Importní rozhraní. Úvod. Skripty - obecně. Důležité předpoklady

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Importní rozhraní. Úvod. Skripty - obecně. Důležité předpoklady"

Transkript

1 Jan Tischler / Poslední revize: Importní rozhraní Úvod Tento dokument popisuje chování server-side skriptů a mechanismů použitých pro synchronizaci pomocí externího softwaru se serverem Reality.iDNES.cz. Synchronizace probíhá s využitím třech prostředků: Volání PHP skriptů Data ve formátu XML FTP přenos na server. XML soubor, který popisuje danou nemovitost je generován na straně klienta. Pomocí FTP protokolu je přenesen spolu s fotografiemi na server, kde je následně zpracován voláním specifického skriptu (viz. níže). Skripty - obecně Exportní modul komunikuje s importním rozhraním pomocí HTTP dotazů zasílaných odpovídajícím skriptům. Výstupy skriptů jsou ve formátu text/plain, a jednotlivé řádky jsou oddělené znaky CR LF (0x0D 0x0A hexadecimálně). V případě úspěchu vrací Specifická data V případě chyby vrací všechny skripty (až na popsané výjimky) ERROR Chybová hláška Chybová hláška oznamuje uživateli, kde došlo při zpracování požadavku k chybě. Ve většině případů by měla být srozumitelná pro makléře, který export inicioval. Výsledná zpráva, kterou skript generuje je ve výchozím stavu v kódování windows Chceteli docílit, aby rozhraní komunikovalo v UTF-8, stačí při volání jednotlivých skriptů přidat parametr utf8=1. Důležité předpoklady V dalším textu bude jako základ url adresy skriptu považováno Vlastní popis skriptu je již použít jen jeho název a odpovídající parametry. V dalším zápisu je použita obecná notace <jmeno> - povinná hodnota parametru [nepovinna_cast] nepovinná hodnota / část ~ 1 ~

2 Krok 1 Ověření jména a hesla Pro ověření existence uživatele (realitní kanceláře), platnosti jeho hesla, případně stavu služby je před započetím vlastního exportu třeba zavolat následující skript. check_login.php?login=<jmeno>&pwd=<heslo> V případě úspěchu (zadáno platné jméno a heslo) vrací Krok 2 - Stažení informací o nabídkách get_list.php?login=<jmeno>&pwd=<heslo>&id_exported=[id_exported] id_exported nepovinný parametr, je-li použit, výpis se omezuje jen na nabídku s tímto id, pokud ne, pracuje se všemi nabídkami zvolené RK Jako specifická data vrací skript id_exported pro všechny nabídky, co existují na serveru (pro odpovídající realitní kancelář). V případě úspěchu vrací Id_Exported1 Id_Exported2 Pokud na serveru není žádná nabídka (či v případě použití parametru Id_Exported nabídka s tímto Id neexistuje), skript vrací pouze. ~ 2 ~

3 Krok 3 Stažení informací o existujících fotografiích / videích Exportní sofware musí také mít možnost zjistit, jaké fotografie resp. videa jsou vyexportovány u nabídek na realitním serveru, aby mohl rozhodnout o jejich přenosu na FTP. K tomu slouží dva skripty, pro každý typ média jeden. Skripty: get_photo.php?login=<jmeno>&pwd=<heslo>&id_exported=[id_exported] get_video.php?login=<jmeno>&pwd=<heslo>&id_exported=[id_exported] id_exported nepovinný parametr, je-li použit, výpis se omezuje jen na nabídku s tímto id, pokud není uveden, pracuje se všemi nabídkami zvolené RK Jako specifická data vrací skripty na řádku: Id_Exported PhotoHash resp. Id_Exported VideoHash Tedy Id nabídky a hash fotografie/videa (více o hashi v kapitole o fotografiích/videu) V případě úspěchu vrací Id_Exported1 Hash1-1 Id_Exported1 Hash1-2 Id_Exported2 Hash2-1 Id_Exported2 Hash2-2 Id_Exported2 Hash2-3 Při omezení na jedno id_exported zasílané v parametru, platí totéž co u kroku 2. Hash kódy fotografií jsou seřazeny v přesné korespondenci s pořadím uvedeným v XML, tj. hash fotografie s <ord>1</ord> je vypsán na prvním řádku, <ord>2</ord> na dalším, atd. Jedinou výjimku v tomto ohledu tvoří hash kódy fotografíí, které při předchozím importu nebyly zpracovány, např. z důvodu nepodporovaného formátu souboru, nebo chyby integrity JPEG, se kterou si knihovna GD2 nedokázala poradit. ~ 3 ~

4 Krok 4 Vytvoření dat pro přenos Data o nabídce jsou přenášena v XML souboru a jeden soubor odpovídá právě jedné nabídce. Název souboru XML je <login>_<id_exported>.xml kde login login realitní kanceláře id_exported id nabídky, jejíž data jsou v tomto souboru obsažena Pojmenování souboru prosím dodržujte! Respektováním tohoto doporučení usnadníte ladění případných chyb v exportech a správné zatřídění záloh XML souborů na straně serveru. XML soubor obsahuje validní XML v kódování windows-1250 (resp. UTF-8). 1) Základní položky u nabídky Id_Exported unikátní číselný identifikátor nabídky na straně exportujícího. Toto číslo je klíčové ve všech skriptech, které vrací informace o nabídkách (viz skripty popsané výše). Akce update nebo delete. update nabídka se má nahrát na realitní server či aktualizovat. O tom, zda jde o přidání nové nemovitosti nebo aktualizaci starší rozhoduje skript import.php v závislosti na existenci id_exported v databázi. delete smazání nabídky ze serveru. Je-li akce delete, žádné další položky kromě id_exported nejsou v XML souboru požadovány. Pokud na serveru neexistuje, skript vrací chybu ERROR s hláškou o neexistující nabídce. ( úprava v rámci revize, dosud skript vracel ) 2) Struktura datového souboru v notaci XML <?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?> <nabidka> <id_exported>235</id_exported> <akce>update</akce> <isa>1</isa> další uzly... <foto> <ord>1</ord> <hash>45577e4fcc787</hash> <filename> _45577e4fcc787.jpg</filename> </foto> <foto> <ord>2</ord> <hash>c1234a1233e7</hash> <filename> _c1234a1233e7.jpg</filename> ~ 4 ~

