SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ ROČENKA SDRUŽENÍ ŠANCE OLOMOUC 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ ROČENKA SDRUŽENÍ ŠANCE OLOMOUC 2011"

Transkript

1 SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ ROČENKA SDRUŽENÍ ŠANCE OLOMOUC 2011

2 SDRUŽENÍ ŠANCE SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ, O.S. Kdo to je? Na hemato-onkologickém oddělení Dětské kliniky FN a LF UP v Olomouci pracuje neziskové občanské sdružení ŠANCE, které je samostatným centrem pro pomoc hematologicky a onkologicky nemocným dětem v oblasti střední Moravy. Činnost Šance a hemato-onkologického oddělení je zaměřena na několik oblast í: humanizace hemato-onkologického oddělení i jiných prostor Dětské kliniky v Olomouci pomoc nemocným dětem v době pobytu na oddělení a sociální podpora rodin v léčbě pomoc lékařskému pracovišti v zabezpečení diagnostických a léčebných pomůcek, přístrojového vybavení naplnění volného času hospitalizovaných dětí a provoz dětské galerie zlepšení vzájemné spolupráce rodičů nemocných dětí s ošetřujícím personálem a rodičů navzájem organizace a zdravotnické zajištění rekondičních pobytů pro děti v zimním a letním období zajištění víkendových pobytů rodin nejméně jednou ročně jednorázovou finanční podporu rodinám po léčbě dítěte na pobyt u moře nebo domácí dovolenou zajištění vánočního setkání dětí, jejich sourozenců a rodičů rozšiřování a podpora registru dárců kostní dřeně šíření osvěty s cílem lepší informovanosti veřejnosti v rámci humanitárních akcí informovat veřejnost o závažnosti hematologických a onkologických onemocnění a o léčebných postupech spolupráce s nadací Rakovina věc veřejná, jejímž cílem je podpora výzkumu a vývoje protinádorových léčiv a mezinárodní organizací ICCCPO organizace prodejních humanitárních sbírek Vánoční hvězda a Adventní věnce

3 Co jsme letos pořádali LEDEN ÚNOR 18. zimní rekondiční pobyt v Hynčicích pod Sušinou putovní výstavy Život se nám zastavil jen na chvilinku a Na pouti za zdravím na transfuzním oddělení Nemocnice v Prostějově 9. společenský ples pro členy Šance, zdravotnický personál a rodiče léčených dětí v penzionu Stará Střelnice v Teplicích nad Bečvou BŘEZEN KVĚTEN ČERVEN 19. Karneval na oddělení s celodenním zábavným programem 3. charitativní koncert v Besedě v Otrokovicích, na kterém vystoupilo několik dětských souborů z otrokovických škol benefiční fotbalový turnaj v Radslavicích, na kterém hráli družstva fotbalistů, hokejistů a družstvo Sdružení Šance Dětský den pro všechny hospitalizované děti a děti zaměstnanců na Dětské klinice 3. ročník Dne dětí s netradičními sportovními aktivitami v areálu zámku v Tovačově víkendový pobyt pro děti s onkologickým onemocněním a jejich rodiny v Tatranské Lomnici na Slovensku ČERVENEC 18. letní ozdravný pobyt v RS Krupá ve Starém Městě pod Sněžníkem SRPEN Mezinárodní hry vítězů atletické závody dětí po léčbě v Moskvě LISTOPAD Adventní věnce 13. ročník tradiční výroby a prodeje adventních věnců Benefiční zápas v inprovizaci. Účinkují O.LI.V.Y. vs PRA.LI.N.Y. vs VALOUNY Vánoční hvězda 14. ročník prodejní akce na území střední Moravy PROSINEC setkání u vánočního stromečku v aule Dětské kliniky v Olomouci vánoční koledování s cimbálovou hudbou Harafica ve Francově Lhotě SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ

4 My z olomoucké dětské hemato-onkologie VEDOUCÍ LÉKAŘ LÉKAŘI PSYCHOLOG STANIČNÍ SESTRA MUDr. Zbyněk Novák doc. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D. MUDr. Ivana Stejskalová MUDr. Jiří Houda MUDr. Barbora Ludíková MUDr. Lucie Sulovská prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc. Mgr. Michaela Hradilová Eva Hůlková ZDRAVOTNÍ SESTRY Simona Filípková, DiS. Iveta Poislová Bc. Ludmila Frelichová Kamila Schönweitzová, DiS Jarmila Gruntová Lenka Sklenářová Iveta Kolářová, DiS Bc. Lenka Szarovská Helena Kolmanová Marta Třísková Zuzana Mičkerová, DiS Jana Vlčková Martina Mocková Bc. Veronika Vostrovská Hana Nemerádová Renata Vyhlídalová SANITÁRNÍ SESTRY AMBULANTNÍ SESTRY FYZIOTERAPEUT Alena Obšnajdrová Markéta Plevková Blanka Krejčíková Gabriela Valentová Mgr. Kateřina Teplá PEDAGOGOVÉ Mgr. Zuzana Ryjáčková Mgr. Kateřina Kolečářová Mgr. Eliška Polínková Bc. Leona Chmelíková VĚDCI Z LABORATOŘE doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D. MUDr. Michaela Špenerová MUDr. Petr Džubák, Ph.D. MUDr. Josef Srovnal, Ph.D. 4 ROČENKA SDRUŽENÍ ŠANCE OLOMOUC 2011

5 Poslání Posláním Sdružení Šance je humanizovat náročnou protinádorovou léčbu dětí a usnadňovat jejich návrat do běžného života. Nikdy se nevzdat Pád na samé dno. Pachuť krve v ústech. Klečíš, smích však rezonuje v kamenných zdech. Nikdy se nevzdat, stále bojovat! Oči upřené k nebi. Mastné vlasy na zádech. Klečíš, modlitba zní na rozpraskaných rtech. Nikdy se nevzdat, stále bojovat! Touha povstat z prachu. Úsměv věnován nepřátelům. Stojíš a jdeš vstříc svým nesplněným snům. Nikdy se nevzdat, stále bojovat! Eliška Liedermannová

6 Děkujeme, vážený pane profesore! Den ubíhá za dnem, rok za rokem, a tak nám běží život. Přesto jsou v životě chvíle, na které se nezapomíná, ať už jsou smutné, nebo veselé. Zrovna tak zůstávají nevyslovená slova, ukrytá hluboko v naší mysli. Jsou to slova úcty a vděku k Vám, pane profesore. Nikdo z nás nezapomíná na beznaděj a bolest, které nás provázely v době, kdy jsme se dozvěděli diagnózu našich dětí a vnuků. V té době se nám život zastavil. O to vzácnější jsou slova účasti na naší bolesti a slova naděje. A tato slova naděje mohla býti vyslovena díky úspěchům oddělení 21 b, které jsou srovnatelné s nejúspěšnějšími klinikami světa. Zásluhu na tom máte Vy, pane profesore, lékaři, sestry, psycholožka a všichni, kteří na tomto oddělení pracují. Léčba není jen o zdravotní péči, je také o přístupu k pacientům. Jste lidé, jako každý z nás, se svými rodinami, starostmi, které život přináší, a přece dáváte svojí laskavostí, úsměvem, tolerantností a milým slovem víc. Uzdravujete duše svých dětských pacientů i jejich rodičů, dáváte naději. 13. komnatou pro nás zůstává laboratoř, kde pod vedením doc. MUDr. Mariána Hajdúcha, Ph.D., všechno začíná. Je tu vysoká profesionalita, náročnost. Pro nás zůstáváte neznámí, ale víme o Vás a děkujeme. Pane profesore, jste pro nás jako dirigent, který řídí velký orchestr, kde záleží na každém tónu jedince. A výsledkem je vrácený život, vrácené zdraví. Dovolte nám poděkovat za náročnou léčbu, za naději, kterou nám i malým pacientům dáváte. K příležitosti Vašeho jubilea Vám přejeme hodně sil ke zvládnutí náročné práce, zdraví a štěstí v rodinném životě. S projevem hluboké vděčnosti a úcty vděční rodiče a pacienti 6 ROČENKA SDRUŽENÍ ŠANCE OLOMOUC 2011

7 Napsali o nás

8 Práce, která vyžaduje přizpůsobivost a vynalézavost V dnešní době není neobvyklé, že se v nemocnicích a na klinikách, kde se léčí onkologičtí pacienti, stává psycholog součástí týmu, který se o nemocné pacienty stará společně s lékaři a sestřičkami. Na Dětské klinice Fakultní nemocnice v Olomouci (dále FNOL) pracují 4 psychologové, kteří mají na starost dětské pacienty a jejich rodiny. Psychologická péče je zajištěna nejen dětem hospitalizovaným na DK FNOL, ale také dětem ze všech specializovaných ambulancí, dle indikace ošetřujícího lékaře. A tak i dětští pacienti na hematoonkologickém oddělení, resp. oddělení 21b, jsou psychologicky opečováváni. Uplatnění psychologa je na dětské onkologii, resp. hematoonkologii, značně široké a má svá specifika. Jedním z nich je, že psycholog nabízí psychickou podporu a psychologickou péči psychicky zdravým lidem, kteří se náhle ocitli v dlouhodobě silně zátěžové situaci. Vzhledem k velkému rozpětí věku pacientů je pro psychologa nezbytná znalost jednotlivých vývojových období, z nichž vyplývají odlišné potřeby dětských pacientů. Péče psychologa je nabídnuta každému rodiči a dítěti, které na oddělení prochází náročnou onkologickou léčbou, a je vždy zaměřena nejen na dětského pacienta, ale také na jeho rodinu, vždy dle konkrétní situace a potřeb. Psychologickou péči na oddělení lze rozdělit na: KRIZOVÁ INTERVENCE Tento typ psychologické pomoci je v případě potřeby uplatňován zejména na počátku léčby po sdělení diagnózy a při výskytu ROČENKA SDRUŽENÍ ŠANCE OLOMOUC 2011

