zpravodaj.krumlov.cz Informace občanského sdružení ICOS Český Krumlov 4/2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zpravodaj.krumlov.cz Informace občanského sdružení ICOS Český Krumlov 4/2009"

Transkript

1 Informace občanského sdružení ICOS Český Krumlov PRVNÍ ZÁJEMCI SE UŽ ZAPOJUJÍ DO DOBROVOLNICKÝCH AKTIVIT V minulém vydání tohoto zpravodaje jsme vás informovali o vzniku Dobrovolnického centra Český Krumlov. To bylo založeno za finanční podpory města Český Krumlov koncem léta t.r. pod občanským sdružením ICOS Český Krumlov a jeho Centrem sociálních služeb. V současné době se už několik prvních zájemců zapojuje do dobrovolnických programů. Dobrovolnické centrum ICOS Český Krumlov Náměstí Svornosti 2, Český Krumlov DOBROVOLNICKÉ CENTRUM ČESKÝ KRUMLOV Chcete získat nové dovednosti, zkušenosti, kontakty, pocit užitečnosti či nové přátele? ZAPOJTE SE DO DOBROVOLNICKÝCH AKTIVIT Pokusíme se vám najít takovou činnost, která vám bude co nejvíce vyhovovat. První programy českokrumlovského dobrovolnického centra jsou zaměřeny na podporu dětí a mládeže. Ve spolupráci se střediskem výchovné péče Spirála je to program Kamarád v životě, kde dobrovolníci pomáhají aktivně vyplnit volný čas klientů střediska - dětí s lehkou mozkovou dysfunkcí, dětí s problémy v komunikaci, dětí hyperaktivních atd. Další program je realizován ve spolupráci se sdruřením I MY - Společnost pro podporu lidí s postižením. Je zaměřen na podporu dětí s mentálním a tělesným postižením, kde dobrovolník může pomoci pečujícím rodičům s hlídáním dítěte. Škála možného uplatnění dobrovolníků se však Dobrovolnické centrum je akreditováno u Ministerstva vnitra ČR dle zák. č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a funguje pod záštitou ICOS Český Krumlov, o.s. a Centra sociálních služeb. postupně rozšiřuje. Dobrovolnické centrum rozvíjí :06:16 spolupráci s dalšími organizacemi tak, aby nabídka možné dobrovolnické činnosti byla co nejširší. Například i v oblasti pomoci starším či zdravotně postiženým občanům. Možné uplatnění dobrovolníků bude nadále rozšiřováno i na základě přání samotných zájemců o dobrovolnickou činnost a možností jednotlivých organizací. I proto je důležité, aby se zájemci o dobrovolnictví neváhali již nyní na dobrovolnické centrum obracet. Co nabízíme zájemcům o dobrovolnictví a dobrovolníkům? Na dobrovolnické centrum se může obrátit každý zájemce. Dobrovolníkem se může stát v podstatě každý člověk od 15ti let, který je ochoten ze své dobré vůle věnovat část svého volného času druhým. Záleží jen na dobrovolníkovi jakou činnost či organizaci si vybere. Dobrovolnické centrum nabízí zájemcům o dobrovolnickou činnost mimo jiné: pomoc s vyhledáním takové činnosti, která by vyhovovala a odpovídala přání zájemce zajištění prvotního kontaktu s potenciální organizací, která dobrovolníkům nabízí uplatnění proškolení budoucích dobrovolníků, seznámení s charakterem dobrovolnické činnosti, s chodem organizace či organizací, s právy a povinnostmi dobrovolníka průběžnou pomoc, komunikaci a podporu při výkonu vlastní dobrovolnické činnosti pojištění dobrovolníků pro případ odpovědnosti za způsobenou škodu a pro případ úrazu (dobrovolník tak zodpovídá pouze za úmyslnou škodu) zajištění tzv. supervize - tj. pravidelné setkávání s odborníky i dalšími dobrovolníky za účelem předávání zkušeností, hodnocení činnosti apod. Dobrovolnické centrum se tak snaží zájemcům najít nejen vhodnou činnost a organizaci, ale i zajistit další podporu a pomoc dobrovolníkům i při vlastní dobrovolnické činnosti. I když za tuto činnost dobrovolník nedostává finanční odměnu, jednotlivé organizace se ve spolupráci s dobrovolnickým centrem snaží dobrovolníkům nabídnout určité výhody - ať už například přístup na internet, využívání kopírky, půjčování sportovního náčiní či odborné literatury. Pokračování na straně 2 Co přináší antidiskriminační zákon a další informace Bezplatné právní poradny Čtěte na straně 3 a 4 "Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti." Z obsahu: Jaké jsou předpoklady pro dobrovolnickou činnost? str. 2 Představujeme: Půjčovna kompenzačních pomůcek a další služby Centra pro zdravotně postižené str. 5 Jak hodnotí osobní asistenci samotní uživatelé? str. 5 Informace CPDM, o.p.s. str. 6 Strana 1 Zpravodaj_3-09.indd :10:08

