od sv. Františka občasník choceňské farnosti duben 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "od sv. Františka občasník choceňské farnosti duben 2015"

Transkript

1 od sv. Františka občasník choceňské farnosti duben 2015 Drazí farníci, s velkou vděčností se můžeme ohlédnout za událostmi, které jsme ve farnosti společně prožili - slavení Velikonoc, bohoslužba vyslání P. Peška atd. Jsem vděčný za to, že se podařilo zhotovení a osazení mozaiky na vstupním portálu do areálu fary, jejímž autorem je akademický malíř a choceňský rodák Petr Štěpán, a že se nám po několika měsících vrátily vstupní kostelní dveře. Už víme, že právě na restaurování dveří nám byla přidělena dotace z Pardubického kraje ve výši 100 tisíc Kč. Tato částka a také čtyři větší (několika tisícové) dary od některých z vás jsou z hlediska zamýšlených oprav fary opravdu požehnáním. V době velikonoční prožíváme radost z Boha, z vítězného Krista, z naší víry ve vzkříšení a děkujeme za dar naší spásy. Zároveň vstupujeme do měsíce května, kdy si před oči stavíme Pannu Marii, tedy tu, která jako první spásu uviděla, dotkla se jí a sama na sobě zakusila. Na Mariině životě vidíme, že Bůh s námi ve svém díle záchrany počítá. Maria nemá pro nás být jen objektem bezmyšlenkového obdivu nebo nedostižným vzorem bezhříšného života, ale máme ji vnímat jako člověka, na kterém se pro jeho víru naplňují Boží zaslíbení. To, co Bůh učinil s Marií, má připraveno i pro mě, pro každého z nás. Ona je naším obrazem. Bůh nám přeje život v plnosti a to, co Bůh naplňuje na ní, chce naplnit na každém člověku. V jedné písni zpíváme: Maria je veliká tím, že řekla Bohu ano. Naše velikost a štěstí záleží na naší reakci na Boží impulsy v našem životě. Ona se stala člověkem, který do svého života nechává Boha dokonale vstoupit. A co my? o. Vít

2 Ze života farnosti - plány KALENDÁŘ FARNÍCH AKCÍ Sobota 9. května poutní zájezd na Svatou Horu a do Konopiště Neděle 17. května v 17 hod. koncert v kostele Sobota 23. května pouť dětí do Chrudimi Pátek 29. května Noc kostelů Neděle 31. května v 8.15 slavnost 1. sv. přijímání Víkend června pobyt dětí ve Vrbatově Kostelci Neděle 21. června v Prázdniny nanečisto Sobota 27. června žehnání mozaiky MŠE SVATÉ V KVĚTNU NA HEMŽÍCH Kapličky Sedmi radostí Panny Marie Mnozí z nás často projíždějí kolem kapliček Sedmi radostí Panny Marie (směr Hemže). Kapličky z roku 1718, postavené údajně z darů a pozůstalosti slepého žebráka, byly dlouhá léta zavřené. V určitých dnech se otvíraly pouze tři poslední, které leží přímo na Hemžích a o které se vzorně starají starousedlíci. V posledních několika letech se kapličky otevírají všechny, a to o květnových nedělích a svátcích, při srpnové hemžské pouti a v září o hemžském posvícení. Pokud si chcete prohlédnout otevřené kapličky, vyrazte pěšky na některou májovou mši. Ty se konají na Hemžích v kostele Nanebevzetí Panny Marie a každou květnovou neděli od 14:30. Můžete si také jednoduše naplánovat procházku v čase jejich otevření ve výše uvedených dnech, a to od 13:30 do 16:30. POZVÁNKA NA KONCERT V neděli 17. května 2015 od 17 hod. se v kostele sv. Františka Serafínského uskuteční slavnostní velikonoční koncert. Vystupující: koncertní mistr Jaroslav Prudič (klarinet), Vysokomýtský komorní orchestr se sólovými hráči olomoucké a brněnské filharmonie, dále královéhradecký pěvecký sbor Smetana a pardubický pěvecký sbor Cantus amici. Zazní skladby od Wolfganga Amadea Mozarta, Franze Schuberta, Jacoba de Haana (Missa Brevis) a Antonína Dvořáka (biblické písně). Vstupné dobrovolné. Jste srdečně zváni. 2

