PODNĚTY K PŘÍPRAVĚ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA KLATOVY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODNĚTY K PŘÍPRAVĚ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA KLATOVY"

Transkript

1 PODNĚTY K PŘÍPRAVĚ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA KLATOVY

2 JEDINEČNOU HODNOTOU KLATOV JE SPECIFICKÉ USAZENÍ DO PŘÍRODY, OKOLNÍ KOPCE, VÝHLEDY A PANORAMATA JE DĚLAJÍ JEDINEČNÝM MĚSTEM. PROTO ZA JEDEN ZE ZÁKLADNÍCH PRINCIPŮ TVORBY NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU POVAŽUJEME URČENÍ VZTAHU MĚSTA A KRAJINY.

3 VYCHÁZÍME Z DNEŠNÍ PODOBY MĚSTA A JEHO VZTAHU KE KRAJINĚ:

4 PLZEŇ, PRAHA OKRUH - "NOVÁ HRADBA" 1. TOHLE JE DNEŠNÍ STRUKTURA MĚSTA S CENTRÁLNĚ UMÍSTĚNÝM HISTORICKÝM JÁDREM, DOMAŽLICE MĚSTSKÉ JÁDRO HORAŽĎOVICE ŽELEZNÁ RUDA

5 PLZEŇ, PRAHA POKRÝVADLO NA POHODNICI HUSÍN OKRUH - "NOVÁ HRADBA" 2. KTERÉ JE OBKLOPENO JEDINEČNOU SCENERIÍ ZELENÝCH KOPEČKŮ A KOPCŮ. VRCH DOMAŽLICE ZAJEČÍ VRCH HORAŽĎOVICE VÝHOŘICE ŽELEZNÁ RUDA HOLÝ VRCH

6 MEANDRY ÚHLAVY PLZEŇ, PRAHA POKRÝVADLO NA POHODNICI VRCH HUSÍN OKRUH - "NOVÁ HRADBA" 3. ZE ZÁPADU MĚSTO PŘILÉHÁ K MEANDRU ŘEKY ÚHLAVY A JEJÍM ÚDOLNÍM NIVÁM PLNÝM LUČNÍCH POROSTŮ, ALE TAKÉ K REKREAČNÍM PLOCHÁM PÍSKOVEN DOMAŽLICE ZAJEČÍ VRCH HORAŽĎOVICE VÝHOŘICE ŽELEZNÁ RUDA HOLÝ VRCH

7 VRCH DOMAŽLICE HUSÍN MEANDRY ÚHLAVY NA POHODNICI OKRUH - "NOVÁ HRADBA" TYLOVO NÁBŘEŽÍ PLZEŇ, PRAHA POKRÝVADLO 4. CELÝM MĚSTEM SE VINE DRNOVÝ POTOK, JIŽ DNES JSOU JEHO ČÁSTI VYUŽÍVÁNY K REKREACI - NEJVÍCE MERCANDINOVY SADY A ČÁST NÁBŘEŽÍ MEZI OBCHODNÍ ZÓNOU A TYLOVÝM NÁMĚSTÍM. BOHUŽEL VĚTŠINA JEHO TRASY JE DNES POŠKOZENA VEDENÍM HORKOVODU, ZBYTEČNĚ TECHNICKOU REGULACÍ KORYTA ČI BLÍZKOSTÍ FREKVENTOVANÝCH DOPRAVNÍCH TRAS. SADY NA VALECH MERCANDINOVY SADY ZAJEČÍ VRCH V ČÁSTI HISTORICKÉHO MĚSTA K HRADBÁM PŘILÉHAJÍ PARKY. HORAŽĎOVICE VÝHOŘICE ŽELEZNÁ RUDA HOLÝ VRCH DRNOVÝ POTOK

8 MEANDRY ÚHLAVY PLZEŇ, PRAHA POKRÝVADLO HUSÍN NA POHODNICI OKRUH - "NOVÁ HRADBA" 5. NĚKTERÉ ZELENÍ POROSTLÉ KOPCE JSOU PEVNOU SOUČÁSTÍ KLATOV NEBO V JEJICH TĚSNÉ BLÍZKOSTI A DOTVÁŘÍ SPOLU S OKOLNÍ KRAJINOU JEDINEČNOU ATMOSFÉRU MĚSTA. VRCH KŘESŤANSKÝ VRCH JEJICH VYUŽITÍ K REKREACI A POBYTU NENÍ DNES TAKOVÉ, JAKÉ BY MOHLO BÝT. DOMAŽLICE KLATOVSKÁ HŮRKA SADY MISTRA J.HUSA TŘEBA ZANEDBANÝ KŘEŠŤANSKÝ VRCH BY SI ZASLOUŽIL RENOVOVAT, STEJNĚ JAKO DALŠÍ MĚSTSKÉ PARKY. ZAJEČÍ VRCH HORAŽĎOVICE VÝHOŘICE ŽELEZNÁ RUDA HOLÝ VRCH DRNOVÝ POTOK

9 VŠECHNY TYTO PRVKY A FENOMÉNY BYCHOM CHTĚLI V NOVÉM ÚZEMNÍM PLÁNU PODPOŘIT A INICIOVAT TAK JEJICH DALŠÍ ROZVOJ, PŘÍKLADY JSOU NÁSLEDUJÍCÍ:

10 MEANDRY ÚHLAVY PLZEŇ, PRAHA POKRÝVADLO NA POHODNICI VRCH HUSÍN OKRUH - "NOVÁ HRADBA" 1. REHABILITACÍ KORYTA DRNOVÉHO POTOKA A JEHO DŮSLEDNÝM PROPOJENÍM S NAVAZUJÍCÍ KRAJINOU MŮŽE BÝT VYTVOŘENA ZELENÁ PÁTEŘ NAPŘÍČ MĚSTEM. DOMAŽLICE KLATOVSKÁ HŮRKA SADY MISTRA J.HUSA PŘELOŽENÍ HORKOVODU POD ZEM A DÍLČÍ NÁSLEDNÉ ÚPRAVY BY UMOŽNILY JEHO REVITALIZACI V PARKOVÝ PÁS, PROCHÁZEJÍCÍ MĚSTEM, NAPŘ. VYTVOŘENÍ STEZKY U VODY ČI POSEZENÍ POD STROMY. ZAJEČÍ VRCH HORAŽĎOVICE VÝHOŘICE ŽELEZNÁ RUDA HOLÝ VRCH DRNOVÝ POTOK

11 TATO PÁTEŘ MÁ VYSOKÝ REKREAČNÍ POTENCIÁL - PŘÍKLAD DNES A PO ÚPRAVÁCH: CYKLOSTEZKA NOVÉ STROMY REKREAČNÍ PLATA

12 MEANDRY ÚHLAVY PLZEŇ, PRAHA POKRÝVADLO VRCH HUSÍN NA POHODNICI OKRUH - "NOVÁ HRADBA" MARKYTA KŘESŤANSKÝ VRCH NOVÝ LESOPARK 2. DOPLNĚNÍM MĚSTSKÝCH PARKŮ A REVITALIZACÍ STÁVAJÍCÍCH PLOCH ZELENĚ VE VNITŘNÍM MĚSTĚ A OKOLÍ - NAPŘ. VYSÁZENÍM NOVÉHO LESOPARKU ZA ŽIDOVSKÝM HŘBITOVEM - MOHOU VZNIKNOUT NOVÉ REKREAČNÍ PLOCHY, ROZMÍSTĚNÉ ROVNOMĚRNĚ V JEDNOTLIVÝCH ČTVRTÍCH. NA HARFĚ KLATOVSKÁ HŮRKA DOMAŽLICE SADY MISTRA J.HUSA ZAJEČÍ VRCH HORAŽĎOVICE VÝHOŘICE ŽELEZNÁ RUDA HOLÝ VRCH DRNOVÝ POTOK

13 MEANDRY ÚHLAVY PLZEŇ, PRAHA POKRÝVADLO VRCH HUSÍN NA POHODNICI OKRUH - "NOVÁ HRADBA" HORIZONT KRAJINY ZELENÉ RADIÁLY VSTUP KRAJINY DO MĚSTA / VSTUP MĚSTA DO KRAJINY MARKYTA KŘESŤANSKÝ VRCH NOVÝ LESOPARK NA HARFĚ 3. TENTO SYSTÉM JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ ZELENĚ BY MOHL BÝT PROTKÁN ZELENÝMI RADIÁLAMI - ALEJEMI PODÉL CEST, KTERÝMI SE V KRÁTKÉM ČASE MŮŽE KAŽDÝ DOSTAT JEDNODUŠE A PŘÍJEMNĚ Z MĚSTA DO PŘÍRODY. TYTO ZELENÉ RADIÁLY BY BYLY NAPOJENY NA ZELENOU PÁTEŘ DRNOVÉHO POTOKA. DOMAŽLICE KLATOVSKÁ HŮRKA ZELENÉ RADIÁLY VSTUP KRAJINY DO MĚSTA / VSTUP MĚSTA DO KRAJINY ZELENÉ RADIÁLY VSTUP KRAJINY DO MĚSTA / VSTUP MĚSTA DO KRAJINY SADY MISTRA J.HUSA HORIZONT KRAJINY ZAJEČÍ VRCH ZELENÉ RADIÁLY VSTUP KRAJINY DO MĚSTA / VSTUP MĚSTA DO KRAJINY ZELENÉ RADIÁLY VSTUP KRAJINY DO MĚSTA / VSTUP MĚSTA DO KRAJINY TAKOVÉ PROPOJENÍ OKOLNÍCH KOPCŮ VYCHÁZKOVÝMI TRASAMI (JEDEN VYCHÁZKOVÝ OKRUH S VÝHLEDY NA MĚSTO BYL NEDÁVNO REALIZOVÁN) BY UMOŽNILO LEPŠÍ KONTAKT MĚSTA A JEHO OBYVATEL S KRAJINOU. DNEŠNÍ PROSTOROVÉ A TERÉNNÍ USPOŘÁDÁNÍ MĚSTA HO PŘIROZENĚ DĚLÍ NA JEDNOTLIVÉ SEKTORY, MEZI KTERÝMI BY TYTO RADIÁLY PROCHÁZELY. HORAŽĎOVICE VÝHOŘICE ŽELEZNÁ RUDA HOLÝ VRCH DRNOVÝ POTOK

