Slovenský inštitút vzdelávania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovenský inštitút vzdelávania"

Transkript

1 Slovenský inštitút vzdelávania Prezentácia o prijímacích pohovoroch na vysoké školy. september 2013 Slovenský inštitút vzdelávania ( ) vzdelávacia organizácia zaoberajúca sa prípravou na vysokoškolské štúdium 17 rokov skúseností spolupracuje s viac ako 150 skúsenými vysokoškolskými pedagógmi 17 kurzov rôzneho zamerania pôsobí v 4 mestách: Bratislava, Košice, Banská Bystrica, Žilina výučba prebieha v kvalitných vysokoškolských priestoroch hlavným garantom kurzov prof. JUDr. Jaroslav Chovanec, CSc. Vysoké školy na Slovensku verejné vysoké školy (20) štátne vysoké školy (3) súkromné vysoké školy (13)

2 Zoznam vysokých škôl na Slovensku: Banská Bystrica Akadémia umení v Banskej Bystrici ver. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici ver. Banská Štiavnica Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici súk. Bratislava Akadémia médií v Bratislave súk. Akadémia Policajného zboru v Bratislave štá. Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií súk. Ekonomická univerzita v Bratislave ver. Paneurópska vysoká škola v Bratislave súk. Slovenská technická univerzita v Bratislave ver. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave štá. Univerzita Komenského v Bratislave ver. Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave súk. Vysoká škola Goethe Uni Bratislava súk. Vysoká škola múzických umení v Bratislave ver. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave ver. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave súk. Dubnica nad Váhom Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom súk. Komárno Univerzita J. Selyeho v Komárne ver. Košice Technická univerzita v Košiciach ver. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ver. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach ver. Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach súk. Liptovský Mikuláš Akadémia ozbrojených síl gen. Milana Rastislava Štefánika v L. Mikuláši štá. Nitra Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre ver. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre ver. Prešov Prešovská univerzita v Prešove ver. Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove súk. Ružomberok Katolícka univerzita v Ružomberku ver. Skalica Stredoeurópska vysoká škola v Skalici súk. Sládkovičovo Vysoká škola v Sládkovičove súk. Trenčín Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne ver. Vysoká škola manažmentu v Trenčíne súk. Trnava Trnavská univerzita v Trnave ver. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave ver. Zvolen Technická univerzita vo Zvolene ver. Žilina Žilinská univerzita v Žiline ver.

3 Ako si správne vybrať študijný odbor na vysokej škole Zvážte čo Vás baví, aké predmety v škole preferujete Čo by ste chceli po skončení školy robiť, uplatnenie z vybraného odboru Súkromná škola/ verejná škola Aké sú požiadavky na prijímacích skúškach Aký je počet prihlášok na jedno voľné miesto Akreditácia! Termín na podanie prihlášok je február marec 2014, Architektúra (november, december 2013) Prihlášky na VŠ Ročne sa podáva okolo prihlášok K najžiadanejším odborom patria: zubné lekárstvo, všeobecné lekárstvo, dizajn, psychológia Získajte dostatočné množstvo informácií o VŠ štúdiu Nepodceňte prípravu na prijímacie skúšky Dôležitá je systematická príprava

4 Akreditované študijné odbory - napr. Ekonomická Univerzita v Bratislave: Obchodná fakulta, EU Fakulta podnikového manažmentu, EU Národohospodárska fakulta, EU Fakulta hospodárskej informatiky, EU Podnikovohospodárska fakulta, Košice, EU Pedagogické pracovisko, PHF EU, Michalovce Fakulta medzinárodných vzťahov, EU Fakulta aplikovaných jazykov, EU Bc. d3r-e3r Podnikanie v obchode a cestovnom ruchu Bc. d3r-e3r Zahraničnoobchodné podnikanie Bc. d3r-e3r Ekonomika a manažment podniku Bc. d3r-e3r Finančný manažment Bc. d3r-e3r Ekonomická teória a ekonomická žurnalistika Bc. d3r-e3r Financie, bankovníctvo a investovanie Bc. d3r-e3r Ľudské zdroje a sociálny manažment Bc. d3r-e3r Národné hospodárstvo Bc. d3r-e3r Poisťovníctvo Bc. d3r-e3r Učiteľstvo praktických ekonomických predmetov Bc. d3r-e3r Verejná správa a regionálny rozvoj Bc. d3r-e3r Hospodárska informatika Bc. d3r-e3r Manažérske rozhodovanie a informačné technológie Bc. d3r-e3r Účtovníctvo Bc. d3r-e3r Ekonomika a manažment podniku Bc. d3r-e3r Obchodné podnikanie Bc. d3r-e3r Ekonomika a manažment podniku Bc. d3r Medzinárodné ekonomické vzťahy Bc. d3r Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia LEGENDA (forma a dĺžka štúdia): d = denná forma štúdia, e = externá forma d2r-e3r = denné 2 ročné štúdium - externé 3 ročné štúdium, d4s-e6s = denné 4 semestrové štúdium - externé 6 semestrové štúdium (kompletný zoznam akreditovaných odborov nájdete v brožúre, ktorú Vám bezplatne zašleme domov).

5 Nie je jednoduché rozhodnúť sa na akú vysokú školu pôjdete. Zapísaním svojich kontaktov do zapisovacieho hárku Vám domov BEZPLATNE zašleme informačnú brožúru, v ktorej nájdete: zoznam akreditovaných študijných odborov podmienky prijatia na študijné odbory ukážkové testy prijímacích pohovorov základné informácie o štúdiu na VŠ informácie o prípravných kurzoch na prijímacie pohovory na VŠ

6 Prehľad informácií o študijných odboroch a prípravných kurzoch: (Čísla za fakultami znamenajú počet prihlásených študentov v minulom roku/počet študentov ktorých prijali a desatinné číslo je koľko prihlášok pripadá na jedno voľné miesto) Lekárske fakulty Kde sa dá daný odbor študovať: Lekárska fakulta UK v Bratislave 2908/515 5,6 Odbory: všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo... Lekárska fakulta SZU v Bratislave 619/51 12,1 Odbory: všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo... Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine 2058/270 7,6 Odbory: všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo... Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach 1751/295 5,9 Odbory: všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo... Prijímacie skúšky: na všetkých fakultách je prijímacia skúška z biológie a chémie Prípravný kurz na lekárske fakulty Zameranie kurzu: biológia, chémia Prípravné kurzy sú v: Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Žiline Trvanie kurzu od: októbra do marca, 17 sobôt po 6 vyučovacích hodín celkovo 102 v. h. V Bratislave 18 sobôt po 6 vyučovacích hodín celkovo 108 v. h. Cena kurzu: CENA PRI PLATBE DO Poznámka: Na kurzoch pracujete z testovými otázkami a okrem prednášky je učivo práve o túto testovú časť. Príprava na prijímacie skúšky obsahuje prípravu na všetky lekárske fakulty.

