Šel jsem však vytrvale. Moravskoslezské Beskydy. Jídelníčkem proti rakovině. Hobby. Rozhovor s páterem Františkem Líznou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Šel jsem však vytrvale. Moravskoslezské Beskydy. Jídelníčkem proti rakovině. Hobby. Rozhovor s páterem Františkem Líznou"

Transkript

1 5 Časopis nejen pro dialyzované pacienty 2011 Moravskoslezské Beskydy Pustevny a Radhošť Relaxace v pivních lázních Str. 10 Jídelníčkem proti rakovině Zařaďte do svého jídelníčku potraviny, které posilují imunitní systém Str. 13 Hobby V říjnu se pusťte do sázení ovocných stromů a keřů, dobře se uchytí Str. 21 Šel jsem však vytrvale Rozhovor s páterem Františkem Líznou ISSN

2 S VÝROBKY B. BRAUN MÁM JISTOTU, ŽE SVÝM PACIENTŮM POSKYTUJI NEJVYŠŠÍ MOŽNOU KVALITU. Zdraví je největším bohatstvím každého člověka. Proto vyrábíme vysoce kvalitní a maximálně spolehlivé zdravotnické prostředky včetně chirurgických nástrojů, kloubních a cévních náhrad, infuzních systémů či technologií pro dialýzu. Zkušenosti 170leté tradice aplikujeme spolu s nejmodernějšími inovacemi pro rychlý návrat vašeho zdraví. Více informací naleznete na

3 listárna Z OBSAHU VYBÍRÁME Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným. Těmito slovy pana Důry z Vančurova románu Rozmarné léto jsme právem mohli, milí čtenáři, komentovat počasí, které nám nabízel letošní červenec, když se rozhodl bojkotovat vyšší příčky Celsiova přístroje. Ještěže srpen byl o něco rozumnější a trochu toho letního počasí nám přece jen nabídl. Věříme, že i přes rozmary počasí jste prožili pohodové léto, okořeněné třeba i nějakými cestovatelskými zážitky nebo zajímavými příhodami. Budeme rádi, když se o ně s námi a s ostatními čtenáři podělíte a zašlete nám příspěvek do soutěže Léto, jak má být. Podrobnosti o soutěži naleznete na straně 25. Nejlepší příspěvky zveřejníme v dalších číslech našeho časopisu a jejich autory odměníme malým dárkem. Krásné podzimní dny Vám přeje Vaše redakce Lidé kolem nás 4 Rozhovor s páterem Františkem Líznou, jezuistským knězem, signatářem Charty 77 a poutníkem. Cestujeme 10 Moravskoslezské Beskydy jsou pohoří, které se rozkládá ve východní části České republiky, podél hranic se Slovenskem. Je součástí Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Dnes na téma 13 Zařaďte do svého jídelníčku potraviny, které posilují imunitní systém. Zkuste vyloučit nebo minimalizovat potraviny rizikové. Reportáž 15 Společnost B. Braun Avitum představila v rámci programu společenské odpovědnosti další projekt. V místě svých dialyzačních středisek vysazuje za účasti pacientů a personálu nové vzrostlé stromky. Hobby 20 S ovocem pro uskladnění zacházejte jako v bavlnce, jinak nevydrží. Skladujte jen takové množství ovoce a zeleniny, které stihnete zkonzumovat. Dialog Časopis nejen pro dialyzované pacienty Vychází jednou za dva měsíce. Zdarma. ISSN Redakční rada: Ing. Petr Macoun, Ph.D., MUDr. Martin Kuncek, RNDr. Martin Kalina, Ph.D., Luděk Hajský, Šéfredaktor: Veronika Tichá, Redakce: Petra Pokorová, Ing. Helena Málková, Kristýna Tesařová, Mgr. Michal Dušek, prim. MUDr. Roman Kantor, Luděk Hajský, Grafika: Tomáš Komůrka, BA Vydavatel: B. Braun Avitum s.r.o., V Parku 2335/20, CZ Praha 4, IČ: , DIČ: CZ , Tel , Fax , Veškeré články publikované v tomto časopisu mají pouze informativní charakter a nejsou právně závazné. Veškerá doporučení uveřejněná v tomto časopisu týkající se zdravotního stavu, dietních a režimových opatření je nutné konzultovat s Vaším ošetřujícím lékařem nebo sestrou. Redakce si vyhrazuje právo na úpravu veškerých textů. 3

4 LIDÉ KOLEM NÁS Šel jsem však vytrvale 4 Život pátera Františka Lízny

5 Ž ivot pátera Františka Lízny by vydal na několik knih, natož takovýchto rozhovorů do časopisu. Posuďte sami: je jezuitským knězem, za komunismu byl pronásledován a opakovaně vězněn, byl signatářem Charty 77. Po revoluci se ve své kněžské práci věnuje lidem na okraji společnosti. Podnikl několik pěších poutí po Evropě, při kterých sám ušel tisíce kilometrů a s nadsázkou řečeno přechodil při nich rakovinu a zázračně se uzdravil. V roce 2001 mu prezident Václav Havel propůjčil Řád Tomáše Garrigua Masaryka za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva, v roce 2003 mu nadace Charty 77 udělila Cenu Františka Kriegla za jeho práci s odsouzenými. Pro mě osobně je nesmírně inspirujícím mužem, který si díky svým postojům a statečnosti, ať té obyčejné lidské nebo občanské, zaslouží náš obdiv a úctu. Otče Františku, náš časopis je určen především dialyzovaným pacientům. Vy jste přece také nějaký čas pečoval o pacienty. Jak se stal z řeholníka zdravotník? Když jsem byl v roce 1974 vysvěcen na kněze, tak jsem odsloužil vlastně jen jednu veřejnou mši, tzv. primici. Hned po ní mi byl odebrán státní souhlas k výkonu duchovenské činnosti. Pracoval jsem asi dva roky jako skladník a pak jsem se dostal do zdravotnictví jako ošetřovatel. Mohl jsem tam lidem pomáhat při umírání a celkově o ně pečovat. Pracoval jsem třeba na oddělení těžce nemocných žen, které už jen ležely v postelích a muselo se o ně pečovat se vším všudy. Pak když jsem po šestnácti letech zase začal vykonávat veřejnou kněžskou službu, tak jsem si coby farář v běžné farnosti často říkal, že jsem měl zůstat tam a sloužit jako kněz nemocným. Že jsem tam byl více užitečný a mohl jsem tam udělat více práce. Na farnosti mi lidé často měli za zlé, že se tam starám o lidi v nouzi - o bezdomovce, Romy nebo lidi propuštěné z vězení. Lidé vás asi nejvíce znají díky vašim pěším cestám po Evropě. Začněme ale z jiného konce. Prozraďte mi, jaká byla vaše cesta do jezuitského řádu? Kdy jste se rozhodl do něho vstoupit? Často se mě na to lidé ptají, a když jsem o tom tak přemýšlel, došel jsem k názoru, že si mě sv. Jan Nepomucký, patron české provincie Tovaryšstva Ježíšova (jezuité, poznámka redakce), vyhlédl už při mém křtu, když mi bylo devět dnů. Křtitelnice se totiž nacházela pod jeho sochou a on si asi řekl: To je hezký chlapec, vyberu mu nějaké hezké životní povolání. Jinak totiž nevím, proč jsem vstoupil zrovna k jezuitům, protože jejich zakladatel sv. Ignác mi nebyl moc sympatický, byl ještě o půl hlavy menší než já Možná mě k jezuitům táhlo to, že byli v minulosti nejvíce pronásledováni. Za komunismu jste se ale k Tovaryšstvu nemohl veřejně hlásit a svou kněžskou činnost jste nemohl veřejně vykonávat. Byl jste dokonce opakovaně vězněn. Kvůli čemu to bylo? Byl jsem vězněn celkem pětkrát a bylo to kvůli mým politickým postojům. Poprvé to bylo proto, že jsem na protest strhnul rudou vlajku. Nejdelší trest byl sedmadvacet měsíců, odseděl jsem si ho v Plzni na Borech. Ten byl za poškozování zájmů republiky v zahraničí a za nedovolené podnikání. To byl jen takový krycí paragraf, aby z nás mohli udělat kriminálníky. Ve skutečnosti to bylo za tisk a šíření samizdatu. Jak na vězení vzpomínáte? V Plzni to bylo hodně tvrdé. Byl jsem tam na uzavřeném oddělení, kde během dvou let spáchalo sebevraždu osm vězňů. Některé vězně k té sebevraždě přímo dohnali systematickým nátlakem, nebo se dokonce jednalo o vraždy. Člověk, který ty mrtvé odřezával, mi říkal, že někdy pochyboval o tom, že to byla sebevražda. Dá se na pobytu ve vězení nalézt něco pozitivního? Absolutně ano! Pro mě to bylo to nejdůležitější období života! Poznal jsem tam totiž, že pro Boha neexistují žádné hranice, žádné omezení prostorem nebo dokonce mřížemi. Tam jsem se naučil žít skutečnou víru. Potkal jsem tam taky spoustu Romů, kteří byli pokládáni za úplné dno i té vězeňské společnosti, za lidi, kteří nejsou hodni ani pohledu. Oni mi však vždycky pomáhali, nikdy foto: Petr Novák, Wikipedia 5

