CHARITY DIECÉZNÍ LITOMĚŘICE 5/2009 CHARITA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CHARITY DIECÉZNÍ LITOMĚŘICE 5/2009 CHARITA"

Transkript

1 ZPRÁVY CHARITY 5/2009 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE

2 2 OBS AH Duchovní slovo...3 Informace Diecézní charity...4 DMS pro Oblastní charitu Liberec...4 Diecézní odborná kolegia...5 Kurz Bytová problematika...6 Projekt Magdala...6 Jak pokračují přípravy Tříkrálové sbírky Ekonomické informace...8 Rozpis plánovaných kontrol na FCH, OCH pro rok Co se děje v charitách...9 Diecézní charita Litoměřice...9 Oblastní charita Most...14 Oblastní charita Sobotka...20 Oblastní charita Ústí nad Labem...22 Farní charita Rumburk...24 Celorepublikové akce...26 Týden sociálních služeb...26 Charita rokovala o své práci v Mělníce...26 Den Charity...27 Děkovné dopisy...29 Sbírkové konto Diecézní charity Litoměřice...31

3 3 DUCHOVNÍ SLOVO Milí charitní pracovníci a přátelé charity, blíží se nejkrásnější a nejradostnější svátky v roce, oslava Narození našeho Pána Ježíše Krista. Zároveň se přibližuje závěr roku 2009 a přichází nový rok. Ve chvíli, kdy dostáváte do rukou Zprávy charity, je však ještě doba adventní, doba očekávání a přípravy na Boží příchod do našeho srdce, do našeho života. Žijeme v období, které není snadné a nese v sobě mnohé obavy: jak se budou dále ubírat dějiny naší vlasti, jak budou vypadat světové dějiny v novém roce apod. Znovu je nám předložena Boží nabídka, Boží láska jako základní a neotřesitelná jistota, že Bůh přichází stále k těm, kdo mají otevřené srdce. Krásně to vyjadřuje jedna z adventních písní: Přijde, přijde Vykupitel, zbožně zaplesejme. Přijde světa Obnovitel, chválu jemu vzdejme. Máme tedy v koho doufat a těšit se na veliké věci. Advent je vhodnou dobou, abychom se zastavili, ztišili a (pokud je třeba) upřesnili směr svého života. Měli bychom děkovat za přijaté dobrodiní, milosti a za všechno, co se dobrého v tomto roce vykonalo. Říká se, že o Vánocích se otevírají lidská srdce. Ano, je tomu tak co to však znamená? Je to doba, kdy si lidé projevují více lásky, kdy si ji více dávají najevo a nestydí se za ni. Je to také velká příležitost k odpuštění a usmíření všude tam, kde došlo k nedorozumění a hořkostem. Ani při všech těch vánočních starostech a radostech, při světle vánočních svíček, bychom neměli zapomenout, že o Vánocích se po celém světě slaví narození Ježíše Krista. Tedy před více než dvěma tisíci lety vstoupilo do lidských dějin něco mimořádně vzácného, jedinečného jako výzva celému lidstvu. I naše letošní Vánoce by měly být něčím vzácným, třebaže se v našem životě opakují už kdoví pokolikáté. Hodně lidí si dnes přeje, aby tato atmosféra pokoje a vstřícnosti, trvala stále, celý rok! V době vánoční se již po desáté bude konat Tříkrálová sbírka. Může se uskutečňovat jen díky obrovské pod poře lidí, jež se dobrovolně podílejí na koordinaci, zajištění, uskutečnění a organizování sbírky ve své diecézi, či samotné farnosti. První cíl Tříkrálové sbírky je předání radostné zvěsti o Bohu, který je nám blízko, i lidem mimo církev. Máme vydávat opravdové svědectví o Boží lásce k nám, lidem. Jestliže jsme objevili Boha jako Lásku, nesmíme si to nechat jen pro sebe. Máme jít světu zvěstovat Krista, být viditelným znamením jeho milosti. Druhým cílem Tříkrálové sbírky je finanční pomoc sociálním projektům ve všech arci diecézích, diecézích či farnostech, a tudíž pomoc všem potřebným bezdomovcům, matkám v tísni, tělesně a mentálně postiženým lidem, vězňům a pomoc v chudých kraji nách Země. Tři králové nemají za sebou žádné království a poklady, ale dávají příležitost lidem, aby mohli ukázat svou lásku a štědrost. Děti a mladí lidé se učí také spoluzodpovědnosti za společné věci. Náš otec biskup Jan řekl, že lidé nedávají jenom peníze do pokladničky, ale i kus svého srdce. Přeji vám všem požehnané adventní očekávání a opravdovou vánoční radost z narození našeho Spasitele. P. Mgr. ICLic. Józef Szeliga

4 4 INFORMACE DIECÉZNÍ CHARITY Ve výběrovém řízení konaného dne obhájili své pozi ce stávající ředitelé: za OCH Teplice ředitel Mgr. Pavel Majerák za FCH Česká Lípa ředitelka Eva Ortová za OCH Sobotka ředitelka Libuše Kollová se uskutečnilo setkání ředitelů FCH (OCH) litomě řické diecéze. Stěžejním bodem programu bylo seznámení všech s novými dokumenty, které představil za zřizovatele generální vikář litoměřické diecéze Stanislav Přibyl. Jedná se o kodex biskupa, stanovy DCH Litoměřice a vzorové stanovy FCH (OCH), které dávají jasná pravidla pro fungování charit v litoměřické diecézi. Dále byl představen záměr společného webu Charity ČR na Diecézní charitě Litoměřice proběhne výběrové řízení na ředitele FCH Litoměřice a FCH Rumburk DMS pro Oblastní charitu Liberec Nadace EURONISA pomáhá Oblastní charitě Liberec pomocí dárcovských SMS. Projekt běží od září letošního roku, zasláním DMS podpoříte Domovy pro matky s dětmi v tísni - Domov sv. Anny a sv. Moniky a Domov pokojného stáří Domov sv. Vavřince. Tento projekt probíhá v rámci 7. ročníku sbírky Pozvedněte slabé!, kterou pořádá Nadace EURONISA. Patronem Nadace je herec Jiří Lábus. Odešlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS EURONISA na číslo Cena SMS je 30 Kč, Oblastní charita Liberec obdrží 27 Kč. Přispívat můžete také pravidelně každý měsíc po dobu jednoho roku. Stačí odeslat SMS ve tvaru DMS ROK EURONISA na číslo a každý měsíc Vám bude odečtena částka 30 Kč. Oblastní charita Liberec obdrží 27 Kč. Všem dárcům děkujeme!