2 Úvodem Vážení příjemci sociálních služeb, spolupracovníci i čtenáři zpravodaje, rok se s rokem sešel a my, provozovatelé služeb, které vám v tomto zpravodaji pravidelně představujeme, jsme velmi rádi, že jsme dokázali naše služby nejen rozšířit, ale snad i zkvalitnit. Velmi nás také těší váš zájem o dobrovolnickou činnost, který je sám o sobě důkazem toho, že naše společnost není tak špatná, jak se někdy tvrdí. Dovolte tedy, abych na tomto místě poděkoval všem, kteří se na síti našich služeb a programů podílejí. A je jedno zda jako zaměstnanci, externí spolupracovníci, nebo právě jako dobrovolníci. Poděkování patří i našim partnerům z Centra pro pomoc dětem a mládeži, kteří svou činností rozšiřují nabídku služeb do oblasti dětí a mládeže. Co víc si ještě přát? Všem zaměstnancům, dobrovolníkům i spolupracovníkům přeji nejen zdraví a osobní štěstí, ale i to, aby je v dalším období neopustila chuť v této práci pokračovat. Všichni si za obětavost a práci, která spíše než materiální zisky přináší uspokojení z něčeho skutečně smysluplného, zaslouží co nejvřelejší poděkování. Krásné vánoční svátky, zdraví a štěstí v příštím roce přeji i vám všem, čtenářům našich řádek. Všem výše jmenovaným prostřednictvím tohoto časopisu posílám pomyslnou větvičku jmelí, která snad pomůže naplnit uvedená přání. Za vydavatele Tomáš Zunt, předseda ICOS Český Krumlov, o.s. V těchto dnech dokončilo a předalo do výroby CPDM, o.p.s. Český Krumlov DVD, které je jedním z výstupů šestistranného projektu evropské výměny mládeže "Lidé a světové dědictví UNESCO". Ten se uskutečnil v Krumlově o prázdninách roku Zájemci o toto DVD jej budou moci zdarma získat těsně před vánočními svátky v CPDM Český Krumlov na Špičáku 114. PRVNÍ ZÁJEMCI SE UŽ ZAPOJUJÍ DO DOBROVOLNICKÝCH AKTIVIT Pokračování ze strany 1 Předpoklady pro dobrovolnickou činnost Každá dobrovolnická činnost má svá specifika. Dobrovolnické centrum tedy nemůže vždy zaručit naplnění všech představ zájemců o dobrovolnictví. Nicméně se o to pokusí. Vedle samotného zájmu věnovat část svého času druhým, by měl však dobrovolník splňovat určité předpoklady pro výkon dobrovolnické činnost. Ty se liší program od programu. Obecně můžeme jmenovat věk nad 15 let, spolehlivost, motivaci a schopnost nenechat se odradit, zdravotní stav umožňující vykonávat dobrovolnickou službu či bezúhonnost, uvádí Tomáš Vágai z dobrovolnického centra. Pro zájemce o dobrovolnickou činnost je podstatné ujasnit si, co očekává od dobrovolnické činnosti. Každý ze zájemců by se měl také zamyslet nad tím, zdali má například nějaké speciální schopnosti či dovednosti, které může a chce nabídnout druhým. Nebo kolik času by chtěl dobrovolné činnosti věnovat. Pro dobrovolníka je asi nejdůležitější otázka: V jaké oblasti bych chtěl pomáhat? Zda mám větší vztah k dětem, postiženým lidem, seniorům, nebo mě spíše zajímá například administrativní výpomoc, upřesňuje Tomáš Vágai a dodává: Ujasnit si odpovědi na tyto otázky by vám měl napomoci už prvotní pohovor v dobrovolnickém centru, kdy také zájemce seznamujeme se stávající nabídkou a možnostmi dobrovolnických aktivit. K upřesnění požadavků a představ může být nápomocen zájemcům také úvodní dotazník pro dobrovolníky. Ten je stejně jako další pravidelně aktualizované informace a materiály k dobrovolnictví a dobrovolnickým programům k dispozici jak v sídle centra na náměstí Svornosti, tak na internetových stránkách v sekci Dobrovolnické centrum. Máte-li zájem o dobrovolnickou činnost neváhejte Dobrovolnické centrum kontaktovat. KONTAKTY DOBROVOLNICKÉHO CENTRA ČESKÝ KRUMLOV Dobrovolnické centrum Český Krumlov pracoviště Centra sociálních služeb - ICOS Český Krumlov Náměstí Svornosti 2, Český Krumlov Kontaktní osoba: Tomáš Vágai, koordinátor Dobrovolnického centra tel.: , , sekce Dobrovolnictví Pro osobní setkání je kontaktní místo na Náměstí Svornosti č.p. 2 (nad Infocentrem) otevřeno vždy: v pondělí a pátek od do h. V případě, že vám tento čas nevyhovuje, je možné smluvit si jiný termín. Kontaktovat nás můžete telefonicky i em. Dobrovolnické centrum je akreditováno u Ministerstva vnitra ČR dle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě. Vznik dobrovolnického centra byl podpořen městem Český Krumlov. Strana 2 Zpravodaj_3-09.indd :10:10

3 INFORMACE BEZPLATNÉ PRÁVNÍ PORADNY V ZÁŘÍ ZAČAL PLATIT ANTIDISKRIMINAČNÍ ZÁKON Od začátku září je účinný zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací, známější spíše jako antidiskriminační zákon. Přijetím této právní normy Česká republika konečně splnila povinnost implementovat antidiskriminační směrnice Evropské unie. Z nich mnohé však nejsou v našem právním systému novinkou. Nebudeme se na tomto místě zabývat často v médiích propíranou otázkou, zda-li je tato zákonná norma ideální či nikoli - jedná se o určitý kompromis mezi názory zákonodárců a nevládních organizací. Její smysl jistě lépe prokáže až praxe. Zde se spíše pokusíme nastínit co anitidiskriminační zákon přináší. A to i vzhledem k tomu, že českokrumlovská Bezplatná právní poradna nabízí pomoc všem občanům jižních Čech, kterým jsou nějakým způsobem porušována práva, případně mají pocit, že jsou či byli vystaveni diskriminačnímu jednání. Co zákon přináší oproti dřívějšku? Jedním z důvodů pro přijetí zákona byla dosavadní roztříštěnost právní ochrany před diskriminací. Zásada rovného zacházení a zákazu diskriminace je zakotvena již v Listině základních práv a svobod. Konkretizována byla, jak již bylo řečeno, i v některých stávajících právních úpravách. Například v zákoně o zaměstnanosti či zákoníků práce. Kupříkladu ale právě zákoník práce již dále nespecifikoval, jak je možné se diskriminaci bránit. Pouze několik let odkazoval na neexistující antidiskriminační zákon. Ten tak nově přináší zejména sjednocení těchto norem a právní ochrany pro oběti diskriminace. Tedy pro ty občany, kteří jsou ve srovnatelné situaci nepřiměřeně a neopodstatněně znevýhodněni oproti osobám jiným. A to nejen v oblasti zaměstnávání, ale i v dalších oblastech jako je například vzdělávání, zdravotní péče, sociální zabezpečení, bydlení či v přístupu ke zboží a službám. Co je a co není diskriminace? Antidiskriminační zákon vnímá diskriminaci jako zakázané rozlišování z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru (tzv. diskriminačních důvodů). Za diskriminaci z důvodu pohlaví považuje i diskriminaci z důvodu těhotenství, mateřství nebo otcovství. Diskriminací je také podle tohoto zákona jednání, kdy je s osobou zacházeno měně příznivě na základě domnělého diskriminačního důvodu (například domnělé rasy či náboženského vyznání). Zákon také definuje diskriminaci přímou a nepřímou. Za přímou diskriminaci se považuje jednání (včetně opomenutí), kdy je s jednou osobou evidentně zacházeno z určitého diskriminačního důvodu méně příznivě, než je zacházeno s jinou osobou ve srovnatelné situaci. (Například, když zákazník jiné než-li české národnosti není v restauraci obsloužen, zatímco zákazník národnosti české je v té samé restauraci obsloužen vždy). Nepřímou diskriminaci zákon chápe jako jednání (včetně opomenutí), kdy k rozdílnému zacházení z určitého diskriminačního důvodu dojde v důsledku zdánlivě neutrálního opatření, které však přesto znevýhodňuje určité osoby. (Například požadavek zaměstnavatele na nulovou absenci v předchozím zaměstnání, který by mohl nepřímo diskriminovat zdravotně postižené.) Mezi diskriminační jednání patří i obtěžování (například vytváření zastrašující či zahanbující atmosféry v práci), sexuální obtěžování či pronásledování (například pokud se s osobou zachází nevýhodněji pro podanou stížnost nebo podnět), ale také pokyn či navádění k diskriminaci. Zároveň jsou v antidiskriminačním zákoně uvedeny i situace, V případě, kdy máte pocit, že vám byla nějakým způsobem porušena vaše práva, nebo že jste byli vystaveni diskriminačnímu jednání, doporučujeme obrátit se na odborníky. Pomoc vám nabízí i českokrumlovská Bezplatná právní poradna - viz kontakty na straně 4. které za diskriminaci považovány nejsou. (Například podmínka minimálního věku, dosaženého vzdělání či praxe pro určitá povolání, ochrana žen z důvodu těhotenství či ochrana zdravotně postižených.) Jak se diskriminaci bránit a jak je to s dokazováním? Možnosti obrany proti diskriminačnímu jednání jsou nastíněny v přiloženém rámečku. Jen připomínáme, že soudní řešení by mělo být až tou poslední možností. Zákon také hovoří o tzv. přenosu důkazního břemene. Ten se týká obou zúčastněných stran. Ten, kdo je diskriminačním chováním a jednáním poškozený, musí nejprve před soudem uvést skutečnosti, ze kterých je možno dovodit, že došlo k diskriminaci. A ten, kdo je z diskriminace obviněn, pak musí před soudem prokázat, že k porušení zásady rovného zacházení nedošlo (jinak řečeno, že se diskriminace nedopustil). Více informací k dané problematice i k tzv. antidiskriminačnímu zákonu (č. 198/2009 Sb.) se dočtete například na Jak se proti diskriminujícímu jednání bránit? Nejprve je potřeba si uvědomit, že ne každé nerovné zacházení musí být nutně diskriminační. Pokud je jednání odůvodnitelné cílem a zvolené prostředky k jeho dosažení jsou přiměřené a nezbytné, nejde o diskriminaci. (Diskriminací není například pokud je osoba znevýhodněna na základě svého chování - provozovatel restaurace nevpustí hosta, který naposled tropil výtržnosti, banka odmítne klientovi dát úvěr, neboť je v prodlení se splácením dluhu, apod.). Zjednodušeně řečeno, se diskriminací rozumí takové jednání, kdy je s určitou osobou na základě určitého diskriminačního důvodu (věk, pohlaví, etnický původ, zdravotní postižení atd.) zacházeno méně příznivě než se zachází s jinou osobou ve srovnatelné situaci. Bránit se proti takovému jednání lze například mimosoudní cestou, vyjednáváním s diskriminující stranou prostřednictvím tzv. mediace (mimosoudní řešení za pomoci speciálně vyškoleného odborníka, který se snaží spor řešit vzájemnou dohodou obou stran - i tuto službu poskytuje českokrumlovské Centrum sociálních služeb), stížností nadřízenému, zřizovateli, podáním podnětu státnímu orgánu - například příslušným úřadům práce v případě diskriminace při přístupu do zaměstnání; inspektorátům práce v případě diskriminace probíhající již v zaměstnání, nebo České obchodní inspekci v případě diskriminace v přístupu ke službám. Další možností je soudní cesta. V případě, že se občan obrátí na soud, může se domáhat upuštění od diskriminujícího chování a jednání podáním žaloby na ochranu před konkrétním diskriminačním případem (například pro nepřijetí do zaměstnání z důvodu svého etnického původu, náboženského vyznání). Je možno se domáhat, aby bylo zanecháno diskriminace, byly odstraněny její následky či bylo přiznáno přiměřené zadostiučinění (případně i v penězích vyplacená náhrada nemajetkové újmy). Strana 3 Zpravodaj_3-09.indd :10:10

