Engineering Base CBE Engineering Base Microsoft. stavebnicové koncepce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Engineering Base CBE Engineering Base Microsoft. stavebnicové koncepce"

Transkript

1 Engineering Base je představitelem nové generace elektro - projekčních nástrojů, jež svojí koncepcí patří do skupiny CBE systémů (Computer Based Engineering). Tyto systémy navazují na předchozí CAD/CAE generace a přináší zcela nové možnosti v projektování. Engineering Base je svou koncepcí určen k celosvětovému použití a je sestaven výhradně ze softwarových komponentů spol. Microsoft. Systém je stavebnicové koncepce a umožňuje komplexní databázové zpracování malých projektů i rozsáhlých projektů o velikosti několika tisíc dokumentů v různých grafických formátech.

2 1. Obsah dokumentu 1. Obsah dokumentu Základní koncepce systému Systémová struktura Engineering Base Průzkumník Visio Grafické dokumenty schémata I/O systémy PLC, měniče, ochrany Seznamy spojů Seznamy předmětů Svorkovnice Montážní dokumentace Kabeláže Dispoziční uspořádání Sestavování rozvaděčů pomocí 3D modelu Engineering Base Fluid Engineering Base Cable Engineering Base Instrumentation ADS Slovníky Seznam dokumentů Správa revizí Uživatelské úpravy Inteligentní výstupy ve formátu PDF Systémové požadavky Závěr

3 2. Základní koncepce systému Již při prvních úvahách o Engineering Base bylo firmou AUCOTEC pevně stanoveno, že nový systém bude otevřená a silná platforma pro všechny hlavní elektrotechnické obory. Za tímto účelem definoval AUCOTEC tři důležité podmínky: Nekompromisní bezpečnost neboť pro uživatele jsou vytvořená data základem úspěchu. Stavebnicová koncepce s použitím standardních Microsoft produktů neboť jen tak lze zákazníkovi zaručit dlouholetou použitelnost vytvořených projektů a souvisejících dat a jednoduchost systémového ovládání. Otevřenost na všech úrovních neboť jen tak je možné vytvořit různá řešení pro přizpůsobení potřebám různých oborových oblastí a požadavkům jednotlivých zákazníků. Systém se může stát spolehlivý jen za předpokladu, pokud dokáže dostatečně zabezpečit používaná data proti jakémukoliv poškození nebo ztrátě. Toto je eliminováno použitím osvědčené databázové aplikace, kde jsou spolehlivě uložena veškerá projekční data. V projekčním systému Engineering Base je centrální databáze tvořena zažitým Microsoft produktem SQL Server. Použití tohoto softwaru má hned několik výhod. Jednak je to již ve světě výpočetní techniky nejčastěji používaný standard a dále použitím server aplikace, lze uskutečnit připojení více pracovišť najednou. Tím se uživatelům otvírá možnost spolupráce na projektech v podnikové síti, čímž se stává Engineering Base velmi flexibilní. Úzkou integrací grafického editoru Microsoft Office Visio, který je nástrojem pro vytváření nejrůznějších 2D grafických sestav, schémat, popř. různých dispozičních pohledů, bylo dosaženo velmi intuitivního a známého vytváření grafických dokumentů. Systém Engineering Base je koncipován pro celosvětové použití. Pro vytváření textových záznamů používá Unicode. Dále jsou k dispozici vícejazyčné slovníky, které umožňují kdykoliv a kdekoliv v grafické části projektu zobrazit uvedené texty v předvolených jazycích. 2

4 3. Systémová struktura Engineering Base Objektově orientovaná architektura systému se skládá ze tří vrstev: Microsoft SQL server nabízí spolehlivou základní databázi. Ve druhé vrstvě je obsažen aplikační server, kde jsou umístěny projektové objekty a jejich vzájemné vazby. Obsah této datové vrstvy je obsluze zpřístupněn přes okno Průzkumníka doplněným oknem grafického náhledu a přes tabulková pole systému. Pro samotné grafické zpracování a k editaci dat je ve třetí vrstvě použito již zmiňované MS Visio. V této vrstvě se nachází i přístup pro uživatelské aplikace zpracované ve Visual Basic a speciálních zákaznická řešení. Datový model projektovaného zařízení včetně všech vzájemných vazeb je uložen v databázi a je vytvářen a editován z Engineering Base. Všechny uložené objekty obsahují základní atributy, které mohou být rozšířeny o další zákaznické nebo oborové položky. Ke každému objektu (přístroji) můžeme přiřadit libovolné množství grafických reprezentantů a doplňujících dokumentů. Systémová otevřenost zaručuje dlouhou životnost této platformy a nezávislost na technickém vývoji oboru zákazníka. Automatizované procesy Samostatné automatizované funkce, které se starají o popisy propojů, označení přístrojů, názvy signálů apod. nejsou součástí jádra systému, ale jsou realizovány jako řízená událost ve třetí vrstvě. Tato koncepce umožňuje kdykoliv nezávisle na verzi rozšířit úroveň automatizace systému anebo upravit původní automatiku. Pomocí programovacího jazyka Visual Basic pro Aplikace mohou být vytvořena tzv. VBA-makra, která zákazníkovi usnadní nebo upřesní vlastní práci v systému. Tato VBA makra přináší do Engineering Base integrované vývojové prostředí. Makra jsou přenositelná a mohou být vytvořena u uživatele nebo u dalších dodavatelů dokumentace. 3

5 4. Průzkumník Jednoduchosti a přehlednosti ovládání celého projekčního systému bylo dosaženo aplikací funkčního Průzkumníka (Explorer) a použitím zvyklostí z práce v operačním systému Windows. Pracovní oblasti Průzkumníka jsou jednak povinné, (projekty, dokumenty, symboly, katalog) a jednak volně definovatelné. K přepínání mezi jednotlivými oblastmi, dochází poklepem na předvolené tlačítko v ovládací liště. Součástí Průzkumníka jsou i velikostně volitelná náhledová okna, která usnadňují orientaci při vyhledávání potřebných dat, nebo výkresů. Datový strom výkresů Datový strom symbolů Datový strom projektu Pro potřeby dosažení pohodlné čitelnosti a vyhledávání potřebných dat v Průzkumníku, jsou jednotlivé typy funkcí a dat odlišeny grafickými zástupci. Obsah jednotlivých oblastí Průzkumníka jsou datově on-line spojeny s obsahy tabulkových polí a s obsahy grafických dokumentů. Uživatel pro dosažení potřebných datových zásahů nebo editačních funkcí má k dispozici výběr ze tří různých datových uspořádání. Takovýto způsob ovládání datového modelu je umožněn jen u elektroprojekčních systémů nové CBE koncepce. 4

