Hejčínské OKO ČERVENEC, SRPEN První svaté přijímání letos slavily všechny tři naše farnosti.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hejčínské OKO ČERVENEC, SRPEN 2015. První svaté přijímání letos slavily všechny tři naše farnosti."

Transkript

1 Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně ČERVENEC, SRPEN 2015 První svaté přijímání letos slavily všechny tři naše farnosti.

2 Úvodní slovo Držíte v ruce prázdninové dvojčíslo Hejčínského oka, které je tlustší než obvykle, aby bylo čtivo na prázdniny, jak říká šéfredaktor Daniel Dehner. Uvnitř najdete hutné poznámky Jaroslava France z jeho přednášky na téma Evropa a islám. Nechybí fotky z prvního svatého přijímání, které letos proběhlo poslední květnovou neděli v Hejčíně, Horce i Křelově. Mnozí budou se zájmem prohlížet fotky z farního guláše a hledat, zda je oko fotografa náhodou nezachytilo. Najdete zde samozřejmě vítězný recept ze soutěže o nejlepší buchtu. Tentokrát si také můžete přečíst hned dva rozhovory se zasloužilými hejčínskými farníky, kteří se v létě dožívají životního jubilea. Další dva příspěvky by šlo zařadit do škatulky karmelitánská spiritualita. Jeden je z pera věhlasné učitelky církve na téma modlitby. Druhý představuje novou karmelskou světici z Palestiny, tzv. Malou Arabku, kterou papež František nedávno svatořečil. Co v Oku nenajdete, je informace o dění ve farnosti po prázdninách. Prozradím, že v Hejčíně nás budou čekat na podzim volby do ekonomické a pastorační rady farnosti, neboť mandát současných rad vypršel již před drahným časem. Po několika letech začne v září v Hejčíně příprava na biřmování. Pokud znáte někoho, kdo ještě nepřijal biřmování a věk na to má, nebo jste to vy sami, ať jste mladí či již pokročilého věku, na své štěstí pomyslete a přihlášku na biřmování na konci prázdnin v kostele hledejte. Přeji Vám všem krásný a požehnaný letní čas! P. Marian 2

3 Jubilejní rok sv. Terezie z Avily Žádám vás jen, abyste se na Něho dívaly Představte si, že (Ježíš) je s vámi, a všímejte si, s jakou láskou a pokorou vás učí. A věřte mi, všemožně se snažte být stále s tímto dobrým přítelem. Zvyknete-li si na to, zdržovat se v jeho blízkosti, a On uvidí, že to děláte z lásky a že se mu snažíte ve všem vyhovět a že bez něho nemůžete být, nikdy vám nebude chybět, bude vám pomáhat ve všech vašich trápeních a všude bude s vámi. Myslíte, že je to maličkost mít vždy pohotově takového dobrého přítele? Ach, sestry, vy, které nedokážete hluboce rozvažovat, ani soustředit myšlení na určitý bod, aniž byste neupadly do roztržitostí, zvykněte si, prosím vás, zvykněte si na tento způsob, který radím! Vím, že to dokážete. Několik let jsem se i já trápila tím, že jsem se nedokázala na nic soustředit, a vím, jak je to trýznivé. Ale také vím, že Pán nás nikdy nenechá tak samé, aby nám nepřišel dělat společnost, jen když ho o to pokorně žádáme. Nedosáhneme-li toho za jeden rok, usilujme o to, abychom toho dosáhly po mnoha letech, a nelitujme času, který jsme tak dobře strávily. Copak nás někdo honí? Zvykněme si tedy na tento způsob a snažme se zdržovat se ve společnosti tohoto opravdového Mistra. Nechci po vás, abyste se již zcela soustředily na Něho, abyste si utvořily velkolepé pojmy a konaly hluboké a vytříbené úvahy. Žádám vás jen, abyste se na Něho dívaly. A kdo vám může zabránit, abyste k Němu obracely oči své duše, třeba jen na okamžik, nemůžete-li víc? (Sv. Terezie z Avily: Cesta k dokonalosti 26,1 3) 3

4 Nová karmelská světice Sv. Marie od Ukřižovaného Ježíše ( ) Mariam Baouardy se narodila 5. ledna 1846 v Abellinu (v Palestině). Její matka Mariam Schahyn a její otec Georg Baouardy, kteří oba patřili k řeckomelchitskému ritu, před ní měli již dvanáct synů, ti ale všichni velmi brzy zemřeli. Mariam byly dva roky, když dostala ještě jednoho bratříčka, který jako ona zůstal naživu. Když jí byly čtyři, ztratila oba rodiče a byla adoptována strýcem. Svého bratra, který od té doby žil u jedné z tet, už nikdy neviděla. S rodinou svého strýce se Mariam roku 1854 odstěhovala do blízkosti Alexandrie v Egyptě. V domě svého strýce vedla rozmařilý život až do svých třinácti let. Podle východního zvyku se v tomto věku měla provdat. Vybrali pro ni bratra její tety a Mariam dostala nádherné šaty, ozdobené drahocennými šperky. Když ji teta poučila o jejích manželských povinnostech, Mariam se tak zděsila, že si v noci před svatbou ostříhala vlasy na znamení svého rozhodnutí pro panenství. Strýc a teta zareagovali na její odmítnutí tak dobré partie velmi uraženě a Mariam musela za trest začít pracovat jako služebná v kuchyni. Také její 4

