Závěrečná zpráva k projektu VZDĚLÁVÁNÍ V OCHRANĚ DĚTÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OCHRANĚ DĚTÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná zpráva k projektu VZDĚLÁVÁNÍ V OCHRANĚ DĚTÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OCHRANĚ DĚTÍ"

Transkript

1 VZDĚLÁVÁNÍ V OCHRANĚ DĚTÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OCHRANĚ DĚTÍ

2 Závěrečná zpráva k projektu Vzdělávání v ochraně dětí Obsah: 1. Úvodní slovo 3 2. Projekt Vzdělávání v ochraně dětí 4 3. Finanční zázemí projektu 5 Realizace projektu 1. odborný školení ve Velké Británii 6 2. překlady a tvorba studijních materiálů 8 3. webové stránky 8 evaluační seminář v České republice publikační činnost PR aktivity Personální zajištění projektu 5.1. nositelé projektu realizační tým Zhodnocení výsledků projektu 6.1. zpětné vazby ze seminářů zhodnocení distančního internetové vzdělávání Hodnotící zpráva O projektu a co dál 42 1

3 2

4 1. Úvodní slovo Otevíráte právě publikaci, na jejíchž stránkách bychom Vám rádi představili výsledky jednoletého projektu Vzdělávání v ochraně dětí. Dlouhodobě akceptováno jako priorita je začleňování profesionálů v ochraně dětí do interdisciplinárního celoživotního učení. Pokud chceme účinně ochránit děti, je potřeba, aby jednotlivé instituce jednaly ve vzájemné spolupráci. Proto spatřil světlo světa projekt Vzdělávání v ochraně dětí. Nositelem projektu je Sdružení Linka bezpečí, o.s. Partnery projektu jsou: Vzdělávací institut ochrany dětí, o.p.s., britská společnost NSPCC a slovenská nezisková organizace Slniečko. Projekt by ale nemohl vzniknout bez finanční podpory Evropské Unie, programu DAPHNE II. Díky této podpoře se realizační tým s partnery mohl v březnu 2006 pustit do řady aktivit, které jsou podrobně popsány na dalších stránkách této publikace. Všechny však směřovaly k jedinému cíli - vytvořit program dálkového internetové vzdělávání v ochraně dětí, který by co nejjednodušší formou osvětlil problematiku ochrany dětí a postupnými kroky s touto problematikou seznámil širokou škálu zaměstnanců státních i nestátních institucí. Vzdělávání mělo objasnit pojem týrání a zneužívání dětí, jak rozpoznat znaky týrání, jak předejít dalšímu týrání a jaké podniknout kroky v rámci naší legislativy. Jak se náš záměr podařil, můžete posoudit sami. Po přečtení této publikace Vás určitě napadne stejná myšlenka jako nás tím to přece nemůže skončit! Ano, i my víme, že projekt, který byl ukončen v březnu 2007, je teprve začátkem cesty a nemůže vyřešit všechny nedostatky a problémy, které se u nás na poli ochrany dětí vyskytují. Vzdělávací institut ochrany dětí, o.p.s. jako nástupní organizace, která převezme pokračování projektu, již podniká další kroky směřující k zavedení standardů ve vzdělávání v ochraně dětí a základního interdisciplinárního celoživotního učení do vzdělávání všech profesí, které přijdou do styku s dětmi v rámci svého povolání. Jarmila Knight, MIL Mgr. Jaroslava Hanušová 3

5 2. Projekt Vzdělávání v ochraně dětí V roce 2005 podalo Sdružení Linka bezpečí pod vedením J. Knight, MIL společně se svým dlouholetým anglickým partnerem NSPCC, Vzdělávacím institutem ochrany dětí o.p.s. a slovenským partnerem Slniečko žádost o podporu do komunitního programu DAPHNE II na projekt s názvem Vzdělávání v ochraně dětí. Obsahem projektu bylo vytvořit systém distančního internetové vzdělávání v ochraně dětí. Projekt byl schválen a doporučen k financování. Záměrem projektu bylo nastartovat novou etapu distančního internetové vzdělávání mezi pracovníky veřejné správy, pedagogy, vzdělávacími institucemi a pracovníky neziskových organizací. Zahraničním vzorem se stal e-learningový program NSPCC (Národní společnost prevence násilí na dětech), nejstarší britské charity v ochraně dětí. Vytčeného cíle mělo být dosaženo přeložením, prodiskutováním a upravením britského e-learningového modulového programu na odpovídající podmínky České a Slovenské republiky, vytvořením odpovídajícího e-learningového programu na webových stránkách a proškolením 150 odborníků z České republiky a 50 ze Slovenska. Projekt byl založen na principu školení školitelů. V první fázi bylo proškoleno realizačním týmem 20 školitelů základního týmu (15 Čechů a 5 Slováků). Každý účastník ze základního týmu měl poté následně proškolit dalších 10 osob z cílové skupiny. Důležitou částí celého projektu byla vzájemná interdisciplinární spolupráce, která osvětlila řadu i kontroverzních témat v ochraně dětí a pomohla vytvořit náhled z pohledu různých profesí. Nezpochybnitelným výsledkem celého projektu je pokrok v umění vzájemné komunikace, která je nutným předpokladem pro jakoukoliv efektivní spolupráci. 4

