Zapojte LPR technologii do stávajících kamerových systémů!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zapojte LPR technologii do stávajících kamerových systémů!"

Transkript

1 License Plate Recognition 1 Zapojte technologii do stávajících kamerových systémů! Prezentace - Plettac Systems s.r.o.

2 License Plate Recognition 2 PROČ SYSTÉM?

3 Proč? 3 systém je vhodný zejména pro uživatele, kteří potřebují efektivně monitorovat a analyzovat pohyb vozidel. Jsou mezi Vašimi zákazníky státní organizace např. Policie ČR, Městská policie, nemocnice, univerzity, atd.? Počet motorových vozidel vzrůstá a úměrně tomu se zvyšují i rizika spojená s dopravou a bezpečností.

4 Proč? 4 Státní správa & Policie Monitorování silnic a dálnic Vyhledávání odcizených vozidel Porušování rychlosti jízdy Kontrola plynulosti provozu Vymáhání práva Atd.

5 Proč? 5 Když je potřeba efektivně zabezpečit dozor, prevenci bezpečnosti, kontrolu vjezdů a výjezdů atd. Patří mezi Vaše zákazníky např. nákupní a společenská centra, podniky s početným vozovým parkem, letiště, provozovatelé a správci parkovišť atd. Významný potenciál systému je ve zvyšujícím se požadavku na maximální bezpečnost.

6 Proč? 6 Firemní parkovací plochy Kontrola vjezdu/výjezdu Správci objektů, půjčovny vozidel Kontrola vjezdu/výjezdu. Veřejná parkoviště / Obchodní centra In/out kontrola, integrace pokladního systému, počítání vozidel, analýza návštěvnosti Čerpací stanice PH, Drive-In restaurace Analýza návštěvnosti, prevence krádeţí

7 License Plate Recognition 7 Jak systém pracuje?

8 jak pracuje? 8 pracuje na principu optického rozpoznávání znaků OCR (optical character recognition) OCR je metoda, která umoţňuje automatickou digitalizaci znaků uvedených na RZ, s nimiţ pak lze pracovat jako s normálním počítačovým textem. Systém dokáže ve snímané scéně vyhledat a přečíst registrační značku vozidla a s takto získanými údaji dále pracovat v textových databázích."

9 - jak pracuje? 9 Umělá neuronová síť ANN (artificial neural network) Umělá neuronová síť sestává z mnoha nelineárních základních jednotek (neuronů) a četných spojení mezi těmito jednotkami. Paralelní a separátní zpracovací metoda umožňuje této síti jednat s mnohonásobnými daty současně.

10 jak pracuje? 10 Rozpoznávací proces Lokalizovat / identifikovat umístění registrační značky v obrazu Separace lokalizovaného obrazu Pouţití geometrické kompenzace Rozloţení do jednotlivých znaků Rozpoznání / uloţení 2G5367

11 jak pracuje? 11 Zaznamenání RZ

12 License Plate Recognition 12 Jak nastavit systém? Pozor na nestandardní podmínky a chyby při instalaci systému!

13 Nastavení 13 Nesprávné nastavení kamer pro systém!

14 Nastavení 14 Nesprávné nastavení kamer pro systém!

15 Nastavení 15 Obraz zaznamenán běžnou barevnou kamerou Výsledný obraz s použitím správné IR kamery

16 Nastavení? 16 Základní předpoklad pro dobré výsledky při pouţívání systému. Nepoškozená a čistá registrační značka na vozidle!

17 Nastavení 17 Používat pouze vhodné kamery Optimálně umístit kameru Kamera s IR přísvitem (24h/7D) Použít vhodný HW GeoVision Kvalitně provedená kabeláž Jedna kamera, jeden kabel

18 Nastavení Used Dedicated Cameras 18 Je vhodné pouţít jednu kameru pro systém rozpoznávání RZ vozidel () a zároveň touto kamerou monitorovat okolní prostředí? NE! Přehledová kamera nemůţe poskytnout dostatečně kvalitní obraz pro bezchybné přečtení RZ vozidla Takto vyuţívaná kamera se hůře přizpůsobuje změnám ve sledované zóně Řešení: INSTALACE DVOU KAMER!