6 5. Visio Aplikace Microsoft Office Visio 2007 obsahuje celou řadu grafických šablon, obrazců a nástrojů pro pohodlné kreslení různých grafických 2D dokumentů. V důvěrně známém pracovním prostředí aplikací společnosti Microsoft je možné jednak vytvářet dokumenty pomocí vlastních kreslících funkcí a jednak přes databázové funkce. Odborné veřejnosti jsou známé funkce vkládání fotografií, tabulek, grafů přímo do výkresů nebo schémat zapojení. Pro potřeby načítání mechanických sestav z CAD produktů řady AutoCAD je Visio vybaveno rozhraním DXF a DWG. Visio umožňuje současně zobrazovat i více dokumentů což je právě při vytváření elektrodokumentace vítaná vlastnost, neboť projektant tak může sledovat daný prvek z více náhledů. Visio patří mezi nejvíce celosvětově rozšířený grafický nástroj a jeho integrací do prostředí Engineering Base dochází k významnému zjednodušení ovládání celého projekčního systému. 6. Grafické dokumenty schémata Zatímco v předchozích generacích CAD/CAE systémů tvořila obvodová schémata nosnou databanku projektových informací, v případě CBE systémů jsou schémata zapojení jen grafickým reprezentantem informací modelu projektovaného zařízení, který je uložen v hlavní projektové databázi. To znamená, že není zapotřebí při prvních projekčních krocích předem zakládat a kreslit schémata zapojení k tomu, abychom mohli získat např. seznamy přístrojů, zástavbové rozměry rozváděčů ovládacích panelů atd. Schémata jsou vytvářena skládáním a propojováním elektrických symbolů, kterým lze uživatelem pomocí funkcí Drag&Drop přiřazovat z datového stromu objektové databáze konkrétnímu přístroji. Pro potřeby příjemného a rychlého kreslení elektrických schémat je standardní Visio doplněno novými funkcemi jako je Auto-connect, Stay-connect Mode atd. Dále jsou k dispozici dvě grafiky. První spojová pro kreslení vodičových spojů a druhá volná pro zaznamenávání doplňujících grafických informací, atd. Grafická reprezentace datového modelu v databázi projektu Při vytváření elektrických nebo pneumatických schémat zapojení, jsou on-line navazovány potenciálové odkazy a tzv. křížové reference. Dále jsou v základní verzi systému volitelné automatiky pro on-line zlepšení přiřazení referenčního značení, dále automatiky pro on-line označení potenciálů atd. Pomocí programovacího jazyka VBA lze grafické dokumenty dovybavit ještě dalšími automatikami usnadňující práci projektanta. 5

7 7. I/O systémy PLC, měniče, ochrany Řídící systémy, programovatelné automaty, frekvenční měniče, vysokonapěťové ochrany a ještě mnohé další elektronické přístroje které obsahují celou řadu vstupů a výstupů patří do skupiny skládaných elektrických přístrojů. Tyto přístroje bývají při moderním rozloženém způsobu kreslení elektrických obvodů reprezentovány desítkami až stovkami datově souvisejících grafických symbolů a seznamem V/V nazývaným I/O list. Související symboly řídícího systému Tabulkové pole souvisejících informací řídícího systému U těchto symbolů jsou kromě standardních údajů (ref. označení, označení přípojů, křížové reference atd.) dále uvedeny tzv. I/O data (HW a softwarové adresy, komentáře obsahující zkrácený popis funkcí apod.). Pro potřeby PLC programátorů softwarových zařízení jsou v systému Engineering Base k dispozici tabulková pole (I/O seznamy) se všemi souvisejícími informacemi. Samozřejmě i zde jsou k dispozici filtrační a řadící funkce pro potřeby vygenerování optimálního seznamu vstupů a výstupů. 6

8 8. Seznamy spojů V tabulkovém poli spojů a signálů jsou uvedeny všechny informace o vodiči datového modelu projektovaného zařízení. Tyto data jsou v grafické formě znázorněná v obvodových schématech, jako obecné propoje, definované vodiče, kabelové žíly, sběrnice atd. Obsah pole je možné měnit nebo seřadit podle požadovaných parametrů. K dispozici jsou až 3 řadící priority. Po dokončení přípravy dat v tabulkovém poli, lze vodičová data převést do výkresu, nebo stiskem XLS tlačítka převést data do XLS, nebo CSV formátu a dále použít pro export např. do zařízení pro výrobu vodičových návlaček. Pracovní tabulka vodičových záznamů v databázi projektu 9. Seznamy předmětů Důležitým dokumentem každého projektu jsou seznamy použitých předmětů. V databázi modelu projektovaného zařízení jsou obsaženy všechny prvky, které byly do datového modelu vloženy a to jak v prostředí Průzkumníka, v tabulkovém poli, nebo ve výkrese. Pro potřeby dosažení nejvyšší přehlednosti lze vkládat sestavený seznam materiálu přímo do schémat zapojení. Nespornou výhodou je pak zachovaná on-line vazba mezi tabulkou ve výkrese a záznamem v modelové databázi. Datová věta, grafický vzhled i obsah seznamu je definovatelný dle požadavku uživatele. Seznam předmětů integrován do schématu zapojení 7

9 10. Svorkovnice Pro potřeby dokumentování rozhraní mezi jednotlivými rozvaděči, ovládacími panely atd. jsou v elektro-dokumentaci zapotřebí tzv. sestavy svorkovnic a sestavy konektorů. Sestava svorkovnic obsahuje informace o typu svorek a jejich interním a externím zapojení. Dále jsou vítány k dispozici informace o poloze svorky ve schématech zapojení, druhu svorky a případném provedení klemovacího můstku, nebo drátových svorek. V Engineering Base jsou uložena svorková data modelu v samostatné části databáze. Obsah svorkového záznamu z databáze modelu lze získat jednak pomocí svorkového stromu v průzkumníka, jednak v tabulkovém poli a nejobsáhleji z grafické formy tj. ze sestavy svorkovnice. Tabulkové pole svorkovnice Znázornění svorkovnice v Průzkumniku Grafický záznam sestavy svorkovnice 8

