Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.103. Bible na školách. Časopis IN! Izrael, ráj turistů. Nový školní rok. Bible, Žalm 19, 1.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.103. Bible na školách. Časopis IN! Izrael, ráj turistů. Nový školní rok. Bible, Žalm 19, 1."

Transkript

1 Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.103 Bible na školách Časopis IN! Izrael, ráj turistů Nový školní rok Bible, Žalm 19, 1 Výstava o Bibli

2 Na úvod NEJTĚŽŠÍ ODPOVĚĎ Proč mám jít zrovna tam? Neznáš to, co já znám. Proč mluvit právě s ním? Nevíš to, co já vím. Proč dělat tohle? To se mi nezdá. Neptej se pořád, nejsi jako já. Ale proč Věř mi! Ale vždyť já Promiň! Neznám to, co Ty znáš. Nevím to, co Ty víš. Nejsem jako Ty. Jen jedno už vím, že všechna moje proč mají moji odpověď: Já Ti věřím. Jan Matuška Prázdniny a dovolené nám pomalu končí. Znovu budeme prožívat začátek září ve znamení zahájení nového školního roku. A také ve znamení zvýšené intenzity života v církvi. Nikdy se neubráním tomu, abych zvláště nemyslel na ty, kteří jdou poprvé do školy. Tentokrát i moje vnučka Daniela. Velice se těší, právě tak jako naprostá většina jejich vrstevníků prvňáčků. Jaká bude třída, spolužáci, paní učitelka? Co všechno se budou učit? A jak bude moci všem předvést, co všechno už zná a umí! Dnes, v období veliké krize výchovy mladé generace, v období morálního úpadku celé společnosti, se hledají různé cesty k nápravě současného stavu. Dokonce se hovoří o dohodách, o smlouvách mezi rodiči a školou pedagogy, o zásadách výchovy, o trvalé intenzivní spolupráci. Snad právě proto, aby nedocházelo k velikým disproporcím v tom, k čemu vede škola na straně jedné, a rodiče na straně druhé. Důsledky takové rozdvojené výchovy bývají pak velmi žalostné. Problém je i v tom, že zdaleka ne všichni věřící rodiče mohou své děti poslat do církevních škol. A jak je to s námi dospělými? Naší třídou je církev, našimi spolužáky bratři a sestry v Kristu, naším učitelem je sám Pán Ježíš. Tak to vyjádřili i kraličtí bratři ve svém překladu vzácného oddílu z biblické knihy Izaiáše: Dal jsem jej za učitele národům. (Izaiáš 55, 4) Jak čteme v evangeliích, tento Učitel učil s nemalou autoritou. Učil jako ten, kdo má moc, a ne jako zákoníci. (Matouš 7, 29) Dokonce i konkurenti, zákoníci a velekněží mu řekli: Mistře, víme, že správně mluvíš a učíš a nestraníš nikomu, nýbrž učíš cestě Boží podle pravdy. ( Lukáš 20, 21) A tento učitel vyzývá nás i nyní: Učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce. (Matouš 11, 29) Přitom vůbec nezáleží na tom, jestli jsme prvňáčci na cestě víry, nebo již dlouholetí žáci. Program tohoto studia nám byl vypsán na celý život. Vysvědčení bude rozdáváno až při závěrečném hodnocení našeho života. Ze srdce nám všem přeji, aby tam byly ty nejlepší známky! Bc. Jan Titěra cestující misionář BTM POVODNĚ 2010 Tyto prázdniny se zapsaly do historie naší země opět tragickou událostí intenzivními srážkami a následnými povodněmi. Modlíme se za ty, kteří prožívají těžké životní období, i za ty, kteří jim pomáhají. I když většina z nás se nemůže zapojit přímo v postižené oblasti, přesto může prakticky pomoci tím, že zašle dárcovské SMS organizacím, které zde pomáhají. Např. Nadace ADRA ve tvaru: DMS ADRA, zaslaná na telefonní číslo 87777, nebo Charita ČR, ve tvaru: DMS POVODNE2010, zaslaná opět na telefonní číslo

