logf... mail... toboolean... B.8. Příklady... PTZ Preset tour... PTZ Preset tour s tlačítky stop a restart... Závěr...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "logf... mail... toboolean... B.8. Příklady... PTZ Preset tour... PTZ Preset tour s tlačítky stop a restart... Závěr..."

Transkript

1

2 Obsah Úvod... 5 Důležitá upozornění O IPCorderu Popis systému Systémové požadavky První spuštění... 9 Nalezení IPCorderu... 9 Příprava úložiště Průvodce nastavením Nastavení IPCorderu Síť Datum a čas FTP přístup Úložný prostor Vzdálený přístup Přizpůsobení prostředí Správa kamer a dalších zařízení Vyhledání a přidání zařízení Automatické vyhledání Ruční přidání Správa zabezpečení připojených zařízení Odstranění zařízení Stromy zařízení Nastavení nahrávání Nahrávací režimy Časové rozvrhy Události Akce Vytvoření a úprava akce Zdrojový kód Prohlížení videa Pohledy Živé video Přehrávání záznamů Export záznamů Stavové monitory Uživatelské účty Vytvoření uživatele Nastavení specifická pro konkrétního uživatele Změna hesla Uživatelské pohledy Údržba systému Aktualizace firmware Tovární nastavení Vypnutí a restart IPCorderu Protokol systémových událostí Záloha a obnovení nastavení Kde hledat pomoc A. Ruční aktualizace firmware

3 A.1. Stažení klíče z IPCorderu... A.2. Registrace IPCorderu... A.3. Nahrání firmware... B. Popis jazyka Lua... B.1. Základy jazyka Lua... Doplňující informace... B.2. Specifika prostředí Lua v IPCorderu... B.3. Proměnné jednotlivých zařízení... B.4. Akce zařízení... B.5. Událost IncomingCgi... B.6. Speciální proměnné... B.7. Funkce a knihovny... delay... millidelay... log... logf... mail... toboolean... B.8. Příklady... PTZ Preset tour... PTZ Preset tour s tlačítky stop a restart... Závěr

4 Seznam obrázků 1.1. Vyhledání IPCorderu v síti pomocí aplikace Discover Příprava úložiště Nastavení sítě Nastavení u Nastavení data a času Nastavení FTP přístupu Informace o úložném prostoru S.M.A.R.T. informace o stavu disku Nastavení přesměrování portů Příklad výpisu statických tunelů Nastavený vzdálený přístup Přizpůsobení prostředí Světelný pás Přidání nového zařízení Spuštění vyhledávání zařízení Nalezená zařízení Ruční přidání zařízení Strom zařízení Editor stromů zařízení Vytvoření a editace rozvrhů Editor akcí Editor zdrojového kódu Vytvoření nového pohledu Živé video Výběr streamu a další volby Zobrazení záznamů Vysvětlivky barevného značení na časové ose záznamů Vytvoření uživatele a nastavení oprávnění Seznam verzí firmware Obnovení továrního nastavení Vypnutí a restart systému Protokol systémových událostí Záloha a obnovení nastavení Záloha nastavení Obnovení nastavení... A.1. Příprava aktualizace... A.2. Registrace IPCorderu... A.3. Ruční aktualizace... B.1. výstup funkce log()

5 Úvod Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek společnosti KOUKAAM. Před jeho použitím si prosím pečlivě přečtěte tento uživatelský manuál spolu se stručným průvodcem instalací, který je součástí balení. Předejdete tak chybné instalaci či nesprávnému používání IPCorderu. Tento manuál vás postupně provede všemi důležitými funkcemi vašeho nového zařízení IPCorder. Naučíte se IPCorder najít na síti, připravit datové úložiště k použití a nastavit vše potřebné pro provoz. Provede vás postupně vyhledáváním kamer, nastavením pohledů a konfigurací nahrávacích režimů. Přečtěte si pozorně následující upozornění. Zařízení, které jste zakoupili, pracuje pod napětím. Vlivem chybné manipulace může dojít k jeho poškození nebo zranění osoby, která se zařízením manipuluje. 5

6 Důležitá upozornění 1. Výrobce neodpovídá za možné poškození způsobené nesprávným používáním nebo umístěním do nevhodného prostředí. 2. Zařízení není určeno pro venkovní použití. 3. Nepoužívejte zařízení při silných vibracích. 4. Neoprávněné úpravy tohoto zařízení mohou vést k jeho poškození nebo vzniku požáru. 5. Zabraňte styku s kapalinami, nevystavujte zařízení vysokým teplotám. 6. Chraňte zařízení před pádem. 7. Pokud zařízení nefunguje správně, kontaktujte svého prodejce. 6

7 1. O IPCorderu IPCorder je samostatné nahrávací zařízení (Network Video Recorder - NVR) pro systémy IP kamer, a to včetně nejnovějších modelů s vysokým rozlišením. IPCorder představuje řešení nové generace, charakteristické snadným ovládáním, vysokou spolehlivostí, širokým spektrem podporovaných zařízení, kompaktními rozměry a nízkou spotřebou energie. IPCorder umožňuje sledování a ukládání záznamů z IP kamer, jejich snadné vyhledávání, přehrávání a export. Nabízí se také možnost ukládat informace o teplotě, vlhkosti a dalších veličinách či stavech z příslušných senzorů. Kromě rozsáhlých možností nastavení nahrávacích režimů, umí IPCorder také reagovat na různé události v systému například nahrávat video, jen pokud jsou zavřené dveře, otáčet pohyblivými kamerami nebo ovládat externí zařízení. Jako úložiště dat používá IPCorder standardní SATA pevné disky Popis systému Základem systému IPCorder je hardwarové zařízení s webovým rozhraním a možností ovládání přes mobilní aplikace pro zařízení se systémem Android či ios. Uživatel tedy na svém počítači nemusí instalovat žádný speciální software, stačí mu běžný internetový prohlížeč, v případě chytrých telefonů stačí pouze nainstalovat jednoduchou aplikaci. Většinu podporovaných zařízení umí systém automaticky vyhledat a následně nakonfigurovat. Aktuální seznam zařízení, se kterými umí IPCorder pracovat, je dán nainstalovanou verzí firmware. Jejich kompletní seznam je možné vždy nalézt na adrese Počet zařízení, které je možné k IPCorderu připojit, se liší podle konkrétního modelu IPCorderu. Konfiguraci ovládaných zařízení popisuje kapitola 3 Správa kamer a dalších zařízení. Systém je například schopen zahájit nahrávání videa při detekci pohybu nebo při jiné události rozsvítit světlo. Kromě základních reakcí (např. nahrávání videa při detekci pohybu), které se nastavují přímo v nastavení zařízení, se o navázání akcí na události starají uživatelem definovaná pravidla. Jejich zadávání do systému popisuje kapitola 4.4 Akce. Lze určit, za jakých podmínek a po jakou dobu se má video nahrávat. Záznamy se ukládají do centrálního úložiště s databází, díky které lze následně záznamy vyhledat a prohlížet. Data ze senzorů je možné exportovat v podobě tabulek v HTML formátu, videa a obrázky z kamer lze exportovat do souboru. Přístup k uloženým datům popisuje kapitola 5.3 Přehrávání záznamů. Aktuální data ze senzorů systém zobrazuje jednotným způsobem, nezávislým na daném zařízení. Je navíc možné zobrazit výstupy z více různých zařízení najednou. Uživatel si nejdříve zvolí sadu zařízení, ze kterých chce vidět výstupy najednou (tzv. pohled), a poté tuto sadu může zobrazit. Pohledy lze ukládat a upravovat, takže není potřeba pokaždé definovat vše znovu. Zobrazování aktuálních výstupů zařízení popisuje kapitola 5.2 Živé video. 7

