Naše modlitby a plnomocné odpustky za naše drahé zesnulé jsou znamením lásky, která je silnější než smrt. Otec Adam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Naše modlitby a plnomocné odpustky za naše drahé zesnulé jsou znamením lásky, která je silnější než smrt. Otec Adam"

Transkript

1 ROČNÍK VI. ČÍSLO 3/2011 ČASOPIS KUŘIMSKÉ FARNOSTI Náš milující Bůh nás chce spasit, a proto poslal svého Syna, aby za nás zemřel na usmíření našich hříchů. On nám jasně říká, že ani smrt nás nemůže odloučit od jeho lásky (Řím 8,38-39), jeho láska a milosrdenství potrvají navěky (1 Kor 13). Jako křesťané si můžeme navzájem pomáhat, protože skrze křest jsme všichni údy Kristova těla. Už první křesťané si byli vědomi, že tato jednota trvá za hranice smrti a spojovali živé i mrtvé do společenství svatých. Protože jak živí, tak mrtví jsou údy Kristova těla (1 Kor 15,29), můžeme v modlitbě Krista prosit, aby pomohl zemřelým vstoupit do slávy nebe. Ježíš Kristus nám svým zmrtvýchvstáním otevřel bránu nebe, a proto je dána našim modlitbám tato síla: tradičně jí říkáme plnomocné odpustky. Plnomocné odpustky pro duše zemřelých, které potřebují očištění, můžeme získat prvních osm listopadových dnů. Podmínkou jsou známé úkony: přijetí svátosti smíření Eucharistie svaté přijímání modlitba na úmysl Svatého otce (Otče náš a Zdrávas či jiná modlitba) Dále je třeba se na hřbitově pomodlit za zemřelé (stačí v duchu). Od poledne do půlnoci je možné tyto odpustky pro duše v očistci získat návštěvou kostela spojenou s Modlitbou Páně a Vyznáním víry. Předpokladem je, že pokřtěný (neexkomunikovaný) katolík, který je ve stavu milosti aspoň po předepsaných úkonech, má úmysl odpustek získat a nemá sebemenší zalíbení v hříchu. Zmiňovanou svátostnou zpověď stačí přijmout v několikadenním rozmezí. Na jejím základě lze získat více odpustků, avšak pro každý odpustek zvlášť je nutné přijmout Svátost oltářní a pomodlit se předepsanou modlitbu. Za jeden každý den se získá vždy jen jeden plnomocný odpustek. Naše modlitby a plnomocné odpustky za naše drahé zesnulé jsou znamením lásky, která je silnější než smrt. Otec Adam

2 STRANA 2 Duchovní zamyšlení Když se farizeové doslechli, že Ježíš umlčel saduceje, shromáždili se a jeden z nich, znalec Zákona, ho chtěl uvést do úzkých a zeptal se: Mistře, které přikázání je v Zákoně největší? Odpověděl mu: Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhé je podobné: Miluj svého bližního jako sám sebe. Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci. Mt 22,34-40 V dnešním evangeliu jsou dvě nařízení: milovat Boha nadevše a bližního jako sám sebe. První nařízení se nám může zdát normální a přirozené, ale není tomu tak. Často totiž Boha neklademe na první místo. Každý den ráno mu zkusme odevzdat celý den, svou práci, vztahy i lidi, se kterými se máme setkat. A druhé přikázání milovat bližního jako sám sebe? Uvědomme si, jak se sobě věnujeme, jak si dopřejeme A náš bližní? Největší štěstí člověka je v tom, když nasměruje své bytí na Boha, zapomene sám na sebe, odloží své touhy po pohodlí, nadbytečném majetku a po marnosti. Tím uvidí vedle sebe i potřeby bližních. Zamysleme se: jak je to s naší láskou k Bohu a bližnímu? Hanka Noc kostelů v Kuřimi očima návštěvníka Škoda, že je to už za námi. Byl to skvělý nápad, aby se i Kuřim zapojila 27. května do mezinárodní akce Noc kostelů a tím vešla do podvědomí všech také pozitivní činností. Dosud jsme celostátně známí bohužel pouze nechvalnou Kuřimskou kauzou týraných chlapců. A čí to byl dobrý nápad? Byla to jedna obětavá farnice, která se ujala koordinace. Do Noci kostelů se v Kuřimi zapojily Římskokatolická farnost i obec Církve československé husitské, a proto byla koordinace nutná. Přes všechny námitky a poznámky různých pesimistů, že v Kuřimi se taková věc nepodaří, dokázala zapojit celou rodinu i celou řadu dalších farníků. A bylo jich nakonec opravdu hodně, kdo obětavě a nezištně pracovali na zdárném průběhu celé akce. A kdyby nepršelo, bylo by to ještě zajímavější, protože byl nachystaný i venkovní program, jako například večerní nasvícení kostela, dětské hry, cimbálová muzika, občerstvení, atd. Prostě počasí řeklo ne, tak se operativně muselo najít jiné řešení: cimbálová muzika Kyničan hrála ve farní klubovně, na faře se našlo místo pro děti a jejich malování ornamentů na obličej to byl pro ně přímo zážitek (poděkování za ně patří slečně malířce). Pro občerstvení kávu, čaj, množství sladkého a slaného pečiva, které ochotné ženy napekly a donesly, se též z venkovního prostoru našlo náhradní řešení prostě něco ve farní klubovně, další na oratořích a též u bočních kostelních dveří. V oratořích upoutávaly návštěvníky výstavy o historii kostela a farnosti a o průběhu liturgického roku ve farnosti. Ve věži kostela byla instalována výstava o historii samotné věže a zvonů kostela, spojená s výkladem a s možností podívat se na Kuřim shora. Ale co bylo největším překvapením v oratořích, byly krásné dívky princezny v dobových krojích, které představovaly světice. Příchozím vyprávěly příběh svého života jako

