KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP STRAKONICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP STRAKONICE"

Transkript

1 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP STRAKONICE Pracovní verze k připomínkování - bez závěrečné korektury PRO OBDOBÍ: Realizátor projektu: Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP Partner projektu: Město STRAKONICE Tento projekt Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

2 OBSAH 1 Organizace a průběh plánování Základní informace o projektu Organizační zajištění akce Průběh komunitního plánování Analytická část Sociodemografická analýza ORP Strakonice Průzkum názorů Široké veřejnosti anketa Průzkum mezi zadavately Analýza sociálních služeb na území ORP strakonice Analýzy potřeb zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů Vymezení cílových skupin Swot analýzy Strategická část Vize Stručný přehled priorit, opatření a aktivit PRIORITA 1 - Udržení systému poskytovaných služeb PRIORITA 2 - Zkvalitnění stávajících sociálních služeb PRIORITA 3 - Rozvoj sociálních služeb PRIORITA 4 - Zajištění doprovodných oblastí PRIORITA 5 Všeobecná podpora rozvoje sociálních služeb... 75

3 Vážení, v roce 2009 se město Strakonice rozhodlo zahájit proces komunitního plánování sociálních služeb. Je to proces, v jehož rámci se komunita (společenství lidí žijících na určitém území) chce dostat ze současné situace do budoucnosti, která by lépe vyhovovala občanům. Plánování je cestou ze současnosti do místa pojmenovaného dohodnutá budoucnost. Je to metoda, která klade důraz na zapojování všech, kterých se zpracovávaná oblast týká, na dialog a vyjednávání a na dosažení výsledku, který je přijat a podporován většinou účastníků. Proces se realizuje v rámci projektu Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Strakonice, který je tvořen 69 obcemi. Cílem byla podpora místního partnerství a vypracování komunitního plánu sociálních služeb, který pomůže zabezpečit občanům potřebné sociální služby a který bude kvalitním podkladem pro aktualizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje. Do procesu se zapojila velká část obyvatel Strakonicka. Spolupracovali při přípravě analýz a jako respondenti se účastnili různých průzkumů. V období přípravy návrhové části plánu se v pracovních skupinách scházeli zadavatelé, poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb a společně připravili záměry, které jsou obsaženy v tomto dokumentu. Cílem záměrů je udržet a zkvalitnit systém sociálních služeb, který v maximální možné míře povede ke snížení sociální izolace lidí s handicapem. Realizace plánu zároveň ušetří finanční prostředky, protože peníze se budou vynakládat jen na udržení nebo zřizování těch sociálních služeb, které jsou pro občany doopravdy potřebné. Děkuji všem, kdo se do komunitního plánování zapojili a přispěli tak k vytvoření tohoto dokumentu a v souvislosti s tím i k udržení, zkvalitnění a rozvoji sociálních a doprovodných služeb na Strakonicku. Věřím, že se nám společnými silami podaří navržené záměry uskutečnit. podpis

4 1 ORGANIZACE A PRŮBĚH PLÁNOVÁNÍ 1.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU Název projektu: Komunitní plánování sociálních služeb ORP Strakonice (KPSS-ST Strakonice) Realizováno v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, globální grant CZ.1.04/ Financováno z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Území: Správní obvod obce s rozšířenou působností Strakonice (69 obcí). V tomto dokumentu je území označováno jako Strakonicko. Období realizace: září 2010 prosinec 2011 Cíle projektu: Všeobecným cílem projektu je podpora začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením cestou zajištění dostupnosti sociálních služeb. Specifickými cíli projektu je vytvoření místního partnerství na území ORP Strakonice a vypracování komunitního plánu sociálních služeb, stěžejní partnerství bude realizováno mezi zadavateli, poskytovateli a uživateli sociálních služeb, do procesu je zapojena širší veřejnost. Hlavním výstupem z procesu plánování je komunitní plán sociálních služeb, který přispěje k podpoře a vytvoření podmínek pro rozvoj a udržitelnost sociálních služeb, které budou reagovat na skutečné potřeby občanů Strakonicka. Dalším výstupem projektu bude katalog poskytovatelů sociálních služeb, který přispěje k informovanosti občanů o dostupnosti služeb. Potřebnost projektu: Potřebnost projektu vyvstala ze skutečnosti, že území ORP Strakonice jako celek nemá v současné době zpracovaný plán rozvoje sociálních služeb, v regionu doposud není systém sociálních služeb koordinován pro celé území, Město Strakonice jako spádové centrum regionu tuto problematiku řeší do značné míry odděleně pouze pro potřeby obyvatel města. Na území jak města Strakonice tak ORP žijí osoby v nepříznivé sociální situaci, některé skupiny osob jsou sociálně vyloučené, resp. jsou ohroženy sociálním. Stávající systém sociálních služeb v území není postaven na potřebách uživatelů, v důsledku toho neumožňuje dostatečnou dostupnost a zajištění odpovídají kvality a rozsahu sociálních služeb v regionu pro osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením.

5 1.2 ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ AKCE Realizátor projektu: Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP, Sídlo: Archiváře Teplého 102, Malenice Partner projektu: Město Strakonice Sídlo: Velké náměstí 2, Strakonice I., Organizační struktura komunitního plánování na Strakonicku Řídící tým Realizátor: CHANCE IN NATURE LAG Partner: Město Strakonice Pracovní skupina 1 "Podpora seniorů a osob se zdravotním postižením" Pracovní skupina 2 "Podpora rodiny, mládeže a dětí" Pracovní skupina 3 "Podpora osob v krizi" Pracovní skupina 4 "Podpora osob ohrožených závislostmi" Řídící tým projektu Řídící skupina koordinuje proces komunitního plánování Členové: Josef Bláhovec PhDr. Ivana Říhová Mgr. Michal Novotný Mgr. Lenka Vysoká Ing. Karel Seknička Mgr. Daniel Randák Ing. Miluše Balková zástupce realizátora zástupce partnera zástupce Městského úřadu Strakonice, strategický rozvoj zástupce Městského úřadu Strakonice, sociální odbor Městský ústav sociálních služeb Strakonice Občanské sdružení PREVENT Občanské sdružení FOKUS Písek