8 O IPCorderu 1.2. Systémové požadavky IPCorder je kompatibilní s operačními systémy: Microsoft Windows 2003, 2008, XP, Vista, 7 (32- i 64-bitové verze) Mac OS X 10.5 (pouze pro Intel x86), 10.6 a 10.7 Linux 2.6 nebo novější IPCorder je možné ovládat přes webové rozhraní v prohlížečích: Mozilla Firefox 10 ESR, 13 nebo novější (doporučen) Internet Explorer 8 a 9 (pouze 32-bitová verze) Google Chrome 20 a novější Safari 5 nebo novější (pouze na Mac OS) Další požadavky: zapnutý JavaScript a Cookies Java SE (doporučena Oracle Java 7) Pro přehrávání záznamů nebo sledování živého videa v kodecích MPEG4 nebo h.264 vyžaduje přehrávač videa dekódovací knihovny. Tyto knihovny jsou automaticky nainstalovány při prvním spuštění přehrávače videa.. Potřebný minimální výkon počítače závisí na připojených zařízeních. Doporučená minimální konfigurace je 2GHz procesor a 1GB RAM. Je třeba počítat s velkým zatížením sítě při přenosu videa z kamery (či IPCorderu) k počítači. Při nahrávání z velkého množství kamer je vhodné, aby byl IPCorder připojen ke gigabitovému portu switche. 8

9 O IPCorderu 1.3. První spuštění V balení je obsažen Stručný průvodce instalací. Tento průvodce vám pomůže se zprovozněním nového IPCorderu. Nalezení IPCorderu Po prvním připojení do sítě je třeba zjistit IP adresu IPCorderu. Pokud máte v síti zapnuté DHCP a datový kabel byl připojen již během startu, IPCorder získá IP adresu z DHCP serveru. V opačném případě bude dostupný na adrese Ke zjištění IP adresy slouží program Discover, který naleznete na přiloženém CD nebo na adrese Obrázek 1.1. Vyhledání IPCorderu v síti pomocí aplikace Discover IP adresu nalezeného IPCorderu zadejte do webového prohlížeče. Objeví se obrazovka servisního režimu s nástrojem pro vytvoření diskového úložiště. 9

10 O IPCorderu Příprava úložiště Při přípravě diskového úložiště musíte rozhodnout, který typ RAID1 pole použijete. Každý typ má své výhody a nevýhody varianty se liší kapacitou, rychlostí, bezpečností dat a výkonnostními nároky. Podrobnější informace o jednotlivých typech najdete na adrese (anglicky). U jednotlivých disků zvolte typ RAID a vyberte typ pole (RAID type). Obrázek 1.2. Příprava úložiště Tlačítkem Create RAID Array zahájíte vytváření úložiště. To může v závislosti na velikosti disků a typu RAID trvat i několik hodin. Upozornění RAID slouží pouze pro ochranu dat proti poruše disku. Nechrání je proti výpadku napájení. Při výpadku napájení se může stát, že některé záznamy nepůjdou přehrát. Doporučujeme IPCorder napájet pomocí zálohovaného (nepřerušitelného) zdroje. Pokud zaškrtnete políčko Automatically monitor disks with S.M.A.R.T. IPCorder bude automaticky kontrolovat zdraví disků. V případě závady některého disku bude tento disk označen jako broken a pole jako degraded a upozorní vás tak na potřebu výměny disku. Průvodce nastavením Po úspěšném vytvoření datového úložiště naběhne IPCorder do běžného režimu. Nyní je třeba se přihlásit (výchozí uživatelské jméno a heslo je admin / admin) a provést základní nastavení. K tomu slouží průvodce, který je rozdělen do několika kroků: 1. Zvolte výchozí jazyk. Po přečtení licenčního ujednání jej potvrďte tlačítkem Souhlasím. 1 Redundant Array of Independent Disks 10

11 O IPCorderu 2. Následně je doporučeno změnit heslo uživatele admin, zvolte dostatečně silné heslo2. 3. V dalším kroku nastavte formát data, času, teploty a další volby týkající se automatického spouštění přehrávače videa, zobrazení náhledů kamer a logování. 4. Zde nastavte, zda se má čas synchronizovat s NTP serverem (doporučeno)3 nebo s časem v počítači, nebo zda jej nastavíte ručně. Dále je třeba nastavit časovou zónu, ve které se IPCorder nachází. 5. V pátém kroku nastavte síť. Můžete zvolit, zda chcete i nadále ponechat zapnuté DHCP, které by vašemu IPCorderu přidělovalo adresu, nebo zvolit adresu IP ručně (doporučeno). 6. Předposlední krok slouží k vyplnění údajů o poštovním serveru. Díky tomuto nastavení můžete být v případě závažné chyby upozorněni em. Důrazně doporučujeme toto nastavení provést. Věnujte pozornost i sekci Upozorňování em. 7. Tímto je IPCorder je připraven k použití. Doporučujeme však ještě aktualizovat firmware na nejnovější verzi. Více v kapitole 7.1 Aktualizace firmware. 2 Silné heslo by mělo obsahovat velká i malá písmena, číslice a speciální znaky. Délka hesla by měla být minimálně 8 znaků. Důrazně doporučujeme toto heslo změnit, aby se do vašeho IPCorderu nemohla přihlásit neoprávněná osoba. 3 Network Time Protocol nástroj pro synchronizaci času ze vzdáleného serveru. 11

12 2. Nastavení IPCorderu Tato kapitola vás postupně provede podrobněji nastavením IPCorderu. Pokud jste použili Průvodce nastavením, většina voleb již bude nastavena Síť Tuto sekci najdete v menu Nastavení Síť. V sekci Informace o síti jsou aktuální hodnoty MAC adresy, IP adresy a síťové masky. V dalších sekcích můžete toto nastavení změnit. Podíváme se na sekci Nastavení sítě. Obrázek 2.1. Nastavení sítě Automatická konfigurace (DHCP) V tomto nastavení se IPCorder pokusí získat síťová nastavení od DHCP serveru. Hodnoty vyplněné v polích IP adresa, maska sítě, brána a DNS server se v tomto případě ignorují. Pokud je nastavena Automatická konfigurace (DHCP) a v síti není aktivní DHCP server, IPCorder nastaví 12

