Právní novinky. Úvodem. Obsah. Květen Strategické uvažování Individuální přístup Špičkový právní tým Dlouhodobé partnerství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právní novinky. Úvodem. Obsah. Květen 2015. Strategické uvažování Individuální přístup Špičkový právní tým Dlouhodobé partnerství"

Transkript

1 PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Nejúspěšnější kancelář podle počtu nominací a titulů všech sedmi ročníků soutěže Obsah Praxe 2 Ocenění 3 Použití tajně pořízené nahrávky jako důkazu 4 Facebook jako veřejný prostor 4 Novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 5 Ryneš aneb cesta do Lucemburku a zase zpátky 6 Ekonomické sankce EU proti Rusku: postřehy z praxe 9 Změny ve zdanění příjmů souvisejících s účastí osob v obchodních korporacích 12 Prelomené veto prezidenta a schválená novela zákona o verejnom obstarávaní 14 Akademie 16 Naše kancelář 17 Květen 2015 Úvodem Vážení klienti a obchodní přátelé, dovolte mi představit Vám právní novinky kanceláře Havel, Holásek & Partners. V tomto vydání našeho newsletteru vám přiblížíme problematiku novely zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a souvisejících zákonů. Věnovat se budeme také sporu mezi Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a fyzickou osobou, který se týká používání kamerových systémů zpravidla určených pro ochranu majetku či osob. Mezi další důležitá témata patří změny ve zdanění příjmů souvisejících s účastí osob v obchodních korporacích či problematika obchodních sankcí EU vůči Rusku. Věřím, že Vám informace obsažené v Právních novinkách budou k užitku a přeji Vám příjemné jaro. Robert Nešpůrek Partner Klienty nejlépe hodnocená právnická firma v České republice (2010, 2013, 2015) Právnická firma roku v České republice (2011, 2012, 2014, 2015) 1. místo v celkovém počtu realizovaných fúzí a akvizic v České republice ( ) mergermarket 1. místo mezi domácími právnickými firmami ( ) Právní novinky Právnická firma roku v kategorii Fúze a akvizice v České republice (2013, 2014) Strategické uvažování Individuální přístup Špičkový právní tým Dlouhodobé partnerství

2 Služby v oblasti mezinárodního poradenství při transakcích přesahujících hranice České republiky a Slovenska Jaroslav Havel Partner Praha, Bratislava Jan Koval Partner Praha Robert Nešpůrek Partner Praha Václav Audes Partner Praha, Bratislava Náš specializovaný tým poskytuje komplexní právní poradenství a související daňové služby českým a slovenským klientům a mezinárodním společnostem působícím na území České a Slovenské republiky a v zahraničí ve všech odvětvích průmyslu a podnikání. Naše právní a daňové služby při mezinárodních obchodech a transakcích odpovídají rozsahu služeb nejúspěšnějších mezinárodních právnických firem, až 70 % našich případů zahrnuje mezinárodní prvek. Při transakcích přesahujících hranice České a Slovenské republiky úzce spolupracujeme s předními mezinárodními právnickými firmami v celé Evropě, Asii, Americe, Africe i Austrálii, avšak bez exkluzivního vztahu s kteroukoli z nich. Partneři kanceláře se pravidelně účastní oficiálních vládních i dalších podnikatelských misí, exportních konferencí, kongresů, veletrhů v zahraničí a zahraničních vzdělávacích programů a stáží. Pravidelně se setkáváme s klíčovými partnery zahraničních a mezinárodních kanceláří v desítkách zemí světa za účelem poznání tamějších právních trhů a rozvinutí další spolupráce. Při navázání užší spolupráce se průběžně řídíme potřebami svých klientů. Partneři kanceláře také působí jako rozhodci při řešení mezinárodních sporů podle různých mezinárodních pravidel, zejména ICC a UNCITRAL. POSKYTUJEME EXPERTIZU V OBLASTI ZAJIŠŤOVÁNÍ MEZINÁRODNÍCH PRÁVNÍCH A DAŇOVÝCH SLUŽEB: Pavel Kvíčala Partner Praha Peter Šuba Partner Bratislava Peter Valert Partner Praha při zakládání poboček a společných podniků v souvislosti s rozšířením nebo přesunem výroby do zahraničí, včetně pracovněprávních a imigračních aspektů v oblasti mezinárodních holdingových struktur a daňové optimalizace při expanzi do zahraničí v souvislosti s fúzemi a akvizicemi v zahraničí v souvislosti s exportem a dodávkami výrobků, technologií, investičních celků, služeb a stavebních prací do zahraničí, včetně smluvního zajištění vztahů s prostředníky (obchodní zástupci, distributoři), přepravních operací, vázaných obchodů, mezinárodních transakcí a vývozních aliancí v souvislosti s účastí na zahraničních výběrových řízeních v oblasti vstupu na zahraniční kapitálové trhy a obchodování na zahraničních komoditních burzách v oblasti regulace podnikatelských aktivit a ochrany duševního vlastnictví na zahraničních trzích v oblasti financování a pojištění vývozu v oblasti ochrany investic v zahraničí v oblasti mezinárodní arbitráže a při zastupování v soudních a insolvenčních řízeních v zahraničí, resp. se zahraničním prvkem v souvislosti s povolováním spojení soutěžitelů a šetřeními zahraničních soutěžních úřadů a Evropské komise v souvislosti s ochranou před dumpingovým dovozem a před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí mimo EU v oblasti služeb compliance, interních šetření a forenzních auditů Praxe 2

3 HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS JIŽ POČTVRTÉ NEJLEPŠÍ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘÍ V ČR Britská ratingová agentura Who s Who Legal ve svém mezinárodním hodnocení nejlepších právnických firem světa za rok 2015 označila kancelář Havel, Holásek & Partners nejlepší právní kanceláří v České republice, a to již počtvrté za posledních pět let. HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS BYLA VYHLÁŠENÁ NEJLEPŠÍ KANCELÁŘÍ V OBLASTI FÚZÍ A AKVIZIC NA SLOVENSKU Advokátní kancelář Havel Holásek & Partners na Slovensku již podruhé za sebou získala prestižní ocenění Právnická firma roku v oblasti fúzí a akvizic v rámci globálních cen M&A Today Awards, čímž potvrzuje pozici lídra v této oblasti právních služeb ve středoevropském prostoru. HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS BYLA NA SLOVENSKU VYHLÁŠENA PRÁVNICKOU FIRMOU ROKU V KATEGORII M&A Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners na Slovensku získala prestižní ocenění Právnická firma roku v kategorii fúze a akvizice. M&A patří mezi nejvýznamnější oblasti činnosti kanceláře a věnuje se jí tým více než 50 právníků. Výsledky vyhlásili pořadatelé soutěže, společnost EPRAVO.sk společně s týdeníkem TREND. HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS JE NEJŽÁDANĚJŠÍM ZAMĚSTNAVATELEM MEZI ADVOKÁTNÍMI KANCELÁŘEMI Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners se umístila mezi právními firmami na prvním místě v žebříčku nejžádanějších zaměstnavatelů v České republice, který již počtvrté zveřejnila Asociace studentů a absolventů. Ocenění 3