14 TYTO PŘIROZENÉ LINIE - ZELENÉ RADIÁLY - JSOU V OKOLÍ MĚSTA PATRNÉ JIŽ DNES. CHCEME, ABY NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN DAL MOŽNOST JE POSÍLIT A SKUTEČNĚ VYUŽÍT. DOPLNĚNÍ EXISTUJÍCÍCH LINIÍ ALEJEMI A PROPOJENÍ VYCHÁZKOVÝMI CESTAMI BY MOHLA VZNIKNOUT SÍŤ NOVÝCH TRAS PRO PROCHÁZKY, CYKLOTURISTIKU A REKREACI V OKOLÍ MĚSTA - OBYVATELÉ BY KRAJINU V SOUSEDSTVÍ MĚSTA MOHLI SKUTEČNĚ AKTIVNĚ VYUŽÍVAT.

15 MEANDRY ÚHLAVY PLZEŇ, PRAHA POKRÝVADLO HORIZONT KRAJINY HUSÍN NA POHODNICI OKRUH - "NOVÁ HRADBA" MARKYTA 4. V SEVEROZÁPADNÍ ČÁSTI MĚSTA JE POSTAVENA ČÁST OBCHVATU, NA VÝCHODNÍ A ZÁPADNÍ ČÁSTI OBVODU KLATOV JE OKRUH V DNEŠNÍ DOBĚ VÝHLEDOVĚ PLÁNOVÁN. VRCH DOMAŽLICE KLATOVSKÁ HŮRKA KŘESŤANSKÝ VRCH ZELENÉ RADIÁLY VSTUP KRAJINY DO MĚSTA / VSTUP MĚSTA DO KRAJINY REVITALIZOVANÝ HRADEBNÍ OKRUH NOVÝ LESOPARK NA HARFĚ OKRUH - "NOVÁ HRADBA" PLNÁ REALIZACE OKRUHU PO CELÉM OBVODĚ KLATOV BY ALE PO SVÉ REALIZACI MĚSTO ODŘÍZLA OD KRAJINY NEPROSTUPNOU HRADBOU. SADY MISTRA J.HUSA JIHOZÁPADNÍ OKRUH ZAJEČÍ VRCH!!! HORIZONT KRAJINY HORAŽĎOVICE VÝHOŘICE ŽELEZNÁ RUDA HOLÝ VRCH DRNOVÝ POTOK

16 MEANDRY ÚHLAVY PLZEŇ, PRAHA POKRÝVADLO HORIZONT KRAJINY NA POHODNICI HUSÍN OKRUH - "NOVÁ HRADBA" "BRÁNY" MARKYTA 5. MYSLÍME SI, ŽE MĚSTO ZÁPADNÍ VĚTEV OKRUHU NEPOTŘEBUJE A VYSVĚTLÍME TO DÁLE V KAPITOLE DOPRAVA. VRCH DOMAŽLICE KLATOVSKÁ HŮRKA KŘESŤANSKÝ VRCH ZELENÉ RADIÁLY VSTUP KRAJINY DO MĚSTA / VSTUP MĚSTA DO KRAJINY PROSTUPY HRADBOU NOVÝ LESOPARK NA HARFĚ VZHLEDEM K JEDINEČNÉMU PANORAMATU MĚSTA NA ZÁPADNÍ STRANĚ NAOPAK NAVRHUJEME, ABY SE V TÉTO ČÁSTI ZACHOVAL VOLNÝ VSTUP DO KRAJINY S MOŽNOSTÍ REKREACE - MĚSTSKÁ HUMNA. OKRUH - "NOVÁ HRADBA" MĚSTSKÁ "HUMNA" REVITALIZOVANÝ HRADEBNÍ OKRUH SADY MISTRA J.HUSA "BRÁNY" PROSTUPY HRADBOU ZAJEČÍ VRCH TAKÉ V MÍSTĚ, KDE BUDOU NOVÉ SILNICE, NAVRHUJEME PRO JEDNODUCHÉ A BEZPEČNÉ PŘEKONÁNÍ OKRUHU BRÁNY (NAPŘ. LÁVKY PRO PĚŠÍ A CYKLISTY) V MÍSTECH ZELENÝCH RADIÁL. TRANSFORMAČNÍ OSA MĚSTA HORIZONT KRAJINY HORAŽĎOVICE VÝHOŘICE MĚSTSKÁ "HUMNA" ŽELEZNÁ RUDA HOLÝ VRCH DRNOVÝ POTOK

17 MĚSTSKÁ HUMNA POHLED NA PANORAMA MĚSTA OD ZÁPADU JE TÉMĚŘ NEPORUŠENÝ A VELMI CENNÝ, POVAŽUJEME ZA DŮLEŽITÉ, ABY TAKOVÝ ZŮSTAL I NADÁLE. ZÁPADNÍ VĚTEV OKRUHU BY POHLED NA MĚSTO DEFINITIVNĚ ZNIČILA. TOTÉŽ PLATÍ I PRO POHLED VEN Z MĚSTA - JE TO JEDNA Z POSLEDNÍCH MOŽNOSTÍ ZACHOVANÉHO VOLNÉHO PŘECHODU MEZI MĚSTEM A KRAJINOU.

18 TAKÉ PŘI POHLEDU Z KLATOVSKÉ ČERNÉ VĚŽE NA JIHOZÁPAD: TRASA OKRUHU BY TUTO KRAJINU NENÁVRATNĚ ZMĚNILA, NÁMI UVAŽOVANÁ MĚSTSKÁ HUMNA NAOPAK ZNAMENAJÍ JEJÍ ZACHOVÁNÍ. ZELENĚ JE VYZNAČENÁ POTENCIONÁLNĚ REKREAČNÍ ČÁST - POLÍ, LUK, ALEJÍ A VYCHÁZKOVÝCH TRAS, (KTEROU NAZÝVÁME MĚSTSKÁ HUMNA ), POKUD NEBUDOU ZASAŽENA OBCHVATEM, NADÁLE MOHOU SPOJOVAT MĚSTO S KRAJINOU A UCHOVAT KRÁSNÁ PANORAMATA A VÝHLEDY NA KLATOVY.

19 POHLED Z KLATOVSKÉ ČERNÉ VĚŽE NA VÝCHOD - VÝCHODNÍ VĚTEV OBCHVATU POVAŽUJEME ZA NEZBYTNÉ V BUDOUCNU REALIZOVAT, DÍKY KONFIGURACI TERÉNU NEZASÁHNE TAK VÝZNAMNĚ DO PANORAMATU MĚSTA A PRO ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY VE MĚSTĚ JE TATO ČÁST OBCHVATU NEZBYTNÁ.

20 Dehtín Otín Vicenice Drslavice Štěpánovice Točník Věckovice CELEK VE VZTAHU MĚSTA A ZELENĚ BY PAK V MAPĚ MOHL VYPADAT TAKTO Chaloupky Tupadly Pihovice Tajanov Kal Beňovy Čínov Kydliny Sobětice Luby Lažánky Kosmáčov

21 hranice města PRO ZACHOVÁNÍ TRADIČNÍHO USAZENÍ MĚSTA V KRAJINĚ, HODNOTNÝCH VÝHLEDŮ A JEHO RACIONÁLNÍHO ROZVOJE JE PROTO DŮLEŽITÉ DEFINOVAT V NOVÉM ÚZEMNÍM PLÁNU JASNĚ HRANICE ZÁSTAVBY, NEJEN S OHLEDEM NA PROVOZNÍ A FUNKČNÍ VAZBY, ALE TAKÉ PLOŠNĚ A VÝŠKOVĚ VE VZTAHU K JEHO STÁVAJÍCÍ STRUKTUŘE A TOPOGRAFII TERÉNU. LEGENDA historické jádro plošné rezervy ve vnitřním městě navrhované plochy zástavby plochy lesních porostů plochy travních porostů zemědělská půda hranice města 2013 hranice města navrhované

22 POPSANÉ PRINCIPY VZTAHU MĚSTA A KRAJINY JSOU PRO NÁS DŮLEŽITÉ HLAVNĚ PROTO, ABY NEDOCHÁZELO KE ZBYTEČNÉMU ZASTAVOVÁNÍ PLOCH PO OBVODU MĚSTA A JEHO NEKONTROLOVANÉ EXPANZI DO KRAJINY. NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN BY MĚL PLOCHY PRO ZÁSTAVBU VOLIT UVÁŽLIVĚ A REALISTICKY VZHLEDEM K POTŘEBÁM A POPTÁVCE. PRIORITOU BY MĚLO BÝT EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ PLOCHY VE STÁVAJÍCÍCH HRANICÍCH MĚSTA. VŽDYŤ ROZLEHLÉ MĚSTO JE DRAHÉ - VYVOLÁVÁ NUTNOST INVESTOVAT A POTÉ UDRŽOVAT STÁLE VĚTŠÍ SÍŤ SILNIC, VEDENÍ KANALIZACE, VODY, ELEKTŘINY. S VĚTŠÍMI VZDÁLENOSTMI VZRŮSTAJÍ NÁROKY NA VEŘEJNOU DOPRAVU I INTENZITA DOPRAVY SOUKROMÉ. PŘÍKLADEM TAKOVÉHO NEEFEKTIVNÍHO JEVU ROZRŮSTÁNÍ MŮŽE BÝT V DNEŠNÍM ÚZEMNÍM PLÁNU VÝHLEDOVĚ UVAŽOVANÝ ROZVOJ SOBĚTIC.

