Životní prostředí informuje...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Životní prostředí informuje..."

Transkript

1 číslo 07-08/roč ČERVENCE 2006 V O Ž I Č A N L I S T P R O P O U Č E N Í A Z Á B A V U Životní prostředí informuje... V Janovské ulici již je odfrézován starý asfaltový koberec, nyní probíhá oprava obrubníků. Pokud zhodnotíme situaci na úseku životního prostředí ve městě z hlediska povinností radnice vůči občanům města a zpětně jejich povinností, jeví se asi nejsložitější a nejproblematičtější odpadové hospodářství. Proto se k němu opět vracíme. Upozorňujeme opětovně občany na městskou vyhlášku týkající se nakládání s komunálním odpadem. Všichni občané a podnikatelé napojení na systém likvidace komunálního odpadu ze svých provozoven jsou povinni třídit odpad podle druhů. Sklo patří pouze do plastových zelených popelnic 240 l v Mladé Vožici a plechových zelených a žlutých kontejnerů 500 l v městských částech. Sbírá se pouze tzv. obalové sklo, tj. sklenice a lahve neznečištěné nebezpečnými látkami. Do separačních kontejnerů nepatří tabulové sklo a autosklo. A v žádném případě tam nepatří sklenice i s obsahem kompotů, jak je často v kontejnerech naši pracovníci nacházejí, když někteří občané vyklidí svoji spíž. Letos na jaře byl velký problém s odvozem skla ze Sběrných surovin z důvodu poruch vozidel firmy AMT Příbram, která jako jediná sklo odváží. Papír odebírá výkupna Sběrných surovin v ul. Poplužní v Mladé Vožici (připomínáme rozšířenou výkupní dobu - Po, St, Pá hod a So 9-11,30 hod). Papír mohou občané města odkládat též do 12 plechových kontejnerů rozmístěných po městě. K nim přibudou v dohledné době 4 modré plastové kontejnery, zapůjčené v rámci pilotního projektu z Krajského úřadu v Č. Budějovicích od společnosti EKO-KOM, a.s., která městu přispívá finančně na třídění odpadů (skla, papíru, PET-lahví a částečně kovových obalů). Tato společnost požaduje pečlivé vykazování odevzdaných odpadů, včetně doložení jejich množství, aby přispěla čtvrtletně adekvátní částkou za 1 t vyseparovaných odpadů. Za měsíc duben si město vinou nějakého nezodpovědného člověka nemůže vykázat ani 1 kg papíru z důvodu lidské nekázně, přestože odvoz musí firmě zaplatit. Firma COMPAG Votice, s. r. o., která papír zhruba 1x měsíčně z města odváží, našla totiž v papíru vysypaném Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v Mladé Vožici Volební účast v Mladé Vožici při volbách do PSP ČR činila 60,03 %. Pořadí: Název strany Počet hlasů v % 1. ČSSD ODS KSČM ,68 4. KDU - ČSL SNK - ED Strana zelených Zbytek kandidujících stran nepřesáhl 1 % voličských hlasů. z vozidla zdechlinu zvířete, takže celá dávka papíru o hmotnosti několika tun byla z hlediska hygienického znehodnocena a papír pro další využití zcela neupotřebitelný. Ke kritice některých občanů, že se papír sváží stejným vozem jako směsný komunální odpad, podotýkáme, že ano, ale zcela samostatně a pouze papír. Sváží se v určité dny v měsíci a spolu s naším městem sváží firma též papír z některých středočeských obcí, aby bylo vozidlo využito. Není přípustné po úklidu v domě obestavit svoji popelnici kartonovými krabicem i s ostatním papírem a čekat, že je firma COMPAG Votice, s. r. o. odveze. Opakuje se to stále, samozřejmě jen u některých neukázněných rodin a podnikatelů. PET-lahve od nápojů čiré, modré a zelené patří do žlutých plastových popelnic 240l. Prosíme občany, aby tam nedávali lahve od octa, oleje, šamponů apod., ty by nám na SILONU s. r. o. v Plané nad Lužnicí nevzali. Naopak hrozí pokuta, pokud by byly v balíku s ostatními PET-lahvemi od nápojů zamíchány, všechny balíky musí být opatřeny logem obce, která je dodává, a přesně vytříděné podle barvy. (pokračování na straně 6)

2 STRANA 2 Program kina ČERVENEC , Růžový panter detektivní komedie USA , Fimfárum II český loutkový pohádkový film Spojenec kriminální thriller USA , Účastníci zájezdu česká prázdninová komedie Děsnej doják parodie USA V jako vendeta thriller VB a SRN Syriana politický thriller USA Zmražená pojistka černá komedie VB, SRN a USA Firewall thriller USA Dobrou noc a hodně štěstí životopisný film USA, F a Jap , Bambi II animovaná pohádka USA Nepohodlný thriller USA, VB, K a SRN , Mission: ImpossibleII akční thriller USA a SRN , Naboso milostný příběh SRN SRPEN Devátý den válečné drama SRN a Luc Hory mají oči horor USA ,19.30 Anděl páně česká pohádka ,19.30 X-men:poslední vzdor akční sci-fi Tristan a Isolda historický film VB, ČR a SRN ,19.30 Rafťáci česká komedie Satan přichází horor USA ,19.30 Harry Potter a ohnivý pohár film USA a VB Lemra líná komedie USA ,19.30 Jak se krotí krokodýli česká komedie Odvaha milovat milostná Francie bloků akční thriller USA VOŽIČAN Rada města na 95. zasedání (29. května), 96. zasedání (12. června) mimo jiné projednala: Schválila Smlouvu o dílo na akci - bourání zdi v ulici J. J. z Bratřic. Tato havarijní zeď je již zdemontovaná a neohrožuje zdraví kolemjdoucích Schválila Smlouvu o dílo s firmou Tomovy parky - dodávka prvků dětského hřiště do zahrady MŠ. Na tuto akci se podařilo zajistit dotaci ve výši Kč z Programu obnovy venkova Schválila Smlouvu o dílo s Ing. Arnoštem Drozdem. Předmětem 1. ČERVENCE Výstavba vodojemu v Horních Koutech Úspěšně proběhla zkouška vodotěsnosti komor vodojemu, po té byl proveden zához stavební jámy ze severní a jižní strany objektu a vyzdění nadzemního patra úpravny vody, montují se žebříky do komor VDJ. Budou provedeny prefabrikované stropy Filigran, kdy nosníky budou podstojkovány a zality betonovou směsí, následně bude probíhat montáž krovu. Ing. Petr Říha - stavební dozor výstavby, VAK Tábor Vodojem v Horních Koutech začne již brzy sloužit občanům města Rada města projednala: v prázdninových měsících "pojedou na plné obrátky" tyto akce: výstavba vodojemu - ta by měla také s koncem prázdnin být hotova, rekonstrukce sportovní haly - především pokládka nové podlahy, opravy komunikací Četaře Duška a Milady Jungmanové - vodovod, kanalizace a nový asfaltový koberec. Vedení města také chce o prázdninách zrealizovat opravy místních komunikací v Janově a Staré Vožici. V těchto dvou místních částech bude opravena drtivá většina místních komunikací nákladem převyšujícím milión korun - konečné rozhodnutí bude ještě podléhat zastupitelstvu města za posledním zasedání městského zastupitelstva (úplné usnesení je na jiném místě listu) rovněž bylo dohodnuto, že město začne pro své potřeby shánět silný této smlouvy je zajištění agendy okolo zhotovení městského praporu. Výstupem činnosti je tedy návrh vlajky města, kterou město bude užívat, stejně, jak je tomu ve většině jiných měst Schválila umístění pamětní desky na zdi pod kostelem v Mladé Vožici. Tato deska bude připomínat odvlečení 99 mladovožických občanů do koncentračních táborů za II. světové války Schválila realizaci zvýšení oplocení na Sokolském hřišti. Zvýšení oplocení provede OV ČSTV v Táboře a bude se jednat o stranu směrem do Mincovní ulice Město Mladá Vožice informuje: traktor. Ten bude sloužit především pro zimní údržbu, kterou si město samo provádí, ale i pro další práce konané v průběhu roku. Bude se jednat o starší stroj s náhonem na přední kola zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice se o prázdninách zcela určitě jedenkráte uskuteční, Rada města Mladá Vožice svojí činnost vyvíjí dle svého plánu nepřetržitě Úřad práce v Táboře v uplynulých týdnech změnil své sídlo. Nyní tedy pracovníky Úřadu práce najdete na adrese - Husovo náměstí 2938, budova bývalé "Tabačky". Akce "kulový blesk" se týkala také Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který se z bývalé "Tabačky" přestěhoval do starého sídla Úřadu práce

