NetCam 4. Návod k instalaci. Objektiv není součástí dodávky. Počáteční IP adresa: Přihlášení administrátora: ID: admin.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NetCam 4. Návod k instalaci. Objektiv není součástí dodávky. Počáteční IP adresa: 211.53.133.92. Přihlášení administrátora: ID: admin."

Transkript

1 NetCam 4 Návod k instalaci Objektiv není součástí dodávky Počáteční IP adresa: Přihlášení administrátora: Přihlášení uživatele: Heslo: admin ID: admin Heslo: guest ID: guest

2 NetCam4 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Bezpečnost 1. Přečtěte si návod: Před uvedením přístroje do provozu si přečtěte všechna bezpečnostní upozornění a návod k použití. 2. Návod uschovejte: Bezpečnostní upozornění a návod k použití uschovejte pro pozdější nahlédnutí. 3. Dbejte varování: Mějte na zřeteli všechna varování uvedená na přístroji a v návodu k použití. 4. Řiďte se návodem: Řiďte se všemi pokyny uvedenými v návodu k použití. 5. Čištění: Před čistěním jednotku odpojte ze síťové zásuvky. Nepoužívejte tekuté čisticí prostředky ani čistidla ve spreji. K čištění používejte pouze suchou látku. 6. Napájení: Přístroj smí být napájen pouze z druhu zdroje uvedeného na výrobním štítku. Pokud si nejste jisti typem zdroje, který k napájení přístroje hodláte použít, konzultujte jej s prodejcem přístroje. 7. Ochrana síťové šňůry: Síťovou šňůru veďte tak, aby po ní nebylo možné šlapat a aby předměty umístěné na nebo vedle šňůry nezpůsobily její přiskřípnutí. Věnujte zvláštní pozornost zásuvkám, zástrčkám a místu, ve kterém síťová šňůra vychází z přístroje. 8. Venkovní vedení: Venkovní systém nesmí být umístěn pod elektrickým vedením ani v blízkosti jiných elektrických světelných či výkonových obvodů. Dále nesmí být instalován na místech, ze kterých by mohl na vedení či jiný elektrický obvod spadnout. 9. Přetížení: Nepřetěžujte zásuvky ani prodlužovací šňůry - jejich přetížení může způsobit nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem. 10. Vniknutí předmětů a tekutin: Do přístroje nikdy větracími otvory nestrkejte žádné předměty. Vložený předmět by se mohl dotknout místa s vysokým napětím nebo způsobit zkrat, což může vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Na přístroj nikdy nelijte žádnou tekutinu. 2

3 NetCam4 Bezpečnost 11. Opravy: Nepokoušejte se jednotku opravovat sami sejmutím krytů se vystavujete nebezpečí úrazu elektrickým proudem a dalším nebezpečím. Veškeré opravy přenechejte kvalifikovaným servisním pracovníkům. 12. Poškození vyžadující servisní zásah: Pokud dojde k následujícímu, odpojte jednotku ze síťové zásuvky a vyžádejte si opravu kvalifikovaným servisním pracovníkem. Servisní zásah je nutný: Při polití kapalinou nebo vniknutí předmětu do přístroje. Pokud byl přístroj vystaven dešti nebo vlhkosti. Jestliže přístroj při manipulaci podle návodu k použití nepracuje normálně. Nastavujte jen ovládací prvky popsané v návodu nesprávnou manipulací s jinými prvky či nastaveními může dojít k poškození přístroje, jehož náprava většinou vyžaduje rozsáhlejší zásah kvalifikovaného servisního technika. Pokud přístroj spadl nebo je poškozena jeho skříňka. Jestliže se chování přístroje výrazně změnilo to obvykle znamená potřebu servisního zásahu. 13. Náhradní díly: Jsou-li k opravě potřebné náhradní díly, ujistěte se, že servisní pracovník použil díly specifikované výrobcem přístroje nebo takové díly, které mají shodné parametry jako díly původní. Nahrazení původních dílů nevhodnými může způsobit nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem nebo jiné nebezpečí. 14. Bezpečnostní zkouška: Po dokončení jakéhokoliv servisního zásahu nebo opravy přístroje požádejte servisního pracovníka o provedení bezpečnostní zkoušky, kterou prokáže, že je přístroj způsobilý řádného provozu. 3

4 NetCam4 Bezpečnost BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Z prostorových důvodů může být tento štítek umístěn i na spodní straně přístroje. VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. NEOTVÍRAT! VÝSTRAHA: NEOTVÍREJTE KRYTY PŘÍSTROJE SNÍŽÍTE TAK RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. UVNITŘ PŘÍSTROJE NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁSTI OPRAVITELNÉ UŽIVATELEM. OPRAVY PŘENECHEJTE KVALIFIKOVANÝM SERVISNÍM PRACOVNÍKŮM. Symbol blesku s ukončením ve tvaru šípu v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje uživatele, že uvnitř přístroje jsou neizolovaná místa s nebezpečným napětím. Velikost napětí na takovýchto místech představuje riziko úrazu elektrickým proudem. Symbol vykřičníku v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje uživatele, že v literatuře dodávané s přístrojem jsou uvedeny důležité instrukce týkající se používání a údržby (oprav) přístroje. POZOR: INSTALACE MUSÍ BÝT PROVEDENA KVALIFIKOVANÝM PRACOVNÍKEM, A TO V SOULADU S PŘÍSLUŠNÝMI ELEKTROTECHNICKÝMI NORMAMI A PŘEDPISY. Pozor: Instalace musí být provedena kvalifikovaným pracovníkem, a to v souladu s příslušnými elektrotechnickými normami a předpisy. 4

5 NetCam4 OBSAH Obsah DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 2 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 4 OBSAH Úvod Popis Vybalení NetCam4 pohled zezadu a popis Instalace Souhrnné informace o instalaci Systémové požadavky Doporučené nastavení monitoru PC Připojení Ethernet a napájecích kabelů Připojení NetCam4 k PC pomocí překříženého kabelu (crossover) Připojení NetCam4 k PC přes HUB Vytáčené připojení přes pevnou telefonní linku Umístění Instalace programu NetCam4 Setup Přiřazení IP adresy a počáteční konfigurace Konfigurace NetCam Přiřazení IP adresy ARP příkazem Provoz Spuštění webového prohlížeče Instalace NetCam4 Plug-in Uživatelé prohlížeče Netscape Uživatelé prohlížeče Microsoft Explorer Různé prohlížeče na domovské stránce NetCam Přihlášení a domovská stránka Monitorování v reálném čase pomocí prohlížeče Full Viewer (jeden obraz) Monitorování v reálném čase pomocí prohlížeče Full Viewer (kvadranty) Monitorování v reálném čase pomocí prohlížeče Lite Viewer (jeden obraz) Monitorování v reálném čase pomocí prohlížeče Lite Viewer (kvadranty)

6 NetCam4 Obsah Monitorování v reálném čase pomocí prohlížeče Server-Push Viewer Monitorování v reálném čase pomocí prohlížeče Java applet Konfigurace administrátorských nastavení Přihlášení Přístup k administraci z programu Set-up Přístup k administraci z webového prohlížeče Administrátorské stránky Konfigurace systému (System Configuration) Konfigurace uživatele (User Configuration) Konfigurace sítě (Network Configuration) Služba dynamické registrace IP pro uživatele ISDN, XDSL Konfigurace bezpečnosti (Security Configuration) Konfigurace obrazu (Video Configuration) Konfigurace aplikace (Application Configuration) Konfigurace Otáčení/Naklánění/Transfokace (PTZ Configuration) Konfigurace sériové linky (Serial Configuration) Konfigurace digitálního vstupu/výstupu (Digital I/O Configuration) Konfigurace alarmů (Alarm Configuration) Uživatelská konfigurace (User Custom Configuration) Užitečné funkce myši Nastavení zaostření

