Importní rozhraní. Úvod. Skripty - obecně. Důležité předpoklady

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Importní rozhraní. Úvod. Skripty - obecně. Důležité předpoklady"

Transkript

1 Jan Tischler / Poslední revize: Importní rozhraní Úvod Tento dokument popisuje chování server-side skriptů a mechanismů použitých pro synchronizaci pomocí externího softwaru se serverem Reality.iDNES.cz. Synchronizace probíhá s využitím třech prostředků: Volání PHP skriptů Data ve formátu XML FTP přenos na server. XML soubor, který popisuje danou nemovitost je generován na straně klienta. Pomocí FTP protokolu je přenesen spolu s fotografiemi na server, kde je následně zpracován voláním specifického skriptu (viz. níže). Skripty - obecně Exportní modul komunikuje s importním rozhraním pomocí HTTP dotazů zasílaných odpovídajícím skriptům. Výstupy skriptů jsou ve formátu text/plain, a jednotlivé řádky jsou oddělené znaky CR LF (0x0D 0x0A hexadecimálně). V případě úspěchu vrací Specifická data V případě chyby vrací všechny skripty (až na popsané výjimky) ERROR Chybová hláška Chybová hláška oznamuje uživateli, kde došlo při zpracování požadavku k chybě. Ve většině případů by měla být srozumitelná pro makléře, který export inicioval. Výsledná zpráva, kterou skript generuje je ve výchozím stavu v kódování windows Chceteli docílit, aby rozhraní komunikovalo v UTF-8, stačí při volání jednotlivých skriptů přidat parametr utf8=1. Důležité předpoklady V dalším textu bude jako základ url adresy skriptu považováno Vlastní popis skriptu je již použít jen jeho název a odpovídající parametry. V dalším zápisu je použita obecná notace <jmeno> - povinná hodnota parametru [nepovinna_cast] nepovinná hodnota / část ~ 1 ~

2 Krok 1 Ověření jména a hesla Pro ověření existence uživatele (realitní kanceláře), platnosti jeho hesla, případně stavu služby je před započetím vlastního exportu třeba zavolat následující skript. check_login.php?login=<jmeno>&pwd=<heslo> V případě úspěchu (zadáno platné jméno a heslo) vrací Krok 2 - Stažení informací o nabídkách get_list.php?login=<jmeno>&pwd=<heslo>&id_exported=[id_exported] id_exported nepovinný parametr, je-li použit, výpis se omezuje jen na nabídku s tímto id, pokud ne, pracuje se všemi nabídkami zvolené RK Jako specifická data vrací skript id_exported pro všechny nabídky, co existují na serveru (pro odpovídající realitní kancelář). V případě úspěchu vrací Id_Exported1 Id_Exported2 Pokud na serveru není žádná nabídka (či v případě použití parametru Id_Exported nabídka s tímto Id neexistuje), skript vrací pouze. ~ 2 ~

3 Krok 3 Stažení informací o existujících fotografiích / videích Exportní sofware musí také mít možnost zjistit, jaké fotografie resp. videa jsou vyexportovány u nabídek na realitním serveru, aby mohl rozhodnout o jejich přenosu na FTP. K tomu slouží dva skripty, pro každý typ média jeden. Skripty: get_photo.php?login=<jmeno>&pwd=<heslo>&id_exported=[id_exported] get_video.php?login=<jmeno>&pwd=<heslo>&id_exported=[id_exported] id_exported nepovinný parametr, je-li použit, výpis se omezuje jen na nabídku s tímto id, pokud není uveden, pracuje se všemi nabídkami zvolené RK Jako specifická data vrací skripty na řádku: Id_Exported PhotoHash resp. Id_Exported VideoHash Tedy Id nabídky a hash fotografie/videa (více o hashi v kapitole o fotografiích/videu) V případě úspěchu vrací Id_Exported1 Hash1-1 Id_Exported1 Hash1-2 Id_Exported2 Hash2-1 Id_Exported2 Hash2-2 Id_Exported2 Hash2-3 Při omezení na jedno id_exported zasílané v parametru, platí totéž co u kroku 2. Hash kódy fotografií jsou seřazeny v přesné korespondenci s pořadím uvedeným v XML, tj. hash fotografie s <ord>1</ord> je vypsán na prvním řádku, <ord>2</ord> na dalším, atd. Jedinou výjimku v tomto ohledu tvoří hash kódy fotografíí, které při předchozím importu nebyly zpracovány, např. z důvodu nepodporovaného formátu souboru, nebo chyby integrity JPEG, se kterou si knihovna GD2 nedokázala poradit. ~ 3 ~

4 Krok 4 Vytvoření dat pro přenos Data o nabídce jsou přenášena v XML souboru a jeden soubor odpovídá právě jedné nabídce. Název souboru XML je <login>_<id_exported>.xml kde login login realitní kanceláře id_exported id nabídky, jejíž data jsou v tomto souboru obsažena Pojmenování souboru prosím dodržujte! Respektováním tohoto doporučení usnadníte ladění případných chyb v exportech a správné zatřídění záloh XML souborů na straně serveru. XML soubor obsahuje validní XML v kódování windows-1250 (resp. UTF-8). 1) Základní položky u nabídky Id_Exported unikátní číselný identifikátor nabídky na straně exportujícího. Toto číslo je klíčové ve všech skriptech, které vrací informace o nabídkách (viz skripty popsané výše). Akce update nebo delete. update nabídka se má nahrát na realitní server či aktualizovat. O tom, zda jde o přidání nové nemovitosti nebo aktualizaci starší rozhoduje skript import.php v závislosti na existenci id_exported v databázi. delete smazání nabídky ze serveru. Je-li akce delete, žádné další položky kromě id_exported nejsou v XML souboru požadovány. Pokud na serveru neexistuje, skript vrací chybu ERROR s hláškou o neexistující nabídce. ( úprava v rámci revize, dosud skript vracel ) 2) Struktura datového souboru v notaci XML <?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?> <nabidka> <id_exported>235</id_exported> <akce>update</akce> <isa>1</isa> další uzly... <foto> <ord>1</ord> <hash>45577e4fcc787</hash> <filename> _45577e4fcc787.jpg</filename> </foto> <foto> <ord>2</ord> <hash>c1234a1233e7</hash> <filename> _c1234a1233e7.jpg</filename> ~ 4 ~

