KLUB RUSKÝCH A ASIJSKÝCH OVČÁCKÝCH PSŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KLUB RUSKÝCH A ASIJSKÝCH OVČÁCKÝCH PSŮ"

Transkript

1 KLUB RUSKÝCH A ASIJSKÝCH OVČÁCKÝCH PSŮ ZPRAVODAJ 1 / 2011 Doprovodná informace ke všem fotografiím ve zpravodaji: Kupírování uší je zakázáno zákony 77/2004 Sb. a 246/1992 Sb.

2 Výbor Klubu ruských a asijských ovčáckých psů Předseda: Mgr. Denisa Adamová - Hradešínská 4/1102, Praha 10, ; Tel.: (+420) , Místopředseda: Naďa Kocíková Jablonecká 364, Praha 9, ; Tel.: (+420) , Jednatel: Ing. Eva Mayerová, Gen. Hrušky 23, Ostrava - Mariánské Hory; ; Tel.: (+420) , Eva Červená Sedláčkova 28, Plzeň, ; Tel.: (+420) ; Hlavní poradce chovu: Členové: Jaroslav Čajka, Strupčice 100, Strupčice, ; Tel.: (+420) ; Iveta Polejová, Moravská Kamenice 50, Ţelezný Brod, ; Tel.: (+420) ; Josef Prášil, U sklepa 151, Kyjov, ; tel.:(+420) ; Zdena Prášilová, U sklepa 151, Kyjov, ; Tel.: (+420) ; Monika Švarcová, Babina 67, Plasy, ; Tel.: (+420) ; Bc.Zdeňka Vašková, Fr.Bartoše 310, Zlín, ; Tel.: (+420) ; Pokladník: Karel Ospalý, Kladenská 88, Lhota, ; Tel.: (+420) ; Odborní konzultanti pro jednotlivá plemena JRO Ilona Kupčíková, Polní 16, Český Těšín, ; Tel.: (+420) , KAO Eva Červená, Sedláčkova 28, Plzeň, Tel.: (+420) , SAO Ing.Eva Mayerová, gen. Hrušky 23, Ostrava - Mariánské Hory, ; tel: (+420) , Revizní komise Klubu ruských a asijských ovčáckých psů Předseda: Petr Rajský, Výrov 12, Kralovice, ; Tel.: (+420) , Členové: Ivana Bínová, Letní 498, Říčany, ; Tel.: (+420) ; Jiří Šváb, Lomnička 51,Plasy, 33101; Tel.: (+420) ; Zpravodaj Klubu ruských a asijských ovčáckých psů Redakční rada: Naďa Kocíková, Jablonecká 364, Praha 9; ; Tel.: (+420) ; Monika Švarcová Babina 67, Plasy, Tel.: (+420) ; 2

3 Váţení členové KRaAOP, přejeme Vám v roce 2011 hodně chovatelských, ale i osobních úspěchů, hodně štěstí a zdraví a přátel a přikládáme některé z Vašich PF 3

4 Váţení členové KRaAOP s novým rokem vydáváme další číslo našeho Zpravodaje. Od vydání toho minulého se změnilo pouze pramálo věcí a i v tomto čísle chybí některé informace (jako třeba více o SAO, JRO, MSP, hospodaření KRaAOP apod.), věřte, ţe jsme se snaţily tyto informace získat, ale - stejně jako vydání před tímto - marně. Ani po změně pokladníka klubu tedy není k dispozici zpráva o finančním hospodaření, a stále se bohuţel nenašel nikdo ať z výboru, nebo z Vás členů, chovatelů, či majitelů KAO, SAO, JRO a MSP kteří by chtěli do Zpravodaje jakkoli přispět, třeba jen fotkou svého šampiona. Platí proto i nadále výzva z minulého čísla Pokud máte někdo nápad. jak příští vydání Zpravodaje vylepšit, kontaktuje nás, za kaţdý nápad i pomoc budeme rády. Naďa Kocíková a Monika Švarcová Obsah Zpravodaje: 1/2010 Str. Obálka 1 Výbor klubu, revizní komise, odborní konzultanti, redakční rada 2 Přání do nového roku 3 Úvod + obsah Rozloučení s Li 5 Akce KRaAOP 2011, posuzovatelé DKK 6 HPCH informuje, Skvělá zpráva pro majitele MSP 7 Ţádost o krycí list 8 Klubová výstava Zbraslav u Brna Aktivita členů výboru na klubových akcích 11 Noví šampioni 12 Podmínky pro získání KCH 13 Svod a předvedení za účelem uchovnění - KAO 14 Předvedení za účelem uchovnění SAO 23 Výpis z PK - KAO 24 Výpis z PK JRO 27 Výpis z PK - SAO 28 Dědičné oční vady u psů/mvdr. Beránek - 1. část 31 Klubová výstava Zbrasla u Brna 35 Celostátní povahové soutěţe Zbraslav z Brna 44 4

5 Ludmila Švecová pro přátele Li Od útlého mladí milovala přírodu, zvířata a vše co k tomu patřilo. Nikdy nezapomněla na svého prvního psa erdelteriéra Ejvíka. Vţdy na něj vzpomínala ve svých článcích, které tak ráda a krásně psala. Pracovala v ústavu etologie v Praze Uhříněvsi, kde se věnovala práci s jeleny. Díky své práci se také dostala k plemeni, které ji na zbytek ţivota učarovalo - kavkazskému pasteveckému psovi. Zaloţila chovatelskou stanici LAJDN a na svých webových stránkách vytvořila ve spolupráci s mnohými z nás přehlednou databázi chovných jedinců tohoto plemene, coţ bylo velkým přínosem pro všechny milovníky, chovatele a obdivovatele kavkazanů. Vţdy byla ochotna poradit začínajícím chovatelům. Mnoho z nás ji měla jako svoji učitelku co se KAO týče. Nikoho neodmítla a ráda se dělila o své poznatky a záţitky s tímto plemenem. Koncem roku 2010 se u ní opět objevila rakovina, s kterou jiţ před lety boj vyhrála - bohuţel ne navţdy. Byl to nerovný boj, kterému bohuţel podlehla. Li měla hodně přátel na Zvířetníku, kam psala své povídání, přátel s kterými se setkávala. Požádali jsme jednoho z nejlepších - Vave, aby nám napsala, jak Li viděla ona Li mi toho dala hodně. Byla to statečná nesobecká ženská, která byla odpovědná za celou svou smečku, psí i lidskou, byla odpovědná až k smrti. Nejsem chovatelka a vlastně tomu příliš nerozumím. Li jsem měla moc ráda a po její smrti jsem se dostala víc k tomu, co kdy napsala. Poznávala jsem ji znovu a jinak. Víte, ona nějak předpokládala, že o ní vím víc věcí, než jsem věděla, když "jsem ji měla na starost". Li byla člověk, který v sobě měl světlo. Měla tmavé kruhy pod očima a drobný úsměv, jakoby obrácený do sebe. Ale taky se uměla zasmát nahlas, mluvila pomalu svým chraplavým hlasem a člověk měl v její blízkosti pocit bezpečí. Naše přátelství s Li bylo zvláštní. Nijak zvlášť jsme se nestýkaly a nebyly důvěrné v takové té běžné rovině, ale od první chvíle bylo mezi námi zvláštní a pevné pouto... Tak nám to nějak bylo dáno, obě jsme to vnímaly a nijak to neřešily. Mlčelo se s ní krásně. Měla v sobě klid a nadhled, patřila mezi "vědoucí" lidi, těch je na světě moc málo. Chvíle v Dráčkově, kdy jsme jen seděly a mlčely a pozorovaly pejsky, Dráčka nebo nejrůznější štěňátka, ty patří mezi nejsilnější v mém životě 5

6 Plán výstav pořádaných naším klubem v roce 2010: Klubová výstava Rokycany posuzuje p.matyáš (bez zadávání KV) všechna naše plemena Klubová výstava Zbraslav (se zadávání KV) všechna naše plemena Speciální výstava Zbraslav KLUBOVÁ SETKÁNÍ ŢIŢICE 2011 (změny jsou moţné info na klubovém webu) x KLUBOVÁ SETKÁNÍ MORAVA ZLÍN od 10 hodin (další termíny budou upřesněny) Posuzovatelé DKK pro všechna naše plemena MVDr. Milan DECKER; Krchleby 44; Staňkov Kontakt: , , Na jsou k nahlédnutí výsledky provedených vyhodnocení. Způsob platby: vyhodnotitel DKK zašle do 14-ti dnů od obdrţení snímku vyhodnocení majiteli, a to na dobírku za 400,- Kč (+ poštovné). MVDr. Jan Nytra; Veterinární klinika pro malá zvířata; Ukrajinská 28/1536; Ostrava Poruba; Tel , Platba za vyhodnocení snímku se platí předem: 420,- Kč zaslat na výše uvedenou adresu. Prosíme všechny aby zasílaný snímek byl na obálce, či snímku, a na sloţence označen, ţe se jedná o snímek pro Klub ruských a asijských ovčáckých psů. Vyhodnocení bude zasláno poštou na adresu chovatele a na adresu klubu. Vyhodnocení trvá cca 3 týdny od doručení a zaplacení poplatku za vyhodnocení. Je moţní i vyhodnocení nadací O.F.A. (podrobněji na klubovém webu) 6

7 HPCH informuje 1. Plemenná kniha poţaduje sankční poplatky za neúplně vyplněné přihlášky k zápisu štěňat. Z tohoto důvodu se chovateli budou vracet k dovyplnění přihlášky, v nichţ budou chybět poţadované údaje nebo kdy jsou přihlášky vyplněny nečitelně. 2. Chovatelům se doporučuje dávat majitelům štěňat fotokopii ţádanky o zápisná čísla jako doklad o tom, ţe o rodokmeny bylo zaţádáno. V současné době někteří pořadatelé výstav jiţ vyţadují tento dokument, pokud hlásí majitel štěně na výstavu v době, kdy ještě není vystaven jeho PP. 3. Ţádost je třeba podávat měsíc před předpokládaným háráním feny. Krycí list vyhotovený na základě ţádosti, má platnost jeden rok. Ţádost o krycí list zasílejte, prosím, doporučeně (nebo em) na adresu HPCH: Eva Červená Sedláčkova 28, Plzeň Tel: Upozornění: Minimální věk pro svod je od dosaţení plnochruposti. 7

8 ŢÁDOST O KRYCÍ LIST Pro plemeno: Ţádám o vyhotovení krycího listu na fenu: jméno feny a chovatelské stanice: zapsána: uchovněné na základě bonitace: dne/místo: výsledek DKK: a) mám zájem o krytí psem:* b) ţádám o doporučení vhodných krycích psů od HPCH:* jméno psa a chovatelská stanice: jméno psa a chovatelská stanice: Majitel feny: Majitel psa: adresa: adresa: telefon: telefon: Souhlasím s evidencí mého jména, příjmení, adresy a telefonu a jejich poskytnutí případným zájemcům o plemeno. Podpis žadatele: Datum, místo: * nehodící se škrtněte 8

