KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP STRAKONICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP STRAKONICE"

Transkript

1 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP STRAKONICE Pracovní verze k připomínkování - bez závěrečné korektury PRO OBDOBÍ: Realizátor projektu: Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP Partner projektu: Město STRAKONICE Tento projekt Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

2 OBSAH 1 Organizace a průběh plánování Základní informace o projektu Organizační zajištění akce Průběh komunitního plánování Analytická část Sociodemografická analýza ORP Strakonice Průzkum názorů Široké veřejnosti anketa Průzkum mezi zadavately Analýza sociálních služeb na území ORP strakonice Analýzy potřeb zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů Vymezení cílových skupin Swot analýzy Strategická část Vize Stručný přehled priorit, opatření a aktivit PRIORITA 1 - Udržení systému poskytovaných služeb PRIORITA 2 - Zkvalitnění stávajících sociálních služeb PRIORITA 3 - Rozvoj sociálních služeb PRIORITA 4 - Zajištění doprovodných oblastí PRIORITA 5 Všeobecná podpora rozvoje sociálních služeb... 75

3 Vážení, v roce 2009 se město Strakonice rozhodlo zahájit proces komunitního plánování sociálních služeb. Je to proces, v jehož rámci se komunita (společenství lidí žijících na určitém území) chce dostat ze současné situace do budoucnosti, která by lépe vyhovovala občanům. Plánování je cestou ze současnosti do místa pojmenovaného dohodnutá budoucnost. Je to metoda, která klade důraz na zapojování všech, kterých se zpracovávaná oblast týká, na dialog a vyjednávání a na dosažení výsledku, který je přijat a podporován většinou účastníků. Proces se realizuje v rámci projektu Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Strakonice, který je tvořen 69 obcemi. Cílem byla podpora místního partnerství a vypracování komunitního plánu sociálních služeb, který pomůže zabezpečit občanům potřebné sociální služby a který bude kvalitním podkladem pro aktualizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje. Do procesu se zapojila velká část obyvatel Strakonicka. Spolupracovali při přípravě analýz a jako respondenti se účastnili různých průzkumů. V období přípravy návrhové části plánu se v pracovních skupinách scházeli zadavatelé, poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb a společně připravili záměry, které jsou obsaženy v tomto dokumentu. Cílem záměrů je udržet a zkvalitnit systém sociálních služeb, který v maximální možné míře povede ke snížení sociální izolace lidí s handicapem. Realizace plánu zároveň ušetří finanční prostředky, protože peníze se budou vynakládat jen na udržení nebo zřizování těch sociálních služeb, které jsou pro občany doopravdy potřebné. Děkuji všem, kdo se do komunitního plánování zapojili a přispěli tak k vytvoření tohoto dokumentu a v souvislosti s tím i k udržení, zkvalitnění a rozvoji sociálních a doprovodných služeb na Strakonicku. Věřím, že se nám společnými silami podaří navržené záměry uskutečnit. podpis

4 1 ORGANIZACE A PRŮBĚH PLÁNOVÁNÍ 1.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU Název projektu: Komunitní plánování sociálních služeb ORP Strakonice (KPSS-ST Strakonice) Realizováno v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, globální grant CZ.1.04/ Financováno z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Území: Správní obvod obce s rozšířenou působností Strakonice (69 obcí). V tomto dokumentu je území označováno jako Strakonicko. Období realizace: září 2010 prosinec 2011 Cíle projektu: Všeobecným cílem projektu je podpora začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením cestou zajištění dostupnosti sociálních služeb. Specifickými cíli projektu je vytvoření místního partnerství na území ORP Strakonice a vypracování komunitního plánu sociálních služeb, stěžejní partnerství bude realizováno mezi zadavateli, poskytovateli a uživateli sociálních služeb, do procesu je zapojena širší veřejnost. Hlavním výstupem z procesu plánování je komunitní plán sociálních služeb, který přispěje k podpoře a vytvoření podmínek pro rozvoj a udržitelnost sociálních služeb, které budou reagovat na skutečné potřeby občanů Strakonicka. Dalším výstupem projektu bude katalog poskytovatelů sociálních služeb, který přispěje k informovanosti občanů o dostupnosti služeb. Potřebnost projektu: Potřebnost projektu vyvstala ze skutečnosti, že území ORP Strakonice jako celek nemá v současné době zpracovaný plán rozvoje sociálních služeb, v regionu doposud není systém sociálních služeb koordinován pro celé území, Město Strakonice jako spádové centrum regionu tuto problematiku řeší do značné míry odděleně pouze pro potřeby obyvatel města. Na území jak města Strakonice tak ORP žijí osoby v nepříznivé sociální situaci, některé skupiny osob jsou sociálně vyloučené, resp. jsou ohroženy sociálním. Stávající systém sociálních služeb v území není postaven na potřebách uživatelů, v důsledku toho neumožňuje dostatečnou dostupnost a zajištění odpovídají kvality a rozsahu sociálních služeb v regionu pro osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením.

5 1.2 ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ AKCE Realizátor projektu: Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP, Sídlo: Archiváře Teplého 102, Malenice Partner projektu: Město Strakonice Sídlo: Velké náměstí 2, Strakonice I., Organizační struktura komunitního plánování na Strakonicku Řídící tým Realizátor: CHANCE IN NATURE LAG Partner: Město Strakonice Pracovní skupina 1 "Podpora seniorů a osob se zdravotním postižením" Pracovní skupina 2 "Podpora rodiny, mládeže a dětí" Pracovní skupina 3 "Podpora osob v krizi" Pracovní skupina 4 "Podpora osob ohrožených závislostmi" Řídící tým projektu Řídící skupina koordinuje proces komunitního plánování Členové: Josef Bláhovec PhDr. Ivana Říhová Mgr. Michal Novotný Mgr. Lenka Vysoká Ing. Karel Seknička Mgr. Daniel Randák Ing. Miluše Balková zástupce realizátora zástupce partnera zástupce Městského úřadu Strakonice, strategický rozvoj zástupce Městského úřadu Strakonice, sociální odbor Městský ústav sociálních služeb Strakonice Občanské sdružení PREVENT Občanské sdružení FOKUS Písek