3 Rozhovor... Biblické přednášky pro školy Výbornou příležitostí k oslovení mladých lidí biblickou zvěstí jsou biblické přednášky pro školy v podání ThMgr. Michala Krchňáka. Michal je absolventem Husitské teologické fakulty UK Praha. Dříve působil též jako učitel na biblické škole a je trojnásobným vítězem mistrovství ČR ve znalostech Bible. Je také jedním z pěti překladatelů Českého studijního překladu Bible. Pro bližší seznámení s projektem přednášek na školách jsme Michalovi položili několik otázek. Jak vznikl projekt přednášek? Když se blížil konec mé desetileté práce na Českém studijním překladu (ČSP) Bible, musel jsem si klást otázku: Co dál? Věnovat se naplno práci v místním Křesťanském společenství, či nějaké jiné církvi? Anebo jít do světského zaměstnání? I to mi někteří radili, prý aby moje spojení s Písmem proniklo do praktického života. Poté, co jsme se s manželkou modlili a přemýšleli, se zrodil projekt, který jsme nazvali Bible pro národ, s touhou, aby Bible měla v našem národě opět místo, které zaujímala již kdysi. Co všechno bude součástí projektu? Ještě uvidíme. Zatím se projekt uskutečňuje ve dvou činnostech přednáškách na středních a základních školách a také v knihovnách. Všude záleží na tom, jestli na moji osobní nabídku zareaguje patřičný ředitel či učitel. Jaká jsou témata přednášek na školách? Nejčastějším tématem na školách je bezesporu Bible v kostce (aneb základní poselství Bible), ale dojde i na témata jako Peníze a majetek v Bibli, Aktuálnost knihy Přísloví, Jídlo v Bibli, a další. Na několika školách jsem byl již opakovaně. Přednášky se obvykle účastní jedna třída, příležitostně až čtyři. Zatím jsem vyučoval asi na čtyřiceti školách. Jaké jsou reakce studentů? Ty jsou pochopitelně velmi různé: od občasného vyrušování, přes lhostejnost a nezájem, soustředěnou pozornost, až po spršku dotazů. Nejaktivnější studentka mě dokonce tentýž večer ještě poslala . Některé z dotazů: Kde vzal Kain ženu? Vy věříte, že byla potopa? Jak jste vy přišel k víře? Jak přijmout tu amnestii? Z nich mám samozřejmě velkou radost. Jednou o přestávce jsem na toaletách zaslechl reakci: Já vím, že nejdu podle Boží cesty! Na jedné škole byl profesor velmi překvapen, že jsem otázku: Myslíš, že je něco po smrti? položil právě synovi pohřebního zaměstnance! Jednou po hodině za mnou přišla Anička, něco se zeptala, a pak přijala nabídku, abych se za ni modlil. Minulý týden mě při evangelizacích v centru Liberce sám oslovil student, který mě znal z přednášky na gymnáziu, a položil mi velmi dobrou otázku. Nyní už jsme v kontaktu na facebooku. A jaké jsou reakce učitelů? Jedna profesorka napsala na školní webové stránky: Pozvání na naše gymnázium přijal pan Michal Krchňák a připravil besedu pro studenty. Téma vycházelo z profese tohoto odborníka. Zaměřil se na objasnění významu jmen užitých v Bibli, na pojmy člověk, Bůh a jejich vzájemný vztah. Velkým zpestřením určitě byl hebrejsky odříkaný žalm a hebrejsky zazpívaná modlitba. Většinu pojmů a vztahů konfrontoval se současností. Myslím, že tím podtrhl stálou aktuálnost Bible. Mé poděkování patří nejen tomuto muži, ale i studentům. Vím, že dané téma v současné době nestojí v popředí zájmu. Proto mě potěšil jejich přístup a tolerance. Na jiném gymnáziu se profesor vyjádřil stručně: Děkuji za křesťany. Je to moc užitečné. Rozhovor... Jaké jsou přednášky v knihovnách? V knihovnách obvykle představuji Český studijní překlad (Slasti a strasti překladatele Bible), ale často žádané je také téma Izrael očima překladatele Bible, doprovázené občerstvením z židovské kuchyně, a moje oblíbené téma Co skrývají biblická jména. Počet posluchačů v jednotlivých knihovnách byl od devíti po nadprůměrných sedmdesát. V případě série přednášek mnozí přicházejí opakovaně. Bylo velmi milé, když jsem se na jedné přednášce u nás v Liberci setkal s mladým mužem, který byl zklamán mnoha křesťany, takže se nepodílel na životě žádné církve, a pak začal chodit k nám do našeho společenství, dokonce se zapojil i do chválící skupinky. V jiném městě byl posluchač natolik osloven, že se na poslední chvíli přihlásil jako poslední účastník zájezdu do Izraele, který jsem na jaře pořádal. Používáš letáčky BTM? Již mnoho let používám při zvěstování dobré zprávy letáky BTM při rozhovorech v autobuse, na ulici nebo když vezmu stopaře. Je proto pro mě naprosto přirozené, že také při přednáškách ve školách nabídnu nebo přímo rozdám letáky BTM. Jak můžeme podpořit tuto práci? Velmi vyhlížím ty, kteří by podpořili moji práci modlitbami. Nejen za otevřené dveře pro další přednášky, ale především za otevřená srdce a ochranu a růst zasetého semínka Božího slova. Také velmi pociťujeme potřebu modliteb za ochranu zázemí, naší rodiny. Pokud by to někomu opravdu leželo na srdci, mohl bych mu posílat aktuální modlitební informace. U většiny přednášek se podílí na krytí nákladů patřičná škola či knihovna. Další potřebnou finanční podporu poskytuje Nadační fond KMS, jakožto pro jeden z podporovaných projektů. Kde a kdy se uskuteční příští přednášky? Aktuální kalendář akcí je možno najít na Letos na podzim je například připravena série přednášek v knihovně v Mladé Boleslavi (2.9.; a ) a v Nymburce (4.10.; 2.11.; 7.12.). Křesťanská misijní společnost připravuje 1. října seminář, kde budu hovořit o širokých možnostech využití Českého studijního překladu. Co bys na závěr vzkázal našim čtenářům? Jak říkávám, nechci být jako Mrtvé moře velmi rád se dělím o to, co jsem mohl při překladu Písma načerpat. Proto vděčně přijmu pozvání do různých společenství, kde často spojuji dvojí formu dopoledne zvěstování v podobě klasického kázání a odpoledne či večer přednáška na některé z již uvedených témat. Nabídka Biblické přednášky ThMgr. Michal Krchňák, člen překladatelského týmu ČSP, nabízí možnost přednášky na školách (v knihovnách). Některá nabízená témata: Proč nový překlad Bible?, Radosti a strasti překladatele Bible, Specifika hebrejštiny, Aktuálnost knihy Přísloví, Co skrývají biblická jména, Poselství částí lidského těla v Bibli (aneb hebrejské antropomorfologické předložky), Základní poselství Bible, Co říká Bible na téma (dle domluvy), Bát se Boha?! atd. V případě vícedenní akce se nabízí také možnost uspořádat večerní setkání s biblickým vyučováním ve vašem společenství. Pokud by vás tato možnost zaujala, můžete se spojit přímo s Michalem Krchňákem na u: nebo na tel Více informací můžete najít na webových stránkách Bible pro národ 4 5