9 Největší akce KRaAOP v roce 2010 klubová výstava Zbraslav u Brna Na tuto výstavu jsme se moc těšili. Myslím tím tedy nás - pořadatele akce. Pozvání posoudit tuto výstavu přijal expert na naše plemena Wadim Kacnelson z Ukrajiny, který momentálně ţije v Německu. Jiţ jeho jméno avizovalo, ţe o jeho posouzení bude z řad vystavovatelů velký zájem. A naše očekávání se naplnilo Od dob zákazu vystavování kupírovaných jedinců byla na této výstavě rekordní účast - 58 přihlášených kavkazanů bylo mimořádným úspěchem! U SAO a JRO byla účast niţší, i kdyţ stále podstatně vyšší neţ je na českých mezinárodních výstavách, zástupce chyběl ve výstavním kruhu pouze moskevskému stráţnímu psu. Budeme doufat, ţe v příštích letech se to i u tohoto plemene MSP změní. Vţdyť odchovy pod FCI jiţ v ČR jsou Počet účastníků pro nás byl známkou toho, ţe o zahraniční posuzovatele neposuzujících zrovna běţně na evropských mezinárodních výstavách je velký zájem a na klubovou výstavu nejprestiţnější akci klubu - by měl být pokaţdé zván někdo, s kým se běţně nesetkáváme ve výstavních kruzích na českých mezinárodních výstavách. Pan Kacnelson se odpoledne zúčastnil i Celostátní povahové soutěţe, která byla uspořádána jiţ po čtvrté a také převedl svojí práci se psy s různou povahou. Poprvé jsme si také vyzkoušeli spolupráci s KKPP, který druhý den po naší klubové výstavě uspořádal speciální výstavu pro KAO. Vyuţila toho většina vystavovatelů kavkazanů. Poprvé a snad ne naposledy jsme také měli moţnost vyuţít on-line přihlášek na obě výstavy (děkujeme Z. Nevrlé za realizaci). Byl to myslím výborný nápad a ulehčení nejen pro vystavovatele, ale i pro pořadatele. A ještě jednou poprvé poprvé jsme na akci měli mediálního sponzora časopis Pes přítel člověka, díky čemuţ vyšel pěkný článek o výstavě i následné celostátní povahové soutěţi. Všem, kteří se nezalekli konkurence a na výstavu přijeli, chceme poděkovat za účast a dobrou náladu. Výjimečnost atmosféry této akce nám trochu pokazilo nevlídné počasí, ale díky zázemí ve Zbraslavském areálu se i toto podařilo vyřešit. Poděkování patří také všem, kdo se s námi podíleli na organizaci a přiloţili ruku k dílu, všem sponzorům, ať těm malým, nebo velkým a všem ostatním, kteří sebou přinesli třeba jen dobrou náladu Zvláštní poděkování je pro Hanku Chudomelovou, která se o pana rozhodčího při jeho návštěvě v ČR starala, na Zbraslav ho dovezla a výborně tlumočila v kruhu. Takţe naposledy DĚKUJEME VŠEM a doufáme, ţe se sejdeme v minimálně stejném počtu i na klubové a speciální výstavě v letošním roce. N.Kocíková & M. Švarcová 9

10 Výdaje a příjmy klubová výstava KRaAOP POHÁRY (+ poháry na povahové soutěţe) ,- AREÁL ZBRASLAV 1 250,- STUŢKY 600,- ROZHODČÍ CESTA + POSUDEČNÉ 9 000,- CAC KARTIČKY 300,- OBČERSTVENÍ PRO POSUZOVATELE A PRACOVNÍKY V KRUHU 1 100,- UBYTOVÁNÍ ROZHODČÍ 200,- MVDr. - VETERINÁRNÍ PŘEJÍMKA 500,- KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY 1 700,- UBYTOVÁNÍ VÝSTAVNÍ VÝBOR + POMOCNÍCI (1 noc) 1 400,- CELKEM ,- POPLATKY ZA STARTOVNÉ ZŮSTATEK

11 AKTIVITA ČLENŮ VÝBORU NA AKCÍCH POŘÁDANÝCH KLUBEM V ROCE 2010 ZKRATKY JMEN - výbor: DA_Denisa Adamová, NK_Naďa Kocíková, EČ_Eva Červená, EM_Eva Mayerová, MŠ_Monika Švarcová, JČ_Jaroslav Čejka, ZV_Zdena Vašková, KO_Karel Ospalý, JP_Josef Prášil, ZP_Zdena Prášilová, IP_Iveta Polejová - náhradník: HCH_Hana Chudomelová - revizní komise: PR_Petr Rajský AKCE D.A. N.K. E.Č. E.M. M.Š. J.Č. Z.V. K.O. J.P. Z.P. I.P. H.CH. P.R. ŢIŢICE 17.1 ŢIŢICE 20.2 ŢIŢICE 13.3 ŢIŢICE 17.4 ŢIŢICE 15.5 ŢIŢICE 26.6 ŢIŢICE.7 ŢIŢICE 21.8 ŢIŢICE 18.9 ŢIŢICE ŢIŢICE ŢIŢICE BONITACE 20.3 BONITACE KLUB.VÝSTAVA ROKYCANY KLUB.VÝSTAVA ZBRASLAV SOUTĚŢE POVAHY ZBRASLAV BŘEZOLUPY 14.3 BŘEZOLUPY 29.5 BŘEZOLUPY 7.8 BŘEZOLUPY ANO ANO - - ANO - - ANO ANO ANO - - ANO ANO ANO ANO ANO ANO - ANO ANO ANO - ANO ANO - - ANO - ANO ANO ANO ANO ANO ANO - - ANO ANO ANO - ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO - ANO ANO ANO - ANO - - ANO ANO - - ANO ANO - ANO ANO - - ANO ANO ANO ANO - ANO ANO - - ANO - - ANO ANO - ANO ANO - ANO ANO ANO ANO ANO - ANO ANO - - ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO - ANO ANO ANO ANO - - ANO ANO ANO ANO - ANO ANO - ANO ANO - ANO ANO - ANO - 11

12 NOVÍ ŠAMPIONI PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ TITULU JUNIOR ŠAMPION SPLNIL BAKK PES DO KAPSY BÁTHORY MOUNT CHÁN BURAN PES DO KAPSY FANTASIA KSIEZYC PAMIRU WEGA ERUDIT PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ TITULU ČESKÝ ŠAMPION SPLNIL ARWEN NORTH KING BAR-BAR NĚŢNÝ OBR INSTINKT ŠEJTANOVA SMEČKA LAGURA REMON FÁRES WEGA ERUDIT PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ TITULU GRAND ŠAMPION SPLNILI BROOKLYN NĚŢNÝ OBR PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ TITULU KLUBOVÝ ŠAMPION KRaAOP SPLNILI ATLANTIDA BASCHKIR PASTORALES CARMEN PIROSAO (SAO) DÉMONA PERLA KAUKAZU IZVESTNYJ Z AZGIRU MÉĎA BÉĎA ERUDIT Všem tímto moc GRATULUJEME!!! 12

13 Podmínky pro udělení titulu KLUBOVÝ ŠAMPIÓN -pes/ fena plemen chovaných pod KRaAOP je v majetku člena klubu a je chovný -pes/ fena získal/a min.100 bodů podle přiloţené tabulky. Body lze získat na výstavách pořádaných FCI, ve třídě mladých a vyšší -pes /fena získal/a ocenění VÝBORNÁ na Klubové výstavě pořádané KRaAOP -majitel psa, feny poţádá písemně HPCH o udělení titulu a splnění podmínek doloţí potřebnými doklady (kopie výstavní přílohy) -kaţdý jedinec, který splnil podmínky pro získání titulu KLUBOVÝ CHAMPION získá diplom Klubový šampion a pohár -diplomy a poháry se předávají dvakrát ročně, a to na členské schůzi a klubové výstavě KRaAOP -titul zapisuje hlavní poradce chovu do PP, zapisuje se i do PP potomků -titul Klubový šampión neopravňuje k zařazení do tříd vítězů a šampiónů na výstavách pořádaných ČMKU, popř. jinými organizacemi FCI -v hodnocení se započítává na kaţdé výstavě jen nejvyšší dosaţený titul (resp.ohodnocení, umístění) OCENĚNÍ, TITUL,UMÍSTĚNÍ Světová/ Evropská Klubová KRaAOP Mezi národní Speciální, klubová a Speciální části Evropy BODOVÁ TABULKA PRO KLUBOVÉHO ŠAMPIONA Národní BIS BOS BIG BOB + JUNIOR BOB BOS 35 VÍTĚZNÝ PES/FENA (Kl.V; VSV) NÁRODNÍ VÍTĚZ NEJ. MLADÝ PLEMENE (KVM) NEJ. VETERÁN PLEMENE CACIB Res. CACIB CAC, CAJC V1, res.cac V2 ( tř. ml.,mezit., ot., víť., šamp. ) V3 ( tř. ml.,mezit., ot., víť., šamp. ) V4 ( tř. ml.,mezit., ot., víť., šamp. )

14 SVOD MLADÝCH ŢIŢICE Svodu se úspěšně zúčastnil a splnil podmínky plnochruposti REGENT LIŠTIČKA ZAŘAZENI DO CHOVU ŢIŢICE Posuzoval pan Karel HOŘÁK PSI: KAVKAZSKÝ PASTEVECKÝ PES ALJOSCHA BASCHKIR PASTORALES (Atlant iz Otchego doma x Fatima z Údolí Kalspoltu) Narozen: Chovatel: Mušálková Libuše Majitel: Bc. Šimáková Iva. Bonitační kód : 0/0,Da/0/1/1/0/V/44442 Rtg/DKK: 0/0 Výška : 75,5cm Délka: 79cm Obvod hlavy: 64 cm Délka hlavy : 32 cm Délka čenichu: 12 cm Obvod hrudníku: 98 cm Obvod nadprstí: 15,5 cm Barva srsti: žíhaná-vlkošedá, tmavá maska Skus a zuby: nůžkový Oko: hnědé Chody: málo prostorné Celkový vzhled: požadované síly a mohutnosti Znaky plemenné příslušnosti (vady): měkké nadprstí CHOVNÝ 14

15 BAKK PES DO KAPSY (Méďa Béďa Erudit x Gruzie Erudit) Narozen: Chovatel: Růžičková Anna Majitel: Janda Pavel Bonitační kód: 3/3,Hb/1/1/5/0/45455 Rtg/DKK: 3/3 Výška : 74 cm Délka: 77 cm Obvod hlavy: 61 cm Délka hlavy : 26 cm Délka čenichu: 10,5 cm Obvod hrudníku: 88 cm Obvod nadprstí: 15,5 cm Barva srsti: červená, bílé znaky Skus a zuby: nepravidelný,nůžkový Oko: hnědé Chody: úzké vzadu Celkový vzhled: požadované síly a mohutnosti Znaky plemenné příslušnosti (vady): bez vad CHOVNÝ BURAN PES DO KAPSY (Méďa Béďa Erudit x Gruzie Erudit) Narozen: Chovatel: Růžičková Anna Majitel: Růžičková Anna Bonitační kód: 0/0,Db/0/3/5/0/P,V/44455 Rtg/DKK: 0/0 Rtg DLK: 0/0 Výška : 75 cm Délka: 83 cm Obvod hlavy: 64 cm Délka hlavy : 31 cm Délka čenichu: 11,5 cm Obvod hrudníku: 102 cm Obvod nadprstí: 15,5 cm Barva srsti: žíhaná, bílé znaky Skus a zuby: nůžkový Oko: dravčí Chody: úzké vzadu Celkový vzhled: požadované síly a mohutnosti Znaky plemenné příslušnosti (vady): úzké postavení hrudníku, tlapy rozevřené - ploché CHOVNÝ 15

