PODNĚTY K PŘÍPRAVĚ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA KLATOVY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODNĚTY K PŘÍPRAVĚ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA KLATOVY"

Transkript

1 PODNĚTY K PŘÍPRAVĚ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA KLATOVY

2 JEDINEČNOU HODNOTOU KLATOV JE SPECIFICKÉ USAZENÍ DO PŘÍRODY, OKOLNÍ KOPCE, VÝHLEDY A PANORAMATA JE DĚLAJÍ JEDINEČNÝM MĚSTEM. PROTO ZA JEDEN ZE ZÁKLADNÍCH PRINCIPŮ TVORBY NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU POVAŽUJEME URČENÍ VZTAHU MĚSTA A KRAJINY.

3 VYCHÁZÍME Z DNEŠNÍ PODOBY MĚSTA A JEHO VZTAHU KE KRAJINĚ:

4 PLZEŇ, PRAHA OKRUH - "NOVÁ HRADBA" 1. TOHLE JE DNEŠNÍ STRUKTURA MĚSTA S CENTRÁLNĚ UMÍSTĚNÝM HISTORICKÝM JÁDREM, DOMAŽLICE MĚSTSKÉ JÁDRO HORAŽĎOVICE ŽELEZNÁ RUDA

5 PLZEŇ, PRAHA POKRÝVADLO NA POHODNICI HUSÍN OKRUH - "NOVÁ HRADBA" 2. KTERÉ JE OBKLOPENO JEDINEČNOU SCENERIÍ ZELENÝCH KOPEČKŮ A KOPCŮ. VRCH DOMAŽLICE ZAJEČÍ VRCH HORAŽĎOVICE VÝHOŘICE ŽELEZNÁ RUDA HOLÝ VRCH

6 MEANDRY ÚHLAVY PLZEŇ, PRAHA POKRÝVADLO NA POHODNICI VRCH HUSÍN OKRUH - "NOVÁ HRADBA" 3. ZE ZÁPADU MĚSTO PŘILÉHÁ K MEANDRU ŘEKY ÚHLAVY A JEJÍM ÚDOLNÍM NIVÁM PLNÝM LUČNÍCH POROSTŮ, ALE TAKÉ K REKREAČNÍM PLOCHÁM PÍSKOVEN DOMAŽLICE ZAJEČÍ VRCH HORAŽĎOVICE VÝHOŘICE ŽELEZNÁ RUDA HOLÝ VRCH

7 VRCH DOMAŽLICE HUSÍN MEANDRY ÚHLAVY NA POHODNICI OKRUH - "NOVÁ HRADBA" TYLOVO NÁBŘEŽÍ PLZEŇ, PRAHA POKRÝVADLO 4. CELÝM MĚSTEM SE VINE DRNOVÝ POTOK, JIŽ DNES JSOU JEHO ČÁSTI VYUŽÍVÁNY K REKREACI - NEJVÍCE MERCANDINOVY SADY A ČÁST NÁBŘEŽÍ MEZI OBCHODNÍ ZÓNOU A TYLOVÝM NÁMĚSTÍM. BOHUŽEL VĚTŠINA JEHO TRASY JE DNES POŠKOZENA VEDENÍM HORKOVODU, ZBYTEČNĚ TECHNICKOU REGULACÍ KORYTA ČI BLÍZKOSTÍ FREKVENTOVANÝCH DOPRAVNÍCH TRAS. SADY NA VALECH MERCANDINOVY SADY ZAJEČÍ VRCH V ČÁSTI HISTORICKÉHO MĚSTA K HRADBÁM PŘILÉHAJÍ PARKY. HORAŽĎOVICE VÝHOŘICE ŽELEZNÁ RUDA HOLÝ VRCH DRNOVÝ POTOK

8 MEANDRY ÚHLAVY PLZEŇ, PRAHA POKRÝVADLO HUSÍN NA POHODNICI OKRUH - "NOVÁ HRADBA" 5. NĚKTERÉ ZELENÍ POROSTLÉ KOPCE JSOU PEVNOU SOUČÁSTÍ KLATOV NEBO V JEJICH TĚSNÉ BLÍZKOSTI A DOTVÁŘÍ SPOLU S OKOLNÍ KRAJINOU JEDINEČNOU ATMOSFÉRU MĚSTA. VRCH KŘESŤANSKÝ VRCH JEJICH VYUŽITÍ K REKREACI A POBYTU NENÍ DNES TAKOVÉ, JAKÉ BY MOHLO BÝT. DOMAŽLICE KLATOVSKÁ HŮRKA SADY MISTRA J.HUSA TŘEBA ZANEDBANÝ KŘEŠŤANSKÝ VRCH BY SI ZASLOUŽIL RENOVOVAT, STEJNĚ JAKO DALŠÍ MĚSTSKÉ PARKY. ZAJEČÍ VRCH HORAŽĎOVICE VÝHOŘICE ŽELEZNÁ RUDA HOLÝ VRCH DRNOVÝ POTOK

9 VŠECHNY TYTO PRVKY A FENOMÉNY BYCHOM CHTĚLI V NOVÉM ÚZEMNÍM PLÁNU PODPOŘIT A INICIOVAT TAK JEJICH DALŠÍ ROZVOJ, PŘÍKLADY JSOU NÁSLEDUJÍCÍ:

10 MEANDRY ÚHLAVY PLZEŇ, PRAHA POKRÝVADLO NA POHODNICI VRCH HUSÍN OKRUH - "NOVÁ HRADBA" 1. REHABILITACÍ KORYTA DRNOVÉHO POTOKA A JEHO DŮSLEDNÝM PROPOJENÍM S NAVAZUJÍCÍ KRAJINOU MŮŽE BÝT VYTVOŘENA ZELENÁ PÁTEŘ NAPŘÍČ MĚSTEM. DOMAŽLICE KLATOVSKÁ HŮRKA SADY MISTRA J.HUSA PŘELOŽENÍ HORKOVODU POD ZEM A DÍLČÍ NÁSLEDNÉ ÚPRAVY BY UMOŽNILY JEHO REVITALIZACI V PARKOVÝ PÁS, PROCHÁZEJÍCÍ MĚSTEM, NAPŘ. VYTVOŘENÍ STEZKY U VODY ČI POSEZENÍ POD STROMY. ZAJEČÍ VRCH HORAŽĎOVICE VÝHOŘICE ŽELEZNÁ RUDA HOLÝ VRCH DRNOVÝ POTOK

11 TATO PÁTEŘ MÁ VYSOKÝ REKREAČNÍ POTENCIÁL - PŘÍKLAD DNES A PO ÚPRAVÁCH: CYKLOSTEZKA NOVÉ STROMY REKREAČNÍ PLATA

12 MEANDRY ÚHLAVY PLZEŇ, PRAHA POKRÝVADLO VRCH HUSÍN NA POHODNICI OKRUH - "NOVÁ HRADBA" MARKYTA KŘESŤANSKÝ VRCH NOVÝ LESOPARK 2. DOPLNĚNÍM MĚSTSKÝCH PARKŮ A REVITALIZACÍ STÁVAJÍCÍCH PLOCH ZELENĚ VE VNITŘNÍM MĚSTĚ A OKOLÍ - NAPŘ. VYSÁZENÍM NOVÉHO LESOPARKU ZA ŽIDOVSKÝM HŘBITOVEM - MOHOU VZNIKNOUT NOVÉ REKREAČNÍ PLOCHY, ROZMÍSTĚNÉ ROVNOMĚRNĚ V JEDNOTLIVÝCH ČTVRTÍCH. NA HARFĚ KLATOVSKÁ HŮRKA DOMAŽLICE SADY MISTRA J.HUSA ZAJEČÍ VRCH HORAŽĎOVICE VÝHOŘICE ŽELEZNÁ RUDA HOLÝ VRCH DRNOVÝ POTOK

13 MEANDRY ÚHLAVY PLZEŇ, PRAHA POKRÝVADLO VRCH HUSÍN NA POHODNICI OKRUH - "NOVÁ HRADBA" HORIZONT KRAJINY ZELENÉ RADIÁLY VSTUP KRAJINY DO MĚSTA / VSTUP MĚSTA DO KRAJINY MARKYTA KŘESŤANSKÝ VRCH NOVÝ LESOPARK NA HARFĚ 3. TENTO SYSTÉM JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ ZELENĚ BY MOHL BÝT PROTKÁN ZELENÝMI RADIÁLAMI - ALEJEMI PODÉL CEST, KTERÝMI SE V KRÁTKÉM ČASE MŮŽE KAŽDÝ DOSTAT JEDNODUŠE A PŘÍJEMNĚ Z MĚSTA DO PŘÍRODY. TYTO ZELENÉ RADIÁLY BY BYLY NAPOJENY NA ZELENOU PÁTEŘ DRNOVÉHO POTOKA. DOMAŽLICE KLATOVSKÁ HŮRKA ZELENÉ RADIÁLY VSTUP KRAJINY DO MĚSTA / VSTUP MĚSTA DO KRAJINY ZELENÉ RADIÁLY VSTUP KRAJINY DO MĚSTA / VSTUP MĚSTA DO KRAJINY SADY MISTRA J.HUSA HORIZONT KRAJINY ZAJEČÍ VRCH ZELENÉ RADIÁLY VSTUP KRAJINY DO MĚSTA / VSTUP MĚSTA DO KRAJINY ZELENÉ RADIÁLY VSTUP KRAJINY DO MĚSTA / VSTUP MĚSTA DO KRAJINY TAKOVÉ PROPOJENÍ OKOLNÍCH KOPCŮ VYCHÁZKOVÝMI TRASAMI (JEDEN VYCHÁZKOVÝ OKRUH S VÝHLEDY NA MĚSTO BYL NEDÁVNO REALIZOVÁN) BY UMOŽNILO LEPŠÍ KONTAKT MĚSTA A JEHO OBYVATEL S KRAJINOU. DNEŠNÍ PROSTOROVÉ A TERÉNNÍ USPOŘÁDÁNÍ MĚSTA HO PŘIROZENĚ DĚLÍ NA JEDNOTLIVÉ SEKTORY, MEZI KTERÝMI BY TYTO RADIÁLY PROCHÁZELY. HORAŽĎOVICE VÝHOŘICE ŽELEZNÁ RUDA HOLÝ VRCH DRNOVÝ POTOK