6 Mgr. Martin Karas Helena Bartáčková Mgr. Petra Jindrová (Krejsová) Olga Medlínová, DiS. Mgr. Štefan Schwarc Michal Němec Dětské centrum Jihočeského kraje Azylový dům Městského ústavu sociálních služeb Strakonice koordinátor pracovní skupiny Podpora osob v krizi koordinátor pracovní skupiny Podpora seniorů a osob se zdravotním postižením koordinátor pracovní skupiny Podpora rodiny, mládeže a dětí koordinátor pracovní skupiny Podpora osob ohrožených závislostmi Realizační tým: Realizační tým zajišťoval činnosti spojené s procesem plánování sociálních služeb. Členové: Mgr. et. Bc. Jana Benešová, DiS koordinátorka projektu Mgr. Ludmila Kolářová metodik projektu Mgr. Iveta Frková administrativní pracovník Jana Dolanská administrativní pracovník Bc. Daniel Rosecký (CpKP Jižní Čechy) supervizor Josef Bláhovec člen řídícího týmu, zástupce realizátora, zástupce zadavatelů PhDr. Ivana Říhová člen řídícího týmu, zástupce partnera, zástupce zadavatelů Mgr. Michal Novotný člen řídícího týmu, zástupce Městského úřadu Strakonice, strategický rozvoj Mgr. Lenka Vysoká člen řídícího týmu, zástupce Městského úřadu Strakonice, sociální odbor Ing. Karel Seknička člen řídícího týmu, Městský ústav sociálních služeb Strakonice Mgr. Daniel Randák člen řídícího týmu, Občanské sdružení Prevent Mgr. Petra Jindrová člen řídícího týmu, koordinátor pracovní skupiny Podpora osob (Krejsová) v krizi Olga Medlínová, DiS. člen řídícího týmu, koordinátor pracovní skupiny Podpora seniorů a osob se zdravotním postižením Mgr. Štefan Schwarc člen řídícího týmu, koordinátor pracovní skupiny Podpora rodiny, mládeže a dětí Michal Němec člen řídícího týmu, koordinátor pracovní skupiny Podpora osob ohrožených závislostmi

7 Pracovní skupiny Pracovní skupiny jsou týmy dobrovolníků (zástupci zadavatelů, uživatelů a poskytovatelů sociálních služeb a zástupci veřejnosti). Každá pracovní skupina měla vedoucího koordinátora, který byl zároveň členem Řídícího týmu. V rámci Komunitního plánování sociálních služeb na Strakonicku byly zformovány tyto čtyři pracovní skupiny, každá z nich řešila jednu oblast: Podpora seniorů a osob se zdravotním postižením Podpora rodin, dětí a mládeže Podpora osob v krizi Podpora osob ohrožených závislostmi. Každá pracovní skupina byla proškolena o komunitním plánování sociálních služeb. V průběhu činnosti těchto skupin byla definována cílová skupina, zpracovány SWOT analýzy a návrhy opatření a aktivit plánu. Pracovní skupina Podpora seniorů a osob se zdravotním postižením a pracovní skupina Podpora osob ohrožených krizí se sešly celkem pětkrát. Pracovní skupina Podpora rodiny, mládeže a dětí měla dohromady sedm jednání. Pracovní skupina Podpora osob ohrožených závislostmi se setkala čtyřikrát. Členové pracovních skupin se účastnili veřejného projednání a aktivního připomínkování komunitního plánu. Členové pracovních skupin Pracovní skupina Podpora seniorů a osob se zdravotním postižením Koordinátor pracovní skupiny: Olga Medlínová, DiS. Bc. Marie Kadochová Drahuška Kolářová Mgr. Jana Slepičková Anna Pichlíková Dana Bednaříková Karel Uhlík Hana Petrovcová Marie Komanová Domácí péče Českého červeného kříže, o.p.s. Centrum pro zdravotně postižené JčK, o.s. Charita Malenice Dům s pečovatelskou službou Radomyšl Charita Malenice Uživatel Domov pro seniory - Lidická Pečovatelská služba - Strakonice

8 Mgr. Magdalena Klečková Mgr. Lenka Vysoká Karel Seknička PhDr. Ivana Říhová Helena Turková Marie Lešková Václav Mareš František Wolf Danuška Čížková Helena Mocová Linhartová Alena Šmídová Václav Moravec Jana Trávníčková Slavomil Trávníček Pavla Voráčková Petra Romová Ladislav Černý Marcela Vacková Josef Bláhovec Karel Petrlík Mgr. Jaroslava Hrušovská Ivana Ondřišová Lenka Veselá Pavlína Wolfová Zuzana Černochová Věra Brejchová Veronika Příhodová Jan Rublík Martina Božková Domov pro seniory - Rybniční Městský úřad Strakonice Městský ústav sociálních služeb Strakonice Město Strakonice Oblastní Charita Strakonice Uživatel Uživatel Uživatel Uživatel Český červený kříž Uživatel Uživatel Uživatel Uživatel Městský ústav sociálních služeb Strakonice, Domov pro seniory Lidická Městský ústav sociálních služeb Strakonice, Domov pro seniory Rybniční Uživatel Česká maltézská pomoc Obec Malenice, O.S. Chance in nature - LAG Uživatel Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek Klub seniorů Cehnice Centrum pro zdravotně postižené JK, o.s. Veřejnost, studentka Teologické fakulty JČU Veřejnost, studentka Teologické fakulty JČU Domácí péče Českého červeného kříže, o.p.s. Uživatel Uživatel Sdružení zdravotně postižených Strakonice

9 Pracovní skupina Podpora rodin, dětí a mládeže Koordinátor pracovní skupiny: Štefan Schwarc Hana Kadlecová Lucie Dávidová Lukáš Urbánek Zdeněk Rod Mgr. Petra Tůmová Josef Bláhovec Mgr. Jitka Hajnová Ing. Miloslav Pileček Mgr.Emanuel Pavelka Iva Šrámková Petra Bečvářová Mgr. Marie Kochová Mgr. Jana Rohová Mgr. Jitka Vápeníková Ing. Petra Staňková Hana Častová Svítivá PhDr. Ivana Říhová Ing. Milada Brejchová Mgr. Marie Štorková Ing. Petra Staňková Dr. Ludmila Jelínková Lenka Hlaváčová Martina Gerčáková Irena Bublíková Oldřich Novák Marie Kalbáčová Veřejnost, studentka - sociální práce Veřejnost Veřejnost Veřejnost Veřejnost Obec Malenice, Chance in nature-lag Pedagogicko -psychologická poradna Strakonice Střední škola řemesel Strakonice Střední škola řemesel Strakonice Dům dětí a mládeže Strakonice Oblastní charita Strakonice Speciální pedagogické centrum Základní škola Františka Ladislava Čelakovského Mateřské centrum Beruška Strakonice Mateřské centrum Beruška Strakonice O.S. Malenčtí Broučci Město Strakonice Úřad práce Strakonice Úřad práce Strakonice Mateřské centrum Beruška Strakonice Dyscentrum Klub Mana Klub Mana Středisko výchovné péče při Dětském diagnostické ústavu Homole PPP Strakonice Úřad práce Strakonice

