Obsah. výroční zpráva Úvodní slovo hlavního akcionáře a předsedy představenstva. 04 Základní údaje. 06 Orgány společnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. výroční zpráva 2010. 03 Úvodní slovo hlavního akcionáře a předsedy představenstva. 04 Základní údaje. 06 Orgány společnosti"

Transkript

1 Výroční zpráva 2010

2 02 výroční zpráva 2010 Obsah Obsah 03 Úvodní slovo hlavního akcionáře a předsedy představenstva 04 Základní údaje 06 Orgány společnosti Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KOVOSVIT MAS, a.s. za rok 2010 a předpokládaný vývoj ve společnosti v roce Dílčí projekty pro zajištění plánu pro rok KOVOSVIT MAS, a.s. - Rozvaha k 31. prosinci KOVOSVIT MAS, a.s. - Výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci KOVOSVIT MAS, a.s. - Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31. prosinci KOVOSVIT MAS, a.s. - Přehled o peněžních tocích k 31. prosinci Příloha k účetní závěrce Zpráva o vztazích Výrok auditora 42 Stanovisko dozorčí rady

3 výroční zpráva Úvodní slovo Úvodní slovo hlavního akcionáře a předsedy představenstva Vážení obchodní partneři, loňský rok 2010 byl pro KOVOSVIT MAS, a.s. rokem postupné stabilizace a jejího upevnění na pozici předního výrobce obráběcích strojů. Společnost úspěšně překonala hospodářskou krizi a nastartovala výrobu, která musí pružně reagovat na zvyšující se poptávku po obráběcích strojích. V posledních třech měsících roku 2010 společnost vykázala zisk a v tomto trendu pokračuje i v roce Meziroční nárůst prodeje činil oproti předcházejícímu roku 36 % a posunul tržby na úroveň 932 mil. Kč. Firmě KOVOSVIT MAS, a.s. se v roce 2010 podařilo velmi razantně snížit úvěry o 211 mil. Kč. Investice dosáhly 65,8 mil. Kč, přičemž nejvýznamnější investicí je obráběcí centrum Heynumill ecoflex VD. Jeho uvedení do provozu v roce 2011 bude mít zásadní vliv na zvýšení efektivity výroby a zejména na zkrácení průběžné doby výroby. Mezi další investice, které mají pozitivní vliv na produktivitu, patří SP 430, MCU 630 a vstřelovací stroj na slévárně. V oblasti technického rozvoje jsme úspěšně pokračovali v koncepčním rozvoji CNC soustruhů a soustružnických center řady SP 430 a multifunkčních soustružnicko-frézovacích center MULTICUT 500i. Na mezinárodním strojírenském veletrhu MSV Nitra 2010 jsme úspěšně odstartovali nový výrobek - portálové obráběcí centrum MMC Stroj získal v soutěži cenu veletrhu. Na mezinárodním strojírenském veletrhu MSV Brno 2010 jsme pak kromě novinky MMC 1500 prezentovali i CNC soustruh SP 430 Y / L2 / V loňském roce byl také zahájen nový projekt technického rozvoje na vývoj nové řady multifunkčních center MULTICUT 630. První čtvrtletí roku 2011 je pro KOVOSVIT MAS, a.s. obdobím konjunktury. Společnost již od posledního čtvrtletí roku 2010 nabírá nové zaměstnance, zejména v dělnických a technických profesích. Tržby by měly nadále růst a přesáhnout 1,1 mld. Kč. Zisk by měl dosáhnout 15 mil. Kč. Na závěr mi dovolte, abych poděkoval všem, především zaměstnancům, našim obchodním a finančním partnerům za odvedenou práci v roce Jsem pevně přesvědčen, že navážeme na dobré výsledky předchozích generací kovosvitských strojařů. Ing. František Komárek předseda představenstva KOVOSVIT MAS, a.s.

4 04 výroční zpráva 2010 Základní údaje Základní údaje Charakteristika a hlavní aktivity Firma: KOVOSVIT MAS, a.s. IČO: Založení/Vznik: zápis do obchodního rejstříku byl proveden 1. června 2002 Sídlo: Sezimovo Ústí II, náměstí Tomáše Bati 419 Právní forma: Spisová značka: akciová společnost oddíl B, vložka 1257, Krajský soud v Českých Budějovicích Účetní období: kalendářní rok (1. leden až 31. prosinec 2010) Předmět podnikání: výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení zámečnictví, nástrojařství kovářství, podkovářství galvanizérství, smaltérství truhlářství, podlahářství slévárenství, modelářství činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence provozování drážní dopravy na dráze provozování dráhy vlečky montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Základní kapitál: tis. Kč Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky: Název Adresa Běž. obd. Podíl v % Min. obd. KOVOSVIT, a.s. náměstí Tomáše Bati 419, Sezimovo Ústí II Popis organizační struktury podniku: valná hromada představenstvo a dozorčí rada generální ředitel úsek generálního ředitele úsek obchodního ředitele úsek technického ředitele úsek finančního ředitele úsek výrobního ředitele úsek ředitele pro jakost

