ZASTUPITELSTVO MĚSTA Dne od 15 hod. se uskuteční v aule gymnázia jednání zastupitelstva města

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZASTUPITELSTVO MĚSTA Dne 08.11.2007 od 15 hod. se uskuteční v aule gymnázia jednání zastupitelstva města"

Transkript

1 Vychází Ročník XIII. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Nabídka volných bytů do nájmu Město Dvůr Králové nad Labem nabízí k pronájmu tři volné byty, a to formou obálkové metody, kde jediným kritériem je výše nabídnutého měsíčního nájemného. S vítězem bude sepsána nájemní smlouva na dobu určitou 2 roky, s možností jejího prodloužení v případě plnění povinností vyplývajících ze smlouvy. Před podpisem nájemní smlouvy bude uhrazena kauce ve výši trojnásobku měsíčního nájemného vč. úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s nájmem bytu (záloh na služby). Hlavními podmínkami pro účast ve výběrovém řízení jsou: věk min. 18 let, trvalý pobyt nebo pracovní poměr, popř. sídlo podnikání ve Dvoře Králové nad Labem a zájemce nesmí mít s městem uzavřenou jinou nájemní smlouvu na byt. Byt č. 41 v čp. 72 v ul. Revoluční, dispozičně řešen jako 1+kk o celkové výměře 32,60 m 2, za min. nájemné Kč/měsíc (viz Zveřejnění č. 87/2007) Byt č. 62 v čp v ul. Eduarda Zbroje, dispozičně řešen jako 3+1 o celkové výměře 73 m 2, za min. cenu Kč/měsíc (viz Zveřejnění č. 88/2007) Byt č. 42 v čp v ul. Eduarda Zbroje, dispozičně řešen jako 1+1 o celkové výměře 46,12 m 2, za min. nájemné Kč/měsíc (viz Zveřejnění č. 89/2007) Všechny důležité informace o podmínkách a možnostech přihlášení do výběrového řízení obsahují zveřejnění, jejichž čísla jsou uvedena vždy u jednotlivých bytů. Zveřejnění je vyvěšeno na úřední desce městského úřadu a na internetových stránkách města Je možno ho též získat v informačním středisku města (na náměstí, budova čp. 2 vedle Sazky). Žádosti o pronájem se podávají nejpozději do pátku Petra Němečková, odbor RIM Upozornění pro vlastníky bytů Upozorňujeme vlastníky a nájemníky bytů, které nejsou v majetku města Dvůr Králové nad Labem, že odbor rozvoje, investic a majetku města oddělení ekonomiky a majetku města nebude poskytovat informace k jednostrannému zvýšení nájemného pro rok Jakmile bude navýšení nájemného pro byty v majetku města schváleno Radou města Dvůr Králové nad Labem, bude tato informace zveřejněna řádně na úřední desce a internetových stránkách města a informace podávány pouze nájemníkům městských bytů. Podklady pro výpočet lze získat na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj Informace najdete ve Sdělení č. 151/2007 ze dne 25. června Na webu je umístěna kalkulačka, kterou lze k výpočtu nájemného též využít. Petra Němečková, odbor RIM ZASTUPITELSTVO MĚSTA Dne od 15 hod. se uskuteční v aule gymnázia jednání zastupitelstva města Pohotovost se přesunula do trutnovské nemocnice Lékařská služba první pomoci je od října 2007 provozována v areálu trutnovské nemocnice, a to pro celou spádovou oblast, tedy i pro Královédvorsko. Pohotovost zajišťují lékaři na chirurgické a interní ambulanci. Pohotovostní ambulance je v Trutnově pacientům k dispozici ve všedních dnech od 16 hodin do 7 hodin, v sobotu a neděli od 8 hodin do 20 hodin a o svátcích od 20 hodin do 7 hodin. Neodkladná péče bude pro dospělé zajištěna i v soukromé vrchlabské nemocnici a ve Fakultní nemocnici Hradec Králové. Pokud nemá nemocný možnost přepravy k místu poskytnutí lékařské pomoci, dopravu zajistí dispečink na telefonu pomocí zdravotní dopravní služby. Na tomto telefonním čísle dále dispečink zajišťuje: konzultace s kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem a poskytnutí informace o nejbližším místě, kde je k dispozici příslušná lékařská pomoc včetně informace o dětské a stomatologické pohotovostní službě. Dětská pohotovost nadále zůstává v provozu v Trutnově, Vrchlabí i Dvoře Králové nad Labem. Ve Dvoře Králové je v suterénu hlavní budovy nemocnice ve všední den od 16 hodin do 21 hodin, o víkendech a ve svátek od 8 do 21 hodin. Věcný dar městu Starosta města Daniel Lukeš daroval městu Dvůr Králové nad Labem věcný dar v hodnotě Kč v podobě závěsného státního znaku zhotovený k matričním účelům města, především k uzavírání manželství a předávání listin o udělení státního občanství ČR. Státní znak včetně ozdobného řetězu je zhotoven firmou FAS Rakousy dle návrhu akademického sochaře Pavla Brožka. Jan Černík, vedoucí odboru VVS strana 1

2 Noviny královédvorské radnice Odbory městského s úřadu informují Rodinné a bytové domy Alešova ulice ve Dvoře Králové n. L. ŘÍJEN 2007 RD , rozšíření 2 m RD - 9 9, rozšíření 2 m RD , zdůraznění nároží RD , rozšíření 5 m, rozšíření západního štítu Oznámení možnosti předběžného užívání části stavby Vodovod + kanalizace Lipnice Město Dvůr Králové nad Labem zajistilo povolení časově omezeného předčasného užívání části investiční akce Vodovod + kanalizace Lipnice v následujícím rozsahu: Alešova ul., Šestidomí, Panská čtvrť, podél cesty ve směru od hřbitova po školku, dále podél hlavní silnice od VČE po chodník k parkovišti pod hostincem U Antonína a doprava odbočující bezejmenná ulička souběžná s Panskou čtvrtí. Vlastníci nemovitostí v uvedených lokalitách nyní mohou zahájit činnosti vedoucí k dořešení a splnění technických i administrativních podmínek vlastního připojení. Kontaktní místo pro dojednání smluv: MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor RIM, telefon: Irena Krausová OZNÁMENÍ o konání dražby Oznamujeme občanům, že další veřejná dobrovolná dražba nalezených jízdních kol se bude konat dne v hod. v zasedací místnosti Městského úřadu ve Dvoře Králové nad Labem. Dražební vyhláška se všemi podrobnostmi je zveřejněna na úřední desce městského úřadu v průchodu do budovy MěÚ, nám. T. G. Masaryka čp. 38. Na případné dotazy odpovíme osobně nebo na tel. č Václava Lánová, odbor VVS UPOZORNĚNÍ pro občany Dne bude OMEZEN provoz na pracovišti občanských průkazů a cestovních dokladů. Důvodem omezení je celodenní školení úředníků. Děkujeme za pochopení. Jana Kudrnáčová, odbor VVS Územním plánem města je na volné ploše u Alešovy ulice vymezen prostor pro výstavbu rodinných a bytových domů. Město Dvůr Králové nad Labem pořádá SBĚR ZAHRADNÍHO ODPADU Určeno pouze pro fyzické osoby! TRÁVA - LISTÍ - VĚTVE Na níže uvedených místech budou přistaveny velkoobjemové kontejnery k odložení zahradního odpadu. V žádném případě nenoste jiné než uvedené druhy odpadů, obsluha - pracovník TSm - je nebude přijímat. ČTVRTEK Žireč - u obchodu Klicperova u pekárny* Hradecká naproti Milcomu Žirecká Podstráň trafo Slunečná x Okružní Klazarova - v pol. ulice PÁTEK Verdek Podháj naproti čp. 69 Jiráskova x Švecova Rokycanova x Poděbradova Raisova x Sylvárovská Čechova x Hlávkova* Krásnohorské x Do Lánů SOBOTA Žižkov* Smetanova býv. prodejna* Slovany - u zahrádek Sad Míru u zahrádek Alešova - u zahrádek Strž - u zahrádek PONDĚLÍ Pod Lesem x Purkyňova Heydukova x Luční Kotkova x Šafaříkova Tyršova x Nedbalova (u čp. 772) Dvořákova x Březinova Hradecká x Žižkova ÚTERÝ května u býv. Lacinky* Raisova x Sochorova* Na Vyhlídce x Na Výsluní Lipnice u rozvodny* Žireč - bytovky* Verdek* STŘEDA Zboží u Malibu* Máchova* Rašínovo nám Zborovská* Fibichova x Spoj. národů Roháčova x Rokycanova * stanoviště je v blízkosti kontejnerů na papír, sklo a plasty O podmínkách této zainvestované lokality bude jednáno na zasedání zastupitelstva města dne strana 2

