Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.103. Bible na školách. Časopis IN! Izrael, ráj turistů. Nový školní rok. Bible, Žalm 19, 1.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.103. Bible na školách. Časopis IN! Izrael, ráj turistů. Nový školní rok. Bible, Žalm 19, 1."

Transkript

1 Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.103 Bible na školách Časopis IN! Izrael, ráj turistů Nový školní rok Bible, Žalm 19, 1 Výstava o Bibli

2 Na úvod NEJTĚŽŠÍ ODPOVĚĎ Proč mám jít zrovna tam? Neznáš to, co já znám. Proč mluvit právě s ním? Nevíš to, co já vím. Proč dělat tohle? To se mi nezdá. Neptej se pořád, nejsi jako já. Ale proč Věř mi! Ale vždyť já Promiň! Neznám to, co Ty znáš. Nevím to, co Ty víš. Nejsem jako Ty. Jen jedno už vím, že všechna moje proč mají moji odpověď: Já Ti věřím. Jan Matuška Prázdniny a dovolené nám pomalu končí. Znovu budeme prožívat začátek září ve znamení zahájení nového školního roku. A také ve znamení zvýšené intenzity života v církvi. Nikdy se neubráním tomu, abych zvláště nemyslel na ty, kteří jdou poprvé do školy. Tentokrát i moje vnučka Daniela. Velice se těší, právě tak jako naprostá většina jejich vrstevníků prvňáčků. Jaká bude třída, spolužáci, paní učitelka? Co všechno se budou učit? A jak bude moci všem předvést, co všechno už zná a umí! Dnes, v období veliké krize výchovy mladé generace, v období morálního úpadku celé společnosti, se hledají různé cesty k nápravě současného stavu. Dokonce se hovoří o dohodách, o smlouvách mezi rodiči a školou pedagogy, o zásadách výchovy, o trvalé intenzivní spolupráci. Snad právě proto, aby nedocházelo k velikým disproporcím v tom, k čemu vede škola na straně jedné, a rodiče na straně druhé. Důsledky takové rozdvojené výchovy bývají pak velmi žalostné. Problém je i v tom, že zdaleka ne všichni věřící rodiče mohou své děti poslat do církevních škol. A jak je to s námi dospělými? Naší třídou je církev, našimi spolužáky bratři a sestry v Kristu, naším učitelem je sám Pán Ježíš. Tak to vyjádřili i kraličtí bratři ve svém překladu vzácného oddílu z biblické knihy Izaiáše: Dal jsem jej za učitele národům. (Izaiáš 55, 4) Jak čteme v evangeliích, tento Učitel učil s nemalou autoritou. Učil jako ten, kdo má moc, a ne jako zákoníci. (Matouš 7, 29) Dokonce i konkurenti, zákoníci a velekněží mu řekli: Mistře, víme, že správně mluvíš a učíš a nestraníš nikomu, nýbrž učíš cestě Boží podle pravdy. ( Lukáš 20, 21) A tento učitel vyzývá nás i nyní: Učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce. (Matouš 11, 29) Přitom vůbec nezáleží na tom, jestli jsme prvňáčci na cestě víry, nebo již dlouholetí žáci. Program tohoto studia nám byl vypsán na celý život. Vysvědčení bude rozdáváno až při závěrečném hodnocení našeho života. Ze srdce nám všem přeji, aby tam byly ty nejlepší známky! Bc. Jan Titěra cestující misionář BTM POVODNĚ 2010 Tyto prázdniny se zapsaly do historie naší země opět tragickou událostí intenzivními srážkami a následnými povodněmi. Modlíme se za ty, kteří prožívají těžké životní období, i za ty, kteří jim pomáhají. I když většina z nás se nemůže zapojit přímo v postižené oblasti, přesto může prakticky pomoci tím, že zašle dárcovské SMS organizacím, které zde pomáhají. Např. Nadace ADRA ve tvaru: DMS ADRA, zaslaná na telefonní číslo 87777, nebo Charita ČR, ve tvaru: DMS POVODNE2010, zaslaná opět na telefonní číslo