5 výroční zpráva Základní údaje

6 06 výroční zpráva 2010 Orgány společnosti Orgány společnosti Členové představenstva a dozorčí rady k 31. prosinci 2010 Člen představenstva Ing. Libor Kuchař Členové dozorčí rady Ing. Pavla Havránková předseda František Veselý místopředseda Larisa Táborová člen Změny v obchodním rejstříku: V představenstvu společnosti byly v roce 2010 provedeny následující změny: dne 14. května 2010 zaniklo členství v představenstvu Ing. Mgr. Petru Luňákovi (výmaz z obchodního rejstříku byl proveden 9. června 2010), dne 14. května 2010 zaniklo členství v představenstvu Ing. Jiřímu Ječmenovi (výmaz z obchodního rejstříku byl proveden 9. června 2010), dne 14. května 2010 zaniklo členství v představenstvu Ing. Miloslavu Vyhnalovi (výmaz z obchodního rejstříku byl proveden 9. června 2010), dne 26. května 2010 byl do funkce předsedy představenstva jmenován Ing. František Komárek (zápis do obch. rejstříku byl proveden 9. června 2010), dne 26. května 2010 byl do funkce člena představenstva jmenován Ing. Stanislav Spurný (zápis do obchodního rejstříku byl proveden 9. června 2010), dne 26. května 2010 byl do funkce člena představenstva jmenován Ing. Libor Václavík (zápis do obchodního rejstříku byl proveden 9. června 2010), dne 8. září 2010 zaniklo členství v představenstvu Ing. Františku Komárkovi (výmaz z obchodního rejstříku byl proveden 21. září 2010), dne 8. září 2010 zaniklo členství v představenstvu Ing. Stanislavu Spurnému (výmaz z obchodního rejstříku byl proveden 21. září 2010), dne 8. září 2010 zaniklo členství v představenstvu Ing. Liboru Václavíkovi (výmaz z obchodního rejstříku byl proveden 21. září 2010), dne 8. září 2010 byl do funkce člena představenstva jmenován Ing. Libor Kuchař (zápis do obchodního rejstříku byl proveden 21. září 2010). Jménem společnosti je oprávněn jednat samostatně člen představenstva. Jménem společnosti člen představenstva podepisuje tím způsobem, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis. (zápis do obchodního rejstříku byl proveden 21. září 2010). V dozorčí radě společnosti byly v roce 2010 provedeny následující změny: dne 14. května 2010 zaniklo členství v dozorčí radě Ing. Pavlu Jandovi (výmaz z obchodního rejstříku byl proveden 9. června 2010), dne 14. května 2010 zaniklo členství v dozorčí radě Ing. Pavlu Prokopovi (výmaz z obchodního rejstříku byl proveden 9. června 2010), dne 26. května 2010 byla do funkce předsedy dozorčí rady jmenována Ing. Pavla Havránková (zápis do obch. rejstříku byl proveden 9. června 2010), dne 26. května 2010 byla do funkce člena představenstva jmenována Larisa Táborová (zápis do obchodního rejstříku byl proveden 9. června 2010). Ochranná známka: MAS číslo zápisu (Kombinovaná) MAS číslo zápisu (Kombinovaná) MAS číslo zápisu (Slovní) MAS číslo zápisu (Slovní) KOVOSVIT číslo zápisu (Slovní grafická) KOVOSVIT číslo zápisu (Slovní)