3 NOC KOSTELŮ 29. KVĚTNA 2015 V pátek Vás srdečně zveme na akci Noc kostelů, při které budou pro širokou veřejnost otevřeny tyto chrámy: - kostel sv. Františka Serafínského v Chocni, - kostel Českobratrské církve evangelické v Chocni, - poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie na Hemžích, - kostel sv. Máří Magdalény ve Skořenicích. Na co se můžete těšit? Kostel sv. Františka Serafínského (otevřen hodin) folk-rocková mše hudební dýchánek Odhalte tajemné kouty kostela - napínavá hra pro všechny Kostel Cinema night - krátkometrážní překvapení Souběžné programy: zvonice poprvé v novodobé historii bude veřejnosti otevřena zvonice kostel sv. Františka Serafínského - "STABAT MATER" výběr hliněných plastik z předvelikonoční výstavy žáků výtvarného oboru ZUŠ kostel sv. Františka Serafínského možnost zapálit svíčku za zemřelé kostel sv. Františka Serafínského prostor pro osobní rozhovory s knězem Kostel Českobratrské církve evangelické (otevřen hodin) autorské čtení knihy pohádek: Hynek Schuster Kaštánkova dobrodružství (Můžete se těšit i na setkání s hlavním hrdinou!) čtení z Bible otevřen Blahoslavův sál (za kostelem) Zde bude volný program: možnost seznámení se s historií a současností sboru, prostor pro rozhovory, malé občerstvení, pro děti malování, čtení, hry Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie na Hemžích (otevřen hodin) bubenické hraní v podání skupiny Místní people 3

4 Ze života farnosti - ohlédnutí POPELEČNÍ STŘEDA Na Popeleční středu věřící zaplnili v hojném počtu dům Boží, aby mší sv. a znamením na čele slovy, která kněz přitom říká: Věřte evangeliu a čiňte pokání, zahájili a vstoupili do postní doby. Děkujeme kněžím, že se mezi sebou dohodli, aby mohla být také v Chocni mše sv. Přestože to bylo v takovou nezvyklou odpolední dobu, věřící přišli, řady přicházely pro znamení kříže popelem, aby s pomocí Boží prožili co nejlépe a kvalitně duchovně čtyřicetidenní období až do vyvrcholení svátků velikonočních. Musíme se také stále za kněze modlit, prosit Pána, aby v Chocni trvalý kněz byl. U Boha není nic nemožného. Jak jednou v promluvě řekl P. Vít Horák: Není situace, kterou by Bůh nedokázal vyřešit. Žeň je sice hojná, ale dělníků málo, proto proste Pána žní, aby poslal dělníky na svou žeň. Druhou takovou krásnou přípravou na postní dobu byla duchovní obnova, která se konala 28. února. Vedl ji P. Filip Foltán z Kutné Hory. Moc jsem se na ni těšila, ale bohužel nemoc mě zaskočila. Vnučka Maruška pozorně poslouchala a vše mi večer vyprávěla. Mnoho krásných příběhů a povzbuzujících slov, zapadajících do této postní doby. Přítomní panu faráři srdečně děkují za toto krásné a duchovně bohaté odpoledne. Pán Vám žehnej! E. Tománková, babička Filipových POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA února 2015 k nám do Chocně přijel již podruhé Filip Foltán, farní vikář z Kutné Hory, veselý a zářivý člověk. Poprvé se s ním někteří z nás setkali před Vánocemi na adventní duchovní obnově, která byla věnována Panně Marii. Naši mladí ho poznali již dřív na Vesmíru, v diecézním centru života mládeže. Otec Filip tuto postní duchovní obnovu věnoval tématu Eucharistie a Velikonoce. Svatý týden začíná obřady Zeleného čtvrtka. Připomínáme si Ježíšovo mytí nohou apoštolům a poslední večeři, na které byla ustanovena eucharistie. 4

5 Velkopáteční obřady nám připomínají Ježíšovo utrpení, které začíná v Getsemanské zahradě a končí na kříži na Golgotě. Bílá sobota. K slavení eucharistie směřuje celý náš den. Velikonoční vigilie, krásná čtení, evangelium, které přináší zprávu o vzkříšení, obnovení křestního slibu, to jsou okamžiky, které nás naplňují nadějí a optimismem. Hod Boží velikonoční umocňuje naši radost ze vzkříšení. Pokud se farnost může radovat z katechumenů (našich bratří a sester, kteří se připravují na křest), jsou pro ně v postní době vybrány evangelijní texty 3., 4. a 5. neděle postní (cyklus A). Evangelium 3. neděle postní (Jan 4, 5-42) vypráví o samařské ženě, se kterou se Ježíš setkává u Jakobovy studny v blízkosti města Sychar a které mění její další život. Evangelium 4. neděle postní (Jan 9, 1-41) přináší zprávu o uzdravení slepého od narození u rybníka Siloe. Do jeho života přichází světlo, které dosud nepoznal. Evangelium 5. neděle postní (Jan 11, 1-45) vypráví o smrti a vzkříšení Lazara, bratra Marie a Marty z Betánie. U Boha není nic nemožné. Chtěl bych se nyní s vámi podělit o některé myšlenky a postřehy, které zazněly během duchovní obnovy. Ježíš umývá nohy, sklání se k lidem, aby byl všem blízko. Tato ponižující práce, kterou vykonávali otroci, je projevem jeho velké lásky. Bůh touží, abychom pro něho něco udělali. Člověk touží hledat pravdu. Bůh se chce stát pro nás potřebným. Ježíš je naše živá voda. Nesmíme se upnout ke knězi nebo k biskupovi - musíme zakořenit v Kristu. To on nám dá živou vodu. Můžeme Pánu Ježíši svoje zranění dát. To, co mě zotročuje, mu můžu dát. Není to ale jako přijmout pilulku, musíme prosit a otevřít svá srdce. Pozor na pýchu. Mohu být na něco pyšný, hrdý, ale jinde mohu ujíždět. Pozor, abych nepohrdal druhým člověkem. Pane Ježíši, tyto dary jsi mi dal a tyto věci mě táhnou k zemi. (Nemohu být pyšný, na co?) Ve svých pádech potkávám Ježíše. On je ten, který mě v mých pádech drží. Nejdůležitější okamžiky, kdy přichází Bůh, se odehrávají v tichu. Bůh je přítomen, i když se zdánlivě nic neděje. Ve velesvatyni nic nebylo (schrána ukradena, ) - to nic bylo úžasné, byl tam Bůh. Setkáváme se s Pánem v tichosti, při adoraci v kostele. Co zde chceš? Pane, chci být s Tebou. Martin Filip 5