3 Rozhovor... Biblické přednášky pro školy Výbornou příležitostí k oslovení mladých lidí biblickou zvěstí jsou biblické přednášky pro školy v podání ThMgr. Michala Krchňáka. Michal je absolventem Husitské teologické fakulty UK Praha. Dříve působil též jako učitel na biblické škole a je trojnásobným vítězem mistrovství ČR ve znalostech Bible. Je také jedním z pěti překladatelů Českého studijního překladu Bible. Pro bližší seznámení s projektem přednášek na školách jsme Michalovi položili několik otázek. Jak vznikl projekt přednášek? Když se blížil konec mé desetileté práce na Českém studijním překladu (ČSP) Bible, musel jsem si klást otázku: Co dál? Věnovat se naplno práci v místním Křesťanském společenství, či nějaké jiné církvi? Anebo jít do světského zaměstnání? I to mi někteří radili, prý aby moje spojení s Písmem proniklo do praktického života. Poté, co jsme se s manželkou modlili a přemýšleli, se zrodil projekt, který jsme nazvali Bible pro národ, s touhou, aby Bible měla v našem národě opět místo, které zaujímala již kdysi. Co všechno bude součástí projektu? Ještě uvidíme. Zatím se projekt uskutečňuje ve dvou činnostech přednáškách na středních a základních školách a také v knihovnách. Všude záleží na tom, jestli na moji osobní nabídku zareaguje patřičný ředitel či učitel. Jaká jsou témata přednášek na školách? Nejčastějším tématem na školách je bezesporu Bible v kostce (aneb základní poselství Bible), ale dojde i na témata jako Peníze a majetek v Bibli, Aktuálnost knihy Přísloví, Jídlo v Bibli, a další. Na několika školách jsem byl již opakovaně. Přednášky se obvykle účastní jedna třída, příležitostně až čtyři. Zatím jsem vyučoval asi na čtyřiceti školách. Jaké jsou reakce studentů? Ty jsou pochopitelně velmi různé: od občasného vyrušování, přes lhostejnost a nezájem, soustředěnou pozornost, až po spršku dotazů. Nejaktivnější studentka mě dokonce tentýž večer ještě poslala . Některé z dotazů: Kde vzal Kain ženu? Vy věříte, že byla potopa? Jak jste vy přišel k víře? Jak přijmout tu amnestii? Z nich mám samozřejmě velkou radost. Jednou o přestávce jsem na toaletách zaslechl reakci: Já vím, že nejdu podle Boží cesty! Na jedné škole byl profesor velmi překvapen, že jsem otázku: Myslíš, že je něco po smrti? položil právě synovi pohřebního zaměstnance! Jednou po hodině za mnou přišla Anička, něco se zeptala, a pak přijala nabídku, abych se za ni modlil. Minulý týden mě při evangelizacích v centru Liberce sám oslovil student, který mě znal z přednášky na gymnáziu, a položil mi velmi dobrou otázku. Nyní už jsme v kontaktu na facebooku. A jaké jsou reakce učitelů? Jedna profesorka napsala na školní webové stránky: Pozvání na naše gymnázium přijal pan Michal Krchňák a připravil besedu pro studenty. Téma vycházelo z profese tohoto odborníka. Zaměřil se na objasnění významu jmen užitých v Bibli, na pojmy člověk, Bůh a jejich vzájemný vztah. Velkým zpestřením určitě byl hebrejsky odříkaný žalm a hebrejsky zazpívaná modlitba. Většinu pojmů a vztahů konfrontoval se současností. Myslím, že tím podtrhl stálou aktuálnost Bible. Mé poděkování patří nejen tomuto muži, ale i studentům. Vím, že dané téma v současné době nestojí v popředí zájmu. Proto mě potěšil jejich přístup a tolerance. Na jiném gymnáziu se profesor vyjádřil stručně: Děkuji za křesťany. Je to moc užitečné. Rozhovor... Jaké jsou přednášky v knihovnách? V knihovnách obvykle představuji Český studijní překlad (Slasti a strasti překladatele Bible), ale často žádané je také téma Izrael očima překladatele Bible, doprovázené občerstvením z židovské kuchyně, a moje oblíbené téma Co skrývají biblická jména. Počet posluchačů v jednotlivých knihovnách byl od devíti po nadprůměrných sedmdesát. V případě série přednášek mnozí přicházejí opakovaně. Bylo velmi milé, když jsem se na jedné přednášce u nás v Liberci setkal s mladým mužem, který byl zklamán mnoha křesťany, takže se nepodílel na životě žádné církve, a pak začal chodit k nám do našeho společenství, dokonce se zapojil i do chválící skupinky. V jiném městě byl posluchač natolik osloven, že se na poslední chvíli přihlásil jako poslední účastník zájezdu do Izraele, který jsem na jaře pořádal. Používáš letáčky BTM? Již mnoho let používám při zvěstování dobré zprávy letáky BTM při rozhovorech v autobuse, na ulici nebo když vezmu stopaře. Je proto pro mě naprosto přirozené, že také při přednáškách ve školách nabídnu nebo přímo rozdám letáky BTM. Jak můžeme podpořit tuto práci? Velmi vyhlížím ty, kteří by podpořili moji práci modlitbami. Nejen za otevřené dveře pro další přednášky, ale především za otevřená srdce a ochranu a růst zasetého semínka Božího slova. Také velmi pociťujeme potřebu modliteb za ochranu zázemí, naší rodiny. Pokud by to někomu opravdu leželo na srdci, mohl bych mu posílat aktuální modlitební informace. U většiny přednášek se podílí na krytí nákladů patřičná škola či knihovna. Další potřebnou finanční podporu poskytuje Nadační fond KMS, jakožto pro jeden z podporovaných projektů. Kde a kdy se uskuteční příští přednášky? Aktuální kalendář akcí je možno najít na Letos na podzim je například připravena série přednášek v knihovně v Mladé Boleslavi (2.9.; a ) a v Nymburce (4.10.; 2.11.; 7.12.). Křesťanská misijní společnost připravuje 1. října seminář, kde budu hovořit o širokých možnostech využití Českého studijního překladu. Co bys na závěr vzkázal našim čtenářům? Jak říkávám, nechci být jako Mrtvé moře velmi rád se dělím o to, co jsem mohl při překladu Písma načerpat. Proto vděčně přijmu pozvání do různých společenství, kde často spojuji dvojí formu dopoledne zvěstování v podobě klasického kázání a odpoledne či večer přednáška na některé z již uvedených témat. Nabídka Biblické přednášky ThMgr. Michal Krchňák, člen překladatelského týmu ČSP, nabízí možnost přednášky na školách (v knihovnách). Některá nabízená témata: Proč nový překlad Bible?, Radosti a strasti překladatele Bible, Specifika hebrejštiny, Aktuálnost knihy Přísloví, Co skrývají biblická jména, Poselství částí lidského těla v Bibli (aneb hebrejské antropomorfologické předložky), Základní poselství Bible, Co říká Bible na téma (dle domluvy), Bát se Boha?! atd. V případě vícedenní akce se nabízí také možnost uspořádat večerní setkání s biblickým vyučováním ve vašem společenství. Pokud by vás tato možnost zaujala, můžete se spojit přímo s Michalem Krchňákem na u: nebo na tel Více informací můžete najít na webových stránkách Bible pro národ 4 5

4 Představujeme Vám... Časopis IN! dívčí svět křesťanská alternativa dívčích časopisů Interview Příběhy Láska a vztahy Soutěže Buď IN! Víra Svědectví Hry Kulturní INvaze Časopis IN! dívčí svět vznikl na přání mladých lidí v katolické církvi. Ti mu také vymysleli název IN!, aby tak pojmenovali základní myšlenku, kterou časopis nese: Být současnou křesťankou znamená mít nejen přehled o módě, kultuře, sportovat, být tvořivá ale také být přínosem pro ostatní a zvídavě hledat svou vlastní duchovní cestu. BTM pro prázdninové číslo časopisu IN! připravila zvláštní přílohu dárkovou kartu Buď IN! s přílohou pleťového krému, kterou najdete v naší aktuální nabídce. Časopis IN! má vždy dvě stránky věnované ryze duchovním tématům, které píší lidé s hlubokou zkušeností s životem podle evangelia. Také na ostatních tématech spolupracují s časopisem odborníci z nejrůznějších oborů. IN! nabízí svým čtenářkám i rozhovory s populárními osobnostmi, ve kterých objevuje především jejich životní hodnoty nebo pozitivní postoje. IN! byl prvním časopisem, kterému zpěvačka Ewa Farna vyprávěla o své víře a jak se s ní žije v rockovém prostředí. Oblíbenou součástí časopisu jsou fotoromány. Příběhy si většinou vymýšlí mladí z různých farních nebo školních společenství a fotograf časopisu IN! pak s nimi jejich nápad realizuje pro časopis. Čtenářky komunikují s redaktorkami i mezi sebou prostřednictvím webových stránek. Kolem časopisu je tedy živá skupina děvčat, pro kterou IN! pořádá Setkání čtenářek IN!, při kterém se děvčata potkají se zajímavými lidmi a zažijí společenství s kamarádkami z celé republiky. Na podporu časopisu byl založen Nadační fond, aby IN! mohl vycházet v kvalitní grafické úpravě, vkládat do časopisu 2x ročně dárky a organizovat pro své čtenářky setkání. K tomuto účelu přispívá i internetový obchůdek s oděvy a předměty s IN!ovými vzory. Ahojky redakce! Chtěla bych vám moc poděkovat že časopis IN! je. Díky vám jsem se dozvěděla spoustu věcí, na které jsem se bála nebo styděla někoho zeptat. Ale nejvíc mě časopis podporuje ve víře. Děkuji. Marta Z reakcí čtenářek ČASOPIS IN! dívčí svět Ahoj! Jsem členkou Apoštolské církve. Je super, že existuje takový časopis a už se těším na další číslo, které mi pošlete :-) Jana Ohlasy z tisku: Jsi víc než krásný obličej Představujeme Vám... Byla jsem na dně, ale Pán mi dal nohy, abych se z toho dna mohla odrazit! Už si ani nechci pomýšlet, jaký by byl život bez víry. Farní rodina mi dává něco, co mi nedá žádný sport! Děkuji moc za časopis IN! S pozdravem věrná čtenářka časopisu IN! Anežka S kapelou Timothy se podíváme na worshipový festival; Se světci oslavíme jejich svátky. I tak může vypadat dívčí časopis nebude sice nikdy dosahovat desetitisícového prodaného nákladu, ale poskytne alternativu dívkám, pro které duchovní stránka znamená víc, než jen vyplnění testu na téma Jsi přemýšlivá?. Měsíčník IN! pro křesťanské dívky dosahuje nákladu 5000 kusů. Na webových stránkách můžete sami posoudit, jaký časopis je zda střízlivost, absence vulgarismů a odklon od narcisistních tendencí i vzývání komerčních produktů není na úkor čtivosti a atraktivity. (Red. časopis Reflex). Více o časopisu na Objednávky na: Vydavatelství IN!: Horní náměstí 12, Jablonec nad Nisou, Tel.: , Redakce časopisu IN!: Purkyňova 5, Olomouc 2-Hodolany. Nadační fond časopisu IN!: Ke Strašnické 10, Praha 10-Strašnice 6 7