10 11. Montážní dokumentace Prostřednictvím této generovací automatiky je uživatelům poskytnut nástroj k automatizovanému generování tzv. montážní dokumentace. Název této automatiky je často uváděn jako Wiring diagram. Příklad montážního dokumentu Dokument vyjadřuje detailní zapojení jednotlivých přístrojů a nahrazuje schéma zapojení. Tato montážní dokumentace je vyžadována v případě, kdy montážní práce provádí méně kvalifikovaná pracovní síla. 9

11 12. Kabeláže Pro potřeby komfortního zpracování dokumentace ke kabeláži modelu projektovaného zařízení je Engineering Base vybaven několika kabelově zaměřenými funkcemi. V instalaci Engeenering Base je obsažena databáze základních silových kabelů. Pro potřeby projektanta pohodlného rozšíření kabelové databáze a definice dalších typů kabelů slouží funkce Sestava kabelů. Prostřednictvím této funkce lze přehledným způsobem definovat počet kabelových žil, jejich barvy, průřez a označení. Definiční okno kabelu Pro potřeby přehledného vyjádření jednotlivých kabelových propojů slouží Sestavy kabelových tras. V těchto sestavách, pokud jsou předem označeny jednotlivé rozváděče, lze využít automatiky pro referenční označení kabelů. Přehledová sestava zapojení kabelů Kabely zakreslené v kabelové sestavě, nebo nadefinované v Průzkumníku jsou systémem zaznamenány v kabelovém tabulkovém poli. Zde lze provádět libovolné seřazování kabelových záznamů (až do 3 úrovní) a jejich libovolné filtrování. Po dosažení požadovaného obsahu tabulkového pole lze generovat grafické výstupy - kabelové seznamy, nebo kabelové XLS soubory. Mezí základní druhy kabelových seznamů patří dokumenty pro nákupní oddělení, dokumenty pro potřeby montáže a seznamy pro potřeby technické dokumentace. Grafický dokument Zapojení kabelů 10

12 13. Dispoziční uspořádání V základní verzi Engineering Base lze poloautomaticky vytvářet výkresy dispozičního uspořádání přístrojů v rozvaděčích, v ovládacích panelech, anebo výkres dispoziční rozmístnění el. prvků v technologické sestavě. Nástroj spolupracuje s datovým modelem uloženým v databázi projektu. Zde jsou k dispozici rozměry jednotlivých prvků (přístroje, svorky a kabelové průchodky) pro umístění do sestavy. Skupinu prvků lze rozmístit jen ručně. Rozměry prvků jsou přepočítány a zobrazovány v předvoleném měřítku. Vzhled přístrojů je dán tzv. mechanickým symbolem prvku nebo vypočítaným obdélníkovým symbolem. Prvky ve výkresech uspořádání jsou vybaveny křížovými odkazy na symboly v obvodových schématech. Dispoziční 2D uspořádání el. Rozvaděče Pro potřeby automatizovaného výpočtu optimální dráhy vodičového propoje v rozváděči je k dispozici samostatný modul s označením Fastwire. Prostřednictvím tohoto modulu lze získat i informace o délce jednotlivých propojů v rozváděči a následně tak z EB obdržet i informace o celkové potřebě jednotlivých druhů vodičů na realizaci rozvaděče nebo ovládacího panelu. Aplikace modulu Fastwire 11

13 14. Sestavování rozvaděčů pomocí 3D modelu Engineering Base obsahuje průkopnické řešení v oblasti detailního 3D modelování rozvaděčů. Toto nové řešení je vyvinuté ve spolupráci s firmou SolidWorks. Hlavní přednost tohoto řešení je pohodlné modelování rozvaděče s 3D objekty. V případě 3D návrhu může být rozvaděč snadno sestaven a prostorově optimalizován, včetně kabelových průchodů a montážních lišt. Při trasování se nezávisle a automaticky rozpozná optimální cesta pro svazky rozvaděčem a zároveň se spočítá délka trasy. Tento nástroj také bere v potaz elektromagnetickou kompatibilitu. Svazky s různými napětími mohou být uloženy odděleně, aby se předešlo případnému aliasingu nebo jiným rušivým jevům. Příklad prostorového modelování sestavy rozvaděče. Příklad 3D sestavy rozvaděče v Engineering Base 12

14 15. Engineering Base Fluid Systémová verze Fluid je určena pro sestavování obvodové dokumentace s hydraulickými a pneumatickými prvky. Jsou k dispozici oborové symboly a objekty pro hydraulické a pneumatické schémata. Příklad hydraulického schéma z prostředí Engineering Base Fluid 16. Engineering Base Cable Systémová sestava Engeneering Base Cable je určena pro projekční podporu elektroinstalací, které jsou realizovány prostřednictvím kabelových svazků. Jedná se o dopravní prostředky, vojenskou techniku, bílou techniku (myčky, pračky) atd. Příklad finální konstrukce kabelového svazku. 13

15 17. Engineering Base Instrumentation Sestavy řady Engineering Base Instrumentation jsou určeny pro řešení náročných projektů z oblasti instrumentace. Pro potřeby zpracovaní P&I schémat, Basic designu a náročného Detail designu jsou připraveny tři funkční varianty systémového řešení. Příklad zpracování MaR projektu v sestavě Engineering Base Instrumentation Jednotná databáze a online datové provázání různých druhů MaR dokumentů usnadňuje a významně urychluje zpracování rozsáhlých projektů. Vedle zjednodušení sestavování jednotlivých dokumentů je pomocí nové koncepce také usnadněno provádět dodatečné změny v projektu a evidovat jejich historii. Příklad MaR dokumentu pro sestavování progr. algoritmů. 14

