Závěrečná zpráva k projektu VZDĚLÁVÁNÍ V OCHRANĚ DĚTÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OCHRANĚ DĚTÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná zpráva k projektu VZDĚLÁVÁNÍ V OCHRANĚ DĚTÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OCHRANĚ DĚTÍ"

Transkript

1 VZDĚLÁVÁNÍ V OCHRANĚ DĚTÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OCHRANĚ DĚTÍ

2 Závěrečná zpráva k projektu Vzdělávání v ochraně dětí Obsah: 1. Úvodní slovo 3 2. Projekt Vzdělávání v ochraně dětí 4 3. Finanční zázemí projektu 5 Realizace projektu 1. odborný školení ve Velké Británii 6 2. překlady a tvorba studijních materiálů 8 3. webové stránky 8 evaluační seminář v České republice publikační činnost PR aktivity Personální zajištění projektu 5.1. nositelé projektu realizační tým Zhodnocení výsledků projektu 6.1. zpětné vazby ze seminářů zhodnocení distančního internetové vzdělávání Hodnotící zpráva O projektu a co dál 42 1

3 2

4 1. Úvodní slovo Otevíráte právě publikaci, na jejíchž stránkách bychom Vám rádi představili výsledky jednoletého projektu Vzdělávání v ochraně dětí. Dlouhodobě akceptováno jako priorita je začleňování profesionálů v ochraně dětí do interdisciplinárního celoživotního učení. Pokud chceme účinně ochránit děti, je potřeba, aby jednotlivé instituce jednaly ve vzájemné spolupráci. Proto spatřil světlo světa projekt Vzdělávání v ochraně dětí. Nositelem projektu je Sdružení Linka bezpečí, o.s. Partnery projektu jsou: Vzdělávací institut ochrany dětí, o.p.s., britská společnost NSPCC a slovenská nezisková organizace Slniečko. Projekt by ale nemohl vzniknout bez finanční podpory Evropské Unie, programu DAPHNE II. Díky této podpoře se realizační tým s partnery mohl v březnu 2006 pustit do řady aktivit, které jsou podrobně popsány na dalších stránkách této publikace. Všechny však směřovaly k jedinému cíli - vytvořit program dálkového internetové vzdělávání v ochraně dětí, který by co nejjednodušší formou osvětlil problematiku ochrany dětí a postupnými kroky s touto problematikou seznámil širokou škálu zaměstnanců státních i nestátních institucí. Vzdělávání mělo objasnit pojem týrání a zneužívání dětí, jak rozpoznat znaky týrání, jak předejít dalšímu týrání a jaké podniknout kroky v rámci naší legislativy. Jak se náš záměr podařil, můžete posoudit sami. Po přečtení této publikace Vás určitě napadne stejná myšlenka jako nás tím to přece nemůže skončit! Ano, i my víme, že projekt, který byl ukončen v březnu 2007, je teprve začátkem cesty a nemůže vyřešit všechny nedostatky a problémy, které se u nás na poli ochrany dětí vyskytují. Vzdělávací institut ochrany dětí, o.p.s. jako nástupní organizace, která převezme pokračování projektu, již podniká další kroky směřující k zavedení standardů ve vzdělávání v ochraně dětí a základního interdisciplinárního celoživotního učení do vzdělávání všech profesí, které přijdou do styku s dětmi v rámci svého povolání. Jarmila Knight, MIL Mgr. Jaroslava Hanušová 3

5 2. Projekt Vzdělávání v ochraně dětí V roce 2005 podalo Sdružení Linka bezpečí pod vedením J. Knight, MIL společně se svým dlouholetým anglickým partnerem NSPCC, Vzdělávacím institutem ochrany dětí o.p.s. a slovenským partnerem Slniečko žádost o podporu do komunitního programu DAPHNE II na projekt s názvem Vzdělávání v ochraně dětí. Obsahem projektu bylo vytvořit systém distančního internetové vzdělávání v ochraně dětí. Projekt byl schválen a doporučen k financování. Záměrem projektu bylo nastartovat novou etapu distančního internetové vzdělávání mezi pracovníky veřejné správy, pedagogy, vzdělávacími institucemi a pracovníky neziskových organizací. Zahraničním vzorem se stal e-learningový program NSPCC (Národní společnost prevence násilí na dětech), nejstarší britské charity v ochraně dětí. Vytčeného cíle mělo být dosaženo přeložením, prodiskutováním a upravením britského e-learningového modulového programu na odpovídající podmínky České a Slovenské republiky, vytvořením odpovídajícího e-learningového programu na webových stránkách a proškolením 150 odborníků z České republiky a 50 ze Slovenska. Projekt byl založen na principu školení školitelů. V první fázi bylo proškoleno realizačním týmem 20 školitelů základního týmu (15 Čechů a 5 Slováků). Každý účastník ze základního týmu měl poté následně proškolit dalších 10 osob z cílové skupiny. Důležitou částí celého projektu byla vzájemná interdisciplinární spolupráce, která osvětlila řadu i kontroverzních témat v ochraně dětí a pomohla vytvořit náhled z pohledu různých profesí. Nezpochybnitelným výsledkem celého projektu je pokrok v umění vzájemné komunikace, která je nutným předpokladem pro jakoukoliv efektivní spolupráci. 4

6 3. Finanční zázemí projektu Jednoletý projekt Vzdělávání v ochraně dětí mohl být realizován díky finanční podpoře Evropské Unie, komunitárního programu DAPHNE II. Cílem komunitárního programu je prevence a potlačování všech forem násilí na dětech, mladých lidech a ženách. Specifickým cílem je podpora nevládních a dalších organizací působících v této oblasti. Z projektů předkládaných ke schválení do programu DAPHNE II v roce 2005 za Českou republiku byl projekt Vzdělávání v ochraně dětí jedním z pěti, které ve výběrovém řízení uspěly a získaly finanční podporu. Nezpochybnitelným výsledkem celého projektu je pokrok v umění vzájemné komunikace, která je nutným předpokladem pro jakoukoliv efektivní spolupráci 5