7 výroční zpráva Zpráva o podnikatelské činnosti Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KOVOSVIT MAS, a.s. za rok 2010 a předpokládaný vývoj ve společnosti v roce 2011 Oblast hospodářských výsledků Rok 2010 byl stále pro společnost KOVOSVIT MAS, a.s. rokem dopadu ekonomické krize. Objem tržeb dosáhl úrovně 932,2 mil. Kč, což meziročně představuje nárůst 249 mil. Kč. Mezi hlavní teritoria patří státy Česká republika, Polsko, bývalé státy SNS a další státy Evropské unie. Celkový objem exportu činil 502,2 mil. Kč, což představuje 53,9 %. Výsledek hospodaření před zdaněním dosáhl - 73,2 mil. Kč. Meziročně tak dochází ke zlepšení o 109,3 mil. Kč. Objem provozního výsledku hospodaření dosáhl -57,1 mil. Kč, což meziročně představuje zlepšení o 103,1 mil. Kč. Rozhodující kategorie oběžných aktiv - zásoby a pohledávky z obchodních vztahů jsou na úrovni 368,9 mil. Kč. V porovnání s minulým obdobím je to snížení o 120,2 mil. Kč. Hlavní pokles v kategorii pohledávek je o 17,2 mil. Kč a zásob o 103,2 mil. Kč. Krátkodobé závazky jsou na úrovni 135,4 mil. Kč, což představuje meziroční zvýšení o 41 mil. Kč. V oblasti bankovních úvěrů dochází k jejich meziročnímu snížení o 211 mil. Kč na celkovou hodnotu 164,9 mil. Kč. Průměrný počet zaměstnanců ve společnosti za rok 2010 byl 545 osob. Koncový stav k představuje 554 osob. V oblasti pracovněprávních vztahů společnost dodržuje příslušné předpisy. Společnost KOVOSVIT MAS, a.s. je účastníkem projektu Vzdělávejte se!, který je financován z Evropského sociálního fondu. Finanční prostředky jsou určené jak na školení zaměstnanců, tak i na náhradu mzdových nákladů. KOVOSVIT MAS, a.s. se tohoto projektu účastní z důvodu omezení výroby v důsledku celosvětové finanční krize a hospodářské recese. Svým zaměstnancům tak umožňuje zdokonalit odborné znalosti, dovednosti a kompetence v oblasti tzv. obecného vzdělávání. Společnost KOVOSVIT MAS, a.s. byla účastníkem projektu v rámci Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů GS PROFESE, v rámci tohoto projektu byla poskytnuta dotace ze státního rozpočtu a prostředků strukturálních fondů EU. Ve společnosti probíhal projekt: Zvýšení odborných znalostí zaměstnanců KOVOSVIT MAS, a.s. s cílem udržet konkurenceschopnost firmy v oboru obráběcích strojů.

8 08 výroční zpráva 2010 Zpráva o podnikatelské činnosti Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KOVOSVIT MAS, a.s. za rok 2010 a předpokládaný vývoj ve společnosti v roce 2011 Oblast investic Za období roku 2010 byly ve společnosti KOVOSVIT MAS, a.s. realizovány investice v celkové hodnotě tis. Kč. Mezi nejvýznamnější investiční akce roku 2010 patří: 1. Vertikální pětiosé obráběcí centrum MCU 630 v celkové hodnotě tis. Kč 2. Další etapa rekonstrukce střechy slévárny ve výši tis. Kč 3. Instalace a oživení stroje SP 430 SY v hodnotě tis. Kč 4. Instalace vstřelovacího stroje a drtiče jader ve výši tis. Kč a výměna kondenzátorů v rozvodně NN pro NF pece v provozu slévárna ve výši tis. Kč 5. Významným přírůstkem dlouhodobého majetku dosud neuvedeného do užívání bylo pořizované obráběcí centrum Heynumill ecoflex VD ve výši 76 mil. Kč Organizační složka Společnost KOVOSVIT MAS, a.s. má obchodní zastoupení, dceřinou společnost KOVOSVIT MAS POLSKA Sp. z o.o. Oblast technického rozvoje, výdaje v oblasti výzkumu a vývoje V roce 2010 činily náklady na výzkum a vývoj tis. Kč ( tis. Kč). Tyto náklady se vztahují k vývoji nových typů strojů. Vývoj těchto strojů je podmínkou pro zajištění lepších ekonomických parametrů v poměru cena náklady a současně s sebou nese změnu systému vyhledávání a práce se zákazníkem. Projekty zpracované v roce 2010: Obráběcí centrum MMC 1500 Vývoj a zadání do výroby nového vnějšího krytování s uplatněním prvků ekologie a ergonomie. Projekt SOMMACT (program EU) Pokračuje projekt podporovaný EU s názvem SOMMACT. Cílem projektu je podíl na vývoji samokompenzačního stroje. Projekt SYNTOS Pokračuje projekt spolufinancovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky. Cílem projektu je vývoj nástrojů pro volbu koncepce budoucího stroje (ČVUT Praha- řešitel). Roller V roce 2010 byl ZOŘ ukončen projekt válečkovacího stroje ROLLER. Vývoj stroje byl financován s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky (TIP). Stroj MCU630VT- 5X s možností soustružení V roce 2010 byl ukončen projekt stroje MCU630VT-5X s možností soustružení. Vývoj stroje byl financován s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky (TIP). Stroj MCV1000 TS V roce 2010 byl ukončen projekt stroje MCV1000 TS s aplikací tepelně stabilní konstrukce stroje. Vývoj stroje byl financován s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky ( TIP). SP 430 Byla konstrukčně zpracována a vyrobena varianta stroje SP 430/2500 s max. délkou obrábění 2500 mm. MULTICUT 630 a SP 630 Byl zahájen projekt Multifunkční stavebnicová centra MULTICUT 630 a SP 630. Vřetenové jednotky pro vertikální centra Byla zahájena činnost na ověření vřetenové jednotky firmy IMA TECNO jako alternativa za produkt stávajícího dodavatele. Sledování provozního stavu strojů a dálková diagnostika Nově vyvinuté a ověřené produkty KOVOSVITu MAS byly zařazeny do výrobně obchodního sortimentu. MULTICUT 500 S (T) Na strojích byl sériově aplikován řídící systém SINUMERIK 840D SOLUTION LINE.