6 KŘÍŽOVÁ CESTA NA VELKÝ PÁTEK VELIKONOCE V CHOCEŇSKÉ FARNOSTI Květná neděle byla takovou vstupní branou do Svatého týdne. Pobožnosti křížové cesty se ujaly většinou ženy nebo rodiny. Děti, kterých se sešla skupinka asi 25, doprovázená tatínky s kytarami a krásnou písní Byl jsi tam, když byl křižován můj Pán, určitě Pánu Ježíši udělaly velkou radost. Rovněž zpívané pašije, veliká účast věřících na Veliký pátek, kdy řada věřících v dvojstupu přistupovala poklonit se Pánu Ježíši, byla důkazem úcty a lásky. Po všechny tři dny přicházeli věřící v hojném počtu, aby poděkovali P. Ježíši za jeho nesmírnou lásku. Také mládež se sešla na faře s knězem. Při každé mši sv. jsme povzbuzeni v promluvě slovem Božím, abychom načerpali důvěru, že nejsme na starosti a problémy sami, že Pán o nás pečuje jako dobrý otec o své děti. 6

7 Adorace u Božího hrobu, která trvala nepřetržitě po velkopátečních obřadech až do sobotního Zmrtvýchvstání, kdy opět zaznělo radostné Aleluja a Vstal z mrtvých Kristus oslavený Kéž tato radost nás provází po mnoho dalších všedních dnů. Děkujeme P. Bohu, duchovnímu správci a všem, kteří s láskou a obětavostí vše na krásné a požehnané Velikonoce připravovali, kostel uklízeli Svoje hluboké zážitky si nemáme nechávat jen sami pro sebe, ale rozdělit se s ostatními, aby i oni měli podíl na radosti, kterou věřící prožívají. E. Tománková MODRÝ BÁL Milí choceňští farníci, v sobotu 11. dubna proběhl již 13. ročník benefičního Modrého bálu. Na více než 430 účastníků čekala u vstupu sklenka vína, malý dáreček v podobě odznáčku s logem Modrého bálu a červený koberec s reflektory přímo až do sálu. Panský dům v Chocni se tak rozzářil do stylu filmových hvězd. Na bále nechyběla skvělá hudba, scénické taneční vystoupení, zmrzlina k osvěžení, žonglování ani fotokoutek, v kterém se každý mohl nechat zvěčnit s opravdovými hvězdami Čech i zahraničí. Každý rok přispíváme výtěžkem na humanitární a rozvojové účely, jejichž tvůrce osobně známe a víme, že peníze využijí na přímou podporu potřebným. Letošní výtěžek přes Kč poputuje na podporu vzdělávacího centra St. Johna Maria Vianneye v Karáčí v Pákistánu. Náš bývalý kněz Jiří Pešek v Římě studoval s knězem z Pákistánu, který 7

