ŽIDOVSKÉ MĚSTO PRAŽSKÉ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŽIDOVSKÉ MĚSTO PRAŽSKÉ"

Transkript

1 ŽIDOVSKÉ MĚSTO PRAŽSK SKÉ

2 1. Historie Židovského Města

3 Počátek Židův Čechách a v Praze prorokování kněžny Libuše prvníprůkaznázmínka z r. 966 Ibráhíma ibn Jákúba Praha centrem evropského obchodu (především otroci) Židéna Maléstraně-synagoga, Spálená ulice hřbitov 1096 křižácké vojsko násilné pokřesťování počátek 12. stol. Pevnéusazenív místech dnešního Josefova projev bohatstvíprahy je zřetelný počtem 70 románských domů

4

5 IV. Lateránský koncil, Přemysl Otakar II. a jeho Statuta Judaeorum 1215 Inocenc III. Prosadil 70 dekretů na omezení Židů. mezi nejhlavnější patřila dědičnost viny za ukřižování Ježíše. Otakarem II. Byli židi prohlášeni za královský majetek 1254 vyhlášeno Statuta Judaeorum- 32 ustanovení toto ustanovení vzbudilo veřejnou nenávist. rabování,vražďení rozvoj židovských měst

6 Karel IV. a nejstrašnější pogrom Karel IV. jako prvnípanovník označil židy za Služebníky komory královské jeho nástup přinesl Židům plno privilegií. Dostali zlatou korouhev, kterájim byla štítem, znamenínadějí. Snívítali všechny panovníky v Praze dovolil Židům ubytovat se v nových domech stavěnév Novém Městě Noriberský dluh pogrom v roce 1389 Avigdor Kara(nejstarší dochovaný pomník) zapsal: Mnoho bylo ubitých, nelze je vyjmenovat, mládenců i panen, starců i nemluvňat. Tobě, Pane všech duší, netřeba jich připomínat, ty budeš všechny soudit, všechno budeš zkoumat. Pobořili i hřbitov, místo věčné volnosti, kde mých slavných předků odpočívají kosti

7 Jagelonci- Vladislav II vystěhování Židů 1507 vystěhování zapříčinilo Židů velké finanční nedostatky zapříčinilo 1512 postavena velké finanční první židovská nedostatky tiskárna 1512 Ludvík postavena Jagelonský první židovská tiskárna Ludvík válka Jagelonský s Turky = málo peněz válka -s jediná Turky pomoc = málo peněz židé za jeho vlády žili židé poměrně bezpečně -jedinápomoc židé zákaz prodeje na tržištích za jeho vlády žili židépoměrněbezpečně zákaz prodeje na tržištích

8 Habsburkové aneb zlatý věk Ferdinand I. finanční reforma 1527 byla založena česká komora Židédostali mnoho privilegií Zpřístupněnívšech tržišťi Vladislavského sálu 1540 obvinění Židů ze špionáže vystěhování Židů 1551 Židům byla práva před rokem 1540 opět obnovena Maxmilián II. Habsburský zlatý věk Židovské Město se stalo největším v celé Evropě Židovské bíle knihy

9 Rudolf II. V Praze žilo 6000 až Židů povolil Židům provozovat řemeslnictví a vstupy do cechů samotný Rudolf II. se zajímal o židovskou Kabalu 1611 přišlo do Prahy neplacené královské vojsko

10 Ferdinand II. po vítězstvína Bíléhoře nechal rabovat Prahu 4 dny. práva do tédoby nemajíce-volnost v řemeslech i obchodu, osvobození od cla, zaručení svobody žít kdekoliv v království. lichva nesměla překročit 6% 1622 historicky první Žid pasován do šlechtického titulu.

11 Ferdinand III. 30-ti letá válka potvrzení práv stálo židi velké peníze r.1639 do Prahy dorazilo Švédské vojsko jediné, co se ubránilo, bylo Židovské Město 1642 měli být Židéopět vyhnáni z 2/3 morová epidemie každého 2. Žida a 3. křesťana 1651 požár v Praze 318 domův ghettu v Praze 1000 domů novéghetto obestavěnézdís 6 brankami. největší ghetto v Evropě

12 Karel VI. a jeho nemerus clausus Reformy počátkem 18. stol. v Praze žilo Židůa v království kolem morováepidemie. uzavřenéghetto mrtvých židů 1716 se Židévrátili za hradby a bylo uvaleno nemerus clausus 8541 rodin v Čechách téhož roku -familiantský zákon

13 Marie Terezie Valpurka Amálie Christýnastátní bankrot 1744 dorazilo do Prahypruské vojsko snaha svrhnout Marii Židési zaplatili zlatých za protekci zářípraha kapitulovala, nastalo rabováni v palácích, domech. Židé vykupovali kradené zboží Kolaboranství = rabování synagog, útoky, zmizeli tory. Marie Terezie po ovládnutíměsta vyhnala židy na dva dny daleko od Prahy židů Příjem z daníse zastavil,obchod-mezinárodní, armáda protestovala. Ztráta zlatých za rok a půl Návrat židůza zlatých ročně(10x víc nežpředtím) 1754 vyhořelo ghetto a 90% obyv. ztratilo střechu nad hlavou

14 Josef II. 13.října 1781 Josef II. vyhlašuje tolerančnípatent o rovnosti náboženství žlutéznaky, gymnázia, fakulty, povinnáněmčina, německá jména, vojenská služba úpadek ghetta

15

16 2. Novodobá historie Židovského Města stol.