3 STRANA 3 nápovědu k určení, o které osobnosti se jedná. Tuto naučnou a poznávací hru naše dívky zvládly na výbornou. V hlavní části kostela se pohybovala pohotová a věciznalá průvodkyně Anežka Sedmíková a jakmile se objevila další skupina neznámých tváří, hned se jich ujala a pozvala na komentovanou prohlídku. Poučného a velmi zajímavého výkladu ke kostelním varhanám se ujal zkušený varhaník pan Bohumil Kšica. Pěkné hudební zážitky všem připravil kuřimský pěvecký sbor K-dur s hudebním doprovodem. Také mužský pěvecký sbor z Moravských Knínic, který zazpíval menší písně a capella, hřměl kuřimským kostelem prostě úžasné. Dalším skvělým nápadem a překvapením pro všechny byla prohlídka setmělého kostela, kdy byly bodově osvětlovány jednotlivé sochy a obrazy, z reproduktorů zněl komentář a vše podbarvovala tematická hudba. Organizátoři to měli vychytané. U vchodu, kde návštěvníkům byly nabízeny upomínkové obrázky, brožurky s informacemi o kostele a pamětní razítka, se organizátoři střídali ve službách. Účinkující hudebníci a zpěváci dostali kromě výše uvedených dárečků malé překvapení v dárkové kabelce s motivem noci kostelů v sáčku byly na ochutnávku koláčky a další dobrůtky. V průběhu akce se někteří návštěvníci odešli podívat na program připravený ve Sboru Dr. Karla Farského a také na program v Křesťanském centru v Penzioně u Mostu. Ale před prohlídkou Načerno se náš kostel opět zaplnil. A na koncert Barokní maličkosti v podání souboru staré hudby Ensemble Serpens Cantat se přišel podívat i pan biskup CČSH ThDr. Petr Šandera, aby pak Noc kostelů ukončil společně s Mons. Jiřím Krpálkem. V našem kostele bylo v průběhu pátečního večera a noci zaznamenáno téměř 500 návštěvnických vstupů. Když jsem v kostele potkávala tolik neznámých lidí, ale i známých, ovšem těch, kteří normálně do kostela nechodí, řekla jsem si je to dobře. Marie Novotná Ještě jedno poděkování Poděkování všem, kteří se jakkoli podíleli na organizaci Noci kostelů 2011, bylo vysloveno již několikrát. Chtěla bych vyjádřit ještě jedno poděkování, a to za fotografie z celého průběhu naší Noci kostelů. Opravdu krásné fotografie pořídil pan Šudák a věnoval nám je k dalšímu šíření. Výběr z těchto fotografií jsme poslali hlavnímu koordinátoru Noci kostelů v ČR Biskupství brněnskému a sklidili jsme za ně velikou pochvalu. Snímky jsou umístěny na oficiálních stránkách Noci kostelů v sekci fotogalerie. Celou sérii fotografií pana Šudáka si můžete prohlédnout na Děkujeme. RFS

4 STRANA 4 Rozhovor Od poloviny letošního srpna je duchovním správcem naší farnosti otec Adam, kterého jsem požádala o rozhovor. Mohl byste se prosím neutají. Snažím se přízvuk dávat na první představit? slabiku, člověk na to někdy nemyslí a Jmenuji se Adam Malczyński, hned je automaticky polský přízvuk. Když pocházím z Mielca, asi 120 km od Krakova. Je to velké polské průmyslové město, v němž žije tisíc obyvatel, je se budu často s někým bavit, tak si jazyk lépe osvojím. Jak jste se dostal do Čech? zde 5 farností. Pocházím z mladé V poslední farnosti Czchów, kde farnosti, zasvěcené Nejsvětější Trojici a jsem působil, se hodně věnují jsem jejím prvním knězem, kterým jsem už 14 let. V ČR jsem působil v Hodoníně od roku 2010, kde jsem se učil češtinu. A nyní jsem administrátorem v Kuřimi. Čím se liší administrátor od faráře? Administrátor dělá po duchovní stránce všechny činnosti jako farář, ale po materiální stránce nemůže některé věci udělat bez souhlasu biskupství. To je podle církevního zákona. Po několika vysvětlování důležitosti misií. V atmosféře misií jsem už byl více let, než jsem přijel do Česka. Mnoho polských kněží je na misiích, třeba moji kamarádi z ročníku, jeden je v Anglii, dva jsou ve Francii, jeden v Kazachstánu, jeden v Německu, jeden v Africe, jeden v Jižní Americe. Takže jsem cítil, že je poslední doba, kdy můžu vyjet na misii, protože pak je výuka jazyka těžší. Celou dobu bylo ve mně vycestovat a nést světlo Kristovo. Můj letech obdrží administrátor dekret kamarád kněz přišel do Židlochovic z biskupství, že je farářem. Jak jste se učil česky? v roce 2008, několikrát jsem ho navštívil. Bavili jsme se o situaci církve v Česku a o V Hodoníně mě učil češtinu zdejším životě. Poznal jsem Česko, středoškolský učitel a scházeli jsme se 4-5 krát týdně na dvě hodiny. Učil mě gramatiku, ale také číst liturgické texty: mešní čtení a modlitby. Učili jsme se podle knížky Čeština pro začátečníky. zalíbilo se mi tady a rozhodl jsem se přijet sem a sloužit církvi zde, jak nejlépe dovedu. Jak se Vám tady líbí? Kuřim je velmi krásné město, po Co je pro Vás v češtině nejtěžší? jednom měsíci Vám toho ale moc V češtině mám problém neřeknu. Od samého začátku člověk ví, s přízvukem, každý to uslyší, to se že je před ním hodně práce. Chci, aby