6 LIDÉ KOLEM NÁS KŘÍŽOVÝ VÝSLECH František Lízna Jezuitský kněz Hudba: vážná, především J. S. Bach a nyní také současný autor Miloš Bok Kniha: je jich mnoho, teď čtu třeba Božskou komedii; mým oblíbeným autorem je např. Charles Journet Roční období: podzim, kvůli jeho barvám a nostalgii, kterou v sobě má a která mě provází celý život Znamení: rak Barva: červená, je to barva krve Jídlo: v jídle nejsem náročný Pití: podobně jako s jídlem, pokud by šlo o alkohol, tak potom likér Jägermeister Osobnost: Ježíš Kristus mi nenadávali do jako ostatní. Naopak měli ke mně jako ke knězi jakousi až posvátnou úctu. Oni totiž mají jakýsi vrozený vnitřní tah k absolutnu. V roce 1992 jsem dokonce ze solidarity k nim a ke všem utlačovaným přijal dobrovolně romskou národnost. Jsem na to hrdý, i když někteří lidé nad tím kroutí hlavou. Romové jsou zvláštní lidé, kteří netouží po velkém majetku a neshromažďují ho. Když se k němu dostanou, utratí jej, radují se a tancují a v tom nám vlastně ukazují, jak máme žít. Neshromažďovat bohatství, ale radovat se ze života a vážit si jej. Souvisí nějak vaše osobní vězeňská zkušenost s tím, jak jste se později angažoval v péči o vězně coby vězeňský kaplan? No samozřejmě. Když člověk pozná to utrpení na vlastní kůži, když je pokládán jen za číslo, ne za člověka a denně musí snášet nadávky, tak se stane buď cynikem, nebo naopak získá soucit. Já mám velký soucit s každým člověkem, který je vězněn, protože i ti největší vrahové jsou vlastně oběťmi toho, že nebyli správně vychováni nebo neměli dobré dětství. Těm lidem nikdo neukázal správnou cestu. Proto je důležité, aby ve vězení byli duchovní a cestu jim ukazovali. Třeba doživotní vězeň Dušan Kazda, který zavraždil kněze Cyrila Vrbíka. Dušan Kazda se ve vězení skutečně upřímně obrátil a přijal trest. Dokonce prý ani nechce být podmínečně po pětadvaceti letech propuštěn. A kdyby přece byl, vstoupil by do nějakého velmi přísného řádu. Kdyby ve vězení kněží nebyli, ti lidé by asi ani neměli možnost se obrátit. Já si na každé pouti losuji jména lidí, za které se cestou modlím. Vždycky si na druhý den vylosuji jednoho z mých přátel nebo lidí, na kterých mi záleží, a druhý den se za něho modlím a pošlu mu také lístek. Když jsem šel poprvé do Santiaga de Compostela, měl jsem s sebou celkem 165 jmen, ze kterých jsem si losoval, a už jsem se těšil, koho si vyberu na ten poslední den, kdy dojdu do Santiaga. A vylosoval jsem si právě Dušana Kazdu. A když jsem šel do Santiaga po dvou letech podruhé, tentokrát z Fatimy, vylosoval jsem si ho na poslední den zase. To není náhoda! Je to u doživotních vězňů časté, že se ve vězení takto pozitivně změní? To zase ne. Co je ale pro mě velký div, že ti lidé skoro vůbec nepáchají sebevraždy. Víte, co to je, celý zbytek života žít v cele, kde můžete udělat jen sedm a půl kroku tam a sedm a půl zpět? Nevím, jak je to možné. Pojďme raději k vašim pěším poutím. Která byla první? První moje cesta je poměrně málo známá. Byla to cesta napříč Československem od nejzápadnějšího k nejvýchodnějšímu cípu. Bylo to po propuštění z vězení v Plzni na Borech. Ta pouť byla poměrně strastiplná už jen proto, že v té době nebylo možné sehnat kvalitní turistickou obuv a taky jsem si nesl zbytečně těžký batoh, který vážil pětadvacet kilogramů. Šel jsem napříč republikou přes česká a slovenská poutní místa. Asi nejznámější vaší poutí je ta z Čech do španělského Santiaga de Compostela. Co vás tam táhlo? Bylo to v roce Vyšel jsem ze Svaté Hory u Příbrami a šel jsem 106 dní. Zhubnul jsem při tom šestnáct kilogramů. Ta pouť si mě sama přitáhla. Začalo to tak, že jsem měl najednou volno, protože mě vyhnali z věznice, a tak jsem si řekl, že si udělám doma pořádek v knihách, a objevil jsem tam jednu, která pojednávala o cestě do Santiaga. Pak jsem od jedné mé známé z Ruska dostal knížku o svatojakubské pouti od Paula Coelha Poutník - Mágův deník. To setkání byla taky taková náhoda. Byl jsem zrovna na dva dny v Praze a ona mi volá a říká, že přiletěla do Prahy. Tak jsme se sešli na večeři, povídali jsme si. Mimo jiné chválila Sovětský svaz, a to je pro mě, jako když dáte před býka červený hadr Když jsme se večer loučili, tak mi říká, že by se se mnou chtěla ještě sejít, aby mi dala dárek. Druhý den ráno jsme se sešli a ona mi dala igelitovou tašku s balíčkem, objala mě, což bylo nezvyklé, a utekla. Říkal jsem si: Tak teď jsem skočil na nějakou lest, to bude asi nějaká akce KGB a bouchne to. Tak jsem se tam opatrně podíval a byly tam knížky. Ještě jsem si říkal: Co já s nimi budu dělat? Já mám doma knížek, že je ani nestihnu všechny přečíst. Mezi nimi byla i ta knížka od Paula Coelha. Zaujal mě jeho životní příběh, kdy mimo jiné byl vychováván na jezuitském gymnáziu a díky tomu zanevřel na katolickou církev. Jeho život byl plný kotrmelců, byl dokonce 6

7 taky vězněn - tím mi byl blízký - a pouť do Santiaga ho obrátila a jeho život urovnala. Pak asi za dva týdny jsem jel autem a zastavil jsem klukovi, který šel podél silnice s báglem na zádech. Ptám se ho, kde byl, a on, že si byl půjčit v Moravské Třebové krosnu na cestu do Španělska. V duchu si říkám: Tak, teď mě ještě řekne, že jde do Santiaga. Tak se ho ptám, proč jede do Španělska, a on, že jde na pouť do Santiaga. Proč tam jdeš? - Četl jsem Paula Coelha. Musel jsem skoro zastavit auto, to nemohla být náhoda! Vypravil jsem se tedy do Prahy za naším provinciálem (představený jezuitů v České republice, poznámka redakce) a všechno jsem mu vypověděl, všechna ta tři znamení: knížku, Paula Coelha a toho mladíka, a on mi říká: Musíš tam jít!. Po této cestě do Santiaga vám lékaři diagnostikovali zhoubný nádor. Jak se na něj přišlo? Asi tři čtvrtě roku po návratu ze Santiaga mně začaly otékat nohy a následně se zjistilo, že mám nádor prostaty. Když jsem pak šel ke specialistovi na operace nádorů prostaty, on se tak všelijak ošíval, a tak mu říkám: Doktore, řekněte mi, co je. Řekněte to na rovinu, já se smrti nebojím, já se na ni docela i těším. Řekněte mi to klidně popravdě. A on mi říká: Přišel jste už pozdě, pro vás už operace nemá smysl. Vy už ten nádor musíte mít alespoň čtyři roky. To znamená, že už do Santiaga jsem šel s rakovinou a vůbec se to během té cesty neprojevilo. Neměl jsem žádné bolesti, nic. Ta rakovina prostaty se sleduje pomocí markerů v krvi, kterým se říká PSA. Když máte hodnotu okolo šesti, tak už vás ženou na operaci. Já v té nejhorší fázi měl výsledek více než 500. Byla období, že jsem i kolaboval, a vypadalo to se mnou špatně. Přesto jste se vydal na další pouť, tentokrát na Krym do Chersones u Sevastopolu za sv. Cyrilem a Metodějem Když jsem byl v nemocnici, přijel za mnou na návštěvu náš český provinciál. To jsem si říkal, že už je to se mnou asi hodně špatné, že už se dozvěděl, jak to se mnou je, a přijel z Prahy, aby se se mnou rozloučil. Chodili jsme spolu po chodbě a já mu říkám, že ještě sním o cestě do Sevastopolu. On si musel říkat: Tak to je dobře, že jsem za ním přijel, protože už je to špatné, už mu to zasahuje i na mozek a brzo umře. No vidíte a žiji pořád. (Směje se.) Po čase jsem šel na kontrolu ke své lékařce, která se na mě trochu zlobila, že nechodím na kontroly. Já jí v legraci říkal, že bych i chodil, ale že jsem nevěděl kam a že se chystám na pouť. Do záznamu pak napsala: Pacient se cítí subjektivně dobře a chce jít pěšky 160 kilometrů, což nedoporučuji. Já jí říkám: Co to tam píšete za blbosti? Jakých 160? Já půjdu kilometrů! No musela si říkat ten je odsouzenej k smrti. Jak jste cestu zvládl? Neměl jsem vůbec jistotu, že dojdu, ale došel jsem. Když jsem pak šel znovu na kontrolu, lékařka na mě zírá a ptá se: Vy jste šel!? Vypadáte dobře! Říkám jí v legraci: No jak bych měl vypadat než dobře? Vzali mi krev a nevěřili svým očím, PSA jsem měl 2,4. Onkolog mi říká: Vy byste mohl dávat krev zdravým lidem! Jsem naprosto přesvědčen, že ta pouť mě uzdravila, že poutě obecně uzdravují! Doporučil byste je i ostatním? Určitě. Ale to nemůže být pouť, že tam jedete jako turista na zájezd autobusem. Musíte jít sám nebo v malé skupince lidí, kteří mlčí. Je potřeba si prožít tu samotu a ticho, které vám dá proniknout do vlastních skrytých vrstev a umožní vám těsnější spojení s Bohem. Najednou vidíte jinak i přírodu, vnímáte každého malého tvora, třeba housenku lezoucí přes silnici. Kolik kilometrů jste takto na svých poutích nachodil? Na těch delších poutích to bylo okolo km. Plánujete ještě další cestu? Je mi už sedmdesát, přeci jen pociťuji i únavu. Přemýšlím ale, že bych se vydal ještě na sever a udělal tak přes Evropu pomyslný kříž. Od západu k východu jsem už přešel, na jih jsem také šel a chybí mi tedy severní vertikála. Uvidíme. Šel bych asi do Švédska ke sv. Brigitě. Jak vám ta nemoc změnila život? Co to pro vás znamenalo? Tak když už to bylo hodně špatné, říkal jsem si: Je to 7

