Právní novinky. Úvodem. Obsah. Květen Strategické uvažování Individuální přístup Špičkový právní tým Dlouhodobé partnerství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právní novinky. Úvodem. Obsah. Květen 2015. Strategické uvažování Individuální přístup Špičkový právní tým Dlouhodobé partnerství"

Transkript

1 PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Nejúspěšnější kancelář podle počtu nominací a titulů všech sedmi ročníků soutěže Obsah Praxe 2 Ocenění 3 Použití tajně pořízené nahrávky jako důkazu 4 Facebook jako veřejný prostor 4 Novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 5 Ryneš aneb cesta do Lucemburku a zase zpátky 6 Ekonomické sankce EU proti Rusku: postřehy z praxe 9 Změny ve zdanění příjmů souvisejících s účastí osob v obchodních korporacích 12 Prelomené veto prezidenta a schválená novela zákona o verejnom obstarávaní 14 Akademie 16 Naše kancelář 17 Květen 2015 Úvodem Vážení klienti a obchodní přátelé, dovolte mi představit Vám právní novinky kanceláře Havel, Holásek & Partners. V tomto vydání našeho newsletteru vám přiblížíme problematiku novely zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a souvisejících zákonů. Věnovat se budeme také sporu mezi Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a fyzickou osobou, který se týká používání kamerových systémů zpravidla určených pro ochranu majetku či osob. Mezi další důležitá témata patří změny ve zdanění příjmů souvisejících s účastí osob v obchodních korporacích či problematika obchodních sankcí EU vůči Rusku. Věřím, že Vám informace obsažené v Právních novinkách budou k užitku a přeji Vám příjemné jaro. Robert Nešpůrek Partner Klienty nejlépe hodnocená právnická firma v České republice (2010, 2013, 2015) Právnická firma roku v České republice (2011, 2012, 2014, 2015) 1. místo v celkovém počtu realizovaných fúzí a akvizic v České republice ( ) mergermarket 1. místo mezi domácími právnickými firmami ( ) Právní novinky Právnická firma roku v kategorii Fúze a akvizice v České republice (2013, 2014) Strategické uvažování Individuální přístup Špičkový právní tým Dlouhodobé partnerství

2 Služby v oblasti mezinárodního poradenství při transakcích přesahujících hranice České republiky a Slovenska Jaroslav Havel Partner Praha, Bratislava Jan Koval Partner Praha Robert Nešpůrek Partner Praha Václav Audes Partner Praha, Bratislava Náš specializovaný tým poskytuje komplexní právní poradenství a související daňové služby českým a slovenským klientům a mezinárodním společnostem působícím na území České a Slovenské republiky a v zahraničí ve všech odvětvích průmyslu a podnikání. Naše právní a daňové služby při mezinárodních obchodech a transakcích odpovídají rozsahu služeb nejúspěšnějších mezinárodních právnických firem, až 70 % našich případů zahrnuje mezinárodní prvek. Při transakcích přesahujících hranice České a Slovenské republiky úzce spolupracujeme s předními mezinárodními právnickými firmami v celé Evropě, Asii, Americe, Africe i Austrálii, avšak bez exkluzivního vztahu s kteroukoli z nich. Partneři kanceláře se pravidelně účastní oficiálních vládních i dalších podnikatelských misí, exportních konferencí, kongresů, veletrhů v zahraničí a zahraničních vzdělávacích programů a stáží. Pravidelně se setkáváme s klíčovými partnery zahraničních a mezinárodních kanceláří v desítkách zemí světa za účelem poznání tamějších právních trhů a rozvinutí další spolupráce. Při navázání užší spolupráce se průběžně řídíme potřebami svých klientů. Partneři kanceláře také působí jako rozhodci při řešení mezinárodních sporů podle různých mezinárodních pravidel, zejména ICC a UNCITRAL. POSKYTUJEME EXPERTIZU V OBLASTI ZAJIŠŤOVÁNÍ MEZINÁRODNÍCH PRÁVNÍCH A DAŇOVÝCH SLUŽEB: Pavel Kvíčala Partner Praha Peter Šuba Partner Bratislava Peter Valert Partner Praha při zakládání poboček a společných podniků v souvislosti s rozšířením nebo přesunem výroby do zahraničí, včetně pracovněprávních a imigračních aspektů v oblasti mezinárodních holdingových struktur a daňové optimalizace při expanzi do zahraničí v souvislosti s fúzemi a akvizicemi v zahraničí v souvislosti s exportem a dodávkami výrobků, technologií, investičních celků, služeb a stavebních prací do zahraničí, včetně smluvního zajištění vztahů s prostředníky (obchodní zástupci, distributoři), přepravních operací, vázaných obchodů, mezinárodních transakcí a vývozních aliancí v souvislosti s účastí na zahraničních výběrových řízeních v oblasti vstupu na zahraniční kapitálové trhy a obchodování na zahraničních komoditních burzách v oblasti regulace podnikatelských aktivit a ochrany duševního vlastnictví na zahraničních trzích v oblasti financování a pojištění vývozu v oblasti ochrany investic v zahraničí v oblasti mezinárodní arbitráže a při zastupování v soudních a insolvenčních řízeních v zahraničí, resp. se zahraničním prvkem v souvislosti s povolováním spojení soutěžitelů a šetřeními zahraničních soutěžních úřadů a Evropské komise v souvislosti s ochranou před dumpingovým dovozem a před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí mimo EU v oblasti služeb compliance, interních šetření a forenzních auditů Praxe 2

