VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD. a b c 1 2 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD. a b c 1 2 3"

Transkript

1 Ministerstvo financí Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 6/2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Název a sídlo účetní jednotky: Obec Troubelice, Troubelice čp. 352, Troubelice I. Rozpočtové příjmy Bez ODPA Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož , , ,83 57,5 % Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ , , ,29 14,6 % Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů , , ,85 46,3 % Daň z příjmů právnických osob , , ,43 49,5 % Daň z příjmů právnických osob za obce , , % Daň z přidané hodnoty , , ,91 50,1 % Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond , , ,00 28,1 % Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu , , ,00 85,2 % Poplatek ze psů , , ,00 94,8 % Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 000, ,00 90,00 9 % Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př , , ,07 58,2 % Odvod z výherních hracích přístrojů , , ,22 57,9 % Správní poplatky , , ,00 56,2 % Daň z nemovitých věcí , , ,50 54 % Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva , , ,00 80,6 % Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu , , ,00 50 % Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , , % Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7 000, ,00-0 % Celkem za 0000: , , ,10 53 % Pitná voda Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 48,7 % Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , % Celkem za 2310: , , ,00 49 % Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,62 95,2 % Celkem za 2321: , , ,62 95,2 % Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000, ,00-0 % Celkem za 3349: 1 000, ,00-0 % Zájmová činnost v kultuře Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000, , ,00 59 % Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , ,00-0 % Celkem za 3392: , , ,00 11,8 % Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 246,8 %

2 I. Rozpočtové příjmy Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) , ,00-0 % Celkem za 3399: , , , % Podpora individuální bytové výstavby Příjmy z úroků (část) 5 000, , ,00 75,5 % Celkem za 3611: 5 000, , ,00 75,5 % Bytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 45,7 % Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,00 44,6 % Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,00 12,4 % Celkem za 3612: , , ,00 43,9 % Nebytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,68 45,5 % Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,84 105,1 % Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , ,00-0 % Celkem za 3613: , , ,52 54,9 % Pohřebnictví Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 59,6 % Celkem za 3632: , , ,00 59,6 % Komunální služby a územní rozvoj j.n Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 0,7 % Celkem za 3639: , , ,00 0,7 % Sběr a svoz komunálních odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 64,1 % Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) , , ,00 50,5 % Celkem za 3722: , , ,00 61,2 % Využívání a zneškodňování komun.odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 96,5 % Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,00 28,8 % Celkem za 3725: , , ,00 41,7 % Požární ochrana - dobrovolná část Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,00 96,9 % Celkem za 5512: , , ,00 96,9 % Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,82 29,1 % Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,14 45,4 % Ostatní příjmy z pronájmu majetku 1 000, ,00 400,00 40 % Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk , , ,50 5 % Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 000, ,00-0 % Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 1 000, ,00-0 % Celkem za 6171: , , ,46 24,1 % Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Příjmy z úroků (část) 2 000, ,00 519,05 26 % Celkem za 6310: 2 000, ,00 519,05 26 % Rozpočtové příjmy: , , ,75 53 %