14 TYTO PŘIROZENÉ LINIE - ZELENÉ RADIÁLY - JSOU V OKOLÍ MĚSTA PATRNÉ JIŽ DNES. CHCEME, ABY NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN DAL MOŽNOST JE POSÍLIT A SKUTEČNĚ VYUŽÍT. DOPLNĚNÍ EXISTUJÍCÍCH LINIÍ ALEJEMI A PROPOJENÍ VYCHÁZKOVÝMI CESTAMI BY MOHLA VZNIKNOUT SÍŤ NOVÝCH TRAS PRO PROCHÁZKY, CYKLOTURISTIKU A REKREACI V OKOLÍ MĚSTA - OBYVATELÉ BY KRAJINU V SOUSEDSTVÍ MĚSTA MOHLI SKUTEČNĚ AKTIVNĚ VYUŽÍVAT.

15 MEANDRY ÚHLAVY PLZEŇ, PRAHA POKRÝVADLO HORIZONT KRAJINY HUSÍN NA POHODNICI OKRUH - "NOVÁ HRADBA" MARKYTA 4. V SEVEROZÁPADNÍ ČÁSTI MĚSTA JE POSTAVENA ČÁST OBCHVATU, NA VÝCHODNÍ A ZÁPADNÍ ČÁSTI OBVODU KLATOV JE OKRUH V DNEŠNÍ DOBĚ VÝHLEDOVĚ PLÁNOVÁN. VRCH DOMAŽLICE KLATOVSKÁ HŮRKA KŘESŤANSKÝ VRCH ZELENÉ RADIÁLY VSTUP KRAJINY DO MĚSTA / VSTUP MĚSTA DO KRAJINY REVITALIZOVANÝ HRADEBNÍ OKRUH NOVÝ LESOPARK NA HARFĚ OKRUH - "NOVÁ HRADBA" PLNÁ REALIZACE OKRUHU PO CELÉM OBVODĚ KLATOV BY ALE PO SVÉ REALIZACI MĚSTO ODŘÍZLA OD KRAJINY NEPROSTUPNOU HRADBOU. SADY MISTRA J.HUSA JIHOZÁPADNÍ OKRUH ZAJEČÍ VRCH!!! HORIZONT KRAJINY HORAŽĎOVICE VÝHOŘICE ŽELEZNÁ RUDA HOLÝ VRCH DRNOVÝ POTOK

16 MEANDRY ÚHLAVY PLZEŇ, PRAHA POKRÝVADLO HORIZONT KRAJINY NA POHODNICI HUSÍN OKRUH - "NOVÁ HRADBA" "BRÁNY" MARKYTA 5. MYSLÍME SI, ŽE MĚSTO ZÁPADNÍ VĚTEV OKRUHU NEPOTŘEBUJE A VYSVĚTLÍME TO DÁLE V KAPITOLE DOPRAVA. VRCH DOMAŽLICE KLATOVSKÁ HŮRKA KŘESŤANSKÝ VRCH ZELENÉ RADIÁLY VSTUP KRAJINY DO MĚSTA / VSTUP MĚSTA DO KRAJINY PROSTUPY HRADBOU NOVÝ LESOPARK NA HARFĚ VZHLEDEM K JEDINEČNÉMU PANORAMATU MĚSTA NA ZÁPADNÍ STRANĚ NAOPAK NAVRHUJEME, ABY SE V TÉTO ČÁSTI ZACHOVAL VOLNÝ VSTUP DO KRAJINY S MOŽNOSTÍ REKREACE - MĚSTSKÁ HUMNA. OKRUH - "NOVÁ HRADBA" MĚSTSKÁ "HUMNA" REVITALIZOVANÝ HRADEBNÍ OKRUH SADY MISTRA J.HUSA "BRÁNY" PROSTUPY HRADBOU ZAJEČÍ VRCH TAKÉ V MÍSTĚ, KDE BUDOU NOVÉ SILNICE, NAVRHUJEME PRO JEDNODUCHÉ A BEZPEČNÉ PŘEKONÁNÍ OKRUHU BRÁNY (NAPŘ. LÁVKY PRO PĚŠÍ A CYKLISTY) V MÍSTECH ZELENÝCH RADIÁL. TRANSFORMAČNÍ OSA MĚSTA HORIZONT KRAJINY HORAŽĎOVICE VÝHOŘICE MĚSTSKÁ "HUMNA" ŽELEZNÁ RUDA HOLÝ VRCH DRNOVÝ POTOK

17 MĚSTSKÁ HUMNA POHLED NA PANORAMA MĚSTA OD ZÁPADU JE TÉMĚŘ NEPORUŠENÝ A VELMI CENNÝ, POVAŽUJEME ZA DŮLEŽITÉ, ABY TAKOVÝ ZŮSTAL I NADÁLE. ZÁPADNÍ VĚTEV OKRUHU BY POHLED NA MĚSTO DEFINITIVNĚ ZNIČILA. TOTÉŽ PLATÍ I PRO POHLED VEN Z MĚSTA - JE TO JEDNA Z POSLEDNÍCH MOŽNOSTÍ ZACHOVANÉHO VOLNÉHO PŘECHODU MEZI MĚSTEM A KRAJINOU.

18 TAKÉ PŘI POHLEDU Z KLATOVSKÉ ČERNÉ VĚŽE NA JIHOZÁPAD: TRASA OKRUHU BY TUTO KRAJINU NENÁVRATNĚ ZMĚNILA, NÁMI UVAŽOVANÁ MĚSTSKÁ HUMNA NAOPAK ZNAMENAJÍ JEJÍ ZACHOVÁNÍ. ZELENĚ JE VYZNAČENÁ POTENCIONÁLNĚ REKREAČNÍ ČÁST - POLÍ, LUK, ALEJÍ A VYCHÁZKOVÝCH TRAS, (KTEROU NAZÝVÁME MĚSTSKÁ HUMNA ), POKUD NEBUDOU ZASAŽENA OBCHVATEM, NADÁLE MOHOU SPOJOVAT MĚSTO S KRAJINOU A UCHOVAT KRÁSNÁ PANORAMATA A VÝHLEDY NA KLATOVY.

19 POHLED Z KLATOVSKÉ ČERNÉ VĚŽE NA VÝCHOD - VÝCHODNÍ VĚTEV OBCHVATU POVAŽUJEME ZA NEZBYTNÉ V BUDOUCNU REALIZOVAT, DÍKY KONFIGURACI TERÉNU NEZASÁHNE TAK VÝZNAMNĚ DO PANORAMATU MĚSTA A PRO ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY VE MĚSTĚ JE TATO ČÁST OBCHVATU NEZBYTNÁ.

20 Dehtín Otín Vicenice Drslavice Štěpánovice Točník Věckovice CELEK VE VZTAHU MĚSTA A ZELENĚ BY PAK V MAPĚ MOHL VYPADAT TAKTO Chaloupky Tupadly Pihovice Tajanov Kal Beňovy Čínov Kydliny Sobětice Luby Lažánky Kosmáčov

21 hranice města PRO ZACHOVÁNÍ TRADIČNÍHO USAZENÍ MĚSTA V KRAJINĚ, HODNOTNÝCH VÝHLEDŮ A JEHO RACIONÁLNÍHO ROZVOJE JE PROTO DŮLEŽITÉ DEFINOVAT V NOVÉM ÚZEMNÍM PLÁNU JASNĚ HRANICE ZÁSTAVBY, NEJEN S OHLEDEM NA PROVOZNÍ A FUNKČNÍ VAZBY, ALE TAKÉ PLOŠNĚ A VÝŠKOVĚ VE VZTAHU K JEHO STÁVAJÍCÍ STRUKTUŘE A TOPOGRAFII TERÉNU. LEGENDA historické jádro plošné rezervy ve vnitřním městě navrhované plochy zástavby plochy lesních porostů plochy travních porostů zemědělská půda hranice města 2013 hranice města navrhované

22 POPSANÉ PRINCIPY VZTAHU MĚSTA A KRAJINY JSOU PRO NÁS DŮLEŽITÉ HLAVNĚ PROTO, ABY NEDOCHÁZELO KE ZBYTEČNÉMU ZASTAVOVÁNÍ PLOCH PO OBVODU MĚSTA A JEHO NEKONTROLOVANÉ EXPANZI DO KRAJINY. NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN BY MĚL PLOCHY PRO ZÁSTAVBU VOLIT UVÁŽLIVĚ A REALISTICKY VZHLEDEM K POTŘEBÁM A POPTÁVCE. PRIORITOU BY MĚLO BÝT EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ PLOCHY VE STÁVAJÍCÍCH HRANICÍCH MĚSTA. VŽDYŤ ROZLEHLÉ MĚSTO JE DRAHÉ - VYVOLÁVÁ NUTNOST INVESTOVAT A POTÉ UDRŽOVAT STÁLE VĚTŠÍ SÍŤ SILNIC, VEDENÍ KANALIZACE, VODY, ELEKTŘINY. S VĚTŠÍMI VZDÁLENOSTMI VZRŮSTAJÍ NÁROKY NA VEŘEJNOU DOPRAVU I INTENZITA DOPRAVY SOUKROMÉ. PŘÍKLADEM TAKOVÉHO NEEFEKTIVNÍHO JEVU ROZRŮSTÁNÍ MŮŽE BÝT V DNEŠNÍM ÚZEMNÍM PLÁNU VÝHLEDOVĚ UVAŽOVANÝ ROZVOJ SOBĚTIC.

