NetCam 4. Návod k instalaci. Objektiv není součástí dodávky. Počáteční IP adresa: Přihlášení administrátora: ID: admin.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NetCam 4. Návod k instalaci. Objektiv není součástí dodávky. Počáteční IP adresa: 211.53.133.92. Přihlášení administrátora: ID: admin."

Transkript

1 NetCam 4 Návod k instalaci Objektiv není součástí dodávky Počáteční IP adresa: Přihlášení administrátora: Přihlášení uživatele: Heslo: admin ID: admin Heslo: guest ID: guest

2 NetCam4 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Bezpečnost 1. Přečtěte si návod: Před uvedením přístroje do provozu si přečtěte všechna bezpečnostní upozornění a návod k použití. 2. Návod uschovejte: Bezpečnostní upozornění a návod k použití uschovejte pro pozdější nahlédnutí. 3. Dbejte varování: Mějte na zřeteli všechna varování uvedená na přístroji a v návodu k použití. 4. Řiďte se návodem: Řiďte se všemi pokyny uvedenými v návodu k použití. 5. Čištění: Před čistěním jednotku odpojte ze síťové zásuvky. Nepoužívejte tekuté čisticí prostředky ani čistidla ve spreji. K čištění používejte pouze suchou látku. 6. Napájení: Přístroj smí být napájen pouze z druhu zdroje uvedeného na výrobním štítku. Pokud si nejste jisti typem zdroje, který k napájení přístroje hodláte použít, konzultujte jej s prodejcem přístroje. 7. Ochrana síťové šňůry: Síťovou šňůru veďte tak, aby po ní nebylo možné šlapat a aby předměty umístěné na nebo vedle šňůry nezpůsobily její přiskřípnutí. Věnujte zvláštní pozornost zásuvkám, zástrčkám a místu, ve kterém síťová šňůra vychází z přístroje. 8. Venkovní vedení: Venkovní systém nesmí být umístěn pod elektrickým vedením ani v blízkosti jiných elektrických světelných či výkonových obvodů. Dále nesmí být instalován na místech, ze kterých by mohl na vedení či jiný elektrický obvod spadnout. 9. Přetížení: Nepřetěžujte zásuvky ani prodlužovací šňůry - jejich přetížení může způsobit nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem. 10. Vniknutí předmětů a tekutin: Do přístroje nikdy větracími otvory nestrkejte žádné předměty. Vložený předmět by se mohl dotknout místa s vysokým napětím nebo způsobit zkrat, což může vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Na přístroj nikdy nelijte žádnou tekutinu. 2

3 NetCam4 Bezpečnost 11. Opravy: Nepokoušejte se jednotku opravovat sami sejmutím krytů se vystavujete nebezpečí úrazu elektrickým proudem a dalším nebezpečím. Veškeré opravy přenechejte kvalifikovaným servisním pracovníkům. 12. Poškození vyžadující servisní zásah: Pokud dojde k následujícímu, odpojte jednotku ze síťové zásuvky a vyžádejte si opravu kvalifikovaným servisním pracovníkem. Servisní zásah je nutný: Při polití kapalinou nebo vniknutí předmětu do přístroje. Pokud byl přístroj vystaven dešti nebo vlhkosti. Jestliže přístroj při manipulaci podle návodu k použití nepracuje normálně. Nastavujte jen ovládací prvky popsané v návodu nesprávnou manipulací s jinými prvky či nastaveními může dojít k poškození přístroje, jehož náprava většinou vyžaduje rozsáhlejší zásah kvalifikovaného servisního technika. Pokud přístroj spadl nebo je poškozena jeho skříňka. Jestliže se chování přístroje výrazně změnilo to obvykle znamená potřebu servisního zásahu. 13. Náhradní díly: Jsou-li k opravě potřebné náhradní díly, ujistěte se, že servisní pracovník použil díly specifikované výrobcem přístroje nebo takové díly, které mají shodné parametry jako díly původní. Nahrazení původních dílů nevhodnými může způsobit nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem nebo jiné nebezpečí. 14. Bezpečnostní zkouška: Po dokončení jakéhokoliv servisního zásahu nebo opravy přístroje požádejte servisního pracovníka o provedení bezpečnostní zkoušky, kterou prokáže, že je přístroj způsobilý řádného provozu. 3

4 NetCam4 Bezpečnost BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Z prostorových důvodů může být tento štítek umístěn i na spodní straně přístroje. VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. NEOTVÍRAT! VÝSTRAHA: NEOTVÍREJTE KRYTY PŘÍSTROJE SNÍŽÍTE TAK RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. UVNITŘ PŘÍSTROJE NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁSTI OPRAVITELNÉ UŽIVATELEM. OPRAVY PŘENECHEJTE KVALIFIKOVANÝM SERVISNÍM PRACOVNÍKŮM. Symbol blesku s ukončením ve tvaru šípu v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje uživatele, že uvnitř přístroje jsou neizolovaná místa s nebezpečným napětím. Velikost napětí na takovýchto místech představuje riziko úrazu elektrickým proudem. Symbol vykřičníku v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje uživatele, že v literatuře dodávané s přístrojem jsou uvedeny důležité instrukce týkající se používání a údržby (oprav) přístroje. POZOR: INSTALACE MUSÍ BÝT PROVEDENA KVALIFIKOVANÝM PRACOVNÍKEM, A TO V SOULADU S PŘÍSLUŠNÝMI ELEKTROTECHNICKÝMI NORMAMI A PŘEDPISY. Pozor: Instalace musí být provedena kvalifikovaným pracovníkem, a to v souladu s příslušnými elektrotechnickými normami a předpisy. 4

5 NetCam4 OBSAH Obsah DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 2 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 4 OBSAH Úvod Popis Vybalení NetCam4 pohled zezadu a popis Instalace Souhrnné informace o instalaci Systémové požadavky Doporučené nastavení monitoru PC Připojení Ethernet a napájecích kabelů Připojení NetCam4 k PC pomocí překříženého kabelu (crossover) Připojení NetCam4 k PC přes HUB Vytáčené připojení přes pevnou telefonní linku Umístění Instalace programu NetCam4 Setup Přiřazení IP adresy a počáteční konfigurace Konfigurace NetCam Přiřazení IP adresy ARP příkazem Provoz Spuštění webového prohlížeče Instalace NetCam4 Plug-in Uživatelé prohlížeče Netscape Uživatelé prohlížeče Microsoft Explorer Různé prohlížeče na domovské stránce NetCam Přihlášení a domovská stránka Monitorování v reálném čase pomocí prohlížeče Full Viewer (jeden obraz) Monitorování v reálném čase pomocí prohlížeče Full Viewer (kvadranty) Monitorování v reálném čase pomocí prohlížeče Lite Viewer (jeden obraz) Monitorování v reálném čase pomocí prohlížeče Lite Viewer (kvadranty)

