Host (Václav Žák, publicista): Dobrý den. Moderátor (Ivana Denčevová): Ředitel Křesťanské akademie Stanislav Novotný.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Host (Václav Žák, publicista): Dobrý den. Moderátor (Ivana Denčevová): Ředitel Křesťanské akademie Stanislav Novotný."

Transkript

1 Co přineslo křesťanství světu? Zdroj: Český rozhlas 6 Datum vydání: Moderátor: Ivana Denčevová Relace: Názory a argumenty Čas vysílání: 18:10:00 Rozsah: 00:50:00 Hosté: Václav Žák, Stanislav Novotný, Roman Joch Pořadí: 1 Oblast: Rozhlas Vánoční svátky máme za sebou, byť klasický, řekněme liturgický, vánoční cyklus samozřejmě ještě pokračuje. Ale v souvislosti s vánočními svátky samozřejmě je také otázka, co vůbec křesťanství přineslo světu. Jaké jsou souvislosti? Může vůbec člověk, který se pohybuje v evropském prostoru - ale můžeme samozřejmě sáhnout i do jiných prostorů - se vyhnout křesťanství? Když se nám například vybaví kultura, vzdělanost, také vznik státnosti - jaká je vůbec role křesťanství v současném světě? Jak rozumět například ekonomickým procesům? A také, samozřejmě, opravdu se nám objevují jiné náboženské systémy, například mladší monoteistické náboženství, kterým je islám, může vytvářet jistý pocit nebezpečí, jak se nám někdy může zdát? I to budou otázky, ke kterým se dostaneme v dnešním pořadu Názory a Argumenty. A hosty ve studiu jsou: publicista Václav Žák. Dobrý den. Ředitel Křesťanské akademie Stanislav Novotný. Dobrý den. A politolog z Občanského institutu Roman Joch. Dobrý den. A já vám samozřejmě přeji příjemný poslech.

2 Pokud bychom se podívali do historie více než dva tisíce let staré, objevuje se nám na scéně křesťanství, křesťanství, které přechází z klasického, řekněme palestinského, prostoru a stává se univerzalistickým, či chceme-li kosmopolitním, náboženstvím. Jaký byl vůbec tehdejší svět? Do jakého světa vůbec přišlo křesťanství? Nejprve otázka na pana Novotného. No tak tehdy se samozřejmě nejvíce rozepnula ta první velká říše, která tak trošku je předchůdkyní těch našich občanských společností současnosti. A já mám pocit, že to pozadí je takové, že vlastně najednou scházelo náboženství, nebo nějaký nový kulturní model, ve kterém se více akceptovaly vztahy. To znamená vztahové hodnoty a z nich jako nejvýznamnější je třeba opravdu ta láska mezi lidmi. Ten svět byl možná už příliš technokraticky pojatý a na tomto pozadí přichází nový koncept, který se zdá, že v tom velmi tehdy ekonomicky vyspělém světě, jak jeden ekonom-historik Paul Kenedy říká, tehdy ta životní úroveň byla tak vysoká, že byla znovu dosažena až v Anglii v 17tém století. Tedy ta ekonomika toho prvního století. A samozřejmě na tomto pozadí je spousta nových sociálních problémů a vztahů a v tomto světě se musel uplatnit nějaký další, nový, sociálně-změkčující prvek, takže řekl bych, že to bylo to pozadí, proč se to křesťanství tak rychle ujalo. Když si představíme tehdejší svět Římské říše - vy už jste zmiňoval jistou vysokou ekonomickou civilizační vyspělost. Také někteří s jistou dávkou cynismu říkají, že jsme v podobné době jako v tehdejší době v daném prostředí Římská říše. Víme o funkčním správním systému a tak dále - také to byl samozřejmě svět tehdy ještě tamějšího polyteismu. Dá se vůbec pohledem zpátky něco takového přirovnávat k současnému světu? Rozhodně ano. Já se domnívám, že svět začátku 21tého století je velice podobný tomu období prvního století, podle našeho letopočtu, jenom s tím rozdílem, že to byl pluralitní pohanský svět, ve kterém znali moudrost, znali obdivuhodnou řeckou filozofii, znali římské právo, měli republiky, měli demokracie... Křesťanství do tohoto světa vcházelo. Žijeme v tom světě, který je kulturně pluralitní stejně, už je novopohanský, minimálně v Evropě. Křesťanství z něho pomalu odchází, pokud jde o Evropu. Nicméně pokud jde například o jižní polokouli - křesťanství je vlnou budoucnosti, zdá se. A ten hlavní přínos křesťanství, to, co přineslo nové, do té doby, byly asi dvě základní myšlenky, které ten svět neznal. První je rovnost všech lidí v tom smyslu, že mají jednoho nebeského Otce. To znamená, všichni lidé jsou bratři a sestry a tudíž jsou si rovni. Toto například antický svět neznal, tam hodnota člověka nebyla daná. Jeho vnitřní hodnota tím, že je stvořen Bohem, ale závisela od toho, zda je občanem nebo není. Bylli někdo mimo polis, ať už otrok nebo barbar, neměl žádnou hodnotu. No a tím se dostáváme k tomu druhému aspektu - představě, že pro člověka se syn boží obětoval na kříži, to znamená evidentně člověk, i ten nejmizernější, nejslabší, nejnemocnější nebo nejodpornější, povahově, má pro Boha vysokou cenu. Takže člověk má vnitřní hodnotu. No a pochopitelně kdybychom měli zmínit samotný náboženský aspekt, tak křesťanství je odpovědí

