KLUB RUSKÝCH A ASIJSKÝCH OVČÁCKÝCH PSŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KLUB RUSKÝCH A ASIJSKÝCH OVČÁCKÝCH PSŮ"

Transkript

1 KLUB RUSKÝCH A ASIJSKÝCH OVČÁCKÝCH PSŮ ZPRAVODAJ 1 / 2011 Doprovodná informace ke všem fotografiím ve zpravodaji: Kupírování uší je zakázáno zákony 77/2004 Sb. a 246/1992 Sb.

2 Výbor Klubu ruských a asijských ovčáckých psů Předseda: Mgr. Denisa Adamová - Hradešínská 4/1102, Praha 10, ; Tel.: (+420) , Místopředseda: Naďa Kocíková Jablonecká 364, Praha 9, ; Tel.: (+420) , Jednatel: Ing. Eva Mayerová, Gen. Hrušky 23, Ostrava - Mariánské Hory; ; Tel.: (+420) , Eva Červená Sedláčkova 28, Plzeň, ; Tel.: (+420) ; Hlavní poradce chovu: Členové: Jaroslav Čajka, Strupčice 100, Strupčice, ; Tel.: (+420) ; Iveta Polejová, Moravská Kamenice 50, Ţelezný Brod, ; Tel.: (+420) ; Josef Prášil, U sklepa 151, Kyjov, ; tel.:(+420) ; Zdena Prášilová, U sklepa 151, Kyjov, ; Tel.: (+420) ; Monika Švarcová, Babina 67, Plasy, ; Tel.: (+420) ; Bc.Zdeňka Vašková, Fr.Bartoše 310, Zlín, ; Tel.: (+420) ; Pokladník: Karel Ospalý, Kladenská 88, Lhota, ; Tel.: (+420) ; Odborní konzultanti pro jednotlivá plemena JRO Ilona Kupčíková, Polní 16, Český Těšín, ; Tel.: (+420) , KAO Eva Červená, Sedláčkova 28, Plzeň, Tel.: (+420) , SAO Ing.Eva Mayerová, gen. Hrušky 23, Ostrava - Mariánské Hory, ; tel: (+420) , Revizní komise Klubu ruských a asijských ovčáckých psů Předseda: Petr Rajský, Výrov 12, Kralovice, ; Tel.: (+420) , Členové: Ivana Bínová, Letní 498, Říčany, ; Tel.: (+420) ; Jiří Šváb, Lomnička 51,Plasy, 33101; Tel.: (+420) ; Zpravodaj Klubu ruských a asijských ovčáckých psů Redakční rada: Naďa Kocíková, Jablonecká 364, Praha 9; ; Tel.: (+420) ; Monika Švarcová Babina 67, Plasy, Tel.: (+420) ; 2

3 Váţení členové KRaAOP, přejeme Vám v roce 2011 hodně chovatelských, ale i osobních úspěchů, hodně štěstí a zdraví a přátel a přikládáme některé z Vašich PF 3

4 Váţení členové KRaAOP s novým rokem vydáváme další číslo našeho Zpravodaje. Od vydání toho minulého se změnilo pouze pramálo věcí a i v tomto čísle chybí některé informace (jako třeba více o SAO, JRO, MSP, hospodaření KRaAOP apod.), věřte, ţe jsme se snaţily tyto informace získat, ale - stejně jako vydání před tímto - marně. Ani po změně pokladníka klubu tedy není k dispozici zpráva o finančním hospodaření, a stále se bohuţel nenašel nikdo ať z výboru, nebo z Vás členů, chovatelů, či majitelů KAO, SAO, JRO a MSP kteří by chtěli do Zpravodaje jakkoli přispět, třeba jen fotkou svého šampiona. Platí proto i nadále výzva z minulého čísla Pokud máte někdo nápad. jak příští vydání Zpravodaje vylepšit, kontaktuje nás, za kaţdý nápad i pomoc budeme rády. Naďa Kocíková a Monika Švarcová Obsah Zpravodaje: 1/2010 Str. Obálka 1 Výbor klubu, revizní komise, odborní konzultanti, redakční rada 2 Přání do nového roku 3 Úvod + obsah Rozloučení s Li 5 Akce KRaAOP 2011, posuzovatelé DKK 6 HPCH informuje, Skvělá zpráva pro majitele MSP 7 Ţádost o krycí list 8 Klubová výstava Zbraslav u Brna Aktivita členů výboru na klubových akcích 11 Noví šampioni 12 Podmínky pro získání KCH 13 Svod a předvedení za účelem uchovnění - KAO 14 Předvedení za účelem uchovnění SAO 23 Výpis z PK - KAO 24 Výpis z PK JRO 27 Výpis z PK - SAO 28 Dědičné oční vady u psů/mvdr. Beránek - 1. část 31 Klubová výstava Zbrasla u Brna 35 Celostátní povahové soutěţe Zbraslav z Brna 44 4

5 Ludmila Švecová pro přátele Li Od útlého mladí milovala přírodu, zvířata a vše co k tomu patřilo. Nikdy nezapomněla na svého prvního psa erdelteriéra Ejvíka. Vţdy na něj vzpomínala ve svých článcích, které tak ráda a krásně psala. Pracovala v ústavu etologie v Praze Uhříněvsi, kde se věnovala práci s jeleny. Díky své práci se také dostala k plemeni, které ji na zbytek ţivota učarovalo - kavkazskému pasteveckému psovi. Zaloţila chovatelskou stanici LAJDN a na svých webových stránkách vytvořila ve spolupráci s mnohými z nás přehlednou databázi chovných jedinců tohoto plemene, coţ bylo velkým přínosem pro všechny milovníky, chovatele a obdivovatele kavkazanů. Vţdy byla ochotna poradit začínajícím chovatelům. Mnoho z nás ji měla jako svoji učitelku co se KAO týče. Nikoho neodmítla a ráda se dělila o své poznatky a záţitky s tímto plemenem. Koncem roku 2010 se u ní opět objevila rakovina, s kterou jiţ před lety boj vyhrála - bohuţel ne navţdy. Byl to nerovný boj, kterému bohuţel podlehla. Li měla hodně přátel na Zvířetníku, kam psala své povídání, přátel s kterými se setkávala. Požádali jsme jednoho z nejlepších - Vave, aby nám napsala, jak Li viděla ona Li mi toho dala hodně. Byla to statečná nesobecká ženská, která byla odpovědná za celou svou smečku, psí i lidskou, byla odpovědná až k smrti. Nejsem chovatelka a vlastně tomu příliš nerozumím. Li jsem měla moc ráda a po její smrti jsem se dostala víc k tomu, co kdy napsala. Poznávala jsem ji znovu a jinak. Víte, ona nějak předpokládala, že o ní vím víc věcí, než jsem věděla, když "jsem ji měla na starost". Li byla člověk, který v sobě měl světlo. Měla tmavé kruhy pod očima a drobný úsměv, jakoby obrácený do sebe. Ale taky se uměla zasmát nahlas, mluvila pomalu svým chraplavým hlasem a člověk měl v její blízkosti pocit bezpečí. Naše přátelství s Li bylo zvláštní. Nijak zvlášť jsme se nestýkaly a nebyly důvěrné v takové té běžné rovině, ale od první chvíle bylo mezi námi zvláštní a pevné pouto... Tak nám to nějak bylo dáno, obě jsme to vnímaly a nijak to neřešily. Mlčelo se s ní krásně. Měla v sobě klid a nadhled, patřila mezi "vědoucí" lidi, těch je na světě moc málo. Chvíle v Dráčkově, kdy jsme jen seděly a mlčely a pozorovaly pejsky, Dráčka nebo nejrůznější štěňátka, ty patří mezi nejsilnější v mém životě 5

