Naše modlitby a plnomocné odpustky za naše drahé zesnulé jsou znamením lásky, která je silnější než smrt. Otec Adam

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Naše modlitby a plnomocné odpustky za naše drahé zesnulé jsou znamením lásky, která je silnější než smrt. Otec Adam"

Transkript

1 ROČNÍK VI. ČÍSLO 3/2011 ČASOPIS KUŘIMSKÉ FARNOSTI Náš milující Bůh nás chce spasit, a proto poslal svého Syna, aby za nás zemřel na usmíření našich hříchů. On nám jasně říká, že ani smrt nás nemůže odloučit od jeho lásky (Řím 8,38-39), jeho láska a milosrdenství potrvají navěky (1 Kor 13). Jako křesťané si můžeme navzájem pomáhat, protože skrze křest jsme všichni údy Kristova těla. Už první křesťané si byli vědomi, že tato jednota trvá za hranice smrti a spojovali živé i mrtvé do společenství svatých. Protože jak živí, tak mrtví jsou údy Kristova těla (1 Kor 15,29), můžeme v modlitbě Krista prosit, aby pomohl zemřelým vstoupit do slávy nebe. Ježíš Kristus nám svým zmrtvýchvstáním otevřel bránu nebe, a proto je dána našim modlitbám tato síla: tradičně jí říkáme plnomocné odpustky. Plnomocné odpustky pro duše zemřelých, které potřebují očištění, můžeme získat prvních osm listopadových dnů. Podmínkou jsou známé úkony: přijetí svátosti smíření Eucharistie svaté přijímání modlitba na úmysl Svatého otce (Otče náš a Zdrávas či jiná modlitba) Dále je třeba se na hřbitově pomodlit za zemřelé (stačí v duchu). Od poledne do půlnoci je možné tyto odpustky pro duše v očistci získat návštěvou kostela spojenou s Modlitbou Páně a Vyznáním víry. Předpokladem je, že pokřtěný (neexkomunikovaný) katolík, který je ve stavu milosti aspoň po předepsaných úkonech, má úmysl odpustek získat a nemá sebemenší zalíbení v hříchu. Zmiňovanou svátostnou zpověď stačí přijmout v několikadenním rozmezí. Na jejím základě lze získat více odpustků, avšak pro každý odpustek zvlášť je nutné přijmout Svátost oltářní a pomodlit se předepsanou modlitbu. Za jeden každý den se získá vždy jen jeden plnomocný odpustek. Naše modlitby a plnomocné odpustky za naše drahé zesnulé jsou znamením lásky, která je silnější než smrt. Otec Adam

2 STRANA 2 Duchovní zamyšlení Když se farizeové doslechli, že Ježíš umlčel saduceje, shromáždili se a jeden z nich, znalec Zákona, ho chtěl uvést do úzkých a zeptal se: Mistře, které přikázání je v Zákoně největší? Odpověděl mu: Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhé je podobné: Miluj svého bližního jako sám sebe. Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci. Mt 22,34-40 V dnešním evangeliu jsou dvě nařízení: milovat Boha nadevše a bližního jako sám sebe. První nařízení se nám může zdát normální a přirozené, ale není tomu tak. Často totiž Boha neklademe na první místo. Každý den ráno mu zkusme odevzdat celý den, svou práci, vztahy i lidi, se kterými se máme setkat. A druhé přikázání milovat bližního jako sám sebe? Uvědomme si, jak se sobě věnujeme, jak si dopřejeme A náš bližní? Největší štěstí člověka je v tom, když nasměruje své bytí na Boha, zapomene sám na sebe, odloží své touhy po pohodlí, nadbytečném majetku a po marnosti. Tím uvidí vedle sebe i potřeby bližních. Zamysleme se: jak je to s naší láskou k Bohu a bližnímu? Hanka Noc kostelů v Kuřimi očima návštěvníka Škoda, že je to už za námi. Byl to skvělý nápad, aby se i Kuřim zapojila 27. května do mezinárodní akce Noc kostelů a tím vešla do podvědomí všech také pozitivní činností. Dosud jsme celostátně známí bohužel pouze nechvalnou Kuřimskou kauzou týraných chlapců. A čí to byl dobrý nápad? Byla to jedna obětavá farnice, která se ujala koordinace. Do Noci kostelů se v Kuřimi zapojily Římskokatolická farnost i obec Církve československé husitské, a proto byla koordinace nutná. Přes všechny námitky a poznámky různých pesimistů, že v Kuřimi se taková věc nepodaří, dokázala zapojit celou rodinu i celou řadu dalších farníků. A bylo jich nakonec opravdu hodně, kdo obětavě a nezištně pracovali na zdárném průběhu celé akce. A kdyby nepršelo, bylo by to ještě zajímavější, protože byl nachystaný i venkovní program, jako například večerní nasvícení kostela, dětské hry, cimbálová muzika, občerstvení, atd. Prostě počasí řeklo ne, tak se operativně muselo najít jiné řešení: cimbálová muzika Kyničan hrála ve farní klubovně, na faře se našlo místo pro děti a jejich malování ornamentů na obličej to byl pro ně přímo zážitek (poděkování za ně patří slečně malířce). Pro občerstvení kávu, čaj, množství sladkého a slaného pečiva, které ochotné ženy napekly a donesly, se též z venkovního prostoru našlo náhradní řešení prostě něco ve farní klubovně, další na oratořích a též u bočních kostelních dveří. V oratořích upoutávaly návštěvníky výstavy o historii kostela a farnosti a o průběhu liturgického roku ve farnosti. Ve věži kostela byla instalována výstava o historii samotné věže a zvonů kostela, spojená s výkladem a s možností podívat se na Kuřim shora. Ale co bylo největším překvapením v oratořích, byly krásné dívky princezny v dobových krojích, které představovaly světice. Příchozím vyprávěly příběh svého života jako