10 Pracovní skupina Podpora osob v krizi Koordinátor pracovní skupiny: Mgr. Petra Jindrová (Krejsová) Vlasta Hucková Ladislav Hadrava Mgr. Lenka Vysoká Hana Kostlivá Hana Lukešová Kateřina Hronková Miroslava Benediktova Jitka Štětková Josef Kubovec Mgr. Michal Novotný Helena Bartáčková Lenka Čadová Václav Moravec Josef Bláhovec Marie Silovská Ing. Milada Brejchová PhDr. Ivana Říhová Veřejnost Veřejnost Městský úřad Strakonice Psychiatrická léčebna Lnáře Veřejnost Probační a mediační služba Probační a mediační služba Manželská a předmanželská poradna Strakonice Veřejnost Městský úřad Strakonice Azylový dům - MěÚSS Strakonice Veřejnost Uživatel Obec Malenice, Chance in nature - LAG Azylový dům - MěÚSS Strakonice Úřad práce Strakonice Město Strakonice

11 Pracovní skupina Podpora osob ohrožených závislostmi Koordinátor pracovní skupiny: Michal Němec Jana Janoutová Hana Zlochová Mgr. Lenka Vysoká PhDr. Ivana Říhová Martin Zajíček Mgr. Daniel Randák Josef Bláhovec Miroslav Vávra Zdeněk Němec Jana Šobotníková Městská policie Městský úřad Strakonice Městský úřad Strakonice Město Strakonice O.S. Prevent O.S. Prevent Chance in nature LAG, obec Malenice Policie ČR Policie ČR Veřejnost

12 1.3 PRŮBĚH KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ HARMONOGRAM AKTIVIT KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ Vypracování metodik a základních dokumentů pro plánování sociálních služeb v území Zpracování analytických podkladů pro vytvoření KPSS Informování a zapojování veřejnosti do plánování sociálních služeb v území září 2010 únor 2011 září 2010 červen 2011 září 2010 prosinec 2011 Jednání řídícího týmu září 2010 prosinec 2011 Veřejná projednání 1. veřejné projednání 23. listopadu veřejné projednání listopadu 2011 Supervize a hodnocení září 2010 prosinec 2011 Zpracování strategie rozvoje sociálních služeb Zpracování katalogu poskytovatelů sociálních služeb březen 2011 listopad 2011 červen 2011 prosinec 2011 Jednání pracovních skupin leden 2011 červen 2011 Projednání KPSS místními Samosprávami říjen 2011 listopad Vypracování metodiky KPSS Byla vypracována metodika pro plánování sociálních služeb na území Strakonicka. Metodika vychází z Metodik pro plánování sociálních služeb a z Kritérií kvality plánování sociálních služeb, reflektuje místní specifika a zohledňuje soulad s krajským plánem rozvoje sociálních služeb. Na počátku realizace projektu byla vytvořena základní listina Komunitního plánování sociálních služeb na Strakonicku (Statut) a byly přijaty jednací řády řídící skupiny a pracovních skupin. 2. Zpracování analytických podkladů pro vytvoření komunitního plánu sociálních služeb Pro potřeby komunitního plánování sociálních služeb byly zpracovány tyto analýzy: Sociodemografická analýza území ORP Strakonice Průzkum názorů široké veřejnosti - výstup z ankety Analýza sociálních služeb včetně finančních toků - popis sociálních služeb na území ORP Strakonice

13 Analýza potřeb zadavatelů sociálních služeb - výstup z průzkumu názorů starostů obcí Analýza potřeb poskytovatelů sociálních služeb - popis problémů a plánů poskytovatelů Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb Vyhodnocení průzkumu u uživatelů sociálních služeb domovy pro seniory Vyhodnocení průzkumu u uživatelů sociálních služeb pečovatelská služeb Vyhodnocení průzkumu u uživatelů sociálních služeb osobní asistence Vyhodnocení průzkumu u uživatelů sociálních služeb osoby s duševním onemocněním SWOT analýzy zaměřené na čtyři řešené oblasti (Podpora seniorů a osob se zdravotním postižením, Podpora rodin, dětí a mládeže, Podpora osob v krizi, Podpora osob ohrožených závislostmi). Tato kapitola obsahuje stručné výstupy z jednotlivých analýz. Kompletní analýzy jsou dostupné v elektronické podobě na Zpracování strategie rozvoje sociálních služeb pro území ORP Strakonice V listopadu 2011 byl zkompletován "Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice. Komunitní plán sociálních služeb byl připomínkován na veřejném projednání, které se uskutečnilo 22. listopadu Plán byl/bude předložen samosprávám všech obcí k přijetí/vzetí na vědomí. Všechny výstupy z projektu jsou vydány na CD ROMu s názvem Komunitní plánování sociálních služeb na Strakonicku. CD ROM obsahuje mimo Komunitního plánu sociálních služeb ORP Strakonice, také kompletní znění veškerých analýz, které byly realizovány v rámci projektu a elektronickou verzi Katalogu poskytovatelů sociálních služeb. 4. Zpracování katalogu poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice V rámci projektu byl vydán Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku. Tento katalog byl představen veřejnosti na veřejném projednání a byl šířen po území Strakonicka prostřednictvím jednotlivých obcí, poskytovatelů sociálních služeb, úřadů a dalších subjektů. Tištěná verze katalogu byla doplněna verzí elektronickou, zveřejněnou na webových stránkách města Strakonice (www.strakonice.eu), realizátora (www.chanceinnature.cz) a webových stránkách obcí, poskytovatelů sociálních služeb a dalších subjektů. Elektronická verze Katalogu poskytovatelů sociálních služeb Strakonicka je součástí CD ROMu s výstupy komunitního plánování na Strakonicku.