19 Nastavení? Umístění kamery 19 Správné : tak, aby projíţdějícím vozidlům bylo zamezeno vjíţdět mimo snímanou zónu ( zúţení vozovky atd.) Správné: kamera by měla být umístěna tak, aby viděla RZ vozidla pod úhlem max. 35 Správné: velikost registrační značky - 1/5 aţ 1/3 ve snímané zóně (min. 120 pixel)

20 Nastavení? Použití IR světla 20 Jak předejít problémům s protisvětlem ( světlomety, sluneční záření, odrazy světla atd.? Kvalitní IR přisvícení den / noc! Veškeré viditelné světlo je odfiltrováno. Kamera zpracovává pouze IR světlo!

21 Nastavení? Zařízení pro záznam 21 Moţnosti aktivace záznamu: S nastavením detekce pohybu (30 snímků/sek) systém zachytává všechna vozidla projíţdějící sledovanou zónou a automaticky ukládá údaje z registračních značek. S vyuţitím I/O aktivace (15 snímků/sek) I/O zařízení: IR závora ( pohybové čidlo ) aktivuje vstup přes RS 232/485 a uloţí záznam projíţdějícího vozidla.

22 Nastavení? GV - Hardware 22 GV-250 GV-600 GV-650 GV-800 GV-1120 GV-1240 GV-1480 Počet snímků 20/15 fps 30/25 fps 60/50 fps 120/100 fps 120/100 fps 240/200 fps 480/400 fps Porty X X 8 16 Detekce pohybu X Max. 1 Lane Max. 2 Lanes Max. 4 Lanes X Max. 4 Lanes Max. 1 Lane Porty X 4 4 4, 8 8 8, I/O aktivace Not suggest Max. 2 Lanes Max. 4 Lanes Max. 8 Lanes Max. 8 Lanes Max. 8 Lanes Max. 8 Lanes

23 License Plate Recognition 23 Proč GeoVision? Komplexní řešení Snadná integrace do stávajících systémů Vysoká přesnost Výhodná cena Multi-jazyková podpora Široké možnosti využití

24 Proč GeoVision? Produktová série 24 GV PC based solutions GV Camera & Illuminator GV Embedded solution GV Center management system

25 Proč GeoVision Produktová série 25 PC based solutions 8 vstupů na jeden systém Snadná instalace a obsluha 1,000,000 záznamů se vejde na 80 G HD! + + Rychlost zpracování údajů, méně neţ 0.2 sek na jeden záznam Vysoká spolehlivost při čtení RZ aţ 99% Snadný export souborů do jiných databází ( přes RS232 ), nebo přímí přístup do vlastní databáze. Windows platforma Flexibilní HDD kapacita (600, 1200, 1600 GB)

26 Proč GeoVision? Produktová série 26 kamera & Illuminators Robustní kryt kamery IP VC Ventilátor a vyhřívání uvnitř Polohovatelná konzole 360 Snadná instalace

27 Proč GeoVision? Produktová série 27 kamera & Illuminators Kamera Design Mirror, B.L.C, Digital Zoom, Enhance, Flick less vysoká flexibilnost vyuţití v různých podmínkách. Nastavení referenčního obrazu pro kontrolu a vyhodnocení nestandardních podmínek, kdyţ nastanou.

28 Proč GeoVision? Complete Product series 28 kamera & Illuminators Nadstandardní Infra-Red přísvit unikátní vysoký výkon LED-diod 3x3 LED Epi Wafer minimální ţivotnost LED-diod 20,000 hodin úsporný provoz (IR on: 1.2A) úhel dosvitu je 80 vlnová délka: 850 nm

29 Proč GeoVision? Produktová série 29 Center Management Podporuje aţ 255 GV- klientů. Umoţňuje LIVE přístup na GV- - aţ16 portů ve stejném čase, maximum 255 skupin. Přijímá výsledná data a obraz od klientů GV-. Seznam událostí. Webové rozhraní pro vyhledávání v centrální databázi.

