ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Pardubický kraj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Pardubický kraj"

Transkript

1 Ochrana přírody a krajiny Pardubického kraje ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Pardubický kraj OBSAH: Novinky a zajímavosti z činnosti 2 Naučné stezky ČSOP 3 Kalendář akcí 4 Dělo se v roce Ocenění Zahraniční spolupráce 7 Nabídka ekocenter pro školy 8 10 Kontakty na ČSOP 11 Ekocentra v Pardubickém kraji 11 Vydalo Krajské sdružení ZO Českého svazu ochránců přírody Pardubického kraje. Tisk pouze pro interní potřeby ČSOP.

2 ČSOP V PARDUBICKÉM KRAJI Český svaz ochránců přírody (ČSOP) je občanské sdružení, jehož členy spojuje aktivní zájem o ochranu přírody a životního prostředí. Naším posláním je ochrana a obnova přírody, krajiny a životního prostředí, ekologická výchova a podpora trvale udržitelného života. V současné době máme přes členů, mezi nimiž naleznete profesionální odborníky, zkušené dobrovolníky, i ty, kteří prostě jen mají rádi přírodu. V Pardubickém kraji pracuje 21 základních organizací. Většina organizací pracuje na čistě dobrovolnické bázi. Dvě organizace (ZO Novohradka a ZO Zelené Vendolí) jsou zároveň Stanicemi pro handicapované živočichy. Fungují zde osvětová a vzdělávací ekocentra, která provozuje 5 základních organizací ČSOP. Regionální centrum ČSOP Pardubického kraje má centrum v ekocentru Podorlicko v České Třebové a jeho zřizovatelem je Krajské sdružení ZO ČSOP Pardubického kraje. NOVINKY A ZAJÍMAVOSTI Byla obnovena naučná stezka Žamberk Kunvald. Na její obnově se podílela ZO ČSOP Žamberk. Byla vybudována nová naučná Stezka ČSOP u Semanína. Realizovala ji ZO ČSOP Podorlicko Česká Třebová ve spolupráci s NET4GAS, která je generálním sponzorem ČSOP. Byla vydána nová publikace Naučné stezky ČSOP, kterou připravilo Krajské sdružení Českého svazu ochránců přírody Pardubického kraje. ZO ČSOP Novohradka dokončila stavbu pobytového ekocentra a nabízí výukové programy pro školy. Ekocentrum Zelený dům ve spolupráci s DDM a hnutím Arnika organizují anketu s názvem Stromořadí Pardubického kraje. ZO ČSOP Podorlicko vyhlašuje soutěž Pozorování ptáků na krmítku záznamové listy naleznete na PROPAGACE OCHRANY PŘÍRODY Krajské sdružení ZO ČSOP Pardubického kraje prezentovalo činnost základních organizací na krajské konferenci nevládních organizací KONEP v Litomyšli a na krajské konferenci EVVO v Pardubicích. Informace o činnosti byla rozeslána na informační centra a školy v kraji. Ke kampani Setkání s přírodou vydalo sdružení tiskovou zprávu.

3 NAUČNÉ STEZKY V Pardubickém kraji je 19 naučných stezek, které provozují ZO ČSOP nebo se podílely na jejich vzniku. Jsou to naučné stezky: Údolím Skuhrovského potoka, Údolí Sejfů, Magma, Ke Kočičímu hrádku, U Poličky, Krajem Chrudimky, Žamberk Kunvald, Zámecký park Bažantnice Obora, Nedošínský háj, Vinice, K pramenům řeky Svitavy, Vraclav, Knířov Vanice, Vysokomýtskými sady a parky, Černá hora, Krajem Želených hor, Velký Košíř, Stezka ČSOP. V roce 2010 byly 2 stezky obnoveny (Údolí Sejfů, Žamberk Kunvald) a vybudována 1 nová (Stezka ČSOP u Semanína). Blíž přírodě Česká republika se může pochlubit mnoha krásnými místy. Všechna jsou domovem vzácných druhů rostlin a živočichů a zároveň potěší oko i duši každého návštěvníka. Ochrana těchto míst a péče o ně jsou primární činností Českého svazu ochránců přírody (ČSOP). Jeho snahou není území pouze chránit, ale vhodně a citlivě je představit veřejnosti a naučit ji, jak se v těchto lokalitách chovat. Nikoli ploty a zákazy, ale poznání těchto vzácných míst, jejich přijetí za svá, za něco, čím se může obec či komunita pochlubit, jsou nejlepší cestou k jejich ochraně. Od roku 2007 pomáhá ČSOP přiblížit přírodu veřejnosti také generální partner, společnost NET4GAS. Díky finanční podpoře společného projektu NET4GAS Blíž přírodě byly v uplynulých letech veřejnosti zpřístupněny více než dvě desítky zajímavých lokalit. Návštěvníci se mohou například přes zpevněné chodníky, cesty či přemostění dostat do středu mokřadu, nebo zblízka pozorovat mloka obecného u pramene studánky. Právě taková místa vám chceme představit prostřednictvím webových stránek V Pardubickém kraji byli v rámci programu Blíž přírodě vybudovány naučné stezky Velký Košíř u Litomyšle (2008) a Stezka ČSOP u Semanína (2010). Naučná stezka Velký Košíř Rybník Velký Košíř je ptačí ráj na okraji Litomyšle. Ptáci jsou sice nejnápadnějšími obyvateli rybníka, ovšem kromě nich je zde možné pozorovat také mnoho dalších druhů živočichů. Třeba několik druhů obojživelníků, hmyz nebo netopýry. Naučná Stezka ČSOP u Semanína Semanín u České Třebové má zajímavou historii a přírodu v okolí. Naučná stezka seznámí návštěvníky s obyvateli bukového lesa a prameniště, s lučními orchidejemi i lupkovými štolami. Zajímavostí stezky je otužovací stanoviště tzv. knajpoviště a stanoviště na bývalé vojenské střelnici, kde se hojně vyskytují obojživelníci a orchideje