5 Nabídka nových letáčků Speciální nabídka letáčků Podzim 2010 Samuel mocný a věrný prorok (H121) Pro školáky ROZVRHY HODIN Kdo vlastně byl Samuel? Bible ho považuje za prvního z proroků a posledního ze soudců. Byl to mocný a vlivný muž, věrný Boží prorok, největší charismatický vůdce Izraele mezi Mojžíšem a Davidem. Samuel byl pověřen výjimečným úkolem: měl dohlížet na ustanovení prvního izraelského království. Součástí letáčku je osmisměrka. (Doporučená cena 3,40 Kč) Dobrá nálada (RT79) Celý život si vlastně vybíráme. Každé naše rozhodnutí je ve skutečnosti volba. Krátký příběh nás vede k zamyšlení nad tím, podle čeho a jak se v našem životě rozhodujeme a kterou cestu si ve svém životě volíme. (Doporučená cena 2,70 Kč) tá oji Dv rta s ka ohou l pří Buď IN! uvnitř i navenek (DKx100) Být krásná po tom touží každá dívka. Je však také krása, která není vidět navenek, ale je ukrytá v srdci a duši každého člověka. Dárkový letáček s přílohou sáčkem s pleťovým krémem originální kosmetikou z Mrtvého moře vydáváme ve spolupráci s časopisem IN! (Doporučená cena 10 Kč) Chtěla jsem zemřít (S32) V patnácti jsem poprvé přišla mezi pankáče. Kouřili, pili a brali drogy. Domů jsem začala chodit opilá a párkrát jsem přišla i zfetovaná. Rodiče se kvůli mně velmi trápili, se mnou to však ani nehnulo Dramatické svědectví Tinky Hyllové končí vyznáním: Dnes je to už deset let, co jsem uvěřila. Ani na chvíli jsem nelitovala, že jsem svůj život dala Kristu. Je to nejlepší rozhodnutí mého života. (Doporučená cena 3,50 Kč) O výchově (PT63) Již čtvrtá dvojitá kartička ze série Být moudrý jako Šalomoun přináší několik veršů z knihy Přísloví o výchově. (Doporučená cena 2,70 Kč) Naše dítě a tyran? (Z21) O tom, co a jak se bude dělat, dnes už často nerozhodují rodiče, ale děti. Hádky a křik nic neřeší. Existuje nějaké východisko? Křesťanská výchova vede dítě k tomu, aby si zamilovalo Pána Ježíše Krista, a bylo schopno reagovat na Jeho lásku a vedení. O to víc bude schopno vnímat práva a potřeby ostatních Text byl převzat z časopisu Ethos. (Doporučená cena 3,50 Kč) Nevděčný krokodýl (PN35) Kartička s básničkou Oldřišky Koudelové o nevděčném krokodýlovi. Obsahuje biblický verš z knihy Přísloví 12,1. (Doporučená cena 2,70 Kč) Doporučená cena za zásilku (včetně poštovného): časopis Nové perspektivy - 15 Kč, časopis + ukázka letáčků - 49Kč Letáčky jsou neprodejné, zasíláme je za dobrovolný dar. 8 Rozvrh hodin rekordy zvířecí říše (PX5) Kdo je ze všech zvířat největší, nejrychlejší, nejtěžší a jiné rekordy ze světa zvířat. Rozvrh hodin na nový školní rok s fotografiemi zvířat. (Doporučená cena 3,00 Kč) SPECIÁLNÍ NABÍDKA! Co Darwin ještě nemohl vědět? (E10) Darwinova evoluční teorie změnila pohled na vznik a vývoj života na Zemi. Podle ní už k jeho objasnění není potřeba počítat s Bohem. Vše se vyvíjí přirozeným způsobem a člověk se stává pouhým výhonkem z říše zvířat. V přírodě ale můžeme pozorovat řadu zázraků, které evoluce nedokáže vysvětlit. Především ale nemá odpověď na to, jak mohl vzniknout život z neživé hmoty. Evoluce se tak stala jedním z největších omylů světových dějin. Strhla miliony lidí do propasti nevíry a stala se příčinou největších tragédií 20. století. Autorem textu je německý profesor Werner Gitt. Letáček nabízíme v naší distribuci pod objednávacím kódem E10. (Doporučená cena 3,50 Kč) Rozvrh hodin citáty J. A. Komenského (PX12) Člověk krásný, ale neučený, je jako papoušek s krásným peřím. To je jeden ze tří citátů J. A. Komenského, který je uveden na rozvrhu. Zdobí jej obrázky zvířátek papoušků, sovy a šimpanze. (Doporučená cena 3,00 Kč) NOVIN KA! ZVÍŘÁTKA série kartiček s básničkou a biblickým veršem (PNS1) Kompletní sérii doposud vydaných obrázkových kartiček s básničkami o zvířátkách a biblickými verši Vám nyní nabízíme v pěkné krabičce. Můžete si do ní přidávat nové kartičky. Může také posloužit jako malý dárek. Krabičku s pětatřiceti doposud vydanými kartičkami Vám nabízíme za výhodnou cenu 50 Kč. 9