3 STRANA 3 nápovědu k určení, o které osobnosti se jedná. Tuto naučnou a poznávací hru naše dívky zvládly na výbornou. V hlavní části kostela se pohybovala pohotová a věciznalá průvodkyně Anežka Sedmíková a jakmile se objevila další skupina neznámých tváří, hned se jich ujala a pozvala na komentovanou prohlídku. Poučného a velmi zajímavého výkladu ke kostelním varhanám se ujal zkušený varhaník pan Bohumil Kšica. Pěkné hudební zážitky všem připravil kuřimský pěvecký sbor K-dur s hudebním doprovodem. Také mužský pěvecký sbor z Moravských Knínic, který zazpíval menší písně a capella, hřměl kuřimským kostelem prostě úžasné. Dalším skvělým nápadem a překvapením pro všechny byla prohlídka setmělého kostela, kdy byly bodově osvětlovány jednotlivé sochy a obrazy, z reproduktorů zněl komentář a vše podbarvovala tematická hudba. Organizátoři to měli vychytané. U vchodu, kde návštěvníkům byly nabízeny upomínkové obrázky, brožurky s informacemi o kostele a pamětní razítka, se organizátoři střídali ve službách. Účinkující hudebníci a zpěváci dostali kromě výše uvedených dárečků malé překvapení v dárkové kabelce s motivem noci kostelů v sáčku byly na ochutnávku koláčky a další dobrůtky. V průběhu akce se někteří návštěvníci odešli podívat na program připravený ve Sboru Dr. Karla Farského a také na program v Křesťanském centru v Penzioně u Mostu. Ale před prohlídkou Načerno se náš kostel opět zaplnil. A na koncert Barokní maličkosti v podání souboru staré hudby Ensemble Serpens Cantat se přišel podívat i pan biskup CČSH ThDr. Petr Šandera, aby pak Noc kostelů ukončil společně s Mons. Jiřím Krpálkem. V našem kostele bylo v průběhu pátečního večera a noci zaznamenáno téměř 500 návštěvnických vstupů. Když jsem v kostele potkávala tolik neznámých lidí, ale i známých, ovšem těch, kteří normálně do kostela nechodí, řekla jsem si je to dobře. Marie Novotná Ještě jedno poděkování Poděkování všem, kteří se jakkoli podíleli na organizaci Noci kostelů 2011, bylo vysloveno již několikrát. Chtěla bych vyjádřit ještě jedno poděkování, a to za fotografie z celého průběhu naší Noci kostelů. Opravdu krásné fotografie pořídil pan Šudák a věnoval nám je k dalšímu šíření. Výběr z těchto fotografií jsme poslali hlavnímu koordinátoru Noci kostelů v ČR Biskupství brněnskému a sklidili jsme za ně velikou pochvalu. Snímky jsou umístěny na oficiálních stránkách Noci kostelů v sekci fotogalerie. Celou sérii fotografií pana Šudáka si můžete prohlédnout na Děkujeme. RFS

4 STRANA 4 Rozhovor Od poloviny letošního srpna je duchovním správcem naší farnosti otec Adam, kterého jsem požádala o rozhovor. Mohl byste se prosím neutají. Snažím se přízvuk dávat na první představit? slabiku, člověk na to někdy nemyslí a Jmenuji se Adam Malczyński, hned je automaticky polský přízvuk. Když pocházím z Mielca, asi 120 km od Krakova. Je to velké polské průmyslové město, v němž žije tisíc obyvatel, je se budu často s někým bavit, tak si jazyk lépe osvojím. Jak jste se dostal do Čech? zde 5 farností. Pocházím z mladé V poslední farnosti Czchów, kde farnosti, zasvěcené Nejsvětější Trojici a jsem působil, se hodně věnují jsem jejím prvním knězem, kterým jsem už 14 let. V ČR jsem působil v Hodoníně od roku 2010, kde jsem se učil češtinu. A nyní jsem administrátorem v Kuřimi. Čím se liší administrátor od faráře? Administrátor dělá po duchovní stránce všechny činnosti jako farář, ale po materiální stránce nemůže některé věci udělat bez souhlasu biskupství. To je podle církevního zákona. Po několika vysvětlování důležitosti misií. V atmosféře misií jsem už byl více let, než jsem přijel do Česka. Mnoho polských kněží je na misiích, třeba moji kamarádi z ročníku, jeden je v Anglii, dva jsou ve Francii, jeden v Kazachstánu, jeden v Německu, jeden v Africe, jeden v Jižní Americe. Takže jsem cítil, že je poslední doba, kdy můžu vyjet na misii, protože pak je výuka jazyka těžší. Celou dobu bylo ve mně vycestovat a nést světlo Kristovo. Můj letech obdrží administrátor dekret kamarád kněz přišel do Židlochovic z biskupství, že je farářem. Jak jste se učil česky? v roce 2008, několikrát jsem ho navštívil. Bavili jsme se o situaci církve v Česku a o V Hodoníně mě učil češtinu zdejším životě. Poznal jsem Česko, středoškolský učitel a scházeli jsme se 4-5 krát týdně na dvě hodiny. Učil mě gramatiku, ale také číst liturgické texty: mešní čtení a modlitby. Učili jsme se podle knížky Čeština pro začátečníky. zalíbilo se mi tady a rozhodl jsem se přijet sem a sloužit církvi zde, jak nejlépe dovedu. Jak se Vám tady líbí? Kuřim je velmi krásné město, po Co je pro Vás v češtině nejtěžší? jednom měsíci Vám toho ale moc V češtině mám problém neřeknu. Od samého začátku člověk ví, s přízvukem, každý to uslyší, to se že je před ním hodně práce. Chci, aby

