ZOBRAZOVÁNÍ ROVINNÝM ZRCADLEM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZOBRAZOVÁNÍ ROVINNÝM ZRCADLEM"

Transkript

1 ZOBRAZOVÁNÍ ROVINNÝM ZRCADLEM

2 Pozorně se podívejte na obrázky. Kterou rukou si nevěsta maluje rty? Na které straně cesty je automobil ve zpětném zrcátku?

3 Zrcadla jsou vyleštěné, zpravidla kovové plochy Zrcadla vytvářejí obraz předmětů na základě zákona odrazu světla. Zrcadla mohou být: 1. rovinná 2. kulová

4 Zobrazení rovinným zrcadlem Obraz vytvořený rovinným zrcadlem je neskutečný. P P Paprsky vycházející z předmětu se na zrcadle odráží podle zákonu odrazu. Po odrazu jsou rozbíhavé, protínají se za zrcadlem.

5 Zobrazení rovinným zrcadlem Obraz vytvořený rovinným zrcadlem je neskutečný. P a a P a a a - předmětová vzdálenost a - obrazová vzdálenost Obrazová vzdálenost a je stejně velká jako předmětová vzdálenost a.

6 Obraz vytvořený rovinným zrcadlem je neskutečný. Obraz je: - přímý, - stejně velký jako předmět, - souměrný s předmětem podle roviny zrcadla.

7 ODRAZ SVĚTLA NA KULOVÝCH ZRCADLECH

8 Světlo se odráží také od povrchu zakřiveného tělesa. S Ze zakřiveného povrchu koule je možno zhotovit duté nebo vypuklé zrcadlo.

9 Duté a vypuklé kulové zrcadlo duté zrcadlo vypuklé zrcadlo S Duté odráží světlo na vnitřní straně kulové plochy. Vypuklé odráží světlo na vnější straně kulové plochy.

10 Duté a vypuklé kulové zrcadlo duté zrcadlo vypuklé zrcadlo o V S V r S - střed křivosti zrcadla, r - poloměr křivosti zrcadla o - optická osa zrcadla V - vrchol zrcadla r

11 PaedDr. Jozef Beňuška ZOBRAZOVÁNÍ KULOVÝMI ZRCADLY

12 Duté kulové zrcadlo o S V Paprsky procházející středem křivosti S zrcadla - dopadají na plochu zrcadla kolmo, odráží se zpět do středu křivosti zrcadla S.

13 Duté kulové zrcadlo o S V Paprsky rovnoběžné s optickou osou - se po odrazu protínají v bodě na optické ose. Tento bod se nazývá ohnisko.

14 Duté kulové zrcadlo o S V Paprsky procházející ohniskem - po odrazu se šíří rovnoběžně s optickou osou.

15 Ohnisková vzdálenost kulového zrcadla f - je vzdálenost ohniska od vrcholu zrcadla V. r o f S r 2 f V Ohnisková vzdálenost kulového zrcadla f se rovná polovině vzdálenosti středu S a vrcholu zrcadla V.

16 Duté kulové zrcadlo Geometrická konstrukce obrazu předmětu y o S y V Je-li předmět za středem křivosti S, pak vlastnosti obrazu předmětu jsou: - je převrácený, zmenšený, skutečný.

17 Duté kulové zrcadlo Geometrická konstrukce obrazu předmětu y o S y V Je-li předmět ve středu křivosti S, pak vlastnosti obrazu předmětu jsou: - je převrácený, stejně velký jako předmět, skutečný.

18 Duté kulové zrcadlo Geometrická konstrukce obrazu předmětu y o y S V Je-li předmět mezi středem křivosti S a ohniskem, pak vlastnosti obrazu předmětu jsou: - je převrácený, zvětšený, skutečný.

19 Duté kulové zrcadlo Geometrická konstrukce obrazu předmětu o S y V y Je-li předmět mezi ohniskem a vrcholem zrcadla V, pak vlastnosti obrazu předmětu jsou: - je přímý, zvětšený, neskutečný.