4 zásah do práva na soukromí osoby, jejíž mluvený projev je zaznamenán, je ospravedlnitelný zájmem na ochraně slabší strany právního vztahu, jíž hrozí závažná újma... příspěvky na Facebooku není možné považovat za paušálně veřejné... Použití tajně pořízené nahrávky jako důkazu V nálezu II. ÚS 1774/14 z Ústavní soud posoudil případ, kdy v pracovněprávním sporu žalobce tvrdil, že mu byla neplatně dána výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost. Ve skutečnosti se totiž mělo jednat o odplatu zaměstnavatele za kritiku jednoho z členů nejvyššího vedení. Toto své tvrzení žalobce dokládal nahrávkou, kterou tajně pořídil ze svého rozhovoru s jedním ze svých nadřízených. Obecné soudy však došly k závěru, že takový důkaz je nepřípustný, poněvadž jím bylo zasaženo do osobnostních práv nahrávaného nadřízeného. Ústavní soud označil tuto úvahu za krajně formalistickou a připomněl, že i v případě konfliktu práva na ochranu osobnosti a práva na ochranu legitimních zájmů jiného je nutno provést test proporcionality. V tomto případě bylo jednoznačné, že zásah do práv nahrávané osoby byl minimální, jelikož ta nepronášela žádná vyjádření osobního charakteru. Naopak zájem zaměstnance na prokázání nezákonného postupu zaměstnavatele byl zásadní. Facebook jako veřejný prostor Ústavní soud se také nedávno v rámci nálezu III. ÚS 3844/13 vyjádřil k povaze nového celospolečenského fenoménu, totiž sociální sítě Facebook. Stěžovateli v uvedené věci byla uložena policejním orgánem pořádková pokuta za to, že před svědky a poškozenými snižoval jeho vážnost, a to právě prostřednictvím Facebooku. Pokuta byla uložena za příspěvky na facebookovém účtu stěžovatele, které skutečně příslušníky orgánu hrubě urážely; součástí deliktu pak mělo být dokonce i tzv. olajkování urážlivých příspěvků od jiných uživatelů. Ústavní soud správně zhodnotil, že příspěvky na Facebooku není možné považovat za paušálně veřejné. Komunikace na této sociální síti má totiž několik modalit, od soukromého chatu mezi dvěma uživateli, přes příspěvky, které mohou vidět jen vybraní uživatelé označení jako přátelé, až po skutečně veřejné příspěvky, k nimž má přístup kdokoliv. Pokud ovšem policejní orgán získal informace o neveřejných příspěvcích stěžovatele z výslechu jednoho z jeho facebookových přátel, nebylo správné takové příspěvky považovat za veřejné. František Korbel Partner Použitelnost záznamu rozhovoru pořízeného soukromou osobou bez vědomí nahrávané osoby jako důkazu v příslušném řízení je závislá na poměřování chráněných práv a zájmů, které se v této soukromé sféře střetávají. Zásah do práva na soukromí osoby, jejíž mluvený projev je zaznamenán, je ospravedlnitelný zájmem na ochraně slabší strany právního vztahu, jíž hrozí závažná újma (včetně např. ztráty zaměstnání). Opatření jediného nebo klíčového důkazu touto cestou je analogické k jednání za podmínek krajní nouze či dovolené svépomoci. Právní novinky 4

5 V důsledku přijetí novely zákona se podstatně zvýší možnost environmentálních organizací napadat záměry, které mají potenciální závažný vliv na životní prostředí. Josef Hlavička Partner Jiří Buryan Senior Associate Kateřina Staňková Associate Novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí Dne vstoupil v účinnost zákon č. 39/2015 Sb., kterým byl negativnímu závěru malé EIA tak dle Zákona překvapivě nenáleží jiné novelizován zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí dotčené veřejnosti, např. vlastníkům sousedních pozemků. Výše zmíněné a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů environmentální organizace budou také moci proti rozhodnutí o negativním ( Zákon ). Novela Zákona je dle důvodové zprávy především výsledkem závěru zjišťovacího řízení podat žalobu, o níž je soud povinen rozhodnout snahy vyhovět požadavkům vzneseným Evropskou komisí, dle které do 90 dní. stávající znění Zákona nesprávně transponuje směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných Výstupem posuzování v rámci velké EIA se nově stává závazné stanovisko a soukromých záměrů na životní prostředí. Tato novela bude mít dle 149 Správního řádu, v důsledku čehož odpadá stávající možnost pravděpodobně omezenou dobu trvání vzhledem k připravované velké diskrece orgánů rozhodujících v navazujících řízeních při zvažování, novele stavebního zákona, která by měla zakotvit tzv. jednotné povolovací které podmínky stanovené v rámci procesu EIA do svého rozhodnutí řízení, tj. spojení procesu EIA (a dalších procesů) s územním a stavebním zahrnou a které nikoli. Obsah stanoviska EIA se tak stává závazným řízení. pro výrokovou část navazujících rozhodnutí správních orgánů (typicky územní rozhodnutí). Přezkum závazného stanoviska EIA není Zákonem Novelou Zákona dochází k zásadní změně povahy procesu EIA a zvýšení nijak upraven. Bude proto přezkoumatelné stejně jako každé jiné závazné jeho důležitosti v rámci navazujících povolovacích řízení. Mění se totiž stanovisko dle 149 Správního řádu v rámci odvolání proti rozhodnutí mj. povaha výstupů zjišťovacího řízení (tzv. malé EIA ), jakož i výstupů v navazujícím řízení, a to postupem dle 149 odst. 4 Správního řádu. posuzování vlivů provedení záměru na životní prostředí jako takového Výše zmíněné environmentální organizace mají přitom nově (tzv. velká EIA ). Novela také vypouští ustanovení 23 odst. 14 Zákona možnost podat řádný opravný prostředek proti vydanému povolení (ve znění před novelou), kterým bylo vyloučeno použití Správního řádu na v navazujícím řízení bez ohledu na to, zda se tohoto řízení v prvním zjišťovací řízení. stupni aktivně účastnily či nikoli. Tyto organizace pak také budou moci podat proti odvolacímu rozhodnutí správní žalobu, o níž je soud povinen V případě pozitivního závěru malé EIA (tj. pokračuje se v posuzování rozhodnout do 90 dnů a které bude moci přiznat odkladný účinek (resp. v rámci velké EIA) bude namísto dosavadního nezávazného vyjádření nařídit předběžné opatření), bude-li hrozit nebezpečí, že realizací záměru výsledkem usnesení, které se pouze poznamenává do spisu. Odvolání může dojít k závažným škodám na životním prostředí. proti takovému usnesení nebude přípustné. Negativní závěr zjišťovacího řízení bude mít oproti tomu formu rozhodnutí, proti kterému se dle 7 Novela nově zavádí institut tzv. verifikačního stanoviska, jehož smyslem odst. 6 Zákona bude moci odvolat oznamovatel záměru (i když není bude ověřit, že u záměru předkládaného do navazujícího řízení nedošlo zřejmé, proč by tak činil) a také environmentální organizace, které vznikly oproti stavu záměru posouzenému procesem EIA ke zvýšení negativního alespoň 3 roky před dnem zveřejnění informací o zjišťovacím řízení, nebo vlivu na životní prostředí. které podporuje svými podpisy nejméně 200 osob. Právo odvolání proti Právní novinky 5