13 Nastavení IPCorderu IP adresu na Při použití DHCP není jisté, že bude mít IPCorder stále stejnou IP adresu, proto doporučujeme nastavit IP adresu staticky. Statická IP adresa Při použití této volby je třeba nastavit parametry ručně. Pokud si nejste hodnotami jisti, obraťte se na správce vaší sítě. Je třeba zadat tyto hodnoty: IP adresa síťová adresa, pod kterou je IPCorder reprezentován v místní síti. Síťová maska ve většině případů můžete použít aktuální masku zobrazenou v sekci Informace o síti. Brána adresa, pod kterou je v místní síti viditelný router, přes který probíhá síťová komunikace do vnějších sítí a Internetu. DNS server adresa serveru, který provádí překlad DNS jmen na IP adresy. Často bývá adresa DNS serveru stejná jako adresa routeru. Prezentovat jako UPnP zařízení pokud je zaškrtnuto, IPCorder bude viditelný například ve složce Místa v síti v systému Windows. V sekci Nastavení domény lze nastavit další síťové parametry. Pokud budete chtít z IPCorderu odesílat y (viz. sekce 2.2 ), je nutné, aby byl SMTP server schopen odesílat zprávy od takto nazvaného zařízení. Pokud váš model IPCorderu podporuje více síťových rozhraní, je k dispozici i sekce Záložní síťové rozhraní. Zaškrtnutím volby Aktivovat druhé síťové rozhraní jako záložní lze nastavit bonding a load balancing. Více informací k nastavení naleznete ve Stručném průvodci instalací, který je součástí balení. Změny v nastavení potvrďte tlačítkem Tlačítko Lokalizovat IPCorder Použít. rozbliká LED diodu na IPCorderu a usnadní tak jeho fyzické nalezení, máte- li v síti IPCorderů více. 13

14 Nastavení IPCorderu IPCorder umožňuje informovat em uživatele o základních událostech a chybách. Možnosti nastavení u najdete v menu Nastavení . Pro správnou funkčnost odesílání ů je potřeba nejprve správně nastavit údaje o SMTP serveru. Pokud si nejste jisti, obraťte se na poskytovatele připojení nebo správce sítě. Obrázek 2.2. Nastavení u V sekci Nastavení SMTP zadejte adresu SMTP serveru, který se stará o odesílání pošty. Pokud server podporuje šifrované spojení, je vhodné zaškrtnout volbu SMTP TLS. Jméno a Heslo je obvykle třeba k přihlášení k SMTP serveru. Na adresu správce budou posílány zprávy o přechodu do servisního režimu, případně další zprávy, jejichž zasílání je zapnuto. Pro správnou funkci odesílání ů je nezbytné, aby SMTP server naslouchal na standardním portu 25. Ten však může být blokován na firewallem nebo poskytovatelem připojení. SSL šifrování není podporováno. Pokud chcete, aby y měly v hlavičce jinou adresu odesílatele1, zvolte si ji v sekci Pokročilé možnosti u. Správnost nastavení nyní můžete vyzkoušet tlačítkem Odeslat zkušební . 1 Ve výchozím nastavení bude adresa odesílatele případně jinak řídí se nastavením názvu a domény v kapitole 2.1 Síť. 14

15 Nastavení IPCorderu V sekci Upozorňování em si vyberte události, při kterých má IPCorder odeslat Posílat denní zprávy o funkčnosti zařízení každý den vám přijde zpráva se záznamy z protokolu systémových událostí (viz. kapitola 7.4 Protokol systémových událostí ). Poslat , když IPCorder nastartuje budete informováni o nastartování IPCorderu do běžného i servisního režimu. Odhalíte tak například noční výpadek napájení. Poslat při události úložiště IPCorder vás bude informovat o závadě pevného disku nebo RAID pole Datum a čas Formulář pro nastavení času se nachází v menu Nastavení Datum a čas. V záhlaví webového rozhraní se zobrazuje aktuální systémový čas IPCorderu. Nejprve volbou oblasti a města specifikujte časové pásmo, ve kterém je IPCorder provozován (může se lišit od času počítače, ze kterého se k IPCorderu připojujete). Obrázek 2.3. Nastavení data a času Pokud je zvolena varianta Povolit NTP synchronizaci, IPCorder si automaticky nastaví čas podle zvoleného NTP serveru a časového pásma. Můžete zvolit vlastní NTP server. Pokud si nejste volbou jistí, ponechte předvolený pool.ntp.org. V případě, že není dostupný žádný NTP server, použijte možnost čas nastavit ručně, a to zadáním aktuálního času do pole Datum a čas. Je také možné použít volbu Synchronizovat s tímto počítačem, která datum a čas synchronizuje s počítačem, ze kterého se k aplikaci připojujeme. 15

16 Nastavení IPCorderu 2.4. FTP přístup FTP2 umožňuje přímý přístup k souborům s nahrávkami a jejich hromadné kopírování. Obrázek 2.4. Nastavení FTP přístupu FTP je ve výchozím nastavení neaktivní. Povolíte ho zaškrtnutím políčka Povolit FTP přístup z menu Nastavení FTP. Nastavte heslo a potvrďte kliknutím na tlačítko Použít. Stejným způsobem můžete heslo později změnit. 2 File Transfer Protocol 16

17 Nastavení IPCorderu 2.5. Úložný prostor Na stránce Nastavení Úložný prostor se zobrazují informace o stavu a zaplnění disků, které aplikace používá. Obrázek 2.5. Informace o úložném prostoru Celková kapacita Celkový prostor využitelný pro ukládání záznamů. V dalším sloupci se nachází časový odhad, tj. celková možná délka nahrávek ze všech kamer. Časový odhad se postupně zpřesňuje, jak na disku přibývají záznamy. Po zapnutí nahrávání vyčkejte na zpřesnění odhadu. Volné místo Aktuálně využitelný prostor pro ukládání záznamů a odhad času. Typ pole Pro jednodiskové modely IPCorderu se zobrazuje hodnotu Single, pro vícediskové modely se pak zobrazuje zvolený typ RAID pole. Stav diskového pole Ok: vše v pořádku, Degraded: některé disky z pole jsou mimo provoz, ale pole stále funguje, Failed: mimo provoz je více disků, než je možné k fungování pole, data jsou ztracena. Systém neustále monitoruje volné místo na disku. Pokud místo dochází, začne automaticky mazat nejstarší záznamy. V části Nastavení úložného prostoru je možné upřesnit chování úložiště. IPCorder za běžných okolností odmazává nejstarší záznamy teprve tehdy, kdy začne docházet volné místo. Pokud aktivujete volbu Mazat data starší dnů, IPCorder bude odmazávat záznamy už po uplynutí zadaného počtu dnů. Pokud však nastavíte větší počet dnů, než se vejde na disk, IPCorder bude stále odmazávat staré záznamy tak, aby se nepřeplnil disk - počet zaznamenaných dnů může být menší, než jste nastavili. 17