9 závažných komplikací v průběhu léčby. Psycholog napomáhá zpracování informací o nemoci, odreagování emocí, podporuje realistická očekávání a mobilizuje optimální strategie zvládání stresu. KLINICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ Psycholog ve spolupráci se zdravotnickým personálem napomáhá rodičům vytvořit pro dítě v každém věku co nejoptimálnější podmínky pro udržení psychické pohody v průběhu celé léčby. Onemocněním se děti nepřestaly dál vyvíjet, naopak. tyto děti pouze prožívají náročné období svého života. I nadále však mají stejné potřeby jako jejich zdraví vrstevníci a jejich rodiče řeší stejné výchovné problémy jako rodiče zdravých dětí. KLINICKO-PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Hematoonkologické onemocnění a jeho léčba může u pacientů vyvolávat řadu reaktivních potíží, jež obecně souvisí s vysokou psychickou zátěží a dlouhodobě působícím stresem. V některých případech jsou však onkologickým onemocněním a jeho léčbou zasaženy i neurokognitivní funkce, jejichž narušení může u dětských a dospívajících pacientů významným způsobem ovlivnit jejich schopnosti vzdělávání, školní úspěšnost a možnosti uplatnění do budoucna. Z tohoto důvodu je velmi důležitá prevence, včasná diagnostika a volba adekvátní rehabilitace kognitivních poruch. Psychodiagnostické vyšetření je v naprosté většině případů pro děti zajímavé, zábavné a napomáhá odvést pozornost od obav z vyšetření a pobytu v nemocnici. PSYCHOTERAPEUTICKÁ PÉČE v průběhu celé léčby podpůrná psychoterapie, relaxace, herní terapie. Psycholog je v pravidelném kontaktu s ošetřujícím lékařem dítěte a samozřejmě se zdravotními sestrami. Sestřičky jsou s dětmi a jejich rodiči v intenzivním každodenním kontaktu a často jsou to právě ony, které zaznamenají změnu v chování dítěte, a často jejich postřehy, nápady ale i vlídné slovo má psychoterapeutický účinek a může tak významně přispět k dobré psychické pohodě dětí i rodičů. Kromě zdravotnického personálu je psycholog v pravidelném kontaktu s pedagogickými pracovníky na oddělení. Společně řeší možnosti vzdělávání dlouhodobě nemocných dětí, posuzuje se zda a jakou formou by mělo dítě pokračovat ve školní docházce. V případě podezření na poruchy učení lze provést pedagogicko-psychologickou diagnostiku. U dětí předškolního věku často řeší otázku školní zralosti. V případě potřeby je psycholog v kontaktu s fyzioterapeuty, kteří také pravidelně dochází na oddělení. Na oddělení 21b pracuji jako psycholog 7. rokem. Myslím, že rodiče i děti si na přítomnost paní psycholožky tety Míši či tety Psycho zvykli. Práce na oddělení je velmi rozmanitá (viz výše ) a hlavně vždy vychází z aktuálních potřeb dětí, rodičů, případně celé rodiny. Děti jsou mnohdy dlouhodobě upoutány na lůžko, podstupují náročnou onkologickou léčbu, a tak občas potřebují i jiné nemocniční aktivity. V mém herním repertoáru je aktuálně nejen množství karetních her pro všechny věkové skupiny, jména dopravních značek znám i slovensky, z plastelíny svedu i pistáciovou zmrzlinu s čokoládovou posypkou, také problematika lega a některých on line her mi není zcela neznámá. Rodičům kromě možnosti strávit chvíli bez dětí nabízím jedno velké ucho, které je připraveno pro všechna jejich trápení. Protože, jak se říká sdílená starost, poloviční starost. S dětmi a jejich rodiči zůstávám po léčbě v kontaktu prostřednictvím Sdružení Šance. Pravidelně jezdím na rekondiční pobyty určené pro děti nejen onkologicky léčené, ale i chronicky nemocné. Účastním se i jiných akcí, které Sdružení Šance pořádá. Na těchto akcích mám pak možnost být s dětmi mimo nemocnici v jejich přirozeném prostředí. A když mi pak přijde sms: Zdravíme tetu Psycho, Kubík je doma a má se dobře, vím, že má práce má smysl. Mgr. Michaela Hradilová SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ 9

10 Diagnóza: akutní lymfoblastická leukémie! To musí být přeci nějaký omyl! V hlavě vyhledávám všechno, co vím o leukémii. Je toho málo. Jela jsem s Kubíčkem jen na magnet. Tak moc ho bolela záda. Jsou to určitě ledviny, říkala jsem si! Ne, má prý kompresi několika obratlů! Ale z čeho! Ze čtvrtého do druhého patra na hemato-onkologické oddělení. Proč? Další vyšetření kostní dřeň. Znamená to leukémii?? Ne, takové nemoci se nás přeci nedotýkají, přicházejí do světů, které jsou mimo nás. Chyba! Vcházíme na oddělení 21b. Jsem překvapená, jiné prostředí, jiná atmosféra. Krásně vymalovaná chodba, barevný pokojík, usměvavý personál. Na chvíli se můj strach rozplynul. Další den se diagnóza potvrdila. Dozvídám se, jak bude zhruba vypadat náš život další dva roky. Starosti o život tříletého syna střídají starosti s organizací. Máme doma osmiměsíčního Matýska. Dlouho se nerozmýšlím, Kubík mě teď potřebuje, zůstanu s ním. O Matýska se stará střídavě můj muž a tchýně, po měsíci je vystřídá moje maminka, která naštěstí odchází do důchodu. A tak tu zůstáváme skoro na dva měsíce. Chci být hlavně Kubíkovou oporou, aby nové prostředí a novou situaci dobře zvládl. Nemyslím na budoucnost, ale žiju okamžikem, těším se z toho, když Kubík sní léky, když se naučí otevírat pusu bez špachtle, objevíme polohy, ve kterých ho nebolí záda atd. Když Kubík spí, hledám činnost, při které se odreaguji a nebudu na nic myslet, hlavně žádné negativní myšlenky, říkám si. A tak začínám malovat. První měsíc Kubíček skoro vůbec nechodí únavou či strachem z bolesti, a tak i on si hledá svou zábavu, a tou se stává LEGO, leguje i dvě hodiny v kuse. Zpočátku stavíme spolu, a pak už se naučí číst v návodu a staví si sám. Když nestaví, dívá se na pohádky. Kolikrát nám běží Pat a Mat ale nejoblíbenější se stává film Ať žijí duchové, ten běží i dvakrát denně! Každou sobotu si místo vystřídám s manželem a ujíždím za mým mladším synem. Paradoxně pobyt v nemocnici mi pomáhá lépe snášet představu, co Kubíka čeká. Potkala jsem tu mnoho maminek s dětmi v podobné situaci, ale jsou už v léčbě dál. Vidím, že všechno nějak půjde a že to jde zvládnout. Naštěstí i Kubíčkovy výsledky jsou dobré. Je tu bezvadná parta a vzájemně si držíme palce. Svým chováním nám sestřičky a doktoři vytvářejí rodinné prostředí. Byla jsem překvapená, co tady klinika vše nabízí, kromě skvělé lékařské péče i ranní školku či úterní a čtvrteční tvořeníčko a nebo služby sociální pracovnice. Hned na začátku nás navštívila paní psycholožka a její návštěvy se stávají příjemným zpestřením jak pro mě, tak i pro Kubíka. 10 ROČENKA SDRUŽENÍ ŠANCE OLOMOUC 2011

11 Když pročítám podobné příběhy maminek, musím se přidat k poznání, že tato nemoc hlavně stmelila rodinu a donutila nás odlišovat věci důležité od nedůležitých. Snad jsme se dostatečně poučili! Jsme stále ještě v léčbě, většinu času už trávíme doma. Jsem pevně přesvědčená, že vše dobře dopadne, držte nám a všem dětem z tohoto oddělení palce. Touto cestou chci poděkovat všem, kteří nám pomáhají, jak celému oddělení 21b, tak hlavně rodině a přátelům a v neposlední řadě i Sdružení Šance za to, co pro nás dělá. Děkuji. Laďka Doležalová, maminka Co se nám podařilo? získat potřebné finanční prostředky na přestavbu a nadstandardní zdravotní vybavení hemato-onkologického oddělení humanizovat hemato-onkologické oddělení s názvem Náš malý velký svět rekonstruovat hematologickou ambulanci vybudovat na hemato-onkologickém oddělení kuchyňku pro rodiče a jídelnu pro děti vybavit lékařské a sesterské pracovny novým nábytkem a technickým vybavením vybavit pokoje dětí televizemi, DVD přehrávači, speciálními sklápěcími lůžky pro rodiče rekonstruovat a vybavit denní stacionář a hernu pro děti vybudovat dětskou galerii a zajistit volnočasové aktivity pro hospitalizované děti založit tradici původní prodejní akci Vánoční hvězda na území Moravy založit na Zlínsku registr dárců kostní dřeně podílet se na vybavení Laboratoře experimentální medicíny vymalovat ostatní oddělení a vstupní prostory DK originálními malbami zřídit internetové stránky sdružení a vydávat Ročenku Sdružení Šance a Výroční zprávu navázat spolupráci mezi Barretstown Gang Camp v Irsku a rozšířit tuto spolupráci pro Haimu Praha a Krtek Brno a další organizace v ČR úzce spolupracovat a podporovat nadaci Rakovina věc veřejná na Dětské klinice a Nadaci pro transplantaci kostní dřeně v Plzni stát se součástí mezinárodní organizace ICCCPO prezentovat a informovat veřejnost o činnosti sdružení veřejnými akcemi (výstavy, koncerty, divadelní představení, rozhlasové a televizní besedy, autogramiády a fotbalové zápasy) SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ 11

12 Winner s Games Hry vítězů V letošním roce jsme byli pozváni moskevskou nadací Grant life, působící v celém Rusku a hledající finanční prostředky pro léčbu onkologicky nemocných dětí, na The Children s Winners Games (Mezinárodní dětské hry vítězů). Hry se konaly od 3. do 7. srpna přibližně 20 kilometrů severně od Moskvy, v pěkném areálu hotelu Foresta Tropicana. Do Moskvy jsme vypravili dvanáctičlennou skupinu, 6 dětí a 6 dospělých. Přestože náš tým měl nejmenší zastoupení, domů jsme si odnesli cenné medaile. V tvrdé konkurenci Rusů, Bělorusů, Ukrajinců, Turků, Maďarů, Poláků, Rumunů a Lotyšů jsme dokázali vyhrát dvě zlaté medaile (za fotbal), dvě stříbrné (za plavání a za střelbu) a pět medailí bronzových (za plavání, běh, střelbu, stolní tenis a ještě jednou za fotbal). V průběhu soutěží jsme měli možnost celodenní návštěvy Moskvy s průvodcem. Každému týmu byl přidělen takzvaný teamleader, starající se o naše pohodlí a zprostředkovatel mezi vedením her a námi, tím teamleaderem byla Evgenia (Zhenya = Žeňa ). Nesmím zapomenout na naše dvě sympatické slečny překladatelky, slečnu Natašu a Olgu. Těch pět dní v Rusku byl nepřekonatelný letní zážitek. Přeji, aby se pořadatelům dále dařilo a pokračovali v tak krásné tradici, kterou započali minulý rok, a abychom se stali stálými hosty. Denis Dvořák 12 ROČENKA SDRUŽENÍ ŠANCE OLOMOUC 2011