5 STRANA 5 lidé věděli, že víra je v životě člověka důležitá. Pastýř má vést lidi k Bohu. Bohudík jsem se na své cestě setkal s dobrotou lidí, mnoho lidí mě podporovalo na samém začátku a dnes také. A díky tomu člověk ví, pro koho pracuje a má také sílu překonávat své životní překážky V čem se liší polské a české farnosti? Je velký rozdíl mezi farnostmi v Česku a v Polsku. V diecézi Tarnów, kde je kněží nejvíce, 1000 slouží ve farnostech a 500 studuje v zahraničí nebo v Polsku, pracuje v misiích nebo je v důchodu. Více kněží ve farnostech si rozdělí práci, v Polsku učíme ve škole, např. v Czchówie jsem učil 24 hodin náboženství týdně, pak jsou skupiny ministranti, lektoři, mládež, růžencové kroužky, prožíváme první pátky v měsíci, mnoho lidí chodí ke zpovědi. Víra lidí je silná, protože jim na cestě k Bohu pomáhá mnoho kněží. V Čechách má farář všechno na svých bedrech, v Polsku má práci lehčí, protože se stará jen o určitou část, pomáhá jen určité skupině lidí. Nedostatek kněží je jedna věc. Kdyby bylo víc kněží, byla by práce lepší. Víc lidí by mohlo cítit, že je to jejich farnost. Důležitou roli hraje rodina. Jak to řekl Jan Pavel II., rodina musí být Bohem silná, od rodiny to všechno začíná. Je-li silná víra v rodině, pak to všechno proudí dál. V Polsku mají děti od samého začátku možnost výuky náboženství s knězem nebo s ostatními řeholníky. Mají setkání ve škole a pak také na faře, jezdí na farní tábory. Je mnoho akcí, které kněz dělá společně s farníky. To v Polsku krásně funguje. V Kuřimi také probíhala výuka náboženství, jak to bude v letošním školním roce? Co se týká výuky náboženství zde v Kuřimi, bude výuka probíhat letos tak jako vloni. Doufám, že v příštím roce bude má čeština lepší. Rád bych vedl děti ke svatému přijímání, uvidíme za rok, jak to bude všechno pokračovat. Budou nějaké časové změny v bohoslužbách? Od 9. října budou časové změny v Kuřimi a v Moravských Knínicích. Rád bych, aby byly začátky ve stejných hodinách, aby se to lidem nepletlo. V pondělí byla mše svatá v 8:30 a v sobotu v 8:00, je to jen malinký rozdíl. Chtěl bych, aby lidé věděli, že je-li v ten den ranní bohoslužba nebo večerní, že začíná vždy ve stejnou dobu. Ale uvidíme, jak se to podaří. Chtěl bych pondělí v 8:30, ve středu v 8:30 a v sobotu v 8:30 a ve čtvrtek v 18:00, v pátek v 17:00 a v Moravských Knínicích v 18:30. Každou první neděli v měsíci bude dětská mše svatá. Děti se budou scházet v 9:30, zazpívají si a bude pro ně připraveno kázání. Bezprostředně poté se začne mše svatá. Druhou neděli v měsíci bych chtěl, aby byl mezi bohoslužbami křest. A další změny? Nechci dělat revoluce. Chtěl bych se nejdřív podívat a postupně třeba zavádět nějaké věci podle svých zkušeností z Polska. Třeba první neděli v říjnu v mnohých farnostech v Polsku bývá růžencový průvod, letos byl v Moravských Knínicích a příští rok uvidíme. Nebo bych chtěl, aby křížová cesta vedla kuřimskými ulicemi. Také chci, aby se při Božím Těle procházelo kolem 4 oltářů. To jsou jen plány, já jsem Polák a nemůžu vše měnit podle svých zkušeností, ale budu se lidí ptát, zda se jim to líbí a souhlasí s tím. Změny nebudu dělat autokrativně, že řeknu, že to bude takto a jinak to nejde. To v žádném případě takto nebude. Děkuji Vám za rozhovor a přeji Vám hodně zdaru ve Vaší práci. Prosím všechny farníky o modlitbu o světlo Ducha svatého pro mne, aby to tady v Kuřimi všechno dobře fungovalo. Dáša

6 STRANA 6 Farní den Již předem se omlouvám, že nebudu konkrétně popisovat ten v Kuřimi. Tam jsem si výborně popovídala, vlastně mohu na toto popovídání navázat. Farní den já bych jej nazvala velkým rodinným setkáním, velkou návštěvou. Nejprve všichni, nebo alespoň ti, kterým leží na srdci farní společenství, uklízejí, pečou a připravují program. Tak se i doma připravujeme na návštěvu. Pak přichází nervozita, zda se na nic nezapomnělo, zda se dostaví všichni a bude jim chutnat a budou se tu cítit dobře. A konečně nastává, s obavami očekávaný den, a je krásné počasí, dobrá a srdečná nálada. V těchto chvílích jsou lidé k sobě více otevření, a tak se o sobě navzájem více dozvídáme. Farní den je také o tom, že ve víře nejsme sami a máme o sebe zájem. Toto setkání má velký význam hlavně pro naše děti, aby si uvědomily, jak důležité je společenství věřících. Celá příprava a pak i samotné setkání spojuje spoustu farníků, navazují se zde přátelství. Farní den myslím, že je to den plný požehnání. Anna Macková První svaté přijímání Je nedělní ráno. Probouzím se a ve slunečních paprscích vidím dvě vykulené oči, které mě pozorují. Následuje snad tisíc po sobě jdoucích otázek, které budou provázet téměř celé dnešní dopoledne... Mami, kdy už půjdem? Mami, a jaký to je a mami, jak ses cítila ty poprvé a mami... Přemýšlím, jak je zkušeně zodpovědět, ale nakonec mi vystačí pouhé Uvidíš... Ucítíš... Oči se na mě opět upřeně a zároveň nechápavě zadívají... Zažili jsme neopakovatelnou neděli... Viděl... Cítil... V mých milovaných hnědých očích jsem najednou uviděla zvláštní klid a vyrovnanost. Jakoby za těch pár okamžiků vyrostl... Zbývá jen děkovat za nezasloužené dary, které stále dostáváme a často si to ani neuvědomujeme... Natálie Romanová

7 STRANA 7

8 STRANA 8 Jestli jsem harfa, pak mé znavené struny jen ve větru drnčí nebo na ně tiše brnkám, když pavučiny smetám ve všední čas. Však tvé verše ji dokáží rozeznít, když jemnými prsty ji hladí, a v chlebové peci v blízkosti sazí zlatá kůrka dozrává, mistře Jane. Jestli jsem harfa, chtěl bych svým hlasem, probudit hloubky duší, ptáku dát sílu do teplých krajů dolétnout a klíčky semen malých sluncí z prachu cest pozvednout. Jako tvé verše, jež dokáží znavené harfy rozeznít, když jemnými prsty je hladí, a v chlebové peci v blízkosti sazí zlatá kůrka dozrává. Jiří Šipr

