Hejčínské OKO ČERVENEC, SRPEN První svaté přijímání letos slavily všechny tři naše farnosti.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hejčínské OKO ČERVENEC, SRPEN 2015. První svaté přijímání letos slavily všechny tři naše farnosti."

Transkript

1 Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně ČERVENEC, SRPEN 2015 První svaté přijímání letos slavily všechny tři naše farnosti.

2 Úvodní slovo Držíte v ruce prázdninové dvojčíslo Hejčínského oka, které je tlustší než obvykle, aby bylo čtivo na prázdniny, jak říká šéfredaktor Daniel Dehner. Uvnitř najdete hutné poznámky Jaroslava France z jeho přednášky na téma Evropa a islám. Nechybí fotky z prvního svatého přijímání, které letos proběhlo poslední květnovou neděli v Hejčíně, Horce i Křelově. Mnozí budou se zájmem prohlížet fotky z farního guláše a hledat, zda je oko fotografa náhodou nezachytilo. Najdete zde samozřejmě vítězný recept ze soutěže o nejlepší buchtu. Tentokrát si také můžete přečíst hned dva rozhovory se zasloužilými hejčínskými farníky, kteří se v létě dožívají životního jubilea. Další dva příspěvky by šlo zařadit do škatulky karmelitánská spiritualita. Jeden je z pera věhlasné učitelky církve na téma modlitby. Druhý představuje novou karmelskou světici z Palestiny, tzv. Malou Arabku, kterou papež František nedávno svatořečil. Co v Oku nenajdete, je informace o dění ve farnosti po prázdninách. Prozradím, že v Hejčíně nás budou čekat na podzim volby do ekonomické a pastorační rady farnosti, neboť mandát současných rad vypršel již před drahným časem. Po několika letech začne v září v Hejčíně příprava na biřmování. Pokud znáte někoho, kdo ještě nepřijal biřmování a věk na to má, nebo jste to vy sami, ať jste mladí či již pokročilého věku, na své štěstí pomyslete a přihlášku na biřmování na konci prázdnin v kostele hledejte. Přeji Vám všem krásný a požehnaný letní čas! P. Marian 2

3 Jubilejní rok sv. Terezie z Avily Žádám vás jen, abyste se na Něho dívaly Představte si, že (Ježíš) je s vámi, a všímejte si, s jakou láskou a pokorou vás učí. A věřte mi, všemožně se snažte být stále s tímto dobrým přítelem. Zvyknete-li si na to, zdržovat se v jeho blízkosti, a On uvidí, že to děláte z lásky a že se mu snažíte ve všem vyhovět a že bez něho nemůžete být, nikdy vám nebude chybět, bude vám pomáhat ve všech vašich trápeních a všude bude s vámi. Myslíte, že je to maličkost mít vždy pohotově takového dobrého přítele? Ach, sestry, vy, které nedokážete hluboce rozvažovat, ani soustředit myšlení na určitý bod, aniž byste neupadly do roztržitostí, zvykněte si, prosím vás, zvykněte si na tento způsob, který radím! Vím, že to dokážete. Několik let jsem se i já trápila tím, že jsem se nedokázala na nic soustředit, a vím, jak je to trýznivé. Ale také vím, že Pán nás nikdy nenechá tak samé, aby nám nepřišel dělat společnost, jen když ho o to pokorně žádáme. Nedosáhneme-li toho za jeden rok, usilujme o to, abychom toho dosáhly po mnoha letech, a nelitujme času, který jsme tak dobře strávily. Copak nás někdo honí? Zvykněme si tedy na tento způsob a snažme se zdržovat se ve společnosti tohoto opravdového Mistra. Nechci po vás, abyste se již zcela soustředily na Něho, abyste si utvořily velkolepé pojmy a konaly hluboké a vytříbené úvahy. Žádám vás jen, abyste se na Něho dívaly. A kdo vám může zabránit, abyste k Němu obracely oči své duše, třeba jen na okamžik, nemůžete-li víc? (Sv. Terezie z Avily: Cesta k dokonalosti 26,1 3) 3

4 Nová karmelská světice Sv. Marie od Ukřižovaného Ježíše ( ) Mariam Baouardy se narodila 5. ledna 1846 v Abellinu (v Palestině). Její matka Mariam Schahyn a její otec Georg Baouardy, kteří oba patřili k řeckomelchitskému ritu, před ní měli již dvanáct synů, ti ale všichni velmi brzy zemřeli. Mariam byly dva roky, když dostala ještě jednoho bratříčka, který jako ona zůstal naživu. Když jí byly čtyři, ztratila oba rodiče a byla adoptována strýcem. Svého bratra, který od té doby žil u jedné z tet, už nikdy neviděla. S rodinou svého strýce se Mariam roku 1854 odstěhovala do blízkosti Alexandrie v Egyptě. V domě svého strýce vedla rozmařilý život až do svých třinácti let. Podle východního zvyku se v tomto věku měla provdat. Vybrali pro ni bratra její tety a Mariam dostala nádherné šaty, ozdobené drahocennými šperky. Když ji teta poučila o jejích manželských povinnostech, Mariam se tak zděsila, že si v noci před svatbou ostříhala vlasy na znamení svého rozhodnutí pro panenství. Strýc a teta zareagovali na její odmítnutí tak dobré partie velmi uraženě a Mariam musela za trest začít pracovat jako služebná v kuchyni. Také její 4