4 Představujeme Vám... Časopis IN! dívčí svět křesťanská alternativa dívčích časopisů Interview Příběhy Láska a vztahy Soutěže Buď IN! Víra Svědectví Hry Kulturní INvaze Časopis IN! dívčí svět vznikl na přání mladých lidí v katolické církvi. Ti mu také vymysleli název IN!, aby tak pojmenovali základní myšlenku, kterou časopis nese: Být současnou křesťankou znamená mít nejen přehled o módě, kultuře, sportovat, být tvořivá ale také být přínosem pro ostatní a zvídavě hledat svou vlastní duchovní cestu. BTM pro prázdninové číslo časopisu IN! připravila zvláštní přílohu dárkovou kartu Buď IN! s přílohou pleťového krému, kterou najdete v naší aktuální nabídce. Časopis IN! má vždy dvě stránky věnované ryze duchovním tématům, které píší lidé s hlubokou zkušeností s životem podle evangelia. Také na ostatních tématech spolupracují s časopisem odborníci z nejrůznějších oborů. IN! nabízí svým čtenářkám i rozhovory s populárními osobnostmi, ve kterých objevuje především jejich životní hodnoty nebo pozitivní postoje. IN! byl prvním časopisem, kterému zpěvačka Ewa Farna vyprávěla o své víře a jak se s ní žije v rockovém prostředí. Oblíbenou součástí časopisu jsou fotoromány. Příběhy si většinou vymýšlí mladí z různých farních nebo školních společenství a fotograf časopisu IN! pak s nimi jejich nápad realizuje pro časopis. Čtenářky komunikují s redaktorkami i mezi sebou prostřednictvím webových stránek. Kolem časopisu je tedy živá skupina děvčat, pro kterou IN! pořádá Setkání čtenářek IN!, při kterém se děvčata potkají se zajímavými lidmi a zažijí společenství s kamarádkami z celé republiky. Na podporu časopisu byl založen Nadační fond, aby IN! mohl vycházet v kvalitní grafické úpravě, vkládat do časopisu 2x ročně dárky a organizovat pro své čtenářky setkání. K tomuto účelu přispívá i internetový obchůdek s oděvy a předměty s IN!ovými vzory. Ahojky redakce! Chtěla bych vám moc poděkovat že časopis IN! je. Díky vám jsem se dozvěděla spoustu věcí, na které jsem se bála nebo styděla někoho zeptat. Ale nejvíc mě časopis podporuje ve víře. Děkuji. Marta Z reakcí čtenářek ČASOPIS IN! dívčí svět Ahoj! Jsem členkou Apoštolské církve. Je super, že existuje takový časopis a už se těším na další číslo, které mi pošlete :-) Jana Ohlasy z tisku: Jsi víc než krásný obličej Představujeme Vám... Byla jsem na dně, ale Pán mi dal nohy, abych se z toho dna mohla odrazit! Už si ani nechci pomýšlet, jaký by byl život bez víry. Farní rodina mi dává něco, co mi nedá žádný sport! Děkuji moc za časopis IN! S pozdravem věrná čtenářka časopisu IN! Anežka S kapelou Timothy se podíváme na worshipový festival; Se světci oslavíme jejich svátky. I tak může vypadat dívčí časopis nebude sice nikdy dosahovat desetitisícového prodaného nákladu, ale poskytne alternativu dívkám, pro které duchovní stránka znamená víc, než jen vyplnění testu na téma Jsi přemýšlivá?. Měsíčník IN! pro křesťanské dívky dosahuje nákladu 5000 kusů. Na webových stránkách můžete sami posoudit, jaký časopis je zda střízlivost, absence vulgarismů a odklon od narcisistních tendencí i vzývání komerčních produktů není na úkor čtivosti a atraktivity. (Red. časopis Reflex). Více o časopisu na Objednávky na: Vydavatelství IN!: Horní náměstí 12, Jablonec nad Nisou, Tel.: , Redakce časopisu IN!: Purkyňova 5, Olomouc 2-Hodolany. Nadační fond časopisu IN!: Ke Strašnické 10, Praha 10-Strašnice 6 7

5 Nabídka nových letáčků Speciální nabídka letáčků Podzim 2010 Samuel mocný a věrný prorok (H121) Pro školáky ROZVRHY HODIN Kdo vlastně byl Samuel? Bible ho považuje za prvního z proroků a posledního ze soudců. Byl to mocný a vlivný muž, věrný Boží prorok, největší charismatický vůdce Izraele mezi Mojžíšem a Davidem. Samuel byl pověřen výjimečným úkolem: měl dohlížet na ustanovení prvního izraelského království. Součástí letáčku je osmisměrka. (Doporučená cena 3,40 Kč) Dobrá nálada (RT79) Celý život si vlastně vybíráme. Každé naše rozhodnutí je ve skutečnosti volba. Krátký příběh nás vede k zamyšlení nad tím, podle čeho a jak se v našem životě rozhodujeme a kterou cestu si ve svém životě volíme. (Doporučená cena 2,70 Kč) tá oji Dv rta s ka ohou l pří Buď IN! uvnitř i navenek (DKx100) Být krásná po tom touží každá dívka. Je však také krása, která není vidět navenek, ale je ukrytá v srdci a duši každého člověka. Dárkový letáček s přílohou sáčkem s pleťovým krémem originální kosmetikou z Mrtvého moře vydáváme ve spolupráci s časopisem IN! (Doporučená cena 10 Kč) Chtěla jsem zemřít (S32) V patnácti jsem poprvé přišla mezi pankáče. Kouřili, pili a brali drogy. Domů jsem začala chodit opilá a párkrát jsem přišla i zfetovaná. Rodiče se kvůli mně velmi trápili, se mnou to však ani nehnulo Dramatické svědectví Tinky Hyllové končí vyznáním: Dnes je to už deset let, co jsem uvěřila. Ani na chvíli jsem nelitovala, že jsem svůj život dala Kristu. Je to nejlepší rozhodnutí mého života. (Doporučená cena 3,50 Kč) O výchově (PT63) Již čtvrtá dvojitá kartička ze série Být moudrý jako Šalomoun přináší několik veršů z knihy Přísloví o výchově. (Doporučená cena 2,70 Kč) Naše dítě a tyran? (Z21) O tom, co a jak se bude dělat, dnes už často nerozhodují rodiče, ale děti. Hádky a křik nic neřeší. Existuje nějaké východisko? Křesťanská výchova vede dítě k tomu, aby si zamilovalo Pána Ježíše Krista, a bylo schopno reagovat na Jeho lásku a vedení. O to víc bude schopno vnímat práva a potřeby ostatních Text byl převzat z časopisu Ethos. (Doporučená cena 3,50 Kč) Nevděčný krokodýl (PN35) Kartička s básničkou Oldřišky Koudelové o nevděčném krokodýlovi. Obsahuje biblický verš z knihy Přísloví 12,1. (Doporučená cena 2,70 Kč) Doporučená cena za zásilku (včetně poštovného): časopis Nové perspektivy - 15 Kč, časopis + ukázka letáčků - 49Kč Letáčky jsou neprodejné, zasíláme je za dobrovolný dar. 8 Rozvrh hodin rekordy zvířecí říše (PX5) Kdo je ze všech zvířat největší, nejrychlejší, nejtěžší a jiné rekordy ze světa zvířat. Rozvrh hodin na nový školní rok s fotografiemi zvířat. (Doporučená cena 3,00 Kč) SPECIÁLNÍ NABÍDKA! Co Darwin ještě nemohl vědět? (E10) Darwinova evoluční teorie změnila pohled na vznik a vývoj života na Zemi. Podle ní už k jeho objasnění není potřeba počítat s Bohem. Vše se vyvíjí přirozeným způsobem a člověk se stává pouhým výhonkem z říše zvířat. V přírodě ale můžeme pozorovat řadu zázraků, které evoluce nedokáže vysvětlit. Především ale nemá odpověď na to, jak mohl vzniknout život z neživé hmoty. Evoluce se tak stala jedním z největších omylů světových dějin. Strhla miliony lidí do propasti nevíry a stala se příčinou největších tragédií 20. století. Autorem textu je německý profesor Werner Gitt. Letáček nabízíme v naší distribuci pod objednávacím kódem E10. (Doporučená cena 3,50 Kč) Rozvrh hodin citáty J. A. Komenského (PX12) Člověk krásný, ale neučený, je jako papoušek s krásným peřím. To je jeden ze tří citátů J. A. Komenského, který je uveden na rozvrhu. Zdobí jej obrázky zvířátek papoušků, sovy a šimpanze. (Doporučená cena 3,00 Kč) NOVIN KA! ZVÍŘÁTKA série kartiček s básničkou a biblickým veršem (PNS1) Kompletní sérii doposud vydaných obrázkových kartiček s básničkami o zvířátkách a biblickými verši Vám nyní nabízíme v pěkné krabičce. Můžete si do ní přidávat nové kartičky. Může také posloužit jako malý dárek. Krabičku s pětatřiceti doposud vydanými kartičkami Vám nabízíme za výhodnou cenu 50 Kč. 9

