5.ročník. 1.čtvrtletí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.ročník. 1.čtvrtletí"

Transkript

1 5.ročník 1.čtvrtletí Opakování: Stupnice, intervaly (čisté, velké, malé, zmenšené, zvětšené), akordy T5, S5, D5 a jejich obraty, septakordy a jejich obraty Látka 5.ročníku: Intervaly složené Intervaly přesahující oktávu můžeme brát jako složeninu oktávy a intervalu menšího než oktáva. Tyto intervaly přebírají vlastnosti intervalů přesahujících oktávu. nona oktáva a sekunda (c1-d2 = v.9) decima oktáva a tercie (c1-e2 = v.10) undecima oktáva a kvarta (c1-f2 = č.11) duodecima oktáva a kvinta (c1-g2 = č.12) tercdecima oktáva a sexta (c1-a2 = v.13) kvartdecima oktáva a septima (c1-h2 = v.14) kvintdecima 2 oktávy (c1-c3 = č.15) Melodické ozdoby Melodické ozdoby nebo také ornamentika je způsob obohacování melodické linie tóny nebo skupinami tónů menších rytmických hodnot. Melodické ozdoby se označují malými notami nebo ustálenými znaky. příraz nejčastěji sousední vrchní nebo spodní sekunda hlavního tónu, která je nepřízvučná opora sousední tón hlavního tónu. Je přízvučná a ubírá polovinu hodnoty tónu hlavnímu.

2 skupinka několik tónů, které se hrají velmi rychle před hlavní notou, na které je důraz trylek rychlé a pravidelné střídání hlavního tónu s vrchní sekundou obal střídání obou sousedních tónů s tónem hlavním nátryl rychlé vystřídání hlavního tónu s vrchní sekundou. Důraz je na hlavní notě. náraz (mordent) opak nátrylu. Hlavní tón, na kterém je důraz, se vystřídá se spodní sekundou. Dochází-li u trylku, obalu, nátrylu nebo mordentu k chromatickému posunu ozdobných tónů, značí se změna posuvkou nad nebo pod značkou ozdoby. Dějiny hudby Pravěk Počátky umění bez památek hudebních skladeb, zachovány primitivní kostěné píšťaly, chřestítka, štěrchadla apod., první obrazové zprávy z jeskynních kreseb př.n.l.

3 Starověk Umění Blízkého a Středního východu jednohlasý sloh orientální Mezopotámie, Egypt, Palestina skladby se nezachovaly (pokusy o dešifraci některých fragmentů nespolehlivé), dokumenty o hudbě z literatury a různých vyobrazení, nástroje harfy, píšťaly, bicí nástroje př.n.l. Antika jednohlasý sloh řecký a římský zachovány zlomky, fragmenty skladeb, vyobrazení nástrojů častější, kithary, lyry, aulosy 500 př.n.l. 300 n.l. Středověk Křesťanská antika počátky chorálního jednohlasu křesťanského v rámci římské říše skladby notovány neumatickou notací stol. Prerománský a románský sloh gregoriánský chorál zachován v propriích, misálech a antifonářích stol. Gotika a) jednohlasý sloh světský potulní hudebníci, truvéři, trubadúři, minnesängři, jednohlasá hudba instrumentální stol.. b) prvé rozvíjení mnohohlasu ars antiqua a ars nova (Leoninus, Perotinus, Machaut, Landino) 13., 14. stol. Novověk Renesance polyfonie nizozemská škola (Obrecht, Ockeghem, Despres), Lasso, Palestrina, Gabrielliové aj., první rozvoj sólové instrumentální hudby stol.

4 Baroko doprovázená monodie (melodicko harmonický styl) opera, oratorium, suita, atd., florentská camerata, Monteverdi, Vivaldi, Bach, Händel pol. 18. stol. Předklasicismus základy sonátové formy a klasického orchestru, mannheimská škola, Bendové, Mysliveček 2.pol. 18.stol. Klasicismus ustálení sonátové formy a klasického orchestru, vyvážení všech složek hudebních, Mozart, Haydn, Beethoven přelom 18. a 19. stol. Romantismus a) raný rozvití sonátové formy, programní skladby, Weber, Schubert, Schumann 1.pol. 19. stol. b) novoromantismus symfonické básně, hudební drama, Liszt, Wagner, národní školy česká, ruská, finská atd. 2.pol. 19. stol. Hudba přelomu století a) pozdní romantismus rozpad romantického hudebního myšlení Strauss, Mahler b) francouzský impresionismus Debussy přelom 19. a 20. stol. Umění 20. stol. a) hlavní proudy moderní hudby, expresionismus Schönberg, Bartók, aj., neoklasicismus konstruktivní a civilizační tendence Stravinskij, Pařížská šestka, čtvrttónová hudba, apod., základy dodekafonie, II.vídeňská škola 1.pol. 20. stol. b) novodobé skladatelské systémy seriální hudba, konkrétní hudba, elektronická hudba, alestorika, vedle těchto případů tzv. Nové hudby stojí tradičně chápaná moderní hudba Šostakovič, Prokofjev, Britten, aj. 2.pol. 20. stol.