23 TOTO JSOU SOBĚTICE DNES - POHLED JE OD LUB NA MÍSTO POTENCIONÁLNÍ NOVÉ VÝSTAVBY, VYZNAČENÁ PLOCHA JE JIŽ NYNÍ ZASÍŤOVANÁ A ROZPARCELOVANÁ A BUDE PROTO ZŘEJMĚ ZASTAVĚNA.

24 VE VÝHLEDU JE (BYŤ BEZ VYDANÝCH POVOLENÍ) PLÁNOVÁNA K ZASTAVĚNÍ I NAVAZUJÍCÍ RŮŽOVÁ PLOCHA - CELÝ HORIZONT BY TAK MOHL BÝT ZASTAVĚN, COŽ POVAŽUJEME ZA CHYBU - NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN BY NĚCO TAKOVÉHO NEMĚL DOVOLIT.

25 V TAKOVÝCH PŘÍPADECH BY TOTIŽ PŘI BLIŽŠÍM POHLEDU NA HORIZONT S CENTREM KLATOV POHLED NA MĚSTO PŘESTAL EXISTOVAT. - ZELENÁ ČÁRA MAXIMÁLNÍ VÝŠKY STŘECH ZÁSTAVBY POD HORIZONTEM BUDE ZŘEJMĚ JIŽ DNES PŘEKROČENA - ŽLUTĚ JE VYZNAČENA ODHADOVANÁ VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ STŘECH JIŽ ZASÍŤOVANÝCH POZEMKŮ - ČERVENĚ JE VYZNAČENA ÚROVEŇ STŘECH ZÁSTAVBY V PŘÍPADĚ, ŽE BY VÝSTAVBA POKRAČOVALA PO SVAHU VÝŠE KE KLATOVŮM NA DALŠÍCH PLOCHÁCH

26 TÍMTO REFERENČNÍM PŘÍKLADEM CHCEME UKÁZAT NA POTENCIÁLNÍ NEBEZPEČÍ ZASTAVOVÁNÍ VOLNÉ KRAJINY A PROČ BY HRANICE MĚSTA MĚLA V NOVÉM ÚZEMNÍM PLÁNU BÝT JASNĚ DEFINOVÁNA. ZNAMENÁ TO TEDY, ŽE NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN BY MĚL ROZVOJ URČOVAT HLAVNĚ S OHLEDEM NA KVALITU VYSTAVĚNÉHO PROSTŘEDÍ, VEŘEJNÝCH PROSTOR A KRAJINY S VĚTŠÍM DŮRAZEM, NEŽ NA URČENÍ FUNKČNÍHO VYUŽITÍ.

27 DALŠÍM PŘÍKLADEM MŮŽE BÝT PRŮMYSLOVÁ ZÓNA NA BORECH, I ZDE JE PROTO TŘEBA DEFINOVAT MAXIMÁLNÍ VÝŠKU ZÁSTAVBY, ABY NERUŠILA POHLEDOVÉ HORIZONTY A VÝHLED Z MĚSTA DO KRAJINY.

28 DRUHÝM VÝZNAMNÝM TÉMATEM JE DOPRAVA V KLATOVECH, TA DNES ZNAČNĚ OVLIVŇUJE KVALITU PROSTŘEDÍ VE MĚSTĚ.

29 5000 voz./ 24h TĚŽKÁ DOPRAVA DNES PROJÍŽDÍ SAMÝM CENTREM KLATOV voz./ 24h voz./ 24h voz./ 24h 5100 voz./ 24h 3400 voz./ 24h

30 V TĚSNÉ BLÍZKOSTI HISTORICKÉHO CENTRA MĚSTA JSOU KAPACITNÍ SILNICE, ROZDĚLUJÍCÍ MĚSTO OBTÍŽNĚ PŘEKONATELNOU LINIÍ.

31 5000 voz./ 24h DOMNÍVÁME SE, ŽE, KROMĚ ČEKÁNÍ NA STÁTNÍ INVESTICI DO REALIZACE VÝCHODNÍ ČÁSTI OBCHVATU KLATOV, BY BYLO MOŽNÉ JIŽ DNES NĚKOLIKA ZPŮSOBY TRANZITNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVU ODSUNOUT OD CENTRA A UMOŽNIT TAK ÚPRAVU PROBLEMATICKÝCH ČÁSTÍ NA STÁVAJÍCÍ TRASE U HRADEB HISTORICKÉHO CENTRA MĚSTA voz./ 24h - 20% - 25% DOPRAVA BY MOHLA BÝT VEDENA V PODSTATĚ TAK, JAK JE TOMU PŘI DNEŠNÍ UZAVÍRCE PLZEŇSKÉ ULICE, TEDY MIMO BLÍZKOST CENTRA MĚSTA, TENTO PRINCIP NAZÝVÁME TRANSFORMAČNÍ OSA. DÍKY MENŠÍ DOPRAVNÍ ZÁTĚŽI BY PAK NAPŘ. NEBYL NUTNÝ PODCHOD NA PLZEŇSKÉ ULICI, NEBO PROSTOR KOLEM KAPLE CHALOUPKA BY MOHL BÝT UPRAVEN TAK, ABY SE DALO PROJÍT PĚŠKY I NA KOLE PO OBOU STANÁCH ULICE I KOLEM HRADEB V CELÉM JEJICH OBVODU voz./ 24h 3400 voz./ 24h

32 5000 voz./ 24h PO DOKONČENÍ VÝCHODNÍHO OBCHVATU MĚSTA, KTEROU POVAŽUJEME ZA NEZBYTNOU, ALE JEJÍ REALIZACE NENÍ ZÁVISLÁ JEN NA VŮLI MĚSTA, BY SE STALA Z VNITŘNÍ TRANSFORMAČNÍ OSY NOVÁ ULICE V RÁMCI MÍSTNÍ SÍTĚ voz./ 24h - 23% - 27% 5100 voz./ 24h 3400 voz./ 24h

33 V MAPĚ TO VYPADÁ NÁSLEDOVNĚ: PŘI VYUŽITÍ STÁVAJÍCÍ SILNIČNÍ SÍTĚ BY JIŽ DNES MOHLA BÝT TĚŽKÁ DOPRAVA VEDENA PO MODŘE VYZNAČENÉ LINII, OKOLÍ CENTRA BY PAK MOHLO BÝT UPRAVENO VE VYZNAČENÉM ROZSAHU (ŽLUTĚ).

34 TATO ALTERNATIVNÍ TRASA PRO VEDENÍ TRANZITNÍ DOPRAVY MĚSTEM BY MOHLA BÝT VE SVÉM PRŮBĚHU MĚSTSKOU INVESTICÍ UPRAVENA TAK, ABY NEZATĚŽOVALA V PROSTŘEDÍ OKOLO DRNOVÉHO POTOKA A TYLOVA NÁBŘEŽÍ - OPĚT VIZ MODRÁ LINIE A TO NEZÁVISLE NA ČASE REALIZACE VÝCHODNÍHO OKRUHU MĚSTA.

35 PO REALIZACI VÝCHODNÍ VĚTVE OKRUHU BY SE Z TÉTO TRASY STALA STANDARTNÍ MĚSTSKÁ ULICE ZLEPŠUJÍCÍ DOPRAVNÍ POHYBY VE MĚSTĚ.