6 Reportáž Izrael, ráj turistů Letos v květnu jsem se mohla i já podívat do pozemské vlasti Pána Ježíše, do Izraele. Je mnoho důvodů, které sem lidi přitahují. Je zde možnost užít si nádherné pláže, navštívit přírodní rezervace, pěkná města, chrámy a povzbudivá shromáždění věřících Židů i Arabů. Pro čtenáře Bible jsou to místa, kudy šly dějiny, kde hlavně chodil Pán Ježíš. Izraelci jsou přátelští a pohostinní, turista ocení kvalitní služby, i na poušti čisté toalety, kde teče pitná voda. Stát Izrael vznikl v r Ještě před sto lety byla na tomto území holá poušť. Dnes je z něj moderní demokratická země. Po 2000 letech se Židé začali vracet do své země na pozvání arabského šejka z Haify, který chtěl z pouště udělat úrodnou zem. Izraelité svůj stát obnovují podle Bible. Podřídili tomu i své svátky, bohoslužby, osídlovaní, název peněz, včetně hebrejského jazyka. Před sto lety nikdo hebrejsky nemluvil. Jak je pěkné, když dítě na svého otce volá abba-tatínku. Izraelité touží Boha poslouchat a Bůh jim velice žehná. Přiletěli jsme do Tel Avivu ráno ve čtyři hodiny a první zastávkou byl přístav Joppe-Jafa, kde Jonáš utíkal před Bohem. Tady začala naše pouť po Izraeli. Za pokoj v Izraeli jsme se modlili na hranici s Libanonem, se Sýrií a octli jsme se i na egyptské hranici. Nocovali jsme v kibucu u Středozemního moře, u Galilejského jezera, v poušti u beduínů, v městě Eilatu a v hotelu v Jeruzalémě. Průvodce v Betlémě Kvůli bezpečnosti zakázala Izraelská vláda Źidům vstup do Betléma, proto nás do chrámu Narození Páně vedl arabský průvodce, který byl křesťan. Byl laskavý a zasvěceně mluvil o Pánu Ježíši. Neodpustila jsem si otázku, kdy uvěřil. Odpověděl: Náš rod je křesťanský od doby Krista. Celé naše generace chodí do nedělní školy, kde se učí znát Bibli. Ještě jsem se zeptala. A co vašich pět dětí, které ve světě studují, také věří v Pána Ježíše? Odpověděl jednoduše a jasně. Náš rod bude vždy křesťanský. Do Izraele se stěhují arabští křesťané z různých muslimských zemí, aby zde našli náboženskou svobodu. Některé problémy Život v Izraeli není lehký, mnoho problémů působí extrémisté z řad muslimů, ortodoxních židů a také křesťanů. Pro stát je také velmi náročné postarat se o bezpečí v zemi a o neustálý příliv přistěhovalců. Výrazný návrat Židů z Evropy nastal po holocaustu, ze Sovětských republik po uvolnění režimu. Příliv nových uprchlíků neustále trvá. Izrael musel zvládnout příval 17 tisíc uprchlíků ze Somálska, také přes Egypt bylo dopraveno deset tisíc afrických děvčat z ulice, se kterými se dříve zacházelo jako s otroky. Kvůli větší porodnosti rychle roste podíl arabské polulace. Problémem je pak jejich vysoká nezaměstnanost. Josefovy sýpky Bůh sám si v Izraeli povolal statečné lidi, kteří zajišťují různou pomoc. Mezi nimi je projekt Josefovy sýpky. Mesiánský Žid Barry Segal, po podpisu mírové smlouvy Izraele s Arafatem v roce 1993, dostal od Boha slovo, že po sedmi letech relativního klidu bude v Izraeli pokoj, ale pak extrémisté s útoky opět začnou. Po vzoru biblického Josefa postavili v r.1998 za pomoci křesťanů z celého světa sedm velkých skladů, plných humanitárního materiálu. Reportáž A tak může být postaráno i o rodiny pozůstalých po těch, kteří zemřeli při atentátech, o osamělé vojáky a chudé v zemi. Pracovníci sýpek jim vozí humanitární balíky, projevují přátelství a také svědčí o Pánu Ježíši. Dodnes pomohli 50 tisícům Židů, Arabů, ale i obětem katastrof ve světě. Zabezpečují přistěhovalce, ale i arabské děti vybavují do školy batohem a knihami. Barry Segal vyprávěl i o projektu Služba Musalaha, kterou založil arabský křesťan. Pořádají výlety do pouště, kde pozvou na společný výlet na velbloudech Araby i Izraelce. Hledají i další způsoby, jak mezi nimi bořit bariéry. Dům modlitby Nezapomenutelný je Dům modlitby s velkou terasou na Olivové hoře nad Jeruzalémem, který postavil Američan Tom Hess. Již dvacet let se tu křesťané z různých míst světa, také od nás, spolu s mesiánskými Židy nepřetržitě modlí za pokoj v Izraeli a za problémy ve světě. Právník Kálef Právník Kálef (Cálev Myers) je mesiánský Žid, velmi zaměstnaný právník. Přesto přijal naše pozvání, aby nám o Izraeli i Židech, kteří věří v Ježíše Krista, něco pověděl. V r bylo v Izraeli jenom 23 mesiánských Židů, dnes je jich 25 tisíc. V r náhle v Izraeli vyvstal problém, jak může být někdo Žid a zároveň křesťan. Z historie, po vypálení Jeruzaléma Římany a rozprášení izraelského národa do celého světa, bylo těžké určit židovské kořeny. V Bibli se píše o rodu otce, ale Němci určovali Žida po matce. Právník Kálef úspěšně zastupuje sporné případy. Pomohl mu případ Daniele, který jako dítě přežil holocaust, pak byl adoptován křesťany. Vystudoval na kněze a odešel do Izraele, kde se přidal k mesiánským Židům. Daniele však kvůli víře v Krista chtěli zbavit občanství, i když měl pět ze sedmi dětí v izraelské armádě. V Knessetu (izraelském parlamentu) problém nevyřešili. Kálefa napadlo, že když byl žid dobrý do koncentráku, pak určitě patří do Izraele, ať byli židovského původu otec nebo matka. Bůh pomohl Kálefovi spor vyhrát a následně řešit mnoho podobných případů. Neustálý příliv přistěhovalců přiměl Kálefa a další právníky založit organizaci Jeruzalémský institut spravedlnosti, a tím řešení případů urychlit. Křesťané a Židé se potřebují I když stát Izrael stále musí řešit složité problémy, úspěšně buduje demokracii. Přesto je jejich situace na mezinárodní úrovni obtížná. Např. v r na konferenci lidských práv v Ženevě, při které mnohé demokratické země chyběly, o Izraeli hlasovala přítomná Lybie, Čína, Rusko, Bangladéš a další země, které mají problém s lidskými právy a trpí v zemi Hamás. Z Izraele hned putovala zpráva do Evropy a křesťané vyšli s transparenty do ulic, např. Na východě má demokracii jen Izrael. Je smutné, že demokratické země dovolí, aby o Izraeli rozhodovali ti, kteří trápí vlastní lidi a jejich heslem je Izrael zničit. Navíc média v případě Izraele neinformují pravdivě. Teroristé ke svým záměrům zneužijí cokoliv: sanitky, dopravu, nemocnice. Když Izrael oznámí odvetu, Arabi včas nevarují vlastní lid, ale pak světu ukazují svoje zraněné ženy a děti. Všichni v Izraeli ví, že tento boj má především duchovní pozadí. Hlavní obranou Izraele je věrnost Bohu. Šalom pokoj, je v Izraeli běžný pozdrav. A také se v této zemi cítíte velice dobře. Aby tato země mohla prožívat skutečný pokoj, potřebuje podporu křesťanů. Bůh chce, abychom se i my za tento zkoušený národ modlili. Vždyť oni jsou kmen a my, křesťané, jsme naroubovaná ratolest. Šalom Izrael! L.R

