KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP STRAKONICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP STRAKONICE"

Transkript

1 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP STRAKONICE Pracovní verze k připomínkování - bez závěrečné korektury PRO OBDOBÍ: Realizátor projektu: Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP Partner projektu: Město STRAKONICE Tento projekt Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

2 OBSAH 1 Organizace a průběh plánování Základní informace o projektu Organizační zajištění akce Průběh komunitního plánování Analytická část Sociodemografická analýza ORP Strakonice Průzkum názorů Široké veřejnosti anketa Průzkum mezi zadavately Analýza sociálních služeb na území ORP strakonice Analýzy potřeb zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů Vymezení cílových skupin Swot analýzy Strategická část Vize Stručný přehled priorit, opatření a aktivit PRIORITA 1 - Udržení systému poskytovaných služeb PRIORITA 2 - Zkvalitnění stávajících sociálních služeb PRIORITA 3 - Rozvoj sociálních služeb PRIORITA 4 - Zajištění doprovodných oblastí PRIORITA 5 Všeobecná podpora rozvoje sociálních služeb... 75

3 Vážení, v roce 2009 se město Strakonice rozhodlo zahájit proces komunitního plánování sociálních služeb. Je to proces, v jehož rámci se komunita (společenství lidí žijících na určitém území) chce dostat ze současné situace do budoucnosti, která by lépe vyhovovala občanům. Plánování je cestou ze současnosti do místa pojmenovaného dohodnutá budoucnost. Je to metoda, která klade důraz na zapojování všech, kterých se zpracovávaná oblast týká, na dialog a vyjednávání a na dosažení výsledku, který je přijat a podporován většinou účastníků. Proces se realizuje v rámci projektu Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Strakonice, který je tvořen 69 obcemi. Cílem byla podpora místního partnerství a vypracování komunitního plánu sociálních služeb, který pomůže zabezpečit občanům potřebné sociální služby a který bude kvalitním podkladem pro aktualizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje. Do procesu se zapojila velká část obyvatel Strakonicka. Spolupracovali při přípravě analýz a jako respondenti se účastnili různých průzkumů. V období přípravy návrhové části plánu se v pracovních skupinách scházeli zadavatelé, poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb a společně připravili záměry, které jsou obsaženy v tomto dokumentu. Cílem záměrů je udržet a zkvalitnit systém sociálních služeb, který v maximální možné míře povede ke snížení sociální izolace lidí s handicapem. Realizace plánu zároveň ušetří finanční prostředky, protože peníze se budou vynakládat jen na udržení nebo zřizování těch sociálních služeb, které jsou pro občany doopravdy potřebné. Děkuji všem, kdo se do komunitního plánování zapojili a přispěli tak k vytvoření tohoto dokumentu a v souvislosti s tím i k udržení, zkvalitnění a rozvoji sociálních a doprovodných služeb na Strakonicku. Věřím, že se nám společnými silami podaří navržené záměry uskutečnit. podpis

4 1 ORGANIZACE A PRŮBĚH PLÁNOVÁNÍ 1.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU Název projektu: Komunitní plánování sociálních služeb ORP Strakonice (KPSS-ST Strakonice) Realizováno v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, globální grant CZ.1.04/ Financováno z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Území: Správní obvod obce s rozšířenou působností Strakonice (69 obcí). V tomto dokumentu je území označováno jako Strakonicko. Období realizace: září 2010 prosinec 2011 Cíle projektu: Všeobecným cílem projektu je podpora začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením cestou zajištění dostupnosti sociálních služeb. Specifickými cíli projektu je vytvoření místního partnerství na území ORP Strakonice a vypracování komunitního plánu sociálních služeb, stěžejní partnerství bude realizováno mezi zadavateli, poskytovateli a uživateli sociálních služeb, do procesu je zapojena širší veřejnost. Hlavním výstupem z procesu plánování je komunitní plán sociálních služeb, který přispěje k podpoře a vytvoření podmínek pro rozvoj a udržitelnost sociálních služeb, které budou reagovat na skutečné potřeby občanů Strakonicka. Dalším výstupem projektu bude katalog poskytovatelů sociálních služeb, který přispěje k informovanosti občanů o dostupnosti služeb. Potřebnost projektu: Potřebnost projektu vyvstala ze skutečnosti, že území ORP Strakonice jako celek nemá v současné době zpracovaný plán rozvoje sociálních služeb, v regionu doposud není systém sociálních služeb koordinován pro celé území, Město Strakonice jako spádové centrum regionu tuto problematiku řeší do značné míry odděleně pouze pro potřeby obyvatel města. Na území jak města Strakonice tak ORP žijí osoby v nepříznivé sociální situaci, některé skupiny osob jsou sociálně vyloučené, resp. jsou ohroženy sociálním. Stávající systém sociálních služeb v území není postaven na potřebách uživatelů, v důsledku toho neumožňuje dostatečnou dostupnost a zajištění odpovídají kvality a rozsahu sociálních služeb v regionu pro osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením.