5 zpovědník se od ní odvrátil a kvůli neposlušnosti jí odepřel podat svaté přijímání. Když Mariam zjistila, že jeden bývalý sluha strýcovy rodiny, muslim, se chystal do Nazareta, kde žil její bratr, předala mu jednou večer tajně dopis pro svého bratra. Rozhovor o jejím osudu podnítil tohoto muslima, aby jí navrhl přestoupit k islámu. Ale Mariam tento jeho pokus obrátit ji na svou víru rozhodně odmítla. Nato se tak prudce vznítil jeho hněv proti této malé křesťance, která si dovolila svou víru stavět nad víru jeho, že vytasil svou šavli a prořízl Mariam hrdlo. Tajemná zdravotní sestra, kterou Mariam později interpretovala jako Pannu Marii, se jí těžce zraněné ujala a uzdravila ji. Nicméně v důsledku tohoto zranění měla Mariam po celý život chraplavý hlas. V následujících letech pracovala v různých rodinách jako služebná, nejprve v Alexandrii, pak v Jeruzalémě a v Bejrútu a nakonec v Marseille. Poté, co byla odmítnuta Sestrami sv. Josefa v Marseille, vstoupila v roce 1867 na Karmel v Pau. Kromě jiných zpovědníků ji v následujících letech duchovně doprovázel i biskup z Bayonne. Mariam prožila během svého života na Karmelu jednak velmi extatická a oblažující období, ale také dvě velmi bolestné periody, které se podobaly posedlosti. Poprvé prožila takový stav v létě 1868 v Pau, podruhé se jí to přihodilo roku 1872 v Mangalore v Indii, kam byla poslána v roce 1870, aby tam založila nový klášter. Na konci roku 1872 ji museli poslat zpět do Pau, protože si s ní v Mangalore vůbec nevěděli rady. Poslední léta svého života strávila Mariam s několika spolusestrami ve své vlasti vrátila se zpět do Palestiny. V Betlémě se praktickým a prostým přístupem k životu podílela na stavbě nově zakládaného kláštera karmelitek, do něhož se ovšem spolusestry musely nastěhovat už bez ní: zemřela 26. srpna

6 krátce před dokončením stavby, oblíbená jak u svých sester, tak u svého lidu. Vzpomínky na Mariam a úcta k ní jsou pro její hřejivou a láskyplnou povahu na Karmelu dodnes živé. To, co po ní zůstalo, sestává z několika prostých moudrých výroků; jeden z nich zní: Šťastní maličcí! Všude se pro ně najde místo. Velicí však všude narážejí. Za blahoslavenou ji prohlásil papež Jan Pavel II. 13. listopadu Svatořečena byla 17. května 2015 papežem Františkem. Její památku slavíme na Karmelu 25. srpna. Převzato z Z knihy Grundkurs Spiritualität des Karmel (Editor: Michael Plattig a Elisabeth Hense, 2006) přeložil a upravil Norbert Žuška, OCarm. 6

7 Denní modlitba sv. sestry Marie od Ukřižovaného Ježíše: Duchu Svatý, osvěť mě. Lásko Boží, stravuj mě. Veď mě na cestu pravdy. Maria, Matko, provázej mne. Požehnej mi s Ježíšem. Ochraňuj mě před každým zlem, klamem a nebezpečím. Prameni míru a světla, přijď a osvěť mě. Jsem hladová, přijď a nasyť mě. Jsem žíznivá, přijď a osvěž mě. Jsem slepá, přijď a daruj mi zrak. Jsem chudá, přijď a obohať mě. Jsem nevědomá, přijď a pouč mě. Duchu Svatý, celá se ti odevzdávám. Duchu Svatý, je tvým úkolem seznámit mě s Ježíšem. Apoštolové žili dlouho s Ježíšem, aniž mu správně porozuměli. Ale když jsi k nim přišel ty, konečně ho pochopili. I mně můžeš darovat toto porozumění. Přijď můj utěšiteli, přijď má radosti a můj pokoji, má sílo a mé světlo. Přijď, osvěť mě, abych našla pramen, u kterého mohu ukojit svou žízeň. Jedna tvá kapka stačí, aby mi ukázala Ježíše takového, jaký je. Ježíš říkal, že přijdeš k nevědomým, já jsem nejnevědomější ze všech. Neprosím tě o žádnou jinou vědomost, než o tu, jak lze najít Ježíše. Neprosím tě o žádnou jinou moudrost, než o pochopení Ježíše. Amen. 7