7 Ekonómia Kde sa dá daný odbor študovať: Ekonomická univerzita v Bratislave 4698/1647 2,9 Odbory: napr. Podnikanie v obchode a cestovnom ruchu, Finančný manažment, Ekonomika a manažment podniku, Národné hospodárstvo, Poisťovníctvo, Účtovníctvo, Hospodárska informatika, Obchodné podnikanie, Zahraničnoobchodné podnikanie Prijímacie skúšky: matematika, ekonómia, cudzí jazyk Fakulta managementu UK v Bratislave 997/570 1,7 Odbory: napr. manažment, Medzinárodný manažment, Manažérska informatika Prijímacie skúšky: matematika, cudzí jazyk Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici 1278/480 2,7 Odbory: napr. Ekonomika a manažment podniku, Cestovný ruch, Financie, bankovníctvo a investovanie, Verejná ekonomika a služby, Regionálny rozvoj a verejná správa Prijímacie skúšky: matematika, ekonómia, cudzí jazyk Ekonomická fakulta TU v Košiciach 676/185 3,7 Odbory: Financie, bankovníctvo a investovanie, Verejná správa a regionálny rozvoj Prijímacie skúšky: matematika, cudzí jazyk Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU Žilina 1557/600 2,6 Odbory: Ekonomika a manažment podniku Prijímacie skúšky: matematika, ekonómia, cudzí jazyk Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre 1230/400 3,1 Odbory: napr. Účtovníctvo, Obchodné podnikanie, Manažment podniku, Ekonomika podniku, Ekonomika a manažment agrosektoru Prijímacie skúšky: matematika, ekonómia, cudzí jazyk možnosť zvoliť si ľubovoľnú kombináciu jazyk- matematika, matematika ekonómia, ekonómia- jazyk

8 Prípravný kurz na ekonómiu Zameranie kurzu: matematika, ekonómia, cudzí jazyk Prípravné kurzy sú v: Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Žiline Trvanie kurzu od: októbra do marca, 19 sobôt po 6 vyučovacích hodín celkovo 114 v. h. V Bratislave 20 sobôt po 6 vyučovacích hodín celkovo 120 v. h. Cena kurzu: CENA PRI PLATBE DO Poznámka: Kurz je určený na všetky ekonomické fakulty na SR. Dôraz sa kladie na matematiku, ktorá je dôležitá aj v prvom ročníku. Ďalšími predmetmi sú: základy ekonómie a ekonomiky a cudzí jazyk (možnosť voľby medzi anglickým a nemeckým jazykom).

9 Právo Kde sa dá daný odbor študovať : Právnická fakulta UK v Bratislave, odbor právo 905/400 2,30 Prijímacie skúšky: logika, všeobecno-vedomostný test (dejepis, náuka o spoločnosti, všeobecný-kultúrny a politický prehľad). Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach, odbor právo 401/200 2,00 Prijímacie skúšky: dejiny, náuka o spoločnosti (dejiny filozofie, základy práva, Ústava SR, základy ekonómie a ekonomiky), všeobecnopolitický a spoločenský prehľad, základy logického myslenia Právnická fakulta TT v Trnave, odbor právo 578/150 3,90 Prijímacie skúšky: dejiny, základy: práva, sociológie, psychológie, filozofie, ekonómie, spoločensko-politický, právny a kultúrny prehľad, logika myslenia Právnická fakulta UMB v Banskej Bystrici, odbor právo 426/150 2,80 Prijímacie skúšky: dejiny, história, filozofia, náuka o spoločnosti vrátane práva, ekonómie, všeobecno-politického prehľadu, ústavy a logiky Prípravný kurz na právo Zameranie kurzu: svetové dejiny, slovenské dejiny, základy práva, štátne právo, všeobecno-politický prehľad, filozofia, ekonómia, LOGIKA Prípravné kurzy sú v: Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Žiline Trvanie kurzu od: októbra do marca, 18 sobôt po 6 vyučovacích hodín celkovo 108 v. h. V Bratislave 19 sobôt po 6 vyučovacích hodín celkovo 114 v. h. Cena kurzu: CENA PRI PLATBE DO Poznámka: Kurz je postavený tak, aby ste zvládli prijímacie pohovory na všetkých verejných školách. Dôležitou časťou je logika ktorá na prijímacích pohovoroch na Právnickej fakulte UK v Bratislave tvorí až 58 % hodnotenia prijímacích pohovorov. Logika je už aj súčasťou prijímacích pohovorov aj v Košiciach, Banskej Bystrici a Trnave.

10 STU a technické smery Kde sa dá daný odbor študovať: Stavebná fakulta STU v Bratislave 1320/1300 1,02 Prijímacie skúšky: matematika, fyzika Strojnícka fakulta STU v Bratislave 623/500 1,25 Prijímacie skúšky: matematika, fyzika Odbory na fakultách: napr. Aplikovaná mechanika a mechatronika, Energetické strojárstvo, Strojárske technológie a materiály, Geodézia a kartografia, Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, Matematicko-počítačové modelovanie... Prípravný kurz na STU a technické smery (matematika, fyzika) Zameranie kurzu: matematika, fyzika Prípravné kurzy sú v: Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Žiline Trvanie kurzu od: októbra do marca, 18 sobôt po 6 vyučovacích hodín celkovo 108 v. h. Cena kurzu: CENA PRI PLATBE DO Poznámka: Tento kurz je určený účastníkom hlásiacim sa na technické odbory, okrem prijímacích pohovorov je určený aj na úspešné zvládnutie prvého ročníka. Matematika v prvom ročníku technických škôl je veľmi náročná a je dôležité mať dobré základy. Dá sa samostatne prihlásiť na matematiku alebo fyziku cena samostatného kurzu matematiky je 109, cena samostatného kurzu fyziky 109

11 Psychológia Odbory: Na všetkých fakultách sa študuje odbor: psychológia (jednoodborová, neučiteľská) Filozofická fakulta UK v Bratislave 700/96 7,3 Prijímacie skúšky: Všeobecné študijné predpoklady ( všeobecný prehľad + logika), psychológia Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF Nitra 587/83 7,1 Prijímacie skúšky: v školskom roku 2012/13 sa prijímacie konanie s osobnou účasťou nekonalo Filozofická fakulta UPJŠ Košice 432/67 6,5 Prijímacie skúšky: biológia človeka, základy psychológia, cudzí jazyk Filozofická fakulta PU v Prešove 366/83 4,4 Prijímacie skúšky: v školskom roku 2012/13 sa prijímacie konanie s osobnou účasťou nekonalo Pedagogická fakulta UMB Banská Bystrica 286/74 3,9 Prijímacie skúšky: biológia, psychológia Filozofická fakulta KU Ružomberok 126/49 2,6 Prijímacie skúšky: biológia človeka, základy psychológie, všeobecná inteligencia a tvorivosť, znalosť anglického jazyka Filozofická fakulta TTU V Trnave 376/100 3,8 Prijímacie skúšky: logika, psychológia, biológia, cudzí jazyk Filozofická fakulta UCM v Trnave 225/96 2,3 Prijímacie skúšky: psychologický test, biológia, psychológia, náuka o spoločnosti, spoločensko-vedný prehľad Prípravný kurz na psychológiu Zameranie kurzu: psychológia, biológia, všeobecné študijné predpoklady, všeobecný prehľad, cudzí jazyk, logika Prípravné kurzy sú v: Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Žiline Trvanie kurzu od: októbra do marca, 14 sobôt po 6 vyučovacích hodín celkovo 84 v. h. Cena kurzu: CENA PRI PLATBE DO

12 Politológia, politické vedy a medzinárodné vzťahy Kde sa dá daný odbor študovať: Filozofická fakulta UK v Bratislave, odbor politológia 338/68 4,9 Prijímacie pohovory: všeobecné študijné predpoklady (všeobecný prehľad z dôrazom na politológiu, logika). Filozofická fakulta TTU V Trnave, odbor politológia 124/95 1,3 Prijímacie pohovory: v školskom roku 2012/13 sa prijímacie konanie s osobnou účasťou nekonalo Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave, odbor politológia 312/148 2,1 Prijímacie pohovory: v školskom roku 2012/13 sa prijímacie konanie s osobnou účasťou nekonalo Filozofická fakulta UKF Nitra, odbor politológia 71/64 1,1 Prijímacie pohovory: písomný všeobecno-politický test, kultúrny a spoločenský prehľad, úvaha, poznatky z vnútornej a zahraničnej politiky Filozofická fakulta PU v Prešove, odbor politológia 171/116 1,5 Prijímacie pohovory: v školskom roku 2012/13 sa prijímacie konanie s osobnou účasťou nekonalo Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB Banská Bystrica, odbor politológia 96/63 1,5 Prijímacie pohovory: všeobecno-vedomostný test (politológia, dejiny, sociológia, ekonomická teória, právo, kulturológia, aktuálne otázky vnútornej a zahraničnej politiky), cudzí jazyk Odbor: Medzinárodné vzťahy 385/141 2,7 Prijímacie pohovory: všeobecno-vedomostný test (politológia, dejiny, medzinárodné vzťahy, geografia, ekonomická teória, kulturológia, aktuálne otázky vnútornej a zahraničnej politiky), cudzí jazyk Prípravný kurz na politológiu a medzinárodné vzťahy Zameranie kurzu: Medzinárodné organizácie + medzinárodné právo, národohospodárske dejiny, dejiny politického myslenia, politológia, sociológia, politická geografia, EU a jej inštitúcie, ekonómia, medzinárodné vzťahy, kulturológia Prípravné kurzy sú v: Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach Trvanie kurzu od: októbra do februára, 14 sobôt po 6 vyučovacích hodín celkovo 84 v. h. Cena kurzu: CENA PRI PLATBE DO