17 Velké změny 1848 Ghetto zrušeno a reorganizováno 1850 Přejmenováno na Josefov a začleněno do Prahy 1868 Vybudována nejmladší Španělská synagoga 28.března 1885 Rozhodnuto o přebudování Josefova 1913 Přestavba dokončena 1934 Za přestavbu udělena pochvala 1939 až 1945 Holocaust

18

19 Asanace 80.léta 19.st Kompletní přestavba Důsledek neřešitelné hygienické situace Snaha o získání lukrativních objektů Josefov přebudován podle vzoru Champs- Élysées v Paříži Průběh vysoce destruktivní Některé synagogy úplně zrušeny (např. Velkodvorská)

20 Josefov a holocaust Březen 1939 židovské muzeum uzavřeno 1941 ukončena činnost synagog 1942 vznik Muzea zaniklé rasy Počátek konfiskace židovského majetku Uskladnění konfiskovaného majetku 1943 deportace židů do Terezína a koncentračních táborů Květen 1945 Osvobození, většina však nepřežila

21 3. Židovské pověsti

22 O Staronové synagoze O Staronové synagoze se zachovala pověst, že ji andělé vystavěli. Židé ji chtěli mít kamennou, ale nikdo z nich se nevyznal lámání a otesávání kamene. Tu se jim zjevil zástup andělů, kteří zvěstovali, že Bůh sám poručil jim, andělům, aby synagogu vystavěli. Hned také andělé počali kamení snášeti a brzy vyrůstaly ze země zdi bez přičinění rukou lidských. Tak prý byla vystavěna první synagoga u nás. Zdroj: Staré pověsti pražské - Adolf Wenig

23 O starém židovském hřbitově

24 O náhrobku Hendl Šmilesové Zde prý neleží ona, ale kterási polská královna. Královna se ve své vlasti necítila bezpečně a uprchla do Prahy, kde se uchýlila do ghetta, hledajíc u Židů ochrany. Židé rádi královnu přijali a pohostinství poskytli, protože měla právo raziti peníze. Královna přijala jejich víru, aby mohla býti pochována na jejich hřbitově. A tak jí zřídili honosný náhrobek, ale její jméno na něj nevytesali, nechtěli aby snad jednou Poláci nepřijeli a neodvezli její ostatky zpět do její vlasti. Proto také vytesáno jméno Hendl Šmilesové. Zdroj: Staré pověsti pražské Adolf Wenig

25 Tu jednou císař Rudolf vydal mandát, kterým všichni Židé z Prahy byli vypověděni, žádali rabína, aby jim i sobě pomohl. Proto se rabbi odebral na Kamenný most v tu dobu, kdy se císař v kočáře tamtudy ubíral. Povoz se blížil, ale rabbi Low z cesty neuhnul. Na výstarhu po něm Rabii Jehuda Low ben Bezalel házeli blátem a kamením, ale dopadli na něj čerstvé květy. V tom se císařovi koně sami zastavili a císař ař vyklonil z kačáru. Rabbi mu podal prosebný list a od té doby nařízení nepříznivé Židům bylo odvoláno. Zdroje: Staré pověsti pražské - Adolf Wenig

26 Rabbi Low a smrt To bylo tehdy, když zuřil v Praze mor. Jedné noci nemohl rabbi spát, vstal, vyšel z domu a procházel se po ulicích ghetta. Zašel si ke hřbitovu a vešel dovnitř. Najednou mu cestičku zastoupila vyzáblá postava, která držela v ruce nějaký list. Rabbi se vzpamatoval a vytrhl té postavě list z ruky. Byla to smrt a na to listě byla jména těch, kteří měli ten den zemřít, včetně rabbiho. Od té chvíle se měl rabbi na pozoru a přečkal šťastně mor. Zdroj: Staré pověsti pražské Adolf Wenig

27 Golem Mocný rabbi si ho sám utvořil z hlíny, oživil ho pak tím, že mu vložil do úst šém cedulku s hebrejským kouzelným nápisem. Golem pracoval za dva, posluhoval,vodu nosil, ale pít, jíst ani spát nepotřeboval. Pokaždé když šábes nastával, vzal mu raabbi šém z úst a golem náhle ztuhl. Jednou však rabbi zapomněl na golema, nevyňal mu šém a odešel z domu. Jen co začal žalm, přiběhli lidé a prosili ho o pomoc, že prý golem běsní a každého, kdo se jen přiblíží by zamordoval. Rabbi chvátal do svého domu a uviděl to dopuštění. Šel pomalu ke golemovi, ruce vztyčené.

28 Pokračování Golemem škublo a na chvíli přestal běsnit. V tom mu rabbi vyňal kouzelný šém a golem se zřítil na zem. Poté ukryli golema na půdu Staronové synagogy, kde se razpadl na kusy. Zdroj: Staré pověsti české Alois Jirásek

29

30 Jakobovo dobrodružství V době kdy žil v Praze Vysoký rabín Löw, bydlel v Židovském Městě zámožný kupec, který měl syna Jakoba. Byl velice chytrý a rabín si ho zvolil za svého žáka. Jednoho dne nabídli obchodníci Jakobovi dívku, se kterou by se mohl oženit. Jakob souhlasil a od jel za dívkou do daleké země. Byla to ale lež! Zavřeli ho do pokoje, aby studoval.

31 Pokračování Na Jakoba po několika měsících promluvila mramorová hlava a prozradila mu strašlivý plán obchodníků, kteří mu useknou hlavu, která pak získá zázračnou moc. Hlava Jakobovi také prozradila, jak uprchnout. A ještě tu moc utekl, vrátil se zpátky do rodného města a všichni byli šťastní. Zdroj: Eduard Petiška (Golem a jiné židovské pověsti a pohádky ze staré prahy)

32 Citát z knihy (Golem a jiné židovské pověsti a pohádky ze staré prahy) Každou noc vysílal rabín Löw golema, aby hlídal v ulicích Židovského i Starého pražského Města. Kdyby viděl něco podezřelého, kdyby objevil někoho, kdo se chystá Židům uškodit, měl ihned zakročit. Zvláště před svátkem Pesach, o kterém se vykládaly mezi křesťany všelijaké smyšlenky, dával bedlivě pozor na všechno, co se za noci dělo v Židovském Městě i kolem ghetta. Na své obchůzky chodíval golem v přestrojení za křesťanského nosiče. Když měl před sebou neobyčejně těžký úkol, zavěšoval mu Vysoký rabín Löw na krk amulet, tajné znaky napsané na jelení kůži.

33 Pokračování Amulet činil golema neviditelným. Neviděn vstupovat do staroměstských krčem a naslouchal, o čem si lidé povídají, neviděn trestal ty, kdo si trestu zasloužili. V té době se stalo, že z Židovského Města zmizela křesťanská služka. O sobotách, kdy je Židům zakázáno jakýmkoliv způsobem pracovat, vypomáhala křesťanská služka v židovských domácnostech. A nyní byla pryč a nikdo nevěděl kam se poděla. Několik dní po tom, co služka zmizela, utekla z ghetta Dina, dcera židovského ranhojiče. Oba útěky neměly zprvu nic společného. Ale vzešlo z nich nebezpečí, které ohrozilo celé Židovské Město.

