od sv. Františka občasník choceňské farnosti duben 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "od sv. Františka občasník choceňské farnosti duben 2015"

Transkript

1 od sv. Františka občasník choceňské farnosti duben 2015 Drazí farníci, s velkou vděčností se můžeme ohlédnout za událostmi, které jsme ve farnosti společně prožili - slavení Velikonoc, bohoslužba vyslání P. Peška atd. Jsem vděčný za to, že se podařilo zhotovení a osazení mozaiky na vstupním portálu do areálu fary, jejímž autorem je akademický malíř a choceňský rodák Petr Štěpán, a že se nám po několika měsících vrátily vstupní kostelní dveře. Už víme, že právě na restaurování dveří nám byla přidělena dotace z Pardubického kraje ve výši 100 tisíc Kč. Tato částka a také čtyři větší (několika tisícové) dary od některých z vás jsou z hlediska zamýšlených oprav fary opravdu požehnáním. V době velikonoční prožíváme radost z Boha, z vítězného Krista, z naší víry ve vzkříšení a děkujeme za dar naší spásy. Zároveň vstupujeme do měsíce května, kdy si před oči stavíme Pannu Marii, tedy tu, která jako první spásu uviděla, dotkla se jí a sama na sobě zakusila. Na Mariině životě vidíme, že Bůh s námi ve svém díle záchrany počítá. Maria nemá pro nás být jen objektem bezmyšlenkového obdivu nebo nedostižným vzorem bezhříšného života, ale máme ji vnímat jako člověka, na kterém se pro jeho víru naplňují Boží zaslíbení. To, co Bůh učinil s Marií, má připraveno i pro mě, pro každého z nás. Ona je naším obrazem. Bůh nám přeje život v plnosti a to, co Bůh naplňuje na ní, chce naplnit na každém člověku. V jedné písni zpíváme: Maria je veliká tím, že řekla Bohu ano. Naše velikost a štěstí záleží na naší reakci na Boží impulsy v našem životě. Ona se stala člověkem, který do svého života nechává Boha dokonale vstoupit. A co my? o. Vít

2 Ze života farnosti - plány KALENDÁŘ FARNÍCH AKCÍ Sobota 9. května poutní zájezd na Svatou Horu a do Konopiště Neděle 17. května v 17 hod. koncert v kostele Sobota 23. května pouť dětí do Chrudimi Pátek 29. května Noc kostelů Neděle 31. května v 8.15 slavnost 1. sv. přijímání Víkend června pobyt dětí ve Vrbatově Kostelci Neděle 21. června v Prázdniny nanečisto Sobota 27. června žehnání mozaiky MŠE SVATÉ V KVĚTNU NA HEMŽÍCH Kapličky Sedmi radostí Panny Marie Mnozí z nás často projíždějí kolem kapliček Sedmi radostí Panny Marie (směr Hemže). Kapličky z roku 1718, postavené údajně z darů a pozůstalosti slepého žebráka, byly dlouhá léta zavřené. V určitých dnech se otvíraly pouze tři poslední, které leží přímo na Hemžích a o které se vzorně starají starousedlíci. V posledních několika letech se kapličky otevírají všechny, a to o květnových nedělích a svátcích, při srpnové hemžské pouti a v září o hemžském posvícení. Pokud si chcete prohlédnout otevřené kapličky, vyrazte pěšky na některou májovou mši. Ty se konají na Hemžích v kostele Nanebevzetí Panny Marie a každou květnovou neděli od 14:30. Můžete si také jednoduše naplánovat procházku v čase jejich otevření ve výše uvedených dnech, a to od 13:30 do 16:30. POZVÁNKA NA KONCERT V neděli 17. května 2015 od 17 hod. se v kostele sv. Františka Serafínského uskuteční slavnostní velikonoční koncert. Vystupující: koncertní mistr Jaroslav Prudič (klarinet), Vysokomýtský komorní orchestr se sólovými hráči olomoucké a brněnské filharmonie, dále královéhradecký pěvecký sbor Smetana a pardubický pěvecký sbor Cantus amici. Zazní skladby od Wolfganga Amadea Mozarta, Franze Schuberta, Jacoba de Haana (Missa Brevis) a Antonína Dvořáka (biblické písně). Vstupné dobrovolné. Jste srdečně zváni. 2