6 Nejvyšší správní soud označil český zákon za příliš paušalizující ve srovnání s některými sofistikovanými pravidly v zahraničí Ryneš aneb cesta do Lucemburku a zase zpátky Rok 2014 byl z pohledu upřesňujících výkladů Soudního dvora rovněž snímala okno, které v posledních dvou letech neznámý útočník Evropské unie týkajících se soukromí poměrně plodný. Zatímco se pravidelně rozbíjel, část úzké ulice a protější dům. Podle spekulací útoky stále ještě hovoří o důsledcích slavného případu Google, poněkud souvisely s jeho prací novináře, jelikož často odhaloval nepříjemné pravdy menší spor mezi fyzickou osobou a českým Úřadem pro ochranu dokumentující život na maloměstě. Nedlouho po instalaci kamery došlo osobních údajů ( Úřad ) dospěl v Lucemburku do závěrečné fáze k dalšímu útoku; podle záznamu dvě osoby rozbily okno prakem. Na v prosinci. Jeho dopad na občany EU však nemusí být o nic méně základě trestního stíhání zahájeného Policií ČR jeden z obviněných podal významný, neboť se týkal jevu, jehož rozmach jsme jistě všichni stížnost u Úřadu a příběh se začal odvíjet dvěma směry, z nichž ani jeden zaznamenali používání kamerových systémů zpravidla určených neměl pro pana Ryneše šťastný konec. Zaprvé trestní soud rozhodl, že ze pro ochranu majetku či osob. záznamů nelze pachatele identifikovat, a útočníci byli obvinění zproštěni. Zadruhé Úřad dospěl k závěru, že kamerový záznam představuje Předběžná otázka zpracování osobních údajů a že došlo k porušení těchto povinností: Dne 11. prosince 2014 Soudní dvůr vydal rozsudek v žádosti o rozhodnutí nebyl získán souhlas subjektů údajů, subjekty údajů nebyly informovány o předběžné otázce podané Nejvyšším správním soudem České republiky a nebyla splněna informační povinnost o tomto zpracování vůči Úřadu. ve věci C-212/13 František Ryneš proti Úřadu. Předběžná otázka se Následně byla panu Rynešovi udělena pokuta ve výši Kč. Tato týkala výkladu čl. 3 odst. 2 směrnice 95/46/EU o ochraně osobních symbolická částka měla podle Úřadu odrážet okolnosti, za nichž údajů ( Směrnice ) vylučujícího některé druhy zpracování dat z její k porušení pravidel ochrany osobních údajů došlo. působnosti. Český soud chtěl především vyjasnit výjimku vztahující se na domácí činnosti, podle níž se pravidla ochrany osobních údajů Boj o výklad výjimky nevztahují na zpracování údajů fyzickou osobou při výkonu činností, které V prvním odvolání proti rozhodnutí Úřadu soud v plném rozsahu potvrdil mají výlučně osobní či domácí povahu. Dalo by se říct, že tuto výjimku argumenty Úřadu. Poslední možností tak bylo požádat o přezkoumání Soudní dvůr celkem jasně vyložil před více než 10 lety ve věci Lindqvist věci Nejvyšší správní soud (NSS). NSS evidentně váhal, zda by se na (C-101/01). Avšak současný případ nebyl tak jednoznačný jako běžné používání kamer k ochraně vlastního majetku nebo života (proti trestné zveřejňování osobních údajů na internetu, kterého se týkal původní případ. činnosti) mohla vztahovat výjimka týkající se tzv. domácí činnosti. NSS v této souvislosti poukázal na odlišnou praxi v členských státech Evropské Kauza z malého města unie, např. zákony o ochraně osobních údajů v Rakousku, ve Španělsku Příběh pana Ryneše začal v roce 2007, kdy se snažil chránit sebe, svou a v Belgii se na tuto formu zpracování osobních údajů vztahují, zatímco rodinu a svůj majetek tím, že na svůj dům nainstaloval stacionární kameru, ve Velké Británii nebo Irsku je praxe opačná. NSS citoval britský Úřad která umožňovala sledování a nahrávání vstupu do domu. Kamera komisaře pro informace (ICO), podle něhož je použití kamer pro omezené Právní novinky 6

7 NSS potvrdil, že povinnosti notifikace kamerového systému Úřadu s ohledem na vyžadované principy obecnosti zprostit nelze osobní účely z aplikace [zákona na ochranu osobních údajů] vyloučeno. To se vztahuje na případy, kdy fyzická osoba kamerový systém používá k ochraně svého bydliště před vloupáním i v případě, že kamera snímá ulici nebo jiné oblasti v blízkosti jejího bydliště. NSS proto Soudní dvůr požádal o rozhodnutí, zda čl. 3 odst. 2 druhá odrážka Směrnice musí být vykládán v tom smyslu, že provozování kamerového systému, při kterém je obrazový záznam zachycující osoby ukládán formou nekonečné smyčky do takového nahrávacího zařízení, jako je pevný disk umístěný fyzickou osobou na jejím rodinném domě za účelem ochrany majetku, zdraví a života majitelů domu, přičemž takovýto systém zabírá též veřejné prostranství, představuje zpracování údajů prováděné pro výkon výlučně osobních či domácích činností ve smyslu uvedeného ustanovení. Následné rozhodnutí Soudního dvora lze mezi jinými tendencemi v rozšiřující se oblasti regulace ochrany údajů chápat jako logický krok. Já však nejsem přesvědčen o tom, že z jeho důsledků budeme mít jasný prospěch. Je zajímavé, že Evropská unie není v této otázce jednotná (jak shrnul generální advokát Niilo Jääskinen ve svém vyjádření k této věci). Zatímco rakouská, portugalská a španělská vláda, Evropská komise a Úřad byli proti uplatnění této výjimky, vláda česká (zastoupená názorem Ministerstva vnitra povšimněte si nesouhlasu s Úřadem), italská, polská a vláda Spojeného království trvaly na názoru, že na takovéto zpracovávání, i když kamery sledují veřejné prostranství, by se regulace na základě Směrnice vztahovat neměla. Generální advokát pak vyjádřil svůj názor a objasnil argumenty, podle nichž se výjimka týkající se osobních a domácích činností v tomto případě nepoužije. Vzhledem k tomu, že Soudní dvůr nezopakoval všechny jeho argumenty, zmíním je níže zvlášť. Působnost směrnice a obecný princip použitelnosti výjimek Předně by působnost výjimky (a evropského práva obecně) neměla záviset na vůli zpracovatele údajů. Proto i kdyby byl kamerový systém určen k ochraně pouze jediné osoby (nebo jejích nejbližších příbuzných), nemělo by to sloužit jako podklad pro rozhodnutí, zda se Směrnice použije. V takovém případě by to znamenalo právní nejistotu, pokud zpracovatel údajů v budoucnosti změní názor. Proto posouzení vycházelo čistě z restriktivního výkladu výjimky týkající se osobních a domácích činností: výjimka se může vztahovat pouze na činnosti, které jsou výlučně osobní či domácí. Soudní dvůr se pak dále zabýval pouze otázkou výlučnosti : jelikož bylo sledováno veřejné prostranství, činnosti se neměly omezovat pouze na osobní nebo domácí okruh dotčených osob. Podmínka výlučnosti tedy splněna nebyla. Ačkoliv se tím předběžná otázka nezabývala, Soudní dvůr zřejmě s ohledem na absurdní situaci pana Ryneše (evidentně si chránícího své oprávněné zájmy, a přitom pokutovaného za porušení formálních pravidel) dále podotkl, že právo zpracovávat osobní údaje za účelem ochrany svých oprávněných zájmů lze i tak uplatnit na základě několika výjimek, o nichž se Směrnice zmiňuje, například zpracovávání osobních dat bez souhlasu subjektu údajů (článek 7 písm. f)), poskytování méně informací o zpracování (článek 11 odst. 2) a řady dalších odchylek, mezi něž patří principy týkající se kvality údajů (článek 6 odst. 1), právo na přístup (článek 12) a zveřejňování zpracování, resp. notifikační povinnost vůči Úřadu (článek 21). Všechny tyto odchylky musí být nějakým způsobem zavedeny do vnitrostátního práva. Pokud tomu tak není, musí správce splnit veškeré požadavky stanovené ve Směrnici. Zpátky doma Rozsudek Soudního dvora vzal NSS poměrně rychle na vědomí a již po dvou měsících vydal své rozhodnutí (1 As 113/2012), které překvapivě na rozdíl od rozhodnutí o předběžné otázce, jejíž výsledek zbořil jeden z argumentů obrany pana Ryneše, dopadlo pozitivně. NSS totiž dosavadní rozhodnutí v kauze Ryneš zrušil a věc vrátil zpět k novému řízení Úřadu, Právní novinky 7

