Právní novinky. Úvodem. Obsah. Květen Strategické uvažování Individuální přístup Špičkový právní tým Dlouhodobé partnerství

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právní novinky. Úvodem. Obsah. Květen 2015. Strategické uvažování Individuální přístup Špičkový právní tým Dlouhodobé partnerství"

Transkript

1 PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Nejúspěšnější kancelář podle počtu nominací a titulů všech sedmi ročníků soutěže Obsah Praxe 2 Ocenění 3 Použití tajně pořízené nahrávky jako důkazu 4 Facebook jako veřejný prostor 4 Novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 5 Ryneš aneb cesta do Lucemburku a zase zpátky 6 Ekonomické sankce EU proti Rusku: postřehy z praxe 9 Změny ve zdanění příjmů souvisejících s účastí osob v obchodních korporacích 12 Prelomené veto prezidenta a schválená novela zákona o verejnom obstarávaní 14 Akademie 16 Naše kancelář 17 Květen 2015 Úvodem Vážení klienti a obchodní přátelé, dovolte mi představit Vám právní novinky kanceláře Havel, Holásek & Partners. V tomto vydání našeho newsletteru vám přiblížíme problematiku novely zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a souvisejících zákonů. Věnovat se budeme také sporu mezi Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a fyzickou osobou, který se týká používání kamerových systémů zpravidla určených pro ochranu majetku či osob. Mezi další důležitá témata patří změny ve zdanění příjmů souvisejících s účastí osob v obchodních korporacích či problematika obchodních sankcí EU vůči Rusku. Věřím, že Vám informace obsažené v Právních novinkách budou k užitku a přeji Vám příjemné jaro. Robert Nešpůrek Partner Klienty nejlépe hodnocená právnická firma v České republice (2010, 2013, 2015) Právnická firma roku v České republice (2011, 2012, 2014, 2015) 1. místo v celkovém počtu realizovaných fúzí a akvizic v České republice ( ) mergermarket 1. místo mezi domácími právnickými firmami ( ) Právní novinky Právnická firma roku v kategorii Fúze a akvizice v České republice (2013, 2014) Strategické uvažování Individuální přístup Špičkový právní tým Dlouhodobé partnerství

2 Služby v oblasti mezinárodního poradenství při transakcích přesahujících hranice České republiky a Slovenska Jaroslav Havel Partner Praha, Bratislava Jan Koval Partner Praha Robert Nešpůrek Partner Praha Václav Audes Partner Praha, Bratislava Náš specializovaný tým poskytuje komplexní právní poradenství a související daňové služby českým a slovenským klientům a mezinárodním společnostem působícím na území České a Slovenské republiky a v zahraničí ve všech odvětvích průmyslu a podnikání. Naše právní a daňové služby při mezinárodních obchodech a transakcích odpovídají rozsahu služeb nejúspěšnějších mezinárodních právnických firem, až 70 % našich případů zahrnuje mezinárodní prvek. Při transakcích přesahujících hranice České a Slovenské republiky úzce spolupracujeme s předními mezinárodními právnickými firmami v celé Evropě, Asii, Americe, Africe i Austrálii, avšak bez exkluzivního vztahu s kteroukoli z nich. Partneři kanceláře se pravidelně účastní oficiálních vládních i dalších podnikatelských misí, exportních konferencí, kongresů, veletrhů v zahraničí a zahraničních vzdělávacích programů a stáží. Pravidelně se setkáváme s klíčovými partnery zahraničních a mezinárodních kanceláří v desítkách zemí světa za účelem poznání tamějších právních trhů a rozvinutí další spolupráce. Při navázání užší spolupráce se průběžně řídíme potřebami svých klientů. Partneři kanceláře také působí jako rozhodci při řešení mezinárodních sporů podle různých mezinárodních pravidel, zejména ICC a UNCITRAL. POSKYTUJEME EXPERTIZU V OBLASTI ZAJIŠŤOVÁNÍ MEZINÁRODNÍCH PRÁVNÍCH A DAŇOVÝCH SLUŽEB: Pavel Kvíčala Partner Praha Peter Šuba Partner Bratislava Peter Valert Partner Praha při zakládání poboček a společných podniků v souvislosti s rozšířením nebo přesunem výroby do zahraničí, včetně pracovněprávních a imigračních aspektů v oblasti mezinárodních holdingových struktur a daňové optimalizace při expanzi do zahraničí v souvislosti s fúzemi a akvizicemi v zahraničí v souvislosti s exportem a dodávkami výrobků, technologií, investičních celků, služeb a stavebních prací do zahraničí, včetně smluvního zajištění vztahů s prostředníky (obchodní zástupci, distributoři), přepravních operací, vázaných obchodů, mezinárodních transakcí a vývozních aliancí v souvislosti s účastí na zahraničních výběrových řízeních v oblasti vstupu na zahraniční kapitálové trhy a obchodování na zahraničních komoditních burzách v oblasti regulace podnikatelských aktivit a ochrany duševního vlastnictví na zahraničních trzích v oblasti financování a pojištění vývozu v oblasti ochrany investic v zahraničí v oblasti mezinárodní arbitráže a při zastupování v soudních a insolvenčních řízeních v zahraničí, resp. se zahraničním prvkem v souvislosti s povolováním spojení soutěžitelů a šetřeními zahraničních soutěžních úřadů a Evropské komise v souvislosti s ochranou před dumpingovým dovozem a před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí mimo EU v oblasti služeb compliance, interních šetření a forenzních auditů Praxe 2

3 HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS JIŽ POČTVRTÉ NEJLEPŠÍ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘÍ V ČR Britská ratingová agentura Who s Who Legal ve svém mezinárodním hodnocení nejlepších právnických firem světa za rok 2015 označila kancelář Havel, Holásek & Partners nejlepší právní kanceláří v České republice, a to již počtvrté za posledních pět let. HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS BYLA VYHLÁŠENÁ NEJLEPŠÍ KANCELÁŘÍ V OBLASTI FÚZÍ A AKVIZIC NA SLOVENSKU Advokátní kancelář Havel Holásek & Partners na Slovensku již podruhé za sebou získala prestižní ocenění Právnická firma roku v oblasti fúzí a akvizic v rámci globálních cen M&A Today Awards, čímž potvrzuje pozici lídra v této oblasti právních služeb ve středoevropském prostoru. HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS BYLA NA SLOVENSKU VYHLÁŠENA PRÁVNICKOU FIRMOU ROKU V KATEGORII M&A Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners na Slovensku získala prestižní ocenění Právnická firma roku v kategorii fúze a akvizice. M&A patří mezi nejvýznamnější oblasti činnosti kanceláře a věnuje se jí tým více než 50 právníků. Výsledky vyhlásili pořadatelé soutěže, společnost EPRAVO.sk společně s týdeníkem TREND. HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS JE NEJŽÁDANĚJŠÍM ZAMĚSTNAVATELEM MEZI ADVOKÁTNÍMI KANCELÁŘEMI Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners se umístila mezi právními firmami na prvním místě v žebříčku nejžádanějších zaměstnavatelů v České republice, který již počtvrté zveřejnila Asociace studentů a absolventů. Ocenění 3