3 HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS JIŽ POČTVRTÉ NEJLEPŠÍ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘÍ V ČR Britská ratingová agentura Who s Who Legal ve svém mezinárodním hodnocení nejlepších právnických firem světa za rok 2015 označila kancelář Havel, Holásek & Partners nejlepší právní kanceláří v České republice, a to již počtvrté za posledních pět let. HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS BYLA VYHLÁŠENÁ NEJLEPŠÍ KANCELÁŘÍ V OBLASTI FÚZÍ A AKVIZIC NA SLOVENSKU Advokátní kancelář Havel Holásek & Partners na Slovensku již podruhé za sebou získala prestižní ocenění Právnická firma roku v oblasti fúzí a akvizic v rámci globálních cen M&A Today Awards, čímž potvrzuje pozici lídra v této oblasti právních služeb ve středoevropském prostoru. HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS BYLA NA SLOVENSKU VYHLÁŠENA PRÁVNICKOU FIRMOU ROKU V KATEGORII M&A Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners na Slovensku získala prestižní ocenění Právnická firma roku v kategorii fúze a akvizice. M&A patří mezi nejvýznamnější oblasti činnosti kanceláře a věnuje se jí tým více než 50 právníků. Výsledky vyhlásili pořadatelé soutěže, společnost EPRAVO.sk společně s týdeníkem TREND. HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS JE NEJŽÁDANĚJŠÍM ZAMĚSTNAVATELEM MEZI ADVOKÁTNÍMI KANCELÁŘEMI Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners se umístila mezi právními firmami na prvním místě v žebříčku nejžádanějších zaměstnavatelů v České republice, který již počtvrté zveřejnila Asociace studentů a absolventů. Ocenění 3

4 zásah do práva na soukromí osoby, jejíž mluvený projev je zaznamenán, je ospravedlnitelný zájmem na ochraně slabší strany právního vztahu, jíž hrozí závažná újma... příspěvky na Facebooku není možné považovat za paušálně veřejné... Použití tajně pořízené nahrávky jako důkazu V nálezu II. ÚS 1774/14 z Ústavní soud posoudil případ, kdy v pracovněprávním sporu žalobce tvrdil, že mu byla neplatně dána výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost. Ve skutečnosti se totiž mělo jednat o odplatu zaměstnavatele za kritiku jednoho z členů nejvyššího vedení. Toto své tvrzení žalobce dokládal nahrávkou, kterou tajně pořídil ze svého rozhovoru s jedním ze svých nadřízených. Obecné soudy však došly k závěru, že takový důkaz je nepřípustný, poněvadž jím bylo zasaženo do osobnostních práv nahrávaného nadřízeného. Ústavní soud označil tuto úvahu za krajně formalistickou a připomněl, že i v případě konfliktu práva na ochranu osobnosti a práva na ochranu legitimních zájmů jiného je nutno provést test proporcionality. V tomto případě bylo jednoznačné, že zásah do práv nahrávané osoby byl minimální, jelikož ta nepronášela žádná vyjádření osobního charakteru. Naopak zájem zaměstnance na prokázání nezákonného postupu zaměstnavatele byl zásadní. Facebook jako veřejný prostor Ústavní soud se také nedávno v rámci nálezu III. ÚS 3844/13 vyjádřil k povaze nového celospolečenského fenoménu, totiž sociální sítě Facebook. Stěžovateli v uvedené věci byla uložena policejním orgánem pořádková pokuta za to, že před svědky a poškozenými snižoval jeho vážnost, a to právě prostřednictvím Facebooku. Pokuta byla uložena za příspěvky na facebookovém účtu stěžovatele, které skutečně příslušníky orgánu hrubě urážely; součástí deliktu pak mělo být dokonce i tzv. olajkování urážlivých příspěvků od jiných uživatelů. Ústavní soud správně zhodnotil, že příspěvky na Facebooku není možné považovat za paušálně veřejné. Komunikace na této sociální síti má totiž několik modalit, od soukromého chatu mezi dvěma uživateli, přes příspěvky, které mohou vidět jen vybraní uživatelé označení jako přátelé, až po skutečně veřejné příspěvky, k nimž má přístup kdokoliv. Pokud ovšem policejní orgán získal informace o neveřejných příspěvcích stěžovatele z výslechu jednoho z jeho facebookových přátel, nebylo správné takové příspěvky považovat za veřejné. František Korbel Partner Použitelnost záznamu rozhovoru pořízeného soukromou osobou bez vědomí nahrávané osoby jako důkazu v příslušném řízení je závislá na poměřování chráněných práv a zájmů, které se v této soukromé sféře střetávají. Zásah do práva na soukromí osoby, jejíž mluvený projev je zaznamenán, je ospravedlnitelný zájmem na ochraně slabší strany právního vztahu, jíž hrozí závažná újma (včetně např. ztráty zaměstnání). Opatření jediného nebo klíčového důkazu touto cestou je analogické k jednání za podmínek krajní nouze či dovolené svépomoci. Právní novinky 4