8 Robert Nešpůrek Partner Richard Otevřel Senior advokát přitom ve svém rozsudku učinil několik zajímavých postřehů, které jsou vzkazem jak pro českého zákonodárce, tak pro Úřad samotný. Předně NSS označil český zákon za příliš paušalizující ve srovnání s některými sofistikovanými pravidly v zahraničí, čímž poukázal na to, co Soudní dvůr uvedl v závěru zatímco Směrnice umožňuje při vnitrostátní transpozici využít řadu výjimek (a více či méně účinně negovat nebezpečnou paušalizaci obecně aplikovaných pravidel), český zákon tuto Směrnici v podstatě pouze jednoduše opisuje a daných výjimek nevyužívá. Nutno podotknout, že před časem se Úřad pokoušel o prosazení zvláštní úpravy týkající se kamerových systémů a právě zjednodušení pro domácí bezpečnostní systémy v návrzích bylo obsaženo, nicméně po opuštění této iniciativy naopak administrativní aparát Úřadu zvolil represivnější přístup v několika podobných kauzách majících dokonce kriminální podtext jako u pana Ryneše. Že však Úřad možná vnitřně s tímto tématem stále bojuje, naznačila další poznámka NSS, když odmítl ponechat v platnosti sankci (byť symbolickou) v situaci, kdy samotný Úřad není konzistentní v informacích, které zveřejňuje. Pokud tak v posledních letech v jedněch materiálech či případech poukazuje na přísný postup vůči provozovatelům kamerových systémů a v jiných naopak nabádá účastníky k řešení sporů plynoucích z instalací kamer občanskoprávní cestou (tedy podle úpravy sousedských vztahů), nemohou se adresáti spolehnout na to, jak mají být příslušná pravidla vykládána, a pak ani Úřad nemůže takto zmatené účastníky pokutovat. NSS také uštědřil Úřadu políček v otázce posuzování přiměřenosti a adekvátnosti provozu kamerového systému, když striktní požadavek vůbec nezasahovat do práv okolních subjektů (Úřad radí, jak vhodně namířit kamery, aby tento požadavek splnily) považuje za smutný důkaz toho, že je [Úřad] naprosto odtržen od reálií běžného života. Nakonec NSS potvrdil, že povinnosti notifikace kamerového systému Úřadu s ohledem na vyžadované principy obecnosti zprostit nelze. S tímto závěrem se za stávající právní úpravy lze ztotožnit, nicméně Úřad jen pár dní po rozsudku NSS vydal stanovisko č. 1/2015 k provozování kamery v motorovém vozidle se záběrem mimo toto vozidlo, ve kterém notifikační povinnost negoval. Ačkoliv lze takový výklad vítat, nemyslím si, že tím Úřad nabídl vyšší úroveň konzistence, kterou by adresáti právních norem, které Úřad společně se soudní mocí vykládají, měli oprávněně očekávat. Pokud však Úřad rozsudek komentuje slovy především špatná zpráva pro všechny občany ČR, je možné očekávat i cokoliv jiného a jasných odpovědí se nejspíše v nejbližší době opět nedočkáme. Právní novinky 8

9 je zakázáno prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet zboží a technologie dvo jího užití jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Rusku nebo pro použití v Rusku, pokud uvedené položky jsou nebo by mohly být celé nebo z části určeny pro vojenské použi tí nebo pro vojenské koncové uživatele Ekonomické sankce EU proti Rusku: postřehy z praxe Ekonomické sankce, které EU uvalila na Rusko v návaznosti na destabilizaci Ukrajiny, mají přímý dopad na řadu podnikatelských subjektů a jejich aktivit v zemích EU. Výklad a aplikace předpisů, jež tyto sankce ukládají, přitom může vést k řadě sporných otázek, destabilizujícím situaci na Ukrajině, které vstoupilo v platnost dnem 1. srpna Toto nařízení bylo později novelizováno prostřednictvím nařízení č. 960/2014 ze dne a nařízení č. 1290/2014 ze dne (společně dále jen Nařízení ). a to skutkových i právních. Nejistota při výkladu sankcí může být umocněna politickou citlivostí tématu. Při transakcích, na něž mohou sankce dopadat, je proto třeba nejvyšší obezřetnosti. V souladu s Nařízením je zakázáno prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet zboží a technologie dvojího užití jakékoli fyzické čiprávnické I. Úvod osobě, subjektu nebo orgánu v Rusku anebopro použití v Rusku, pokud uvedené položky jsou, nebo by mohly být celé, či z části určeny pro V reakci na protiprávní anexi Krymu a záměrnou destabilizaci Ukrajiny vojenské použití, respektive pro vojenské koncové uživatele. Evropská unie, stejně jako např. USA či jiné země, uvalila na Rusko řadu sankčních opatření. Tyto sankce zahrnují diplomatická opatření, odmítnutí víza a zmrazení majetku konkrétních osob a podniků v Rusku až po opatření zaměřená na sektorovou spolupráci a výměnu s Ruskem (ekonomické sankce). Pokud se vývoz týká plnění závazku vyplývajícího ze smlouvy nebo dohody uzavřené přede dnem , může být po posouzení žádosti povolení uděleno. Uvedeným zákazem není dotčen vývoz zboží a technologií dvojího užití, včetně zboží a technologií pro kosmické odvětví, pro nevo-jenské použití, respektive pro nevojenské koncové uživatele. Účelem tohoto příspěvku není vyčerpávající popis všech omezení, která pro podniky plynou. Cílem je podat stručný popis základních pravidel a na Vývozci jsou povinni podat žádost o vývozní povolení pro zboží dvojího použití k Ministerstvu průmyslu a obchodu ( MPO ). jejich pozadí nastínit některé problémy, k nimž uplatnění sankcí může vést a které je vhodné před realizací zamýšlené transakce právně posoudit. Zbožím a technologiemi dvojího užití jsou položky uvedené na seznamu II. Základní pravidla v příloze I Nařízení Komise (EU) č. 1382/2014 ze dne Vedle toho je zakázán jakýkoli dovoz a vývoz zbraní a vojenského materiálu do/z Ekonomické sankce jsou obsaženy zejména v Nařízení Rady (EU) č. 833/2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska Ruska, přičemž tento zákaz dopadá na všechny položky uvedené na tzv. společném vojenském seznamu. Právní novinky 9