4 KALENDÁŘ AKCÍ Akce pořádané základními organizacemi ČSOP v Pardubickém kraji v ekocentru Podorlicko v České Třebové FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ DĚTI PŘÍRODY Středa v Vernisáž fotografické výstavy a vyhlášení výsledků fotografické soutěže. Výstava otevřena od do denně od do hodin od v kavárničce Nasavrky PŘEDNÁŠKA NĚCO MÁLO O KANADĚ Přednáší Petra Morchová, členka ZO ČSOP Nasavrky. Sobota od 9 hodin v jídelně na SŠZ a VOŠ Chrudim PŘEDNÁŠKA specialistů na biologickou ochranu rostlin společnosti Biocont. Neděle od na návsi obce Semanín u České Třebové SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NAUČNÉ STEZKY ČSOP Novou naučnou stezku realizovala ZO ČSOP Podorlicko ve spolupráci se společností NET4GAS, generálním partnerem ČSOP. Stezka má 10 stanovišť, je 6 km dlouhá. Pondělí od v ekocentru Červenka v České Třebové PŘEDNÁŠKA Dr. Jiří Štyrský Baleáry příroda, dějiny, zlatastudanka.ctrebova.cz Neděle od v ekocentru Podorlicko v České Třebové MEDOVÉ CHALOUPKY Oblíbená předvánoční rukodělná dílna při které si slepíte a polevou ozdobíte perníkovou scenerii s chaloupkou. Účastníci si přinesou pevnou podložku (prkénko), na kterém si chaloupku odnesou. Zájemci o dílnu se nahlásí do na tel Věře Malátkové. Neděle od v parku v Chrudimi VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ A DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ÚTULKU ALÍK Pořádá ekocentrum Zelený dům. Neděle od do v ekocentru Podorlicko v České Třebové CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ ČR Výstava panelů AOPK. Vernisáž v hodin. Od do otevřeno od 9.00 do Neděle od v ekocentru Podorlicko v České Třebové PEXESOVÝ TURNAJ A TURNAJ V SUDOKU Probíhající ankety a soutěže POZOROVÁNÍ PTÁKŮ NA KRMÍTKU probíhá od prosince do února. Pořadatel ZO ČSOP Podorlicko FOTOGRAFICKÁ ANKETA STROMOŘADÍ PARDUBICKÉHO KRAJE Probíhá do konce roku Pořadatel ZO ČSOP Chrudim ŽIVÁ ZAHRADA Pořadatel ÚVR ČSOP probíhá v prosinci.

5 DĚLO SE V ČSOP V ROCE 2010 Terénní akce pro veřejnost Turistický pochod Putování se Spongilitem připravila ZO ČSOP Choceň. Pochod Brontosauři šlápoty zorganizovala ZO ČSOP Ústí nad Orlicí. Ornitologické vycházky pořádaly ZO ČSOP Rybák, ZO ČSOP Podorlicko a ZO ČSOP Nasavrky. Mykologickou vycházku pořádalo Krajské sdružení ZO ČSOP. Akce Hledání jara na stezce a Rodina na stezce pořádala ZO ČSOP Podorlicko. Terénní práce v přírodě Péči o chráněná území provádějí ZO ČSOP Podorlicko, ZO ČSOP Rybák, ZO ČSOP Nasavrky, ZO ČSOP Klub ochránců SPR Habrov, ZO ČSOP Choceň a ZO ČSOP Polička. Záchranný transfer obojživelníků zajišťují ZO ČSOP Podorlicko a ZO ČSOP Rybák. Péči o studánky měly ZO ČSOP Podorlicko, Zlatá studánka a ZO ČSOP Choceň. Přednáškové cykly Cestopisné přednášky pořádala ZO ČSOP Zlatá studánka Česká Třebová a ZO ČSOP Nasavrky. Přednášky s ochranářskou tématikou pořádalo ZO ČSOP Podorlicko. Přednášky věnované zdravému životnímu stylu pořádalo ZO ČSOP Chrudim. Kampaně Den Země se konal za přispění ZO ČSOP v České Třebové, ve Vysokém Mýtě, v Chrudimi a v Chocni. Den bez aut pořádala ZO ČSOP Zlatá studánka v České Třebové a ekocentrum Zelený dům v Chrudimi. Akce Ukliďme svět pořádalo ekocentrum Zelený dům v Chrudimi a ZO ČSOP Podorlicko. Den stromů pořádala ZO ČSOP Zlatá studánka v České Třebové. Setkání s přírodou pořádal Klub ochránců přírody SPR Habrov (Setkání s lilií zlatohlavou), ZO ČSOP Podorlicko (Setkání se studánkami a pravěkem) a ZO ČSOP Rybák Svitavy (Setkámi s orchidejemi). Výstavy Výstavu panelů ZO ČSOP Pardubického kraje zajistilo Krajské sdružení a byla vystavována v České Třebové, v Rybníku, ve Vysokém Mýtě, v Nasavrkách, v Chocni, v Chrudimi, v Pardubicích a na konferenci KONEP v Litomyšli. Putovní výstavu Dary lesa připravila ZO ČSOP Podorlicko a byla vystavena v Chrudimi, v Pardubicích, a v Jablonném nad Orlicí. Výstavu Ptáci našich lesů vod a strání připravila ZO ČSOP Rybák v Městském muzeu ve Svitavách Výstavu Svět v nákupním košíku a Výstavu hub připravila ZO ČSOP Podorlicko v České Třebové v ekocentru Podorlicko. Výstavu Pralesy připravilo ekocentrum Zelený dům v městském muzeu v Chrudimi ve spolupráci s Greenpeace a DDM Chrudim.

6 Výstavu hub a odrůd ovoce připravilo ZO ČSOP Nasavrky. Soutěže Soutěž poznávání přírodnin a Mineralogickou olympiádu pořádala ZO ČSOP Zlatá studánka v České Třebové. Fotografickou soutěž Děti přírody připravila ZO Podorlicko. Výtvarnou soutěž Malujeme pro Zemi připravila ZO ČSOP Choceň. Soutěž Zelená stezka Zlatý list se konala v Pasíčkách, v Nasavrkách a v Chrudimi. Soutěž Studánky a prameny Vysokomýtska uspořádala ZO ČSOP Vysoké Mýto. Vzdělávací zájezdy a exkurze ZO ČSOP Zlatá studánka pořádala zájezdy do Geologického muzea v přírodě, do Národního muzea, do Skanzenu v Krnovicích a do Olomouce. Krajské sdružení ZO ČSOP pořádalo zájezd do Orlických hor. ZO ČSOP Nasavrky pořádala zájezd do CHKO Kokořínsko. ZO ČSOP Rybák pořádala ornitologický zájezd. OCENĚNÍ Ocenění Život pro ježky získala v roce 2010 Věra Malátková, předsedkyně ZO ČSOP Podorlicko Česká Třebová Za mnohaletou péči o ježky. Připravila výukový program Bodlinka a putovní výstavu Ježčí život a řadu publikací. Ocenění ČSOP Svaz děkuje získali v roce 2010 Mgr. Filip Jetmar (nar. 1973), ZO ČSOP Rybák Svitavy Za dlouhodobý aktivní a výrazný podíl v ochraně lesních i nelesních ekosystémů na území Svitavska v podobě monitoringu organizmů, managementu, správních řízení, dalších jednání i realizaci praktické ochrany a informačních prvků. Jaroslav Trakal (nar. 1917), ZO ČSOP Klub ochránců SPR Habrov Za dlouhodobý přínos v oblasti entomologie, botaniky, ornitologie. Pan Trakal byl nejstarším kroužkovatelem ve Střední Evropě. Působil v Národním muzeu v Praze, na přírodovědecké fakultě UK Praha, v ZOO Praha. Byl autorem odborných článků v časopise Živa a Vesmír. Ocenění Dobrovolník východních Čech získala v roce 2010 Věra Malátková předsedkyně ZO ČSOP Podorlicko Česká Třebová za dlouhodobou dobrovolnickou činnost ve vedení oddílu Mladých ochránců přírody, zajišťování záchranného transferu obojživelníků a záchranu ohrožených zvířat.