5 V důsledku přijetí novely zákona se podstatně zvýší možnost environmentálních organizací napadat záměry, které mají potenciální závažný vliv na životní prostředí. Josef Hlavička Partner Jiří Buryan Senior Associate Kateřina Staňková Associate Novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí Dne vstoupil v účinnost zákon č. 39/2015 Sb., kterým byl negativnímu závěru malé EIA tak dle Zákona překvapivě nenáleží jiné novelizován zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí dotčené veřejnosti, např. vlastníkům sousedních pozemků. Výše zmíněné a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů environmentální organizace budou také moci proti rozhodnutí o negativním ( Zákon ). Novela Zákona je dle důvodové zprávy především výsledkem závěru zjišťovacího řízení podat žalobu, o níž je soud povinen rozhodnout snahy vyhovět požadavkům vzneseným Evropskou komisí, dle které do 90 dní. stávající znění Zákona nesprávně transponuje směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných Výstupem posuzování v rámci velké EIA se nově stává závazné stanovisko a soukromých záměrů na životní prostředí. Tato novela bude mít dle 149 Správního řádu, v důsledku čehož odpadá stávající možnost pravděpodobně omezenou dobu trvání vzhledem k připravované velké diskrece orgánů rozhodujících v navazujících řízeních při zvažování, novele stavebního zákona, která by měla zakotvit tzv. jednotné povolovací které podmínky stanovené v rámci procesu EIA do svého rozhodnutí řízení, tj. spojení procesu EIA (a dalších procesů) s územním a stavebním zahrnou a které nikoli. Obsah stanoviska EIA se tak stává závazným řízení. pro výrokovou část navazujících rozhodnutí správních orgánů (typicky územní rozhodnutí). Přezkum závazného stanoviska EIA není Zákonem Novelou Zákona dochází k zásadní změně povahy procesu EIA a zvýšení nijak upraven. Bude proto přezkoumatelné stejně jako každé jiné závazné jeho důležitosti v rámci navazujících povolovacích řízení. Mění se totiž stanovisko dle 149 Správního řádu v rámci odvolání proti rozhodnutí mj. povaha výstupů zjišťovacího řízení (tzv. malé EIA ), jakož i výstupů v navazujícím řízení, a to postupem dle 149 odst. 4 Správního řádu. posuzování vlivů provedení záměru na životní prostředí jako takového Výše zmíněné environmentální organizace mají přitom nově (tzv. velká EIA ). Novela také vypouští ustanovení 23 odst. 14 Zákona možnost podat řádný opravný prostředek proti vydanému povolení (ve znění před novelou), kterým bylo vyloučeno použití Správního řádu na v navazujícím řízení bez ohledu na to, zda se tohoto řízení v prvním zjišťovací řízení. stupni aktivně účastnily či nikoli. Tyto organizace pak také budou moci podat proti odvolacímu rozhodnutí správní žalobu, o níž je soud povinen V případě pozitivního závěru malé EIA (tj. pokračuje se v posuzování rozhodnout do 90 dnů a které bude moci přiznat odkladný účinek (resp. v rámci velké EIA) bude namísto dosavadního nezávazného vyjádření nařídit předběžné opatření), bude-li hrozit nebezpečí, že realizací záměru výsledkem usnesení, které se pouze poznamenává do spisu. Odvolání může dojít k závažným škodám na životním prostředí. proti takovému usnesení nebude přípustné. Negativní závěr zjišťovacího řízení bude mít oproti tomu formu rozhodnutí, proti kterému se dle 7 Novela nově zavádí institut tzv. verifikačního stanoviska, jehož smyslem odst. 6 Zákona bude moci odvolat oznamovatel záměru (i když není bude ověřit, že u záměru předkládaného do navazujícího řízení nedošlo zřejmé, proč by tak činil) a také environmentální organizace, které vznikly oproti stavu záměru posouzenému procesem EIA ke zvýšení negativního alespoň 3 roky před dnem zveřejnění informací o zjišťovacím řízení, nebo vlivu na životní prostředí. které podporuje svými podpisy nejméně 200 osob. Právo odvolání proti Právní novinky 5

6 Nejvyšší správní soud označil český zákon za příliš paušalizující ve srovnání s některými sofistikovanými pravidly v zahraničí Ryneš aneb cesta do Lucemburku a zase zpátky Rok 2014 byl z pohledu upřesňujících výkladů Soudního dvora rovněž snímala okno, které v posledních dvou letech neznámý útočník Evropské unie týkajících se soukromí poměrně plodný. Zatímco se pravidelně rozbíjel, část úzké ulice a protější dům. Podle spekulací útoky stále ještě hovoří o důsledcích slavného případu Google, poněkud souvisely s jeho prací novináře, jelikož často odhaloval nepříjemné pravdy menší spor mezi fyzickou osobou a českým Úřadem pro ochranu dokumentující život na maloměstě. Nedlouho po instalaci kamery došlo osobních údajů ( Úřad ) dospěl v Lucemburku do závěrečné fáze k dalšímu útoku; podle záznamu dvě osoby rozbily okno prakem. Na v prosinci. Jeho dopad na občany EU však nemusí být o nic méně základě trestního stíhání zahájeného Policií ČR jeden z obviněných podal významný, neboť se týkal jevu, jehož rozmach jsme jistě všichni stížnost u Úřadu a příběh se začal odvíjet dvěma směry, z nichž ani jeden zaznamenali používání kamerových systémů zpravidla určených neměl pro pana Ryneše šťastný konec. Zaprvé trestní soud rozhodl, že ze pro ochranu majetku či osob. záznamů nelze pachatele identifikovat, a útočníci byli obvinění zproštěni. Zadruhé Úřad dospěl k závěru, že kamerový záznam představuje Předběžná otázka zpracování osobních údajů a že došlo k porušení těchto povinností: Dne 11. prosince 2014 Soudní dvůr vydal rozsudek v žádosti o rozhodnutí nebyl získán souhlas subjektů údajů, subjekty údajů nebyly informovány o předběžné otázce podané Nejvyšším správním soudem České republiky a nebyla splněna informační povinnost o tomto zpracování vůči Úřadu. ve věci C-212/13 František Ryneš proti Úřadu. Předběžná otázka se Následně byla panu Rynešovi udělena pokuta ve výši Kč. Tato týkala výkladu čl. 3 odst. 2 směrnice 95/46/EU o ochraně osobních symbolická částka měla podle Úřadu odrážet okolnosti, za nichž údajů ( Směrnice ) vylučujícího některé druhy zpracování dat z její k porušení pravidel ochrany osobních údajů došlo. působnosti. Český soud chtěl především vyjasnit výjimku vztahující se na domácí činnosti, podle níž se pravidla ochrany osobních údajů Boj o výklad výjimky nevztahují na zpracování údajů fyzickou osobou při výkonu činností, které V prvním odvolání proti rozhodnutí Úřadu soud v plném rozsahu potvrdil mají výlučně osobní či domácí povahu. Dalo by se říct, že tuto výjimku argumenty Úřadu. Poslední možností tak bylo požádat o přezkoumání Soudní dvůr celkem jasně vyložil před více než 10 lety ve věci Lindqvist věci Nejvyšší správní soud (NSS). NSS evidentně váhal, zda by se na (C-101/01). Avšak současný případ nebyl tak jednoznačný jako běžné používání kamer k ochraně vlastního majetku nebo života (proti trestné zveřejňování osobních údajů na internetu, kterého se týkal původní případ. činnosti) mohla vztahovat výjimka týkající se tzv. domácí činnosti. NSS v této souvislosti poukázal na odlišnou praxi v členských státech Evropské Kauza z malého města unie, např. zákony o ochraně osobních údajů v Rakousku, ve Španělsku Příběh pana Ryneše začal v roce 2007, kdy se snažil chránit sebe, svou a v Belgii se na tuto formu zpracování osobních údajů vztahují, zatímco rodinu a svůj majetek tím, že na svůj dům nainstaloval stacionární kameru, ve Velké Británii nebo Irsku je praxe opačná. NSS citoval britský Úřad která umožňovala sledování a nahrávání vstupu do domu. Kamera komisaře pro informace (ICO), podle něhož je použití kamer pro omezené Právní novinky 6