14 5. Informování a zapojování veřejnosti do plánování sociálních služeb v území. V průběhu projektu probíhalo cílené informování veřejnosti o sociálních službách a o komunitním plánování sociálních služeb. Pro tyto účely byl sestaven plán informační kampaně. V první fázi plánování (období do 1. veřejného projednání v listopadu) byla informační kampaň zaměřena na informování veřejnosti, uživatelů, poskytovatelů sociálních služeb a zástupců obcí o procesu komunitního plánování a možnostech, jakým se do něj zapojit. V období činnosti pracovních skupin (leden 2011 červen 2011) se informační kampaň zaměřovala na informování veřejnosti, uživatelů, poskytovatelů sociálních služeb o probíhajících pracovních skupinách, termínech a místech konání. V závěru procesu komunitního plánování byla informační kampaň zaměřena na povědomost veřejnosti, obcí, poskytovatelů sociálních služeb a dalších o vzniklých výstupech - Komunitním plánu sociálních služeb a Katalogu poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku. 6. Jednání řídícího týmu: Řídící tým měl kompetence zejména v následujících oblastech: koordinace tvorby plánu rozvoje sociálních služeb projednání a schvalování metodických postupů, interních předpisů (např. jednací řád) a dokumentů zpracovaných v průběhu plánování sociálních služeb připomínkování průběžných výstupů projektu schvaluje finální znění vize, stanovuje prioritní oblasti a opatření v rámci KPSS na základě zpracovaných analytických výstupů a výstupů z jednání pracovních skupin schvaluje obsah finálních výstupů komunitního plánování sociálních služeb Řídící tým vedl proces a schvaloval průběžné výstupy. V průběhu realizace se sešel celkem 13krát. V závěrečné fázi schválil priority, opatření a aktivity plánu. 7. Jednání pracovních skupin: Pracovní skupiny složené ze zástupců zadavatelů, poskytovatelů, uživatelů sociálních služeb a veřejnosti se přímo podílely na zpracování vlastního obsahu plánu sociálních služeb. Každá pracovní skupina měla svého koordinátora, který byl členem řídícího týmu, čímž byl zajištěn efektivní přenos informací z pracovních skupin do prostředí Řídícího týmu. Členové pracovních skupin byli na začátku práce proškoleni. Scházeli se na pravidelných jednáních. Definovali cílové skupiny, vypracovali SWOT analýzy a řešili problematiku jednotlivých priorit. Navrhli opatření a vypracovali podrobné návrhy aktivit. V rámci procesu komunitního plánování byly sestaveny čtyři pracovní skupiny. Každá se věnovala jiné prioritní oblasti. Pracovní skupina Podpora seniorů a osob se zdravotním postižením a pracovní skupina Podpora osob ohrožených krizí se sešli celkem pětkrát.

15 Pracovní skupina Podpora rodiny, mládeže a dětí měla celkem sedm jednání. Pracovní skupina Podpora osob ohrožených závislostmi se setkala čtyřikrát. Členové pracovních skupin se účastnili veřejného projednání a aktivního připomínkování komunitního plánu. 8. Projednání KPSS místními samosprávami V průběhu října a listopadu 2011 byli zástupci místních samospráv informováni o O průběhu realizace projektu Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice O sociálních službách a komunitním plánování obecně O rozsahu a okruhu sociálních služeb na území Strakonicka O Katalogu poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku a jeho dostupnosti O plánovaných aktivitách v KPSS O Komunitním plánu sociálních služeb ORP Strakonice O postupu při schvalování/vzetí na vědomí komunitního plánu O konání veřejného projednání, na které byli pozváni Po veřejném projednání Komunitního plánu sociálních služeb ORP Strakonice byl/bude komunitní plán předložen Zastupitelstvu, respektive Radě dotčených obcí/měst k projedná a schválení/vzetí na vědomí. 9. Veřejná projednání První veřejné projednání Na prvním veřejném projednání, které proběhlo v 23. listopadu 2010, byly podány základní informace o projektu a o komunitním plánování sociálních služeb. Veřejného projednání se účastnila regionální media, která veřejnosti prezentovala informace o komunitním plánování. Na prvním veřejném projednání došlo k výběru aktivních zájemců do pracovních skupin. Druhé veřejné projednání Na druhém veřejném projednání, které se uskutečnilo dne 22. listopadu, došlo k předložení návrhu komunitního plánu k připomínkování a vznesené připomínky byly následně do plánu zapracovány. Na tomto projednání došlo také k představení Katalogu poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku a Databáze poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku. 10. Supervize a hodnocení V průběhu celého projektu dohlížel na proces komunitního plánování supervizor. Supervizorem bylo zvoleno Centrum pro komunitní plánování (CpKP) za nějž supervizi vykonával Bc. Daniel Rosecký. Supervizor připomínkoval proces komunitního plánování sociálních služeb a průběžné výstupy projektu. Dalším úkolem supervizora bylo dohlížet na provázanosti procesu komunitního plánování se Střednědobým plánem rozvoje sociálních

16 služeb Jihočeského kraje a kontrola kvality procesu plánování. V průběhu realizace projektu poskytoval supervizor konzultace členům realizačního týmu a účastnil se některých jednání Řídícího týmu. V závěru realizace projektu došlo ke zpracování závěrečného vyhodnocení.