6 NetCam4 Obsah Monitorování v reálném čase pomocí prohlížeče Server-Push Viewer Monitorování v reálném čase pomocí prohlížeče Java applet Konfigurace administrátorských nastavení Přihlášení Přístup k administraci z programu Set-up Přístup k administraci z webového prohlížeče Administrátorské stránky Konfigurace systému (System Configuration) Konfigurace uživatele (User Configuration) Konfigurace sítě (Network Configuration) Služba dynamické registrace IP pro uživatele ISDN, XDSL Konfigurace bezpečnosti (Security Configuration) Konfigurace obrazu (Video Configuration) Konfigurace aplikace (Application Configuration) Konfigurace Otáčení/Naklánění/Transfokace (PTZ Configuration) Konfigurace sériové linky (Serial Configuration) Konfigurace digitálního vstupu/výstupu (Digital I/O Configuration) Konfigurace alarmů (Alarm Configuration) Uživatelská konfigurace (User Custom Configuration) Užitečné funkce myši Nastavení zaostření

7 NetCam4 Sekce 1 1 ÚVOD NetCam4 je digitální síťová kamera s vysokým rozlišením určená pro aplikace průmyslové televize. Obsahuje integrovaný Internetový server a zapojuje se přímo do sítě Ethernet. K jejímu provozování není zapotřebí žádný další hardware. NetCam4 pomocí komprimace obrazu vysílá v reálném čase přes Internet barevný obraz až čtyř kamer. 1.1 Popis Mikroprocesorem řízená kamera NetCam4 zahrnuje digitální barevnou kameru, funkcionalitu webového serveru, hardware pro komprimaci obrazu a fyzické připojení k síti Ethernet. Vyžaduje pouze připojení napájení a zapojení kabelu počítačové sítě LAN. Formát obrazu Wavelet Generovaný obraz je v moderním formátu Wavelet, díky kterému postačuje k přenosu obrazu jen malá kapacita sítě. Zkracuje se tak doba, po kterou uživatelé musí čekat na načtení obrazu. Jediný software nutný pro sledování obrazu je Netscape Navigator 4.7 nebo vyšší nebo Microsoft Internet Explorer 5.x nebo vyšší. Kompatibilní s naprostou většinou systémů a protokolů Jednotka NetCam4 podporuje komunikaci po síti TCP/IP, SMTP , HTTP a jiné Internetové protokoly. Lze jí používat v prostředích se smíšenými operačními systémy, jako jsou Windows, Unix, Macintosh a OS/2. Dále jí lze integrovat s jinými WWW/Intranetovými aplikacemi. Správa systému přes web Kameru NetCam4 můžete konfigurovat a spravovat přímo prostřednictvím jejích vlastních webových stránek, pomocí standardního webového prohlížeče. A jakmile bude k dispozici nová verze softwarového vybavení (firmware), lze kamery NetCam4 up-gradovat na dálku, přes počítačovou síť. Vnitřní/venkovní použití Rozsah provozních teplot kameru NetCam4 předurčuje pouze k nasazení uvnitř budov. Doporučení: Přejete-li si přes NetCam4 sledovat obraz mimo budovu, připojte k jejím vstupům 2, 3 a 4 kamery určené k venkovnímu použití. Kameru zabudovanou v jednotce lze též vypnout tento kanál poté je k dispozici pro čtvrtou externí kameru. 7

8 NetCam4 Sekce Vybalení Výrobek vybalujte opatrně jedná se o citlivý elektronický výrobek. Zkontrolujte, zda jste obdrželi následující položky: NetCam4 Kamerový webový server Překřížený kabel (crossover), 1 m (červený) Přímý kabel, 2 m (bílý) Adaptér a napájecí kabel (12 Vss, 1,5 A) Zástrčka a kabelová svorka pro port DB-15 (15-kolíkový konektor typu D) Software Návod Poznámka: Obalový materiál uložte můžete jej použít při případné dopravě jednotky do servisu. 1.3 NetCam4 pohled zezadu a popis Video vstup/výstup DIP spínač Napájení DB-15 port RS-232/RS-485 Počítačová síť Ethernet 8

9 NetCam4 Sekce 1 Pin Signál Funkce 1 TXD Vysílání RS RXD Příjem RS S+ NetCam4 RS-485 (poloviční duplex). 4 S- NetCam4 RS-485 (poloviční duplex). 5 GND Zem 6 Input 1 + Izolovaný vstup 7 Input 1 - Izolovaný vstup 8 Input 2 + Izolovaný vstup 9 Input 2 - Izolovaný vstup 10 Output 1 + SSR výstup (polovodičové relé) 11 Output 1 - SSR výstup (polovodičové relé) V+ Napájení 13 IRIS Video clona 14 GND Zem 15 EM Nepoužito Port DB-15 (RS-232 a RS-485) Pin 13 je přiřazen videovýstupu pro objektiv s automatickou clonou a je odvozen přímo z videovýstupu kamery, z čehož také plyne, že existuje riziko vzájemného ovlivňování automatické závěrky a ovládání clony objektivu. Abyste takovému nežádoucímu ovlivňování předešli, vyžaduje nastavení objektivu velkou pozornost. Nastavování objektivu provádějte při dostatečně osvětlené scéně a ověřte, zda se při změnách světelných podmínek clona otevírá a zavírá. Dále dbejte na to, aby clona nebyla nastavena příliš malá to by mohlo způsobit aktivaci obvodu automatického řízení zisku v kameře. Doporučení: Jednotka NetCam4 je navržena jako kamera pro vnitřní použití a doporučujeme ji používat s objektivem s ručním řízením clony. Rozsah regulace interní automatické závěrky a obvodu automatického řízení zisku je plně dostatečný pro vyrovnání se s proměnnými světelnými podmínkami uvnitř budov. 9

10 NetCam4 Sekce 1 Spínač OUT/IN Funkce Konfiguruje NetCam4 pro přivedení vstupního (IN) nebo poskytnutí výstupního (OUT) signálu na BNC konektor. 1, 2, 3, 4 75 ohmů (ON) nebo vysoká impedance (OFF) (průchozí zapojení). 10