4 Pokračování ze strany 3 INFORMACE BEZPLATNÉ PRÁVNÍ PORADNY Potřebujete poradit, jak z problému ven? Máte pocit, že jste se stal/a obětí diskriminace nebo vám byla jinak porušena vaše základní lidská práva? BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA pracovní právo občanské právo rodinné právo správní právo problematika sociálních dávek lidsko-právní oblast a diskriminace včetně zastupování v opodstatněných případech Základní služby poradny jsou určeny občanům Českokrumlovska v nepříznivé sociální situaci, v oblasti diskriminace a lidských práv jsou pak služby určeny všem občanům Jihočeského kraje. KLIENTSKÉ HODINY PONDĚLÍ: pro neobjednané klienty a pouze pro objednané klienty STŘEDA: pouze pro objednané klienty a pro neobjednané klienty Doporučujeme se předem objednat, jinak nelze zajistit, že vás pracovníci poradny budou moci ihned přijmout!!! Objednat se můžete na níže uvedených kontaktech i mimo uvedenou provozní dobu v další všední dny mezi 9.00 a h. KONTAKTY CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - projektové pracoviště ICOS Náměstí Svornosti č.p. 2, Český Krumlov (1. patro nad Infocentrem) Kontaktní osoba k právnímu poradenství: Bc. Tereza Lysoňková mobil: , tel./fax: , webová poradna: Partner projektu: Občanská poradna při Jihočeské rozvojové, o.p.s., B. Smetany 34, České Budějovice mobil: , tel , BALÍČEK ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ PRO ROK 2010 Tzv. úsporný balíček schválený v souvislosti s návrhem státního rozpočtu se významně týká také sociálního systému. Mělo by se jednat o přechodné změny pro rok 2010, které začnou platit od Mezi konkrétní opatření z oblasti sociálního systému patří: Sníží se přídavek na dítě o 50 Kč a také rozhodný příjem pro nárok z 2,5 na 2,4 násobek životního minima. V praxi to znamená, že se výše přídavku na dítě vrátí na úroveň před 1. červencem Zavede se jednotná procentní sazba pro výpočet denní výše nemocenského na 60 % denního vyměřovacího základu, a tím se zruší zvýhodnění dlouhodobých pracovních neschopností (karantén). Zavede se stejná úprava peněžité pomoci v mateřství a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství, jako je u nemocenského a ošetřovného, a to tak, že se sníží zápočet výdělku pro stanovení denního vyměřovacího základu do první redukční hranice ze současných 100 % na 90 %, a zároveň se sníží procentní sazba pro výpočet peněžité pomoci v mateřství ze současných 70 % na 60 %. U ošetřovného se zavede obdobná tzv. třídenní karenční doba jako u náhrady mzdy, nově tak ošetřovné bude vypláceno až od 4. kalendářního dne ošetřování člena rodiny. Dalším úsporným opatřením je snížení příspěvků na provoz motorového vozidla pro zdravotní stav odůvodňující mimořádné výhody. Dávka se má snížit o 50 % u II. stupně a o 20 % u III. stupně bezmocnosti. Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Úsporná opatření budou platit jen jeden rok, Více informací najdete například na uvedených stránkách. Změny v exekucích. Dne 1. listopadu letošního roku nabyla účinnosti novela exekučního řádu, která přináší do praxe řadu podstatných změn a novinek. Jednou z nich je například tzv. přiměřenost exekucí. Ta má zaručit, že zabavený majetek bude svojí hodnotou odpovídat částce, kterou dlužník skutečně dluží. Více informací najdete například na Renata Semerová a Tereza Lysoňková, Bezplatná právní poradna Český Krumlov Základní provoz bezplatné právní poradny je financován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, na spolufinancování přispělo v roce 2009 také město Český Krumlov v rámci grantu na podporu 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb. Rozšíření služeb o diskriminační a lidskoprávní problematiku je "podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti. Strana 4 Zpravodaj_3-09.indd :10:10