6 3. Finanční zázemí projektu Jednoletý projekt Vzdělávání v ochraně dětí mohl být realizován díky finanční podpoře Evropské Unie, komunitárního programu DAPHNE II. Cílem komunitárního programu je prevence a potlačování všech forem násilí na dětech, mladých lidech a ženách. Specifickým cílem je podpora nevládních a dalších organizací působících v této oblasti. Z projektů předkládaných ke schválení do programu DAPHNE II v roce 2005 za Českou republiku byl projekt Vzdělávání v ochraně dětí jedním z pěti, které ve výběrovém řízení uspěly a získaly finanční podporu. Nezpochybnitelným výsledkem celého projektu je pokrok v umění vzájemné komunikace, která je nutným předpokladem pro jakoukoliv efektivní spolupráci 5

7 Realizace projektu Z dvanáctileté zkušenosti Sdružení Linky bezpečí s více než sedmi miliony volání dětí víme, že většina účinné pomoci je v rukou dospělých. A to nejen rodičů, ale i učitelů, sociálních pracovníků, policistů, zdravotníků, prostě všech, kdo přijdou do kontaktu s dětmi. Velká většina z nich však ve chvíli, kdy se s takovou situací setká, ji nedokáže řešit. Ostatní evropské země měly a mají stejné problémy. Anglie, jejíž instituce, ať státní či neziskové se systémovou ochranou dětí zabývají již více než sto let, jsou v učení o ochraně dětí nejdále. A proto se realizační tým projektu inspiroval právě u nich a s jejich pomocí rozpracoval českou verzi e-learningového systému, založeného na nejjednodušších základních informacích o ochraně dětí, poukázal na mýty, které v této oblasti přetrvávají. V rámci interdisciplinární spolupráce připravil první stupeň vzdělávání, které má za cíl stanovit vědomostní standardy o ochraně dětí u všech, kdo s dětmi přicházejí do styku. Práce celého týmu včetně školitelského týmu složeného z nejrůznějších profesí učitelů, policistů, sociálních pracovníků vyústila do prvního e-learningového programu sestávajícího se ze čtyř modulů. Ale jak celý projekt probíhal 1. odborné školení ve Velké Británii Po četných diskuzích v období přípravy projektu a konzultacích s Evropskou Unií byl projekt schválen. V termínu navštívil realizační tým projektu školicí středisko National Training Centre v Leicesteru britské organizace National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC). Pracovníci NSPCC vysvětlili jejich systém školení různých profesí v ochraně dětí a jejich rozsáhlou nabídku školicích programů. Po zvážení všech pro a proti bylo vybráno základní e-learningové školení, které by shrnovalo všechny základní principy interdisciplinárního vzdělávání a tak by se mohlo stát základním standardem v ochraně dětí. Zároveň by bylo začátkem, na kterém lze stavět další profesní vzdělávání. Během této pracovní návštěvy byl realizační tým proškolen v principech distančního internetového vzdělávání v ochraně dětí a byla také prodiskutována technická problematika e-learningového školení, rozdílné metody, legislativní rámec a další odlišnosti. Účastníci školení si mohli vyzkoušet fungování a principy distančního internetového vzdělávání. 6

8 Zprava Una Fischer (NSPCC), Rebecca Harling (EduCare), William Baginsky (NSPCC), Jarmila Knight (VIOD) Zprava Una Fischer (NSPCC), Rebecca Harling (EduCare), William Baginsky (NSPCC), Jarmila Knight (VIOD), Alena Plšková (VIOD), Mariana Kováčová (Centrum Slniečko) 7

9 2. překlady a tvorba studijních materiálů Na pracovním setkání ve Velké Británii realizační tým převzal od pracovníků NSPCC podkladové materiály pro distanční internetové vzdělávání v problematice týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte. Materiály byly následně přeloženy do českého a slovenského jazyka. Ale toto byl jenom začátek. Cílem bylo vytvořit materiál, který by odpovídal českým a slovenským podmínkám. Práce na úpravě materiálů, přizpůsobení školení českým a slovenským podmínkám probíhaly průběžně, pravidelně se scházel realizační tým, probíhaly konzultace s odborníky. Při tvorbě materiálů se muselo řešit několik problémů. První odlišnost nastala již při pracovním jednání ve Velké Británii. V anglických materiálech se můžeme setkat se slovem zneužívání v širším kontextu v rámci násilí na dětech. V českých podmínkách je zneužívání spojováno pouze se sexuálním, pohlavním zneužíváním. Z tohoto důvodu bylo potřeba sjednotit základní terminologii. Další rozdílnost lze objevit v postavení a kompetencích neziskových organizací ve Velké Británii a v České republice či na Slovensku. 3. webové stránky Jedním z hlavních výstupů projektu byla tvorba webových stránek, kde by mohlo být realizováno distanční internetové vzdělávání v problematice týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte. Program nejen objasňuje problematiku týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte, ale jeho účelem je pomoci lidem určit, kdy by mohlo být dítě v nebezpečí. Obsahuje též akční plán s podrobnými kroky, podle kterého je možné postupovat, jestliže existují obavy o blaho dítěte. Na odborném semináři ve Velké Británie se realizační tým dohodl, že technickou správu stránek bude zajišťovat partner NSPCC, který zajišťuje technické provedení jejich internetového vzdělávání, společnost EduCare. Educare je společnost, se sídlem ve Velké Británii, která se specializuje na úspěšné předávání zásadních informací e-learningovou metodou. Bez ohledu na složitost předmětu vyděluje EduCare ze zajímavých informací fakta, která je potřeba znát. Prostřednictvím interakce ověřuje, že došlo k přijetí a pochopení sdělovaných informací, a díky tomu je učení měřitelné. Předávání informací je flexibilní a je k dispozici v papírové podobě i on-line, takže účastníci mohou k učení přistupovat a provádět je kdekoliv a kdykoliv. Základními kameny jsou moduly, kterými účastníci postupně prochází. Po úspěšném absolvování prvního modulu je zpřístupněn další modul. Výstupem celého školení je 8

