ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Pardubický kraj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Pardubický kraj"

Transkript

1 Ochrana přírody a krajiny Pardubického kraje ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Pardubický kraj OBSAH: Novinky a zajímavosti z činnosti 2 Naučné stezky ČSOP 3 Kalendář akcí 4 Dělo se v roce Ocenění Zahraniční spolupráce 7 Nabídka ekocenter pro školy 8 10 Kontakty na ČSOP 11 Ekocentra v Pardubickém kraji 11 Vydalo Krajské sdružení ZO Českého svazu ochránců přírody Pardubického kraje. Tisk pouze pro interní potřeby ČSOP.

2 ČSOP V PARDUBICKÉM KRAJI Český svaz ochránců přírody (ČSOP) je občanské sdružení, jehož členy spojuje aktivní zájem o ochranu přírody a životního prostředí. Naším posláním je ochrana a obnova přírody, krajiny a životního prostředí, ekologická výchova a podpora trvale udržitelného života. V současné době máme přes členů, mezi nimiž naleznete profesionální odborníky, zkušené dobrovolníky, i ty, kteří prostě jen mají rádi přírodu. V Pardubickém kraji pracuje 21 základních organizací. Většina organizací pracuje na čistě dobrovolnické bázi. Dvě organizace (ZO Novohradka a ZO Zelené Vendolí) jsou zároveň Stanicemi pro handicapované živočichy. Fungují zde osvětová a vzdělávací ekocentra, která provozuje 5 základních organizací ČSOP. Regionální centrum ČSOP Pardubického kraje má centrum v ekocentru Podorlicko v České Třebové a jeho zřizovatelem je Krajské sdružení ZO ČSOP Pardubického kraje. NOVINKY A ZAJÍMAVOSTI Byla obnovena naučná stezka Žamberk Kunvald. Na její obnově se podílela ZO ČSOP Žamberk. Byla vybudována nová naučná Stezka ČSOP u Semanína. Realizovala ji ZO ČSOP Podorlicko Česká Třebová ve spolupráci s NET4GAS, která je generálním sponzorem ČSOP. Byla vydána nová publikace Naučné stezky ČSOP, kterou připravilo Krajské sdružení Českého svazu ochránců přírody Pardubického kraje. ZO ČSOP Novohradka dokončila stavbu pobytového ekocentra a nabízí výukové programy pro školy. Ekocentrum Zelený dům ve spolupráci s DDM a hnutím Arnika organizují anketu s názvem Stromořadí Pardubického kraje. ZO ČSOP Podorlicko vyhlašuje soutěž Pozorování ptáků na krmítku záznamové listy naleznete na PROPAGACE OCHRANY PŘÍRODY Krajské sdružení ZO ČSOP Pardubického kraje prezentovalo činnost základních organizací na krajské konferenci nevládních organizací KONEP v Litomyšli a na krajské konferenci EVVO v Pardubicích. Informace o činnosti byla rozeslána na informační centra a školy v kraji. Ke kampani Setkání s přírodou vydalo sdružení tiskovou zprávu.

3 NAUČNÉ STEZKY V Pardubickém kraji je 19 naučných stezek, které provozují ZO ČSOP nebo se podílely na jejich vzniku. Jsou to naučné stezky: Údolím Skuhrovského potoka, Údolí Sejfů, Magma, Ke Kočičímu hrádku, U Poličky, Krajem Chrudimky, Žamberk Kunvald, Zámecký park Bažantnice Obora, Nedošínský háj, Vinice, K pramenům řeky Svitavy, Vraclav, Knířov Vanice, Vysokomýtskými sady a parky, Černá hora, Krajem Želených hor, Velký Košíř, Stezka ČSOP. V roce 2010 byly 2 stezky obnoveny (Údolí Sejfů, Žamberk Kunvald) a vybudována 1 nová (Stezka ČSOP u Semanína). Blíž přírodě Česká republika se může pochlubit mnoha krásnými místy. Všechna jsou domovem vzácných druhů rostlin a živočichů a zároveň potěší oko i duši každého návštěvníka. Ochrana těchto míst a péče o ně jsou primární činností Českého svazu ochránců přírody (ČSOP). Jeho snahou není území pouze chránit, ale vhodně a citlivě je představit veřejnosti a naučit ji, jak se v těchto lokalitách chovat. Nikoli ploty a zákazy, ale poznání těchto vzácných míst, jejich přijetí za svá, za něco, čím se může obec či komunita pochlubit, jsou nejlepší cestou k jejich ochraně. Od roku 2007 pomáhá ČSOP přiblížit přírodu veřejnosti také generální partner, společnost NET4GAS. Díky finanční podpoře společného projektu NET4GAS Blíž přírodě byly v uplynulých letech veřejnosti zpřístupněny více než dvě desítky zajímavých lokalit. Návštěvníci se mohou například přes zpevněné chodníky, cesty či přemostění dostat do středu mokřadu, nebo zblízka pozorovat mloka obecného u pramene studánky. Právě taková místa vám chceme představit prostřednictvím webových stránek V Pardubickém kraji byli v rámci programu Blíž přírodě vybudovány naučné stezky Velký Košíř u Litomyšle (2008) a Stezka ČSOP u Semanína (2010). Naučná stezka Velký Košíř Rybník Velký Košíř je ptačí ráj na okraji Litomyšle. Ptáci jsou sice nejnápadnějšími obyvateli rybníka, ovšem kromě nich je zde možné pozorovat také mnoho dalších druhů živočichů. Třeba několik druhů obojživelníků, hmyz nebo netopýry. Naučná Stezka ČSOP u Semanína Semanín u České Třebové má zajímavou historii a přírodu v okolí. Naučná stezka seznámí návštěvníky s obyvateli bukového lesa a prameniště, s lučními orchidejemi i lupkovými štolami. Zajímavostí stezky je otužovací stanoviště tzv. knajpoviště a stanoviště na bývalé vojenské střelnici, kde se hojně vyskytují obojživelníci a orchideje