5 5 Diecézní odborná kolegia V průběhu měsíců říjen až prosinec se v litoměřické diecézi uskutečnilo 7 diecézních odborných kolegií: , Amicus FCH Lovosice, Odborné kolegium pro oblast komunitní práce (nízkoprahová zařízení, asistenční služba pro rodi ny) , AD P. Marie Pomocné Litoměřice FCH, Odborné kolegium azylové domy , DCH Litoměřice, Odborné kolegium zdravotní péče v domovech pro seniory , Domov pro seniory FCH Litoměřice, Odborné kolegi um pobytové služby pro seniory , Domov pro seniory FCH Litoměřice, Odborné kolegi um terénní služby pro seniory , AD Agapé II Teplice, Odborné kolegium domovy pro matky s dětmi , Komunitní centrum Světluška OCH Ústí nad Labem, Odborné kolegium pro oblast komunitní práce kolegium terénní zdravotní péče (CHOPS) probíhá pravidelně kaž dý měsíc na DCH Kromě diecézních kolegií proběhla tato celorepubliková kolegia: 6. a Kolegium pracovníků zařízení pro seniory, Cha ritní dům sv. Alžběty, Ostrava Kolegium sociálních projektů, Kavárna Betreka Cha rity Olomouc, Wurmova 5, Olomouc Kolegium PR a TS, CHČR Praha Kolegium migranti, CHČR Praha Ekonomické kolegium, CHČR Praha Cílem setkání je předávání odborných informací a zkušeností z praxe, vzdělávání, zlepšování spolupráce mezi charitními pracovníky, práce na standardech, vzdělávací semináře a školení. Ing. Martina Hrabáčová, DCH Litoměřice

6 6 Kurz Bytová problematika Dne se na Diecézní charitě uskutečnil kurz pro pracovníky charitních poraden, azylových domů a domů na půl cesty na téma Bytová problematika. Školení bylo organizováno ve spolupráci s Charitou Česká republika. Dr. Vladimír Hlásenský přednášel na téma bytové problematiky a Igor Hlásenský si připravil přednášku na téma Insolvenční zákon. Z přednášek jsme se dověděli odpovědi například na tyto otázky: Co by měla obsahovat nájemní smlouva? Jaká jsou práva a povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy? Z jakých důvodů můžete dostat výpověď z bytu? Jak je to s regulovaným nájemným? Jaké jsou možné postupy při řešení zadlužení? Co je to insolventní zákon, úpadek, jak podat návrh o povolení oddlužení?, aj. V průběhu přednášek bylo možné konzultovat dotazy z praxe. Další možnost konzultací je u Dr. Hlásenského prostřednictvím u: Ing. Martina Hrabáčová, DCH Litoměřice Projekt Magdala Dne se v Domově Gloria ADCH Praha konalo pracovní setkání k problematice domácího násilí a obchodování s lidmi. Cílem tohoto setkání bylo vzájemné informování a spolupráce v projektu Magdala. Setkání zahájil prezident ADCH Praha Dr. Vojtěch Eliáš duchovním slovem. Dále byly představeny dvě kazuistiky, novinky z mezinárodní scény a jak v průběhu, tak závěru setkání byl dostatečný prostor k dotazům zúčastně ných. Setkání se rovněž zúčastnili tři zaměstnankyně DCH Litoměřice, kte ré v projektu pracují. Celým programem provázela koordinátorka projektu Magdala J. Krpálková.

7 7 Jak pokračují přípravy Tříkrálové sbírky 2010 Dne se v Litoměřicích uskutečnilo setkání asistentů a spolu pracovníků TS. Cílem setkání bylo předání: a) Informaci o změnách TS 2010 (pevného termínu koledování na ledna, nové povolení sbírky, nové číslo účtu TS /0800 vedeného u České spořitelny, a. s. Praha) b) Nových organizačních pokynů a formulářů pro TS 2010 (v případě potřeby jsou k dispozici na DCH u koordinátory TS) c) Informací o propagaci TS 2010 a webu d) Materiálního vybavení cukrů, kalendáříků, pokladniček, průkazek (dárky pro koledníky jsou bohužel pořád na cestě od dodavatele, proto jsme je zatím nemohli předat) e) Na setkání ředitelů byla zvolena Tříkrálová komise pro TS 2010 ve složení: P. Józef Szeliga, Martina Hrabáčová, Štěpánka Kec ková. Setkání se zúčastnil také prezident Diecézní charity Litoměřice P. Józef Szeliga, který si připravil povzbudivé a poučné duchovní slovo na téma svátek Tří králů - Zjevení Páně. Všem účastníkům velice děkuji za upřímný zájem o lidi v nouzi, pro které je sbírka každoročně organizována a přeji úspěšný desátý ročník sbírky. Martina Hrabáčová koordinátor projektů A TS Diecézní charita Litoměřice Adresa: Dómské náměstí 10, Litoměřice Tel/Fax: Mobil: WWW:

8 8 EKONOMICKÉ INFORMACE Rozpis plánovaných kontrol na FCH, OCH pro rok 2010 Česká Kamenice Česká Lípa Liberec Litoměřice Lovosice Most Rumburk Sobotka Teplice Ústí nad Labem Helena Tocauerová, ekonomka DCH Litoměřice