6 Plán výstav pořádaných naším klubem v roce 2010: Klubová výstava Rokycany posuzuje p.matyáš (bez zadávání KV) všechna naše plemena Klubová výstava Zbraslav (se zadávání KV) všechna naše plemena Speciální výstava Zbraslav KLUBOVÁ SETKÁNÍ ŢIŢICE 2011 (změny jsou moţné info na klubovém webu) x KLUBOVÁ SETKÁNÍ MORAVA ZLÍN od 10 hodin (další termíny budou upřesněny) Posuzovatelé DKK pro všechna naše plemena MVDr. Milan DECKER; Krchleby 44; Staňkov Kontakt: , , Na jsou k nahlédnutí výsledky provedených vyhodnocení. Způsob platby: vyhodnotitel DKK zašle do 14-ti dnů od obdrţení snímku vyhodnocení majiteli, a to na dobírku za 400,- Kč (+ poštovné). MVDr. Jan Nytra; Veterinární klinika pro malá zvířata; Ukrajinská 28/1536; Ostrava Poruba; Tel , Platba za vyhodnocení snímku se platí předem: 420,- Kč zaslat na výše uvedenou adresu. Prosíme všechny aby zasílaný snímek byl na obálce, či snímku, a na sloţence označen, ţe se jedná o snímek pro Klub ruských a asijských ovčáckých psů. Vyhodnocení bude zasláno poštou na adresu chovatele a na adresu klubu. Vyhodnocení trvá cca 3 týdny od doručení a zaplacení poplatku za vyhodnocení. Je moţní i vyhodnocení nadací O.F.A. (podrobněji na klubovém webu) 6

7 HPCH informuje 1. Plemenná kniha poţaduje sankční poplatky za neúplně vyplněné přihlášky k zápisu štěňat. Z tohoto důvodu se chovateli budou vracet k dovyplnění přihlášky, v nichţ budou chybět poţadované údaje nebo kdy jsou přihlášky vyplněny nečitelně. 2. Chovatelům se doporučuje dávat majitelům štěňat fotokopii ţádanky o zápisná čísla jako doklad o tom, ţe o rodokmeny bylo zaţádáno. V současné době někteří pořadatelé výstav jiţ vyţadují tento dokument, pokud hlásí majitel štěně na výstavu v době, kdy ještě není vystaven jeho PP. 3. Ţádost je třeba podávat měsíc před předpokládaným háráním feny. Krycí list vyhotovený na základě ţádosti, má platnost jeden rok. Ţádost o krycí list zasílejte, prosím, doporučeně (nebo em) na adresu HPCH: Eva Červená Sedláčkova 28, Plzeň Tel: Upozornění: Minimální věk pro svod je od dosaţení plnochruposti. 7

8 ŢÁDOST O KRYCÍ LIST Pro plemeno: Ţádám o vyhotovení krycího listu na fenu: jméno feny a chovatelské stanice: zapsána: uchovněné na základě bonitace: dne/místo: výsledek DKK: a) mám zájem o krytí psem:* b) ţádám o doporučení vhodných krycích psů od HPCH:* jméno psa a chovatelská stanice: jméno psa a chovatelská stanice: Majitel feny: Majitel psa: adresa: adresa: telefon: telefon: Souhlasím s evidencí mého jména, příjmení, adresy a telefonu a jejich poskytnutí případným zájemcům o plemeno. Podpis žadatele: Datum, místo: * nehodící se škrtněte 8

9 Největší akce KRaAOP v roce 2010 klubová výstava Zbraslav u Brna Na tuto výstavu jsme se moc těšili. Myslím tím tedy nás - pořadatele akce. Pozvání posoudit tuto výstavu přijal expert na naše plemena Wadim Kacnelson z Ukrajiny, který momentálně ţije v Německu. Jiţ jeho jméno avizovalo, ţe o jeho posouzení bude z řad vystavovatelů velký zájem. A naše očekávání se naplnilo Od dob zákazu vystavování kupírovaných jedinců byla na této výstavě rekordní účast - 58 přihlášených kavkazanů bylo mimořádným úspěchem! U SAO a JRO byla účast niţší, i kdyţ stále podstatně vyšší neţ je na českých mezinárodních výstavách, zástupce chyběl ve výstavním kruhu pouze moskevskému stráţnímu psu. Budeme doufat, ţe v příštích letech se to i u tohoto plemene MSP změní. Vţdyť odchovy pod FCI jiţ v ČR jsou Počet účastníků pro nás byl známkou toho, ţe o zahraniční posuzovatele neposuzujících zrovna běţně na evropských mezinárodních výstavách je velký zájem a na klubovou výstavu nejprestiţnější akci klubu - by měl být pokaţdé zván někdo, s kým se běţně nesetkáváme ve výstavních kruzích na českých mezinárodních výstavách. Pan Kacnelson se odpoledne zúčastnil i Celostátní povahové soutěţe, která byla uspořádána jiţ po čtvrté a také převedl svojí práci se psy s různou povahou. Poprvé jsme si také vyzkoušeli spolupráci s KKPP, který druhý den po naší klubové výstavě uspořádal speciální výstavu pro KAO. Vyuţila toho většina vystavovatelů kavkazanů. Poprvé a snad ne naposledy jsme také měli moţnost vyuţít on-line přihlášek na obě výstavy (děkujeme Z. Nevrlé za realizaci). Byl to myslím výborný nápad a ulehčení nejen pro vystavovatele, ale i pro pořadatele. A ještě jednou poprvé poprvé jsme na akci měli mediálního sponzora časopis Pes přítel člověka, díky čemuţ vyšel pěkný článek o výstavě i následné celostátní povahové soutěţi. Všem, kteří se nezalekli konkurence a na výstavu přijeli, chceme poděkovat za účast a dobrou náladu. Výjimečnost atmosféry této akce nám trochu pokazilo nevlídné počasí, ale díky zázemí ve Zbraslavském areálu se i toto podařilo vyřešit. Poděkování patří také všem, kdo se s námi podíleli na organizaci a přiloţili ruku k dílu, všem sponzorům, ať těm malým, nebo velkým a všem ostatním, kteří sebou přinesli třeba jen dobrou náladu Zvláštní poděkování je pro Hanku Chudomelovou, která se o pana rozhodčího při jeho návštěvě v ČR starala, na Zbraslav ho dovezla a výborně tlumočila v kruhu. Takţe naposledy DĚKUJEME VŠEM a doufáme, ţe se sejdeme v minimálně stejném počtu i na klubové a speciální výstavě v letošním roce. N.Kocíková & M. Švarcová 9