3 na otázku co je po smrti, a tou odpovědí je život věčný. To je ta dobrá zvěst křesťanství. Říká Roman Jocho, politolog z Občanského institutu. Jaký je názor Václava Žáka? No tak trochu jiný, bych řekl. Tady aspoň vidíte, jak křesťanství funguje, že máte tři diskutující a budou zastávat poněkud odlišné názory. Pro mě je Ježíš židovským prorokem. Patří prostě do tradice židovství, to židovství žilo v té době na základě Bible, která byla... Respektive Starého Zákona....Starého Zákona, který byl napsán v tom sedmém století a byl napsán právě tak, aby se mohl stát oporou a konstitucí pro Izraelský národ, který v té obtížné situaci na Středním Východě byl neustále v ohrožení. A Ježíš přesahuje ty židovské proroky a přesahuje tím směrem, o kterém mluvil kolega Novotný, to znamená, on se zaměřuje na vztahy. Na vztahy uvnitř komunity, ale ta jeho zvěst, která patří plně do židovské tradice, Židy přijata nebyla. A on ji reinterpretoval podle - ještě dodám - podle Alberta Schweitzera, který napsal Dějiny výzkumu Ježíšova Života (Geschichte der Leben-Jesu- Forschung), tak on to vidí tak, že Ježíš skutečně věřil tomu, že přijde konec světa a jeho výroky o Božím království byly vlastně skatologické výroky, očekávající brzký konec světa. K tomu nedošlo a teď se reinterpretuje Ježíšovo učení a vytahuje se z té židovské tradice a stává se doopravdy univerzálním učením. Trvá po mnoho set let a otázka rovnosti, ta se dostává - to trvá 1500 let, nebo 1600 let než se to prosazuje jako historický koncept. Ta základní věc je, že jsme spaseni. Kristus se stává tou postavou, přes kterou se člověk, který uvěří křesťanské zvěsti, vztahuje k životu. A tou postavou transcenduje jeho lidství, transcenduje ten úděl a kdo uvěří v Krista, získává obrovskou motivaci pro to, aby žil a aby žil určitým typem života. A to mělo neuvěřitelně kulturně-informativní efekt, trvalo tři sta let, než si to podrobilo Římskou říši a vlastně stalo se jedním ze základů, skutečně, civilizace. Takže hlavní přínos, podle vašeho názoru, křesťanství je právě v tom kulturně-informativním konceptu, jak jste se zmínil? Tak, ano. V tom přesahu, té reinterpretaci původní Kristovy zvěsti, toho univerzálního konceptu Římské říše.

4 Jak reagují na tento názor naši hosté? No tak já si myslím, že v podstatě to tak je. Protože pochopitelně byl nějaký dlouhý vývoj od té první zvěsti, která byla primárně zaměřena na to, aby každý se snažil pracovat především na sobě, proto ten Ježíš říká "co je císařovo, císařovi" a tak dále, a "všímejte si hlavně sebe" a neustále že budete vyjímat jenom tomu druhému tu třísku z oka. Ale samozřejmě postupně se vlastně křesťanství, které vlastně dobylo tu Římskou říši, musí stát také státotvorným náboženstvím, to znamená, že bylo třeba aby se i reinterpretovalo to, co na počátku bylo poněkud odtržené od toho státu. To znamená, že až do toho pátého století potom dochází k takovému procesu přijetí do toho původního i konceptu Římské říše. Názor Romana Jocha, po Stanislavu Novotném? Částečně souhlasím s panem inženýrem Žákem, částečně nesouhlasím. V čem nesouhlasíte? Rozhodně souhlasím v tom, že křesťanství má kulturně-tvornou roli, a mělo. Byla to univerzalizace onoho židovského vhledu, podle kterého je jenom jeden Bůh, Hospodin a primární vztah člověka má být právě k Hospodinovi, jeho duše má být v souladu s přáním Hospodina. To je mimochodem i nutný předpoklad omezení státní moci, že jsou určité věci, které stát prostě od člověka nemá žádat, protože Bůh to nechce. Ale myslím si, že ta poklona křesťanství, jako že je to návod na hodné chování lidí, má to vliv na lidi, Ježíš byl velký prorok - to je názor velice rozšířený, který zastávají mnozí lidé, kteří nejsou křesťané, kterým je křesťanství alespoň částečně sympatické, ale v posledku říká, že křesťanství je mylné, že je to užitečný mýtus. Ale přitom pro pravdivost křesťanství je rozhodující událost zmrtvýchvstání Krista. Pokud Kristus nebyl vzkříšen, zemřel jako jeden z mnoha proroků, tak jak věděl již v té době apoštol Pavel, křesťanství je lživé náboženství a hlasatelé křesťanství hlásají lež. A celá ta pointa křesťanství je v tom, že jeden konkrétní člověk, jak se z prvu zdálo, porazil smrt, zvítězil nad smrtí, to je důkaz toho, že je bohočlověk. A pokud se to povedlo jednomu, tak všem ostatním nám dalším je tato cesta otevřená. Takže trošku bych varoval před takovými poklonami křesťanství - fajn, je to skvělé, navádí to lidi dělat dobré věci, ale v podstatě je to lež. Chce reagovat Václav Žák?

5 No, tak - já bych neřekl, že to je lež. Já rozumím tomu, co namítá pan kolega Joch, ale podívejte se - křesťanství, nebo víra, se odevírá v okamžiku, kdy ten člověk opustí diskursivní svět. To znamená ten svět, ve kterém platí fyzikální zákony, ve kterém platí příčina a následek. A musí ho opustit? Aby, podle mého názoru, aby uvěřil, skutečně hluboce uvěřil, tak v podstatě musí. Musí zahlédnout, že je tady nějaký jiný svět. A k tomu slouží věci, které jsou zcela nelogické a zcela v rozporu s jakoukoliv lidskou zkušeností. Ale možná i v našich životech se leckdy ocitáme v situaci, když to velmi zjednoduším, že se stávají věci, o kterých si říkáme "to ani není možné, že se mohlo stát" - je něco, co člověka přesahuje? Ať už to transformujeme do té, či oné, podoby víry? A na to už přistupujeme, že něco takového existuje? Ale o tom není sporu. Jde o to jenom, jestli ta podmínka, to znamená jednou z těch věcí, která zastavuje tu diskuzi i myšlení je například nauka o jedinosti boha. Tak buď je jeden, nebo jsou tři - neznáme z občanského života žádnou věc, která by byla zároveň jedna a zároveň tři, čili musíme o tom přemýšlet. Stejně tak je zmrtvýchvstání Krista takovou představou. A pochopitelně k víře patří to uvěření. S tím já souhlasím, nemám proti tomu výhrady. Ovšem pak si je třeba uvědomit, jestli jako ve světě, který už je jinak konstituován, je tohle to základem pro sdělnost toho náboženství. To je přeci velký problém, jaksi dnes problém křesťanství spočívá v tom, že z toho veřejného života víceméně ustupuje. Otázka sdělnosti křesťanství, to bude otázka na oba dva další naše dnešní hosty. Tak nejprve Stanislav Novotný. Já bych se ještě přece jenom vyjádřil k té lživosti toho náboženství. Jestliže je předmětem víry, v cosi, tak velmi obtížně mohu říci, že to je lež, protože je to prostě víra a hotovo. Dnes vlastně třeba Američané přistoupili, když chtěli definovat náboženství, k tomu tak, že i ateismus je tedy víra. Víra v nic?