9 9 CO SE DĚJE V CH AR ITÁCH DIECÉZNÍ CH ARITA LITOMĚŘICE Sociální práce se musí rozvíjet i přes hranice Ve dnech září proběhla mezinárodní konference o globalizované sociální práci Uprostřed a přece mimo Charita se angažuje proti sociální mu vyloučení. Konala se v klášteře St. Marienthal v Ostritz. Okolo 60 účastníků z Charit biskupství Dresden-Meissen, Görlitz (Německo), Litomě řice (ČR) a Legnice (Polsko) se vyslovilo pro větší politickou pozornost sociálním problémům v Evropě. Nevládní organizace jako Charita jsou kompetentními partnery sociálního jednání a také blízko člověku. Kompetence občanů by tedy měly být při vytváření evropské budoucnosti více zohledněny. K tomu je rovněž nutná dlouhodobá podpora Evropské Unie. Pilotní konference sjednotila profesionální a dobrovolné aktéry sociální prá ce v příhraničních regionech Německa, Polska a Česka. Cílem akce byla vzájemná výměna zkušeností ze sociálních projektů v biskupstvích a budoucí uspořádání přeshraniční sociální práce. Sociální problémy jsou evropské problémy. Doufáme, že budeme s našimi záležitostmi bráni poli tickými zástupci v Bruselu vážně a práci ještě více společně propojíme. Tyto dny mně daly především naději, že zmíněná práce nezůstane ohrani čena pouze na naše organizace, tzn. národní, ale bude se vyvíjet dále přes hranice, řekl zastupující ředitel Charity z biskupství Legnice, Andrzej Ziom bra. Zástupci DCH Litoměřice, FCH Lovosice a OCH Most hovořili během konference o jednom z aktuálních sociálních problémů současnosti, o pro blému sociálního vyloučení. Zástupci těchto Charit popsali situaci osob, žijí cích v sociálně vyloučených lokalitách a představili sociální služby, prostřednictvím kterých doprovázejí sociálním vyloučením ohrožené Romy v Mostě, Litvínově, Janově a Lovosicích, ať v zařízeních pro děti a mládež, sociálních poradnách nebo přímo v jejich domácnostech. Autor: Růžena Kavková, ředitelka DCH Litoměřice

10 10 Ze života neziskových organizací Diecézní charita Litoměřice se v rámci Dne Charity zúčastnila vernisáže výstavy fotografií Ze života neziskových organizací, která se konala v místním kině Máj. Vernisáž byla zahájena v kavárně kina Máj v 18:00 hodin. Celým večerem provázela Mgr. Veronika Svobodová ze střediska ekologické výchovy SEVER. O úvodní slovo se podělil starosta města Litoměřice Mgr. Ladislav Chlupáč a statutární zástupce Diakonie Českobratrské církve evangelické Mgr. Zdeněk Bárta. Dále se představil pěvecký sbor Appendix, vokální sou bor Syrinx, básně o neziskovkách zarecitoval pan Mnoháček Zgublačenko a na závěr zahrál harmonikář pan František Jindřišek. Občerstvení ve for mě rautu připravili zaměstnanci chráněného pracoviště restaurace Klo bouk Diakonie. Na organizaci celé akce se podílel nestátní neziskový sektor v Litoměřicích, Zdravé město Litoměřice a sociální odbor MěÚ Litoměřice. Výstavy se účastnilo desítky nestátních neziskových organizací z Litoměřic, které poskytly fotografie demonstrující vlastní činnost a také stručný přehled o tom, jak pomáhají. V průběhu vernisáže byl nepřetržitě vysílán krátký film o činnosti zúčastněných neziskových organizací. Výstava byla nainstalována v předsálí kina Máj do a zmíněný film o neziskových organizacích jí po celou dobu provázel. Tento dokument je k shlédnutí na bylo část výstavy přesunuto na 1. KŠPA v Máchově ulici, kde se postupně všechny materiály z výstavy během čtyř týdnů prostřídaly. Poté budou vystavené materiály přesunuty na chodbu MěÚ Litoměřice na schodiště vedoucí na sociální odbor. Organizátoři výstavy již provedli zhodnocení celé akce a domlouvají formu a realizaci kampaně v roce Zdroj/autor: Diecézní charita Litoměřice Romská osada Kojatice Ve dnech uskutečnili pracovníci DCH Litoměřice návště vu partnerské obce Kojatice (Slovenská republika), kde v místní romské osadě realizuje zmíněná charita projekt humanitární rozvojové spolupráce. Prostřednictvím tohoto projektu se snaží připravit děti předškolního věku na vstup do školy. Sociální pracovnice pověřená Obecním úřadem Kojatice

11 11 dochází do osady denně a v místním komunitním centru systémově pracuje s dětmi, které by měly v příštím či pozdějším roce zahájit povinnou školní docházku. Pracovníci DCH Litoměřice společně se starostou obce Kojatice Antonem Aštarym a komunitní sociální pracovnicí Márií Lichvárovou zhodnotili dosavadní činnost a projednávali možnosti další spolupráce. Dále navštívili místní základní školu, kam rovněž dochází děti z osady a s místní paní ředitelkou a zároveň učitelkou romských dětí hodnotili vliv předškolní pří pravy na tyto žáky. Paní ředitelka vidí v předškolní přípravě velká pozitiva. Rovněž také zdůraznila oblasti, na které by se žáci absolvující předškolní přípravu měli zaměřit. Závěrem svého slovenského pobytu navštívili pracovníci DCH Litoměřice samotné místní komunitní centrum umístěné nedaleko osady, kde zmíněná předškolní příprava probíhá. A jelikož to bylo vše, co si DCH Litoměřice během krátkého pobytu na Slovensku dala za cíl, zamířili charitní pracovní ci zpět na Čechy. Zdroj/autor: Diecézní charita Litoměřice