3 1. ČERVENCE VOŽIČAN STRANA 3 Usnesení zastupitelstva města Mladá Vožice z 26. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice, konaného dne 12. června 2006 v zasedací síni Městského úřadu v Mladé Vožici. Zastupitelstvo města Mladá Vožice na základě předložených zpráv, návrhů a provedených voleb: Usnesením č. 31/2006 schvaluje č. 1000/33 o výměře m2 v k. ú. č /2005 Jaroslavu Rosolovi, Řemíčov 30, Mladá Vožice za Kč č. 1000/17 o výměře 811 m2 v k. ú. Mladá 472/2005 Patriku Tomáškovi a Petře Tomáškové, Doudlebská 637, Mladá Vožice za Kč č. 1000/32 o výměře m2 v k. ú. č /2005 Františku Rychlému a Lence Rychlé, Doudlebská 638, Mladá Vožice za Kč č. 1000/30 o výměře m2 v k. ú. č /2005 Ing. Slavomíru Petráňkovi a Mgr. Martině Petráňkové, Padovská 584/4, Praha 10, za Kč č. 1000/23 o výměře 888 m2 v k. ú. Mladá 472/2005 Jaroslavu Kočí a Marii Kočové, 17. listopadu 549, Mladá Vožice za Kč č. 1000/21 o výměře 820 m2 v k. ú. Mladá 472/2005 Pavlu Drahošovi a Zdeňce Drahošové, Předbořice 13 za Kč č. 1000/20 o výměře 809 m2 v k. ú. Mladá 472/2005 Miroslavu Vrtiškovi a Markétě Vrtiškové, Matěje z Janova 463, Mladá Vožice za Kč č. 1000/19 o výměře 808 m2 v k. ú. Mladá 472/2005 Romanu Neufusovi a Veronice Neufusové, 17. listopadu 549, Mladá Vožice za Kč č. 1000/28 o výměře m2 v k. ú. č /2005 Františku Svatkovi a Jiřině Svatkové, Doudlebská 638, Mladá Vožice za Kč č. 1000/18 o výměře 810 m2 v k. ú. Mladá 472/2005 Romanu Sůvovi, Slapsko 12 za Kč č. 1000/31 o výměře m2 v k. ú. č /2005 Ing. Václavu Rychlému a Marcele Rychlé, V Suchdolci 499, Mladá Vožice za Kč č. 1000/29 o výměře 942 m2 v k. ú. Mladá 472/2005 Jiřině Štůralové, Hradčovice, část Lhotka 30 za Kč č. 1000/16 o výměře 778 m2 v k. ú. Mladá 472/2005 Pavlu Křemenovi a Janě Křemenové, Ratibořské Hory 162 za Kč č. 1000/13 o výměře m2 v k. ú. č /2005 Ladislavu Pavlíkovi, V Suchdolci 578, Mladá Vožice, za Kč č. 1000/14 o výměře m2 v k. ú. č /2005 Vladislavovi Janů a Lucii Janů, Táborská 379, Mladá Vožice, za cenu Kč Usnesením č. 32/2006 schvaluje název nové ulice - "Sluneční" Usnesením č. 33/2006 schvaluje prodej pozemku parc. č. 825/1 o výměře m2 (vodní plocha) - "Myslivecký rybník" - v k. ú. Mladá Vožice a obci Mladá Vožice Mysliveckému sdružení Mladá Vožice, IČ , za cenu Kč Usnesením č. 34/2006 a) bere na vědomí žádost STAVEBNÍK - stavební bytové družstvo, Wassermanova 1038, Praha 5, o převod pozemků č. 102, 103/2, 103/3 a st. 236/1 b) neschvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí kupní na pozemky a stavbu a Kupní smlouvu mezi: STAVEBNÍK - stavební bytové družstvo, Wassermanova 1038, Praha 5 a městem Mladá Vožice, Žižkovo náměstí 80, Mladá Vožice, IČ Usnesením č. 35/2006 schvaluje rozpočtovou změnu č. 3 Ing. Miroslav Dlouhý, starosta Mgr. Jaroslav Větrovský, místostarosta Jubilanti - červenec 70 let Marta Šopejstalová Mladá Vožice Marie Kubecová Stará Vožice 85 let Josef Lupač Blanice 87 let Antonín Rottenberg Stará Vožice Jubilanti - srpen 75 let Miloslava Hromadová Mladá Vožice Karel Novotný Janov 88 let Bohumil Makovec Blanice Zdemolovaná zeď v ulici J. J. z Bratřic Vožičan - vydává MÚ Mladá Vožice pod evidenčním číslem MK ČR E odp. redaktor: Mgr. Větrovský tel.:

4 STRANA 4 Základní škola Ve čtvrtek 22. června se konala pedagogická rada za II.pololetí. K tomuto dni měla škola 443 žáků v 19 třídách, 236 v 10 třídách na I. stupni a 207 v 9 třídách na II. stupni. 283 žáků školy prospělo s vyznamenáním (63,9%), z toho na I. stupni 195 žáků (82,6%) a na II. st. 88 (42,5%), 149 žáků prospělo (33,6%), 11 žáků neprospělo (2,5%). Nejméně se dařilo v matematice (8), českém jazyce (4) a chemii (3 neprospívající žáci). Bylo uděleno 84 pochval třídního učitele, 40 pochval ředitele školy, 8 důtek třídního učitele, 6 důtek ředitele školy, 5 dvojek a 4 trojky z chování. Žáci zameškali omluvených hodin (54 na 1 žáka) a 260 neomluvených hodin. V tomto školním roce se projevily negativní jevy, na které naše škola není zvyklá. Novým negativním jevem byl nárůst omluvených i neomluvených hodin. Škola jednotlivé případy řešila pohovorem se zákonnými zástupci žáků, tam, kde nedošlo k nápravě, předala vše k řešení odboru sociálních věcí - oddělení prevence Městského úřadu Tábor. Výrazným negativním jevem, s kterým jsme se na naší škole ještě nesetkali, byly od poloviny května (po příchodu nového žáka) projevy nejhrubší slovní vulgarity vůči některým pedagogickým pracovníkům. Jen díky sebezapření učitelů jsme dokázali tyto mezní situace zvládnout. Ve středu 21.června jsme v tělocvičně školy vyhlásili výsledky celoročního projektu "Sportuje celá škola". Letos se do projektu zapojilo celkem 271 žáků z tříd (69,5%). Nejlepším sportovcem školy se stal David Schod ze 7. a. Na dalších místech se umístili: 2. Jaroslav Holub - 7. a, 3. Tomáš Renfus - 8. b, 4. René Schod - 5. b, 5. Daniel Krch - 8. b, 6. Lukáš Kříženecký - 9. b, 7. Lenka Vaňková - 9. b, 8. Jakub Sůva - 9. a, 9. Jan Spěvák - 2. b, 10. Michal Hruška - 8. a.v soutěži tříd zvítězila 9.b (2.místo - 5.b, 3.místo - 7.a). Prvé 2 třídy a 15 nejlepších sportovců školy pak za odměnu prožilo 1 den v aquaparku v Jihlavě. Ve středu 21. června jsme také vyhlásili 15 nejlepších žáků školy. Třídní učitelé navrhli 39 žáků z tříd. Komise z řad učitelů a vedení školy pak vybrala tyto žáky: Josef Knotek - 4. a, Michaela Baborová - 4. b, Markéta Brabcová - 5. a, René Schod - 5. b, Tomáš Balík - 6. a, Radek Koblic - 6. b, František Spěvák - 7. a, Jakub Mareš - 7. b, Petra Palánová - 7. c, Andrea Černá - 8. a, Petr Šopejstal - 8. a, Daniel Krch - 8. b, Kamila Šrámková - 9. a, Michaela Bělíčková - 9. b, Jana Kaltounková - 9. b. Tito nejlepší žáci naší školy byli v pondělí 26. června přijati starostou Mladé Vožici Ing. Miroslavem Dlouhým. Ve středu 21. června jsme vyhlásili i výsledky ankety o nejlepšího učitele školního roku 2005/06. Do ankety se zapojilo 267 žáků tříd (89,3 %). Žáci mohli na anketní lístky napsat jména až 5 učitelů - VOŽIČAN hlasovali spravedlivě, nezapomněli ani na jednoho učitele školy. Podle mínění žáků jsou v tomto školním roce nejlepšími učiteli, lépe učitelkami školy Mgr. Marta Buřičová, Mgr. Miluše Radimecká a Mgr. Jiřina Bělíčková. Úspěšně pokračuje i naše snaha zajistit žákům možnost výuky na hudební nástroje na naší škole prostřednictvím Základní umělecké školy Tábor. Po nezbytných administrativních úkonech jsme nejprve provedli průzkum zájmu žáků. Celkem 43 žáků z tříd projevilo zájem o výuku hry na hudební nástroje (nejvíce: klávesové nástroje, kytara, klavír - po 10, zobcová flétna-9, na více nástrojů se hlásilo 9 zájemců). Ve čtvrtek 15. června se pak konala informativní schůzka rodičů s ředitelem ZUŠ Tábor MgA. Dafčíkem, kde se rodiče dozvěděli všechny potřebné informace. V současné době bylo podáno 36 závazných přihlášek - nejvíce na klávesové nástroje (13), kytaru (9) a zobcovou flétnu (8). Vrcholem sportovního snažení žáků školy byla účast na atletických olympiádách okresu Tábor. Naši sportovci stáli celkem 8x na stupních vítězů. Nejlépe si vedli Jan Spěvák z 2. b ( 2x 1. místo - v běhu na 50m a v hodu kriketovým míčkem) a René Schod z 5. b (také 2x první a to v běhu na 50m a ve skoku dalekém). Lenka Vaňková z 9.b zvítězila v běhu na 800m. Josef Knotek ze 4.a skončil na 2.místě v běhu na 600m, stejně jako David Schod ze 7. a v hodu kriketovým míčkem. Jaroslav Holub ze 7. a vybojoval bronzovou medaili v běhu na 1000m. V rámci státní informační politiky ve vzdělávání jsme letos podali projekt na využití informační technologie ve vyučování českého jazyka v 6. a 7.třídách a to formou nasazení mobilního technického zařízení, které podporuje interaktivní způsob komunikace žáka i pedagoga během výuky. Z hlediska technického zabezpečení projektu jsme počítali s využitím technických zařízení, která by byla hrazena z rozvojového programu "Projekty škol": interaktivní tabuli SMART Board 380, ozvučení pro tabuli SMART Board a tablet SMART AirLiner. Náš projekt regionální hodnotící komise při Krajském úřadu Jihočeského kraje doporučila ke schválení náměstku ministryně školství, který projekt odsouhlasil. Naše škola tak získává finanční prostředky, které nám významným způsobem pomohou zmodernizovat výuku. Podrobnosti o projektu můžete získat na webové stránce v sekci městské organizace-základní škola. Z dalších událostí již jen stručně: - v atletickém Poháru rozhlasu (Tábor 29. května) jsme obsadili 3x 4. místo v soutěžích družstev - v turnaji v kopané tříd, který se uskutečnil 5. června v Malšicích, jsme skončili na 11. místě ze 16 škol - v školních atletických olympiádách (30.května a 2.června) soutěžilo 246 závodníků ve 24 disciplinách na I. stupni a ČERVENCE závodníků v 16 disciplinách na II. stupni - dětský sportovní den (2. června) jsme letos museli zrušit kvůli krajně nepříznivému počasí - v dopravní soutěži žáků tříd Nebojte se silnice (Tábor 6. června) jsme skončili na 11. místě - ve středu 7. června proběhla školní akademie v tělocvičně školy - školního projektu Cestujeme po Evropě se zúčastnilo 58 žáků 7. tříd. Žáci vypracovali celkem 48 projektů. Nejlépe si vedly Šárka Jindrová a Nikola Vobořilová ze 7. a. - ve středu 14. června vyvrcholilo celoroční snažení žáků 2. a 3. tříd v preventivním projektu Pes Ajax. Školu navštívili příslušníci policie i s policejním psem. Žáci na vlastní oči viděli, co vše policejní pes dokáže. - v polovině června vrcholily i školní výlety. Naši žáci se podívali do Českého Krumlova, Třebíče, Jihlavy, Bechyně, nejdále byla 6. a (jihozápadní Čechy). Žáci si oblíbili i pobyt v rekreačním středisku na Blatnicích. - ve čtvrtek 22. června jsme uspořádali atletické závody, kterých se zúčastnili předškoláci z mateřské školy a žáci našich 1. tříd - v pondělí 26. června proběhl Den otevřených dveří ve školní družině - ve středu 28. a ve čtvrtek jsme využili nabídky Občanského sdružení hrad Šelmberk a absolvovovali program "O životě na hradě", jehož součástí byla i prohlídka věže. - v pátek 30. června skončil školní rok 2005/06 i pro letošní žáky 9. tříd. Závěrečné vysvědčení jim bylo slavnostně předáno v obřadní síni za přítomnosti starosty města Ing. Miroslava Dlouhého. Se školou a svými učiteli se pak vycházející žáci rozloučili v tělocvičně školy. Závěrem bych chtěl poděkovat panu Janu Krátoškovi. Pan Krátoška tři roky jezdil s dětmi na školní výlety a to v rámci své dovolené. Nebyl jen řidičem autobusu, ale pomáhal i jako dozor nad dětmi. Obzvlášť na letošním výletě 5. tříd, kde měly děti zdravotní problémy, se ukázal jako člověk, který dovede pomoci i ve složité situaci. O prázdninách není ve dnech 17. července srpna v provozu školní jídelna (stavební práce na přípravně syrového masa). Učitelé do školy nastupují v pondělí 28. srpna, nový školní rok začíná v pondělí 4. září. Mgr. Stanislav Balík, ředitel školy Mateřská škola Provoz MŠ během měsíce července a srpna bude přerušen na dobu 3 týdnů, a to od do Rodičovská schůzka k novému školnímu roku se bude konat v pondělí v v třídě Kočiček Lenka Farová - ředitelka MŠ

5 1. ČERVENCE VOŽIČAN STRANA 5 Jarní část I. A třídy pro čtenáře Vožičanu zanalyzoval trenér Pavel Břenda: "Všichni fandové vožického fotbalu jistě vědí tu tragickou skutečnost, že se záchrana v I. A třídě, bohužel, nepovedla i přes veškerou snahu celého realizačního týmu včetně trenérů. Než začnu hodnotit, musím apelovat na perfektní práci výkonného výboru, který vytvořil ideální podmínky, jak pro hráče, tak pro působení v soutěži. Proto bych celému výboru chtěl poděkovat. Při zahájení zimní přípravy na jarní část sezóny jsme měli v kádru asi 18 fotbalistů. První týdny napovídaly, že toto mužstvo je plně odhodlané se o účast v I. A třídě i příštím ročníku pořádně poprat. Absolvovali jsme i dostatek přípravných utkání, někdy s lepším, někdy s horším herním projevem. O samotné výsledky nám v podstatě ani nešlo, jako spíš o to, sehrát se a sjednotit mužstvo. Bohužel nedostatek kvalitních terénů kvůli dlouhé zimě nás herně limitoval. Ale podobně na tom byla i ostatní mužstva, Fotbalový turnaj "O pohár města Mladá Vožice" Tradiční fotbalové klání "O pohár města Mladá Vožice" se uskuteční 5. srpna 2006 od hodin na hřišti v Souhradí. Svou účast již předběžně potvrdila mužstva Řepče a FK Tábor - divizní dorost. Sledujte plakáty a vývěsku TJ. Skončila fotbalová sezóna na to se v žádném případě nechceme vymlouvat. Začátek soutěže byl ve znamení odložených zápasů pro nezpůsobilé terény, což na straně jedné bylo výhodou další přípravy, na straně druhé to trošku hráče psychicky sráželo. Nechci hodnotit zápas od zápasu, ale budu se snažit udělat komplexní obrázek. Vožické mužstvo je dle mého mínění složeno z kvalitních fotbalistů, kteří jsou schopni hrát na čele I. A třídy a také jsme to v některých zápasech s favority soutěže dokázali, ale je nutné Rekonstrukce sportovní haly finišuje. V těchto dnech probíhá dokončení venkovního opláštění sportovní haly z panelů Kingspan. Kolemjdoucí si mohli tedy všimnout, že hala již není šedivá a oprýskaná, ale září do dáli novými stříbrnými panely. Rovněž vnitřní práce jdou do finále. Pracovníci dodavatelské firmy demontují staré poškozené parkety, na jejichž místo o prázdninách bude položen nový dřevěný rošt a na něj litá moderní podlaha. Připravují se také rošty podotknout, že je zde řada individualit, které ne vždy táhly za jeden provaz. Mužstvo až moc spoléhalo na výkony některých jednotlivců a na mladíčka Tomáše Kuklu, který byť byl nejlepším hráčem jara, musí hodně zapracovat na své prospěšnosti celému týmu. Stručněji řečeno - spočítám-li zranění, která nás provázela, distanc klíčového hráče Slabého a absenci Mikšíka, jenž dal přednost zaměstnání a toto vše podtrhnu špatnou tréninkovou morálkou, stane se z perspektivního mužstva troska. A jako taková jsme některé zápasy, bohužel, působili a byli z toho až ostudné porážky. Marně jsme pracovali na vytvoření zdravého sebevědomí, které je jak pro hráče, tak i celý tým velice důležité. Je třeba se z chyb poučit a vytvořit kompaktní tým, který se v příští sezóně porve o návrat do I. A třídy a jehož výsledky budou takové, aby dělaly radost nejen samotným hráčům a funkcionářům, ale našim věrným divákům." Stejně tak i výkonný výbor děkuje touto cestou všem diváků za jejich podporu, rovněž všem partnerům, bez nichž sport dělat nelze. Věříme, že se v co nejhojnějším počtu sejdeme při podzimní části I., tentokráte již "B" třídy. Rekonstrukce sportovní haly Poděkování na obvodových stěnách, na ty bude uchycen mantinel z palubek. Mantinel bude až po spodní okna, ta tedy budou zakryta. V hale jsou rovněž již nainstalovány ochranné sítě, ty mají za úkol zakrývat horní okna a zabránit vnikání míčů mimo hrací plochu na kratších stranách haly. Závěrem je nutno se také alespoň trošku pochlubit. Při návštěvách sportovních činovníků je nám velmi často sdělováno, že podobně prostorná hala, vhodná pro všechny míčové hry v okrese není. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na ochraně mého majetku před záplavou po přívalovém dešti dne Mé poděkování patří především panu starostovi Ing. Miroslavu Dlouhému, který celou akci organizoval, a SDH Mladá Vožice jmenovitě panu Petršovi, panu Holajovi a panu Krátoškovi. Dále děkuji firmám Agrospol Mladá Vožice a.s. a Hora s.r.o. za zapůjčení pytlů a písku, dále pak Technickým službám Města Mladá Vožice pod vedením pana Součka a v neposlední řadě panu Vladimíru Marešovi a panu Václavu Šmejkalovi za jejich obětavou pomoc. Jaromír Římal, Blanice 16.