6 Ano, je to nějak typ víry. Takže opravdu se nacházíme na jiném poli, je to pole víry a to znamená, že velmi obtížně můžeme dokazovat, jestli je to lež nebo pravda. Já bych jenom doplňující otázku - když řeknete Američané, bylo by dobré alespoň si říct jaký myšlenkový směr nebo jaké ukotvení, dejme tomu, dotyčných lidí, poněvadž je to pak takový pojem příliš zevšeobecňující. No, takhle - ještě se chci vrátit k tomu, že jestliže je něco předmětem víry, nemohu o tom diskutovat v nějakých vědeckých kategoriích. Buď je, nebo není. Tak. Buď je, nebo není. A ve vědě, koneckonců i, samotné, dnes předkládáme celou řadu věcí k věření. Uvěřit tomu, že existuje neutron - a tak dále - musíme na základě nějakých abstraktních úvah, ale přece jenom je to i prvek nějaké víry. A kde tento myšlenkový názor, že i ateismus je jistý druh víry, vznikl, když jste zmiňoval Američany? Vznikl ve Spojených státech, když se koncipovala pluralitní společnost, prostě na počátku a bylo nutné to obrovské množství těch konfesí, které přišly z Evropy, najít jim nějaké srovnávací pojetí. A ještě se vracím k tomu, co řekl publicista Václav Žák, host dnešních Názorů a Argumentů. Sdílnost versus křesťanství v současném světě - to bude ta otázka, která bude společná. Tak ještě Stanislav Novotný? Já vím, že samozřejmě křesťanství dnes příliš sdělné, zvláště v našich euroamerických - nebo spíše evropských, v Americe je to ještě trošku jiné - podmínkách není moc velká sdílnost. A myslím si, že do budoucna opravdu se bude znovu reinterpretovat, že se znovu bude vykládat, že se přijde s něčím novým. Nebude to asi, pravděpodobně, tak závislé na institucionálním pojetí. Té tradiční církve.

7 Protože církev přece jenom dvě stě let od Francouzské revoluce tak trošku v některých věcech stojí na místě a vrací se pořád k nějakým archetypům a hledí do minulosti daleko více než by bylo záhodno. Takže v tom si myslím, že prostě musí k nějakému posunu dojít. A názor Romana Jocha? Evropská zkušenost je specifická. Křesťanství, když vznikalo, částečně odpovídalo světonázoru starých Židů. Židovství předpovídalo mesiáše a teď byla otázka - je to právě tento, nebo není? Tak jedni tvrdili, že ano - to byli křesťané - druzí ne, byl to lžimesiáš. Trochu odpovídalo i filozofickému konceptu starých Řeků a Římanů. Oni znali koncept logos - koncept moudrosti, rozumnosti... Slova? Slova, myšlenky. A křesťanství tím svým univerzalismem, říkalo "logos se zhmotnil v jedné osobě Ježíše Krista", tím je to bohočlověk. To znamená myšlenkový, filozofický svět, i Římské říše, byl nakonec ochoten přijmout křesťanskou myšlenku, křesťanskou hypotézu. To, co ji v Evropě podle mě uštědřilo ránu, největší, byl novověk. A to konkrétně rozpad křesťanské jednoty. Ale ani ne samotný rozpad, ale náboženské války. To znamená ta úžasná celoevropská kontinentální civilizační válka v šestnáctém-sedmnáctém století, která měla katastrofické důsledky nejenom, co se týká utrpení lidí a těch statisíců, nebo snad milionů, mrtvých. Ale křesťané poprvé zapochybovali, evropští, o pravosti náboženství. Jako - to je náboženství míru? Má přinášet pokoj, lásku k bližnímu a podívejte se, k čemu vedlo. K tomu, že se vzájmeně vraždíme jako ti nejhorší odporní barbaři. Takže poprvé v novověku intelektuálové přestali věřit tomu náboženství. Nejenom, že ho vnímali jakožto nevěrohodné. Ale jako vyloženě škodlivé. A od toho se odvíjí osvícenství, francouzská revoluce a až přehnané pak reakce, totalitní, typu nacismu a komunismu. Ty části světa, které nezažily příliš těsné spojení náboženství a státu, jako například Severní Amerika, nebo teď v dnešním světě ty státy, ve kterých křesťanství je útěchou spíče pro utiskovaný lid - subsaharská Afrika, Čína, časem, tak podle mého názoru tyto oblasti zažijí renesanci křesťanství. Co bude s Evropou - příliš brzo předpovídat. Pokračují dnešní Názory a argumenty, nedělní diskusní kulatý stůj Českého rozhlasu 6, milí posluchači. U mikrofonu je Ivana Denčevová a hovoříme o tématu "co vůbec přineslo křesťanství světu". Ve studiu jsou - publicista Václav Žák, ředitel Křesťanské Akademie Stanislav Novotný a politolog z Občanského institutu Roman Joch.