4 KALENDÁŘ AKCÍ Akce pořádané základními organizacemi ČSOP v Pardubickém kraji v ekocentru Podorlicko v České Třebové FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ DĚTI PŘÍRODY Středa v Vernisáž fotografické výstavy a vyhlášení výsledků fotografické soutěže. Výstava otevřena od do denně od do hodin od v kavárničce Nasavrky PŘEDNÁŠKA NĚCO MÁLO O KANADĚ Přednáší Petra Morchová, členka ZO ČSOP Nasavrky. Sobota od 9 hodin v jídelně na SŠZ a VOŠ Chrudim PŘEDNÁŠKA specialistů na biologickou ochranu rostlin společnosti Biocont. Neděle od na návsi obce Semanín u České Třebové SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NAUČNÉ STEZKY ČSOP Novou naučnou stezku realizovala ZO ČSOP Podorlicko ve spolupráci se společností NET4GAS, generálním partnerem ČSOP. Stezka má 10 stanovišť, je 6 km dlouhá. Pondělí od v ekocentru Červenka v České Třebové PŘEDNÁŠKA Dr. Jiří Štyrský Baleáry příroda, dějiny, zlatastudanka.ctrebova.cz Neděle od v ekocentru Podorlicko v České Třebové MEDOVÉ CHALOUPKY Oblíbená předvánoční rukodělná dílna při které si slepíte a polevou ozdobíte perníkovou scenerii s chaloupkou. Účastníci si přinesou pevnou podložku (prkénko), na kterém si chaloupku odnesou. Zájemci o dílnu se nahlásí do na tel Věře Malátkové. Neděle od v parku v Chrudimi VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ A DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ÚTULKU ALÍK Pořádá ekocentrum Zelený dům. Neděle od do v ekocentru Podorlicko v České Třebové CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ ČR Výstava panelů AOPK. Vernisáž v hodin. Od do otevřeno od 9.00 do Neděle od v ekocentru Podorlicko v České Třebové PEXESOVÝ TURNAJ A TURNAJ V SUDOKU Probíhající ankety a soutěže POZOROVÁNÍ PTÁKŮ NA KRMÍTKU probíhá od prosince do února. Pořadatel ZO ČSOP Podorlicko FOTOGRAFICKÁ ANKETA STROMOŘADÍ PARDUBICKÉHO KRAJE Probíhá do konce roku Pořadatel ZO ČSOP Chrudim ŽIVÁ ZAHRADA Pořadatel ÚVR ČSOP probíhá v prosinci.

5 DĚLO SE V ČSOP V ROCE 2010 Terénní akce pro veřejnost Turistický pochod Putování se Spongilitem připravila ZO ČSOP Choceň. Pochod Brontosauři šlápoty zorganizovala ZO ČSOP Ústí nad Orlicí. Ornitologické vycházky pořádaly ZO ČSOP Rybák, ZO ČSOP Podorlicko a ZO ČSOP Nasavrky. Mykologickou vycházku pořádalo Krajské sdružení ZO ČSOP. Akce Hledání jara na stezce a Rodina na stezce pořádala ZO ČSOP Podorlicko. Terénní práce v přírodě Péči o chráněná území provádějí ZO ČSOP Podorlicko, ZO ČSOP Rybák, ZO ČSOP Nasavrky, ZO ČSOP Klub ochránců SPR Habrov, ZO ČSOP Choceň a ZO ČSOP Polička. Záchranný transfer obojživelníků zajišťují ZO ČSOP Podorlicko a ZO ČSOP Rybák. Péči o studánky měly ZO ČSOP Podorlicko, Zlatá studánka a ZO ČSOP Choceň. Přednáškové cykly Cestopisné přednášky pořádala ZO ČSOP Zlatá studánka Česká Třebová a ZO ČSOP Nasavrky. Přednášky s ochranářskou tématikou pořádalo ZO ČSOP Podorlicko. Přednášky věnované zdravému životnímu stylu pořádalo ZO ČSOP Chrudim. Kampaně Den Země se konal za přispění ZO ČSOP v České Třebové, ve Vysokém Mýtě, v Chrudimi a v Chocni. Den bez aut pořádala ZO ČSOP Zlatá studánka v České Třebové a ekocentrum Zelený dům v Chrudimi. Akce Ukliďme svět pořádalo ekocentrum Zelený dům v Chrudimi a ZO ČSOP Podorlicko. Den stromů pořádala ZO ČSOP Zlatá studánka v České Třebové. Setkání s přírodou pořádal Klub ochránců přírody SPR Habrov (Setkání s lilií zlatohlavou), ZO ČSOP Podorlicko (Setkání se studánkami a pravěkem) a ZO ČSOP Rybák Svitavy (Setkámi s orchidejemi). Výstavy Výstavu panelů ZO ČSOP Pardubického kraje zajistilo Krajské sdružení a byla vystavována v České Třebové, v Rybníku, ve Vysokém Mýtě, v Nasavrkách, v Chocni, v Chrudimi, v Pardubicích a na konferenci KONEP v Litomyšli. Putovní výstavu Dary lesa připravila ZO ČSOP Podorlicko a byla vystavena v Chrudimi, v Pardubicích, a v Jablonném nad Orlicí. Výstavu Ptáci našich lesů vod a strání připravila ZO ČSOP Rybák v Městském muzeu ve Svitavách Výstavu Svět v nákupním košíku a Výstavu hub připravila ZO ČSOP Podorlicko v České Třebové v ekocentru Podorlicko. Výstavu Pralesy připravilo ekocentrum Zelený dům v městském muzeu v Chrudimi ve spolupráci s Greenpeace a DDM Chrudim.