5 </foto>... další fotografie... </nabidka> Pokud je nějaká z nepovinných položek nevyplněna, nechť v datovém souboru úplně chybí (případně je prázdná nebo má uveden atribut isnull= true ). Položky typu boolean nechť nabývají hodnot 0 (ne) nebo 1 (ano) Podrobný popis všech dalších položek, spolu s číselníky, je v dokumentu reality-polozky_vxx.xls kde XX značí číslo verze. 3) Fotografie V souboru s nabídkou jsou vždy uvedeny informace o všech fotografiích, které mají u této nabídky být. Fyzicky se přenáší pouze ty fotografie, které dosud na serveru nejsou, tj. pro které nebyl vrácen v skriptu pro vracení fotografií odpovídající hash. Fotografie je identifikována hash kódem, generovaným na straně klienta. Jedná se o textový řetězec o maximální délce 100 znaků, který unikátně identifikuje fotografii v rámci jedné realitní kanceláře (v ideálním případě MD5 z obsahu fotografie, která je přenášena). Hash kódy fotografií jsou vraceny ve skriptu, který zjišťuje, jaké fotografie již na serveru jsou a tento údaj je na serveru uchováván. Pokud se fotografie přenáší i fyzicky, je pojmenována <login>_<hash>.jpg a toto jméno je uvedeno v záznamu každé fotografie v XML souboru odpovídající nabídky. Položky XML notace související s fotografií: ord označení pozice fotografie hash hash kód filename jméno souboru fotografie Maximální počet fotografií na jednu nemovitost je 30. Délka nejdelší strany fotografie je 800px, menší obrázky se nezvětšují. Doporučujeme fotografie posílat v optimální velikosti, tj. nejlépe v maximálním povoleném rozměru. Příliš malá nebo nekvalitní fotografie nebudí dobrý dojem u klienta, příliš velká (přesahující povolené rozměry) zbytečně zatěžuje server a spojení. Ve řádkovém a galerijním výpisu nemovitostí na serveru je zobrazena vždy miniatura fotografie, která je nahrána na první místo (ord = 1) a tato miniatura je použita i v ostatních případech reprezentace nemovitosti v rámci serveru. Soubor nabídky a soubory s fotografiemi jsou přeneseny na zvolený FTP účet. Poté je volán skript pro zpracování (viz krok 5). 4) Makléř / Pobočka Export by měl rovněž obsahovat informaci o makléři, pokud byl nemovitosti nějaký přidělen. S makléřem je zacházeno v podstatě dvěma způsoby: ~ 5 ~

6 a) automatický import makléře (nové rozšíření specifikace) Vzhledem k tomu, že je administrace údajů makléřů na více serverech nepraktická, lze při splnění určitých podmínek umožnit automatický import makléře z XML nabídky na server. Pokud XML obsahuje následující uzly, je provedeno automatické uložení makléře na server: makler_id, makler_jmeno, makler_prijmeni Byl-li makléř s odpovídajícím makler_id již na server uložen, a došlo-li ke změně jeho kontaktních údajů v XML, je provedena jeho aktualizace. <makler_id> je tedy unikátní ID makléře na straně exportujícího, a umožňuje pozdější kontrolu změn a aktualizace (např. jména makléře, telefonu, apod.), <makler_jmeno> obsahuje pouze jméno makléře, <makler_prijmeni> obsahuje pouze příjmení makléře. <makler_foto> je fotografie makléře o nejdelší straně 100px (při rozumné kvalitě, samozřejmě, aby makléř nevypadal jako robot), zakódovaná pomocí algoritmu base64. Pokud makléř fotku nemá, uzel je možné úplně vynechat. Těmto makléřům není umožněn samostatný přístup do systému ani nejsou zaslány přihlašovací údaje. Automaticky importovaní makléři, kteří zůstanou po dobu jednoho měsíce bez přiřazené zakázky jsou po této době smazáni. b) identifikace ručně uloženého makléře (původní model) Pokud nejsou splněny podmínky uvedené v bodu a), je na straně importního rozhraní proveden pokus o nalezení odpovídajícího makléře v systému, který mohl být uložen ručně v administračním rozhraní. Uzel <makler_jmeno> obsahuje jméno a příjmení makléře, dle původní specifikace. Identifikace probíhá v následujících krocích: identifikace dle u makléře identifikace dle vzorce jméno příjmení obsaženého v makler_jmeno identifikace dle vzorce příjmení jméno obsaženého v makler_jmeno Pokud je v nějakém z těchto kroků makléř nalezen, je zakázka spojena s makléřem. V opačném případě jsou u zakázky zobrazeny informace z XML bez jakýchkoliv vazeb na systém. Rozhraní zůstává zpětně kompatibilní s původními verzemi. c) začlenění pod pobočku (nepovinné) Pokud exportujete jako centrála pod jedním účtem nemovitosti svých poboček a pobočky jsou založeny u nás na serveru, pak můžete využít v rámci exportu možnost zatřídění nemovitostí pod pobočku přidáním xml uzlu <id_pobocka>. Číselná hodnota parametru odpovídá id pobočky (id_rk) na serveru. Pokud je id platné, dojde k uložení pod odpovídající pobočku a makléř bude při automatickém importu pod tuto pobočku rovněž začleněn. V případě nejasností se informujte na podrobnosti. ~ 6 ~

7 5) Video Od března 2010 podporuje server přidání video sekvencí k jednotlivým nemovitostem - ručně vloženým i importovaným přes administrační rozhraní webu. Ve snaze ušetřit importujícím dodatečnou interakci s administračním rozhraním serveru při nahrávání videa jsme zavedli možnost přidání videa k nemovitostem v rámci exportu. V tuto chvíli se však jedná pouze o jednosměrnou cestu. Následné odstranění videa, resp. jeho skrytí, je možné pouze prostřednictvím administrace. Začlenění do exportu je téměr identické s fotografiemi, a pojmenování souborů rovněž. Jméno souboru je konstruováno jako <login>_<hash>.ext, kde login je přihlašovací jméno pod nímž exportujete, hash odpovídá MD5 otisku souboru s videem a ext je přípona videa odpovídající jeho formátu. Standardně podporované formáty videa jsou: FLV Flash Video (nativní formát přehrávače videa) AVI, MOV, MPEG, WMV Další formáty, jimiž disponujete a nejsou uvedeny ve výčtu, se mnou prosím konzultujte. Přednostně je preferován formát FLV, neboť při jeho použití odpadá nutnost konverze na straně serveru a importující má plnou kontrolu nad kvalitou výsledku. Video prochází po nahrání procesem konverze a schválení obsahu, tudíž na serveru není viditelné okamžitě po nahrání, ale většinou do druhého pracovního dne. Pokud se přihlásíte do administrace a otevřete si detail nemovitosti, uvidíte stav zpracování videa. Více o videoprohlídkách na Velikost jednoho videa by v ideálním případě neměla přesahovat 50MB. Rozšíření XML o uzly <video> : <nabidka> <video> <ord>1</ord> <hash>7e4ef92d1472fa1a2d41b2d3c1d2b77a</hash> <filename> _7e4ef92d1472fa1a2d41b2d3c1d2b77a.mov</filename> </video> <video> <ord>2</ord> <hash> a0bd25994cbc0ca236aeb2c08</hash> <filename> _ a0bd25994cbc0ca236aeb2c08.wmv</filename> </video> </nabidka> ~ 7 ~