23 TOTO JSOU SOBĚTICE DNES - POHLED JE OD LUB NA MÍSTO POTENCIONÁLNÍ NOVÉ VÝSTAVBY, VYZNAČENÁ PLOCHA JE JIŽ NYNÍ ZASÍŤOVANÁ A ROZPARCELOVANÁ A BUDE PROTO ZŘEJMĚ ZASTAVĚNA.

24 VE VÝHLEDU JE (BYŤ BEZ VYDANÝCH POVOLENÍ) PLÁNOVÁNA K ZASTAVĚNÍ I NAVAZUJÍCÍ RŮŽOVÁ PLOCHA - CELÝ HORIZONT BY TAK MOHL BÝT ZASTAVĚN, COŽ POVAŽUJEME ZA CHYBU - NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN BY NĚCO TAKOVÉHO NEMĚL DOVOLIT.

25 V TAKOVÝCH PŘÍPADECH BY TOTIŽ PŘI BLIŽŠÍM POHLEDU NA HORIZONT S CENTREM KLATOV POHLED NA MĚSTO PŘESTAL EXISTOVAT. - ZELENÁ ČÁRA MAXIMÁLNÍ VÝŠKY STŘECH ZÁSTAVBY POD HORIZONTEM BUDE ZŘEJMĚ JIŽ DNES PŘEKROČENA - ŽLUTĚ JE VYZNAČENA ODHADOVANÁ VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ STŘECH JIŽ ZASÍŤOVANÝCH POZEMKŮ - ČERVENĚ JE VYZNAČENA ÚROVEŇ STŘECH ZÁSTAVBY V PŘÍPADĚ, ŽE BY VÝSTAVBA POKRAČOVALA PO SVAHU VÝŠE KE KLATOVŮM NA DALŠÍCH PLOCHÁCH

26 TÍMTO REFERENČNÍM PŘÍKLADEM CHCEME UKÁZAT NA POTENCIÁLNÍ NEBEZPEČÍ ZASTAVOVÁNÍ VOLNÉ KRAJINY A PROČ BY HRANICE MĚSTA MĚLA V NOVÉM ÚZEMNÍM PLÁNU BÝT JASNĚ DEFINOVÁNA. ZNAMENÁ TO TEDY, ŽE NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN BY MĚL ROZVOJ URČOVAT HLAVNĚ S OHLEDEM NA KVALITU VYSTAVĚNÉHO PROSTŘEDÍ, VEŘEJNÝCH PROSTOR A KRAJINY S VĚTŠÍM DŮRAZEM, NEŽ NA URČENÍ FUNKČNÍHO VYUŽITÍ.

27 DALŠÍM PŘÍKLADEM MŮŽE BÝT PRŮMYSLOVÁ ZÓNA NA BORECH, I ZDE JE PROTO TŘEBA DEFINOVAT MAXIMÁLNÍ VÝŠKU ZÁSTAVBY, ABY NERUŠILA POHLEDOVÉ HORIZONTY A VÝHLED Z MĚSTA DO KRAJINY.

28 DRUHÝM VÝZNAMNÝM TÉMATEM JE DOPRAVA V KLATOVECH, TA DNES ZNAČNĚ OVLIVŇUJE KVALITU PROSTŘEDÍ VE MĚSTĚ.

29 5000 voz./ 24h TĚŽKÁ DOPRAVA DNES PROJÍŽDÍ SAMÝM CENTREM KLATOV voz./ 24h voz./ 24h voz./ 24h 5100 voz./ 24h 3400 voz./ 24h

30 V TĚSNÉ BLÍZKOSTI HISTORICKÉHO CENTRA MĚSTA JSOU KAPACITNÍ SILNICE, ROZDĚLUJÍCÍ MĚSTO OBTÍŽNĚ PŘEKONATELNOU LINIÍ.

31 5000 voz./ 24h DOMNÍVÁME SE, ŽE, KROMĚ ČEKÁNÍ NA STÁTNÍ INVESTICI DO REALIZACE VÝCHODNÍ ČÁSTI OBCHVATU KLATOV, BY BYLO MOŽNÉ JIŽ DNES NĚKOLIKA ZPŮSOBY TRANZITNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVU ODSUNOUT OD CENTRA A UMOŽNIT TAK ÚPRAVU PROBLEMATICKÝCH ČÁSTÍ NA STÁVAJÍCÍ TRASE U HRADEB HISTORICKÉHO CENTRA MĚSTA voz./ 24h - 20% - 25% DOPRAVA BY MOHLA BÝT VEDENA V PODSTATĚ TAK, JAK JE TOMU PŘI DNEŠNÍ UZAVÍRCE PLZEŇSKÉ ULICE, TEDY MIMO BLÍZKOST CENTRA MĚSTA, TENTO PRINCIP NAZÝVÁME TRANSFORMAČNÍ OSA. DÍKY MENŠÍ DOPRAVNÍ ZÁTĚŽI BY PAK NAPŘ. NEBYL NUTNÝ PODCHOD NA PLZEŇSKÉ ULICI, NEBO PROSTOR KOLEM KAPLE CHALOUPKA BY MOHL BÝT UPRAVEN TAK, ABY SE DALO PROJÍT PĚŠKY I NA KOLE PO OBOU STANÁCH ULICE I KOLEM HRADEB V CELÉM JEJICH OBVODU voz./ 24h 3400 voz./ 24h

32 5000 voz./ 24h PO DOKONČENÍ VÝCHODNÍHO OBCHVATU MĚSTA, KTEROU POVAŽUJEME ZA NEZBYTNOU, ALE JEJÍ REALIZACE NENÍ ZÁVISLÁ JEN NA VŮLI MĚSTA, BY SE STALA Z VNITŘNÍ TRANSFORMAČNÍ OSY NOVÁ ULICE V RÁMCI MÍSTNÍ SÍTĚ voz./ 24h - 23% - 27% 5100 voz./ 24h 3400 voz./ 24h

33 V MAPĚ TO VYPADÁ NÁSLEDOVNĚ: PŘI VYUŽITÍ STÁVAJÍCÍ SILNIČNÍ SÍTĚ BY JIŽ DNES MOHLA BÝT TĚŽKÁ DOPRAVA VEDENA PO MODŘE VYZNAČENÉ LINII, OKOLÍ CENTRA BY PAK MOHLO BÝT UPRAVENO VE VYZNAČENÉM ROZSAHU (ŽLUTĚ).

34 TATO ALTERNATIVNÍ TRASA PRO VEDENÍ TRANZITNÍ DOPRAVY MĚSTEM BY MOHLA BÝT VE SVÉM PRŮBĚHU MĚSTSKOU INVESTICÍ UPRAVENA TAK, ABY NEZATĚŽOVALA V PROSTŘEDÍ OKOLO DRNOVÉHO POTOKA A TYLOVA NÁBŘEŽÍ - OPĚT VIZ MODRÁ LINIE A TO NEZÁVISLE NA ČASE REALIZACE VÝCHODNÍHO OKRUHU MĚSTA.

35 PO REALIZACI VÝCHODNÍ VĚTVE OKRUHU BY SE Z TÉTO TRASY STALA STANDARTNÍ MĚSTSKÁ ULICE ZLEPŠUJÍCÍ DOPRAVNÍ POHYBY VE MĚSTĚ.