7 NSS potvrdil, že povinnosti notifikace kamerového systému Úřadu s ohledem na vyžadované principy obecnosti zprostit nelze osobní účely z aplikace [zákona na ochranu osobních údajů] vyloučeno. To se vztahuje na případy, kdy fyzická osoba kamerový systém používá k ochraně svého bydliště před vloupáním i v případě, že kamera snímá ulici nebo jiné oblasti v blízkosti jejího bydliště. NSS proto Soudní dvůr požádal o rozhodnutí, zda čl. 3 odst. 2 druhá odrážka Směrnice musí být vykládán v tom smyslu, že provozování kamerového systému, při kterém je obrazový záznam zachycující osoby ukládán formou nekonečné smyčky do takového nahrávacího zařízení, jako je pevný disk umístěný fyzickou osobou na jejím rodinném domě za účelem ochrany majetku, zdraví a života majitelů domu, přičemž takovýto systém zabírá též veřejné prostranství, představuje zpracování údajů prováděné pro výkon výlučně osobních či domácích činností ve smyslu uvedeného ustanovení. Následné rozhodnutí Soudního dvora lze mezi jinými tendencemi v rozšiřující se oblasti regulace ochrany údajů chápat jako logický krok. Já však nejsem přesvědčen o tom, že z jeho důsledků budeme mít jasný prospěch. Je zajímavé, že Evropská unie není v této otázce jednotná (jak shrnul generální advokát Niilo Jääskinen ve svém vyjádření k této věci). Zatímco rakouská, portugalská a španělská vláda, Evropská komise a Úřad byli proti uplatnění této výjimky, vláda česká (zastoupená názorem Ministerstva vnitra povšimněte si nesouhlasu s Úřadem), italská, polská a vláda Spojeného království trvaly na názoru, že na takovéto zpracovávání, i když kamery sledují veřejné prostranství, by se regulace na základě Směrnice vztahovat neměla. Generální advokát pak vyjádřil svůj názor a objasnil argumenty, podle nichž se výjimka týkající se osobních a domácích činností v tomto případě nepoužije. Vzhledem k tomu, že Soudní dvůr nezopakoval všechny jeho argumenty, zmíním je níže zvlášť. Působnost směrnice a obecný princip použitelnosti výjimek Předně by působnost výjimky (a evropského práva obecně) neměla záviset na vůli zpracovatele údajů. Proto i kdyby byl kamerový systém určen k ochraně pouze jediné osoby (nebo jejích nejbližších příbuzných), nemělo by to sloužit jako podklad pro rozhodnutí, zda se Směrnice použije. V takovém případě by to znamenalo právní nejistotu, pokud zpracovatel údajů v budoucnosti změní názor. Proto posouzení vycházelo čistě z restriktivního výkladu výjimky týkající se osobních a domácích činností: výjimka se může vztahovat pouze na činnosti, které jsou výlučně osobní či domácí. Soudní dvůr se pak dále zabýval pouze otázkou výlučnosti : jelikož bylo sledováno veřejné prostranství, činnosti se neměly omezovat pouze na osobní nebo domácí okruh dotčených osob. Podmínka výlučnosti tedy splněna nebyla. Ačkoliv se tím předběžná otázka nezabývala, Soudní dvůr zřejmě s ohledem na absurdní situaci pana Ryneše (evidentně si chránícího své oprávněné zájmy, a přitom pokutovaného za porušení formálních pravidel) dále podotkl, že právo zpracovávat osobní údaje za účelem ochrany svých oprávněných zájmů lze i tak uplatnit na základě několika výjimek, o nichž se Směrnice zmiňuje, například zpracovávání osobních dat bez souhlasu subjektu údajů (článek 7 písm. f)), poskytování méně informací o zpracování (článek 11 odst. 2) a řady dalších odchylek, mezi něž patří principy týkající se kvality údajů (článek 6 odst. 1), právo na přístup (článek 12) a zveřejňování zpracování, resp. notifikační povinnost vůči Úřadu (článek 21). Všechny tyto odchylky musí být nějakým způsobem zavedeny do vnitrostátního práva. Pokud tomu tak není, musí správce splnit veškeré požadavky stanovené ve Směrnici. Zpátky doma Rozsudek Soudního dvora vzal NSS poměrně rychle na vědomí a již po dvou měsících vydal své rozhodnutí (1 As 113/2012), které překvapivě na rozdíl od rozhodnutí o předběžné otázce, jejíž výsledek zbořil jeden z argumentů obrany pana Ryneše, dopadlo pozitivně. NSS totiž dosavadní rozhodnutí v kauze Ryneš zrušil a věc vrátil zpět k novému řízení Úřadu, Právní novinky 7