10 za určitých podmínek se zakazuje mj. přímý či nepřímý nákup nebo prodej převoditelných cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, vydaných vyjmenovanými subjekty, zprostředkování či pomoc při jejich vydávání nebo jakékoli obchodování s nimi... Vedle toho platí též zákaz poskytovat financování a finanční pomoc, která souvisí se zbožím a tech-nologiemi na společném vojenském seznamu, či popř. se zbožím a technologiemi dvojího užití, pokud jsou, nebo by mohly být zcela či z části určeny pro vojenské použití, respektive pro vojenské koncové uživatele. Financování nebo finanční pomoc zahrnuje zejména dotace, půjčky a pojištění vývozního úvěru pro jakýkoli prodej, dodávky, převod či vývoz těchto položek anebo pro poskytování související technické pomoci jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu v Rusku nebo pro použití v Rusku. Tím není dotčeno plnění závazků vyplývajících ze smluv nebo dohod, které byly uzavřeny přede dnem 1. srpna 2014, ani poskytování pomoci nezbytné pro údržbu a bezpečnost stávajících kapacit v Unii. O povolení výjimek ze zákazu financování rozhoduje Ministerstvo financí ( MF ). Sankce zapovídají též určité operace na kapitálových trzích. Za určitých podmínek se zakazuje mj., přímý či nepřímý nákup nebo prodej převoditelných cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, vydaných vyjmenovanými subjekty (např. Sberbank, VTB Bank, Gazprombank), zprostředkování či pomoc při jejich vydávání nebo jakékoli obchodování s nimi. Vedle toho se zakazuje přímo či nepřímo uzavírat jakékoli ujednání anebo se účastnit jakéhokoli ujednání s cílem poskytnout nové půjčky nebo úvěry se splatností delší než 30 dnů jakémukoli vyjmenovanému subjektu po Rovněž z tohoto zákazu existuje několik výjimek. Daný zákaz se tak nevztahuje např. na půjčky nebo úvěry, jejichž specifickým a doloženým cílem je zajištění financování pro nezakázaný vývoz nebo dovoz zboží a nefinančních služeb mezi Unií a kterýmkoli třetím státem (např. Ruskem). III. Potenciální problémy v praxi Mají-li sankce na zamýšlenou transakci dopadat, je třeba, aby tato transakce spadala současně do věcné, osobní a časové působnosti příslušných sankcí, resp. právních norem, v nichž jsou obsaženy. Posouzení, zda jsou tyto podmínky splněny, může být v některých případech poměrně jednoduché, v jiných však může vést ke vzniku složitých otázek, a to skutkových i právních. Jednou z hlavních otázek bývá, zda uvažovaná transakce spadá do věcného rozsahu restriktivních opatření, typicky zda předmět transakce představuje zboží dvojího užití. Zatímco v řadě situací bude zcela zřejmé, že se o takové zboží (ne)jedná, v některých případech bude třeba tuto otázku pečlivě posoudit z hlediska povahy daného zboží, zejm. jeho technických vlastností, výkonnostních parametrů, složení, funkčního užití apod. (viz příloha I nařízení č. 1382/2014). S ohledem na obtíže, které mohou být s tímto posouzením spjaty, strany transakce často usilují o efektivní metodu k zajištění souladu. Jedním ze způsobů, ke kterým se uchylují, je např. prohlášení výrobce o tom, Právní novinky 10

11 že dodávané zboží není zbožím dvojího užití. Navzdory komfortnosti takového řešení je diskutabilní, nakolik může jednostranné prohlášení výrobce (subjektu se zájmem na vývozu) poskytnout jinému zúčastněnému subjektu (např. financující bance) právní jistotu a zbavit ho případné odpovědnosti v situaci, kdy by se dané prohlášení ukázalo jako nesprávné. Z tohoto úhlu pohledu lze namísto prohlášení výrobce doporučit posudek nezávislé třetí strany, typicky např. soudního znalce apod. IV. Závěr S ohledem na tyto zkušenosti se doporučuje transakce, na něž se mohou sankce vztahovat, pečlivě posoudit z hlediska všech relevantních aspektů. Kromě právního posouzení, případně znaleckého posudku, lze uvažovat též o konzultaci s příslušnými orgány (MF, resp. MPO), které by měly být připraveny, vzhledem k veřejnoprávní povaze sankcí, poskytnout zúčastněným subjektům dostatečně jasná vodítka. Pavel Kvíčala Partner Roman Barinka Advokát V jiných situacích může být diskutabilní to, zda uvažovaná transakce spadá do osobní působnosti restriktivních opatření, např. zda je koncový uživatel společností civilního nebo vojenského charakteru. Problémy tak mohou vznikat např. v situaci, kdy příjemcem zboží dvojího užití je sice společnost vyrábějící produkty výlučně pro civilní užití, jež je však součástí holdingové skupiny, která převážně vyrábí vojenská zařízení. V takové situaci bude zapotřebí, aby dotčená strana byla schopna přesvědčivě prokázat existenci dostatečných záruk, které zajistí, že zboží bude využito skutečně deklarovaným civilním uživatelem, resp. pro civilní účely. Princip předběžné opatrnosti nabývá na významu zejména ve světle sankcí, které mohou být tuzemskými orgány za porušení restriktivních opatření uloženy. Tyto mohou zahrnovat pokuty ve výši v řádu několika milionů, v krajním případě až 50 mil. Kč, a propadnutí věci. V úvahu připadá též uplatnění trestněprávní odpovědnosti, kdy za trestný čin porušení mezinárodních sankcí lze uložit i trest odnětí svobody ve výši až 8 let. Právní novinky 11

Doplnění informace pro výrobce a vývozce k sankčním opatřením proti Ruské federacy

Doplnění informace pro výrobce a vývozce k sankčním opatřením proti Ruské federacy Doplnění informace pro výrobce a vývozce k sankčním opatřením proti Ruské federacy S případnými dotazy k uvedené problematice se můžete obracet na Zelenou linku pro export bezplatně na tel. čísle 800 133

Více

Sankce vůči Ruské federaci ve vztahu k činnosti Licenční správy. Sankce vůči Ruské federaci ve vztahu k činnosti Licenční správy 1

Sankce vůči Ruské federaci ve vztahu k činnosti Licenční správy. Sankce vůči Ruské federaci ve vztahu k činnosti Licenční správy 1 ve vztahu k činnosti Licenční správy Sankce vůči Ruské federaci ve vztahu k činnosti Licenční správy 1 Akty EU zavádějící sankce vůči Ruské federaci (RF) 1. Rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP o omezujících

Více

ROZHODNUTÍ RADY 2014/512/SZBP ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině

ROZHODNUTÍ RADY 2014/512/SZBP ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině 31.7.2014 L 229/13 ROZHODNUTÍ RADY 2014/512/SZBP ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu

Více

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise, 12.9.2014 L 271/3 NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 960/2014 ze dne 8. září 2014, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině RADA

Více

Omezující opatření vůči Ruské federaci

Omezující opatření vůči Ruské federaci Seminář Rusko exportní příležitosti pro české firmy 1. března 2017 1 Akty EU zavádějící opatření vůči Ruské federaci (RF) 1. Rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y. 3. volební období 1229/7. Pozměňovací návrhy

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y. 3. volební období 1229/7. Pozměňovací návrhy P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2002 3. volební období 1229/7 Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona o přijetí úvěrů na financování Programu pořízení

Více

Právní aspekty podnikání v Bulharsku

Právní aspekty podnikání v Bulharsku Právní aspekty podnikání v Bulharsku Martin Vacek Ředitel PETERKA & PARTNERS, Sofie www.peterkapartners.com Ochrana zahraničních investic Úprava systému podpory zahraničních investic od 17.3.2009: Došlo

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

EIA PO NOVELE 2015. Pro stavební úřady

EIA PO NOVELE 2015. Pro stavební úřady EIA PO NOVELE 2015 Pro stavební úřady Novela zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, (viz zákon č. 39/2015 Sb.,), účinná od 1. 4. 2015, přináší významné změny: -v právní úpravě

Více

Částka 126. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: b) práva a povinnosti osob, které dovážejí zboží dvojího použití do České republiky.

Částka 126. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: b) práva a povinnosti osob, které dovážejí zboží dvojího použití do České republiky. Strana 4714 Sbírka zákonů č.343 / 2010 Částka 126 343 ZÁKON ze dne 27. října 2010, kterým se mění zákon č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 104/2007-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Obsah Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014... 3 NEWSLETTER 2/2014 2/6 Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014 Technická novela zákona o veřejných zakázkách a vliv nového

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 352 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 16.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 352 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 16. 111 10. funkční období 111 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve

Více

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU Obsah 1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU......... 2 1.1 Obecná právní úprava obchodního zákoníku a pojmy zde použité..... 2 1.2 Ovládací smlouva podle

Více

Právní novinky Deloitte Česká republika. říjen 2017

Právní novinky Deloitte Česká republika. říjen 2017 Právní novinky Deloitte Česká republika říjen 2017 Regulace reklamy na léčivé 2 Reklama bezpochyby patří k nezanedbatelným aspektům téměř každého podnikání. I ta však podléhá veřejnoprávní regulaci obsažené

Více

Odpočet na podporu výzkumu a vývoje Praha

Odpočet na podporu výzkumu a vývoje Praha Odpočet na podporu výzkumu a vývoje 8. 9. 2016 Praha Odpočet na podporu výzkumu a vývoje S účinností od 1.1.2005 byla do zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ( dále

Více

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u P a r l a m e n t u ČR

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u P a r l a m e n t u ČR N á v r h u s n e s e n í S e n á t u P a r l a m e n t u ČR Senát Parlamentu České republiky s o u h l a s í s ratifikací Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o změně Dohody mezi vládou

Více

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR Nabídka právní ochrany

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR Nabídka právní ochrany Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR Nabídka právní ochrany Mgr. Roman Flek, ředitel obchodního úsek Nabídka pojištění právní ochrany pro členy Odborové svazu zdravotnictví a sociální péče ČR

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Afs 4/2003-64 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

Společný návrh NAŘÍZENÍ RADY. o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Středoafrické republice

Společný návrh NAŘÍZENÍ RADY. o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Středoafrické republice EVROPSKÁ KOMISE VYSOKÁ PŘEDSTAVITELKA EVROPSKÉ UNIE PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKU V Bruselu dne 13.1.2014 JOIN(2014) 1 final 2014/0004 (NLE) Společný návrh NAŘÍZENÍ RADY o omezujících opatřeních

Více

o činnosti Magistrátu hlavního města Prahy za rok 2014 v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k

o činnosti Magistrátu hlavního města Prahy za rok 2014 v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Magistrátu hlavního města Prahy za rok 2014 v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 1 Výroční

Více

Ministerstvo financí Odbor 39. č.j.: 39/ /

Ministerstvo financí Odbor 39. č.j.: 39/ / Ministerstvo financí Odbor 39 č.j.: 39/ 86 838/2009-393 Pokyn D 333 Sdělení Ministerstva financí k závaznému posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami V rámci zákona

Více

V l á d n í n á v r h,

V l á d n í n á v r h, V l á d n í n á v r h, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Maltou o ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Maltou

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Částka 51 Sbírka mezinárodních smluv č. 99 / 2011 Strana 8277 99 SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 11. srpna 2010 byl v Minsku podepsán Protokol ke Smlouvě

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 As 45/2006-87 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr.

Více

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Obecné nařízení o ochraně osobních údajů 17. 6. 2016 Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Dne 4. května 2016 bylo v Úředním věstníku Evropské unie publikováno nařízení Evropského parlamentu a Rady

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163.

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163. Vážení klienti, dovolujeme si Vám prezentovat novinky na poli práva, kdy v rámci Legislativy došlo k průlomovému rozhodnutí Ústavního soudu České republiky. V tomto čísle si Vás dovolujeme upozornit zejména

Více

Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S

Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S P R O F I L K A N C E L Á Ř E Advokátní kancelář

Více

KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK Daňové poradenství

KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK Daňové poradenství KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK Daňové poradenství Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík (KŠB), založená v roce 1990, je jednou z největších advokátních kanceláří v České republice. Poskytuje komplexní právní a

Více

N á v r h. 11e. Finanční zajištění

N á v r h. 11e. Finanční zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u PČR

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u PČR 7 9. funkční období 7 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Brazilskou federativní republikou o vzájemné správní

Více

Rezervy, pohledávky a opravné položky. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Rezervy, pohledávky a opravné položky. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Rezervy, pohledávky a opravné položky Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Rezervy, pohledávky a opravné položky Obsah : 13.1 Rezervy na opravy hmotného majetku. 13.2 Daňový odpis pohledávek. 13.3 Tvorba opravných

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1442 Sbírka zákonů č. 134 / 2013 134 ZÁKON ze dne 7. května 2013 o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura Pracovní překlad RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura (2000/383/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

Fúze a akvizice Restrukturalizace. Obchodní právo. Bankovnictví, finance, leasing. Nemovitosti a stavební právo. Sporná agenda, správa pohledávek

Fúze a akvizice Restrukturalizace. Obchodní právo. Bankovnictví, finance, leasing. Nemovitosti a stavební právo. Sporná agenda, správa pohledávek 2014 Obchodní právo Fúze a akvizice Restrukturalizace Bankovnictví, finance, leasing Nemovitosti a stavební právo Sporná agenda, správa pohledávek Vážené dámy, Vážení pánové, dovolujeme si vám představit

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2012 květen 2012 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2012 květen 2012 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 04_2012 květen

Více

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení Strana 560 Sbírka zákonů č. 38 / 2008 Částka 11 38 ZÁKON ze dne 17. ledna 2008 o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2014 únor 2014

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 47/2010-57 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Davida

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Duben 2012 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem na samosprávu Veřejnoprávní korporace vlastní majetek

Více

Pozměňovací návrh. k vládnímu návrhu zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů

Pozměňovací návrh. k vládnímu návrhu zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů (sněmovní tisk 1004) Poslankyně Heleny Langšádlové 1. 1. V části

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í : č. j. 3 Ads 30/2006-49 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: JUDr.