9 STRANA 9 Vltava 2011 Téměř každý rok v naší farnosti pořádá Pavel Juračka vodáckou akci splouvání řeky Vltavy a bylo tomu tak i letos. Vltava je překrásná řeka, i když pro úplné začátečníky trochu náročnější, velkou výhodou je její celoroční splavnost. Řeka je poměrně rychlá a je vodácky velmi oblíbená pro své krásné okolí, chráněné přírodní rezervace či nádherný Český Krumlov. První den vyrážíme z Vyššího Brodu, oproti loňsku nám počasí přeje. Nováčky čeká tradiční rychlokurs vodáka s praktickou výukou, mám s nimi soucit a zároveň se mi vybavují vzpomínky. Moje první řeka, po které jsem plul, byla Teplá Vltava a dodnes mám v paměti ten pocit beznaděje, když se loď dá do pohybu a vy v ruce držíte pádlo a přemýšlíte, co s ním. První záběry pádel a lodě se dávají do pohybu. Většina jede s lodí špicí kupředu, ale někteří jedou i našikmo, či bokem. Dříve jsem si myslel, že loď má tendenci jet sama po proudu, ale naše skupina je důkazem toho, že tomu tak opravdu není. Kvečeru doplouváme do kempu U Veverek. Přes noc nám vydatně zapršelo zatímco suchozemec tvrdí něco o nevlídném počasí, vodák má radost, protože ví, že nebude muset loď v řece tlačit. Druhý den nás čeká delší úsek. Zastavujeme v Rožmberku a po prohlídce plujeme dále až do kempu U Fíka. Večer prší co víc si už můžeme přát! Třetí den nás čeká průjezd Krumlovem, to je asi nejnáročnější úsek Vltavy, čeká nás asi pět jezů, z nichž nejzáludnější je U Liry. Splouvání jezů patří mezi adrenalinové zážitky je to taková vodácká maturita. Loni jsem pozoroval tento jez a z pěti lodí se jich pět převrhlo. Statistika byla neúprosná. Naší velkou výhodou však je, že Pavel vypůjčil stabilní Ria a nikoliv pevné lodě. Letos je trochu méně vody. Propluli jsme všichni! Další jezy vypadají možná hrozivě, ale skutečnost je jiná. Mezi ty známé patří Jelení lávka. Z lodě máme překrásný výhled na Krumlovský hrad. Večerní procházka Krumlovem je kulturní lahůdka. Nasvětlený hrad se odráží ve Vltavě, úzké uličky připomínají středověk. Další den nás čeká kratší úsek do Zlaté Koruny, takže ještě ráno jdeme do města. V noci opět vydatně prší, a tak poslední den je poznat, že Vltava má mnohem více vody. Už nebudeme muset přemýšlet, kde je mělčina! Začínají vznikat nové skupinky nejmladší vodáci si troufají a vytvářejí vlastní posádku. Vltava teče mnohem rychleji a kilometry rychle ubíhají. Plavbu končíme v meandru u hradu Dívčí kámen. Začíná hustě pršet, ale vodu máme všichni přece rádi! Dan

10 STRANA 10 Pouť Neboť my příchozí jsme před Tebou a hosté, jakož i všickni předkové naši. (1 Par 29, 15) Zamyšlení nad poutí ke svatému Klimentu Na malém návrší mezi Lipůvkou a Nuzířovem ze tří stran sevřeném lesy stával kdysi kostelík zasvěcený svatému Klimentovi a kolem něj i osada nazývaná Opatovice. Toto místo je spjato se starou cyrilometodějskou tradicí podle legendy tudy prošli soluňští bratři, kteří nesli ostatky třetího papeže a mučedníka, sv. Klimenta, cestou z Krymu přes Moravu do Říma. Historikové sice tvrdí, že je to nepravděpodobné, ale kdo ví? Možná se historikové mýlí. Toto návrší má totiž v sobě něco, čemu se latinsky říká genius loci duch místa. Genius loci je to, proč se na nějaké místo vracíme, proč velice silně pociťujeme jeho atmosféru. A to je přesně můj případ mám rád ten tichý pahorek s křížem a starou třešní, kam nevede žádná cesta. Musíte projít po kraji lesa, a potom přes pole. Snad právě proto tam přijde pouze ten, kdo tam přijít chce a ví jak. Chodívám tam nejen v létě na pouť, ale rád se tam vracím i během celého roku. Vím, jak vypadá svatý Kliment pod příkrovem sněhu v mrazivém lednovém ránu. Mám radost, když stará třešeň na jaře opět rozkvete a místo, kde kostelík kdysi stával, zazáří žlutými petrklíči. Naslouchám téměř posvátnému tichu sychravého podzimního večera, které jen občas přeruší závan větru ve větvích stromů. Kamenné lavice kolem kříže jsou pokryty spadaným listím. Chvíli si tam sednu jako v kostele a zavřu oči. Zdá se mi, jako bych slyšel hlasy lidí přicházejících na mši, cinkání postrojů koní a zpěv starodávné písně. Je to ozvěna dávno zašlých časů? Kolik jen lidí sem již putovalo a vyznalo svoji křesťanskou víru? Dědictví otců zachovej nám Pane, prosí tu zpěvem poutníci každoročně 5. července v den svátku svatých Cyrila a Metoděje při poutní mši svaté, kterou slouží již tradičně generální vikář brněnské diecéze Mons. Jiří Mikulášek. Ano, tato pouť je vskutku dědictvím otců. Je to pouť v původním významu tohoto slova, neboť na návrší s křížem se opravdu putuje. Sraz poutníků je vždy u

11 STRANA 11 křížku při silnici mezi Lipůvkou a Nuzířovem. Poutníci za zpěvu mariánských písní procházejí lesní cestou dolů ke studánce a potom vystupují opět nahoru po poli, stezkou k tomuto účelu upravenou, na návrší ke sv. Klimentu. Je to tedy pouze takové symbolické putování cesta trvající možná 15 či 20 minut, ale o to tu nejde. Když totiž člověk pomalu kráčí lesem a zpívá, dostává se tak nějak mimo čas a prostor této moderní doby. Vidí jen dlouhý zástup poutníků, který se vine od lesa nahoru až na návrší. Je jedním z nich a vnímá ten pocit jistoty, radosti a sounáležitosti s předky. Jistoty, že takhle to vždy bývalo za našich otců, že je dobře, že to takhle bývalo a že je krásné v tom pokračovat. Radosti, že mu bylo dopřáno převzít tento odkaz víry našich předků a nést jej dál příštím generacím. Spravovat dědictví otců. Máloco je v životě člověka důležitější. Nezhyne rod, jenž věřit neustane, dědictví otců zachovej nám Pane!, zpívají poutníci. Dá-li Pán, na shledanou příští rok na pouti ke svatému Klimentu Jan Čáp Ohlédnutí za táborem Když mě Hanka požádala, abych jela jako jedna z vedoucích na farní tábor, tak jsem netušila, že se všichni ocitneme zapleteni v proutí: pedig měl u dětí opravdu úspěch...úžasu: málokdo z dospělých čekal, že děti budou tak šikovné...emocích: žasli jsme, jak citliví ti malí čertíci umí být...bavlně: bavlněné knoty hrály důležitou úlohu při výrobě svíček. Všichni byli od vosku až za ušima, ale tááááááááák šťastní...matracích a spacácích: projít (zvláště po ránu) pokojem byla skoro stezka odvahy, ale nakonec se pořádek vždycky (aspoň trochu) našel...krepovém papíru: cesta do pravěku vedla netradiční cestou, ale dojít se nám podařilo tak i zpátky...provazech: správný pračlověk má praoblečení svázané pralanem a ušité prarybí prakostí...nových zkušenostech: poznali jsme, že žít se dá i bez televize...tunelu: slepecký vlak na rovné ploše byl tak náročný, že maraton je proti tomu procházka růžovým sadem. Zapletena v písmenkách jsem se ocitla už jenom já, když mě Hanka požádala o napsání stručné reportáže z tábora. Potřebovala bych několik čísel Petrklíče, aby se mi to povedlo. Jana Žufníčková