7 Realizace projektu Z dvanáctileté zkušenosti Sdružení Linky bezpečí s více než sedmi miliony volání dětí víme, že většina účinné pomoci je v rukou dospělých. A to nejen rodičů, ale i učitelů, sociálních pracovníků, policistů, zdravotníků, prostě všech, kdo přijdou do kontaktu s dětmi. Velká většina z nich však ve chvíli, kdy se s takovou situací setká, ji nedokáže řešit. Ostatní evropské země měly a mají stejné problémy. Anglie, jejíž instituce, ať státní či neziskové se systémovou ochranou dětí zabývají již více než sto let, jsou v učení o ochraně dětí nejdále. A proto se realizační tým projektu inspiroval právě u nich a s jejich pomocí rozpracoval českou verzi e-learningového systému, založeného na nejjednodušších základních informacích o ochraně dětí, poukázal na mýty, které v této oblasti přetrvávají. V rámci interdisciplinární spolupráce připravil první stupeň vzdělávání, které má za cíl stanovit vědomostní standardy o ochraně dětí u všech, kdo s dětmi přicházejí do styku. Práce celého týmu včetně školitelského týmu složeného z nejrůznějších profesí učitelů, policistů, sociálních pracovníků vyústila do prvního e-learningového programu sestávajícího se ze čtyř modulů. Ale jak celý projekt probíhal 1. odborné školení ve Velké Británii Po četných diskuzích v období přípravy projektu a konzultacích s Evropskou Unií byl projekt schválen. V termínu navštívil realizační tým projektu školicí středisko National Training Centre v Leicesteru britské organizace National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC). Pracovníci NSPCC vysvětlili jejich systém školení různých profesí v ochraně dětí a jejich rozsáhlou nabídku školicích programů. Po zvážení všech pro a proti bylo vybráno základní e-learningové školení, které by shrnovalo všechny základní principy interdisciplinárního vzdělávání a tak by se mohlo stát základním standardem v ochraně dětí. Zároveň by bylo začátkem, na kterém lze stavět další profesní vzdělávání. Během této pracovní návštěvy byl realizační tým proškolen v principech distančního internetového vzdělávání v ochraně dětí a byla také prodiskutována technická problematika e-learningového školení, rozdílné metody, legislativní rámec a další odlišnosti. Účastníci školení si mohli vyzkoušet fungování a principy distančního internetového vzdělávání. 6

8 Zprava Una Fischer (NSPCC), Rebecca Harling (EduCare), William Baginsky (NSPCC), Jarmila Knight (VIOD) Zprava Una Fischer (NSPCC), Rebecca Harling (EduCare), William Baginsky (NSPCC), Jarmila Knight (VIOD), Alena Plšková (VIOD), Mariana Kováčová (Centrum Slniečko) 7

9 2. překlady a tvorba studijních materiálů Na pracovním setkání ve Velké Británii realizační tým převzal od pracovníků NSPCC podkladové materiály pro distanční internetové vzdělávání v problematice týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte. Materiály byly následně přeloženy do českého a slovenského jazyka. Ale toto byl jenom začátek. Cílem bylo vytvořit materiál, který by odpovídal českým a slovenským podmínkám. Práce na úpravě materiálů, přizpůsobení školení českým a slovenským podmínkám probíhaly průběžně, pravidelně se scházel realizační tým, probíhaly konzultace s odborníky. Při tvorbě materiálů se muselo řešit několik problémů. První odlišnost nastala již při pracovním jednání ve Velké Británii. V anglických materiálech se můžeme setkat se slovem zneužívání v širším kontextu v rámci násilí na dětech. V českých podmínkách je zneužívání spojováno pouze se sexuálním, pohlavním zneužíváním. Z tohoto důvodu bylo potřeba sjednotit základní terminologii. Další rozdílnost lze objevit v postavení a kompetencích neziskových organizací ve Velké Británii a v České republice či na Slovensku. 3. webové stránky Jedním z hlavních výstupů projektu byla tvorba webových stránek, kde by mohlo být realizováno distanční internetové vzdělávání v problematice týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte. Program nejen objasňuje problematiku týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte, ale jeho účelem je pomoci lidem určit, kdy by mohlo být dítě v nebezpečí. Obsahuje též akční plán s podrobnými kroky, podle kterého je možné postupovat, jestliže existují obavy o blaho dítěte. Na odborném semináři ve Velké Británie se realizační tým dohodl, že technickou správu stránek bude zajišťovat partner NSPCC, který zajišťuje technické provedení jejich internetového vzdělávání, společnost EduCare. Educare je společnost, se sídlem ve Velké Británii, která se specializuje na úspěšné předávání zásadních informací e-learningovou metodou. Bez ohledu na složitost předmětu vyděluje EduCare ze zajímavých informací fakta, která je potřeba znát. Prostřednictvím interakce ověřuje, že došlo k přijetí a pochopení sdělovaných informací, a díky tomu je učení měřitelné. Předávání informací je flexibilní a je k dispozici v papírové podobě i on-line, takže účastníci mohou k učení přistupovat a provádět je kdekoliv a kdykoliv. Základními kameny jsou moduly, kterými účastníci postupně prochází. Po úspěšném absolvování prvního modulu je zpřístupněn další modul. Výstupem celého školení je 8

10 certifikát, který obdrží úspěšní účastníci školení. Pro získání certifikátu je potřeba vyplnit testy, které jsou v každém modulu, v našem e-learningovém programu jsou to čtyři moduly. Přístup k testům je přístupný pouze pod přihlašovacím jménem a heslem na webových stránkách společnosti EDUCARE. Na stránkách Vzdělávacího institutu ochrany dětí, o.p.s. (www.educare.viod.eu.com) lze nalézt podkladové a studijní materiály k distančnímu vzdělávání v ochraně dětí. Každý program má tedy sadu vzdělávacích sestav nazvaných Moduly. Moduly jsou určeny k prostudování před tím, než se účastník dostane k vyplňování příslušných dotazníků. Každý program má příslušný dotazník. To, jak vysoké ohodnocení účastník obdrží při vyplňování dotazníku, přímo ovlivní úspěšné nebo neúspěšné ukončení programu. Dotazník obsahuje řadu otázek s několika možnostmi, vždy je však možné označit pouze jednu odpověď. Čtyři jednoduché kroky pro úspěšné absolvování programů: 1. Pečlivě si přečtěte každou stránku studijních modulů. 2. Vyplňte všechny jednotlivé dotazníky. Neodesílejte svou odpověď, dokud si nebudete jisti správností odpovědi. V případě pochybností můžete nahlédnout do obsahu modulu. 3. Získejte zpětnou vazbu ke svému skóre. Pokud získáte stanovený počet bodů nutný pro úspěšné absolvování modulu, získáte přístup k vysvětlení správných odpovědí. Pro úspěšné dokončení programu musíte mít prostudované všechny moduly a být úspěšný minimálně v 70 % u každého dotazníku. Pokud uspějete Budete si moci stáhnout soubor s vysvětlením odpovědí. Bude Vám umožněno si tento soubor vytisknout nebo uložit na svůj počítač nebo server. Současně budete moci procházet své uložené odpovědi, abyste mohli zjistit, na které otázky jste odpověděli nesprávně (pokud takové otázky existují) a proč byla Vaše odpověď nesprávná. Pokud neuspějete Postupujte dle pokynů na obrazovce. Bude Vám doporučeno, abyste si ještě jednou prošli studijní zdroje, než se znovu pokusíte o vyplnění dotazníku. 9

