Kritéria maturitní zkoušky z volitelného předmětu tělesná výchova. Maturitní zkouška je složena ze 2 částí A/ praktické B/ teoretické

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kritéria maturitní zkoušky z volitelného předmětu tělesná výchova. Maturitní zkouška je složena ze 2 částí A/ praktické B/ teoretické"

Transkript

1 Kritéria maturitní zkoušky z volitelného předmětu tělesná výchova Maturitní zkouška je složena ze 2 částí A/ praktické B/ teoretické A/ praktická část 2013 GYMNASTIKA 1. test: Akrobatická sestava Popis sestavy : Rozběh kotoul vpřed letmo - stoj spojný vzpažit - výkrokem a odrazem levou (pravou) stoj na rukou (výdrž 2s) kotoul skrčmo do dřepu - stoj spojný vzpažit - předklonem a pádem vzad kotoul do zášvihu stoj spojný vzpažit - výkrokem obrat (180 ) vlevo (vpravo) přemet stranou. Popis sestavy : Výkrokem levé (pravé ) stoj na rukou (výdrž 2s), kotoul skrčmo do dřepu, výskok - obrat (180 ) na libovolnou stranu - kotoul vzad do stoje schylmo, stoj spojný vzpažit - rozběh přemet stranou. 2. test: Sestava na hrazdě Popis sestavy (doskočná): Ze svisu nadhmatem výmyk do vzporu zákmih, toč vzad do vzporu - podmet. Popis sestavy (hrazda po čelo): Výmyk odrazem jednonož do vzporu - přešvih únožmo (pravou či levou) do vzporu jízdmo - podhmat - toč jízdmo vpřed - přešvihem únožmo (levou či pravou) seskok vpřed s půlobratem do stoje. Komise hodnotí známkami od 1(=výborně) do 5(=nedostatečně) správné provedení sestavy. Na každý test má žák 2 pokusy, započítává se lepší hodnocení. V případě nesplnění některého ze základních gymnastických prvků je hodnocení celé sestavy nedostatečné.

2 PLAVÁNÍ test: 100m plaveckým způsobem kraul nebo prsa Žák si vybere jeden z plaveckých způsobů kraul nebo prsa, vybraný plavecký způsob je povinen dodržet po celou dobu trati. Test začíná startovním skokem z bloků, končí dohmatem po uplavání 100m, test probíhá podle platných plaveckých pravidel. Čas měřený s přesností na sekundy bude převeden na známky viz tabulka. Plavecký způsob KRAUL 1:40 a 1:20 a 1:41 1:50 1:51. 2:00 2:01 2:15 2:16 a více 1:21 1:30 1:31 1:45 1:46 2:00 2:01 a více Plavecký způsob PRSA 1:55 a 1:45 a 1:56-2:10 2:11 2:30 2:31 2:50 2:51 a více 1:46-2:00 2:01 2:20 2:21 2:40 2:40 a více

3 SPORTOVNÍ HRY basketbal: test: Střelba v pohybu (dvojtakt) Žák na pokyn vezme ze stojanu basketbalový míč, driblingem se uvolňuje směrem ke koši a střílí po dvojtaktu z krátké vzdálenosti na koš. Po úspěšné i neúspěšné střelbě doskakuje nebo sbírá míč a přihrává pomocníkovi u druhého stojanu, který stojí za stojanem a míč pokládá do stojanu. Činnost provádí bez přerušení 3x z každé strany/z pravé strany střílí pravou rukou, z levé strany levou rukou/ přičemž běží vždy ke stojanu, ke kterému přihrával. Příprava a pomůcky: Ve vzdálenosti 8 m od koncové čáry je na každé straně pod úhlem 45 od koše umístěn stojan (židle). Na jednom stojanu (od které bude žák startovat) je položen míč. Komise hodnotí známkami od 1(=výborně) do 5(=nedostatečně) technicky správně provedené dvojtakty, přihrávky, dribling, střelbu a plynulost provedení. Na test má žák 2 pokusy, započítává se pouze ten lepší. volejbal: 1. test: Opakované odbíjení obouruč vrchem 2. test: Opakované odbíjení obouruč spodem V prvním testu provádí žák 30 opakovaných odbití míče obouruč vrchem, ve druhém testu 30 opakovaných odbití obouruč spodem o stěnu ze vzdálenosti 2m ( 1,5m) od stěny. Výška odbití je minimálně 243cm pro chlapce, pro 224cm. Příprava a pomůcky: Na zemi je vymezen prostor, do kterého nesmí v průběhu testu žák vstoupit - 2 m ( 1,5 m) od stěny. Na stěně je vymezen prostor, do kterého musí směrovat každé odbití - šíře 3m a spodní okraj 243 cm ( 224 cm) od země. Hodnotí se počet bez chybně po sobě odbitých míčů a tento počet se převádí na známku viz tabulka. V případě, že žák přeruší odbíjení jiným způsobem provedení, pokus končí. Na každý test má student 2 pokusy, započítává se pouze ten lepší.