5 Pravěk př.n.l. Doba počátků umění zůstává stále zahalena. Úlomky jednoduchých hudebních nástrojů, které pocházejí z doby kamenné ale ukazují, že dějiny hudby sahají až k samým základům lidské civilizace. Ruce, řeč, představivost a uvědomělá činnost jsou nutnými předpoklady vzniku umění. Smysl hudby byl čistě praktický, až magický. Člověk si připodobňoval přírodu a zmocňoval se ji ve svých obrazech, totemistických plastikách, kultických tancích a zpěvech. Dokazují to zcela přesvědčivě kresby a kultické sošky člověka mladého paleolitu ( př.n.l., Altamira, Lascaux, Font de Gaume, Les Trois- Fréres, Willensdorf, Sahara, Sibiř ) Nejstarší hudbu tvoří jednotlivé výkřiky nebo jednotvárné prozpěvování několika tónů provázené rytmickými údery jednoduchých nástrojů. Tato jednoduchá hudba byla spojena s tancem. Památky primitivních nástrojů máme z doby kolem př.n.l. a ukazují na velmi malou intervalovou jednoduchost. Nejstarší doba kamenná PALEOLIT: samovýroba nástrojů vykopávky, nástroje rostlinného původu, kameny, chřestítka, hliněné bubny, kosti zvířat Mladší doba kamenná - NEOLIT: dechové hudební nástroje rostlinného původu s úzkým tónovým rozsahem, brčály-pampeliška, traviny, hliněné zvonky, šalmaje, xylofony-kosti podle velikosti Doba bronzová nástroje žesťové jakýsi žesťový roh, trubky, trouby obrovské Doba železná nástroje strunné lyra - nástroje monochordické hudební tyč, luk - nástroje polychordické harfa, lyra Hudba mimoevropských kultur heptatonika. Hudební znaky: barva, velmi složitý rytmus, melodická stránka-pentatonika a EGYPT Hudba není jen náboženská, ale je i výrazem osobního citu a žádanou zvukovou dekorací a zábavou. Objevuje se nový nástroj vodní varhany. Dále pak se vyskytují loutny, hoboje, harfy, flétny. Hudbu provozují i ženy. Informace získáváme i z maleb a reliéfů v hrobkách. BABYLÓN Zmínky o hudbě z výtvarných prací. Hudba slouží hlavně k bohoslužbám. Známe dva způsoby zpěvu: antifonální a respondický. Z 8.stol.př.n.l. se dochovala hliněná tabulka sumerský hymnus. ASYRSKÁ KULTURA Hudba světská válečná. Nalezeny zachovalé malby, kde jsou vyobrazeny ženy držící nástroje (bubínky, flétny).

6 ŽIDOVSKÁ KULTURA Hudba byla nejen bohoslužebná, ale i taneční (trubky, harfy, cimbály, bubny). Národním nástrojem je šofar. Hudba přináší čtvrttónovou intonaci a deklamační rytmus. Největší rozkvět za panování Davida a Šalamouna (10.stol.př.n.l.). ČÍNA Rozkvět hudební teorie. Známe i dvanáctitónovou řadu, později se mnohem více rozšířila pětistupňová oktáva - pentatonika. Počátek kvintového kruhu, tónová řada v půltónovém rozsahu, zvonkohra. Nástroje jsou kamenné kamenné desky, které mají různé ladění. Typické jsou i nástroje strunné drnkací s velkým počtem strun. Dechové nástroje flétna, šalmaj, okarína z pálené hlíny. JAPONSKO Velká příbuznost s Čínou. Hudba se uplatňuje v divadle, v doprovodu dramatu zpěvák začíná o něco dříve než doprovod. Také nástroje mají smíšený původ flétny, bicí nástroje a vícestrunné nástroje drnkací. INDIE Hudba silně pod vlivem náboženství váže se na náboženské obřady. Nástroje flétna, buben, zvonky, vina. Existují písemné záznamy Védy zájem o dějiny a výskyt hudby. Setkáváme se se solmizací. Rytmus je určován rázy (120). Indická stupnice má 22 stupňů. Nástroje: tabla, sitar, bambusové flétny, na které se foukalo nosem, murali, různé druhy pozounů, trubek, bicích nástrojů a gongů. ARABSKÁ KULTURA Arabská stupnice má 24 stupňů. Rozvíjí se hudební teorie

