OBČASNÍK LANŠKROUNSKÉ FARNOSTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBČASNÍK LANŠKROUNSKÉ FARNOSTI"

Transkript

1 OBČASNÍK LANŠKROUNSKÉ FARNOSTI Prosinec 2000 číslo : 13 ročník III. Cena dobrovolná ( náklady na tisk 5,- Kč ) ADVENTNÍ ČAS Je tu adventní čas a s ním přichází i doba očekávání ; doba, která v nás více zjitřuje možnost osobního setkání s Pánem. Více si uvědomujeme vlastní pomíjivost i pomíjivost celého světa. Když pohlédneme ke hvězdám, tak dokážeme proniknout obrovskými dalekohledy tisíce a miliony světelných let do vesmíru. Víme o galaxiích, které ačkoli svítí stále na nebi, tak v našem reálném čase už třeba statisíce let neexistují a jenom jejich světlo, odlesk minulého bytí, letí vesmírem. Ačkoliv jako lidé dokážeme nahlédnout do nekonečných propastí vesmíru, tak opravdový život člověka se odehrává jen na povrchu planety Země. Vesmír se nám nabízí ve své nekonečnosti a dává prostor úvahám, ale jeho mrazivá náruč je pro lidský život zničující. Vlastně jakýkoliv život je omezen na planetu Zemi. V hlubinách oceánů v oblastech se silnou vulkanickou činností se vyskytují druhy života, kterým extrémní teplota a sirovodík nebrání v životu a rozmnožování. Bývá to dokonce silný argument pro teorie novodobých evolucionistů, kdy jednoduše řečeno z prazákladních součástí se za extremních podmínek vytvořil život a po samovolném vývoji dospěl až k člověku. Hledá se pilně i v kosmu a pátrá se po organických substancích schopných utvořit život. Člověku jako by stále unikalo, že život je dar, život na této planetě je mocný impuls, který rozběhl nepředstavitelně složitý kolotoč biochemických a biofyzikálních dějů, které na sebe ve svých vnitřních souvislostech dokonale navazují a vyvažují se. Nelze například přeneseně uvažovat takto : najdu-li v rozlehlém prostoru ojedinělé součástky od staršího kola, znamená to, že se tyto součástky dají zanedlouho samy dohromady, utvoří kvalitní kolo, které se samo rozjede a zanedlouho se zreprodukuje na celý peleton Věří-li člověk ve Stvořitele, tak věří v to, že ON je tím, který rozběhl složité děje v kosmu i na této Zemi. A nejenom to, stále o nás ví a neopouští nás. Bůh prohlašuje : Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec. ( Zj ) Nesnaží se nás nějak klamat nebo v nás vidět naivní stvoření. Jsme jeho děti a On jako náš Otec dobře ví o nedokonalostech lidského rodu a o slepých uličkách, kterými se často člověk ubírá. Problém vždy leží jen v našem srdci a ve víře, kterou se snažíme v životě uskutečňovat. Dřívější uspořádání různých společností, ať už otrokářské nebo až po tzv. komunistickou myšlenku, bylo vždy založeno na tom, že jedna skupina vykořisťovala druhou, příp. tu druhou skupinu hodlala masově převychovat. Vždy to vedlo a vede k nevyváženosti sociální soustavy a těžkým otřesům ve společnosti. Musíme také zvážit, co je to náboženství a co víra. Náboženství některé dřívější společnosti vyžadovaly, jiné zase potíraly. Náboženskost není ale tak podstatná, spíše víra, která člověka pak osobně uschopňuje žít své naboženství podle osobního přesvědčení. Dnešní společnost se tváří k náboženství svým způsobem netečně a křesťan je postaven před řadu otázek, veskrze nábožensko-etických. Dříve se hlásalo otřepané heslo poručme větru, dešti - každý se - 1 -