9 výroční zpráva Zpráva o podnikatelské činnosti MT 550, MT 70 Byly zahájeny práce na inovaci řady strojů MT 550 a 70 na nové produkty MT 550i a MT 820i. MULTICUT 500 S (T) Vývoj a výroba stroje MULTICUT 500i S (T), stroj s vysokým Mk na hlavním vřetenu a protivřetenu. MCU 630V-5X PZ Inovace paletového provedení stroje s cílem zkrácení času výměny palet. významné události Rok 2010 byl pro společnost rokem stabilizace po krizovém roku 2009, kdy dochází k realizaci úsporných a restrukturalizačních opatření. Následné události K datu sestavení účetní závěrky nejsou vedení společnosti známy žádné významné následné události, které by ovlivnily účetní závěrku k 31. prosinci Jediný akcionář KOVOSVIT MAS, a.s. přijal rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ve smyslu ustanovení 190 odst. 1 obchodního zákoníku, kterým v souladu s ustanovením 187 odst. 1 písm. e) obchodního zákoníku odvolal s účinností ke dni přijetí tohoto rozhodnutí, tj. k , člena dozorčí rady KOVOSVlT MAS, a.s. Ing. Pavlu Havránkovou. Jediný akcionář KOVOSVlT MAS, a.s. přijal rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ve smyslu ustanovení 190 odst. 1 obchodního zákoníku, kterým v souladu s ustanovením 187 odst. 1 písm. e) obchodního zákoníku zvolil s účinností ode dne členem dozorčí rady KOVOSVIT MAS, a.s. Ing. Pavla Kováře. Ke dni byl z funkce generálního ředitele odvolán pan Ing. Libor Kuchař. Zároveň ke dni skončilo jeho členství v představenstvu společnosti. Představenstvo pověřilo dočasným řízením společnosti pana Ing. Františka Komárka s účinností od K datu není zveřejněno v obchodním rejstříku. Vztah k životnímu prostředí Při veškeré činnosti společnosti je důsledně dbáno na zásady a zákonné normy ochrany životního prostředí. Vyráběné výrobky neobsahují prvky nebezpečné životnímu prostředí a vybrané použité materiály a komponenty jsou recyklovatelné. Vyprodukované odpady jsou zneškodňovány v souladu se zákonem o odpadech. Odpadní vody společnosti vyhovují limitům kanalizačního řádu správce kanalizační sítě. Provozované zdroje znečišťování ovzduší nepřekračují přípustná množství znečišťujících látek. V říjnu 2007 bylo vydáno krajským úřadem rozhodnutí o vydání integrovaného povolení pro provoz slévárny. V roce 2010 proběhla výměna kondenzátorů obsahující PCB látky v provozu slévárny. Ročně je zasílána krajskému úřadu zpráva o vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení. Plánované aktivity společnosti v roce 2011 Představenstvem společnosti je pro rok 2011 schválen akční plán v těchto hlavních atributech : Tržby Provozní výsledek Hospodářský výsledek Investice tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Vzhledem k vývoji v prvním čtvrtletí roku 2011 je předpoklad, že tyto plánované hodnoty budou splněny. Vedení společnosti přijímá řadu opatření k posílení obchodních aktivit a zároveň jsou činěny kroky k optimalizaci nákladů.