36 5000 voz./ 24h JAK JSME JIŽ ZMÍNILI, ZA PŘEDPOKLADU REALIZACE VÝCHODNÍHO OBCHVATU MĚSTA JIŽ KLATOVY ZÁPADNÍ ČÁST OKRUHU NEPOTŘEBUJÍ voz./ 24h - 23% - 27% MĚSTO LZE TĚŽKOU A TRANZITNÍ DOPRAVOU MINOUT POUZE ZA POMOCI VÝCHODNÍ VĚTVE, DOPLNĚNÉ O PROPOJENÍ U SOBĚTIC - VZHLEDEM K VELIKOSTI KLATOV JE TO OPRAVDU MINIMÁLNÍ ZAJÍŽĎKA. V CÍLOVÉM STAVU BY TENTO PRINCIP UMOŽNIL NÁSLEDUJÍCÍ PROMĚNU PROSTŘEDÍ VE MĚSTĚ: 5100 voz./ 24h 3400 voz./ 24h

37 ODKLONENÍ DOPRAVY DLE POPSANÝCH PRINCIPŮ BY UMOŽNILO SNÍŽENÍ POČTU JIZDNÍCH PRUHŮ, DOPLNĚNÍ ZELENÝCH PLOCH PODÉL HRADEBNÍHO OKRUHU A ROVNOMĚRNÉ ROZMÍSTĚNÍ PARKOVACÍCH STÁNÍ PO JEHO OBVODU. UŽŠÍ SILNICI S MENŠÍM PROVOZEM BY BYLO SNADNÉ BEZPEČNĚ PŘECHÁZET A NEBUDE NEPŘÍJEMNÉ PODÉL NÍ CHODIT.

38 KE SNÍŽENÍ INTENZITY DOPRAVY V MÍSTĚ HRADEBNÍHO OKRUHU BY NEZÁVISLE NA VÝCHODNÍ VĚTVI PLÁNOVANÉHO VNĚJŠÍHO OKRUHU MĚLA POSLOUŽIT I ZMÍNĚNÁ NOVÁ MĚSTSKÁ KOMUNIKACE, NÁMI V SOUTĚŽNÍM NÁVRHU NAZÝVANÁ TRANSFORMAČNÍ OSA. TENTO NÁZEV VOLÍME PROTO, ŽE KROMĚ ÚČINKU SNÍŽENÍ INTENZITY DOPRAVY V CENTRU MĚSTA PŘEDPOKLÁDÁME JEJÍ VELKÝ VITALIZAČNÍ ÚČINEK NA PROMĚNU SEKTORU MĚSTA, KTERÝM JEJÍ TRASA PROCHÁZÍ.

39 JEJÍ TRASA VYCHÁZÍ Z LOGIKY SILNIC, KUDY DNES KVŮLI OBJIŽĎCE PROJÍŽDÍ VELKÁ ČÁST TRANZITNÍ DOPRAVY.

40 KROMĚ VYUŽITÍ STÁVAJÍCÍ SÍTĚ ALE NABÍZÍME MOŽNOST MĚSTSKÉ INVESTICE DO NOVÉ KOMUNIKACE, PŘIMKNUTÉ K TĚLESU ŽELEZNICE.

41 DÍKY TOMUTO PŘESUNU BY BYLO OD DOPRAVY OCHRÁNĚNO A PRO MĚSTO ZHODNOCENO PROSTŘEDÍ TYLOVA NÁMĚSTÍ A DRNOVÉHO POTOKA JAKO SOUČÁST REVITALIZACE PARKOVÉHO PÁSU KOLEM JEHO TRASY.

42 V UVAŽOVANÉM ÚZEMÍ JE PRO VEDENÍ TÉTO TRASY DOSTATEČNÁ PROSTOROVÁ REZERVA.

43 PRO VEDENÍ DOPRAVY V DALŠÍCH NAVAZUJÍCÍCH ÚSECÍCH JIŽ DOSTATEČNĚ KAPACITNÍ KOMUNIKACE EXISTUJÍ, TRASA JE VEDENA V MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ MÍŘE MIMO OBYTNÉ ČÁSTI MĚSTA.

44 DÁLE SE ZABÝVÁME NÁSLEDUJÍCÍMI PŘÍKLADY MÍST, KTERÉ BY BYLO MOŽNÉ ZPŘÍJEMNIT A UPRAVIT. NAZÝVÁME JE ÚZEMÍ K PROMĚNĚ, NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN BY JI MĚL POMOCI INICIOVAT.

45 JEDNÁ SE O ÚZEMÍ PŘEVÁŽNĚ V ZÁPADNÍM SEKTORU MĚSTA, V BÝVALÝCH PLOCHÁCH PRŮMYSLU A ARMÁDNÍCH AREÁLŮ A MÍSTA NA NĚ NAVAZUJÍCÍ.

46 TEDY NAPŘÍKLAD PROSTOR PŘED NÁDRAŽÍM A PLOCHY ZA NÍM, PODÉL ŽELEZNICE, DRAGOUNSKÝCH KASÁREN

47 A DALŠÍ PLOCHY, JEJICHŽ BUDOUCÍ PROMĚNU BY TEDY MĚL NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN V BUDOUCNU UMOŽNIT.

48 SAMOSTATNÝM TÉMATEM DISKUTABILNĚ VYUŽITÝCH PLOCH VE MĚSTĚ JSOU ROVNĚŽ ROZSÁHLÉ AREÁLY INDIVIDUÁLNÍCH GARÁŽÍ. JAK INTENZIVNÍ JE JEJICH DNEŠNÍ VYUŽITÍ? NEMOHLA BY BÝT V JEJICH MÍSTĚ V BUDOUCNU REALIZOVÁNA KVALITNÍ VÝSTAVBA NEBO NOVÉ PARKOVÉ PLOCHY?

49 TOTO JSOU PŘÍKLADY NE PŘÍLIŠ ŠTASTNÉHO UMÍSTĚNÍ ŘADOVÝCH GARÁŽÍ, KTERÉ NEODPOVÍDÁ POTENCIÁLU MÍSTA.

50 OBDOBNĚ JE TOMU I V PŘÍPADĚ ZAHRÁDKÁŘSKÝCH KOLONIÍ - UVAŽUJEME O TOM, ŽE NĚKTERÉ Z NICH BY MOHLY BÝT POSTUPNĚ PŘEMĚNĚNY VE STANDARTNÍ OBYTNÉ ČTVRTI, PRINCIP A PODMÍNKY TAKOVÉHO PROCESU JE NUTNO DEFINOVAT SAMOSTATNÝMI REGULATIVY, DOMNÍVÁME SE VŠAK, ŽE NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN BY MĚL TENTO KROK V BUDOUCNU UMOŽNIT.

51 POZICE NĚKTERÝCH KOLONIÍ JSOU TOTIŽ V TĚSNÉ BLÍZKOSTI MĚSTA, NEBO SE JIŽ STALY JEHO SOUČÁSTÍ A NABÍZEJÍ MIMOŘÁDNĚ KVALITNÍ PROSTŘEDÍ PRO DOBRÉ INDIVIDUÁLNÍ BYDLENÍ. MNOHÉ Z CHAT V KOLONIÍCH JSOU OSTATNĚ JIŽ DNES VĚTŠÍ ČÁST Z ROKU STEJNĚ TRVALE OBÝVÁNY.

52 ZÁVĚREM TÉTO PREZENTACE BYCHOM RÁDI ZMÍNILI, ŽE UVEDENÉ PRINCIPY, NÁPADY A PODNĚTY, KTERÉ V DISKUZI S MĚSTEM CHCEME BĚHEM PRÁCE NA NÁVRHU NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU DÁLE ROZVÍJET, BY NÁMI ZPRACOVÁVANÝ PLÁN NEMĚL DIREKTIVNĚ PŘIKAZOVAT. CHCEME, ABY NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN TAKOVÉ ÚPRAVY PROSTĚ UMOŽNIL. CHCEME, ABY NEBYL OMEZUJÍCÍ, ALE NAOPAK ABY KE ZLEPŠENÍ KVALITY MĚSTA VYBÍZEL. VLASTNÍ URČENÍ KONKRÉTNÍ PODOBY A ROZSAHU BUDOUCÍHO ROZVOJE MĚSTA A PROMĚNY JEHO PROBLEMATICKÝCH MÍST BY ALE MĚLO BÝT VŽDY SVOBODNÝM ROZHODNUTÍM MĚSTA, JEHO OBYVATEL A V NEPOSLEDNÍ ŘADĚ TAKÉ SOUKROMÝCH SUBJEKTŮ A STAVEBNÍKŮ. DOBRÝ ÚZEMNÍ PLÁN MÁ TOTIŽ TAKOVÝ ROZVOJ INICIOVAT A NIKOLI DIREKTIVNĚ OMEZOVAT. TO VŠE SE VŠAK MUSÍ DÍT NA ZÁKLADĚ PRINCIPIÁLNÍ DOHODY O PODOBĚ MĚSTA JAKO CELKU, USPOKOJUJÍCÍ POTŘEBY A PŘEDSTAVY VŠECH ZÚČASTNĚNÝCH. V TOMTO SMYSLU SE CHCEME SNAŽIT O TO, ABY NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN KLATOV BYL PŘEDEVŠÍM TAKOVOUTO DOHODOU O DOBRÉM SOUSEDSKÉM UŽÍVÁNÍ A STAVĚNÍ MĚSTA. V PRAZE DNE JAKUB FIŠER PETRA SKALICKÁ ANTONÍN ŽIŽKOVSKÝ AULÍK FIŠER ARCHITEKTI

Klatovy - libreto. Město a krajina

Klatovy - libreto. Město a krajina Klatovy - libreto Cílem péče o obraz sídla má být záruka harmonického vývoje obrazu sídla, který bude v souladu s jeho kulturní minulostí. Toho v žádném případě nemá být dosahováno výhradně zachováním

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV ZAKÁZKY: ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN LOUČKA, LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 Objednatel: Město Nový

Více

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí.

