NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST. HVR řady WHR-8000-HFIST. Uživatelský manuál Verze 2.2.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST. HVR řady WHR-8000-HFIST. Uživatelský manuál Verze 2.2.0"

Transkript

1 NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST HVR řady WHR-8000-HFIST Uživatelský manuál Verze 2.2.0

2 1

3 Informace o předpisech Informace o předpisech FCC Splnění předpisů FCC:Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že splňuje limity pro digitální zařízení podléhající části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy, aby zajistily dostatečnou ochranu proti rušení, pokud je zařízení provozováno v běžném prostředí. Toto zařízení vytváří, využívá a může vyzařovat radiové frekvence, a pokud není instalováno a používáno podle návodu používání, může způsobovat rušení radiové komunikace. Provoz tohoto zařízení v obydlených oblastech může někdy způsobovat rušení, a v tomto případě musí uživatel odstranit rušení na vlastní náklady. Podmínky FCC:Zařízení splňuje část 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím podmínkám: 1) Zařízení nesmí způsobovat rušení. 2) Zařízení musí být odolné vůči rušení, včetně rušení způsobeného neočekávaným ovládáním. Prohlášení o shodě EU Tento výrobek a případně dodávané příslušenství jsou označeny značkou CE, a proto splňují příslušné harmonizační evropské normy uvedené v Nařízení 2006/95/EC, a v Nařízení EMC 2004/108/EC. Nařízení 2002/96/EC:Výrobky označené tímto symbolem nesmí být v Evropské unii ukládány do netříděného odpadu. Pro správnou recyklaci vraťte tento výrobek dodavateli při nákupu nového ekvivalentního zařízení nebo odevzdejte na odpovídajících sběrných místech. Nařízení 2006/66/EC (baterie): Tento výrobek obsahuje baterie, které nesmí být odkládány do netříděného odpadu. Informace o bateriích naleznete v dokumentaci. Baterie jsou označeny tímto symbolem spolu s písmeny označujícími kadmium (Cd), olovo (Pb) nebo rtuť (Hg). Pro správnou recyklaci vraťte baterie vašemu dodavateli nebo na označené sběrné místo. Popis specifikací laseru. Optické jednotky, jako je DVD mechanika, používané v počítačích, jsou vybaveny laserem. Na povrchu zařízení je umístěná klasifikační nálepka s následujícími údaji: CLASS 1 LASER PRODUCT TO IEC LASER KLASSE 1 Mechanika s uvedenou nálepkou je výrobcem certifikována a splňuje požadavky na laserový výrobek podle článku 21 Code of Federal Regulations by the United States of America, Department of Health & Human Services, Food and Drug Administration. V jiných zemích je mechanika certifikována tak, aby splňovala požadavky IEC a EN na laserový výrobek třídy 1. 2

4 Bezpečnostní varování a upozornění Dodržujte následující varování a upozornění: Nebezpečné napětí: Při používání tohoto zařízení musí být přijata zvláštní opatření. Některá napětí v tomto zařízení mohou představovat nebezpeční pro uživatele. Zařízení by mělo být používáno pouze zaměstnanci naší firmy se znalostmi a školeními pro práci s tímto typem zařízení, které obsahuje obvody pod napětím. Nebezpečné napětí napájecího zdroje: V napájecím zdroji je přítomno střídavé napětí sítě. Toto zařízení musí být připojeno ke schválené síti s úplně uzavřeným zdrojem s příslušným napětím. Uvnitř napájecího zdroje nejsou žádné součástky vyžadující servis. Uzemnění: Aby se zabránilo zásahu elektrickým proudem, zajistěte, že napájecí vodiče jsou mimo dosah a je provedeno zemnění. Ujistěte se, že jakékoliv zařízení, ke kterému bude toto zařízení připojeno, je také správně uzemněno. Připojení a odpojení sítě: Síťový napájecí kabel je hlavním zařízením pro odpojení sítě. Síťová zásuvka musí být instalována v blízkosti zařízení a musí být dobře dostupná. Instalace a údržba: Nepřipojujte ani neodpojujte žádné kabely tvořící instalaci tohoto zařízení v průběhu elektrické bouře. 3

5 Požadavky na síťový kabel: Konektor pro připojení sítě do zásuvky musí mít zemnící kontakt odpovídající regionu použití. Musí mít certifikační značku schvalovacího úřadu ve vašem regionu. Lithiová baterie: Toto zařízení obsahuje lithiovou baterii. Existuje riziko výbuchu, pokud je baterie nahrazena nesprávným typem. Použité baterie zlikvidujte podle instrukcí dodavatele a podle místních ekologických předpisů. Tepelné a mechanické zranění: Některé součásti, jako chladiče, napájecí stabilizátory a procesory, mohou být horké. Je třeba zachovávat opatrnost a zabránit kontaktu s těmito komponenty. Elektromagnetické rušení: Toto zařízení nebylo testováno na splnění emisních limitů FCC a obdobných mezinárodních předpisů. Toto zařízení není a nemá být nabízeno pro prodej nebo pronájem pronajímáno, dokud nebylo získáno povolení od FCC Spojených států nebo ekvivalentu v jiných zemích. Použití tohoto zařízení v obydlených oblastech je zakázáno. Zařízení generuje, využívá a může vyzařovat radiofrekvenční energii, která může rušit radiovou komunikaci. Pokud zařízení způsobí rušení radiového nebo televizního příjmu, což může být zjištěno zapnutím a vypnutím zařízení, uživatel je povinen provést kroky k eliminaci rušení nebo přestat zařízení používat. Obsah olova: Recyklujte toto zařízení odpovědným způsobem: Pro správné recyklování dodržujte místní předpisy ochrany životního prostředí. Neodkládejte zařízení do netříděného odpadu. 4

6 Děkujeme vám za nákup nového produktu. Pokud máte nějaké dotazy, neváhejte kontaktovat dodavatele. Tento manuál platí pro WNR-8608/16/32/64-NIST, WNR-7708/16/32-NIST, WNR-7604/08/16-NISE, WHR- 8008/16-HFIST. Tento manuál může obsahovat některá technicky nepřesná místa nebo tiskové chyby a obsah podléhá změnám bez upozornění. Aktualizace budou přidány do nových verzí tohoto manuálu. Budeme pohotově zlepšovat nebo aktualizovat produkty a postupy popsané v tomto manuálu. 5

7 Preventivní upozornění a doporučení Před připojením a provozováním NVR dbejte následujících doporučení: Zajistěte, aby byla jednotka instalována v dobře ventilovaném a bezprašném prostředí Jednotka je navržena pro provoz pouze ve vnitřním prostředí K NVR se nepřibližujte s kapalinami Zajistěte, aby podmínky okolního prostředí splňovaly požadavky výrobce Zajistěte, že jednotka je spolehlivě umístěna na polici nebo v racku. Velké rázy nebo otřesy způsobené pádem mohou způsobit zničení citlivé elektroniky jednotky Pokud možno používejte NVR ve spojení s UPS Při připojování a odpojování příslušenství a periferií vypněte napájení Pro toto zařízení používejte výrobcem doporučované HDD Nesprávné používání nebo výměna baterie může způsobit výbuch. Pro výměnu použijte pouze stejný nebo ekvivalentní typ. Použité baterie zlikvidujte podle instrukcí výrobce baterií, 6