36 5000 voz./ 24h JAK JSME JIŽ ZMÍNILI, ZA PŘEDPOKLADU REALIZACE VÝCHODNÍHO OBCHVATU MĚSTA JIŽ KLATOVY ZÁPADNÍ ČÁST OKRUHU NEPOTŘEBUJÍ voz./ 24h - 23% - 27% MĚSTO LZE TĚŽKOU A TRANZITNÍ DOPRAVOU MINOUT POUZE ZA POMOCI VÝCHODNÍ VĚTVE, DOPLNĚNÉ O PROPOJENÍ U SOBĚTIC - VZHLEDEM K VELIKOSTI KLATOV JE TO OPRAVDU MINIMÁLNÍ ZAJÍŽĎKA. V CÍLOVÉM STAVU BY TENTO PRINCIP UMOŽNIL NÁSLEDUJÍCÍ PROMĚNU PROSTŘEDÍ VE MĚSTĚ: 5100 voz./ 24h 3400 voz./ 24h

37 ODKLONENÍ DOPRAVY DLE POPSANÝCH PRINCIPŮ BY UMOŽNILO SNÍŽENÍ POČTU JIZDNÍCH PRUHŮ, DOPLNĚNÍ ZELENÝCH PLOCH PODÉL HRADEBNÍHO OKRUHU A ROVNOMĚRNÉ ROZMÍSTĚNÍ PARKOVACÍCH STÁNÍ PO JEHO OBVODU. UŽŠÍ SILNICI S MENŠÍM PROVOZEM BY BYLO SNADNÉ BEZPEČNĚ PŘECHÁZET A NEBUDE NEPŘÍJEMNÉ PODÉL NÍ CHODIT.

38 KE SNÍŽENÍ INTENZITY DOPRAVY V MÍSTĚ HRADEBNÍHO OKRUHU BY NEZÁVISLE NA VÝCHODNÍ VĚTVI PLÁNOVANÉHO VNĚJŠÍHO OKRUHU MĚLA POSLOUŽIT I ZMÍNĚNÁ NOVÁ MĚSTSKÁ KOMUNIKACE, NÁMI V SOUTĚŽNÍM NÁVRHU NAZÝVANÁ TRANSFORMAČNÍ OSA. TENTO NÁZEV VOLÍME PROTO, ŽE KROMĚ ÚČINKU SNÍŽENÍ INTENZITY DOPRAVY V CENTRU MĚSTA PŘEDPOKLÁDÁME JEJÍ VELKÝ VITALIZAČNÍ ÚČINEK NA PROMĚNU SEKTORU MĚSTA, KTERÝM JEJÍ TRASA PROCHÁZÍ.

39 JEJÍ TRASA VYCHÁZÍ Z LOGIKY SILNIC, KUDY DNES KVŮLI OBJIŽĎCE PROJÍŽDÍ VELKÁ ČÁST TRANZITNÍ DOPRAVY.

40 KROMĚ VYUŽITÍ STÁVAJÍCÍ SÍTĚ ALE NABÍZÍME MOŽNOST MĚSTSKÉ INVESTICE DO NOVÉ KOMUNIKACE, PŘIMKNUTÉ K TĚLESU ŽELEZNICE.

41 DÍKY TOMUTO PŘESUNU BY BYLO OD DOPRAVY OCHRÁNĚNO A PRO MĚSTO ZHODNOCENO PROSTŘEDÍ TYLOVA NÁMĚSTÍ A DRNOVÉHO POTOKA JAKO SOUČÁST REVITALIZACE PARKOVÉHO PÁSU KOLEM JEHO TRASY.

42 V UVAŽOVANÉM ÚZEMÍ JE PRO VEDENÍ TÉTO TRASY DOSTATEČNÁ PROSTOROVÁ REZERVA.

43 PRO VEDENÍ DOPRAVY V DALŠÍCH NAVAZUJÍCÍCH ÚSECÍCH JIŽ DOSTATEČNĚ KAPACITNÍ KOMUNIKACE EXISTUJÍ, TRASA JE VEDENA V MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ MÍŘE MIMO OBYTNÉ ČÁSTI MĚSTA.

44 DÁLE SE ZABÝVÁME NÁSLEDUJÍCÍMI PŘÍKLADY MÍST, KTERÉ BY BYLO MOŽNÉ ZPŘÍJEMNIT A UPRAVIT. NAZÝVÁME JE ÚZEMÍ K PROMĚNĚ, NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN BY JI MĚL POMOCI INICIOVAT.

45 JEDNÁ SE O ÚZEMÍ PŘEVÁŽNĚ V ZÁPADNÍM SEKTORU MĚSTA, V BÝVALÝCH PLOCHÁCH PRŮMYSLU A ARMÁDNÍCH AREÁLŮ A MÍSTA NA NĚ NAVAZUJÍCÍ.

46 TEDY NAPŘÍKLAD PROSTOR PŘED NÁDRAŽÍM A PLOCHY ZA NÍM, PODÉL ŽELEZNICE, DRAGOUNSKÝCH KASÁREN

47 A DALŠÍ PLOCHY, JEJICHŽ BUDOUCÍ PROMĚNU BY TEDY MĚL NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN V BUDOUCNU UMOŽNIT.

48 SAMOSTATNÝM TÉMATEM DISKUTABILNĚ VYUŽITÝCH PLOCH VE MĚSTĚ JSOU ROVNĚŽ ROZSÁHLÉ AREÁLY INDIVIDUÁLNÍCH GARÁŽÍ. JAK INTENZIVNÍ JE JEJICH DNEŠNÍ VYUŽITÍ? NEMOHLA BY BÝT V JEJICH MÍSTĚ V BUDOUCNU REALIZOVÁNA KVALITNÍ VÝSTAVBA NEBO NOVÉ PARKOVÉ PLOCHY?

49 TOTO JSOU PŘÍKLADY NE PŘÍLIŠ ŠTASTNÉHO UMÍSTĚNÍ ŘADOVÝCH GARÁŽÍ, KTERÉ NEODPOVÍDÁ POTENCIÁLU MÍSTA.

50 OBDOBNĚ JE TOMU I V PŘÍPADĚ ZAHRÁDKÁŘSKÝCH KOLONIÍ - UVAŽUJEME O TOM, ŽE NĚKTERÉ Z NICH BY MOHLY BÝT POSTUPNĚ PŘEMĚNĚNY VE STANDARTNÍ OBYTNÉ ČTVRTI, PRINCIP A PODMÍNKY TAKOVÉHO PROCESU JE NUTNO DEFINOVAT SAMOSTATNÝMI REGULATIVY, DOMNÍVÁME SE VŠAK, ŽE NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN BY MĚL TENTO KROK V BUDOUCNU UMOŽNIT.

51 POZICE NĚKTERÝCH KOLONIÍ JSOU TOTIŽ V TĚSNÉ BLÍZKOSTI MĚSTA, NEBO SE JIŽ STALY JEHO SOUČÁSTÍ A NABÍZEJÍ MIMOŘÁDNĚ KVALITNÍ PROSTŘEDÍ PRO DOBRÉ INDIVIDUÁLNÍ BYDLENÍ. MNOHÉ Z CHAT V KOLONIÍCH JSOU OSTATNĚ JIŽ DNES VĚTŠÍ ČÁST Z ROKU STEJNĚ TRVALE OBÝVÁNY.

52 ZÁVĚREM TÉTO PREZENTACE BYCHOM RÁDI ZMÍNILI, ŽE UVEDENÉ PRINCIPY, NÁPADY A PODNĚTY, KTERÉ V DISKUZI S MĚSTEM CHCEME BĚHEM PRÁCE NA NÁVRHU NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU DÁLE ROZVÍJET, BY NÁMI ZPRACOVÁVANÝ PLÁN NEMĚL DIREKTIVNĚ PŘIKAZOVAT. CHCEME, ABY NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN TAKOVÉ ÚPRAVY PROSTĚ UMOŽNIL. CHCEME, ABY NEBYL OMEZUJÍCÍ, ALE NAOPAK ABY KE ZLEPŠENÍ KVALITY MĚSTA VYBÍZEL. VLASTNÍ URČENÍ KONKRÉTNÍ PODOBY A ROZSAHU BUDOUCÍHO ROZVOJE MĚSTA A PROMĚNY JEHO PROBLEMATICKÝCH MÍST BY ALE MĚLO BÝT VŽDY SVOBODNÝM ROZHODNUTÍM MĚSTA, JEHO OBYVATEL A V NEPOSLEDNÍ ŘADĚ TAKÉ SOUKROMÝCH SUBJEKTŮ A STAVEBNÍKŮ. DOBRÝ ÚZEMNÍ PLÁN MÁ TOTIŽ TAKOVÝ ROZVOJ INICIOVAT A NIKOLI DIREKTIVNĚ OMEZOVAT. TO VŠE SE VŠAK MUSÍ DÍT NA ZÁKLADĚ PRINCIPIÁLNÍ DOHODY O PODOBĚ MĚSTA JAKO CELKU, USPOKOJUJÍCÍ POTŘEBY A PŘEDSTAVY VŠECH ZÚČASTNĚNÝCH. V TOMTO SMYSLU SE CHCEME SNAŽIT O TO, ABY NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN KLATOV BYL PŘEDEVŠÍM TAKOVOUTO DOHODOU O DOBRÉM SOUSEDSKÉM UŽÍVÁNÍ A STAVĚNÍ MĚSTA. V PRAZE DNE JAKUB FIŠER PETRA SKALICKÁ ANTONÍN ŽIŽKOVSKÝ AULÍK FIŠER ARCHITEKTI

Klatovy - libreto. Město a krajina

Klatovy - libreto. Město a krajina Klatovy - libreto Cílem péče o obraz sídla má být záruka harmonického vývoje obrazu sídla, který bude v souladu s jeho kulturní minulostí. Toho v žádném případě nemá být dosahováno výhradně zachováním

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV ZAKÁZKY: ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN LOUČKA, LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 Objednatel: Město Nový

Více

Teze k úvodní rozvaze o charakteru území městských částí

Teze k úvodní rozvaze o charakteru území městských částí Teze k úvodní rozvaze o charakteru území městských částí Pracovní verze lokalit Obsahovat připomínky k první pracovní verzi lokalit; tedy názvy lokalit, jejich vymezení, atp. V první verzi jsou vymezeny

Více

JILEMNICE: NOUZOV URBANISTICKÁ STUDIE SRPEN 2015

JILEMNICE: NOUZOV URBANISTICKÁ STUDIE SRPEN 2015 JILEMNICE: NOUZOV URBANISTICKÁ STUDIE SRPEN 2015 JILEMNICE: NOUZOV URBANISTICKÁ STUDIE SRPEN 2015 Objednatel Zpracovatel Město Jilemnice Masarykovo náměstí 82 514 01 Jilemnice +420 481 565 111 posta@mesto.jilemnice.cz

Více

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí.