11 Často kladené dotazy Jaké jsou kritéria pro úspěšné absolvování? 1. Přečtení každé stránky všech studijních modulů. 2. Být úspěšný minimálně v 70 % v každém dotazníku. Kolikrát můžu dotazník vyplnit? Pokud nesplníte kritérium pro úspěšné absolvování dotazníku, bude Vám umožněn ještě jeden další pokus. Doporučujeme Vám projít si ještě jednou studijní zdroje, než se znovu pokusíte o vyplnění dotazníku. Pokud neuspějete ani na druhý pokus, bude Vaše absolvování neúspěšné. Pokud jsem úspěšně absolvoval/a dotazník, jak si projdu případné otázky, na které jsem odpověděl/a nesprávně? Po úspěšném vyplnění a absolvování dotazníku si budete moci stáhnout soubor s vysvětlením odpovědí. Bude Vám umožněno si tento soubor vytisknout nebo uložit na svůj počítač. Současně budete moci procházet své uložené odpovědi, abyste mohl/a zjistit, na které otázky jste odpověděl/a nesprávně (pokud takové otázky existují) a proč byla Vaše odpověď nesprávná. 10

12 evaluační seminář v České republice Po mnoha měsících diskuzí, úpravách materiálů, setkávání a školení školitelů, jak v České republice tak na Slovensku, se osmého února 2007 uskutečnil v sídle Vzdělávacího institutu ochrany dětí, o.p.s. evaluační seminář, na který přijeli jak zástupci NSPCC a Educare, tak základní tým školitelů z České a Slovenské republiky z řad učitelů, metodických či řídících pracovníků, pracovníků veřejné správy a neziskového sektoru. Cílem tohoto evaluačního semináře bylo prodiskutovat, popř. upravit výstupní studijní materiály a upravit webové stránky distančního internetového vzdělávání z různých úhlů pohledu. Byl zde také vytvořen prostor pro výměnu názorů a zkušeností odborníků zastupujících všechny zainteresované složky. Tento seminář byl neocenitelnou součástí pro zhodnocení účinnosti celého programu a jeho možného širokého využití v budoucnosti. V neposlední řadě dokázal, že práce celého týmu nebyla nazmar a že e-learningový modulový systém školení, má šanci se stát základním kamenem ve výuce o ochraně dětí. 11

13 Nejčastěji diskutované otázky k jednotlivým modulům. 1 MODUL 1: ÚVOD DO PROBLEMATIKY Diskuze: Nad problematikou komerčního sexuálního zneužívání sledování pornografických materiálů apod. Závěr: Pokud ponecháme dítě sledovat pornografické pořady, dopouštíme se zanedbávání (mravní výchovy). 2 MODUL 2: JAK ROZPOZNAT TÝRÁNÍ, ZNEUŽÍVÁNÍ A ZANEDBÁVÁNÍ DĚTÍ Diskuze: Zda je vhodné pokoušet se z dítěte získat více podrobností o týrání, zneužívání či zanedbávání, kterému bylo nebo je vystaveno? Zda budou odborníci souhlasit s tím, že informace, které jim dítě ohledně zneužívání sdělí, uchovají v tajnosti? Závěr: Není vhodné pokoušet se z dítěte získat více podrobností, neboť je důležité, aby dítě mohlo popsat událost vlastními slovy. Odborníci nemohou informace uchovat v tajnosti, musí to však dítěti vysvětlit. 3 MODUL 3: OHLAŠOVÁNÍ TÝRÁNÍ, ZNEUŽÍVÁNÍ ČI ZANEDBÁVÁNÍ DÍTĚTE Diskuze: Zda se osoba, která se hodnověrným způsobem dozvěděla, že jiný spáchal trestný čin týrání svěřené osoby či vraždu a tuto skutečnost neoznámila orgánu sociálně právní ochrany dětí či policii, dopustila protiprávního jednání. Závěr: Ano, osoba se dopustila protiprávního jednání. 4 MODUL 4: SPRÁVNÉ POSTUPY A PRAKTIKY Diskuze: K tomuto modulu neměl nikdo ze zúčastněných účastníků žádné námitky. Otázky, které se vztahovaly k internetovému vzdělávání: do programu zařadit situace z praxe možnosti řešení, více zmínit právní problematiku, na webových stránkách umožnit diskuzní stránky, zavést časový limit pro studium max. 1 měsíc, zvýšit kriterium úspěšnosti v programu na 80 %. 12

14 V čele (zleva) Una Fischer (NSPCC), William Baginsky (NSPCC), Jarmila Knight (VIOD) V čele (zleva) Candide Mcdonald (EduCare), Una Fischer (NSPCC), William Baginsky (NSPCC), Jarmila Knight (VIOD) 13