8 Klíčové vlastnosti výrobku Hlavní Možnost připojení IP kamer a videoserverů jiných výrobců. Adaptivní video vstup PAL/NTSC (WHR) Možnost přidat až 64 IP kamer (WNR). Video komprese H.264 s vysokou spolehlivostí a vynikajícím rozlišením. Každý kanál podporuje dva streamy. Nezávislé konfigurování každého kanálu včetně rozlišení, snímkové frekvence, bitové rychlosti, kvality obrazu atd. Kvalita importovaných a exportovaných záznamů je nastavitelná. Každý kanál podporuje dva druhy parametrů komprese, normální kontinuální a pro události, která může být nastavena lokálně. Kódování toku jak audio/video, tak video, synchronizace audio a video při kódování kompozitního toku. Technologie vodoznaku. Lokální monitorování Současné výstupy HDMI, VGA a CVBS. HDMI/VGA výstup s rozlišením až 1920x1080. Podpora živého náhledu s dělením na 1/4/6/8/9/16 snímků, nastavení zobrazovaní sekvence snímků. Snímky živého náhledu mohou být přepínány ve skupinách, manuální přepínání, prohlížení s automatickým přepínáním, interval automatického přepínání může být nastaven. Menu rychlého nastavení pro živý náhled. Detekce pohybu, detekce zakrytí, upozornění na výjimku videa, výstraha při ztrátě videa. Vymaskování zón. Podpora několika protokolů PTZ, prepozice PTZ, sekvence a stopy. Zoomování kliknutím myši, PTZ sledování pomocí tažení myší. HDD Lze připojit až 8 SATA disků, každý o kapacitě až 4TB (WNR-7700-NIST pouze 4). Může být připojeno až 8 síťových disků (8 NAS disků, nebo 7 NAS disků a 1 IP SAN disk) a jeden esata disk. Podpora esata disku pro záznam nebo zálohování. Skupinové ovládání HDD. Podpora HDD funkce standby pohotovost. Vlastnosti HDD: redundance (kopie dat), read-only (pouze pro čtení), read/write (pro zápis i čtení). Řízení přiřazení kapacity HDD; různá kapacita může být přiřazena různým kanálům. Zobrazení S.M.A.R.T. hodnot a funkce Detekce špatných sektorů. Záznam, zachycení a přehrání Konfigurace schéma záznamu pro svátky. Parametry kódování normálního záznamu a záznamu události. Několik typů záznamu: manuální, normální, poplachový, pohyb, pohyb nebo poplach, pohyb a poplach. Až 8 záznamových period během dne s nezávislou konfigurací typu záznamu. Pre-record a post-record pro poplach, záznam detekce pohybu a pre-record interval pro plánovaný a manuální záznam. Prohledávání zaznamenaných souborů a zachycených snímků pomocí událostí (poplachové vstupy a detekce pohybu). Uživatelské značky (tagy) a vyhledávání a přehrávání pomocí značek. Uzamčení a odemčení záznamových souborů. Lokální redundantní záznam a zachycování snímků. Vyhledávání a přehrávání záznamových souborů pomocí čísla kanálu, typu záznamu, počátečního a koncového času záznamu atd. Chytré vyhledávání při přehrávání (pouze pro analogové kamery). 7

9 Digitální zoomování (zvětšování) při přehrávání. Pauza, zrychlení, zpomalení, skok vpřed a vzad při přehrávání, vyznačení pomocí přetažení myší. Synchronní přehrávání až 16 kanálů. Manuální zachycení, trvalé zachycování video snímků a přehrávání zachycených snímků. Zálohování Export video dat přes zařízení USB, SATA nebo esata. Export videoklipů při přehrávání. Správa a údržba zálohovacích zařízení. Podpora zálohovacích zařízení formátovaných na NTFS i FAT32. Poplach a výjimečné události Konfigurovatelný čas aktivace poplachových vstupů a výstupů. Poplach pro ztrátu videosignálu, detekci pohybu, narušení, nenormální signál, rozdílná norma vstupu a výstupu videa, nelegální přihlášení, odpojení sítě, konflikt IP adres, nenormální záznam a zachycení snímku, chyba HDD, plný disk HDD atd. Poplach zobrazí video na celou obrazovku, audio poplach, upozorní sledovací centrum, odešle a aktivuje poplachový výstup a uloží snímky na FTP. Automatické obnovení pokud je systém v nenormálním stavu. Další lokální funkce Uživatel může ovládat systém z čelního panelu, myší, dálkovým ovládáním nebo ovládací klávesnicí. Tříúrovňový systém uživatelů; admin uživatel může vytvářet více uživatelských účtů a definovat jejich uživatelská práva zahrnující omezení přístupu k libovolnému kanálu. Ovládání, záznam poplachů a neobvyklostí do logu, vyhledávání. Manuální spuštění a zrušení poplachů. Import a export informací o konfiguraci zařízení. Síťové funkce Jeden automaticky adaptivní síťový interface 10M/100M. Je podporován IPv6. Podpora TCP/IP protokolu, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, a iscsi. TCP, UDP a RTP pro unicast. Vzdálené vyhledávání, přehrávání, nahrávání souborů, uzamčení a odemčení záznamových souborů, souhrn chyb při přenosu nahrávaných souborů. Vzdálené nastavení parametrů; vzdálený import a export parametrů zařízení. Vzdálené sledování stavu zařízení, logu systému a stavu poplachů. Vzdálené ovládání klávesnicí. Vzdálené uzamčení a odemčení ovládacího panelu a myši. Vzdálené formátování HDD a aktualizace programu. Vzdálený restart systému. Komunikace sběrnicemi RS-232 a RS-485. Poplach a informace o neobvyklostech mohou být přenášeny k vzdálenému serveru. Vzdálené spuštění a vypnutí záznamu. Vzdálené spuštění a vypnutí poplachového výstupu. Zachycené snímky mohou být odeslány na FTP a FTP může být vzdáleně aktualizován. Vzdálené ovládání PTZ. Vzdálené zachycování JPEG. Obousměrný hovor a přenos zvuku. Vestavěný WEB server. Vývoj rozšiřujících funkcí SDK pro Windows a Linux. Zdrojové kódy aplikačního software pro demo. Podpora vývoje a školení pro aplikační systém. 8

10 Obsah Kapitola 1 - Úvod Čelní panel Ovládání pomocí IR dálkového ovládání Ovládání pomocí USB myši Softwarová klávesnice Zadní panel Zapnutí a vypnutí NVR KAPITOLA 2 Začínáme Průvodce základním nastavením Přidávání a připojování IP kamer Přidávání online kamer Úprava parametrů připojených IP kamer Úprava uživatelských protokolů...30 KAPITOLA 3 - Živý náhled Úvod k živému náhledu Ovládání v módu živého zobrazení Ovládání z čelního panelu Použití myši v módu živého zobrazení Použití pomocného monitoru Lišta rychlého nastavení v módu živého zobrazení Úprava nastavení živého náhledu Zero kanál Uzamčení systému KAPITOLA 4 - Ovládání PTZ Konfigurace parametrů PTZ Nastavení Presetů, Sekvencí a Stop Nastavení presetu Vyvolání presetu Nastavení sekvence Vyvolání sekvence Nastavení stopy Vyvolání stopy Lišta ovládání PTZ Kapitola 5 - Nastavení záznamu a zachycení Konfigurace parametrů kódování Konfigurace časového plánu nahrávání a zachycování Konfigurace záznamu a zachycení při detekci pohybu Konfigurace záznamu a zachycení při aktivaci alarmového vstupu Manuální záznam a kontinuální zachycování snímků Konfigurace záznamu a zachycování o svátcích Konfigurace ostatních záznamů a typy zachycování Konfigurace redundantního záznamu a zachycení Konfigurace skupiny HDD pro záznam a zachycení Ochrana souborů KAPITOLA 6 - Přehrávání Přehrávání zaznamenaných souborů Přehrávání po kanálech Přehrávání podle času Přehrávání pomocí normálního vyhledání videa Přehrávání pomocí vyhledání události Přehrávání pomocí tagu (značky)

