SEMESTRÁLNÍ PROJEKT Směrové přepínané sítě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SEMESTRÁLNÍ PROJEKT Směrové přepínané sítě"

Transkript

1 SEMESTRÁLNÍ PROJEKT Směrové přepínané sítě Téma: Nástroj BGPLAY OBSAH 1. Protokol BGP 1.1. Popis protokolu BGP 1.2. Slabiny protokolu BGP 2. Nástroj BGPlay 2.1. Přestavení nástroje BGPlay 2.2. Popis činnosti 2.3. Popis ovládacích prvků 3. Praktické využití nástroje BGPlay 3.1. Pákistánský YouTube 3.2. Podrobný popis incidentu 4. Závěr 5. Zdroje Adam DEŠTĚNSKÝ Květen 2014

2 1. Protokol BGP 1.1. Popis protokolu BGP Celý velký Internet se skládá z velkého množství sítí jednotlivých poskytovatelů Internetu (ISP). Každé takové síti se říká autonomní systém (AS) a každý AS má své číslo. AS jsou mezi sebou vzájemně propojeny a routery na jejich okrajích informují zbytek sítě o dostupnosti konkrétních IP adres ve své AS. Tyto informace šíří pomocí protokolu BGP (Border Gateway Protocol) na sousední routery, ty pak dále šíří informaci o dostupnosti konkrétních AS a jejích IP adres na další routery. Tímto mechanismem se informace o dostupnosti všech sítí postupně dostane ke všem BGP routerům celého internetu. Časem se stane, že se informace o dostupnosti nějaké AS vrátí zpět k původnímu routeru, který tuto informaci poslal. V tomto případě router vyhodnotí cestu jako smyčku a dále s ní již nijak nepracuje (informaci dále nešíří). Důležitou vlastností je, že pokud mají informaci o podsítích (menších IP rozsazích nebo delších neboli specifičtějších prefixech), berou prioritně v úvahu o směrování právě tyto cesty. Tedy jako příklad, pokud nějaký router chce poslat paket k zařízení s IP číslem a ví, že síť /22 je dostupná přes 3 AS a ví, že přes více specifický prefix /24 je dostupná přes 5 AS, stejně pošle paket na delší cestu. Bohužel si BGP routery při vyměňování směrovacích informací poměrně hodně důvěřují Obr. 1: Schéma protokolu BGP [2] 1.2. Slabiny protokolu BGP Protokol BGP má několik slabin. Jedna z nich vyplívá přímo z podstaty fungování Internetu jako decentralizované sítě, která nad sebou nemá žádnou řídící autoritu. Pokud někdo pozmění nastavení BGP routeru, tak aby začal propagovat falešnou IP adresu směrem do Internetu, neprochází tato změna žádným kontrolním mechanismem a je rovnou šířena do celé sítě. To může způsobit velmi rychle nedostupnost libovolné služby pro uživatele Internetu. Pro názornou ukázku může sloužit případ z roku 2008, kdy technici z Pakistan Telecom omylem šířili IP adresu služby YouTube.com a tím znemožnili přístup všem uživatelům na tento video-server. Podrobný popis je uveden v 3. kapitole této práce. Další významnou slabinou je možnost útoku typu men in the middle, který využívá právě toho, že si routery vzájemně věří. Podrobnosti jsou uvedeny ve zdroji [1].

3 2. Nástroj BGPlay 2.1 Představení nástroje BGPlay Původní verze nástroje BGPlay vznikla na Římské univerzitě v rámci projektu RIPE NCC v roce 2010 pod vedením Claudia Squarcelliho. Cílem projektu bylo vyvinout nástroj, který by umožnil vizualizaci a tím i snadnější pochopení činnosti BGP protokolu mezi jednotlivými AS. Program byl napsán v programovacím jazyce Java. Díky obrovskému rozšíření této platformy je zaručená funkcionalita nástroje na velkém množství zařízení. K jednoduchosti nástroje přispívá, že je koncipován jako webový applet, díky čemuž postačí pouze webový prohlížeč s podporou Java a funkční internetové připojení. Pro svou činnost využívá informace z RIS (Routing Information Service) databáze, která je plněna pomocí 13 route colectorů. V roce 2013 byla spuštěna do provozu nová verze nástroje, která přináší nový přepracovaný vzhled a vylepšenou konfiguraci. V současné době je druhá verze přístupná z webových stránek organizace RIPE NCC na adrese: https://stat.ripe.net/widget/bgplay#w.resource= %2f Popis činnosti Nástroj BGPlay se spustí prostým zadáním IP adresy nebo čísla AS do volné kolonky a kliknutím na žluté kolečko. Program začne vyhledávat záznamy z RIS databáze a vykreslí interaktivní schéma, kde je označena zájmová AS červenou barvou a její vzájemné vazby s okolními AS. Časový úsek vizualizace změn BGP protokolu je defaultně nastaven na poslední 2 dny nazpět. Výsledné schéma si můžeme libovolně přibližovat / oddalovat, jednotlivé AS přesunovat pomocí myši apod. Největší význam má tlačítko play, na které když klikneme, tak spustíme animaci, která nám ukazuje, změny BGP protokolu v čase. Změny vidíme přímo ve schématu, kde jsou znázorněny pomocí plných a přerušovaných čar, tak na tzv. timeline, která je umístěna ve spodní části okna. Timeline má dvě části. Horní část ukazuje aktivitu BGP protokolu a spodní pak jednotlivé typy událostí. Ty jsou čtyři: Počáteční stav (Initial state) šedá barva Změna cesty (Path change) oranžová barva Zrušení cesty (Withdrawal) červená barva Oznámení (Announce) zelená barva Pro podrobnější zobrazení můžeme také nastavit, ze kterých route colectorů se mají informace zobrazit.