8 LIDÉ KOLEM NÁS blbé, musím se už připravit. Dal jsem si řadu věcí do pořádku, dořešil jsem nějaké záležitosti a připravoval jsem se na smrt. Memento mori (pamatuj na smrt, poznámka redakce) mě teď jaksi více oslovuje, ale říkám si, že bych přece jen ještě nechtěl umřít, protože když jsem onemocněl, spousta lidí mi projevilo svou lásku a kvůli nim bych tu ještě chtěl být. Tak pořád čekám a pořád nejsou nějaké příznaky, že by se ta nemoc nějak vracela nebo zhoršovala. PSA mám teď nula nula nic. Co odpovědět nemocným lidem, kteří se ptají proč zrovna já?. Jak jste si na tuto otázku odpověděl vy? Na to úplně neznám klíč, ale tuším, že každá nemoc vede k pokoře. K tomu, že člověk opustí některé bláznivé nápady, třeba že bude mladý do sta let. Člověk by měl přistoupit na pokání a obrazně řečeno vrátit to, co ukradl. Měl by se začít zajímat o poznání, že smrt je jen začátek dalšího života. Z vašich poutí vyšly už čtyři knihy deníků. Překvapil vás zájem o ně? Těší mě, že inspiruji další poutníky. Já jsem si ten deník začal psát jen sám pro sebe. Doma jsem ho hodil do skříně a dva roky tam ležel. Pak ho ze mě jednou vytáhl jeden můj kamarád a začal ho postupně vydávat v časopise Akord. Najednou mě pak zavolala Eva Kantůrková, že mě zve na sjezd spisovatelů. V duchu jsem se smál: Do prčic, to je krása, tak já jsem spisovatel! Tak jsem se jí ptal, jestli si mě s někým nespletla, proč bych tam měl jít? Mělo to být v Luhačovicích v lázních. Tak si říkám, proč ne, alespoň se tam podívám a poznám nějaký zajímavý lidi. Večer si mě vzala stranou a říká mi, že čte můj deník do Santiaga a že to musí vyjít jako knížka. Psal mi třeba jeden pán, že by si na takovou pouť nikdy netroufnul, že by tam určitě nedošel. Nakonec se ale vydal a šel přesně podle mé knížky, den po dni, a do cíle nakonec došel. Otče Františku, děkuji vám za rozhovor. Luděk Hajský Pokud se chcete o páteru Františkovi Líznovi dozvědět více, přečtěte si jeho knihy: Musím jít dál, Vstávám a pokračuji v cestě, Šel jsem však vytrvale a Pouť za sv. Kateřinou Sienskou nebo shlédněte dokumenty o něm v internetovém videoarchivu České televize. mozaika Dialyzační střediska B. Braun Avitum v Plzni, Teplicích a Třinci zajistila pro dialyzované pacienty bezdrátové připojení na internet přes Wi-Fi. V současné době probíhá příprava i pro Bratislavu a plánují se další místa. Dáša Vaňousová Dialyzační střediska B. Braun Avitum v Bruntále a v Ústí nad Orlicí přivítala zpět z rodičovské dovolené vedoucí sestry Dášu Vaňousovou a Lenku Brabcovou. Přejeme jim příjemné zapojení se do pracovního procesu. Lenka Brabcová 8

9 PORADNA? Příteli je třicet let, šel k lékařce se zvracením (cca 1krát týdně). Lékařka mu naměřila tlak 210/120. Bylo zjištěno, že to má od ledvin (předběžný závěr) a má renální nedostatečnost, s hodnotami: kreatinin 535, močovina 19,5, draslík 5,9. Nyní po třech týdnech hodnoty mírně klesly: ,6 5,4. Jakou má přítel šanci na život bez dialýzy nebo transplantace? Dostal prášky na tlak a Furon. Jak napomoci dalšímu snížení hodnot? Hodnoty, které uvádíte, svědčí pro velmi pokročilé selhání ledvin. Pokud o postižení ledvin dříve nevěděl a nebylo známé, pak je nutné nyní zjistit, zda se jedná o náhlé selhání ledvin, nebo o nemoc, která trvá delší dobu a nebyla rozpoznána. Někdy je těžké určit, co bylo první: zda poškození ledvin způsobilo vysoký krevní tlak, nebo naopak neléčený vysoký krevní tlak způsobil poškození ledvin. Zdá se, že současné hodnoty zatím nenutí k zahájení dialýzy, i když rezerva již moc velká nebude. Poradna Odpovídá MUDr. Roman Kantor z dialyzačního střediska B. Braun Avitum Třinec K dalšímu zlepšení funkce ledvin teoreticky dojít může, zvláště pokud se jedná o akutní selhání ledvin, podmínkou je zjistit, co je vlastní příčinou selhání ledvin, a dobře kontrolovat krevní tlak. Pokud ale nemoc trvala nepozorovaně delší dobu, je velmi pravděpodobné, že ke zlepšení funkce nedojde.? Manžel začal chodit na dialýzu, zatím na akutní hemodialýzu. Má zavedený peritoneální katetr, ale zatím je teprve druhý týden po operaci. Dlouhé roky se léčí na diabetes a v minulém roce se mu velmi rychle snížila funkce ledvin, tak že mu vystoupil kreatinin až na 800. Absolvoval do teď pět hospitalizací. Nejhorší pro něj je hlavně psychika - za šest měsíců, co se začal léčit v nemocnici, zhubnul ze 75 na 62 kg při výšce 178 cm. Úplně ztratil svalstvo a velmi zeslábnul. Teď konečně začal chodit na dialýzu, ale ta váha se nijak nezlepšuje. Všude v publikacích se píše o tom, jak se snažit nepřibrat, a on má právě opačný problém. Snažím se vařit tak, aby měl dostatek bílkovin - před zahájením dialýzy jsme byli velmi omezení a dodržovat snížené hodnoty draslíku, fosforu a sodíku. Od začátku dialýzy zhubnul vlastně 3 kg. Dokážete mi prosím poradit, jak zlepšit jeho stav? Kreatinin 800 u diabetika s váhou 62 kg svědčí zřejmě pro velmi pokročilý stupeň selhání ledvin. Rady jsou dvě: zajistit dostatečnou dialyzační dávku s dostatečnou nutriční podporou a vyloučit přítomnost jiného závažného onemocnění, které by se na hubnutí mohlo podílet. Při přechodu na peritoneální dialýzu opět zajistit dostatečnou dialyzační dávku, což při tak nízké funkci ledvin může být obtížné. I při zabezpečení dostatečné dialyzační dávky a výživy bývá přibírání na váze u pacientů se selháním ledvin pomalé a zdlouhavé. Vážení čtenáři, své dotazy nám zasílejte na adresu redakce: Časopis Dialog B. Braun Avitum s.r.o. V Parku 2335/20 CZ Praha 4 nebo em na adresy: nebo prostřednictvím internetu v poradně na Dotazy je také možné předat personálu dialyzačních středisek B. Braun Avitum Sudoku Žádná číslice se nesmí v jednom řádku opakovat dvakrát Žádná číslice se nesmí v jednom sloupci opakovat dvakrát Žádná číslice se nesmí ve čtverci 3x3 opakovat dvakrát Snadné Průměrné

10 CESTUJEME Podhůří Beskyd Pokud jste se letos v červenci nebo srpnu nepodívali do kalendáře, měli jste pocit, že po jaru přišel rovnou podzim. Nebýt posledních čtrnácti horkých srpnových dnů, ani bychom léto nepoznali. Přesto i za tohoto počasí se dala prožít pěkná dovolená, plavky a stan bylo ale lepší nechat doma. Vyrážíme poznávat podhůří Beskyd. 10

11 Moravskoslezské Beskydy jsou pohoří, které se rozkládá ve východní části České republiky, podél hranic se Slovenskem. Jsou součástí Chráněné krajinné oblasti Beskydy, jejíž rozloha je m 2. Nejvyšší horou je Lysá hora s výškou m n. m. Dalšími známými horami jsou Smrk, Kněhyně, Javorový nebo Radhošť. Pod Radhoštěm, přímo u Frenštátu pod Radhoštěm, se nachází obec Trojanovice, původně pasekářská obec, kterou založil v roce 1748 olomoucký biskup a kardinál Ferdinand Julius Troyer ( ). Obec má rozlohu ha a dvě třetiny její plochy pokrývají lesy. Trojanovice jsou vhodným výchozím místem pro výlety po okolí pohoří Beskyd nebo jejich podhůří. Výkonní turisté vyrazí hned na nejvyšší horu Beskyd - Lysou horu. Pro výstup nahoru si je možné vybrat několik tras. Pro méně zdatné sem jezdí autobus, během letních měsíců Informace pro dialyzované pacienty Pro zajištění dialyzačního ošetření kontaktujte: Centrum rekreačních dialýz tel , prazdninovadialyza. Nejbližší dialyzační středisko sítě B. Braun Avitum naleznete v Bílovci. Adresa: ul. 17. listopadu 538, PSČ , tel Štramberk - hradní věž (do ) dvakrát týdně, je ale třeba si jízdenku předem rezervovat. Zdroje informací: cs.wikipedia.org/wiki Pustevny a Radhošť Pokud nepotřebujete zdolávat nejvyšší vrcholy Beskyd, vydejte se jako já na Pustevny (1 018 m n. m.) a Radhošť (1 129 m n. m.). V Trojanovicích, nedaleko hotelu Ráztoka, je výchozí stanice lanovky na Pustevny. Buď tedy můžete vystoupat na vrchol po turistických značkách, nebo se pohodlně vyvézt sedačkovou lanovkou. Na Pustevny je možné dojet i autem nebo autobusem. Pustevny jsou turistickým střediskem, kde najdete nádherné stavby pojmenované Libušín a Maměnka. Postavit je nechali v roce 1898 členové turistického spolku. Architekt Dušan Jurkovič navrhl dřevěné srubové stavby v lidovém slohu. V jejich interiéru můžete obdivovat malby Mikoláše Aleše. Mezi nejstarší stavby na Pustevnách patří také kamenná chata Šumná a hotel Tanečnica. Pustevny jsou pojmenované po poustevnících, kteří zde žili do roku 1874, kdy zemřel poslední poustevník Felix. Z Pusteven je možné se dostat pěšky po hřebeni k vrcholu Radhošť, trasa je nenáročná, vhodná i pro děti. Pokud přijedete na Pustevny lanovkou, autem či autobusem, je třeba ale počítat i s cestou zpět. Na cestě na Radhošť se nachází rozhledna Cyrilka, ze které je nádherný výhled na celé Pustevny a okolní vrcholy. Za dobré viditelnosti lze spatřit i Velkou Fatru nebo Vysoké Tatry. V polovině cesty stojí socha boha Radegasta, pohanského boha úrody. Od roku 1998 zde ale stojí kopie původní sochy z roku Radegast, 7 tun těžká a 3 metry vysoká socha, byl vyroben z umělého kamene se železnou vložkou a přísadou žulové drti. Materiál ale špatně odolával nepříznivému počasí, a proto byla vyrobena kopie z žuly. Sochař Jan Sobek vyráběl kopii Radegasta dva roky přesně podle originálu. Budete-li pokračovat dále po turistické trase, dojdete až na vrchol Radhošť, kde stojí socha Cyrila a Metoděje, a především dřevěná Kaple sv. Cyrila a Metoděje, která rozhodně stojí za návštěvu. Kaple byla v roce 1999 rozsáhle rekonstruována za podpory okolních obcí, soukromých vlastníků lesů na Valašsku a desítek dárců. Pokud ani po celodenní procházce po hřebeni nebudete unavení, navštivte horský lanový park Tarzanie v Trojanovicích (přímo u parkoviště 11