17 2 ANALYTICKÁ ČÁST Pro potřeby komunitního plánování sociálních služeb byly zpracovány tyto analýzy: Sociodemografická analýza území ORP Strakonice Průzkum názorů široké veřejnosti - výstup z ankety Analýza sociálních služeb včetně finančních toků - popis sociálních služeb na území ORP Strakonice Analýza potřeb zadavatelů sociálních služeb - výstup z průzkumu názorů starostů obcí Analýza potřeb poskytovatelů sociálních služeb - popis problémů a plánů poskytovatelů Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb Vyhodnocení průzkumu u uživatelů sociálních služeb domovy pro seniory Vyhodnocení průzkumu u uživatelů sociálních služeb pečovatelská služeb Vyhodnocení průzkumu u uživatelů sociálních služeb osobní asistence Vyhodnocení průzkumu u uživatelů sociálních služeb osoby s duševním onemocněním Tato kapitola obsahuje stručné výstupy z jednotlivých analýz. Kompletní analýzy jsou dostupné v elektronické podobě na SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ORP STRAKONICE Správní obvod obce s rozšířenou působností Strakonice ležící na severozápadě Jihočeského kraje zahrnuje celkem 69 obcí: Cehnice, Čemeřice, Vepřovice, Čestice, Doubravice, Drachkov, Drážov, Droužetice, Dřešín, Houpán, Horní Poříčí, Hoslovice, Hoštice, Chrášťovice, Jinín, Kalenice, Katovice, Kladruby, Kraselov, Krejnice, Krty-Hradec, Kuřimany, Kváskovice, Libětice, Libochovice, Malenice, Milejovice, Miloňovice, Mečichov, Mnichov, Mutěnice, Nebřehovice, Němčice, Němětice, Nihošovice, Nišovice, Nová Ves, Novosedly, Osek, Paračov, Pracejovice, Přední Zborovice, Předslavice, Přechovice, Přešťovice, Radějovice, Radomyšl, Radošovice, Rovná, Řepice, Skály, Slaník, Sousedovice, Strakonice, Strašice, Strunkovice nad Volyňskou, Štěchovice, Štěkeň, Třebohostice, Třešovice, Úlehle, Únice, Vacovice, Velká Turná, Volenice, Volyně, Zahorčice, Zvotoky. Území obce s rozšířenou působností zahrnuje dva správní obvody obce s pověřeným obecním úřadem (SO POÚ): SO POÚ Strakonice, SO POÚ Volyně. Obce spadající do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Strakonice: Cehnice, Čejetice, Doubravice, Drachkov, Droužetice, Hlupín, Horní Poříčí, Chrášťovice, Jinín,

18 Kalenice, Katovice, Kladruby, Kraselov, Krejnice, Krty-Hradec, Kuřimany, Kváskovice, Libětice, Mečichov, Miloňovice, Mnichov, Mutěnice, Nebřehovice, Novosedly, Osek, Paračov, Pracejovice, Přední Zborovice, Přešťovice, Radějovice, Radomyšl, Radošovice, Rovná, Řepice, Skály, Slaník, Sousedovice, Strakonice, Strašice, Střelské Hoštice, Štěchovice, Štěkeň, Třebohostice, Třešovice, Úlehle, Únice, Velká Turná, Volenice, Zahorčice, Zvotoky. Obce spadající do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Volyně: Čepřovice, Čestice, Drážov, Dřešín, Hoslovice, Hoštice, Litochovice, Malenice, Milejovice, Němčice, Němětice, Nihošovice, Nišovice, Nová Ves, Předslavice, Přechovice, Strunkovice nad Volyňkou, Vacovice, Volyně. V 69 obcích správního obvodu obce s rozšířenou působností Strakonice žije 45 tisíc obyvatel. Více než třetina bydlí v obcích s méně než obyvateli a téměř 60 % obyvatel bydlí ve dvou městech (Strakonice, Volyně). Průměrným věkem necelých 40 let se Strakonicko řadí mezi obvody se starším obyvatelstvem, kde dochází k úbytku obyvatelstva přirozenou měnou (9,5 narozených; 11,6 zemřelých na obyvatel). Správní obvod obce s rozšířenou působností Strakonice se rozkládá na celkové rozloze 574 km2, kde se 67 % podílí zemědělská půda (nejvíc v kraji) a 21 % lesní pozemky (nejméně v kraji). V zemědělství však pracuje méně než 15 % zaměstnaných osob. K byla na Strakonicku míra nezaměstnanosti 10,27 %, tj. vyšší než průměr kraje 7,5 %. Stav obyvatel a věková struktura obyvatelstva k počet 65 a více ženy 0 14 let let let let obyv. let Cehnice Chrášťovice Čejetice Čepřovice Čestice Doubravice Drachkov Drážov Droužetice Dřešín Hlupín Horní Poříčí Hoslovice Hoštice Jinín Kalenice Katovice Kladruby Kraselov Krejnice Krty-Hradec Kuřimany

19 Kváskovice Libětice Litochovice Malenice Mečíchov Milejovice Miloňovice Mnichov Mutěnice Nebřehovice Němčice Němětice Nihošovice Nišovice Nová Ves Novosedly Osek Paračov Pracejovice Přechovice Přední Zborovice Předslavice Přešťovice Radějovice Radomyšl Radošovice Rovná Řepice Skály Slaník Sousedovice Strakonice (ORP, POU) Strašice Strunkovice nad Volyňkou Střelské Hoštice Štěchovice Štěkeň Třebohostice Třešovice Úlehle Únice Vacovice Velká Turná Volenice Volyně (POU) Zahorčice Zvotoky

20 2.2 PRŮZKUM NÁZORŮ ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI ANKETA Rozdáno bylo anketních lístků, z kterých se vrátilo 165 anketních lístků. Z obcí bylo 70 respondentů, z města 95. Nejčastěji využívanou službou je dle ankety pečovatelská služba, dále je to poradna a půjčovna kompenzačních pomůcek. Nízké procento využívání služeb respondenty z obcí může pramenit ze špatné dostupnosti služeb a z jejich finanční náročnosti. Svůj podíl na tom také bude mít informovanost obyvatel o službách, která může být ve městě a v obcích rozdílná. Při řešení sociálních problémů by se dle respondentů měla větší pozornost věnovat zejména problematice seniorů a zdravotně postižených. Jako další problémové oblasti bylo označeno řešení problémů rodin s dětmi a osob v sociální krizi. Většina respondentů (60 %) nemá dostatek informací o sociálních službách. Z toho lze vyvodit, že je nutné na území Strakonicka věnovat větší pozornost propagaci sociálních služeb. Respondenti nejvíce postrádají podporu samostatného bydlení pro osoby se zdravotním postižením. Následuje osobní asistence (doprovod, celodenní péče v domácnosti služba se poskytuje bez časového omezení) a domy na půl cesty (bydlení pro osoby do 26 let, které se vrátily z dětského domova atd.), domovy se zvláštním režimem (pro osoby s demencí např. Alzheimerovou chorobou), domovy pro seniory (pobytové služby pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku) a další. 2.3 PRŮZKUM MEZI ZADAVATELY V rámci průzkumu mezi zadavateli bylo osloveno 69 obcí. Odpovědi poskytly všechny obce. Celkem 35 obcí na otázku Jaké sociální služby jsou poskytovány občanům obce? neodpovědělo nebo uvedlo, že žádné sociální služby nevyužívají. Oblastní charitu Strakonice, která poskytuje sociální služby zejména ve venkovském prostoru, uvedlo jako jediného poskytovatele sociálních služeb v obci 16 respondentů. Oblastní Charitu Strakonice v kombinaci s jiným poskytovatelem sociálních služeb (včet vlastních sociálních služeb) uvedly 4 obce. Rozvážku obědů zajišťuje 7 obcí vlastními zdroji či za pomoci zemědělského družstva. Výhradně vlastní sociální služby poskytují dvě obce, stejný počet obcí využívá jiných sociálních služeb. Celkem 27 obcí na otázku Jaké sociální služby a v jaké finanční výši obec finančně podpořila? neodpovědělo a 16 uvedlo, že žádnou podporu nerealizují. Zbývajících 26 obcí se vyjádřilo následovně: Dovoz obědů finančně podporuje 8 obcí. Konkrétní poskytovatele sociálních služeb podporuje 12 obcí. Ostatních 6 obcí podporuje své občany jinak, než formou sociálních služeb. Jedná se například o dárky k výročím, snížení poplatků atd.