15 5. publikační činnost V rámci projektu Vzdělávání v ochraně dětí vznikly odborné publikace k problematice týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte. Účastníci projektu je získali zdarma. Odborné publikace vydané v rámci projektu: Modul 1: Úvod do problematiky V prvním modulu je vysvětlen pojem týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte, jeho formy a potenciální dopady na dítě. Modul 2: Jak rozpoznat týrání, zneužívání a zanedbávání dětí V tomto modulu se čtenář dozvěděl, jak rozpoznat znaky týrání, zneužívání či zanedbávání a jak zareagovat, když se mu dítě se svými problémy svěří. Modul 3: Ohlašování týrání, zneužívání či zanedbávání dítěte V tomto modulu se účastník dozvěděl, jaké další kroky učinit, pokud se mu dítě svěřilo, nebo pokud má podezření na týrání, zneužívání či zanedbávání dítěte, které Vás zatím neoslovilo. Zároveň bylo podrobně vysvětleno, jaké mechanismy se dají do pohybu v momentě, kdy obavy nahlásíte. Modul 4: Správné postupy a praktiky V tomto modulu byli čtenáři seznámeni se směrnicemi a zákonnou úpravou, která se týká této problematiky, a pomůžeme jim tak umístit přijatá opatření do širšího kontextu. Podívali jsme se také na to, jak se mohou organizace a jednotlivci pracující s dětmi bránit proti křivým nařčením a poznali jsme pokyny správných postupů a praktik pro jednotlivce i organizace, jejichž smyslem je chránit zájem dětí. Výše uvedené publikace jsou k nahlédnutí na webových stránkách 14

16 15

17 16

18 17

19 18

20 19

21 20

22 21

23 22

24 23

25 24

26 25

27 26

28 27

29 28

30 29

31 30

32 6. PR aktivity Ambicí projektu je zvýšit povědomí o distančním internetovém vzdělávání o problematice týraného, zneužívaného či zanedbávaného dítěte. Po skončení projektu převezme iniciativu v tomto směru Vzdělávací Institut ochrany dětí, o.p.s., který je zaměřen na vzdělávání dospělých a bude propagovat standardní vzdělávání ve všech profesích, které v rámci své práce přicházejí do styku s dětmi. 31

33 5. Personální zajištění projektu 5.1. nositelé projektu Nositelem projektu je Sdružení Linka bezpečí. Partnery projektu jsou: Vzdělávací institut ochrany dětí, o. p. s., nezisková organizace Slniečko ze Slovenska a britská společnost NSPCC. Sdružení Linka bezpečí Sdružení Linka bezpečí bylo založeno 1. září 199 Jeho posláním bylo a je pomáhat dětem a mladým lidem, kteří se ocitnou v obtížných životních situacích, ale též při jejich každodenních starostech a problémech. K naplňování tohoto poslání slouží linky krizové intervence, které Sdružení provozuje. Jsou to: Linka bezpečí Jde o linku telefonické krizové intervence, která funguje nepřetržitě 24 hodin denně od svého vzniku v roce 1994 a na níž se mohou zdarma dovolat děti a mladí lidé do 18 let, případně studenti do 26 let. Odborně vyškolení konzultanti jim zde poskytují podporu při řešení jejich problémů. Linka vzkazů domů Tato linka telefonické krizové intervence zahájila svůj provoz v září 2003 a je k dispozici zdarma dětem a mladým lidem, kteří jsou na útěku z domova či z ústavního zařízení, kteří byli z domova vyloučeni, nebo těm, kteří v důsledku vyhrocené situace doma či v ústavu o útěku vážně uvažují. Linka je schoopna poskytnout jim podporu a předávat jak jejich vzkazy rodičům a příbuzným, tak také obráceně vzkazy od rodičů a osob blízkých, kteří se chtějí kontaktovat se svým dítětem na útěku. Rodičovská linka Rodičovská linka poskytuje odborné telefonické poradenství rodičům, prarodičům a ostatním členům rodin, kteří potřebují poradit v otázkách týkajících se výchovy dětí. Funguje od dubna 2001 dvakrát týdně, ve vyhrazených odpoledních hodinách, výjimečný provoz je u ní zaveden ve dnech školního vysvědčení. Internetová linka Internetovou linku založilo Sdružení Linka bezpečí již v roce 2001, kdy se ukázalo, že internet se stane stále více používaným médiem při komunikaci dětí. Využívají ho ti, kteří dávají přednost internetové komunikaci před telefonickou, případně klienti pobývající dlouhodobě v zahraničí, anebo lidé se sluchovou vadou či vadou řeči. Na internetové lince pracují stejně jako na Lince bezpečí vyškolení konzultanti, kteří odpovídají na zaslané dotazy a pomáhají tazatelům při řešení jejich obtížných situací. Kontakt: Sdružení Linka bezpečí Ústavní 91/95, Praha 8 Bohnice Tel.:

34 5. Vzdělávací institut ochrany dětí (VIOD), o.p.s. Vzdělávací institut ochrany dětí, o.p.s. byl založen v květnu 2004 jako obecně prospěšná společnost, jejímž cílem je podílet se na ochraně dětí v ČR. Základním kamenem aktivit Vzdělávacího institutu ochrany dětí, o.p.s. je partnerství a multidisciplinární spolupráce při ochraně dětí a to jak s ostatními neziskovými organizacemi v ČR, tak se státní správou a se zahraničními partnery, od nichž institut přebírá jejich zkušenosti a know-how a snaží se zavádět jejich tzv. best practice do vzdělávacího systému ČR. Vzdělávací institut ochrany dětí, o.p.s. se podílel a podílí na řadě projektů: V letech 2004 a 2005 spolupracoval Vzdělávací institut ochrany dětí, o.p.s. na projektu Pracujeme společně na prevenci kriminality, jehož cílem bylo nastartovat novou etapu vzdělávání, spolupráce a výměny informací mezi policií, pracovníky justice, sociálními pracovníky, pedagogy, pracovníky neziskových organizací. V roce 2005 plnil Vzdělávací institut ochrany dětí, o.p.s. roli servisní organizace při realizaci projektu Vzdělávání inspektorů kvality v oblasti sociálních služeb, jehož nositelem bylo MPSV ČR. Vzdělávací institut ochrany dětí, o.p.s. je v letech 2006 a 2007 také partnerem v projektu Krizové intervence, jehož cílem je založení vzdělávacího střediska, v němž jsou realizovány výcviky v krizové intervenci. V letech 2005 až 2007 Vzdělávací institut ochrany dětí, o.p.s. realizuje projekt Vytvoření programu celoživotního interdisciplinární učení v ochraně dětí. Cílem projektu je vytvořit systém celoživotního učení v oblasti interdisciplinární spolupráce v ochraně dětí. Systém je akreditován MŠMT. Tvoří ho soubor témat, která se zabývají základními problémy ochrany dětí. 3. Kontakt: Vzdělávací institut ochrany dětí, o.p.s. U Pergamenky 3, Praha 7 Tel.: Centrum Slniečko Posláním neziskové organizace Centrum Slniečko, n.o. je poskytovaní prospěšných služeb a napomáhání k účinnému a komplexnímu řešení problematiky týraných, zneužívaných dětí a obětí domácího násilí. Nezisková organizace Centrum Slniečko, n.o. vznikla na základě rozhodnutí Valného shromáždění o.z. Slovenská nádej dieťaťa z původního nitranského pracoviště. 33

