SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ ROČENKA SDRUŽENÍ ŠANCE OLOMOUC 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ ROČENKA SDRUŽENÍ ŠANCE OLOMOUC 2011"

Transkript

1 SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ ROČENKA SDRUŽENÍ ŠANCE OLOMOUC 2011

2 SDRUŽENÍ ŠANCE SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ, O.S. Kdo to je? Na hemato-onkologickém oddělení Dětské kliniky FN a LF UP v Olomouci pracuje neziskové občanské sdružení ŠANCE, které je samostatným centrem pro pomoc hematologicky a onkologicky nemocným dětem v oblasti střední Moravy. Činnost Šance a hemato-onkologického oddělení je zaměřena na několik oblast í: humanizace hemato-onkologického oddělení i jiných prostor Dětské kliniky v Olomouci pomoc nemocným dětem v době pobytu na oddělení a sociální podpora rodin v léčbě pomoc lékařskému pracovišti v zabezpečení diagnostických a léčebných pomůcek, přístrojového vybavení naplnění volného času hospitalizovaných dětí a provoz dětské galerie zlepšení vzájemné spolupráce rodičů nemocných dětí s ošetřujícím personálem a rodičů navzájem organizace a zdravotnické zajištění rekondičních pobytů pro děti v zimním a letním období zajištění víkendových pobytů rodin nejméně jednou ročně jednorázovou finanční podporu rodinám po léčbě dítěte na pobyt u moře nebo domácí dovolenou zajištění vánočního setkání dětí, jejich sourozenců a rodičů rozšiřování a podpora registru dárců kostní dřeně šíření osvěty s cílem lepší informovanosti veřejnosti v rámci humanitárních akcí informovat veřejnost o závažnosti hematologických a onkologických onemocnění a o léčebných postupech spolupráce s nadací Rakovina věc veřejná, jejímž cílem je podpora výzkumu a vývoje protinádorových léčiv a mezinárodní organizací ICCCPO organizace prodejních humanitárních sbírek Vánoční hvězda a Adventní věnce

3 Co jsme letos pořádali LEDEN ÚNOR 18. zimní rekondiční pobyt v Hynčicích pod Sušinou putovní výstavy Život se nám zastavil jen na chvilinku a Na pouti za zdravím na transfuzním oddělení Nemocnice v Prostějově 9. společenský ples pro členy Šance, zdravotnický personál a rodiče léčených dětí v penzionu Stará Střelnice v Teplicích nad Bečvou BŘEZEN KVĚTEN ČERVEN 19. Karneval na oddělení s celodenním zábavným programem 3. charitativní koncert v Besedě v Otrokovicích, na kterém vystoupilo několik dětských souborů z otrokovických škol benefiční fotbalový turnaj v Radslavicích, na kterém hráli družstva fotbalistů, hokejistů a družstvo Sdružení Šance Dětský den pro všechny hospitalizované děti a děti zaměstnanců na Dětské klinice 3. ročník Dne dětí s netradičními sportovními aktivitami v areálu zámku v Tovačově víkendový pobyt pro děti s onkologickým onemocněním a jejich rodiny v Tatranské Lomnici na Slovensku ČERVENEC 18. letní ozdravný pobyt v RS Krupá ve Starém Městě pod Sněžníkem SRPEN Mezinárodní hry vítězů atletické závody dětí po léčbě v Moskvě LISTOPAD Adventní věnce 13. ročník tradiční výroby a prodeje adventních věnců Benefiční zápas v inprovizaci. Účinkují O.LI.V.Y. vs PRA.LI.N.Y. vs VALOUNY Vánoční hvězda 14. ročník prodejní akce na území střední Moravy PROSINEC setkání u vánočního stromečku v aule Dětské kliniky v Olomouci vánoční koledování s cimbálovou hudbou Harafica ve Francově Lhotě SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ

4 My z olomoucké dětské hemato-onkologie VEDOUCÍ LÉKAŘ LÉKAŘI PSYCHOLOG STANIČNÍ SESTRA MUDr. Zbyněk Novák doc. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D. MUDr. Ivana Stejskalová MUDr. Jiří Houda MUDr. Barbora Ludíková MUDr. Lucie Sulovská prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc. Mgr. Michaela Hradilová Eva Hůlková ZDRAVOTNÍ SESTRY Simona Filípková, DiS. Iveta Poislová Bc. Ludmila Frelichová Kamila Schönweitzová, DiS Jarmila Gruntová Lenka Sklenářová Iveta Kolářová, DiS Bc. Lenka Szarovská Helena Kolmanová Marta Třísková Zuzana Mičkerová, DiS Jana Vlčková Martina Mocková Bc. Veronika Vostrovská Hana Nemerádová Renata Vyhlídalová SANITÁRNÍ SESTRY AMBULANTNÍ SESTRY FYZIOTERAPEUT Alena Obšnajdrová Markéta Plevková Blanka Krejčíková Gabriela Valentová Mgr. Kateřina Teplá PEDAGOGOVÉ Mgr. Zuzana Ryjáčková Mgr. Kateřina Kolečářová Mgr. Eliška Polínková Bc. Leona Chmelíková VĚDCI Z LABORATOŘE doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D. MUDr. Michaela Špenerová MUDr. Petr Džubák, Ph.D. MUDr. Josef Srovnal, Ph.D. 4 ROČENKA SDRUŽENÍ ŠANCE OLOMOUC 2011

5 Poslání Posláním Sdružení Šance je humanizovat náročnou protinádorovou léčbu dětí a usnadňovat jejich návrat do běžného života. Nikdy se nevzdat Pád na samé dno. Pachuť krve v ústech. Klečíš, smích však rezonuje v kamenných zdech. Nikdy se nevzdat, stále bojovat! Oči upřené k nebi. Mastné vlasy na zádech. Klečíš, modlitba zní na rozpraskaných rtech. Nikdy se nevzdat, stále bojovat! Touha povstat z prachu. Úsměv věnován nepřátelům. Stojíš a jdeš vstříc svým nesplněným snům. Nikdy se nevzdat, stále bojovat! Eliška Liedermannová

6 Děkujeme, vážený pane profesore! Den ubíhá za dnem, rok za rokem, a tak nám běží život. Přesto jsou v životě chvíle, na které se nezapomíná, ať už jsou smutné, nebo veselé. Zrovna tak zůstávají nevyslovená slova, ukrytá hluboko v naší mysli. Jsou to slova úcty a vděku k Vám, pane profesore. Nikdo z nás nezapomíná na beznaděj a bolest, které nás provázely v době, kdy jsme se dozvěděli diagnózu našich dětí a vnuků. V té době se nám život zastavil. O to vzácnější jsou slova účasti na naší bolesti a slova naděje. A tato slova naděje mohla býti vyslovena díky úspěchům oddělení 21 b, které jsou srovnatelné s nejúspěšnějšími klinikami světa. Zásluhu na tom máte Vy, pane profesore, lékaři, sestry, psycholožka a všichni, kteří na tomto oddělení pracují. Léčba není jen o zdravotní péči, je také o přístupu k pacientům. Jste lidé, jako každý z nás, se svými rodinami, starostmi, které život přináší, a přece dáváte svojí laskavostí, úsměvem, tolerantností a milým slovem víc. Uzdravujete duše svých dětských pacientů i jejich rodičů, dáváte naději. 13. komnatou pro nás zůstává laboratoř, kde pod vedením doc. MUDr. Mariána Hajdúcha, Ph.D., všechno začíná. Je tu vysoká profesionalita, náročnost. Pro nás zůstáváte neznámí, ale víme o Vás a děkujeme. Pane profesore, jste pro nás jako dirigent, který řídí velký orchestr, kde záleží na každém tónu jedince. A výsledkem je vrácený život, vrácené zdraví. Dovolte nám poděkovat za náročnou léčbu, za naději, kterou nám i malým pacientům dáváte. K příležitosti Vašeho jubilea Vám přejeme hodně sil ke zvládnutí náročné práce, zdraví a štěstí v rodinném životě. S projevem hluboké vděčnosti a úcty vděční rodiče a pacienti 6 ROČENKA SDRUŽENÍ ŠANCE OLOMOUC 2011