2 tomu nyní směje. Dnes se ovšem člověk snaží poroučet rafinovaněji a nikdo se tomu už nesměje, ba naopak to označí za vrchol vědy, přínos lidstvu, práva člověka atd. Jsou to ony známé etické problémy plynoucí z rozluštění lidského genomu, možnosti zneužití klonování, pokusy na embryích, vědecké možnosti ovlivnění pohlaví jedince ještě před početím, euthanasie, potraty, různé názory na homosexualitu atd. Člověk se musí naučit rozlišovat, nezaujímat nesnášenlivé nebo relativizující postoje, ale opravdu hledat Boží vůli. Poznání světa a přírody je výzvou pro člověka, je to kniha, která již byla napsána a mnohé věci čekají jen na své odhalení. Bylo by ale chybou domnívat se, že tuto knihu píše člověk, spíše jen Bůh nám ji předkládá, abychom v ní nalezli Jeho tvůrčí zásah, Boží rozmanitost a proměnlivost, kterou nedokážeme nikdy plně pochopit. Člověk je hospodářem na této zemi, ne jejím novým stvořitelem a je jen na člověku, aby nevyprodukoval společnost, jejímž hlavním cílem bude sobecký blahobyt jednotlivců, zdravotní nezávadnost a zástupy pozitivních tvorů bez Boha. Velmi se totiž obávám, že tato společnost by měla brzy nemocnou duši, morálku i své vlastní kořeny. Z této úvahy o člověku bych se opět vrátil k adventu - období očekávání a naděje na radostné setkání s Pánem. Život křesťana by měl být vlastně jakousi stálou dobou adventu. V Písmu se píše, že nevíme dne ani hodiny, a právě proto by měla být brána realita Božího adventu vážně a konání křesťana by mělo mít takový směr, aby nezůstal v posledním okamžiku jako pět pošetilých družiček z Matoušova evangelia. Vždyť Pán praví : Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu. ( Mat 25,13 ) - mk - Ó ty radostný čase vánoční, požehnaný nám na věky. Svět ve tmách chodil, Kristus se zrodil. Raduj se, raduj, ó křesťane! Svět ve tmách chodil Tato slova pocházejí ze známé vánoční písně. Vyjadřují stav člověka odloučeného od Boha. Zvláště uprostřed svátečního shonu, při nákupu dárků a nakonec i v rodinném kruhu u vánočního stromku si lidé často uvědomují svou vnitřní samotu. Právě v této slavnostní vánoční náladě na nás doléhá jakási zvláštní tíseň. Ani drahé dárky nemohou přehlušit narůstající vnitřní prázdnotu. Hledáme totiž víc než pohodu, pozlátko a prchavý třpyt. Toužíme po věčných hodnotách po Bohu. Kristus se zrodil Bible mluví o tom, že člověk ztrácí smysl svého života, když se vzdaluje od Boha. Přichází tak o pokoj s Bohem, se světem i sám se sebou. Ztracený mír se vrací o Vánocích. Pokoj na zemi! zvěstovali andělé při Ježíšově narození. Bůh k nám poslal svého Syna, Ježíše Krista, aby se stal člověkem. Ubohý chlév byl místem jeho příchodu na svět. Tak hluboko se Bůh sklonil. Miluje všechny, zvláště ty, kteří jsou zcela na dně. Chce je zachránit. Boží dílo záchrany, které začíná v Betlémské stáji, pokračuje na kříži na Golgotě a končí Kristovým vzkříšením. Každý, kdo vánoční zvěst osobně přijme, má zaslíbení věčného života. Proto : Raduj se, raduj, ó křesťane! M E D Ž U G O R J E Zjevení Panny Marie v Medžugorji vstupují do svého dvacátého roku trvání. Bylo by vhodné si připomenout co říkala o modlitbě. Nejdříve jako v každé škole, Maria nás učí, nás své děti a svoje učedníky, že je třeba si udělat na modlitbu čas. Protože kdo se nerozhodne dělat si čas na učení, ten se nikdy nic nenaučí. Čas modlitby, o kterém mluvila, je ráno, během dne a večer. To je stejný rytmus, který je pro nás tak normální při přijímání potravy. Může se stát, že člověk jednou, dvakrát nemá čas na oběd. A když se to děje stále, je ohroženo zdraví a fyzické schopnosti člověka obecně. Dítě, které pochopí, že si musí udělat čas na učení, vyřešilo hlavní problém školy. Podle poselství je jasné, že se každý jednotlivec potřebuje modlit. Maria ale také vyzývá k modlitbě rodiny a modlitební skupinky. Není dobré, když je člověk sám a to ani v modlitbě.