10 10 výroční zpráva 2010 Dílčí projekty Dílčí projekty pro zajištění plánu pro rok 2011: Marketingové a obchodní akce: - Dny aplikovaných technologií. - Zákaznické dny. - Podnikatelské aktivity na trhu Číny. - Podnikatelské aktivity na trhu Indie. Rozšíření sortimentu o pětiosé vertikální obráběcí centrum MCU 630VT 5X s možností soustružení (inovace produktu). Strategie servis Efektivní servis, E-servis (BSC). Nabídka provozního sledování strojů a dálkové diagnostiky. Modernizace výrobních technologií: - Instalace a zprovoznění portálového centra Heynumill ecoflex VD 2500 x 4000/ Zahájení nepřetržitého provozu na pětiosém obráběcím centru MCU630. Zkrácení průběžné doby výroby standardních strojů. Snížení počtu operací, zproduktivnění opracování rozměrných dílců. Rozvoj informačních technologií: - Business intelligence. V personální oblasti aktivní účast na projektu CNC programování studentů technických oborů.

11 výroční zpráva

12 12 výroční zpráva 2010 Rozvaha k 31. prosinci 2010 KOVOSVIT MAS, a.s. Rozvaha k aktiva (nekonsolidovaná) Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.3. Software B.I.4. Ocenitelná práva B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.II.1. Pozemky B.II.2. Stavby B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek B.II.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek B.II.9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku B.III. Dlouhodobý finanční majetek B.III.1. Podíly v ovládaných a řízených osobách B.III.3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly C. Oběžná aktiva C.I. Zásoby C.I.1. Materiál C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary C.I.3. Výrobky C.I.5. Zboží C.I.6. Poskytnuté zálohy na zásoby C.II. Dlouhodobé pohledávky C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů C.II.2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 50 C.II.7. Jiné pohledávky C.III. Krátkodobé pohledávky C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů C.III.2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba C.III.6. Stát - daňové pohledávky C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy C.III.8. Dohadné účty aktivní C.III.9. Jiné pohledávky C.IV. Krátkodobý finanční majetek C.IV.1. Peníze C.IV.2. Účty v bankách D. I. Časové rozlišení D.I.1. Náklady příštích období D.I.2. Komplexní náklady příštích období D.I.3. Příjmy příštích období

13 výroční zpráva Rozvaha k 31. prosinci 2010 KOVOSVIT MAS, a.s. Rozvaha k aktiva (nekonsolidovaná) PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.I.1 Základní kapitál A.II. Kapitálové fondy A.II.1. Emisní ážio A.II.3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku A.III.1. Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond A.III.2. Statutární a ostatní fondy A.IV. Výsledek hospodaření minulých let A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ - ) B. Cizí zdroje B.I. Rezervy B.I.4. Ostatní rezervy B.II. Dlouhodobé závazky B.II.9. Jiné závazky B.III. Krátkodobé závazky B.III.1. Závazky z obchodních vztahů B.III.2. Závazky - ovládající a řídící osoba B.III.4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení B.III.5. Závazky k zaměstnancům B.III.6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění B.III.7. Stát - daňové závazky a dotace B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy B.III.10. Dohadné účty pasivní B.III.11. Jiné závazky B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry C.I. Časové rozlišení 160 C.I.1. Výdaje příštích období 160

14 14 výroční zpráva 2010 Výkaz zisku a ztráty KOVOSVIT MAS, a.s. Výkaz zisku a ztráty v druhovém členění k Období do Období do I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže II. Výkony II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti II.3. Aktivace B. Výkonová spotřeba B.1. Spotřeba materiálu a energie B.2. Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C.1. Mzdové náklady C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C.4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku III.2. Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku F.2. Prodaný materiál G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Q.1. - splatná -203 Q.2. - odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) **** Výsledek hospodaření před zdaněním

15 výroční zpráva Přehled o změnách vlastního kapitálu KOVOSVIT MAS, a.s. Přehled o změnách vlastního kapitálu k Základní kapitál Emisní ážio Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let Výsledek hospodáření běžného účetního období VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM Stav k Rozdělení výsledku hospodaření Změna oceňovacího rozdílu Výsledek hospodaření za běžné období Stav k Rozdělení výsledku hospodaření Změna oceňovacího rozdílu Výsledek hospodaření za běžné období Stav k

16 16 výroční zpráva 2010 Přehled o peněžních tocích KOVOSVIT MAS, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k Období do Období do P. Počáteční stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů Počáteční stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů Z. Výsledek hospodaření za běžnou činnost před zdaněním A.1. Úpravy o nepeněžní operace A.1.1. Odpisy stálých aktiv A.1.2. Změna stavu opravných položek a rezerv A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv A.1.5. Nákladové a výnosové úroky A.1.6. Opravy o ostatní nepeněžní operace A.* Čistý provozní peněžní tok před změnami pracovního kapitálu A.2. Změna stavu pracovního kapitálu A.2.1. Změna stavu pohledávek a časového rozlišení aktiv A.2.2. Změna stavu závazků a časového rozlišení pasív A.2.3. Změna stavu zásob A.** Čistý provozní peněžní tok před zdaněním a mimořádnými položkami A.3 Vyplacené úroky A.4. Přijaté úroky A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám -50 B.*** Čistý peněžní tok z investiční činnosti Peněžní toky z finančních činností C.1. Změna stavu závazků z financování C.*** Čistý peněžní tok z finanční činnosti F. Čistá změna peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů R. Konečný stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů

17 výroční zpráva

18 18 výroční zpráva 2010 Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce (nekonsolidovaná) Sestavená společností KOVOSVIT MAS, a.s. za účetní období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 v tisících Kč 1. CHARAKTERISTIKA A HLAVNÍ AKTIVITY Firma: KOVOSVIT MAS, a.s. IČO: Založení/Vznik: zápis do Obchodního rejstříku byl proveden 1. června 2002 Sídlo: Sezimovo Ústí II, náměstí Tomáše Bati 419 Právní forma: Spisová značka: Účetní období: akciová společnost oddíl B, vložka 1257, Krajský soud v Českých Budějovicích kalendářní rok (1. leden až 31. prosinec) Předmět podnikání: výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení zámečnictví, nástrojařství kovářství, podkovářství galvanizérství, smaltérství truhlářství, podlahářství slévárenství, modelářství činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence provozování drážní dopravy na dráze provozování dráhy vlečky montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Základní kapitál: tis. Kč Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky: Název Adresa Běž. obd. Podíl v % Min. obd. KOVOSVIT, a.s. Náměstí Tomáše Bati 419, Sezimovo Ústí II Popis organizační struktury podniku: valná hromada představenstvo a dozorčí rada generální ředitel úsek generálního ředitele úsek obchodního ředitele úsek technického ředitele úsek finančního ředitele úsek výrobního ředitele úsek ředitele pro jakost

19 výroční zpráva Příloha k účetní závěrce Členové představenstva a dozorčí rady k 31. prosinci 2010 Člen představenstva Ing. Libor Kuchař Členové dozorčí rady Ing. Pavla Havránková (předseda) František Veselý (místopředseda) Larisa Táborová (člen) Změny v obchodním rejstříku: V představenstvu společnosti byly v roce 2010 provedeny následující změny: dne 14. května 2010 zaniklo členství v představenstvu Ing. Mgr. Petru Luňákovi (výmaz z obchodního rejstříku byl proveden 9. června 2010), dne 14. května 2010 zaniklo členství v představenstvu Ing. Jiřímu Ječmenovi (výmaz z obchodního rejstříku byl proveden 9. června 2010), dne 14. května 2010 zaniklo členství v představenstvu Ing. Miloslavu Vyhnalovi (výmaz z obchodního rejstříku byl proveden 9. června 2010), dne 26. května 2010 byl do funkce předsedy představenstva jmenován Ing. František Komárek (zápis do obch. rejstříku byl proveden 9. června 2010), dne 26. května 2010 byl do funkce člena představenstva jmenován Ing. Stanislav Spurný (zápis do obchodního rejstříku byl proveden 9. června 2010), dne 26. května 2010 byl do funkce člena představenstva jmenován Ing. Libor Václavík (zápis do obchodního rejstříku byl proveden 9. června 2010), dne 8. září 2010 zaniklo členství v představenstvu Ing. Františku Komárkovi (výmaz z obchodního rejstříku byl proveden 21. září 2010), dne 8. září 2010 zaniklo členství v představenstvu Ing. Stanislavu Spurnému (výmaz z obchodního rejstříku byl proveden 21. září 2010), dne 8. září 2010 zaniklo členství v představenstvu Ing. Liboru Václavíkovi (výmaz z obchodního rejstříku byl proveden 21. září 2010), dne 8. září 2010 byl do funkce člena představenstva jmenován Ing. Libor Kuchař (zápis do obchodního rejstříku byl proveden 21. září 2010). Jménem společnosti je oprávněn jednat samostatně člen představenstva. Jménem společnosti člen představenstva podepisuje tím způsobem, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis. (zápis do obchodního rejstříku byl proveden 21. září 2010). V dozorčí radě společnosti byly v roce 2010 provedeny následující změny: dne 14. května 2010 zaniklo členství v dozorčí radě Ing. Pavlu Jandovi (výmaz z obchodního rejstříku byl proveden 9. června 2010), dne 14. května 2010 zaniklo členství v dozorčí radě Ing. Pavlu Prokopovi (výmaz z obchodního rejstříku byl proveden 9. června 2010), dne 26. května 2010 byla do funkce předsedy dozorčí rady jmenována Ing. Pavla Havránková (zápis do obch. rejstříku byl proveden 9. června 2010), dne 26. května 2010 byla do funkce člena představenstva jmenována Larisa Táborová (zápis do obchodního rejstříku byl proveden 9. června 2010).