13 Masmediálna komunikácia, žurnalistika, marketingová komunikácia Kde sa dá daný odbor študovať: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 902/240 3,80 Odbory: masmediálna komunikácia, marketingová komunikácia Prijímacie skúšky: test so všeobecných vedomostí a odborného rozhľadu, cudzí jazyk Filozofická fakulta UK v Bratislave Odbory: marketingová komunikácia 425/33 12,88 Prijímacia skúška: všeobecné študijné predpoklady (všeobecný prehľad + logika), vlastná tvorba písanie správ, sloganov, reklamných textov podľa zadaných produktov. Odbor: žurnalistika 181/56 3,20 Prijímacie skúšky: všeobecné študijné predpoklady (všeobecný prehľad + logika), vlastná tvorba (publikované práce posielajú sa ukážky), modelová správa, kamerová skúška Filozofická fakulta UKF v Nitre Odbor: marketingová komunikácia a reklama 419/90 4,66 Prijímacia skúška: predpokladový test a talentová skúška (test tvorivosti a talentová skúška z výtvarnej a vyjadrovacej schopnosti) Odbor: žurnalistika 163/60 2,70 Prijímacie skúšky: písomná talentová skúška (úvaha, glosa, esej, recenzia, komentár...), ústna skúška všeobecno-vzdelanostný prehľad: slovenská a svetová literatúra, história, geografia, náuka o spoločnosti a vedomosti z oblasti médií, politiky, kultúry a športu Filozofická fakulta PU v Prešove Odbory: masmediálne štúdiá 186/71 2,60 Prijímacie skúšky: talentová skúška krátka písomná kompozícia a krátke mediálne vystúpenie.

14 Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach Odbor: masmediálne štúdiá 233/49 4,80 Prijímacie skúšky: písomný tvorivo-vedomostný test ( súčasný slovenský jazyk, vybrané kapitoly zo slovenskej a svetovej literatúry a kultúry), ukážky vlastnej tvorby Filozofická fakulta KU v Ružomberku Odbor: žurnalistika 66/50 1,30 Prijímacie skúšky: 3 časti, preverenie gramatických znalostí, preverenie novinárskych predpokladov formou napísania správy, alebo iného spravodajského žánru, ústny pohovor zameraný na motiváciu a vystupovanie. Prípravný kurz na masmediálnu komunikáciu a žurnalistiku Zameranie kurzu: dejiny žurnalistiky, dejiny masmediálnej komunikácie, všeobecný prehľad, filozofia, hudba, divadlo, film, fotografia, slovenský jazyk a štylistika, všeobecné študijné predpoklady, novinárske žánre, kulturológia, štátne právo. Prípravné kurzy sú v: Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Žiline Trvanie kurzu od: novembra do marca, 12 sobôt po 6 vyučovacích hodín celkovo 72 v. h. Cena kurzu: CENA PRI PLATBE DO

15 Architektúra Kde sa dá daný odbor študovať: Fakulta architektúry STU v Bratislave 672/300 2,20 Odbory: architektúra a urbanizmus, krajinná architektúra a krajinné plánovanie, dizajn výrobkov Prijímacie skúšky: kresba zátišia, kompozícia z geometrických telies, test priestorovej predstavivosti, test všeobecných študijných predpokladov, modelovanie jednoduchého priemyselne vyrábaného predmetu, praktický test kreativity. Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach 282/48 5,90 Odbory: architektúra a urbanizmus, dizajn, voľné výtvarné umenie Prijímacie skúšky: kresba, plošná kompozícia, test matematický, test priestorovej predstavivosti a kompozície, test kombinovaný (všeobecný prehľad a dejiny umenia, prírodné vedy), domáce práce, ústny pohovor, navrhovanie (overenie originality, flexibility a elaborácie), figurálna kompozícia,... Poznámka: Prijímacie skúšky jednotlivých odborov sú vypísané pre všetky odbory. Prijímacie skúšky na konkrétny odbor, nájdete jednotlivo rozpísané v publikácii, ktorú zasielame bezplatne poštou. Prípravný kurz na architektúru Zameranie kurzu: ateliérová tvorba (kreslenie), deskriptívna geometria Prípravné kurzy sú v: Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach Trvanie kurzu od: októbra do decembra, 9 sobôt po 6 vyučovacích hodín celkovo 54 v. h. Pozor na podávanie prihlášok sú do novembra Cena kurzu: CENA PRI PLATBE DO

16 Veterinárne lekárstvo Kde sa dá daný odbor študovať: Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach 994/430 2,30 Odbory: veterinárne lekárstvo, farmácia Prijímacie skúšky: biológia, chémia Prípravný kurz na veterinárne lekárstvo Zameranie kurzov: biológia, chémia Prípravné kurzy sú v: Bratislave, Košiciach Trvanie kurzu od: novembra do marca, 12 sobôt po 6 vyučovacích hodín celkovo 72 v. h. Cena kurzu: CENA PRI PLATBE DO

17 Verejná správa Kde sa dá daný odbor študovať: Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach 359/190 1,90 Odbor: verejná správa Prijímacie skúšky: základy práva, Ústava SR, základy ekonómie a ekonomiky, základy sociológie, základy politológie, cudzí jazyk. Odbor: európska verejná správa Prijímacie skúšky: základy práva, Ústava SR, základy ekonómie a ekonomiky, základy základné poznatky o EU, sociológie, základy politológie, cudzí jazyk. Prípravný kurz na verejnú správu Zameranie kurzu: základy práva, Ústava SR, základy ekonómie a ekonomiky, základy sociológie, základy politológie, Európsky únia, svetový jazyk (angličtina alebo nemčina) Prípravné kurzy sú v: Košiciach Trvanie kurzu od: októbra do februára, 14 sobôt po 6 vyučovacích hodín celkovo 84 v. h. Cena kurzu: CENA PRI PLATBE DO

18 Ekonómia ČR Kde sa dá daný odbor študovať: Vysoká škola ekonomická v Prahe Fakulta financí a účetnictví Fakulta mezinárodních vztahů Fakulta podnikohospodářská Fakulta informatiky a statistiky Prijímacie skúšky: matematika, cudzí jazyk Iné vysoké školy ekonomické v ČR Prípravný kurz na ekonómiu ČR Zameranie kurzu: matematika, cudzí jazyk Prípravné kurzy sú v: Bratislave, Košiciach Trvanie kurzu od: októbra- novembra, 14 sobôt po 6 vyučovacích hodín celkovo 84 v. h. Cena kurzu: CENA PRI PLATBE DO

19 TŠP (Testy studijních předpokladu) a OSP (Testy obecných studijních předpokladu) Kde sa uskutočňujú tieto prijímacie skúšky: - Masaryková univerzita v Brne - Fakulta sociálních věd UK v Praze - Právnická fakulta UK v Praze - Národohospodářská fakulta VŠE v Praze - Fakulta právnická ZČU v Plzni - Fakulta ekonomická ZČU v Plzni Prijímacie skúšky test OSP: verbálny oddiel, kvantitatívny oddiel, analytický oddiel, základy spoločenských vied Prijímacie skúšky test TŠP: verbálne myslenie, analytické myslenie, priestorové myslenie, symbolické myslenie, kritické myslenie, numerické myslenie, kultúrny prehľad Prípravný kurz na TŠP a OSP Zameranie kurzu: verbálne myslenie, numerické myslenie, symbolické myslenie, priestorové myslenie, analytické myslenie, kritické myslenie, kvantitatívny oddiel, verbálny oddiel, kultúrny prehľad, základy spoločenských vied. Prípravné kurzy sú v: Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Žiline Trvanie kurzu od: decembra do februára, 8 sobôt po 6 vyučovacích hodín celkovo 48 v. h. Cena kurzu: CENA PRI PLATBE DO