3 ŘÍJEN 2007 Noviny královédvorské radnice Jméno a p íjmení: Adresa: Telefon: Kompostér (prosím zaškrtn te) Odpadkový koš (prosím zaškrtn te) plastový o objemu 400 l plastový o objemu 720 l d ev ný o objemu. (prosím dopl te) ano ne Zásobník složený z prken Plastový kompostér Podpora domácího kompostování Máte zájem o kompostér? V letošním roce se rozběhl projekt, jehož cílem je podpořit správné nakládání s bioodpady ve městě tak, aby se co nejvíce využily pro přípravu kompostu a nehromadily se na skládce. Projekt je realizován s podporou grantu získaného od Královéhradeckého kraje. Projekt je zaměřen zejména na podporu kompostování v kompostérech. Město zakoupí 400 ks kompostérů, které poskytne občanům. Budou zakoupeny plastové kompostéry o objemu 400 a 720 l a v chráněných dílnách vyráběny dřevěné kompostéry o objemu 1 až 2 m 3. Pronájem plastového kompostéru bude pro občany města činit 100 až 200 Kč / 5 let (dle objemu), pronájem dřevěného kompostéru Kč / 5 let, po uplynutí této doby budou kompostéry bezplatně ponechány občanům. Pro usnadnění manipulace s bioodpady v domácnostech bude vyzkoušeno zapůjčování odpadkových košů na biodpad. Aby občané mohli kompostovat i větve z prořezů stromů, jsou jim v rámci provozní doby sběrného dvora (po: , st: , pá: , so: ) zdarma půjčovány štěpkovače. Výhodou kompostování v kompostérech je, že proces kompostování probíhá mnohem rychleji než někde na hromadě v přírodě, čímž kompostér také ušetří místo oproti kompostování v zahradě a nahradí nevzhlednou hromadu. Další výhodou domácího kompostování je i to, že si občané sami z odpadu vyrobí kvalitní hnojivo, které lze použít k pěstování okrasných květin, zeleniny i pokojo- Soutěž ve sběru nápojového kartonu ve Dvoře Králové nad Labem Soutěž ve sběru nápojového kartonu Podmínky soutěže Prázdný, vymytý a sešlápnutý nápojový karton (obal od džusu, mléka, vína apod.) označte kupónem, který je součástí tohoto inzerátu nebo je ke stažení na Vyplňte své jméno a adresu a nalepte na nápojový karton (např. pomocí izolepy). Označený nápojový karton vhoďte do příslušného kontejneru nebo pytle určeného pro sběr nápojových kartonů. Kontejnery pro sběr nápojových kartonů mají oranžovou barvu nebo jsou označeny oranžovou samolepkou. Hlavní cenou v soutěži je MP3 přehrávač, 2. cena je cestovní taška, 3. cena je sada tašek na kolo, cena jsou praktické koše na třídění odpadů do domácnosti. Soutěž probíhá od 17. září do 19. listopadu Po dobu soutěže budou označené nápojové kartony shromažďovány ve speciálních vacích. Po ukončení soutěže vylosujeme výherce. Podrobné informace k soutěži naleznete na Slosovatelné kupóny si můžete dále vyzvednout na městském informačním středisku (náměstí T. G. Masaryka 2) nebo na recepci městského úřadu (náměstí T. G. Masaryka 38). Označené nápojové kartony se vhazují do kontejnerů projekt podporují: partneři soutěže: Zmáčkněte karton a vyhrajte! Slosovatelný soutěžní kupón Jméno a příjmení: Ulice: PSČ, město: Telefon: s modrým víkem na papír, které jsou označeny oranžovou nálepkou nebo je lze donést přímo do sběrných surovin pana Bohuslava Žižky ve Verdeku, kde jsou z papíru vytřiďovány. Ing. Eva Šírková, odbor ŽP vých rostlin, a na skládky tak pošlou až o třetinu méně odpadů. Městu se tím sníží náklady na svoz a skládkování odpadů. Co jsou domácí bioodpady? Jsou to především různé rostlinné zbytky z přípravy jídel v domácnostech a zahradní odpady. Těchto odpadů obsahují popelnice až třetinu hmotnosti. Pokud máte o kompostéry nebo odpadkové koše na bioodpad zájem, odevzdejte prosím vyplněný kupón na podatelnu městského úřadu (nám. T. G. Masaryka 38), odbor životního prostředí (nám. T. G. Masaryka 59) nebo na městské informační středisko (nám. T. G. Masaryka 2). Kupón lze vyplnit i v elektronické podobě na a odeslat na ovou adresu Termín dodání kompostérů a odpadkových košů: listopad 2007 duben Kompostéry a odpadkové koše budou poskytovány do vyčerpání zásob. V rámci projektu probíhá také informační kampaň, se kterou se setkáte v různých obměnách jako budou informační letáčky, informační stánek, průzkum využívání služeb pro odpady a samozřejmě články v našich novinách. O průběhu a výsledcích projektu vás budeme informovat. Vaše další dotazy ohledně kompostování rádi zodpoví pracovníci odboru životního prostředí na tel. č nebo em na adrese Ing. Eva Šírková, odbor ŽP Ošetření veřejné zeleně ve městě V podzimních a zimních měsících dojde k ošetření veřejné zeleně ve městě. Nejvíce žalující místa jsou alej v ul. 5. května, kde dojde ke zdravotnímu řezu lip, některé musí být i skáceny, ošetřit se musí též stromořadí proschlých jasanů ve Smetanově ulici. Dojde též k postupné obnově březové aleje v ulici Spojených národů. Některé břízy začínají odcházet, a proto budou postupně káceny a nahrazovány dlouhověkou dřevinou, krásným stromem- platanem Platanus acerifolia. Listy stromu připomínají javor, strom roste poměrně rychle, listy se objevují pozdě na jaře. Koruna propouští hodně světla. Měkký stín tohoto přátelského stromu byl a je příjemný již řadě lidských generací. Zajímavá je též zvláštní šedobílá borka, která se odlupuje z kmene. Platany se dají dobře tvarovat a nevadí jim znečištěný vzduch. Jsou tudíž vhodné do alejí podél komunikací. Na přelomu roku 2007/8 dojde k vysazení prvních cca 20 ks těchto dřevin. Zapěstovaný stromek s balem není právě ten z nejlacinějších, ale investice do výsadby vložená se nám Dvorákům vrátí v podobě příjemného života ve městě. Marcela Mrákotová, odbor ŽP strana 3

4 Noviny královédvorské radnice ŘÍJEN 2007 Vidíme víc Nová kamera městského kamerového dohlížecího systému byla uvedena do provozu začátkem měsíce září. Jedná se o moderní tzv. HSD kameru ovládanou z operačního střediska MPDK. Je umístěna na hlavní budově městského úřadu a bezpečně rozpozná dění na celé ploše náměstí T. G. Masaryka. Pevná kamera byla umístěna na křižovatce ulic 17. listopadu, Rooseveltova a Preslova. Dvakrát z obchodního domu TESCO Otevřeno, pozor na zloděje. Po otevření obchodního domu Tesco na sebe nenechali dlouho čekat ani zloději. Městská policie zde řešila již několik krádeží. V jednom případě se jednalo o krádež zboží v hodnotě Kč. Kuriózní dopravní nehoda Na parkovišti před obchodním domem vyvrátil silný vítr strom tak nešťastně, že svými kořeny poškodil zde stojící zaparkovaný dodávkový automobil. Nikdo nebyl zraněn. strana 4 INFORMACE Z KRÁLOVÉDVORSKÝCH V O R K ŠKOL Gymnázium Dvůr Králové nad Labem na atletickém poháru CORNY Prázdniny nás minuly jako hejno pstruhů a září, respektive nový školní rok přišel tak rychle, jak si to většina školáků vůbec nepřeje. Začátek školního roku je vždy i ve znamení středoškolské atletiky, tzv. Corny Středoškolský atletický pohár. Okresní kolo proběhlo ve sportovním areálu ZŠ Komenského v Trutnově. Zdejší dráha a sektory s umělým povrchem jsou každoročním útočištěm tohoto podniku. Již tradicí se také stala účast našich družstev dívek a chlapců. Závodí se v běhu na 60 m (D), 100 m (H), 200 m (D), 400 m (H), 800 m (D) a 1500 m (H), ve vrhu koulí 3 kg (D), 5 kg (H), ve skoku dalekém, ve skoku vysokém, na závěr se běží štafety (D i H) s úseky 400 m 300 m 200 m 100 m. Naši závodníci se ve velké konkurenci nikdy neztratili a vždy obsadili místa na stupních vítězů. Bohužel pouze první místo zaručuje postup družstva do krajského kola. Letos členové obou družstev podali velmi vyrovnané výkony na hranici osobních rekordů, což v součtu znamenalo celkové vítězství chlapců a druhé místo dívek. Nakonec se z postupu po dlouhých pěti letech mohla těšit obě družstva, dívky postoupily na body (ve srovnání s ostatními okresy). A jelo se do Hradce Krajské kolo se uskutečnilo na atletickém stadionu místního Sokola Sjeli se sem zástupci okresů Jičín, Trutnov, Rychnov nad Kněžnou a Náchod. Naštěstí bylo Corny poháru nakloněno i počasí, a tak jsme viděli vynikající výkony. Mezi zástupci z celého kraje jsme se rozhodně neztratili a určitě jsme nebyli jen v roli hráče druhých houslí. Lenka Samková dokázala výkonem 8,69 s v běhu na 60 m obsadit druhé místo, David Kytler běžel 400 m za 54,02 s, což znamenalo čtvrté místo, Katka Kuncová dosáhla na 800 m času 2:30,58 min. a vybojovala třetí místo, Lukáš Malý v běhu na 1500 m dokonce časem Soutěž všestranného cyklisty Jízda bez řidičského oprávnění Hlídce MPDK se při běžné dopravní činnosti podařilo zadržet muže, který řídil své vozidlo bez patřičného řidičského oprávnění. Protože se tím dopustil trestného činu, byl předán orgánům Policie ČR. 4:29,92 min. překonal školní rekord a obsadil druhé místo, štafeta dívek (400 m Andrea Hysková 300 m Katka Kuncová 200 m Lenka Samková 100 m Jana Haasová) soutěž vyhrála časem 2:36,17 min., stejně si počínala Katka Reehová, která vyhrála soutěž ve skoku dalekém výkonem 498 cm a v kouli výkonem 11,20 m skončila třetí, Michal Janeček osobním rekordem 575 cm ve skoku dalekém obsadil druhé místo. Je nutné podotknout, že i ostatní členové týmu se svými výkony zasloužili o konečné pěkné umístění. Družstvo dívek se s celkovým součtem bodů umístilo na třetím místě. Na druhého (Lepařovo gymnázium Jičín) jsme měli ztrátu pouze 40 bodů a na vítěze (Gymnázium Trutnov) 260 bodů. Chlapci získali celkem bodů a konečné čtvrté místo. Na třetího (Gymnázium Náchod) jsme ztratili 100 bodů, na druhého (Lepařovo gymnázium Jičín) 370 bodů a na prvního (VOŠ a SPŠ Jičín) 540 bodů. Pro naši poměrně malou školu jsou výsledky velkým úspěchem a motivací do další práce... Mgr. Stanislav Ježek Den jazyků Na ZŠ Schulzovy sady se věnuje velká pozornost výuce cizích jazyků (vyučuje se jazyk anglický, německý a ruský). Kromě běžné výuky mají žáci také možnost zdokonalovat se v četných zájmových kroužcích. Důležitost znalosti cizích řečí si žáci všech tří úseků připomněli při příležitosti Evropského dne jazyků 26. září. Žáci úseku Legionářská se ve čtvrtek zúčastnili akce v zoologické zahradě, kterou pro ně připravili učitelé cizích jazyků. Soutěžili převážně ve dvojicích, řešili úkoly v anglickém, německém a ruském jazyce, které je provedly celou zoologickou zahradou. Zopakovali si nejen základní slovíčka, ale naučili se i nová, týkající se zvířat z celého světa. Nejlepší žáci pak byli odměněni drobnými dárky a diplomy. Den jazyků proběhl ke spokojenosti žáků i učitelů. Lucie Pilařová, Olga Šormová, ZŠ Schulzovy sady, úsek Legionářská Pálení kabelů Hlídka MPDK prověřovala stížnost na pálení kabelů v Lipnici. Na místě bylo zjištěno, že v zahradě domu jsou páleny kabely a guma. Přestupek proti obecně závazné vyhlášce o nakládání s odpady byl na místě vyřešen blokovou pokutou. Vraky pro IZS Na přípravách cvičení IZS - Starobucké Debrné 2007 se podílela MPDK dodáním dvou autovraků. Stará vozidla byla hasičům dodána se souhlasem jejich majitelů a po cvičení byla ekologicky zlikvidována. Spolupráce s Jedničkou Hlídky MPDK se opět podílely na zajištění hladkého průběhu Běhu Terryho Foxe. Věděli jste, že náboje do startovací pistole zajišťuje MPDK již od prvního běhu konaného ve Dvoře Králové n. L.? Již tradičně se hlídka MPDK zúčastnila soutěže O pohár všestranného cyklisty, kterou uspořádal Dům dětí a mládeže Jednička. Strážníci v roli rozhodčích, společně s policisty dopravní policie DI PČR Trutnov, hodnotili výkony účastníků, opravovali chyby a radili jak se bezpečněji chovat na silnicích. V krátkosti MPDK řešila v měsíci září 219 případů, z toho například 55 přestupků v dopravě, 40 přestupků proti nařízení o parkování ve městě či 13 přestupků proti majetku. Dobrá rada na závěr Cyklisté, nezapomínejte na to, že ráno a v podvečer je čím dál méně světla a bez dostatečného osvětlení nejste na silnicích vidět. Jindřich Hauke, zástupce ředitele MP Zkoušky ELAT a PPE na gymnáziu ELAT (přijímací test z anglické literatury) a PPE (přijímací test z filosofie, politologie a ekonomie) jsou nezbytnou součástí předepsaného protokolu ke vstupu na Univerzitu v Oxfordu. Od letošního roku je lze složit nejen v centrech British Councilu (Britské rady), ale rovněž na Gymnáziu Dvůr Králové n. L., které bylo akreditováno jako zkušební centrum pro své studenty. Zkouška spočívá v devadesátiminutovém on-line testu, který proběhne simultánně na celém světě 31. října 2007 v 9 hodin. Zadaná témata zpracovaná jako eseje budou z center okamžitě odeslána do Oxfordu. Dalším krokem je vypracování a zaslání prací, ve kterých žadatelé o studium již sami kreativně zpracují témata vztahující se k oborům, které zamýšlejí studovat. Práce budou opraveny akreditovanou osobou. Pokud bude úvodní test i samostatná práce odpovídat požadavkům k přijetí, bude student v listopadu pozván na ústní pohovor, který se odehraje na příslušné katedře přímo v Oxfordu. Výsledky přijímacích pohovorů budou známy v polovině prosince. Mgr. Věra Zumotová Školní jídelna ZŠ Schulzovy sady vám nabízí obědy (od listopadu výběr ze dvou jídel). Vaříme chutně, kvalitně a zdravě. Zveme všechny, kteří mají zájem se u nás stravovat.