8 První svaté přijímání v Hejčíně 8

9 První svaté přijímání v Horce 9

10 První svaté přijímání v Křelově 10

11 Bůh je s námi vždycky Pod tímto názvem jsme v lednu 2012 uveřejnili rozhovor s naší dlouholetou přispěvatelkou a farnicí MUDr. Ludmilou Kolkovou, která letos v červenci oslaví, dá-li Bůh, úctyhodných 90 let. Připomeňme si aspoň pár střípky, co tehdy zaznělo. Kdy a kde jste se narodila a prožila první úsek svého života? Jsem rodačka z jižní Moravy (Břeclav) a jako téměř každý Středoevropan jsem asi poskládaná z různých genetických pramínků z okolí této oblasti. Generace, ke které patřím, se narodila koncem první čtvrtiny 20. století a měla možnost prožít všechny formy politického zřízení. Od rodičů jsme zachytili ozvěny rakouské monarchie s její kulturou, životním stylem a hodnotami. Z jižní Moravy se jezdilo pracovat, učit se, poznávat do Vídně. Dvacetileté období Masarykovy první republiky jsme my děti prožívaly jako velmi dlouhé (!) období, které nás vydatně formovalo v životních postojích (víra, skromnost, zdvořilost, touha po vzdělání, úcta k autoritám). Zlo a negativní lidské vlastnosti nebyly námi mladými příliš intenzivně vnímány, protože nebyly neustále ventilovány, připomínány, či dokonce obdivovány jako dnes. 11

12 Po Mnichově přišlo kratičké období druhé republiky a vzápětí německý protektorát s odtržením Slováků a jejich odchodem do pseudosamostatnosti. Potom hrůzné válečné roky s nacistickou diktaturou, po válce kratičký výdech poválečné okleštěné demokracie, ukončené Vítězným únorem s komunistickou totalitou. Po krátkém uvolnění kol pražského jara znovu čas strachu a napětí, tzv. normalizace, sice již bez poprav, ale s vyhazovy z práce, ze studií, zatýkáním. Tato série režimů končí naštěstí sametovou revolucí s nástupem demokratického zřízení i s jeho četnými chybami, jak už to v demokracii bývá. Na tomto politickém půdorysu jsem kráčela životem. Jak jste se dostala ke studiu medicíny a proč jste se pro ně rozhodla? Rozhodování byl postupný, déletrvající proces. Použila jsem i vylučovací metodu nikdy ne do kanceláře, ne technické obory (matematická insuficience), ne hudba (více nadšení než talentu). Trochu působily i literární vzory. Také kouzlo osobnosti našeho venkovského dr. Kohna. Se svojí početnou rodinou bydlel v malém domku s bytem a ordinací. Byl vlídný, laskavý, trpělivý. S rodinou ukončil svoji životní pouť v plynové komoře. Po válce jsem se zapsala na Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Zde jsem se setkala i se svým budoucím manželem, jehož početná rodina mne velmi vlídně přijala. Do Vítězného února jsme prožili obohacující období s poznáváním velkých osobností a jejich děl. Navštěvovali jsme i koncerty a mohli vidět a slyšet Rafaela Kubelíka, Karla Ančerla, Rudolfa Firkušného aj. Většina z nich pak skončila buď ve vězení, v emigraci nebo ztrátou zaměstnání. Znovu přicházel strach, nejistota, vylučování posluchačů ze škol. Nakonec 12

13 jsme přece jen dostudovali, i když nás vyloučili aspoň z možnosti bydlet na koleji. Po promoci roku 1950 jsme nastoupili, již jako manželé, do opavské nemocnice. Zde ještě na všech odděleních fungovaly řádové sestry. Ty nás, nezkušené, velmi profesionálně provedly s noblesou a taktem prvními týdny po startu v naší profesi. Po dvou letech se nám podařilo přestoupit do olomoucké fakultní nemocnice a začali jsme tak žít v tomto nádherném městě. V čem vidíte rozdíl mezi dnešní a dřívější medicínou? Základní přístup k pacientovi by měl zůstat naprosto stejný, laskavý a pozorný, i když vyšetřovací a léčebné metody moderní medicíny se rozvinuly do dříve netušených oblastí a výsledků. Medicína (stejně jako hudba) má složku technickou i lidskou. U obou je třeba užít tolik techniky, kolik je nutno, a co nejvíce lidskosti, kolik je možno. Tím je dán i přístup k řešení nových bioetických problémů. Vaše další koníčky kromě hudby... Společně jsme se s mým mužem zajímali o výtvarné umění. Navštěvovali jsme výstavy, četli stati a knihy o umění, měli kontakty s výtvarníky. Tím, že jsme nikdy nedostali výjezdní doložku k cestě do zahraničí, dokonale jsme projeli naši republiku a dobře poznali umělecké poklady z dob minulých i současný vývoj umění a architektury u nás. Zajímali jsme se i o dobrou literaturu. Co byste řekla na závěr? Ráda bych zdůraznila, že nespokojenost, mrzutost, zdůrazňování ekonomického marasmu a naříkání není křesťanský styl. Stačí si promítnout minulé doby. Od krize 30. let první 13