34 O nejstarší pražské synagoze Příchod Židů předpověděla už kněžna Libuše. Do české země zabloudí zapuzený a utiskovaný malý národ, který si zaslouží vlídnost a pohostinné přivítání. Zanedlouho se v Praze skutečně objevil houf cizích obyvatel a prosili Hostivíta, aby se mohli usídlil v jeho zemi.odkázal jim místo na levém břehu Vltavy. Když potom kníže válčil se severními sousedy, podporovali ho ze všech sil.

35 Pokračování Léta plynula a cizincům začínalo být vykázané místo malé. Nový kníže Bořivoj jim tedy vykázal nový domov na pravém břehu Vltavy. Tak vzniklo Židovské Město. Zpočátku bylo postavěno jen třicet dřevěných domku, a dřevěná byla i modlitebna, kterou vystavěli uprostřed.

36 Pokračování II. Do nízké stavby se však vešlo sotva několik rodin, a proto jednoho dne usoudili, že postaví novou synagogu. Děti našli na návrší kamenné základy a rozhodli se, že tam postaví Staronovou synagogu. Vypráví se, že tehdy na Bílou sobotu spěchal kněz podle zdí Židovského Města k umírajícímu a kdosi na něj hodil hlínu a kamení. Po Praze nastalo veliké pobouření. Židé marně vysvětlovali, že to učinili bez zlého úmyslu. Nikdo jim však neuvěřil a tak se na ně vrhl zástup s cepy, obušky a noži.

37 Pokračování III. Zapalovali město. Židé v zoufalství zabíjeli své děti a ženy. Někteří z pronásledovaných se ukryli do Staronové synagogy, ale i tam je našli a pobili. Tehdy vyhořelo skoro celé Židovské Město, ale synagóga zůstala bez větší škody. Zdroj: Václav Cibula ( Pražské pověsti)

38 Citát z knihy Pražské pověsti Jsme z malého národa, řekli mužové vyslaní zástupem, a jmenujeme se podle svého praotce. Žili jsme klidně a spokojené daleko od všech koutů světa. Putovali jsme dlouhé dny bez klidu a odpočinku, lesní houštiny nám byly ložem, kámen byl naší poduškou a nebe naší jedinou střechou. Jsme klidní a spokojení, dopřej nám klidu a dovol nám, abychom se usadili ve tvé zemi. Je dost veliká, aby nás přijala za vlastní, a tvůj národ je dobrý a věrný.

39 Staronová synagoga Ke Staronové synagoze se váže i řada pověstí. Jedna z nich praví, že zde Maharal uložil na půdě Golema, poté co ho deaktivoval vyjmutím tajné kabalistické formule z jeho úst. Maharal měl údajně golema uspat až po začátku Šabatu, kdy byl nucen přerušit bohoslužbu (po odzpívání žalmů 92 a 93, kterými se vítá Šabat) a porušil tak zákaz práce. Po návratu do synagogy začal proto oba žalmy zpívat znovu, jako by se nic nestalo. Tento liturgický zvyk se ve Staronové synagoze udržel dodnes.

40 Pokračování Podle pověsti se nikdo nesmí posadit na sedadlo vrchního rabína v synagoze, jinak do roka zemře. Údajně se tak má dít rovněž na památku Maharala. Všechna dnešní sedadla v synagoze ovšem pocházejí až z 19. století. Zdroj : nagoga

41

42 4. ČEŠTÍ ŽIDOVŠTÍ SPISOVATELÉ PÍŠÍCÍ NĚMECKY

43 ONI VYBRANÍ: Franz KAFKA Max BROD Egon Erwin KISCH Lenka REINEROVÁ

44 FRANZ KAFKA

45 MAX BROD

46 Život Narozen v Praze Zemřel v Tel Avivu Zasloužil se o šíření pozůstalosti svého přítele FranzeKafky ( téžkafkovy deníky a korespondenci) S Kafkou se seznámili jako studenti Karlovy university r.1907 byl zaměstnán jakopoštovní úředník r.1924 se stal kulturním referentem čsl. Vlády V l působil jako divadelnía hudebníkritik v pražských německých novinách Prager Tageblatt

47 Po ustavenísamostatnéčsl. Vlády byl jmenován viceprezidentem Židovské národní rady r.1913 se oženil (s Elsou Taussigovou) r.1939 spolu se svou ženou emigroval do tehdejší Palestiny Pracoval zde jako div.kritik a dramaturg

48 r zemřel v Tel Avivu, v tédobějižstátu Israeli

49 Nebyl pouze spisovatelem, ale též překladatelem a skladatelem Na rozdíl od Kafky byl od začátku úspěšným Jeho prvníromán a v pořadíčtvrtákniha: Schloss Nornepygge(česky Zámek Nornepygge, 1908) V Berlíněbyla označena za význačný příklad expresionismu Přeložil do němčiny libreta janáčkových oper: Její pastorkyňa (Jenůfa, 1918) Dílo Káťa Kabanová(KatjaKabanowa, 1922), 儀 Příhody lišky Bystroušky (DasschlaueFüchslein,1925), Věc Makropulos(Die SacheMakropulos, 1926), Z mrtvého domu (Aus einem Totenhaus, 1930)

50 Hudební dílo: TodundParadies, op.35, dvěpísněna 儀 texty deníkůf. Kafky Klavírní kvintet Elégie drmatique, op. 33 Literární dílo: EinKampfunWahrheit(Boj za pravdu, románovátrilogie, 1916, 1925, 1948) I.TychoBrahesWegzuGott( Cesta TychaBrahak Bohu) II. Räubeni, Fürst der Juden( Räubeni, kníže židovské) III. Galilei in Gefangenschaft( Galilei ve vězení)

51 EGON ERWIN KISCH

52 Život Narozen v Praze Zemřel v Praze Byl spisovatelem a reportérem Známý svou přezdívkou der rasende Reporter (Zuřivý reportér) Narodil se v doměu dvou zlatých medvědů V převleku za muslima podnikl cestu do arabské Mekky V Dánsku se učil klaunem Též pracoval jako potápěč Jižpřed I.sv.válkou přispíval do některých 儀 pražských novin

53 r se vracíz Prahy do Vídněa věnuje se tvůrčí práci a žurnalistice Spolupracuje např. s Jaroslavem Haškem r.1922 opět Prahu opouštía stěhuje se do Berlína Zde se věnuje dopisování pro Lidové noviny Stále se věnuje cestování

54 Též se účastní španělské občanské války r.1939 prcház Evropy kvůli svému původu do USA a potédo Mexica r.1946 se těžce nemocný vracído Prahy. Svou plánovanou knihu o poválečném Československu již nedokončí.