35 5. Mezi nejvýznamnější projekty patří: Centrum Slniečko specializované krizové centrum pro týrané, zneužívané děti a oběti domácího násilí. Ročně umístí a pomůže nastartovat nový život přibližně 50-ti klientům. Centrum prevence, poradenství pro oběti domácího násilí, v rámci kterého poskytuje sociální, právní, psychologické, speciálně-pedagogické poradenství obětem domácího násilí. Dětská linka záchrany anonymní, bezplatná telefonická krizová intervence pro děti s různými problémy. Dobrovolnický program speciální dobrovolnický programurčený pro týrané, zneužívané děti a oběti domácího násilí. Informační multimediální kampaně zaměřené na prevenci týraní, zneužívání dětí a domácího násilí. Mezi nejvýznamnější patří: 19. listopad Světový den prevence týrání dětí a Bitka vysvědčení nezmění! Vzdělávací aktivity vzdělávání dětí, dospělých a odborníků v problematice týraného, zneužívaného, zanedbávaného dítěte a násilí páchaného na dětech a ženách. Kontakt: Centrum Slniečko Mostná 34, Nitra - Slovenská republika tel: National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC) NSPCC je přední britská dobročinná organizace zabývající se ochranou dětí a prevencí násilí na dětech. Této činnosti se věnují již od roku 188 Posláním organizace je ukončit násilí na dětech. Jejich vizí je společnost, kde jsou všechny děti milovány, oceňovány a schopny využít svých schopností společnost, která nebude zneužívání dětí, ať již sexuální, fyzické či emocionální, ani jejich zanedbávání tolerovat. Základní hodnoty NSPCC jsou založeny na Úmluvě o právech dítěte Organizace spojených národů. Činnosti organizace vedoucí k ukončení násilí na dětech jsou následující: 180 pracovních týmů a projektů. bezplatná non-stop Linka ochrany dětí poskytující informace, rady a pomoc každému, jehož se bezpečí dětí týká a dále služba textového telefonu pro neslyšící a nedoslýchavé. veřejné vzdělávání s cílem zvýšit povědomí o zneužívání dětí, poskytnout radu a podpořit pozitivní rodičovství. 34

36 5. parlamentní kampaně s cílem přesvědčit politiky, aby problematiku dětí prosadili na pořad jednání. vzdělávání a poradenství v oblasti ochrany dětí pro organizace,které se věnují péči o děti, jejich ochraně a výchově. výzkum podstaty dětského zneužívání a jeho důsledků. informační zdroje ochrany dětí a příbuzných témat pro odborníky, tisk a širokou veřejnost. získávání finančních prostředků od jednotlivých dárců i institucí, jež představují 85% potřebných zdrojů. Kontakt: Hlavní administrativní sídlo NSPCC se nachází v Londýně Weston House, 42 Curtain Road, London EC2A 3NH realizační tým Vedoucí projektu Jarmila Knight, MIL Vystudovala obor tlumočnictví, překladatelství na Univerzitě Karlově v Praze a zakončila vzdělání diplomem na British Institute of Linguists v Londýně. Dvacet pět let pracovala v exportní oblasti ve Velké Británii. Je spoluzakladatelkou Sdružení Linky bezpečí dětí a mládeže a Vzdělávacího institutu ochrany dětí, o.p.s. Vedla již několik projektů podpořených Evropskou unií - například Práva dětí v soudním řízení, Podpora dětských práv, Terezín into Europe, Aby děti věděly. Aktivně se podílela jako koordinátorka na projektu Pracujeme společně na prevenci kriminality. Je předsedkyní představenstva Sdružení Linky bezpečí a správní rady VIOD. Je též čestnou členkou NSPCC (National Society for Prevention of Cruelty to Children) ve Velké Británii. 35

37 5. Koordinátor za českou republiku Mgr. Jaroslava Hanušová Vystudovala Zdravotně sociální fakultu Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích, obor Rehabilitační péče o postižené děti, dospělé a staré lidi. V současně době studuje doktorské studium na Jihočeské univerzitě - Zdravotně sociální fakultě. Pracuje jako odborná asistentka na Univerzitě Karlově v Praze Pedagogické fakultě a jako ředitelka Vzdělávacího institutu ochrany dětí. Je spoluřešitelkou grantu Ministerstva zahraničních věcí ČR. Má bohaté zkušenosti s administrativním vedením projektů podpořených Evropskou unií - například Podpora Dětských práv, Pracujeme společně na prevenci kriminality. V současné době vede dvouletý program Vytvoření programu celoživotního interdisciplinárního učení v ochraně dětí. Publikuje v odborných časopisech v oblasti problematiky týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte. Je spoluautorkou knihy Problematika dětských práv a komerčního sexuálního zneužívání u nás a ve světě. Koordinátor za slovesnou republiku Mgr. Mariana Kováčová Vystudovala Pedagogickou fakultu v Bratislavě, obor speciální pedagogika - vychovatelství. V současně době pracuje jako ředitelka neziskové organizace Centrum Slniečko, n.o. a jako externí pracovnice - asistentka na katedře psychologie FSV UKF v Nitře. Je autorkou projektu Dětské krizové centrum pro týrané, zneužívané děti a pro matky s dětmi oběti domácího násilí a koordinátorkou multimediální kampaně a veřejných sbírek. Je školitelkou preventivních programů pro děti a dospělé prevence Pracovní návštěva NSPCC, násilí. (zleva) Marina Kováčová, Jarmila Knight 36