12 STRANA 12 Assisi Krásné středověké město Assisi vás na první pohled zaujme svým panorámatem. Tyčí se na svahu hory Monte Subasio v nadmořské výšce 424 metrů a přirozeně zapadá do okolní lesnaté krajiny. Je jedním z nejznámějších měst ve středoitalském regionu Umbria. Je to středověké město, které zůstalo po staletí nezměněno. Bylo založeno kmenem Umbrů a posléze asi v osmém století před naším letopočtem se dostalo pod vliv Etrusků, o čem svědčí několik málo artefaktů. Za zmínku stojí, že také Řím byl původně jedním z etruských městských států. Časem nadvláda Etrusků vlivem prohraných bitev s Řeky, Římany a vpádem Keltů do Pádské nížiny postupně slábla a došlo k asimilaci etruského obyvatelstva s římským. Město má asi obyvatel, centrum města je chráněno mohutnými hradbami táhnoucími se na terasách svahu v délce zhruba 5 km. Domy byly postaveny z kamene vytěženého na hoře Subasio. Hlavní městské ulice jsou orientovány podélně po vrstevnici od jihozápadu k severovýchodu a kolmo na ně navazují příčné uličky, strategicky budované k rychlému dosažení hradebních zdí při násilném přepadení města. Do města se vstupovalo osmi městskými branami. Historické centrum Assisi je převážně středověké, přesto jsou zde i významné památky z doby vlády Římanů. Patří k nim pozůstatky pohanského chrámu bohyně Minervy, který je dnes přestavěný na kostel Santa Maria sopra Minerva, amfiteátr, zdi městských hradeb, sochy, studny a někdejší fórum dnes Piazza delle Commune. Nejvýznamnějšími středověkými památkami (a také dozajista nejnavštěvovanějšími turisty a poutníky) jsou bazilika svatého Františka a bazilika svaté Kláry ze třináctého století. Bazilika svatého Františka byla vybudována na severozápadním konci města na místě, které do třináctého století sloužilo jako popraviště. Toto místo bylo proto také nazýváno pahorek pekla, po postavení kláštera bylo přejmenováno na pahorek ráje, neboť zde byly uloženy ostatky svatého Františka. K basilice přiléhá komplex kláštera Sacro Convento. Bazilika je dvoupatrová, postavená v letech Skládá se z horního kostela (Chiesa Superiore) a dolního kostela (Chiesa Inferiore). Zachovala se v téměř

13 STRANA 13 původní podobě a patří k nejstarším gotickým stavbám na území Itálie. Interiér dolního kostela je přechodného románsko-gotického slohu, má řadu postranních kaplí a je bohatě vyzdoben malbami. Jsou zde vymalovány scény z úspěšného působení svatého Františka. Autory fresek a obrazů jsou osobnosti jako Giotto, Martini, Lorenzetti, Cimabua. V kryptě pod chrámem se nachází hrobka s ostatky svatého Františka z let V rámci prohlídky chrámu je možnost zhlédnout výstavu s osobními věcmi svatého Františka. Jeho skromný oděv dosvědčuje, že žil opravdu v duchu života v chudobě a v následování Ježíše Krista, který hlásal. Horní chrám je na rozdíl od spodního vzdušný a světlý a díky skleněným oknům má výraznější gotický ráz. Jsou zde opět fresky již zmíněných autorů s výjevy ze života svatého Františka a Starého a Nového zákona. Roku 1257 byla započata stavba baziliky svaté Kláry. Svatá Klára byla původně pohřbena po boku svatého Františka v kostele svatého Jiří, který stával na tomto místě. Krypta pod bazilikou byla postavena v letech , sem byly přeneseny ostatky světice. Exteriér budovy zdobí střídavé pruhy růžového a bílého kamene. Interiér baziliky je podobný horní bazilice svatého Františka, také ji zdobí fresky školy Giotto a Lorenzetti. V kapli Cappela del Crocifisso je dřevěný kříž, s kterým údajně rozmlouval svatý František o opravě kostela svatého Damiána. Také v rámci prohlídky baziliky je možnost zhlédnout výstavu s osobními věcmi svatého Františka a svaté Kláry. Dole pod městem stojí barokní kostel, uvnitř něhož je stará kaple Porciunkule, kde svatý František založil roku 1208 františkánské hnutí a kde také roku 1226 zemřel. V Assisi se konají mnohé slavnosti, jak církevního, tak světského charakteru. Náboženské slavnosti zde probíhají celý rok. Například o vánocích se staví betlémy, o svatém týdnu se konají v ulicích města průvody mnichů osvětlené pochodněmi a pašijové hry v dobových kostýmech. Assisi je také místem ekumenických setkání představitelů různých církví z celého světa. Nejznámější folklórní událostí jsou začátkem května oslavy jara, festival trvá tři dny a vzpomíná se i na bezstarostné dětství svatého Františka, které prožil v Assisi v rodině zámožného kupce. Festival je soutěžní přehlídkou písní, hudby, kostýmů a květin. V Assisi je možno také zhlédnout výstavu umění a řemesel Umbrie, jsou zde ukázky výrobků tradičních řemesel: krajky, výšivky, staré zbraně, keramika, výrobky ze dřeva, skla a kamene. Město nabízí badatelům archiv knihovny, milovníkům přírody tiché lesy v okolí, nebo výstup na horu Monte Subasio s nadmořskou výškou 1290 metrů. Jana