7 Napsali o nás

8 Práce, která vyžaduje přizpůsobivost a vynalézavost V dnešní době není neobvyklé, že se v nemocnicích a na klinikách, kde se léčí onkologičtí pacienti, stává psycholog součástí týmu, který se o nemocné pacienty stará společně s lékaři a sestřičkami. Na Dětské klinice Fakultní nemocnice v Olomouci (dále FNOL) pracují 4 psychologové, kteří mají na starost dětské pacienty a jejich rodiny. Psychologická péče je zajištěna nejen dětem hospitalizovaným na DK FNOL, ale také dětem ze všech specializovaných ambulancí, dle indikace ošetřujícího lékaře. A tak i dětští pacienti na hematoonkologickém oddělení, resp. oddělení 21b, jsou psychologicky opečováváni. Uplatnění psychologa je na dětské onkologii, resp. hematoonkologii, značně široké a má svá specifika. Jedním z nich je, že psycholog nabízí psychickou podporu a psychologickou péči psychicky zdravým lidem, kteří se náhle ocitli v dlouhodobě silně zátěžové situaci. Vzhledem k velkému rozpětí věku pacientů je pro psychologa nezbytná znalost jednotlivých vývojových období, z nichž vyplývají odlišné potřeby dětských pacientů. Péče psychologa je nabídnuta každému rodiči a dítěti, které na oddělení prochází náročnou onkologickou léčbou, a je vždy zaměřena nejen na dětského pacienta, ale také na jeho rodinu, vždy dle konkrétní situace a potřeb. Psychologickou péči na oddělení lze rozdělit na: KRIZOVÁ INTERVENCE Tento typ psychologické pomoci je v případě potřeby uplatňován zejména na počátku léčby po sdělení diagnózy a při výskytu ROČENKA SDRUŽENÍ ŠANCE OLOMOUC 2011

9 závažných komplikací v průběhu léčby. Psycholog napomáhá zpracování informací o nemoci, odreagování emocí, podporuje realistická očekávání a mobilizuje optimální strategie zvládání stresu. KLINICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ Psycholog ve spolupráci se zdravotnickým personálem napomáhá rodičům vytvořit pro dítě v každém věku co nejoptimálnější podmínky pro udržení psychické pohody v průběhu celé léčby. Onemocněním se děti nepřestaly dál vyvíjet, naopak. tyto děti pouze prožívají náročné období svého života. I nadále však mají stejné potřeby jako jejich zdraví vrstevníci a jejich rodiče řeší stejné výchovné problémy jako rodiče zdravých dětí. KLINICKO-PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Hematoonkologické onemocnění a jeho léčba může u pacientů vyvolávat řadu reaktivních potíží, jež obecně souvisí s vysokou psychickou zátěží a dlouhodobě působícím stresem. V některých případech jsou však onkologickým onemocněním a jeho léčbou zasaženy i neurokognitivní funkce, jejichž narušení může u dětských a dospívajících pacientů významným způsobem ovlivnit jejich schopnosti vzdělávání, školní úspěšnost a možnosti uplatnění do budoucna. Z tohoto důvodu je velmi důležitá prevence, včasná diagnostika a volba adekvátní rehabilitace kognitivních poruch. Psychodiagnostické vyšetření je v naprosté většině případů pro děti zajímavé, zábavné a napomáhá odvést pozornost od obav z vyšetření a pobytu v nemocnici. PSYCHOTERAPEUTICKÁ PÉČE v průběhu celé léčby podpůrná psychoterapie, relaxace, herní terapie. Psycholog je v pravidelném kontaktu s ošetřujícím lékařem dítěte a samozřejmě se zdravotními sestrami. Sestřičky jsou s dětmi a jejich rodiči v intenzivním každodenním kontaktu a často jsou to právě ony, které zaznamenají změnu v chování dítěte, a často jejich postřehy, nápady ale i vlídné slovo má psychoterapeutický účinek a může tak významně přispět k dobré psychické pohodě dětí i rodičů. Kromě zdravotnického personálu je psycholog v pravidelném kontaktu s pedagogickými pracovníky na oddělení. Společně řeší možnosti vzdělávání dlouhodobě nemocných dětí, posuzuje se zda a jakou formou by mělo dítě pokračovat ve školní docházce. V případě podezření na poruchy učení lze provést pedagogicko-psychologickou diagnostiku. U dětí předškolního věku často řeší otázku školní zralosti. V případě potřeby je psycholog v kontaktu s fyzioterapeuty, kteří také pravidelně dochází na oddělení. Na oddělení 21b pracuji jako psycholog 7. rokem. Myslím, že rodiče i děti si na přítomnost paní psycholožky tety Míši či tety Psycho zvykli. Práce na oddělení je velmi rozmanitá (viz výše ) a hlavně vždy vychází z aktuálních potřeb dětí, rodičů, případně celé rodiny. Děti jsou mnohdy dlouhodobě upoutány na lůžko, podstupují náročnou onkologickou léčbu, a tak občas potřebují i jiné nemocniční aktivity. V mém herním repertoáru je aktuálně nejen množství karetních her pro všechny věkové skupiny, jména dopravních značek znám i slovensky, z plastelíny svedu i pistáciovou zmrzlinu s čokoládovou posypkou, také problematika lega a některých on line her mi není zcela neznámá. Rodičům kromě možnosti strávit chvíli bez dětí nabízím jedno velké ucho, které je připraveno pro všechna jejich trápení. Protože, jak se říká sdílená starost, poloviční starost. S dětmi a jejich rodiči zůstávám po léčbě v kontaktu prostřednictvím Sdružení Šance. Pravidelně jezdím na rekondiční pobyty určené pro děti nejen onkologicky léčené, ale i chronicky nemocné. Účastním se i jiných akcí, které Sdružení Šance pořádá. Na těchto akcích mám pak možnost být s dětmi mimo nemocnici v jejich přirozeném prostředí. A když mi pak přijde sms: Zdravíme tetu Psycho, Kubík je doma a má se dobře, vím, že má práce má smysl. Mgr. Michaela Hradilová SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ 9