6 Výstavu hub a odrůd ovoce připravilo ZO ČSOP Nasavrky. Soutěže Soutěž poznávání přírodnin a Mineralogickou olympiádu pořádala ZO ČSOP Zlatá studánka v České Třebové. Fotografickou soutěž Děti přírody připravila ZO Podorlicko. Výtvarnou soutěž Malujeme pro Zemi připravila ZO ČSOP Choceň. Soutěž Zelená stezka Zlatý list se konala v Pasíčkách, v Nasavrkách a v Chrudimi. Soutěž Studánky a prameny Vysokomýtska uspořádala ZO ČSOP Vysoké Mýto. Vzdělávací zájezdy a exkurze ZO ČSOP Zlatá studánka pořádala zájezdy do Geologického muzea v přírodě, do Národního muzea, do Skanzenu v Krnovicích a do Olomouce. Krajské sdružení ZO ČSOP pořádalo zájezd do Orlických hor. ZO ČSOP Nasavrky pořádala zájezd do CHKO Kokořínsko. ZO ČSOP Rybák pořádala ornitologický zájezd. OCENĚNÍ Ocenění Život pro ježky získala v roce 2010 Věra Malátková, předsedkyně ZO ČSOP Podorlicko Česká Třebová Za mnohaletou péči o ježky. Připravila výukový program Bodlinka a putovní výstavu Ježčí život a řadu publikací. Ocenění ČSOP Svaz děkuje získali v roce 2010 Mgr. Filip Jetmar (nar. 1973), ZO ČSOP Rybák Svitavy Za dlouhodobý aktivní a výrazný podíl v ochraně lesních i nelesních ekosystémů na území Svitavska v podobě monitoringu organizmů, managementu, správních řízení, dalších jednání i realizaci praktické ochrany a informačních prvků. Jaroslav Trakal (nar. 1917), ZO ČSOP Klub ochránců SPR Habrov Za dlouhodobý přínos v oblasti entomologie, botaniky, ornitologie. Pan Trakal byl nejstarším kroužkovatelem ve Střední Evropě. Působil v Národním muzeu v Praze, na přírodovědecké fakultě UK Praha, v ZOO Praha. Byl autorem odborných článků v časopise Živa a Vesmír. Ocenění Dobrovolník východních Čech získala v roce 2010 Věra Malátková předsedkyně ZO ČSOP Podorlicko Česká Třebová za dlouhodobou dobrovolnickou činnost ve vedení oddílu Mladých ochránců přírody, zajišťování záchranného transferu obojživelníků a záchranu ohrožených zvířat.

7 ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Neformální spolupráce Associazione Micologica Bresadola a ZO ČSOP Podorlicko První kontakty základní organizace Českého svazu ochránců přírody Podorlicko v České Třebové a Associatione Micologica Bresadola (AMB) skupiny Ercole Cantu z Agrate Brianza byly navázány v roce Navzdory názvu organizace, nejsou členové italské skupiny jenom výborní mykologové, ale pracují mezi nimi i ornitologové a botanici, a ti všichni se věnují vzdělávání veřejnosti a ochraně přírody. Od prvních setkání byl tak zjevný společný zájem členů ZO ČSOP Podorlicko a členů AMB Ercole Cantu. V roce 2006 uspořádala ZO ČSOP Podorlicko za podpory Města Česká Třebová Mezinárodní mykologické dny. Zúčastnili se jich jako lektoři špičkoví mykologičtí odborníci z České republiky a z Itálie a jako účastníci byli zahraniční návštěvníci, specialisté z AMB Ercole Cantu a zástupci partnerských měst Olawa a Svit. V říjnu roku 2006 navštívila čtyřčlenná delegace ZO ČSOP Podorlicko partnerské město Agrate Brianza v Lombardii v době konání Mostra del Fungo (Výstava hub). V dalších letech pokračoval kontakt mezi AMB Ercole Cantu a ZO ČSOP Podorlicko. Vyměňovali si materiály, informace, posílali si pozvánky na akce a zasílali si odbornou literaturu. Fotografové z Agrate Brianza zasílali soutěžní snímky do fotografické soutěže Příroda, kterou pořádá ZO ČSOP Podorlicko již řadu let. Na podzim 2010 navštívila místopředsedkyně ZO ČSOP Podorlicko Hana Grundová Itálii. Přátelé z AMB Ercole Cantu ji pozvali na exkurzi do rezervace Vasca Volano a na otevření jubilejní 20. výstavy hub. Výstava se konala ve výstavní síni krásně opraveného kulturního centra v Agrate Brianza Členové AMB ji připravovali celý týden a na sběr hub se vydávali až do vzdálených hor do okolí Trentina. Instalaci věnovali velkou péči. Odborníci se věnovali determinaci hub. Potěšením pro zástupce ČSOP bylo zjištění, že veškeré české zaslané plakáty ČSOP byly součástí výstavní expozice. Průvodci na exkurzi byli president AMB Luigi d Amato, architekt Luigi Villa a fotograf Gaetano Nava. Vasca Volano je zvláštní rezervace. Zde si člověk uvědomí cenu současné české přírody. Krajina okolo Agrate Brianza a celé okolí Milána je industrializovanou krajinou. Všude pole, sídla, dálnice, tovární objekty. Původní krajina zmizela. Členové AMB si uvědomili tento nedostatek a rozhodli se vybudovat to, co bychom u nás nazvali biocentrem místo pro přírodu, místo pro přežití původních druhů, místo pro odpočinek migrujících ptáků. Obnovili vodní plochu, vybudovali složitý průtočný systém napojený na řeku Molgoru. Vybudovali umělé kopce jako pozorovatelny v krajině, vysázeli stovky stromů a keřů poskytující ptákům úkryt i potravu. Italové si této plochy váží natolik, že jí říkají picolo paradiso. Skupina AMB na ploše Vasca Volano provádí systematický průzkum hmyzu, hub, rostlin a ptáků. Vše provádějí, stejně jako v ZO ČSOP Podorlicko, dobrovolnicky. Lokalita je velmi ceněná pro počet ptačích druhů. Výsledkem dvouletého pozorování je přírodovědný DVD film, který zde natočil Gaetano Nava. Skupině Ercole Cantu se líbily v České Třebové terénní výukové materiály ZO ČSOP Podorlicko a inspirovali se jimi. Připravili do rezervace Vasca Volano výukové exkurze pro školy v Agrate Brianza a nyní se jim přihlašují i školy ze širšího okolí. Více si můžete prohlédnout na Spolupráce s klubem Agendy 21 v Ede v Nizozemí Krajské sdružení navázalo kontakty s Hansem Hartveldem z holandského města Ede prostřednictvím Tibora Schwarze ze ZO ČSOP Klub ochránců přírody SPR Habrov. Hans Hartvelt se zabývá místní agendou 21 a je nizozemským odborníkem na netopýry. Zúčastnil se exkurze KSZOČSOPPK do Bílých Karpat, kde vedl noční seminář. Od té doby probíhá výměna zkušeností a materiálů mezi ním a členy KSZOČSOPPK.