3 Silnice Ostatní osobní výdaje 2 000, ,00-0 % Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00-0 % Nákup materiálu j.n , , ,00 37 % Nákup ostatních služeb , , ,00 51,1 % Opravy a udržování , ,00-0 % Budovy, haly a stavby , ,00-0 % Celkem za 2212: , , ,00 19 % Ostatní záležitosti pozemních komunikací Opravy a udržování , ,00-0 % Celkem za 2219: , ,00-0 % Provoz veřejné silniční dopravy Výdaje na dopravní územní obslužnost , , ,00 49,3 % Celkem za 2221: , , ,00 49,3 % Pitná voda Ostatní osobní výdaje 5 000, ,00 900,00 18 % Nákup materiálu j.n , ,00 691,00 2,8 % Studená voda , , ,00 41,1 % Konzultační, poradenské a právní služby , ,00-0 % Nákup ostatních služeb , , ,00 67,7 % Opravy a udržování 5 000, ,00-0 % Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000, ,00-0 % Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 000, ,00 75,00 7,5 % Celkem za 2310: , , ,00 33,4 % Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m , ,00-0 % Ostatní osobní výdaje , , ,00 39,4 % Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 99,8 % Nákup materiálu j.n , , ,00 62,8 % Studená voda 5 000, ,00-0 % Elektrická energie , , ,00 59,2 % Pohonné hmoty a maziva , , ,96 43,4 % Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 000, ,00 453,75 45,4 % Služby peněžních ústavů , ,00-0 % Nákup ostatních služeb , , ,09 57,3 % Opravy a udržování , , ,00 19,8 % Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,00 23,8 % Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , ,00 24,1 % Budovy, haly a stavby , , ,00 98,6 % Stroje, přístroje a zařízení , % Celkem za 2321: , , ,80 62,9 % Mateřské školy Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 43 % Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , % Budovy, haly a stavby , , ,00 70,8 % Celkem za 3111: , , ,00 53,1 % Základní školy Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 44,7 % Celkem za 3113: , , ,00 44,7 %

4 Činnosti knihovnické Ostatní osobní výdaje , , ,00 65,8 % Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 95,8 % Nákup materiálu j.n , ,00-0 % Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 2 000, ,00-0 % Nákup ostatních služeb - 100,00 84,70 84,7 % Opravy a udržování 3 000, ,00-0 % Celkem za 3314: , , ,70 47,6 % Ostatní záležitosti kultury Ostatní osobní výdaje 5 000, , , % Celkem za 3319: 5 000, , , % Zachování a obnova kulturních památek Opravy a udržování , ,00-0 % Celkem za 3322: , ,00-0 % Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo Opravy a udržování , ,00-0 % Budovy, haly a stavby , , % Celkem za 3326: , , ,00 44,4 % Rozhlas a televize Opravy a udržování , , ,66 69,9 % Celkem za 3341: , , ,66 69,9 % Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Ostatní osobní výdaje 7 000, ,00-0 % Nákup materiálu j.n , , ,00 87,8 % Celkem za 3349: , , ,00 57,1 % Zájmová činnost v kultuře Odměny za užití duševního vlastnictví , , ,00 87,5 % Nákup materiálu j.n , , ,00 64,6 % Nákup ostatních služeb 5 000, , ,00 77,2 % Pohoštění 8 000, , ,00 60,7 % Budovy, haly a stavby , , ,00 10,9 % Celkem za 3392: , , ,00 12,1 % Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř Ostatní osobní výdaje , ,00-0 % Odměny za užití duševního vlastnictví 2 000, , ,00 77,1 % Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000, ,00-0 % Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) , , ,80 89,2 % Nákup materiálu j.n , , ,10 94,5 % Nájemné , , ,00 50 % Nákup ostatních služeb , , ,00 49,9 % Pohoštění , , ,00 44,4 % Věcné dary , , ,92 43,9 % Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím , , , % Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 000, ,00-0 % Dary obyvatelstvu , , ,00 45 % Celkem za 3399: , , ,82 50,3 % Sportovní zařízení v majetku obce Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000, ,00-0 %