6 STRANA 6 V dalším díle seriálu o největších firmách v Mladé Vožici budeme hovořit s majitelem stavební firmy Hora s. r. o. panem Janem Horou. Pro úplnost si jenom připomeňme, že stavební firma Hora v tomto volebním období pro město stavěla např. Sokolské hřiště, Dům s pečovatelskou službou, provádí rekonstrukci sportovní haly, realizovala technickou infrastrukturu v lokalitě Suchdolec. Firma Hora s. r. o. se již nepochybně řadí mezi větší stavební firmy. Mohl byste jí tedy ve stručnosti představit a popsat její hlavní program. Firma sestávající ze dvou středisek - v Chýnově a Mladé Vožici má cca 150 kmenových zaměstnanců. Z řemesel jsou zastoupeni zedníci, pomocní dělníci, truhláři, zámečníci, klempíři, tesaři, ale máme i vlastní dopravu a mechanizaci. Obrat firmy činí měsíčně okolo 150 miliónů korun včetně dvou obchodů se stavebninami. Hlavní program firmy přestavují komplexní služby v oblasti pozemního stavitelství. Středisko v Mladé Vožici vlastníte teprve relativně krátce. Co Vás vlastně do VOŽIČAN Životní prostředí informuje... (pokračování ze strany 1) Tyto plasty končí na třídící lince ve zbytkovém odpadu. Někdy je též s podivem, v čem se musejí naši pracovníci při třídění PET-lahví přehrabovat. Např. plné igelitové tašky použitých dětských plen nejsou výjimkou. Není ani potěšitelné pro město, že s platností od snížila odběratelská firma cenu PET-lahví o 1 Kč za 1 kg z důvodu přetlaku a nižšího odbytu do zahraničí (zejména Čína je velkým odběratelem). Takže v současné době dostáváme 9 Kč za 1 kg čirých a 7 Kč za 1 kg barevných PETlahví. Ročně se jich vytřídí z našeho města zhruba 13 t, takže třídit se opravdu vyplatí. Je to jediná komodita, kterou město prodává za slušnou cenu. Proto je s podivem, že to ještě někteří občané nepochopili a stále nosí náručí PET-lahví do svých domácích popelnic. Apelujeme na důsledné třídění této komodity zejména teď před letním obdobím, kdy je spotřeba nápojů větší. Pokud se bude vyskytovat stále množství PET-lahví (ale i skla a sběrového papíru) v některých domovních popelnicích, nebudou vyváženy, dokud se je jejich majitelé nenaučí třídit. Hrozí jim i pokuta podle zákona o odpadech a o přestupcích. Nepěkné je i chování některých lidí jedoucích v autech a vyhazujících PET-lahve z jejich oken do silničních příkopů. Pokud se tak chovají, jaký je to příklad pro jejich děti! Tak se čisté přírody ani veřejných ploch ve městě nedočkáme, pokud se budeme takto chovat. Veškeré domácí nefunkční elektrospotřebiče - elektroodpad - se odevzdávají do sběrného dvora v ul. Táborská (otevřeno je každý Pá hod, So 8-10 hod) a jsou bezplatně likvidovány firmou OTAVA electronics, a. s. Vacov, což je velký přínos a úspora peněz z městského rozpočtu. Za likvidaci ostatních nebezpečných odpadů, např. zbytků olejů, barev, zářivek, monočlánků, chemikálií (vyjma olověných akumulátorů) musí město platit a patří do sběrného dvora, nikoliv do popelnic a na skládku. Opotřebené pneumatiky se zatím daří použít jako materiál na překrytí skládky a silážních jam. Jako odpad do skládky je přísně zakázáno je ukládat, takže nepatří do velkoobjemových kontejnerů. Samozřejmě jsme si vědomi, že i ze strany města jsou rezervy ve zlepšení v nakládání s komunálním odpadem, ale vše závisí na finančních prostředcích městského rozpočtu. Pro občany je výhoda, že zastupitelstvo už dva roky nezvyšovalo místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Město platí zhruba třetinu nákladů na likvidaci komunálního odpadu ze svého rozpočtu a veškeré náklady na třídění. Upozorňujeme všechny, kteří ještě místní poplatek za letošní rok neuhradili, aby tak neprodleně učinili v pokladně MěÚ Mladá Vožice u pí. Raškové, tel Jenom pro ukázku ekonomické náročnosti: letos město pořídilo za 42 tis. Kč nádoby na separaci papíru, doposud byly v nájmu od firmy, což se prodražovalo. Za každý odvezený kontejner papíru zaplatí město 287 Kč. PET lahve a sklo si odváží město vlastními prostředky z městského rozpočtu. Železný šrot a barevné kovy doporučujeme odevzdávat do výkupny Sběrných surovin v Mladé Vožici, kde je také nově zavedena Mladé Vožice přivedlo a jak jste zde spokojeni? V Mladé Vožici máme své středisko čtvrtý rok. Právě před touto dobou nám byla firmou High-eco nabídnuta ke koupi. Po váhání a důkladném zvažování jsme nakonec nabídku přijali. Jako majitel firmy jsem se střediskem ve Vožici velmi spokojen. Firma Hora s. r. o. je proslulá svým zájmem o památkové objekty a jejich následné opravy a rekonstrukce. Odkud tento jev pramení a jakými významnými historickými objekty, na nichž jste pracovali, se můžete pochlubit? Mým minulým jediným zaměstnavatelem byl tehdejší Jihočeský podnik pro údržbu památek v Táboře. Zde jsem za dobu svého působení získal vztah k památkovým objektům. K nejvýznamnějším objektům, které jsme jako firma rekonstruovali patří čtyři měšťanské domy v centru Tábora, v Táboře jsme rovněž prováděli komplexní rekonstrukci Klokotského kláštera. Pro Židovskou obec jsme v Praze dělali 5 akcí, rekonstrukce dalších objektů jsme 1. ČERVENCE na zkušební dobu ekologická likvidaci autovraků - informace získáte ve výkupně. Majitele nepojízdných autovraků hyzdící některé veřejné komunikace a prostranství a zabírající místo k parkování žádáme, aby je z těchto ploch neprodleně odstranili, jinak proti nim bude postupováno podle platné legislativy. Jedná se např. o osobní automobily TAI u kostela, TAI v ul. 17. listopadu, TAE a další pod bývalým zahradnictvím. Co se týká veřejné zeleně ve městě v loňském roce vysázené, opět udělalo některým nenechavcům radost ukrást na jaře dražší jehličnany u nového domu s pečovatelskou službou a polámat kůly u stromové výsadby. Ani kvetoucí koryta v parčíku E. K. Rosola nezůstanou bez povšimnutí některých lidí, kteří květiny vytrhnou a pohodí. Kdyby je tak se stejnou "snahou" napadlo třeba místo ničení, květiny v teplém letním počasí zalít! Ve Vožičanu č. 05/roč. 03 byl uveřejněn článek "Čištění odpadních vod ve městě a jeho místních částech" spolu s dotazníkem, který měli vyplnit všichni majitelé nemovitostí, zejména v městských částech. Připomínáme, že termín jeho odevzdání na MěÚ Mladá Vožice je Zároveň vyzýváme opětovně vlastníky septiků a jímek v Mladé Vožici, aby je zrušili a svoje odpadní vody napojili přímo do veřejné kanalizace města, samozřejmě pokud to bude technicky možné. Doporučujeme poradit se o možnosti napojení s vedoucím střediska VaKu Jižní Čechy a. s. v Mladé Vožici panem Patrikem Tomáškem (tel. č ). Lhůta pro provedení napojení je stanovena do konce září díl seriálu o největších mladovožických zaměstnavatelích realizovali v Pelhřimově - Muzeum a radnice, Divadlo Pelhřimov. Velmi významnou akcí, která trvala šest let, bylo statické zabezpečení zříceniny hradu Orlík u Humpolce. Mezi nejkrásnější naše stavby patří vily mistra Bílka v Chýnově a v Praze. V současné době pracujeme na opravě Minorického kláštera v Jindřichově Hradci. Každé povídání se šéfy jednotlivých firem ve městě je zakončeno otázkou na vize do budoucna. Nejinak tomu bude i u "Horů". Do budoucna nás čekají především tyto úkoly. Pro zlepšení konkurenceschopnosti potřebujeme rozšířit pořez na pile. Dojde k přesunu betonárky a prašných prací z areálu v ulici Aloise Mareše do areálu pily. Zde rovněž budeme chtít vybudovat tesárnu, sušárnu a také skladové prostory. Zároveň nás čeká celková modernizace výrobních prostorů v areálu v ulici Aloise Mareše. Panu Horovi děkujeme za ochotné a velmi zajímavé odpovědi. Zároveň přejeme do další práce plno energie a zdaru.

