od sv. Františka občasník choceňské farnosti duben 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "od sv. Františka občasník choceňské farnosti duben 2015"

Transkript

1 od sv. Františka občasník choceňské farnosti duben 2015 Drazí farníci, s velkou vděčností se můžeme ohlédnout za událostmi, které jsme ve farnosti společně prožili - slavení Velikonoc, bohoslužba vyslání P. Peška atd. Jsem vděčný za to, že se podařilo zhotovení a osazení mozaiky na vstupním portálu do areálu fary, jejímž autorem je akademický malíř a choceňský rodák Petr Štěpán, a že se nám po několika měsících vrátily vstupní kostelní dveře. Už víme, že právě na restaurování dveří nám byla přidělena dotace z Pardubického kraje ve výši 100 tisíc Kč. Tato částka a také čtyři větší (několika tisícové) dary od některých z vás jsou z hlediska zamýšlených oprav fary opravdu požehnáním. V době velikonoční prožíváme radost z Boha, z vítězného Krista, z naší víry ve vzkříšení a děkujeme za dar naší spásy. Zároveň vstupujeme do měsíce května, kdy si před oči stavíme Pannu Marii, tedy tu, která jako první spásu uviděla, dotkla se jí a sama na sobě zakusila. Na Mariině životě vidíme, že Bůh s námi ve svém díle záchrany počítá. Maria nemá pro nás být jen objektem bezmyšlenkového obdivu nebo nedostižným vzorem bezhříšného života, ale máme ji vnímat jako člověka, na kterém se pro jeho víru naplňují Boží zaslíbení. To, co Bůh učinil s Marií, má připraveno i pro mě, pro každého z nás. Ona je naším obrazem. Bůh nám přeje život v plnosti a to, co Bůh naplňuje na ní, chce naplnit na každém člověku. V jedné písni zpíváme: Maria je veliká tím, že řekla Bohu ano. Naše velikost a štěstí záleží na naší reakci na Boží impulsy v našem životě. Ona se stala člověkem, který do svého života nechává Boha dokonale vstoupit. A co my? o. Vít

2 Ze života farnosti - plány KALENDÁŘ FARNÍCH AKCÍ Sobota 9. května poutní zájezd na Svatou Horu a do Konopiště Neděle 17. května v 17 hod. koncert v kostele Sobota 23. května pouť dětí do Chrudimi Pátek 29. května Noc kostelů Neděle 31. května v 8.15 slavnost 1. sv. přijímání Víkend června pobyt dětí ve Vrbatově Kostelci Neděle 21. června v Prázdniny nanečisto Sobota 27. června žehnání mozaiky MŠE SVATÉ V KVĚTNU NA HEMŽÍCH Kapličky Sedmi radostí Panny Marie Mnozí z nás často projíždějí kolem kapliček Sedmi radostí Panny Marie (směr Hemže). Kapličky z roku 1718, postavené údajně z darů a pozůstalosti slepého žebráka, byly dlouhá léta zavřené. V určitých dnech se otvíraly pouze tři poslední, které leží přímo na Hemžích a o které se vzorně starají starousedlíci. V posledních několika letech se kapličky otevírají všechny, a to o květnových nedělích a svátcích, při srpnové hemžské pouti a v září o hemžském posvícení. Pokud si chcete prohlédnout otevřené kapličky, vyrazte pěšky na některou májovou mši. Ty se konají na Hemžích v kostele Nanebevzetí Panny Marie a každou květnovou neděli od 14:30. Můžete si také jednoduše naplánovat procházku v čase jejich otevření ve výše uvedených dnech, a to od 13:30 do 16:30. POZVÁNKA NA KONCERT V neděli 17. května 2015 od 17 hod. se v kostele sv. Františka Serafínského uskuteční slavnostní velikonoční koncert. Vystupující: koncertní mistr Jaroslav Prudič (klarinet), Vysokomýtský komorní orchestr se sólovými hráči olomoucké a brněnské filharmonie, dále královéhradecký pěvecký sbor Smetana a pardubický pěvecký sbor Cantus amici. Zazní skladby od Wolfganga Amadea Mozarta, Franze Schuberta, Jacoba de Haana (Missa Brevis) a Antonína Dvořáka (biblické písně). Vstupné dobrovolné. Jste srdečně zváni. 2