18 Nastavení IPCorderu Volba Automaticky hlídat disky pomocí S.M.A.R.T. pomůže včas odhalit vadné disky. Doporučujeme ji zapnout. Pokud jste provedli změny, uložte je tlačítkem Použít. U každého disku je odkaz Zobrazit podrobnosti - po kliknutí se objeví nové okno s technickými informacemi o zdraví konkrétního disku a můžete také disk otestovat. Obrázek 2.6. S.M.A.R.T. informace o stavu disku Význam jednotlivých položek je podrobně vysvětlen na Wikipedii: S.M.A.R.T.#Known_ATA_S.M.A.R.T._attributes (anglicky). Pokud vám některé hodnoty připadají příliš špatné, konzultujte stav disku s odborníkem. V případě poruchy disku v RAID poli nahraďte disk a počkejte na dokončení synchronizace. Během synchronizace pole je zobrazován stav RAID State: Rebuilding a odhadovaná doba do konce. Synchronizace může trvat i několik hodin v závislosti na typu pole a velikosti disků. 18

19 Nastavení IPCorderu Během synchronizace pole se záznamy z kamer neukládají. Pokud nahrazujete více vadných disků v poli3, vyměňte nejprve jeden disk, synchronizujte pole a postup opakujte pro další disky Vzdálený přístup IPCorder umožňuje připojení z Internetu i v případě, že je od Internetu oddělen routerem. Aby fungoval přístup na webové rozhraní IPCorderu a aby se správně zobrazovalo i video z kamer, je třeba na routeru nastavit potřebné parametry. Pokud se tímto nastavením nejste jisti, poraďte se svým správcem sítě nebo poskytovatelem internetového připojení. Přejděte do sekce Nastavení Vzdálený přístup, jsou zde dvě možnosti: Obrázek 2.7. Nastavení přesměrování portů Automatické nastavení routeru Pokud váš router podporuje ovládaní promocí protokolů UPnP4, může IPCorder řídit vzdálený přístup automaticky, bez nutnosti dalšího nastavení. V tomto nastavení zpřístupňuje IPCorder kamery pouze na dobu, kdy uživatel vzdáleně sleduje živé video. Manuální nastavení routeru Pokud váš router nepodporuje protokol UPnP, je nutné zpřístupnit zařízení pomocí statického přesměrování portů. Toto nastavení konzultujte se správcem sítě. V síti LAN umožňuje IPCorder zadat rozsah portů, které se použijí pro streamy kamer (typicky 2 porty pro každou kameru) a port, který bude použit pro webové rozhraní IPCorderu. Na tyto porty je pak třeba na vašem routeru směrovat provoz z vnější adresy. Pokud umí váš router definovat rozsah portů přesměrovaný na adresu v 3 Pouze u typů polí, kde to má význam, tedy např. RAID6 se 4 disky, RAID1 s 3 disky apod. Universal Plug and Play 4 19

20 Nastavení IPCorderu síti LAN, použijte stejný rozsah jako u nastavení vzdáleného přístupu v IPCorderu. Nakonec přesměrujte z vámi vybraného portu na veřejné adrese provoz na port vybraný pro přístup k webovému rozhraní IPCorderu - Preferovaný webový port. Pokud použijete Manuální nastavení routeru, IPCorder po uložení vygeneruje tabulku s hodnotami pro ruční zadání do webového rozhraní routeru. Tabulku je možné vypsat pomocí tlačítka Stáhnout informace o statických tunelech. Obrázek 2.8. Příklad výpisu statických tunelů Obsah políček je následující: Zařízení jméno zařízení (kamery), pro které je potřeba vytvořit překladový záznam. IP adresa adresa cílového zařízení, kam mají být data přeposílána. V kombinaci s IP adresou udávající, kam mají data směřovat. Na routerech je často označován jako Target port nebo To port. Protokol protokol z rodiny IP, který má být použit. Na routerech je často označován jako Protocol. Port na bráně port na vnější straně routeru, kam mají být data zvnějšku posílána. Je to port v zadaném rozsahu, na routeru často označován jako Source port nebo From port. Časové razítko čas poslední změny v nastavení. Je třeba kontrolovat vždy, když je změněno nastavení sítě IPCorderu, přidána kamera či změněno síťové nastavení kamery. Je nutné, aby byl router nastaven vždy v souladu s tabulkou nejnovějšího data. Příklad: V síti LAN s adresním rozsahem /24 je potřeba zpřístupnit na veřejné adrese IPCorder se dvěma kamerami v režimu nahrávání. Adresa IPCorderu je , adresy kamer jsou a Vnější IP adresa našeho routeru je Řešení: 1. Na straně IPCorderu nastavíme rozsah portů na (dva porty pro IPCorder a 2x2 porty pro kamery). Preferovaný webový port nastavíme na Na straně routeru s firewallem nastavíme: 20

21 Nastavení IPCorderu a. přesměrování provozu z vnější adresy a portu na vnitřní adresu a port 80 na této adrese, b. přesměrování provozu z vnější adresy a portu na vnitřní adresu a port 1567 (streamování IPCorderu), c. přesměrování provozu z vnější adresy a rozsahu portů na vnitřní adresy jednotlivých kamer a porty 80 a 554 pro každou kameru. Nyní již z vnější sítě máte přístupný IPCorder na adrese Z vnější sítě jsou zařízení přístupná na adrese ve formátu Údaje z této tabulky je třeba zadat v nastavení tzv. Port Forwardingu či NAT na routeru. Obrázek 2.9. Nastavený vzdálený přístup Pokud je k IPCorderu povolen vzdálený přístup, snaží se IPCorder rozlišit, zda se uživatel připojuje z místní sítě nebo vzdáleně. Je-li detekován vzdálený přístup, zobrazí se na přihlašovací stránce zaškrtávací pole Force 21

22 Nastavení IPCorderu local access. Výjimečně se může stát, že je chybně rozpoznán vzdálený přístup, i když je uživatel ve skutečnosti připojen lokálně. V takovém případě je třeba zmíněné pole při přihlášení zaškrtnout Přizpůsobení prostředí IPCorder umožňuje přizpůsobit své rozhraní. Možnosti přizpůsobení najdete v menu Nastavení Přizpůsobení. Můžete zaměnit výchozí logo IPCorderu za vlastní, typicky logo vaší firmy a nastavit, co se má stát, pokud uživatel na logo klikne. Obrázek Přizpůsobení prostředí 22

23 Nastavení IPCorderu Pokud vlastníte model IPCorderu, který má tzv. světelný pás, máte možnost nastavit chování tohoto světelného pásu. Ve výchozím stavu svítí modře, vybírat lze z několika barev a můžete zvolit buď stálé svícení nebo směr rotace. Obrázek Světelný pás 23