8 Zde už zaznělo - domnívám se, že od právě pana Stanislava Novotného - termín "státotvornost, křesťanství v souvislosti se státotvorností". To se vracíme trochu zpět do historie, než o které právě hovořil Roman Joch. Můžeme říci, že právě křesťanství a vznik státnosti, vznik tedy středověkých států, to je vlastně proces, který jde ruku v ruce? Určitě, protože právě křesťanství, respektive církevní instituce, přenesly z toho starověku to, co by jinak přeneseno nebylo. Protože ony... Absorbovaly princip Římské říše a nesly dál? Ano. A samozřejmě oni byli i ti, kteří vládli slovem. Oni byli ti, kteří přepsali spoustu věcí, kterým třeba už potom v šestém-sedmém století ani nerozuměli. Ale zaplať pánbůh. Díky tomu tady zůstalo nějaké kulturní dědictví, z kterého se potom mohlo čerpat, v tom dokonce i potom velmi pomohli Arabové, kteří vlastně vládli na Pyrenejském poloostrově, a velká překladatelská škola umožnila také vlastně že i z tohoto zdroje jsme dokonce se vrátili zpátky k Řekům a ke staré moudrosti. Takže je velmi úzce, jakoby, křesťanství spojeno se vznikem nové Evropy a to na mnoha polích. Katolická církev, zvláště ve svých počátcích, byla - myslím tím těch počátcích potom v tom raném středověku, vlastně byla poměrně demokratickou institucí. Dea civitates Dei od Svatého Augustina prostě nastavuje určitý model konkurence mezi duchovní a státní mocí. Je tady celá řada prvků, které se nepochybně zhodnotily o mnoho staletí později. Když hovoříme o vzniku států, státnosti, roli křesťanství pohledem z počátku 21. století - jaká ta role byla a kdy začalo docházet případně k problémům, kdy vlastně vůbec se pak objevuje i na scéně ta tendence oddělit, řekněme, světské věci a duchovní věci? To se ptám Václava Žáka. No tak já si myslím, že ten proces není specifický pro křesťanství. Všechna náboženství jsou v jistém smyslu státotvorná, nebo respektive ty státy, na jejichž území to náboženství působí, tak s ním nějakým způsobem žijí, že... Tady v tom křesťanství to bylo mimořádně komplikované za prvé proto, že prostě skutečně ta římská říše zkrachovala. Došlo k tomu, že křesťanství žilo na východě, v Konstantinopoli, pak došlo navíc k obnovení státnosti na území Západní Evropy - Francké říše a tak a říše Karla Velikého, tak došlo k tomu, že došlo k rozpadu těch 1054, mezi východní a západní církev, to taky úplně neprospělo. Mimochodem ta východní církev byla de facto demokratičtější, nebudovala hierarchickou strukturu, tak, jak ji budovala ta západní církev. A tady na západě - a to jsou věci, na které já, upřímně řečeno, nejsem specialista, nemám na to jednoznačný názor - existují historici, kteří tvrdí, že ten koncept dvou mečů, to znamená, že se církevní moc, ta moc katolické církve, střetávala se světskou mocí, že to mělo osvobozující účinek pro státnost a že to jako vedlo k tomu, že ta Evropa získala tuto svou výsadu, že se stala politicky směrodatnou pro zbytek světa. Já o tom trochu pochybuji, musím říct, hlavně proto, že to zapletení

9 se církve s mocí je dalším atributem, který nezmínil kolega Joch, jako příčinu pádu církve. Tam nešlo jenom o náboženské války, Kriste pane. Tam šlo o postavy papežů, jako by, pur quia. Alexandr šestý - nemáte zločin, který by ta rodina nespáchala. To vedlo k obrovskému poklesu kredibility církve. Nejenom ty náboženské války. To by nebylo možné, kdyby ti papeži neměli moc. Čili zapletení se církve s mocí mělo devastující účinek. Čili spory o investituru jsou hodnoceny pozitivně, na druhou stranu ty výsledky, které to mělo pro církev, jsou rozporné. Já mám doplňující otázku na základě toho, co řekl Václav Žák, právě na Romana Jocha. A jsou to dvě otázky. Za prvé - je opravdu, dle vašeho názoru, každé náboženství státotvorné, jak zmiňoval pan Václav Žák? A druhá - jaký je váš pohled právě na to, zase odcituji: "zapletení se církve s mocí"? Ano, každé náboženství je státotvorné, stát je univerzální instituce, kompatibilní s každým náboženstvím. To výjimečné, co bylo na křesťanství, ale ne pouze na křesťanství, i na židovství, je to, co jsem již částečně zmínil. Tyto dvě náboženství jsou ta, která vyžadují omezení státní moci. Když se podíváte na jakékoliv jiné - islám, aztécké náboženství, v Indii, v Číně - všechna jsou kompatibilní s tyranským, absolutním státem, ale pro Židy a křesťany toto je nemožné. Židovské náboženství nebylo misijní, to bylo vždycky omezeno pouze na židovský národ, ale křesťanství je univerzální. Samo sebe vnímá jakožto dobré pro všechny národy. Ruší, řekněme, národy a národnosti. To je právě jistá forma kosmopolitismu, můžeme říci. Přesně. Je méně důležité, zda jsem Čechem, Polákem, Arabem, Rusem, Indem, černochem - mnohem důležitější je, že jsem dítětem božím. A křesťanství právě na západě vytvořilo instituci, mocnou církev, která se střetla se státem, a díky tomu existoval prakticky nástroj, jak bylo moc státu možné omezovat. Na východě, ve východním křesťanství, neexistovala takováto hierarchická struktura, ale cenou za to bylo to, že východní církev byla vždycky služkou státu. Velice pokornou, poslušnou, častokrát znásilňovanou, ze strany státu. Cézaropapismus? Přesně, cézaropapismus. César je zároveň popem. To na západě není. Tam je papež, který je úplně oddělen od císaře. To, že se západní křesťanství zapletlo se státní mocí a mělo to negativní důsledky jak pro stát, tak pro církev, naprosto souhlasím, nicméně nemělo by nás překvapovat to, že mnozí