12 12 Navštívili jsme otce biskupa Pavla Posáda Zaměstnanci Diecézní charity Litoměřice společně s paní ředitelkou DCH Litoměřice Růženou Kavkovou a prezidentem DCH Litoměřice R.D. ICLic. Józefem Szeligou navštívili bývalého litoměřického biskupa a současného prezidenta Charity ČR Mons. Pavla Posáda. Setkali jsme se v Českém Krumlově, kam za námi otec přijel z Českých Budějovic, kde nyní sídlí. Hned po ubytování v místním penzionu jsme zahájili naše setkání mší svatou, kterou sloužil otec biskup společně s otcem Szeligou v zimní kapli kostela sv. Víta. Po mši svaté nám poskytl místní kostelník krátkou, ale velmi zajímavou prohlídku kostela sv. Víta a následoval společný pozdní oběd v nedaleké restauraci. Po obědě si pro nás otec biskup připravil krásnou přednášku, týkající se hříchu, utrpení, jeho významu a pomoci trpícím. Krátce něco z přednášky: Každý z nás je hříšníkem, neměli bychom to však považovat za samozřej mé a neřešitelné. Sama matka Dona Bosca řekla svému synovi: Raději bych Tě viděla mrtvého, nežli hřešit. Téma hříchu je závažné. Charitní pra covníci se denně setkávají s lidmi, které máme tendenci kritizovat, pou čovat, obracet na správnou cestu ba dokonce odsuzovat. Otec Pavel pronesl jednu krásnou větu: Nejprve se bav s Bohem o hříšníkovi, a pak s hříšníkem o Bohu. Co se týká utrpení, otec biskup vysvětlil, že utěšovat trpícího planými řečmi typu To bude dobré., přestože nikdy nemůžeme vědět, jaké má s námi Bůh plány, je hříchem. Měli bychom se naučit trpícímu porozumět, pochopit hloubku jeho utrpení a dát najevo, že si trpícího pro jeho utrpení vážíme. Často od lidí slýcháme slovo proč, proč na nás Bůh sesílá tolik utrpení? Otec Pavel nám vysvětlil, že Bůh skutečně netouží po našem utrpení, ale utrpení velmi přesně odměřuje, aby na nás sesílal jen opravdu nezbytně nutné pro naší proměnu. Sám otec Kubíček říkal: Rakovina je požehnání pro dnešní dobu. Utrpení člověka formuje. To ovšem neznamená, že bychom ho měli vyhledávat, ba naopak, pokud můžeme, snažme se utrpení v maximální míře odstranit. Přednáška byla pro pracovníky Diecézní charity povzbuzením a poskytla mnoho podnětů k zamyšlení. Jelikož má otec Pavel skutečně nabytý program, po přednášce se rozloučil a každý se rozešel jiným směrem. Český Krumlov je skutečně okouzlující

13 13 město plné krásných míst, a tak někdo zašel na zámek, jiný na prohlídku města. Večer se opět všichni sešli na společné večeři, a když se otec Pavel dozvě děl, že zůstáváme v Krumlově přes noc, jakmile splnil Své povinnosti, opět přicestoval do Krumlova a my jsme mohli v jeho milé a skutečně přínosné společnosti setrvat až do pozdních večerních hodin. V dopoledních hodinách druhého dne jsme využili poslední možnosti k pro hlídce města a s Krumlovem se rozloučili společným obědem v místní hospůdce. Cestou domů jsme ještě navštívili nedaleký klášter Zlatá Koruna a zamířili směrem na Litoměřice. Zdroj/autor: Diecézní charita Litoměřice

14 14 OBL AS TNÍ CH ARITA MOST Oblastní charita Most rozvíjí přeshraniční spolupráci Oblastní charita Most i nadále úspěšně rozvíjí přeshraniční spolupráci. Naši němečtí partneři se např. zúčastnili i mostecké říjnové akce Třicet dní pro neziskové organizace, či exkurzí do centra pro rodinu i azylového domu v Oseku a Centra asistenčních služeb v Mostě. Z tříletého projektu s Charitním svazem Drážďany, zahájeného letos v létě s vypovídajícím názvem Společně vážit nové cesty, vzešla již řada profesních, dobrovolnických i institucionálních setkání, která vždy obou stranně znamenají nové zkušenosti, rozšíření obzoru vzájemného poznávání a příhraničního sjednocování. Na německé straně to byly konzultace a exkurze o činnosti Charity s dlouhodobou historií, nejnovější koncepce v péči o seniory se začleněním práce dobrovolníků, ale i společný obdiv k fenoménu času v hodinářském muzeu v Glashütte. Kon cem října jsme měli možnost seznámit se v saském městě Pirna s proble matikou migračního poradenství a integrace těchto osob v zemi našich západních sousedů. V této souvislosti měla česká delegace, složená z pra covníků Charitních zařízení z Mostu a Litvínova, možnost částečně poznat centrum tohoto krásného historického města, kde zaujalo i binacionální gymnázium s internátem, v němž společně studují němečtí a čeští studenti a jejichž maturita je uznávána v obou zemích. Mostecká charita obdržela od zdejších kolegů pozvání k návštěvě tradičního svátku kultury, který se pravidelně koná v květnu, s možností kulturního vystoupení našich klien

15 15 tů. I my jsme vyslovili pozvání ke zhlédnutí našich zařízení i návštěvě zají mavostí v regionu. Pro dobu adventu připravujeme v rámci přeshraničních projektů mj. pre zentaci mezinárodní charitní spolupráce v Mostě a výlet pro děti z níz koprahových komunitních klubů z Mostu a Oseka do města stříbrného Krušnohoří Freibergu. V rámci kontaktů s tamní Lidovou solidaritou se čes ké i německé děti setkají při společné oslavě Mikuláše. Zdroj/autor: Brigita Janovská Blíží se čas vánoc se děti z Nízkoprahového zařízení Oblastní charity Most Sovička vypravily do Litvínova na výstavu netradiční výzdoby vánočních stromečků. Výstava se konala v Galerii Radniční sklípek v půdních prosto rách. Prohlédli jsme si různé techniky zdobení vánočních stromků od tradičních ze slámy, papíru, figurek, jablíček, látkových ozdob až po netradiční. Sou částí výstavy byla i Andělská pošta, kde si děti nakreslily a poslaly dopis Ježíškovi. Výstavka i jízda tramvají byla pro všechny velkým zážitkem a příjemně nás naladila na nadcházející čas adventu. Zdroj/autor: NZDM OCH Sovička