5 </foto>... další fotografie... </nabidka> Pokud je nějaká z nepovinných položek nevyplněna, nechť v datovém souboru úplně chybí (případně je prázdná nebo má uveden atribut isnull= true ). Položky typu boolean nechť nabývají hodnot 0 (ne) nebo 1 (ano) Podrobný popis všech dalších položek, spolu s číselníky, je v dokumentu reality-polozky_vxx.xls kde XX značí číslo verze. 3) Fotografie V souboru s nabídkou jsou vždy uvedeny informace o všech fotografiích, které mají u této nabídky být. Fyzicky se přenáší pouze ty fotografie, které dosud na serveru nejsou, tj. pro které nebyl vrácen v skriptu pro vracení fotografií odpovídající hash. Fotografie je identifikována hash kódem, generovaným na straně klienta. Jedná se o textový řetězec o maximální délce 100 znaků, který unikátně identifikuje fotografii v rámci jedné realitní kanceláře (v ideálním případě MD5 z obsahu fotografie, která je přenášena). Hash kódy fotografií jsou vraceny ve skriptu, který zjišťuje, jaké fotografie již na serveru jsou a tento údaj je na serveru uchováván. Pokud se fotografie přenáší i fyzicky, je pojmenována <login>_<hash>.jpg a toto jméno je uvedeno v záznamu každé fotografie v XML souboru odpovídající nabídky. Položky XML notace související s fotografií: ord označení pozice fotografie hash hash kód filename jméno souboru fotografie Maximální počet fotografií na jednu nemovitost je 30. Délka nejdelší strany fotografie je 800px, menší obrázky se nezvětšují. Doporučujeme fotografie posílat v optimální velikosti, tj. nejlépe v maximálním povoleném rozměru. Příliš malá nebo nekvalitní fotografie nebudí dobrý dojem u klienta, příliš velká (přesahující povolené rozměry) zbytečně zatěžuje server a spojení. Ve řádkovém a galerijním výpisu nemovitostí na serveru je zobrazena vždy miniatura fotografie, která je nahrána na první místo (ord = 1) a tato miniatura je použita i v ostatních případech reprezentace nemovitosti v rámci serveru. Soubor nabídky a soubory s fotografiemi jsou přeneseny na zvolený FTP účet. Poté je volán skript pro zpracování (viz krok 5). 4) Makléř / Pobočka Export by měl rovněž obsahovat informaci o makléři, pokud byl nemovitosti nějaký přidělen. S makléřem je zacházeno v podstatě dvěma způsoby: ~ 5 ~

6 a) automatický import makléře (nové rozšíření specifikace) Vzhledem k tomu, že je administrace údajů makléřů na více serverech nepraktická, lze při splnění určitých podmínek umožnit automatický import makléře z XML nabídky na server. Pokud XML obsahuje následující uzly, je provedeno automatické uložení makléře na server: makler_id, makler_jmeno, makler_prijmeni Byl-li makléř s odpovídajícím makler_id již na server uložen, a došlo-li ke změně jeho kontaktních údajů v XML, je provedena jeho aktualizace. <makler_id> je tedy unikátní ID makléře na straně exportujícího, a umožňuje pozdější kontrolu změn a aktualizace (např. jména makléře, telefonu, apod.), <makler_jmeno> obsahuje pouze jméno makléře, <makler_prijmeni> obsahuje pouze příjmení makléře. <makler_foto> je fotografie makléře o nejdelší straně 100px (při rozumné kvalitě, samozřejmě, aby makléř nevypadal jako robot), zakódovaná pomocí algoritmu base64. Pokud makléř fotku nemá, uzel je možné úplně vynechat. Těmto makléřům není umožněn samostatný přístup do systému ani nejsou zaslány přihlašovací údaje. Automaticky importovaní makléři, kteří zůstanou po dobu jednoho měsíce bez přiřazené zakázky jsou po této době smazáni. b) identifikace ručně uloženého makléře (původní model) Pokud nejsou splněny podmínky uvedené v bodu a), je na straně importního rozhraní proveden pokus o nalezení odpovídajícího makléře v systému, který mohl být uložen ručně v administračním rozhraní. Uzel <makler_jmeno> obsahuje jméno a příjmení makléře, dle původní specifikace. Identifikace probíhá v následujících krocích: identifikace dle u makléře identifikace dle vzorce jméno příjmení obsaženého v makler_jmeno identifikace dle vzorce příjmení jméno obsaženého v makler_jmeno Pokud je v nějakém z těchto kroků makléř nalezen, je zakázka spojena s makléřem. V opačném případě jsou u zakázky zobrazeny informace z XML bez jakýchkoliv vazeb na systém. Rozhraní zůstává zpětně kompatibilní s původními verzemi. c) začlenění pod pobočku (nepovinné) Pokud exportujete jako centrála pod jedním účtem nemovitosti svých poboček a pobočky jsou založeny u nás na serveru, pak můžete využít v rámci exportu možnost zatřídění nemovitostí pod pobočku přidáním xml uzlu <id_pobocka>. Číselná hodnota parametru odpovídá id pobočky (id_rk) na serveru. Pokud je id platné, dojde k uložení pod odpovídající pobočku a makléř bude při automatickém importu pod tuto pobočku rovněž začleněn. V případě nejasností se informujte na podrobnosti. ~ 6 ~

7 5) Video Od března 2010 podporuje server přidání video sekvencí k jednotlivým nemovitostem - ručně vloženým i importovaným přes administrační rozhraní webu. Ve snaze ušetřit importujícím dodatečnou interakci s administračním rozhraním serveru při nahrávání videa jsme zavedli možnost přidání videa k nemovitostem v rámci exportu. V tuto chvíli se však jedná pouze o jednosměrnou cestu. Následné odstranění videa, resp. jeho skrytí, je možné pouze prostřednictvím administrace. Začlenění do exportu je téměr identické s fotografiemi, a pojmenování souborů rovněž. Jméno souboru je konstruováno jako <login>_<hash>.ext, kde login je přihlašovací jméno pod nímž exportujete, hash odpovídá MD5 otisku souboru s videem a ext je přípona videa odpovídající jeho formátu. Standardně podporované formáty videa jsou: FLV Flash Video (nativní formát přehrávače videa) AVI, MOV, MPEG, WMV Další formáty, jimiž disponujete a nejsou uvedeny ve výčtu, se mnou prosím konzultujte. Přednostně je preferován formát FLV, neboť při jeho použití odpadá nutnost konverze na straně serveru a importující má plnou kontrolu nad kvalitou výsledku. Video prochází po nahrání procesem konverze a schválení obsahu, tudíž na serveru není viditelné okamžitě po nahrání, ale většinou do druhého pracovního dne. Pokud se přihlásíte do administrace a otevřete si detail nemovitosti, uvidíte stav zpracování videa. Více o videoprohlídkách na Velikost jednoho videa by v ideálním případě neměla přesahovat 50MB. Rozšíření XML o uzly <video> : <nabidka> <video> <ord>1</ord> <hash>7e4ef92d1472fa1a2d41b2d3c1d2b77a</hash> <filename> _7e4ef92d1472fa1a2d41b2d3c1d2b77a.mov</filename> </video> <video> <ord>2</ord> <hash> a0bd25994cbc0ca236aeb2c08</hash> <filename> _ a0bd25994cbc0ca236aeb2c08.wmv</filename> </video> </nabidka> ~ 7 ~