10 Diagnóza: akutní lymfoblastická leukémie! To musí být přeci nějaký omyl! V hlavě vyhledávám všechno, co vím o leukémii. Je toho málo. Jela jsem s Kubíčkem jen na magnet. Tak moc ho bolela záda. Jsou to určitě ledviny, říkala jsem si! Ne, má prý kompresi několika obratlů! Ale z čeho! Ze čtvrtého do druhého patra na hemato-onkologické oddělení. Proč? Další vyšetření kostní dřeň. Znamená to leukémii?? Ne, takové nemoci se nás přeci nedotýkají, přicházejí do světů, které jsou mimo nás. Chyba! Vcházíme na oddělení 21b. Jsem překvapená, jiné prostředí, jiná atmosféra. Krásně vymalovaná chodba, barevný pokojík, usměvavý personál. Na chvíli se můj strach rozplynul. Další den se diagnóza potvrdila. Dozvídám se, jak bude zhruba vypadat náš život další dva roky. Starosti o život tříletého syna střídají starosti s organizací. Máme doma osmiměsíčního Matýska. Dlouho se nerozmýšlím, Kubík mě teď potřebuje, zůstanu s ním. O Matýska se stará střídavě můj muž a tchýně, po měsíci je vystřídá moje maminka, která naštěstí odchází do důchodu. A tak tu zůstáváme skoro na dva měsíce. Chci být hlavně Kubíkovou oporou, aby nové prostředí a novou situaci dobře zvládl. Nemyslím na budoucnost, ale žiju okamžikem, těším se z toho, když Kubík sní léky, když se naučí otevírat pusu bez špachtle, objevíme polohy, ve kterých ho nebolí záda atd. Když Kubík spí, hledám činnost, při které se odreaguji a nebudu na nic myslet, hlavně žádné negativní myšlenky, říkám si. A tak začínám malovat. První měsíc Kubíček skoro vůbec nechodí únavou či strachem z bolesti, a tak i on si hledá svou zábavu, a tou se stává LEGO, leguje i dvě hodiny v kuse. Zpočátku stavíme spolu, a pak už se naučí číst v návodu a staví si sám. Když nestaví, dívá se na pohádky. Kolikrát nám běží Pat a Mat ale nejoblíbenější se stává film Ať žijí duchové, ten běží i dvakrát denně! Každou sobotu si místo vystřídám s manželem a ujíždím za mým mladším synem. Paradoxně pobyt v nemocnici mi pomáhá lépe snášet představu, co Kubíka čeká. Potkala jsem tu mnoho maminek s dětmi v podobné situaci, ale jsou už v léčbě dál. Vidím, že všechno nějak půjde a že to jde zvládnout. Naštěstí i Kubíčkovy výsledky jsou dobré. Je tu bezvadná parta a vzájemně si držíme palce. Svým chováním nám sestřičky a doktoři vytvářejí rodinné prostředí. Byla jsem překvapená, co tady klinika vše nabízí, kromě skvělé lékařské péče i ranní školku či úterní a čtvrteční tvořeníčko a nebo služby sociální pracovnice. Hned na začátku nás navštívila paní psycholožka a její návštěvy se stávají příjemným zpestřením jak pro mě, tak i pro Kubíka. 10 ROČENKA SDRUŽENÍ ŠANCE OLOMOUC 2011

11 Když pročítám podobné příběhy maminek, musím se přidat k poznání, že tato nemoc hlavně stmelila rodinu a donutila nás odlišovat věci důležité od nedůležitých. Snad jsme se dostatečně poučili! Jsme stále ještě v léčbě, většinu času už trávíme doma. Jsem pevně přesvědčená, že vše dobře dopadne, držte nám a všem dětem z tohoto oddělení palce. Touto cestou chci poděkovat všem, kteří nám pomáhají, jak celému oddělení 21b, tak hlavně rodině a přátelům a v neposlední řadě i Sdružení Šance za to, co pro nás dělá. Děkuji. Laďka Doležalová, maminka Co se nám podařilo? získat potřebné finanční prostředky na přestavbu a nadstandardní zdravotní vybavení hemato-onkologického oddělení humanizovat hemato-onkologické oddělení s názvem Náš malý velký svět rekonstruovat hematologickou ambulanci vybudovat na hemato-onkologickém oddělení kuchyňku pro rodiče a jídelnu pro děti vybavit lékařské a sesterské pracovny novým nábytkem a technickým vybavením vybavit pokoje dětí televizemi, DVD přehrávači, speciálními sklápěcími lůžky pro rodiče rekonstruovat a vybavit denní stacionář a hernu pro děti vybudovat dětskou galerii a zajistit volnočasové aktivity pro hospitalizované děti založit tradici původní prodejní akci Vánoční hvězda na území Moravy založit na Zlínsku registr dárců kostní dřeně podílet se na vybavení Laboratoře experimentální medicíny vymalovat ostatní oddělení a vstupní prostory DK originálními malbami zřídit internetové stránky sdružení a vydávat Ročenku Sdružení Šance a Výroční zprávu navázat spolupráci mezi Barretstown Gang Camp v Irsku a rozšířit tuto spolupráci pro Haimu Praha a Krtek Brno a další organizace v ČR úzce spolupracovat a podporovat nadaci Rakovina věc veřejná na Dětské klinice a Nadaci pro transplantaci kostní dřeně v Plzni stát se součástí mezinárodní organizace ICCCPO prezentovat a informovat veřejnost o činnosti sdružení veřejnými akcemi (výstavy, koncerty, divadelní představení, rozhlasové a televizní besedy, autogramiády a fotbalové zápasy) SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ 11

12 Winner s Games Hry vítězů V letošním roce jsme byli pozváni moskevskou nadací Grant life, působící v celém Rusku a hledající finanční prostředky pro léčbu onkologicky nemocných dětí, na The Children s Winners Games (Mezinárodní dětské hry vítězů). Hry se konaly od 3. do 7. srpna přibližně 20 kilometrů severně od Moskvy, v pěkném areálu hotelu Foresta Tropicana. Do Moskvy jsme vypravili dvanáctičlennou skupinu, 6 dětí a 6 dospělých. Přestože náš tým měl nejmenší zastoupení, domů jsme si odnesli cenné medaile. V tvrdé konkurenci Rusů, Bělorusů, Ukrajinců, Turků, Maďarů, Poláků, Rumunů a Lotyšů jsme dokázali vyhrát dvě zlaté medaile (za fotbal), dvě stříbrné (za plavání a za střelbu) a pět medailí bronzových (za plavání, běh, střelbu, stolní tenis a ještě jednou za fotbal). V průběhu soutěží jsme měli možnost celodenní návštěvy Moskvy s průvodcem. Každému týmu byl přidělen takzvaný teamleader, starající se o naše pohodlí a zprostředkovatel mezi vedením her a námi, tím teamleaderem byla Evgenia (Zhenya = Žeňa ). Nesmím zapomenout na naše dvě sympatické slečny překladatelky, slečnu Natašu a Olgu. Těch pět dní v Rusku byl nepřekonatelný letní zážitek. Přeji, aby se pořadatelům dále dařilo a pokračovali v tak krásné tradici, kterou započali minulý rok, a abychom se stali stálými hosty. Denis Dvořák 12 ROČENKA SDRUŽENÍ ŠANCE OLOMOUC 2011

13 Děkujeme dárcům za jejich krev Jsme malí, ale naše nemoc nás přinutila pochopit i mnohé věci, se kterými bychom se setkali až v dospělosti a nebo vůbec. Naučili jsme se rozumět novým výrazům a slovíčkům. Tak například, víte co je to broviak? kapačka? izolace? Dokonce víme, co je to T R A N S F U Z E. Správně, je to darovaná krev, kterou nám dávají do těla přes kapačku, když jsme vyčerpaní z těžké léčby. Všichni jsme ji potřebovali. Dozvěděli jsme se, že jsou na světě tak hodní lidé a že tu svou krev darují pro nemocné. Ne, že by jí měli více, než ostatní. A mnozí i opakovaně. Jmenují se dárci krve, ale klidně by se mohli jmenovat dobří andělé. Rozhodli jsme se i my pro ně něco udělat. Vyrobili jsme hezká a barevná přáníčka s různými obrázky. Všechna jsme pěkně zabalili a poslali na transfuzní oddělení v Olomouci. Dárci byli mile překvapeni a přáníčka se jim líbila. To jsme rádi, protože jsme je vyráběli od srdce. Chtěli jsme, aby měli radost. Ještě jednou všem dárcům krve Ď E K U J E M E. Linda, Davídek, Lili, Kubík, Deniska, Kuba a Anička SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ 13 Děkujeme Nadaci O2 za finanční prostředky na nákup výtvarného materiálu.