20 Lekárske fakulty v ČR Kde sa dá daný odbor študovať: - Lékařská fakulta Masarykovy univerzity - 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova - 2. lékařská fakulta Univerzita Karlova - 3. lékařská fakulta Univerzita Karlova - iné lekárske fakulty Prijímacie skúšky: biológia, chémia, fyzika Prípravný kurz na lekárske fakulty v ČR Zameranie kurzu: fyziky, česká terminológia (biológia, chémia, fyzika) Prípravné kurzy sú v: Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Žiline Trvanie kurzu od: marca do mája, 8 sobôt po 6 vyučovacích hodín celkovo 48 v. h. Poznámka: Kurz je nadstavbou na kurz na lekárske fakulty v SR. Obsahom kurzu sú: fyzika, česká terminológia z biológie, česká terminológia z fyziky a chémie (obsahom biológie a chémie je len terminológia).

21 Prípravný kurz na maturitu anglický jazyk, nemecký jazyk Vyučovanie cudzieho jazyka prebieha 2x týždenne po 2 vyučovacie hodiny, spolu 80 vyučovacích hodín. Trvanie kurzu od: októbra do marca Prípravný kurz na maturitu z cudzieho jazyka prebieha v Bratislave Cena kurzu: CENA PRI PLATBE DO

22 Čo zvažovať pri výbere kurzu: organizácia pedagógovia zameranie kurzu hodinový rozsah kurzu čas a miesto konania cena testy ústretový prístup moderný spôsob výučby Nezabudnite, že zapísaním svojich kontaktov do zapisovacieho hárku Vám domov BEZPLATNE zašleme informačnú brožúru.

POČET PRIHLÁŠOK K Forma štúdia

POČET PRIHLÁŠOK K Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 2. stupňa civilného vysokoškolského štúdia na akademický rok 2013/2014 - stav k 31. 5. 2013 ŠKOLA, FAKULTA verejné vysoké školy Univerzita

Více

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 2. stupňa vysokoškolského štúdia na akademický rok 2016/2017 - stav k 31. 5. 2016 ŠKOLA, FAKULTA verejné vysoké školy Univerzita Komenského

Více

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 1. alebo spojeného 1. a 2. stupňa civilného vysokoškolského štúdia na akademický rok 2016/2017 - stav k 31. 5. 2016 ŠKOLA, FAKULTA verejné

Více

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 2. stupňa civilného vysokoškolského štúdia na akademický rok 2015/2016 - stav k 31. 5. 2015 ŠKOLA, FAKULTA verejné vysoké školy Univerzita

Více

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 1. alebo spojeného 1. a 2. stupňa civilného vysokoškolského štúdia na akademický rok 2015/2016 - stav k 31. 5. 2015 ŠKOLA, FAKULTA verejné

Více

Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta managementu Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta managementu Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Dokedy je potrebné podať prihlášky na vybrané vysoké školy a ich fakulty a aké poplatky musíte zaplatiť? Pozrite si podrobnú tabuľku s termínmi a poplatkami pre akademický rok 2016/2017. Názov vysokej

Více

Vysoké školy, ktoré prijmú uchádzačov na bakalárske štúdium bez prijímačiek

Vysoké školy, ktoré prijmú uchádzačov na bakalárske štúdium bez prijímačiek SME, 23.11.2011 Vysoké školy, ktoré prijmú uchádzačov na bakalárske štúdium bez prijímačiek [SME; 23/11/2011; s.: 13; Veronika Prušová ; Zaradenie: Vysoké školy] UNIVERZITA KOMENSKÉHO v Bratislave Prírodovedecká

Více

Nezamestnanosť absolventov vysokých škôl v roku 2014

Nezamestnanosť absolventov vysokých škôl v roku 2014 Nezamestnanosť absolventov vysokých škôl v roku 2014 K 31.12.2014 evidoval ÚPSVaR (po vyčistení údajov) celkovo 6 333 uchádzačov o zamestnanie z radov čerstvých absolventov Slovenských vysokých škôl. Vzhľadom

Více

Fakulta dramatických umení Fakulta múzických umení Fakulta výtvarných umení

Fakulta dramatických umení Fakulta múzických umení Fakulta výtvarných umení 1 Škola Akadémia umení v Banskej Bystrici Akadémia umení Akadémia umení Akadémia umení Fakulta Skupina Skratka AU Fakulta dramatických umení Fakulta múzických umení Fakulta výtvarných umení UMEL UMEL UMEL

Více

Prehľad umiestnenia sa absolventov šk. roka 2011/2012 na vysokých školách

Prehľad umiestnenia sa absolventov šk. roka 2011/2012 na vysokých školách Prehľad umiestnenia sa absolventov šk. roka 2011/2012 na vysokých školách Trieda Škola Fakulta/študijný odbor Počet IV. A Univerzita veterinárneho lekárstva Všeobecné veterinárne 1 lekárstvo Farmácia 2

Více

Stupeň štúdia: prvý, spojený prvý a druhý. Názov študijného programu - názov fakulty (pracoviska školy), sídlo fakulty

Stupeň štúdia: prvý, spojený prvý a druhý. Názov študijného programu - názov fakulty (pracoviska školy), sídlo fakulty Rebríček študijných programov vysokej školy v prijímacom konaní v roku 2015 podľa počtu prihlášok na študijný program fakulty (školy, pracoviska školy) IČŠ školy, fakulty, detaš.pr.: 716 0000 00 až 716

Více

Stupeň štúdia Forma štúdia odboru laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

Stupeň štúdia Forma štúdia odboru laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 1. LF UK 7.4.3 vyšetrovacie metódy 1. denná 3 29. október 2003 2. LF UK 7.4.3 vyšetrovacie metódy 1. externá 4 29. október 2003 3. LF UK ošetrovateľstvo 7.4.1. ošetrovateľstvo 1. denná 3 31. máj 2004 4.

Více

na akú strednú školu? súvisí stredná škola s Vaším zamestnaním, štúdiom na VŠ?

na akú strednú školu? súvisí stredná škola s Vaším zamestnaním, štúdiom na VŠ? Rozhodnutie pre deviataka : na akú strednú školu? súvisí stredná škola s Vaším zamestnaním, štúdiom na VŠ? je to perspektívne zamestnanie? koľko budem zarábať? Rok 2014? Rok 2019? Rok 2024? Kritériá na

Více

Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu študijných programov prerokovaným na 101. zasadnutí AK - vysoké školy

Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu študijných programov prerokovaným na 101. zasadnutí AK - vysoké školy Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu študijných programov prerokovaným na 101. zasadnutí AK - vysoké školy 216_17 (05.06.17) hudobná interpretácia a teória 2.2. hudobné umenie 1., ) dĺžka 3/4 Bc. slovenský

Více

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP. platné od 1. septembra Škola (názov, adresa)

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP. platné od 1. septembra Škola (názov, adresa) Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1. septembra 2010 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia

Více

FAKULTY VYSOKÝCH ŠKÔL V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

FAKULTY VYSOKÝCH ŠKÔL V SLOVENSKEJ REPUBLIKE FAKULTY VYSOKÝCH ŠKÔL V SLOVENSKEJ REPUBLIKE VEREJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY Akadémia umení v Banskej Bystrici: Ul. J. Kollára 22 974 01 Banská Bystrica Tel.: 048/4320 209 Web: www.aku.sk Fakulta dramatických umení