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP STRAKONICE

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP STRAKONICE KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP STRAKONICE PRO OBDOBÍ: 2012-2014 Realizátor projektu: Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP Partner projektu: Město STRAKONICE Tento projekt Komunitní

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

Vyhodnocení průzkumu. Průzkum mezi zadavateli (obce) Projekt: Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice

Vyhodnocení průzkumu. Průzkum mezi zadavateli (obce) Projekt: Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice Vyhodnocení průzkumu Průzkum mezi zadavateli (obce) Projekt: Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/45.00079 Tento průzkum byl určen pro komunitní plánování

Více

CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP

CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP Metodika Komunitního plánu sociálních služeb ORP Strakonice Verze 2 ( průběžná aktualizace říjen 2010 - červen 2011) 1 Obsah 1 Obecné informace o komunitní plánování... 4 2 Základní informace o sociálních

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku Obsah Katalog je vydán v rámci realizace projektu Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice Vydalo Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

REALIZAČNÍ PLÁN. pro roky 2008 a 2009

REALIZAČNÍ PLÁN. pro roky 2008 a 2009 Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. REALIZAČNÍ PLÁN pro roky

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů - pomocí Komunitního plánování soc. služeb - ve spolupráci města s místními organizacemi Vize našeho města Město Hodonín je lázeňským místem a regionálním

Více

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka 2016 2019) Obsah 1) Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou... 2 2) Rozdělení sociálních služeb dle

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTANOST.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTANOST. ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ANALÝZA O REALIZACI AKTIVITY Zdroje dat: ORP Strakonice: 1. POČTY OSOB CÍLOVÉ SKUPINY A Z NICH POČTY OSOB VYUŽÍVAJÍCÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010 Zapojení Města Prachatice do projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území Chance in Nature Local Action Group a území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice 2008-2011 Hanka

Více

Analýza sociálních služeb obce Sudice

Analýza sociálních služeb obce Sudice Analýza sociálních služeb obce Sudice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH podpořeného z prostředků EU a českého státního rozpočtu. 0 Obsah Úvod... 2 1. Základní informace... 2 2. Informace

Více

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Důvodová zpráva V procesu komunitního plánování je hlavním dokumentem 3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka na období 2016 2019. Dalším dokumentem je akční plán na daný rok. Akční

Více

4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE

4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE . KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE 201 2017 Vážení spoluobčané, psát úvodní slovo ke čtvrtému komunitnímu plánu, hodnotit a rekapitulovat práci lidí, kteří se na jeho vzniku podíleli je

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením 3.7.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Vlachovobřezsku 3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Malenicích pracuje Charita Malenice (je součást Diecézní

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015. Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji

Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015. Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015 Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji 1 Základní informace o projektu Název: Sociální služby SOH Partner projektu:

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Plnění Komunitního plánu sociálních služeb ORP Strakonice. Monitorovací zpráva

Plnění Komunitního plánu sociálních služeb ORP Strakonice. Monitorovací zpráva Plnění Komunitního plánu sociálních služeb ORP Strakonice Monitorovací zpráva MONITOROVACÍ ZPRÁVA PLNĚNÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP STRAKONICE 2013 OBSAH Způsob monitorování plnění Komunitního

Více

Realizační plán na rok 2008

Realizační plán na rok 2008 Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Realizační plán na rok

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP STRAKONICE 2017

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP STRAKONICE 2017 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP STRAKONICE OBSAH Obsah 1 Úvodní slovo 3 Priorita 1 - Opatření 1.1. Udržení odborného sociálního poradenství 4 Aktivita 1.1.1. Odborné sociální poradenství - Jihočeské

Více

Komunitní plánování sociálních služeb na území Chance in Nature Local Action Group a území správního obvodu obce s rozšířenou působnost Prachatice (KPSS) 3. VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ Průběh akce KPSS 11. LEDNA

Více

Pomoc seniorům a lidem v závěru života z pohledu Zlínského kraje

Pomoc seniorům a lidem v závěru života z pohledu Zlínského kraje Pomoc seniorům a lidem v závěru života z pohledu Zlínského kraje Závěr života 75% osob umírá v institucionální péči Volby Informace Kvalita Kompetence Nástroje Role kraje Role kraje, obcí Zjišťování potřeb

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

Finální sestavení nového komunitního plánu sociální služeb pro roky 2015-2018 (03-06/2015)

Finální sestavení nového komunitního plánu sociální služeb pro roky 2015-2018 (03-06/2015) Aktuální projekt komunitního plánování sociálních služeb na Třeboňsku Právě probíhá realizace projektu Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Třeboň 2015-2018", reg. č.: CZ.1.04/3.1.03/97.00023,

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

Služby na území Mladovožicka

Služby na území Mladovožicka Služby na území Mladovožicka Priority a opatření Priorita 1. Podpora systému poskytovaných služeb 1.1. Zachování stávajících sociálních služeb ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Mladá Vožice

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Datum konání: 19. 11. 2014 2014, 15:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 1. patro, budova B Zasedací sál Přítomni: Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního,

Více

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ JK, o. s. pracoviště ve Strakonicích Drahuška Kolářová Centrum pro zdravotně postižené JK, o. s.