8 Krok 5 Spuštění importu dat na serveru a získání reportu o výsledku Po nahrání souborů na ftp je spuštěno jejich zpracování. Skript vrací informace o úspěchu či neúspěchu dané akce v obvyklé formě. import.php?login=<jmeno>&pwd=<heslo>&filename=<soubor.xml> filename jméno XML souboru, který byl uložen na ftp a má se zpracovat V případě úspěchu vrací doplňující informace o průběhu akce V případě chyby vrací ERROR chybová hláška Chybová hláška při odmítnutí exportu obsahuje výčet chybějících parametrů, případně důvody, proč nedošlo ke zpracování, resp. chyby při zpracování. V případě jakékoliv chyby v průběhu zpracování nabídky, která neumožní dokončení procesu, zpracování končí a skript vrací odpovídající chybovou hlášku. ~ 8 ~

9 Rozšířené funkce importního rozhraní URL s detailem nabídky Pro zprostředkování zpětné vazby a ověření správného mapování hodnot je k dispozici skript vracející URL adresu s detailem nabídky. nemo_detail.php?login=<jmeno>&pwd=<heslo>&id_exported=<id_exported> id_exported id, pod kterým byla nabídka exportována V případě úspěchu vrací URL adresa nabídky Hopování Od bude zavedeno nové řazení výpisů na serveru. Testovat tuto funkci lze na testovacím serveru, v ostrém provozu bude nasazena od výše uvedeného data. Hopování je funkce, která umožňuje dočasně posunout vybrané nabídky rk na první pozice ve výpisu. Následující text popisuje, za jakých okolností lze operaci provádět a jaký je její výsledný efekt. Cílem této funkce je eliminovat nadměrnou zátěž serveru a zároveň poskytnout klientům možnost, jak nenásilnou cestou posunout své nabídky na vrchol výpisu. Omezení pro hopování: nově uložená nabídka nelze tentýž den hopovat, neboť je v iniciálním stavu již na počátku výpisu. každou nabídku lze hopovat pouze jedenkrát denně má-li rk do 100 inzerátů, lze denně odhopovat celou její nabídku pro vyšší počet (101+) je povoleno hopovat 1/3 z celkového počtu nabídek, maximálně však 500. cena za jeden hop je stejná jako cena za vložení nového inzerátu, není-li uvedeno jinak. Charakteristika řazení výpisu: dle nového modelu bude výchozí výpis seřazen dle data posledního hopu. nově uložená nabídka má datum posledního hopu rovno datu jejího uložení do systému Penalizace mazaných a znovu nahrávaných nabídek: nabídka, která bude smazána a znovu nahrána bude pokládána za původní a datum jejího uložení (tj. i její pozice ve výchozím seřazení výpisu) bude použita hodnota z jejího prvního uložení. hop.php?login=<jmeno>&pwd=<heslo>&id_exported=<id_exported> ~ 9 ~

10 id_exported id, pod kterým byla nabídka exportována V případě úspěchu vrací zpráva o úspěšném dokončení operace a stržené částce z kreditu V případě neúspěchu vrací chybové hlášky následujícího charakteru (::příčína / hláška): :: nevalidní id_exported Je třeba specifikovat id_exported! :: neexistujíci nemovitost Záznam s id_exported = $id_exported na serveru neexistuje! :: interní chyba při transformaci id_exported -> id_nemo Neplatné ID nemovitosti :: chcete hopovat tutéž nemovitost 2x za den Nemovitost s id_nemo= $id_nemo (id_exported= $id_exported) již byla dnes hopována. :: datum uložení je dnešní Nelze hopovat dnes uloženou nemovitost. :: výchozí počet zakázek je 0 není z čeho vypočítat limit (v podstatě implikuje chybu výše) Na počátku dnešního dne neměla rk na serveru žádné nemovitosti - nelze hopovat. :: zbyvajici počet hopovatelnych nemovitosti je 0 Překročili jste limit denního počtu hopovaných nemovitostí! :: nedostatečný kredit pro provedení operace Pro hopnutí nemovitosti s id_nemo= $id_nemo (id_exported= $id_exported) nemáte dostatečný kredit. :: pokus o hopovaní z pozice pobočky bez vlastního kreditu a bez povoleného čerpání centrálního kreditu Nemáte povoleno čerpání centrálního kreditu! :: nerozlišená chyba při odečtení kreditu Nebylo možné strhnout kredit za hopnutí nemovitosti s id_nemo= $id_nemo (id_exported= $id_exported). Slova napsaná tučně a uvozená znakem $ představují proměnnou. Všechny chybové hlášky jsou uvozeny klasickým "ERROR" a CRLF. ~ 10 ~

11 Rozšířený export statistik návštěvnosti Od (včetně) je možné získat statistické údaje o nabídkách uložených na serveru na denní bázi. Statistiky jsou exportovány ve formátu XML (viz. níže) a výstup obsahuje data všech existujících nabídek, u kterých byla ten den provedena nějaká ze sledovaných akcí (návštěva detailu nemovitosti, odeslání u, přeposlání známému, a podobně). nemo_stats.php?login=<jmeno>&pwd=<heslo>&xml=<bool>&date=<yyyy-mm-dd> xml parametr udává režim výstupu (jediná podporovaná hodnota v tuto chvíli je 1, tj. výstup kompletně v XML včetně chyb). date datum ve formátu YYYY-MM-DD, dřívejší hodnoty než vrací prázdný výsledek Vzorový XML výstup úspěch <?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?> <stats> <control> <status>ok</status> <listed>1</listed> </control> <data> <stat> <id_exported> </id_exported> <id_nemo>28507</id_nemo> <display>2</display> <display_v>0</display_v> <print>0</print> <send_f>0</send_f> <send_q>0</send_q> <fav_add>0</fav_add> <click_mail>0</click_mail> <click_rk_url>0</click_rk_url> <click_profile>0</click_profile> <ts_create> :19:02</ts_create> <ts_update> :10:09</ts_update> </stat> </data> </stats> XML je rozděleno na dvě části. Uzel <control> obsahuje souhrnné informace o výsledku. Uzel <data> pak v potomcích <stat> denní statistiky každé nemovitosti, která ten den měla nějaký zásah do statistik. ~ 11 ~