6 Mgr. Martin Karas Helena Bartáčková Mgr. Petra Jindrová (Krejsová) Olga Medlínová, DiS. Mgr. Štefan Schwarc Michal Němec Dětské centrum Jihočeského kraje Azylový dům Městského ústavu sociálních služeb Strakonice koordinátor pracovní skupiny Podpora osob v krizi koordinátor pracovní skupiny Podpora seniorů a osob se zdravotním postižením koordinátor pracovní skupiny Podpora rodiny, mládeže a dětí koordinátor pracovní skupiny Podpora osob ohrožených závislostmi Realizační tým: Realizační tým zajišťoval činnosti spojené s procesem plánování sociálních služeb. Členové: Mgr. et. Bc. Jana Benešová, DiS koordinátorka projektu Mgr. Ludmila Kolářová metodik projektu Mgr. Iveta Frková administrativní pracovník Jana Dolanská administrativní pracovník Bc. Daniel Rosecký (CpKP Jižní Čechy) supervizor Josef Bláhovec člen řídícího týmu, zástupce realizátora, zástupce zadavatelů PhDr. Ivana Říhová člen řídícího týmu, zástupce partnera, zástupce zadavatelů Mgr. Michal Novotný člen řídícího týmu, zástupce Městského úřadu Strakonice, strategický rozvoj Mgr. Lenka Vysoká člen řídícího týmu, zástupce Městského úřadu Strakonice, sociální odbor Ing. Karel Seknička člen řídícího týmu, Městský ústav sociálních služeb Strakonice Mgr. Daniel Randák člen řídícího týmu, Občanské sdružení Prevent Mgr. Petra Jindrová člen řídícího týmu, koordinátor pracovní skupiny Podpora osob (Krejsová) v krizi Olga Medlínová, DiS. člen řídícího týmu, koordinátor pracovní skupiny Podpora seniorů a osob se zdravotním postižením Mgr. Štefan Schwarc člen řídícího týmu, koordinátor pracovní skupiny Podpora rodiny, mládeže a dětí Michal Němec člen řídícího týmu, koordinátor pracovní skupiny Podpora osob ohrožených závislostmi

7 Pracovní skupiny Pracovní skupiny jsou týmy dobrovolníků (zástupci zadavatelů, uživatelů a poskytovatelů sociálních služeb a zástupci veřejnosti). Každá pracovní skupina měla vedoucího koordinátora, který byl zároveň členem Řídícího týmu. V rámci Komunitního plánování sociálních služeb na Strakonicku byly zformovány tyto čtyři pracovní skupiny, každá z nich řešila jednu oblast: Podpora seniorů a osob se zdravotním postižením Podpora rodin, dětí a mládeže Podpora osob v krizi Podpora osob ohrožených závislostmi. Každá pracovní skupina byla proškolena o komunitním plánování sociálních služeb. V průběhu činnosti těchto skupin byla definována cílová skupina, zpracovány SWOT analýzy a návrhy opatření a aktivit plánu. Pracovní skupina Podpora seniorů a osob se zdravotním postižením a pracovní skupina Podpora osob ohrožených krizí se sešly celkem pětkrát. Pracovní skupina Podpora rodiny, mládeže a dětí měla dohromady sedm jednání. Pracovní skupina Podpora osob ohrožených závislostmi se setkala čtyřikrát. Členové pracovních skupin se účastnili veřejného projednání a aktivního připomínkování komunitního plánu. Členové pracovních skupin Pracovní skupina Podpora seniorů a osob se zdravotním postižením Koordinátor pracovní skupiny: Olga Medlínová, DiS. Bc. Marie Kadochová Drahuška Kolářová Mgr. Jana Slepičková Anna Pichlíková Dana Bednaříková Karel Uhlík Hana Petrovcová Marie Komanová Domácí péče Českého červeného kříže, o.p.s. Centrum pro zdravotně postižené JčK, o.s. Charita Malenice Dům s pečovatelskou službou Radomyšl Charita Malenice Uživatel Domov pro seniory - Lidická Pečovatelská služba - Strakonice

8 Mgr. Magdalena Klečková Mgr. Lenka Vysoká Karel Seknička PhDr. Ivana Říhová Helena Turková Marie Lešková Václav Mareš František Wolf Danuška Čížková Helena Mocová Linhartová Alena Šmídová Václav Moravec Jana Trávníčková Slavomil Trávníček Pavla Voráčková Petra Romová Ladislav Černý Marcela Vacková Josef Bláhovec Karel Petrlík Mgr. Jaroslava Hrušovská Ivana Ondřišová Lenka Veselá Pavlína Wolfová Zuzana Černochová Věra Brejchová Veronika Příhodová Jan Rublík Martina Božková Domov pro seniory - Rybniční Městský úřad Strakonice Městský ústav sociálních služeb Strakonice Město Strakonice Oblastní Charita Strakonice Uživatel Uživatel Uživatel Uživatel Český červený kříž Uživatel Uživatel Uživatel Uživatel Městský ústav sociálních služeb Strakonice, Domov pro seniory Lidická Městský ústav sociálních služeb Strakonice, Domov pro seniory Rybniční Uživatel Česká maltézská pomoc Obec Malenice, O.S. Chance in nature - LAG Uživatel Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek Klub seniorů Cehnice Centrum pro zdravotně postižené JK, o.s. Veřejnost, studentka Teologické fakulty JČU Veřejnost, studentka Teologické fakulty JČU Domácí péče Českého červeného kříže, o.p.s. Uživatel Uživatel Sdružení zdravotně postižených Strakonice