3 NOC KOSTELŮ 29. KVĚTNA 2015 V pátek Vás srdečně zveme na akci Noc kostelů, při které budou pro širokou veřejnost otevřeny tyto chrámy: - kostel sv. Františka Serafínského v Chocni, - kostel Českobratrské církve evangelické v Chocni, - poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie na Hemžích, - kostel sv. Máří Magdalény ve Skořenicích. Na co se můžete těšit? Kostel sv. Františka Serafínského (otevřen hodin) folk-rocková mše hudební dýchánek Odhalte tajemné kouty kostela - napínavá hra pro všechny Kostel Cinema night - krátkometrážní překvapení Souběžné programy: zvonice poprvé v novodobé historii bude veřejnosti otevřena zvonice kostel sv. Františka Serafínského - "STABAT MATER" výběr hliněných plastik z předvelikonoční výstavy žáků výtvarného oboru ZUŠ kostel sv. Františka Serafínského možnost zapálit svíčku za zemřelé kostel sv. Františka Serafínského prostor pro osobní rozhovory s knězem Kostel Českobratrské církve evangelické (otevřen hodin) autorské čtení knihy pohádek: Hynek Schuster Kaštánkova dobrodružství (Můžete se těšit i na setkání s hlavním hrdinou!) čtení z Bible otevřen Blahoslavův sál (za kostelem) Zde bude volný program: možnost seznámení se s historií a současností sboru, prostor pro rozhovory, malé občerstvení, pro děti malování, čtení, hry Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie na Hemžích (otevřen hodin) bubenické hraní v podání skupiny Místní people 3

4 Ze života farnosti - ohlédnutí POPELEČNÍ STŘEDA Na Popeleční středu věřící zaplnili v hojném počtu dům Boží, aby mší sv. a znamením na čele slovy, která kněz přitom říká: Věřte evangeliu a čiňte pokání, zahájili a vstoupili do postní doby. Děkujeme kněžím, že se mezi sebou dohodli, aby mohla být také v Chocni mše sv. Přestože to bylo v takovou nezvyklou odpolední dobu, věřící přišli, řady přicházely pro znamení kříže popelem, aby s pomocí Boží prožili co nejlépe a kvalitně duchovně čtyřicetidenní období až do vyvrcholení svátků velikonočních. Musíme se také stále za kněze modlit, prosit Pána, aby v Chocni trvalý kněz byl. U Boha není nic nemožného. Jak jednou v promluvě řekl P. Vít Horák: Není situace, kterou by Bůh nedokázal vyřešit. Žeň je sice hojná, ale dělníků málo, proto proste Pána žní, aby poslal dělníky na svou žeň. Druhou takovou krásnou přípravou na postní dobu byla duchovní obnova, která se konala 28. února. Vedl ji P. Filip Foltán z Kutné Hory. Moc jsem se na ni těšila, ale bohužel nemoc mě zaskočila. Vnučka Maruška pozorně poslouchala a vše mi večer vyprávěla. Mnoho krásných příběhů a povzbuzujících slov, zapadajících do této postní doby. Přítomní panu faráři srdečně děkují za toto krásné a duchovně bohaté odpoledne. Pán Vám žehnej! E. Tománková, babička Filipových POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA února 2015 k nám do Chocně přijel již podruhé Filip Foltán, farní vikář z Kutné Hory, veselý a zářivý člověk. Poprvé se s ním někteří z nás setkali před Vánocemi na adventní duchovní obnově, která byla věnována Panně Marii. Naši mladí ho poznali již dřív na Vesmíru, v diecézním centru života mládeže. Otec Filip tuto postní duchovní obnovu věnoval tématu Eucharistie a Velikonoce. Svatý týden začíná obřady Zeleného čtvrtka. Připomínáme si Ježíšovo mytí nohou apoštolům a poslední večeři, na které byla ustanovena eucharistie. 4