4 Odbíjení obouruč vrchem Odbíjení obouruč spodem

5 ATLETIKA 1. test: Běh na 100m Žák na startovní povel vyběhne z nízkého startu, startuje z bloků / tretry povoleny/. Čas změřený s přesností na desetiny sekundy, bude převeden na známky viz tabulka. Časy v tabulce jsou uvedeny v sekundách. Na test má žák maximálně 2 pokusy, započítává se lepší čas. 2. test: Běh na 1500m ( 800m) Žák vyběhne na startovní povel z polovysokého startu / tretry povoleny/ a uběhne bez zastavení předepsanou vzdálenost. Čas změřený s přesností na sekundy bude převeden na známky viz tabulka. Časy v tabulce jsou uvedeny v minutách a sekundách. Běh na 100 m 14,4 a 12,5 a 14,5-14,9 15,0 15,4 15,5 15,9 16,0 a více 12,6 13,0 13,1 13,5 13,6 14,0 14,1 a více Běh na 1500 m (800 m) 3:00 a měně 5:00 a 3:01 3:20 3:21 3:40 3:41 4:00 4:01 a více 5:01 5:20 5:21 5:40 5:41 6:00 6:01 a více 3. test: Skok daleký Žák se rozbíhá z libovolné vzdálenosti k doskočišti, odráží se z odrazového prkna a provádí skok do doskočiště. Vzdálenost změřená v cm bude převedena na známky viz tabulka.

6 Skok daleký 440 a více a 520 a více a Požadavky pro praktickou část maturitní zkoušky z TV vycházejí z platného obsahu ŠVP. Hodnocení : 1. Výsledná klasifikace z praktické části maturitní zkoušky z tělesné výchovy je vypočtena průměrem známek z jednotlivých testů. V případě nedostatečného hodnocení některého testu se považuje celá praktická zkouška za nesplněnou a hodnotí se známkou nedostatečnou. 2. Žák může nedostatečně hodnocený test opakovat v opravném termínu. 3. Pokud se žák nemůže ze zdravotních důvodů zúčastnit praktické části maturitní zkoušky v řádném termínu, bude stanoven náhradní termín.

7 B/ teoretická část 1. Starověké olympijské hry, vznik, program a disciplíny 2. Tělesná výchova a sport na našem území do r. 1938, sokolské hnutí 3. Tělovýchovné a sportovní systémy 19. století 4. Novodobé olympijské hry, vznik, významné OH a osobnosti 5. Pojem tělesná výchova charakteristika. Zdatnost - charakteristika 6. Psychomotorický vývoj dítěte. Charakteristika jednotlivých stádií 7. Sportovní trénink - zatížení, zotavení (sportovní výkon, zátěž a zotavení, superkompenzace) 8. Sportovní trénink - zóny energetického krytí 9. Vytrvalostní schopnosti. Metody rozvoje, druhy 10. Obratnost a pohyblivost - definice, rozdělení, metody rozvoje 11. Rychlostní schopnosti - definice, rozdělení, metody rozvoje 12. Silové schopnosti - definice, rozdělení, metody rozvoje 13. Základy fyziologie člověka. Oběhová soustava, dýchání 14. Kosterní a svalová soustava 15. Úrazy ve sportu. První pomoc - bezvědomí, zlomeniny, krvácení 16. Sportovní regenerace. Druhy, postupy, procedury, kontraindikace 17. Uvolňovací a protahovací metody. Charakteristika, obecné zásady strečinku 18. Výživa a pitný režim sportovce 19. Doping. Historie, rozdělení zakázaných látek, negativní účinky 20. Atletika. Historie, základní charakteristika disciplíny. Osobnosti české atletiky 21. Volejbal. Historie, základní pravidla. Olympijské úspěchy české reprezentace 22. Basketbal. Historie, základní pravidla. Čeští hráči v NBA 23. Házená. Historie, základní pravidla. Úspěchy národ. družstev mužů a žen 24. Fotbal. Historie, základní pravidla. Úspěchy české reprezentace na MS 25. Plavání. Historie, technika vybraného stylu, záchrana tonoucího. Žák si losuje jednu z otázek maturitní zkoušky z teorie TV. Hodnocení : Komise hodnotí jeho výkon známkami 1/výborně/ do 5/nedostatečně/.