5 ŘÍJEN 2007 Ocenění studentů gymnázia Odpoledne 3. října 2007 se v Hradci Králové sešli vítězové celostátních a krajských kol odborných studentských soutěží, aby jim hejtman Ing. Pavel Bradík i další představitelé kraje slavnostně pogratulovali a povzbudili je k další práci. Z našeho gymnázia byli pozváni hned tři studenti. ZŠ Podharť podporuje ekologické myšlení Uplynul právě rok, kdy jsme byli na základě vypracovaného a obhájeného projektu zařazeni na dobu následujících čtyř let do sítě Škol podporujících zdraví. Škola v Podharti má na zřeteli nejen svoje základní poslání, ale i zdraví žáků, pedagogů a svět na Zemi pojímá v širších souvislostech. Život nechápe odtrženě od prostředí, ale do vzdělání a výchovy zahrnuje i otázky týkající se pochopení našeho místa v přírodě a naší zodpovědnosti vůči ní. Učí děti, že v každé životní situaci by se člověk měl chovat tak, aby neohrozil život svůj ani druhých a myslel především i na životní prostředí, které po sobě jednou zanechá. Odpovědné chování je chování rozumné, rozvážné, silné, úctyhodné, chytré, dospělé. Odpovědnost je podmínkou bezpečného světa. Snad právě proto jsme se rozhodli rozšířit ve škole ozdravná opatření ve vztahu k ekologickému myšlení všech našich žáků. Pravidelně se zúčastňujeme soutěže EKOMLÁDĚ pod vedením paní učitelky Codrové, kterou pořádá již šestým rokem Vyšší odborná škola rozvoje venkova a Střední zemědělská škola v Hořicích, kde naše družstvo obsazuje vždy přední příčky. Cílem soutěže je prohloubení citu k přírodě, k poznávání vztahů mezi organismy, k ochraně přírody. Je to obohacení žáků o nové poznatky z oblasti volné krajiny. V tomto roce s podtitulem Hmyz kolem Ve dvou případech díky vítězství v krajském a poté i celostátním kole Středoškolské odborné činnosti (SOČ). Jedná se o nejprestižnější českou soutěž vědeckých prací studentů, kteří mohou v různých oborech doložit své vědomosti i dovednosti, znalost tématu i schopnost jeho odborného zpracování. SOČ tedy nabízí nejlepší myslitelnou průpravu pro tvořivé studium na vysoké škole. Těší nás, že většina těchto děl v okrese (pět z osmi) vznikla právě na naší škole. A vítězství ve dvou ze sedmnácti oborů v celostátním měřítku to je výkon, jaký se letos podařil jen dvěma gymnáziím v České republice. V pořadí měst nás předstihla pouze Praha (na stejné úrovni je pak Brno a Liberec). Renata Šedivá (loňská 4.A) vytvořila práci Vybrané chemické experimenty a jejich aplikace v mimovýukové činnosti na příkladu dne otevřených dveří v laboratoři chemie. Základem je metodický návod pro deset atraktivních experimentů, který mohou použít zvláště učitelé chemie pro realizaci dne otevřených dveří, zájmovou činnost nebo motivační část běžné výuky. Soubor protokolů obsahuje seznam pomůcek, postup, obtížnost i další poznámky a doporučení. Autorka využila vlastních zkušeností z provedení těchto pokusů na posledním dni otevřených dveří našeho gymnázia. Vedoucí práce byla Mgr. Eva Hájková, Ph.D. Z důvodu studia na vysoké škole se ovšem Renata Šedivá setkání nemohla zúčastnit. Jakub Vojtěch (5.C) ve své studii Válka v Libanonu v roce 2006 očima médií a obyvatel zachytil loňský letní konflikt státu Izrael s militantní organizaci Hizballáh, působící na jihu Libanonu. Využil nejen zprávy, komentáře a obrazové materiály domácích a světových médií, ale také autentická svědectví obyvatel Libanonu a Izraele. Výsledkem je přehledné shrnutí konfliktu, nálad veřejnosti a posouzení objektivity médií spolu s mírně optimistickou prognózou dalšího vývoje v oblasti. Práci vedl PhDr. Ivo Rejchrt. Třetí ocenění směřovalo k Anežce Pojezdné (5.C), vítězce krajského kola Biologické olympiády ve věkové kategorii B. Příprava na tuto soutěž začíná každoročně už v září, zájemci chodí jednou týdně na konzultace, studují odbornou literaturu, chystají výstavy rostlin a živočichů a připravují se na poznávání organismů. Školní i krajské kolo se skládá z části teoretické (test všeobecných znalostí z biologie a ekologie) a praktické (laboratorní úkol s následnými otázkami, poznávání organismů). Přípravu zaštiťuje RNDr. Jana Dobroruková. O nadšení, píli i znalostech našich studentů svědčí také to, že letos v této kategorii obsadili v krajském kole rovněž třetí, čtvrté, páté a šesté místo. V uplynulém školním roce přitom studenti Gymnázia Dvůr Králové nad Labem dosáhli též řady jiných úspěchů. V celostátním kole soutěže O pohár Becario obdržel kolektiv ve složení Alena Vokounová, Nikola Oláhová a Tomáš Minář (2.A) z rukou předsedy Akademie věd České republiky prof. Václava Pačesa zvláštní cenu za efektní prezentaci. Dívčí i chlapecké družstvo zvítězilo v krajském kole ve florbalu. Dalších dobrých studijních i sportovních výsledků v okresním měřítku bylo tolik, že pouze jejich celková rekapitulace v poslední školní den zabrala celou jednu vyučovací hodinu. Nezbývá než doufat, že i nadále budou studenti stejně úspěšně reprezentovat sebe, školu i celé naše město. PhDr. Ivo Rejchrt nás se naše děti umístily na 4. místě ze 17 družstev. Projekt, který nás zařadil mezi devět zdravých základních škol v Královéhradeckém kraji, jsme prvním rokem vyhodnotili, neboť plány, které již rok realizujeme, byly zaměřeny v oblasti ekologie zejména na celoroční sběr starého papíru a třídění plastů. Rádi bychom však postoupili zase o krok dále, tudíž kromě třídění plastů a papíru vstupujeme i do krajského projektu na podporu třídění a recyklace odpadů a objednali jsme koše na nápojové kartony. Vždyť minimálně polovinu dne stráví žáci ve škole. Chceme li na ně pozitivně a správně působit, je potřeba, aby i ve škole měli možnost odpad třídit a učit se správnému nakládání s ním. Věříme, že správné návyky třídění odpadu se pak z domu i ze školy promítnou v odpovědnějším přístupu v době dospělosti. Od 5. do organizujeme opět pro žáky školy sběr starého papíru. Vy všichni, kterým není životní prostředí lhostejné, máte možnost spolupodílet se na této akci. Způsob je velice jednoduchý. Buď můžete dopravit kdykoli v dopoledních hodinách v pracovní dny do naší školy jakékoliv množství papíru, nebo stačí zavolat na tel. číslo či a my si tento papír sami od Vás rádi do 7. listopadu 2007 odvezeme. Děkujeme všem za podporu této akce Mgr. Edita Vaňková, ředitelka školy Noviny královédvorské radnice Nová služba na ZŠ Schulzovy sady K 1. září došlo ke sloučení ZŠ Komenského, R. A. Dvorského, Schulzovy sady a školní jídelny do jednoho subjektu. Do školy chodí v současné době 1002 žáci. Abychom předcházeli možným problémům krizovým situacím, šikaně, záškoláctví atd. bylo k začátku školního roku ve škole vytvořeno školní poradenské pracoviště. V budově školy na úseku Legionářská je každý pátek od 9,30 do 15 hodin k dispozici žákům, jejich rodičům a pedagogickým pracovníkům všech tří úseků ZŠ Schulzovy sady Legionářská, Školní a Komenského - školní psycholožka paní Mgr. Zuzana Šmídová. Nabízí své služby v oblasti: poradenství při výukových a výchovných problémech žáků práce s žáky v jejich osobních problémech krizové intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce prevence školního neúspěchu žáků kariérové poradenství u žáků zprostředkování kontaktu s dalšími odbornými pracovišti techniky a strategie efektivního učení atd. Jejích rad už využila řada žáků, rodičů i pedagogů. Ukazuje se, že tato služba je pro školské zařízení potřebná. Vždyť odborná rada a prevence je vždy lepší než složité řešení následných problémů. Mgr. Alena Dušková Panenky zachránily 1267 dětských životů Český rozhas Hradec Králové vyhlásil před dvěma lety první ročník charitativní akce MISS panenka Českého rozhlasu Hradec Králové, ve které vyzval základní a střední školy v regionu: Vyrobte panenky a zachráníte životy dětí. Akce navazuje na projekt organizace UNICEF Adoptuj panenku, zachráníš život dítěte. Každá vytvořená panenka představuje skutečné dítě, které je v rámci očkovací kampaně UNICEF v rozvojových zemích proočkováno proti šesti hlavním dětským nemocem. První ročník rozhlasové výzvy se setkal s velkým ohlasem, stejně jako loňský rok, kdy děti ze škol, dětských domovů, ale i obyvatelé domovů důchodců, kteří se k výzvě připojili, předali organizaci UNICEF 720 panenek. Celkem tak vytvořená díla zachránila životy 1267 dětí. V těchto dnech Český rozhlas Hradec Králové vyhlásil třetí ročník projektu MISS panenka Do něj se mohou přihlásit všechny základní, střední i umělecké školy a dětské domovy. Stačí poslat přihlášku na adresu Český rozhlas Hradec Králové, Havlíčkova 292, Hradec Králové nebo na Nejkrásnější panenku vyhlásí odborná porota složená ze známých osobností, zástupců Unicef, Českého rozhlasu a dalších médií 4. června 2008 v královéhradecké Filharmonii na slavnostním setkání všech přihlášených škol. Akce se koná za podpory akciové společnosti Východočeská plynárenská (člen skupiny RWE). Český rozhlas Hradec Králové S Martinem na bílém koni ZŠ Schulzovy sady pořádá dne oblíbenou dovednostní a vědomostní soutěž pro rodiče a děti S MARTINEM NA BÍLÉM KONI. Start je mezi hod v přízemí školy. Srdečně zveme všechny školáky, předškoláky a jejich kamarády do 10 let. Martina Kuchařová, ředitelka soutěže strana 5