5 1.2 ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ AKCE Realizátor projektu: Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP, Sídlo: Archiváře Teplého 102, Malenice Partner projektu: Město Strakonice Sídlo: Velké náměstí 2, Strakonice I., Organizační struktura komunitního plánování na Strakonicku Řídící tým Realizátor: CHANCE IN NATURE LAG Partner: Město Strakonice Pracovní skupina 1 "Podpora seniorů a osob se zdravotním postižením" Pracovní skupina 2 "Podpora rodiny, mládeže a dětí" Pracovní skupina 3 "Podpora osob v krizi" Pracovní skupina 4 "Podpora osob ohrožených závislostmi" Řídící tým projektu Řídící skupina koordinuje proces komunitního plánování Členové: Josef Bláhovec PhDr. Ivana Říhová Mgr. Michal Novotný Mgr. Lenka Vysoká Ing. Karel Seknička Mgr. Daniel Randák Ing. Miluše Balková zástupce realizátora zástupce partnera zástupce Městského úřadu Strakonice, strategický rozvoj zástupce Městského úřadu Strakonice, sociální odbor Městský ústav sociálních služeb Strakonice Občanské sdružení PREVENT Občanské sdružení FOKUS Písek

6 Mgr. Martin Karas Helena Bartáčková Mgr. Petra Jindrová (Krejsová) Olga Medlínová, DiS. Mgr. Štefan Schwarc Michal Němec Dětské centrum Jihočeského kraje Azylový dům Městského ústavu sociálních služeb Strakonice koordinátor pracovní skupiny Podpora osob v krizi koordinátor pracovní skupiny Podpora seniorů a osob se zdravotním postižením koordinátor pracovní skupiny Podpora rodiny, mládeže a dětí koordinátor pracovní skupiny Podpora osob ohrožených závislostmi Realizační tým: Realizační tým zajišťoval činnosti spojené s procesem plánování sociálních služeb. Členové: Mgr. et. Bc. Jana Benešová, DiS koordinátorka projektu Mgr. Ludmila Kolářová metodik projektu Mgr. Iveta Frková administrativní pracovník Jana Dolanská administrativní pracovník Bc. Daniel Rosecký (CpKP Jižní Čechy) supervizor Josef Bláhovec člen řídícího týmu, zástupce realizátora, zástupce zadavatelů PhDr. Ivana Říhová člen řídícího týmu, zástupce partnera, zástupce zadavatelů Mgr. Michal Novotný člen řídícího týmu, zástupce Městského úřadu Strakonice, strategický rozvoj Mgr. Lenka Vysoká člen řídícího týmu, zástupce Městského úřadu Strakonice, sociální odbor Ing. Karel Seknička člen řídícího týmu, Městský ústav sociálních služeb Strakonice Mgr. Daniel Randák člen řídícího týmu, Občanské sdružení Prevent Mgr. Petra Jindrová člen řídícího týmu, koordinátor pracovní skupiny Podpora osob (Krejsová) v krizi Olga Medlínová, DiS. člen řídícího týmu, koordinátor pracovní skupiny Podpora seniorů a osob se zdravotním postižením Mgr. Štefan Schwarc člen řídícího týmu, koordinátor pracovní skupiny Podpora rodiny, mládeže a dětí Michal Němec člen řídícího týmu, koordinátor pracovní skupiny Podpora osob ohrožených závislostmi

7 Pracovní skupiny Pracovní skupiny jsou týmy dobrovolníků (zástupci zadavatelů, uživatelů a poskytovatelů sociálních služeb a zástupci veřejnosti). Každá pracovní skupina měla vedoucího koordinátora, který byl zároveň členem Řídícího týmu. V rámci Komunitního plánování sociálních služeb na Strakonicku byly zformovány tyto čtyři pracovní skupiny, každá z nich řešila jednu oblast: Podpora seniorů a osob se zdravotním postižením Podpora rodin, dětí a mládeže Podpora osob v krizi Podpora osob ohrožených závislostmi. Každá pracovní skupina byla proškolena o komunitním plánování sociálních služeb. V průběhu činnosti těchto skupin byla definována cílová skupina, zpracovány SWOT analýzy a návrhy opatření a aktivit plánu. Pracovní skupina Podpora seniorů a osob se zdravotním postižením a pracovní skupina Podpora osob ohrožených krizí se sešly celkem pětkrát. Pracovní skupina Podpora rodiny, mládeže a dětí měla dohromady sedm jednání. Pracovní skupina Podpora osob ohrožených závislostmi se setkala čtyřikrát. Členové pracovních skupin se účastnili veřejného projednání a aktivního připomínkování komunitního plánu. Členové pracovních skupin Pracovní skupina Podpora seniorů a osob se zdravotním postižením Koordinátor pracovní skupiny: Olga Medlínová, DiS. Bc. Marie Kadochová Drahuška Kolářová Mgr. Jana Slepičková Anna Pichlíková Dana Bednaříková Karel Uhlík Hana Petrovcová Marie Komanová Domácí péče Českého červeného kříže, o.p.s. Centrum pro zdravotně postižené JčK, o.s. Charita Malenice Dům s pečovatelskou službou Radomyšl Charita Malenice Uživatel Domov pro seniory - Lidická Pečovatelská služba - Strakonice