16 18. ADS Pod tímto názvem je uvedena zákaznická služba AUCOTEC Data Service. Cílem této služby je zpřístupnit prostřednictvím internetu uživateli systému certifikované přístrojové databáze a umožnit sestavení nebo rozšíření pracovní databáze projekčního nástroje. Po provedení výběru prostřednictvím kliknutí na logo výrobce, následuje nabídka jednotlivých druhů přístrojů. Pomocí výběru do tzv. nákupních košíků je umožněn přenos do uživatelské databáze. Náhled do ADS služby. 15

17 19. Slovníky Systém Engineering Base je svojí koncepcí předurčen pro mezinárodní nasazení a za tímto účelem obsahuje funkce pro volbu jazykové verze projektu. Systém obsahuje otevřenou databázi různojazyčných textů. Texty jsou připraveny v různých jazykových variantách v interních překladových souborech. Textové znaky jsou kódovány pomocí Unicode, takže vedle latinky jsou k dispozici také azbuka, čínské znaky, atd. Okno volby jazykových verzí provedení projektu. Pro potřeby vícejazyčného zpracování dokumentace je možné současně zobrazit až 7 jazykových verzí. V tomto případě je však nutné počítat ve výkresech s dostatkem zobrazovací textové plochy. Příklad výkresu v trojjazyčném zpracování 16

18 20. Seznam dokumentů Do základní řady generovacích automatik určených pro tvorbu doprovodné dokumentace patří seznamy, vyjadřující obsah dokumentace. Stejně jako je tomu i u ostatních automatik, i zde má obsluha na výběr, které atributy budou v obsahu dokumentace zobrazeny a v jakém pořadí budou seřazeny. Výběrové okno pořadí výkresů 21. Správa revizí Engineering base obsahuje dokumentově orientovanou správou revizí (verzí) jednotlivých dokumentů. Dosavadní stav zapojení ve výkresech je možné uložit jako "nultou revizi". Další následující "revize" je možno uložit až po změně výkresů oproti posledně vytvořené revizi. Na jednotlivé revize lze kdykoliv nahlédnout, vytisknout je, nebo provést vzájemné porovnání vybraných revizí. Na následujícím obrázku je uveden výsledek takovéhoto porovnání revizí. Barevně jsou zvýrazněny vyhledané změny u jednotlivých prvků (žlutá upraveno, červená vymazáno, zelená vloženo). Provedené revize jsou zaznamenány v číselném pořadí v revizním poli ve výkresovém razítku a ve stromové struktuře projektu. Výsledek porovnání dvou Revizí 17

19 22. Uživatelské úpravy Vlastní funkce Engineering Base lze uživatelem dále zdokonalovat a tím i případně zjednodušovat. Pro potřeby vytváření doplňujících maker je k dispozici programovací jazyk Visual Basic. Tento programovací nástroj je rovněž z produktové řady společnosti Microsoft. Součástí dodávky systému Engineering Base je také několik maker, které mohou být příkladem aplikace programovacího jazyka Visual Basic for Application. Pokud uživatel nemá zkušenosti s uvedeným programovacím jazykem, je možné se obrátit se zadáním požadovaných funkcí přímo na dodavatele systému spol. Technodat. Tato společnost jednak spolupracuje s vývojovým střediskem AUCOTEC na vývoji produktu Engineering Base a má již dlouholeté zkušenosti s aplikací programovacího jazyka Visual Basic. 23. Inteligentní výstupy ve formátu PDF Pro účel rychlého a pohodlného vyhledávání v předané dokumentaci je nástroj Engineering Base vybaven exportním modulem ve formátu PDF s inteligentní navigací. Tento formát obsahuje vedle grafických dokumentů také adresáře všech navigačních odkazů ve struktuře položek. Jedním kliknutím na křížový odkaz potenciálu ve výkrese, pak Adobe Reader navede uživatele přímo do dalšího odkázaného obvodového schématu. Ať už v notebooku nebo přes internet ze serveru poskytuje inteligentní zobrazení PDF ucelený přehled o detailech zapojení. Jakmile je konkrétní součástka nebo oblast zapojení nalezena tak je možné vytisknout pouze požadovanou část dokumentace. Pohled na tzv. inteligentní dokumentaci v prohlížeči Adobe Reader. 18

20 24. Systémové požadavky Procesor: Intel Pentium 4 od 3 GHz Intel Core2Duo 2 GHz RAM: Minimálně 1 GB pro Microsoft Windows XP Minimálně 3 GB pro Microsoft Windows Vista 32/64bit Volné místo: Pro instalaci všech součástí bude zapotřebí cca 2 GB DVD-ROM: Bude zapotřebí DVD-ROM pro instalaci Operační systém Microsoft Windows XP Home/Professional, Windows Vista 32/64bit Komponenty Microsoft Office Visio a Microsoft SQL Server 2005 jsou součástí dodávky Engineering Base. 25. Závěr Engineering Basse je pro české a slovenské zájemce dodáván společností Technodat Elektro s.r.o. Tato společnost poskytuje zájemcům systémovou prezentaci a uživatelům vedle dodávky a zprovoznění dále odborné zaškolení, systémovou hot-line podporu a případné definiční a překreslovací služby. Jak již bylo výše uvedeno, společnost Technodat poskytuje svým zákazníkům pro dosažení nejvyššího stupně projekční automatizace také programátorské služby. Pro potřeby prvního seznámení se s novým CBE systémem lze na požádání získat i demoverzi systému Engineering Base. Tato verze je funkční po dobu 60 dnů od data instalace. Součástí této demoverze jsou SQL server a Visio. Bližší informace lze získat na Děláme inženýring snadnější!! Zpracováno: únor

Silný nástroj pro nová øeení

Silný nástroj pro nová øeení Silný nástroj pro nová øeení Silný nástroj pro nová øeení Od kreslícího prkna k datovému modelu dokumentovaného zaøízení Je tomu více než 20 let, kdy začal vývoj elektro softwarových nástrojů, který napomohl

Více

Silný nástroj pro nová řešení

Silný nástroj pro nová řešení Silný nástroj pro nová řešení Silný nástroj pro nová řešení Výzva Výběr trasy je důležitá věc. Otázka Jak se dostanu z bodu A do bodu B? není jen pro cestovatele, ale také pro elektro-konstruktéry, kteří

