Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát"

Transkript

1 Michal Veselý, 00 Základní části fotografického aparátu tedy jsou: tělo přístroje objektiv

2 Pochopení funkce běžných objektivů usnadní zjednodušená představa, že objektiv jako celek se chová stejně jako jediná spojná čočka, a proto je zobrazovací rovnice čočky totožná (pro fotografické účely) se zobrazovací rovnicí objektivu. Zobrazení spojnou čočkou, kde předmětová vzdálenost je a = f + x a obrazová vzdálenost je a = f + x Pro souřadnice x a x sdružených bodů tedy platí: x = a f ; x = a f

3 a zobrazovací rovnice je = a a nebo pomocí vzdálenosti x bodu P od předmětového ohniska F a x sdruženého bodu P od obrazového ohniska F. Ve druhém případě přejde zobrazovací rovnice do tvaru, který se nazývá Newtonova rovnice: x x = f Pro každou konečnou předmětovou vzdálenost leží sdružený obrazový bod v obrazové vzdálenosti a a = a+ a pro vzdálenost obrazové roviny od ohniskové roviny obrazové x = x z toho vyplývá, že předměty s hloubkovým členěním nelze zobrazit ostře jako celek. Je třeba zvolit na předmětu detail a na ten zaostřit. Objektivy se zaostřují na předmět změnou obrazové vzdálenosti tak, že se objektiv posunuje ve směru optické osy. Vzdálenost l, na kterou je objektiv zaostřen se měří od roviny citlivého materiálu l a + a a celková vzdálenost l pomocí zobrazovacího poměru l = ( Z+ ) Z y Z = = m y irisová clona Vstupní a, irisová clona vstupní aperturní clona aperturní paprsek σ K σ K hlavní paprsek Pro velikost světelného toku, který může procházet je rozhodující průměr svazku paprsků, které mohou vstoupit do objektivu. Světelný tok je omezen objímkami čoček a irisovou clonou. Skutečný průměr clony není určující, ale důležitý je obraz clony vytvořený při opačném průchodu paprsků všemi čočkami ležícími před irisovou clonou. Tento obraz se nazývá vstupní a její průměr se označuje D. Obraz vstupní pupily vytvořený celým při průchodu paprsků se nazývá a její průměr se značí D. 3

4 Numerická apertura optické soustavy v předmětovém resp. obrazovém prostoru: vstupní aperturní clona Vignetace vstupní aperturní clona y σ K σ K A= n sinσ resp. A = n sinσ K kde n je index lomu předmětového prostředí, σ K je úhel předmětového aperturního paprsku, n je index lomu obrazového prostředí, σ K je úhel obrazového aperturního paprsku. aperturní paprsek hlavní paprsek K y A y m = = A y Optickou soustavou neprojdou všechny dopadající paprsky. Koeficient vignetace: kde S 0 je plocha vstupní pupily, S w je plocha, kterou vytíná předmětový paprskový svazek vycházející z mimoosového bodu předmětu v rovině pupily. K S w = S 0 A y m = = A y Vstupní a, irisová clona Nechť malá svítící ploška A o svítivosti I leží v předmětové vzdálenosti a pro kterou platí a > 50 f. V rovině objektivu vyvolá tento zdroj osvětlení I E = a protože dφ E = da ( v luxech) Vstupní pupilou (s průměrem D) vstupuje do objektivu světelný tok Φ = E π D Vstupní a, irisová clona Část světelného toku je pohlcena. Objektiv s transmisním faktorem τ propustí do obrazového prostoru světelný tok Φ =τφ V obrazové rovině se ploška A zobrazí jako opticky sdružená ploška A o velikosti A = A a Vstupní a, irisová clona Tato rovnice platí jen tehdy, pokud předmětová vzdálenost je dostatečně velká a objektiv je zaostřen na nekonečno. Pro osvětlení obrazu plošky A platí = τ L kde L je jas svítící předmětové plošky A (v cd.m - ) Vstupní a, irisová clona = τ L Po vydělení jasem L = S = τ L kde S je světelnost objektivu. Světelnost je tedy definována jako poměr osvětlení E v rovině obrazu k jasu L předmětu a je úměrná čtverci poměru průměru vstupní pupily k ohniskové vzdálenosti. Poměr průměru vstupní pupily k ohniskové D vzdálenosti objektivu se nazývá relativní S = konst. otvor. Relativní velikost clony vyjadřuje clonové číslo c, které se rovná převrácené hodnotě relativního otvoru c = D