14 Děkujeme všem dobrovolníkům za ochotu a pomoc při organizaci sbíky: Vánoční hvězda Za pomoc při přípravě a realizaci sbírky Algraf, s.r.o. Ivo Hrbáček a Lenka Zuštinová Auto A1 prodej vozidel Olomouc Václav Vogel FGP studio Miloslav Kyjevský a Pavel Volek Florcenter, s.r.o. Ing. Vladimír Popelka a kolektiv MŠ Čajkovského Olomouc Jana Šálková a děti OC Haná Olomouc, Olympia Olomouc SVE Laser Centrum, s.r.o. Olomouc MUDr. Eva Remlová Za mediální pomoc a podporu Český rozhlas Olomouc, ČTK Olomouc, Fajn Radio Hity Hitrádio Apollo, Hranický deník, MF Dnes Sedmička MMO Radniční listy, Olomoucký deník, Radio Čas, Radio Haná Regie Radio Music, s.r.o. a Regionální televize R1 Morava Aktivní koordinátoři ze Sdružení Šance a rodiny léčených dětí: Rodiny: Blažkova, Bradova, Čepova, Dvořákova, Foltýnova, Hradilova, Hrachovinova, Hrubá, Hudečkova, Jakešova, Janoštíkova, Klumplerova, Kocurkova, Kohnova, Körbrova, Kubicova, Kučerova, Matulova, Mihálova, Mikiskova, Novákova, Randýskova, Revayova, Riesova, Solníkova, Svozilova, Stejskalova, Švábeníkova, Tenglerova, Tihlářova, Todorovičova, Trlicova, Vymětalova a Ženčákova Jednotlivci: MUDr. Kateřina Bouchalová, Bohuslava Dadáková, Miroslav Doležel, Milan Dzurjanik, Mgr. Eva Greplová, Mgr. Katarína Greplová, MUDr. Jiří Houda, Irena Hrubá, PaedDr. Zdeňka Janhubová, Josef Kašík, Světlana Kašubová, Ing. Peter Kosztyu, Miroslava Knoblochová, Mgr. Marek Mádr, MUC. Anna Medková, Lea Menšíková, Lenka Micková, Jarmila Mrkvicová, Miroslav Orel, Markéta Plevková, Tereza Pospíšilová, Jiřina Preclíková, Michaela Skoupilová, Vlastimil Špajs, MUDr. Michaela Špenerová, Šárka Vavřínová a Zdeňka Wasserbauerová Děkujeme všem, kdo si naši vánoční hvězdu zakoupili! Všichni dobrovolníci za ochotu a pomoc při prodeji Olomoucký kraj Hranice a okolí: Café bar na Zámku Jana Březíková a kolektiv, Lázně Teplice nad Bečvou, a.s. Leona Sýkorová, MŠ Klíček Hranice-Struhlovsko Alena Dohnalová, ZŠ a MŠ Černotín Litovel a okolí: COOP Jednota Náklo, Gymnázium Jana Opletala Mgr. Milada Svozilová, Elektro Červenka Dobroslav Látal, Hajdo, a.s. Zdeněk Šišma, Kimberly Clark, s.r.o. Pavel Hrachovina a Martina Niklová, Městský klub, Městský úřad Irena Hrubá, Mozaika Litovel, MŠ Bílá Lhota, MŠ Červenka, MŠ Náklo Eva Biharyjová, MŠ Příkazy Libuše Navrátilová, MŠ Unčovice Gabriela Ptáčniková, Orrero, a.s., Tři Dvory Ivana Šišmová, ZŠ 14 ROČENKA SDRUŽENÍ ŠANCE OLOMOUC 2011

15 Jungmanova Mgr. Ivona Smrčková, ZŠ Náklo Mgr. Marie Roglová, ZŠ Příkazy Mgr. Miroslava Vacová a ZŠ Vítězná Mgr. Věra Čamková. Jednotlivci: Jana Bezová, Marcela Hélová, Hana Kučerová, Jarmila Obranská, Ivana Ošťádalová, Lenka Pěčková, Ivona a Pavel Vymětalovi. Mohelnice a okolí: ZŠ Mlýnská Mgr. Marcela Vlasáková a Jitka Dvořáčková, Zelenina a Smíšené zboží Moravičany Helena Homoláková. Jednotlivci: Eliška Janů, Eva Švecová a Ludmila Švecová. Olomouc a okolí: ANAG Nakladatelství Pavla Šestáková, BALUS, a.s. Martina Hlobilová, Balneocentrum Flora Mgr. Kateřina Sovová, Benzina Hněvotínská ul., BMH, s.r.o. Vladimír Baštinec, Bowland, Česká spořitelna, a.s. Ing. Jaroslava Krejčí, Dalkia Morava, a.s. Iveta Hrachovinová, Dermatologické centrum Tř. Svobody MUDr. Dagmar Kubicová, Dětský bazar u Koloušků Petra Vydrželová, Dětská klinika FN Markéta Plevková, Domov důchodců Náměšť na Hané, Dům pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice Hana Kremplová, FZŠ Hálkova Mgr. Katarína Greplová, FZŠ a MŠ Holečkova Mgr. Jana Šporiková, FZŠ Stupkova Mgr. Hana Kodymová, Galerie CAESAR Jarmila Laštůvková a Miroslav Schubert, Grapo, s.r.o. Barbora Králiková, Gymnázium Hejčín Mgr. Ivana Polednová, Denis Dvořák, Jaroslava Hrubá, Kateřina Myslínová, Lucie Nepožitková, Tereza Pospíšilová a Radka Půrová, Hopi Popi, a.s. Mgr. Jana Nováková, Jelinek Trading, s.r.o., Křelov Iveta Hrachovinová, Klub dvojčat a vícerčat Morava Mgr. Zuzana Staroštíková, Komerční banka Pavel Šperka, Komise městské části Olomouc-Holice Mgr. Jarmila Horská a Silvester Tomášek, Kovopos CZ, s.r.o. Luděk Pospíšil, Krajská hygienická stanice Ing. Dagmar Stejskalová, Laboratoře Mikrochem Jaroslava Chmelová, Lázně Slatinice, a.s. Ing. Blanka Vysloužilová, MMO odbor sociální pomoci Marcela Dřímalková, MAKRO Velká Bystřice Renáta Hilšerová a Martina Kutláková, Mamma centrum MUDr. Dana Houserková, Ph.D., M a R Potraviny Výkleky, MC Bublinka Velká Bystřice Mgr. Lucie Pazderová, MLS Holice Zuzana Ženčáková, Moravská vysoká škola, o.p.s. Ing. Renáta Pavlíčková, Marketingový klub MVŠO, MŠ Bělidla, MŠ Hlubočky Tamara Hyblová, MŠ Hodolanská, MŠ Lutín Dana Ostianová, MŠ Na Trati Pavla Dzurianová, MŠ Purkyňova, MŠ Wolkerova Miroslava Paráková, Nadace pro výzkum rakoviny Rakovina věc veřejná Martina Kutláková, Obec Slatinice Vlaďka Hrubá, Obecní úřad Náměšť na Hané, OliVy, o.s., RC Olivka Mgr. Hana Saitzová, Olomoucký kraj odbor investic a evropských programů Ing. Olga Janků, Olomoucký kraj odbor zdravotnictví Katarína Telcová, Pedagogická fakulta UP Jitka Králiková, Mgr. Lucia Pastieriková, Mgr. Alena Říhová a Mgr. Kateřina Stejskalová, Ph.D., RC Heřmánek Marie Veselá a PhDr. Petra Tenglerová, Slovanské Gymnázium Mgr. Eva Pavličková, Mgr. Olga Vogelová, Lucie Revayová, Jana Rozsypalová, Lucie Šidlíková a Kateřina Kročilová, SOLEN, s.r.o. Eva Dokoupilová, SOLNÉ MLÝNY, a.s. Jitka Němečková, SPŠ Strojnická Ing. Martina Zahnášová a Martina Staroštíková, SZŠ E. Pöttingea Irena Studničková, Teoretické ústavy LFUP Mgr. Eva Greplová, Vrchní soud JUDr. Magdalena Vinklerová, Wantzl, s.r.o. Pavlína Škrabálková a Milan Horyl, Weba, a.s. Mgr. Lenka Březinová, Zdravotní ústav se sídlem v Olomouci, ZP Metal Aliance Ivana Vacovská, ZŠ Aksamitova ul. Eva Lehečková, ZŠ Droždín Mgr. Hana Vaverková, ZŠ Hněvotín Mgr. Dana Andrlíková, ZŠ a MŠ Olomouc Holice Mgr. Mojmír Chytil, ZŠ Lutín pí Coufalová, ZŠ a MŠ Mozartova Mgr. Ivana Weissová, ZŠ Náměšť na Hané Jiřina Prucková, ZŠ Nemilany ZŠ Slavonín Mgr. Alena Mezerová, ZŠ Rooseweltova Mgr. Jana Havránková, ZŠ Řezníčkova ul. Mgr. Kateřina Kvapilová a Mgr. Radka Smolková, ZŠ Slatinice, Obchodní akademie Ilona Krejčí, SŠ Svatý Kopeček Miroslava Hofmanová. Jednotlivci: Martin Báňa, Adam Dzvinčuk, David Dzvinčuk, Jitka Hmírová, Mgr. Gabriela SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ 15

