Farní sbor ČCE v Rokycanech. Adventní list 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Farní sbor ČCE v Rokycanech. Adventní list 2011"

Transkript

1 Farní sbor ČCE v Rokycanech Adventní list 2011

2 Slovo kurátorky Milé sestry a milí bratři, blíží se konec starého církevního roku a začátek nového, který právě Adventem začíná. A tak budu trochu bilancovat. Náš sbor se rozrostl, to je asi nejhezčí zpráva. Přistoupila rodina Pechova z Hromnic a Kateřina Pechová byla pokřtěna. Do sboru přistoupil bratr Baláž ze Strašic. No a nejradostnější událostí léta byl křest malého Mikuláše Jirky. Kromě toho pravidelně do našeho společenství chodí sestra Alena Vašáková s dětmi a rodina Čermákova s dětmi. Takže děti se na nedělní škole někdy ani nevejdou kolem stolu! Pokračovali jsme v tradici rodinných dovolených, tentokrát se nás v krušnohorském Perninku sjelo na 20 dospělých a 20 dětí. Členové sboru i přátelé a příznivci. Užili jsme si to náramně, na poslední rodinné neděli to bratr Vláďa Pech ukázal názorně natočeným filmem. Od jara se toho v našem sborovém domě mnoho přihodilo. Nebyla to sice taková revoluce jako vloni, spíše jsme se snažili zhojit rány, které nám způsobila loňská zima. Byl opraven prasklý okap na kostele kterým zatékalo a do okapů celé jižní strany byly instalovány topné kabely, aby již nemohlo dojít k zamrzání. Bude znovu vymalována poškozená stěna v kostele. Pokračovalo ale i zvelebení domu - jsou opravena a natřena okna severní fasády sborového domu. S financováním oprav nám pomohl odbor památek Města Rokycany. Ani my jsme ale nezaháleli, na jaře byla velká brigáda na zahradě, při níž byla stržena stará kolna a vybudován krásný venkovní gril, které jsme hned na jaře a pak znovu v září využili a bylo to moc dobré! Další brigády se konaly v září a říjnu. Vlastními silami jsme renovovali dřevěné zábradlí terasy nad modlitebnou. Na jaře se konal již 2. ročník hudebního festivalu "Jaro v Evangelickém kostele". Slyšeli jsme varhanní koncert, koncert barokní taneční hudby i s ukázkami barokního tance a tradičně pěvecké sbory ZUŠ. Jednoznačně nejzajímavější jarní akcí byla naše účast v "Noci kostelů". Připravili jsme bohatý program - koncerty pěveckého sboru a varhanní, divadelní představení, prohlídky kostela, scénické čtení, Středisko Diakonie také otevřelo klub v suterénu a

3 uspořádalo výstavu obrázků Albína Gini. Zájem veřejnosti byl až neočekávaně veliký. Nu nastavili jsme si vysokou laťku napříští rok. Celé léto a podzim přemýšlíme nad realizací projektu, který jsme zatím nazvali "Projektem křesťanských hodnot". Bude o něm samostatná zmínka. Poslední rodinnou neděli jsme věnovali úvahám o financování našeho sboru. Peníze sice nejsou tím nejdůležitějším v životě, ale o budovu, kterou nám naši předkové předali musíme pečovat a snažit se ji i našim dětem odevzdávat v dobrém a použitelném stavu. To to bohužel něco stojí. Měli bychom se i v adventním čase zamyslet nad zbytností některých našich výdajů a přemýšlet zda by ušetřené peníze nemohly být použity právě v našem sboru. S přáním pokojného a radostného očekávání příchodu našeho Pána Ježíše Krista Václava Gutová, kurátorka Adventní zamyšlení Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky! (Mk 1, 3) Takhle to bylo tenkrát na Východě. Jan Křtitel kázal, apeloval, vyzýval lid, aby se připravil na příchod někoho významného, Syna Božího. Řekněme si to tak, že se blížily Vánoce, jako to vnímáme dnes, a měl se narodit Ježíš, takový Boží dar pro svět. Ve skutečnosti Ježíš už byl dávno na světě a lid se měl připravit na to přijmout především jeho poselství. O to by nám mohlo jít i dnes - připravit se na to přijmout poselství Ježíšovo. Pravda je, že dnes je všechno úplně jinak. Skutečný význam adventní doby a následných Vánoc nám uniká. A jestli na něco opravdu slyšíme, pak to nejsou slova Jana Křtitele připravte cestu Páně. My teď slyšíme na reklamní vlny obchodů plných vánočního zboží. Připravte si kapsy, peněženky, vánoční sleva k vám přichází. Děláme si starosti, co komu koupíme a kde na to vezmeme. Těšíme se také, že sami něco dostaneme. Adventní poselství naopak nepřináší starosti tohoto typu. Nemíří k našim peněženkám. Vzhůru! Všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám, i ten, kdo peníze nemá. Pojďte, kupujte a jezte, pojďte a kupujte bez peněz a bez placení víno a mléko! Proč utrácíte peníze, ale ne za chléb? A svůj výdělek za to, co nenasytí? Poslechněte mě a jezte, co je dobré, ať se vaše duše kochá tukem! Nakloňte ucho a pojďte ke mně, slyšte a budete živi! Uzavřu s vámi smlouvu věčnou, obnovím milosrdenství věrně Davidovi prokázaná. (Iz 55, 1 3) Pojďte a kupujte bez peněz a bez placení víno a mléko. Nakupovat bez peněz. Komu by se nechtělo? Jenže není víno jako víno a mléko jako mléko. A to je pro nás zklamáním. Jde to mimo naše zájmy. Přitom je to něco tak důležité, tak potěšující a sytící. Je to pokrm pro duši, která je nedílnou součástí každého z nás. Umíme se starat o to, abychom krásně vypadali, abychom neumírali hladem. Ale umíme se starat i o svou duši? Vnímáme, když naše duše strádá? Adventní poselství nám nechce vzít naše dárky. Nechce nás odradit od nákupů. Chce nás obohatit. Nabízí nám něco navrch. Chce sytit naše duše. Chce nás hladit upřímnými slovy lásky a naděje.