16 FERGUS LIŠTIČKA (Evdokim iz Russkoj provincii x Axa Nufira) Narozen: Chovatel: Červená Eva Majitel: Vajcová Petra Bonitační kód: 0/0,Aab/0/2/5/0/E/44455 Rtg/DKK: 0/0 Výška : 74 cm Délka: 83 cm Obvod hlavy: 67 cm Délka hlavy : 31,5 cm Délka čenichu: 11,5 cm Obvod hrudníku: 105 cm Obvod nadprstí: 19 cm Barva srsti: vlokošedá, tmavá maska, bílé znaky Skus a zuby: nůžkový, ulomené řezáky Oko: světlé Chody: úzké vzadu Celkový vzhled: požadované síly a mohutnosti Znaky plemenné příslušnosti (vady): uvolněná víčka CHOVNÝ KORÓL LIŠTIČKA (Urhan Moskovskiy x Svetskaya Lvitsa Tskaro) Narozen: Chovatel: Červená Eva Majitel: Růžičková Anna Bonitační kód : 1/0,Gab/0/1/4,5/B,I,N,P,T/54555 Rtg/DKK: 1/0 Rtg DLK: 0/0 Výška : 71 cm Délka: 81 cm Obvod hlavy: 69 cm Délka hlavy : 29 cm Délka čenichu: 10,5 cm Obvod hrudníku: 92 cm Obvod nadprstí: 16 cm Barva srsti: písková, tmavá maska, bílé znaky Skus a zuby: nůžkový Oko: hnědé Chody: úzké vpředu, úzké vzadu Celkový vzhled: požadované síly a mohutnosti Znaky plemenné příslušnosti (vady): výraznější stop, měkký hřbet, přestavěná záď, úzký hrudník, vady v postavení a úhlení pánevních končetin CHOVNÝ 16

17 VABANK ERUDIT (Opasny Sopernik iz Grada Velikogo x Charlota Erudit) Narozen: Chovatel: Burian Michal Majitel: Ždímal Vratislav Bonitační kód: 0/0,Bab/0/0/4/0/EPRV/44446 Rtg/DKK: 0/0 Výška : 74 cm Délka: 77 cm Obvod hlavy: 65 cm Délka hlavy : 32 cm Délka čenichu: 12 cm Obvod hrudníku: 100 cm Obvod nadprstí: 16 cm Barva srsti: tmavě vlkošedá,tmavá maska, bílé znaky Skus a zuby:nůžkový Oko: tmavě hnědé Chody: úzké vpředu Celkový vzhled: požadované síly a mohutnosti Znaky plemenné příslušnosti (vady): uvolněná víčka, úzký hrudník, vady v postavení a úhlení předních končetin, měkké nadprstí CHOVNÝ YUKATAN LIŠTIČKA (Malder x Belinda Medvědí Lady) Narozen: Chovatel: Červená Eva Majitel: Berger Michal Bonitační kód: 1/0,Fab/0/1/4,5/1/44555 Rtg/DKK: 1/0 Výška : 70 cm Délka: 73,5 cm Obvod hlavy: 59 cm Délka hlavy : 29 cm Délka čenichu: 11 cm Obvod hrudníku: 91 cm Obvod nadprstí: 14 cm Barva srsti: plavá,tmavá maska, bílé znaky Skus a zuby: nůžkový Oko: hnědé Chody: úzké vpředu, úzké vzadu Celkový vzhled: lehčího typu Znaky plemenné příslušnosti (vady): bez vad CHOVNÝ 17

18 FENY: ANUŠKA BADOZA (Batir Velikyi Han x Doriana Lajdn) Narozen: Chovatel: Vajcová Petra Majitel: Vajcová Petra Bonitační kód: 0/0,Dab/0/2/4,5/AbNU/44455 Rtg/DKK: 0/0 Výška : 67 cm Délka: 75 cm Obvod hlavy: 51 cm Délka hlavy : 28 cm Délka čenichu: 11 cm Obvod hrudníku: 92 cm Obvod nadprstí: 13,5 cm Barva srsti: žíhaná, tmavá maska, bílé znaky Skus a zuby: nůžkový (chybí I 1- vet.potvrzení) Oko: světlé Chody: úzké vpředu, úzké vzadu Celkový vzhled: požadované síly a mohutnosti Znaky plemenné příslušnosti (vady): příliš úzká hlava, přestavěná záď, rozevřené tlapy CHOVNÁ ATLANTIDA BASCHKIR PASTORALES ( Altalnt iz Otchego doma x Fatima z Údolí Kalspoltu) Narozen: Chovatel: Mušálková Libuše Majitel: Mušálková Libuše Bonitační kód: 3/0,Dab/0/0/5/0/Pa/44444 Rtg/DKK: 3/0 Výška : 73 cm Délka: 78 cm Obvod hlavy: 59,5 cm Délka hlavy : 31 cm Délka čenichu: 11,5 cm Obvod hrudníku: 93 cm Obvod nadprstí: 16,5 cm Barva srsti: žíhaná, tmavá maska, bílé znaky Skus a zuby: nepravidelný Oko: hnědé Chody: úzké vzadu Celkový vzhled: požadované síly a mohutnosti Znaky plemenné příslušnosti (vady): nedostatečné předhrudí CHOVNÁ 18

19 AVERDA BASCHKIR PASTORALES (Atlant iz Otchego doma x Fatima z Údolí Kalspoltu) Narozen: Chovatel: Mušálková Libuše Majitel: Moravcová Marie Bonitační kód : 0/0,Aa/0/2/8/0/V/44462 Rtg/DKK: 0/0 Rtg DLK: 0/0 Výška : 67,5 cm Délka: 72 cm Obvod hlavy: 54 cm Délka hlavy : 30 cm Délka čenichu: 10 cm Obvod hrudníku: 89 cm Obvod nadprstí: 14 cm Barva srsti: vlkošedá, tmavá maska Skus a zuby: nůžkový Oko: světlé Chody: zcela netypické vzadu Celkový vzhled: požadované síly a mohutnosti Znaky plemenné příslušnosti (vady): měkké zadní nadprstí CHOVNÁ BELLA DONA PES DO KAPSY (Méďa Béďa Erudit x Gruzie Erudit) Narozen: Chovatel: Růžičková Anna Majitel: Vašek Tomáš Bonitační kód: 0/0,Dab/0/3/0/0/N/44445 Rtg/DKK: 0/0 Výška : 73 cm Délka: 76 cm Obvod hlavy: 58 cm Délka hlavy : 30,5 cm Délka čenichu: 11 cm Obvod hrudníku: 94 cm Obvod nadprstí: 16 cm Barva srsti: žíhaná, tmavá maska, bílé znaky Skus a zuby: nůžkový Oko: dravčí Chody: prostorné, pravidelné Celkový vzhled: požadované síly a mohutnosti Znaky plemenné příslušnosti (vady): přestavěná záď CHOVNÁ 19

20 BRITANY ZLATÁ FONTÁNA (Hranitel Gor Nazgul x Herra-Donna z Azgiru) Narozen: Chovatel: Fuková Jiřina Majitel: Filipovi Lucie a Aleš Bonitační kód: 0/0,Aa/0/1/0/0/Pa/44555 Rtg/DKK: 0/0 Výška : 66 cm Délka: 74 cm Obvod hlavy: 56 cm Délka hlavy : 29 cm Délka čenichu: 10,5 cm Obvod hrudníku: 83 cm Obvod nadprstí: 14,5 cm Barva srsti: vlkošedá, tmavá maska Skus a zuby: nůžkový Oko: hnědé Chody: prostorné, pravidelné Celkový vzhled: požadované síly a mohutnosti Znaky plemenné příslušnosti (vady): méně výrazné předhrudí CHOVNÁ CEBAYA HOKSA-REX (Bohun Bielowickie Szczečcie x Bagira Hoksa-Rex) Narozen: Chovatel: Cikeccy Jolanta Majitel: Šedivá Helena Bonitační kód: 1/0,Aab/4/0/0/0/DEV Rtg/DKK: 1/0 Výška : 64 cm Délka: 70 cm Obvod hlavy: 57 cm Délka hlavy : 26 cm Délka čenichu: 9 cm Obvod hrudníku: 95 cm Obvod nadprstí: 16 cm Barva srsti: vlkošedá, tmavá maska, bílé znaky Skus a zuby: klešťový, chybí P1 Oko: tmavě hnědé Chody: prostorné, pravidelné Celkový vzhled: požadované síly a mohutnosti Znaky plemenné příslušnosti (vady): nedostatky ve tvaru očí, uvolněná víčka, měkké nadprstí NECHOVNÁ PRO SKUS A CHUDOZUBOST 20

21 DÉMONA PERLA KAUKAZU (Kim z Witobelskiej Przystani x Alfa Hoksa-Rex) Narozen: Chovatel: Darius Jarosczak Majitel: Kocíková Naďa Bonitační kód: 2/1,Ha/1/0/0/1/44455 Rtg/DKK: 2/1 Rtg DLK: 0/0 Výška : 67 cm Délka: 69 cm Obvod hlavy: 56 cm Délka hlavy : 30 cm Délka čenichu: 10,5 cm Obvod hrudníku: 89 cm Obvod nadprstí: 14 cm Barva srsti: červená, tmavá maska Skus a zuby: nepravidelný, nůžkový Oko: hnědé Chody: prostorné, pravidelné Celkový vzhled: lehčího typu Znaky plemenné příslušnosti (vady): bez vad CHOVNÁ ERINIE BAINTHA BRAKK (Batir Rama Gele x Berenis Baintha Brakk) Narozen: Chovatel: Moravcová Marie Majitel: Kuncová Helena Bonitační kód: 0/0,Bab/0/2/4/0/PRV/44455 Rtg/DKK: 0/0 Výška : 70 cm Délka: 70 cm Obvod hlavy: 57 cm Délka hlavy : 30 cm Délka čenichu: 11 cm Obvod hrudníku: 89 cm Obvod nadprstí: 16 cm Barva srsti: tmavě vlkošedá, tmavá maska, bílé znaky Skus a zuby: nůžkový Oko: světlé Chody: úzké vpředu Celkový vzhled: požadovaní síly a mohutnosti Znaky plemenné příslušnosti (vady): úzký hrudník, vady v postavení předních končetin, měkké nadprstí CHOVNÁ 21

22 HÁTA DEŠERET (Bátorfia Örzo Grisa x Casmir Gratias Andy) Narozen: Chovatel: Kynčlová Jana Majitel: Kynčlová Jana Bonitační kód: 0/0,Hab/0/1/0/0/C,F/44443 Rtg/DKK: 0/0 Výška : 66 cm Délka: 68,5 cm Obvod hlavy: 54 cm Délka hlavy : 26,5 cm Délka čenichu: 10 cm Obvod hrudníku: 83 cm Obvod nadprstí: 14 cm Barva srsti: červená, tmavá maska, bílé znaky Skus a zuby: nůžkový Oko: hnědé Chody: prostorné, pravidelné Celkový vzhled: požadované síly a mohutnosti Znaky plemenné příslušnosti (vady): nepřilehlé ucho CHOVNÁ YLONKA LIŠTIČKA ( Malder x Belinda Medvědí Lady ) Narozen: Chovatel: Červená Eva Majitel: Berger Michal Bonitační kód: ½,B/0/2/4,5/FPR/44445 Rtg/DKK: 1/2 Výška : 66 cm Délka: 76 cm Obvod hlavy: 51 cm Délka hlavy : 30 cm Délka čenichu: 11 cm Obvod hrudníku: 85 cm Obvod nadprstí: 14 cm Barva srsti: bílá Skus a zuby: nůžkový Oko: světlé Chody: úzké vpředu, úzké vzadu Celkový vzhled: lehčího typu Znaky plemenné příslušnosti (vady): nepřilehlé ucho nízko nasazené, úzký hrudník, vady v postavení předních končetin CHOVNÁ 22