8 Robert Nešpůrek Partner Richard Otevřel Senior advokát přitom ve svém rozsudku učinil několik zajímavých postřehů, které jsou vzkazem jak pro českého zákonodárce, tak pro Úřad samotný. Předně NSS označil český zákon za příliš paušalizující ve srovnání s některými sofistikovanými pravidly v zahraničí, čímž poukázal na to, co Soudní dvůr uvedl v závěru zatímco Směrnice umožňuje při vnitrostátní transpozici využít řadu výjimek (a více či méně účinně negovat nebezpečnou paušalizaci obecně aplikovaných pravidel), český zákon tuto Směrnici v podstatě pouze jednoduše opisuje a daných výjimek nevyužívá. Nutno podotknout, že před časem se Úřad pokoušel o prosazení zvláštní úpravy týkající se kamerových systémů a právě zjednodušení pro domácí bezpečnostní systémy v návrzích bylo obsaženo, nicméně po opuštění této iniciativy naopak administrativní aparát Úřadu zvolil represivnější přístup v několika podobných kauzách majících dokonce kriminální podtext jako u pana Ryneše. Že však Úřad možná vnitřně s tímto tématem stále bojuje, naznačila další poznámka NSS, když odmítl ponechat v platnosti sankci (byť symbolickou) v situaci, kdy samotný Úřad není konzistentní v informacích, které zveřejňuje. Pokud tak v posledních letech v jedněch materiálech či případech poukazuje na přísný postup vůči provozovatelům kamerových systémů a v jiných naopak nabádá účastníky k řešení sporů plynoucích z instalací kamer občanskoprávní cestou (tedy podle úpravy sousedských vztahů), nemohou se adresáti spolehnout na to, jak mají být příslušná pravidla vykládána, a pak ani Úřad nemůže takto zmatené účastníky pokutovat. NSS také uštědřil Úřadu políček v otázce posuzování přiměřenosti a adekvátnosti provozu kamerového systému, když striktní požadavek vůbec nezasahovat do práv okolních subjektů (Úřad radí, jak vhodně namířit kamery, aby tento požadavek splnily) považuje za smutný důkaz toho, že je [Úřad] naprosto odtržen od reálií běžného života. Nakonec NSS potvrdil, že povinnosti notifikace kamerového systému Úřadu s ohledem na vyžadované principy obecnosti zprostit nelze. S tímto závěrem se za stávající právní úpravy lze ztotožnit, nicméně Úřad jen pár dní po rozsudku NSS vydal stanovisko č. 1/2015 k provozování kamery v motorovém vozidle se záběrem mimo toto vozidlo, ve kterém notifikační povinnost negoval. Ačkoliv lze takový výklad vítat, nemyslím si, že tím Úřad nabídl vyšší úroveň konzistence, kterou by adresáti právních norem, které Úřad společně se soudní mocí vykládají, měli oprávněně očekávat. Pokud však Úřad rozsudek komentuje slovy především špatná zpráva pro všechny občany ČR, je možné očekávat i cokoliv jiného a jasných odpovědí se nejspíše v nejbližší době opět nedočkáme. Právní novinky 8

9 je zakázáno prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet zboží a technologie dvo jího užití jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Rusku nebo pro použití v Rusku, pokud uvedené položky jsou nebo by mohly být celé nebo z části určeny pro vojenské použi tí nebo pro vojenské koncové uživatele Ekonomické sankce EU proti Rusku: postřehy z praxe Ekonomické sankce, které EU uvalila na Rusko v návaznosti na destabilizaci Ukrajiny, mají přímý dopad na řadu podnikatelských subjektů a jejich aktivit v zemích EU. Výklad a aplikace předpisů, jež tyto sankce ukládají, přitom může vést k řadě sporných otázek, destabilizujícím situaci na Ukrajině, které vstoupilo v platnost dnem 1. srpna Toto nařízení bylo později novelizováno prostřednictvím nařízení č. 960/2014 ze dne a nařízení č. 1290/2014 ze dne (společně dále jen Nařízení ). a to skutkových i právních. Nejistota při výkladu sankcí může být umocněna politickou citlivostí tématu. Při transakcích, na něž mohou sankce dopadat, je proto třeba nejvyšší obezřetnosti. V souladu s Nařízením je zakázáno prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet zboží a technologie dvojího užití jakékoli fyzické čiprávnické I. Úvod osobě, subjektu nebo orgánu v Rusku anebopro použití v Rusku, pokud uvedené položky jsou, nebo by mohly být celé, či z části určeny pro V reakci na protiprávní anexi Krymu a záměrnou destabilizaci Ukrajiny vojenské použití, respektive pro vojenské koncové uživatele. Evropská unie, stejně jako např. USA či jiné země, uvalila na Rusko řadu sankčních opatření. Tyto sankce zahrnují diplomatická opatření, odmítnutí víza a zmrazení majetku konkrétních osob a podniků v Rusku až po opatření zaměřená na sektorovou spolupráci a výměnu s Ruskem (ekonomické sankce). Pokud se vývoz týká plnění závazku vyplývajícího ze smlouvy nebo dohody uzavřené přede dnem , může být po posouzení žádosti povolení uděleno. Uvedeným zákazem není dotčen vývoz zboží a technologií dvojího užití, včetně zboží a technologií pro kosmické odvětví, pro nevo-jenské použití, respektive pro nevojenské koncové uživatele. Účelem tohoto příspěvku není vyčerpávající popis všech omezení, která pro podniky plynou. Cílem je podat stručný popis základních pravidel a na Vývozci jsou povinni podat žádost o vývozní povolení pro zboží dvojího použití k Ministerstvu průmyslu a obchodu ( MPO ). jejich pozadí nastínit některé problémy, k nimž uplatnění sankcí může vést a které je vhodné před realizací zamýšlené transakce právně posoudit. Zbožím a technologiemi dvojího užití jsou položky uvedené na seznamu II. Základní pravidla v příloze I Nařízení Komise (EU) č. 1382/2014 ze dne Vedle toho je zakázán jakýkoli dovoz a vývoz zbraní a vojenského materiálu do/z Ekonomické sankce jsou obsaženy zejména v Nařízení Rady (EU) č. 833/2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska Ruska, přičemž tento zákaz dopadá na všechny položky uvedené na tzv. společném vojenském seznamu. Právní novinky 9