5 STRANA 5 lidé věděli, že víra je v životě člověka důležitá. Pastýř má vést lidi k Bohu. Bohudík jsem se na své cestě setkal s dobrotou lidí, mnoho lidí mě podporovalo na samém začátku a dnes také. A díky tomu člověk ví, pro koho pracuje a má také sílu překonávat své životní překážky V čem se liší polské a české farnosti? Je velký rozdíl mezi farnostmi v Česku a v Polsku. V diecézi Tarnów, kde je kněží nejvíce, 1000 slouží ve farnostech a 500 studuje v zahraničí nebo v Polsku, pracuje v misiích nebo je v důchodu. Více kněží ve farnostech si rozdělí práci, v Polsku učíme ve škole, např. v Czchówie jsem učil 24 hodin náboženství týdně, pak jsou skupiny ministranti, lektoři, mládež, růžencové kroužky, prožíváme první pátky v měsíci, mnoho lidí chodí ke zpovědi. Víra lidí je silná, protože jim na cestě k Bohu pomáhá mnoho kněží. V Čechách má farář všechno na svých bedrech, v Polsku má práci lehčí, protože se stará jen o určitou část, pomáhá jen určité skupině lidí. Nedostatek kněží je jedna věc. Kdyby bylo víc kněží, byla by práce lepší. Víc lidí by mohlo cítit, že je to jejich farnost. Důležitou roli hraje rodina. Jak to řekl Jan Pavel II., rodina musí být Bohem silná, od rodiny to všechno začíná. Je-li silná víra v rodině, pak to všechno proudí dál. V Polsku mají děti od samého začátku možnost výuky náboženství s knězem nebo s ostatními řeholníky. Mají setkání ve škole a pak také na faře, jezdí na farní tábory. Je mnoho akcí, které kněz dělá společně s farníky. To v Polsku krásně funguje. V Kuřimi také probíhala výuka náboženství, jak to bude v letošním školním roce? Co se týká výuky náboženství zde v Kuřimi, bude výuka probíhat letos tak jako vloni. Doufám, že v příštím roce bude má čeština lepší. Rád bych vedl děti ke svatému přijímání, uvidíme za rok, jak to bude všechno pokračovat. Budou nějaké časové změny v bohoslužbách? Od 9. října budou časové změny v Kuřimi a v Moravských Knínicích. Rád bych, aby byly začátky ve stejných hodinách, aby se to lidem nepletlo. V pondělí byla mše svatá v 8:30 a v sobotu v 8:00, je to jen malinký rozdíl. Chtěl bych, aby lidé věděli, že je-li v ten den ranní bohoslužba nebo večerní, že začíná vždy ve stejnou dobu. Ale uvidíme, jak se to podaří. Chtěl bych pondělí v 8:30, ve středu v 8:30 a v sobotu v 8:30 a ve čtvrtek v 18:00, v pátek v 17:00 a v Moravských Knínicích v 18:30. Každou první neděli v měsíci bude dětská mše svatá. Děti se budou scházet v 9:30, zazpívají si a bude pro ně připraveno kázání. Bezprostředně poté se začne mše svatá. Druhou neděli v měsíci bych chtěl, aby byl mezi bohoslužbami křest. A další změny? Nechci dělat revoluce. Chtěl bych se nejdřív podívat a postupně třeba zavádět nějaké věci podle svých zkušeností z Polska. Třeba první neděli v říjnu v mnohých farnostech v Polsku bývá růžencový průvod, letos byl v Moravských Knínicích a příští rok uvidíme. Nebo bych chtěl, aby křížová cesta vedla kuřimskými ulicemi. Také chci, aby se při Božím Těle procházelo kolem 4 oltářů. To jsou jen plány, já jsem Polák a nemůžu vše měnit podle svých zkušeností, ale budu se lidí ptát, zda se jim to líbí a souhlasí s tím. Změny nebudu dělat autokrativně, že řeknu, že to bude takto a jinak to nejde. To v žádném případě takto nebude. Děkuji Vám za rozhovor a přeji Vám hodně zdaru ve Vaší práci. Prosím všechny farníky o modlitbu o světlo Ducha svatého pro mne, aby to tady v Kuřimi všechno dobře fungovalo. Dáša

6 STRANA 6 Farní den Již předem se omlouvám, že nebudu konkrétně popisovat ten v Kuřimi. Tam jsem si výborně popovídala, vlastně mohu na toto popovídání navázat. Farní den já bych jej nazvala velkým rodinným setkáním, velkou návštěvou. Nejprve všichni, nebo alespoň ti, kterým leží na srdci farní společenství, uklízejí, pečou a připravují program. Tak se i doma připravujeme na návštěvu. Pak přichází nervozita, zda se na nic nezapomnělo, zda se dostaví všichni a bude jim chutnat a budou se tu cítit dobře. A konečně nastává, s obavami očekávaný den, a je krásné počasí, dobrá a srdečná nálada. V těchto chvílích jsou lidé k sobě více otevření, a tak se o sobě navzájem více dozvídáme. Farní den je také o tom, že ve víře nejsme sami a máme o sebe zájem. Toto setkání má velký význam hlavně pro naše děti, aby si uvědomily, jak důležité je společenství věřících. Celá příprava a pak i samotné setkání spojuje spoustu farníků, navazují se zde přátelství. Farní den myslím, že je to den plný požehnání. Anna Macková První svaté přijímání Je nedělní ráno. Probouzím se a ve slunečních paprscích vidím dvě vykulené oči, které mě pozorují. Následuje snad tisíc po sobě jdoucích otázek, které budou provázet téměř celé dnešní dopoledne... Mami, kdy už půjdem? Mami, a jaký to je a mami, jak ses cítila ty poprvé a mami... Přemýšlím, jak je zkušeně zodpovědět, ale nakonec mi vystačí pouhé Uvidíš... Ucítíš... Oči se na mě opět upřeně a zároveň nechápavě zadívají... Zažili jsme neopakovatelnou neděli... Viděl... Cítil... V mých milovaných hnědých očích jsem najednou uviděla zvláštní klid a vyrovnanost. Jakoby za těch pár okamžiků vyrostl... Zbývá jen děkovat za nezasloužené dary, které stále dostáváme a často si to ani neuvědomujeme... Natálie Romanová

7 STRANA 7

8 STRANA 8 Jestli jsem harfa, pak mé znavené struny jen ve větru drnčí nebo na ně tiše brnkám, když pavučiny smetám ve všední čas. Však tvé verše ji dokáží rozeznít, když jemnými prsty ji hladí, a v chlebové peci v blízkosti sazí zlatá kůrka dozrává, mistře Jane. Jestli jsem harfa, chtěl bych svým hlasem, probudit hloubky duší, ptáku dát sílu do teplých krajů dolétnout a klíčky semen malých sluncí z prachu cest pozvednout. Jako tvé verše, jež dokáží znavené harfy rozeznít, když jemnými prsty je hladí, a v chlebové peci v blízkosti sazí zlatá kůrka dozrává. Jiří Šipr