9 Pracovní skupina Podpora rodin, dětí a mládeže Koordinátor pracovní skupiny: Štefan Schwarc Hana Kadlecová Lucie Dávidová Lukáš Urbánek Zdeněk Rod Mgr. Petra Tůmová Josef Bláhovec Mgr. Jitka Hajnová Ing. Miloslav Pileček Mgr.Emanuel Pavelka Iva Šrámková Petra Bečvářová Mgr. Marie Kochová Mgr. Jana Rohová Mgr. Jitka Vápeníková Ing. Petra Staňková Hana Častová Svítivá PhDr. Ivana Říhová Ing. Milada Brejchová Mgr. Marie Štorková Ing. Petra Staňková Dr. Ludmila Jelínková Lenka Hlaváčová Martina Gerčáková Irena Bublíková Oldřich Novák Marie Kalbáčová Veřejnost, studentka - sociální práce Veřejnost Veřejnost Veřejnost Veřejnost Obec Malenice, Chance in nature-lag Pedagogicko -psychologická poradna Strakonice Střední škola řemesel Strakonice Střední škola řemesel Strakonice Dům dětí a mládeže Strakonice Oblastní charita Strakonice Speciální pedagogické centrum Základní škola Františka Ladislava Čelakovského Mateřské centrum Beruška Strakonice Mateřské centrum Beruška Strakonice O.S. Malenčtí Broučci Město Strakonice Úřad práce Strakonice Úřad práce Strakonice Mateřské centrum Beruška Strakonice Dyscentrum Klub Mana Klub Mana Středisko výchovné péče při Dětském diagnostické ústavu Homole PPP Strakonice Úřad práce Strakonice

10 Pracovní skupina Podpora osob v krizi Koordinátor pracovní skupiny: Mgr. Petra Jindrová (Krejsová) Vlasta Hucková Ladislav Hadrava Mgr. Lenka Vysoká Hana Kostlivá Hana Lukešová Kateřina Hronková Miroslava Benediktova Jitka Štětková Josef Kubovec Mgr. Michal Novotný Helena Bartáčková Lenka Čadová Václav Moravec Josef Bláhovec Marie Silovská Ing. Milada Brejchová PhDr. Ivana Říhová Veřejnost Veřejnost Městský úřad Strakonice Psychiatrická léčebna Lnáře Veřejnost Probační a mediační služba Probační a mediační služba Manželská a předmanželská poradna Strakonice Veřejnost Městský úřad Strakonice Azylový dům - MěÚSS Strakonice Veřejnost Uživatel Obec Malenice, Chance in nature - LAG Azylový dům - MěÚSS Strakonice Úřad práce Strakonice Město Strakonice

11 Pracovní skupina Podpora osob ohrožených závislostmi Koordinátor pracovní skupiny: Michal Němec Jana Janoutová Hana Zlochová Mgr. Lenka Vysoká PhDr. Ivana Říhová Martin Zajíček Mgr. Daniel Randák Josef Bláhovec Miroslav Vávra Zdeněk Němec Jana Šobotníková Městská policie Městský úřad Strakonice Městský úřad Strakonice Město Strakonice O.S. Prevent O.S. Prevent Chance in nature LAG, obec Malenice Policie ČR Policie ČR Veřejnost

12 1.3 PRŮBĚH KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ HARMONOGRAM AKTIVIT KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ Vypracování metodik a základních dokumentů pro plánování sociálních služeb v území Zpracování analytických podkladů pro vytvoření KPSS Informování a zapojování veřejnosti do plánování sociálních služeb v území září 2010 únor 2011 září 2010 červen 2011 září 2010 prosinec 2011 Jednání řídícího týmu září 2010 prosinec 2011 Veřejná projednání 1. veřejné projednání 23. listopadu veřejné projednání listopadu 2011 Supervize a hodnocení září 2010 prosinec 2011 Zpracování strategie rozvoje sociálních služeb Zpracování katalogu poskytovatelů sociálních služeb březen 2011 listopad 2011 červen 2011 prosinec 2011 Jednání pracovních skupin leden 2011 červen 2011 Projednání KPSS místními Samosprávami říjen 2011 listopad Vypracování metodiky KPSS Byla vypracována metodika pro plánování sociálních služeb na území Strakonicka. Metodika vychází z Metodik pro plánování sociálních služeb a z Kritérií kvality plánování sociálních služeb, reflektuje místní specifika a zohledňuje soulad s krajským plánem rozvoje sociálních služeb. Na počátku realizace projektu byla vytvořena základní listina Komunitního plánování sociálních služeb na Strakonicku (Statut) a byly přijaty jednací řády řídící skupiny a pracovních skupin. 2. Zpracování analytických podkladů pro vytvoření komunitního plánu sociálních služeb Pro potřeby komunitního plánování sociálních služeb byly zpracovány tyto analýzy: Sociodemografická analýza území ORP Strakonice Průzkum názorů široké veřejnosti - výstup z ankety Analýza sociálních služeb včetně finančních toků - popis sociálních služeb na území ORP Strakonice