7 NetCam4 Sekce 1 1 ÚVOD NetCam4 je digitální síťová kamera s vysokým rozlišením určená pro aplikace průmyslové televize. Obsahuje integrovaný Internetový server a zapojuje se přímo do sítě Ethernet. K jejímu provozování není zapotřebí žádný další hardware. NetCam4 pomocí komprimace obrazu vysílá v reálném čase přes Internet barevný obraz až čtyř kamer. 1.1 Popis Mikroprocesorem řízená kamera NetCam4 zahrnuje digitální barevnou kameru, funkcionalitu webového serveru, hardware pro komprimaci obrazu a fyzické připojení k síti Ethernet. Vyžaduje pouze připojení napájení a zapojení kabelu počítačové sítě LAN. Formát obrazu Wavelet Generovaný obraz je v moderním formátu Wavelet, díky kterému postačuje k přenosu obrazu jen malá kapacita sítě. Zkracuje se tak doba, po kterou uživatelé musí čekat na načtení obrazu. Jediný software nutný pro sledování obrazu je Netscape Navigator 4.7 nebo vyšší nebo Microsoft Internet Explorer 5.x nebo vyšší. Kompatibilní s naprostou většinou systémů a protokolů Jednotka NetCam4 podporuje komunikaci po síti TCP/IP, SMTP , HTTP a jiné Internetové protokoly. Lze jí používat v prostředích se smíšenými operačními systémy, jako jsou Windows, Unix, Macintosh a OS/2. Dále jí lze integrovat s jinými WWW/Intranetovými aplikacemi. Správa systému přes web Kameru NetCam4 můžete konfigurovat a spravovat přímo prostřednictvím jejích vlastních webových stránek, pomocí standardního webového prohlížeče. A jakmile bude k dispozici nová verze softwarového vybavení (firmware), lze kamery NetCam4 up-gradovat na dálku, přes počítačovou síť. Vnitřní/venkovní použití Rozsah provozních teplot kameru NetCam4 předurčuje pouze k nasazení uvnitř budov. Doporučení: Přejete-li si přes NetCam4 sledovat obraz mimo budovu, připojte k jejím vstupům 2, 3 a 4 kamery určené k venkovnímu použití. Kameru zabudovanou v jednotce lze též vypnout tento kanál poté je k dispozici pro čtvrtou externí kameru. 7

8 NetCam4 Sekce Vybalení Výrobek vybalujte opatrně jedná se o citlivý elektronický výrobek. Zkontrolujte, zda jste obdrželi následující položky: NetCam4 Kamerový webový server Překřížený kabel (crossover), 1 m (červený) Přímý kabel, 2 m (bílý) Adaptér a napájecí kabel (12 Vss, 1,5 A) Zástrčka a kabelová svorka pro port DB-15 (15-kolíkový konektor typu D) Software Návod Poznámka: Obalový materiál uložte můžete jej použít při případné dopravě jednotky do servisu. 1.3 NetCam4 pohled zezadu a popis Video vstup/výstup DIP spínač Napájení DB-15 port RS-232/RS-485 Počítačová síť Ethernet 8

9 NetCam4 Sekce 1 Pin Signál Funkce 1 TXD Vysílání RS RXD Příjem RS S+ NetCam4 RS-485 (poloviční duplex). 4 S- NetCam4 RS-485 (poloviční duplex). 5 GND Zem 6 Input 1 + Izolovaný vstup 7 Input 1 - Izolovaný vstup 8 Input 2 + Izolovaný vstup 9 Input 2 - Izolovaný vstup 10 Output 1 + SSR výstup (polovodičové relé) 11 Output 1 - SSR výstup (polovodičové relé) V+ Napájení 13 IRIS Video clona 14 GND Zem 15 EM Nepoužito Port DB-15 (RS-232 a RS-485) Pin 13 je přiřazen videovýstupu pro objektiv s automatickou clonou a je odvozen přímo z videovýstupu kamery, z čehož také plyne, že existuje riziko vzájemného ovlivňování automatické závěrky a ovládání clony objektivu. Abyste takovému nežádoucímu ovlivňování předešli, vyžaduje nastavení objektivu velkou pozornost. Nastavování objektivu provádějte při dostatečně osvětlené scéně a ověřte, zda se při změnách světelných podmínek clona otevírá a zavírá. Dále dbejte na to, aby clona nebyla nastavena příliš malá to by mohlo způsobit aktivaci obvodu automatického řízení zisku v kameře. Doporučení: Jednotka NetCam4 je navržena jako kamera pro vnitřní použití a doporučujeme ji používat s objektivem s ručním řízením clony. Rozsah regulace interní automatické závěrky a obvodu automatického řízení zisku je plně dostatečný pro vyrovnání se s proměnnými světelnými podmínkami uvnitř budov. 9

10 NetCam4 Sekce 1 Spínač OUT/IN Funkce Konfiguruje NetCam4 pro přivedení vstupního (IN) nebo poskytnutí výstupního (OUT) signálu na BNC konektor. 1, 2, 3, 4 75 ohmů (ON) nebo vysoká impedance (OFF) (průchozí zapojení). 10

11 NetCam4 Sekce 2 2 INSTALACE 2.1 Souhrnné informace o instalaci K NetCam4 připojte síť Ethernet a napájení (viz 2.1.3), aby jednotku bylo možno zkonfigurovat. Nainstalujte program NetCam4 Setup (viz 2.2). Jednotce NetCam4 přiřaďte IP adresu a zkonfigurujte síťová nastavení (viz 2.3). Zkonfigurujte provozní nastavení (viz 2.4). Nainstalujte jednotku NetCam4 na určené místo a připojte k ní napájení a síť Ethernet. Zaostřete objektiv (viz sekce 6) Systémové požadavky Operační systém: Windows 98, ME, NT4, 2000 nebo XP. Procesor CPU: Pentium II nebo vyšší Minimální paměť RAM: 128 MB (Windows 98 a ME), 192 MB (Windows NT4, Windows 2000 a XP) Dále musí být na počítači k dispozici webový prohlížeč Internet Explorer 5.0 (nebo vyšší) nebo Netscape Navigator 4.7 (nebo vyšší) Doporučené nastavení monitoru PC Ve Windows menu Setting (Nastavení) / Control Panel (Ovládací panely) / Display (Obrazovka) nastavte: Počet barev na High color (16-bit) nebo vyšší. Rozlišení obrazovky na 1024 x 768 obrazových bodů (pixelů) Připojení Ethernet a napájecích kabelů Do portu Ethernet (konektor RJ-45) připojte Ethernet LAN kabel. Do konektoru označeného DC 12 V zapojte napájecí zdroj (adaptér 12 V, 1,5 A, přiložen). Ujistěte se, že zelená LED na portu Ethernet každou 1-2 sekundy blikne. LED začne blikat 5 až 6 sekund po připojení napájení. Zkontrolujte, zda je DIP spínač označený OUT v horní poloze. 11