10 Výdaje a příjmy klubová výstava KRaAOP POHÁRY (+ poháry na povahové soutěţe) ,- AREÁL ZBRASLAV 1 250,- STUŢKY 600,- ROZHODČÍ CESTA + POSUDEČNÉ 9 000,- CAC KARTIČKY 300,- OBČERSTVENÍ PRO POSUZOVATELE A PRACOVNÍKY V KRUHU 1 100,- UBYTOVÁNÍ ROZHODČÍ 200,- MVDr. - VETERINÁRNÍ PŘEJÍMKA 500,- KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY 1 700,- UBYTOVÁNÍ VÝSTAVNÍ VÝBOR + POMOCNÍCI (1 noc) 1 400,- CELKEM ,- POPLATKY ZA STARTOVNÉ ZŮSTATEK

11 AKTIVITA ČLENŮ VÝBORU NA AKCÍCH POŘÁDANÝCH KLUBEM V ROCE 2010 ZKRATKY JMEN - výbor: DA_Denisa Adamová, NK_Naďa Kocíková, EČ_Eva Červená, EM_Eva Mayerová, MŠ_Monika Švarcová, JČ_Jaroslav Čejka, ZV_Zdena Vašková, KO_Karel Ospalý, JP_Josef Prášil, ZP_Zdena Prášilová, IP_Iveta Polejová - náhradník: HCH_Hana Chudomelová - revizní komise: PR_Petr Rajský AKCE D.A. N.K. E.Č. E.M. M.Š. J.Č. Z.V. K.O. J.P. Z.P. I.P. H.CH. P.R. ŢIŢICE 17.1 ŢIŢICE 20.2 ŢIŢICE 13.3 ŢIŢICE 17.4 ŢIŢICE 15.5 ŢIŢICE 26.6 ŢIŢICE.7 ŢIŢICE 21.8 ŢIŢICE 18.9 ŢIŢICE ŢIŢICE ŢIŢICE BONITACE 20.3 BONITACE KLUB.VÝSTAVA ROKYCANY KLUB.VÝSTAVA ZBRASLAV SOUTĚŢE POVAHY ZBRASLAV BŘEZOLUPY 14.3 BŘEZOLUPY 29.5 BŘEZOLUPY 7.8 BŘEZOLUPY ANO ANO - - ANO - - ANO ANO ANO - - ANO ANO ANO ANO ANO ANO - ANO ANO ANO - ANO ANO - - ANO - ANO ANO ANO ANO ANO ANO - - ANO ANO ANO - ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO - ANO ANO ANO - ANO - - ANO ANO - - ANO ANO - ANO ANO - - ANO ANO ANO ANO - ANO ANO - - ANO - - ANO ANO - ANO ANO - ANO ANO ANO ANO ANO - ANO ANO - - ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO - ANO ANO ANO ANO - - ANO ANO ANO ANO - ANO ANO - ANO ANO - ANO ANO - ANO - 11

12 NOVÍ ŠAMPIONI PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ TITULU JUNIOR ŠAMPION SPLNIL BAKK PES DO KAPSY BÁTHORY MOUNT CHÁN BURAN PES DO KAPSY FANTASIA KSIEZYC PAMIRU WEGA ERUDIT PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ TITULU ČESKÝ ŠAMPION SPLNIL ARWEN NORTH KING BAR-BAR NĚŢNÝ OBR INSTINKT ŠEJTANOVA SMEČKA LAGURA REMON FÁRES WEGA ERUDIT PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ TITULU GRAND ŠAMPION SPLNILI BROOKLYN NĚŢNÝ OBR PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ TITULU KLUBOVÝ ŠAMPION KRaAOP SPLNILI ATLANTIDA BASCHKIR PASTORALES CARMEN PIROSAO (SAO) DÉMONA PERLA KAUKAZU IZVESTNYJ Z AZGIRU MÉĎA BÉĎA ERUDIT Všem tímto moc GRATULUJEME!!! 12

13 Podmínky pro udělení titulu KLUBOVÝ ŠAMPIÓN -pes/ fena plemen chovaných pod KRaAOP je v majetku člena klubu a je chovný -pes/ fena získal/a min.100 bodů podle přiloţené tabulky. Body lze získat na výstavách pořádaných FCI, ve třídě mladých a vyšší -pes /fena získal/a ocenění VÝBORNÁ na Klubové výstavě pořádané KRaAOP -majitel psa, feny poţádá písemně HPCH o udělení titulu a splnění podmínek doloţí potřebnými doklady (kopie výstavní přílohy) -kaţdý jedinec, který splnil podmínky pro získání titulu KLUBOVÝ CHAMPION získá diplom Klubový šampion a pohár -diplomy a poháry se předávají dvakrát ročně, a to na členské schůzi a klubové výstavě KRaAOP -titul zapisuje hlavní poradce chovu do PP, zapisuje se i do PP potomků -titul Klubový šampión neopravňuje k zařazení do tříd vítězů a šampiónů na výstavách pořádaných ČMKU, popř. jinými organizacemi FCI -v hodnocení se započítává na kaţdé výstavě jen nejvyšší dosaţený titul (resp.ohodnocení, umístění) OCENĚNÍ, TITUL,UMÍSTĚNÍ Světová/ Evropská Klubová KRaAOP Mezi národní Speciální, klubová a Speciální části Evropy BODOVÁ TABULKA PRO KLUBOVÉHO ŠAMPIONA Národní BIS BOS BIG BOB + JUNIOR BOB BOS 35 VÍTĚZNÝ PES/FENA (Kl.V; VSV) NÁRODNÍ VÍTĚZ NEJ. MLADÝ PLEMENE (KVM) NEJ. VETERÁN PLEMENE CACIB Res. CACIB CAC, CAJC V1, res.cac V2 ( tř. ml.,mezit., ot., víť., šamp. ) V3 ( tř. ml.,mezit., ot., víť., šamp. ) V4 ( tř. ml.,mezit., ot., víť., šamp. )

14 SVOD MLADÝCH ŢIŢICE Svodu se úspěšně zúčastnil a splnil podmínky plnochruposti REGENT LIŠTIČKA ZAŘAZENI DO CHOVU ŢIŢICE Posuzoval pan Karel HOŘÁK PSI: KAVKAZSKÝ PASTEVECKÝ PES ALJOSCHA BASCHKIR PASTORALES (Atlant iz Otchego doma x Fatima z Údolí Kalspoltu) Narozen: Chovatel: Mušálková Libuše Majitel: Bc. Šimáková Iva. Bonitační kód : 0/0,Da/0/1/1/0/V/44442 Rtg/DKK: 0/0 Výška : 75,5cm Délka: 79cm Obvod hlavy: 64 cm Délka hlavy : 32 cm Délka čenichu: 12 cm Obvod hrudníku: 98 cm Obvod nadprstí: 15,5 cm Barva srsti: žíhaná-vlkošedá, tmavá maska Skus a zuby: nůžkový Oko: hnědé Chody: málo prostorné Celkový vzhled: požadované síly a mohutnosti Znaky plemenné příslušnosti (vady): měkké nadprstí CHOVNÝ 14