38 5. Administrativní pracovnice Jitka Hanušová Vystudovala gymnázium se specializací matematika, fyzika. Následujících deset let pracovala jako programátorka v pražském strojírenském podniku. Poté většinou vykonávala práci administrativně-organizačního charakteru. Po nabytí dostatečných znalostí z této oblasti, se stala ředitelkou obchodního zastoupení zahraniční strojírenské firmy. Poslední rok pracuje jako administrátorka projektů Sdružení linka bezpečí. Důležitou částí celého projektu byla vzájemná interdisciplinární spolupráce, která osvětlila řadu i kontroverzních témat v ochraně dětí a pomohla vytvořit náhled z pohledu různých profesí. Nezpochybnitelným výsledkem celého projektu je pokrok v umění vzájemné komunikace, která je nutným předpokladem pro jakoukoliv efektivní spolupráci 37

39 6. Zhodnocení výsledků projektu Distančního internetového vzdělávání se v rámci dalšího profesního vzdělávání zúčastnilo 200 účastníků z řad pracovníků Policie ČR, sociálních pracovníků, učitelů a pracovníků resortních ministerstev či metodických a řídících pracovníků zpětné vazby z evaluačního semináře Výsledky vyhodnocení evaluačního semináře konaného v sídle Vzdělávacího institutu ochrany dětí, o.p.s. Účastníci šetření Počet % Dotazník vyplnilo celkem Muž 2 12,5 Žena 14 87,5 Účastníci dle věku Počet % Věková kategorie Věková kategorie ,75 Věková kategorie ,5 Věková kategorie ,75 Účastníci dle povolání Počet % Policista/policistka 3 18,75 Učitel/ka 4 25 Sociální pracovník/pracovnice 2 12,5 Jiné 7 43,75 38

40 6. Hodnocení grafické úpravy webových stran (dle stupnice 1-5 jako ve škole) 1,32 Hodnocení obsahové stránky webových stran (dle stupnice 1-5 jako ve škole) 1,56 Rozšíření webových stránek Počet % ANO 4 25 NE 10 62,5 NEUVEDLO 2 12, zhodnocení distančního internetového vzdělávání Celkové hodnocení internetového vzdělávání (dle stupnice 1-5 jako ve škole) 1,06 Klady internetového vzdělávání: dostupnost informací souvisejících se studijním materiálem, rychlost přenosu informací, přizpůsobitelnost časovým možnostem studujícího, možnost diskuze prostřednictvím PC, volba vlastního tempa studia, studium ve zvoleném (tedy příjemném) prostředí, zpětná vazba rychlé ověření správnosti odpovědí, lepší koncentrace v domácím prostředí, snadná možnost sebevzdělávání. Zápory internetového vzdělávání: dílčí technické problémy, neosobnost, chybějící kontakt se zasvěcenou osobou. 39

41 7. Hodnotící zpráva Předkládaná práce Vzdělávacího institutu ochrany dětí, o.p.s. čítá 18 stran. Byla inspirována aktivitami Národní společnosti pro prevenci násilí na dětech ve Velké Británii, s níž Institut je v úzké spolupráci. Práce je určena především odborným pracovníkům, kteří se zabývají problematikou syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (CAN) a to jak ve státních tak nestátních organizacích. Dále je určena zaujatým laikům a dalším, kteří se zajímají o pomoc takto ubližovaným dětem. Navrhovaný text tento úkol splňuje a to jak po stránce obsahové tak metodické. Je rozčleněn do čtyř modulů či kapitol. Každý modul je zaměřen na jeden závažný okruh vytyčeného problému. První se zaměřuje na širokou problematiku péče o ohrožené dítě (na seznámení se s jednotlivými typy syndromu CAN a některými závažnými problémy s nimi spojenými). Významná je tu zmínka o správném výběru pracovníků pro péči o tyto děti, stejně tak vyjmenování řady mýtů a skutečností, vztahujících se k této oblasti. Druhý modul se věnuje jednotlivým formám syndromu CAN, jeho diagnostice rozlišování od jiných jevů. Důležité jsou zde vhodně uváděny charakteristické znaky jednotlivých forem ubližování dítěti. Třetí modul se zabývá povinnostmi odborných i laických pracovníků jak a kdy zakročit, zmiňuje i interdiciplinární aktivity, zaměřené na řešení těchto pro děti, rodinu a společnost tak závažných jevů. Důležitá jsou tu upozornění, jak postupovat s rodiči, kteří nevědí, co se s dítětem stalo, hlavně pak, zda ublížení dítěti byla náhoda, sportovní úraz či úmysl. Dále se autoři zabývají vlastními diagnostickými i terapeutickými postupy, jež musí být vždy interdisciplinárně vedeny. Čtvrtý modul se pak zabývá různými postupy pracovníků při zjištění syndromu CAN a poukazuje správně na dodržování všech zákonných předpisů, pracovního řádu a etických kodexů. Upozorňuje i na nebezpečí zlovolního osočení sociálních pracovníků nehodnými rodiči. Doporučuje vznik pracovních kodexů, jež jsou důležitým nástrojem pro vlastní ochranu jich samých. Vzdělávací program ochrany dětí velmi úspěšně zvládl celkovou problematiku CAN. Podal hutným, avšak velmi přesným způsobem daný problém a jeho řešení. A to co do jeho poznání v celé jeho šíři a nebezpečí, tak co do práce a spolupráce těch, kteří se ochranou dítěte před syndromem CAN zabývají a jsou profesionálně či osobním zaujetím připraveni pomáhat takovým dětem. V příloze recenzent vrací originál textu, který opatřil svými doplňky, vsuvkami a poznámkami, o nichž se domnívá, že jejich přijetím by se takto seriózní text dále obohatil. Oponent doporučuje předložený text po jeho úpravě publikovat. V praze den března 2007 Prof. MUDr. Jiří Dunovský, DrSc. 40

Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů

Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Evropská 33, Praha 6 Předmět: Management Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů 15. listopadu 2005 Kulíková Daniela 2A SOP Molková Michaela Nováková Daniela

Více

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí SEMINÁŘ KE KOMUNITÁRNÍM PROGRAMŮM PARDUBICE, 5. DUBNA 2011 Mgr. Barbora Holušová Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality e-mail: barbora.holusova@mvcr.cz

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

Dítě v krizi Šance pro děti? XI. celorepublikový seminář s mezinárodní účastí akreditace MŠMT ČR Č.j.: 15 853 / 2006-25 293 3. 4.