13 Děkujeme dárcům za jejich krev Jsme malí, ale naše nemoc nás přinutila pochopit i mnohé věci, se kterými bychom se setkali až v dospělosti a nebo vůbec. Naučili jsme se rozumět novým výrazům a slovíčkům. Tak například, víte co je to broviak? kapačka? izolace? Dokonce víme, co je to T R A N S F U Z E. Správně, je to darovaná krev, kterou nám dávají do těla přes kapačku, když jsme vyčerpaní z těžké léčby. Všichni jsme ji potřebovali. Dozvěděli jsme se, že jsou na světě tak hodní lidé a že tu svou krev darují pro nemocné. Ne, že by jí měli více, než ostatní. A mnozí i opakovaně. Jmenují se dárci krve, ale klidně by se mohli jmenovat dobří andělé. Rozhodli jsme se i my pro ně něco udělat. Vyrobili jsme hezká a barevná přáníčka s různými obrázky. Všechna jsme pěkně zabalili a poslali na transfuzní oddělení v Olomouci. Dárci byli mile překvapeni a přáníčka se jim líbila. To jsme rádi, protože jsme je vyráběli od srdce. Chtěli jsme, aby měli radost. Ještě jednou všem dárcům krve Ď E K U J E M E. Linda, Davídek, Lili, Kubík, Deniska, Kuba a Anička SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ 13 Děkujeme Nadaci O2 za finanční prostředky na nákup výtvarného materiálu.

14 Děkujeme všem dobrovolníkům za ochotu a pomoc při organizaci sbíky: Vánoční hvězda Za pomoc při přípravě a realizaci sbírky Algraf, s.r.o. Ivo Hrbáček a Lenka Zuštinová Auto A1 prodej vozidel Olomouc Václav Vogel FGP studio Miloslav Kyjevský a Pavel Volek Florcenter, s.r.o. Ing. Vladimír Popelka a kolektiv MŠ Čajkovského Olomouc Jana Šálková a děti OC Haná Olomouc, Olympia Olomouc SVE Laser Centrum, s.r.o. Olomouc MUDr. Eva Remlová Za mediální pomoc a podporu Český rozhlas Olomouc, ČTK Olomouc, Fajn Radio Hity Hitrádio Apollo, Hranický deník, MF Dnes Sedmička MMO Radniční listy, Olomoucký deník, Radio Čas, Radio Haná Regie Radio Music, s.r.o. a Regionální televize R1 Morava Aktivní koordinátoři ze Sdružení Šance a rodiny léčených dětí: Rodiny: Blažkova, Bradova, Čepova, Dvořákova, Foltýnova, Hradilova, Hrachovinova, Hrubá, Hudečkova, Jakešova, Janoštíkova, Klumplerova, Kocurkova, Kohnova, Körbrova, Kubicova, Kučerova, Matulova, Mihálova, Mikiskova, Novákova, Randýskova, Revayova, Riesova, Solníkova, Svozilova, Stejskalova, Švábeníkova, Tenglerova, Tihlářova, Todorovičova, Trlicova, Vymětalova a Ženčákova Jednotlivci: MUDr. Kateřina Bouchalová, Bohuslava Dadáková, Miroslav Doležel, Milan Dzurjanik, Mgr. Eva Greplová, Mgr. Katarína Greplová, MUDr. Jiří Houda, Irena Hrubá, PaedDr. Zdeňka Janhubová, Josef Kašík, Světlana Kašubová, Ing. Peter Kosztyu, Miroslava Knoblochová, Mgr. Marek Mádr, MUC. Anna Medková, Lea Menšíková, Lenka Micková, Jarmila Mrkvicová, Miroslav Orel, Markéta Plevková, Tereza Pospíšilová, Jiřina Preclíková, Michaela Skoupilová, Vlastimil Špajs, MUDr. Michaela Špenerová, Šárka Vavřínová a Zdeňka Wasserbauerová Děkujeme všem, kdo si naši vánoční hvězdu zakoupili! Všichni dobrovolníci za ochotu a pomoc při prodeji Olomoucký kraj Hranice a okolí: Café bar na Zámku Jana Březíková a kolektiv, Lázně Teplice nad Bečvou, a.s. Leona Sýkorová, MŠ Klíček Hranice-Struhlovsko Alena Dohnalová, ZŠ a MŠ Černotín Litovel a okolí: COOP Jednota Náklo, Gymnázium Jana Opletala Mgr. Milada Svozilová, Elektro Červenka Dobroslav Látal, Hajdo, a.s. Zdeněk Šišma, Kimberly Clark, s.r.o. Pavel Hrachovina a Martina Niklová, Městský klub, Městský úřad Irena Hrubá, Mozaika Litovel, MŠ Bílá Lhota, MŠ Červenka, MŠ Náklo Eva Biharyjová, MŠ Příkazy Libuše Navrátilová, MŠ Unčovice Gabriela Ptáčniková, Orrero, a.s., Tři Dvory Ivana Šišmová, ZŠ 14 ROČENKA SDRUŽENÍ ŠANCE OLOMOUC 2011

15 Jungmanova Mgr. Ivona Smrčková, ZŠ Náklo Mgr. Marie Roglová, ZŠ Příkazy Mgr. Miroslava Vacová a ZŠ Vítězná Mgr. Věra Čamková. Jednotlivci: Jana Bezová, Marcela Hélová, Hana Kučerová, Jarmila Obranská, Ivana Ošťádalová, Lenka Pěčková, Ivona a Pavel Vymětalovi. Mohelnice a okolí: ZŠ Mlýnská Mgr. Marcela Vlasáková a Jitka Dvořáčková, Zelenina a Smíšené zboží Moravičany Helena Homoláková. Jednotlivci: Eliška Janů, Eva Švecová a Ludmila Švecová. Olomouc a okolí: ANAG Nakladatelství Pavla Šestáková, BALUS, a.s. Martina Hlobilová, Balneocentrum Flora Mgr. Kateřina Sovová, Benzina Hněvotínská ul., BMH, s.r.o. Vladimír Baštinec, Bowland, Česká spořitelna, a.s. Ing. Jaroslava Krejčí, Dalkia Morava, a.s. Iveta Hrachovinová, Dermatologické centrum Tř. Svobody MUDr. Dagmar Kubicová, Dětský bazar u Koloušků Petra Vydrželová, Dětská klinika FN Markéta Plevková, Domov důchodců Náměšť na Hané, Dům pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice Hana Kremplová, FZŠ Hálkova Mgr. Katarína Greplová, FZŠ a MŠ Holečkova Mgr. Jana Šporiková, FZŠ Stupkova Mgr. Hana Kodymová, Galerie CAESAR Jarmila Laštůvková a Miroslav Schubert, Grapo, s.r.o. Barbora Králiková, Gymnázium Hejčín Mgr. Ivana Polednová, Denis Dvořák, Jaroslava Hrubá, Kateřina Myslínová, Lucie Nepožitková, Tereza Pospíšilová a Radka Půrová, Hopi Popi, a.s. Mgr. Jana Nováková, Jelinek Trading, s.r.o., Křelov Iveta Hrachovinová, Klub dvojčat a vícerčat Morava Mgr. Zuzana Staroštíková, Komerční banka Pavel Šperka, Komise městské části Olomouc-Holice Mgr. Jarmila Horská a Silvester Tomášek, Kovopos CZ, s.r.o. Luděk Pospíšil, Krajská hygienická stanice Ing. Dagmar Stejskalová, Laboratoře Mikrochem Jaroslava Chmelová, Lázně Slatinice, a.s. Ing. Blanka Vysloužilová, MMO odbor sociální pomoci Marcela Dřímalková, MAKRO Velká Bystřice Renáta Hilšerová a Martina Kutláková, Mamma centrum MUDr. Dana Houserková, Ph.D., M a R Potraviny Výkleky, MC Bublinka Velká Bystřice Mgr. Lucie Pazderová, MLS Holice Zuzana Ženčáková, Moravská vysoká škola, o.p.s. Ing. Renáta Pavlíčková, Marketingový klub MVŠO, MŠ Bělidla, MŠ Hlubočky Tamara Hyblová, MŠ Hodolanská, MŠ Lutín Dana Ostianová, MŠ Na Trati Pavla Dzurianová, MŠ Purkyňova, MŠ Wolkerova Miroslava Paráková, Nadace pro výzkum rakoviny Rakovina věc veřejná Martina Kutláková, Obec Slatinice Vlaďka Hrubá, Obecní úřad Náměšť na Hané, OliVy, o.s., RC Olivka Mgr. Hana Saitzová, Olomoucký kraj odbor investic a evropských programů Ing. Olga Janků, Olomoucký kraj odbor zdravotnictví Katarína Telcová, Pedagogická fakulta UP Jitka Králiková, Mgr. Lucia Pastieriková, Mgr. Alena Říhová a Mgr. Kateřina Stejskalová, Ph.D., RC Heřmánek Marie Veselá a PhDr. Petra Tenglerová, Slovanské Gymnázium Mgr. Eva Pavličková, Mgr. Olga Vogelová, Lucie Revayová, Jana Rozsypalová, Lucie Šidlíková a Kateřina Kročilová, SOLEN, s.r.o. Eva Dokoupilová, SOLNÉ MLÝNY, a.s. Jitka Němečková, SPŠ Strojnická Ing. Martina Zahnášová a Martina Staroštíková, SZŠ E. Pöttingea Irena Studničková, Teoretické ústavy LFUP Mgr. Eva Greplová, Vrchní soud JUDr. Magdalena Vinklerová, Wantzl, s.r.o. Pavlína Škrabálková a Milan Horyl, Weba, a.s. Mgr. Lenka Březinová, Zdravotní ústav se sídlem v Olomouci, ZP Metal Aliance Ivana Vacovská, ZŠ Aksamitova ul. Eva Lehečková, ZŠ Droždín Mgr. Hana Vaverková, ZŠ Hněvotín Mgr. Dana Andrlíková, ZŠ a MŠ Olomouc Holice Mgr. Mojmír Chytil, ZŠ Lutín pí Coufalová, ZŠ a MŠ Mozartova Mgr. Ivana Weissová, ZŠ Náměšť na Hané Jiřina Prucková, ZŠ Nemilany ZŠ Slavonín Mgr. Alena Mezerová, ZŠ Rooseweltova Mgr. Jana Havránková, ZŠ Řezníčkova ul. Mgr. Kateřina Kvapilová a Mgr. Radka Smolková, ZŠ Slatinice, Obchodní akademie Ilona Krejčí, SŠ Svatý Kopeček Miroslava Hofmanová. Jednotlivci: Martin Báňa, Adam Dzvinčuk, David Dzvinčuk, Jitka Hmírová, Mgr. Gabriela SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ 15