6 Noviny královédvorské radnice Běh Schulzovými sady Dne uspořádala škola Schulzovy sady ve spolupráci se ZŠ Podharť, ZŠ Strž a gymnáziem již 7. ročník oblíbeného vytrvalostního závodu BĚH SCHULZOVÝMI SADY. Děti z 1. až 9. tříd z celého města měly možnost poměřit síly s vrstevníky v osmi kategoriích na tratích probíhajících podzimním parkem. Tratě byly vytyčeny v délkách od 500 metrů pro prvňáčky až po metrů pro deváťáky. Souběžně probíhala i řada dalších zábavných soutěží, které děti strhly. Letos nám ne zcela přálo počasí, nicméně nepršelo, a tak se děti k závodu postavily se vší vážností a na trati ze sebe vydaly maximum. Pořadatelé si kladou za cíl především připravit dětem sportovní vyžití a poskytnout jim i radost z pohybu na zdravém vzduchu, což se jistě povedlo i díky tradičním sponzorům v čele s firmou CARLA, která dopřála sladkou odměnu každému z přibližně pěti set nadšených závodníků. Materiálně či finančně závod zajistily město Dvůr Králové n. L., Technické služby, Královéhradecký kraj a společnost JUTA. K profesionálnější úrovni přispěla také firma RONDO, která dokázala celý park ozvučit, a tím vytvořit poutavější atmosféru. Mediální podporu zajistilo Rádio Černá hora. Celá akce se díky obětavé práci pořadatelů z řad učitelů vydařila a spokojené výrazy v dětských obličejích dávaly tušit, že se většina z nich již teď těší na příští ročník. Mgr. Jiří Baier, ředitel závodu, ZŠ Schulzovy sady Dny poezie aneb Poezie na drátě Festival Dny poezie se koná pod záštitou Ministerstva kultury ČR každý rok v období výročí narozenin Karla Hynka Máchy, tedy okolo 16. listopadu. Jeho posláním je snaha semknout ty, kteří mají rádi poezii autory, čtenáře a vůbec všechny její příznivce, pro které připravují knihovny, školy, divadla, kluby, kulturní spolky a instituce různé programy a soutěže. Další, v pořadí již 9. ročník proběhne od 9. do 23. listopadu. Městská knihovna Slavoj se tohoto festivalu zúčastní již potřetí. Zatímco v loňském roce se zahájení těchto Dnů ujal dekadentní básník J. H. Krchovský, letos přijala naše pozvání mladá prozaička Petra Hůlová, autorka úspěšných románů Paměť mojí babičce, Přes matný sklo, Cirkus Les Mémoires a Umělohmotný třípokoj. Celá knihovna bude nevšedně vyzdobena a každý čtenář od nás dostane malý dárek v podobě drobného poetického psaníčka. Po celou dobu konání festivalu bude probíhat ve všech odděleních knihovny soutěž, kterou jsme nazvali Přímo z hlavy na drát. Je určená pro děti i dospělé všech věkových kategorií. Každý štěvník knihovny, který složí krátkou báseň na náv- určité slovo a vlastnoručně ji přikolíčkuje na předem připravený drát, bude zařazen do slosování o drobné ceny. Děti mohou báseň ňtaké namalovat. Autor nejlepší a nejoriginálnější básně bude odměněn certifikátem a knižní cenou. Přijďte si zabásnit. Marta Staníková Rodinné konstelace s prvky šamanismu aneb cesta k rovnováze a spokojenému životu Rodinné konstelace jsou metodou, která umožňuje podívat se na skutečnou realitu našich životů, vztahů a nejrůznějších problémů. Na základě toho pak dokáže opravit to, co je nezdravé, dát situaci její pravý řád a tím nastartovat cestu k uzdravení. strana 6 Málokdo z nás žije jako poustevník hluboko v lesích bez kontaktu s dalšími lidmi. Každý z nás žije v určitém systému. Máme svou rodinu, matku, otce, své lásky, děti, ale i nadřízené, kolegy atd. Ti všichni nás ovlivňují a my svým jednáním ovlivňujeme zase zpětně je. Někdy více, někdy méně. Rodinné konstelace tyto vztahy ukazují u a jdou ještě dál. Odkrývají vliv předchozích c generací. Někdy ani netušíme, jak se například ad úmrtí dítěte naší babičky může promítnout out do našeho života, nebyla-li tato tragická událost skutečně přijata a tak říkajíc oplakána. Vše, co je potlačeno, skryto nebo o čem se ve slušných rodinách nemluví, si zachovává svou sílu a působí destruktivně. Výhodou této metody je, že se nepokouší o zevrubnou analýzu problému a vztahů mezi lidmi, neshromažďuje fakta, výpovědi všech dotčených stran a pak nehledá přijatelná řešení. Konstelace jdou přímo k jádru věci, k základním pocitům, motivacím a vazbám mezi lidmi. Nemusíte sdělovat lektorovi vaši rodinnou historii či popisovat problémy v práci. Stačí, když víte, co potřebujete vyřešit, kam se chcete posunout. Problémy, k jejichž řešení lze rodinné konstelace úspěšně použít, jsou nejrůznější: Proč mě chce opustit moje žena? Kam se poděla moje sexuální touha a radost ze života? Trápí mě chronický kašel a už se ho chci zbavit. Sice jsem dospělá, ale stále se cítím jako malé dítě. Teď už chci dospět. Proč nemohu otěhotnět? Na semináři se nejen dozvíte více o tom, jak rodinné konstelace fungují, ale především se budete moci prakticky podívat, jak mohou pomoci vyřešit vaše problémy. Přijďte si pro svůj vlastní zážitek. Možnostmi rodinných konstelací, hypnotických šamanských postupů a pohybů duše Vás provede Ing. Vojtěch Lust, MIM. Více o něm najdete na Jste vítáni od 18 do 20 hodin v Městské knihovně Slavoj ve Dvoře Králové n. L., Tylova 512. Cena semináře je 50 Kč. Ing. Barbora Zumotová ŘÍJEN 2007 Luigi Baldan LOTTA PER SOPRAVVIVERE Ve středu 26. září poctili svou návštěvou Městskou knihovnu Slavoj manželé Točíkovi z Chrudimi, aby nám předali knihu italského autora Luigi Baldana nazvanou Zápas o přeži- tí. Luigi Baldan v této knize vzpomíná na své zatčení a následný transport do polského koncentračního n tábora Sachisk-Kudowa, z kterého uprchl do Náchoda a posléze právě do našeho města. Zde prožil poslední dva měsíce 2. světové války, které přežil díky pomoci královédvorských občanů, kteří mu poskytli přístřeší i potravu. Je to příběh pravdivý, zažitý na vlastní kůži. Příběh, který nám nedovolí na válečné hrůzy zapomenout. Tato kniha pamětí a vzpomínek tedy obohatila náš knihovní fond o další, netradiční přírůstek a my za ni děkujeme. Zájemci si mohou knihu vypůjčit v oddělení pro dospělé čtenáře v úseku regionální literatury. Marta Staníková Prosba z muzea V příštím roce Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem chystá hned několik výstav bezprostředně se týkajících dějin našeho města. Na začátku roku to bude výstava ke 145. výročí založení Sokola královédvorského, následně pak výstava dokumentující 150 let od vyjetí prvního vlaku ze Dvora Králové nad Labem a čas prázdnin bude ilustrovat velká výstava o historii i současnosti turistiky u nás. Připomeneme si tak 110. výročí založení Klubu českých turistů ve Dvoře Králové nad Labem. Rádi bychom ale oslovili královédvorské občany s prosbou o možnost zapůjčení exponátů týkajících se výše uvedených témat. Může se jednat o předměty trojrozměrné (uniformy, kroje, odznaky, modely, apod.) i o fotografie, filmy a jiný obrazový materiál. Všechny zapůjčené předměty budou zaevidovány do výpůjčních smluv, během výstavy zajištěny zabezpečovacím zařízením a po skončení výstavy budou svým majitelům vráceny. Snažíme se vždy naše výstavy připravit co nejzajímavější, a možná právě Vám doma leží památka na doby minulé, která by potěšila nejednoho návštěvníka muzea. Kontakt pro případné zájemce o spolupráci s námi: , Bc. Šárka Hulíková, ředitelka Městského muzea