10 za určitých podmínek se zakazuje mj. přímý či nepřímý nákup nebo prodej převoditelných cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, vydaných vyjmenovanými subjekty, zprostředkování či pomoc při jejich vydávání nebo jakékoli obchodování s nimi... Vedle toho platí též zákaz poskytovat financování a finanční pomoc, která souvisí se zbožím a tech-nologiemi na společném vojenském seznamu, či popř. se zbožím a technologiemi dvojího užití, pokud jsou, nebo by mohly být zcela či z části určeny pro vojenské použití, respektive pro vojenské koncové uživatele. Financování nebo finanční pomoc zahrnuje zejména dotace, půjčky a pojištění vývozního úvěru pro jakýkoli prodej, dodávky, převod či vývoz těchto položek anebo pro poskytování související technické pomoci jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu v Rusku nebo pro použití v Rusku. Tím není dotčeno plnění závazků vyplývajících ze smluv nebo dohod, které byly uzavřeny přede dnem 1. srpna 2014, ani poskytování pomoci nezbytné pro údržbu a bezpečnost stávajících kapacit v Unii. O povolení výjimek ze zákazu financování rozhoduje Ministerstvo financí ( MF ). Sankce zapovídají též určité operace na kapitálových trzích. Za určitých podmínek se zakazuje mj., přímý či nepřímý nákup nebo prodej převoditelných cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, vydaných vyjmenovanými subjekty (např. Sberbank, VTB Bank, Gazprombank), zprostředkování či pomoc při jejich vydávání nebo jakékoli obchodování s nimi. Vedle toho se zakazuje přímo či nepřímo uzavírat jakékoli ujednání anebo se účastnit jakéhokoli ujednání s cílem poskytnout nové půjčky nebo úvěry se splatností delší než 30 dnů jakémukoli vyjmenovanému subjektu po Rovněž z tohoto zákazu existuje několik výjimek. Daný zákaz se tak nevztahuje např. na půjčky nebo úvěry, jejichž specifickým a doloženým cílem je zajištění financování pro nezakázaný vývoz nebo dovoz zboží a nefinančních služeb mezi Unií a kterýmkoli třetím státem (např. Ruskem). III. Potenciální problémy v praxi Mají-li sankce na zamýšlenou transakci dopadat, je třeba, aby tato transakce spadala současně do věcné, osobní a časové působnosti příslušných sankcí, resp. právních norem, v nichž jsou obsaženy. Posouzení, zda jsou tyto podmínky splněny, může být v některých případech poměrně jednoduché, v jiných však může vést ke vzniku složitých otázek, a to skutkových i právních. Jednou z hlavních otázek bývá, zda uvažovaná transakce spadá do věcného rozsahu restriktivních opatření, typicky zda předmět transakce představuje zboží dvojího užití. Zatímco v řadě situací bude zcela zřejmé, že se o takové zboží (ne)jedná, v některých případech bude třeba tuto otázku pečlivě posoudit z hlediska povahy daného zboží, zejm. jeho technických vlastností, výkonnostních parametrů, složení, funkčního užití apod. (viz příloha I nařízení č. 1382/2014). S ohledem na obtíže, které mohou být s tímto posouzením spjaty, strany transakce často usilují o efektivní metodu k zajištění souladu. Jedním ze způsobů, ke kterým se uchylují, je např. prohlášení výrobce o tom, Právní novinky 10