14 STRANA 14 Markétské hody 16. a 17. července pořádali kníničtí stárci spolu s obecním úřadem tradiční krojované Markétské hody. Při nich každoročně oslavujeme patronku našeho kostela svatou Markétu, a zároveň si užíváme radosti (nejen) mládí hudbu, tanec, zpěv, ale hlavně setkávání s kamarády, blízkými i těmi vzdálenějšími. Pro místní farníky je vrcholem hodů nedělní mše, které se každoročně účastní krojovaná mládež a tím nemyslím pouze ty -náctileté, ale vlastně všechny věkové kategorie od batolecího věku. Ozdobou mše bývá též účast krojovaných přespolních těch, kteří k nám v tradičním oděvu zavítali z jiných obcí a účastní se hodového programu. A pokud mám vypíchnout něco, čím se letošní Markétské hody lišily od těch minulých, musím zmínit aktivní účast knínických vdaných žen na hodovém dění. Od letošního roku totiž i vdané ženy mají své vlastní tradiční kroje sice o něco prostší než jejich dcery, ale o to slušivější. Posuďte to sami! Na stránkách naleznete spoustu fotografií. Chválím naše maminky, že pouze nečinně nestály v koutě a nekoukaly závistivě po svobodných stárkách, ale že to letos zkrátka vzaly do svých rukou. Maruška Dvořáková Žehnání misijního kříže V typicky červencově parném odpoledni se v neděli 2. října uskutečnilo žehnání misijního kříže v poli za Moravskými Knínicemi. Původní kříž, který zde desetiletí stával a připomínal kolemjdoucím význam utrpení v lidském životě, se vlivem trouchnivění již před lety doslova rozpadl. Díky snaze zaměstnanců obecního úřadu se letos podařilo dřevěný misijní kříž nahradit novým. 2. října před druhou hodinou odpolední vyšli farníci růžencovým průvodem od kostela směrem ke kříži, který poté požehnal otec Adam za spoluúčasti otce Jiřího Krpálka. Slavnostní atmosféru podtrhl zpěv místní scholy a Mužského sboru. Věřím, že kříž bude nejen pěkným místem k zastavení uprostřed vycházky, ale i připomínkou toho, kam by se měly ubírat naše životy. Maruška Dvořáková Koncert Musica animae a Žesťového kvinteta V neděli 4. září se uskutečnil v kuřimském kostele koncert našich již dobře známých hostů Musica animae a Žesťového kvinteta. Tentokráte byla ale atmosféra jiná pro mě samotnou slavnostnější, ale také v jistém slova smyslu smutnější. Koncert byl totiž spojen s poděkováním za 80 let otce Jiřího Krpálka, ale zároveň rozloučením s jeho působením v naší farnosti. Celým koncertem provázel a také svým brilantním přednesem osvěžil program jeden ze zakládajících členů Musica animae Jan Míchal. A nás, pravidelné návštěvníky jejich kuřimských vystoupení, opět nenechal spát výjimečný hlas sólistky Dagmar Osičkové. Po koncertě jsme se přesunuli za faru a popřáli panu faráři k jeho narozeninám. Nechyběl ani dort ovšem osmdesát svíček pan farář naštěstí sfukovat nemusel. Jak říkají sami členové Musica animae na svých internetových stránkách, ke vzniku souboru je vedla snaha hrát hudbu, kterou mají rádi, která vychází z jejich duše. A že se dotkla i našich duší, to vám zcela jistě potvrdí všichni, kteří se 4. září na koncert vypravili. Maruška Dvořáková

15 STRANA 15 Ohlas z jeviště V posledním zářijovém týdnu sedím na pracovním obědě s moc fajn člověkem, ředitelem jedné výrobní firmy, a on mi během úvodních vět říká: Včera večer jsem si na Vás vzpomněl. Přijel za mnou můj známý. Kamarád, se kterým jsem léta hrával v kapele. A říkal mi, že nedávno měli vystoupení v Kuřimi a že toto vystoupení bylo pro něj i jeho spoluhráče moc krásným zážitkem. Tak to jsem zpozorněl. Hudební vystoupení, pokud je kvalitně provedené, je většinou zážitkem pro mě jako pro posluchače. Ale že by mohlo být zážitkem i pro účinkující? Když se pak záhy z onoho neznámého známého vyklubal umělecký vedoucí úžasného hudebního souboru Musica animae pan Jan Míchal, požádal jsem o jeho kontakt a oslovil jej s prosbou podělit se s námi o jeho dojem z vystoupení v Kuřimi. Pan Míchal mi s velkou vstřícností vyhověl. Mirek Koncert duchovní hudby Komorního souboru Musica animae a Žesťového kvinteta v kostele sv. Máří Magdalény v Kuřimi u příležitosti 80. narozenin P. Jiřího Krpálka Prostřednictvím vašeho farního časopisu Petrklíč chceme poděkovat všem, kteří přišli v neděli do kostela v Kuřimi na naše společné hudební setkání u příležitosti 80. narozenin pana faráře. Po těch sedmi letech, kdy jsme hráli u vás poprvé, jezdíme do naší Kuřimi rádi. A to letošní setkání bylo v čemsi výjimečné. Těžko popsat, co se vlastně dělo. Faktem je, že když jsme si po vystoupení mezi sebou sdělovali dojmy, shodli jsme se, že máme za sebou velmi silný vnitřní prožitek umocněný zaplněným kostelem i vyžádaným přídavkem. S odstupem času si uvědomujeme, že tím pojícím prvkem a nejvyšší motivací byla přítomnost jubilanta a toho, který naše kroky řídí. Ještě jednou díky vám všem! Těšíme se na další setkávání s našimi Kuřimáky! Vaše Musica animae a Žesťové kvinteto

