PODNĚTY K PŘÍPRAVĚ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA KLATOVY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODNĚTY K PŘÍPRAVĚ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA KLATOVY"

Transkript

1 PODNĚTY K PŘÍPRAVĚ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA KLATOVY

2 JEDINEČNOU HODNOTOU KLATOV JE SPECIFICKÉ USAZENÍ DO PŘÍRODY, OKOLNÍ KOPCE, VÝHLEDY A PANORAMATA JE DĚLAJÍ JEDINEČNÝM MĚSTEM. PROTO ZA JEDEN ZE ZÁKLADNÍCH PRINCIPŮ TVORBY NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU POVAŽUJEME URČENÍ VZTAHU MĚSTA A KRAJINY.

3 VYCHÁZÍME Z DNEŠNÍ PODOBY MĚSTA A JEHO VZTAHU KE KRAJINĚ:

4 PLZEŇ, PRAHA OKRUH - "NOVÁ HRADBA" 1. TOHLE JE DNEŠNÍ STRUKTURA MĚSTA S CENTRÁLNĚ UMÍSTĚNÝM HISTORICKÝM JÁDREM, DOMAŽLICE MĚSTSKÉ JÁDRO HORAŽĎOVICE ŽELEZNÁ RUDA

5 PLZEŇ, PRAHA POKRÝVADLO NA POHODNICI HUSÍN OKRUH - "NOVÁ HRADBA" 2. KTERÉ JE OBKLOPENO JEDINEČNOU SCENERIÍ ZELENÝCH KOPEČKŮ A KOPCŮ. VRCH DOMAŽLICE ZAJEČÍ VRCH HORAŽĎOVICE VÝHOŘICE ŽELEZNÁ RUDA HOLÝ VRCH

6 MEANDRY ÚHLAVY PLZEŇ, PRAHA POKRÝVADLO NA POHODNICI VRCH HUSÍN OKRUH - "NOVÁ HRADBA" 3. ZE ZÁPADU MĚSTO PŘILÉHÁ K MEANDRU ŘEKY ÚHLAVY A JEJÍM ÚDOLNÍM NIVÁM PLNÝM LUČNÍCH POROSTŮ, ALE TAKÉ K REKREAČNÍM PLOCHÁM PÍSKOVEN DOMAŽLICE ZAJEČÍ VRCH HORAŽĎOVICE VÝHOŘICE ŽELEZNÁ RUDA HOLÝ VRCH

7 VRCH DOMAŽLICE HUSÍN MEANDRY ÚHLAVY NA POHODNICI OKRUH - "NOVÁ HRADBA" TYLOVO NÁBŘEŽÍ PLZEŇ, PRAHA POKRÝVADLO 4. CELÝM MĚSTEM SE VINE DRNOVÝ POTOK, JIŽ DNES JSOU JEHO ČÁSTI VYUŽÍVÁNY K REKREACI - NEJVÍCE MERCANDINOVY SADY A ČÁST NÁBŘEŽÍ MEZI OBCHODNÍ ZÓNOU A TYLOVÝM NÁMĚSTÍM. BOHUŽEL VĚTŠINA JEHO TRASY JE DNES POŠKOZENA VEDENÍM HORKOVODU, ZBYTEČNĚ TECHNICKOU REGULACÍ KORYTA ČI BLÍZKOSTÍ FREKVENTOVANÝCH DOPRAVNÍCH TRAS. SADY NA VALECH MERCANDINOVY SADY ZAJEČÍ VRCH V ČÁSTI HISTORICKÉHO MĚSTA K HRADBÁM PŘILÉHAJÍ PARKY. HORAŽĎOVICE VÝHOŘICE ŽELEZNÁ RUDA HOLÝ VRCH DRNOVÝ POTOK

8 MEANDRY ÚHLAVY PLZEŇ, PRAHA POKRÝVADLO HUSÍN NA POHODNICI OKRUH - "NOVÁ HRADBA" 5. NĚKTERÉ ZELENÍ POROSTLÉ KOPCE JSOU PEVNOU SOUČÁSTÍ KLATOV NEBO V JEJICH TĚSNÉ BLÍZKOSTI A DOTVÁŘÍ SPOLU S OKOLNÍ KRAJINOU JEDINEČNOU ATMOSFÉRU MĚSTA. VRCH KŘESŤANSKÝ VRCH JEJICH VYUŽITÍ K REKREACI A POBYTU NENÍ DNES TAKOVÉ, JAKÉ BY MOHLO BÝT. DOMAŽLICE KLATOVSKÁ HŮRKA SADY MISTRA J.HUSA TŘEBA ZANEDBANÝ KŘEŠŤANSKÝ VRCH BY SI ZASLOUŽIL RENOVOVAT, STEJNĚ JAKO DALŠÍ MĚSTSKÉ PARKY. ZAJEČÍ VRCH HORAŽĎOVICE VÝHOŘICE ŽELEZNÁ RUDA HOLÝ VRCH DRNOVÝ POTOK

9 VŠECHNY TYTO PRVKY A FENOMÉNY BYCHOM CHTĚLI V NOVÉM ÚZEMNÍM PLÁNU PODPOŘIT A INICIOVAT TAK JEJICH DALŠÍ ROZVOJ, PŘÍKLADY JSOU NÁSLEDUJÍCÍ:

10 MEANDRY ÚHLAVY PLZEŇ, PRAHA POKRÝVADLO NA POHODNICI VRCH HUSÍN OKRUH - "NOVÁ HRADBA" 1. REHABILITACÍ KORYTA DRNOVÉHO POTOKA A JEHO DŮSLEDNÝM PROPOJENÍM S NAVAZUJÍCÍ KRAJINOU MŮŽE BÝT VYTVOŘENA ZELENÁ PÁTEŘ NAPŘÍČ MĚSTEM. DOMAŽLICE KLATOVSKÁ HŮRKA SADY MISTRA J.HUSA PŘELOŽENÍ HORKOVODU POD ZEM A DÍLČÍ NÁSLEDNÉ ÚPRAVY BY UMOŽNILY JEHO REVITALIZACI V PARKOVÝ PÁS, PROCHÁZEJÍCÍ MĚSTEM, NAPŘ. VYTVOŘENÍ STEZKY U VODY ČI POSEZENÍ POD STROMY. ZAJEČÍ VRCH HORAŽĎOVICE VÝHOŘICE ŽELEZNÁ RUDA HOLÝ VRCH DRNOVÝ POTOK