23 FENY: STŘEDOASIJSKÝ PASTEVECKÝ PES BABULKA ATLYN-DEPE Narozena: Chovatel: Prášil Josef Majitel: Vašáryová Hana Bonitační kód: 0/0,0/0/2/0/0/W/44462 Rtg/DKK: 0/0 Výška : 70 cm Délka: 75 cm Obvod lebky : 51 cm Délka lebky/mordy: 17/12 cm Délka hlavy: 29 cm Obvod hrudníku: 89 cm Obvod nadprstí: 14 cm Barva srsti: plavá s bílými znaky Skus a zuby: nůžkový, plnochrupý Oko: světlé Hlava: správně modelovaná, proporcionální Pohyb: prostorný, typický s výrazným odrazem p.k. Celkový vzhled: pes silné kostry a osvalení Srst: Nedostatky v exteriéru: příliš vyjádřený lalok CHOVNÁ TALGA IZ KLOVI (Tamerkan x Itkul iz Klovi) Narozena: Chovatel: Ovsjannikov Anatolij Ivanovič Majitel: Synek David Bonitační kód: 3/3,0/0/1/0,4/0/Bi/44463 Rtg/DKK: 3/3 Výška : 73 cm Délka: 81 cm Obvod lebky : 57 cm Délka lebky/mordy : 19,5/11 cm Délka hlavy: 30,5 cm Obvod hrudníku: 90 cm Barva srsti: černá, bílé znaky Skus a zuby: nůžkový, plnochrupý, nepravidelně řazené řezáky Oko: středně hnědé Hlava: správně modelovaná, proporcionální Pohyb: prostorný, typický s výrazným odrazem p.k. Celkový vzhled: pes silné kostry a osvalení Srst: Nedostatky v exteriéru: uvolněná víčka, skloněná záď CHOVNÁ 23

24 Výpis plemenné knihy k Kavkazský pastevecký pes Ch. stanice: FORESTA UMBRA Chovatel: Steppan Jirí DASTYN Nart-Sano x ARSA Baintha Brakk * nar CMKU/KAO 3550/10 AKKI Pes vlkošedá, bílé znaky, dlouhá CMKU/KAO 3551/10 ARAM Pes vlkošedá, bílé znaky, dlouhá CMKU/KAO 3552/10 ARES Pes vlkošedá, bílé znaky, dlouhá CMKU/KAO 3553/10 ATILLA Pes plavá, bílé znaky, dlouhá CMKU/KAO 3554/10 AFFINITY Fena vlkošedá, bílé znaky, dlouhá CMKU/KAO 3555/10 AIRA Fena vlkošedá, bílé znaky, dlouhá CMKU/KAO 3556/10 ALIA Fena vlkošedá, bílé znaky, dlouhá CMKU/KAO 3557/10 ARABBA Fena vlkošedá, bílé znaky, dlouhá Ch. stanice : TVERSKAJA GEMCHUGINA Chovatel : * nar CMKU/KAO 3558/-10/09 DZHILLI Fena šedá, dlouhá IMPORT Z : RKF Ch. stanice : DAUR DON Chovatel : * nar CMKU/KAO 3559/-10/09 DERZKIY Pes šedá, dlouhá IMPORT Z : UKU Ch. stanice : MAL BAGUSHY Chovatel : Topush iz Legendy Kavkaza x Aba * nar CMKU/KAO 3560/-10/09 GISHER Fena šedá, dlouhá IMPORT Z : RKF Ch. stanice : NUFIRA Chovatel : Rajský Petr Federik del Partenio x CERNEA Nufira * nar CMKU/KAO 3561/10 GAMERA Fena vlkošedá, dlouhá Ch. stanice : ERUDIT Chovatel : Burian Michal MÉDA BÉDA Erudit x Raksha * nar CMKU/KAO 3562/10 CAMMORA Pes vlkošedá, dlouhá CMKU/KAO 3563/10 CONNAN Pes vlkošedá, dlouhá CMKU/KAO 3564/10 CORRADO CATTANI Pes vlkošedá, dlouhá CMKU/KAO 3565/10 CELEBRITA Fena rezavá, dlouhá Ch. stanice : LIŠTICKA Chovatel : Červená Eva Federik del Partenio x PUMA Lišticka * nar CMKU/KAO 3566/10 ORSO-GRISA Pes červená, dlouhá Ch. stanice : ŠEJTANOVA SMEČKA Chovatel : Smržová Jana FRAJER Šejtanova smecka x DYNAMICA Šejtanova smecka * nar CMKU/KAO 3567/10 LION KING Pes červená, dlouhá CMKU/KAO 3568/10 LORD FRAJER Pes vlkošedá, dlouhá CMKU/KAO 3569/10 LOTHAR Pes vlkošedá, dlouhá CMKU/KAO 3570/10 LOTRANDO Pes vlkošedá, dlouhá CMKU/KAO 3571/10 LUBER Pes červená, dlouhá CMKU/KAO 3572/10 LUCIFER Pes vlkošedá, dlouhá 24

25 Ch. stanice : DUSHA ROSSII Chovatel : Dusha Rossii Shurin x Dusha Rossii Uliana * nar CMKU/KAO 3573/-10/09 GENERAL TOPTYGIN Pes červenobílá, dlouhá IMPORT Z : RKF Ch. stanice : LIŠTIČKA Chovatel : Cervená Eva Federik del Partenio X VANILKA Lišticka * nar CMKU/KAO 3574/10 POLÁRKA Fena červená, dlouhá Ch. stanice : LIŠTIČKA Urhan Moskovskiy X OLIVIA Lišticka * nar CMKU/KAO 3575/10 RAFAELO Pes vlkošedá, dlouhá CMKU/KAO 3576/10 REGALO Pes vlkošedá, dlouhá CMKU/KAO 3577/10 RENARD Pes vlkošedá, dlouhá CMKU/KAO 3578/10 REGENT Pes vlkošedá, dlouhá CMKU/KAO 3579/10 RARETÉ Fena vlkošedá, dlouhá CMKU/KAO 3580/10 RHODÉ Fena vlkošedá, dlouhá CMKU/KAO 3581/10 ROSANA Fena vlkošedá, dlouhá Ch. stanice : LIŠTIČKA Malder x AXA Nufira * nar CMKU/KAO 3582/10 SAVOR Pes červená, dlouhá CMKU/KAO 3583/10 SERGEJ Pes červená, dlouhá CMKU/KAO 3584/10 SHÉRIF Pes vlkošedá, dlouhá CMKU/KAO 3585/10 SOBOKU Pes vlkošedá, dlouhá CMKU/KAO 3586/10 SOKRATES Pes vlkošedá, dlouhá CMKU/KAO 3587/10 STALWART Pes plavá, dlouhá CMKU/KAO 3588/10 STERN Pes vlkošedá, dlouhá CMKU/KAO 3589/10 STYLES Pes vlkošedá, dlouhá CMKU/KAO 3590/10 SNOW-WHITE Fena bílá, dlouhá CMKU/KAO 3591/10 SURELY Fena vlkošedá, dlouhá Ch. stanice : ZE ŽDÁRSKÝCH LESU Chovatel : Prosecký Aleš Otec : Jus Elbrus Chán Matka : CHERIE Dešeret * nar CMKU/KAO 3592/10 BADDY Pes modrá, bílé znaky, dlouhá CMKU/KAO 3593/10 BALROG Pes modrá, bílé znaky, dlouhá CMKU/KAO 3594/10 BATYR CHER Pes vlkošedá, bílé znaky, dlouhá CMKU/KAO 3595/10 BEN JUS Pes vlkošedá, bílé znaky, dlouhá CMKU/KAO 3596/10 BLACK JACK Pes tmavě vlkošedá, bílé znaky, dlouhá CMKU/KAO 3597/10 BURLAK Pes vlkošedá, bílé znaky, dlouhá CMKU/KAO 3598/10 BARRACUDA Fena vlkošedá, bílé znaky, dlouhá CMKU/KAO 3599/10 BEA JUSA Fena tmavě vlkošedá, bílé znaky, dlouhá CMKU/KAO 3600/10 BELLA Fena modrá, bílé znaky, dlouhá CMKU/KAO 3601/10 BORGA Fena vlkošedá, bílé znaky, dlouhá 25

KLUBOVÁ VÝSTAVA, ROKYCANY, 11.06.2011 Rozhodčí: Miroslav Václavík

KLUBOVÁ VÝSTAVA, ROKYCANY, 11.06.2011 Rozhodčí: Miroslav Václavík KLUBOVÁ VÝSTAVA, ROKYCANY, 11.06.2011 Rozhodčí: Miroslav Václavík KAVKAZSKÝ PASTEVECKÝ PES Psi - třída dorostu VN1 Fešák Hubert Erudit, nar. 20.11.2010 ch. Burian Michal, m. Lepková Barbora 7-měsíční pes

Více

BIS SLAVIANKA BALANDIS

BIS SLAVIANKA BALANDIS JIHORUSKÝ OVČÁK Psi třída mladých V1, CAJC, Klubový vítěz mladých, BOJ, BIS junior CLASSIC CORSAR BALANDIS nar. 15.7. 2011, Shnezhnyi Rusich Volshebnik x Braveheart Beloshnezhka chov.: Natalja Starodubceva,

Více

OBECNÁ USTANOVENÍ ZPŮSOB ZAŘAZOVÁNÍ BEARDED COLLIÍ DO CHOVU

OBECNÁ USTANOVENÍ ZPŮSOB ZAŘAZOVÁNÍ BEARDED COLLIÍ DO CHOVU CHOVATELSKÝ A ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ BEARDED COLLIÍ PODMÍNKY PRO ZAŘAZOVÁNÍ BEARDED COLLIÍ DO CHOVU OBECNÁ USTANOVENÍ 1) Podmínky pro zařazení do chovu dané tímto předpisem KCHBC musí splňovat také

Více

Klub chovatelů špiců

Klub chovatelů špiců Klub chovatelů špiců pořádá ve dnech 14. 5. a 15. 5. 2016 Speciální a Klubovou výstavu špiců a Thai Bangkaew Dog v kynologickém areálu MSKS ve Zbraslavi u Brna 14. 5. 2016 Speciální výstava 15. 5. 2016

Více

Klub chovatelů špiců

Klub chovatelů špiců Klub chovatelů špiců pořádá dne 4. 9. 2016 Klubovou výstavu špiců a Thai Bangkaew Dog se zadáváním titulu KLUÝ VÍTĚZ na výstavišti Krásná louka v Mladé Boleslavi Uzávěrka přihlášek: 1. termín 12.8. 2016

Více

Bonitační karta. Míry psa. A šířka hlavy B délka čenichové partie C délka hlavy

Bonitační karta. Míry psa. A šířka hlavy B délka čenichové partie C délka hlavy Bonitační karta Míry psa A délka hlavy B délka čenichové partie C výška v kohoutku D hloubka hrudníku E obvod hrudníku F délka těla A šířka hlavy B délka čenichové partie C délka hlavy Celkový vzhled 1

Více

Pozvánka na klubovou výstavu a bonitaci Nová Živohošť 27. - 28. 4. 2013

Pozvánka na klubovou výstavu a bonitaci Nová Živohošť 27. - 28. 4. 2013 Pozvánka na klubovou výstavu a bonitaci Nová Živohošť 27. - 28. 4. 2013 Milí chovatelé, majitelé a příznivci plemene beauceron, rádi bychom Vás pozvali na Novou Živohošť, kde se bude konat první klubová