12 CESTUJEME k lanovce, u hotelu Ráztoka). Pro milovníky adrenalinu se zde nabízí několik tras ve vrcholcích stromů. Relaxace v pivních lázních Já bych ale raději vyrazila za relaxací. Co takhle pivní lázně? Ty nabízí Štramberk, městečko proslavené především pochoutkou Štramberské uši, jejichž název je dokonce pod ochrannou značkou Evropské unie. Koupel si můžete dát v malých lázních zvaných také Lašské pivní kúpele. Strávíte příjemných 20 minut v koupeli a potom 45 minut relaxací v zimní zahradě. Lašská brána Ale zpět k uším - podle místní legendy se jejich původ váže k tažení Tatarů ve 13. století, kdy si nepřátelské vojsko rozložilo tábor na úpatí blízkého kopce. Podle pověsti místní obyvatelé po noční bouři prokopali hráz rybníka a tábor vytopili. Když voda opadla, našli prý na místě vaky s nasolenýma lidskýma ušima, které Tataři utínali křesťanům a posílali svému chánovi. Údajně na památku této události se ve městě v předvečer svátku Nanebevstoupení Páně každoročně peče cukroví slazené medem a ochucené tajnou směsí koření. Ve Štramberku nezapomeňte také na první strážní hrad Valašského království Štramberskou trúbu. Rožnov pod Radhoštěm - skanzen Štramberk spolu s Kopřivnicí, Příborem (místo narození Sigmunda Freuda) a Hukvaldy (místo narození Leoše Janáčka, zřícenina hradu Hukvaldy) tvoří turistickou oblast nazvanou Lašská brána. Do Kopřivnice bych ráda pozvala milovníky automobilů, protože zde můžete navštívit Tatra muzeum, které nabízí nejucelenější sbírku věnovanou kopřivnické vozovce, později známé jako automobilka Tatra. Najdete zde na šedesát osobních a nákladních automobilů ze všech etap výroby, dále podvozky, motory, modely, designérské návrhy, trofeje ze sportovních klání, dobové fotografie a různé rarity např. automobil cestovatelů Jiřího Hanzelky (rodáka ze Štramberka) a Miroslava Zikmunda. Rožnov pod Radhoštěm Od Kopřivnice asi 24 km na jih se nachází město Rožnov pod Radhoštěm, kde naleznete dobře známý skanzen Valašské muzeum v přírodě. Pokud máte celý den čas a je pěkné počasí, stojí za to projít všechny tři okruhy, které muzeum nabízí. Dřevěné městečko, nejstarší a nejnavštěvovanější část areálu, bylo otevřeno již v roce 1925 a představuje způsob života na malém městě od 2. pol. 19. století až do první čtvrtiny 20. století. Mlýnská dolina je naopak nejmladším areálem muzea, otevřena byla v roce Přístup je sem možný jen s průvodcem, najdete zde sdruženy dodnes funkční technické stavby převážně na vodní pohon. Při prohlídce také budou stavby jako mlýn, pila nebo hamr spuštěny. Poslední nejrozlehlejší část Valašská dědina vás přenese do vesnice 19. století. Některé domky během letních měsíců ožívají, můžete tedy například s panem učitelem posedět v místní škole. Okolní oblast nabízí ale mnohem více rozsáhlou zříceninu hradu Hukvaldy s oborou, kde můžete potkat stáda daňků nebo muflonů, dřevěný kostel v Kunčicích pod Ondřejníkem, rozhlednu Bílá hora, jeskyni Šipka u Štramberku, muzeum ponožek v Rožnově pod Radhoštěm nebo pohankový mlýn Šmajstrla nedaleko Trojanovic. Z návštěvy podhůří Beskyd si můžete odnést překrásný zážitek za pěkného i špatného počasí. Přeji pěkný podzim. Ing. Helena Málková 12

13 DNES NA TÉMA Z množství nemocí, které v dnešní době sužují lidstvo, patří k nejobávanějším rakovina. Ta je taky jednou z nejčastějších příčin úmrtí. Odborníci se shodují na tom, že má mnoho příčin, jako je dědičnost, stres, kouření, špatné životní prostředí a další vnější vlivy. Ovšem navzdory množství vědeckých dat si většina lidí nadále bohužel neuvědomuje, jak mohou sami u sebe riziko rakoviny významnou měrou snížit. Podle Národního institutu pro výzkum rakoviny jsou příčinou až 80 % případů rakoviny známé faktory, jimž se lze potenciálně vyhnout. Třicet procent veškerých onemocnění rakovinou má na svědomí kouření a 35 až 60 % je zaviněno v důsledku konzumace nesprávné stravy. Vhodnou skladbou jídla tak můžete hodně ovlivnit a zachránit. Zde se budeme věnovat potravinám, jež fungují jako prevence proti této zákeřné nemoci. Zařaďte do svého jídelníčku potraviny, které posilují imunitní systém. Zkuste vyloučit nebo minimalizovat potraviny rizikové. Strava působící preventivně proti rakovině obsahuje vysoké množství vlákniny, doporučuje se každodenní porce ovoce a zeleniny a poměrně nízké množství živočišných tuků. Vytipovali jsme ty složky potravy, které působí na organismus blahodárně. Jídelníčkem proti rakovině Zařaďte do svého jídelníčku potraviny, které posilují imunitní systém. Zkuste vyloučit nebo minimalizovat potraviny rizikové. Brokolice Obsahuje antioxidanty působící jako prevence rakoviny především žaludku a prsou. Ale pozor! Aby neztratila nic ze svých kvalit, musí se konzumovat syrová nebo jen krátce (2 3 minuty) spařená, případně připravovaná na olivovém oleji. Podobné účinky má i další brukvovitá zelenina: kapusta, květák, zelí, kedlubna obsahuje flavony indoly. Špenát Je bohatý na vlákninu a látky s protirakovinnými účinky, obsahuje vysoké množství beta- -karotenu (tvoří se z něj aktivní vitamin A) a luteinu. Stejně jako brokolice by se měl jíst syrový v salátech nebo jen lehce vařený, aby se nesnížil obsah antioxidantů. Pozor, není vhodný pro lidi s ledvinovými kameny. Rajčata Stejně jako paprika obsahují látku lykopen, která tělo chrání před rakovinou a je desetkrát účinnější při ochraně buněk než beta-karoten obsažený v mrkvi. Na lykopen jsou bohaté i meloun nebo papája. Chrání hlavně plíce, děložní sliznici, prostatu a žaludek. Celer Dokáže detoxikovat karcinogeny (způsobené zejména kouřením), má mnoho protirakovinných látek. Jeho nevýhodou je, že často vyvolává alergické reakce. Jablko Znáte rčení našich babiček Kdo jí jedno jablko denně, k tomu nechodí lékař? Jablka mají kromě jiného ve slupce látky, jež dokážou likvidovat rakovinotvorné buňky. Nezapomeňte, nejdůležitější částí je slupka. Kiwi V čínské tradiční medicíně se předepisuje k léčení rakoviny žaludku a prsu. Má vysoký obsah vitaminu C, který je prevencí proti mnoha nemocem. Stejný vliv mají i jiné citrusové plody (pomeranče, citrony, pomela, grapefruity). 13

14 DNES NA TÉMA Hrách, fazole, čočka Jsou plné proteinů, vitaminů a minerálů, bohaté na vlákninu. A hlavně jsou zdrojem cenné látky inositolu, jenž chrání před rakovinou střev, prsu a prostaty. Chlorofylin obsažený v hrášku na sebe váže škodlivé látky v těle a chrání před rakovinou střev. Experti na výživu doporučují jíst luštěniny alespoň jednou týdně. buněk a chrání tělo proti volným radikálům. Čím méně je tepelně upravovaný, tím je jeho účinek silnější. Stejně působí cibule - zamezuje růstu rakovinných buněk díky svému vysokému obsahu fenolových sloučenin (jednoho druhu antioxidantů). Čím je cibule štiplavější, tím je její účinek silnější. Obdobně působí pórek a šalotka. Výživová doporučení k prevenci rakoviny: pravidelně denně jíst nejméně tři porce zeleniny pravidelně denně jíst nejméně dvě porce ovoce s nižším glykemickým indexem jíst přednostně celozrnné výrobky udržovat žádoucí tělesnou hmotnost (index tělesné hmotnosti BMI 20 25) v zájmu udržení žádoucí tělesné hmotnosti snížit příjem tuku jíst méně červeného masa neužívat vysoké dávky vitaminových přípravků omezit příjem alkoholu (ženy maximálně dvě skleničky, muži tři skleničky denně) nejíst příliš slaná jídla a potraviny znehodnocené plísní Koření Sladká paprika je ohromným zdrojem antioxidantu beta-karotenu, jenž je spojován s prevencí četných druhů rakoviny. Kurkuma je skutečně jedním ze zázračných léčivých druhů koření. Její hlavní aktivní složkou je kurkumin, jenž má silné protizánětlivé a protirakovinné účinky. K zázračným kořením patří i chili, skořice, zázvor, máta, tymián a oregano. Česnek a cibule Máte česnek rádi a dáváte ho téměř do všech pokrmů vyjma těch sladkých? Potom máte mnohem nižší riziko, že vás rakovina ohrozí. Látky v česneku zpomalují dělení rakovinných Jogurt (s probiotickými účinky) Stará zázračná potravina se silnými antibakteriálními a protirakovinnými účinky. Svým blahodárným působením na střevní mikroflóru zvyšuje funkci imunitního systému (stimulací tvorby gama interferonu). Aktivuje činnost přirozených zabijáckých buněk útočících na viry a nádory. Dobře prokysaný jogurt je bezpečný i pro lidi s nesnášenlivostí laktózy. Neloupaná rýže Obsahuje protirakovinné inhibitory proteázy a má velký obsah prospěšné vlákniny. Bohaté na vlákninu jsou ovesné vločky i jiné obilniny. Olivy a olivový olej Olivový olej je považován za významný prostředek chránící buňky před změnami vyvolávajícími vznik rakoviny. Je plný antioxidantů a činí buňky stabilnějšími vůči volným radikálům. Stejný pozitivní účinek mají i zelené olivy. Mořské ryby Velmi blahodárně na organismus působí omega-3 mastné kyseliny z ryb - chrání před rakovinou tlustého střeva. Do jídelníčku by je měli zařadit obzvláště ti, kteří mají genetické dispozice ke vzniku této choroby. Je velmi obtížné zkombinovat dietní omezení dialyzovaných pacientů (dieta pro diabetiky, pro dialyzované atd.), ale i malé změny stravovacích návyků mohou vést k tomu, abychom se cítili lépe. Všechno souvisí se vším. Mějte to prosím na paměti, když usedáte k jídlu. Mgr. Michal Dušek a MUDr. Lukáš Svoboda s použitím internetových zdrojů Zelený čaj Pokud si každý den dopřejete několik šálků, podpoříte si imunitu - tělo bude fungovat, jak má, a dokáže si se zhoubnými buňkami lépe poradit. Tato doporučení platí pro obecnou populaci. U dialyzovaných nemocných je nutno tato doporučení modifikovat. Zejména je potřeba u zeleniny a ovoce pamatovat na obsah draslíku a vody! 14