15 BAKK PES DO KAPSY (Méďa Béďa Erudit x Gruzie Erudit) Narozen: Chovatel: Růžičková Anna Majitel: Janda Pavel Bonitační kód: 3/3,Hb/1/1/5/0/45455 Rtg/DKK: 3/3 Výška : 74 cm Délka: 77 cm Obvod hlavy: 61 cm Délka hlavy : 26 cm Délka čenichu: 10,5 cm Obvod hrudníku: 88 cm Obvod nadprstí: 15,5 cm Barva srsti: červená, bílé znaky Skus a zuby: nepravidelný,nůžkový Oko: hnědé Chody: úzké vzadu Celkový vzhled: požadované síly a mohutnosti Znaky plemenné příslušnosti (vady): bez vad CHOVNÝ BURAN PES DO KAPSY (Méďa Béďa Erudit x Gruzie Erudit) Narozen: Chovatel: Růžičková Anna Majitel: Růžičková Anna Bonitační kód: 0/0,Db/0/3/5/0/P,V/44455 Rtg/DKK: 0/0 Rtg DLK: 0/0 Výška : 75 cm Délka: 83 cm Obvod hlavy: 64 cm Délka hlavy : 31 cm Délka čenichu: 11,5 cm Obvod hrudníku: 102 cm Obvod nadprstí: 15,5 cm Barva srsti: žíhaná, bílé znaky Skus a zuby: nůžkový Oko: dravčí Chody: úzké vzadu Celkový vzhled: požadované síly a mohutnosti Znaky plemenné příslušnosti (vady): úzké postavení hrudníku, tlapy rozevřené - ploché CHOVNÝ 15

16 FERGUS LIŠTIČKA (Evdokim iz Russkoj provincii x Axa Nufira) Narozen: Chovatel: Červená Eva Majitel: Vajcová Petra Bonitační kód: 0/0,Aab/0/2/5/0/E/44455 Rtg/DKK: 0/0 Výška : 74 cm Délka: 83 cm Obvod hlavy: 67 cm Délka hlavy : 31,5 cm Délka čenichu: 11,5 cm Obvod hrudníku: 105 cm Obvod nadprstí: 19 cm Barva srsti: vlokošedá, tmavá maska, bílé znaky Skus a zuby: nůžkový, ulomené řezáky Oko: světlé Chody: úzké vzadu Celkový vzhled: požadované síly a mohutnosti Znaky plemenné příslušnosti (vady): uvolněná víčka CHOVNÝ KORÓL LIŠTIČKA (Urhan Moskovskiy x Svetskaya Lvitsa Tskaro) Narozen: Chovatel: Červená Eva Majitel: Růžičková Anna Bonitační kód : 1/0,Gab/0/1/4,5/B,I,N,P,T/54555 Rtg/DKK: 1/0 Rtg DLK: 0/0 Výška : 71 cm Délka: 81 cm Obvod hlavy: 69 cm Délka hlavy : 29 cm Délka čenichu: 10,5 cm Obvod hrudníku: 92 cm Obvod nadprstí: 16 cm Barva srsti: písková, tmavá maska, bílé znaky Skus a zuby: nůžkový Oko: hnědé Chody: úzké vpředu, úzké vzadu Celkový vzhled: požadované síly a mohutnosti Znaky plemenné příslušnosti (vady): výraznější stop, měkký hřbet, přestavěná záď, úzký hrudník, vady v postavení a úhlení pánevních končetin CHOVNÝ 16

17 VABANK ERUDIT (Opasny Sopernik iz Grada Velikogo x Charlota Erudit) Narozen: Chovatel: Burian Michal Majitel: Ždímal Vratislav Bonitační kód: 0/0,Bab/0/0/4/0/EPRV/44446 Rtg/DKK: 0/0 Výška : 74 cm Délka: 77 cm Obvod hlavy: 65 cm Délka hlavy : 32 cm Délka čenichu: 12 cm Obvod hrudníku: 100 cm Obvod nadprstí: 16 cm Barva srsti: tmavě vlkošedá,tmavá maska, bílé znaky Skus a zuby:nůžkový Oko: tmavě hnědé Chody: úzké vpředu Celkový vzhled: požadované síly a mohutnosti Znaky plemenné příslušnosti (vady): uvolněná víčka, úzký hrudník, vady v postavení a úhlení předních končetin, měkké nadprstí CHOVNÝ YUKATAN LIŠTIČKA (Malder x Belinda Medvědí Lady) Narozen: Chovatel: Červená Eva Majitel: Berger Michal Bonitační kód: 1/0,Fab/0/1/4,5/1/44555 Rtg/DKK: 1/0 Výška : 70 cm Délka: 73,5 cm Obvod hlavy: 59 cm Délka hlavy : 29 cm Délka čenichu: 11 cm Obvod hrudníku: 91 cm Obvod nadprstí: 14 cm Barva srsti: plavá,tmavá maska, bílé znaky Skus a zuby: nůžkový Oko: hnědé Chody: úzké vpředu, úzké vzadu Celkový vzhled: lehčího typu Znaky plemenné příslušnosti (vady): bez vad CHOVNÝ 17

18 FENY: ANUŠKA BADOZA (Batir Velikyi Han x Doriana Lajdn) Narozen: Chovatel: Vajcová Petra Majitel: Vajcová Petra Bonitační kód: 0/0,Dab/0/2/4,5/AbNU/44455 Rtg/DKK: 0/0 Výška : 67 cm Délka: 75 cm Obvod hlavy: 51 cm Délka hlavy : 28 cm Délka čenichu: 11 cm Obvod hrudníku: 92 cm Obvod nadprstí: 13,5 cm Barva srsti: žíhaná, tmavá maska, bílé znaky Skus a zuby: nůžkový (chybí I 1- vet.potvrzení) Oko: světlé Chody: úzké vpředu, úzké vzadu Celkový vzhled: požadované síly a mohutnosti Znaky plemenné příslušnosti (vady): příliš úzká hlava, přestavěná záď, rozevřené tlapy CHOVNÁ ATLANTIDA BASCHKIR PASTORALES ( Altalnt iz Otchego doma x Fatima z Údolí Kalspoltu) Narozen: Chovatel: Mušálková Libuše Majitel: Mušálková Libuše Bonitační kód: 3/0,Dab/0/0/5/0/Pa/44444 Rtg/DKK: 3/0 Výška : 73 cm Délka: 78 cm Obvod hlavy: 59,5 cm Délka hlavy : 31 cm Délka čenichu: 11,5 cm Obvod hrudníku: 93 cm Obvod nadprstí: 16,5 cm Barva srsti: žíhaná, tmavá maska, bílé znaky Skus a zuby: nepravidelný Oko: hnědé Chody: úzké vzadu Celkový vzhled: požadované síly a mohutnosti Znaky plemenné příslušnosti (vady): nedostatečné předhrudí CHOVNÁ 18