12 V případě, že v den specifikovaný parametrem date nemá žádná z nabídek rk záznam ve statistikách, XML obsahuje pouze část <control>, kde <listed>0</listed>. Pokud dojde k chybě při zpracování, control/stat bude mít hodnotu error, a doplněn uzel <error> s popisem chyby, viz. příklad: <stats> <control> <status>error</status> <error>zadané datum ' ' není platné!</error> </control> </stats> Popis jednotlivých uzlů vnořených v uzlu <stat>: id_exported ID, pod kterým byla zakázka vyexportována id_nemo interní ID serveru Reality.iDNES.cz display počet zobrazení v požadovaný den display_v počet přehrání videosekvence print počet požadavků na vytištění detailu nemovitosti send_f přeposlané upozornění známému (počet úspěšných odeslání zprávy) send_q odeslaný dotaz makléři (počet úspěšných odeslání zprávy) fav_add počet přidání do oblíbených click_mail počet kliknutí na odkaz mailto: v detailu nemovitosti click_rk_url počet kliknutí na url realitní kanceláře click_profile klik na link do profilu rk ts_create čas prvotního uložení nabídky ts_update čas poslední změny (posledního update skrz importní rozhraní) Odstranění automaticky importovaných makléřů V kroku 4. bodu 4) Makléř je možno za určitých podmínek zajistit automatické uložení makléře do systému na serveru a jeho existenci jako plnohodnotné entity. Ve chvíli, kdy tento automaticky importovaný makléř nemá žádné nemovitosti (např. ukončil spolupráci s rk, apod.), je zde logicky tendence ho ze systému odstranit. K tomu slouží následující skript. agent_kill.php?login=<jmeno>&pwd=<heslo>&mode=<mode>&ids=[id_agent] mode režim mazání, viz níže. ids seznam makléřů, které chcete smazat (oddělený středníkem) Režim mazání all skript vezme všechny automaticky importované makléře rk na serveru a ty z nich, kteří jsou bez nemovitostí, smaže. select množinu importovaných makléřů, nad kterou se má provést mazací operace determinuje parametr ids, obsahující seznam identifikátorů odpovídající hodnotám uzlu <id_agent> z XML, které posíláte v rámci exportu nemovitostí. ~ 12 ~

13 Návratové hodnoty skriptu jsou obdobné jako u ostatních a v případě úspěchu je vrácen počet smazaných makléřů a případně počet nezmazaných z množiny ids. Testování Pro počáteční testování je nutné požádat o přístup k testovacímu serveru. Na základě tohoto aktu je na požadovanou ovou adresu odeslán s údaji nutnými pro testování. Před přechodem na ostrý provoz je třeba sdělit IP adresu/adresy, ze které/kterých budou probíhat exporty. Pokud export neprobíhá centralizovaně, je možné domluvit alternativní autentizační mechanismus. Na základě žádosti bude přidělen přístup k testovacímu rozhraní a odeslány přistupové údaje ke službě přistupové údaje k FTP účtu pro nahrávání obrázků a exportů popis některých zákonitostí spojených s přenosem souborů Po dostatečném otestování, tj. importu několika nabídek pro každý typ nemovitosti na testovací server a oboustranné kontrole správnosti hodnot a správného zatřídění, lze přidělit přístup k ostrému importnímu rozhraní. FAQ Q: Při importu dostávám hlášku Chcete zpracovávat neexistující soubor, ačkoliv se zdá, že je vše v pořádku, co dělám špatně? A: Zkontrolujte přihlašovací údaje k FTP účtu. S největší pravděpodobností kopírujete data na testovací server a export spouštíte na ostrém. Pro ostré přenosy je FTP login external_export. Q: Při zpracování dostávám hlášku Chyba při zpracování XML souboru!. A: Možné příčiny: nevalidní XML (nepovolené znaky, nesprávná notace, chybející uzavírací značky), chyba při přenosu XML souboru (soubor je na FTP vytvořen, ale je prázdný). Q: Importuji nemovitost s několika fotografiemi, v detailu nemovitosti však vidím pouze jednu nebo žádnou, nebo jen některé z přiřazených. A: Možné příčiny: Jedna nebo žádná fotografie zkontrolujte správné zapouzdření uzlů v XML. Uzly každé fotografie jsou zapouzdřeny v uzlu <foto> a těmto je nadřazený hlavní uzel <nabidka>. Viz vzorový výsek XML krok 4, bod 2). Jen některé fotografie zkontrolujte formát přenášených fotografií, zda odpovídá podporovaným formátům a zároveň, zda soubory, které se přenáší na FTP pro následné zpracování neobsahují chyby, resp. zda jsou fotografie přenášeny v režimu BINARY, nikoliv text. Případné komentáře a další dotazy prosím směrujte na mou ovou adresu uvedenou v záhlaví dokumentu. Děkuji. JT --- Konec dokumentu --- ~ 13 ~

Dokumentace k nevizuálnímu rozhraní aplikace DopisOnline

Dokumentace k nevizuálnímu rozhraní aplikace DopisOnline Dokumentace k nevizuálnímu rozhraní aplikace DopisOnline Rozhraní slouží k automatizovanému podání listovních zásilek elektronickou cestou z aplikací třetích stran. Veškerá komunikace s naším serverem

Více

Národní elektronický nástroj. Import profilu zadavatele do NEN

Národní elektronický nástroj. Import profilu zadavatele do NEN Národní elektronický nástroj Import profilu zadavatele do NEN V 1.2 2014 Obsah 1 Cíl...... 2 2 Nutné podmínky k umožnění importu profilu zadavatele...... 2 3 Povinnosti zadavatele dle metodiky k vyhlášce

Více

Úvodem 9. Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10. Než začneme 11

Úvodem 9. Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10. Než začneme 11 Obsah Úvodem 9 Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10 Kapitola 1 Než začneme 11 Dynamické vs. statické stránky 11 Co je a k čemu slouží PHP 12 Instalace potřebného softwarového

Více

Po registraci modulu E-SHOPY se v programu DUEL zpřístupní nabídky Seznam e-shopů a Objednávky přijaté - e-shop.

Po registraci modulu E-SHOPY se v programu DUEL zpřístupní nabídky Seznam e-shopů a Objednávky přijaté - e-shop. Modul E-SHOP Jedním z doplňků ke skladům v programu DUEL je modul E-SHOPY, který umožňuje synchronizaci mezi databází programu DUEL a fyzickým e-shopem. Synchronizace dat je optimalizována pro použití

Více

Chybová hlášení METODIKA MET-01/2014. SZR-56-1/OPICT-2013 počet stran 28 přílohy 0. Nahrazuje:

Chybová hlášení METODIKA MET-01/2014. SZR-56-1/OPICT-2013 počet stran 28 přílohy 0. Nahrazuje: MET-01/2014 METODIKA SZR-56-1/OPICT-2013 počet stran 28 přílohy 0 Chybová hlášení Gestor, podpis: Ing. Radovan Pártl Zpracovatel, podpis: RNDr. Miroslav Šejdl Odborný garant, podpis: RNDr. Miroslav Šejdl

Více

Webová služba. Popis. Dostupné operace. add_subscriber_groups

Webová služba. Popis. Dostupné operace. add_subscriber_groups Popis Webová služba Webová služba umožnuje komunikovat se systémem CentralNews přes protokol http. Přístup k systému CentralNews je chráněn loginem a heslem. Navíc je nutné zaslat api klíč, který definuje

Více

Platební systém XPAY [www.xpay.cz]

Platební systém XPAY [www.xpay.cz] Platební systém XPAY [www.xpay.cz] implementace přenosu informace o doručení SMS verze 166 / 1.3.2012 1 Obsah 1 Implementace platebního systému 3 1.1 Nároky platebního systému na klienta 3 1.2 Komunikace

Více

Modul Účetní centrála Efektivní řešení pro přenos dokladů mezi účetními firmami a jejich klienty

Modul Účetní centrála Efektivní řešení pro přenos dokladů mezi účetními firmami a jejich klienty Modul Účetní centrála Efektivní řešení pro přenos dokladů mezi účetními firmami a jejich klienty Copyright 2009 CÍGLER SOFTWARE, a.s. Money S3 - Účetní centrála 1 Obsah Účetní centrála / Účetní klient...