3 NOC KOSTELŮ 29. KVĚTNA 2015 V pátek Vás srdečně zveme na akci Noc kostelů, při které budou pro širokou veřejnost otevřeny tyto chrámy: - kostel sv. Františka Serafínského v Chocni, - kostel Českobratrské církve evangelické v Chocni, - poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie na Hemžích, - kostel sv. Máří Magdalény ve Skořenicích. Na co se můžete těšit? Kostel sv. Františka Serafínského (otevřen hodin) folk-rocková mše hudební dýchánek Odhalte tajemné kouty kostela - napínavá hra pro všechny Kostel Cinema night - krátkometrážní překvapení Souběžné programy: zvonice poprvé v novodobé historii bude veřejnosti otevřena zvonice kostel sv. Františka Serafínského - "STABAT MATER" výběr hliněných plastik z předvelikonoční výstavy žáků výtvarného oboru ZUŠ kostel sv. Františka Serafínského možnost zapálit svíčku za zemřelé kostel sv. Františka Serafínského prostor pro osobní rozhovory s knězem Kostel Českobratrské církve evangelické (otevřen hodin) autorské čtení knihy pohádek: Hynek Schuster Kaštánkova dobrodružství (Můžete se těšit i na setkání s hlavním hrdinou!) čtení z Bible otevřen Blahoslavův sál (za kostelem) Zde bude volný program: možnost seznámení se s historií a současností sboru, prostor pro rozhovory, malé občerstvení, pro děti malování, čtení, hry Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie na Hemžích (otevřen hodin) bubenické hraní v podání skupiny Místní people 3

4 Ze života farnosti - ohlédnutí POPELEČNÍ STŘEDA Na Popeleční středu věřící zaplnili v hojném počtu dům Boží, aby mší sv. a znamením na čele slovy, která kněz přitom říká: Věřte evangeliu a čiňte pokání, zahájili a vstoupili do postní doby. Děkujeme kněžím, že se mezi sebou dohodli, aby mohla být také v Chocni mše sv. Přestože to bylo v takovou nezvyklou odpolední dobu, věřící přišli, řady přicházely pro znamení kříže popelem, aby s pomocí Boží prožili co nejlépe a kvalitně duchovně čtyřicetidenní období až do vyvrcholení svátků velikonočních. Musíme se také stále za kněze modlit, prosit Pána, aby v Chocni trvalý kněz byl. U Boha není nic nemožného. Jak jednou v promluvě řekl P. Vít Horák: Není situace, kterou by Bůh nedokázal vyřešit. Žeň je sice hojná, ale dělníků málo, proto proste Pána žní, aby poslal dělníky na svou žeň. Druhou takovou krásnou přípravou na postní dobu byla duchovní obnova, která se konala 28. února. Vedl ji P. Filip Foltán z Kutné Hory. Moc jsem se na ni těšila, ale bohužel nemoc mě zaskočila. Vnučka Maruška pozorně poslouchala a vše mi večer vyprávěla. Mnoho krásných příběhů a povzbuzujících slov, zapadajících do této postní doby. Přítomní panu faráři srdečně děkují za toto krásné a duchovně bohaté odpoledne. Pán Vám žehnej! E. Tománková, babička Filipových POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA února 2015 k nám do Chocně přijel již podruhé Filip Foltán, farní vikář z Kutné Hory, veselý a zářivý člověk. Poprvé se s ním někteří z nás setkali před Vánocemi na adventní duchovní obnově, která byla věnována Panně Marii. Naši mladí ho poznali již dřív na Vesmíru, v diecézním centru života mládeže. Otec Filip tuto postní duchovní obnovu věnoval tématu Eucharistie a Velikonoce. Svatý týden začíná obřady Zeleného čtvrtka. Připomínáme si Ježíšovo mytí nohou apoštolům a poslední večeři, na které byla ustanovena eucharistie. 4