3 Maria nás vyzývá, abychom nehledali Boha jenom kvůli svým potřebám, ale kvůli Jeho lásce. Výraz, který Maria často opakuje je : Modlit se srdcem. Je to právě ta část modlitby, která závisí na nás, kdy se k něčemu rozhodujeme z lásky a naše modlitba se stává touhou a vnitřním rozhodnutím a věrností sloužit a obracet se k Bohu. Maria si přeje, abychom slavili mši svatou srdcem a v eucharistii si zamilovali Ježíše. Když se začneme modlit srdcem, začne se celý náš život měnit. Zvláštním plodem modlitby je osvobození se od strachu. Kdo se modlí, nebojí se budoucnosti. Téma strachu je velmi důležité, strach někdy zachvacuje lidi a stává se velkým problémem. Je nutné se od něj osvobodit. V biblických textech nacházíme 365 krát výzvu : Neboj se! Já jsem s tebou! Proto nám i Panna Maria může říci : Kdo se modlí, nebojí se, protože modlitba je skutečně setkání s Bohem. zprac. z ZZM č.9/2000 BUDHISTICKÉ SVRŠKY A SPODKY ( M.C.Putna * MF Dnes ) Kdo je vlastně současný tibetský dalajláma? Na tuto otázku se může odpovědět jménem a datem narození, výkladem náboženským nebo politickým. Odpovídám : je to svobodný člověk. Nic není podstatnějšího než naprostá svoboda na muži, který se nenechá vyvést z míry ani předklusáváním hordy japonských fotografů ani smrští dotazů, které už tolikrát slyšel a zodpovídal. Dalajláma mluví stejně ve sportovní hale i Španělském sále. Evropan si jen ztěží uvědomuje, že mezi dalajlámou a budhismem je stejný poměr jako mezi Matkou Terezou a křesťanstvím. Jde tedy o poměr mezi bytostí a naukou, která dala formu i jazyk těmto i jiným světcům, ale také bytostem průměrným i zločincům. V dalajlámových dnech vyšly Dějiny Tibetu. Historie Tibetu se podobá všem historiím společností spojených s náboženstvím : duchovno se mísí s politikou a kvůli víře se lidé rozkmotřují a občas mordují. Citát z roku 1618 : Svahy kopce na kterém Dapungský klášter stojí, byly posety těly zabitých mnichů. Nezabili je čínští agresoři, ale stoupenci jiné náboženské školy. Může se říci, že se to dnes už mezi mnichy neděje, ale zato můžete v Praze narazit na plakáty, kde na vás cení zuby kdosi, kdo vypadá jako Schwarzenegger. Je to láma Ole, evropský zplnomocněnec toho pravého tibetského budhismu. Na jeho přednáškách nebo internetových stránkách se dozvíte, že dalajláma podpořil nepravou inkarnaci sedmnáctého karmapy a všichni stoupenci nepravého karmapy jsou darebáci v rouchách. Přesně tak, Darebáci v rouchách, zní název knihy, kterou vydala škola lámy Ole o svých rivalech v čele s dalajlámou. Můžete si ji zakoupit a o soukromí těch druhých lámů si pěkně počíst v žánru zvaném PAMFLET. Nekonečná tolerance a mírumilovnost budhismu se při vpádu konkrétní reality ukazuje zbožným přáním nebo výmyslem. KAŽDÉ náboženství má svoje světce i svoje intrikány, svoje vznešené nauky i lidskou, příliš lidskou praxi. Být v Evropě budhistou se zdá být snazší než křesťanem, protože to lidské, příliš lidské na budhismu bylo našim zrakům až dosud vzdáleno. Už to přichází i k nám a to je dobře. Máme tím šanci, že ať budeme svoje sympatie směřovat kamkoliv, budou to sympatie k ideálu ne iluzi. ******** DEN BIBLE ******** Významný den, který se v listopadu připomínal byl Den Bible. Každý z nás má doma jistě tuto potřebnou knihu, někdy i v několika různých vydáních. Přijde nám naprosto přirozené, že po ní můžeme kdykoliv sáhnout a přečíst si verš nebo kapitolu. Den Bible připomíná, že ne všichni lidé na světě mají stejnou šanci a možnost jako my. Biblické společnosti se snaží mapovat situaci v jednotlivých zemích a jejich úkolem se stává rozšiřování této knihy a publikací, které nějakým způsobem pomáhají čtenářům porozumět, co je to Bible. Patří mezi ně například výběry bibl. textů, biblické slovníky a konkordance, mapy, biblické texty na kazetách nebo discích. Připravují se také misijní projekty, při kterých se vyhlašují finanční sbírky na podporu biblické práce v chudých zemích. U nás existuje Česká biblická společnost ( ČBS ), což je ekumenická křesťanská společnost, která vznikla r Její činnost byla zastavena r.1953 a znovu obnovena až v roce Každoročně pořádá od října do prosince Dny Bible. Ve světě existuje 135 biblických národních společností. Naše společnost spadá do jednoho ze čtyř regionů sdružujících země z Evropy a Blízkého východu. Nedávný projekt Ručně psaná Bible se setkal s ohromným ohlasem. Bible se během dvou a půl měsíců napsala dokonce dvakrát. Opisovalo ji takřka čtrnáct tisíc lidí na třechstech místech naší republiky. Bylo to vynikající ekumenické setkání, na kterém se podíleli jak katolíci tak evangelíci. Z okresu Pelhřimov došla například zprávička : Ručně psaná Bible nám nabídla příležitost uspořádat ekumenické setkání katolíků a evangelíků při Nanebevstoupení Páně. Nejdříve jsme se seznámili při kávě, čaji a buchtách, poté hodinu opisovali, a pak jsme měli společné bohoslužby. Věřte, že v kraji, kde po sobě ještě minulé generace katolíků a evangelíků házely kameny, je to pro nás svědectví, že se v našem národě něco dobrého děje. zprac. z KT č.46 K Ř E S Ť A N S K Á M U Z I K A