5 Clonové číslo A y c = c = m = = A n sinσ K A y m vstupní aperturní c = clona A y σ K σ K Relativní otvor : c Zorné pole y max, resp. max, závisí na vignetaci Clona zorného pole (polní clona) Hlavní paprsek mimoosový bod a střed vstupní pupily aperturní paprsek hlavní paprsek y Vstupní a, irisová clona Světelnost objektivu S je přímo určující pro osvětlení obrazu E. Pokud je ale předmětová vzdálenost menší než 5-násobek ohniskové vzdálenosti a < 5. f, potom E : = :( + m) = S = τ L a E = konst. a + Konstanta vyjadřuje vlastnosti objektivu. Při makrofotografii musíme počítat se změnou osvětlení E podle této rovnice. Nahradíme-li a příčným zvětšením m, potom t = t ( + m) Vstupní a, irisová clona Předpokládejme, že svítící ploška A nemá střed na optické ose soustavy, ale mimo ni: π D = τ L K cos Optická soustava může ovlivňovat osvětlení v obrazové rovině třemi parametry: transmitancí τ, koeficientem vignetace K, clonovým číslem c. Normovaná stupnice clonových čísel vychází ze vztahu m c = Do tohoto vztahu se za m postupně dosadí členy posloupnosti -,0; -0,5; 0; +0,5; +,0; +,5; +,0; +,5; a po zaokrouhlení tak vznikne stupnice clonových čísel 0,5 0,7,,8 5,6 8 6 Nejdůležitější funkční části těla aparátu jsou: zrcadlo, hranol, expozimetr, závěrka, hledáček, zařízení posuvu filmu, mechanické nebo elektronické ovládací prvky Závěrky: centrální a štěrbinové 5

6 centrální štěrbinová závěrka štěrbinové Expoziční čas je nutné uspořádat tak, aby při změně clonového čísla byl zachován konstantní součin H = E. t Do vztahu t = -n za n dosadíme přirozená čísla od nuly do (případně i vyšší), dostaneme řadu ; ; ; ; 8 ; ; ; ; ; ; K Uvádí se pouze jmenovatel po zaokrouhlení: ; ; ; 8; 5; 30; 60; 5; 50; 500; 000 Rozsah expozičních časů kvalitních zrcadlovek: 30 s až /000, B, T, běžně s až /000, B Měření osvětlení a výpočet expozičních hodnot hledáček a dálkoměry hledáček a dálkoměry 6

JSEM PRO VŠECHNY VZÁCNÉ CHVÍLE. www.europe-nikon.com

JSEM PRO VŠECHNY VZÁCNÉ CHVÍLE. www.europe-nikon.com JSEM PRO VŠECHNY VZÁCNÉ CHVÍLE www.europe-nikon.com Věrné zachycení atmosféry důležitých okamžiků. JSEM DVOJÍ DŮVOD K OSLAVĚ Chcete-li získat více ze svého fotoaparátu a současně zůstat u jednoduchého

Více

Dendrometrie Garant předmětu : Doc.Ing.Josef Sequens, Csc.

Dendrometrie Garant předmětu : Doc.Ing.Josef Sequens, Csc. Dendrometrie Garant předmětu : Doc.Ing.Josef Sequens, Csc. POUŽITÁ LITERATURA : Korf, V.: Dendrometrie, Praha 1953 Assman, E.: Waldertragslehre, Mnichov 1961 Prodan, M.: Holzmeslehre, Franfurkt 1965 Korf,

Více

Ve srovnání s křivkami, kterými jsme se zabývali v Kapitole 5, je plocha matematicky

Ve srovnání s křivkami, kterými jsme se zabývali v Kapitole 5, je plocha matematicky Kapitola 8 Plocha a její obsah 1 efinice plochy Plochu intuitivně chápeme jako útvar v prostoru, který vznikne spojitou deformací části roviny Z geometrického pohledu je plochu možno interpretovat jako

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Děkujeme Vám za zakoupení digitální jednooké zrcadlovky Nikon. Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si důkladně celý návod k obsluze a