16 Holíková, pí Kalhousová, Martin Kašík, Bohumila Látalová, Renáta Marková, Kateřina Mracká, Ivana Petrová, Jan Pěrůžek, Ladislava Rousová, Marek Rozehnal, Andrea Simperová, manželé Štybnarovi a Olga Všetičková Prostějov a okolí: Agel, a.s. Ing. Veronika Bořilová, ČS Lenka Micková, Finanční úřad, Kadeřnictví Studio Anjou Renata Jochová, Nemocnice, PV AUTO, s.r.o. JUDr. Martin Vrtal a Hana Naiclerová, Skanska DS, a.s. Vlasta Kleinerová, ZŠ Bohuslavice Mgr. Hana Kišacová, ZŠ a MŠ Kolárova Dagmar Kindlová, ZŠ Lipová Zdeňka Bartáková Přerov a okolí: Domov důchodců Pavlovice, Laboratoř Mikrochem, MŠ Tučín, Nemocnice gynekologickoporodnické oddělení, SŠ gastronomie a služeb Šířava Mgr. Emílie Blaťáková a Zdeňka Dočkalová, ZŠ Dřevohostice, ZŠ Komenského ul. Předmostí Mgr. Vladimír Peška a Mgr. Danuše Kubíková a učitelský sbor, ZŠ Tučín, ZŠ Želatovice. Jednotlivci: Ivona Mikulíková, Dana Mikulíková, Lucie Srovnalová a občané Tučína a Želatovic. Šternberk a okolí: Farní úřad, Charita Ing. Kristýna Vyvozilová, Městský úřad Mgr. Jana Kameníčková, ZŠ Jívová, ZŠ Náměstí Svobody Mgr. Božena Vyjídáková, ZŠ Svatoplukova Mgr. Jana Nemravová, Gymnázium. Šumperk a okolí: EPCOS, s.r.o., Gymnázium Ing. Alena Zimáčková, Okresní soud pí Skopalová, Severomoravská plynárenská pí Bémová, SOŠ Zemědělská ul. Mgr. Stanislava Beštová a SZŠ Mgr. Anna Poislová, ZŠ a MŠ Schola Viva Vlaďka Kalinová. Tovačov a okolí: BETONIKA Lobodice, Farní úřad Antonín Indrák, Městský úřad, Mateřská škola, Pošta, Studio IF Iveta Kohnová, ZŠ Kojetín, ZŠ Polkovice, ZŠ Tovačov a ZŠ Troubky. Jednotlivci: Martina Bubelová, Eva Hlavinková, Mgr. Lenka Chovancová, manželé Koneční, Irena Studničková a Jana Švalbachová. Uničov a okolí: Česká spořitelna, a.s. pí Škrabalová, Hexagon Polymers Compouding Marika Dosoudilová, Ingersoll Rand CZ, s.r.o. Renata Crhová, Krejčovství Iva Pohajdová, Miele, s.r.o. Miroslava Sieglová, MŠ Milada Bräuerová, MŠ Střelice, SOŠ a SOU Vladimíra Pechalová, SPŠ a OA pí Čiklová a pí Weiglová, Tekro Nová Dědina Marta Švédová, ZŠ Pionýrů Marie Žitná. Jednotlivci: Jitka Bräuerová a Blanka Fibigrová. Zábřeh a okolí: Gymnázium Dr. Pavla Horáčková, Interna, kostel Postřelmov a přilehlé farnosti Dlouhomilov, Chromeč, Lesnice, Sudkov Vladimír Jahn, kostel Zábřeh AnneMarie Tempírová, Karolína a Jana Nýdecké, kostel Zvole Jiřina a Helena Pěničkovy, MŠ a ZŠ Dubicko Jana Nýdecká a pí H. Vysoudilová, MŠ Kosov Ludmila Nevtipová a pí Hladíková, PAS Jiří Janhuba, Prodejna Antik Zvole Michaela Dohnálková, Prodejna STYL u Kylarů Pavla Kylarová a kolektiv, Česká Spořitelna Marie Königová, SULKO, s.r.o. Hana Blažková, ZŠ Bohdíkov Mgr. Alena Vokurková, ZŠ B. Němcové Mgr. Nimrichtr, ZŠ Hrabová Mgr. Jana Vondálová, ZŠ Jedlí pí Paprsková, ZŠ Jestřebí Mgr. Radka Králová, ZŠ Leština Mgr. Řeháková, ZŠ Lukavice Mgr. Ivana Molková, ZŠ Olšany Mgr. Marie Beranová, ZŠ Rovensko Mgr. Vlasta Klevetová, ZŠ Severovýchod Mgr. Marcela Riznerová, ZŠ Svébohov Jana Opravilová, ZŠ Školská Jana Škrottová, ZŠ Štíty Mgr. Knápková, ZŠ Tatenice Eva Valentová, ZUŠ Lanškroun Andrea Stašová Jednotlivci: Oldřich Janhuba, Pae.Dr. Zdeňka Janhubová, pí Macháčková Horní Studénky, Ludmila Poláková Tatenice a Jitka Veiglerová Hoštejn. 16 ROČENKA SDRUŽENÍ ŠANCE OLOMOUC 2011