Více

Funkční specifikace ABOKWS. Aplikační rozhraní elektronického bankovnictví ABO-K. Verze 0.5

Funkční specifikace ABOKWS. Aplikační rozhraní elektronického bankovnictví ABO-K. Verze 0.5 Funkční specifikace ABOKWS Aplikační rozhraní elektronického bankovnictví ABO-K Verze 0.5 Přehled změn Verze Datum Změnil Popis 0.1 26.2.2013 MB Úvod, Osnova dokumentu, funkce ABOKWS 0.2 18.4.2014 MB Tabulky

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Anabix API. Popis způsobu používání služby

Anabix API. Popis způsobu používání služby Anabix API Popis způsobu používání služby Obsah 1 Základní informace... 3 1.1 Požadavky na klientský systém... 3 1.2 Zasílání requestů... 3 1.3 Získávání odpovědí ze systému... 3 1.4 Odpověď po neúspěšném

Více

Personální evidence zaměstnanců

Personální evidence zaměstnanců Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Personální evidence zaměstnanců Uživatelská dokumentace Bc. Petr Koucký Bc. Lukáš Maňas Bc. Anna Marková Brno 2015 1 Popis funkcionality Námi řešená

Více

24 Uživatelské výběry

24 Uživatelské výběry 24 Uživatelské výběry Uživatelský modul Uživatelské výběry slouží k vytváření, správě a následnému používání tématicky seskupených osob a organizací včetně jejich kontaktních údajů. Modul umožňuje hromadnou

Více

JSON API pro zjišťování cen MtG karet

JSON API pro zjišťování cen MtG karet JSON API pro zjišťování cen MtG karet Autor: Ing. Jiří Bažant Verze: 1.0 Datum: 20.9.2014 Changelog Verze Datum Autor Poznámka 1.0 17.9.2014 Ing. Jiří Bažant 20.9.2014 Ing. Jiří Bažant Oprava příkladu

Více

Uživatelská příručka pro ředitele škol

Uživatelská příručka pro ředitele škol Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání Uživatelská příručka pro ředitele škol Název souboru: Modul IDM - Uživatelská příručka pro ředitele škol V2.doc Strana 1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Přihlášení

Více

Popis XML struktury a XML souboru Verze XML 1.2

Popis XML struktury a XML souboru Verze XML 1.2 Popis XML struktury a XML souboru Verze XML 1.2 1. Soubor XML základní požadavky Pro import do systému Gate Biosuntec, je nutné, aby soubor XML obsahoval hlavičku souboru XML a zároveň počáteční tag XML

Více

Obsah. Úvodem 9. Kapitola 1 Než začneme 11. Kapitola 2 Dynamické zobrazování obsahu 25. Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10

Obsah. Úvodem 9. Kapitola 1 Než začneme 11. Kapitola 2 Dynamické zobrazování obsahu 25. Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10 Obsah Úvodem 9 Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10 Kapitola 1 Než začneme 11 Dynamické vs. statické stránky 11 Co je a k čemu slouží PHP 12 Instalace potřebného softwarového

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0 OBSAH 1 ÚVOD... 3 1.1 HOME STRÁNKA... 3 1.2 INFORMACE O GENEROVANÉ STRÁNCE... 4 2 VYHLEDÁVÁNÍ V ÚZEMÍ...

Více

Dokumentace k API SSLmarketu. verze 1.3

Dokumentace k API SSLmarketu. verze 1.3 Dokumentace k API SSLmarketu verze 1.3 ZONER Software a.s. 2015 Obsah Úvod... 3 Legenda... 3 Funkce API... 4 Návratové hodnoty... 8 SWAPI - přihlašovací údaje... 8 SWAPI - nastavení výchozích údajů...

Více

Administrační systém ústředen MD-110

Administrační systém ústředen MD-110 SAS MD-110 Administrační systém ústředen MD-110 SAS MD-110 Administrační systém ústředen MD-110 Efektivní systém administrace poboček a parametrů ústředen Ericsson MD110 s přímou vazbou na telefonní seznam

Více

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ Návod k používání systému OTDI.CZ Vážený kliente. Děkujeme za projevený zájem o náš on-line systém evidence kontrol, určený speciálně pro účely dozorů staveb. Systém OTDI.CZ nabízí svým uživatelům zejména:

Více

1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13

1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Úvod 11 1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Princip funkce webové aplikace 13 PHP 14 Principy tvorby a správy webového serveru a vývojářského počítače 14 Co je nezbytné k instalaci místního vývojářského

Více

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz DODATEK č. 1 20.1.2012 OBSAH OBSAH... 48 C. PRÁCE SE SYSTÉMEM... 49 C.1 ÚVODNÍ OBRAZOVKA PO PŘIHLÁŠENÍ... 49 C.2 NASTAVENÍ VLASTNÍCH ÚDAJŮ... 50 a. Nastavení Uživatele... 50 b. Nastavení Systému... 51

Více

Max Homebanking PS uživatelský manuál rozhraní pro automatické stahování dat

Max Homebanking PS uživatelský manuál rozhraní pro automatické stahování dat Max Homebanking PS uživatelský manuál rozhraní pro automatické stahování dat Obsah 1 Úvod... 2 2 Nastavení přístupů k rozhraní... 2 2.1 Popis obrazovky... 2 2.1.1 Nastavení datových extraktů z banky...

Více

Propojení Spectu - POSlavu

Propojení Spectu - POSlavu Obsah Nastavení propojení v aplikaci Spectu... 1 Administrace Spectu v POSlavu... 2 Základní informace... 2 Tvorba nabídky pro Spectu... 2 Používání kategorií ve skupině Spectu... 2 Odkaz na skupinu...

Více

ucetni-program-pohoda.cz Uživatelský návod a nastavení Instalace str. 2 Uživatelské práva str. 3

ucetni-program-pohoda.cz Uživatelský návod a nastavení Instalace str. 2 Uživatelské práva str. 3 ucetni-program-pohoda.cz 2010 PVM výrobní modul pro ekonomický systém POHODA Vaše konkurenční výhoda při vyřizování odběratelských objednávek, plánování a realizaci výroby, nákupu materiálu a služeb. Uživatelský

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SPOLEČNOST DECADIC PROJEKT FRAMETRIX

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SPOLEČNOST DECADIC PROJEKT FRAMETRIX FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ MANAGEMENT PROJEKTŮ SPOLEČNOST DECADIC PROJEKT FRAMETRIX SPECIFIKACE POŽADAVKŮ AUTOR DOKUMENTU JIŘÍ JANDA BRNO 15. března 2012 Obsah 1 Úvod........................................