13 Analýza potřeb zadavatelů sociálních služeb - výstup z průzkumu názorů starostů obcí Analýza potřeb poskytovatelů sociálních služeb - popis problémů a plánů poskytovatelů Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb Vyhodnocení průzkumu u uživatelů sociálních služeb domovy pro seniory Vyhodnocení průzkumu u uživatelů sociálních služeb pečovatelská služeb Vyhodnocení průzkumu u uživatelů sociálních služeb osobní asistence Vyhodnocení průzkumu u uživatelů sociálních služeb osoby s duševním onemocněním SWOT analýzy zaměřené na čtyři řešené oblasti (Podpora seniorů a osob se zdravotním postižením, Podpora rodin, dětí a mládeže, Podpora osob v krizi, Podpora osob ohrožených závislostmi). Tato kapitola obsahuje stručné výstupy z jednotlivých analýz. Kompletní analýzy jsou dostupné v elektronické podobě na Zpracování strategie rozvoje sociálních služeb pro území ORP Strakonice V listopadu 2011 byl zkompletován "Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice. Komunitní plán sociálních služeb byl připomínkován na veřejném projednání, které se uskutečnilo 22. listopadu Plán byl/bude předložen samosprávám všech obcí k přijetí/vzetí na vědomí. Všechny výstupy z projektu jsou vydány na CD ROMu s názvem Komunitní plánování sociálních služeb na Strakonicku. CD ROM obsahuje mimo Komunitního plánu sociálních služeb ORP Strakonice, také kompletní znění veškerých analýz, které byly realizovány v rámci projektu a elektronickou verzi Katalogu poskytovatelů sociálních služeb. 4. Zpracování katalogu poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice V rámci projektu byl vydán Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku. Tento katalog byl představen veřejnosti na veřejném projednání a byl šířen po území Strakonicka prostřednictvím jednotlivých obcí, poskytovatelů sociálních služeb, úřadů a dalších subjektů. Tištěná verze katalogu byla doplněna verzí elektronickou, zveřejněnou na webových stránkách města Strakonice (www.strakonice.eu), realizátora (www.chanceinnature.cz) a webových stránkách obcí, poskytovatelů sociálních služeb a dalších subjektů. Elektronická verze Katalogu poskytovatelů sociálních služeb Strakonicka je součástí CD ROMu s výstupy komunitního plánování na Strakonicku.

14 5. Informování a zapojování veřejnosti do plánování sociálních služeb v území. V průběhu projektu probíhalo cílené informování veřejnosti o sociálních službách a o komunitním plánování sociálních služeb. Pro tyto účely byl sestaven plán informační kampaně. V první fázi plánování (období do 1. veřejného projednání v listopadu) byla informační kampaň zaměřena na informování veřejnosti, uživatelů, poskytovatelů sociálních služeb a zástupců obcí o procesu komunitního plánování a možnostech, jakým se do něj zapojit. V období činnosti pracovních skupin (leden 2011 červen 2011) se informační kampaň zaměřovala na informování veřejnosti, uživatelů, poskytovatelů sociálních služeb o probíhajících pracovních skupinách, termínech a místech konání. V závěru procesu komunitního plánování byla informační kampaň zaměřena na povědomost veřejnosti, obcí, poskytovatelů sociálních služeb a dalších o vzniklých výstupech - Komunitním plánu sociálních služeb a Katalogu poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku. 6. Jednání řídícího týmu: Řídící tým měl kompetence zejména v následujících oblastech: koordinace tvorby plánu rozvoje sociálních služeb projednání a schvalování metodických postupů, interních předpisů (např. jednací řád) a dokumentů zpracovaných v průběhu plánování sociálních služeb připomínkování průběžných výstupů projektu schvaluje finální znění vize, stanovuje prioritní oblasti a opatření v rámci KPSS na základě zpracovaných analytických výstupů a výstupů z jednání pracovních skupin schvaluje obsah finálních výstupů komunitního plánování sociálních služeb Řídící tým vedl proces a schvaloval průběžné výstupy. V průběhu realizace se sešel celkem 13krát. V závěrečné fázi schválil priority, opatření a aktivity plánu. 7. Jednání pracovních skupin: Pracovní skupiny složené ze zástupců zadavatelů, poskytovatelů, uživatelů sociálních služeb a veřejnosti se přímo podílely na zpracování vlastního obsahu plánu sociálních služeb. Každá pracovní skupina měla svého koordinátora, který byl členem řídícího týmu, čímž byl zajištěn efektivní přenos informací z pracovních skupin do prostředí Řídícího týmu. Členové pracovních skupin byli na začátku práce proškoleni. Scházeli se na pravidelných jednáních. Definovali cílové skupiny, vypracovali SWOT analýzy a řešili problematiku jednotlivých priorit. Navrhli opatření a vypracovali podrobné návrhy aktivit. V rámci procesu komunitního plánování byly sestaveny čtyři pracovní skupiny. Každá se věnovala jiné prioritní oblasti. Pracovní skupina Podpora seniorů a osob se zdravotním postižením a pracovní skupina Podpora osob ohrožených krizí se sešli celkem pětkrát.

15 Pracovní skupina Podpora rodiny, mládeže a dětí měla celkem sedm jednání. Pracovní skupina Podpora osob ohrožených závislostmi se setkala čtyřikrát. Členové pracovních skupin se účastnili veřejného projednání a aktivního připomínkování komunitního plánu. 8. Projednání KPSS místními samosprávami V průběhu října a listopadu 2011 byli zástupci místních samospráv informováni o O průběhu realizace projektu Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice O sociálních službách a komunitním plánování obecně O rozsahu a okruhu sociálních služeb na území Strakonicka O Katalogu poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku a jeho dostupnosti O plánovaných aktivitách v KPSS O Komunitním plánu sociálních služeb ORP Strakonice O postupu při schvalování/vzetí na vědomí komunitního plánu O konání veřejného projednání, na které byli pozváni Po veřejném projednání Komunitního plánu sociálních služeb ORP Strakonice byl/bude komunitní plán předložen Zastupitelstvu, respektive Radě dotčených obcí/měst k projedná a schválení/vzetí na vědomí. 9. Veřejná projednání První veřejné projednání Na prvním veřejném projednání, které proběhlo v 23. listopadu 2010, byly podány základní informace o projektu a o komunitním plánování sociálních služeb. Veřejného projednání se účastnila regionální media, která veřejnosti prezentovala informace o komunitním plánování. Na prvním veřejném projednání došlo k výběru aktivních zájemců do pracovních skupin. Druhé veřejné projednání Na druhém veřejném projednání, které se uskutečnilo dne 22. listopadu, došlo k předložení návrhu komunitního plánu k připomínkování a vznesené připomínky byly následně do plánu zapracovány. Na tomto projednání došlo také k představení Katalogu poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku a Databáze poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku. 10. Supervize a hodnocení V průběhu celého projektu dohlížel na proces komunitního plánování supervizor. Supervizorem bylo zvoleno Centrum pro komunitní plánování (CpKP) za nějž supervizi vykonával Bc. Daniel Rosecký. Supervizor připomínkoval proces komunitního plánování sociálních služeb a průběžné výstupy projektu. Dalším úkolem supervizora bylo dohlížet na provázanosti procesu komunitního plánování se Střednědobým plánem rozvoje sociálních