4 zásah do práva na soukromí osoby, jejíž mluvený projev je zaznamenán, je ospravedlnitelný zájmem na ochraně slabší strany právního vztahu, jíž hrozí závažná újma... příspěvky na Facebooku není možné považovat za paušálně veřejné... Použití tajně pořízené nahrávky jako důkazu V nálezu II. ÚS 1774/14 z Ústavní soud posoudil případ, kdy v pracovněprávním sporu žalobce tvrdil, že mu byla neplatně dána výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost. Ve skutečnosti se totiž mělo jednat o odplatu zaměstnavatele za kritiku jednoho z členů nejvyššího vedení. Toto své tvrzení žalobce dokládal nahrávkou, kterou tajně pořídil ze svého rozhovoru s jedním ze svých nadřízených. Obecné soudy však došly k závěru, že takový důkaz je nepřípustný, poněvadž jím bylo zasaženo do osobnostních práv nahrávaného nadřízeného. Ústavní soud označil tuto úvahu za krajně formalistickou a připomněl, že i v případě konfliktu práva na ochranu osobnosti a práva na ochranu legitimních zájmů jiného je nutno provést test proporcionality. V tomto případě bylo jednoznačné, že zásah do práv nahrávané osoby byl minimální, jelikož ta nepronášela žádná vyjádření osobního charakteru. Naopak zájem zaměstnance na prokázání nezákonného postupu zaměstnavatele byl zásadní. Facebook jako veřejný prostor Ústavní soud se také nedávno v rámci nálezu III. ÚS 3844/13 vyjádřil k povaze nového celospolečenského fenoménu, totiž sociální sítě Facebook. Stěžovateli v uvedené věci byla uložena policejním orgánem pořádková pokuta za to, že před svědky a poškozenými snižoval jeho vážnost, a to právě prostřednictvím Facebooku. Pokuta byla uložena za příspěvky na facebookovém účtu stěžovatele, které skutečně příslušníky orgánu hrubě urážely; součástí deliktu pak mělo být dokonce i tzv. olajkování urážlivých příspěvků od jiných uživatelů. Ústavní soud správně zhodnotil, že příspěvky na Facebooku není možné považovat za paušálně veřejné. Komunikace na této sociální síti má totiž několik modalit, od soukromého chatu mezi dvěma uživateli, přes příspěvky, které mohou vidět jen vybraní uživatelé označení jako přátelé, až po skutečně veřejné příspěvky, k nimž má přístup kdokoliv. Pokud ovšem policejní orgán získal informace o neveřejných příspěvcích stěžovatele z výslechu jednoho z jeho facebookových přátel, nebylo správné takové příspěvky považovat za veřejné. František Korbel Partner Použitelnost záznamu rozhovoru pořízeného soukromou osobou bez vědomí nahrávané osoby jako důkazu v příslušném řízení je závislá na poměřování chráněných práv a zájmů, které se v této soukromé sféře střetávají. Zásah do práva na soukromí osoby, jejíž mluvený projev je zaznamenán, je ospravedlnitelný zájmem na ochraně slabší strany právního vztahu, jíž hrozí závažná újma (včetně např. ztráty zaměstnání). Opatření jediného nebo klíčového důkazu touto cestou je analogické k jednání za podmínek krajní nouze či dovolené svépomoci. Právní novinky 4

5 V důsledku přijetí novely zákona se podstatně zvýší možnost environmentálních organizací napadat záměry, které mají potenciální závažný vliv na životní prostředí. Josef Hlavička Partner Jiří Buryan Senior Associate Kateřina Staňková Associate Novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí Dne vstoupil v účinnost zákon č. 39/2015 Sb., kterým byl negativnímu závěru malé EIA tak dle Zákona překvapivě nenáleží jiné novelizován zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí dotčené veřejnosti, např. vlastníkům sousedních pozemků. Výše zmíněné a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů environmentální organizace budou také moci proti rozhodnutí o negativním ( Zákon ). Novela Zákona je dle důvodové zprávy především výsledkem závěru zjišťovacího řízení podat žalobu, o níž je soud povinen rozhodnout snahy vyhovět požadavkům vzneseným Evropskou komisí, dle které do 90 dní. stávající znění Zákona nesprávně transponuje směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných Výstupem posuzování v rámci velké EIA se nově stává závazné stanovisko a soukromých záměrů na životní prostředí. Tato novela bude mít dle 149 Správního řádu, v důsledku čehož odpadá stávající možnost pravděpodobně omezenou dobu trvání vzhledem k připravované velké diskrece orgánů rozhodujících v navazujících řízeních při zvažování, novele stavebního zákona, která by měla zakotvit tzv. jednotné povolovací které podmínky stanovené v rámci procesu EIA do svého rozhodnutí řízení, tj. spojení procesu EIA (a dalších procesů) s územním a stavebním zahrnou a které nikoli. Obsah stanoviska EIA se tak stává závazným řízení. pro výrokovou část navazujících rozhodnutí správních orgánů (typicky územní rozhodnutí). Přezkum závazného stanoviska EIA není Zákonem Novelou Zákona dochází k zásadní změně povahy procesu EIA a zvýšení nijak upraven. Bude proto přezkoumatelné stejně jako každé jiné závazné jeho důležitosti v rámci navazujících povolovacích řízení. Mění se totiž stanovisko dle 149 Správního řádu v rámci odvolání proti rozhodnutí mj. povaha výstupů zjišťovacího řízení (tzv. malé EIA ), jakož i výstupů v navazujícím řízení, a to postupem dle 149 odst. 4 Správního řádu. posuzování vlivů provedení záměru na životní prostředí jako takového Výše zmíněné environmentální organizace mají přitom nově (tzv. velká EIA ). Novela také vypouští ustanovení 23 odst. 14 Zákona možnost podat řádný opravný prostředek proti vydanému povolení (ve znění před novelou), kterým bylo vyloučeno použití Správního řádu na v navazujícím řízení bez ohledu na to, zda se tohoto řízení v prvním zjišťovací řízení. stupni aktivně účastnily či nikoli. Tyto organizace pak také budou moci podat proti odvolacímu rozhodnutí správní žalobu, o níž je soud povinen V případě pozitivního závěru malé EIA (tj. pokračuje se v posuzování rozhodnout do 90 dnů a které bude moci přiznat odkladný účinek (resp. v rámci velké EIA) bude namísto dosavadního nezávazného vyjádření nařídit předběžné opatření), bude-li hrozit nebezpečí, že realizací záměru výsledkem usnesení, které se pouze poznamenává do spisu. Odvolání může dojít k závažným škodám na životním prostředí. proti takovému usnesení nebude přípustné. Negativní závěr zjišťovacího řízení bude mít oproti tomu formu rozhodnutí, proti kterému se dle 7 Novela nově zavádí institut tzv. verifikačního stanoviska, jehož smyslem odst. 6 Zákona bude moci odvolat oznamovatel záměru (i když není bude ověřit, že u záměru předkládaného do navazujícího řízení nedošlo zřejmé, proč by tak činil) a také environmentální organizace, které vznikly oproti stavu záměru posouzenému procesem EIA ke zvýšení negativního alespoň 3 roky před dnem zveřejnění informací o zjišťovacím řízení, nebo vlivu na životní prostředí. které podporuje svými podpisy nejméně 200 osob. Právo odvolání proti Právní novinky 5