14 republiky, přes válečné hrůzy, poválečné totalitní praktiky a srovnat s dneškem. Ano, zlo je třeba odsuzovat, ale nesmíme ho pustit do svých srdcí, myšlení, postojů. Když ThDr. Zvěřina vyšel po mnoha letech z vězení, prohlásil v tisku: Nedonutili nás, abychom je nenáviděli. Nereptal. * * * Paní doktorce jménem celé farnosti blahopřejeme k jejímu nádhernému životnímu jubileu a vyprošujeme jí do dalších dnů pozemského života Boží požehnání v míře vrchovaté, blízkost a pomoc Panny Marie a ochranu všech jejích patronů. Kéž umění života je stálé přítomné na každém jejím kroku! Daniel Dehner Pokorný služebník farnosti Můžete si vybrat: údržbář, kostelník, zvukař, kameraman... nebo taky optimista, kamarád, vyprávěč, zásobárna vtipů... To vše je Josef Pěnička, který se v srpnu dožívá 70 let. S hejčínským oslavencem vznikl následující rozhovor. Jak ses dostal k činnosti údržbáře a kostelníka? Kolik času týdně (denně) ti to zabere? V minulosti jsem chodil na mši svatou střídavě do různých olomouckých kostelů. Když syn Radek začal chodit do náboženství a postupem času vstoupil do řad ministrantů, stal jsem se hejčínským farníkem a na mši svatou začal pravidelně chodit do chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Hejčíně. 14

15 Jednou na mši svaté někdo zachytil za elektrické vedení patřící k reproduktoru umístěnému na sloupu kostela a reproduktor strhnul na zem. Bratři karmelitáni, kteří zde studovali, to vyřešili tak, že všechny reproduktory v kostele demontovali a na kazatelnu umístili velkou reproduktorovou skříň! A tak zatímco kněz mluvil od sedes, jeho hlas zněl z kazatelny. Pro farníky to byla určitá dezorientace a také ta bedna s reproduktory na kazatelně nepůsobila moc esteticky, takže se reproduktory vrátily zpět na své původní místo. Protože se však nezapojily k zesilovači sfázovaně, mluvené slovo se v kostele tříštilo a bylo svým způsobem nesrozumitelné. Celý život se zabývám zvukovou technikou, a proto jsem se nabídl, že vše napravím. No a to byl můj první krůček ke kostelničení. Kromě běžných menších akcí či oprav jsem uskutečnil osvětlení lodžie před kostelem, novou elektroinstalaci ve věži, v kompresorovně varhan a také v hrobce. Ani jsem si to nějak neuvědomoval a ten technický chod kostela mi začal přirůstat k srdci. Kolik týdně či denně času mi to zabere? Na to lze těžko odpovědět. Je to podle okolností. Někdy je toho, co je potřeba opravit, více a někdy méně. V současné době nejsem na všechno sám a většinu prací dělám společně s bratrem Petrem. Protože je velice šikovný, tak ho přezdívám Petr všechno spravil. Ve dvou je ta práce daleko 15

16 rychlejší a bezpečnější. Například výměna stropních světel (výbojek). Zatímco já světlo spustím dolů, bratr Petr výbojku vymění, odzkouší a po vytáhnutí zpět nahoru pomocí vysílačky mne naviguje, aby světlo bylo přesně v zákrytu s ostatními. Údržba věžních hodin můžeš to nějak blíže popsat? Už si vychováváš nějakého následovníka? Co se týče věžních hodin, které jsou rovněž v mé péči a jsou obdivovány vzhledem k tomu, že se jedná o původní hodinový stroj, asi jen tolik: Přesný chod denně kontroluji podle digitálních hodin řízených rádiovým signálem. V průměru co deset dní celý stroj namažu, zkontroluji a případně mírně zkoriguji. A tak stále dokola po celý rok. Když se mění čas o hodinu zpět, tak o půlnoci stroj zastavím, promažu (což mi trvá asi 30 minut) a pak přesně podle rádiového signálu spustím. Pokud se jedná o posunutí o hodinu dopředu poněvadž nelze pohybovat hodinovými ručičkami (nevím, zda je to ten správný výraz, jelikož velká ručička má 185 cm), tak hodiny zastavím v sobotu v 18 hodin, a v neděli v 6 hodin ráno opět rozběhnu. Následovníka zatím nemám a až mi bude dělat problém zvládnout těch 240 schodů, tak se snad nějaký najde. Předpokládám, že nemáš závratě, když jsi ve věži. Bál ses někdy? Závratě nemám, i když se pohybuji při mazání zvonů po železné konstrukci. A zda jsem se někdy bál? Jednou byla v Olomouci velká bouřka a několikrát udeřilo i do kostela a to tak, že se toto obrovské napětí dostalo do elektroinstalace. Nedělní mše svaté byly bez varhan, kostel nesvítil, nešly hodiny a nezvonily zvony. Otec Norbert měl promluvu z kazatelny, což se některým babičkám zamlouvalo a vzpomněly si na své mládí, kdy nebyly 16