8 je nynějším ředitelem školy se 30 křesťanskými studenty. Pákistánská společnost je silně muslimská a příslušníci jiných náboženství zejména křesťané jsou často obětmi diskriminace či dokonce ozbrojených útoků. Křesťanské děti se proto ocitají na okraji společnosti a mají malý nebo žádný přístup ke školství. Děkujeme Vám, že jste náš Modrý bál podpořili přípravou drobného občerstvení, konkrétní pomocí, modlitbou i účastí, a těšíme se na 14. ročník! Klára, Maritka, Pavel, Liduš, Anička, Láďa, Dan 8 BOHOSLUŽBA VYSLÁNÍ Za účasti předsedy ČBK Dominika Duka a předsedy ERC Daniela Fajfra byl oficiálně vyslán do duchovní služby v armádě P. Jiří Pešek, který naposledy působil v Chocni. Ekumenické bohoslužby se zúčastnili i představitelé města Chocně v čele se starostou Ladislavem Valtrem či představitelé armády v čele s Peškovým budoucím nadřízeným pplk. Martinem Špičákem. Událost byla mimořádná nejen díky zcela naplněnému kostelu sv. Františka Serafinského, ale i tím, že se na ní sešlo všech 31 kaplanů Armády České republiky. P. ThLic. Jiří Pešek v Chocni působil 4 roky a za tuto dobu se pod jeho vedením podařila generální oprava fary a rozsáhlé farní zahrady. Výrazně povzbudil život farnosti, včetně působení mezi mládeží či pořádáním teologických, filosofických a populárních přednášek a diskusí pro širokou veřejnost. Jak uvedl P. Jíří Pešek pro Christnet.cz, byl sice pokřtěn jako katolík, ale ve víře vychovávaný nebyl. Po listopadovém převratu v době svého dospívání hledal smyslu života a pevné hodnoty, následně se dostal do církve a uvěřil a procitl ke křesťanskému životu. Vystudoval teologii a 13 let působil jako kněz. V této fázi svého života jsem pocítil potřebu změny a postavit se novým výzvám, říká Jiří Pešek. Proto se rozhodl pro službu v armádě, mezi lidmi hledajícím, s různými názory a různých vyznání. Bylo

9 to jeho svobodné rozhodnutí, ke kterému pak následně potřeboval získat souhlas svého biskupa Jana Vokála. Velitel 42. mechanizovaného praporu v Táboře pplk. Martin Špičák čeká od npor. P. Peška určitou nadstavbu pro svou práci. Kam on jako velitel už dosáhnout nemůže, právě tam může působit vojenský kaplan. Následně mu pak může dát i jistou zpětnou vazbu. Jde o to, aby to pak celkově bylo ve prospěch lidí, ať už v dobrém či ve zlém. S vojáky řešíme řadu problémů, a ty je vždy třeba posoudit ze všech stran, říká pplk. Špičák a dodává: Potřebuji kaplana, aby to vzal z lidské stránky, já to pak vezmu z vojenské stránky, a pak ještě ve spolupráci s psychologem hledáme nejlepší řešení. Protože prapor má přizvisko Svatováclavský, očekává od npor. Peška i práci na vybudování Svatováclavské síně a kaple u svého útvaru. 9

10 MOZAIKA BŮH MEZI LIDMI 15. dubna byla na portále osazena mozaika s tématem "BŮH MEZI LIDMI". K technice mozaiky byly použity: kámen, sklo a zlacené sklo. 10 Okénko pro mládež DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE HRADEC KRÁLOVÉ Týden před Velikonocemi se několik mladých od nás z farnosti vydalo na diecézní setkání do Hradce Králové. Setkání začalo v devět hodin v královéhradecké filharmonii. Nejdříve jsme si poslechli slůvko na den od

11 Anežky Jiskrové. Poté jsme si poslechli katechezi na téma eucharistie. Následovalo jmenování nových vikariátních zástupců. Také jsme si během dopoledne mohli poslechnout svědectví u kulatého stolu, kterým provázel otec Tomáš Hoffmann. Protože je to právě letos třicet let od doby, kdy papež Jan Pavel II. ustanovil Květnou neděli Světovým dnem mládeže, jako překvapení bylo vylosováno pomoci vstupních náramků 9 výherců, kteří byli odměněni různě. Tři lidé vyhráli prohlídku katedrály v Sedlci v Kutné Hoře, tři prohlídku královéhradecké katedrály včetně obou věží a poslední tři vyhráli dokonce večeři s panem biskupem. Celý dopolední program doprovázela Vesmírná kapela. Po dopoledním programu a svačině jsme se rozdělili na různé workshopy. V nabídce byly například přednášky Prožívání známostí, Modlitba - no problem?, Adorace- jak co proč?, Afganistán a mnoho dalších. Pro ty, kterým se na přednášky nechtělo, byly připraveny aktivity jako Upeč si svou hostii, frisbee nebo volejbal. Během celé doby bylo možno navštívit řeholní cukrárnu. Od 14 hodin v kostele P. Marie probíhala adorace následována eucharistickým průvodem přes náměstí do katedrály, kde proběhla mše svatá. Mši svatou doprovázela Jičínská schola. Po mši jsme se všichni rozloučili s novými i starými kamarády a přáteli a vydali se domů. Klára Šimková, Ronja Horáková Informace ZPRÁVY Z PLETAŘSKÉHO KROUŽKU Opožděně otiskuji poděkování od Misionářek milosrdenství z Kalkaty: Drazí přátelé v Omega Plus! Pokoj a Pán buď s Vámi po všechen čas. Jelikož opět nastala doba dobré vůle, připomínáme si, že se ve vánoční čas naše myšlenky obrací k mimořádným lidem, které Bůh přinesl do našich životů a životů chudých lidí, jimž sloužíme. Toto naplňuje naše srdce vděčností za dar, který přinesl velkou radost těm, kdo mají užitek z Vaší velkorysosti. Přejeme Vám hodně radosti v požehnaný vánoční čas, modlíme se, aby Vám Kristus dal svou lásku, své největší dary, které naplní Vaše srdce, požehnají Váš dům a všechny, jež milujeme v pokoji a radosti. Děkujeme Vám za dva balíky obvazů zaslaných v březnu a 1 balík v červenci