8 Mgr. Magdalena Klečková Mgr. Lenka Vysoká Karel Seknička PhDr. Ivana Říhová Helena Turková Marie Lešková Václav Mareš František Wolf Danuška Čížková Helena Mocová Linhartová Alena Šmídová Václav Moravec Jana Trávníčková Slavomil Trávníček Pavla Voráčková Petra Romová Ladislav Černý Marcela Vacková Josef Bláhovec Karel Petrlík Mgr. Jaroslava Hrušovská Ivana Ondřišová Lenka Veselá Pavlína Wolfová Zuzana Černochová Věra Brejchová Veronika Příhodová Jan Rublík Martina Božková Domov pro seniory - Rybniční Městský úřad Strakonice Městský ústav sociálních služeb Strakonice Město Strakonice Oblastní Charita Strakonice Uživatel Uživatel Uživatel Uživatel Český červený kříž Uživatel Uživatel Uživatel Uživatel Městský ústav sociálních služeb Strakonice, Domov pro seniory Lidická Městský ústav sociálních služeb Strakonice, Domov pro seniory Rybniční Uživatel Česká maltézská pomoc Obec Malenice, O.S. Chance in nature - LAG Uživatel Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek Klub seniorů Cehnice Centrum pro zdravotně postižené JK, o.s. Veřejnost, studentka Teologické fakulty JČU Veřejnost, studentka Teologické fakulty JČU Domácí péče Českého červeného kříže, o.p.s. Uživatel Uživatel Sdružení zdravotně postižených Strakonice

9 Pracovní skupina Podpora rodin, dětí a mládeže Koordinátor pracovní skupiny: Štefan Schwarc Hana Kadlecová Lucie Dávidová Lukáš Urbánek Zdeněk Rod Mgr. Petra Tůmová Josef Bláhovec Mgr. Jitka Hajnová Ing. Miloslav Pileček Mgr.Emanuel Pavelka Iva Šrámková Petra Bečvářová Mgr. Marie Kochová Mgr. Jana Rohová Mgr. Jitka Vápeníková Ing. Petra Staňková Hana Častová Svítivá PhDr. Ivana Říhová Ing. Milada Brejchová Mgr. Marie Štorková Ing. Petra Staňková Dr. Ludmila Jelínková Lenka Hlaváčová Martina Gerčáková Irena Bublíková Oldřich Novák Marie Kalbáčová Veřejnost, studentka - sociální práce Veřejnost Veřejnost Veřejnost Veřejnost Obec Malenice, Chance in nature-lag Pedagogicko -psychologická poradna Strakonice Střední škola řemesel Strakonice Střední škola řemesel Strakonice Dům dětí a mládeže Strakonice Oblastní charita Strakonice Speciální pedagogické centrum Základní škola Františka Ladislava Čelakovského Mateřské centrum Beruška Strakonice Mateřské centrum Beruška Strakonice O.S. Malenčtí Broučci Město Strakonice Úřad práce Strakonice Úřad práce Strakonice Mateřské centrum Beruška Strakonice Dyscentrum Klub Mana Klub Mana Středisko výchovné péče při Dětském diagnostické ústavu Homole PPP Strakonice Úřad práce Strakonice

10 Pracovní skupina Podpora osob v krizi Koordinátor pracovní skupiny: Mgr. Petra Jindrová (Krejsová) Vlasta Hucková Ladislav Hadrava Mgr. Lenka Vysoká Hana Kostlivá Hana Lukešová Kateřina Hronková Miroslava Benediktova Jitka Štětková Josef Kubovec Mgr. Michal Novotný Helena Bartáčková Lenka Čadová Václav Moravec Josef Bláhovec Marie Silovská Ing. Milada Brejchová PhDr. Ivana Říhová Veřejnost Veřejnost Městský úřad Strakonice Psychiatrická léčebna Lnáře Veřejnost Probační a mediační služba Probační a mediační služba Manželská a předmanželská poradna Strakonice Veřejnost Městský úřad Strakonice Azylový dům - MěÚSS Strakonice Veřejnost Uživatel Obec Malenice, Chance in nature - LAG Azylový dům - MěÚSS Strakonice Úřad práce Strakonice Město Strakonice

11 Pracovní skupina Podpora osob ohrožených závislostmi Koordinátor pracovní skupiny: Michal Němec Jana Janoutová Hana Zlochová Mgr. Lenka Vysoká PhDr. Ivana Říhová Martin Zajíček Mgr. Daniel Randák Josef Bláhovec Miroslav Vávra Zdeněk Němec Jana Šobotníková Městská policie Městský úřad Strakonice Městský úřad Strakonice Město Strakonice O.S. Prevent O.S. Prevent Chance in nature LAG, obec Malenice Policie ČR Policie ČR Veřejnost