Více

Competition Flash. Úvodem. Pravidlo de minimis a jeho novelizace 2014. Srpen 2014

Competition Flash. Úvodem. Pravidlo de minimis a jeho novelizace 2014. Srpen 2014 Nejúspěšnější kancelář podle počtu nominací a titulů všech šesti ročníků soutěže Pravidlo de minimis a jeho novelizace 2014 Úvodem Vážení klienti a obchodní přátelé, v tomto vydání bychom Vás rádi seznámili

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz STANOVISKO č. 1/2007 červen 2007 Stanovisko k aplikaci práva na ochranu osobních údajů při poskytování informací

Více

Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš

Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš Šikanózní insolvenční návrhy Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš 8. prosince 2010 Úvodní shrnutí prezentace 1. Šikanózní insolvenční návrh 2. Zahájení insolvenčního řízení (srovnání různých právních

Více

Změny ve zdaňování fyzických osob

Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob I. Snížení sazby daně z příjmů fyzických osob na 15 % v roce 2008 a 12,5 % Zrušení progresivní sazby, zavedení lineární sazby Změna kalkulace

Více

LETTER 5/2016 NEWSLETTER 5/2016. Novela zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí a další změny v legislativě

LETTER 5/2016 NEWSLETTER 5/2016. Novela zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí a další změny v legislativě LETTER 5/2016 NEWSLETTER 5/2016 Novela zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí a další změny v legislativě I. Novela zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí změna v osobě poplatníka

Více

Č.j.: VP/S 12/ V Brně dne 26. března 2002

Č.j.: VP/S 12/ V Brně dne 26. března 2002 Č.j.: VP/S 12/02-160 V Brně dne 26. března 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 30. 1. 2002 podle 6 odst. 1 zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře ve spojení s 18 odst. 1

Více

Ing. Michal Proks. Příkop 6, Brno tel., fax:

Ing. Michal Proks.  Příkop 6, Brno tel., fax: METODICKÉ SDĚLENÍ SPOLEČNOSTI AUDIT ÚČETNICTVÍ, s.r.o. EXPATRIOTI OSOBY EKONOMICKY AKTIVNÍ V ZAHRANIČÍ daň z příjmů l sociální a zdravotní pojištění Ing. Michal Proks ŘÍJEN 2012 www.auditucetnictvi.cz

Více

04 05 06 09 21 25 27 29 31 39 40 LTA je moderní a dynamicky se rozvíjející poradenská kancelář poskytující integrované právní, daňové a účetní poradenství a auditorské služby tuzemským i zahraničním klientům.

Více

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u PČR

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u PČR 232 9. funkční období 232 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kosovo o zamezení dvojímu zdanění a

Více

kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů

kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 VI. volební období 144 Návrh poslanců Stanislava Křečka, Miroslava Váni a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů,

Více

Stavební fórum Daňové novinky Roman Ženatý. Říjen 2012

Stavební fórum Daňové novinky Roman Ženatý. Říjen 2012 Stavební fórum Daňové novinky Roman Ženatý Říjen 2012 Daň z příjmů schválené legislativní změny od roku 2013 Zaokrouhlování srážkové daně (zák. č. 192/2012 Sb., účinnost od 1. 1. 2013) Základ daně i daň

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

U S N E S E N Í. t a k t o :

U S N E S E N Í. t a k t o : 22 A 20/2013 34 U S N E S E N Í Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Moniky Javorové a soudců Mgr. Jiřího Gottwalda a JUDr. Daniela Spratka, Ph.D., v právní věci

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy 47/2002 Sb. ZÁKON ze dne 11. ledna 2002 o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění

Více

Nový občanský zákoník a právo stavby. Martin Bohuslav únor 2013

Nový občanský zákoník a právo stavby. Martin Bohuslav únor 2013 Nový občanský zákoník a právo stavby Martin Bohuslav únor 2013 POZOR Rok 2013 je nutné věnovat přípravě na rozsáhlé změny občanského a obchodního práva od 1. ledna 2014! 2 2013 Deloitte Česká republika

Více

Novinky v daních od roku Ivana Stibůrková Praha, 21. listopadu 2016 #dpf016

Novinky v daních od roku Ivana Stibůrková Praha, 21. listopadu 2016 #dpf016 Novinky v daních od roku 2017 Ivana Stibůrková Praha, 21. listopadu 2016 #dpf016 Novinky platné již v průběhu roku 2016 Daň z příjmů zaměstnavatelé Mzdové listy a vyúčtování u daňových nerezidentů Doplněny

Více

II. ÚS 2924/13. Text judikátu. Exportováno: , 16: , Ústavní soud

II. ÚS 2924/13. Text judikátu.  Exportováno: , 16: , Ústavní soud www.iudictum.cz Exportováno: 17. 3. 2017, 16:43 II. ÚS 2924/13 7. 10. 2014, Ústavní soud Text judikátu Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků v senátě složeném z předsedy Jiřího

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 71/2013-26 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Josefa

Více

FINANČNÍ PRÁVO DANĚ Z PŘÍJMŮ. 4. seminář 29. října 2015

FINANČNÍ PRÁVO DANĚ Z PŘÍJMŮ. 4. seminář 29. října 2015 FINANČNÍ PRÁVO DANĚ Z PŘÍJMŮ 4. seminář 29. října 2015 Daně z příjmů Daně z příjmů úvod, legislativa daně z příjmů právnických osob, odpisy, společná ustanovení. Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Úmluvy Organizace spojených národů o transparentnosti v rozhodčím řízení mezi investorem a státem

Více

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Možnost přezkumu rozhodčích doložek i v probíhajících exekucích Stanovisko občanskoprávního a obchodněprávního kolegia Nejvyššího soudu ČR

Více

(2014/434/EU) (2) Úzká spolupráce bude navázána rozhodnutím přijatým ECB, pokud jsou splněny podmínky vymezené v článku 7 nařízení (EU) č. 1024/2013.

(2014/434/EU) (2) Úzká spolupráce bude navázána rozhodnutím přijatým ECB, pokud jsou splněny podmínky vymezené v článku 7 nařízení (EU) č. 1024/2013. 5.7.2014 L 198/7 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 31. ledna 2014 o úzké spolupráci s vnitrostátními příslušnými orgány zúčastněných členských států, jejichž měnou není euro (ECB/2014/5) (2014/434/EU)

Více

Usnesení. Rady vlády pro lidská práva. ze dne 18. června 2009. k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně

Usnesení. Rady vlády pro lidská práva. ze dne 18. června 2009. k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně Usnesení Rady vlády pro lidská práva ze dne 18. června 2009 Rada vlády pro lidská práva (dále jen Rada ) I. s c h v a l u j e podnět Výboru proti diskriminaci k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně,

Více

SPECIFIKA FÚZÍ FONDŮ KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ S PROJEKTOVÝMI SPOLEČNOSTMI

SPECIFIKA FÚZÍ FONDŮ KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ S PROJEKTOVÝMI SPOLEČNOSTMI SPECIFIKA FÚZÍ FONDŮ KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ S PROJEKTOVÝMI SPOLEČNOSTMI Ing. Tomáš PACOVSKÝ 1 Obsah / Obecně ke zdanění fondů / Výplata zisku fondu / Fúze společností / Daňové dopady fúzí společností