Více

5.2. Funkce, definiční obor funkce a množina hodnot funkce

5.2. Funkce, definiční obor funkce a množina hodnot funkce 5. Funkce 8. ročník 5. Funkce 5.. Opakování - Zobrazení a zápis intervalů a) uzavřený interval d) otevřený interval čísla a,b krajní body intervalu číslo a patří do intervalu (plné kolečko) číslo b patří

Více

Cvičení 1 Elementární funkce

Cvičení 1 Elementární funkce Cvičení Elementární funkce Příklad. Najděte definiční obor funkce f = +. + = + =, = D f =,. Příklad. Najděte definiční obor funkce f = 3. 3 3 = > 3 3 + =, 3, 3 = D f =, 3, 3. ± 3 = Příklad 3. Nalezněte

Více

SVĚT V HLEDÁČKU UMĚNÍ A PRAXE FILMAŘINY PRO ZAČÁTEČNÍKY. Petr Špetla

SVĚT V HLEDÁČKU UMĚNÍ A PRAXE FILMAŘINY PRO ZAČÁTEČNÍKY. Petr Špetla SVĚT V HLEDÁČKU UMĚNÍ A PRAXE FILMAŘINY PRO ZAČÁTEČNÍKY Petr Špetla Všechna práva vyhrazena 2014 Petr Špetla email: doppetrspetla@gmail.com mobil: (+420) 736 270 070 web: http://petrspetla.cz eshop: http://eshop.petrspetla.cz/

Více

ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y

ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y 38 Struktura makroskopických systémů 39 Mechanické vlastnosti 40 Tepelné vlastnosti 41 Elektrické vlastnosti 42 Magnetické vlastnosti 43 Termoelektrické

Více

STUDIJNÍ TEXT PETR KULHÁNEK PRAHA 2014 ALDEBARAN

STUDIJNÍ TEXT PETR KULHÁNEK PRAHA 2014 ALDEBARAN TF4: VNP OBECNÁ RELATIVITA STUDIJNÍ TEXT PETR KULHÁNEK PRAHA 014 ALDEBARAN OBSAH PŘEDMLUVA, ÚVOD 4 1. METRIKA 5 KOVARIANTNÍ A KONTRAVARIANTNÍ INDEXY 5 SKALÁRNÍ SOUČIN, ZVYŠOVÁNÍ A SNIŽOVÁNÍ INDEXŮ 6 ČTYŘVEKTORY,

Více

Vlnovodn{ optika. 2 Vlnovodn{ optika. 2.1 Úvod. 2.2 Princip přenosu v optickém vl{kně

Vlnovodn{ optika. 2 Vlnovodn{ optika. 2.1 Úvod. 2.2 Princip přenosu v optickém vl{kně Vlnovodn{ optika Cíl kapitoly Cílem kapitoly je sezn{mit se s principem vedení optikého sign{lu v optických kan{lech, jejich buzení a detekci. Poskytuje podklady pro studenty umožňující objasnění těchto

Více

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E 1. Atomová fyzika 9 1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E V této kapitole se dozvíte: které experimentální skutečnosti si vynutily vznik atomové teorie; o historii vývoje modelů atomů. Budete

Více

Open Access Repository eprint

Open Access Repository eprint Open Access Repository eprint Terms and Conditions: Users may access, download, store, search and print a hard copy of the article. Copying must be limited to making a single printed copy or electronic

Více

Úvod do obecné chemie

Úvod do obecné chemie Úvod do obecné chemie Hlavním úkolem chemie je - zkoumání látek a jejich přeměn při chemických dějích - zjišťování podmínek, za jakých tyto děje probíhají - zkoumání vnitřní stavby látek, která podmiňuje

Více

STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1

STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava FS STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1 Šárka Tichá Ostrava 004 Obsah Předmluva... 6 1. Význam metrologie... 7. Základní pojmy... 7.1 Některé základní pojmy (ČSN

Více

Manuál pro vývoj LED svítidel

Manuál pro vývoj LED svítidel Manuál pro vývoj LED svítidel Tento dokument poskytuje návod a rady pro vývoj svítidel obsahujících výkonové LED diody jako zdroj světla. V textu je uveden jako příklad rozbor návrhu interiérového svítidla

Více

11. Mechanika tekutin

11. Mechanika tekutin . Mechanika tekutin.. Základní poznatky Pascalův zákon Působí-li na tekutinu vnější tlak pouze v jednom směru, pak uvnitř tekutiny působí v každém místě stejně velký tlak, a to ve všech směrech. Hydrostatický