4 V minulém čísle Svítání jsem uvedl článek o tvrdé muzice a jejím vlivu na člověka. Možná by se slušelo tento článek jaksi dotáhnout do konce a dát mu snad ten správný směr. V minulé článku byly některé hudební formace uvedeny společně s názvy svých skladeb. Bylo to jisté varování, aby si člověk uvědomil a rozlišoval, co je přínosné v hudbě a co je naopak destruktivní. Pokud se hudební skupina vyskytuje v oblasti tvrdé muziky a skladby jsou plné esoteriky, skrytých výzev a zjevných symbolů zla, tak asi nikdo nepochybuje o tom, že tato skupina, byť po hudební stránce sebelepší, nestojí asi zrovna na té správné straně. V minulém Svítání byla v článku použita fotka z LP Speak of the devil ( Mluv o ďáblovi 1982). Osborn se zde předvádí jako upír. V úvahu je potřeba brát ten fakt, že i špatná muzika se může jevit po hudební stránce jako kvalitně a profesionálně zvládnutá. Věřím tomu, že ďábel není tak omezený, aby nalézal své uplatnění jen v muzice nepřitažlivé, bezobsažné a nekvalitní. Kvalita hudby není znakem nezávadnosti. Existují různé hudební styly. Jeden může být klidnější a houpavější, další zase melodický a rytmický, jiný dunivý a dynamický plný dramatických zvratů. Každá muzika v sobě obsahuje jisté sebevyjádření člověka, výrazy hledání, touhy i zklamání, názory na svět, lásku, Boha atd. Bylo by vhodné upozornit na muziku nesoucí přívlastek křesťanská. Ve svých textech se obrací především k pozitivnějším hodnotám a snaží se je rozvíjet a budovat. Nezachází tedy ve svých textech do destruktivních klišé, chaotických myšlenek a laciné symboliky. Křesťanská muzika se snaží sledovat duch evangelia. Neznamená to ovšem, že je nutné za každým druhým slovem slyšet Bůh a za každým třetím Ježíš; spíše to znamená přinášet lidem naději, zpívat o životě, který má smysl a řád. Zpívat i o svém hledání, zklamání, lásce i touhách, ale současně umět vyjádřit i to, že tím vše nekončí, že naše kroky směřují dál do věčnosti. Pokud se týká stylu, tak ne každému třeba vyhovuje v oblasti křesťanské muziky styl tvrdý až metalový. Na druhou stranu jsou zase lidé, kterým vadí styl pomalý, mdlý a rozkolébaný. Stylů a zpracování je spousta. Každý má své místo v rámci křesťanské hudby. Některé se hodí na koncerty, jiné k doprovodu při mši a další jsou zase určeny k rozjímání a chválám atd. To, že nejsem posluchačem tvrdé křesťanské muziky a plně ji nerozumím, ještě neznamená, že někoho nemusí oslovovat nebo že je špatná. Má-li své posluchače a je-li schopna jim sdělit poselství o Bohu, pak musím říci, že je to dobrá muzika. V rámci křesťanské muziky je k dispozici jak blues, tak country, dance, folk, rock, hard rock, gospel, chvály, instrumentální skladby, tradicionály, jazz, metal, pop, punk a dokonce i rap. Pak už je jen na libovůli jednotlivce, zda sáhne po kazetě skupiny Šalmíjá, Učedníků, Oborohu, nebo ho více osloví chvály Taizé, Kendricka, Agapé, nebo se vydá směrem ke skupinám Otcovy děti, Ram Adonai, Petra, Whitecross, Bride nebo Guardian. A kdo by chtěl dospět až k muzice tzv. nejtvrdší, pak se nabízejí kapely Mortification, Tourniquet nebo Bloodgood. Jak praví Písmo všechno zkoumejte, ale jen dobrého se držte. Snažme se tedy sami za sebe rozlišovat i v oblasti hudby, co je dobré a co prospívá. Vždyť muzika je oblast velmi individuální a oblast širokého osobního výběru. Buďme tedy vděčni za to, že existují křesťanské kapely různých směrů a proudů, které se snaží sdělit něco o Bohu a vytvářejí tak široký prostor pro oslavu života a Stvořitele. Každá z takových kapel, která se snaží přinášet druhým poselství o Boží svrchovanosti si jistě zaslouží upřímný obdiv a podporu. - mk - ***** ANTISEMITISMUS ***** v průběhu dvaceti století Ve II. světové válce docházelo k systematickému vyvražďování Židů. Číslo je strohé šest miliónů mrtvých. Navzdory tomu přežívá v některých lidech jistý neopodstatněný antisemitismus. Dokonce i církev si problém antisemitismu nese jako určité generační dědictví. Jan XXIII. připustil v jedné ze svých modliteb vinu římskokatolické církve na pronásledování Židů. Byl to právě on, kdo zachránil jako apoštolský nuncius pro Turecko a Řecko 4000 Židů před deportacemi. Byl snad jediným papežem, který viděl Ježíše na kříži bez jeho bederní roušky, která skrývala Ježíšovou viditelnou příslušnost k židovskému národu. / Lk 2.21 / Často odpor lidí k židovství pramenil z antisionismu, což bylo židovské emancipační hnutí, které vzniklo na základě silných vln antisemitismu a pogromů. ( pogrom = davová protižidovská demonstrace lůzy, spojená s vražděním, násilím a pleněním ) zejména v ruském Polsku a jz.guberniích carského Ruska. V průběhu věků též vznikl špatně pochopený mýtus o nesmazatelně vině Židů za smrt Boha. Kolovalo mnoho smyšlenek a pověr o rituálních vraždách, vraždách dětí křesťanů a pití jejich krve a spousta dalších nesmyslů, kterým se dnes zdráháme uvěřit. T.G.Masaryk se r angažoval v tzv.hilsneriádě a vystoupil proti rasistickým a náboženským předsudkům a pověrám. ( Hilsneriáda byla justiční aféra r.1899, při níž byl Žid L.Hilsner obviněn bez přímých důkazů na základě protižidovské histerie z rituální vraždy a odsouzen k smrti, později k doživotí omilostněn teprve po mnoha letech ) Předkové Židů jsou hebrejsko izraelské kmeny, které kolem r.1250 př.n.l. odešly pod vedením Mojžíše z Egypta do zaslíbené země Izraele, zvaného dříve Kanaán. Království bylo zničeno Asyřany a přetrval silný kmen Juda. Jeho příslušníci se nazývají Jehudim Židé. Po návratu z babylonského zajetí vytvořili Židé v Jeruzalémě a jeho okolí novou náboženskou a národnostní pospolitost. Po římsko-židovských válkách 1. a 2. století byli Židé z Izraele vytlačeni a žili roztroušeně v podmínkách diaspory, kde si uchovávali