10 křesťané byli krutí zločinci, včetně papežů. Koneckonců, díváme-li se na to realisticky, tak ten nejslabší papež, úplně nejslabší v dějinách, z hlediska katolického, byl papež první. To znamená Petr, protože to byl jediný papež, který třikrát zapřel Krista. Žádný jiný papež toto neudělal. Takže to nejhorší období církve je již za námi, ale to, co zůstalo, zůstala ona struktura, která byla schopna limitovat moc státu, měla monopol na duchovní sféry, církev perzekuovala heretiky, ale samotný fakt, že existovalo něco jako oddělení duchovní sféry od sféry státní, ve které státní sféra neměla nejvyšší moc, umožnilo časem všechny naše liberální svobody tím, že duchovní sféra se zprivatizovala a existovala pak svoboda a svoboda svědomí. Nutný předpoklad bylo ale to, že nějaká konkrétní instituce omezila moc státu. Obvykle se řekne církev a je tím vnímáno ta největší, římskokatolická, církev. Měli bychom pravděpodobně spíše říkat církve, poněvadž abychom nezapomínali na ty další. Ale když zůstanu ještě u té římskokatolické, tak - jeden z představitelů římskokatolické církve s jistou, domnívám se poměrně vtipnou, nadsázkou říkal, že je zázrak, že římskokatolická církev existuje a že přežila víc než dva tisíce let a že to je i důkaz, že existuje duch svatý, poněvadž to, co sami římskokatoličtí příslušníci udělali pro sebezničení té církve, že to by každá jiná instituce dávno nemohla přežít. Ale na to samozřejmě existuje celá řada vtipů, ale nicméně já bych se ještě vrátil právě k tomu selhávání těch jednotlivců, třeba papežů a tak dále, protože ten pozdní středověk je plný spousty afér. Ono jde ne o to, že vlastně nebudeme selhávat. Dokonce ten katolický koncept je velmi chytrý v tom, že se počítá s tím, že člověk denně hřeší myšlením na hříchy. Milujeme hříšníka a odmítáme hřích? Tak. A to je všechno na tom úžasné, že tady vlastně existuje nějaká maxima, které stejně nejsme schopni coby pozemští tvorové dosáhnout, ale nicméně právě to, to je ten ideál, který táhl tu Evropu celá staletí a tady máme dnes velké otazníky co to vlastně je dnes, v 21tém století, když tolik diskutujeme o tom, kudy se bude ubírat Evropská unie. Asi nevystačíme třeba jenom s tím, že chceme letět na Mars. Ale nějaká velká, hodně vysoko stojící, idea, pro kterou stojí za to neuvažovat, jestli dosáhnout výsledků ještě ve svém životě, kde stojí za to uvažovat opravdu na staletí dopředu, tak ta tady být musí a samozřejmě, že budeme tisíckrát selhávat, budeme páchat všechno možné - to k tomu prostě patří. Takže ten koncept vlastně je v tomto smyslu velmi dobrý, ale je nutné samozřejmě ho lépe vysvětlovat. To znamená, nemá si cenu hrát na to, že jsme svatí. Nemá cenu si hrát na to, že celá řada lidí se považuje téměř za boží ústa. To samozřejmě nepřísluší těm lidem a lidé okolo by si měli vždycky uvědomit, že musí být trošku střízliví v hodnocení těch jedinců v církvi.

11 Říkal Stanislav Novotný, ředitel Křesťanské akademie. Otázka na Václava Žáka, který tady plní jistou trochu, řekněme, oponentní roli dalším z dvou dnešních hostů. Domníváte se, že obecně člověk, ale také samozřejmě to zobecněme - společnost, lidstvo, potřebuje ideál, o kterém hovořil právě pan Stanislav Novotný? Já si myslím, že potřebuje. V podstatě člověk potřebuje mít identitu, on potřebuje mít něco, na čem kulturně stojí. A to v naší tradici samozřejmě je vždycky opřeno o kulturní kontext, který vytvořilo křesťanství. Ale já bych se vrátil trochu k tomu, co říkal pan kolega Novotný. My bychom to měli být schopni... Za prvé - dějiny křesťanství jsou dějiny pokusu o reformu. To je naprosto klíčová záležitost, od vzniku řádů, od selhání řádů, vytvoření nových řádů - to jsou prostě dějiny pokusů o reformu křesťanství. A to křesťanství bylo mimořádně šťastné v tom, že právě protože ono žije ze symbiózy několika tradic a ta židovská tradice je vlastně životní tradice, to jsou příběhy, které dovolují nejrůznější interpretace, tak ono si zachovalo živost. Kdyby to spočívalo jenom na řecké filozofii, tak je to dávno mrtvý koncept. A ta tam hrála také nepochybně určitou roli. A ty tradice se podařilo reinterpretovat právě do těch náboženských válek, o kterých mluvil pan kolega Joch. V nich doopravdy dochází k dramatickému zlomu. A nevím, jestli bych souhlasil s tím, že náboženství - nebo křesťanství - omezovalo státní moc. Existovalo mnoho období právě při vzniku reformace, kdy dochází k zakotvení konceptu "koho vláda, toho náboženství", čili tam máte to oddělení - to je naopak propojené. A ten náš liberalismus, ten vznikl v situaci odporu proti této tezi. Když se řekne, že vládci patří náboženství, tak pak to náboženství je něčím, co přichází z vnějšku a nutně musí vyvolávat pokrytectví. Vy nemůžete věřit na příkaz. To se vám vymění katolík za evangelíka a vy změníte víru? To je nesmysl. Čili celý liberalismus vzniká na základě konceptu tolerance, to znamená ochrany nejhlubšího přesvědčení člověka. V kterém se pohybujeme období, abychom si to specifikovali, podle vašeho názoru? Takže konec sedmnáctého, osmnácté století? A v téhle chvíli se rodí základní myšlenky, z nichž potom žije americká revoluce, přechází to dál. Čili ty náboženské války vedly ke konceptu tolerance, který byl klíčový pro uchování ryzího náboženství jako vnitřní věci, tudíž ale privátní. Proto nesmí být závislé na státu. Vždyť si uvědomte, co chtěla církev po roce '89? Chtěla podíl na státní moci. Nejsou zahrádkáři. Vůbec nepochopili, že ta moderna, celá, spočívá v tom, že člověk věří, že to je privátní, protože to je to nejcennější.