5 JAK HODNOTÍ OSOBNÍ ASISTENCI SAMOTNÍ UŽIVATELÉ? V druhém roce fungování osobní asistence již tuto sociální službu využívaly téměř tři desítky uživatelů - děti i dospělí se zdravotním postižením a senioři, kteří mají sníženou soběstačnost. V prvním roce, tedy v roce 2008, to bylo 21 klientů. Stále se zvyšující zájem o službu by sám o sobě mohl hovořit o tom, že osobní asistence uživatelům přináší potřebnou pomoc a stala se již nedílnou součástí nabídky sociálních služeb v regionu. Provozovatel osobní asistence Centrum sociálních služeb se však snaží neustále své služby zkvalitňovat, vytvářet pro své uživatele příznivější a přínosnější prostředí. V minulém zpravodaji jsme přinesli některé z reakcí dětských klientů, kterým služba pomáhá. V průběhu letošního podzimu pak bylo prostřednictvím dotazníkového šetření zjišťováno, jak hodnotí službu rodiče těchto dětí a další uživatelé z řad dospělé a seniorské populace. Jak hodnocení dopadlo? Krátké vyhodnocení zpětné vazby od uživatelů Dotazníky byly distribuovány poštou s žádostí o vyplnění všem stávajícím uživatelům služby. Každý měl samozřejmě možnost dotazník vyplnit a odevzdat anonymně. Z dotazníkového šetření vyplývá, že o službě osobní asistence se uživatelé dozvěděli nejrůznějším způsobem. Doporučena jim byla lékařem, úřady, speciálně pedagogickým centrem, ale i příbuznými, přáteli či jiným klientem. Informace o službě jsou klienty považovány za srozumitelné. Polovině žadatelů o službu byla osobní asistence poskytována do jednoho týdne od prvního kontaktu. Čtvrtině žadatelů do měsíce a čtvrtině do půl roku od prvního kontaktu. Tuto dobu hodnotila polovina žadatelů jako přiměřenou, zbytek žadatelů byl příjemně překvapen tím, že služba jim byla poskytnuta dříve než čekali. Jako velmi dobré, v jednom případě jako dobré byly hodnoceny vztahy s osobním asistentem. Komunikace osobního asistenta s dětským klientem byla hodnocena v jednom případě pochvalou, v jednom případě jako spíše vyhovující. Zbylí uživatelé hodnotí komunikaci jako vyhovující. Stejně je hodnocena i komunikace s vedoucí služby, jeden z uživatelů připojil navíc pochvalu za její příjemné vystupování a ochotu. Uživatelé v dotazníkovém šetření ocenili i možnost rozhodovat o tom, jak bude asistence probíhat. V jednom případě uživatel vidí své možnosti jak ovlivňovat tuto skutečnost pouze částečné, v ostatních případech uživatelé o průběhu asistence rozhodují v plné míře. Cena za službu osobní asistence je považována za přiměřenou, jeden uživatel se domnívá, že je nízká, jednomu naopak připadá spíše vysoká. (Pro úplnost dodáváme, že pro rok 2009 byla cena stanovena za jednu hodinu na 50 Kč, pro klienty do 18ti let pak i díky příspěvku města Český Krumlov jen 35 Kč). Potěšující je, že všichni uživatelé věděli, že si na službu mohou stěžovat. Jeden uživatel uvedl, že neví o možnosti stěžovat si i anonymně. Opět pro úplnost: podat stížnost na službu lze i anonymně dle pravidel, která jsou zveřejněna v sídle provozovatele i na webových stránkách Celkově byla služba osobní asistence hodnocena od poloviny uživatelů jako výborná, jeden uživatel službu zhodnotil jako dostatečnou. Zbylá část ji považuje za velmi dobrou. Obdobně dopadlo hodnocení samotných osobních asistentů. Služba také u drtivé většiny uživatelů zcela naplnila očekávání. Uživatelé uvádí, že by určitě službu osobní asistence doporučili dalším osobám. Jeden z klientů navíc připojil, že tato služba zde dlouho chyběla a oceňuje ochotu vedení služby i profesionální přístup osobních asistentek. I když dotazníkové šetření je pouze doplňkem pro průběžné zjišťování zpětné vazby od uživatelů, jeho výsledky považujeme za velmi pozitivní a velmi nás těší. To však neznamená, že se dále nebudeme snažit o zvyšování kvality. Naopak dále nás to motivuje k posilování práv uživatelů a povzbuzuje do další práce. tým Osobní asistence PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK CENTRA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje poskytuje v Českém Krumlově odborné sociální poradenství, včetně půjčování kompenzačních pomůcek. Obrátit se na nás mohou nejen občané se zdravotním postižením, ale i jejich blízcí, kteří o ně pečují a pomáhají jim. Pomůcky Vám před zapůjčením předvedeme a zacvičíme Vás do jejich obsluhy. Za tyto pomůcky je vybírán příspěvek na jejich údržbu. Dále nabízíme prodej drobných sluchových pomůcek (baterie do všech typů sluchadel, hadičky, olivky, horny, ad.) a čištění tvarovek ultrazvukem. Seznam půjčovaných pomůcek: mechanické vozíky elektrické polohovací postele pojízdné stolky k lůžku stojanové hrazdy k polohování pacientů chodítko s oporou předloktí do interiéru chodítka nízká skládací toaletní židle pojízdné sedáky na vanu a do vany, nástavce na WC sedací čočka držák holí k vozíku Kde nás najdete? Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje, pracoviště v Českém Krumlově Nemocniční 586, Český Krumlov, tel./fax: , (budova autobusového nádraží, vchod od benzinové čerpací stanice Agip, prostory centra jsou bezbariérové) Hodiny pro veřejnost: PO, ST: 8:00-12:00 a 13:00-16:00, ÚT: 8:00-12:00, ČT, PÁ: po předchozí telefonické či osobní dohodě Pozn. red.: ve městě fungují i další půjčovny kompenzačních pomůcek: Český červený kříž (Sídliště Vyšný 48), Nemocnice Český Krumlov (Horní Brána 429), Domy s pečovatelskou službou (Vyšehradská 260). Službu osobní asistence pro osoby se zdravotním postižením a seniory provozuje Centrum sociálních služeb - projektové pracoviště ICOS Český Krumlov. Služba osobní asistence je financována Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, na spolufinancování služby přispívá město Český Krumlov, v roce 2009 přispěl i Jihočeský kraj. Strana 5 Zpravodaj_3-09.indd :10:11

