navíc pochvalu za její příjemné vystupování a ochotu. Uživatelé v dotazníkovém šetření ocenili i možnost rozhodovat o tom, jak bude asistence probíhat. V jednom případě uživatel vidí své možnosti jak ovlivňovat tuto skutečnost pouze částečné, v ostatních případech uživatelé o průběhu asistence rozhodují v plné míře. Cena za službu osobní asistence je považována za přiměřenou, jeden uživatel se domnívá, že je nízká, jednomu naopak připadá spíše vysoká. (Pro úplnost dodáváme, že pro rok 2009 byla cena stanovena za jednu hodinu na 50 Kč, pro klienty do 18ti let pak i díky příspěvku města Český Krumlov jen 35 Kč). Potěšující je, že všichni uživatelé věděli, že si na službu mohou stěžovat. Jeden uživatel uvedl, že neví o možnosti stěžovat si i anonymně. Opět pro úplnost: podat stížnost na službu lze i anonymně dle pravidel, která jsou zveřejněna v sídle provozovatele i na webových stránkách Celkově byla služba osobní asistence hodnocena od poloviny uživatelů jako výborná, jeden uživatel službu zhodnotil jako dostatečnou. Zbylá část ji považuje za velmi dobrou. Obdobně dopadlo hodnocení samotných osobních asistentů. Služba také u drtivé většiny uživatelů zcela naplnila očekávání. Uživatelé uvádí, že by určitě službu osobní asistence doporučili dalším osobám. Jeden z klientů navíc připojil, že tato služba zde dlouho chyběla a oceňuje ochotu vedení služby i profesionální přístup osobních asistentek. I když dotazníkové šetření je pouze doplňkem pro průběžné zjišťování zpětné vazby od uživatelů, jeho výsledky považujeme za velmi pozitivní a velmi nás těší. To však neznamená, že se dále nebudeme snažit o zvyšování kvality. Naopak dále nás to motivuje k posilování práv uživatelů a povzbuzuje do další práce. tým Osobní asistence PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK CENTRA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje poskytuje v Českém Krumlově odborné sociální poradenství, včetně půjčování kompenzačních pomůcek. Obrátit se na nás mohou nejen občané se zdravotním postižením, ale i jejich blízcí, kteří o ně pečují a pomáhají jim. Pomůcky Vám před zapůjčením předvedeme a zacvičíme Vás do jejich obsluhy. Za tyto pomůcky je vybírán příspěvek na jejich údržbu. Dále nabízíme prodej drobných sluchových pomůcek (baterie do všech typů sluchadel, hadičky, olivky, horny, ad.) a čištění tvarovek ultrazvukem. Seznam půjčovaných pomůcek: mechanické vozíky elektrické polohovací postele pojízdné stolky k lůžku stojanové hrazdy k polohování pacientů chodítko s oporou předloktí do interiéru chodítka nízká skládací toaletní židle pojízdné sedáky na vanu a do vany, nástavce na WC sedací čočka držák holí k vozíku Kde nás najdete? Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje, pracoviště v Českém Krumlově Nemocniční 586, Český Krumlov, tel./fax: , (budova autobusového nádraží, vchod od benzinové čerpací stanice Agip, prostory centra jsou bezbariérové) Hodiny pro veřejnost: PO, ST: 8:00-12:00 a 13:00-16:00, ÚT: 8:00-12:00, ČT, PÁ: po předchozí telefonické či osobní dohodě Pozn. red.: ve městě fungují i další půjčovny kompenzačních pomůcek: Český červený kříž (Sídliště Vyšný 48), Nemocnice Český Krumlov (Horní Brána 429), Domy s pečovatelskou službou (Vyšehradská 260). Službu osobní asistence pro osoby se zdravotním postižením a seniory provozuje Centrum sociálních služeb - projektové pracoviště ICOS Český Krumlov. Služba osobní asistence je financována Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, na spolufinancování služby přispívá město Český Krumlov, v roce 2009 přispěl i Jihočeský kraj. Strana 5 Zpravodaj_3-09.indd :10:11