5 Velkopáteční obřady nám připomínají Ježíšovo utrpení, které začíná v Getsemanské zahradě a končí na kříži na Golgotě. Bílá sobota. K slavení eucharistie směřuje celý náš den. Velikonoční vigilie, krásná čtení, evangelium, které přináší zprávu o vzkříšení, obnovení křestního slibu, to jsou okamžiky, které nás naplňují nadějí a optimismem. Hod Boží velikonoční umocňuje naši radost ze vzkříšení. Pokud se farnost může radovat z katechumenů (našich bratří a sester, kteří se připravují na křest), jsou pro ně v postní době vybrány evangelijní texty 3., 4. a 5. neděle postní (cyklus A). Evangelium 3. neděle postní (Jan 4, 5-42) vypráví o samařské ženě, se kterou se Ježíš setkává u Jakobovy studny v blízkosti města Sychar a které mění její další život. Evangelium 4. neděle postní (Jan 9, 1-41) přináší zprávu o uzdravení slepého od narození u rybníka Siloe. Do jeho života přichází světlo, které dosud nepoznal. Evangelium 5. neděle postní (Jan 11, 1-45) vypráví o smrti a vzkříšení Lazara, bratra Marie a Marty z Betánie. U Boha není nic nemožné. Chtěl bych se nyní s vámi podělit o některé myšlenky a postřehy, které zazněly během duchovní obnovy. Ježíš umývá nohy, sklání se k lidem, aby byl všem blízko. Tato ponižující práce, kterou vykonávali otroci, je projevem jeho velké lásky. Bůh touží, abychom pro něho něco udělali. Člověk touží hledat pravdu. Bůh se chce stát pro nás potřebným. Ježíš je naše živá voda. Nesmíme se upnout ke knězi nebo k biskupovi - musíme zakořenit v Kristu. To on nám dá živou vodu. Můžeme Pánu Ježíši svoje zranění dát. To, co mě zotročuje, mu můžu dát. Není to ale jako přijmout pilulku, musíme prosit a otevřít svá srdce. Pozor na pýchu. Mohu být na něco pyšný, hrdý, ale jinde mohu ujíždět. Pozor, abych nepohrdal druhým člověkem. Pane Ježíši, tyto dary jsi mi dal a tyto věci mě táhnou k zemi. (Nemohu být pyšný, na co?) Ve svých pádech potkávám Ježíše. On je ten, který mě v mých pádech drží. Nejdůležitější okamžiky, kdy přichází Bůh, se odehrávají v tichu. Bůh je přítomen, i když se zdánlivě nic neděje. Ve velesvatyni nic nebylo (schrána ukradena, ) - to nic bylo úžasné, byl tam Bůh. Setkáváme se s Pánem v tichosti, při adoraci v kostele. Co zde chceš? Pane, chci být s Tebou. Martin Filip 5

6 KŘÍŽOVÁ CESTA NA VELKÝ PÁTEK VELIKONOCE V CHOCEŇSKÉ FARNOSTI Květná neděle byla takovou vstupní branou do Svatého týdne. Pobožnosti křížové cesty se ujaly většinou ženy nebo rodiny. Děti, kterých se sešla skupinka asi 25, doprovázená tatínky s kytarami a krásnou písní Byl jsi tam, když byl křižován můj Pán, určitě Pánu Ježíši udělaly velkou radost. Rovněž zpívané pašije, veliká účast věřících na Veliký pátek, kdy řada věřících v dvojstupu přistupovala poklonit se Pánu Ježíši, byla důkazem úcty a lásky. Po všechny tři dny přicházeli věřící v hojném počtu, aby poděkovali P. Ježíši za jeho nesmírnou lásku. Také mládež se sešla na faře s knězem. Při každé mši sv. jsme povzbuzeni v promluvě slovem Božím, abychom načerpali důvěru, že nejsme na starosti a problémy sami, že Pán o nás pečuje jako dobrý otec o své děti. 6

7 Adorace u Božího hrobu, která trvala nepřetržitě po velkopátečních obřadech až do sobotního Zmrtvýchvstání, kdy opět zaznělo radostné Aleluja a Vstal z mrtvých Kristus oslavený Kéž tato radost nás provází po mnoho dalších všedních dnů. Děkujeme P. Bohu, duchovnímu správci a všem, kteří s láskou a obětavostí vše na krásné a požehnané Velikonoce připravovali, kostel uklízeli Svoje hluboké zážitky si nemáme nechávat jen sami pro sebe, ale rozdělit se s ostatními, aby i oni měli podíl na radosti, kterou věřící prožívají. E. Tománková MODRÝ BÁL Milí choceňští farníci, v sobotu 11. dubna proběhl již 13. ročník benefičního Modrého bálu. Na více než 430 účastníků čekala u vstupu sklenka vína, malý dáreček v podobě odznáčku s logem Modrého bálu a červený koberec s reflektory přímo až do sálu. Panský dům v Chocni se tak rozzářil do stylu filmových hvězd. Na bále nechyběla skvělá hudba, scénické taneční vystoupení, zmrzlina k osvěžení, žonglování ani fotokoutek, v kterém se každý mohl nechat zvěčnit s opravdovými hvězdami Čech i zahraničí. Každý rok přispíváme výtěžkem na humanitární a rozvojové účely, jejichž tvůrce osobně známe a víme, že peníze využijí na přímou podporu potřebným. Letošní výtěžek přes Kč poputuje na podporu vzdělávacího centra St. Johna Maria Vianneye v Karáčí v Pákistánu. Náš bývalý kněz Jiří Pešek v Římě studoval s knězem z Pákistánu, který 7