55 Literární díla: Der Mädchenhirt(Pasák, 1914) Nanebevstoupení Tonky Šibenice (1921, povídka) Der rasende Reporter(Zuřivý reportér,1942) Pražská dobrodružství(1920) Cestopisy: Paradies Amerika(Americký ráj, 1928) Zaren, Popen, Bolschewiken(Caři, popi, bolševici, 1927) China geheim(tajná Čína,1933)

56 LENKA REINEROVÁ

57 Život: Narozena v Praze Zemřela v Praze Byla poslední žijící představitelkou pražské německé literární scény Spisovatelka a novinářka r.1935 nechal židovský básník Rudolf Fuchs uveřejnit její první báseň v denníku Prager Tagblatt v l pracovala v pražskéredakci emigrantského časopisu Arbeiter Illustrierte Zeitung se kvůli svému původu nevrátila do ČSR a podařilo se jíuprchnout do Paříže

58 r.1940 však Němci obsadili Francii a Lenka Reinerová byla internována do dvou ženských táborů ve Francii Po nezdařeném pokusu přeplavit se do Mexicabyla opět vězněna v táboře ve francouzskézápadníafrice (dnešním Maroku)

59 S pomocípřátel se jívšak podařilo dostat se do Mexica Zde pracovala na Velvyslanectví české exilové vlády Téžse zde provdala za jugoslávského lékaře ( MUDr. Theodora Balka) Po válce se vracído Evropy a zjišťuje, že celájejí jedenáctičlennárodina byla povražděna nacisty v Terezíně, Osvětimi a Birkenau v l žila se svým manželem v Bělehradě Narodila se jí dcera Manžel Reinerovéje smrtelněnemocný a odjíždíse svou ženou a dcerou do ČSSR (kde mu Reinerová zařídila léčbu)

60 Kvůli sovětsko jugoslávskéroztržce se nemohou vrátit zpět do Bělehradu r je zatčena StBza podezřeníz trockismu, sionismu a za spolupráci s Janem Švermou v Paříži r.1953 je propuštěna r.1963 se účastní kafkovské konference na zámku v Liblicích r.1964 se dočkala rehabilitace a stáváse šéfredaktorkou časopisu Im Herzen Europas r.1968 vystupuje v Lucerněna protestním shromážděnísvazu novinářů, přednáší projev o agresivitě moci r jí bylo, v rámci normalizace, zakázáno publikovat

61 Je jízakázána práce v jakékoliv redakci a je vyhozena ze zaměstnání Od roku se živila překládáním knih pod jiným jménem Od r jíbylo povoleno vydávat knihy v NDR r získávájako jedna z prvních nositelek literárnícenu Schillerův prsten r o ní natočil režisér Jiří Věrčák dokument: Nevšední život Lenky Reinerové

62 Literární dílo: Grenze geschlossen( Hranice uzavřeny, 1958) Mandelduft (Vůně mandlí, 1998) Zu hause in Prag manchmal auch andereswo (Bez adresy, 2000) Das Traumcafé einer Pragerin (Kavárna nad Prahou, 1996)

63 4. Židovské ghetto

64 Židovské ghetto První zmínky o židech na českém území kolem 10.st. Hlavní role v obchodním průmyslu Během první kříž. Výpravy zánik hl. Osad na vyšehradě a újezdě 1096 se židovská čtvrť přesunula na území dnešního Josefova Postavení židů se stalo ještě více nejisté po třetím (1179) a čtvrtém lateránském koncilu (1215) segregace židů od křesťanského obyvatelstva Příkaz nosit zvláštní označení mimo ghetto mohli provozovat jen obchod a finančnictví

65 Zlatý věk Po r. 1389,kdy bylo vypáleno ghetto,židé emigrovali Za vlády Rudolfa ll. Jim byla udělena privilegia =>mohli se vrátit a provozovat obchod Počátek 16.st. Postaveny nové synagogy(maiselova,pinkasova a Vysoká/Španělská) Ghetto se stalo hlavním centrem diaspory,nazývalo se Em be Jisrael V tu dobu započal postupný úpadek Požár a morová epidemie-17.st.

66 18.st.-renovace V dobách Marie Terezie vyhnáni ze země V dobách Josefa ll. Zlepšení jejich postavení(reformy),zrovnoprávnění Bohatší rodiny se stěhovali mimo ghetto=>úpadek žid. Města Čtvť chudiny pojmenována Josefov

67 Asanace 90. léta 19. st. Čtvť začala chátrat, stala se útočištěm kriminálních živlů Přes odpor veřejnosti zbořeno mnoho syngog,paláců a domů Dochováno pouze 6 synagog,radnice a židovský hřbitov I přesto patří Josefov k nejvzácnějším žid. Památkám v Evropě K podobným asanacím docházelo i v jiných evrop.městech(např. Vídeň)

68

69 Terezínské ghetto prošla tudy většina českých a moravských židů Dočasné schromaždiště Decimační funkce-kvůli špatným podmínkám zde zemřelo 25% vězňů Ilegální kulturní život(divadlo,výtvarné kroužky apod.) Později trpěn a nakonec využit pro nacistickou propagandu Díla dětí vystavena v Pinkasově synagoze

70

71 Komedie pro červený kříž snaha veřejných organizací o prozkoumání životních podmínek v Terezíně Prosakování zpráv o vraždění židů do společnosti ve světě V Terezíně zřízeny úřady, falešné obchody s různým zbožím,dětská hřiště,parky,divadla a mnoho dalších institucí Komise Červeného kříže tomuto divadlu bez pochybností uvěřila Terezín byl pak ve světě považován za normální město,kde židé spokojeně žijí