7 ŘÍJEN 2007 Královédvorská Arnika slaví narozeniny! Začátkem října r. 2002, tedy právě před pěti lety, bylo ve Dvoře Králové z iniciativy několika nadšenců založeno nové občanské sdružení - Královédvorská Arnika. Činnost sdružení nemá nic společného s ekologickým hnutím, jak by se podle názvu dalo usuzovat. Arnika bylina používaná v lidovém léčitelství jako všelék, má v tomto případě přispět k ozdravění naší, v dnešní době poněkud churavějící, vzájemné komunikace a všímavosti k potřebám jiných. Proto vzniklo centrum sdružující dobrovolníky, kteří se svou přítomností snaží zpříjemnit volný čas a chvíle odpočinku těm, kdo to potřebují. Našich služeb nejčastěji využívají obyvatelé Domova sv. Josefa v Žirči, Diakonie a podobných zařízení. V uplynulých pěti letech jste se s námi a s našimi klienty už jistě setkali na koncertech a divadelních představeních v Hankově domě, na nákupech ve městě a také v Dostaveníčku či v restauraci U Slunce, kde na jejich přání naše společné výpravy často končívají. Klienty doprovázíme i na delší výlety, připravujeme pro ně zábavná odpoledne nebo je prostě jen navštěvujeme, stejně jako své dobré známé a přátele. Způsobů jak se začlenit do dobrovolnické činnosti je ale mnohem více proto neváhejte a navštivte naše webové stránky, kde se dozvíte vše podstatné a najdete tu i případné kontakty. V současné době pracuje v našem centru dobrovolníků, převážně studentů, takže počet se mění podle jejich vytíženosti během školního roku (krizová situace obvykle nastává v období maturit a také na podzim, kdy se čerství vysokoškoláci rozjedou do jiných měst). Věk ani sociální postavení však nejsou rozhodující pro provozování dobrovolnické činnosti. Od samých začátků máme mezi sebou kromě studentů a učňů i dobrovolníky v produktivním věku, seniory a přiměřenou formou s námi mohou spolupracovat i žáci základních škol. Za dobu působení prošla centrem už více než stovka dobrovolníků. Někteří se tu jen porozhlédli, jiní zůstali i několik let a není málo ani těch, kterým dobrovolnická práce pomohla při rozhodování o budoucím povolání. Se svými klienty strávili dobrovolníci jen v loňském roce více než tři tisíce hodin. Nutno dodat, že to byl pro všechny zúčastněné čas prožitý naplno a příjemně. Činnost dobrovolníků se samozřejmě neobejde bez podpory sponzorů, mezi něž patří např. DNV Czech Republic, s.r.o., místní firmy INOTEX, ARPA, CARLA, SEEL, OSNADO a další nejmenovaní sponzoři, kteří nám v průběhu uplynulých pěti let vypomohli jednorázově. Velkou oporou jsou pro nás i finanční příspěvky granty z rozpočtu města a letos poprvé i Královéhradeckého kraje. Všem za pomoc jménem našich klientů děkujeme! L.Flečková Africká savana u seniorů V rámci vzdělávacího cyklu pro seniory našeho Domova důchodců v Roháčově ulici nám Vč ZOO, odbor vzdělávání a marketingu, zprostředkovala zajímavou besedu s promítáním a slovním doprovodem s účastníkem výpravy do daleké Afriky panem ing. Tomášem Rajnyšem, a to nejen o zvířatech a chráněných územích, ale i o běžném životě Afričanů. Účastníci si prohlédli i rukodělné výrobky, které tamní obyvatelé vyrábějí jako svůj zdroj obživy. Tato akce proběhla v rámci projektu KAPKA 21 a evropským sociálním fondem. Tímto chceme poděkovat za podporu, trpělivost a ochotu, které se nám dostalo při příjemně stráveném dopoledni, kde jsme se dozvěděli opět něco nového a zajímavého. Soňa Vachková, sociální pracovnice DD Sportovní aktivity lze provozovat v každém věku Naši senioři reprezentovali náš Domov důchodců v Roháčově ulici na sportovních hrách rezidenčních zařízení, které se uskutečnily v domovech důchodců v Chlumci nad Cidlinou, Pilníkově a Lamperticích. Zde se mimo sportovního soutěžení uskutečňuje i společenské setkávání klientů z různých sociálních zařízení se společenským programem, hudbou a občerstvením. Díky sponzorskému přispění paní Janečkové ( Reklamní potisk předmětů ), která nám bezplatně zajistila reklamní potisk triček, nastoupil náš sportovní tým v reprezentačních dresech. Tímto chceme poděkovat za toto přispění, které bylo velmi milé a potěšilo všechny závodníky. Výběru klientů předcházely domácí sportovní hry a další aktivity, které přispějí k rozvíjení pohybových a poznávacích aktivit. K oblíbeným činnostem patří hraní šipek, které obětavě vede naše pracovnice paní Povýšilová. Ruské kuželky jsou pohybově náročnější, ale zvládnou je i klienti imobilní a za pěkného počasí na terase si je zahrají všichni, kteří si uchovali i v pozdním věku a přes zdravotní potíže optimismus, radost z pohybu a sportovního ducha. Klienti vítají každý nový nápad jak využít aktivně volný čas, upevnit si motorické, psychické a sociální dovednosti. Soňa Vachková, sociální pracovnice DD Kronikář města informuje Uplynulý měsíc dokazuje, jaké stále větší pomoci se dostává kronice města. Je to potěšující a zaslouží si to uznání. Pan Jaromír Gróf z Tyršovy ulice věnoval kronice adresář zdejších majitelů domů z roku 1934, dále fotoalbum Werksküche Aktiengesellschaft für Textilindustrie (později závodní kuchyně závodu Tiba Vorlech) z roku 1944 a knihu Pravda o rukopisech autora dr. F. Mareše profesora University Karlovy, vydané roku Pan Zdeněk Hubka ze Sochorovy ulice předal kronice Historie setkání spolužaček a spolužáků ZŠ 5. května, ročník Na setkáních a ujasnění se podílela také paní Věra Lichá (rozená Křížová). Zajímavých fotografií se kronice dostalo od dárce, který se vlastnoručně podepsal, ale kronikář jméno nevyluštil a také si ho nezapamatoval, ozvěte se. Foto ze září 1938 ukazje hraniční čáru na silnici DK TU, dále pomníček seržanta Rudé armády Tomašova, který byl zákeřně zastřelen v květnu 1945 na pokraji lesa v Kocbeři (odhalen v září 1945). Další fotografií je místo společného hrobu devatenácti obětí Pochodu smrti (po exhumaci byly oběti dány do společného hrobu v Ch. Hradišti). Zajímavá je fotografie z počátku nacistické okupace, na které Němci rozdávají Eintopf v prostoru za knihovnou. Manželé Hojných věnovali kronice velké album fotografií z rodinné pozůstalosti. Některé fotografie již byly vloženy do Geislerovy sbírky, která je tím obohacena. Kronikáři se dostalo možnosti některé z Vás, spolupracovníků navrhnout na slavnostní pohoštění uspořádané panem starostou Danielem Lukešem ve Staré radnici v souvislosti s oslavami Hankova Rukopisu. Byl jsem té možnosti Vás navrhnout a také se s Vámi setkat rád, Vaší spolupráce si velmi vážím. Uvítal bych letité fotografie z Mandlovek, Sochorovy kolonie a Lipnice. Nezapomínejte, že k předaným věcem je třeba přidat Vaší adresu. Někdy potřebuji dodatečné vysvětlení, ale hlavně všem poděkovat. Pavel Janoušek, kronikář Noviny královédvorské radnice Pomozte cizincům a získejte odměnu Počet cizinců v České republice pozvolna stoupá. Jen v okrese Trutnov jich mezi námi žije více než 3,5 tisíce. Většinou jde o Ukrajince, Slováky a Poláky, v menší míře se na tomto počtu podílejí Vietnamci, Rusové a další státní příslušníci. Podstatná část těchto lidí pracuje na pozicích, které jsou jinak obtížně obsaditelné. Přispívají k našemu národnímu důchodu, a je naším zájmem, aby ti, kdož této zemi přinášejí prospěch, u nás zůstali. K tomu, aby se naši cizinci do české společnosti lépe začlenili, směřuje projekt pardubického sdružení Most pro lidská práva nazvaný Dobrý den, sousede!, který se uskutečňuje i na území okresu Trutnov. Je podpořen granty Evropského hospodářského prostoru a Norska. Jste ubytovatel cizince, jeho soused, spolupracovník, spolužák? Nebo jen znáte konkrétního cizince, který takto potřebuje pomoci? Potom je snadné projektu se aktivně zúčastnit. Stačí, když se přihlásíte (nejlépe cestou elektronické pošty) na adresu sdružení, jež Vám poskytne bližší informace a následně s Vámi uzavře smlouvu. V praxi jde o doprovod cizince ke dveřím jeho sousedů, krátká zastavení, během nichž se s nimi cizinec pozdraví a předá jim drobné dárky (jsou hrazeny z prostředků projektu). Organizace a jednoduchá administrace jedné takové akce, během níž je navštíveno dvacet rodin sousedů cizince nebo jeho rodiny, je honorována částkou 1875 Kč. Netroufáte-li si na účast sami, pracovníci sdružení vám rádi pomohou. Kontakt: Most pro lidská práva, Havlíčkova 1036, Pardubice, , , Nad Novým Světem létaly talíře Poprvé v našem městě proběhla o víkendu mezinárodní soutěž v DogFrisbee s názvem Bye bye DiscDog Fun Weekend. Byla to čtvrtá, závěrečná část DiscDog Chow cupu, který pořádal DiscDog klub ČR. Po oba dva dny mohli ti, kteří se přišli podívat, vidět nadšení psů, kteří chytali speciální disky ve čtyřech soutěžích. Ti, kteří tu nebyli, mohli vidět v sobotu reportáž z této akce v hlavním zpravodajství na TV Nova. Fotky i výsledky z této akce najdete na internetových stránkách nebo Daniela Hoblová Exkurze v městském psím útulku Útulek nabízí mateřským, základním a středním školám a dalším organizacím prohlídku s doprovodným programem: prohlídka útulku (psi, kočky, fretky, mýval) prohlídka stájí pro koně povídání o útulku, opuštěných psech, o prevenci proti pokousání ukázky výcviku co všechno by měl zvládnout správně vychovaný pes, poslušnost, obrana, agility, tanec se psem, dogfrisbee, canisterapie Ukázky jsou možné pouze po předchozí domluvě. Se staršími dětmi je možné vzít některé psy na procházku. Pokud chcete opuštěným psům zpříjemnit pobyt v útulku, můžete jim přinést pamlsky, granule a konzervy. Bližší informace na u seznam.cz nebo tel.č.: PSY UMÍSTĚNÉ V PSÍM ÚTULKU můžete vidět na internetových stránkách nebo OTEVÍRACÍ DOBA ÚTULKU je každý všední den , hod. strana 7