12 NetCam4 Sekce Připojení NetCam4 k PC pomocí překříženého kabelu (crossover) Překřížený kabel (crossover) (červený) Zvolte IP adresu IP Address Obr. 2-2 Připojení NetCam4 k PC pomocí překříženého síťového kabelu (crossover, cross link) Připojení NetCam4 k PC přes HUB HUB Přímé kabely I. Připojte NetCam4 k PC přes HUB Obr. 2-3 Připojení NetCam4 k PC přes HUB, pomocí přímých kabelů. 12

13 NetCam4 Sekce Vytáčené připojení přes pevnou telefonní linku 1. K RS232 sériovému portu na NetCam4 připojte telefonní modem. 2. Ujistěte se, že v Administrátorských stránkách je v obrazovce Serial Configuration (konfigurace sériové linky) jako připojené zařízení zvolen modem. 3. Na straně klienta použijte doporučený internetový prohlížeč s vytáčeným (dial-up) připojením. 4. V obrazovce vytáčení zadejte uživatelské jméno/heslo jednotky NetCam. (Počáteční jména a hesla jsou guest nebo admin viz titulní stránka tohoto návodu). 5. Pro sledování stránek NetCam do okna adresy zadejte IP adresu Umístění Jednotku NetCam4 umístěte tak, aby vyhovovala konkrétnímu účelu. Výstraha: Objektiv kamery nemiřte přímo na slunce. Při provozu NetCam4 za venkovního osvětlení doporučujeme použít objektiv s automatickým řízením clony. 2.2 Instalace programu NetCam4 Setup Do jednotky CD-ROM vložte CD-ROM se software (přiložen). Na pracovní plochu PC (desktop) zkopírujte NetCamSetup.exe. Program pro konfiguraci spustíte dvojím kliknutím na ikonu NetCamSetup.exe. Řiďte se pokyny na obrazovce. 13

14 NetCam4 Sekce Přiřazení IP adresy a počáteční konfigurace Nastavit můžete jednotku NetCam4 připojenou buď k lokální počítačové síti nebo přímo propojenou s PC prostřednictvím červeného překříženého (crossover) kabelu (přiložen). Po spuštění programu pro konfiguraci Setup se v tabulce vypíší všechny jednotky NetCam4 připojené k lokální počítačové síti. Zvolte MAC address jednotky NetCam4, které hodláte přiřadit IP adresu. Po volbě NetCam4 se v selected IP address (zvolená IP adresa) zobrazuje počáteční IP adresa Do okna Admin s Password (administrátorské heslo) zadejte heslo (počáteční heslo je admin ). Pro změnu IP adresy klikněte na tlačítko Change IP Addr. Zadejte novou IP adresu a potvrďte ji tlačítkem OK. Poznámka: Pokud v jednotce NetCam4 nastane problém, můžete ji restartovat kliknutím na Reboot. 2.4 Konfigurace NetCam4 Po přiřazení IP adresy jednotce NetCam4 můžete vstoupit do nabídky konfiguračních možností. Pro připojení k administrátorským stránkám v NetCam (viz kap. 4) klikněte na tlačítko Start Configuration. 2.5 Přiřazení IP adresy ARP příkazem Pokud se programem Setup nepodaří přiřadit IP adresu, můžete tuto operaci provést pomocí ARP příkazu. NetCam4 IP adresa = IP adresa, kterou hodláte přiřadit jednotce NetCam4. NetCam4 Ethernet adresa = MAC adresa vytištěná zespoda na jednotce NetCam4. Moje PC IP adresa = IP adresa síťové karty ve vašem PC. Poznámka: Adresy NetCam4 a PC musí být ze stejné třídy IP adres. 14

15 NetCam4 Sekce 2 1. Použití ARP ve Windows 98 a NT Spusťte DOS okno a napište následující příkazy. arp s <NetCam4 IP adresa> <NetCam4 adresa> ping t <NetCam4 IP adresa> Příklad arp s ping t c Použití ARP ve Windows 95 Spusťte DOS okno a napište následující příkazy. arp s <NetCam4 IP adresa> <NetCam4 Ethernet adresa> <Moje PC IP adresa> ping t <NetCam4 IP adresa> Příklad arp s c ping t Prověření instalace Poté se po provedení příkazu ping zobrazí následující (nebo podobná) zpráva: Request timed out.. Request timed out Reply from : bytes=32 time=2ms TTL=255 Reply from : bytes=32 time=2ms TTL=255 Ping statistics for : Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milliseconds: Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms 15

16 NetCam4 Sekce 2 Pokud se po zadání příkazu ping neobjeví odezva, zkuste to znovu stisky tlačítek F3 a Enter. Za normálních okolností se před příjmem správné odezvy 7 krát zobrazí zpráva Request timed out. Pokud se vám výše uvedení příkazy podaří správně použít, naváže se trvalé spojení. Proces ukončíte stiskem tlačítek <Ctrl> + <C>. Pokud statistika udává 100% loss, zkontrolujte, zda je síťové připojení a stav spojení stabilní. Dále překontrolujte IP adresu přiřazenou jednotce NetCam4 a zda počítač PC má stejnou lokální IP adresu jako NetCam4. (Stejná lokální IP adresa sítě řádu C znamená, že první 3 čísla jsou stejné, ale čtvrté se liší. Například a jsou IP adresy stejné lokální sítě). MAC adresa MAC adresa jednotky NetCam4 tvořená 12 číslicemi je na samolepce zespoda. Pro její správné zadání pomocí ARP příkazu použijte jako oddělovací znak -. Vytvoříte tak řetězec šesti dvojic číslic, např C zapíšete jako C

17 NetCam4 Sekce 3 3 PROVOZ V této části návodu se dozvíte více o přístupu na stránky NetCam4 pro monitorování obrazu v reálném čase. Na vlastní stránky NetCam4 můžete přistupovat jedním z doporučených webových (internetových) prohlížečů. 3.1 Spuštění webového prohlížeče Spusťte prohlížeč a zadejte IP adresu NetCam4: IP adresa>/ Příklad - Poznámka: NetCam4 podporuje současný přístup až 100 uživatelů. Další uživatelé obdrží hlášení Server is full (server je obsazený). 3.2 Instalace NetCam4 Plug-in Aby internetový prohlížeč mohl správně načítat obrazový formát NetCam4, je zapotřebí příslušný Plug-in a Active-X Control (licencováno WebGate Inc. a potvrzeno Verisign) Uživatelé prohlížeče Netscape Pro sledování obrazu přenášeného z NetCam4 nainstalujte NetCam4 Plug-in. Při prvním připojení NetCam4 (nebo pokud je přítomna starší verze Plug-in) je nejprve nutno stáhnout Plug-in. Na obrazovku Plug-in Download lze přistupovat z různých prohlížečů a přihlašovacích obrazovek, a to kliknutím na Plug-in. Na obrazovce Plug-in Download klikněte na Download Plug-In Now. Po výzvě klikněte na tlačítka Grant a poté Install Uživatelé prohlížeče Microsoft Explorer Pro uživatele MS Explorer je připraveno ovládání Active-X Control. Nainstaluje se automaticky po připojení NetCam4 (kliknutím na Yes po výzvě k instalaci Active-X). Pokud se při prvním připojení nenainstaluje soubor NetCam4 Control, po dalším připojení instalační proceduru zopakujte. Jestliže je již soubor nainstalován, ale obraz se neukáže, soubor odstraňte a znovu jej nainstalujte. Pokud se obraz stále neobjevuje, zkontrolujte, zda je v adresáři C:\Windows\Download Program Files správně nainstalován soubor Active-X Control. 17