8 NABÍDKY EKOCENTER PRO ŠKOLY Ekocentrum Červenka v České Třebové Výukové programy pro MŠ a 1. stupeň ZŠ v prostorách ekocentra. Objednávání: Mgr. Pavlína Vomáčková, mob.: , VELKÁ PLAVBA Děti si hravou formou uvědomí stravovací návyky, navštíví Ostrovy hojnosti, ochutnají zdravé pamlsky, zahrají si pohybovou hru. MŠ třída ZŠ děti na cestě provází Medvídek Mlsal, ve třídě ZŠ se podíváme na značení potravin, jejich původ a cestu od výrobce k zákazníkovi, ekoznačky. LESNÍ POZNÁVÁNÍ Děti pochopí les jako celek (ekosystém), poznají, co do lesa patří i nepatří, načerpají lesní energii, zahrají si hru Na mravence, vytvoří si obrázek z přírodnin, poznají zvířata a rostliny našich lesů a třeba potkají i lesní bytosti. Program probíhá pouze venku (u parku Javorka). KRTKOVA DOMÁCNOST Děti se dozví, jak bydlí krtek, kdo s ním žije v půdě, na co půdu potřebujeme. Zahrají si na vědce, budou sami hledat bezobratlé. Domů si odnesou nejen poznatky, ale také nového kamaráda. Program je možné realizovat jako vnitřní, venkovní nebo dle dohody zkombinovat. TAJEMSTVÍ VODY Povíme si, jak dlouhou cestu překoná kapka vody po světě, než se vrátí na své místo, kde se bere voda, jaké vody máme, co je to čistírna. Vyzkoušíme některý z jednoduchých pokusů s vodou, vše si zopakujeme na pracovním listu. Program probíhá pouze uvnitř. VÁNOCE Vánoční výukový program hravou formou seznámí se symboly Vánoc, zvyky, tradicemi, jídly a oslavami Vánoc v jiných státech. Děti si odnesou Vánočního kapříka, ozdobu na stromeček Potřeby: 2 nepoužitelná CD na žáka. RUČNÍ PAPÍR Děti se hravou formou dozví, jak probíhá výroba papíru od dřeva v lese po bílý papír v sešitě. Vyzkouší si prakticky papír vyrobit a odnesou si ho domů, vyrobí si stojánek na tužky. Potřeby: 1 rolička od toaletního papíru na dítě a 1 kg novinového papíru. Program probíhá uvnitř. ODPADY Trápí vás otázka: Kam s tím? Do žlutého nebo do modrého? Nebo do normální popelnice? Na tyto i další otázky se vám pokusíme zodpovědět právě na tomto VP. Děti se pokusí roztřídit tašku běžných odpadů z domácností, odhadnou, jak dlouho se některé odpady rozkládají, Program probíhá uvnitř. Zelený domov Česká Třebová Programy pro MŠ, ZŠ a SŠ v prostorách ekocentra Podorlicko nebo ve školách. Objednávání: mob.: , SOVY DO ŠKOL Je to program určený pro ročník základních škol a pro 1. 2.ročník středních škol. V přednášce jsou žáci seznámeni s žijícími sovami na území České republiky,s jejich anatomickými zvláštnostmi i s jejich rodinným životem. Zvláštní důraz je kladen na ochranu volně žijících zvířat. Program je zakončen znalostním testem, za který dostanou úspěšní žáci odměnu s motivem sov. K přednášce patří i přítomnost handicapovaných sov.