7 Aktuálně Výstava Česká bible v průběhu staletí letos také v Itálii společně s výstavou Turínského plátna Tato unikátní výstava představuje vývoj překladů Bible do našeho národního jazyka od dob cyrilometodějských až po současnost v rozsahu více než 11 století. Expozice originálních Biblí a uměleckých faksimilií vysoké hodnoty, i Biblí na současných multimediálních nosičích je doplněna ukázkou digitalizovaných iluminovaných rukopisů z XIV. a XV. století, dále biblickými mapami a dějinami Bible. A tak návštěvníci mohou vidět vývojovou řadu vzniku našeho umění překladatelského, vývoj knižní vazby, nádherných iluminací, zdobené iniciály, bordury, ale také ukázku vzácných rukopisů hlaholského písma, rukopis Bible drážďansko-leskovecké z r. 1360, ukázku prvních inkunábulí z r a 1589, Bible Pražské a Kutnohorské, až po vydání české verze Jeruzalémské Bible z r Expozice je svědectvím zájmu a úcty našeho lidu k Božímu Slovu, ke Knize Knih, která formovala evropského člověka. Cílem tohoto projektu je představit Bibli jako významnou knihu kultury a vzdělanosti našeho národa a přiblížit její poselství zvláště mladým lidem. Výstava obsahuje řadu doprovodných programů: odborné přednášky, koncerty, ale také mezinárodní projekt Ručně psaná Bible, který zve všechny účastníky výstavy k zapojení se do ručního psaní Bible. Tak vzniká nové dílo, psané tisíci pisateli, kteří se tak stávají spoluautory tohoto jedinečného díla. Výstavu měli možnost už vidět návštěvníci v mnoha městech naší vlasti ale také v zahraničí: Maďarsko, Polsko, Slovensko, Itálie, Belgie, opět u nás v Karolinu UK v Praze, naposledy v Liberci. V letošním roce od 11. dubna do 23. května tuto výstavu navštívily tisíce návštěvníků v italském Turíně, kde byla spolu s výstavou Turínského plátna (foto). Od roku 2002, kdy byla výstava slavnostně zahájena v Senátu Parlamentu ČR, ji shlédlo více než návštěvníků. Výstava je doplněna informacemi o činnosti některých křesťanských organizací České biskupské konference, církevního školství, České křesťanské akademie, Ekumenické rady církví. Brněnská tisková misie na výstavu pravidelně dodává letáčky. Nenechte si ujít další výstavy u nás! Dalším zastavením této expozice bude město Děčín. V Synagoze bude ve spolupráci s Židovskou liberální unií otevřena od 1. října do 1. listopadu. Následně bude od 17. listopadu do 19. prosince k vidění v Ústí nad Labem v kostele Sv. Vojtěcha, kde je spolupořadatelem YMCA. Návštěvníci shlédnou také umělecká díla Josefa Císařovského. Duchovní principy evangelizace Tisková misie A-Z (seriál) Jakou efektivitu při hlásání evangelia můžeme očekávat? To je často kladená otázka. Máme řadu biblických doporučení. Náš základní pohled by měl vycházet z toho, že Pán Bůh má naprosto jiná měřítka na posuzování efektivity. Zdání mnohdy klame. Množství obrácených nás může těšit, ale ti mohou po čase rychle ochladnout a dokonce i odejít od víry, a tak se evangelium skrze ně už dál nešíří. Naopak, kdybychom přivedli k víře jen jednoho jediného, ale Pánem Bohem vyvoleného, budoucího evangelistu, mohou skrze něj a jeho žáky uvěřit tisíce lidí. Najděme si několik veršů k tomuto tématu. Platí princip rozsévače Při hlásání evangelia nebuďme zklamaní, že se nedostaví vždy výsledek. Nemůžeme počítat, že všichni budou přijímat zvěstované evangelium. Pán Ježíš to výstižně popsal v podobenství o rozsévači. Čteme zde, že jen ti, kteří jsou připraveni přijmout Boží slovo, podobně jako semeno v úrodné půdě, zachovávají je v dobrém a upřímném srdci a s vytrvalostí přinášejí úrodu. Podobný princip platí i o rozsévání Dobrého slova v letáčcích. Vyšel rozsévač rozsívat semeno. Když rozsíval, padlo některé zrno podél cesty, bylo pošlapáno a ptáci je sezobali. Jiné padlo na skálu, vzešlo a uschlo, protože nemělo vláhu. Jiné padlo doprostřed trní; trní rostlo a udusilo je. A jiné padlo do země dobré, vzrostlo a přineslo stonásobný užitek. (Lukáš 8, 5-8) Nutnost být stále aktivní Mějme na paměti, že ti, kteří nemají odvahu evangelizovat, nebo jen čas od času to zkusí, nemohou počítat s dobrými výsledky. Berme vážně výzvu Pána Ježíše k pravidelné misijní činnosti, vždyť každý se bude ze svěřených hřiven jednou Bohu zodpovídat. Právě v tom jsou nám velkou pomocí letáčky, které umožňují štědré rozsévání a mnohé z nich zasáhnou připravená lidská srdce. Vždyť kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet, a kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet. (2. Korintským 9, 6) Začínejme od malých věcí Jedno z největších tajemství úspěchu je být zodpovědný v maličkostech, začít od malých úspěchů, jednat vždy v tichosti a pokoře. Teprve po čase se dostaví výsledky. Ten, kdo je netrpělivý, je chce vidět okamžitě. I ten nejmenší letáček může přinést velké proměny. Správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým; vejdi a raduj se u svého pána. (Matouš 25, 23) Rozmnožujme hřivny Využijme svá obdarování, rozpoznejme je a rozmnožujme nám svěřené hřivny. To platí i na misijním poli. Pán Bůh odvážným služebníkům žehná a svěřuje jim úkoly. Neboť každému, kdo má, bude dáno a přidáno; kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. (Matouš 25, 29) 12 13