30 Proč GeoVision? Produktová série 30 Center Management Centrální ovládací SW pro připojené GV- systémy ( centrální databáze ). Přijímá definované poplachy od GV- klientů. Vzdálené ovládání výstupů u GV- klientů. Vzdálené nastavení parametrů GV-. 1x event log: 1KB/log TCP/IP Client Client Client 1x D1 image: 50KB/pcs 1x Geo MPEG4: ca. 500 KB/sec Center Příklad - Policie Center Příklad - pokladna TCP/IP

31 Proč GeoVision? Produktová série 31 Podobně jako GV IP Video Server Zapojení 1x kamera / 1x audio. MPEG4 ASP video formát a G.723 audio formát. Podpora NVR pro audio and video storage management. Vysoká kvalita Full D1 - CIF 30/25 fps (NTSC/PAL) de-interlaced video. Nastavitelná hranice pro datový tok i do méně příznivých podmínek. Inteligentní detekce pohybu. Podpora většiny typů PTZ-dome kamer. Několik moţností pro odesílání obrazu. 2 x USB 2.0 pro externí uloţiště dat a b/g spojení. HTTP / FTP / SMTP / DDNS / NTP / Multicast / UPnP podpora. Vysoká míra zabezpečení proti neoprávněnému přístupu.

32 Proč GeoVision? Produktová série 32 Stejné rysy jako GV- Kompaktní praktické řešení s minimálním odběrem el. energie. Spouštění pomocí I/O vstupů nebo detekcí pohybu. Webové rozhraní. Podpora GV- Center pro centrální správu. Export výsledných dat. 4 vstupy pro senzory a 4 výstupní relé. Konektor RJ45 pro připojení LAN / WAN.

33 Proč GeoVision? Produktová série Embedded solution (2 in 1) 33 Input Sensor GV IR CAM Gate Přes RJ45, WAN/LAN Alarm Přes I/O, Relay, RS485 DDNS, Multicast, UPnP GV-NVR 3G Mobile FTP WEB GV- Center GV-CMS

34 Proč GeoVision? Snadná integrace 34 Snadná integrace do dalších systémů Export výsledků RS232, Soubory (.txt) nebo přímí přístup k databázi

35 Proč GeoVision? Snadná integrace 35 RS 232/485 + WT GV IR CAM GV-I/O Gate GV PC RS 232/485 GV-WT RFID card reader

36 Proč GeoVision? Snadná integrace Snadné propojení (RS232/485) + DVR+ obchodní pokladní systém 36

37 Proč GeoVision? Snadná integrace (sdílené soubory) + externí soubory 37 3rd party Database (ex. Black name list) Export as.mdb format Fit to GV database Rename & save Registered Database system Recognition Txt, Word, Excel Export.mdb or.html 3rd party system (ex. Visitor record) Recognition Database/.mdb Access the database

38 Proč GeoVision? Komplexní řešení 38 ŠIROKÉ MOŢNOSTI NASTAVENÍ A VYUŢITÍ Nastavení detekce pohybu nebo I/O aktivace Integrace do dalších systémů a vyuţívání různých databází

39 Proč GeoVision? Vysoká spolehlivost 39 Jak dosáhnout 99% účinnosti? zajistit kvalitní obraz z kamery dodrţet správnou vzdálenost a vhodně umístit kameru snímek= vzdálenost (m) / rychlost (km) x 109 Příklad km/h, vzdálenost kamery 20m= 10,9 snímků 3-5 snímků pro rozpoznávání

40 Proč GeoVision? 40 Naše výhody Výhodná pořizovací cena ( i vzhledem k velkému počtu moţností a kombinací pro uţivatele systému ) GeoVision nabízí bezplatný upgrade softwaru GeoVision nabízí technickou podporu 24 h/ denně GeoVision nabízí komplexní řešení dohledových bezpečnostních systémů a integraci nadstavbových prvků ( např. obchodní pokladní systémy, přístupové systémy atd. )

41 Proč GeoVision? Multi-jazyková podpora 41 Podpora těchto jazyků : 繁 體 中 文 (Chinese) English Deutsch Français Español Italiano עברית (Hebrew) Português Magyar (Hungarian) Český (Czech) Tűrkçe (Turkish) ไทย (Thai) العربية (Arabic) Etc.

42 Proč GeoVision? Kde všude je GeoVision rozšířen 42 Obchodní zastoupení Nové lokality Klíčové reference : Europe Austria Czech Rep. Croatia France Germany Italy Poland Portugal Slovenia Spain UK America Canada USA Asia Pacific Australia Taiwan Thailand Middle East Israel Saudi Arabia Turkey Belgium Cyprus Hong Kong Hungary Norway Philippines The Netherlands South Africa Switzerland UAE Etc. as Law Enforcement: Tai Tung, Shin Chu Police, Taiwan as Parking lot management: Munich Intl. Airport, Germany as Access control EVA Air, TSMC factory, Taiwan Etc.