5 Velkopáteční obřady nám připomínají Ježíšovo utrpení, které začíná v Getsemanské zahradě a končí na kříži na Golgotě. Bílá sobota. K slavení eucharistie směřuje celý náš den. Velikonoční vigilie, krásná čtení, evangelium, které přináší zprávu o vzkříšení, obnovení křestního slibu, to jsou okamžiky, které nás naplňují nadějí a optimismem. Hod Boží velikonoční umocňuje naši radost ze vzkříšení. Pokud se farnost může radovat z katechumenů (našich bratří a sester, kteří se připravují na křest), jsou pro ně v postní době vybrány evangelijní texty 3., 4. a 5. neděle postní (cyklus A). Evangelium 3. neděle postní (Jan 4, 5-42) vypráví o samařské ženě, se kterou se Ježíš setkává u Jakobovy studny v blízkosti města Sychar a které mění její další život. Evangelium 4. neděle postní (Jan 9, 1-41) přináší zprávu o uzdravení slepého od narození u rybníka Siloe. Do jeho života přichází světlo, které dosud nepoznal. Evangelium 5. neděle postní (Jan 11, 1-45) vypráví o smrti a vzkříšení Lazara, bratra Marie a Marty z Betánie. U Boha není nic nemožné. Chtěl bych se nyní s vámi podělit o některé myšlenky a postřehy, které zazněly během duchovní obnovy. Ježíš umývá nohy, sklání se k lidem, aby byl všem blízko. Tato ponižující práce, kterou vykonávali otroci, je projevem jeho velké lásky. Bůh touží, abychom pro něho něco udělali. Člověk touží hledat pravdu. Bůh se chce stát pro nás potřebným. Ježíš je naše živá voda. Nesmíme se upnout ke knězi nebo k biskupovi - musíme zakořenit v Kristu. To on nám dá živou vodu. Můžeme Pánu Ježíši svoje zranění dát. To, co mě zotročuje, mu můžu dát. Není to ale jako přijmout pilulku, musíme prosit a otevřít svá srdce. Pozor na pýchu. Mohu být na něco pyšný, hrdý, ale jinde mohu ujíždět. Pozor, abych nepohrdal druhým člověkem. Pane Ježíši, tyto dary jsi mi dal a tyto věci mě táhnou k zemi. (Nemohu být pyšný, na co?) Ve svých pádech potkávám Ježíše. On je ten, který mě v mých pádech drží. Nejdůležitější okamžiky, kdy přichází Bůh, se odehrávají v tichu. Bůh je přítomen, i když se zdánlivě nic neděje. Ve velesvatyni nic nebylo (schrána ukradena, ) - to nic bylo úžasné, byl tam Bůh. Setkáváme se s Pánem v tichosti, při adoraci v kostele. Co zde chceš? Pane, chci být s Tebou. Martin Filip 5

6 KŘÍŽOVÁ CESTA NA VELKÝ PÁTEK VELIKONOCE V CHOCEŇSKÉ FARNOSTI Květná neděle byla takovou vstupní branou do Svatého týdne. Pobožnosti křížové cesty se ujaly většinou ženy nebo rodiny. Děti, kterých se sešla skupinka asi 25, doprovázená tatínky s kytarami a krásnou písní Byl jsi tam, když byl křižován můj Pán, určitě Pánu Ježíši udělaly velkou radost. Rovněž zpívané pašije, veliká účast věřících na Veliký pátek, kdy řada věřících v dvojstupu přistupovala poklonit se Pánu Ježíši, byla důkazem úcty a lásky. Po všechny tři dny přicházeli věřící v hojném počtu, aby poděkovali P. Ježíši za jeho nesmírnou lásku. Také mládež se sešla na faře s knězem. Při každé mši sv. jsme povzbuzeni v promluvě slovem Božím, abychom načerpali důvěru, že nejsme na starosti a problémy sami, že Pán o nás pečuje jako dobrý otec o své děti. 6

7 Adorace u Božího hrobu, která trvala nepřetržitě po velkopátečních obřadech až do sobotního Zmrtvýchvstání, kdy opět zaznělo radostné Aleluja a Vstal z mrtvých Kristus oslavený Kéž tato radost nás provází po mnoho dalších všedních dnů. Děkujeme P. Bohu, duchovnímu správci a všem, kteří s láskou a obětavostí vše na krásné a požehnané Velikonoce připravovali, kostel uklízeli Svoje hluboké zážitky si nemáme nechávat jen sami pro sebe, ale rozdělit se s ostatními, aby i oni měli podíl na radosti, kterou věřící prožívají. E. Tománková MODRÝ BÁL Milí choceňští farníci, v sobotu 11. dubna proběhl již 13. ročník benefičního Modrého bálu. Na více než 430 účastníků čekala u vstupu sklenka vína, malý dáreček v podobě odznáčku s logem Modrého bálu a červený koberec s reflektory přímo až do sálu. Panský dům v Chocni se tak rozzářil do stylu filmových hvězd. Na bále nechyběla skvělá hudba, scénické taneční vystoupení, zmrzlina k osvěžení, žonglování ani fotokoutek, v kterém se každý mohl nechat zvěčnit s opravdovými hvězdami Čech i zahraničí. Každý rok přispíváme výtěžkem na humanitární a rozvojové účely, jejichž tvůrce osobně známe a víme, že peníze využijí na přímou podporu potřebným. Letošní výtěžek přes Kč poputuje na podporu vzdělávacího centra St. Johna Maria Vianneye v Karáčí v Pákistánu. Náš bývalý kněz Jiří Pešek v Římě studoval s knězem z Pákistánu, který 7