17 Zlínský kraj Kroměříž a okolí: Farní úřad Chropyně a k němu příslušné farnosti, Farní úřad Riegrovo náměstí a k němu příslušné farnosti, Farní úřad Stojanovo náměstí a k němu příslušné farnosti, Městský úřad, Muzeum Kroměřížska, Nemocnice Milosrdných sester, Nemocnice Jarmila Pišťáčková, Obchodní akademie, Profis v.o.s., SOU a Hotelová škola Na Lindovce a Střední zdravotnická škola. Jednotlivci: Jana Koplíková. Otrokovice a okolí: Fatra Napajedla, Farní úřad, Klub důchodců Kvítkovice, MŠ J. Žižky, MŠ Kvitkovice, MŠ Zahradní, MŠ Tlumačov Hana Janoštíková, SOŠ Tř. T. Bati, ZŠ T. G. Masaryka a ZŠ Trávniky Jednotlivci: Věra Labudová, Roman Mikala, Marta Mlýnková, Dalibor Skoupil, Ludmila Strapková, Jitka Vybíralíková, Marie Vidlářová a Zdenka Wasserbauerová. Rožnov pod Radhoštěm a okolí: An Systems, s.r.o., Continental Automotive systems Czech Republic, s.r.o. Frenštát pod Radhoštěm Hana Dorotíková, Finanční úřad Josef Klimek, MŠ Koryčanské Paseky Helena Klimková a ZŠ praktická Milada Bičanová. Uherské Hradiště a okolí: Gymnázium Velehradská, Klub důchodců Horní Němčí, Městský úřad Uherský Brod, MŠ Slavkov u Uherského Brodu, MŠ Topolná, Obchodní akademie, SOTŠ, SZŠ a Gymnázium Staré Město, ZŠ Babice, ZŠ Hluk, ZŠ Horní Němčí, ZŠ Nivnice a ZŠ Staré Město. Jednotlivci: PhDr. Miroslava Končitíková, Marie Kročová, Mgr. Rostislav Mančík, Jarmila Vojtášková. Valašské Meziříčí a okolí: AVAL, s.r.o. Vlasta Číhalová, Charita Mgr. Petr Liška, Dětský domov, Farní úřad Lešná pí Kološová, Finanční úřad Vlasta Vyroubalová, Gymnázium F. Palackého Mgr. Jan Trčka, Martina Medková a Veronika Šuláková, Integrovaná střední škola a COP Bětka Balharová, Jana Hromádková, Pavlína Kadůrková, Mgr. Petr Pavlůsek a Ing. Blanka Ottopalová, Kadeřnictví Kelč Marie Baďuríková, Městský úřad Jiří Částečka a Dana Haratická, Městský úřad Kelč Marie Baďuříková, MP Krásno, a.s. Petra Němcová, MŠ Loučka, Obchodní akademie a VOŠ Mgr. Aleš Kubíček, PhDr. Milena Medková, Zdeněk Barabáš a Karolína Kratinová, Primus CE, a.s., Prodejna Váhala, s.r.o., Restaurace u Pajdlů Kelč Zdeněk Pajdla, Restaurace U Zámku Lešná pí Mocková, Rozvojová agentura Via, Spedos, s.r.o. Zdeněk Němec, Školní jídelna Loučka, ZŠ Kelč PhDr. Pavla Čučková, ZŠ Lešná Pavla Stolářová, ZŠ Loučka, ZŠ Masarykova ul. Mgr. Otto Medek, ZŠ a MŠ Police. Jednotlivci: Zdenka Gerlová, Lea Menšíková, Eva Mikulenková, Renáta a Rudolf Mockovi, Mgr. Petra Mrovcová, Anna Pechová, Eva Petruželová, Mgr. Lenka Sváčková, Ludmila Weinlichová, Anna Zámečníková a Jana Zemánková. Vsetín a okolí: DM Kostka pí Kučerová, Evangelický kostel Dolní sbor manželé Czudkovi, Evangelický kostel Horní sbor Eva Dušková, Gymnázium Valašské Klobouky Mgr. Renata Kamlerová, Gymnázium PhDr. Hana Klumplerová, Katolický kostel Lenka Chrástecká a Miroslav Kubica, kostel Nový Hrozenkov otec Marek, kostel Karolinka Jan Vítek, kostel Povýšení svatého kříže Halenkov, MŠ Francova Lhota Alena Silvestrová, Městský úřad Valašské Klobouky Pavla Kolínková, Obecní úřad Horní Lideč Věra Povalačová, Pastorační centrum Velké Karlovice Mgr. Alena Ondrušová, SZŠ a VZŠ Mgr. Radana Štefková, SŠ obchodu a služeb Ivana Holcová, SŠ Benátky Mgr. Jana Maštalířová, Úřad práce Vlasta Huťová, ZŠ Francova Lhota Mgr. Hana Trlicová, ZŠ Halenkov Mgr. Jarmila Kopecká, ZŠ Horní Lideč Mgr. Anna Suchá, ZŠ Integra SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ 17

18 Mgr. Pavla Chalupová, ZŠ Janová, ZŠ Karolinka Mgr. Alena Ondrušová, ZŠ Lidečko Mgr. Vladislava Spáčilová, ZŠ Liptál Mgr. Petra Zgarbová, ZŠ Nedašov Mgr. Ludmila Souralová, ZŠ Nový Hrozenkov Mgr. Alena Hejsková, ZŠ Ohrada Vsetín, ZŠ praktická Horní Lideč, ZŠ Sychrov Jaroslava Ševčíková a ZŠ Vizovice Mgr. Radmila Koncerová. Jednotlivci: RNDr. Zdeňka Hromadová, Jaroslava Kurečková, Stanislav Kurečka, Libuše Lacková a Sylva Venglařová. Zlín a okolí: Baťova nemocnice transfuzní stanice, Česká správa sociálního zabezpečení, Farní úřad Želechovice Luboš Vaďura, Gymnázium na Lesní čtvrti Mgr. Pavel Dlouhý, HP-TRONIC, Krajský úřad, MŠ Milíčova Malenovice, Obchodní akademie T. Bati Mgr. Jana Popelková, Střední průmyslova škola, Římsko katolická farnost Panny Marie pomocnice křesťanů na Jižních Svazích, ZŠ E. Zátopka na Štefánikově ul. Mgr. Petra Jurásková, 8. ZŠ Komenského Malenovice, ZŠ Komenského II a ZŠ Slovenská Zlín. Jednotlivci: Alois Berka, Hana Hánová, Marta Hejdová, Jiřina Kajšová, Věra Kašpárková, Irena Kopecká, František Kozubík, Eliška Mertlíková, Jiřina Přeclíková, Ludmila Richterová a Radka Vyoralová. Moravskoslezský kraj Bruntál a okolí: Obecní úřad Valšov. Jednotlivci: Zlatuše Bocanová, Michaela Dobešová, Ivana Karasová, MUDr. Milan Karas, Jiří Kučera, Eliška Kučerová, Iveta Kučerová a Milena Musilová. Krnov a okolí: Městský úřad, MŠ Zátor, Obecní úřad Zátor, Rehabilitační centrum MUDr. Kořenková a kolektiv, Střední umělecká škola varhanářská, o.p.s. Ing. Jana Kypúsová a kol., ZŠ Zátor. Jednotlivci: Tomáš Brada, Margita Bradová, manželé Doleželovi, Zuzana Fousková, Marcela Hudečková, manželé Matykovi, Vítězslav Maliňák, Šárka Němcová, Kristýna Hudečková. Nový Jičín a okolí: Odry ZŠ a MŠ Petřvald Ing. Petr Špaček. Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České, ZUŠ Mgr. Alena Jestřebská. Ostrava a okolí: AT Computers Alena Musálková, Pavla Petrášová, Marcela Rašková a Nataša Riesová, Česká televize Zuzana Landtová, Institut alternativních studií Zuzana Bojarová, Městský úřad Havířov Milada Pítrová, Motospol Bílovec Miroslava Marethová, MŠ Mateřinka Havířov Šumbark Pavla Dedková, Nail studio Karin Rádlové Havířov, VOSŠ Ostrava Mgr. Marie Klossová a studentky D1.C Vysočina Třebíč a okolí: Mateřské centrum Andílci Hrotovice, MŠ Cyrilometodějská, MŠ Demlova, MŠ Okružní, Pečovatelský dům pro seniory Náměšť nad Oslavou, ZŠ a MŠ Březník, ZŠ a MŠ Dukovany, ZŠ a MŠ Kralice nad Oslavou, ZŠ a MŠ Mohelno, ZŠ a MŠ Bartuškova ul. Třebíč Jednotlivci: Zuzana Hrůzová, Marie Jílková, Miluše Knotková, Milena Ostrá a Dobroslava Pražáková. Jihomoravský kraj Ivančice: Jarmila Mrkvicová. Hlavní město Praha Praha: Schering Plough Central East AG MUDr. Lenka Hrubišková. 18 ROČENKA SDRUŽENÍ ŠANCE OLOMOUC 2011