12 Jak konkrétně chtěly naše křesťanské církve podíl na vládní moci? No tak vždyť se podívejte, jak vypadala diskuze o tom, co je role církve. Základní polemika. Polemika o roli církve ještě nemusí znamenat, že vyžadují podíl na, řekněme, státní nebo vládní moci. No já si myslím - já to teď neumím z paměti, ale našel bych vám citáty, významných církevních činitelů, kteří... Tak to necháme na příště? Necháme to klidně na příště. A ještě bych vám řekl jednu věc, abych trochu zaprovokoval - podívejte se, co myslíte, jako pravověrný křesťan, který vyznává tezi, o které mluvil kolega Novotný, to znamená "nehledej třísku v oku bližního, ale starej se o břevno v oku svém" - souhlasil by s lustračním zákonem? Otázka na Stanislava Novotného. Tak samozřejmě s lustračním zákonem se dá zase souhlasit do té míry, do jaké vlastně ohrožuje fungování společnosti, fungování státu. Takže si myslím, že i lustrační zákon samozřejmě může být, jestliže tedy uvažujeme státotvorně, může být prostě tím nástrojem, kterým se snažím o to prostředí, ve kterém žiji, aby fungovalo dokonaleji. Takže samozřejmě pak celá ta otázka toho, že někde vlastně jenom formálně něco je zaznamenáno bez nějakého většího osvětlení vlastně příčin, důvodů a tak dále, to je prostě už na nějakou jinou debatu. Názor Romana Jocha? Zazněla tady aktuální věc lustračního zákona. Ostatně víme, že stále živé téma i po těch cirka dvaceti letech. Objevují se nám nová fakta, nové informace, také nové identifikace dotyčných lidí. Samozřejmě zveřejňování identifikace dotyčných lidí, kteří třeba byli ve vysokých pozicích v rámci státní bezpečnosti, vzbuzují emoce. Někteří přicházejí také o místo. Je to důležité?

13 Ano, ale nevidím tu spojitost, proč by to křesťanství mělo buď popírat, anebo potvrzovat. Jakou vidí tu spojitost Václav Žák, aby mohl Roman Joch lépe reagovat? Tu spojitost vidím v tom, že ten lustrační zákon byl konceptem vyrovnání s minulostí. Vyrovnávání se. Domníváte se, že to je proces, který je ukončen? Podle mě je proces vyrovnání s minulostí především založen na zpytování svědomí. Vyrovnání z minulostí bez vnitřního dialogu vůbec není možné. Domníváte se, pane Žáku, že někteří, kteří konkrétně jsou třeba těmi, o kterých se hovoří právě v souvislosti s jejich vysokými pozicemi v rámci, řeknu, represivních složek tehdejšího komunistického Československa, že oni jsou ukázkou toho, že oni se také vyrovnávají v rámci svého svědomí? Tak počkejte - to nesmíte plést věci dohromady. To, že mají být potrestáni a dokonce tvrdě potrestání ti, kteří dělali zločiny v minulém režimu, o tom prostě není pochyb. A lustrační zákon, se domníváte, že je v jiné pozici? No jistě. Křesťanství je primárně morální systém a je to samozřejmě náboženství, nedává nějaké konkrétní návody, jak má být konstituována státní moc. A tudíž je jako takové kompatibilní s mnoha typy režimů. Lustrační zákon ale byl prostředkem ochrany společnosti. Přece lidé, kteří již jednou měli moc, podíleli se na státním aparátu režimu, který byl nelegitimní - a to absolutně nelegitimní - přece nemají automatické právo podílet se na režimu, který je legitimní, jako že "nic se nestalo".

14 Křesťanství netvrdilo nikdy, že automatickou moc vládnout má kdokoliv. Naopak vždycky usilovalo spíše o to, že vláda - ať už vládne jeden monarcha, nebo víc - demokracie - ať vládnou v zájmu obecného doba a dodržují určité limity. Představa, že když jednou vládnu - svévolně - tak nastane nekrvavá revoluce, mám stejný podíl na moci jako ti, kteří nezneužívali moc... Neřekl bych, že to je nekřesťanské, ale řekl bych, že to je přímo absurdní. Chce reagovat ještě Václav Žák? No, je třeba se podívat, co ten lustrační zákon vlastně dělá. Počet lidí, kteří byli nejvíce lustrovaní lustračním zákonem, nebyli agenti a příslušníci bezpečnosti. To byly například ředitelky mateřských škol, že. A ten lustrační zákon se tvářil ne jako ochrana společnosti, pak by se musel týkat ozbrojených složek, zcela v pořádku, možná nějakých vysokých pater státní správy a to je všechno. V mateřských školách se asi společnost nepotřebovala chránit, podle mého názoru. Toť otázka - je to výchovné vzdělávací zařízení... Toť otázka, jestli nemáme například i naše děti v těchto zařízeních do jisté míry chránit, pokud společnost k tomuto kroku přistoupí. Pak už jsme ale hodně daleko od liberální demokracie. No, ale chtěl bych říct... To je legitimní poznámka. V pořádku. Ten problém přece byl v tom, že ten lustrační zákon byl zasazen do konceptu toho opravdu vyrovnání s minulostí. My se s minulostí vyrovnáme tím, že potrestáme ty, kdo jsou vinní. A to je antikřesťanský koncept. Ne, ne. Roman Joch?

FENOMÉN Transformace. Devatenácté číslo sešitu 18 / 2014

FENOMÉN Transformace. Devatenácté číslo sešitu 18 / 2014 FENOMÉN Transformace Devatenácté číslo sešitu 18 / 2014 1 Václav Hořejší...... 3... vědecký pracovník AV ČR Karel Janeček...... 26... matematik, podnikatel Jiří Schwarz... 40... ekonom, člen NERV Marek

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

RJ: Samozřejmě geografická definice Evropy není relevantní či není nejvýznamnější. Zajímavá je politicko - civilizační definice Evropy

RJ: Samozřejmě geografická definice Evropy není relevantní či není nejvýznamnější. Zajímavá je politicko - civilizační definice Evropy 1 Dialog o Evropě s Romanem Jochem 1,2 : MS: Než začneme hovořit o otázce soudobé Evropy, tak bych se zaměřil na obecné vymezení tohoto kontinentu. Co pro vás samotného Evropa znamená, s čím si ji spojujete?