8 je nynějším ředitelem školy se 30 křesťanskými studenty. Pákistánská společnost je silně muslimská a příslušníci jiných náboženství zejména křesťané jsou často obětmi diskriminace či dokonce ozbrojených útoků. Křesťanské děti se proto ocitají na okraji společnosti a mají malý nebo žádný přístup ke školství. Děkujeme Vám, že jste náš Modrý bál podpořili přípravou drobného občerstvení, konkrétní pomocí, modlitbou i účastí, a těšíme se na 14. ročník! Klára, Maritka, Pavel, Liduš, Anička, Láďa, Dan 8 BOHOSLUŽBA VYSLÁNÍ Za účasti předsedy ČBK Dominika Duka a předsedy ERC Daniela Fajfra byl oficiálně vyslán do duchovní služby v armádě P. Jiří Pešek, který naposledy působil v Chocni. Ekumenické bohoslužby se zúčastnili i představitelé města Chocně v čele se starostou Ladislavem Valtrem či představitelé armády v čele s Peškovým budoucím nadřízeným pplk. Martinem Špičákem. Událost byla mimořádná nejen díky zcela naplněnému kostelu sv. Františka Serafinského, ale i tím, že se na ní sešlo všech 31 kaplanů Armády České republiky. P. ThLic. Jiří Pešek v Chocni působil 4 roky a za tuto dobu se pod jeho vedením podařila generální oprava fary a rozsáhlé farní zahrady. Výrazně povzbudil život farnosti, včetně působení mezi mládeží či pořádáním teologických, filosofických a populárních přednášek a diskusí pro širokou veřejnost. Jak uvedl P. Jíří Pešek pro Christnet.cz, byl sice pokřtěn jako katolík, ale ve víře vychovávaný nebyl. Po listopadovém převratu v době svého dospívání hledal smyslu života a pevné hodnoty, následně se dostal do církve a uvěřil a procitl ke křesťanskému životu. Vystudoval teologii a 13 let působil jako kněz. V této fázi svého života jsem pocítil potřebu změny a postavit se novým výzvám, říká Jiří Pešek. Proto se rozhodl pro službu v armádě, mezi lidmi hledajícím, s různými názory a různých vyznání. Bylo

9 to jeho svobodné rozhodnutí, ke kterému pak následně potřeboval získat souhlas svého biskupa Jana Vokála. Velitel 42. mechanizovaného praporu v Táboře pplk. Martin Špičák čeká od npor. P. Peška určitou nadstavbu pro svou práci. Kam on jako velitel už dosáhnout nemůže, právě tam může působit vojenský kaplan. Následně mu pak může dát i jistou zpětnou vazbu. Jde o to, aby to pak celkově bylo ve prospěch lidí, ať už v dobrém či ve zlém. S vojáky řešíme řadu problémů, a ty je vždy třeba posoudit ze všech stran, říká pplk. Špičák a dodává: Potřebuji kaplana, aby to vzal z lidské stránky, já to pak vezmu z vojenské stránky, a pak ještě ve spolupráci s psychologem hledáme nejlepší řešení. Protože prapor má přizvisko Svatováclavský, očekává od npor. Peška i práci na vybudování Svatováclavské síně a kaple u svého útvaru. 9

10 MOZAIKA BŮH MEZI LIDMI 15. dubna byla na portále osazena mozaika s tématem "BŮH MEZI LIDMI". K technice mozaiky byly použity: kámen, sklo a zlacené sklo. 10 Okénko pro mládež DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE HRADEC KRÁLOVÉ Týden před Velikonocemi se několik mladých od nás z farnosti vydalo na diecézní setkání do Hradce Králové. Setkání začalo v devět hodin v královéhradecké filharmonii. Nejdříve jsme si poslechli slůvko na den od