16 služeb Jihočeského kraje a kontrola kvality procesu plánování. V průběhu realizace projektu poskytoval supervizor konzultace členům realizačního týmu a účastnil se některých jednání Řídícího týmu. V závěru realizace projektu došlo ke zpracování závěrečného vyhodnocení.

17 2 ANALYTICKÁ ČÁST Pro potřeby komunitního plánování sociálních služeb byly zpracovány tyto analýzy: Sociodemografická analýza území ORP Strakonice Průzkum názorů široké veřejnosti - výstup z ankety Analýza sociálních služeb včetně finančních toků - popis sociálních služeb na území ORP Strakonice Analýza potřeb zadavatelů sociálních služeb - výstup z průzkumu názorů starostů obcí Analýza potřeb poskytovatelů sociálních služeb - popis problémů a plánů poskytovatelů Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb Vyhodnocení průzkumu u uživatelů sociálních služeb domovy pro seniory Vyhodnocení průzkumu u uživatelů sociálních služeb pečovatelská služeb Vyhodnocení průzkumu u uživatelů sociálních služeb osobní asistence Vyhodnocení průzkumu u uživatelů sociálních služeb osoby s duševním onemocněním Tato kapitola obsahuje stručné výstupy z jednotlivých analýz. Kompletní analýzy jsou dostupné v elektronické podobě na SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ORP STRAKONICE Správní obvod obce s rozšířenou působností Strakonice ležící na severozápadě Jihočeského kraje zahrnuje celkem 69 obcí: Cehnice, Čemeřice, Vepřovice, Čestice, Doubravice, Drachkov, Drážov, Droužetice, Dřešín, Houpán, Horní Poříčí, Hoslovice, Hoštice, Chrášťovice, Jinín, Kalenice, Katovice, Kladruby, Kraselov, Krejnice, Krty-Hradec, Kuřimany, Kváskovice, Libětice, Libochovice, Malenice, Milejovice, Miloňovice, Mečichov, Mnichov, Mutěnice, Nebřehovice, Němčice, Němětice, Nihošovice, Nišovice, Nová Ves, Novosedly, Osek, Paračov, Pracejovice, Přední Zborovice, Předslavice, Přechovice, Přešťovice, Radějovice, Radomyšl, Radošovice, Rovná, Řepice, Skály, Slaník, Sousedovice, Strakonice, Strašice, Strunkovice nad Volyňskou, Štěchovice, Štěkeň, Třebohostice, Třešovice, Úlehle, Únice, Vacovice, Velká Turná, Volenice, Volyně, Zahorčice, Zvotoky. Území obce s rozšířenou působností zahrnuje dva správní obvody obce s pověřeným obecním úřadem (SO POÚ): SO POÚ Strakonice, SO POÚ Volyně. Obce spadající do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Strakonice: Cehnice, Čejetice, Doubravice, Drachkov, Droužetice, Hlupín, Horní Poříčí, Chrášťovice, Jinín,

18 Kalenice, Katovice, Kladruby, Kraselov, Krejnice, Krty-Hradec, Kuřimany, Kváskovice, Libětice, Mečichov, Miloňovice, Mnichov, Mutěnice, Nebřehovice, Novosedly, Osek, Paračov, Pracejovice, Přední Zborovice, Přešťovice, Radějovice, Radomyšl, Radošovice, Rovná, Řepice, Skály, Slaník, Sousedovice, Strakonice, Strašice, Střelské Hoštice, Štěchovice, Štěkeň, Třebohostice, Třešovice, Úlehle, Únice, Velká Turná, Volenice, Zahorčice, Zvotoky. Obce spadající do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Volyně: Čepřovice, Čestice, Drážov, Dřešín, Hoslovice, Hoštice, Litochovice, Malenice, Milejovice, Němčice, Němětice, Nihošovice, Nišovice, Nová Ves, Předslavice, Přechovice, Strunkovice nad Volyňkou, Vacovice, Volyně. V 69 obcích správního obvodu obce s rozšířenou působností Strakonice žije 45 tisíc obyvatel. Více než třetina bydlí v obcích s méně než obyvateli a téměř 60 % obyvatel bydlí ve dvou městech (Strakonice, Volyně). Průměrným věkem necelých 40 let se Strakonicko řadí mezi obvody se starším obyvatelstvem, kde dochází k úbytku obyvatelstva přirozenou měnou (9,5 narozených; 11,6 zemřelých na obyvatel). Správní obvod obce s rozšířenou působností Strakonice se rozkládá na celkové rozloze 574 km2, kde se 67 % podílí zemědělská půda (nejvíc v kraji) a 21 % lesní pozemky (nejméně v kraji). V zemědělství však pracuje méně než 15 % zaměstnaných osob. K byla na Strakonicku míra nezaměstnanosti 10,27 %, tj. vyšší než průměr kraje 7,5 %. Stav obyvatel a věková struktura obyvatelstva k počet 65 a více ženy 0 14 let let let let obyv. let Cehnice Chrášťovice Čejetice Čepřovice Čestice Doubravice Drachkov Drážov Droužetice Dřešín Hlupín Horní Poříčí Hoslovice Hoštice Jinín Kalenice Katovice Kladruby Kraselov Krejnice Krty-Hradec Kuřimany