7 1. ČERVENCE VOŽIČAN STRANA 7 Veřejné mínění, ale i vedení města nenechalo chladným umístění provizorního přemostění přes Panský rybník a následující zvěsti s tím související, že přes naše město bude navážen stavební materiál z lomu v Těchobuzi na stavbu dálnice. Když si odmyslíme to, že vedení města se o chystané záležitosti dozvědělo v podstatě náhodou a další informace jsme sháněli velmi složitě po různých dotčených institucích, tak ani ti, kterých se celá akce nejvíce týká, tj. občané bydlící u přemostění, o ničem do poslední chvíle nevěděli. Jaké informace se nám tedy po téměř detektivní práci podařilo zjistit? Na úvod musíme zkonstatovat, že nejsou moc povzbudivé a optimistické, ale snad už konečně jsou pravdivé. Majitelem mostu přes Panský rybník je Jihočeský kraj, zde tedy naše pátrání začalo, ale nakonec vlastně i skončilo. Víme tedy již, že provizorní přemostění bylo na můstek přes Panský rybník umístěno Provizorní most přes Panský rybník z důvodu toho, že skutečně přes naše město budou jezdit nákladní auta naložená štěrkem v lomu v Těchobuzi na stavbu dálnice. Protože však můstek je v nedobrém stavu, musela být jeho statika zajištěna právě zmiňovaným provizoriem. O stavu s výstavbou nového plnohodnotného mostu Vás pravidelně na stránkách Vožičanu informujeme, v letošním roce nás nějaká "životně důležitá" akce předběhla. Protože však vedení města po jarní táních upozorňovalo Jihočeský kraj na opět zhoršený stav mostu, došlo právě k onomu provizornímu zpevnění. Druhou stránkou věci je, že konstrukce s dřevěnými hranoly je velmi hlučná a ruší všechny občany žijící v okolí. Na toto jsme kompetentní pracovníky Jihočeského kraje upozornili a bylo nám slíbeno, že dojde k nápravě tak, aby lidé rušeni nebyli. Rovněž jsme upozorňovali na fakt, že zvýšený pohyb těžkých nákladních vozidel na trase Těchobuz - Františkov - Mladá Vožice - Nová Ves - Nemyšl - Sudoměřice u Tábora - Chotoviny (tam se staví úsek dálnice I. - Mezno - Chotoviny) způsobí zcela nepochybně razantní zhoršení již tak špatných komunikací na této trase. Na tuto naší obavu nám bylo sděleno, že s investorem akce, což je ředitelství silnic a dálnic má Jihočeský kraj jako majitel komunikací na trase dohodu, že poškozené silnice budou opraveny. Věřme, že tomu tak skutečně bude a vedení město bude tento stav a všechny činnosti velmi pečlivě sledovat. Další nepříliš radostnou novinkou je, že s výstavbou nového mostu se počítá až na jaře příštího roku, stejně tak do jara příštího roku se počítá s dopravou stavebního materiálu na staveniště dálnice. Jsme si vědomi, že výše uvedenými informacemi asi nikoho nepotěšíme, i vedení města bylo velmi rozladěno a rozhořčeno. Uděláme však vše pro to, aby sliby nezůstaly pouze na papíře či v ústech kompetentních pracovníků. Oplášťování sportovní haly POUŤ ZÁMECKÁ ZAHRADA Pátek ,00 Parkán Sobota ,00 Čejka Band Neděle ,00 Čejka Band Pro děti - hry, soutěže, překvapení Vstup zdarma! Oprava komunikací ve vlastnictví Jihočeského kraje Již v uplynulých několika letech apelovalo vedení města na majitele, pro město klíčové komunikace mezi Mladou Vožicí a Táborem, tedy na Jihočeský kraj s požadavkem na rekonstrukci této silnice. Oprava probíhala, jak jste si jistě všichni průběžně všímali po malých kusech, komplexní rekonstrukce proběhne v letošním roce. Informací o chystaném rozsahu, termínech a dalších záležitostech týkajících se opravy silnice bylo opět jako šafránu, naštěstí místní SÚS společně s táborským ředitelství nám všechny důležité informace zajistili. Víme tedy to, že vlastní opravy začnou na přelomu měsíců července a srpna. Předmětem oprav se stane následující trasa: - z hranice okresů Benešov a Tábor do Vilic - z Vilic přes Elbančice do Bělče, průtah obcí Běleč - z Bělče do Mladé Vožice, průtah celou Mladou Vožicí. Vynechává se pouze ulice V. Vaniše - z Mladé Vožice do Blanice, průtah Blanicí - z Blanice do Dolních Hrachovic (nově položený kus asfaltového koberce před Dolními Hrachovicemi se vynechá) - z Dolních Hrachovic do Ratibořských Hory, průtah Ratibořskými Horami Bowlingový turnaj O pohár města ,30 Informace: z Ratibořských Hor do Vřesců, průtah Vřescemi, zde bude rekonstrukce ukončena Výše uvedené pokládky asfaltu budou trvat dle sdělení SÚS Tábor cca 2 měsíce. Během těchto dvou měsíců zcela určitě budou probíhat různé uzavírky a objížďky, provoz tedy bude ztížen. Vedení města v těchto dnech ještě "bojuje" za to, aby byl zařazen do akcí ještě pro letošní rok průtah Starou Vožicí, který je v katastrofálním stavu. Na toto jsme upozornili nejvyšší představitele Jihočeského kraje, nyní čekáme na jejich vyjádření.