6 Informace Centra pro pomoc dětem a mládeži o.p.s. VYBRANÉ PODZIMNÍ AKTIVITY ICM - INFORMAČNÍHO CENTRA PRO MLÁDEŽ A KLUBU BOUDA Katalog volnočasových příležitostí Informační centrum pro mládež Český Krumlov - projektové pracoviště CPDM, o.p.s. Český Krumlov se podílelo na zpracování Katalogu volnočasových příležitostí v Jihočeském kraji Katalog je určen zejména pro děti, mládež a pracovníky s mládeží z tuzemska i zahraničí. Všem zájemcům by měl usnadnit orientaci v oblasti volnočasových příležitostí a možností v jižních Čechách. Katalog volného času je zpracován ve společné české, anglické a německé mutaci. prozatím je připraven pouze v elektronické podobě. Na CD bude zájemcům k dispozici například v CPDM, o.p.s. (Špičák 114). Předpokládáme však, že v příštím roce bude vydána i jeho tištěná verze. Zpracování katalogu volnočasových příležitostí přímo navazuje na předchozí společný projekt jihočeských informačních center, který vyústil koncem roku 2007 ve vydání Katalogu levného ubytování v Jihočeském kraji. Tištěná verze tohoto katalogu je již dávno rozebrána, katalog je k dizpozici již pouze v elektronické podobě (např. na webu CPDM/ICM Český Krumlov - v sekci Realizované projekty ). Projekt byl finančně podpořen grantem Jihočeského kraje. Informační semináře ICM Český Krumlov v podzimním období připravovalo také vzdělávací a informační semináře. Jedním z nich byl seminář pro pedagogy a pedagogické pracovníky na téma Rasismus, extremismus a xenofobie uskutečněný 19. listopadu. Další semináře na téma drogy a téma ochrana duševního vlastnictví jsou připravovány ve spolupráci s ostatními pracovišti CPDM, o.p.s. Českokrumlovské ICM také nabízí možnost realizace informačních seminářů, na nichž představuje služby a aktivity CPDM a jeho pracovišť. Jejich smyslem je zvýšit informovanost o činnostech a možnostech, které mohou děti, mládež, studenti či pedagogové prostřednictvím našich služeb využívat. Zároveň má ICM připraveny také semináře zaměřené na informování o programu EU Mládež v akci a dalších programech, které mladým lidem mohou umožnit aktivní účast na evropských neformálně vzdělávacích projektech. Informační semináře jsou určeny především žákům 8. a 9. tříd základních škol, studentům škol středních a také vysokoškolákům. Délka seminářů je obvykle 45 minut (vyučovací hodina). Program lze realizovat ale i jako dvouhodinový. Semináře se mohou uskutečňovat přímo na školách, nebo v prostorách ICM nebo v klubu Bouda v Českém Krumlově (Špičák 114). Semináře jsou nabízeny zdarma. V případě zájmu o uskutečnění seminářů se mohou školy a další zájemci obrátit na ICM Český Krumlov prostřednictvím telefonu nebo mailu Iva Sukdoláková, vedoucí pracoviště ICM, CPDM Český Krumlov Vystoupení Skupiny 22 Dne 11. listopadu 2009 vystoupila v klubu Bouda Skupina 22. Touto akcí uzavřela Skupina 22 své letošní turné s pořadem Desetice novotruhnismu 10. Svérázné multi-žánrové těleso vzniklé z řad středoškolských učitelů příchozí diváky nadchlo svojí nezaměnitelnou poezií, promítanými videoklipy a divadelními scénkami. Vystoupení v Boudě bylo specifické také tím, že při něm došlo nejen k prolnutí uměleckých žánrů z řad aktérů, ale i z řad publika. Část příchozích diváků z řad českokrumlovské ZUŠky měla pod vedením Marka Borsányiho, za úkol výtvarně ztvárnit právě toto představení. Vzniklé kresby dostala Skupina 22 darem jako vzpomínku na vystoupení v Boudě. Se Skupinou 22 plánuje do budoucna nízkoprahový klub Bouda další spolupráci, a to na připravovaném projektu multižánrového festivalu Cihelna - Vystupovat, který se uskuteční v červnu Rajská zahrada pohledem HHHMMATu Ve středu 25. listopadu se v klubu Bouda uskutečnila vernisáž výtvarných počinů mladých výtvarníků skupiny HHHMMAT. Svými osobitými díly se zde představilo devět s Českým Krumlovem spjatých výtvarníků, jmenovitě Artur, Jan a Tomáš Magrotovi, Monika Suková, Marek Borsányi, Anna Gurjeva, Jan Koudela, dále uskupení Tactical a Klub Radiotechniky Praha. Ústředním mottem celého večera a slavnostní vernisáže bylo téma Rajská zahrada. Devět mladých lidí si pomocí hudby, plastik, malby, grafiky a videotvorby položilo otázku po smyslu, obsahu a významu tématu rajské zahrady a hledá na ni ve svých dílech odpověď. K čemu zatím došli, můžete vidět i slyšet do budoucna nejen v Českém Krumlově, ale i v jiných městech České republiky. Jedná se totiž o dlouhodobě zaměřený projekt. Informace o dalších pokračováních pořadů skupiny HHHMMAT můžete postupně hledat na webu: S klubem Bouda však jsou výtvarníci domluveni i na další spolupráci, která by se měla uskutečnit v průběhu první poloviny příštího roku. Anna Gurjeva Ladislav Michalík a Jiří Muk, NZDM Bouda, pracoviště CPDM, o.p.s. Český Krumlov Texty jsou redakčně kráceny, jejich plné znění, včetně textů, které se do tištěné verze nevešly, najdete na Vydání této neprodejné tiskoviny je spolufinancováno z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v rámci dotace ze státního rozpočtu na službu osobní asistence a bezplatného právního poradenství, z grantu Jihočeského kraje na podporu služby osobní asistence, grantu města Český Krumlov na podporu vzniku dobrovolnického centra a z prostředků grantu podpořeného z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti. Názory a informace v tomto letáku nevyjadřují oficiální stanoviska poskytovatelů dotací. Nepodepsané příspěvky jsou redakční. Ve spolupráci s CPDM, o.p.s. Český Krumlov vydalo v prosinci 2009 občanské sdružení Informační centrum občanského sektoru-icos Český Krumlov, o.s., Nám. Svornosti 2, Český Krumlov, IČO , tel./fax , Redakce: Tomáš Zunt (odpovědný redaktor - Informace pro inzerenty: Grafická úprava, tisk: Tiskárna Vyšehrad, s.r.o., Český Krumlov; distribuce: Česká pošta, s. p.; náklad: ks ZPRAVODAJ.KRUMLOV.CZ je registrován u Ministerstva kultury ČR jako periodická tiskovina pod číslem MK ČR E Strana 6 Zpravodaj_3-09.indd :10:11