7 ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Neformální spolupráce Associazione Micologica Bresadola a ZO ČSOP Podorlicko První kontakty základní organizace Českého svazu ochránců přírody Podorlicko v České Třebové a Associatione Micologica Bresadola (AMB) skupiny Ercole Cantu z Agrate Brianza byly navázány v roce Navzdory názvu organizace, nejsou členové italské skupiny jenom výborní mykologové, ale pracují mezi nimi i ornitologové a botanici, a ti všichni se věnují vzdělávání veřejnosti a ochraně přírody. Od prvních setkání byl tak zjevný společný zájem členů ZO ČSOP Podorlicko a členů AMB Ercole Cantu. V roce 2006 uspořádala ZO ČSOP Podorlicko za podpory Města Česká Třebová Mezinárodní mykologické dny. Zúčastnili se jich jako lektoři špičkoví mykologičtí odborníci z České republiky a z Itálie a jako účastníci byli zahraniční návštěvníci, specialisté z AMB Ercole Cantu a zástupci partnerských měst Olawa a Svit. V říjnu roku 2006 navštívila čtyřčlenná delegace ZO ČSOP Podorlicko partnerské město Agrate Brianza v Lombardii v době konání Mostra del Fungo (Výstava hub). V dalších letech pokračoval kontakt mezi AMB Ercole Cantu a ZO ČSOP Podorlicko. Vyměňovali si materiály, informace, posílali si pozvánky na akce a zasílali si odbornou literaturu. Fotografové z Agrate Brianza zasílali soutěžní snímky do fotografické soutěže Příroda, kterou pořádá ZO ČSOP Podorlicko již řadu let. Na podzim 2010 navštívila místopředsedkyně ZO ČSOP Podorlicko Hana Grundová Itálii. Přátelé z AMB Ercole Cantu ji pozvali na exkurzi do rezervace Vasca Volano a na otevření jubilejní 20. výstavy hub. Výstava se konala ve výstavní síni krásně opraveného kulturního centra v Agrate Brianza Členové AMB ji připravovali celý týden a na sběr hub se vydávali až do vzdálených hor do okolí Trentina. Instalaci věnovali velkou péči. Odborníci se věnovali determinaci hub. Potěšením pro zástupce ČSOP bylo zjištění, že veškeré české zaslané plakáty ČSOP byly součástí výstavní expozice. Průvodci na exkurzi byli president AMB Luigi d Amato, architekt Luigi Villa a fotograf Gaetano Nava. Vasca Volano je zvláštní rezervace. Zde si člověk uvědomí cenu současné české přírody. Krajina okolo Agrate Brianza a celé okolí Milána je industrializovanou krajinou. Všude pole, sídla, dálnice, tovární objekty. Původní krajina zmizela. Členové AMB si uvědomili tento nedostatek a rozhodli se vybudovat to, co bychom u nás nazvali biocentrem místo pro přírodu, místo pro přežití původních druhů, místo pro odpočinek migrujících ptáků. Obnovili vodní plochu, vybudovali složitý průtočný systém napojený na řeku Molgoru. Vybudovali umělé kopce jako pozorovatelny v krajině, vysázeli stovky stromů a keřů poskytující ptákům úkryt i potravu. Italové si této plochy váží natolik, že jí říkají picolo paradiso. Skupina AMB na ploše Vasca Volano provádí systematický průzkum hmyzu, hub, rostlin a ptáků. Vše provádějí, stejně jako v ZO ČSOP Podorlicko, dobrovolnicky. Lokalita je velmi ceněná pro počet ptačích druhů. Výsledkem dvouletého pozorování je přírodovědný DVD film, který zde natočil Gaetano Nava. Skupině Ercole Cantu se líbily v České Třebové terénní výukové materiály ZO ČSOP Podorlicko a inspirovali se jimi. Připravili do rezervace Vasca Volano výukové exkurze pro školy v Agrate Brianza a nyní se jim přihlašují i školy ze širšího okolí. Více si můžete prohlédnout na Spolupráce s klubem Agendy 21 v Ede v Nizozemí Krajské sdružení navázalo kontakty s Hansem Hartveldem z holandského města Ede prostřednictvím Tibora Schwarze ze ZO ČSOP Klub ochránců přírody SPR Habrov. Hans Hartvelt se zabývá místní agendou 21 a je nizozemským odborníkem na netopýry. Zúčastnil se exkurze KSZOČSOPPK do Bílých Karpat, kde vedl noční seminář. Od té doby probíhá výměna zkušeností a materiálů mezi ním a členy KSZOČSOPPK.

8 NABÍDKY EKOCENTER PRO ŠKOLY Ekocentrum Červenka v České Třebové Výukové programy pro MŠ a 1. stupeň ZŠ v prostorách ekocentra. Objednávání: Mgr. Pavlína Vomáčková, mob.: , VELKÁ PLAVBA Děti si hravou formou uvědomí stravovací návyky, navštíví Ostrovy hojnosti, ochutnají zdravé pamlsky, zahrají si pohybovou hru. MŠ třída ZŠ děti na cestě provází Medvídek Mlsal, ve třídě ZŠ se podíváme na značení potravin, jejich původ a cestu od výrobce k zákazníkovi, ekoznačky. LESNÍ POZNÁVÁNÍ Děti pochopí les jako celek (ekosystém), poznají, co do lesa patří i nepatří, načerpají lesní energii, zahrají si hru Na mravence, vytvoří si obrázek z přírodnin, poznají zvířata a rostliny našich lesů a třeba potkají i lesní bytosti. Program probíhá pouze venku (u parku Javorka). KRTKOVA DOMÁCNOST Děti se dozví, jak bydlí krtek, kdo s ním žije v půdě, na co půdu potřebujeme. Zahrají si na vědce, budou sami hledat bezobratlé. Domů si odnesou nejen poznatky, ale také nového kamaráda. Program je možné realizovat jako vnitřní, venkovní nebo dle dohody zkombinovat. TAJEMSTVÍ VODY Povíme si, jak dlouhou cestu překoná kapka vody po světě, než se vrátí na své místo, kde se bere voda, jaké vody máme, co je to čistírna. Vyzkoušíme některý z jednoduchých pokusů s vodou, vše si zopakujeme na pracovním listu. Program probíhá pouze uvnitř. VÁNOCE Vánoční výukový program hravou formou seznámí se symboly Vánoc, zvyky, tradicemi, jídly a oslavami Vánoc v jiných státech. Děti si odnesou Vánočního kapříka, ozdobu na stromeček Potřeby: 2 nepoužitelná CD na žáka. RUČNÍ PAPÍR Děti se hravou formou dozví, jak probíhá výroba papíru od dřeva v lese po bílý papír v sešitě. Vyzkouší si prakticky papír vyrobit a odnesou si ho domů, vyrobí si stojánek na tužky. Potřeby: 1 rolička od toaletního papíru na dítě a 1 kg novinového papíru. Program probíhá uvnitř. ODPADY Trápí vás otázka: Kam s tím? Do žlutého nebo do modrého? Nebo do normální popelnice? Na tyto i další otázky se vám pokusíme zodpovědět právě na tomto VP. Děti se pokusí roztřídit tašku běžných odpadů z domácností, odhadnou, jak dlouho se některé odpady rozkládají, Program probíhá uvnitř. Zelený domov Česká Třebová Programy pro MŠ, ZŠ a SŠ v prostorách ekocentra Podorlicko nebo ve školách. Objednávání: mob.: , SOVY DO ŠKOL Je to program určený pro ročník základních škol a pro 1. 2.ročník středních škol. V přednášce jsou žáci seznámeni s žijícími sovami na území České republiky,s jejich anatomickými zvláštnostmi i s jejich rodinným životem. Zvláštní důraz je kladen na ochranu volně žijících zvířat. Program je zakončen znalostním testem, za který dostanou úspěšní žáci odměnu s motivem sov. K přednášce patří i přítomnost handicapovaných sov.