Více

PROJEKTOVÁNÍ S PODPOROU CAE

PROJEKTOVÁNÍ S PODPOROU CAE Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava PROJEKTOVÁNÍ S PODPOROU CAE PROJEKČNÍ SOFTWARE Obsah 1. ÚVOD 2 2. ENGINEERING BASE 2 3. RUPLAN 3 4. EPLAN 4 5. AUTOCAD ELECTRICAL

Více

Úvodem. 1. Systémová koncepce

Úvodem. 1. Systémová koncepce Úvodem Na českém trhu je nabízeno několik elektro CAD/CAE systémů, které jsou určeny pro zpracování dokumentace elektrických obvodů a rozvodů. Většina těchto systémů je určena pro dokumentování obvodů

Více

Software FluidDraw přehled dodávek

Software FluidDraw přehled dodávek Software FluidDraw Software FluidDraw přehled dodávek Vlastnosti výrobku konstrukce verze FluidDraw 4 1) S5 P5 všeobecné údaje CD ROM vč. jedné licence USB licenční klíč s 2 GB RAM lze propojit do sítě

Více

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 1 Úvod do Visia 2003 15 Visio se představuje 16 Výchozí podmínky 16 Spuštění a ukončení Visia 18 Způsoby spuštění Visia 18 Ukončení práce s Visiem

Více

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu Přípravný kurz ECDL Kurz je zaměřen na přípravu uchazeče o získání celosvětově rozšířeného certifikátu počítačové gramotnosti ECDL. Tyto ECDL certifikáty jsou určeny široké veřejnosti a jsou stále ve větší

Více

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 MIS Manažerský informační systém pro Ekonomický informační systém EIS JASU CS Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 Poslední aktualizace dne 5.8.2014 MÚZO Praha s.r.o. je certifikováno

Více

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Prezentace CRMplus Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Obsah prezentace Představení společnosti Technodat Develop, s.r.o. CRMplus základní charakteristika

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

Úvod do MS Access. Modelování v řízení. Ing. Petr Kalčev

Úvod do MS Access. Modelování v řízení. Ing. Petr Kalčev Úvod do MS Access Modelování v řízení Ing. Petr Kalčev Postup při tvorbě aplikace Vytvoření tabulek Vytvoření relací Vytvoření dotazů Vytvoření formulářů Vytvoření sestav Tabulky Slouží k definování polí,

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

ADS DOCHÁZKOVÝ SOFTWARE

ADS DOCHÁZKOVÝ SOFTWARE DOCHÁZKOVÝ SOFTWARE Program ADS je komfortní a sofistikovaný software pro zpracování docházky na základě dat načtených systémem ACS-line. Umožňuje libovolnou práci s daty a výpočty dle nastavených směn

Více

Bloky, externí reference

Bloky, externí reference AutoCAD 2006 Bloky, externí reference Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) Projektování v elektroenergetice ZS 2010/11 Bloky obvykle více objektů, kombinovaných do jednoho objekty různých vlastností

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ Návod k používání systému OTDI.CZ Vážený kliente. Děkujeme za projevený zájem o náš on-line systém evidence kontrol, určený speciálně pro účely dozorů staveb. Systém OTDI.CZ nabízí svým uživatelům zejména:

Více

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line Stručný přehled název: MST, software pro sběr dat mobilními terminály ve skladu (příjem, výdej, inventura) autor aplikace: FASK, spol. s r.o.,

Více

Možnosti upgradu. CorelDRAW Graphics Suite X3. CorelDRAW Graphics Suite X4. CorelDRAW Graphics Suite 12 Graphics Suite 11 Graphics Suite

Možnosti upgradu. CorelDRAW Graphics Suite X3. CorelDRAW Graphics Suite X4. CorelDRAW Graphics Suite 12 Graphics Suite 11 Graphics Suite 10 Uživatelské rozhraní Nové ikony a ovládací prvky poskytují modernější a intuitivnější pracovní prostředí. Interaktivní nástroj Tabulka Umožňuje vytvářet a importovat tabulky a zajišťovat strukturovaná

Více

Najděte si, prosím, všechny obchodní kontakty a adresy na stránce interroll.cz

Najděte si, prosím, všechny obchodní kontakty a adresy na stránce interroll.cz Firma Interroll je celosvětově působícím dodavatelem klíčových produktů pro řešení manipulace s materiálem. Naše firma se sídlem v Sant Antonino (Švýcarsko) má zastoupení ve více než 29 zemích. Najděte

Více

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Ukázkový přiklad mikroaplikace systému Formcrates 2010 Naucrates s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Vyskočilova 741/3, 140 00 Praha 4 Czech Republic tel.: +420

Více

Vizualizace v provozech povrchových úprav

Vizualizace v provozech povrchových úprav Vizualizace v provozech povrchových úprav Zdeněk Čabelický, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Aplikace systémů ASŘ v provozech povrchových úprav v současné době nabývá na významu. V podstatě každá větší

Více

Počítačové kurzy buildit

Počítačové kurzy buildit Počítačové kurzy buildit Kurz MS Windows - základy 1 590 Kč principy systému Windows, ovládání systému, práce s aplikacemi a okny, správa souborů a složek, multitasking, práce se schránkou Uživatelům,

Více

Hlavní okno aplikace

Hlavní okno aplikace Hlavní okno aplikace Ovládací prvky mapy Základní ovládací panel Panely pro ovládání jednotlivých funkcí aplikace jsou zobrazeny/skryty po kliknutí na záhlaví příslušného panelu. Vrstvy Seznam vrstev slouží

Více

Logická elektrotechnická dokumentace s řešením ecscad

Logická elektrotechnická dokumentace s řešením ecscad Logická elektrotechnická dokumentace s řešením ecscad Pro úspěšnou budoucnost ecscad ecscad byl v průběhu let vyvíjen tak, aby naplnil neustále se měnící požadavky trhu i uživatelů. Řešení si oblíbily

Více

Možnosti aplikace: Copyright 2001, COM PLUS CZ, Praha

Možnosti aplikace: Copyright 2001, COM PLUS CZ, Praha Vyhodnocovací program CP TARIF 2001 umožňuje rychlé a podrobné sledování telefonního provozu pobočkových ústředen. Uživatel programu tak získává všechny potřebné údaje o odchozích telefonních hovorech,