9 BODLINKA Program je vhodný pro všechny věkové kategorie žáků. Seznamuje s životem ježků a odpovídá na otázku: Proč se staráme o malé ježky? v podzimních měsících. Žáci jsou seznámeni s anatomií, životem i ochranou ježků na území České republiky. Přednáška je zakončena testem o získaných znalostech s odměnou s ježčí tématikou. Při přednášce jsou přítomní živí ježci. Vzhledem k práci naší stanice je tento program nabízen od října do prosince. DOMÁCÍ MAZLÍČCI Tento program představuje domov nejběžnějších doma chovaných zvířat (mimo psů a koček) takzvaných Pets mazlíčků. Žáci jsou seznámeni s jejich domovinou, péčí o ně. Součástí přednášky je poradna pro domácí mazlíčky. Při přednášce jsou přítomni někteří zástupci domácích mazlíčků (želva, morče). Program je nabízen celoročně. MÁMO, TÁTO KUP MI PSA! Program je určen pro žáky mateřských škol a první stupeň základních škol. Seznamuje žáky s péčí o nejoblíbenější domácí zvíře psa. Vysvětluje původ psa a proč žije s člověkem. Ukazuje k čemu může pes být člověku užitečný a zároveň poukazuje na vhodné chování k tomuto zvířecímu druhu. K programu používáme naše čtyřnohé přátele : Alfu,Babetku, Lajjinu, Junah a Miu. Program je nabízen celoročně NAŠI OBOJŽIVELNÍCI Program formou přednášky představuje některé obojživelníky žijící v České republice. Poukazuje na jejich ochranu, jejich zajímavý život a rozdílnost druhů. Je vhodný pro všechny věkové skupiny žáků. Pro mateřské školky cca 30 minut, pro první stupeň ZŠ 45 minut a pro vyšší stupně cca 80 minut. Ekocentrum Podorlicko v České Třebové Podbranská 1, Česká Třebová , NABÍDKA VÝSTAV Putovní výstava Dary lesa (viz fotografie panelů vpravo). Putovní výstava Ježci. Putovní výstava Naši obojživelníci. NABÍDKA SOUTĚŽÍ Pozorování ptáků na krmítku (prosinec únor). Chráněná území ČR (leden únor). Hledání jara na stezce (duben). NABÍDKA TERÉNNÍCH AKCÍ Škola na stezce (celoročně) Materiály pro program na Smyslově naučné stezce obsahují pro každého žáka průzkumný list (obr. vpravo), malou tužkou, samolepkou s logem stezky. Listy jsou koncipovány tak, aby žákům 1. stupně stačilo pozorně sledovat obrázky na nformačních tabulích a žákům 2. stupně pozorně číst texty informačních tabulí. Učitel je vybaven řešením průzkumných listů, mapou, publikací Průvodce smyslově naučnou stezkou, materiály o České Třebové a informacemi o dopravě. Termín akce si může každý učitel stanovit sám. Objednávky na

10 Ekocentrum Zelený dům Chrudim POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY V PŘÍRODNÍ REZERVACI se zaměřením na ekosystém prostředí Cílem vycházky je ukázka pestrého přírodního společenství rezervace, bližší kontakt s přírodou, v sezoně ochutnávka ovoce, nebo možnost nakrmení koz či ovcí v době pastvy. Počátek cesty obvykle začínáme v sadě u základny, ležící u vlakové zastávky Topol, kde si povíme něco o historii rezervace vzniklé již v roce Zde si představíme staré odrůdy jabloní, např. panenské v době zrání s možností ochutnávky. Po té se vydáme dubohabřinou k místu neolitického hradiště zvané,,na Hradě a pokračujeme lesem kolem ztrouchnivělého mrtvého dřeva, kde si vysvětlíme jeho význam. Dojdeme na louku, kde je možnost pohlazení či nakrmení oveček a koz z ohrady (v době pastvy) a představíme si tak tradiční pastevectví a jeho významu pro krajinu. Závěr programu je u tůňky pro obojživelníky, kde sledujeme živočichy a s dětmi konzultujeme jejich zážitky z vycházky. V případě slunného počasí vycházku zakončíme doplněním pracovních listů. Děti z vycházek odjíždějí s dojmy ze setkání s opravdovou přírodou a zároveň si uvědomí, že je třeba se o ni starat a vážit si toho, co nám poskytuje. Kontakt: Tibor Schwarz,DiS., lektor Tel: , Ekocentrum Zelený dům Poznávání přírody v PP Ptačí ostrovy Žáci se zde dozví o ekosystému lužního lesa, řeky, seznámí se zde s naturovými druhy, největším hnízdištěm havrana polního ve východních Čechách, a také o vztahu člověka a prostředí na příkladu této přírodní památky v centru města Chrudimě. Poznavání ekosystému tůní a zemědělské krajiny, u přírodního parku Doubrava S žáky zde sledujeme rozdíly mezi říčními, lučními a lesními tůňkami. Pozorujeme obojživelníky a další vodní živočichy. Žáci se dozví i o životě plazů na příkladu speciálních zídek pro ještěrky na Veverkové louce, o polních ptácích a významu remízků a biopásů v zemědělské krajině. (Přírodní park Doubrava, VKP Tůně u Pařížova, Tůně na veverkové louce).