11 NetCam4 Sekce 2 2 INSTALACE 2.1 Souhrnné informace o instalaci K NetCam4 připojte síť Ethernet a napájení (viz 2.1.3), aby jednotku bylo možno zkonfigurovat. Nainstalujte program NetCam4 Setup (viz 2.2). Jednotce NetCam4 přiřaďte IP adresu a zkonfigurujte síťová nastavení (viz 2.3). Zkonfigurujte provozní nastavení (viz 2.4). Nainstalujte jednotku NetCam4 na určené místo a připojte k ní napájení a síť Ethernet. Zaostřete objektiv (viz sekce 6) Systémové požadavky Operační systém: Windows 98, ME, NT4, 2000 nebo XP. Procesor CPU: Pentium II nebo vyšší Minimální paměť RAM: 128 MB (Windows 98 a ME), 192 MB (Windows NT4, Windows 2000 a XP) Dále musí být na počítači k dispozici webový prohlížeč Internet Explorer 5.0 (nebo vyšší) nebo Netscape Navigator 4.7 (nebo vyšší) Doporučené nastavení monitoru PC Ve Windows menu Setting (Nastavení) / Control Panel (Ovládací panely) / Display (Obrazovka) nastavte: Počet barev na High color (16-bit) nebo vyšší. Rozlišení obrazovky na 1024 x 768 obrazových bodů (pixelů) Připojení Ethernet a napájecích kabelů Do portu Ethernet (konektor RJ-45) připojte Ethernet LAN kabel. Do konektoru označeného DC 12 V zapojte napájecí zdroj (adaptér 12 V, 1,5 A, přiložen). Ujistěte se, že zelená LED na portu Ethernet každou 1-2 sekundy blikne. LED začne blikat 5 až 6 sekund po připojení napájení. Zkontrolujte, zda je DIP spínač označený OUT v horní poloze. 11

12 NetCam4 Sekce Připojení NetCam4 k PC pomocí překříženého kabelu (crossover) Překřížený kabel (crossover) (červený) Zvolte IP adresu IP Address Obr. 2-2 Připojení NetCam4 k PC pomocí překříženého síťového kabelu (crossover, cross link) Připojení NetCam4 k PC přes HUB HUB Přímé kabely I. Připojte NetCam4 k PC přes HUB Obr. 2-3 Připojení NetCam4 k PC přes HUB, pomocí přímých kabelů. 12

13 NetCam4 Sekce Vytáčené připojení přes pevnou telefonní linku 1. K RS232 sériovému portu na NetCam4 připojte telefonní modem. 2. Ujistěte se, že v Administrátorských stránkách je v obrazovce Serial Configuration (konfigurace sériové linky) jako připojené zařízení zvolen modem. 3. Na straně klienta použijte doporučený internetový prohlížeč s vytáčeným (dial-up) připojením. 4. V obrazovce vytáčení zadejte uživatelské jméno/heslo jednotky NetCam. (Počáteční jména a hesla jsou guest nebo admin viz titulní stránka tohoto návodu). 5. Pro sledování stránek NetCam do okna adresy zadejte IP adresu Umístění Jednotku NetCam4 umístěte tak, aby vyhovovala konkrétnímu účelu. Výstraha: Objektiv kamery nemiřte přímo na slunce. Při provozu NetCam4 za venkovního osvětlení doporučujeme použít objektiv s automatickým řízením clony. 2.2 Instalace programu NetCam4 Setup Do jednotky CD-ROM vložte CD-ROM se software (přiložen). Na pracovní plochu PC (desktop) zkopírujte NetCamSetup.exe. Program pro konfiguraci spustíte dvojím kliknutím na ikonu NetCamSetup.exe. Řiďte se pokyny na obrazovce. 13

14 NetCam4 Sekce Přiřazení IP adresy a počáteční konfigurace Nastavit můžete jednotku NetCam4 připojenou buď k lokální počítačové síti nebo přímo propojenou s PC prostřednictvím červeného překříženého (crossover) kabelu (přiložen). Po spuštění programu pro konfiguraci Setup se v tabulce vypíší všechny jednotky NetCam4 připojené k lokální počítačové síti. Zvolte MAC address jednotky NetCam4, které hodláte přiřadit IP adresu. Po volbě NetCam4 se v selected IP address (zvolená IP adresa) zobrazuje počáteční IP adresa Do okna Admin s Password (administrátorské heslo) zadejte heslo (počáteční heslo je admin ). Pro změnu IP adresy klikněte na tlačítko Change IP Addr. Zadejte novou IP adresu a potvrďte ji tlačítkem OK. Poznámka: Pokud v jednotce NetCam4 nastane problém, můžete ji restartovat kliknutím na Reboot. 2.4 Konfigurace NetCam4 Po přiřazení IP adresy jednotce NetCam4 můžete vstoupit do nabídky konfiguračních možností. Pro připojení k administrátorským stránkám v NetCam (viz kap. 4) klikněte na tlačítko Start Configuration. 2.5 Přiřazení IP adresy ARP příkazem Pokud se programem Setup nepodaří přiřadit IP adresu, můžete tuto operaci provést pomocí ARP příkazu. NetCam4 IP adresa = IP adresa, kterou hodláte přiřadit jednotce NetCam4. NetCam4 Ethernet adresa = MAC adresa vytištěná zespoda na jednotce NetCam4. Moje PC IP adresa = IP adresa síťové karty ve vašem PC. Poznámka: Adresy NetCam4 a PC musí být ze stejné třídy IP adres. 14

15 NetCam4 Sekce 2 1. Použití ARP ve Windows 98 a NT Spusťte DOS okno a napište následující příkazy. arp s <NetCam4 IP adresa> <NetCam4 adresa> ping t <NetCam4 IP adresa> Příklad arp s ping t c Použití ARP ve Windows 95 Spusťte DOS okno a napište následující příkazy. arp s <NetCam4 IP adresa> <NetCam4 Ethernet adresa> <Moje PC IP adresa> ping t <NetCam4 IP adresa> Příklad arp s c ping t Prověření instalace Poté se po provedení příkazu ping zobrazí následující (nebo podobná) zpráva: Request timed out.. Request timed out Reply from : bytes=32 time=2ms TTL=255 Reply from : bytes=32 time=2ms TTL=255 Ping statistics for : Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milliseconds: Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms 15

16 NetCam4 Sekce 2 Pokud se po zadání příkazu ping neobjeví odezva, zkuste to znovu stisky tlačítek F3 a Enter. Za normálních okolností se před příjmem správné odezvy 7 krát zobrazí zpráva Request timed out. Pokud se vám výše uvedení příkazy podaří správně použít, naváže se trvalé spojení. Proces ukončíte stiskem tlačítek <Ctrl> + <C>. Pokud statistika udává 100% loss, zkontrolujte, zda je síťové připojení a stav spojení stabilní. Dále překontrolujte IP adresu přiřazenou jednotce NetCam4 a zda počítač PC má stejnou lokální IP adresu jako NetCam4. (Stejná lokální IP adresa sítě řádu C znamená, že první 3 čísla jsou stejné, ale čtvrté se liší. Například a jsou IP adresy stejné lokální sítě). MAC adresa MAC adresa jednotky NetCam4 tvořená 12 číslicemi je na samolepce zespoda. Pro její správné zadání pomocí ARP příkazu použijte jako oddělovací znak -. Vytvoříte tak řetězec šesti dvojic číslic, např C zapíšete jako C