6 Reportáž Izrael, ráj turistů Letos v květnu jsem se mohla i já podívat do pozemské vlasti Pána Ježíše, do Izraele. Je mnoho důvodů, které sem lidi přitahují. Je zde možnost užít si nádherné pláže, navštívit přírodní rezervace, pěkná města, chrámy a povzbudivá shromáždění věřících Židů i Arabů. Pro čtenáře Bible jsou to místa, kudy šly dějiny, kde hlavně chodil Pán Ježíš. Izraelci jsou přátelští a pohostinní, turista ocení kvalitní služby, i na poušti čisté toalety, kde teče pitná voda. Stát Izrael vznikl v r Ještě před sto lety byla na tomto území holá poušť. Dnes je z něj moderní demokratická země. Po 2000 letech se Židé začali vracet do své země na pozvání arabského šejka z Haify, který chtěl z pouště udělat úrodnou zem. Izraelité svůj stát obnovují podle Bible. Podřídili tomu i své svátky, bohoslužby, osídlovaní, název peněz, včetně hebrejského jazyka. Před sto lety nikdo hebrejsky nemluvil. Jak je pěkné, když dítě na svého otce volá abba-tatínku. Izraelité touží Boha poslouchat a Bůh jim velice žehná. Přiletěli jsme do Tel Avivu ráno ve čtyři hodiny a první zastávkou byl přístav Joppe-Jafa, kde Jonáš utíkal před Bohem. Tady začala naše pouť po Izraeli. Za pokoj v Izraeli jsme se modlili na hranici s Libanonem, se Sýrií a octli jsme se i na egyptské hranici. Nocovali jsme v kibucu u Středozemního moře, u Galilejského jezera, v poušti u beduínů, v městě Eilatu a v hotelu v Jeruzalémě. Průvodce v Betlémě Kvůli bezpečnosti zakázala Izraelská vláda Źidům vstup do Betléma, proto nás do chrámu Narození Páně vedl arabský průvodce, který byl křesťan. Byl laskavý a zasvěceně mluvil o Pánu Ježíši. Neodpustila jsem si otázku, kdy uvěřil. Odpověděl: Náš rod je křesťanský od doby Krista. Celé naše generace chodí do nedělní školy, kde se učí znát Bibli. Ještě jsem se zeptala. A co vašich pět dětí, které ve světě studují, také věří v Pána Ježíše? Odpověděl jednoduše a jasně. Náš rod bude vždy křesťanský. Do Izraele se stěhují arabští křesťané z různých muslimských zemí, aby zde našli náboženskou svobodu. Některé problémy Život v Izraeli není lehký, mnoho problémů působí extrémisté z řad muslimů, ortodoxních židů a také křesťanů. Pro stát je také velmi náročné postarat se o bezpečí v zemi a o neustálý příliv přistěhovalců. Výrazný návrat Židů z Evropy nastal po holocaustu, ze Sovětských republik po uvolnění režimu. Příliv nových uprchlíků neustále trvá. Izrael musel zvládnout příval 17 tisíc uprchlíků ze Somálska, také přes Egypt bylo dopraveno deset tisíc afrických děvčat z ulice, se kterými se dříve zacházelo jako s otroky. Kvůli větší porodnosti rychle roste podíl arabské polulace. Problémem je pak jejich vysoká nezaměstnanost. Josefovy sýpky Bůh sám si v Izraeli povolal statečné lidi, kteří zajišťují různou pomoc. Mezi nimi je projekt Josefovy sýpky. Mesiánský Žid Barry Segal, po podpisu mírové smlouvy Izraele s Arafatem v roce 1993, dostal od Boha slovo, že po sedmi letech relativního klidu bude v Izraeli pokoj, ale pak extrémisté s útoky opět začnou. Po vzoru biblického Josefa postavili v r.1998 za pomoci křesťanů z celého světa sedm velkých skladů, plných humanitárního materiálu. Reportáž A tak může být postaráno i o rodiny pozůstalých po těch, kteří zemřeli při atentátech, o osamělé vojáky a chudé v zemi. Pracovníci sýpek jim vozí humanitární balíky, projevují přátelství a také svědčí o Pánu Ježíši. Dodnes pomohli 50 tisícům Židů, Arabů, ale i obětem katastrof ve světě. Zabezpečují přistěhovalce, ale i arabské děti vybavují do školy batohem a knihami. Barry Segal vyprávěl i o projektu Služba Musalaha, kterou založil arabský křesťan. Pořádají výlety do pouště, kde pozvou na společný výlet na velbloudech Araby i Izraelce. Hledají i další způsoby, jak mezi nimi bořit bariéry. Dům modlitby Nezapomenutelný je Dům modlitby s velkou terasou na Olivové hoře nad Jeruzalémem, který postavil Američan Tom Hess. Již dvacet let se tu křesťané z různých míst světa, také od nás, spolu s mesiánskými Židy nepřetržitě modlí za pokoj v Izraeli a za problémy ve světě. Právník Kálef Právník Kálef (Cálev Myers) je mesiánský Žid, velmi zaměstnaný právník. Přesto přijal naše pozvání, aby nám o Izraeli i Židech, kteří věří v Ježíše Krista, něco pověděl. V r bylo v Izraeli jenom 23 mesiánských Židů, dnes je jich 25 tisíc. V r náhle v Izraeli vyvstal problém, jak může být někdo Žid a zároveň křesťan. Z historie, po vypálení Jeruzaléma Římany a rozprášení izraelského národa do celého světa, bylo těžké určit židovské kořeny. V Bibli se píše o rodu otce, ale Němci určovali Žida po matce. Právník Kálef úspěšně zastupuje sporné případy. Pomohl mu případ Daniele, který jako dítě přežil holocaust, pak byl adoptován křesťany. Vystudoval na kněze a odešel do Izraele, kde se přidal k mesiánským Židům. Daniele však kvůli víře v Krista chtěli zbavit občanství, i když měl pět ze sedmi dětí v izraelské armádě. V Knessetu (izraelském parlamentu) problém nevyřešili. Kálefa napadlo, že když byl žid dobrý do koncentráku, pak určitě patří do Izraele, ať byli židovského původu otec nebo matka. Bůh pomohl Kálefovi spor vyhrát a následně řešit mnoho podobných případů. Neustálý příliv přistěhovalců přiměl Kálefa a další právníky založit organizaci Jeruzalémský institut spravedlnosti, a tím řešení případů urychlit. Křesťané a Židé se potřebují I když stát Izrael stále musí řešit složité problémy, úspěšně buduje demokracii. Přesto je jejich situace na mezinárodní úrovni obtížná. Např. v r na konferenci lidských práv v Ženevě, při které mnohé demokratické země chyběly, o Izraeli hlasovala přítomná Lybie, Čína, Rusko, Bangladéš a další země, které mají problém s lidskými právy a trpí v zemi Hamás. Z Izraele hned putovala zpráva do Evropy a křesťané vyšli s transparenty do ulic, např. Na východě má demokracii jen Izrael. Je smutné, že demokratické země dovolí, aby o Izraeli rozhodovali ti, kteří trápí vlastní lidi a jejich heslem je Izrael zničit. Navíc média v případě Izraele neinformují pravdivě. Teroristé ke svým záměrům zneužijí cokoliv: sanitky, dopravu, nemocnice. Když Izrael oznámí odvetu, Arabi včas nevarují vlastní lid, ale pak světu ukazují svoje zraněné ženy a děti. Všichni v Izraeli ví, že tento boj má především duchovní pozadí. Hlavní obranou Izraele je věrnost Bohu. Šalom pokoj, je v Izraeli běžný pozdrav. A také se v této zemi cítíte velice dobře. Aby tato země mohla prožívat skutečný pokoj, potřebuje podporu křesťanů. Bůh chce, abychom se i my za tento zkoušený národ modlili. Vždyť oni jsou kmen a my, křesťané, jsme naroubovaná ratolest. Šalom Izrael! L.R