19 Kváskovice Libětice Litochovice Malenice Mečíchov Milejovice Miloňovice Mnichov Mutěnice Nebřehovice Němčice Němětice Nihošovice Nišovice Nová Ves Novosedly Osek Paračov Pracejovice Přechovice Přední Zborovice Předslavice Přešťovice Radějovice Radomyšl Radošovice Rovná Řepice Skály Slaník Sousedovice Strakonice (ORP, POU) Strašice Strunkovice nad Volyňkou Střelské Hoštice Štěchovice Štěkeň Třebohostice Třešovice Úlehle Únice Vacovice Velká Turná Volenice Volyně (POU) Zahorčice Zvotoky

20 2.2 PRŮZKUM NÁZORŮ ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI ANKETA Rozdáno bylo anketních lístků, z kterých se vrátilo 165 anketních lístků. Z obcí bylo 70 respondentů, z města 95. Nejčastěji využívanou službou je dle ankety pečovatelská služba, dále je to poradna a půjčovna kompenzačních pomůcek. Nízké procento využívání služeb respondenty z obcí může pramenit ze špatné dostupnosti služeb a z jejich finanční náročnosti. Svůj podíl na tom také bude mít informovanost obyvatel o službách, která může být ve městě a v obcích rozdílná. Při řešení sociálních problémů by se dle respondentů měla větší pozornost věnovat zejména problematice seniorů a zdravotně postižených. Jako další problémové oblasti bylo označeno řešení problémů rodin s dětmi a osob v sociální krizi. Většina respondentů (60 %) nemá dostatek informací o sociálních službách. Z toho lze vyvodit, že je nutné na území Strakonicka věnovat větší pozornost propagaci sociálních služeb. Respondenti nejvíce postrádají podporu samostatného bydlení pro osoby se zdravotním postižením. Následuje osobní asistence (doprovod, celodenní péče v domácnosti služba se poskytuje bez časového omezení) a domy na půl cesty (bydlení pro osoby do 26 let, které se vrátily z dětského domova atd.), domovy se zvláštním režimem (pro osoby s demencí např. Alzheimerovou chorobou), domovy pro seniory (pobytové služby pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku) a další. 2.3 PRŮZKUM MEZI ZADAVATELY V rámci průzkumu mezi zadavateli bylo osloveno 69 obcí. Odpovědi poskytly všechny obce. Celkem 35 obcí na otázku Jaké sociální služby jsou poskytovány občanům obce? neodpovědělo nebo uvedlo, že žádné sociální služby nevyužívají. Oblastní charitu Strakonice, která poskytuje sociální služby zejména ve venkovském prostoru, uvedlo jako jediného poskytovatele sociálních služeb v obci 16 respondentů. Oblastní Charitu Strakonice v kombinaci s jiným poskytovatelem sociálních služeb (včet vlastních sociálních služeb) uvedly 4 obce. Rozvážku obědů zajišťuje 7 obcí vlastními zdroji či za pomoci zemědělského družstva. Výhradně vlastní sociální služby poskytují dvě obce, stejný počet obcí využívá jiných sociálních služeb. Celkem 27 obcí na otázku Jaké sociální služby a v jaké finanční výši obec finančně podpořila? neodpovědělo a 16 uvedlo, že žádnou podporu nerealizují. Zbývajících 26 obcí se vyjádřilo následovně: Dovoz obědů finančně podporuje 8 obcí. Konkrétní poskytovatele sociálních služeb podporuje 12 obcí. Ostatních 6 obcí podporuje své občany jinak, než formou sociálních služeb. Jedná se například o dárky k výročím, snížení poplatků atd.

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP STRAKONICE

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP STRAKONICE KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP STRAKONICE PRO OBDOBÍ: 2012-2014 Realizátor projektu: Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP Partner projektu: Město STRAKONICE Tento projekt Komunitní

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

Vyhodnocení průzkumu. Průzkum mezi zadavateli (obce) Projekt: Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice

Vyhodnocení průzkumu. Průzkum mezi zadavateli (obce) Projekt: Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice Vyhodnocení průzkumu Průzkum mezi zadavateli (obce) Projekt: Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/45.00079 Tento průzkum byl určen pro komunitní plánování

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku Obsah Katalog je vydán v rámci realizace projektu Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice Vydalo Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů - pomocí Komunitního plánování soc. služeb - ve spolupráci města s místními organizacemi Vize našeho města Město Hodonín je lázeňským místem a regionálním

Více

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010 Zapojení Města Prachatice do projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území Chance in Nature Local Action Group a území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice 2008-2011 Hanka

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením 3.7.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Vlachovobřezsku 3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Malenicích pracuje Charita Malenice (je součást Diecézní

Více

Finální sestavení nového komunitního plánu sociální služeb pro roky 2015-2018 (03-06/2015)

Finální sestavení nového komunitního plánu sociální služeb pro roky 2015-2018 (03-06/2015) Aktuální projekt komunitního plánování sociálních služeb na Třeboňsku Právě probíhá realizace projektu Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Třeboň 2015-2018", reg. č.: CZ.1.04/3.1.03/97.00023,

Více

Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015. Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji

Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015. Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015 Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji 1 Základní informace o projektu Název: Sociální služby SOH Partner projektu:

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Plnění Komunitního plánu sociálních služeb ORP Strakonice. Monitorovací zpráva

Plnění Komunitního plánu sociálních služeb ORP Strakonice. Monitorovací zpráva Plnění Komunitního plánu sociálních služeb ORP Strakonice Monitorovací zpráva MONITOROVACÍ ZPRÁVA PLNĚNÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP STRAKONICE 2013 OBSAH Způsob monitorování plnění Komunitního

Více

Komunitní plánování sociálních služeb na území Chance in Nature Local Action Group a území správního obvodu obce s rozšířenou působnost Prachatice (KPSS) 3. VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ Průběh akce KPSS 11. LEDNA