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí. STRUČNÝ POPIS NÁVRHU ÚZEMÍ SEVER Rozvojová plocha mezi Vysočanskou radiálou a stávající zástavbou Hutí tvoří největší potenciál pro další rozvoj Prahy 14. Předpokládá se navázání na stávající obytnou zástavbu

Více

JILEMNICE: NOUZOV URBANISTICKÁ STUDIE SRPEN 2015

JILEMNICE: NOUZOV URBANISTICKÁ STUDIE SRPEN 2015 JILEMNICE: NOUZOV URBANISTICKÁ STUDIE SRPEN 2015 JILEMNICE: NOUZOV URBANISTICKÁ STUDIE SRPEN 2015 Objednatel Zpracovatel Město Jilemnice Masarykovo náměstí 82 514 01 Jilemnice +420 481 565 111 posta@mesto.jilemnice.cz

Více

Pitkovice dopravní situace - FÁZE 1 Komentáře a vysvětlivky

Pitkovice dopravní situace - FÁZE 1 Komentáře a vysvětlivky A. Přechody pro chodce Pitkovice dopravní situace - FÁZE 1 Komentáře a vysvětlivky Označení: PR 01 Popis situace: Chybějící přechod na severní straně mostku přes potok v ulici V Pitkovičkách pro bezpečné

Více

Místní šetření v prostoru možné budoucí Schartovy aleje v Dobříši ( mezi Luční ulicí a historickým vodním rezervoárem nad Bzdinkou )

Místní šetření v prostoru možné budoucí Schartovy aleje v Dobříši ( mezi Luční ulicí a historickým vodním rezervoárem nad Bzdinkou ) Místní šetření v prostoru možné budoucí Schartovy aleje v Dobříši ( mezi Luční ulicí a historickým vodním rezervoárem nad Bzdinkou ) Jedná se úvozovou cestu v pokračování Luční ulice směrem na západ k

Více

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury.

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury. textová část Místo Výhled ze svahu je příjemný. Okna směrem do kotliny- do centra města, osvětluje východní slunce. Na jihu a na severu stojí nová zástavba, veřejný prostor absentuje. Zde to musí být jinak-

Více

Příloha Odůvodnění územního plánu Krásná Lípa - návrh L STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU DLE 50 ODST. 5 VČETNĚ SDĚLENÍ, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO

Příloha Odůvodnění územního plánu Krásná Lípa - návrh L STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU DLE 50 ODST. 5 VČETNĚ SDĚLENÍ, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO L STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU DLE 50 ODST. 5 VČETNĚ SDĚLENÍ, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO SDĚLENÍ, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU DLE 50 ODST. 5 Stanovisko Krajského úřadu Ústeckého kraje

Více

Teze k úvodní rozvaze o charakteru území městských částí

Teze k úvodní rozvaze o charakteru území městských částí Teze k úvodní rozvaze o charakteru území městských částí Pracovní verze lokalit Obsahovat připomínky k první pracovní verzi lokalit; tedy názvy lokalit, jejich vymezení, atp. V první verzi jsou vymezeny

Více

Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová

Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová Vize rozvoje města Město v srdci přírody, ze kterého není třeba odjíždět, které poskytuje dobré podmínky

Více

Čelákovice. Územní plán Čelákovic ideový návrh. město na řece, město kontrastů, život mezi Labem a polem. textová část

Čelákovice. Územní plán Čelákovic ideový návrh. město na řece, město kontrastů, život mezi Labem a polem. textová část Územní plán Čelákovic ideový návrh textová část Čelákovice město na řece, město kontrastů, život mezi Labem a polem Propojování, prolínání, sjednocování... Seznam příloh: A.1 - Hlavní výkres, měř. 1 :

Více

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV ING.ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ARCHITEKTONICKO URBANISTICKÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ, ZAVŘENÁ 32, 634 00 BRNO ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA, ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ROZVOJE

Více

Správa a rozvoj komunikací v Plzni. Ing. Petr Náhlík, náměstek primátora města Plzně

Správa a rozvoj komunikací v Plzni. Ing. Petr Náhlík, náměstek primátora města Plzně Správa a rozvoj komunikací v Plzni Ing. Petr Náhlík, náměstek primátora města Plzně Město Plzeň leží v ploché kotlině, kterou protékají čtyři řeky, členící terén na vyvýšené terasy. Na těchto terasách

Více

Revitalizace ulice Šafránová a její napojení k parku Malinová Chrpová

Revitalizace ulice Šafránová a její napojení k parku Malinová Chrpová Pořadové číslo projektu: 6 Název projektu: Revitalizace ulice Šafránová a její napojení k parku Malinová Chrpová Popis projektu: Navrhovaná revitalizace zahrnuje vybudování bezpečného přechodu na křižovatce

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

I/14 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, OBCHVAT AKTUALIZACE

I/14 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, OBCHVAT AKTUALIZACE I/14 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, OBCHVAT AKTUALIZACE Vypracoval ING. M. KOLOUŠEK Zak. číslo 15LI320004 Zodp. projektant ING. M. KOLOUŠEK Datum 10/2015 Tech. kontrola ING. M. KOLOUŠEK Stupeň STUDIE Č. přílohy

Více

ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko

ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko 6.11.2014 13.1.2015 21.1.2015 Obsah 1 Cíle a účel řešení územní studie... 2 2 Vymezení řešeného území... 2 3 Základní urbanistická koncepce a její regulace... 2 ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko 3.1 HODNOTY

Více

Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru

Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Zastupitelstvo města Roztoky na základě UZM 18-2/2001 ze dne 31.1.2001 a na základě 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000

Více

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. Plánování a význam zeleně v malých městech Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. zeleň v sídle Zeleň je jednou ze základních funkčních složek struktury sídla,

Více

Spolek pro ochranu zeleně Na Krejcárku, Pražačce a Na Balkáně. Podnět k Výboru pro územní rozvoj z

Spolek pro ochranu zeleně Na Krejcárku, Pražačce a Na Balkáně. Podnět k Výboru pro územní rozvoj z Spolek pro ochranu zeleně Na Krejcárku, Pražačce a Na Balkáně Podnět k Výboru pro územní rozvoj z 27.9.2016 Unikátní zelený pás od Vítkova až do Třešňovky a dále Platný Územní plán severně a východně od

Více

Ejpovice. Sulkov. Černice. Útušice

Ejpovice. Sulkov. Černice. Útušice Dálniční obchvat Plzně je součástí stavby dálnice D5 0510 v úseku Ejpovice Sulkov, km 67,941-88,377 Historie Ještě v roce 1988 se předpokládalo, že dálnice D5 bude do roku 2000 dobudována od Prahy pouze

Více

ÚZEMNÍ STUDIE ZLIV POD TRATÍ v katastrálním území Zliv u Českých Budějovic

ÚZEMNÍ STUDIE ZLIV POD TRATÍ v katastrálním území Zliv u Českých Budějovic ÚZEMNÍ STUDIE ZLIV POD TRATÍ v katastrálním území Zliv u Českých Budějovic Pořizovatel: UPLAN Zastoupený Ing. Vlastimilem Smítkou Vlastiboř 21 392 01 Soběslav mobil: 773 638 043 e-mail: uplan@uplan.cz

Více

OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY 1. Vymezení řešeného území... 2 2. Koncepce řešení... 2 2.1 Urbanistická a architektonická koncepce... 2 2.1.1 Bydlení...

OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY 1. Vymezení řešeného území... 2 2. Koncepce řešení... 2 2.1 Urbanistická a architektonická koncepce... 2 2.1.1 Bydlení... OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY 1. Vymezení řešeného území... 2 2. Koncepce řešení... 2 2.1 Urbanistická a architektonická koncepce... 2 2.1.1 Bydlení... 2 2.1.2 Veřejná prostranství... 2 2.2 Koncepce veřejné infrastruktury...

Více

ODBORNÉ STANOVISKO k doplněnému materiálu viditelnosti větrných elektráren ze silnice II/223 v blízkosti Výsluní

ODBORNÉ STANOVISKO k doplněnému materiálu viditelnosti větrných elektráren ze silnice II/223 v blízkosti Výsluní A T E L I E R V Doc. Ing. arch. Ivan VOREL, CSc autorizovaný architekt ČKA, člen IFLA A T E L I E R V projektová a expertní kancelář v oboru urbanismu, krajinného plánování a ochrany krajiny Nevanova 1066/52,

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ

ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. Zdeněk Jiran, ing. arch. David Tichý Ph.D. Zimní semestr 2007 / 2008 VYPSANÉ

Více

ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE

ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE (VERZE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) obsah změn Ko2, Ko3, Ko4, Ko5 Ko2: Bydlení na východním okraji obce změna funkčního využití pozemku parc. č. 1338 v

Více

Obec Ondřejov. Zadání změny územního plánu obce

Obec Ondřejov. Zadání změny územního plánu obce Obec Ondřejov Třemblat, Turkovice Zadání změny územního plánu obce Zpracovatel návrhu zadání: RNDr. Radim Perlín, autorizace ČKA 01 139 Datum: září 2008 1 Zadání změny územního plánu obce Ondřejov návrh

Více

ÚZEMNÍ STUDIE VALCHOV. KT architekti, Kroftova 35, 616 00 Brno Tel: 605 944 569 E-mail: ktal@iol.cz www.kt-arch.eu

ÚZEMNÍ STUDIE VALCHOV. KT architekti, Kroftova 35, 616 00 Brno Tel: 605 944 569 E-mail: ktal@iol.cz www.kt-arch.eu ÚZEMNÍ STUDIE VALCHOV Ú P R A V A C E N T R A O B C E P O D É L T O K U V A L C H O V K A Objednatel: Zpracovatel: Obec Valchov KT architekti, Kroftova 35, 616 00 Brno Tel: 605 944 569 E-mail: ktal@iol.cz

Více

ÚP Krásensko návrh. Studio Region, Zelná 13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Leden 2010

ÚP Krásensko návrh. Studio Region, Zelná 13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Leden 2010 Obsah: 1. Vymezení zastavěného území... 3 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní

Více

Ú Z E M N Í S T U D I E T R N A V A L O K A L I T A BI 16 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE

Ú Z E M N Í S T U D I E T R N A V A L O K A L I T A BI 16 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE Ú Z E M N Í S T U D I E T R N A V A L O K A L I T A BI 16 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE LISTOPAD 2012 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Projektant Ing.