16 STRANA 16 Duchovní árie a písně pro varhany a zpěv V úterý 4. října se uskutečnil v kuřimském kostele další koncert duchovní hudby varhanní koncert přední české varhanice Hany Bartošové, která byla doprovázena mezzosopranistkou Veronikou Hajnovou. Koncert pořádalo město Kuřim, Městská knihovna, kulturní oddělení v rámci cyklu koncertů Spolku přátel hudby Kuřim. Kostel byl zaplněn do posledního místa. Obě umělkyně podaly vynikající výkon. Provedly nás duchovní hudbou od baroka až po současnost. Na historických varhanách z roku 1893 zazněly skladby Johanna Sebastiana Bacha, Antonína Dvořáka, Bohuslava Martinů, Petra Ebena a dalších skladatelů duchovní hudby. Krásný mezzosoprán zpěvačky zaplnil bezezbytku chrámový prostor, prostor, pro který byla takováto hudba komponována. Pro nás posluchače tak umělkyně vytvořily prostor pro odpočinek, meditaci a zastavení v běhu všedního dne. Velmi příjemná byla i atmosféra po koncertě, kdy se vytvořilo několik skupinek diskutujících, kteří nespěchali domů a společně strávili několik dalších minut všedního dne. RFS Nová kniha dobrovolníků z kuřimské farnosti V říjnu vyšla v nakladatelství Cesta nová kniha Karla a Marušky Dvořákových s názvem Sto dětí mi říká brácho. Manželé z Moravských Knínic poutavě vyprávějí o svých zážitcích z roční dobrovolné služby ve vesnické škole v jedné z nejzaostalejších oblastí Indie. Kde knihu koupíte: Vzadu v kuřimském i knínickém kostele, přímo u autorů (kdo chce, dostane i podpis ) nebo v prodejně nakladatelství Cesta (Rašínova ulice, Brno) Cena: 149 korun Počet stran: 160 stran brož stran barevné přílohy Pro koho se kniha hodí: Pro všechny, které zajímá cestování, odlišná kultura i dobrodružství, stejně jako pro ty, kteří si pouze chtějí dobře počíst. Vhodné pro všechny věkové kategorie. Ideální vánoční dárek pro vaše přátele a známé

17 STRANA 17 Pozvánka na Martinské hody a Den obce Srdečně Vás zveme na krojované Martinské hody, které se konají 12. listopadu 2011 v Moravských Knínicích. Sobotní hodová zábava začíná ve 20:00 v sokolovně. V neděli 13. listopadu zveme všechny na Den obce. V 11 hodin bude sloužena slavnostní mše svatá v místním kostele, odpoledne od 16 hodin pak v místní sokolovně zahraje k tanci i poslechu cimbálová muzika to vše s účastí krojované chasy. Maruška Dvořáková Kulturně-duchovní dění Řádové kostely po řadě, kostel Narození Panny Marie Vranov u Brna Komentovaná prohlídka pořádaná Diecézním muzeem v Brně Začátek v 10:00 Vranov u Brna, kostel Narození Panny Marie Řádové kostely po řadě, kostel Nalezení sv. Kříže, Brno Komentovaná prohlídka pořádaná Diecézním muzeem v Brně Začátek v 10:00 Kapucínské náměstí, Brno Svatohubertská pouť, kostel Jména Panny Marie, Křtiny Mši svatou doprovázejí trubači ŠLP ML Křtiny MZLU v Brně a pěvecký sbor Kantila Křtiny Začátek v 10:30 kostel Jména Panny Marie, Křtiny Slavnost svaté Anežky České v soběšickém klášteře kulturní a duchovní program Sobota : 14:30 Pásmo Legenda o svaté Anežce 15:00 PhDr. Petr Kubín Ph.D.: Svatá Anežka legendy, kosti a ideály Přednáška a příležitost k dotazům 17:00 Nešpory ze slavnosti sv. Anežky. Neformální setkání v prostorách fortny Neděle : 9:00 Mše sv. ke cti svaté Anežky - celebruje Mons. Jiří Mikulášek, generální vikář Spirituály a gospely - Lee Andrew Davison (USA) a jazzové trio (ČR) Koncertní pořad je sestaven z řady známých či méně známých písní a doplněn zajímavým povídáním Začátek v 19:30 velký sál KD Kuřim; vstupné 100,-Kč

18 STRANA 18 Vyúčtování darů Přehled příjmů a vydání na dárky pro P. Jiřího Krpálka při jeho odchodu z kuřimské farnosti a k jeho 80. narozeninám, pro otce Václava a otce Adama. Předmět Příjmy Výdaje Zůstatek Dary od farníků ,00 Kč ,00 Kč Polohovací postel s ovládáním včetně dopravy na Lipůvku Kytice růží jako poděkování P. Jiřímu Krpálkovi Květina orchidej (včetně obalu) jako poděkování otci Václavovi Rychlému za obětavý zástup v době nemoci P. Krpálka a sloužení nedělních mší sv. v 11 hodin ,00 Kč ,00 Kč 770,00 Kč ,00 Kč 412,00 Kč ,00 Kč Kytice růží na přivítání nového kněze do naší farnosti 770,00 Kč ,00 Kč Mezisoučet: ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Dárek k 80. narozeninám: Televize 8 788,00 Kč 4 260,00 Kč Satelit 4 339,00 Kč -79,00 Kč HDMI kabel (mezi televizí a satelitem) 129,00 Kč -208,00 Kč Trubka na stožár 253,00 Kč -461,00 Kč Mezisoučet: ,00 Kč -461,00 Kč Celkem: ,00 Kč ,00 Kč -461,00 Kč Poznámka: Odvoz na Lipůvku zajistil ing. Marek Motyčka, montáž provedl Petr Novotný zdarma a dodal další potřebné součástky na montáž např. koaxiál, další propojovací kabely, koncovky, atd.). Chybějící peníze dodala paní Novotná. Doklady jsou ke zhlédnutí u slečny Hanky Prokopové. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. Marie Novotná a Jana Zedníková

19 STRANA 19 Důležité organizační změny ve farnosti Bohoslužby v letním i zimním období: Kuřim Pondělí 8:30 mše sv. --- Úterý Středa 8:30 mše sv. --- Čtvrtek 17:30 adorace 18:00 mše sv. Moravské Knínice Pátek 17:00 mše sv. 18:30 mše sv. --- Sobota 8:30 mše sv. --- Neděle 8:00 mše sv. 9:30 mše sv. 11:00 mše sv. Pravidelně druhou neděli v měsíci bude udělována svátost křtu v 9:00 (mezi bohoslužbami) Úřední hodiny na faře: Den Čas Pondělí 10:00 11:00 Středa 17:30 18:30 Lidi, kteří čekají na autobus, a nejen ty, zveme po nedělní ranní mši sv. na teplý čaj do farní klubovny, abyste nemuseli stát na zastávce. Půl hodiny před každou mší svatou je možnost přistoupit ke svátosti smíření. Pro vnitřní potřebu vydává farnost v Kuřimi Uzávěrka příštího čísla je Redakční rada: Hana Prokopová, Radka Sedmíková, Jana Kolaříková, Dáša Montágová, Petr Prokop, Dan Planer, Mirek Strašák. Příspěvky zasílejte, prosím, na nebo dejte do schránky vzadu v kostele Časopis Petrklíč je také zveřejňován na internetových stránkách:

20 STRANA 20

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI TROUBKY A BOCHOŘ, Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 31.8. 1.9. 2.9. 3.9. 4.9. 5.9. 22. Votivní mše svatá k Duchu svatému 22. týdne Památka sv. Řehoře Velikého 22.