20 20 výroční zpráva 2010 Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavená společností KOVOSVIT MAS, a.s. za účetní období od 1. ledna 2010 do 31. prosince Zásadní účetní postupy používané společností Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka je sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění a Českými účetními standardy pro podnikatele. Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách. Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korun českých (Kč). Společnost uplatňuje pro své účetní období kalendářní rok. (a) Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je vyšší než 40 tis. Kč v jednotlivém případě. Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je oceněn pořizovací cenou sníženou o oprávky a zaúčtovanou ztrátu ze snížení hodnoty. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku vytvořeného vlastní činností zahrnuje přímé náklady a nepřímé náklady bezprostředně související s vytvořením majetku vlastní činností (výrobní režie). Reprodukční pořizovací cenou se oceňuje dlouhodobý hmotný majetek nabytý darováním, dlouhodobý majetek nově zjištěný v účetnictví a vklad dlouhodobého hmotného majetku. Za reprodukční pořizovací cenu se považuje cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje. Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období částku 40 tis. Kč, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého hmotného majetku. Pořizovací cena dlouhodobého hmotného majetku, s výjimkou pozemků a nedokončeného dlouhodobého majetku, je odepisována po dobu odhadované životnosti majetku lineární metodou následujícím způsobem: Majetek Opravná položka k nabytému majetku Budovy Přístroje Výpočetní technika Automobily Doba odpisování 15 let let 3,5 30 let 6 8,5 let 6 8 let Společnost vytváří opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku, pokud na základě inventarizace zjistí, že jeho ocenění v účetnictví přechodně neodpovídá reálnému stavu. Výše opravné položky je určena individuálně s ohledem na stupeň znehodnocení majetku. Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 40 tis. Kč není vykazován v rozvaze a je účtován do nákladů v roce jeho pořízení. (b) Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je vyšší než 60 tis. Kč v jednotlivém případě. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software a ocenitelná práva vytvořená vlastní činností pro vlastní potřebu se neaktivují. Nakoupený dlouhodobý nehmotný majetek je vykázán v pořizovacích cenách. Výdaje související s výzkumem jsou účtovány do nákladů v roce, kdy vznikají.

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Výroční zpráva 2009 kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Obsah 06 Úvodní slovo generálního ředitele 08 Základní údaje 10 Orgány společnosti 11 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KOVOSVIT

Více

OBSAH: Rok 2009 v číslech 4. Úvodní slovo generálního ředitele společnosti 5. Zpráva dozorčí rady 7

OBSAH: Rok 2009 v číslech 4. Úvodní slovo generálního ředitele společnosti 5. Zpráva dozorčí rady 7 Výroční zpráva 2OO9 OBSAH: Rok 2009 v číslech 4 Úvodní slovo generálního ředitele společnosti 5 Zpráva dozorčí rady 7 Hospodářské výsledky a významné ekonomické a strategické skutečnosti roku 2009 8 Podnikání

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

PŘÍLOHA č. 2 VÝROČNÍ ZPRÁVY

PŘÍLOHA č. 2 VÝROČNÍ ZPRÁVY PŘÍLOHA č. 2 VÝROČNÍ ZPRÁVY 2004 Konsolidovaná účetní závěrka Železniční průmyslová stavební výroba Uherský Ostroh a.s. KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA ŽPSV Uherský Ostroh a.s. ve zkráceném rozsahu IČO: 46346741

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI MINERVA BOSKOVICE, a. s. Sokolská 60, Boskovice, PSČ 680 17 IČO: 00010944 ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI Společnost založena jednorázově podle

Více

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s.

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ

Více

Obsah. Dalkia Commodities CZ, s.r.o.

Obsah. Dalkia Commodities CZ, s.r.o. výroční zpráva 2011 Dalkia Commodities CZ, s.r.o. je v současné době jedním z největších nezávislých obchodníků s elektrickou energií v České republice. Naší snahou je zajistit pro své zákazníky nejvýhodnější

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 7 Záměry pro další období 8 Obchodní

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

Příloha účetní závěrky za rok 2014

Příloha účetní závěrky za rok 2014 19 20 21 22 23 Příloha účetní závěrky za rok 2014 OBSAH 1. OBECNÉ ÚDAJE... 3 1.1. ZALOŽENÍ A CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI...3 1.2. ZMĚNY A DODATKY V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU V UPLYNULÉM ÚČETNÍM OBDOBÍ...3 1.3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. ELTODO PRECIZNOST, STABILITA A FLEXIBILITA 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ELTODO, a.s Obsah Základní informace o společnosti 2 Zpráva o činnosti společnosti 3 Finanční část Výroční