4 Chce nás obdarovat dodatečně jinak. Nabízí alternativu k běžným starostem o to, co budeme jíst, co budeme pít, co si oblékneme. Místo toho si můžeme klást také otázky typu: jaký má to všechno význam? Na čem ještě záleží? Jaký je smysl života? Na tyto otázky by nám rád odpověděl Pán Ježíš, jehož příchod (advent) slavíme. Povíme si o nich konkrétněji nejen při adventních nedělích. Všichni jste zváni. I ten, kdo peníze nemá poslechněte mě a jezte, co je dobré, ať se vaše duše kochá tukem! Pokojný advent přeje jménem staršovstva Rokycanova sboru ČCE Leonardo Teca, farář Virtuální prezentace sboru Milé sestry, milí bratři tohoto roku, tj. téměř před 9ti měsíci, jsme spustili nové internetové stránky sboru. Když jsme společně připravovali jejich novou podobu, měli jsme za cíl jediné: připravit prezentaci, která bude poskytovat vám, členům a přátelům našeho sboru, i veřejnosti, aktuální a úplné informace o dění v našem sboru. Aby stránky odráželi pravdivě to, jaký náš sbor je, čím se zabývá, kdo je jeho součástí. Jak se nám to daří? informace o celocírkevních akcích, tj. nehledají informace spojené s našich sborem. Naše stránky tedy neslouží jen pro účely našeho sboru, byť to nebylo původním záměrem, ale pomáhají šířit povědomí a informace o celé naší církvi. Jelikož se dnešní "virtuální přítomnost" neomezuje pouze na webové stránky, provozujeme kromě prezentace na adrese též naše stránky na Picasa (server pro sdílení fotografií), YouTube (video server), Facebooku (sociální síť), či Twitteru (sociální síť). Díky těmto službám jsou dnes o dění v našem sboru informování bratři a sestry z jiných evangelických sborů i celocírkevních organizací. Pro ty z vás, kteří mají zájem být průběžně informováni o dění a novinkách (nejen) ve sboru, poskytujeme také službu zasílání ového měsíčníku "Novinky a akce Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Rokycanech". Pokud se chcete k odběru přihlásit, stačí navštívit naše stránky zadat vaši ovou adresu do sekce "Novinky em", kliknout na "Přihlásit" a dál se řídit instrukcemi, které dostanete. Nebo můžete o registraci zažádat zasláním žádosti na S přáním Všeho dobrého, klidu v duši a mnoho Světla do nadcházejícího Adventního času, přeje br. Radovan Jirka člen staršovstva Advent 2011, co se bude dít ve sboru: Dovolte pár zajímavých údajů: Celkově od spuštění nové stránky navštívilo 587 uživatelů, přičemž polovina z nich se vrací více jak 1x měsíčně. Průměrně na našich stránkách uživatelé stráví 3 min. 20sec. a prohlédnou si více jak 4 stránky. Nejčastěji jsou, kromě domovské stránky, kde se snažíme uveřejňovat nejnovější informace, navštěvovány galerie fotografií z našich akcí. Zvláštností je, že naše stránky navštěvují též uživatelé, které zajímají Neděle, První adventní neděle, bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně zahájení výstavy fotografa Lukáše Havleny DĚTI NOCI Neděle, Druhá adventní neděle, bohoslužby s tématem: Marie, žena jako každá jiná? Vystoupí pěvecký sbor