7 Aktuálně Výstava Česká bible v průběhu staletí letos také v Itálii společně s výstavou Turínského plátna Tato unikátní výstava představuje vývoj překladů Bible do našeho národního jazyka od dob cyrilometodějských až po současnost v rozsahu více než 11 století. Expozice originálních Biblí a uměleckých faksimilií vysoké hodnoty, i Biblí na současných multimediálních nosičích je doplněna ukázkou digitalizovaných iluminovaných rukopisů z XIV. a XV. století, dále biblickými mapami a dějinami Bible. A tak návštěvníci mohou vidět vývojovou řadu vzniku našeho umění překladatelského, vývoj knižní vazby, nádherných iluminací, zdobené iniciály, bordury, ale také ukázku vzácných rukopisů hlaholského písma, rukopis Bible drážďansko-leskovecké z r. 1360, ukázku prvních inkunábulí z r a 1589, Bible Pražské a Kutnohorské, až po vydání české verze Jeruzalémské Bible z r Expozice je svědectvím zájmu a úcty našeho lidu k Božímu Slovu, ke Knize Knih, která formovala evropského člověka. Cílem tohoto projektu je představit Bibli jako významnou knihu kultury a vzdělanosti našeho národa a přiblížit její poselství zvláště mladým lidem. Výstava obsahuje řadu doprovodných programů: odborné přednášky, koncerty, ale také mezinárodní projekt Ručně psaná Bible, který zve všechny účastníky výstavy k zapojení se do ručního psaní Bible. Tak vzniká nové dílo, psané tisíci pisateli, kteří se tak stávají spoluautory tohoto jedinečného díla. Výstavu měli možnost už vidět návštěvníci v mnoha městech naší vlasti ale také v zahraničí: Maďarsko, Polsko, Slovensko, Itálie, Belgie, opět u nás v Karolinu UK v Praze, naposledy v Liberci. V letošním roce od 11. dubna do 23. května tuto výstavu navštívily tisíce návštěvníků v italském Turíně, kde byla spolu s výstavou Turínského plátna (foto). Od roku 2002, kdy byla výstava slavnostně zahájena v Senátu Parlamentu ČR, ji shlédlo více než návštěvníků. Výstava je doplněna informacemi o činnosti některých křesťanských organizací České biskupské konference, církevního školství, České křesťanské akademie, Ekumenické rady církví. Brněnská tisková misie na výstavu pravidelně dodává letáčky. Nenechte si ujít další výstavy u nás! Dalším zastavením této expozice bude město Děčín. V Synagoze bude ve spolupráci s Židovskou liberální unií otevřena od 1. října do 1. listopadu. Následně bude od 17. listopadu do 19. prosince k vidění v Ústí nad Labem v kostele Sv. Vojtěcha, kde je spolupořadatelem YMCA. Návštěvníci shlédnou také umělecká díla Josefa Císařovského. Duchovní principy evangelizace Tisková misie A-Z (seriál) Jakou efektivitu při hlásání evangelia můžeme očekávat? To je často kladená otázka. Máme řadu biblických doporučení. Náš základní pohled by měl vycházet z toho, že Pán Bůh má naprosto jiná měřítka na posuzování efektivity. Zdání mnohdy klame. Množství obrácených nás může těšit, ale ti mohou po čase rychle ochladnout a dokonce i odejít od víry, a tak se evangelium skrze ně už dál nešíří. Naopak, kdybychom přivedli k víře jen jednoho jediného, ale Pánem Bohem vyvoleného, budoucího evangelistu, mohou skrze něj a jeho žáky uvěřit tisíce lidí. Najděme si několik veršů k tomuto tématu. Platí princip rozsévače Při hlásání evangelia nebuďme zklamaní, že se nedostaví vždy výsledek. Nemůžeme počítat, že všichni budou přijímat zvěstované evangelium. Pán Ježíš to výstižně popsal v podobenství o rozsévači. Čteme zde, že jen ti, kteří jsou připraveni přijmout Boží slovo, podobně jako semeno v úrodné půdě, zachovávají je v dobrém a upřímném srdci a s vytrvalostí přinášejí úrodu. Podobný princip platí i o rozsévání Dobrého slova v letáčcích. Vyšel rozsévač rozsívat semeno. Když rozsíval, padlo některé zrno podél cesty, bylo pošlapáno a ptáci je sezobali. Jiné padlo na skálu, vzešlo a uschlo, protože nemělo vláhu. Jiné padlo doprostřed trní; trní rostlo a udusilo je. A jiné padlo do země dobré, vzrostlo a přineslo stonásobný užitek. (Lukáš 8, 5-8) Nutnost být stále aktivní Mějme na paměti, že ti, kteří nemají odvahu evangelizovat, nebo jen čas od času to zkusí, nemohou počítat s dobrými výsledky. Berme vážně výzvu Pána Ježíše k pravidelné misijní činnosti, vždyť každý se bude ze svěřených hřiven jednou Bohu zodpovídat. Právě v tom jsou nám velkou pomocí letáčky, které umožňují štědré rozsévání a mnohé z nich zasáhnou připravená lidská srdce. Vždyť kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet, a kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet. (2. Korintským 9, 6) Začínejme od malých věcí Jedno z největších tajemství úspěchu je být zodpovědný v maličkostech, začít od malých úspěchů, jednat vždy v tichosti a pokoře. Teprve po čase se dostaví výsledky. Ten, kdo je netrpělivý, je chce vidět okamžitě. I ten nejmenší letáček může přinést velké proměny. Správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým; vejdi a raduj se u svého pána. (Matouš 25, 23) Rozmnožujme hřivny Využijme svá obdarování, rozpoznejme je a rozmnožujme nám svěřené hřivny. To platí i na misijním poli. Pán Bůh odvážným služebníkům žehná a svěřuje jim úkoly. Neboť každému, kdo má, bude dáno a přidáno; kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. (Matouš 25, 29) 12 13