20 Vlastnosti obrazu Vlastnosti obrazu utvořeného v dutém kulovém zrcadle závisí na poloze předmětu před zrcadlem.

21 Vypuklé kulové zrcadlo o V S Paprsky směřující do středu optické plochy S - po odrazu se šíří v opačném směru.

22 Vypuklé kulové zrcadlo o V S Paprsky rovnoběžné s optickou osou - po odrazu se po prodloužení v opačném směru protínají v bodě na optické ose. Bod je ohnisko.

23 Vypuklé kulové zrcadlo o V S Paprsky směřující do ohniska - po odrazu se šíří rovnoběžně s optickou osou.

24 Vypuklé kulové zrcadlo Geometrická konstrukce obrazu předmětu y y o V C Obraz předmětu utvořený ve vypuklém kulovém zrcadle je vždy neskutečný (nachází se za zrcadlem), zmenšený a vzpřímený.

25 Rozdíly mezi odrazem paprsků dutým a vypuklým kulovým zrcadlem Paprsky odražené od dutého zrcadla jsou sbíhavé. Paprsky odražené od vypuklého zrcadla jsou rozbíhavé.

26 Rozdíly mezi odrazem paprsků dutým a vypuklým kulovým zrcadlem skutečné ohnisko Ohnisko dutého zrcadla je skutečné; světelné paprsky jím skutečně prochází (nachází se v něm světelná energie).

27 Rozdíly mezi odrazem paprsků dutým a vypuklým kulovým zrcadlem skutečné ohnisko neskutečné ohnisko Ohnisko vypuklého zrcadla je neskutečné; neprochází ním skutečné paprsky, ale pouze jejich prodloužení za zrcadlo (světelná energie se v něm nachází).

28 ČOČKY

29 Spojné čočky (spojky) Druhy spojných čoček: dvojvypuklá dutovypuklá značka tenké spojky ploskovypuklá Soustřeďují sluneční paprsky do jednoho bodu. Spojky jsou v středu silnější než na okrajích.

30 Rozptylné čočky (rozptylky) Druhy rozptylných čoček: dvojdutá vypuklodutá značka tenké rozptylky ploskodutá Rozptylky rozptylují sluneční paprsky. Rozptylky jsou silnější na okrajích než uprostřed.

31 Spojné čočky (spojky) Základní pojmy r1 r2 o S V 2 O V 1 1 S2 S 1, S 2 - středy optických ploch o - optická osa čočky V 1, V 2 - vrcholy čočky O - střed čočky

32 Rozptylné čočky (rozptylky) Základní pojmy r1 r2 o O S1 V1 2 S2 V S 1, S 2 - středy optických ploch o - optická osa čočky V 1, V 2 - vrcholy čočky O - střed čočky

33 Ohnisko čočky spojka rozptylka O O - skutečné obrazové ohnisko spojky Paprsky rovnoběžné s optickou osou se za spojkou protínají na optické ose - ve skutečném obrazovém ohnisku spojky.

34 Ohnisko čočky spojka rozptylka O O - skutečné obrazové ohnisko spojky - neskutečné obrazové ohnisko rozptylky Paprsky rovnoběžné s optickou osou se za rozptylkou rozbíhají, zdánlivě vycházejí z bodu na optické ose před ní. Tento bod je neskutečné obrazové ohnisko rozptylky.

35 Ohnisko čočky spojka rozptylka O O - skutečné obrazové ohnisko spojky - předmětové ohnisko spojky - neskutečné obrazové ohnisko rozptylky - předmětové ohnisko rozptylky Každá čočka má dvě ohniska - předmětové a obrazové.

36 Ohnisková vzdálenost čočky f spojka rozptylka O O f f f f Vzdálenost předmětového a obrazového ohniska čočky od optického středu čočky O je pro tenkou čočku stejná, nazývá se ohnisková vzdálenost čočky f.

37 Význačné směry paprsků spojka rozptylka O O Paprsky procházející optickým středem čočky nemění po lomu svůj směr.

38 Význačné směry paprsků spojka rozptylka O O Paprsky procházející rovnoběžně s optickou osou: - spojky po lomu směřují do ohniska, - rozptylky se lámou tak, jakoby vycházely z ohniska.

39 Význačné směry paprsků spojka rozptylka O O Paprsky procházející ohniskem: - spojky jsou po lomu rovnoběžné s optickou osou, - rozptylky (směřující do něho) po lomu jsou rovnoběžné s optickou osou.