5 Neděle, Třetí adventní neděle, bohoslužby s adventním tématem Diakonie otevřela storypoint Neděle, Dětská vánoční slavnost a Vánoční divadlo Rybova mše Hej Mistře, sbory ZUŠ Sobota, (Štědrý den) Štědrovečerní bohoslužby (bez VP) Neděle, Boží hod vánoční 9.30 Bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně Nový projekt sboru Nelíbí se vám, co se ve společnosti děje? Vadí vám rostoucí násilí, nesnášenlivost? A co marný boj s korupcí, sobecké hromadění majetku, podléhání konzumnímu diktátu doby? Vytrácejí se důležité hodnoty... Jestli se připojujete k tomu výše uvedenému, pak nás zaujalo to samé. Nechceme jen sedět a dívat se. Mimo jiné proto, že kořeny tradičních hodnot jsou na dosah, v křesťanství. To jsou základní pohnutky diskuse ve sboru a zároveň vzniklého projektu. Chceme projevit svou společenskou odpovědnost a přispět ve spolupráci s veřejností k obnově tradičních křesťanských hodnot a ke zlepšení situace v širším okolí. To si klademe za cíl. Podrobnosti projektu naleznete na webových stránkách sboru a uvítáme každého, kdy by svou troškou chtěl přispět. br. Petr Neumann, místokurátor Na středeční dopoledne 9. listopadu naplánovala Diakonie ČCE slavnostní otevření nového prostoru s názvem Storypoint. Storypoint Diakonie ČCE vznikl s cílem vytvářet možnost pro setkání, propojování uživatelů a dárců sociálních služeb, a upevňování vztahů mezi partnery. Prostřednictvím vernisáží představí příběhy nejen z oblasti sociálních služeb, ale i rozvojové pomoci. V nově vytvořeném prostoru budou probíhat zajímavé výstavy, odborné semináře s tématikou sociálních služeb, rozvojové a humanitární pomoci, společenské odpovědnosti firem, fair trade a ekologie. Diakonie ČCE má nezastupitelnou roli v poskytování sociálních služeb v našem městě a já jsem moc rád, že tady takové místo určené pro setkávání, kde se zároveň bude moci kdokoli dozvědět o fungování Diakonie, vzniklo, uvedl primátor statutárního města Plzeň Mgr. Martin Baxa, který nad Storypointem převzal záštitu. Novému prostoru ji rovněž poskytl hejtman Plzeňského kraje Milan Chovanec, kterého na slavnostním otevření zastoupil člen Rady Plzeňského kraje pro sociální oblast Mgr. Miroslav Brabec.