8 Tisková misie A-Z (seriál) Téma: Využití letáčků v křesťanských organizacích Mnohé křesťanské organizace, zabývající se pomocí potřebným (např. Charita, Diakonie, Armáda spásy aj.) jsou vděčné za materiály tiskové misie. Letáčky s povzbuzujícím slovem se uplatní nejen přímo v kontaktu s lidmi, ale také jako příloha při zasílání charitativní pomoci. Svědčí o tom řada dopisů od těch, kteří byly letáčky osloveni. Bohu se nikdo posmívat nebude! V Bibli, v dopise Galatským 6 7, čteme: Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. Přečtěme si některé příběhy lidí, kteří zesměšňovali Boha. Svědectví * Vážení, včera jsem obdržela v dopise jednu z našich tiskovin a velmi mě oslovilo: jak máte nějaké otázky nebo zájem o křesťanské texty, obraťte se na tiskovou misii BTM. Já mám zájem, ba dokonce mě velmi potěší, když mi občas něco pošlete, abych mohla být šiřitelkou krásného poselství. Jmenuji se sestra Timotea, jsem v charitním domě, kam přicházejí často návštěvy, mladší, ale i starší lidé, a když si s nimi vyprávím, ráda bych jim podarovala i křesťanský letáček, ve kterém se mluví o Pánu Bohu, o Jeho lásce, milosrdenství a spasení. To je důvod, proč Vám píši. Za Vaši laskavost předem děkuji. Pán Bůh Vám zaplať milionkrát již teď se těším na zásilku a na to, že mnohým pomohu osvětlit smysl života. S úctou a láskou s. Timotea. * Vážená BTM, srdečně Vás zdravím. Mám velkou prosbu. Zaujala mě nabídka křesťanských letáčků. Mám vážný zájem o tyto krásné a hodnotné texty, protože se mi líbí. I když jsem varhaníkem v kostele, mám velmi mnoho dobrých známých, kterým bych o tom napsal a i napíšu, aby se radostná zvěst ještě více rozšířila v křesťanském světě, abychom povzbudili jeden druhého. Jsem Vaším obdivovatelem, a proto se už teď těším na Vaši novou nabídku. Prosím pěkně, pošlete mně i ty krásné pohlednice. Děkuji za Vaši ochotu. S pozdravem Emil. * Drazí přátelé, jak jsem se zmínil v posledním dopise, využívám textů BTM jednak při své činnosti v duchovenské péči o vězně, ale i dále ve své korespondenci, ve spolupráci s komunitami řeholních sester u nás i na Slovensku a také při dalších aktivitách. Jsem sice v důchodu a se značnými zdravotními problémy, přesto se snažím v uvedené misijní činnosti být ještě nějak prospěšný. Vše dobré od Pána Vám všem vyprošuje a srdečně zdraví Luboš H., Žďár n.s. * Milí sourozenci v Pánu Ježíši Kristu, prosím Vás o zaslání vhodných materiálů pro náš Azylový dům pro bezdomovce, dále nám, prosím, zašlete novou sérii křesťanských textů, texty pro mladé lidi, ženy a drogově závislé. Od každého letáku aspoň tři. S pozdravem Božího pokoje Štěpán, Vsetín. * Vážení přátelé, opět se na Vás obracím s prosbou o letáčky, protože až doposud nám Vámi zaslané křesťanské materiály dobře posloužily lidem, v jejichž službě spolu stojíme. U nás v AS došlo k rozhodnutí pro Ježíše Krista a jsem si jist, že Vaše materiály k těmto rozhodnutím přispěly. Děkuji Vám za vyřízení a přeji mnoho trpělivosti i síly Boží. Zdraví Karel, Ostrava. John Lennon lídr skupiny Beatles. Pro American Magazine řekl: Křesťanství zanikne, vytratí se. Jsem o tom úplně přesvědčen, nemusím se o to hádat. Ježíš byl OK, ale jeho témata byla příliš jednoduchá. Dnes jsme my slavnější než ON. Zanedlouho byl ve svém bytě zastřelen. Tancredo Neves prezident Brazílie. V době své předvolební kampaně řekl, že pokud dostane 500 tisíc hlasů, tak ani Bůh nebude moci zabránit, aby se stal prezidentem. Potřebné hlasy dostal, ale onemocněl a den před svým jmenováním zemřel. Thomas Andrews hlavní konstruktér Titaniku. Po jeho zkonstruování se jej reportér zeptal, jak je loď bezpečná. S ironií v hlase odpověděl, že ani Bůh ji nemůže potopit. Všichni víme, jak Titanik skončil. Marilyn Monroe slavná americká herečka. Jednou ji navštívil největší americký evangelista Billy Graham a řekl jí, že Boží Duch jej posílá, aby jí kázal. Po vyslechnutí evangelia Marilyn odpověděla: Já nepotřebuji vašeho Ježíše. O týden později byla nalezena mrtvá ve svém apartmánu. Bon Scott zpěvák hard rockové kapely AC/DC. V jedné písni z r.1979 zpíval: Nezastavuj mě, jdu cestou dolů, dolů na dálnici do pekla. Bon Scott byl 19.února 1980 nalezen mrtev, udušen vlastními zvratky. Campinas příběh z Brazílského velkoměsta. Parta opilých kamarádů si šla vyzvednout kamarádku. Její matka ji doprovázela k autu a byla moc znepokojená, když viděla dceřiny kamarády. Chytila dceru za ruku a řekla jí: Jdi s Bohem a ať tě ochrání. Ona odpověděla: Jen kdyby Bůh cestoval v kufru, protože jsme už plní. O hodinu později při havárii všichni zemřeli. Auto bylo zdeformováno tak, že nebylo poznat, o jakou značku jde, ale kufr auta byl nepoškozen. Odborníci nedokázali vysvětlit, jak je to možné. Dokonce v kufru se našla krabička s vejci a ani jedno nebylo rozbité. Christine Hewitt jamajská žurnalistka. Prohlásila, že Bible je nejhorší kniha, která kdy byla napsána. Zanedlouho uhořela ve vlastním autě. Zdroj: ww.oase.estranky.cz 14 15