6 Nejvyšší správní soud označil český zákon za příliš paušalizující ve srovnání s některými sofistikovanými pravidly v zahraničí Ryneš aneb cesta do Lucemburku a zase zpátky Rok 2014 byl z pohledu upřesňujících výkladů Soudního dvora rovněž snímala okno, které v posledních dvou letech neznámý útočník Evropské unie týkajících se soukromí poměrně plodný. Zatímco se pravidelně rozbíjel, část úzké ulice a protější dům. Podle spekulací útoky stále ještě hovoří o důsledcích slavného případu Google, poněkud souvisely s jeho prací novináře, jelikož často odhaloval nepříjemné pravdy menší spor mezi fyzickou osobou a českým Úřadem pro ochranu dokumentující život na maloměstě. Nedlouho po instalaci kamery došlo osobních údajů ( Úřad ) dospěl v Lucemburku do závěrečné fáze k dalšímu útoku; podle záznamu dvě osoby rozbily okno prakem. Na v prosinci. Jeho dopad na občany EU však nemusí být o nic méně základě trestního stíhání zahájeného Policií ČR jeden z obviněných podal významný, neboť se týkal jevu, jehož rozmach jsme jistě všichni stížnost u Úřadu a příběh se začal odvíjet dvěma směry, z nichž ani jeden zaznamenali používání kamerových systémů zpravidla určených neměl pro pana Ryneše šťastný konec. Zaprvé trestní soud rozhodl, že ze pro ochranu majetku či osob. záznamů nelze pachatele identifikovat, a útočníci byli obvinění zproštěni. Zadruhé Úřad dospěl k závěru, že kamerový záznam představuje Předběžná otázka zpracování osobních údajů a že došlo k porušení těchto povinností: Dne 11. prosince 2014 Soudní dvůr vydal rozsudek v žádosti o rozhodnutí nebyl získán souhlas subjektů údajů, subjekty údajů nebyly informovány o předběžné otázce podané Nejvyšším správním soudem České republiky a nebyla splněna informační povinnost o tomto zpracování vůči Úřadu. ve věci C-212/13 František Ryneš proti Úřadu. Předběžná otázka se Následně byla panu Rynešovi udělena pokuta ve výši Kč. Tato týkala výkladu čl. 3 odst. 2 směrnice 95/46/EU o ochraně osobních symbolická částka měla podle Úřadu odrážet okolnosti, za nichž údajů ( Směrnice ) vylučujícího některé druhy zpracování dat z její k porušení pravidel ochrany osobních údajů došlo. působnosti. Český soud chtěl především vyjasnit výjimku vztahující se na domácí činnosti, podle níž se pravidla ochrany osobních údajů Boj o výklad výjimky nevztahují na zpracování údajů fyzickou osobou při výkonu činností, které V prvním odvolání proti rozhodnutí Úřadu soud v plném rozsahu potvrdil mají výlučně osobní či domácí povahu. Dalo by se říct, že tuto výjimku argumenty Úřadu. Poslední možností tak bylo požádat o přezkoumání Soudní dvůr celkem jasně vyložil před více než 10 lety ve věci Lindqvist věci Nejvyšší správní soud (NSS). NSS evidentně váhal, zda by se na (C-101/01). Avšak současný případ nebyl tak jednoznačný jako běžné používání kamer k ochraně vlastního majetku nebo života (proti trestné zveřejňování osobních údajů na internetu, kterého se týkal původní případ. činnosti) mohla vztahovat výjimka týkající se tzv. domácí činnosti. NSS v této souvislosti poukázal na odlišnou praxi v členských státech Evropské Kauza z malého města unie, např. zákony o ochraně osobních údajů v Rakousku, ve Španělsku Příběh pana Ryneše začal v roce 2007, kdy se snažil chránit sebe, svou a v Belgii se na tuto formu zpracování osobních údajů vztahují, zatímco rodinu a svůj majetek tím, že na svůj dům nainstaloval stacionární kameru, ve Velké Británii nebo Irsku je praxe opačná. NSS citoval britský Úřad která umožňovala sledování a nahrávání vstupu do domu. Kamera komisaře pro informace (ICO), podle něhož je použití kamer pro omezené Právní novinky 6