11 TATO PÁTEŘ MÁ VYSOKÝ REKREAČNÍ POTENCIÁL - PŘÍKLAD DNES A PO ÚPRAVÁCH: CYKLOSTEZKA NOVÉ STROMY REKREAČNÍ PLATA

12 MEANDRY ÚHLAVY PLZEŇ, PRAHA POKRÝVADLO VRCH HUSÍN NA POHODNICI OKRUH - "NOVÁ HRADBA" MARKYTA KŘESŤANSKÝ VRCH NOVÝ LESOPARK 2. DOPLNĚNÍM MĚSTSKÝCH PARKŮ A REVITALIZACÍ STÁVAJÍCÍCH PLOCH ZELENĚ VE VNITŘNÍM MĚSTĚ A OKOLÍ - NAPŘ. VYSÁZENÍM NOVÉHO LESOPARKU ZA ŽIDOVSKÝM HŘBITOVEM - MOHOU VZNIKNOUT NOVÉ REKREAČNÍ PLOCHY, ROZMÍSTĚNÉ ROVNOMĚRNĚ V JEDNOTLIVÝCH ČTVRTÍCH. NA HARFĚ KLATOVSKÁ HŮRKA DOMAŽLICE SADY MISTRA J.HUSA ZAJEČÍ VRCH HORAŽĎOVICE VÝHOŘICE ŽELEZNÁ RUDA HOLÝ VRCH DRNOVÝ POTOK

13 MEANDRY ÚHLAVY PLZEŇ, PRAHA POKRÝVADLO VRCH HUSÍN NA POHODNICI OKRUH - "NOVÁ HRADBA" HORIZONT KRAJINY ZELENÉ RADIÁLY VSTUP KRAJINY DO MĚSTA / VSTUP MĚSTA DO KRAJINY MARKYTA KŘESŤANSKÝ VRCH NOVÝ LESOPARK NA HARFĚ 3. TENTO SYSTÉM JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ ZELENĚ BY MOHL BÝT PROTKÁN ZELENÝMI RADIÁLAMI - ALEJEMI PODÉL CEST, KTERÝMI SE V KRÁTKÉM ČASE MŮŽE KAŽDÝ DOSTAT JEDNODUŠE A PŘÍJEMNĚ Z MĚSTA DO PŘÍRODY. TYTO ZELENÉ RADIÁLY BY BYLY NAPOJENY NA ZELENOU PÁTEŘ DRNOVÉHO POTOKA. DOMAŽLICE KLATOVSKÁ HŮRKA ZELENÉ RADIÁLY VSTUP KRAJINY DO MĚSTA / VSTUP MĚSTA DO KRAJINY ZELENÉ RADIÁLY VSTUP KRAJINY DO MĚSTA / VSTUP MĚSTA DO KRAJINY SADY MISTRA J.HUSA HORIZONT KRAJINY ZAJEČÍ VRCH ZELENÉ RADIÁLY VSTUP KRAJINY DO MĚSTA / VSTUP MĚSTA DO KRAJINY ZELENÉ RADIÁLY VSTUP KRAJINY DO MĚSTA / VSTUP MĚSTA DO KRAJINY TAKOVÉ PROPOJENÍ OKOLNÍCH KOPCŮ VYCHÁZKOVÝMI TRASAMI (JEDEN VYCHÁZKOVÝ OKRUH S VÝHLEDY NA MĚSTO BYL NEDÁVNO REALIZOVÁN) BY UMOŽNILO LEPŠÍ KONTAKT MĚSTA A JEHO OBYVATEL S KRAJINOU. DNEŠNÍ PROSTOROVÉ A TERÉNNÍ USPOŘÁDÁNÍ MĚSTA HO PŘIROZENĚ DĚLÍ NA JEDNOTLIVÉ SEKTORY, MEZI KTERÝMI BY TYTO RADIÁLY PROCHÁZELY. HORAŽĎOVICE VÝHOŘICE ŽELEZNÁ RUDA HOLÝ VRCH DRNOVÝ POTOK

14 TYTO PŘIROZENÉ LINIE - ZELENÉ RADIÁLY - JSOU V OKOLÍ MĚSTA PATRNÉ JIŽ DNES. CHCEME, ABY NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN DAL MOŽNOST JE POSÍLIT A SKUTEČNĚ VYUŽÍT. DOPLNĚNÍ EXISTUJÍCÍCH LINIÍ ALEJEMI A PROPOJENÍ VYCHÁZKOVÝMI CESTAMI BY MOHLA VZNIKNOUT SÍŤ NOVÝCH TRAS PRO PROCHÁZKY, CYKLOTURISTIKU A REKREACI V OKOLÍ MĚSTA - OBYVATELÉ BY KRAJINU V SOUSEDSTVÍ MĚSTA MOHLI SKUTEČNĚ AKTIVNĚ VYUŽÍVAT.

15 MEANDRY ÚHLAVY PLZEŇ, PRAHA POKRÝVADLO HORIZONT KRAJINY HUSÍN NA POHODNICI OKRUH - "NOVÁ HRADBA" MARKYTA 4. V SEVEROZÁPADNÍ ČÁSTI MĚSTA JE POSTAVENA ČÁST OBCHVATU, NA VÝCHODNÍ A ZÁPADNÍ ČÁSTI OBVODU KLATOV JE OKRUH V DNEŠNÍ DOBĚ VÝHLEDOVĚ PLÁNOVÁN. VRCH DOMAŽLICE KLATOVSKÁ HŮRKA KŘESŤANSKÝ VRCH ZELENÉ RADIÁLY VSTUP KRAJINY DO MĚSTA / VSTUP MĚSTA DO KRAJINY REVITALIZOVANÝ HRADEBNÍ OKRUH NOVÝ LESOPARK NA HARFĚ OKRUH - "NOVÁ HRADBA" PLNÁ REALIZACE OKRUHU PO CELÉM OBVODĚ KLATOV BY ALE PO SVÉ REALIZACI MĚSTO ODŘÍZLA OD KRAJINY NEPROSTUPNOU HRADBOU. SADY MISTRA J.HUSA JIHOZÁPADNÍ OKRUH ZAJEČÍ VRCH!!! HORIZONT KRAJINY HORAŽĎOVICE VÝHOŘICE ŽELEZNÁ RUDA HOLÝ VRCH DRNOVÝ POTOK