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Datum konání: 19. 11. 2014 2014, 15:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 1. patro, budova B Zasedací sál Přítomni: Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního,

Více

Návrh plánu rozvoje sociálních služeb. v Rousínově

Návrh plánu rozvoje sociálních služeb. v Rousínově Návrh plánu rozvoje sociálních služeb v Rousínově V Rousínově, 27.11.2007 Zpracovala: Ludmila Havlíčková OBSAH I. ÚVOD 3 II. URČENÍ PLÁNOVACÍHO OBDOBÍ 4 III. VIZE, KTEROU PLÁN NA DANÉ OBDOBÍ NAPLŇUJE 4

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 Nastavení modelové struktury financování (nastavení maximálních nákladů na jednotku a % podíl jednotlivých zdrojů financování na těchto

Více

Konference komunitního plánování sociálních služeb v rámci projektu

Konference komunitního plánování sociálních služeb v rámci projektu Konference komunitního plánování sociálních služeb v rámci projektu VYTVOŘENÍ STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PROSTĚJOVĚ čtvrtek 7. října 2010 9:00 14:00 hodin Kulturní klub u hradeb DUHA

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ JK, o. s. pracoviště ve Strakonicích Drahuška Kolářová Centrum pro zdravotně postižené JK, o. s.

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP STRAKONICE 2016

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP STRAKONICE 2016 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP STRAKONICE OBSAH Obsah 1 Úvodní slovo 3 Priorita 1 - Opatření 1.1. Udržení odborného sociálního poradenství 4 Aktivita 1.1.1. Odborné sociální poradenství - Jihočeské

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Dílčí Komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY. Dílčí Komunitní plán sociálních služeb - 1 -

Dílčí Komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY. Dílčí Komunitní plán sociálních služeb - 1 - Dílčí Komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY 2009-1 - 1.O B S A H 1. Obsah 2 2. Předmluva 3 3. Základní informace o komunitním plánu sociálních služeb města Říčany 4 4. Priority rozvoje služeb a

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Datum konání: 12. 5. 2014, 15:00 hodin Místo konání: ÚMČ Praha 10, budova B, 5. patro Radniční salonek Přítomni: Kateřina

Více

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI NÁVRHY KLÍČOVÝCH DOPORUČENÍ/CÍLŮ A OPATŘENÍ Následující doporučení vycházejí z analýz a jednání odborných koalic, které

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Historie komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit v Ostravě

Historie komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit v Ostravě Historie komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit v Ostravě 1.KP Začátek v roce 2003 Informace o způsobu zpracování koncepce Vzdělávání zaměstnanců Prezentace záměru plánovat poskytovatelům

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb 2012-2016 V regionu Kadaň Klášterec nad Ohří KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Tento projekt

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Společné setkání řídící skupiny a pracovních skupin. projektu Komunitní plánování v regionu Klatovsko 31. 5. 2007, Klatovy

Společné setkání řídící skupiny a pracovních skupin. projektu Komunitní plánování v regionu Klatovsko 31. 5. 2007, Klatovy Společné setkání řídící skupiny a pracovních skupin projektu v regionu Klatovsko 31. 5. 2007, Klatovy Přítomni: Program: Ing. J. Frič, H. Křivohlavá, Bc. A. Kleinerová, K. Karásek, H. Bílá, M. Kříž, M.

Více

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června

Více

Analýza sociálních služeb obce Oldřišov

Analýza sociálních služeb obce Oldřišov Analýza sociálních služeb obce Oldřišov Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. 0 Obsah Úvod... 2 1. Základní

Více

Představení projektu

Představení projektu Představení projektu ŠANCE PRO VENKOVSKÉ ŠKOLY - ZNALOSTI, SCHOPNOSTI, DOVEDNOSTI Malenice, 28. 5. 2009 Vladimír Drye O projektu Realizátor projektu: MAS Chance in nature Partneři projektu: Základní škola

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN

OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN Individuální projekt Jihomoravského kraje Z.1.04/3.1.00/9.00002 s názvem OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOIÁLNÍH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN Okresní multidisciplinární tým (dále MT) vznikl z iniciativy Jihomoravského

Více

Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis

Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis název projektu: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska číslo: CZ.1.04/3.1.03/45.00142 název akce: datum: místo: Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis 1. 2. 2011, od 14,00 do 15,45

Více

Analýza sociálních služeb obce Chuchelná

Analýza sociálních služeb obce Chuchelná Analýza sociálních služeb obce Chuchelná Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Analýza sociálních služeb obce Velké Hoštice

Analýza sociálních služeb obce Velké Hoštice Analýza sociálních služeb obce Velké Hoštice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání

Více

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016. Prováděcí část

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016. Prováděcí část kč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016 Prováděcí část 3. Komunitního plánu sociálních služeb 2013-2016 kční plán sociálních služeb byl schválen usnesením č. 14 na 27. schůzi Rady města konané

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉ AKCE VE MĚSTĚ DĚČÍNĚ VYUŽITÍ A KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DĚČÍNA (listopad 2004) Zpráva Vypracoval:

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017 v oblasti spadající do zájmu uvedené PS. - Město Nymburk má v roce 2017 zajištěné dostupné sociální

Více

Dotazník pro uživatele občanského sdružení FOKUS-Písek o.s., Pobočka STRAKONICE

Dotazník pro uživatele občanského sdružení FOKUS-Písek o.s., Pobočka STRAKONICE Vyhodnocení dotazníku Dotazník pro uživatele občanského sdružení FOKUS-Písek o.s., Pobočka STRAKONICE Projekt: Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/45.00079

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

Seznam členů celkový počet členů 40

Seznam členů celkový počet členů 40 Seznam členů celkový počet členů 40 Č. Název subjektu 1 Muzeum středního Pootaví Zámek 1, 386 01 PhDr. Ivana Říhová Předsedkyně MAS veřejný veřejná správa 2 STA, projektový ateliér, v.o.s. Havlíčkova 247,