11 Anežky Jiskrové. Poté jsme si poslechli katechezi na téma eucharistie. Následovalo jmenování nových vikariátních zástupců. Také jsme si během dopoledne mohli poslechnout svědectví u kulatého stolu, kterým provázel otec Tomáš Hoffmann. Protože je to právě letos třicet let od doby, kdy papež Jan Pavel II. ustanovil Květnou neděli Světovým dnem mládeže, jako překvapení bylo vylosováno pomoci vstupních náramků 9 výherců, kteří byli odměněni různě. Tři lidé vyhráli prohlídku katedrály v Sedlci v Kutné Hoře, tři prohlídku královéhradecké katedrály včetně obou věží a poslední tři vyhráli dokonce večeři s panem biskupem. Celý dopolední program doprovázela Vesmírná kapela. Po dopoledním programu a svačině jsme se rozdělili na různé workshopy. V nabídce byly například přednášky Prožívání známostí, Modlitba - no problem?, Adorace- jak co proč?, Afganistán a mnoho dalších. Pro ty, kterým se na přednášky nechtělo, byly připraveny aktivity jako Upeč si svou hostii, frisbee nebo volejbal. Během celé doby bylo možno navštívit řeholní cukrárnu. Od 14 hodin v kostele P. Marie probíhala adorace následována eucharistickým průvodem přes náměstí do katedrály, kde proběhla mše svatá. Mši svatou doprovázela Jičínská schola. Po mši jsme se všichni rozloučili s novými i starými kamarády a přáteli a vydali se domů. Klára Šimková, Ronja Horáková Informace ZPRÁVY Z PLETAŘSKÉHO KROUŽKU Opožděně otiskuji poděkování od Misionářek milosrdenství z Kalkaty: Drazí přátelé v Omega Plus! Pokoj a Pán buď s Vámi po všechen čas. Jelikož opět nastala doba dobré vůle, připomínáme si, že se ve vánoční čas naše myšlenky obrací k mimořádným lidem, které Bůh přinesl do našich životů a životů chudých lidí, jimž sloužíme. Toto naplňuje naše srdce vděčností za dar, který přinesl velkou radost těm, kdo mají užitek z Vaší velkorysosti. Přejeme Vám hodně radosti v požehnaný vánoční čas, modlíme se, aby Vám Kristus dal svou lásku, své největší dary, které naplní Vaše srdce, požehnají Váš dům a všechny, jež milujeme v pokoji a radosti. Děkujeme Vám za dva balíky obvazů zaslaných v březnu a 1 balík v červenci

12 Vy nevíte, jak se na ně naši bratři, kteří pečují o nemocné leprou, těšili. Byli bychom vděčni, kdybyste mohli zasílat více obvazů každý měsíc. Právě jsme dokončili vánoční pokrm pro asi 3000 potřebných lidí, kteří přicházeli v jakoukoliv denní dobu pro teplé vánoční jídlo. Chudé děti z ulice si užily báječný čas, kdy v různých centrech obdržely krásné dárky. Přejeme Vám Bohem požehnaný a milostí naplněný rok Zůstávejte v Kristu. Závěrem uvádím roční shrnutí: 850 pletařek z ČR vyrobilo kusů obvazů, z nichž bylo zabaleno a odesláno 93 balíků do 22 leprosárií v Africe a 11 v Indii. Choceňské pletařky zhotovily cca 550 ks (50 klubek). PLETENÍ DEK S radostí oznamuji, že pletařky z Choceňska doplétají už ŠESTOU deku. Děkuji všem dárcům pletací příze! Anežka Víchová 12 PAPEŽSKÁ MISIJNÍ DÍLA MAJÍ NOVÉHO NÁRODNÍHO ŘEDITELE Protože Národní ředitele Papežských misijních děl (PMD) jmenuje prefekt Kongregace pro evangelizaci národů, první informace o novém řediteli pro Českou republiku přišla právě z tohoto místa. Agentura Fides sdělila, že dne 30. května 2014 kardinál Fernando Filoni, prefekt Kongregace pro evangelizaci národů, jmenoval Mgr. Leoše Halbrštáta, trvalého jáhna diecéze Hradec Králové Národním ředitelem Papežských misijních děl v České republice na období pěti let (01/11/ /10/2019). Mgr. Leoš Halbrštát vystudoval Střední zemědělskou školu v Praze a v letech Teologickou fakultu Univerzity Karlovy. V roce 2009 byl kardinálem Dominikem Dukou vysvěcen na trvalého jáhna a sloužil jako vojenský kaplan v posádkách Chrudim, Pardubice a Hradec Králové. Se svou ženou Bronislavou bydlí ve Slatině nad Zdobnicí v podhůří Orlických hor a vychovávají