16 MEANDRY ÚHLAVY PLZEŇ, PRAHA POKRÝVADLO HORIZONT KRAJINY NA POHODNICI HUSÍN OKRUH - "NOVÁ HRADBA" "BRÁNY" MARKYTA 5. MYSLÍME SI, ŽE MĚSTO ZÁPADNÍ VĚTEV OKRUHU NEPOTŘEBUJE A VYSVĚTLÍME TO DÁLE V KAPITOLE DOPRAVA. VRCH DOMAŽLICE KLATOVSKÁ HŮRKA KŘESŤANSKÝ VRCH ZELENÉ RADIÁLY VSTUP KRAJINY DO MĚSTA / VSTUP MĚSTA DO KRAJINY PROSTUPY HRADBOU NOVÝ LESOPARK NA HARFĚ VZHLEDEM K JEDINEČNÉMU PANORAMATU MĚSTA NA ZÁPADNÍ STRANĚ NAOPAK NAVRHUJEME, ABY SE V TÉTO ČÁSTI ZACHOVAL VOLNÝ VSTUP DO KRAJINY S MOŽNOSTÍ REKREACE - MĚSTSKÁ HUMNA. OKRUH - "NOVÁ HRADBA" MĚSTSKÁ "HUMNA" REVITALIZOVANÝ HRADEBNÍ OKRUH SADY MISTRA J.HUSA "BRÁNY" PROSTUPY HRADBOU ZAJEČÍ VRCH TAKÉ V MÍSTĚ, KDE BUDOU NOVÉ SILNICE, NAVRHUJEME PRO JEDNODUCHÉ A BEZPEČNÉ PŘEKONÁNÍ OKRUHU BRÁNY (NAPŘ. LÁVKY PRO PĚŠÍ A CYKLISTY) V MÍSTECH ZELENÝCH RADIÁL. TRANSFORMAČNÍ OSA MĚSTA HORIZONT KRAJINY HORAŽĎOVICE VÝHOŘICE MĚSTSKÁ "HUMNA" ŽELEZNÁ RUDA HOLÝ VRCH DRNOVÝ POTOK

17 MĚSTSKÁ HUMNA POHLED NA PANORAMA MĚSTA OD ZÁPADU JE TÉMĚŘ NEPORUŠENÝ A VELMI CENNÝ, POVAŽUJEME ZA DŮLEŽITÉ, ABY TAKOVÝ ZŮSTAL I NADÁLE. ZÁPADNÍ VĚTEV OKRUHU BY POHLED NA MĚSTO DEFINITIVNĚ ZNIČILA. TOTÉŽ PLATÍ I PRO POHLED VEN Z MĚSTA - JE TO JEDNA Z POSLEDNÍCH MOŽNOSTÍ ZACHOVANÉHO VOLNÉHO PŘECHODU MEZI MĚSTEM A KRAJINOU.

18 TAKÉ PŘI POHLEDU Z KLATOVSKÉ ČERNÉ VĚŽE NA JIHOZÁPAD: TRASA OKRUHU BY TUTO KRAJINU NENÁVRATNĚ ZMĚNILA, NÁMI UVAŽOVANÁ MĚSTSKÁ HUMNA NAOPAK ZNAMENAJÍ JEJÍ ZACHOVÁNÍ. ZELENĚ JE VYZNAČENÁ POTENCIONÁLNĚ REKREAČNÍ ČÁST - POLÍ, LUK, ALEJÍ A VYCHÁZKOVÝCH TRAS, (KTEROU NAZÝVÁME MĚSTSKÁ HUMNA ), POKUD NEBUDOU ZASAŽENA OBCHVATEM, NADÁLE MOHOU SPOJOVAT MĚSTO S KRAJINOU A UCHOVAT KRÁSNÁ PANORAMATA A VÝHLEDY NA KLATOVY.

19 POHLED Z KLATOVSKÉ ČERNÉ VĚŽE NA VÝCHOD - VÝCHODNÍ VĚTEV OBCHVATU POVAŽUJEME ZA NEZBYTNÉ V BUDOUCNU REALIZOVAT, DÍKY KONFIGURACI TERÉNU NEZASÁHNE TAK VÝZNAMNĚ DO PANORAMATU MĚSTA A PRO ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY VE MĚSTĚ JE TATO ČÁST OBCHVATU NEZBYTNÁ.

20 Dehtín Otín Vicenice Drslavice Štěpánovice Točník Věckovice CELEK VE VZTAHU MĚSTA A ZELENĚ BY PAK V MAPĚ MOHL VYPADAT TAKTO Chaloupky Tupadly Pihovice Tajanov Kal Beňovy Čínov Kydliny Sobětice Luby Lažánky Kosmáčov

21 hranice města PRO ZACHOVÁNÍ TRADIČNÍHO USAZENÍ MĚSTA V KRAJINĚ, HODNOTNÝCH VÝHLEDŮ A JEHO RACIONÁLNÍHO ROZVOJE JE PROTO DŮLEŽITÉ DEFINOVAT V NOVÉM ÚZEMNÍM PLÁNU JASNĚ HRANICE ZÁSTAVBY, NEJEN S OHLEDEM NA PROVOZNÍ A FUNKČNÍ VAZBY, ALE TAKÉ PLOŠNĚ A VÝŠKOVĚ VE VZTAHU K JEHO STÁVAJÍCÍ STRUKTUŘE A TOPOGRAFII TERÉNU. LEGENDA historické jádro plošné rezervy ve vnitřním městě navrhované plochy zástavby plochy lesních porostů plochy travních porostů zemědělská půda hranice města 2013 hranice města navrhované