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Jana Kvasnicová Obsah Rovné zacházení a zákaz diskriminace Antidiskriminační zákon Pojem zdravotního postižení Pojem diskriminace Ochránce

Více

Diskriminace ve vzdělávání

Diskriminace ve vzdělávání Diskriminace ve vzdělávání Veřejný ochránce práv a jeho působnost v oblasti školství, úvod do problematiky diskriminace Petr Polák, Hana Puzoňová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

DISKRIMINACE V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

DISKRIMINACE V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH DISKRIMINACE V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0106.docx Autor

Více

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene 1 Definice - EU Článek 2 ods.t1 písm.a) Směrnice

Více

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM MÁ ZA SEBOU PRVNÍ ROK ČINNOSTI

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM MÁ ZA SEBOU PRVNÍ ROK ČINNOSTI DOBROVOLNICKÉ CENTRUM MÁ ZA SEBOU PRVNÍ ROK ČINNOSTI V prosinci loňského roku zahájilo oficiálně svou činnost českokrumlovské Dobrovolnické centrum. Dosud se podařilo navázat úzkou spolupráci s osmi organizacemi,

Více

HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy V. Úplné znění zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění zákona č. 89/2012, a dalších

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. JIHOČESKÉ CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY o. p. s., pracoviště Český Krumlov

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. JIHOČESKÉ CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY o. p. s., pracoviště Český Krumlov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 JIHOČESKÉ CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY o. p. s., pracoviště Český Krumlov Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s. Název společnosti: Jihočeské

Více

CO JE DISKRIMINACE? odlišné zacházení s jednotlivcem nebo skupinou osob motivované jejich odlišností

CO JE DISKRIMINACE? odlišné zacházení s jednotlivcem nebo skupinou osob motivované jejich odlišností CO JE DISKRIMINACE? odlišné zacházení s jednotlivcem nebo skupinou osob motivované jejich odlišností o člověk je znevýhodňován na základě určitých právem zakázaných kritérií o znevýhodněný člověk je omezen

Více

Věková diskriminace v zaměstnání

Věková diskriminace v zaměstnání Věková diskriminace v zaměstnání Mezinárodní konference Age management v praxi: české a zahraniční zkušenosti a nástroje proti věkové diskriminaci Mgr. Petr Polák Obsah Úvod do problematiky, základní definice

Více

Antidiskriminační právo V kostce. Zuzana Ondrůjová, Petr Polák, Olga Rosenkranzová

Antidiskriminační právo V kostce. Zuzana Ondrůjová, Petr Polák, Olga Rosenkranzová Antidiskriminační právo V kostce Zuzana Ondrůjová, Petr Polák, Olga Rosenkranzová Brno, KVOP, 10. 12. 2013 Věděli jste, že? 56 % osob si myslí, že v ČR je dosti rozšířená diskriminace z důvodu národnosti

Více

Vypracovala: Ing. Soňa Štrynclová

Vypracovala: Ing. Soňa Štrynclová DISKRIMINACE Vypracovala: Ing. Soňa Štrynclová Rok : 2013 Obsah prezentace : Teoretická část Možné setkání s diskriminací Ochrana a obrana proti diskriminaci Všeobecná deklarace lidských práv Lidská práva

Více

NEPŘÍMOU DISKRIMINACI:

NEPŘÍMOU DISKRIMINACI: VĚKOVÁ DISKRIMINACE Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti a právech a dále v čl. 3 že: Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického

Více

Diskriminace z důvodu romské etnicity

Diskriminace z důvodu romské etnicity Diskriminace z důvodu romské etnicity 22. dubna 2014, Kancelář veřejného ochránce práv, Brno Mgr. Olga Rosenkranzová, Ph.D Mgr. Eva Nehudková Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Dva klíčové prvky všeobecného principu rovných příležitostí jsou zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti (článek

Více

Underreporting a pohled české veřejnosti na možnosti institucionální obrany proti diskriminaci

Underreporting a pohled české veřejnosti na možnosti institucionální obrany proti diskriminaci Underreporting a pohled české veřejnosti na možnosti institucionální obrany proti diskriminaci Marína Urbániková (KVOP) 1. července 2015. Copyright Veřejný ochránce práv, 2015 Příjemce a realizátor projektu

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Datum konání: 12. 5. 2014, 15:00 hodin Místo konání: ÚMČ Praha 10, budova B, 5. patro Radniční salonek Přítomni: Kateřina

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Olga Čadilová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Olga Čadilová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová DISKRIMINACE ANEB COOL JE NEDISKRIMINOVAT ?...co to znamená diskriminace?

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

Diskriminace osob se zdravotním postižením

Diskriminace osob se zdravotním postižením Vážení přátelé, Diskriminace osob se zdravotním postižením Myslíte si, že: Dochází k diskriminaci osob se zdravotním postižením? Jsou práva osob se zdravotním postižením ohrožena? Nebo: Máte zkušenosti

Více

zpravodaj.krumlov.cz Informace občanského sdružení ICOS Český Krumlov 4/2007

zpravodaj.krumlov.cz Informace občanského sdružení ICOS Český Krumlov 4/2007 Informace občanského sdružení ICOS Český Krumlov 4/2007 ZAČÍNÁ PŘÍPRAVA 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU O sociálních službách budou opět spolurozhodovat i občané města Dne 22. listopadu schválili zastupitelé města

Více

Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení

Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení 1.4.2010 MUDr. Dušan Gajdoštík Obsah 1. Zákon o důchodovém pojištění od 1.1.2010 2. Posuzování invalidity 3. Osoba zdravotně znevýhodněná

Více

N á v r h ČÁST PRVNÍ ANTIDISKRIMINAČNÍ ZÁKON HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

N á v r h ČÁST PRVNÍ ANTIDISKRIMINAČNÍ ZÁKON HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ P ř í l o h a N á v r h ZÁKON ze dne 2007, o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Diskriminace osob se zdravotním postižením na trhu práce - od právní úpravy k realitě Lucie Víšková

Diskriminace osob se zdravotním postižením na trhu práce - od právní úpravy k realitě Lucie Víšková Diskriminace osob se zdravotním postižením na trhu práce - od právní úpravy k realitě Lucie Víšková Co je přímá a nepřímá diskriminace a jaká jsou specifika zdravotního postižení? Kde jsou reálné hranice

Více

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením 3.7.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Vlachovobřezsku 3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Malenicích pracuje Charita Malenice (je součást Diecézní

Více

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Občanská poradna Nový Jičín. Přehled hlavních aktivit.

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Občanská poradna Nový Jičín. Přehled hlavních aktivit. Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Občanská poradna Nový Jičín Přehled hlavních aktivit Jedná se o registrovanou sociální službu podle zákona č. 108/2006 Sb. poskytovanou

Více

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú.