6 Informace Centra pro pomoc dětem a mládeži o.p.s. VYBRANÉ PODZIMNÍ AKTIVITY ICM - INFORMAČNÍHO CENTRA PRO MLÁDEŽ A KLUBU BOUDA Katalog volnočasových příležitostí Informační centrum pro mládež Český Krumlov - projektové pracoviště CPDM, o.p.s. Český Krumlov se podílelo na zpracování Katalogu volnočasových příležitostí v Jihočeském kraji Katalog je určen zejména pro děti, mládež a pracovníky s mládeží z tuzemska i zahraničí. Všem zájemcům by měl usnadnit orientaci v oblasti volnočasových příležitostí a možností v jižních Čechách. Katalog volného času je zpracován ve společné české, anglické a německé mutaci. prozatím je připraven pouze v elektronické podobě. Na CD bude zájemcům k dispozici například v CPDM, o.p.s. (Špičák 114). Předpokládáme však, že v příštím roce bude vydána i jeho tištěná verze. Zpracování katalogu volnočasových příležitostí přímo navazuje na předchozí společný projekt jihočeských informačních center, který vyústil koncem roku 2007 ve vydání Katalogu levného ubytování v Jihočeském kraji. Tištěná verze tohoto katalogu je již dávno rozebrána, katalog je k dizpozici již pouze v elektronické podobě (např. na webu CPDM/ICM Český Krumlov - v sekci Realizované projekty ). Projekt byl finančně podpořen grantem Jihočeského kraje. Informační semináře ICM Český Krumlov v podzimním období připravovalo také vzdělávací a informační semináře. Jedním z nich byl seminář pro pedagogy a pedagogické pracovníky na téma Rasismus, extremismus a xenofobie uskutečněný 19. listopadu. Další semináře na téma drogy a téma ochrana duševního vlastnictví jsou připravovány ve spolupráci s ostatními pracovišti CPDM, o.p.s. Českokrumlovské ICM také nabízí možnost realizace informačních seminářů, na nichž představuje služby a aktivity CPDM a jeho pracovišť. Jejich smyslem je zvýšit informovanost o činnostech a možnostech, které mohou děti, mládež, studenti či pedagogové prostřednictvím našich služeb využívat. Zároveň má ICM připraveny také semináře zaměřené na informování o programu EU Mládež v akci a dalších programech, které mladým lidem mohou umožnit aktivní účast na evropských neformálně vzdělávacích projektech. Informační semináře jsou určeny především žákům 8. a 9. tříd základních škol, studentům škol středních a také vysokoškolákům. Délka seminářů je obvykle 45 minut (vyučovací hodina). Program lze realizovat ale i jako dvouhodinový. Semináře se mohou uskutečňovat přímo na školách, nebo v prostorách ICM nebo v klubu Bouda v Českém Krumlově (Špičák 114). Semináře jsou nabízeny zdarma. V případě zájmu o uskutečnění seminářů se mohou školy a další zájemci obrátit na ICM Český Krumlov prostřednictvím telefonu nebo mailu Iva Sukdoláková, vedoucí pracoviště ICM, CPDM Český Krumlov Vystoupení Skupiny 22 Dne 11. listopadu 2009 vystoupila v klubu Bouda Skupina 22. Touto akcí uzavřela Skupina 22 své letošní turné s pořadem Desetice novotruhnismu 10. Svérázné multi-žánrové těleso vzniklé z řad středoškolských