17 NetCam4 Sekce 3 3 PROVOZ V této části návodu se dozvíte více o přístupu na stránky NetCam4 pro monitorování obrazu v reálném čase. Na vlastní stránky NetCam4 můžete přistupovat jedním z doporučených webových (internetových) prohlížečů. 3.1 Spuštění webového prohlížeče Spusťte prohlížeč a zadejte IP adresu NetCam4: IP adresa>/ Příklad - Poznámka: NetCam4 podporuje současný přístup až 100 uživatelů. Další uživatelé obdrží hlášení Server is full (server je obsazený). 3.2 Instalace NetCam4 Plug-in Aby internetový prohlížeč mohl správně načítat obrazový formát NetCam4, je zapotřebí příslušný Plug-in a Active-X Control (licencováno WebGate Inc. a potvrzeno Verisign) Uživatelé prohlížeče Netscape Pro sledování obrazu přenášeného z NetCam4 nainstalujte NetCam4 Plug-in. Při prvním připojení NetCam4 (nebo pokud je přítomna starší verze Plug-in) je nejprve nutno stáhnout Plug-in. Na obrazovku Plug-in Download lze přistupovat z různých prohlížečů a přihlašovacích obrazovek, a to kliknutím na Plug-in. Na obrazovce Plug-in Download klikněte na Download Plug-In Now. Po výzvě klikněte na tlačítka Grant a poté Install Uživatelé prohlížeče Microsoft Explorer Pro uživatele MS Explorer je připraveno ovládání Active-X Control. Nainstaluje se automaticky po připojení NetCam4 (kliknutím na Yes po výzvě k instalaci Active-X). Pokud se při prvním připojení nenainstaluje soubor NetCam4 Control, po dalším připojení instalační proceduru zopakujte. Jestliže je již soubor nainstalován, ale obraz se neukáže, soubor odstraňte a znovu jej nainstalujte. Pokud se obraz stále neobjevuje, zkontrolujte, zda je v adresáři C:\Windows\Download Program Files správně nainstalován soubor Active-X Control. 17

18 NetCam4 Sekce 3 Poznámka: Instalace programu trvá méně než 1 minutu. Až do jejího skončení neklikejte na žádné tlačítko. 3.3 Různé prohlížeče na domovské stránce NetCam Přihlášení a domovská stránka Na přihlašovací stránce (Login) NetCam4: Pro přihlášení zadejte uživatelské jméno a heslo (max. 9 znaků). Pro připojení k počáteční stránce sledování obrazu (nastavené administrátorem) klikněte na Login nebo klikněte na některou z linek prohlížeče (popis jednotlivých prohlížečů viz kapitola Domovská stránka ). Pro přímé připojení k administrátorským stránkám zadejte administrátorské jméno a heslo a klikněte na Administration. Kliknutím na Home Page (domovská stránka) se připojíte na domovskou stránku NetCam4. Poznámka: Počáteční přihlašovací jméno i heslo je guest. Uživatelská jména a hesla může měnit administrátor, a to na administrátorské stránce (viz sekce 4). 18

19 NetCam4 Sekce 3 Domovská stránka Na domovské stránce NetCam4 jsou k dispozici čtyři možnosti sledování obrazu. Uživatelé mohou sledovat obraz v reálném čase přes některý z těchto hlavních prohlížečů. Jedná se o následující prohlížeče: Prohlížeč Lite Viewer: pro monitorování obrazu v reálném čase se zjednodušeným prohlížečem s omezenými možnosti ovládání kamery a obrazu (rychlejší načítání stránky). Prohlížeč Full Viewer: pro monitorování obrazu v reálném čase s plnými možnosti ovládání kamery a obrazu. Prohlížeč Server Push Viewer: pro monitorování obrazu v reálném čase ze sítě oddělené ochranným serverem Firewall. Prohlížeč Java applet Viewer: pro monitorování obrazu v reálném čase z počítače bez operačního systému Microsoft Windows (například z počítače Macintosh). Na domácí stránce dále naleznete přístup k: Administration: přístup na stránky administrace pro nastavování hesel, atd. (viz sekce 4). Plug-in: stažení softwarového modulu Plug-in potřebného pro Netscape Navigator (viz sekce 3.2). 19

20 NetCam4 Sekce 3 Help: přechod na stránku s nápovědou. Version: (podrobnosti o verzi software). Na domácí stránce se zobrazuje jeden obraz. Pomocí roletových menu můžete zvolit následující: Select View kamera 1, 2, 3 nebo 4. Resolution nastavení rozlišení obrazu na 720x486, 720x243, 360x243, 180x121 nebo 90x60. Expansion zvětšení obrazu 1x, 2x nebo 4x. Frame rate nastavení rychlosti obnovování obrazu Monitorování v reálném čase pomocí prohlížeče Full Viewer (jeden obraz) Na domácí stránce klikněte na Full Viewer. Na obrázku je počáteční vzhled stránky. 20

21 NetCam4 Sekce 3 Volba a ovládání kamer Uživatel může volit mezi následujícími možnostmi zobrazení (právě aktivní volba je zvýrazněna žlutě): Camera Selection : Pro sledování obrazu nebo ovládání kamery zvolte ikonu kamery 1, 2, 3 nebo 4. Camera View : zvolte ikonu jednoduchého zobrazení (jedna kamera) nebo kvadrantového zobrazení (všechny připojené kamery v matici 4 4). Camera Control : pro nastavení otáčení/naklánění, transfokace a zaostřování kamery zvolené v Camera Select. Poznámka: Kvůli zpoždění způsobenému pomalým obnovováním obrazu (reakce je viditelná po 3 až 4 sekundách) výsledek pohybů otáčení a naklánění kamery nelze sledovat v reálném čase. Fast/Slow : nastavení rychlosti otáčení/naklánění, zaostřování a transfokace (viz poznámka výše). Preset shots (předvolby záběrů): lze uložit a později vyvolat až 8 nastavení otáčení/naklánění/zaostřování/transfokace, pro rychlé vyvolání záběru požadovaného místa (pouze u kanálu 2). Kliknutím na tlačítko Shot se uloží aktuální nastavení otáčení, naklánění, zaostřování a transfokace aktivní kamery. Uložené předvolby záběrů se volí z roletového menu. Connection : pro otevření (Open) nebo uzavření (Close) síťového spojení (uzavřením spojení snížíte provoz v síti). Nastavení kvality obrazu Na stránce prohlížeče s plnou velikostí obrazu Full Viewer jsou dále roletové seznamy a zaškrtávací okénka pro: Resolution : zvolte některé z nabízených rozlišení obrazu (720x486, 720x243, 360x243, 180x121 a 90x60). Poznámka: Při vyšším rozlišení se snižuje rychlost obnovování obrazu. Expansion : Zvolte velikost obrazu (zvětšení) 1x, 2x nebo 4x. Poznámka: Zvětšením obrazu 2x nebo 4x se nezvýší rozlišení obraz se pouze zvětší na monitoru. Proto se kvalita zvětšeného obrazu bude zdát nižší než kvalita původního obrazu. Rychlost přenosu zvětšeného obrazu však zůstává nezměněná. 21