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí. STRUČNÝ POPIS NÁVRHU ÚZEMÍ SEVER Rozvojová plocha mezi Vysočanskou radiálou a stávající zástavbou Hutí tvoří největší potenciál pro další rozvoj Prahy 14. Předpokládá se navázání na stávající obytnou zástavbu

Více

Příloha Odůvodnění územního plánu Krásná Lípa - návrh L STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU DLE 50 ODST. 5 VČETNĚ SDĚLENÍ, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO

Příloha Odůvodnění územního plánu Krásná Lípa - návrh L STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU DLE 50 ODST. 5 VČETNĚ SDĚLENÍ, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO L STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU DLE 50 ODST. 5 VČETNĚ SDĚLENÍ, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO SDĚLENÍ, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU DLE 50 ODST. 5 Stanovisko Krajského úřadu Ústeckého kraje

Více

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury.

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury. textová část Místo Výhled ze svahu je příjemný. Okna směrem do kotliny- do centra města, osvětluje východní slunce. Na jihu a na severu stojí nová zástavba, veřejný prostor absentuje. Zde to musí být jinak-

Více

Pitkovice dopravní situace - FÁZE 1 Komentáře a vysvětlivky

Pitkovice dopravní situace - FÁZE 1 Komentáře a vysvětlivky A. Přechody pro chodce Pitkovice dopravní situace - FÁZE 1 Komentáře a vysvětlivky Označení: PR 01 Popis situace: Chybějící přechod na severní straně mostku přes potok v ulici V Pitkovičkách pro bezpečné

Více

Místní šetření v prostoru možné budoucí Schartovy aleje v Dobříši ( mezi Luční ulicí a historickým vodním rezervoárem nad Bzdinkou )

Místní šetření v prostoru možné budoucí Schartovy aleje v Dobříši ( mezi Luční ulicí a historickým vodním rezervoárem nad Bzdinkou ) Místní šetření v prostoru možné budoucí Schartovy aleje v Dobříši ( mezi Luční ulicí a historickým vodním rezervoárem nad Bzdinkou ) Jedná se úvozovou cestu v pokračování Luční ulice směrem na západ k

Více

Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová

Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová Vize rozvoje města Město v srdci přírody, ze kterého není třeba odjíždět, které poskytuje dobré podmínky

Více

Ejpovice. Sulkov. Černice. Útušice

Ejpovice. Sulkov. Černice. Útušice Dálniční obchvat Plzně je součástí stavby dálnice D5 0510 v úseku Ejpovice Sulkov, km 67,941-88,377 Historie Ještě v roce 1988 se předpokládalo, že dálnice D5 bude do roku 2000 dobudována od Prahy pouze

Více

Čelákovice. Územní plán Čelákovic ideový návrh. město na řece, město kontrastů, život mezi Labem a polem. textová část

Čelákovice. Územní plán Čelákovic ideový návrh. město na řece, město kontrastů, život mezi Labem a polem. textová část Územní plán Čelákovic ideový návrh textová část Čelákovice město na řece, město kontrastů, život mezi Labem a polem Propojování, prolínání, sjednocování... Seznam příloh: A.1 - Hlavní výkres, měř. 1 :

Více

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. Plánování a význam zeleně v malých městech Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. zeleň v sídle Zeleň je jednou ze základních funkčních složek struktury sídla,

Více

OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY 1. Vymezení řešeného území... 2 2. Koncepce řešení... 2 2.1 Urbanistická a architektonická koncepce... 2 2.1.1 Bydlení...

OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY 1. Vymezení řešeného území... 2 2. Koncepce řešení... 2 2.1 Urbanistická a architektonická koncepce... 2 2.1.1 Bydlení... OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY 1. Vymezení řešeného území... 2 2. Koncepce řešení... 2 2.1 Urbanistická a architektonická koncepce... 2 2.1.1 Bydlení... 2 2.1.2 Veřejná prostranství... 2 2.2 Koncepce veřejné infrastruktury...

Více

ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko

ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko 6.11.2014 13.1.2015 21.1.2015 Obsah 1 Cíle a účel řešení územní studie... 2 2 Vymezení řešeného území... 2 3 Základní urbanistická koncepce a její regulace... 2 ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko 3.1 HODNOTY

Více

Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru

Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Zastupitelstvo města Roztoky na základě UZM 18-2/2001 ze dne 31.1.2001 a na základě 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ

ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. Zdeněk Jiran, ing. arch. David Tichý Ph.D. Zimní semestr 2007 / 2008 VYPSANÉ

Více

Silnicei/37. Pardubice Trojice E58. informační leták, stav k 05/2014. Silnice I/37. stavba. Pardubice Trojice. MÚK Palackého. MÚK Závodištì Pardubice

Silnicei/37. Pardubice Trojice E58. informační leták, stav k 05/2014. Silnice I/37. stavba. Pardubice Trojice. MÚK Palackého. MÚK Závodištì Pardubice Trojice Silnicei/ Silnice I/ stavba Trojice infografika S--Trojice-110110 Hradec informační leták, stav k 05/2014 stavba I/ MÚK Palackého, dostavba MÚK Palackého 36 MÚK Závodištì 322 E58 2 Kutná Hora Trojice

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BATŇOVICE Z M Ě N A Č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BATŇOVICE Z M Ě N A Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BATŇOVICE Z M Ě N A Č. 1 ZÁVAZNÁ ČÁST VE FORMĚ REGULATIVŮ O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C B A T Ň O V I C E - B A T Ň O V I C E 4 5 4 2 3 2 B A T Ň O V I C E PŘÍLOHA ČÍSLO Z

Více

MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM

MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM Úsek 08 (staničení 2706-2847 m) Stávající úsek, opevněný betonovými panely, je částečně ve vzdutí dvou stupňů ve dně. Horní stupeň slouží k odběru vody do cukrovarského rybníka. Dolní stupeň, viz foto,

Více

Akce: Územní studie zástavby lokality Dolní Žižkov Kutná Hora, Žižkov Průvodní zpráva

Akce: Územní studie zástavby lokality Dolní Žižkov Kutná Hora, Žižkov Průvodní zpráva Akce: Územní studie zástavby lokality Dolní Žižkov Kutná Hora, Žižkov Průvodní zpráva Vypracoval: Ing. arch. Pavel Železný, Ke Trojici 209, 284 01 Kutná Hora Investor: Jaroslav Haering, Na Podskalí 72/3,

Více

POZEMEK PRO KOMERČNÍ VÝSTAVBU 1 41 64 m 2 - RUDOLTICE U LANŠKROUNA

POZEMEK PRO KOMERČNÍ VÝSTAVBU 1 41 64 m 2 - RUDOLTICE U LANŠKROUNA POZEMEK PRO KOMERČNÍ VÝSTAVBU 1 41 64 m 2 - RUDOLTICE U LANŠKROUNA Obec Rudoltice Katastrální území Rudoltice u Lanškrouna Pozemková parcela 4216/5 Výměra 1 41 64 m 2 Cena informace v kanceláři Rovinatý

Více

ANALÝZA STAVU PĚŠÍ A KOLOVÁ DOPRAVA

ANALÝZA STAVU PĚŠÍ A KOLOVÁ DOPRAVA ANALÝZA STAVU PĚŠÍ A KOLOVÁ DOPRAVA Ing.Václav Betka Předseda komise dopravy Obec PROBOŠTOV HODNOCENÉ UKAZATELE Pro zhodnocení stavu pěší a kolové dopravy bylo využito stávajících mapových podkladů určených

Více

ÚZEMNÍ STUDIE VALCHOV. KT architekti, Kroftova 35, 616 00 Brno Tel: 605 944 569 E-mail: ktal@iol.cz www.kt-arch.eu

ÚZEMNÍ STUDIE VALCHOV. KT architekti, Kroftova 35, 616 00 Brno Tel: 605 944 569 E-mail: ktal@iol.cz www.kt-arch.eu ÚZEMNÍ STUDIE VALCHOV Ú P R A V A C E N T R A O B C E P O D É L T O K U V A L C H O V K A Objednatel: Zpracovatel: Obec Valchov KT architekti, Kroftova 35, 616 00 Brno Tel: 605 944 569 E-mail: ktal@iol.cz

Více

Protipovodňová ochrana a úprava říční krajiny s cílem zadržení vody v krajině a tlumení povodní