24 3. Správa kamer a dalších zařízení Pod volbou Zařízení lze spravovat seznam zařízení, které jsou v IPCorderu. Na tomto místě lze přidávat další kamery, měnit nastavení, zapínat nahrávání a provádět další operace s přiřazenými zařízeními Vyhledání a přidání zařízení Po zapojení zařízení do sítě je třeba ho přidat do IPCorderu. To lze provést dvěma způsoby. Zařízení ve stejné podsíti je možné přidat pomocí automatického vyhledání. Tento způsob je snazší a rychlejší, není ovšem možné nalézt kamery z jiné podsítě. Proto lze použít i ruční přidání. Obrázek 3.1. Přidání nového zařízení Pro přidání kamery klikněte na tlačítko Přidat ručně Přidat nové a zvolte, zda chcete kameru Vyhledat nebo. 24

25 Správa kamer a dalších zařízení Automatické vyhledání Zvolte možnost Vyhledat a klikněte na tlačítko Spustit vyhledávání. Vyhledávání může trvat v závislosti na velikosti sítě od několika sekund do několika minut. Obrázek 3.2. Spuštění vyhledávání zařízení Zobrazí se výsledky hledání Klikněte na požadované zařízení, kliknutím na můžete přidat i více zařízení najednou. Je třeba zadat přihlašovací údaje Administrátorský účet, aby bylo možné na zařízení vytvářet uživatele, měnit IP adresu atd. V případě, že zařízení podporuje standard ONVIF (nebo funguje výhradně přes něj), je tato skutečnost uvedena ve sloupci Podpora ONVIF. 25

26 Správa kamer a dalších zařízení Obrázek 3.3. Nalezená zařízení Dále je třeba zvolit Zobrazovací účet aby bylo možné z kamery přehrávat živé video a nahrávat záznamy. Přidání dokončete tlačítkem Přidat vybraná zařízení. Ačkoli většina kamer umožňuje použít pro zobrazení videa anministrátorský účet, z bezpečnostních důvodů doporučujeme vždy vytvořit pro zobrazení zvláštní účet. 26

27 Správa kamer a dalších zařízení Ruční přidání Pro ruční přidání zařízení musíte znát jeho IP adresu, výrobce a model, případně porty, na kterých naslouchá, využívá-li zařízení k přesměrování portů router1. Pokud znáte tyto údaje, můžete zvolit volbu Přidat ručně. V zobrazeném panelu můžete začít přidávat první zařízení. Obdobně jako při Automatickém nalezení vyplňte údaje o uživatelských účtech, případně port a další údaje. Pokud chcete přidat více kamer najednou, použijte tlačítko Nová šablona zařízení. Pokud chcete některé šablony odebrat, můžete jich více označit pomocí klávesy Shift nebo Ctrl. Následně stačí kliknout na Smazat vybraná zařízení. Obrázek 3.4. Ruční přidání zařízení 1 Přesměrování portů (anglicky port forwarding) je metoda směrování portů z jednoho síťového uzlu na druhý. Typickým použitím je umožnění vnějšímu uživateli připojit se na zařízení na vnitřní adrese v místní síti prostřednictvím směrovače, který podporuje technologii překladu síťových adres. Zdroj: Wikipedia. 27

28 Správa kamer a dalších zařízení 3.2. Správa zabezpečení připojených zařízení Úprava zabezpečovacích údajů pro zařízení je možná v menu Zařízení a po kliknutí na zařízení v záložce Zabezpečení. Zde se zobrazují přihlašovací údaje, které používá IPCorder pro přístup k zařízení. V závislosti na typu kamery lze nastavit: Zda použít zabezpečení. Administrátorský účet zde lze změnit jméno a heslo, které se používá pro nastavení zařízení. Je nutné, aby v IPCorderu byl nastaven funkční administrátorský účet zařízení, protože jej IPCorder používá k administraci tohoto zařízení. Vygenerovat nové přihlašovací údaje systém automaticky nahradí příslušný účet na zařízení novým účtem, vybaveným bezpečným náhodně vygenerovaným heslem. Zobrazovací účet používá se pro zobrazení živého videa a pro nahrávání záznamů. Pokud je třeba změnit nějaké hodnoty v IPCorderu i na zařízení, lze zaškrtnout políčko Nastavit na zařízení. Pokud se nedaří některé údaje nastavit, může to být způsobeno tím, že je nesprávně vyplněné administrátorské heslo IPCorder pak nemá oprávnění vytvářet na zařízení uživatelské účty nebo měnit nastavení. Až budete s nastavením hotovi, potvrďte změny tlačítkem Použít. Veškeré změny lze provést i ve společné tabulce přihlašovacích údajů, které se nachází v nabídce Zařízení Tabulka autentizace. Nastavení probíhá totožným způsobem, jako na panelu u jednotlivých zařízení Odstranění zařízení Pokud potřebujete zařízení ze systému odebrat, zvolte nabídku Zařízení a v pravé části vyberte zařízení, která chcete odstranit. Můžete jich vybrat více a tlačítkem Smazat vybrané je odstranit. Upozornění Pokud odstraníte kameru ze systému, budou nenávratně odstraněny i veškeré záznamy z této kamery. Nesnažte se tedy nastavení kamery opravovat odebráním a opětovným přidáním kamery, pokud jsou pro vás tyto záznamy důležité. 28

29 Správa kamer a dalších zařízení 3.4. Stromy zařízení IPCorder umožňuje třídit zařízení do tzv. uživatelských stromů. To znamená, že si můžete kamery roztřídit například podle jejich fyzického umístění. Obrázek 3.5. Strom zařízení Do editoru stromů se dostanete kliknutím na ikonu nad seznamem kamer. Obrázek 3.6. Editor stromů zařízení 29

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

logf... mail... toboolean... B.8. Příklady... PTZ Preset tour... PTZ Preset tour s tlačítky stop a restart... Závěr...

logf... mail... toboolean... B.8. Příklady... PTZ Preset tour... PTZ Preset tour s tlačítky stop a restart... Závěr... Obsah Úvod... 5 Důležitá upozornění... 6 1. O IPCorderu... 7 1.1. Popis systému... 7 1.2. Systémové požadavky... 8 1.3. První spuštění... 9 Nalezení IPCorderu... 9 Příprava úložiště... 10 Průvodce nastavením...

Více

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž.

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Obsah 1 Úvod... 1 2 Návod pro připojení do webového rozhraní... 1 2.1 Připojení kamery k WiFi síti... 4 2.2 Postup nastavení

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

IPCorder KNR-1004/1008

IPCorder KNR-1004/1008 IPCorder KNR-1004/1008 Stručný průvodce instalací Děkujeme Vám za zakoupení výrobku společnosti KOUKAAM a.s. Pro jeho správnou instalaci si prosím přečtěte tento krátký návod. Pro další informace použijte

Více

Zkrácený návod k použití

Zkrácený návod k použití Zkrácený návod k použití záznamových zařízení značky Verze: 1.1 Datum: 30-8-2016 WWW.IPOX.CZ Obsah 1. První zapojení. 3 2. Přihlášení a náhled menu zařízení...4 3. Nastavení nahrávání..6 Nahrávání při

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Zálohování v MS Windows 10

Zálohování v MS Windows 10 Zálohování v MS Windows 10 Historie souborů Způsob zálohování jako v MS Windows 8.1 Nastavení Aktualizace a zabezpečení Zálohování nebo Ovládací panely Systém a zabezpečení - Historie souborů Přidat jednotku