Studie k vytvoření zadávací dokumentace výběrového řízení centralizovaného kamerového systému pro region Jihozápad

Studie k vytvoření zadávací dokumentace výběrového řízení centralizovaného kamerového systému pro region Jihozápad PETR JANDA Habrová 448 250 64 Měšice Studie k vytvoření zadávací dokumentace výběrového řízení centralizovaného kamerového systému pro region Jihozápad Obsah 1. Úvod 2. Parametry kamer a kamerových bodů

Více

Kapitola 1. Úvod... 4 Vlastnosti... 4 Specifikace... 6

Kapitola 1. Úvod... 4 Vlastnosti... 4 Specifikace... 6 Úvod 1 Kapitola 1. Úvod... 4 Vlastnosti... 4 Specifikace... 6 Video...6 Audio...6 Konektory...7 Poplach...7 2.1 Přední panel...13 2.2 Zadní panel...15 2.3 Dálkové ovládání...16 3.1 Zapojení...18 3.2 Instalace

Více

Studie k vytvoření zadávací dokumentace výběrového řízení centralizovaného kamerového systému pro region Jihozápad

Studie k vytvoření zadávací dokumentace výběrového řízení centralizovaného kamerového systému pro region Jihozápad PETR JANDA Habrová 448 250 64 Měšice Studie k vytvoření zadávací dokumentace výběrového řízení centralizovaného kamerového systému pro region Jihozápad Obsah 1. Úvod 2. Parametry kamer a kamerových bodů

Více

HMR-IP20DAI / DAIP. Uživatelský manuál

HMR-IP20DAI / DAIP. Uživatelský manuál HMR trade, s.r.o. Pelhřimovská 2/1071 140 00 Praha 4 tel.: +420 241 402 168-9 fax: +420 241 402 167 www.hmrtrade.cz info@hmrtrade.cz HMR-IP20DAI / DAIP Uživatelský manuál Varování: Pro snížení rizika požáru

Více

OBCHODNÍ NABÍDKA pro společnost

OBCHODNÍ NABÍDKA pro společnost OBCHODNÍ NABÍDKA pro společnost Kontakt: NetRex s.r.o. Koněvova 141 130 83 Praha 3 Nabídku vypracoval: Pozice: Mobilní telefon: 777 294 983 Telefon: 296 566 407 David Capoušek Ředitel společnosti Fax:

Více

www.tssgroup.cz PTZ otočné kamery IP kamerové systémy analogové kamerové systémy audio a video domovní telefony přístupové a docházkové systémy

www.tssgroup.cz PTZ otočné kamery IP kamerové systémy analogové kamerové systémy audio a video domovní telefony přístupové a docházkové systémy IP kamerové systémy PTZ otočné kamery audio a video domovní telefony analogové kamerové systémy přístupové a docházkové systémy obchůzkové systémy P A T R O L S Y S T E M S zabezpečovací systémy akumulátory

Více

Videokonference, audiokonference

Videokonference, audiokonference Katalog IT produktů Videokonference, audiokonference VoIP (Voice over Internet Protocol) je technologie umožňující přenos digitalizovaného hlasu (telefonování) prostřednictvím Videokonferenční a audiokonferenční

Více

zařízení je vybaveno rozhraním ETHERNET zařízení je vybaveno rozhraním USB zařízení je připojitelné na sběrnici G-link zařízení je vybaveno

zařízení je vybaveno rozhraním ETHERNET zařízení je vybaveno rozhraním USB zařízení je připojitelné na sběrnici G-link zařízení je vybaveno Vysvětlivky značek, uváděných u výrobků: Vysvětlivky písmen v označení výrobků: identifikace - kontaktní čipy DALLAS zařízení je vybaveno rozhraním ETHERNET B bezkontaktní technologie EMmarin identifikace

Více

Digitální záznamová zařízení

Digitální záznamová zařízení Digitální záznamová zařízení Digitální záznamová zařízení (DVR) digitalizují obraz z několika kamer a ukládají jej pro pozdější prohlížení. Dnes však v podstatě tvoří kompletní elektronický zabezpečovací