8 Noviny královédvorské radnice ŘÍJEN 2007 Jméno:...Příjmení:... Ulice, č. domu:...tel.:... Souhlasím se zveřejněním v případě výhry: ANO NE Soutěž Znáte své město? pokračuje dobovou fotografií z našeho města. Stačí odpovědět, na které místo poukazuje tato fotografie. Slosování soutěže proběhne Pro ty z vás, kteří rádi soutěží, jsou připraveny pěkné ceny. Jak je získat? Odpovědi na otázky s vyplněnou kolonkou jméno, příjmení, ulice vystřihněte a vhoďte do osudí v městském informačním centru na náměstí T. G. Masaryka. Házenkářům se v I. lize daří V podzimní části první ligy už odehráli naši házenkáři šest utkání a kromě nečekaného klopýtnutí v Jičíně si ve všech připsali na své konto oba body. Až do 4. kola byli lídrem soutěže, ale po nečekané prohře s Jičínem o jeden gól 23:24 24 je předstihl Přerov. Po úvodní výhře nad Královým Polem 32:25 v domácí sportovní hale ZŠ Strž cestovali za svým soupeřem do západočeské metropole. Proti Slavii VŠ Plzeň pokračovali v dobrém výkonu a oba body si přivezli po vítězství 26:20, když se na výsledku devíti góly podílel kanonýr zápasu Jůza, pět přidal Hracha ml. a o další se podělilo sedm hráčů. Následovalo rivalské východočeské erby s Náchodem. To byl hodně tvrdý boj, vyšperkovaný celou škálou pěkných útočných akcí. Náchodští byli posíleni čtyřmi hráči z pražské Dukly, což se na jejich velmi dobrém výkonu projevilo. Naši hráči nezůstali po herní stránce v ničem pozadu. V průběhu zápas tahali ali stále za delší konec, udržovali si stále alespoň těsné vedení a utkání pro ně skončilo zaslouženým vítězstvím 28:27. Jůza se trefil 8x, šesti góly se podíleli Hracha a Fiedor, po třech vsítili Kulhánek s Grohem a dva přidal Kotík. Šlágrem 4. kola v hale ZŠ Strž byl souboj neporažených vedoucích celků soutěže. Mužstvo Slavia Fatra Napajedla bylo pro svěřence kouče Karla Hrachy hodně obávaným soupeřem, ale hráči se proti němu skutečně vytáhli. Po skvělé obranné činnosti vedli v 11. min. 6:0. Hosty to nezlomilo, náskok snižovali, ale zásluhou gólmana Babčaníka poločasové vedení 16:12 patřilo domácímu týmu. Také nástup do druhé poloviny zápasu byl přímo fantastický. Vedení narostlo na 20:16 a v dalším průběhu byl stav 23:15 a 24:16. Ve slušně vedeném útočném boji zvítězilo naše mužstvo 32:25, a tím Ceny: 1. cena - 2 vstupenky do Hankova domu 2. cena - Královédvorsko - Sborník pro dějiny + Leporelo 3. cena - Průvodce městem + Leporelo Redakce NKR se omlouvá za neuvedení správného řešení z čísla 8. Pro upřesnění: řešení z čísla 8 - Tylova ulice od Šindelářské věže, řešení z čísla 9 - Údolíčko - dnešní ZOO. Všem soutěžícím děkujeme za účast a zároveň gratulujeme níže uvedeným výhercům. Z 77 tiketů byli vylosováni: 1. místo - Jan Netymach, K. Světlé místo - Václav Medek, Tyršova místo - Helena Škvarková, Tyršova 554 M. Záruba, oddělení informatiky se udrželo lepším skóre na prvním místě před Přerovem. Po tomto podařeném vystoupení v domácí hale jelo naše mužstvo k nedělnímu zápasu do blízkého Jičína. Proti nováčkovi, jičínské rezervě, se jeho vystoupení hrubě nevydařilo a prohra 23:24 se rozhodně odn nečekala. Kromě neuvěřitelného množství ítechnických chyb a řadě odevzdaných míčů se ena neúspěchu podílel právě katastrofální útok, když obrana včele s brankářem Babčaníkem svůj úkol zastala dobře. Na tento neúspěch muselo být brzo zapomenuto, a to hned v následujícím střetnutí před domácími diváky s Chomutovem. V zápase se nevyvarovali naši hráči chyb, proto také po čtvrthodině hry umožnili hostům obrat na 6:7. Potom předvedli řadu pěkných akcí s úspěšným zakončením a do konce poločasu si zajistili šesti gólové vedení 16 ku 10. Po krátkém zaváhání v úvodu druhého poločasu se útočné akce našeho mužstva opět rozjely na plné obrátky a bylo z toho vedení 22:13. Když to bylo na ukazateli atel šest minut před koncem 29:21 21 a o dalším zisku prvoligových bodů bylo rozhodnuto, od chyběla hráčům větší kon- centrace, umožnili soupeři nepříznivý stav korigo- vat, a tímto závěrem remsito u svých věrných přízniv- ců hodně pokazili. V dalších pěti prvoligových utkáních budou našimi soupeři moravské týmy Kostelec na Hané, Sokonice, Litovel, Přerov a Prostějov. Naše hráče čeká těžké údobí, bude potřeba jim držet pěsti. Ladislav Hušek Poděkování Děkujeme sestřičkám z následné péče Městské nemocnice ve Dvoře Králové nad Labem, za péči, kterou věnovaly naší babičce Marii Havlové. rodina Ježkova Zveřejněno na základě získání souhlasu. Noví občánci města V srpnu 2007 se nám narodili tito občánci: Dana Hlavsová, Kateřina Kupská, David Blaha, Lucie Trochová, Bára Janáková, Erika Fléglová, Natálie Djordjajová, Tereza Ševčíková, Simona Hlavatá, Jiří Šťovíček, Viktorie Kokešová, Jakub Benák a Lukáš Mráček. Janu Tejkalovi (nar. 2004) se narodil bratříček Lukáš Tejkal. Jana Náhlovská, evidence obyvatel V měsíci září uzavřely manželství na Staré radnici tyto páry: Miloš Novotný a Daniela Schejbalová Domingo Alfonso Belemao a Monika Vaníčková Jiří Mojžíš a Monika Klepšová Jiří Kulhánek a Klára Paclíková Zdeněk Vtípil a Markéta Hůlková Milan Schnatzer a Kateřina Pecinová Viktor Hynek a Ivana Faltová Petr Lebedinský a Jana Vítová Pavel Vlček a Andrea Helešicová Jan Paták a Ilona Martinková Radko Hrma a Šárka Obstová Petr Poloprudský a Pavlína Ďurčeková Pavel Poděbradský a Jana Drahotská Dušan Kábrt a Kateřina Špringerová Drahoslav Pleskač a Titi Tombo Bokila V kostele Církve československé husitské uzavřeli manželství: Jaroslav Vítek a Martina Škopová Na zámku Kuks uzavřeli manželství: Jaroslav Kuťák a Ivana Šrámová Filip Roztočil a Eva Grygarová Jan Pacák a Simona Kratěnová Petr Vágner a Andrea Kolářová Petr Hrubý a Jana Opletalová Michal Šaňák a Veronika Menzelová Petr Maxmilián Peč a Vendulka Soňa Zahradníková Martin Jan Marek a Martina Pozděnová Michal Krátký a Věra Tylšová Michal Meisner a Zuzana Brandová Ivo Plšek a Pavlína Kameníková Sňatek v kostele na zámku Kuks v červenci: Oprava příjmení nevěsty z minulého čísla Pavel Šimon a Daniela Klikarová Novomanželům se velice omlouvám za chybu. V měsíci září z našich řad odešli: (Zveřejňujeme pouze úmrtí ve Dvoře Králové n. L.) Milada Samková Rudolf Šafka Marie Havlová Simona Vykouřilová, matrika NOVINY KRÁLOVÉDVORSKÉ RADNICE vydává Město Dvůr Králové nad Labem. Vychází jako měsíčník. Náklad 6900 výtisků. Kontakt: NKR, náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem, tel.: , Redakční rada: Daniel Lukeš, Ing. Petr Mrázek, Jan Bém Grafická úprava: Martin Záruba Registrováno u MK ČR pod číslem E Tiskne ARPA, tiskárna, Kotkova 792, Dvůr Králové n/l, tel./fax: Za obsahovou a gramatickou správnost článku odpovídají jejich autoři. Distribuci Novin královédvorské radnice zajišťuje Česká pošta s. p., kontakt NKR jsou k dispozici v Městském informačním centru a v recepci MěÚ. Uzávěrky vydání vždy 14. den v měsíci. strana 8