18 NetCam4 Sekce 3 Poznámka: Instalace programu trvá méně než 1 minutu. Až do jejího skončení neklikejte na žádné tlačítko. 3.3 Různé prohlížeče na domovské stránce NetCam Přihlášení a domovská stránka Na přihlašovací stránce (Login) NetCam4: Pro přihlášení zadejte uživatelské jméno a heslo (max. 9 znaků). Pro připojení k počáteční stránce sledování obrazu (nastavené administrátorem) klikněte na Login nebo klikněte na některou z linek prohlížeče (popis jednotlivých prohlížečů viz kapitola Domovská stránka ). Pro přímé připojení k administrátorským stránkám zadejte administrátorské jméno a heslo a klikněte na Administration. Kliknutím na Home Page (domovská stránka) se připojíte na domovskou stránku NetCam4. Poznámka: Počáteční přihlašovací jméno i heslo je guest. Uživatelská jména a hesla může měnit administrátor, a to na administrátorské stránce (viz sekce 4). 18

19 NetCam4 Sekce 3 Domovská stránka Na domovské stránce NetCam4 jsou k dispozici čtyři možnosti sledování obrazu. Uživatelé mohou sledovat obraz v reálném čase přes některý z těchto hlavních prohlížečů. Jedná se o následující prohlížeče: Prohlížeč Lite Viewer: pro monitorování obrazu v reálném čase se zjednodušeným prohlížečem s omezenými možnosti ovládání kamery a obrazu (rychlejší načítání stránky). Prohlížeč Full Viewer: pro monitorování obrazu v reálném čase s plnými možnosti ovládání kamery a obrazu. Prohlížeč Server Push Viewer: pro monitorování obrazu v reálném čase ze sítě oddělené ochranným serverem Firewall. Prohlížeč Java applet Viewer: pro monitorování obrazu v reálném čase z počítače bez operačního systému Microsoft Windows (například z počítače Macintosh). Na domácí stránce dále naleznete přístup k: Administration: přístup na stránky administrace pro nastavování hesel, atd. (viz sekce 4). Plug-in: stažení softwarového modulu Plug-in potřebného pro Netscape Navigator (viz sekce 3.2). 19

20 NetCam4 Sekce 3 Help: přechod na stránku s nápovědou. Version: (podrobnosti o verzi software). Na domácí stránce se zobrazuje jeden obraz. Pomocí roletových menu můžete zvolit následující: Select View kamera 1, 2, 3 nebo 4. Resolution nastavení rozlišení obrazu na 720x486, 720x243, 360x243, 180x121 nebo 90x60. Expansion zvětšení obrazu 1x, 2x nebo 4x. Frame rate nastavení rychlosti obnovování obrazu Monitorování v reálném čase pomocí prohlížeče Full Viewer (jeden obraz) Na domácí stránce klikněte na Full Viewer. Na obrázku je počáteční vzhled stránky. 20

21 NetCam4 Sekce 3 Volba a ovládání kamer Uživatel může volit mezi následujícími možnostmi zobrazení (právě aktivní volba je zvýrazněna žlutě): Camera Selection : Pro sledování obrazu nebo ovládání kamery zvolte ikonu kamery 1, 2, 3 nebo 4. Camera View : zvolte ikonu jednoduchého zobrazení (jedna kamera) nebo kvadrantového zobrazení (všechny připojené kamery v matici 4 4). Camera Control : pro nastavení otáčení/naklánění, transfokace a zaostřování kamery zvolené v Camera Select. Poznámka: Kvůli zpoždění způsobenému pomalým obnovováním obrazu (reakce je viditelná po 3 až 4 sekundách) výsledek pohybů otáčení a naklánění kamery nelze sledovat v reálném čase. Fast/Slow : nastavení rychlosti otáčení/naklánění, zaostřování a transfokace (viz poznámka výše). Preset shots (předvolby záběrů): lze uložit a později vyvolat až 8 nastavení otáčení/naklánění/zaostřování/transfokace, pro rychlé vyvolání záběru požadovaného místa (pouze u kanálu 2). Kliknutím na tlačítko Shot se uloží aktuální nastavení otáčení, naklánění, zaostřování a transfokace aktivní kamery. Uložené předvolby záběrů se volí z roletového menu. Connection : pro otevření (Open) nebo uzavření (Close) síťového spojení (uzavřením spojení snížíte provoz v síti). Nastavení kvality obrazu Na stránce prohlížeče s plnou velikostí obrazu Full Viewer jsou dále roletové seznamy a zaškrtávací okénka pro: Resolution : zvolte některé z nabízených rozlišení obrazu (720x486, 720x243, 360x243, 180x121 a 90x60). Poznámka: Při vyšším rozlišení se snižuje rychlost obnovování obrazu. Expansion : Zvolte velikost obrazu (zvětšení) 1x, 2x nebo 4x. Poznámka: Zvětšením obrazu 2x nebo 4x se nezvýší rozlišení obraz se pouze zvětší na monitoru. Proto se kvalita zvětšeného obrazu bude zdát nižší než kvalita původního obrazu. Rychlost přenosu zvětšeného obrazu však zůstává nezměněná. 21

22 NetCam4 Sekce 3 Frame rate : Zvolte rychlost přenosu obrazu. Poznámka: Rychlost přenosu obrazu závisí na přenosové kapacitě sítě a výkonu PC. NetCam4 může obraz vysílat nejvýše rychlostí 30 snímků/s a celkový počet snímků vysílaných všemi čtyřmi kanály tento limit nemůže překročit. Greymode : přepnutí na černobílý obraz (čímž se sníží objem přenášených dat, a tedy se zvýší maximální rychlost obnovování obrazu). Progressive : obraz se přenáší postupně nejprve s nízkým rozlišením, které se poté zvyšuje. Poznámka: Režim Progressive umožňuje rychlé zobrazení obrazu s nízkým rozlišením a je proto výhodný zejména u linek s vytáčeným připojením (dial-up). Single shot : po přenesení obrazu se obraz zmrazí (tuto funkci lze též používat v kombinaci s režimem Progressive mode ). Tlačítka menu Prohlížeč Full Viewer má celkem šest tlačítek. Jsou to: Home: přechod na domovskou stránku NetCam4. Admin: přechod na stránku administrace pro nastavování hesel, atd. (viz sekce 4). Help: přechod na stránku s nápovědou. Svr Push: pro monitorování v reálném čase ze sítě oddělené ochranným serverem Firewall. Plug-in: stažení softwarového modulu Plug-in potřebného pro Netscape Navigator (viz sekce 3.2). Capture: uložení obrazu na obrazovce ve formátu.bmp (pro import do programů Windows) nebo.eye (pro prohlížení v prohlížeči). 22

23 NetCam4 Sekce Monitorování v reálném čase pomocí prohlížeče Full Viewer (kvadranty) Použití prohlížeče Full Viewer v kvadrantovém režimu: V Camera Select klikněte na ikonu kvadrantu. Ve srovnání s režimem plné velikosti obrazu v tomto prohlížeči nelze ovládat: Resolution (rozlišení obrazu) Expansion (zvětšení obrazu) Greymode (černobílý režim) Progressive (postupné vykreslování obrazu) Single shot (zmrazení obrazu) Poznámka: Kameru v kvadrantovém režimu zvolíte kliknutím na jedno ze čtyř tlačítek volby kamery. 23