4 2.3 Popis jednotlivých ovládacích prvků Obr. 2: Ukázka nástroje BGPlay [3]

5 3. Praktické využití nástroje BGPlay 3.1 Pákistánský YouTube Následující příklad ukazuje sílu nástroje BGPlay při vizualizaci změn v BGP protokolu mezi velkými poskytovateli internetu. Událost ze dne měla za následek, vlivem špatné konfigurace BGP, přesměrování všech uživatelů internetu, kteří se pokoušeli o přístup na stránky YouTube.com z USA (kde má YouTube své technologické zázemí) do hlavního města Pákistánu Karačí. Konkrétně jejich požadavky končili v tzv. Null, což je místo v síti (obecně jakékoliv zařízení), které příchozí data příjme, ale dále již nijak nezpracovává ani na ně neodpovídá. Z pohledu vnějšího okolí se tak Null chová jako černá díra. 3.2 Podrobný popis incidentu Pákistánská vláda se rozhodla ve své zemi zakázat všem uživatelům přístup ke stránkám YouTube.com a proto vydala nařízení, kterým přikazovala všem ISP v Pákistánu zakázat přístup na tyto stránky. Nařízení se také týkalo největšího ISP v zemi: Pakistan Telecom. Technici se proto rozhodli přesměrovat veškeré toky z YouTube do Null. Pravděpodobně omylem došlo ale k chybné konfiguraci a Pakistan Telecom začal skrze svého poskytovatele: PCCW Global šířit do internetu prefix IP služby YouTube s maskou /24. Tím došlo k postupnému update routovacích tabulek všech zařízení velkých poskytovatelů, které směrují data pomocí BGP. Uživatelé z celého světa v návaznosti na to končili místo v USA v Pakistánu. Po cca. jedné hodině, kdy byl problém začali registrovat jak velcí ISP, tak samotný YouTube došlo k rekonfiguraci a technici YouTube začali propagovat do internetu specifičtější masku /25. Z hlediska principu činnosti BGP protokolu se tak uživatelé postupně začali připojovat zpět na správné servery s tím, jak docházelo k opětovnému update routovacích tabulek. Celý incident je možné si přehledně zobrazit na v nástroji BGPlay, stejně tak existuje poměrně velké množství videí na internetu, které graficky zobrazují směrovaní datových toků do Pákistánu a pak zpět na YouTube.com. 4. Závěr Tento incident tak ukazuje nejen sílu nástroje BGPlay v možnosti přehledného zobrazení a snadné analýzy incidentu, ale také poměrně velkou slabinu internetu, která vychází z jeho decentralizované podstaty, kdy může teoreticky kdokoliv propagovat libovolnou IP adresu, aniž by toto předem prošlo schválením přes nějakou řídící organizaci. Než je problém zachycen a zahájeno řešení problému, tak můžou uplynout řádově hodiny, kdy je napadená služba nepřístupná. 5. Zdroje [1] FILIP, Ondřej a Ondřej SURÝ. Protokol BGP pod útokem [online]. [cit ]. Dostupné z: [2] Směrovací protokol BGP [online]. [cit ]. Dostupné z: [3] RIPE NCC [online]. [cit ]. Dostupné z: https://www.ripe.net/ [4] POSPÍCHAL, Zbyněk. Jak Pákistán unesl YouTube [online]. [cit ]. Dostupné z:

KONFIGURACE SÍŤOVÝCH PRVKŦ A PROTOKOLŦ

KONFIGURACE SÍŤOVÝCH PRVKŦ A PROTOKOLŦ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní KONFIGURACE SÍŤOVÝCH PRVKŦ A PROTOKOLŦ Studijní opora předmětu Počítačové systémy Marek Babiuch Ostrava 2011 Tyto studijní materiály vznikly

Více

Vyšší odborná škola informačních služeb. v Praze. Adam Pařízek. Softwarové nástroje pro směrování v sítích TCP/IP.