9 BODLINKA Program je vhodný pro všechny věkové kategorie žáků. Seznamuje s životem ježků a odpovídá na otázku: Proč se staráme o malé ježky? v podzimních měsících. Žáci jsou seznámeni s anatomií, životem i ochranou ježků na území České republiky. Přednáška je zakončena testem o získaných znalostech s odměnou s ježčí tématikou. Při přednášce jsou přítomní živí ježci. Vzhledem k práci naší stanice je tento program nabízen od října do prosince. DOMÁCÍ MAZLÍČCI Tento program představuje domov nejběžnějších doma chovaných zvířat (mimo psů a koček) takzvaných Pets mazlíčků. Žáci jsou seznámeni s jejich domovinou, péčí o ně. Součástí přednášky je poradna pro domácí mazlíčky. Při přednášce jsou přítomni někteří zástupci domácích mazlíčků (želva, morče). Program je nabízen celoročně. MÁMO, TÁTO KUP MI PSA! Program je určen pro žáky mateřských škol a první stupeň základních škol. Seznamuje žáky s péčí o nejoblíbenější domácí zvíře psa. Vysvětluje původ psa a proč žije s člověkem. Ukazuje k čemu může pes být člověku užitečný a zároveň poukazuje na vhodné chování k tomuto zvířecímu druhu. K programu používáme naše čtyřnohé přátele : Alfu,Babetku, Lajjinu, Junah a Miu. Program je nabízen celoročně NAŠI OBOJŽIVELNÍCI Program formou přednášky představuje některé obojživelníky žijící v České republice. Poukazuje na jejich ochranu, jejich zajímavý život a rozdílnost druhů. Je vhodný pro všechny věkové skupiny žáků. Pro mateřské školky cca 30 minut, pro první stupeň ZŠ 45 minut a pro vyšší stupně cca 80 minut. Ekocentrum Podorlicko v České Třebové Podbranská 1, Česká Třebová , NABÍDKA VÝSTAV Putovní výstava Dary lesa (viz fotografie panelů vpravo). Putovní výstava Ježci. Putovní výstava Naši obojživelníci. NABÍDKA SOUTĚŽÍ Pozorování ptáků na krmítku (prosinec únor). Chráněná území ČR (leden únor). Hledání jara na stezce (duben). NABÍDKA TERÉNNÍCH AKCÍ Škola na stezce (celoročně) Materiály pro program na Smyslově naučné stezce obsahují pro každého žáka průzkumný list (obr. vpravo), malou tužkou, samolepkou s logem stezky. Listy jsou koncipovány tak, aby žákům 1. stupně stačilo pozorně sledovat obrázky na nformačních tabulích a žákům 2. stupně pozorně číst texty informačních tabulí. Učitel je vybaven řešením průzkumných listů, mapou, publikací Průvodce smyslově naučnou stezkou, materiály o České Třebové a informacemi o dopravě. Termín akce si může každý učitel stanovit sám. Objednávky na

10 Ekocentrum Zelený dům Chrudim POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY V PŘÍRODNÍ REZERVACI se zaměřením na ekosystém prostředí Cílem vycházky je ukázka pestrého přírodního společenství rezervace, bližší kontakt s přírodou, v sezoně ochutnávka ovoce, nebo možnost nakrmení koz či ovcí v době pastvy. Počátek cesty obvykle začínáme v sadě u základny, ležící u vlakové zastávky Topol, kde si povíme něco o historii rezervace vzniklé již v roce Zde si představíme staré odrůdy jabloní, např. panenské v době zrání s možností ochutnávky. Po té se vydáme dubohabřinou k místu neolitického hradiště zvané,,na Hradě a pokračujeme lesem kolem ztrouchnivělého mrtvého dřeva, kde si vysvětlíme jeho význam. Dojdeme na louku, kde je možnost pohlazení či nakrmení oveček a koz z ohrady (v době pastvy) a představíme si tak tradiční pastevectví a jeho významu pro krajinu. Závěr programu je u tůňky pro obojživelníky, kde sledujeme živočichy a s dětmi konzultujeme jejich zážitky z vycházky. V případě slunného počasí vycházku zakončíme doplněním pracovních listů. Děti z vycházek odjíždějí s dojmy ze setkání s opravdovou přírodou a zároveň si uvědomí, že je třeba se o ni starat a vážit si toho, co nám poskytuje. Kontakt: Tibor Schwarz,DiS., lektor Tel: , Ekocentrum Zelený dům Poznávání přírody v PP Ptačí ostrovy Žáci se zde dozví o ekosystému lužního lesa, řeky, seznámí se zde s naturovými druhy, největším hnízdištěm havrana polního ve východních Čechách, a také o vztahu člověka a prostředí na příkladu této přírodní památky v centru města Chrudimě. Poznavání ekosystému tůní a zemědělské krajiny, u přírodního parku Doubrava S žáky zde sledujeme rozdíly mezi říčními, lučními a lesními tůňkami. Pozorujeme obojživelníky a další vodní živočichy. Žáci se dozví i o životě plazů na příkladu speciálních zídek pro ještěrky na Veverkové louce, o polních ptácích a významu remízků a biopásů v zemědělské krajině. (Přírodní park Doubrava, VKP Tůně u Pařížova, Tůně na veverkové louce).