24 NetCam4 Sekce Monitorování v reálném čase pomocí prohlížeče Lite Viewer (jeden obraz) Prohlížeč Lite Viewer má většinu funkcí prohlížeče Full Viewer. Jeho velikost je zmenšena, aby lépe vyhovoval pomalejšímu přenosu dat (nicméně v přenosovém čase obrazů se stejným rozlišením není mezi prohlížeči Full Viewer a Lite Viewer žádný rozdíl). Použití prohlížeče Lite Viewer: Z přihlašovací stránky - klikněte na Lite Viewer. Ve srovnání s Full Viewer prohlížeč Lite Viewer nemá ovládání: Preset shots 24

25 NetCam4 Sekce Monitorování v reálném čase pomocí prohlížeče Lite Viewer (kvadranty) Ve srovnání s prohlížečem Lite Viewer v režimu jednoho obrazu nelze v režimu kvadrantů ovládat následující parametry: Resolution (rozlišení obrazu) Greymode (černobílý režim) Singleshot (zmrazení obrazu) Expansion (zvětšení obrazu) Progressive (postupné vykreslování obrazu) 25

26 NetCam4 Sekce Monitorování v reálném čase pomocí prohlížeče Server- Push Viewer Pokud síť, do které je NetCam4 zapojen, obsahuje bezpečnostní server Firewall, lze k NetCam4 pro monitorování obrazu v reálném čase přistupovat přes prohlížeč Server-Push Viewer. Pro použití prohlížeče Push Server Viewer: Z domovské stránky - klikněte na Server Push Viewer. Z prohlížeče Full Viewer nebo Lite Viewer: klikněte na tlačítko Svr Push. 26

27 NetCam4 Sekce Monitorování v reálném čase pomocí prohlížeče Java applet Prohlížeč Java applet Viewer umožňuje přistupovat k NetCam4 z počítače, na kterém neběží operační systém Microsoft Windows (například z počítače Macintosh apod.). Prohlížeč Java applet Viewer běží na Java Virtual Machine nainstalované na počítači uživatele. Pro použití prohlížeče Java applet Viewer: Z domovské stránky klikněte na Java applet Viewer. Zadejte přihlašovací jméno (ID). Zadejte heslo (Password). 27

28 NetCam4 Sekce 4 4 KONFIGURACE ADMINISTRÁTORSKÝCH NASTAVENÍ 4.1 Přihlášení Přístup k administraci z programu Setup Klikněte na MAC adresu NetCam4. Zadejte administrátorské heslo a poté klikněte na tlačítko Start Configuration. Program Setup se automaticky připojí k administrátorským stránkám domovské stránky NetCam Přístup k administraci z webového prohlížeče Do webového prohlížeče zadejte IP adresu jednotky NetCam4, kterou hodláte konfigurovat. Na stránce přihlášení (Login) zadejte administrátorské přihlašovací jméno (ID) a heslo (password). Poznámka: Administrátor může k administrátorským stránkám přistupovat i ze stránek prohlížeče Viewer, a to kliknutím na tlačítko Admin. Poznámka: Počáteční uživatelské jméno i heslo administrátora je admin. Administrátor může jméno i heslo změnit (max. 9 znaků), a to na administrátorských stránkách. Na domovské stránce NetCam4 klikněte na Administration. 28

29 NetCam4 Sekce 4 29

30 NetCam4 Sekce Administrátorské stránky Konfigurace systému (System Configuration) Na této stránce nastavíte jméno, datum, umístění a popis jednotky NetCam4 NetCam Name Zadejte jméno jednotky NetCam4. Poznámka: Jméno slouží k identifikaci NetCam4 serverem pro registraci dynamické IP adresy (pokud je tato funkce zapnuta). Proto je důležité zadat správné jméno, aby byl uživatel schopen najít NetCam4 v seznamu registrovaných dynamických IP adres. 30

31 NetCam4 Sekce 4 Chassis version Kliknutím na Detailed H/W Information zobrazíte podrobnosti o hardware, jako je maximální počet kanálů, sériový port, digitální výstup, atd. Údaje o výrobním čísle (Chassis serial number) a verzi software (S/W version) slouží pouze k servisním účelům. Installation location Zadejte umístění jednotky NetCam4. Tento text se zobrazí jako druhý řádek textu v záhlaví domovské stránky prohlížeče. Additional description Zde zadejte libovolný doplňující popis. Tento text se zobrazí jako třetí řádek textu v záhlaví domovské stránky Homepage. Video Channel Select CAM#1 pokud používáte interní kameru NetCam4, zvolte Internal(CH#0). Jestliže je do video konektoru IN/OUT na zadní straně NetCam4 zapojena externí kamera, zvolte External(CH#1). Date and Time k dispozici jsou tři menu data a času: NetServer6 Current Date & Time : zde se zobrazuje aktuální datum a čas hodin reálného času NetCam4. System(PC) Current Date & Time : zde se zobrazuje aktuální datum a čas hodin administrátorova počítače PC. Údaje systémového (PC) data a času můžete kliknutím na tlačítko Time Synchronization zkopírovat do jednotky NetCam4. 31

32 NetCam4 Sekce 4 Manual Date & Time Setting : zde můžete zadat manuálně datum a čas. Pro synchronizaci jednotky NetCam4 s manuálně zadanými hodnotami klikněte na tlačítko Time Synchronization. Administrator s Address zadejte ovou adresu administrátora (slouží pouze pro informaci). Initialize Flash Info touto volbou resetujete interní systémová nastavení na počáteční hodnoty z výroby. Některá nastavení, jako Date & Time, Model a Serial Number v menu System, IP configuration v menu Network a všechny položky v menu Video však zůstanou beze změny. Rebooting: Pokud se s jednotkou NetCam4 objeví jakékoliv problémy, tímto tlačítkem ji můžete restartovat bez vypínání napájení. Restartování trvá asi 30 sekund Konfigurace uživatele (User Configuration) Na této stránce definujete uživatelská jména (ID), hesla a přístupová práva pro administrátora a až pět uživatelů. Poznámka: Pokud má být jednotka NetCam4 přístupná pro kohokoliv, neměňte počáteční uživatelská jména a hesla. V opačném případě změňte všechny výskyty počátečního uživatelského jména. User Account jména uživatelů lze změnit na unikátní jména (tvořená nejvýše 9 znaky). Počáteční přihlašovací jméno administrátora je Admin. Počáteční přihlašovací jména uživatelů jsou guest. Password hesla lze změnit na unikátní hesla (tvořená nejvýše 9 znaky). Počáteční přihlašovací heslo administrátora je Admin. Počáteční přihlašovací hesla uživatelů jsou guest. Re-type password zde zadejte heslo ještě jednou pro potvrzení jeho správnosti. 32

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál B Series Waterproof Model IP Kamera Uživatelský manuál Obsah 1 ÚVODEM... 3 2 VZHLED A ROZHRANÍ... 3 3 PŘIPOJENÍ KE KAMEŘE Z VAŠÍ LAN SÍTĚ... 4 4 PŘIPOJENÍ KAMERY PŘES WAN ROZHRANÍ... 8 5 DALŠÍ NASTAVENÍ...