72

73 5. Architektura

74 6. Kultura a každodenní život

75 a) Židovské svatby židovská svatba není pouze jedním aktem, ale sestává ze dvou částí kidušin zásnuby nisu'in sňatek

76 Židovské svatby Před svatebním obřadem je nutné dodržet určitá pravidla snoubenci se před svatbou týden nestýkají velmi velkou roli zde hraje smlouva, kterou nazýváme ketuba ( smlouva obsahuje slib manžela, že se ke svéženě bude chovat s úctou) ketubu podepisují dva svědkové a někdy i ženich

77 Kidušin Po úvodním obřadu, kdy se hlava nevěsty pokrývá závojem, jsou ženich s nevěstou (chatan a kala) odvedeni pod svatební baldachýn (hebrejsky chupa)

78

79 Kidušin Nejdříve tančící a zpívající průvod přátel a svatebních hostů přivede ženicha k nevěstě Když si ověřil, že je to ta, kterou zvolil (aby nedošlo k tomu, že by mu byla podstrčena

80 Kidušin Všechno se odehrává pod dohledem dvou způsobilých svědků, obřadníka, kterým nemusí být vždy rabín, a deseti dospělých mužů

81 Kidušin po požehnání nad vínem se snoubenci napijí z poháru. Vlastní zasvěcení (kidušin) provede ženich, který navlékne nevěstě prsten na ukazováček pravé ruky

82 Kidušin ženich pronese: Budiž mi zasvěcena tímto prstenem podle zákona Mojžíše a Izraele všichni přítomní vykřiknou: "mekudešet" (čili vdaná, doslovně zasvěcená ). V této chvíli je sňatek uzavřen

83 Nisu'in potom se vystřídají ženichem vybraní muži vyslovením sedmi požehnání nad pohárem vína na závěr je zvykem rozšlápnout sklenici, aby se připomnělo zboření chrámu v Jeruzalémě a skutečnost, že prožívané štěstí kalí tento smutek

84 Nisu'in skleničku ženich rozdupne nohou a všichni přítomní zvolají Mazal tov!, což znamená dobré znamení, přeneseně hodně štěstí

85 Nisu'in nyní se novomanželé vzdálí do oddělené místnosti s připraveným občerstvením, kde spolu po nějakou dobu nerušeně setrvají posléze se vrací mezi hosty a slaví

86 Tradice svatební veselí trvá sedm dní a nocí dary nevěstě se většinou předávají už před svatbou a tvoří z velké části výbavu nové domácnosti bývá zvykem, že během tanců při svatební veselí jsou oba novomanželé vyzvednutí na židlích nad hlavy ostatních a tak jsou připodobňováni ke králi a královně na svatbě se zpívá řada tradičních písní, mezi nejznámější patří Hava nagila

87 Hava Nagila hebrejská lidová píseň často zpívaná při oslavách píseň je oblíbená především v židovských a řeckých komunitách a je považována za symbol židovství

88 b) Školství a vzdělání Židovská výchova Hebrejština Židovská témat jsou začleněna i do běžných vyučovacích předmětů (prvouka, vlastivěda, dějepis, hudební výchova ) Seznámení se základními principy židovské náboženské praxe Židovské dějiny Hlavním cílem je studentům podat dostatek informací a zkušeností k vlastnímu rozvíjení židovské identity

89 Mateřská škola Děti se během roku setkávají s tradičními židovskými svátky Příběhy z Tóry Každodenní ranní modlitba Požehnání před a po jídle Páteční šabatová oslava Výuka hebrejštiny

90 První stupeň 4 hodiny týdně židovské historie Dobrovolná účast na ranní společné modlitbě Kroužky: hebrejštiny, halachy nebo parašat ha - šavua

91 Nižší stupeň gymnasia 2 hodiny týdně židovské výchovy Možnost přípravy na Bar / Bat micva Malá maturita: zkouška z židovské výchovy, hebrejštiny, češtiny, matematiky a volitelného předmětu

92 Vyšší stupeň gymnasia Výuka judaismu v rámci seminářů Povinný dvouletý seminář základní kurz - podstata náboženství a židovské historie Témata: šabat, Židé v Čechách a na Moravě (i památky), sionismus a základní židovské reálie atd. Škola má úspěšnost přijetí na VŠ dlouhodobě 85% Při Židovské obci funguje Lauderova škola.

93 Maharalův institut Rabínský seminář Studium židovského práva Institut chce vrátit rabího myšlenky První skupinka studentů přišla z Izraele, Jižní Ameriky a USA

94

95 c) Židovské svátky ROŠHA-ŠANA = Nový rok Svátek připadá na září až říjen. V minulosti se na tento svátek konal obřad zvaný tašlich. Lidé se sešli u řeky, kde odříkávali verše při nichž házeli do vody své hříchy v podobě kousků chleba. Celý svátek trvá deset dní a vrcholí svátkem Jom Kipur

96

97 Jom Kipur = den Smíření Tento svátek je jeden z nejvýznamnějších v židovském kalendáři. Celý den se musí modlit a držet půst.

98 Sukot = svátek stanů Svátek připomíná odchod z Egypta. Židé opustili jistoty otroctví a vydali se do nejistoty

99 Chanuka Aneb Zázrak oleje trvá osm dní. Židé našli v chrámu jen jednu nádobu s olivovým olejem, která jim stačila jen na jeden den ale zázrakem jim vydržela osm dní. Hlavní tradicí je rozsvěcování osmiramenného svícnu

100

101 Pesach = Židovské velikonoce Je to jeden z nejstarších židovských svátků. Patří mezi poutní svátky, které připomínají cestu za svobodou. Trvá osm dní.

102 Šabat Je to sedmý den v týdnu věnovaný odpočinku. Napsáno ve Starém zákonu v Bibli. Po celý den je zakázáno pracovat, vařit, používat elektroniku a cestovat. Začíná v pátek po západu slunce a pokračuje až do sobotního večera.