8 STRANA 8 Čtvrtek , hod. Jak na to? Den taktické porady. Konečně byla na internetu odtajněna bodovací místa soutěže o Zlatou šlapku pro rok Týmový šéf pro taktiku a strategii Milan Kaltounek seznamuje přítomné borce se svým návrhem trasy pro obhajobu prvenství v cyklistické soutěži desetičlenných družstev. V podstatě je to velmi jednoduché, odstartujeme ráno v 8.00 hod., v průběhu čtyř hodin ujedeme zhruba 85 kilometrů potřebných k zisku 35 razítek v přesně stanovených obcích a můžeme slavit. Po krátké odmlce přicházejí na řadu vtipné připomínky jako "Ty jsi se zbláznil! To mě zabije. Já nemám letos nic najeto." apod. Zároveň jsme ujištěni o pilných přípravách dalších týmů v regionu, které si pro úspěch firemního loga dokonce neváhají najmout zdatné cyklisty. S šíří členské základny ovšem nemáme problém a na startu se objeví hned dva naše týmy. Sobota , 6.00 hod. Odjezd Díky nezištné pomoci pánů Kauera a Bartůňka odjíždíme pošmourným ránem na předem stanovené místo startu v obci Nadějkov, kde většina z nás v životě nebyla. Těžké šedé mraky rozhodně nevěstí nic dobrého, drobně mrholí a nikomu není do řeči. Sdělujeme si ještě poslední informace o rozmístění servisních posádek s občerstvením, které se nám již při minulém ročníku tak osvědčili. Za přítomnosti vzrůstající nervozity očekáváme společně s týmem GS Jistebnice a několika domorodci slibovaný startovní výstřel. Sobota , 8.00 hod. Start Konečně je to tady. Vyrážíme na trať rychlostí Pendolína! První porce ujetých VOŽIČAN kilometrů je celkem v pohodě, celý balík cyklistů drží prakticky pohromadě a před stolkem s razítkem musíme pěkně do fronty. Za Jistebnicí se ale peloton trhá a každý se na trati trápí sám podle svých fyzických schopností. Jízda na kole začíná být zpestřována prvními defekty a padajícími řetězy, ztrátou průkazu jezdce, občas se přihlásí i nějaká křeč (sůl je tak hnusná, když ji nemáte čím zapít). Silnice jsou po nočním dešti již suché a dokonce občas vykoukne na ty blázny, co se dole prohání na kolech, z pod mraků nesmělé slunce. V bezprostředním okolí Mladé Vožice je možné zaregistrovat daleko větší koncentraci soutěžících všech věkových kategorií. Čím víc se dostáváme k věži Šelmberka tím víc je patrné, že soutěž vrcholí. Sobota , hod. Cíl A je dobojováno. Kdo nestihnul dojet do časového limitu má prostě smůlu. Začíná horlivé sčítání dosažených razítek = bodů. Oba týmy jsou v pořádku v cíli. Snad jen Jarda Balík je hendikepován drobnými oděrkami, které utrpěl během dvou pádů. Deset borců s největším počtem razítek je zaregistrováno do A týmu, ostatní v týmu B. Pochopitelně se ke slovu hlásí únava, všichni bojovali jako lvi až do posledních vteřin. Nyní netrpělivě očekáváme vyhlášení výsledků. Pokud již teď můžeme hodnotit průběh předešlých hodin, kdy jsme na tým z Jistebnice stále nepatrný krůček ztráceli, bude pravděpodobně velmi těžké zopakovat loňské prvenství. Sobota , Vyhlášení výsledků Konečně po nekonečném čekání přichází chvíle zúčtování. Po vyhlášení výsledků 1. ČERVENCE Prodej stavebních pozemků v lokalitě Suchdolec Pravidelně jsme Vás na stránkách Vožičanu informovali o přípravách a poté i vlastní realizaci jedné ze stěžejních akcí tohoto volebního období. Tou je myšlena příprava území pro individuální stavební zástavbu v lokalitě "Suchdolec". Každý měsíc jste se dozvídali, co je nového v přípravě - jak se vyvíjí jednání s tehdejšími vlastníky pozemků, jak dopadlo výběrové řízení, ale také jak probíhají vlastní stavební práce na technické infrastruktuře. Inženýrské sítě byly na jaře dokončeny, zastupitelstvo města schválilo cenu a pravidla prodeje, zveřejnilo záměr pozemky prodat. Dnem "D", kdy se pozemky na základě tzv. Dohody o rezervaci začaly prodávat, byl čtvrtek 8. června Tento den proběhly všechny zákonem požadované lhůty a na sedmou hodinu ranní byl začátek prodeje parcel přichystán. Oč překvapivější tedy bylo, kdy již ve středu 7. června 2006 v brzkých ranních hodinách byli pracovníky města přicházejícími do práce objeveni první nadšenci, kteří jíž stáli ve frontě na ten svůj vysněný pozemek. Během středy k nim přibyli další zájemci, společně spolu noví stavebníci strávili noc v zasedací místnosti. Zde si také vymysleli, a zastupitelé poté jednohlasně schválili, nový název, nyní již jejich ulice, "Sluneční". Zveřejněn byl záměr prodat 16 stavebních pozemků. Dvě parcely budeme prodávat v další vlně prodeje, poté, co s Pozemkovým fondem ČR dořešíme majetkové vztahy u dvou pozemků. V době uzávěrky listu jsou tedy zarezervovány, předpokládáme tedy, že i prodány všechny pozemky zveřejněné v I. vlně, tj. tedy všech 16 stavebních parcel, které bylo možno prodávat. Nyní dochází v těchto dnech k podpisům kupních smluv a noví majitelé pozemků provádějí úhrady za stavební pozemky. Domníváme se, že fakt, kdy ve velmi krátké době byly prodány všechny stavební pozemky, svědčí o prospěšnosti této akce pro město. Vždyť právě sestava nových stavebníků je určitě tou skupinou, kterou jsme si zde představovali. Tedy mladé rodiny z města nebo blízkého okolí. Jakmile budou k prodeji připraveny zbývající dva pozemky, budeme Vás o tom samozřejmě neprodleně informovat. Snadná půjčka pro každého! Pro důchodce, zaměstnance a OSVČ (i začínající) od bez poplatků a ručitele. Tel.: , Jednáme rychle a seriózně! Zlatá šlapka jak to u nás probíhalo... Zlaté šlapky- junior přistupují pořadatelé k dekorování nejlepších jednotlivců. Už první individuální soutěž přináší radost pro CK Kozofrky. Titul Nejlepšího juniora získává borec našeho A týmu, teprve čtrnáctiletý TOMÁŠ RENFUS. Bezesporu se jedná o velký sportovní talent, který dnes udržel tempo se špičkami CK. K převzetí ceny za výkon, na který dnes nedosáhla většina mužů, ho musel jeho táta dokonce přemlouvat. Dalšího prvenství dosáhli ve svých kategoriích i JANA BATÍKOVÁ a JIRKA DVOŘÁK. Stejného počtu bodů dosáhl i Martin Janů, který však postrádal tolik potřebné štěstí v rozhodující karetní loterii. V hlavní soutěži o Zlatou šlapku 2006 náš "B" tým obsadil skvělé 8. místo mezi pětadvacítkou klasifikovaných týmů. "A" týmu se i přes veškeré vynaložené úsilí loňské prvenství nepodařilo obhájit a musel se tentokrát sklonit před sportovním výsledkem soupeřů z GS Jistebnice. Závěrem můžeme směle konstatovat, že jsme byli vítězům rovnocenným soupeřem a ze ztrátou pouhých 10 bodů, když náš náskok na třetí tým v pořadí činil 51 bodů, se nemusíme za dosažený výsledek vůbec stydět. Náš úspěch budiž impulsem pro případné sponzory CK Kozofrky. Složení týmů: "A": Balík Rosťa, Dvořák Jirka, Janů Martin, Kaltounek Milan, Krajča Radim, Marek Jirka, Maršálek Milan, Renfus Tomáš, Slabý Vašek, Vnouček Libor "B": Adámek Vašek, Balík Jarda, Balík Petr, Batíková Jana, Kaltounková Jitka, Kauerová Lenka, Kauer Jaroslav, Rataj Jirka, Pekárková Irena, Slabá Jaroslava Doprovodný tým: Brychtová Klára, Filip Robert, Slabá Jana, Slabá Lenka