10 certifikát, který obdrží úspěšní účastníci školení. Pro získání certifikátu je potřeba vyplnit testy, které jsou v každém modulu, v našem e-learningovém programu jsou to čtyři moduly. Přístup k testům je přístupný pouze pod přihlašovacím jménem a heslem na webových stránkách společnosti EDUCARE. Na stránkách Vzdělávacího institutu ochrany dětí, o.p.s. (www.educare.viod.eu.com) lze nalézt podkladové a studijní materiály k distančnímu vzdělávání v ochraně dětí. Každý program má tedy sadu vzdělávacích sestav nazvaných Moduly. Moduly jsou určeny k prostudování před tím, než se účastník dostane k vyplňování příslušných dotazníků. Každý program má příslušný dotazník. To, jak vysoké ohodnocení účastník obdrží při vyplňování dotazníku, přímo ovlivní úspěšné nebo neúspěšné ukončení programu. Dotazník obsahuje řadu otázek s několika možnostmi, vždy je však možné označit pouze jednu odpověď. Čtyři jednoduché kroky pro úspěšné absolvování programů: 1. Pečlivě si přečtěte každou stránku studijních modulů. 2. Vyplňte všechny jednotlivé dotazníky. Neodesílejte svou odpověď, dokud si nebudete jisti správností odpovědi. V případě pochybností můžete nahlédnout do obsahu modulu. 3. Získejte zpětnou vazbu ke svému skóre. Pokud získáte stanovený počet bodů nutný pro úspěšné absolvování modulu, získáte přístup k vysvětlení správných odpovědí. Pro úspěšné dokončení programu musíte mít prostudované všechny moduly a být úspěšný minimálně v 70 % u každého dotazníku. Pokud uspějete Budete si moci stáhnout soubor s vysvětlením odpovědí. Bude Vám umožněno si tento soubor vytisknout nebo uložit na svůj počítač nebo server. Současně budete moci procházet své uložené odpovědi, abyste mohli zjistit, na které otázky jste odpověděli nesprávně (pokud takové otázky existují) a proč byla Vaše odpověď nesprávná. Pokud neuspějete Postupujte dle pokynů na obrazovce. Bude Vám doporučeno, abyste si ještě jednou prošli studijní zdroje, než se znovu pokusíte o vyplnění dotazníku. 9

11 Často kladené dotazy Jaké jsou kritéria pro úspěšné absolvování? 1. Přečtení každé stránky všech studijních modulů. 2. Být úspěšný minimálně v 70 % v každém dotazníku. Kolikrát můžu dotazník vyplnit? Pokud nesplníte kritérium pro úspěšné absolvování dotazníku, bude Vám umožněn ještě jeden další pokus. Doporučujeme Vám projít si ještě jednou studijní zdroje, než se znovu pokusíte o vyplnění dotazníku. Pokud neuspějete ani na druhý pokus, bude Vaše absolvování neúspěšné. Pokud jsem úspěšně absolvoval/a dotazník, jak si projdu případné otázky, na které jsem odpověděl/a nesprávně? Po úspěšném vyplnění a absolvování dotazníku si budete moci stáhnout soubor s vysvětlením odpovědí. Bude Vám umožněno si tento soubor vytisknout nebo uložit na svůj počítač. Současně budete moci procházet své uložené odpovědi, abyste mohl/a zjistit, na které otázky jste odpověděl/a nesprávně (pokud takové otázky existují) a proč byla Vaše odpověď nesprávná. 10

12 evaluační seminář v České republice Po mnoha měsících diskuzí, úpravách materiálů, setkávání a školení školitelů, jak v České republice tak na Slovensku, se osmého února 2007 uskutečnil v sídle Vzdělávacího institutu ochrany dětí, o.p.s. evaluační seminář, na který přijeli jak zástupci NSPCC a Educare, tak základní tým školitelů z České a Slovenské republiky z řad učitelů, metodických či řídících pracovníků, pracovníků veřejné správy a neziskového sektoru. Cílem tohoto evaluačního semináře bylo prodiskutovat, popř. upravit výstupní studijní materiály a upravit webové stránky distančního internetového vzdělávání z různých úhlů pohledu. Byl zde také vytvořen prostor pro výměnu názorů a zkušeností odborníků zastupujících všechny zainteresované složky. Tento seminář byl neocenitelnou součástí pro zhodnocení účinnosti celého programu a jeho možného širokého využití v budoucnosti. V neposlední řadě dokázal, že práce celého týmu nebyla nazmar a že e-learningový modulový systém školení, má šanci se stát základním kamenem ve výuce o ochraně dětí. 11