5 Nákup materiálu j.n , , ,00 28,2 % Studená voda 2 000, ,00 250,00 12,5 % Elektrická energie , , ,00 21,7 % Služby peněžních ústavů 2 000, ,00-0 % Nákup ostatních služeb 1 000, , ,35 69 % Opravy a udržování , , ,00 70,3 % Celkem za 3412: , , ,35 64,5 % Ostatní tělovýchovná činnost Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím , , , % Celkem za 3419: , , , % Využití volného času dětí a mládeže Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00-0 % Nákup materiálu j.n , ,00-0 % Nákup ostatních služeb 5 000, ,00-0 % Opravy a udržování , ,00-0 % Stroje, přístroje a zařízení , % Celkem za 3421: , ,00-0 % Ostatní zájmová činnost a rekreace Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 6 000, , , % Celkem za 3429: 6 000, , , % Ostatní zdravotnická zaříz.a služby pro zdravot Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím , , , % Celkem za 3539: , , , % Bytové hospodářství Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m , ,00-0 % Nákup materiálu j.n , , ,55 11,2 % Studená voda , , ,00 41,7 % Plyn , , ,00 43 % Elektrická energie , , ,33 44,5 % Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,66 50,2 % Služby peněžních ústavů 5 000, ,00-0 % Nákup ostatních služeb , , ,00 14,4 % Opravy a udržování , , ,75 27,7 % Ostatní neinvestiční výdaje j.n , ,00-0 % Celkem za 3612: , , ,29 29,1 % Nebytové hospodářství Nákup materiálu j.n , ,00 116,00 0,8 % Studená voda , , ,00 55,5 % Plyn , , ,00 19,8 % Elektrická energie , , ,43 72,5 % Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,60 44,7 % Služby peněžních ústavů 3 000, ,00-0 % Nákup ostatních služeb 5 000, , ,70 64,9 % Opravy a udržování , , ,00 75,8 % Ostatní neinvestiční výdaje j.n , ,00-0 % Celkem za 3613: , , ,73 42,9 % Veřejné osvětlení Nákup materiálu j.n , ,00 603,00 12,1 % Elektrická energie , , ,03 39,3 %

6 Nákup ostatních služeb 5 000, ,00-0 % Opravy a udržování , , ,60 44,6 % Celkem za 3631: , , ,63 39,7 % Pohřebnictví Nákup materiálu j.n , ,00-0 % Studená voda 2 000, ,00 900,00 45 % Elektrická energie 5 000, , ,00 30,1 % Nákup ostatních služeb , ,00-0 % Celkem za 3632: , , ,00 10,9 % Územní plánování Nákup ostatních služeb , ,00 98 % Celkem za 3635: , ,00 98 % Komunální služby a územní rozvoj j.n Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m , , ,14 53,9 % Ostatní osobní výdaje , , ,00 17,8 % Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,78 64,7 % Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,08 66,9 % Potraviny 5 000, , ,00 20,7 % Ochranné pomůcky , , ,00 12,4 % Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,30 99,6 % Nákup materiálu j.n , , ,70 81,4 % Pohonné hmoty a maziva , , ,41 86,7 % Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 000, ,00 517,00 51,7 % Služby peněžních ústavů , , ,00 9,9 % Nájemné 5 000, ,00-0 % Konzultační, poradenské a právní služby , , ,00 20,6 % Služby školení a vzdělávání - 500,00 500, % Nákup ostatních služeb , , ,64 4 % Opravy a udržování , , ,46 4,8 % Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 4 000, , ,00 97,5 % Náhrady mezd v době nemoci , , ,00 21,8 % Budovy, haly a stavby , , % Pozemky , , , % Celkem za 3639: , , ,51 50,8 % Sběr a svoz nebezpečných odpadů Nákup ostatních služeb , , ,80 73,4 % Celkem za 3721: , , ,80 73,4 % Sběr a svoz komunálních odpadů Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) , , ,00 61,8 % Nákup ostatních služeb , , ,37 48,6 % Celkem za 3722: , , ,37 48,8 % Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000, , ,00 63,9 % Nákup materiálu j.n , , ,00 85,6 % Pohonné hmoty a maziva , , ,48 26,4 % Služby peněžních ústavů , ,00-0 % Nákup ostatních služeb , , ,00 96,5 % Celkem za 3723: , , ,48 60,7 % Využívání a zneškodňování komun.odpadů