15 REPORTÁŽ S polečnost B. Braun Avitum se již v letech zapojila do ekologického programu Stromy pro život, který byl realizovaný společností Office Depot pod záštitou Ministerstva životního prostředí. Za nakoupený recyklovaný EKO-papír bezplatně získala a zasadila celkem 89 nových stromů. Od letošního roku již zaměstnanci firmy ve spolupráci s občanským sdružením Čmelák vysazují stromy vzrostlé nad dva metry, které mají výhodu téměř stoprocentního přežití. Nově vysazované stromy pocházejí z lesních bio-školek. Ty posléze takto získané finance použijí k environmentální výchově pro mateřské a střední školy. Stromy sázíme za aktivní účasti pacientů a personálu dialyzačních středisek B. Braun Avitum. Každý rok vybereme jedno středisko a společně u něj zasadíme nové stromy. Každý z nich má výrazný vliv na volnou krajinu, a vytváří tak předpoklad pro trvale udržitelnou pomoc přírodě v místě, kde se naše středisko nachází, uvedl MUDr. Martin Kuncek, ředitel B. Braun Avitum. Ve spojení s přírodou Společnost B. Braun Avitum představila v rámci programu společenské odpovědnosti další projekt. V místě svých dialyzačních středisek vysazuje za aktivní účasti pacientů a personálu nové vzrostlé stromky. Připojila se tak k projektu Evropského roku dobrovolných činností na podporu aktivního občanství. Vybíráme české druhy dřevin buk lesní, javor klen, lípu malolistou které se mohou dožít až několika set let. Vhodný druh stromu pro konkrétní lokalitu konzultujeme s ekology, doplnil Martin Kuncek. První sázení stromků s pacienty proběhlo 25. srpna 2011 ve Slavkově u Brna, kde B. Braun Pacienti při dialyzačním ošetření před začátkem akce Avitum provozuje jedno ze svých dialyzačních středisek. Pracovníci pražské centrály, zaměstnanci dialyzačního střediska i jeho pacienti zde zasadili dva vzrostlé javory a tři habry, které nejen zpříjemňují jeho okolí, ale budou tento záslužný počin připomínat i ostatním generacím. Ing. Petr Polák 15 Sázení stromů

16 REPORTÁŽ P o Štokholme je Göteborg druhým najväčším mestom krajiny a zároveň najväčším univerzitným mestom v Škandinávii s vyše študentmi. Nachádza sa tu aj najväčší prístav v severských krajinách. Po ôsmich rokoch sa tak WTG vrátili do Európy, kde sa naposledy uskutočnili v roku 2003 vo Francúzsku. V meste Nancy mali vtedy premiéru na WTG aj športovci zo Slovenska. História hier a ich poslanie Svetové transplantačné hry sa po prvýkrát uskutočnili roku 1978 v anglickom meste Portsmouth. S myšlienkou organizovať športovú olympiádu pre ľudí, ktorí podstúpili úspešnú transplantáciu orgánu srdca, pečene, obličky, pankreasu, pľúc alebo kostnej drene, prišiel britský transplantačný chirurg Maurice Slapak, Svetové transplantačné hry XVIII. World Transplant Games Göteborg Dejiskom XVIII. svetových hier transplantovaných športovcov (WTG) sa v dňoch stal na juhozápadnom pobreží Švédska ležiaci Göteborg dlhoročný prezident Svetovej transplantačnej športovej federácie (WTGF), ktorej členmi sú i Slovenská a Česká republika. Hlavným poslaním WTGF je okrem organizovania Svetových transplantačných hier i propagovať myšlienku darcovstva orgánov v spoločnosti. V štátoch, kde sa už organizovali WTG, sa počet transplantácií v priebehu jedného roka zvýšil o vyše 30 %. Hry sú zároveň i oslavou života, kde sa pri športových zápoleniach stretávajú ľudia s neraz ťažkým životným osudom a svojimi športovými výkonmi dávajú vieru i nádej tisícom tých, čo sú nateraz zaradení v čakacích listinách na transplantáciu orgánov, v kvalitnejší život, ktorý ich čaká po úspešnej transplantácii. XVIII. svetové transplantačné hry v Göteborgu za účasti švédskeho princa Daniela Vyše športovcov z 54 štátov sveta, pričom k účastníckym štátom premiérovo pribudli Bhután, Nepál, Litva a Uruguaj, súťažilo v týchto športoch: ľahká atletika, plávanie, volejbal, floorbal, cyklistika, tenis, squash, stolný tenis, badminton, golf, bowling, pétanque a minimaratón. Slovenskú republiku reprezentovali Ľuboš Dobrotka, Jozef Franer, Róbert Kopecký, Miroslav Tichý a Jozef Wahlandt. Stále platí, že z každých svetových alebo európskych hier slovenskí športovci priniesli medailové umiestnenia. Tak to bolo aj v Göteborgu. Najväčší úspech dosiahol Miroslav Tichý z Lučenca, ktorý je štyri roky po transplantácii obličky. V silnej konkurencii stolných tenistov obsadil druhé miesto, keď v dramatickom finálovom zápase podľahol čínskemu reprezentantovi. Na ceste do finále porazil M. Tichý v semifinále ďalšieho výborného stolného tenistu Ľuboša Dobrotku zo Žarnovice, ktorý je vyše roka po úspešnej transplantácii obličky, a tak Ľuboš získal bronzovú medailu. V silnej konkurencii tenisového turnaja a po náročných zápasoch získal Jozef Wahlandt z Hontianskych Nemiec, ktorý je 11 rokov po transplantácii obličky, bronzovú medailu. Súčasťou svetových hier v Göteborgu boli aj odborné semináre so zameraním na problematiku transplantácií, darcovstvo orgánov a pod. Možno spomenúť napr. seminár Fyzické aktivity a šport po transplantácii alebo Orgánové darcovstvo a transplantácie etické a náboženské aspekty. Pre škandinávske štáty je charakteristické, že majú vysoký podiel transplantovaných obličiek od žijúcich darcov. Vo 16 Jozef Wahlandt s bronzovou medailou z tenisovej dvojhry Princ Daniel (uprostred) pozdravuje účastníkov Svetových transplantčných her

17 REPORTÁŽ Poďakovanie: Výprava slovenských športovcov na XVIII. svetových hrách transplantovaných športovcov v Göteborgu ďakuje za finančnú pomoc Spoločnosti dialyzovaných a transplantovaných pacientov, ich rodinných príslušníkov a priateľov dialýzy na Slovensku, spoločnostiam B. Braun Avitum, Astellas Pharma, Novartis Slovakia a mestu Žarnovica. Švédsku bolo v roku 2010 z celkového počtu 370 transplantácií obličiek až 168 transplantovaných obličiek od žijúcich darcov, čo predstavuje vyše 45-percentný podiel. Aj v tomto kontexte je pozoruhodné, že XVIII. svetové hry v Göteborgu slávnostne otvoril a prevzal nad nimi záštitu švédsky princ Daniel, ktorý tak ako mnohí účastníci hier, žije s transplantovanou obličkou, ktorú mu daroval jeho otec. Princ Daniel, pôvodne Daniel Westling, sa stal princom až v júni 2010 sobášom s následníčkou trónu Viktóriou, s ktorou sa spoznal vo fitnes centre ako jej osobný tréner. Šport je fenomén, ktorý dokáže meniť osudy ľudí, ako sa to stalo i v prípade princeznej Viktórie a princa Daniela. Šport je i prostriedok na prekonávanie vlastných fyzických a zdravotných limitov, na stretávanie sa športovcov, ktorí po náročnom období vážneho ochorenia deklarujú spoločnosti, že úspešná transplantácia v mnohých prípadoch zlepší kvalitu života do takej miery, že môžu aktívne a pravidelne športovať. Svetové hry transplantovaných športovcov sú o oslave života, pretože život je dar. Každý zo športovcov na týchto hrách má svoj vlastný jedinečný príbeh a získava tu aj vlastné jedinečné zážitky. O dva roky sa World Transplant Games prvýkrát vo svojej histórii presunú na africký kontinent. Juhoafrická republika a mesto Durban privítajú účastníkov XIX. World Transplant Games. Mgr. Jozef Franer V e spolupráci s Mgr. Markétou Adamovou, radní pro sociální oblast při MČ Prahy 8, předala 4. srpna 2011 společnost B. Braun Avitum firmě Fokus Praha, provozovně Jůnův statek, věcný dar v podobě 188 kusů pracovního oblečení. Pracovní oblečení pochází z pražských dialyzačních středisek a z důvodu přechodu na tzv. systémové prádlo je zde již dále nepotřebné. Společnosti B. Braun velmi děkujeme za pracovní oděvy - opravdu je využijeme! Pokud by se podobná příležitost naskytla znovu, rádi odebereme další věci. Velmi nám to pomohlo, řekl Jiří Novák, vedoucí Jůnova statku. Sociální firma Jůnův statek zaměstnává osoby s duševním postižením. Nabízí jim uplatnění v tréninkovém a vzdělávacím středisku Fokus Praha, kdy mohou pracovat v chráně Pracovní oblečení pro Jůnův statek Společnost B. Braun Avitum předala věcný dar sociální firmě ném ubytovacím či restauračním zařízení, dílně či prádelně. Statek byl původně v majetku rodiny Jůnovy. V letech 1949 až 1994 byl ve vlastnictví státu, po restituci vnučka původního majitele statek postupně zrekonstruovala a následně umožnila jeho současné využití. Ing. Petr Polák Ing. Petr Polák a Ing. Zdenka Buchtová, B. Braun Avitum, při předání daru Jiřímu Novákovi, vedoucímu Jůnova statku (uprostřed) 17