5 zpovědník se od ní odvrátil a kvůli neposlušnosti jí odepřel podat svaté přijímání. Když Mariam zjistila, že jeden bývalý sluha strýcovy rodiny, muslim, se chystal do Nazareta, kde žil její bratr, předala mu jednou večer tajně dopis pro svého bratra. Rozhovor o jejím osudu podnítil tohoto muslima, aby jí navrhl přestoupit k islámu. Ale Mariam tento jeho pokus obrátit ji na svou víru rozhodně odmítla. Nato se tak prudce vznítil jeho hněv proti této malé křesťance, která si dovolila svou víru stavět nad víru jeho, že vytasil svou šavli a prořízl Mariam hrdlo. Tajemná zdravotní sestra, kterou Mariam později interpretovala jako Pannu Marii, se jí těžce zraněné ujala a uzdravila ji. Nicméně v důsledku tohoto zranění měla Mariam po celý život chraplavý hlas. V následujících letech pracovala v různých rodinách jako služebná, nejprve v Alexandrii, pak v Jeruzalémě a v Bejrútu a nakonec v Marseille. Poté, co byla odmítnuta Sestrami sv. Josefa v Marseille, vstoupila v roce 1867 na Karmel v Pau. Kromě jiných zpovědníků ji v následujících letech duchovně doprovázel i biskup z Bayonne. Mariam prožila během svého života na Karmelu jednak velmi extatická a oblažující období, ale také dvě velmi bolestné periody, které se podobaly posedlosti. Poprvé prožila takový stav v létě 1868 v Pau, podruhé se jí to přihodilo roku 1872 v Mangalore v Indii, kam byla poslána v roce 1870, aby tam založila nový klášter. Na konci roku 1872 ji museli poslat zpět do Pau, protože si s ní v Mangalore vůbec nevěděli rady. Poslední léta svého života strávila Mariam s několika spolusestrami ve své vlasti vrátila se zpět do Palestiny. V Betlémě se praktickým a prostým přístupem k životu podílela na stavbě nově zakládaného kláštera karmelitek, do něhož se ovšem spolusestry musely nastěhovat už bez ní: zemřela 26. srpna

6 krátce před dokončením stavby, oblíbená jak u svých sester, tak u svého lidu. Vzpomínky na Mariam a úcta k ní jsou pro její hřejivou a láskyplnou povahu na Karmelu dodnes živé. To, co po ní zůstalo, sestává z několika prostých moudrých výroků; jeden z nich zní: Šťastní maličcí! Všude se pro ně najde místo. Velicí však všude narážejí. Za blahoslavenou ji prohlásil papež Jan Pavel II. 13. listopadu Svatořečena byla 17. května 2015 papežem Františkem. Její památku slavíme na Karmelu 25. srpna. Převzato z Z knihy Grundkurs Spiritualität des Karmel (Editor: Michael Plattig a Elisabeth Hense, 2006) přeložil a upravil Norbert Žuška, OCarm. 6

7 Denní modlitba sv. sestry Marie od Ukřižovaného Ježíše: Duchu Svatý, osvěť mě. Lásko Boží, stravuj mě. Veď mě na cestu pravdy. Maria, Matko, provázej mne. Požehnej mi s Ježíšem. Ochraňuj mě před každým zlem, klamem a nebezpečím. Prameni míru a světla, přijď a osvěť mě. Jsem hladová, přijď a nasyť mě. Jsem žíznivá, přijď a osvěž mě. Jsem slepá, přijď a daruj mi zrak. Jsem chudá, přijď a obohať mě. Jsem nevědomá, přijď a pouč mě. Duchu Svatý, celá se ti odevzdávám. Duchu Svatý, je tvým úkolem seznámit mě s Ježíšem. Apoštolové žili dlouho s Ježíšem, aniž mu správně porozuměli. Ale když jsi k nim přišel ty, konečně ho pochopili. I mně můžeš darovat toto porozumění. Přijď můj utěšiteli, přijď má radosti a můj pokoji, má sílo a mé světlo. Přijď, osvěť mě, abych našla pramen, u kterého mohu ukojit svou žízeň. Jedna tvá kapka stačí, aby mi ukázala Ježíše takového, jaký je. Ježíš říkal, že přijdeš k nevědomým, já jsem nejnevědomější ze všech. Neprosím tě o žádnou jinou vědomost, než o tu, jak lze najít Ježíše. Neprosím tě o žádnou jinou moudrost, než o pochopení Ježíše. Amen. 7

8 První svaté přijímání v Hejčíně 8

9 První svaté přijímání v Horce 9

10 První svaté přijímání v Křelově 10

11 Bůh je s námi vždycky Pod tímto názvem jsme v lednu 2012 uveřejnili rozhovor s naší dlouholetou přispěvatelkou a farnicí MUDr. Ludmilou Kolkovou, která letos v červenci oslaví, dá-li Bůh, úctyhodných 90 let. Připomeňme si aspoň pár střípky, co tehdy zaznělo. Kdy a kde jste se narodila a prožila první úsek svého života? Jsem rodačka z jižní Moravy (Břeclav) a jako téměř každý Středoevropan jsem asi poskládaná z různých genetických pramínků z okolí této oblasti. Generace, ke které patřím, se narodila koncem první čtvrtiny 20. století a měla možnost prožít všechny formy politického zřízení. Od rodičů jsme zachytili ozvěny rakouské monarchie s její kulturou, životním stylem a hodnotami. Z jižní Moravy se jezdilo pracovat, učit se, poznávat do Vídně. Dvacetileté období Masarykovy první republiky jsme my děti prožívaly jako velmi dlouhé (!) období, které nás vydatně formovalo v životních postojích (víra, skromnost, zdvořilost, touha po vzdělání, úcta k autoritám). Zlo a negativní lidské vlastnosti nebyly námi mladými příliš intenzivně vnímány, protože nebyly neustále ventilovány, připomínány, či dokonce obdivovány jako dnes. 11