40 Víte, jakou čočkou a jak se dá zapálit papír?

41 ZOBRAZOVÁNÍ PŘEDMĚTU ČOČKAMI

42 Spojná čočka Geometrická konstrukce obrazu předmětu a > 2f y O f y Poloha předmětu: - před čočkou ve větší vzdálenosti než 2f. Vlastnosti obrazu: skutečný, převrácený, zmenšený.

43 Spojná čočka Geometrická konstrukce obrazu předmětu a = 2f y O y Poloha předmětu: - před čočkou ve vzdálenosti 2f. Vlastnosti obrazu: skutečný, převrácený, stejně velký.

44 Spojná čočka Geometrická konstrukce obrazu předmětu y O a 2f ; y f Poloha předmětu: - před čočkou ve vzdálenosti mezi 2f a f. Vlastnosti obrazu: skutečný, převrácený, zvětšený.

45 Spojná čočka Geometrická konstrukce obrazu předmětu y a = f O Poloha předmětu: - před čočkou ve vzdálenosti f. Vlastnosti obrazu: obraz se ztratí, není na stínítku.

46 Spojná čočka Geometrická konstrukce obrazu předmětu y y a < f O Poloha předmětu: - před čočkou ve vzdálenosti menší než f. Vlastnosti obrazu: neskutečný, přímý, zvětšený.

47 Rozptylná čočka Geometrická konstrukce obrazu předmětu y y O Poloha předmětu: - před čočkou v jakékoli vzdálenosti. Vlastnosti obrazu: neskutečný, přímý, zmenšený.

ZAKLADNÍ VLASTNOSTI SVĚTLA aneb O základních principech. PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk

ZAKLADNÍ VLASTNOSTI SVĚTLA aneb O základních principech. PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk ZAKLADNÍ VLASTNOSTI SVĚTLA aneb O základních principech PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk Elektromagnetické vlnění s vlnovými délkami λ = (380 nm - 780 nm) - způsobuje v oku fyziologický vjem, jenž

Více

KÓTOVÁNÍ ČSN 01 3130

KÓTOVÁNÍ ČSN 01 3130 KÓTOVÁNÍ ČSN 01 3130 Obdobné mezinárodní normy ISO 129:1985 Technical drawing. Dimensioning. General principles, definitions, methods of execution and specials (Technické výkresy. Kótování. Obecná pravidla,

Více

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE. ONDŘEJ MACHŮ a kol.

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE. ONDŘEJ MACHŮ a kol. ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE ONDŘEJ MACHŮ a kol. Předmluva Otevíráte sbírku, která vznikla z příkladů zadaných studentům pátého ročníku PřF UP v Olomouci, učitelů matematiky a deskriptivní

Více

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21 Obsah 1 ÚVOD 1.1 Vektorové operace................................... 1. Moment síly k bodu a ose.............................. 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav........................ 1 TĚŽIŠTĚ

Více

Z MATEMATIKY VE SVĚTLE TESTOVÝCH. Martin Beránek 21. dubna 2014

Z MATEMATIKY VE SVĚTLE TESTOVÝCH. Martin Beránek 21. dubna 2014 Elementární matematika - výběr a vypracování úloh ze sbírky OČEKÁVANÉ VÝSTUPY V RVP ZV Z MATEMATIKY VE SVĚTLE TESTOVÝCH ÚLOH Martin Beránek 21. dubna 2014 1 Obsah 1 Předmluva 4 2 Žák zdůvodňuje a využívá

Více

Jak kupovat dalekohled

Jak kupovat dalekohled Jak kupovat dalekohled Už jsme si zvykli, že nabídka zboží i u nás značně převyšuje poptávku. A týká se to dokonce i takové exotické oblasti, jako jsou astronomické dalekohledy. I když řada lidí nemá ráda

Více

Sčítání a odčítání Jsou-li oba sčítanci kladní, znaménko výsledku je + +421 +23 = + 444

Sčítání a odčítání Jsou-li oba sčítanci kladní, znaménko výsledku je + +421 +23 = + 444 ARITMETIKA CELÁ ČÍSLA Celá čísla jsou. -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Celá čísla rozdělujeme na záporná (-1, -2, -3, ) kladná (1, 2, 3,.) nula 0 (není číslo kladné ani záporné) absolutní

Více

Máme tři různé body A, B, C. Trojúhelník ABC je průnik polorovin ABC, BCA a CAB.