učitelů příchozí diváky nadchlo svojí nezaměnitelnou poezií, promítanými videoklipy a divadelními scénkami. Vystoupení v Boudě bylo specifické také tím, že při něm došlo nejen k prolnutí uměleckých žánrů z řad aktérů, ale i z řad publika. Část příchozích diváků z řad českokrumlovské ZUŠky měla pod vedením Marka Borsányiho, za úkol výtvarně ztvárnit právě toto představení. Vzniklé kresby dostala Skupina 22 darem jako vzpomínku na vystoupení v Boudě. Se Skupinou 22 plánuje do budoucna nízkoprahový klub Bouda další spolupráci, a to na připravovaném projektu multižánrového festivalu Cihelna - Vystupovat, který se uskuteční v červnu Rajská zahrada pohledem HHHMMATu Ve středu 25. listopadu se v klubu Bouda uskutečnila vernisáž výtvarných počinů mladých výtvarníků skupiny HHHMMAT. Svými osobitými díly se zde představilo devět s Českým Krumlovem spjatých výtvarníků, jmenovitě Artur, Jan a Tomáš Magrotovi, Monika Suková, Marek Borsányi, Anna Gurjeva, Jan Koudela, dále uskupení Tactical a Klub Radiotechniky Praha. Ústředním mottem celého večera a slavnostní vernisáže bylo téma Rajská zahrada. Devět mladých lidí si pomocí hudby, plastik, malby, grafiky a videotvorby položilo otázku po smyslu, obsahu a významu tématu rajské zahrady a hledá na ni ve svých dílech odpověď. K čemu zatím došli, můžete vidět i slyšet do budoucna nejen v Českém Krumlově, ale i v jiných městech České republiky. Jedná se totiž o dlouhodobě zaměřený projekt. Informace o dalších pokračováních pořadů skupiny HHHMMAT můžete postupně hledat na webu: S klubem Bouda však jsou výtvarníci domluveni i na další spolupráci, která by se měla uskutečnit v průběhu první poloviny příštího roku. Anna Gurjeva Ladislav Michalík a Jiří Muk, NZDM Bouda, pracoviště CPDM, o.p.s. Český Krumlov Texty jsou redakčně kráceny, jejich plné znění, včetně textů, které se do tištěné verze nevešly, najdete na Vydání této neprodejné tiskoviny je spolufinancováno z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v rámci dotace ze státního rozpočtu na službu osobní asistence a bezplatného právního poradenství, z grantu Jihočeského kraje na podporu služby osobní asistence, grantu města Český Krumlov na podporu vzniku dobrovolnického centra a z prostředků grantu podpořeného z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti. Názory a informace v tomto letáku nevyjadřují oficiální stanoviska poskytovatelů dotací. Nepodepsané příspěvky jsou redakční. Ve spolupráci s CPDM, o.p.s. Český Krumlov vydalo v prosinci 2009 občanské sdružení Informační centrum občanského sektoru-icos Český Krumlov, o.s., Nám. Svornosti 2, Český Krumlov, IČO , tel./fax , Redakce: Tomáš Zunt (odpovědný redaktor - Informace pro inzerenty: Grafická úprava, tisk: Tiskárna Vyšehrad, s.r.o., Český Krumlov; distribuce: Česká pošta, s. p.; náklad: ks ZPRAVODAJ.KRUMLOV.CZ je registrován u Ministerstva kultury ČR jako periodická tiskovina pod číslem MK ČR E Strana 6 Zpravodaj_3-09.indd :10:11