103 d) Židovský pohřeb pořeb obstarává tzv. Pohřební bratrstvo(chevra kadiša) Svaté bratrstvo vykonavatelů skutků milosrdenstva Bez nároku na odměnu Pražské pohřební bratrstvo bylo založeno r Konečná podoba-rabi Löw

104 Průběh Dle zásad judaismu nemá být nemocný člověk před smrtí sám Před smrtí členové pohřebního bratrsva vyslechnou doznání hříchů nemocného

105 Po smrti Tělo je položeno na zem,přikryto plachtou a u hlavy zapálena svíce Bratrstvo vykope hrob a vyrobí rakev Poté zemřelého omyjí a oblečou do zvláštního oblečení z bílé látky(tachrichin ) Nesmí být patrný rozdíl mezi bohatým a chudým=>rakve bez šperků,všichni židé jsou pohřbíváni ve stejném oblečení

106 Pohřeb nejlépe ještě v den úmrtí blízcí příbuzní si před obřadem natrhnou oblečení jako výraz smutku צידוק הדיןnazvána První část pohřbu je ciduk ha-din (ospravedlnění soudu), chazan zpívá modlitbu jakožto uznání Boží spravedlnosti a smíření se s jeho soudem. הספד - řeč Poté následuje smuteční hesped, kterou pronáší rabín.

107 Seřadí se průvod - hodnostář pohřebního bratrstva s pokladničkou na milodary první, za ním nejbližší příbuzní, po nich máry, dále představenstvo bratrstva a rabín, po nich ostatní zúčastnění, nejdříve muži a poslední ženy Po spuštění rakve na ni každý z přítomných vysype tři lopatky hlíny Poslední fáze obřadu se odehrává v synagoze Nakonec přátelé zvou pozůstalé na hostinu útěchy

108 Období smutku Nejbližší příbuzní by prvních sedm dní neměli vycházet z domu ani pracovat Tento týden se nazývá שיבע šiva. Následuje etapa, které se říká שלושים šlošim (třicet) třicet dní (včetně šivy) zachovávání zármutku,o něco mírnější než při šivě. Pokud zemře rodič, manžel či manželka, trvá období největšího smutku celý rok. Jedenáct měsíců po pohřbu se pozůstalí modlí za zemřelého Každý rok se také na výročí smrti má zapalovat svíce

109

110

111 e) Židovský humor Počátky ve starověku na Blízkém východě Vliv arabské kultury Sebekritický Posílení v těžkých časech Velice pestrý Humorný antisemitismus

112 7. Pražské Židovské Město v současnosti

113 Současnost Státy s významnou populací: USA: Francie: Spojené království: ČR: 4 000

114 Lauderovy školy ulice Belgická, Praha mateřská škola, základní škola, osmileté gymnázium pro děti se zájmem o výchovu v duchu židovství

115 Pražská židovská otevřená komunita: Bejt Praha kulturní, náboženské, vzdělávací programy pro Židy programy vedeny v češtině, hebrejštině, angličtině koncerty Bejt Café: diskusní večery

116 Šalom Alejchem Český Rozhlas Regina 19:15 každý den Pokoj s Vámi

117 SASHA SHONERT

118 Světlo porozumění

119 Kateryna Kolcová-Tlustá HUDBA

120 CD

121 Prohlídka Josefovem

122

123

124

125

126

127

128

129 8. Zdroje

130 Zdroje temid=66&lang=cs

Judaismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o.

Judaismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Judaismus určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. je termín, který označuje (zhruba od 19. století) náboženství židovského národa Izraele.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Památník pochodu smrti. Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace Vypracovala skupina - 9.B

Památník pochodu smrti. Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace Vypracovala skupina - 9.B Památník pochodu smrti Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace Vypracovala skupina - 9.B Historie Židů a jejich příchod do Čech dříve království v Palestině později podrobení

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Judaismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 VY_32_INOVACE_BEN28

Judaismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 VY_32_INOVACE_BEN28 Judaismus M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Judaismus patří ke světově rozšířeným monoteistickým náboženstvím důraz na posvátný biblický text, zejména Tóru opírá především o náboženské právo a dodržování

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA DOMINO PŘEMYSLOVCI K textu najděte správný obrázek. Na dolní straně obrázku je jméno další osobnosti, k ní najděte popisku a potom obrázek. Na dolní straně bude jméno další osobnosti dějin. Tak pokračujte

Více

Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_13_Božena Němcová Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

RAKOVNÍK. Metody a formy práce na projektu Zmizelí sousedé - Židé na Rakovnicku a holocaust

RAKOVNÍK. Metody a formy práce na projektu Zmizelí sousedé - Židé na Rakovnicku a holocaust RAKOVNÍK Metody a formy práce na projektu Zmizelí sousedé - Židé na Rakovnicku a holocaust 1. Pátrání ve Státním okresním archivu v Rakovníku zde se nám podařilo získat materiál k historii Židů na Rakovnicku,

Více

PhDr. Andrea Kousalová Světov ětov náboženství stv

PhDr. Andrea Kousalová Světov ětov náboženství stv Člověk a společnost 1. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM 1

Více

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Martina Pajurková NÁZEV: VY_12_INOVACE_1.2.07.4._VL TÉMA: Vlastivěda, dějiny- Přemyslovci,

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMÁTNÍK TEREZÍN MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA BÝVALÁ MAGDEBURSKÁ KASÁRNA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMĚTNÍ DESKA U

Více

České stavovské povstání

České stavovské povstání České stavovské povstání Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 10. 9. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_ 32_ INOVACE_ 16_D_ Stavovské povstání

Více

ČESKÁ REPUBLIKA NAŠE VLAST

ČESKÁ REPUBLIKA NAŠE VLAST ČESKÁ REPUBLIKA NAŠE VLAST Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základy státního zřízení a politického systému ČR a státními symboly. ČESKÁ REPUBLIKA hlavním

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie I, děti ve věku 6 10 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům stala

Více

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_05_Jan Ámos Komenský Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

BEDŘICH SMETANA. 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha

BEDŘICH SMETANA. 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha BEDŘICH SMETANA 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha významný český hudební skladatel období romantismu Bedřich Smetana se narodil 2. března 1824 v Litomyšli. Jeho otec se jmenoval František

Více

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje říjen 2010 Mgr. Jitka Riedlová EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA 21.