9 STRANA 9 Vltava 2011 Téměř každý rok v naší farnosti pořádá Pavel Juračka vodáckou akci splouvání řeky Vltavy a bylo tomu tak i letos. Vltava je překrásná řeka, i když pro úplné začátečníky trochu náročnější, velkou výhodou je její celoroční splavnost. Řeka je poměrně rychlá a je vodácky velmi oblíbená pro své krásné okolí, chráněné přírodní rezervace či nádherný Český Krumlov. První den vyrážíme z Vyššího Brodu, oproti loňsku nám počasí přeje. Nováčky čeká tradiční rychlokurs vodáka s praktickou výukou, mám s nimi soucit a zároveň se mi vybavují vzpomínky. Moje první řeka, po které jsem plul, byla Teplá Vltava a dodnes mám v paměti ten pocit beznaděje, když se loď dá do pohybu a vy v ruce držíte pádlo a přemýšlíte, co s ním. První záběry pádel a lodě se dávají do pohybu. Většina jede s lodí špicí kupředu, ale někteří jedou i našikmo, či bokem. Dříve jsem si myslel, že loď má tendenci jet sama po proudu, ale naše skupina je důkazem toho, že tomu tak opravdu není. Kvečeru doplouváme do kempu U Veverek. Přes noc nám vydatně zapršelo zatímco suchozemec tvrdí něco o nevlídném počasí, vodák má radost, protože ví, že nebude muset loď v řece tlačit. Druhý den nás čeká delší úsek. Zastavujeme v Rožmberku a po prohlídce plujeme dále až do kempu U Fíka. Večer prší co víc si už můžeme přát! Třetí den nás čeká průjezd Krumlovem, to je asi nejnáročnější úsek Vltavy, čeká nás asi pět jezů, z nichž nejzáludnější je U Liry. Splouvání jezů patří mezi adrenalinové zážitky je to taková vodácká maturita. Loni jsem pozoroval tento jez a z pěti lodí se jich pět převrhlo. Statistika byla neúprosná. Naší velkou výhodou však je, že Pavel vypůjčil stabilní Ria a nikoliv pevné lodě. Letos je trochu méně vody. Propluli jsme všichni! Další jezy vypadají možná hrozivě, ale skutečnost je jiná. Mezi ty známé patří Jelení lávka. Z lodě máme překrásný výhled na Krumlovský hrad. Večerní procházka Krumlovem je kulturní lahůdka. Nasvětlený hrad se odráží ve Vltavě, úzké uličky připomínají středověk. Další den nás čeká kratší úsek do Zlaté Koruny, takže ještě ráno jdeme do města. V noci opět vydatně prší, a tak poslední den je poznat, že Vltava má mnohem více vody. Už nebudeme muset přemýšlet, kde je mělčina! Začínají vznikat nové skupinky nejmladší vodáci si troufají a vytvářejí vlastní posádku. Vltava teče mnohem rychleji a kilometry rychle ubíhají. Plavbu končíme v meandru u hradu Dívčí kámen. Začíná hustě pršet, ale vodu máme všichni přece rádi! Dan

10 STRANA 10 Pouť Neboť my příchozí jsme před Tebou a hosté, jakož i všickni předkové naši. (1 Par 29, 15) Zamyšlení nad poutí ke svatému Klimentu Na malém návrší mezi Lipůvkou a Nuzířovem ze tří stran sevřeném lesy stával kdysi kostelík zasvěcený svatému Klimentovi a kolem něj i osada nazývaná Opatovice. Toto místo je spjato se starou cyrilometodějskou tradicí podle legendy tudy prošli soluňští bratři, kteří nesli ostatky třetího papeže a mučedníka, sv. Klimenta, cestou z Krymu přes Moravu do Říma. Historikové sice tvrdí, že je to nepravděpodobné, ale kdo ví? Možná se historikové mýlí. Toto návrší má totiž v sobě něco, čemu se latinsky říká genius loci duch místa. Genius loci je to, proč se na nějaké místo vracíme, proč velice silně pociťujeme jeho atmosféru. A to je přesně můj případ mám rád ten tichý pahorek s křížem a starou třešní, kam nevede žádná cesta. Musíte projít po kraji lesa, a potom přes pole. Snad právě proto tam přijde pouze ten, kdo tam přijít chce a ví jak. Chodívám tam nejen v létě na pouť, ale rád se tam vracím i během celého roku. Vím, jak vypadá svatý Kliment pod příkrovem sněhu v mrazivém lednovém ránu. Mám radost, když stará třešeň na jaře opět rozkvete a místo, kde kostelík kdysi stával, zazáří žlutými petrklíči. Naslouchám téměř posvátnému tichu sychravého podzimního večera, které jen občas přeruší závan větru ve větvích stromů. Kamenné lavice kolem kříže jsou pokryty spadaným listím. Chvíli si tam sednu jako v kostele a zavřu oči. Zdá se mi, jako bych slyšel hlasy lidí přicházejících na mši, cinkání postrojů koní a zpěv starodávné písně. Je to ozvěna dávno zašlých časů? Kolik jen lidí sem již putovalo a vyznalo svoji křesťanskou víru? Dědictví otců zachovej nám Pane, prosí tu zpěvem poutníci každoročně 5. července v den svátku svatých Cyrila a Metoděje při poutní mši svaté, kterou slouží již tradičně generální vikář brněnské diecéze Mons. Jiří Mikulášek. Ano, tato pouť je vskutku dědictvím otců. Je to pouť v původním významu tohoto slova, neboť na návrší s křížem se opravdu putuje. Sraz poutníků je vždy u

11 STRANA 11 křížku při silnici mezi Lipůvkou a Nuzířovem. Poutníci za zpěvu mariánských písní procházejí lesní cestou dolů ke studánce a potom vystupují opět nahoru po poli, stezkou k tomuto účelu upravenou, na návrší ke sv. Klimentu. Je to tedy pouze takové symbolické putování cesta trvající možná 15 či 20 minut, ale o to tu nejde. Když totiž člověk pomalu kráčí lesem a zpívá, dostává se tak nějak mimo čas a prostor této moderní doby. Vidí jen dlouhý zástup poutníků, který se vine od lesa nahoru až na návrší. Je jedním z nich a vnímá ten pocit jistoty, radosti a sounáležitosti s předky. Jistoty, že takhle to vždy bývalo za našich otců, že je dobře, že to takhle bývalo a že je krásné v tom pokračovat. Radosti, že mu bylo dopřáno převzít tento odkaz víry našich předků a nést jej dál příštím generacím. Spravovat dědictví otců. Máloco je v životě člověka důležitější. Nezhyne rod, jenž věřit neustane, dědictví otců zachovej nám Pane!, zpívají poutníci. Dá-li Pán, na shledanou příští rok na pouti ke svatému Klimentu Jan Čáp Ohlédnutí za táborem Když mě Hanka požádala, abych jela jako jedna z vedoucích na farní tábor, tak jsem netušila, že se všichni ocitneme zapleteni v proutí: pedig měl u dětí opravdu úspěch...úžasu: málokdo z dospělých čekal, že děti budou tak šikovné...emocích: žasli jsme, jak citliví ti malí čertíci umí být...bavlně: bavlněné knoty hrály důležitou úlohu při výrobě svíček. Všichni byli od vosku až za ušima, ale tááááááááák šťastní...matracích a spacácích: projít (zvláště po ránu) pokojem byla skoro stezka odvahy, ale nakonec se pořádek vždycky (aspoň trochu) našel...krepovém papíru: cesta do pravěku vedla netradiční cestou, ale dojít se nám podařilo tak i zpátky...provazech: správný pračlověk má praoblečení svázané pralanem a ušité prarybí prakostí...nových zkušenostech: poznali jsme, že žít se dá i bez televize...tunelu: slepecký vlak na rovné ploše byl tak náročný, že maraton je proti tomu procházka růžovým sadem. Zapletena v písmenkách jsem se ocitla už jenom já, když mě Hanka požádala o napsání stručné reportáže z tábora. Potřebovala bych několik čísel Petrklíče, aby se mi to povedlo. Jana Žufníčková