11 Regionální centrum a Krajské sdružení ZO ČSOP Sídlo sdružení: KS ZO ČSOP, Podbranská 1, Česká Třebová mail: tel.: , web: Cíle sdružení Koordinace činnosti ČSOP v rámci Pardubického kraje Operativní vystupování vůči orgánům státní správy a ostatním orgánům a organizacím kraje Provoz Regionálního centra Pardubického kraje Poradna v oblasti životního prostředí, zvířat v nouzi i příslušné legislativě, pořádání osvětových akcí Propagace ČSOP na úrovni kraje Krajské sdružení základních organizací Českého svazu ochránců přírody bylo založeno 14. března Krajské sdružení ZO ČSOP Pardubického kraje sdružuje 13 základních organizací ČSOP 44/03 ZO ČSOP Bor u Skutče 47, PROSEČ tel.: web: ZO ČSOP Klub ochránců SPR Habrov Široká 31, CHRUDIM tel.: , web: 44/17 ZO ČSOP Nasavrky Libáň 9, NASAVRKY tel.: /03 ZO ČSOP T. G. Masaryka 653, LITOMYŠL tel.: /05 ZO ČSOP Sluneční 42, MORAVSKÁ TŘEBOVÁ tel.: /01 Podorlicko Česká Třebová Táborská 689, ČESKÁ TŘEBOVÁ tel.: web: 52/02 Choceň Smetanova 959, CHOCEŇ tel.: web: spongilit.webz.cz 52/03 ZO ČSOP Jiráskova 731, ÚSTÍ NAD ORLICÍ tel.: web: csop.gurroa.cz 52/04 ZO ČSOP Žamberk 28. října 1327, ŽAMBERK tel.: /06 ZO ČSOP Letohrad Náměstí Svobody 334, LETOHRAD tel.: , /07 ZO ČSOP Vysoké Mýto Brteč 13, VYSOKÉ MÝTO tel.: /02 ZO ČSOP Rybák Svitavy Dimitrovova 29, SVITAVY tel.: web: 52/15 Zlatá Studánka U Podhorky 1671, ČESKÁ TŘEBOVÁ tel.: web: zlatastudanka.ctrebova.cz ZO Polička - 51/01 ZO ČSOP Polička Parkány 40, POLIČKA tel.: Ekocentra ČSOP v Pardubickém kraji Jedním ze základních prvků komunikace s veřejností jsou Ekocentra ČSOP. V Pardubickém kraji jich je 5 a jejich zřizovateli jsou ZO ČSOP. Jejich posláním je environmentální vzdělávání, výchova a osvěta. Hlavními činnostmi ekocenter je spolupráce se školami, organizace akcí pro veřejnost, pořádání soutěží a exkurzí, vydávání publikací, ekoporadenství, spolupráce se státní správou a samosprávou aj. Ekocentrum Podorlicko Zřizovatel: při 52/01 ZO ČSOP Podorlicko, Adresa: Podbranská 1, Česká Třebová Telefon: , Web: Ekocentrum Červenka Zřizovatel: 52/15 ZO ČSOP Zlatá Studánka, Adresa: U Podhorky 1671, Česká Třebová Telefon: , , Web: Ekocentrum Pasíčka Zřizovatel: při 44/03 ZO ČSOP Novohradka, Adresa: Bor u Skutče 47, Proseč Telefon: Web: Zelené Vendolí Zřizovatel: při 50/10 ZO ČSOP Zelené Vendolí, Adresa: Vendolí 42, Vendolí Telefon: , Web: Zelený dům Zřizovatel: při ZO ČSOP Klub ochránců SPR Habrov, Adresa: Široká 31, Chrudim Telefon: , , Web:

12 Otvíráme Vám cestu do přírody. NET4GAS. Blíž přírodě. Přispěli jsme k výstavbě naučné stezky Mokroš nedaleko obce Mořice na Hané Celkem na 31 místech v ČR jsme se podíleli na vybudování dřevěných chodníků, zpevnění přístupových cest nebo stavbě nových vyhlídek Usilujeme o vytvoření přirozených podmínek pro tetřívka obecného a návrat původních ekosystémů do rašelinišť Jsme generálním partnerem Českého svazu ochránců přírody a projektu Revitalizace rašelinišť v Krušných horách

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství širšího Ostravska základ pro ekologickou výchovu

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Od dubna až do ledna roku 2015 se na vybraných základních školách v Plzeňském kraji začne realizovat vzdělávací projekt s environmentální

Více

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Národní programy ČSOP Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Ochrana biodiverzity Ochrana biodiverzity Program zahrnuje řadu především lokálních projektů mapování, praktické

Více

13. setkání 29. 8. 2012 Mgr. František Teichmann. Ekocentra

13. setkání 29. 8. 2012 Mgr. František Teichmann. Ekocentra Ekocentra Cíle Krátkodobé cíle: seznámení se s činnosti ekocenter a s jejich zástupci v Pardubickém kraji objasnění si možnosti využití ekocenter při výuce na ZŠ i SŠ Dlouhodobé cíle: získá informace o

Více

Soutěž Jsem Blíž přírodě! zná své vítěze

Soutěž Jsem Blíž přírodě! zná své vítěze Soutěž Jsem Blíž přírodě! zná své vítěze V polovině května jsme uzavřeli výtvarnou soutěž pro mateřské a základní školy a můžeme ocenit výherce. Z celkového počtu 286 doručených obrázků porota vybrala

Více

Finanční zdroje na EVVO 2013-2014

Finanční zdroje na EVVO 2013-2014 Finanční zdroje na EVVO 2013-2014 Pardubický kraj (30.11.2013 http://www.pardubickykraj.cz/probihajicigrantove-programy ) Norské fondy http://www.mfcr.cz/cs/zahranicnisektor/podpora-ze-zahranici OP ŽP

Více

Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci. vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje

Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci. vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun Aktivity na škole spojené

Více

Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30

Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30 Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30 Ve školním roce 2009/2010 se konaly tyto akce související s problematikou EVVO. Září: - Příprava plánu EVVO

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

Regenerace nevyužívaných objektů v obci Nová Lhota

Regenerace nevyužívaných objektů v obci Nová Lhota Regenerace nevyužívaných objektů v obci Nová Lhota Konference: Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji 2014+ Antonín Okénka, Obec Nová Lhota 1 Obsah: Rekonstrukce budovy fary na ubytovací zařízení

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2015-2016

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2015-2016 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2015-2016 Počet žáků: 53 Ředitelka školy : Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová 1.Charakteristika EVVO. 2.Cíle EVVO. 3.Metody a formy realizace

Více

Zpravodaj. duben 2013- duben 2014 Projekt Malé školní arboretum. REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí

Zpravodaj. duben 2013- duben 2014 Projekt Malé školní arboretum. REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí Zpravodaj duben 2013- duben 2014 Projekt Malé školní arboretum Původní školní zahrada se skládala z téměř 1 ha vinohradu, věkovitého sadu (asi 50 ovocných dřevin) a k tomu připojených políček pro účely

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ KAMENNÉ ŽEHROVICE, školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Hana Jelínková 1 Dokumenty týkající se programu EVVO Zákon č. 17/1992 Sb., o životním

Více

Malá farma/ CZ.1.07/1.1.18/02.0021 Malá farma

Malá farma/ CZ.1.07/1.1.18/02.0021 Malá farma Název projektu Stručný popis projektu Malá farma/ CZ.1.07/1.1.18/02.0021 Malá farma Záměrem projektu je zkvalitnit a zatraktivnit výuku přírodovědných a technických oborů a zároveň posílit kompetence žáků

Více

ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Pardubický kraj

ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Pardubický kraj Ochrana přírody a krajiny Pardubického kraje ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Pardubický kraj OBSAH: Novinky a zajímavosti z činnosti 3 Stalo se 4 5 Setkání s přírodou 6 Živá zahrada 7 Kampaň Místo

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě MŠ Kostička Kronika školka blízká přírodě Mateřská škola Kostička Ředitelka školky Bc. Jana Křišťanová Provozní doba školky 6:00-17:00 MŠ Kostička, příspěvková organizace, Milovice-Mladá, Tyršova 1500,

Více

EVVO jako nástroj šetrné turistiky v Dr. Jan Eichler ředitel DDM, předseda ZO ČSOP Tilia Krásná Lípa, předseda KČT OV ÚK EVVO jako nástroj šetrné turistiky v Výchozí stav - vysoce kvalitní přírodní prostředí