16 16 Oblastní charita Most zahájila nový projekt s Lidovou solidaritou Sasko Oblastní charita Most zahájila koncem září nový projekt s Lidovou solidari tou Okresním svazem Freiberg. Jedná se o dvouletou spolupráci v oblasti sociální, vzdělávací, vzájemného poznávání a práce s dobrovolníky. Místem setkání bylo historické město Augustusburg na německé straně Krušnohoří. Patnáctičlenná delegace vedená ředitelkou Mostecké Charity Mgr. Evou Čenkovičovou byla složena ze zástupců Charitních zařízení z Mostu, Lit vínova, Oseka a Duchcova. Očekávána byla stejně početnou skupinou německých kolegů z Lidové solidarity a Diakonie Freiberg, ale i zástupců Okresního úřadu Střední Krušnohoří a Kulturního regionu Augustusburg. V předsálí tamního hotelu Kunnerstein nás vítaly panely, vypovídající o naší dvouleté spolupráci s nápisy v naší mateřštině. Po dopoledních odborných přednáškách o sociální problematice obou zemí zaměřené zej ména na děti a mládež, následovalo diskusní fórum v němž si obě strany vyměnily zkušenosti o své práci napříč spektrem. V rámci projektu budou dále následovat plánované semináře, setkávání sociálně slabých rodin a akce pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí našeho příhraniční ho regionu. Po dynamické a konstruktivní profesní části dne, nás němečtí partneři pozvali na prohlídku loveckého zámku kurfiřta Augusta ze 16. století, se stejnojmenným názvem Augustusburg. Že se nám společně líbilo, je patrno ze závěrečné fotografie. Zdroj/autor: Brigita Janovská

17 17 V Sovičce to žije V nízkoprahovém zařízení Oblastní charity v Mostě se stále něco děje. Dětičky ze sociálně znevýhodněného prostředí zažívají denně spoustu nových prožitků. Letní prázdniny sice skončily ale v Sovičce to žije celý rok. Od září probíhá v zařízení spoustu akcí jako např. návštěvy divadla a kina, návštěvy aquaparku v Mostě, návštěvy dětského dopravního hřiště, návštěva města Litvínova a veselá cesta tramvají (kterou některé děti jely poprvé v životě), dále pak návštěva vlakového nádraží v Mostě. Koncem měsíce října postihly většinu dětí v zařízení neštovice nemohly tedy do Sovičky docházet, ale nám se stýskalo, tak jsem se za marody vydali na návštěvu. Nepřišli jsme s prázdnou, obrázky i dárečky od ostat ních nemocné děti moc potěšily. Také na narozeniny jsme nezapomněli, nemocným oslavencům děti pracně vyrobily dárky a osobně doručily až domů do postýlek. V současné době už jsme zase v plném počtu a můžeme se opět společně věnovat, všemu co nás baví a poznávat další nové a nepoznané věci. Čeká nás ještě hodně práce příprava na Mikuláše, na Vánoce a na Tříkrálovou sbírku, na kterou se děti těší každý rok. Tak hurááááá do práce... Zdroj/autor: Štiková Jana, Oblastní charita Most

18 18 Advent v Oblastní charitě Most Oblastní charita Most uskutečnila začátkem prosince v rámci svých přeshraničních kontaktů dvě adventní akce. Dne byla slavnostně zahájena prezentace projektu Společně vážit nové cesty, který je dílem přeshraniční spolupráce s Charitním svazem Drážďany. V sále děkanství římskokatolické církve (ul. U města Chersonu 1552) jsou k vidění nástěnky, plakáty, a i obrazy s biblickou tématikou Jaroslava Vodičky. Na nástěnkách se představují oba projektoví partneři, ale přiblížena je i společná činnost v sociálně-kulturní a vzdělávací oblasti. Projekt je nabídkou seberealizace dobrovolníků, v jehož programu je možno získat praxi, vyplnit duchaplně svůj volný čas či přispět charitnímu dílu. Jeho záměr spočívá i ve vzájem ném poznávání a získávání přízně spolupracujících institucí. Vhodným doplňkem výstavy je ukázka krušnohorské tradice v podobě vyřezávaných figurek tzv. kouřících mužíčků a velmi pěkná stolní adventní dekorace z aranžérské dílny Střední odborné školy Litvínov-Hamr. Druhou adventní akcí byl Mikulášský výlet dětí z Charitní rodinné asistence do stříbrného krušnohorského města Freibergu. Zde se jedná o spolupráci s Freiberskou Lidovou solidaritou. Výletu předcházel nácvik vánočních koled a říkanek, i tvoření drobných dárků. Ráno pátého prosince bylo již

19 19 naplněno velikým těšením se, ale i napětím, co nás všechno čeká a jaké to asi bude! Přejezd Krušných hor nabídl bílou pohádku a zasněžené smrčky dotvořily ladění dne. Cílem naší cesty bylo setkávací centrum pro seniory, které nád herně vánočně vyzdobené ochotně nabídlo prostory těm nejmladším. Setkaly se zde německé a české děti ze sociálně znevýhodněného prostře dí, což přesně odpovídá náplni tohoto projektu. Pak již následoval pod tak tovkou ředitelky Lidové solidarity Freigerg Evy Beckmann den plný překvapení, dárků a nechyběla ani krušnohorská tradice v nejrůznějších podobách. Např. jsme se dověděli co znamenají z pohledu lidových zvyků různá jídla, z nichž některá jsme i ochutnali. Navštívili jsme tamní vánoční trh, zpívali a přednášeli přátelům i Mikuláši, který v zemi našich západních sousedů chodí bez čerta, a když viděl a sly šel hodné děti obou národností, odhodil i metlu a soustředil se na rozdá vání z pytle! Ve Freibergu jsme prožili krásný den přičemž těmi nejhodnotnějšími dárky byly vzájemná úcta a uznání, vstřícnost, laskavost a pěkné přátelství. V případě obou projektových setkání jsme si vyměnili i tradici, pletenou vánočku a vánoční štolu. K vánočnímu a novoročnímu přání pak připojili pozvání na benefiční slavnost 10 let Oblastní charity Most, která se usku teční v březnu 2010 v kostele Nanebevzetí Panny Marie a v Městském divadle v Mostě. Zdroj/autor: Brigita Janovská