5 svou kulturu a náboženství. Území Izraele se christianizovalo, arabizovalo a islamizovalo. Nakonec se stalo součástí osmanské říše až do I.sv.války. Úsilím sionistického národního hnutí pak mohla být obnovena židovská státnost a vznikl stát Izrael. Teprve ve třetím století mohli Židé jednou ročně navštívit Izrael a plakat nad ztrátou největší svátosti u jediné zachovalé zdi. Tato zeď přetrvala do dnešních dnů a jmenuje se Zeď nářků. Počátkem sedmého století dobyli Jeruzalém Peršané za pomoci usídlených Židů. Povražděno bylo asi šedesát tisíc křesťanských obyvatel. Tato zpráva se roznesla po Evropě a lidé se velmi dlouho mstili na jakýchkoliv Židech v různých evropských městech. R.1095 vyhlásil papež Urban II. 1. křížovou výpravu. Tažení bylo zahájeno vražděním Židů a r.1099 byl Jeruzalém krvavě dobyt. Všichni obyvatelé jak židovští, tak muslimští byli pozabíjeni. Od doby římské žilo mnoho Židů také ve Španělsku. Území spadalo pod vládu muslimských Arabů a právě oni umožnili do jisté míry toleranci a velký rozmach židovské pospolitosti století bylo znamením rozmachu vědy, obchodu a hospodářství. Židé zde působili jako lékaři, právníci, vědci, filozofové a překladatelé. Bohatství děl antiky a Orientu bylo často zachráněno díky těmto arabsko-židovským překladatelům. Také dnes běžně používané arabské číslice nám něco o této době vypovídají. Později Španělé dobyli zpět Pyrenejský poloostrov. R.1492 byli Židé vyhoštěni ze Španělska a z Portugalska o čtyři roky později. Ani pokřtění Židé si nebyli jisti před upálením za kacířství. Inkvizice ruku v ruce se státní mocí důsledně potírala každý odpor. Utíkali do Itálie, Řecka, Bulharska Ovšem již za starověku se Židé usidlovali v Porýní a francouzských přístavech. V Kolíně nad Rýnem a Trevíru byly židovské obce již ve 4. století n.l. Státy po rozpadu římské říše potřebovaly obchodníky nejen pro městský obchod, ale také pro obchod se vzdálenými zeměmi. Židé pro to měli předpoklady vzhledem ke svým styků se Židy jiných zemí. Něm.císař Fridrich II. v roce 1240 stanovil přímou podřízenost Židů křesťanským vládcům. Židé se tak stali jakýmsi majetkem pána. Říkalo se o nich, že jsou knížecí včely, které kníže opatruje, aby nanesly medu a pak jim ho odebírá. V Praze měli Židé v 11. století svou obec a synagogu. Církevní hodnostáři často naléhali na Židy, aby se nechali pokřtít. Výraznější hrozby nebyly do 14.století vůči Židům oficiálně uplatňovány, převládala totiž pragmatická potřeba Židy využívat. Křesťanům bylo církví zakázáno půjčovat peníze na úrok a Židům bylo zakázáno vlastnit půdu a vstupovat do cechů. Z obchodu je vytlačovali, a proto se začali stávat bankéři a lichváři. Mnohá města jim povolila pobyt jen na základě podmínky tzv. obchodu s penězi. Většina Židů ale žila skromně, protože sloužila Židům zámožnějším. Občas byli Židé vyhnáni a majetek zkonfiskován a zanedlouho povoláni zpět. To se stalo ve Francii v letech celkem čtyřikrát. Ovšem roku 1415 církev zrušila zákaz vybírání úroků a Židé už nebyli pro města zajímaví ani po ekonomické stránce. Úřady necítily potřebu hájit jejich přítomnost. Byli vyháněni z Německa, Anglie, Francie a Švýcarska. Uchylovali se do ghet u měst a na venkov. Tvořili uzavřená společenství, která na primitivní lidi a zfanatizovanou mysl působila přízračně a nepochopitelně. Jsou známy případy, kdy byli Židé falešně obviňováni z otravování studní, hanobení hostií, rituálních vražd aj. U Židů nebylo ničím neobvyklým, když v době rozsáhlé negramotnosti dokázal malý židovský chlapec čist Bibli i Talmud. Mladí lidé měli touhu rozvíjet vzdělání a své vlohy. Přišly ale morové epidemie a propukly protižidovské pogromy. Mor prý seslali na křesťany Židé. V podstatě šlo ale o to, že vzhledem k odloučenosti v ghetu a díky lepším hygienickým návykům odolávali moru mnohem lépe než jiní obyvatelé měst. V Polsku a Litvě byli Židé vítáni jako element rozvíjející obchod a peněžnictví. V století Polsko Židům přálo. Byli správci statků, dolů, mlýnů Tyto podniky byly v rukou polských katolických šlechticů, kteří mimo jiné krutě utlačovali zemědělce, což byli pravoslavní Ukrajinci a Bělorusové. V Židech viděli přisluhovače svých pánů a rozpoutaly se ohromné pogromy pod vedením B.Chmelnyckého (r.1648). Lid v Židech viděl příčinu svého neštěstí a tisíce Židů zahynulo nepopsatelně krutým způsobem. Židé opět utíkali do sousedních zemí. Všude to bylo podobné, nemohli být řemeslníky ani zemědělci a zbývalo jim peněžnictví a opět se jevili jako přisluhovači vrchnosti. Židé, kteří se uchýlili do carského Ruska, mohli žít jen ve vymezených oblastech a v bídě, ale mohli už získávat obživu jako řemeslníci, nádeníci i zemědělci. Časem se jejich pronásledování i tady stupňovalo ve formě malých i velkých pogromů. R.1881 se podařilo veškerý hněv obrátit proti Židům v důsledku atentátu na cara Alexandra II. Rozpoutala se ohromná vlna pogromů, která statisíce Židů vyhnala za hranice i do zámoří. Část jich už odešla do Palestiny. Proces kulturní a občanské emancipace Židů započal v Evropě v 19.století, kdy začali získávat některá práva, která jim byla ve středověku upírána. A jak na Židy pohlížela církev? Na IV. lateránském koncilu ( 1215) byla upravena ustanovení proti Židům a museli nosit odlišný oděv a bylo jim zakázáno vycházet do ulic v době Velikonoc. Bylo navrženo zřizovat ghetta, která se na noc zavírala. Židé nesměli vykonávat úřad, stýkat se s křesťany, vlastnit pozemky a obchody. Židé byli během křižáckých výprav vražděni po tisících. Ježíš řekl : Proč mě pronásledujete? To, co činíte poslednímu z mých bratří, činíte mně samotnému. Umění znázorňovalo Ježíše jako nežidovského křesťana a teologie těžící z této iluze připravila půdu pro nacionalismus Hitlera s jeho konečným řešením židovské otázky. V Německu se na domy a obchody Židů připevňovaly Davidovy hvězdy, stejně jako za středověku, kdy Židé byli na svém oděvu označeni výrazným symbolem. Města za nacistického německa se chvástala, že jsou Judenrein, tj. zbavena Židů. Na periferii městečka Obertsdorf byla na okraji cesty svatyně s křížem. Nad hlavou Ježíše byl nápis INRI ( Ježíš Nazaretský, Král Židovský ). V popředí, u cesty před městečkem stál nápis : Juden sind hier nicht enwünscht ( Židé zde nejsou vítáni ). Jaký paradox. V Přehledu pro ctitele sv.václava č.4,1930 se píše : V Polsku bojují katolíci o zavěšení křížů do úřadů, místních samospráv a škol. Delegace vyslaná k prezidentovi žádá, aby na školách polskými dětmi navštěvovanými nebyli ustanovováni za učitelé Židé. Církev vydávala v průběhu věků různé antisemitské encykliky. V žádné z nich se nepraví, že Ježíšova slova : Miluj bližního svého, jak sebe samého by se vztahovala i na Židy. Snad kdyby toto bylo v církvi zjevnější, nemuselo by být stanovisko německých biskupů a Pia XII. ( ) k deportacím Židů tak rezervované a mlčení tak dlouhé. Pius XII. Německo znal dobře, protože tam od r.1917 pobýval dvanáct let jako papežský nuncius. Soustřeďoval se především na kritiku komunismu a spatřoval v něm větší nebezpečí než ve