Více

v sobotu 11. července 2015

v sobotu 11. července 2015 Moravskoslezský bulldog-mops klub pořádá v sobotu 11. července 2015 v oranžerii zámeckého hotelu Maxmilian zámek Loučeň, PSČ 289 37, okr. Nymburk N 50' 17.143, E 15' 01.204, www.zamekloucen.cz Klubovou

Více

SPOLEK CHOVATELŮ SLOVENSKÝCH ČUVAČŮ E-mail: vybor@slovensky-cuvac.biz, www: www.slovensky-cuvac.biz

SPOLEK CHOVATELŮ SLOVENSKÝCH ČUVAČŮ E-mail: vybor@slovensky-cuvac.biz, www: www.slovensky-cuvac.biz Středoevropská speciální výstava Slovenských čuvačů Chržín, 26. 9. 2015 Místo konání: Chržín 1, Stará Fara www.chrzin1.cz Se zadáváním titulů: Vítěz Středoevropské speciální výstavy SC Nejlepší pes Středoevropské

Více

Speciální výstava slovenských čuvačů Chržín, 26. 9. 2015

Speciální výstava slovenských čuvačů Chržín, 26. 9. 2015 Speciální výstava slovenských čuvačů Chržín, 26. 9. 2015 Místo konání: Chržín 1, Stará Fara www.chrzin1.cz Se zadáváním titulů: Vítěz vítězka speciální výstavy SC Vítěz vítězka mladých speciální výstavy

Více

SPOLEK CHOVATELŮ SLOVENSKÝCH ČUVAČŮ www:

SPOLEK CHOVATELŮ SLOVENSKÝCH ČUVAČŮ   www: Klubová výstava se zadáváním titulů Nejlepší pes výstavy, Nejlepší fena výstavy PROPOZICE Datum konání: 2. 10. 2016 Místo konání: Brno - Líšeň, Jedovnická 7a, KK Zetor, krytá kynologická hala GPS: 49.2159092N,

Více

Návrh nové bonitační karty

Návrh nové bonitační karty Návrh nové bonitační karty Bonitační karta je zkrácená a vychází ze standardu švýcarského honiče. Bude graficky upravená na jednu stránku. Bonitační kód bude uvádět u jedince se samými nulami (bez chyb)

Více

PLEMEN SHIH-TZU A LHASA APSO. CLUBSIEGERSCHAU 7. 9. 2014 hotel STEP, Malletova ul., Praha 9. Program výstavy:

PLEMEN SHIH-TZU A LHASA APSO. CLUBSIEGERSCHAU 7. 9. 2014 hotel STEP, Malletova ul., Praha 9. Program výstavy: PROPOZICE KLUB LHASA APSO ČR KLUBOVÁ VÝSTAVA PLEMEN SHIH-TZU A LHASA APSO CLUBSIEGERSCHAU 7. 9. 2014 hotel STEP, Malletova ul., Praha 9 Rozhodčí: NAĎA KLÍROVÁ (změna rozhodčího vyhrazena) Uzávěrka Meldeschluss

Více

Zápis z výborové schůze KRaAOP

Zápis z výborové schůze KRaAOP KLUB RUSKÝCH A ASIJSKÝCH OVČÁCKÝCH PSŮ KRaAOP Zápis z výborové schůze KRaAOP Datum a čas: sobota 14. června 2014, od 14.00 hodin Místo: Uničov Za výbor Klubu přítomni: Soňa Vágnerová předsedkyně Ing. Milan

Více

VÝSTAVNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ PUDLŮ, z. s.

VÝSTAVNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ PUDLŮ, z. s. VÝSTAVNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ PUDLŮ, z. s. Tento výstavní řád je platný pro oblastní výstavy pudlů (dále jen OVP) a klubové výstavy pudlů (dále jen KVP) pořádané Klubem chovatelů pudlů, z.s. (dále jen KCHP).

Více

Najdete zde i základní výstavní hodnocení a výsledek RTG (rentgenu) kloubů.

Najdete zde i základní výstavní hodnocení a výsledek RTG (rentgenu) kloubů. 1 JAK ČÍST BONITAČNÍ KÓD Bonitačním kódem rozumíme zapsání předností, ale hlavně vad posuzovaného jedince pomocí předepsané tabulky. Pro úplného laika je to potom směs čísel a písmen na jednom řádku. V

Více

PLEMEN SHIH-TZU A LHASA APSO hotel STEP, Malletova ul., Praha 9. Program výstavy:

PLEMEN SHIH-TZU A LHASA APSO hotel STEP, Malletova ul., Praha 9. Program výstavy: PROPOZICE KLUB LHASA APSO ČR KLUBOVÁ VÝSTAVA PLEMEN SHIH-TZU A LHASA APSO 11. 09. 2016 hotel STEP, Malletova ul., Praha 9 SHIH TZU - rozhodčí: Vitaliy Belskyy/UKR LHASA APSO - rozhodčí: Vitaliy Belskyy/UKR

Více

KLUBOVÁ VÝSTAVA SHIH-TZU a TIBETAN TERRIER CAJC, CAC, BOB. hotel STEP, Malletova ul., Praha 9

KLUBOVÁ VÝSTAVA SHIH-TZU a TIBETAN TERRIER CAJC, CAC, BOB. hotel STEP, Malletova ul., Praha 9 PROPOZICE KLUBOVÁ VÝSTAVA SHIH-TZU a TIBETAN TERRIER CAJC, CAC, BOB hotel STEP, Malletova ul., Praha 9 Uzávěrka I. 27. 2. 2012 II. 12. 3. 2012 Rozhodčí: IUZA BERADZE, GRU (změna rozhodčího vyhrazena) Program

Více

pořádá na Konopišti Klubovou výstavu landseerů se zadáváním titulu Klubový vítěz, CAC

pořádá na Konopišti Klubovou výstavu landseerů se zadáváním titulu Klubový vítěz, CAC pořádá na Konopišti Klubovou výstavu landseerů se zadáváním titulu Klubový vítěz, CAC KONOPIŠTĚ 14.5.2016 Výstava proběhne v areálu před hotelem Nová Myslivna na Konopišti Občerstvení bude k dispozici

Více

KLUBOVÁ VÝSTAVA KCHICH

KLUBOVÁ VÝSTAVA KCHICH KLUBOVÁ VÝSTAVA KCHICH se zadáním titulů CAJC, CAC ČR, Klubový vítěz KCHICH 14.6.2009 Otradice / Náměšť nad Oslavou / Penzion Jízdárna www,penzionjizdarna.eu Klubovou výstavu KCHICH pořádá ve spolupráci

Více

Českomoravská kynologická unie. Českomoravská kynologická jednota. KLUB CHOVATELŮ HRUBOSRSTÝCH A MAĎARSKÝCH OHAŘŮ a KLUB KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ

Českomoravská kynologická unie. Českomoravská kynologická jednota. KLUB CHOVATELŮ HRUBOSRSTÝCH A MAĎARSKÝCH OHAŘŮ a KLUB KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ Českomoravská kynologická unie Českomoravská kynologická jednota KLUB CHOVATELŮ HRUBOSRSTÝCH A MAĎARSKÝCH OHAŘŮ a KLUB KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ ve spolupráci se Státním zámkem Zákupy a OMS Česká Lípa pořádají

Více

Klub chovatelů špiců

Klub chovatelů špiců Klub chovatelů špiců pořádá dne 22. 10. 2014 speciální výstavu špiců při Evropské výstavě psů Místo konání: hala kynologického klubu Zetor Brno, Jedovnická ul. 7a, 628 00 Brno - Líšeň GPS souřadnice: Loc:

Více

Zápis z členské schůze SHIH-TZU KLUBU ČR ze dne 26. 6. 2010

Zápis z členské schůze SHIH-TZU KLUBU ČR ze dne 26. 6. 2010 Zápis z členské schůze SHIH-TZU KLUBU ČR ze dne 26. 6. 2010 Místo konání: KA MSKS Zbraslav u Brna Schůze se celkem zúčastnilo 23 členů s právem hlasovat. Přítomno 2 členové výboru (R. Kubeš, M. Junková),

Více

RUSKÝ ČERNÝ TERIÉR (Russkiy Tchiorny Terrier)

RUSKÝ ČERNÝ TERIÉR (Russkiy Tchiorny Terrier) 10.01.2011/EN FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) FCI-Standard N 327 RUSKÝ ČERNÝ TERIÉR (Russkiy Tchiorny Terrier) PŘEKLAD FCI:

Více

PROPOZICE 3. 5. 2015

PROPOZICE 3. 5. 2015 Klubová výstava a VII. ročník Memoriálu Doc. Viléma Kurze se zadáváním titulů Klubový vítěz, Klubová vítězka PROPOZICE 3. 5. 2015 při MVP Praha na výstavišti Praha-Letňany Uzávěrka přihlášek: 26. 4. 2015

Více

Středoevropská speciální výstava slovenských čuvačů Brno, 25. 10. 2014

Středoevropská speciální výstava slovenských čuvačů Brno, 25. 10. 2014 Středoevropská speciální výstava slovenských čuvačů Brno, 25. 10. 2014 Místo konání : Kynologický klub Zetor Brno, Jedovnická 7a, Brno, GPS : 49 12'56.248"N, 16 40'31.312"E Se zadáváním titulů: Vítěz středoevropské

Více

Propozice klubové výstavy pražských krysaříků. Vážené dámy a pánové, srdečně Vás zveme na Klubovou výstavu se zadáním titulů

Propozice klubové výstavy pražských krysaříků. Vážené dámy a pánové, srdečně Vás zveme na Klubovou výstavu se zadáním titulů Propozice klubové výstavy pražských krysaříků Vážené dámy a pánové, srdečně Vás zveme na Klubovou výstavu se zadáním titulů CAJC, CAC, res,. CAC, BOB (Best of Breed), BOS ( Best of Opposite Sexe), BOJ

Více

sobota dne 30. května 2015 zámecký park na Kačině u Kutné Hory L o g o z á m k u K a č i n a

sobota dne 30. května 2015 zámecký park na Kačině u Kutné Hory L o g o z á m k u K a č i n a Českomoravská kynologická jednota OBLASTNÍ VÝSTAVA PSŮ všech plemen zapisovaných v plemenných knihách ČMKU spojená s Klubovou výstavou bez zadání titulu Klubový vítěz Klubu chovatelů německých krátkosrstých

Více

KLUB PINČŮ ČESKÉ REPUBLIKY. PROPOZICE KE SPECIÁLNÍ VÝSTAVĚ Česká Třebová ZKO Podhorka

KLUB PINČŮ ČESKÉ REPUBLIKY. PROPOZICE KE SPECIÁLNÍ VÝSTAVĚ Česká Třebová ZKO Podhorka KLUB PINČŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROPOZICE KE SPECIÁLNÍ VÝSTAVĚ 18.6.2016 Česká Třebová ZKO Podhorka Uzávěrka 3.6.2016 (pátek), elektronické přihlášky do 8.6.2016 (středa) Speciální výstava s bonitací pořádaná

Více

Vzhledem k výše uvedenému znovu zveřejňujeme všechny řády, tj. i ČMKU:

Vzhledem k výše uvedenému znovu zveřejňujeme všechny řády, tj. i ČMKU: Udělování titulů Vzhledem k výše uvedenému znovu zveřejňujeme všechny řády, tj. i ČMKU: Udělování titulu "KLUBOVÝ ŠAMPION Tento titul je udělován každému psovi nebo feně v majetku člena klubu a to po trojím

Více

Speciální výstava. Klub chovatelů slovenských čuvačů v České republice založený v roce 1933, o.s. Všestudy Veltrusy

Speciální výstava. Klub chovatelů slovenských čuvačů v České republice založený v roce 1933, o.s. Všestudy Veltrusy Speciální výstava Brno - Líšeň 15. května 2016 Rozhodčí: MVDr. G. Ridarčíková, SK Se zadáváním titulů a čekatelství: CAJC, CAC, Res. CAC Vítěz speciální výstavy mladých Vítěz speciální výstavy Vítěz speciální

Více

SHELTIE CLUB CZ, z. s.