12 1.3 PRŮBĚH KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ HARMONOGRAM AKTIVIT KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ Vypracování metodik a základních dokumentů pro plánování sociálních služeb v území Zpracování analytických podkladů pro vytvoření KPSS Informování a zapojování veřejnosti do plánování sociálních služeb v území září 2010 únor 2011 září 2010 červen 2011 září 2010 prosinec 2011 Jednání řídícího týmu září 2010 prosinec 2011 Veřejná projednání 1. veřejné projednání 23. listopadu veřejné projednání listopadu 2011 Supervize a hodnocení září 2010 prosinec 2011 Zpracování strategie rozvoje sociálních služeb Zpracování katalogu poskytovatelů sociálních služeb březen 2011 listopad 2011 červen 2011 prosinec 2011 Jednání pracovních skupin leden 2011 červen 2011 Projednání KPSS místními Samosprávami říjen 2011 listopad Vypracování metodiky KPSS Byla vypracována metodika pro plánování sociálních služeb na území Strakonicka. Metodika vychází z Metodik pro plánování sociálních služeb a z Kritérií kvality plánování sociálních služeb, reflektuje místní specifika a zohledňuje soulad s krajským plánem rozvoje sociálních služeb. Na počátku realizace projektu byla vytvořena základní listina Komunitního plánování sociálních služeb na Strakonicku (Statut) a byly přijaty jednací řády řídící skupiny a pracovních skupin. 2. Zpracování analytických podkladů pro vytvoření komunitního plánu sociálních služeb Pro potřeby komunitního plánování sociálních služeb byly zpracovány tyto analýzy: Sociodemografická analýza území ORP Strakonice Průzkum názorů široké veřejnosti - výstup z ankety Analýza sociálních služeb včetně finančních toků - popis sociálních služeb na území ORP Strakonice

13 Analýza potřeb zadavatelů sociálních služeb - výstup z průzkumu názorů starostů obcí Analýza potřeb poskytovatelů sociálních služeb - popis problémů a plánů poskytovatelů Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb Vyhodnocení průzkumu u uživatelů sociálních služeb domovy pro seniory Vyhodnocení průzkumu u uživatelů sociálních služeb pečovatelská služeb Vyhodnocení průzkumu u uživatelů sociálních služeb osobní asistence Vyhodnocení průzkumu u uživatelů sociálních služeb osoby s duševním onemocněním SWOT analýzy zaměřené na čtyři řešené oblasti (Podpora seniorů a osob se zdravotním postižením, Podpora rodin, dětí a mládeže, Podpora osob v krizi, Podpora osob ohrožených závislostmi). Tato kapitola obsahuje stručné výstupy z jednotlivých analýz. Kompletní analýzy jsou dostupné v elektronické podobě na Zpracování strategie rozvoje sociálních služeb pro území ORP Strakonice V listopadu 2011 byl zkompletován "Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice. Komunitní plán sociálních služeb byl připomínkován na veřejném projednání, které se uskutečnilo 22. listopadu Plán byl/bude předložen samosprávám všech obcí k přijetí/vzetí na vědomí. Všechny výstupy z projektu jsou vydány na CD ROMu s názvem Komunitní plánování sociálních služeb na Strakonicku. CD ROM obsahuje mimo Komunitního plánu sociálních služeb ORP Strakonice, také kompletní znění veškerých analýz, které byly realizovány v rámci projektu a elektronickou verzi Katalogu poskytovatelů sociálních služeb. 4. Zpracování katalogu poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice V rámci projektu byl vydán Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku. Tento katalog byl představen veřejnosti na veřejném projednání a byl šířen po území Strakonicka prostřednictvím jednotlivých obcí, poskytovatelů sociálních služeb, úřadů a dalších subjektů. Tištěná verze katalogu byla doplněna verzí elektronickou, zveřejněnou na webových stránkách města Strakonice (www.strakonice.eu), realizátora (www.chanceinnature.cz) a webových stránkách obcí, poskytovatelů sociálních služeb a dalších subjektů. Elektronická verze Katalogu poskytovatelů sociálních služeb Strakonicka je součástí CD ROMu s výstupy komunitního plánování na Strakonicku.