11 Regionální centrum a Krajské sdružení ZO ČSOP Sídlo sdružení: KS ZO ČSOP, Podbranská 1, Česká Třebová mail: tel.: , web: Cíle sdružení Koordinace činnosti ČSOP v rámci Pardubického kraje Operativní vystupování vůči orgánům státní správy a ostatním orgánům a organizacím kraje Provoz Regionálního centra Pardubického kraje Poradna v oblasti životního prostředí, zvířat v nouzi i příslušné legislativě, pořádání osvětových akcí Propagace ČSOP na úrovni kraje Krajské sdružení základních organizací Českého svazu ochránců přírody bylo založeno 14. března Krajské sdružení ZO ČSOP Pardubického kraje sdružuje 13 základních organizací ČSOP 44/03 ZO ČSOP Bor u Skutče 47, PROSEČ tel.: web: ZO ČSOP Klub ochránců SPR Habrov Široká 31, CHRUDIM tel.: , web: 44/17 ZO ČSOP Nasavrky Libáň 9, NASAVRKY tel.: /03 ZO ČSOP T. G. Masaryka 653, LITOMYŠL tel.: /05 ZO ČSOP Sluneční 42, MORAVSKÁ TŘEBOVÁ tel.: /01 Podorlicko Česká Třebová Táborská 689, ČESKÁ TŘEBOVÁ tel.: web: 52/02 Choceň Smetanova 959, CHOCEŇ tel.: web: spongilit.webz.cz 52/03 ZO ČSOP Jiráskova 731, ÚSTÍ NAD ORLICÍ tel.: web: csop.gurroa.cz 52/04 ZO ČSOP Žamberk 28. října 1327, ŽAMBERK tel.: /06 ZO ČSOP Letohrad Náměstí Svobody 334, LETOHRAD tel.: , /07 ZO ČSOP Vysoké Mýto Brteč 13, VYSOKÉ MÝTO tel.: /02 ZO ČSOP Rybák Svitavy Dimitrovova 29, SVITAVY tel.: web: 52/15 Zlatá Studánka U Podhorky 1671, ČESKÁ TŘEBOVÁ tel.: web: zlatastudanka.ctrebova.cz ZO Polička - 51/01 ZO ČSOP Polička Parkány 40, POLIČKA tel.: Ekocentra ČSOP v Pardubickém kraji Jedním ze základních prvků komunikace s veřejností jsou Ekocentra ČSOP. V Pardubickém kraji jich je 5 a jejich zřizovateli jsou ZO ČSOP. Jejich posláním je environmentální vzdělávání, výchova a osvěta. Hlavními činnostmi ekocenter je spolupráce se školami, organizace akcí pro veřejnost, pořádání soutěží a exkurzí, vydávání publikací, ekoporadenství, spolupráce se státní správou a samosprávou aj. Ekocentrum Podorlicko Zřizovatel: při 52/01 ZO ČSOP Podorlicko, Adresa: Podbranská 1, Česká Třebová Telefon: , Web: Ekocentrum Červenka Zřizovatel: 52/15 ZO ČSOP Zlatá Studánka, Adresa: U Podhorky 1671, Česká Třebová Telefon: , , Web: Ekocentrum Pasíčka Zřizovatel: při 44/03 ZO ČSOP Novohradka, Adresa: Bor u Skutče 47, Proseč Telefon: Web: Zelené Vendolí Zřizovatel: při 50/10 ZO ČSOP Zelené Vendolí, Adresa: Vendolí 42, Vendolí Telefon: , Web: Zelený dům Zřizovatel: při ZO ČSOP Klub ochránců SPR Habrov, Adresa: Široká 31, Chrudim Telefon: , , Web:

12 Otvíráme Vám cestu do přírody. NET4GAS. Blíž přírodě. Přispěli jsme k výstavbě naučné stezky Mokroš nedaleko obce Mořice na Hané Celkem na 31 místech v ČR jsme se podíleli na vybudování dřevěných chodníků, zpevnění přístupových cest nebo stavbě nových vyhlídek Usilujeme o vytvoření přirozených podmínek pro tetřívka obecného a návrat původních ekosystémů do rašelinišť Jsme generálním partnerem Českého svazu ochránců přírody a projektu Revitalizace rašelinišť v Krušných horách

ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Pardubický kraj

ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Pardubický kraj Ochrana přírody a krajiny Pardubického kraje ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Pardubický kraj OBSAH: Novinky a zajímavosti z činnosti 3 Stalo se 4 5 Setkání s přírodou 6 Živá zahrada 7 Kampaň Místo

Více

Českého svazu ochránců přírody

Českého svazu ochránců přírody 1/2011 ZPRAVODAJ Českého svazu ochránců přírody ochrana přírody a krajiny Pardubického kraje ÚVOD Zpravodaj, který se Vám dostává do rukou vydává Krajské sdružení ZO ČSOP Pardubického kraje díky podpoře

Více

Z PR AVO DA J. Ochrana přírody a krajiny Pardubického kraje. Regionálního centra ČSOP pro Pardubický kraj

Z PR AVO DA J. Ochrana přírody a krajiny Pardubického kraje. Regionálního centra ČSOP pro Pardubický kraj Ochrana přírody a krajiny Pardubického kraje Z PR AVO DA J Regionálního centra ČSOP pro Pardubický kraj OBSAH: informace o projektu TRANSITION FACILITY 2004 2 zajímavosti, kaleidoskop, kuriozity 3 stalo

Více

Z PR AVO DA J Regionálního centra ČSOP pro Pardubický kraj

Z PR AVO DA J Regionálního centra ČSOP pro Pardubický kraj Ochrana přírody a krajiny Pardubického kraje Z PR AVO DA J Regionálního centra ČSOP pro Pardubický kraj OBSAH: informace o projektu TRANSITION FACILITY 2004 2 zajímavosti z činnosti, nabídka programů 3