19 AVERDA BASCHKIR PASTORALES (Atlant iz Otchego doma x Fatima z Údolí Kalspoltu) Narozen: Chovatel: Mušálková Libuše Majitel: Moravcová Marie Bonitační kód : 0/0,Aa/0/2/8/0/V/44462 Rtg/DKK: 0/0 Rtg DLK: 0/0 Výška : 67,5 cm Délka: 72 cm Obvod hlavy: 54 cm Délka hlavy : 30 cm Délka čenichu: 10 cm Obvod hrudníku: 89 cm Obvod nadprstí: 14 cm Barva srsti: vlkošedá, tmavá maska Skus a zuby: nůžkový Oko: světlé Chody: zcela netypické vzadu Celkový vzhled: požadované síly a mohutnosti Znaky plemenné příslušnosti (vady): měkké zadní nadprstí CHOVNÁ BELLA DONA PES DO KAPSY (Méďa Béďa Erudit x Gruzie Erudit) Narozen: Chovatel: Růžičková Anna Majitel: Vašek Tomáš Bonitační kód: 0/0,Dab/0/3/0/0/N/44445 Rtg/DKK: 0/0 Výška : 73 cm Délka: 76 cm Obvod hlavy: 58 cm Délka hlavy : 30,5 cm Délka čenichu: 11 cm Obvod hrudníku: 94 cm Obvod nadprstí: 16 cm Barva srsti: žíhaná, tmavá maska, bílé znaky Skus a zuby: nůžkový Oko: dravčí Chody: prostorné, pravidelné Celkový vzhled: požadované síly a mohutnosti Znaky plemenné příslušnosti (vady): přestavěná záď CHOVNÁ 19

20 BRITANY ZLATÁ FONTÁNA (Hranitel Gor Nazgul x Herra-Donna z Azgiru) Narozen: Chovatel: Fuková Jiřina Majitel: Filipovi Lucie a Aleš Bonitační kód: 0/0,Aa/0/1/0/0/Pa/44555 Rtg/DKK: 0/0 Výška : 66 cm Délka: 74 cm Obvod hlavy: 56 cm Délka hlavy : 29 cm Délka čenichu: 10,5 cm Obvod hrudníku: 83 cm Obvod nadprstí: 14,5 cm Barva srsti: vlkošedá, tmavá maska Skus a zuby: nůžkový Oko: hnědé Chody: prostorné, pravidelné Celkový vzhled: požadované síly a mohutnosti Znaky plemenné příslušnosti (vady): méně výrazné předhrudí CHOVNÁ CEBAYA HOKSA-REX (Bohun Bielowickie Szczečcie x Bagira Hoksa-Rex) Narozen: Chovatel: Cikeccy Jolanta Majitel: Šedivá Helena Bonitační kód: 1/0,Aab/4/0/0/0/DEV Rtg/DKK: 1/0 Výška : 64 cm Délka: 70 cm Obvod hlavy: 57 cm Délka hlavy : 26 cm Délka čenichu: 9 cm Obvod hrudníku: 95 cm Obvod nadprstí: 16 cm Barva srsti: vlkošedá, tmavá maska, bílé znaky Skus a zuby: klešťový, chybí P1 Oko: tmavě hnědé Chody: prostorné, pravidelné Celkový vzhled: požadované síly a mohutnosti Znaky plemenné příslušnosti (vady): nedostatky ve tvaru očí, uvolněná víčka, měkké nadprstí NECHOVNÁ PRO SKUS A CHUDOZUBOST 20

21 DÉMONA PERLA KAUKAZU (Kim z Witobelskiej Przystani x Alfa Hoksa-Rex) Narozen: Chovatel: Darius Jarosczak Majitel: Kocíková Naďa Bonitační kód: 2/1,Ha/1/0/0/1/44455 Rtg/DKK: 2/1 Rtg DLK: 0/0 Výška : 67 cm Délka: 69 cm Obvod hlavy: 56 cm Délka hlavy : 30 cm Délka čenichu: 10,5 cm Obvod hrudníku: 89 cm Obvod nadprstí: 14 cm Barva srsti: červená, tmavá maska Skus a zuby: nepravidelný, nůžkový Oko: hnědé Chody: prostorné, pravidelné Celkový vzhled: lehčího typu Znaky plemenné příslušnosti (vady): bez vad CHOVNÁ ERINIE BAINTHA BRAKK (Batir Rama Gele x Berenis Baintha Brakk) Narozen: Chovatel: Moravcová Marie Majitel: Kuncová Helena Bonitační kód: 0/0,Bab/0/2/4/0/PRV/44455 Rtg/DKK: 0/0 Výška : 70 cm Délka: 70 cm Obvod hlavy: 57 cm Délka hlavy : 30 cm Délka čenichu: 11 cm Obvod hrudníku: 89 cm Obvod nadprstí: 16 cm Barva srsti: tmavě vlkošedá, tmavá maska, bílé znaky Skus a zuby: nůžkový Oko: světlé Chody: úzké vpředu Celkový vzhled: požadovaní síly a mohutnosti Znaky plemenné příslušnosti (vady): úzký hrudník, vady v postavení předních končetin, měkké nadprstí CHOVNÁ 21

22 HÁTA DEŠERET (Bátorfia Örzo Grisa x Casmir Gratias Andy) Narozen: Chovatel: Kynčlová Jana Majitel: Kynčlová Jana Bonitační kód: 0/0,Hab/0/1/0/0/C,F/44443 Rtg/DKK: 0/0 Výška : 66 cm Délka: 68,5 cm Obvod hlavy: 54 cm Délka hlavy : 26,5 cm Délka čenichu: 10 cm Obvod hrudníku: 83 cm Obvod nadprstí: 14 cm Barva srsti: červená, tmavá maska, bílé znaky Skus a zuby: nůžkový Oko: hnědé Chody: prostorné, pravidelné Celkový vzhled: požadované síly a mohutnosti Znaky plemenné příslušnosti (vady): nepřilehlé ucho CHOVNÁ YLONKA LIŠTIČKA ( Malder x Belinda Medvědí Lady ) Narozen: Chovatel: Červená Eva Majitel: Berger Michal Bonitační kód: ½,B/0/2/4,5/FPR/44445 Rtg/DKK: 1/2 Výška : 66 cm Délka: 76 cm Obvod hlavy: 51 cm Délka hlavy : 30 cm Délka čenichu: 11 cm Obvod hrudníku: 85 cm Obvod nadprstí: 14 cm Barva srsti: bílá Skus a zuby: nůžkový Oko: světlé Chody: úzké vpředu, úzké vzadu Celkový vzhled: lehčího typu Znaky plemenné příslušnosti (vady): nepřilehlé ucho nízko nasazené, úzký hrudník, vady v postavení předních končetin CHOVNÁ 22