20 20 OBL AS TNÍ CH ARITA SOBOTK A Babka Ťapka v Libošovicích Ve čtvrtek 13. srpna 2009 se v 10 hodin dopoledne sešli obyvatelé Domova pokojného stáří v Libošovicích společně s několika zájemci z řad veřejnosti se zajímavou starší dámou. Přijela vlakem s malým kufříkem. Přivezla si v něm několik exemplářů knížky, kterou napsala po absolvování tříměsíční ho pobytu u protinožců. BABKA ŤAPKA na kraji světa aneb NOVÝ ZÉ LAND očima české babičky je název půvabného vyprávění o nevšedním dobrodružství odvážné paní, která si splnila svůj sen. Velmi otevřeně a poutavě vyprávěla klientům, zaměstnancům i několika dalším poslucha čům nejen o okolnostech, které jí umožnily navštívit tak vzdálenou zemi. Přečetla rovněž ukázku z knihy a odpovídala na zvídavé otázky přítom ných. Sedmdesátiosmiletá paní Johana Anna Nyklová vydala výše zmíněnou kni hu vlastním nákladem. Zdarma objíždí naši republiku, beseduje s poslucha či různého věku, rozdává radost a dobrou, optimistickou náladu. Každé ráno cvičí, studuje Univerzitu třetího věku, říká si BABKA ŤAPKA, je plná energie, kterou hrstmi rozdává. Setkání s paní Nyklovou je zážitek. Jsme rádi, že jsme se s touto vzácnou, milou ženou potkali také v Libošovicích, v Domově pokojného stáří. Více informací je na nebo na Zdroj/autor: Alena Pospíšilová

21 21 Putování za Třemi králi II. V sobotu jsme navázali na loňské Putování za Třemi králi, které slouží každoročně jako poděkování a odměna všem Tříkrálovým koledníků z řad dětí a mládeže. Putování bylo tentokrát obo hacené o mši pro rodiny s dětmi v kapli našeho Domova pokojného stáří v Libošovicích. Po ní byly rozlosovány dětské skupiny. Dále následovalo krátké putování z Libošovic do Rytí řovy Lhoty, kde čekalo týmy v místním údolíčku, zvaném Zahájí, opravdové zápolení. Projížďka na koni, střelba z luku a kuše, hledání květin, hvězdářské minimum, slaňování z převisu, vodní hrátky a rybolov. I přes různorodost plnění úkolů provázela všechna stanoviště společná legenda o Třech králích. Potom už zbývalo jen vyplnění Libošovického myslíku (náročného kvízu) a hurá do cíle. Zpátky v DPS Libošovice čekalo na koledníky vyhlášení výsledků a předání cen. Poděkovat za Tříkrálovou sbírku a předat ceny nám přišli místní Tři králové. Ceny pro soutěžící vyráběli sami klienti naše ho Domova a dobrovolníci. Všichni přítomní mohli vidět elektrické polo hovací lůžko, které bylo příkladem toho, co bylo z výtěžku letošní sbírky pořízeno. Poděkování za organizační zajištění patří všem dobrovolníkům z OCH Sobotka a z Farní charity Mladá Boleslav. Díky dvornímu fotografovi FCH Mladá Boleslav, byly zachyceny veškeré klí čové momenty dětského zápolení. Zdroj/autor: Najmanová Renáta, OCH Sobotka

22 22 OBL AS TNÍ CH ARITA ÚSTÍ N AD L ABEM Mongolské odpoledne Akce Mongolské odpoledne proběhla dne v Centru pro rodinu ARCHA za přítomnosti: Romana Střižence lektora besedy (zaměstnanec Diecézní chari ty Litoměřice) Evžena Diviše lektora besedy (zaměstnanec charity ČR) pracovnic CPR Archa (zaměstnankyně OCHÚL) účastníci mongolské národnosti celkem 5 žen a 2 děti Dále se zúčastnili rodiče s dětmi navštěvující CPR Archa. Věková hranice dětí byla různá od 1 roku do 10 let. Celkem se zúčastnilo asi 20 lidí, kteří si celou akci moc pochvalovali. Zvlášť obohacující bylo setkání s Mongoly a jejich dětmi. Děti neměly problém zapojit se mezi naše děti a myslím, že si akci moc užily. Rodiče si rádi poslechli zajímavosti přímo od Mongolů, jak to chodí u nich v rodinách, kdo se o co stará atd. Lektoři měli připravené povídání o Mongolsku spolu s promítáním obrázků. Beseda byla přerušována diskuzí a otázkami, dále vstupovali do debaty samotní Mongolové, kteří vyprávěli o životě u nich.

23 23 Pro děti byly připraveny soutěže v herně, výroba papírových jurt, skákání přes švihadlo, střílení z luku na terč, věštění z ovčích kůstek. Naučili jsme děti skákat gumu, lezli jsme po horolezecké stěně a s dětmi si prostě hráli. Mongolové uvařili jejich tradiční pokrmy. Tradiční mongolský čaj však u lidí spíše neuspěl. Je slaný a jeho neobvyklá chuť nás moc neoslovila. Celá akce měla u lidí úspěch, bylo jim líto, že už musí odcházet a myslím, že by ještě další hodinku povídání a prohlížení fotek snesli. Zdroj/autor: Iva Jiránková, vedoucí centra pro rodinu ARCHA Koordinátor projektu rozvojového vzdělávání Projekt Setkání tří světů Projekt byl podpořen v dotačním programu zdravé město v roce Smyslem projektu je integrace různých věkových skupin a jejich setkávání při společné činnosti. K realizaci projektu byly přizvány maminky a děti z MC Ovečka a senioři z domova důchodců v Krásném Březně. V rámci projektu se usku tečnila dvě setkání zúčastně ných skupin. Jedna z akcí proběhla od 14 hodin v Centru pro rodinu Archa, kde žáci Základní školy spe ciální, maminky s dětmi a důchodci malovali trička, ve kterých se později při druhém setkání zúčastnili výletu na Děčínský Sněžník a do Tisé. Z obou akcí byly pořízeny fotografie, které budou vystaveny v prosinci a lednu v Centru pro rodinu Archa. Za ZŠS a MŠ, Pod Parkem 2788 v Ústí nad Labem Mgr. Martina Vacová realizátor projektu. Zdroj/autor: Martina Vacová realizátor projektu

CHARITY DIECÉZNÍ LITOMĚŘICE 5/2009 CHARITA

CHARITY DIECÉZNÍ LITOMĚŘICE 5/2009 CHARITA ZPRÁVY CHARITY 5/2009 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE 2 OBS AH Duchovní slovo...3 Informace Diecézní charity...4 DMS pro Oblastní charitu Liberec...4 Diecézní odborná kolegia...5 Kurz Bytová problematika...6

Více

Co by měl znát pracovník Charity

Co by měl znát pracovník Charity 1 Co by měl znát pracovník Charity OBSAH: Úvod..2.s. Charita Česká republika 2.s. Struktura Charity..23.s. Diecézní charita Litoměřice 45.s. Jaký by měl být charitní pracovník?...6.s. Propagace Charity...6.s.