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Název: Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Sídlo: SNP 559, 383 01 Prachatice IČ: 03482952 Webové stránky: www.jczps.cz E-mail: reditelka@jczps.cz Bankovní spojení: 2300722637/2010 Fio banka Datum

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Rovné příležitosti žen a mužů na pracovním trhu. Mgr. Petra Havlíková Genderová expertka VŠB-TUO

Rovné příležitosti žen a mužů na pracovním trhu. Mgr. Petra Havlíková Genderová expertka VŠB-TUO Rovné příležitosti žen a mužů na pracovním trhu Mgr. Petra Havlíková Genderová expertka VŠB-TUO 2 Řešení problematiky rovných příležitostí na VŠB-TUO, včetně vybudování univerzitní mateřské školy Genderová

Více

Vyhodnocení čerpání financí z rozpočtu města

Vyhodnocení čerpání financí z rozpočtu města Vyhodnocení čerpání financí z rozpočtu města na podporu realizace 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov v roce 2007 Obsah: str. 1. Souhrnná tabulka čerpání z městského rozpočtu na

Více

zpravodaj.krumlov.cz

zpravodaj.krumlov.cz Zpravodaj_3-07.qxd 4.9.2007 8:27 StrÆnka 1 Informace občanského sdružení ICOS Český Krumlov 3/2007 KOMUNITNÍ PLÁN SOCÁLNÍCH SLUŽEB PŘINÁŠÍ DO MĚSTA MILIONY Koncem minulého roku jsme se na stránkách tohoto

Více

Stanovisko veřejné ochránkyně práv k problematice osob s poruchou autistického spektra

Stanovisko veřejné ochránkyně práv k problematice osob s poruchou autistického spektra Stanovisko veřejné ochránkyně práv k problematice osob s poruchou autistického spektra konference Autismus v kontextu občana, rodiny a společnosti 15. dubna 2015 Petr Polák, Oddělení rovného zacházení,

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti 1) Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání 2) Kompetence úřadů práce 3) Právo na zprostředkování

Více

Rovnost a diskriminace: Všichni jsme si rovni, ale někteří jsme si rovnější?

Rovnost a diskriminace: Všichni jsme si rovni, ale někteří jsme si rovnější? Rovnost a diskriminace: Všichni jsme si rovni, ale někteří jsme si rovnější? Maxim Tomoszek, Právnická fakulta UP 1. Otázky k diskusi Co je to diskriminace? Proč potřebujeme rovnost? Proč má být diskriminace

Více

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek Poslání Posláním služby je poskytovat odbornou poradenskou pomoc a podporu

Více

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNICTVÍ V PROJEKTU. Dobrovolníci SOS centra

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNICTVÍ V PROJEKTU. Dobrovolníci SOS centra DOBROVOLNICTVÍ V PROJEKTU Dobrovolníci SOS centra Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

Zpráva o šetření. nepřijetí do zaměstnání z důvodu rodičovství. A. Obsah podnětu

Zpráva o šetření. nepřijetí do zaměstnání z důvodu rodičovství. A. Obsah podnětu I. V rámci pracovního pohovoru zaměstnavatel nesmí uchazečům a uchazečkám o zaměstnání pokládat dotazy týkající se rodičovství a péče o děti. Takové jednání je možné kvalifikovat jako obtěžování, které

Více

Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko 2011-2015

Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko 2011-2015 Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu sko 2011-2015 Akční plán pro rok 2013 listopad 2012 Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních služeb

Více

Neoznamování diskriminace pohledem aktérů podílejících se na prosazování rovného zacházení

Neoznamování diskriminace pohledem aktérů podílejících se na prosazování rovného zacházení Neoznamování diskriminace pohledem aktérů podílejících se na prosazování rovného zacházení Marína Urbániková (KVOP) 1. července 2015. Copyright Veřejný ochránce práv, 2015 Příjemce a realizátor projektu:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Občanská poradna poskytovala sociálně právní poradenství pro občany, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci.

Občanská poradna poskytovala sociálně právní poradenství pro občany, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. Vážení přátelé, opět po roce se Vám dostává do rukou výroční zpráva našeho sdružení, ve které máte možnost seznámit se s činností v roce 2005. INKANO Písek se svými aktivitami snaží o všestranný rozvoj

Více

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni. Tento materiál vznikl za finanční

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Legislativní rámec dobrovolnické služby. Mgr. Radek Jiránek Ministerstvo vnitra ČR

Legislativní rámec dobrovolnické služby. Mgr. Radek Jiránek Ministerstvo vnitra ČR Legislativní rámec dobrovolnické služby Mgr. Radek Jiránek Ministerstvo vnitra ČR Legislativní rámec zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas?

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014 Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů Eva Šafářová Březen 2014 Obsah 1) Legislativa spotřebitelských úvěrů 2) Na co si dát pozor při sjednávání spotřebitelského úvěru 3) Dohled

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci

SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci Děti a mládež: PRAHA - Linka bezpečí Hlavní město Praha působnost celá ČR, registrovaný poskytovatel sociálních služeb Sdružení Linka bezpečí, o.s.

Více

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: Základní údaje str. 3 Vznik a vývoj sdružení str. 3 Popis služeb a činností str. 4 Klienti str. 6 Projekty str. 7 Finanční zpráva str. 9 Vzdělávání pracovníků,

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2009... 8 Kde

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE RADY 2000/43/ES. ze dne 29. června 2000,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE RADY 2000/43/ES. ze dne 29. června 2000, SMĚRNICE RADY 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 11 Název směrnice: Provozní řád Tento provozní řád je přílohou smlouvy o poskytování služby osobní asistence a je závazný jak pro klienty CP ZPS, tak pro zaměstnance Centra pomoci pro zdravotně

Více

Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis

Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis název projektu: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska číslo: CZ.1.04/3.1.03/45.00142 název akce: datum: místo: Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis 1. 2. 2011, od 14,00 do 15,45

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Co dělat při ztrátě zaměstnání

Co dělat při ztrátě zaměstnání Co dělat při ztrátě zaměstnání Obecná právní úprava: Práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání stanoví zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Dostal jsem výpověď, jak dál?

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBEC DALOVICE Hlavní 99 362 63 VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ( dále jen SPOD) ve znění pozdějších předpisů,

Více

pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé

pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé Unie neslyšících Brno, o.s. zakládající člen a sídlo Českomoravské jednoty neslyšících Palackého tř. 114, 612 00 Brno, tel., fax: 541 245 321, mob.: 725 605 216, IČO: 65761201, DIČ: CZ65761201 www.neslysici.net,

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009)

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009) FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE 4. Výzva (prosinec 2009) Základní informace Fond Technické asistence je specifická forma grantové pomoci

Více

Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko. ze dne 19. 9. 2012

Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko. ze dne 19. 9. 2012 Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko ze dne 19. 9. 2012 v rámci projektu Komunitního plánování sociálních služeb města Blansko Registrační číslo CZ.1.04/3.1.03/78.00036 Místo konání: Blansko,

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

5 Úvod k výzkumné části... 62 5.1 Statistické údaje... 62 5.1.1 Chí-kvadrát (Χ2) test... 62 5.1.2 Korelační analýza... 62 6 Zaměstnanci/pracovníci...