12 STRANA 12 Assisi Krásné středověké město Assisi vás na první pohled zaujme svým panorámatem. Tyčí se na svahu hory Monte Subasio v nadmořské výšce 424 metrů a přirozeně zapadá do okolní lesnaté krajiny. Je jedním z nejznámějších měst ve středoitalském regionu Umbria. Je to středověké město, které zůstalo po staletí nezměněno. Bylo založeno kmenem Umbrů a posléze asi v osmém století před naším letopočtem se dostalo pod vliv Etrusků, o čem svědčí několik málo artefaktů. Za zmínku stojí, že také Řím byl původně jedním z etruských městských států. Časem nadvláda Etrusků vlivem prohraných bitev s Řeky, Římany a vpádem Keltů do Pádské nížiny postupně slábla a došlo k asimilaci etruského obyvatelstva s římským. Město má asi obyvatel, centrum města je chráněno mohutnými hradbami táhnoucími se na terasách svahu v délce zhruba 5 km. Domy byly postaveny z kamene vytěženého na hoře Subasio. Hlavní městské ulice jsou orientovány podélně po vrstevnici od jihozápadu k severovýchodu a kolmo na ně navazují příčné uličky, strategicky budované k rychlému dosažení hradebních zdí při násilném přepadení města. Do města se vstupovalo osmi městskými branami. Historické centrum Assisi je převážně středověké, přesto jsou zde i významné památky z doby vlády Římanů. Patří k nim pozůstatky pohanského chrámu bohyně Minervy, který je dnes přestavěný na kostel Santa Maria sopra Minerva, amfiteátr, zdi městských hradeb, sochy, studny a někdejší fórum dnes Piazza delle Commune. Nejvýznamnějšími středověkými památkami (a také dozajista nejnavštěvovanějšími turisty a poutníky) jsou bazilika svatého Františka a bazilika svaté Kláry ze třináctého století. Bazilika svatého Františka byla vybudována na severozápadním konci města na místě, které do třináctého století sloužilo jako popraviště. Toto místo bylo proto také nazýváno pahorek pekla, po postavení kláštera bylo přejmenováno na pahorek ráje, neboť zde byly uloženy ostatky svatého Františka. K basilice přiléhá komplex kláštera Sacro Convento. Bazilika je dvoupatrová, postavená v letech Skládá se z horního kostela (Chiesa Superiore) a dolního kostela (Chiesa Inferiore). Zachovala se v téměř

13 STRANA 13 původní podobě a patří k nejstarším gotickým stavbám na území Itálie. Interiér dolního kostela je přechodného románsko-gotického slohu, má řadu postranních kaplí a je bohatě vyzdoben malbami. Jsou zde vymalovány scény z úspěšného působení svatého Františka. Autory fresek a obrazů jsou osobnosti jako Giotto, Martini, Lorenzetti, Cimabua. V kryptě pod chrámem se nachází hrobka s ostatky svatého Františka z let V rámci prohlídky chrámu je možnost zhlédnout výstavu s osobními věcmi svatého Františka. Jeho skromný oděv dosvědčuje, že žil opravdu v duchu života v chudobě a v následování Ježíše Krista, který hlásal. Horní chrám je na rozdíl od spodního vzdušný a světlý a díky skleněným oknům má výraznější gotický ráz. Jsou zde opět fresky již zmíněných autorů s výjevy ze života svatého Františka a Starého a Nového zákona. Roku 1257 byla započata stavba baziliky svaté Kláry. Svatá Klára byla původně pohřbena po boku svatého Františka v kostele svatého Jiří, který stával na tomto místě. Krypta pod bazilikou byla postavena v letech , sem byly přeneseny ostatky světice. Exteriér budovy zdobí střídavé pruhy růžového a bílého kamene. Interiér baziliky je podobný horní bazilice svatého Františka, také ji zdobí fresky školy Giotto a Lorenzetti. V kapli Cappela del Crocifisso je dřevěný kříž, s kterým údajně rozmlouval svatý František o opravě kostela svatého Damiána. Také v rámci prohlídky baziliky je možnost zhlédnout výstavu s osobními věcmi svatého Františka a svaté Kláry. Dole pod městem stojí barokní kostel, uvnitř něhož je stará kaple Porciunkule, kde svatý František založil roku 1208 františkánské hnutí a kde také roku 1226 zemřel. V Assisi se konají mnohé slavnosti, jak církevního, tak světského charakteru. Náboženské slavnosti zde probíhají celý rok. Například o vánocích se staví betlémy, o svatém týdnu se konají v ulicích města průvody mnichů osvětlené pochodněmi a pašijové hry v dobových kostýmech. Assisi je také místem ekumenických setkání představitelů různých církví z celého světa. Nejznámější folklórní událostí jsou začátkem května oslavy jara, festival trvá tři dny a vzpomíná se i na bezstarostné dětství svatého Františka, které prožil v Assisi v rodině zámožného kupce. Festival je soutěžní přehlídkou písní, hudby, kostýmů a květin. V Assisi je možno také zhlédnout výstavu umění a řemesel Umbrie, jsou zde ukázky výrobků tradičních řemesel: krajky, výšivky, staré zbraně, keramika, výrobky ze dřeva, skla a kamene. Město nabízí badatelům archiv knihovny, milovníkům přírody tiché lesy v okolí, nebo výstup na horu Monte Subasio s nadmořskou výškou 1290 metrů. Jana