Protipovodňová ochrana a úprava říční krajiny s cílem zadržení vody v krajině a tlumení povodní Protipovodňová ochrana a úprava říční krajiny s cílem zadržení vody v krajině a tlumení povodní Ing. Miroslav Lubas () Envibrno 2014 1 Zejména v minulém století došlo v souvislosti s intenzifikací zemědělského

Více

KARLOVY VARY TEXTOVÁ ČÁST

KARLOVY VARY TEXTOVÁ ČÁST Urbanistické řešení širšího centra města KARLOVY VARY TEXTOVÁ ČÁST 1 Motto soutěžního návrhu : PROPOJENÉ MĚSTO (OD DISKONTINUITY KE KONTINUITĚ) stávající DISKONTINUITA MĚSTA budoucí KONTINUITA MĚSTA diskontinuita

Více

Studie limitů - MÍRY VYUŽITÍ ÚZEMÍ. Opava - administrativní centrum INVESTOR. GYPSTREND s.r.o. 747 27 Kobeřice č.p. 790

Studie limitů - MÍRY VYUŽITÍ ÚZEMÍ. Opava - administrativní centrum INVESTOR. GYPSTREND s.r.o. 747 27 Kobeřice č.p. 790 INVESTOR GYPSTREND s.r.o 747 27 Kobeřice č.p. 790 Telefon + 420 553 657 361 Fax + 420 553 657 126 E-mail: info@gypstrend.cz GENERÁLNÍ PROJEKTANT STUDIO 58 Horní náměstí 58 746 01 Opava Telefon + 420 553

Více

PŘESTAVBOVÁ A DOSTAVBOVÁ ÚZEMÍ VE MĚSTĚ

PŘESTAVBOVÁ A DOSTAVBOVÁ ÚZEMÍ VE MĚSTĚ PŘESTAVBOVÁ A DOSTAVBOVÁ ÚZEMÍ VE MĚ FINPEX PLZEŇ 12. 13. 10. 2010 1 USPOŘÁDÁNÍ MĚSTA NEÚMĚRNÝ ROZVOJ NA ZELENÉ LOUCE STAGNACE ROZVOJE VYVÁŽENÝ HARMONICKÝ ROZVOJ 2 CHARAKTER ZÁSTAVBY PROLUKY DOPLNĚNÍ ULIČNÍ

Více

Územní studie č. 60-13/2014 pro lokalitu Na Šancích I Ostrava Nová Bělá

Územní studie č. 60-13/2014 pro lokalitu Na Šancích I Ostrava Nová Bělá Magistrát města Ostravy, Útvar hlavního architekta a stavebního řádu Územní studie č. 60-13/2014 pro lokalitu Na Šancích I Ostrava Nová Bělá Pořizovatel: Magistrát města Ostravy Útvar hlavního architekta

Více

OBYTNÝ SOUBOR BAŽANTNICE zastavovací studie lokalita k. ú. Hos vice, pozemky p.č. 152, 153, 154, 156/11 158/1, 158/3, 157, 1155/68

OBYTNÝ SOUBOR BAŽANTNICE zastavovací studie lokalita k. ú. Hos vice, pozemky p.č. 152, 153, 154, 156/11 158/1, 158/3, 157, 1155/68 d o m a a.s., září 2012 SEZNAM VÝKRESŮ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TEXTOVÁ ČÁST ŠIRŠÍ VZTAHY a ÚZEMNÍ PLÁN SITUACE-PLOCHY POHLED Z OKRAJOVÉ ULICE POHLED Z OKRAJOVÉ ULICE POHLED NA

Více

PENTA INVESTMENTS PRAHA Florentinum, Aviatica a další projekty PENTA v Praze a EU z hlediska ŽP

PENTA INVESTMENTS PRAHA Florentinum, Aviatica a další projekty PENTA v Praze a EU z hlediska ŽP PENTA INVESTMENTS PRAHA Florentinum, Aviatica a další projekty PENTA v Praze a EU z hlediska ŽP Trendy Evropského stavebnictví 2.10.2014 Petr Palička PENTA INVESTMENTS - VÝZNAMNÉ PROJEKTY Z HLEDISKA ŽP

Více

Územní plán obce Rohozec, 2000

Územní plán obce Rohozec, 2000 Územní plán obce Rohozec, 2000 Širší vztahy: -VRT vysokorychlostní trať Praha Brno - vojenské letiště Chotusice-Čáslav (ochranná hluková pásma) - regionální ÚSES -vedení vysokého napětí - vysokotlaký plynovod

Více

robust architects zhodnocení projektu pro stavební povolení prostor bývalých kasáren, krnov draft / 2012

robust architects zhodnocení projektu pro stavební povolení prostor bývalých kasáren, krnov draft / 2012 obsah stávající stav a předloený projekt pro stavební povolení text - úvod ortofoto mapa s vyznačením řešeného území fotografie současného stavu území situace z projektu pro sp pohledy z projektu pro sp

Více

BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II. Prostředí sídelních útvarů

BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II. Prostředí sídelních útvarů Líšeňská 33a 636 00 Brno BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II Prostředí sídelních útvarů - komunikace zde mají jiné funkce než v extravilánu Tel: 549 429

Více

Nadace Partnerství. Příklady úspěšných řešení

Nadace Partnerství. Příklady úspěšných řešení Nadace Partnerství Sídlo nadace Údolní 33 602 00 Brno Tel.: 515 903 111 Fax 515 903 110 Podpora opatření pro snížení nehodovosti v obcích Příklady úspěšných řešení Kancelář v Praze Krátká 26 100 00 Praha

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

STUDIE ŘEŠENÍ CYKLOTRAS A CYKLOSTEZEK OBCE VESTEC

STUDIE ŘEŠENÍ CYKLOTRAS A CYKLOSTEZEK OBCE VESTEC STUDIE ŘEŠENÍ CYKLOTRAS A CYKLOSTEZEK OBCE VESTEC SCHVÁLENA KOMISÍ DNE 09. LEDNA 2013. OBSAH: 1. CÍL A NÁPLŇ STUDIE 2. ÚVOD 3. KONCEPCE CYKLISTICKÝCH TRAS 4. NÁVRH ŘEŠENÍ 5. VÝKRES VESTEC - PLÁNOVANÉ CYKLOTRASY

Více

PŘÍLOHA 1 Hodnoty a závady území obrazová příloha

PŘÍLOHA 1 Hodnoty a závady území obrazová příloha PŘÍLOHA 1 Hodnoty a závady území obrazová příloha P1.1 Fotodokumentace hodnoty P1.2 PŘÍRODNÍ HODNOTY (HP) HP1 PŘÍRODA OBKLOPUJÍCÍ OBEC Nádherná cesta od Voděradských bučin, výjimečně krásné a hodnotné

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

připravit nový návrh Územního plánu Prahy

připravit nový návrh Územního plánu Prahy Stavební fórum 2008 Programové prohlášení Rady hlavního města Prahy pro volební období 2006 2010 Praha město pro život Hlavním úkolem v oblasti územního plánování je připravit nový návrh Územního plánu

Více

POLYFUNKÈNÍ ZÁSTAVBA LIBÈICE NAD VLTAVOU - LETKY NÁVRH ZÁSTAVBY ÚZEMÍ 2015/03/31

POLYFUNKÈNÍ ZÁSTAVBA LIBÈICE NAD VLTAVOU - LETKY NÁVRH ZÁSTAVBY ÚZEMÍ 2015/03/31 2015/03/31 PROJEKT (I.) Projekt řeší revitalizaci bývalého areálu/továrny na výrobu lékařských potřeb, později hasicích zařízení v Libčicích nad Vltavou Letkách. Jedná se o projekt rekonstrukce a polyfunkční

Více

KRAJINNÝ PARK V TELČI

KRAJINNÝ PARK V TELČI MĚSTSKÝ ÚŘAD V TELČI ODBOR ROZVOJE A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Na základě zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a prováděcích předpisů jako pořizovatel regulačního plánu

Více

LODĚNICE okr. Brno-venkov

LODĚNICE okr. Brno-venkov ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LODĚNICE okr. no-venkov I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Pohořelice, Odbor územního plánování a stavebního

Více

Pracovní skupina Klafar 2 - DOPORUČENÍ RADĚ MĚSTA

Pracovní skupina Klafar 2 - DOPORUČENÍ RADĚ MĚSTA Pracovní skupina Klafar 2 - DOPORUČENÍ RADĚ MĚSTA verze 16.6.2015 Pracovní skupina Klafar 2 Ing. Roman Bukáček Ing. arch. Martin Zezula Zadání od RM... Doporučení Pracovní skupiny Pracovní skupina doporučuje

Více

Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice

Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice Ústav plánování krajiny Obor: Zahradní a krajinářská architektura Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Markéta Flekalová, Ph.D. Oponent práce: Ing. Přemysl

Více

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA MĚSTO CHRASTAVA VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA Pořizovatel: Městský úřad Chrastava Odbor výstavby a územní správy Nám.