22 POPSANÉ PRINCIPY VZTAHU MĚSTA A KRAJINY JSOU PRO NÁS DŮLEŽITÉ HLAVNĚ PROTO, ABY NEDOCHÁZELO KE ZBYTEČNÉMU ZASTAVOVÁNÍ PLOCH PO OBVODU MĚSTA A JEHO NEKONTROLOVANÉ EXPANZI DO KRAJINY. NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN BY MĚL PLOCHY PRO ZÁSTAVBU VOLIT UVÁŽLIVĚ A REALISTICKY VZHLEDEM K POTŘEBÁM A POPTÁVCE. PRIORITOU BY MĚLO BÝT EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ PLOCHY VE STÁVAJÍCÍCH HRANICÍCH MĚSTA. VŽDYŤ ROZLEHLÉ MĚSTO JE DRAHÉ - VYVOLÁVÁ NUTNOST INVESTOVAT A POTÉ UDRŽOVAT STÁLE VĚTŠÍ SÍŤ SILNIC, VEDENÍ KANALIZACE, VODY, ELEKTŘINY. S VĚTŠÍMI VZDÁLENOSTMI VZRŮSTAJÍ NÁROKY NA VEŘEJNOU DOPRAVU I INTENZITA DOPRAVY SOUKROMÉ. PŘÍKLADEM TAKOVÉHO NEEFEKTIVNÍHO JEVU ROZRŮSTÁNÍ MŮŽE BÝT V DNEŠNÍM ÚZEMNÍM PLÁNU VÝHLEDOVĚ UVAŽOVANÝ ROZVOJ SOBĚTIC.

23 TOTO JSOU SOBĚTICE DNES - POHLED JE OD LUB NA MÍSTO POTENCIONÁLNÍ NOVÉ VÝSTAVBY, VYZNAČENÁ PLOCHA JE JIŽ NYNÍ ZASÍŤOVANÁ A ROZPARCELOVANÁ A BUDE PROTO ZŘEJMĚ ZASTAVĚNA.

24 VE VÝHLEDU JE (BYŤ BEZ VYDANÝCH POVOLENÍ) PLÁNOVÁNA K ZASTAVĚNÍ I NAVAZUJÍCÍ RŮŽOVÁ PLOCHA - CELÝ HORIZONT BY TAK MOHL BÝT ZASTAVĚN, COŽ POVAŽUJEME ZA CHYBU - NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN BY NĚCO TAKOVÉHO NEMĚL DOVOLIT.

25 V TAKOVÝCH PŘÍPADECH BY TOTIŽ PŘI BLIŽŠÍM POHLEDU NA HORIZONT S CENTREM KLATOV POHLED NA MĚSTO PŘESTAL EXISTOVAT. - ZELENÁ ČÁRA MAXIMÁLNÍ VÝŠKY STŘECH ZÁSTAVBY POD HORIZONTEM BUDE ZŘEJMĚ JIŽ DNES PŘEKROČENA - ŽLUTĚ JE VYZNAČENA ODHADOVANÁ VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ STŘECH JIŽ ZASÍŤOVANÝCH POZEMKŮ - ČERVENĚ JE VYZNAČENA ÚROVEŇ STŘECH ZÁSTAVBY V PŘÍPADĚ, ŽE BY VÝSTAVBA POKRAČOVALA PO SVAHU VÝŠE KE KLATOVŮM NA DALŠÍCH PLOCHÁCH

26 TÍMTO REFERENČNÍM PŘÍKLADEM CHCEME UKÁZAT NA POTENCIÁLNÍ NEBEZPEČÍ ZASTAVOVÁNÍ VOLNÉ KRAJINY A PROČ BY HRANICE MĚSTA MĚLA V NOVÉM ÚZEMNÍM PLÁNU BÝT JASNĚ DEFINOVÁNA. ZNAMENÁ TO TEDY, ŽE NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN BY MĚL ROZVOJ URČOVAT HLAVNĚ S OHLEDEM NA KVALITU VYSTAVĚNÉHO PROSTŘEDÍ, VEŘEJNÝCH PROSTOR A KRAJINY S VĚTŠÍM DŮRAZEM, NEŽ NA URČENÍ FUNKČNÍHO VYUŽITÍ.

27 DALŠÍM PŘÍKLADEM MŮŽE BÝT PRŮMYSLOVÁ ZÓNA NA BORECH, I ZDE JE PROTO TŘEBA DEFINOVAT MAXIMÁLNÍ VÝŠKU ZÁSTAVBY, ABY NERUŠILA POHLEDOVÉ HORIZONTY A VÝHLED Z MĚSTA DO KRAJINY.

28 DRUHÝM VÝZNAMNÝM TÉMATEM JE DOPRAVA V KLATOVECH, TA DNES ZNAČNĚ OVLIVŇUJE KVALITU PROSTŘEDÍ VE MĚSTĚ.

29 5000 voz./ 24h TĚŽKÁ DOPRAVA DNES PROJÍŽDÍ SAMÝM CENTREM KLATOV voz./ 24h voz./ 24h voz./ 24h 5100 voz./ 24h 3400 voz./ 24h

30 V TĚSNÉ BLÍZKOSTI HISTORICKÉHO CENTRA MĚSTA JSOU KAPACITNÍ SILNICE, ROZDĚLUJÍCÍ MĚSTO OBTÍŽNĚ PŘEKONATELNOU LINIÍ.

31 5000 voz./ 24h DOMNÍVÁME SE, ŽE, KROMĚ ČEKÁNÍ NA STÁTNÍ INVESTICI DO REALIZACE VÝCHODNÍ ČÁSTI OBCHVATU KLATOV, BY BYLO MOŽNÉ JIŽ DNES NĚKOLIKA ZPŮSOBY TRANZITNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVU ODSUNOUT OD CENTRA A UMOŽNIT TAK ÚPRAVU PROBLEMATICKÝCH ČÁSTÍ NA STÁVAJÍCÍ TRASE U HRADEB HISTORICKÉHO CENTRA MĚSTA voz./ 24h - 20% - 25% DOPRAVA BY MOHLA BÝT VEDENA V PODSTATĚ TAK, JAK JE TOMU PŘI DNEŠNÍ UZAVÍRCE PLZEŇSKÉ ULICE, TEDY MIMO BLÍZKOST CENTRA MĚSTA, TENTO PRINCIP NAZÝVÁME TRANSFORMAČNÍ OSA. DÍKY MENŠÍ DOPRAVNÍ ZÁTĚŽI BY PAK NAPŘ. NEBYL NUTNÝ PODCHOD NA PLZEŇSKÉ ULICI, NEBO PROSTOR KOLEM KAPLE CHALOUPKA BY MOHL BÝT UPRAVEN TAK, ABY SE DALO PROJÍT PĚŠKY I NA KOLE PO OBOU STANÁCH ULICE I KOLEM HRADEB V CELÉM JEJICH OBVODU voz./ 24h 3400 voz./ 24h