7 NSS potvrdil, že povinnosti notifikace kamerového systému Úřadu s ohledem na vyžadované principy obecnosti zprostit nelze osobní účely z aplikace [zákona na ochranu osobních údajů] vyloučeno. To se vztahuje na případy, kdy fyzická osoba kamerový systém používá k ochraně svého bydliště před vloupáním i v případě, že kamera snímá ulici nebo jiné oblasti v blízkosti jejího bydliště. NSS proto Soudní dvůr požádal o rozhodnutí, zda čl. 3 odst. 2 druhá odrážka Směrnice musí být vykládán v tom smyslu, že provozování kamerového systému, při kterém je obrazový záznam zachycující osoby ukládán formou nekonečné smyčky do takového nahrávacího zařízení, jako je pevný disk umístěný fyzickou osobou na jejím rodinném domě za účelem ochrany majetku, zdraví a života majitelů domu, přičemž takovýto systém zabírá též veřejné prostranství, představuje zpracování údajů prováděné pro výkon výlučně osobních či domácích činností ve smyslu uvedeného ustanovení. Následné rozhodnutí Soudního dvora lze mezi jinými tendencemi v rozšiřující se oblasti regulace ochrany údajů chápat jako logický krok. Já však nejsem přesvědčen o tom, že z jeho důsledků budeme mít jasný prospěch. Je zajímavé, že Evropská unie není v této otázce jednotná (jak shrnul generální advokát Niilo Jääskinen ve svém vyjádření k této věci). Zatímco rakouská, portugalská a španělská vláda, Evropská komise a Úřad byli proti uplatnění této výjimky, vláda česká (zastoupená názorem Ministerstva vnitra povšimněte si nesouhlasu s Úřadem), italská, polská a vláda Spojeného království trvaly na názoru, že na takovéto zpracovávání, i když kamery sledují veřejné prostranství, by se regulace na základě Směrnice vztahovat neměla. Generální advokát pak vyjádřil svůj názor a objasnil argumenty, podle nichž se výjimka týkající se osobních a domácích činností v tomto případě nepoužije. Vzhledem k tomu, že Soudní dvůr nezopakoval všechny jeho argumenty, zmíním je níže zvlášť. Působnost směrnice a obecný princip použitelnosti výjimek Předně by působnost výjimky (a evropského práva obecně) neměla záviset na vůli zpracovatele údajů. Proto i kdyby byl kamerový systém určen k ochraně pouze jediné osoby (nebo jejích nejbližších příbuzných), nemělo by to sloužit jako podklad pro rozhodnutí, zda se Směrnice použije. V takovém případě by to znamenalo právní nejistotu, pokud zpracovatel údajů v budoucnosti změní názor. Proto posouzení vycházelo čistě z restriktivního výkladu výjimky týkající se osobních a domácích činností: výjimka se může vztahovat pouze na činnosti, které jsou výlučně osobní či domácí. Soudní dvůr se pak dále zabýval pouze otázkou výlučnosti : jelikož bylo sledováno veřejné prostranství, činnosti se neměly omezovat pouze na osobní nebo domácí okruh dotčených osob. Podmínka výlučnosti tedy splněna nebyla. Ačkoliv se tím předběžná otázka nezabývala, Soudní dvůr zřejmě s ohledem na absurdní situaci pana Ryneše (evidentně si chránícího své oprávněné zájmy, a přitom pokutovaného za porušení formálních pravidel) dále podotkl, že právo zpracovávat osobní údaje za účelem ochrany svých oprávněných zájmů lze i tak uplatnit na základě několika výjimek, o nichž se Směrnice zmiňuje, například zpracovávání osobních dat bez souhlasu subjektu údajů (článek 7 písm. f)), poskytování méně informací o zpracování (článek 11 odst. 2) a řady dalších odchylek, mezi něž patří principy týkající se kvality údajů (článek 6 odst. 1), právo na přístup (článek 12) a zveřejňování zpracování, resp. notifikační povinnost vůči Úřadu (článek 21). Všechny tyto odchylky musí být nějakým způsobem zavedeny do vnitrostátního práva. Pokud tomu tak není, musí správce splnit veškeré požadavky stanovené ve Směrnici. Zpátky doma Rozsudek Soudního dvora vzal NSS poměrně rychle na vědomí a již po dvou měsících vydal své rozhodnutí (1 As 113/2012), které překvapivě na rozdíl od rozhodnutí o předběžné otázce, jejíž výsledek zbořil jeden z argumentů obrany pana Ryneše, dopadlo pozitivně. NSS totiž dosavadní rozhodnutí v kauze Ryneš zrušil a věc vrátil zpět k novému řízení Úřadu, Právní novinky 7

8 Robert Nešpůrek Partner Richard Otevřel Senior advokát přitom ve svém rozsudku učinil několik zajímavých postřehů, které jsou vzkazem jak pro českého zákonodárce, tak pro Úřad samotný. Předně NSS označil český zákon za příliš paušalizující ve srovnání s některými sofistikovanými pravidly v zahraničí, čímž poukázal na to, co Soudní dvůr uvedl v závěru zatímco Směrnice umožňuje při vnitrostátní transpozici využít řadu výjimek (a více či méně účinně negovat nebezpečnou paušalizaci obecně aplikovaných pravidel), český zákon tuto Směrnici v podstatě pouze jednoduše opisuje a daných výjimek nevyužívá. Nutno podotknout, že před časem se Úřad pokoušel o prosazení zvláštní úpravy týkající se kamerových systémů a právě zjednodušení pro domácí bezpečnostní systémy v návrzích bylo obsaženo, nicméně po opuštění této iniciativy naopak administrativní aparát Úřadu zvolil represivnější přístup v několika podobných kauzách majících dokonce kriminální podtext jako u pana Ryneše. Že však Úřad možná vnitřně s tímto tématem stále bojuje, naznačila další poznámka NSS, když odmítl ponechat v platnosti sankci (byť symbolickou) v situaci, kdy samotný Úřad není konzistentní v informacích, které zveřejňuje. Pokud tak v posledních letech v jedněch materiálech či případech poukazuje na přísný postup vůči provozovatelům kamerových systémů a v jiných naopak nabádá účastníky k řešení sporů plynoucích z instalací kamer občanskoprávní cestou (tedy podle úpravy sousedských vztahů), nemohou se adresáti spolehnout na to, jak mají být příslušná pravidla vykládána, a pak ani Úřad nemůže takto zmatené účastníky pokutovat. NSS také uštědřil Úřadu políček v otázce posuzování přiměřenosti a adekvátnosti provozu kamerového systému, když striktní požadavek vůbec nezasahovat do práv okolních subjektů (Úřad radí, jak vhodně namířit kamery, aby tento požadavek splnily) považuje za smutný důkaz toho, že je [Úřad] naprosto odtržen od reálií běžného života. Nakonec NSS potvrdil, že povinnosti notifikace kamerového systému Úřadu s ohledem na vyžadované principy obecnosti zprostit nelze. S tímto závěrem se za stávající právní úpravy lze ztotožnit, nicméně Úřad jen pár dní po rozsudku NSS vydal stanovisko č. 1/2015 k provozování kamery v motorovém vozidle se záběrem mimo toto vozidlo, ve kterém notifikační povinnost negoval. Ačkoliv lze takový výklad vítat, nemyslím si, že tím Úřad nabídl vyšší úroveň konzistence, kterou by adresáti právních norem, které Úřad společně se soudní mocí vykládají, měli oprávněně očekávat. Pokud však Úřad rozsudek komentuje slovy především špatná zpráva pro všechny občany ČR, je možné očekávat i cokoliv jiného a jasných odpovědí se nejspíše v nejbližší době opět nedočkáme. Právní novinky 8