19 SDRUŽENÍ ŠANCE Sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o. s. Hemato-onkologické oddělení DK FN a LF UP Olomouc, Puškinova 6, Olomouc tel , č. ú /0100 HERTA MIHÁLOVÁ PŘEDSEDKYNĚ , Mgr. HANA TRLICOVÁ MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ EVA DVOŘÁKOVÁ ČLENKA VÝBORU MUDr. JIŘÍ HOUDA ČLEN VÝBORU Mgr. MICHAELA HRADILOVÁ ČLENKA VÝBORU, PSYCHOLOŽKA EVA HŮLKOVÁ ČLENKA VÝBORU, STANIČNÍ SESTRA ODDĚLENÍ SVĚTLANA KAŠUBOVÁ ČLENKA VÝBORU, VRCHNÍ SESTRA DĚTSKÉ KLINIKY IVETA KOHNOVÁ ČLENKA VÝBORU STANISLAV MIKISKA ČLEN VÝBORU Sdružení ŠANCE děkuje vydavatelství časopisu PEDIATRIE PRO PRAXI a tiskárně TRIFOX Šumperk za podporu při vydání ročenky SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ 2011 ROČENKA SDRUŽENÍ ŠANCE OLOMOUC 2011 SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ 19

20 HUMANITÁRNÍ AKCE NA POMOC HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝM DĚTEM VÁNOČNÍ HVĚZDA ŠANCE PRO TĚŽCE NEMOCNÉ DĚTI PRODEJ SE USKUTEČNÍ OD V RŮZNÝCH MĚSTECH NA MORAVĚ Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Výtěžek bude věnován hemato-onkologickému oddělení Dětské kliniky FN a LF UP Olomouc Děkujeme, že nám pomáháte na pouti za zdravím

Sdružení Šance sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o. s.

Sdružení Šance sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o. s. Sdružení Šance sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 JAKÉ JE MÍT OPRAVDOVOU ŠANCI? Leckdo ví, že v Olomouci mají orloj. Ten kdo ho viděl, nemohl

Více

sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí ročenka sdružení Šance olomouc 2013

sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí ročenka sdružení Šance olomouc 2013 sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí ročenka sdružení Šance olomouc 2013 Sdružení Šance sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o.s. Kdo to je?

Více

SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ ROČENKA SDRUŽENÍ ŠANCE OLOMOUC 2010

SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ ROČENKA SDRUŽENÍ ŠANCE OLOMOUC 2010 SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ 2 0 1 0 ROČENKA SDRUŽENÍ ŠANCE OLOMOUC 2010 SDRUŽENÍ ŠANCE SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ, O.S.

Více

Sdružení Šance sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o. s.

Sdružení Šance sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o. s. Sdružení Šance sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 JAKÉ JE MÍT OPRAVDOVOU ŠANCI? Leckdo ví, že v Olomouci mají orloj. Ten kdo ho viděl, nemohl

Více

Sdružení Šance sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o. s.

Sdružení Šance sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o. s. Sdružení Šance sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JAKÉ JE MÍT OPRAVDOVOU ŠANCI? Leckdo ví, že v Olomouci mají orloj. Ten kdo ho viděl, nemohl

Více

SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ ROČENKA SDRUŽENÍ ŠANCE OLOMOUC 2007

SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ ROČENKA SDRUŽENÍ ŠANCE OLOMOUC 2007 SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ 2 0 0 7 ROČENKA SDRUŽENÍ ŠANCE OLOMOUC 2007 Kdo je to Šance? Na hemato-onkologickém oddělení Dětské kliniky FN a LF UP v Olomouci pracuje

Více

SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ ROČENKA SDRUŽENÍ ŠANCE OLOMOUC 2005

SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ ROČENKA SDRUŽENÍ ŠANCE OLOMOUC 2005 SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ 2 0 0 5 ROČENKA SDRUŽENÍ ŠANCE OLOMOUC 2005 Co je to Šance? Na onkohematologickém oddělení Dětské kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci

Více

SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ

SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ 2002 ROČENKA SDRUŽENÍ ROČENKA ŠANCE SDRUŽENÍ OLOMOUC ŠANCE OLOMOUC 2002 Co je to Šance? Na onkohematologickém oddělení Dětské kliniky

Více

Co je to Šance? Veškerá činnost je zaměřena na několik oblastí:

Co je to Šance? Veškerá činnost je zaměřena na několik oblastí: S D R U Ž E N Í R O D I Č Ů A P Ř ÁT E L H E M AT O L O G I C K Y A O N KO L O G I C K Y N E M O C N ÝC H D Ě T Í 2 0 0 3 R O Č E N K A S D R U Ž E NRÍ O ČŠE NA K A N SC DE R U Ž E N Í OŠ AL NO C E M O

Více

výroční ZPRÁvA spolu olomouc 2012

výroční ZPRÁvA spolu olomouc 2012 výroční ZPRÁvA spolu olomouc 2012 02 ÚVODní SlOVO 03 ZáKlADní InFORMACe VIZe, poslání, principy, Cíle 04 Z (pre) HIStORIe SpOlU OlOMOC 05 poskytování SOCIálníCH SlUžeB AKtIVIZAČní A ROZVOJOVé programy

Více

Magazín Zlínského kraje prosinec 2012 / ročník VIII

Magazín Zlínského kraje prosinec 2012 / ročník VIII Magazín Zlínského kraje prosinec 2012 / ročník VIII Zlínský útulek Útulek v moderních prostorách má kapacitu 80 psů. Všechny je potřeba pravidelně venčit. Foto: Ivo Hercik SLEVA NA VSTUPNÉ 20% Po předložení

Více

Pomoc má mnoho tváří Hospic CITADELA

Pomoc má mnoho tváří Hospic CITADELA Pomoc má mnoho tváří Hospic CITADELA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 4 Ilustrace na titulní straně: akademický malíř a sochař Jan František Kovář Diakonie ČCE hospic CITADELA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Více

SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI

SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI 2005 SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI výroční zpráva 15 let profesionální rané péče pro rodiny dětí se zrakovým postižením v ČR Annual Report www.ranapece.cz Služby rané péče Alternativní komunikace Canisterapie

Více

HUSLENKY. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané!