5 Úvod k výzkumné části... 62 5.1 Statistické údaje... 62 5.1.1 Chí-kvadrát (Χ2) test... 62 5.1.2 Korelační analýza... 62 6 Zaměstnanci/pracovníci... Obsah Zadání studie... 1 Úvod... 16 I. OBECNÁ ČÁST... 17 1 Charakteristika živých umění v ČR... 17 1.1 Legislativa... 17 1.2 Organizační forma... 17 1.3 Vývoj základních ukazatelů v letech 1980-2010...

Více

Informace pro uchazeče o práci

Informace pro uchazeče o práci Informace pro uchazeče o práci Práva a povinnosti uchazeče o práci jsou v zákoně o zaměstnanosti číslo 435/2004 Sbírky Těžké slovo: uchazeč o práci Těžké slovo: práva Těžké slovo: povinnosti Těžké slovo:

Více

V Praze dne 1. 2. 2012. Informace pro občany o možnosti bezplatného řešení sporů s finančními institucemi před státem zřízeným finančním arbitrem

V Praze dne 1. 2. 2012. Informace pro občany o možnosti bezplatného řešení sporů s finančními institucemi před státem zřízeným finančním arbitrem adresováno všem starostkám a starostům měst a obcí České republiky prostřednictvím datových schránek nebo e-mailových adres úřadů Evidenční číslo: 247/2012 Vyřizuje: Dana Klofáčová tel. 257 042 094 V Praze

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Vyhodnocení Analýzy potřeb v oblasti

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016

PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016 PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016 l. Oblast pracovněprávní a zaměstnanosti 1.1 V součinnosti s ostatními odborovými svazy průběžně prosazovat v tripartitních

Více

Městský úřad Znojmo odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska nám. Armády 8, 669 02 Znojmo

Městský úřad Znojmo odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska nám. Armády 8, 669 02 Znojmo Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska název akce: datum: místo: Pracovní skupina Senioři - zápis 4.11.2014, 14.00-17.00 hod. Domov pro seniory Plaveč, p.o. Program: 1)Přivítání, prezence, zahájení

Více

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2.KPSS ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Více

Registrovaná služba dle zákona č. 108/2006 Sb., (zákona o sociálních službách). Zařízení s bezbariérovým vstupem. Zařízení nemá bezbariérový vstup

Registrovaná služba dle zákona č. 108/2006 Sb., (zákona o sociálních službách). Zařízení s bezbariérovým vstupem. Zařízení nemá bezbariérový vstup Katalog sociálních služeb ve městě Český Krumlov 2008 VYDALO MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV V RÁMCI KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2008 Katalog.indd 1 1.12.2008 12:35:59 Registrovaná služba dle zákona č.

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

Pečovatelská služba města Jílového

Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba Jílové Zřizovatel: Vedoucí územně samosprávného celku: Miroslav Kalvas Adresa zřizovatele Městský úřad Jílové Mírové náměstí 280 407 01 Jílové Ičo:00261408

Více

Přehled sociálních dávek v roce 2009

Přehled sociálních dávek v roce 2009 Přehled sociálních dávek v roce 2009 27.12.08 - http://www.blesk.cz/clanek/106266/prehled-socialnich-davek-v-roce-2009.html Český sociální systém procházel v uplynulých dvou letech výraznými změnami. Rok

Více

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz Optimální model rané péče Optimální model popisuje službu rané péče při optimálním stavu finančního, personálního a materiálního zabezpečení. Cena služby poskytované optimálním způsobem je 40 000,- Kč

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

Společné setkání řídící skupiny a pracovních skupin. projektu Komunitní plánování v regionu Klatovsko 31. 5. 2007, Klatovy

Společné setkání řídící skupiny a pracovních skupin. projektu Komunitní plánování v regionu Klatovsko 31. 5. 2007, Klatovy Společné setkání řídící skupiny a pracovních skupin projektu v regionu Klatovsko 31. 5. 2007, Klatovy Přítomni: Program: Ing. J. Frič, H. Křivohlavá, Bc. A. Kleinerová, K. Karásek, H. Bílá, M. Kříž, M.

Více

HEWER, z.s. Tisková zpráva 01/15

HEWER, z.s. Tisková zpráva 01/15 Základní informace o HEWER, z.s. Úvodní slovo předsedy sdružení Osobní asistence, jak ji vnímáme v organizaci HEWER, z.s. je službou, která významně zasahuje do života klienta. Osobní asistent je přítomen

Více

www.jihoceskarozvojova.cz

www.jihoceskarozvojova.cz www.jihoceskarozvojova.cz Jihočeská rozvojová o. p. s. Jsme neziskovou organizací vytvářející projekty na podporu sociálního a ekonomického rozvoje Jihočeského kraje. Působíme v oblasti podpory podnikání,

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PORADNY PRO DLUŽNÍKY

PROVOZNÍ ŘÁD PORADNY PRO DLUŽNÍKY PROVOZNÍ ŘÁD PORADNY PRO DLUŽNÍKY Provozní řád upravuje podmínky poskytování služby dluhového poradenství v Poradně pro dlužníky Sdružení SPES. (Dále jen poradna). Podmínky a rozsah poskytovaných služeb

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Systém měřitelnosti a hodnocení kvality služeb Odborné sociální poradenství má několik různých způsobů a nástrojů, jimiž získává zpětnou vazbu o kvalitě

Více

- pracoviště České Budějovice

- pracoviště České Budějovice Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o. p. s. - pracoviště České Budějovice 1 Kontaktní údaje Kontaktní osoba: Miroslava Šašková vedoucí pracoviště, sociální pracovnice Mgr. Eva Kašpárková

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

SEZNAM ADVOKÁTŮ Z ČESKOKRUMLOVSKA A BEZPLATNÝCH PORADEN V REGIONU

SEZNAM ADVOKÁTŮ Z ČESKOKRUMLOVSKA A BEZPLATNÝCH PORADEN V REGIONU ICOS, o.s. (Informační centrum občanského sektoru, o.s.) Náměstí Svornosti 2, 381 01 tel/fax: 380 712 202, e-mail: icos@krumlov.cz, www.icos.krumlov.cz, SEZNAM ADVOKÁTŮ Z ČESKOKRUMLOVSKA A BEZPLATNÝCH

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Datum konání: 19. 11. 2014 2014, 15:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 1. patro, budova B Zasedací sál Přítomni: Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního,

Více