8 je nynějším ředitelem školy se 30 křesťanskými studenty. Pákistánská společnost je silně muslimská a příslušníci jiných náboženství zejména křesťané jsou často obětmi diskriminace či dokonce ozbrojených útoků. Křesťanské děti se proto ocitají na okraji společnosti a mají malý nebo žádný přístup ke školství. Děkujeme Vám, že jste náš Modrý bál podpořili přípravou drobného občerstvení, konkrétní pomocí, modlitbou i účastí, a těšíme se na 14. ročník! Klára, Maritka, Pavel, Liduš, Anička, Láďa, Dan 8 BOHOSLUŽBA VYSLÁNÍ Za účasti předsedy ČBK Dominika Duka a předsedy ERC Daniela Fajfra byl oficiálně vyslán do duchovní služby v armádě P. Jiří Pešek, který naposledy působil v Chocni. Ekumenické bohoslužby se zúčastnili i představitelé města Chocně v čele se starostou Ladislavem Valtrem či představitelé armády v čele s Peškovým budoucím nadřízeným pplk. Martinem Špičákem. Událost byla mimořádná nejen díky zcela naplněnému kostelu sv. Františka Serafinského, ale i tím, že se na ní sešlo všech 31 kaplanů Armády České republiky. P. ThLic. Jiří Pešek v Chocni působil 4 roky a za tuto dobu se pod jeho vedením podařila generální oprava fary a rozsáhlé farní zahrady. Výrazně povzbudil život farnosti, včetně působení mezi mládeží či pořádáním teologických, filosofických a populárních přednášek a diskusí pro širokou veřejnost. Jak uvedl P. Jíří Pešek pro Christnet.cz, byl sice pokřtěn jako katolík, ale ve víře vychovávaný nebyl. Po listopadovém převratu v době svého dospívání hledal smyslu života a pevné hodnoty, následně se dostal do církve a uvěřil a procitl ke křesťanskému životu. Vystudoval teologii a 13 let působil jako kněz. V této fázi svého života jsem pocítil potřebu změny a postavit se novým výzvám, říká Jiří Pešek. Proto se rozhodl pro službu v armádě, mezi lidmi hledajícím, s různými názory a různých vyznání. Bylo

9 to jeho svobodné rozhodnutí, ke kterému pak následně potřeboval získat souhlas svého biskupa Jana Vokála. Velitel 42. mechanizovaného praporu v Táboře pplk. Martin Špičák čeká od npor. P. Peška určitou nadstavbu pro svou práci. Kam on jako velitel už dosáhnout nemůže, právě tam může působit vojenský kaplan. Následně mu pak může dát i jistou zpětnou vazbu. Jde o to, aby to pak celkově bylo ve prospěch lidí, ať už v dobrém či ve zlém. S vojáky řešíme řadu problémů, a ty je vždy třeba posoudit ze všech stran, říká pplk. Špičák a dodává: Potřebuji kaplana, aby to vzal z lidské stránky, já to pak vezmu z vojenské stránky, a pak ještě ve spolupráci s psychologem hledáme nejlepší řešení. Protože prapor má přizvisko Svatováclavský, očekává od npor. Peška i práci na vybudování Svatováclavské síně a kaple u svého útvaru. 9

10 MOZAIKA BŮH MEZI LIDMI 15. dubna byla na portále osazena mozaika s tématem "BŮH MEZI LIDMI". K technice mozaiky byly použity: kámen, sklo a zlacené sklo. 10 Okénko pro mládež DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE HRADEC KRÁLOVÉ Týden před Velikonocemi se několik mladých od nás z farnosti vydalo na diecézní setkání do Hradce Králové. Setkání začalo v devět hodin v královéhradecké filharmonii. Nejdříve jsme si poslechli slůvko na den od

11 Anežky Jiskrové. Poté jsme si poslechli katechezi na téma eucharistie. Následovalo jmenování nových vikariátních zástupců. Také jsme si během dopoledne mohli poslechnout svědectví u kulatého stolu, kterým provázel otec Tomáš Hoffmann. Protože je to právě letos třicet let od doby, kdy papež Jan Pavel II. ustanovil Květnou neděli Světovým dnem mládeže, jako překvapení bylo vylosováno pomoci vstupních náramků 9 výherců, kteří byli odměněni různě. Tři lidé vyhráli prohlídku katedrály v Sedlci v Kutné Hoře, tři prohlídku královéhradecké katedrály včetně obou věží a poslední tři vyhráli dokonce večeři s panem biskupem. Celý dopolední program doprovázela Vesmírná kapela. Po dopoledním programu a svačině jsme se rozdělili na různé workshopy. V nabídce byly například přednášky Prožívání známostí, Modlitba - no problem?, Adorace- jak co proč?, Afganistán a mnoho dalších. Pro ty, kterým se na přednášky nechtělo, byly připraveny aktivity jako Upeč si svou hostii, frisbee nebo volejbal. Během celé doby bylo možno navštívit řeholní cukrárnu. Od 14 hodin v kostele P. Marie probíhala adorace následována eucharistickým průvodem přes náměstí do katedrály, kde proběhla mše svatá. Mši svatou doprovázela Jičínská schola. Po mši jsme se všichni rozloučili s novými i starými kamarády a přáteli a vydali se domů. Klára Šimková, Ronja Horáková Informace ZPRÁVY Z PLETAŘSKÉHO KROUŽKU Opožděně otiskuji poděkování od Misionářek milosrdenství z Kalkaty: Drazí přátelé v Omega Plus! Pokoj a Pán buď s Vámi po všechen čas. Jelikož opět nastala doba dobré vůle, připomínáme si, že se ve vánoční čas naše myšlenky obrací k mimořádným lidem, které Bůh přinesl do našich životů a životů chudých lidí, jimž sloužíme. Toto naplňuje naše srdce vděčností za dar, který přinesl velkou radost těm, kdo mají užitek z Vaší velkorysosti. Přejeme Vám hodně radosti v požehnaný vánoční čas, modlíme se, aby Vám Kristus dal svou lásku, své největší dary, které naplní Vaše srdce, požehnají Váš dům a všechny, jež milujeme v pokoji a radosti. Děkujeme Vám za dva balíky obvazů zaslaných v březnu a 1 balík v červenci