7 Vzorový test 1) Vytvoř intervaly: př. m.3-d, m.7-g, zv.4-f 2) Vytvoř intervaly složené 3) Vytvoř akordy T5 a obraty, S5 a obraty, D5 a obraty v určených stupnicích, septakordy 4) Melodické ozdoby 5) Pravěké umění 6) Hudba mimoevropských kultur Test se píše ve čtvrtek Ti žáci, kteří se nemohou tohoto psaní zúčastnit si v době od do domluví osobně termín napsání. Všechny práce budou napsány nejpozději do Termín a potřebné informace je možné si domluvit osobně v kanceláři ZUŠ, na tel.č či na ové adrese: Doporučená literatura: Luděk Zenkl ABC hudební nauky

Charakteristika Hudební formy Představitelé, díla, památky, h.nástr. Výz.l. Charakteristika Představitelé, díla, památky

Charakteristika Hudební formy Představitelé, díla, památky, h.nástr. Výz.l. Charakteristika Představitelé, díla, památky 40 tis 4 tis. př.n.l. 4 tis.př.n.l.- 476 n.l. 6.st. - poč. 13. st. (jednohlasý) SLOH MONODIÁLNÍ PRAVĚK STAROVĚK STŘEDOVĚK(ROMÁNSKÝ a GOTICKÝ SLOH) Pouze teoretické dohady opírající se o archeologické nálezy

Více

Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě

Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě DĚJINY HUDBY pro studenty hudebního gymnázia PhDr. Hana Adámková Heidrová PhD. Ostrava 2010 1 OBSAH 1. Úvod do dějin hudby 3 1.1 Dějiny hudby jako vědní obor

Více

OBSAH UČIVA A HODINOVÁ DOTACE. PRIMA - osmileté studium. 66 hod. ročně, 2 hod. týdně

OBSAH UČIVA A HODINOVÁ DOTACE. PRIMA - osmileté studium. 66 hod. ročně, 2 hod. týdně OBSAH UČIVA A HODINOVÁ DOTACE UČ.OSNOVY č.j. 20 596/99-22 66 hod. ročně, 2 hod. týdně PRIMA - osmileté studium Základem hudební výchovy bude i nadále rozvíjení a posilování dosavadních hudebních schopností

Více

PŘEHLED UČIVA HUDEBNÍ NAUKY

PŘEHLED UČIVA HUDEBNÍ NAUKY Vojtěch Mahelka / ZUŠ Praha - Zbraslav PŘEHLED UČIVA HUDEBNÍ NAUKY I. ČÁST HUDEBNÍ TEORIE Obsah 1. Základní hudební pojmy, notopis Zvuk, tón, nota Notová osnova Druhy not a pomlk Hudební abeceda Názvy

Více

Hudební výchova 1. ročník Sociální činnost

Hudební výchova 1. ročník Sociální činnost Hudební výchova 1. ročník Sociální činnost Mgr. et Mgr. Veronika Nosková druhé, upravené vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP

Více

Vývoj smyčcových hudebních nástrojů v kontextu dějin hudby. I.část

Vývoj smyčcových hudebních nástrojů v kontextu dějin hudby. I.část Vývoj smyčcových hudebních nástrojů v kontextu dějin hudby I.část 1 Celkový obraz O modulu Absolvent oboru Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů a každý výrobce a opravář strunných hudebních nástrojů

Více

Testové otázky pro hudební část předmětu umění a kultura Martina Spiritová, Kryštof Spirit. Martina Spiritová, Kryštof Spirit

Testové otázky pro hudební část předmětu umění a kultura Martina Spiritová, Kryštof Spirit. Martina Spiritová, Kryštof Spirit Testové otázky pro hudební část předmětu umění a kultura Následující dokument obsahuje testové otázky určené k procvičování znalostí z dějin hudby, hudební teorie a hudební terminologie. Otázky zasahují

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

Využití rozšířených vokálních technik v interpretaci soudobé hudby

Využití rozšířených vokálních technik v interpretaci soudobé hudby JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra zpěvu Interpretace a teorie interpretace Využití rozšířených vokálních technik v interpretaci soudobé hudby Disertační práce Autorka práce:

Více

Rozhodnutí ve věci profilové části maturitní zkoušky na Gymnáziu Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475, Praha 5 v roce 2015