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už není ten stejný život, neboť my už nejsme tak úplně stejní.

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě.

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě. v týdnu od 3. 7. - 10. 7. 2016 14. týden během roku Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu, sbírku na opravu fary, která vynesla 15.670Kč. Začíná nový pořad bohoslužeb v letním čase večerních v 18:30

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie I, děti ve věku 6 10 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům stala

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 Jít ve stopách Ježíšových, to je naším povoláním. Ony jsou jedinou cestou,

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

V Á N E K. Vánoce v srdci

V Á N E K. Vánoce v srdci Ročník 10, číslo 12, 30.11.2014 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Vánoce v srdci Blíží se Vánoce a já pořád nemohu zaslechnout rolničky, o kterých se tak často vypráví dětem. Slyším jen těžké kroky

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

1 (AT) Heidenreichstein - Litschau 13,1 km

1 (AT) Heidenreichstein - Litschau 13,1 km 1 (AT) Heidenreichstein - Litschau 13,1 km 12 Itinerář Informace celk. dist. místo 0,0 0,0 Heidenreichstein, Tagesstätte Zuversicht 0,1 0,1 Heidenreichstein, Güterweg Altmanns 1,4 1,3 Altmanns, Altmannser

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

Kostelníček OMALOVÁNKA

Kostelníček OMALOVÁNKA . OMALOVÁNKA Kostelníček Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 4 ročník XIV Losovat se bude při dalším vydání Kostelníčku!!! Hodně štěstí!!! Jméno:...Příjmení:... -12- Drazí, Dovolte mi, abych

Více

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 1 Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 Úvodní slovo Vážení a milí čtenáři našeho farního zpravodaje Zdiva s troškou heřmánku. Rád bych o těchto Vánocích a na závěr roku 2011 poděkoval všem, kteří přispívají

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

Akce v Uherském Hradišti, týden Kunovské léto

Akce v Uherském Hradišti, týden Kunovské léto Akce v Uherském Hradišti, týden 24. 15. - 19.6.2016 Kunovské léto Dětský folklorní festival vznikl v roce 1994 z iniciativy bývalých členů folklorního souboru Kunovjan se snahou o vytvoření nové tradice

Více

5. ročník Policejního rafťáku

5. ročník Policejního rafťáku 5. ročník Policejního rafťáku Kdo by to před 5 lety řekl, že tato vodácká akce bude mít nejen mezi IPAky takový úspěch. První ročník Policejního rafťáku jsme zahájili na Vltavě, na které jsme společně

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

aktualizace k CELKOVÝ PŘEHLED

aktualizace k CELKOVÝ PŘEHLED JEDINEČNÁ ARCHEOLOGICKÁ PAMÁTKA VELKOMORAVSKÉ DOBY Významný turistický cíl jižní Moravy. V 8. 10. st. hrad s rozsáhlým až 50 ha podhradím. Archeologickými výzkumy doloženo 12 kostelů, knížecí palác, mohutné

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26.

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. ročník 8 2/1997 Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. dubna 1997) Korunovace milostné sochy Panny Marie Křtinské Od

Více

2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání

2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání 2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání KOMBINOVANÝ KURZ PRO UČITELE NĚMČINY HORIZONTE INSTITUT FÜR SPRACHE, KOMMUNIKATION

Více

Mezinárodní festival. Romale

Mezinárodní festival. Romale Mezinárodní festival Romale Naši drazí přátelé a milovníci romské hudby, dovolte, abych vás všechny tímto pozvala na další ročník mezinárodního romského festivalu "ROMALE" romská oslava / Gypsy Celebration,

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL (Otázky pro vizitovaného a vizitátora v litoměřické diecézi) Schváleno Kněžskou radou litoměřické

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Oblast vzdělávání a kultury v Klubu seniorů Řepy nezanedbáváme

Oblast vzdělávání a kultury v Klubu seniorů Řepy nezanedbáváme Oblast vzdělávání a kultury v Klubu seniorů Řepy nezanedbáváme Nový rok 2017 jsme začali slavnostně a vesele. Chvíle poezie, pěkné vinše, rýmovačky, přáni nebrali konce. Veliký úspěch měla báseň Náš kapitán

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2016 V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem

Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem Líba Fáryová organizuje Ondrovy výšlapy už několik let. Občas jsem měla touhu se přidat, ale já jsem více přemýšlivý než sportovní typ. V červnu 2012 jsem si přece

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

2. kapitola: přehled událostí v roce 2009

2. kapitola: přehled událostí v roce 2009 2. kapitola: přehled událostí v roce 2009 Leden 3. ledna se v sokolovně konalo představení morkovských ochotníků. Šlo o hru Tři v tom od Jaroslava Vostrého. Účast byla vysoká a návštěvníci byli velmi spokojeni.

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Kategorie A ( třída ZŠ)

Kategorie A ( třída ZŠ) 1. Jak se jmenuje architektonický prvek, typický pro středověké duchovní stavby, kterým se do gotické stavby vstupovalo? a) Portál b) Rozeta c) Fiála 2. V průběhu 11. a 12. století se mnohé evropské, ale

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.3. 31.3. 1.4. 2.4. 3.4. 4.4. 5.4. 6.4. 4. postní První pátek v měsíci 5. postní Po kříž. cestě Henčlov 17:30 Od 15 hod. 20:00 14:30 16:30 17:00 Za +

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové.

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové. Ohlášky 25.12.2014 Kázání (čtení) : Písně: Varhany: s. f. Mária Jenčová 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové br. Josef Londa.

Více

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ v týdnu od 22. 5. - 29. 5. 2016 21. týden 21. 5. Památka sv.kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků 7:30 MÁJOVÁ Za syna Jana Klvánka, živou a Klvánkovu a Orságovu, duše v očistci a nová kněžská

Více