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Štěpánkovice 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Štěpánkovice 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Štěpánkovice 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS RODINA DĚTI A MLÁDEŽ

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS RODINA DĚTI A MLÁDEŽ SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS RODINA DĚTI A MLÁDEŽ Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017 v oblasti spadající do zájmu uvedené pracovní skupiny. V oblasti sociální služeb bylo definováno

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Záměr Grantového programu na rok 2015

Záměr Grantového programu na rok 2015 Projekt Rozvoj komunitního plánování sociálních služeb na Nymbursku (CZ.1.04/3.1.03/97.00068) Záměr Grantového programu na rok 2015 Město Nymburk na základě Statutu Grantového programu určeného pro podporu

Více

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních Komunitní plán města Slaný 2007 Analýza poskytovatelů sociálních Zjištěné informace: podklad pro plánování rozvoje sociálních výchozí materiál pro Katalog poskytovatelů

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

Akční plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku na rok 2015

Akční plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku na rok 2015 Akční plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku na rok Akční plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku na rok (dále jen Akční plán) je prováděcím dokumentem Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2013 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

S T A T U T. Základní listina Komunitního plánování sociálních služeb Písek

S T A T U T. Základní listina Komunitního plánování sociálních služeb Písek Podpora zavádění, realizace a vyhodnocování procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na ORP Písek CZ.1.04/3.1.03/97.00052 S T A T U T Základní listina Komunitního plánování sociálních

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Komunitní plán sociálních služeb. Svazek obcí Blatenska

Komunitní plán sociálních služeb. Svazek obcí Blatenska KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SVAZKU OBCÍ BLATENSKA Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Komunitní

Více

Dílčí Komunitní plán sociálních služeb města Říčany na rok 2010

Dílčí Komunitní plán sociálních služeb města Říčany na rok 2010 Dílčí Komunitní plán sociálních služeb města Říčany na rok 2010 O B S A H 1. Předmluva 1 2. Základní informace o komunitním plánu sociálních služeb města Říčany 2 3. Priority rozvoje služeb a péče v roce

Více

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Vyhodnocení Analýzy potřeb v oblasti

Více

Výroční zpráva projektu Komunitní plánování sociálních služeb Konicka za rok 2009

Výroční zpráva projektu Komunitní plánování sociálních služeb Konicka za rok 2009 Výroční zpráva projektu Komunitní plánování sociálních služeb Konicka za rok 2009 Projekt Komunitní plánování sociálních služeb Konicka byl předložen 8.9.2006 a doporučen k financování rozhodnutím ZOK

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Analýza sociálních služeb obce Strahovice

Analýza sociálních služeb obce Strahovice Analýza sociálních služeb obce Strahovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

NA OBDOBÍ 2014-2016. Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji

NA OBDOBÍ 2014-2016. Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JIHOČESKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2014-2016 Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Společné setkání skupiny senioři a zdravotně postižení. projektu Komunitní plánování v regionu Klatovsko 15. 6. 2007

Společné setkání skupiny senioři a zdravotně postižení. projektu Komunitní plánování v regionu Klatovsko 15. 6. 2007 Společné setkání skupiny senioři a zdravotně postižení projektu v regionu Klatovsko 15. 6. 2007 Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1) Zahájení 2) Sociodemografická analýza 3) SWOT analýza skupiny

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. (jednotlivých cílových skupin)

SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. (jednotlivých cílových skupin) SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (jednotlivých cílových skupin) SWOT ANALÝZA NA ZÁKLADĚ SITUAČNÍ ANALÝZY STATUTÁRNÍHO MĚSTA Mladá Boleslav zaměřeni na oblast sociálních služeb pro seniory

Více

Analýza sociálních služeb obce Bolatice

Analýza sociálních služeb obce Bolatice Analýza sociálních služeb obce Bolatice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma ŠKOLSTVÍ ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS Téma Problémový okruh Cíl Opatření Neefektivní (nedostatečná) naplněnost obecních škol Cíl 1.1 Zavedení školských obvodů spádových škol Gestor cíle: Město

Více

1. Název organizace:.

1. Název organizace:. ÚDAJE O ZŘIZOVATELI 1. Název organizace:. 2. Forma právní subjektivity: občanské sdružení nadace, nadační fond obecně prospěšná společnost organizace zřízená státem církevní právnická osoba organizace

Více

Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj

Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj Slezské dny preventivní medicíny Karviná Darkov,

Více

Setkání pracovních skupin Kravaře

Setkání pracovních skupin Kravaře Setkání pracovních skupin Kravaře Dana Diváková 10. 9. 2013 1 Co je komunitní plánování Komunitní plánování /dále jen KP/ je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost

Více

ANALÝZA VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH v obcích a městech spadajících pod rozšířenou působnost města Bruntál

ANALÝZA VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH v obcích a městech spadajících pod rozšířenou působnost města Bruntál ANALÝZA VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH v obcích a městech spadajících pod rozšířenou působnost města Bruntál spolufinancováno Městem Bruntál a Moravskoslezským krajem

Více

ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŢEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŢEB. území ORP Strakonice ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŢEB VČETNĚ FINANČNÍCH TOKŮ území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Poskytovatel

Více

Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP)

Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP) Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP) Červen 2015 / Závěrečná zpráva z výzkumu pro Diakonii ČCE, Institut důstojného stárnutí / STEM/MARK, a.s. Kvantitativní výzkum Obsah Parametry

Více

MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ. 2. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Města Frýdlant nad Ostravicí na období 2014-2017

MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ. 2. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Města Frýdlant nad Ostravicí na období 2014-2017 MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ 2. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Města Frýdlant nad Ostravicí na období 2014-2017 1 1. Úvod 1.1. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Komunitní plánování

Více