9 je zakázáno prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet zboží a technologie dvo jího užití jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Rusku nebo pro použití v Rusku, pokud uvedené položky jsou nebo by mohly být celé nebo z části určeny pro vojenské použi tí nebo pro vojenské koncové uživatele Ekonomické sankce EU proti Rusku: postřehy z praxe Ekonomické sankce, které EU uvalila na Rusko v návaznosti na destabilizaci Ukrajiny, mají přímý dopad na řadu podnikatelských subjektů a jejich aktivit v zemích EU. Výklad a aplikace předpisů, jež tyto sankce ukládají, přitom může vést k řadě sporných otázek, destabilizujícím situaci na Ukrajině, které vstoupilo v platnost dnem 1. srpna Toto nařízení bylo později novelizováno prostřednictvím nařízení č. 960/2014 ze dne a nařízení č. 1290/2014 ze dne (společně dále jen Nařízení ). a to skutkových i právních. Nejistota při výkladu sankcí může být umocněna politickou citlivostí tématu. Při transakcích, na něž mohou sankce dopadat, je proto třeba nejvyšší obezřetnosti. V souladu s Nařízením je zakázáno prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet zboží a technologie dvojího užití jakékoli fyzické čiprávnické I. Úvod osobě, subjektu nebo orgánu v Rusku anebopro použití v Rusku, pokud uvedené položky jsou, nebo by mohly být celé, či z části určeny pro V reakci na protiprávní anexi Krymu a záměrnou destabilizaci Ukrajiny vojenské použití, respektive pro vojenské koncové uživatele. Evropská unie, stejně jako např. USA či jiné země, uvalila na Rusko řadu sankčních opatření. Tyto sankce zahrnují diplomatická opatření, odmítnutí víza a zmrazení majetku konkrétních osob a podniků v Rusku až po opatření zaměřená na sektorovou spolupráci a výměnu s Ruskem (ekonomické sankce). Pokud se vývoz týká plnění závazku vyplývajícího ze smlouvy nebo dohody uzavřené přede dnem , může být po posouzení žádosti povolení uděleno. Uvedeným zákazem není dotčen vývoz zboží a technologií dvojího užití, včetně zboží a technologií pro kosmické odvětví, pro nevo-jenské použití, respektive pro nevojenské koncové uživatele. Účelem tohoto příspěvku není vyčerpávající popis všech omezení, která pro podniky plynou. Cílem je podat stručný popis základních pravidel a na Vývozci jsou povinni podat žádost o vývozní povolení pro zboží dvojího použití k Ministerstvu průmyslu a obchodu ( MPO ). jejich pozadí nastínit některé problémy, k nimž uplatnění sankcí může vést a které je vhodné před realizací zamýšlené transakce právně posoudit. Zbožím a technologiemi dvojího užití jsou položky uvedené na seznamu II. Základní pravidla v příloze I Nařízení Komise (EU) č. 1382/2014 ze dne Vedle toho je zakázán jakýkoli dovoz a vývoz zbraní a vojenského materiálu do/z Ekonomické sankce jsou obsaženy zejména v Nařízení Rady (EU) č. 833/2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska Ruska, přičemž tento zákaz dopadá na všechny položky uvedené na tzv. společném vojenském seznamu. Právní novinky 9

10 za určitých podmínek se zakazuje mj. přímý či nepřímý nákup nebo prodej převoditelných cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, vydaných vyjmenovanými subjekty, zprostředkování či pomoc při jejich vydávání nebo jakékoli obchodování s nimi... Vedle toho platí též zákaz poskytovat financování a finanční pomoc, která souvisí se zbožím a tech-nologiemi na společném vojenském seznamu, či popř. se zbožím a technologiemi dvojího užití, pokud jsou, nebo by mohly být zcela či z části určeny pro vojenské použití, respektive pro vojenské koncové uživatele. Financování nebo finanční pomoc zahrnuje zejména dotace, půjčky a pojištění vývozního úvěru pro jakýkoli prodej, dodávky, převod či vývoz těchto položek anebo pro poskytování související technické pomoci jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu v Rusku nebo pro použití v Rusku. Tím není dotčeno plnění závazků vyplývajících ze smluv nebo dohod, které byly uzavřeny přede dnem 1. srpna 2014, ani poskytování pomoci nezbytné pro údržbu a bezpečnost stávajících kapacit v Unii. O povolení výjimek ze zákazu financování rozhoduje Ministerstvo financí ( MF ). Sankce zapovídají též určité operace na kapitálových trzích. Za určitých podmínek se zakazuje mj., přímý či nepřímý nákup nebo prodej převoditelných cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, vydaných vyjmenovanými subjekty (např. Sberbank, VTB Bank, Gazprombank), zprostředkování či pomoc při jejich vydávání nebo jakékoli obchodování s nimi. Vedle toho se zakazuje přímo či nepřímo uzavírat jakékoli ujednání anebo se účastnit jakéhokoli ujednání s cílem poskytnout nové půjčky nebo úvěry se splatností delší než 30 dnů jakémukoli vyjmenovanému subjektu po Rovněž z tohoto zákazu existuje několik výjimek. Daný zákaz se tak nevztahuje např. na půjčky nebo úvěry, jejichž specifickým a doloženým cílem je zajištění financování pro nezakázaný vývoz nebo dovoz zboží a nefinančních služeb mezi Unií a kterýmkoli třetím státem (např. Ruskem). III. Potenciální problémy v praxi Mají-li sankce na zamýšlenou transakci dopadat, je třeba, aby tato transakce spadala současně do věcné, osobní a časové působnosti příslušných sankcí, resp. právních norem, v nichž jsou obsaženy. Posouzení, zda jsou tyto podmínky splněny, může být v některých případech poměrně jednoduché, v jiných však může vést ke vzniku složitých otázek, a to skutkových i právních. Jednou z hlavních otázek bývá, zda uvažovaná transakce spadá do věcného rozsahu restriktivních opatření, typicky zda předmět transakce představuje zboží dvojího užití. Zatímco v řadě situací bude zcela zřejmé, že se o takové zboží (ne)jedná, v některých případech bude třeba tuto otázku pečlivě posoudit z hlediska povahy daného zboží, zejm. jeho technických vlastností, výkonnostních parametrů, složení, funkčního užití apod. (viz příloha I nařízení č. 1382/2014). S ohledem na obtíže, které mohou být s tímto posouzením spjaty, strany transakce často usilují o efektivní metodu k zajištění souladu. Jedním ze způsobů, ke kterým se uchylují, je např. prohlášení výrobce o tom, Právní novinky 10

11 že dodávané zboží není zbožím dvojího užití. Navzdory komfortnosti takového řešení je diskutabilní, nakolik může jednostranné prohlášení výrobce (subjektu se zájmem na vývozu) poskytnout jinému zúčastněnému subjektu (např. financující bance) právní jistotu a zbavit ho případné odpovědnosti v situaci, kdy by se dané prohlášení ukázalo jako nesprávné. Z tohoto úhlu pohledu lze namísto prohlášení výrobce doporučit posudek nezávislé třetí strany, typicky např. soudního znalce apod. IV. Závěr S ohledem na tyto zkušenosti se doporučuje transakce, na něž se mohou sankce vztahovat, pečlivě posoudit z hlediska všech relevantních aspektů. Kromě právního posouzení, případně znaleckého posudku, lze uvažovat též o konzultaci s příslušnými orgány (MF, resp. MPO), které by měly být připraveny, vzhledem k veřejnoprávní povaze sankcí, poskytnout zúčastněným subjektům dostatečně jasná vodítka. Pavel Kvíčala Partner Roman Barinka Advokát V jiných situacích může být diskutabilní to, zda uvažovaná transakce spadá do osobní působnosti restriktivních opatření, např. zda je koncový uživatel společností civilního nebo vojenského charakteru. Problémy tak mohou vznikat např. v situaci, kdy příjemcem zboží dvojího užití je sice společnost vyrábějící produkty výlučně pro civilní užití, jež je však součástí holdingové skupiny, která převážně vyrábí vojenská zařízení. V takové situaci bude zapotřebí, aby dotčená strana byla schopna přesvědčivě prokázat existenci dostatečných záruk, které zajistí, že zboží bude využito skutečně deklarovaným civilním uživatelem, resp. pro civilní účely. Princip předběžné opatrnosti nabývá na významu zejména ve světle sankcí, které mohou být tuzemskými orgány za porušení restriktivních opatření uloženy. Tyto mohou zahrnovat pokuty ve výši v řádu několika milionů, v krajním případě až 50 mil. Kč, a propadnutí věci. V úvahu připadá též uplatnění trestněprávní odpovědnosti, kdy za trestný čin porušení mezinárodních sankcí lze uložit i trest odnětí svobody ve výši až 8 let. Právní novinky 11