9 ŘÍJEN 2007 Noviny královédvorské radnice PLACENÁ INZERCE strana 9

10 Noviny královédvorské radnice ŘÍJEN 2007 Velký úspěch nejmenších dvorských tenistů Poslední zářijový víkend se konalo již III. mistrovství České republiky družstev v minitenisu (ročník narození 2000 a mladší) pořádané Českým tenisovým svazem v Praze na Štvanici, které bylo vyvrcholením minitenisové sezony Turnaje se zúčastnilo osm čtyřčlenných družstev, která postoupila z oblastních soutěží. Družstvo TC Dvůr Králové ve složení: V. Vágnerová, M. Holmanová, L. Benešová, F. Šturm a Š. Jansa se umístilo na krásném 2. místě. Našim dětem za tento úžasný úspěch děkujeme a k 2. místu na MČR jim gratulujeme. Na turnaji byly k vidění velmi pěkné tenisové výměny, bojovnost, emoce, ale i slzy zklamání jednotlivých hráčů. Za výsledek dvorského družstva na tomto turnaji patří velké díky trenérům R. Hrmovi a V. Vágnerové. Nezanedbatelnou součástí tenisu je i podpora rodičů, a proto i jim DÍKY!! Veronika Vágnerová, trenérka TJ ČA SPV v Lipnici zahajuje cvičební rok Již se všichni těšíme na cvičení. V sobotu jsme oficiálně zahájili cvičební rok v naší Tělovýchovné jednotě ČA SPV v Lipnici. Sešli jsme se na hřišti ve hodin a připravili odpoledne plné her pro všechny příchozí. Běžné cvičební hodiny začaly už od pondělí 1. října v tělocvičně nebo venku (podle počasí). Všichni jsou zváni na tyto hodiny, které budou probíhat v jednotlivých věkových kategoriích ve stejných dnech a časech jako v uplynulém období. Cvičíme od kategorie rodiče a děti až po seniory. S dětmi se zúčastňujeme různých závodů na úrovni okresu, kraje a dokonce i v republikových kolech, kam postupují ti nejlepší. Velká část veřejnosti ve Dvoře Králové už zná některé naše akce jako je Podzimní noční hra pro nejmenší, Jarní pochod za pohádkami nebo Volejbalový turnaj v deblu a Dětský den na lipnickém hřišti. Pokud jste nestihli naše zahajovací cvičení, můžete mezi nás přijít kdykoliv. Těšíme se na každého, kdo se chce rozhýbat, poznat nové kamarády a užít si taky legraci. Blanka Porcalová za všechny cvičitelky v TJ Dvorští basketbalisté hrají o čelo tabulky Začátek nového ročníku Východočeské basketbalové ligy hráčům TJ Dvůr Králové nad Labem vyšel. Hned první zápas sice skončil prohrou na palubovce jednoho z favoritů soutěže, týmu BC Darren Chrudim poměrem 63:48, ale další tři zápasy se pak podařilo vyhrát. Po čtyřech odehraných kolech jsou tak dvorští basketbalisté na 4. místě tabulky. Po zmiňované prohře v Chrudimi nastartovali Dvoráci vítěznou šňůru v Havlíčkově Brodě a porazili domácí Jiskru 65:72. Úvodní domácí zápasy sehráli dvorští basketbalisté první říjnový víkend. Nejprve v pátek ve sportovní hale ZŠ Strž porazili Spartak Choceň 83:75, v sobotu si pak poradili s BK Sokol Vysoké Mýto 76:69. Obě domácí utkání měla velmi vyrovnaný průběh, rozdílný však byl vývoj jednotlivých zápasů. V pátek s Chocní si domácí udržovali od samotného začátku několikabodový náskok, který jim vydržel až do konce zápasu. V sobotu měli naopak od úvodu střetnutí navrch basketbalisté hostujícího Vysokého Mýta. Zlom nastal až ve třetím hracím období, kdy domácí hráči zlepšili obranu a doskakování. Vývoj skóre otočili na svou stranu a ve čtvrtém období si již druhé domácí vítězství pohlídali. Další utkání na domácím hřišti se bude hrát první listopadový víkend, kdy se ve Dvoře Králové nad Labem představí SK Týniště nad Orlicí. Dušan Kubica PLACENÁ INZERCE strana 10

11 ŘÍJEN 2007 Noviny královédvorské radnice PLACENÁ INZERCE strana 11

12 Noviny královédvorské radnice ŘÍJEN 2007 Výběr fotbalistů Dvora Králové nad Labem vyhrál potřetí mezinárodní turnaj parterských měst ve francouzském Verneuil en Halatte Jednání pracovní skupiny komunitního plánování sociálních služeb zabývající se problematikou neorganizované mládeže Foto: A. Jäger Letecký pohled na lokalitu v Alešově ulici - výstavba rodinných a bytových domů Foto: R. Fiľakovská Probíhá rekonstrukce budov městské nemocnice Foto: P. Janoušek Studenti gymnázia na atletickém poháru Corny v Hradci Králové Foto: S. Ježek Hana Hegerová se skupinou Petra Maláska vyprodala 8. října Hankův dům Foto: V. Bartoška Podharťská drakiáda Úvodní buly v utkání 2. kola I. KPM - derby HC Dvůr Králové vs. HC Jaroměř (2:1) Foto: M. Záruba strana 12

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 A. Všeobecná ustanovení --------------------------- 1.

Více

36. VÝPIS Z USNESENÍ

36. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 36. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.01.2008 1/2008-36. RM V s c h v a l u j e restrukturalizaci Městské policie Dvůr Králové nad Labem

Více

CHRUDIM CITY CUP 2015

CHRUDIM CITY CUP 2015 II. ROČNÍK HOKEJOVÉHO TURNAJE O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA CHRUDIM CHRUDIM CITY CUP 2015 kategorie mladší žáci 21.3. - 22.3. 2015 Zimní stadión Chrudim Termín: 21. - 22. března 2015 (sobota - neděle) Začátek

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR,

AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR, AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR, McDonald s ČR 18.ročník McDonald s Cup 2014/15 PROPOZICE krajského finále Královéhradeckého kraje Jičín 21.květen 2015 PROPOZICE krajského finále18.ročníku McDonald scup Pořadatel:

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

121. VÝPIS Z USNESENÍ

121. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 121. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 14.01.2014 R/1/2014-121. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. úpravu pojistné smlouvy č. 5830851989

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

148. VÝPIS Z USNESENÍ

148. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 148. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 23.09.2014 R/635/2014-148. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. uk ončuje 1.1. platnost usnesení č.