18 PŘÍBĚHY ČTENÁŘŮ V roce 1998 jsem začala chodit na dialýzu B. Braun v Plzni na Borech. Již v této době byla na dialýze k dispozici televize s videem. V roce 2000 mi byla transplantována ledvina a bez dialyzačního ošetření jsem byla do roku Poté jsem navštěvovala jinou dialýzu, kde jsem trávila pět hodin bez televize i rádia. Těšila jsem se, až budu zase jezdit na dialyzační středisko B. Braun, kam jsem se vrátila v srpnu Dialýzu jsem si zpestřila nejen sledováním televize, ale i pletením a drátkováním. Nosila jsem si také DVD přehrávač a pouštěla si filmy, když ostatní dialyzovaní podřimovali a nebylo si s kým povídat. Jakmile prošel okolo technik, žádala jsem ho v legraci, ať mi zařídí křeslo s počítačem. Postupem času mi začala dcera půjčovat notebook, ke kterému jsem si nosila modem, a mohla jsem se tak Starost o nás na dialýze připojit k internetu. Jenže modem se záhy porouchal a já čekala měsíc na opravu. To se opakovalo vícekrát. Před třemi měsíci mi technik sdělil, že bylo na středisku zřízeno Wi-Fi připojení pro pacienty, a to jsem zajásala! Již jsem nebyla nucena nosit si modem, pouze notebook od dcery. Také rychlost připojení byla vysoká. Mohla jsem hrát hry, přečíst si zprávy a vše, co mě zajímalo. Dcera ale jednoho dne odjela na šest týdnů do lázní, tudíž jsem nemohla její notebook využívat. Druhý den však přišla vrchní sestra a nabídla mi po dobu dialýzy zapůjčení střediskového notebooku. Jsem za to moc ráda, dialýza mi utíká mnohem rychleji. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem na dialyzačním středisku B. Braun Avitum za to, jak se o nás starají a snaží se nám co nejlépe zpestřit pobyt v tomto zařízení. Poznala jsem více dialýz, ale B. Braun Avitum má opravdu kvalitní ošetření a přístup personálu k pacientům je dokonalý. Děkuji za vše. Věra Fialová pacientka HDS B. Braun Avitum Plzeň Osmisměrka Tajenka: "Nejtěžší zločiny jsou ty, které činíme,..." Fjodor Michajlovič Dostojevskij Návod: Luštěte ve všech osmi směrech a ze zbylých písmenek čtěte po řádcích tajenku. 18 E V O K L Í T E B S O R A K Í N E Z O H S Č Y M U N E N A S Y T N Í K I N E T I K A Ě N Š E Ř T S O N L S Y M O N D U R T P Y P O Ž I T K Á Ř K O S G O L O E CH R A K M Á E R I Y R T R R Ď K N U V L M U Č E N É L N Ó S D A Á K R U E S Í D A S C L S V Z K Ř É N D L O Ž L O U T K Y K N A K O L K S I R O T C E P A N I G N A K Š O S E T E ANGINA PECTORIS, APAČ, ARCHEOLOG, BASK, CLARK, DOVÍTI, EKZÉMY, ÍKAROS, KALONI, KINETIKA, KLOKAN, KRÁL, KROSNA, LEŽENÍ, METRÁŽ, MUČENÉ, NENASYTNÍK, NEONY, OENO, OUŘK, PEÓN, PLUK, POŽITKÁŘ, SEAT, SHOZENÍ, SKLÁPĚČE, SKONAT, SOŠKA, TEĎKON, TÍLKO, TOLUEN, TRUDNOMYSLNOST, TRUSKA, TŘEŠNĚ, VERU, ŽIDLE, ŽLOUTKY, ŽOLDNÉŘ

19 ČARUJEME V KUCHYNI ŠPAGETY S MLETÝM MASEM (4 porce) 320 g špaget, 320 g mletého masa (hovězí a vepřové) sůl, olej, mletý pepř česnek, bazalka 10 g rostlinného oleje nebo sádla (dle tučnosti masa) 20 g cibule 2 malé rajské protlaky strouhaný eidam na posypání Na oleji zpěníme nadrobno nakrájenou cibuli, přidáme mleté maso, sůl, pepř, utřený česnek. Orestujeme a smícháme s rajským protlakem. Mírně podlijeme vodou a za občasného míchání dusíme do změknutí. Do hotové směsi vmícháme čerstvou nasekanou bazalku. Špagety uvaříme v osolené vroucí vodě se lžičkou oleje dle návodu uvedeného na obalu. Scedíme a pokapeme olejem, aby se nelepily. Hotový pokrm posypeme strouhaným eidamem. (1 porce) E 2499 kj, B 25 g, T 26 g, S 64 g, K 160 mg, P 233 mg PEČENÁ KRKOVICE (4 porce) 400 g krkovice 1/2 špenátového protlaku 30 g cibule česnek 1/2 vejce sůl, kmín, pepř Bramborový knedlík: 150 g studených vařených brambor (louhování), hrubá mouka nebo krupice, 1/2 vejce, Solamyl Omytou a osušenou krkovici osolíme a posypeme kmínem. Přidáme na měsíčky nakrájenou cibuli. Vložíme do pekáče, podlijeme sklenicí vody a přiklopené pečeme v troubě na 230 C do změknutí. Občas maso poléváme, aby nebylo příliš vysušené. Dopékáme bez poklopu, aby se vytvořila kůrka. Sos nezahušťujeme a použijeme ho na polití hotového pokrmu. Špenát: Špenát připravíme z mraženého špenátového protlaku, přidáme trochu vody, aby se nepřipaloval. Ochutíme solí, pepřem, utřeným česnekem a zahustíme vejcem. Bramborový knedlík: Vylouhované brambory vaříme v mírně osolené vodě. Slijeme a necháme vychladnout. Studené rozmačkáme nebo umixujeme. Přidáme vejce, hrubou mouku nebo krupici a vypracujeme těsto. Vytvoříme dva válečky, které ještě před vařením ve vroucí vodě obalíme v Solamylu. Za občasného otáčení vaříme cca 20 min. Po vyjmutí propícháme špejlí a studené krájíme na plátky. (1 porce) E 1623 kj, B 26 g, T 17 g, S 34 g, K 871 mg, P 312 mg (1 porce bez špenátu) E 1514 kj, B 23 g, T 16 g, S 32 g, K 506 mg, P 249 mg PLNĚNÝ PAPRIKOVÝ LUSK (4 porce) 4 paprikové lusky: 200 g mletého masa (hovězí a vepřové), sůl, pepř, majoránka nebo bazalka, česnek, ½ vejce, strouhanka Omáčka: 25 g rostlinného oleje, 120 g cibule, 10 g hladké mouky, 2 rajčatové protlaky, k dochucení cukr, ocet, celý pepř (6 kuliček), nové koření (3 kuličky), bobkový list, špetka tymiánu Houskový knedlík: 400 g hrubé mouky, špetka soli, 1/2 vejce, 250 ml vody, 2 tvrdé rohlíky, 10 g droždí Paprikové lusky omyjeme, odkrojíme stopku a opatrně odstraníme vnitřek. Plníme dobře promíchanou směsí z mletého masa. Plněné papriky na pánvi nebo v troubě na másle nebo na oleji opečeme ze všech stran. Na oleji zpěníme nadrobno nakrájenou cibuli, zaprášíme hladkou moukou a připravíme hnědý (nepřipálený) cibulový základ. Zalijeme studenou vodou a dobře promícháme. Vložíme mulový uzlíček s kořením a vaříme cca 15 min. Poté vyjmeme uzlíček s kořením a omáčku propasírujeme do druhého kastrolu. Přidáme rajčatový protlak, promícháme a dochutíme špetkou soli, cukrem a octem do sladkokyselé chuti. Vložíme plněné lusky a prohřejeme. Houskový knedlík: Houskový knedlík připravíme z hrubé mouky se špetkou soli, ½ vejce a kvásku (droždí, ½ lžičky cukru, voda, špetka mouky). Postupně přidáváme vodu a na kostky nakrájený rohlík. Zpracujeme v těsto a na pomoučeném vále vytvoříme dvě šišky. Vaříme v páře. Použijeme velký široký kastrol, aby knedlíky měly prostor a nesrazily se. Voda je těsně pod pařákem. Na pařák položíme utěrku a šišky lehce přikryjeme. Vaříme pod pokličkou 20 min. Poté opatrně vyjmeme, propícháme špejlí a až po chvilce krájíme na plátky speciálním kráječem nebo režnou nití. (1 porce) E 2325 kj, B 16 g, T 23 g, S 71 g, K 376 mg, P 117 mg Energie Bílkoviny Tuky Sacharidy K(draslík) P(fosfor) 19