Více

IP kamera. Uživatelský manuál

IP kamera. Uživatelský manuál IP kamera Uživatelský manuál Upozornění: Tento manuál nemusí zcela přesně popisovat některé technické detaily nebo může obsahovat tiskařské chyby. Pokud byste nemohli vyřešit některé problémy pomocí tohoto

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Podporovaná zařízení 04 Požadavky na HW a SW 05 Instalace SW a nastavení přístupu 05 Hlavní okno 06 SMS 06 Nastavení 07 Přidání

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Seznam tabulek. 5.1. Proměnné IPCorderu pro stavové monitory... 27 5.2. Proměnné kamer pro stavové monitory... 27

Seznam tabulek. 5.1. Proměnné IPCorderu pro stavové monitory... 27 5.2. Proměnné kamer pro stavové monitory... 27 Obsah Úvod... vi Důležité upozornění... vii 1. O IPCorderu... 1 1.1. Popis systému... 1 1.2. Systémové požadavky... 2 1.3. První spuštění... 2 Stručný průvodce instalací... 2 Discover... 2 Příprava disků...

Více

Průvodce pro přenos dat

Průvodce pro přenos dat Průvodce pro přenos dat (pro tonometr OMRON M6 Comfort IT a OMRON M3 IT) 1)Před prvním použití se musíte nejdříve zaregistrovat. 2)Přejděte na webovou stránku: http://bi-link.omron.com/home/landing 3)Zde

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

Smart PSS dohledový systém

Smart PSS dohledový systém Smart PSS dohledový systém Uživatelský manuál OBSAH Spuštění...3 Obecné nastavení...4 Účty...5 Přidat uživatele...5 Úprava a vymazání uživatele...6 Správce zařízení...7 Přidat zařízení...7 Nastavení parametrů...9

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

Partizan Device Manager Uživatelský manuál

Partizan Device Manager Uživatelský manuál Partizan Device Manager Uživatelský manuál Anotace Tento doklad to je uživatelský manuál pro software Partizan Device Manager, který byl vypracován podle standardů vypracování softwarů uvedených v ISO/IES

Více

Návod k použití aplikace Reliview

Návod k použití aplikace Reliview Návod k použití aplikace Reliview 1. Představení funkcí aplikace Tato aplikace je určena k připojení mobilních telefonů Android a Iphone na kamery a rekordéry Relicam. 1. Zajišťuje příjem obrazu z kamer

Více

NAS 107 Seznámení s Control Center

NAS 107 Seznámení s Control Center NAS 107 Seznámení s Control Center Naučte se používat Control Center pro základní správu vašeho NAS A S U S T O R C O L L E G E CÍLE KURZU V tomto kurzu se naučíte: 1. Používat Control Center pro základní

Více

Postup instalace síťové verze Mount Blue

Postup instalace síťové verze Mount Blue Postup instalace síťové verze Mount Blue Instalace na serveru 1. Stáhněte si instalační balíček pro server ze stránek Mount Blue na adrese: http://www.mountblue.cz/download/mountblue-server-setup.exe 2.

Více

4x standardní vstupy

4x standardní vstupy Uvedení do provozu Toto DVR je speciálně vyrobeno pro USB rozhraní, USB3104 převádí videosignál pomocí USB do počítače. Má vkusný černý design a malou velikost, umožňuje jednoduché připojení k počítači.

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Manuál pro správu uživatelských účtů aplikace MoneyWeb

Manuál pro správu uživatelských účtů aplikace MoneyWeb Manuál pro správu uživatelských účtů aplikace MoneyWeb Poznámka: Tento manuál byl vytvořen za použití Microsoft Internet Exploreru verze 6 cs. Používáte-li jinou verzi MS Internet Exploreru nebo jiný prohlížeč

Více

IP kamery Relicam. Verze 2 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

IP kamery Relicam. Verze 2 UŽIVATELSKÝ MANUÁL IP kamery Relicam Verze 2 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Pro ovládací rozhraní kamer Sérií RC-ID10xF RC-IW10xF RC-ID10xV RC-IW10xV RC-ID10xF RC-IW10xF RC-ID20xV RC-IW20xV Důležité upozornění: Informace o nastavení

Více

Inteligentní řešení kamerového systému

Inteligentní řešení kamerového systému Inteligentní řešení kamerového systému Uživatelský manuál Přehrávání a zálohování záznamů Přehrávání Přehrávání pořízených videozáznamů, zobrazení a vyhledávání neobvyklých událostí a informací o systému

Více

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1 Uživatelský manuál Format Convert V3.1 Obsah Obsah 1 Kapitola 1 - Popis softwaru Systémové požadavky 2 Podporovaná zařízení a formáty 2 Odinstalace 3 Kapitola 2 - Ovládání Výběr formátu souboru 4 Výběr

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Návod k obsluze. GeoVision ViewLog SW verze 8.12. Návod k obsluze GV-ViewLog Stránka 1

Návod k obsluze. GeoVision ViewLog SW verze 8.12. Návod k obsluze GV-ViewLog Stránka 1 Návod k obsluze GeoVision ViewLog SW verze 8.12 Návod k obsluze GV-ViewLog Stránka 1 Obsah : Přehrávání videosouborů úvod strana 3 Přehrávání v hlavním systému (ViewLog) strana 4 1. Základní obrazovka

Více

IPCorder KRR-416/424

IPCorder KRR-416/424 IPCorder KRR-416/424 Rychlý průvodce instalací Děkujeme Vám za zakoupení výrobku společnosti KOUKAAM a.s. Pro jeho správnou instalaci si prosím přečtěte tohoto průvodce instalací. Pro další informace použijte

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP list č.1/20 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Doporučené nastavení prohlížeče... 4 2.1 Problém s certifikátem...

Více

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky Kapitola 1: Úvod 1.1 Obsah balení Po obdržení televizního adaptéru TVGo A03 zkontrolujte, zda balení USB TV Super Mini obsahuje následující položky. Adaptér TVGo A03 Disk CD s ovladači Dálkový ovladač

Více

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený Redakční systém Joomla Prokop Zelený 1 Co jsou to red. systémy? Redakční systémy (anglicky Content Management System - CMS) jsou webové aplikace používané pro snadnou správu obsahu stránek. Hlavním cílem

Více

Stručný průvodce instalací

Stručný průvodce instalací QIG_NETIO4_cz_Layout..04 7: Stránka Stručný průvodce instalací Děkujeme, že jste zakoupili výrobek společnosti KOUKAAM a.s. Před jeho prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento krátký návod. Předejdete

Více

Provozní pokyny Aplikační stránky

Provozní pokyny Aplikační stránky Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Provozní pokyny Aplikační stránky OBSAH Jak číst tuto příručku...2 Použité symboly...2 Vyloučení

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Návod k obsluze. IP kamera Minitar MWIPC-1510G

Návod k obsluze. IP kamera Minitar MWIPC-1510G Návod k obsluze IP kamera Minitar MWIPC-1510G Úvod MWIPC-1510G je bezdrátová web kamera, která umožňuje přes internet zprostředkovat obraz odkudkoliv na světě, aniž by musel být zapnutý počítač. Může se

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Váš první webinář aneb jak na to?