11 6.1.6 Přehrávání podle systémového logu paměti událostí Doplňkové funkce přehrávání Přehrávání snímek po snímku Chytré vyhledávání pouze DVR a HVR Digitální zoom Přehrávání snímků KAPITOLA 7 - Zálohování Zálohování nahraných souborů Rychlý export Zálohování pomocí normálního vyhledání souboru Zálohování podle vyhledání události Zálohování videoklipů Zálohování snímků Správa zálohovacích zařízení KAPITOLA 8 - Nastavení poplachů Nastavení detekce pohybu Nastavení alarmových vstupů Detekce ztráty videa Detekce narušení videa Zpracování výjimek Činnosti odezvy na poplach Spuštění a zrušení alarmového výstupu manuálně Kapitola 9 - Nastavení sítě Konfigurace obecného nastavení Konfigurace pokročilého nastavení Konfigurace nastavení PPPoE Konfigurace DDNS Konfigurace NTP Konfigurace SNMP Konfigurace pro vzdálený počítač pro poplach Konfigurace Multicast Konfigurace RTSP Konfigurace portu serveru a HTTP Konfigurace u Konfigurace UPnP Kontrola provozu na síti Konfigurace detekce sítě Testování zpoždění sítě a ztráty paketů Exportování síťových paketů Kontrola stavu sítě Zobrazení statistiky sítě KAPITOLA 10 - Správa HDD Inicializace HDD Správa síťového HDD Správa esata Konfigurace režimu Skupina Nastavení skupin HDD Nastavení vlastností HDD Konfigurace režimu Množství Kontrola stavu HDD HDD detekce Konfigurace chybových hlášení HDD

12 KAPITOLA 11 - Nastavení kamery Konfigurace nastavení OSD Privátní maska Konfigurace parametrů obrazu KAPITOLA 12 - Správa a údržba DVR Prohlížení systémových informací Prohlížení informací o zařízení Prohlížení informací o kamerách Prohlížení informací o záznamu Prohlížení informací o poplachových vstupech/výstupech Prohlížení informací o sítích Prohlížení informací o HDD Vyhledávání a export deníku zařízení Import/Export konfiguračního souboru Aktualizace systému Aktualizace z lokálního zálohovacího zařízení Aktualizace přes FTP Obnovení defaultního nastavení KAPITOLA 13 - Další Konfigurace sériového portu RS Konfigurace obecného nastavení Letní čas Konfigurace dalších nastavení Správa uživatelských účtů Přidání uživatele Vymazání uživatele Editace uživatele Změna hesla admin Odhlášení, vypnutí, restartování Kapitola 14 - Příloha Vysvětlivky Časté otázky

13 KAPITOLA 1 Úvod 12

14 1.1 Čelní panel Čelní panel WNR-7700-NIST: Tabulka 1.1 Popis čelního panelu Obrázek 1.1 Čelní panel WNR-7700-NIST Číslo Označení Popis funkce 1 POWER Kontrolka napájení svítí zeleně, pokud je NVR připojeno do sítě. READY Kontrolka funkce svítí modře při správné funkci NVR. STATUS Kontrolka svítí zeleně, pokud je NVR ovládáno pomocí IR dálkového ovládání. Kontrolka svítí červeně, pokud je na klávesách zapnuta funkce SHIFT. Kontrolka nesvítí, pokud není aktivní žádná z funkcí výše. ALARM Kontrolka poplachu, rozsvítí se červeně při aktivaci poplachového vstupu. HDD Kontrolka HDD bliká červeně, pokud jsou na HDD zapisována data, nebo pokud jsou data z HDD čtena. TX/RX Kontrolka bliká zeleně, pokud síťové připojení pracuje správně. 2 DVD ROM Slot pro DVD mechaniku. 3 Směrová tlačítka Tlačítka šipek se používají pro navigaci mezi různými poli a položkami menu. V módu přehrávání se tlačítka Nahoru a Dolů používají pro zrychlení a zpomalení přehrávaného videa a tlačítka Vlevo a Vpravo pro posun o 30 vteřin zpět a vpřed. V nastavení obrazu kamer se šipky Nahoru a Dolů používají ke změně hodnoty jednotlivých parametrů. V módu živého náhledu se směrová tlačítka používají pro přecházení mezi kanály. ENTER Potvrzení výběru v libovolném módu menu. Lze použít pro označení zaškrtávacího políčka. V přehrávacím módu se používá pro spuštění/zastavení přehrávání. V přehrávacím módu jednotlivých snímků se používá pro posun videa o jeden snímek. V módu automatického přepínání se používá pro spuštění/vypnutí automatického přepínání. 4 1/MENU Zadání číslice 1. Vstup do hlavního menu. 2/ABC/F1 Zadání číslice 2. Zadání písmen ABC. V poli seznamu se používá pro výběr všech položek v seznamu. V módu ovládání PTZ tlačítko zapíná a vypíná PTZ osvětlení (pokud je použito). 3/DEF/F2 Zadání číslice 3. Zadání písmen DEF. Tlačítko F2 se používá v menu pro přechod mezi záložkami. V módu ovládání PTZ tlačítko slouží k přiblížení. 4/GHI/ESC Zadání číslice 4. Zadání písmen GHI. Ukončení a návrat do předchozího menu. 13

15 5/JKL/EDIT Zadání číslice 5. Zadání písmen JKL. Editace textového pole. Při editaci slouží současně jako tlačítko Backspace pro vymazání znaku před kurzorem. U zaškrtávacího políčka se stisknutím tohoto tlačítka označí políčko. V módu přehrávání je lze použít pro vytvoření záložního video klipu. 6/MNO/PLAY Zadání číslice 6. Zadání písmen MNO. Vstup do menu celodenního přehrávání. 7/PQRS/REC Zadání číslice 7. Zadání písmen PQRS. Vstup do menu Manuální záznam. 8/TUV/PTZ Zadání číslice 8. Zadání písmen TUV. Vstup do módu ovládání PTZ kamer. 9/WXYZ/PREV Zadání číslice 9. Zadání písmen WXYZ. Přepínání módů zobrazení mezi jedním obrazem a děleným obrazem. 0/A Zadání číslice 0. Přepínání mezi typem vstupu (velká/malá písmena, symboly a číslice). Dvojitým stisknutím přepínáte ovládání mezi hlavním a pomocným monitorem. 5 JOG SHUTTLE Control Pohyb aktivní položky v menu. Vnitřní kroužek pohybuje výběrem nahoru a dolů, vnější kroužek pohybuje vlevo a vpravo. V módu živého náhledu se používá pro cyklické procházení různými kanály. V módu PTZ může ovládat pohyb PTZ kamer. 6 Power ON/OFF Spínač zapnutí a vypnutí napájení. 7 USB Konektor USB pro USB myš a USB flash paměť. 14

16 Čelní panel WNR-8600-NIST a WHR-8000-HFIST: Tabulka 1.2 Popis čelního panelu Obrázek 1.2 Čelní panel WNR-8600-NIST a WHR-8000-HFIST Číslo Označení Popis funkce 1 ALARM Kontrolka poplachu, rozsvítí se červeně při aktivaci poplachového vstupu. READY Kontrolka funkce svítí modře při správné funkci DVR. STATUS Kontrolka svítí modře, pokud je DVR ovládáno pomocí IR dálkového ovládání (při jiném ID, než 255). Kontrolka svítí červeně pokud je DVR ovládáno z klávesnice a růžově, pokud je současně použito IR dálkové ovládání a klávesnice. HDD Kontrolka HDD bliká červeně pokud jsou na HDD zapisována data nebo pokud jsou data z HDD čtena. MODEM Nepoužito. TX/RX Kontrolka bliká modře pokud síťové připojení pracuje správně. GUARD Kontrolka svítí modře pokud je zařízení zastřeženo. Kontrolka nesvítí pokud je DVR odstřeženo. Aktivace/deaktivace se provádí stisknutím a přidržením tlačítka ESC po dobu delší než 3s v módu živého náhledu. 2 IR Receiver Přijímač pro IR dálkové ovládání. 4 DVD ROM Slot pro DVD mechaniku. 5 LED kontrolky stavu kanálů a Alfanumerická tlačítka Přepnutí na příslušný kanál v módu živého náhledu nebo módu ovládání PTZ. Zadávání číslic a písmen v módu Edit. Přepínání mezi jednotlivými kanály v módu celodenního přehrávání. Osvětlení tlačítek je modré, pokud je odpovídající kanál nahráván; je červené pokud je kanál ve stavu přenosu po síti; je růžové pokud je kanál nahráván a přenášen po síti. 6 USB Konektor USB pro USB myš a USB flash paměť. 7 ESC Ukončení a návrat do předchozího menu. REC/SHOT PLAY/AUTO ZOOM+ A/FOCUS+ EDIT/IRIS+ Zastřežení/odstřežení DVR v módu živého náhledu (držením déle než 3 vteřiny). Vstup do menu Manuální záznam. Zapnutí a vypnutí audio v módu přehrávání. V módu ovládání PTZ stisknutím tlačítka REC/SHOT a číslice se vyvolá prepozice. Vstup do menu celodenního přehrávání. Automatické skenování v módu ovládání PTZ. V módu ovládání PTZ tlačítko ZOOM+ slouží k přiblížení obrazu u kamer PTZ. Nastavení zaostření u kamer PTZ v módu ovládání PTZ. Přepínání mezi typem vstupu (velká/malá písmena, symboly a číslice). Editace textového pole. Při editaci slouží současně jako tlačítko Backspace pro vymazání znaku před kurzorem. U zaškrtávacího políčka se stisknutím tohoto tlačítka označí políčko. V módu ovládání PTZ tlačítko otevírá clonu kamer PTZ. V módu přehrávání je lze použít pro vytvoření záložního video klipu. 15