13 Nejčastěji diskutované otázky k jednotlivým modulům. 1 MODUL 1: ÚVOD DO PROBLEMATIKY Diskuze: Nad problematikou komerčního sexuálního zneužívání sledování pornografických materiálů apod. Závěr: Pokud ponecháme dítě sledovat pornografické pořady, dopouštíme se zanedbávání (mravní výchovy). 2 MODUL 2: JAK ROZPOZNAT TÝRÁNÍ, ZNEUŽÍVÁNÍ A ZANEDBÁVÁNÍ DĚTÍ Diskuze: Zda je vhodné pokoušet se z dítěte získat více podrobností o týrání, zneužívání či zanedbávání, kterému bylo nebo je vystaveno? Zda budou odborníci souhlasit s tím, že informace, které jim dítě ohledně zneužívání sdělí, uchovají v tajnosti? Závěr: Není vhodné pokoušet se z dítěte získat více podrobností, neboť je důležité, aby dítě mohlo popsat událost vlastními slovy. Odborníci nemohou informace uchovat v tajnosti, musí to však dítěti vysvětlit. 3 MODUL 3: OHLAŠOVÁNÍ TÝRÁNÍ, ZNEUŽÍVÁNÍ ČI ZANEDBÁVÁNÍ DÍTĚTE Diskuze: Zda se osoba, která se hodnověrným způsobem dozvěděla, že jiný spáchal trestný čin týrání svěřené osoby či vraždu a tuto skutečnost neoznámila orgánu sociálně právní ochrany dětí či policii, dopustila protiprávního jednání. Závěr: Ano, osoba se dopustila protiprávního jednání. 4 MODUL 4: SPRÁVNÉ POSTUPY A PRAKTIKY Diskuze: K tomuto modulu neměl nikdo ze zúčastněných účastníků žádné námitky. Otázky, které se vztahovaly k internetovému vzdělávání: do programu zařadit situace z praxe možnosti řešení, více zmínit právní problematiku, na webových stránkách umožnit diskuzní stránky, zavést časový limit pro studium max. 1 měsíc, zvýšit kriterium úspěšnosti v programu na 80 %. 12

14 V čele (zleva) Una Fischer (NSPCC), William Baginsky (NSPCC), Jarmila Knight (VIOD) V čele (zleva) Candide Mcdonald (EduCare), Una Fischer (NSPCC), William Baginsky (NSPCC), Jarmila Knight (VIOD) 13

15 5. publikační činnost V rámci projektu Vzdělávání v ochraně dětí vznikly odborné publikace k problematice týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte. Účastníci projektu je získali zdarma. Odborné publikace vydané v rámci projektu: Modul 1: Úvod do problematiky V prvním modulu je vysvětlen pojem týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte, jeho formy a potenciální dopady na dítě. Modul 2: Jak rozpoznat týrání, zneužívání a zanedbávání dětí V tomto modulu se čtenář dozvěděl, jak rozpoznat znaky týrání, zneužívání či zanedbávání a jak zareagovat, když se mu dítě se svými problémy svěří. Modul 3: Ohlašování týrání, zneužívání či zanedbávání dítěte V tomto modulu se účastník dozvěděl, jaké další kroky učinit, pokud se mu dítě svěřilo, nebo pokud má podezření na týrání, zneužívání či zanedbávání dítěte, které Vás zatím neoslovilo. Zároveň bylo podrobně vysvětleno, jaké mechanismy se dají do pohybu v momentě, kdy obavy nahlásíte. Modul 4: Správné postupy a praktiky V tomto modulu byli čtenáři seznámeni se směrnicemi a zákonnou úpravou, která se týká této problematiky, a pomůžeme jim tak umístit přijatá opatření do širšího kontextu. Podívali jsme se také na to, jak se mohou organizace a jednotlivci pracující s dětmi bránit proti křivým nařčením a poznali jsme pokyny správných postupů a praktik pro jednotlivce i organizace, jejichž smyslem je chránit zájem dětí. Výše uvedené publikace jsou k nahlédnutí na webových stránkách 14

16 15

17 16

18 17

19 18

20 19

21 20

22 21

23 22

24 23

25 24

26 25

27 26

28 27

29 28

30 29

31 30

32 6. PR aktivity Ambicí projektu je zvýšit povědomí o distančním internetovém vzdělávání o problematice týraného, zneužívaného či zanedbávaného dítěte. Po skončení projektu převezme iniciativu v tomto směru Vzdělávací Institut ochrany dětí, o.p.s., který je zaměřen na vzdělávání dospělých a bude propagovat standardní vzdělávání ve všech profesích, které v rámci své práce přicházejí do styku s dětmi. 31