12 Po Mnichově přišlo kratičké období druhé republiky a vzápětí německý protektorát s odtržením Slováků a jejich odchodem do pseudosamostatnosti. Potom hrůzné válečné roky s nacistickou diktaturou, po válce kratičký výdech poválečné okleštěné demokracie, ukončené Vítězným únorem s komunistickou totalitou. Po krátkém uvolnění kol pražského jara znovu čas strachu a napětí, tzv. normalizace, sice již bez poprav, ale s vyhazovy z práce, ze studií, zatýkáním. Tato série režimů končí naštěstí sametovou revolucí s nástupem demokratického zřízení i s jeho četnými chybami, jak už to v demokracii bývá. Na tomto politickém půdorysu jsem kráčela životem. Jak jste se dostala ke studiu medicíny a proč jste se pro ně rozhodla? Rozhodování byl postupný, déletrvající proces. Použila jsem i vylučovací metodu nikdy ne do kanceláře, ne technické obory (matematická insuficience), ne hudba (více nadšení než talentu). Trochu působily i literární vzory. Také kouzlo osobnosti našeho venkovského dr. Kohna. Se svojí početnou rodinou bydlel v malém domku s bytem a ordinací. Byl vlídný, laskavý, trpělivý. S rodinou ukončil svoji životní pouť v plynové komoře. Po válce jsem se zapsala na Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Zde jsem se setkala i se svým budoucím manželem, jehož početná rodina mne velmi vlídně přijala. Do Vítězného února jsme prožili obohacující období s poznáváním velkých osobností a jejich děl. Navštěvovali jsme i koncerty a mohli vidět a slyšet Rafaela Kubelíka, Karla Ančerla, Rudolfa Firkušného aj. Většina z nich pak skončila buď ve vězení, v emigraci nebo ztrátou zaměstnání. Znovu přicházel strach, nejistota, vylučování posluchačů ze škol. Nakonec 12

13 jsme přece jen dostudovali, i když nás vyloučili aspoň z možnosti bydlet na koleji. Po promoci roku 1950 jsme nastoupili, již jako manželé, do opavské nemocnice. Zde ještě na všech odděleních fungovaly řádové sestry. Ty nás, nezkušené, velmi profesionálně provedly s noblesou a taktem prvními týdny po startu v naší profesi. Po dvou letech se nám podařilo přestoupit do olomoucké fakultní nemocnice a začali jsme tak žít v tomto nádherném městě. V čem vidíte rozdíl mezi dnešní a dřívější medicínou? Základní přístup k pacientovi by měl zůstat naprosto stejný, laskavý a pozorný, i když vyšetřovací a léčebné metody moderní medicíny se rozvinuly do dříve netušených oblastí a výsledků. Medicína (stejně jako hudba) má složku technickou i lidskou. U obou je třeba užít tolik techniky, kolik je nutno, a co nejvíce lidskosti, kolik je možno. Tím je dán i přístup k řešení nových bioetických problémů. Vaše další koníčky kromě hudby... Společně jsme se s mým mužem zajímali o výtvarné umění. Navštěvovali jsme výstavy, četli stati a knihy o umění, měli kontakty s výtvarníky. Tím, že jsme nikdy nedostali výjezdní doložku k cestě do zahraničí, dokonale jsme projeli naši republiku a dobře poznali umělecké poklady z dob minulých i současný vývoj umění a architektury u nás. Zajímali jsme se i o dobrou literaturu. Co byste řekla na závěr? Ráda bych zdůraznila, že nespokojenost, mrzutost, zdůrazňování ekonomického marasmu a naříkání není křesťanský styl. Stačí si promítnout minulé doby. Od krize 30. let první 13

14 republiky, přes válečné hrůzy, poválečné totalitní praktiky a srovnat s dneškem. Ano, zlo je třeba odsuzovat, ale nesmíme ho pustit do svých srdcí, myšlení, postojů. Když ThDr. Zvěřina vyšel po mnoha letech z vězení, prohlásil v tisku: Nedonutili nás, abychom je nenáviděli. Nereptal. * * * Paní doktorce jménem celé farnosti blahopřejeme k jejímu nádhernému životnímu jubileu a vyprošujeme jí do dalších dnů pozemského života Boží požehnání v míře vrchovaté, blízkost a pomoc Panny Marie a ochranu všech jejích patronů. Kéž umění života je stálé přítomné na každém jejím kroku! Daniel Dehner Pokorný služebník farnosti Můžete si vybrat: údržbář, kostelník, zvukař, kameraman... nebo taky optimista, kamarád, vyprávěč, zásobárna vtipů... To vše je Josef Pěnička, který se v srpnu dožívá 70 let. S hejčínským oslavencem vznikl následující rozhovor. Jak ses dostal k činnosti údržbáře a kostelníka? Kolik času týdně (denně) ti to zabere? V minulosti jsem chodil na mši svatou střídavě do různých olomouckých kostelů. Když syn Radek začal chodit do náboženství a postupem času vstoupil do řad ministrantů, stal jsem se hejčínským farníkem a na mši svatou začal pravidelně chodit do chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Hejčíně. 14

15 Jednou na mši svaté někdo zachytil za elektrické vedení patřící k reproduktoru umístěnému na sloupu kostela a reproduktor strhnul na zem. Bratři karmelitáni, kteří zde studovali, to vyřešili tak, že všechny reproduktory v kostele demontovali a na kazatelnu umístili velkou reproduktorovou skříň! A tak zatímco kněz mluvil od sedes, jeho hlas zněl z kazatelny. Pro farníky to byla určitá dezorientace a také ta bedna s reproduktory na kazatelně nepůsobila moc esteticky, takže se reproduktory vrátily zpět na své původní místo. Protože se však nezapojily k zesilovači sfázovaně, mluvené slovo se v kostele tříštilo a bylo svým způsobem nesrozumitelné. Celý život se zabývám zvukovou technikou, a proto jsem se nabídl, že vše napravím. No a to byl můj první krůček ke kostelničení. Kromě běžných menších akcí či oprav jsem uskutečnil osvětlení lodžie před kostelem, novou elektroinstalaci ve věži, v kompresorovně varhan a také v hrobce. Ani jsem si to nějak neuvědomoval a ten technický chod kostela mi začal přirůstat k srdci. Kolik týdně či denně času mi to zabere? Na to lze těžko odpovědět. Je to podle okolností. Někdy je toho, co je potřeba opravit, více a někdy méně. V současné době nejsem na všechno sám a většinu prací dělám společně s bratrem Petrem. Protože je velice šikovný, tak ho přezdívám Petr všechno spravil. Ve dvou je ta práce daleko 15