17 Otevře/zavře složku v USB nebo esata disku. MENU/WIPER Vstup do hlavního menu (po úspěšném přihlášení). Stisknutím a přidržením tlačítka podobu 5s se vypne hlasité pípnutí při stisku tlačítka. V módu ovládání PTZ tlačítko spustí stěrač (pokud je použit). V módu přehrávání skryje/zobrazí ovládací panely. F1/LIGHT V poli seznamu se používá pro výběr všech položek v seznamu. V módu ovládání PTZ tlačítko zapíná a vypíná PTZ osvětlení (pokud je použito). V módu přehrávání přepíná směr přehrávání. F2/AUX Tlačítko F2/AUX se používá v menu pro přechod mezi záložkami. V synchronizovaném přehrávání slouží k přepínání kanálů. MAIN/SPOT/ ZOOM- Používá se pro přepínání ovládání mezi hlavním a spot video výstupem. V módu ovládání PTZ tlačítko ZOOM- slouží k oddálení obrazu u kamer PTZ. PREV/FOCUS- Přepínání módů zobrazení mezi jedním obrazem a děleným obrazem. Nastavení zaostření u kamer PTZ v módu ovládání PTZ spolu s tlačítkem A/FOCUS+. PTZ/IRIS- Vstup do módu ovládání PTZ kamer. V módu ovládání PTZ tlačítko uzavírá clonu kamer PTZ. 8 DIRECTION Směrová tlačítka Tlačítka šipek se používají pro navigaci mezi různými poli a položkami menu. V módu přehrávání se tlačítka Nahoru a Dolů používají pro zrychlení a zpomalení přehrávaného videa. Při celodenním přehrávacím módu se tlačítka vlevo/vpravo používají pro výběr nahraného videa příští/předchozí den; při přehrávání při normálním vyhledávání videa se tlačítka vlevo/vpravo používají pro výběr následujícího/předchozího zaznamenaného souboru. V módu živého náhledu se směrová tlačítka používají pro přecházení mezi kanály. V módu ovládání PTZ mohou ovládat pohyb PTZ kamery. ENTER Potvrzení výběru v libovolném módu menu. Lze použít pro označení zaškrtávacího políčka. V přehrávacím módu se používá pro spuštění/zastavení přehrávání. V přehrávacím módu jednotlivých snímků se používá pro posun videa o jeden snímek. V módu automatického přepínání se používá pro spuštění/vypnutí automatického přepínání. 9 JOG SHUTTLE Control Pohyb aktivní položky v menu. Vnitřní kroužek pohybuje výběrem nahoru a dolů, vnější kroužek pohybuje vlevo a vpravo. V módu přehrávání vnitřní kroužek skáče ve video souboru o 30 sekund dopředu/dozadu. Vnější kroužek se používá ke zrychlení nebo zpomalení videa. V módu živého náhledu se používá pro cyklické procházení různými kanály. V módu PTZ může ovládat pohyb PTZ kamer. 10 Power ON/OFF Spínač zapnutí a vypnutí napájení. Poznámka: Pokud kontrolka GUARD svítí modře (standardně), nastavení všech poplachových událostí a výjimek jsou platné. Jinak je nastavení všech poplachových událostí a výjimek neplatné a je možný pouze normální záznam. Poznámka: Je nutné poznamenat, že musíte kliknout na tlačítko EDIT v textovém poli, jak v módu dálkového ovládání, tak při ovládání z čelního panelu, před tím, než budete editovat jeho obsah. Po zadání textu musíte stisknout tlačítko ENTER pro umožnění přechodu na další pole. 16

18 1.2 Ovládání pomocí IR dálkového ovládání NVR může být také ovládán pomocí IR dálkového ovládání zobrazeného na obrázku 1.3. Poznámka: Před použitím musí být instalovány baterie (2x AAA). Obrázek 1.3 Dálkové ovládání Tlačítka na dálkovém ovládání odpovídají tlačítkům na čelním panelu. Podle obrázku 1.3 jsou to tyto: Tabulka 1.3 Popis tlačítek IR dálkového ovládání. Číslo Název Popis funkce 1 POWER Spínač zapnutí a vypnutí napájení. 2 DEV Povolení/zakázání dálkového ovládání. 3 Tlačítka písmen Stejné jako tlačítka písmen na čelním panelu. 4 EDIT Stejné jako tlačítko EDIT na čelním panelu. 5 Tlačítko A Stejné jako tlačítko A na čelním panelu. 6 REC Stejné jako tlačítko REC na čelním panelu. 7 PLAY Stejné jako tlačítko PLAY na čelním panelu. 8 INFO Nepoužito. 9 VOIP Stejné jako tlačítko F1 na čelním panelu. 10 MENU Stejné jako tlačítko MENU na čelním panelu. 11 PREV Stejné jako tlačítko PREV na čelním panelu. 12 DIRECTION/ENTER Stejné jako tlačítko DIRECTION/ENTER na čelním panelu. 13 PTZ Stejné jako tlačítko PTZ na čelním panelu. 14 ESC Stejné jako tlačítko ESC na čelním panelu. 15 RESERVED Nepoužito. 16 F1 Stejné jako tlačítko F1 na čelním panelu. 17

19 17 Tlačítka ovládání PTZ Tlačítka pro nastavení clony, ostření a zoomu u PTZ kamer. 18 F2 Stejné jako tlačítko F2 na čelním panelu. Odstraňování závad dálkového ovládání: Poznámka: Zkontrolujte, že máte správně nainstalované baterie dálkového ovládání. Také musíte dálkovým ovládáním mířit na IR přijímač na čelním panelu. Pokud není žádná reakce na stisknutí tlačítka na dálkovém ovládání, pro hledání závady postupujte následovně: 1. Přejděte pomocí čelního ovládacího panelu nebo myší do Menu > Konfigurace > Obecný > Další nastaveni 2. Zkontrolujte a poznamenejte si ID (Č. zařízení). Defaultní hodnota je 255. Tato hodnota ID je platná pro všechna IR dálková ovládání. 3. Stiskněte tlačítko DEV na dálkovém ovládání. 4. Zadejte ID z kroku Stiskněte tlačítko ENTER na dálkovém ovládání. Pokud se kontrolka stavu na čelním panelu rozsvítí modře, dálkové ovládání pracuje správně. Pokud se stavová kontrolka nerozsvítí modře a stále není odezva z dálkového ovládání, zkontrolujte následující: 1. Baterie jsou správně instalovány a polarita baterií není obrácena. 2. Baterie jsou nové a nejsou vybité. 3. IR přijímač není zastíněn. Pokud IR dálkové ovládání stále nepracuje správně, vyměňte dálkové ovládání a opakujte pokus nebo kontaktujte dodavatele zařízení. 18