Více

LOKALITA Z/14 - DUBIČNÉ

LOKALITA Z/14 - DUBIČNÉ ÚZEMNÍ STUDIE č.4 DUBIČNÉ LOKALITA Z/14 - DUBIČNÉ zhotovitel: Ing.arch.Karel Paluš Ing.arch. Václav Čada září 2011 schváleno pořizovatelem Obecní úřad Dubičné Dubičné 15, 373 71 Rudolfov Pavel Brůžek starosta

Více

Využití ploch 10.04.V03 a 10.05.V03

Využití ploch 10.04.V03 a 10.05.V03 Využití ploch 10.04.V03 a 10.05.V03 Dotčená lokalita Machnín a Bedřichovka Společnost občanů Machnína o.s. O čem hovoříme? Orná půda se má změnit na průmyslovou zónu! Co nám říkají zástupci města? Proč

Více

silnice I/35 Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa

silnice I/35 Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa silnice I/ Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa informační leták, stav k 11/2009 DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Předmětem staveb I/ Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa, je přeložka silnice I/ do nové trasy.

Více

Ú Z E M N Í S T U D I E T R N A V A L O K A L I T A BI 16 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE

Ú Z E M N Í S T U D I E T R N A V A L O K A L I T A BI 16 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE Ú Z E M N Í S T U D I E T R N A V A L O K A L I T A BI 16 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE LISTOPAD 2012 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Projektant Ing.

Více

ÚZEMNÍ STUDIE OBYTNÉ LOKALITY POD SILNICÍ. Mníšek pod Brdy

ÚZEMNÍ STUDIE OBYTNÉ LOKALITY POD SILNICÍ. Mníšek pod Brdy ÚZEMNÍ STUDIE OBYTNÉ LOKALITY POD SILNICÍ Mníšek pod Brdy 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV: Územní studie obytné lokality Pod silnicí, Mníšek pod Brdy MÍSTO : Mníšek pod Brdy, lokalita Pod silnicí, k.ú. Mníšek

Více

Přehled hlavních návrhových lokalit, včetně samostatného popisu:

Přehled hlavních návrhových lokalit, včetně samostatného popisu: Přehled hlavních návrhových lokalit, včetně samostatného popisu: Obrázek 1 - přehled lokalit přestavby Ulice Budyšínská Ulice Zhořelecká Ulice Hrádecká ulice Na Výsluní, Hornická Točka autobusu v ulici

Více

Podpora zklidňování dopravy ve městech a obcích

Podpora zklidňování dopravy ve městech a obcích Nadace Partnerství Podpora zklidňování dopravy ve městech a obcích Sídlo nadace Údolní 33 602 00 Brno Tel.: 515 903 111 Fax 515 903 110 Kancelář v Praze Krátká 26 100 00 Praha 10 Tel./Fax: 274 816 727

Více

Představení návrhu GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÝ BROD

Představení návrhu GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÝ BROD Představení návrhu GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÝ BROD MOTIVACE cyklostezky nevytváří ucelenou síť integrace cyklodopravy do současného prostoru oddělování všech ode všech se v praxi

Více

ÚP Krásensko návrh. Studio Region, Zelná 13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Leden 2010

ÚP Krásensko návrh. Studio Region, Zelná 13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Leden 2010 Obsah: 1. Vymezení zastavěného území... 3 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní

Více

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace 4/ NÁVRHOVÁ ČÁST - TEXTOVÁ 4.1 CHARAKTERISTIKA ÚPRAV ZÁKLADNÍ PROBLÉMOVÉ OBLASTI Sídliště Dlouhá vzniklo jako důsledek extenzivního rozvoje města zejména v druhé polovině 20. století. Tehdejší urbanistické

Více

HLAVICE ÚZEMNÍ PLÁN. návrh. odbor hlavního architekta oddělení územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30

HLAVICE ÚZEMNÍ PLÁN. návrh. odbor hlavního architekta oddělení územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 pořizovatel: projektant: návrh HLAVICE Magistrát města Liberec odbor hlavního architekta oddělení územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 nadřízený orgán

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC OBJEDNATEL: OBEC STRUŽINEC POŘIZOVATEL: MĚÚ SEMILY, OBVODNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD, ODD. ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ZODPOVĚDNÍ PROJEKTANTI: URBANISTICKÉ

Více

Hluková studie. Výpočet hladin akustického tlaku ze silniční dopravy po realizaci I.etapy výstavby silničního obchvatu města Opočno

Hluková studie. Výpočet hladin akustického tlaku ze silniční dopravy po realizaci I.etapy výstavby silničního obchvatu města Opočno Objednatel: Zhotovitel: Královéhradecký kraj, Správa a údržba silnic EMPLA AG spol. s r.o. Hluková studie Výpočet hladin akustického tlaku ze silniční dopravy po realizaci I.etapy výstavby silničního obchvatu

Více

Změna č. 1 územního plánu. Návrh

Změna č. 1 územního plánu. Návrh Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE Návrh Změna č.1 ÚP Hartmanice Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Hartmanice Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2006

Obecně závazná vyhláška č. 2/2006 MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM ZASTUPITELSTVO MĚSTA Obecně závazná vyhláška č. 2/2006 O ZÁVAZNÉ ČÁSTI ZMĚNY Č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA ve znění obecně závazných vyhlášek č.3/2002, č.4/2002, č.3/2004, č.4/2004,

Více

4. Labská cyklistická cesta v Královéhradeckém kraji

4. Labská cyklistická cesta v Královéhradeckém kraji 4. Labská cyklistická cesta v Královéhradeckém kraji Základní informace o Labské stezce z Koncepce cyklistické dopravy Královéhradeckého kraje Vedení cyklotrasy bylo podrobně zpracováno firmou R-PROJEKT

Více

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita)

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Udržitelná mobilita založená na vyváženém poměru jednotlivých způsobů dopravy, dobrá dostupnost Prahy v regionálním, národním, celoevropském

Více

ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ: CENA NADACE PROMĚNY 2013

ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ: CENA NADACE PROMĚNY 2013 ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ: CENA NADACE PROMĚNY 2013 OBNOVA NÁBŘEŽÍ ŘEKY LOUČNÉ V LITOMYŠLI S PODPOROU NADACE PROMĚNY A MĚSTA LITOMYŠL P.01 SOUTĚŽNÍ ZADÁNÍ Motto: Dialog mezi řekou a městem 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Více

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY A05-01 Výstavba a rekonstrukce inženýrských sítí DC01 Městský úřad Mnichovo Hradiště Odbor správy majetku a rozvoje města vlastníci a správci inženýrských sítí území města Mnichovo Hradiště ano, u nových

Více

21. Cyklistická cesta Cyklostezka Bečva VSETÍNSKÁ A ROŽNOVSKÁ BEČVA

21. Cyklistická cesta Cyklostezka Bečva VSETÍNSKÁ A ROŽNOVSKÁ BEČVA 1. Základní údaje k celému toku 21. Cyklistická cesta Cyklostezka Bečva VSETÍNSKÁ A ROŽNOVSKÁ BEČVA Délka toku: Bečva 62 km, Rožnovská Bečva 31,5 km, Vsetínská Bečva 49 km) Prameny: Čarták 870 m n. m.

Více

Legenda navrhovaných staveb změna č.1 a aktualizace RP MPZ Chrudim

Legenda navrhovaných staveb změna č.1 a aktualizace RP MPZ Chrudim LEGENDA Legenda navrhovaných staveb změna č.1 a aktualizace RP MPZ Chrudim 1 MASARYKOVO NÁM. - ZÁSTAVBA DVORŮ 2 MASARYKOVO NÁM. - ZÁSTAVBA DVORŮ 3 MASARYKOVO NÁM. - ZÁSTAVBA DVORŮ 4 NÁROŽÍ MASARYKOVO NÁM.,

Více

Územní plán Plzeň krajina ve městě

Územní plán Plzeň krajina ve městě Útvar koncepce a rozvoje města Plzně Územní plán Plzeň krajina ve městě WORKSHOP 17. LEDNA 2013 Útvar koncepce a rozvoje města Plzně Program workshopu 1. pohled na město a okolí 2. krajina ve městě 3.

Více

ÚP Jezkovice čistopis. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Září 2010

ÚP Jezkovice čistopis. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Září 2010 Obsah: 1. Vymezení zastavěného území... 3 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní

Více

ZÁVAZNÁ ČÁST PLATNÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE SE ZMĚNOU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE MĚNÍ A DOPLŇUJE TAKTO:

ZÁVAZNÁ ČÁST PLATNÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE SE ZMĚNOU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE MĚNÍ A DOPLŇUJE TAKTO: ZÁVAZNÁ ČÁST PLATNÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE SE ZMĚNOU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE MĚNÍ A DOPLŇUJE TAKTO: A) Hranice zastavěného území vymezená platným Územním plánem obce

Více

23. Moravská cyklistická cesata, aneb Moravská stezka. v Olomouckém kraji

23. Moravská cyklistická cesata, aneb Moravská stezka. v Olomouckém kraji 23. Moravská cyklistická cesata, aneb Moravská stezka v Olomouckém kraji 1. Základní informace: Moravská stezka je cyklotrasa II. třídy a má nadregionální význam. Vede v trase Mikulovice Jeseník Hanušovice

Více

PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ

PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ REGULAČNÍ PLÁN BÍLÁ PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ NÁVRH ZADÁNÍ sestavený k projednání ve smyslu 61 a 62 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zpracovaný

Více

LHOTA ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST

LHOTA ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST LHOTA ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST Označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Lhota u Kamenných Žehrovic Číslo jednací: Datum nabytí účinnosti: Jméno a příjmení, funkce a podpis