14 STRANA 14 Markétské hody 16. a 17. července pořádali kníničtí stárci spolu s obecním úřadem tradiční krojované Markétské hody. Při nich každoročně oslavujeme patronku našeho kostela svatou Markétu, a zároveň si užíváme radosti (nejen) mládí hudbu, tanec, zpěv, ale hlavně setkávání s kamarády, blízkými i těmi vzdálenějšími. Pro místní farníky je vrcholem hodů nedělní mše, které se každoročně účastní krojovaná mládež a tím nemyslím pouze ty -náctileté, ale vlastně všechny věkové kategorie od batolecího věku. Ozdobou mše bývá též účast krojovaných přespolních těch, kteří k nám v tradičním oděvu zavítali z jiných obcí a účastní se hodového programu. A pokud mám vypíchnout něco, čím se letošní Markétské hody lišily od těch minulých, musím zmínit aktivní účast knínických vdaných žen na hodovém dění. Od letošního roku totiž i vdané ženy mají své vlastní tradiční kroje sice o něco prostší než jejich dcery, ale o to slušivější. Posuďte to sami! Na stránkách naleznete spoustu fotografií. Chválím naše maminky, že pouze nečinně nestály v koutě a nekoukaly závistivě po svobodných stárkách, ale že to letos zkrátka vzaly do svých rukou. Maruška Dvořáková Žehnání misijního kříže V typicky červencově parném odpoledni se v neděli 2. října uskutečnilo žehnání misijního kříže v poli za Moravskými Knínicemi. Původní kříž, který zde desetiletí stával a připomínal kolemjdoucím význam utrpení v lidském životě, se vlivem trouchnivění již před lety doslova rozpadl. Díky snaze zaměstnanců obecního úřadu se letos podařilo dřevěný misijní kříž nahradit novým. 2. října před druhou hodinou odpolední vyšli farníci růžencovým průvodem od kostela směrem ke kříži, který poté požehnal otec Adam za spoluúčasti otce Jiřího Krpálka. Slavnostní atmosféru podtrhl zpěv místní scholy a Mužského sboru. Věřím, že kříž bude nejen pěkným místem k zastavení uprostřed vycházky, ale i připomínkou toho, kam by se měly ubírat naše životy. Maruška Dvořáková Koncert Musica animae a Žesťového kvinteta V neděli 4. září se uskutečnil v kuřimském kostele koncert našich již dobře známých hostů Musica animae a Žesťového kvinteta. Tentokráte byla ale atmosféra jiná pro mě samotnou slavnostnější, ale také v jistém slova smyslu smutnější. Koncert byl totiž spojen s poděkováním za 80 let otce Jiřího Krpálka, ale zároveň rozloučením s jeho působením v naší farnosti. Celým koncertem provázel a také svým brilantním přednesem osvěžil program jeden ze zakládajících členů Musica animae Jan Míchal. A nás, pravidelné návštěvníky jejich kuřimských vystoupení, opět nenechal spát výjimečný hlas sólistky Dagmar Osičkové. Po koncertě jsme se přesunuli za faru a popřáli panu faráři k jeho narozeninám. Nechyběl ani dort ovšem osmdesát svíček pan farář naštěstí sfukovat nemusel. Jak říkají sami členové Musica animae na svých internetových stránkách, ke vzniku souboru je vedla snaha hrát hudbu, kterou mají rádi, která vychází z jejich duše. A že se dotkla i našich duší, to vám zcela jistě potvrdí všichni, kteří se 4. září na koncert vypravili. Maruška Dvořáková

15 STRANA 15 Ohlas z jeviště V posledním zářijovém týdnu sedím na pracovním obědě s moc fajn člověkem, ředitelem jedné výrobní firmy, a on mi během úvodních vět říká: Včera večer jsem si na Vás vzpomněl. Přijel za mnou můj známý. Kamarád, se kterým jsem léta hrával v kapele. A říkal mi, že nedávno měli vystoupení v Kuřimi a že toto vystoupení bylo pro něj i jeho spoluhráče moc krásným zážitkem. Tak to jsem zpozorněl. Hudební vystoupení, pokud je kvalitně provedené, je většinou zážitkem pro mě jako pro posluchače. Ale že by mohlo být zážitkem i pro účinkující? Když se pak záhy z onoho neznámého známého vyklubal umělecký vedoucí úžasného hudebního souboru Musica animae pan Jan Míchal, požádal jsem o jeho kontakt a oslovil jej s prosbou podělit se s námi o jeho dojem z vystoupení v Kuřimi. Pan Míchal mi s velkou vstřícností vyhověl. Mirek Koncert duchovní hudby Komorního souboru Musica animae a Žesťového kvinteta v kostele sv. Máří Magdalény v Kuřimi u příležitosti 80. narozenin P. Jiřího Krpálka Prostřednictvím vašeho farního časopisu Petrklíč chceme poděkovat všem, kteří přišli v neděli do kostela v Kuřimi na naše společné hudební setkání u příležitosti 80. narozenin pana faráře. Po těch sedmi letech, kdy jsme hráli u vás poprvé, jezdíme do naší Kuřimi rádi. A to letošní setkání bylo v čemsi výjimečné. Těžko popsat, co se vlastně dělo. Faktem je, že když jsme si po vystoupení mezi sebou sdělovali dojmy, shodli jsme se, že máme za sebou velmi silný vnitřní prožitek umocněný zaplněným kostelem i vyžádaným přídavkem. S odstupem času si uvědomujeme, že tím pojícím prvkem a nejvyšší motivací byla přítomnost jubilanta a toho, který naše kroky řídí. Ještě jednou díky vám všem! Těšíme se na další setkávání s našimi Kuřimáky! Vaše Musica animae a Žesťové kvinteto

16 STRANA 16 Duchovní árie a písně pro varhany a zpěv V úterý 4. října se uskutečnil v kuřimském kostele další koncert duchovní hudby varhanní koncert přední české varhanice Hany Bartošové, která byla doprovázena mezzosopranistkou Veronikou Hajnovou. Koncert pořádalo město Kuřim, Městská knihovna, kulturní oddělení v rámci cyklu koncertů Spolku přátel hudby Kuřim. Kostel byl zaplněn do posledního místa. Obě umělkyně podaly vynikající výkon. Provedly nás duchovní hudbou od baroka až po současnost. Na historických varhanách z roku 1893 zazněly skladby Johanna Sebastiana Bacha, Antonína Dvořáka, Bohuslava Martinů, Petra Ebena a dalších skladatelů duchovní hudby. Krásný mezzosoprán zpěvačky zaplnil bezezbytku chrámový prostor, prostor, pro který byla takováto hudba komponována. Pro nás posluchače tak umělkyně vytvořily prostor pro odpočinek, meditaci a zastavení v běhu všedního dne. Velmi příjemná byla i atmosféra po koncertě, kdy se vytvořilo několik skupinek diskutujících, kteří nespěchali domů a společně strávili několik dalších minut všedního dne. RFS Nová kniha dobrovolníků z kuřimské farnosti V říjnu vyšla v nakladatelství Cesta nová kniha Karla a Marušky Dvořákových s názvem Sto dětí mi říká brácho. Manželé z Moravských Knínic poutavě vyprávějí o svých zážitcích z roční dobrovolné služby ve vesnické škole v jedné z nejzaostalejších oblastí Indie. Kde knihu koupíte: Vzadu v kuřimském i knínickém kostele, přímo u autorů (kdo chce, dostane i podpis ) nebo v prodejně nakladatelství Cesta (Rašínova ulice, Brno) Cena: 149 korun Počet stran: 160 stran brož stran barevné přílohy Pro koho se kniha hodí: Pro všechny, které zajímá cestování, odlišná kultura i dobrodružství, stejně jako pro ty, kteří si pouze chtějí dobře počíst. Vhodné pro všechny věkové kategorie. Ideální vánoční dárek pro vaše přátele a známé