Více

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA UPOZORNĚNÍ Zabezpečovací kamery mohou být zákony Vašeho státu zakázány. Síťová kamera není jenom kamera vybavená velmi výkonným web serverem, ale také mnohostranný

Více

Tématický program 10Gigabit - teorie, přehled, moduly Průmyslové prvky Planet - multiportové SFP, VDSL, převodníky Metropolitní FTTH switche Planet

Tématický program 10Gigabit - teorie, přehled, moduly Průmyslové prvky Planet - multiportové SFP, VDSL, převodníky Metropolitní FTTH switche Planet ASM Workshop 2013 Tématický program 10Gigabit - teorie, přehled, moduly Průmyslové prvky Planet - multiportové SFP, VDSL, převodníky Metropolitní FTTH switche Planet PoE a jeho nové podoby nebo aplikace,

Více

Katalog produktů. www.aktion.cz

Katalog produktů. www.aktion.cz Katalog produktů www.aktion.cz B E Z K O N T A K T N Í I D E N T I F I K A Č N Í S Y S T É M Moderní identifikační systém (ID) využívající bezkontaktní identifikátory (karet) 125 khz nebo 13,56 MHz. Je

Více

Síťové kamery. Uživatelský manuál

Síťové kamery. Uživatelský manuál Síťové kamery Uživatelský manuál Děkujeme Vám za zakoupení našeho výrobku. Pokud máte jakékoliv dotazy nebo požadavky, obraťte se, prosím, na našeho prodejce. Manuál je platný pro síťové kamery. Tento

Více

Obsah. Příloha č. 1b smlouvy o dílo Technická specifikace zhotovitele

Obsah. Příloha č. 1b smlouvy o dílo Technická specifikace zhotovitele Příloha č. 1b smlouvy o dílo Technická specifikace zhotovitele V kapitolách níže je uveden detailní popis nabízeného řešení dodávky a implementace v rámci zakázky společně s podrobnou specifikací nabízených

Více

Obrazové snímače Checker. Průvodce produktem

Obrazové snímače Checker. Průvodce produktem Obrazové snímače Checker Průvodce produktem Inteligentní obrazový snímač Hledáte nejsnadnější a nejdostupnější cestu, jak kontrolovat chyby ve vašem výrobním procesu? Originální obrazový snímač Checker

Více

MANUÁL PRAKTICKÝ PRO. ... for new solutions... - OBCHODNÍKY - PROJEKTANTY - TECHNIKY

MANUÁL PRAKTICKÝ PRO. ... for new solutions... - OBCHODNÍKY - PROJEKTANTY - TECHNIKY 2015 PRAKTICKÝ MANUÁL PRO - OBCHODNÍKY - PROJEKTANTY - TECHNIKY IP CCTV EZS Kontrola vstupu Perimetrické systémy Audio Měření Řídící systémy Evakuační systémy LAN... for new solutions... OBSAH: STRANA

Více

IP kamera Power Energy Mobile NC532W

IP kamera Power Energy Mobile NC532W H Série venkovní IP kamera Power Energy Mobile NC532W Duben 2012 V1.2.0.1.5 Návod k použití Obsah 1 ÚVOD... 4 2 FUNKCE A VLASTNOSTI... 4 3 VZHLED A ROZHRANÍ KAMERY... 6 3.1 VZHLED... 6 3.2 KONEKTORY IP

Více

Všechny informace a vyobrazení obsažené v tomto dokumentu mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu sortimentu, technické

Všechny informace a vyobrazení obsažené v tomto dokumentu mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu sortimentu, technické Všechny informace a vyobrazení obsažené v tomto dokumentu mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu sortimentu, technické specifikace nebo designu bez předchozího upozornění. Kopírování

Více

Software pro sledování vozidel

Software pro sledování vozidel Software pro sledování vozidel Příručka administrátora systému Fleetware 6.x SERVER Instalace a nastavení systému Fleetware Aktualizováno: 31.10.2012 OBSAH: 1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI... 4 2 POKYNY PRO UPGRADE

Více

Digitální videorekordéry Movitec

Digitální videorekordéry Movitec Digitální videorekordéry Movitec Verze 2014.04-04 Veškerá práva vyhrazena. Publikování, šíření nebo kopírování jakékoli části této příručky bez předchozího souhlasu MOVIBIO s.r.o. je zakázáno. 1. Bezpečnostní