16 Holíková, pí Kalhousová, Martin Kašík, Bohumila Látalová, Renáta Marková, Kateřina Mracká, Ivana Petrová, Jan Pěrůžek, Ladislava Rousová, Marek Rozehnal, Andrea Simperová, manželé Štybnarovi a Olga Všetičková Prostějov a okolí: Agel, a.s. Ing. Veronika Bořilová, ČS Lenka Micková, Finanční úřad, Kadeřnictví Studio Anjou Renata Jochová, Nemocnice, PV AUTO, s.r.o. JUDr. Martin Vrtal a Hana Naiclerová, Skanska DS, a.s. Vlasta Kleinerová, ZŠ Bohuslavice Mgr. Hana Kišacová, ZŠ a MŠ Kolárova Dagmar Kindlová, ZŠ Lipová Zdeňka Bartáková Přerov a okolí: Domov důchodců Pavlovice, Laboratoř Mikrochem, MŠ Tučín, Nemocnice gynekologickoporodnické oddělení, SŠ gastronomie a služeb Šířava Mgr. Emílie Blaťáková a Zdeňka Dočkalová, ZŠ Dřevohostice, ZŠ Komenského ul. Předmostí Mgr. Vladimír Peška a Mgr. Danuše Kubíková a učitelský sbor, ZŠ Tučín, ZŠ Želatovice. Jednotlivci: Ivona Mikulíková, Dana Mikulíková, Lucie Srovnalová a občané Tučína a Želatovic. Šternberk a okolí: Farní úřad, Charita Ing. Kristýna Vyvozilová, Městský úřad Mgr. Jana Kameníčková, ZŠ Jívová, ZŠ Náměstí Svobody Mgr. Božena Vyjídáková, ZŠ Svatoplukova Mgr. Jana Nemravová, Gymnázium. Šumperk a okolí: EPCOS, s.r.o., Gymnázium Ing. Alena Zimáčková, Okresní soud pí Skopalová, Severomoravská plynárenská pí Bémová, SOŠ Zemědělská ul. Mgr. Stanislava Beštová a SZŠ Mgr. Anna Poislová, ZŠ a MŠ Schola Viva Vlaďka Kalinová. Tovačov a okolí: BETONIKA Lobodice, Farní úřad Antonín Indrák, Městský úřad, Mateřská škola, Pošta, Studio IF Iveta Kohnová, ZŠ Kojetín, ZŠ Polkovice, ZŠ Tovačov a ZŠ Troubky. Jednotlivci: Martina Bubelová, Eva Hlavinková, Mgr. Lenka Chovancová, manželé Koneční, Irena Studničková a Jana Švalbachová. Uničov a okolí: Česká spořitelna, a.s. pí Škrabalová, Hexagon Polymers Compouding Marika Dosoudilová, Ingersoll Rand CZ, s.r.o. Renata Crhová, Krejčovství Iva Pohajdová, Miele, s.r.o. Miroslava Sieglová, MŠ Milada Bräuerová, MŠ Střelice, SOŠ a SOU Vladimíra Pechalová, SPŠ a OA pí Čiklová a pí Weiglová, Tekro Nová Dědina Marta Švédová, ZŠ Pionýrů Marie Žitná. Jednotlivci: Jitka Bräuerová a Blanka Fibigrová. Zábřeh a okolí: Gymnázium Dr. Pavla Horáčková, Interna, kostel Postřelmov a přilehlé farnosti Dlouhomilov, Chromeč, Lesnice, Sudkov Vladimír Jahn, kostel Zábřeh AnneMarie Tempírová, Karolína a Jana Nýdecké, kostel Zvole Jiřina a Helena Pěničkovy, MŠ a ZŠ Dubicko Jana Nýdecká a pí H. Vysoudilová, MŠ Kosov Ludmila Nevtipová a pí Hladíková, PAS Jiří Janhuba, Prodejna Antik Zvole Michaela Dohnálková, Prodejna STYL u Kylarů Pavla Kylarová a kolektiv, Česká Spořitelna Marie Königová, SULKO, s.r.o. Hana Blažková, ZŠ Bohdíkov Mgr. Alena Vokurková, ZŠ B. Němcové Mgr. Nimrichtr, ZŠ Hrabová Mgr. Jana Vondálová, ZŠ Jedlí pí Paprsková, ZŠ Jestřebí Mgr. Radka Králová, ZŠ Leština Mgr. Řeháková, ZŠ Lukavice Mgr. Ivana Molková, ZŠ Olšany Mgr. Marie Beranová, ZŠ Rovensko Mgr. Vlasta Klevetová, ZŠ Severovýchod Mgr. Marcela Riznerová, ZŠ Svébohov Jana Opravilová, ZŠ Školská Jana Škrottová, ZŠ Štíty Mgr. Knápková, ZŠ Tatenice Eva Valentová, ZUŠ Lanškroun Andrea Stašová Jednotlivci: Oldřich Janhuba, Pae.Dr. Zdeňka Janhubová, pí Macháčková Horní Studénky, Ludmila Poláková Tatenice a Jitka Veiglerová Hoštejn. 16 ROČENKA SDRUŽENÍ ŠANCE OLOMOUC 2011

17 Zlínský kraj Kroměříž a okolí: Farní úřad Chropyně a k němu příslušné farnosti, Farní úřad Riegrovo náměstí a k němu příslušné farnosti, Farní úřad Stojanovo náměstí a k němu příslušné farnosti, Městský úřad, Muzeum Kroměřížska, Nemocnice Milosrdných sester, Nemocnice Jarmila Pišťáčková, Obchodní akademie, Profis v.o.s., SOU a Hotelová škola Na Lindovce a Střední zdravotnická škola. Jednotlivci: Jana Koplíková. Otrokovice a okolí: Fatra Napajedla, Farní úřad, Klub důchodců Kvítkovice, MŠ J. Žižky, MŠ Kvitkovice, MŠ Zahradní, MŠ Tlumačov Hana Janoštíková, SOŠ Tř. T. Bati, ZŠ T. G. Masaryka a ZŠ Trávniky Jednotlivci: Věra Labudová, Roman Mikala, Marta Mlýnková, Dalibor Skoupil, Ludmila Strapková, Jitka Vybíralíková, Marie Vidlářová a Zdenka Wasserbauerová. Rožnov pod Radhoštěm a okolí: An Systems, s.r.o., Continental Automotive systems Czech Republic, s.r.o. Frenštát pod Radhoštěm Hana Dorotíková, Finanční úřad Josef Klimek, MŠ Koryčanské Paseky Helena Klimková a ZŠ praktická Milada Bičanová. Uherské Hradiště a okolí: Gymnázium Velehradská, Klub důchodců Horní Němčí, Městský úřad Uherský Brod, MŠ Slavkov u Uherského Brodu, MŠ Topolná, Obchodní akademie, SOTŠ, SZŠ a Gymnázium Staré Město, ZŠ Babice, ZŠ Hluk, ZŠ Horní Němčí, ZŠ Nivnice a ZŠ Staré Město. Jednotlivci: PhDr. Miroslava Končitíková, Marie Kročová, Mgr. Rostislav Mančík, Jarmila Vojtášková. Valašské Meziříčí a okolí: AVAL, s.r.o. Vlasta Číhalová, Charita Mgr. Petr Liška, Dětský domov, Farní úřad Lešná pí Kološová, Finanční úřad Vlasta Vyroubalová, Gymnázium F. Palackého Mgr. Jan Trčka, Martina Medková a Veronika Šuláková, Integrovaná střední škola a COP Bětka Balharová, Jana Hromádková, Pavlína Kadůrková, Mgr. Petr Pavlůsek a Ing. Blanka Ottopalová, Kadeřnictví Kelč Marie Baďuríková, Městský úřad Jiří Částečka a Dana Haratická, Městský úřad Kelč Marie Baďuříková, MP Krásno, a.s. Petra Němcová, MŠ Loučka, Obchodní akademie a VOŠ Mgr. Aleš Kubíček, PhDr. Milena Medková, Zdeněk Barabáš a Karolína Kratinová, Primus CE, a.s., Prodejna Váhala, s.r.o., Restaurace u Pajdlů Kelč Zdeněk Pajdla, Restaurace U Zámku Lešná pí Mocková, Rozvojová agentura Via, Spedos, s.r.o. Zdeněk Němec, Školní jídelna Loučka, ZŠ Kelč PhDr. Pavla Čučková, ZŠ Lešná Pavla Stolářová, ZŠ Loučka, ZŠ Masarykova ul. Mgr. Otto Medek, ZŠ a MŠ Police. Jednotlivci: Zdenka Gerlová, Lea Menšíková, Eva Mikulenková, Renáta a Rudolf Mockovi, Mgr. Petra Mrovcová, Anna Pechová, Eva Petruželová, Mgr. Lenka Sváčková, Ludmila Weinlichová, Anna Zámečníková a Jana Zemánková. Vsetín a okolí: DM Kostka pí Kučerová, Evangelický kostel Dolní sbor manželé Czudkovi, Evangelický kostel Horní sbor Eva Dušková, Gymnázium Valašské Klobouky Mgr. Renata Kamlerová, Gymnázium PhDr. Hana Klumplerová, Katolický kostel Lenka Chrástecká a Miroslav Kubica, kostel Nový Hrozenkov otec Marek, kostel Karolinka Jan Vítek, kostel Povýšení svatého kříže Halenkov, MŠ Francova Lhota Alena Silvestrová, Městský úřad Valašské Klobouky Pavla Kolínková, Obecní úřad Horní Lideč Věra Povalačová, Pastorační centrum Velké Karlovice Mgr. Alena Ondrušová, SZŠ a VZŠ Mgr. Radana Štefková, SŠ obchodu a služeb Ivana Holcová, SŠ Benátky Mgr. Jana Maštalířová, Úřad práce Vlasta Huťová, ZŠ Francova Lhota Mgr. Hana Trlicová, ZŠ Halenkov Mgr. Jarmila Kopecká, ZŠ Horní Lideč Mgr. Anna Suchá, ZŠ Integra SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ 17