ROZVOJ A DIAGNOSTIKA KOORDINAČNÍCH A POHYBLIVOSTNÍCH SCHOPNOSTÍ. Havel, Z., Hnízdil, J., aj.

ROZVOJ A DIAGNOSTIKA KOORDINAČNÍCH A POHYBLIVOSTNÍCH SCHOPNOSTÍ. Havel, Z., Hnízdil, J., aj. ROZVOJ A DIAGNOSTIKA KOORDINAČNÍCH A POHYBLIVOSTNÍCH SCHOPNOSTÍ Havel, Z., Hnízdil, J., aj. 2009 Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici Občianske združenie Pedagóg Banská Bystrica ROZVOJ A DIAGNOSTIKA

Více

Rozvoj rychlostních schopností a agility družstva mladšího dorostu HC České Budějovice

Rozvoj rychlostních schopností a agility družstva mladšího dorostu HC České Budějovice Rozvoj rychlostních schopností a agility družstva mladšího dorostu HC České Budějovice Závěrečná práce TŠ FTVS UK Praha 2011, 132 stran Autor: Jaroslav Formánek Připravil: PhDr. Zdeněk Pavliš Cílem této

Více

Testy fyzické způsobilosti. 234. pěšího praporu KVH AST o.s.

Testy fyzické způsobilosti. 234. pěšího praporu KVH AST o.s. Testy fyzické způsobilosti 234. pěšího praporu KVH AST o.s. Fyzická způsobilost a členství ve 234pp Žadatel, který se uchází o členství ve 234.pp musí mít mimo jiné splněny všechny fyzické testy. Z rozumných

Více

KRITÉRIA PRO SPLNĚNÍ TĚLESNÉ ZPŮSOBILOSTI UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ U MP BRNO NA POZICI STRÁŽNÍKA

KRITÉRIA PRO SPLNĚNÍ TĚLESNÉ ZPŮSOBILOSTI UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ U MP BRNO NA POZICI STRÁŽNÍKA KRITÉRIA PRO SPLNĚNÍ TĚLESNÉ ZPŮSOBILOSTI UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ U MP BRNO NA POZICI STRÁŽNÍKA Test tělesné způsobilosti před přijetím k městské policii jsou povinni absolvovat všichni uchazeči o zaměstnání

Více

Základní informace o tréninku mládeže rozvoj pohybových schopností a dovedností

Základní informace o tréninku mládeže rozvoj pohybových schopností a dovedností Základní informace o tréninku mládeže rozvoj pohybových schopností a dovedností Obsahem tréninku mládeže by měl být především všestranný systematický pohybový rozvoj. Pohybové schopnosti se dělí na rychlostní,

Více

Vzdělávání VZDĚLÁVÁNÍ. v ČJF. Podmínky jednotlivých kvalifikací v jezdectví:

Vzdělávání VZDĚLÁVÁNÍ. v ČJF. Podmínky jednotlivých kvalifikací v jezdectví: Vzdělávání VZDĚLÁVÁNÍ v ČJF Podmínky jednotlivých kvalifikací v jezdectví: Zkoušky základního výcviku jezdce všeobecná licence, pony, spřežení, reining, vytrvalost, drezura Zkoušky instruktora jezdectví

Více

Vliv pohybu na tělesný vývoj dětí mladšího školního věku. Bakalářská práce

Vliv pohybu na tělesný vývoj dětí mladšího školního věku. Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra podpory zdraví Vliv pohybu na tělesný vývoj dětí mladšího školního věku Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Vypracovala:

Více

5. Rozvoj základních pohybových schopnosti mládeže Rychlost

5. Rozvoj základních pohybových schopnosti mládeže Rychlost 1 5. Rozvoj základních pohybových schopnosti mládeže Rychlost Rychlostní vytrvalost Rychlostní síla Vytrvalost Síla Silová vytrvalost 5.1. Rozvoj vytrvalostních schopnosti 5.2. Rozvoj sílových schopnosti

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

I I I. D Í L. Zvláštní ustanovení pro jednotlivé discipliny

I I I. D Í L. Zvláštní ustanovení pro jednotlivé discipliny I I I. D Í L Zvláštní ustanovení pro jednotlivé discipliny 700 Sjezd 701 Technická data 701.1 Výškové rozdíly 701.1.1 Trať mužů Pro ZOH, MS FIS a SP: 800 m (výjimečně 750 m) až 1100 m Pro kontinentální

Více

Krok za krokem basket balem

Krok za krokem basket balem Krok za krokem basket balem Pro všechny rodiče, učitele a trenéry, kteří mají zájem o sestavení řízeného, bezpečného a hlavně zábavného basketbalového programu pro naše děti. Úvodní slovo Milí basketbaloví

Více

Technika plaveckého způsobu prsa (Videoprogram)

Technika plaveckého způsobu prsa (Videoprogram) Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra tělesné výchovy a sportu Bakalářská práce Technika plaveckého způsobu prsa (Videoprogram) Lenka Rendlová Plzeň 2012 Prohlášení Prohlašuji, že

Více

PRAVIDLA STOLNÍHO TENISU Č A S T

PRAVIDLA STOLNÍHO TENISU Č A S T PRAVIDLA STOLNÍHO TENISU Č A S T 2012-2013 OBSAH PRAVIDLA STOLNÍHO TENISU Stůl 2.1 Síťka 2.2 Míček 2.3 Pálka 2.4 Definice některých pojmů 2.5 Správné podání 2.6 Správné vrácení míčku 2.7 Postup hry 2.8

Více

SPORTOVNÍ ŘÁD ČESKÉ REPUBLIKY PRO LETECKÉ MODELÁŘE. SVAZ MODELÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY Klub leteckých modelářů České republiky

SPORTOVNÍ ŘÁD ČESKÉ REPUBLIKY PRO LETECKÉ MODELÁŘE. SVAZ MODELÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY Klub leteckých modelářů České republiky SPORTOVNÍ ŘÁD ČESKÉ REPUBLIKY PRO LETECKÉ MODELÁŘE SVAZ MODELÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY Klub leteckých modelářů České republiky 2014 Základní dokument je v aktualizovaném znění platném pro rok 2014. Jediná oficiální

Více

Pravidla soutěže Memoriál Františka Pizy, XVI. ročník

Pravidla soutěže Memoriál Františka Pizy, XVI. ročník 1. Pořadatel Pravidla soutěže Memoriál Františka Pizy, XVI. ročník Pořadatelem soutěže je SDH Kaliště (okres Jihlava). 2. Čas a místo konání Soutěže se koná v obci Kaliště pravidelně na začátku května.

Více

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno Katedra tělesné výchovy Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr.

Více

Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo.

Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo. Jazyková výchova Český jazyk Český jazyk 3.tř. jazyková výchova učení komunikace -orientuje se v textu -vyhledává informace -chápe četbu jako zdroj poznávání -čte a rozumí různým druhům textu -recituje

Více

Český jazyk 2.tř. Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo. Jazyková výchova. -umí psát, přepsat text, zvládne zápis přiměřeného diktovaného textu

Český jazyk 2.tř. Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo. Jazyková výchova. -umí psát, přepsat text, zvládne zápis přiměřeného diktovaného textu Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Český jazyk 2.tř Očekávané výstupy Ţák Jazyková výchova učení - sociální a personální -souvislé ústní a písemné vyjadřování -pozorné naslouchání -učí se spolupráci

Více

JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN

JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN metodická příručka Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52 Mgr. Markéta Talandová metodik KA1 Mgr. Hana Lužná výchovná poradkyně Individuální vzdělávací plán