Více

NetRex s.r.o. Počítání lidí NetRex. Kompletní popis služby. Petr Kodytek

NetRex s.r.o. Počítání lidí NetRex. Kompletní popis služby. Petr Kodytek NetRex s.r.o. Počítání lidí NetRex Kompletní popis služby Petr Kodytek Verze 1.4 ze dne 17.5.2012 Stránka 1 z 11 Obsah Představení služby... 2 Hlavní výhody služby... 2 Jednoduchá instalace... 2 Dvě metody

Více

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY KATALOG 2012 VIDEOTELEFONY... 2 - černobílé, barevné, drátové, systémové, multisystémové Str. č. CCTV KAMERY... 9 - kamery barevné, den/noc, speed dome, web, skryté OBJEKTIVY... 20

Více

DOCHÁZKA PROFESIONÁLNÍ DOCHÁZKOVÝ A PŘÍSUPOVÝ SYSTÉM

DOCHÁZKA PROFESIONÁLNÍ DOCHÁZKOVÝ A PŘÍSUPOVÝ SYSTÉM DOCHÁZKA PROFESIONÁLNÍ DOCHÁZKOVÝ A PŘÍSUPOVÝ SYSTÉM OBSAH DOCHÁZKA... 1 Firemní profil... 2 Kontaktní informace... 2 Popis docházkového a přístupového systému... 3 Služby... 8 Výhody nabízeného řešení...

Více

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Vydalo s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Cílem mé práce je konkrétní popis využitých informačních a komunikačních technologií ve společnosti Cognor Stahlhandel Czech republic, s. r. o.

Cílem mé práce je konkrétní popis využitých informačních a komunikačních technologií ve společnosti Cognor Stahlhandel Czech republic, s. r. o. Úvod Cílem mé práce je konkrétní popis využitých informačních a komunikačních technologií ve společnosti Cognor Stahlhandel Czech republic, s. r. o. ICT ve firmě slouží k pokrytí potřeb podniku s ohledem

Více

P Ř Í L O H A Č. 1 Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E

P Ř Í L O H A Č. 1 Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E P Ř Í L O H A Č. 1 Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E Obsah 1.1. Předmět plnění... 2 1.2. Serverová infrastruktura... 2 1.3. Diskové pole... 4 1.4. Síťové prvky... 5 1.5. Racky pro 2 lokality a příslušenství...

Více

Monitorování zaměstnanců v pracovním procesu

Monitorování zaměstnanců v pracovním procesu Monitorování zaměstnanců v pracovním procesu Monitoring Employees in the Work Process Bc. David Kopecký Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Diplomová práce na téma Monitorování zaměstnanců v pracovním procesu

Více

FOTOVOLTAICKÁ ŘEŠENÍ. » Velký přínos a vysoká kvalita. » Optimalizace solární energie. » Flexibilní a dostupný monitorovací systém

FOTOVOLTAICKÁ ŘEŠENÍ. » Velký přínos a vysoká kvalita. » Optimalizace solární energie. » Flexibilní a dostupný monitorovací systém FOTOVOLTAICKÁ ŘEŠENÍ» Optimalizace solární energie» Velký přínos a vysoká kvalita» Flexibilní a dostupný monitorovací systém Vysoká spolehlivost a výkon učiní Váš FV systém prospěšný a výnosný Omron, se

Více

Intellex. Digitální videosystém. Fire & Integrated Solutions. Základní vlastnosti. Intellex DVMS (8 nebo 16 kanálů) Intellex Ultra (16 kanálů)

Intellex. Digitální videosystém. Fire & Integrated Solutions. Základní vlastnosti. Intellex DVMS (8 nebo 16 kanálů) Intellex Ultra (16 kanálů) KATALOGOVÝ LIST Intellex Digitální videosystém Základní vlastnosti Funkce multiplexeru, alarmové jednotky, detektoru pohybu, zvukového, textového a obrazového záznamu a mnohé další Konfigurace a nastavování

Více

Počítačová laboratoř na vysoké škole

Počítačová laboratoř na vysoké škole Bankovní institut vysoká škola Praha Informační technologie a elektronické obchodování Počítačová laboratoř na vysoké škole Bakalářská práce Autor: Ondřej Sýkora Informační technologie, MPIS Vedoucí práce:

Více