17 žádné mikrofony a rozhlas. Celý týden jsem vše dával do pořádku. Nejen v kostele, ale také ve věži. Když jsem ve věži vyměňoval přívodní kabely a nové stykače ke zvonům, bouřku, která se nečekaně přihnala, jsem zaregistroval, až v blízkosti kostela udeřilo. Tenkrát kdyby mi to někdo stopl, tak jsem zaručeně udělal rekord v seběhnutí dolů z věže! I kdyby udeřil blesk do věže, tak by se mi nemělo nic stát, snad bych jen několik dní koktal. Co se ti na hejčínském kostele líbí? Je něco, co bys rád v hejčínském kostele změnil? Líbí se mi, že bratři karmelitáni, kteří zde již několik let působí, se o kostel vzorně starají, a i když ve správě farnosti dochází po určité době ke střídání, tak žádný z nich nezahálí a každý zde po sobě zanechá kus práce. Díky tomu můžeme v současné době říct, že máme kostel nový jako znovu postavený, a to od hrobky až po kříž na věži. Co bych v hejčínském kostele změnil? Jsem poměrně skromný a s tím, jak to nyní je, jsem spokojený. Máš vůbec čas na své koníčky? Víme, že jsi skvělý kameraman. Máš ještě jiné záliby? Co se týče mých koníčků, dalo by se říct, že celý život jsem se zabýval zvukovou, pak filmovou a nakonec videotechnikou. V době totality, kdy bylo vše omezené a spousta věřících kromě kostelů byla odkázána na slovo Boží při poslechu Rádia Vatikán, jsem zvukově natáčel různé církevní přednášky a podobné akce, které se pak z tohoto zvukového záznamu přepisovaly a tiskem rozmnožovaly. Dovést něco podobného přes hranice bylo problematické. Když jsem si pořídil filmovou kameru a stal se vedoucím 17

18 olomouckého filmového klubu, snažili jsme se naplňovat slova Pána Ježíše: Běžte do celého světa, a šiřte evangelium. A tak na některých festivalech byla porota zaskočena, když se na plátně objevil kněz a zaznělo evangelium! A k mému překvapení se našli i takoví porotci, kteří film podrželi a netajili se tím, že jsou křesťané! Zda jsem skvělý kameraman, nemohu posoudit, ale zatím to, co jsem natočil, bylo vždy kladně přijato. Dnes je však oproti filmu jiná technika, se kterou pracuji na špičkové úrovni, ale za cenu spousty hodin strávených u počítače. Jistě máš nějaké životní vzory. Můžeš nám o nich něco říct? Rozhodnout se, koho bych měl označit za životní vzor, je těžké, nechtěl bych někomu ublížit. Vzorem je pro mne každý, kdo kráčí tímto pozemským životem s určitým optimismem, je upřímný a kamarádský a bere život tak, jak přichází. Když se ohlédneš za svou dosavadní pozemskou poutí, co bylo tvojí největší radostí? I když těch radostí bylo více, snad tu největší radost jsem prožil po omylem vypitém fridexu, kdy se zdálo, že má pozemská pouť tady na zemi končí. Tehdy mi otec Norbert v nemocnici při podávání svatého přijímání řekl: Josefe, modlíme se, aby Tě Pán zde ještě ponechal, potřebujeme Tě! A začal se dít malý zázrak! Přístroje začaly ukazovat čím dál lepší výsledky a dostal jsem se do normálu. Kroutil nad tím hlavou i nemocniční personál. Ještě dlouho jsem tuto velkorysost našeho Pána nechápal. 18

19 Známe tě jako nepřebernou studnici vtipů, kam na ně chodíš? V ranní modlitbě se modlím: Ať mám cit pro druhé a myslím na ně víc, než na sebe. Prosím Tě, ať se vždy ovládnu, ať ze mne není mrzout, ať jednám laskavě a srdečně. Ať ve mně zbude i jiskřička humoru, kterého je také zapotřebí. Když sem tam zaslechnu nějaký ten vtip a pousměji se nad ním, tak se o něj i podělím. Tvůj vzkaz hejčínským farníkům. Kdykoliv vkročím do chrámu, a je zcela jedno, zda se jedná o malou kapličku či katedrálu, vždy tam vstupuji s určitou úctou a pokorou. Kéž by i všichni farníci takto do našeho chrámu vstupovali, a věřím, že tomu tak i je. Přál bych jim, aby tento chrám také opouštěli s dobrým pocitem ze setkání s Pánem Ježíšem, duchovně obohaceni, spokojeni a rádi se do něj vraceli. Josefe, jménem všech farníků děkuji za rozhovor a vyprošuji ti hojnost Božího požehnání do dalších let pozemské pouti a ochranu a pomoc Panny Marie a všech tvých svatých patronů. Ať jsi stále veselým křesťanem! Připravil Daniel Dehner Evropa a islám: a co na to křesťané Ve farnosti Olomouc-Hejčín proběhla přednáška na téma přítomnosti islámu v Evropě. Toto aktuální téma se objevuje téměř denně v médiích a nese s sebou mnoho otázek a jen málo odpovědí. Pokusíme se nyní představit několik základních myšlenek 19

20 zmiňované přednášky a tím pomoci nalézt odpovědi na některé otázky, které se dnes v souvislosti s přítomností islámu v Evropě kladou. * * * Nejprve několik základních faktů k tématu, o kterém hovoříme. Jak uchopit téma islámu? Význam arabského slova islám vychází ze slovesného kořene s-l-m a ve tvaru islám znamená podrobit se a v tomto kontextu znamená podrobit se Bohu. Muslim je ten, který se podrobuje Bohu. Sami muslimové chápou své náboženství jako přirozené i zjevené. Zakladatel tohoto náboženství Mohamed odkazoval na prvního člověka Adama, který byl stvořen jako muslim stejně jako další ze starozákonních proroků. Člověk je podle přirozenosti zrozen vždy jako muslim, a pouze výchovou může být sveden z cesty islámu. Islám je zároveň náboženství zjevení, protože jeho zakladatel prorok Mohamed odkazoval na zjevení, která přijímal od Boha (arabsky Alláha) skrze anděla Gabriela (arabsky Džibríla), jak sám tvrdil. Islám se tedy v sebeprezentaci považuje za přirozené náboženství jediného Boha, které vyznávali už mnozí proroci a vyvolení před Mohamedem, a to např. Adam, Abrahám, Mojžíš, Jan Křtitel, Ježíš Kristus. Mohamed je pak pečetí proroků, respektive je posledním Božím poslem či apoštolem, proto o něm hovoříme jako o zakladateli islámu. O Arábii před příchodem islámu víme s jistotou tolik, že zde vládlo semitské mnohobožství, byl zde silný vliv arabizovaného judaismu a východního křesťanství. Nerozšířenějšími náboženskými představami bylo uctívání astrálních božstev Slunce, Měsíce a Venuše. Rozšířená byla také víra v duchy (džiny), kte- 20