33 5. Personální zajištění projektu 5.1. nositelé projektu Nositelem projektu je Sdružení Linka bezpečí. Partnery projektu jsou: Vzdělávací institut ochrany dětí, o. p. s., nezisková organizace Slniečko ze Slovenska a britská společnost NSPCC. Sdružení Linka bezpečí Sdružení Linka bezpečí bylo založeno 1. září 199 Jeho posláním bylo a je pomáhat dětem a mladým lidem, kteří se ocitnou v obtížných životních situacích, ale též při jejich každodenních starostech a problémech. K naplňování tohoto poslání slouží linky krizové intervence, které Sdružení provozuje. Jsou to: Linka bezpečí Jde o linku telefonické krizové intervence, která funguje nepřetržitě 24 hodin denně od svého vzniku v roce 1994 a na níž se mohou zdarma dovolat děti a mladí lidé do 18 let, případně studenti do 26 let. Odborně vyškolení konzultanti jim zde poskytují podporu při řešení jejich problémů. Linka vzkazů domů Tato linka telefonické krizové intervence zahájila svůj provoz v září 2003 a je k dispozici zdarma dětem a mladým lidem, kteří jsou na útěku z domova či z ústavního zařízení, kteří byli z domova vyloučeni, nebo těm, kteří v důsledku vyhrocené situace doma či v ústavu o útěku vážně uvažují. Linka je schoopna poskytnout jim podporu a předávat jak jejich vzkazy rodičům a příbuzným, tak také obráceně vzkazy od rodičů a osob blízkých, kteří se chtějí kontaktovat se svým dítětem na útěku. Rodičovská linka Rodičovská linka poskytuje odborné telefonické poradenství rodičům, prarodičům a ostatním členům rodin, kteří potřebují poradit v otázkách týkajících se výchovy dětí. Funguje od dubna 2001 dvakrát týdně, ve vyhrazených odpoledních hodinách, výjimečný provoz je u ní zaveden ve dnech školního vysvědčení. Internetová linka Internetovou linku založilo Sdružení Linka bezpečí již v roce 2001, kdy se ukázalo, že internet se stane stále více používaným médiem při komunikaci dětí. Využívají ho ti, kteří dávají přednost internetové komunikaci před telefonickou, případně klienti pobývající dlouhodobě v zahraničí, anebo lidé se sluchovou vadou či vadou řeči. Na internetové lince pracují stejně jako na Lince bezpečí vyškolení konzultanti, kteří odpovídají na zaslané dotazy a pomáhají tazatelům při řešení jejich obtížných situací. Kontakt: Sdružení Linka bezpečí Ústavní 91/95, Praha 8 Bohnice Tel.:

34 5. Vzdělávací institut ochrany dětí (VIOD), o.p.s. Vzdělávací institut ochrany dětí, o.p.s. byl založen v květnu 2004 jako obecně prospěšná společnost, jejímž cílem je podílet se na ochraně dětí v ČR. Základním kamenem aktivit Vzdělávacího institutu ochrany dětí, o.p.s. je partnerství a multidisciplinární spolupráce při ochraně dětí a to jak s ostatními neziskovými organizacemi v ČR, tak se státní správou a se zahraničními partnery, od nichž institut přebírá jejich zkušenosti a know-how a snaží se zavádět jejich tzv. best practice do vzdělávacího systému ČR. Vzdělávací institut ochrany dětí, o.p.s. se podílel a podílí na řadě projektů: V letech 2004 a 2005 spolupracoval Vzdělávací institut ochrany dětí, o.p.s. na projektu Pracujeme společně na prevenci kriminality, jehož cílem bylo nastartovat novou etapu vzdělávání, spolupráce a výměny informací mezi policií, pracovníky justice, sociálními pracovníky, pedagogy, pracovníky neziskových organizací. V roce 2005 plnil Vzdělávací institut ochrany dětí, o.p.s. roli servisní organizace při realizaci projektu Vzdělávání inspektorů kvality v oblasti sociálních služeb, jehož nositelem bylo MPSV ČR. Vzdělávací institut ochrany dětí, o.p.s. je v letech 2006 a 2007 také partnerem v projektu Krizové intervence, jehož cílem je založení vzdělávacího střediska, v němž jsou realizovány výcviky v krizové intervenci. V letech 2005 až 2007 Vzdělávací institut ochrany dětí, o.p.s. realizuje projekt Vytvoření programu celoživotního interdisciplinární učení v ochraně dětí. Cílem projektu je vytvořit systém celoživotního učení v oblasti interdisciplinární spolupráce v ochraně dětí. Systém je akreditován MŠMT. Tvoří ho soubor témat, která se zabývají základními problémy ochrany dětí. 3. Kontakt: Vzdělávací institut ochrany dětí, o.p.s. U Pergamenky 3, Praha 7 Tel.: Centrum Slniečko Posláním neziskové organizace Centrum Slniečko, n.o. je poskytovaní prospěšných služeb a napomáhání k účinnému a komplexnímu řešení problematiky týraných, zneužívaných dětí a obětí domácího násilí. Nezisková organizace Centrum Slniečko, n.o. vznikla na základě rozhodnutí Valného shromáždění o.z. Slovenská nádej dieťaťa z původního nitranského pracoviště. 33

35 5. Mezi nejvýznamnější projekty patří: Centrum Slniečko specializované krizové centrum pro týrané, zneužívané děti a oběti domácího násilí. Ročně umístí a pomůže nastartovat nový život přibližně 50-ti klientům. Centrum prevence, poradenství pro oběti domácího násilí, v rámci kterého poskytuje sociální, právní, psychologické, speciálně-pedagogické poradenství obětem domácího násilí. Dětská linka záchrany anonymní, bezplatná telefonická krizová intervence pro děti s různými problémy. Dobrovolnický program speciální dobrovolnický programurčený pro týrané, zneužívané děti a oběti domácího násilí. Informační multimediální kampaně zaměřené na prevenci týraní, zneužívání dětí a domácího násilí. Mezi nejvýznamnější patří: 19. listopad Světový den prevence týrání dětí a Bitka vysvědčení nezmění! Vzdělávací aktivity vzdělávání dětí, dospělých a odborníků v problematice týraného, zneužívaného, zanedbávaného dítěte a násilí páchaného na dětech a ženách. Kontakt: Centrum Slniečko Mostná 34, Nitra - Slovenská republika tel: National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC) NSPCC je přední britská dobročinná organizace zabývající se ochranou dětí a prevencí násilí na dětech. Této činnosti se věnují již od roku 188 Posláním organizace je ukončit násilí na dětech. Jejich vizí je společnost, kde jsou všechny děti milovány, oceňovány a schopny využít svých schopností společnost, která nebude zneužívání dětí, ať již sexuální, fyzické či emocionální, ani jejich zanedbávání tolerovat. Základní hodnoty NSPCC jsou založeny na Úmluvě o právech dítěte Organizace spojených národů. Činnosti organizace vedoucí k ukončení násilí na dětech jsou následující: 180 pracovních týmů a projektů. bezplatná non-stop Linka ochrany dětí poskytující informace, rady a pomoc každému, jehož se bezpečí dětí týká a dále služba textového telefonu pro neslyšící a nedoslýchavé. veřejné vzdělávání s cílem zvýšit povědomí o zneužívání dětí, poskytnout radu a podpořit pozitivní rodičovství. 34