20 1.3 Ovládání pomocí USB myši Může být použita běžná tří tlačítková myš (Levé/Pravé/kolečko). Pro používání myši: 1. Připojte myš do jednoho USB portu na čelním panelu NVR. 2. Myš by měla být automaticky detekována. Pokud není v nízkém počtu případů myš detekována, je možné, že zařízení nejsou kompatibilní, zkontrolujte seznam doporučených zařízení v seznamu poskytnutém dodavatelem. Ovládání myši: Tabulka 1.4 Popis ovládání myši Název Činnost Popis Levý klik Jednoduché kliknutí Živý náhled: Zvolte kanál a zobrazte menu rychlého nastavení. Menu: Volba a zadání. Dvojklik Živý náhled: Přepnutí mezi jednoduchou obrazovkou a děleným Kliknutí a tažení zobrazením. Ovládání PTZ: Otáčení. Detekce zakrytí, vymaskování zón, detekce pohybu: Výběr požadované oblasti. Digitální zoom in: Přetažením zvolte požadovanou oblast. Živý náhled: Přetáhnout kanál/časovou lištu. Pravý klik Jednoduché kliknutí Živý náhled: Zobrazení menu. Menu: Opustit současné menu do menu vyšší úrovně. Kolečko Rolování nahoru Živý náhled: Předchozí obrazovka. Menu: Předchozí položka. Rolování dolů Živý náhled: Následující obrazovka. Menu: Následující položka. 19

21 1.4 Softwarová klávesnice Obrázek Softwarová alfanumerická klávesnice Obrázek Softwarová numerická klávesnice Popis tlačítek na softwarové klávesnici Ikona Popis Ikona Popis Angličtina Velká písmena Číslice Malá nebo velká písmena Mezera Symboly Backspace - zpět Enter - zadání Návrat 20

22 1.5 Zadní panel Zadní panel WNR Obrázek 1.8a Zadní panel WNR-8600-NIST Obrázek 1.8b Zadní panel WNR-7700-NIST Tabulka 1.8 Popis zadního panelu WDR-8100-HFIST: Číslo Název Popis funkce 1 VIDEO OUT BNC konektor pro video výstup. 2 CVBS AUDIO OUT BNC konektor pro audio výstup. Tento konektor je synchronizován s CVBS video výstupem 1. VGA AUDIO OUT BNC konektor pro audio výstup. Tento konektor je synchronizován s VGA video výstupem. 3 LINE IN BNC konektor pro hlasový vstup. 4 Sběrnice RS-232 Konektor pro zařízení se sběrnicí RS VGA DB15 konektor pro VGA výstup. Lokální zobrazení video výstupu a menu. 6 HDMI HDMI konektor video výstupu. 7 esata (volitelné) Konektor pro připojení SATA HDD, CD/DVD-ROM nebo diskového pole. 8 Sběrnice LAN Konektor pro síťové připojení LAN (Local Area Network) 9 Spínač ukončení Spínač impedančního ukončeni sběrnice RS-485. V poloze nahoru není sběrnice sběrnice ukončena. V poloze dolů je sběrnice ukončena odporem 120Ω. 15 Sběrnice RS-485 Konektor pro zařízení se sběrnicí RS-485. Piny T+, T- se připojují k PTZ. Port klávesnice Piny D+ a D- propojují Ta a Tb piny klávesnice. Při kaskádním propojení zařízení se piny D+ a D- prvního NVR připojí na piny D+ a D- následujícího NVR. ALARM IN Konektor pro alarmové vstupy. ALARM OUT Konektor pro alarmové výstupy. 16 GROUND Zem (Musí být připojena před zapnutím DVR). 17 AC 100V -240V Síť 100V 240V střídavých. 18 POWER Spínač pro zapnutí a vypnutí zařízení. 21

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

DVR řady WDR-8100-HFIST. Uživatelský manuál Verze 2.0.1

DVR řady WDR-8100-HFIST. Uživatelský manuál Verze 2.0.1 DVR řady WDR-7200-HFISH, WDR-7300-HIST/HFIST/HFISH, WDR-8100-HFIST Uživatelský manuál Verze 2.0.1 Informace o předpisech Informace o předpisech FCC Splnění předpisů FCC:Toto zařízení bylo testováno a bylo

Více

Smart PSS dohledový systém

Smart PSS dohledový systém Smart PSS dohledový systém Uživatelský manuál OBSAH Spuštění...3 Obecné nastavení...4 Účty...5 Přidat uživatele...5 Úprava a vymazání uživatele...6 Správce zařízení...7 Přidat zařízení...7 Nastavení parametrů...9

Více

IP kamera. Uživatelský manuál

IP kamera. Uživatelský manuál IP kamera Uživatelský manuál Upozornění: Tento manuál nemusí zcela přesně popisovat některé technické detaily nebo může obsahovat tiskařské chyby. Pokud byste nemohli vyřešit některé problémy pomocí tohoto

Více

DINOX VMS Client Software

DINOX VMS Client Software DINOX VMS Client Software Uživatelský manuál (V2.0) Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Pokud máte jakékoli otázky nebo požadavky, prosím neváhejte se obrátit na prodejce. Tato příručka se týká

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

OD - 4H08 Rychlý návod

OD - 4H08 Rychlý návod OD - 4H08 Rychlý návod Na instalaci HDD a uvedení do provozu Rychlý návod 1 I. Instalace Instalace HDD a) Vložte a přišroubujte HDD do držáku jako na obrázku. b) Držák přišroubujte k základní desce DVR.

Více

Plně hybridní videorekordér

Plně hybridní videorekordér IWH3216 instalační manuál Plně hybridní videorekordér IWH3216 Touch II Instalační manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Inteligentní řešení kamerového systému

Inteligentní řešení kamerového systému Inteligentní řešení kamerového systému Uživatelský manuál Přehrávání a zálohování záznamů Přehrávání Přehrávání pořízených videozáznamů, zobrazení a vyhledávání neobvyklých událostí a informací o systému

Více

Zmodo kamerové systémy. Zmodo kamerové systémy Uživatelský manuál CZ

Zmodo kamerové systémy. Zmodo kamerové systémy Uživatelský manuál CZ Zmodo kamerové systémy Zmodo kamerové systémy Uživatelský manuál CZ 1 Uživatelský manuál CZ OBSAH Obsah... 2 Rekordér... 3 Kamery... 4 Volitelné příslušenství... 5 Instalace pevného disku... 6 Propojení

Více

ICR-E83-163 ICR-E83H;ICR-E163H ICR-H41; ICR-H81 Uživatelská příručka verze 2.1.1

ICR-E83-163 ICR-E83H;ICR-E163H ICR-H41; ICR-H81 Uživatelská příručka verze 2.1.1 ICR-E83-163 ICR-E83H;ICR-E163H ICR-H41; ICR-H81 Uživatelská příručka verze 2.1.1 ICR-E42-83-163 DVR Uživatelský Manuál CZ 1 1. Obsah 1. Obsah... 2 2. Seznam Obrázků... 3 3. Seznámení s produktem... 4 Popis

Více

Záznamové zařízení AVH-800 Uživatelský manuál

Záznamové zařízení AVH-800 Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si vybrali záznamové zařízení společnosti AVTECH. Před vlastním používáním si prosím pečlivě prostudujte tento návod. 1. Informace o přístroji 1.1. Čelní panel LED indikátory Zařízení

Více

Návod k použití aplikace Reliview

Návod k použití aplikace Reliview Návod k použití aplikace Reliview 1. Představení funkcí aplikace Tato aplikace je určena k připojení mobilních telefonů Android a Iphone na kamery a rekordéry Relicam. 1. Zajišťuje příjem obrazu z kamer

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

DS-1002KI/1003KI klávesnice uživatelský manuál V1.0

DS-1002KI/1003KI klávesnice uživatelský manuál V1.0 DS-002KI/003KI klávesnice uživatelský manuál V.0 Poznámky: LCD displej se může snadno poškodit. Nevystavujte jej slunečnímu záření ani ničím nezatěžujte. Joystick se také může nesprávným používání poškodit.