32 5000 voz./ 24h PO DOKONČENÍ VÝCHODNÍHO OBCHVATU MĚSTA, KTEROU POVAŽUJEME ZA NEZBYTNOU, ALE JEJÍ REALIZACE NENÍ ZÁVISLÁ JEN NA VŮLI MĚSTA, BY SE STALA Z VNITŘNÍ TRANSFORMAČNÍ OSY NOVÁ ULICE V RÁMCI MÍSTNÍ SÍTĚ voz./ 24h - 23% - 27% 5100 voz./ 24h 3400 voz./ 24h

33 V MAPĚ TO VYPADÁ NÁSLEDOVNĚ: PŘI VYUŽITÍ STÁVAJÍCÍ SILNIČNÍ SÍTĚ BY JIŽ DNES MOHLA BÝT TĚŽKÁ DOPRAVA VEDENA PO MODŘE VYZNAČENÉ LINII, OKOLÍ CENTRA BY PAK MOHLO BÝT UPRAVENO VE VYZNAČENÉM ROZSAHU (ŽLUTĚ).

34 TATO ALTERNATIVNÍ TRASA PRO VEDENÍ TRANZITNÍ DOPRAVY MĚSTEM BY MOHLA BÝT VE SVÉM PRŮBĚHU MĚSTSKOU INVESTICÍ UPRAVENA TAK, ABY NEZATĚŽOVALA V PROSTŘEDÍ OKOLO DRNOVÉHO POTOKA A TYLOVA NÁBŘEŽÍ - OPĚT VIZ MODRÁ LINIE A TO NEZÁVISLE NA ČASE REALIZACE VÝCHODNÍHO OKRUHU MĚSTA.

35 PO REALIZACI VÝCHODNÍ VĚTVE OKRUHU BY SE Z TÉTO TRASY STALA STANDARTNÍ MĚSTSKÁ ULICE ZLEPŠUJÍCÍ DOPRAVNÍ POHYBY VE MĚSTĚ.

36 5000 voz./ 24h JAK JSME JIŽ ZMÍNILI, ZA PŘEDPOKLADU REALIZACE VÝCHODNÍHO OBCHVATU MĚSTA JIŽ KLATOVY ZÁPADNÍ ČÁST OKRUHU NEPOTŘEBUJÍ voz./ 24h - 23% - 27% MĚSTO LZE TĚŽKOU A TRANZITNÍ DOPRAVOU MINOUT POUZE ZA POMOCI VÝCHODNÍ VĚTVE, DOPLNĚNÉ O PROPOJENÍ U SOBĚTIC - VZHLEDEM K VELIKOSTI KLATOV JE TO OPRAVDU MINIMÁLNÍ ZAJÍŽĎKA. V CÍLOVÉM STAVU BY TENTO PRINCIP UMOŽNIL NÁSLEDUJÍCÍ PROMĚNU PROSTŘEDÍ VE MĚSTĚ: 5100 voz./ 24h 3400 voz./ 24h

37 ODKLONENÍ DOPRAVY DLE POPSANÝCH PRINCIPŮ BY UMOŽNILO SNÍŽENÍ POČTU JIZDNÍCH PRUHŮ, DOPLNĚNÍ ZELENÝCH PLOCH PODÉL HRADEBNÍHO OKRUHU A ROVNOMĚRNÉ ROZMÍSTĚNÍ PARKOVACÍCH STÁNÍ PO JEHO OBVODU. UŽŠÍ SILNICI S MENŠÍM PROVOZEM BY BYLO SNADNÉ BEZPEČNĚ PŘECHÁZET A NEBUDE NEPŘÍJEMNÉ PODÉL NÍ CHODIT.

38 KE SNÍŽENÍ INTENZITY DOPRAVY V MÍSTĚ HRADEBNÍHO OKRUHU BY NEZÁVISLE NA VÝCHODNÍ VĚTVI PLÁNOVANÉHO VNĚJŠÍHO OKRUHU MĚLA POSLOUŽIT I ZMÍNĚNÁ NOVÁ MĚSTSKÁ KOMUNIKACE, NÁMI V SOUTĚŽNÍM NÁVRHU NAZÝVANÁ TRANSFORMAČNÍ OSA. TENTO NÁZEV VOLÍME PROTO, ŽE KROMĚ ÚČINKU SNÍŽENÍ INTENZITY DOPRAVY V CENTRU MĚSTA PŘEDPOKLÁDÁME JEJÍ VELKÝ VITALIZAČNÍ ÚČINEK NA PROMĚNU SEKTORU MĚSTA, KTERÝM JEJÍ TRASA PROCHÁZÍ.

39 JEJÍ TRASA VYCHÁZÍ Z LOGIKY SILNIC, KUDY DNES KVŮLI OBJIŽĎCE PROJÍŽDÍ VELKÁ ČÁST TRANZITNÍ DOPRAVY.

40 KROMĚ VYUŽITÍ STÁVAJÍCÍ SÍTĚ ALE NABÍZÍME MOŽNOST MĚSTSKÉ INVESTICE DO NOVÉ KOMUNIKACE, PŘIMKNUTÉ K TĚLESU ŽELEZNICE.

41 DÍKY TOMUTO PŘESUNU BY BYLO OD DOPRAVY OCHRÁNĚNO A PRO MĚSTO ZHODNOCENO PROSTŘEDÍ TYLOVA NÁMĚSTÍ A DRNOVÉHO POTOKA JAKO SOUČÁST REVITALIZACE PARKOVÉHO PÁSU KOLEM JEHO TRASY.