Více

SEZNAM PROGRAMŮ LETÁK

SEZNAM PROGRAMŮ LETÁK SEZNAM PROGRAMŮ LETÁK VYDRA TAJEMNÁ KRÁLOVNA ŘEK Tento program má za cíl seznámit žáky s druhem živočicha, se kterým se v přírodě často nesetkávají vydrou říční. Žáci uvidí vydry naživo, dozví se o hlavních

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Pozemkový spolek GALLINAGO v roce 2010

Pozemkový spolek GALLINAGO v roce 2010 Pozemkový spolek GALLINAGO v roce 2010 Jaromír Maštera Foto: J. Maštera, A. Zedníková, V. Kodet Akreditovaný Pozemkový spolek Gallinago pozemkový spolek pro ochranu volné krajiny - funguje při Pobočce

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu 1. výzva k předkládání žádostí o grant v programových oblastech

Více

Poznáváme náš kraj využití naučných stezek pro přírodovědné exkurze

Poznáváme náš kraj využití naučných stezek pro přírodovědné exkurze 1 Poznáváme náš kraj využití naučných stezek pro přírodovědné exkurze Kurz DVPP sakreditací MŠMT vrámci projektu ESF Moderní učitel pedagogické kurzy pro učitele základních a středních škol Libereckého

Více

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České.

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České. Česko-saské Cestovní ruch Cestovní ruch v Národním parku České Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Cestovní ruch Michaela Andělová České o.p.s. Mgr. Richard Nagel Správa NP České Česko-saské Cestovní

Více

Nabídka výukových programů environmentální výchovy pro školní rok 2006/2007

Nabídka výukových programů environmentální výchovy pro školní rok 2006/2007 Nabídka výukových programů environmentální výchovy pro školní rok 2006/2007 Velké šelmy v Beskydech Pozn. projekt je finančně podpořen MŽP. Proto cena 10,- Kč Člověk a příroda Ekologické minimum 12-18

Více

» Se zkušenostmi s prací s dětmi a mládeží (většina včelařů je zároveň pedagogy)» S příjemným a přátelským vystupováním

» Se zkušenostmi s prací s dětmi a mládeží (většina včelařů je zároveň pedagogy)» S příjemným a přátelským vystupováním Včelařství je starodávná lidská činnost přímo spojená s přírodou. Učí nás přírodu pozorovat, chápat, respektovat a chovat v úctě. Med je jen zlomkem užitku, který nám včely dávají. Mnohem důležitější je

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

VÝTVARNÉ HRÁTKY S ODPADEM - MÁME RÁDI ZVÍŘATA

VÝTVARNÉ HRÁTKY S ODPADEM - MÁME RÁDI ZVÍŘATA VÝTVARNÉ HRÁTKY S ODPADEM - MÁME RÁDI ZVÍŘATA Vážení pedagogové, vedoucí, studenti a děti, Rádi bychom Vás pozvali k zapojení se do projektu pořádaného Jihočeským krajem a společností Hlavním tématem tohoto

Více

Název projektu. Žadatel Stručná charakteristika Celkové. 1. Pozemkový spolek Meluzína. Ekologické centrum Meluzína Regionální centrum Asociace

Název projektu. Žadatel Stručná charakteristika Celkové. 1. Pozemkový spolek Meluzína. Ekologické centrum Meluzína Regionální centrum Asociace 1 Pozemkový spolek Meluzína 29 Seznam žádostí o příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje Odboru ŽP a zemědělství krajského úřadu na úseku environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Název projektu Žadatel

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa CHKO Orlické hory Dobrovského 332 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa CHKO Orlické hory Dobrovského 332 516 01 Rychnov nad Kněžnou Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa CHKO Orlické hory Dobrovského 332 516 01 Rychnov nad Kněžnou ================================================ ================================================

Více

Skáče žába. Jaro Léto Podzim - Zima. Příběhy kamenů I

Skáče žába. Jaro Léto Podzim - Zima. Příběhy kamenů I Skáče žába Jak se žáby pohybují, čím se živí, kde žijí, jak jim můžeme pomáhat. Každá žabka jinak zpívá. Ukázky SOMSO modelů, výukové obrázky, poslech hlasů žab, pohybová aktivita dětí. Vhodné pro mateřské

Více

Z PR AVO DA J. Ochrana přírody a krajiny Pardubického kraje. Regionálního centra ČSOP pro Pardubický kraj

Z PR AVO DA J. Ochrana přírody a krajiny Pardubického kraje. Regionálního centra ČSOP pro Pardubický kraj Ochrana přírody a krajiny Pardubického kraje Z PR AVO DA J Regionálního centra ČSOP pro Pardubický kraj OBSAH: informace o projektu TRANSITION FACILITY 2004 2 zajímavosti, kaleidoskop, kuriozity 3 stalo

Více

TEMATICKÝ ČASOVÝ PLÁN vyučovací předmět : PRVOUKA ročník: 3. Školní rok 2014/2015 vyučující Mgr. Marie Beďačová. Zařazená průřezová témata

TEMATICKÝ ČASOVÝ PLÁN vyučovací předmět : PRVOUKA ročník: 3. Školní rok 2014/2015 vyučující Mgr. Marie Beďačová. Zařazená průřezová témata Září Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy, v místní krajině Zná základní údaje z historie a současnosti obce Zná některé lidové a místní zvyky a tradice Domov, orientace v krajině Škola,

Více

Závěrečná zpráva o projektu

Závěrečná zpráva o projektu KVK14EV_BZ_ZZ_01106_2014-00-www.doc str. 1 Závěrečná zpráva o projektu Grantový program Karlovarského kraje Údaje o projektu název projektu: Vybavení botanické zahrady pro ekologickou výchovu Evidenční

Více

Plán akcí ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty, které zajišťuje Ekocentrum Iris pro statutární město Prostějov v roce 2015

Plán akcí ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty, které zajišťuje Ekocentrum Iris pro statutární město Prostějov v roce 2015 Plán akcí ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty, které zajišťuje Ekocentrum Iris pro statutární město Prostějov v roce 2015 a) Výukové programy ve školách, na Ekocentru i v terénu pro ZŠ, MŠ a SŠ T:

Více

Krajská konference k environmentální výchově v mateřských školách Liberecká MRKVIČKA 2015

Krajská konference k environmentální výchově v mateřských školách Liberecká MRKVIČKA 2015 SEMINÁŘ - ÚVOD DO KRITICKÉHO MYŠLENÍ Krajská konference k environmentální výchově v mateřských školách Liberecká MRKVIČKA 2015 Konference je podporována Libereckým krajem. Téma: Tvoříme, bádáme a učíme

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROJEKTU

ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROJEKTU egistrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.13/03.0046 ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROJEKTU 5. listopadu 2009 Lesná v Krušných horách O projektu Projekt Ekologická měření v praxi odborné kompetence žáků představuje

Více

za krásami brněnských lesů

za krásami brněnských lesů za krásami brněnských lesů Obsah Úvod 1 Naučné stezky 2 Naučná stezka lesnická - lesní správa Deblín 4 Naučná stezka lesnická - lesní správa Brno 6 Naučná stezka lesnická - lesní správa Lipůvka 8 Naučná

Více

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Zpráva o činnosti Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Informace o provozu: v roce 2014 Středisko ekologické výchovy Český ráj zahájilo provoz informačního střediska (dále jen IS) ke dni 1. 8.