8 Tisková misie A-Z (seriál) Téma: Využití letáčků v křesťanských organizacích Mnohé křesťanské organizace, zabývající se pomocí potřebným (např. Charita, Diakonie, Armáda spásy aj.) jsou vděčné za materiály tiskové misie. Letáčky s povzbuzujícím slovem se uplatní nejen přímo v kontaktu s lidmi, ale také jako příloha při zasílání charitativní pomoci. Svědčí o tom řada dopisů od těch, kteří byly letáčky osloveni. Bohu se nikdo posmívat nebude! V Bibli, v dopise Galatským 6 7, čteme: Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. Přečtěme si některé příběhy lidí, kteří zesměšňovali Boha. Svědectví * Vážení, včera jsem obdržela v dopise jednu z našich tiskovin a velmi mě oslovilo: jak máte nějaké otázky nebo zájem o křesťanské texty, obraťte se na tiskovou misii BTM. Já mám zájem, ba dokonce mě velmi potěší, když mi občas něco pošlete, abych mohla být šiřitelkou krásného poselství. Jmenuji se sestra Timotea, jsem v charitním domě, kam přicházejí často návštěvy, mladší, ale i starší lidé, a když si s nimi vyprávím, ráda bych jim podarovala i křesťanský letáček, ve kterém se mluví o Pánu Bohu, o Jeho lásce, milosrdenství a spasení. To je důvod, proč Vám píši. Za Vaši laskavost předem děkuji. Pán Bůh Vám zaplať milionkrát již teď se těším na zásilku a na to, že mnohým pomohu osvětlit smysl života. S úctou a láskou s. Timotea. * Vážená BTM, srdečně Vás zdravím. Mám velkou prosbu. Zaujala mě nabídka křesťanských letáčků. Mám vážný zájem o tyto krásné a hodnotné texty, protože se mi líbí. I když jsem varhaníkem v kostele, mám velmi mnoho dobrých známých, kterým bych o tom napsal a i napíšu, aby se radostná zvěst ještě více rozšířila v křesťanském světě, abychom povzbudili jeden druhého. Jsem Vaším obdivovatelem, a proto se už teď těším na Vaši novou nabídku. Prosím pěkně, pošlete mně i ty krásné pohlednice. Děkuji za Vaši ochotu. S pozdravem Emil. * Drazí přátelé, jak jsem se zmínil v posledním dopise, využívám textů BTM jednak při své činnosti v duchovenské péči o vězně, ale i dále ve své korespondenci, ve spolupráci s komunitami řeholních sester u nás i na Slovensku a také při dalších aktivitách. Jsem sice v důchodu a se značnými zdravotními problémy, přesto se snažím v uvedené misijní činnosti být ještě nějak prospěšný. Vše dobré od Pána Vám všem vyprošuje a srdečně zdraví Luboš H., Žďár n.s. * Milí sourozenci v Pánu Ježíši Kristu, prosím Vás o zaslání vhodných materiálů pro náš Azylový dům pro bezdomovce, dále nám, prosím, zašlete novou sérii křesťanských textů, texty pro mladé lidi, ženy a drogově závislé. Od každého letáku aspoň tři. S pozdravem Božího pokoje Štěpán, Vsetín. * Vážení přátelé, opět se na Vás obracím s prosbou o letáčky, protože až doposud nám Vámi zaslané křesťanské materiály dobře posloužily lidem, v jejichž službě spolu stojíme. U nás v AS došlo k rozhodnutí pro Ježíše Krista a jsem si jist, že Vaše materiály k těmto rozhodnutím přispěly. Děkuji Vám za vyřízení a přeji mnoho trpělivosti i síly Boží. Zdraví Karel, Ostrava. John Lennon lídr skupiny Beatles. Pro American Magazine řekl: Křesťanství zanikne, vytratí se. Jsem o tom úplně přesvědčen, nemusím se o to hádat. Ježíš byl OK, ale jeho témata byla příliš jednoduchá. Dnes jsme my slavnější než ON. Zanedlouho byl ve svém bytě zastřelen. Tancredo Neves prezident Brazílie. V době své předvolební kampaně řekl, že pokud dostane 500 tisíc hlasů, tak ani Bůh nebude moci zabránit, aby se stal prezidentem. Potřebné hlasy dostal, ale onemocněl a den před svým jmenováním zemřel. Thomas Andrews hlavní konstruktér Titaniku. Po jeho zkonstruování se jej reportér zeptal, jak je loď bezpečná. S ironií v hlase odpověděl, že ani Bůh ji nemůže potopit. Všichni víme, jak Titanik skončil. Marilyn Monroe slavná americká herečka. Jednou ji navštívil největší americký evangelista Billy Graham a řekl jí, že Boží Duch jej posílá, aby jí kázal. Po vyslechnutí evangelia Marilyn odpověděla: Já nepotřebuji vašeho Ježíše. O týden později byla nalezena mrtvá ve svém apartmánu. Bon Scott zpěvák hard rockové kapely AC/DC. V jedné písni z r.1979 zpíval: Nezastavuj mě, jdu cestou dolů, dolů na dálnici do pekla. Bon Scott byl 19.února 1980 nalezen mrtev, udušen vlastními zvratky. Campinas příběh z Brazílského velkoměsta. Parta opilých kamarádů si šla vyzvednout kamarádku. Její matka ji doprovázela k autu a byla moc znepokojená, když viděla dceřiny kamarády. Chytila dceru za ruku a řekla jí: Jdi s Bohem a ať tě ochrání. Ona odpověděla: Jen kdyby Bůh cestoval v kufru, protože jsme už plní. O hodinu později při havárii všichni zemřeli. Auto bylo zdeformováno tak, že nebylo poznat, o jakou značku jde, ale kufr auta byl nepoškozen. Odborníci nedokázali vysvětlit, jak je to možné. Dokonce v kufru se našla krabička s vejci a ani jedno nebylo rozbité. Christine Hewitt jamajská žurnalistka. Prohlásila, že Bible je nejhorší kniha, která kdy byla napsána. Zanedlouho uhořela ve vlastním autě. Zdroj: ww.oase.estranky.cz 14 15