14 5. Informování a zapojování veřejnosti do plánování sociálních služeb v území. V průběhu projektu probíhalo cílené informování veřejnosti o sociálních službách a o komunitním plánování sociálních služeb. Pro tyto účely byl sestaven plán informační kampaně. V první fázi plánování (období do 1. veřejného projednání v listopadu) byla informační kampaň zaměřena na informování veřejnosti, uživatelů, poskytovatelů sociálních služeb a zástupců obcí o procesu komunitního plánování a možnostech, jakým se do něj zapojit. V období činnosti pracovních skupin (leden 2011 červen 2011) se informační kampaň zaměřovala na informování veřejnosti, uživatelů, poskytovatelů sociálních služeb o probíhajících pracovních skupinách, termínech a místech konání. V závěru procesu komunitního plánování byla informační kampaň zaměřena na povědomost veřejnosti, obcí, poskytovatelů sociálních služeb a dalších o vzniklých výstupech - Komunitním plánu sociálních služeb a Katalogu poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku. 6. Jednání řídícího týmu: Řídící tým měl kompetence zejména v následujících oblastech: koordinace tvorby plánu rozvoje sociálních služeb projednání a schvalování metodických postupů, interních předpisů (např. jednací řád) a dokumentů zpracovaných v průběhu plánování sociálních služeb připomínkování průběžných výstupů projektu schvaluje finální znění vize, stanovuje prioritní oblasti a opatření v rámci KPSS na základě zpracovaných analytických výstupů a výstupů z jednání pracovních skupin schvaluje obsah finálních výstupů komunitního plánování sociálních služeb Řídící tým vedl proces a schvaloval průběžné výstupy. V průběhu realizace se sešel celkem 13krát. V závěrečné fázi schválil priority, opatření a aktivity plánu. 7. Jednání pracovních skupin: Pracovní skupiny složené ze zástupců zadavatelů, poskytovatelů, uživatelů sociálních služeb a veřejnosti se přímo podílely na zpracování vlastního obsahu plánu sociálních služeb. Každá pracovní skupina měla svého koordinátora, který byl členem řídícího týmu, čímž byl zajištěn efektivní přenos informací z pracovních skupin do prostředí Řídícího týmu. Členové pracovních skupin byli na začátku práce proškoleni. Scházeli se na pravidelných jednáních. Definovali cílové skupiny, vypracovali SWOT analýzy a řešili problematiku jednotlivých priorit. Navrhli opatření a vypracovali podrobné návrhy aktivit. V rámci procesu komunitního plánování byly sestaveny čtyři pracovní skupiny. Každá se věnovala jiné prioritní oblasti. Pracovní skupina Podpora seniorů a osob se zdravotním postižením a pracovní skupina Podpora osob ohrožených krizí se sešli celkem pětkrát.

15 Pracovní skupina Podpora rodiny, mládeže a dětí měla celkem sedm jednání. Pracovní skupina Podpora osob ohrožených závislostmi se setkala čtyřikrát. Členové pracovních skupin se účastnili veřejného projednání a aktivního připomínkování komunitního plánu. 8. Projednání KPSS místními samosprávami V průběhu října a listopadu 2011 byli zástupci místních samospráv informováni o O průběhu realizace projektu Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice O sociálních službách a komunitním plánování obecně O rozsahu a okruhu sociálních služeb na území Strakonicka O Katalogu poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku a jeho dostupnosti O plánovaných aktivitách v KPSS O Komunitním plánu sociálních služeb ORP Strakonice O postupu při schvalování/vzetí na vědomí komunitního plánu O konání veřejného projednání, na které byli pozváni Po veřejném projednání Komunitního plánu sociálních služeb ORP Strakonice byl/bude komunitní plán předložen Zastupitelstvu, respektive Radě dotčených obcí/měst k projedná a schválení/vzetí na vědomí. 9. Veřejná projednání První veřejné projednání Na prvním veřejném projednání, které proběhlo v 23. listopadu 2010, byly podány základní informace o projektu a o komunitním plánování sociálních služeb. Veřejného projednání se účastnila regionální media, která veřejnosti prezentovala informace o komunitním plánování. Na prvním veřejném projednání došlo k výběru aktivních zájemců do pracovních skupin. Druhé veřejné projednání Na druhém veřejném projednání, které se uskutečnilo dne 22. listopadu, došlo k předložení návrhu komunitního plánu k připomínkování a vznesené připomínky byly následně do plánu zapracovány. Na tomto projednání došlo také k představení Katalogu poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku a Databáze poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku. 10. Supervize a hodnocení V průběhu celého projektu dohlížel na proces komunitního plánování supervizor. Supervizorem bylo zvoleno Centrum pro komunitní plánování (CpKP) za nějž supervizi vykonával Bc. Daniel Rosecký. Supervizor připomínkoval proces komunitního plánování sociálních služeb a průběžné výstupy projektu. Dalším úkolem supervizora bylo dohlížet na provázanosti procesu komunitního plánování se Střednědobým plánem rozvoje sociálních

16 služeb Jihočeského kraje a kontrola kvality procesu plánování. V průběhu realizace projektu poskytoval supervizor konzultace členům realizačního týmu a účastnil se některých jednání Řídícího týmu. V závěru realizace projektu došlo ke zpracování závěrečného vyhodnocení.