8 Krok 5 Spuštění importu dat na serveru a získání reportu o výsledku Po nahrání souborů na ftp je spuštěno jejich zpracování. Skript vrací informace o úspěchu či neúspěchu dané akce v obvyklé formě. import.php?login=<jmeno>&pwd=<heslo>&filename=<soubor.xml> filename jméno XML souboru, který byl uložen na ftp a má se zpracovat V případě úspěchu vrací doplňující informace o průběhu akce V případě chyby vrací ERROR chybová hláška Chybová hláška při odmítnutí exportu obsahuje výčet chybějících parametrů, případně důvody, proč nedošlo ke zpracování, resp. chyby při zpracování. V případě jakékoliv chyby v průběhu zpracování nabídky, která neumožní dokončení procesu, zpracování končí a skript vrací odpovídající chybovou hlášku. ~ 8 ~

9 Rozšířené funkce importního rozhraní URL s detailem nabídky Pro zprostředkování zpětné vazby a ověření správného mapování hodnot je k dispozici skript vracející URL adresu s detailem nabídky. nemo_detail.php?login=<jmeno>&pwd=<heslo>&id_exported=<id_exported> id_exported id, pod kterým byla nabídka exportována V případě úspěchu vrací URL adresa nabídky Hopování Od bude zavedeno nové řazení výpisů na serveru. Testovat tuto funkci lze na testovacím serveru, v ostrém provozu bude nasazena od výše uvedeného data. Hopování je funkce, která umožňuje dočasně posunout vybrané nabídky rk na první pozice ve výpisu. Následující text popisuje, za jakých okolností lze operaci provádět a jaký je její výsledný efekt. Cílem této funkce je eliminovat nadměrnou zátěž serveru a zároveň poskytnout klientům možnost, jak nenásilnou cestou posunout své nabídky na vrchol výpisu. Omezení pro hopování: nově uložená nabídka nelze tentýž den hopovat, neboť je v iniciálním stavu již na počátku výpisu. každou nabídku lze hopovat pouze jedenkrát denně má-li rk do 100 inzerátů, lze denně odhopovat celou její nabídku pro vyšší počet (101+) je povoleno hopovat 1/3 z celkového počtu nabídek, maximálně však 500. cena za jeden hop je stejná jako cena za vložení nového inzerátu, není-li uvedeno jinak. Charakteristika řazení výpisu: dle nového modelu bude výchozí výpis seřazen dle data posledního hopu. nově uložená nabídka má datum posledního hopu rovno datu jejího uložení do systému Penalizace mazaných a znovu nahrávaných nabídek: nabídka, která bude smazána a znovu nahrána bude pokládána za původní a datum jejího uložení (tj. i její pozice ve výchozím seřazení výpisu) bude použita hodnota z jejího prvního uložení. hop.php?login=<jmeno>&pwd=<heslo>&id_exported=<id_exported> ~ 9 ~

10 id_exported id, pod kterým byla nabídka exportována V případě úspěchu vrací zpráva o úspěšném dokončení operace a stržené částce z kreditu V případě neúspěchu vrací chybové hlášky následujícího charakteru (::příčína / hláška): :: nevalidní id_exported Je třeba specifikovat id_exported! :: neexistujíci nemovitost Záznam s id_exported = $id_exported na serveru neexistuje! :: interní chyba při transformaci id_exported -> id_nemo Neplatné ID nemovitosti :: chcete hopovat tutéž nemovitost 2x za den Nemovitost s id_nemo= $id_nemo (id_exported= $id_exported) již byla dnes hopována. :: datum uložení je dnešní Nelze hopovat dnes uloženou nemovitost. :: výchozí počet zakázek je 0 není z čeho vypočítat limit (v podstatě implikuje chybu výše) Na počátku dnešního dne neměla rk na serveru žádné nemovitosti - nelze hopovat. :: zbyvajici počet hopovatelnych nemovitosti je 0 Překročili jste limit denního počtu hopovaných nemovitostí! :: nedostatečný kredit pro provedení operace Pro hopnutí nemovitosti s id_nemo= $id_nemo (id_exported= $id_exported) nemáte dostatečný kredit. :: pokus o hopovaní z pozice pobočky bez vlastního kreditu a bez povoleného čerpání centrálního kreditu Nemáte povoleno čerpání centrálního kreditu! :: nerozlišená chyba při odečtení kreditu Nebylo možné strhnout kredit za hopnutí nemovitosti s id_nemo= $id_nemo (id_exported= $id_exported). Slova napsaná tučně a uvozená znakem $ představují proměnnou. Všechny chybové hlášky jsou uvozeny klasickým "ERROR" a CRLF. ~ 10 ~

11 Rozšířený export statistik návštěvnosti Od (včetně) je možné získat statistické údaje o nabídkách uložených na serveru na denní bázi. Statistiky jsou exportovány ve formátu XML (viz. níže) a výstup obsahuje data všech existujících nabídek, u kterých byla ten den provedena nějaká ze sledovaných akcí (návštěva detailu nemovitosti, odeslání u, přeposlání známému, a podobně). nemo_stats.php?login=<jmeno>&pwd=<heslo>&xml=<bool>&date=<yyyy-mm-dd> xml parametr udává režim výstupu (jediná podporovaná hodnota v tuto chvíli je 1, tj. výstup kompletně v XML včetně chyb). date datum ve formátu YYYY-MM-DD, dřívejší hodnoty než vrací prázdný výsledek Vzorový XML výstup úspěch <?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?> <stats> <control> <status>ok</status> <listed>1</listed> </control> <data> <stat> <id_exported> </id_exported> <id_nemo>28507</id_nemo> <display>2</display> <display_v>0</display_v> <print>0</print> <send_f>0</send_f> <send_q>0</send_q> <fav_add>0</fav_add> <click_mail>0</click_mail> <click_rk_url>0</click_rk_url> <click_profile>0</click_profile> <ts_create> :19:02</ts_create> <ts_update> :10:09</ts_update> </stat> </data> </stats> XML je rozděleno na dvě části. Uzel <control> obsahuje souhrnné informace o výsledku. Uzel <data> pak v potomcích <stat> denní statistiky každé nemovitosti, která ten den měla nějaký zásah do statistik. ~ 11 ~