Více

Veřejná zeleň ve městě Liberci

Veřejná zeleň ve městě Liberci Veřejná zeleň ve městě Liberci Město Liberec má, na rozdíl od jiných měst podobné velikosti, atypickou strukturu systému zeleně. Tato skutečnost je dána zejména urbanistickým členěním zástavby, kdy v jiných

Více

Z 2710 / 00. Výroková část změny: A. základní údaje

Z 2710 / 00. Výroková část změny: A. základní údaje Výroková část změny: Z 2710 / 00 A. základní údaje Číslo změny: Z 2710 / 00 Městská část: Praha 2, Praha 4, Praha 5 Katastrální území: Hlubočepy, Nové Město, Podolí, Smíchov, Vyšehrad Parcelní číslo: VRÚ

Více

Příloha č. 1 HODNOCENÍ PRIORIT NA SLEDOVANÉ SLOŽKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Vysvětlivky: Vliv je pravděpodobný. Vliv nelze vyloučit

Příloha č. 1 HODNOCENÍ PRIORIT NA SLEDOVANÉ SLOŽKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Vysvětlivky: Vliv je pravděpodobný. Vliv nelze vyloučit HODNOCENÍ PRIORIT NA SLEDOVANÉ SLOŽKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Vysvětlivky: XX X Vliv je pravděpodobný Vliv nelze vyloučit 0 K významnému ovlivnění nedojde nebo jen málo pravděpodobně 2. Dokončení dopravního

Více

Obec ZÁRYBY O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A. obce ZÁRYBY č. 1/2006, kterou se vyhlašuje závazná část Změny č. 1 územního plánu obce Záryby

Obec ZÁRYBY O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A. obce ZÁRYBY č. 1/2006, kterou se vyhlašuje závazná část Změny č. 1 územního plánu obce Záryby Obec ZÁRYBY O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A obce ZÁRYBY č. 1/2006, kterou se vyhlašuje závazná část Změny č. 1 územního plánu obce Záryby Zastupitelstvo obce Záryby se na svém zasedání dne 29.6.2006

Více

Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast

Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast PS 1 Atraktivní, environmentálně příznivá doprava Ing. David Koppitz Problémy aglomerace Nadměrná dopravní zátěž ve městech zhoršující kvalitu

Více

Návrh územního plánu Horažďovice. Horažďovice. Změna č.1 územního plánu Návrh pro společné jednání TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Návrh územního plánu Horažďovice. Horažďovice. Změna č.1 územního plánu Návrh pro společné jednání TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Návrh územního plánu Horažďovice Změna č.1 územního plánu Návrh pro společné jednání TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán vydávající územní plán: Zastupitelstvo města Horažďovice Číslo veřejné

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

A.Faltejsková žádá o umožnění využití pozemku p.č.(pze) 636 v k.ú. Kocléřov pro výstavbu rodinného domu.

A.Faltejsková žádá o umožnění využití pozemku p.č.(pze) 636 v k.ú. Kocléřov pro výstavbu rodinného domu. Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor výstavby a územního plánování, příslušný dle ustanovení 6 odst. 1 písm. c) zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále

Více

ÚZEMNÍM STUDIE NA MÍRÁCH

ÚZEMNÍM STUDIE NA MÍRÁCH MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-SUCHDOL ÚZEMNÍM STUDIE NA MÍRÁCH Objednatel: Městská část Praha-Suchdol Zpracovatel: TUREK - ARCHITEKT Akad. arch. Tomáš Turek Palackého 254, 252 63 Roztoky IČO: 14474395 Zadání Dokumentace

Více

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb.

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. 2. Témata, v jejichž případě možná není třeba změna legislativy, ale nutno ujednotit výklad (DI Policie ČR apod.) nutno řešit v novele vyhl. č. 30/2001 a odp.

Více

Centrum města. Masarykovo náměstí a okolí

Centrum města. Masarykovo náměstí a okolí Muzejní náměstíčko je pro pěší útulné, projíždějící vozy dlažba zklidnila Masarykovo náměstí a okolí je jádrovou částí města, pro většinu z nás Pačáků je nejdůležitější, na něj jsme hrdi a nechceme se

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE TUKLATY

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE TUKLATY ÚZEMNÍ PLÁN OBCE TUKLATY PŘEDPOKLADY A ZÁVĚRY - STRUČNÝ PŘEHLED Dle údajů uvedených v návrhu ÚPD vypracoval Ing. Ivan Franc Charakteristika stávajícího stavu Plocha řešeného území celkem: 823,21 ha (dle

Více

T E X T O V Á Č Á S T O D Ů V O D N Ě N Í II. A

T E X T O V Á Č Á S T O D Ů V O D N Ě N Í II. A T E X T O V Á Č Á S T O D Ů V O D N Ě N Í II. A II.1 Vyhodnocení využití z hlediska širších vztahů a vyhodnocení souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem Z hlediska širších vztahů nevyplývají

Více

Tabulka A VÝSLEDKY ZJIŠ OVÁNÍ VNÍMÁNÍ KRAJINY. Vymezení cílových charakteristik krajiny Jihomoravského kraje

Tabulka A VÝSLEDKY ZJIŠ OVÁNÍ VNÍMÁNÍ KRAJINY. Vymezení cílových charakteristik krajiny Jihomoravského kraje Tabulka A VÝSLEDKY ZJIŠ OVÁNÍ VNÍMÁNÍ KRAJINY Vymezení cílových charakteristik krajiny Jihomoravského kraje A.1a ásti reliéfu krajiny, které považujeme za nejvíce vnímané obyvateli obce [po ty obcí] Výskyt

Více

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Obecně závazná vyhláška č. 2/2005 o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Změna č. 4 ÚPN města Napajedla schválená podle ustanovení 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním

Více

Textová část URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ ŠIRŠÍHO CENTRA MĚSTA KARLOVY VARY

Textová část URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ ŠIRŠÍHO CENTRA MĚSTA KARLOVY VARY Textová část URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ ŠIRŠÍHO CENTRA MĚSTA KARLOVY VARY Urbanistický koncept Koncepce rozšíření městského centra. Kultivace vstupních bodů do města. Řeka jako fenomén, spojující různá místa

Více

POŘIZOVATEL: ZPRACOVATEL: OBSAH DOKUMENTACE. S-projekt plus, a.s. Městský úřad Uherský Brod. Zlín, tř. T. Bati 508. Ing.arch.

POŘIZOVATEL: ZPRACOVATEL: OBSAH DOKUMENTACE. S-projekt plus, a.s. Městský úřad Uherský Brod. Zlín, tř. T. Bati 508. Ing.arch. Číslo zakázky: 03-8306-322 Akce: Návrh změny č.6 Územního plánu města Uherský Brod Textová část S-projekt plus,a.s. projektová a inženýrská činnost tř.tomáše Bati 508, 762 73 Zlín tel. 577594111, fax:

Více

17. Orlická cyklistická cesta: Hradec Králové - Třebechovice pod Orebem - Kostelec nad Orlící Potštejn

17. Orlická cyklistická cesta: Hradec Králové - Třebechovice pod Orebem - Kostelec nad Orlící Potštejn 17. Orlická cyklistická cesta: Hradec Králové - Třebechovice pod Orebem - Kostelec nad Orlící Potštejn Vedení cyklotrasy bylo podrobně zpracováno firmou SURPMO, Ateliér Hradec Králové v roce 2004. Jako

Více

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Jakub Smolík, manažer Greenways Praha-Vídeň Co jsou Greenways? Zelené stezky Greenways jsou multifunkční stezky a zelené

Více

Ř E P O R Y J E ANALÝZA DOPRAVY A MOŽNOSTI ŘEŠENÍ KONCEPT ÚTVAR ROZVOJE HL.M.PRAHY

Ř E P O R Y J E ANALÝZA DOPRAVY A MOŽNOSTI ŘEŠENÍ KONCEPT ÚTVAR ROZVOJE HL.M.PRAHY Ř E P O R Y J E ANALÝZA DOPRAVY A MOŽNOSTI ŘEŠENÍ KONCEPT ÚTVAR ROZVOJE HL.M.PRAHY ČERVEN 2007 Úvod Na základě požadavku zástupců MČ Praha-Řeporyje, kteří se obrátili na Útvar rozvoje hl.m.prahy v otázce

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle @ usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: 54517 5896, fax.4517 5892.

URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle @ usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: 54517 5896, fax.4517 5892. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle @ usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: 54517 5896, fax.4517 5892. Akce : R O S I C E ZMĚNA č.i ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU Pořizovatel :

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

IX. VLIVY NA ZÁJMY OCHRANY PŘÍRODY

IX. VLIVY NA ZÁJMY OCHRANY PŘÍRODY IX. VLIVY NA ZÁJMY OCHRANY PŘÍRODY Zájmy ochrany přírody a krajiny ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. jsou v daném měřítku zpracování zastoupeny ve formě: maloplošných a velkoplošných zvláště chráněných

Více

Přestavba území mezi ul. Benešova a Koliště (lokalita Grand)

Přestavba území mezi ul. Benešova a Koliště (lokalita Grand) Přestavba území mezi ul. Benešova a Koliště (lokalita Grand) 1. Současný stav využití území Jedná se o lokalitu, která je součástí brněnské okružní třídy (ringu) obklopující historické jádro města Brna.

Více