SHELTIE CLUB CZ, z. s. SHELTIE CLUB CZ, z. s. Vás srdečně zve na Klubovou výstavu se zadáváním titulu CAC, CAJC, bez zadání KV konanou v neděli 4. září 2016 v Kladruby nad Labem Kolesa posuzuje: paní Karin Hedberg (Kennel Kashmani

Více

CHOVATELSKÝ A ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ BEARDED COLLIÍ I. NÁZEV A SÍDLO KLUBU, ÚČEL A CÍLE ŘÁDU

CHOVATELSKÝ A ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ BEARDED COLLIÍ I. NÁZEV A SÍDLO KLUBU, ÚČEL A CÍLE ŘÁDU CHOVATELSKÝ A ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ BEARDED COLLIÍ I. NÁZEV A SÍDLO KLUBU, ÚČEL A CÍLE ŘÁDU Chovatelský a zápisní řád (dále jen řád) Klubu chovatelů Bearded collií, z. s. (dále jen KCHBC), se sídlem

Více

PROPOZICE NA KLUBOVOU VÝSTAVU KCHP

PROPOZICE NA KLUBOVOU VÝSTAVU KCHP PROPOZICE NA KLUBOVOU VÝSTAVU KCHP KCHP Praha, Kotíkova 758/3, 103 00 Praha 10 - Kolovraty, číslo klubu: 1043, člen FCI prostřednictvím ČMKU si Vás dovoluje pozvat na KLUBOVOU VÝSTAVA PUDLŮ KCHP MEMORIÁL

Více

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE. Secretariat General: 13, Place Albert I B 6530 THUIN (Belgie) HOVAWART (Hovawart)

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE. Secretariat General: 13, Place Albert I B 6530 THUIN (Belgie) HOVAWART (Hovawart) FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE Secretariat General: 13, Place Albert I B 6530 THUIN (Belgie) ZEMĚ PŮVODU: Německo HOVAWART (Hovawart) DATUM PUBLIKACE ORIGINÁLNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 12.01.1998

Více

Rozhodčí sobotní výstavy. Rozhodčí nedělní výstavy. Vystavovaná plemena

Rozhodčí sobotní výstavy. Rozhodčí nedělní výstavy. Vystavovaná plemena KLUB CHOVATELŮ HONIČŮ Propozice Klubová výstava 2014 se zadáváním titulů CAJC, CAC, klubový vítěz mladých a klubový vítěz v sobotu 7. června 2014 Klubová výstava 2014 se zadáváním titulů CAJC, CAC, vítěz

Více

Klub chovatelů kníračů České republiky, pořádají dne 28. května 2011 na Kynologickém cvičišti v Praze 4 Braníku

Klub chovatelů kníračů České republiky, pořádají dne 28. května 2011 na Kynologickém cvičišti v Praze 4 Braníku Klub chovatelů kníračů České republiky, a pořádají dne 28. května 2011 na Kynologickém cvičišti v Praze 4 Braníku XI. OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU KNÍRAČŮ VŠECH VELIKOSTNÍCH A BAREVNÝCH RÁZŮ se zadáváním

Více

16.10.2015 (poštovní razítko)

16.10.2015 (poštovní razítko) KLUB CHOVATELŮ COLLIÍ A SHELTIÍ Vás srdečně zve na tradiční podzimní výstavní víkend pro plemena kolie dlouhosrstá kolie krátkosrstá šeltie 07. 11. 2015 II. KLUBOVÁ VÝSTAVA KCHCS (bez zadávání titulu Klubový

Více

sobota dne 19. května 2012 zámecký park na Kačině u Kutné Hory L o g o z á m k u K a č i n a

sobota dne 19. května 2012 zámecký park na Kačině u Kutné Hory L o g o z á m k u K a č i n a Českomoravská kynologická jednota OBLASTNÍ VÝSTAVA PSŮ všech plemen zapisovaných v plemenných knihách ČMKU spojená s klubovou výstavou Klubu chovatelů polských ovčáků nížinných se sídlem v Praze Speciální

Více

BARZOJ RUSKÝ CHRT (Russkaya Psovaya Borzaya)

BARZOJ RUSKÝ CHRT (Russkaya Psovaya Borzaya) F E D E R A T I O N C Y N O L O G I Q U E I N T E R N A T I O N A L E Secretariat General: 13, Place Albert I B 6530 THUIN (Belgie) F.C.I.-Standard č. 193 / 22.11.2006 / D, GB BARZOJ RUSKÝ CHRT (Russkaya

Více

9. Hlubockou krajskou výstavu psů všech plemen mimo NO

9. Hlubockou krajskou výstavu psů všech plemen mimo NO Č E S K O M O R A V S K Á K Y N O L O G I C K Á U N I E SDRUŽENÍ KYNOLOGICKÝCH KLUBŮ ČESKOBUDĚJOVICKÁ KYNOLOGICKÁ SPOLEČNOST pořádají 9. Hlubockou krajskou výstavu psů všech plemen mimo NO a speciální

Více

KLUB FARAONSKÝCH PSŮ. Speciální výstavu a klubový coursing (Krása a výkon KFP) PROGRAM:

KLUB FARAONSKÝCH PSŮ. Speciální výstavu a klubový coursing (Krása a výkon KFP) PROGRAM: KLUB FARAONSKÝCH PSŮ pořádá Speciální výstavu a klubový coursing (Krása a výkon KFP) v jezdeckém klubu Vasury - Kolesa (Kladruby nad Labem) GPS souřadnice: 50 5'19.939"N 15 28'36.064"E PROGRAM: Sobota

Více

33. K L U B O V É S E T K Á N Í

33. K L U B O V É S E T K Á N Í 33. K L U B O V É S E T K Á N Í Moravskoslezského klubu chovatelů a přátel leonbergerů které se koná 10. 12. září 2010 v Zubří u Nového Města na Moravě Program: Pátek 10.9. - od 14 00 příjezd na setkání

Více

PROPOZICE NA SPECIÁLNÍ VÝSTAVU PUDLŮ

PROPOZICE NA SPECIÁLNÍ VÝSTAVU PUDLŮ PROPOZICE NA SPECIÁLNÍ VÝSTAVU PUDLŮ KCHP Praha, Kotíkova 758/3, 103 00 Praha 10 - Kolovraty, číslo klubu: 1043, člen FCI prostřednictvím ČMKU si Vás dovoluje pozvat na SPECIÁLNÍ VÝSTAVU PUDLŮ se zadáváním

Více

Bonitační řád Pannonia Klub / dále jen Klub / I. Základní ustanovení

Bonitační řád Pannonia Klub / dále jen Klub / I. Základní ustanovení Bonitační řád Pannonia Klub / dále jen Klub / I. Základní ustanovení 1. Cílem bonitačního řádu / dále jen řád / je stanovení jednotného postupu pro pořádání a organizování bonitací a jednotného výkladu

Více

Speciální výstava Bloodhound clubu CZ

Speciální výstava Bloodhound clubu CZ Speciální výstava Bloodhound clubu CZ 11.9.2016 Rekreační středisko Hálův mlýn - Lažánky 42, 664 71 Rozhodčí: p.petr Řehánek Přejímka psů: od 9.00 hodin Začátek posuzování: 10.00 hodin Nezapomeňte průkaz

Více

Pravidla soutěže Pes roku

Pravidla soutěže Pes roku Pravidla soutěže Pes roku Soutěže jednotlivců se mohou zúčastnit psi v majetku členů Klubu chovatelů Collií a Sheltií (dále Klub). Započítávají se jen body získané v době trvání členství v klubu. V případě

Více

CAJC ČR CAC ČR res.cac ČR Nejlepší pes/fena KV - VSV JBOB - BOB BIS

CAJC ČR CAC ČR res.cac ČR Nejlepší pes/fena KV - VSV JBOB - BOB BIS KLUB CHOVATELŮ COLLIÍ A SHELTIÍ PRAHA Vás srdečně zve na KLUBOVOU A SPECIÁLNÍ VÝSTAVU (KV: bez zadávání titulu Klubový Vítěz / SV: pouze kolie) plemen kolie dlouhosrstá kolie krátkosrstá šeltie CAJC ČR

Více

FÉDÉRATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL: 13, Place Albert 1 B 653 THUIN (Belg. ) FCI - Standard č. 291/16. 06.

FÉDÉRATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL: 13, Place Albert 1 B 653 THUIN (Belg. ) FCI - Standard č. 291/16. 06. FÉDÉRATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL: 13, Place Albert 1 B 653 THUIN (Belg. ) FCI - Standard č. 291/16. 06. 1999/D EURASIER ZEMĚ PŮVODU: Německo DATUM PUBLIKACE PLATNÉHO ORIGINÁLNÍHO

Více

úvodní strana adresa klubu

úvodní strana adresa klubu KLUBOVÁ VÝSTAVA BRNO 27. 6. 2015 PUDL klub, Smečenská 737, 272 04 Kladno, člen FCI prostřednictvím ČMKU Vás zve na KLUBOVOU VÝSTAVU se zadáváním klubového čekatelství pro plemeno PUDL, PAPILLON, PHALENE,

Více

28. 2. 2015 Libice nad Cidlinou kulturní dům Husova ul. Na této výstavě budou předány ceny za PUDLA ROKU 2014

28. 2. 2015 Libice nad Cidlinou kulturní dům Husova ul. Na této výstavě budou předány ceny za PUDLA ROKU 2014 PROPOZICE NA OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU KCHP KCHP Praha, Kotíkova 758/3, 103 00 Praha 10 - Kolovraty, číslo klubu: 1043, člen FCI prostřednictvím ČMKU si Vás dovoluje pozvat na se zadáváním titulů: čekatel

Více

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA VÝSTAVNÍ VÝBOR CHOMUTOV pořádá PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN spojenou s KLUBOVOU VÝSTAVOU KLUBU CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ a SPECIÁLNÍ VÝSTAVOU

Více

KLUB CHOVATELŮ RHODÉSKÝCH RIDGEBACKŮ

KLUB CHOVATELŮ RHODÉSKÝCH RIDGEBACKŮ KLUB CHOVATELŮ RHODÉSKÝCH RIDGEBACKŮ Vás zve na XIII. KLUBOVOU VÝSTAVU se zadáváním titulů CAJC, CAC, res. CAC,BOJ,BOV Nejkrásnější pes / fena, BOB, BOS která se koná v sobotu 26. srpna 2017 Penzion JANGELEC

Více

SPECIÁLNÍ VÝSTAVA AMERICKÝCH KOKRŠPANĚLŮ. sobota 21. listopadu 2015 Motel ŽELEZNÉ HORY, Kojice u Chvaletic