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE PLZEŇ 10. 11.11.2011 DLOUHODOBÁ PÉČE V POJETÍ CHARITY ANEB PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FARNÍ CHARITA -20 LET NAŠÍ ORGANIZACE VE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŢBÁCH Ředitelka Miloslava

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

1 FIREMNÍ DOBROVOLNICTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CHARITY OSTRAVA 2 POSLÁNÍ Posláním Charity Ostrava je poskytování sociální, zdravotní a humanitární pomoci lidem v nouzi, bez ohledu na jejich vyznání, rasu

Více

05/2012 Účastníci programu Pět P

05/2012 Účastníci programu Pět P Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 05/2012 Účastníci programu Pět P 2 Bulletin Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice OBSAH Podpořili nás..........3 Pět P - nový program DC ADRA.....4

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností (dále jen výcvik) je jednou z klíčových

Více

Podpořené projekty z Postní almužny 2010

Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořený projekt Částka Kč OCH Centrum PRO Boskovice - SAS 9 981 Blansko Domácí hospicová péče 18 907 Blansko Stacionář Emanuel 2 346 Blansko Stacionář Emanuel

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

MĚSTO KRNOV a třetí věk Program Zdraví 21

MĚSTO KRNOV a třetí věk Program Zdraví 21 MĚSTO KRNOV a třetí věk Program Zdraví 21 Vlasta Patíková MěÚ Krnov, odbor sociální Tel.: 554 697 252 E-mail:vpatikova@mukrnov.cz Cíl 5 Zdravé stárnutí Do roku 2020 by měli mít lidé nad 65 let možnost

Více

Systém kariérového poradenství v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji KARIÉRA

Systém kariérového poradenství v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji KARIÉRA Zápis ze závěrečné hodnotící konference Systém kariérového poradenství v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji KARIÉRA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.13/11.0001 Datum konání: dne 25. června 2010

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Rozloučení s kalendářním rokem 2014 Ani jsme se nenadáli (opět! ) a už se blíží nový kalendářní rok ( už zase!). Vážení

Více

Výroční zpráva Oblastní charity Ostrov

Výroční zpráva Oblastní charity Ostrov Výroční zpráva Oblastní charity Ostrov 2 0 1 0 - 2 - Vážení naši příznivci a dárci, Výroční zpráva za rok 2010 Vás chce informovat o činnostech, aktivitách, ale i o hospodaření v naší Oblastní charitě

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

16:00 17:00 Dobrovolnická kalkulačka Prezentace projektu DCHB: videa, rozhovory, fotografie

16:00 17:00 Dobrovolnická kalkulačka Prezentace projektu DCHB: videa, rozhovory, fotografie Brno 13:00 20:30 16:00 19:00 od 19:00 Blansko 16.9.2011 od 20:00 13:00 16:00 Dobrovolně s námi Prezentace neziskových organizací pracujících s dobrovolníky: Diecézní charita Brno (DCHB), Bezmezí o.s.,

Více

N A D A Č N Í F O N D

N A D A Č N Í F O N D N A D A Č N Í F O N D K A R D I N Á L A M I L O S L A V A V L K A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Úvodní slovo pro výroční zprávu Nadačního fondu kardinála Miloslava Vlka za rok 2006 Vážení přátelé,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Eva Zemanová, ředitelka školy a kolektiv učitelek MŠ Kly Úvod Dne 30. 10. 2012 proběhl v naší mateřské škole Projektový den. Celým dnem nás provázela včelka

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Hodonín, 6. listopadu 2013 www.zdravamesta.cz/ps Akce je součástí projektu NSZM ČR Dobrovolnictví a veřejná služba v obci - jak na to? podpořeného finančními

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 1. Úvod Pobočka ADRA vznikla jako 10. pobočka ADRY v ČR v roce 2009 a je součástí Občanského sdružení ADRA se sídlem v Praze. V současné době má ADRA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2013 Sberbank CZ, a.s. Ucelenou dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti představila Sberbank CZ v roce 2012. V rámci ní byly zahájeny dva hlavní projekty charitativní

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014.

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014. Hezké středeční odpoledne, srdečně Vás vítáme u druhého prosincového zpravodaje Střední školy služeb a řemesel Stochov. Letošní poslední vydání! A tak přejeme vše jen to nejlepší do nového roku 2015. Zůstanete

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé, ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, rok 2013 se staví jako první a odvážný rok do řady našich plánů. Misericordia o.p.s. zahájila svou činnost a pomalu se rozhlíží jako dítě, které právě objevilo něco nového. Stejně

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

Bilanční diagnostika 2. národní seminář

Bilanční diagnostika 2. národní seminář Bilanční diagnostika 2. národní seminář 17. - 18. 1. 2013, Kutná Hora Zpráva z jednání + fotodokumentace Téma a náplň druhého semináře, který byl zaměřen na problematiku vzdělávání a diagnostických nástrojů

Více

Arcidiecéznícharita Praha Středisko Migrace

Arcidiecéznícharita Praha Středisko Migrace Arcidiecéznícharita Praha Středisko Migrace Charita ČR a migrace Mgr. Svitlana Porche Vedoucí Střediska Migrace 20.3.2012 Charita České republiky Členem je 8 arci/diecézních charit na jejichž území působí

Více

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov - organizace, která se snaží svými projekty zajistit pro seniory, v rámci svých sociálních služeb, komplexní péči V čem komplexnost spočívá Setkávání seniorů Zájezdy

Více

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco.