Více

Silnicei/37. Pardubice Trojice E58. informační leták, stav k 05/2014. Silnice I/37. stavba. Pardubice Trojice. MÚK Palackého. MÚK Závodištì Pardubice

Silnicei/37. Pardubice Trojice E58. informační leták, stav k 05/2014. Silnice I/37. stavba. Pardubice Trojice. MÚK Palackého. MÚK Závodištì Pardubice Trojice Silnicei/ Silnice I/ stavba Trojice infografika S--Trojice-110110 Hradec informační leták, stav k 05/2014 stavba I/ MÚK Palackého, dostavba MÚK Palackého 36 MÚK Závodištì 322 E58 2 Kutná Hora Trojice

Více

MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM

MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM Úsek 08 (staničení 2706-2847 m) Stávající úsek, opevněný betonovými panely, je částečně ve vzdutí dvou stupňů ve dně. Horní stupeň slouží k odběru vody do cukrovarského rybníka. Dolní stupeň, viz foto,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BATŇOVICE Z M Ě N A Č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BATŇOVICE Z M Ě N A Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BATŇOVICE Z M Ě N A Č. 1 ZÁVAZNÁ ČÁST VE FORMĚ REGULATIVŮ O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C B A T Ň O V I C E - B A T Ň O V I C E 4 5 4 2 3 2 B A T Ň O V I C E PŘÍLOHA ČÍSLO Z

Více

ANALÝZA STAVU PĚŠÍ A KOLOVÁ DOPRAVA

ANALÝZA STAVU PĚŠÍ A KOLOVÁ DOPRAVA ANALÝZA STAVU PĚŠÍ A KOLOVÁ DOPRAVA Ing.Václav Betka Předseda komise dopravy Obec PROBOŠTOV HODNOCENÉ UKAZATELE Pro zhodnocení stavu pěší a kolové dopravy bylo využito stávajících mapových podkladů určených

Více

KARLOVY VARY TEXTOVÁ ČÁST

KARLOVY VARY TEXTOVÁ ČÁST Urbanistické řešení širšího centra města KARLOVY VARY TEXTOVÁ ČÁST 1 Motto soutěžního návrhu : PROPOJENÉ MĚSTO (OD DISKONTINUITY KE KONTINUITĚ) stávající DISKONTINUITA MĚSTA budoucí KONTINUITA MĚSTA diskontinuita

Více

Nadace Partnerství. Příklady úspěšných řešení

Nadace Partnerství. Příklady úspěšných řešení Nadace Partnerství Sídlo nadace Údolní 33 602 00 Brno Tel.: 515 903 111 Fax 515 903 110 Podpora opatření pro snížení nehodovosti v obcích Příklady úspěšných řešení Kancelář v Praze Krátká 26 100 00 Praha

Více

PŘÍLOHA 1 Hodnoty a závady území obrazová příloha

PŘÍLOHA 1 Hodnoty a závady území obrazová příloha PŘÍLOHA 1 Hodnoty a závady území obrazová příloha P1.1 Fotodokumentace hodnoty P1.2 PŘÍRODNÍ HODNOTY (HP) HP1 PŘÍRODA OBKLOPUJÍCÍ OBEC Nádherná cesta od Voděradských bučin, výjimečně krásné a hodnotné

Více

JMENOVITÝ SEZNAM ZÁMĚRŮ DLE ZADÁNÍ ve vztahu k urbanistické koncepci ÚPn MĚSTA JIRKOV v elementární rovině

JMENOVITÝ SEZNAM ZÁMĚRŮ DLE ZADÁNÍ ve vztahu k urbanistické koncepci ÚPn MĚSTA JIRKOV v elementární rovině JMENOVITÝ SEZNAM ZÁMĚRŮ DLE ZADÁNÍ ve vztahu k urbanistické koncepci ÚPn MĚSTA JIRKOV v elementární rovině Záměry v členění k. ú. Jirkov, Březenec, Červený Hrádek a Jindřišská Číslo N 1 k.ú. Červený Hrádek,

Více

REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ SOBĚSLAV

REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ SOBĚSLAV AUTORSKÁ ZPRÁVA A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE akce: Revitalizace autobusového nádraží Soběslav charakter stavby: Revitalizace území stupeň zpracování: Ideová urbanistická místo stavby: Autobusové nádraží Soběslav

Více

POZEMEK PRO KOMERČNÍ VÝSTAVBU 1 41 64 m 2 - RUDOLTICE U LANŠKROUNA

POZEMEK PRO KOMERČNÍ VÝSTAVBU 1 41 64 m 2 - RUDOLTICE U LANŠKROUNA POZEMEK PRO KOMERČNÍ VÝSTAVBU 1 41 64 m 2 - RUDOLTICE U LANŠKROUNA Obec Rudoltice Katastrální území Rudoltice u Lanškrouna Pozemková parcela 4216/5 Výměra 1 41 64 m 2 Cena informace v kanceláři Rovinatý

Více

9. REKREACE 9.1 HRADECKO

9. REKREACE 9.1 HRADECKO 9.1 HRADECKO - rekreační osady na Orlici - zahrádkářské kolonie - rozlehlé rekreační lesy včetně vybavenosti (veřejná tábořiště, naučné stezky) - rekreační plochy ve vazbě na vodní plochy (např. Stříbrný

Více

KRAJINNÝ PARK V TELČI

KRAJINNÝ PARK V TELČI MĚSTSKÝ ÚŘAD V TELČI ODBOR ROZVOJE A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Na základě zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a prováděcích předpisů jako pořizovatel regulačního plánu

Více

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování OBEC DOBŘÍŇ ÚZEMNÍ STUDIE PLOCH Z3 a P3 Pořizovatel: Projektant: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování Ing. Petr Laube, 28. října 909, 277 11, Neratovice

Více

Letovice. Silnice I/43, II/365 a III/3744 Okružní křižovatka a přilehlé úseky. I/43 směr Svitavy

Letovice. Silnice I/43, II/365 a III/3744 Okružní křižovatka a přilehlé úseky. I/43 směr Svitavy Silnice I/43, II/365 a III/3744 Okružní křižovatka a přilehlé úseky okružní křižovatka + upravený úsek I/43 směr Svitavy I/43 směr Brno Letovice 1. Celková situace Sledovaná čtyřramenná okružní křižovatka

Více

Praha - Žižkov. Anita Prokešová Richard Ott. LS 2010/11 Urbanismus I. mapový list 56_14

Praha - Žižkov. Anita Prokešová Richard Ott. LS 2010/11 Urbanismus I. mapový list 56_14 Praha - Žižkov Popis území Čtvrť Žižkov se nachází východně od centra Prahy. Patří převážně do městské části Praha 3. Žižkov začal vznikat v druhé polovině 19. století a v roce 1922 byl připojen k Praze.

Více

Územní studie č. 60-13/2014 pro lokalitu Na Šancích I Ostrava Nová Bělá

Územní studie č. 60-13/2014 pro lokalitu Na Šancích I Ostrava Nová Bělá Magistrát města Ostravy, Útvar hlavního architekta a stavebního řádu Územní studie č. 60-13/2014 pro lokalitu Na Šancích I Ostrava Nová Bělá Pořizovatel: Magistrát města Ostravy Útvar hlavního architekta

Více

LHOTA ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST

LHOTA ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST LHOTA ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST Označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Lhota u Kamenných Žehrovic Číslo jednací: Datum nabytí účinnosti: Jméno a příjmení, funkce a podpis

Více

9. REKREACE 9.1 HRADECKO

9. REKREACE 9.1 HRADECKO 9.1 HRADECKO - rekreační osady na Orlici - zahrádkářské kolonie - rozlehlé rekreační lesy včetně vybavenosti (veřejná tábořiště, naučné stezky, hradiště) - rekreační plochy ve vazbě na vodní plochy (např.