22 NetCam4 Sekce 3 Frame rate : Zvolte rychlost přenosu obrazu. Poznámka: Rychlost přenosu obrazu závisí na přenosové kapacitě sítě a výkonu PC. NetCam4 může obraz vysílat nejvýše rychlostí 30 snímků/s a celkový počet snímků vysílaných všemi čtyřmi kanály tento limit nemůže překročit. Greymode : přepnutí na černobílý obraz (čímž se sníží objem přenášených dat, a tedy se zvýší maximální rychlost obnovování obrazu). Progressive : obraz se přenáší postupně nejprve s nízkým rozlišením, které se poté zvyšuje. Poznámka: Režim Progressive umožňuje rychlé zobrazení obrazu s nízkým rozlišením a je proto výhodný zejména u linek s vytáčeným připojením (dial-up). Single shot : po přenesení obrazu se obraz zmrazí (tuto funkci lze též používat v kombinaci s režimem Progressive mode ). Tlačítka menu Prohlížeč Full Viewer má celkem šest tlačítek. Jsou to: Home: přechod na domovskou stránku NetCam4. Admin: přechod na stránku administrace pro nastavování hesel, atd. (viz sekce 4). Help: přechod na stránku s nápovědou. Svr Push: pro monitorování v reálném čase ze sítě oddělené ochranným serverem Firewall. Plug-in: stažení softwarového modulu Plug-in potřebného pro Netscape Navigator (viz sekce 3.2). Capture: uložení obrazu na obrazovce ve formátu.bmp (pro import do programů Windows) nebo.eye (pro prohlížení v prohlížeči). 22

23 NetCam4 Sekce Monitorování v reálném čase pomocí prohlížeče Full Viewer (kvadranty) Použití prohlížeče Full Viewer v kvadrantovém režimu: V Camera Select klikněte na ikonu kvadrantu. Ve srovnání s režimem plné velikosti obrazu v tomto prohlížeči nelze ovládat: Resolution (rozlišení obrazu) Expansion (zvětšení obrazu) Greymode (černobílý režim) Progressive (postupné vykreslování obrazu) Single shot (zmrazení obrazu) Poznámka: Kameru v kvadrantovém režimu zvolíte kliknutím na jedno ze čtyř tlačítek volby kamery. 23

24 NetCam4 Sekce Monitorování v reálném čase pomocí prohlížeče Lite Viewer (jeden obraz) Prohlížeč Lite Viewer má většinu funkcí prohlížeče Full Viewer. Jeho velikost je zmenšena, aby lépe vyhovoval pomalejšímu přenosu dat (nicméně v přenosovém čase obrazů se stejným rozlišením není mezi prohlížeči Full Viewer a Lite Viewer žádný rozdíl). Použití prohlížeče Lite Viewer: Z přihlašovací stránky - klikněte na Lite Viewer. Ve srovnání s Full Viewer prohlížeč Lite Viewer nemá ovládání: Preset shots 24

25 NetCam4 Sekce Monitorování v reálném čase pomocí prohlížeče Lite Viewer (kvadranty) Ve srovnání s prohlížečem Lite Viewer v režimu jednoho obrazu nelze v režimu kvadrantů ovládat následující parametry: Resolution (rozlišení obrazu) Greymode (černobílý režim) Singleshot (zmrazení obrazu) Expansion (zvětšení obrazu) Progressive (postupné vykreslování obrazu) 25

26 NetCam4 Sekce Monitorování v reálném čase pomocí prohlížeče Server- Push Viewer Pokud síť, do které je NetCam4 zapojen, obsahuje bezpečnostní server Firewall, lze k NetCam4 pro monitorování obrazu v reálném čase přistupovat přes prohlížeč Server-Push Viewer. Pro použití prohlížeče Push Server Viewer: Z domovské stránky - klikněte na Server Push Viewer. Z prohlížeče Full Viewer nebo Lite Viewer: klikněte na tlačítko Svr Push. 26

27 NetCam4 Sekce Monitorování v reálném čase pomocí prohlížeče Java applet Prohlížeč Java applet Viewer umožňuje přistupovat k NetCam4 z počítače, na kterém neběží operační systém Microsoft Windows (například z počítače Macintosh apod.). Prohlížeč Java applet Viewer běží na Java Virtual Machine nainstalované na počítači uživatele. Pro použití prohlížeče Java applet Viewer: Z domovské stránky klikněte na Java applet Viewer. Zadejte přihlašovací jméno (ID). Zadejte heslo (Password). 27

28 NetCam4 Sekce 4 4 KONFIGURACE ADMINISTRÁTORSKÝCH NASTAVENÍ 4.1 Přihlášení Přístup k administraci z programu Setup Klikněte na MAC adresu NetCam4. Zadejte administrátorské heslo a poté klikněte na tlačítko Start Configuration. Program Setup se automaticky připojí k administrátorským stránkám domovské stránky NetCam Přístup k administraci z webového prohlížeče Do webového prohlížeče zadejte IP adresu jednotky NetCam4, kterou hodláte konfigurovat. Na stránce přihlášení (Login) zadejte administrátorské přihlašovací jméno (ID) a heslo (password). Poznámka: Administrátor může k administrátorským stránkám přistupovat i ze stránek prohlížeče Viewer, a to kliknutím na tlačítko Admin. Poznámka: Počáteční uživatelské jméno i heslo administrátora je admin. Administrátor může jméno i heslo změnit (max. 9 znaků), a to na administrátorských stránkách. Na domovské stránce NetCam4 klikněte na Administration. 28

29 NetCam4 Sekce 4 29

30 NetCam4 Sekce Administrátorské stránky Konfigurace systému (System Configuration) Na této stránce nastavíte jméno, datum, umístění a popis jednotky NetCam4 NetCam Name Zadejte jméno jednotky NetCam4. Poznámka: Jméno slouží k identifikaci NetCam4 serverem pro registraci dynamické IP adresy (pokud je tato funkce zapnuta). Proto je důležité zadat správné jméno, aby byl uživatel schopen najít NetCam4 v seznamu registrovaných dynamických IP adres. 30

31 NetCam4 Sekce 4 Chassis version Kliknutím na Detailed H/W Information zobrazíte podrobnosti o hardware, jako je maximální počet kanálů, sériový port, digitální výstup, atd. Údaje o výrobním čísle (Chassis serial number) a verzi software (S/W version) slouží pouze k servisním účelům. Installation location Zadejte umístění jednotky NetCam4. Tento text se zobrazí jako druhý řádek textu v záhlaví domovské stránky prohlížeče. Additional description Zde zadejte libovolný doplňující popis. Tento text se zobrazí jako třetí řádek textu v záhlaví domovské stránky Homepage. Video Channel Select CAM#1 pokud používáte interní kameru NetCam4, zvolte Internal(CH#0). Jestliže je do video konektoru IN/OUT na zadní straně NetCam4 zapojena externí kamera, zvolte External(CH#1). Date and Time k dispozici jsou tři menu data a času: NetServer6 Current Date & Time : zde se zobrazuje aktuální datum a čas hodin reálného času NetCam4. System(PC) Current Date & Time : zde se zobrazuje aktuální datum a čas hodin administrátorova počítače PC. Údaje systémového (PC) data a času můžete kliknutím na tlačítko Time Synchronization zkopírovat do jednotky NetCam4. 31