7 Nákup ostatních služeb , , ,00 53,1 % Celkem za 3725: , , ,00 53,1 % Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní osobní výdaje , ,00-0 % Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 43,1 % Nákup materiálu j.n , , ,35 80,5 % Pohonné hmoty a maziva , , ,55 27,7 % Služby peněžních ústavů , , ,00 86,8 % Služby školení a vzdělávání 5 000, ,00-0 % Nákup ostatních služeb , , ,40 79,4 % Opravy a udržování , , ,00 14,1 % Celkem za 3745: , , ,30 67,4 % Ochrana obyvatelstva Nájemné , , ,00 98,8 % Pohoštění , , ,00 30,8 % Nespecifikované rezervy 9 000, ,00-0 % Celkem za 5212: , , ,00 46,5 % Požární ochrana - dobrovolná část Ostatní platy 5 000, , ,00 89,3 % Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00-0 % Nákup materiálu j.n , , ,00 55,6 % Elektrická energie , , ,84 43,7 % Pohonné hmoty a maziva , , ,00 11,7 % Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,96 42,6 % Služby peněžních ústavů 3 000, , ,00 74,1 % Služby školení a vzdělávání 3 000, , ,00 75 % Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 1 000, ,00-0 % Nákup ostatních služeb , , ,21 10,7 % Opravy a udržování , , ,04 15 % Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000, , ,00 36,1 % Pohoštění - 500,00 328,00 65,6 % Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , % Dopravní prostředky , ,00-0 % Celkem za 5512: , , ,05 16,2 % Zastupitelstva obcí Ostatní platy 5 000, ,00-0 % Ostatní osobní výdaje , ,00-0 % Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , , ,00 47,3 % Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,25 36,6 % Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 42,8 % Služby školení a vzdělávání 5 000, ,00-0 % Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 4 000, , ,00 90,8 % Programové vybavení , , % Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000, ,00-0 % Pohoštění , , ,00 22,2 % Celkem za 6112: , , ,25 43,3 % Činnost místní správy Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m , , ,00 45,8 % Ostatní osobní výdaje , , ,00 40,1 % Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,75 44,8 %

8 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 46,2 % Povinné pojistné na úrazové pojištění , , ,00 21,2 % Ochranné pomůcky 3 000, ,00 59,00 2 % Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 16,5 % Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,34 87,9 % Nákup materiálu j.n , , ,46 96,3 % Studená voda 5 000, , ,00 32 % Plyn , , ,00 45,7 % Elektrická energie , , ,37 68,4 % Pohonné hmoty a maziva , , ,30 57,3 % Poštovní služby , , ,00 41,6 % Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,39 55,1 % Služby peněžních ústavů , , ,76 93,8 % Nájemné , , ,00 38,3 % Konzultační, poradenské a právní služby , , ,00 26,6 % Služby školení a vzdělávání , , ,00 39,3 % Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol , , ,53 63,1 % Nákup ostatních služeb , , ,46 47,9 % Opravy a udržování , , ,40 45,9 % Programové vybavení , ,00-0 % Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000, , ,00 45,6 % Pohoštění , , ,00 87,2 % Ostatní nákupy j.n , , ,00 79,8 % Poskytované zálohy vlastní pokladně , % Věcné dary , ,00-0 % Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem , , ,00 93,8 % Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím , , , % Neinvestiční transfery obcím , , ,00 98,2 % Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 6 000, , , % Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5 000, , ,00 86 % Úhrady sankcí jiným rozpočtům , ,00 98,3 % Náhrady mezd v době nemoci 5 000, ,00-0 % Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , ,00-0 % Ostatní neinvestiční výdaje j.n , ,00 1,00 0 % Dopravní prostředky , , ,00 99,5 % Celkem za 6171: , , ,76 56,8 % Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Úroky vlastní , , ,78 43,2 % Služby peněžních ústavů , , ,60 32,7 % Celkem za 6310: , , ,38 41,5 % Pojištění funkčně nespecifikované Služby peněžních ústavů , , ,00 28,3 % Celkem za 6320: , , ,00 28,3 % Ostatní finanční operace Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , ,00 26 % Neinv.půjčené prostředky státním fondům , ,00-0 % Celkem za 6399: , , ,00 18,6 % Ostatní činnosti j.n Nespecifikované rezervy , ,00-0 % Celkem za 6409: , ,00-0 %