Více

robust architects zhodnocení projektu pro stavební povolení prostor bývalých kasáren, krnov draft / 2012

robust architects zhodnocení projektu pro stavební povolení prostor bývalých kasáren, krnov draft / 2012 obsah stávající stav a předloený projekt pro stavební povolení text - úvod ortofoto mapa s vyznačením řešeného území fotografie současného stavu území situace z projektu pro sp pohledy z projektu pro sp

Více

BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II. Prostředí sídelních útvarů

BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II. Prostředí sídelních útvarů Líšeňská 33a 636 00 Brno BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II Prostředí sídelních útvarů - komunikace zde mají jiné funkce než v extravilánu Tel: 549 429

Více

Analýza nehodovosti a návrh bezpečnostních opatření v obci Šebrov-Kateřina

Analýza nehodovosti a návrh bezpečnostních opatření v obci Šebrov-Kateřina Analýza nehodovosti a návrh bezpečnostních opatření v obci Šebrov-Kateřina (výtah ze studie) Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. 2009 Předmětem smlouvy bylo provedení analýzy nehodovosti a návrh bezpečnostních

Více

2.6. Rozsah záplavového území. 2.6/1 Záplavové území toku Březnice

2.6. Rozsah záplavového území. 2.6/1 Záplavové území toku Březnice 2.6. Rozsah záplavového území Při zpracování Záplavového území toku Březnice bylo použito : Zaměření vodního toku Březnice od zaústění do Moravy po km 23,281 bylo provedeno útvarem hydroinformatiky, Povodí

Více

STUDIE. SEVERNÍHO OBCHVATU MĚSTA PŘELOUČ silnice č. I/2 PROJEKTANT VYPRACOVAL KRESLIL KONTROLOVAL DOC. DOLEŽEL ING. ŠMEJDA ING. ŠMEJDA DOC.

STUDIE. SEVERNÍHO OBCHVATU MĚSTA PŘELOUČ silnice č. I/2 PROJEKTANT VYPRACOVAL KRESLIL KONTROLOVAL DOC. DOLEŽEL ING. ŠMEJDA ING. ŠMEJDA DOC. PROJEKTANT VYPRACOVAL KRESLIL KONTROLOVAL DOC. DOLEŽEL ING. ŠMEJDA ING. ŠMEJDA DOC. DOLEŽEL KRAJ: PARDUBICKÝ INVESTOR: MĚSTO PŘELOUČ NÁZEV AKCE: STUDIE OKRES: PARDUBICE SEVERNÍHO OBCHVATU MĚSTA PŘELOUČ

Více

Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U B R A N I C E

Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U B R A N I C E Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U B R A N I C E NÁVRH Pořizovatel: Schvalující orgán: Městský úřad Milevsko Zastupitelstvo obce Branice Zadání územního plánu Branice bylo schváleno zastupitelstvem

Více

V Y H L Á Š K A Z a s t u p i t e l s t v a m ě s t a P l z n ě č. 36/94

V Y H L Á Š K A Z a s t u p i t e l s t v a m ě s t a P l z n ě č. 36/94 V Y H L Á Š K A Z a s t u p i t e l s t v a m ě s t a P l z n ě č. 36/94 o závazných částech změny Územního plánu města Plzně, P l z e ň - V i n i c e Zastupitelstvo města Plzně dne 6,12,1993 schválilo

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2006

Obecně závazná vyhláška č. 2/2006 MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM ZASTUPITELSTVO MĚSTA Obecně závazná vyhláška č. 2/2006 O ZÁVAZNÉ ČÁSTI ZMĚNY Č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA ve znění obecně závazných vyhlášek č.3/2002, č.4/2002, č.3/2004, č.4/2004,

Více

Urbanismus 1. Římalová Eliška Doubravský Marek

Urbanismus 1. Římalová Eliška Doubravský Marek Urbanismus 1 Římalová Eliška Doubravský Marek 26.4.2011 Josefov, Malá Strana, Letná Alšovo Nábřeží Katastr: Staré Město Číslo mapového listu: Zadaná lokalita Centrum Prahy- severovýchodní část Části čtvrtí:

Více

Změna č. 1 územního plánu. Návrh

Změna č. 1 územního plánu. Návrh Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE Návrh Změna č.1 ÚP Hartmanice Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Hartmanice Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice

Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice Ústav plánování krajiny Obor: Zahradní a krajinářská architektura Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Markéta Flekalová, Ph.D. Oponent práce: Ing. Přemysl

Více

HLAVICE ÚZEMNÍ PLÁN. návrh. odbor hlavního architekta oddělení územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30

HLAVICE ÚZEMNÍ PLÁN. návrh. odbor hlavního architekta oddělení územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 pořizovatel: projektant: návrh HLAVICE Magistrát města Liberec odbor hlavního architekta oddělení územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 nadřízený orgán

Více

Návrh územního plánu Horažďovice. Horažďovice. Změna č.1 územního plánu Návrh pro společné jednání TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Návrh územního plánu Horažďovice. Horažďovice. Změna č.1 územního plánu Návrh pro společné jednání TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Návrh územního plánu Horažďovice Změna č.1 územního plánu Návrh pro společné jednání TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán vydávající územní plán: Zastupitelstvo města Horažďovice Číslo veřejné

Více

TEXTOVÁ ČÁST I. ZMĚNA Č.2

TEXTOVÁ ČÁST I. ZMĚNA Č.2 TEXTOVÁ ČÁST I. ZMĚNA Č.2 ZPRACOVÁNO NAD PODKLADEM: ZÁVAZNÁ ČÁST * NÁVRH REGULATIVŮ FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ V ČLENĚNÍ DLE VYHLÁŠKY O ZÁVAZNÝCH ČÁSTECH ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ŽELATOVICE,

Více

Akce: Územní studie zástavby lokality Dolní Žižkov Kutná Hora, Žižkov Průvodní zpráva

Akce: Územní studie zástavby lokality Dolní Žižkov Kutná Hora, Žižkov Průvodní zpráva Akce: Územní studie zástavby lokality Dolní Žižkov Kutná Hora, Žižkov Průvodní zpráva Vypracoval: Ing. arch. Pavel Železný, Ke Trojici 209, 284 01 Kutná Hora Investor: Jaroslav Haering, Na Podskalí 72/3,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ČELÁKOVIC IDEOVÝ NÁVRH. Textová zpráva

ÚZEMNÍ PLÁN ČELÁKOVIC IDEOVÝ NÁVRH. Textová zpráva ÚZEMNÍ PLÁN ČELÁKOVIC IDEOVÝ NÁVRH Textová zpráva 1 Čelákovice. Město v atraktivní lokalitě na břehu Labe. Kompaktní město s pěší dostupností služeb a veřejné dopravy, s kvalitním rekreačním zázemím, v

Více

připravit nový návrh Územního plánu Prahy

připravit nový návrh Územního plánu Prahy Stavební fórum 2008 Programové prohlášení Rady hlavního města Prahy pro volební období 2006 2010 Praha město pro život Hlavním úkolem v oblasti územního plánování je připravit nový návrh Územního plánu

Více

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY A05-01 Výstavba a rekonstrukce inženýrských sítí DC01 Městský úřad Mnichovo Hradiště Odbor správy majetku a rozvoje města vlastníci a správci inženýrských sítí území města Mnichovo Hradiště ano, u nových

Více

Protipovodňová ochrana a úprava říční krajiny s cílem zadržení vody v krajině a tlumení povodní

Protipovodňová ochrana a úprava říční krajiny s cílem zadržení vody v krajině a tlumení povodní Protipovodňová ochrana a úprava říční krajiny s cílem zadržení vody v krajině a tlumení povodní Ing. Miroslav Lubas () Envibrno 2014 1 Zejména v minulém století došlo v souvislosti s intenzifikací zemědělského

Více

ÚZEMNÍ STUDIE V RYBÁŘKÁCH

ÚZEMNÍ STUDIE V RYBÁŘKÁCH . 01.1. V RYBÁŘCE NÁVRH ŘEŠENÍ Navrhovatel: Městká část Suchdol, Praha 6 Projektant: Září 2013 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Místo: Katastrální území Praha 6, Suchdol. Území vymezené na severu stávající výstavbou

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

Územní plán obce Rohozec, 2000

Územní plán obce Rohozec, 2000 Územní plán obce Rohozec, 2000 Širší vztahy: -VRT vysokorychlostní trať Praha Brno - vojenské letiště Chotusice-Čáslav (ochranná hluková pásma) - regionální ÚSES -vedení vysokého napětí - vysokotlaký plynovod

Více

ÚP Jezkovice čistopis. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Září 2010

ÚP Jezkovice čistopis. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Září 2010 Obsah: 1. Vymezení zastavěného území... 3 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní

Více

ZÁKLADY DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ

ZÁKLADY DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ ZÁKLADY DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ cvičení z předmětu 12ZADI ZS 2014/2015 ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612) Ing. Vojtěch Novotný budova Horská, kancelář A433 novotvo4@fd.cvut.cz

Více

ÚS TVRDONICE PADĚLKY - KONCEPT VLASTNICKÉ POMĚRY V ÚZEMÍ SCHEMA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ KATASTRÁLNÍ MAPA

ÚS TVRDONICE PADĚLKY - KONCEPT VLASTNICKÉ POMĚRY V ÚZEMÍ SCHEMA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ KATASTRÁLNÍ MAPA ÚS TVRDONICE PADĚLKY - KONCEPT SCHEMA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ VLASTNICKÉ POMĚRY V ÚZEMÍ KATASTRÁLNÍ MAPA zeleně vybarvené = obecní pozemky žlutě vybarvené = pozemky soukromých vlastníků VLASTNICKÉ POMĚRY V ÚZEMÍ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod

PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod Zpracovatel : Ing. arch. Milič Maryška, Letohradská 3/369, 170 00 Praha 7 datum : leden 2015 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce : Zpracovatel : PTICE - ÚZEMNÍ STUDIE

Více

OBYTNÝ SOUBOR BAŽANTNICE zastavovací studie lokalita k. ú. Hos vice, pozemky p.č. 152, 153, 154, 156/11 158/1, 158/3, 157, 1155/68

OBYTNÝ SOUBOR BAŽANTNICE zastavovací studie lokalita k. ú. Hos vice, pozemky p.č. 152, 153, 154, 156/11 158/1, 158/3, 157, 1155/68 d o m a a.s., září 2012 SEZNAM VÝKRESŮ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TEXTOVÁ ČÁST ŠIRŠÍ VZTAHY a ÚZEMNÍ PLÁN SITUACE-PLOCHY POHLED Z OKRAJOVÉ ULICE POHLED Z OKRAJOVÉ ULICE POHLED NA

Více

STUDIE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

STUDIE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE BYTOVÝ DŮM, KUTNÁ HORA Atelier KOHOUT TICHÝ ATZBP ZS2011/2012 RICHARD OTT STUDIE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE řešené území Morfologie terénu a zástavby Kutné hory m_1:7500 Charakter zástavby rodinné domy -řádkové,

Více

Studie limitů - MÍRY VYUŽITÍ ÚZEMÍ. Opava - administrativní centrum INVESTOR. GYPSTREND s.r.o. 747 27 Kobeřice č.p. 790

Studie limitů - MÍRY VYUŽITÍ ÚZEMÍ. Opava - administrativní centrum INVESTOR. GYPSTREND s.r.o. 747 27 Kobeřice č.p. 790 INVESTOR GYPSTREND s.r.o 747 27 Kobeřice č.p. 790 Telefon + 420 553 657 361 Fax + 420 553 657 126 E-mail: info@gypstrend.cz GENERÁLNÍ PROJEKTANT STUDIO 58 Horní náměstí 58 746 01 Opava Telefon + 420 553

Více

Projekt revitalizace MASARYKOVA NÁDRAŽÍ & Proměna bývalé pražské TOVÁRNY WALTER

Projekt revitalizace MASARYKOVA NÁDRAŽÍ & Proměna bývalé pražské TOVÁRNY WALTER Projekt revitalizace MASARYKOVA NÁDRAŽÍ & Proměna bývalé pražské TOVÁRNY WALTER Penta Investments 18.10.2016 Petr Palička TRENDY EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ Přestavba a využití Brownfields v Praze a ČR CONTENT

Více

Představení návrhu GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÝ BROD

Představení návrhu GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÝ BROD Představení návrhu GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÝ BROD MOTIVACE cyklostezky nevytváří ucelenou síť integrace cyklodopravy do současného prostoru oddělování všech ode všech se v praxi

Více

Využití ploch 10.04.V03 a 10.05.V03

Využití ploch 10.04.V03 a 10.05.V03 Využití ploch 10.04.V03 a 10.05.V03 Dotčená lokalita Machnín a Bedřichovka Společnost občanů Machnína o.s. O čem hovoříme? Orná půda se má změnit na průmyslovou zónu! Co nám říkají zástupci města? Proč

Více

KLÍNEC US1 nerušící výroba u R4

KLÍNEC US1 nerušící výroba u R4 Územní studie KLÍNEC US1 nerušící výroba u R4 objednatel Obec Klínec Klínec 138, 252 10 Klínec pořizovatel Městský úřad Černošice Úřad územního plánování Riegrova 1209, 252 28 Černošice architekt Ing.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC OBJEDNATEL: OBEC STRUŽINEC POŘIZOVATEL: MĚÚ SEMILY, OBVODNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD, ODD. ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ZODPOVĚDNÍ PROJEKTANTI: URBANISTICKÉ

Více

4. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD ORP OTROKOVICE 2016.

4. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD ORP OTROKOVICE 2016. 4. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ A ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD ORP OTROKOVICE 2016 Tabulková část SO ORP OTROKOVICE Úřad územního plánování MěÚ OTROKOVICE 2016

Více

NÁVRH ZMĚN II. REGULAČNÍHO PLÁNU SLATIŇANY JIH

NÁVRH ZMĚN II. REGULAČNÍHO PLÁNU SLATIŇANY JIH NÁVRH ZMĚN II. REGULAČNÍHO PLÁNU SLATIŇANY JIH Závazná část Regulačního plánu Slatiňany jih se mění v souladu se Stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., včetně jeho prováděcích předpisů takto: 1. Změny II.

Více

Brownfields v České republice. Ing. Karel Bláha, CSc ředitel odboru environmentálních Rizik a ekologických škod MŽP ČR

Brownfields v České republice. Ing. Karel Bláha, CSc ředitel odboru environmentálních Rizik a ekologických škod MŽP ČR Brownfields v České republice Ing. Karel Bláha, CSc ředitel odboru environmentálních Rizik a ekologických škod MŽP ČR Brownfields z hlediska MŽP: Veškeré pozemky zásadně narušené činností člověka tak,

Více

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE OBEC BOHATICE MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE NÁVRH HOSPODÁŘSKÉHO A SOCIÁLNÍHO ROZVOJE OBCE BOHATICE na období 2011 2015 Místní program obnovy vesnice pro obec BOHATICE HISTORICKÝ VÝVOJ OBCE A OKOLÍ První

Více

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita)

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Udržitelná mobilita založená na vyváženém poměru jednotlivých způsobů dopravy, dobrá dostupnost Prahy v regionálním, národním, celoevropském

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Útěchovice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 624 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 66 Hustota obyvatel:

Více

STUDIE ROZŠÍŘENÍ VODOVODU OBCE HALENKOVICE

STUDIE ROZŠÍŘENÍ VODOVODU OBCE HALENKOVICE --------------------------------------------------- arekop, s.r.o. ------------------------------------------- 760 01 Zlín, Kvítková 1576, tel. 577 011 045-47 -------------------------------------------------

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

STUDIE ŘEŠENÍ CYKLOTRAS A CYKLOSTEZEK OBCE VESTEC

STUDIE ŘEŠENÍ CYKLOTRAS A CYKLOSTEZEK OBCE VESTEC STUDIE ŘEŠENÍ CYKLOTRAS A CYKLOSTEZEK OBCE VESTEC SCHVÁLENA KOMISÍ DNE 09. LEDNA 2013. OBSAH: 1. CÍL A NÁPLŇ STUDIE 2. ÚVOD 3. KONCEPCE CYKLISTICKÝCH TRAS 4. NÁVRH ŘEŠENÍ 5. VÝKRES VESTEC - PLÁNOVANÉ CYKLOTRASY

Více

Model dopravy výhledové komunikační sítě

Model dopravy výhledové komunikační sítě Územní plán města Litomyšl dopravní studie Model dopravy výhledové komunikační sítě DHV CR, spol. s r.o., 07/2010 1 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. VARIANTY ŘEŠENÍ... 3 2. VÝSLEDKY MODELOVÁNÍ... 5 2.1. MODEL DOPRAVY

Více

silnice I/11 Jablunkov obchvat 11/2008 uvedeno do provozu

silnice I/11 Jablunkov obchvat 11/2008 uvedeno do provozu silnice I/11 Jablunkov obchvat 11/2008 uvedeno do provozu DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Silnice I/11 Opava Ostrava Havířov Český Těšín Třinec tvoří hlavní silniční tah severní Moravy a současně ji propojuje se

Více

Podmínky pro zveřejnění záměru převod nemovitostí - areálu bývalé Okresní vojenské správy v Uherském Hradišti č.p. 398 a 363

Podmínky pro zveřejnění záměru převod nemovitostí - areálu bývalé Okresní vojenské správy v Uherském Hradišti č.p. 398 a 363 Podmínky pro zveřejnění záměru převod nemovitostí - areálu bývalé Okresní vojenské správy v Uherském Hradišti č.p. 398 a 363 Předmět převodu: pozemky parcelních čísel stavební 555 a větší část 549, části

Více

ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA DOBROVICE

ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA DOBROVICE ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA DOBROVICE 05/2010 Záznam o účinnosti a) správní orgán, který vydal změnu územního plánu č.4: Zastupitelstvo města Dobrovice, usnesení č. 51/2010 ze dne 11. května 2010 b)

Více

LODĚNICE okr. Brno-venkov

LODĚNICE okr. Brno-venkov ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LODĚNICE okr. no-venkov I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Pohořelice, Odbor územního plánování a stavebního

Více

Hanspaulka. Vícegenerační vila v jedné z nejatraktivnějších městských čtvrtí LANDMARK

Hanspaulka. Vícegenerační vila v jedné z nejatraktivnějších městských čtvrtí LANDMARK Hanspaulka Vícegenerační vila v jedné z nejatraktivnějších městských čtvrtí LANDMARK PROPERTIES ID 11242 Hanspaulka Jeden z klenotů pražských rezidenčních čtvrtí Kouzelná část šesté pražské čtvrti Dejvice,

Více