Vyšší odborná škola informačních služeb. v Praze. Adam Pařízek. Softwarové nástroje pro směrování v sítích TCP/IP. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Adam Pařízek Softwarové nástroje pro směrování v sítích TCP/IP Bakalářská práce 2011 Prohlášení

Více

Možnosti tunnel brokeru pro připojení IPv6 sítí přes veřejný IPv4

Možnosti tunnel brokeru pro připojení IPv6 sítí přes veřejný IPv4 Možnosti tunnel brokeru pro připojení IPv6 sítí přes veřejný IPv4 Bc. David Vašíček Bc Tarek Batiha Abstrakt: Tento dokument popisuje připojení připojení k IPv6 veřejnému internetu přes stávající IPv4

Více

Distribuovaný IPv6 tunnel broker

Distribuovaný IPv6 tunnel broker MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Distribuovaný IPv6 tunnel broker Bakalářská práce Jan Bortl Brno, podzim 2010 Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval(a)

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD KATEDRA INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD KATEDRA INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD KATEDRA INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY NÁVRH SYSTÉMU SLEDOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ PROVOZU POČÍTAČOVÉ SÍTĚ DIPLOMOVÁ PRÁCE Jan Nejman Studijní program:

Více

IP protokol. Leoš Boháč

IP protokol. Leoš Boháč IP protokol Leoš Boháč Autor: Leoš Boháč Název díla: IP protokol Zpracoval(a): České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Kontaktní adresa: Technická 2, Praha 6 Inovace předmětů a studijních

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka VMG1312-B30B Čtyřportová brána VDSL2 s bezdrátovou technologií 802.11n Uživatelská příručka IP Adresa Přihlašovací jméno Heslo http://10.0.0.138 admin admin 3/2014 www.zyxel.com Zařízení ZyXEL VMG1312-B30B

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM ŠKOLY INTERNET A INTRANET

INFORMAČNÍ SYSTÉM ŠKOLY INTERNET A INTRANET INFORMAČNÍ SYSTÉM ŠKOLY INTERNET A INTRANET příručka k semináři Rozvojový projekt Systémová podpora Informačního centra jako Centra excelence Projekt v rámci realizace I. Etapy Státní informační politiky

Více

Česká společnost uživatelů otevřených systémů EurOpen.CZ Czech Open System Users Group www.europen.cz. 38. konference.

Česká společnost uživatelů otevřených systémů EurOpen.CZ Czech Open System Users Group www.europen.cz. 38. konference. Česká společnost uživatelů otevřených systémů EurOpen.CZ Czech Open System Users Group www.europen.cz 38. konference Sborník příspěvků U Bednáře Pavlov 8. 11. května 2011 Sborník příspěvků z 38. konference

Více

Uživatelská příručka 2006

Uživatelská příručka 2006 Uživatelská příručka 2006 Obsah 1 Uživatelský úvod ke službě NAVRCHOLU.cz 5 1.1 Jakseregistrovat.... 5 1.2 Jakzačítnasvýchstránkáchměřit... 5 1.2.1 Zařazenínovéhowebudoměření..... 5 1.2.2 Volbavariantyměřicíhokódu....

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Bakalářská práce Měření výkonnosti sít ových zařízení Plzeň 2013 Jaroslav Pouzar Prohlášení Prohlašuji,

Více

Domácí síť a její nastavení

Domácí síť a její nastavení Domácí síť a její nastavení V dnešní době existuje mnoho domácností a malých firemních sítí, v nichž je více počítačů s běžným síťovým nastavením. Právě nutnost zapojit více počítačů a vybudovat domácí

Více

Obsah Předmluva...3 1. Úvod...5 2. Databázový systém Oracle8i...8 3. Příprava dat...15 4. Možnosti prezentace a správy dat na Internetu...

Obsah Předmluva...3 1. Úvod...5 2. Databázový systém Oracle8i...8 3. Příprava dat...15 4. Možnosti prezentace a správy dat na Internetu... Obsah Předmluva...3 1. Úvod...5 1.1 Databáze...5 1.2 Vývoj databázových systémů...6 1.3 Společnost Oracle...7 2. Databázový systém Oracle8i...8 2.1 Úvodní popis...8 2.1.1 Objektově relační přístup...8

Více

PROCOP WEB INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

PROCOP WEB INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA VIZUALIZAČNÍ SYSTÉM PROCOP 3.0 PROCOP WEB INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA R ALFA MIKROSYSTÉMY SPOL. S R. O. OSTRAVA 2008 HELLO ProCop Web Instalační příručka Copyright 2008 ALFA Mikrosystémy s.r.o. Ostrava Microsoft,