16 rychlejší a bezpečnější. Například výměna stropních světel (výbojek). Zatímco já světlo spustím dolů, bratr Petr výbojku vymění, odzkouší a po vytáhnutí zpět nahoru pomocí vysílačky mne naviguje, aby světlo bylo přesně v zákrytu s ostatními. Údržba věžních hodin můžeš to nějak blíže popsat? Už si vychováváš nějakého následovníka? Co se týče věžních hodin, které jsou rovněž v mé péči a jsou obdivovány vzhledem k tomu, že se jedná o původní hodinový stroj, asi jen tolik: Přesný chod denně kontroluji podle digitálních hodin řízených rádiovým signálem. V průměru co deset dní celý stroj namažu, zkontroluji a případně mírně zkoriguji. A tak stále dokola po celý rok. Když se mění čas o hodinu zpět, tak o půlnoci stroj zastavím, promažu (což mi trvá asi 30 minut) a pak přesně podle rádiového signálu spustím. Pokud se jedná o posunutí o hodinu dopředu poněvadž nelze pohybovat hodinovými ručičkami (nevím, zda je to ten správný výraz, jelikož velká ručička má 185 cm), tak hodiny zastavím v sobotu v 18 hodin, a v neděli v 6 hodin ráno opět rozběhnu. Následovníka zatím nemám a až mi bude dělat problém zvládnout těch 240 schodů, tak se snad nějaký najde. Předpokládám, že nemáš závratě, když jsi ve věži. Bál ses někdy? Závratě nemám, i když se pohybuji při mazání zvonů po železné konstrukci. A zda jsem se někdy bál? Jednou byla v Olomouci velká bouřka a několikrát udeřilo i do kostela a to tak, že se toto obrovské napětí dostalo do elektroinstalace. Nedělní mše svaté byly bez varhan, kostel nesvítil, nešly hodiny a nezvonily zvony. Otec Norbert měl promluvu z kazatelny, což se některým babičkám zamlouvalo a vzpomněly si na své mládí, kdy nebyly 16

17 žádné mikrofony a rozhlas. Celý týden jsem vše dával do pořádku. Nejen v kostele, ale také ve věži. Když jsem ve věži vyměňoval přívodní kabely a nové stykače ke zvonům, bouřku, která se nečekaně přihnala, jsem zaregistroval, až v blízkosti kostela udeřilo. Tenkrát kdyby mi to někdo stopl, tak jsem zaručeně udělal rekord v seběhnutí dolů z věže! I kdyby udeřil blesk do věže, tak by se mi nemělo nic stát, snad bych jen několik dní koktal. Co se ti na hejčínském kostele líbí? Je něco, co bys rád v hejčínském kostele změnil? Líbí se mi, že bratři karmelitáni, kteří zde již několik let působí, se o kostel vzorně starají, a i když ve správě farnosti dochází po určité době ke střídání, tak žádný z nich nezahálí a každý zde po sobě zanechá kus práce. Díky tomu můžeme v současné době říct, že máme kostel nový jako znovu postavený, a to od hrobky až po kříž na věži. Co bych v hejčínském kostele změnil? Jsem poměrně skromný a s tím, jak to nyní je, jsem spokojený. Máš vůbec čas na své koníčky? Víme, že jsi skvělý kameraman. Máš ještě jiné záliby? Co se týče mých koníčků, dalo by se říct, že celý život jsem se zabýval zvukovou, pak filmovou a nakonec videotechnikou. V době totality, kdy bylo vše omezené a spousta věřících kromě kostelů byla odkázána na slovo Boží při poslechu Rádia Vatikán, jsem zvukově natáčel různé církevní přednášky a podobné akce, které se pak z tohoto zvukového záznamu přepisovaly a tiskem rozmnožovaly. Dovést něco podobného přes hranice bylo problematické. Když jsem si pořídil filmovou kameru a stal se vedoucím 17

18 olomouckého filmového klubu, snažili jsme se naplňovat slova Pána Ježíše: Běžte do celého světa, a šiřte evangelium. A tak na některých festivalech byla porota zaskočena, když se na plátně objevil kněz a zaznělo evangelium! A k mému překvapení se našli i takoví porotci, kteří film podrželi a netajili se tím, že jsou křesťané! Zda jsem skvělý kameraman, nemohu posoudit, ale zatím to, co jsem natočil, bylo vždy kladně přijato. Dnes je však oproti filmu jiná technika, se kterou pracuji na špičkové úrovni, ale za cenu spousty hodin strávených u počítače. Jistě máš nějaké životní vzory. Můžeš nám o nich něco říct? Rozhodnout se, koho bych měl označit za životní vzor, je těžké, nechtěl bych někomu ublížit. Vzorem je pro mne každý, kdo kráčí tímto pozemským životem s určitým optimismem, je upřímný a kamarádský a bere život tak, jak přichází. Když se ohlédneš za svou dosavadní pozemskou poutí, co bylo tvojí největší radostí? I když těch radostí bylo více, snad tu největší radost jsem prožil po omylem vypitém fridexu, kdy se zdálo, že má pozemská pouť tady na zemi končí. Tehdy mi otec Norbert v nemocnici při podávání svatého přijímání řekl: Josefe, modlíme se, aby Tě Pán zde ještě ponechal, potřebujeme Tě! A začal se dít malý zázrak! Přístroje začaly ukazovat čím dál lepší výsledky a dostal jsem se do normálu. Kroutil nad tím hlavou i nemocniční personál. Ještě dlouho jsem tuto velkorysost našeho Pána nechápal. 18