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.108. Vězeňské misie. Astronaut J.Dutton. Misie v Nepálu. Katastrofa v Japonsku

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.108. Vězeňské misie. Astronaut J.Dutton. Misie v Nepálu. Katastrofa v Japonsku Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.108 Vězeňské misie Astronaut J.Dutton Misie v Nepálu Katastrofa v Japonsku Na úvod Jde mi o přízeň u lidí, anebo u Boha? Kdo bere stále ohled na lidi, snadno přehlédne

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.100. Händlův Mesiáš. Misijní výzva z USA. Haiti znamení doby. Bible, Žalm 19, 1. Dětský kvíz

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.100. Händlův Mesiáš. Misijní výzva z USA. Haiti znamení doby. Bible, Žalm 19, 1. Dětský kvíz Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.100 Händlův Mesiáš Misijní výzva z USA Haiti znamení doby Bible, Žalm 19, 1 Dětský kvíz Na úvod Bílý kamének Bosé děti běží o závod ve slepé ulici. Přeskakují kalužinu

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 94. Projekt Winton Train. Představujeme ČEA. Den modliteb. Bible, Žalm 19, 1. Svátek sousedů

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 94. Projekt Winton Train. Představujeme ČEA. Den modliteb. Bible, Žalm 19, 1. Svátek sousedů Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 94 Projekt Winton Train Představujeme ČEA Den modliteb Bible, Žalm 19, 1 Svátek sousedů Na úvod Ke komu jít? Ke komu jít, komu se svěřit? Je tak málo lidí, kterým můžeš

Více

MS v lyžování. Izajáš 1,18. Sv. Valentýn. Moc pomluvy. Recept pro vás. Bible, Žalm 19, 1

MS v lyžování. Izajáš 1,18. Sv. Valentýn. Moc pomluvy. Recept pro vás. Bible, Žalm 19, 1 Zpravodaj Brněnské Brnenské tiskové tiskové misie misie č.92 è.88 Pojďte, projednejme to spolu, praví Hospodin. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.95. Otazníky kolem Jozua. 5. a 6. červenec. Křesťanští zdravotníci. Představujeme TAJM.

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.95. Otazníky kolem Jozua. 5. a 6. červenec. Křesťanští zdravotníci. Představujeme TAJM. Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.95 Otazníky kolem Jozua 5. a 6. červenec Křesťanští zdravotníci Bible, Žalm 19, 1 Představujeme TAJM Modlitba Pane, Ty víš lépe než já, že jednoho dne budu stará. Dej,

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.98. Cestující misionář. AKTUÁLNĚ - letáček Michael Jackson. Dětský kvíz. Novinka - hra 3 v 1

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.98. Cestující misionář. AKTUÁLNĚ - letáček Michael Jackson. Dětský kvíz. Novinka - hra 3 v 1 Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.98 Cestující misionář AKTUÁLNĚ - letáček Michael Jackson Dětský kvíz Novinka - hra 3 v 1 Adventní zamyšlení V adventu vzhlížíme ke Světlu, které je mocnější, než všechna

Více

Manželství ať mají všichni v úctě a manželé ať jsou si věrni, neboť neřestné a nevěrné bude soudit Bůh. (List Židům 13, 4)

Manželství ať mají všichni v úctě a manželé ať jsou si věrni, neboť neřestné a nevěrné bude soudit Bůh. (List Židům 13, 4) Zpravodaj Zpravodaj Brněnské Brněnské tiskové tiskové misie misie č.120 č.119 Portál www.vira.cz Adopce nablízko Víkendy pro manžele Manželství ať mají všichni v úctě a manželé ať jsou si věrni, neboť

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.99. Časopis pro děti. Rocky - muž v masce. Reportáž z Německa. Lidé v nouzi. Bible, Žalm 19, 1

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.99. Časopis pro děti. Rocky - muž v masce. Reportáž z Německa. Lidé v nouzi. Bible, Žalm 19, 1 Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.99 Časopis pro děti Rocky - muž v masce Reportáž z Německa Bible, Žalm 19, 1 Lidé v nouzi MOC MODLITBY Lidé se mohou: vyhýbat našim výzvám, odmítat naše poselství, oponovat

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 124. Bible do škol. Knižní novinka. Vyhodnocení kvízu. (Ne)bezpečný internet

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 124. Bible do škol. Knižní novinka. Vyhodnocení kvízu. (Ne)bezpečný internet Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 124 Bible do škol Knižní novinka Vyhodnocení kvízu (Ne)bezpečný internet Na úvod Blízkost Boha Zvyšuj rychlost techniky i života Boha však nedosáhneš svými radioteleskopy

Více

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí...

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí... Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE... na pomoc evangelizace dětí... 2/2010 O DĚTSKÉ MISII Co je Dětská misie Dětská misie je součástí světové organizace Child Evangelism Fellowship, která působí ve více než 160 zemích

Více

Výroční zpráva. za rok 2013. BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE, z.s. křesťanská ekumenická nezisková společnost. www.btm.cz

Výroční zpráva. za rok 2013. BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE, z.s. křesťanská ekumenická nezisková společnost. www.btm.cz Výroční zpráva za rok 2013 Legislativa Správní rada Pracovníci Produkty Aktivity Prezentace Návazná služba Projekty Spolupráce Hospodaření Vize BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE, z.s. křesťanská ekumenická nezisková

Více

Zpravodaj Brnenské tiskové misie è.86. Marie Plotěná. Velikonoční kvíz. Radim Passer. Velikonoce. Velikonoční letáčky

Zpravodaj Brnenské tiskové misie è.86. Marie Plotěná. Velikonoční kvíz. Radim Passer. Velikonoce. Velikonoční letáčky Zpravodaj Brnenské tiskové misie è.86 2 2008 Marie Plotěná Velikonoční kvíz Radim Passer Velikonoce Velikonoční letáčky Spočítej všechna svá požehnání Jestliže jsi dnes ráno vstal a cítíš se víc zdravý

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.97. James B. Irwin. Umírání a smrt. Misie ve stáří. Výstava o Bibli. Bible, Žalm 19, 1

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.97. James B. Irwin. Umírání a smrt. Misie ve stáří. Výstava o Bibli. Bible, Žalm 19, 1 Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.97 James B. Irwin Umírání a smrt Misie ve stáří Bible, Žalm 19, 1 Výstava o Bibli Na úvod Umění stárnout Záleží na každém člověku, jestli naplní sýpky svého života pšenicí,

Více

Billy Graham. Co bude po smrti? Dětský kvíz. Misie za totality. Zpravodaj Brněnské Brnenské tiskové misie č.90 è.88.