32 NetCam4 Sekce 4 Manual Date & Time Setting : zde můžete zadat manuálně datum a čas. Pro synchronizaci jednotky NetCam4 s manuálně zadanými hodnotami klikněte na tlačítko Time Synchronization. Administrator s Address zadejte ovou adresu administrátora (slouží pouze pro informaci). Initialize Flash Info touto volbou resetujete interní systémová nastavení na počáteční hodnoty z výroby. Některá nastavení, jako Date & Time, Model a Serial Number v menu System, IP configuration v menu Network a všechny položky v menu Video však zůstanou beze změny. Rebooting: Pokud se s jednotkou NetCam4 objeví jakékoliv problémy, tímto tlačítkem ji můžete restartovat bez vypínání napájení. Restartování trvá asi 30 sekund Konfigurace uživatele (User Configuration) Na této stránce definujete uživatelská jména (ID), hesla a přístupová práva pro administrátora a až pět uživatelů. Poznámka: Pokud má být jednotka NetCam4 přístupná pro kohokoliv, neměňte počáteční uživatelská jména a hesla. V opačném případě změňte všechny výskyty počátečního uživatelského jména. User Account jména uživatelů lze změnit na unikátní jména (tvořená nejvýše 9 znaky). Počáteční přihlašovací jméno administrátora je Admin. Počáteční přihlašovací jména uživatelů jsou guest. Password hesla lze změnit na unikátní hesla (tvořená nejvýše 9 znaky). Počáteční přihlašovací heslo administrátora je Admin. Počáteční přihlašovací hesla uživatelů jsou guest. Re-type password zde zadejte heslo ještě jednou pro potvrzení jeho správnosti. 32

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

IP Kamery RELICAM Verze 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

IP Kamery RELICAM Verze 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL IP Kamery RELICAM Verze 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Pro ovládací rozhraní kamer Sérií RC-ID10xF RC-IW10xF RC-ID10xV RC-IW10xV RC-ID20xV RC-IW20xV Důležité upozornění: Informace o nastavení operačních systémů

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua Obsah 1. Úvod...1 2. Přihlášení...1 3 Nastavení (Setup)...3 3.1.1. Kamera Obraz (Conditions)...3 3.1.2.1 Kamera Video Video...3 3.1.2.2. Kamera Video snímek (Snapshot)...4

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Strana 1 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND spolu s upraveným OpenWrt 1 firmware zajistí připojení a distribuci internetu

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DI-784 11a/11g Dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač Než začnete

Více

LAN adaptér. Návod k použití

LAN adaptér. Návod k použití LAN adaptér Návod k použití Popis adaptéru Adaptér je určen k propojení loggeru řady S/Rxxxx a PC počítače pomocí sítě Ethernet. V případě vzniku alarmu na loggeru umí LAN adaptér vyslat informační e-mail

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige 870HN-53b)

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige 870HN-53b) GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 43, 130 00 Praha 3, Česká republika tel. 800 990 990 // info@gts.cz Návod nastavení modemu a spuštění služby (platné pro Zyxel Prestige 870HN-53b) Úvod Vážený zákazníku,

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

Externí box 3,5 IDE pro sběrnici USB2.0 a LAN Katalogové číslo: 16.01.4265

Externí box 3,5 IDE pro sběrnici USB2.0 a LAN Katalogové číslo: 16.01.4265 Externí box 3,5 IDE pro sběrnici USB2.0 a LAN Katalogové číslo: 16.01.4265 Typ Čipová sada Konektory Standardy Podpora Přenosová rychlost externí box pro připojení 3,5" IDE zařízení přes USB2.0 nebo přes

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

SIPURA telefonní adaptér Model: SPA-2100 Instalační a konfigurační příručka 1/6 Krok 1: Síťové požadavky instalace 1. Prosím, zkontrolujte, zda balení obsahuje následující věci: A). Sipura SPA-2100 B).

Více

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze 1. Základní údaje 1.1 Popis produktu 1.2 Přední strana kamery 1.3 Zadní strana kamery a popis portů 2. Připojení kamery k počítači 3. Nastavení kamery

Více

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení.

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Instalace Připojení zařízení POZN Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu.

Více

P-661HNU-Fx. Instalační příručka. Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup

P-661HNU-Fx. Instalační příručka. Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 2, 1/2012 Copyright 2011. Všechna práva

Více

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy IPCOM.CZ. Telefon:

Více

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž.

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Obsah 1 Úvod... 1 2 Návod pro připojení do webového rozhraní... 1 2.1 Připojení kamery k WiFi síti... 4 2.2 Postup nastavení

Více

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 1, 7/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

NetCam-DVR. Návod k instalaci. Objektiv není součástí dodávky. Počáteční IP adresa: 211.53.133.92. Přihlášení administrátora:

NetCam-DVR. Návod k instalaci. Objektiv není součástí dodávky. Počáteční IP adresa: 211.53.133.92. Přihlášení administrátora: NetCam-DVR Návod k instalaci Objektiv není součástí dodávky Počáteční IP adresa: 211.53.133.92 Přihlášení administrátora: Heslo: admin NetCam-DVR DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Bezpečnost 1. Přečtěte si

Více

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Firmware v3.0 Vydání 1, 6/2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Heslo: admin Instalační příručka Copyright 2010. Všechna práva vyhrazena. Obsah

Více

Uživatelský manuál Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS

Uživatelský manuál Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS Obsah 1. Obsah balení a instalace pevného disku... 1 1.1 Obsah balení... 1 1.2 Instalace pevného disku (HDD)... 2 1.2.1 Otevření skříně... 2 1.2.2 Demontáž krytu DVR... 2 1.2.3

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací J M K UP 009 IP KAMERA T865 Uživatelská příručka Stručný průvodce instalací T865 IP kamera Stručný průvodce instalací Připojení k síti Připojte síťový kabel do příslušné zásuvky vzadu na kameře. Použijte

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 NÁVOD K POUŽITÍ Poslední aktualizace: 22.12.2011 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 1 Malý ethernetový komunikátor umožňující pohodlné ovládání libovolného zařízení přes

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

755-250 IP Kamera 2009.4 V3.0 Uživatelský Návod

755-250 IP Kamera 2009.4 V3.0 Uživatelský Návod 755-250 IP Kamera 2009.4 V3.0 Uživatelský Návod Obsah 1 Úvod... 3 2 Funkce... 3 3 Vyobrazení a Ovládání... 4 3.1 Vyobrazení přístroje... 4 3.2 Ovládání... 4 4 Připojení k Síti... 5 4.1 Postup pro připojení...