6 fašismu. Hitlerismus a jeho zločiny nedokázal radikálně odsoudit na rozdíl od jeho předchůdce Pia XI., který brutální rasismus v Německu odsoudil a napsal protifašistickou encykliku, která vyšla až po jeho smrti r Židé byli národem neustále pronásledovaným, byli považováni za nepřátelé a vyvržence společnosti. Ve starých knihách se můžeme dočíst : Soud Boží se vznáší nad tělesným Izraelem a nevěrný lid izraelský najdeme roztroušený po celém světě Není tedy divu, že někteří náboženští lidé se mohli cítit jako vykonavatelé Boží vůle při potlačování Židů. Pronásledování Židů přispělo k tomu, že se snažili být lepší, kulturnější a vzdělanější než jejich trýznitelé. Židé, jakožto malý národ, by byli v průběhu věků vymazáni z mapy národů. A zatím máme před sebou polokočovný kmen, později hlouček otroků v nilské deltě, který se sjednotil k osvobození. Dále lze vidět národ, který se organizuje daleko od civilizačního vlivu v sinajské poušti, národ usazující se v zemi Kanaán a vyvíjející se bez ohledu na nepřátelství okolních národů a vnitřní rivalitu. A tato národní identita existuje vzdor říši Chaldejců, Egypťanů, Babylóňanů, přes říši Alexandrovu a Řím až k německé třetí říši. Za zmínku by možná stála konfrontace židovského ducha s katolictvím, lépe řečeno příklon od židovství ke katolictví, křesťanství. Jedná se o Alfreda Fuchse ( ) vzdělance, publicistu, novináře a překladatele, který navzdory antisemitským náladám panujícím dosti výrazně v počátcích tohoto století i mezi duchovenstvem, dokázal i přes ústrky v mládí ( období hilsneriády ), objevit Krista a církev. Jeho nejoblíbenější knihou bylo dílo T.Kempenského Následování Krista. Roku 1921 prožívá druhou konverzi a přijímá křest. Katolictví se mu jeví jako logické dovršení a pokračování izraelského náboženství.snažil se marně o navázání kontaktů se svými vrstevníky bohoslovci. Bylo tam příliš nedůvěřivého antisemitismu. Fuchs tvrdí, že pravá náboženská snášenlivost je důsledkem správně přijímaného katolicismu. Vše toto demonstruje v životopise sv.bernarda z Clairvaux, který dokázal ve své době ( tj. 12. století ) tvrdě odsoudit protižidovské pogromy a odmítal i jakékoliv násilné donucování k pravé víře ze strany církve i státu. Rok 1941 znamená pro A.Fuchse smrt v koncentračním táboře Dachau. Jeho návrat byl dle úředních záznamů nežádoucí. P.Anastáz Opasek jej znal od roku 1932 a také pohřbíval jeho popel a kosti na břevnovském hřbitově.ve Fuchsovi nalezl člověka, jemuž byl svět benediktýnů, liturgický chorál a vztah k církvi důvěrně blízký. A v závěru je nutné připomenout existenci židovského humoru, vždyť málokterý národ je totiž schopen se tak nemilosrdně strefovat pomocí humoru a satiry do vlastních řad. I tento jev je zřejmě snahou ukazát svou duševní sílu v tisíciletém zápase o přežití. Vždyť jen ten je skutečně silný, kdo se nebojí přiznat svou slabost a zranitelnost. - zprac. mk - POUŽITÁ LITERATURA : Odvaha k víře - J.Lacourt / 1992 / Dějiny státu Izrael - E.Terner / 1991 / Encyklopedie DIDEROT / 1999 / Evropské duchovní dějiny - F.Heer / 2000 / Malý biblický atlas / 1992 / Temné papežství - P.Rosa / 1996 / Encyklopedie papežství - J.Kowalski / 1994 / Znamení poslední doby - Š.Kupčík / 1925 / Alfred Fuchs - R.Malý / 1990 / Kronika česko - slovenská - J.Šimák / 1921 / Česko - slovenské dějiny - B.Ráček / 1929 / Přehled pro ctitele sv.václava - ročník ve hod. se konala na faře první schůze nově zvolené pastorační rady farnosti. Z celkového počtu 139 hlasovacích lístků obdrželi zvolení kandidáti následující počet hlasů : Mgr.Zdeněk Gregora 92 Ing.Pavel Doleček 82 p.jaroslav Skalický 80 MUDr.Vladimíra Reslerová 80 p.ludmila Šebrlová 65 p.jan Marek ml. 64 Ing.Jiří Novák 55 Během dvouhodinové pracovně seznamovací schůze se projednávaly i tyto věci : STAVEBNÍ ÚPRAVY - rekonstrukce na kostele sv.anny skončí do konce roku - probíhá přípravná fáze vytápění kostela sv.václava, shání se povolení na plynovou přípojku stavební zásahy budou minimální a nebudou vidět, topení bude zprovozněno během vánočních svátků V neděli bude uspořádána sbírka na topení v kostele sv.václava. Otec Zbigniew prosí, abychom této sbírce věnovali pozornost a za každý dar děkuje.