12 Vy nevíte, jak se na ně naši bratři, kteří pečují o nemocné leprou, těšili. Byli bychom vděčni, kdybyste mohli zasílat více obvazů každý měsíc. Právě jsme dokončili vánoční pokrm pro asi 3000 potřebných lidí, kteří přicházeli v jakoukoliv denní dobu pro teplé vánoční jídlo. Chudé děti z ulice si užily báječný čas, kdy v různých centrech obdržely krásné dárky. Přejeme Vám Bohem požehnaný a milostí naplněný rok Zůstávejte v Kristu. Závěrem uvádím roční shrnutí: 850 pletařek z ČR vyrobilo kusů obvazů, z nichž bylo zabaleno a odesláno 93 balíků do 22 leprosárií v Africe a 11 v Indii. Choceňské pletařky zhotovily cca 550 ks (50 klubek). PLETENÍ DEK S radostí oznamuji, že pletařky z Choceňska doplétají už ŠESTOU deku. Děkuji všem dárcům pletací příze! Anežka Víchová 12 PAPEŽSKÁ MISIJNÍ DÍLA MAJÍ NOVÉHO NÁRODNÍHO ŘEDITELE Protože Národní ředitele Papežských misijních děl (PMD) jmenuje prefekt Kongregace pro evangelizaci národů, první informace o novém řediteli pro Českou republiku přišla právě z tohoto místa. Agentura Fides sdělila, že dne 30. května 2014 kardinál Fernando Filoni, prefekt Kongregace pro evangelizaci národů, jmenoval Mgr. Leoše Halbrštáta, trvalého jáhna diecéze Hradec Králové Národním ředitelem Papežských misijních děl v České republice na období pěti let (01/11/ /10/2019). Mgr. Leoš Halbrštát vystudoval Střední zemědělskou školu v Praze a v letech Teologickou fakultu Univerzity Karlovy. V roce 2009 byl kardinálem Dominikem Dukou vysvěcen na trvalého jáhna a sloužil jako vojenský kaplan v posádkách Chrudim, Pardubice a Hradec Králové. Se svou ženou Bronislavou bydlí ve Slatině nad Zdobnicí v podhůří Orlických hor a vychovávají