13 spolu čtyři děti, Bronislavu, Barboru, Benedikta a Bernadetu. Manželka je od roku 2009 pověřena službou Diecézní ředitelky PMD v královéhradecké diecézi. Na začátku roku 2014 navrhl královéhradecký biskup Mons. Jan Vokál České biskupské konferenci Leoše Halbrštáta jako kandidáta na Národního ředitele PMD v ČR a ten byl k jmenován. Od sametové revoluce je po P. Zdeňku Čížkovském a P. Jiřím Šlégrovi třetím Národním ředitelem PMD v ČR. Protože dosluhoval závazek u Duchovní služby AČR do , pověřil P. Jiřího Šlégra vedením Národní kanceláře PMD do faktického převzetí funkce. Protože agenda týkající se vedení Národní kanceláře PMD je velmi obsáhlá, bude proces předávání trvat delší dobu. Z tohoto důvodu je v současné době v Národní kanceláři končící i nastupující ředitel PMD. Ptáme se nového ředitele, s jakým záměrem do funkce nastupuje: Naskakuji do jedoucího vlaku. Chtěl bych pokračovat a navázat na práci svého předchůdce P. Jiřího Šlégra. Ten za dlouhá léta vedení Národní kanceláře odvedl skvělou práci. Činnost v PMD je úplně odlišná od působení v AČR, ale beru to jako výzvu. Řekněte nám, jaký je Váš oblíbený citát: Je od Matky Terezy a to:,když lidi soudíte, nemáte čas je milovat. Novému Národnímu řediteli PMD přejeme mnoho sil, elánu a hlavně darů Ducha Svatého v práci i soukromém životě. ww.missio.cz Z farní kroniky Den samostatnosti přišel do našeho města skoro nenadále. Několik týdnů před přinášely sice noviny zprávy o chystaných událostech, svátek sv. Václava slavili jsme okázale jako svátek národa, v parlamentě mluvili naši poslanci otevřeně o konci Rakouska, ale předce když 28. října 1918 dopoledne objevil se za oknem zdejšího poštovního úřadu telegram Samostatnost naše uznána, mír uzavřen, byli jsme překvapeni. Mezi obyvatelstvem nastalo radostné vzrušení, s věže radnice zazněl hlas rohu Hej, Slované!, večer dlouho do noci proudily zástupové lidu ulicemi v radostném vzrušení. V městě ustavil se ihned Národní výbor ze všech politických stran, který vydal provolání k obyvatelstvu vybízející ke klidu a pořádku. Nedošlo k žádné výstřednosti. Duchovní správa zařídila hned po převratu slavné děkovné služby Boží, k nimž pozvány všechny spolky, korporace a obce. Za přítomnosti všeho kněžstva sloužil senior konsistorní rada Alois Chaloupka slavnou mši 13

14 svatou s Tebe, Bože, chválíme!, po níž děkan po promluvě s kazatelny modlil se Třebízského modlitbu za vlast... Po válce nastala ve městě bytová tíseň. Odpomáháno jí na základě zákona, že zabírány přebytečné místnosti pro nebydlící. Na děkanství zabírán jeden pokoj, ale neobsazen. Obec získala Herzánku a tam do roku 1923 vystavěno se státní pomocí 7 velkých činžovních domů s 69 byty... R v den výročí bitvy u Zborova položen základní kámen u pomníku padlých naproti zámku. Pomník odhalen 4. října Katolické spolky a organisace postrádaly vhodné místnosti pro své schůze a manifestace. Propůjčený sál Koutníkům nestačil, a druhý sál, na Panském domě, majetek Sokola, pro schůze jim nebyl půjčován. Když v září r zařízen lidový konsum, byl pociťován nedostatek ještě více, poněvadž umístěn v krámu Čihákově. Když se naskytl ke koupi hostinec Luxův se sálem, koupen za ,- budovu a ,- inventář. Koncesi hostinskou obdržela Katolická jednota a vhodný objekt stále se zařizuje pro potřeby strany lidové a lidu katolického. V sále nalezl místnost pro cvičení Orel, který po válce opět přiveden k životu. R uspořádal zdařilé okrskové cvičení v Pelinách, jehož se zúčastnilo přes 700 členů v kroji. Z farní kroniky přepsala Soňa N. Okénko pro děti Milé děti, začal měsíc květen a vy se v této šifře dozvíte, který svátek nás čeká. Jedná se o padesátý den po Velikonocích, původně byl hlavně oslavou přírody a začátku sklizně. Pro křesťany je ale tento den svátkem seslání Ducha Svatého. Ze začátečních písmen názvů obrázků se dozvíte, jak se svátku říká 14