Dítě v krizi Šance pro děti? XI. celorepublikový seminář s mezinárodní účastí akreditace MŠMT ČR Č.j.: 15 853 / 2006-25 293 3. 4. Dítě v krizi Šance pro děti? XI. celorepublikový seminář s mezinárodní účastí akreditace MŠMT ČR Č.j.: 15 853 / 2006-25 293 3. 4. června 2009, Zlín Vzdělání je pro všechny děti pokračování dlouhodobého

Více

3. Monitorovací období 01/03/10 31/05/10

3. Monitorovací období 01/03/10 31/05/10 3. Monitorovací období 01/03/10 31/05/10 Realizované klíčové aktivity Číslo klíčové aktivity 01 Inventarizace vstupů pro speciální vzdělávání Období realizace klíčové aktivity 1/3/2010-30/4/2010 Podrobný

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE

Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE 8 výukových hodin (akreditace MPSV) 1 500,- Kč (cena zahrnuje osvědčení pro účastníky a drobné občerstvení) Jednodenní akreditovaný seminář Specifika

Více

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz PERSEFONA, o.s. Komplexní služby obětem domácího násilí sexuálního zneužívání znásilnění Vzdělávání laické i odborné veřejnosti Analytická a publikační činnost Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise v programu Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci Partnerships. Za obsah prezentace ručí výhradně Slovo 21 a Evropská komise neodpovídá za

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2011 2012 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 10. prosince 2010. ÚVOD Národní akční program bezpečnosti

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ KANCELÁŘ MINISTRA Tiskové oddě lení Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit Tisková zpráva Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2015 2016 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 19. prosince 2014 Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

Závěrečná zpráva projektu. Aprobační rozšiřující studium pro učitele základních a. v environmentálních, informačních, komunikačních

Závěrečná zpráva projektu. Aprobační rozšiřující studium pro učitele základních a. v environmentálních, informačních, komunikačních Závěrečná zpráva projektu s názvem Aprobační rozšiřující studium pro učitele základních a středních škol Moravskoslezského kéh kraje v environmentálních, informačních, komunikačních a strojírenských oborech

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

OBSAH. Úvod. 2. Naděje v krizi a role pomáhajícího 2.1 Krizová intervence a problém kompetencí 2.2 Pomáhající prvního kontaktu a první pomoc v krizi

OBSAH. Úvod. 2. Naděje v krizi a role pomáhajícího 2.1 Krizová intervence a problém kompetencí 2.2 Pomáhající prvního kontaktu a první pomoc v krizi OBSAH Úvod 1. Bolesti a výzvy krize z různých úhlů pohledu 1.1 Filozofické základy vnímání krize 1.1.1 Fragmenty moderní filozofie 1.1.1.1 Naděje ve filozofii 1.2 Krize v psychologii 1.2.1 Zvládání obtížných

Více

Výcvikový vzdělávací program pro neziskový sektor v oblasti projektové přípravy dalšího profesního vzdělávání PROFI

Výcvikový vzdělávací program pro neziskový sektor v oblasti projektové přípravy dalšího profesního vzdělávání PROFI Název projektu: Výcvikový vzdělávací program pro neziskový sektor v oblasti projektové přípravy dalšího profesního vzdělávání PROFI Číslo smlouvy: CZ.04.1.01/3.3.06.1/0017 Tento projekt je spolufinancován

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 5. 2013 Datum ukončení realizace 31.

Více

SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci

SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci Děti a mládež: PRAHA - Linka bezpečí Hlavní město Praha působnost celá ČR, registrovaný poskytovatel sociálních služeb Sdružení Linka bezpečí, o.s.

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence PhDr. Julius Kopčanský 1. Komunitní plán (do r. 2006) Vznik magistrátní komise PK a PP již před rokem 2005 (jiné PS ale již existovaly) Práce

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Obsah: A.) Úvodní slovo předsedy správní rady Ing.Zdeňka Ertla. B.) Orgány: Správní rada Dozorčí rada. C.) Zpráva o činnosti

Obsah: A.) Úvodní slovo předsedy správní rady Ing.Zdeňka Ertla. B.) Orgány: Správní rada Dozorčí rada. C.) Zpráva o činnosti Obsah: A.) Úvodní slovo předsedy správní rady Ing.Zdeňka Ertla B.) Orgány: Správní rada Dozorčí rada C.) Zpráva o činnosti Zakládací aktivity Spolupráce s neziskovým sektorem Spolupráce s veřejným sektorem

Více

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz ICT NÁS BAVÍ Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015 www.vys-edu.cz Realizátoři projektu Společnost pro kvalitu školy, o. s., Ostrava Vysočina Education, Jihlava Zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

Základní informace o vzdělávacím kurzu

Základní informace o vzdělávacím kurzu Základní informace o vzdělávacím kurzu Číslo kurzu 9 Název kurzu SPECIFICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ODDĚLENÍ SPO Cílová skupina Pracovníci oddělení SPO Odborný garant Mgr. Miroslav Kappl tel.: 493331317,

Více

412/2006 Sb. VYHLÁŠKA

412/2006 Sb. VYHLÁŠKA 412/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 14. srpna 2006, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků Ministerstvo

Více

Počet nepřímých beneficientů projektu:

Počet nepřímých beneficientů projektu: Číslo rozhodnutí MŠMT 8551/2014 Název projektu Chceme dojít dále Název příjemce ZŠ Praha 3, Cimburkova 18/600 Adresa příjemce Cimburkova 18/600, 130 00 Praha 3 Osoba oprávněná jednat jménem příjemce Počet

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009 Ve Vsetíně, dne 29. ledna 2010 Adresa: Jiráskova 1817, 755 01 Vsetín, CZ www.dantien.webnode.cz dantienvsetin@gmail.com Telefon: +420 603 833 326 Základní údaje o

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

Alternativní metody vyučování nové možnosti.

Alternativní metody vyučování nové možnosti. ALTERNATIVNÍ METODY VZDĚLÁVÁNÍ NOVÉ MOŽNOSTI Akreditovaný vzdělávací kurz v rámci DVPP. Akreditace udělena od 23.4.2010 do 19.9.2013 Č.j.: 10458/2010-25-295 1. Název vzdělávacího programu: Alternativní

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Komunikace s institucemi Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2.