SPECIÁLNÍ VÝSTAVA AMERICKÝCH KOKRŠPANĚLŮ. sobota 21. listopadu 2015 Motel ŽELEZNÉ HORY, Kojice u Chvaletic Českomoravská kynologická unie Český kynologický svaz American Cocker Club ČR SPECIÁLNÍ VÝSTAVA AMERICKÝCH KOKRŠPANĚLŮ sobota 21. listopadu 2015 Motel ŽELEZNÉ HORY, Kojice u Chvaletic Program: 9.00 10.30

Více

SPOLEK CHOVATELŮ SLOVENSKÝCH ČUVAČŮ E-mail: vybor@slovensky-cuvac.biz, www: www.slovensky-cuvac.biz

SPOLEK CHOVATELŮ SLOVENSKÝCH ČUVAČŮ E-mail: vybor@slovensky-cuvac.biz, www: www.slovensky-cuvac.biz Klubová výstava Slovenských čuvačů se zadáváním titulů Nejlepší pes výstavy, Nejlepší fena výstavy 14. 11. 2015 Místo konání: Brno - Líšeň, Jedovnická 7a, KK Zetor, krytá kynologická hala GPS: 49.2159092N,

Více

4.5.2015 (poštovní razítko) nebo on-line přihlášky přes www.dogoffice.cz

4.5.2015 (poštovní razítko) nebo on-line přihlášky přes www.dogoffice.cz KLUB CHOVATELŮ COLLIÍ A SHELTIÍ Vás srdečně zve na první letošní klubovou akci: 30.5.2015 KLUBOVOU VÝSTAVU KCHCS spojenou s BONITACÍ se zadáváním titulu KLUBOVÝ VÍTĚZ plemen kolie dlouhosrstá kolie krátkosrstá

Více

Schválený ZÁPIS ZE SETKÁNÍ MAJITELŮ KELPIÍ

Schválený ZÁPIS ZE SETKÁNÍ MAJITELŮ KELPIÍ Schválený ZÁPIS ZE SETKÁNÍ MAJITELŮ KELPIÍ PÁVOV 10. 1. 2009 Na srazu kelpinek jsem nebyla, tak zde alespoň uveřejňuji zápis ze setkání tak, jak mi ho poslala Jana Š. Přítomní: cca 20 majitelů kelpií (prezenční

Více

Pro klubovou výstavu Chodských psů je zprovozněno on-line přihlášení

Pro klubovou výstavu Chodských psů je zprovozněno on-line přihlášení Klubová výstava chodských psů se zadáním titulu Klubový vítěz Klub přátel chodského psa vás srdečně zve na akci, která se koná dne 15.dubna 2017 v Hradci Králové -kemp Stříbrný rybník Program: 15.4.2017.

Více

ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE R E T R I E V E R K L U B C Z. Pořádají. v neděli v areálu zámeckého parku KONOPIŠTĚ

ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE R E T R I E V E R K L U B C Z. Pořádají. v neděli v areálu zámeckého parku KONOPIŠTĚ ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE R E T R I E V E R K L U B C Z Pořádají II. OBLASTNÍ VÝSTAVU RETRIEVERŮ se zadáváním vítěz třídy mladých, mezitřídy, třídy otevřené, pracovní, vítězů, Oblastní vítěz Baby

Více

Klub bretaňských ohařů z.s. pořádá v neděli 8. května 2016 SDRUŽENOU VÝSTAVU CHOVATELSKÝCH KLUBŮ v Konopišti v parku u Staré Myslivny

Klub bretaňských ohařů z.s. pořádá v neděli 8. května 2016 SDRUŽENOU VÝSTAVU CHOVATELSKÝCH KLUBŮ v Konopišti v parku u Staré Myslivny Klub bretaňských ohařů z.s. pořádá v neděli 8. května 2016 SDRUŽENOU VÝSTAVU CHOVATELSKÝCH KLUBŮ v Konopišti v parku u Staré Myslivny Posuzování a zadávání titulů se řídí platným výstavním řádem ČMKU Klubová

Více

KLUBOVOU VÝSTAVU KOLIÍ A ŠELTIÍ

KLUBOVOU VÝSTAVU KOLIÍ A ŠELTIÍ pořádá KLUBOVOU VÝSTAVU KOLIÍ A ŠELTIÍ se zadáváním titulů CAJC, CAC ČR, bez KV 10. září 2016 v areálu SDH - Hasičská zbrojnice Ostrava Kunčičky Uzávěrka přihlášek: I. - 10. srpna 2016, II. - 20. srpna

Více

Klubovou výstavu (Krása a výkon KFP)

Klubovou výstavu (Krása a výkon KFP) KLUB FARAONSKÝCH PSŮ pořádá Klubovou výstavu (Krása a výkon KFP) na dostihové dráze Lednice GPS souřadnice: 48 48'21.846"N 16 48'0.063"E PROGRAM: Sobota 15.8.2015 Dostihy chrtů (pořádá dostihová dráha

Více

PROPOZICE NA OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU KCHP

PROPOZICE NA OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU KCHP PROPOZICE NA OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU KCHP KCHP Praha, Kotíkova 758/3, 103 00 Praha 10 - Kolovraty, číslo klubu: 1043, člen FCI prostřednictvím ČMKU si Vás dovoluje pozvat na OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU

Více

I. Vymezení pojmů a kompetencí

I. Vymezení pojmů a kompetencí Výstavní řád NO (SČKNO) aktuální znění I. Vymezení pojmů a kompetencí 1. Rozlišujeme: 1.1. Oblastní výstavy 1.2. Krajské výstavy (se zadáváním titulu "Krajský vítěz") 1.3. Výstavy německých ovčáků, které

Více

HLAVNÍ SPONZOR VÝSTAVY

HLAVNÍ SPONZOR VÝSTAVY HLAVNÍ SPONZOR VÝSTAVY Třídy: Pro zařazení psa do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy (tj. v den posouzení psa na výstavě). Ostatní podmínky musí být splněny v den podání přihlášky. štěňat:

Více

Standard Nº. 15.01.2011 / SCHVÁLENÍ SKG CL. KONTINENTÁLNÍ BULDOK (Continental bulldog)

Standard Nº. 15.01.2011 / SCHVÁLENÍ SKG CL. KONTINENTÁLNÍ BULDOK (Continental bulldog) FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) Standard Nº. 15.01.2011 / SCHVÁLENÍ SKG CL Překlad: Kateřina Samková KONTINENTÁLNÍ BULDOK

Více

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA VÝSTAVNÍ VÝBOR CHOMUTOV pořádá PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN 11. května 2013 zámecký park Červeného hrádku u Jirkova I. uzávěrka - 29. 3. 2013

Více

KLUBOVOU VÝSTAVU CDC se zadáváním titulu Klubový vítěz

KLUBOVOU VÝSTAVU CDC se zadáváním titulu Klubový vítěz Czech Deerhound Club pořádá dne 5.9.2015 KLUBOVOU VÝSTAVU CDC se zadáváním titulu Klubový vítěz CAJC, CAC ČR Uzávěrka přihlášek: 23.8.2015 Místo konání : Chlumec nad Cidlinou Rozhoduje datum poštovního

Více

Klub saharských chrtů AZAWAKH & SLOUGHI

Klub saharských chrtů AZAWAKH & SLOUGHI Klub saharských chrtů pořádá dne 13. 9. 2014 na zámku Častolovice klubovou výstavu se zadáváním titulu CAJC, CAC a Klubový vítěz pro plemena AZAWAKH & SLOUGHI Uzávěrka přihlášek 5.9.2014 ROZHODČÍ: František

Více

KYNOLOGICKÉ VÝSTAVY rozdělení výstav, třídy psů, známky z hodnocení, zadávané tituly...

KYNOLOGICKÉ VÝSTAVY rozdělení výstav, třídy psů, známky z hodnocení, zadávané tituly... KYNOLOGICKÉ VÝSTAVY rozdělení výstav, třídy psů, známky z hodnocení, zadávané tituly... Rozdělení výstav Oblastní a krajské Speciální Klubové se zadáváním titulu Klubový vítěz Klubové bez zadávání titulu

Více

OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU

OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU Klub chovatelů kníračů České republiky pobočka 09 jesenická pořádá dne 20.09.2014 OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU všech velikostních a barevných rázů se zadáváním titulů Oblastní klubový vítěz, VT, ČKŠ, ČKŠ-V,

Více

FCI - Standard č. 309 / / D SHAR-PEI (ŠARPEJ)

FCI - Standard č. 309 / / D SHAR-PEI (ŠARPEJ) FCI - Standard č. 309 / 09. 08. 1999 / D SHAR-PEI (ŠARPEJ) PŘEKLAD DO NĚMČINY: Dr. J.-M. Paschoud, paní R. Binder. a paní E.Peper ZEMĚ PŮVODU: Čína PATRONÁT: F.C.I. 2 DATUM PUBLIKACE PLATNÉHO ORIGINÁLNÍHO

Více

CHOVATELSKÝ ŘÁD KRaAOP (navrhované změny označeny červeně)

CHOVATELSKÝ ŘÁD KRaAOP (navrhované změny označeny červeně) CHOVATELSKÝ ŘÁD KRaAOP (navrhované změny označeny červeně) I. Úvodní ustanovení 1. Chovatelský a zápisní řád klubu je základní normou pro chov plemen psů začleněných do klubu. 2. Základní chovatelskou

Více

Datum a čas: sobota 13. dubna 2013, od hod Místo: Restaurace Na Bobovce, PRAHA 8

Datum a čas: sobota 13. dubna 2013, od hod Místo: Restaurace Na Bobovce, PRAHA 8 KLUB RUSKÝCH A ASIJSKÝCH OVČÁCKÝCH PSŮ KRaAOP Zápis z výborové schůze KRaAOP Datum a čas: sobota 13. dubna 2013, od 14.20 hod Místo: Restaurace Na Bobovce, PRAHA 8 Za výbor Klubu přítomni: Soňa Vágnerová

Více

6. Newfoundland FedCup

6. Newfoundland FedCup 6. Newfoundland FedCup 25.-26.05.2012 Hradec nad Moravicí, Česká republika Hotel Belaria GPS 49 51 50.421 N, 17 51 59.269 E Rozhodčí William Dobbin (IR) Frode Jevne (N) Uzávěrka přihlášek 01.05.2012 Časový

Více

6. KRAJSKÁ VÝSTAVA PSŮ VYŠKOV pro všechna plemena mimo německých ovčáků

6. KRAJSKÁ VÝSTAVA PSŮ VYŠKOV pro všechna plemena mimo německých ovčáků 6. KRAJSKÁ VÝSTAVA PSŮ VYŠKOV pro všechna plemena mimo německých ovčáků Program výstavy: od 7:00 Přejímka psů 9:15-9:30 Zahájení výstavy 9:30-14:30 Posuzování v kruzích 14:30-16:00 Závěrečné soutěže Uzávěrka

Více

Bonitace psů a fen alpského brakýře jezevčíkovitého

Bonitace psů a fen alpského brakýře jezevčíkovitého Bonitace psů a fen alpského brakýře jezevčíkovitého I. Všeobecné Podkladem těchto hodnocení exteriéru jsou rasové znaky, uvedené ve standardu pro alpskou braku jezevčíkovitou. Hodnocení smí být prováděno