9 Rozpočtové výdaje: , , ,88 41 %

10 III. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r Třída 1 - Daňové příjmy , , ,10 Třída 2 - Nedaňové příjmy , , ,65 Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté transfery , , ,00 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r Třída 5 - Běžné výdaje , , ,88 Třída 6 - Kapitálové výdaje , , ,00 V. Stavy a změny stavů na bankovních účtech a v pokladně Číslo Počáteční stav Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku k 1.1. vyk. období ban.účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,98- Běžné účty fondů ÚSC , , ,89- Běžné účty celkem , , ,87-

OBEC TEHOV, okr. Praha-východ Schválený rozpočet v Kč na dvě deset. místa

OBEC TEHOV, okr. Praha-východ Schválený rozpočet v Kč na dvě deset. místa OBEC TEHOV, okr. Praha-východ Schválený rozpočet 2017 - v Kč na dvě deset. místa ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY OdPa Pol Text Upraveno 2016 Skutečnost Rozpočet 2017 31.10.2016 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY OdPa Pol Text 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 0000 1121

Více

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 01 Období: Do 1. měsíce : 1..133;135..53;536..9999 I. Rozpočtové příjmy 1111 111 1113 111 11 111 133 1337 131 133 13 135 1351 1361 11 111 11 113 116 11 1 11

Více

Rozpočet obce Bohuslavice na rok Rozpis rozpočtu

Rozpočet obce Bohuslavice na rok Rozpis rozpočtu Rozpočet obce Bohuslavice na rok 2017 Rozpis rozpočtu IČ 00302384 Příjmy Paragraf Položka ORJ Druh příjmu tis Kč Daňové příjmy: 5 141 000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 980 000

Více

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Para Polož Text návrh rozpočtu Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Para Polož Text návrh rozpočtu Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Para Polož Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 1 000 000 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 100 000 0000 1113 Daň z příjmů fyzických

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Kostěnice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00273821 název Obec Kostěnice ulice, č.p. obec Kostěnice PSČ, pošta 530 02 Kontaktní

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Plán rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2014 Období: Do 1. měsíce

Plán rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2014 Období: Do 1. měsíce Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2014 Období: Do 1. měsíce I. Rozpočtové příjmy 0000 - Bez ODPA 231 0100 0 1111 0 0 0 0 0 0 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 330 000,00 330

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Pilníkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.04.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00278190 název Město Pilníkov ulice, č.p. Náměstí 36 obec Pilníkov PSČ, pošta 542 42

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 5 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Libenice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 23.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 235539 název Obec Libenice ulice, č.p. Libenice 115 obec Libenice PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Hamry nad Sázavou IČO 543870 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Hamry nad Sázavou

Více

Příjmy. celkem 11542,9

Příjmy. celkem 11542,9 Příjmy ODPA POL text částka/tis.kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin.a fun.pož. 1400 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 90 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. Výnosů 130 1121 Daň z

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 Obec Zdislava ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 04.04.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 00481491 název Obec Zdislava ulice, č.p. Zdislava 3 obec Křižany PSČ, pošta 46353 Kontaktní

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 Obec Libenice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 22.02.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 235539 název Obec Libenice ulice, č.p. Libenice 115 obec Libenice PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 01 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

Licence: DXBZ XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Čečovice Čečovice

Licence: DXBZ XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Čečovice Čečovice Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

Návrh rozpočtu výdaje

Návrh rozpočtu výdaje ORJ ODPA POL Částka v Kč POPIS 0000000001 Sekretariát starosty 0000000001 002143 5331 988 000,00 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 0000000001 002143 988 000,00 Cestovní ruch 0000000001

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2011 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2011

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012

Více

Rozpočet obce Močovice pro rok 2012

Rozpočet obce Močovice pro rok 2012 Rozpočet obce Močovice pro rok 2012 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text a b 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 480 000,00 Kč 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 7 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nebovidy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 03.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00235571 název Obec Nebovidy ulice, č.p. Nebovidy 75 obec Nebovidy PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