12 V případě, že v den specifikovaný parametrem date nemá žádná z nabídek rk záznam ve statistikách, XML obsahuje pouze část <control>, kde <listed>0</listed>. Pokud dojde k chybě při zpracování, control/stat bude mít hodnotu error, a doplněn uzel <error> s popisem chyby, viz. příklad: <stats> <control> <status>error</status> <error>zadané datum ' ' není platné!</error> </control> </stats> Popis jednotlivých uzlů vnořených v uzlu <stat>: id_exported ID, pod kterým byla zakázka vyexportována id_nemo interní ID serveru Reality.iDNES.cz display počet zobrazení v požadovaný den display_v počet přehrání videosekvence print počet požadavků na vytištění detailu nemovitosti send_f přeposlané upozornění známému (počet úspěšných odeslání zprávy) send_q odeslaný dotaz makléři (počet úspěšných odeslání zprávy) fav_add počet přidání do oblíbených click_mail počet kliknutí na odkaz mailto: v detailu nemovitosti click_rk_url počet kliknutí na url realitní kanceláře click_profile klik na link do profilu rk ts_create čas prvotního uložení nabídky ts_update čas poslední změny (posledního update skrz importní rozhraní) Odstranění automaticky importovaných makléřů V kroku 4. bodu 4) Makléř je možno za určitých podmínek zajistit automatické uložení makléře do systému na serveru a jeho existenci jako plnohodnotné entity. Ve chvíli, kdy tento automaticky importovaný makléř nemá žádné nemovitosti (např. ukončil spolupráci s rk, apod.), je zde logicky tendence ho ze systému odstranit. K tomu slouží následující skript. agent_kill.php?login=<jmeno>&pwd=<heslo>&mode=<mode>&ids=[id_agent] mode režim mazání, viz níže. ids seznam makléřů, které chcete smazat (oddělený středníkem) Režim mazání all skript vezme všechny automaticky importované makléře rk na serveru a ty z nich, kteří jsou bez nemovitostí, smaže. select množinu importovaných makléřů, nad kterou se má provést mazací operace determinuje parametr ids, obsahující seznam identifikátorů odpovídající hodnotám uzlu <id_agent> z XML, které posíláte v rámci exportu nemovitostí. ~ 12 ~

13 Návratové hodnoty skriptu jsou obdobné jako u ostatních a v případě úspěchu je vrácen počet smazaných makléřů a případně počet nezmazaných z množiny ids. Testování Pro počáteční testování je nutné požádat o přístup k testovacímu serveru. Na základě tohoto aktu je na požadovanou ovou adresu odeslán s údaji nutnými pro testování. Před přechodem na ostrý provoz je třeba sdělit IP adresu/adresy, ze které/kterých budou probíhat exporty. Pokud export neprobíhá centralizovaně, je možné domluvit alternativní autentizační mechanismus. Na základě žádosti bude přidělen přístup k testovacímu rozhraní a odeslány přistupové údaje ke službě přistupové údaje k FTP účtu pro nahrávání obrázků a exportů popis některých zákonitostí spojených s přenosem souborů Po dostatečném otestování, tj. importu několika nabídek pro každý typ nemovitosti na testovací server a oboustranné kontrole správnosti hodnot a správného zatřídění, lze přidělit přístup k ostrému importnímu rozhraní. FAQ Q: Při importu dostávám hlášku Chcete zpracovávat neexistující soubor, ačkoliv se zdá, že je vše v pořádku, co dělám špatně? A: Zkontrolujte přihlašovací údaje k FTP účtu. S největší pravděpodobností kopírujete data na testovací server a export spouštíte na ostrém. Pro ostré přenosy je FTP login external_export. Q: Při zpracování dostávám hlášku Chyba při zpracování XML souboru!. A: Možné příčiny: nevalidní XML (nepovolené znaky, nesprávná notace, chybející uzavírací značky), chyba při přenosu XML souboru (soubor je na FTP vytvořen, ale je prázdný). Q: Importuji nemovitost s několika fotografiemi, v detailu nemovitosti však vidím pouze jednu nebo žádnou, nebo jen některé z přiřazených. A: Možné příčiny: Jedna nebo žádná fotografie zkontrolujte správné zapouzdření uzlů v XML. Uzly každé fotografie jsou zapouzdřeny v uzlu <foto> a těmto je nadřazený hlavní uzel <nabidka>. Viz vzorový výsek XML krok 4, bod 2). Jen některé fotografie zkontrolujte formát přenášených fotografií, zda odpovídá podporovaným formátům a zároveň, zda soubory, které se přenáší na FTP pro následné zpracování neobsahují chyby, resp. zda jsou fotografie přenášeny v režimu BINARY, nikoliv text. Případné komentáře a další dotazy prosím směrujte na mou ovou adresu uvedenou v záhlaví dokumentu. Děkuji. JT --- Konec dokumentu --- ~ 13 ~

Chybová hlášení METODIKA MET-01/2014. SZR-56-1/OPICT-2013 počet stran 28 přílohy 0. Nahrazuje:

Chybová hlášení METODIKA MET-01/2014. SZR-56-1/OPICT-2013 počet stran 28 přílohy 0. Nahrazuje: MET-01/2014 METODIKA SZR-56-1/OPICT-2013 počet stran 28 přílohy 0 Chybová hlášení Gestor, podpis: Ing. Radovan Pártl Zpracovatel, podpis: RNDr. Miroslav Šejdl Odborný garant, podpis: RNDr. Miroslav Šejdl

Více

Dokumentace k nevizuálnímu rozhraní aplikace DopisOnline

Dokumentace k nevizuálnímu rozhraní aplikace DopisOnline Dokumentace k nevizuálnímu rozhraní aplikace DopisOnline Rozhraní slouží k automatizovanému podání listovních zásilek elektronickou cestou z aplikací třetích stran. Veškerá komunikace s naším serverem

Více

Anabix API. Popis způsobu používání služby

Anabix API. Popis způsobu používání služby Anabix API Popis způsobu používání služby Obsah 1 Základní informace... 3 1.1 Požadavky na klientský systém... 3 1.2 Zasílání requestů... 3 1.3 Získávání odpovědí ze systému... 3 1.4 Odpověď po neúspěšném

Více

Po registraci modulu E-SHOPY se v programu DUEL zpřístupní nabídky Seznam e-shopů a Objednávky přijaté - e-shop.