42 V UVAŽOVANÉM ÚZEMÍ JE PRO VEDENÍ TÉTO TRASY DOSTATEČNÁ PROSTOROVÁ REZERVA.

43 PRO VEDENÍ DOPRAVY V DALŠÍCH NAVAZUJÍCÍCH ÚSECÍCH JIŽ DOSTATEČNĚ KAPACITNÍ KOMUNIKACE EXISTUJÍ, TRASA JE VEDENA V MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ MÍŘE MIMO OBYTNÉ ČÁSTI MĚSTA.

44 DÁLE SE ZABÝVÁME NÁSLEDUJÍCÍMI PŘÍKLADY MÍST, KTERÉ BY BYLO MOŽNÉ ZPŘÍJEMNIT A UPRAVIT. NAZÝVÁME JE ÚZEMÍ K PROMĚNĚ, NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN BY JI MĚL POMOCI INICIOVAT.

45 JEDNÁ SE O ÚZEMÍ PŘEVÁŽNĚ V ZÁPADNÍM SEKTORU MĚSTA, V BÝVALÝCH PLOCHÁCH PRŮMYSLU A ARMÁDNÍCH AREÁLŮ A MÍSTA NA NĚ NAVAZUJÍCÍ.

46 TEDY NAPŘÍKLAD PROSTOR PŘED NÁDRAŽÍM A PLOCHY ZA NÍM, PODÉL ŽELEZNICE, DRAGOUNSKÝCH KASÁREN

47 A DALŠÍ PLOCHY, JEJICHŽ BUDOUCÍ PROMĚNU BY TEDY MĚL NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN V BUDOUCNU UMOŽNIT.

48 SAMOSTATNÝM TÉMATEM DISKUTABILNĚ VYUŽITÝCH PLOCH VE MĚSTĚ JSOU ROVNĚŽ ROZSÁHLÉ AREÁLY INDIVIDUÁLNÍCH GARÁŽÍ. JAK INTENZIVNÍ JE JEJICH DNEŠNÍ VYUŽITÍ? NEMOHLA BY BÝT V JEJICH MÍSTĚ V BUDOUCNU REALIZOVÁNA KVALITNÍ VÝSTAVBA NEBO NOVÉ PARKOVÉ PLOCHY?

49 TOTO JSOU PŘÍKLADY NE PŘÍLIŠ ŠTASTNÉHO UMÍSTĚNÍ ŘADOVÝCH GARÁŽÍ, KTERÉ NEODPOVÍDÁ POTENCIÁLU MÍSTA.

50 OBDOBNĚ JE TOMU I V PŘÍPADĚ ZAHRÁDKÁŘSKÝCH KOLONIÍ - UVAŽUJEME O TOM, ŽE NĚKTERÉ Z NICH BY MOHLY BÝT POSTUPNĚ PŘEMĚNĚNY VE STANDARTNÍ OBYTNÉ ČTVRTI, PRINCIP A PODMÍNKY TAKOVÉHO PROCESU JE NUTNO DEFINOVAT SAMOSTATNÝMI REGULATIVY, DOMNÍVÁME SE VŠAK, ŽE NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN BY MĚL TENTO KROK V BUDOUCNU UMOŽNIT.

51 POZICE NĚKTERÝCH KOLONIÍ JSOU TOTIŽ V TĚSNÉ BLÍZKOSTI MĚSTA, NEBO SE JIŽ STALY JEHO SOUČÁSTÍ A NABÍZEJÍ MIMOŘÁDNĚ KVALITNÍ PROSTŘEDÍ PRO DOBRÉ INDIVIDUÁLNÍ BYDLENÍ. MNOHÉ Z CHAT V KOLONIÍCH JSOU OSTATNĚ JIŽ DNES VĚTŠÍ ČÁST Z ROKU STEJNĚ TRVALE OBÝVÁNY.

52 ZÁVĚREM TÉTO PREZENTACE BYCHOM RÁDI ZMÍNILI, ŽE UVEDENÉ PRINCIPY, NÁPADY A PODNĚTY, KTERÉ V DISKUZI S MĚSTEM CHCEME BĚHEM PRÁCE NA NÁVRHU NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU DÁLE ROZVÍJET, BY NÁMI ZPRACOVÁVANÝ PLÁN NEMĚL DIREKTIVNĚ PŘIKAZOVAT. CHCEME, ABY NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN TAKOVÉ ÚPRAVY PROSTĚ UMOŽNIL. CHCEME, ABY NEBYL OMEZUJÍCÍ, ALE NAOPAK ABY KE ZLEPŠENÍ KVALITY MĚSTA VYBÍZEL. VLASTNÍ URČENÍ KONKRÉTNÍ PODOBY A ROZSAHU BUDOUCÍHO ROZVOJE MĚSTA A PROMĚNY JEHO PROBLEMATICKÝCH MÍST BY ALE MĚLO BÝT VŽDY SVOBODNÝM ROZHODNUTÍM MĚSTA, JEHO OBYVATEL A V NEPOSLEDNÍ ŘADĚ TAKÉ SOUKROMÝCH SUBJEKTŮ A STAVEBNÍKŮ. DOBRÝ ÚZEMNÍ PLÁN MÁ TOTIŽ TAKOVÝ ROZVOJ INICIOVAT A NIKOLI DIREKTIVNĚ OMEZOVAT. TO VŠE SE VŠAK MUSÍ DÍT NA ZÁKLADĚ PRINCIPIÁLNÍ DOHODY O PODOBĚ MĚSTA JAKO CELKU, USPOKOJUJÍCÍ POTŘEBY A PŘEDSTAVY VŠECH ZÚČASTNĚNÝCH. V TOMTO SMYSLU SE CHCEME SNAŽIT O TO, ABY NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN KLATOV BYL PŘEDEVŠÍM TAKOVOUTO DOHODOU O DOBRÉM SOUSEDSKÉM UŽÍVÁNÍ A STAVĚNÍ MĚSTA. V PRAZE DNE JAKUB FIŠER PETRA SKALICKÁ ANTONÍN ŽIŽKOVSKÝ AULÍK FIŠER ARCHITEKTI