12 Vy nevíte, jak se na ně naši bratři, kteří pečují o nemocné leprou, těšili. Byli bychom vděčni, kdybyste mohli zasílat více obvazů každý měsíc. Právě jsme dokončili vánoční pokrm pro asi 3000 potřebných lidí, kteří přicházeli v jakoukoliv denní dobu pro teplé vánoční jídlo. Chudé děti z ulice si užily báječný čas, kdy v různých centrech obdržely krásné dárky. Přejeme Vám Bohem požehnaný a milostí naplněný rok Zůstávejte v Kristu. Závěrem uvádím roční shrnutí: 850 pletařek z ČR vyrobilo kusů obvazů, z nichž bylo zabaleno a odesláno 93 balíků do 22 leprosárií v Africe a 11 v Indii. Choceňské pletařky zhotovily cca 550 ks (50 klubek). PLETENÍ DEK S radostí oznamuji, že pletařky z Choceňska doplétají už ŠESTOU deku. Děkuji všem dárcům pletací příze! Anežka Víchová 12 PAPEŽSKÁ MISIJNÍ DÍLA MAJÍ NOVÉHO NÁRODNÍHO ŘEDITELE Protože Národní ředitele Papežských misijních děl (PMD) jmenuje prefekt Kongregace pro evangelizaci národů, první informace o novém řediteli pro Českou republiku přišla právě z tohoto místa. Agentura Fides sdělila, že dne 30. května 2014 kardinál Fernando Filoni, prefekt Kongregace pro evangelizaci národů, jmenoval Mgr. Leoše Halbrštáta, trvalého jáhna diecéze Hradec Králové Národním ředitelem Papežských misijních děl v České republice na období pěti let (01/11/ /10/2019). Mgr. Leoš Halbrštát vystudoval Střední zemědělskou školu v Praze a v letech Teologickou fakultu Univerzity Karlovy. V roce 2009 byl kardinálem Dominikem Dukou vysvěcen na trvalého jáhna a sloužil jako vojenský kaplan v posádkách Chrudim, Pardubice a Hradec Králové. Se svou ženou Bronislavou bydlí ve Slatině nad Zdobnicí v podhůří Orlických hor a vychovávají

13 spolu čtyři děti, Bronislavu, Barboru, Benedikta a Bernadetu. Manželka je od roku 2009 pověřena službou Diecézní ředitelky PMD v královéhradecké diecézi. Na začátku roku 2014 navrhl královéhradecký biskup Mons. Jan Vokál České biskupské konferenci Leoše Halbrštáta jako kandidáta na Národního ředitele PMD v ČR a ten byl k jmenován. Od sametové revoluce je po P. Zdeňku Čížkovském a P. Jiřím Šlégrovi třetím Národním ředitelem PMD v ČR. Protože dosluhoval závazek u Duchovní služby AČR do , pověřil P. Jiřího Šlégra vedením Národní kanceláře PMD do faktického převzetí funkce. Protože agenda týkající se vedení Národní kanceláře PMD je velmi obsáhlá, bude proces předávání trvat delší dobu. Z tohoto důvodu je v současné době v Národní kanceláři končící i nastupující ředitel PMD. Ptáme se nového ředitele, s jakým záměrem do funkce nastupuje: Naskakuji do jedoucího vlaku. Chtěl bych pokračovat a navázat na práci svého předchůdce P. Jiřího Šlégra. Ten za dlouhá léta vedení Národní kanceláře odvedl skvělou práci. Činnost v PMD je úplně odlišná od působení v AČR, ale beru to jako výzvu. Řekněte nám, jaký je Váš oblíbený citát: Je od Matky Terezy a to:,když lidi soudíte, nemáte čas je milovat. Novému Národnímu řediteli PMD přejeme mnoho sil, elánu a hlavně darů Ducha Svatého v práci i soukromém životě. ww.missio.cz Z farní kroniky Den samostatnosti přišel do našeho města skoro nenadále. Několik týdnů před přinášely sice noviny zprávy o chystaných událostech, svátek sv. Václava slavili jsme okázale jako svátek národa, v parlamentě mluvili naši poslanci otevřeně o konci Rakouska, ale předce když 28. října 1918 dopoledne objevil se za oknem zdejšího poštovního úřadu telegram Samostatnost naše uznána, mír uzavřen, byli jsme překvapeni. Mezi obyvatelstvem nastalo radostné vzrušení, s věže radnice zazněl hlas rohu Hej, Slované!, večer dlouho do noci proudily zástupové lidu ulicemi v radostném vzrušení. V městě ustavil se ihned Národní výbor ze všech politických stran, který vydal provolání k obyvatelstvu vybízející ke klidu a pořádku. Nedošlo k žádné výstřednosti. Duchovní správa zařídila hned po převratu slavné děkovné služby Boží, k nimž pozvány všechny spolky, korporace a obce. Za přítomnosti všeho kněžstva sloužil senior konsistorní rada Alois Chaloupka slavnou mši 13