23 FENY: STŘEDOASIJSKÝ PASTEVECKÝ PES BABULKA ATLYN-DEPE Narozena: Chovatel: Prášil Josef Majitel: Vašáryová Hana Bonitační kód: 0/0,0/0/2/0/0/W/44462 Rtg/DKK: 0/0 Výška : 70 cm Délka: 75 cm Obvod lebky : 51 cm Délka lebky/mordy: 17/12 cm Délka hlavy: 29 cm Obvod hrudníku: 89 cm Obvod nadprstí: 14 cm Barva srsti: plavá s bílými znaky Skus a zuby: nůžkový, plnochrupý Oko: světlé Hlava: správně modelovaná, proporcionální Pohyb: prostorný, typický s výrazným odrazem p.k. Celkový vzhled: pes silné kostry a osvalení Srst: Nedostatky v exteriéru: příliš vyjádřený lalok CHOVNÁ TALGA IZ KLOVI (Tamerkan x Itkul iz Klovi) Narozena: Chovatel: Ovsjannikov Anatolij Ivanovič Majitel: Synek David Bonitační kód: 3/3,0/0/1/0,4/0/Bi/44463 Rtg/DKK: 3/3 Výška : 73 cm Délka: 81 cm Obvod lebky : 57 cm Délka lebky/mordy : 19,5/11 cm Délka hlavy: 30,5 cm Obvod hrudníku: 90 cm Barva srsti: černá, bílé znaky Skus a zuby: nůžkový, plnochrupý, nepravidelně řazené řezáky Oko: středně hnědé Hlava: správně modelovaná, proporcionální Pohyb: prostorný, typický s výrazným odrazem p.k. Celkový vzhled: pes silné kostry a osvalení Srst: Nedostatky v exteriéru: uvolněná víčka, skloněná záď CHOVNÁ 23

24 Výpis plemenné knihy k Kavkazský pastevecký pes Ch. stanice: FORESTA UMBRA Chovatel: Steppan Jirí DASTYN Nart-Sano x ARSA Baintha Brakk * nar CMKU/KAO 3550/10 AKKI Pes vlkošedá, bílé znaky, dlouhá CMKU/KAO 3551/10 ARAM Pes vlkošedá, bílé znaky, dlouhá CMKU/KAO 3552/10 ARES Pes vlkošedá, bílé znaky, dlouhá CMKU/KAO 3553/10 ATILLA Pes plavá, bílé znaky, dlouhá CMKU/KAO 3554/10 AFFINITY Fena vlkošedá, bílé znaky, dlouhá CMKU/KAO 3555/10 AIRA Fena vlkošedá, bílé znaky, dlouhá CMKU/KAO 3556/10 ALIA Fena vlkošedá, bílé znaky, dlouhá CMKU/KAO 3557/10 ARABBA Fena vlkošedá, bílé znaky, dlouhá Ch. stanice : TVERSKAJA GEMCHUGINA Chovatel : * nar CMKU/KAO 3558/-10/09 DZHILLI Fena šedá, dlouhá IMPORT Z : RKF Ch. stanice : DAUR DON Chovatel : * nar CMKU/KAO 3559/-10/09 DERZKIY Pes šedá, dlouhá IMPORT Z : UKU Ch. stanice : MAL BAGUSHY Chovatel : Topush iz Legendy Kavkaza x Aba * nar CMKU/KAO 3560/-10/09 GISHER Fena šedá, dlouhá IMPORT Z : RKF Ch. stanice : NUFIRA Chovatel : Rajský Petr Federik del Partenio x CERNEA Nufira * nar CMKU/KAO 3561/10 GAMERA Fena vlkošedá, dlouhá Ch. stanice : ERUDIT Chovatel : Burian Michal MÉDA BÉDA Erudit x Raksha * nar CMKU/KAO 3562/10 CAMMORA Pes vlkošedá, dlouhá CMKU/KAO 3563/10 CONNAN Pes vlkošedá, dlouhá CMKU/KAO 3564/10 CORRADO CATTANI Pes vlkošedá, dlouhá CMKU/KAO 3565/10 CELEBRITA Fena rezavá, dlouhá Ch. stanice : LIŠTICKA Chovatel : Červená Eva Federik del Partenio x PUMA Lišticka * nar CMKU/KAO 3566/10 ORSO-GRISA Pes červená, dlouhá Ch. stanice : ŠEJTANOVA SMEČKA Chovatel : Smržová Jana FRAJER Šejtanova smecka x DYNAMICA Šejtanova smecka * nar CMKU/KAO 3567/10 LION KING Pes červená, dlouhá CMKU/KAO 3568/10 LORD FRAJER Pes vlkošedá, dlouhá CMKU/KAO 3569/10 LOTHAR Pes vlkošedá, dlouhá CMKU/KAO 3570/10 LOTRANDO Pes vlkošedá, dlouhá CMKU/KAO 3571/10 LUBER Pes červená, dlouhá CMKU/KAO 3572/10 LUCIFER Pes vlkošedá, dlouhá 24

25 Ch. stanice : DUSHA ROSSII Chovatel : Dusha Rossii Shurin x Dusha Rossii Uliana * nar CMKU/KAO 3573/-10/09 GENERAL TOPTYGIN Pes červenobílá, dlouhá IMPORT Z : RKF Ch. stanice : LIŠTIČKA Chovatel : Cervená Eva Federik del Partenio X VANILKA Lišticka * nar CMKU/KAO 3574/10 POLÁRKA Fena červená, dlouhá Ch. stanice : LIŠTIČKA Urhan Moskovskiy X OLIVIA Lišticka * nar CMKU/KAO 3575/10 RAFAELO Pes vlkošedá, dlouhá CMKU/KAO 3576/10 REGALO Pes vlkošedá, dlouhá CMKU/KAO 3577/10 RENARD Pes vlkošedá, dlouhá CMKU/KAO 3578/10 REGENT Pes vlkošedá, dlouhá CMKU/KAO 3579/10 RARETÉ Fena vlkošedá, dlouhá CMKU/KAO 3580/10 RHODÉ Fena vlkošedá, dlouhá CMKU/KAO 3581/10 ROSANA Fena vlkošedá, dlouhá Ch. stanice : LIŠTIČKA Malder x AXA Nufira * nar CMKU/KAO 3582/10 SAVOR Pes červená, dlouhá CMKU/KAO 3583/10 SERGEJ Pes červená, dlouhá CMKU/KAO 3584/10 SHÉRIF Pes vlkošedá, dlouhá CMKU/KAO 3585/10 SOBOKU Pes vlkošedá, dlouhá CMKU/KAO 3586/10 SOKRATES Pes vlkošedá, dlouhá CMKU/KAO 3587/10 STALWART Pes plavá, dlouhá CMKU/KAO 3588/10 STERN Pes vlkošedá, dlouhá CMKU/KAO 3589/10 STYLES Pes vlkošedá, dlouhá CMKU/KAO 3590/10 SNOW-WHITE Fena bílá, dlouhá CMKU/KAO 3591/10 SURELY Fena vlkošedá, dlouhá Ch. stanice : ZE ŽDÁRSKÝCH LESU Chovatel : Prosecký Aleš Otec : Jus Elbrus Chán Matka : CHERIE Dešeret * nar CMKU/KAO 3592/10 BADDY Pes modrá, bílé znaky, dlouhá CMKU/KAO 3593/10 BALROG Pes modrá, bílé znaky, dlouhá CMKU/KAO 3594/10 BATYR CHER Pes vlkošedá, bílé znaky, dlouhá CMKU/KAO 3595/10 BEN JUS Pes vlkošedá, bílé znaky, dlouhá CMKU/KAO 3596/10 BLACK JACK Pes tmavě vlkošedá, bílé znaky, dlouhá CMKU/KAO 3597/10 BURLAK Pes vlkošedá, bílé znaky, dlouhá CMKU/KAO 3598/10 BARRACUDA Fena vlkošedá, bílé znaky, dlouhá CMKU/KAO 3599/10 BEA JUSA Fena tmavě vlkošedá, bílé znaky, dlouhá CMKU/KAO 3600/10 BELLA Fena modrá, bílé znaky, dlouhá CMKU/KAO 3601/10 BORGA Fena vlkošedá, bílé znaky, dlouhá 25