ÚZEMNÍ PLÁN PEC POD SNĚŽKOU

ÚZEMNÍ PLÁN PEC POD SNĚŽKOU MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU Pec pod Sněžkou 230, 542 21 Pec pod Sněžkou Čj.: V Peci pod Sněžkou dne 13.12. 2011 ÚZEMNÍ PLÁN PEC POD SNĚŽKOU Zastupitelstvo města Pec pod Sněžkou, příslušné podle ustanovení 6

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

ÚZEMNÍ PLÁN HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ÚZEMNÍ PLÁN HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY KONCEPT hlavní m sto P r a h a koncept 1. ČTENÍ ÚZEMNÍ PLÁN HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY KONCEPT hlavní m sto P r a h a koncept Objednatel: Hlavní město Praha Pořizovatel: Odbor

Více

Připomínky k návrhu zadání celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru Hlavního města Prahy

Připomínky k návrhu zadání celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru Hlavního města Prahy Centrum pro podporu občanů / Center for Citizens Support Chlumova 17, CZ 130 00 Praha 3 e-mail: cepo@arnika.org ELEKTRONICKOU POŠTOU Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 29/34

Více

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 47

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 47 Využití území 2.3 2.3 VYUŽITÍ ÚZEMÍ Obr. Hustota zastavěné plochy budov 2.3.1 ZÁKLADNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ Způsob využití území a jeho fungování, je možné popisovat z různých hledisek. Jedním z nich je vyhodnocení

Více

návrh územního plánu Dražíč textová část

návrh územního plánu Dražíč textová část příloha č. 1 opatření obecné povahy návrh územního plánu Dražíč textová část Záznam o účinnosti vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Dražíč datum vydání: oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SUŠICE - UPRAVENÝ NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN SUŠICE - UPRAVENÝ NÁVRH AF-CITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17, 110 00 Praha 1 ÚZEMNÍ PLÁN SUŠICE - UPRAVENÝ NÁVRH ČÁST II. ODŮVODNĚNÍ Praha, duben 2014 Projekt ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA SUŠICE (CZ.1.06/5.3.00/17.08527) byl spolufinancován

Více

PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE

PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE Ústav územního rozvoje Brno září 2010 Úkol B.2/CR Cestovní ruch a kulturní dědictví PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE Garant MMR: Bc. Jitka Fatková,

Více

MOTIVACE ANALÝZA NÁVRH ZÁSADY OPATŘENÍ METODIKA ETAPIZACE OSTATNÍ CYKLOGENEREL Č. BUDĚJOVIC GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

MOTIVACE ANALÝZA NÁVRH ZÁSADY OPATŘENÍ METODIKA ETAPIZACE OSTATNÍ CYKLOGENEREL Č. BUDĚJOVIC GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE MOTIVACE 1 ANALÝZA NÁVRH ZÁSADY OPATŘENÍ METODIKA ETAPIZACE GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE CYKLOGENEREL Č. BUDĚJOVIC OSTATNÍ 2014 OBJEDNATEL STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE NÁMĚSTÍ

Více

Ú Z E M N Í P L Á N Š U M A V S K É H O Š T I C E

Ú Z E M N Í P L Á N Š U M A V S K É H O Š T I C E Ú Z E M N Í P L Á N Š U M A V S K É H O Š T I C E Katastrální území: Šumavské Hoštice (764 205) Kosmo (764 175) Vojslavice (794 678) Pořizovatel: Městský úřad Vimperk, odbor výstavby a územního plánování

Více

PROJEKTANT ÚZEMNÍHO PLÁNU KUBIŠTOVA 6/1101, PRAHA 4, IČ 66473021 KANCELÁŘ TROJICKÁ 1/386, 128 00 PRAHA 2

PROJEKTANT ÚZEMNÍHO PLÁNU KUBIŠTOVA 6/1101, PRAHA 4, IČ 66473021 KANCELÁŘ TROJICKÁ 1/386, 128 00 PRAHA 2 OBJEDNATEL A POŘIZOVATEL ÚZEMNÍHO PLÁNU OBECNÍ ÚŘAD NUČICE KUBROVA 31, 252 16 NUČICE, IČ 00233668 STAROSTA OBCE VLADIMÍR KUBÍK TEL. 311 678 715, FAX 311 670 123 e-mail obec.nucice@volny.cz ZHOTOVITEL A

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST ČERVENÁ ŘEČICE k.ú. Červená Řečice, k.ú. Milotičky, k.ú. Popelištná, k.ú. Těchoraz a k.ú. Zmišovice ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Letohradská

Více

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení )

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení ) Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení ) (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb., včetně Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek

Více

ÚVODNÍ ROZVAHA O CHARAKTERU ÚZEMÍ MČ PRAHA_KUNRATICE. (text k výkresové části)

ÚVODNÍ ROZVAHA O CHARAKTERU ÚZEMÍ MČ PRAHA_KUNRATICE. (text k výkresové části) ÚVODNÍ ROZVAHA O CHARAKTERU ÚZEMÍ MČ PRAHA_KUNRATICE (text k výkresové části) 1. Městská část Praha Kunratice je z celoměstského pohledu významnou jedinečnou pražskou městskou částí, vyhledávanou zejména

Více

Jakou Prahu chceme. Komentáře kandidátů do zastupitelstva Prahy k otázkám na územní rozvoj města, komunální volby 2010

Jakou Prahu chceme. Komentáře kandidátů do zastupitelstva Prahy k otázkám na územní rozvoj města, komunální volby 2010 Jakou Prahu chceme Komentáře kandidátů do zastupitelstva Prahy k otázkám na územní rozvoj města, komunální volby 2010 Sdružení Arnika spolu s Ústavem pro ekopolitiku zpracovali před komunálními volbami

Více

ROZVOJ VYBRANÝCH STATUTÁRNÍCH MĚST JIHLAVA, KARLOVY VARY A MLADÁ BOLESLAV

ROZVOJ VYBRANÝCH STATUTÁRNÍCH MĚST JIHLAVA, KARLOVY VARY A MLADÁ BOLESLAV ROZVOJ VYBRANÝCH STATUTÁRNÍCH MĚST JIHLAVA, KARLOVY VARY A MLADÁ BOLESLAV Pavel Koubek, Jaroslav Jelínek Zkušenosti a postřehy z oboru územního plánování za uplynulých 20 let by stály za daleko obsáhlejší