14 svatou s Tebe, Bože, chválíme!, po níž děkan po promluvě s kazatelny modlil se Třebízského modlitbu za vlast... Po válce nastala ve městě bytová tíseň. Odpomáháno jí na základě zákona, že zabírány přebytečné místnosti pro nebydlící. Na děkanství zabírán jeden pokoj, ale neobsazen. Obec získala Herzánku a tam do roku 1923 vystavěno se státní pomocí 7 velkých činžovních domů s 69 byty... R v den výročí bitvy u Zborova položen základní kámen u pomníku padlých naproti zámku. Pomník odhalen 4. října Katolické spolky a organisace postrádaly vhodné místnosti pro své schůze a manifestace. Propůjčený sál Koutníkům nestačil, a druhý sál, na Panském domě, majetek Sokola, pro schůze jim nebyl půjčován. Když v září r zařízen lidový konsum, byl pociťován nedostatek ještě více, poněvadž umístěn v krámu Čihákově. Když se naskytl ke koupi hostinec Luxův se sálem, koupen za ,- budovu a ,- inventář. Koncesi hostinskou obdržela Katolická jednota a vhodný objekt stále se zařizuje pro potřeby strany lidové a lidu katolického. V sále nalezl místnost pro cvičení Orel, který po válce opět přiveden k životu. R uspořádal zdařilé okrskové cvičení v Pelinách, jehož se zúčastnilo přes 700 členů v kroji. Z farní kroniky přepsala Soňa N. Okénko pro děti Milé děti, začal měsíc květen a vy se v této šifře dozvíte, který svátek nás čeká. Jedná se o padesátý den po Velikonocích, původně byl hlavně oslavou přírody a začátku sklizně. Pro křesťany je ale tento den svátkem seslání Ducha Svatého. Ze začátečních písmen názvů obrázků se dozvíte, jak se svátku říká 14

15 Zuzka Siegelová Okénko pro seniory Procesní májový průvod z Chocně na Hemže, 1942 Májová dekorace v kostele sv. Františka Serafínského,

16 Toto číslo sponzoruje: Internetové stránky farnosti Uzávěrka dalšího čísla Drobečků je Příspěvky prosím doručte na adresu Zuzaně Siegelové, Martině Krskové nebo panu faráři. Díky! Výrobní náklady na jeden výtisk po odečtení sponzorského daru činí 5 Kč. Příspěvek prosím vhoďte do kasičky v kostele. Zodpovědné za jednotlivé rubriky: Lída Novotná (děti). Drobečky připravili: Jiří a Martina Krskovi, Tomáš Nix, Zuzana Siegelová. 16

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

V tomto čísle se dočtete...

V tomto čísle se dočtete... Duben V tomto čísle se dočtete... Neuvěřitelné hlavolamy a záhady stereogramy Zajímavosti Velikonoce Vtipné obrázky klasika (jako vždy) Moudro měsíce... pozoooor!!!! (1) Neuvěřitelné hlavolamy a záhady

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Katedrála Svatého Ducha řím. katol.

Katedrála Svatého Ducha řím. katol. V HRADCI KRÁLOVÉ Katedrála Svatého Ducha řím. katol. Karla Tomana, 500 03 19.00 Zvony zvoní napříč časem Vyzvánění katedrálních zvonů 19.10 Přivítání návštěvníků Noci kostelů 19.15 Duchovní a varhanní

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 4 duben 2012 PROČ SLAVÍME VELIKONOCE A CO NÁM PŘIPOMÍNAJÍ? Často dnes slyšíme, že Velikonoce jsou svátkem jara. Původně tomu v pohanských dobách tak

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Dolní Krupá, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN KVĚTEN 2014

pro farnosti Březina, Boseň, Dolní Krupá, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN KVĚTEN 2014 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Dolní Krupá, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN KVĚTEN 2014 Ten, který se vrátil z říše zemřelých a jasně zazářil lidskému rodu: tvůj