Rozhodnutí ve věci profilové části maturitní zkoušky na Gymnáziu Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475, Praha 5 v roce 2015 Rozhodnutí ve věci profilové části maturitní zkoušky na Gymnáziu Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475, Praha 5 v roce 2015 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a vyhláškou

Více

Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA

Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti RVP ZV Umění a kultura. Rozvíjí tvořivost,

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KUTNÁ HORA 2 Chceme být školou, na kterou si každý rád po letech vzpomene a přivede k nám své děti. 3 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 6 2 CHARAKTERISTIKA

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Základní umělecké školy R. A. Dvorského Dvůr Králové nad Labem 1 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika školy 5 2.1 Počet oborů, velikost 5 2.2 Historie a současnost 5 2.3

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Trutnov Uměním k radosti Základní umělecká škola Trutnov Krakonošovo nám. 73, Trutnov, 541 01 1.9.2014-2. vydání Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ Doplněk ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LÍBEZNICE Měšická 322, 250 65 Líbeznice Obsah 1. Identifikační údaje... 4 1.1 Předkladatel...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Trutnov Uměním k radosti Základní umělecká škola Trutnov Krakonošovo nám. 73, Trutnov, 541 01 1.9.2012 Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.12.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění a kultura PŘEDMĚT: Hudební výchova ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata vztahy + poznámky - zpívá podle svých individuálních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Praha 6, Nad Alejí 28/1879 Čím více byly děti obdařeny nadáním, tím více jsou povinny tohoto nadání využít. Wolfgang Amadeus Mozart Obsah Obsah...1 1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Červený Kostelec, Nerudova 511 UMĚNÍ PRO RADOST Č.j.: ŠVP ZUŠ/2015 vydání č.2 Obsah Obsah... 1 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY... 4 1.1 Název školního vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY. Dobruška

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY. Dobruška ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Dobruška Verze 1.01 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2 Historie a současnost... 5 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY STAŇKOV UMĚLECKÝ PROŽITEK OBOHACUJE ŽIVOT Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost...

Více

Zdobení a improvizace ve výuce hry na zobcovou flétnu

Zdobení a improvizace ve výuce hry na zobcovou flétnu UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra hudební výchovy Mgr. Jan Kvapil LRSM Zdobení a improvizace ve výuce hry na zobcovou flétnu Disertační práce Školitel : doc. PhDr. Lubomír Spurný,

Více

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto:

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto: Školní vzdělávací program Základní umělecká škola Bruntál Motto: Naším cílem je především vzdělávat děti v umělecké činnosti, například ve hře na housle. A při této soustavné, pravidelné, radostné, cílevědomé

Více

5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň

5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň 5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Nejdek

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Nejdek ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy Nejdek 1 Obsah 1 Identifikační údaje...3 2 Charakteristika školy...4 2.1 Počet oborů, velikost...4 2.2 Historie, současnost...4 2.3 Charakteristika pedagogického

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY NÁCHOD Motto: Talent je v každém z nás Č. j.: ŠVP ZUŠ Náchod 1. 9. 2014 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2.1 Počet oborů,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, ČESKÁ LÍPA, ARBESOVA 2077, PŘÍSP. ORG.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, ČESKÁ LÍPA, ARBESOVA 2077, PŘÍSP. ORG. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, ČESKÁ LÍPA, ARBESOVA 2077, PŘÍSP. ORG. Obsah 3 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE... 6 4 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE... 7 5 VZDĚLÁVACÍ OBSAH HUDEBNÍHO OBORU...

Více

Základní škola a Mateřská škola Vranovice 5.8. UMĚNÍ A KULTURA

Základní škola a Mateřská škola Vranovice 5.8. UMĚNÍ A KULTURA 5.8. UMĚNÍ A KULTURA 5.8.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům poznávat kulturu jako nezastupitelnou součást lidské existence, neoddělitelnou součást každodenního

Více

"BYLI JSME A BUDEME"

BYLI JSME A BUDEME Základní umělecká škola Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou Školní vzdělávací program "BYLI JSME A BUDEME" Věnováno zakladateli školy Josefu Labitzkému Zpracoval: Mgr. Petr Pitra a kolektiv pedagogů v letech

Více

Základní umělecké školy Doksy. ANIMATO (aplikace nových impulzů múzických aktivit tvořivými osobnostmi)

Základní umělecké školy Doksy. ANIMATO (aplikace nových impulzů múzických aktivit tvořivými osobnostmi) Základní umělecké školy Doksy ANIMATO (aplikace nových impulzů múzických aktivit tvořivými osobnostmi) OBSAH. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2. Počet oborů 2.2 Celková kapacita školy

Více