18 Mgr. Pavla Chalupová, ZŠ Janová, ZŠ Karolinka Mgr. Alena Ondrušová, ZŠ Lidečko Mgr. Vladislava Spáčilová, ZŠ Liptál Mgr. Petra Zgarbová, ZŠ Nedašov Mgr. Ludmila Souralová, ZŠ Nový Hrozenkov Mgr. Alena Hejsková, ZŠ Ohrada Vsetín, ZŠ praktická Horní Lideč, ZŠ Sychrov Jaroslava Ševčíková a ZŠ Vizovice Mgr. Radmila Koncerová. Jednotlivci: RNDr. Zdeňka Hromadová, Jaroslava Kurečková, Stanislav Kurečka, Libuše Lacková a Sylva Venglařová. Zlín a okolí: Baťova nemocnice transfuzní stanice, Česká správa sociálního zabezpečení, Farní úřad Želechovice Luboš Vaďura, Gymnázium na Lesní čtvrti Mgr. Pavel Dlouhý, HP-TRONIC, Krajský úřad, MŠ Milíčova Malenovice, Obchodní akademie T. Bati Mgr. Jana Popelková, Střední průmyslova škola, Římsko katolická farnost Panny Marie pomocnice křesťanů na Jižních Svazích, ZŠ E. Zátopka na Štefánikově ul. Mgr. Petra Jurásková, 8. ZŠ Komenského Malenovice, ZŠ Komenského II a ZŠ Slovenská Zlín. Jednotlivci: Alois Berka, Hana Hánová, Marta Hejdová, Jiřina Kajšová, Věra Kašpárková, Irena Kopecká, František Kozubík, Eliška Mertlíková, Jiřina Přeclíková, Ludmila Richterová a Radka Vyoralová. Moravskoslezský kraj Bruntál a okolí: Obecní úřad Valšov. Jednotlivci: Zlatuše Bocanová, Michaela Dobešová, Ivana Karasová, MUDr. Milan Karas, Jiří Kučera, Eliška Kučerová, Iveta Kučerová a Milena Musilová. Krnov a okolí: Městský úřad, MŠ Zátor, Obecní úřad Zátor, Rehabilitační centrum MUDr. Kořenková a kolektiv, Střední umělecká škola varhanářská, o.p.s. Ing. Jana Kypúsová a kol., ZŠ Zátor. Jednotlivci: Tomáš Brada, Margita Bradová, manželé Doleželovi, Zuzana Fousková, Marcela Hudečková, manželé Matykovi, Vítězslav Maliňák, Šárka Němcová, Kristýna Hudečková. Nový Jičín a okolí: Odry ZŠ a MŠ Petřvald Ing. Petr Špaček. Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České, ZUŠ Mgr. Alena Jestřebská. Ostrava a okolí: AT Computers Alena Musálková, Pavla Petrášová, Marcela Rašková a Nataša Riesová, Česká televize Zuzana Landtová, Institut alternativních studií Zuzana Bojarová, Městský úřad Havířov Milada Pítrová, Motospol Bílovec Miroslava Marethová, MŠ Mateřinka Havířov Šumbark Pavla Dedková, Nail studio Karin Rádlové Havířov, VOSŠ Ostrava Mgr. Marie Klossová a studentky D1.C Vysočina Třebíč a okolí: Mateřské centrum Andílci Hrotovice, MŠ Cyrilometodějská, MŠ Demlova, MŠ Okružní, Pečovatelský dům pro seniory Náměšť nad Oslavou, ZŠ a MŠ Březník, ZŠ a MŠ Dukovany, ZŠ a MŠ Kralice nad Oslavou, ZŠ a MŠ Mohelno, ZŠ a MŠ Bartuškova ul. Třebíč Jednotlivci: Zuzana Hrůzová, Marie Jílková, Miluše Knotková, Milena Ostrá a Dobroslava Pražáková. Jihomoravský kraj Ivančice: Jarmila Mrkvicová. Hlavní město Praha Praha: Schering Plough Central East AG MUDr. Lenka Hrubišková. 18 ROČENKA SDRUŽENÍ ŠANCE OLOMOUC 2011

19 SDRUŽENÍ ŠANCE Sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o. s. Hemato-onkologické oddělení DK FN a LF UP Olomouc, Puškinova 6, Olomouc tel , č. ú /0100 HERTA MIHÁLOVÁ PŘEDSEDKYNĚ , Mgr. HANA TRLICOVÁ MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ EVA DVOŘÁKOVÁ ČLENKA VÝBORU MUDr. JIŘÍ HOUDA ČLEN VÝBORU Mgr. MICHAELA HRADILOVÁ ČLENKA VÝBORU, PSYCHOLOŽKA EVA HŮLKOVÁ ČLENKA VÝBORU, STANIČNÍ SESTRA ODDĚLENÍ SVĚTLANA KAŠUBOVÁ ČLENKA VÝBORU, VRCHNÍ SESTRA DĚTSKÉ KLINIKY IVETA KOHNOVÁ ČLENKA VÝBORU STANISLAV MIKISKA ČLEN VÝBORU Sdružení ŠANCE děkuje vydavatelství časopisu PEDIATRIE PRO PRAXI a tiskárně TRIFOX Šumperk za podporu při vydání ročenky SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ 2011 ROČENKA SDRUŽENÍ ŠANCE OLOMOUC 2011 SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ 19

20 HUMANITÁRNÍ AKCE NA POMOC HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝM DĚTEM VÁNOČNÍ HVĚZDA ŠANCE PRO TĚŽCE NEMOCNÉ DĚTI PRODEJ SE USKUTEČNÍ OD V RŮZNÝCH MĚSTECH NA MORAVĚ Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Výtěžek bude věnován hemato-onkologickému oddělení Dětské kliniky FN a LF UP Olomouc Děkujeme, že nám pomáháte na pouti za zdravím

Sdružení Šance sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o. s.

Sdružení Šance sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o. s. Sdružení Šance sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 JAKÉ JE MÍT OPRAVDOVOU ŠANCI? Leckdo ví, že v Olomouci mají orloj. Ten kdo ho viděl, nemohl

Více

Sdružení Šance sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí

Sdružení Šance sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí Sdružení Šance sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí Slovo na úvod Poslání Cíle Zpráva o činnosti Finanční zpráva Struktura výnosů a nákladů Získávání finančních prostředků

Více

SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ ROČENKA SDRUŽENÍ ŠANCE OLOMOUC 2009

SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ ROČENKA SDRUŽENÍ ŠANCE OLOMOUC 2009 SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ 2 0 0 9 ROČENKA SDRUŽENÍ ŠANCE OLOMOUC 2009 SDRUŽENÍ ŠANCE SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ, O.S.

Více

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha 10 Mgr. Babuljaková Tereza Mgr. Baďurová Marie Jeseník

Více

Přehled poskytovatelů služeb pro děti a mládež do 26 let s mentálním a kombinovaným postižením. Otrokovicko

Přehled poskytovatelů služeb pro děti a mládež do 26 let s mentálním a kombinovaným postižením. Otrokovicko Přehled poskytovatelů služeb pro děti a mládež do 26 let s mentálním a kombinovaným postižením Otrokovicko NADĚJE o.s., Pobočka Otrokovice Služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Chráněné bydlení,

Více

sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí ročenka sdružení Šance olomouc 2013

sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí ročenka sdružení Šance olomouc 2013 sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí ročenka sdružení Šance olomouc 2013 Sdružení Šance sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o.s. Kdo to je?

Více

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní památku Včelínské louky, navržené k vyhlášení

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní památku Včelínské louky, navržené k vyhlášení KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení ochrany přírody Jeremenkova 40a 779 11 Olomouc Vyřizuje: Mgr. Eva Stodolová tel.: +420 585 508 425 fax: +420 585 508 424

Více

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1 1 Mladkov st.256 Baranowski Libor, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Dlouhá Irena, Petrovičky 1, Mladkov, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlík Vojtěch, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlíková Jarmila,

Více

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení:

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení: Příloha č. 1 k rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj, Pobočky Blansko čj. SPU 574911/2015 o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním

Více

Dodávky kancelářského papíru pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace. část 1 : Bez požadavku na poskytování náhradního plnění

Dodávky kancelářského papíru pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace. část 1 : Bez požadavku na poskytování náhradního plnění Dodávky kancelářského papíru pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace část 1 : Bez požadavku na poskytování náhradního plnění Ceny ACTIVA spol. s.r.o.: NÁZEV Xerografický papír A5 80g, bílá / Xerografický

Více

ZASTUPITELSTVO ZLÍNSKÉHO KRAJE

ZASTUPITELSTVO ZLÍNSKÉHO KRAJE ZASTUPITELSTVO ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 17. zasedání dne 21.09.2011 1. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje 0532/Z17/11 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva

Více

Sdružení Šance sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o. s.

Sdružení Šance sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o. s. Sdružení Šance sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 JAKÉ JE MÍT OPRAVDOVOU ŠANCI? Leckdo ví, že v Olomouci mají orloj. Ten kdo ho viděl, nemohl

Více

SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ ROČENKA SDRUŽENÍ ŠANCE OLOMOUC 2010

SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ ROČENKA SDRUŽENÍ ŠANCE OLOMOUC 2010 SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ 2 0 1 0 ROČENKA SDRUŽENÍ ŠANCE OLOMOUC 2010 SDRUŽENÍ ŠANCE SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ, O.S.