13 spolu čtyři děti, Bronislavu, Barboru, Benedikta a Bernadetu. Manželka je od roku 2009 pověřena službou Diecézní ředitelky PMD v královéhradecké diecézi. Na začátku roku 2014 navrhl královéhradecký biskup Mons. Jan Vokál České biskupské konferenci Leoše Halbrštáta jako kandidáta na Národního ředitele PMD v ČR a ten byl k jmenován. Od sametové revoluce je po P. Zdeňku Čížkovském a P. Jiřím Šlégrovi třetím Národním ředitelem PMD v ČR. Protože dosluhoval závazek u Duchovní služby AČR do , pověřil P. Jiřího Šlégra vedením Národní kanceláře PMD do faktického převzetí funkce. Protože agenda týkající se vedení Národní kanceláře PMD je velmi obsáhlá, bude proces předávání trvat delší dobu. Z tohoto důvodu je v současné době v Národní kanceláři končící i nastupující ředitel PMD. Ptáme se nového ředitele, s jakým záměrem do funkce nastupuje: Naskakuji do jedoucího vlaku. Chtěl bych pokračovat a navázat na práci svého předchůdce P. Jiřího Šlégra. Ten za dlouhá léta vedení Národní kanceláře odvedl skvělou práci. Činnost v PMD je úplně odlišná od působení v AČR, ale beru to jako výzvu. Řekněte nám, jaký je Váš oblíbený citát: Je od Matky Terezy a to:,když lidi soudíte, nemáte čas je milovat. Novému Národnímu řediteli PMD přejeme mnoho sil, elánu a hlavně darů Ducha Svatého v práci i soukromém životě. ww.missio.cz Z farní kroniky Den samostatnosti přišel do našeho města skoro nenadále. Několik týdnů před přinášely sice noviny zprávy o chystaných událostech, svátek sv. Václava slavili jsme okázale jako svátek národa, v parlamentě mluvili naši poslanci otevřeně o konci Rakouska, ale předce když 28. října 1918 dopoledne objevil se za oknem zdejšího poštovního úřadu telegram Samostatnost naše uznána, mír uzavřen, byli jsme překvapeni. Mezi obyvatelstvem nastalo radostné vzrušení, s věže radnice zazněl hlas rohu Hej, Slované!, večer dlouho do noci proudily zástupové lidu ulicemi v radostném vzrušení. V městě ustavil se ihned Národní výbor ze všech politických stran, který vydal provolání k obyvatelstvu vybízející ke klidu a pořádku. Nedošlo k žádné výstřednosti. Duchovní správa zařídila hned po převratu slavné děkovné služby Boží, k nimž pozvány všechny spolky, korporace a obce. Za přítomnosti všeho kněžstva sloužil senior konsistorní rada Alois Chaloupka slavnou mši 13

14 svatou s Tebe, Bože, chválíme!, po níž děkan po promluvě s kazatelny modlil se Třebízského modlitbu za vlast... Po válce nastala ve městě bytová tíseň. Odpomáháno jí na základě zákona, že zabírány přebytečné místnosti pro nebydlící. Na děkanství zabírán jeden pokoj, ale neobsazen. Obec získala Herzánku a tam do roku 1923 vystavěno se státní pomocí 7 velkých činžovních domů s 69 byty... R v den výročí bitvy u Zborova položen základní kámen u pomníku padlých naproti zámku. Pomník odhalen 4. října Katolické spolky a organisace postrádaly vhodné místnosti pro své schůze a manifestace. Propůjčený sál Koutníkům nestačil, a druhý sál, na Panském domě, majetek Sokola, pro schůze jim nebyl půjčován. Když v září r zařízen lidový konsum, byl pociťován nedostatek ještě více, poněvadž umístěn v krámu Čihákově. Když se naskytl ke koupi hostinec Luxův se sálem, koupen za ,- budovu a ,- inventář. Koncesi hostinskou obdržela Katolická jednota a vhodný objekt stále se zařizuje pro potřeby strany lidové a lidu katolického. V sále nalezl místnost pro cvičení Orel, který po válce opět přiveden k životu. R uspořádal zdařilé okrskové cvičení v Pelinách, jehož se zúčastnilo přes 700 členů v kroji. Z farní kroniky přepsala Soňa N. Okénko pro děti Milé děti, začal měsíc květen a vy se v této šifře dozvíte, který svátek nás čeká. Jedná se o padesátý den po Velikonocích, původně byl hlavně oslavou přírody a začátku sklizně. Pro křesťany je ale tento den svátkem seslání Ducha Svatého. Ze začátečních písmen názvů obrázků se dozvíte, jak se svátku říká 14

15 Zuzka Siegelová Okénko pro seniory Procesní májový průvod z Chocně na Hemže, 1942 Májová dekorace v kostele sv. Františka Serafínského,

16 Toto číslo sponzoruje: Internetové stránky farnosti Uzávěrka dalšího čísla Drobečků je Příspěvky prosím doručte na adresu Zuzaně Siegelové, Martině Krskové nebo panu faráři. Díky! Výrobní náklady na jeden výtisk po odečtení sponzorského daru činí 5 Kč. Příspěvek prosím vhoďte do kasičky v kostele. Zodpovědné za jednotlivé rubriky: Lída Novotná (děti). Drobečky připravili: Jiří a Martina Krskovi, Tomáš Nix, Zuzana Siegelová. 16

Adalbert. Pilot či kněz? Rozhodl se pro oltář. Noc kostelů. Oblíbený pastorační prostředek ( 8)

Adalbert. Pilot či kněz? Rozhodl se pro oltář. Noc kostelů. Oblíbený pastorační prostředek ( 8) Jiří Mannl: Snil o kabině pilota. Kokpit ale vyměnil za oltář ( 4) Noc kostelů. Oblíbený pastorační prostředek ( 8) Libice: Lunapark versus kostel ( 12) Adalbert 5 / 2015 / ročník XXV / 25 Kč Pilot či