Více

Riegrova 1209, 252 28 Černošice tel: 251 081 521, fax: 251 640 607, e-mail: podatelna@mestocernosice.cz www.mestocernosice.cz

Riegrova 1209, 252 28 Černošice tel: 251 081 521, fax: 251 640 607, e-mail: podatelna@mestocernosice.cz www.mestocernosice.cz Město Černošice Riegrova 1209, 252 28 Černošice tel: 251 081 521, fax: 251 640 607, e-mail: podatelna@mestocernosice.cz www.mestocernosice.cz ODŮVODNĚNÍ Změny č. 1 Územního plánu Černošice Textová část

Více

GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8

GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8 GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8 pracovní verze Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Podklad pro veřejné projednání dne 27. 8. 2015 OBSAH Předmluva... 3 Výchozí předpoklady Generelu... 5 Programové

Více

OBSAH DOKUMENTACE. Atelier URBI spol. s r.o. 1. Odůvodnění územního plánu: Textová část: B. Odůvodnění řešení územního plánu

OBSAH DOKUMENTACE. Atelier URBI spol. s r.o. 1. Odůvodnění územního plánu: Textová část: B. Odůvodnění řešení územního plánu OBSAH DOKUMENTACE Odůvodnění územního plánu: Textová část: B. Odůvodnění řešení územního plánu Grafická část: 8. Koordinační výkres 1 : 5 000 9. Předpokládaný zábor ZPF a PUPFL 1 : 5 000 10. Širší vztahy

Více

Obsah: Objednatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, odbor územního plánování, objednací list číslo 1 887/2013-81

Obsah: Objednatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, odbor územního plánování, objednací list číslo 1 887/2013-81 Urbanistická koncepce a kompozice v územním plánu. Doporučený obsah textové části územního plánu a způsob vyjádření urbanistické koncepce a kompozice v grafické části územního plánu Objednatel: Ministerstvo

Více

Kuchařka dobrých kroků

Kuchařka dobrých kroků Kuchařka dobrých kroků k udržitelné dopravě v Praze Informační materiály pro zastupitelky a zastupitele hlavního města Prahy volební období 2010 2014 Auto*Mat Praha 2011 Vážení zastupitelé, Přicházíte

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T E P L I Č K A NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 05/2014 doplněný o stanovisko krajského úřadu 06/2014

Ú Z E M N Í P L Á N T E P L I Č K A NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 05/2014 doplněný o stanovisko krajského úřadu 06/2014 Ú Z E M N Í P L Á N T E P L I Č K A NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 05/2014 doplněný o stanovisko krajského úřadu 06/2014 ZÁKLADNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE klient - objednatel: Obec Teplička (okres Karlovy Vary)

Více

UPLAN, s. r. o., a) postup při pořízení změny. příloha č. 3 opatření obecné povahy návrh odůvodnění územního plánu Radomyšl textová část

UPLAN, s. r. o., a) postup při pořízení změny. příloha č. 3 opatření obecné povahy návrh odůvodnění územního plánu Radomyšl textová část příloha č. 3 opatření obecné povahy návrh odůvodnění územního plánu Radomyšl textová část UPLAN, s. r. o., Vlastiboř 21, 392 01 Soběslav datum vyhotovení: srpen 2010 vypracovali: Ing. Markéta Báčová, Ing.

Více

Obec Korouhev. Korouhev čp. 234, 569 93 Korouhev ÚZEMNÍ PLÁN KOROUHEV. Projektant: REGIO, projektový ateliér s.r.o.

Obec Korouhev. Korouhev čp. 234, 569 93 Korouhev ÚZEMNÍ PLÁN KOROUHEV. Projektant: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obec Korouhev Korouhev čp. 234, 569 93 Korouhev ÚZEMNÍ PLÁN KOROUHEV Projektant: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová, RNDr. Lukáš Zemánek, Ph.D., Ing. Zlata Machačová,

Více

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Obec Starý Kolín ÚZEMNÍ PLÁN STARÝ KOLÍN ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Č.183/2006Sb. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA KADANĚ

GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA KADANĚ GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA KADANĚ Zpracoval : PaedDr. Jiří Kulhánek Schváleno zastupitelstvem města Kadaně 5.3. 2009-1 - Poděkování Chtěl bych tímto poděkovat řadě svých spolupracovníků na městském

Více

TEXTOVÁ A TABELÁRNÍ ČÁST paré č. 1

TEXTOVÁ A TABELÁRNÍ ČÁST paré č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE TŘEBĚTÍN NÁVRH TEXTOVÁ A TABELÁRNÍ ČÁST paré č. 1 1 TŘEBĚTÍN Územní plán NÁVRH Zhotovitel: ing. arch. Iveta Merunková, autorizovaný architekt ČKA 02738 Akademický pracovník ČZU FAPPZ KZKA

Více

Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb.) ČÁST C - F květen 2015 Pořizovatel: Obecní úřad Újezd Újezd 34, 267 61 Cerhovice v zastoupení:

Více

PRO MOBILITU A VEŘEJNÝ PROSTOR PRAHA 2025

PRO MOBILITU A VEŘEJNÝ PROSTOR PRAHA 2025 VIZE PRO MOBILITU A VEŘEJNÝ PROSTOR PRAHA 2025 Vize pro mobilitu a veřejný prostor Praha 2025 2014 Poděkování Autorský tým Vize pro Prahu 25 srdečně děkuje všem, kdo se podíleli na přípravě textu a prezentace

Více

Odůvodnění ÚP Tojice - návrh

Odůvodnění ÚP Tojice - návrh Odůvodnění ÚP Tojice - návrh Obsah textové části: a) postup při pořízení územního plánu Tojice b) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území c) soulad územního plánu s politikou

Více

1. ZÁKLADNĺ ÚDAJE. 1.1 Zadání úkolu

1. ZÁKLADNĺ ÚDAJE. 1.1 Zadání úkolu 1. ZÁKLADNĺ ÚDAJE 1.1 Zadání úkolu Průzkumy a rozbory pro územní plán města Kralupy nad Vltavou byly odevzdány v březnu 1999. Následovalo zpracování, projednání a schválení "Zadání územního plánu města"

Více