6 Podařilo se dovršit několikaleté úsilí, které vyvrcholením oficiálního vzniku, a to Od tohoto data se kromě našeho, merklínského a Korandova sboru na řízení Diakonie Západ podílet nebo spolupracovat i další sbory v Plzeňském seniorátu, které o to projeví zájem. Petr Neumann, ředitel střediska Střípky ze života sboru Svým osobitým humorem setkání obohatil patron Storypointu herec Pavel Nový, jehož životní příběh by bezpochyby zapadl mezi ostatní, které toto nevšední místo příběhů postupně představí. Kostelnice sboru, sestra Jana Sovadinová se vzorně stará o kostel, sborový dům i zahradu. Všude je nebývale vzorný pořádek, krásná výzdoba a čisťounko. A ještě k tomu v rámci křesťanské služby pravidelně navštěvuje ty členy sboru, kteří již nemohou přijít mezi nás. Děkujeme! Letní ptactvo definitivně odmigrovalo zpět do teplých krajin. Až na pár zoufalých racků, které byly spatřeni na Rokycansku. Migrace zasáhla i některé členy sboru, a to sestru Raindlovou a Dejmkovou se svými blízkými. Namísto teplých krajin sestry zvolily bližší destinace. Členové sboru obětavě se stěhováním pomáhali, srdečné díky! Na závěr akce požehnal Storypointu farář ČCE Mgr. Karel Šimr. Krátký obřad obohatil zpěv tradicionálu, do kterého se zapojila většina přítomných. Vznik Diakonie Západ U příležitosti slavnostního otevření Storypointu byla 1. náměstkem Diakonie ČCE Ing. Tomášem Nejedlem zároveň představena nově vznikající organizace Diakonie ČCE středisko Západní Čechy. Vyslyšeli jsme přání tří dosavadních středisek v Merklíně, Plzni a Rokycanech, která sama cítila potřebu spojení. Od této změny si slibují, že se stanou silnější, akčnější a celkově větší a stabilnější organizací. Pro klienty nepřinese sloučení středisek žádné zásadní změny, dodal Nejedlo. K tomu za Rokycanův sbor dodávám, že je nám ctí být jako zakládající člen Diakonie Západ. Na rokycanské faře se ve dnech sešlo kolem deseti farářů, absolventů stejného ročníku vikariátu. Sympatické setkání se uskutečnilo na pozvání br. faráře Tecy, kterého tato skupina láskyplně nazývá náš Leopardo. Manželé Neumannovi oslavili v soukromí 15 let trvání jejich manželství. Oslava vyvrcholila výstupem k Labským pramenům, kde své děti téměř utýrali převýšením 950 metrů a 17 km chůze. Děti však projevily svou neuvěřitelnou houževnatost a zapsaly si letošní druhý vysokohorský zářez. Pěvecký sbor Epes trápí nedostatek basových hlasů t.č. pouze v jediném obsazení, navzdory posilujícímu se altu a tenoru. Je otázkou, zda-li se v praxi neprojevuje evangelická evoluce zůsobující vyrovnávání tóniny mužské a ženské části sboru. Tento názor bude ověřen dalšími studiemi. Každopádně basáci jsou vítáni. Zn. Víra není podmínkou.

7

1. zasedání 33. synodu ČCE (19. 22. 5. 2011) TISK 16 ZPRÁVY SBORŮ S PODPOROVANÝMI A MISIJNÍMI MÍSTY

1. zasedání 33. synodu ČCE (19. 22. 5. 2011) TISK 16 ZPRÁVY SBORŮ S PODPOROVANÝMI A MISIJNÍMI MÍSTY ZPRÁVY SBORŮ S PODPOROVANÝMI A MISIJNÍMI MÍSTY TISK č. 16 A) Úvod Statut podporovaného kazatelského místa mají v současné době tyto farní sbory ČCE: FS ČCE v Silůvkách místo prohlášeno za podporované do

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 24 květen 2014 číslo 5 OLDIN 5 / 2014

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 24 květen 2014 číslo 5 OLDIN 5 / 2014 Olomoucký arcidiecézní informátor 1 Ročník 24 květen 2014 číslo 5 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Nový způsob hospodaření na lesním a zemědělském majetku i s budovami,

Více

Velikonoce 2012. Konfirmační slavnost

Velikonoce 2012. Konfirmační slavnost Sbor Českobratrské církve evangelické v Horních Počernicích S b o r o v ý d o p i s 1/2012 ročník XI velikonoční číslo vychází 1. dubna 2012 Velikonoce 2012 Milé sestry a bratři, zdravím vás jako kazatel

Více

ZPRÁVY CHARIT Y 2. Ekonomické informace str. 9 Tabulka Sbírka na Charitu str. 10-11

ZPRÁVY CHARIT Y 2. Ekonomické informace str. 9 Tabulka Sbírka na Charitu str. 10-11 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, DÓMSKÉ NÁM. 10, TEL./FAX: 416 731 452 TEL. 416 735 606 E-MAIL: dchltm@dchltm.cz, INTERNET: www.dchltm.cz ZPRÁVY CHARITY 5/2008 ZPRÁVY CHARIT Y 2 O B S A H Duchovní slovo str.