Více

Kardinál Dominik Duka a biskup František Radkovský

Kardinál Dominik Duka a biskup František Radkovský Biskupství plzeňské 5/2015 květen Kardinál Dominik Duka a biskup František Radkovský uctili společně s americkými vojáky památku padlých osvoboditelů Plzně. Velikonoční jiskření Milí čtenáři, mám dojem,

Více

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY březen 2014 ročník 3 XXIV. Papež František s Mons. Paďourem a Mons. Posádem při návštěvě Ad limina v Římě. Dopis

Více

Adalbert. Svatý papež se vrací do Hradce Králové. Kdo z mladých doutnal, na setkání vzplanul ( 12) Pramínek vlasů a kapička krve Jana Pavla II.

Adalbert. Svatý papež se vrací do Hradce Králové. Kdo z mladých doutnal, na setkání vzplanul ( 12) Pramínek vlasů a kapička krve Jana Pavla II. Jan Vokál: I ve všedních dnech žil Jan Pavel II. nevšedně ( 4) Pramínek vlasů a kapička krve Jana Pavla II. ( 8) Kdo z mladých doutnal, na setkání vzplanul ( 12) Adalbert 4 / 2015 / ročník XXV / 25 Kč

Více

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč 7/8 V Polné se otevře církevní muzeum Rozhovor s P. Josefem Kopeckým, SDB Na návštěvě: Farnost Hradec Králové Pražské Předměstí Moje dítě

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 1/2009 Ročník XIX Leden 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze První list Soluňanům Tomáš Holub Domov Svatého Josefa v Žirči Letem, světem...mládeže Tříkrálová sbírka 2009 Liturgický oděv

Více

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXV / 2015 25 Kč. 2 Jiří Vojáček: Ředitel, který dohlédne na druhý břeh

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXV / 2015 25 Kč. 2 Jiří Vojáček: Ředitel, který dohlédne na druhý břeh IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXV / 2015 25 Kč 2 Jiří Vojáček: Ředitel, který dohlédne na druhý břeh TIPY NA KNIHY Nakladatelství Portál Portál, s. r. o., Klapkova 2, 182 00 Praha 8 www.portal.cz

Více

Zpravodaj oveček Dobrého Pastýře --------------------------------------------------------------------- 7. ročník 1. číslo 4/2014

Zpravodaj oveček Dobrého Pastýře --------------------------------------------------------------------- 7. ročník 1. číslo 4/2014 Zpravodaj oveček Dobrého Pastýře --------------------------------------------------------------------- 7. ročník 1. číslo 4/2014 ÚVODNÍ SLOVO OTCE JANA Milí farníci, prožíváme postní období naplněné ztišením,

Více

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 1 Chceme do světa přinášet lásku k bližnímu Rozhovor se sestrou Adrianou Mihovou Gesta víry a zbožnosti: Kráčení jako obraz duchovního putování

Více

AKTUALITY. Povolání jsou znamením naděje založené na víře. duben 2013 ročník XXIII.

AKTUALITY. Povolání jsou znamením naděje založené na víře. duben 2013 ročník XXIII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 4 duben 2013 ročník XXIII. Povolání jsou znamením naděje založené na víře (...) Kněžská a řeholní povolání se rodí

Více

IKD. Představujeme nového biskupa. Křesťan a majetek. 20 Kč. Po diecézi: Jičín a Jilemnice. Co vše obstarává katechetka? 4

IKD. Představujeme nového biskupa. Křesťan a majetek. 20 Kč. Po diecézi: Jičín a Jilemnice. Co vše obstarává katechetka? 4 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XXI/2011 IKD Představujeme nového biskupa Křesťan a majetek Po diecézi: Jičín a Jilemnice Co vše obstarává katechetka? 4 Karmelitánská knihkupectví Knihkupectví

Více

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor 12 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 prosinec 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Vánoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

2 / 2014 ÚNOR. že ho vzal na sebe, proměnil ho a dal mu jiný. Gave v Lurdech se poprvé 11. února 1858 zjevila Panna Maria v jeskyni Massabielle.

2 / 2014 ÚNOR. že ho vzal na sebe, proměnil ho a dal mu jiný. Gave v Lurdech se poprvé 11. února 1858 zjevila Panna Maria v jeskyni Massabielle. ÚNOR 2 / 2014 Každý rok si připomínáme Světový den nemocných. Památka Panny Marie Lurdské nás k této myšlence přivádí. V jeskyni u řeky Gave v Lurdech se poprvé 11. února 1858 zjevila Panna Maria v jeskyni

Více

Mons. Jan Vokál se ujal úřadu biskupa. Reportáž z biskupského svěcení. Cestou vikariátem Kutná Hora-Poděbrady

Mons. Jan Vokál se ujal úřadu biskupa. Reportáž z biskupského svěcení. Cestou vikariátem Kutná Hora-Poděbrady 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XXI/2011 IKD Mons. Jan Vokál se ujal úřadu biskupa Reportáž z biskupského svěcení Cestou vikariátem Kutná Hora-Poděbrady Zaměstnavatel: biskupství Administrátorka

Více

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY 2/2014 duben Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, když řekneme, že Velikonoce jsou největší křesťanské svátky, asi se většina lidí kolem nás bude stále divit. Proč to nejsou Vánoce?