Doplnění informace pro výrobce a vývozce k sankčním opatřením proti Ruské federacy

Doplnění informace pro výrobce a vývozce k sankčním opatřením proti Ruské federacy Doplnění informace pro výrobce a vývozce k sankčním opatřením proti Ruské federacy S případnými dotazy k uvedené problematice se můžete obracet na Zelenou linku pro export bezplatně na tel. čísle 800 133

Více

Sankce vůči Ruské federaci ve vztahu k činnosti Licenční správy. Sankce vůči Ruské federaci ve vztahu k činnosti Licenční správy 1

Sankce vůči Ruské federaci ve vztahu k činnosti Licenční správy. Sankce vůči Ruské federaci ve vztahu k činnosti Licenční správy 1 ve vztahu k činnosti Licenční správy Sankce vůči Ruské federaci ve vztahu k činnosti Licenční správy 1 Akty EU zavádějící sankce vůči Ruské federaci (RF) 1. Rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP o omezujících

Více

ROZHODNUTÍ RADY 2014/512/SZBP ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině

ROZHODNUTÍ RADY 2014/512/SZBP ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině 31.7.2014 L 229/13 ROZHODNUTÍ RADY 2014/512/SZBP ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu

Více

Právní aspekty podnikání v Bulharsku

Právní aspekty podnikání v Bulharsku Právní aspekty podnikání v Bulharsku Martin Vacek Ředitel PETERKA & PARTNERS, Sofie www.peterkapartners.com Ochrana zahraničních investic Úprava systému podpory zahraničních investic od 17.3.2009: Došlo

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise, 12.9.2014 L 271/3 NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 960/2014 ze dne 8. září 2014, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině RADA

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 104/2007-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Obsah Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014... 3 NEWSLETTER 2/2014 2/6 Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014 Technická novela zákona o veřejných zakázkách a vliv nového

Více

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb., vyhlášky č. 110/2004 Sb., vyhlášky č. 617/2004 Sb., vyhlášky č. 277/2006 Sb. a vyhlášky č. 64/2012 Sb.

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb., vyhlášky č. 110/2004 Sb., vyhlášky č. 617/2004 Sb., vyhlášky č. 277/2006 Sb. a vyhlášky č. 64/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

EIA PO NOVELE 2015. Pro stavební úřady

EIA PO NOVELE 2015. Pro stavební úřady EIA PO NOVELE 2015 Pro stavební úřady Novela zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, (viz zákon č. 39/2015 Sb.,), účinná od 1. 4. 2015, přináší významné změny: -v právní úpravě

Více

484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 18. prosince 2000,

484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 18. prosince 2000, 484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU Obsah 1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU......... 2 1.1 Obecná právní úprava obchodního zákoníku a pojmy zde použité..... 2 1.2 Ovládací smlouva podle

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000,

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení Strana 560 Sbírka zákonů č. 38 / 2008 Částka 11 38 ZÁKON ze dne 17. ledna 2008 o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující

Více

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb.

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb. 484/2000 Sb.. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení

Více

ČÁST PRVNÍ. HLAVA I Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ. HLAVA I Obecná ustanovení Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 484/2000 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny... - znění dle 64/12 Sb. 484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Afs 4/2003-64 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK Daňové poradenství

KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK Daňové poradenství KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK Daňové poradenství Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík (KŠB), založená v roce 1990, je jednou z největších advokátních kanceláří v České republice. Poskytuje komplexní právní a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 As 45/2006-87 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr.

Více

Nový občanský zákoník a právo stavby. Martin Bohuslav únor 2013

Nový občanský zákoník a právo stavby. Martin Bohuslav únor 2013 Nový občanský zákoník a právo stavby Martin Bohuslav únor 2013 POZOR Rok 2013 je nutné věnovat přípravě na rozsáhlé změny občanského a obchodního práva od 1. ledna 2014! 2 2013 Deloitte Česká republika

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í : č. j. 3 Ads 30/2006-49 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: JUDr.

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Fúze a akvizice Restrukturalizace. Obchodní právo. Bankovnictví, finance, leasing. Nemovitosti a stavební právo. Sporná agenda, správa pohledávek

Fúze a akvizice Restrukturalizace. Obchodní právo. Bankovnictví, finance, leasing. Nemovitosti a stavební právo. Sporná agenda, správa pohledávek 2014 Obchodní právo Fúze a akvizice Restrukturalizace Bankovnictví, finance, leasing Nemovitosti a stavební právo Sporná agenda, správa pohledávek Vážené dámy, Vážení pánové, dovolujeme si vám představit

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

Stavební fórum Daňové novinky Roman Ženatý. Říjen 2012

Stavební fórum Daňové novinky Roman Ženatý. Říjen 2012 Stavební fórum Daňové novinky Roman Ženatý Říjen 2012 Daň z příjmů schválené legislativní změny od roku 2013 Zaokrouhlování srážkové daně (zák. č. 192/2012 Sb., účinnost od 1. 1. 2013) Základ daně i daň

Více

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura Pracovní překlad RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura (2000/383/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163.

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163. Vážení klienti, dovolujeme si Vám prezentovat novinky na poli práva, kdy v rámci Legislativy došlo k průlomovému rozhodnutí Ústavního soudu České republiky. V tomto čísle si Vás dovolujeme upozornit zejména

Více

Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš

Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš Šikanózní insolvenční návrhy Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš 8. prosince 2010 Úvodní shrnutí prezentace 1. Šikanózní insolvenční návrh 2. Zahájení insolvenčního řízení (srovnání různých právních

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S

Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S P R O F I L K A N C E L Á Ř E Advokátní kancelář

Více

SPECIFIKA FÚZÍ FONDŮ KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ S PROJEKTOVÝMI SPOLEČNOSTMI

SPECIFIKA FÚZÍ FONDŮ KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ S PROJEKTOVÝMI SPOLEČNOSTMI SPECIFIKA FÚZÍ FONDŮ KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ S PROJEKTOVÝMI SPOLEČNOSTMI Ing. Tomáš PACOVSKÝ 1 Obsah / Obecně ke zdanění fondů / Výplata zisku fondu / Fúze společností / Daňové dopady fúzí společností

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2014 únor 2014

Více

k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v následujícím znění:

k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v následujícím znění: Stanovisko č. 1 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 9. 11. 2012 k návrhu změny vodního zákona k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu

Více

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1 Nemovitostní fondy v roce 2009 www.apogeo.cz 1 Úvod / ZÁKON 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 337/2005 Sb., zákon č. 57/2006 Sb., zákon č. 70/2006 Sb., zákon

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy 47/2002 Sb. ZÁKON ze dne 11. ledna 2002 o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění

Více

Audit hodnocení VKS z pohledu zákona 418/2011Sb.