11 že dodávané zboží není zbožím dvojího užití. Navzdory komfortnosti takového řešení je diskutabilní, nakolik může jednostranné prohlášení výrobce (subjektu se zájmem na vývozu) poskytnout jinému zúčastněnému subjektu (např. financující bance) právní jistotu a zbavit ho případné odpovědnosti v situaci, kdy by se dané prohlášení ukázalo jako nesprávné. Z tohoto úhlu pohledu lze namísto prohlášení výrobce doporučit posudek nezávislé třetí strany, typicky např. soudního znalce apod. IV. Závěr S ohledem na tyto zkušenosti se doporučuje transakce, na něž se mohou sankce vztahovat, pečlivě posoudit z hlediska všech relevantních aspektů. Kromě právního posouzení, případně znaleckého posudku, lze uvažovat též o konzultaci s příslušnými orgány (MF, resp. MPO), které by měly být připraveny, vzhledem k veřejnoprávní povaze sankcí, poskytnout zúčastněným subjektům dostatečně jasná vodítka. Pavel Kvíčala Partner Roman Barinka Advokát V jiných situacích může být diskutabilní to, zda uvažovaná transakce spadá do osobní působnosti restriktivních opatření, např. zda je koncový uživatel společností civilního nebo vojenského charakteru. Problémy tak mohou vznikat např. v situaci, kdy příjemcem zboží dvojího užití je sice společnost vyrábějící produkty výlučně pro civilní užití, jež je však součástí holdingové skupiny, která převážně vyrábí vojenská zařízení. V takové situaci bude zapotřebí, aby dotčená strana byla schopna přesvědčivě prokázat existenci dostatečných záruk, které zajistí, že zboží bude využito skutečně deklarovaným civilním uživatelem, resp. pro civilní účely. Princip předběžné opatrnosti nabývá na významu zejména ve světle sankcí, které mohou být tuzemskými orgány za porušení restriktivních opatření uloženy. Tyto mohou zahrnovat pokuty ve výši v řádu několika milionů, v krajním případě až 50 mil. Kč, a propadnutí věci. V úvahu připadá též uplatnění trestněprávní odpovědnosti, kdy za trestný čin porušení mezinárodních sankcí lze uložit i trest odnětí svobody ve výši až 8 let. Právní novinky 11

Bulletin veřejných zakázek

Bulletin veřejných zakázek PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Nejúspěšnější kancelář podle počtu nominací a titulů všech sedmi ročníků soutěže Obsah Úvodem Právnická firma roku v kategorii: Veřejné zakázky (2009, 2011) Představení služeb

Více

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR OBSAH MOŽNOSTI SMLUVNÍ LIMITACE NÁHRADY ŠKODY

Více

OBSAH K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í P R A C O V N Í P R Á V O V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y D R A Ž B Y PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

OBSAH K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í P R A C O V N Í P R Á V O V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y D R A Ž B Y PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem P R ÁV N Í N O V I N K Y L I S T O PA D 2 0 1 3 K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í V E Ř E J N É Z A K Á Z

Více

EU Legal News 06/2015

EU Legal News 06/2015 PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Červen 2015 EU Legal News (nejen) v oblasti soutěže a regulace Strategické uvažování Individuální přístup Špičkový právní tým Dlouhodobé partnerství Obsah Úvodem Tichá revoluce

Více

EU LEGAL NEWS OBSAH. (nejen) v oblasti soutěže a regulace PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA. Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem

EU LEGAL NEWS OBSAH. (nejen) v oblasti soutěže a regulace PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA. Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem EU LEGAL NEWS K V Ě T E N 2 0 1 3 (nejen) v oblasti soutěže a regulace Vážení klienti, mám to potěšení Vás znovu

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2001

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2001 ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2001 BRNO Květen 2002 OBSAH I. ÚVOD...3 II. LEGISLATIVNÍ RÁMEC ČINNOSTI ÚŘADU 1. NÁVRHY NOVÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V PŮSOBNOSTI ÚŘADU A JEJICH

Více

Přeji Vám příjemné čtení Evropských právních aktualit a mnoho úspěchů v nadcházejícím roce. Robert Nešpůrek, Partner

Přeji Vám příjemné čtení Evropských právních aktualit a mnoho úspěchů v nadcházejícím roce. Robert Nešpůrek, Partner PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Nejúspěšnější kancelář podle počtu nominací a titulů všech sedmi ročníků soutěže Obsah Minimální inzertní ceny pro internetový prodej 2 Soudní dvůr EU k veřejným zakázkám,

Více

HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Duben 2011

HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Duben 2011 HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Duben 2011 Jan Žůrek: Existuje vůbec optimální daňový systém? Dále v tomto vydání: Základ daně z příjmů právnických osob Návrh směrnice právě předložen Novinky

Více

léto se přiblížilo mílovými kroky a my Vám těsně před jeho nástupem nabízíme další čtení o novinkách z oblasti práva EU.

léto se přiblížilo mílovými kroky a my Vám těsně před jeho nástupem nabízíme další čtení o novinkách z oblasti práva EU. PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česká a slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem EU LEGAL NEWS ČERVEN 2011 (nejen) v oblasti soutěže a regulace Vážení klienti a obchodní přátelé, léto se přiblížilo

Více

PRÁVNÍ AKTUALITY. Bankovní a finanční právo Lze zastavit soubor pohledávek? Ano! Novinky v zákoně o dluhopisech

PRÁVNÍ AKTUALITY. Bankovní a finanční právo Lze zastavit soubor pohledávek? Ano! Novinky v zákoně o dluhopisech Bankovní a finanční právo Lze zastavit soubor pohledávek? Ano! Kapitálové trhy Novinky v zákoně o dluhopisech Daně Novinky v daňové legislativě od ledna 2015 PRÁVNÍ AKTUALITY LEGAL UPDATE 1 / 2015 Editorial

Více

EU LEGAL NEWS OBSAH BŘEZEN 2011. (nejen) v oblasti soutěže a regulace PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

EU LEGAL NEWS OBSAH BŘEZEN 2011. (nejen) v oblasti soutěže a regulace PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česká a slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem EU LEGAL NEWS BŘEZEN 2011 (nejen) v oblasti soutěže a regulace Vážení klienti, dovolte, abych Vám představil nové

Více

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH PROSINEC 2012 OBCHODNÍ PRÁVO LITIGACE - PROCESNÍ PRÁVO NEMOVITOSTÍ PRÁVO PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH PROSINEC 2012 OBCHODNÍ PRÁVO LITIGACE - PROCESNÍ PRÁVO NEMOVITOSTÍ PRÁVO PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem PROSINEC 2012 PROCESNÍ OBSAH NOTÁŘSKÉ ZÁPISY S DOLOŽKOU PŘÍMÉ VYKONATELNOSTI NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA NOVELA HO ZÁKONÍKU

Více

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství.