7 - lavice z presbytáře jsou již zrestaurované a také okna v kostele jsou již téměř hotová - plánuje se rozšíření nástěnek v kostele a na jedné z nich bude zřízen tzv. koutek Hyde Park VÁNOČNÍ MŠE A KONCERTY neděle - mše svatá v 8.00 hodin u sv.máří Magdalény P.Gabriel v 9.30 hodin u sv.václava Otec Zbigniew ve hodin mše svatá s rockovým doprovodem učinkuje Michael & Voice of Cathedrals pondělí - mše svatá v 9.30 hodin u sv.václava zpívá chrámový sbor pod vedením p.uhlířové v hodin koledování u jesliček / pro děti / - učinkují Žížalky a dětský pěvecký sbor Hlásek v hodin NOVOROČNÍ KONCERT - učinkují : Dětský pěvecký sbor Boni Pueri Josef Sadílek trubka, Chorosinski varhany, Renata Drősslerová zpěvačka divadla Semafor I v naší farnosti bude probíhat Tříkrálová charitativní sbírka. Loni proběhla v Olomouci a slavila velký úspěch. Několik dní před Slavností Zjevení Páně, Tří Králů, v den slavnosti a několik dní poté ( cca 4 7 leden 2001, budou v co největším počtu obcí přicházet do domácností a chodit po ulicích skupinky tří králů s koledou a přitom budou vybírat na charitu na předem stanovený konkrétní účel. Propagace sbírky bude i v televizi. PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI SE SEJDE OPĚT JIŽ , KDY BUDE VOLIT SEKRETÁŘE A JEDNATELE RADY / zastoupí Otce Zbigniewa v případě nepřítomnosti / D A L Š Í I N F O R M A C E : - Adventní koncerty hod, -Hlásek ( D.Moravcová ) hod. ( V.Jetmarová ) hod.- ( J.Uhlířová ) hodin v pořadu ÁČKO TV NOVA učinkuje Otec Zbigniew na téma Nevypadám na to, ale jsem kněz hodin Otec Zbigniew hostem pořadu Zastavárna na Radiožurnálu hodin Otec Zbigniew hostem Karla Šípa ve Skopičinách Páter Gabriel bude udělovat svátost nemocných v těchto dnech : neděle hod. mše svatá Žichlínek neděle hod. mše svatá Luková středa hod. mše svatá Lanškroun ( sv.máří Magdaléna ) Na faře v učebně je možnost zapůjčení si videokazet, tak videopřehrávače. Výběr s křesť. tématikou je široký. Nebude-li nikdo na faře, zastavte se ve firmě RECAL. Informace na tel.čísle Redakční rada : Jana a Mirek Kuťákovi Textové korektury: Olga Skalická Copying: RECAL-Pavel Kráčmar Jakékoliv náměty, připomínky nebo ohlasy rádi uvítáme. Tel. : 0467/ mobil : 0602/ Ulice : Lidická 823 LA.