20 HOBBY 20 V še začíná sklizní. Neházejte natrhaná jablka z výšky do beden, ale opatrně je pokládejte do měkkého. K tomu vám ideálně poslouží například košík vystlaný pytlem. Jen zdravé, nepoškozené kusy vydrží přes zimu čerstvé. Proto ovoce, které není zcela v pořádku, raději vůbec neskladujte a zpracujte ho rovnou do závinu nebo kompotu. Hnijící přezrálé ovoce urychluje hnilobu i u ostatních kusů. Sklep nebo tmavé vzdušné bedýnky Sklizeň nechte oschnout mimo dosah slunce a v chladnějším prostředí, pak ji uskladněte ve sklepě. Ten se k zachování čerstvé zeleniny a šťavnatého ovoce hodí nejlépe. Nabízí ideální podmínky, především tmu a teplotu 7-8 C. V dobrém sklepě vydrží jablka nebo brambory přes celou zimu, důležitá je stálá teplota. Když je úroda přes den ve dvaceti stupních a v noci v pěti, pak jde trvanlivost rychle dolů, tvrdí Miloslav Šťastný z velkoobchodu ovoce a zeleniny Basko banány. Pokud nemáte k dispozici sklep, můžete k uskladnění využít například balkon nebo Tip pro vaši chladničku V lednici můžete zkombinovat zralé a nezralé plody ve svůj prospěch. Pokud jste si koupili nedozrálé banány, využijte ethylen uvolňující se ze zrajících jablek a smíchejte tyto dva druhy ovoce. Banány brzy zežloutnou. Jestliže už jsou ale zralé, dejte je od jablek pryč, jinak rychle zhnědnou. S ovocem pro uskladnění zacházejte jako v bavlnce, jinak nevydrží Jablka a hrušky pro uskladnění trhejte i se stopkou, prodloužíte tak jejich trvanlivost. A skladujte jen takové množství ovoce a zeleniny, které stihnete zkonzumovat. zimní zahradu. Bedny vyložte měkkým materiálem propouštějícím vzduch (například pytlem nebo kousky polystyrenu) a skladujte v nich ovoce a zeleninu zabalené v novinovém papíře. I při skladování ve sklepě dbejte na vzdušnost. Ovoce přechovávejte v přepravkách maximálně ve dvou až třech vrstvách. Svou roli hraje i správná vlhkost. Například cibuloviny ale naopak potřebují sucho, ve vlhkém sklepě brzy ztratí svou chuť. Někteří zahrádkáři balí ovoce a zeleninu do papíru i při uskladnění ve sklepě, jiní skladují jablka stopkou dolů a hrušky směrem nahoru. To ale nemá žádný efekt, důležitá je vlastní trvanlivost ovoce a zeleniny. Jablka a brambory by měly vydržet přes celou zimu stejně tak kořenová zelenina uložená v písku. Rajčata a papriky zato vydrží uskladněné asi týden, rychle se kazí. Ještě horší je to u peckovin, míní Šťastný. Proto je raději zkonzumujte a zpracujte co nejdřív. Například zavařené, usušené nebo zmražené švestky vám zachutnají i příští jaro. Zboží ve velkoskladech se rychle mění, takže ovoce a zelenina na sebe nestačí působit. U jednotlivých zahrádkářů ale hraje roli, co s čím uskladní, protože svou sklizeň nikam nepřemísťují. Jablka uvolňují látku zvanou ethylen, který urychluje zrání i svého okolí. Proto neskladujte jablka blízko brambor, jinak rychle naklíčí. Bramborám také vyhovuje teplota 2 až 4 C - ve vyšší teplotě klíčí. Nekonzumujte nazelenalé brambory, obsahují jedovatý alkaloid. Kontrolujte sklep i lednici V zimě nezapomeňte kontrolovat uskladněnou úrodu alespoň jednou týdně. Rychle tak zamezíte šíření případné nákazy. Při každé

Dovolená. v Nízkých Tatrách. 4 Lidé kolem nás. 16 Češi se o své zdraví starají více než Slováci. Časopis nejen pro dialyzované pacienty

Dovolená. v Nízkých Tatrách. 4 Lidé kolem nás. 16 Češi se o své zdraví starají více než Slováci. Časopis nejen pro dialyzované pacienty Časopis nejen pro dialyzované pacienty 5 2013 Dovolená v Nízkých Tatrách ISSN 1803-7267 MK ČR E 18760 16 Češi se o své zdraví starají více než Slováci 4 Lidé kolem nás Rozhovor s dialyzační sestrou a nutriční

Více

My chlapi si prý musíme stále dokazovat, jak jsme dobří,

My chlapi si prý musíme stále dokazovat, jak jsme dobří, Časopis nejen pro dialyzované pacienty 3 2012 Vivat celofán! Další díl z historie dialyzační léčby Str. 7 My chlapi si prý musíme stále dokazovat, jak jsme dobří, říká v rozhovoru Petr Gorun, vedoucí lékař

Více

Objevte s námi. malebné kouty severních Čech. Postel je pro starého člověka stejně nebezpečná jako pro mladíka Ferrari

Objevte s námi. malebné kouty severních Čech. Postel je pro starého člověka stejně nebezpečná jako pro mladíka Ferrari Časopis nejen pro dialyzované pacienty 4 2012 Postel je pro starého člověka stejně nebezpečná jako pro mladíka Ferrari Rozhovor s profesorem Lubošem Sobotkou, přednostou Společnosti klinické výživy a intenzivní

Více

Maďarské termální lázně. Plavat, plavat, plavat! Práva pacientů. Nové dialyzačné stredisko. Časopis nejen pro dialyzované pacienty

Maďarské termální lázně. Plavat, plavat, plavat! Práva pacientů. Nové dialyzačné stredisko. Časopis nejen pro dialyzované pacienty 3 Časopis nejen pro dialyzované pacienty 2011 Plavat, plavat, plavat! radí a zároveň se v rozhovoru vyznává primář Dialyzačního střediska B. Braun Avitum ve Slavkově Aleš Hrubý Str. 4 Práva pacientů V

Více

za lyžováním S dialýzou do zahraničí Štěstí je krásná věc Jak na chřipku I ta nejdražší kuchyňská deska potřebuje péči

za lyžováním S dialýzou do zahraničí Štěstí je krásná věc Jak na chřipku I ta nejdražší kuchyňská deska potřebuje péči 1 Časopis nejen pro dialyzované pacienty 2011 Štěstí je krásná věc Dosažení štěstí je přirozenou lidskou touhou. Na čem ale naše osobní štěstí závisí? Str. 14 S dialýzou za lyžováním do zahraničí Jak na

Více

paprika na mnoho způsobů

paprika na mnoho způsobů Časopis nejen pro dialyzované pacienty 2 2015 Bílá ryba na paprikách, polévka z pečených červených paprik aneb paprika na mnoho způsobů ISSN 1803-7267 MK ČR E 18760 Lázeňská dovolená v lázních Teplice

Více

Sestra roku pro naši kolegyni. Tour de Braun. Mexiko. Světový den ledvin. Časopis nejen pro dialyzované pacienty

Sestra roku pro naši kolegyni. Tour de Braun. Mexiko. Světový den ledvin. Časopis nejen pro dialyzované pacienty 2 Časopis nejen pro dialyzované pacienty 2011 Tour de Braun Putování po českých a moravských dialyzačních střediscích v deseti etapách Str. 8 Mexiko Cestovatelská pohlednice od našeho čtenáře Str. 10 Světový

Více

o spánku 21. březen je Mezinárodním dnem zdravého spánku

o spánku 21. březen je Mezinárodním dnem zdravého spánku Časopis nejen pro dialyzované pacienty 2 2013 ISSN 1803-7267 MK ČR E 18760 Do Ivančic nejen za chřestem Cestujeme na straně 16 Co bychom měli vědět o spánku 21. březen je Mezinárodním dnem zdravého spánku

Více

Vysoké Tatry: Nejmenší velehory světa na dosah

Vysoké Tatry: Nejmenší velehory světa na dosah Časopis nejen pro dialyzované pacienty 1 2015 Vitamin C u pacientů na hemodialýze ISSN 1803-7267 MK ČR E 18760 Vysoké Tatry: Nejmenší velehory světa na dosah pečujete o své ledviny? přijďte 12. března

Více

Japonsko. není tak daleko. 26 Volte Miss. 12 Kdy sa narodil Ježíš(ek) a kdy začal náš letopočet? Časopis nejen pro dialyzované pacienty

Japonsko. není tak daleko. 26 Volte Miss. 12 Kdy sa narodil Ježíš(ek) a kdy začal náš letopočet? Časopis nejen pro dialyzované pacienty Časopis nejen pro dialyzované pacienty 6 2013 Japonsko není tak daleko ISSN 1803-7267 MK ČR E 18760 12 Kdy sa narodil Ježíš(ek) a kdy začal náš letopočet? 26 Volte Miss Podpořte naše sestřičky v soutěži

Více

Česká Kanada Krajina lesů, skal, rybníků a památek

Česká Kanada Krajina lesů, skal, rybníků a památek ISSN 1803-7267 MK ČR E 18760 3 Časopis nejen pro dialyzované pacienty 2015 Česká Kanada Krajina lesů, skal, rybníků a památek Přímořský pobyt: Chorvatsko, Poreč Hotel Delfín, 5. 12. 9. 2015 Kontakty MUDr.

Více

ROCKTHERAPY. Rockový festival pro ledvináře. 10 Poľana a Sliač. 15 Věnoval své ženě ledvinu, oba se těší dobrému zdraví

ROCKTHERAPY. Rockový festival pro ledvináře. 10 Poľana a Sliač. 15 Věnoval své ženě ledvinu, oba se těší dobrému zdraví Časopis nejen pro dialyzované pacienty 4 2013 Rockový festival pro ledvináře ROCKTHERAPY 15 Věnoval své ženě ledvinu, oba se těší dobrému zdraví Historicky první transplantace ledvin na Bruntálsku 10 Poľana

Více

ZÁKAZNICKÝ MAGAZÍN PRODEJEN COOP 4/2010. Rádce. Den s COOP Sympatikou. Olivový olej. Deprese umí potrápit

ZÁKAZNICKÝ MAGAZÍN PRODEJEN COOP 4/2010. Rádce. Den s COOP Sympatikou. Olivový olej. Deprese umí potrápit ZÁKAZNICKÝ MAGAZÍN PRODEJEN COOP Rádce 4/2010 Den s COOP Sympatikou Olivový olej Deprese umí potrápit SUPER CENA Vybíráme ze říjnové nabídky 8, 50 13, 90 MIŇONKY +40 % zdarma smetanové, kakaové 70 g cena

Více

vydává Společnost dialyzovaných a transplantovaných Stěžeň

vydává Společnost dialyzovaných a transplantovaných Stěžeň 3 2008 vydává Společnost dialyzovaných a transplantovaných Stěžeň PASTVINY Chaty patříci k pensionu Pastviny Zemská brána Stěžeň 3/2008 - Vydává SpolDaT OBSAH M. Černá/ Místo úvodu........................................................................