Audit hodnocení VKS z pohledu zákona 418/2011Sb. Audit hodnocení VKS z pohledu zákona 418/2011Sb. Zákon 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob (TOPO) a řízení proti nim Cílem tohoto zákona, který vstoupil v České republice v účinnost dnem

Více

Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID

Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID Obsah 1. Úvodní ustanovení... 1 2. Kategorie zákazníků... 1 2.1 Neprofesionální zákazník... 1 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz STANOVISKO č. 1/2007 červen 2007 Stanovisko k aplikaci práva na ochranu osobních údajů při poskytování informací

Více

Praktické otázky vyplývající ze vztahu ČNB k vybraným mezinárodním obchodním operacím

Praktické otázky vyplývající ze vztahu ČNB k vybraným mezinárodním obchodním operacím Praktické otázky vyplývající ze vztahu ČNB k vybraným mezinárodním obchodním operacím V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U

Více

Poznámky k praktické aplikaci požadavků Aarhuské úmluvy v ČR (zejména v soudní praxi) Seminář o českém předsednictví EU Praha, 21.11.2008 Pavel Černý, EPS Hlavní body zkušenosti (problémy) s využíváním

Více

Změny ve zdaňování fyzických osob

Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob I. Snížení sazby daně z příjmů fyzických osob na 15 % v roce 2008 a 12,5 % Zrušení progresivní sazby, zavedení lineární sazby Změna kalkulace

Více

Finanční právo. 1. seminář 4. října 2013

Finanční právo. 1. seminář 4. října 2013 Finanční právo 1. seminář 4. října 2013 Daňové právo Daňové právo je součástí zvláštní části finančního práva, řadí se do veřejnoprávních práv (převažuje zde kogentní úprava, práva a povinnosti vznikají

Více

Směrnice o platebních službách na vnitřním trhu

Směrnice o platebních službách na vnitřním trhu MINISTERSTVO FINANCÍ ČR ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA VÝSLEDEK VEŘEJNÉ KONZULTACE Směrnice o platebních službách na vnitřním trhu 1 VÝSLEDEK VEŘEJNÉ KONZULTACE Směrnice o platebních službách na vnitřním trhu Ministerstvo

Více

Návrh ZÁKON. ze dne 2015,

Návrh ZÁKON. ze dne 2015, III. Návrh ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a

Více

Poplatky za bankovní záruky

Poplatky za bankovní záruky Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. Referent: Ing. Martincová, tel.

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2012 květen 2012 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2012 květen 2012 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 04_2012 květen

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT Ústavu oceňování majetku při Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava 1 Děkan Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity

Více

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr)

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Interinstitucionální spis: 2013/0025 (COD) 7768/15 ADD 1 REV 1 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR.

Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR. Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: posta@uoou.cz Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR. STANOVISKO č. 2/2004 leden 2004, aktualizace červenec

Více

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Vymáhání pohledávky v soudním

Více

Vážení klienti, tým advokátní kanceláře HAVLÍČEK & JANEBA

Vážení klienti, tým advokátní kanceláře HAVLÍČEK & JANEBA Vážení klienti, v rámci tohoto čísla si Vám dovolujeme zaslat přehled aktuální judikatury, dále si Vás dovolujeme seznámit s aktuálními legislativními změnami a závěrem naleznete aktuální téma týkající

Více

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smluvní strany: Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365

Více

Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil. 21. ledna 2012, Hradec Králové

Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil. 21. ledna 2012, Hradec Králové Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil 21. ledna 2012, Hradec Králové Zkvalitnění podnikatelského prostředí Rekodifikace civilního

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 71/2013-26 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Josefa

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Duben 2012 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem na samosprávu Veřejnoprávní korporace vlastní majetek

Více

Competition Flash. Úvodem. Pravidlo de minimis a jeho novelizace 2014. Srpen 2014

Competition Flash. Úvodem. Pravidlo de minimis a jeho novelizace 2014. Srpen 2014 Nejúspěšnější kancelář podle počtu nominací a titulů všech šesti ročníků soutěže Pravidlo de minimis a jeho novelizace 2014 Úvodem Vážení klienti a obchodní přátelé, v tomto vydání bychom Vás rádi seznámili

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

Povinnosti územních samospráv a jejich úřadů při zpracování osobních údajů poznatky z praxe, nejčastější problémy a dotazy

Povinnosti územních samospráv a jejich úřadů při zpracování osobních údajů poznatky z praxe, nejčastější problémy a dotazy Povinnosti územních samospráv a jejich úřadů při zpracování osobních údajů poznatky z praxe, nejčastější problémy a dotazy JUDr. Jiří Žůrek Úřad pro ochranu osobních údajů Ředitel odboru pro styk s veřejností

Více

Usnesení. Rady vlády pro lidská práva. ze dne 18. června 2009. k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně

Usnesení. Rady vlády pro lidská práva. ze dne 18. června 2009. k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně Usnesení Rady vlády pro lidská práva ze dne 18. června 2009 Rada vlády pro lidská práva (dále jen Rada ) I. s c h v a l u j e podnět Výboru proti diskriminaci k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně,

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období Návrh poslanců Romana Sklenáka, Vladimíry Lesenské, Dany Váhalové a Jeronýma Tejce na vydání zákona kterým se mění zákon č. 329/2011

Více

Pracovní právo. Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013. w w w. p r k p a r t n e r s. c o m

Pracovní právo. Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013. w w w. p r k p a r t n e r s. c o m Pracovní právo Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013 P R A H A B R A T I S L A V A B U D A P E Š Ť O S T R A V A w w w. p r k p a r t n e r s. c o m Změny v pracovním právu 2013 Jednotná minimální

Více

MF poř. č. 16. Název legislativního úkolu. návrh zákona o kolektivním investování. Předpokládaný termín nabytí účinnosti

MF poř. č. 16. Název legislativního úkolu. návrh zákona o kolektivním investování. Předpokládaný termín nabytí účinnosti MF poř. č. 16 I. Název legislativního úkolu návrh zákona o kolektivním investování Předkladatel Spolupřed- kladatel 1 Stanovený termín předložení vládě Předpokládaný termín nabytí účinnosti MF -- 08.12