Více

trvalé kněžství trvalého kněžství provždy provždy provždy na vašem těle věčnou

trvalé kněžství trvalého kněžství provždy provždy provždy na vašem těle věčnou Dříve, než se podíváme na téma zaslíbené země, podívejme se na slovo věčný či trvalý, navěky či provždy. Je naprosto zřejmé, že kenaanská země je Abrahamovi a jeho potomstvu slíbena do věčného vlastnictví.

Více

FENOMÉN Transformace. Dvanácté číslo sešitu 11 / 2014

FENOMÉN Transformace. Dvanácté číslo sešitu 11 / 2014 FENOMÉN Transformace Dvanácté číslo sešitu 11 / 2014 1 Karel Hynek...... 3... psychiatr, vysokoškolský pedagog Jan Lamser...... 18... bankéř působící v ČSOB Michal Mejstřík... 36... spoluzakladatel Institutu

Více

MOTIVAČNÍ CITACE: Z KNIHY: MÍNÍME TÉHOŽ BOHA? Vyšehrad, 2003

MOTIVAČNÍ CITACE: Z KNIHY: MÍNÍME TÉHOŽ BOHA? Vyšehrad, 2003 MOTIVAČNÍ CITACE: Z KNIHY: MÍNÍME TÉHOŽ BOHA? Vyšehrad, 2003 PANIKKAR: Proto také není podstatou této zkušenosti, na niž jste se ptal, ani monismus, ani dualismus, ale zkušenost polarity. Avšak v okamžiku,

Více

Má ještě smysl sociální stát?

Má ještě smysl sociální stát? přepis diskuse Má ještě smysl sociální stát? pořádal přípravný výbor think-tanku CESTA Centrum pro sociálně-tržní ekonomiku a otevřenou demokracii 17. leden 2011, přednáškový sál New York University Prague,

Více

Pozvání na cestu. Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života. podle sociálního učení katolické církve

Pozvání na cestu. Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života. podle sociálního učení katolické církve Pozvání na cestu Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života podle sociálního učení katolické církve Autorský tým Centra pro sociální otázky při ČBK pod vedením Lubomíra Mlčocha celková

Více

POPULARIZACE PRVNÍCH VÝSLEDKŮ VĚDECKÉHO ZKOUMÁNÍ BIBLE. Karel Valenta T.B.FROM

POPULARIZACE PRVNÍCH VÝSLEDKŮ VĚDECKÉHO ZKOUMÁNÍ BIBLE. Karel Valenta T.B.FROM POPULARIZACE PRVNÍCH VÝSLEDKŮ VĚDECKÉHO ZKOUMÁNÍ BIBLE Karel Valenta T.B.FROM POPULARIZACE PRVNÍCH VÝSLEDKŮ VĚDECKÉHO ZKOUMÁNÍ BIBLE Za kolektiv autorů sepsal Karel Valenta T.B.FROM Obsah Předmluva 9 První

Více

S B O R N Í K 1. S y m p o z i u m Č e s k é p r e z i d e n t k y

S B O R N Í K 1. S y m p o z i u m Č e s k é p r e z i d e n t k y S B O R N Í K 1. S y m p o z i u m Č e s k é p r e z i d e n t k y Nadstranická platforma Česká prezidentka za podpory občanského sdružení Fórum 50 % si Vás dovoluje pozvat na 1. Sympozium České prezidentky

Více

Důchodová reforma možnosti a limity

Důchodová reforma možnosti a limity přepis diskuse Důchodová reforma možnosti a limity pořádal přípravný výbor think-tanku CESTA Centrum pro sociálně-tržní ekonomiku a otevřenou demokracii 10. únor 2011, přednáškový sál New York University

Více

Význam Beneše pro vznik a přežití moderního českého státu až do dnešních dnů je zcela zásadní.

Význam Beneše pro vznik a přežití moderního českého státu až do dnešních dnů je zcela zásadní. květen / 2014 NEWSLETTER NEWSLETTER květen /2014 Jiří Weigl: Edvard Beneš 130 let od narození Václav Klaus: Koncert velmocí tu dávno je Otázka IVK: Co hodláte dělat proti uzákonění adopcí osobami stejného

Více

Názory na Evropu. názory & vzdělávání. pro Vás připravil. Děkujeme za laskavou podporu Konrad-Adenauer-Stiftung.

Názory na Evropu. názory & vzdělávání. pro Vás připravil. Děkujeme za laskavou podporu Konrad-Adenauer-Stiftung. NÁZORY NA EVROPU Názory na Evropu pro Vás připravil názory & vzdělávání Děkujeme za laskavou podporu Konrad-Adenauer-Stiftung. Obsah Slovo úvodem (Ondřej Kolář) 2 Evropy a my. Evropa dnes a zítra (Miroslav

Více

Józef Szymeczek Úvod do religionistiky Studijní opora k inovovanému předmětu: Religionistika(3ELIG/33LIG) Ostrava, 2013 ISBN 978-80-7464-425-2

Józef Szymeczek Úvod do religionistiky Studijní opora k inovovanému předmětu: Religionistika(3ELIG/33LIG) Ostrava, 2013 ISBN 978-80-7464-425-2 Průvodka dokumentem: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní popisky vložené

Více

ZAHRANIČNÍ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY

ZAHRANIČNÍ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY ZAHRANIČNÍ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY dokumenty 4/2007 MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ - 1 - PREZIDENT ČESKÉ REPUBLIKY - 2 - PREZIDENT BLAHOPŘÁL PAPEŽI BENEDIKTU XVI. (16.4.2007) Prezident republiky Václav

Více

Encyklika. O křesťanské naději ČESKÁ BISKUPSKÁ KONFERENCE

Encyklika. O křesťanské naději ČESKÁ BISKUPSKÁ KONFERENCE encyklika spe salvi Encyklika SPE SALVI Papeže Benedikta XVI. O křesťanské naději ČESKÁ BISKUPSKÁ KONFERENCE Církevní schválení předsedy České biskupské konference, arcibiskupa Jana Graubnera, č.j. 51/2008

Více

FENOMÉN Transformace. Třicáté šesté číslo sešitu 35 / 2014

FENOMÉN Transformace. Třicáté šesté číslo sešitu 35 / 2014 FENOMÉN Transformace Třicáté šesté číslo sešitu 35 / 2014 1 Karel Schwarzenberg...... 3... správce rodového majetku, politik TOP 09 Jiřina Jílková... 14... ekonomka životního prostředí VŠE Praha Petr Koblovský...