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

NW-7500 REMOTE SURVEILLANCE WIRELESS CAMERA. Informace o výrobku E D F G CZ UK

NW-7500 REMOTE SURVEILLANCE WIRELESS CAMERA. Informace o výrobku E D F G CZ UK Informace o výrobku B E D F G CZ UK A C H I J A: Objektiv B: Indikátor napájení C: Indikátor připojení D: Zásuvka rozhraní pro síť LAN E: Zásuvka pro připojení antény F: Resetovací tlačítko G: Zásuvka

Více

Průvodce rychlou instalací AXIS 213

Průvodce rychlou instalací AXIS 213 Průvodce rychlou instalací síťové kamery AXIS 213 1 Průvodce rychlou instalací AXIS 213 Prosím, před instalací síťové kamery AXIS 213 PTZ, vezměte na vědomí následující: Tento produkt je navržen pro indoor

Více

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua Obsah 1. Úvod...1 2. Přihlášení...1 3 Nastavení (Setup)...3 3.1.1. Kamera Obraz (Conditions)...3 3.1.2.1 Kamera Video Video...3 3.1.2.2. Kamera Video snímek (Snapshot)...4

Více

Návod k obsluze. NetDVR

Návod k obsluze. NetDVR Návod k obsluze NetDVR Obsah OBSAH Stránka 1 ÚVOD... 5 1.1 Popis... 5 1.2 Vybalení... 6 1.3 Popis NetDVR... 6 Videovstupy... 8 Přepínače impedančního zakončení... 8 Síť... 8 Napájení DC12V... 8 2 INSTALACE...

Více

Řada P-660HN. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N /modem ADSL2+

Řada P-660HN. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N /modem ADSL2+ Řada P-660HN Bezdrátový router N /modem ADSL2+ Firmware v3.70 Vydání 2, 12/2008 Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatelské heslo: user Administrátorské heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

4x standardní vstupy

4x standardní vstupy Uvedení do provozu Toto DVR je speciálně vyrobeno pro USB rozhraní, USB3104 převádí videosignál pomocí USB do počítače. Má vkusný černý design a malou velikost, umožňuje jednoduché připojení k počítači.

Více

Jak rychle začít se 4-kanálovým NVR-4IPC kitem *H5601?

Jak rychle začít se 4-kanálovým NVR-4IPC kitem *H5601? Jak rychle začít se 4-kanálovým NVR-4IPC kitem *H5601? Před samotnou instalací NVR záznamového zařízení a IP kamer si, prosím, přečtěte pozorně Instalační a uživatelský manuál pro *H5601. Převážně dbejte

Více

Řada Illustra Flex Kamera 1MP a 3MP Bullet Stručná úvodní příručka

Řada Illustra Flex Kamera 1MP a 3MP Bullet Stručná úvodní příručka Řada Illustra Flex Kamera 1MP a 3MP Bullet Stručná úvodní příručka 8200-1027-0611 B0 Upozornění Před zapojením nebo obsluhou této kamery si pozorně pročtěte tuto příručku a uchovejte ji pro pozdější použití.

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter

Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter Rychlý průvodce instalací Registrační kartu Jsou dva

Více

IP Kamery RELICAM Verze 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

IP Kamery RELICAM Verze 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL IP Kamery RELICAM Verze 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Pro ovládací rozhraní kamer Sérií RC-ID10xF RC-IW10xF RC-ID10xV RC-IW10xV RC-ID20xV RC-IW20xV Důležité upozornění: Informace o nastavení operačních systémů

Více

P-334U. Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g. Příručka k rychlé instalaci

P-334U. Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g. Příručka k rychlé instalaci P-334U Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g Příručka k rychlé instalaci Verze 3.60 1. vydání 5/2006 Přehled P-334U představuje bezdrátový širokopásmový router (podporující normy IEEE

Více

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 1, 7/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

54Mbps bezdrátový router WRT-415. Návod pro rychlou instalaci

54Mbps bezdrátový router WRT-415. Návod pro rychlou instalaci 54Mbps bezdrátový router WRT-415 Návod pro rychlou instalaci 1 Obsah 1 Úvod... 1 1.1 Obsah balení 1 1.2 Systémové požadavky 1 1.3 Vlastnosti zařízení 1 2 Fyzická instalace... 2 2.1 Připojení hardwaru 2

Více

Zmodo kamerové systémy. Zmodo kamerové systémy Uživatelský manuál CZ

Zmodo kamerové systémy. Zmodo kamerové systémy Uživatelský manuál CZ Zmodo kamerové systémy Zmodo kamerové systémy Uživatelský manuál CZ 1 Uživatelský manuál CZ OBSAH Obsah... 2 Rekordér... 3 Kamery... 4 Volitelné příslušenství... 5 Instalace pevného disku... 6 Propojení

Více

DS-1002KI/1003KI klávesnice uživatelský manuál V1.0

DS-1002KI/1003KI klávesnice uživatelský manuál V1.0 DS-002KI/003KI klávesnice uživatelský manuál V.0 Poznámky: LCD displej se může snadno poškodit. Nevystavujte jej slunečnímu záření ani ničím nezatěžujte. Joystick se také může nesprávným používání poškodit.

Více

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Strana 1 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND spolu s upraveným OpenWrt 1 firmware zajistí připojení a distribuci internetu

Více

T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404

T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404 T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404 I. Návod k obsluze 1.Úvod: Děkujeme Vám, že jste si zakoupili náš nový výrobek, barevný digitální kvadrátor, který je vybaven mnoha kvalitními funkcemi. Návod popisuje vlastnosti

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

SIPURA telefonní adaptér Model: SPA-2100 Instalační a konfigurační příručka 1/6 Krok 1: Síťové požadavky instalace 1. Prosím, zkontrolujte, zda balení obsahuje následující věci: A). Sipura SPA-2100 B).

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Firmware v3.0 Vydání 1, 6/2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Heslo: admin Instalační příručka Copyright 2010. Všechna práva vyhrazena. Obsah

Více

Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB1304, EB1704HB

Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB1304, EB1704HB Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB1304, EB1704HB Důležitá bezpečnostní upozornění Před tím, než uvedete zařízení do provozu, si přečtěte bezpečnostní a provozní pokyny v obsažené v tomto návodu.

Více

DWL-2000AP+ Než začnete. Kontrola obsahu dodávky

DWL-2000AP+ Než začnete. Kontrola obsahu dodávky Tento přístroj lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2000AP+ D-Link AirPlus G+ Bezdrátový přístupový bod Než začnete

Více

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž.

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Obsah 1 Úvod... 1 2 Návod pro připojení do webového rozhraní... 1 2.1 Připojení kamery k WiFi síti... 4 2.2 Postup nastavení

Více

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze 1. Základní údaje 1.1 Popis produktu 1.2 Přední strana kamery 1.3 Zadní strana kamery a popis portů 2. Připojení kamery k počítači 3. Nastavení kamery

Více

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy VoIPCOM. Telefon:

Více

P-660HN-TxA. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty

P-660HN-TxA. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Firmware v3.0 Vydání 1, 6/2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Copyright 2010. Všechna práva vyhrazena.

Více

SPARKLAN WX-7615A - návod k obsluze. Verze 1.2. 1 i4 Portfolio s.r.o.

SPARKLAN WX-7615A - návod k obsluze. Verze 1.2. 1 i4 Portfolio s.r.o. Bezdrátový 11ag AP router Příručka k rychlé instalaci (návod k obsluze) Verze 1.2 1 i4 Portfolio s.r.o. Obsah 1. Před instalací... 3 2. Instalace hardware... 4 3. Konfigurace nastavení TCP/IP vašeho počítače...