36 5. parlamentní kampaně s cílem přesvědčit politiky, aby problematiku dětí prosadili na pořad jednání. vzdělávání a poradenství v oblasti ochrany dětí pro organizace,které se věnují péči o děti, jejich ochraně a výchově. výzkum podstaty dětského zneužívání a jeho důsledků. informační zdroje ochrany dětí a příbuzných témat pro odborníky, tisk a širokou veřejnost. získávání finančních prostředků od jednotlivých dárců i institucí, jež představují 85% potřebných zdrojů. Kontakt: Hlavní administrativní sídlo NSPCC se nachází v Londýně Weston House, 42 Curtain Road, London EC2A 3NH realizační tým Vedoucí projektu Jarmila Knight, MIL Vystudovala obor tlumočnictví, překladatelství na Univerzitě Karlově v Praze a zakončila vzdělání diplomem na British Institute of Linguists v Londýně. Dvacet pět let pracovala v exportní oblasti ve Velké Británii. Je spoluzakladatelkou Sdružení Linky bezpečí dětí a mládeže a Vzdělávacího institutu ochrany dětí, o.p.s. Vedla již několik projektů podpořených Evropskou unií - například Práva dětí v soudním řízení, Podpora dětských práv, Terezín into Europe, Aby děti věděly. Aktivně se podílela jako koordinátorka na projektu Pracujeme společně na prevenci kriminality. Je předsedkyní představenstva Sdružení Linky bezpečí a správní rady VIOD. Je též čestnou členkou NSPCC (National Society for Prevention of Cruelty to Children) ve Velké Británii. 35

37 5. Koordinátor za českou republiku Mgr. Jaroslava Hanušová Vystudovala Zdravotně sociální fakultu Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích, obor Rehabilitační péče o postižené děti, dospělé a staré lidi. V současně době studuje doktorské studium na Jihočeské univerzitě - Zdravotně sociální fakultě. Pracuje jako odborná asistentka na Univerzitě Karlově v Praze Pedagogické fakultě a jako ředitelka Vzdělávacího institutu ochrany dětí. Je spoluřešitelkou grantu Ministerstva zahraničních věcí ČR. Má bohaté zkušenosti s administrativním vedením projektů podpořených Evropskou unií - například Podpora Dětských práv, Pracujeme společně na prevenci kriminality. V současné době vede dvouletý program Vytvoření programu celoživotního interdisciplinárního učení v ochraně dětí. Publikuje v odborných časopisech v oblasti problematiky týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte. Je spoluautorkou knihy Problematika dětských práv a komerčního sexuálního zneužívání u nás a ve světě. Koordinátor za slovesnou republiku Mgr. Mariana Kováčová Vystudovala Pedagogickou fakultu v Bratislavě, obor speciální pedagogika - vychovatelství. V současně době pracuje jako ředitelka neziskové organizace Centrum Slniečko, n.o. a jako externí pracovnice - asistentka na katedře psychologie FSV UKF v Nitře. Je autorkou projektu Dětské krizové centrum pro týrané, zneužívané děti a pro matky s dětmi oběti domácího násilí a koordinátorkou multimediální kampaně a veřejných sbírek. Je školitelkou preventivních programů pro děti a dospělé prevence Pracovní návštěva NSPCC, násilí. (zleva) Marina Kováčová, Jarmila Knight 36

38 5. Administrativní pracovnice Jitka Hanušová Vystudovala gymnázium se specializací matematika, fyzika. Následujících deset let pracovala jako programátorka v pražském strojírenském podniku. Poté většinou vykonávala práci administrativně-organizačního charakteru. Po nabytí dostatečných znalostí z této oblasti, se stala ředitelkou obchodního zastoupení zahraniční strojírenské firmy. Poslední rok pracuje jako administrátorka projektů Sdružení linka bezpečí. Důležitou částí celého projektu byla vzájemná interdisciplinární spolupráce, která osvětlila řadu i kontroverzních témat v ochraně dětí a pomohla vytvořit náhled z pohledu různých profesí. Nezpochybnitelným výsledkem celého projektu je pokrok v umění vzájemné komunikace, která je nutným předpokladem pro jakoukoliv efektivní spolupráci 37

39 6. Zhodnocení výsledků projektu Distančního internetového vzdělávání se v rámci dalšího profesního vzdělávání zúčastnilo 200 účastníků z řad pracovníků Policie ČR, sociálních pracovníků, učitelů a pracovníků resortních ministerstev či metodických a řídících pracovníků zpětné vazby z evaluačního semináře Výsledky vyhodnocení evaluačního semináře konaného v sídle Vzdělávacího institutu ochrany dětí, o.p.s. Účastníci šetření Počet % Dotazník vyplnilo celkem Muž 2 12,5 Žena 14 87,5 Účastníci dle věku Počet % Věková kategorie Věková kategorie ,75 Věková kategorie ,5 Věková kategorie ,75 Účastníci dle povolání Počet % Policista/policistka 3 18,75 Učitel/ka 4 25 Sociální pracovník/pracovnice 2 12,5 Jiné 7 43,75 38