21 rá se udržela i po příchodu islámu. Mezi mnoha jinými bohy byl uctíván i al-láh (to-božstvo) a také ar-rahmán. Zakladatelem islámu je již zmíněný prorok Mohamed, který žil podle dostupných informací v Arábii v letech asi 570 až 632 po Kr. Narodil se ve městě Mekka. Otec Abdalláh mu zemřel ještě před narozením, ve dvou letech osiřel zcela. Pečoval o něj děd Abd al-muttaliba. Od mládí se věnoval obchodní činnosti a provázel obchodní karavany na cestách do Sýrie. Při pracovních cestách po poloostrově se seznámil s náboženstvím křesťanů a židů a poznal jejich vyspělou písemnou formu kultury a předávání víry. Naproti tomu v Mekce bylo uctíváno několik stovek bohů, morální úpadek společnosti byl značný a ekonomický a mocenský zájem stál nade vším. Mohamed proto poznal potřebu reformy směrem k monoteismu. Při jedné ze svých samotářských nocí na hoře Hírá nedaleko Mekky kolem roku 610 se mu dostalo prvního zjevení, ve kterém viděl postavu archanděla Gabriela, který mu ukázal knihu a slyšel jeho hlas přikazující, aby četl. Arabské slovo Iqra! (Čti!) se stalo základem pro název posvátného textu islámu pro Korán. Nejprve o svých zážitcích hovořil se svými nejbližšími, až po třech letech začal veřejně hlásat to, co přijal. Zjevení sám nezapisoval, toho se chopili až jeho následovníci, kteří nejprve text memorovali a později zapisovali tak vznikl Korán. Obyvatelé Mekky prorockému poslání Mohameda příliš nedůvěřovali, přesto se kolem něj shromáždil okruh následovníků. Situace v Mekce se po smrti Mohamedovy ženy Chadídži stala neúnosnou a Mohamed musel hledat útočiště mimo rodné město. Odešel do Jathríbu, města vzdáleného asi 400 km od Mekky, které bylo později nazváno Medína. Mohamed byl z velké části uznán za proroka a zároveň za politického vůdce celého nově vzniklého společenství věřících, které po vyjasnění pojmů 21

22 označuje slovem umma. Odtud se datuje spojení náboženské a politické roviny v islámu, tedy náboženská etika a občanské právo jsou úzce spojeny a konkrétní vyjádření získávají v právu šaría. Hlavním cílem Mohameda však byl návrat do rodné Mekky, kterou obsadil roku 630 a následně nábožensky zreformoval. V roce 632 vykonal poslední pouť do Mekky. Po návratu do Medíny onemocněl a zemřel v náručí své nejmladší ženy Áiši. Nad jeho hrobem v Medíně stojí mešita, kterou muslimští poutníci často navštěvují po ukončení poutních slavností v Mekce. Místo patří do posvátného okrsku, kam není dovoleno vstoupit nemuslimovi. * * * Při poznávání každého náboženství je vždy klíčová otázka, jakým způsobem ovlivňuje náboženská zkušenost a také náboženská nauka život věřících. Způsob náboženského jednání je ovlivněn vždy vztahem k Bohu. Pokud se hovoří o neteistických náboženstvích, jako je taoismus nebo raný buddhismus, potom je lépe hovořit obecně o transcendentní (přesažné) zkušenosti. V islámu je otázka náboženské autority stanovena především v linii práva. V centru islámu i života každého muslima stojí zjevený posvátný text, kterým je Korán, složený z veršů přednášených Mohamedem. Řazení je mechanické od nejdelší kapitoly k nejkratší, bez jednotícího příběhu. Po dlouhých diskuzích byl v ortodoxním islámu uznán Korán za nestvořený, věčný Boží atribut. V českém jazyku existují tři překlady Koránu. První je od katolického kněze a teologa Ignáce Veselého, druhý je od Aloise R. Nykla, který je velmi málo používaný, a poslední je od Ivana Hrbka, českého orientalisty a také konvertity k islámu. 22