Více

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Ekologie, krajina a životní prostředí, ochrana životního prostředí, geologie a pedologie, praxe (Ing. Lenka Zámečníková) I) pracovní listy, poznávačky,

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD Zpracovala : Mgr. Hana Sladovníková, koordinátor EVVO ZŠ Milín, Školní 247, Milín,

Více

REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 Obsah: OSN vyhlásila rok 2015 1.Mezinárodním rokem půdy. Ekologicky obhospodařovaná půda je cenným pokladem. Půda a zemědělství, to je tisíce let

Více

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody 52/01

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody 52/01 Výroční zpráva 2004 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody 52/01 Podorlicko Česká Třebová Obsah Úvod 3 Členská základna 4 Kontakty pro rok 2005 5 Výbor základní organizace 6 Publikační činnost

Více

EVVO v Jihočesk eském m kraji 2001-2009 EVVO = environmentáln lní výchova, vzdělávání a osvěta EVVO - preventivní nástroj v ochraně ŽP EVVO - O ŽP - V ŽP - PRO ŽP EVVO - rozvíjet vnímavost a vstřícnost

Více

Mokřady aneb zadržování vody v krajině

Mokřady aneb zadržování vody v krajině Mokřady aneb zadržování vody v krajině Jan Dvořák Říjen 2012 Obsah: 1. Úloha vody v krajině 2. Mokřady základní fakta 3. Obnova a péče o mokřady 4. Mokřady - ochrana a management o. s. Proč zadržovat vodu

Více

Obchodní dům PONAS. 572 01 Polička. tel. 731 563 819. Předsedkyně: ing. Eva Janečková

Obchodní dům PONAS. 572 01 Polička. tel. 731 563 819. Předsedkyně: ing. Eva Janečková Kancelář, poradna: Tyršova 161 Obchodní dům PONAS 572 01 Polička tel. 731 563 819 E-mail: ekocentrumskritek@seznam.cz IČO: 26989131 Číslo účtu: 196293270/0300 Předsedkyně: ing. Eva Janečková Účetní: ing.

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

PLÁN EVVO NA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

PLÁN EVVO NA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643, 285 22 Zruč nad Sázavou Telefon/fax: 327531225 e-mail: zs-okruzni@zruc.info IČO: 70836213 IZO: 600021823 www stránky: http://zs-okruzni.zruc.info/

Více

EKOPORADNY A JEJICH SLUŽBY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

EKOPORADNY A JEJICH SLUŽBY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI EKOPORADNY A JEJICH SLUŽBY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Pokud hledáte odpovědi na otázky týkající se životního prostředí, stavu ovzduší, ochrany přírody, úspor energie, tak držíte správnou publikaci. V této

Více

NET4GAS Blíž přírodě 40 zpřístupněných lokalit s ČSOP. Tisková informace, Valašské Meziříčí, 4. 8. 2011

NET4GAS Blíž přírodě 40 zpřístupněných lokalit s ČSOP. Tisková informace, Valašské Meziříčí, 4. 8. 2011 NET4GAS Blíž přírodě 40 zpřístupněných lokalit s ČSOP Tisková informace, Valašské Meziříčí, NET4GAS: Generální partner ČSOP Program NET4GAS Blíž přírodě zahájen v roce 2007: společnost NET4GAS se stala

Více

přírodovědný zpravodaj Elektronický měsíčník o přírodě a lidech kolem ní nejen na Opavsku

přírodovědný zpravodaj Elektronický měsíčník o přírodě a lidech kolem ní nejen na Opavsku Opavský září 2013 přírodovědný zpravodaj Elektronický měsíčník o přírodě a lidech kolem ní nejen na Opavsku V Žimrovicích se nebojí velkých projektů Projekt Český les na ZŠ Vávrovice Černýš hajní posel

Více

- zahájení projektu Ekosystém -louka zdravý životní styl viz příloha č.1 /koordinátor EVVO/ /

- zahájení projektu Ekosystém -louka zdravý životní styl viz příloha č.1 /koordinátor EVVO/ / Roční realizační plán EVVO na školní rok 2013 2014 1. Roční realizační plán EVVO Cíle EVVO na SpZŠ Úpice - vypěstovat v žácích kladný vztah k životnímu prostředí - upevnit návyk třídit odpad - naučit šetřit

Více

Výroční zpráva. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň 2011 Kdo jsme? Jsme nezisková organizace se statutem občanského sdružení. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY září prosinec 2011 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO Mottem školního vzdělávacího plánu naší základní školy je Škola pro život. Příroda, rostliny, živočichové i životní prostředí jsou neodmyslitelnou součástí každodenního života.

Více

Prioritní cíle programu LIFE+

Prioritní cíle programu LIFE+ Prioritní cíle programu LIFE+ 1 Prioritní oblasti LIFE+ Příroda a biologická rozmanitost Základní cíl: chránit, zachovat, obnovit, sledovat a zjednodušit fungování přírodních systémů, přírodních stanovišť,

Více

X. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE. Svitavy říjen 2011 květen 2012

X. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE. Svitavy říjen 2011 květen 2012 X. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE Svitavy říjen 2011 květen 2012 Krajské olympiády se zúčastnilo : 43 ZÁKLADNÍCH ŠKOL 28 STŘEDNÍCH ŠKOL Celkem se zúčastnilo 1.430 startujících Regionálních

Více

Záchranné stanice handicapovaných zvířat

Záchranné stanice handicapovaných zvířat Záchranné stanice handicapovaných zvířat Cíle Krátkodobé cíle: seznámení se s činností záchranných stanic a se záchrannými stanicemi v Pardubickém kraji Dlouhodobé cíle: seznámení se s možností využít

Více

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ Výroční zpráva 2008 ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ ZO ČSOP Hošťálková se představuje Naše občanské sdružení bylo založeno v roce 2007 za účelem provozování záchranné stanice

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2015/2016

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2015/2016 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2015/2016. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

Základní škola Vsetín, Sychrov 97. Plán činnosti v oblasti EVVO pro školní rok 2014-2015

Základní škola Vsetín, Sychrov 97. Plán činnosti v oblasti EVVO pro školní rok 2014-2015 Základní škola Vsetín, Sychrov 97 Plán činnosti v oblasti EVVO pro školní rok 2014-2015 zpracovala koordinátorka EVVO schválil ředitel ZŠ Vsetín, Sychrov 97 PhDr. Jaroslava Ševčíková Mgr. Michal Molek

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Základní informace o projektu Víte, že......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tělesa na Zemi?...vltavíny znali a používali lidé již v době kamenné?...vltavíny přiletěly

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova Environmentální výchova Environmental education Environmentální výchova Ekologická výchova Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta EVVO x ekologie, ochrana přírody, ochrana životního prostředí Ekologickou

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Environmentální výchova neexistuje jako samostatný předmět, ale je obsažena téměř v každé vyučovací hodině. 1. Výchova žáků k ochraně zdraví, prostředí,

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

Historie jinak. Nabídka programů pro školy v roce 2014

Historie jinak. Nabídka programů pro školy v roce 2014 Historie jinak Nabídka programů pro školy v roce 2014 Programy pro školy realizuje občanské sdružení Boii za podpory Pardubického kraje. Objednáním programu podporujete činnost sdružení. Vážení učitelé,

Více

Pojďte s námi do přírody

Pojďte s námi do přírody Pojďte s námi do přírody závěrečná zpráva projektu Vojtěch Kodet prosinec 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Pojďte s

Více

Doprovodné programy ke stálým expozicím

Doprovodné programy ke stálým expozicím Doprovodné programy ke stálým expozicím 1) historická expozice Rokycansko v minulosti : Výprava do pravěku (nástroje, činnosti, zbraně, šperky) Na návštěvě ve středověku (erby, rytíři a jejich zbroj, řemesla,

Více

Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin. Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3.

Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin. Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3. Tento projekt je realizován v rámci Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3. 2012 Tento projekt je realizován v rámci

Více

PROGRAMOVÁ NABÍDKA. Výukové programy. Celostátní soutěže. Školy v přírodě ŠKOLNÍ ROK 2015 / 2016

PROGRAMOVÁ NABÍDKA. Výukové programy. Celostátní soutěže. Školy v přírodě ŠKOLNÍ ROK 2015 / 2016 PROGRAMOVÁ NABÍDKA ŠKOLNÍ ROK 2015 / 2016 Výukové programy Dravci a sovy Noční dravci Jarní procházky Sokolnictví Mraveneček Formica Programy realizujeme pro mateřské školky, základní školy i střední školy.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Akční plán EVVO 2014 2015 pro plnění cílů Koncepce EVVO Plzeňského kraje

Akční plán EVVO 2014 2015 pro plnění cílů Koncepce EVVO Plzeňského kraje Akční plán EVVO 2014 2015 pro plnění cílů Koncepce EVVO Plzeňského kraje 1. Zázemí pro EVVO 1.1. Pracovní skupina Číslo: 1.1.1 Pravidelné schůzky Zajistit realizaci cílů koncepce EVVO PK Všechny Stručný

Více

XIII. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE. PARDUBICE září 2014 květen 2015

XIII. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE. PARDUBICE září 2014 květen 2015 XIII. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE PARDUBICE září 2014 květen 2015 Krajské olympiády se zúčastnilo: 46 ZÁKLADNÍCH ŠKOL 32 STŘEDNÍCH ŠKOL Celkem se zúčastnilo 1.296 startujících Regionálních

Více

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace - environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Organizace provozuje pobytové středisko

Více

METODOCKÝ LIST. číslo projektu: Stela EXPEDICE CHŘIBY- PROJEKT EVVO. I. Pobytové týdny EVVO - KOMPLETNÍ programy EVVO na klíč

METODOCKÝ LIST. číslo projektu: Stela EXPEDICE CHŘIBY- PROJEKT EVVO. I. Pobytové týdny EVVO - KOMPLETNÍ programy EVVO na klíč METODOCKÝ LIST EXPEDICE CHŘIBY- PROJEKT EVVO číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0013 Stela I. Pobytové týdny EVVO - KOMPLETNÍ programy EVVO na klíč II. JEDNODENNÍ KOMBINOVANÉ PROGRAMY KONĚ+ III. Vícedenní

Více

Roční realizační plán EVVO

Roční realizační plán EVVO Roční realizační plán EVVO 1. Základní teze pro vyučování v environmentálním pojetí - včleněnit aktuálně a funkčně environmentální výchovu do ročních plánů práce - uplatněnit nové metody a formy práce

Více

Projekty OPŽP ve Městě Vlašim 2007-2014

Projekty OPŽP ve Městě Vlašim 2007-2014 Projekty OPŽP ve Městě Vlašim 2007-2014 Ing. Karel Kříž ZO ČSOP Vlašim Eva Lupačová Město Vlašim Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500

Více

Výroční zpráva. o činnosti nestátních neziskových organizací v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí v kraji Vysočina za roky 2006 a 2007

Výroční zpráva. o činnosti nestátních neziskových organizací v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí v kraji Vysočina za roky 2006 a 2007 Výroční zpráva o činnosti nestátních neziskových organizací v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí v kraji Vysočina za roky 2006 a 2007 Úvodní slovo Jsem velmi potěšen, že spolupráce neziskových

Více

METODICKÝ LIST PO ZELENÉ

METODICKÝ LIST PO ZELENÉ I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 METODICKÝ LIST PO ZELENÉ Tento metodický

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI. občanského sdružení, ENVIC. www.envic.cz

ZPRÁVA O ČINNOSTI. občanského sdružení, ENVIC. www.envic.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI občanského sdružení, ENVIC 2007 www.envic.cz Občanské sdružení ENVIC Organizace byla založena 3.9. 2003. Činnost začala vyvíjet v souvislosti s přípravou projektu ENVIC Environmentální

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

Představení projektu

Představení projektu Představení projektu ŠANCE PRO VENKOVSKÉ ŠKOLY - ZNALOSTI, SCHOPNOSTI, DOVEDNOSTI Malenice, 28. 5. 2009 Vladimír Drye O projektu Realizátor projektu: MAS Chance in nature Partneři projektu: Základní škola

Více

ŠKOLY PRO REGION - modernizace ŠVP ZV v českorakouském příhraničí Novohradska

ŠKOLY PRO REGION - modernizace ŠVP ZV v českorakouském příhraničí Novohradska ŠKOLY PRO REGION - modernizace ŠVP ZV v českorakouském příhraničí Novohradska registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/02.0037 Datum zahájení projektu: 1. 1. 2010 Datum ukončení projektu: 30. 6. 2012

Více

Seminář k průřezovému tématu Člověk a životní prostředí

Seminář k průřezovému tématu Člověk a životní prostředí Seminář k průřezovému tématu Člověk a životní prostředí Místo: Ekologické centrum Pasíčka u Proseče Termín: 7.6. 9.6. 2012 Lektoři: PhDr.RNDr.Danuše Kvasničková, CSc., Mgr.Josef Vozanka (SZeŠ a VOŠ Chrudim)

Více

Plán environmentální výchovy na ZŠ Janovice pro školní rok 2012/2013

Plán environmentální výchovy na ZŠ Janovice pro školní rok 2012/2013 Plán environmentální výchovy na ZŠ Janovice pro školní rok 2012/2013 Podklady pro činnost: Předmět environmentální výchova byl přesunut do devátého ročníku. V tomto školním roce se bude poprvé vyčovat

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ Krajská hospodářská komora Pardubického kraje (Khk Pk) vznikla na základě zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární

Více

NABÍDKA SEMINÁŘŮ PRO PEDAGOGY S AKREDITACÍ DVPP pro školní rok 2012 2013, I. pololetí, pobočka Kutná Hora

NABÍDKA SEMINÁŘŮ PRO PEDAGOGY S AKREDITACÍ DVPP pro školní rok 2012 2013, I. pololetí, pobočka Kutná Hora o. s. EKODOMOV, V Podbabě 29 b, 160 00 Praha 6, tel. 234 697 402, fax. 910 256 154 www. ekodomov.cz, e: infokh@ekodomov.cz NABÍDKA SEMINÁŘŮ PRO PEDAGOGY S AKREDITACÍ DVPP pro školní rok 2012 2013, I. pololetí,

Více