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.11.2013 COM(2013) 718 final 2013/0341 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním

Více

k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v následujícím znění:

k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v následujícím znění: Stanovisko č. 1 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 9. 11. 2012 k návrhu změny vodního zákona k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu

Více

Vynucování práva EU. Žaloby k Soudnímu dvoru EU

Vynucování práva EU. Žaloby k Soudnímu dvoru EU Vynucování práva EU Žaloby k Soudnímu dvoru EU Vynucování práva EU vůči členským státům: na podnět Komise Soudní dvůr správní řízení před Komisí žaloba Komise nebo čl.státu k ESD, rozsudek ESD nerespektování

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 76/2005-62 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudkyň JUDr. Lenky Matyášové

Více

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO Zkušební okruhy pro Státní závěrečnou zkoušku v bakalářském studijním programu Právní specializace obor Právo a podnikání v akademickém roce 2012/2013 zkušební období: JARO 2013 - ZÁŘÍ 2013 - LEDEN 2014

Více

Kontrola exportu zboží dvojího použití

Kontrola exportu zboží dvojího použití Kontrola exportu zboží dvojího použití Legislativa EU a ČR týkající se kontroly vývozu o povolení k vývozu 29. 11. 2016 Právní předpisy upravující kontrolu exportu zboží dvojího použití nařízení Rady (ES)

Více

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ČÁST PRVN Obecná ustanovení 1 Rozsah působnosti... 2 Základní zásady daňového řízení...

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ČÁST PRVN Obecná ustanovení 1 Rozsah působnosti... 2 Základní zásady daňového řízení... Obsah Seznam zkratek... 10 Přehled použitých právních předpisů... 10 Slova úvodem... 12 Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků... 14 (s komentářem) ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení... 14 1 Rozsah

Více

Směrnice o platebních službách na vnitřním trhu

Směrnice o platebních službách na vnitřním trhu MINISTERSTVO FINANCÍ ČR ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA VÝSLEDEK VEŘEJNÉ KONZULTACE Směrnice o platebních službách na vnitřním trhu 1 VÝSLEDEK VEŘEJNÉ KONZULTACE Směrnice o platebních službách na vnitřním trhu Ministerstvo

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 1119/0. Senátní návrh zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 1119/0. Senátní návrh zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 1119/0 Senátní návrh zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě Zástupce předkladatele: Bublan F.,Hajda J. Doručeno poslancům:

Více

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb., vyhlášky č. 110/2004 Sb., vyhlášky č. 617/2004 Sb., vyhlášky č. 277/2006 Sb. a vyhlášky č. 64/2012 Sb.

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb., vyhlášky č. 110/2004 Sb., vyhlášky č. 617/2004 Sb., vyhlášky č. 277/2006 Sb. a vyhlášky č. 64/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

Právo na informace Zdravotní pojišťovny jako povinné subjekty

Právo na informace Zdravotní pojišťovny jako povinné subjekty Právo na informace Zdravotní pojišťovny jako povinné subjekty Zdravotní pojišťovny by měly uznat, že za situace, kdy nakládají s prostředky vybíranými od veřejnosti, musejí také umožnit veřejnou kontrolu.

Více

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 9. FUNKČNÍ OBDOBÍ

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 9. FUNKČNÍ OBDOBÍ SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 9. FUNKČNÍ OBDOBÍ 576. USNESENÍ SENÁTU ze 23. schůze, konané dne 24. července 2014 k návrhu senátního návrhu zákona senátorů Františka Bublana, Aleny Gajdůškové, Milana

Více

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u P a r l a m e n t u ČR

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u P a r l a m e n t u ČR N á v r h u s n e s e n í S e n á t u P a r l a m e n t u ČR Senát Parlamentu České republiky s o u h l a s í s ratifikací Dohody mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko o ukončení platnosti Dohody

Více

STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY. ze dne 3. prosince 2004

STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY. ze dne 3. prosince 2004 CS STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 3. prosince 2004 na žádost České národní banky k návrhu zákona, kterým se mění zákon o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích

Více

Právní aspekty podnikání v Bulharsku

Právní aspekty podnikání v Bulharsku Právní aspekty podnikání v Bulharsku Martin Vacek Ředitel PETERKA &PARTNERS, Sofie www.peterkapartners.com Ochrana zahraničních investic Úprava systému podpory zahraničních investic od 17.3.2009: Došlo

Více

USNESENÍ z 25. schůze dne 10. února 2004

USNESENÍ z 25. schůze dne 10. února 2004 \ Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 4. volební období - 2004 rozpočtový výbor 331 USNESENÍ z 25. schůze dne 10. února 2004 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony vsouvislosti

Více

Bulharsko? Přemýšlejte o něm

Bulharsko? Přemýšlejte o něm Bulharsko? Přemýšlejte o něm Martin Vacek ředitel pobočky PETERKA & PARTNERS v Sofii www.peterkapartners.com Pár ekonomických dat za 2. čtvrtletí roku 2008 Růst HDP ve výši 7,1 % Růst domácí poptávky ve

Více

Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR.

Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR. Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: posta@uoou.cz Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR. STANOVISKO č. 2/2004 leden 2004, aktualizace červenec

Více

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku ÚČETNÍ A DAŇOVÉ SOUVISLOSTI ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku Dle 34 ZOK náleží právo na podíl na zisku především společníkům. Společníci se podílejí na zisku v poměru

Více

OBSAH. Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15

OBSAH. Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15 OBSAH Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST ( 1 139)...17 HLAVA I PŮSOBNOST TRESTNÍCH ZÁKONŮ ( 1 11)...17 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona ( 1)...17 Díl 2 Časová působnost

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S643/2014/VZ-18814/2014/541/JCh Brno: 22. října 2014

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S643/2014/VZ-18814/2014/541/JCh Brno: 22. října 2014 *UOHSX006CS80* UOHSX006CS80 USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S643/2014/VZ-18814/2014/541/JCh Brno: 22. října 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ ), přináší oproti předchozí právní úpravě zcela novou povinnost

Více

Praktické otázky vyplývající ze vztahu ČNB k vybraným mezinárodním obchodním operacím

Praktické otázky vyplývající ze vztahu ČNB k vybraným mezinárodním obchodním operacím Praktické otázky vyplývající ze vztahu ČNB k vybraným mezinárodním obchodním operacím V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U

Více

484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 18. prosince 2000,

484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 18. prosince 2000, 484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

Pracovní právo. Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013. w w w. p r k p a r t n e r s. c o m

Pracovní právo. Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013. w w w. p r k p a r t n e r s. c o m Pracovní právo Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013 P R A H A B R A T I S L A V A B U D A P E Š Ť O S T R A V A w w w. p r k p a r t n e r s. c o m Změny v pracovním právu 2013 Jednotná minimální

Více

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger,

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, systému ochrany spotřebitele JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Finanční arbitr České republiky, Vedoucí katedry finančních obchodů BIVS, a. s. Dne 20. června 2006 systému Program: ochrany spotřebitele 1)

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT Ústavu oceňování majetku při Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava 1 Děkan Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity

Více

ZÁKON ze dne. 2012, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON ze dne. 2012, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů ZÁKON ze dne. 2012, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník,

Více