40 6. Hodnocení grafické úpravy webových stran (dle stupnice 1-5 jako ve škole) 1,32 Hodnocení obsahové stránky webových stran (dle stupnice 1-5 jako ve škole) 1,56 Rozšíření webových stránek Počet % ANO 4 25 NE 10 62,5 NEUVEDLO 2 12, zhodnocení distančního internetového vzdělávání Celkové hodnocení internetového vzdělávání (dle stupnice 1-5 jako ve škole) 1,06 Klady internetového vzdělávání: dostupnost informací souvisejících se studijním materiálem, rychlost přenosu informací, přizpůsobitelnost časovým možnostem studujícího, možnost diskuze prostřednictvím PC, volba vlastního tempa studia, studium ve zvoleném (tedy příjemném) prostředí, zpětná vazba rychlé ověření správnosti odpovědí, lepší koncentrace v domácím prostředí, snadná možnost sebevzdělávání. Zápory internetového vzdělávání: dílčí technické problémy, neosobnost, chybějící kontakt se zasvěcenou osobou. 39

41 7. Hodnotící zpráva Předkládaná práce Vzdělávacího institutu ochrany dětí, o.p.s. čítá 18 stran. Byla inspirována aktivitami Národní společnosti pro prevenci násilí na dětech ve Velké Británii, s níž Institut je v úzké spolupráci. Práce je určena především odborným pracovníkům, kteří se zabývají problematikou syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (CAN) a to jak ve státních tak nestátních organizacích. Dále je určena zaujatým laikům a dalším, kteří se zajímají o pomoc takto ubližovaným dětem. Navrhovaný text tento úkol splňuje a to jak po stránce obsahové tak metodické. Je rozčleněn do čtyř modulů či kapitol. Každý modul je zaměřen na jeden závažný okruh vytyčeného problému. První se zaměřuje na širokou problematiku péče o ohrožené dítě (na seznámení se s jednotlivými typy syndromu CAN a některými závažnými problémy s nimi spojenými). Významná je tu zmínka o správném výběru pracovníků pro péči o tyto děti, stejně tak vyjmenování řady mýtů a skutečností, vztahujících se k této oblasti. Druhý modul se věnuje jednotlivým formám syndromu CAN, jeho diagnostice rozlišování od jiných jevů. Důležité jsou zde vhodně uváděny charakteristické znaky jednotlivých forem ubližování dítěti. Třetí modul se zabývá povinnostmi odborných i laických pracovníků jak a kdy zakročit, zmiňuje i interdiciplinární aktivity, zaměřené na řešení těchto pro děti, rodinu a společnost tak závažných jevů. Důležitá jsou tu upozornění, jak postupovat s rodiči, kteří nevědí, co se s dítětem stalo, hlavně pak, zda ublížení dítěti byla náhoda, sportovní úraz či úmysl. Dále se autoři zabývají vlastními diagnostickými i terapeutickými postupy, jež musí být vždy interdisciplinárně vedeny. Čtvrtý modul se pak zabývá různými postupy pracovníků při zjištění syndromu CAN a poukazuje správně na dodržování všech zákonných předpisů, pracovního řádu a etických kodexů. Upozorňuje i na nebezpečí zlovolního osočení sociálních pracovníků nehodnými rodiči. Doporučuje vznik pracovních kodexů, jež jsou důležitým nástrojem pro vlastní ochranu jich samých. Vzdělávací program ochrany dětí velmi úspěšně zvládl celkovou problematiku CAN. Podal hutným, avšak velmi přesným způsobem daný problém a jeho řešení. A to co do jeho poznání v celé jeho šíři a nebezpečí, tak co do práce a spolupráce těch, kteří se ochranou dítěte před syndromem CAN zabývají a jsou profesionálně či osobním zaujetím připraveni pomáhat takovým dětem. V příloze recenzent vrací originál textu, který opatřil svými doplňky, vsuvkami a poznámkami, o nichž se domnívá, že jejich přijetím by se takto seriózní text dále obohatil. Oponent doporučuje předložený text po jeho úpravě publikovat. V praze den března 2007 Prof. MUDr. Jiří Dunovský, DrSc. 40

Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2006

Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2006 Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí, o. p. s. Obsah: 1. Úvodní slovo 2 2. Orgány 3 a/ Správní rada 3 b/

Více

Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2004

Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2004 Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí Obsah: 1. Úvodní slovo předsedkyně správní rady Jarmily Knight 2 2.

Více

Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí, o. p. s. Obsah: 1. Úvodní slovo 2 2. Orgány 3 a/ správní rada 3 b/

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2007 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2006 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

Koncept analyticko-koncepční práce v oblasti informační a poradenský systém

Koncept analyticko-koncepční práce v oblasti informační a poradenský systém Analyticko-koncepční studie Systémový rozvoj dalšího vzdělávání Koncept analyticko-koncepční práce v oblasti informační a poradenský systém Souhrnná zpráva dílčí části projektu Koncept. Projekt: Zadavatel:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 3 Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Více

Multidisciplinární spolupráce při řešení syndromu CAN v Plzeňském kraji. Metodické doporučení

Multidisciplinární spolupráce při řešení syndromu CAN v Plzeňském kraji. Metodické doporučení Multidisciplinární spolupráce při řešení syndromu CAN v Plzeňském kraji Metodické doporučení Metodické doporučení vzniklo díky projektu Nové poznatky v syndromu CAN a interdisciplinární spolupráce reg.