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Plně hybridní videorekordér

Plně hybridní videorekordér IWH3216 instalační manuál Plně hybridní videorekordér IWH3216 Touch II Instalační manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba

Více

Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB5208 DVD, EB5416 DVD

Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB5208 DVD, EB5416 DVD Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB5208 DVD, EB5416 DVD Důležitá bezpečnostní upozornění Před tím, než uvedete zařízení do provozu, si přečtěte bezpečnostní a provozní pokyny v obsažené v tomto

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. Tenda W301R Wireless-N Broadband Router

INSTALAČNÍ MANUÁL. Tenda W301R Wireless-N Broadband Router INSTALAČNÍ MANUÁL Tenda W301R Wireless-N Broadband Router Před připojením zařízení k PC si prosím prostudujte následující pokyny. Neručíme za škody vzniklé nedodržením pokynů k instalaci a obsluze zařízení.

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

OD - 4H08 Rychlý návod

OD - 4H08 Rychlý návod OD - 4H08 Rychlý návod Na instalaci HDD a uvedení do provozu Rychlý návod 1 I. Instalace Instalace HDD a) Vložte a přišroubujte HDD do držáku jako na obrázku. b) Držák přišroubujte k základní desce DVR.

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Model R502 Multifunctional Broadband Router

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Model R502 Multifunctional Broadband Router UŽIVATELSKÝ MANUÁL Model R502 Multifunctional Broadband Router UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Důležité informace 3 Obsah balení 3 Přehled indikace LED diod na předním panelu zařízení 3 Popis portů na zadním

Více

Stručný návod na ovládání a zapojení CCTV Videotelefonu *H1017

Stručný návod na ovládání a zapojení CCTV Videotelefonu *H1017 - 0 - Stručný návod na ovládání a zapojení CCTV Videotelefonu *H1017 Před samotnou instalací CCTV Videotelefonu si, prosím, přečtěte Uživatelský manuál pro H1017 CCTV Videotelefon. Úplný a aktuální uživatelský

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

TCP2RTU. Transparentní převodník protokolu MODBUS TCP na MODBUS RTU/ASCII. Tři varianty: pro RS422, RS485 a RS232

TCP2RTU. Transparentní převodník protokolu MODBUS TCP na MODBUS RTU/ASCII. Tři varianty: pro RS422, RS485 a RS232 Transparentní převodník protokolu MODBUS TCP na MODBUS RTU/ASCII Tři varianty: pro RS422, RS485 a RS232 17. února 2016 w w w. p a p o u c h. c o m 0385 TCP2RTU Katalogový list Vytvořen: 6.2.2008 Poslední

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Smart PSS dohledový systém

Smart PSS dohledový systém Smart PSS dohledový systém Uživatelský manuál OBSAH Spuštění...3 Obecné nastavení...4 Účty...5 Přidat uživatele...5 Úprava a vymazání uživatele...6 Správce zařízení...7 Přidat zařízení...7 Nastavení parametrů...9

Více

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka IP -01 P2P manuál Poznámka: Obrázky jsou pouze orientační. 1.Instalace Hardware 1.1 Otevřete balení kamery a jako první nainstalujte WiFi antenna na kameru 1.2 Vložte

Více

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 NÁVOD K POUŽITÍ Poslední aktualizace: 22.12.2011 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 1 Malý ethernetový komunikátor umožňující pohodlné ovládání libovolného zařízení přes

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Telefonní adaptér SIPURA SPA-2100 Stručný průvodce instalací a konfigurací

Telefonní adaptér SIPURA SPA-2100 Stručný průvodce instalací a konfigurací Telefonní adaptér SIPURA SPA-2100 Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy IPCOM.CZ. Telefon:

Více

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DI-784 11a/11g Dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač Než začnete

Více

A-LINK IPC2. Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Síťová Kamera. Průvodce rychlým nastavením

A-LINK IPC2. Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Síťová Kamera. Průvodce rychlým nastavením A-LINK IPC2 Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Síťová Kamera Průvodce rychlým nastavením 1 Začínáme Obsah balení Zkontrolujte obsah balení, zda obsahuje všechny uvedené díly. V případě, kdy nějaká ze součástí chybí

Více

DSL-G684T ADSL směrovač. CD-ROM (obsahující návod) 2x Ethernetový (CAT5 UTP) kabel

DSL-G684T ADSL směrovač. CD-ROM (obsahující návod) 2x Ethernetový (CAT5 UTP) kabel Toto zařízení lze nastavit pomocí aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6x nebo Netscape Navigator 7x DSL-G684T Bezdrátový ADSL2 směrovač Než začnete Pro konfiguraci bezdrátového ADSL

Více

LAN adaptér. Návod k použití

LAN adaptér. Návod k použití LAN adaptér Návod k použití Popis adaptéru Adaptér je určen k propojení loggeru řady S/Rxxxx a PC počítače pomocí sítě Ethernet. V případě vzniku alarmu na loggeru umí LAN adaptér vyslat informační e-mail

Více

PENTAX O-FC1. Obrazovka s menu. Spuštění záznamu na dálku. Z menu vyberte funkci

PENTAX O-FC1. Obrazovka s menu. Spuštění záznamu na dálku. Z menu vyberte funkci PENTAX O-FC1 Obrazovka s menu Z menu vyberte funkci Uživatelská příručka V této příručce je vysvětleno jak používat funkce dálkového ovládání s fotoaparáty, které jsou kompatibilní s touto paměťovou kartou.

Více

ZyWALL USG 2000 Komplexní internetový firewall

ZyWALL USG 2000 Komplexní internetový firewall Komplexní internetový firewall Příručka k rychlé instalaci ZLD 2.20 19.7.2010 Kde jsou k nahlédnutí certifikace výrobku 1. Přejděte na adresu http://www.zyxel.com/. 2. Na domovské stránce ZyXEL zvolte

Více

Jak rychle začít s novým CCTV Videotelefonem *H1027 / *H1028?

Jak rychle začít s novým CCTV Videotelefonem *H1027 / *H1028? - 0 - Jak rychle začít s novým CCTV Videotelefonem *H1027 / *H1028? Před samotnou instalací CCTV Videotelefonu si prosím přečtěte Uživatelský manuál pro H1027/ H1028 CCTV Videotelefon. Úplný aktuální uživatelský

Více

Externí box 3,5 IDE pro sběrnici USB2.0 a LAN Katalogové číslo: 16.01.4265

Externí box 3,5 IDE pro sběrnici USB2.0 a LAN Katalogové číslo: 16.01.4265 Externí box 3,5 IDE pro sběrnici USB2.0 a LAN Katalogové číslo: 16.01.4265 Typ Čipová sada Konektory Standardy Podpora Přenosová rychlost externí box pro připojení 3,5" IDE zařízení přes USB2.0 nebo přes

Více

HWg-STE zapojení konektorů

HWg-STE zapojení konektorů HWg-STE MANUÁL HWg-STE zapojení konektorů LED indikace Zelená: Žlutá: Power & Mode Link & Activity SENZORY Porty S1 a S2 pro připojení senzoru teploty nebo vlhkosti. - Max. vzdálenost pro 1 senzor 30m

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

Postup instalace síťové verze Mount Blue

Postup instalace síťové verze Mount Blue Postup instalace síťové verze Mount Blue Instalace na serveru 1. Stáhněte si instalační balíček pro server ze stránek Mount Blue na adrese: http://www.mountblue.cz/download/mountblue-server-setup.exe 2.