Schválený rozpočet na rok 2015 Usnesením č.8/2014 dne 28.ledna 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 Usnesením č.8/2014 dne 28.ledna 2015 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet na rok 2015 Usnesením č.8/2014 dne 28.ledna 2015 OdPa Pol Popis Rozpočet 2015 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závčin a 2 500 000,00 Kč 0 1112 Daň z příjmů

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** FIN 2-12

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 3 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Licence: D129 XCRGBA1A / B1A ( / ) Město Nové Město nad Metují nám. Republiky č Nové Město nad Metují

Licence: D129 XCRGBA1A / B1A ( / ) Město Nové Město nad Metují nám. Republiky č Nové Město nad Metují Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 8 / 2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2016

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Brloh ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 18.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00273384 název Obec Brloh ulice, č.p. Brloh 69 obec Přelouč PSČ, pošta 535 01 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Lipec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 24.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00473715 název Obec Lipec ulice, č.p. čp. 83 obec Lipec PSČ, pošta 281 26 Kontaktní údaje

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) a) kromě obecných vazeb, platí na úrovni vykazující jednotky: r. 4060sl. 41,42,43 = r. (4130 + 4140 + 4150)sl.

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2012 2013 Návrh 2014 1341 Poplatek ze psů 44 44 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** FIN 2-12

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Chrtníky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 11.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580465 název Obec Chrtníky ulice, č.p. obec Chrtníky PSČ, pošta 53501 Kontaktní údaje

Více

ROZPOČET NA ROK 2013

ROZPOČET NA ROK 2013 ROZPOČET NA ROK 2013 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text 3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 550 000 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 8 000 0000 1113 Daň z

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k 31.12.2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Peřimov IČO 275999 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Peřimov čp. 107 Peřimov 51204

Více

Účtový rozvrh - opis použitých účtů

Účtový rozvrh - opis použitých účtů Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 20 Období: Do 2. měsíce J 08 : Drobný dlouhodobý nehmotný majetek, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech 09 : Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek,

Více

Rozpočet obce Mladeč na rok 2012

Rozpočet obce Mladeč na rok 2012 Licence: D1EZ XCRGBA1A / A1A (13062012 / 01012012) Rozpočet obce Mladeč na rok 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012 00299219 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Mladeč Mladeč 78 783 21

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

1 z 6. ORJ Sekretariát starosty. ODPA POL Částka v Kč POPIS

1 z 6. ORJ Sekretariát starosty. ODPA POL Částka v Kč POPIS ORJ Sekretariát starosty Finanční ODPA POL Částka v Kč POPIS 002143 5331 1 135 000,00 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 002143 1 135 000,00 Cestovní ruch 003119 5493 7 000,00 Účelové

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** FIN 2-12

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

ROZPOČET OBCE DOBRČICE NA ROK 2016

ROZPOČET OBCE DOBRČICE NA ROK 2016 I. Rozpočtové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 360 000,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 20 000,00 1113 Daň z příjmů

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** FIN 2-12

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Tršice IČO 299588 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. Tršice čp. 50 obec Tršice PSČ, pošta 78357 telefon 585957230 fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 Město Osečná ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 01.04.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 00263061 název Město Osečná ulice, č.p. Svatovítské náměstí 105 obec Osečná PSČ, pošta

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2013 2014 Návrh 2015 1341 Poplatek ze psů 44 43 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

I Fin 2-12 MI. I. Rozpočtové příjmy

I Fin 2-12 MI. I. Rozpočtové příjmy Ministerstvo financí I Fin 2-12 MI VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKO, DOBROVOLNÝCH SVAZKO OBcí REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 12/2010 Rok Měsíc IČO 2010 12 00291773 Název nadřízeného