23 Korán se stal základem islámské věrouky, mravouky a práva, ale brzy začíná vznikat nový text, a to sunna. Vznik sunny byl motivován smrtí proroka Mohameda, který byl nejen prostředníkem nových zjevení, ale také vykladačem často nejasných formulací v Koránu. Proto je islámská tradice (sunna) souhrnem slov a skutků Mohamedových. Pokud Korán nedal odpověď na otázky života, nahlíželo se do životního příkladu proroka. Tak začíná výklad Koránu ve světle života proroka, a to směrem k právu, začíná vznikat šaría, která má mnoho podob a ovlivňuje celý život muslima od soukromých přes veřejné až po náboženské záležitosti. Součástí sunny je tedy islámské právo tradičně označované jako šaría, které někteří islamisté prosazují jako občanské právo zavazující všechny (i nemuslimské) občany. Právní charakter muslimské životní praxe souvisí s antropologickými představami obsaženými v Koránu. Bůh je jmenován nejen jako Alláh, ale především jako pán a vládce. Člověk je potom označován jako otrok či služebník. Aby služebník došel dokonalosti, je třeba, aby byl poslušný příkazu svého pána, a tento příkaz je obsažen primárně v Koránu a dále rozvíjen v Božím zákonu šaría. Naplněním příkazu se muslim stává dokonalým. Lidské činy se proto z náboženského hlediska označují jako povinné dle Koránu, doporučené, ale nevyžadované, nelišné, zavrženíhodné a nejhorší jsou ty zakázané. Proto se muslimové snaží zachovávat pět základních povinností či pilířů (vyznání víry, modlitba pětkrát denně, almužna, půst a pouť do Mekky) a k nim mnohé další, které jim ve formě právního názoru (fatva) předkládají právníci. * * * 23

24 Evropa se dnes setkává s náboženstvím islámu v nové a intenzivní podobě. Od konce druhé světové války začínají do Evropy přicházet z Východu noví obyvatelé Evropy a přináší náboženství islámu. Jejich způsob náboženského dotazování se na řešení životních otázek je formován výše zmíněným způsobem myšlení. S jakou podobou kultury se v Evropě setkávají? Pokusíme se na otázku odpovědět ve dvou krocích. Nejprve popíšeme kořeny evropské kultury a poté si položíme otázku, jak k těmto kořenům přispělo křesťanství, které Evropu formovalo po staletí. Prvním zdrojem evropské kultury je bezpochyby řecké myšlení. Myšlení starověkých Řeků bylo silně poznamenáno hledáním pravdy, respektive hledáním idejí. Klíčová otázka zněla: Co je konečná a neměnná pravda? Vzpomeňme na Sokrata a jeho žáka Platona a jejich úsilí o rozumné uspořádání řecké polis. Cesta k této pravdě byla po velkém úsilí stanovena skrze rozum. Tento mocný nástroj lidstva je schopen najít správný způsob uspořádání života, společnosti a světa. Tento přístup zdokonalili Římané. A to je druhý kořen evropské kultury. Římané přijali úsilí o rozumové poznání a definování pravdy a přidali k tomu její uplatnění ve společnosti. Římané měli moc a tu uplatnili vojensky a také v právu. Tak byla vytvořena společnost, která je řízena podle rozumu. Rizikem takového uspořádání je jistý extrém, který může nastat. Uspořádání společnosti podle definované pravdy vyžaduje, aby s touto pravdou všichni souzněli. Tedy je třeba, aby si všichni mysleli totéž. Pokud někdo nesouhlasí, potom musí být donucen k poslušnosti nebo ze společnosti vyloučen. Toto riziko vyvažuje třetí kořen evropské kultury a tím je židovské myšlení. Biblický text totiž předkládá, že Bůh tvoří řád, který můžeme poznat. Zároveň je však Bohem, který se řádu vymyká a jedná 24

25 neočekávaně. Jeho zázraky popsané ve Starém zákoně jsou v rozporu se způsobem myšlení starých Řeků. Pokud je Bůh tvůrcem řádu, potom ho musí sám respektovat, jinak není rozumný, není dokonalý, proto není Bohem. Svoboda starozákonního Boha je pro člověka velkou inspirací, ale zároveň velkým rizikem. Svoboda od rozumného zákona je pro člověka přímou cestou k anarchii. Rovnováhu mezi těmito extrémy představuje staleté úsilí křesťanství vytvořit v Evropě společnost, která bude spravedlivá a důstojná. Křesťanství představuje spojení obou extrémů tak, že říká: Pokud přijmeme svobodu lidské osoby jako nejvyšší hodnotu, potom můžeme vyžadovat poslušnost zákonu. Příkladem může být životní příběh Ježíše Krista. Svobodně se stal poslušným zákona. Nakolik je tento princip uplatňován v dnešní Evropě, je otázka pro křesťany a nekřesťany 21. století. Jisté je, že se tento způsob uspořádání společnosti jeví jako velmi atraktivní i Neevropanům. Proto přicházejí do Evropy a chtějí se stát Evropany. Úkolem křesťanů v Evropě je tedy srozumitelně předložit právě tento způsob uspořádání lidského života a společnosti především nově příchozím. * * * Zájemcům o bližší informace poslouží v češtině dostupná literatura k charakteristice islámu s velmi dobrým úvodem Luboše Kropáčka kniha Alois Musil: Ze světa islámu. Vydal Filip Tomáš Akropolis, Praha Charakteristice kultury křesťanské Evropy poslouží kniha Tomáše Špidlíka: Duchovní jednota nové Evropy. Vydalo Refugium Velehrad-Roma, Olomouc Jaroslav Franc 25

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Islám VY_32_INOVACE_BEN35

Islám VY_32_INOVACE_BEN35 Islám M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Islám Monoteistické náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Islám znamená podrobení se či

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství

Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství Islám Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství starší (návaznost na židovskou tradici). Proroci

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

OBSAH. 2 Kde se vzal člověk a život?.29. 3 Existuje jen jeden jediný Bůh... 48. Úvodní slovo. Úvod 000 18. 1 Odkud se vzal vesmír?...