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Děkanátní ministrantský víkendový výlet do Brna hoši společně navštívili mnoho zajímavých míst, mezi nimi i Kostnici pod kostelem sv. Jakuba a Kapucínskou hrobku Listopad 2012

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

Úryvky z promluvy papeže Benedikta XVI. z 3. června

Úryvky z promluvy papeže Benedikta XVI. z 3. června 1 z 32 7-8/2006 červenec-srpen Obsah Ptáme se Představujeme Církevní stavby v diecézi Přemítání o farnosti Čteme list Římanům Slovo mají čtenáři Stalo se... Nenechte si ujít Nabídka - pozvánka Pozvání

Více

11/2009 LISTOPAD. Za komunistů to bylo. zápasu za pravdu a spravedlnost v naší zemi. dnes. Věděli jsme kdo je kdo, věděli jsme, proti

11/2009 LISTOPAD. Za komunistů to bylo. zápasu za pravdu a spravedlnost v naší zemi. dnes. Věděli jsme kdo je kdo, věděli jsme, proti 11/2009 LISTOPAD Obruče Za komunistů to bylo celkem jednoduché, zaslechnete možná ještě dnes. Věděli jsme kdo je kdo, věděli jsme, proti čemu se stavíme. Ano, železná opona a přítomný nesmrtelný režim

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

Pobožnosti křížových cest

Pobožnosti křížových cest 1/2015 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, postní doba je časem, ve kterém budeme neustále vyzýváni k obnově svého vztahu k Bohu. Není to povinnost, ale mnohem spíše nezbytnost.

Více

IKD. TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou. Jubileum Karla Otčenáška. 20 Kč. Jak to je s novým biskupem?

IKD. TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou. Jubileum Karla Otčenáška. 20 Kč. Jak to je s novým biskupem? 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 IKD TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou Jubileum Karla Otčenáška Jak to je s novým biskupem? Kněz na venkově 4 Karmelitánská knihkupectví

Více

MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU

MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU ROČNÍK 3 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2012 TAM&TAM MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU OBSAH KŘEST O VELI- KONOCÍCH V ŠUMPERKU ROZHOVOR - MANŽELÉ KOPŘIVOVI PROGRAM NOCI KOSTELŮ SVĚTEC MÉHO SRDCE - GIANNA BERETTA MOLLA VELIKONOČNÍ

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

AKTUALITY. Dialog naší slabosti s Boží věrností. prosinec 2013 ročník 12 XXIII.

AKTUALITY. Dialog naší slabosti s Boží věrností. prosinec 2013 ročník 12 XXIII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY prosinec 2013 ročník 12 XXIII. Dialog naší slabosti s Boží věrností (...) Boží zásah umožňující nám vytrvat až

Více

4 /11. Prázdninové. Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl

4 /11. Prázdninové. Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl 4 /11 Prázdninové Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl vstupujeme do života Nejsvětější Trojice OBSAH: BIŘMOVÁNÍ NOVÉ VYLITÍ DUCHA.2 DVA POCHODY...5

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 24 leden únor 2014 číslo 1 2 OLDIN 1 2 / 2014

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 24 leden únor 2014 číslo 1 2 OLDIN 1 2 / 2014 Olomoucký arcidiecézní informátor 1 Ročník 24 leden únor 2014 číslo 1 2 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dobře skloubit péčí o naši rodinu a o rodiny cizí V olomoucké

Více

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje.

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje. 1/2013 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, vstupujeme do postní doby, ve které máme znovu intenzivněji usilovat o obrácení svého života ke Kristu, o návrat k Lásce (srov.

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 7 8 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červenec srpen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz CYRILOMETODĚJSKÉ SLAVNOSTI VELEHRAD 2013 Čtvrtek 4. července

Více

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. č. 4 duben 2011 19. ročník ÚVODNÍK

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. č. 4 duben 2011 19. ročník ÚVODNÍK ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE č. 4 duben 2011 19. ročník ÚVODNÍK Nevyčíslitelný dar Drazí bratři a sestry, postní doba, jež nás uvádí do slavení Velikonoc, je pro církev velmi cenným a důležitým liturgickým

Více