Více

Ochrana přírody a krajiny Moravskoslezského kraje ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Moravskoslezský kraj

Ochrana přírody a krajiny Moravskoslezského kraje ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Moravskoslezský kraj ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Moravskoslezský kraj Komunitní centrum Klášter Blahutovice (kresba Petr Lelek). Obsah ZPRAVODAJE Novinky a zajímavosti...3 Financování ochrany přírody a krajiny v

Více

Vzdělávací nabídka EVVO školám. školní rok 2014/2015. pro mateřské školy. Společná vzdělávací nabídka středisek ekologické výchovy

Vzdělávací nabídka EVVO školám. školní rok 2014/2015. pro mateřské školy. Společná vzdělávací nabídka středisek ekologické výchovy Vzdělávací nabídka EVVO školám školní rok 2014/2015 krátkodobé výukové programy akce pro školy projekty pro školy konzultace pro mateřské školy Společná vzdělávací nabídka středisek ekologické výchovy

Více

DOMOV HLAVNÍ TÉMA Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST PŘÍLOHA: ENVIGOGIKA 1/2008 (ŽÁKOVSKÉ PORTFOLIO V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ)

DOMOV HLAVNÍ TÉMA Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST PŘÍLOHA: ENVIGOGIKA 1/2008 (ŽÁKOVSKÉ PORTFOLIO V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ) Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST Č ÍSLO 6 ROČ NÍK 6 PROSINEC 2008 HLAVNÍ TÉMA DOMOV LIBERECKO: PŘÍKLAD EKOVÝCHOVY V DOMOVSKÉM REGIONU TAK TADY SEDÍ EKOPORADCE? ANKETA: O PROMYŠLENÝCH ROZHODNUTÍCH A NADĚLOVÁNÍ

Více

Jednodenní výukové programy

Jednodenní výukové programy Jednodenní výukové programy CEV Ekodomov Kutná Hora Název: KDE JE KOMPOST, TAM TO ŽIJE! 1. 5. třída ZŠ 45 Kč + doprava 1,5 h CEV, škola celý rok Víte, proč je důležité třídit bioodpad? Co patří do kompostu

Více

pro 2. stupeň ZŠ Společná vzdělávací nabídka středisek ekologické výchovy školám v Královéhradeckém kraji Vzdělávací nabídka EVVO školám

pro 2. stupeň ZŠ Společná vzdělávací nabídka středisek ekologické výchovy školám v Královéhradeckém kraji Vzdělávací nabídka EVVO školám Vzdělávací nabídka EVVO školám školní rok 2014/2015 krátkodobé výukové programy akce pro školy projekty pro školy konzultace pro 2. stupeň ZŠ Společná vzdělávací nabídka středisek ekologické výchovy školám

Více

Ochrana přírody a krajiny Plzeňského kraje ZPRAVODAJ

Ochrana přírody a krajiny Plzeňského kraje ZPRAVODAJ Ochrana přírody a krajiny Plzeňského kraje ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Plzeňský kraj Obsah: - Novela stavebního zákona... str. 1 - Zajímavosti, kaleidoskop, kuriozity... str. 2 - Stalo se a

Více

PŘEHLED PRÁCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PŘEHLED PRÁCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘEHLED PRÁCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÝSLEDKY A NÁKLADY PROJEKTŮ NNO PODPOŘENÝCH V DOTAČNÍCH ŘÍZENÍCH MŽP V LETECH 2006 2010 Vydalo: Ministerstvo životního prostředí, odbor

Více

Vzdělávací nabídka EVVO školám. školní rok 2014/2015. pro střední školy. Společná vzdělávací nabídka středisek ekologické výchovy

Vzdělávací nabídka EVVO školám. školní rok 2014/2015. pro střední školy. Společná vzdělávací nabídka středisek ekologické výchovy Vzdělávací nabídka EVVO školám školní rok 2014/2015 krátkodobé výukové programy akce pro školy projekty pro školy konzultace pro střední školy Společná vzdělávací nabídka středisek ekologické výchovy školám

Více

Moravskoslezský kraj zakázka č. 80/2002. Koncepce. Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Moravskoslezského kraje

Moravskoslezský kraj zakázka č. 80/2002. Koncepce. Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj zakázka č. 80/2002 Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Moravskoslezského kraje Přílohy Analýzy současného stavu říjen 2003 SEZNAM PŘÍLOH: Příloha č. 1 Seznam nestátních

Více

Český svaz ochránců přírody. Výroční zpráva

Český svaz ochránců přírody. Výroční zpráva Český svaz ochránců přírody Výroční zpráva 2013 Obsah Kdo jsme Kdo jsme................................................................ 1 Členové, základní organizace a jejich aktivity..................................

Více

Resort životního prostředí a zemědělství. Libereckého kraje. Kalendář. vzdělávacích akcí. Liberecký kraj a Regionální agrární rada.

Resort životního prostředí a zemědělství. Libereckého kraje. Kalendář. vzdělávacích akcí. Liberecký kraj a Regionální agrární rada. Resort životního prostředí a zemědělství Libereckého kraje 2015 Kalendář vzdělávacích akcí Liberecký kraj a Regionální agrární rada Libereckého kraje Vážená čtenářko, vážený čtenáři, dostává se Vám do

Více

CO JE TO KRASEC? partneři, ekologické poradny PORADENSTVÍ otevírací doba a specializace poraden PŘEDNÁŠKY, SEMINÁŘE, ON-LINE EKOLOGICKÁ PORADNA,

CO JE TO KRASEC? partneři, ekologické poradny PORADENSTVÍ otevírací doba a specializace poraden PŘEDNÁŠKY, SEMINÁŘE, ON-LINE EKOLOGICKÁ PORADNA, CO JE TO KRASEC? partneři, ekologické poradny PORADENSTVÍ otevírací doba a specializace poraden PŘEDNÁŠKY, SEMINÁŘE, ON-LINE EKOLOGICKÁ PORADNA, PUBLIKACE, AKCE PRO VEŘEJNOST, VÝSTAVY K ZAPŮJČENÍ w w w.