Více

Jak kupovat dalekohled

Jak kupovat dalekohled Jak kupovat dalekohled Už jsme si zvykli, že nabídka zboží i u nás značně převyšuje poptávku. A týká se to dokonce i takové exotické oblasti, jako jsou astronomické dalekohledy. I když řada lidí nemá ráda

Více

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA Vypracoval: Vedoucí diplomové práce: Prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc. Datum: 20. 12. 2005 PODĚKOVÁNÍ Na tomto místě bych rád poděkoval všem, kteří se zasloužili

Více

Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty

Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty Bohumír Procházka, SZÚ Praha 1 Co můžeme sledovat Pro charakteristiku nebo vlastnost, kterou chceme sledovat zvolíme termín jev.

Více

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava. Kartografie

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava. Kartografie Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava Kartografie Doc. Ing. Miroslav Tyrner, CSc. Ing. Hana Štěpánková Učební texty pro posluchače 1 a 2 ročníku oboru

Více

(ne)závislost. α 1 x 1 + α 2 x 2 + + α n x n. x + ( 1) x Vektoru y = ( 1) y říkáme opačný vektor k vektoru y. x x = 1. x = x = 0.

(ne)závislost. α 1 x 1 + α 2 x 2 + + α n x n. x + ( 1) x Vektoru y = ( 1) y říkáme opačný vektor k vektoru y. x x = 1. x = x = 0. Lineární (ne)závislost [1] Odečítání vektorů, asociativita BI-LIN, zavislost, 3, P. Olšák [2] Místo, abychom psali zdlouhavě: x + ( 1) y, píšeme stručněji x y. Vektoru y = ( 1) y říkáme opačný vektor k

Více

Základy programování a obsluha CNC strojů

Základy programování a obsluha CNC strojů STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, JIHLAVA Základy programování a obsluha CNC strojů Učební texty Ing. Milan Chudoba, učitel odborných předmětů strojírenství - 1 - ÚVOD Cílem těchto textů je naučit obsluhu ovládat

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

Energetický systém v ustáleném stavu

Energetický systém v ustáleném stavu Energetický systém v ustáleném stavu Jedním z charakteristických rysů energetického systému je potřeba spojitě přizpůsobovat jeho provozní podmínky tak, aby v každém okamžiku reagoval na stále se měnící

Více

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2 Svět práce v každodenním životě Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky G Gymnázium Hranice Svět práce v každodenním životě Mechanické kmitání a vlnění Kinematika G Gymnázium Hranice. Hmotný bod koná

Více

Profesionální elektroinstalace. Jak na to!

Profesionální elektroinstalace. Jak na to! Profesionální elektroinstalace. Jak na to! S námi ovládáte světlo Stmívače Snímače pohybu Žaluziové spínače Určeno EEKTRO specialistům ABB s.r.o. Elektro-Praga Vážení elektromontéři, projektanti a všichni

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika

Pravděpodobnost a matematická statistika Pravděpodobnost a matematická statistika Mirko Navara Centrum strojového vnímání katedra kybernetiky FEL ČVUT Karlovo náměstí, budova G, místnost 104a http://cmp.felk.cvut.cz/ navara/mvt http://cmp.felk.cvut.cz/

Více

The Brave may not live forever but the cautious do not live at all!

The Brave may not live forever but the cautious do not live at all! The Brave may not live forever but the cautious do not live at all! Z knihy Byznys v plné nahotě od Richarda Bransona Úvodem bych chtěl poděkovat svému školiteli docentu Antonínu Blahovi za jeho podněty

Více

FAKULTA STAVEBNÍ GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA

FAKULTA STAVEBNÍ GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MATICOVÉ ROZKLADY PRO KALMANŮV FILTR Vedoucí práce: doc. RNDr. Milada Kočandrlová, CSc. Katedra

Více

KÓTOVÁNÍ ČSN 01 3130

KÓTOVÁNÍ ČSN 01 3130 KÓTOVÁNÍ ČSN 01 3130 Obdobné mezinárodní normy ISO 129:1985 Technical drawing. Dimensioning. General principles, definitions, methods of execution and specials (Technické výkresy. Kótování. Obecná pravidla,

Více