Více

Microsoft Access tvorba databáze jednoduše

Microsoft Access tvorba databáze jednoduše Microsoft Access tvorba databáze jednoduše Časový rozsah: 2 dny (9:00-16:00) Cena: 3300 Kč + DPH Úvod do relačních databází. Funkce databázových objektů Microsoft Access. Návrh tabulek, definice základních

Více

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 2.3 2007 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. HLAVNÍ OKNO... 6 3. MENU... 7 3.1 Soubor... 7 3.2 Měření...11 3.3 Zařízení...16 3.4 Graf...17 3.5 Pohled...17 1. ÚVOD

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

Mapový server Marushka. Technický profil

Mapový server Marushka. Technický profil Technický profil Úvodní informace Mapový aplikační server Marushka představuje novou generaci prostředků pro publikaci a využívání dat GIS v prostředí Internetu a intranetu. Je postaven na komponentové

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

www.infopanels.eu Instalace demoverze

www.infopanels.eu Instalace demoverze www.infopanels.eu Instalace demoverze SOLUTIONS Instalace demoverze Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.infopanels.eu www.elvac.eu Obchod: +420 597 407 511 solutions@infopanels.eu +420 597 407 511

Více

1. Dostupné řešení CRM

1. Dostupné řešení CRM 1. Dostupné řešení CRM 1.1. Popis řešení Kompaktní CRM řešení s garantovaným časem zavedení! Komunikační systémy společnosti Siemens ve spojení se speciálním startovacím balíčkem osvědčeného evropského

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Produktové Dokumenty (Datum 28.11.2014) Srovnání verzí: pcon.planner 7.0 Rozdíly mezi verzemi Standard-, ME a PRO

Produktové Dokumenty (Datum 28.11.2014) Srovnání verzí: pcon.planner 7.0 Rozdíly mezi verzemi Standard-, ME a PRO Produktové Dokumenty (Datum 28.11.2014) Srovnání verzí: pcon.planner 7.0 Rozdíly mezi verzemi Standard-, ME a PRO Základní formáty STD ME PRO Nahrávání a ukládání souborů DWG a DWT Převod a podpora starších

Více

Služby Microsoft Office 365

Služby Microsoft Office 365 Cena: 2000 Kč + DPH Služby Microsoft Office 365 Kurz je určen všem, kteří se chtějí ponořit do tajů Cloud služeb a chtějí naplno využít možnosti Office 365, jako komunikačního nástroje i prostředí pro

Více

PHOTO-ON Profesionální on-line správa fotografií

PHOTO-ON Profesionální on-line správa fotografií PHOTO-ON Profesionální on-line správa fotografií Softwarový produkt PHOTO-ON je především určen k evidenci, zařazování a archivaci statického obrazového materiálu např. fotografie, obrazová dokumentace

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

TACHOTel manuál 2015 AURIS CZ

TACHOTel manuál 2015 AURIS CZ TACHOTel manuál 2 TACHOTel Obsah Foreword I Úvod 0 3 1 Popis systému... 3 2 Systémové... požadavky 4 3 Přihlášení... do aplikace 5 II Nastavení aplikace 6 1 Instalace... a konfigurace služby ATR 6 2 Vytvoření...

Více

Pasport veřejného osvětlení v GIS Kompas 3.2

Pasport veřejného osvětlení v GIS Kompas 3.2 MK Consult, v.o.s. IČ: 25472593 Drážďanská 493/40, 400 07 Ústí nad Labem tel.:475500408, 603145698; info@mkconsult.cz, www.mkconsult.cz Pasport veřejného osvětlení v GIS Kompas 3.2 Základní popis programu

Více

1. Úvod do Systémů CAD

1. Úvod do Systémů CAD 1. Úvod do Systémů CAD Studijní cíl Tento blok kurzu je věnován CA technologiím. Po úvodním seznámení se soustředíme především na oblast počítačové podpory konstruování, tedy CAD. Doba nutná k nastudování

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

LabMeredian Plus základní kurz

LabMeredian Plus základní kurz LabMeredian Plus základní kurz Program LabMeredian Plus 2 je součástí projektu LabMeredian. Může však být provozován i zcela samostatně. LabMeredian Plus je určen pro napojení k různým typům laboratorních

Více

Databáze MS-Access. Obsah. Co je to databáze? Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová

Databáze MS-Access. Obsah. Co je to databáze? Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová Databáze MS-Access Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová Obsah Principy a možnosti databází. Uložení dat v databázi, formáty dat, pole, záznamy, tabulky, vazby mezi záznamy. Objekty databáze

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData TM DEVELOPERSKÝ PROJEKT

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData TM DEVELOPERSKÝ PROJEKT RosaData TM DEVELOPERSKÝ PROJEKT OBSAH Úvod... 4 Developerský projekt... 5 Seznam developerských projektů... 5 Základní údaje... 6 Popis... 7 Technické detaily... 8 Reality... 11 Foto... 13 Obchodní případ...

Více

Sísyfos Systém evidence činností

Sísyfos Systém evidence činností Sísyfos Systém evidence Sísyfos : Evidence pracovních Systém Sísyfos je firemní aplikace zaměřená na sledování pracovních úkonů jednotlivých zaměstnanců firmy. Umožňuje sledovat pracovní činnosti na různých

Více

TAXexpert5 modul Kartotéka II.

TAXexpert5 modul Kartotéka II. TAXexpert5 modul Kartotéka II. Strana 1 (celkem 11) Základní obrazovka kartotéky Aplikace Kartotéka nahrazuje od verze 5.4.1 stávající modul CRM. Data byla převedena. Základní obrazovka se kromě společných

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

1. IT_0F1 Základní obsluha MS Office 2010 MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Windows

1. IT_0F1 Základní obsluha MS Office 2010 MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Windows 1. IT_0F1 Základní obsluha MS Office 2010 MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Windows Hlavní náplní kurzu je seznámit účastníky se základními a středně pokročilými technikami vybraných produktů MS Office.