Více

Úryvky z promluvy papeže Benedikta XVI. z 3. června

Úryvky z promluvy papeže Benedikta XVI. z 3. června 1 z 32 7-8/2006 červenec-srpen Obsah Ptáme se Představujeme Církevní stavby v diecézi Přemítání o farnosti Čteme list Římanům Slovo mají čtenáři Stalo se... Nenechte si ujít Nabídka - pozvánka Pozvání

Více

ZPRÁVY A OHLASY Březen 2015

ZPRÁVY A OHLASY Březen 2015 ZPRÁVY A OHLASY Březen 2015 Měsíčník novoměstského sboru ČCE Ročník XIV. Výroční sborové shromáždění 2015 se bude konat v neděli 22. března 2015 pro celý sbor v Novém Městě od 9.00. O konání v jednom místě

Více

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor 12 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 prosinec 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Vánoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

Tomáš. Objevila jsem Boha. Léto 2008. Číslo 79 OBČASNÍK DOBŘÍŠSKÉ FARNOSTI

Tomáš. Objevila jsem Boha. Léto 2008. Číslo 79 OBČASNÍK DOBŘÍŠSKÉ FARNOSTI Drahá, tak jaro už pomalu skončilo a my tu brzy budeme mít léto. Jsem ráda, že je takové počasí, jaké je. Občas poslouchám, když se lidé sejdou a povídají si o počasí, jak na něj nadávají. Jednou moc prší,

Více

Příjemné prožití vánočních svátků vám přeje vedení UMČ Praha 20 a redakce.

Příjemné prožití vánočních svátků vám přeje vedení UMČ Praha 20 a redakce. 1 6 Příjemné prožití vánočních svátků vám přeje vedení UMČ Praha 20 a redakce. Hornopočernický zpravodaj listopad 2012 Kalendář akcí v Horních Počernicích v prosinci 2012 do 6. 1. 2013 VÝSTAVA NÁDRAŽÍ

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

11/2009 LISTOPAD. Za komunistů to bylo. zápasu za pravdu a spravedlnost v naší zemi. dnes. Věděli jsme kdo je kdo, věděli jsme, proti

11/2009 LISTOPAD. Za komunistů to bylo. zápasu za pravdu a spravedlnost v naší zemi. dnes. Věděli jsme kdo je kdo, věděli jsme, proti 11/2009 LISTOPAD Obruče Za komunistů to bylo celkem jednoduché, zaslechnete možná ještě dnes. Věděli jsme kdo je kdo, věděli jsme, proti čemu se stavíme. Ano, železná opona a přítomný nesmrtelný režim

Více

Diakonie Církve bratrské

Diakonie Církve bratrské Diakonie Církve bratrské VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah Základní údaje o Diakonii CB 4 Bethesda - domov pro seniory 5 Chráněné bydlení na Xaverově 7 Centrum Slunečnice - Centrum Černý Most 9 Pobočka DCB v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FS ČCE Šumperk/ 16. března 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA FARÁŘKY ZA ROK 2013 Milí bratři a sestry, předkládám Vám tímto výroční zprávu za rok 2013. BOHOSLUŽBY FS ČCE Šumperk a jeho kazatelské

Více

Z mateřské školy Liptál

Z mateřské školy Liptál V dnešním čísle najdete: Květen - červenec 2009 Liptál - vesnice roku 2006 Z jednání zastupitelstva Kanalizace v obci Společenská kronika Informace OÚ Liptál a Lidečko, Vesnice roku... Úspěchy našich občanů

Více

2 / 2014 ÚNOR. že ho vzal na sebe, proměnil ho a dal mu jiný. Gave v Lurdech se poprvé 11. února 1858 zjevila Panna Maria v jeskyni Massabielle.

2 / 2014 ÚNOR. že ho vzal na sebe, proměnil ho a dal mu jiný. Gave v Lurdech se poprvé 11. února 1858 zjevila Panna Maria v jeskyni Massabielle. ÚNOR 2 / 2014 Každý rok si připomínáme Světový den nemocných. Památka Panny Marie Lurdské nás k této myšlence přivádí. V jeskyni u řeky Gave v Lurdech se poprvé 11. února 1858 zjevila Panna Maria v jeskyni

Více

V e l i k o n o č n í

V e l i k o n o č n í V e l i k o n o č n í 2014 Českobratrská církev evangelická, sbor Mšeno u Mělníka Není-li Boha Není-li Boha, pak je vše dovoleno, říká Ivan Karamazov ve světoznámém románu F.M.Dostojevského. I když citát

Více

Farní zpravodaj. Začíná jubilejní rok 200. výročí narození Dona Boska

Farní zpravodaj. Začíná jubilejní rok 200. výročí narození Dona Boska Farní zpravodaj leden 2015 Začíná jubilejní rok 200. výročí narození Dona Boska Uvnitř tohoto vydání: Úvodník Den farností Teplice v roce 2015 2 Milé setkání 3 Blonďák v Teplicích 4 Jak to viděl Vlastimil

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Červen 2007 Obsah:! Pastýřský list kardinála u příležitosti oslav jeho 75. narozenin... str. 9! Zvony na Tetíně péčí farníků...str. 9-10! Svědectví: vnímání rozdílů mezi ateisty a věřícími...str. 10-11!