17 STRANA 17 Pozvánka na Martinské hody a Den obce Srdečně Vás zveme na krojované Martinské hody, které se konají 12. listopadu 2011 v Moravských Knínicích. Sobotní hodová zábava začíná ve 20:00 v sokolovně. V neděli 13. listopadu zveme všechny na Den obce. V 11 hodin bude sloužena slavnostní mše svatá v místním kostele, odpoledne od 16 hodin pak v místní sokolovně zahraje k tanci i poslechu cimbálová muzika to vše s účastí krojované chasy. Maruška Dvořáková Kulturně-duchovní dění Řádové kostely po řadě, kostel Narození Panny Marie Vranov u Brna Komentovaná prohlídka pořádaná Diecézním muzeem v Brně Začátek v 10:00 Vranov u Brna, kostel Narození Panny Marie Řádové kostely po řadě, kostel Nalezení sv. Kříže, Brno Komentovaná prohlídka pořádaná Diecézním muzeem v Brně Začátek v 10:00 Kapucínské náměstí, Brno Svatohubertská pouť, kostel Jména Panny Marie, Křtiny Mši svatou doprovázejí trubači ŠLP ML Křtiny MZLU v Brně a pěvecký sbor Kantila Křtiny Začátek v 10:30 kostel Jména Panny Marie, Křtiny Slavnost svaté Anežky České v soběšickém klášteře kulturní a duchovní program Sobota : 14:30 Pásmo Legenda o svaté Anežce 15:00 PhDr. Petr Kubín Ph.D.: Svatá Anežka legendy, kosti a ideály Přednáška a příležitost k dotazům 17:00 Nešpory ze slavnosti sv. Anežky. Neformální setkání v prostorách fortny Neděle : 9:00 Mše sv. ke cti svaté Anežky - celebruje Mons. Jiří Mikulášek, generální vikář Spirituály a gospely - Lee Andrew Davison (USA) a jazzové trio (ČR) Koncertní pořad je sestaven z řady známých či méně známých písní a doplněn zajímavým povídáním Začátek v 19:30 velký sál KD Kuřim; vstupné 100,-Kč

18 STRANA 18 Vyúčtování darů Přehled příjmů a vydání na dárky pro P. Jiřího Krpálka při jeho odchodu z kuřimské farnosti a k jeho 80. narozeninám, pro otce Václava a otce Adama. Předmět Příjmy Výdaje Zůstatek Dary od farníků ,00 Kč ,00 Kč Polohovací postel s ovládáním včetně dopravy na Lipůvku Kytice růží jako poděkování P. Jiřímu Krpálkovi Květina orchidej (včetně obalu) jako poděkování otci Václavovi Rychlému za obětavý zástup v době nemoci P. Krpálka a sloužení nedělních mší sv. v 11 hodin ,00 Kč ,00 Kč 770,00 Kč ,00 Kč 412,00 Kč ,00 Kč Kytice růží na přivítání nového kněze do naší farnosti 770,00 Kč ,00 Kč Mezisoučet: ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Dárek k 80. narozeninám: Televize 8 788,00 Kč 4 260,00 Kč Satelit 4 339,00 Kč -79,00 Kč HDMI kabel (mezi televizí a satelitem) 129,00 Kč -208,00 Kč Trubka na stožár 253,00 Kč -461,00 Kč Mezisoučet: ,00 Kč -461,00 Kč Celkem: ,00 Kč ,00 Kč -461,00 Kč Poznámka: Odvoz na Lipůvku zajistil ing. Marek Motyčka, montáž provedl Petr Novotný zdarma a dodal další potřebné součástky na montáž např. koaxiál, další propojovací kabely, koncovky, atd.). Chybějící peníze dodala paní Novotná. Doklady jsou ke zhlédnutí u slečny Hanky Prokopové. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. Marie Novotná a Jana Zedníková

19 STRANA 19 Důležité organizační změny ve farnosti Bohoslužby v letním i zimním období: Kuřim Pondělí 8:30 mše sv. --- Úterý Středa 8:30 mše sv. --- Čtvrtek 17:30 adorace 18:00 mše sv. Moravské Knínice Pátek 17:00 mše sv. 18:30 mše sv. --- Sobota 8:30 mše sv. --- Neděle 8:00 mše sv. 9:30 mše sv. 11:00 mše sv. Pravidelně druhou neděli v měsíci bude udělována svátost křtu v 9:00 (mezi bohoslužbami) Úřední hodiny na faře: Den Čas Pondělí 10:00 11:00 Středa 17:30 18:30 Lidi, kteří čekají na autobus, a nejen ty, zveme po nedělní ranní mši sv. na teplý čaj do farní klubovny, abyste nemuseli stát na zastávce. Půl hodiny před každou mší svatou je možnost přistoupit ke svátosti smíření. Pro vnitřní potřebu vydává farnost v Kuřimi Uzávěrka příštího čísla je Redakční rada: Hana Prokopová, Radka Sedmíková, Jana Kolaříková, Dáša Montágová, Petr Prokop, Dan Planer, Mirek Strašák. Příspěvky zasílejte, prosím, na nebo dejte do schránky vzadu v kostele Časopis Petrklíč je také zveřejňován na internetových stránkách:

20 STRANA 20

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

V Á N E K. Vánoce v srdci

V Á N E K. Vánoce v srdci Ročník 10, číslo 12, 30.11.2014 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Vánoce v srdci Blíží se Vánoce a já pořád nemohu zaslechnout rolničky, o kterých se tak často vypráví dětem. Slyším jen těžké kroky

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

Kostelníček OMALOVÁNKA

Kostelníček OMALOVÁNKA . OMALOVÁNKA Kostelníček Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 4 ročník XIV Losovat se bude při dalším vydání Kostelníčku!!! Hodně štěstí!!! Jméno:...Příjmení:... -12- Drazí, Dovolte mi, abych

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 1 Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 Úvodní slovo Vážení a milí čtenáři našeho farního zpravodaje Zdiva s troškou heřmánku. Rád bych o těchto Vánocích a na závěr roku 2011 poděkoval všem, kteří přispívají

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26.