19 Známe tě jako nepřebernou studnici vtipů, kam na ně chodíš? V ranní modlitbě se modlím: Ať mám cit pro druhé a myslím na ně víc, než na sebe. Prosím Tě, ať se vždy ovládnu, ať ze mne není mrzout, ať jednám laskavě a srdečně. Ať ve mně zbude i jiskřička humoru, kterého je také zapotřebí. Když sem tam zaslechnu nějaký ten vtip a pousměji se nad ním, tak se o něj i podělím. Tvůj vzkaz hejčínským farníkům. Kdykoliv vkročím do chrámu, a je zcela jedno, zda se jedná o malou kapličku či katedrálu, vždy tam vstupuji s určitou úctou a pokorou. Kéž by i všichni farníci takto do našeho chrámu vstupovali, a věřím, že tomu tak i je. Přál bych jim, aby tento chrám také opouštěli s dobrým pocitem ze setkání s Pánem Ježíšem, duchovně obohaceni, spokojeni a rádi se do něj vraceli. Josefe, jménem všech farníků děkuji za rozhovor a vyprošuji ti hojnost Božího požehnání do dalších let pozemské pouti a ochranu a pomoc Panny Marie a všech tvých svatých patronů. Ať jsi stále veselým křesťanem! Připravil Daniel Dehner Evropa a islám: a co na to křesťané Ve farnosti Olomouc-Hejčín proběhla přednáška na téma přítomnosti islámu v Evropě. Toto aktuální téma se objevuje téměř denně v médiích a nese s sebou mnoho otázek a jen málo odpovědí. Pokusíme se nyní představit několik základních myšlenek 19

20 zmiňované přednášky a tím pomoci nalézt odpovědi na některé otázky, které se dnes v souvislosti s přítomností islámu v Evropě kladou. * * * Nejprve několik základních faktů k tématu, o kterém hovoříme. Jak uchopit téma islámu? Význam arabského slova islám vychází ze slovesného kořene s-l-m a ve tvaru islám znamená podrobit se a v tomto kontextu znamená podrobit se Bohu. Muslim je ten, který se podrobuje Bohu. Sami muslimové chápou své náboženství jako přirozené i zjevené. Zakladatel tohoto náboženství Mohamed odkazoval na prvního člověka Adama, který byl stvořen jako muslim stejně jako další ze starozákonních proroků. Člověk je podle přirozenosti zrozen vždy jako muslim, a pouze výchovou může být sveden z cesty islámu. Islám je zároveň náboženství zjevení, protože jeho zakladatel prorok Mohamed odkazoval na zjevení, která přijímal od Boha (arabsky Alláha) skrze anděla Gabriela (arabsky Džibríla), jak sám tvrdil. Islám se tedy v sebeprezentaci považuje za přirozené náboženství jediného Boha, které vyznávali už mnozí proroci a vyvolení před Mohamedem, a to např. Adam, Abrahám, Mojžíš, Jan Křtitel, Ježíš Kristus. Mohamed je pak pečetí proroků, respektive je posledním Božím poslem či apoštolem, proto o něm hovoříme jako o zakladateli islámu. O Arábii před příchodem islámu víme s jistotou tolik, že zde vládlo semitské mnohobožství, byl zde silný vliv arabizovaného judaismu a východního křesťanství. Nerozšířenějšími náboženskými představami bylo uctívání astrálních božstev Slunce, Měsíce a Venuše. Rozšířená byla také víra v duchy (džiny), kte- 20

21 rá se udržela i po příchodu islámu. Mezi mnoha jinými bohy byl uctíván i al-láh (to-božstvo) a také ar-rahmán. Zakladatelem islámu je již zmíněný prorok Mohamed, který žil podle dostupných informací v Arábii v letech asi 570 až 632 po Kr. Narodil se ve městě Mekka. Otec Abdalláh mu zemřel ještě před narozením, ve dvou letech osiřel zcela. Pečoval o něj děd Abd al-muttaliba. Od mládí se věnoval obchodní činnosti a provázel obchodní karavany na cestách do Sýrie. Při pracovních cestách po poloostrově se seznámil s náboženstvím křesťanů a židů a poznal jejich vyspělou písemnou formu kultury a předávání víry. Naproti tomu v Mekce bylo uctíváno několik stovek bohů, morální úpadek společnosti byl značný a ekonomický a mocenský zájem stál nade vším. Mohamed proto poznal potřebu reformy směrem k monoteismu. Při jedné ze svých samotářských nocí na hoře Hírá nedaleko Mekky kolem roku 610 se mu dostalo prvního zjevení, ve kterém viděl postavu archanděla Gabriela, který mu ukázal knihu a slyšel jeho hlas přikazující, aby četl. Arabské slovo Iqra! (Čti!) se stalo základem pro název posvátného textu islámu pro Korán. Nejprve o svých zážitcích hovořil se svými nejbližšími, až po třech letech začal veřejně hlásat to, co přijal. Zjevení sám nezapisoval, toho se chopili až jeho následovníci, kteří nejprve text memorovali a později zapisovali tak vznikl Korán. Obyvatelé Mekky prorockému poslání Mohameda příliš nedůvěřovali, přesto se kolem něj shromáždil okruh následovníků. Situace v Mekce se po smrti Mohamedovy ženy Chadídži stala neúnosnou a Mohamed musel hledat útočiště mimo rodné město. Odešel do Jathríbu, města vzdáleného asi 400 km od Mekky, které bylo později nazváno Medína. Mohamed byl z velké části uznán za proroka a zároveň za politického vůdce celého nově vzniklého společenství věřících, které po vyjasnění pojmů 21