Více

Odporúčaný študijný plán Počet kreditov (týždenná výmera hodín za semester) Predmet. 1/3 0/2z. 1/3 0/2z

Odporúčaný študijný plán Počet kreditov (týždenná výmera hodín za semester) Predmet. 1/3 0/2z. 1/3 0/2z ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 Študijný program 1. stupňa: Ekonomika a manažment podniku Študijný odbor: 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku ***Pre študentov 1 ročníka

Více

Organizácie, ktorým bolo udelené povolenie na prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji. Číslo Názov Adresa IČO Vydané od do

Organizácie, ktorým bolo udelené povolenie na prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji. Číslo Názov Adresa IČO Vydané od do Organizácie, ktorým bolo udelené povolenie na prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji Číslo Názov Adresa IČO Vydané od do Univerzita Komenského v Mlynská dolina F-2, 842 48, 39786507

Více

Organizácie, ktorým bolo udelené povolenie na prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji. Číslo Názov Adresa IČO Vydané od do

Organizácie, ktorým bolo udelené povolenie na prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji. Číslo Názov Adresa IČO Vydané od do Organizácie, ktorým bolo udelené povolenie na prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji Číslo Názov Adresa IČO Vydané od do Univerzita Komenského v Mlynská dolina F-2, 842 48, 39786507

Více

Univerzita Komenského v Bratislave

Univerzita Komenského v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave V súlade s 92 ods. 16 Zákona č. 131/2002 Z. z. Univerzita Komenského v Bratislave zverejňuje školné a poplatky spojené so štúdiom akademický rok 2017/2018. V súlade s

Více

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 DENNÉ ŠTÚDIUM ***Pre študentov ktorí štúdium začali v AR 2015/2016*** Študijný program 2. stupňa: Finančné riadenie podniku Študijný

Více

Školský vzdelávací program učebné plány 2014/2015

Školský vzdelávací program učebné plány 2014/2015 Školský vzdelávací program učebné plány 01/015 Učebný plán pre I.A, I.B, II.A, II.B, III.A, III.B v školskom roku 01/015 Kód a názov študijného odboru : 79 0J gymnázium Učebný plán platný od 1.septembra

Více

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Hlavná č.1400/1, 059 51 Poprad Matejovce DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA 2697 K mechanik elektrotechnik Úprava ŠkVP učebný plán overovanie duálneho vzdelávania v rámci

Více

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 Študijný program 2. stupňa: Finančné riadenie podniku Študijný odbor: 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku ***Pre študentov, ktorí štúdium

Více

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 Študijný program 2. stupňa: Finančné riadenie podniku Študijný odbor: 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku DENNÉ ŠTÚDIUM (platí v AR

Více

Učebný plán pre študijný odbor mechanik elektrotechnik

Učebný plán pre študijný odbor mechanik elektrotechnik Spolu Celkový počet Celkový počet Celkový počet Celkový počet Celkový počet za štúdium Učebný plán pre študijný odbor 2697 4 mechanik elektrotechnik Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód

Více

ZOZNAM VYSOKÝCH ŠKÔL V SR, ICH FAKÚLT A PRACOVÍSK V PRIJÍIMACOM KONANÍ 2009

ZOZNAM VYSOKÝCH ŠKÔL V SR, ICH FAKÚLT A PRACOVÍSK V PRIJÍIMACOM KONANÍ 2009 ZOZNAM VYSOKÝCH ŠKÔL V SR, ICH FAKÚLT A PRACOVÍSK V PRIJÍIMACOM KONANÍ 2009 verejné vysoké školy UK LF UK PraF UK FF UK PriF UK PdF UK FaF UK FTVŠ UK JLF UK FMFI UK EBF UK RCBF UK FM UK FSEV UK STU FCHPT

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 2 O nakladatelství... 3 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 4 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 5 Právnická

Více

Akreditované študijné programy pre III. stupeň vysokoškolského vzdelávania (Doktorandské štúdium PhD.")

Akreditované študijné programy pre III. stupeň vysokoškolského vzdelávania (Doktorandské štúdium PhD.) Akreditované študijné programy pre III. stupeň vysokoškolského vzdelávania (Doktorandské štúdium PhD.") Fakulta Počet Lekárska fakulta UK 34 Právnická fakulta UK 8 Filozofická fakulta UK 52 Prírodovedecká

Více

Filozofická fakulta PU v Prešove Inštitút politológie SYLABUS

Filozofická fakulta PU v Prešove Inštitút politológie SYLABUS Filozofická fakulta PU v Prešove Inštitút politológie SYLABUS Predmet: Genius loci a geopolitické aspekty rozvoje přeshraničního regionu SR - ČR Vyučujúci: Prof. PaedDr. Jaroslav Vencálek, CSc. mobil:+420

Více

Bc. d3r e4r Fyzioterapia MDDr. d6r Zubné lekárstvo MUDr. d6r Všeobecné lekárstvo. Bc. d3r e4r Ekonómia a právo Bc. d3r e3r Právo

Bc. d3r e4r Fyzioterapia MDDr. d6r Zubné lekárstvo MUDr. d6r Všeobecné lekárstvo. Bc. d3r e4r Ekonómia a právo Bc. d3r e3r Právo AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE 1. STUPEŇ VYSOKOŠKOLSKÉHO ŠTÚDIA (BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM) VYSOKÝCH ŠKÔL V SR. Kompletný zoznam akreditovaných študijných odborov nájdete na web stránke Slovenského inštitútu

Více

1. UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU OBCHODNÁ AKADÉMIA Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1.

1. UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU OBCHODNÁ AKADÉMIA Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1. 1. UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU 6317 6 OBCHODNÁ AKADÉMIA Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1. septembra 2008 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód

Více

Vybrané kapitoly z metód sociálnej práce I.

Vybrané kapitoly z metód sociálnej práce I. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŢBETY BRATISLAVA Vybrané kapitoly z metód sociálnej práce I. Andrej Mátel, Michal Oláh, Milan Schavel Bratislava 2011 MÁTEL, A. OLÁH, M. SCHAVEL, M. 2011.

Více

Možnosti pokračovania v štúdiu z bakalárskych študijných programov na inžinierske študijné programy fakulty BERG

Možnosti pokračovania v štúdiu z bakalárskych študijných programov na inžinierske študijné programy fakulty BERG Možnosti pokračovania v štúdiu z bakalárskych študijných programov na inžinierske študijné programy fakulty BERG V štúdiu na inžinierskych študijných programoch fakulty BERG je možné pokračovať iba po

Více

ZOZNAM VYSOKÝCH ŠKÔL SR, ICH FAKÚLT A PRACOVÍSK V PRIJÍIMACOM KONANÍ

ZOZNAM VYSOKÝCH ŠKÔL SR, ICH FAKÚLT A PRACOVÍSK V PRIJÍIMACOM KONANÍ ZOZNAM VYSOKÝCH ŠKÔL SR, ICH FAKÚLT A PRACOVÍSK V PRIJÍIMACOM KONANÍ 2011 verejné vysoké školy UK UNIVERZITA KOMENSKÉHO v Bratislave LF UK Lekárska fakulta UK PraF UK Právnická fakulta UK FF UK Filozofická

Více

UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE NÁM. J. HERDU 2, TRNAVA PRIJÍMACIE KONANIE NA AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 FILOZOFICKÁ FAKULTA UCM

UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE NÁM. J. HERDU 2, TRNAVA PRIJÍMACIE KONANIE NA AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 FILOZOFICKÁ FAKULTA UCM UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE NÁM. J. HERDU 2, 917 01 TRNAVA PRIJÍMACIE KONANIE NA AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 FILOZOFICKÁ FAKULTA UCM NÁM. J. HERDU 2, 917 01 TRNAVA Tel.: 033/5565 159, 5565 145,