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval:

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Zachariáš a Alžběta Zachariáš a Alžběta byli velmi smutní. Moc si přáli mít

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR

DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR Váš UTECHTSKÁ UNIE STAROKATOLICKÝCH CÍRKVÍ ZPRÁVA PRO SRC 2007 O NĚKTERÝCH ZÁLEŽITOSTECH, KTERÉ BYLY NA POŘADU MEZINÁRODNÍ BISKUPSKÉ KONFERENCE 1. Reflexe

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

KAŽDÉ DÍTĚ POTŘEBUJE SLYŠET EVANGELIUM

KAŽDÉ DÍTĚ POTŘEBUJE SLYŠET EVANGELIUM Manuela Jungová KAŽDÉ DÍTĚ POTŘEBUJE SLYŠET EVANGELIUM prakticky a názorně Příručka plná impulsů pro pracovníky s dětmi i rodiče Odpovědi na otázky: Jak pracovat s dětmi v církvi a jak je zaujmout? Kde

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on Jak se dělá exegeze Text Kontext (historický, literární) Struktura Klíčová slova Souvislosti s jinými texty (SZ, evangelia ) Výklad po verších Závěr a aktualizace (hermeneutika) Text (1K 2,1-5) Ani já,

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Paměťnároda. Helena Medková

Paměťnároda. Helena Medková Paměťnároda Helena Medková 1946 Narodila se v roce 1946 v Praze. Její rodiče ji již od malička vedli k hudbě. Hrála na klavír a její sestra na housle. Studovala na konzervatoři a poté na Akademii múzických

Více

César farao Herodes Jakub

César farao Herodes Jakub Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro starší žáky PoznejBibli 1. LEKCE: První Vánoce - To není možné! Jaký nejlepší dárek jsi kdy k Vánocům

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

VÝSTUP PŘEDMĚTU OČEKÁVANÝ VÝSTUP UČIVO MOŽNÉ PŘESAHY A VAZBY

VÝSTUP PŘEDMĚTU OČEKÁVANÝ VÝSTUP UČIVO MOŽNÉ PŘESAHY A VAZBY VÝSTUP PŘEDMĚTU OČEKÁVANÝ VÝSTUP UČIVO MOŽNÉ PŘESAHY A VAZBY PROHLUBOVÁNÍ VZTAHU MEZI ZKUŠENOSTÍ A DUCHOVNÍM ROZMĚREM OSOBNOSTI ŽÁKA Porozumění biblickým příběhů EKUMENICKÝ ROZMĚR KŘESŤANSTVÍ A MEZINÁBOŽENSKÝ

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Uvědomuješ si, že když studuješ Písmo, máš při sobě osobního průvodce? Je ti vždy k dispozici, aby ti dal porozumět slovu, které čteš a aby to slovo promlouvalo do