Více

Sdružení Šance sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o. s.

Sdružení Šance sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o. s. Sdružení Šance sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 JAKÉ JE MÍT OPRAVDOVOU ŠANCI? Leckdo ví, že v Olomouci mají orloj. Ten kdo ho viděl, nemohl

Více

Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Absolventi: Obor:Diplomovaná sestra Třídní učitel: Marie Mikříková Absolventi:

Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Absolventi: Obor:Diplomovaná sestra Třídní učitel: Marie Mikříková Absolventi: Seznam absolventů Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Marta Vrbová, Božena Vaňková, Božena Trnková, Ludmila Štěpánová, Milada Stejskalová ( Bendová), Anna Stanová, Karolina

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

Aktualizovaný seznam osob akreditovaných k oprávnění zjišťovat psychickou způsobilost

Aktualizovaný seznam osob akreditovaných k oprávnění zjišťovat psychickou způsobilost Aktualizovaný seznam osob akreditovaných k oprávnění zjišťovat psychickou způsobilost - podle zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně

Více

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Javorník Krnov Opava Hlučín Hrabyně sv. Alexandr Bohumín Ostrava Studénka Odry Kopřivnice Český Těšín Frýdek-Místek Třinec Nový Jičín Frenštát p. R. Jablunkov Adresář

Více

Sdružení Šance sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o. s.

Sdružení Šance sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o. s. Sdružení Šance sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JAKÉ JE MÍT OPRAVDOVOU ŠANCI? Leckdo ví, že v Olomouci mají orloj. Ten kdo ho viděl, nemohl

Více

V Y R O Z U MĚNÍ. Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ O PODANÉM ODVOLÁNÍ

V Y R O Z U MĚNÍ. Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ O PODANÉM ODVOLÁNÍ Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2855/2011-25-Ca-ÚŘSP-Vyro-/ Pozořice, dne: 19.9.2012 Vyřizuje: Bronislava Častková E-mail: su.pozorice@volny.cz Telefon: 544 226 055

Více

Sdružení Šance sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007

Sdružení Šance sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Sdružení Šance sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 3 Slovo na úvod 4 Poslání a cíle 7 Zpráva o činnosti 8 Finanční zpráva 8 Struktura výnosů a

Více

NADACE SESTRY AKVINELY. Výroční zpráva o činnosti za rok 2004

NADACE SESTRY AKVINELY. Výroční zpráva o činnosti za rok 2004 NADACE SESTRY AKVINELY Výroční zpráva o činnosti za rok 2004 Jedno z nejhlubších tajemství života je, že největší cenu má to, co děláme pro své bližní. Lewis Carrol Poděkování dárcům Vážení a milí přátelé,

Více

Podpořené žádosti jednotlivců ze sbírky Světluška v roce 2014

Podpořené žádosti jednotlivců ze sbírky Světluška v roce 2014 Podpořené žádosti jednotlivců ze sbírky Světluška v roce 2014 3 376 098 Kč Žadatel Předmět žádosti Schválený příspěvek Adam H. z Lomnice nad Popelkou Dotykový tablet 7 925 Kč Adéla K. Praha Dotykový tablet

Více

Dům č. p. 181 Dům č. p. 182 Dům č. p. 183 Dům č. p. 184 Dům č. p. 185 Dům č. p. 186 Dům č. p. 187

Dům č. p. 181 Dům č. p. 182 Dům č. p. 183 Dům č. p. 184 Dům č. p. 185 Dům č. p. 186 Dům č. p. 187 Dům č. p. 181 Dům na bývalém pozemku velkostatku zvaném Prozdol, postavil v r. 1936 Dobeš Jakub z č. 103 s manželkou Marií roz. Zálešáková z č. 55. Manželé byli bezdětní. V roce 1965 jej předali neteři

Více

ADRESÁŘ RYBÁŘSKÝCH KROUŽKŮ

ADRESÁŘ RYBÁŘSKÝCH KROUŽKŮ ADRESÁŘ RYBÁŘSKÝCH KROUŽKŮ Název kroužku Adresa kroužku Kontaktní osoba Bartošovice Územní svaz: MORAVSKOSLEZSKÝ Telefon nebo : Bílovec Telefon nebo : Bohumín MO Bohumín Rolnická č.3 Sedlák Jan 735 51

Více

FREE Litovelská jízda Litovel - 26.05.12

FREE Litovelská jízda Litovel - 26.05.12 VÝSLEDKOVÁ LISTINA n A 30 km e poř. stč jméno nar. kat. tým čas t ztráta km/h 1. 109 ŠPILER STANISLAV 1981 1. M CK PeMaP Přerov 0:52:01 t 34,6 o 2. 73 ŠUSTR JIŘÍ 1980 2. M Silný Uničov 0:52:25 0:00:24

Více

Výroční zpráva Plavecké školy za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva Plavecké školy za školní rok 2006/2007 Výroční zpráva Plavecké školy za školní rok 2006/2007 1 Charakteristika školského zařízení Název školského zařízení, sídlo, odloučená pracoviště. Plavecká škola Valašské Meziříčí Vodní 782, 757 01 Valašské

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při DDM Žďár nad Sázavou, Dolní 3 Termín: 4., 5. listopadu 2005 Místo konání: lyžařský areál u SKI

Více

CZECH CARVING CUP "Dýňový Šampionát"

CZECH CARVING CUP Dýňový Šampionát CZECH CARVING CUP "Dýňový Šampionát" výsledková listina 7.11. 2013, České Budějovice 11. ročník ABSOLUTNÍ POŘADÍ součet kat. A a B A+B A B příjmení, jméno zaměstnavatel, škola, město 1. 189,3 93 96 Mužikovský

Více

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Bartečková Daniela Bartečková Martina Bartošek Pavel Bc.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 2383/2012/OÚPSŘ-330/Pa-15 25.07.2012 Vyřizuje: Ing. Pačevová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A NAŘÍZENÍ

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

STATISTIKA Vyplňujte, prosím, hůlkovým písmem. 3 nejlepší řešitelé:

STATISTIKA Vyplňujte, prosím, hůlkovým písmem. 3 nejlepší řešitelé: KATEGORIE...CVRČEK... Prokop Schield 3 ZŠ a MŠ Blatec, Blatec 68, 783 75 Dub 60 nad Moravou Aleš Caletka 3.B ZŠ Svisle 13, Přerov 60 Radek Čelustka 3. 751 01 Lobodice 39 60 Natálie Prokopová 2. 751 01

Více

Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011

Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011 odbor sociální oddělení sociálních služeb Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011 SENIOR Otrokovice, p. o. Adresa: Školní 1299, 765 02 Otrokovice Ředitelka organizace: Ing. Ivana Vardanová Telefon:

Více

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva Volební obvod č. 1 1. Martin Novotný, 38 let, primátor, Hodolany, Občanská 2. Mgr. Barbora Králíková, 43 let, ředitelka společnosti, Nová Ulice, Občanská 3. MUDr. Ivo Mareš, MBA., 46 let, ředitel Zdravotnické

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

Celostátní setkání pacientů 19. 10. 2012. LYMFOM HELP, o.s.

Celostátní setkání pacientů 19. 10. 2012. LYMFOM HELP, o.s. Celostátní setkání pacientů 19. 10. 2012 LYMFOM HELP, o.s. OBSAH 1. O sdružení a hlavní oblasti činnosti 2. Významné projekty a aktivity v roce 2012 3. Výhled do roku 2013 O SDRUŽENÍ A HLAVNÍ OBLASTI ČINNOSTI

Více

Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění

Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění štábu/vedoucí sekretariátu Ekonom krizového štábu štábu/zástupce

Více

Adresář spolupracujících subjektů

Adresář spolupracujících subjektů Standard 9 - Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte 9a, 9c, 9d Interní dokumenty - k dispozici k nahlédnutí na odboru sociálních věcí a zdravotnictví. 9b Spolupráce probíhá s relevantními

Více

Členské asociace UNIE CZESHA

Členské asociace UNIE CZESHA Členské asociace UNIE CZESHA Asociace obchodních akademií Předseda: Ing. Radoslav Kučera Adresa: Obchodní akademie, Jirsíkova 875, 393 01 Pelhřimov Telefon: 565 301 730 Email: kucera@oa-pe.cz Tajemník:

Více

Absolventi akreditovaného vzdělávacího programu My Backpack

Absolventi akreditovaného vzdělávacího programu My Backpack Absolventi akreditovaného vzdělávacího programu My Backpack Příjmení Jméno Organizace Telefon Email 1. Bártková, Mgr.,DiS Pavlína MěÚ Vsetín 606 153 925 pavlina.bartkova@mestovsetin.cz 2. Babicová, Bc.

Více

Přehled škol a školských zařízení zřizovaných na území Zlínského kraje k datu 1. 9. 2004 Zlínským krajem, státem, církvemi, soukromými subjekty

Přehled škol a školských zařízení zřizovaných na území Zlínského kraje k datu 1. 9. 2004 Zlínským krajem, státem, církvemi, soukromými subjekty Příloha 1 Přehled škol a školských zařízení zřizovaných na území Zlínského kraje k datu 9. 2004 Zlínským krajem, státem, církvemi, soukromými subjekty Název školy, školského zařízení Sídlo školy, školského

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/05200/2010/BN MeUSM/07360/2010 Marek Bartoň 572 416

Více

Jméno Příjmení Prodejna, na které si figurky Skylanders můžete vyzvednout: Milena Balonová EURONICS, Havířov Martin Bančovski EURONICS, Ostrava -

Jméno Příjmení Prodejna, na které si figurky Skylanders můžete vyzvednout: Milena Balonová EURONICS, Havířov Martin Bančovski EURONICS, Ostrava - Jméno Příjmení Prodejna, na které si figurky Skylanders můžete vyzvednout: Milena Balonová EURONICS, Havířov Martin Bančovski EURONICS, Ostrava - FORUM, Nová Karolina Veronika Bartáková EURONICS, Otvice

Více

Realizační týmy pokusného ověřování programu Pohyb a výživa

Realizační týmy pokusného ověřování programu Pohyb a výživa Realizační týmy pokusného ověřování programu Pohyb a výživa Řídící tým Hlavní manažer projektu Finanční manažerka projektu Hlavní koordinátor projektu Koordinátorka pro oblast pohybu Koordinátorka pro

Více

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO Třída: 1A třídní učitel: Mgr Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 PČ PŘÍJMENÍ JMÉNO 1 BOBÁLOVÁ Veronika 2 DOLEŽEL Radim 3 GOROLY Radek 4 HARAKAL Filip 5 HARAKALOVÁ Dominika 6 CHALOUPKA

Více

Výherci Velká letní. Kolo Firstbike. Jiří Svoboda, Olomouc. Familyboardy. Jarmila Kapustová, Brumov Radka Barnová, Chomutov.