Více

Uživatelská příručka SBOX

Uživatelská příručka SBOX Příloha metodického pokynu č. 7 Uživatelská příručka SBOX Zpracoval: Obsah dokumentu 1. Vložení nové zásilky 1 2. Vložené zásilky 3 2.1 Zobrazení detailu vložené zásilky... 3 2.2 Odstranění vložené zásilky...

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky 27 Evidence kasiček Uživatelský modul Evidence kasiček realizuje evidenci všech pořádaných sbírek, jednotlivých kasiček sbírky, dále pak evidenci výběrů kasiček s návazností na pokladnu (příjem výběru

Více

Geis Point Plugin Map

Geis Point Plugin Map Str. 1/5 Geis Point Plugin Map Rozhraní pro vložení výdejního místa do objednávky na e-shopu Str. 2/5 Obsah 1. Co je Geis Point Plugin Map?... 3 2. Jak to funguje?... 3 3. Obecný postup nasazení... 3 4.

Více

ERP-001, verze 2_10, platnost od

ERP-001, verze 2_10, platnost od ERP-001, verze 2_10, platnost od 2010.08.01. ELEKTRONICKÉ PŘEDEPISOVÁNÍ HUMÁNNÍCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ ERP-001.pdf (208,89 KB) Tímto technickým dokumentem jsou, v souladu s 80 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech

Více

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE S případnými dotazy se obracejte e-mailem na ucebnistyly@scio.cz nebo na tel. číslo 234 705 021. Testování administrativně zajišťuje škola, ale žáci si test a dotazník mohou

Více

Nápověda pro aplikaci Manuscriptorium Kandidátů (M-Can) http:://candidates.manuscriptorium.com

Nápověda pro aplikaci Manuscriptorium Kandidátů (M-Can) http:://candidates.manuscriptorium.com Nápověda pro aplikaci Manuscriptorium Kandidátů (M-Can) http:://candidates.manuscriptorium.com Hlavní funkce aplikace Uživatelům autorům Otázky a odpovědi Jaké dokumenty lze do Manuscriptoria nabízet pomocí

Více

Administrační rozhraní Manuál pro klienty

Administrační rozhraní Manuál pro klienty Administrační rozhraní Manuál pro klienty Verze 5. 9. 2013 Zpracoval Tým Zboží.cz Registrace eshopu Registrace vašeho eshopu se provádí na adrese: http://www.zbozi.cz/addpremisescreen. Na server Zboží.cz

Více

Dokumentace pro správu zlínských DUM

Dokumentace pro správu zlínských DUM Dokumentace pro správu zlínských DUM Obsah 1 Správa administrátorů... 3 1.1 Přidávání administrátorů... 3 1.2 Nastavování práv administrátorů... 3 1.3 Upravení detailů administrátora... 5 1.4 Aktivování,

Více

Aplikace objednávání svozů

Aplikace objednávání svozů GE MONEY Aplikace objednávání svozů Uživatelská dokumentace IMP spol. s r.o. 14.1.2011 Uživatelská dokumentace k systému pro objednávání a evidenci svozů z poboček GE Money. 1 Přihlášení do aplikace K

Více

[APLIKACE PRO PŘEHRÁVÁNÍ VIDEA - PROJEKT MIAMI - SERVEROVÁ ČÁST]

[APLIKACE PRO PŘEHRÁVÁNÍ VIDEA - PROJEKT MIAMI - SERVEROVÁ ČÁST] [APLIKACE PRO PŘEHRÁVÁNÍ VIDEA - PROJEKT MIAMI - SERVEROVÁ ČÁST] [Aktualizace dokumentu: 27.8.2011 3:02:37 Verze dokumentu: 1.0 Obsah Obsah... 2 1. Struktura databáze a souborů... 3 2. Soubor registerdevice.php...

Více

LMS Moodle příručka učitele

LMS Moodle příručka učitele LMS Moodle příručka učitele Stručná příručka pro orientaci v LMS Moodle Realizováno v rámci OP VK: rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování modelu řízení v oblasti kombinovaného studia,

Více

Klientský formát POHLEDÁVKY platný od 26. 4. 2014

Klientský formát POHLEDÁVKY platný od 26. 4. 2014 Klientský formát POHLEDÁVKY platný od 26. 4. 2014 1/5 1 Úvod 1.1 Účel dokumentu Účelem tohoto dokumentu je popis formátu POHLEDAVKA a požadovaných validací při IMPORTu dat ve vazbě na návazné účetní SW

Více

Galerie je modul, který umožní lehkou obsluhu a vkládání fotografií, videa a souborů. Je založen na principu prohledávání adresářové struktury.

Galerie je modul, který umožní lehkou obsluhu a vkládání fotografií, videa a souborů. Je založen na principu prohledávání adresářové struktury. Galerie Galerie je modul, který umožní lehkou obsluhu a vkládání fotografií, videa a souborů. Je založen na principu prohledávání adresářové struktury. Galerie fotografií Galerie videí Galerie souborů

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 EQAS Online DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 Co je program EQAS Online Nový program od Bio-Radu pro odesílání výsledků externího hodnocení kvality Přístupný je prostřednictvím

Více

Modul IRZ návod k použití

Modul IRZ návod k použití Modul IRZ návod k použití Verze: 2 Datum: 26. 2. 2016 Tento dokument představuje stručný návod na použití modulu IRZ v programu EVI 8. Modul IRZ je určen na evidenci odpadů pro IRZ provozovny a hlášení

Více

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Český metrologický institut sídlem Okružní 31, 638 00 Brno IČ: 00177016 Verze dokumentu: 1.0 Jazyk dokumentu: český Status: testovací

Více

Student. Funguje: Přihlášení Výběr školy Výběr role Změna Akademického roku Změna kurzu Odhlášení Přihlášení offline

Student. Funguje: Přihlášení Výběr školy Výběr role Změna Akademického roku Změna kurzu Odhlášení Přihlášení offline Student Funguje: Přihlášení Výběr školy Výběr role Změna Akademického roku Změna kurzu Odhlášení Přihlášení offline Profil Zobrazení profilu Editace profilu Změna hesla Změna avatara Aktuality Zobrazení

Více

Produktový list Zboží.cz. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list Zboží.cz. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list Zboží.cz PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Zboží.cz je služba zaměřená na vyhledávání zboží importovaného z řádně registrovaných internetových obchodů na Zboží.cz.