Více

Transit NXT. Ergonomický design nové funkce optimalizovaná uživatelská rozhraní

Transit NXT. Ergonomický design nové funkce optimalizovaná uživatelská rozhraní Transit NXT Ergonomický design nové funkce optimalizovaná uživatelská rozhraní STAR Group your single-source partner for information services & tools Transit NXT zaměřeno na ergonomii Ergonomický design

Více

Microsoft Word základní

Microsoft Word základní Časový rozsah: 2 dny (8:30-14:00) Cena: 2400 Kč + DPH Microsoft Word základní Tvorba kratších dokumentů se zaměřením na korespondenci. Základy tvorby a formátování písma a odstavců. Vkládání tabulek a

Více

TIA Selection Tool manuál pro použití

TIA Selection Tool manuál pro použití TIA Selection Tool manuál pro použití Verze 1 duben 2012 Obsah: Postup rychlé konfigurace a exportu stanice Detailní popis aplikace Siemens s. r. Protection o. 2012. Všechna notice / práva Copyright vyhrazena.

Více

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 1 Představení Program PowerPoint 2010 je nástroj pro tvorbu prezentací. Tyto prezentace jsou pak určeny především k promítání na plátno pomocí dataprojektoru. Prezentace je formát

Více

ProjectWise V8 XM Edition

ProjectWise V8 XM Edition . ProjectWise V8 XM Edition ProjectWise V8 XM Edition Evoluční rozšíření, nikoliv revoluce Hlavní témata XM Edition projekty podpora projektového přístupu, šablony projektů workspaces podpora pracovních

Více

Představuje. Technický Informační Systém nové generace

Představuje. Technický Informační Systém nové generace Představuje Technický Informační Systém nové generace Nový náhled na položky Sjednocení typů položek - položky nejsou striktně dělené na vyráběné a nakupované. Do tohoto typu je zahrnuté i nakupované a

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

3 Makra Příklad 4 Access 2007. Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker.

3 Makra Příklad 4 Access 2007. Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. TÉMA: Vytváření a úprava maker Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. Zadání: Otevřete databázi Makra.accdb. 1. Vytvořte makro Objednávky,

Více

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý Uživatelský manuál Aplikace GraphViewer Vytvořil: Viktor Dlouhý Obsah 1. Obecně... 3 2. Co aplikace umí... 3 3. Struktura aplikace... 4 4. Mobilní verze aplikace... 5 5. Vytvoření projektu... 6 6. Části

Více

CAE aplikace AutoCadu pro projektování v elektrotechnice

CAE aplikace AutoCadu pro projektování v elektrotechnice ==OMNM OMNM= `^abib`=== CADELEC = komplexní systém pro elektroprojektování CAE aplikace AutoCadu pro projektování v elektrotechnice Program CADELEC nabízí efektivní nástroje, které zastřešují všechny aspekty

Více

Allegro obchodní doklady

Allegro obchodní doklady Allegro obchodní doklady Modul obchodních dokladů nabízí vše, co je zapotřebí pro obchodování menších a středních firem. K dispozici je evidence nákupu a objednávek materiálu, systém pokrývá celý prodejní

Více

Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2

Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2 IČ: 25472593 MK Consult, v.o.s. Drážďanská 493/40, 40007 Ústí nad Labem tel.,fax 47550500408, e-mail info@mkconsult.cz Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2 Základní popis programu Kompas 3.2 Systém

Více

SCIA.ESA PT. Export a import souborů DWG a DXF

SCIA.ESA PT. Export a import souborů DWG a DXF SCIA.ESA PT Export a import souborů DWG a DXF VÍTEJTE 5 EXPORT DWG A DXF 6 Export z grafického okna programu...6 Export z Galerie obrázků...8 Export z Galerie výkresů...9 IMPORT DWG A DXF 10 Import do

Více

Prodejna SQL je maloobchodní pokladní software určený pro široké spektrum prodejen.komplet určený k propojení s Money S3 pomocí XML komunikace

Prodejna SQL je maloobchodní pokladní software určený pro široké spektrum prodejen.komplet určený k propojení s Money S3 pomocí XML komunikace Pokladní software o Prodejna SQL o SW Euro SQL o Conto Pokladní software od CÍGLER SOFTWARE zahrnuje paletu nástrojů pro náročnější zákazníky. Oproti běžným pokladnám nabízí širší míru přizpůsobení uživateli

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

Řízení prací na vodovodních sítích

Řízení prací na vodovodních sítích Řízení prací na vodovodních sítích Ing. Josef Fojtů 1) Ing. Jiří Tajdus 1), Ing. Milan Koníř 2) 1) QLine a.s., 2) Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Cílem příspěvku je představení základních

Více

Informace k e-learningu

Informace k e-learningu Informace k e-learningu Příprava na testy bude probíhat samostatně formou e-learningových školení přístupných způsobem popsaným níže. Zkušební testy, pomocí kterých se budete připravovat na závěrečný test,

Více

Kompatibilita a import CAD

Kompatibilita a import CAD Kompatibilita a import CAD Import a automatické rozpoznání 3D vlastností CATIA V5 WorkNC nyní nabízí import a automatické rozpoznání vlastností vrtaných otvorů z CATIA V5. V modulu automatického vrtání

Více

FUNKCE PRO ANALYTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT

FUNKCE PRO ANALYTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT FUNKCE PRO ANALYTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PŘÍRUČKA A NÁVODY PRO ÚČELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2008 1. ÚVODEM Vybrané produkty společnosti YAMACO Software obsahují

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje - část II.

Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje - část II. Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Dodávka základního SW pro projekt DMVS PK Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje - část II. Zadávací dokumentace výběrového řízení: "Dodávka základního SW pro

Více

ArcGIS Online Subscription

ArcGIS Online Subscription ArcGIS Online Subscription GIS pro organizace ArcGIS Online je GIS v cloudu. Poskytuje služby GIS v prostředí internetu, ať už se jedná o úložné místo, publikaci mapových a geoprocessingových služeb, nebo

Více

1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské části)

1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské části) PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA 1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské

Více

Rozvodnice design verze 3.1

Rozvodnice design verze 3.1 Rozvodnice design verze 3.1 (rozvodnice Opale, Pragma a Kaedra) Leden 2007 1 Úvod Program Rozvodnice design je určen pro rychlý návrh a specifikaci rozvodnic MiniOpale, MiniPragma, Pragma a Kaedra Popis

Více

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz Instalace a první spuštění programu www.zoner.cz CZ Průvodce instalací Z nabídky instalačního CD vyberte Zoner Photo Studio 13 v požadované jazykové verzi * a klikněte na položku Instalace programu. Pokud

Více

TDS-TECHNIK 10.0. TDS-Výpočty. TDS-Kusovník

TDS-TECHNIK 10.0. TDS-Výpočty. TDS-Kusovník TDS-TECHNIK 10.0 V následujícím textu jsou uvedeny informace o již desáté verzi strojírenské aplikace TDS- TECHNIK. V úvodu jsou popisovány moduly Výpočty a Kusovník, které jsou společné všem verzím. Pak

Více

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009 Compatibility List Verze 3.60.5 8.4.2009 GORDIC spol. s r. o. Copyright 1993-2009 1 Obsah Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1 3.2 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Tlustý klient...

Více

DCU 220. Nový dílenský tablet Bosch. Produktová informace DCU 220. Automotive Service Solutions

DCU 220. Nový dílenský tablet Bosch. Produktová informace DCU 220. Automotive Service Solutions DCU 220 Nový dílenský tablet Bosch 1 DCU 220 Convertible PC Použití jako Tablet PC s dotykovou obrazovkou......nebo jako Notebook s klávesnicí. 2 Hlavní vlastnosti DCU 220 jako centrální PC pro diagnostiku

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

Srovnání 602Office a 602PC SUITE

Srovnání 602Office a 602PC SUITE - Srovnání a 1 z 6 Srovnání a Následující tabulka slouží k porovnání vlastnosti kancelářských balíků a 602PC SUITE. Nezaměřuje se na základní vlastnosti, společné oběma kancelářským balíkům, nýbrž na pokročilé

Více

Tovek Tools. Tovek Tools jsou standardně dodávány ve dvou variantách: Tovek Tools Search Pack Tovek Tools Analyst Pack. Připojené informační zdroje

Tovek Tools. Tovek Tools jsou standardně dodávány ve dvou variantách: Tovek Tools Search Pack Tovek Tools Analyst Pack. Připojené informační zdroje jsou souborem klientských desktopových aplikací určených k indexování dat, vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci s velkým objemem textových

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY STAkis-W STAkis-S Již dnes k dispozici všem zákazníkům společnosti Stahlgruber bez výjimky! www.stahlgruber.cz STAkis-W OBJEDNÁVACÍ SYSTÉM BEZ NUTNOSTI INSTALACE Jako výchozí

Více

STAŽENO z www.cklop.cz

STAŽENO z www.cklop.cz 12 Software 12.1 Všeobecně Návrh a výrobu lehkých obvodových plášťů silně ovlivnila snadná dostupnost techniky a neustále se zdokonalující software. Zvyšuje se tempo a úroveň vybavování společností výpočetní

Více

Tomáš. Kutěj. Technical Solution Specialist Office platform

Tomáš. Kutěj. Technical Solution Specialist Office platform Tomáš Kutěj Technical Solution Specialist Office platform Úvodem Word Excel InfoPath Outlook OpenXML Programs Servers Services Applications Servers Office Live Server Programs Servers Services Services

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint

edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint w w w. e d u - l e a r n i n g. c z Konfucius* řekl: Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším,

Více

téma: Úvod do praktika z ICT autor: Mgr. Radek Machan cíl praktika: organizace výuky, plán výuky, bezpečnost práce doba trvání: 2

téma: Úvod do praktika z ICT autor: Mgr. Radek Machan cíl praktika: organizace výuky, plán výuky, bezpečnost práce doba trvání: 2 téma: Úvod do praktika z ICT cíl praktika: organizace výuky, plán výuky, bezpečnost práce pomůcky: počítač, internet, starší cvičné počítače - organizace výuky - seznámení s plánem praktika IVT - seznámení

Více

TDS-TECHNIK 8.0 Podrobný popis novinek nové verze programu

TDS-TECHNIK 8.0 Podrobný popis novinek nové verze programu TDS-TECHNIK 8.0 Podrobný popis novinek nové verze programu TDS-TECHNIK hlavní moduly Zdokonalené uživatelské rozhraní Program má nové panely nástrojů a nabídek ve stylu Microsoft Office: V nabídkách ze

Více

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Print Management Software- uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Stručný popis produtku CPMS... 2 2.1. Stažení CPMS...

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

CAD SOFTWARE PRO ELEKTRO PROJEKTOVÁNÍ

CAD SOFTWARE PRO ELEKTRO PROJEKTOVÁNÍ CAD SOFTWARE PRO ELEKTRO PROJEKTOVÁNÍ PC SCHEMATIC A/S ČESKÁ VERZE Informace a prodej: CADware s.r.o. tel/fax: 485 106 131 info@cadware.cz www.cadware.cz 7/2014 ZÁKLADNÍ MOŽNOSTI Elektro projekty různého

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Deska sběru dat Uživatelská příručka Vydání 2.1 Počet stran: 8 1 Obsah: 1 Úvod... 3 2 Obchodní informace... 3 2.1 Příslušenství... 3 2.2 Informace o výrobci... 3 3 Popis zařízení... 4 3.1 Popis funkce...

Více

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace Přizpůsobení Layoutu aplikace Grafickému návrhu na přání klienta Redesign šablon : barevnost, hlavička, logo, grafické prvky stránky M A C S Základní moduly a funkčnost aplikace Vyhledávání podrobné s

Více

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu.

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Redakční systém JSR Systém pro správu obsahu webových stránek Řešení pro soukromé i firemní webové stránky Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Je plně

Více

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému 43 HTML šablony Modul HTML šablony slouží ke správě šablon pro výstupy z informačního systému modularis ve formátu HTML. Modul umožňuje k šablonám doplňovat patičku, dokumentaci a vázat šablony na konkrétní

Více

Administrační systém ústředen MD-110

Administrační systém ústředen MD-110 SAS MD-110 Administrační systém ústředen MD-110 SAS MD-110 Administrační systém ústředen MD-110 Efektivní systém administrace poboček a parametrů ústředen Ericsson MD110 s přímou vazbou na telefonní seznam

Více