17 2 ANALYTICKÁ ČÁST Pro potřeby komunitního plánování sociálních služeb byly zpracovány tyto analýzy: Sociodemografická analýza území ORP Strakonice Průzkum názorů široké veřejnosti - výstup z ankety Analýza sociálních služeb včetně finančních toků - popis sociálních služeb na území ORP Strakonice Analýza potřeb zadavatelů sociálních služeb - výstup z průzkumu názorů starostů obcí Analýza potřeb poskytovatelů sociálních služeb - popis problémů a plánů poskytovatelů Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb Vyhodnocení průzkumu u uživatelů sociálních služeb domovy pro seniory Vyhodnocení průzkumu u uživatelů sociálních služeb pečovatelská služeb Vyhodnocení průzkumu u uživatelů sociálních služeb osobní asistence Vyhodnocení průzkumu u uživatelů sociálních služeb osoby s duševním onemocněním Tato kapitola obsahuje stručné výstupy z jednotlivých analýz. Kompletní analýzy jsou dostupné v elektronické podobě na SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ORP STRAKONICE Správní obvod obce s rozšířenou působností Strakonice ležící na severozápadě Jihočeského kraje zahrnuje celkem 69 obcí: Cehnice, Čemeřice, Vepřovice, Čestice, Doubravice, Drachkov, Drážov, Droužetice, Dřešín, Houpán, Horní Poříčí, Hoslovice, Hoštice, Chrášťovice, Jinín, Kalenice, Katovice, Kladruby, Kraselov, Krejnice, Krty-Hradec, Kuřimany, Kváskovice, Libětice, Libochovice, Malenice, Milejovice, Miloňovice, Mečichov, Mnichov, Mutěnice, Nebřehovice, Němčice, Němětice, Nihošovice, Nišovice, Nová Ves, Novosedly, Osek, Paračov, Pracejovice, Přední Zborovice, Předslavice, Přechovice, Přešťovice, Radějovice, Radomyšl, Radošovice, Rovná, Řepice, Skály, Slaník, Sousedovice, Strakonice, Strašice, Strunkovice nad Volyňskou, Štěchovice, Štěkeň, Třebohostice, Třešovice, Úlehle, Únice, Vacovice, Velká Turná, Volenice, Volyně, Zahorčice, Zvotoky. Území obce s rozšířenou působností zahrnuje dva správní obvody obce s pověřeným obecním úřadem (SO POÚ): SO POÚ Strakonice, SO POÚ Volyně. Obce spadající do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Strakonice: Cehnice, Čejetice, Doubravice, Drachkov, Droužetice, Hlupín, Horní Poříčí, Chrášťovice, Jinín,

18 Kalenice, Katovice, Kladruby, Kraselov, Krejnice, Krty-Hradec, Kuřimany, Kváskovice, Libětice, Mečichov, Miloňovice, Mnichov, Mutěnice, Nebřehovice, Novosedly, Osek, Paračov, Pracejovice, Přední Zborovice, Přešťovice, Radějovice, Radomyšl, Radošovice, Rovná, Řepice, Skály, Slaník, Sousedovice, Strakonice, Strašice, Střelské Hoštice, Štěchovice, Štěkeň, Třebohostice, Třešovice, Úlehle, Únice, Velká Turná, Volenice, Zahorčice, Zvotoky. Obce spadající do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Volyně: Čepřovice, Čestice, Drážov, Dřešín, Hoslovice, Hoštice, Litochovice, Malenice, Milejovice, Němčice, Němětice, Nihošovice, Nišovice, Nová Ves, Předslavice, Přechovice, Strunkovice nad Volyňkou, Vacovice, Volyně. V 69 obcích správního obvodu obce s rozšířenou působností Strakonice žije 45 tisíc obyvatel. Více než třetina bydlí v obcích s méně než obyvateli a téměř 60 % obyvatel bydlí ve dvou městech (Strakonice, Volyně). Průměrným věkem necelých 40 let se Strakonicko řadí mezi obvody se starším obyvatelstvem, kde dochází k úbytku obyvatelstva přirozenou měnou (9,5 narozených; 11,6 zemřelých na obyvatel). Správní obvod obce s rozšířenou působností Strakonice se rozkládá na celkové rozloze 574 km2, kde se 67 % podílí zemědělská půda (nejvíc v kraji) a 21 % lesní pozemky (nejméně v kraji). V zemědělství však pracuje méně než 15 % zaměstnaných osob. K byla na Strakonicku míra nezaměstnanosti 10,27 %, tj. vyšší než průměr kraje 7,5 %. Stav obyvatel a věková struktura obyvatelstva k počet 65 a více ženy 0 14 let let let let obyv. let Cehnice Chrášťovice Čejetice Čepřovice Čestice Doubravice Drachkov Drážov Droužetice Dřešín Hlupín Horní Poříčí Hoslovice Hoštice Jinín Kalenice Katovice Kladruby Kraselov Krejnice Krty-Hradec Kuřimany

19 Kváskovice Libětice Litochovice Malenice Mečíchov Milejovice Miloňovice Mnichov Mutěnice Nebřehovice Němčice Němětice Nihošovice Nišovice Nová Ves Novosedly Osek Paračov Pracejovice Přechovice Přední Zborovice Předslavice Přešťovice Radějovice Radomyšl Radošovice Rovná Řepice Skály Slaník Sousedovice Strakonice (ORP, POU) Strašice Strunkovice nad Volyňkou Střelské Hoštice Štěchovice Štěkeň Třebohostice Třešovice Úlehle Únice Vacovice Velká Turná Volenice Volyně (POU) Zahorčice Zvotoky