Více

www.vbavlnce.com Standa Korbel České Budějovice

www.vbavlnce.com Standa Korbel České Budějovice České Budějovice Přednášky - vypráví msgre. Josef Kavale Datum: 1.10.2011 Copyright Stanislav Korbel 2005-2011 KOST SOFT Q:\_Standa\www.vbavlnce.com\vbavlnce\Katalog\Vbavlnce_com-CD_prednasky.doc Cena

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

ŠKOLNÍ NOVINY 2015/2016 číslo 1 ( 1. června 2016)

ŠKOLNÍ NOVINY 2015/2016 číslo 1 ( 1. června 2016) ŠKOLNÍ NOVINY 2015/2016 číslo 1 ( 1. června 2016) DRAZÍ SPOLUŽÁCI Vítejte ve ŠKOLNÍCH NOVINÁCH. Zde se budete dozvídat novinky, které se staly nebo se budou teprve dít. Věříme, že se Vám budou líbit. Redaktorem

Více

C12. mladší žáci. PoznejBibli / PŘÍBĚH: Bůh posílá svého Syna Ježíše. biblické příběhy pro děti

C12. mladší žáci. PoznejBibli / PŘÍBĚH: Bůh posílá svého Syna Ježíše. biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Bůh posílá svého Syna Ježíše PŘEČTI SI: Lukáš 2,1-7 KLÍČOVÝ VERŠ: 1. Jan 4,14

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

SALESIÁNI V BULHARSKU

SALESIÁNI V BULHARSKU SALESIÁNI V BULHARSKU ZPRAVODAJ ČESKÉ SALESIÁNSKÉ MISIE V BULHARSKU 28/ m ě s í č n í k k v ě t e n 2015 Nad Kaloferem (Stará Planina). - PK - Christos voskrese! Milí přátelé, vážení čtenáři, srdečně Vás

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně

5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně 5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně Povídání o Janu Křtitelovi můžeme rozdělit do třech kapitol. První kapitola je jeho zvěstování a početí. Zvěstování a početí Jana Křtitele (Lk 1, 5-25) Alžběta

Více

Jan Křtitel. 1. Izrael

Jan Křtitel. 1. Izrael Jan Křtitel 1. Izrael 2. Šema Izrael Lk 1, 5-8 Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Informace k zasvěcení do energií Systému SOKAISI Reiki Mistr/učitel Eva Melzerová eva.melzerova@seznam.cz; www.reiki-melzerova.cz.

Informace k zasvěcení do energií Systému SOKAISI Reiki Mistr/učitel Eva Melzerová eva.melzerova@seznam.cz; www.reiki-melzerova.cz. Systém SOKAISI Manuál (dle Armand-Manuel Ratundu) Informace k zasvěcení do energií Systému SOKAISI Systém SOKAISI První stelární transformační zasvěcovací systém na Zemi Po obdržení KOSO RAYS mne má zvědavost

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

Mentální obraz Romů AKTIVITA

Mentální obraz Romů AKTIVITA Cíle studenti jsou schopni vyjádřit představy asociace spojené se slovy průměrný Rom uvědomují si, že mentální obraz nemusí být plně v souladu se skutečností jsou schopni analyzovat svoje postoje a odhalit

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Moje známka v pololetí 2011/2012 (letošní školní rok) na vysvědčení: (napiš číslo 1 až 5)

Moje známka v pololetí 2011/2012 (letošní školní rok) na vysvědčení: (napiš číslo 1 až 5) Přílohy Příloha č.1 - Dotazník Ahoj kluci a holky, prosím o vyplnění následujícího dotazníku. Dotazník má šest stránek. U otázek zaškrtni vždy jen jednu variantu, pokud není uvedeno jinak. Dotazník je

Více

Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem

Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem Líba Fáryová organizuje Ondrovy výšlapy už několik let. Občas jsem měla touhu se přidat, ale já jsem více přemýšlivý než sportovní typ. V červnu 2012 jsem si přece

Více

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu.

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu. Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel: Hlavní město Praha pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely Vážení a milí čtenáři, říjen 2012 9. ročník, č. 10 teplé

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Hlas na žáky téměř nikdy nezvyšuji. Jsou šikovní, zodpovědní a tvoří tým

Hlas na žáky téměř nikdy nezvyšuji. Jsou šikovní, zodpovědní a tvoří tým Hlas na žáky téměř nikdy nezvyšuji. Jsou šikovní, zodpovědní a tvoří tým Naše Valašsko, 04.03.2013, JOSEF BENEŠ, str. 12, Valašsko http://www.vlp.cz V seriálu Valašský GEN vám dnes představujeme učitelku

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma 1. Centrální místo kříže Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové Tony Kalma Izajáš 53:4. Ježíš na sebe vzal naše bolesti a nesl naše nemoci. Učinil volnou cestu k Bohu, když vzal na sebe naše

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

Ověření ve výuce: Třída:

Ověření ve výuce: Třída: ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: 12_09 Sada: II. Ověření ve výuce: Třída: 8.a Datum: 20.9.

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

Patronus 15/05. Školní hřiště od Veni

Patronus 15/05. Školní hřiště od Veni Patronus 15/05 Školní hřiště od Veni Rozhovor s profesorem Severusem Snapem (Ředitel klubového Zmijozelu) 1) Jak moc jste si podobní s knižním Snapeem? Jaký na něj vůbec máte svůj názor? S knižním Severusem

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

4. neděle po Zjevení. 1. února 2015

4. neděle po Zjevení. 1. února 2015 4. neděle po Zjevení 1. února 2015 kniha Soudců 23Pelištejská knížata se shromáždila, aby obětovala velkou oběť svému bohu Dágonovi a aby se oddala radovánkám. Řekli: Náš bůh nám vydal do rukou Samsona,

Více

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9.

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9. NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění a šéfredaktorka o pí uč. Polášková Cool school Listopad / 2 Bezva škola Studijní okénko Sport o Tereza Hrošová (9.A) o Martin Zikl (6.C) o Roman Prax (6.C) Rok se s rokem sešel

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE ( 6 ) O MOSTU A NADĚJI Má naděje není změtí náhod na náhody je život krátký Jen se zeptej moudré matky Naděje je pevným mostem do budoucích dnů je i ráda milým hostem

Více