Více

Inovace systému kvality sociálních služeb

Inovace systému kvality sociálních služeb Individuální projekt Inovace systému kvality sociálních služeb Newsletter 29 říjen 2014 Aktuální dění v realizaci veřejné zakázky najdete na webu MPSV, odkaz http://www.mpsv.cz/cs/11748. Ohlédnutí za Metodickými

Více

SNOEZELEN KONCEPT VZDĚLÁVÁNÍ, KONZULTACE, SUPERVIZE, NÁVRHY, DESIGN A REALIZACE. www.bazalsnuz.cz

SNOEZELEN KONCEPT VZDĚLÁVÁNÍ, KONZULTACE, SUPERVIZE, NÁVRHY, DESIGN A REALIZACE. www.bazalsnuz.cz SNOEZELEN KONCEPT VZDĚLÁVÁNÍ, KONZULTACE, SUPERVIZE, NÁVRHY, DESIGN A REALIZACE www.bazalsnuz.cz SNOEZELEN PROSTŘEDÍ NA KLÍČ OD NÁVRHU PO REALIZACI VČETNĚ ZAŠKOLENÍ PERSONÁLU MASARYKOVA UNIVERZITA BRNO

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

ŠETŘENÍ V OBLASTI VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PRACOVNÍKŮ ČINNÝCH V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

ŠETŘENÍ V OBLASTI VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PRACOVNÍKŮ ČINNÝCH V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Prostějov 22.7.2010 ŠETŘENÍ V OBLASTI VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PRACOVNÍKŮ ČINNÝCH V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Občanské sdružení LIPKA 1.5.2010 zahájilo realizaci dvouletého projektu OP LZZ "Celoživotním vzděláváním

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Ústava ČR a Listina základních lidských práv a svobod Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Vzdělávací programy V této

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD:

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD: Obecní úřad Bříza je v souladu s ustanovením 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, (dále jen zákon o SPOD) orgánem sociálně-právní ochrany. Výkon sociálně-právní ochrany

Více

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu)

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno 616 00 Metodik prevence : Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Cíl: 1. vytvoření krizového plánu pro řešení

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

Komponenta specifická primární prevence. Popis jednotlivých základních kroků a činností

Komponenta specifická primární prevence. Popis jednotlivých základních kroků a činností Komponenta specifická primární prevence Popis jednotlivých základních kroků a činností duben 2011 1. Východiska Vycházíme z toho, že mezi hlavní kriteria efektivní primární prevence patří dobrá znalost

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy PhDr. Helena Úlovcová Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II

Více

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3.1 Výběr a výchova učitelů autoškol (jejich předpoklady, odbornost a vzdělání) Zákon 247/2000 Sb. v pozdějším znění specifikuje podmínky pro udělení profesního

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Analýza nabídky a zhodnocení vzdělávacího potenciálu dalšího vzdělávání v krajích POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Setkání se zástupci krajů * Beroun 2005 1 Lisabon: podporovat sdružování a vzájemnou spolupráci

Více

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě VYTVOŘENÍ INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU PÉČE O DÍTĚ V okamžiku, kdy sociální pracovnice a přizvaní odborníci a organizace dokončili

Více

Finanční vzdělávání jeden z klíčových cílů Aliance proti dluhům

Finanční vzdělávání jeden z klíčových cílů Aliance proti dluhům Finanční vzdělávání jeden z klíčových cílů Aliance proti dluhům Radek Jiránek zástupce ředitelky odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra ČR Aliance proti dluhům vznikla v květnu 2011 zakladatelé

Více

4. Modul č. 1 Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

4. Modul č. 1 Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Termín realizace projektu : 1.květen 2010 30.duben 2012 Klíčové aktivity projektu : 1. Organizační, personální a technické zázemí projektu 2. Zabezpečení publicity projektu 3. Oslovení cílové skupiny -

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2014 Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců,

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

Projekt: Bezpečná síť. Tranzitní péče, jako systematický nástroj zapojení dětí do rozhodovacích procesů

Projekt: Bezpečná síť. Tranzitní péče, jako systematický nástroj zapojení dětí do rozhodovacích procesů Projekt: Bezpečná síť Tranzitní péče, jako systematický nástroj zapojení dětí do rozhodovacích procesů Datum zahájení realizace projektu: 1.1.2015 Datum ukončení projektu: 29.2.2016 Školení metod komunikace

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Klíčové aktivity realizované v Karlovarském kraji

Klíčové aktivity realizované v Karlovarském kraji Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Klíčové aktivity realizované v Karlovarském kraji Karlovy Vary, dne 08.10.2012 Klíčové aktivity projektu 1) Návrh optimalizace

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK

Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK Předem Vám děkujeme za vyplnění následující otázek. Věnujte, prosíme, patřičnou pozornost i poznámkám pod zněním otázek. realizační tým

Více

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2014

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2014 Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2014 Příloha k průběžné zprávě za rok 2014 Číslo projektu: TD020138 Název projektu: Optimalizace procesu nákupu externích poradenských služeb

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2013 2014

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2013 2014 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2013 2014 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 14. prosince 2012. Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

Průzkum podmínek studia studentů se zdravotním handicapem. na vysokých školách v ČR 2009

Průzkum podmínek studia studentů se zdravotním handicapem. na vysokých školách v ČR 2009 Průzkum podmínek studia studentů se zdravotním handicapem na vysokých školách v ČR 2009 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Říjen 2009, Praha 1 Úvod Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové (VDV) pomáhá lidem,

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: Smlouva o partnerství uzavřená podle 51 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku,

Více

Standardy kvality pro OSPOD

Standardy kvality pro OSPOD 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své spádové oblasti. 1b Doba výkonu sociálně-právní

Více

Mgr. Petr Spurný RESOCIA o.s.

Mgr. Petr Spurný RESOCIA o.s. Mgr. Petr Spurný RESOCIA o.s. Rezort školství: - Škola prevence, diagnostika, poradenství, hodnocení a ovlivňování chování - Školská poradenská zařízení (PPP, SPC) - Zařízení preventivně výchovné péče

Více

Akademické centrum poradenství a supervize Shrnutí dvou let činnosti Pavel Humpolíček Představení projektu Projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státním rozpočtem České republiky

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2010 Výroční zpráva o činnosti Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců, o.s. IČO:

Více