22 označuje slovem umma. Odtud se datuje spojení náboženské a politické roviny v islámu, tedy náboženská etika a občanské právo jsou úzce spojeny a konkrétní vyjádření získávají v právu šaría. Hlavním cílem Mohameda však byl návrat do rodné Mekky, kterou obsadil roku 630 a následně nábožensky zreformoval. V roce 632 vykonal poslední pouť do Mekky. Po návratu do Medíny onemocněl a zemřel v náručí své nejmladší ženy Áiši. Nad jeho hrobem v Medíně stojí mešita, kterou muslimští poutníci často navštěvují po ukončení poutních slavností v Mekce. Místo patří do posvátného okrsku, kam není dovoleno vstoupit nemuslimovi. * * * Při poznávání každého náboženství je vždy klíčová otázka, jakým způsobem ovlivňuje náboženská zkušenost a také náboženská nauka život věřících. Způsob náboženského jednání je ovlivněn vždy vztahem k Bohu. Pokud se hovoří o neteistických náboženstvích, jako je taoismus nebo raný buddhismus, potom je lépe hovořit obecně o transcendentní (přesažné) zkušenosti. V islámu je otázka náboženské autority stanovena především v linii práva. V centru islámu i života každého muslima stojí zjevený posvátný text, kterým je Korán, složený z veršů přednášených Mohamedem. Řazení je mechanické od nejdelší kapitoly k nejkratší, bez jednotícího příběhu. Po dlouhých diskuzích byl v ortodoxním islámu uznán Korán za nestvořený, věčný Boží atribut. V českém jazyku existují tři překlady Koránu. První je od katolického kněze a teologa Ignáce Veselého, druhý je od Aloise R. Nykla, který je velmi málo používaný, a poslední je od Ivana Hrbka, českého orientalisty a také konvertity k islámu. 22

23 Korán se stal základem islámské věrouky, mravouky a práva, ale brzy začíná vznikat nový text, a to sunna. Vznik sunny byl motivován smrtí proroka Mohameda, který byl nejen prostředníkem nových zjevení, ale také vykladačem často nejasných formulací v Koránu. Proto je islámská tradice (sunna) souhrnem slov a skutků Mohamedových. Pokud Korán nedal odpověď na otázky života, nahlíželo se do životního příkladu proroka. Tak začíná výklad Koránu ve světle života proroka, a to směrem k právu, začíná vznikat šaría, která má mnoho podob a ovlivňuje celý život muslima od soukromých přes veřejné až po náboženské záležitosti. Součástí sunny je tedy islámské právo tradičně označované jako šaría, které někteří islamisté prosazují jako občanské právo zavazující všechny (i nemuslimské) občany. Právní charakter muslimské životní praxe souvisí s antropologickými představami obsaženými v Koránu. Bůh je jmenován nejen jako Alláh, ale především jako pán a vládce. Člověk je potom označován jako otrok či služebník. Aby služebník došel dokonalosti, je třeba, aby byl poslušný příkazu svého pána, a tento příkaz je obsažen primárně v Koránu a dále rozvíjen v Božím zákonu šaría. Naplněním příkazu se muslim stává dokonalým. Lidské činy se proto z náboženského hlediska označují jako povinné dle Koránu, doporučené, ale nevyžadované, nelišné, zavrženíhodné a nejhorší jsou ty zakázané. Proto se muslimové snaží zachovávat pět základních povinností či pilířů (vyznání víry, modlitba pětkrát denně, almužna, půst a pouť do Mekky) a k nim mnohé další, které jim ve formě právního názoru (fatva) předkládají právníci. * * * 23

24 Evropa se dnes setkává s náboženstvím islámu v nové a intenzivní podobě. Od konce druhé světové války začínají do Evropy přicházet z Východu noví obyvatelé Evropy a přináší náboženství islámu. Jejich způsob náboženského dotazování se na řešení životních otázek je formován výše zmíněným způsobem myšlení. S jakou podobou kultury se v Evropě setkávají? Pokusíme se na otázku odpovědět ve dvou krocích. Nejprve popíšeme kořeny evropské kultury a poté si položíme otázku, jak k těmto kořenům přispělo křesťanství, které Evropu formovalo po staletí. Prvním zdrojem evropské kultury je bezpochyby řecké myšlení. Myšlení starověkých Řeků bylo silně poznamenáno hledáním pravdy, respektive hledáním idejí. Klíčová otázka zněla: Co je konečná a neměnná pravda? Vzpomeňme na Sokrata a jeho žáka Platona a jejich úsilí o rozumné uspořádání řecké polis. Cesta k této pravdě byla po velkém úsilí stanovena skrze rozum. Tento mocný nástroj lidstva je schopen najít správný způsob uspořádání života, společnosti a světa. Tento přístup zdokonalili Římané. A to je druhý kořen evropské kultury. Římané přijali úsilí o rozumové poznání a definování pravdy a přidali k tomu její uplatnění ve společnosti. Římané měli moc a tu uplatnili vojensky a také v právu. Tak byla vytvořena společnost, která je řízena podle rozumu. Rizikem takového uspořádání je jistý extrém, který může nastat. Uspořádání společnosti podle definované pravdy vyžaduje, aby s touto pravdou všichni souzněli. Tedy je třeba, aby si všichni mysleli totéž. Pokud někdo nesouhlasí, potom musí být donucen k poslušnosti nebo ze společnosti vyloučen. Toto riziko vyvažuje třetí kořen evropské kultury a tím je židovské myšlení. Biblický text totiž předkládá, že Bůh tvoří řád, který můžeme poznat. Zároveň je však Bohem, který se řádu vymyká a jedná 24