Více

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI Termín: 15. - 16. března 2014 (sobota - neděle) Začátek turnaje: v sobotu 15. 3. v 08:00 hod., konec turnaje: v neděli 16. 3. v cca

Více

F L O R B A L propozice okresního kola starších chlapců 8. 9. tříd - chlapci

F L O R B A L propozice okresního kola starších chlapců 8. 9. tříd - chlapci Okresní rada Asociace školních sportovních klubů ČR Chomutov, Dům dětí a mládeže Chomutov, Základní škola Chomutov, Akademika Heyrovského, Školní sportovní klub při 12. ZŠ Chomutov F L O R B A L propozice

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015 N a d a č n í f o n d Nabídka spolupráce pro nové partnery Projekty a programy NF SND v roce 2015 Vaše dítě nemělo přístup ke vzdělání, jaké by si přálo? Vaše dítě nemělo ve Vás vzor? Věděli jste, že v

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006

Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006 Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006 Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice. Dne 6. listopadu 2006 se konalo v sále obecního úřadu ustavující zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice. Ustavujícím

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, rád bych Vás přivítal u nás v Hradci Králové, již na 7. ročníku mezinárodního turnaje starších a mladších žáků v kopané O pohár primátora města Hradce Králové, který se koná každoročně

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Září 29. 8. 31. 8. GO KURZ třídy 1. A 31. 8. 2. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 5. 9. 11. 9. poznávací zájezd do Anglie

Více

Takto byla Polná představena na vyhlášení soutěže ve Španělském sále Pražského hradu.

Takto byla Polná představena na vyhlášení soutěže ve Španělském sále Pražského hradu. Takto byla Polná představena na vyhlášení soutěže ve Španělském sále Pražského hradu. Vážené dámy a pánové, je mojí milou povinností seznámit Vás prostřednictvím velmi stručných charakteristik, řazených

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe

Ekologické aktivity, exkurze, praxe Ekologické aktivity, exkurze, praxe 10. 9. Kvinta, sexta, 3. ročník návštěva výstavy Ligy proti rakovině Každý svého zdraví strůjcem Mgr. M. Šverma 10. 10. Porada k projektu ENERSOL 2014 - RNDr. H. Pokorná,

Více

68. VÝPIS Z USNESENÍ

68. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 68. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 18.11.2008 1016/2008-68. RM V doporuč u j e ZM schválit a vydat v souladu s 84 odst. 2 písm. h) zákona

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ve spolupráci se ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ pořádá 31. května - 1. června 2007 7. ročník REPUBLIKOVÉHO FINÁLE srovnávací soutěže základních škol se zaměřením

Více

Závazné ukazatele rozpočtu

Závazné ukazatele rozpočtu 1 MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Schválený rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2015 po tabulka č.1: rozpočtu města na rok 2015 v členění dle jednotlivých organizačních jednotek rozpočtu ORJ Druh

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 30. 8. 2. 9. 2012 30. 8. 2. 9. 2012 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Koncem února proběhla školní kola biologické olympiády i na naší škole. Zejména o kategorii B byl mimořádný zájem. Studenti tradičně změřili své síly v testu

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce.

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce. 24. 27. 3. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna Mezinárodní hokejový turnaj žáků Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků. Dlouholetá

Více

S centrum Cup 2011 2012

S centrum Cup 2011 2012 S centrum Cup 2011 2012 Propozice S trio Benešov ve spolupráci s S centrem Benešov pořádají mládežnické turnaje v minikopané přípravek na UMT 4. generace Benešov S centrum listopad 2011 březen 2012 P R

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2007/2008

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2007/2008 HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2007/2008 SRPEN 2007 21. 8. SOU a SOŠ/H opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu 27. 8. Ustanovení předmětových komisí 28. 8. 29. 8. SOU a SOŠ/H opravné zkoušky a zkoušky

Více

Krajské kolo. Sokolov 26. května 2015

Krajské kolo. Sokolov 26. května 2015 Krajské kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů Sokolov 26. května 2015 Dopravní soutěž mladých cyklistů je zákonitým vyvrcholením přípravy na bezpečnou účast v silničním provozu. V úterý 26. května 2015

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé,

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé, Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012 Vážení fotbaloví přátelé, dovolte mi vás jménem fotbalového klubu FK Ústí nad Labem a.s. pozvat na další setkání série turnajů Partners Cup, kde hlavní cenou bude opět

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru Středoškolský pohár 2012 GC Mstětice 10.5. 2012 Organizační pokyny Program dne: Příjezd na hřiště 7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY Základní škola Benešov, Jiráskova 888 pod záštitou města Benešov,ve spolupráci s KR AŠSK a SK Benešov pořádají kvalifikaci v Poháru Josefa Masopusta

Více

Hlavní pořadatel Mistrovství České republiky v deskových hrách Česká pedagogická komora, Václavkova 2, 160 00 Praha 6

Hlavní pořadatel Mistrovství České republiky v deskových hrách Česká pedagogická komora, Václavkova 2, 160 00 Praha 6 Hlavní pořadatel Mistrovství České republiky v deskových hrách Česká pedagogická komora, Václavkova 2, 160 00 Praha 6 Hlavní organizátor Krajského finále v deskových hrách v Plzeňském kraji Dům dětí a

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů)

S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů) S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů) Propozice Sportovní klub Benešov ve spolupráci s S trio Benešov a S centrum Benešov pořádají mládežnické turnaje v minikopané přípravek na UMT 4. generace Benešov S centrum

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení a milí běžci Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové, noční běh Prahou se blíží, proto Vám přejeme, abyste poslední letní

Více

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna X. ročník středa 17.9.2014 TCM FC Zbrojovka Brno v Brněnských Ivanovicích Milí sportovci a příznivci fotbalu zvlášť, vítám vás v moravské metropoli, kam

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

R O Z K A Z vedoucí oddělení vzdělávání Policejního prezidia České republiky ze dne 29. dubna 2015

R O Z K A Z vedoucí oddělení vzdělávání Policejního prezidia České republiky ze dne 29. dubna 2015 7 R O Z K A Z vedoucí oddělení vzdělávání Policejního prezidia České republiky ze dne 29. dubna 2015 k Policejnímu mistrovství České republiky 2015 ve volejbalu Podle přílohy č. 1 bod 6 rozkazu policejního

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 18.3.2015. Zastupitelstvo obce schválilo prodej lesního pozemku p.č. 487/1 o výměře 14 485

Více

A: Všeobecná ustanovení:

A: Všeobecná ustanovení: Krajské kolo Sportovní ligy základních škol Pohár Rozhlasu s Českou spořitelnou - kategorie III. + IV. ŠUMPERK 19. 5. 2015 A: Všeobecná ustanovení: Pořadatelé: OR AŠSK ČR Šumperk, SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk,

Více

KLOKAN. Blahopřejeme. za PK matematiky : Zuzana Římanová

KLOKAN. Blahopřejeme. za PK matematiky : Zuzana Římanová KLOKAN Mezinárodní soutěž Klokan je mezi našimi studenty velmi oblíbená, o čemž svědčí už tradiční masová účast. Letos se jí zúčastnilo 149 studentů, 78 v kategorii Kadet, 38 v kategorii Junior a 33 v

Více

Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Sbor dobrovolných hasičů V sobotu 12. ledna 2013 se v místním pohostinství konala od 16 hod. Výroční valná hromada SDH Lhoty u Potštejna. Za práci s mládeží bylo uděleno Čestné uznání Janu Havlovi, Lukáši

Více

PROPOZICE. VÁNOČNÍ TURNAJ V LEDNÍM HOKEJI ročník 2006 a mladší O POHÁR ŘEDITELE ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ, HODONÍN

PROPOZICE. VÁNOČNÍ TURNAJ V LEDNÍM HOKEJI ročník 2006 a mladší O POHÁR ŘEDITELE ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ, HODONÍN PROPOZICE VÁNOČNÍ TURNAJ V LEDNÍM HOKEJI ročník 2006 a mladší O POHÁR ŘEDITELE ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ, HODONÍN HODONÍN zimní stadion Václava Nedomanského 28. 29. 12. 2015 Hodonín - 28.12.-29.12.2015 Propozice

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 2. řádné jednání Rady města, konané dne 21.1.2015 kancelář starosty 1. (100) I/14 Červený Kostelec, OŽK 2. (101) Červený Kostelec, rekonstrukce

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

BAREVNÝ SPORTOVNÍ TÝDEN

BAREVNÝ SPORTOVNÍ TÝDEN NESTŮJ! POJĎ SE PŘIDAT, MÁŠ PRÁVO MÍT KAMARÁDY! Základní školy v Děčíně: ZŠ Školní, ZŠ Dr. Miroslava Tyrše a ZŠ Vojanova spolu s Domem dětí a mládeže Teplická, Děčín IV Okresní radou AŠSK Děčín, BK Děčín

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Sportovní aktivity - 23-

Sportovní aktivity - 23- Sportovní aktivity Na škole pracuje Školní sportovní klub v čele s předsedou a absolventem školy Mgr. Šimonem Lánským. Počet členů je 42. Celoročně pracuje v rámci tohoto klubu volejbalový kroužek studentek.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

Š kolní kolo chemicke olympiá dy

Š kolní kolo chemicke olympiá dy Š kolní kolo chemicke olympiá dy Během měsíce ledna proběhlo školní kolo chemické olympiády kategorie D, které obsahovalo domácí část, kontrolní test a praktickou část v chemické laboratoři. Olympiády

Více

Zápis č. 21/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 21/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 21/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Hosté: Jan Macháček, Karel Hloušek, František Skála, Pavel Čermák, Mgr. Lenka Žežulková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o. p. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o. p. s. SLUCH VÁM SICE NEVRÁTÍME, ALE POMŮŽEME VÁM SE SLUCHOVOU VADOU ŽÍT KVALITNĚJI SLOVO ÚVODEM Vážení přátelé, je nám ctí, že

Více

Královéhradecký krajský kuželkářský svaz

Královéhradecký krajský kuželkářský svaz ROZPIS MISTROVSTVÍ KKKS 2006 JEDNOTLIVCŮ Královéhradecký krajský kuželkářský svaz Předseda STK VV KKKS Jaroslav Dyntera Kategorie: Místo konání: Muži Hořice Datum: 29. duben 2006 Všeobecná ustanovení 1.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání Vážení přátelé - dobrovolní hasiči, dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání informací o letošním ročníku veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 117. USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 03.05.2010

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 117. USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 03.05.2010 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 117. USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 03.05.2010 428/2010 117. RM a) souhlasí s výpůjčkou výpočetní techniky na zajištění dopravně správních činností

Více