20 2.2 PRŮZKUM NÁZORŮ ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI ANKETA Rozdáno bylo anketních lístků, z kterých se vrátilo 165 anketních lístků. Z obcí bylo 70 respondentů, z města 95. Nejčastěji využívanou službou je dle ankety pečovatelská služba, dále je to poradna a půjčovna kompenzačních pomůcek. Nízké procento využívání služeb respondenty z obcí může pramenit ze špatné dostupnosti služeb a z jejich finanční náročnosti. Svůj podíl na tom také bude mít informovanost obyvatel o službách, která může být ve městě a v obcích rozdílná. Při řešení sociálních problémů by se dle respondentů měla větší pozornost věnovat zejména problematice seniorů a zdravotně postižených. Jako další problémové oblasti bylo označeno řešení problémů rodin s dětmi a osob v sociální krizi. Většina respondentů (60 %) nemá dostatek informací o sociálních službách. Z toho lze vyvodit, že je nutné na území Strakonicka věnovat větší pozornost propagaci sociálních služeb. Respondenti nejvíce postrádají podporu samostatného bydlení pro osoby se zdravotním postižením. Následuje osobní asistence (doprovod, celodenní péče v domácnosti služba se poskytuje bez časového omezení) a domy na půl cesty (bydlení pro osoby do 26 let, které se vrátily z dětského domova atd.), domovy se zvláštním režimem (pro osoby s demencí např. Alzheimerovou chorobou), domovy pro seniory (pobytové služby pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku) a další. 2.3 PRŮZKUM MEZI ZADAVATELY V rámci průzkumu mezi zadavateli bylo osloveno 69 obcí. Odpovědi poskytly všechny obce. Celkem 35 obcí na otázku Jaké sociální služby jsou poskytovány občanům obce? neodpovědělo nebo uvedlo, že žádné sociální služby nevyužívají. Oblastní charitu Strakonice, která poskytuje sociální služby zejména ve venkovském prostoru, uvedlo jako jediného poskytovatele sociálních služeb v obci 16 respondentů. Oblastní Charitu Strakonice v kombinaci s jiným poskytovatelem sociálních služeb (včet vlastních sociálních služeb) uvedly 4 obce. Rozvážku obědů zajišťuje 7 obcí vlastními zdroji či za pomoci zemědělského družstva. Výhradně vlastní sociální služby poskytují dvě obce, stejný počet obcí využívá jiných sociálních služeb. Celkem 27 obcí na otázku Jaké sociální služby a v jaké finanční výši obec finančně podpořila? neodpovědělo a 16 uvedlo, že žádnou podporu nerealizují. Zbývajících 26 obcí se vyjádřilo následovně: Dovoz obědů finančně podporuje 8 obcí. Konkrétní poskytovatele sociálních služeb podporuje 12 obcí. Ostatních 6 obcí podporuje své občany jinak, než formou sociálních služeb. Jedná se například o dárky k výročím, snížení poplatků atd.

Komunitní plán sociálních služeb. Svazek obcí Blatenska

Komunitní plán sociálních služeb. Svazek obcí Blatenska AKTUALIZACE KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SVAZKU OBCÍ BLATENSKA registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/97.00059 Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP PRACHATICE

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP PRACHATICE KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP PRACHATICE Obsah strana 1. Organizace a průběh plánování... 3-10 1.1. Základní informace o projektu... 3 1.2. Organizace komunitního plánování... 4-8 1.3. Průběh komunitního

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP PÍSEK

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP PÍSEK KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP PÍSEK SENIOŘI RODINY S DĚTMI OSOBY V KRIZI OSOBY S POSTIŽENÍM KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP PÍSEK SENIOŘI RODINY S DĚTMI OSOBY V KRIZI OSOBY S POSTIŽENÍM OBSAH

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV. Návrh

PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV. Návrh PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV Návrh VERZE k 27.04.2012 (neprošlo jazykovou ani grafickou korekturou) ÚVODNÍ SLOVO Bude doplněno Strana 2 Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 2 OBSAH... 3 1 ÚVODNÍ

Více

Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014. SWOT analýza a Strategická část

Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014. SWOT analýza a Strategická část Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014 V rámci veřejné zakázky Udržení procesů plánování sociálních služeb na území ORP Vodňany zakázky: Jihočeská rozvojová o.p.s.

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Úvodní slovo. místostarosta města Kolína

Úvodní slovo. místostarosta města Kolína Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s velkým potěšením si vám dovolujeme předložit 1. Komunitní plán sociálních služeb města Kolína. Poprvé se u jednoho stolu sešli poskytovatelé sociálních služeb, občané

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB. 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB. 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV Zpracovatel: Verze: 2. 12.

Více

Obsah Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora

Obsah Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Příbora na období 2008-2012 Obsah Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora Úvodní slovo 3 1. Úvod do Komunitního plánování 4 2. Zpracování

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro správní obvod města Frenštát pod Radhoštěm

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro správní obvod města Frenštát pod Radhoštěm Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro správní obvod města Frenštát pod Radhoštěm "Hledat a najít, to je to největší napětí a uspokojení, které může člověku život poskytnout. Každý člověk by měl

Více

Obsah. 6. Implementační část... 106

Obsah. 6. Implementační část... 106 1 Úvod Komunitní plán rozvoje sociálních služeb ORP Písek byl zpracován pro období let 2014 2016. Jeho cílem bylo zajistit základní dostupnost registrovaných sociálních služeb a doprovodných služeb na

Více

květen 2011 Komunitní plán sociálních služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Tábor

květen 2011 Komunitní plán sociálních služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Tábor květen 2011 Komunitní plán sociálních služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Tábor 2011-2014 Seznam použitých zkratek AA AD ADHD DD DD DPC DPL DPS DS ESF EU JČK KP KPSS MMR MŠ MÚ (MěÚ)