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Monitoring z akcí 2012 O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Letošní, již pátý ročník, si dal za úkol pomoci dětem bez rodiny. V současnosti žije v České

Více

Z P R A V O D A J prosinec 2014

Z P R A V O D A J prosinec 2014 Z P R A V O D A J prosinec 2014 Slovo předsedy Zdravím Vás všechny, členy i nečleny. Zase rok uběhl a já přemýšlím, co napsat. V posledním čísle jsem myslel, že již píšu naposledy, ale není tomu tak. Napíšu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

DOBROVOLNICTVÍ A JEHO PODPORA Z POHLEDU MĚSTA PRACHATICE

DOBROVOLNICTVÍ A JEHO PODPORA Z POHLEDU MĚSTA PRACHATICE DOBROVOLNICTVÍ A JEHO PODPORA Z POHLEDU MĚSTA PRACHATICE t Dobrovolnictví má v Prachaticích mnoho podob (sbírky, návštěvy, spolupráce s organizacemi, pomoc při odstraňování škod, pomoc společnosti). Zdravé

Více

Dobrovolnické centrum, o. s.

Dobrovolnické centrum, o. s. Dobrovolnické centrum, o. s. 2015 Spolek Dobrovolnické centrum vytváří a poskytuje profesionální zázemí dobrovolníkům a propaguje dobrovolnictví jako přirozenou součást života. Rok vzniku: 1999 Jsme nestátní

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2009 Vítání jara na Vrablovci Bylo to v pátek 24. dubna 2009 v sále místní hospody, pořádal Klub důchodců Vrablovec.

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Farní charita Lovosice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

Farní charita Lovosice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Farní charita Lovosice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Úvodní slovo Vážení přátelé, kteří se podílíte na charitním díle, chci vám všem vyslovit upřímné poděkování za vaši práci. Svými dary, modlitbami a oběťmi podporujete

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014 Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení přátelé běžci dobré vůle, ani v těchto chladných zimních dnech naše spolupráce nepřestává. Ráda bych Vám poděkovala za

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

16. 9. 8. 10. 2009. TÝDEN PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ Ústecký region, 18. ročník pořadatel: Fokus Ústí nad Labem

16. 9. 8. 10. 2009. TÝDEN PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ Ústecký region, 18. ročník pořadatel: Fokus Ústí nad Labem 16. 9. 8. 10. 2009 TÝDEN PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ Ústecký region, 18. ročník pořadatel: Fokus Ústí nad Labem 1 16. 9. 2009 / středa / 15 17 hod DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ÚSTÍ NAD LABEM Prohlídka zařízení s možností

Více

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y I. Preambule Posláním Charity je pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na rasu, náboženství nebo národnost. II. Název, sídlo,

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání Vážení přátelé - dobrovolní hasiči, dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání informací o letošním ročníku veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha,

Více

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011 Motto: Naděje má křídla 1 Obsah 1. Úvod - Slovo ředitelky 3 2. Struktura o.p.s... 3-4 3. Poslání a cíle 4 4. Historie společnosti 4-5

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 1 únor 2009 Charita Nový Hrozenkov na počátku roku 2009 Charita Nový Hrozenkov zaznamenala v uplynulém roce řadu změn a proto bychom vás rádi o těchto

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2012 Sberbank CZ, a.s. Rostoucí význam společensky odpovědného jednání si uvědomuje i naše banka, a proto v roce 2012 představila dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

PROGRAM ÚNOR 2007. Přejeme vše nejlepší!!! 27. 2. Lukášková Marie 60 let. Své narozeniny oslaví:

PROGRAM ÚNOR 2007. Přejeme vše nejlepší!!! 27. 2. Lukášková Marie 60 let. Své narozeniny oslaví: Denní stacionář služeb sluchově postiženým v Brně a okolí zakládající člen a sídlo Českomoravské jednoty neslyšících Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, psací tel.: 541238685, IČO: 65761201,

Více

Vážení přátelé povrcháři,

Vážení přátelé povrcháři, Vážení přátelé povrcháři, Centrum pro povrchové úpravy si Vás dovoluje pozvat na 7. Mezinárodní odborný seminář Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav, kde se tradičně setkávají povrcháři

Více

BRANIŠOVSKÉ NOVINKY. č. 5/2015 V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ OSLAVÍ ŽIVOTNÍ JUBILEUM... v lednu František Janura v únoru Zdeněk Farkač

BRANIŠOVSKÉ NOVINKY. č. 5/2015 V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ OSLAVÍ ŽIVOTNÍ JUBILEUM... v lednu František Janura v únoru Zdeněk Farkač BRANIŠOVSKÉ NOVINKY č. 5/2015 Vážení spoluobčané, v dnešní hektické době již možná adventní čas netrávíme v klidném rozjímání tak, jako to bylo běžné v dřívějších dobách, a proto bych vám chtěla úvodem

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení a milí běžci Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové, noční běh Prahou se blíží, proto Vám přejeme, abyste poslední letní

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

TÝDEN ZDRAVÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 2. 9. října 2014

TÝDEN ZDRAVÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 2. 9. října 2014 PŘEDNÁŠKY Zdravé město Krnov ve spolupráci s komunitním plánováním Krnov a ostatními orgranizacemi Vás zve na TÝDEN ZDRAVÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 2. 9. října 2014 7. ŘÍJNA, ÚTERÝ 18:00, studovna Městské

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.s. Štefánikova 25, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 265 93 661 č.ú.: 182796256/0300 www.krcentrum.cz info@krcentrum.cz Výroční zpráva za rok 2010 Odborné sociální

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší ZÁMĚRY TKS 13 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733.

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733. 3. SETKÁNÍ ALGEZIOLOGŮ a JEJICH PŘÍZNIVCŮ Nejen k 15 letům ambulance bolesti neurochirurgického oddělení v Ústí nad Labem 9. - 10. dubna 2010 Hotel Camelot - Tisá 3. SETKÁNÍ ALGEZIOLOGŮ A JEJICH PŘÍZNIVCŮ

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více