zpravodaj.krumlov.cz Informace občanského sdružení ICOS Český Krumlov 4/2007

zpravodaj.krumlov.cz Informace občanského sdružení ICOS Český Krumlov 4/2007 Informace občanského sdružení ICOS Český Krumlov 4/2007 ZAČÍNÁ PŘÍPRAVA 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU O sociálních službách budou opět spolurozhodovat i občané města Dne 22. listopadu schválili zastupitelé města

Více

zpravodaj.krumlov.cz

zpravodaj.krumlov.cz Zpravodaj_3-07.qxd 4.9.2007 8:27 StrÆnka 1 Informace občanského sdružení ICOS Český Krumlov 3/2007 KOMUNITNÍ PLÁN SOCÁLNÍCH SLUŽEB PŘINÁŠÍ DO MĚSTA MILIONY Koncem minulého roku jsme se na stránkách tohoto

Více

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM MÁ ZA SEBOU PRVNÍ ROK ČINNOSTI

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM MÁ ZA SEBOU PRVNÍ ROK ČINNOSTI DOBROVOLNICKÉ CENTRUM MÁ ZA SEBOU PRVNÍ ROK ČINNOSTI V prosinci loňského roku zahájilo oficiálně svou činnost českokrumlovské Dobrovolnické centrum. Dosud se podařilo navázat úzkou spolupráci s osmi organizacemi,

Více

zpravodaj.krumlov.cz

zpravodaj.krumlov.cz Zpravodaj_2-07.qxd 20.6.2007 9:48 StrÆnka 1 Informace občanského sdružení ICOS Český Krumlov 2/2007 PRÁVNÍ PORADNA NABÍZÍ ZDARMA POMOC I V PŘÍPADECH DISKRIMINACE Od dubna letošního roku se mohou nově obracet

Více

MALÝ PRŮVODCE DISKRIMINAČNÍ PROBLEMATIKOU

MALÝ PRŮVODCE DISKRIMINAČNÍ PROBLEMATIKOU MALÝ PRŮVODCE DISKRIMINAČNÍ PROBLEMATIKOU MANUÁL PRO ZVÍDAVÉ OBČANY PRO SNADNOU ORIENTACI V OBLASTI DISKRIMINACE ICOS Český Krumlov 2008 Vydáno občanským sdružením ICOS Český Krumlov v rámci projektu Prolomit

Více

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. - ICOS Český Krumlov,

Více

Registrovaná služba dle zákona č. 108/2006 Sb., (zákona o sociálních službách). Zařízení s bezbariérovým vstupem. Zařízení nemá bezbariérový vstup

Registrovaná služba dle zákona č. 108/2006 Sb., (zákona o sociálních službách). Zařízení s bezbariérovým vstupem. Zařízení nemá bezbariérový vstup Katalog sociálních služeb ve městě Český Krumlov 2008 VYDALO MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV V RÁMCI KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2008 Katalog.indd 1 1.12.2008 12:35:59 Registrovaná služba dle zákona č.

Více

Rodiče a dítě se zdravotním postižením (nejen) na základní škole. Jan Michalík

Rodiče a dítě se zdravotním postižením (nejen) na základní škole. Jan Michalík Rodiče a dítě se zdravotním postižením (nejen) na základní škole Jan Michalík Studio Press s.r.o. pro Společnost pro MPS, 2013 Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními CZ.1.07/1.2.00/14.0040

Více

PRŮVODCE DOBROVOLNICTVÍM

PRŮVODCE DOBROVOLNICTVÍM PRŮVODCE DOBROVOLNICTVÍM V JIHOČESKÉM KRAJI A V REGIONU ČESKOKRUMLOVSKA ICOS Český Krumlov, o.s. a CPDM Český Krumlov, o.p.s., 2011 Vydáno za podpory EUROPE DIRECT České Budějovice a města Český Krumlov

Více

PRO POMOC SLUŽBA JE URČENA LIDEM S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM, KTEŘÍ SE V DŮSLEDKU SVÉ NEMOCI OCITLI V NEPŘÍZNIVÉ SOCIÁLNÍ SITUACI

PRO POMOC SLUŽBA JE URČENA LIDEM S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM, KTEŘÍ SE V DŮSLEDKU SVÉ NEMOCI OCITLI V NEPŘÍZNIVÉ SOCIÁLNÍ SITUACI PRO POMOC CO MŮŽETE PŘI SPOLUPRÁCI OČEKÁVAT respektování Vaší jedinečnosti a důstojnosti možnost svobodně se rozhodnout individuální a profesionální přístup diskrétnost a důvěru partnerství Posláním služby

Více

MOŽNOSTI ZAČLEŇOVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OTEVŘENÝ TRH PRÁCE

MOŽNOSTI ZAČLEŇOVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OTEVŘENÝ TRH PRÁCE Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Bakalářská práce MOŽNOSTI ZAČLEŇOVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OTEVŘENÝ TRH PRÁCE Jana Stašková Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Šárka Káňová Plzeň

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Praha září 2011 Obsah Úvod... 4 I. Obecná ustanovení Úmluvy... 5 Článek 1

Více

Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Praha září 2011 Obsah Úvod...4 I. Obecná ustanovení Úmluvy...5 Článek 1 - Účel...5

Více

* Analýza vyjadřuje osobní názory autorky a nevyjadřuje nutně stanoviska Friedrich-Ebert-Stiftung.