Více

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území FAMILIANTSKÝ ZÁKON Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

VY_32_INOVACE_Č J5_01_03. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT PRAHA

VY_32_INOVACE_Č J5_01_03. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT PRAHA VY_32_INOVACE_Č J5_01_03 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT PRAHA VY_32_INOVACE_Č J5_01_03 Anotace - Materiál obsahuje 2 listy úvodu, 8 listů prezentace, 3 pracovní listy s texty,

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Opakování a procvičování učiva vlastivědy

Opakování a procvičování učiva vlastivědy Opakování a procvičování učiva vlastivědy Téma : Panovníci a významné osobnosti nejstarších českých dějin Cíl : Vyhledávání a zpracování získaných informací Pomůcky : pracovní listy, kartičky s panovníky

Více

Projekt. Historie Židů a současná situace na Blízkém východě. Dílna. Židovské Brno, Pavel Hass

Projekt. Historie Židů a současná situace na Blízkém východě. Dílna. Židovské Brno, Pavel Hass Projekt Historie Židů a současná situace na Blízkém východě Dílna Židovské Brno, Pavel Hass 19.5.-23.5.2008 ZŠ Kotlářská, Brno Zpracovala Mgr. Yvona Dvořáková 1. Evokace (obr. č.1, 2, 3) Zamysleme se nad

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec ŠABAT Anotace : významný židovský svátek Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 6.-9. ročník, 20.října 2012 Autorem materiálu a všech

Více

Zmizelí sousedé z Hradšínské ulice

Zmizelí sousedé z Hradšínské ulice Zmizelí sousedé z Hradšínské ulice Z vily, ve které nyní sídlí naše školka, zmizeli téměř před 70 lety lidé. Kdo to byl? Proč odešli? Proč budou před školkou nějaké kameny? I v tomto školním roce se s

Více

Vzdělávací cíl : ţáci se seznámí s charakteristikami historického období renesance a osobností Rudolfa II.

Vzdělávací cíl : ţáci se seznámí s charakteristikami historického období renesance a osobností Rudolfa II. VY_52_INOVACE_CVSD2_33_5B Vzdělávací oblast: Člověk ve světě Místo, kde ţijeme, 5. ročník Vzdělávací cíl : ţáci se seznámí s charakteristikami historického období renesance a osobností Rudolfa II. Kompetenční

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Obor vzdělání: Sociální činnost pro národnostní menšiny Kód oboru: 75-41-M/01 Školní rok: 2014/2015 Třída: SČ4A

Více

pracovní list pro výkladovou část hodiny Popis a vysvětlení literárních termínů Významní autoři: život a dílo Kontrolní otázky a úkoly

pracovní list pro výkladovou část hodiny Popis a vysvětlení literárních termínů Významní autoři: život a dílo Kontrolní otázky a úkoly SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA MAJA, s.r.o., Viničná 463, Mladá Boleslav VÝUKOVÝ MATERIÁL: JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 8.9.2012 PRO ROČNÍK: 3. OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: VY_32_INOVACE_DUM

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

VY_12_INOVACE_88. Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa

VY_12_INOVACE_88. Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa VY_12_INOVACE_88 Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa Leden 2012 Mgr. Regina Kokešová Slouží k prezentaci nového učiva Doplnění informací v učebnici z jiných

Více

Svatba a manželství v judaismu

Svatba a manželství v judaismu 02. 04. 2016 21:41 1/10 Svatba a manželství v judaismu Citace: Míková, Švejdová, Hurt, Kočka, Roušalová, Drahotová Svatba a manželství v judaismu [online] Hospodářská a kulturní studia (Provozně ekonomická

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

Rakousko-Uhersko znak, vlajka

Rakousko-Uhersko znak, vlajka Rakousko-Uhersko znak, vlajka Erb Habsburků, vlajka Vlajka Habsburská monarchie a Rakouské císařství Vlajka rakousko-uherské Čechy 2. Bukovina 3. Korutany 4. Kraňsko 5. Dalmácie 6. Halič 7. Rakouské přímoří

Více

Datum: 12.4.2012 Třída: 4.

Datum: 12.4.2012 Třída: 4. Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Andrea Mojžíšová Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAJSB.4.20 Vzdělávací

Více

Judaismus a kabala. M gr. A L E N A B E N D O V Á, VY_32_INOVACE_BEN29

Judaismus a kabala. M gr. A L E N A B E N D O V Á, VY_32_INOVACE_BEN29 Judaismus a kabala M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Kabala Kabala (je druh židovské mystiky). Mystika je obecně směr v náboženství, při kterém se ten, kdo jej praktikuje (mystik), snaží oprostit

Více

Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych)

Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych) Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych) Český protestantsky orientovaný kazatel, spisovatel, publicista, radikální pacifista a sociální pedagog. Přemysl Pitter Bez lásky, bez lidskosti,

Více

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ PRO ČESKÉ PEDAGOGY 12/10/2010 22/10/2010 Yad Vashem Mezinárodní škola pro studium holokaustu (ISHS)

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ PRO ČESKÉ PEDAGOGY 12/10/2010 22/10/2010 Yad Vashem Mezinárodní škola pro studium holokaustu (ISHS) ICHEIC Humanitarian Fund VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ PRO ČESKÉ PEDAGOGY 12/10/2010 22/10/2010 Yad Vashem Mezinárodní škola pro studium holokaustu (ISHS) Úterý 12.10.2010: Vítejte v Izraeli Zahájení semináře ***

Více

SEMINÁŘ Z DĚJEPISU HOLOCAUST V DOKUMENTECH

SEMINÁŘ Z DĚJEPISU HOLOCAUST V DOKUMENTECH SEMINÁŘ Z DĚJEPISU HOLOCAUST V DOKUMENTECH Holocaust v dokumentech Dne 2.12.2013 se třináct studentů 4. ročníku, kteří navštěvují seminář z dějepisu zúčastnilo exkurze v Kulturním centru Židovského muzea.