Více

HWg-STE HWg-STE PoE MANUÁL

HWg-STE HWg-STE PoE MANUÁL HWg-STE HWg-STE PoE MANUÁL Bezpečnost práce Zařízení odpovídá požadavkům norem platných v ČR, je provozně odzkoušeno a je dodáváno v provozuschopném stavu. Pro udržení zařízení v tomto stavu je nutno řídit

Více

Air Force One 5. Stručná instalační příručka V1.08

Air Force One 5. Stručná instalační příručka V1.08 Air Force One 5 Stručná instalační příručka V1.08 Úvod Kozumi představuje výkonný bridge třídy Wi-Fi N jako venkovní přípojný bod bezdrátové sítě pro poskytovatele internetu za účelem vykrytí poslední

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

Instalace propojení dotykového PANELu a SYSTÉMU pomocí Ethernetu (náhrada propojení USB kabelem)

Instalace propojení dotykového PANELu a SYSTÉMU pomocí Ethernetu (náhrada propojení USB kabelem) Instalace propojení dotykového PANELu a SYSTÉMU pomocí Ethernetu (náhrada propojení USB kabelem) Propojení panelu a řídicího systému pomocí adaptéru LANTRONIX (převod z USB na lokální síť Ethernet) se

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Odborný manuál pro kamery IPS/Zoneway NC8xx

Odborný manuál pro kamery IPS/Zoneway NC8xx Odborný manuál pro kamery IPS/Zoneway NC8xx 2014 Kamery jsou určené pro odbornou montáž. Pro správnou konfiguraci kamery jsou nutné základní znalosti fungování počítačových sítí a operačního systému Windows.

Více

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B)

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B) GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 43, 130 00 Praha 3, Česká republika tel. 800 990 990 // info@gts.cz Návod nastavení modemu a spuštění služby (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B) Úvod Vážený zákazníku,

Více

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka IP -01 P2P manuál Poznámka: Obrázky jsou pouze orientační. 1.Instalace Hardware 1.1 Otevřete balení kamery a jako první nainstalujte WiFi antenna na kameru 1.2 Vložte

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

WELL 8820IP. VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2. Uživatelská příručka

WELL 8820IP. VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2. Uživatelská příručka WELL 8820IP VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2 Uživatelská příručka OBSAH 1 POPIS TELEFONU WELL 8820IP 3 1.1 VZHLED TELEFONU WELL 8820IP...3 1.1.1 Přední panel a klávesnice... 3 1.1.2 Zadní pohled...

Více

DVR/NVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál Dahua DVR/NVR

DVR/NVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál Dahua DVR/NVR Uživatelský manuál Dahua DVR/NVR Obsah 1. Obsah balení a instalace pevného disku... 1 1.1 Obsah balení... 1 1.2 Instalace pevného disku (HDD)... 1 1.2.1 Otevření skříně... 1 1.2.2 Demontáž krytu DVR...

Více

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Prosinec 2008 Vydání 1 Copyright 2008.

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy VoIPCOM. Telefon:

Více

TerraMaster U1. Domácí NAS server pro multimédia. Uživatelská příručka

TerraMaster U1. Domácí NAS server pro multimédia. Uživatelská příručka TerraMaster U1 Domácí NAS server pro multimédia Uživatelská příručka Pohled zepředu a zezadu Pohled zepředu: LED indikátor Po zapnutí se rozsvítí modré LED světlo, které značí, že je server zapnutý. Po

Více

Řada P-27xx. Příručka k rychlé instalaci

Řada P-27xx. Příručka k rychlé instalaci Modely P-2701RL VoIP adaptér (ATA) / brána s podporou klasické linky (Lifeline) P-2702R VoIP adaptér (ATA) / brána Firmware 1.01 Vydání 1, 9/2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatelské

Více

AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B

AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B Bezdrátový router ADSL 2+ AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Listopad 2006 1. Informace o výrobku Děkujeme, že jste zakoupili výrobek firmy Edimax. Je to

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Nastavení služby T-Mobile GPRS. pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows

Nastavení služby T-Mobile GPRS. pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows Nastavení služby T-Mobile GPRS pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows Obsah Úvod Instalace modemu Nastavení počítače Obecné parametry nastavení Úvod Tento manuál slouží jako návod

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

Rychlý průvodce instalací

Rychlý průvodce instalací Rychlý průvodce instalací Wireless Super-G BroadBand Multimedia Router NetPassage 28G Hotspot Potřebné příslušenství pro provozování Hotspotu Router Tiskárna USB klávesnice 1. WAN port pro připojení RJ45

Více

Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua HDCVI

Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua HDCVI Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua HDCVI Tento dokument je autorským dílem společnosti TSS Group s.r.o. a vztahuje se na něj ochrana dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon) v platném znění. Informace

Více

NWA1100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g. Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.

NWA1100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g. Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.2 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware v1.00 Červenec 2008 Vydání 1 Copyright ZyXEL Communications

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

SLITE 200SW Uživatelská příručka

SLITE 200SW Uživatelská příručka SLITE 200SW Uživatelská příručka Vypínač LCD dotyková obrazovka Deska s bílým světlem USB port UV transiluminátor Ethernet USB porty Hlavní vypínač Camera CCD Sony ICX205AL je CCD obrazový senzor s 2.0

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

V okně Network nastavte požadované parametry IP. IP adresa musí být z rozsahu sítě, kde GNOME485 budete provozovat. Totéž se týká masky a brány.

V okně Network nastavte požadované parametry IP. IP adresa musí být z rozsahu sítě, kde GNOME485 budete provozovat. Totéž se týká masky a brány. Připojte převodník GNOME485 na napájecí zdroj s napětím v rozsahu 5..30V DC. Dodržte polaritu napájení, jinak může dojít k poškození. Rozsvítí se zelená kontrolka nad napájecími vodiči. Připojte komunikační

Více

EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh

EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh 09-2012 / v2.0 0 Začínáme Předtím, než začnete tento přístupový bod používat, prosím zkontrolujte, zda v balení nechybí žádná položka a pokud

Více

Venkovní voděodolná P2P IP KAMERA WNS-HW28 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Venkovní voděodolná P2P IP KAMERA WNS-HW28 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Venkovní voděodolná P2P IP KAMERA WNS-HW28 UŽIVATELSKÝ MANUÁL OBSAH BALENÍ 1x IP kamera 1x Wi-Fi anténa 1x Napájecí zdroj (napětí 12V) 1x Originální CD s instalačním softwarem INSTALACE HARDWARE 1. Kameru