Více

NPS-520 Multifunkční tiskový server

NPS-520 Multifunkční tiskový server Multifunkční tiskový server Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Listopad 2006 Obsah Úvodní informace... 1 1 Hardwarová instalace... 2 1.1 LED kontrolky... 2 2 Utilita ZyXEL... 3 2.1 Instalace (prostředí

Více

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige 870HN-53b)

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige 870HN-53b) GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 43, 130 00 Praha 3, Česká republika tel. 800 990 990 // info@gts.cz Návod nastavení modemu a spuštění služby (platné pro Zyxel Prestige 870HN-53b) Úvod Vážený zákazníku,

Více

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC 8portů MPC8701 - Katalogové číslo: 14.99.3220 16portů MPC16501 - Katalogové číslo: 14.99.3221 VLASTNOSTI - Ovládání 8/16 PC pomocí jedné konzole (PS/2 klávesnice,

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Před zahájením instalace zkontrolujte, zda máte připraveny všechny potřebné informace a vybavení.

Před zahájením instalace zkontrolujte, zda máte připraveny všechny potřebné informace a vybavení. Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6, Netscape Navigator 6.2.3., Mozilla nebo Firefox DSL-584T ADSL2+ směrovač Než začnete: Před zahájením

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

F-FREEQALL SKYPE. Brána pro Skype a telefonní linku

F-FREEQALL SKYPE. Brána pro Skype a telefonní linku F-FREEQALL SKYPE Brána pro Skype a telefonní linku Nainstalujte si software Skype verze 1.3 nebo vyšší pro IBM kompatibilní PC s Windows. (viz obr. v originálním návodu str. 2-4) Stáhněte si Skype ze stránek

Více

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací J M K UP 009 IP KAMERA T865 Uživatelská příručka Stručný průvodce instalací T865 IP kamera Stručný průvodce instalací Připojení k síti Připojte síťový kabel do příslušné zásuvky vzadu na kameře. Použijte

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Secutron TaxiGuard SE- CG1T-SD

Secutron TaxiGuard SE- CG1T-SD Secutron TaxiGuard SE- CG1T-SD Návod k obsluze Hlavní výhody: Jednoduché ovládání podpora SD karty až 64Gb www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Úvod Tento kamerový systém do auta slouží ke zaznamenávání průběhu

Více

Instalační manuál. 1. Instalace hardwaru

Instalační manuál. 1. Instalace hardwaru Instalační manuál Tipy: Pokud je to nezbytné, resetujte kameru. Najděte na spodní nebo zadní straně tlačítko "RESET" a přidržte jej na 10 sekund, zatímco je zapnuté napájení. 1. Instalace hardwaru 1.1

Více

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pečlivě přečtěte důležité bezpečnostní informace, které součástí obsahu tohoto provozního manuálu. Obsah..

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

V okně Network nastavte požadované parametry IP. IP adresa musí být z rozsahu sítě, kde GNOME485 budete provozovat. Totéž se týká masky a brány.

V okně Network nastavte požadované parametry IP. IP adresa musí být z rozsahu sítě, kde GNOME485 budete provozovat. Totéž se týká masky a brány. Připojte převodník GNOME485 na napájecí zdroj s napětím v rozsahu 5..30V DC. Dodržte polaritu napájení, jinak může dojít k poškození. Rozsvítí se zelená kontrolka nad napájecími vodiči. Připojte komunikační

Více

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V Zařízení slouží k ovládání bezdrátových síťových zásuvek a k monitorování aktivačních vstupů přes www rozhraní. Dále je k dispozici funkce ping, testující

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

IP kamera. Uživatelský manuál

IP kamera. Uživatelský manuál IP kamera Uživatelský manuál Upozornění: Tento manuál nemusí zcela přesně popisovat některé technické detaily nebo může obsahovat tiskařské chyby. Pokud byste nemohli vyřešit některé problémy pomocí tohoto

Více

Bezdrátový radiobudík s IR kamerou

Bezdrátový radiobudík s IR kamerou Bezdrátový radiobudík s IR kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Špičkové zpracování a naprosto neodhalitelnou kamerou, která vidí i ve tmě Jednoduché postup pro nastavení sledování přes internet

Více

Rychlý průvodce instalací

Rychlý průvodce instalací Rychlý průvodce instalací Wireless Super-G BroadBand Multimedia Router NetPassage 28G Hotspot Potřebné příslušenství pro provozování Hotspotu Router Tiskárna USB klávesnice 1. WAN port pro připojení RJ45

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

DVR přijímač. Návod k použití. Hlavní výhody produktu:

DVR přijímač. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: DVR přijímač Návod k použití Hlavní výhody produktu: Možnost podrobného nastavení jednotlivých funkcí Možnost připojit a nahrávat záznam ze dvou kamer najednou (1. kamera video, 2. kamera fotky) Síťový

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBSAH BALENÍ Poznámka: Některé modely nemají samostatnou anténu POSTUP INSTALACE Poznámka: Před prvním použitím IP kamery postupujte podle výše uvedeného schématu. Připojte kameru

Více

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy IPCOM.CZ. Telefon:

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

VideoGhost Monitoring obrazovek

VideoGhost Monitoring obrazovek VideoGhost Monitoring obrazovek Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Softwarově neodhalitelný Jednoduchý a spolehlivý Kompletní monitoring obrazovek www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace

Více

Připojení do PC aplikace Camera Live

Připojení do PC aplikace Camera Live Návod na připojení a zprovoznění IP kamera Anbash. Postup popsaný v tomto návodu není jedinou cestou ke zprovoznění kamery, představuje doporučený postup. V návodu je popsáno základní připojení kamery

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

CCTV tester FTEST35F Video, RS485, LAN, Audio, Multimetr

CCTV tester FTEST35F Video, RS485, LAN, Audio, Multimetr CCTV tester FTEST35F Video, RS485, LAN, Audio, Multimetr Pohodlné ostření kamery na 3.5 LCD Generátor zkušebního video obrazce RS485 virtuální klávesnice a tester Výstup napájení 12V/1A pro kameru Měření

Více

Inteligentní konfigurovatelný switch pro 2. vrstvu (2 Layer) Verze 3.70 Červenec 2007 Vydání 1

Inteligentní konfigurovatelný switch pro 2. vrstvu (2 Layer) Verze 3.70 Červenec 2007 Vydání 1 Inteligentní konfigurovatelný switch pro 2. vrstvu (2 Layer) Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatelské jméno: admin Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 3.70 Červenec

Více

HD inteligentní IP server WiFi, P2P

HD inteligentní IP server WiFi, P2P HD inteligentní IP server WiFi, P2P Návod k obsluze Výhody produktu: Universální možnost připojení libovolných kamer s RCA konektory Jednoduché nastavení www.spyshops.cz Stránka 1 Ovládání přes smartphone

Více

Příručka rychlého nastavení připojení sítě

Příručka rychlého nastavení připojení sítě Xerox WorkCentre M118/M118i Příručka rychlého nastavení připojení sítě 701P42718 V této příručce naleznete následující pokyny: Procházení obrazovek na displeji na straně 2 Nastavení sítě pomocí DHCP na

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více