Více

ZOZNAM VYSOKÝCH ŠKÔL, ICH FAKÚLT A PRACOVÍSK V PRIJÍIMACOM KONANÍ 2006

ZOZNAM VYSOKÝCH ŠKÔL, ICH FAKÚLT A PRACOVÍSK V PRIJÍIMACOM KONANÍ 2006 ZOZNAM VYSOKÝCH ŠKÔL, ICH FAKÚLT A PRACOVÍSK V PRIJÍIMACOM KONANÍ 2006 UK EBF UK LF UK FF UK PraF UK RCBF UK FaF UK PriF UK PdF UK FTVŠ UK JLF UK FMFI UK FM UK FSEV UK STU FCHPT STU SjF STU FEI STU SvF

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

Možnosti pokračovania v štúdiu z bakalárskych študijných programov na inžinierske študijné programy fakulty BERG

Možnosti pokračovania v štúdiu z bakalárskych študijných programov na inžinierske študijné programy fakulty BERG Možnosti pokračovania v štúdiu z bakalárskych študijných programov na inžinierske študijné programy fakulty BERG V štúdiu na inžinierskych študijných programoch fakulty BERG je možné pokračovať iba po

Více

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY, N. O. V BRATISLAVE

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY, N. O. V BRATISLAVE VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY, N. O. V BRATISLAVE ÚSTAV SOCIÁLNYCH VIED A ZDRAVOTNÍCTVA BL. P. P. GOJDIČA V PREŠOVE Jilemnického 1/A, 080 01 Prešov INFORMÁCIE O MOŽNOSTIACH ŠTÚDIA

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

Stredná odborná škola podnikania Prešov

Stredná odborná škola podnikania Prešov Stredná odborná škola podnikania Prešov Školské vzdelávacie programy / študijné odbory ŠkVP: Imidž, kreativita a poradenstvo 3158 M styling a marketing ŠkVP: Manažment a tvorba produktov CR 6324 M manažment

Více

Ivana Poláková: Ročný výkaz o neperiodických publikáciách za rok 2008 zpohľadu edičnej činnosti knižníc

Ivana Poláková: Ročný výkaz o neperiodických publikáciách za rok 2008 zpohľadu edičnej činnosti knižníc Ivana Poláková: Ročný výkaz o neperiodických publikáciách za rok 2008 zpohľadu edičnej činnosti knižníc Vývoj počtu vydavateľov za roky 2001-2008 Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Počet vyd.

Více

Učebné plány UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

Učebné plány UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU Učebné plány UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM UČEBNÝ PLÁN GYMNÁZIA ANTONA BERNOLÁKA V SENCI PRE ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016 Plán je v súlade s rámcovým učebným plánom ŠVP ISCED

Více

Učebné plány pre 1. až 9. ročník základných škôl.

Učebné plány pre 1. až 9. ročník základných škôl. Učebné plány pre 1. až 9. ročník základných škôl. Školský učebný plán pre ISCED 1: Je to normatív, určujúci jednotlivé predmety a časové dotácie pre konkrétne predmety. 1. ročník Slovenský jazyk a literatúra

Více

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem Fakulta Počet uchazečů Dostavilo se Uspělo u přijímací zkoušky Právnická 506 442 442 Lékařská 55 49 378 Přírodovědecká 048 896 603 Filozofická 33 2736 2095 Pedagogická 726 585 585 Ekonomicko-správní 224

Více

úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A Dĺžka štúdia slovenský jazyk

úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A Dĺžka štúdia slovenský jazyk Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24, 081 79 Prešov Názov ŠkVP Business akadémia Kód a názov ŠVP 63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I Kód a názov študijného odboru

Více

. STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA, Komenského 1, TRNAVA.. Denné, 4 ročné maturitné štúdium ( úroveň ISCED 3A ) pre absolventov základnej školy.

. STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA, Komenského 1, TRNAVA.. Denné, 4 ročné maturitné štúdium ( úroveň ISCED 3A ) pre absolventov základnej školy. 2381 M - Strojárstvo Absolvent tohto študijného odboru je stredoškolsky kvalifikovaný technicko-hospodársky pracovník schopný samostatne vykonávať činnosti konštrukčného, technologického, prevádzkového

Více

Podmienky prijímacieho konania na štúdium so začiatkom v akademickom roku 2016/2017 v bakalárskom stupni štúdia

Podmienky prijímacieho konania na štúdium so začiatkom v akademickom roku 2016/2017 v bakalárskom stupni štúdia Podmienky prijímacieho konania na štúdium so začiatkom v akademickom roku 2016/2017 v bakalárskom stupni štúdia Prijímacia skúška v prijímacom konaní na štúdium so začiatkom od akademického roka 2016/2017

Více

UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu. Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa

UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu. Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, 927 01 Šaľa Školský rok 2016/2017 Primárne vzdelávanie - žiaci so všeobecným intelektovým nadaním

Více

UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU ANIMÁTOR VOĽNÉHO ČASU Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP

UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU ANIMÁTOR VOĽNÉHO ČASU Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU 766 6 ANIMÁTOR VOĽNÉHO ČASU Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru

Více

Kritériá prijímania uchádzačov o magisterské štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave na akademický rok 2016/2017

Kritériá prijímania uchádzačov o magisterské štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave na akademický rok 2016/2017 Kritériá prijímania uchádzačov o magisterské štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave na akademický rok 2016/2017 Všeobecné informácie a základné podmienky prijatia na štúdium

Více

Prijímacie skúšky kritériá pre školský rok 2017/2018

Prijímacie skúšky kritériá pre školský rok 2017/2018 Prijímacie skúšky kritériá pre školský rok 2017/2018 Študijný odbor 4236 M ekonomika pôdohospodárstva Prihlášky na štúdium v tomto študijnom odbore treba doručiť do 20. 4. 2017 Prijímacie skúšky budú v

Více

Paneurópska vysoká škola v Bratislave

Paneurópska vysoká škola v Bratislave Paneurópska vysoká škola v Bratislave Smernica rektora č. 2 /2015 spojených s úkonmi interných a externých vysokoškolských učiteľov a odborníkov z praxe na Paneurópskej vysokej škole, (ktorým sa mení vnútorný

Více

Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013

Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013 Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013 Učebný plán A: Gymnázium vetva obsahujúca latinský jazyk Vzdelávacia oblasť Názov predmetu 1.ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník spolu

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 86 5 IV.A 29 27 2 IV.B 31 30 1 IV.C 31 29 2 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Plzeň Karviná Opava Litomyšl Zlín počet přijatých 28 35 8 8 1 1 3 1

Více

Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu študijných programov prerokovaným na mimoriadnom 98. zasadnutí AK - vysoké školy

Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu študijných programov prerokovaným na mimoriadnom 98. zasadnutí AK - vysoké školy Príloha k uzneseniu 98.1/a - b Vyjadrenie k am o akreditáciu študijných programov prerokovaným na mimoriadnom 98. zasadnutí AK - vysoké školy, ) dĺžka 202_16 (5.5.16) iniciácia ŠP marketingová komunikácia

Více

Povinné predmety (P) Kód Názov predmetu Druh Kr Hod. x:y Prerekvizita

Povinné predmety (P) Kód Názov predmetu Druh Kr Hod. x:y Prerekvizita Študijný program: Politológia Stupeň vysokoškolského štúdia: bakalársky Semester: prvý POb006 Dejiny diplomacie P 4 3 0:100 POb002 Dejiny politického myslenia I. P 4 2 100:0 POb003 Medzinárodné vzťahy

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

Pre školský rok 2013 / 2014

Pre školský rok 2013 / 2014 Školský vzdelávací program ZŠ Janka Kráľa ISCED 2. pre V. ročník Pre školský rok 20 / 20 Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník 5. 6. 7. 8. 9. Spolu Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra 5 5 prvý

Více

Štruktúra študijných programov

Štruktúra študijných programov Štruktúra študijných programov Bakalárske štúdium v I. ročníku akademického roka 2013/2014 Študijný program: psychológia Stupeň štúdia: prvý Dĺžka štúdia: 3 roky Forma štúdia: denná/externá Akademický

Více

MATURITA Základné informácie

MATURITA Základné informácie MATURITA 2013 Základné informácie PLATNÁ LEGISLATÍVA Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. školský zákon, Vyhláška MŠ SR č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č. 209/2011

Více

Počet hod. 1.ročník. hod. 2. ročník. Cudzí jazyk - AJ Matematika

Počet hod. 1.ročník. hod. 2. ročník. Cudzí jazyk - AJ Matematika 1-4.Ročník Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia Matematika a práca s informácia mi Príroda a spoločnosť Človek a hodnoty Človek a svet práce Umenie a kultúra Predmety hod. 1.ročník hod. 2. ročník hod.