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let 15. března 2016 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let 2013-2017 Město Třinec realizuje střednědobé plánování již od r. 2005 Jedná se o čtvrtý komunitní plán města Třince

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Návrh plánu rozvoje sociálních služeb. v Rousínově

Návrh plánu rozvoje sociálních služeb. v Rousínově Návrh plánu rozvoje sociálních služeb v Rousínově V Rousínově, 27.11.2007 Zpracovala: Ludmila Havlíčková OBSAH I. ÚVOD 3 II. URČENÍ PLÁNOVACÍHO OBDOBÍ 4 III. VIZE, KTEROU PLÁN NA DANÉ OBDOBÍ NAPLŇUJE 4

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 Nastavení modelové struktury financování (nastavení maximálních nákladů na jednotku a % podíl jednotlivých zdrojů financování na těchto

Více

Realizační plán rozvoje sociálních služeb na rok 2016

Realizační plán rozvoje sociálních služeb na rok 2016 Realizační plán rozvoje sociálních služeb na rok 2016 Cíl 1. Podpora řešení bytové problematiky v regionu Opatření 1.1. Zpracování koncepce sociálního bydlení v Rokycanech Město Rokycany schválilo svoji

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI NÁVRHY KLÍČOVÝCH DOPORUČENÍ/CÍLŮ A OPATŘENÍ Následující doporučení vycházejí z analýz a jednání odborných koalic, které

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10

Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10 Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10 Datum konání: 1. 6. 2016, 13:00 hod-15:15 hod. Místo konání: ÚMČ Praha 10, Vršovická

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP STRAKONICE 2016

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP STRAKONICE 2016 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP STRAKONICE OBSAH Obsah 1 Úvodní slovo 3 Priorita 1 - Opatření 1.1. Udržení odborného sociálního poradenství 4 Aktivita 1.1.1. Odborné sociální poradenství - Jihočeské

Více

Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011

Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011 Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. 43.22.11 Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011 Radě městské části Praha 12 je předkládána

Více

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti PhDr. Miloslav Macela OPZ 2014 2020, jeho investiční priority a konkrétní výzvy Investiční priority 2. 1. - 2. 3. (sociální začleňování), ale

Více

Plán sociálních a doprovodných služeb území správního obvodu ORP Vodňany pro roky

Plán sociálních a doprovodných služeb území správního obvodu ORP Vodňany pro roky Plán sociálních a doprovodných služeb území správního obvodu ORP Vodňany pro roky 2016-2018 MĚSTO VODŇANY Zpracovatel Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství MěÚ Vodňany Obsah 1) Zpracování plánu

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Datum konání: 12. 5. 2014, 15:00 hodin Místo konání: ÚMČ Praha 10, budova B, 5. patro Radniční salonek Přítomni: Kateřina

Více

NÁVRH OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2017 ORP HODONÍN

NÁVRH OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2017 ORP HODONÍN NÁVRH OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍTĚ SOIÁLNÍH SLUŽEB PRO ROK 2017 ORP HODONÍN Proces optimalizace sítě sociálních služeb reaguje na potřebu vytvořit udržitelnou a efektivní síť služeb nezbytných pro sociální stabilitu

Více

Konference komunitního plánování sociálních služeb v rámci projektu

Konference komunitního plánování sociálních služeb v rámci projektu Konference komunitního plánování sociálních služeb v rámci projektu VYTVOŘENÍ STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PROSTĚJOVĚ čtvrtek 7. října 2010 9:00 14:00 hodin Kulturní klub u hradeb DUHA

Více

Společné setkání řídící skupiny a pracovních skupin. projektu Komunitní plánování v regionu Klatovsko 31. 5. 2007, Klatovy

Společné setkání řídící skupiny a pracovních skupin. projektu Komunitní plánování v regionu Klatovsko 31. 5. 2007, Klatovy Společné setkání řídící skupiny a pracovních skupin projektu v regionu Klatovsko 31. 5. 2007, Klatovy Přítomni: Program: Ing. J. Frič, H. Křivohlavá, Bc. A. Kleinerová, K. Karásek, H. Bílá, M. Kříž, M.

Více

Dílčí Komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY. Dílčí Komunitní plán sociálních služeb - 1 -

Dílčí Komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY. Dílčí Komunitní plán sociálních služeb - 1 - Dílčí Komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY 2009-1 - 1.O B S A H 1. Obsah 2 2. Předmluva 3 3. Základní informace o komunitním plánu sociálních služeb města Říčany 4 4. Priority rozvoje služeb a

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb 2012-2016 V regionu Kadaň Klášterec nad Ohří KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Tento projekt

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHY Historie a současnost komunitního plánování sociálních služeb Prahy 17

DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHY Historie a současnost komunitního plánování sociálních služeb Prahy 17 1 DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHY 17-19.10. 2016 Historie a současnost komunitního plánování sociálních služeb Prahy 17 Co je to komunitní plánování 2 sociálních služeb Komunitní plánovaní sociálních služeb

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2015

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2015 VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2015 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Novela zákona o sociálních službách. Mgr. Veronika Himlová , Jirkov

Novela zákona o sociálních službách. Mgr. Veronika Himlová , Jirkov Novela zákona o sociálních službách Mgr. Veronika Himlová 13. 9. 2016, Jirkov 1 Harmonogram Vnější připomínkové řízení září - říjen 2016 Předpokládaná účinnost 2. pol. 2017 2 Konzultační proces Na přípravě

Více

Dílčí komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY

Dílčí komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY Dílčí komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY 2007 O B S A H 1. Obsah 1 2. Předmluva 2 3. Základní informace o komunitním plánu sociálních služeb města Říčany 3 4. Priority rozvoje služeb a péče

Více

Komunitní plánování AKČNÍ PLÁN KOMUNITNÍHO PLÁNU MĚSTA AŠE

Komunitní plánování AKČNÍ PLÁN KOMUNITNÍHO PLÁNU MĚSTA AŠE Komunitní plánování AKČNÍ PLÁN KOMUNITNÍHO PLÁNU MĚSTA AŠE 2016 Obsah: Stručná popis.. str. 2. 3. Struktura součinnosti a procesů. str. 4. Členění akčního plánu. str. 5. 7. Plán aktivit. str. 8. Závěr..