Více

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Možnost přezkumu rozhodčích doložek i v probíhajících exekucích Stanovisko občanskoprávního a obchodněprávního kolegia Nejvyššího soudu ČR

Více

Bulharsko? Přemýšlejte o něm

Bulharsko? Přemýšlejte o něm Bulharsko? Přemýšlejte o něm Martin Vacek ředitel pobočky PETERKA & PARTNERS v Sofii www.peterkapartners.com Pár ekonomických dat za 2. čtvrtletí roku 2008 Růst HDP ve výši 7,1 % Růst domácí poptávky ve

Více

Bulletin veřejných zakázek

Bulletin veřejných zakázek PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Nejúspěšnější kancelář podle počtu nominací a titulů všech sedmi ročníků soutěže Obsah Úvodem Právnická firma roku v kategorii: Veřejné zakázky (2009, 2011) Představení služeb

Více

HLAVA III ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

HLAVA III ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Odmítnuté (nepřevzaté) závazky zůstávají platnými; zavázán je zakladatel, který je učinil, popř. je-li vícero zakladatelů zakladatelé společně a nerozdílně (solidárně). Jedná-li pouze jediný písemně zmocněný

Více

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku ÚČETNÍ A DAŇOVÉ SOUVISLOSTI ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku Dle 34 ZOK náleží právo na podíl na zisku především společníkům. Společníci se podílejí na zisku v poměru

Více

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více

Právní aspekty fúzí fondů kvalifikovaných investorů

Právní aspekty fúzí fondů kvalifikovaných investorů Právní aspekty fúzí fondů kvalifikovaných investorů - 1 - ZÁKLADNÍ INFORMACE Náš přístup k poskytování právních služeb: Komplexní právní služby s vysokým stupněm specializace Zastupování v soudních, správních

Více

Právní novinky. duben 2015. Deloitte Česká republika

Právní novinky. duben 2015. Deloitte Česká republika Právní novinky Deloitte Česká republika Průtahy v přípravě a realizaci Všechny větší stavební projekty čeká zřejmě zdržení v jejich přípravě a realizaci. K 1. lednu 2015 totiž nabyla účinnosti novela zákona

Více

Přiznávání nákladů na vymáhání pohledávek soudem

Přiznávání nákladů na vymáhání pohledávek soudem Přiznávání nákladů na vymáhání pohledávek soudem Mgr. Ing. Marek Švehlík 9. října 2014 Obsah 1. Náhrada nákladů řízení principy 2. Soudní poplatky 3. Soudní poplatky navrhované změny 4. Odměna advokáta

Více

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění - 2-17 Limity

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

Design prezentace Ing. Alena Krestová, NS ČR. Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci (2) JUDr. Petr Vojtek, Nejvyšší soud ČR

Design prezentace Ing. Alena Krestová, NS ČR. Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci (2) JUDr. Petr Vojtek, Nejvyšší soud ČR (2) JUDr. Petr Vojtek, Nejvyšší soud ČR -přednáška pro Justiční akademii SR Pezinok, 24. září 2009 7 (1) Právo na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím mají účastníci řízení, ve kterém bylo vydáno

Více

Právní aspekty podnikání v Bulharsku

Právní aspekty podnikání v Bulharsku Právní aspekty podnikání v Bulharsku Martin Vacek Ředitel PETERKA &PARTNERS, Sofie www.peterkapartners.com Ochrana zahraničních investic Úprava systému podpory zahraničních investic od 17.3.2009: Došlo

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období Návrh poslance Ladislava Šincla na vydání zákona o výplatě dodatečné náhrady za pohledávky vedené u Union banky, a. s., v konkursu

Více

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí Daň dědická a darovací se od příštího roku ruší a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Místo stávající daně z převodu nemovitostí

Více

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger,

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, systému ochrany spotřebitele JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Finanční arbitr České republiky, Vedoucí katedry finančních obchodů BIVS, a. s. Dne 20. června 2006 systému Program: ochrany spotřebitele 1)

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 70/2007-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína

Více

VEŘEJNÁ PODPORA A PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ. De minimis, SOHZ, dopad na dotační politiku

VEŘEJNÁ PODPORA A PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ. De minimis, SOHZ, dopad na dotační politiku VEŘEJNÁ PODPORA A PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ De minimis, SOHZ, dopad na dotační politiku Co je to veřejná podpora čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie: Podpory poskytované v jakékoli formě státem

Více

Aktuální otázky v oblasti integrované prevence

Aktuální otázky v oblasti integrované prevence Aktuální otázky v oblasti integrované prevence aktuální a připravované změny legislativy, možnosti finanční podpory Ing. Jan Slavík, Ph.D. Vápno, cement, ekologie 19.05.2015, Hotel Skalský dvůr Bystřice

Více

16. maturitní otázka (A)

16. maturitní otázka (A) 16. maturitní otázka (A) 16) Právní instituce soustava obecných soudů,druhy soudní moci Ústavní soud, státní zastupitelství, advokacie, notářství Soudnictví, státní zastupitelství, advokacie, notářství

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska Při pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska se řídí stejnými zásadami jako jeho dodání. Pořízení zboží pro účely zákona o DPH jsou upraveny

Více

Problematické momenty z aplikace NOZ dopady NOZ na zakázkové vztahy

Problematické momenty z aplikace NOZ dopady NOZ na zakázkové vztahy Bezpečná plavba v nestabilních vodách, aneb pojďte s námi na palubu českého zadávání Problematické momenty z aplikace NOZ dopady NOZ na zakázkové vztahy Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D. MT Legal s.r.o.,

Více

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani ANOTACE 1. Zákon o dani z příjmu sazba, nezdanitelné a odpočitatelné položky, slevy na dani 2. Autor Mgr. Vladimír

Více

Novinky z oblasti daně z příjmů. Luděk Hrubý

Novinky z oblasti daně z příjmů. Luděk Hrubý Novinky z oblasti daně z příjmů Luděk Hrubý Agenda Změny a vývoj pravidel tzv. nízké kapitalizace Změny ve zdaňování kapitálových příjmů Vybrané další změny v oblasti přímých daní 2 Novinky z oblasti daně

Více

Politika výkonu hlasovacích práv

Politika výkonu hlasovacích práv Politika výkonu hlasovacích práv Účinnost ke dni: 22.07.2014 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 04_2015 květen/červen

Více

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92 Č. 10 Ze skutečnosti, že zákonem na nějž odkazuje 242 zák. práce ( zák. č. 65/ 65 Sb. ) ve znění zák. 231/92 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti může být i zákon národní

Více

Cenné papíry a majetkové podíly. Michal Řičař Sandra Parmová

Cenné papíry a majetkové podíly. Michal Řičař Sandra Parmová Cenné papíry a majetkové podíly Michal Řičař Sandra Parmová Obsah Úvod Legislativní východiska Daňové souvislosti Pravidla oceňování Daňové dopady Daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně Účetní

Více