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Návod na EB 3004 NET Sata

Návod na EB 3004 NET Sata Návod na EB 3004 NET Sata Heslo defaultní v zařízení 1111, přes síť jméno: ADMIN heslo: 111111 Obsah balení 1) Jednotka DVR 2) Dálkový ovladač (baterie přibaleny) 3) Zdroj 19V DC 4) Napájecí kabel ke zdroji

Více

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV Set Top Box Motorola VIP1003 Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003 Dálkové ovládání Baterie do dálkového ovládání Napájecí

Více

Profesionální dohledový systém

Profesionální dohledový systém Profesionální dohledový systém Smart PSS uživatelský manuál Obsah Instalace... 4 Minimální systémové požadavky... 4 Instalace programu... 4 Odninstalace... 8 Nastavení... 9 Přihlášení... 9 Rozhraní programu...

Více

DS-72xxHFI/HVI-SH/SV řada DVR Rychlý průvodce

DS-72xxHFI/HVI-SH/SV řada DVR Rychlý průvodce DS-72xxHFI/HVI-SH/SV řada DVR Rychlý průvodce Tento manuál je vhodný pro: DS-7204HVI-SH, DS-7208HVI-SH, DS-7216HVI-SH; DS-7204HFI-SH, DS-7208HFI-SH, DS-7216HFI-SH; DS-7204HWI-SH, DS-7208HWI-SH, DS-7216HWI-SH;

Více

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje:

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje: Kamera Angel Eye Návod k použití Výhody přístroje: Delší výdrž při nepřetržitém nahrávání videa až 6 hodin Ideální k ukrytí do oděvu, např. do knoflíku DVR přijímač s možností použít kartu až 32GB www.spyshops.cz

Více

Kamera. Síťová kamera Bullet. Stručný návod k obsluze--čeština

Kamera. Síťová kamera Bullet. Stručný návod k obsluze--čeština Kamera Síťová kamera Bullet Stručný návod k obsluze--čeština Tento stručný návod platí pro: DS-2CD4212F-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4212FWD-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4224F-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4232FWD-(I)(Z)(H)(S) UD.6L0201B1307A01EU

Více

Záznamové zařízení AVH-516 Uživatelský manuál

Záznamové zařízení AVH-516 Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si vybrali záznamové zařízení společnosti AVTECH. Před vlastním používáním si prosím pečlivě prostudujte tento návod. 1. Informace o přístroji 1.1. Čelní panel LED indikátory Zařízení

Více

Kamera. Síťová kamera Box. Stručný návod k obsluze--čeština

Kamera. Síťová kamera Box. Stručný návod k obsluze--čeština Kamera Síťová kamera Box Stručný návod k obsluze--čeština Tento stručný návod platí pro: DS-2CD4012F-(A)(P)(W)(SDI)(FC), DS-2CD4012FWD-(A)(P)(W)(SDI)(FC), DS-2CD4024F-(A)(P)(W)(SDI)(FC), DS-2CD4026FWD-(A)(P)(W),

Více

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV 1 Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 1. Informace o pořadu...4 2. Seznam TV kanálů...5 3. Možnosti kanálu...5 4. Programový průvodce...6 5. Změna pořadí TV kanálů...7

Více

Secutron Mini DVR. Návod k obsluze. Hlavní výhody: Jednoduché ovládání. podpora SD karty až 64Gb. www.spyobchod.cz Stránka 1

Secutron Mini DVR. Návod k obsluze. Hlavní výhody: Jednoduché ovládání. podpora SD karty až 64Gb. www.spyobchod.cz Stránka 1 Secutron Mini DVR Návod k obsluze Hlavní výhody: Jednoduché ovládání podpora SD karty až 64Gb www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 2.1 Pohled přední strana 1. SD slot - Slot pro SD kartu 2. IR

Více

Návod na EB 3004 NET Sata

Návod na EB 3004 NET Sata Návod na EB 3004 NET Sata Heslo defaultní v zařízení 111111, přes síť jméno: ADMIN heslo: 111111 Obsah balení 1) Jednotka DVR 2) Dálkový ovladač (baterie přibaleny) 3) Zdroj 19V DC 4) Napájecí kabel ke

Více

H.264 série NVR uživatelské instalace a provoz manuální

H.264 série NVR uživatelské instalace a provoz manuální H.264 série NVR uživatelské instalace a provoz manuální Vítejte Děkujeme vám za zakoupení našeho NVR! Tato příručka je určena jako referenční nástroj pro instalaci a provoz systému. Zde najdete informace

Více

Set Top Box Motorola VIP 1003

Set Top Box Motorola VIP 1003 Set Top Box Motorola VIP 1003 1. Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003, dálkové ovládání, baterie do dálkového ovládání, napájecí zdroj, kabel pro připojení zdroje do napájecí

Více

Secutron TaxiGuard SE- CG1T-SD

Secutron TaxiGuard SE- CG1T-SD Secutron TaxiGuard SE- CG1T-SD Návod k obsluze Hlavní výhody: Jednoduché ovládání podpora SD karty až 64Gb www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Úvod Tento kamerový systém do auta slouží ke zaznamenávání průběhu

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Návod k obsluze. GeoVision ViewLog SW verze 8.12. Návod k obsluze GV-ViewLog Stránka 1

Návod k obsluze. GeoVision ViewLog SW verze 8.12. Návod k obsluze GV-ViewLog Stránka 1 Návod k obsluze GeoVision ViewLog SW verze 8.12 Návod k obsluze GV-ViewLog Stránka 1 Obsah : Přehrávání videosouborů úvod strana 3 Přehrávání v hlavním systému (ViewLog) strana 4 1. Základní obrazovka

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

Instalační manuál ke kamerám řady WNx-6000 2014/06 (V5.1.0) www.wonderex.com

Instalační manuál ke kamerám řady WNx-6000 2014/06 (V5.1.0) www.wonderex.com Instalační manuál ke kamerám řady WNx-6000 2014/06 (V5.1.0) Informace o právních předpisech Prohlášení o shodě - EU Tento produkt a případně dodávané příslušenství jsou také označeny logem CE a splňují

Více

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1 Uživatelský manuál Format Convert V3.1 Obsah Obsah 1 Kapitola 1 - Popis softwaru Systémové požadavky 2 Podporovaná zařízení a formáty 2 Odinstalace 3 Kapitola 2 - Ovládání Výběr formátu souboru 4 Výběr

Více

Návod na použití portálu 802

Návod na použití portálu 802 Návod na použití portálu 802 Použití nápovědy Nápovědu aktivujete stiskem zeleného tlačítka v dolní části ovladače (Aplikace) a zeleného tlačítka (Help). Rolování v textu provedete pomocí rolovacích tlačítek.

Více

Zapojení boxu. Diagram zapojení boxu

Zapojení boxu. Diagram zapojení boxu Zapojení boxu Zapojení zahrnuje tyto kroky: 1. Připojte box pomocí adaptéru k elektrické síti 2. Připojte box k TV pomocí HDMI, YPbPr, nebo CVBS kabelu 3. Připojte box pomocí ethernetového kabelu k počítačové

Více

Kamera. Síťová kamera Bullet. Stručný návod k obsluze--čeština. Tento stručný návod platí pro: DS-2CD2012-I, DS-2CD2032-I UD.