Po registraci modulu E-SHOPY se v programu DUEL zpřístupní nabídky Seznam e-shopů a Objednávky přijaté - e-shop. Modul E-SHOP Jedním z doplňků ke skladům v programu DUEL je modul E-SHOPY, který umožňuje synchronizaci mezi databází programu DUEL a fyzickým e-shopem. Synchronizace dat je optimalizována pro použití

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Funkční specifikace ABOKWS. Aplikační rozhraní elektronického bankovnictví ABO-K. Verze 0.5

Funkční specifikace ABOKWS. Aplikační rozhraní elektronického bankovnictví ABO-K. Verze 0.5 Funkční specifikace ABOKWS Aplikační rozhraní elektronického bankovnictví ABO-K Verze 0.5 Přehled změn Verze Datum Změnil Popis 0.1 26.2.2013 MB Úvod, Osnova dokumentu, funkce ABOKWS 0.2 18.4.2014 MB Tabulky

Více

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE S případnými dotazy se obracejte e-mailem na ucebnistyly@scio.cz nebo na tel. číslo 234 705 021. Testování administrativně zajišťuje škola, ale žáci si test a dotazník mohou

Více

Nápověda pro aplikaci Manuscriptorium Kandidátů (M-Can) http:://candidates.manuscriptorium.com

Nápověda pro aplikaci Manuscriptorium Kandidátů (M-Can) http:://candidates.manuscriptorium.com Nápověda pro aplikaci Manuscriptorium Kandidátů (M-Can) http:://candidates.manuscriptorium.com Hlavní funkce aplikace Uživatelům autorům Otázky a odpovědi Jaké dokumenty lze do Manuscriptoria nabízet pomocí

Více

1. Obsah. Publikováno: 16.05.2007

1. Obsah. Publikováno: 16.05.2007 API pro službu Mobilem.cz, verze XML 5.01 Tento dokument je určen pro partnery Mobilem.cz. Není dovoleno obsah použít pro jiný účel, než za jakým byl poskytnut. Všechna práva vyhrazena pro Crazy Tomato

Více

Aplikace objednávání svozů

Aplikace objednávání svozů GE MONEY Aplikace objednávání svozů Uživatelská dokumentace IMP spol. s r.o. 14.1.2011 Uživatelská dokumentace k systému pro objednávání a evidenci svozů z poboček GE Money. 1 Přihlášení do aplikace K

Více

Geis Point Plugin Map

Geis Point Plugin Map Str. 1/5 Geis Point Plugin Map Rozhraní pro vložení výdejního místa do objednávky na e-shopu Str. 2/5 Obsah 1. Co je Geis Point Plugin Map?... 3 2. Jak to funguje?... 3 3. Obecný postup nasazení... 3 4.

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

1.0.27. první veřejná verze 1.0.28

1.0.27. první veřejná verze 1.0.28 1.0.27 první veřejná verze 1.0.28 ODSTRANĚNÍ KRITICKÝCH CHYB - chyba ("Input string was not in a correct format") v případě nestandartních jazykových nastavení v operačním systému (následek: nemožnost

Více

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Aplikaci spustíte dvojklikem na ikonu s logem ČP Upload zobrazí se následující okno aplikace: Pro

Více

Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP

Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP Vypracoval: Tomáš Čejchan Dne: 5. května 2010 INISOFT s. r. o. tel. +420 485 102 698 IČ: 25417657 Společnost je

Více

Administrační rozhraní Manuál pro klienty

Administrační rozhraní Manuál pro klienty Administrační rozhraní Manuál pro klienty Verze 5. 9. 2013 Zpracoval Tým Zboží.cz Registrace eshopu Registrace vašeho eshopu se provádí na adrese: http://www.zbozi.cz/addpremisescreen. Na server Zboží.cz

Více

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 EQAS Online DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 Co je program EQAS Online Nový program od Bio-Radu pro odesílání výsledků externího hodnocení kvality Přístupný je prostřednictvím

Více

Money S3 - Elektronická podání 1. Obsah

Money S3 - Elektronická podání 1. Obsah Elektronická podání Money S3 - Elektronická podání 1 Obsah Elektronická podání z Money S3...2 Seznam podporovaných elektronických písemností v Money S3...2 Možnosti komunikace s orgány státní správy...2

Více

ucetni-program-pohoda.cz Uživatelský návod a nastavení Instalace str. 2 Uživatelské práva str. 3

ucetni-program-pohoda.cz Uživatelský návod a nastavení Instalace str. 2 Uživatelské práva str. 3 ucetni-program-pohoda.cz 2010 PVM výrobní modul pro ekonomický systém POHODA Vaše konkurenční výhoda při vyřizování odběratelských objednávek, plánování a realizaci výroby, nákupu materiálu a služeb. Uživatelský

Více

Popis XML struktury a XML souboru Verze XML 1.2

Popis XML struktury a XML souboru Verze XML 1.2 Popis XML struktury a XML souboru Verze XML 1.2 1. Soubor XML základní požadavky Pro import do systému Gate Biosuntec, je nutné, aby soubor XML obsahoval hlavičku souboru XML a zároveň počáteční tag XML

Více

Modul Účetní centrála

Modul Účetní centrála Modul Účetní centrála účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I Ú / Ú... 1 Instalace modulu Účetní centrála / Účetní klient verze 12.000 a vyšší...1 On-line...1 Off-line...1 Ú / Ú...3 Modul Účetní

Více

Max Homebanking PS uživatelský manuál rozhraní pro automatické stahování dat

Max Homebanking PS uživatelský manuál rozhraní pro automatické stahování dat Max Homebanking PS uživatelský manuál rozhraní pro automatické stahování dat Obsah 1 Úvod... 2 2 Nastavení přístupů k rozhraní... 2 2.1 Popis obrazovky... 2 2.1.1 Nastavení datových extraktů z banky...

Více

Zákaznická SW řešení Obecný úvod

Zákaznická SW řešení Obecný úvod Zákaznická SW řešení Obecný úvod Verze 2015-04-10 Obsah 1 Úvod...3 2 Tisk přepravních štítků z vlastního SW...4 2.1 Přepravní štítek...4 2.2 Datový soubor MPSEXPDATA...4 2.3 Identifikace klienta...5 2.4

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

WNC::WebNucleatCreator

WNC::WebNucleatCreator Tomáš Dlouhý WNC::WebNucleatCreator Verze: 5.1 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 Novinky...3 Požadavky...4 Instalace...4 Přihlášení se do WNC...6 Moduly...7 Modul Blog...7 Modul Categories...8 Modul News...8

Více

Převod dat z programu STEREO

Převod dat z programu STEREO Převod dat z programu STEREO Tento návod řeší nezbytné kroky, které je nutné provést před, v průběhu a po samotném převodu dat mezi programy Stereo 18 a DUEL 6.1. Jednotlivé kroky na sebe navazují a zajistí

Více

Alcatel-Lucent. NMS OmniVista 4760. Účtování a zprávy. Ing.Martin Lenko listopad 2012

Alcatel-Lucent. NMS OmniVista 4760. Účtování a zprávy. Ing.Martin Lenko listopad 2012 Alcatel-Lucent NMS OmniVista 4760 Účtování a zprávy Ing.Martin Lenko listopad 2012 Obsah 1. Úvod Dohledový systém NMS 2. Deklarace TÚ v NMS 3. Vytváření účtenek v TÚ telefonní seznam, synchronizace 4.