Váš první webinář aneb jak na to? Váš první webinář aneb jak na to? 1. Po registraci k účasti na online-schůzce (webináři), obdržíte do své e-mailové schránky zprávu s instrukcemi a přístupovým odkazem pro připojení do vybraného webináře.

Více

Nastavení MDA Compact V

Nastavení MDA Compact V Nastavení MDA Compact V Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA Compact V, zakoupený v prodejní síti společnosti T- Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile

Více

ČSOB Business Connector instalační příručka

ČSOB Business Connector instalační příručka ČSOB Business Connector instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu na počítač...

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

Po prvním spuštění Chrome Vás prohlížeč vyzve, aby jste zadali své přihlašovací údaje do účtu Google. Proč to udělat? Máte několik výhod:

Po prvním spuštění Chrome Vás prohlížeč vyzve, aby jste zadali své přihlašovací údaje do účtu Google. Proč to udělat? Máte několik výhod: Internetový prohlížeč CHROME Pro správné fungování veškerých funkcionalit, které nám nástroje společnosti Google nabízí, je dobré používat prohlížeč Chrome. Jeho instalaci je možné provést z webové adresy:

Více

Na vod k nastavenı e-mailu

Na vod k nastavenı e-mailu Na vod k nastavenı e-mailu 1. Návod k nastavení e-mailových schránek na serveru stribrny.net. Do e-mailových schránek lze přistupovat přes webové rozhraní Webmail nebo přes poštovního klienta. Návod popisuje

Více

DINOX VMS Client Software

DINOX VMS Client Software DINOX VMS Client Software Uživatelský manuál (V2.0) Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Pokud máte jakékoli otázky nebo požadavky, prosím neváhejte se obrátit na prodejce. Tato příručka se týká

Více

Software602 FormApps Server

Software602 FormApps Server Software602 FormApps Server Instalace pluginů pro elektronické formuláře Aktualizováno: 13. 1. 2017 Software602 a.s. Hornokrčská 15 140 00 Praha 4 tel: 222 011 602 web: www.602.cz e-mail: info@602.cz ID

Více

Registrace do portálu MS2014+

Registrace do portálu MS2014+ 2016 Registrace do portálu MS2014+ Lenka Juklová Místní akční skupina Hlinecko, z.s. 7.4.2016 Obsah: Úvod... 1 1 Instalace a aktualizace internetového prohlížeče... 2 2 Ověření HW a SW požadavků aplikace...

Více

Návod k použití pro uživatele Systému monitoringu návštěvnosti oficiálních turistických informačních center

Návod k použití pro uživatele Systému monitoringu návštěvnosti oficiálních turistických informačních center Návod k použití pro uživatele Systému monitoringu návštěvnosti oficiálních turistických informačních center Systém monitoringu návštěvnosti a využívání služeb TIC Projekt: Marketingové aktivity ke zvýšení

Více

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Pro úspěšné připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 je nutné připojovat se ze stanice s Windows XP SP3, Windows Vista SP1 nebo Windows 7. Žádná VPN není potřeba,

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

Používání u a Internetu

Používání  u a Internetu Používání e-mailu a Internetu Je pro vás systém Windows 7 nový? I když má tento systém mnoho společného s verzí systému Windows, kterou jste používali dříve, můžete potřebovat pomoc, než se v něm zorientujete.

Více

1. Po instalaci kamery propojte napájecí konektor a BNC video konektor.

1. Po instalaci kamery propojte napájecí konektor a BNC video konektor. AHD 1. Po instalaci kamery propojte napájecí konektor a BNC video konektor. 2. Na druhé straně kabelu připojte BNC konektor s náležitým kanálem k DVR a napájecí kabel k 12V napájení. 3. Připojte monitor

Více

Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV

Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení budete pracovat se správou vlastností systému, postupně projdete všechny karty tohoto nastavení a vyzkoušíte

Více

Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter

Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter Rychlý průvodce instalací Registrační kartu Jsou dva

Více

Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava

Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava autor: OIKT 2015 Obsah Návod pro instalaci VPN... 3 Důležité upozornění... 3 Příprava na instalaci - stažení souborů...

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instalační manuál Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů GETA Centrum s.r.o. 04 / 2012 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147

Více

Quick Installation Guide. Central Management Software

Quick Installation Guide. Central Management Software Quick Installation Guide English 繁 中 簡 中 日 本 語 Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska Central Management Software Obsah balení CD se softwarem Obsah balení Stručná

Více

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál B Series Waterproof Model IP Kamera Uživatelský manuál Obsah 1 ÚVODEM... 3 2 VZHLED A ROZHRANÍ... 3 3 PŘIPOJENÍ KE KAMEŘE Z VAŠÍ LAN SÍTĚ... 4 4 PŘIPOJENÍ KAMERY PŘES WAN ROZHRANÍ... 8 5 DALŠÍ NASTAVENÍ...

Více

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ Návod k používání systému OTDI.CZ Vážený kliente. Děkujeme za projevený zájem o náš on-line systém evidence kontrol, určený speciálně pro účely dozorů staveb. Systém OTDI.CZ nabízí svým uživatelům zejména:

Více

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Sada Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 obsahuje aplikace Fiery pro provádění úloh souvisejících se serverem

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Vario IV

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Vario IV Nastavení telefonu T-Mobile MDA Vario IV Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA Vario IV, zakoupený v prodejní síti společnosti T- Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro

Více

Úvod 2 Snížení intervalu pro automatický import zásilek 3 Možnost použít jiné jméno odesílatele na štítku 4 Podporujeme i webový prohlížeč Opera

Úvod 2 Snížení intervalu pro automatický import zásilek 3 Možnost použít jiné jméno odesílatele na štítku 4 Podporujeme i webový prohlížeč Opera Moje DPD Víkendová aktualizace 21. 1. 2017 Obsah 1 Úvod 1 2 Snížení intervalu pro automatický import zásilek 2 3 Možnost použít jiné jméno odesílatele na štítku 3 4 Podporujeme i webový prohlížeč Opera

Více

IP kamera NCC800 NCC800WL. Instalační průvodce

IP kamera NCC800 NCC800WL. Instalační průvodce IP kamera NCC800 NCC800WL Instalační průvodce 1. Nejprve stanovte typ zařízení. 2. Pokud je zařízení možné napájet pomocí PoE (Power over Ethernet), jednoduše připojte kameru pomocí Ethernet kabelu. 3.