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. ročník 8 2/1997 Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. dubna 1997) Korunovace milostné sochy Panny Marie Křtinské Od

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

Mezinárodní festival. Romale

Mezinárodní festival. Romale Mezinárodní festival Romale Naši drazí přátelé a milovníci romské hudby, dovolte, abych vás všechny tímto pozvala na další ročník mezinárodního romského festivalu "ROMALE" romská oslava / Gypsy Celebration,

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015 Neděle 27. prosince 2015 Děkuji za rekordní sbírku z min. neděle na splacení dluhů, která vynesla u sv. Anny 53039,- v Bludovicích 9948,- a na Špluchově 2165,- Dětská mše sv. - bude u sv. Anny příští neděli

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové.

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové. Ohlášky 25.12.2014 Kázání (čtení) : Písně: Varhany: s. f. Mária Jenčová 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové br. Josef Londa.

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Informátor. sboru Vojkovice

Informátor. sboru Vojkovice Informátor sboru Vojkovice zima 2015 1 Slovo kazatele Kamil Majer Milá vojkovická rodinko. Stojíme na prahu nového roku. A toto období, bývá obdobím, kdy rekapitulujeme a hodnotíme rok přechozí a dáváme

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

2. kapitola: přehled událostí v roce 2009

2. kapitola: přehled událostí v roce 2009 2. kapitola: přehled událostí v roce 2009 Leden 3. ledna se v sokolovně konalo představení morkovských ochotníků. Šlo o hru Tři v tom od Jaroslava Vostrého. Účast byla vysoká a návštěvníci byli velmi spokojeni.

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVIII. Březen 2012 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, v únoru byli ohlášeni kandidáti na křest o letošních Velikonocích. Měli přijít

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Nabídka lokalit Akce památky

Nabídka lokalit Akce památky Nabídka lokalit Akce památky Pokud se budete chtít na cokoliv zeptat, pište na pamatky@brontosaurus.cz. PLUMLOV Paní místostarostka se nám ozvala s nabídkou pořádat zde pracovní víkendovky. Rekonstrukce

Více

Katedrála Svatého Ducha řím. katol.

Katedrála Svatého Ducha řím. katol. V HRADCI KRÁLOVÉ Katedrála Svatého Ducha řím. katol. Karla Tomana, 500 03 19.00 Zvony zvoní napříč časem Vyzvánění katedrálních zvonů 19.10 Přivítání návštěvníků Noci kostelů 19.15 Duchovní a varhanní

Více

07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice

07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice 07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice Sušice Vikariát Sušice-Nepomuk Farnost Sušice Kostel sv. Václava, mučedníka (děkanský) sv. Felixe z Kantalicia (klášterní) Nanebevzetí Panny Marie (hřbitovní) sv. Andělů

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání

2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání 2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání KOMBINOVANÝ KURZ PRO UČITELE NĚMČINY HORIZONTE INSTITUT FÜR SPRACHE, KOMMUNIKATION

Více

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016 SBOROVÝ DOPIS Červen 2016 Milí v Kristu, letošní Noc kostelů jsem společně s Danielem Červeňákem strávil v Sedlčanech. Takže to, jak probíhal večer otevřených dveří v naší modlitebně v Ječné, vím pouze

Více

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Eva Zemanová, ředitelka školy a kolektiv učitelek MŠ Kly Úvod Dne 30. 10. 2012 proběhl v naší mateřské škole Projektový den. Celým dnem nás provázela včelka

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem

Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem Líba Fáryová organizuje Ondrovy výšlapy už několik let. Občas jsem měla touhu se přidat, ale já jsem více přemýšlivý než sportovní typ. V červnu 2012 jsem si přece

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

ZPRÁVY A OHLASY Červenecsrpen

ZPRÁVY A OHLASY Červenecsrpen ZPRÁVY A OHLASY Červenecsrpen 2015 Měsíčník novoměstského sboru ČCE Ročník XIV. Zprávy ze staršovstva 3. 6. 2015 Staršovstvo jednalo o sborovém domě v Novém Městě. Petr Hladík zformuluje a umístí na webové

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: CZ.1. 07/1. 4. 00/21.2712 Šablona: VY_32_INOVACE_1_09_Vv Ročník: 3., 4. a 5. Datum vytvoření: 11. 4. 2013 Datum ověření ve výuce: 24.

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Občasník Letovické farnosti Letnice 2014

Občasník Letovické farnosti Letnice 2014 Občasník Letovické farnosti Letnice 2014 Přijď, Boží větře, přijď a zavaň ze čtyř stran, přijď, Duchu, probudit mé pláně suchých kostí, přijď, Eliášův vánku, do mých bezbožností, přijď, Duchu, skrze nějž

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY za rok 2012 Kdo jsme Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc (VKH) je občanské sdružení věřících studentů Univerzity Palackého v Olomouci

Více

NEWSLETTER - ÚNOR 2014

NEWSLETTER - ÚNOR 2014 NEWSLETTER - ÚNOR 2014 Drazí přátelé, jak už jistě víte, v Latinském kulturním centru se děje mnoho zajímavých akcí, rozhodli jsme se tedy vytvořit pro Vás tento informační newsletter, kde můžete najít

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 4 duben 2012 PROČ SLAVÍME VELIKONOCE A CO NÁM PŘIPOMÍNAJÍ? Často dnes slyšíme, že Velikonoce jsou svátkem jara. Původně tomu v pohanských dobách tak

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích.

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích. Panství Bechyně Panství Bechyně Společnost Panství Bechyně s.r.o. Vám nabízí široké spektrum služeb, a to nejen pronájem konferenčních a školicích prostor, ale také zajištění programu, koordinace akcí,

Více

RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště)

RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště) RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 3/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz RODINNÉ CENTRUM OSLAVILO

Více