Více

Verze 1.x 2.x 3.x 4.x 5.x. X X X X uživatelům (správcům) systému Řazení dat v přehledech podle jednotlivých sloupců

Verze 1.x 2.x 3.x 4.x 5.x. X X X X uživatelům (správcům) systému Řazení dat v přehledech podle jednotlivých sloupců Verze 1.x 2.x 3.x 4.x 5.x 6.x P@wouk Termín vydání 09/2004 01/2005 10/2005 10/2006 02/2007 10/2007 A D M I N I S T R Á T O R S K É W E B O V É R O Z H R A N Í Nastavení různé úrovně přístupových práv do

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

Easycars Aplikace pro správu autobazaru

Easycars Aplikace pro správu autobazaru Easycars Aplikace pro správu autobazaru Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Požadavky... 2 2 Přihlášení do systému... 3 2.1 Úvodní stránka... 4 3 Správa nabídek vozů a klienů... 5 3.1 Výpis vozidel... 5 3.1.1 Export

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Databázové systémy MS Access složitější konverze dat Ing. Kotásek Jaroslav

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Databázové systémy MS Access složitější konverze dat Ing. Kotásek Jaroslav Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Databázové systémy MS Access složitější

Více

Modul Účetní centrála

Modul Účetní centrála Modul Účetní centrála Money S3 - Účetní centrála 1 Obsah Instalace modulu Účetní centrála / Účetní klient... 2 Účetní centrála / Účetní klient... 5 Modul Účetní centrála šetří práci a čas účetních a jejich

Více

Příručka pro editaci kontaktů na eagri

Příručka pro editaci kontaktů na eagri Obsah Úvod... 1 Uživatel a subjekt... 1 Kontakty... 1 Validace hodnoty kontaktu... 2 GPS souřadnice... 3 Certifikát... 3 Datová schránka... 4 Adresy... 4 Změna PSČ v primární adrese a speciální PSČ...

Více

struct login(string session_id, string password, string software_key)

struct login(string session_id, string password, string software_key) Obsah 1.Metody... 2 struct gethash(string login... 2 struct login(string session_id, string password, string software_key... 2 struct logout(string session_id... 2 struct version(... 3 struct addeditcar(string

Více

FIO API PLUS. Verze 1.1.1

FIO API PLUS. Verze 1.1.1 FIO API PLUS Verze 1.1.1 www.fio.cz Verze 29. 5. 2015 OBSAH: 1 FUNKČNÍ POPIS... 2 2 INSTALACE APLIKACE... 2 3 ZÍSKÁNÍ TOKENU... 2 4 PŘIDÁNÍ ÚČTU / TOKENU DO APLIKACE... 3 5 STAŽENÍ DAT... 3 Periodické

Více

Komunikace se serverem IPAS skrze knihovnu clsipas

Komunikace se serverem IPAS skrze knihovnu clsipas Komunikace se serverem IPAS skrze knihovnu clsipas - 1 - Seznámení se systémem Server IPAS Server IPAS je výkonným jádrem pro registraci CZ, generických a ostatních domén. V budoucnu se IPAS stane jádrem

Více

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2005 Lukáš Trombik OBSAH ÚVOD... 1 SPUŠTĚNÍ... 1 POPIS OVLÁDÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 1 POPIS KLIENTSKÉ ČÁSTI... 1 POPIS ADMINISTRÁTORSKÉ ČÁSTI...

Více

Vykazování dat o poskytovaných sociálních službách

Vykazování dat o poskytovaných sociálních službách Vykazování dat o poskytovaných sociálních službách (verze dokumentu 1.4) Odpovědná osoba: Ing. Radomír Martinka V Praze dne: 24.4.2014 Klasifikace: CHRÁNĚNÉ OKsystem s.r.o. Na Pankráci 125, 140 21 Praha

Více

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U);

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Databáze prodejců Tlačítka Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce (Alt+E); Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Při zakládání nového prodejce zadejte jeho číslo (musí to být

Více

Popis výměnného formátu XML

Popis výměnného formátu XML Příloha č.: 7 Verze: 2.0 Datum: 15.5.2013 Popis výměnného formátu XML Principy výměnného formátu DTM DMVS textový soubor ve formátu XML (jednotný formát, nezávislost na software) symbologie není součástí

Více

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Český metrologický institut sídlem Okružní 31, 638 00 Brno IČ: 00177016 Verze dokumentu: 1.0 Jazyk dokumentu: český Status: testovací

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské

Více

Dokumentace ke službě SMS Connect. www.smsbrana.cz

Dokumentace ke službě SMS Connect. www.smsbrana.cz Dokumentace ke službě SMS Connect www.smsbrana.cz Obsah 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 1.1 Aktivace služby SMS Connect... 3 1.2 Přístupové údaje... 3 1.3 Přístupový bod služby URL adresa pro SMS Connect...

Více

Platební systém XPAY [www.xpay.cz]

Platební systém XPAY [www.xpay.cz] Platební systém XPAY [www.xpay.cz] implementace přenosu informace o přijaté transakci verze 169 / 1.3.2012 1 Obsah 1 Implementace platebního systému 3 1.1 Nároky platebního systému Xpay na klienta 3 1.2

Více

Dokumentace ke sluţbě SMS Connect. www.smsbrana.cz

Dokumentace ke sluţbě SMS Connect. www.smsbrana.cz Dokumentace ke sluţbě SMS Connect www.smsbrana.cz Obsah 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 1.1 Aktivace sluţby SMS Connect... 3 1.2 Přístupové údaje... 3 1.3 Přístupový bod sluţby URL adresa pro SMS Connect...