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvodní

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA TŘINCE. na období let 2013 2017

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA TŘINCE. na období let 2013 2017 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA TŘINCE na období let 2013 2017 Vážení spoluobčané, držíte v rukou Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince, významný dokument, obsahující

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Úvodní slovo starosty Obec. To není jen plocha ohraničená značkami, které oznamují začátek a konec daného území, komunikace na katastru té které obce, nemovitosti, obchody a další hmotná vybavenost, zeleň

Více

AKTUALIZACE NÁVRHOVÉ ČÁSTI PRO ROK 2011 AKČNÍ PLÁN 2011

AKTUALIZACE NÁVRHOVÉ ČÁSTI PRO ROK 2011 AKČNÍ PLÁN 2011 AKČNÍ PLÁN 2011 Aktualizovaná návrhová část Rozvojového plánu sociálních služeb města České Budějovice na roky 2008-2013 k 15.12.2010 Schváleno: RM dne 2.3.2011 usn. č. 359/2011 ZM dne 10.3.2011 usn. č.

Více

Obsah Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb Oderska a Fulnecka

Obsah Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb Oderska a Fulnecka Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Oderska a Fulnecka na období 2008-2012 Obsah Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb Oderska a Fulnecka Úvodní slovo 3 1. Úvod do Komunitního plánování 4 2.

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Zpracovatelé: Petra Musilová, projektová manažerka MěÚ Česká Lípa Bc. Eva Stehlíková, ředitelka Sociálních služeb města České Lípy, p.o. 1 Obsah: 1 Úvod

Více

Komunitní plán sociálních služeb města Hořovice a spádových obcí na období 2014-2018

Komunitní plán sociálních služeb města Hořovice a spádových obcí na období 2014-2018 Tento dokument vznikl v rámci projektu Centra pro komunitní práci střední Čechy Komunitní plán sociálních služeb města Hořovice a spádových obcí na období 2014 2018, který je podpořen z Evropského sociálního

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvodní

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Vážení občané mikroregionu Frýdlantsko, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je výsledkem

Více

1.Komunitní plán sociálních služeb ve městě Český Krumlov 2006-2008

1.Komunitní plán sociálních služeb ve městě Český Krumlov 2006-2008 1.Komunitní plán sociálních služeb ve městě Český Krumlov 2006-2008 1 I v dnešní společnosti máme skupiny obyvatel, kteří neumějí prosadit své oprávněné nároky a požadavky - děti, nemocní, postižení, starší

Více

II. střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Rýmařova na období 2013-2016

II. střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Rýmařova na období 2013-2016 II. střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Rýmařova na období 2013-2016 pracovní verze k projednání ve skupinách projednáno s veřejností na společném jednání všech pracovních skupin dne projednáno

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14. aktualizace na období 2014 2016. (text neprošel jazykovou a grafickou úpravou)

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14. aktualizace na období 2014 2016. (text neprošel jazykovou a grafickou úpravou) KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 aktualizace na období 2014 2016 (text neprošel jazykovou a grafickou úpravou) Cílem plánování sociálních služeb je vytvořit prostředí pro

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBCE LIBOUCHEC, JEHO SPÁDOVÉHO ÚZEMÍ A NEJBLIŽŠÍHO OKOLÍ NA OBDOBÍ 2016-2019

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBCE LIBOUCHEC, JEHO SPÁDOVÉHO ÚZEMÍ A NEJBLIŽŠÍHO OKOLÍ NA OBDOBÍ 2016-2019 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBCE LIBOUCHEC, JEHO SPÁDOVÉHO ÚZEMÍ A NEJBLIŽŠÍHO OKOLÍ NA OBDOBÍ 206-209 Září 205 OBSAH ÚVOD... 3. Vymezení základních pojmů... 4.2 Vymezení řešeného území... 6.3 Co

Více

město Český Brod AKTUALIZOVANÝ KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÝ BROD DO ROKU 2016

město Český Brod AKTUALIZOVANÝ KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÝ BROD DO ROKU 2016 město Český Brod AKTUALIZOVANÝ KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÝ BROD DO ROKU 2016 Komunitní plán sociálních služeb města Český Brod Obsah 1 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB...

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Statutární město Ostrava. 2. Komunitní plán

Statutární město Ostrava. 2. Komunitní plán Statutární město Ostrava 2. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava do roku 2010 Motto Sociální služby nejsou o průměrech, sociální služby jsou o reálných lidech Bílá

Více

4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE

4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE 4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE 2014 2017 Vážení spoluobčané, psát úvodní slovo ke čtvrtému komunitnímu plánu, hodnotit a rekapitulovat práci lidí, kteří se na jeho vzniku podíleli

Více

KOMUNITNÍ PLÁN. sociálních služeb a služeb návazných na Klatovsku pro období 2014 2019

KOMUNITNÍ PLÁN. sociálních služeb a služeb návazných na Klatovsku pro období 2014 2019 KOMUNITNÍ PLÁN sociálních služeb a služeb návazných na Klatovsku pro období 2014 2019 Komunitní plán byl zpracován v rámci projektu Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti sociálních služeb

Více