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. listopad, prosinec 2009 apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. 23 Výhody a nevýhody plátcovství DPH u živnostníků Zdanění korporací ve Spojených státech amerických téma

Více

Důvodová zpráva. Obecná část

Důvodová zpráva. Obecná část Důvodová zpráva Obecná část I. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad 1. Důvod předložení 1.1 Název: Návrh zákona o soukromé bezpečnostní činnosti a soukromé bezpečnostní službě

Více

Právní aktuality / Legal update

Právní aktuality / Legal update PRK Partners advokátní kancelář / attorneys at law Právní aktuality / Legal update Říjen / October 2009 Obsah / Content Obchodní právo / Commercial Právo nemovitostí / Real Estate Bankovnictví / Banking

Více

Klientelistický nebo právní stát?

Klientelistický nebo právní stát? Klientelistický nebo právní stát? Příčiny nedostatečné odpovědnosti úředníků za nezákonné rozhodování (analýza ilustrována třiceti závažnými případy z celé republiky) Ekologický právní servis, 2010 Pavel

Více

12/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Dohoda s Českou poštou platí

12/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Dohoda s Českou poštou platí MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 12/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Z jednání Rady Ke kalkulačce RUD Dohoda s Českou poštou platí Majetkové

Více

Obsah: Lobbing pro každého 1 O podkladech nepodkladech 3 Street Law a průkopníci resocializace 6 Domovy a klece 8 Symbolická legislativa 9 Nová úprava stavebního práva 11 Odpovědnost nadnárodních společností

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 As 113/2012 133 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Zdeňka

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST 1 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů (dále jen zákon ) je transpozicí

Více

Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv

Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv 2009 Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv 2009 Kancelář veřejného ochránce práv, 2010 Omega Design, s. r. o. ISBN 978-80-254-6668-1 Obsah

Více

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ 1 2013 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ Informační list 1/2013 ÚŘAD PRO OCHRANU hospodářské soutěže Obsah Úvodní slovo předsedy.... 3 Operativní zadávání veřejných zakázek souvisejících s živelní pohromou....

Více

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH SRPEN 2011. Havel, Holásek & Partners (2001 2011) 10 let na právním trhu. Děkujeme klientům a obchodním partnerům za důvěru.

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH SRPEN 2011. Havel, Holásek & Partners (2001 2011) 10 let na právním trhu. Děkujeme klientům a obchodním partnerům za důvěru. PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem SRPEN 2011 SOUTĚ Ž A EU OBSAH PŘEZKUM CERTIFIKÁTU AUTORIZOVANÉHO INSPEKTORA VE ZKRÁCENÉM STAVEBNÍM ŘÍZENÍ A RIZIKA

Více

KORPORAČNÍ PRÁVO Novela obchodního zákoníku OBČANSKÝ ZÁKONÍK po schválení Poslaneckou sněmovnou PRK Partners se stala nejlepší domácí kanceláří roku

KORPORAČNÍ PRÁVO Novela obchodního zákoníku OBČANSKÝ ZÁKONÍK po schválení Poslaneckou sněmovnou PRK Partners se stala nejlepší domácí kanceláří roku KORPORAČNÍ PRÁVO Novela obchodního zákoníku OBČANSKÝ ZÁKONÍK po schválení Poslaneckou sněmovnou PRK Partners se stala nejlepší domácí kanceláří roku 2011 Česká fotografi e: Rozhovor s Dušanem Brozmanem

Více

Pharma Flash. Obsah. Červen 2014. Strategické uvažování Individuální přístup Špičkový právní tým Dlouhodobé partnerství. S úctou,

Pharma Flash. Obsah. Červen 2014. Strategické uvažování Individuální přístup Špičkový právní tým Dlouhodobé partnerství. S úctou, Největší právnická fi rma v České republice Obsah Představení partnera a týmu 2 Úhrady zdravotnických prostředků z veřejného pojištění by se měly zásadně změnit 3 Exkurz do role číselníků v oblasti úhrad

Více

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství.

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. květen, červen 2009 apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. 21 Daňový režim úroků placených do zahraničí Výkon funkce statutárních orgánů a smluvní vztahy vedoucích pracovníků

Více

- 111 - Důvodová zpráva. I. Obecná část

- 111 - Důvodová zpráva. I. Obecná část - 111 - Důvodová zpráva I. Obecná část 1. Zhodnocení platného právního stavu Veřejné zadávání v České republice je v současnosti upraveno zákonem č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, který byl ve Sbírce

Více

8-9/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zástupci Svazu jednali s vládou ČR

8-9/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zástupci Svazu jednali s vládou ČR MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 8-9/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Chaotické účetnictví státu Zástupci Svazu jednali s vládou ČR Očekávané

Více

INFORMAČNÍ SERVIS. 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Vážení čtenáři, Z OBSAHU: MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 18.

INFORMAČNÍ SERVIS. 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Vážení čtenáři, Z OBSAHU: MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 18. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Jak odhadnout daňové příjmy Vliv daňového řádu na hospodaření obcí Strategie

Více

Ústavní soud rozhodl v otázce nemožnosti uplatnění slevy na dani u penzistů a dal za pravdu těm, kteří považovali toto ustanovení za diskriminační.

Ústavní soud rozhodl v otázce nemožnosti uplatnění slevy na dani u penzistů a dal za pravdu těm, kteří považovali toto ustanovení za diskriminační. září 2014 Úvodní slovo Jana Bartyzalové Vážení čtenáři, léto je nenávratně pryč a je třeba se těšit na babí léto a užít si podzim plný barev. V zářijových aktualitách Vám přinášíme koktejl informací z

Více