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis

Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis název projektu: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska číslo: CZ.1.04/3.1.03/45.00142 název akce: datum: místo: Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis 1. 2. 2011, od 14,00 do 15,45

Více

Analýza sociálních služeb obce Chuchelná

Analýza sociálních služeb obce Chuchelná Analýza sociálních služeb obce Chuchelná Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Minimální počet bodů k zařazení sociální služby do sítě je 21 bodů, což je 60% z maximálně možných dosažitelných bodů (35).

Minimální počet bodů k zařazení sociální služby do sítě je 21 bodů, což je 60% z maximálně možných dosažitelných bodů (35). Vážení zastupitelé města, předkládáme Vám ke schválení Minimální síť sociálních služeb města Hodonína - souhrn sociálních služeb fungujících na území města Hodonína, na jejichž existenci, rozvoji nebo

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU ROKYTNICKO - aktualizace

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU ROKYTNICKO - aktualizace KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU ROKYTNICKO - aktualizace Střednědobý výhled na období 2015 2020 Schválený na veřejném jednání Zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou dne 29. 4. 2015 Ing. Petr

Více

1. Poradenské a podpůrné služby pro osoby v nepříznivé sociální situaci.

1. Poradenské a podpůrné služby pro osoby v nepříznivé sociální situaci. Přehled silných a slabých stránek zaměřených na oblast sociálních a návazných služeb v souvislosti s aktualizací Komunitního plánu sociálních a návazných služeb MČ Praha 10 na období 2017-2020 Popis silných

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Analýza sociálních služeb obce Velké Hoštice

Analýza sociálních služeb obce Velké Hoštice Analýza sociálních služeb obce Velké Hoštice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Městský program. prevence kriminality pro rok Město Smiřice

Městský program. prevence kriminality pro rok Město Smiřice Městský program prevence kriminality pro rok 2011 Město Smiřice OBSAH 1. Úvod...3 2. Podklady pro zpracování programu...3 2.1 Vyhodnocení průzkumu potřeb...3 2.2 Zpráva o bezpečnostní situaci v teritoriu

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 1. ze dne

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 1. ze dne Zastupitelstvo Kraje Vysočina Dodatek č. 1 ze dne 2. 2. 2016 k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/15 pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 Čl. 1 Změnové ustanovení 1) Článek

Více

Vyhodnocení realizačního plánu za rok 2014

Vyhodnocení realizačního plánu za rok 2014 Vyhodnocení realizačního plánu za rok 2014 Cíl 1. Podpora řešení bytové problematiky v regionu Opatření 1.1. Zpracování koncepce sociálního bydlení v Rokycanech Radou města byla schválena pracovní skupina,

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Historie komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit v Ostravě

Historie komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit v Ostravě Historie komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit v Ostravě 1.KP Začátek v roce 2003 Informace o způsobu zpracování koncepce Vzdělávání zaměstnanců Prezentace záměru plánovat poskytovatelům

Více

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016. Prováděcí část

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016. Prováděcí část kč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016 Prováděcí část 3. Komunitního plánu sociálních služeb 2013-2016 kční plán sociálních služeb byl schválen usnesením č. 14 na 27. schůzi Rady města konané

Více

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉ AKCE VE MĚSTĚ DĚČÍNĚ VYUŽITÍ A KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DĚČÍNA (listopad 2004) Zpráva Vypracoval:

Více

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června

Více

OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN

OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN Individuální projekt Jihomoravského kraje Z.1.04/3.1.00/9.00002 s názvem OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOIÁLNÍH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN Okresní multidisciplinární tým (dále MT) vznikl z iniciativy Jihomoravského

Více

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Strategické cíle Strategický cíl č.1 Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Cílová skupina lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, duševního

Více

ANALÝZA POTŘEB A PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ OSTRAVA

ANALÝZA POTŘEB A PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ OSTRAVA ANALÝZA POTŘEB A PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ OSTRAVA Zpracovala společnost PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. E-mail: info@rozvoj-obce.cz

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013

Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013 Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne 25.02.2013 Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013 1 Priority a opatření Tento akční plán vznikl na základě Střednědobého

Více

FINANČNÍ ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MIKROREGIONU BĚLEČ Z. S. P. O.

FINANČNÍ ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MIKROREGIONU BĚLEČ Z. S. P. O. Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na území ORP Přeštice, DSO Úhlava a mikroregionu Běleč CZ.1.04/3.1.03/45.00087 Tento projekt je podpořen finančními prostředky z ESF

Více

Projekty, ve kterých figurovala společnost s IČ: :

Projekty, ve kterých figurovala společnost s IČ: : Oblastní spolek ČČKZlín, IČ: 004 26 326 vystupoval v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost pouze jako partner v jednom projektu CZ.04.1.03/2.3.15.2/0135, další tři byly zamítnuty nebo vyřazeny.

Více

Analýza sociálních služeb obce Oldřišov

Analýza sociálních služeb obce Oldřišov Analýza sociálních služeb obce Oldřišov Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. 0 Obsah Úvod... 2 1. Základní

Více

Regionální akční plán SRR ČR pro území Jihomoravského kraje a související přehled projektů v sociální oblasti

Regionální akční plán SRR ČR pro území Jihomoravského kraje a související přehled projektů v sociální oblasti Regionální akční plán SRR ČR pro území Jihomoravského kraje a související přehled projektů v sociální oblasti Regionální akční plán (RAP) Vychází ze Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020 Zajišťuje

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017 v oblasti spadající do zájmu uvedené PS. - Město Nymburk má v roce 2017 zajištěné dostupné sociální

Více

Metodika analytické a strategické části RPSS ČB

Metodika analytické a strategické části RPSS ČB Metodika analytické a strategické části RPSS ČB doc. Ing. Lucie Kozlová,Ph.D. Zdravotně sociální fakulta JU Katedra sociální práce lkozlova@zsf.jcu.cz Sociální analýza území SO ORP České Budějovice (ČB

Více

Prioritní cíle a opatření 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov,

Prioritní cíle a opatření 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov, PRIORITY 1. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV NA ROK 2008 Prioritní cíle a 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov, které vzešly z jednání pracovních a řídících

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více