HUSLENKY. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané! HUSLENKY Zpravodaj obce Huslenky Číslo 25 - prosinec 2010. Zdarma. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané! každý rok má svůj začátek, ale i konec, který se právě blíží. A tak se Vám dostává do rukou prosincové

Více

Obsah. Co je cystická fibróza?

Obsah. Co je cystická fibróza? Obsah Úvodní slovo Poslání a činnosti Klubu CF Členská základna Členská schůze Sociální služby poskytované Klubem Základní a odborné sociální poradenství Krizová telefonická linka Víkendová setkání pro

Více

Ročník V Číslo 6 červen 2004 1. červen Mezinárodní den dětí

Ročník V Číslo 6 červen 2004 1. červen Mezinárodní den dětí Ročník V Číslo 6 červen 2004 1. červen Mezinárodní den dětí Děti jsou naším svědomím i naší budoucností. Pamatujme na jejich zájmy a dobro nejen 1. června, ale snažme se naslouchat jejich přáním a tužbám

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI (a navazujícími) SLUŽBAMI VE ZLÍNĚ Aktualizovaný abecední rejstřík - leden 2012 1. Úvod Vážení občané, do ruky se Vám dostává již dvanácté vydání

Více

informace a více obrázků, navštivte i naše webové stránky!

informace a více obrázků, navštivte i naše webové stránky! Milí přátelé pomáhání, rádi vám předkládáme zprávu o roce 2014. Díky obětavé práci zaměstnanců i dobrovolníků a také díky rozmanité pomoci mnohých z vás se toho událo tolik, že to výroční zpráva nemůže

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 2 Obsah 3/ Úvodní slovo 6/ Poslání a činnosti Klubu CF 7/ Členská základna Členská schůze 8/ Služby poskytované Klubem Základní a odborné sociální poradenství Krizová telefonická

Více

Valašský mikulášský Betlém jarmek. mikulášským jarmekem, na němž nechybějí Foto: tradiční Ivo masky. Hercik Foto: Lenka Zvonková

Valašský mikulášský Betlém jarmek. mikulášským jarmekem, na němž nechybějí Foto: tradiční Ivo masky. Hercik Foto: Lenka Zvonková Magazín Zlínského kraje kraje leden leden 2014 2014 // ročník ročník XX Valašský mikulášský Betlém jarmek Náměstí V Horní Lidči ve Valašských je k vidění Kloboukách unikátní mechanický každoročně betlém.

Více

Pomoc má mnoho tváří VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 CITADELA. hospic

Pomoc má mnoho tváří VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 CITADELA. hospic Pomoc má mnoho tváří VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 hospic CITADELA Hospic Citadela Postůj, člověče a skloň hlavu, zde bývá konečná a ta je vždy v právu, nevíš, ba nemáš ani zdání, zda tady neskončí i tvého žití

Více

Domácí hospic Duha, o.p.s.

Domácí hospic Duha, o.p.s. Domácí hospic Duha, o.p.s. Čsl. armády 1815, Hořice Výroční zpráva 2014 strana 1 Domácí hospic Duha, o.p.s. zajišťuje komplexní paliativní péči nemocným s pokročilým onkologickým onemocněním a umírajícím

Více

Závěrečné okamžiky finále XII. ročníku ceny Ď na scéně Národního divadla 21. června 2012. GRAND PRIX Ď 2012 převzali manželé Marta a Ladislav

Závěrečné okamžiky finále XII. ročníku ceny Ď na scéně Národního divadla 21. června 2012. GRAND PRIX Ď 2012 převzali manželé Marta a Ladislav XIII. ročník Závěrečné okamžiky finále XII. ročníku ceny Ď na scéně Národního divadla 21. června 2012. GRAND PRIX Ď 2012 převzali manželé Marta a Ladislav Šislerovi - za 17 let nezištné pomoci potřebným

Více

Výroční zpráva 2014 HOSPIC NA SVATÉM KOPEČKU

Výroční zpráva 2014 HOSPIC NA SVATÉM KOPEČKU Výroční zpráva 2014 HOSPIC NA SVATÉM KOPEČKU Obsah Základní informace 4 Kontakty 5 Duchovní slovo 6 Slovo lékaře 7 Slovo staniční sestry 8 Příspěvek našich dobrovolníků 9 Hospic na Svatém Kopečku 10 Statistika

Více

ISBN 978-80-904063-2-2 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR

ISBN 978-80-904063-2-2 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Obsah Úvodem 1 Představujeme 1 Základní údaje, organizační struktura 2 Projekty 3 Služby Tyfloservisu 4 Zpráva o činnosti 5-8 Představení krajských středisek 9-21 Brno 9 České Budějovice 10 Hradec Králové

Více

lidskou bytostí v každém okamžiku

lidskou bytostí v každém okamžiku lidskou bytostí v každém okamžiku výroční zpráva 2014 USILUJEME O TO, ABY PALIATIVNÍ PÉČE BYLA DOSTUPNÁ VŠEM, KTEŘÍ SE OCITLI V KONEČNÉM STÁDIU NEVYLÉČITELNÉ NEMOCI BEZ OHLEDU NA VĚK, MÍSTO BYDLIŠTĚ, SOCIÁLNÍ

Více

Každé srdečné poděkování, všechna upřímná a milá slůvka i rozjasněné dětské tváře nám dodávají odvahu a chuť pomáhat dětem.

Každé srdečné poděkování, všechna upřímná a milá slůvka i rozjasněné dětské tváře nám dodávají odvahu a chuť pomáhat dětem. Výroční zpráva 2012 Nadace Naše dítě Každé srdečné poděkování, všechna upřímná a milá slůvka i rozjasněné dětské tváře nám dodávají odvahu a chuť pomáhat dětem. Stýskalo se mi po mamince. Jsem rád, že

Více

R O S T E M E S Č A S E M

R O S T E M E S Č A S E M ROSTEME S ČASEM Vážené dámy, vážení pánové, milí kolegové, dovolte mi, abych se jako každý rok, poohlédla za rokem minulým, a to z pohledu celé naší organizace P- centra. Jedno přísloví říká: Cesty vznikají

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2004 ANNUAL REPORT 2004

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2004 ANNUAL REPORT 2004 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2004 ANNUAL REPORT 2004 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové je členem Fóra dárců ČR Asociace nadací a sdružení SKOK The Committee of Good Will Olga Havel Foundation is a member

Více

Nadace Naše dítě Výroční zpráva 2014. Nejlepší ochranou dítěte je fungující rodina

Nadace Naše dítě Výroční zpráva 2014. Nejlepší ochranou dítěte je fungující rodina Nadace Naše dítě Výroční zpráva 2014 Nejlepší ochranou dítěte je fungující rodina Každý den vracíme úsměv ohroženým dětem. Pomáháme jim překonávat obtížné životní situace, naplno rozvíjet jejich osobnost

Více