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015 od 24. května do 31. května 2015 24.5. Seslání Ducha svatého - slavnost Úterý 26.5. 18.00 Mše svatá L. Bělohrad Středa 27.5. 19.00 Mše svatá + Májová pobožnost Červená Třemešná Čtvrtek 28.5. 18.00 Mše

Více

od sv. Františka občasník choceňské farnosti červen 2015

od sv. Františka občasník choceňské farnosti červen 2015 od sv. Františka občasník choceňské farnosti červen 2015 Vážení a milí farníci, srdečně vás zdravím a píši jako váš duchovní správce poslední úvodník do Drobečků. Myslím si, že se s vámi zároveň loučím,

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Pravidelné bohoslužby v naší farnosti. Velikonoce. FARNÍ LISTY č. 123 Velikonoční doba 2011 FARNÍ LISTY

Pravidelné bohoslužby v naší farnosti. Velikonoce. FARNÍ LISTY č. 123 Velikonoční doba 2011 FARNÍ LISTY Pravidelné bohoslužby v naší farnosti Bohoslužby v kostele Stětí sv. Jana Křtitele, Praha-Hostivař Neděle 8.00 hod. - mše sv. 11.00 hod. - mše sv. Úterý 18.00 hod. - mše sv. Pátek 18.00 hod. - mše sv.

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26.

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. ročník 8 2/1997 Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. dubna 1997) Korunovace milostné sochy Panny Marie Křtinské Od

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

www.vbavlnce.com Standa Korbel České Budějovice

www.vbavlnce.com Standa Korbel České Budějovice České Budějovice Přednášky - vypráví msgre. Josef Kavale Datum: 1.10.2011 Copyright Stanislav Korbel 2005-2011 KOST SOFT Q:\_Standa\www.vbavlnce.com\vbavlnce\Katalog\Vbavlnce_com-CD_prednasky.doc Cena

Více

ADVENTNÍ DOBA JE TU KAPLIČKY NA POKRAČOVÁNÍ - KAPLIČKA PANNY MARIE KARMELSKÉ PROSINEC ADVENT, VÁNOCE

ADVENTNÍ DOBA JE TU KAPLIČKY NA POKRAČOVÁNÍ - KAPLIČKA PANNY MARIE KARMELSKÉ PROSINEC ADVENT, VÁNOCE Farní list SUŠICE, PETROVICE, SVOJŠICE, KOLINEC, MLÁZOVY, BUDĚTICE, RABÍ, DLOUHÁ VES, HŮRKA KAŠPERSKÉ HORY, REJŠTEJN, SRNÍ, HARTMANICE, DOBRÁ VODA, MOUŘENEC, PRÁŠILY PROSINEC ADVENT, VÁNOCE Č. 11 / 2014

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

FÍKOVNÍK. Tys sedmi darů studnice, prst Otcovy jsi pravice, tys Bohem přislíbený host, ty dáváš ústům výmluvnost.

FÍKOVNÍK. Tys sedmi darů studnice, prst Otcovy jsi pravice, tys Bohem přislíbený host, ty dáváš ústům výmluvnost. ZPRAVODAJ Římskokatolické farnosti sv. Vojtěcha & Salesiánského střediska mládeže DDM Č. Budějovice 3/2014 květen - červen 23. ROČNÍK FÍKOVNÍK Přijď, Tvůrce, Duchu svatý, k nám, a navštiv myslí našich

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

od sv. Františka občasník choceňské farnosti duben 2014

od sv. Františka občasník choceňské farnosti duben 2014 od sv. Františka občasník choceňské farnosti duben 2014 Vážení, sotva jsme oslavili Velikonoce, je tu mariánský máj, pak přijde závěr školního roku a letní prázdniny. Bezpochyby to letí. Jediné, co máme

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015 Neděle 27. prosince 2015 Děkuji za rekordní sbírku z min. neděle na splacení dluhů, která vynesla u sv. Anny 53039,- v Bludovicích 9948,- a na Špluchově 2165,- Dětská mše sv. - bude u sv. Anny příští neděli

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Vydává Římskokatolický farní úřad v Pardubicích OBSAH:

Vydává Římskokatolický farní úřad v Pardubicích OBSAH: Vydává Římskokatolický farní úřad v Pardubicích OBSAH: ZE ŽIVOTA FARNOSTI... str. 2 Jak dopadly volby nové Pastorační rady ZPRÁVY Z DIECÉZE.. str. 3 Blahopřání Otec biskup opět mezi námi Diecézní setkání

Více

ZPRAVODAJ č. 2 ČERVENEC 2015

ZPRAVODAJ č. 2 ČERVENEC 2015 ZPRAVODAJ č. 2 ČERVENEC 2015 ŘÍMS KOKATOLIC KÁ FA RN OST KA MENICE U JIHLAVY Blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce; když se osvědčí, dostane vavřín života, jejž Pán zaslíbil těm, kdo ho milují.