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ Krtkova zahrada Mateřská škola Bělá nad Svitavou 8 Koutek splněných přání Základní škola

Více

PŘEHLED PRÁCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PŘEHLED PRÁCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘEHLED PRÁCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÝSLEDKY A NÁKLADY PROJEKTŮ NNO PODPOŘENÝCH V DOTAČNÍCH ŘÍZENÍCH MŽP V LETECH 2006 2010 Vydalo: Ministerstvo životního prostředí, odbor

Více

Naučné středisko ekologické výchovy Kladno Čabárna o.p.s.

Naučné středisko ekologické výchovy Kladno Čabárna o.p.s. Naučné středisko ekologické výchovy Kladno Čabárna o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 OBSAH 1. Organizace 2. Investice do rozvoje vzdělávání 3. Spolupráce se Středočeským krajem 4. Spolupráce s dalšími subjekty

Více

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta ve Středočeském kraji 2008-2009

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta ve Středočeském kraji 2008-2009 Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta ve Středočeském kraji 2008-2009 OBSAH Úvod... 2 Použité zkratky... 2 Jednodenní výukové programy... 3 Ekodomov, o. s. Kutná Hora... 3 CEV Zvoneček... 4 CEVV

Více

V Liberci dne 4. listopadu 2005

V Liberci dne 4. listopadu 2005 Jednou z hlavních priorit resortu rozvoje venkova, zemědělství, životního prostředí a informatiky Libereckého kraje je podpora činnosti neziskového sektoru. Vedle finanční podpory připravujeme ve spolupráci

Více

výroční zpráva 2010 český svaz ochránců přírody kněžice

výroční zpráva 2010 český svaz ochránců přírody kněžice výroční zpráva 2010 český svaz ochránců přírody kněžice ZO ČSOP Kněžice je součástí celostátní organizace Českého svazu ochránců přírody, který je zaměřen na ochranu přírody a ekologickou výchovu, vzdělávání

Více

Moravskoslezské 1/2015

Moravskoslezské 1/2015 Moravskoslezské 1/2015 Občasník Moravskoslezského kraje zaměřený na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu v kraji ročník V, číslo 1, červen 2015 Milé čtenářky, milí čtenáři, vítáme vás u předprázdninového

Více

ÚVOD. v druhé polovině roku 2008. Přeji Vám příjemné listování naší výroční zprávou za rok 2007 a děkuji za Vaši přízeň i podporu.

ÚVOD. v druhé polovině roku 2008. Přeji Vám příjemné listování naší výroční zprávou za rok 2007 a děkuji za Vaši přízeň i podporu. V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 7 ÚVOD Školské zařízení Lipka si při svém zrodu v roce 1991 kladlo za cíl zvýšit ekologickou gramotnost obyvatel Brna a širokého okolí natolik, aby jeho existence v budoucnu

Více

Naše poslání. Základní údaje o ČSOP Vlašim. Další organizační údaje

Naše poslání. Základní údaje o ČSOP Vlašim. Další organizační údaje Základní údaje o ČSOP Vlašim Adresa: Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim Tel./fax: 317 845 169, 317 845 965 Pohotovostní tel. Záchranné stanice pro živočichy: 777 800 460

Více

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace UČITELÉ SŠ ZŠ II. ZŠ I. MŠ. nabídka programů 2015 / 2016. www.strevlik.

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace UČITELÉ SŠ ZŠ II. ZŠ I. MŠ. nabídka programů 2015 / 2016. www.strevlik. Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace nabídka programů 2015 / 2016 www.strevlik.cz UČITELÉ SŠ ZŠ II. ZŠ I. MŠ Frýdlant Raspenava Děčín Chrastava Mníšek Stráž nad Nisou

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE ROK BAROKA XIV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz ČERVEN 2011 Historie stará 60 let. Plakát první Loutkářské Chrudimi v roce 1951.

Více

KOORDINÁTOR EVVO ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST

KOORDINÁTOR EVVO ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST ČÍSLO 4 ROČNÍK 8 ČERVENEC 2010...ALE VŽDYŤ TO JE PŘECI TEN UDRŽITELNÝ ROZVOJ!!! EKOLOGICKÁ VÝCHOVA NENÍ JEN PRO PŘÍRODOVĚDCE V CENTRU ZÁJMU KVALITA SPECIALIZAČNÍHO STUDIA MATEMATIKA

Více

Výroční zpráva 2008. Ekocentrum Říčany

Výroční zpráva 2008. Ekocentrum Říčany Výroční zpráva 2008 Ekocentrum Říčany 2 Obsah KDO JSME... 3 Spolupráce... 4 Publikační činnost... 4 HLAVNÍ ČINNOSTI EKOCENTRA ŘÍČANY... 5 VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOST PRO ŠKOLY... 5 Vycházky do přírody...

Více

NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ

NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ Centrum ekologické a globální výchovy CASSIOPEIA Základní článek Hnutí Brontosaurus Forest Školící středisko Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity Klinické pracoviště Zdravotně sociální fakulty Jihočeské

Více