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ČÁST 5-14 - 28 P R E A M B U L E

ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ČÁST 5-14 - 28 P R E A M B U L E P R E A M B U L E GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 ŠKOLNÍ ŘÁD PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) ČÁST 5-14 - 28 ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO SCHVÁLENÝCH ÚPRAVÁCH K

Více

410/2005 Sb. VYHLÁŠKA

410/2005 Sb. VYHLÁŠKA 410/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. října 2005 o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých Změna: 343/2009 Sb. Ministerstvo zdravotnictví

Více

Zkušební řád & pravidla «OBEDIENCE» v České republice

Zkušební řád & pravidla «OBEDIENCE» v České republice Zkušební řád & pravidla «OBEDIENCE» v České republice Červenec 2012 OBSAH Část I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1 Definice vybraných pojmů...3 2 Podmínky účasti ve třídách obedience...4 3 Zdravotní stav...5

Více

ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO SPORTOVNÍ VÝCVIK PSŮ V ČR SchH/VPG

ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO SPORTOVNÍ VÝCVIK PSŮ V ČR SchH/VPG ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO SPORTOVNÍ VÝCVIK PSŮ V ČR SchH/VPG Českomoravská kynologická unie strana 2 O B S A H: strana: Všeobecná část: 3 Platnost 3 Všeobecné zásady 3 Zkouškové období 3 Organizace zkoušek / vedoucí

Více

POŽADAVKY NA CHOREOGRAFIE PRO SOUTĚŽ MISTRY S MISTRY

POŽADAVKY NA CHOREOGRAFIE PRO SOUTĚŽ MISTRY S MISTRY POŽADAVKY NA CHOREOGRAFIE PRO SOUTĚŽ MISTRY S MISTRY Obsah: 1. Sportovní aerobik... 2 1.1 Věkové kategorie... 2 1.2 Soutěžní kategorie... 2 1.3 Systém soutěží... 2 1.4 Hudební doprovod... 2 1.5 Dres...

Více

výchovy a sportu v testu 12minutového plavání

výchovy a sportu v testu 12minutového plavání Zpracovala: Pokorná Jitka Katedra plaveckých sportů UK FTVS Výkonnost studentů 1.. ročník níků Fakulty tělesné výchovy a sportu v testu 12minutového plavání Irena Čechovská, Barbora Čechovská, Gabriela

Více

ŘÁDY A PRAVIDLA. 2. Struktura přebornických soutěží jednotlivců

ŘÁDY A PRAVIDLA. 2. Struktura přebornických soutěží jednotlivců ŘÁDY A PRAVIDLA I SOUTĚŽNÍ ŘÁD Platný od 1. 10. 2007 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Soutěžní řád stanoví organizaci a řízení tenisových soutěží hraných na území České republiky (dále jen ČR), včetně mezinárodních,

Více

1.2. Práva uvedená v odstavci 1.1. pod písmeny b), c) a e) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků.

1.2. Práva uvedená v odstavci 1.1. pod písmeny b), c) a e) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků. Školní řád GYMNÁZIA JANA PALACHA Úvodní část Školní řád (dále jen ŠŘ), vydaný v souladu s 30 zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon), je interním předpisem GJP (dále jen škola), jehož dodržování je závazné

Více

Soutěžní, Registrační a Přestupní řád

Soutěžní, Registrační a Přestupní řád Soutěžní, Registrační a Přestupní řád Svaz potápěčů České republiky Vydání 2015/01 Obsah SOUTĚŽNÍ ŘÁD 1. Základní ustanovení... 4 2. Organizace soutěží ve sportovním potápění... 4 3. Plánování soutěží...

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15, příspěvková organizace se sídlem Sochorova 15, 682 01 Vyškov ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Eva Novotná RNDr. Petr Hájek Pedagogická

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD JKA ČR 2015

SOUTĚŽNÍ ŘÁD JKA ČR 2015 SOUTĚŽNÍ ŘÁD JKA ČR 2015 1 1. Základní ustanovení a) Vyplývají ze schválených stanov. b) Soutěží řízených JKA se zúčastňují členové sportovních oddílů a klubů, kteří jsou registrováni v JKA, pokud není

Více