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice Křesťanské svátky a církevní rok V obecném smyslu jsou křesťanské svátky dny, v nichž se na rozdíl od všedních dnů prokazuje zvláštní úcta k Bohu 1. svátek - neděle Každý křesťanský svátek připomíná různé

Více

2. kapitola: přehled událostí v roce 2009

2. kapitola: přehled událostí v roce 2009 2. kapitola: přehled událostí v roce 2009 Leden 3. ledna se v sokolovně konalo představení morkovských ochotníků. Šlo o hru Tři v tom od Jaroslava Vostrého. Účast byla vysoká a návštěvníci byli velmi spokojeni.

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 1. ÚVOD Staršovstvo sboru předkládá tuto zprávu společenství sboru. Činí tak v důvěře, že se může stát

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

DUBEN 2012. Z obsahu: ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM

DUBEN 2012. Z obsahu: ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM DUBEN 2012 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM Z obsahu: Dám si Dr.Ing............... 02 Velikonoční přání............. 03 Svatý týden a Velikonoce 2012 04 Vedeni Duchem svatým......... 05 Ptali jste se.... 06

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVIII. Březen 2012 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, v únoru byli ohlášeni kandidáti na křest o letošních Velikonocích. Měli přijít

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XXI. Září 2015 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zdravím vás na začátku nového školního roku, tedy i nové farní sezony. Je tady

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

MISIJNÍ NEDĚLE. Děti z Francovy Lhoty a Valašské Senice se zapojily do pečení cukroví na Misijní neděli.

MISIJNÍ NEDĚLE. Děti z Francovy Lhoty a Valašské Senice se zapojily do pečení cukroví na Misijní neděli. MISIJNÍ NEDĚLE Děti z Francovy Lhoty a Valašské Senice se zapojily do pečení cukroví na Misijní neděli. Díky šikovným dětičkám, několika maminkám a čtyřem ochotným chlapcům se podařilo napéct velké množství

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti

Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti 1/ Duchovní správa Po celé první pololetí zajišťovali duchovní správu farnosti probošt P. Václav Habart jako její řádný farář, P. Pavel Lev Eliáš OFMCap.

Více

Mezinárodní festival. Romale

Mezinárodní festival. Romale Mezinárodní festival Romale Naši drazí přátelé a milovníci romské hudby, dovolte, abych vás všechny tímto pozvala na další ročník mezinárodního romského festivalu "ROMALE" romská oslava / Gypsy Celebration,

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Veřejné zasedání farní rady

Veřejné zasedání farní rady Veřejné zasedání farní rady Jedna z řady věcí, které mě před rokem hned po mém příchodu na Klokoty velmi potěšily, je, že farní rada je vlastně takové společenství lidí, kteří se v nejrůznějších oblastech

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve únor 2009 3. ročník/2. číslo Jsi světlem, Kriste, jsi obrazem Otcovy tváře, Tvá láska září nám v temnotách... Slovo úvodem Milí sourozenci v Kristu, není

Více

Oslava tzv. "Svatého týdne", který začíná Květnou nedělí, vyžaduje slavnostní vstup, v němž se symbolicky naznačuje, že následujeme Pána na jeho

Oslava tzv. Svatého týdne, který začíná Květnou nedělí, vyžaduje slavnostní vstup, v němž se symbolicky naznačuje, že následujeme Pána na jeho Vítáme vás Svatý týden Květná neděle Květná neděle je poslední postní nedělí, po níž začíná "Svatý týden". Označení "květná" připomíná Ježíšův slavný vjezd do Jeruzaléma před židovskými velikonočními svátky

Více

Miroslav Doležel pastorační asistent OCH Blansko

Miroslav Doležel pastorační asistent OCH Blansko únor - březen 2009 číslo 1 Vážení zaměstnanci, držíte v rukou první číslo dvouměsíčníku LISTY. Cílem tohoto periodika je přinášet informace, které se týkají Vaší práce a hlavně chceme zdůraznit duchovní

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 KLÍČE: NP Nezávazná památka P Památka SV Svátek SL Slavnost VÝZNAMNÝ DEN: církevní ne církevní MŠE SV.: Zapsány zde jsou jenom výjimky; ostatní mše jsou dle běžného rozvrhu Út

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Animátoři farní animátory děkanátní animátoři animátorské spolčo Farnosti scholy a ministranti spolča tábory

Animátoři farní animátory děkanátní animátoři animátorské spolčo Farnosti scholy a ministranti spolča tábory Animátoři - Každá farnost má své farní animátory, kteří vedou scholy, ministranty, spolča apod. - Kromě toho se schází děkanátní animátoři animátorské spolčo Setkání jednou měsíčně ve Vsetíně s kaplanem

Více