15 Zuzka Siegelová Okénko pro seniory Procesní májový průvod z Chocně na Hemže, 1942 Májová dekorace v kostele sv. Františka Serafínského,

16 Toto číslo sponzoruje: Internetové stránky farnosti Uzávěrka dalšího čísla Drobečků je Příspěvky prosím doručte na adresu Zuzaně Siegelové, Martině Krskové nebo panu faráři. Díky! Výrobní náklady na jeden výtisk po odečtení sponzorského daru činí 5 Kč. Příspěvek prosím vhoďte do kasičky v kostele. Zodpovědné za jednotlivé rubriky: Lída Novotná (děti). Drobečky připravili: Jiří a Martina Krskovi, Tomáš Nix, Zuzana Siegelová. 16

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Tabulka pořadí předností liturgických dnů

Tabulka pořadí předností liturgických dnů Tabulka pořadí předností liturgických dnů ze Všeobecných ustanovení o liturgickém roku a o kalendáři, č. 59-61 I. Slavnosti Velikonoční triduum. Narození, Zjevení a Nanebevstoupení Páně, Seslání Ducha

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě.

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě. v týdnu od 3. 7. - 10. 7. 2016 14. týden během roku Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu, sbírku na opravu fary, která vynesla 15.670Kč. Začíná nový pořad bohoslužeb v letním čase večerních v 18:30

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.3. 31.3. 1.4. 2.4. 3.4. 4.4. 5.4. 6.4. 4. postní První pátek v měsíci 5. postní Po kříž. cestě Henčlov 17:30 Od 15 hod. 20:00 14:30 16:30 17:00 Za +

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

V tomto čísle se dočtete...

V tomto čísle se dočtete... Duben V tomto čísle se dočtete... Neuvěřitelné hlavolamy a záhady stereogramy Zajímavosti Velikonoce Vtipné obrázky klasika (jako vždy) Moudro měsíce... pozoooor!!!! (1) Neuvěřitelné hlavolamy a záhady

Více

NEOPETS INTEGRAL ZÁMECKÝ PARK KONICE. Pátek KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI. Začátek od 18:00 hod. Zámecký park otevřen od 17:30 hodin

NEOPETS INTEGRAL ZÁMECKÝ PARK KONICE. Pátek KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI. Začátek od 18:00 hod. Zámecký park otevřen od 17:30 hodin červen 2016 MĚKS KONICE ZVE NA ŽVÁČKŮV FESTIVAL KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI Možná mnoho obyvatel Konice ani neregistrovalo, že po mnoha letech byla v kostele Narození Panny Marie sloužena primiční

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už není ten stejný život, neboť my už nejsme tak úplně stejní.

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI TROUBKY A BOCHOŘ, Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 31.8. 1.9. 2.9. 3.9. 4.9. 5.9. 22. Votivní mše svatá k Duchu svatému 22. týdne Památka sv. Řehoře Velikého 22.

Více

Katedrála Svatého Ducha řím. katol.