Více

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13 Obsah Úvodem 9 1. Úvod do Ajaxu 11 Jak Ajax funguje? 13 Popis 13 Ukázky 13 Jaké jsou možnosti tvorby interaktivních webových aplikací? 15 Co je třeba znát? 16 Jak fungují technologie Ajaxu 16 Jak funguje

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

ČSOB BusinessBanking implementační příručka pro automatické stahování dat

ČSOB BusinessBanking implementační příručka pro automatické stahování dat ČSOB BusinessBanking implementační příručka pro automatické stahování dat Obsah Úvod... 2 1 Datové rozhraní... 3 1.1 Technické požadavky... 3 1.2 WSDL... 3 1.3 Popis... 3 1.3.1 Parametr APPID... 3 1.3.2

Více

TRANSPORTY výbušnin (TranV)

TRANSPORTY výbušnin (TranV) TRANSPORTY výbušnin (TranV) Ze zákona vyplývá povinnost sledování přeprav výbušnin. Předpokladem zajištění provázanosti polohy vozidel v čase a PČR je poskytování polohy vozidla předepsaným způsobem. Komunikace

Více

Windows Live Movie Maker

Windows Live Movie Maker Windows Live Movie Maker Tento program slouží k vytváření vlastních filmů, která se mohou skládat z fotografií, videí, titulků a zvuku. Movie Maker je součástí instalace operačního systému Windows 7 a

Více

Informace k aktualizaci Poski REAL

Informace k aktualizaci Poski REAL Informace k aktualizaci Poski REAL verze 2.11, vydání 28.08.2013 Vážení zástupci realitních kanceláří, dovolujeme si Vás informovat o vydání nové verze programu Poski REAL, verze 2.11, která opět přichází

Více

Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV

Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV Úvod Elektronické podávání nabízí uživatelům kvalitní a bezpečnou formu komunikace s Úřadem při současné úspoře finančních nákladů a času. Je

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání

Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání Druhá celoplošná generální zkouška y Název souboru: CP2-Modul_IDM-Registrace škol V6.doc Strana 1 Obsah 1 ÚVOD... 5 1.1 Kde hledat další informace...

Více

Dokumentace k API SSLmarketu. verze 1.3

Dokumentace k API SSLmarketu. verze 1.3 Dokumentace k API SSLmarketu verze 1.3 ZONER Software a.s. 2015 Obsah Úvod... 3 Legenda... 3 Funkce API... 4 Návratové hodnoty... 8 SWAPI - přihlašovací údaje... 8 SWAPI - nastavení výchozích údajů...

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské příručky

Více

Databázový systém označuje soubor programových prostředků, které umožňují přístup k datům uloženým v databázi.

Databázový systém označuje soubor programových prostředků, které umožňují přístup k datům uloženým v databázi. Databáze Základní pojmy Pojem databáze označuje obecně souhrn informací, údajů, dat o nějakých objektech. Úkolem databáze je hlídat dodržení všech omezení a dále poskytovat data při operacích. Objekty

Více

POPIS VÝMĚNNÉHO FORMÁTU XML

POPIS VÝMĚNNÉHO FORMÁTU XML POPIS VÝMĚNNÉHO FORMÁTU XML Příloha č. 5 k Z_OIS_006 Provozní řád digitální technické mapy města Mostu Stránka 1 z 8 OBSAH 1 PRINCIPY VÝMĚNNÉHO FORMÁTU DTMM MOST... 2 2 STRUKTURA VÝMĚNNÉHO FORMÁTU... 3

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu

Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu Nemocnice Projekt do předmětu AIS Prvotní analýza a plán projektu Lukáš Pohl, xpohll00, xkosti03 Jan Novák, xnovak79 2009/2010 1 Neformální specifikace FN potřebuje informační systém, který bude obsahovat

Více

Sreality.cz Realitní software Nápověda. Verze 1.1

Sreality.cz Realitní software Nápověda. Verze 1.1 Sreality.cz Realitní software Nápověda Verze 1.1 2 ÚVODEM... 4 POPIS SYSTÉMU... 5 SREALITY.CZ REALITNÍ SOFTWARE... 5 UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ... 6 ADMINISTRACE MÁ JASNĚ DANOU STRUKTURU A ROZLOŽENÍ.... 6 HLAVNÍ

Více

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4 CRM SYSTÉM KORMORÁN PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA Obsah 1 Administrace systému 3 1.1 Uživatelské účty.................................. 3 1.2 Přístupová práva................................. 3 1.3 Moduly.......................................

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

Popis výměnného formátu XML

Popis výměnného formátu XML Příloha č. 7 Směrnice DTM DMVS Plzeňského kraje Popis výměnného formátu XML Verze 3.1 DTM DMVS Plzeňského kraje Zpracoval Zpracováno ve spolupráci partnerů DTM DMVS Plzeňského kraje: Datum 1. 3. 2015 -

Více

Návod pro ha-loo Centrálu

Návod pro ha-loo Centrálu Návod pro ha-loo Centrálu 2 Návod ha-loo Centrála OBSAH sekce Nastavení Obsah 1. Obecné... 3 1.1. Kontaktní údaje... 3 1.2. Ostatní... 4 2. Centrála... 5 2.1. Seznam klapek... 5 2.2. Nastavení nové klapky...

Více

Systém pro evidenci a vyhodnocování hovorů

Systém pro evidenci a vyhodnocování hovorů Systém pro evidenci a vyhodnocování hovorů ALL.COM software, s.r.o. AMI Praha a.s. 11. září 2007 Vypracovali: Tomáš Čihák, tomas.cihak@ami.cz Jiří Zíka, zika@allsoft.cz ALL.COM software, s.r.o. sídlo Zavadilova

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

XML export kurzů na Jobs.cz a Temio Edumarket

XML export kurzů na Jobs.cz a Temio Edumarket XML export kurzů na Jobs.cz a Temio Edumarket XML export kurzů vám umožní automatickou synchronizaci informací o nabízených kurzech (název, popis, lektor, termín, místo a další důležité informace) mezi

Více

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 1.0 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah 1.Popis modulu Kalendář...3

Více

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent.

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nemoagent Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nejdříve je nutné požádat o vytvoření účtu na info@nemoshop.cz, v odpovědi dostanete registrační

Více

Modul E-shop konektor

Modul E-shop konektor Modul E-shop konektor účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I. I M S3 E-... 1 Licencovaná verze... 1 Instalace ve verzi 12.000 a vyšší...1 START verze...2 II. C M S3 - E-?... 3 Export... 3 Import...