OBSAH. 2 Kde se vzal člověk a život?.29. 3 Existuje jen jeden jediný Bůh... 48. Úvodní slovo. Úvod 000 18. 1 Odkud se vzal vesmír?... OBSAH Úvodní slovo pana profesora Luboše Kropáčka.. 16 Úvod 000 18... 21 1 Odkud se vzal vesmír?... 22 1.1 Úvod - Kde a kdy?... 22 1.2 Neustálé rozpínání - Jak a kdo?... 24 1.3 Hodiny a jejich výrobce...

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Islám v České republice. Jana Virágová

Islám v České republice. Jana Virágová Islám v České republice Jana Virágová http://www.dailymail.co.uk/news/article-1351251/number-british-muslims-double-5-5m-20-years.html Islám v českých zemích, ČSR, ČSSR nezprostředkované zkušenosti Rakousko-Uhersko:

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list

Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list práce s interaktivní tabulí a sešitem - právo a morálka, funkce práva, hierarchie práva námět na domácí přípravu nebo práci s internetem - křesťanské desatero,

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ Milý návštěvníku, jsem velmi rád, že Tě mohu přivítat v Muzeu Karlova mostu. Jméno mé jest Bruncvík, a jestliže se pozorně projdeš po Karlově mostě, jistě padne Tvůj pohled i

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého.

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. K ošetřování chudých a nemocných a k vedení chudobince povolala

Více

Multikulturní ošetřovatelství 2

Multikulturní ošetřovatelství 2 Multikulturní ošetřovatelství 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Předmět navazuje na znalosti studentů získané v rámci předmětu Multikulturní ošetřovatelství 1. Cílem předmětu

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ 1. ZAKROUŽKUJTE SPRÁVNOU ODPOVĚĎ a) Do jakého podnebného pásu patří Česká republika? A) tropického B) mírného C) subtropického b) Které pohoří z dvojice Šumava, Alpy je starší?

Více

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ 1. V jakém vztahu je ke mně syn sestry mého otce? a) tchán b) bratr c) bratranec d) strýc 2. Od kolika let má občan ČR volební právo?. 3. Svátek Tří králů se slaví: a) 6.1. b) 6.2. c) 1.1. d) 25.12. 4.

Více

Interview - video http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6ulwqhwu PN8

Interview - video http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6ulwqhwu PN8 Amr Chálid, islám ovládne Evropu do 20-ti let Egypťan Amr Chálid, Jak islamizovat Evropu, 2. 11. 2011 http://zpravy.ihned.cz/svet-blizky-vychod/c1-53482070-muslimovepropadli-kouzlu-televiznich-kazatelu-nejoblibenejsi-z-nich-vestil-osudevropy

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

Protestantismus a reformace

Protestantismus a reformace Protestantismus a reformace Někdy bývá za projevy reformace považováno již hnutí albigenských (13. století jižní Francie, balkánští bogomilové, italští kataři), jindy husitství (15. století), jindy vystoupení

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

30. listopadu 2009. Drazí přátelé,

30. listopadu 2009. Drazí přátelé, 30. listopadu 2009 Drazí přátelé, Posíláme Vám srdečné pozdravy z Bala Pragathi Kendra Services. Nejprve dovolte, abychom Vám popřáli veselé Vánoce a nový rok 2010 naplněný Boží milostí. Ať Pán pokoje

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_28_19 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Miroslav

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského žáky

Více

Bible. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Bible. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Bible

Více

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Vánoční dopis 2013 Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Goliáš oloupen Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. (Lk 2,11) Ve čtvrté sloce známé vánoční písně Narodil

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

Opakova ní Na co navazujeme z prave ku a starove ku

Opakova ní Na co navazujeme z prave ku a starove ku Opakova ní Na co navazujeme z prave ku a starove ku Vývoj lidstva několik milionů let Vyrábění nástrojů, umění Víra v posmrtný život Ve 4. století př. n. l. příchod Keltů na naše území (oppida, železné

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Miluji Vás, Mistryně.

Miluji Vás, Mistryně. Odkud jste? Miluji Vás, Mistryně. Miluji Vás, Mistryně! Montreal. Montreal. Kanada? Kanada. Jižní Afrika. Och, můj Bože! Japonsko. (Japonsko!) USA. Au Lac (Vietnam). Různí lidé. Jak se máte lidi? Dobře,

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Občanská nauka, 4. ročník, SŠ Přílohy. Bez příloh. Identifikační údaje školy

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Občanská nauka, 4. ročník, SŠ Přílohy. Bez příloh. Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 24. 6.2011, ročník: 2., č. 4+5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková 1 Slovo redaktorů

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Obor vzdělání: Sociální činnost pro národnostní menšiny Kód oboru: 75-41-M/01 Školní rok: 2014/2015 Třída: SČ4A

Více