Kamera. Síťová kamera Bullet. Stručný návod k obsluze--čeština. Tento stručný návod platí pro: DS-2CD2012-I, DS-2CD2032-I UD. Kamera Síťová kamera Bullet Stručný návod k obsluze--čeština Tento stručný návod platí pro: DS-2CD2012-I, DS-2CD2032-I UD.6L0201B1268A01EU 1 Informace o právních předpisech Prohlášení o shodě - EU Tento

Více

Průvodce rychlým spuštěním 4/8/16 - kan. DVR

Průvodce rychlým spuštěním 4/8/16 - kan. DVR Průvodce rychlým spuštěním 4/8/16 - kan. DVR 1 1. Instalace HDD & zapisovatelného DVD 1.1 Instalace HDD 1.2 Instalace zapisovatelného DVD Obr. 1.1 Připojte HDD obr. 12 Zašroubujte HDD Obr. 1.3 Připojte

Více

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Přístroj lze použít jako běžný diktafon Velmi jednoduché nahrávání probíhajících hovorů Nahrávání

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

Masterline KVM Extender MVX1 návod k obsluze

Masterline KVM Extender MVX1 návod k obsluze Masterline KVM Extender MVX1 návod k obsluze MVX1 s metalickým propojením MVX1 s optickým propojením Dodávka extenderu MVX1 obsahuje: 1x MVX1 / PC 1x MVX1 / Monitor 2x napájecí zdroj 12V/1A 1x DVI kabel

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

MI1249. Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508

MI1249. Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508 MI1249 Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508 Toto rozhraní (adaptér) umožňuje zobrazit RGB signál, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při couvání

Více

Kamera. Síťová kamera Bullet. Stručný návod k obsluze--čeština. Tento stručný návod platí pro: DS-2CD2212-I, DS-2CD2232-I UD.

Kamera. Síťová kamera Bullet. Stručný návod k obsluze--čeština. Tento stručný návod platí pro: DS-2CD2212-I, DS-2CD2232-I UD. Kamera Síťová kamera Bullet Stručný návod k obsluze--čeština Tento stručný návod platí pro: DS-CD1-I, DS-CD3-I UD.6L001B170A01EU 0 Informace o právních předpisech Prohlášení o shodě - EU Tento produkt

Více

ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR

ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR Děkujeme vám za zakoupení zařízení od naší společnosti. Před použitím si přečtěte prosím tento návod k obsluze. POPIS DOTYKOVÝCH TLAČÍTEK NA ČELNÍM PANELU: -

Více

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér Poslední aktualizace: 1. března 006 1 Podporované přijímače JVC Tento adaptér podporuje následující přijímače JVC* 1 : Přijímače

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál B Series Waterproof Model IP Kamera Uživatelský manuál Obsah 1 ÚVODEM... 3 2 VZHLED A ROZHRANÍ... 3 3 PŘIPOJENÍ KE KAMEŘE Z VAŠÍ LAN SÍTĚ... 4 4 PŘIPOJENÍ KAMERY PŘES WAN ROZHRANÍ... 8 5 DALŠÍ NASTAVENÍ...

Více

Uživatelský manuál Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS

Uživatelský manuál Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS Obsah 1. Obsah balení a instalace pevného disku... 1 1.1 Obsah balení... 1 1.2 Instalace pevného disku (HDD)... 2 1.2.1 Otevření skříně... 2 1.2.2 Demontáž krytu DVR... 2 1.2.3

Více

Kamera. Síťová kamera Dome. Stručný návod k obsluze--čeština

Kamera. Síťová kamera Dome. Stručný návod k obsluze--čeština Kamera Síťová kamera Dome Stručný návod k obsluze--čeština Tento stručný návod platí pro: DS-2CD42F-(I), DS-2CD424F-(I), DS-2CD432F-(I), DS-2CD42FWD-(I), DS-2CD432FWD-(I), ids-2cd624fwd-i/b UD.6L020B305A0EU

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB1304, EB1704HB

Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB1304, EB1704HB Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB1304, EB1704HB Důležitá bezpečnostní upozornění Před tím, než uvedete zařízení do provozu, si přečtěte bezpečnostní a provozní pokyny v obsažené v tomto návodu.

Více

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC 8portů MPC8701 - Katalogové číslo: 14.99.3220 16portů MPC16501 - Katalogové číslo: 14.99.3221 VLASTNOSTI - Ovládání 8/16 PC pomocí jedné konzole (PS/2 klávesnice,

Více

Kamera. Síťová kamera Dome. Stručný návod k obsluze--čeština. Tento stručný návod platí pro: DS-2CD2712F-I(S), DS-2CD2732F-I(S) UD.

Kamera. Síťová kamera Dome. Stručný návod k obsluze--čeština. Tento stručný návod platí pro: DS-2CD2712F-I(S), DS-2CD2732F-I(S) UD. Kamera Síťová kamera Dome Stručný návod k obsluze--čeština Tento stručný návod platí pro: DS-2CD2712F-I(S), DS-2CD2732F-I(S) UD.6L0201B1255A01EU 1 Informace o právních předpisech Prohlášení o shodě - EU

Více

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon 1. Obrazovka 2. Tlačítko pro příjem hovoru 3. Tlačítko vyvolání obrazu z dveřní jednotky 4. Tlačítko pro uvolnění dveřního zámku 5. Tlačítko Interkomu

Více

KEYBPTZ3DL8VGA. uživatelský manuál

KEYBPTZ3DL8VGA. uživatelský manuál KEYBPTZ3DL8VGA uživatelský manuál Obecné informace Klávesnice je univerzálním ovládacím prvkem pro PTZ kamery a zobrazovací matice, řízení se provádí ve spojení sběrnicí RS-485, je podporována většina

Více

DVR/NVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál Dahua DVR/NVR

DVR/NVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál Dahua DVR/NVR Uživatelský manuál Dahua DVR/NVR Obsah 1. Obsah balení a instalace pevného disku... 1 1.1 Obsah balení... 1 1.2 Instalace pevného disku (HDD)... 1 1.2.1 Otevření skříně... 1 1.2.2 Demontáž krytu DVR...

Více

APS Administrator.GS

APS Administrator.GS APS Administrator.GS Grafická nadstavba pro vizualizaci systémů APS (rozšiřující programový modul pro APS Administrator) Instalační a uživatelská příručka 2004 2015,TECH FASS s.r.o., www.techfass.cz, techfass@techfass.cz

Více

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pečlivě přečtěte důležité bezpečnostní informace, které součástí obsahu tohoto provozního manuálu. Obsah..

Více

Jak rychle začít se 4-kanálovým NVR-4IPC kitem *H5601?

Jak rychle začít se 4-kanálovým NVR-4IPC kitem *H5601? Jak rychle začít se 4-kanálovým NVR-4IPC kitem *H5601? Před samotnou instalací NVR záznamového zařízení a IP kamer si, prosím, přečtěte pozorně Instalační a uživatelský manuál pro *H5601. Převážně dbejte

Více

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze 1. Základní údaje 1.1 Popis produktu 1.2 Přední strana kamery 1.3 Zadní strana kamery a popis portů 2. Připojení kamery k počítači 3. Nastavení kamery

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua Obsah 1. Úvod...1 2. Přihlášení...1 3 Nastavení (Setup)...3 3.1.1. Kamera Obraz (Conditions)...3 3.1.2.1 Kamera Video Video...3 3.1.2.2. Kamera Video snímek (Snapshot)...4

Více

Špičkový diktafon v propisce

Špičkový diktafon v propisce Špičkový diktafon v propisce Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Volitelná kvalita nahrávání Volitelné nahrávání detekcí zvuku Dálkové ovládání sloužící jak k nastavení přístroje, tak přehrávání www.spionazni-technika.cz

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404

T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404 T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404 I. Návod k obsluze 1.Úvod: Děkujeme Vám, že jste si zakoupili náš nový výrobek, barevný digitální kvadrátor, který je vybaven mnoha kvalitními funkcemi. Návod popisuje vlastnosti

Více

4x standardní vstupy

4x standardní vstupy Uvedení do provozu Toto DVR je speciálně vyrobeno pro USB rozhraní, USB3104 převádí videosignál pomocí USB do počítače. Má vkusný černý design a malou velikost, umožňuje jednoduché připojení k počítači.