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

Moravia steel el. a.s. / Výroční zpráva 2008

Moravia steel el. a.s. / Výroční zpráva 2008 Moravia steel el a.s. / Výroční zpráva 2008 Obsah 2 1. Úvodní slovo předsedy dozorčí rady 4 2. Profil společnosti 5 3. Statutární orgány 7 4. Zpráva představenstva 12 5. Zpráva dozorčí rady 13 6. Výrok

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva

Úvodní slovo předsedy představenstva VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Vybrané ukazatele společnosti 6 Vrcholové orgány společnosti 8 Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a o stavu jejího

Více

OBSAH. Dalkia Commodities CZ, s.r.o.

OBSAH. Dalkia Commodities CZ, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 1 Dalkia Commodities CZ, s.r.o. je v současné době jedním z největších nezávislých obchodníků s elektrickou energií v České republice. Snahou společnosti je zajistit pro její zákazníky

Více

1 Údaje o společnosti LANEX a.s., její sesterské společnosti a dceřiných společnostech 4. 2 Historie společnosti 5

1 Údaje o společnosti LANEX a.s., její sesterské společnosti a dceřiných společnostech 4. 2 Historie společnosti 5 Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2014 3 Obsah 1 Údaje o společnosti LANEX a.s., její sesterské společnosti a dceřiných společnostech 4 2 Historie společnosti 5 3 Orgány společnosti a organizační struktura

Více

Průmyslová 1001, Staré Město, 739 61 Třinec, Česká republika

Průmyslová 1001, Staré Město, 739 61 Třinec, Česká republika Výroční zpráva 2013 2 Obsah I. Úvodní slovo ředitele 4 II. Obecné údaje 6 III. Orgány společnosti 7 IV. Zpráva představenstva 8 V. Zpráva dozorčí rady 14 VI. Účetní závěrka za rok 2013 15 VII. Příloha

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady 6 Zpráva dozorčí rady 7 Návrh

Více

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2012 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA SKUPINY AGEL

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA SKUPINY AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI AGEL a.s. 2009 KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA SKUPINY AGEL 2009 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY: I. ČÁST VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI AGEL a.s. ZA ROK 2009 1. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva

Úvodní slovo předsedy představenstva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Vybrané ukazatele 7 Vrcholové orgány společnosti 9 Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku 10 Zpráva dozorčí rady

Více

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s.

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. Obsah Základní informace o společnosti 1 Zpráva o činnosti společnosti 2 Zpráva auditora k účetní závěrce a výroční zprávě společnosti ELTODO, a.s. za účetní období roku

Více

Výroční zpráva ELTODO, a.s.

Výroční zpráva ELTODO, a.s. Výroční zpráva ELTODO, a.s. ELTODO PRECIZNOST, STABILITA A FLEXIBILITA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 E L T O D O, a. s. 3 Obsah Základní informace o společnosti...4 Zpráva o činnosti společnosti...5

Více

Škrobárny Pelhřimov, a.s., Křemešnická 818, Pelhřimov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ HOSPODÁŘSKÉHO ROKU 2013/2014

Škrobárny Pelhřimov, a.s., Křemešnická 818, Pelhřimov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ HOSPODÁŘSKÉHO ROKU 2013/2014 , Křemešnická 818, Pelhřimov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ HOSPODÁŘSKÉHO ROKU 2013/2014 Pelhřimov 7. 1. 2015 ÚVODNÍ SLOVO K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ Vážení akcionáři, začátek hospodářského roku 2013/2014 byl jako

Více

Obsah. Ampluservis, a.s.

Obsah. Ampluservis, a.s. výroční zpráva 2011 Ampluservis, a.s. nabízí komplexní služby v oblasti oprav, údržby, rekonstrukcí a montáží ve všech průmyslových odvětvích. Od roku 2001 provádíme také revize vyhrazených technických

Více

OBSAH: Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti

OBSAH: Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti OBSAH: I. Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti Základní údaje Akcionář Správní orgány Kontakt IV. Představenstvo společnosti Letiště Praha,

Více

Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A

Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A za období od 1.1.2013 do MORAVAN, a.s. Datum sestavení: 29.4.2014 Ing. Roman Bílek Statutární orgán: MORAVAN, a.s. IČ: 47672439 742 06, Petřvald, Petřvald čp. 20 R O Z V A H A

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 8 Záměry pro další období 9 Obchodní

Více