* Analýza vyjadřuje osobní názory autorky a nevyjadřuje nutně stanoviska Friedrich-Ebert-Stiftung. Ženy v České republice v roce 2008 6/2008 Prosinec Alena Králíková, Slovak-Czech Women s Fund * Obsah 1. Úvod: Rovnost příležitostí jako téma v kontextu rodinné politiky 2. Změny v institucionálních mechanismech

Více

Ochrana práv a diskriminační problematika v rámci projektu Máte právo na svá práva

Ochrana práv a diskriminační problematika v rámci projektu Máte právo na svá práva OCHRANA PRÁV OBČANŮ A DISKRIMINAČNÍ PROBLEMATIKA V RÁMCI PROJEKTU MÁTE PRÁVO NA SVÁ PRÁVA Bezplatná právní poradna při ICOS Český Krumlov, o.s. a Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s. Podpořeno

Více

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ČESKOKRUMLOVSKU (ÚZEMÍ Zpracovatel: OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV)

Více

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2.KPSS ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Více

1.Komunitní plán sociálních služeb ve městě Český Krumlov 2006-2008

1.Komunitní plán sociálních služeb ve městě Český Krumlov 2006-2008 1.Komunitní plán sociálních služeb ve městě Český Krumlov 2006-2008 1 I v dnešní společnosti máme skupiny obyvatel, kteří neumějí prosadit své oprávněné nároky a požadavky - děti, nemocní, postižení, starší

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Zpracovatel: Partner projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Město Český Krumlov Projekt

Více

Nabídka rekvalifikačních kurzů zdarma! Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, DP Ostrava, Bieblova 3, 702 00 Ostrava

Nabídka rekvalifikačních kurzů zdarma! Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, DP Ostrava, Bieblova 3, 702 00 Ostrava Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, opět Vám přinášíme aktuality o činnosti na našich detašovaných pracovištích a pozvánky na připravované akce. Jako vždy v tomto čtvrtletníku naleznete také mnoho aktuálních

Více

Úvod. Vážení rodiče, - 3 - Úvod

Úvod. Vážení rodiče, - 3 - Úvod Úvod Úvod Vážení rodiče, průvodce službami rodině na území města, který jste otevřeli, obsahuje v první části základní informace o rovných příležitostech žen a mužů, možnostech diskriminace žen a mužů,

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB. 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB. 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV Zpracovatel: Verze: 2. 12.

Více

Rovné příležitosti žen a mužů v zaměstnání

Rovné příležitosti žen a mužů v zaměstnání Rovné příležitosti žen a mužů v zaměstnání Publikace byla vydána v rámci kampaně Ženská práva jsou lidská práva jako součást projektu Vzděláním k překonání genderových stereotypů a nerovností, který byl

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV. Návrh

PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV. Návrh PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV Návrh VERZE k 27.04.2012 (neprošlo jazykovou ani grafickou korekturou) ÚVODNÍ SLOVO Bude doplněno Strana 2 Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 2 OBSAH... 3 1 ÚVODNÍ

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Číslo projektu: E/01/1/043 OBSAH Úvod 3 Úprava pracovněprávních

Více

Občanská poradna Nový Jičín se stala členem Asociace občanských poraden (AOP) Partneři 2009. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje,

Občanská poradna Nový Jičín se stala členem Asociace občanských poraden (AOP) Partneři 2009. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, dovolte mi, abych Vám stále ještě na začátku nového roku popřála hodně zdraví a k němu samozřejmě i patřičný díl osobní pohody a pracovních úspěchů. Poprvé v tomto roce

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvodní

Více