Máme tři různé body A, B, C. Trojúhelník ABC je průnik polorovin ABC, BCA a CAB. 8. Trojúhelník 6. ročník 8. Trojúhelník 8.1. Základní pojmy 8.1.1. Trojúhelník Máme tři různé body A, B, C. Trojúhelník ABC je průnik polorovin ABC, BCA a CAB. Trojúhelník popisujeme proti chodu hodinových

Více

5.2.1 Vznik obrazu, dírková komora

5.2.1 Vznik obrazu, dírková komora 5.2.1 Vznik obrazu, dírková komora Předpoklady: 5101, 5102, 5103 Pedagogická poznámka: Převážná část této hodiny není obsažena v učebnicích. Podle mého názoru je to obrovská chyba, teprve ve chvíli, kdy

Více

Zobrazení a řezy těles v Mongeově promítání

Zobrazení a řezy těles v Mongeově promítání UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra matematiky Michaela Sukupová 3. ročník prezenční studium Obor: Matematika se zaměřením na vzdělávání a český jazyk se zaměřením na vzdělávání

Více

FOTOGRAMMETRIE. Rekonstrukce svislého nezáměrně pořízeného snímku, známe-li obraz čtverce ve vodorovné rovině

FOTOGRAMMETRIE. Rekonstrukce svislého nezáměrně pořízeného snímku, známe-li obraz čtverce ve vodorovné rovině FOTOGRAMMETRIE Máme-li k dispozici jednu nebo několik fotografií daného objektu (objekt zobrazený v lineární perspektivě), pomocí fotogrammetrie můžeme zjistit jeho tvar, rozměr či polohu v prostoru. Známe-li

Více

Sbírka příkladů z elektřiny a magnetismu

Sbírka příkladů z elektřiny a magnetismu oman Kubínek Sbírka příkladů z elektřiny a magnetismu Tato sbírka příkladů slouží k procvičení učiva přednášeného v rámci přednášek KEF/EMG Elektřina a magnestimus. KATEDA EXPEMENTÁLNÍ FYZKY UNVEZTA PALACKÉHO

Více

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada Stručné základy TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada OBSAH 1 BOUŘKA... 3 1.1 DEFINICE BOUŘKY... 3 1.2 DĚLENÍ BOUŘEK... 3 2 BOUŘKOVÉ OBLAKY... 4 2.1 VNĚJŠÍ PODMÍNKY VZNIKU OBLAKŮ...

Více

11. Mechanika tekutin

11. Mechanika tekutin . Mechanika tekutin.. Základní poznatky Pascalův zákon Působí-li na tekutinu vnější tlak pouze v jednom směru, pak uvnitř tekutiny působí v každém místě stejně velký tlak, a to ve všech směrech. Hydrostatický

Více

Free-Form technologie výroby brýlových čoček

Free-Form technologie výroby brýlových čoček MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA Free-Form technologie výroby brýlových čoček Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Petr Veselý Autor práce: Aneta Štrofová Studijní obor: Optometrie Brno

Více

27. Vlnové vlastnosti svtla

27. Vlnové vlastnosti svtla 7. Vlnové vlastnosti svtla Základní vlastnosti svtla Viditelné svtlo = elektromagnetické vlnní s vlnovými délkami 400 760 nm Pozn.: ultrafialové záení (neviditelné) 400nm (fialové) 760nm (ervené) infraervené

Více

ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y

ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y 38 Struktura makroskopických systémů 39 Mechanické vlastnosti 40 Tepelné vlastnosti 41 Elektrické vlastnosti 42 Magnetické vlastnosti 43 Termoelektrické

Více

Přírodní vědy moderně a interaktivně. Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky. G Gymnázium Hranice

Přírodní vědy moderně a interaktivně. Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky. G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně Kinematika G Gymnázium Hranice 1. Až do roku 1883 se každé město

Více

Ve srovnání s křivkami, kterými jsme se zabývali v Kapitole 5, je plocha matematicky

Ve srovnání s křivkami, kterými jsme se zabývali v Kapitole 5, je plocha matematicky Kapitola 8 Plocha a její obsah 1 efinice plochy Plochu intuitivně chápeme jako útvar v prostoru, který vznikne spojitou deformací části roviny Z geometrického pohledu je plochu možno interpretovat jako

Více

Dendrometrie Garant předmětu : Doc.Ing.Josef Sequens, Csc.