Více

Návod ke snadné instalaci ADSL2+ modemu ZyXEL P-660HW-T3 v2

Návod ke snadné instalaci ADSL2+ modemu ZyXEL P-660HW-T3 v2 Návod ke snadné instalaci ADSL2+ modemu ZyXEL P-660HW-T3 v2 Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám ke koupi samoinstalačního balíčku ke službě T-Mobile ADSL. Přečtěte si prosím pozorně tuto instalační příručku,

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Enterprise Network Center

Enterprise Network Center Centralizovaný systém pro správu síťových zařízení Výchozí nastavení: Uživatelské jméno: root Heslo: root Příručka k rychlé instalaci Verze 1.2 Vydání 1, 03/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

Průvodce rychlou instalací síťové kamery AXIS 206/206M

Průvodce rychlou instalací síťové kamery AXIS 206/206M Průvodce rychlou instalací síťové kamery AXIS 206/206M Strana 1 Průvodce rychlou instalací síťové kamery AXIS 206/206M Přední část Zamykací objímka Zadní část Sériové číslo Indikátor stavu (vnější prstenec)

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

FSG2200HNU. Příručka k rychlé instalaci. Integrované přístupové zařízení (IAD) 802.11n

FSG2200HNU. Příručka k rychlé instalaci. Integrované přístupové zařízení (IAD) 802.11n Integrované přístupové zařízení (IAD) 802.11n Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatel: jméno user heslo user Administrátor jméno admin heslo admin Příručka k rychlé instalaci Firmware

Více

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V Zařízení slouží k ovládání bezdrátových síťových zásuvek a k monitorování aktivačních vstupů přes www rozhraní. Dále je k dispozici funkce ping, testující

Více

Řada DVR1 Digitální videorekordéry. Dodatek. Philips Communication, Security & Imaging

Řada DVR1 Digitální videorekordéry. Dodatek. Philips Communication, Security & Imaging Řada DVR1 Digitální videorekordéry CZ Dodatek Philips Communication, Security & Imaging 2 1 RYCHLÝ PRŮVODCE STALACÍ REO... 4 1.1 Úvod... 4 1.2 Požadovaná verze software... 4 1.3 Instalace... 4 1.3.1 Připojení

Více

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Obsah Úvod...2 Instalace...2 Doporučená hardwarová konfigurace......2 Podporované operační systémy......2 Ještě před instalací......2

Více

Vážený kliente, 1. Základní informace. Propojení přístrojů. Nastavení protokolu TCP/IP. Registrace počítače

Vážený kliente, 1. Základní informace. Propojení přístrojů. Nastavení protokolu TCP/IP. Registrace počítače Nej TV a,s, pobočka Přerov, tel. 581 333 333, info.prerov@nejtv.cz Vážený kliente, v této příručce předkládáme návod na zprovoznění Vašeho připojení k Intenetu. V případě jakýchkoli potíží s připojením

Více

Bezdrátový ADSL2/2+ modem s routerem Instalační příručka KM-4150NR V1.0

Bezdrátový ADSL2/2+ modem s routerem Instalační příručka KM-4150NR V1.0 Bezdrátový ADSL2/2+ modem s routerem Instalační příručka KM-4150NR V1.0 Bezdrátový ADSL2/2+ modem s routerem Úvod KM-4150NR podporuje režimy více linek. Obsahuje síťové rozhraní se čtyřmi ethernetovými

Více

NWA1100-N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g/n PoE

NWA1100-N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g/n PoE Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g/n PoE Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.2 Uživatelské jméno: admin Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware v1.00 3/2011 Vydání 1 Copyright

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Návod na jednoduchou a rychlou instalaci Vodafone ADSL/VDSL modemu

Návod na jednoduchou a rychlou instalaci Vodafone ADSL/VDSL modemu Návod na jednoduchou a rychlou instalaci Vodafone ADSL/VDSL modemu Obsah Úvod 1 1. Máte v balení všechno? 2 2. Začněte modemem 3 3. A teď už stačí modem zapnout... 4 4.... a nastavit si ho v počítači 5

Více

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS Průvodce rychlou instalací DN-70591 ÚVOD DN-70591 je kombinovaným drátovým/bezdrátovým síťovým zařízení navrženým pro specifické síťové požadavky malých podniků,

Více

IP kamery DIGITUS Plug&View

IP kamery DIGITUS Plug&View IP kamery DIGITUS Plug&View Stručný průvodce instalací Obsah balení 1 IP kamera Plug&View 1 napájecí zdroj s kabelem 1 kabel s ethernetem 1 stručný průvodce instalací 1 disk CD s nástroji 1 odnímatelná

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Rychlý start připojení k Internetu prostřednictvím AC-L10

Rychlý start připojení k Internetu prostřednictvím AC-L10 A. Instalace a zahájení práce s AC-L10 1. Než začnete postupovat podle dále uvedených kroků ujistěte se, že Váš venkovní LTE router AC- L10 obsahuje podle přiložené dokumentace anténní systém, určený pro

Více

Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz

Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz Kabelová televize Přerov, a.s. Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz Vážení uživatelé služby MediaLINE v této příručce předkládáme návod na konfiguraci počítače

Více

Obsah Předmluva... 1 Autorská práva... 1 Ochrana a bezpečnost při instalaci... 1 Záruka... 1 Vybalení zařízeni... 2 Instalace zařízení...

Obsah Předmluva... 1 Autorská práva... 1 Ochrana a bezpečnost při instalaci... 1 Záruka... 1 Vybalení zařízeni... 2 Instalace zařízení... Obsah Předmluva... 1 Autorská práva... 1 Ochrana a bezpečnost při instalaci... 1 Záruka... 1 Vybalení zařízeni... 2 Instalace zařízení... 2 Instalace pod operačním systémem Mac (OS 9.x, OS X, OS X.x)...

Více

VIAKOM. Crystal-za kladní ovla da ní

VIAKOM. Crystal-za kladní ovla da ní VIAKOM Crystal-za kladní ovla da ní Obsah 1. Živý obraz... 2 1.1 Seznam zobrazení... 4 1.2 Seznam obsahu... 4 1.2.1 Zobrazení videa... 4 1.2.2 Nástroje kamery... 4 1.3 PTZ Panel... 5 1.3.1 Popis PTZ ovládání...

Více

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze Archive Player Divar Series cs Návod k obsluze Archive Player Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 4 2 Použití 5 2.1 Spuštění programu 5 2.2 Popis hlavního okna 6 2.3 Tlačítko Otevřít 6 2.4 Pohledy kamery 6 2.5 Tlačítko

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

Super Hot Multiplayer vzdálené sledování finančních dat. Konfigurace sítě. Strana: 1 / 8

Super Hot Multiplayer vzdálené sledování finančních dat. Konfigurace sítě. Strana: 1 / 8 Konfigurace sítě Strana: 1 / 8 Úvod Podle 50 zákona č.202/1990 Sb. musí být VTZ připojeno k systému dálkového stahování dat. V případě VTZ SuperHot je toto řešeno připojením zařízení ke vzdálenému databázovému

Více