Více

FENOMÉN Transformace. Šesté číslo sešitu 5 / 2014

FENOMÉN Transformace. Šesté číslo sešitu 5 / 2014 FENOMÉN Transformace Šesté číslo sešitu 5 / 2014 1 Stanislav Komárek.... 3... biolog, vysokoškolský pedagog Jiří Padevět...... 18... ředitel nakladatelství Academia Helena Kanyar Beckerová... 41... novinářka

Více

MS: Než začneme hovořit o věcech obecných, i vážných jak jste prožíval období, které jste vnímal jako student či žák?

MS: Než začneme hovořit o věcech obecných, i vážných jak jste prožíval období, které jste vnímal jako student či žák? Dialog o transformaci s Danielem Klírem 1,2 : MS: Než začneme hovořit o věcech obecných, i vážných jak jste prožíval období, které jste vnímal jako student či žák? DK: Mé studium bylo rozdělené rokem 1989.

Více

VÍRA. krok za krokem. Reinder Bruinsma

VÍRA. krok za krokem. Reinder Bruinsma VÍRA krok za krokem Reinder Bruinsma PŘEDMLUVA V uplynulých desetiletích jsem napsal řadu knih několik v angličtině, několik v nizozemštině, mém mateřském jazyce. Některé byly přeloženy do dalších jazyků.

Více

156. VÝROČÍ NAROZENÍ TOMÁŠE GARRIGUE MASARYKA

156. VÝROČÍ NAROZENÍ TOMÁŠE GARRIGUE MASARYKA 156. VÝROČÍ NAROZENÍ TOMÁŠE GARRIGUE MASARYKA 3 SLOVO ÚVODEM Církev československá husitská a Dialog na cestě, 2006 Ilustration Pavel Grün, 2006 NAŠE A EVROPSKÁ SPOLEČNOST - Sborník projevů pronesených

Více

Teoretická část VÝCHOVA K AKTIVNÍMU OBČANSTVÍ. Demokracie. versus extremismus

Teoretická část VÝCHOVA K AKTIVNÍMU OBČANSTVÍ. Demokracie. versus extremismus Teoretická část VÝCHOVA K AKTIVNÍMU OBČANSTVÍ Demokracie versus extremismus DEMOKRACIE VERSUS EXTREMISMUS VÝCHOVA K AKTIVNÍMU OBČANSTVÍ Teoretická část Motto: Sám svobody kdo hoden, svobodu zná vážiti

Více

FENOMÉN Transformace. Třicáté číslo sešitu 29 / 2014

FENOMÉN Transformace. Třicáté číslo sešitu 29 / 2014 FENOMÉN Transformace Třicáté číslo sešitu 29 / 2014 1 Vojtěch Balík...... 3... překladatel, bývalý ředitel Národní knihovny Magdalena Kotýnková... 37... ekonomika VŠE Praha - sociální politika Eva Štěpánková...

Více

V e l i k o n o č n í

V e l i k o n o č n í V e l i k o n o č n í 2014 Českobratrská církev evangelická, sbor Mšeno u Mělníka Není-li Boha Není-li Boha, pak je vše dovoleno, říká Ivan Karamazov ve světoznámém románu F.M.Dostojevského. I když citát

Více

Přežije česká kultura vládní reformy?

Přežije česká kultura vládní reformy? přepis diskuse Přežije česká kultura vládní reformy? pořádal přípravný výbor think-tanku CESTA Centrum pro sociálně-tržní ekonomiku a otevřenou demokracii 9. březen 2011, přednáškový sál New York University

Více

ÚVOD DO RELIGIONISTIKY

ÚVOD DO RELIGIONISTIKY ÚVOD DO RELIGIONISTIKY JÓZEF SZYMECZEK CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Více

Svatý Ignác byl z hloubi duše

Svatý Ignác byl z hloubi duše Úvodní slovo Vnitřní poznání Pána Svatý Ignác byl z hloubi duše přesvědčený o tom, že Bůh je dobrý a přeje nám a že nám i stvořené věci pomáhají k dobrému, umíme-li je správně používat. Ve svém mystickém

Více

Antonín MAREŠ + Jos. A. ZENTRICH

Antonín MAREŠ + Jos. A. ZENTRICH CESTA člověka Antonín MAREŠ + Jos. A. ZENTRICH Kniha pro hledající Stránka 2 Cesta člověka Antonín Mareš + Jos.A.Zentrich Jazyková úprava Jos. A. Zentrich Celková jazyková úprava již nebyla provedena.

Více

Inkulturace jako františkánský úkol

Inkulturace jako františkánský úkol Inkulturace jako františkánský úkol Učební list 17 Obsah Inkulturace jako františkánský úkol Z pramenů Jak se František poučil od jiné kultury A. Úvod 2.11 Inkulturace jako trvalý proces 2.12 Dodatečné

Více

MONITOR. zpravodajský čtrnáctideník. 29. listopad 2007 ROK STÉHO VÝROČÍ BLAHOŘEČENÍ SV. PANÍ ZDISLAVY PATRONKY RODIN

MONITOR. zpravodajský čtrnáctideník. 29. listopad 2007 ROK STÉHO VÝROČÍ BLAHOŘEČENÍ SV. PANÍ ZDISLAVY PATRONKY RODIN RC MONITOR ROČNÍK IV., ČÍSLO 20 zpravodajský čtrnáctideník 29. listopad 2007 ROK STÉHO VÝROČÍ BLAHOŘEČENÍ SV. PANÍ ZDISLAVY PATRONKY RODIN (za dobrovolné příspěvky) Tradice Otců Z promluv svatého biskupa

Více