Více

Ročník 24 listopad 2014 číslo 11

Ročník 24 listopad 2014 číslo 11 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 11 / 2014 1 Ročník 24 listopad 2014 číslo 11 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Hlavním kořenem rodinných problémů je nedostatek

Více

12/2012 PROSINEC. vyznavačskou. Vás obracím s pozdravem a povzbuzením.

12/2012 PROSINEC. vyznavačskou. Vás obracím s pozdravem a povzbuzením. 12/2012 PROSINEC Milé sestry a milí bratři v Kristu Ježíši, našem Pánu! Na začátku nového církevního roku se na Vás obracím s pozdravem a povzbuzením. S vděčností se ohlížím za minulým rokem a chci Vám

Více

Pobožnosti křížových cest

Pobožnosti křížových cest 1/2015 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, postní doba je časem, ve kterém budeme neustále vyzýváni k obnově svého vztahu k Bohu. Není to povinnost, ale mnohem spíše nezbytnost.

Více

Krátce z tiskovky. RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí. Upozornění pro rodiče nově narozených občánků města Dobříš

Krátce z tiskovky. RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí. Upozornění pro rodiče nově narozených občánků města Dobříš 02 2015 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Zveme vás na benefi ční koncert a vernisáž výstavy plakátů do kulturního domu. Akci společně pořádají o.p.s. profem, Kulturní středisko Dobříš a Základní

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 20 květen 2010. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 20 květen 2010. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz 5 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 20 květen 2010 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz 2 Z galerie zapomenutých kněží František Kutal (1882 1967) Mezi ty, kteří

Více

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje.

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje. 1/2013 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, vstupujeme do postní doby, ve které máme znovu intenzivněji usilovat o obrácení svého života ke Kristu, o návrat k Lásce (srov.

Více

NÁŠ ČASOPIS. Prosinec 2013 / 150

NÁŠ ČASOPIS. Prosinec 2013 / 150 NÁŠ ČASOPIS Prosinec 2013 / 150 Když byla Alžběta v šestém měsíci, byl anděl Gabriel poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené muži jménem Josef, z rodu Davidova;

Více

L e t n í. Co tu chceš, Eliáši? Českobratrská církev evangelická, sbor Mšeno u Mělníka

L e t n í. Co tu chceš, Eliáši? Českobratrská církev evangelická, sbor Mšeno u Mělníka L e t n í 2015 Českobratrská církev evangelická, sbor Mšeno u Mělníka Co tu chceš, Eliáši? Přišel k jednomu trnitému keři a usedl pod ním; přál si umřít. Řekl: Už dost, Hospodine, vezmi si můj život, vždyť

Více

Co v prostorech Centra volného času nabízíme

Co v prostorech Centra volného času nabízíme CENTRUM JANA XXIII. HLINSKO 2012 1 Obsah: Co nabízíme, jak nám můžete pomoci str. 2 Úvodní slovo str. 3 Kontaktní údaje a realizační tým. str. 4 Poděkování dárcům a sponzorům str. 5 Přehled aktivit v roce

Více

Milí přátelé Životní příběh Dona Boska podněty k přemýšlení a ná- sledování Náměty pro zpyto- vání, rozjímání, povídání Moje předsevzetí na měsíc

Milí přátelé Životní příběh Dona Boska podněty k přemýšlení a ná- sledování Náměty pro zpyto- vání, rozjímání, povídání Moje předsevzetí na měsíc 121 13. 12. 2012 Milí přátelé. Tak už jsou zase tady šťastné a veselé. Čas míru a pokoje. Čas těšení i stresů. Taky čas frází a klišé. Slovo klišé (z francouzského cliché) v tiskařském průmyslu znamená

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2012 Číslo 2 Ročník 18 Úvodník P. Wojciech Zapiór Liturgický kalendář Rosteme ve víře Živý růženec Pomáhat druhým přináší radost oběma stranám Te Deum z Domova pro seniory

Více

Časopis o životě Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna. Ročník XV. www.farnostslavkov.cz Číslo 4/2012

Časopis o životě Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna. Ročník XV. www.farnostslavkov.cz Číslo 4/2012 Časopis o životě Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna Ročník XV. www.farnostslavkov.cz Číslo 4/2012 Nový betlém v Heršpicích Na předvánočním jarmarku Centra Ententyky předalo toto občanské sdružení

Více