9 1. ČERVENCE VOŽIČAN STRANA 9 Knihovna informuje: Upozorňujeme čtenáře, že od 18.září proběhne další část rekonstrukce knihovny. Z tohoto důvodu bude zavřeno pravděpodobně po dobu jednoho měsíce. Prosíme proto čtenáře, aby přečtené knihy včas vrátili, protože během uzavření knihovny nebude v žádném případě možné knihy půjčovat ani vracet Vážení spoluobčané, víte jak se správně zachovat v případě vzniku povodně, vichřice či jiné živelní pohromy, při rozsáhlém požáru, hromadné dopravní havárii, výbuchu či destrukci, úniku nebezpečné látky, sesuvu půdy či lavině, při nálezu podezřelého předmětu, hrozbě teroristickým útokem nebo v jiných nebezpečných situacích, které mohou ohrozit vaše zdraví, život či majetek? Při vzniku jakékoliv mimořádné události zachovejte klid a rozvahu, při reakci na ní postupujte podle následujících zásad: 1. Jste-li svědkem nehody, havárie či jiné události ohrožující zdraví a životy lidí, oznamte tuto neprodleně na linku tísňového volání "112" nebo přímo na příslušnou záchrannou složku "150", "155" či "158": co, kdy a kde se přesně stalo, kdo a odkud volá, jaké jsou zjištěné následky. 2. Uslyšíte-li varovný tón sirény, ihned se ukryjte v uzavřené budově mimo vnější prostředí a zajistěte si poslech rozhlasu nebo televize či jiného místního informačního prostředku, ze kterého se dozvíte důvod varování a způsob správného chování v dané situaci: kolísavý tón sirény v trvání 140 vteřin, zpravidla 3 - Výběrové řízení Poděkování důchodcům Vedení města a pracovníci městského úřadu děkují manželům Jaroslavu a Vlastě Veselým ze Sedláčkovi ul. 307 v Mladé Vožici za jejich dar městu - pokojovou květinu, kterou darovali na výzdobu zasedací místnosti městského úřadu, kde poslouží k jejímu oživení a potěšení všem návštěvníkům zasedací místnosti. Ředitel školy vypisuje výběrové řízení na místo školníka-řemeslníka a topiče základní školy Mladá Vožice. Požadavky: - vyučení v jednom z následujících řemesel: elektrikář, malířnatěrač, truhlář, zedník, instalatér, pokrývač,lakýrník - schopnost zvládnout základní práce výše uvedených řemesel - občanská a morální bezúhonnost - dobrý zdravotní stav K přihlášce k výběrovému řízení přiložte: - doklady o vyučení (stačí kopie - originál předložíte při výběrovém řízení) - stručný životopis (zejména průběh dosavadního zaměstnání) - výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) Předpokládaný nástup: Přihlášky zasílejte do na adresu školy. Co dělat v krizových situacích krát opakovaný v krátkých časových intervalech oznamuje "VŠEOBECNOU VÝSTRAHU", následně je vysílána tísňová informace v hromadných nebo místních informačních prostředcích. 3. Neznáte-li konkrétní situaci a způsob správné reakce na ní, neopouštějte zaujatý úkryt a snažte se zdokonalit ochranné vlastnosti místa, ve kterém se zdržujete: uzavřete a utěsněte okna, dveře a jiné větrání či klimatizaci, při delším ukrytí si zajistěte zásobu jídla a pití, hygienické podmínky pro přežití. 4. Můžete-li, okamžitě opusťte nebezpečné místo, například při požáru, výbuchu, sesuvu nebo povodni, nezdržujte se v ohroženém prostoru. V náhradním místě ubytování Vám bude poskytnuto stravování a dalších potřeby nouzového přežití. Bude-li vyhlášena následná evakuace většího územního celku po předchozím ukrytí, řiďte se pokyny představitelů obce a opusťte stanovený prostor v čase, způsobem a po trasách, které Vám budou určeny: předem si připravte evakuační zavazadlo, případně vlastní dopravní prostředek, zabezpečte a označte své Klub důchodců Klub důchodců pořádá 6. září zájezd do Prahy do divadla Na Fidlovačce na hru "Kouzlo domova". Jedná se o situační komedii v nastudování předních herců divadla. Po divadle navštívíme botanickou zahradu v Praze - Troji nebo Trojský zámek. Odjezd z náměstí u kostela je v 8.00 hodin. Cena vstupenky je 150 Kč + vstup (bude dodatečně upřesněno). Za Klub - Hana Trejbalová MO Svazu tělesně postižených Ve středu místní organizace Svazu tělesně postižených pořádala zájezd do Kutné Hory. Odjížděli jsme za slunečného počasí autobusem firmy Dvořák z Noskova. V Kutné Hoře - Sedlci u kostnice na nás čekala příjemná průvodkyně, která nás provedla historickými místy Kutné Hory poutavým a kvalifikovaným výkladem. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého hlavně o Chrámu sv. Barbory. S jejím výkladem jsme byli spokojeni, zvláště ti, kteří hůře slyší. Pak jsme jeli do obce Jakub, kde je nejstarší románský kostel u nás, postavený po roce Po dobrém obědě jsme se plni dojmů a za hudebního doprovodu pana Fučíka vraceli domů. Děkujeme řidiči J. Švárovi za ohleduplnou jízdu a hlavně sponzorovi, bez jehož pomoci by se zájezd neuskutečnil i za jeho vstřícnost k potřebám postižených. Výbor MO Svazu tělesně postižených obydlí před jeho opuštěním, hospodářské zvířectvo zásobte krmivem a vodou alespoň na 3 dny. 5. Jste-li Vy nebo někdo z vašich blízkých zraněn, poskytněte si ihned navzájem první pomoc svépomocí a vzájemnou pomocí. Tuto poskytněte i jiným osobám v tísni, zejména osamoceným dětem, starým a nemocným spoluobčanům: vždy postupujte s ohledem na zachování vlastní bezpečnosti, zdravotnickou pomoc volejte v případě nutnosti. Správné, promyšlené a rozhodné chování od prvopočátku vzniku mimořádné události účinným způsobem snižuje jak její rozsah, tak i následky. K tomu je třeba dbát pokynů velitele zásahu nebo představitelů krizového štábu obce s rozšířenou působností či kraje, a případně se řídit instrukcemi, zveřejňovanými cestou hromadných informačních prostředků. Podrobnější informace o způsobu chování při jednotlivých typech mimořádných událostí můžete získat na internetových stránkách HZS Jihočeského kraje nebo z vydávaných tiskových informací.

10 STRANA 10 VOŽIČAN 1. ČERVENCE KOZOFRCKÁ 35 Prezentace: Zámecká zahrada sobota , hod Start: před Comett plus s.r.o hod Cíl: Zámecká zahrada Propozice závodu 1) soutěže se mohou zúčastnit pouze amatérští cyklisté 2) každý účastník absolvuje soutěž na vlastní nebezpečí a s ochrannou přilbou - soutěžící bez přilby nebude klasifikován! 3) každý účastník je povinen absolvovat vyznačenou trať bez zkrácení. Trasa vede částečně po veřejných komunikacích za plného provozu a proto jsou účastníci povinni dodržovat pravidla silničního provozu a Řídit se pokyny pořadatelů 4) startovné činí 100,- Kč a platí se při prezentaci (bude použito na úhradu výroby startovních čísel a občerstvení závodníků) 5) na trati je jedna občerstvovací stanice, v cíli pak obdrží každý soutěžící bezplatně klobásu a pivo 6) soutěží se v kategoriích: děti do 15 let, ženy a muži do 40 let, ženy a muži nad 40 let - rozhoduje rok narození!!! 7) pořadatelé neručí za škody vzniklé závodníkům, ani za škody způsobené závodníkem třetí osobě 8) upozorňujeme na nebezpečí zcizení kol v prostoru startu a v průběhu prezentace 9) vyhlášení výsledků proběhne ve hod 10) délka tratě je 34,85 km, převýšení 600 m. 11) večer (20.30) muzika pro všechny - Tlustá Berta 3. mladovožické slavnosti sobota 1. července 2006 v přírodním amfiteátru na zámecké zahradě v Mladé Vožici Program: utkání v plážovém volejbale - TJ Sokol Mladá Vožice - Volejbalový tým hvězd televize NOVA. V sestavě nebude chybět např. Pavel Poulíček, Rey Koranteng, Jana Nováková a další autogramiáda osobností televize NOVA turnaj v plážovém fotbale za účasti: Miličín (kapitán Václav Struska), Ratibořské Hory (Milan Breda), Mladé Vožice - junioři (Petr Kukla), Mladé Vožice - senioři (Václav Slabý) k tanci a poslechu hrají nadějní mladíci z Votic - GENERACE pokračuje KEKS

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC Lenora Obecně závazná vyhláška obce Lenora č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 4 /2011, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška obce Seletice

Obecně závazná vyhláška obce Seletice Obecně závazná vyhláška obce Seletice o systému sběru, třídění a zneškodňování odpadů vznikajících na území obce Seletic Zastupitelstvo obce Seletic schválilo dne 1. 1. 2005, podle ustanovení 9, odst.

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 5. zasedání

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

SOUHRNNÉ INFORMACE O ODPADECH NA JESENICKU ZA ROK 2014

SOUHRNNÉ INFORMACE O ODPADECH NA JESENICKU ZA ROK 2014 SOUHRNNÉ INFORMACE O ODPADECH NA JESENICKU ZA ROK 2014 Množství separovaného odpadu z obcí okresu Jeseník v období 1991-2014. Za více než dvě desítky let trvání jednotného systému se třídění využitelných

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Kadaně se na svém zasedání dne 22.9.2005 usnesením č.314/2005 usneslo vydat podle 84 odst.