Výherci Velká letní. Kolo Firstbike. Jiří Svoboda, Olomouc. Familyboardy. Jarmila Kapustová, Brumov Radka Barnová, Chomutov. Velké letní soutěže se účastnilo přes 4000 soutěžících. Bohužel ne všichni si řádně přečetli pravidla a proto museli být z losování vyřazeni. Nicméně většina soutěžících odpověděla správně na všech 15

Více

sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí ročenka sdružení Šance olomouc 2012

sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí ročenka sdružení Šance olomouc 2012 sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí ročenka sdružení Šance olomouc 2012 Sdružení Šance sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o.s. Kdo to je?

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-21330/2015/SPDO-4 Spisová značka: MUZBK-21330/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.2 A10 Počet listů/příloh/listů

Více

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Městský úřad Česká Lípa odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně-právní ochrany,

Více

ID Jméno Počet hlasů Přitomno Přítomen hlasy Hlasování Pro Proti Zdržel se 1 Balia Vlastimil, Mgr. 1,11 # 1 1,11 1 1,11 0,00 0,00

ID Jméno Počet hlasů Přitomno Přítomen hlasy Hlasování Pro Proti Zdržel se 1 Balia Vlastimil, Mgr. 1,11 # 1 1,11 1 1,11 0,00 0,00 Aktivní ID Jméno Počet hlasů Přitomno hlasy Hlasování Pro Proti Zdržel se 1 Balia Vlastimil, Mgr. 1,11 2 Balia Vlastimil, Mgr. 0,31 3 Beck Petr 1,11 4 Beck Petr 0,45 5 Bezák Miroslav 0,70 6 Bodnár Vladimír,

Více

600865 5384 orná půda zemědělský půdní fond 848 4633 74 Hagjosaj Bronislava Bánov 317, 687 54

600865 5384 orná půda zemědělský půdní fond 848 4633 74 Hagjosaj Bronislava Bánov 317, 687 54 kat.území parcela druh pozemku využití LV výměra celkem výměra v ZCHÚvlastník adresa I. vlastníka I.podíl vlastník adresa II. vlastníka II. 600865 5356 orná půda zemědělský půdní fond 598 1866 13 Vašíčková

Více

37. ročník PYTHAGORIÁDY 2013/2014 - OKRESNÍ KOLO VÝSLEDKOVÁ LISTINA - OKRES OSTRAVA

37. ročník PYTHAGORIÁDY 2013/2014 - OKRESNÍ KOLO VÝSLEDKOVÁ LISTINA - OKRES OSTRAVA 37. ročník PYTHAGORIÁDY 2013/2014 - OKRESNÍ KOLO VÝSLEDKOVÁ LISTINA - OKRES OSTRAVA Kategorie: 6. třída ZŠ TERMÍN KONÁNÍ: 6. května 2014 MÍSTO KONÁNÍ: Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba Počet soutěžících:

Více

SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ ROČENKA SDRUŽENÍ ŠANCE OLOMOUC 2007

SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ ROČENKA SDRUŽENÍ ŠANCE OLOMOUC 2007 SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ 2 0 0 7 ROČENKA SDRUŽENÍ ŠANCE OLOMOUC 2007 Kdo je to Šance? Na hemato-onkologickém oddělení Dětské kliniky FN a LF UP v Olomouci pracuje

Více

Benefiční výstava pro Nadaci Rakovina věc veřejná Pavel Grégr, Martin Paladino, Ondřej Růžička

Benefiční výstava pro Nadaci Rakovina věc veřejná Pavel Grégr, Martin Paladino, Ondřej Růžička Benefiční výstava pro Nadaci Rakovina věc veřejná Pavel Grégr, Martin Paladino, Ondřej Růžička 4. 11. 2009 23. 12. 2009 Restaurace Fluidum Lucemburská 6, Praha 3-Vinohrady Pavel Grégr, Léto 100x120 cm

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ Městský úřad Šumperk Jesenická 31, 787 01 Šumperk Naše Č. j.: MUSP 37913/2014 Naše Sp. Zn.: Odbor: 98524/2013 VYS/LUVE odbor výstavby Tel.: (+420) 583 388 111 *MUSPX01CTFDK* Datum: 24.4.2014 OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 903/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 858 ze dne 11.11.2015 Poskytnutí dárkových poukázek jubilantům městské části - listopad, prosinec 2015 Rada městské části I. s

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014 Soutěž: Dárkové balení (DB) 7 Ivana Baranová Hotelová škola, Třebíč 430 1. 12 Kateřina Müllerová 8 Jana Hejlíková 6 Veronika Brabcová Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, 398

Více

Městský úřad Velké Meziříčí

Městský úřad Velké Meziříčí Městský úřad Velké Meziříčí odbor výstavby a regionálního rozvoje, Radnická 29/1, Velké Meziříčí Velké Meziříčí, dne 23. ledna 2012 Oprávněná úřední osoba: Rohovský Ivo, tel.: 566 781 203, e-mail.: rohovsky@mestovm.cz

Více

Krajský přebor škol - Šternberk - 16.5.2012

Krajský přebor škol - Šternberk - 16.5.2012 Krajský přebor škol - Šternberk - 16.5.2012 DI+HI 1 1. ZŠ Svatoplukova, Šternberk 15 2 ZŠ a G mesta Konice 14 3 ZŠ Boženy Nemcové Zábreh 10 4 3. ZŠ Nám. Svobody, Šternberk 8 5 ZŠ Demlova Olomouc 6 DII+HII

Více

Střední školy Olomouckého kraje 2014/15

Střední školy Olomouckého kraje 2014/15 Střední školy Olomouckého kraje 2014/15 Název školy Adresa Telefon e-mail web Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29 Gymnázium,

Více

SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ ROČENKA SDRUŽENÍ ŠANCE OLOMOUC 2008

SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ ROČENKA SDRUŽENÍ ŠANCE OLOMOUC 2008 SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ 2 0 0 8 ROČENKA SDRUŽENÍ ŠANCE OLOMOUC 2008 SDRUŽENÍ ŠANCE SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ, O.S.

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ZLÍNSKÝ KRAJ

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ZLÍNSKÝ KRAJ SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ZLÍNSKÝ KRAJ REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY 600015033 Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži Kroměříž

Více

Příloha č. T1: Vlastníci pozemků v ZCHÚ/OP

Příloha č. T1: Vlastníci pozemků v ZCHÚ/OP KÚ parcela druh pozemku využití LV KN celkem v ZCHÚ vlastník adresa vlastníka 600865 6439 lesní pozemek les jiný než hospodářský 15 1990 796 Kočica František Bánov 648, 687 54 600865 6479 orná půda zemědělský

Více

Smluvní akreditované zařízení v projektu vzdělávání lékařů Název školící aktivity Smluvní partner kontaktní osoba

Smluvní akreditované zařízení v projektu vzdělávání lékařů Název školící aktivity Smluvní partner kontaktní osoba Smluvní akreditované zařízení v projektu vzdělávání lékařů Verze 2.0 Angiologie pro Moravskoslezský kraj Angiologie pro NUTS Jihovýchod Dětská neurologie pro Středočeský, Jihočeský a Ústecký kraj Dětská

Více

Č E S K Ý S V A Z P L A V E C K Ý C H S P O R T Ů S E K C E D Á L K O V É H O A Z I M N Í H O P L A V Á N Í

Č E S K Ý S V A Z P L A V E C K Ý C H S P O R T Ů S E K C E D Á L K O V É H O A Z I M N Í H O P L A V Á N Í Č E S K Ý S V A Z P L A V E C K Ý C H S P O R T Ů S E K C E D Á L K O V É H O A Z I M N Í H O P L A V Á N Í I. P L A V E C K Ý K L U B O T U Ž I L C Ů P R A H A MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ZIMNÍM PLAVÁNÍ

Více

I. MEZINÁRODNÍ AKADEMICKÉ HASIČSKÉ HRY V POŽÁRNÍM SPORTU 4. 5. 2011 OSTRAVA Běh na 100m s překážkami - muži

I. MEZINÁRODNÍ AKADEMICKÉ HASIČSKÉ HRY V POŽÁRNÍM SPORTU 4. 5. 2011 OSTRAVA Běh na 100m s překážkami - muži 4. 5. 211 OSTRAVA Běh na 1m s překážkami - muži St. č. Jméno Škola D 1. pokus D 2. pokus výsledný čas pořadí body 12 Paulíček, Jakub Univerzita H.K. 3 33,72 3 16,21 16,21 1 6 13 Pěkný, Jakub VŠB-TU Ostrava

Více

Ordinační hodiny ambulancí SZZ Krnov

Ordinační hodiny ambulancí SZZ Krnov Ordinační hodiny ambulancí SZZ Krnov Obsah ARO... 3 Ambulance chronické bolesti... 3 Anesteziologická ambulance / Nutriční ambulance... 4 CUP... 5 LPS SZZ Krnov... 5 Mamologická poradna... 6 GYNEKOLOGICKÉ

Více

Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143. Seznam subjektů

Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143. Seznam subjektů Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143 Přítomno % z přítomných % ze všech Časy Otázka pro hlasování Hlasů % Pro Proti Zdrž. Pro Proti Zdrž. Otevř. Uzavř. Stav Schválení programu shromáždění

Více

60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2.

60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2. 60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2.3 8.47 T UH 280912 19 Havlíková Kristina 210394 e 8.34

Více

Verze 1.6 Smluvní akreditované zařízení v projektu vzdělávání lékařů Název školící aktivity Smluvní partner kontaktní osoba tel.