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Návrh a tvorba WWW stránek 1/14. PHP a databáze

Návrh a tvorba WWW stránek 1/14. PHP a databáze Návrh a tvorba WWW stránek 1/14 PHP a databáze nejčastěji MySQL součástí balíčků PHP navíc podporuje standard ODBC PHP nemá žádné šablony pro práci s databází princip práce s databází je stále stejný opakované

Více

Přidělení rolí a přihlášení do ISÚI pro obecní a stavební úřady

Přidělení rolí a přihlášení do ISÚI pro obecní a stavební úřady Přidělení rolí a přihlášení do ISÚI pro obecní a stavební úřady Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK Aktualizace k datu

Více

Zákaznická SW řešení Obecný úvod

Zákaznická SW řešení Obecný úvod Zákaznická SW řešení Obecný úvod Verze 2015-04-10 Obsah 1 Úvod...3 2 Tisk přepravních štítků z vlastního SW...4 2.1 Přepravní štítek...4 2.2 Datový soubor MPSEXPDATA...4 2.3 Identifikace klienta...5 2.4

Více

Monitorovací zprávy v aplikaci Benefit7. Nejčastější dotazy a chyby

Monitorovací zprávy v aplikaci Benefit7. Nejčastější dotazy a chyby Monitorovací zprávy v aplikaci Benefit7 Nejčastější dotazy a chyby Podklady pro příjemce Postup administrace monitorovací zprávy v aplikaci Benefit 7+ je podrobně popsán v dokumentu s názvem Příručka Elektronická

Více

Popis importního rozhraní systému. RealBonus.cz. Aktualizace: 2.10.2012. Popis importního rozhraní systému RealBonus.

Popis importního rozhraní systému. RealBonus.cz. Aktualizace: 2.10.2012. Popis importního rozhraní systému RealBonus. Popis importního rozhraní systému RealBonus.cz Aktualizace: 2.10.2012 Popis importního rozhraní systému RealBonus.cz Stránka 1 z 27 Úvod Tato dokumentace je určena realitním kancelářím, které mají zájem

Více

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1 Uživatelský manuál Format Convert V3.1 Obsah Obsah 1 Kapitola 1 - Popis softwaru Systémové požadavky 2 Podporovaná zařízení a formáty 2 Odinstalace 3 Kapitola 2 - Ovládání Výběr formátu souboru 4 Výběr

Více

Artlingua Translation API

Artlingua Translation API Artlingua Translation API Dokumentace Jan Šváb, Artlingua, a.s. 2015 Revize: 2015-09-22 - verze API : v1 Obsah Obsah... 2 Předávání dokumentů k překladu... 3 Implementace klientské aplikace pro Translation

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP list č.1/20 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Doporučené nastavení prohlížeče... 4 2.1 Problém s certifikátem...

Více

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Český metrologický institut sídlem Okružní 31, 638 00 Brno IČ: 00177016 Verze dokumentu: 1.1 Jazyk dokumentu: český Status: testovací

Více

Modul Účetní centrála

Modul Účetní centrála Modul Účetní centrála účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I Ú / Ú... 1 Instalace modulu Účetní centrála / Účetní klient verze 12.000 a vyšší...1 On-line...1 Off-line...1 Ú / Ú...3 Modul Účetní

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

1. Obsah. Publikováno: 16.05.2007

1. Obsah. Publikováno: 16.05.2007 API pro službu Mobilem.cz, verze XML 5.01 Tento dokument je určen pro partnery Mobilem.cz. Není dovoleno obsah použít pro jiný účel, než za jakým byl poskytnut. Všechna práva vyhrazena pro Crazy Tomato

Více

17. července 2005 15:51 z moravec@yahoo.com http://www.z-moravec.net/

17. července 2005 15:51 z moravec@yahoo.com http://www.z-moravec.net/ 17. července 2005 15:51 z moravec@yahoo.com http://www.z-moravec.net/ Úvod 1 Úvod Nedávno jsem zveřejnil návod na vytvoření návštěvní knihy bez nutnosti použít databázi. To je výhodné tehdy, kdy na serveru

Více

2HCS Fakturace 3 - modul Banka -

2HCS Fakturace 3 - modul Banka - 2HCS Fakturace 3 - modul Banka - Autor: Tomáš Halász 2H C.S. s.r.o. Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice Email: info@faktury.cz Web: www.faktury.cz pro verzi: dne: 3.7.23 a novější 01.09.2010 1/16 Obsah Úvod...3

Více

l Kontakt s klientem SSP Popis automatizované komunikace s ÚP ČR v součinnosti a exekuci

l Kontakt s klientem SSP Popis automatizované komunikace s ÚP ČR v součinnosti a exekuci l Kontakt s klientem SSP automatizované komunikace s ÚP ČR v součinnosti a exekuci Obsah: 1. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 3 2. POPIS SLUŽBY... 4 2.1 Forma a struktura rozhraní... 4 2.2 Dostupnost služby...

Více

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Aplikaci spustíte dvojklikem na ikonu s logem ČP Upload zobrazí se následující okno aplikace: Pro

Více

Modul Ankety verze 1.11 pro redakční systém Marwel 2.8 a 2.7

Modul Ankety verze 1.11 pro redakční systém Marwel 2.8 a 2.7 Modul Ankety verze 1.11 pro redakční systém Marwel 2.8 a 2.7 postupy a doporučení pro práci redaktorů Ivo Vrána, červen 2011 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah Modul Ankety...3

Více

47 Mapování přístupnosti

47 Mapování přístupnosti 47 Mapování přístupnosti Modul Mapování přístupnosti slouží ke správě výsledků mapování architektonických objektů z hlediska přístupnosti a především k evidenci zjištěných skutečností o mapovaných objektech.

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

Elektronická evidence tržeb v KelSQL / KelEXPRESS / KelMINI

Elektronická evidence tržeb v KelSQL / KelEXPRESS / KelMINI Elektronická evidence tržeb v KelSQL / KelEXPRESS / KelMINI (dále jen KelSQL) Základní informace o EET získáte na etrzby.cz, tento návod Vás provede nezbytnými kroky od získání certifikátu, přes prvotní

Více

FIO API PLUS. Verze 1.1.1

FIO API PLUS. Verze 1.1.1 FIO API PLUS Verze 1.1.1 www.fio.cz Verze 29. 5. 2015 OBSAH: 1 FUNKČNÍ POPIS... 2 2 INSTALACE APLIKACE... 2 3 ZÍSKÁNÍ TOKENU... 2 4 PŘIDÁNÍ ÚČTU / TOKENU DO APLIKACE... 3 5 STAŽENÍ DAT... 3 Periodické

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

PTÁČEK - velkoobchod. eshop. ZÁKAZNICKÝ pracovní postup

PTÁČEK - velkoobchod. eshop. ZÁKAZNICKÝ pracovní postup PTÁČEK - velkoobchod eshop ZÁKAZNICKÝ pracovní postup 2009 Obsah Úvod... 3 Autorizace... 3 Přihlášení... 4 Odhlášení... 4 Změna hesla editace uživatele... 4 Hlavní stránka Před přihlášením... 4 Výběr Produktu

Více

SIMATIC S IT. Micro Automation. Promoters Meeting October Představení CP IT SPIDER CONTROL TELESERVIS. TESTOVACÍ server.