Dendrometrie Garant předmětu : Doc.Ing.Josef Sequens, Csc. Dendrometrie Garant předmětu : Doc.Ing.Josef Sequens, Csc. POUŽITÁ LITERATURA : Korf, V.: Dendrometrie, Praha 1953 Assman, E.: Waldertragslehre, Mnichov 1961 Prodan, M.: Holzmeslehre, Franfurkt 1965 Korf,

Více

Učební text pro Dívčí katolické střední školy Matematika Josef Civín

Učební text pro Dívčí katolické střední školy Matematika Josef Civín Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Evropský Investujeme sociální do vaší fond budoucnosti Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Učební text pro Dívčí katolické

Více

TP 133 ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ II. VYDÁNÍ MINISTERSTVO DOPRAVY

TP 133 ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ II. VYDÁNÍ MINISTERSTVO DOPRAVY TP 133 MINISTERSTVO DOPRAVY ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ II. VYDÁNÍ SCHVÁLENO MINISTERSTVEM DOPRAVY POD Č. J. 354/2005-120- STSP/1 S ÚČINNOSTÍ OD 15. 8. 2005 ISBN: 80-86502-25-2

Více

STUDIJNÍ TEXT PETR KULHÁNEK PRAHA 2014 ALDEBARAN

STUDIJNÍ TEXT PETR KULHÁNEK PRAHA 2014 ALDEBARAN TF4: VNP OBECNÁ RELATIVITA STUDIJNÍ TEXT PETR KULHÁNEK PRAHA 014 ALDEBARAN OBSAH PŘEDMLUVA, ÚVOD 4 1. METRIKA 5 KOVARIANTNÍ A KONTRAVARIANTNÍ INDEXY 5 SKALÁRNÍ SOUČIN, ZVYŠOVÁNÍ A SNIŽOVÁNÍ INDEXŮ 6 ČTYŘVEKTORY,

Více

Sbírka příkladů z matematiky pro 1. ročník tříletých učebních oborů

Sbírka příkladů z matematiky pro 1. ročník tříletých učebních oborů Sbírka příkladů z matematiky pro. ročník tříletých učebních oborů Jméno: Třída: Obsah. Teorie množin. Přirozená čísla 6 Dělitelnost čísel 8. Celá čísla 0 4. Racionální čísla Zlomky 4 5. Reálná čísla Intervaly

Více

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava. Kartografie

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava. Kartografie Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava Kartografie Doc. Ing. Miroslav Tyrner, CSc. Ing. Hana Štěpánková Učební texty pro posluchače 1 a 2 ročníku oboru

Více

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E 1. Atomová fyzika 9 1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E V této kapitole se dozvíte: které experimentální skutečnosti si vynutily vznik atomové teorie; o historii vývoje modelů atomů. Budete

Více

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2 Svět práce v každodenním životě Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky G Gymnázium Hranice Svět práce v každodenním životě Mechanické kmitání a vlnění Kinematika G Gymnázium Hranice. Hmotný bod koná

Více

Vlnovodn{ optika. 2 Vlnovodn{ optika. 2.1 Úvod. 2.2 Princip přenosu v optickém vl{kně

Vlnovodn{ optika. 2 Vlnovodn{ optika. 2.1 Úvod. 2.2 Princip přenosu v optickém vl{kně Vlnovodn{ optika Cíl kapitoly Cílem kapitoly je sezn{mit se s principem vedení optikého sign{lu v optických kan{lech, jejich buzení a detekci. Poskytuje podklady pro studenty umožňující objasnění těchto

Více

Kapitola 5 Pasivní využití solární energie

Kapitola 5 Pasivní využití solární energie Kapitola 5 Pasivní využití solární energie Úvod Pasivní využití solární energie představuje termín, který se používá k popisu interakce mezi slunečním sáláním a budovami, kdy se k přenosu energie nevyžaduje

Více