Verze 1.6 Smluvní akreditované zařízení v projektu vzdělávání lékařů Název školící aktivity Smluvní partner kontaktní osoba tel. Smluvní akreditované zařízení v projektu vzdělávání lékařů Angiologie pro Moravskoslezský kraj Angiologie pro NUTS Jihovýchod Angiologie pro celou ČR Dětská neurologie pro Středočeský, Jihočeský a Ústecký

Více

20. KONFERENCE MONITORING ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

20. KONFERENCE MONITORING ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 20. KONFERENCE MONITORING ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚSTŘEDÍ MONITORINGU ZDRAVOTNÍHO STAVU OBYVATELSTVA STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV, PRAHA MILOVY 6. 8. října 2015 P R O G R A M K O N F E R E N C E Úterý 6.

Více

SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ ROČENKA ŠANCE OLOMOUC

SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ ROČENKA ŠANCE OLOMOUC SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ ROČENKA ŠANCE OLOMOUC ŠANCE OLOMOUC O.P.S. Kdo to je? Na Dětské klinice FN a LF UP v Olomouci pracuje nezisková organizace Šance, která

Více

Konference Krajané a čeština, Praha, 10-12. 9. 2014

Konference Krajané a čeština, Praha, 10-12. 9. 2014 Konference Krajané a čeština, Praha, 10-12. 9. 2014 jméno stát instituce Balev Anna USA Baslerová Helena Rakousko Kulturní klub Čechů a Slováků, Vídeň Basler Richard Rakousko Kulturní klub Čechů a Slováků,

Více

Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě - domovní přípojky Soupis pozemků dotčených stavbou

Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě - domovní přípojky Soupis pozemků dotčených stavbou Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě - domovní přípojky Soupis pozemků dotčených stavbou Stoka A2-1 10001 105/49 4259 Městys Machov Machov 119, 549 63

Více

VLŠ 2011 docházka doplněná

VLŠ 2011 docházka doplněná VLŠ 0 docházka doplněná Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Bártů David Coufal Vojtěch Fichtnerová Adéla Hajský Stanislav Horáček Denis Hůlková Anna Karpíšek Matěj

Více

Přehled zdravotnických zařízení ve Frýdlantě nad Ostravicí ke dni 1. 12. 2009

Přehled zdravotnických zařízení ve Frýdlantě nad Ostravicí ke dni 1. 12. 2009 Přehled zdravotnických zařízení ve Frýdlantě nad Ostravicí ke dni 1. 12. 2009 Zdravotní služby ve městě zajišťuje soukromé chirurgické zařízení FROSMED s.r.o., soukromá společnost RES-MEDIA s.r.o., GIOS,

Více

6. 7. březen 2015 4. ročník

6. 7. březen 2015 4. ročník 6. 7. březen 2015 4. ročník Nadační fond IMPULS byl založen v roce 2000 s cílem podporovat komplexní a kvalitní léčbu roztroušené sklerózy, její výzkum a osvětovou MaRS = unikátní dobročinný, sportovní

Více

Obecní úřad Štěpánov, stavební úřad Horní 444/7, 783 13 Štěpánov O Z N Á M E N Í O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Obecní úřad Štěpánov, stavební úřad Horní 444/7, 783 13 Štěpánov O Z N Á M E N Í O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Obecní úřad Štěpánov, stavební úřad Horní 444/7, 783 13 Štěpánov Č.j: 512/2012-2/Kr/STRI/STEP Štěpánov, dne: 23.6.2012 Vyřizuje: Jan Krejčí E-mail: stavebni@stepanov.cz Telefon: 585 387 267 V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

Zpráva o činnosti za volební období 2010 2012. Jana Galášová, předsedkyně SKIP10 Opava 13. 3. 2013

Zpráva o činnosti za volební období 2010 2012. Jana Galášová, předsedkyně SKIP10 Opava 13. 3. 2013 Zpráva o činnosti za volební období 2010 2012 Jana Galášová, předsedkyně SKIP10 Opava 13. 3. 2013 Mgr. Zuzana Bornová, Ing. Pavel Cimbálník, Mgr. Renata Domoráková, Mgr. Lenka Fišrová, Jana Galášová, Mgr.

Více

Datum narození. Klub/oddíl

Datum narození. Klub/oddíl Jarní běh - 5.ročník Název akce: Velká cena vytrvalců Olomouckého kraje Běžecký pohár dětí a mládeže Olomouckého kraje Místo a datum: Přerov, 28.3.2015 Pořadatel: SK Přerov Ředitel závodu: Bc. Jan Koňařík

Více

Lékařská. Lékařská chemie a 11. 6. 2013. Hudební teorie a pedagogika Dějiny slovanských literatur se zaměřením Dějiny české, polské a ruské literatury

Lékařská. Lékařská chemie a 11. 6. 2013. Hudební teorie a pedagogika Dějiny slovanských literatur se zaměřením Dějiny české, polské a ruské literatury A) Řazeno dle data jmenování Fa Jméno/pracoviště uchazeče Obor doc. RNDr. Tomáš Grim, Ph.D./ UP v doc. RNDr. Marián Janiga, CSc./ Výzkumný ústav vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity v Žilině, Slovenská

Více

Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008

Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008 Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008 Třída: Třídní učitelka: HT 4. A 65-42-M/004 Hotelnictví a turismus Mgr. Danica Lokajíčková 1. Kateřina Baslová 16. Alena Kukuczková 2. Vojtěch Beseda 17. Lenka

Více

Harmonogram absolutoria

Harmonogram absolutoria Vyšší odborná škola ekonomická v Mladé Boleslavi Vzdělávací program: Finanční řízení Školní rok: 2014/2015 Forma vzdělávání: denní Datum: 1.6.2015 Harmonogram absolutoria Příjmení a jméno Cimbálová Adéla

Více

KF Atletický čtyřboj ZŠ 26.5.2014 Šumperk výsledky - hoši

KF Atletický čtyřboj ZŠ 26.5.2014 Šumperk výsledky - hoši KF Atletický čtyřboj ZŠ 26.5.2014 Šumperk výsledky - hoši 1. ZŠ Olomouc, 9213 2. Heyerovského ZŠ Zábřeh, Boženy 33 7650 3. Němcové ZŠ Sluneční 38, 7545 4. Šumperk ZŠ a MŠ Struhlovsko, 7530 5. Hranice Slovanské

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Ukončení činnosti Výborů Zastupitelstva města Liberec a správní rad fondů statutárního města

Více

SDRUŽENÍ ŠANCE OLOMOUC - SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ, O. S.

SDRUŽENÍ ŠANCE OLOMOUC - SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ, O. S. SDRUŽENÍ ŠANCE OLOMOUC - SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ, O. S. Slovo na úvod Nemoci krvetvorby patří k diagnózám ohrožujícím život. Když dítě onemocní leukémií, jeho

Více

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Centrální spojovatelka recepce Vltava J. Boreckého 27 389 03 7511 recepce@zsf.jcu.cz Podatelna J. Boreckého 27 7512 Fax

Více

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 1 Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 Třída: 4.F (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 28. 5. 2012 dopoledne Předseda: Mgr. Zdeňka Rejmanová Místopředseda: Mgr. Dana Kudláčková Třídní: PaedDr. Josef Svoboda

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění)

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění) VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění) Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod Wolkerova 2941 580 01 Havlíčkův

Více

OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého

OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého Veleslavínova 18, P.O. BOX 103, 702 00 Ostrava Mor. Ostrava VÁŠ DOPIS / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA OSTRAVA SBS/25113/2014/OBÚ-05/9/511/Ing.Sk

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 612/2014/OÚPSŘ-330/Ša-12 03.04.2014 Oprávněná úřední osoba: Ing. Šamánek VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO

Více

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení:

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení: Příloha č. 1 k rozhodnutí Ministerstva zemědělství ČR, Pozemkového úřadu Blansko čj. PÚ 280/07/Di/398 o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Kotvrdovice (v obvodu rozšířeném

Více

Rozpis žáků u maturitní zkoušky

Rozpis žáků u maturitní zkoušky Třída: 4.AG - Gymnázium (rok nástupu 2011) Předseda: Mgr. Ivan Šupík Místopředseda: Mgr. Věra Houdková Třídní: Mgr. Eva Plhová Místnost: D5 - pečovatelství sp. ANJ Anglický jazyk - Mgr. Milena Šmehlíková

Více

ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425 Ing. Iveta Kočovská, nar. 22.03.1970 Teplická 874 Svatý Mikuláš 45 405 02 Děčín 2 284 01 Kutná Hora 1

ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425 Ing. Iveta Kočovská, nar. 22.03.1970 Teplická 874 Svatý Mikuláš 45 405 02 Děčín 2 284 01 Kutná Hora 1 Městský úřad Čáslav odbor výstavby a regionálního rozvoje Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav Č. j.: VÝST 7264/09, 1967/2009-ste Čáslav, dne 30. března 2009 Vyřizuje: Petra Štěpánková, referent

Více

Výsledková listina výtvarná část Evropa ve škole 2010/11

Výsledková listina výtvarná část Evropa ve škole 2010/11 Výsledková listina výtvarná část Evropa ve škole 2010/11 I. kategorie (4-8 let; do 3. třídy) Umístění Jméno Adresa školy Název Jméno Galerie Paletka To jsem já MgA. Darina Hejlová Vojtěch Benhard Štěpánka

Více

Příloha č. 1 Návrh na poskytnutí dotace jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb

Příloha č. 1 Návrh na poskytnutí dotace jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb Příloha č. 1 Návrh na poskytnutí jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb Poskytovatel IČ Druh Výše v na "Boétheia - společenství křesťanské pomoci" "Boétheia - společenství křesťanské pomoci" "Boétheia

Více

2007 založení Centra Amelie v Olomouci 2008 zahájení jednání s vedením Onkologické kliniky FN Olomouc o možnostech dobrovolnického programu na

2007 založení Centra Amelie v Olomouci 2008 zahájení jednání s vedením Onkologické kliniky FN Olomouc o možnostech dobrovolnického programu na Dobrovolnický program na Onkologické klinice FN Olomouc Pavla Tichá Amelie, o.s. Bc. Šárka Ročková Onkologická klinika FNOL Jak program vznikal? 2007 založení Centra Amelie v Olomouci 2008 zahájení jednání

Více