Více

ZÁKAZNICKÝ MAGAZÍN PRODEJEN COOP 1/2010. Rádce. COOP Sympatika Den s Ing. Petrem Havlíčkem. Knedlík je český král

ZÁKAZNICKÝ MAGAZÍN PRODEJEN COOP 1/2010. Rádce. COOP Sympatika Den s Ing. Petrem Havlíčkem. Knedlík je český král ZÁKAZNICKÝ MAGAZÍN PRODEJEN COOP Rádce 1/2010 COOP Sympatika Den s Ing. Petrem Havlíčkem Knedlík je český král SUPER CENA Vybíráme z dubnové nabídky 15, 90 hrajte o zájezdy za kulinářskými specialitami

Více

3. vydání. Časopis pro pacienty. Téma: Vyvážený přísun draslíku. Novinky z naší sítě dialyzačních středisek

3. vydání. Časopis pro pacienty. Téma: Vyvážený přísun draslíku. Novinky z naší sítě dialyzačních středisek Časopis pro pacienty 3. vydání Téma: Vyvážený přísun draslíku Novinky z naší sítě dialyzačních středisek Lidé z NephroCare: Považuji se za šťastného člověka Rozhovor: Vrátit se naplno do života Péče pro

Více

M. Černá/ Místo úvodu... /4. Pozvánka na jarní rekondiční pobyt na Pastvinách... /5. Pozvánka na pobyt v Tunisku s dialýzou... /6

M. Černá/ Místo úvodu... /4. Pozvánka na jarní rekondiční pobyt na Pastvinách... /5. Pozvánka na pobyt v Tunisku s dialýzou... /6 1 2014 Stěžeň 1/2014 - Vydává SpolDaT OBSAH M. Černá/ Místo úvodu..................................................... /4 Pozvánka na jarní rekondiční pobyt na Pastvinách................................

Více

1/2013. časopis zákazníků prodejen coop. zdarma. Rádce. Finty do domácnosti. Kouzlo slovenské kuchyně. Masopustní. veselice

1/2013. časopis zákazníků prodejen coop. zdarma. Rádce. Finty do domácnosti. Kouzlo slovenské kuchyně. Masopustní. veselice časopis zákazníků prodejen coop 1/2013 zdarma Rádce Kouzlo slovenské kuchyně Finty do domácnosti Masopustní veselice Vybíráme z březnové nabídky 8, 90 Špenát listový porce 400 g cena za 100 g 2,23 Kč 17,

Více

HELIOS. Asertivní komunikace mezi pacienty a zdravotníky. Parastomální kýly. Coloplast opět oceněn. Užijte si vánoční tradice HELIOS

HELIOS. Asertivní komunikace mezi pacienty a zdravotníky. Parastomální kýly. Coloplast opět oceněn. Užijte si vánoční tradice HELIOS HELIOS časopis pro stomiky HELIOS 11. číslo, prosinec 2014 Asertivní komunikace mezi pacienty a zdravotníky Parastomální kýly Coloplast opět oceněn Užijte si vánoční tradice Úvod Milí priatelia, jedno

Více

Luštěniny. n n. jak je to s éčky v potravinách? 29 KČ! NYNÍ POUZE. Zaostřeno na. másla PODPOROVÁNO POTRAVINÁŘSKOU KOMOROU ČESKÉ REPUBLIKY

Luštěniny. n n. jak je to s éčky v potravinách? 29 KČ! NYNÍ POUZE. Zaostřeno na. másla PODPOROVÁNO POTRAVINÁŘSKOU KOMOROU ČESKÉ REPUBLIKY 06/10 ČERVEN 2010 PODPOROVÁNO POTRAVINÁŘSKOU KOMOROU ČESKÉ REPUBLIKY másla strana 18 es NYNÍ POUZE 29 KČ! PRO VÁŠ ZDRAVÝ STŮL Zaostřeno na Luštěniny n n strana 8 strana 44 S E Z N A M T E S E S VÝROBKY

Více

Aleš a Barbora KOTALÍKOVI: Tak dlouho jsme se hledali, až jsme se našli ČTENÍ PRO VOLNÝ ČAS Z BLANENSKA A BOSKOVICKA. březen 2015 zdarma

Aleš a Barbora KOTALÍKOVI: Tak dlouho jsme se hledali, až jsme se našli ČTENÍ PRO VOLNÝ ČAS Z BLANENSKA A BOSKOVICKA. březen 2015 zdarma OSOBNOSTI. MÓDA. BYDLENÍ. ZDRAVÍ. KRÁSA. SPORT. CESTOVÁNÍ. ŽIVOTNÍ STYL ČTENÍ PRO VOLNÝ ČAS Z BLANENSKA A BOSKOVICKA březen 2015 zdarma Aleš a Barbora KOTALÍKOVI: Tak dlouho jsme se hledali, až jsme se

Více

5. vydání. Co je dobré vědět Téma Připravujeme Peritoneální dialýza Vláknina - nezbytný. Novinky od - metoda léčby zdroj výživy

5. vydání. Co je dobré vědět Téma Připravujeme Peritoneální dialýza Vláknina - nezbytný. Novinky od - metoda léčby zdroj výživy Časopis pro pacienty 5. vydání Co je dobré vědět Téma Připravujeme Peritoneální dialýza Vláknina - nezbytný Novinky od - metoda léčby zdroj výživy podzimu 2012 selhání ledvin V každém kroku nacházej cíl

Více

vydává Společnost dialyzovaných a transplantovaných Stěžeň

vydává Společnost dialyzovaných a transplantovaných Stěžeň 1 2008 vydává Společnost dialyzovaných a transplantovaných Stěžeň Stěžeň 1/2008 - Vydává SpolDaT OBSAH M. Černá/ Místo úvodu.................................................................. /2 Víkend

Více

4. vydání. Časopis pro pacienty. Téma: Správný příjem bílkovin. Novinky z naší sítě dialyzačních středisek

4. vydání. Časopis pro pacienty. Téma: Správný příjem bílkovin. Novinky z naší sítě dialyzačních středisek Časopis pro pacienty 4. vydání Téma: Správný příjem bílkovin Novinky z naší sítě dialyzačních středisek Lidé z NephroCare: Prázdninová dialýza Významné ocenění putovalo do Sokolova Rozhovor: Cestování

Více

Jarní půsty. váš zdravý stůl SVĚ T POTRAVIN. zaostřeno na... testovali jsme za Vás Bílé jogurty. jak to chutná Vám, Kryštofe Michale?

Jarní půsty. váš zdravý stůl SVĚ T POTRAVIN. zaostřeno na... testovali jsme za Vás Bílé jogurty. jak to chutná Vám, Kryštofe Michale? 03 10 Březen 2010 29 kč p o d p o r o v á n o p o t r a v i n á ř s k o u k o M o r o u č r strana 44 S E Z N A M T E S E S VÝROBKY KLASA TĚSTOVINY zaostřeno na... Jarní půsty testovali jsme za Vás Bílé

Více

O invalidní důchod si bude od příštího roku potřeba zažádat

O invalidní důchod si bude od příštího roku potřeba zažádat Stěžeň 4/2008 - Proč si nemocní vybírají peritoneální dialýzu? TVÁŘ Z OBÁLKY 8. Jaké jsou hlavní motivace nemocných Psycholožka Marcela Znojová zjišťovala v rámci Interního oddělení Strahov VFN motivace

Více

TOMÁŠ MATONOHA JE V NEMOCNICI JAKO DOMA

TOMÁŠ MATONOHA JE V NEMOCNICI JAKO DOMA Časopis Fakultní nemocnice Olomouc jaro 2010 HEREC TOMÁŠ MATONOHA JE V NEMOCNICI JAKO DOMA Nemocné srdce na pět dní nahradil přístroj Lékařka strávila půl roku v Africe Olomouc má komplexní kardiovaskulární

Více

KOZÍ SÝRy. Nejen Francouzi milují POUZE 29 KČ! Gurmánka Zlata Adamovská Ryby Radka Šubrta Potravinová policie PRO VÁŠ ZDRAVÝ STŮL

KOZÍ SÝRy. Nejen Francouzi milují POUZE 29 KČ! Gurmánka Zlata Adamovská Ryby Radka Šubrta Potravinová policie PRO VÁŠ ZDRAVÝ STŮL 02/11 ÚNOR 2011 PODPOROVÁNO POTRAVINÁŘSKOU KOMOROU ČESKÉ REPUBLIKY VySOČInA strana 18 strana 18 es S E Z N A M T E S E PRO VÁŠ ZDRAVÝ STŮL Nejen Francouzi milují KOZÍ SÝRy S VÝROBKY KLASA PRAVDA O TUCÍCH

Více

Rádce. jižní čechy. křížem krážem. jak ušetřit při vaření k červnu patří jahody 2/2011

Rádce. jižní čechy. křížem krážem. jak ušetřit při vaření k červnu patří jahody 2/2011 č a s o p i s z á k a z n í k ů p r o d e j e n c o o p 2/2011 křížem krážem jižní čechy jak ušetřit při vaření k červnu patří jahody Vybíráme z červnové nabídky SUPER CENA 14, 90 INSPIRED Vlhčené ubrousky

Více

Měsíčník. Zkrocení zlé ženy. města Příbora. listopad 2007

Měsíčník. Zkrocení zlé ženy. města Příbora. listopad 2007 Měsíčník města Příbora Cena: 5, - Kč listopad 2007 Zkrocení zlé ženy Divadelní představení jedné z nejznámějších komedií Williama Shakespeara Zkrocení zlé ženy jste mohli zhlédnout 19. října v podání štramberského

Více