Katedrála Svatého Ducha řím. katol. V HRADCI KRÁLOVÉ Katedrála Svatého Ducha řím. katol. Karla Tomana, 500 03 19.00 Zvony zvoní napříč časem Vyzvánění katedrálních zvonů 19.10 Přivítání návštěvníků Noci kostelů 19.15 Duchovní a varhanní

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ v týdnu od 22. 5. - 29. 5. 2016 21. týden 21. 5. Památka sv.kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků 7:30 MÁJOVÁ Za syna Jana Klvánka, živou a Klvánkovu a Orságovu, duše v očistci a nová kněžská

Více

Markéta 2/ Postní doba a Velikonoce

Markéta 2/ Postní doba a Velikonoce Markéta 2/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 4 duben 2012 PROČ SLAVÍME VELIKONOCE A CO NÁM PŘIPOMÍNAJÍ? Často dnes slyšíme, že Velikonoce jsou svátkem jara. Původně tomu v pohanských dobách tak

Více

informace polenské farnosti leden - únor 2014

informace polenské farnosti leden - únor 2014 informace polenské farnosti leden - únor 2014 Ve spěchu a chvatu všedního dne přichází mnoho starostí. Trápí naše srdce a berou nám vnitřní pokoj. Bůh nás však povzbuzuje k důvěře. Tak jako dítě věří milujícím

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2010 4. ročník / 4. číslo Proč je tato noc jiná než všechny ostatní noci? Dnes padá světlo do našeho temného a ztraceného života. Křtem v Krista

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Dolní Krupá, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN KVĚTEN 2014

pro farnosti Březina, Boseň, Dolní Krupá, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN KVĚTEN 2014 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Dolní Krupá, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN KVĚTEN 2014 Ten, který se vrátil z říše zemřelých a jasně zazářil lidskému rodu: tvůj

Více

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015 od 24. května do 31. května 2015 24.5. Seslání Ducha svatého - slavnost Úterý 26.5. 18.00 Mše svatá L. Bělohrad Středa 27.5. 19.00 Mše svatá + Májová pobožnost Červená Třemešná Čtvrtek 28.5. 18.00 Mše

Více

K ZAMYŠLENÍ. Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

K ZAMYŠLENÍ. Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE FARNÍČEK Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 20. LISTOPADU 2016 46//2016 Stále znovu se v církvi objevuje otázka, zda Ježíš skutečně zvítězil nad zlem, když sledujeme množství zla šířeného ve světě. Dnešní slavnost

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26.

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. ročník 8 2/1997 Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. dubna 1997) Korunovace milostné sochy Panny Marie Křtinské Od

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

od sv. Františka občasník choceňské farnosti červen 2015

od sv. Františka občasník choceňské farnosti červen 2015 od sv. Františka občasník choceňské farnosti červen 2015 Vážení a milí farníci, srdečně vás zdravím a píši jako váš duchovní správce poslední úvodník do Drobečků. Myslím si, že se s vámi zároveň loučím,

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

náv tûva prezidenta âeské republiky Václava Klause a paní Livie Klausové v Královéhradeckém kraji

náv tûva prezidenta âeské republiky Václava Klause a paní Livie Klausové v Královéhradeckém kraji Prezident07_brozura120x120p.qxd 30.3.2007 11:22 Stránka 1 náv tûva prezidenta âeské republiky Václava Klause a paní Livie Klausové v Královéhradeckém kraji 10. 12. dubna 2007 Oficiální program Prezident07_brozura120x120p.qxd

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze. Ročník XXII. Září 2016

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze. Ročník XXII. Září 2016 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XXII. Září 2016 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, tak zase začíná nová pastorační sezona, nebo chcete-li nový školní rok. Novinkou

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 Jít ve stopách Ježíšových, to je naším povoláním. Ony jsou jedinou cestou,

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Výzva a podněty diecézního biskupa Mons. Františka Radkovského ke slavení Roku víry a 20. výročí vzniku plzeňské diecéze

Výzva a podněty diecézního biskupa Mons. Františka Radkovského ke slavení Roku víry a 20. výročí vzniku plzeňské diecéze Výzva a podněty diecézního biskupa Mons. Františka Radkovského ke slavení Roku víry a 20. výročí vzniku plzeňské diecéze Mějme oči upřeny na Ježíše: od něho naše víra pochází a on ji vede k dokonalosti.

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Pravidelné bohoslužby v naší farnosti. Velikonoce. FARNÍ LISTY č. 123 Velikonoční doba 2011 FARNÍ LISTY

Pravidelné bohoslužby v naší farnosti. Velikonoce. FARNÍ LISTY č. 123 Velikonoční doba 2011 FARNÍ LISTY Pravidelné bohoslužby v naší farnosti Bohoslužby v kostele Stětí sv. Jana Křtitele, Praha-Hostivař Neděle 8.00 hod. - mše sv. 11.00 hod. - mše sv. Úterý 18.00 hod. - mše sv. Pátek 18.00 hod. - mše sv.

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více