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Komentář k pracovnímu listu

Komentář k pracovnímu listu Komentář k pracovnímu listu Název: Islám Cíle aneb K čemu by práce s tímto pracovním listem měla vést: Cílem PL je procvičit a upevnit si znalosti o islámu, zároveň jej zasadit do souvislostí s ostatními

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 432 Autor: Silvie Lidmilová Datum: 26.3.2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Regiony světa

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Křesťanství Ročník 2. Datum tvorby 17.9.2012 Anotace

Více

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru 6. třída - Objevujeme křesťanskou víru Vazba učiva 6. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Žáci rozumějí evangelním zprávám jako výpovědím víry o setkání člověka a Boha. Žáci umějí rozpoznat

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Památník pochodu smrti. Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace Vypracovala skupina - 9.B

Památník pochodu smrti. Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace Vypracovala skupina - 9.B Památník pochodu smrti Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace Vypracovala skupina - 9.B Historie Židů a jejich příchod do Čech dříve království v Palestině později podrobení

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

www.vbavlnce.com Standa Korbel České Budějovice

www.vbavlnce.com Standa Korbel České Budějovice České Budějovice Přednášky - vypráví msgre. Josef Kavale Datum: 1.10.2011 Copyright Stanislav Korbel 2005-2011 KOST SOFT Q:\_Standa\www.vbavlnce.com\vbavlnce\Katalog\Vbavlnce_com-CD_prednasky.doc Cena

Více

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Základní verš Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_02. Úvod do studia předmětu

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_02. Úvod do studia předmětu Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Judaismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 VY_32_INOVACE_BEN28

Judaismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 VY_32_INOVACE_BEN28 Judaismus M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Judaismus patří ke světově rozšířeným monoteistickým náboženstvím důraz na posvátný biblický text, zejména Tóru opírá především o náboženské právo a dodržování

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Postavení České republiky ve světě a v Evropě 1) Charakteristika České republiky 2) Mezinárodní organizace, v nichž je ČR zastoupena

Postavení České republiky ve světě a v Evropě 1) Charakteristika České republiky 2) Mezinárodní organizace, v nichž je ČR zastoupena Postavení České republiky ve světě a v Evropě 1) Charakteristika České republiky 2) Mezinárodní organizace, v nichž je ČR zastoupena Česká republika - demokratický stát - republika - vyspělý stát z hlediska

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval:

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Zachariáš a Alžběta Zachariáš a Alžběta byli velmi smutní. Moc si přáli mít

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné nám. 25, 110 00

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 1. ÚVOD Staršovstvo sboru předkládá tuto zprávu společenství sboru. Činí tak v důvěře, že se může stát

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

Světová náboženství. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Světová náboženství. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Světová náboženství Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_12 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Mgr. J. Hyklová

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 6. Řím a počátky křesťanství. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 6. Řím a počátky křesťanství. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 6. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají.

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. 1. kapitola Správné porozumění Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. Jsem přesvědčen, že se všichni shodneme na tom, že evangelizace je něco, k čemu jsou křesťané

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR

DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR Váš UTECHTSKÁ UNIE STAROKATOLICKÝCH CÍRKVÍ ZPRÁVA PRO SRC 2007 O NĚKTERÝCH ZÁLEŽITOSTECH, KTERÉ BYLY NA POŘADU MEZINÁRODNÍ BISKUPSKÉ KONFERENCE 1. Reflexe

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve únor 2009 3. ročník/2. číslo Jsi světlem, Kriste, jsi obrazem Otcovy tváře, Tvá láska září nám v temnotách... Slovo úvodem Milí sourozenci v Kristu, není

Více

5.5.2 Dějepis povinný předmět

5.5.2 Dějepis povinný předmět 5.5.2 Dějepis povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 2 Předmět Dějepis je vyučován v dotaci 8 hodin

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot20 Vypracoval(a),

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí 7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí symbolickému způsobu vyjadřování v jazyce Bible a v jazyce

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Obor vzdělání: Sociální činnost pro národnostní menšiny Kód oboru: 75-41-M/01 Školní rok: 2014/2015 Třída: SČ4A

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více