Více

VYTVOŘENÍ / EDITACE RDP SOUBORU

VYTVOŘENÍ / EDITACE RDP SOUBORU VYTVOŘENÍ / EDITACE RDP SOUBORU Windows Server 2008 Windows Server 2012 ipodnik cloud ipodnik pro Vás provozuje: BIZ-ONE EU s.r.o. Jiráskova 306 252 25 Jinočany, Praha Západ Web: www.ipodnik.cz Tel.: 605

Více

T-Cloud Zakázka. Uživatelská příručka

T-Cloud Zakázka. Uživatelská příručka Uživatelská příručka Popis služby Služba T-Cloud ZAKÁZKA (dále jen ZAKÁZKA) poskytuje svým uživatelům informace o 99% veřejných zakázek vypsaných v České republice. Služba nabízí uživatelům následující

Více

TACHOTel manuál 2015 AURIS CZ

TACHOTel manuál 2015 AURIS CZ TACHOTel manuál 2 TACHOTel Obsah Foreword I Úvod 0 3 1 Popis systému... 3 2 Systémové... požadavky 4 3 Přihlášení... do aplikace 5 II Nastavení aplikace 6 1 Instalace... a konfigurace služby ATR 6 2 Vytvoření...

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka Popis funkce Softwarový nástroj INISOFT Update je univerzálním nástrojem pro stahování, údržbu a distribuci programových aktualizací

Více

Dokumentace pro správu zlínských DUM

Dokumentace pro správu zlínských DUM Dokumentace pro správu zlínských DUM Obsah 1 Správa administrátorů... 3 1.1 Přidávání administrátorů... 3 1.2 Nastavování práv administrátorů... 3 1.3 Upravení detailů administrátora... 5 1.4 Aktivování,

Více

Systémové požadavky Xesar

Systémové požadavky Xesar Xesar První kroky Systémové požadavky Xesar Osobní počítač; min. 1,2 GHz nebo vyšší Nejméně 8 GB RAM (u 64bitového systému, z toho 4 GB dostupné pro systém Xesar) 2 hostitelské zařízení USB 2.0 pro kódovací

Více

HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL

HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL Strana 1 / 7 Úvod AirLive konfigurační utilita pro OS Windows umožňuje uživatelům identifikovat HomePlug zařízení (HP1000E Sérii & HP2000E Sérii) v elektrické síti. Dále zobrazuje

Více

IPCorder KRR-8016/24/32/40

IPCorder KRR-8016/24/32/40 IPCorder KRR-8016/24/32/40 Stručný průvodce instalací Děkujeme, že jste zakoupili výrobek společnosti KOUKAAM a.s. Před jeho prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento krátký návod. Pro další informace

Více

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka Univerzální rezervační systém Uživatelská příručka Obsah I. Instalace... 3 II. První spuštění aplikace... 4 III. Hlavní okno aplikace... 5 IV. Nastavení aplikace... 6 1. Přidání místností... 6 2. Uživatelské

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

NIBE Uplink Uživatelská příručka

NIBE Uplink Uživatelská příručka NIBE Uplink Uživatelská příručka Obsah 1 Všeobecné Úrovně služby Požadavky 2 Registrace služby NIBE Uplink 3 Navigace na stránkách Moje systémy Software Nastavení účtu Odhlášení 1. Všeobecné Aplikace NIBE

Více

Manuál pro žadatele OBSAH

Manuál pro žadatele OBSAH Manuál pro žadatele OBSAH 1. Úvod... 2 2. Registrace žadatele do systému... 3 3. Přihlášení... 5 4. Změna hesla... 6 5. Obnova zapomenutého hesla... 7 6. Vyplňování formuláře žádosti o dotaci... 8 6.1.

Více

RECORD IT. Uživatelská příručka

RECORD IT. Uživatelská příručka RECORD IT Uživatelská příručka RECORD IT RECORD IT Copyright 2015 PROMICRA, s.r.o. Obsah Úvod... 5 Instalace modulu RECORD IT... 7 Použití modulu RECORD IT v programech QuickPHOTO... 9 1. Digitální kamery

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 11. 2. 2015 Verze: 2.2 2015 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3

Více

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení...

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení... Modul Události Obsah Popis modulu... 2 Přístup k modulu... 2 Popis rozhraní... 2 Práce s rozhraním... 3 Selektor událostí... 3 Události na zařízení... 3 Události na vstupu zařízení... 3 Události v rozhraní...

Více

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (klient)

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (klient) 2015 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 5. února 2015 Obsah 3 Obsah...5 Aktivace možnosti Fiery...6 Automatická aktivace

Více

Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24

Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24 Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24 Verze: 2.13 (19. 8. 2015) Vlastník: CEN7350_03 Jméno souboru: P24_manual_certifikat_hw Obsah Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24...

Více

CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele

CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele CS OTE OTE Launcher Manager 1/13 Obsah Použité zkratky... 2 1 Úvod... 3 2 Nastavení systému uživatele... 3 2.1 Konfigurace stanice... 3 2.2 Distribuce aplikace OTE Launcher Manager... 3 2.3 Download aplikace

Více

První přihlášení k Office 365

První přihlášení k Office 365 První přihlášení k Office 365 Na webové stránce https://outlook.office365.com se přihlaste pomocí své emailové adresy (uživatelské jméno) a přiděleného hesla pro první přihlášení. Ihned po přihlášení budete

Více

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC)

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) 1/6 1. Instalace modulu Na internetových stránkách KB na adrese http://www.mojebanka.cz v sekci Stáhněte si

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ REPOTEC RP-IP0613 Úvod Bandwidth manager REPOTEC (dále jen BM) je levný a jednoduchý omezovač rychlosti pro jakékoliv sítě založené na protokolu TCP/IP. Velice snadno se ovládá

Více

NVR (IP) Popis Setup Wizardu.

NVR (IP) Popis Setup Wizardu. NVR (IP) 1. Po instalaci kamery připojte zdířku a RG-45 LAN typ konektoru napájecího kabelu k příslušné zdířce kamery (pokud kamera podporuje POE technologii, připojení není nezbytné). 2. Opačná strana

Více

1820 série NVR Instalační průvodce

1820 série NVR Instalační průvodce 1820 série NVR Instalační průvodce 1. Představení produktu Kedacom NVR série 1820 je komplexní řešení pro video dohled a nahrávání videa. NVR řady 1820 podporují Open Network Video Interface Forum (ONVIF)

Více

CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele

CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele CS OTE OTE Launcher Manager 1/20 Obsah Použité zkratky... 2 1 Úvod... 3 2 Nastavení systému uživatele... 3 2.1 Konfigurace stanice... 3 2.2 Distribuce aplikace OTE Launcher Manager... 3 2.3 Download aplikace

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV Obsah: 1. Úvod... 3 2. Pojmy... 3 3. Registrace zařízení... 4 3.1. Generování párovacího kódu pro Set-Top box... 4 3.2. Autorizace webového prohlížeče... 6 3.3. Instalace a autorizace

Více

Instalace síťové CLS licence

Instalace síťové CLS licence Instalace síťové CLS licence Jako tomu bylo u předchozích verzí, poskytuje SURFCAM nadále možnost síťového licencování pro ty uživatele, kteří vlastní plovoucí licence systému SURFCAM. Metoda síťových

Více