Více

Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB5208 DVD, EB5416 DVD

Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB5208 DVD, EB5416 DVD Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB5208 DVD, EB5416 DVD Důležitá bezpečnostní upozornění Před tím, než uvedete zařízení do provozu, si přečtěte bezpečnostní a provozní pokyny v obsažené v tomto

Více

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž.

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Obsah 1 Úvod... 1 2 Návod pro připojení do webového rozhraní... 1 2.1 Připojení kamery k WiFi síti... 4 2.2 Postup nastavení

Více

Kamera. Síťová kamera Dome. Stručný návod k obsluze--čeština. Tento stručný návod platí pro: DS-2CD2112-(I), DS-2CD2132-(I) UD.

Kamera. Síťová kamera Dome. Stručný návod k obsluze--čeština. Tento stručný návod platí pro: DS-2CD2112-(I), DS-2CD2132-(I) UD. Kamera Síťová kamera Dome Stručný návod k obsluze--čeština Tento stručný návod platí pro: DS-2CD2112-(I), DS-2CD2132-(I) UD.6L0201B1254A01EU 1 Informace o právních předpisech Prohlášení o shodě - EU Tento

Více

Užívání funkcí Interaktivní televize prostřednictvím Motorola VIP1003

Užívání funkcí Interaktivní televize prostřednictvím Motorola VIP1003 Užívání funkcí Interaktivní televize prostřednictvím Motorola VIP1003 Volba televizního kanálu Po zapnutí se set-top-box automaticky nastaví do režimu přehrávání televize, odkud je možné provést změnu

Více

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 1.1 Mechanické časti a jejich funkce Připojení kabelů Hlavní port pro připojení DJ: BUS: Připojení k nepolarizované sběrnici PL: Vstup externího napájení

Více

DS-7200-SH/SV Series DVR Rychlý manuál

DS-7200-SH/SV Series DVR Rychlý manuál DS-7200-SH/SV Series DVR Rychlý manuál UD.6L0202B0039A01 Děkujeme za koupi našeho produktu, jestliže máte jakýkoliv dotaz, neváhejte kontaktovat www.express-alarm.cz Tento manuál je použitelný pro: DS-7204HVI-SH,

Více

Tlačítko spouště lze použít k záznamu fotografií nebo k zaostření čočky.

Tlačítko spouště lze použít k záznamu fotografií nebo k zaostření čočky. Důležité upozornění: Nejdříve nainstalujte ovladač a potom k portu USB připojte zařízení VideoCAM Messenger. Přečtěte si toto důležité upozornění před instalací 1. Instalace softwaru VideoCAM Messenger

Více

DVR přijímač. Návod k použití. Hlavní výhody produktu:

DVR přijímač. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: DVR přijímač Návod k použití Hlavní výhody produktu: Možnost podrobného nastavení jednotlivých funkcí Možnost připojit a nahrávat záznam ze dvou kamer najednou (1. kamera video, 2. kamera fotky) Síťový

Více

KEYBPTZ3DPJ-(LAN) LAN PTZ klávesnice. Uživatelský manuál

KEYBPTZ3DPJ-(LAN) LAN PTZ klávesnice. Uživatelský manuál KEYBPTZ3DPJ-(LAN) LAN PTZ klávesnice Uživatelský manuál Obsah 1) Popis... 3 2) Funkce klávesnice... 4 a) Přihlášení a vstup do MENU... 4 b) Popis kláves... 5 c) Struktura MENU... 8 3) Ovládání DVR / NVR

Více

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce kamery... 1 Popis kamery

Více

Uživatelská příručka Set-top Boxu

Uživatelská příručka Set-top Boxu ITonis IPTV and VoD Platform Uživatelská příručka Set-top Boxu 10. října 2007 i Obsah 1 Motorola Set-top Box VIP1500/VIP1700 1 1.1 Vybalení Set-top Boxu... 1 1.2 Zapojení Set-top Boxu...

Více

Kamera. Síťová kamera Mini Dome. Stručný návod k obsluze--čeština

Kamera. Síťová kamera Mini Dome. Stručný návod k obsluze--čeština Kamera Síťová kamera Mini Dome Stručný návod k obsluze--čeština Tento stručný návod platí pro: DS-2CD252F-(I) (IS) (IW) (IWS), DS-2CD2532F-(I) (IS) (IW) (IWS) UD.6L020B230A0EU Informace o právních předpisech

Více

BDVR 2.5. Návod na použití

BDVR 2.5. Návod na použití Vážený zákazníku! Děkujeme Vám, za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis Zařízení 2 1) SD slot 2) Zelená LED (spuštěné zařízení)

Více

Návod na EB 3004 NET Sata

Návod na EB 3004 NET Sata Návod na EB 3004 NET Sata Heslo defaultní v zařízení 111111, přes síť jméno: ADMIN heslo: 111111 Obsah balení 1) Jednotka DVR 2) Dálkový ovladač (baterie přibaleny) 3) Zdroj 19V DC 4) Napájecí kabel ke

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

Mini DVR s jedním kanálem

Mini DVR s jedním kanálem Mini DVR s jedním kanálem Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Jednoduché ovládání Malé rozměry Velmi příznivá cena www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1 Specifikace a obsah balení 1.1 Specifikace

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Návod na použití 2 BDVR HD IR Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení splňuje podmínky pro zařízení UPnP AV a Intel Network Media. Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500 MHz, min.

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka WATCH ME Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ Přehled funkcí Watch me je hodinkový Bluetooth přehrávač formátu MP3 s kapacitním dotykovým displejem, uživatel se může prsty dotknout ikony na obrazovce

Více

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Specifikace přístroje: - Nahrávání ve smyčce (pokud je planá kapacity paměti, automaticky se začne přemazávat nejstarší záznam - Nahrávání videa jedním tlačítkem

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Černá skříňka DVR23 Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Návod k použití Obsah Popis tlačítek...2 Obsluha a funkce...2 Tlačítko VYPÍNAČ...2 Tlačítko REC...2 Tlačítko

Více

Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem. Relax. Uživatelský manuál

Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem. Relax. Uživatelský manuál Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem Relax Uživatelský manuál 1 Dálkové ovládání Popis symbolů Zapnutí/vypnutí TV/RADIO Přepínání mezi TV/rádiem INFO Zobrazení informací Ztišit 1-9, 0 Volba kanálů Přetáčení

Více

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze SENCOR SDF 1260 Digitální fotorámeček Návod k obsluze 0 Bezpečnostní informace: Udržujte přístroj mimo působení vody, vlhkosti a prachu. Provozní teplota je 0-40 0 C. Nikdy neumísťujte přístroj do míst

Více

Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití

Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití ČERNÁ SKŘÍŇKA Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití Návod na použití záznamníku teploty COMET ZT, ZT1ext Přístroj je určen pro měření a záznam teploty vzduchu, příp. teploty z externí sondy s odporovým

Více

Instalační manuál ke kamerám řady WNx-4000 2014/06 (V5.1.0) www.wonderex.com

Instalační manuál ke kamerám řady WNx-4000 2014/06 (V5.1.0) www.wonderex.com Instalační manuál ke kamerám řady WNx-4000 04/06 (V5..0) Informace o právních předpisech Prohlášení o shodě - EU Tento produkt a případně dodávané příslušenství jsou také označeny logem CE a splňují tak

Více

VIAKOM. Crystal-za kladní ovla da ní

VIAKOM. Crystal-za kladní ovla da ní VIAKOM Crystal-za kladní ovla da ní Obsah 1. Živý obraz... 2 1.1 Seznam zobrazení... 4 1.2 Seznam obsahu... 4 1.2.1 Zobrazení videa... 4 1.2.2 Nástroje kamery... 4 1.3 PTZ Panel... 5 1.3.1 Popis PTZ ovládání...

Více