Zpravodaj. Místo XXXX doplníte. své číslo člena KCHL. Banka KCHL, ČSOB Účet KCHL. (expres 10 dní 400 Kč) (200 Kč/štěně) propozic) Účel platby:

Zpravodaj. Místo XXXX doplníte. své číslo člena KCHL. Banka KCHL, ČSOB Účet KCHL. (expres 10 dní 400 Kč) (200 Kč/štěně) propozic) Účel platby: Místo XXXX doplníte své číslo člena KCHL Účel platby: 1. členský příspěvek (400 Kč) 2. svod (100 Kč) 3. bonitace (500 Kč) 4. krycí list (200 Kč) (expres 10 dní 400 Kč) 5. kontrola vrhu (200 Kč/štěně) 6.

Více

Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT. Křížení německého špice a pomeraniana

Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT. Křížení německého špice a pomeraniana Středoškolská technika 2013 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Křížení německého špice a pomeraniana Oldřiška Hložková Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská

Více

Návrh na povinné vyšetření očí na dědičná oční onemocnění pro samojedy jakákoliv

Návrh na povinné vyšetření očí na dědičná oční onemocnění pro samojedy jakákoliv Návrh na povinné vyšetření očí na dědičná oční onemocnění pro samojedy Vyšetření očí na dědičná onemocnění patří v mnoha zemích střední Evropy k povinným, např. Německo, Rakousko, Švýcarsko, Slovensko,

Více

Číslo 57 Březen 2010. Klub karelských medvě dích psů a lajek. - 1 - http://sweb.cz/karelajky/

Číslo 57 Březen 2010. Klub karelských medvě dích psů a lajek. - 1 - http://sweb.cz/karelajky/ I n f o r m a č n í z p r a v o d a j Číslo 57 Březen 2010 Klub karelských medvě dích psů a lajek - 1 - http://sweb.cz/karelajky/ OBSAH: OBSAH:... 2 ZÁPIS... 3 OPRAVA KONTAKTŮ NA ČLENY VÝBORU KLUBU :...

Více

SHIH-TZU KLUB EVROPA

SHIH-TZU KLUB EVROPA SHIH-TZU KLUB EVROPA Obsah : Stanovy Standard SHIH-TZU Zápisní řád Kárný řád STANOVY S H I H - T Z U KLUBU E V R OPA ****************************************************** Chovatelský klub psů tibetského

Více

Srdečně zveme do našich řad nové členy!

Srdečně zveme do našich řad nové členy! pravidelně aktualizované novinky výsledky z výstav, závodů a soutěží zdravotní výsledky dobrmanů prezentace dobrmanů z našeho klubu pozvánky nejen na klubové akce naše i zahraniční přihláška pro nového

Více

HISTORIE A SOUČASNOST CHOVU HOVAWARTŮ V ČESKÉ REPUBLICE

HISTORIE A SOUČASNOST CHOVU HOVAWARTŮ V ČESKÉ REPUBLICE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Katedra genetiky a šlechtění HISTORIE A SOUČASNOST CHOVU HOVAWARTŮ V ČESKÉ REPUBLICE Bakalářská práce Vedoucí

Více

OBSAH 2 2 3 3 4 4 5-6 7 8-10 11 11 12-15 16-17 18 19-20 21-28 29 30 31 32 33-34 35-36 37-42 43 44 45 46-48 49-50 51 52 53 54-55

OBSAH 2 2 3 3 4 4 5-6 7 8-10 11 11 12-15 16-17 18 19-20 21-28 29 30 31 32 33-34 35-36 37-42 43 44 45 46-48 49-50 51 52 53 54-55 Zpravodaj 2013/2 OBSAH I. KONTAKTY Výbor KCHVO Dozorčí komise Chovatelská rada Webové stránky Oblastní důvěrníci Termíny klubových akcí Pozvánka na členskou schůzi II. ÚVODNÍK PŘEDSEDY KCHVO III. CHOV

Více

http://www.klubhonicu.com

http://www.klubhonicu.com R o č e n k a 2 0 0 9 http://www.klubhonicu.com Obsah ročenky Slovo prezidentky KCHH... 3 Zpráva ekonoma KCHH o hospodaření klubu za rok 2008... 4 Usnesení výroční členské schůze KCHH konané 30.5.2009

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Katedra genetiky a šlechtění

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Katedra genetiky a šlechtění Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Katedra genetiky a šlechtění Onemocnění páteře u jezevčíků Diplomová práce Vedoucí práce: doc. Ing. Karel Mach,

Více

Obsah: Co nového v klubu:

Obsah: Co nového v klubu: Předsedkyně klubu: Dana Semotánová tel.: 602 322 212 Koněvova 144 e-mail: d.semotanova@sharpeiclub.cz 130 00 Praha 3 Administrátor klubové Dana Harazimová tel.: 775 321 388 plemenné knihy : Nedbalova 2147

Více

ANGLICKÝ KOKRŠPANĚL Barbora Novotná

ANGLICKÝ KOKRŠPANĚL Barbora Novotná ANGLICKÝ KOKRŠPANĚL Barbora Novotná Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Obor: zootechnika Předmět: kynologie Úvod: Anglický kokršpaněl patří do VIII. skupiny FCI, mezi lovecké

Více

BORDERHOLIC BORDER COLLIE CLUB CZECH REPUBLIC

BORDERHOLIC BORDER COLLIE CLUB CZECH REPUBLIC BORDERHOLIC BORDER COLLIE CLUB CZECH REPUBLIC 1/2005 ČÍSLO 18 Pracovní border collie V české kynologii převládá názor, který když to trochu přeženu, označuje za pracovního psa téměř každého, který si

Více

CHOVATELSKÝ ŘÁD. 3.6 Přešla-li březí fena do vlastnictví jiné osoby, přecházejí na tuto osobu veškeré závazky, pokud nebylo písemně sjednáno jinak.