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 7. KONANÉ DNE 10.03.2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 7. KONANÉ DNE 10.03.2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 7 KONANÉ DNE 10.03.2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková - přítomna Ing. Alois

Více

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015,

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky Obec Koloveč Obecně závazná vyhláška obce Koloveč č. 2/2001 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č.

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. OBEC Chlum Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. 1/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015,

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015,

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, OBEC STAŠOV Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky Obec Komárov Obecně závazná vyhláška obce Komárov č. 3/2004 k systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Komárov na svém zasedání dne

Více

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky Obec Praskačka Obecně závazná vyhláška č. 01/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území a nakládání

Více

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Zastupitelstvo města Krásná Hora nad Vltavou Obecně závazná vyhláška města č.

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

VZORY TÍSŇOVÝCH A DALŠÍCH ZPRÁV OBYVATELSTVU

VZORY TÍSŇOVÝCH A DALŠÍCH ZPRÁV OBYVATELSTVU B3 VZORY TÍSŇOVÝCH A DALŠÍCH ZPRÁV OBYVATELSTVU č. situace str. 1 ÚNIK NEBEZPEČNÉ LÁTKY PŘI PŘEPRAVĚ 2 2 PŘÍVALOVÉ DEŠTĚ 3 3 VICHŘICE/TORNÁDA 4 4 POŽÁR LEŠNÍ / V OBCI 5 5 DLOUHODOBÉ NARUŠENÍ DODÁVEK ELEKTŘINY

Více

Obecně závazná vyhláška č. 13 Obce Havlíčkova Borová

Obecně závazná vyhláška č. 13 Obce Havlíčkova Borová Obecně závazná vyhláška č. 13 Obce Havlíčkova Borová o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce a jejich místních částí Zastupitelstvo obce Havlíčkova Borová vydává dne 13.12.2001 v souladu

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-11/PO-OV-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 6 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

Metodika pro obce odpadové hospodářství

Metodika pro obce odpadové hospodářství Metodika pro obce odpadové hospodářství zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění Poplatek za komunální odpad Platná právní úprava zakotvuje tři možné způsoby

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015, Tichov 48, 766 01 Valašské Klobouky Obec Tichov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad SOMPO, a.s., Svatovítské náměstí 126, 393 01 Pelhřimov IČO 251 72 263, DIČ 091-25172263 Tel.: 565 323455, 565 323012, fax: 565 321074 www.sompo.cz, email: info@sompo.cz, sompo@sompo.cz Věc: Upozornění

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013

Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013 Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013 Svoz odpadu ze zeleně ve vacích Vaky pro jarní svoz se budou vydávat od 18. do 22. března 2013 od 8 do 17,30 hod. ve sběrném dvoře v Krásném Březně (vchod z ul.

Více

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE vydává obecně závaznou vyhlášku č. 5/2007 O nakládání s komunálním odpadem a některým stavebním odpadem v městě Město Albrechtice. Zastupitelstvo města Město Albrechtice vydalo

Více

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Stránka č. 1 z 10 Zavřít Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systénm shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek

Více

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 M Ě S T O K U N O V I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

R O Z K A Z vedoucí oddělení vzdělávání Policejního prezidia České republiky ze dne 29. dubna 2015

R O Z K A Z vedoucí oddělení vzdělávání Policejního prezidia České republiky ze dne 29. dubna 2015 7 R O Z K A Z vedoucí oddělení vzdělávání Policejního prezidia České republiky ze dne 29. dubna 2015 k Policejnímu mistrovství České republiky 2015 ve volejbalu Podle přílohy č. 1 bod 6 rozkazu policejního

Více

Čl. 1 Účel a oblast použití

Čl. 1 Účel a oblast použití 1 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Číhaň vydává dne 12.12.2001 podle ustanovení 17 odst.

Více

3. Zastupitelstvo, rozpočet, zpravodaj

3. Zastupitelstvo, rozpočet, zpravodaj 3. Zastupitelstvo, rozpočet, zpravodaj Zastupitelstvo V roce 2011 se o město starali následující zastupitelé: Mgr. Pavel Horák (SNK1), Monika Ševčíková (SNK1), Kamila Charvátová (SNK1), Mgr. Bronislava

Více

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2001 kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E Zastupitelstvo obce Žihobce se podle 10 písm. a) a

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška 1 Obecně závazná vyhláška Obce Hamr na Jezeře č. 2/2007 Zastupitelstvo obce Hamr na Jezeře se na svém zasedání dne 4.4.2007 usneslo vydat na základě 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně

Více

čl. 1 Úvodní ustanovení

čl. 1 Úvodní ustanovení OZV č. 3/2015 ÚD M S V O MĚSTO Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 22. zasedání

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014 Legislativa v odpadovém hospodářství a obce Velehrad 4.12.2014 Ing. Jana Káčerová Krajský úřad Zlínského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Legislativa v odpadovém hospodářství 1. Zákon č. 185/2001

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

O B E C V Y S O Č I N A

O B E C V Y S O Č I N A O B E C V Y S O Č I N A Z a s t u p i t e l s t v o o b c e V y s o č i n a O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a o b c e V y s o č i n a č. 1 / 2 0 1 5, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Příbramský pohár 2014 U12

Příbramský pohár 2014 U12 Fotbalový turnaj mladších žáků Příbramský pohár 2014 U12 TERMÍN TURNAJE: Čtvrtek 8.5.2014 Časový rozpis: 8.00-8:30 hod. prezence (u později zahajovaných zápasů stačí být ½ hod před prvním zápasem), 9:00

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Ve Starých Křečanech, dne 30. ledna 2015 U S N E S E N Í ------------------------- z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany konaného

Více

Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin

Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Čapek Jaroslav, Kálal Robert, Král Petr, Kudrna Josef, Ing. Popela Petr, Vobrová Drahoslava,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 15. zasedání ze dne 18.5. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing. Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: 1. 2. 2013 Magistrát města Brna,

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 4/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 6.6.2013

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC HORKA NAD MORAVOU Zastupitelstvo obce Horka nad Moravou Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Jak třídíme odpad v obci Prosetín

Jak třídíme odpad v obci Prosetín Jak třídíme odpad v obci Prosetín Pro zlepšení informovanosti občanů obce Prosetín a m.č. Brťoví a Čtyři Dvory o třídění odpadů jsme se rozhodli vydat tuto brožuru, ve které se dozvíte veškeré důležité

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Přílepy v roce 2015 konaného dne 15.5.2015 - zasedání veřejné ( jednání č. 10)

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Přílepy v roce 2015 konaného dne 15.5.2015 - zasedání veřejné ( jednání č. 10) Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Přílepy v roce 2015 konaného dne 15.5.2015 - zasedání veřejné ( jednání č. 10) -Přítomni: L. Daenemarková, R.Šorsák, J.Žižka, M.Žižka = členové Zastupitelstva obce

Více

BRNĚĚNSKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ (BSMK) NABÍDKA SPOLUPRÁCE

BRNĚĚNSKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ (BSMK) NABÍDKA SPOLUPRÁCE BRNĚĚNSKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ (BSMK) NABÍDKA SPOLUPRÁCE Základní informace o soutěžích Brněnského svazu malé kopané Co jsou soutěže Brněnského svazu malé kopané? amatérské soutěže malé kopané hrané na celém

Více

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 09. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 19. 9. 2012 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.r. generální ředitel

Více

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves. Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.eu Obecně závazná vyhláška obce Veliká Ves č. 1/2015 o systému

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001,

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001, Obecně závazná vyhláška č. 3/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem (Vyhláška o odpadech)

Více

ZÁPIS. Návrh na ověřovatele zápisu: Štěpán K., Pintýř M.,

ZÁPIS. Návrh na ověřovatele zápisu: Štěpán K., Pintýř M., ZÁPIS o průběhu 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 18. 03. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK Obecně závazná vyhláška Města Klecany č. 1/2009 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systému nakládání se stavebním odpadem na území města Klecany.

Více

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí Usnesení ze 3. zasedání ze dne 21.1. 2015 Počet zastupitelů: 15 Přítomni 14 Omluven 1 (Ing. Martin Pobuda) Neomluven 0 Zahájení a schválení programu. ZM/61/3/15 +14/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek Návrh na doplnění:

Více

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr.

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr. ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009 Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr. Marie Slámová Tonda obal na cestách Beseda Dopoledne byla pro 6. a 7. třídy

Více