Více

KYNOLOGICKÁ JEDNOTA ČR KYNOLOGICKÁ ORGANIZACE LANŠKROUN KJ. Lanškroun SPORTOVNÍ HALA BÓŽI MODRÉHO V LANŠKROUNĚ MOBIL: ,

KYNOLOGICKÁ JEDNOTA ČR KYNOLOGICKÁ ORGANIZACE LANŠKROUN KJ. Lanškroun SPORTOVNÍ HALA BÓŽI MODRÉHO V LANŠKROUNĚ MOBIL: , KYNOLOGICKÁ JEDNOTA ČR KYNOLOGICKÁ ORGANIZACE LANŠKROUN KJ 10. ROČNÍK ZEMSKÉ KORUNY KRAJSKÁ VÝSTAVA PSŮ PŘÍSTUPNÁ VŠEM PLEMENŮM PSŮ FCI, NÁRODNÍM PLEMENŮM A NEUZNANÝM FCI, KROMĚ NO Lanškroun 11. června

Více

8. krajská výstava psů plemen FCI, národních plemen, mimo NO,

8. krajská výstava psů plemen FCI, národních plemen, mimo NO, KJ ČR Kynologická organizace 1 Brno 8. krajská výstava psů plemen FCI, národních plemen, mimo NO, která se uskuteční dne 25.7. 2015 v Brně Žebětíně stadion Eliot Kohoutovická 177,641 00 Brno GPS: 49 12'38.103"N,

Více

JACK RUSSELL TERIÉR (JACK RUSSELL TERRIER)

JACK RUSSELL TERIÉR (JACK RUSSELL TERRIER) FCI-Standard č. 345 / 09. 08. 2004/ GB JACK RUSSELL TERIÉR (JACK RUSSELL TERRIER) ZEMĚ PŮVODU: Anglie ZEMĚ VÝVOJE: Austrálie DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 25.10.2000. VYUŽITÍ: Dobrý pracovní

Více

KLUBOVÁ VÝSTAVA SAHARSKÝCH CHRTŮ PARDUBICE. 15. srpna 2015. pro plemena AZAWAKH & SLOUGHI. rozhodčí: Dušan BARLÍK (SK) se zadáváním titulů:

KLUBOVÁ VÝSTAVA SAHARSKÝCH CHRTŮ PARDUBICE. 15. srpna 2015. pro plemena AZAWAKH & SLOUGHI. rozhodčí: Dušan BARLÍK (SK) se zadáváním titulů: KLUBOVÁ VÝSTAVA SAHARSKÝCH CHRTŮ PARDUBICE 15. srpna 2015 pro plemena AZAWAKH & SLOUGHI rozhodčí: Dušan BARLÍK (SK) se zadáváním titulů: CAJC, CAC a Klubový vítěz KSCH 2015 uzávěrka přihlášek: 7. srpna

Více

Zápisní a bonitační řád Moravskoslezského klubu chovatelů collií a sheltií,z.s.

Zápisní a bonitační řád Moravskoslezského klubu chovatelů collií a sheltií,z.s. Zápisní a bonitační řád Moravskoslezského klubu chovatelů collií a sheltií,z.s. člena ČMKU Účel a cíle Řádu Účelem Řádu je metodicky stanovit podmínky a pravidla chovu a ustájení psů podle současných poţadavků

Více

Požadavky na klubový software

Požadavky na klubový software Požadavky na klubový software Klubový SW DATABÁZE Obecné požadavky: Data jsou majetkem klubu trvalá možnost data exportovat do souborů kompatibilních pro jiné databáze Propojení s klubovými www stránkami,

Více

BEAUCERON KLUB ČR. BONITACE DATUM 19.4.2015 MÍSTO Nová Živohošť PES

BEAUCERON KLUB ČR. BONITACE DATUM 19.4.2015 MÍSTO Nová Živohošť PES Bonitace 17.-18.4.2015 Nová Živohošť rozhodčí exteriéru: Guy Armatol (Fr) posuzování povah: Danielle Armatol (Fr), Petr dvořák JMÉNO PSA BLACK JACK FANNELI Č.ZÁPISU. CMKU/BC/4964/13 NAROZEN 5.4.2013 OTEC

Více

Klubová výstava KRaAOP Zbraslav u Brna Moskevský strážní pes Rozhodčí: p. Andraš Polgar (Srbsko)

Klubová výstava KRaAOP Zbraslav u Brna Moskevský strážní pes Rozhodčí: p. Andraš Polgar (Srbsko) Psi třída dorostu VN1, Nejlepší dorostenec, Nejlepší dorostenec klubové výstavy - ASKLÉPIOS ŠUMAVSKÝ MEDVĚD nar. 23.2.2017, CMKU/MSP/330/17 Akim Beskydský dvůr x Calibra Varjag z Bukové Chovatel: Fryje

Více

Zápisní řád pro chov plemene aljašský malamut Alaskan Malamute klub česká republika

Zápisní řád pro chov plemene aljašský malamut Alaskan Malamute klub česká republika Zápisní řád pro chov plemene aljašský malamut Alaskan Malamute klub česká republika PREAMBULE Cílem Alaskan Malamute klubu česká republika (dále jen AMKČR) je chov čistokrevného plemene psů, aljašský malamut

Více

PROPOZICE NA OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU KCHP

PROPOZICE NA OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU KCHP PROPOZICE NA OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU KCHP KCHP Praha, Kotíkova 758/3, 103 00 Praha 10 - Kolovraty, číslo klubu: 1043, člen FCI prostřednictvím ČMKU si Vás dovoluje pozvat na OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD. Landseerklub České republiky, z.s.

ZÁPISNÍ ŘÁD. Landseerklub České republiky, z.s. ZÁPISNÍ ŘÁD Landseerklub České republiky, z.s. Článek I. - Účel a působnost 1. Chovatelský a zápisní řád je základní normou pro chov plemene landseer, vycházející z plemenného standardu FCI v plném rozsahu.

Více

Speciální výstavu chrtů

Speciální výstavu chrtů Czech Deerhound Club pořádá dne 1.6.2013 Speciální výstavu chrtů se zadáváním titulů Vítěz Speciální výstavy, CAC, CAJC Uzávěrka přihlášek: 1. uzávěrka 15.4.2013 2. uzávěrka 1.5.2013 Místo konání : Náměšť

Více

Bonitace Zadní Třebáň

Bonitace Zadní Třebáň Bonitace 10.-11.10.2009 Zadní Třebáň Rozhodčí pro exteriér: etr Řehánek osuzovatelé povah: Dvořák., Otradovec K., Součková M. BONITACE DATUM.. 10.-11.10. 2009 MÍSTO Zadní Třebáň JMÉNO SA AMIGO DARK BLACKGORGE

Více

CACIB Praha 2015 Světová výstava WAFDAL Show Prague 2015

CACIB Praha 2015 Světová výstava WAFDAL Show Prague 2015 PRAHA 2015 CACIB Praha 2015 Světová výstava dalmatinů WAFDAL Show Prague 2015 2. května 2015 3. května 2015 Dallmatiin kllub ČR vás zve na vyjjíímečný vííkend s DALMATIINY do zllaté stověžaté Prahy v srdcii

Více

KLUBOVÉ ZKOUŠKY VLOH A KLUBOVOU VÝSTAVU

KLUBOVÉ ZKOUŠKY VLOH A KLUBOVOU VÝSTAVU Českomoravská kynologická unie Českomoravská kynologická jednota KLUB CHOVATELŮ HRUBOSRSTÝCH A MAĎARSKÝCH OHAŘŮ a OMS OLOMOUC pořádají KLUBOVÉ ZKOUŠKY VLOH A KLUBOVOU VÝSTAVU 30.-31.5.2015 ve Štěpánově

Více

Rozhodčí sobotní výstavy

Rozhodčí sobotní výstavy KLUB CHOVATELŮ HONIČŮ Propozice Speciální výstava honičů 2015 se zadáváním titulů CAJC, CAC, vítěz speciální výstavy honičů v sobotu 9. května 2015 Klubová výstava 2015 se zadáváním titulů CAJC, CAC, klubový

Více

V Ý S L E D K Y : B O N I T A C E O S T R A V A

V Ý S L E D K Y : B O N I T A C E O S T R A V A Kolie dlouhosrstá P s i V Ý S L E D K Y : B O N I T A C E O S T R A V A 2 2. 8. 2 0 1 5 Briliant Blue Finestra nar. 14. 11. 2013 blue-merle o: Lovley Larry Sir vom Bruggener-Land m: Aura Blue Finestra

Více

14. 11. 2015 POVÝSTAVNÍ KATALOG

14. 11. 2015 POVÝSTAVNÍ KATALOG SPOLEK CHOVATELŮ SLOVENSKÝCH ČUVAČŮ Klubová výstava Slovenských čuvačů se zadáváním titulů Nejlepší pes výstavy, Nejlepší fena výstavy 14. 11. 2015 POVÝSTAVNÍ KATALOG Ch. Hassan Bílé království Nejlepší

Více

KERRY BLUE TERIÉR (KERRY BLUE TERRIER)

KERRY BLUE TERIÉR (KERRY BLUE TERRIER) FCI-Standard č. 3 / 11. 05. 2005/ GB KERRY BLUE TERIÉR (KERRY BLUE TERRIER) ZEMĚ PŮVODU: Irsko DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 19.04.2005. VYUŽITÍ: Používá se k těžké práci při lovu vyder

Více

Plemeno: Skupina FCI: Pohlaví:. Datum narození:.. Jméno psa a chov. stanice:... Příjmení a jméno majitele:. . Telefon e-mail...

Plemeno: Skupina FCI: Pohlaví:. Datum narození:.. Jméno psa a chov. stanice:... Příjmení a jméno majitele:. . Telefon e-mail... Vyhlášení nejúspěšnějších jedinců výstavní sezóny 2015 PES ROKU 2015 (v rámci soutěže ŠAMPION ŠAMPIONŮ 2015) Slavnostní vyhlášení nejúspěšnějších v rámci soutěže ŠAMPION ŠAMPIONŮ 2015 v TOP HOTELU Praha

Více

Také se můţete přihlásit on-line na http://www.dogoffice.cz/

Také se můţete přihlásit on-line na http://www.dogoffice.cz/ ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA KLUB CHOVATELŮ LOVECKÝCH SLÍDIČŮ VE SPOLUPRÁCI MS HUMPLOLEC ORLÍK ZA PODPORY FIRMY ANKA CZ A RODINNÉHO PIVOVARU BERNARD pořádají a srdečně Vás zvou na prestiţní Speciální

Více

CHOVATELSKÝ ŘÁD CHOVATELSKÝ ŘÁD DKČR

CHOVATELSKÝ ŘÁD CHOVATELSKÝ ŘÁD DKČR CHOVATELSKÝ ŘÁD Článek l.0 - Úvodní ustanovení 1.1 Chovatelský řád slouží k řízení a usměrňování chovu plemene dobrman v ČR. 1.2 Chovatelský řád vytváří předpoklady pro rozvoj chovu dobrmanů v souladu

Více

Uzávěrka: první a druhá ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA a KLUB CHOVATELŮ LOVECKÝCH SLÍDIČŮ ČR. pořádají

Uzávěrka: první a druhá ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA a KLUB CHOVATELŮ LOVECKÝCH SLÍDIČŮ ČR. pořádají ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA a KLUB CHOVATELŮ LOVECKÝCH SLÍDIČŮ ČR pořádají dne 12.6.2010 SPECIÁLNÍ VÝSTAVU ŠPANĚLŮ, SLÍDIČŮ, VODNÍCH PSŮ a OST. PLEMEN ZAŘAZENÝCH DO KCHLS!!! MIMO RETRIVERŮ!!! Brno

Více