Více

Objednávky na nákup kníh, časopisov, hudobnín a video a audiovizuálnych fondov - rok Dátum dodania

Objednávky na nákup kníh, časopisov, hudobnín a video a audiovizuálnych fondov - rok Dátum dodania Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Lazovná 9, 975 58 Banská Bystrica, IČO: 359 870 06, DIČ: 2021433172 Príloha č. 1 Zverejnené v zmysle zákona č. 382/2011 Z.z. - novela zákona č. 211/2000 Z.z.

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2007 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2007 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 89 1 VI.A 28 27 VI.B 31 30 1 Oktáva 31 31 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Hradec Králové Karviná Opava Zlín počet přijatých 29 21 17 14 4 2 1 1

Více

Národný portál pre transfer technológií a ochrana a komercializácia duševného vlastníctva

Národný portál pre transfer technológií a ochrana a komercializácia duševného vlastníctva Centrum vedecko-technických informácií SR Národný portál pre transfer technológií a ochrana a komercializácia duševného vlastníctva Ing. Martin Smeja, PhD. EURAXESS, Piešťany 2014 Obsah CVTI SR Ochrana

Více

PONUKA MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2018/2019

PONUKA MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2018/2019 UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PEDAGOGICKÁ FAKULTA UK v Bratislave PONUKA MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2018/2019 Prerokované na zasadnutí vedenia fakulty dňa 4. 12. 2017, prerokované členmi

Více

ZOZNAM VYSOKÝCH ŠKÔL SR, ICH FAKÚLT A PRACOVÍSK V PRIJÍIMACOM KONANÍ

ZOZNAM VYSOKÝCH ŠKÔL SR, ICH FAKÚLT A PRACOVÍSK V PRIJÍIMACOM KONANÍ ZOZNAM VYSOKÝCH ŠKÔL SR, ICH FAKÚLT A PRACOVÍSK V PRIJÍIMACOM KONANÍ 2014 verejné vysoké školy UK UNIVERZITA KOMENSKÉHO v Bratislave LF UK Lekárska fakulta UK PraF UK Právnická fakulta UK FF UK Filozofická

Více

INDUSTRIAL PARK BANSKÁ BYSTRICA

INDUSTRIAL PARK BANSKÁ BYSTRICA INDUSTRIAL PARK BANSKÁ BYSTRICA V srdci Európy V srdci Slovenska ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE o meste Banská Bystrica Rozloha mesta: 103, 38 km 2 Počet obyvateľov: 77 375 Hustota zaľudnenia: 749 obyv. na km 2 Narastajúce

Více

Stručný prehľad o absolventoch škôl evidovaných na ÚPSVR Nitra k

Stručný prehľad o absolventoch škôl evidovaných na ÚPSVR Nitra k Stručný prehľad o absolventoch škôl evidovaných na ÚPSVR Nitra k 30.9.2010 Obsah: 1 Štruktúra absolventov do 1 roka od ukončenia školy 3 1.1 podľa stupňa dosiahnutého vzdelania 3 1.2 podľa dĺţky evidencie

Více

praktické cvičenie PRC (14) 18(18) 32(32) Nepovinné vyučovacie predmety konverzácia v cudzom jazyku KCJ 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 8 (8) športové h

praktické cvičenie PRC (14) 18(18) 32(32) Nepovinné vyučovacie predmety konverzácia v cudzom jazyku KCJ 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 8 (8) športové h MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Učebný plán Študijný odbor: 5356 6 zdravotnícky asistent Denné štúdium absolventov základnej školy Kategórie a názvy Skratka Počet týždenných vyučovacích

Více

Návrhy konkrétnych riešení pre posilnenie prepojenia vysokých škôl a podnikovej praxe. Jaroslav Holeček Prezident ZAP SR

Návrhy konkrétnych riešení pre posilnenie prepojenia vysokých škôl a podnikovej praxe. Jaroslav Holeček Prezident ZAP SR Návrhy konkrétnych riešení pre posilnenie prepojenia vysokých škôl a podnikovej praxe Jaroslav Holeček Prezident ZAP SR 12.2.2015 Hotel Bôrik 10 rokov fungovania/nefungovania Bolonského procesu na Slovensku

Více

Vysoké školy na Slovensku Prieskum verejnej mienky

Vysoké školy na Slovensku Prieskum verejnej mienky Vysoké školy na Slovensku 201 Prieskum verejnej mienky PRIESKUM VÁCLAV FORST Marketing Research Consultant Metodológia Zber dát bol realizovaný formou internetového dotazníka (CAWI) prostredníctvom internetového

Více

Multilaterálny program CEEPUS Národná kancelária SAIA, n. o. Správa za rok 2006

Multilaterálny program CEEPUS Národná kancelária SAIA, n. o. Správa za rok 2006 Multilaterálny program CEEPUS Národná kancelária SAIA, n. o. Správa za rok 006 Úlohou SAIA, n.o. je na základe zmluvy o poskytovaní služieb s MŠ SR administratívne a organizačné zabezpečenie programu:

Více

Smernica dekana. Číslo: 3/2012. Prijímanie uchádzačov na bakalárske štúdium na MTF STU v akademickom roku 2013/14

Smernica dekana. Číslo: 3/2012. Prijímanie uchádzačov na bakalárske štúdium na MTF STU v akademickom roku 2013/14 Smernica dekana Číslo: 3/2012 Prijímanie uchádzačov na bakalárske štúdium na MTF STU v akademickom roku 2013/14 SMERNICA DEKANA MTF STU č.3/2012 Prijímanie uchádzačov na bakalárske štúdium na MTF STU v

Více

Objednávky na nákup kníh, časopisov, hudobnín a video a audiovizuálnych fondov - rok Dátum vystavenia

Objednávky na nákup kníh, časopisov, hudobnín a video a audiovizuálnych fondov - rok Dátum vystavenia Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Lazovná 9, 975 58 Banská Bystrica, IČO: 359 870 06, DIČ: 2021433172 Zverejnené v zmysle zákona č. 382/2011 Z.z. - novela zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom

Více

Nová maturita - zmeny v maturite 2013

Nová maturita - zmeny v maturite 2013 Nová maturita - zmeny v maturite 2013 Sprísnenie maturitnej skúšky POZOR ZMENA! Od školského roku 2012/2013 (Maturita 2013) dochádza k sprísneniu MS, lebo sa určujú predpoklady na úspešné vykonanie MS

Více

PONUKA MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

PONUKA MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PEDAGOGICKÁ FAKULTA UK v Bratislave PONUKA MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Prerokované na zasadnutí vedenia fakulty dňa 21.11.2016, prerokované členmi

Více

Školský rok 2016 / 2017

Školský rok 2016 / 2017 Rámcový učebný plán - ZŠ Janka Kráľa, Lipt. Mikuláš, ISCED 2. pre 7. 9. ročník Školský rok 206 / 207 Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník 7. 8. 9. Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra 4 5 5 prvý

Více

Študijná časť Povinné predmety

Študijná časť Povinné predmety Akademický rok: 2016/2017 Študijný program: mvpvsd17en - Verejná politika a verejná správa - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma) Študijný odbor: 3.1.7 - verejná politika a verejná