SIMATIC S IT. Micro Automation. Promoters Meeting October Představení CP IT SPIDER CONTROL TELESERVIS. TESTOVACÍ server. SIMATIC S7-200 243-1 2005, Page 1 Program workshopu Začátek: 9.00 GPRS - aplikace pro GPRS, základy - jak nastavit vzdálenou stanici, knihovna instrukcí pro GPRS - jak nastavit server (SINAUT MICRO SC,

Více

NOVINKY v PROGRAMU DOCHÁZKA ADS

NOVINKY v PROGRAMU DOCHÁZKA ADS NOVINKY v PROGRAMU DOCHÁZKA ADS 4 1.2.2010 Uživatelské prostředí nové grafické prostředí programu rychlé menu ve dvou režimech - pouze ikony, ikony s popisem implementace Drag & Drop při přiřazování kalendáře,

Více

Manuál pro používání systému Responsible Care

Manuál pro používání systému Responsible Care Manuál pro používání systému Responsible Care OBSAH Úvodní pokyny (registrace a přihlášení)... 3 Podání hlášení... 4 Správá odeslaných hlášení (prohlížení, opravy, mazání)... 5 Správa údajů společnosti...

Více

TRANSPORTY výbušnin (TranV)

TRANSPORTY výbušnin (TranV) TRANSPORTY výbušnin (TranV) Ze zákona vyplývá povinnost sledování přeprav výbušnin. Předpokladem zajištění provázanosti polohy vozidel v čase a PČR je poskytování polohy vozidla předepsaným způsobem. Komunikace

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Databázové systémy MS Access složitější konverze dat Ing. Kotásek Jaroslav

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Databázové systémy MS Access složitější konverze dat Ing. Kotásek Jaroslav Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Databázové systémy MS Access složitější

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Lekce 9 - Migrace dat

Lekce 9 - Migrace dat Lekce 9 - Migrace dat 1 Cíle lekce...1 2 Co je migrace dat?...1 3 Cíle migrace dat...1 4 Parametry migrace dat...1 5 Procesy migrace dat...2 6 Projekt migrace dat...3 7 Zařazení projektu migrace do projektu

Více

Tento dokument je určen oprávněným uživatelům programového vybavení Avensio Software za těchto podmínek:

Tento dokument je určen oprávněným uživatelům programového vybavení Avensio Software za těchto podmínek: Zálohování dat 1 Tento dokument je určen oprávněným uživatelům programového vybavení Avensio Software za těchto podmínek: 1. Celý text musí být ponechán v původním znění bez úprav a se zahrnutím všech

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah 1.1 Historie

Více

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 Průběh - uživatelská příručka Verze 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Kde hledat další informace... 3 1.2 Posloupnost kroků... 3 2 KROK 1 STAŽENÍ HESEL K TESTŮM... 4 2.1

Více

REZERVAČNÍ SYSTÉM Manuál Rezervační systém ver ver.01 HairSoft 2016

REZERVAČNÍ SYSTÉM Manuál Rezervační systém ver ver.01 HairSoft 2016 REZERVAČNÍ SYSTÉM Spuštění Administrace rezervací 1. Nastavení Administrace 2. Nastavení Provozovny (Provozoven) 3. Nastavení Služeb 4. Nastavení Obsluh (Zaměstnanci) Napojení na stávající kalendáře s

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PERSONALIZACE MOJE SODEXO V.3 2009-11-08

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PERSONALIZACE MOJE SODEXO V.3 2009-11-08 UŽIVATELSKÝ MANUÁL PERSONALIZACE MOJE SODEXO V.3 2009-11-08 1 Obsah dokumentu 1 Obsah dokumentu... 2 2 Personalizovaná objednávka... 3 3 Jednoduchá... 3 4 Standardní... 4 5 Komplexní... 5 5.1 Párování

Více

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2005 Lukáš Trombik OBSAH ÚVOD... 1 SPUŠTĚNÍ... 1 POPIS OVLÁDÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 1 POPIS KLIENTSKÉ ČÁSTI... 1 POPIS ADMINISTRÁTORSKÉ ČÁSTI...

Více

Frilo Control Center správa projektů

Frilo Control Center správa projektů Frilo Control Center správa projektů Programy Frilo používají odlišný způsob třídění a práce s vytvořenými projekty. Tento tutoriál má uživateli přiblížit, jak nejlépe vytvářet, mazat, exportovat, importovat,

Více

1. Webový server, instalace PHP a MySQL 13

1. Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Úvod 11 1. Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Princip funkce webové aplikace 13 PHP 14 Principy tvorby a správy webového serveru a vývojářského počítače 14 Co je nezbytné k instalaci místního vývojářského

Více

Dokumentace pro správu zlínských DUM

Dokumentace pro správu zlínských DUM Dokumentace pro správu zlínských DUM Obsah 1 Registrace... 3 1.1 Registrace nové školy... 3 1.2 Registrace uživatele/zaměstnance... 4 2 Kontakt... 5 2.1 Kontakt správců skrze kontaktní formulář... 5 3

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Dokumentace ke službě SMS Connect. www.smsbrana.cz

Dokumentace ke službě SMS Connect. www.smsbrana.cz Dokumentace ke službě SMS Connect www.smsbrana.cz Obsah 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 1.1 Aktivace služby SMS Connect... 3 1.2 Přístupové údaje... 3 1.3 Přístupový bod služby URL adresa pro SMS Connect...

Více

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější 1 Vytvoření profilu zadavatele... 2 1.1 Doplnění identifikátoru profilu zadavatele ve VVZ... 2 2 Správa profilu... 3 2.1 Vytvoření

Více

Klientský formát POHLEDÁVKY podporovaný v KB platný od

Klientský formát POHLEDÁVKY podporovaný v KB platný od Klientský formát POHLEDÁVKY podporovaný v KB platný od 23. 10. 2010 1/5 1 Úvod... 2 1.1 Účel dokumentu... 2 1.2 Charakteristiky formátu POHLEDAVKA a práce se seznamem... 2 1.3 Kontrola limitů a přístupů...

Více

Nápověda Webové aplikace CA EET. Verze 1.0,

Nápověda Webové aplikace CA EET. Verze 1.0, Nápověda Webové aplikace CA EET Verze 1.0, 1.9.2016 OBSAH NÁPOVĚDY 1. Úvod... 3 2. Přihlášení do webové aplikace CA EET... 4 3. Vydání nového certifikátu - vytvoření žádosti v prohlížeči... 5 1.1 Vysvětlení

Více

Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android.

Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android. Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android. Úvod popis funkcí softwaru. Nový doklad Ceník Kontakty Doklady Nastavení Reporty Import Export Přihlášení

Více

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4 CRM SYSTÉM KORMORÁN PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA Obsah 1 Administrace systému 3 1.1 Uživatelské účty.................................. 3 1.2 Přístupová práva................................. 3 1.3 Moduly.......................................

Více

Nastavení telefonu Nokia N9

Nastavení telefonu Nokia N9 Nastavení telefonu Nokia N9 Telefon Nokia N9, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Některé položky v

Více