CHOVATELSKÝ ŘÁD. 3.6 Přešla-li březí fena do vlastnictví jiné osoby, přecházejí na tuto osobu veškeré závazky, pokud nebylo písemně sjednáno jinak. CHOVATELSKÝ ŘÁD Článek l.0 - Úvodní ustanovení 1.1 Chovatelský řád slouţí k řízení a usměrňování chovu plemene dobrman v ČR. 1.2 Chovatelský řád vytváří předpoklady pro rozvoj chovu dobrmanů v souladu

Více

Všité přílohy Přihláška na svod mladých a bonitaci HWPS propozice na 1. jarní závod

Všité přílohy Přihláška na svod mladých a bonitaci HWPS propozice na 1. jarní závod 1 2007 OBSAH ZPRAVODAJ Zprávy a oznámení Zpráva předsedkyně výboru klubu... 2 Zpráva o předání agendy jednatele a pokladní klubu... 3 Zpráva hlavní poradkyně chovu... 3 Zpráva o činnosti Revizní komise

Více

Plemeno. Tervueren, groenendael, malinois a laekenois, Belgický ovčák. ve čtyřech podobách

Plemeno. Tervueren, groenendael, malinois a laekenois, Belgický ovčák. ve čtyřech podobách 10 Plemeno Tervueren, groenendael, malinois a laekenois, Belgický ovčák ve čtyřech podobách Plemeno 11 Pokud vás pohled na rozesmátý psí obličej v pět ráno přivádí k šílenství a nechápete, jak může být

Více

Napříč zemí Sámů. Odborné téma Výživa obézních koní. Seznamte se Chovatelská stanice Fitmin

Napříč zemí Sámů. Odborné téma Výživa obézních koní. Seznamte se Chovatelská stanice Fitmin magazín pro chovatele a majitele psů, koček a koní l 10 kč na dobrou věc pet care journal l zima 2010 Odborné téma Výživa obézních koní Napříč zemí Sámů Seznamte se Chovatelská stanice Fitmin EDITIORAL

Více

Číslo 59 Prosinec 2010

Číslo 59 Prosinec 2010 I n f o r m a č n í z p r a v o d a j Číslo 59 Prosinec 2010 K l u b k a r e l s k ý c h m e d v ě d í c h p s ů a l a j e k - 1 - http://sweb.cz/karelajky/ OBSAH: HISTORIE KLUBU KMP A LAJEK V ČÍSLECH...

Více

e-mail : dozorci.rada@sharpeiclub.cz e-mail : j.semotan@sharpeiclub.cz

e-mail : dozorci.rada@sharpeiclub.cz e-mail : j.semotan@sharpeiclub.cz Předsedkyně klubu: Dana Semotánová tel.: 602 322 212 Koněvova 144 e-mail: d.semotanova@sharpeiclub.cz 130 00 Praha 3 Poradce chovu: Eva Durasová tel.: 374 693 158, 602 426 673 č.p.143 e-mail: e.durasova@sharpeiclub.cz

Více

Moravskoslezský klub chovatelů a přátel leonbergerů

Moravskoslezský klub chovatelů a přátel leonbergerů Moravskoslezský klub chovatelů a přátel leonbergerů 1/2013 Moravskoslezský klub chovatelů a přátel leonbergerů Moravskoslezský klub chovatelů a přátel leonbergerů Prokopa Velikého 41 628 00 Brno tel.:

Více

KLUB BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ BENEŠOV. člen FCI 2/2007 KLUBOVÝ ZPRAVODAJ

KLUB BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ BENEŠOV. člen FCI 2/2007 KLUBOVÝ ZPRAVODAJ KLUB BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ BENEŠOV člen FCI 2/2007 KLUBOVÝ ZPRAVODAJ Výbor klubu bretaňských ohařů Předseda: Jednatel: Ekonom-matrikář Výcvikář Helena Dvořáková 257 51 Bystřice 62 tel/fax: 317 793 183 mobil:

Více

VÝMARSKÝ O H A Ř. číslo 1. Zpravodaj Klubu chovatelů výmarských ohařů ČR

VÝMARSKÝ O H A Ř. číslo 1. Zpravodaj Klubu chovatelů výmarských ohařů ČR 2 0 0 8 číslo 1 VÝMARSKÝ O H A Ř Zpravodaj Klubu chovatelů výmarských ohařů ČR 2008 Klub chovatelů výmarských ohařů Výbor KCHVO Předseda MUDr. František Nahodil Staroříšská 295, 588 65 Nová říše telefon

Více

Z historie Povaha Použití 114

Z historie Povaha Použití 114 Appenzellský salašnický pes Mnoho lidí v současné době ještě ani netuší, že vůbec existuje nějaký středně velký tříbarevný pes se zatočeným ocáskem. Není divu, v naší republice se řadí toto plemeno stále

Více

PŮVOD PLEMENE ANEB SEN PROFESORA REULA

PŮVOD PLEMENE ANEB SEN PROFESORA REULA PŮVOD PLEMENE ANEB SEN PROFESORA REULA První mezinárodní výstava psů v Belgii v hlavním městě Bruselu se konala 21. července 1880 u příležitosti oslav padesátého výročí vzniku samostatné Belgie; bylo zde

Více

R O Č E N K A KLUBU CHOVATELŮ HONIČŮ. www.klubhonicu.com

R O Č E N K A KLUBU CHOVATELŮ HONIČŮ. www.klubhonicu.com R O Č E N K A KLUBU CHOVATELŮ HONIČŮ www.klubhonicu.com 2007 Funkcionáři : President : Vinklárek Miloš Pod Budíkovem 684 251 64 Mnichovice tel. : 721 665 955, 323 640 976 Výcvikář : Nejedlý Jiří Petrovice

Více

KV + BOB, KV 2006 Anglický setr Runo-Ratsu Tuliketun. KV + BOB Irský setr O Ceallaigh s You Look At Me. KV + BOB Pointer Kord z Mešinské hájovny

KV + BOB, KV 2006 Anglický setr Runo-Ratsu Tuliketun. KV + BOB Irský setr O Ceallaigh s You Look At Me. KV + BOB Pointer Kord z Mešinské hájovny KV + BOB, KV 2006 Anglický setr Runo-Ratsu Tuliketun KV + BOB Irský setr O Ceallaigh s You Look At Me KV + BOB Pointer Kord z Mešinské hájovny KV + BOB Červenobílý setr Leňa Bojandolí KV + BOB Gordonsetr

Více

Československý. vlčák

Československý. vlčák Československý vlčák Ing. Karel Hartl Jindřich Jedlička Brno 2002 Obsah Československý vlčák Úvod........................................................................ iii Co jsme věděli o vlku.........................................................

Více

POVAHOVÝ TEST 1. Chování psa při měření Pes stojí na pevné (dřevěné) desce, člen bonitační komise provádí měření dle bonitační karty.

POVAHOVÝ TEST 1. Chování psa při měření Pes stojí na pevné (dřevěné) desce, člen bonitační komise provádí měření dle bonitační karty. POVAHOVÝ TEST 1. Chování psa při měření Pes stojí na pevné (dřevěné) desce, člen bonitační komise provádí měření dle bonitační karty. Psovod drží psa buďto pouze za vodítko či obojek nebo může přidržovat

Více

MEZIDRUHOVÉ KOMUNIKACE

MEZIDRUHOVÉ KOMUNIKACE GYMNÁZIUM JANA NERUDY Hellichova 3 Praha 1 Malá Strana, 118 00 Závěrečná práce studentského projektu MEZIDRUHOVÉ KOMUNIKACE Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti PROHLÁŠENÍ

Více

2.10. 2013 Upozornění na změny ve Výstavním řádu ČMKU

2.10. 2013 Upozornění na změny ve Výstavním řádu ČMKU 2.10. 2013 Upozornění na změny ve Výstavním řádu ČMKU P ČMKU na svém zasedání dne 12.9.2013 provedlo dílčí změny ve Výstavním řádu ČMKU. K uvedeným úpravám došlo ze dvou důvodů. Platí nový Výstavní řád

Více