Více

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 Průběh - uživatelská příručka Verze 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Kde hledat další informace... 3 1.2 Posloupnost kroků... 3 2 KROK 1 STAŽENÍ HESEL K TESTŮM... 4 2.1

Více

Snadná úprava stránek, nemusím umět HTML, tvořím obsah téměř jako ve Wordu. Jak změnit obsah nástěnky: vpravo nahoře Nastavení zobrazených informací

Snadná úprava stránek, nemusím umět HTML, tvořím obsah téměř jako ve Wordu. Jak změnit obsah nástěnky: vpravo nahoře Nastavení zobrazených informací Školení Wordpress Nainstalované pluginy: WPML Multilingual CMS Adminize Capability Manager Contact Form 7 Wordpress Download Monitor Google Analytics for WordPress Simple Google Sitemap XML Seznámení s

Více

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Reality Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Reality Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace WR Reality

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

Docházka 3000 přenos dat do Abra FlaxiBee

Docházka 3000 přenos dat do Abra FlaxiBee Docházka 3000 přenos dat do Abra FlaxiBee Docházkový systém Docházka 3000 umí od verze 6.83 přenášet data do účetnictví Abra FlexiBee. Jedná se o přenos dat pomocí XML souborů. Systém přenosu je ale závislý

Více

plussystem Příručka k instalaci systému

plussystem Příručka k instalaci systému plussystem Příručka k instalaci systému Tato příručka je určena zejména prodejcům systému a případně koncovým uživatelům. Poskytuje návod, jak provést potřebná nastavení komponent. ITFutuRe s.r.o. 26.2.2015

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu StatSoft Typy souborů ve STATISTICA Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu STATISTICA, ukáže Vám jejich možnosti a tím Vám dovolí využívat program efektivněji. Jistě jste již

Více

Informační systém pro e-learning manuál

Informační systém pro e-learning manuál Informační systém pro e-learning manuál Verze 1.00 Úvod Tento dokument popisuje způsob práce s informačním systémem pro elektronické vzdělávání. Systém je určený pro vytvoření elektronického kurzu a jeho

Více

Moje Cisco Nejčastější dotazy

Moje Cisco Nejčastější dotazy 1. Co je Moje Cisco? Moje Cisco umožňuje mobilní, přizpůsobitelné zobrazení vašich oblíbených informací na webu Cisco.com. 2. Jak otevřít stránku Moje Cisco? Moje Cisco lze otevřít dvěma způsoby: Rozbalovací

Více

Podklad pro tvorbu ilayer typu

Podklad pro tvorbu ilayer typu 1 Podklad pro tvorbu ilayer typu poslední úprava 11.2011 Obsah Ilayer v SWF jednosouborové a dvousouborové 1 Kódování ilayeru 2 Kódy v dvousouborovém layeru 3 1. STARTER SWF SOUBOR 3 2. LAYER SWF SOUBOR

Více

Ekoškola - manuál pro správce školy

Ekoškola - manuál pro správce školy Ekoškola - manuál pro správce školy Obsah 1. Registrace 2. Administrace školy 3. Ekoškola - úkol měsíce 1. Registrace Registrace školy se provádí na adrese www.ekolampov.cz/cz/registrace-skoly. Zde zadejte

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

Obsah. Kdo jsme?... 3. Co vám přinášíme s naší bránou?... 3. Jak si otevřu bránu na klikniavolej.cz?... 3

Obsah. Kdo jsme?... 3. Co vám přinášíme s naší bránou?... 3. Jak si otevřu bránu na klikniavolej.cz?... 3 S M S b r á n a a z p t n é v o l á n í H l e d á t e s p o l e h l i v é h o p a r t n e r a p r o S M S t e r m i n a c i n e b o l e v n é v o l á n? í T e c h n i c k y z a j i š ł u j he rm oe m a

Více

Přenos mezi zkušební organizací a notebooky zkušebních orgánů příslušné

Přenos mezi zkušební organizací a notebooky zkušebních orgánů příslušné 1 1 Sdílení dat mezi zkušebními organizacemi a ANB je umožněno exportem a importem dat. Implementovány jsou následující typy přenosu dat mezi organizacemi (obr. 1). Systém přenosu mezi jednotlivými organizacemi

Více

QAD CRM. Vladimír Bartoš. konzultant

QAD CRM. Vladimír Bartoš. konzultant QAD CRM Vladimír Bartoš konzultant Integrace QAD CRM QAD EA Artikly Adresy Nabídky Prodejní objednávky Instalovaná báze Servisní volání Servisní kontrakty Servisní nabídky Nabídky volání Měny Uživatelé

Více

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Datové schránky. manuál

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Datové schránky. manuál Add-on modul Microsoft Dynamics NAV Datové schránky manuál 2010 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím

Více

Manuál k programu. 2006 Pojišťovna Kooperativa, a. s.

Manuál k programu. 2006 Pojišťovna Kooperativa, a. s. Manuál k programu I Nápověda k programu ISOS Seznam Část I O aplikaci 2 Část II Popis hlavní aplikace 2 Část III Stavy smlouvy 4 Část IV Základní funkce 5 1 Získatel E-mail Heslo... 5... 6... 6 ID zprostředkovatel...

Více

Postup práce v KDS 1

Postup práce v KDS 1 Postup práce v KDS 1 PDU příjem a správa SIP balíčků... 3 1. Karanténa... 3 2. Zpracované... 4 3. Odmítnuté... 5 4. Import spisového plánu... 5 GDU Garantované digitální úložiště... 6 1. Zobrazení uložených

Více

Nová áplikáce etesty Př í přává PC ž ádátele

Nová áplikáce etesty Př í přává PC ž ádátele Nová áplikáce etesty Př í přává PC ž ádátele Verze 0.6 Datum aktualizace 20. 12. 2014 Obsah 1 Příprava PC žadatele... 2 1.1 Splnění technických požadavků... 2 1.2 Prostředí PC pro žadatele... 2 1.3 Příprava

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

Příručka je určena pro zákazníky služby GTS mobil, specifika služby WS MVNE viz smlouva WS MVNE!

Příručka je určena pro zákazníky služby GTS mobil, specifika služby WS MVNE viz smlouva WS MVNE! Obsah 1 Vstup do weborderu... 2 1.1 Výběr služby... 2 1.2 Úvodní stránka... 2 2 Přehled parametrů SIM karty a čerpání FUP... 3 3 Aktivace nové SIM... 4 4 Změny parametrů a další operace pro aktivní SIM...

Více

POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO SBĚR DAT V PROJEKTU SLEDOVÁNÍ DEKUBITŮ JAKO INDIKÁTORU KVALITY OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE NA NÁRODNÍ ÚROVNI

POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO SBĚR DAT V PROJEKTU SLEDOVÁNÍ DEKUBITŮ JAKO INDIKÁTORU KVALITY OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE NA NÁRODNÍ ÚROVNI POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO SBĚR DAT V PROJEKTU SLEDOVÁNÍ DEKUBITŮ JAKO INDIKÁTORU KVALITY OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE NA NÁRODNÍ ÚROVNI Vypracoval Bc. Petr Suchý Dne: 20.1.2009 Obsah Úvod...

Více

17. července 2005 15:51 z moravec@yahoo.com http://www.z-moravec.net/

17. července 2005 15:51 z moravec@yahoo.com http://www.z-moravec.net/ 17. července 2005 15:51 z moravec@yahoo.com http://www.z-moravec.net/ Úvod 1 Úvod Nedávno jsem zveřejnil návod na vytvoření návštěvní knihy bez nutnosti použít databázi. To je výhodné tehdy, kdy na serveru

Více