Více

Hospodárske noviny, Plnohodnotný biznis titul získate aj doma. [HN; 167/2014; 02/09/2014; s.: 18; redakcia ; Zaradenie: MOJA KARIÉRA]

Hospodárske noviny, Plnohodnotný biznis titul získate aj doma. [HN; 167/2014; 02/09/2014; s.: 18; redakcia ; Zaradenie: MOJA KARIÉRA] Hospodárske noviny, 02.09.2014 Plnohodnotný biznis titul získate aj doma [HN; 167/2014; 02/09/2014; s.: 18; redakcia ; Zaradenie: MOJA KARIÉRA] MBA NA SLOVENSKU A V ČR l Pozrite si zoznam vybraných škôl,

Více

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY TUKE F A K U L T A B A N Í C T V A, E K O L Ó G I E, R I A D E N I A A G E O T E C H N O L Ó G I Í

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY TUKE F A K U L T A B A N Í C T V A, E K O L Ó G I E, R I A D E N I A A G E O T E C H N O L Ó G I Í AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY TUKE F A K U L T A B A N Í C T V A, E K O L Ó G I E, R I A D E N I A A G E O T E C H N O L Ó G I Í Automatizácia a riadenie procesov získa a spraco surovín Automatizácia

Více

Základná škola s materskou školou Likavka. Rámcový učebný plán školský rok 2015/2016

Základná škola s materskou školou Likavka. Rámcový učebný plán školský rok 2015/2016 Základná škola s materskou školou Likavka Rámcový učebný plán školský rok 2015/2016 Inovovaný učebný plán pre 1. ročník primárneho vzdelávania Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 9 1 10 Matematika

Více

Filozofická fakulta (FF) Prešovskej univerzity v Prešove. Prijímacie konanie 2012/2013 Bakalársky stupeň štúdia (denná forma, prezenčné štúdium)

Filozofická fakulta (FF) Prešovskej univerzity v Prešove. Prijímacie konanie 2012/2013 Bakalársky stupeň štúdia (denná forma, prezenčné štúdium) Filozofická fakulta (FF) Prešovskej univerzity v Prešove Prijímacie konanie 2012/2013 Bakalársky stupeň štúdia (denná forma, prezenčné štúdium) Ul. 17. novembra 1, 080 78 Prešov tel.: 051/7570819, 7570830,

Více

Informácie o študijných programoch 1. stupňa, spojených programoch 1. a 2. stupňa a 2. stupňa pre ak. rok 2010/2011

Informácie o študijných programoch 1. stupňa, spojených programoch 1. a 2. stupňa a 2. stupňa pre ak. rok 2010/2011 GRÉCKOKATOLÍCKA TEOLOGICKÁ FAKULTA PREŠOVSKEJ UNIVERZITY V PREŠOVE Informácie o študijných programoch 1. stupňa, spojených programoch 1. a 2. stupňa a 2. stupňa pre ak. rok 2010/2011 Bakalársky študijný

Více

Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie

Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie Dodatok č. 1 Smernica dekana č. 1/2013 Doktorandské štúdium Bratislava 2013 Doktorandské štúdium, vydané ako vnútorný predpis Fakulty psychológie Paneurópskej

Více

(1) Študijný program: Politológia Stupeň vysokoškolského štúdia: bakalársky Semester: prvý

(1) Študijný program: Politológia Stupeň vysokoškolského štúdia: bakalársky Semester: prvý Študijný program: Politológia Stupeň vysokoškolského štúdia: bakalársky Semester: prvý POb006 Dejiny diplomacie P 4 3 0:100 POb002 Dejiny politického myslenia I. P 4 2 100:0 POb003 Medzinárodné vzťahy

Více

Nabídka kurzů Příprava na přijímací zkoušky

Nabídka kurzů Příprava na přijímací zkoušky Nabídka kurzů Příprava na přijímací zkoušky Tento materiál byl vytvořen v rámci realizace projektu PERSPEKTIVA a ve spolupráci s prorektorem doc. Ing. Davidem Tučkem, Ph.D. s cílem podpory spolupráce Univerzity

Více

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach FILOZOFICKÁ FAKULTA

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach FILOZOFICKÁ FAKULTA Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach FILOZOFICKÁ FAKULTA PRIJÍMACIE KONANIE NA AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 (bakalársky stupeň) 2. kolo Adresa: Šrobárova 2, P. O. Box A-29, 040 59 Košice Tel.: 0552347183,

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 % 1. lékařská fakulta 49,49% 2. lékařská fakulta 20,95% 3. lékařská fakulta 27,2% Evangelická teologická fakulta 89,07% Fakulta humanitních

Více

ŠTUDIJNÝ PROGRAM SOCIÁLNA PRÁCA

ŠTUDIJNÝ PROGRAM SOCIÁLNA PRÁCA ŠTUDIJNÝ PROGRAM SOCIÁLNA PRÁCA Stupeň I.(Bc.) II.(Mgr.) Denná forma Stupeň I.(Bc.) II.(Mgr.) Externá forma SÚBOR PREDMETOV ŠTUDIJNÝ PROGRAM SOCIÁLNA PRÁCA SÚBOR PREDMETOV STUPEŇ I. (Bc.) DENNÁ FORMA/

Více

Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra histórie

Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra histórie Príloha D Údaje o pedagogickej činnosti organizácie Semestrálne prednášky: Názov semestr. predmetu: Dejiny Slovenska - 19. a 20. storočie Názov semestr. predmetu: Dejiny Slovenska II Názov semestr. predmetu:

Více

METÓDA K O N S P E K TU (2. SIGNATÚRA)

METÓDA K O N S P E K TU (2. SIGNATÚRA) METÓDA K O N S P E K TU (2. SIGNATÚRA) 1. ANTROPOLÓGIA. ETNOGRAFIA 1.1 Kultúra 1.2 Etnológia. Etnografia. Folklór 1.3 Odev, móda, ozdoby 1.4 Zvyky. Obyčaje 1.5 Verejný život. Spoločenský život. Každodenný

Více

Kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov ISCED 2

Kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov ISCED 2 Príloha č.2 Kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov ISCED 2 Pri hodnotení a klasifikácii vychádzame z Metodického pokynu č. 22/2011.Hodnotenie je súhrnnou písomnou spätnou väzbou o tom, čo žiak zvládol

Více

Učebné plány učebného odboru 2487 H autoopravár platné pre 1. ročník od šk. roku 2014/5015

Učebné plány učebného odboru 2487 H autoopravár platné pre 1. ročník od šk. roku 2014/5015 Učebné plány učebného odboru 2487 H autoopravár platné pre 1. ročník od šk. roku 2014/5015 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov učebného odboru Odborné zameranie Dopravná akadémia,

Více

KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA pre školský rok 2016/2017 Štvorročné štúdium, vyučovací jazyk slovenský, vyučovací jazyk maďarský

KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA pre školský rok 2016/2017 Štvorročné štúdium, vyučovací jazyk slovenský, vyučovací jazyk maďarský KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA pre školský rok 2016/2017 Štvorročné štúdium, vyučovací jazyk slovenský, vyučovací jazyk maďarský 1. Úvodné ustanovenia V zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a

Více

KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJATIA ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018

KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJATIA ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJATIA ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 Riaditeľ Strednej odbornej školy záhradníckej Gustáva Čejku v Malinove v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve

Více

Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Podmínky pro přijetí v přijímacím řízení v roce 2017 Informace o studijních oborech Studijní obor Forma studia Počet uchazečů Dostavilo se Přijato Body posledního

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 30. 1. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP Název Název Typ a forma studia 1) Platnost akreditace do:

Více

5 Abecedný zoznam predmetov študijných programov

5 Abecedný zoznam predmetov študijných programov 5 Abecedný zoznam predmetov študijných programov Kód predmetu Povinné predmety Hodín za týždeň Semester - kredity P C S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 380U401 Agrárne právo EU 2 1 s 4 523M120 Akreditácia, certifikácia,

Více