25 neočekávaně. Jeho zázraky popsané ve Starém zákoně jsou v rozporu se způsobem myšlení starých Řeků. Pokud je Bůh tvůrcem řádu, potom ho musí sám respektovat, jinak není rozumný, není dokonalý, proto není Bohem. Svoboda starozákonního Boha je pro člověka velkou inspirací, ale zároveň velkým rizikem. Svoboda od rozumného zákona je pro člověka přímou cestou k anarchii. Rovnováhu mezi těmito extrémy představuje staleté úsilí křesťanství vytvořit v Evropě společnost, která bude spravedlivá a důstojná. Křesťanství představuje spojení obou extrémů tak, že říká: Pokud přijmeme svobodu lidské osoby jako nejvyšší hodnotu, potom můžeme vyžadovat poslušnost zákonu. Příkladem může být životní příběh Ježíše Krista. Svobodně se stal poslušným zákona. Nakolik je tento princip uplatňován v dnešní Evropě, je otázka pro křesťany a nekřesťany 21. století. Jisté je, že se tento způsob uspořádání společnosti jeví jako velmi atraktivní i Neevropanům. Proto přicházejí do Evropy a chtějí se stát Evropany. Úkolem křesťanů v Evropě je tedy srozumitelně předložit právě tento způsob uspořádání lidského života a společnosti především nově příchozím. * * * Zájemcům o bližší informace poslouží v češtině dostupná literatura k charakteristice islámu s velmi dobrým úvodem Luboše Kropáčka kniha Alois Musil: Ze světa islámu. Vydal Filip Tomáš Akropolis, Praha Charakteristice kultury křesťanské Evropy poslouží kniha Tomáše Špidlíka: Duchovní jednota nové Evropy. Vydalo Refugium Velehrad-Roma, Olomouc Jaroslav Franc 25

Hejčínské OKO DUBEN 2015. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Foto Hana Vítková

Hejčínské OKO DUBEN 2015. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Foto Hana Vítková Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně DUBEN 2015 Foto Hana Vítková Úvodní slovo Ve východních církvích je zvykem, že se křesťané o Velikonocích zdraví jásavým zvoláním:

Více

Hejčínské OKO ČERVENEC SRPEN 2014. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Nová zvonička v Řepčíně

Hejčínské OKO ČERVENEC SRPEN 2014. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Nová zvonička v Řepčíně Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně ČERVENEC SRPEN 2014 Nová zvonička v Řepčíně ÚVODNÍ SLOVO Držíte v ruce prázdninové číslo Hejčínského oka, v němž najdete ohlédnutí

Více

Hejčínské OKO. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně

Hejčínské OKO. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně ZÁŘÍ 2014 P. Maria Petr Pavel Škarohlíd (vpravo) se svým otcem v Sept-Fons (čtěte na str. 3) Úvodní slovo V poprázdninovém Hejčínském

Více

Hejčínské OKO. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně

Hejčínské OKO. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně LEDEN 2015 Ke 100. narozeninám vyprošujeme naší farnici Zdeňce Kroupové hojnost Božího požehnání. Úvodní slovo Možná jste si již

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Září 2008 Číslo 8 Ročník 14 V neděli 10. srpna 2008 se v Přerově konaly hody ke cti patrona farnosti svatého Vavřince. Odpoledne po adoraci a novokněžském požehnání se konala

Více

Hejčínské OKO PROSINEC 2014. Jubilejní rok sv. Terezie od Ježíše (čtěte na str. 16) Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně

Hejčínské OKO PROSINEC 2014. Jubilejní rok sv. Terezie od Ježíše (čtěte na str. 16) Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně PROSINEC 2014 Jubilejní rok sv. Terezie od Ježíše (čtěte na str. 16) Úvodní slovo Prosincové Hejčínské oko, které držíte v ruce,

Více

Pobožnosti křížových cest

Pobožnosti křížových cest 1/2015 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, postní doba je časem, ve kterém budeme neustále vyzýváni k obnově svého vztahu k Bohu. Není to povinnost, ale mnohem spíše nezbytnost.

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 24 červenec SRPEN 2014 číslo 7 8 OLDIN 7 8 / 2014

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 24 červenec SRPEN 2014 číslo 7 8 OLDIN 7 8 / 2014 Olomoucký arcidiecézní informátor 1 Ročník 24 červenec SRPEN 2014 číslo 7 8 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velká misijní pouť Poslední květnovou sobotu se ve Zlíně-Malenovicích

Více

Hejčínské OKO. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně

Hejčínské OKO. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně ŘÍJEN 2014 Modlitba růžence může být, zvláště v říjnu, vhodnou odpovědí na válečné situace ve světě. Úvodní slovo Během měsíce

Více

MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU

MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU ROČNÍK 3 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2012 TAM&TAM MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU OBSAH KŘEST O VELI- KONOCÍCH V ŠUMPERKU ROZHOVOR - MANŽELÉ KOPŘIVOVI PROGRAM NOCI KOSTELŮ SVĚTEC MÉHO SRDCE - GIANNA BERETTA MOLLA VELIKONOČNÍ

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Apoštolským listem Porta fidei vyhlásil papež Benedikt XVI. Rok víry. Jeho oslava začala 11. října 2012, u příležitosti padesátého výročí zahájení II. vatikánského koncilu,

Více

Budou mše opět v latině?

Budou mše opět v latině? Červen 2004 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Budou mše opět v latině? Tuto otázku mi nedávno položil jeden z farníků a se smutkem v očích dodával: Jestli se to opět zavede, tak asi přijdem o zbytek mládeže.