Billy Graham. Co bude po smrti? Dětský kvíz. Misie za totality. Zpravodaj Brněnské Brnenské tiskové misie č.90 è.88. Zpravodaj Brněnské Brnenské tiskové misie č.90 è.88 Billy Graham Dětský kvíz Misie za totality Bible, Žalm 19, 1 rafie na na titulní straně: vitráž v v modlitebně BJB Brno, návrh Marie Plotěná. Co bude

Více

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 20

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 20 3/ 2008 Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 20 ÚVODNÍK Probuzení nebo dělníci? Když uviděl zástupy, byl nad nimi hluboce pohnut, protože byli utrápení a sklíčení jako ovce, které nemají

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.106. Most přes řeku Kwai. Irena Sendler. Týden manželství. Valentýn. Láska i ve stáří?

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.106. Most přes řeku Kwai. Irena Sendler. Týden manželství. Valentýn. Láska i ve stáří? Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.106 Most přes řeku Kwai Irena Sendler Týden manželství Valentýn Láska i ve stáří? Na úvod KDYBY Kdyby si každá nota řekla: hudbu neudělá jedna nota nevznikla by symfonie.

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 3/2009 Ročník XIX Březen 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze List Filipanům Marek Orko Vácha Benefiční koncert pro Adopci na dálku Ztrácejí se nám farnosti... Rekordní výsledek Tříkrálové

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 126. T.G.M.: JEŽÍŠ ne CAESAR. Nové vánoční texty. Služba vězňům. Pozvánka na koncert

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 126. T.G.M.: JEŽÍŠ ne CAESAR. Nové vánoční texty. Služba vězňům. Pozvánka na koncert Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 126 T.G.M.: JEŽÍŠ ne CAESAR Nové vánoční texty Služba vězňům Pozvánka na koncert Na úvod Bůh odpovídá na modlitbu třemi způsoby: Ano! Ne! Ještě ne! protože ti to chce

Více

NEHEMIA INFO JSOU KOŘENY MORAVSKÝCH BRATŘÍ JEŠTĚ ŽIVÉ? PŘINÁŠÍME ZMĚNU DO LIDSKÝCH ŽIVOTŮ

NEHEMIA INFO JSOU KOŘENY MORAVSKÝCH BRATŘÍ JEŠTĚ ŽIVÉ? PŘINÁŠÍME ZMĚNU DO LIDSKÝCH ŽIVOTŮ Nadační fond Nehemia, Selská 29, Havířov Bludovice www.nehemia.cz office@nehemia.cz tel. 595 173 715 DUBEN ČERVEN 2013 NEHEMIA INFO PŘINÁŠÍME ZMĚNU DO LIDSKÝCH ŽIVOTŮ JSOU KOŘENY MORAVSKÝCH BRATŘÍ JEŠTĚ

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 2/2009 Ročník XIX Únor 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze List Galatským Kamil Novák Karuzošou rozezpívala Ledeč už popáté Letem, světem...mládeže Tříkrálové aktuality Liturgický oděv

Více

Program Dálková adopce PLUS možná můžeš změnit osud jednoho z nich

Program Dálková adopce PLUS možná můžeš změnit osud jednoho z nich Program Zdravá mládež nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Dálková adopce PLUS možná můžeš změnit osud jednoho z nich Don Engram, bývalý předseda Mezinárodní správní rady I.N. Network, hovoří

Více

Časopis Apoštolské církve. 15 let od zalození. 15 let od založení VOŠMT. Ročník 20 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz

Časopis Apoštolské církve. 15 let od zalození. 15 let od založení VOŠMT. Ročník 20 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Časopis Apoštolské církve ŽIVOT V KRISTU 15 let od zalození 15 let od založení VOŠMT Ročník 20 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 1 / 2008 2Úvodník Vejděte těsnou branou; prostorná je brána

Více

Probuzení v Keni NOVINKA. Kalendář 2016. Husovské slavnosti. Škola Výživa luštěniny

Probuzení v Keni NOVINKA. Kalendář 2016. Husovské slavnosti. Škola Výživa luštěniny Zpravodaj Zpravodaj Brněnské Brněnské tiskové tiskové misie č.138 misie č.119 Probuzení v Keni NOVINKA Kalendář 2016 Husovské slavnosti Škola Výživa luštěniny Na úvod KDYBYCH NEMĚL TEBE A na zemi v nikom

Více

ČERSTVÉ ZPRÁVY NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY JARO 2013 ZPRÁVY Z PODPOROVANÝCH ZEMÍ Z FILIPÍN. Co v Čerstvých zprávách najdete:

ČERSTVÉ ZPRÁVY NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY JARO 2013 ZPRÁVY Z PODPOROVANÝCH ZEMÍ Z FILIPÍN. Co v Čerstvých zprávách najdete: ČERSTVÉ ZPRÁVY NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY JARO 2013 International Needs (IN) spojuje partnery v rozvojových a rozvinutých zemích v nesení evangelia, učednictví a službě světu. Nadace Mezinárodní potřeby

Více

Nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Zdravá mládež - přednášky na českých školách

Nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Zdravá mládež - přednášky na českých školách Nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Zdravá mládež - přednášky na českých školách Můžeš změnit osud jednoho dítěte. Program Dálková adopce PLUS Nepál, Filipíny, Srí Lanka a Uganda Služební

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 123. Esoterický veletrh. Dílna Stvořitele. Tajemný pan P. Být s hledajícími

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 123. Esoterický veletrh. Dílna Stvořitele. Tajemný pan P. Být s hledajícími Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 123 Esoterický veletrh Dílna Stvořitele Tajemný pan P. Být s hledajícími A bude krásně Slunce protrhalo mračna Vatovou stuhu oblohy Do lůna země zavítalo světlo A pověsilo

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 23 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 4 / 2011 Sloupek 2 Ti, kteří byli s ním, se ho ptali: Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael? Řekl

Více

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 23

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 23 KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY 5 / 2011 SBOROVÝ DOPIS Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 23 Ú V O D N Í K Víra, nebo skutky? Jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá i víra bez skutků. Jakub

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V září se na Sonusu opět rozběhly pravidelné aktivity, mezi které patří výuka náboženství i pravidelná setkávání nad rozličnými tématy duchovního života. Říjen 2013 Číslo 9

Více

Co je Dětská misie O DĚTSKÉ MISII. Evropská Dětská misie (European Child Evangelism Fellowship ) Světová Dětská misie (Child Evangelism Fellowship )

Co je Dětská misie O DĚTSKÉ MISII. Evropská Dětská misie (European Child Evangelism Fellowship ) Světová Dětská misie (Child Evangelism Fellowship ) únor 2014 O DĚTSKÉ MISII Co je Dětská misie Dětská misie je součástí světové organizace Child Evangelism Fellowship, která působí ve 185 zemích světa. Svým působením je největší dětskou misijní organizací

Více