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 2 / 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 sestavený k 31.12.2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Hořenice 2015 IČO 578720 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Hořenice 42 Hořenice 55101

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 02 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 9 / 2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2016

Více

Org: , Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 Org: ,00. Org: ,00

Org: , Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 Org: ,00. Org: ,00 roku 2016 strana: 1 / 11 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 600 000,00 0000 0000 1112 000000000

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 sestavený k 31.12.2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Všechovice 2015 IČO 302228 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fa email Všechovice 17 Všechovice

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 OdPa Pol. Popis Rozpočet opatření Rozpočet upr. R o z p o č t o v é p ř í j m y 43 805 910-1 884 740 41 921 170 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob

Více

Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00. Org: 0000 Obec ,00

Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00. Org: 0000 Obec ,00 strana: 1 / 9 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 500 000,00 0000 0000 1112 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 110 000,00

Více

PŘÍJMY CELKEM v Kč NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014

PŘÍJMY CELKEM v Kč NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014 NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014 PLÁNOVANÉ PŘÍJMY ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ V ROCE 2014 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 650000 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 30000 Daň z příjmu fyzických

Více

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 750 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 7 / 2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2016

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Prosečné IČO 278203 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Prosečné čp. 37 Prosečné 54373

Více

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00 roku 2017 strana: 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 400 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 07 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Chrtníky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 05.02.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580465 název Obec Chrtníky ulice, č.p. obec Chrtníky PSČ, pošta 53501 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Jesenec IČO 288322 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Jesenec čp. 117 Jesenec 79853

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Žirovnice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 16.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00249505 název Město Žirovnice ulice, č.p. Cholunská 665 obec Žirovnice PSČ, pošta 394

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k 31.12.2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Prosečné IČO 278203 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Prosečné čp. 37 Prosečné 54373

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 5 000,00 Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 5 000,00 Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. roku 2014 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 710 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň

Více

Správní poplatky 4 000,00

Správní poplatky 4 000,00 roku 2016 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních pož 1 770 000,00 0000 0000 1112 000000000

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

Schválený rozpočet roku 2014

Schválený rozpočet roku 2014 strana: 1 /10 pří J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 1111 0 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé čin. A funkčních požitků 230,00 1112 0 Daň z příjmů fyz.osob ze samo Výděl.činnosti 3,00 1113 0 Daň

Více

Licence: DG61 XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Činěves Činěves Činěves

Licence: DG61 XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Činěves Činěves Činěves Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 4 133 200,00 0000 0000 1112 000000000

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE

ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet po rozpočet změnách a b 1 2 1 Daňové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti 93 0000 1112

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Žernov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 27.02.2014 NÁVRH Údaje o organizaci identifikační číslo 00580848 název Obec Žernov ulice, č.p. č.p. 7 obec Žernov PSČ, pošta 512 63 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 Obec Řeka ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 22.02.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 00576891 název Obec Řeka ulice, č.p. č.p. 73 obec Řeka PSČ, pošta 739 55 Kontaktní údaje telefon

Více

Návrh rozpočtu roku 2014

Návrh rozpočtu roku 2014 roku 2014 strana: 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 950 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 60 000 0000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 Město Nasavrky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 23.02.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 00270580 název Město Nasavrky ulice, č.p. Náměstí 77 obec Nasavrky PSČ, pošta 538 25

Více

Návrh rozpočtu roku 2017

Návrh rozpočtu roku 2017 roku 2017 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 690 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2006 Licence: D0NV XCRGBA1A / A1A (01012006 / 01012006) Ministerstvo financí schv áleno č.j. 111/138 224/2002

Více

, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000,00. Org: ,00. Org: ,00

, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000,00. Org: ,00. Org: ,00 roku 2016 strana: 1 / 9 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních po 760 000,00 0000 0000 1112 000000000 000

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

Návrh rozpočtu roku 2016

Návrh rozpočtu roku 2016 roku 2016 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 900 000,00 0000 0000 1112 000000000

Více