Více

Informační systém pro správu vozového parku. Bc. Jiří Strašák

Informační systém pro správu vozového parku. Bc. Jiří Strašák České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Diplomová práce Informační systém pro správu vozového parku Bc. Jiří Strašák Vedoucí práce: Ing. Josef Semrád Studijní program:

Více

Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office PowerPoint 2010

Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office PowerPoint 2010 Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office PowerPoint 2010 Autoři: Jiří Chytil, Karel Klatovský Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office PowerPoint 2010 Tato

Více

LookDet Dispečerský systém Uživatel

LookDet Dispečerský systém Uživatel LookDet Dispečerský systém Uživatel Návod na obsluhu Verze 1.04 lookdet_u_g_cz_104 AMiT, spol. s r. o. nepřejímá žádné záruky, pokud se týče obsahu této publikace a vyhrazuje si právo měnit obsah dokumentace

Více

Natalya Goncharova. Tvorba webu pomocí HTML 5.0. Bakalářská práce

Natalya Goncharova. Tvorba webu pomocí HTML 5.0. Bakalářská práce Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Natalya Goncharova Tvorba webu pomocí HTML 5.0. Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji,

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Tvorba WWW stránek. Petr Novák

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Tvorba WWW stránek. Petr Novák Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Tvorba WWW stránek Petr Novák Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Tvorba WWW stránek Mgr. Ing. Petr Novák Vědecký redaktor: Ing. Jan Popelka,

Více

WWW APLIKACE PRO SPRÁVU DAT POPISUJÍCÍCH PLÁNKY BUDOV FSI WWW FACULTY MAP DATA MANAGMENT SYSTEM

WWW APLIKACE PRO SPRÁVU DAT POPISUJÍCÍCH PLÁNKY BUDOV FSI WWW FACULTY MAP DATA MANAGMENT SYSTEM VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A INFORMATIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMATION AND COMPUTER SCIENCE

Více

SWITCHE PRO FTTX - NASAZENÍ V SÍTÍCH S IPTV

SWITCHE PRO FTTX - NASAZENÍ V SÍTÍCH S IPTV VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

Výukový program: Informační technologie. Modul 1: Počítačové sítě. Ing. Petr Grygárek, Ph.D.

Výukový program: Informační technologie. Modul 1: Počítačové sítě. Ing. Petr Grygárek, Ph.D. Výukový program: Informační technologie Modul 1: Počítačové sítě Ing. Petr Grygárek, Ph.D. Výukový program: Informační technologie 1 1 Počítačové sítě Cíl modulu: Připomenutí a prohloubení znalostí z oblasti

Více

Adresování v internetu

Adresování v internetu IP adresa Domény Program ping Adresování v internetu Následující text popisuje adresování v internetu, kterému jsou věnovány obě části. První část věnovanou internetovému protokolu lze však aplikovat na

Více

2N OfficeRoute. UMTS Gateway. Příručka pro uživatele. Verze 1.9 2.3.20

2N OfficeRoute. UMTS Gateway. Příručka pro uživatele. Verze 1.9 2.3.20 2N OfficeRoute UMTS Gateway Příručka pro uživatele Verze Firmware 1.9 2.3.20 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám,

Více

Informační technologie v biologických vědách I

Informační technologie v biologických vědách I Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Katedra biologie Informační technologie v biologických vědách I (Studijní opory pro distanční studium) v. 1.0 Marcel Štofik Ústí nad Labem 2013 Stručný

Více

MÉDIA A SVĚT ICT. Mgr. Lenka Fojtíková. Havířov 2013

MÉDIA A SVĚT ICT. Mgr. Lenka Fojtíková. Havířov 2013 MÉDIA A SVĚT ICT Mgr. Lenka Fojtíková Havířov 2013 Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF) a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu OP VK CZ.1.07/3.1.00/37.0170

Více

Servis a reporting v IS

Servis a reporting v IS - 1 - Servis a reporting v IS Vzdělávací modul Servis a reporting v IS - 2 - Servis a reporting v IS Obsah Obsah... 2 O manuálu... 7 Stručně o aplikaci... 9 Co je CRM?... 9 Co aplikace CRM obsahuje?...

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP Metodická příručka pro učitele InspIS ŠVP tvorba ŠVP InspIS ŠVP TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém

Více

Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office Excel 2010

Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office Excel 2010 Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office Excel 2010 Autoři: Jiří Chytil, Karel Klatovský Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office Excel 2010 Tato publikace

Více

2N OfficeRoute UMTS Gateway

2N OfficeRoute UMTS Gateway 2N OfficeRoute UMTS Gateway Příručka uživatele Verze 1.8.0 Firmware 2.3.12 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které

Více