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 1/2009 Ročník XIX Leden 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze První list Soluňanům Tomáš Holub Domov Svatého Josefa v Žirči Letem, světem...mládeže Tříkrálová sbírka 2009 Liturgický oděv

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V září se na Sonusu opět rozběhly pravidelné aktivity, mezi které patří výuka náboženství i pravidelná setkávání nad rozličnými tématy duchovního života. Říjen 2013 Číslo 9

Více

IKD. Křesťan a Facebook. Rozhovor s Jiřím Zajícem. 20 Kč. Po diecézi Havlíčkův Brod a Humpolec. Zaměstnavatel: biskupství 1

IKD. Křesťan a Facebook. Rozhovor s Jiřím Zajícem. 20 Kč. Po diecézi Havlíčkův Brod a Humpolec. Zaměstnavatel: biskupství 1 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XXI/2011 IKD Křesťan a Facebook Rozhovor s Jiřím Zajícem Po diecézi Havlíčkův Brod a Humpolec Zaměstnavatel: biskupství 1 Karmelitánská knihkupectví Knihkupectví

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J č. 99 postní doba 2013 Nada te turbe, Nada te espante Ničím se nermuť, ničím se neznepokojuj Z

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Papež František se rozhodl zachovat si svůj dřívější znak, který si vybral po svém zvolení biskupem a pro který je charakteristická jednoduchost. Nad modrým štítem jsou umístěny

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2009 Číslo 2 Ročník 15 Úvodník P. Jiří Koníček Liturgický kalendář Rosteme ve víře Svatý Pavel a Církev Rosteme ve víře Ut unum sint Harfa podobenství Východní liturgie

Více

Prachatický vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna

Prachatický vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna Číslo 7 Březen Ročník 2012 2013 sv. Jan Prachatický vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna Dobrš Cena 25 Kč Z myšlenek P. Josefa Doubravy KNIHA MOZAIKA ŽIVOTA Tradiční víra je dědictví, živá víra

Více

Nebojte se! do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Ročník XIX, číslo 1 Vyšlo 1.4.2007

Nebojte se! do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Ročník XIX, číslo 1 Vyšlo 1.4.2007 OoKoÉoNoKoO do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 1 Vyšlo 1.4.2007 Nebojte se! Nebojte se! Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší, než veškeré zlo, z něhož by

Více

Ročník XXVI., číslo 4 Vyšlo 14. 12. 2014 VYBALENÉ VÁNOCE?

Ročník XXVI., číslo 4 Vyšlo 14. 12. 2014 VYBALENÉ VÁNOCE? Ročník XXVI., číslo 4 Vyšlo 14. 12. 2014 VYBALENÉ VÁNOCE? Vánoce jsou v naší mysli svátky dětí, dárků, zvyků, tradic, hojnosti. A mnohý si řekne: Pro mě už to není, mně to nic neříká, já Vánoce neslavím.

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Červenec 2006 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Obsah:! Pravoslavní v Jánu. str. 8! Katechumeni v katedrále... str. 9! Ještě k biřmování..str. 11! Deset dětí z našich farností přistoupilo k prvnímu sv. přijímání......

Více

Ve dvou zahraničních časopisech

Ve dvou zahraničních časopisech Úvodní slovo Proč se nám narodil Ve dvou zahraničních časopisech jsem sledoval anketu Moje pojetí Boha. Bylo mně z toho smutno. Lidé se pokoušeli o duchaplné odpovědi, ale zřejmě nechali bokem (nebo nikdy

Více

Časopis přerovského děkanátu Květen 2002 Číslo 5 Ročník 8 Úvodník P. Cyril Juroška Liturgický kalendář na měsíc květen Maria a dnešní styl Maria při zrodu církve Rosteme ve víře pokračování Věřím Z historie

Více

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na 2/2007 ÚNOR Malý přítel z města N Dozněly všechny vánoční zpěvy i ozvěny. Jak rádi bychom si nastálo ponechali všechny dary těchto kouzelných svátků, když ne v náručí, alespoň v srdci. Např. promluvy Svatého

Více

Několik slov o biřmovaní

Několik slov o biřmovaní ČASOPIS KUŘIMSKÉ FARNOSTI Několik slov o biřmovaní Svátost biřmování (z latinského confirmatio) znamená posílení, upevňování. Touto svátostí se naplňuje křestní milost biřmovanci je udělena křesťanská

Více

OKÉNKO. zpravodaj farností Nový Jičín, Šenov u Nov.Jičína a Kunín. DUCHOVNÍ SLOVO Jáhen Antonín Urban. Červen 2014

OKÉNKO. zpravodaj farností Nový Jičín, Šenov u Nov.Jičína a Kunín. DUCHOVNÍ SLOVO Jáhen Antonín Urban. Červen 2014 OKÉNKO zpravodaj farností Nový Jičín, Šenov u Nov.Jičína a Kunín Červen 2014 DUCHOVNÍ SLOVO Jáhen Antonín Urban Milí čtenáři Okénka, číslo našeho farního časopisu, jež berete do rukou je věnováno především

Více

Slovo otce Tomáše Projevem věrnosti tradici je odvaha ke změně, neboť tradice je pohyb...

Slovo otce Tomáše Projevem věrnosti tradici je odvaha ke změně, neboť tradice je pohyb... VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Slovo otce Tomáše Projevem věrnosti tradici je odvaha ke změně, neboť tradice je pohyb... Duchovní obnova Milosrdenství má duši a tělo, jedno nelze bez druhého. 24. 5. 2013

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

Ročník XVI září 2007 číslo 9

Ročník XVI září 2007 číslo 9 vydává Farnost sv. Václava v Letohradě Ročník XVI září 2007 číslo 9 Řekla husa Řekla husa druhé huse, že ji bolí jazyk v puse. Druhá husa honem volá: Pošleme ti pro doktora! Správná husa kejhat musí, i

Více