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

Systém náhradní péče o děti a mladistvé & následné péče o mladé lidi odcházející z náhradní péče v České republice

Systém náhradní péče o děti a mladistvé & následné péče o mladé lidi odcházející z náhradní péče v České republice Systém náhradní péče o děti a mladistvé & následné péče o mladé lidi odcházející z náhradní péče v České republice Situační analýza Autoři: Mgr. Jan Folda (editor), Doc. PhDr. Oldřich Matoušek, PhDr. Hana

Více

...MŠMT, č.j. 12295/2005-20 DOKONČENÍ Z MINULÉHO ČÍSLA. 13. Poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních (Gesce IPPP, odbor 24)

...MŠMT, č.j. 12295/2005-20 DOKONČENÍ Z MINULÉHO ČÍSLA. 13. Poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních (Gesce IPPP, odbor 24) ...MŠMT, č.j. 12295/2005-20 SOUBOR PEDAGOGICKO-ORGANIZAČNÍCH INFORMACÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY, ZÁKLADNÍ ŠKOLY, STŘEDNÍ ŠKOLY, KONZERVATOŘE, VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY, ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, JAZYKOVÉ ŠKOLY S PRÁVEM

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ZPRÁVA O 2013 SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Naše krédo Jsme přesvědčeni, že naší prvotní odpovědností je odpovědnost vůči lékařům, zdravotním sestrám a pacientům, vůči matkám a otcům a všem ostatním, kdo používají

Více

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných

Více

obsah Úvodní slovo ředitelky 1. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání - NOZV 2. Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách - CEKAS

obsah Úvodní slovo ředitelky 1. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání - NOZV 2. Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách - CEKAS Výroční zpráva 2013 obsah Úvodní slovo ředitelky 1. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání - NOZV 2. Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách - CEKAS 3. Středisko podpory poradenských

Více

METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství

METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství Metodika přípravy k pěstounství 2011 Poprvé

Více

SMĚRNICE O NÁHRADNÍ PÉČI O DĚTI

SMĚRNICE O NÁHRADNÍ PÉČI O DĚTI SMĚRNICE O NÁHRADNÍ PÉČI O DĚTI Rámec Organizace spojených národů Překonávání hranic v oblasti služeb a podpory pro děti a rodiny 2 SMĚRNICE O NÁHRADNÍ PÉČI O DĚTI MEZINÁRODNÍ SDRUŽENÍ SOS DĚTSKÝCH VESNIČEK

Více

2. Poskytněte, prosím, aktuální informace o přípravě anebo realizaci přehledného Národního akčního plánu pro realizaci Úmluvy.

2. Poskytněte, prosím, aktuální informace o přípravě anebo realizaci přehledného Národního akčního plánu pro realizaci Úmluvy. II. Odpovědi České republiky na předběžné otázky Výboru OSN pro práva dítěte v rámci projednání Třetí a čtvrté periodické zprávy ČR o plnění závazků plynoucích z Úmluvy o právech dítěte (CRC/C/CZE/3-4)

Více

Nevládní zpráva o plnění Úmluvy o právech dítěte v České republice

Nevládní zpráva o plnění Úmluvy o právech dítěte v České republice Nevládní zpráva o plnění Úmluvy o právech dítěte v České republice V zájmu dítěte, o.s. vzd@vzd.cz ve spolupráci s: Amalthea, o.s., Středisko náhradní rodinné péče, o.s., Sdružení SOS dětských vesniček

Více

METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY

METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY Podpora pro rodinu a dítě METODIKA SLUŽBY Podpora pro rodinu a dítě METODIKA SLUŽBY Podpora pro rodinu a dítě METODIKA SLUŽBY Podpora pro rodinu a dítě METODIKA SLUŽBY Podpora pro rodinu

Více

Porodné bude i na druhé dítě

Porodné bude i na druhé dítě Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 7/8 11. 7. 2014 ZAMĚSTNANOST Úzká spolupráce se zaměstnavateli v regionech přináší výsledky PENZE Kdy se vyplatí využít dobrovolné důchodové

Více

III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE

III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE Úvod Česká republika ratifikovala Evropskou chartu regionálních či menšinových

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. srpna 2008 do 31.

Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. srpna 2008 do 31. III. Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN za období od 1. srpna 2008 do 31. července 2014 Zpracoval ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

Druhá periodická zpráva o opatřeních přijatých k plnění závazků plynoucích z Úmluvy o právech dítěte

Druhá periodická zpráva o opatřeních přijatých k plnění závazků plynoucích z Úmluvy o právech dítěte Druhá periodická zpráva o opatřeních přijatých k plnění závazků plynoucích z Úmluvy o právech dítěte (za období od 1. ledna 1995 do 31. prosince 1999) I. OBECNÁ OPATŘENÍ V RÁMCI IMPLEMENTACE A. Úvod 1.

Více

Pokračování na str. 6

Pokračování na str. 6 z obsahu Zahrada hrou zvítězila v soutěži EDUína Ověřování kvality programů primární prevence Workshopy o vlastním hodnocení škol NSK pomáhá při rekvalifikacích Příloha: Chronologie událostí ve školství

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Analýza postojů pracovníků orgánů sociálně-právní ochrany dětí v Plzni v kontextu legislativních změn BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Barbora Šilhánková

Více