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Zlatý věk ţidovského obyvatelstva

Zlatý věk ţidovského obyvatelstva Zlatý věk ţidovského obyvatelstva 16. století povaţováno za zlatý věk s nástupem Habsburků rozkvět renesanční kultury růst a expanze praţské ţidovské obce (nová zástavba, nákup domů, zdvojnásobení počtu

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Mgr. Jarmila Havlíčková NAŠE VLAST kulturní památky, památná místa Učební pomůcky:

Mgr. Jarmila Havlíčková NAŠE VLAST kulturní památky, památná místa Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_09_Vla4E_5 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur

EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur Název školy Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, p. o. Autor Mgr. Durajová Helena Anotace Vzdělávací oblast Pracovní list je zaměřen na upevnění znalostí

Více

ČEŠI ZA II. SVĚTOVÉ VÁLKY

ČEŠI ZA II. SVĚTOVÉ VÁLKY Číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/34.0938 Název projektu: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na SUŠ, Ostrava ČEŠI ZA II. SVĚTOVÉ VÁLKY DĚJINY 20. STOLETÍ ČÍSLO DUM: VY_32_INOVACE_OBN_3_37 PROTEKTORÁT ČECHY

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

JZ Asie kolébka tří náboženství

JZ Asie kolébka tří náboženství JZ Asie kolébka tří náboženství Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov Mgr. Vojáčková Ludmila Číslo a název klíčové aktivity: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Interní

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace 12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ E)Literatura v době okupace E) Literatura v době okupace 15.3.1939 obsadila německá vojska o Sudety okleštěné české země a vznikl Protektorát Čechy a Morava hlavním

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

H T-W. Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo

H T-W. Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo H T-W Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo H el e na Tom a nová-weisová Spisovatelka, herečka a rozhlasová redaktorka Helena Tomanová-Weisová své mládí prožila v dnes už zaniklém světě česko-

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ PO VÁLCE 1945 1948 PREZIDENTEM OPĚT EDVARD BENEŠ ODDĚLILA SE PODKARPATSKÁ RUS A PŘIČLENILA SE K SOVĚTSKÉMU SVAZU ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA 1946

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0448 ICT- CJ2 2/12 Arnošt Lustig - Modlitba

Více

Anotace: stručný přehled životopisných údajů a autorovy tvorby

Anotace: stručný přehled životopisných údajů a autorovy tvorby Výukový materiál: VY_32_INOVACE_5_A. de Saint Exupéry 08 Název projektu: Šablony Špičák Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2735 Šablona: III/2 Autor VM: Mgr. Dana Bílá VM byl vytvořen: 10. 1. 2012 Vzdělávací

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA).

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Svatební obřad ELCA Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Direktář obřadu Manželství je dar od Boha, zamýšlený

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova Doplň: Nevěstu do svatební síně přivádí., ženicha..

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova Doplň: Nevěstu do svatební síně přivádí., ženicha.. OPAKOVÁNÍ A 1. Popisem rodokmenů se zabývá 2. Dcera sestry mé matky je moje. 3. Manželka mého bratra je moje. 4. Manžel dcery je 5. Napiš 4 možnosti, kterými může probíhat náhradní rodinná výchova nezletilých

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Rozkládá se podél Středozemního moře a sousedí s Libanonem, Sýrií, Jordánskem a Egyptem. Leží ve styčném bodě tří kontinentů: Evropy, Asie a Afriky.

Rozkládá se podél Středozemního moře a sousedí s Libanonem, Sýrií, Jordánskem a Egyptem. Leží ve styčném bodě tří kontinentů: Evropy, Asie a Afriky. Izrael 1 Oficiální název státu Stát Izrael Medinat Jisrael (hebrejsky) Daulat Isrá íl (arabsky) State of Israel (anglicky) 2 Rozloha 20 770 km2 v hranicích do r 1967 22 145 km2 včetně Golanských výšin

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_35_Karel Čapek Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

Výukový materiál. VY_32_INOVACE_d_5_01.notebook. December 28, Na co navazujeme ze středověku a raného novověku I

Výukový materiál. VY_32_INOVACE_d_5_01.notebook. December 28, Na co navazujeme ze středověku a raného novověku I VY_32_INOVACE_d_5_01.notebook Výukový materiál Na co navazujeme ze středověku a raného novověku I zpracovaný v rámci projektu Zkvalitnění a zefektivnění výuky (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost) Předmět:

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. Pravidla

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Vybraná díla z české literatury

Více

JAN AMOS KOMENSKÝ. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka

JAN AMOS KOMENSKÝ. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka JAN AMOS KOMENSKÝ AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP vybere správná tvrzení vztahující se k pedagogické činnosti J. A. Komenského, zjistí některé údálosti související s životem tohoto učitele národů

Více

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Můj projekt na téma holocaustu nastartovala uskutečněná výstava Zmizelí sousedé, kterou jsem zorganizovala na přelomu měsíce února a března roku 2011 na naší

Více

Č1 c) nevyznává žádného Boha. Č2 c) chór

Č1 c) nevyznává žádného Boha. Č2 c) chór 10. OTÁZKY Judaismus - židovské náboženství 1) Judaismus je nejstarší náboženství, které vyznává jediného Boha. Je tedy a) monoteistické b) polyteistické Č1 c) nevyznává žádného Boha 2) Židé stále čekají

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

EU_12_sada2_07_ČJ_Literatura5_Dur

EU_12_sada2_07_ČJ_Literatura5_Dur EU_12_sada2_07_ČJ_Literatura5_Dur Název školy Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, p. o. Autor Mgr. Durajová Helena Anotace Vzdělávací oblast Pracovní list je zaměřen na upevnění znalostí

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_4960_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Císařovna Marie Terezie

Císařovna Marie Terezie Císařovna Marie Terezie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_08 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Mgr. Gabriela

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Mgr. Anna Hessová. III/2/Př VY_32_INOVACE_P16. Pořadové číslo: 16. Datum vytvoření: Datum ověření: 11.6.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Mgr. Anna Hessová. III/2/Př VY_32_INOVACE_P16. Pořadové číslo: 16. Datum vytvoření: Datum ověření: 11.6. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Autor: Sada: Testové úkoly Mgr. Anna Hessová III/2/Př VY_32_INOVACE_P16 Pořadové číslo: 16. Datum vytvoření: 9.6.2012 Datum ověření: 11.6.2012 Vzdělávací oblast (předmět): Vlastivěda

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více